مناقصات و مزایدات | بلاگ

مناقصات و مزایدات

ساخت وبلاگ

<ol><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253677/استعلام-ست-کامل-لباس-ورزشی-ایرانی-براساس-3-حواله--'>استعلام ست کامل لباس ورزشی ایرانی براساس 3 حواله ... / استعلام, استعلام ست کامل لباس ورزشی ایرانی براساس 3 حواله ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253680/استعلام-تیغ-درماتوم--'>استعلام تیغ درماتوم ... / استعلام, استعلام تیغ درماتوم ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253697/استعلام-خرید-پرده--'>استعلام خرید پرده ... / استعلام, استعلام خرید پرده ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253709/استعلام-تجهیزات-بیمارستانی--'>استعلام تجهیزات بیمارستانی ... / استعلام , استعلام تجهیزات بیمارستانی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253723/استعلام-خرید-فن-هواکش-ضد-اسید'>استعلام خرید فن هواکش ضد اسید / استعلام, استعلام خرید فن هواکش ضد اسید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253729/استعلام-ساخت-کابینت-ام-دی-اف-پاک-چوب-هر-مترمربع--'>استعلام ساخت کابینت ام دی اف پاک چوب هر مترمربع ... / استعلام, استعلام ساخت کابینت ام دی اف پاک چوب هر مترمربع ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253733/استعلام-خرید-و-نصب-و-راه-اندازی-نسخه-اجرایی-نرم-افزار-مالی-و-پشتیبانی'>استعلام خرید و نصب و راه اندازی نسخه اجرایی نرم افزار مالی و پشتیبانی / استعلام,استعلام خرید و نصب و راه اندازی نسخه اجرایی نرم افزار مالی و پشتیبانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253763/استعلام-پیراهن-طبق-شرح-و-مشخصات'>استعلام پیراهن طبق شرح و مشخصات / استعلام, استعلام پیراهن طبق شرح و مشخصات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253781/استعلام-خرید-راه-اندازی-آموزش-و-خدمات-پس-از-فروش-یک-دستگاه-لوله-یاب'>استعلام خرید، راه اندازی، آموزش و خدمات پس از فروش یک دستگاه لوله یاب / استعلام, استعلام خرید، راه اندازی، آموزش و خدمات پس از فروش یک دستگاه لوله یاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253782/استعلام-دستگاه-پروژکتور---'>استعلام دستگاه پروژکتور .... / استعلام, استعلام دستگاه پروژکتور ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253789/استعلام-تحلیل-و-آزمایش-فنی'>استعلام تحلیل و آزمایش فنی / استعلام, استعلام تحلیل و آزمایش فنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253810/استعلام-سیب-زمینی'>استعلام سیب زمینی / استعلام,استعلام سیب زمینی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253811/استعلام-پیاز-درشت-درجه-یک'>استعلام پیاز درشت درجه یک / استعلام, استعلام پیاز درشت درجه یک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253853/استعلام-باطری--'>استعلام باطری ... / استعلام , استعلام باطری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253854/استعلام-رم-هارد-دیسک---'>استعلام رم، هارد دیسک .... / استعلام, استعلام رم ، هارد دیسک ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253855/استعلام-باطری'>استعلام باطری / استعلام, استعلام باطری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253859/استعلام-خرید-تجهیزات-شبکه-داخلی-با-نصب--'>استعلام خرید تجهیزات شبکه داخلی با نصب... / استعلام, استعلام خرید تجهیزات شبکه داخلی با نصب...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253891/استعلام-تعمیر-رایانه-و-تجهیزات-ارتباطی--'>استعلام تعمیر رایانه و تجهیزات  ارتباطی ... / استعلام, استعلام تعمیر رایانه و تجهیزات  ارتباطی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253901/استعلام-ساخت-3-عدد-کمد'>استعلام ساخت 3 عدد کمد / استعلام,استعلام ساخت 3 عدد کمد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253903/استعلام-لوازم-دندانپزشکی-ایمپلنت-مارک-sic--'>استعلام  لوازم دندانپزشکی ایمپلنت مارک sic  .. / استعلام, استعلام  لوازم دندانپزشکی ایمپلنت مارک sic  ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253914/استعلام--تعمیرات-آسانسور'>استعلام   تعمیرات آسانسور / استعلام, استعلام   تعمیرات آسانسور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253917/استعلام-موتور-برق--'>استعلام موتور برق ... / استعلام , استعلام موتور برق ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253929/استعلام-نمایشگر-صنعتی-led-سری-رومیزی--'>استعلام نمایشگر صنعتی led سری رومیزی  .. / استعلام, استعلام نمایشگر صنعتی led سری رومیزی  ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253936/استعلام-کتاب--'>استعلام کتاب ... / استعلام , استعلام کتاب ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253944/استعلام-ارائه-خدمات-پشتیبانی-شبکه-سخت-افزاری-و-نرم-افزاری--'>استعلام ارائه خدمات پشتیبانی شبکه، سخت افزاری و نرم افزاری ... / استعلام, استعلام ارائه خدمات پشتیبانی شبکه، سخت افزاری و نرم افزاری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253951/استعلام-پمپ-چیلر-ابزوربشن-جذبی'>استعلام  پمپ چیلر ابزوربشن جذبی / استعلام, استعلام  پمپ چیلر ابزوربشن جذبی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253958/استعلام-مدل-بازو-جهت-آموزش-تزریقات'>استعلام  مدل بازو جهت آموزش تزریقات / استعلام, استعلام  مدل بازو جهت آموزش تزریقات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253962/استعلام-تخریب-ابنیه-ایجاد-شده--'>استعلام تخریب ابنیه ایجاد شده ... / استعلام , استعلام تخریب ابنیه ایجاد شده ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253981/استعلام-کت-و-شلوار--'>استعلام کت و شلوار ... / استعلام , استعلام کت و شلوار ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253991/استعلام-تی-شرت-یقه-سه-دکمه'>استعلام تی شرت یقه سه دکمه / استعلام, استعلام تی شرت یقه سه دکمه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253994/استعلام-خرید-راه-اندازی-آموزش-و-خدمات-پس-از-فروش--'>استعلام  خرید راه اندازی آموزش و خدمات پس از فروش .. / استعلام, استعلام  خرید راه اندازی آموزش و خدمات پس از فروش ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254004/استعلام-قرارداد-اجرت-تایپ-و-تکثیر'>استعلام قرارداد اجرت تایپ و تکثیر / استعلام, استعلام قرارداد اجرت تایپ و تکثیر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254008/استعلام-گشت-و-مراقبت-و-دیدبانی--'>استعلام گشت و مراقبت و دیدبانی ... / استعلام , استعلام گشت و مراقبت و دیدبانی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254014/استعلام-لوازم-تابلو-برق'>استعلام  لوازم تابلو برق / استعلام, استعلام  لوازم تابلو برق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254031/استعلام-چمن-مصنوعی-ورزشی-سبز-روشن--'>استعلام چمن مصنوعی ورزشی سبز روشن .. / استعلام, استعلام چمن مصنوعی ورزشی سبز روشن ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254034/استعلام-آسفالت-معابر--'>استعلام آسفالت معابر... / استعلام, استعلام آسفالت معابر...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254037/استعلام-گشت-و-مراقبت-و-دیدبانی--'>استعلام گشت و مراقبت و دیدبانی ... / استعلام , استعلام گشت و مراقبت و دیدبانی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254047/استعلام-قراص-کاندوم-ایرانی-کلاسیک'>استعلام قراص کاندوم ایرانی کلاسیک / استعلام, استعلام قراص کاندوم ایرانی کلاسیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254085/استعلام-گشت-مراقبت-دیده-بانی'>استعلام گشت-مراقبت-دیده بانی / استعلام , استعلام گشت-مراقبت-دیده بانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254102/استعلام-تعمیرات-توربین-بادی-لونک'>استعلام تعمیرات توربین بادی لونک / استعلام , استعلام تعمیرات توربین بادی لونک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254153/استعلام-انجام-پروژه-امکان-سنجی-توسعه-خوشه-آبزی--'>استعلام انجام پروژه امکان سنجی توسعه خوشه آبزی .. / استعلام, استعلام انجام پروژه امکان سنجی توسعه خوشه آبزی ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254224/استعلام-پرینتر'>استعلام پرینتر / استعلام,استعلام پرینتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254290/فراخوان-انجام-ترابری-درون-شهری'>فراخوان  انجام ترابری درون شهری  / آگهی فراخوان , فراخوان  انجام ترابری درون شهری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254336/استعلام-اتصالات'>استعلام اتصالات / استعلام,اتصالات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254342/استعلام-ارائه-سرویس-اینترنت-پرسرعت--'>استعلام ارائه سرویس اینترنت پرسرعت... / استعلام, استعلام ارائه سرویس اینترنت پرسرعت...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254377/استعلام-تنقیه-پلهای-حوزه-استحفاظی--'>استعلام تنقیه پلهای حوزه استحفاظی ... / استعلام, استعلام تنقیه پلهای حوزه استحفاظی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254401/استعلام-تبلت-سامسونگ-GALAXY-مدل-E9-63G-SM'>استعلام تبلت سامسونگ GALAXY مدل E9.63G SM  / استعلام, تبلت سامسونگ GALAXY مدل E9.63G SM </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254441/استعلام-روتر-سیسکو-مدل-1841'>استعلام روتر سیسکو مدل 1841 / استعلام, روتر سیسکو مدل 1841</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254447/استعلام-تجهیزات-الکترونیکی'>استعلام تجهیزات الکترونیکی / استعلام,استعلام تجهیزات الکترونیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254457/استعلام-خرید-و-حمل-مصالح-آسفالتی'>استعلام خرید و حمل مصالح آسفالتی / استعلام,استعلام خرید و حمل مصالح آسفالتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254486/استعلام-پارچه-تنظیف-سفید-درجه-یک-4-نخ-طاقه'>استعلام پارچه تنظیف سفید درجه یک 4 نخ طاقه / استعلام, استعلام پارچه تنظیف سفید درجه یک 4 نخ طاقه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254487/استعلام-نگهداری-و-پشتیبانی-نرم-افزاری-رایانه-چاپگر-اسکنر-و-داکت--'>استعلام نگهداری و پشتیبانی نرم افزاری رایانه، چاپگر، اسکنر و داکت... / استعلام, استعلام نگهداری و پشتیبانی نرم افزاری رایانه، چاپگر، اسکنر و داکت...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254491/استعلام-نصب-علائم-ایمنی'>استعلام نصب علائم ایمنی / استعلام,نصب علائم ایمنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254506/استعلام-پروژه-جابه-جایی-خط-انتقال-آب'>استعلام پروژه جابه جایی خط انتقال آب / استعلام, پروژه جابه جایی خط انتقال آب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254509/استعلام-KSB-پمپ'>استعلام KSB پمپ / استعلام ،استعلام KSB پمپ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254514/استعلام-ورق-ام-دی-اف'>استعلام ورق ام دی اف / استعلام, استعلام ورق ام دی اف</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254539/استعلام-کولر-گازی-اسپلیت'>استعلام کولر گازی اسپلیت / استعلام,استعلام کولر گازی اسپلیت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254541/استعلام-تونر'>استعلام تونر / استعلام ,استعلام تونر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254551/مناقصه-خرید-استراکچر-پشتی-عقب-صندلی'>مناقصه خرید استراکچر پشتی عقب صندلی  / مناقصه خرید استراکچر پشتی عقب صندلی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254556/استعلام-CISCOWS-C2960X24STSL24POR'>استعلام  CISCOWS-C2960X24STSL24POR / استعلام,  CISCOWS-C2960X24STSL24POR</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254559/استعلام-انجام-فعالیت-های-مشاوره-ای'>استعلام انجام فعالیت های مشاوره ای / استعلام, استعلام انجام فعالیت های مشاوره ای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254562/استعلام-ریبون-برچسب-با-مارک-brother---'>استعلام ریبون برچسب با مارک brother  ... / استعلام, استعلام ریبون برچسب با مارک brother  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254564/استعلام-سیستم-صوتی-حرفه-ای-با-تجهیزات-کامل--'>استعلام سیستم صوتی حرفه ای با تجهیزات کامل... / استعلام, استعلام سیستم صوتی حرفه ای با تجهیزات کامل...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254569/استعلام-کاست-فیکو-و--'>استعلام کاست فیکو و... / استعلام,کاست فیکو و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254582/استعلام-ریبون-صدور-انی-کارت'>استعلام ریبون صدور انی کارت / استعلام , استعلام ریبون صدور انی کارت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254585/استعلام-دستگاه-های-ماساژور--'>استعلام دستگاه های ماساژور ... / استعلام,استعلام دستگاه های ماساژور ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254592/استعلام-نمک-صنعتی-با-تایید-نمونه'>استعلام نمک صنعتی با تایید نمونه / استعلام , استعلام نمک صنعتی با تایید نمونه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254601/استعلام-دستگاه-پرس-هیدرولیک'>استعلام دستگاه پرس هیدرولیک / استعلام, استعلام دستگاه پرس هیدرولیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254617/استعلام-فن-کوئل--'>استعلام فن کوئل... / استعلام, استعلام فن کوئل...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254646/استعلام-دستگاه-های-ماساژور--'>استعلام دستگاه های ماساژور ... / استعلام,استعلام دستگاه های ماساژور ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254649/استعلام-بلوز-شلوار-نخی'>استعلام بلوز شلوار نخی / استعلام, استعلام بلوز شلوار نخی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254655/استعلام-فوم-سبک-و-سنگین'>استعلام  فوم سبک  و سنگین  / استعلام, فوم سبک  و سنگین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254661/استعلام-خرید-آسفالت-برای-روستا'>استعلام خرید آسفالت برای روستا  / استعلام, خرید آسفالت برای روستا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254668/استعلام-​آنتی-اسکالانت'>استعلام ​آنتی اسکالانت / استعلام, استعلام ​آنتی اسکالانت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254671/استعلام-اجرای-عملیات-بیولوژیک'>استعلام اجرای عملیات بیولوژیک / استعلام,استعلام اجرای عملیات بیولوژیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254701/استعلام-نرم-افزار-پلاک-خوان'>استعلام نرم افزار پلاک خوان / استعلام, استعلام نرم افزار پلاک خوان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254706/استعلام-عملیات-اجرایی-هلالی-آبگیر'>استعلام عملیات اجرایی هلالی آبگیر / استعلام,عملیات اجرایی هلالی آبگیر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254715/استعلام-تولید-مستند-تلویزیونی'>استعلام تولید مستند تلویزیونی  / استعلام , استعلام تولید مستند تلویزیونی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254726/استعلام-تعمیر-پمپ--'>استعلام تعمیر پمپ ... / استعلام, استعلام تعمیر پمپ ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254728/استعلام-کولر-اسپیلت-18-هزار--8-دستگاه--'>استعلام  کولر اسپیلت 18 هزار   8 دستگاه .. / استعلام, استعلام  کولر اسپیلت 18 هزار   8 دستگاه ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254762/استعلام-عملیات-اجرایی-ذخیره-نزولات-آسمانی'>استعلام عملیات اجرایی ذخیره نزولات آسمانی / استعلام,استعلام عملیات اجرایی ذخیره نزولات آسمانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254788/استعلام-احداث-پارکینگ-دانشجویی'>استعلام احداث پارکینگ دانشجویی / استعلام,استعلام احداث پارکینگ دانشجویی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254801/استعلام-آنالیز-قیمت-اسکلت-فلزی-ساختمان--'>استعلام آنالیز قیمت اسکلت فلزی ساختمان... / استعلام, استعلام آنالیز قیمت اسکلت فلزی ساختمان...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254803/استعلام-خرید-پروژکتور'>استعلام خرید پروژکتور / استعلام , استعلام خرید پروژکتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254815/استعلام-اقلام-موردنیاز-جهت-چاه-آب'>استعلام  اقلام موردنیاز جهت چاه آب / استعلام,استعلام  اقلام موردنیاز جهت چاه آب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254818/استعلام-ماسه'>استعلام ماسه / استعلام,استعلام ماسه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254825/استعلام-وسایل-برقی'>استعلام وسایل برقی / استعلام , استعلام وسایل برقی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254828/استعلام-اجراه-سرور-vds-به-همراه-نگهداری-یک-ساله'>استعلام اجراه سرور vds به همراه نگهداری یک ساله / استعلام,استعلام اجراه سرور vds به همراه نگهداری یک ساله</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254833/استعلام-روغن-مایع'>استعلام روغن مایع / استعلام,روغن مایع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254923/مناقصه-آبرسانی'>مناقصه  آبرسانی / مناقصه , مناقصه  آبرسانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254941/استعلام-کامپیوتر--'>استعلام کامپیوتر ... / استعلام, استعلام کامپیوتر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254959/استعلام-دستگاه-تشخیص-چهره-اثر-انگشت-و-کارتخوان--'>استعلام دستگاه تشخیص چهره اثر انگشت و کارتخوان ... / استعلام, استعلام دستگاه تشخیص چهره اثر انگشت و کارتخوان ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254961/استعلام-آنالیز-قیمت-اسکلت-فلزی'>استعلام آنالیز قیمت اسکلت فلزی / استعلام,آنالیز قیمت اسکلت فلزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254963/استعلام-رفع-نواقص-شبکه-آبرسانی'>استعلام رفع نواقص شبکه آبرسانی  / استعلام, استعلام رفع نواقص شبکه آبرسانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254964/استعلام-تیغه-چینی'>استعلام تیغه چینی  / استعلام, تیغه چینی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254968/استعلام-تعمیرات-جزئی'>استعلام تعمیرات جزئی / استعلام,تعمیرات جزئی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254980/استعلام-اجرت-فنر-زنی-و-باز-کردن-لوله-فاضلاب'>استعلام اجرت فنر زنی و باز کردن لوله فاضلاب / استعلام,استعلام اجرت فنر زنی و باز کردن لوله فاضلاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254983/استعلام-تخریب-طبق-لیست-پیوستی-قیمت-کلی-درج-گردد'>استعلام تخریب طبق لیست پیوستی  قیمت کلی درج گردد / استعلام,استعلام تخریب طبق لیست پیوستی  قیمت کلی درج گردد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1255024/استعلام-تبلت--'>استعلام تبلت... / استعلام, استعلام تبلت...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1255091/استعلام-صندلی-میز-کمد--'>استعلام صندلی، میز، کمد ... / استعلام, استعلام صندلی، میز، کمد ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1255093/استعلام-بسته-نرم-افزار-تایپ-گفتاری-نویسا'>استعلام بسته نرم افزار تایپ گفتاری نویسا / استعلام, استعلام بسته نرم افزار تایپ گفتاری نویسا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1255096/استعلام-کیس-کامل-و-دیتاپروژکتور-و--'>استعلام کیس کامل و دیتاپروژکتور و... / استعلام,کیس کامل و دیتاپروژکتور و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1255102/استعلام-تعمیرات-و-جابجایی-پارکینگ-وزیر-ساختمان-شماره-1'>استعلام تعمیرات و جابجایی پارکینگ وزیر ساختمان شماره 1 / استعلام, استعلام تعمیرات و جابجایی پارکینگ وزیر ساختمان شماره 1</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1255105/استعلام-عملیات-بنایی-مربوط-به-تکمیل-پروژه-ایستگاه-تقلیل-فشار-گاز-و-لوله-کشی-های---'>استعلام عملیات بنایی مربوط به تکمیل پروژه ایستگاه تقلیل فشار گاز و لوله کشی های  ... / استعلام, عملیات بنایی مربوط به تکمیل پروژه ایستگاه تقلیل فشار گاز و لوله کشی های  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1255115/استعلام-ساخت-کابینت-ام-دی-اف-پاک-سامانه-تدارکات-الکترونیکی-دولت'>استعلام ساخت کابینت ام دی اف پاک, سامانه تدارکات الکترونیکی دولت / استعلام , استعلام ساخت کابینت ام دی اف پاک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1255127/استعلام-باتری-قابل-شارژ'>استعلام باتری قابل شارژ / استعلام,باتری قابل شارژ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1255136/استعلام-کاغذ-تحریر'>استعلام کاغذ تحریر / استعلام , استعلام کاغذ تحریر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1255140/استعلام-خرید-پهنای-باند-اینترنت'>استعلام خرید پهنای باند اینترنت / استعلام, خرید پهنای باند اینترنت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1255150/استعلام-محوطه-سازی-بتنی'>استعلام محوطه سازی بتنی / استعلام, استعلام محوطه سازی بتنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1255151/استعلام-چاپ-کتابچه-اموزشی'>استعلام چاپ کتابچه اموزشی / استعلام, استعلام چاپ کتابچه اموزشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1255152/استعلام-لپه-باقلا'>استعلام لپه باقلا  / استعلام , استعلام لپه باقلا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1255184/استعلام-کابل-فاز'>استعلام  کابل فاز / استعلام,استعلام  کابل فاز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1255193/استعلام-بازسازی-بخش-برق-و-تاسیسات'>استعلام بازسازی بخش برق و تاسیسات  / استعلام, بازسازی بخش برق و تاسیسات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1255196/استعلام-بازسازی-در-محوطه-ساختمان'>استعلام بازسازی در محوطه ساختمان  / استعلام, بازسازی در محوطه ساختمان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1255197/استعلام-بازسازی-در-ساختمان'>استعلام بازسازی در ساختمان / استعلام,بازسازی در ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1255198/استعلام-بازسازی--'>استعلام بازسازی... / استعلام, استعلام بازسازی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1255199/استعلام-بازسازی-در-محوطه-ساختمان-شماره-9'>استعلام  بازسازی در محوطه ساختمان شماره 9 / استعلام,  بازسازی در محوطه ساختمان شماره 9</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1255202/استعلام-بازسازی--'>استعلام بازسازی ... / استعلام , استعلام بازسازی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1255203/استعلام-بازسازی-در-ساختمان-شماره-10-انبار-و-تاسیسات'>استعلام بازسازی در ساختمان شماره 10 انبار و تاسیسات / استعلام, استعلام بازسازی در ساختمان شماره 10 انبار و تاسیسات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1255204/استعلام-پارچه-نظافت'>استعلام پارچه نظافت / استعلام,پارچه نظافت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1255206/استعلام-تعمیرات-آموزشگاه'>استعلام تعمیرات آموزشگاه  / استعلام, استعلام تعمیرات آموزشگاه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1255209/استعلام-بازسازی-محوطه-ساختمان--'>استعلام بازسازی محوطه ساختمان ... / استعلام. استعلام بازسازی محوطه ساختمان ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1255228/استعلام-اجرای-لوله-کشی-خطوط-گاز'>استعلام اجرای لوله کشی خطوط گاز / استعلام, استعلام اجرای لوله کشی خطوط گاز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1255233/استعلام-کولرگازی-اسپیلت-دیواری'>استعلام کولرگازی اسپیلت دیواری / استعلام, استعلام کولرگازی اسپیلت دیواری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253652/استعلام-عملیات-آبخیزداری--'>استعلام عملیات آبخیزداری ... / استعلام , استعلام عملیات آبخیزداری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253658/استعلام-عملیات-آبخیزداری--'>استعلام عملیات آبخیزداری ... / استعلام , استعلام عملیات آبخیزداری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253664/استعلام-لوازم-کامپیوتر--'>استعلام لوازم کامپیوتر ... / استعلام ,استعلام لوازم کامپیوتر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253707/استعلام-اشتراک-یک-ساله-جهت-دسترسی-به-مقالات-سایت--'>استعلام  اشتراک یک ساله جهت دسترسی به مقالات سایت ... / استعلام, استعلام  اشتراک یک ساله جهت دسترسی به مقالات سایت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253712/استعلام-کله-گریس-خور-شیرهای-دفنی--'>استعلام کله گریس خور شیرهای دفنی... / استعلام, استعلام کله گریس خور شیرهای دفنی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253720/استعلام-تعمیر-دو-دستگاه-پلاتر-و-پنج-دستگاه--'>استعلام  تعمیر دو دستگاه پلاتر و پنج دستگاه .. / استعلام, استعلام  تعمیر دو دستگاه پلاتر و پنج دستگاه ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253721/استعلام-نرم-افزار--'>استعلام نرم افزار ... / استعلام , استعلام نرم افزار ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253722/استعلام-پتو-یک-نفره'>استعلام پتو یک نفره / استعلام,استعلام پتو یک نفره</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253724/مناقصه-عمومی-عملیات-آبخیزداری-و-کنترل-سیل-و---(نوبت-دوم)'>مناقصه عمومی عملیات آبخیزداری و کنترل سیل و ...  (نوبت دوم) / مناقصه عمومی عملیات آبخیزداری و کنترل سیل و ... (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253738/استعلام-5-کیلو-پلاستیک-زباله'>استعلام 5 کیلو پلاستیک زباله / استعلام,استعلام 5 کیلو پلاستیک زباله</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253745/استعلام-پیاز--'>استعلام پیاز ... / استعلام , استعلام پیاز ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253756/استعلام-مقوا--'>استعلام مقوا ... / استعلام, استعلام مقوا ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253779/استعلام-لوله-کشی--'>استعلام لوله کشی ... / استعلام , استعلام لوله کشی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253871/استعلام-عملیات-آبخیزداری-بند-خاکی'>استعلام عملیات آبخیزداری بند خاکی / استعلام, استعلام عملیات آبخیزداری بند خاکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253890/استعلام-تهیه-و-اجرای-شبکه-توزیع-آب-با-لوله-پلی-اتیلن--'>استعلام  تهیه و اجرای شبکه توزیع آب با لوله پلی اتیلن .. / استعلام, استعلام  تهیه و اجرای شبکه توزیع آب با لوله پلی اتیلن ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253897/استعلام-فعالیتهای-مدیریت-وجوه--'>استعلام فعالیتهای مدیریت وجوه... / استعلام, استعلام فعالیتهای مدیریت وجوه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253904/استعلام-یو-پی-اس--'>استعلام یو پی اس ... / استعلام , استعلام یو پی اس ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253911/استعلام-کاغذ-90-60-70-گرمی-آپریل-مشکی'>استعلام کاغذ 90*60 70 گرمی آپریل مشکی / استعلام,استعلام کاغذ 90*60 70 گرمی آپریل مشکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253919/استعلام-فعالیت-های-نصب-تاسیسات-برق-لوله-کشی-و-سایر-تاسیسات-ساختمان--'>استعلام فعالیت های نصب تاسیسات برق، لوله کشی و سایر  تاسیسات ساختمان ... / استعلام, استعلام فعالیت های نصب تاسیسات برق، لوله کشی و سایر  تاسیسات ساختمان ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253954/استعلام-عملیات-آبخیزداری-بند-خاکی'>استعلام عملیات آبخیزداری بند خاکی / استعلام, استعلام عملیات آبخیزداری بند خاکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253973/استعلام-تکمیل-سازه-آبخیزداری--'>استعلام تکمیل سازه آبخیزداری... / استعلام, استعلام تکمیل سازه آبخیزداری...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253979/استعلام-اجرای-عملیات-آبخیزداری-روستای--'>استعلام  اجرای عملیات آبخیزداری روستای .. / استعلام, استعلام  اجرای عملیات آبخیزداری روستای ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253988/استعلام-مایع-سفید-کننده--'>استعلام مایع سفید کننده ... / استعلام, استعلام مایع سفید کننده ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253990/استعلام-آبخیزداری-و-کنترل-سیل'>استعلام آبخیزداری و کنترل سیل  / استعلام,استعلام آبخیزداری و کنترل سیل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254033/استعلام-کتری-شیردار'>استعلام کتری شیردار / استعلام , استعلام کتری شیردار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254048/استعلام-درب-سیستم-بایگانی-ریلی'>استعلام درب سیستم بایگانی ریلی  / استعلام,استعلام درب سیستم بایگانی ریلی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254070/استعلام-خرید-سنگ-گرانیت-با-کد-مشابه--'>استعلام خرید سنگ گرانیت با کد مشابه  .. / استعلام, استعلام خرید سنگ گرانیت با کد مشابه  ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254072/استعلام-سقف--'>استعلام سقف ... / استعلام , استعلام سقف ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254087/استعلام-خرید-درب-آلومینیومی-با-کد-مشابه--'>استعلام  خرید درب آلومینیومی با کد مشابه ... / استعلام, استعلام  خرید درب آلومینیومی با کد مشابه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254103/استعلام-آنژیوکت'>استعلام آنژیوکت  / استعلام, استعلام آنژیوکت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254108/استعلام-خرید-لامپ-مصرفی'>استعلام خرید لامپ مصرفی / استعلام,استعلام خرید لامپ مصرفی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254115/فراخوان-مناقصه-تکمیل-آموزشگاه-نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه تکمیل آموزشگاه نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه تکمیل آموزشگاه نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254123/استعلام-کورت-مستقیم-ارتوپدی-ایرانی--'>استعلام کورت مستقیم ارتوپدی ایرانی .. / استعلام, استعلام کورت مستقیم ارتوپدی ایرانی ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254127/استعلام-خرید-میلگرد--'>استعلام خرید میلگرد ... / استعلام, استعلام خرید میلگرد ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254128/استعلام-لوله-تراشه-فنردار-با-گاید'>استعلام لوله تراشه فنردار با گاید / استعلام, استعلام لوله تراشه فنردار با گاید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254133/استعلام-تیغ-درماتوم'>استعلام تیغ درماتوم / استعلام , استعلام تیغ درماتوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254144/استعلام-لوله--'>استعلام لوله ... / استعلام , استعلام لوله ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254147/استعلام-سرساکشن-پزشکی'>استعلام سرساکشن پزشکی / استعلام, استعلام سرساکشن پزشکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254161/مناقصه-تجهیز-و-فنس-کشی-اطراف-چاه-مکانیکی-نوبت-دوم'> مناقصه تجهیز و فنس کشی اطراف چاه مکانیکی نوبت دوم / مناقصه عمومی,   مناقصه تجهیز و فنس کشی اطراف چاه مکانیکی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254165/استعلام-تعویض-سوکت-های-مربوط-به-بریکرهای--'>استعلام تعویض سوکت های مربوط به بریکرهای .. / استعلام, استعلام تعویض سوکت های مربوط به بریکرهای ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254183/استعلام-اسکنر'>استعلام اسکنر / استعلام , استعلام اسکنر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254193/استعلام-لوازم-و-تجهیزات-مصرفی-بیمارستان'>استعلام لوازم و تجهیزات مصرفی بیمارستان / استعلام, استعلام لوازم و تجهیزات مصرفی بیمارستان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254209/تجدید-استعلام-بها-پروژه-ابیاری-و-مراقبت-های-بین-راهی'>تجدید استعلام بها پروژه ابیاری و مراقبت های بین راهی / استعلام , تجدید استعلام بها پروژه ابیاری و مراقبت های بین راهی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254226/استعلام-پمپ-سانتریفیوژ-شناور--'>استعلام پمپ سانتریفیوژ شناور ... / استعلام, استعلام پمپ سانتریفیوژ شناور ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254230/استعلام-کولر-گازی-اسپیلت-مدل-s-246gh---'>استعلام کولر گازی اسپیلت مدل s-246gh  ... / استعلام, استعلام کولر گازی اسپیلت مدل s-246gh  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254236/استعلام-بیمه-ساختمانها-اموال'>استعلام بیمه ساختمانها- اموال / استعلام , استعلام بیمه ساختمانها- اموال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254240/استعلام-روکش-کردن-نورد-ماشین-چاپ--'>استعلام  روکش کردن نورد ماشین چاپ ... / استعلام, استعلام  روکش کردن نورد ماشین چاپ ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254243/استعلام-ابزار-جراحی'>استعلام ابزار جراحی / استعلام,ابزار جراحی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254244/استعلام-پنیر-تک-نفره'>استعلام پنیر تک نفره / استعلام,استعلام پنیر تک نفره</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254249/استعلام-ماست-تکنفره-موردنیاز-است--'>استعلام ماست تکنفره موردنیاز است .. / استعلام, استعلام ماست تکنفره موردنیاز است ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254255/استعلام-شیر-پاستوریزه-تک-نفره'>استعلام شیر پاستوریزه تک نفره / استعلام , استعلام شیر پاستوریزه تک نفره</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254257/استعلام-دوربین--'>استعلام دوربین ... / استعلام, استعلام دوربین ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254266/استعلام-روغن-مایع-خوراکی'>استعلام روغن مایع خوراکی / استعلام,استعلام روغن مایع خوراکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254272/استعلام-لوازم-کامپیوتری'>استعلام لوازم کامپیوتری / استعلام, استعلام لوازم کامپیوتری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254278/فراخوان-واگذاری-امور-بیمه-ای(صدور-بیمه-های-دانشگاه)'>فراخوان واگذاری امور بیمه ای(صدور بیمه های دانشگاه)  / مناقصه, فراخوان واگذاری امور بیمه ای(صدور بیمه های دانشگاه) </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254322/استعلام-لوازم-دندانپزشکی'>استعلام لوازم دندانپزشکی / استعلام,لوازم دندانپزشکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254332/استعلام-خرید-10-عدد-دال-بتنی'>استعلام خرید 10 عدد دال بتنی  / استعلام,استعلام خرید 10 عدد دال بتنی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254343/استعلام-درپوش-های-پیش-ساخته--'>استعلام درپوش های پیش ساخته ... / استعلام , استعلام درپوش های پیش ساخته ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254344/استعلام-اجرا-و-تکمیل-عملیات-آبخیزداری'>استعلام اجرا و تکمیل عملیات آبخیزداری / استعلام,اجرا و تکمیل عملیات آبخیزداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254350/استعلام-تکمیل-بند-خاکی--'>استعلام تکمیل بند خاکی.... / استعلام, استعلام تکمیل بند خاکی....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254370/استعلام-برد-کنترل-‌رله-کنترل-رله-اتصال-به-زمین-رله-شارژر'>استعلام برد کنترل،‌رله کنترل، رله اتصال به زمین، رله شارژر / استعلام,استعلام برد کنترل،‌رله کنترل، رله اتصال به زمین، رله شارژر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254395/استعلام-لوله-ساکشن'>استعلام لوله ساکشن / استعلام,استعلام لوله ساکشن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254410/استعلام-تکمیل-آبخیزداری-سیل-بند--'>استعلام تکمیل آبخیزداری سیل بند... / استعلام, استعلام تکمیل آبخیزداری سیل بند...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254419/استعلام-مش-TOT--'>استعلام مش TOT ... / استعلام , استعلام مش TOT ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254434/استعلام-تلویزیون'>استعلام تلویزیون / استعلام, استعلام تلویزیون</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254435/استعلام-الکتروپمپ-شناور'>استعلام الکتروپمپ شناور / استعلام,استعلام الکتروپمپ شناور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254440/استعلام-میز--'>استعلام میز ... / استعلام , استعلام میز ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254450/استعلام-لوله'>استعلام لوله / استعلام,لوله</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254451/استعلام-لیوان-یک-بار-مصرف-پلاستیکی-درجه-یک'>استعلام  لیوان یک بار مصرف پلاستیکی درجه یک  / استعلام,  لیوان یک بار مصرف پلاستیکی درجه یک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254454/استعلام-ویدئو-پرژکتور--'>استعلام ویدئو پرژکتور... / استعلام, استعلام ویدئو پرژکتور...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254470/استعلام-لیوان-کاغذی'>استعلام  لیوان کاغذی / استعلام, استعلام  لیوان کاغذی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254494/استعلام-تهیه-رنگ-و-سرامیک-نقاشی-و-سرامیک-کاری'>استعلام تهیه رنگ و سرامیک، نقاشی و سرامیک کاری / استعلام,استعلام تهیه رنگ و سرامیک، نقاشی و سرامیک کاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254502/استعلام-ساخت-استشن-ایستگاه-پرستاری--'>استعلام ساخت استشن ایستگاه پرستاری... / استعلام, استعلام ساخت استشن ایستگاه پرستاری...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254505/استعلام-تعداد-110-سبد'>استعلام تعداد 110 سبد / استعلام, استعلام تعداد 110 سبد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254512/استعلام-اجرای-دیوار-به-طول-89-متر-با-مصالح--'>استعلام  اجرای دیوار به طول 89 متر با مصالح  .. / استعلام, استعلام  اجرای دیوار به طول 89 متر با مصالح  ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254517/استعلام-تابلو-برق'>استعلام تابلو برق / استعلام,تابلو برق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254526/استعلام-ستون-دستگاه'>استعلام ستون دستگاه  / استعلام,استعلام ستون دستگاه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254535/استعلام-خدمات-نقلیه-جهت-نظارت-بر-طرح-های-عمرانی'>استعلام خدمات نقلیه جهت نظارت بر طرح های عمرانی / استعلام, خدمات نقلیه جهت نظارت بر طرح های عمرانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254545/استعلام-کانتر-CVC-سه-راه-بزرگسال'>استعلام کانتر CVC سه راه بزرگسال / استعلام,استعلام کانتر CVC سه راه بزرگسال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254548/استعلام-شیر-یک-طرفه'>استعلام شیر یک طرفه / استعلام,شیر یک طرفه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254550/استعلام-کاغذ-a4-جهت-مصرف-اداری--'>استعلام  کاغذ a4 جهت مصرف اداری .. / استعلام, استعلام  کاغذ a4 جهت مصرف اداری ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254560/استعلام-لاستیک-بارز'>استعلام لاستیک بارز / استعلام,استعلام لاستیک بارز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254579/استعلام-واکسن'>استعلام واکسن  / استعلام, استعلام واکسن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254614/استعلام-تانکر-آب-جوش-1000لیتری'>استعلام تانکر آب جوش 1000لیتری  / استعلام, تانکر آب جوش 1000لیتری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254615/استعلام-خرید-2-دستگاه-کولر-24-هزار-ال-جی-و-یک-دستگاه-18-هزار-ال-جی'>استعلام خرید 2 دستگاه کولر 24 هزار ال جی و یک دستگاه 18 هزار ال جی / استعلام,استعلام خرید 2 دستگاه کولر 24 هزار ال جی و یک دستگاه 18 هزار ال جی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254618/استعلام-اقلام-آزمایشگاهی'>استعلام اقلام آزمایشگاهی / استعلام, استعلام اقلام آزمایشگاهی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254623/استعلام-نیاز-تهیه-فولدر-مقوایی'>استعلام نیاز تهیه فولدر مقوایی / استعلام,استعلام نیاز تهیه فولدر مقوایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254624/استعلام-ورق-گالوانیزه-ساده-فولادی'>استعلام ورق گالوانیزه ساده فولادی / استعلام, ورق گالوانیزه ساده فولادی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254628/استعلام-تعمیرات-مبلمان-اداری'>استعلام تعمیرات مبلمان اداری / استعلام,استعلام تعمیرات مبلمان اداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254629/استعلام-آنتی-ویروس-KASPERSKY-ADVANCE-با-لایسنس--'>استعلام  آنتی ویروس KASPERSKY ADVANCE با لایسنس  .. / استعلام,استعلام  آنتی ویروس KASPERSKY ADVANCE با لایسنس  ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254634/استعلام-باطری'>استعلام باطری / استعلام,استعلام باطری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254635/استعلام-اخذ-گواهی-تاییدیه-ایمنی--'>استعلام اخذ گواهی تاییدیه ایمنی ... / استعلام , استعلام اخذ گواهی تاییدیه ایمنی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254636/استعلام-خرید-پنکه'>استعلام خرید پنکه / استعلام,خرید پنکه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254648/استعلام-ظروف-یکبار-مصرف-گیاهی'>استعلام ظروف یکبار مصرف گیاهی / استعلام, استعلام ظروف یکبار مصرف گیاهی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254654/استعلام-ساخت-سگدست-زنجیر-چهار-اینچ'>استعلام ساخت سگدست زنجیر چهار اینچ / استعلام , استعلام ساخت سگدست زنجیر چهار اینچ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254658/استعلام-10-آیتم-کاغذ-و-نوار-بریشمان-و-گلندو-کلید-مینیاتوری'>استعلام 10 آیتم کاغذ و نوار بریشمان و گلندو کلید مینیاتوری / استعلام, استعلام 10 آیتم کاغذ و نوار بریشمان و گلندو کلید مینیاتوری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254660/استعلام-پانل-ساندویچی-دیواری-و---'>استعلام پانل ساندویچی دیواری و ..... / استعلام, استعلام  پانل ساندویچی دیواری و ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254663/استعلام-کاغذ-تحریر-A4-کپی-مکس-درجه-یک-80-گرمی'>استعلام کاغذ تحریر A4 کپی مکس درجه یک 80 گرمی / استعلام,استعلام کاغذ تحریر A4 کپی مکس درجه یک 80 گرمی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254673/استعلام-دکل-مهاری-مدل-G35-با-کلیه-متعلقات-به-همراه-نصب'>استعلام دکل مهاری مدل G35 با کلیه متعلقات به همراه نصب  / استعلام, دکل مهاری مدل G35 با کلیه متعلقات به همراه نصب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254677/استعلام-شلوار-مردانه--'>استعلام شلوار مردانه... / استعلام, استعلام شلوار مردانه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254686/استعلام-چراغ-توکار--'>استعلام چراغ توکار... / استعلام, استعلام چراغ توکار...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254687/استعلام-سیب-زمینی'>استعلام سیب زمینی / استعلام , استعلام سیب زمینی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254689/استعلام-رنگ-آمیزی-ساختمان-دربها-پایه-سیم-خاردار---'>استعلام رنگ آمیزی ساختمان، دربها، پایه سیم خاردار  ... / استعلام, رنگ آمیزی ساختمان، دربها، پایه سیم خاردار  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254698/استعلام-خرید-یک-دستگاه-پژو-پارس'>استعلام خرید یک دستگاه پژو پارس  / استعلام,استعلام خرید یک دستگاه پژو پارس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254705/استعلام-کولر-اسپیلت--'>استعلام کولر اسپیلت... / استعلام, استعلام کولر اسپیلت...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254720/استعلام-کوبلینگ-کامل-صندلی-آمفی'>استعلام کوبلینگ کامل صندلی آمفی  / استعلام,استعلام کوبلینگ کامل صندلی آمفی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254723/استعلام-خرید-کمپرسور-مینروب-MT50-و-MT80-دانفوس-سه-فاز'>استعلام خرید کمپرسور مینروب MT50 و MT80 دانفوس سه فاز  / استعلام, خرید کمپرسور مینروب MT50 و MT80 دانفوس سه فاز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254733/استعلام-اسپلیت-دیواری'>استعلام  اسپلیت دیواری  / استعلام,  اسپلیت دیواری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254742/استعلام-اعزام-40-نفر-سالمند-خواهر-به-مشهد-به-صورت-تور-زیارتی'>استعلام اعزام 40 نفر سالمند خواهر به مشهد به صورت تور زیارتی / استعلام, اعزام 40 نفر سالمند خواهر به مشهد به صورت تور زیارتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254745/استعلام-روغن-مخصوص-منابع-اشعه--'>استعلام روغن مخصوص منابع اشعه... / استعلام, استعلام روغن مخصوص منابع اشعه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254746/استعلام-خرید-مصالح'>استعلام خرید مصالح  / استعلام, استعلام خرید مصالح </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254752/استعلام-رایانه'>استعلام رایانه / استعلام,رایانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254778/استعلام-بطری-آبخوری-با-درپوش-استیل-قابل-اتوکلاو-طبق-نمونه'>استعلام  بطری آبخوری با درپوش استیل قابل اتوکلاو طبق نمونه / استعلام, استعلام  بطری آبخوری با درپوش استیل قابل اتوکلاو طبق نمونه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254784/استعلام-سایر-فعالیت-های-خدمات-مالی-بجز-فعالیت-های-تامین-وجوه-بیمه-و-بازنشستگی--'>استعلام سایر فعالیت های خدمات  مالی، بجز فعالیت های تامین وجوه بیمه و بازنشستگی ... / استعلام, استعلام سایر فعالیت های خدمات  مالی، بجز فعالیت های تامین وجوه بیمه و بازنشستگی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254790/استعلام-طراحی-داخلی--'>استعلام طراحی داخلی ... / استعلام , استعلام طراحی داخلی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254799/استعلام-پودر-لباسشویی-دستی--'>استعلام پودر لباسشویی دستی ... / استعلام, استعلام پودر لباسشویی دستی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254822/استعلام-کولر-گازی'>استعلام کولر گازی / استعلام,کولر گازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254824/استعلام-طرح-اصلاح-و-توسعه-باغات-زیتون'>استعلام طرح اصلاح و توسعه باغات زیتون / استعلام, استعلام طرح اصلاح و توسعه باغات زیتون</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254827/استعلام-فلاسک--'>استعلام فلاسک ... / استعلام , استعلام فلاسک ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254835/استعلام-لارنژیال-ماسک'>استعلام لارنژیال ماسک / استعلام , استعلام لارنژیال ماسک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254841/استعلام-سیب-و-پرتقال-با-کیفیت'>استعلام سیب و پرتقال با کیفیت / استعلام, استعلام سیب و پرتقال با کیفیت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254849/استعلام-برپایی-30-غرفه-به-ابعاد-3-3-در-فضای-باز-نمایشگاهی'>استعلام  برپایی 30 غرفه به ابعاد 3*3 در فضای باز نمایشگاهی  / استعلام, برپایی 30 غرفه به ابعاد 3*3 در فضای باز نمایشگاهی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254854/استعلام-ایزوگام'>استعلام ایزوگام / استعلام,ایزوگام</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254861/استعلام-لوله-پلی-اتیلن'>استعلام  لوله پلی اتیلن / استعلام, لوله پلی اتیلن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254873/استعلام-خاموش-کننده-حاوی-آب-مخلوط-با-گاز-ازت'>استعلام خاموش کننده حاوی آب مخلوط با گاز ازت / استعلام, استعلام خاموش کننده حاوی آب مخلوط با گاز ازت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254882/استعلام-کامپیوتر'>استعلام کامپیوتر / استعلام,استعلام کامپیوتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254890/استعلام-کامپیوتر'>استعلام کامپیوتر / استعلام,کامپیوتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254899/استعلام-استاندارد-سازی-اتاق-سرور'>استعلام  استاندارد سازی اتاق سرور  / استعلام, استاندارد سازی اتاق سرور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254902/استعلام-قفسه-بندی--'>استعلام قفسه بندی ... / استعلام, استعلام قفسه بندی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254905/استعلام-ژل-هیلان-و--'>استعلام ژل هیلان و... / استعلام,ژل هیلان و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254922/استعلام--شیر-کشویی-زبانه-لاستیکی-فلنج-دار--'>استعلام    شیر کشویی زبانه لاستیکی فلنج دار .. / استعلام, استعلام    شیر کشویی زبانه لاستیکی فلنج دار ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254928/استعلام-روغن--'>استعلام روغن ... / استعلام , استعلام روغن ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254933/استعلام-خرید-یک-دستگاه-یونیت-فیلتراسیون'>استعلام خرید یک دستگاه یونیت فیلتراسیون / استعلام, استعلام خرید یک دستگاه یونیت فیلتراسیون</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254934/استعلام-انجام-کلیه-امور-تاسیسات'>استعلام انجام کلیه امور تاسیسات  / استعلام,انجام کلیه امور تاسیسات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254945/استعلام-خوراک-موش'>استعلام خوراک موش  / استعلام, خوراک موش </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254946/استعلام-لوازم-و-تجهیزات-پزشکی'>استعلام لوازم و تجهیزات پزشکی / استعلام, استعلام لوازم و تجهیزات پزشکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254948/استعلام-4-ردیف-پیچ-و-مهره-و-واشر'>استعلام 4 ردیف پیچ و مهره و واشر / استعلام, استعلام 4 ردیف پیچ و مهره و واشر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254950/استعلام-تحلیل-و-آزمایش-فنی--'>استعلام تحلیل و آزمایش فنی ... / استعلام , استعلام تحلیل و آزمایش فنی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254954/استعلام-شیرفلکه-سوزنی-برنجی-1-اینچ-کیز--'>استعلام شیرفلکه سوزنی برنجی 1 اینچ کیز .. / استعلام, استعلام شیرفلکه سوزنی برنجی 1 اینچ کیز ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254969/استعلام-شیرینی-دانمارکی'>استعلام شیرینی دانمارکی  / استعلام, شیرینی دانمارکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254973/استعلام-پنجره-های-دوجداره-و-دربهای-UPVC'>استعلام پنجره های دوجداره و دربهای UPVC / استعلام,استعلام پنجره های دوجداره و دربهای UPVC</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254987/استعلام-تعمیر-و-نگهداری'>استعلام تعمیر و نگهداری / استعلام , استعلام تعمیر و نگهداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254993/استعلام-کاغذ-80-A4-گرمی---'>استعلام کاغذ 80-A4 گرمی ....  / استعلام, کاغذ 80-A4 گرمی .... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1255002/استعلام-کولر-تمام-پلیمر-سلولزی-15000--'>استعلام  کولر تمام پلیمر سلولزی 15000 ... / استعلام, استعلام  کولر تمام پلیمر سلولزی 15000 ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1255009/استعلام-اسکنر--'>استعلام اسکنر ... / استعلام , استعلام اسکنر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1255023/استعلام-لوازم-تجهیز-چاه--'>استعلام لوازم تجهیز چاه ... / استعلام , استعلام لوازم تجهیز چاه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1255029/استعلام-چادر-زنانه-کرپ'>استعلام چادر زنانه کرپ / استعلام, استعلام چادر زنانه کرپ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1255030/استعلام-لوازم-تجهیز-چاه'>استعلام  لوازم تجهیز چاه / استعلام, لوازم تجهیز چاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1255032/استعلام-سبزی--'>استعلام سبزی ... / استعلام , استعلام سبزی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1255035/استعلام-روسری-ابرشیمی'>استعلام روسری ابرشیمی / استعلام , استعلام روسری ابرشیمی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1255038/استعلام-ملزومات-اداری-از-قبیل-کاور--ماشین-دوخت--ماشین-حساب--خودکار--زونکن--'>استعلام ملزومات اداری از قبیل کاور - ماشین دوخت - ماشین حساب - خودکار - زونکن ... / استعلام, استعلام ملزومات اداری از قبیل کاور - ماشین دوخت - ماشین حساب - خودکار - زونکن ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1255069/استعلام-لوبیا-سبز--'>استعلام لوبیا سبز ... / استعلام, استعلام لوبیا سبز ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1255074/استعلام-گوشت-پنیر-ران-بوقلمون'>استعلام گوشت- پنیر- ران بوقلمون / استعلام , استعلام گوشت- پنیر- ران بوقلمون</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1255075/استعلام-تعداد-شانزده-قلم-اقلام-پزشکی-مصرفی'>استعلام تعداد شانزده قلم اقلام پزشکی مصرفی / استعلام, تعداد شانزده قلم اقلام پزشکی مصرفی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1255078/استعلام-تعمیرات--'>استعلام تعمیرات ... / استعلام , استعلام تعمیرات ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1255083/استعلام-فن-کوئل-زمینی-600'>استعلام  فن کوئل زمینی 600 / استعلام, استعلام  فن کوئل زمینی 600</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1255085/استعلام-پرینتر-HP'>استعلام پرینتر HP / استعلام , استعلام پرینتر HP</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1255090/استعلام-فن-کوئل--'>استعلام فن کوئل ... / استعلام , استعلام فن کوئل ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1255095/استعلام-عملیات-تعمیرات-ساختمان-دیسپاچینگ-طبقه-همکف-ضلع-شرقی'>استعلام عملیات تعمیرات ساختمان دیسپاچینگ طبقه همکف ضلع شرقی / استعلام, عملیات تعمیرات ساختمان دیسپاچینگ طبقه همکف ضلع شرقی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1255097/استعلام--پیراهن-مردانه-با-پارچه-تترون-کرم-رنگ---'>استعلام   پیراهن مردانه با پارچه تترون کرم رنگ  ... / استعلام, استعلام   پیراهن مردانه با پارچه تترون کرم رنگ  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1255100/استعلام-کارواش-گلداستار-150-بار'>استعلام  کارواش گلداستار 150 بار  / استعلام,  کارواش گلداستار 150 بار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1255101/استعلام-گوشت-منجمد'>استعلام گوشت منجمد / استعلام,گوشت منجمد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1255103/استعلام-اقلام-پزشکی-مصرفی'>استعلام اقلام پزشکی مصرفی  / استعلام, استعلام اقلام پزشکی مصرفی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1255104/استعلام-والواشر--جت-لایت'>استعلام والواشر - جت لایت / استعلام, استعلام والواشر - جت لایت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1255107/استعلام-کولر-ایستاده'>استعلام کولر ایستاده / استعلام,کولر ایستاده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1255122/استعلام-ایزوگام-ساختمان'>استعلام ایزوگام ساختمان / استعلام,ایزوگام ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1255126/استعلام-طراحی-و-دکوربندی-نمایشگاه--'>استعلام طراحی و دکوربندی نمایشگاه ... / استعلام, استعلام طراحی و دکوربندی نمایشگاه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1255128/استعلام-لوازم-دندانپزشکی-ایمپلنت-مارک-sic--'>استعلام  لوازم دندانپزشکی ایمپلنت مارک sic  .. / استعلام, استعلام  لوازم دندانپزشکی ایمپلنت مارک sic  ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1255130/مناقصه-توسعه-و-احداث-فاز-3'>مناقصه توسعه و احداث فاز 3  / مناقصه , مناقصه توسعه و احداث فاز 3 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1255153/استعلام-اسکنر'>استعلام اسکنر  / استعلام, اسکنر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1255154/استعلام-پروفیل'>استعلام پروفیل / استعلام , استعلام پروفیل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1255159/مناقصه-احداث-خطوط-محوری-تامین-برق-چاههای-کشاورزی'>مناقصه احداث خطوط محوری تامین برق چاههای کشاورزی / مناقصه , مناقصه احداث خطوط محوری تامین برق چاههای کشاورزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1255161/استعلام-خرید-تجهیزات-نیروگاه-خورشیدی--'>استعلام خرید تجهیزات نیروگاه خورشیدی ... / استعلام, استعلام خرید تجهیزات نیروگاه خورشیدی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1255162/استعلام-تخم-مرغ--'>استعلام تخم مرغ ... / استعلام, استعلام تخم مرغ ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1255166/استعلام-الکل-صنعتی-سفید-96-درصد-گالنی'>استعلام الکل صنعتی سفید 96 درصد گالنی / استعلام, استعلام الکل صنعتی سفید 96 درصد گالنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1255171/استعلام-فعالیت-های-اداره-و-پشتیبانی-دفتر-کار'>استعلام فعالیت های اداره و پشتیبانی دفتر کار  / استعلام فعالیت های اداره و پشتیبانی دفتر کار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1255173/استعلام-قطعات-رایانه-و-سرور'>استعلام قطعات رایانه و سرور / استعلام,قطعات رایانه و سرور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1255175/استعلام-خرید-تجهیزات-نیروگاه-خورشیدی--'>استعلام خرید تجهیزات نیروگاه خورشیدی ... / استعلام, استعلام خرید تجهیزات نیروگاه خورشیدی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1255176/استعلام-تخم-مرغ--'>استعلام تخم مرغ ... / استعلام, استعلام تخم مرغ ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1255178/استعلام-قطعات-رایانه-و-سرور'>استعلام قطعات رایانه و سرور / استعلام,قطعات رایانه و سرور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1255185/استعلام-پالت-و-درب-پالت'>استعلام پالت  و درب پالت  / استعلام, پالت  و درب پالت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1255192/استعلام-پالت--'>استعلام پالت ... / استعلام, استعلام پالت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1255210/استعلام-هارد'>استعلام هارد / استعلام,هارد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1255211/استعلام-میز-کارشناسی-4-عدد-صندلی--'>استعلام میز کارشناسی 4 عدد صندلی .. / استعلام, استعلام میز کارشناسی 4 عدد صندلی ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1255213/استعلام-کابل'>استعلام کابل  / استعلام, کابل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1255216/استعلام-سی-پی-یو'>استعلام سی پی یو / استعلام,سی پی یو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1255217/استعلام-هارد-اکسترنال-سیلیکون-پاور-A80-ARMOR-2-TB--'>استعلام هارد اکسترنال سیلیکون پاور A80 ARMOR 2 TB ... / استعلام, هارد اکسترنال سیلیکون پاور A80 ARMOR 2 TB</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1255220/استعلام-رم'>استعلام رم / استعلام,رم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1255221/استعلام-لوله-و-لوازم-اتصالات-تاسیسات--'>استعلام لوله و لوازم اتصالات تاسیسات... / استعلام, استعلام لوله و لوازم اتصالات تاسیسات...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1255225/استعلام-خرید-خدمات-طرح-پژوهشی-فقه--'>استعلام خرید خدمات طرح پژوهشی فقه .. / استعلام, استعلام خرید خدمات طرح پژوهشی فقه ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1255227/استعلام-صندلی-جکدار-طبی-مدیریتی-چرم-مشکی-پشت-بلند-چرخدار'>استعلام صندلی جکدار طبی مدیریتی چرم مشکی پشت بلند چرخدار  / استعلام, صندلی جکدار طبی مدیریتی چرم مشکی پشت بلند چرخدار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1255231/استعلام-رم'>استعلام رم / استعلام,رم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253670/استعلام-ساخت-سایر-پروژه-های-مهندسی-عمران'>استعلام ساخت سایر پروژه های مهندسی عمران / استعلام, استعلام ساخت سایر پروژه های مهندسی عمران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253690/استعلام-پاک-کردن-شیشه-های-نما-از-داخل-و-بیرون'>استعلام پاک کردن شیشه های نما از داخل و بیرون / استعلام, استعلام پاک کردن شیشه های نما از داخل و بیرون</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253741/استعلام-فعالیت-های-سازمان-های-دارای-عضو-مربوط-به-کسب-و-کار--'>استعلام فعالیت های سازمان های دارای عضو مربوط به کسب و  کار... / استعلام, استعلام فعالیت های سازمان های دارای عضو مربوط به کسب و  کار...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253742/استعلام-رک-یونیت-دیواری--رک-ایستاده--سویچ-و---'>استعلام رک یونیت دیواری - رک ایستاده - سویچ و .... / استعلام, استعلام رک یونیت دیواری - رک ایستاده - سویچ و ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253778/استعلام-تیراهن-بال-نیم-پهن-موازی-داخلی--'>استعلام تیراهن بال نیم پهن موازی داخلی .. / استعلام, استعلام تیراهن بال نیم پهن موازی داخلی ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253790/مناقصه-پروژه-تکمیل-سالن-ورزشی-نوبت-دوم'>مناقصه پروژه تکمیل سالن ورزشی نوبت دوم  / مناقصه عمومی , مناقصه پروژه تکمیل سالن ورزشی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253796/استعلام-خرید-مصالح'>استعلام خرید مصالح  / استعلام,استعلام خرید مصالح </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253798/استعلام-خرید-آهن-آلات-ساختمانی'>استعلام خرید آهن آلات ساختمانی / استعلام, استعلام خرید آهن آلات ساختمانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253803/استعلام-مصالح--'>استعلام مصالح ... / استعلام , استعلام مصالح ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253814/تجدید-فراخوان-ارزیابی-کیفی-انتخاب-مشاور-جهت-انجام-تهیه-طرح-پایه-و-ساختار-کلی'>تجدید فراخوان ارزیابی کیفی انتخاب مشاور جهت انجام تهیه طرح پایه و ساختار کلی / آگهی تجدید فراخوان ارزیابی کیفی , تجدید فراخوان ارزیابی کیفی انتخاب مشاور جهت انجام تهیه طرح پایه و ساختار کلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253820/مناقصه-عمومی-امور-ایاب-و-ذهاب-دانشجویان-کارآموز-غیرکارآموز-و-کارکنان--'>مناقصه عمومی  امور ایاب و ذهاب دانشجویان کارآموز، غیرکارآموز و کارکنان... / مناقصه عمومی, مناقصه عمومی  امور ایاب و ذهاب دانشجویان کارآموز، غیرکارآموز و کارکنان...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253824/استعلام-خرید-آهن-آلات-ساختمانی--'>استعلام خرید آهن آلات ساختمانی... / استعلام, استعلام خرید آهن آلات ساختمانی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253861/فراخوان-پروژه-خرید--اجرا-و-تحویل-کابل-فشار-ضعیف-و-تیر-بتنی'>فراخوان پروژه خرید ، اجرا و تحویل کابل فشار ضعیف و تیر بتنی / آگهی فراخوان , فراخوان پروژه خرید ، اجرا و تحویل کابل فشار ضعیف و تیر بتنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253942/مناقصه-عملیات-احداث-سد-مخزنی-گرین-و-تاسیسات-وابسته-(نوبت-دوم)'>مناقصه عملیات احداث سد مخزنی گرین و تاسیسات وابسته  (نوبت دوم) / مناقصه عمومی, مناقصه عملیات احداث سد مخزنی گرین و تاسیسات وابسته (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254015/مناقصه-​آرشیو-اسناد-الکترونیک--نوبت-دوم'>مناقصه ​آرشیو اسناد الکترونیک - نوبت دوم  / مناقصه, مناقصه ​آرشیو اسناد الکترونیک - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254029/استعلام-کولر-گازی-ایستاده-سرمایشی-و-گرمایشی'>استعلام کولر گازی ایستاده سرمایشی و گرمایشی / استعلام,استعلام کولر گازی ایستاده سرمایشی و گرمایشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254064/استعلام-رایانه--'>استعلام رایانه ... / استعلام, استعلام رایانه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254090/استعلام-سرنگ-و-ورید'>استعلام سرنگ و ورید / استعلام, استعلام سرنگ و ورید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254095/استعلام-آهن-آلات--'>استعلام آهن آلات ... / استعلام , استعلام آهن آلات ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254099/استعلام-روکش-کردن-10-عدد-نورد-ماشین-چاپ'>استعلام  روکش کردن 10 عدد نورد ماشین چاپ / استعلام, استعلام  روکش کردن 10 عدد نورد ماشین چاپ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254125/استعلام-باطری-سیلد-اسید'>استعلام باطری سیلد اسید / استعلام,استعلام باطری سیلد اسید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254145/استعلام-لوازم-آزمایشگاهی'>استعلام  لوازم آزمایشگاهی / استعلام, استعلام  لوازم آزمایشگاهی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254156/استعلام-یو-پی-اس-kva--'>استعلام یو پی اس kva... / استعلام, استعلام یو پی اس kva...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254164/استعلام-تابلو--'>استعلام تابلو ... / استعلام , استعلام تابلو ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254175/استعلام-خرید-آهن-آلات-ساختمانی'>استعلام خرید آهن آلات ساختمانی / استعلام,استعلام خرید آهن آلات ساختمانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254177/استعلام-تست-اتوکلاو'>استعلام تست اتوکلاو  / استعلام , استعلام تست اتوکلاو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254188/استعلام-باطری-سیلد-اسید'>استعلام باطری سیلد اسید / استعلام, استعلام باطری سیلد اسید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254210/استعلام-خرید-آهن-آلات-ساختمانی'>استعلام خرید آهن آلات ساختمانی / استعلام,استعلام خرید آهن آلات ساختمانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254220/استعلام-اقلام-شوینده-و-بهداشتی-و-نظافت--'>استعلام  اقلام شوینده و بهداشتی و نظافت .. / استعلام,استعلام  اقلام شوینده و بهداشتی و نظافت ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254293/فراخوان-اجرای-قطعه-یک--نوبت-دوم'>فراخوان  اجرای قطعه یک ...نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان  اجرای قطعه یک ...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254306/استعلام-خرید-اهن-الات-ساختمانی-موردنیاز--'>استعلام خرید اهن الات ساختمانی موردنیاز .. / استعلام, استعلام خرید اهن الات ساختمانی موردنیاز ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254313/استعلام-سوند-فولی-دو-راه-لاتکس'>استعلام سوند فولی دو راه لاتکس  / استعلام, استعلام سوند فولی دو راه لاتکس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254346/استعلام-خرید-آهن-آلات-ساختمانی'>استعلام خرید آهن آلات ساختمانی / استعلام,استعلام خرید آهن آلات ساختمانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254366/مناقصه-اجرای-عملیات-آبخیزداری--نوبت-دوم'>مناقصه  اجرای عملیات آبخیزداری - نوبت دوم  / مناقصه ،مناقصه  اجرای عملیات آبخیزداری - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254149/مزایده-اجاره-دو-باب-مغازه-تجاری'>مزایده اجاره دو باب مغازه تجاری / مزایده, مزایده اجاره دو باب مغازه تجاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253977/فراخوان-مزایده-حدود-150-تن-چوب-و-تخته-های-ضایعاتی-پالت-شکسته--'>فراخوان مزایده حدود 150 تن چوب و تخته های ضایعاتی پالت شکسته.... / فراخوان عمومی , فراخوان استعلام حدود 150 تن چوب و تخته های ضایعاتی پالت شکسته....نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254308/مزایده-مدیریت-امور-بهره-برداری-جایگاههای-عرضه-سوخت-CNG--نوبت-دوم'>مزایده مدیریت امور بهره برداری جایگاههای عرضه سوخت CNG - نوبت دوم  /  آگهی مزایده عمومی, مزایده مدیریت امور بهره برداری جایگاههای عرضه سوخت CNG - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254568/اصلاحیه-مزایده-اجاره-جهت-بهره-برداری-آموزشی'>اصلاحیه مزایده اجاره جهت بهره برداری آموزشی / اصلاحیه ​آگهی مزایده,مزایده اجاره جهت بهره برداری آموزشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254045/تجدید-مزایده-واگذاری-سایت-تفریحی-ورزشی-زیپ-لاین-شهرداری-نوبت-دوم'>تجدید مزایده واگذاری سایت تفریحی ورزشی زیپ لاین شهرداری نوبت دوم  / تجدید مزایده , تجدید مزایده واگذاری سایت تفریحی ورزشی زیپ لاین شهرداری  نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254217/اصلاحیه-مزایده-فروش-اموال-و-املاک-تملیکی-و-مازاد-کاربری-تجاری-مسکونی'>اصلاحیه مزایده فروش اموال و املاک تملیکی و مازاد کاربری تجاری مسکونی / اصلاحیه مزایده,اصلاحیه مزایده فروش اموال و املاک تملیکی و مازاد کاربری تجاری مسکونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254296/مزایده-واگذاری-مدیریت-بهره-وری-نهالستان-چاپ-دوم'>مزایده واگذاری مدیریت بهره وری نهالستان چاپ دوم / اگهی مزایده عمومی , مزایده واگذاری مدیریت بهره وری نهالستان چاپ دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254374/مزایده-راه-اندازی-و-بهره-برداری-از-غرفه-های-بازار-میوه-و-تره-بار'>مزایده راه اندازی و بهره برداری از غرفه های بازار میوه و تره بار / مزایده , مزایده راه اندازی و بهره برداری از غرفه های بازار میوه و تره بار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254578/استعلام-واگذاری-بوفه'>استعلام واگذاری بوفه / استعلام , استعلام واگذاری بوفه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254602/مزایده-یک-قطعه-زمین-کشاورزی-دیم-مساحت-5000متر'>مزایده یک قطعه زمین کشاورزی دیم مساحت 5000متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین کشاورزی دیم مساحت 5000متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253970/مزایده-تعدادی-لیفتراک-مازاد-بر-مصرف---'>مزایده تعدادی لیفتراک مازاد بر مصرف ....  / آگهی مزایده, مزایده تعدادی لیفتراک مازاد بر مصرف ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254364/مزایده-فروش-دو-دستگاه-خودرو-سواری'>مزایده فروش دو دستگاه خودرو سواری / مزایده , مزایده فروش دو دستگاه خودرو سواری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254460/مزایده-اجاره-زمین-پارکینگ'>مزایده اجاره زمین پارکینگ  / آگهی مزایده, مزایده اجاره زمین پارکینگ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253716/مزایده-عمومی-فروش-اموال-ضایعاتی-و-اساقطی'>مزایده عمومی فروش اموال ضایعاتی و اساقطی  / مزایده عمومی, مزایده عمومی فروش اموال ضایعاتی و اساقطی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253751/مزایده-فروش-ششدانگ-زمین-مساحت-167متر-نوبت-دوم'>مزایده فروش ششدانگ زمین مساحت 167متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش ششدانگ زمین مساحت 167متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253777/آگهی-فراخوان-مزایده-اقلام-مازاد-نوبت-دوم'>آگهی فراخوان مزایده  اقلام مازاد  نوبت دوم  / آگهی فراخوان مزایده  اقلام مازاد  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253818/مزایده-فروش-یکدستگاه-دیزل-ژنراتور'>مزایده فروش یکدستگاه دیزل ژنراتور  / مزایده ، مزایده فروش یکدستگاه دیزل ژنراتور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253961/فراخوان-بهره-برداری-از-میدان-میوه-و-تره-بار'>فراخوان بهره برداری از میدان میوه و تره بار / مناقصه, فراخوان بهره برداری از میدان میوه و تره بار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254340/مزایده-واگذاری-راهبری-استخر--'>مزایده واگذاری راهبری استخر.... / مزایده , مزایده واگذاری راهبری استخر....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254523/مزایده--مجتمع-گاوداری-ـ-نوبت-دوم'>مزایده   مجتمع گاوداری  ـ نوبت دوم / مزایده , مزایده مجتمع گاوداری  ـ نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254600/استعلام-واگذاری-محل-درمانگاه-شبانه-روزی'>استعلام واگذاری محل درمانگاه شبانه روزی / استعلام , استعلام واگذاری محل درمانگاه شبانه روزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254632/استعلام-واگذاری-محل-جهت-ارائه-خدمات-تایپ-و-تکثیر'>استعلام واگذاری محل جهت ارائه خدمات تایپ و تکثیر  / استعلام , استعلام واگذاری محل جهت ارائه خدمات تایپ و تکثیر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254679/مزایده-آپارتمان-مسکونی-مساحت-اعیان-صد-و-ده-متر'>مزایده آپارتمان مسکونی مساحت اعیان صد و ده متر  / مزایده,مزایده آپارتمان مسکونی مساحت اعیان صد و ده متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254680/مزایده-آپارتمان-مسکونی'>مزایده آپارتمان مسکونی  / مزایده,مزایده آپارتمان مسکونی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254682/مزایده-ساختمان-مسکونی-مساحت-عرصه-280-مترمربع'>مزایده ساختمان مسکونی مساحت  عرصه 280 مترمربع  / مزایده,مزایده ساختمان مسکونی مساحت  عرصه 280 مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254813/مزایده-سه-واحد-تجاری'>مزایده سه واحد تجاری / آگهی مزایده , مزایده سه واحد تجاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254883/مزایده-اقلام-ضایعاتی-و-اقلام-برقی'>مزایده اقلام ضایعاتی و اقلام برقی / مزایده عمومی, مزایده اقلام ضایعاتی و اقلام برقی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254965/آگهی-مزایده-فروش-خودرو'>آگهی مزایده فروش خودرو  / مزایده ، آگهی مزایده فروش خودرو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1255012/مزایده-ششدانگ-منزل-مسکونی-یک-طبقه-عرصه-394-80متر-نوبت-دوم'>مزایده ششدانگ منزل مسکونی یک طبقه عرصه 394.80متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده ششدانگ منزل مسکونی یک طبقه عرصه 394.80متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253679/مزایده-مته-های-حفاری-در-سایزهای-مختلف--نوبت-دوم'>مزایده مته های حفاری در سایزهای مختلف - نوبت دوم  / مزایده, مزایده مته های حفاری در سایزهای مختلف - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253886/مزایده-واگذاری-بهره-برداری-از-9-پارکینگ-عمومی-ـ-نوبت-دوم'>مزایده واگذاری بهره برداری از  9 پارکینگ عمومی ـ نوبت دوم / مزایده, مزایده واگذاری بهره برداری از  9 پارکینگ عمومی ـ نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253950/مزایده-انواع-پسماند-عادی--نایلون-و-پلاستیک-ضایعاتی'>مزایده انواع پسماند عادی ، نایلون و پلاستیک ضایعاتی / مزایده , مزایده  انواع پسماند عادی ، نایلون و پلاستیک ضایعاتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253953/مزایده-آهن-آلات---'>مزایده آهن آلات  ....  / مزایده ، مزایده آهن آلات  .... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254036/مزایده-فروش-تعدادی-از-مستحدثات-شامل-کارگاه-فروشگاه-نوبت-دوم'>مزایده فروش تعدادی از مستحدثات شامل کارگاه-فروشگاه نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش تعدادی از مستحدثات شامل کارگاه-فروشگاه نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254375/مناقصه-تخلیه-و-بارگیری-محمولات-پروتئینی-در-سردخانه--نوبت-دوم'>مناقصه تخلیه و بارگیری محمولات پروتئینی در سردخانه - نوبت دوم / مناقصه عمومی , مناقصه تخلیه و بارگیری محمولات پروتئینی در سردخانه - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254388/استعلام-کولر-گازی-اسپلیت-گرمایشی-و-سرمایشی--'>استعلام کولر گازی اسپلیت گرمایشی و سرمایشی.... / استعلام, استعلام کولر گازی اسپلیت گرمایشی و سرمایشی....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254398/استعلام-اهن'>استعلام اهن / استعلام , استعلام اهن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254406/استعلام-مصالح--'>استعلام مصالح ... / استعلام , استعلام مصالح ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254416/استعلام-درخواست-تاکسی-تلفنی-جهت-کارکنان-تامین-اجتماعی'>استعلام درخواست تاکسی تلفنی جهت کارکنان تامین اجتماعی / استعلام,استعلام درخواست تاکسی تلفنی جهت کارکنان تامین اجتماعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254422/استعلام-گوشت-سردست-منجمد-برزیلی'>استعلام گوشت سردست منجمد برزیلی  / استعلام, گوشت منجمد برزیلی سردست</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254425/استعلام-ساخت-و-نصب-هود'>استعلام ساخت و نصب هود / استعلام,استعلام ساخت و نصب هود</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254426/مناقصه-خرید-100-دستگاه-چراخ-لاک-پشتی-35-وات-بخار-سدیم'>مناقصه خرید 100 دستگاه چراخ لاک پشتی 35 وات بخار سدیم / آگهی مناقصه ,مناقصه خرید 100 دستگاه چراخ لاک پشتی 35 وات بخار سدیم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254431/استعلام-گوشت-ران-منجمد-برزیلی'>استعلام گوشت ران منجمد برزیلی  / استعلام, گوشت ران منجمد برزیلی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254438/استعلام-کولر-گازی--'>استعلام کولر گازی... / استعلام, استعلام کولر گازی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254459/استعلام-باطری--'>استعلام باطری ... / استعلام , استعلام باطری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254461/استعلام-کولر-آبی-آب-سرد-کن-‌تلویزیون-ال-ای-دی'>استعلام کولر آبی، آب سرد کن،‌تلویزیون ال ای دی  / استعلام,استعلام کولر آبی، آب سرد کن،‌تلویزیون ال ای دی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254468/مناقصه-پروژه-توسعه-و-بازسازی-قسمتهای-پراکنده-از-شبکه'>مناقصه پروژه توسعه و بازسازی قسمتهای پراکنده از شبکه  / آگهی مناقصه , مناقصه پروژه توسعه و بازسازی قسمتهای پراکنده از شبکه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254476/استعلام-آهن-آلات--'>استعلام آهن آلات ... / استعلام , استعلام آهن آلات ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254490/تجدید-مناقصه-امور-حفاظت-فیزیکی-(نوبت-دوم)'>تجدید مناقصه امور حفاظت فیزیکی (نوبت دوم) / مناقصه عمومی, تجدید مناقصه امور حفاظت فیزیکی (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254496/استعلام-گاز-پانسمان-غیراستریل'>استعلام گاز پانسمان غیراستریل / استعلام, گاز پانسمان غیراستریل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254498/استعلام-تخریب-جداول-فرسوده-و-اجرای-جدولگذاری--'>استعلام تخریب جداول فرسوده و اجرای جدولگذاری .. / استعلام,استعلام تخریب جداول فرسوده و اجرای جدولگذاری ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254504/استعلام-مواد-شوینده'>استعلام مواد شوینده / استعلام,مواد شوینده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254528/استعلام-آهن-آلات--'>استعلام آهن آلات ... / استعلام , استعلام آهن آلات ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254538/استعلام-وسایل-توانبخشی'>استعلام  وسایل توانبخشی / استعلام,استعلام  وسایل توانبخشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254540/استعلام-تامین-خودروهای-استیجاری'>استعلام تامین خودروهای استیجاری / استعلام, استعلام تامین خودروهای استیجاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254547/استعلام-اگزوز-فن'>استعلام  اگزوز فن / استعلام, اگزوز فن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254552/مناقصه-پروژه-احداث-فاز-اول-مرکز-فرهنگی-و-موزه'>مناقصه پروژه احداث فاز اول مرکز فرهنگی و موزه / مناقصه , مناقصه پروژه احداث فاز اول مرکز فرهنگی و موزه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254553/استعلام-تامین-خودرو'>استعلام تامین خودرو / استعلام , استعلام تامین خودرو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254561/استعلام-خرید-آهن-آلات'>استعلام خرید آهن آلات / استعلام,خرید آهن آلات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254571/استعلام-تامین-خودروهای-استیجاری-غرب-گیلان'>استعلام تامین خودروهای استیجاری غرب گیلان  / استعلام,استعلام تامین خودروهای استیجاری غرب گیلان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254581/استعلام-بهسازی-و-آسفالت-پیچ-کریت-کمپ'>استعلام بهسازی و آسفالت پیچ کریت کمپ / استعلام,استعلام بهسازی و آسفالت پیچ کریت کمپ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254607/استعلام-دستکش--'>استعلام دستکش ... / استعلام , استعلام دستکش ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254662/استعلام-خرید-ماژول-dfp-و-پچ-کورد-فیبر-نوری--'>استعلام خرید ماژول dfp و پچ کورد فیبر نوری... / استعلام, استعلام خرید ماژول dfp و پچ کورد فیبر نوری...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254684/استعلام-عدس-جو-پوست-کنده-و--'>استعلام عدس، جو پوست کنده و ... / استعلام, عدس، جو پوست کنده و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254691/مناقصه-عملیات-اجرایی-بند-معیشتی---نوبت-دوم'>مناقصه عملیات اجرایی بند معیشتی ... نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای, مناقصه عملیات اجرایی بند معیشتی ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254695/استعلام-دستگاه-کپی-شارپ'>استعلام دستگاه کپی شارپ / استعلام, دستگاه کپی شارپ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254738/استعلام-خرید-آهن-آلات-ساختمانی'>استعلام خرید آهن آلات ساختمانی  / استعلام,استعلام خرید آهن آلات ساختمانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254748/استعلام-اسپلیت'>استعلام اسپلیت  / استعلام, اسپلیت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254764/مناقصه-ساماندهی-کانال-هدایت-آبهای-سطحی-ورودی-روستا'>مناقصه ساماندهی کانال هدایت آبهای سطحی ورودی روستا / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه ساماندهی کانال هدایت آبهای سطحی ورودی روستا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254807/استعلام-اقلام-دارویی-2'>استعلام اقلام دارویی 2  / استعلام, اقلام دارویی 2 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254810/استعلام-رول-حرارتی'>استعلام رول حرارتی / استعلام,رول حرارتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254814/استعلام-آهن-آلات--'>استعلام آهن آلات ... / استعلام , استعلام آهن آلات ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254817/استعلام-اقلام-دارویی1'>استعلام اقلام دارویی1 / استعلام, اقلام دارویی1</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254829/استعلام-خرید-آهن-آلات-ساختمانی'>استعلام  خرید آهن آلات ساختمانی / استعلام, خرید آهن آلات ساختمانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254834/استعلام-خرید-صندوق-دوجداره-فوم-دار'>استعلام خرید صندوق دوجداره فوم دار / استعلام,استعلام خرید صندوق دوجداره فوم دار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254848/استعلام-سایر-حمل-و-نقل-زمینی--'>استعلام سایر حمل و نقل زمینی... / استعلام, استعلام سایر حمل و نقل زمینی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254855/استعلام-قطعات-کامپیوتری'>استعلام قطعات کامپیوتری / استعلام,استعلام قطعات کامپیوتری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254858/استعلام-چراغ-خیابانی'>استعلام چراغ خیابانی / استعلام, استعلام چراغ خیابانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254474/مزایده-330-تن-اهن-آلات-ضایعاتی-ـ-نوبت-دوم'>مزایده 330 تن اهن آلات ضایعاتی  ـ نوبت دوم / فراخوان مزایده عمومی , مزایده 330 تن اهن آلات ضایعاتی  ـ نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254573/اصلاحیه-مزایده-واگذاری-بهره-برداری-از-سالن-چند-منظوره'>اصلاحیه مزایده واگذاری بهره برداری از سالن چند منظوره  / اصلاحیه مزایده عمومی, مزایده واگذاری بهره برداری از سالن چند منظوره </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254608/استعلام-واگذاری-محل-فیزیوتراپی'>استعلام واگذاری محل فیزیوتراپی / استعلام , استعلام واگذاری محل فیزیوتراپی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254749/مزایده-واگذاری-محل-استقرار-وسایل-بازی-تجدید-نوبت-دوم'>مزایده واگذاری محل استقرار وسایل بازی تجدید نوبت دوم / آگهی تجدید مزایده عمومی , مزایده واگذاری محل استقرار وسایل بازی تجدید نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254875/آگهی-استعلام-کتبی-بوفه-و-غذاخوری'>آگهی استعلام کتبی بوفه و غذاخوری  / آگهی استعلام کتبی بوفه و غذاخوری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254971/مزایده-اجاره-یک-باب-غرفه-با-کاربری-ارائه-خدمات-بیمه-ای'>مزایده اجاره یک باب غرفه با کاربری ارائه خدمات بیمه ای / آگهی مزایده عمومی, مزایده اجاره یک باب غرفه با کاربری ارائه خدمات بیمه ای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253978/مزایده-انواع-آهن-آلات-ضایعاتی'>مزایده انواع آهن آلات ضایعاتی / مزایده انواع آهن آلات ضایعاتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254010/مزایده-واگذاری-اجاره-2-باب-مغازه-فروش-ـ-نوبت-دوم'>مزایده واگذاری اجاره 2 باب مغازه فروش  ـ نوبت دوم / آگهی تجدید مزایده ، مزایده واگذاری اجاره 2 باب مغازه فروش  ـ نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254042/تجدید-فراخوان-مزایده-واگذاری-یک-قطعه-زمین-نوبت-دوم'>تجدید فراخوان مزایده واگذاری یک قطعه زمین نوبت دوم / تجدید فراخوان مزایده، تجدید فراخوان مزایده واگذاری یک قطعه زمین نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254443/مزایده-بوفه-های-دانشجویی-و-واحدهای-انتشارات'>مزایده بوفه های دانشجویی و واحدهای انتشارات  / آگهی مزایده عمومی , مزایده بوفه های دانشجویی و واحدهای انتشارات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254467/مزایده-اجاره-تعدادی-از-کلاسها-و-مدارس'>مزایده اجاره تعدادی از کلاسها و مدارس  / آگهی مزایده,مزایده  اجاره تعدادی از کلاسها و مدارس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254609/مزایده-فروش-دو-قطعه-از-زمین-های-مسکونی-نوبت-دوم'> مزایده فروش دو قطعه از زمین های مسکونی نوبت دوم  / مزایده, مزایده فروش دو قطعه از زمین های مسکونی نوبت دوم  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254647/مزایده-فروش-تعداد-یک-قطعه-زمین-مسکونی-شهری-تجدید'>مزایده فروش تعداد یک قطعه زمین مسکونی شهری تجدید / مزایده,مزایده فروش تعداد یک قطعه زمین مسکونی شهری تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254802/مزایده-واگذاری-تعداد-42-قطعه-از-زمین-های-تفکیکی-نوبت-دوم'>مزایده واگذاری تعداد 42 قطعه از زمین های تفکیکی نوبت دوم  / مزایده,مزایده واگذاری تعداد 42 قطعه از زمین های تفکیکی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253666/مزایده-فروش-اسلج-و-مواد-زائد-نفتی--نوبت-سوم'>مزایده فروش اسلج و مواد زائد نفتی - نوبت سوم  / مزایده, مزایده فروش اسلج و مواد زائد نفتی - نوبت سوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253694/مزایده-فروش-یک-دستگاه-خودرو-کامیون'>مزایده فروش یک دستگاه خودرو کامیون / مزایده,مزایده فروش یک دستگاه خودرو کامیون</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253734/مزایده-یک-دستگاه-اتومبیل-سواری-پیکان'>مزایده یک دستگاه اتومبیل سواری پیکان  / مزایده یک دستگاه اتومبیل سواری پیکان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253743/مزایده-یکباب-مغازه-تجاری-نوبت-دوم'>مزایده یکباب مغازه تجاری نوبت دوم / آگهی مزایده , مزایده یکباب مغازه تجاری نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253747/مزایده-اجاره-یا-بهره-برداری-از-غرفه-های-پایانه-های-مسافربری-تجدید'>مزایده اجاره یا بهره برداری از غرفه های پایانه های مسافربری تجدید  / آگهی مزایده , مزایده اجاره یا بهره برداری از غرفه های پایانه های مسافربری تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253804/مزایده-فروش-قیر--نوبت-دوم'>مزایده فروش قیر - نوبت دوم  / مزایده عمومی, مزایده فروش قیر - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253860/مزایده-واگذاری-استیجاری-کلیه-فضاهای-تبلیغاتی-سطح-شهر'> مزایده واگذاری استیجاری کلیه فضاهای تبلیغاتی سطح شهر / مزایده ،    مزایده واگذاری استیجاری کلیه فضاهای تبلیغاتی سطح شهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253938/مزایده-یکدستگاه-پژو-پارس-ELX--'>مزایده یکدستگاه پژو پارس ELX ... / آگهی مزایده, مزایده یکدستگاه پژو پارس ELX ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253957/مزایده-واگذاری-سازه-های-تبلیغاتی'>مزایده واگذاری سازه های تبلیغاتی / آگهی مزایده عمومی , مزایده واگذاری سازه های تبلیغاتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254130/مزایده-غرفه-های-روبروی-بانک-کشاورزی--نوبت-سوم'>مزایده غرفه های روبروی بانک کشاورزی  - نوبت سوم / مزایده, مزایده غرفه های روبروی بانک کشاورزی - نوبت سوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254151/مزایده-مغازه-تجاری-مساحت-32-39متر-نوبت-دوم'>مزایده مغازه تجاری مساحت 32.39متر نوبت دوم / مزایده,مزایده مغازه تجاری مساحت 32.39متر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254363/مزایده-فروش-یک-پلاک-از-اراضی-مساحت-دویست-متر'>مزایده فروش یک پلاک از اراضی مساحت دویست متر  / مزایده,مزایده فروش یک پلاک از اراضی مساحت دویست متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254404/مزایده-فروش-دستگاه-کپی--میز-و-صندلی--رایانه--نوبت-دوم'>مزایده فروش دستگاه کپی ، میز و صندلی ، رایانه... نوبت دوم / آگهی مزایده اموال , مزایده فروش دستگاه کپی ، میز و صندلی ، رایانه... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1255018/مزایده-واگذاری-واحد-تجاری-شماره-1046'>مزایده واگذاری واحد تجاری شماره 1046 / مزایده , مزایده واگذاری واحد تجاری شماره 1046</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1255089/مزایده-واگذاری-واحد-تجاری-شماره-1048'>مزایده واگذاری واحد تجاری شماره 1048 / مزایده , مزایده واگذاری واحد تجاری شماره 1048</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1255200/مزایده-آهن-آلات-ضایعاتی--'>مزایده آهن آلات ضایعاتی ...  / مزایده ، مزایده آهن آلات ضایعاتی ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254039/مزایده-فروش-دو-پلاک-زمین-دولتی-کاربری-تجاری-هر-کدام-40-متر-نوبت-دوم'>مزایده فروش دو پلاک زمین دولتی کاربری تجاری هر کدام 40 متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش دو پلاک زمین دولتی کاربری تجاری هر کدام 40 متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254172/فراخوان-مزایده-اقلام-اسقاطی--مستهلک-و-بلا-استفاده--'>فراخوان مزایده اقلام اسقاطی ، مستهلک و بلا استفاده.... / فراخوان مزایده عمومی (استعلام بها) , فراخوان مزایده اقلام اسقاطی ، مستهلک و بلا استفاده....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254868/استعلام-چراغ-خیابانی'>استعلام چراغ خیابانی / استعلام,چراغ خیابانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254872/استعلام-تخلیه-روغن-از-تانک-های-ترانسفورماتور-به-بشکه-و--'>استعلام تخلیه روغن از تانک های ترانسفورماتور به بشکه و ... / استعلام, استعلام تخلیه روغن از تانک های ترانسفورماتور به بشکه و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254877/استعلام-پشتیبانی-تابلوی-ترافیک'>استعلام پشتیبانی تابلوی ترافیک / استعلام,پشتیبانی تابلوی ترافیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254879/استعلام-کاغذ--'>استعلام کاغذ ... / استعلام , استعلام کاغذ ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254925/استعلام-دستکش-و-مایع-ظرفشویی'>استعلام دستکش و مایع ظرفشویی / استعلام,استعلام دستکش و مایع ظرفشویی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254929/استعلام-خدمت-بینایی-سنجی'>استعلام خدمت بینایی سنجی  / استعلام,استعلام خدمت بینایی سنجی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254943/استعلام-دریچه-کنتور-آب-با-کلاف-چدنی'>استعلام دریچه کنتور آب با کلاف چدنی  / استعلام,استعلام دریچه کنتور آب با کلاف چدنی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254947/استعلام-تهیه-و-حمل-و-نصب-پنجره-UPVC--'>استعلام تهیه و حمل و نصب پنجره UPVC .. / استعلام,استعلام تهیه و حمل و نصب پنجره UPVC ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254951/استعلام-خودرو'>استعلام خودرو / استعلام,خودرو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254962/استعلام-پاکت--'>استعلام پاکت ... / استعلام , استعلام پاکت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254966/استعلام-30-کارتن-تخم-مرغ'>استعلام 30 کارتن تخم مرغ / استعلام,استعلام 30 کارتن تخم مرغ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254979/استعلام-ترمیم-آسفالت-باغستان--'>استعلام  ترمیم آسفالت باغستان .. / استعلام, ترمیم آسفالت باغستان ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254982/استعلام-تعمیرات-کلی-صندوقها'>استعلام تعمیرات کلی صندوقها / استعلام,تعمیرات کلی صندوقها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254990/استعلام-تعمیرات-کلی-صندوق-های-صدقات-معابر-صندوق-بزرگ'>استعلام تعمیرات کلی صندوق های صدقات معابر صندوق بزرگ / استعلام,استعلام تعمیرات کلی صندوق های صدقات معابر صندوق بزرگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254991/استعلام-تجهیزات-حفاظتی'>استعلام تجهیزات حفاظتی  / استعلام , استعلام تجهیزات حفاظتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254997/استعلام-تهیه-پرچم'>استعلام تهیه پرچم / استعلام,تهیه پرچم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1255007/استعلام-لوازم-مصرفی-بهداشتی-پزشکی'>استعلام لوازم مصرفی بهداشتی پزشکی / استعلام, استعلام لوازم مصرفی بهداشتی پزشکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1255010/استعلام-منبع-تغذیه-رکیتفایر-ELTEK-48VDC'>استعلام  منبع تغذیه رکیتفایر ELTEK 48VDC / استعلام, استعلام  منبع تغذیه رکیتفایر ELTEK 48VDC</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1255050/استعلام-چراغ-پنل'>استعلام چراغ پنل / استعلام , استعلام چراغ پنل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1255057/استعلام-آنتن-بی-سیم-دستی'>استعلام آنتن بی سیم دستی / استعلام, استعلام آنتن بی سیم دستی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1255066/استعلام-باتری-قابل-شارژ-NI-MH-ولتاژ-7-4-V---'>استعلام باتری قابل شارژ NI-MH ولتاژ 7/4 V  ... / استعلام, استعلام باتری قابل شارژ NI-MH ولتاژ 7/4 V  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1255072/فراخوان-مناقصه-احداث-منابع-ذخیره-آب-بهسازی-چشمه--'>فراخوان مناقصه احداث منابع ذخیره آب بهسازی چشمه ... / فراخوان مناقصه، فراخوان مناقصه احداث منابع ذخیره آب بهسازی چشمه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1255110/استعلام-5-دستگاه-خودرو-پژو-405-و-یا-سمند'>استعلام 5 دستگاه خودرو پژو 405 و یا سمند / استعلام, 5 دستگاه خودرو پژو 405 و یا سمند</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1255113/استعلام-لوازم-و-تجهیزات-آندوسکوپی'>استعلام لوازم و تجهیزات آندوسکوپی  / استعلام لوازم و تجهیزات آندوسکوپی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1255119/استعلام-بیمه-تمام-خطر-عملیات-لوله-گذاری-و-احداث-حوضچه---سامانه-ستاد'>استعلام بیمه تمام خطر عملیات لوله گذاری و احداث حوضچه ...,سامانه ستاد / استعلام, استعلام بیمه تمام خطر عملیات لوله گذاری و احداث حوضچه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1255120/استعلام-بیمه-نامه-تمام-خطر-عملیات-لوله-گذاری'>استعلام بیمه نامه تمام خطر عملیات لوله گذاری / استعلام بیمه نامه تمام خطر عملیات لوله گذاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1255121/استعلام-اسکنر-FUJTSU-مدل-FI160'>استعلام اسکنر FUJTSU مدل FI160 / استعلام, استعلام اسکنر FUJTSU مدل FI160</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1255133/استعلام-بیمه-نامه-تمام-خطر-عملیات-لوله-گذاری-و-احداث-حوضچه'>استعلام بیمه نامه تمام خطر عملیات لوله گذاری و احداث حوضچه  / استعلام بیمه نامه تمام خطر عملیات لوله گذاری و احداث حوضچه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1255134/استعلام-سیستم-درب-اتوماتیک'>استعلام سیستم درب اتوماتیک / استعلام, استعلام سیستم درب اتوماتیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1255142/استعلام-بیمه'>استعلام بیمه  / استعلام ، استعلام بیمه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1255144/استعلام-خرید-ماژل'>استعلام خرید ماژل / استعلام , استعلام خرید ماژل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1255145/استعلام-ضخامت-سنج-کاربرد-تعین-میزان-ضخامت-رنگ-بصورت-مرطوب'>استعلام ضخامت سنج کاربرد تعین میزان ضخامت رنگ بصورت مرطوب  / استعلام ضخامت سنج کاربرد تعین میزان ضخامت رنگ بصورت مرطوب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1255148/استعلام-سایر-فعالیت-های-تخصصی-ساختمان'>استعلام سایر فعالیت های تخصصی ساختمان / استعلام , استعلام سایر فعالیت های تخصصی ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1255160/استعلام-بازدید-و-سرویس-و---سیستم-اعلام-حریق'>استعلام بازدید و سرویس و ... سیستم اعلام حریق / استعلام,بازدید و سرویس و ... سیستم اعلام حریق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1255163/استعلام-پتوی-تک-نفره'>استعلام پتوی تک نفره / استعلام,استعلام پتوی تک نفره</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1255168/استعلام-چاپ-رسید-وجه-نقد-صندوق-صدقات'>استعلام چاپ رسید وجه نقد صندوق صدقات / استعلام, استعلام چاپ رسید وجه نقد صندوق صدقات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1255170/استعلام-مایع-دستشویی-دارای-کیفیت-بالا'>استعلام مایع دستشویی دارای کیفیت بالا  / استعلام, مایع دستشویی دارای کیفیت بالا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1255172/استعلام-زیرو-کلاینت'>استعلام زیرو کلاینت / استعلام, زیرو کلاینت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1255187/استعلام-کولر--'>استعلام کولر ... / استعلام , استعلام کولر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1255189/استعلام-الکتروپمپ-پمپ-2-اینچ'>استعلام الکتروپمپ پمپ 2 اینچ  / استعلام, الکتروپمپ پمپ 2 اینچ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1255222/استعلام-پرینتر'>استعلام پرینتر  / استعلام, استعلام پرینتر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253667/مناقصه-خدمات-نقلیه-شرکت-نوبت-دوم'>مناقصه خدمات نقلیه شرکت نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه خدمات نقلیه شرکت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253669/استعلام-پارچه--'>استعلام پارچه ... / استعلام , استعلام پارچه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253691/استعلام-واگذاری-فعالیت-های-پشتیبانی-و-خدماتی-فناوری-اطلاعات--'>استعلام واگذاری فعالیت های پشتیبانی و خدماتی فناوری اطلاعات ... / استعلام , استعلام واگذاری فعالیت های پشتیبانی و خدماتی فناوری اطلاعات ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253740/تجدید-فراخوان-مناقصه-راهبری-خدمات-فوریتهای-پزشکی'>تجدید فراخوان مناقصه راهبری خدمات فوریتهای پزشکی / آگهی تجدید فراخوان مناقصه عمومی , تجدید فراخوان مناقصه راهبری خدمات فوریتهای پزشکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254109/استعلام-کامپیوتر'>استعلام کامپیوتر / استعلام, استعلام کامپیوتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254112/گردهمایی-بزرگ-حامیان-آب'>گردهمایی بزرگ حامیان آب / گردهمایی بزرگ حامیان آب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254113/مناقصه-تامین-نیرو-و-نگهداری-ایستگاه-های-عوارضی'>مناقصه تامین نیرو و نگهداری ایستگاه های عوارضی / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه تامین نیرو و نگهداری ایستگاه های عوارضی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254119/مناقصه-تکمیل-دبیرستان'>مناقصه تکمیل دبیرستان  / مناقصه , مناقصه تکمیل دبیرستان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254187/استعلام-لوله-مسی-فین-دار'>استعلام لوله مسی فین دار / استعلام,استعلام لوله مسی فین دار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254219/مناقصه-تولید-و-چاپ-100-تن-پلاستیک'>مناقصه تولید و چاپ 100 تن پلاستیک / مناقصه, مناقصه تولید و چاپ 100 تن پلاستیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254247/استعلام-فعالیت-های-سایر-سازمان-های-دارای-عضو--'>استعلام فعالیت های سایر سازمان های دارای عضو ... / استعلام , استعلام فعالیت های سایر سازمان های دارای عضو ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254259/استعلام-فرش-و-موکت'>استعلام فرش و موکت / استعلام,فرش و موکت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254300/تجدید-مناقصه-خدمات-نقلیه-شرکت'>تجدید مناقصه خدمات نقلیه شرکت  / تجدید فراخوان مناقصه عمومی, تجدید مناقصه خدمات نقلیه شرکت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254319/استعلام-ابزار-آلات-و-لوازم-عمومی-و-اندازه-گیری'>استعلام ابزار آلات و لوازم عمومی و اندازه گیری / استعلام ، استعلام ابزار آلات و لوازم عمومی و اندازه گیری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254321/استعلام-لوازم-آزمایشگاهی'>استعلام لوازم آزمایشگاهی / استعلام,استعلام لوازم آزمایشگاهی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254335/استعلام-لوازم-آزمایشگاهی--'>استعلام لوازم آزمایشگاهی ... / استعلام , استعلام لوازم آزمایشگاهی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254351/استعلام-لوازم-آزمایشگاهی-6'>استعلام لوازم آزمایشگاهی 6 / استعلام, استعلام لوازم آزمایشگاهی 6</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254420/استعلام-لوازم-آزمایشگاهی'>استعلام لوازم آزمایشگاهی / استعلام,لوازم آزمایشگاهی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254452/مناقصه-بیماریاری'>مناقصه بیماریاری  / مناقصه بیماریاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254456/استعلام-لوازم-آزمایشگاهی-4'>استعلام لوازم آزمایشگاهی 4 / استعلام, استعلام  لوازم آزمایشگاهی 4</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254522/استعلام-لوله-آزمایش---'>استعلام لوله آزمایش .... / استعلام, استعلام لوله آزمایش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254524/استعلام-لوازم-آزمایشگاهی'>استعلام لوازم آزمایشگاهی / استعلام , استعلام لوازم آزمایشگاهی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254549/مناقصه-امور-مکانیزاسیون-نسخ'>مناقصه امور مکانیزاسیون نسخ / آگهی مناقصه عمومی (یک مرحله ای) , مناقصه امور مکانیزاسیون نسخ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254567/استعلام-دیوار-پوش'>استعلام دیوار پوش  / استعلام, استعلام دیوار پوش </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254570/استعلام-انواع-مصالح-و-مقاطع-فلزی'>استعلام انواع مصالح و مقاطع فلزی / استعلام , استعلام انواع مصالح و مقاطع فلزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254599/استعلام-لوازم-آزمایشگاهی-6'>استعلام لوازم آزمایشگاهی 6 / استعلام, استعلام لوازم آزمایشگاهی 6</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254652/استعلام-اورکت-و-شلوار-زمستانی'>استعلام اورکت و شلوار زمستانی / استعلام , استعلام اورکت و شلوار زمستانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254659/استعلام-درب--'>استعلام درب ... / استعلام , استعلام درب ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254876/استعلام-لوازم-آزمایشگاهی'>استعلام لوازم آزمایشگاهی / استعلام,استعلام لوازم آزمایشگاهی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254884/استعلام-لوازم-آزمایشگاهی'>استعلام لوازم آزمایشگاهی / استعلام, لوازم آزمایشگاهی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254897/استعلام-لوله--'>استعلام لوله ... / استعلام , استعلام لوله ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254898/استعلام-گوشت-سینه-مرغ'>استعلام گوشت سینه مرغ  / استعلام,استعلام گوشت سینه مرغ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254900/استعلام-لوازم-ازمایشگاهی-10'>استعلام لوازم ازمایشگاهی 10 / استعلام , استعلام لوازم ازمایشگاهی 10</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254907/مناقصه-extension-no--1--international-tender-no'>مناقصه extension  no . 1  - international  tender  no  / مناقصه , مناقصه extension  no . 1  - international  tender  no </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254932/استعلام-250-کیلوگرم-ران-بدون-بسته-بندی'>استعلام 250 کیلوگرم ران بدون بسته بندی / استعلام,استعلام 250 کیلوگرم ران بدون بسته بندی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254939/استعلام-لوله--'>استعلام لوله ... / استعلام , استعلام لوله ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254955/استعلام-گوشت-مغز-ران-ممتاز'>استعلام گوشت مغز ران ممتاز  / استعلام گوشت مغز ران ممتاز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254988/استعلام-ظرف-آلومینیومی'>استعلام ظرف آلومینیومی / استعلام,ظرف آلومینیومی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1255004/استعلام-سرویس-و-نگهداری-آسانسور'>استعلام سرویس و نگهداری آسانسور / استعلام,سرویس و نگهداری آسانسور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1255079/استعلام-سلیفون-شیشه-مات-کن'>استعلام سلیفون شیشه مات کن / استعلام,سلیفون شیشه مات کن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1255082/فراخوان-واگذاری-امور-خدماتی-و-پشتیبانی-کلینیک'>فراخوان واگذاری امور خدماتی و پشتیبانی کلینیک / فراخوان مناقصه، فراخوان واگذاری امور خدماتی و پشتیبانی کلینیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1255084/استعلام-روغن-نباتی-مایع-سرخ-کردنی-16KG'>استعلام روغن نباتی مایع سرخ کردنی 16KG / استعلام, روغن نباتی مایع سرخ کردنی 16KG</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1255098/استعلام-اجاره-دو-خودرو-پژو-405-یا-سمند'>استعلام اجاره دو خودرو پژو 405 یا سمند  / استعلام < استعلام اجاره دو خودرو پژو 405 یا سمند </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1255109/استعلام-کالای-تاسیساتی--'>استعلام کالای تاسیساتی ... / استعلام , استعلام کالای تاسیساتی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1255146/استعلام-برگزاری-جشنواره--'>استعلام برگزاری جشنواره ... / استعلام , استعلام برگزاری جشنواره ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1255191/استعلام-احداث-پل-و-مسیر-گشایی-سنگی--'>استعلام احداث پل  و مسیر گشایی سنگی ... / استعلام, استعلام احداث پل  و مسیر گشایی سنگی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1255201/استعلام-مرمت-و-بازسازی-ایلراه-عشایری'>استعلام مرمت و بازسازی ایلراه عشایری / استعلام, استعلام بهنگام سازی کدپستی و ژئو کد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1255223/استعلام-پاکت-مخصوص-ثبت-احوال'>استعلام  پاکت مخصوص ثبت احوال / استعلام, استعلام  پاکت مخصوص ثبت احوال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253688/استعلام-بیمه'>استعلام     بیمه / استعلام,استعلام     بیمه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254196/مزایده-غرفه--'>مزایده غرفه ... / مناقصه, مزایده غرفه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254692/مزایده-زمین-تجاری-مسکونی-مساحت-عرصه-128-متر'>مزایده زمین تجاری مسکونی مساحت  عرصه 128 متر  / مزایده,مزایده زمین تجاری مسکونی مساحت  عرصه 128 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254783/مزایده-واگذاری-11-باب-مغازه'>مزایده واگذاری 11 باب مغازه / مزایده , مزایده واگذاری 11 باب مغازه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254862/مزایده-تعدادی-از-مغازه-های'>مزایده تعدادی از مغازه های / مزایده , مزایده تعدادی از مغازه های</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254916/مزایده-فروش-بذر-بادام-كوهی'>مزایده فروش بذر بادام كوهی / مزایده , مزایده فروش بذر بادام كوهی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1255001/مزایده-فروش-2-دستگاه-خودرو'>مزایده فروش 2 دستگاه خودرو / مزایده فروش 2 دستگاه خودرو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253768/مزایده-2-دستگاه-از-خودرو-(نوبت-دوم)'>مزایده 2 دستگاه از خودرو (نوبت دوم) / مزایده عمومی, مزایده 2 دستگاه از خودرو (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253785/مزایده-واگذاری-غرفه-های-شهرداری-نوبت-دوم'>مزایده واگذاری غرفه های شهرداری نوبت دوم  / آگهی مزایده کتبی , مزایده واگذاری غرفه های شهرداری نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253863/مزایده-واگذاری-تعداد-22-باب-غرفه-نوبت-دوم'>مزایده واگذاری  تعداد 22 باب غرفه نوبت دوم  / آگهی مزایده , مزایده واگذاری  تعداد 22 باب غرفه نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254134/مزایده-فروش-املاک-مازاد-بانک-سپه-و-معدن-نوبت-دوم'>مزایده فروش املاک مازاد بانک سپه و معدن نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش املاک مازاد بانک سپه و معدن نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254143/مزایده-فروش-تعدادی-از-اموال-منقول-و-غیرمنقول-نوبت-دوم'>مزایده فروش تعدادی از اموال منقول و غیرمنقول نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش تعدادی از اموال منقول و غیرمنقول نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254205/اصلاحیه-مزایده-واگذاری-محل-11-دستگاه-کانکس-خواروبار-و-میوه'>اصلاحیه مزایده واگذاری محل 11 دستگاه کانکس خواروبار و میوه  / اصلاحیه مزایده عمومی, مزایده واگذاری محل 11 دستگاه کانکس خواروبار و میوه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254238/مزایده-فروش-21-قطعه-زمین-مسکونی-مساحت-کل-21373متر'>مزایده فروش 21 قطعه زمین مسکونی مساحت کل 21373متر  / مزایده,مزایده فروش 21 قطعه زمین مسکونی مساحت کل 21373متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254242/مزایده-فروش-یک-قطعه-زمین-مساحت-کل-21436-70متر'> مزایده فروش یک قطعه زمین مساحت کل 21436.70متر  / مزایده, مزایده فروش یک قطعه زمین مساحت کل 21436.70متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254263/مزایده-فروش-املاک-کاربری-تجاری-خانه-مسکونی-و-آپارتمان'>مزایده فروش املاک کاربری تجاری .خانه مسکونی و آپارتمان  / مزایده, مزایده فروش املاک کاربری تجاری .خانه مسکونی و آپارتمان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254455/مزایده-فروش-سرقفلی-واحد-تجاری-بازار-نوبت-دوم'>مزایده فروش سرقفلی واحد تجاری بازار نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش سرقفلی واحد تجاری بازار نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254572/مزایده-فروش-برخی-از-املاک-مازاد-بر-نیاز-تجدید'>مزایده فروش برخی از املاک مازاد بر نیاز تجدید / مزایده,مزایده فروش برخی از املاک مازاد بر نیاز تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254606/مزایده-یک-قطعه-زمین-دیم-مساحت-180979-5متر-نوبت-دوم'>مزایده یک قطعه زمین دیم مساحت 180979.5متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین دیم مساحت 180979.5متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254621/مزایده-فروش-یک-قطعه-از-زمین-های-شرکت'>مزایده فروش یک قطعه از زمین های شرکت / مزایده, مزایده فروش یک قطعه از زمین های شرکت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254641/مزایده-فروش-یک-قطعه-تجاری-با-سند-عادی-نوبت-دوم'>مزایده فروش یک قطعه تجاری با سند عادی نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش یک قطعه تجاری با سند عادی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254666/مزایده-واحد-تجاری-مساحت-عرصه-شش-متر'>مزایده واحد تجاری مساحت عرصه شش متر  / مزایده,مزایده واحد تجاری مساحت عرصه شش متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254669/مزایده-واحد-تجاری-مساحت-اعیان-6-مترمربع'>مزایده واحد تجاری مساحت اعیان 6 مترمربع  / مزایده,مزایده واحد تجاری مساحت اعیان 6 مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254672/مزایده-واحد-تجاری'>مزایده واحد تجاری  / مزایده,مزایده واحد تجاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254675/مزایده-واحد-تجاری-پایانه-مرزی-نوردوز'>مزایده واحد تجاری پایانه مرزی نوردوز / مزایده,مزایده واحد تجاری پایانه مرزی نوردوز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254763/مزایده-دبیرستان-هفت-کلاسه'>مزایده  دبیرستان هفت کلاسه / مزایده ,مزایده  دبیرستان هفت کلاسه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254830/فراخوان-تعدادی-از-مراکز-خود-اشتغالی-و-کارگاه-های-آموزشی--'>فراخوان تعدادی از مراکز خود اشتغالی و کارگاه های آموزشی ...  / آگهی فراخوان عمومی، فراخوان تعدادی از مراکز خود اشتغالی و کارگاه های آموزشی ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254906/مزایده-فروش-36-دستگاه-خودرو'>مزایده فروش 36 دستگاه خودرو / آگهی مزایده عمومی,مزایده فروش 36 دستگاه خودرو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253687/مزایده-واگذاری-واحد-مسکونی'>مزایده واگذاری واحد مسکونی / مزایده, مزایده واگذاری واحد مسکونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253808/مزایده-کامیون-زباله-کش'>مزایده کامیون زباله کش   / مزایده کامیون زباله کش  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253825/مزایده-بهره-برداری-از-استخر-و-سالن-ورزشی--نوبت-دوم'>مزایده بهره برداری از استخر و سالن ورزشی - نوبت دوم  / آگهی مزایده , مزایده بهره برداری از استخر و سالن ورزشی   - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254020/مزایده-فروش-چوب-درختان-خکشیده-و-شکسته-سطح-شهر-مرحله-دوم'>مزایده  فروش چوب درختان خکشیده و شکسته سطح شهر مرحله دوم / آگهی مزایده ,مزایده  فروش چوب درختان خکشیده و شکسته سطح شهر مرحله دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254150/مزایده-فروش-دو-دستگاه-وانت-نیسان'>مزایده فروش دو دستگاه وانت نیسان / مزایده, مزایده فروش دو دستگاه وانت نیسان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254180/مزایده-بهره-برداری-از-خط-تلفن-97-5-16'>مزایده بهره برداری از خط تلفن 97.5.16  / آگهی مزایده, مزایده بهره برداری از خط تلفن 97.5.16</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254252/مزایده-فروش-املاک-مساحت-عرصه-121-02-و-286-8متر'>مزایده فروش املاک مساحت عرصه 121.02 و 286.8متر / مزایده, مزایده فروش املاک مساحت عرصه 121.02 و 286.8متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254297/تجدید-مزایده-تعدادی-خودرو-اسقاطی-نوبت-دوم'>تجدید مزایده تعدادی خودرو اسقاطی نوبت دوم / آگهی تجدید مزایده عمومی, تجدید مزایده تعدادی خودرو اسقاطی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254390/فراخوان-موسسات-متقاضی---'>فراخوان موسسات متقاضی  ... / مزایده , فراخوان موسسات متقاضی  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253698/استعلام-خرید-و-نصب-دو-عدد-جک-هیدرولیکی-برقی--'>استعلام خرید و نصب دو عدد جک هیدرولیکی برقی ... / استعلام, استعلام خرید و نصب دو عدد جک هیدرولیکی برقی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253701/استعلام-سایر-فعالیت-های-تخصصی-ساختمان'>استعلام سایر فعالیت های تخصصی ساختمان / استعلام,استعلام سایر فعالیت های تخصصی ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253732/فراخوان-مناقصه-احداث-و-تجهیز-مجتمع-فرهنگی-و-علوم-اسلامی'>فراخوان  مناقصه احداث و تجهیز مجتمع فرهنگی و علوم اسلامی  / فراخوان مناقصه عمومی, فراخوان  مناقصه احداث و تجهیز مجتمع فرهنگی و علوم اسلامی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253749/استعلام-لاستیک-لودر-کاترپیلار'>استعلام لاستیک لودر کاترپیلار / استعلام,استعلام لاستیک لودر کاترپیلار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253758/آگهی-تجدید-مناقصه-خرید-کابل-خاکی'>آگهی تجدید مناقصه خرید کابل خاکی  / آگهی تجدید مناقصه عمومی , آآگهی مناقصه خرید کابل خاکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253771/استعلام-سوئیچ-دیتا-شبکه'>استعلام سوئیچ دیتا شبکه / استعلام,استعلام سوئیچ دیتا شبکه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253791/استعلام-کامپیوتر--'>استعلام کامپیوتر ... / استعلام , استعلام کامپیوتر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253793/استعلام-کامپیوتر-و-فناوری-اطلاعات--سخت-افزار--'>استعلام کامپیوتر و فناوری اطلاعات - سخت افزار... / استعلام, استعلام کامپیوتر و فناوری اطلاعات - سخت افزار...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253795/استعلام-طبق-لیست-پیوست'>استعلام  طبق لیست پیوست / استعلام, استعلام  طبق لیست پیوست</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253805/استعلام-خرید-ورق-گالوانیزه-تلنیارهای--'>استعلام  خرید ورق گالوانیزه تلنیارهای ... / استعلام, استعلام  خرید ورق گالوانیزه تلنیارهای ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253807/مناقصه-تکمیل-آزمایشگاه'>مناقصه تکمیل آزمایشگاه / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تکمیل آزمایشگاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253813/استعلام-خرید-سیمان-و-بلوک-سیمانی--'>استعلام خرید سیمان و بلوک سیمانی... / استعلام, استعلام خرید سیمان و بلوک سیمانی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253852/مناقصه-واگذاری-حجمی-از-امور-خدمات-تنظیفات-و-پشتیبانی'>مناقصه واگذاری حجمی از امور خدمات تنظیفات و پشتیبانی / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای, مناقصه واگذاری حجمی از امور خدمات تنظیفات و پشتیبانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253941/استعلام-کفش-با-کیفیت-و-دارای-ضمانت-تعداد-48-جفت--'>استعلام کفش با کیفیت و دارای ضمانت تعداد 48 جفت .. / استعلام, استعلام کفش با کیفیت و دارای ضمانت تعداد 48 جفت ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253946/استعلام-خرید-و-نصب-دوربین-IP-به-همراه-تجهیزات-موردنیاز'>استعلام خرید و نصب دوربین IP به همراه تجهیزات موردنیاز / استعلام,استعلام خرید و نصب دوربین IP به همراه تجهیزات موردنیاز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253959/استعلام-کت-و-شلوار-مردانه-اداری'>استعلام کت و شلوار مردانه اداری / استعلام,استعلام کت و شلوار مردانه اداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253963/مناقصه-احداث-سوله-تخمیر-کارخانه--نوبت-دوم'>مناقصه احداث سوله تخمیر کارخانه - نوبت دوم  / مناقصه ,مناقصه احداث سوله تخمیر کارخانه - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253968/استعلام-پیراهن-مردانه-اداری--'>استعلام پیراهن مردانه اداری ... / استعلام, استعلام پیراهن مردانه اداری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253996/استعلام-تولید-انتقال-و-توزیع-برق--'>استعلام تولید، انتقال و توزیع برق ... / استعلام , استعلام تولید، انتقال و توزیع برق ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254026/استعلام-باتری-قابل-شارژ-UPS'>استعلام باتری قابل شارژ UPS / استعلام, استعلام باتری قابل شارژ UPS</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254052/استعلام-اقلام-نوار-نقاله'>استعلام  اقلام نوار نقاله / استعلام, استعلام  اقلام نوار نقاله</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254069/استعلام-ایجاد-زیر-ساخت-های-منطقه-ی-گردشگری'>استعلام ایجاد زیر ساخت های منطقه ی گردشگری / استعلام, استعلام ایجاد زیر ساخت های منطقه ی گردشگری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254076/استعلام-سایر-فعالیت-های-تخصصی-ساختمان'>استعلام سایر فعالیت های تخصصی ساختمان / استعلام, استعلام سایر فعالیت های تخصصی ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254082/تمدید-مناقصه-خرید-تابلوهای-متغیر-خبری-(VMS)'>تمدید مناقصه خرید تابلوهای متغیر خبری (VMS) / تمدید مناقصه, تمدید مناقصه خرید تابلوهای متغیر خبری (VMS)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254084/استعلام-اقلام-آسانسور-و-پله'>استعلام اقلام آسانسور و پله / استعلام,استعلام اقلام آسانسور و پله</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254121/فراخوان-آبرسانی-به-ایستگاه-ها-ـ-نوبت-دوم'>فراخوان آبرسانی به ایستگاه ها ـ نوبت دوم / آگهی دعوت به فراخوان , فراخوان آبرسانی به ایستگاه ها ـ نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254129/استعلام-ایجاد-زیرساختهای-گردشگری--'>استعلام ایجاد زیرساختهای گردشگری ... / استعلام , استعلام ایجاد زیرساختهای گردشگری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254141/استعلام-رینگ-چرخ-تیوبلس-خودروهای-سنگین'>استعلام رینگ چرخ تیوبلس خودروهای سنگین / استعلام,استعلام رینگ چرخ تیوبلس خودروهای سنگین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254154/استعلام-تایر-رادیال-سیمی-تیوبلس'>استعلام تایر رادیال سیمی تیوبلس / استعلام,استعلام تایر رادیال سیمی تیوبلس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254182/استعلام-سایر-فعالیت-های-تخصصی-ساختمان--'>استعلام سایر فعالیت های تخصصی ساختمان ... / استعلام , استعلام سایر فعالیت های تخصصی ساختمان ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254207/استعلام-طرح-عملیات-حفاری-و--'>استعلام طرح عملیات حفاری و ... / استعلام,طرح عملیات حفاری و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254222/استعلام-اجاره-خودرو'>استعلام اجاره خودرو / استعلام,اجاره خودرو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254229/مناقصه-تهیه-و-ارائه-اقلام-مواد-غذایی-مورد-نیاز-و-طبخ-و-توزیع-غذای-صبحانه--'>مناقصه تهیه و ارائه اقلام مواد غذایی مورد نیاز و طبخ و توزیع غذای صبحانه ... / مناقصه  عمومی, مناقصه تهیه و ارائه اقلام مواد غذایی مورد نیاز و طبخ و توزیع غذای صبحانه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254275/مناقصه-احداث-و-تجهیز-مجتمع-فرهنگی-وعلوم-اسلامی-شهر'>مناقصه احداث و تجهیز مجتمع فرهنگی وعلوم اسلامی شهر / مناقصه, مناقصه احداث و تجهیز مجتمع فرهنگی وعلوم اسلامی شهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254288/استعلام-خرید-نرم-افزار'>استعلام خرید نرم افزار / استعلام, استعلام خرید نرم افزار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254317/استعلام-هارد-دیسک-رایانه-مدل-hp-6g-sas-10-k-sff--'>استعلام هارد دیسک رایانه مدل hp 6g sas 10 k sff .. / استعلام, استعلام هارد دیسک رایانه مدل hp 6g sas 10 k sff ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254330/مناقصه-کانال-سازی-و-اجرای-فیبر-نوری'>مناقصه کانال سازی و اجرای فیبر نوری / مناقصه , مناقصه کانال سازی و اجرای فیبر نوری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254334/استعلام-باطری-و-سر-باطری'>استعلام باطری و سر باطری / استعلام , استعلام باطری و سر باطری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254349/استعلام-دوربین-پالت-انالوگ'>استعلام دوربین پالت انالوگ / استعلام , استعلام دوربین پالت انالوگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254355/استعلام-خرید-کابل-خود-نگهدار'>استعلام خرید کابل خود نگهدار / استعلام, استعلام خرید کابل خود نگهدار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254358/استعلام-لوله--'>استعلام لوله ... / استعلام , استعلام لوله ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254365/استعلام-لوح-تقدیر--'>استعلام لوح تقدیر ... / استعلام, استعلام لوح تقدیر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254367/استعلام-فایروال-بومی'>استعلام فایروال بومی / استعلام, استعلام فایروال بومی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254371/استعلام-پروژه-تعمیر-و-تجهیز-آسانسور-ساختمان'>استعلام  پروژه تعمیر و تجهیز آسانسور  ساختمان  / استعلام,  پروژه تعمیر و تجهیز آسانسور  ساختمان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254372/استعلام-ذغال-اکتیو-اصلی-خارجی-با-تایید-نمونه'>استعلام ذغال اکتیو اصلی خارجی با تایید نمونه  / استعلام, استعلام ذغال اکتیو اصلی خارجی با تایید نمونه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254394/فراخوان-استعلام-نگهداری-تاسیسات-بیمارستان'>فراخوان استعلام نگهداری تاسیسات بیمارستان  / اگهی فراخوان , فراخوان استعلام نگهداری تاسیسات بیمارستان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254405/استعلام-دستگاه-ضبط-تصاویر-و-دوربین'>استعلام دستگاه ضبط تصاویر و دوربین / استعلام, استعلام دستگاه ضبط تصاویر و دوربین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254408/استعلام-تلویزیون'>استعلام تلویزیون / استعلام,تلویزیون</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254424/استعلام-رنگ-و-ابزار-یراق-رنگ-کاری--'>استعلام رنگ و ابزار یراق رنگ کاری ... / استعلام, استعلام رنگ و ابزار یراق رنگ کاری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254429/استعلام-قرارداد-مشارکتی-انجام-امور-مشاوره-روانشناسی'>استعلام قرارداد مشارکتی انجام امور مشاوره روانشناسی   / استعلام قرارداد مشارکتی انجام امور مشاوره روانشناسی  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254436/استعلام-دوربین-مدابسته'>استعلام دوربین مدابسته / استعلام,دوربین مدابسته</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254444/استعلام-تهیه-و-اجرای-دیوار-و-پنجره-های-نورگیر--'>استعلام  تهیه و اجرای دیوار و پنجره های نورگیر  .. / استعلام,استعلام  تهیه و اجرای دیوار و پنجره های نورگیر  ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254446/استعلام-هسته-چرخ-منوبلوک-لکوموتیو-و--'>استعلام هسته چرخ منوبلوک لکوموتیو و ... / استعلام , استعلام هسته چرخ منوبلوک لکوموتیو و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254462/استعلام-چاپ-برگ-مرخصی-و-ماموریت-ساعتی'>استعلام چاپ برگ مرخصی و ماموریت ساعتی  / استعلام, چاپ برگ مرخصی و ماموریت ساعتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254463/استعلام-کاشی-و-سرامیک'>استعلام کاشی و سرامیک / استعلام,کاشی و سرامیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254475/استعلام-دوربین-پالت-اکسوم'>استعلام دوربین پالت اکسوم / استعلام, دوربین پالت اکسوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254479/استعلام-قوطی-نگهدارنده-موتور-الکتریکی--'>استعلام قوطی نگهدارنده، موتور الکتریکی ... / استعلام, استعلام قوطی نگهدارنده، موتور الکتریکی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254483/استعلام-الکتروموتور-شناور'>استعلام الکتروموتور شناور / استعلام ,استعلام الکتروموتور شناور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254485/استعلام-صندلی-رستورانی'>استعلام صندلی رستورانی / استعلام , استعلام صندلی رستورانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254489/استعلام-لوله-پلی-اتیلن'>استعلام لوله پلی اتیلن  / استعلام , استعلام لوله پلی اتیلن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254507/استعلام-رابط-دیتالاگر-و-سنسور-ATM'>استعلام رابط دیتالاگر و سنسور ATM / استعلام,استعلام رابط دیتالاگر و سنسور ATM</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254510/استعلام-کولر-گازی-اسپلیت'>استعلام کولر گازی اسپلیت / استعلام,استعلام کولر گازی اسپلیت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254511/استعلام-تعمیر-و-نگهداری-لوازم-رایانه--'>استعلام تعمیر و نگهداری لوازم رایانه ... / استعلام , استعلام تعمیر و نگهداری لوازم رایانه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254516/استعلام-مایع-ظرفشوئی'>استعلام مایع ظرفشوئی / استعلام , استعلام مایع ظرفشوئی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254518/استعلام-رایانه'>استعلام رایانه  / استعلام, رایانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254527/استعلام-تکمیل-راه-روستایی'>استعلام  تکمیل راه روستایی  / استعلام, تکمیل راه روستایی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254531/استعلام-اسکنر-رومیزی'>استعلام اسکنر رومیزی / استعلام, استعلام اسکنر رومیزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254565/استعلام-ظرف-یک-بار-مصرف'>استعلام ظرف یک بار مصرف / استعلام,استعلام ظرف یک بار مصرف</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254576/استعلام-پروژه-تکمیل-راه-روستایی-دربنده-نوع-2'>استعلام  پروژه تکمیل راه روستایی دربنده نوع 2 / استعلام, استعلام  پروژه تکمیل راه روستایی دربنده نوع 2</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254583/استعلام-نگهداری-دیزل-ژنراتور'>استعلام نگهداری دیزل ژنراتور / استعلام,نگهداری دیزل ژنراتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254597/مناقصه-عمومی-واگذاری-عملیات-اصلاح-و-بازسازی-شبکه-های-برق'>مناقصه عمومی  واگذاری عملیات اصلاح و بازسازی شبکه های برق / مناقصه عمومی ،مناقصه عمومی  واگذاری عملیات اصلاح و بازسازی شبکه های برق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254613/استعلام-نصب-و-راه-اندازی-دوربین--'>استعلام نصب و راه اندازی دوربین ... / استعلام , استعلام نصب و راه اندازی دوربین ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254616/تجدید-فراخوان-مناقصه-راه-اندازی-کنتورهای-الکترو-مغناطیسی-و-التراسونیک'>تجدید فراخوان مناقصه راه اندازی کنتورهای الکترو مغناطیسی و التراسونیک  / تجدید فراخوان, تجدید فراخوان  مناقصه راه اندازی کنتورهای الکترو مغناطیسی و التراسونیک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254620/استعلام-نصب-و-راه-اندازی-تجهیزات-اسکادا--'>استعلام  نصب و راه اندازی تجهیزات اسکادا .. / استعلام, استعلام  نصب و راه اندازی تجهیزات اسکادا ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254622/استعلام-پرده--'>استعلام پرده ... / استعلام , استعلام پرده ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254633/استعلام-خرید-7-عدد-کپسول-40-کیلوگرمی-محتوی-280-کیلوگرم-گاز-SF6'>استعلام خرید 7 عدد کپسول 40 کیلوگرمی محتوی 280 کیلوگرم گاز SF6 / استعلام, خرید 7 عدد کپسول 40 کیلوگرمی محتوی 280 کیلوگرم گاز SF6</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254637/استعلام-کابل--'>استعلام کابل ... / استعلام, استعلام کابل ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254639/استعلام-واگذاری-عملیات-اصلاح-و-بازسازی-شبکه-های-برق'>استعلام واگذاری عملیات اصلاح و بازسازی شبکه های برق / استعلام, استعلام واگذاری عملیات اصلاح و بازسازی شبکه های برق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254676/استعلام-انجام-مطالعات-تله-متری'>استعلام انجام مطالعات تله متری / استعلام,انجام مطالعات تله متری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254707/استعلام-جهت-سرویس-یونیت-و-تعمیر-دستگاه-خطی-بلند-ترمینال-دو'>استعلام  جهت سرویس یونیت و تعمیر دستگاه خطی بلند ترمینال دو  / استعلام, جهت سرویس یونیت و تعمیر دستگاه خطی بلند ترمینال دو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254484/مزایده-فروش-دو-قطعه-زمین-مساحت-312-و-286-10متر'>مزایده فروش دو قطعه زمین مساحت 312 و 286.10متر  / مزایده,مزایده فروش دو قطعه زمین مساحت 312 و 286.10متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254644/مزایده-فروش-تعدادی-از-قطعات-زمین-کاربری-مسکونی'>مزایده فروش تعدادی از قطعات زمین کاربری مسکونی  / مزایده,مزایده فروش تعدادی از قطعات زمین کاربری مسکونی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254771/مزایده-پراید-مدل-1384'>مزایده پراید مدل 1384 / مزایده, مزایده پراید مدل 1384</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254776/مزایده-فروش-وانت-مزدا-مدل-1386'>مزایده فروش وانت مزدا مدل 1386 / مزایده, مزایده فروش وانت مزدا مدل 1386</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254782/مزایده-فروش-پژو-405-مدل-1384'>مزایده فروش پژو 405 مدل  1384 / مزایده, مزایده فروش پژو 405 مدل  1384</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254800/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-سواری-پژو-GLX-مدل-1382'>مزایده یک دستگاه خودرو سواری پژو GLX مدل 1382 / مزایده, مزایده یک دستگاه خودرو سواری پژو GLX مدل 1382</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254823/مزایده-پراید-مدل-1384'>مزایده پراید مدل 1384 / مزایده, مزایده پراید مدل 1384</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254870/مزایده-فروش-وانت-دو-کابین-مدل-1383'>مزایده فروش وانت دو کابین مدل 1383  / مزایده , مزایده فروش وانت دو کابین مدل 1383 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1255027/مزایده-املاک-اجاره-ای'>مزایده املاک اجاره ای  / مزایده, مزایده  املاک اجاره ای </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253846/مزایده-بهره-برداری-از-چهار-رام-قطار'>مزایده بهره برداری از چهار رام قطار  / مزایده, مزایده بهره برداری از چهار رام قطار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254058/مزایده-فروش-آپارتمان-مسکونی-مساحت-114-7متر'> مزایده فروش آپارتمان مسکونی مساحت 114.7متر  / مزایده, مزایده فروش آپارتمان مسکونی مساحت 114.7متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254088/مزایده-فروش-تعدادی-از-املاک-مازاد-بر-نیاز'>مزایده فروش تعدادی از املاک مازاد بر نیاز  / مزایده, مزایده فروش تعدادی از املاک مازاد بر نیاز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254114/مزایده-امتیاز-خط-تلفن-همراه'>مزایده امتیاز خط تلفن همراه / مزایده, مزایده امتیاز خط تلفن همراه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254131/مزایده-فروش-تعداد-4-واحد-آپارتمان-مسکونی'>مزایده فروش تعداد 4 واحد آپارتمان مسکونی / مزایده,مزایده فروش تعداد 4 واحد آپارتمان مسکونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254186/تمدید-مزایده-فروش-تجهیزات-رایانه-ای-مستعمل'>تمدید مزایده فروش تجهیزات رایانه ای مستعمل  / تمدید مزایده, مزایده فروش تجهیزات رایانه ای مستعمل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254250/مزایده-فروش-امتیاز-خط-تلفن'>مزایده فروش امتیاز خط تلفن / آگهی مزایده , مزایده فروش امتیاز خط تلفن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254341/مزایده-واگذاری-قطعات--نوبت-دوم'>مزایده واگذاری قطعات - نوبت دوم / آگهی مزایده  ، مزایده واگذاری قطعات - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254417/مزایده-اجاره-غرفه-های-شهرداری-به-تعداد-45-غرفه--مرحله-دوم-نوبت-دوم'>مزایده اجاره غرفه های شهرداری به تعداد 45 غرفه  - مرحله دوم نوبت دوم / آگهی مزایده, مزایده اجاره غرفه های شهرداری به تعداد 45 غرفه  - مرحله دوم نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254423/تجدید-مزایده-عمومی-اجاره-املاک-تجاری-نوبت-دوم'>تجدید مزایده عمومی  اجاره املاک تجاری- نوبت دوم  / تجدید مزایده, تجدید مزایده عمومی  اجاره املاک تجاری- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254466/مزایده-فروش-املاک-استان-اصفهان'>مزایده فروش املاک استان اصفهان  / مزایده,مزایده فروش املاک استان اصفهان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254497/مزایده-یک-باب-غرفه-فروش-بلیط-نوبت-دوم'>مزایده یک باب غرفه فروش بلیط- نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی, مزایده یک باب غرفه فروش بلیط- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254688/مزایده-کارگاه-خدماتی-سطح-کل-زمین-2000-متر'>مزایده کارگاه خدماتی سطح کل زمین 2000 متر  / مزایده,مزایده کارگاه خدماتی سطح کل زمین 2000 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254704/مزایده-بهره-برداری-جایگاه-CNG---مرحله-چهارم-نوبت-دوم'>مزایده بهره برداری جایگاه CNG ... مرحله چهارم نوبت دوم / مزایده , مزایده بهره برداری جایگاه CNG ... مرحله چهارم نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254732/فراخوان-تامین-مالی-طرح-تکمیل-تاسیسات-فاضلاب-نوبت-دوم'>فراخوان تامین مالی طرح تکمیل تاسیسات فاضلاب نوبت دوم  / فراخوان , فراخوان تامین مالی طرح تکمیل تاسیسات فاضلاب نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254772/مزایده-فروش-16-دستگاه-موتورسیکلت-فرسوده--'>مزایده فروش 16 دستگاه موتورسیکلت فرسوده ... / مزایده, مزایده فروش 16 دستگاه موتورسیکلت فرسوده ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254791/مزایده-نیسان-پیکاپ'>مزایده نیسان پیکاپ / مزایده, مزایده نیسان پیکاپ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254792/مزایده-وسایط-نقلیه'>مزایده وسایط نقلیه  / مزایده , مزایده وسایط نقلیه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254794/مزایده-منزل-مسکونی-مساحت-255-75متر-نوبت-اول'>مزایده منزل مسکونی مساحت 255.75متر نوبت اول / مزایده,مزایده منزل مسکونی مساحت 255.75متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254804/مزایده-وسایط-نقلیه'>مزایده وسایط نقلیه  / مزایده, مزایده  وسایط نقلیه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254816/مزایده-سرانزا'>مزایده سرانزا  / مزایده, مزایده سرانزا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254819/مزایده-وسایط-نقلیه'>مزایده وسایط نقلیه  / مزایده , مزایده وسایط نقلیه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254850/مزایده-فروش-املاک-کاربری-صنعتی-مرغداری-مسکونی-گاوداری-رستوران'>مزایده فروش املاک کاربری صنعتی.مرغداری.مسکونی.گاوداری.رستوران / مزایده,مزایده فروش املاک کاربری صنعتی.مرغداری.مسکونی.گاوداری.رستوران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254864/مزایده-واگذاری-مدیریت-کارخانه-سنگ-شکن-نوبت-دوم'>مزایده واگذاری مدیریت کارخانه سنگ شکن نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی , مزایده واگذاری مدیریت کارخانه سنگ شکن نوبت دوم  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254869/مزایده-نیسان-پیکاپ'>مزایده نیسان پیکاپ  / مزایده, مزایده نیسان پیکاپ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1255053/مزایده-فروش-4-قطعه-زمین-مسکونی-و-یکباب-واحد-تجاری-نوبت-دوم'>مزایده فروش 4 قطعه زمین مسکونی و یکباب واحد تجاری نوبت دوم  / مزایده , مزایده فروش 4 قطعه زمین مسکونی و یکباب واحد تجاری نوبت دوم  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253792/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-168-متر-نوبت-اول'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 168 متر نوبت اول / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 168 متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253882/مزایده-ششدانگ-زمین-مشتمل-بر-خانه'>مزایده ششدانگ زمین مشتمل بر خانه / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مشتمل بر خانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253972/مزایده-ملک-بخش-ده-تبریز-مساحت-144-75متر-نوبت-اول'>مزایده ملک بخش ده تبریز مساحت 144.75متر نوبت اول / مزایده,مزایده ملک بخش ده تبریز مساحت 144.75متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254729/استعلام-عملیات-پشتیبانی-و-نگهداری-از-شبکه-دوربین--'>استعلام عملیات پشتیبانی و نگهداری از شبکه دوربین ... / استعلام , استعلام عملیات پشتیبانی و نگهداری از شبکه دوربین ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254730/استعلام-5-عدد-داکت-فلزی'>استعلام 5 عدد داکت فلزی / استعلام, استعلام 5 عدد داکت فلزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254739/استعلام-تسمه-نقاله--'>استعلام تسمه نقاله ... / استعلام , استعلام تسمه نقاله ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254754/استعلام-شستشوی-نمای-شیشه-ای-ساختمان-اداری'>استعلام شستشوی نمای شیشه ای ساختمان اداری  / استعلام,استعلام شستشوی نمای شیشه ای ساختمان اداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254780/استعلام-اسکنر-رنگی'>استعلام اسکنر رنگی / استعلام,اسکنر رنگی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254793/استعلام-راه-اندازی-کامل-دیگ-بخار-پنج-تن-دابو--'>استعلام راه اندازی کامل دیگ بخار پنج تن دابو  .. / استعلام,استعلام راه اندازی کامل دیگ بخار پنج تن دابو  ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254797/مناقصه-اجرای-عملیات-تعویض-پوشش-سقف-انبار'>مناقصه  اجرای عملیات تعویض پوشش سقف انبار / مناقصه , مناقصه اجرای عملیات تعویض پوشش سقف انبار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254798/استعلام-هواساز-هوای-تازه-و-فن-کویل'>استعلام هواساز هوای تازه و فن کویل / استعلام,استعلام هواساز هوای تازه و فن کویل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254806/استعلام-نرم-افزار-گزارش-نویسی'>استعلام نرم افزار گزارش نویسی / استعلام, استعلام نرم افزار گزارش نویسی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254809/استعلام-سیستم-کامل-کامپیوتر'>استعلام سیستم کامل کامپیوتر / استعلام,استعلام سیستم کامل کامپیوتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254832/مناقصه-2-عدد-نازل-گازسوز-مشعل-اصلی-کوره'>مناقصه 2 عدد نازل گازسوز مشعل اصلی کوره  / مناقصه,  مناقصه  2 عدد نازل گازسوز مشعل اصلی کوره </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254837/مناقصه-بهبود-و-اصلاح-مراتع'>مناقصه بهبود و اصلاح مراتع / آگهی مناقصه, مناقصه بهبود و اصلاح مراتع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254846/استعلام-شیر-یکطرفه'>استعلام شیر یکطرفه / استعلام, استعلام شیر یکطرفه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254847/استعلام-کفشک-ترمز-لکوموتیو-چینی'> استعلام کفشک ترمز لکوموتیو چینی  / استعلام ,  استعلام کفشک ترمز لکوموتیو چینی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254859/استعلام-چاپ--'>استعلام چاپ ... / استعلام , استعلام چاپ ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254863/مناقصه-مهلت-و-شفاف-سازی-مناقصه-احداث-تصفیه-خانه-پساب-به-روش-BOT'>مناقصه مهلت و شفاف سازی مناقصه احداث تصفیه خانه پساب به روش BOT   / مناقصه مهلت و شفاف سازی مناقصه احداث تصفیه خانه پساب به روش BOT  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254867/استعلام-سماور-برقی'> استعلام سماور برقی / استعلام , استعلام سماور برقی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254885/استعلام-​2-عدد-گرافیت-سینی-تراست-کوره'>استعلام ​2 عدد گرافیت سینی تراست کوره  / استعلام , استعلام ​2 عدد گرافیت سینی تراست کوره </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254886/استعلام-لنت-ترمز'>استعلام لنت ترمز  / استعلام ,استعلام لنت ترمز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254888/استعلام-برگزاری-کلاسهای-آموزشی--ترویجی-جوامع-محلی-در-حوضه-های-آبخیز--'>استعلام برگزاری کلاسهای آموزشی - ترویجی، جوامع محلی در حوضه های آبخیز... / استعلام, استعلام برگزاری کلاسهای آموزشی - ترویجی، جوامع محلی در حوضه های آبخیز...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254895/استعلام-سنگ-صادراتی--سنگ-چایان'>استعلام سنگ صادراتی - سنگ چایان / استعلام, استعلام سنگ صادراتی - سنگ چایان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254896/استعلام-7-متر-زنجیر-یک-ردیفه-DIN-8187-32B-گیربکس-کمکی-آسیاب-مواد'>استعلام 7 متر زنجیر یک ردیفه DIN 8187-32B  گیربکس کمکی آسیاب مواد / استعلام , استعلام 7 متر زنجیر یک ردیفه DIN 8187-32B  گیربکس کمکی آسیاب مواد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254910/استعلام-سنگ'>استعلام سنگ / استعلام, سنگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254911/استعلام-خدمات-مشاوره-بررسی-و-کنترل-طراحی-های--'>استعلام خدمات مشاوره بررسی و کنترل طراحی های .. / استعلام, استعلام خدمات مشاوره بررسی و کنترل طراحی های ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254914/استعلام-5-عدد-قفل-کن-زنجیر-موتور'>استعلام 5 عدد قفل کن زنجیر موتور  / استعلام 5 عدد قفل کن زنجیر موتور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254915/استعلام-انژیوکت-سبز---'>استعلام انژیوکت سبز .... / استعلام, استعلام انژیوکت سبز ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254920/استعلام-برگزاری-کلاسهای-اموزشی-ترویجی'>استعلام برگزاری کلاسهای اموزشی-ترویجی / استعلام , استعلام برگزاری کلاسهای اموزشی-ترویجی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254921/استعلام-عملیات-خاکی-بند-سفید-سنگ'>استعلام عملیات خاکی بند سفید سنگ  / استعلام, عملیات خاکی بند سفید سنگ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254924/استعلام-سنگ-سفید'>استعلام سنگ سفید / استعلام,سنگ سفید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254927/استعلام-خرید-خدمات-مشاوره-ای'>استعلام خرید خدمات مشاوره ای / استعلام, استعلام خرید خدمات مشاوره ای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254930/استعلام-فعالیت-های-پشتیبانی-آموزش'>استعلام فعالیت های پشتیبانی آموزش / استعلام, فعالیت های پشتیبانی آموزش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254937/استعلام-لوله-کشی-گاز'>استعلام لوله کشی گاز / استعلام , استعلام لوله کشی گاز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254938/استعلام-پاکت-حباب-دار'>استعلام پاکت حباب دار  / استعلام, پاکت حباب دار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254949/مناقصه-روکش-آسفالت--نوبت-دوم'>مناقصه روکش آسفالت ...نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه روکش آسفالت ...نوبتدوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254957/استعلام-برگزاری-کلاس-های-آموزشی--ترویجی--جوامع-محلی-در-حوضچه-های-آبخیز'>استعلام برگزاری کلاس های آموزشی - ترویجی - جوامع محلی در حوضچه های آبخیز / استعلام, برگزاری کلاس های آموزشی - ترویجی - جوامع محلی در حوضچه های آبخیز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254967/استعلام-تکمیل-آموزشگاه-مسکن-مهر-شماره-2--'>استعلام تکمیل آموزشگاه مسکن مهر شماره 2 .. / استعلام, استعلام تکمیل آموزشگاه مسکن مهر شماره 2 ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254976/استعلام-خرید-جک-با-بازویی'>استعلام خرید جک با بازویی / استعلام, استعلام خرید جک با بازویی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254984/استعلام-تهیه-و-نصب-درب-ورودی-آپارتمان'>استعلام  تهیه و نصب درب ورودی آپارتمان  / استعلام, تهیه و نصب درب ورودی آپارتمان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254985/استعلام-آموزش-عالی--'>استعلام آموزش عالی... / استعلام, استعلام آموزش عالی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254995/استعلام-قند-شکسته'>استعلام قند شکسته / استعلام,استعلام قند شکسته</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254996/استعلام-قطعات-و-تجهیزات-الکترونیک-و-مخابرات--'>استعلام قطعات و تجهیزات الکترونیک و مخابرات... / استعلام, استعلام قطعات و تجهیزات الکترونیک و مخابرات...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1255000/استعلام-قرض-ضدعفونی-کننده-کلر'>استعلام قرض ضدعفونی کننده کلر / استعلام, قرض ضدعفونی کننده کلر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254032/مزایده-دستگاه-خودرو-سواری-سبک'>مزایده دستگاه خودرو سواری سبک  / اگهی مزایده , مزایده دستگاه خودرو سواری سبک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254092/مزایده-فروش-کالاهای-فرسوده-و-مستعمل'> مزایده فروش کالاهای فرسوده و مستعمل / مزایده, مزایده فروش کالاهای فرسوده و مستعمل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254137/مزایده-فروش-اقلام-مستعمل-و-ضایعات-موجود-ـ-چاپ-دوم'>مزایده فروش اقلام مستعمل و ضایعات موجود ـ چاپ دوم / آگهی مزایده,مزایده  فروش اقلام مستعمل و ضایعات موجود ـ چاپ دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254199/مزایده-اجاره-یک-قطعه-زمین-مصنوعی-52-32-متر'>مزایده اجاره یک قطعه زمین مصنوعی 52* 32 متر / مزایده عمومی, مزایده اجاره یک قطعه زمین مصنوعی 52* 32 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254201/مزایده-یک-دستگاه-فرز-با-میز-کار-ـ-نوبت-دوم'>مزایده یک دستگاه فرز با میز کار ـ نوبت دوم / مزایده , مزایده یک دستگاه فرز با میز کار ـ نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254202/مزایده-اجاره-یک-قطعه-زمین-500-مترمربع-با-کاربری-احداث-میدان-میوه-تره-بار'>مزایده اجاره یک قطعه زمین 500 مترمربع با کاربری احداث میدان میوه تره بار / آگهی مزایده عمومی, مزایده اجاره یک قطعه زمین 500 مترمربع با کاربری احداث میدان میوه تره بار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254208/مزایده-اجاره-یک-عدد-کانکس-جهت-راه-اندازی-بوفه'>مزایده اجاره یک عدد کانکس جهت راه اندازی بوفه / آگهی مزایده عمومی , مزایده اجاره یک عدد کانکس جهت راه اندازی بوفه نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254232/آگهی-مزایده-مغازه-های-تجاری-97-05-16'>آگهی مزایده مغازه های تجاری 97.05.16 / آگهی مزایده , آگهی مزایده مغازه های تجاری97.05.16</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254256/مزایده-ده-راس-تلیسه'>مزایده ده راس تلیسه  / مزایده, مزایده ده راس تلیسه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254271/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-دویست-متر-قطعه-سی-و-دو-تفکیکی'>مزایده ششدانگ زمین مساحت دویست متر قطعه سی و دو تفکیکی / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت دویست متر قطعه سی و دو تفکیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254305/مزایده-خط-تلفن-همراه'>مزایده خط تلفن همراه / مزایده, مزایده خط تلفن همراه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254320/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-عرصه-595-81متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه عرصه 595.81متر  / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه عرصه 595.81متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254402/تمدید-مزایده-اجاره-رستوران--'>تمدید مزایده اجاره رستوران... / تمدید مزایده, تمدید مزایده اجاره رستوران...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254464/مزایده-22-قلم-انواع-پارچه'>مزایده 22 قلم انواع پارچه  / مزایده, مزایده 22 قلم انواع پارچه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254751/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-پراید'>مزایده یک دستگاه خودروی پراید / مزایده, مزایده یک دستگاه خودروی پراید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254978/مزایده-واگذاری-غرفه-در-بازارچه'>مزایده واگذاری غرفه در بازارچه  / اگهی مزایده , مزایده واگذاری غرفه در بازارچه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253689/مزایده-دو-دانگ-از-ششدانگ-زمین-مساحت-260-متر-نوبت-دوم'>مزایده دو دانگ از ششدانگ زمین مساحت 260 متر نوبت دوم / مزایده,مزایده دو دانگ از ششدانگ زمین مساحت 260 متر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253703/مزایده-پلاک-شش-فرعی-مساحت-39-60متر'>مزایده پلاک شش فرعی مساحت 39.60متر  / مزایده,مزایده پلاک شش فرعی مساحت 39.60متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253809/مزایده-0-118-دانگ-از-یک-دانگ-از-ششدانگ-پلاک-ثبتی-عرصه-120متر'>مزایده 0.118 دانگ از یک دانگ از ششدانگ پلاک ثبتی عرصه 120متر  / مزایده,مزایده 0.118 دانگ از یک دانگ از ششدانگ پلاک ثبتی عرصه 120متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253912/مزایده-تخت-کمد-ویترین--'>مزایده تخت، کمد، ویترین ... / مزایده, مزایده تخت، کمد، ویترین ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254022/مزایده-یک-قطعه-زمین-مسکونی-مساحت-326-متر'>مزایده یک قطعه زمین مسکونی مساحت 326 متر  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مسکونی مساحت 326 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254030/مزایده-ملک-شماره-99-فرعی-و-باغ'>مزایده ملک شماره 99 فرعی و باغ  / مزایده,مزایده ملک شماره 99 فرعی و باغ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254074/مزایده-فروش-یکدستگاه-پمپ-شناور-37-کیلووات'>مزایده فروش یکدستگاه پمپ شناور 37 کیلووات / مزایده, مزایده فروش یکدستگاه پمپ شناور 37 کیلووات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254120/مزایده-یک-خودروی-پراید-مدل-1380-رنگ-سفید'>مزایده یک خودروی پراید مدل 1380 رنگ سفید / آگهی مزایده اموال توقیفی,مزایده یک خودروی پراید مدل 1380 رنگ سفید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254166/مزایده-فروش-16-واحد-تجاری'>مزایده فروش 16 واحد تجاری  / مزایده,مزایده فروش 16 واحد تجاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254179/مزایده-سواری-ام-وی-ام'>مزایده سواری ام وی ام  / مزایده, مزایده سواری ام وی ام </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254191/مزایده-تاکسی-مدل-96'>مزایده تاکسی مدل 96 / آگهی مزایده، دادورز اجرای احکام مدنی شعبه 4 تبریز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254264/مزایده-فروش-اموال-مازاد'>مزایده فروش اموال مازاد / آگهی مزایده ,مزایده فروش اموال مازاد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254295/مزایده-ملک-مسکونی-و-تجاری-مساحت-560-30متر'>مزایده ملک مسکونی و تجاری مساحت 560.30متر / مزایده,مزایده ملک مسکونی و تجاری مساحت 560.30متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254311/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-1025-فرعی-عرصه-180-متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 1025 فرعی عرصه 180 متر  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 1025 فرعی عرصه 180 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254391/مزایده-ششدانگ-دو-قطعه-پلاک-ثبتی-مساحت-430-50-و-80-7متر'>مزایده ششدانگ دو قطعه پلاک ثبتی مساحت 430.50 و 80.7متر / مزایده,مزایده ششدانگ دو قطعه پلاک ثبتی مساحت 430.50 و 80.7متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254418/مزایده-4-قطعه-تفکیکی'>مزایده 4 قطعه تفکیکی / مزایده,مزایده 4 قطعه تفکیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254760/فراخوان-عمومی-واگذاری-مدیریت-بهره-برداری-و-نگهداری-سالن-ها-و-زمین-های-ورزشی-نوبت-دوم'>فراخوان عمومی واگذاری مدیریت بهره برداری و نگهداری سالن ها و زمین های ورزشی نوبت دوم / فراخوان عمومی, فراخوان عمومی واگذاری مدیریت بهره برداری و نگهداری سالن ها و زمین های ورزشی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254773/مزایده-اجاره-ورودی-منطقه-ساحلی'>مزایده اجاره ورودی منطقه ساحلی  / اگهی مزایده , مزایده اجاره ورودی منطقه ساحلی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254826/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-60-51متر'>مزایده پلاک ثبتی مساحت 60.51متر / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت 60.51متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254838/مزایده-فروش-اموال-و-املاک-تملیکی-و-مازاد-بر-نیاز'>مزایده فروش اموال و املاک تملیکی و مازاد بر نیاز  / مزایده,مزایده فروش اموال و املاک تملیکی و مازاد بر نیاز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1255008/استعلام-دوره-آموزش-مالی-حسابداری'>استعلام دوره آموزش مالی حسابداری  / استعلام, دوره آموزش مالی حسابداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1255011/استعلام-بازسازی-و-راه-اندازی-چاه'>استعلام بازسازی و راه اندازی چاه / استعلام,بازسازی و راه اندازی چاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1255013/استعلام-تهیه-مصالح-و-اجرای-تاسیسات-و-کابینت-بندی--'>استعلام تهیه مصالح و اجرای تاسیسات و کابینت بندی... / استعلام, استعلام تهیه مصالح و اجرای تاسیسات و کابینت بندی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1255015/فراخوان-ارزیابی-کیفی-تهیه-و-تامین-انجام-عملیات-ساخت-نصب-تست-و-راه-اندازی--'>فراخوان ارزیابی کیفی تهیه و تامین، انجام عملیات ساخت، نصب، تست و راه اندازی ... / ارزیابی کیفی, فراخوان ارزیابی کیفی تهیه و تامین، انجام عملیات ساخت، نصب، تست و راه اندازی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1255020/استعلام-عملیات-سنگ-و-ملاتی'>استعلام عملیات سنگ و ملاتی / استعلام, استعلام عملیات سنگ و ملاتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1255034/استعلام-فعالیت-های-سازمان-های-دارای-عضو-مربوط-به-کسب-و-کار'>استعلام فعالیت های سازمان های دارای عضو مربوط به کسب و کار / استعلام, استعلام فعالیت های سازمان های دارای عضو مربوط به کسب و کار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1255037/استعلام-فلش-مموری'>استعلام فلش مموری / استعلام,فلش مموری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1255039/استعلام-پرده-لوور-درابه-متراژ-حدود-14-پنجره-13-متری'>استعلام پرده لوور درابه متراژ حدود 14 پنجره 13 متری / استعلام, استعلام پرده لوور درابه متراژ حدود 14 پنجره 13 متری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1255060/استعلام-روغن--'>استعلام روغن ... / استعلام , استعلام روغن ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1255064/استعلام-تجهیزات-و-وسایل-تحصیلی-و-اداری'>استعلام تجهیزات و وسایل تحصیلی و اداری / استعلام,تجهیزات و وسایل تحصیلی و اداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1255065/استعلام-اجرای-طرح-سلامت-کارکنان-و-فرم-های-مربوطه-به-تعداد-کارکنان'>استعلام  اجرای طرح سلامت کارکنان و فرم های مربوطه به تعداد کارکنان  / استعلام, اجرای طرح سلامت کارکنان و فرم های مربوطه به تعداد کارکنان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1255086/مناقصه-انجام-خدمات-شهری'>مناقصه  انجام خدمات شهری / مناقصه عمومی, مناقصه  انجام خدمات شهری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1255088/استعلام-وسایل-تنظیفات'>استعلام وسایل تنظیفات  / استعلام, استعلام  وسایل تنظیفات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1255106/استعلام-طرح-ابرسانی'>استعلام طرح ابرسانی / استعلام , استعلام طرح ابرسانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1255108/استعلام-تجهیزات-آزمایشگاه-مکانیک-خاک--'>استعلام تجهیزات آزمایشگاه مکانیک خاک ... / استعلام, استعلام تجهیزات آزمایشگاه مکانیک خاک ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1255111/استعلام-بازنگری-مطالعات-طرح-آبرسانی--'>استعلام بازنگری مطالعات طرح  آبرسانی ... / استعلام, استعلام بازنگری مطالعات طرح  آبرسانی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1255112/استعلام-تجهیزات-شبکه'>استعلام تجهیزات شبکه  / استعلام , استعلام تجهیزات شبکه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1255114/استعلام-دستمال-کاغذی'>استعلام دستمال کاغذی / استعلام, استعلام دستمال کاغذی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1255118/استعلام-عملیات-نقشه-برداری'>استعلام عملیات نقشه برداری / استعلام, استعلام عملیات نقشه برداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1255125/استعلام-رب-گوجه-فرنگی-4-5-کیلویی-سایت-ستاد'>استعلام  رب گوجه فرنگی 4/5 کیلویی, سایت ستاد / استعلام,  رب گوجه فرنگی 4/5 کیلویی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1255129/استعلام-اسکان-و-پذیرایی--'>استعلام اسکان و پذیرایی ... / استعلام, استعلام اسکان و پذیرایی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1255131/استعلام-عملیات-کنترل-سیل-و-رسوب--'>استعلام عملیات کنترل سیل و رسوب ... / استعلام, استعلام عملیات کنترل سیل و رسوب ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1255135/استعلام-بهنگام-سازی'>استعلام بهنگام سازی / استعلام,بهنگام سازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1255137/استعلام-اقلام-موردنیاز-لوله-کشی-آتش-نشانی--'>استعلام  اقلام موردنیاز لوله کشی آتش نشانی .. / استعلام, استعلام  اقلام موردنیاز لوله کشی آتش نشانی ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1255138/استعلام-مرمت-دیوار-حفاظتی-و-پل-توسه-سرا'>استعلام مرمت دیوار حفاظتی و پل توسه سرا  / استعلام,استعلام مرمت دیوار حفاظتی و پل توسه سرا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1255157/استعلام-چاپ-و-ارسال-دو-عنوان-کتاب-با-مشخصات-پیوست'>استعلام چاپ و ارسال دو عنوان کتاب با مشخصات پیوست / استعلام, استعلام چاپ و ارسال دو عنوان کتاب با مشخصات پیوست</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1255165/استعلام-آبسردکن--'>استعلام آبسردکن ... / استعلام , استعلام آبسردکن ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1255174/استعلام-روغن--فیلتر-گریس-خودرو-سنگین'>استعلام روغن + فیلتر +گریس خودرو سنگین / استعلام,استعلام روغن + فیلتر +گریس خودرو سنگین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1255177/استعلام-آبسردکن--'>استعلام آبسردکن ... / استعلام , استعلام آبسردکن ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1255190/استعلام-بهنگام-سازی-کدپستی-و-ژئو-کد'>استعلام بهنگام سازی کدپستی و ژئو کد / استعلام, استعلام بهنگام سازی کدپستی و ژئو کد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1255205/استعلام-انجام-باقیمانده-مطالعات-مرحله-دوم-طرح-آبرسانی-به-مجتمع'>استعلام  انجام باقیمانده مطالعات مرحله دوم طرح آبرسانی به مجتمع  / استعلام, انجام باقیمانده مطالعات مرحله دوم طرح آبرسانی به مجتمع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1255207/استعلام-خرید-8-ردیف-اتصالات'>استعلام خرید 8 ردیف اتصالات  / استعلام, استعلام خرید 8 ردیف اتصالات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1255208/استعلام-انجام-آزمایشات-ژنتیک'>استعلام  انجام آزمایشات ژنتیک  / استعلام,  انجام آزمایشات ژنتیک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1255212/استعلام-کامپیوتر-جیبی'>استعلام کامپیوتر جیبی / استعلام, استعلام کامپیوتر جیبی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1255229/استعلام-انتشار-کتاب-گاهنامه-و-سایر-فعالیت-های-انتشار--'>استعلام انتشار کتاب، گاهنامه و سایر  فعالیت های انتشار... / استعلام, استعلام انتشار کتاب، گاهنامه و سایر  فعالیت های انتشار...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1255232/استعلام-طرح-آبرسانی-به-روستای'>استعلام طرح آبرسانی به روستای / استعلام, طرح آبرسانی به روستای ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253653/مناقصه-عمومی-اجرای-عملیات-نصب-و-اصلاح-لوازم-اندازه-گیری-ـ-نوبت-دوم'>مناقصه عمومی اجرای عملیات نصب و اصلاح لوازم اندازه گیری ـ نوبت دوم / مناقصه عمومی, مناقصه عمومی اجرای عملیات نصب و اصلاح لوازم اندازه گیری ـ نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253752/استعلام-تعمیر-دستگاه-load-unit'>استعلام تعمیر دستگاه load unit / استعلام,استعلام تعمیر دستگاه load unit</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253761/مناقصه-خدمات-ترابری-امور-انتقال-نیروی-نواحی-نوبت-دوم'>مناقصه خدمات ترابری امور انتقال نیروی نواحی نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خدمات ترابری امور انتقال نیروی نواحی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253764/استعلام-باتری--'>استعلام باتری ... / استعلام , استعلام باتری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253822/تجدید-مناقصه-اصلاح-بازسازی-و-احداث-آبگیر-ساختمان-ها-و-محوطه-سازی-تاسیسات-آبرسانی-و--نوبت-دوم'>تجدید مناقصه  اصلاح، بازسازی و احداث آبگیر، ساختمان ها و محوطه سازی تاسیسات آبرسانی و...نوبت دوم  / تجدید مناقصه, تجدید مناقصه  اصلاح، بازسازی و احداث آبگیر، ساختمان ها و محوطه سازی تاسیسات آبرسانی و...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253865/فراخوان-مناقصه-حفر-چهار-حلقه-چاه-عمیق-به-روش-روتاری-و---نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه حفر چهار حلقه چاه عمیق به روش روتاری و... - نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی, فراخوان مناقصه حفر چهار حلقه چاه عمیق به روش روتاری و... - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253876/تجدید-مناقصه-تکمیل-ساختمان-اصلی-ساختمان-تاسیسات-و---نوبت-دوم'>تجدید مناقصه تکمیل ساختمان اصلی، ساختمان تاسیسات و ... نوبت دوم / تجدید آگهی مناقصه عمومی, تجدید مناقصه تکمیل ساختمان اصلی، ساختمان تاسیسات و ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253918/مناقصه-خرید-12-قلم-اقلام-برقی-نوبت-دوم'>مناقصه خرید 12 قلم اقلام برقی- نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه خرید 12 قلم اقلام برقی- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253923/مناقصه-اجرای-عملیات-خیابان-روبروی-CNG-و-خیابان-26-متری-امام-خمینی-(ره)-نوبت-دوم'>مناقصه اجرای عملیات خیابان روبروی CNG و خیابان 26 متری امام خمینی (ره) نوبت دوم / مناقصه, مناقصه اجرای عملیات خیابان روبروی CNG و خیابان 26 متری امام خمینی (ره)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253928/تجدید-مناقصه-تهیه-و-اجرای-پل-های-باکسی'>تجدید مناقصه تهیه و اجرای پل های باکسی  / تجدید مناقصه عمومی, تجدید مناقصه تهیه و اجرای پل های باکسی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253984/آگهی-واگذاری-خط-مشاوره-تلفنی'>آگهی واگذاری خط مشاوره تلفنی / آگهی, آگهی واگذاری خط مشاوره تلفنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253992/مناقصه​-مرمت-نوارهای-حفاری-آب-و-فاضلاب--نوبت-دوم'>مناقصه​ مرمت نوارهای حفاری آب و فاضلاب - نوبت دوم  / آگهی مناقصه ، مناقصه​ مرمت نوارهای حفاری آب و فاضلاب - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254006/استعلام-خرید-یک-دستگاه-پکیج-دیواری'>استعلام خرید یک دستگاه پکیج دیواری / استعلام,استعلام خرید یک دستگاه پکیج دیواری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254018/فراخوان-خرید-انواع-گسکت-نوبت-دوم'>فراخوان خرید انواع گسکت- نوبت دوم  / فراخوان مناقصه, فراخوان خرید انواع گسکت- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254054/فراخوان-تجدید-تهیه-حمل-نصب-راه-اندازی--'>فراخوان تجدید تهیه، حمل، نصب، راه اندازی... / فراخوان تجدید مناقصه عمومی, فراخوان تجدید تهیه، حمل، نصب، راه اندازی... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254094/فراخوان-مناقصه-خرید-و-اجرای-خطوط-جمع-آوری-و-انتقال-آب-چاه-های---'>فراخوان مناقصه خرید و اجرای خطوط جمع آوری و انتقال آب چاه های .... / مناقصه عمومی, فراخوان مناقصه خرید و اجرای خطوط جمع آوری و انتقال آب چاه های ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254097/استعلام-خرید-و-نصب-سیستم-دوربین-مداربسته'>استعلام خرید و نصب سیستم دوربین مداربسته / استعلام,استعلام خرید و نصب سیستم دوربین مداربسته</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254126/مناقصه-انجام-امور-مربوط-به-نگهداری--راهبری-سرویس-و-تعمیرات-سیستم-های-الکتریکی-و-مکانیکی-تجدید'>مناقصه انجام امور مربوط به نگهداری ، راهبری، سرویس و تعمیرات سیستم های الکتریکی و مکانیکی تجدید  / آگهی مناقصه عمومی و یک مرحله ای به همراه ارزیابی کیفی,مناقصه انجام امور مربوط به نگهداری ، راهبری، سرویس و تعمیرات تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254138/استعلام-جک-پالت-بالابر-برقی'>استعلام جک پالت بالابر برقی / استعلام, استعلام جک پالت بالابر برقی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254178/استعلام-کارتریج-مدل-2850-ایرانی'>استعلام  کارتریج مدل 2850 ایرانی / استعلام, استعلام  کارتریج مدل 2850 ایرانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254189/استعلام-مویز'>استعلام مویز  / استعلام,مویز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254190/استعلام-دوربین-عکاسی-و--'>استعلام دوربین عکاسی و ...  / استعلام, استعلام دوربین عکاسی و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254218/استعلام-سرویس-و-تعمیر-نگهداری-آسانسور--'>استعلام سرویس و  تعمیر نگهداری آسانسور ... / استعلام , استعلام سرویس و  تعمیر نگهداری آسانسور ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254251/مناقصه-ماهنامه-آموزشی-تربیتی'>مناقصه ماهنامه آموزشی تربیتی / آگهی مناقصه,مناقصه ماهنامه آموزشی تربیتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254261/مناقصه-خرید-انواع-کابل۹۷۲۷'>مناقصه  خرید انواع کابل۹۷۲۷     / مناقصه, مناقصه  خرید انواع کابل۹۷۲۷    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254287/فراخوان-مناقصه-خرید-انواع-لامپ-سدیم-و-جیوه'>فراخوان مناقصه خرید انواع لامپ سدیم و جیوه  / فراخوان مناقصه، فراخوان مناقصه خرید انواع لامپ سدیم و جیوه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254301/فراخوان-مناقصه-روش-انتخاب-مشاوره'>فراخوان مناقصه روش انتخاب مشاوره  / فراخوان مناقصه، فراخوان مناقصه روش انتخاب مشاوره </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254304/استعلام-خرید-سوئیچ-و-ماجول'>استعلام خرید سوئیچ و ماجول / استعلام,خرید سوئیچ و ماجول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254307/استعلام-بهای-لکه-گیری--'>استعلام بهای لکه گیری ... / استعلام , استعلام بهای لکه گیری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254314/استعلام-تعمیر-و-تعویض-چرم-صندلی--'>استعلام تعمیر و تعویض چرم صندلی... / استعلام, استعلام تعمیر و تعویض چرم صندلی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254315/استعلام-تعمیرات-راهدارخانه-های-سطح-استان'>استعلام تعمیرات راهدارخانه های سطح استان / استعلام, استعلام تعمیرات راهدارخانه های سطح استان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254325/استعلام-ساخت-سایر-پروژه-های-مهندسی-عمران--'>استعلام ساخت سایر پروژه های  مهندسی عمران... / استعلام, استعلام ساخت سایر پروژه های  مهندسی عمران...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254345/استعلام-حفر-و-تجهیز-یک-حلقه-چاه-عمیق'>استعلام حفر و تجهیز یک حلقه چاه عمیق / استعلام, استعلام حفر و تجهیز یک حلقه چاه عمیق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254348/استعلام-ابزارآلات-و-لوازم-عمومی-و-اندازه-گیری'>استعلام ابزارآلات و لوازم عمومی و اندازه گیری  / استعلام , استعلام ابزارآلات و لوازم عمومی و اندازه گیری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254354/استعلام-انجام-آزمایشات-و-معاینات-دوره-ای-پرسنل'>استعلام انجام آزمایشات و معاینات دوره ای پرسنل / استعلام,استعلام انجام آزمایشات و معاینات دوره ای پرسنل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254380/مناقصه-چاپ-مطبوعات'>مناقصه چاپ مطبوعات / فراخوان مناقصه عمومی، مناقصه چاپ مطبوعات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254893/مزایده-یک-دستگاه-سواری-سیستم-پژو-206'>مزایده یک دستگاه سواری سیستم پژو 206 / مزایده, مزایده یک دستگاه سواری سیستم پژو 206</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1255028/مزایده-ملک-زراعی-فاقد-سند-رسمی-قولنامه-عادی-قدمت-25-سال'>مزایده ملک زراعی فاقد سند رسمی قولنامه عادی قدمت 25 سال / مزایده,مزایده ملک زراعی فاقد سند رسمی قولنامه عادی قدمت 25 سال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1255061/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-و-محوطه-بخش-دو-رشت'>مزایده ششدانگ یکباب خانه و محوطه بخش دو رشت / مزایده , مزایده ششدانگ یکباب خانه و محوطه بخش دو رشت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253800/مزایده-یکدستگاه-جک-شاسی-کشی-و--'>مزایده یکدستگاه جک شاسی کشی و ... / مزایده یکدستگاه جک شاسی کشی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254016/مزایده-عمومی-اقلام-مازاد-و-اسقاط-شامل-اتصالات-پلی-اتیلن-رده-PE-۸۰'>مزایده عمومی اقلام مازاد و اسقاط شامل اتصالات پلی اتیلن رده PE-۸۰     / مزایده عمومی, مزایده عمومی اقلام مازاد و اسقاط شامل اتصالات پلی اتیلن رده PE-۸۰    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254062/مزایده-سه-دستگاه-خودروسواری'>مزایده سه دستگاه خودروسواری  / مزایده, مزایده  سه دستگاه خودروسواری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254118/مزایده-یک-دستگاه-سواری-پژو-206'>مزایده یک دستگاه سواری پژو 206 / مزایده, مزایده یک دستگاه سواری پژو 206</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254135/مزایده-عمومی-بهره-برداری-از-محوطه-پارکینگ-ماشین-آلات-و-آلاچیق-های-موجود'>مزایده عمومی بهره برداری از محوطه پارکینگ ماشین آلات و آلاچیق های موجود / مزایده عمومی, مزایده عمومی بهره برداری از محوطه پارکینگ ماشین آلات و آلاچیق های موجود</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254176/مزایده-قطعات-شالیزاری-خانه-و-محوطه-انباری-و-جایگاه-نگهداری-دام'>مزایده قطعات شالیزاری.خانه و محوطه انباری و  جایگاه نگهداری دام / مزایده,مزایده قطعات شالیزاری.خانه و محوطه انباری و  جایگاه نگهداری دام</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254239/مزایده-خودرو-سواری-بنز-چرمن-و-حفاری-ترنچر-و--'>مزایده خودرو سواری بنز چرمن و حفاری ترنچر و ... / مزایده, مزایده  خودرو سواری بنز چرمن و حفاری ترنچر و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254353/مزایده-واگذاری-روغن-سوخته-و--نوبت-دوم'>مزایده واگذاری روغن سوخته و ...نوبت  دوم  / آگهی مزایده عمومی, مزایده واگذاری روغن سوخته و ...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254696/مزایده-دو-باب-مغازه-نوبت-دوم'>مزایده دو باب مغازه- نوبت دوم  / آگهی مزایده, مزایده دو باب مغازه- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254777/مزایده-وسایط-نقلیه'>مزایده وسایط نقلیه  / مزایده , مزایده وسایط نقلیه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254812/مزایده-فروش-خودرو-پراید-صبا-جی-تی-ایکس'>مزایده فروش خودرو پراید صبا جی تی ایکس / مزایده , مزایده فروش خودرو پراید صبا جی تی ایکس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1255068/مزایده-تمامی-ششدانگ-یکباب-خانه-بخش-یک-رشت'>مزایده تمامی ششدانگ یکباب خانه بخش یک رشت / مزایده ,مزایده تمامی ششدانگ یکباب خانه بخش یک رشت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254139/مزایده-کتبی-فروش-تعداد-چند-قطعه-زمین-97-5-16'>مزایده کتبی فروش تعداد چند قطعه زمین 97.5.16 / مزایده,مزایده کتبی فروش تعداد چند قطعه زمین 97.5.16</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254731/آگهی-جهت-واگذاری-مدیریت-بهره-برداری-پارک-جنگلی'> آگهی جهت واگذاری مدیریت بهره برداری پارک جنگلی / آگهی انتخاب ، آگهی جهت واگذاری مدیریت بهره برداری پارک جنگلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253945/مزایده-پلاک-ششدانگ-به-شماره-ثبت-90471-بخش-سه-اردبیل'>مزایده پلاک ششدانگ به شماره ثبت 90471 بخش سه اردبیل  / مزایده,مزایده پلاک ششدانگ به شماره ثبت 90471 بخش سه اردبیل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254185/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-143-51متر'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 143.51متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 143.51متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254122/مزایده-ششدانگ-دو-واحد-دستگاه-آپارتمان-مسکونی-نوبت-اول'>مزایده ششدانگ دو واحد دستگاه آپارتمان مسکونی نوبت اول / مزایده,مزایده ششدانگ دو واحد دستگاه آپارتمان مسکونی نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253704/مزایده-زمین-کشاورزی-و-منزل-مسکونی-روستای-للدوین'>مزایده زمین کشاورزی و منزل مسکونی روستای للدوین / مزایده,مزایده زمین کشاورزی و منزل مسکونی روستای للدوین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253725/مزایده-پلاک-ثبتی-28-فرعی-از-152-اصلی-نوبت-دوم'>مزایده پلاک ثبتی 28 فرعی از 152 اصلی نوبت دوم  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 28 فرعی از 152 اصلی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253728/مزایده-فروش-یکدستگاه-اتومبیل-سواری-پژو-206'>مزایده فروش یکدستگاه اتومبیل سواری پژو 206  / آگهی مزایده , مزایده فروش یکدستگاه اتومبیل سواری پژو 206 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253753/مزایده-یک-دستگاه-فر-قنادی-میکسر-(هم-زن)-و--مرحله-دوم'>مزایده  یک دستگاه فر قنادی -میکسر (هم زن) و ...مرحله دوم  / مزایده, مزایده  یک دستگاه فر قنادی -میکسر (هم زن) و ...مرحله دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253780/مزایده-یک-دستگاه-سواری-پژو-405'>مزایده یک دستگاه سواری پژو 405  / مزایده , مزایده یک دستگاه سواری پژو 405 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253817/مزایده-خط-تلفن-همراه'>مزایده خط تلفن همراه / مزایده, مزایده خط تلفن همراه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253828/مزایده-خط-تلفن-همراه'>مزایده خط تلفن همراه / مزایده, مزایده خط تلفن همراه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253838/مزایده-خط-تلفن-همراه'>مزایده خط تلفن همراه / مزایده, مزایده خط تلفن همراه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253866/مزایده-4-سهم-مشاع-از-16-سهم-یک-قطعه-باغ-نوبت-دوم'>مزایده 4 سهم مشاع از 16 سهم یک قطعه باغ نوبت دوم  / مزایده,مزایده 4 سهم مشاع از 16 سهم یک قطعه باغ نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253909/مزایده-سند-مالکیت-ششدانگ-زمین-مشجر-محصور-1061-51متر'>مزایده سند مالکیت ششدانگ زمین مشجر محصور 1061.51متر  / مزایده,مزایده سند مالکیت ششدانگ زمین مشجر محصور 1061.51متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253921/مزایده-فروش-یک-واحد-تجاری-مساحت-سی-متر'>مزایده فروش یک واحد تجاری مساحت سی متر / مزایده,مزایده فروش یک واحد تجاری مساحت سی متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253940/مزایده-پلاک-بخش-سه-اردبیل-به-شماره-114-530-اموال-غیرمنقول'>مزایده پلاک بخش سه اردبیل به شماره 114/530 اموال غیرمنقول  / مزایده,مزایده پلاک بخش سه اردبیل به شماره 114/530 اموال غیرمنقول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253955/مزایده-ششدانگ-یک-قطعه-محوطه-محصور-مساحت-184-80متر'>مزایده ششدانگ یک قطعه محوطه محصور مساحت 184.80متر / مزایده,مزایده ششدانگ یک قطعه محوطه محصور مساحت 184.80متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254155/مزایده-واگذاری-به-اجاره-قسمتی-از-ساختمان-اداری-آتش-نشانی--نوبت-دوم'>مزایده واگذاری به  اجاره قسمتی از ساختمان اداری آتش نشانی - نوبت دوم  / آگهی مزایده, مزایده واگذاری به  اجاره قسمتی از ساختمان اداری آتش نشانی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254384/استعلام-کیس-رایانه-ATX'>استعلام کیس رایانه ATX / استعلام, کیس رایانه ATX</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254501/استعلام-خرید-گاری'>استعلام خرید گاری / استعلام ،استعلام خرید گاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254554/استعلام-سایر-فعالیت-های-حرفه-ای'>استعلام سایر فعالیت های حرفه ای / استعلام,استعلام سایر فعالیت های حرفه ای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254555/استعلام-آنالیز-و-رسوب-نمونه-های-آبهای-سطحی-و-زیرزمینی--'>استعلام آنالیز و رسوب نمونه های آبهای سطحی و زیرزمینی ...  / استعلام, استعلام آنالیز و رسوب نمونه های آبهای سطحی و زیرزمینی ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254575/استعلام-خرید-رله-سوپرویژن'>استعلام خرید رله سوپرویژن / استعلام,خرید رله سوپرویژن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254586/استعلام-آنالیز-و-رسوب-نمونه-های-آبهای-سطحی-و-زیر-زمینی'>استعلام آنالیز و رسوب نمونه های آبهای سطحی و زیر زمینی  / استعلام,استعلام آنالیز و رسوب نمونه های آبهای سطحی و زیر زمینی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254612/استعلام-خرید-تعداد-25-دستگاه-سیسکو--'>استعلام  خرید تعداد 25 دستگاه سیسکو ... / استعلام, استعلام  خرید تعداد 25 دستگاه سیسکو ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254619/استعلام-تهیه-و-نصب-ورق'>استعلام تهیه و نصب ورق  / استعلام,استعلام تهیه و نصب ورق </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254645/استعلام-تجهیزات-مکانیکی-خاص--KSB-پمپ-DAYKIN-ترمینال-گریس'>استعلام تجهیزات مکانیکی خاص ، KSB پمپ، DAYKIN ترمینال گریس  / استعلام,استعلام تجهیزات مکانیکی خاص ، KSB پمپ، DAYKIN ترمینال گریس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254681/استعلام-قطعات-کامپیوتری--'>استعلام قطعات کامپیوتری ... / استعلام , استعلام قطعات کامپیوتری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254690/استعلام-بازسازی--'>استعلام بازسازی ... / استعلام , استعلام بازسازی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254693/استعلام-دیوار-گچی-60-50-با-ضخامت-8-سانتی-متر'>استعلام دیوار گچی 60*50 با ضخامت 8 سانتی متر / استعلام, استعلام دیوار گچی 60*50 با ضخامت 8 سانتی متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254836/استعلام-اجرای-عملیات-تجهیز-16-دستگاه-پل-عابر-پیاده-مکانیزه-به-سیستم-خطایاب-و-مانیتورینگ'>استعلام اجرای عملیات تجهیز 16 دستگاه پل عابر پیاده مکانیزه به سیستم خطایاب و مانیتورینگ / استعلام, استعلام اجرای عملیات تجهیز 16 دستگاه پل عابر پیاده مکانیزه به سیستم خطایاب و مانیتورینگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254839/استعلام-لوله-مانسمان'>استعلام لوله مانسمان / استعلام, لوله مانسمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254843/استعلام-صندلی'>استعلام صندلی / استعلام,صندلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254845/استعلام-لوله--'>استعلام لوله ... / استعلام , استعلام لوله ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254856/استعلام-لوله-مانسمان'>استعلام لوله مانسمان / استعلام , استعلام لوله مانسمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254874/اصلاحیه-مناقصه-خرید-700-عدد-لانس-دمش-گاز-ازت'>اصلاحیه مناقصه خرید 700 عدد لانس دمش گاز ازت / اصلاحیه مناقصه عمومی, مناقصه خرید 700 عدد لانس دمش گاز ازت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254909/استعلام-سامانه-137'>استعلام سامانه 137 / استعلام,استعلام سامانه 137</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254917/استعلام-یراق-آلات--'>استعلام یراق آلات ... / استعلام , استعلام یراق آلات ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254935/استعلام-سینی-کابل-فولادی-طول-2000-3000-MM--'>استعلام سینی کابل فولادی طول 2000-3000 MM .. / استعلام, استعلام سینی کابل فولادی طول 2000-3000 MM ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254940/استعلام-خرید-کامپیوتر'>استعلام خرید کامپیوتر / استعلام,خرید کامپیوتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254942/استعلام-بهره-برداری-و-نگهداری-شبکه-جمع-آوری-و-تصفیه-خانه-فاضلاب'>استعلام بهره برداری و نگهداری شبکه جمع آوری و تصفیه خانه فاضلاب / استعلام,استعلام بهره برداری و نگهداری شبکه جمع آوری و تصفیه خانه فاضلاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254977/استعلام-پارچه-پیراهنی--'>استعلام پارچه پیراهنی... / استعلام, استعلام پارچه پیراهنی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254994/استعلام-شیر-رادیاتور'>استعلام شیر رادیاتور / استعلام , استعلام شیر رادیاتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1255047/استعلام-خرید-مبدل-حرارتی'>استعلام خرید مبدل حرارتی  / استعلام, خرید مبدل حرارتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1255077/استعلام-تعمیر-الکتروپمپ-شناور-معیوب-شامل-تعمیر--'>استعلام تعمیر الکتروپمپ شناور معیوب شامل تعمیر .. / استعلام,استعلام تعمیر الکتروپمپ شناور معیوب شامل تعمیر ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1255116/استعلام-کارت-1620-و-1500-DLP'>استعلام کارت 1620 و 1500 DLP  / استعلام,استعلام کارت 1620 و 1500 DLP </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1255117/استعلام-رم-و-هارد'>استعلام رم و هارد / استعلام,رم و هارد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1255149/استعلام-کولر-گازی-اسپلیت'>استعلام کولر گازی اسپلیت / استعلام, استعلام کولر گازی اسپلیت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1255169/استعلام-تهیه-پوشه-کاغذی'>استعلام تهیه پوشه کاغذی / استعلام , استعلام تهیه پوشه کاغذی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1255226/استعلام-خرید-روتر-و-فایروال'>استعلام خرید روتر و فایروال / استعلام,خرید روتر و فایروال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253665/تجدید-فراخوان-تهیه-و-اجرای-150-عدد-درب-ضد-حریق'>تجدید فراخوان تهیه و اجرای 150 عدد درب ضد حریق / تجدید مناقصه, تجدید فراخوان تهیه و اجرای 150 عدد درب ضد حریق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253671/استعلام-تهیه-و-نصب-دوربینهای-سالن-فنی--'>استعلام  تهیه و نصب دوربینهای سالن فنی ... / استعلام,استعلام  تهیه و نصب دوربینهای سالن فنی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253678/استعلام-بسته-نرم-افزار-آموزشی-ICT--'>استعلام بسته نرم افزار آموزشی ICT ... / استعلام , استعلام بسته نرم افزار آموزشی ICT ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253682/مناقصه-انجام-قرارداد-خرید-خدمت-بیمه-تکمیلی-درمان--نوبت-دوم'>مناقصه  انجام قرارداد خرید خدمت بیمه تکمیلی درمان - نوبت دوم  / مناقصه , مناقصه  انجام قرارداد خرید خدمت بیمه تکمیلی درمان - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253715/استعلام-درایو'>استعلام درایو / استعلام, استعلام درایو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253717/فراخوان-مناقصه-انتخاب-پیمانکار-تامین-نیروی-انسانی'>فراخوان مناقصه انتخاب پیمانکار تامین نیروی انسانی / فراخوان مناقصه عمومی, فراخوان مناقصه انتخاب پیمانکار تامین نیروی انسانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253727/استعلام-قطعات-زیمنس--'>استعلام قطعات زیمنس... / استعلام, استعلام قطعات زیمنس...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253799/مناقصه-عمومی-امور-طبخ-و-توزیع-غذای-دانشجویان--مجدد'>مناقصه عمومی امور طبخ و توزیع غذای دانشجویان - مجدد / مناقصه عمومی مجدد , مناقصه عمومی امور طبخ و توزیع غذای دانشجویان - مجدد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253832/مناقصه-اجرای-بازپیرایی-محلات-شهر'>مناقصه اجرای بازپیرایی محلات شهر / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه اجرای بازپیرایی محلات شهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253835/استعلام-702-مترمکعب-عملیات-گابیونی--'>استعلام 702 مترمکعب عملیات گابیونی ... / استعلام, استعلام 702 مترمکعب عملیات گابیونی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253836/استعلام-اجرای-عملیات-تراسبندی--'>استعلام اجرای عملیات تراسبندی ... / استعلام , استعلام اجرای عملیات تراسبندی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253839/فراخوان-مناقصه-عمومی-احداث-کانال---'>فراخوان مناقصه عمومی احداث کانال ..... / فراخوان , فراخوان مناقصه عمومی احداث کانال .....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253845/استعلام-احداث-1190-مترمکعب-عملیات-سنگی-گابیونی'>استعلام احداث 1190 مترمکعب عملیات سنگی گابیونی / استعلام, استعلام احداث 1190 مترمکعب عملیات سنگی گابیونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253851/استعلام-اجرای-عملیات-آبخیزداری-شامل-950-مترمکعب--'>استعلام  اجرای عملیات آبخیزداری شامل 950 مترمکعب  .. / استعلام, استعلام  اجرای عملیات آبخیزداری شامل 950 مترمکعب  ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253862/استعلام-چاپ-و-فعالیت-های-خدماتی-وابسته-به-چاپ'>استعلام چاپ و فعالیت های خدماتی وابسته به چاپ / استعلام, استعلام چاپ و فعالیت های خدماتی وابسته به چاپ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253867/استعلام-عملیات-کانال-خاکی--'>استعلام عملیات کانال خاکی ... / استعلام , استعلام عملیات کانال خاکی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253870/استعلام-مرمت-تکمیل-و-احداث-بندسنگی-ملاتی--'>استعلام مرمت، تکمیل و احداث بندسنگی ملاتی... / استعلام, استعلام مرمت، تکمیل و احداث بندسنگی ملاتی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253878/استعلام-اجرای-عملیات-خشکه-چین-حوزه-آبخیز--'>استعلام اجرای عملیات خشکه چین حوزه آبخیز  .. / استعلام, استعلام اجرای عملیات خشکه چین حوزه آبخیز  ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253880/استعلام-18000-مترمکعب-کانال-خاکی-و--'>استعلام 18000 مترمکعب کانال خاکی و ...  / استعلام , استعلام 18000 مترمکعب کانال خاکی و . ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253887/استعلام-4553-مترمکعب-دایگ-خاکی-و--'>استعلام 4553 مترمکعب دایگ خاکی و ...  / استعلام, استعلام 4553 مترمکعب دایگ خاکی و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253888/استعلام-عملیات-کانال-خاکی--'>استعلام عملیات کانال خاکی ... / استعلام , استعلام عملیات کانال خاکی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253895/تجدد-فراخوان-ارزیابی-کیفی-تهیه--ساخت-بارگیری-باراندازی-و-تحویل-40-کیلومتر-نوبت-دوم'>تجدد فراخوان ارزیابی کیفی تهیه ، ساخت، بارگیری، باراندازی و تحویل 40 کیلومتر نوبت دوم / مناقصه عمومی, تجدد فراخوان ارزیابی کیفی تهیه ، ساخت، بارگیری، باراندازی و تحویل 40 کیلومتر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253905/استعلام-نقاشی-ساختمان--'>استعلام نقاشی ساختمان ... / استعلام, استعلام نقاشی ساختمان ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253910/مناقصه-انجام-قرارداد-خرید-خدمت-بیمه-تکمیلی-درمان'>مناقصه  انجام قرارداد خرید خدمت بیمه تکمیلی درمان / مناقصه , مناقصه  انجام قرارداد خرید خدمت بیمه تکمیلی درمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253916/تجدید-مناقصه-اجرای-فوندانسیون-و-اسکلت-بتنی-سلف-سرویس'>تجدید مناقصه اجرای فوندانسیون و اسکلت بتنی سلف سرویس / تجدید آگهی مناقصه عمومی, تجدید مناقصه اجرای فوندانسیون و اسکلت بتنی سلف سرویس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253956/استعلام-جلد-سند---'>استعلام جلد سند .... / استعلام, استعلام جلد سند ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253974/استعلام-بازدید-و-کارشناسی-از-آسانسور-نصب-شده'>استعلام بازدید و کارشناسی از آسانسور نصب شده / استعلام, استعلام بازدید و کارشناسی از آسانسور نصب شده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254013/استعلام-دستگاه-اندازه-گیری-میکروپروسسوری-و-هوشمند--'>استعلام دستگاه اندازه گیری میکروپروسسوری و هوشمند... / استعلام, استعلام دستگاه اندازه گیری میکروپروسسوری و هوشمند...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254019/مناقصه-تجدید-عملیات-گازرسانی-به-روستاهای-گرکبود-'>مناقصه تجدید عملیات گازرسانی به روستاهای گرکبود، / مناقصه تجدید , مناقصه تجدید عملیات گازرسانی به روستاهای گرکبود،</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254027/تجدید-مناقصه-خرید-ماشین-آلات-راهسازی'>تجدید مناقصه خرید ماشین آلات راهسازی / تجدید مناقصه عمومی , تجدید مناقصه خرید ماشین آلات راهسازی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254053/استعلام-اصلاح-سیستم-سوخت-رسانی-اتاق-دیزل-تخریب-و-اصلاح-دریچه--'>استعلام اصلاح سیستم سوخت رسانی اتاق دیزل، تخریب و اصلاح دریچه... / استعلام, استعلام اصلاح سیستم سوخت رسانی اتاق دیزل، تخریب و اصلاح دریچه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254057/استعلام-گاز-کالیبراسیون--'>استعلام گاز کالیبراسیون ... / استعلام , استعلام گاز کالیبراسیون ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254060/استعلام-عملیات-خرید-اتصالات-موردنیاز-جهت-تعمیر-و-نگهداری-شبکه-های-آبرسانی'>استعلام عملیات خرید اتصالات موردنیاز جهت تعمیر و نگهداری شبکه های آبرسانی / استعلام,استعلام عملیات خرید اتصالات موردنیاز جهت تعمیر و نگهداری شبکه های آبرسانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254073/استعلام-پوشه-مخصوص-پرونده-های-دائمی'>استعلام پوشه مخصوص پرونده های دائمی / استعلام,استعلام پوشه مخصوص پرونده های دائمی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254110/مناقصه-روکش-آسفالت-محورهای-روستایی---نوبت-دوم'>مناقصه روکش آسفالت محورهای روستایی... - نوبت دوم  / مناقصه , مناقصه روکش آسفالت محورهای روستایی... - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254142/تجدید-مناقصه-پروژه-آبرسانی--'>تجدید مناقصه پروژه آبرسانی ... / تجدید آگهی مناقصه عمومی, تجدید مناقصه پروژه آبرسانی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254163/ارزیابی-کیفی-مناقصه-انجام-عملیات-احداث-تصفیه-خانه-فاضلاب-روستای--(نوبت-دوم)'>ارزیابی کیفی مناقصه انجام عملیات احداث تصفیه خانه فاضلاب روستای... (نوبت دوم) / ارزیابی کیفی , ارزیابی کیفی مناقصه انجام عملیات احداث تصفیه خانه فاضلاب روستای... (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254167/مناقصه-اجرای-عملیات-تکمیل-آماده-سازی-و-محوطه-سازی-معابر--'>مناقصه اجرای عملیات تکمیل آماده سازی و محوطه سازی معابر... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه اجرای بازپیرایی محلات شهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254170/استعلام-کارتریج--'>استعلام کارتریج ... / استعلام, استعلام کارتریج ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254171/استعلام-کارتریج'>استعلام کارتریج / استعلام, استعلام کارتریج</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254206/استعلام-واگذاری-امور-مربوط-به-خدمات-فرایند--'>استعلام  واگذاری امور مربوط به خدمات فرایند .. / استعلام,استعلام  واگذاری امور مربوط به خدمات فرایند ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254234/استعلام-واگذاری-امور-مربوط-به-خدمات-فرآیند-صدور-و-توزیع-کارت-هوشمند-ملی--'>استعلام واگذاری امور مربوط به خدمات فرآیند صدور و توزیع کارت هوشمند ملی ... / استعلام , استعلام واگذاری امور مربوط به خدمات فرآیند صدور و توزیع کارت هوشمند ملی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254241/استعلام-واگذاری-امور-مربوط-به-خدمات-فرایند--'>استعلام  واگذاری امور مربوط به خدمات فرایند .. / استعلام, استعلام  واگذاری امور مربوط به خدمات فرایند ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254276/استعلام-پارچه-مقنعه'>استعلام پارچه مقنعه / استعلام, استعلام  پارچه مقنعه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254299/مناقصه-عملیات-اجرای-پروژه-های-عمرانی-و-ترافیکی'>مناقصه عملیات اجرای پروژه های عمرانی و ترافیکی / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه عملیات اجرای پروژه های عمرانی و ترافیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254312/مناقصه-خرید-کابل-فشار-ضعیف-و-کنترل-و-حفاظت'>مناقصه خرید کابل فشار ضعیف و کنترل و حفاظت / مناقصه، مناقصه خرید کابل فشار ضعیف و کنترل و حفاظت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254333/استعلام-تهیه-مبدل-و-نصب-و-کابل-برگردان'>استعلام تهیه مبدل و نصب و کابل برگردان / استعلام, استعلام تهیه مبدل و نصب و کابل برگردان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254359/مناقصه-خرید-10000-جفت-دستکش-کار'>مناقصه خرید 10000 جفت دستکش کار  / مناقصه خرید 10000 جفت دستکش کار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254382/آگهی-فراخوان-اجرای-عملیات-جامع-بازرسی-و-کنترل-لوازم-اندازه-گیری'>آگهی فراخوان اجرای عملیات جامع بازرسی و کنترل لوازم اندازه گیری / آگهی فراخوان شناسایی مناقصه گران , آگهی فراخوان اجرای عملیات جامع بازرسی و کنترل لوازم اندازه گیری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254386/مناقصه-خرید-1400-حلقه-تسمه-دور-تیر'>مناقصه خرید 1400 حلقه تسمه دور تیر  / مناقصه خرید 1400 حلقه تسمه دور تیر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254411/مناقصه-اجرای-9552-متر-شبکه-در-حفرات-خالی'>مناقصه اجرای 9552 متر شبکه در حفرات خالی  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای 9552 متر شبکه در حفرات خالی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254414/مناقصه-اجرای-20-کیلومتر-حفرات-خالی'>مناقصه اجرای 20 کیلومتر حفرات خالی  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای 20 کیلومتر حفرات خالی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254478/استعلام-کلیدها-و-متعلقات--'>استعلام کلیدها و متعلقات... / استعلام،استعلام کلیدها و متعلقات...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254500/مناقصه-خرید-50000-دستگاه-کنتور-تکفاز-دیجیتالی--'>مناقصه خرید 50000 دستگاه کنتور تکفاز دیجیتالی.... / مناقصه عمومی, مناقصه خرید 50000 دستگاه کنتور تکفاز دیجیتالی....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254536/استعلام-کارگزاری-فن-بازار'>استعلام کارگزاری فن بازار / استعلام,کارگزاری فن بازار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254537/استعلام-تابلو-راهنمایی-اطلاعاتی-و--'>استعلام تابلو راهنمایی اطلاعاتی و ... / استعلام, استعلام تابلو راهنمایی اطلاعاتی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254566/استعلام-کارگزاری-فن-بازار'>استعلام کارگزاری فن بازار / استعلام , استعلام کارگزاری فن بازار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254603/مناقصه-عمومی--واگذاری-عملیات-اصلاح-و-بازسازی-شبکه-های-برق'>مناقصه عمومی   واگذاری عملیات اصلاح و بازسازی شبکه های برق / مناقصه عمومی ،مناقصه عمومی  واگذاری عملیات اصلاح و بازسازی شبکه های برق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254605/مناقصه-خرید-استارتر-و-لامپ'>مناقصه خرید استارتر و لامپ / مناقصه عمومی, مناقصه خرید استارتر و لامپ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254610/مناقصه-خرید-720-جفت-رکاب-میخی-پای-چوبی'>مناقصه خرید 720 جفت رکاب میخی پای چوبی  / مناقصه , مناقصه خرید 720 جفت رکاب میخی پای چوبی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254611/استعلام-مناقصه-برینگ-زنجیر-کانوار'>استعلام مناقصه برینگ زنجیر کانوار / استعلام , استعلام مناقصه برینگ زنجیر کانوار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254651/استعلام-2-عدد-باطری-با-مارک-میتسوبیشی'>استعلام 2 عدد باطری با مارک میتسوبیشی / استعلام, استعلام 2 عدد باطری با مارک میتسوبیشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254667/استعلام-خرید-تجهیزات-کامپیوتری'>استعلام خرید تجهیزات کامپیوتری  / استعلام, خرید تجهیزات کامپیوتری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254674/استعلام-سرویس-ایاب-ذهاب'>استعلام سرویس ایاب ذهاب / استعلام , استعلام سرویس ایاب ذهاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254683/استعلام-تهیه-و-نصب-سیستم-دوربین-مدار-بسته-pc-شبستر'>استعلام تهیه و نصب سیستم دوربین مدار بسته pc شبستر / استعلام,استعلام تهیه و نصب سیستم دوربین مدار بسته pc شبستر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254709/استعلام-الکتروموتور--'>استعلام الکتروموتور ... / استعلام , استعلام الکتروموتور ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254747/استعلام-هارد-دیسک'>استعلام هارد دیسک / استعلام , استعلام هارد دیسک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254774/استعلام-برکناری-بخشی-از-کانال-63-کیلوولت'>استعلام  برکناری بخشی از کانال 63 کیلوولت  / استعلام,  برکناری بخشی از کانال 63 کیلوولت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254805/استعلام-2-عدد-سیم-کششی-دستی-اکچواتور'>استعلام 2 عدد سیم کششی دستی اکچواتور  / استعلام , استعلام 2 عدد سیم کششی دستی اکچواتور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254852/مناقصه-واگذاری-امور-مربوط-به-خدمات-کارگزاری-فروش-اراضی'>مناقصه واگذاری امور مربوط به خدمات کارگزاری فروش اراضی / مناقصه عمومی دو مرحله ای ، مناقصه واگذاری امور مربوط به خدمات کارگزاری فروش اراضی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254894/استعلام-سیم-بکسل'>استعلام سیم بکسل  / استعلام, استعلام سیم بکسل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254989/استعلام-پرسشنامه-خانوار-ویژگی-های-اجتماعی-و-اقتصادی'>استعلام پرسشنامه خانوار ویژگی های اجتماعی و اقتصادی / استعلام,استعلام پرسشنامه خانوار ویژگی های اجتماعی و اقتصادی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254992/استعلام-نگهداری-و-مراقبت-از-فرزندان-بی-سرپرست-و-بدسرپرست'>استعلام نگهداری و مراقبت از فرزندان بی سرپرست و بدسرپرست / استعلام, استعلام نگهداری و مراقبت از فرزندان بی سرپرست و بدسرپرست</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1255016/استعلام-مطابق-با-لیست-های-پیوست-4-مورد'>استعلام مطابق با لیست های پیوست 4 مورد / استعلام, استعلام مطابق با لیست های پیوست 4 مورد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1255019/استعلام-خرید-اگزاست'>استعلام خرید اگزاست  / استعلام, خرید اگزاست </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1255026/مناقصه-عمومی-یک-مرحله-ای-خرید-لوله-پلی-اتیلن-فاضلابی'>مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید لوله پلی اتیلن فاضلابی / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید لوله پلی اتیلن فاضلابی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1255031/مناقصه-لکه-گیری--درزگیری-و-روکش-آسفالت'>مناقصه لکه گیری ، درزگیری و روکش آسفالت / مناقصه لکه گیری ، درزگیری و روکش آسفالت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1255033/مناقصه-عمومی-همزمان-ارزیابی-فشرده-یک-مرحله-ای-ساخت-احداث-اداره-راهداری'>مناقصه عمومی همزمان ارزیابی فشرده یک مرحله ای ساخت احداث اداره راهداری / مناقصه عمومی همزمان ارزیابی فشرده یک مرحله ای ساخت احداث اداره راهداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1255043/مناقصه-عملیات-بارگیری-حمل-و-تخلیه-مقدار-16000-تن-تجدید'>مناقصه عملیات بارگیری، حمل و تخلیه مقدار 16000 تن تجدید / تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه عملیات بارگیری، حمل و تخلیه مقدار 16000 تن تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254158/مزایده-فروش-14-واحد-تجاری'>مزایده فروش 14 واحد تجاری / مزایده,مزایده فروش 14 واحد تجاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254162/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-سواری-سایپا-سفید-روغنی'>مزایده یک دستگاه خودرو سواری سایپا سفید روغنی  / آگهی مزایده ، مزایده یک دستگاه خودرو سواری سایپا سفید روغنی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254216/مزایده-ملک-مساحت-عرصه-صد-و-هفتاد-متر'>مزایده ملک مساحت عرصه صد و هفتاد متر  / مزایده,مزایده ملک مساحت عرصه صد و هفتاد متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254221/مزایده-ملک-مساحت-666-67متر'>مزایده ملک مساحت 666.67متر / مزایده,مزایده ملک مساحت 666.67متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254254/مزایده-اره-آتشی-و-فرغون-و--'>مزایده اره آتشی و فرغون و ... / مزایده اره آتشی و فرغون و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254265/مزایده-پلاک-ثبتی-40-فرعی-عرصه-279-88متر'>مزایده پلاک ثبتی 40 فرعی عرصه 279.88متر  / مزایده, مزایده پلاک ثبتی 40 فرعی عرصه 279.88متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254268/مزایده-یک-دستگاه-پژو-405'>مزایده یک دستگاه پژو 405 / مزایده یک دستگاه پژو 405</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254302/مزایده-آجر-فشاری'>مزایده آجر فشاری  / اگهی مزایده , مزایده آجر فشاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254328/مزایده-یک-دستگاه-تانکر-آب-آجر-ماشینی--'>مزایده یک دستگاه تانکر آب، آجر ماشینی... / مزایده, مزایده یک دستگاه تانکر آب، آجر ماشینی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254347/مزایده-یک-قطعه-زمین-مزروعی-با-دو-پلاک-ثبتی-مساحت-10400متر'>مزایده یک قطعه زمین مزروعی با دو پلاک ثبتی مساحت 10400متر  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مزروعی با دو پلاک ثبتی مساحت 10400متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254430/مزایده-یک-جفت-دو-تخته-فرش-ماشینی-و--'>مزایده یک جفت دو تخته فرش ماشینی و... / مزایده, مزایده یک جفت دو تخته فرش ماشینی و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254593/مزایده-پلاک-ثبتی-892-فرعی-دارای-مغازه-مساحت-36-متر'>مزایده پلاک ثبتی 892 فرعی دارای مغازه مساحت 36 متر  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 892 فرعی دارای مغازه مساحت 36 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254643/مزایده-ششدانگ-ساختمان-مساحت-688-1متر'>مزایده ششدانگ ساختمان مساحت 688.1متر  / مزایده,مزایده ششدانگ ساختمان مساحت 688.1متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254697/تجدید-مزایده-اجاره-بازار-روز'>تجدید مزایده اجاره بازار روز / مزایده عمومی, تجدید مزایده اجاره بازار روز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254699/مزایده-بهره-برداری-از-رستوران-بازی-فکری-و-کتاب--تجدید'>مزایده بهره برداری از رستوران بازی فکری و کتاب - تجدید  / آگهی تجدید مزایده عمومی, مزایده بهره برداری از رستوران بازی فکری و کتاب -تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254703/مزایده-واگذاری-به-اجاره-کیوسک-عرضه-محصولات-و-مواد-غذایی--نوبت-دوم'>مزایده واگذاری به  اجاره کیوسک عرضه محصولات و مواد غذایی  - نوبت دوم  / آگهی مزایده, مزایده واگذاری به  اجاره کیوسک عرضه محصولات و مواد غذایی  - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254734/مزایده-فروش-تعداد-سه-قطعه-از-قطعات-زمین-های-معروف-به-دخانیات-نوبت-دوم'>مزایده فروش تعداد سه قطعه از قطعات زمین های معروف به دخانیات نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش تعداد سه قطعه از قطعات زمین های معروف به دخانیات نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254737/مزایده-آپارتمان-دو-خوابه-با-قدمت-18-سال'>مزایده آپارتمان دو خوابه با قدمت 18 سال / مزایده,مزایده آپارتمان دو خوابه با قدمت 18 سال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254759/مزایده-ملک-مساحت-263-6مترمربع'>مزایده ملک مساحت 263.6مترمربع  / مزایده,مزایده ملک مساحت 263.6مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254779/مزایده-پلاک-1673-فرعی-مساحت-عرصه-310-متر'>مزایده پلاک 1673 فرعی مساحت عرصه 310 متر / مزایده,مزایده پلاک 1673 فرعی مساحت عرصه 310 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254785/مزایده-فروش-تعداد-یک-قطعه-زمین--'>مزایده فروش تعداد یک قطعه زمین... / مزایده,مزایده فروش تعداد یک قطعه زمین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254787/مزایده-مدیریت-و-راهبری-بازارچه-میوه-و-تره-بار-مرحله-دوم-نوبت-اول'>مزایده مدیریت و راهبری بازارچه میوه و تره بار مرحله دوم نوبت اول  / آگهی مزایده , مزایده مدیریت و راهبری بازارچه میوه و تره بار مرحله دوم نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1255215/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-عرصه-386متر'>مزایده پلاک ثبتی مساحت عرصه 386متر / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت عرصه 386متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253661/مزایده-فروش-وسایل-نقلیه-سبک-و-سنگین'>مزایده فروش وسایل نقلیه سبک و سنگین / مزایده فروش وسایل نقلیه سبک و سنگین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253706/مزایده-خودرو-سواری-پژو-بی-ام-و'>مزایده خودرو سواری پژو بی ام و / اگهی مزایده , مزایده خودرو سواری پژو بی ام و</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253719/مزایده-آپارتمان-طبقه-سه-مساحت-135-10متر-نوبت-اول'>مزایده آپارتمان طبقه سه مساحت 135.10متر نوبت اول / مزایده,مزایده آپارتمان طبقه سه مساحت 135.10متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253730/مزایده-ششدانگ-عرصه-و-اعیان-مساحت-1025-متر-پلاک-415-فرعی'>مزایده ششدانگ عرصه و اعیان مساحت 1025 متر پلاک 415 فرعی / مزایده,مزایده ششدانگ عرصه و اعیان مساحت 1025 متر پلاک 415 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253794/مزایده-عملیات-مدیریت-هوشمند-و-ساماندهی-خودروها'>مزایده  عملیات مدیریت هوشمند و ساماندهی خودروها / آگهی مزایده عمومی،مزایده  عملیات مدیریت هوشمند و ساماندهی خودروها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253801/مزایده-آپارتمان-مساحت-73-22-متر-نوبت-اول'>مزایده آپارتمان مساحت 73.22 متر نوبت اول / مزایده,مزایده آپارتمان مساحت 73.22 متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253842/مزایده-8-باب-مغازه-از-رقبات-تجاری--نوبت-سوم'>مزایده 8 باب مغازه از رقبات تجاری - نوبت سوم  / آگهی مزایده , مزایده 8 باب مغازه از رقبات تجاری - نوبت سوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253849/مزایده-یک-واحد-مسکونی-مساحت-125-متر'>مزایده یک واحد مسکونی مساحت 125 متر  / مزایده,مزایده یک واحد مسکونی مساحت 125 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253850/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-پراید'>مزایده یک دستگاه خودرو پراید / مزایده, مزایده یک دستگاه خودرو پراید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253885/مزایده-زمین-مساحت-240-متر-نوبت-اول'>مزایده زمین مساحت 240 متر نوبت اول / مزایده,مزایده زمین مساحت 240 متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253892/مزایده-ششدانگ-ملک-مساحت-3670متر-نوبت-دوم'>مزایده ششدانگ ملک مساحت 3670متر نوبت دوم / مزایده,مزایده ششدانگ ملک مساحت 3670متر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253896/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-99-11متر-نوبت-دوم'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 99.11متر نوبت دوم / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 99.11متر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253915/مزایده-آپارتمان-قطعه-دو-تفکیکی-مساحت-272-32متر'>مزایده آپارتمان قطعه دو تفکیکی مساحت 272.32متر  / مزایده,مزایده آپارتمان قطعه دو تفکیکی مساحت 272.32متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1255044/مناقصه-عمومی-یک-مرحله-ای-عملیات-اجرایی-دو-مورد-بند-سنگی-ملاتی'>مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات اجرایی دو مورد بند سنگی ملاتی / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات اجرایی دو مورد بند سنگی ملاتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1255049/مناقصه-عمومی-احداث-اداره-راهداری-و-حمل-و-نقل-جاده-ای'>مناقصه عمومی احداث اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای  / مناقصه عمومی, مناقصه عمومی احداث اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1255051/مناقصه-عمومی-همزمان-ارزیابی-فشرده-یک-مرحله-ای-تکمیل-روکش-آسفالت-گرم-مسیرهای'>مناقصه عمومی همزمان ارزیابی فشرده یک مرحله ای تکمیل روکش آسفالت گرم مسیرهای / مناقصه عمومی همزمان ارزیابی فشرده یک مرحله ای تکمیل روکش آسفالت گرم مسیرهای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1255052/مناقصه-عملیات-احداث-بندهای-سنگی-ملاتی'>مناقصه عملیات احداث بندهای سنگی ملاتی / مناقصه عملیات احداث بندهای سنگی ملاتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1255054/مناقصه-عملیات-بارگیری-حمل-و-تخلیه-مقدار-8000-تن'>مناقصه عملیات بارگیری، حمل و تخلیه مقدار 8000 تن  / مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه عملیات بارگیری، حمل و تخلیه مقدار 8000 تن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1255055/مناقصه-احداث-بندهای-سنگ-ملاتی-و-خشکه-چین--'>مناقصه  احداث بندهای سنگ ملاتی و خشکه چین ... / مناقصه عمومی, مناقصه  احداث بندهای سنگ ملاتی و خشکه چین ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1255059/فراخوان-مناقصه-اجرای-عملیات-بیومکانیکی--'>فراخوان مناقصه اجرای عملیات بیومکانیکی ... / فراخوان مناقصه، فراخوان مناقصه اجرای عملیات بیومکانیکی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1255062/مناقصه-عمومی-یک-مرحله-ای-اجرای-عملیات-احداث-بندهای-خاکی-شماره-12-و-14'>مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای عملیات احداث بندهای خاکی شماره 12 و 14  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای عملیات احداث بندهای خاکی شماره 12 و 14 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1255063/مناقصه-احداث-4-مورد-بند-سنگ-ملاتی'>مناقصه  احداث 4 مورد بند سنگ ملاتی / مناقصه عملیات   احداث 4 مورد بند سنگ ملاتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1255067/مناقصه-احداث-بندهای-خشکه-چین-لوله-رانی-و-عملیات-بیومکانیک-حوزه-آبخیز--'>مناقصه احداث بندهای، خشکه چین، لوله رانی و عملیات بیومکانیک حوزه آبخیز ... / مناقصه عمومی, مناقصه احداث بندهای، خشکه چین، لوله رانی و عملیات بیومکانیک حوزه آبخیز ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1255070/فراخوان-احداث-بندهای-گابیونی-سامانه-تدارکات-الکترونیکی-دولت'>فراخوان احداث بندهای گابیونی ,سامانه تدارکات الکترونیکی دولت / فراخوان مناقصه، فراخوان احداث بندهای گابیونی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1255073/مناقصه-عمومی-اجرای-عملیات-احداث-بندهای-خاکی-و-سنگی--'>مناقصه عمومی اجرای عملیات احداث بندهای خاکی و سنگی ...  / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی اجرای عملیات احداث بندهای خاکی و سنگی ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1255081/مناقصه-عمومی-یک-مرحله-ای-اجرای-عملیات-احداث-بندهای-خاکی-شماره-3-و-4--'>مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای عملیات احداث بندهای خاکی شماره 3 و 4... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای عملیات احداث بندهای خاکی شماره 3 و 4...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1255087/مناقصه-عمومی-اجرای-عملیات-احداث-بندهای-سنگی'>مناقصه عمومی اجرای عملیات احداث بندهای سنگی  / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی اجرای عملیات احداث بندهای سنگی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1255094/مناقصه-عملیات-احداث-بندهای-سنگی-ملاتی-و-عملیات-بیومکانیکی'>مناقصه عملیات احداث بندهای سنگی ملاتی و عملیات بیومکانیکی  / مناقصه ، مناقصه عملیات احداث بندهای سنگی ملاتی و عملیات بیومکانیکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1255099/مناقصه-اجرای-بندهای-سنگ-ملاتی'>مناقصه اجرای بندهای سنگ ملاتی / مناقصه ، اجرای بندهای سنگ ملاتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1255139/استعلام-دستگاه-آلارم-و-ایونت-رکوردر'>استعلام دستگاه آلارم و ایونت رکوردر / استعلام, استعلام دستگاه آلارم و ایونت رکوردر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1255141/استعلام-300-متر-لوله-فاضلابی-کاروگیت'>استعلام 300 متر لوله فاضلابی کاروگیت / استعلام, استعلام 300 متر لوله فاضلابی کاروگیت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1255143/استعلام-خرید-پهنای-باند-و-خدمات-پشتیبانی-شبکه'>استعلام خرید پهنای باند و خدمات پشتیبانی شبکه / استعلام , استعلام خرید پهنای باند و خدمات پشتیبانی شبکه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1255147/استعلام-تابلو-تبلیغاتی-LED--'>استعلام  تابلو تبلیغاتی LED... / استعلام , استعلام  تابلو تبلیغاتی LED...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1255186/استعلام-کولر-گازی-اسنوا-24000'>استعلام  کولر گازی اسنوا 24000 / استعلام, استعلام  کولر گازی اسنوا 24000</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1255188/استعلام-سرویس-و-نگهداری-سیستم-اعلان-حریق'>استعلام سرویس و نگهداری سیستم اعلان حریق / استعلام,سرویس و نگهداری سیستم اعلان حریق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253655/مناقصه-مقاطع-فولادی--'>مناقصه مقاطع فولادی... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه مقاطع فولادی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253676/استعلام-واگذاری-امور-مربوطه-به-خدمات-فرایند-صدور-و-توزیع-کارت-هوشمند-ملی'>استعلام واگذاری امور مربوطه به خدمات فرایند صدور و توزیع کارت هوشمند ملی / استعلام, استعلام واگذاری امور مربوطه به خدمات فرایند صدور و توزیع کارت هوشمند ملی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253705/مناقصه-انجام-تعمیرات-و-تغییر-مسیر-لوله-و-تاسیسات-حامل-گاز-معارض-نوبت-دوم'>مناقصه انجام تعمیرات و تغییر مسیر لوله و تاسیسات حامل گاز معارض نوبت دوم  / مناقصه عمومی , مناقصه انجام تعمیرات و تغییر مسیر لوله و تاسیسات حامل گاز معارض نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253731/مناقصه-انجام-امور-تعمیر-نگهداری-و-راهبری-تاسیسات-الکتریکی-بیمارستان--'>مناقصه انجام امور تعمیر، نگهداری و راهبری تاسیسات الکتریکی بیمارستان... / مناقصه , مناقصه انجام امور تعمیر، نگهداری و راهبری تاسیسات الکتریکی بیمارستان...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253754/مناقصه-بارگیری-و-حمل-و-تخلیه-مقدار-7500-تن-کلرورفریک-مایع'>مناقصه بارگیری و حمل و تخلیه مقدار 7500 تن کلرورفریک مایع  / مناقصه بارگیری و حمل و تخلیه مقدار 7500 تن کلرورفریک مایع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253760/استعلام-نصب-و-راه-اندازی-نرم-افزار-کتابخانه-تحت-وب'>استعلام نصب و راه اندازی نرم افزار کتابخانه تحت وب / استعلام, استعلام نصب و راه اندازی نرم افزار کتابخانه تحت وب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253767/تجدید-مناقصه-خرید-نصب-و-راه-اندازی-یک-دستگاه-سل-کانتر'> تجدید مناقصه خرید نصب و راه اندازی یک دستگاه سل کانتر / آگهی تجدید مناقصه , آگهی تجدید مناقصه خرید نصب و راه اندازی یک دستگاه سل کانتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253816/فراخوان-مناقصه-تهیه-طبخ-و-توزیع-غذای-کارکنان-انبار-نفت--'>فراخوان مناقصه  تهیه، طبخ و توزیع غذای کارکنان انبار نفت ... / فراخوان مناقصه، فراخوان مناقصه تهیه، طبخ و توزیع غذای کارکنان انبار نفت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253819/تجدید-مناقصه-حفر-چاه'>تجدید مناقصه حفر چاه / تجدید مناقصه ، تجدید مناقصه حفر چاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253843/مناقصه--خرید-حمل-تحویل-در-محل-نصب-و-راه-اندازی-و-گارانتی-125-دستگاه-تلویزیون--'>مناقصه ، خرید، حمل، تحویل در محل، نصب و راه اندازی و گارانتی 125 دستگاه تلویزیون ... / تجدید مناقصه , مناقصه ، خرید، حمل، تحویل در محل، نصب و راه اندازی و گارانتی 125 دستگاه تلویزیون ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253856/مناقصه-نصب-کنتور-و-رگولاتور-مشترکین-گاز-منطقه-4-(نوبت-دوم)'>مناقصه نصب کنتور و رگولاتور مشترکین گاز منطقه 4 (نوبت دوم) / مناقصه عمومی, مناقصه نصب کنتور و رگولاتور مشترکین گاز منطقه 4 (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253908/مناقصه-خرید-2160-عدد-فیلتر-هوای-ورودی-کمپرسور-توربین-نوبت-دوم'>مناقصه خرید 2160 عدد فیلتر هوای ورودی کمپرسور توربین نوبت دوم / مناقصه , مناقصه خرید 2160 عدد فیلتر هوای ورودی کمپرسور توربین نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253930/فراخوان-خرید-خدمت-مشاور-برای-مدیریت-طرح-پروژه-طراحی'>فراخوان خرید خدمت مشاور  برای مدیریت طرح پروژه طراحی  / فراخوان خرید خدمت مشاور برای مدیریت طرح پروژه طراحی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253935/تجدید-فراخوان'>تجدید فراخوان / آگهی تجدید فراخوان ارزیابی کیفی شناسایی پیمانکاران,فراخوان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253939/آگهی-تجدید-مناقصه-خرید--نصب-و-راه-اندازی-یک-دستگاه-اتو-آنالایزر'>آگهی تجدید مناقصه  خرید ، نصب و راه اندازی یک دستگاه اتو آنالایزر  / آگهی تجدید مناقصه ،آگهی تجدید مناقصه  خرید ، نصب و راه اندازی یک دستگاه اتو آنالایزر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253964/آگهی-دعوت-فراخوان-عمومی-جهت-راه-اندازی--نگهداری-و-اداره-پایگاه-خبری'>آگهی دعوت فراخوان عمومی جهت راه اندازی ، نگهداری و اداره پایگاه خبری / آگهی دعوت فراخوان عمومی ،آگهی دعوت فراخوان عمومی  جهت راه اندازی ، نگهداری و اداره پایگاه خبری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253983/مناقصه-احداث-اسکلت-فلزی--سقف-و-دیوار-کشی'>مناقصه احداث اسکلت فلزی ، سقف و دیوار کشی  / مناقصه , مناقصه احداث اسکلت فلزی ، سقف و دیوار کشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253989/مناقصه-پروژه-احداث-بند-خاکی-دره---'>مناقصه پروژه احداث بند خاکی دره ..... / مناقصه , مناقصه پروژه احداث بند خاکی دره .....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254012/مناقصه-مدیریت-بر-اطلاعات-آرشیو-فنی-و-خدمات-تولید-محتوای-الکترونیک-نوبت-دوم'>مناقصه مدیریت بر اطلاعات آرشیو فنی و خدمات تولید محتوای الکترونیک نوبت دوم  / مناقصه عمومی , مناقصه مدیریت بر اطلاعات آرشیو فنی و خدمات تولید محتوای الکترونیک نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254025/استعلام-محلول-چیلر--'>استعلام محلول چیلر ... / استعلام , استعلام محلول چیلر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254028/مناقصه-عمومی-طراحی-تامین-و-احداث-(EPC)-تاسیسات-نمک-زدایی-از-آب-چاه-های-شهر-طراحی'>مناقصه عمومی طراحی، تامین و احداث (EPC) تاسیسات نمک زدایی از آب چاه های شهر طراحی / مناقصه عمومی, مناقصه عمومی طراحی، تامین و احداث (EPC) تاسیسات نمک زدایی از آب چاه های شهر طراحی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254038/استعلام-سیلندر-کمپرسور-باد-تراکم-hp20300'>استعلام سیلندر کمپرسور باد تراکم hp20300 / استعلام, استعلام سیلندر کمپرسور باد تراکم hp20300</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254043/تجدید-فراخوان-شناسایی-فروشندگان-و-تامین-کنندگان-چیلر-تراکمی-و--'>تجدید فراخوان شناسایی فروشندگان و تامین کنندگان چیلر تراکمی و ...  / تجدید فراخوان شناسایی فروشندگان و تامین کنندگان چیلر تراکمی و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254044/ارزیابی-کیفی-انجام-خدمات-خودرویی--نوبت-دوم'>ارزیابی کیفی انجام خدمات خودرویی - نوبت دوم  / آگهی ارزیابی کیفی پیمانکاران , ارزیابی کیفی انجام خدمات خودرویی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254061/استعلام-خرید-3-عدد-ترانس-جریان-با-مشخصات-پیوست'>استعلام خرید 3 عدد ترانس جریان با مشخصات پیوست  / استعلام, خرید 3 عدد ترانس جریان با مشخصات پیوست </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254066/مناقصه-اداره-امور-سوختگیری-هواپیمایی-منطقه-و-نواحی-تابعه'>مناقصه اداره امور سوختگیری هواپیمایی منطقه و نواحی تابعه / مناقصه , مناقصه اداره امور سوختگیری هواپیمایی منطقه و نواحی تابعه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254067/مناقصه-انجام-خدمات-مربوط-به-امور-فنی-ایستگاهها-برق-و-حفاظت-از-زنگ---نوبت-دوم'>مناقصه  انجام خدمات مربوط به امور فنی ایستگاهها، برق و حفاظت از زنگ ... نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه انجام خدمات مربوط به امور فنی ایستگاهها، برق و حفاظت از زنگ ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254079/استعلام-کمپرسور--'>استعلام کمپرسور ... / استعلام , استعلام کمپرسور ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254100/مناقصه-عمومی-عملیات-تهیه-ونصب-گاردیل-یا-کلیه-متعلقات--نوبت-دوم'>مناقصه عمومی عملیات تهیه ونصب گاردیل یا کلیه متعلقات - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی ،مناقصه عمومی عملیات تهیه ونصب گاردیل یا کلیه متعلقات - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254104/استعلام-حسابرسی-یک-سال-مالی--'>استعلام حسابرسی یک سال مالی.... / استعلام, استعلام حسابرسی یک سال مالی....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254174/استعلام-سرویس-و-نگهداری-آسانسور'>استعلام سرویس و نگهداری آسانسور / استعلام,سرویس و نگهداری آسانسور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254200/استعلام-تولید-انتقال-و-توزیع-برق--'>استعلام تولید، انتقال و توزیع برق... / استعلام, استعلام تولید، انتقال و توزیع برق...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254214/مناقصه-بهسازی-طبقه-اول-ساختمان-کارگاه'>مناقصه  بهسازی طبقه اول ساختمان کارگاه / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه  بهسازی طبقه اول ساختمان کارگاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254246/فراخوان-ارائه-خدمات-امداد-و-تعمیرات-نگهداری--انجام-خدمات-پیشگیرانه'>فراخوان ارائه خدمات امداد و تعمیرات نگهداری ، انجام خدمات پیشگیرانه  / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان ارائه خدمات امداد و تعمیرات نگهداری ، انجام خدمات پیشگیرانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254248/آگهی-مناقصه-جمع-آوری-زباله-و-رفت-و-روب-معابر-شهر'>آگهی مناقصه جمع آوری زباله و رفت و روب معابر شهر  / آگهی مناقصه , آگهی مناقصه جمع آوری زباله و رفت و روب معابر شهر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254294/مناقصه-طرح-آبرسانی-مجتمع-آبرسانی'>مناقصه طرح آبرسانی مجتمع آبرسانی / آگهی مناقصه  عمومی یک مرحله ای,مناقصه طرح آبرسانی مجتمع آبرسانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254338/استعلام-پوزیشنر'>استعلام پوزیشنر  / استعلام , استعلام پوزیشنر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254361/تجدید-مناقصه-برون-سپاری-جمع-آوری-تفکیک-حمل-و-دفن-بهداشتی-(نوبت-سوم-ـ-مرحله-دوم)'>تجدید مناقصه برون سپاری  جمع آوری، تفکیک، حمل و دفن بهداشتی (نوبت سوم ـ مرحله دوم) / آگهی تجدید مناقصه عمومی,مناقصه برون سپاری  جمع آوری، تفکیک، حمل و دفن بهداشتی ـ نوبت سوم ـ مرحله دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254413/استعلام-​سایر-فعالیت-های-تخصصی-ساختمان'>استعلام ​سایر فعالیت های تخصصی ساختمان  / استعلام, ​سایر فعالیت های تخصصی ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254437/استعلام-عملیات-ابخیزداری'>استعلام عملیات ابخیزداری / استعلام , استعلام عملیات ابخیزداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254458/استعلام-پروژه-عملیات-ابخیزداری'>استعلام پروژه عملیات ابخیزداری / استعلام , استعلام عملیات ابخیزداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254481/فراخوان-مناقصه-عمومی-اجرای-روشنایی-بلوار-24-متری-ساحلی'>فراخوان مناقصه عمومی اجرای روشنایی بلوار 24 متری ساحلی  / فراخوان مناقصه عمومی, فراخوان مناقصه عمومی اجرای روشنایی بلوار 24 متری ساحلی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254493/استعلام-مطالعات--'>استعلام مطالعات ... / استعلام , استعلام مطالعات ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254520/استعلام-مطالعات-طراحی-مرحله-اول-و-دوم-ساختمان--'>استعلام مطالعات طراحی مرحله اول و دوم ساختمان... / استعلام, استعلام مطالعات طراحی مرحله اول و دوم ساختمان...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254530/استعلام-مطالعات-طراحی-ساختمان'>استعلام مطالعات طراحی ساختمان / استعلام,مطالعات طراحی ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254533/مناقصه-واگذاری-11-دستگاه-دیزل-ژنراتور-مراکز-آموزشی-درمانی'>مناقصه واگذاری 11 دستگاه دیزل ژنراتور مراکز آموزشی درمانی  / آگهی فراخوان عمومی یک مرحله ای , مناقصه واگذاری 11 دستگاه دیزل ژنراتور مراکز آموزشی درمانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254542/استعلام-مطالعات--'>استعلام مطالعات ... / استعلام , استعلام مطالعات ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254544/مناقصه-حفر-چاه'>مناقصه حفر چاه / مناقصه، مناقصه حفر چاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254563/استعلام-لمینت-پنجره-های-مشرف-به-تجهیزات-پست-های--'>استعلام لمینت پنجره های مشرف به تجهیزات پست های ... / استعلام, لمینت پنجره های مشرف به تجهیزات پست های ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254574/استعلام-موتور-الکتریکی-سه-فاز--'>استعلام موتور الکتریکی سه فاز ... / استعلام, استعلام موتور الکتریکی سه فاز ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254590/استعلام-قطعات-KSB---'>استعلام قطعات KSB  ... / استعلام, استعلام قطعات KSB  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254626/مناقصه-اجرای-عملیات-خاکبرداری-و-حمل-سالانه'>مناقصه اجرای عملیات خاکبرداری و حمل سالانه  / آگهی مناقصه , مناقصه اجرای عملیات خاکبرداری و حمل سالانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254656/استعلام-خرید-یک-دستگاه-سرور-HPE-PROLIANT-DL160'>استعلام خرید یک دستگاه سرور HPE PROLIANT DL160 / استعلام, استعلام خرید یک دستگاه سرور HPE PROLIANT DL160</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254664/استعلام-خرید-نرم-افزار'>استعلام خرید نرم افزار / استعلام, استعلام خرید نرم افزار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254722/استعلام-شیر-برقی'>استعلام شیر برقی / استعلام,شیر برقی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254735/استعلام-خرید-لوازم-حفاظتی'>استعلام خرید لوازم حفاظتی / استعلام,خرید لوازم حفاظتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254781/استعلام-مانیتور-LCD'>استعلام مانیتور LCD / استعلام, مانیتور LCD</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254811/استعلام-سیلندر-ترمز-واگن'>استعلام سیلندر ترمز واگن  / استعلام سیلندر ترمز واگن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254840/استعلام-تاسیسات'>استعلام تاسیسات / استعلام , استعلام تاسیسات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254851/استعلام-4-عدد-برگشتی-روغن-گیربکس-آسیاب'>استعلام 4 عدد برگشتی روغن گیربکس آسیاب / استعلام, استعلام 4 عدد برگشتی روغن گیربکس آسیاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254881/استعلام-خرید-دو-ردیف-روغن-صنعتی'>استعلام خرید دو ردیف روغن صنعتی / استعلام , استعلام خرید دو ردیف روغن صنعتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254904/استعلام-روغن-ترمز-250-سی-سی-dot4'>استعلام روغن ترمز 250 سی سی dot4 / استعلام روغن ترمز 250 سی سی dot4</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254908/استعلام-میلگرد-فولادی'>استعلام میلگرد فولادی  / استعلام , استعلام میلگرد فولادی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254912/استعلام-تهیه-و-خرید-مشعل-های-گازسوز'>استعلام تهیه و خرید مشعل های گازسوز / استعلام, استعلام تهیه و خرید مشعل های گازسوز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254913/استعلام-انبر-مارگیری'>استعلام انبر مارگیری / استعلام , استعلام انبر مارگیری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254926/استعلام-1-عدد-دیفرنشال-پرشر'>استعلام 1 عدد دیفرنشال پرشر  / استعلام, استعلام 1 عدد دیفرنشال پرشر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254931/استعلام-نگهداری-و-پشتیبانی-سیستم-های-رایانه-ای-و-شبکه--'>استعلام نگهداری و پشتیبانی سیستم های رایانه ای و شبکه ... / استعلام, استعلام نگهداری و پشتیبانی سیستم های رایانه ای و شبکه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254986/استعلام-کامپیوتر--'>استعلام کامپیوتر ... / استعلام , استعلام کامپیوتر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254999/استعلام-پرینتر--'>استعلام پرینتر .. / استعلام , استعلام پرینتر ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1255005/استعلام-احداث-پارکینگ'>استعلام احداث پارکینگ / استعلام,استعلام احداث پارکینگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1255006/استعلام-احداث-پارکینگ'>استعلام احداث پارکینگ / استعلام,استعلام احداث پارکینگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1255014/استعلام-پشتیبانی-و-پیاده-سازی-سیستم-های-نرم-افزاری-و-سامانه-اطلاعات'>استعلام پشتیبانی و پیاده سازی سیستم های نرم افزاری و سامانه اطلاعات  / استعلام, پشتیبانی و پیاده سازی سیستم های نرم افزاری و سامانه اطلاعات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1255040/مناقصه-عمومی-عملیات-تعمیر-بازسازی--نگهداری-و-بهره-برداری'>مناقصه عمومی عملیات تعمیر، بازسازی ، نگهداری و بهره برداری / مناقصه , مناقصه عمومی عملیات تعمیر، بازسازی ، نگهداری و بهره برداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1255041/مناقصه-واگذاری-خدمات-شهری'>مناقصه واگذاری خدمات شهری / مناقصه واگذاری خدمات شهری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1255046/استعلام-تعمیر-و-نگهداری-تجهیزات-سخت-افزاری-شبکه-و-امنیت'>استعلام  تعمیر و نگهداری تجهیزات سخت افزاری شبکه و امنیت / استعلام, استعلام  تعمیر و نگهداری تجهیزات سخت افزاری شبکه و امنیت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1255048/استعلام-احداث-و-اصلاح-سیستم-روشنایی'>استعلام احداث و اصلاح سیستم روشنایی / استعلام,احداث و اصلاح سیستم روشنایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1255058/استعلام-فعالیت-های-تخصصی-ساختمان'>استعلام فعالیت های تخصصی ساختمان / استعلام , استعلام فعالیت های تخصصی ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1255123/استعلام-ساخت-دو-باب-مخزن-بتنی'>استعلام ساخت دو باب مخزن بتنی / استعلام, استعلام ساخت دو باب مخزن بتنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1255155/استعلام-تامین-و-نصب-و-راه-اندازی-یک-مجموعه-سیستم-دوربین--'>استعلام تامین و نصب و راه اندازی یک مجموعه سیستم دوربین ... / استعلام , استعلام تامین و نصب و راه اندازی یک مجموعه سیستم دوربین ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1255156/استعلام-تعویض-سیم-گارد-خط-230-کیلوولت'>استعلام تعویض سیم گارد خط 230 کیلوولت  / استعلام , استعلام تعویض سیم گارد خط 230 کیلوولت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1255158/استعلام-فعالیت-های-سایر-سازمان-های-دارای-عضو'>استعلام فعالیت های سایر سازمان های دارای عضو  / استعلام فعالیت های سایر سازمان های دارای عضو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1255224/استعلام-تعمیرات-و-زیباسازی-ساختمان'>استعلام تعمیرات و زیباسازی ساختمان / استعلام, تعمیرات و زیباسازی ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1255230/استعلام-سایر-فعالیت-های-تخصصی-ساختمان'>استعلام سایر فعالیت های تخصصی ساختمان / استعلام, استعلام سایر فعالیت های تخصصی ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253744/استعلام-واگذاری-اجرای-طرح-اجتماع-محور--'>استعلام  واگذاری اجرای طرح اجتماع محور  .. / استعلام, استعلام  واگذاری اجرای طرح اجتماع محور  ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253755/تجدید-آگهی-مناقصه-عمومی-خرید-کابل-خاکی'>تجدید آگهی مناقصه عمومی خرید کابل خاکی / تجدید آگهی مناقصه عمومی ,تجدید آگهی مناقصه عمومی خرید کابل خاکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253847/مناقصه-خرید-انواع-یراق-آلات-فلزی-گالوانیزه-گرم---'>مناقصه خرید انواع یراق آلات فلزی گالوانیزه گرم .... / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه خرید انواع یراق آلات فلزی گالوانیزه گرم ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253858/مناقصه-تمدید-تامین-پچ-کورد-فیبر-نوری'>مناقصه تمدید  تامین پچ کورد فیبر نوری  /  مناقصه عمومی, مناقصه تامین پچ کورد فیبر نوری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253879/مناقصه-واگذاری-آرامستان-فردوس-(نوبت-دوم)'>مناقصه  واگذاری آرامستان فردوس (نوبت دوم) / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه  واگذاری آرامستان فردوس (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253883/مناقصه-تامین-خدمات-پشتیبانی-نیروهای-عمومی-تخصصی-تنظیفات-و-باغبانی---ـ-نوبت-دوم'>مناقصه  تامین خدمات پشتیبانی نیروهای عمومی، تخصصی، تنظیفات و باغبانی ... ـ نوبت دوم / مناقصه عمومی, مناقصه  تامین خدمات پشتیبانی نیروهای عمومی، تخصصی، تنظیفات و باغبانی ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253893/مناقصه-خرید-تجهیزات-یدکی-سیستم'>مناقصه  خرید تجهیزات یدکی سیستم / آگهی مناقصه یک مرحله ای,مناقصه  خرید تجهیزات یدکی سیستم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253898/مناقصه-تهیه-و-اجرای-خط-کشی-با-رنگ-کرم-ترافیکی--'>مناقصه تهیه و اجرای خط کشی با رنگ کرم ترافیکی... / آگهی ماقصه عمومی, مناقصه تهیه و اجرای خط کشی با رنگ کرم ترافیکی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253927/مناقصه-خرید-تجهیزات-یدکی-سیستم-انتقال'>مناقصه خرید تجهیزات یدکی سیستم انتقال / مناقصه , مناقصه خرید تجهیزات یدکی سیستم انتقال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253931/استعلام-خرید-خدمت-جهت-اجرای-بهسازی-و-نوسازی-سیستم-روشنایی-و-ایزوگام'>استعلام خرید خدمت جهت اجرای بهسازی و نوسازی سیستم روشنایی و ایزوگام / استعلام,استعلام خرید خدمت جهت اجرای بهسازی و نوسازی سیستم روشنایی و ایزوگام</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253932/استعلام-فعالیتهای-تخصصی-ساختمان--'>استعلام فعالیتهای تخصصی ساختمان... / استعلام, استعلام فعالیتهای تخصصی ساختمان...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253947/مناقصه-تهیه-مواد-غذایی--طبخ-و-توزیع-غذای'>مناقصه تهیه مواد غذایی ، طبخ و توزیع غذای / آگهی مناقصه, مناقصه تهیه مواد غذایی ، طبخ و توزیع غذای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253948/استعلام-اجرای-بهسازی-و-نوسازی-ساختمان--'>استعلام اجرای بهسازی و نوسازی ساختمان ... / استعلام , استعلام اجرای بهسازی و نوسازی ساختمان ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254005/مناقصه-عملیات-اجرایی-باقیمانده-تقاطع-های-غیرهمسطح-نوبت-دوم'>مناقصه عملیات اجرایی باقیمانده تقاطع های غیرهمسطح- نوبت دوم  / مناقصه , مناقصه عملیات اجرایی باقیمانده تقاطع های غیرهمسطح- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254007/مناقصه-خرید-خدمات--'>مناقصه خرید خدمات ... / مناقصه عمومی, مناقصه خرید خدمات ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254046/فراخوان-شناسایی-تامین-کنندگان-قطعات-پایپینگ'>فراخوان شناسایی تامین کنندگان قطعات پایپینگ  / آگهی فراخوان, فراخوان شناسایی تامین کنندگان قطعات پایپینگ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254050/مناقصه-اجرای-پروژه-زیرسازی-و-جدول-و-آسفالت-نوبت-دوم'>مناقصه اجرای پروژه زیرسازی و جدول و آسفالت  نوبت دوم  / آگهی مناقصه,مناقصه اجرای پروژه زیرسازی و جدول و آسفالت  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254055/فراخوان-شناسایی-تامین-کنندگان-اقلام-برق-و-ابزار-دقیق-و-مخابرات'> فراخوان شناسایی تامین کنندگان اقلام برق و ابزار دقیق و مخابرات  / آگهی فراخوان,  فراخوان شناسایی تامین کنندگان اقلام برق و ابزار دقیق و مخابرات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254059/فراخوان-شناسایی-شرکت-های-ساختمانی'>فراخوان شناسایی شرکت های ساختمانی / فراخوان, فراخوان شناسایی شرکت های ساختمانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254068/مناقصه-عملیات-بازرسی-ویدئومتری-نگهداری-و-تعمیرات-ویدئومتری--تجدید'>مناقصه عملیات بازرسی، ویدئومتری، نگهداری و تعمیرات، ویدئومتری ...تجدید / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی, مناقصه عملیات بازرسی، ویدئومتری، نگهداری و تعمیرات، ویدئومتری ..تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254427/مناقصه-واگذاری-امور-خدمات-عمومی-فضای-سبز-و-نگهبانی'>مناقصه  واگذاری امور خدمات عمومی، فضای سبز و نگهبانی / مناقصه ,مناقصه  واگذاری امور خدمات عمومی، فضای سبز و نگهبانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254503/استعلام-خرید-پک-جهت-روز-خبرنگار--'>استعلام خرید پک جهت روز خبرنگار... / استعلام, استعلام خرید پک جهت روز خبرنگار...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254532/مناقصه-فراخوان-نصب-و-راه-اندازی-پیش-گرمکن-نفت-(نوبت-دوم)'>مناقصه فراخوان نصب و راه اندازی پیش گرمکن نفت  (نوبت دوم) / مناقصه عمومی, مناقصه فراخوان نصب و راه اندازی پیش گرمکن نفت  (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254543/استعلام-قیمت-عملیات-مرمت-و-بازاسازی-ایستگاه-پمپاژ'>استعلام قیمت عملیات مرمت و بازاسازی ایستگاه پمپاژ / استعلام قیمت, استعلام قیمت عملیات مرمت و بازاسازی ایستگاه پمپاژ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254594/استعلام-PARTS-FOR-NETZSCH-SCREW-PUMP'>استعلام PARTS FOR NETZSCH SCREW PUMP / استعلام, استعلام PARTS FOR NETZSCH SCREW PUMP</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254642/مناقصه-خرید-و-نصب-و-راه-اندازی-آسانسورهای-تجدید'>مناقصه خرید و نصب و راه اندازی آسانسورهای تجدید / آگهی تجدید مناقصه عمومی , مناقصه خرید و نصب و راه اندازی آسانسورهای تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254725/مناقصه-همسطح-سازی-دریچه-های-فاضلاب'>مناقصه همسطح سازی دریچه های فاضلاب  / مناقصه عمومی, مناقصه همسطح سازی دریچه های فاضلاب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254741/مناقصه-تامین-نیروهای-حفاظت-نگهبان-تاسیسات-و-اماکن'>مناقصه تامین نیروهای حفاظت، نگهبان، تاسیسات و اماکن  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه تامین نیروهای حفاظت، نگهبان، تاسیسات و اماکن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254750/مناقصه-نصب-تست-تعویض-کنتور-عادی-جمع-آوری-برقهای-غیرمجاز-و-وصول-مطالبات--'>مناقصه نصب، تست، تعویض کنتور عادی، جمع آوری برقهای غیرمجاز و وصول مطالبات ... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه نصب، تست، تعویض کنتور عادی، جمع آوری برقهای غیرمجاز و وصول مطالبات ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254786/استعلام-لامپ-مهتابی-LED-20-وات'>استعلام لامپ مهتابی LED 20 وات / استعلام,استعلام لامپ مهتابی LED 20 وات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254789/استعلام-کولرگازی'>استعلام کولرگازی / استعلام,کولرگازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254844/تجدید-مناقصه-خرید-تعداد-65-دستگاه-انواع-تابلو-عمومی-توزیع-فشار-ضعیف--'>تجدید مناقصه خرید تعداد 65 دستگاه انواع تابلو عمومی توزیع فشار ضعیف ... / مناقصه عمومی, تجدید مناقصه خرید تعداد 65 دستگاه انواع تابلو عمومی توزیع فشار ضعیف ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254889/استعلام-خرید-رنگ-زینگا'>استعلام خرید رنگ زینگا / استعلام,استعلام خرید رنگ زینگا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254901/استعلام-خدمات-خودروئی-و-آژانس'>استعلام خدمات خودروئی و آژانس / استعلام,استعلام خدمات خودروئی و آژانس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254975/مناقصه-تامین-ایاب-ذهاب-عمومی-کارکنان-و-خودروهای-استیجاری'>مناقصه تامین ایاب ذهاب عمومی کارکنان و خودروهای استیجاری / مناقصه , مناقصه تامین ایاب ذهاب عمومی کارکنان و خودروهای استیجاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1255183/استعلام-خرید-کامپیوتر'>استعلام خرید کامپیوتر / استعلام,خرید کامپیوتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1255195/استعلام-خرید-چاپگر-به-شرح-مشخصات--'>استعلام خرید چاپگر به شرح مشخصات ... / استعلام, استعلام خرید چاپگر به شرح مشخصات ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253651/مناقصه-خرید-قطعات-یدکی-BURCKHARDT-compressor-parts-(نوبت-دوم)'>مناقصه خرید قطعات یدکی BURCKHARDT compressor parts (نوبت دوم) / مناقصه,  مناقصه خرید قطعات یدکی BURCKHARDT compressor parts (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253757/فراخوان-مناقصه-خرید-دو-دستگاه-آسانسور-تخت-بر-و-دو-دستگاه-هواساز'>فراخوان مناقصه خرید دو دستگاه آسانسور تخت بر و دو دستگاه هواساز / آگهی مناقصه, فراخوان مناقصه خرید دو دستگاه آسانسور تخت بر و دو دستگاه هواساز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253864/مناقصه-واگذاری-عملیات-احداث-کانال-لوله-گذاری-(نوبت-دوم)'>مناقصه واگذاری عملیات احداث کانال لوله گذاری (نوبت دوم) / اگهی مناقصه , مناقصه واگذاری عملیات احداث کانال لوله گذاری (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253872/تجدید-مناقصه-عملیات-اجرایی-احداث-پل-آبرو-(مرحله-دوم-نوبت-دوم)'>تجدید مناقصه عملیات اجرایی احداث پل آبرو  (مرحله دوم نوبت دوم) / آگهی تجدید مناقصه عمومی، تجدید مناقصه عملیات اجرایی احداث پل آبرو  (مرحله دوم  نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253875/تجدید-مناقصه-پروژه-تکمیل-احداث-ساختمان-دانشکده'>تجدید مناقصه  پروژه تکمیل احداث ساختمان دانشکده / فراخوان تجدید مناقصه, تجدید مناقصه  پروژه تکمیل احداث ساختمان دانشکده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253937/مناقصه-حمل-یکدستگاه-ترانس-قدرت-(نوبت-دوم)'>مناقصه حمل یکدستگاه ترانس قدرت (نوبت دوم) / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه حمل یکدستگاه ترانس قدرت (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254035/تجدید-مناقصه-عملیات-اجرایی-دیوار-سنگی-نوبت-دوم'>تجدید مناقصه عملیات اجرایی دیوار سنگی -نوبت دوم  / تجدید مناقصه عمومی , تجدید مناقصه عملیات اجرایی دیوار سنگی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254152/فراخوان-ارزیابی-کیفی-مناقصه-خرید-25000-دستگاه-کنتور-آب-سرد--97-5-15'>فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه خرید 25000 دستگاه کنتور آب سرد ...97.5.15 / فراخوان ارزیابی کیفی, فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه خرید 25000 دستگاه کنتور آب سرد ...97.5.15</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254157/استعلام-احداث-چاه-ارت'>استعلام احداث چاه ارت / استعلام , استعلام احداث چاه ارت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254235/مناقصه-اجرای-عملیات-جدول-گذاری-مناطق-کم-برخوردار--'>مناقصه اجرای عملیات جدول گذاری مناطق کم برخوردار ... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه اجرای عملیات جدول گذاری مناطق کم برخوردار ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254273/استعلام-نصب-و-راه-اندازی-دیزل-ژنراتور--'>استعلام نصب و راه اندازی دیزل ژنراتور... / استعلام, استعلام نصب و راه اندازی دیزل ژنراتور...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254362/استعلام-پوزیشنر-مربوط-به-سیستم-روغنکاری-قالب-سلونویید-ولو'>استعلام پوزیشنر مربوط به سیستم روغنکاری قالب، سلونویید ولو  / استعلام,استعلام پوزیشنر مربوط به سیستم روغنکاری قالب، سلونویید ولو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254387/مناقصه-عمومی-واگذاری-نگهداری-و-بهسازی-فضای-سبز-منطقه-A-نوبت-دوم'>مناقصه عمومی واگذاری نگهداری و بهسازی فضای سبز منطقه A نوبت دوم  / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی واگذاری نگهداری و بهسازی فضای سبز منطقه A نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254389/مناقصه-عمومی-واگذاری-نگهداری-و-بهسازی-فضای-سبز-منطقه-C--نوبت-دوم'>مناقصه عمومی واگذاری نگهداری و بهسازی فضای سبز منطقه C - نوبت دوم  / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی واگذاری نگهداری و بهسازی فضای سبز منطقه C - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254392/مناقصه-واگذاری-نگهداری-و-بهسازی-فضای-سبز-منطقه-D-نوبت-دوم'>مناقصه واگذاری نگهداری و بهسازی فضای سبز منطقه D  نوبت دوم  / مناقصه عمومیع مناقصه واگذاری نگهداری و بهسازی فضای سبز منطقه D  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254397/مناقصه-واگذاری-خدمات-حفظ-و-نگهداری-فضای-سبز-ـ-نوبت-دوم'>مناقصه واگذاری خدمات حفظ و نگهداری فضای سبز ـ نوبت دوم / مناقصه عمومی, مناقصه واگذاری خدمات حفظ و نگهداری فضای سبز  ـ نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254399/مناقصه-عمومی-واگذاری-نگهداری-و-بهسازی-فضای-سبز-منطقه-B--نوبت-دوم'>مناقصه عمومی واگذاری نگهداری و بهسازی فضای سبز منطقه B  - نوبت دوم  / مناقصه , مناقصه عمومی واگذاری نگهداری و بهسازی فضای سبز منطقه B  - نوبت دوم  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254400/استعلام-لامپ-مهتابی-لوله-ای'>استعلام لامپ مهتابی لوله ای  / استعلام, استعلام لامپ مهتابی لوله ای </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254469/مناقصه-تامین-بخشی-از-نیروی-انسانی--نوبت-دوم'>مناقصه تامین بخشی از نیروی انسانی - نوبت دوم  / مناقصه, مناقصه تامین بخشی از نیروی انسانی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254546/استعلام-اکچویتر-موتور-برقی-AUMA--'>استعلام اکچویتر موتور برقی AUMA. .. / استعلام ،استعلام اکچویتر موتور برقی AUMA ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254631/استعلام-سیکلودرایو-2-2-کیلووات'>استعلام  سیکلودرایو 2.2 کیلووات / استعلام , استعلام  سیکلودرایو 2.2 کیلووات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254665/استعلام--بیمه-صاعقه-حریق-زلزله-و-انفجار--'>استعلام   بیمه صاعقه حریق زلزله و انفجار .. / استعلام, استعلام   بیمه صاعقه حریق زلزله و انفجار ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254736/مناقصه-بهره-برداری-100-دستگاه-اتوبوس--'>مناقصه بهره برداری 100 دستگاه اتوبوس ... / آگهی مناقصه , مناقصه بهره برداری 100 دستگاه اتوبوس ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254753/فراخوان-آسفالت-کوچه-ها-و-معابر-ـ-نوبت-دوم'>فراخوان آسفالت کوچه ها و معابر  ـ نوبت دوم / آگهی فراخوان , فراخوان  آسفالت کوچه ها و معابر ـ نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254865/فراخوان-ارزیابی-کیفی-مناقصه-خرید-25000-دستگاه-کنتور-آب-سرد---نوبت-دوم-97-5-15'>فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه خرید 25000 دستگاه کنتور آب سرد ... نوبت دوم 97.5.15   / مناقصه عمومی, فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه خرید 25000 دستگاه کنتور آب سرد ... نوبت دوم 97.5.15  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254880/مناقصه-خرید-قطعات-کنترل-ولو-و-تجهیزات-ابزار-دقیق'>مناقصه خرید قطعات کنترل ولو و تجهیزات ابزار دقیق / مناقصه, مناقصه خرید قطعات کنترل ولو و تجهیزات ابزار دقیق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254892/مناقصه-ساخت-قطعات-کنترل-ولو-P-F'>مناقصه ساخت قطعات کنترل ولو P/F / مناقصه,مناقصه ساخت قطعات کنترل ولو P/F</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254960/فراخوان-مناقصه-عمومی-تهیه-و-تامین-69دستگاه-خودرو-استیجاری-(نوبت-دوم)'>فراخوان مناقصه عمومی تهیه و تامین 69دستگاه خودرو استیجاری (نوبت دوم) / فراخوان مناقصه عمومی, فراخوان مناقصه عمومی تهیه و تامین 69دستگاه خودرو استیجاری (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254970/استعلام-کنترلر--'>استعلام کنترلر ... / استعلام , استعلام کنترلر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1255042/استعلام-هارد-دیسک-سرور-HP'>استعلام هارد دیسک سرور HP / استعلام, هارد دیسک سرور HP</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1255132/استعلام-چهار-عدد-باطری'>استعلام چهار عدد باطری  / استعلام , استعلام چهار عدد باطری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253684/مناقصه-حسابرسی-سال-1397'>مناقصه حسابرسی سال 1397 / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه حسابرسی سال 1397</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253685/مناقصه-ایجاد-و-استقرار-سامانه-اطلاعات-مکان-محور-GIS'>مناقصه ایجاد و استقرار سامانه اطلاعات مکان محور  GIS / مناقصه ایجاد و استقرار سامانه اطلاعات مکان محور  GIS</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253695/مناقصه-اجرای-کف-پوش-بوستان-محلی--مرحله-دوم--نوبت-دوم'>مناقصه اجرای کف پوش بوستان محلی - مرحله دوم - نوبت دوم  / مناقصه , مناقصه اجرای کف پوش بوستان محلی - مرحله دوم - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253702/مناقصه-پروژه-کمربندی-شرق-قزوین'>مناقصه پروژه کمربندی شرق قزوین  / مناقصه ، مناقصه پروژه کمربندی شرق قزوین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253769/مناقصه-واگذاری-تعدادی-از-مراکز-و-پایگاههای-سلامت-ـ-نوبت-دوم'>مناقصه واگذاری تعدادی از مراکز و پایگاههای سلامت ـ نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه واگذاری تعدادی از مراکز و پایگاههای سلامت  ـ نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253869/مناقصه-طراحی-و-احداث-پروژه-ساختمان-شهرداری--نوبت-دوم'>مناقصه طراحی و احداث پروژه ساختمان شهرداری - نوبت دوم  / مناقصه , مناقصه طراحی و احداث پروژه ساختمان شهرداری - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253899/مناقصه-بخشی-از-امور-خدماتی-دانشگاه'>مناقصه بخشی از امور خدماتی دانشگاه  / اگهی مناقصه , مناقصه بخشی از امور خدماتی دانشگاه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254078/مناقصه-خرید-تن-ماهی--'>مناقصه خرید تن ماهی ... / آگهی مناقصه, مناقصه خرید تن ماهی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254091/فراخوان-مناقصه-خدمات-خودرویی-نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه خدمات خودرویی نوبت دوم  / فراخوان مناقصه خدمات خودرویی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254116/مناقصه-خدمات-مدیریت-فنی-و-نظارت-راهبردی'>مناقصه خدمات مدیریت فنی و نظارت راهبردی  / مناقصه, مناقصه خدمات مدیریت فنی و نظارت راهبردی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254140/انتخاب-مشاور-جهت-نظارت-کارگاهی-و-عالیه-بر-پروژه-کمربندی'>انتخاب مشاور جهت نظارت کارگاهی و عالیه بر پروژه کمربندی / آگهی انتخاب مشاور , انتخاب مشاور جهت نظارت کارگاهی و عالیه بر پروژه کمربندی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254159/مناقصه-​حفظ-و-نگهداری-فضای-سبز-ناحیه-3'>مناقصه ​حفظ و نگهداری فضای سبز ناحیه 3  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه ​حفظ و نگهداری فضای سبز ناحیه 3</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254211/مناقصه​-​خرید-آسفالت---'>مناقصه​ ​خرید آسفالت .... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه​ ​خرید آسفالت جهت سطح نواحی 2،4،6 ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254310/مناقصه-انتخاب-حسابرس-برای-حسابرسی-نوبت-دوم'>مناقصه انتخاب حسابرس برای حسابرسی نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه انتخاب حسابرس برای حسابرسی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254379/مناقصه-عملیات-حفر-چال-معدن-کوهی-مرحله-دوم'>مناقصه عملیات حفر چال معدن کوهی مرحله دوم / آگهی مناقصه , مناقصه عملیات حفر چال معدن کوهی مرحله دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254393/مناقصه-پروژه-آسفالت-گرم-سطح-شهر--'>مناقصه پروژه آسفالت گرم سطح شهر... / مناقصه, مناقصه پروژه آسفالت گرم سطح شهر...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254471/مناقصه-عملیات-ساخت-ولو-باکس-های-جاده-های--'>مناقصه  عملیات ساخت ولو باکس های جاده های... / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای, مناقصه  عملیات ساخت ولو باکس های جاده های...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254480/استعلام-​خرید-خودکار-ویژه-و-دفترچه-یادداشت--'>استعلام ​خرید خودکار ویژه و دفترچه یادداشت... / استعلام, استعلام ​خرید خودکار ویژه و دفترچه یادداشت...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254956/مناقصه-پیاده-روسازی-و-ترمیم-پیاده-روها-در-سطح-شهرداری-منطقه-هفت--نوبت-دوم'>مناقصه پیاده روسازی و ترمیم پیاده روها در سطح شهرداری منطقه هفت - نوبت دوم  / مناقصه عمومی, مناقصه پیاده روسازی و ترمیم پیاده روها در سطح شهرداری منطقه هفت - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253650/مناقصه-احداث-کمربندی-حفاظتی-بلاک-های-ماسه-گیر----نوبت-دوم'>مناقصه احداث کمربندی حفاظتی بلاک های ماسه گیر ... - نوبت دوم  / فراخوان عمومی مناقصه, مناقصه احداث کمربندی حفاظتی بلاک های ماسه گیر ... - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253657/مناقصه-عملیات-ساخت-جوش-کاری-و-نصب-فری-استال---مرحله-سوم'>مناقصه عملیات ساخت، جوش کاری و نصب فری استال... - مرحله سوم  / مناقصه , مناقصه عملیات ساخت، جوش کاری و نصب فری استال... - مرحله سوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253686/مناقصه-شناسایی-پتانسیل-های-معدنی-طلا--'>مناقصه شناسایی پتانسیل های معدنی طلا ... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه شناسایی پتانسیل های معدنی طلا ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253693/مناقصه-انجام-خدمات-مهندسی-تامین-تجهیزات-نصب-و-راه‌اندازی-واحد-تولید-آهک-هیدراته---97-5-16'>مناقصه انجام خدمات مهندسی، تامین تجهیزات، نصب و راه‌اندازی واحد تولید آهک هیدراته ...- 97.5.16 / مناقصه عمومی, مناقصه انجام خدمات مهندسی، تامین تجهیزات، نصب و راه‌اندازی واحد تولید آهک هیدراته ...- 97.5.16</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253772/مناقصه-تجدید-فراخوان-تهیه-طبخ-و-توزیع-غذای-روزانه-(نوبت-دوم)'>مناقصه تجدید فراخوان تهیه، طبخ و توزیع غذای روزانه (نوبت دوم) / مناقصه تجدید فراخوان تهیه، طبخ و توزیع غذای روزانه (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253840/مناقصه-کارتن-یک-لیتری-لمینیت-با-منقسم-تعداد-75-هزار-عدد'>مناقصه کارتن یک لیتری لمینیت با منقسم تعداد 75 هزار عدد  / مناقصه کارتن یک لیتری لمینیت با منقسم تعداد 75 هزار عدد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253881/مناقصه-خرید-دوربین-رادیوگرافی--تجدید-نوبت-دوم'>مناقصه خرید دوربین رادیوگرافی... تجدید نوبت دوم  / تجدید مناقصه عمومی, مناقصه خرید دوربین رادیوگرافی...تجدید- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253922/مناقصه-خرید-نصب-و-راه-اندازی-سیستم-دوربین-های-مدار-بسته'>مناقصه خرید، نصب و راه اندازی سیستم دوربین های مدار بسته / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای,مناقصه خرید، نصب و راه اندازی سیستم دوربین های مدار بسته</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253925/مناقصه-سلف-سرویس'>مناقصه سلف سرویس   / مناقصه ، مناقصه سلف سرویس  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253952/فراخوان-اجرای-عملیات-لوله-گذاری-و-احداث-ادمرو--نوبت-دوم'>فراخوان اجرای عملیات لوله گذاری و احداث ادمرو - نوبت دوم  / آگهی فراخوان مناقصه عمومی,مناقصه اجرای عملیات لوله گذاری و احداث ادمرو- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253967/مناقصه-خرید-نازل-پلیت-توربین-بخار-نیروگاه'>مناقصه خرید نازل پلیت توربین بخار نیروگاه  / مناقصه , مناقصه خرید نازل پلیت توربین بخار نیروگاه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254000/تجدید-مناقصه-ساخت-دو-قلم-کالا-شامل-Screen-Mesh--Grid-Mesh-نوبت-دوم'>تجدید مناقصه ساخت دو قلم کالا شامل Screen Mesh & Grid Mesh- نوبت دوم  / تجدید مناقصه, تجدید مناقصه ساخت دو قلم کالا شامل Screen Mesh & Grid Mesh- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254001/استعلام-نظارت-کارگاهی-پروژه-های-آبرسانی--'>استعلام نظارت کارگاهی پروژه های آبرسانی .. / استعلام,استعلام نظارت کارگاهی پروژه های آبرسانی ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254003/مناقصه-اجرای-سیستم-ایمنی-اعلام-و-اطفاء-حریق'>مناقصه اجرای سیستم ایمنی اعلام و اطفاء حریق / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای سیستم ایمنی اعلام و اطفاء حریق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254023/مناقصه-نظافت-و-پاکسازی-گیردرهای-جرثقیل'>مناقصه نظافت و پاکسازی گیردرهای جرثقیل / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه نظافت و پاکسازی گیردرهای جرثقیل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254049/مناقصه-پروژه-احداث-و-تکمیل-فرهنگسرا'>مناقصه پروژه احداث و تکمیل فرهنگسرا / مناقصه عمومی مناقصه پروژه احداث و تکمیل فرهنگسرا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254056/استعلام-نظارت-کارگاهی-پروژه-های-ابرسانی'>استعلام نظارت کارگاهی پروژه های ابرسانی / استعلام نظارت کارگاهی پروژه های ابرسانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254071/مناقصهPIPE-ALLOY-STEEL-5-CR'>مناقصهPIPE ALLOY STEEL 5% CR / مناقصهPIPE ALLOY STEEL 5% CR</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254081/مناقصه-تعداد-2000-عدد-باطری--'>مناقصه تعداد 2000 عدد باطری ...  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه تعداد 2000 عدد باطری ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254086/استعلام-نظارت-کارگاهی-پروژه-های-آبرسانی--'>استعلام نظارت کارگاهی پروژه های آبرسانی... / استعلام, استعلام نظارت کارگاهی پروژه های آبرسانی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254107/استعلام-نظارت-کارگاهی-پروژه-آبرسانی--'>استعلام نظارت کارگاهی پروژه آبرسانی ... / استعلام , استعلام نظارت کارگاهی پروژه آبرسانی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254195/مناقصه-عملیات-بهره-برداری-از-تصفیه-خانه-فاضلاب'>مناقصه  عملیات بهره برداری از تصفیه خانه فاضلاب / اگهی مناقصه , مناقصه  عملیات بهره برداری از تصفیه خانه فاضلاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254198/استعلام-نظارت-کارگاهی-پروژه-های-آبرسانی--'>استعلام نظارت کارگاهی پروژه های آبرسانی ... / استعلام , استعلام نظارت کارگاهی پروژه های آبرسانی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254262/مناقصه-خرید-فیلترهای-ایستگاه-تقلیل-فشار-گاز-نیروگاه--'> مناقصه خرید فیلترهای ایستگاه تقلیل فشار گاز نیروگاه... / تجدید مناقصه ,  مناقصه خرید فیلترهای ایستگاه تقلیل فشار گاز نیروگاه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254281/مناقصه-فراخوان-خرید-فیلترهای-ایستگاه-تقلیل-فشار-گاز'>مناقصه فراخوان خرید فیلترهای ایستگاه تقلیل فشار گاز  / مناقصه فراخوان خرید فیلترهای ایستگاه تقلیل فشار گاز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254303/مناقصه-خرید-خدمات-مالی-نوبت-دوم'>مناقصه خرید خدمات مالی  نوبت دوم  / مناقصه , مناقصه خرید خدمات مالی  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254329/مناقصه-خرید-12-مجموعه-فلزی'>مناقصه خرید 12 مجموعه فلزی  / آگهی مناقصه,مناقصه خرید 12 مجموعه فلزی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254356/مناقصه-موزائیک-فرش--نوبت-دوم'>مناقصه موزائیک فرش - نوبت دوم / آگهی مناقصه  ,مناقصه موزائیک فرش - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254383/مناقصه-واگذاری-امور-خدماتی-شامل-خدمات-کارگر-فنی-و-ساده-و--'>مناقصه واگذاری  امور خدماتی شامل خدمات کارگر فنی و ساده و ... / فراخوان مناقصه عمومی , مناقصه واگذاری  امور خدماتی شامل خدمات کارگر فنی و ساده و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254448/استعلام-کنتاکتور'>استعلام کنتاکتور / استعلام,استعلام کنتاکتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254453/مناقصه-اجرای-عملیات-پیاده-روسازی-خیابان--نوبت-دوم'>مناقصه  اجرای عملیات پیاده روسازی خیابان ...نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه  اجرای عملیات پیاده روسازی خیابان ...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254477/مناقصه-اجرای-عملیات-پیاده-روسازی-نوبت-دوم'>مناقصه  اجرای عملیات پیاده روسازی نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه  اجرای عملیات پیاده روسازی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254525/استعلام-تعمیر-74-دستگاه-پرینتر-با-تعویض-قطعات'>استعلام تعمیر 74 دستگاه پرینتر با تعویض قطعات  / استعلام,استعلام تعمیر 74 دستگاه پرینتر با تعویض قطعات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254598/استعلام-plug-for-artash-heat-exchanger'>استعلام plug  for artash  heat exchanger  / استعلام, استعلام plug  for artash  heat exchanger </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254670/استعلام-تعمیر-رایانه-و-تجهیزات-ارتباطی--'>استعلام تعمیر رایانه و تجهیزات ارتباطی ... / استعلام , استعلام تعمیر رایانه و تجهیزات ارتباطی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254685/استعلام-عملیات-خرید-و-نصب-و-راه-اندازی-کولر-گازی--'>استعلام عملیات خرید و نصب و راه اندازی کولر گازی ... / استعلام, استعلام عملیات خرید و نصب و راه اندازی کولر گازی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254694/مناقصه-عملیات-اجرایی-باقیمانده-فاضلاب-مبارکه-و-اسماعیل-ترخان-ـ-نوبت-دوم'>مناقصه عملیات اجرایی باقیمانده فاضلاب مبارکه و اسماعیل ترخان  ـ نوبت دوم / مناقصه عملیات اجرایی باقیمانده فاضلاب مبارکه و اسماعیل ترخان  ـ نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254708/مناقصه-تنظیفات-و-خدمات-آبدارخانه-ها-و-نگهداری-فضای-سبز'>مناقصه تنظیفات و خدمات آبدارخانه ها و نگهداری فضای سبز / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه تنظیفات و خدمات آبدارخانه ها و نگهداری فضای سبز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254727/فراخوان-تامین-مالی-طرح-تکمیل-تاسیسات-فاضلاب-نوبت-دوم'>فراخوان تامین مالی طرح تکمیل تاسیسات فاضلاب نوبت دوم  / فراخوان , فراخوان تامین مالی طرح تکمیل تاسیسات فاضلاب نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254744/استعلام-سرویس-فکس'>استعلام سرویس فکس  / استعلام,سرویس فکس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254755/استعلام-لوله--'>استعلام لوله ... / استعلام , استعلام لوله ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254795/استعلام-لوازم-مورد-نیاز-جهت-تابلو-برق-و-متعلقات-برقی-آسانسور'>استعلام  لوازم مورد نیاز جهت تابلو برق و متعلقات برقی آسانسور  / استعلام, لوازم مورد نیاز جهت تابلو برق و متعلقات برقی آسانسور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254952/مناقصه-تامین-نیروی-انسانی-کادر-خدماتی--تجدید-نوبت-دوم'>مناقصه تامین نیروی انسانی کادر خدماتی...تجدید نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه تامین نیروی انسانی کادر خدماتی..تجدید - نوبت دئوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254958/فراخوان-خرید-و-حمل-دیوار-پیرامون-محوطه-محل-دفن-پسماند'>فراخوان خرید و حمل دیوار پیرامون محوطه محل دفن پسماند / آگهی فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه  خرید و حمل دیوار پیرامون محوطه محل دفن پسماند </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254974/مناقصه-پیاده-روسازی'>مناقصه پیاده روسازی  / مناقصه عمومی, مناقصه پیاده روسازی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1255003/استعلام-نصب-پل-باکسی-بتنی--'>استعلام نصب پل باکسی بتنی... / استعلام, استعلام نصب پل باکسی بتنی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1255025/مناقصه-خرید-نازل-پلیت-توربین-بخار-نیروگاه'>مناقصه خرید نازل پلیت توربین بخار نیروگاه / مناقصه عمومی, مناقصه خرید نازل پلیت توربین بخار نیروگاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1255036/مناقصه-پیمانکاری-کوه--'>مناقصه پیمانکاری کوه ... / مناقصه عمومی, مناقصه پیمانکاری کوه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1255045/استعلام-تعمیر--'>استعلام تعمیر ... / استعلام , استعلام تعمیر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1255056/استعلام-سرویس-کپی--'>استعلام سرویس کپی... / استعلام, استعلام سرویس کپی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1255092/استعلام-شارژ-کارتریج-120-گرم-و-140--'>استعلام شارژ کارتریج 120 گرم و 140  .. / استعلام,استعلام شارژ کارتریج 120 گرم و 140  ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1255124/استعلام-تهیه-و-ساخت-و-نصب-و-راه-اندازی-آسانسور--'>استعلام تهیه و ساخت و نصب و راه اندازی آسانسور ... / استعلام , استعلام تهیه و ساخت و نصب و راه اندازی آسانسور ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1255164/استعلام-واگذاری-حجمی-سرویس-اینترنت---'>استعلام واگذاری حجمی سرویس اینترنت، ... / استعلام, استعلام واگذاری حجمی سرویس اینترنت، ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1255167/استعلام-خرید-و-نصب-تجهیزات-دوربین-مداربسته'>استعلام  خرید و نصب تجهیزات دوربین مداربسته  / استعلام, استعلام  خرید و نصب تجهیزات دوربین مداربسته </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1255194/استعلام-عملیات-بهسازی--'>استعلام عملیات بهسازی ... / استعلام , استعلام عملیات بهسازی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1255218/استعلام-واگذاری-حجمی-سرویس-اینترنت---'>استعلام واگذاری حجمی سرویس اینترنت، ... / استعلام, استعلام واگذاری حجمی سرویس اینترنت، ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1255219/استعلام-کیس-رایانه-کامل-اسمبل'>استعلام کیس رایانه کامل اسمبل / استعلام , استعلام کیس رایانه کامل اسمبل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253802/مناقصه-خرید-و-اجرای-شبکه-فاضلاب--'>مناقصه خرید و اجرای شبکه فاضلاب... / آگهی مناقصه, مناقصه خرید و اجرای شبکه فاضلاب...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254124/مناقصه-بهسازی-ساختمان-اتاق-کنترل'>مناقصه بهسازی ساختمان اتاق کنترل / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه  بهسازی ساختمان اتاق کنترل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254323/تجدید-مناقصه-اجرای-تونل--'>تجدید مناقصه اجرای تونل ... / مناقصه ,تجدید مناقصه اجرای تونل ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254396/استعلام-خرید-شانزده-عدد-تشک-یکنفره--'>استعلام خرید شانزده عدد تشک یکنفره  .. / استعلام,استعلام خرید شانزده عدد تشک یکنفره  ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254407/تجدید-مناقصه-عملیات-حفظ-و-نگهداری-فضای-سبز-محدوده-H'>تجدید مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز محدوده H / تجدید آگهی مناقصه عمومی, تجدید مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز محدوده H</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254421/مناقصه-اجرای-عملیات-جدولگذاری-موزاییک-و-کانیو--نوبت-دوم'>مناقصه اجرای عملیات جدولگذاری، موزاییک و کانیو ...نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای عملیات جدولگذاری، موزاییک و کانیو ...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254433/استعلام-طبق-فایل-پیوست'>استعلام طبق فایل پیوست / استعلام, استعلام طبق فایل پیوست</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254445/استعلام-مجموعه-شامل-UPS'>استعلام مجموعه شامل UPS / استعلام, استعلام مجموعه شامل UPS</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254513/مناقصه-جهت-پوشش-بیمه-تکمیلی-تعداد-حدودا-9-000-نفر-از-پرسنل'>مناقصه جهت پوشش بیمه تکمیلی، تعداد حدودا 9.000 نفر از پرسنل  / مناقصه , مناقصه جهت پوشش بیمه تکمیلی، تعداد حدودا 9.000 نفر از پرسنل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254577/استعلام-طبق-فایل-پیوست'>استعلام طبق فایل پیوست  / استعلام, طبق فایل پیوست</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254866/استعلام-خرید-تجهیزات-آزمایشگاهی'>استعلام خرید تجهیزات آزمایشگاهی  / استعلام , استعلام خرید تجهیزات آزمایشگاهی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254919/اصلاحیه-مناقصه-خرید-سرامیک-پرسلانی'>اصلاحیه مناقصه خرید سرامیک پرسلانی  / مناقصه عمومی, اصلاحیه مناقصه خرید سرامیک پرسلانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254936/مناقصه-عملیات-نصب-راه-اندازی-و-پشتیبانی-دوربین-های-مداربسته'>مناقصه عملیات نصب، راه اندازی و پشتیبانی دوربین های مداربسته  / مناقصه، مناقصه عملیات نصب، راه اندازی و پشتیبانی دوربین های مداربسته </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254972/مناقصه-جدولگذاری-و-پیاده-روسازی-اطراف-زمینهای-خاکی--'>مناقصه جدولگذاری و پیاده روسازی اطراف زمینهای خاکی... / مناقصه , مناقصه جدولگذاری و پیاده روسازی اطراف زمینهای خاکی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254981/مناقصه-امور-بیمه-تکمیلی-ـ-نوبت-دوم'>مناقصه امور بیمه تکمیلی  ـ نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای،مناقصه امور بیمه تکمیلی   ـ نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253660/مناقصه-انجام-عملیات-بازسازی-شبکه-برق-فشار-متوسط'>مناقصه انجام عملیات بازسازی شبکه برق فشار متوسط / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه انجام عملیات بازسازی شبکه برق فشار متوسط</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253848/فراخوان-استعلام-ارائه-خدمات-پذیرایی-تشریفات-و-امور-تنظیفاتی-نوبت-دوم'>فراخوان استعلام ارائه خدمات پذیرایی، تشریفات و امور تنظیفاتی- نوبت دوم  / فراخوان استعلام ارزیابی کیفی مناقصه عمومی, فراخوان استعلام ارائه خدمات پذیرایی، تشریفات و امور تنظیفاتی- نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253868/مناقصه-اجرای-عملیات-دیوار-بتنی-حائل'>مناقصه اجرای عملیات دیوار بتنی حائل  / مناقصه عمومی, مناقصه اجرای عملیات دیوار بتنی حائل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253894/فراخوان-استعلام-ارائه-خدمات-فضای-سبز-(نوبت-دوم)'>فراخوان استعلام ارائه خدمات فضای سبز (نوبت دوم) / فراخوان استعلام ارزیابی کیفی مناقصه عمومی یک مرحله ای , فراخوان استعلام ارائه خدمات فضای سبز (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253975/تجدید-مناقصه-خرید-حمل-و-پخش-آسفالت-دستی-و-فینیشری--نوبت-دوم'>تجدید مناقصه خرید حمل و پخش آسفالت دستی و فینیشری - نوبت دوم  / تجدید مناقصه عمومی، مناقصه خرید حمل و پخش آسفالت دستی و فینیشری- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254080/مناقصه-خرید-دستگاه-پرکن-خطی'>مناقصه خرید دستگاه پرکن خطی  / مناقصه عمومی,مناقصه خرید دستگاه پرکن خطی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254227/مناقصه-تکمیل-و-تجهیز-سالن-آمفی-تئاتر-دانشکده'>مناقصه  تکمیل و تجهیز سالن آمفی تئاتر دانشکده  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه  تکمیل و تجهیز سالن آمفی تئاتر دانشکده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254465/مناقصه-عملیات-حفظ-و-نگهداری-فضای-سبز'>مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254492/مناقصه-حوضچه-های-کنترل-سیلاب-و-تغذیه-مصنوعی--'>مناقصه حوضچه های کنترل سیلاب و تغذیه مصنوعی ... / آگهی مناقصه, مناقصه حوضچه های کنترل سیلاب و تغذیه مصنوعی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254678/استعلام-SERVER-HP-PROLIANT-DL380G9-با-مشخصات-ذیل--'>استعلام SERVER HP PROLIANT DL380G9 با مشخصات ذیل .. / استعلام,استعلام SERVER HP PROLIANT DL380G9 با مشخصات ذیل ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254718/استعلام-لباس-و-کفش-و-کلاه-پتو-و---قیمت--'>استعلام  لباس و کفش و کلاه پتو و ... قیمت .. / استعلام, استعلام  لباس و کفش و کلاه پتو و ... قیمت ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253674/مناقصه-PARTS-FOR-PALL-AIR-DRYER--نوبت-دوم'>مناقصه  PARTS FOR PALL AIR DRYER - نوبت دوم / مناقصه, مناقصه  PARTS FOR PALL AIR DRYER - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253683/مناقصه-تهیه-و-طبخ-غذا-و-اداره-رستورانهای-تاسیسات--نوبت-دوم'>مناقصه تهیه و طبخ غذا و اداره رستورانهای تاسیسات - نوبت دوم / آگهی مناقصه و شناسایی و ارزیابی کیفی پیمانکاران , مناقصه تهیه و طبخ غذا و اداره رستورانهای تاسیسات - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253737/فراخوان-مناقصه-عمومی-P-F-WESTINGHOUSE-TRANSMITER-COMBINED-FLOW-نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه عمومی P/F WESTINGHOUSE TRANSMITER: COMBINED FLOW نوبت دوم / فراخوان مناقصه , فراخوان مناقصه عمومی P/F WESTINGHOUSE TRANSMITER: COMBINED FLOW نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253920/مناقصه-خرید-مجموعه-دستگاه-های-سنجش-و-اندازه-گیری-ایزوتوپهای-پایدار'>مناقصه خرید مجموعه دستگاه های سنجش و اندازه گیری ایزوتوپهای پایدار  / مناقصه، مناقصه خرید مجموعه دستگاه های سنجش و اندازه گیری ایزوتوپهای پایدار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253924/مناقصه-خرید-کنتور-دیافراگمی-در-سایزهای-مختلف-(نوبت-دوم)'>مناقصه خرید کنتور دیافراگمی در سایزهای مختلف  (نوبت دوم) / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید کنتور دیافراگمی در سایزهای مختلف  (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254051/مناقصه-انجام-خدمات-نگهبانی'>مناقصه انجام خدمات نگهبانی / مناقصه , مناقصه انجام خدمات نگهبانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254089/فراخوان-واگذاری-حسابرسی-جهت-بررسی-تفریق-و-بیلان-بودجه'>فراخوان واگذاری حسابرسی جهت بررسی تفریق و بیلان بودجه  / فراخوان واگذاری حسابرسی جهت بررسی تفریق و بیلان بودجه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254324/تجدید-مناقصه-جمع-آوری-زباله-و-رفت-و-روب-سطح-شهر--نوبت-دوم'>تجدید مناقصه جمع آوری زباله و رفت و روب سطح شهر .. نوبت دوم  / تجدید آگهی مناقصه عمومی ,تجدید مناقصه جمع آوری زباله و رفت و روب سطح شهر  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254326/مناقصه-87-کیلومتر-شبکه-گازرسانی-و-نصب-650-انشعاب-روستاها--'>مناقصه 87  کیلومتر شبکه گازرسانی و نصب 650 انشعاب روستاها... / مناقصه 87  کیلومتر شبکه گازرسانی و نصب 650 انشعاب روستاها...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254352/فراخوان-مناقصه-عملیات-تعمیر-و-نگهداری-روشنایی-نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه عملیات تعمیر و نگهداری روشنایی نوبت دوم  / آگهی فراخوان , فراخوان مناقصه عملیات تعمیر و نگهداری روشنایی  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254360/مناقصه-تکمیل-ساختمان-نوبت-دوم'>مناقصه تکمیل ساختمان- نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه تکمیل ساختمان-  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254472/تجدید-مناقصه-احداث-یک-زمین-ورزشی-در-سایت--'>تجدید مناقصه احداث یک زمین ورزشی در سایت ... / تجدید مناقصه، تجدید مناقصه احداث یک زمین ورزشی در سایت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254515/استعلام-ساخت-درایو-شفت-فیبر-کربنی'>استعلام ساخت درایو شفت فیبر کربنی / استعلام,استعلام ساخت درایو شفت فیبر کربنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254558/فراخوان-انجام-خدمات-مورد-نیاز-اداره-تعمیرات-ساختمان'>فراخوان انجام خدمات مورد نیاز اداره تعمیرات ساختمان / مناقصه عمومی, فراخوان انجام خدمات مورد نیاز اداره تعمیرات ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254596/استعلام-مجموعه-پلی-آمید-ضد-سایش-UHMW-و--'>استعلام مجموعه پلی آمید ضد سایش UHMW و ... / استعلام ،استعلام مجموعه پلی آمید ضد سایش UHMW و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254714/مناقصه-PARTS-FOR-SOLAR-GAS-TURBINE'>مناقصه PARTS FOR SOLAR GAS TURBINE  / مناقصه PARTS FOR SOLAR GAS TURBINE </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254842/مناقصه-خرید-قطعات-یدکی-مکانیکال'>مناقصه خرید قطعات یدکی مکانیکال  / مناقصه, مناقصه خرید قطعات یدکی مکانیکال </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254860/مناقصه-خرید-NORGREN-SOLENOID'>مناقصه خرید NORGREN SOLENOID / مناقصه, مناقصه خرید NORGREN SOLENOID</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254871/مناقصه-ساخت-BODY'>مناقصه ساخت BODY / مناقصه,مناقصه ساخت BODY</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254891/مناقصه-خرید-p-f-metastream'>مناقصه خرید p/f metastream / آگهی مناقصه ,  مناقصه خرید p/f metastream</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254953/استعلام-خودروی-اتش-نشانی-نیسان'>استعلام خودروی اتش نشانی نیسان / استعلام , استعلام خودروی اتش نشانی نیسان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254998/استعلام-کنترل-پنل-SUTRON-ELECTRONIC--'>استعلام  کنترل پنل SUTRON ELECTRONIC .. / استعلام, استعلام  کنترل پنل SUTRON ELECTRONIC ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253699/فراخوان-مناقصه-نوسازی-محوطه-آتش-نشانی--اجرای-عملیات-ترمیم-مرمت-و-بازسازی--نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه  نوسازی محوطه آتش نشانی ، اجرای عملیات ترمیم، مرمت و بازسازی - نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه  نوسازی محوطه آتش نشانی ، اجرای عملیات ترمیم، مرمت و بازسازی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253713/استعلام-به-شرح-فایل-پیوست'>استعلام  به شرح فایل پیوست / استعلام, استعلام  به شرح فایل پیوست</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253726/فراخوان-مناقصه-ارائه-خدمات-حراستی-و-حفاظتی--نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه  ارائه خدمات حراستی و حفاظتی - نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه عمومی  ارائه خدمات حراستی و حفاظتی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253735/اصلاحیه-فراخوان-مناقصه-ارائه-خدمات-حراستی-و-حفاظتی'>اصلاحیه فراخوان مناقصه  ارائه خدمات حراستی و حفاظتی / اصلاحیه مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه عمومی  ارائه خدمات حراستی و حفاظتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253986/مناقصه-اجرای-سایبان-دپوی-مواد-شیمیایی-مصرفی-واحدهای-عملیاتی--نوبت-دوم'>مناقصه اجرای سایبان دپوی مواد شیمیایی مصرفی واحدهای عملیاتی - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه اجرای سایبان دپوی مواد شیمیایی مصرفی واحدهای عملیاتی- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254192/فراخوان-انتخاب-حسابرس-رسمی'>فراخوان انتخاب حسابرس رسمی  / فراخوان, فراخوان انتخاب حسابرس رسمی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254284/مناقصه-گازرسانی-به-مجموعه-روستاهای'>مناقصه گازرسانی به مجموعه روستاهای / مناقصه, مناقصه گازرسانی به مجموعه روستاهای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254369/استعلام-ابزارآلات-و-لوازم-عمومی-و-اندازه-گیری'>استعلام ابزارآلات و لوازم عمومی و اندازه گیری  / استعلام , استعلام ابزارآلات و لوازم عمومی و اندازه گیری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254488/مناقصه-30-کیلومتر-شبکه-گذاری-و-800-انشعاب-فولادی'>مناقصه 30 کیلومتر شبکه گذاری و 800 انشعاب فولادی  / مناقصه 30 کیلومتر شبکه گذاری و 800 انشعاب فولادی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254173/مناقصه-تعمیرات-اساسی-و-رنگ-آمیزی-سه-بلوک'>مناقصه تعمیرات اساسی و رنگ آمیزی سه بلوک / آگهی فراخوان مناقصه عمومی,مناقصه تعمیرات اساسی و رنگ آمیزی سه بلوک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254286/مناقصه-عمومی-تجهیز-و-استانداردسازی-پارکهای-سطح-منطقه-ده-نوبت-دوم'>مناقصه عمومی تجهیز و استانداردسازی پارکهای سطح منطقه ده نوبت دوم / مناقصه عمومی, مناقصه عمومی تجهیز و استانداردسازی پارکهای سطح منطقه ده نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254415/مناقصه-تکمیل-جایگاه-عرضه-مواد-سوختی-(پمپ-بنزین)'>مناقصه تکمیل جایگاه عرضه مواد سوختی (پمپ بنزین)  / مناقصه , مناقصه تکمیل جایگاه عرضه مواد سوختی (پمپ بنزین) </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254587/اصلاحیه-مناقصه-پروژه-تجهیز-و-استانداردسازی-پارک-های-سطح'>اصلاحیه مناقصه پروژه تجهیز و استانداردسازی پارک های سطح  / اصلاحیه مناقصه عمومی, مناقصه پروژه تجهیز و استانداردسازی پارک های سطح</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254853/مناقصه-تعریض-پل-و-سنگفرش-داخل-رودخانه-مرحله-دوم-نوبت-اول'>مناقصه تعریض پل و سنگفرش داخل رودخانه مرحله دوم- نوبت اول / مناقصه, مناقصه  تعریض پل و سنگفرش داخل رودخانه  مرحله دوم- نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253830/مناقصه-برون-سپاری-امور-قابل-واگذاری--تجدید'>مناقصه برون سپاری امور قابل واگذاری - تجدید  / آگهی تجدید مناقصه, مناقصه برون سپاری امور قابل واگذاری  - تجدید  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253965/مناقصه-عمومی-طراحی-اجرا-و-نصب-سیستم-تصفیه-فاضلاب-جهت-تامین-آب-فضای-سبز-شهر'>مناقصه عمومی طراحی، اجرا و نصب سیستم  تصفیه فاضلاب جهت تامین آب فضای سبز شهر / مناقصه عمومی, مناقصه عمومی طراحی، اجرا و نصب سیستم  تصفیه فاضلاب جهت تامین آب فضای سبز شهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254529/استعلام-فن-خنک-کننده-موتور-بالابر-آسانسور-و--'>استعلام فن خنک کننده موتور بالابر آسانسور و .. / استعلام ،استعلام فن خنک کننده موتور بالابر آسانسور و ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253877/تجدید-مناقصه-زیرسازی-و-آسفالت'>تجدید مناقصه زیرسازی و آسفالت / مناقصه عمومی, تجدید مناقصه زیرسازی و آسفالت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253889/تجدید-مناقصه-زیرسازی-و-آسفالت-و-جدولگذاری'>تجدید مناقصه زیرسازی و آسفالت و جدولگذاری / مناقصه عمومی, تجدید مناقصه زیرسازی و آسفالت و جدولگذاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253900/مناقصه-خرید-AIR-BLOWER--تجدید'>مناقصه خرید AIR BLOWER - تجدید / تجدید مناقصه, مناقصه خرید AIR BLOWER - تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254040/مناقصه-انجام-عملیات-ساخت-پل-عابر-پیاده'>مناقصه انجام عملیات ساخت پل عابر پیاده / مناقصه عمومی, مناقصه انجام عملیات ساخت پل عابر پیاده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254096/آگهی-ارزیابی-توان-سرمایه-گذاری-پروژه-بهسازی-نوسازی-بهره-برداری--'>آگهی ارزیابی توان سرمایه گذاری پروژه بهسازی، نوسازی، بهره برداری ... / آگهی ارزیابی, آگهی ارزیابی توان سرمایه گذاری پروژه بهسازی، نوسازی، بهره برداری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254604/تجدید-مناقصه-خرید-دو-دستگاه-سرور-HP-DL380-Gen9'>تجدید مناقصه خرید دو دستگاه سرور HP DL380 Gen9  / تجدید مناقصه, تجدید مناقصه خرید دو دستگاه سرور HP DL380 Gen9 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253971/مناقصه-واگذاری-مرکز-معاینه-فنی-به-بخش-خصوصی'>مناقصه واگذاری مرکز معاینه فنی به بخش خصوصی / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه واگذاری مرکز معاینه فنی به بخش خصوصی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254519/تجدید-مناقصه-ایمن-سازی-سرگاردریل-ها-و-ارتقا-حفاظ-ایمنی-پرتگاهی-و--'>تجدید مناقصه  ایمن سازی سرگاردریل ها و ارتقا حفاظ ایمنی پرتگاهی و ...  / مناقصه عمومی, تجدید مناقصه  ایمن سازی سرگاردریل ها و ارتقا حفاظ ایمنی پرتگاهی و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254711/مناقصه-بخشی-از-تجهیزات-و-احداث-24000-متر-شبکه-گازرسانی-ـ-نوبت-دوم'>مناقصه بخشی از تجهیزات و احداث 24000 متر شبکه گازرسانی ـ نوبت دوم / مناقصه عمومی, مناقصه بخشی از تجهیزات و احداث 24000 متر شبکه گازرسانی ـ نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254769/فراخوان-ماقصه-اجرای-30132-متر-شبکه-توزیع-پلی-اتیلن-نصب-24-عدد'>فراخوان ماقصه اجرای 30132 متر شبکه توزیع پلی اتیلن نصب 24 عدد / فراخوان مناقصه, فراخوان ماقصه اجرای 30132 متر شبکه توزیع پلی اتیلن نصب 24 عدد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254821/مناقصه-p-f-nuovo-pignone-gas-turbine'>مناقصه p/f nuovo pignone gas turbine / مناقصه , مناقصه p/f nuovo pignone gas turbine</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254944/فراخوان-مناقصه-انجام-خدمات-روابط-عمومی-مربوط-به-عکاسی-فیلمبرداری'>فراخوان مناقصه انجام خدمات روابط عمومی مربوط به عکاسی، فیلمبرداری  / فراخوان مناقصه انجام خدمات روابط عمومی مربوط به عکاسی، فیلمبرداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253654/مناقصه-واگذاری-امور-اخذ-از-سازمان-نظام-مهندسی-ساختمان'>مناقصه واگذاری امور اخذ از سازمان نظام مهندسی ساختمان / مناقصه , مناقصه واگذاری امور اخذ از سازمان نظام مهندسی ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253656/مناقصه-خرید-قطعات-یدکی-NUOVO-PIGNONE'>مناقصه خرید قطعات یدکی  NUOVO PIGNONE / مناقصه, مناقصه خرید قطعات یدکی  NUOVO PIGNONE</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253659/مناقصه-خرید-قطعات-یدکیneles'>مناقصه خرید قطعات یدکیneles / مناقصه, مناقصه خرید قطعات یدکی  NUOVO PIGNONE</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253663/مناقصه-خرید-کنترل-ولو'>مناقصه خرید کنترل ولو / مناقصه,مناقصه خرید کنترل ولو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253718/مناقصه-انجام-خدمات-تنظیفات--امور-آبدارخانه-ها---'>مناقصه انجام خدمات تنظیفات ، امور آبدارخانه ها ....  / فراخوان ، مناقصه انجام خدمات تنظیفات ، امور آبدارخانه ها .... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253773/مناقصه-احداث-سوله-روزشی'> مناقصه احداث سوله روزشی / آگهی مناقصه, مناقصه احداث سوله روزشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253784/مناقصه-پروژه-تعویض-و-ساخت-سینی-دارام'>مناقصه پروژه تعویض و ساخت سینی دارام / مناقصه عمومی , مناقصه پروژه تعویض و ساخت سینی دارام</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253788/مناقصه-احداث-شبکه-توزیع-گاز-16-روستا--'>مناقصه احداث شبکه توزیع گاز 16 روستا ... / مناقصه, مناقصه احداث شبکه توزیع گاز 16 روستا ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253884/فراخوان-مناقصه-دوربین-های-مداربسته-ساختمان-های-شهرداری'>فراخوان مناقصه دوربین های مداربسته ساختمان های شهرداری  / فراخوان مناقصه دوربین های مداربسته ساختمان های شهرداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253902/تجدید-فراخوان-خدمات-حفاظت-و-حراست'>تجدید فراخوان خدمات حفاظت و حراست / تجدید فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای , تجدید فراخوان خدمات حفاظت و حراست</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253907/فراخوان-استعلام-انجام-عملیات-تعمیر-و-نگهداری-کلیه-سیستم-ها'>فراخوان استعلام انجام عملیات تعمیر و نگهداری کلیه سیستم ها / فراخوان استعلام ارزیابی کیفی مناقصه عمومی یک مرحله ای,فراخوان انجام عملیات تعمیر و نگهداری کلیه سیستم ها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253913/مناقصه-اجرای-عملیات-خاکی-و-آسفالت-کاری-(-با-مصالح-)'>مناقصه اجرای عملیات خاکی و آسفالت کاری ( با مصالح )  / مناقصه , مناقصه اجرای عملیات خاکی و آسفالت کاری ( با مصالح ) </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253943/اصلاحیه-مناقصه-رفت-و-روب-و-جمع-آوری-پسماند-و-خدمات'>اصلاحیه مناقصه رفت و روب و جمع آوری پسماند و خدمات  / اصلاحیه مناقصه , مناقصه رفت و روب و جمع آوری پسماند و خدمات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254136/اصلاحیه-ارزیابی-کیفی-مشاوران-نظارت-براجرای-سامانه-آبیاری-نوبت-دوم'>اصلاحیه ارزیابی کیفی مشاوران نظارت براجرای سامانه آبیاری نوبت دوم  / اصلاحیه , اصلاحیه ارزیابی کیفی مشاوران نظارت براجرای سامانه آبیاری  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254169/مناقصه-مدیریت-و-نگهداری-سراهای-دانشجویی'>مناقصه مدیریت و نگهداری سراهای دانشجویی / آگهی مناقصه و مزایده عمومی, مناقصه مدیریت و نگهداری سراهای دانشجویی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254197/استعلام-قیمت-مرمت-و-بازسازی-سد--'>استعلام قیمت مرمت و بازسازی سد... / استعلام قیمت, استعلام قیمت مرمت و بازسازی سد...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254215/مناقصه-خرید-لوله-پلی-اتیلن-و-واشر-مانشون-پلی-اتیلن'>مناقصه خرید لوله پلی اتیلن و واشر مانشون پلی اتیلن / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید لوله پلی اتیلن و واشر مانشون پلی اتیلن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254223/مناقصه-۶۸-کیلومتر-شبکه-گازرسانی-و-نصب-۷۷۰-انشعاب-روستاها--'>مناقصه ۶۸ کیلومتر شبکه گازرسانی و نصب ۷۷۰ انشعاب روستاها... / مناقصه, مناقصه ۶۸ کیلومتر شبکه گازرسانی و نصب ۷۷۰ انشعاب روستاها...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254283/مناقصه-انجام-ماسه-سایی-رنگ-آمیزی-داخل-و--'>مناقصه  انجام ماسه سایی، رنگ آمیزی داخل و ... / مناقصه، مناقصه  انجام ماسه سایی، رنگ آمیزی داخل و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254309/فراخوان-ایجاد-و-راه-اندازی-مرکز-شماره-2-معانیه-فنی-خودرو-سبک'>فراخوان ایجاد و راه اندازی مرکز شماره 2 معانیه فنی خودرو سبک / آگهی فراخوان ,فراخوان ایجاد و راه اندازی مرکز شماره 2 معانیه فنی خودرو سبک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254376/فراخوان-تاسیسات-مکانیکی--برقی--لوله-کشی'>فراخوان تاسیسات مکانیکی ، برقی ، لوله کشی / فراخوان تاسیسات مکانیکی ، برقی ، لوله کشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254378/استعلام-سایر-فعالیت-های-خدماتی-مالی-بجز-فعالیت-های-تامین-وجوه-بیمه-و-بازنشستگی--'>استعلام سایر فعالیت های خدماتی مالی، بجز فعالیت های تامین وجوه بیمه و بازنشستگی ... / استعلام , استعلام سایر فعالیت های خدماتی مالی، بجز فعالیت های تامین وجوه بیمه و بازنشستگی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254482/فراخوان-انجام-خدمات-حراست-و-نگهبانی-از-اماکن-و-تاسیسات-صنعتی'>فراخوان انجام خدمات حراست و نگهبانی از اماکن و تاسیسات صنعتی  / فراخوان مناقصه عمومی, فراخوان انجام خدمات حراست و نگهبانی از اماکن و تاسیسات صنعتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254625/استعلام-عملیات-مرمت-و-بازسازی-ایستگاه'>استعلام عملیات مرمت و بازسازی ایستگاه  / استعلام , استعلام عملیات مرمت و بازسازی ایستگاه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254719/فراخوان-احداث-جاده-و-محل-چاه-غرب-1-501-شمال-مارون-پسماند'>فراخوان احداث جاده و محل چاه غرب 1/501 شمال مارون پسماند  / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان احداث جاده و محل چاه غرب 1/501 شمال مارون پسماند </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254756/مناقصه-تعمیرات-اساسی-بازسازی-نظارت-بر-نصب-یک-دستگاه-انجین--'>مناقصه تعمیرات اساسی، بازسازی، نظارت بر نصب یک دستگاه انجین... / مناقصه عمومی, مناقصه تعمیرات اساسی، بازسازی، نظارت بر نصب یک دستگاه انجین...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254765/مناقصه-خرید-دریچه-چدنی-جهت-مناطق'>مناقصه خرید دریچه چدنی جهت مناطق  / مناقصه عمومی, مناقصه خرید دریچه چدنی جهت مناطق </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254808/مناقصه-LINE-PIPE'>مناقصه LINE PIPE  / مناقصه LINE PIPE </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254857/مناقصه-خرید-قطعات-یدکی-flender'>مناقصه خرید قطعات یدکی flender / مناقصه, مناقصه خرید قطعات یدکی flender</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254918/استعلام-انجام-عملیات-خاکبرداری-و-خاکریزی-دستی-در-پارک--'>استعلام انجام عملیات خاکبرداری و خاکریزی دستی در پارک ... / استعلام انجام عملیات خاکبرداری و خاکریزی دستی در پارک ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253834/آگهی-مناقصه-و-شناسایی-تعمیر-و-بازسازی-و-جوان-سازی-دو-مجموعه-کامل'>آگهی مناقصه  و شناسایی  تعمیر و بازسازی و جوان سازی دو مجموعه کامل / آگهی مناقصه  و شناسایی  ،آگهی مناقصه  و شناسایی  تعمیر و بازسازی و جوان سازی دو مجموعه کامل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254021/فراخوان-شناسایی-و-جذب-سرمایه-گذار'>فراخوان شناسایی و جذب سرمایه گذار  / فراخوان شناسایی و جذب سرمایه گذار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254041/مناقصه-احداث-سالن-اجتماعات-شهرداری-تجدید'>مناقصه احداث سالن اجتماعات شهرداری تجدید  / مناقصه عمومی, مناقصه احداث سالن اجتماعات شهرداری تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254065/تجدید-مناقصه-تکمیل-بوستان'>تجدید مناقصه تکمیل بوستان / مناقصه عمومی, تجدید مناقصه تکمیل بوستان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254258/مناقصه-اجاره-دو-دستگاه-خودرو-سواری'>مناقصه اجاره دو دستگاه خودرو سواری / مناقصه, مناقصه اجاره دو دستگاه خودرو سواری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253750/اصلاحیه-مناقصه-تکمیل-ساختمان-مدیریت-بحران'>اصلاحیه مناقصه تکمیل ساختمان مدیریت بحران / اصلاحیه مناقصه , اصلاحیه مناقصه تکمیل ساختمان مدیریت بحران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253966/مناقصه-پروژه-خط-تغذیه-و-گازرسانی'>مناقصه  پروژه خط تغذیه و گازرسانی  / فراخوان مناقصه, مناقصه  پروژه خط تغذیه و گازرسانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253997/مناقصه-خرید-مقدار-40-تن-آنتی-فوم'>مناقصه خرید مقدار 40 تن آنتی فوم / مناقصه, مناقصه  خرید مقدار 40 تن آنتی فوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254820/مناقصه-خرید-300-تن-کاتالیست--'>مناقصه خرید 300 تن کاتالیست .. / مناقصه, مناقصه خرید 300 تن کاتالیست ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254903/فراخوان-مناقصه-اجرای-خط-تغذیه-تقویت'>فراخوان مناقصه اجرای خط تغذیه تقویت / فراخوان مناقصه, فراخوان مناقصه اجرای خط تغذیه تقویت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254740/مناقصه-انجام-خدمات-نگهبانی-ادارات-و-تأسیسات'>مناقصه انجام خدمات نگهبانی ادارات و تأسیسات / مناقصه , مناقصه انجام خدمات نگهبانی ادارات و تأسیسات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254534/مناقصه-قطعات-یدکی-پمپ-MILTPOM--'>مناقصه قطعات یدکی پمپ MILTPOM... / مناقصه،مناقصه قطعات یدکی پمپ MILTPOM...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254796/مناقصه-1763-مترمربع-پوشش-داخلی-لوله'>مناقصه 1763 مترمربع پوشش داخلی لوله  / فراخوان ، مناقصه 1763 مترمربع پوشش داخلی لوله </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253841/مناقصه-خرید-مقدار-1000-تن-متیل-دی-اتانول-آمین'>مناقصه خرید مقدار 1000 تن متیل دی اتانول آمین / مناقصه, مناقصه خرید مقدار 1000 تن متیل دی اتانول آمین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254282/چهارمین-کنگره-راهبردی-و-نمایشگاه-نفت-و-نیرو-97-5-16'>چهارمین کنگره راهبردی و نمایشگاه نفت و نیرو 97.5.16 / چهارمین کنگره راهبردی و نمایشگاه نفت و نیرو  97.5.16</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253960/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-دویست-متر-نوبت-اول'>مزایده یک قطعه زمین مساحت دویست متر نوبت اول / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت دویست متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253985/مزایده-21-قلم-انواع-لوازم-از-جمله-بشکه-220-لیتری--مایع-شوینده-فیلتر--'>مزایده 21 قلم انواع لوازم از جمله بشکه 220 لیتری - مایع شوینده فیلتر... / آگهی مزایده, مزایده 21 قلم انواع لوازم از جمله بشکه 220 لیتری - مایع شوینده فیلتر...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253998/تجدید-مزایده-یک-دستگاه-اتومبیل-سواری-پژو-sd-206'>تجدید مزایده یک دستگاه اتومبیل سواری پژو sd 206 / آگهی تجدید مزایده اموال منقول و غیر منقول,مزایده یک دستگاه اتومبیل سواری پژو sd 206</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254009/مزایده-خودرو-سواری-جیلی-امگرند'>مزایده خودرو سواری جیلی امگرند / آگهی مزایده ,مزایده خودرو سواری جیلی امگرند</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254024/مزایده144-قلم-انواع-لوازم-توقیفی-لوازم-التحریر'>مزایده144 قلم انواع لوازم توقیفی لوازم التحریر / آگهی مزایده ,مزایده 144 قلم انواع لوازم توقیفی لوازم التحریر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254093/مزایده-منزل-مسکونی-عرصه-هفتاد-و-دو-متر'>مزایده منزل مسکونی عرصه هفتاد و دو متر  / مزایده, مزایده منزل مسکونی عرصه هفتاد و دو متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254098/مزایده-ملک-مشتمل-بر-زمین-استیجاری-مساحت-عرصه-232-50متر'>مزایده ملک مشتمل بر زمین استیجاری مساحت عرصه 232.50متر / مزایده, مزایده ملک مشتمل بر زمین استیجاری مساحت عرصه 232.50متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254213/تجدید-مزایده-سواری-پروتون-مدل-82'>تجدید مزایده سواری پروتون مدل 82 / تجدید مزایده, تجدید مزایده سواری پروتون مدل 82</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254245/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-مساحت-98-متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 98 متر  / مزایده, مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 98 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254269/مزایده-ملک-بخش-ده-مشهد-نوبت-اول'>مزایده ملک بخش ده مشهد نوبت اول  / مزایده, مزایده ملک بخش ده مشهد نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254274/مزایده-زمین-مساحت-980-متر'>مزایده زمین مساحت 980 متر / مزایده,مزایده زمین مساحت 980 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254316/مزایده-ششدانگ-ملکی-عرصه-307-20متر'>مزایده ششدانگ ملکی عرصه 307.20متر / مزایده,مزایده ششدانگ ملکی عرصه 307.20متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254318/مزایده-دستگاه-اینورتر-کپسول-اکسیژن-دریل--'>مزایده دستگاه اینورتر، کپسول اکسیژن، دریل ... / مزایده, مزایده دستگاه اینورتر، کپسول اکسیژن، دریل ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254508/مزایده-آپارتمان-مساحت-59-65متر'>مزایده آپارتمان مساحت 59.65متر / مزایده,مزایده آپارتمان مساحت 59.65متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254724/مزایده-منزل-مسکونی-مساحت-281متر-نوبت-اول'>مزایده منزل مسکونی مساحت 281متر نوبت اول / مزایده,مزایده منزل مسکونی مساحت 281متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1255076/مزایده-منزل-مسکونی-نیمه-کاره-زیربنای-دو-طبقه-310متر'>مزایده منزل مسکونی نیمه کاره زیربنای دو طبقه 310متر  / مزایده ,مزایده منزل مسکونی نیمه کاره زیربنای دو طبقه 310متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1255080/مزایده-پلاک-ثبتی-زیربنای-141-1مترمربع'>مزایده پلاک ثبتی زیربنای 141.1مترمربع / مزایده ,مزایده پلاک ثبتی زیربنای 141.1مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253696/مزایده-مقدار-10-5-سهم-مشاع-از-26-سهم-سه-دانگ-مشاع-از-52-سهم-پلاک-751-فرعی'>مزایده مقدار 10.5 سهم مشاع از 26 سهم سه دانگ مشاع از 52 سهم پلاک 751 فرعی / مزایده,مزایده مقدار 10.5 سهم مشاع از 26 سهم سه دانگ مشاع از 52 سهم پلاک 751 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253714/مزایده-ششدانگ-ساختمان-مساحت-176-10متر'>مزایده ششدانگ ساختمان مساحت 176.10متر  / مزایده,مزایده ششدانگ ساختمان مساحت 176.10متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253776/مزایده-فروش-دیزل-ژنراتور--'>مزایده فروش دیزل ژنراتور... / آگهی مزایده , مزایده فروش دیزل ژنراتور...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253806/مزایده-خودروی-سواری-سمند'>مزایده خودروی سواری سمند / مزایده خودروی سواری سمند</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253812/مزایده-خودرو-سواری-سیستم-سمند'>مزایده خودرو سواری سیستم سمند / مزایده, مزایده خودرو سواری سیستم سمند</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253827/مزایده-دستگاه-پژو-gli'>مزایده دستگاه پژو gli / مزایده , مزایده دستگاه پژو gli</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253833/مزایده-اجاره-بوفه-سالن-سینما-نوبت-دوم'>مزایده اجاره بوفه سالن سینما- نوبت دوم  / مزایده, مزایده اجاره بوفه سالن سینما- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253976/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-وانت-نیسان-آبی-رنگ'>مزایده یک دستگاه خودرو وانت نیسان آبی رنگ  / مزایده, مزایده یک دستگاه خودرو وانت نیسان آبی رنگ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253980/مزایده-عرصه-زراعی-و-مسکونی'>مزایده عرصه زراعی و مسکونی / مزایده,مزایده عرصه زراعی و مسکونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253987/مزایده-یک-هکتار-زمین-کشاورزی-آبی-مساحت-یک-هکتار-نوبت-اول'>مزایده یک هکتار زمین کشاورزی آبی مساحت یک هکتار نوبت اول / مزایده,مزایده یک هکتار زمین کشاورزی آبی مساحت یک هکتار نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253993/مزایده-دو-دستگاه-سکسیونر--مرحله-دوم'>مزایده دو دستگاه سکسیونر  - مرحله دوم  / آگهی مزایده, مزایده دو دستگاه سکسیونر  - مرحله دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254101/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-72-43متر-کلاسه-نوبت-اول'>مزایده پلاک ثبتی مساحت 72.43متر کلاسه نوبت اول  / مزایده, مزایده پلاک ثبتی مساحت 72.43متر کلاسه نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254105/مزایده-مغازه-مساحت-16-45متر'>مزایده مغازه مساحت 16.45متر / مزایده, مزایده مغازه مساحت 16.45متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254106/مزایده-یک-ساعت-و-نیم-آب-و-اراضی-از-24-سهم-از-288-سهم-مدار-12-شبانه'>مزایده یک ساعت و نیم آب و اراضی از 24 سهم از 288 سهم مدار 12 شبانه  / مزایده, مزایده یک ساعت و نیم آب و اراضی از 24 سهم از 288 سهم مدار 12 شبانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254111/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-500-متر'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 500 متر  / مزایده, مزایده یک قطعه زمین مساحت 500 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254117/مزایده-ملک-مساحت-کل-156-5متر'>مزایده ملک مساحت کل 156.5متر / مزایده,مزایده ملک مساحت کل 156.5متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254148/مزایده-واگذاری-فضای-محوطه'>مزایده واگذاری فضای محوطه / مزایده, مزایده واگذاری فضای محوطه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254160/مزایده-اجاره-غذاخوری-های-دانشگاه'>مزایده اجاره غذاخوری های دانشگاه / آگهی مناقصه و مزایده عمومی,مزایده  اجاره غذاخوری های دانشگاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254168/اگهی-مزایده-اجاره-محل-سازه-های-تبلیغاتی'>اگهی مزایده اجاره محل سازه های تبلیغاتی / اگهی مزایده , اگهی مزایده اجاره محل سازه های تبلیغاتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254204/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-پراید'>مزایده یک دستگاه خودرو پراید  / آگهی مزایده اموال منقول ,  مزایده یک دستگاه خودرو پراید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254237/مزایده-فروش-وانت-سیستم-نیستان'>مزایده فروش وانت سیستم نیستان  / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش وانت سیستم نیستان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254267/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-سواری-نیسان'>مزایده یک دستگاه خودرو سواری نیسان / آگهی مزایده ،مزایده یک دستگاه خودرو سواری نیسان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254337/مزایده-سرقفلی-و-حق-کسب-و-پیشه-تجاری-قطعه-اول-تفکیکی-مساحت-74-81متر'>مزایده سرقفلی و حق کسب و پیشه تجاری قطعه اول تفکیکی مساحت 74.81متر / مزایده,مزایده سرقفلی و حق کسب و پیشه تجاری قطعه اول تفکیکی مساحت 74.81متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254357/مزایده-فروش-تعدادی-از-پلاکهای-تجاری-و-مسکونی'>مزایده فروش تعدادی از پلاکهای تجاری و مسکونی  / مزایده,مزایده فروش تعدادی از پلاکهای تجاری و مسکونی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254373/مزایده-روغن-و-فیلتر'>مزایده روغن و فیلتر  / اگهی مزایده , مزایده روغن و فیلتر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254381/مزایده-فروش-انواع-روغن-و-فیلتر---'>مزایده فروش انواع روغن و فیلتر .... / مزایده , مزایده فروش انواع روغن و فیلتر ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254412/مزایده-زمین-مساحت-50-549-متر-نوبت-اول'>مزایده زمین مساحت 50.549 متر نوبت اول / مزایده,مزایده زمین مساحت 50.549 متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254428/مزایده-چهار-و-پنج-ششم-شعیر-مشاع-از-96-شعیر-پلاک-130-اصلی-نوبت-دوم'>مزایده چهار و پنج ششم شعیر مشاع از 96 شعیر پلاک 130 اصلی نوبت دوم  / مزایده,مزایده چهار و پنج ششم شعیر مشاع از 96 شعیر پلاک 130 اصلی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254630/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-مساحت-2758-05متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 2758.05متر / مزایده, مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 2758.05متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254640/مزایده-شصت-و-ششم-صدم-دانگ-ساختمان-محل-تالار-رویا-مساحت-630-65متر'>مزایده شصت و ششم صدم دانگ ساختمان محل تالار رویا مساحت 630.65متر / مزایده,مزایده شصت و ششم صدم دانگ ساختمان محل تالار رویا مساحت 630.65متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254758/مزایده-سهام-و-ماشین-آلات-و-تجهیزات'>مزایده سهام و ماشین آلات و تجهیزات  / مزایده, مزایده سهام و ماشین آلات و تجهیزات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254766/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-زمین-نیمه-محصور-2758-05متر-بخش-5-یزد'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی زمین نیمه محصور 2758.05متر بخش 5 یزد / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی زمین نیمه محصور 2758.05متر بخش 5 یزد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254767/مزایده-اجاره-پارکینگ-چشمه'>مزایده اجاره پارکینگ چشمه / مزایده  ،مزایده اجاره پارکینگ چشمه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254831/مزایده-ششدانگ-مغازه-مساحت-83-25متر-نوبت-اول'>مزایده ششدانگ مغازه مساحت 83.25متر نوبت اول / مزایده,مزایده ششدانگ مغازه مساحت 83.25متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1255017/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-140-17متر'>مزایده پلاک ثبتی مساحت 140.17متر / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت 140.17متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1255214/مزایده-یک-دستگاه-چرخ-گوشت-صنعتی'>مزایده یک دستگاه چرخ گوشت صنعتی / مزایده یک دستگاه چرخ گوشت صنعتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253692/مزایده-2-925-سهم-از-ششدانگ-پلاک-ثبتی-بخش-دو-ثبتی-اهواز'>مزایده 2.925 سهم از ششدانگ پلاک ثبتی بخش دو ثبتی اهواز / مزایده,مزایده 2.925 سهم از ششدانگ پلاک ثبتی بخش دو ثبتی اهواز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253739/مزایده-فروش-یکدستگاه-خودروی-سواری-لیفان'>مزایده فروش یکدستگاه خودروی سواری لیفان / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش یکدستگاه خودروی سواری لیفان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253823/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-کل-151-متر'>مزایده یک قطعه زمین مساحت کل 151 متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت کل 151 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253926/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-طبقه-اول-مساحت-91-36متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان طبقه اول مساحت 91.36متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان طبقه اول مساحت 91.36متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253933/مزایده-ملک-مساحت-1000-متر-مرحله-اول'>مزایده ملک مساحت 1000 متر مرحله اول / مزایده,مزایده ملک مساحت 1000 متر مرحله اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253969/مزایده-ششدانگ-یکباب-تجاری-در-زیرزمین-مساحت-117-54متر'>مزایده ششدانگ یکباب تجاری در زیرزمین مساحت 117.54متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب تجاری در زیرزمین مساحت 117.54متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254002/مزایده-پلاک-ثبتی-کل-مساحت-زیربنا-260-متر'>مزایده پلاک ثبتی کل مساحت زیربنا 260 متر / مزایده,مزایده پلاک ثبتی کل مساحت زیربنا 260 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254231/مزایده-لباس-مجلسی-زنانه--'>مزایده لباس مجلسی زنانه... / مزایده, مزایده لباس مجلسی زنانه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254473/مزایده-4-دانگ-مشاع-از-منزل-مسکونی-ملک-مشاع'>مزایده 4 دانگ مشاع از منزل مسکونی ملک مشاع / مزایده,مزایده 4 دانگ مشاع از منزل مسکونی ملک مشاع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254580/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-مساحت-74-75متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 74.75متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 74.75متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254584/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مسکونی-مساحت-92-75مترمربع'>مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی مساحت 92.75مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی مساحت 92.75مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254588/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-85-67متر-دو-خوابه'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 85.67متر دو خوابه  / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 85.67متر دو خوابه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254589/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-89-36متر-اموال-غیرمنقول'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 89.36متر اموال غیرمنقول  / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 89.36متر اموال غیرمنقول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254591/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-74-66متر-دارای-پارکینگ-11متر'> مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 74.66متر دارای پارکینگ 11متر  / مزایده, مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 74.66متر دارای پارکینگ 11متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254627/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-به-شماره-13587-فرعی-بخش-5-یزد'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی به شماره 13587 فرعی بخش 5 یزد / مزایده, مزایده ششدانگ پلاک ثبتی به شماره 13587 فرعی بخش 5 یزد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254638/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-عرصه-صد-و-ده-متر-نوبت-اول'>مزایده ششدانگ یکباب خانه عرصه صد و ده متر نوبت اول / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه عرصه صد و ده متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254653/مزایده-سه-دانگ-مشاع-از-پلاک-ثبتی-عرصه-198متر-نوبت-اول'>مزایده سه دانگ مشاع از پلاک ثبتی عرصه 198متر نوبت اول / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع از پلاک ثبتی عرصه 198متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254717/مزایده-پلاک-ثبتی-قطعه-دو-تفکیکی-مساحت-81-87متر'>مزایده پلاک ثبتی قطعه دو تفکیکی مساحت 81.87متر  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی قطعه دو تفکیکی مساحت 81.87متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254878/مزایده-تعداد-250-ورق-گچی-کناف'>مزایده تعداد 250 ورق گچی کناف / مزایده تعداد 250 ورق گچی کناف</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253748/مزایده-مبلمان--'>مزایده مبلمان ... / مزایده,مزایده مبلمان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253766/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-پراید'>مزایده یک دستگاه خودرو پراید  / مزایده, مزایده یک دستگاه خودرو پراید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253770/مزایده-تمامت-ششدانگ-منزل-مسکونی-عرصه-239-5متر'>مزایده تمامت ششدانگ منزل مسکونی عرصه 239.5متر / مزایده,مزایده تمامت ششدانگ منزل مسکونی عرصه 239.5متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253873/مزایده-فروش-خودروی-وانت-پیکان-مدل-96'>مزایده فروش خودروی وانت پیکان مدل 96 / مزایده, مزایده فروش خودروی وانت پیکان مدل 96</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253949/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-509-متر-نوبت-دوم'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 509 متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 509 متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254203/مزایده-یکباب-خانه-ویلایی-عرصه-215-متر-نوبت-اول'>مزایده یکباب خانه ویلایی عرصه 215 متر نوبت اول / مزایده,مزایده یکباب خانه ویلایی عرصه 215 متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254228/مزایده-فروش-الکتروگرافتی-و-دستگاه-تراش'>مزایده فروش الکتروگرافتی و دستگاه تراش  / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش الکتروگرافتی و دستگاه تراش </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254331/مزایده-آپارتمان-مسکونی-در-مجتمع-شش-واحدی-52-83متر'>مزایده آپارتمان مسکونی در مجتمع شش واحدی 52.83متر / مزایده,مزایده آپارتمان مسکونی در مجتمع شش واحدی 52.83متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254499/مزایده-ملک-مسکونی-مساحت-عرصه-729-61متر-نوبت-اول'>مزایده ملک مسکونی مساحت عرصه 729.61متر نوبت اول  / مزایده,مزایده ملک مسکونی مساحت عرصه 729.61متر نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254721/مزایده-سرامیک'>مزایده سرامیک / مزایده, مزایده سرامیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254757/مزایده-یکباب-منزل-مسکونی-مساحت-1560متر'>مزایده یکباب منزل مسکونی مساحت 1560متر  / مزایده,مزایده یکباب منزل مسکونی مساحت 1560متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254761/مزایده-پلاک-ثبتی-1190-فرعی-از-یک-اصلی'>مزایده پلاک ثبتی 1190 فرعی از یک اصلی / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 1190 فرعی از یک اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254768/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-به-شماره-13587-فرعی-از-13411-اصلی-مفروز-قطعه-یک'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی به شماره 13587 فرعی از 13411 اصلی مفروز قطعه یک / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی به شماره 13587 فرعی از 13411 اصلی مفروز قطعه یک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253675/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-طبقه-همکف-مساحت-140-84متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان طبقه همکف مساحت 140.84متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان طبقه همکف مساحت 140.84متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253736/مزایده-زمین-مساحت-600-متر-نوبت-اول'>مزایده زمین مساحت 600 متر نوبت اول / مزایده,مزایده زمین مساحت 600 متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253783/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-یکصد-و-بیست-و-شش-متر-و-نود-دسی-متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت یکصد و بیست و شش متر و نود دسی متر  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت یکصد و بیست و شش متر و نود دسی متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253815/مزایده-دو-دانگ-از-ششدانگ-ملک-عرصه-40-22متر'>مزایده دو دانگ از ششدانگ ملک عرصه 40.22متر / مزایده,مزایده دو دانگ از ششدانگ ملک عرصه 40.22متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253821/مزایده-پلاک-ثبتی-بخش-یک-بهبهان-نوبت-دوم'>مزایده پلاک ثبتی بخش یک بهبهان نوبت دوم / مزایده,مزایده پلاک ثبتی بخش یک بهبهان نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253906/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مسکونی-عرصه-148-51متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مسکونی عرصه 148.51متر  / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مسکونی عرصه 148.51متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253934/مزایده-یک-خط-تلفن-همراه'>مزایده یک خط تلفن همراه / مزایده, مزایده یک خط تلفن همراه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254077/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-قطعه-4-تفکیکی-مساحت-224-72متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان قطعه 4 تفکیکی مساحت 224.72متر / مزایده, مزایده ششدانگ آپارتمان قطعه 4 تفکیکی مساحت 224.72متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254083/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-224-72متر-قطعه-4-تفکیکی'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 224.72متر قطعه 4 تفکیکی / مزایده, مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 224.72متر قطعه 4 تفکیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254184/مزایده-پلاک-ثبتی-با-قدمت-ده-سال-اعیانی-95-16متر'>مزایده پلاک ثبتی با قدمت ده سال اعیانی 95.16متر  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی با قدمت ده سال اعیانی 95.16متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254289/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-133-10متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 133.10متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 133.10متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254339/مزایده-ششدانگ-یکباب-منزل-مساحت-223-متر'>مزایده ششدانگ یکباب منزل مساحت 223 متر  / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب منزل مساحت 223 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254368/مزایده-ملک-به-شماره-پلاک-641-فرعی-از-9968-نوبت-اول'>مزایده ملک به شماره پلاک 641 فرعی از 9968 نوبت اول / مزایده,مزایده ملک به شماره پلاک 641 فرعی از 9968 نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254442/مزایده-ملک-به-شماره-1977-فرعی-از-9922-نوبت-اول'>مزایده ملک به شماره 1977 فرعی از 9922 نوبت اول / مزایده,مزایده ملک به شماره 1977 فرعی از 9922 نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254495/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-بخش-شش-بوشهر'>مزایده ششدانگ آپارتمان بخش شش بوشهر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان بخش شش بوشهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254521/مزایده-سواری-پژو-405-نوبت-دوم'>مزایده سواری پژو 405 نوبت دوم  / مزایده سواری پژو 405 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254595/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-با-قدمت-دوازده-سال-88-50متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان با قدمت دوازده سال 88.50متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان با قدمت دوازده سال 88.50متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254713/مزایده-سهم-شرکت'>مزایده سهم شرکت / مزایده, مزایده سهم شرکت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254775/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-شماره-13587-فرعی-بخش-5-یزد'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی شماره 13587 فرعی بخش 5 یزد / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی شماره 13587 فرعی بخش 5 یزد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253662/مزایده-یک-دانگ-مشاع-از-ششدانگ-پلاک-ثبتی-مساحت-70-05متر'>مزایده یک دانگ مشاع از ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 70.05متر / مزایده,مزایده یک دانگ مشاع از ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 70.05متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253708/مزایده-منزل-مسکونی-مساحت-196-8متر-نوبت-دوم'>مزایده منزل مسکونی مساحت 196.8متر نوبت دوم / مزایده,مزایده منزل مسکونی مساحت 196.8متر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253710/مزایده-آپارتمان-طبقه-اول-مساحت-144-20متر'>مزایده آپارتمان طبقه اول مساحت 144.20متر  / مزایده,مزایده آپارتمان طبقه اول مساحت 144.20متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253759/مزایده-ملک-مساحت-6849-متر-نوبت-اول'>مزایده ملک مساحت 6849 متر نوبت اول / مزایده,مزایده ملک مساحت 6849 متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253786/مزایده-یک-قطعه-زمین-شالیزاری-مساحت-7010متر'>مزایده یک قطعه زمین شالیزاری مساحت 7010متر  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین شالیزاری مساحت 7010متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253857/مزایده-دو-واحد-آپارتمانی-قولنامه-ای-با-قدمت-ده-سال-نوبت-اول'>مزایده دو واحد آپارتمانی قولنامه ای با قدمت ده سال نوبت اول / مزایده,مزایده دو واحد آپارتمانی قولنامه ای با قدمت ده سال نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254292/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-طبقه-همکف-مساحت-105-34متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان طبقه همکف مساحت 105.34متر  / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان طبقه همکف مساحت 105.34متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254298/مزایده-عمارت-مسکونی-با-قدمت-12-سال'>مزایده عمارت مسکونی با قدمت 12 سال / مزایده,مزایده عمارت مسکونی با قدمت 12 سال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254327/مزایده-زمین-مساحت-عرصه-519-6متر-نوبت-اول'>مزایده زمین مساحت عرصه 519.6متر نوبت اول / مزایده,مزایده زمین مساحت عرصه 519.6متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254432/مزایده-تمامیت-ششدانگ-پلاک-ثبتی-زیربنای-صد-و-سی-متر'>مزایده تمامیت ششدانگ پلاک ثبتی زیربنای صد و سی متر / مزایده,مزایده تمامیت ششدانگ پلاک ثبتی زیربنای صد و سی متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254439/مزایده-ملک-به-شماره-پلاک-234-فرعی-بخش-15-فارس-نوبت-اول'>مزایده ملک به شماره پلاک 234 فرعی بخش 15 فارس نوبت اول / مزایده,مزایده ملک به شماره پلاک 234 فرعی بخش 15 فارس نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254650/مزایده-ششدانگ-زمین-بصورت-یکباب-خانه-مساحت-350متر'>مزایده ششدانگ زمین بصورت یکباب خانه مساحت 350متر  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین بصورت یکباب خانه مساحت 350متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254702/مزایده-ملک-مساحت-زمین-8843متر-نوبت-اول'>مزایده ملک مساحت زمین 8843متر نوبت اول / مزایده,مزایده ملک مساحت زمین 8843متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254770/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-به-شماره-13587-فرعی-زمین-نیمه-محصور'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی به شماره 13587 فرعی زمین نیمه محصور / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی به شماره 13587 فرعی زمین نیمه محصور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254887/مزایده-یک-دستگاه-پژو-پارس-مدل-1391'>مزایده یک دستگاه پژو پارس مدل 1391 / مزایده یک دستگاه پژو پارس مدل 1391</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253668/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-طبقه-اول-مساحت-87-79-متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان طبقه اول مساحت 87.79 متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان طبقه اول مساحت 87.79 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253681/مزایده-ملک-مساحت-اعیانی-83-72متر'>مزایده ملک مساحت اعیانی 83.72متر  / مزایده,مزایده ملک مساحت اعیانی 83.72متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253711/مزایده-فروش-شل-صفحه-حلقه-شده'>مزایده فروش شل صفحه حلقه شده / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش شل صفحه حلقه شده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253797/مزایده-ملک-مساحت-22000-متر-نوبت-اول'>مزایده ملک مساحت 22000 متر نوبت اول / مزایده,مزایده ملک مساحت 22000 متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253826/مزایده-یک-قطعه-محوطه-مشجر-ملک-مشاع-بخش-دو-قوچان'>مزایده یک قطعه محوطه مشجر ملک مشاع بخش دو قوچان / مزایده,مزایده یک قطعه محوطه مشجر ملک مشاع بخش دو قوچان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253874/مزایده-25-من-محلی-زمین-زعفران-تجدید'>مزایده 25 من محلی زمین زعفران تجدید / مزایده,مزایده 25 من محلی زمین زعفران تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254146/مزایده-کنسرو-لوبیا'>مزایده کنسرو لوبیا  / مزایده, مزایده  کنسرو لوبیا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254233/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-مساحت-135-50متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 135.50متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 135.50متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254279/مزایده-یک-دستگاه-سواری-سمند'>مزایده یک دستگاه سواری سمند  / آگهی مزایده, مزایده یک دستگاه سواری سمند </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254409/مزایده-آپارتمان-طبقه-اول-سمت-شرق-مجتمع-مسکونی-5-طبقه-8-واحدی'>مزایده آپارتمان طبقه اول سمت شرق مجتمع مسکونی 5 طبقه 8 واحدی / مزایده,مزایده آپارتمان طبقه اول سمت شرق مجتمع مسکونی 5 طبقه 8 واحدی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254449/مزایده-یک-واحد-منزل-مساحت-335-مترمربع'>مزایده یک واحد منزل مساحت 335 مترمربع / مزایده,مزایده یک واحد منزل مساحت 335 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254657/مزایده-طبقه-اول-ملک-مسکونی-به-پلاک-ثبتی-28-فرعی-نوبت-اول'>مزایده طبقه اول ملک مسکونی به پلاک ثبتی 28 فرعی نوبت اول / مزایده,مزایده طبقه اول ملک مسکونی به پلاک ثبتی 28 فرعی نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254710/مزایده-مقادیر-سنگ-ساختمانی'>مزایده مقادیر سنگ ساختمانی  / مزایده, مزایده مقادیر سنگ ساختمانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254712/مزایده-پلاک-ثبتی-369-فرعی-از-یک-اصلی-بخش-سه-ثبت-بابل'>مزایده پلاک ثبتی 369 فرعی از یک اصلی بخش سه ثبت بابل / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 369 فرعی از یک اصلی بخش سه ثبت بابل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254743/مزایده-پلاک-ثبتی-12-فرعی-از-4825-اصلی-بخش-چهار-اصفهان'>مزایده پلاک ثبتی 12 فرعی از 4825 اصلی بخش چهار اصفهان  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 12 فرعی از 4825 اصلی بخش چهار اصفهان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1255021/مزایده-فروش-تاکسی-سمند'>مزایده فروش تاکسی سمند  / مزایده ، مزایده فروش تاکسی سمند </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253762/مزایده-ابزار-آشپزخانه--'>مزایده ابزار آشپزخانه ... / مزایده,مزایده ابزار آشپزخانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253774/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-عرصه-57-06متر'>مزایده پلاک ثبتی مساحت عرصه 57.06متر / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت عرصه 57.06متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253787/مزایده-سهم'>مزایده سهم / مزایده,مزایده سهم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253982/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-216500-متر'>مزایده پلاک ثبتی مساحت 216500 متر  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت 216500 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254225/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-298-60متر'>مزایده پلاک ثبتی مساحت 298.60متر / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت 298.60متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254253/مزایده-تفکیک-زباله-از-مبدا'>مزایده تفکیک زباله از مبدا  / مزایده ، مزایده تفکیک زباله از مبدا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254277/مزایده-زمین-قطعه-دو-تفکیکی-شماره-پلاک-نه-فرعی-نوبت-اول'>مزایده زمین قطعه دو تفکیکی شماره پلاک نه فرعی نوبت اول  / مزایده,مزایده زمین قطعه دو تفکیکی شماره پلاک نه فرعی نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254716/مزایده-صد-دست-انواع-کت-و-شلوار-مردانه-تعداد-180-شلوار-لی-ترک-و-ایرانی'>مزایده صد دست انواع کت و شلوار مردانه، تعداد 180 شلوار لی ترک و ایرانی  / مزایده, مزایده صد دست انواع کت و شلوار مردانه، تعداد 180 شلوار لی ترک و ایرانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253673/مزایده-ششدانگ-ملک-مسکونی-با-قدمت-بالای-چهل-سال'>مزایده ششدانگ ملک مسکونی با قدمت بالای چهل سال / مزایده,مزایده ششدانگ ملک مسکونی با قدمت بالای چهل سال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253700/مزایده-فروش-یک-دستگاه-خودرو-سواری-سمند'>مزایده فروش یک دستگاه خودرو سواری سمند / مزایده,مزایده فروش یک دستگاه خودرو سواری سمند</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253746/مزایده-ششدانگ-ملک-مسکونی-ساختمانی-ویلایی-عرصه-96متر'>مزایده ششدانگ ملک مسکونی ساختمانی ویلایی عرصه 96متر  / مزایده,مزایده ششدانگ ملک مسکونی ساختمانی ویلایی عرصه 96متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253765/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-38672مترمربع-نوبت-اول'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 38672مترمربع نوبت اول / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 38672مترمربع نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253829/مزایده-پلاک-ثبتی-بخش-4-تبریز-نوبت-اول'>مزایده پلاک ثبتی بخش 4 تبریز نوبت اول  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی بخش 4 تبریز نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254011/مزایده-قطعه-زمینی-مساحت-882متر'>مزایده قطعه زمینی مساحت 882متر  / مزایده,مزایده قطعه زمینی مساحت 882متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254017/مزایده-واحد-مسکونی-مساحت-280-متر'>مزایده واحد مسکونی مساحت 280 متر / مزایده,مزایده واحد مسکونی مساحت 280 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254063/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-عرصه-45-متر'>مزایده پلاک ثبتی مساحت عرصه 45 متر  / مزایده, مزایده پلاک ثبتی مساحت عرصه 45 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254132/مزایده-دستگاه-اسپارک-دستگاه-فرز--'>مزایده دستگاه اسپارک، دستگاه فرز ... / مزایده, مزایده دستگاه اسپارک، دستگاه فرز ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254285/مزایده-آپارتمان-مساحت-عرصه-252-متر'>مزایده آپارتمان مساحت عرصه 252 متر / مزایده,مزایده آپارتمان مساحت عرصه 252 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254385/مزایده-آپارتمان-مسکونی-مساحت-117-88متر-نوبت-اول'>مزایده آپارتمان مسکونی مساحت 117.88متر نوبت اول  / مزایده,مزایده آپارتمان مسکونی مساحت 117.88متر نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1255022/مزایده-سه-دانگ-مشاع-از-پلاک-ثبتی-4580-فرعی-عرصه-173-50متر'>مزایده سه دانگ مشاع از پلاک ثبتی 4580 فرعی عرصه 173.50متر / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع از پلاک ثبتی 4580 فرعی عرصه 173.50متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253775/مزایده-اقلام-الکتروموتور-و-برق-صنعتی'>مزایده اقلام الکتروموتور و برق صنعتی / مزایده,مزایده اقلام الکتروموتور و برق صنعتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254075/مزایده-ششدانگ-باغ-مساحت-4833متر'>مزایده ششدانگ باغ مساحت 4833متر / مزایده, مزایده ششدانگ باغ مساحت 4833متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254194/مزایده-فروش-ملک-ششدانگ-زمین-مشتمل-بر-خانه-230متر'>مزایده فروش ملک ششدانگ زمین مشتمل بر خانه 230متر / مزایده,مزایده فروش ملک ششدانگ زمین مشتمل بر خانه 230متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254260/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-184-21متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 184.21متر  / مزایده, مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 184.21متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254212/مزایده-شش-دانگ-عرصه-و-اعیان-و--'>مزایده شش دانگ عرصه و اعیان و ... / مزایده , مزایده شش دانگ عرصه و اعیان و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254700/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-مدادی-ریو-مدل-1385'>مزایده یک دستگاه خودرو مدادی ریو مدل 1385 / مزایده, مزایده یک دستگاه خودرو مدادی ریو مدل 1385</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253844/مزایده-ششدانگ-منافع-عرصه-شامل-زمین-مساحت-5000-13متر'>مزایده ششدانگ منافع عرصه شامل زمین مساحت 5000.13متر / مزایده,مزایده ششدانگ منافع عرصه شامل زمین مساحت 5000.13متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253837/مزایده-ششدانگ-ملک-عرصه-شامل-10660-متر'>مزایده ششدانگ ملک عرصه شامل 10660 متر / مزایده,مزایده ششدانگ ملک عرصه شامل 10660 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253831/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-140-95متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 140.95متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 140.95متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253999/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-عرصه-120-00-متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی عرصه 120.00 متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی عرصه 120.00 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254181/مزایده-تجدید-اموال-ورشکسته-شامل-انتفاع-و-اعیان-ملک-کارخانه-قطعه-sh-54'>مزایده تجدید  اموال ورشکسته شامل انتفاع و اعیان ملک کارخانه قطعه sh-54 / مزایده تجدید  اموال ورشکسته شامل انتفاع و اعیان ملک کارخانه قطعه sh-54</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254403/مزایده-یک-ساختمان-دو-طبقه-تجاری-مسکونی-مساحت-18-متر'>مزایده یک ساختمان دو طبقه تجاری مسکونی مساحت 18 متر / مزایده,مزایده یک ساختمان دو طبقه تجاری مسکونی مساحت 18 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253995/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-عرصه-2165-78متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت عرصه 2165.78متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت عرصه 2165.78متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1254280/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-91-31متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 91.31متر  / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 91.31متر </a></li></ol>

مناقصات و مزایدات ...
ما را در سایت مناقصات و مزایدات دنبال می کنید

نویسنده : نوری بازدید : 6 تاريخ : پنجشنبه 22 آذر 1397 ساعت: 11:52

<ol><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252178/استعلام-دمبل-و-صفحه-وزنه'>استعلام دمبل و صفحه وزنه  / استعلام, استعلام دمبل و صفحه وزنه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252207/استعلام-هارد-و-لایسنس'>استعلام هارد و لایسنس / استعلام, هارد و لایسنس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252221/استعلام-خرید-50-سری-نیمکت-3-نفره-استیل-بانچی'>استعلام خرید 50 سری نیمکت 3 نفره استیل بانچی / استعلام,استعلام خرید 50 سری نیمکت 3 نفره استیل بانچی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252229/استعلام-یک-دستگاه-سرور'>استعلام یک دستگاه سرور / استعلام,استعلام یک دستگاه سرور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252240/استعلام-ساندویچ-پنل'>استعلام ساندویچ پنل  / استعلام, ساندویچ پنل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252246/استعلام-خرید-صندلی-چوبی-چنگالی--'>استعلام خرید صندلی چوبی چنگالی... / استعلام, استعلام خرید صندلی چوبی چنگالی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252253/استعلام-زونکن--'>استعلام زونکن ... / استعلام , استعلام زونکن ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252263/استعلام-کمد-بایگانی-رمزدار'>استعلام کمد بایگانی رمزدار / استعلام, کمد بایگانی رمزدار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252269/استعلام-ارتباطی-و-مخابراتی'>استعلام ارتباطی و مخابراتی / استعلام,استعلام ارتباطی و مخابراتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252270/استعلام-خدمات-دوخت-نصب-و-آویز-پرده--'>استعلام خدمات دوخت، نصب و آویز پرده... / استعلام, استعلام خدمات دوخت، نصب و آویز پرده...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252281/استعلام-برنج-دانه-بلند-هندی-21-کیسه-مشکی'>استعلام  برنج دانه بلند هندی 21 کیسه مشکی  / استعلام,  برنج دانه بلند هندی 21 کیسه مشکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252298/مناقصه-عملیات-نهالکاری--مراقبت-و-آبیاری-در-منطقه--نوبت-دوم'>مناقصه عملیات نهالکاری ، مراقبت و آبیاری در منطقه....نوبت دوم / مناقصه , مناقصه عملیات نهالکاری ، مراقبت و آبیاری در منطقه....نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252306/استعلام-خط-کشی--'>استعلام خط کشی ... / استعلام , استعلام خط کشی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252323/استعلام-دمبل-وزنه'>استعلام دمبل وزنه / استعلام,دمبل وزنه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252327/استعلام-قطعات-سخت-افزاری-سرور--'>استعلام قطعات سخت افزاری سرور... / استعلام, استعلام قطعات سخت افزاری سرور...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252335/استعلام-چاپگر'>استعلام چاپگر / استعلام,چاپگر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252337/استعلام-چاپگر-تک-کاره-با-نام-تجارتی-HP'>استعلام چاپگر تک کاره با نام تجارتی HP / استعلام, چاپگر تک کاره با نام تجارتی HP</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252341/استعلام-کپی---'>استعلام کپی .... / استعلام, استعلام کپی ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252346/استعلام-دستگاه-کپی-با-نام-تجارتی-شارپ'>استعلام دستگاه کپی با نام تجارتی شارپ / استعلام,استعلام دستگاه کپی با نام تجارتی شارپ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252347/استعلام-رایانه-همراه'>استعلام رایانه همراه / استعلام,رایانه همراه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252351/استعلام-اجاره-3-دستگاه-اتوبوس'>استعلام  اجاره 3 دستگاه اتوبوس  / استعلام,  اجاره 3 دستگاه اتوبوس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252388/استعلام-باطری-یو-پی-اس-سیلد-اسید'>استعلام باطری یو پی اس سیلد اسید / استعلام, استعلام باطری یو پی اس سیلد اسید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252395/استعلام-درب-سیستم-بایگانی-ریلی--'>استعلام درب سیستم بایگانی ریلی... / استعلام, استعلام درب سیستم بایگانی ریلی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252397/استعلام-چاپ-و-تکثیر'>استعلام چاپ و تکثیر / استعلام,چاپ و تکثیر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252407/استعلام-ژل-20-ten-دستگاه-نوار-مغزی-کارتن--'>استعلام ژل 20 ten دستگاه نوار مغزی کارتن ... / استعلام, استعلام ژل 20 ten دستگاه نوار مغزی کارتن ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252411/استعلام-تامین-ورق-و-قوطی-و-زد-و-کرکره-جهت-سوله'>استعلام تامین ورق و قوطی و زد و کرکره جهت سوله / استعلام, استعلام تامین ورق و قوطی و زد و کرکره جهت سوله</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252415/استعلام-تعمیرات-ساختمانی'>استعلام تعمیرات ساختمانی  / استعلام, تعمیرات ساختمانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252434/استعلام-پاکت-اختصاصی-مرکز-بهداشت'>استعلام پاکت اختصاصی مرکز بهداشت / استعلام,استعلام پاکت اختصاصی مرکز بهداشت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252453/استعلام-رایانه-با-متعلقات'>استعلام رایانه با متعلقات / استعلام,استعلام رایانه با متعلقات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252468/استعلام-پرده--'>استعلام پرده ... / استعلام, استعلام پرده ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252497/استعلام-پایه-های-استیج-سن-نمایش'>استعلام  پایه های استیج سن نمایش / استعلام, استعلام  پایه های استیج سن نمایش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252504/استعلام-تعمیرات-خوابگاه-و-سالن--'>استعلام تعمیرات خوابگاه و سالن... / استعلام, استعلام تعمیرات خوابگاه و سالن...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252508/استعلام-خرید-باطری-ماشین-آلات'>استعلام خرید باطری ماشین آلات / استعلام,خرید باطری ماشین آلات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252548/استعلام-روغن-نباتی'>استعلام روغن نباتی  / استعلام, روغن نباتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252566/استعلام-درخواست-خرید-کارتریج'>استعلام درخواست خرید کارتریج / استعلام,استعلام درخواست خرید کارتریج</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252590/استعلام-رنگ-آمیزی-بدنه--'>استعلام رنگ آمیزی بدنه... / استعلام, استعلام رنگ آمیزی بدنه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252599/مناقصه-اجرای-عملیات-خدمات-شهری'>مناقصه  اجرای عملیات خدمات شهری / آگهی مناقصه,مناقصه  اجرای عملیات خدمات شهری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252601/استعلام-رنگ-آمیزی-سقف-از-نوع-کنیتکس'>استعلام رنگ آمیزی سقف از نوع کنیتکس / استعلام,استعلام رنگ آمیزی سقف از نوع کنیتکس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252626/استعلام-عملیات-عمرانی'>استعلام عملیات عمرانی / استعلام,استعلام عملیات عمرانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252643/استعلام-درخواست-آژانس-جهت-ماموریت-درون-شهری-و-برون-شهری'>استعلام درخواست آژانس جهت ماموریت درون شهری و برون شهری / استعلام, استعلام درخواست آژانس جهت ماموریت درون شهری و برون شهری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252645/استعلام-کولرگازی-اسپلیت-دیواری'>استعلام کولرگازی اسپلیت دیواری  / استعلام, کولرگازی اسپلیت دیواری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252728/تجدید-مناقصه-نصب-1297-فقره-انشعاب-پلی-اتیلن-نوبت-دوم'>تجدید مناقصه نصب 1297 فقره انشعاب پلی اتیلن  نوبت دوم  / آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای, مناقصه نصب 1297 فقره انشعاب پلی اتیلن  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252758/استعلام-درخواست-ماشین-آژانس-جهت-انجام-ماموریت-های-اداری'>استعلام  درخواست ماشین آژانس جهت انجام ماموریت های اداری  / استعلام, درخواست ماشین آژانس جهت انجام ماموریت های اداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252762/استعلام-صندلی-چرم-مبله-پایه-فلزی'>استعلام صندلی چرم مبله پایه فلزی / استعلام,استعلام صندلی چرم مبله پایه فلزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252767/استعلام-برداشت-حمل-و-دفع-نخاله-و-پسماندهای-غیربهداشتی'>استعلام برداشت، حمل و دفع نخاله و پسماندهای غیربهداشتی / استعلام, برداشت، حمل و دفع نخاله و پسماندهای غیربهداشتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252781/مزایده-دستگاه-ترماسایکلر'>مزایده دستگاه ترماسایکلر  / مزایده , مزایده دستگاه ترماسایکلر  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252554/مزایده-یک-دستگاه-کامیون-کشنده-فائو'>مزایده یک دستگاه کامیون کشنده فائو  / مزایده, مزایده  یک دستگاه کامیون کشنده فائو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252734/مزایده--تعداد-10-راس-جوانه-500-کیلوگرم'>مزایده   تعداد 10 راس جوانه 500 کیلوگرم  / آگهی مزایده حضوری, مزایده   تعداد 10 راس جوانه 500 کیلوگرم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252979/مزایده-واگذاری-اجاره-ششدانگ-یک-قطعه-نخلستان'> مزایده واگذاری اجاره  ششدانگ یک قطعه نخلستان / خلاصه آگهی مزایده , مزایده واگذاری اجاره  ششدانگ یک قطعه نخلستان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252513/مزایده-آهن-آلات-ضایعاتی-و-اسقاطی'>مزایده آهن آلات ضایعاتی و اسقاطی  / مزایده آهن آلات ضایعاتی و اسقاطی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252738/مزایده-فروش-دوچرخه-ها-و-لوازم-جانبی-مازاد-نوبت-دوم'>مزایده فروش دوچرخه ها و لوازم جانبی مازاد نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی , مزایده فروش دوچرخه ها و لوازم جانبی مازاد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252828/مزایده-مخازن-بلا-استفاده-و-اقلام-مازاد'>مزایده مخازن بلا استفاده و اقلام مازاد / آگهی مزایده عمومی یک مرحله ای,مزایده مخازن بلا استفاده و اقلام مازاد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252933/مزایده-ملک-بصورت-دو-واحد-آپارتمان-شماره-سه-و-چهار-در-طبقه-چهارم'>مزایده ملک بصورت دو واحد آپارتمان شماره سه و چهار در طبقه چهارم / مزایده, مزایده ملک بصورت دو واحد آپارتمان شماره سه و چهار در طبقه چهارم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253032/مزایده-انواع-قالب-های-راکد-و-مستعمل'>مزایده انواع قالب های راکد و مستعمل / مزایده , مزایده انواع قالب های راکد و مستعمل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253283/مزایده-عمومی-فروش-خودروهای-مازاد'>مزایده عمومی فروش خودروهای مازاد  / مزایده عمومی, مزایده عمومی فروش خودروهای مازاد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252354/مزایده-اجاره-جهت-بهره-برداری-آموزشی-نوبت-دوم'>مزایده اجاره جهت بهره برداری آموزشی نوبت دوم  / ​آگهی مزایده,مزایده اجاره جهت بهره برداری آموزشی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252377/مزایده-واگذاری-مدیریت-بهره-وری-نهالستان'>مزایده واگذاری مدیریت بهره وری نهالستان / اگهی مزایده عمومی , مزایده واگذاری مدیریت بهره وری نهالستان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252450/مزایده-عمومی-فروش-تعداد-14-دستگاه-وسائط-نقلیه-مازاد'>مزایده عمومی فروش تعداد 14 دستگاه وسائط نقلیه مازاد  / آگهی مزایده عمومی, مزایده عمومی فروش تعداد 14 دستگاه وسائط نقلیه مازاد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252496/مزایده-15-تن-بذر-شوید'>مزایده 15 تن بذر شوید  / مزایده , مزایده 15 تن بذر شوید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252536/مزایده-فروش-اموال-و-املاک-تملیکی-و-مازاد-کاربری-تجاری-مسکونی-گاوداری-نوبت-دوم'>مزایده فروش اموال و املاک تملیکی و مازاد کاربری تجاری مسکونی گاوداری نوبت دوم  / مزایده , مزایده فروش اموال و املاک تملیکی و مازاد کاربری تجاری مسکونی گاوداری نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252582/مزایده-فروش-دستگاه-کشش-بزرگ-F13--'>مزایده فروش دستگاه کشش بزرگ F13.... / آگهی مزایده , مزایده فروش دستگاه کشش بزرگ F13....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252735/مزایده-واگذاری-آپارتمان-مسکونی-مساحت-95-52متر'>مزایده واگذاری آپارتمان مسکونی مساحت 95.52متر  / مزایده ,مزایده واگذاری آپارتمان مسکونی مساحت 95.52متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253062/تجدید-مزایده-اجاره-و-بکارگیری-شریک-سرمایه-گذار-دستگاه-سنگ-شکن-ـ-نوبت-دوم'>تجدید مزایده اجاره و بکارگیری شریک سرمایه گذار دستگاه سنگ شکن ـ نوبت دوم / آگهی تجدید مزایده عمومی,مزایده  اجاره و بکارگیری شریک سرمایه گذار دستگاه سنگ شکن ـ نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253274/مزایده-فروش-تعداد-9-راس-گاو-شیری'>مزایده فروش  تعداد 9 راس گاو شیری  / مزایده,  مزایده فروش  تعداد 9 راس گاو شیری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253474/مزایده-اجاره-پارکینگ-رسالت--نوبت-دوم'>مزایده اجاره پارکینگ رسالت  - نوبت دوم  / آگهی مزایده, مزایده اجاره پارکینگ رسالت  - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252576/مزایده-واگذاری-سالن-ورزشی--نوبت-دوم'>مزایده واگذاری سالن ورزشی - نوبت دوم  / مزایده , مزایده واگذاری سالن ورزشی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252623/مزایده-فروش-یک-دستگاه-منبع-آب-هوائی'>مزایده فروش یک دستگاه منبع آب هوائی / آگهی مزایده, مزایده فروش یک دستگاه منبع آب هوائی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252714/مزایده-اجاره-3-حلقه-چاه-با-اراضی-متعلقه'>مزایده اجاره 3 حلقه چاه با اراضی متعلقه  / آگهی مزایده , مزایده اجاره 3 حلقه چاه با اراضی متعلقه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252727/مزایده-فروش-ماشین-آلات-​مرحله-دوم'>مزایده فروش ماشین آلات ​مرحله دوم  / آگهی مزایده, مزایده فروش ماشین آلات ​مرحله دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252759/مزایده-فروش-تعدادی-از-قطعات-تجاری-کوی-ولیعصر-نوبت-دوم'>مزایده فروش تعدادی از قطعات تجاری کوی ولیعصر نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش تعدادی از قطعات تجاری کوی ولیعصر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252915/مزایده-اجاره-مهد-کودک'>مزایده اجاره مهد کودک  / مزایده اجاره مهد کودک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253052/مزایده-واگذاری-ساختمان-قدیمی-نوبت-اول-جاپ-دوم'>مزایده واگذاری ساختمان قدیمی نوبت اول جاپ دوم  / مزایده , مزایده واگذاری ساختمان قدیمی نوبت اول جاپ دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253078/آگهی-مزایده-ضایعات-آهن-آلات-ذوبی'>آگهی مزایده ضایعات آهن آلات ذوبی  / مزایده, مزایده  ضایعات شامل آهن آلات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253288/مزایده-فروش-پلاک-شماره-249-مساحت-555-50متر'>مزایده فروش پلاک شماره 249 مساحت 555.50متر  / مزایده,مزایده فروش پلاک شماره 249 مساحت 555.50متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253469/استعلام-واگذاری-محل-جهت-خدمات-تکثیر'>استعلام واگذاری محل جهت خدمات تکثیر / استعلام واگذاری محل جهت خدمات تکثیر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252472/مزایده-فروش-دو-دستگاه-حفاری-مدل-CS14-مجدد-نوبت-سوم'>مزایده فروش دو دستگاه حفاری مدل CS14 مجدد نوبت سوم / آگهی مزایده مجدد ، مزایده فروش دو دستگاه حفاری مدل CS14 مجدد نوبت سوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252525/مزایده-واگذاری-اقلام-ضایعاتی'>مزایده واگذاری اقلام ضایعاتی / مزایده, مزایده واگذاری اقلام ضایعاتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252692/فراخوان-مزایده-بهره-برداری-از-غرفه-های-میدان-میوه'>فراخوان مزایده بهره برداری از غرفه های میدان میوه  / فراخوان مزایده , فراخوان مزایده بهره برداری از غرفه های میدان میوه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252707/مزایده-باسکول'>مزایده باسکول  / اگهی مزایده , مزایده باسکول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252770/استعلام-قند--'>استعلام قند ... / استعلام , استعلام قند ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252776/استعلام-اجرای-آسفالت-و-زیرسازی--'>استعلام اجرای آسفالت و زیرسازی... / استعلام, استعلام اجرای آسفالت و زیرسازی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252778/استعلام-کارتریج--'>استعلام کارتریج ... / استعلام , استعلام کارتریج ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252793/استعلام-رنگ-آمیزی-دیوار-ساختمان-از-نوع-جوتن'>استعلام رنگ آمیزی دیوار ساختمان از نوع جوتن / استعلام,استعلام رنگ آمیزی دیوار ساختمان از نوع جوتن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252822/استعلام-بیمه-مسئولیت-مدنی--'>استعلام بیمه مسئولیت مدنی... / استعلام, استعلام بیمه مسئولیت مدنی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252840/مناقصه-ترابری-بیمارستان'>مناقصه ترابری بیمارستان / مناقصه ترابری بیمارستان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252888/استعلام-رابط-دیتالاگر-و-سنسور-ATM'>استعلام رابط دیتالاگر و سنسور ATM / استعلام,استعلام رابط دیتالاگر و سنسور ATM</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252895/استعلام-مرمت-چشمه-و-احداث-آبشخوار'>استعلام مرمت چشمه و احداث آبشخوار / استعلام, استعلام مرمت چشمه و احداث آبشخوار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252919/تجدید-مناقصه-خرید-کلید-اتوماتیک-و-کلید-مینیاتوری-و--'>تجدید مناقصه خرید کلید اتوماتیک و کلید مینیاتوری و ... / تجدید آگهی مناقصه عمومی ، تجدید مناقصه خرید کلید اتوماتیک و کلید مینیاتوری و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252975/استعلام-تامین-نیروی-انسانی'>استعلام تامین نیروی انسانی / استعلام,تامین نیروی انسانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252985/استعلام-نصب-علائم-ایمنی--'>استعلام نصب علائم ایمنی ... / استعلام , استعلام نصب علائم ایمنی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252994/تجدید-فراخوان-انجام-پروژه-سامانه-جامع-تحت-وب'>تجدید فراخوان  انجام پروژه سامانه جامع تحت وب  / تجدید فراخوان , تجدید فراخوان  انجام پروژه سامانه جامع تحت وب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253001/استعلام-جاروبرقی--'>استعلام جاروبرقی ... / استعلام , استعلام جاروبرقی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253007/استعلام-صندلی-کارمندی--میز-اداری-و--'>استعلام صندلی کارمندی ، میز اداری و ... / استعلام, صندلی کارمندی ، میز اداری و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253012/استعلام-هارد-اکسترنال-چاپگر-پرده-ویدیو-کنفرانس'>استعلام هارد اکسترنال چاپگر پرده ویدیو کنفرانس / استعلام, استعلام هارد اکسترنال چاپگر پرده ویدیو کنفرانس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253015/استعلام-سی-دی-خام-فینال-درجه-1'>استعلام سی دی خام فینال درجه 1 / استعلام, سی دی خام فینال درجه 1</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253018/استعلام-میکروفن-مشتی-بی-سیم-دستی-و-نمدی-بلندگو'>استعلام میکروفن مشتی بی سیم دستی و نمدی بلندگو  / استعلام , استعلام  میکروفن مشتی بی سیم دستی و نمدی بلندگو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253023/استعلام-اجاره-تراکتور'>استعلام اجاره تراکتور  / استعلام, استعلام اجاره تراکتور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253041/استعلام-دستمال-فقط-گلریز-و-کیسه-زباله'>استعلام دستمال فقط گلریز و کیسه زباله  / استعلام,استعلام دستمال فقط گلریز و کیسه زباله </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253074/مناقصه-خرید-یک-دستگاه-دیتا-پرژکتور'>مناقصه خرید یک دستگاه دیتا پرژکتور / مناقصه عمومی, مناقصه خرید یک دستگاه دیتا پرژکتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253083/استعلام-بیرینگها'>استعلام بیرینگها / استعلام , استعلام بیرینگها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253093/استعلام-محصولات-الکترونیکی--'>استعلام محصولات الکترونیکی... / استعلام, استعلام محصولات الکترونیکی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253094/استعلام-بازکردن-سیستم-صوت-و-تصویر--'>استعلام بازکردن سیستم صوت و تصویر ... / استعلام , استعلام بازکردن سیستم صوت و تصویر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253096/استعلام-بازکردن-سیستم-صوت-و-تصویری--'>استعلام بازکردن سیستم صوت و تصویری ... / استعلام , استعلام بازکردن سیستم صوت و تصویری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253107/استعلام-کولر-گازی-ایستاده-سرمایشی-و-گرمایشی--'>استعلام  کولر گازی ایستاده سرمایشی و گرمایشی .. / استعلام,استعلام  کولر گازی ایستاده سرمایشی و گرمایشی ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253124/استعلام-تجهیزات-و-وسایل-تحصیلی-و-اداری'>استعلام تجهیزات و وسایل تحصیلی و اداری / استعلام, استعلام تجهیزات و وسایل تحصیلی و اداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253125/استعلام-انجام-فعالیتهای-مشاوره-ای--'>استعلام انجام فعالیتهای مشاوره ای... / استعلام, استعلام انجام فعالیتهای مشاوره ای...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253139/استعلام-نان-لواش-دوار'>استعلام نان لواش دوار / استعلام,استعلام نان لواش دوار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253152/مناقصه-برآوردقیمت-اصلاح-نقشه-املاک'>مناقصه برآوردقیمت اصلاح نقشه املاک  / مناقصه برآوردقیمت اصلاح نقشه املاک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253175/استعلام-یو-پی-اس-10kvav'>استعلام  یو پی اس 10kvav / استعلام, یو پی اس 10kvav</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253178/استعلام-خرید-نرم-افزار-پرسنلی--'>استعلام خرید نرم افزار پرسنلی... / استعلام, خرید نرم افزار پرسنلی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253184/استعلام-یو-پی-اس-10kva'>استعلام یو پی اس 10kva / استعلام, یو پی اس 10kvav</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253213/استعلام-نصب-و-راه-اندازی-دستگاه-حضور-و-غیاب'>استعلام نصب و راه اندازی دستگاه حضور و غیاب / استعلام, استعلام نصب و راه اندازی دستگاه حضور و غیاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253241/استعلام-طبق-لیست-پیوست'>استعلام طبق لیست پیوست  / استعلام, طبق لیست پیوست</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253254/استعلام-چاپ'>استعلام چاپ / استعلام, چاپ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253257/استعلام-روغن-مایع-سرخ-کردنی--'>استعلام روغن مایع سرخ کردنی... / استعلام, استعلام روغن مایع سرخ کردنی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253266/استعلام-خرید-و-حمل-مصالح-آسفالتی'>استعلام خرید و حمل مصالح آسفالتی / استعلام,استعلام خرید و حمل مصالح آسفالتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253276/استعلام-رب-گوجه'>استعلام رب گوجه / استعلام, استعلام رب گوجه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253277/استعلام-رایانه-با-متعلقات--'>استعلام رایانه با متعلقات ... / استعلام, استعلام رایانه با متعلقات ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253336/استعلام-فعالیت-های-ابنیه--'>استعلام فعالیت های ابنیه ... / استعلام, استعلام فعالیت های ابنیه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253346/استعلام-تجهیزات-الکترونیکی-طبق-مشخصات-پیوست'>استعلام تجهیزات الکترونیکی طبق مشخصات پیوست / استعلام, استعلام تجهیزات الکترونیکی طبق مشخصات پیوست</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253358/استعلام-ساخت-اصلاح-انتقال-و-نصب-تابلوهای--'>استعلام ساخت اصلاح انتقال و نصب تابلوهای .. / استعلام, استعلام ساخت اصلاح انتقال و نصب تابلوهای ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253365/استعلام-خرید-و-ساخت-دکور-ام-دی-اف--'>استعلام خرید و ساخت دکور ام دی اف... / استعلام, استعلام خرید و ساخت دکور ام دی اف...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252937/آگهی-حراج-اجاره-محل-استقرار-دستگاه-کپی-و-بوفه--نوبت-دوم'>آگهی حراج اجاره محل استقرار دستگاه کپی و بوفه...نوبت دوم  / آگهی حراج, آگهی حراج اجاره محل استقرار دستگاه کپی و بوفه...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253019/مزایده-واگذاری-غرفه'>مزایده واگذاری غرفه / آگهی مزایده , مزایده واگذاری غرفه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253084/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-عرصه-250-متر-نوبت-اول'>مزایده پلاک ثبتی مساحت عرصه 250 متر نوبت اول / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت عرصه 250 متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253132/مزایده-فروش-یک-قطعه-پلاک-مسکونی-دویست-مترمربع-چاپ-دوم'>مزایده فروش یک قطعه پلاک مسکونی دویست مترمربع چاپ دوم  / مزایده ,مزایده فروش یک قطعه پلاک مسکونی دویست مترمربع چاپ دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253401/مزایده-واگذاری-محل-استقرار-وسایل-بازی-تجدید'>مزایده واگذاری محل استقرار وسایل بازی تجدید / آگهی تجدید مزایده عمومی , مزایده واگذاری محل استقرار وسایل بازی تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252249/مزایده-یک-دستگاه-مچی'>مزایده یک دستگاه مچی / مزایده, مزایده یک دستگاه مچی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252430/مزایده-یک-باب-غرفه-تجاری--تجدید--نوبت-دوم'>مزایده یک باب غرفه تجاری - تجدید - نوبت دوم  / تجدید مزایده , مزایده  یک باب غرفه تجاری - تجدید - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252572/فراخوان-مزایده-واگذاری-یک-قطعه-زمین'>فراخوان مزایده واگذاری یک قطعه زمین   / فراخوان مزایده، فراخوان مزایده واگذاری یک قطعه زمین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252689/مزایده-واگذاری-استیجاری-دو-ساله-سالن-ورزشی-(نوبت-دوم)'>مزایده واگذاری استیجاری دو ساله سالن ورزشی (نوبت دوم) / آگهی مزایده عمومی , مزایده واگذاری استیجاری دو ساله سالن ورزشی (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252718/مزایده-دو-خودرو'>مزایده  دو خودرو / مزایده, مزایده  دو خودرو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252829/مزایده-واگذاری-یک-باب-غرفه-تجاری-در-پایانه-بار'>مزایده واگذاری یک باب غرفه تجاری در پایانه بار / مزایده, مزایده واگذاری یک باب غرفه تجاری در پایانه بار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252936/مزایده-ملک-مساحت-عرصه-906-62-متر-نوبت-اول'>مزایده ملک مساحت عرصه 906.62 متر نوبت اول / مزایده, مزایده ملک مساحت عرصه 906.62 متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252943/مزایده-واگذاری-داروخانه-به-صورت-مشارکتی-نوبت-سوم'>مزایده واگذاری داروخانه به صورت مشارکتی- نوبت سوم  / اگهی مزایده , مزایده داروخانه به صورت مشارکتی - نوبت سوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252944/مزایده-فروش-تعدادی-از-املاک-کاربری-تجاری'>مزایده فروش تعدادی از املاک کاربری تجاری  / مزایده, مزایده فروش تعدادی از املاک کاربری تجاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253051/تجدید-مزایده-فروش-165-قلم-کالای-مازاد-موجودی-مستمر'>تجدید مزایده فروش 165 قلم کالای مازاد موجودی مستمر / تجدید آگهی مزایده, تجدید مزایده فروش 165 قلم کالای مازاد موجودی مستمر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253076/مزایده-عرضه-املاک-و-اراضی-نوبت-سوم'>مزایده عرضه املاک و اراضی نوبت سوم  / مزایده,مزایده عرضه املاک و اراضی نوبت سوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253080/مزایده-واگذاری-تعدادی-قطعه-زمین-از-اراضی-تحت-مالکیت-نوبت-سوم'>مزایده واگذاری تعدادی قطعه زمین از اراضی تحت مالکیت نوبت سوم / مزایده,مزایده واگذاری تعدادی قطعه زمین از اراضی تحت مالکیت نوبت سوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253138/مزایده-فروش-خودرو'>مزایده فروش خودرو  / مزایده, مزایده فروش خودرو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253165/مزایده-منزل-مسکونی-مساحت-سیصد-متر-نوبت-دوم'>مزایده منزل مسکونی مساحت سیصد متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده منزل مسکونی مساحت سیصد متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253246/تجدید-مزایده-واگذاری-جایگاه-CNG--نوبت-دوم'>تجدید مزایده واگذاری جایگاه CNG - نوبت دوم  / تجدید مزایده , مزایده واگذاری جایگاه CNG  - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253404/تجدید-مزایده-اجاره-ایستگاه-های-تاکسی--نوبت-دوم'>تجدید مزایده اجاره ایستگاه های تاکسی... نوبت دوم / آگهی تجدید مزایده , تجدید مزایده اجاره ایستگاه های تاکسی... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252461/مزایده-واگذاری-تعدادی-از-املاک-و-مستغلات--نوبت-دوم'>مزایده واگذاری تعدادی از املاک و مستغلات - نوبت دوم  / مزایده عمومی, مزایده واگذاری تعدادی از املاک و مستغلات  - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252749/مزایده-اجاره-راهبری-حدود-70-پارکینگ'>مزایده  اجاره راهبری حدود 70 پارکینگ / آگهی مزایده, مزایده  اجاره راهبری حدود 70 پارکینگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252863/حراج-حضوری-واگذاری-تعدادی-از-املاک-و-مستغلات-نوبت-دوم'>حراج حضوری واگذاری تعدادی از املاک و مستغلات نوبت دوم  / آگهی حراج عمومی ، حراج حضوری واگذاری تعدادی از املاک و مستغلات نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252946/مزایده-فروش-املاک-تملیکی-و-مازاد-بر-نیاز'>مزایده فروش املاک تملیکی و مازاد بر نیاز  / مزایده, مزایده فروش املاک تملیکی و مازاد بر نیاز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252962/مزایده-واگذاری-حفظ-و-نگهداری-کلیه-ابنیه-فنی--ساختمان-و-تاسیسات--نوبت-سوم-مرحله-اول'>مزایده واگذاری حفظ و نگهداری کلیه ابنیه فنی ، ساختمان و تاسیسات.. نوبت سوم مرحله اول  / آگهی مزایده عمومی ، مزایده واگذاری حفظ و نگهداری کلیه ابنیه فنی ، ساختمان و تاسیسات.. نوبت سوم مرحله اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253059/مزایده-اجاره-پایانه-مسافربری-مرحله-دوم--نوبت-دوم'>مزایده اجاره پایانه مسافربری مرحله دوم - نوبت دوم / مزایده عمومی , مزایده اجاره پایانه مسافربری مرحله دوم - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253265/مزایده-واگذاری-به-اجاره-ساختمان-بین-راهی-داخل-پارک--تجدید'>مزایده واگذاری به اجاره ساختمان بین راهی  داخل پارک - تجدید / آگهی تجدید مزایده,مزایده واگذاری به اجاره ساختمان بین راهی  داخل پارک - تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252173/مزایده-فروش-تشک-دو-نفره-بوفه-بزرگ'>مزایده فروش تشک دو نفره، بوفه بزرگ  / مزایده،مزایده فروش تشک دو نفره، بوفه بزرگ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252182/مزایده-آهن-آلات-اسقاطی'>مزایده آهن آلات اسقاطی  / مزایده عمومی, مزایده آهن آلات اسقاطی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252409/مزایده-فروش-املاک-مازاد-و-تملیکی-بصورت-نقد'>مزایده فروش املاک مازاد و تملیکی بصورت نقد  / مزایده,مزایده فروش املاک مازاد و تملیکی بصورت نقد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252420/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-BMV-مدل-2005-نقره-ای-متالیک'>مزایده یک دستگاه خودرو BMV  مدل 2005 نقره ای متالیک / مزایده, مزایده یک دستگاه خودرو BMV  مدل 2005 نقره ای متالیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252737/مزایده-مجموعه-کارخانه-سنگ-شکن-و-ماسه-شویی--'>مزایده مجموعه کارخانه سنگ شکن و ماسه شویی ... / مزایده ، مزایده مجموعه کارخانه سنگ شکن و ماسه شویی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253371/استعلام-کیسه-مخصوص-امحاء-زباله-عفونی'>استعلام کیسه مخصوص امحاء زباله عفونی / استعلام,استعلام کیسه مخصوص امحاء زباله عفونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253387/استعلام-هارد-اکسترنال-چاپگر-پرده-ویدیو-کنفرانس'>استعلام هارد اکسترنال، چاپگر، پرده ویدیو کنفرانس / استعلام, استعلام هارد اکسترنال، چاپگر، پرده ویدیو کنفرانس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253525/مناقصه-فشارسنج-لاگردار'>مناقصه فشارسنج لاگردار / مناقصه, مناقصه فشارسنج لاگردار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253532/استعلام-مبلمان--'>استعلام مبلمان ... / استعلام , استعلام مبلمان ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253534/استعلام-درب-چوبی-cnc-ملچ-با-کفبند-چوبی-همراه-با-نصب'>استعلام درب چوبی cnc ملچ با کفبند چوبی همراه با نصب / استعلام, استعلام درب چوبی cnc ملچ با کفبند چوبی همراه با نصب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253578/استعلام-اجرای-فیبر-نوری-پستهای-شادی--'>استعلام اجرای فیبر نوری پستهای شادی ... / استعلام, استعلام اجرای فیبر نوری پستهای شادی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253580/استعلام-اجرای-خاکبرداری-و-آرماتور-بندی-و-قالب-بندی-و-بتن-ریزی--'>استعلام اجرای خاکبرداری و آرماتور بندی و قالب بندی و بتن ریزی.... / استعلام, استعلام اجرای خاکبرداری و آرماتور بندی و قالب بندی و بتن ریزی....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253594/استعلام-هارد--'>استعلام هارد ... / استعلام , استعلام هارد ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253598/استعلام-نمایشگر-صنعتی-LED-سری-رومیزی'>استعلام نمایشگر صنعتی LED سری رومیزی  / استعلام, نمایشگر صنعتی LED سری رومیزی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253603/استعلام-کابل-افشان-1-5-3-خراسان-افشار-نژاد'>استعلام کابل افشان 1/5 *3 خراسان افشار نژاد / استعلام, استعلام کابل افشان 1/5 *3 خراسان افشار نژاد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253617/استعلام-طرح-آزمایشی-سنجش-سلامت--'>استعلام طرح آزمایشی سنجش سلامت ... / استعلام , استعلام طرح آزمایشی سنجش سلامت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253619/استعلام-لاستیک-بنز-پژو-و-سمند'>استعلام لاستیک بنز، پژو و سمند / استعلام, استعلام لاستیک بنز، پژو و سمند</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253625/استعلام-انکوباتور--'>استعلام انکوباتور ... / استعلام , استعلام انکوباتور ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252183/استعلام-حمل-آب--'>استعلام حمل آب ... / استعلام , استعلام حمل آب ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252184/تجدید-استعلام-حمل-آب-شرب-عشایر--'> تجدید استعلام حمل آب شرب عشایر ... / استعلام,  تجدید استعلام حمل آب شرب عشایر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252192/تجدید-استعلام-حمل-آب-شرب-عشایر---'> تجدید استعلام حمل آب شرب عشایر .... / استعلام,  تجدید استعلام حمل آب شرب عشایر ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252196/استعلام-راک--'>استعلام راک ... / استعلام, استعلام راک ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252198/استعلام-حمل-آب-شرب-عشایر'> استعلام حمل آب شرب عشایر / استعلام, حمل آب شرب عشایر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252205/استعلام-پرینتر--'>استعلام پرینتر ... / استعلام , استعلام پرینتر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252206/استعلام-تجدید-استعلام-حمل-آب-شرب-عشایر'>استعلام تجدید استعلام حمل آب شرب عشایر / استعلام,استعلام تجدید استعلام حمل آب شرب عشایر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252214/تجدید-استعلام-حمل-آب-شرب'>تجدید استعلام حمل آب شرب / تجدید استعلام, استعلام حمل آب شرب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252215/استعلام-حمل-آب--'>استعلام حمل آب ... / استعلام , استعلام حمل آب ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252227/استعلام-لوازم-کارگاهی--'>استعلام لوازم کارگاهی ... / استعلام , استعلام لوازم کارگاهی ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252241/استعلام-لوازم-الکترونیکی--'>استعلام لوازم الکترونیکی ... / استعلام , استعلام لوازم الکترونیکی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252248/استعلام-تابلو-برق-55-کیلووات'>استعلام تابلو برق 55 کیلووات  / استعلام, تابلو برق 55 کیلووات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252250/استعلام-پایانه-راه-دور--'>استعلام پایانه راه دور... / استعلام, استعلام پایانه راه دور...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252264/استعلام-دستمال-کاغذی--'>استعلام دستمال کاغذی ... / استعلام , استعلام دستمال کاغذی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252276/استعلام-چای--'>استعلام چای ... / استعلام , استعلام چای ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252303/استعلام-ظرف-یک-بار-مصرف-فوم-HP--'>استعلام ظرف یک بار مصرف فوم HP... / استعلام, استعلام ظرف یک بار مصرف فوم HP...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252308/استعلام-حمل-آب'>استعلام حمل آب / استعلام,حمل آب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252318/استعلام-حمل-آب-شرب-عشایر'>استعلام حمل آب شرب عشایر  / استعلام, حمل آب شرب عشایر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252324/استعلام-حمل-آب--'>استعلام حمل آب ... / استعلام , استعلام حمل آب ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252355/استعلام-نصب-تجهیزات-مکانیکی--'>استعلام نصب تجهیزات مکانیکی ... / استعلام , استعلام نصب تجهیزات مکانیکی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252374/استعلام-کولر-گازی'>استعلام کولر گازی / استعلام,کولر گازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252375/استعلام-دستگاه-حضور-غیاب-محصول-تولید-ایرانی'>استعلام  دستگاه حضور غیاب محصول تولید ایرانی  / استعلام, دستگاه حضور غیاب محصول تولید ایرانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252376/استعلام-ساخت-و-تولید-کلیپ--'>استعلام ساخت و تولید کلیپ ... / استعلام , استعلام ساخت و تولید کلیپ ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252393/استعلام-گوشت-خورشتی'>استعلام گوشت خورشتی  / استعلام, گوشت خورشتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252413/استعلام-درخواست-لوازم-مصرفی-ماشین-آلات-مکانیزه-و-درزین-ها'>استعلام درخواست لوازم مصرفی ماشین آلات مکانیزه و درزین ها / استعلام,استعلام درخواست لوازم مصرفی ماشین آلات مکانیزه و درزین ها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252414/استعلام-کیس-رایانه'>استعلام کیس رایانه / استعلام,استعلام کیس رایانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252422/استعلام-سرسوزن-ورید-نمره-21-رنگ-سبز---'>استعلام  سرسوزن ورید نمره 21 رنگ سبز  ... / استعلام, استعلام  سرسوزن ورید نمره 21 رنگ سبز  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252452/استعلام-خرید-لوازمات-ایمنی'>استعلام خرید لوازمات ایمنی  / استعلام, خرید لوازمات ایمنی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252476/استعلام-روغن-نباتی-مایع-سویا-حلب-فلزی'>استعلام روغن نباتی مایع سویا حلب فلزی / استعلام, استعلام روغن نباتی مایع سویا حلب فلزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252483/استعلام-روغن-حلب-مایع-16-کیلویی'>استعلام روغن حلب مایع 16 کیلویی / استعلام,استعلام روغن حلب مایع 16 کیلویی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252484/استعلام-جهت-it'>استعلام جهت it / استعلام, استعلام جهت it</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252511/استعلام-کتاب-کار-مدیریت-متوسطه-دوم'>استعلام کتاب کار مدیریت متوسطه دوم / استعلام, استعلام کتاب کار مدیریت متوسطه دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252521/استعلام-گوشت--'>استعلام گوشت ... / استعلام , استعلام گوشت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252830/مزایده-یک-دستگاه-سواری-پژو-پارس-مدل-1384'>مزایده یک دستگاه سواری پژو پارس مدل 1384 / مزایده, مزایده یک دستگاه سواری پژو پارس مدل 1384</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252917/مزایده-ملک-مساحت-صد-و-هفتاد-متر-نوبت-دوم'>مزایده ملک مساحت صد و هفتاد متر نوبت دوم  / مزایده, مزایده ملک مساحت صد و هفتاد متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252961/مزایده-فروش-4-قطعه-زمین-کاربری-مسکونی-تجاری-خدماتی'>مزایده فروش 4 قطعه زمین کاربری مسکونی تجاری خدماتی  / مزایده,مزایده فروش 4 قطعه زمین کاربری مسکونی تجاری خدماتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252981/مزایده-بازیافت-قطعات-بدنه-خودروی-سواری'>مزایده بازیافت قطعات بدنه خودروی سواری / مزایده, مزایده بازیافت قطعات بدنه خودروی سواری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252987/مزایده-اجاره-یک-قطعه-زمین-به-مساحت-5250-متر-مربع--مرحله-دوم'>مزایده اجاره یک قطعه زمین به مساحت 5250 متر مربع - مرحله دوم  / مزایده, مزایده اجاره یک قطعه زمین به مساحت 5250 متر مربع - مرحله دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253002/مزایده-مجتمع-فرهنگی-و-هنری-(نوبت-دوم)'>مزایده مجتمع فرهنگی و هنری  (نوبت دوم) / مزایده مجتمع فرهنگی و هنری (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253098/مزایده-1-975-سهم-از-یکصد-سهم-سهام-ششدانگ-پلاک-ثبتی'>مزایده 1.975 سهم از یکصد سهم سهام ششدانگ پلاک ثبتی / مزایده,مزایده 1.975 سهم از یکصد سهم سهام ششدانگ پلاک ثبتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253108/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-نه-فرعی-بخش-23-یزد-تجدید'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی نه فرعی بخش 23 یزد تجدید  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی نه فرعی بخش 23 یزد تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253198/مزایده-برداشت-محصولات-غیرچوبی'>مزایده برداشت محصولات غیرچوبی / مزایده, مزایده برداشت محصولات غیرچوبی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253200/مزایده-برداشت-محصولات-غیرچوبی'>مزایده برداشت محصولات غیرچوبی / مزایده ،مزایده برداشت محصولات غیرچوبی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253207/مزایده-برداشت-محصولات-غیرچوبی-منطقه-خروان'>مزایده برداشت محصولات غیرچوبی منطقه خروان  / مزایده ،مزایده برداشت محصولات غیرچوبی منطقه خروان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253212/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-سیصد-متر-بخش-چهار-شیراز'>مزایده پلاک ثبتی مساحت سیصد متر بخش چهار شیراز / مزایده, مزایده پلاک ثبتی مساحت سیصد متر بخش چهار شیراز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253215/مزایده-برداشت-محصولات-غیرچوبی'>مزایده برداشت محصولات غیرچوبی / مزایده ،مزایده برداشت محصولات غیرچوبی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253231/مزایده-فروش-اموال-اقساطی'>مزایده فروش اموال اقساطی / مزایده,مزایده فروش اموال اقساطی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253233/مزایده-برداشت-محصولات-غیرچوبی-منطقه--'>مزایده برداشت محصولات غیرچوبی منطقه... / مزایده, مزایده برداشت محصولات غیرچوبی منطقه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253244/مزایده-برداشت-محصولات-غیرچوبی-منطقه--'>مزایده برداشت محصولات غیرچوبی منطقه... / مزایده, مزایده برداشت محصولات غیرچوبی منطقه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253269/مزایده-برداشت-محصولات-غیرچوبی-منطقه--'>مزایده برداشت محصولات غیرچوبی منطقه... / مزایده, مزایده برداشت محصولات غیرچوبی منطقه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253320/مزایده-فروش-اموال-اقساطی'>مزایده فروش اموال اقساطی / مزایده,مزایده فروش اموال اقساطی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253433/مزایده-اجاره-دو-باب-مغازه--نوبت-دوم'>مزایده اجاره دو باب مغازه - نوبت دوم  / مزایده, مزایده اجاره دو باب مغازه - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253497/مزایده-تعداد-25-قطعه-زمین-زراعی-مقدار-17-7-هکتار'>مزایده تعداد 25 قطعه زمین زراعی مقدار 17.7 هکتار / مزایده,مزایده تعداد 25 قطعه زمین زراعی مقدار 17.7 هکتار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253546/مزایده-سه-پلاک-زمین--'>مزایده سه پلاک زمین ... / مزایده سه پلاک زمین ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252176/مزایده-عمومی-6307-12-مترمربع-سند-تک-برگ-کاربری-مسکونی'>مزایده عمومی 6307.12 مترمربع سند تک برگ کاربری مسکونی / مزایده,مزایده عمومی 6307.12 مترمربع سند تک برگ کاربری مسکونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252185/مزایده-عمومی-فروش-املاک-مازاد-بر-نیاز'>مزایده عمومی فروش املاک مازاد بر نیاز / مزایده,مزایده عمومی فروش املاک مازاد بر نیاز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252191/مزایده-بخشی-از-ضایعات-دوران-ساختمان-و-نصب-طرح-متانول-نوبت-دوم'>مزایده  بخشی از ضایعات دوران ساختمان و نصب طرح متانول نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی, مزایده  بخشی از ضایعات دوران ساختمان و نصب طرح متانول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252265/تجدید-مزایده-اجاره-واحدهای-تجاری-شهرداری-شهر--نوبت-دوم'>تجدید مزایده اجاره واحدهای تجاری شهرداری شهر....نوبت دوم  / تجدید مزایده , مزایده اجاره واحدهای تجاری شهرداری شهر....نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252268/مزایده-بهره-برداری-از-بخش-های-درمانی-و-پاراکلینیکی--مجدد'>مزایده بهره برداری از بخش های درمانی و پاراکلینیکی - مجدد  / آگهی مزایده عمومی, مزایده بهره برداری از بخش های درمانی و پاراکلینیکی - مجدد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252283/مزایده-بهره-برداری-از-بخش-های-درمانی-و-پاراکلینیکی'>مزایده بهره برداری از بخش های درمانی و پاراکلینیکی / آگهی مزایده عمومی, مزایده بهره برداری از بخش های درمانی و پاراکلینیکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252366/مزایده-فروش-تاور-کرین-بچینگ-و-سیلوی-سیمان'>مزایده فروش تاور کرین، بچینگ و سیلوی سیمان  / آگهی مزایده, مزایده فروش تاور کرین، بچینگ و سیلوی سیمان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252381/تجدید-مزایده-پیست-اسکیت-قیطریه'>تجدید مزایده پیست اسکیت قیطریه / تجدید مزایده، تجدید مزایده پیست اسکیت قیطریه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252492/مزایده-فروش-املاک-استان-ایلام'>مزایده فروش املاک استان ایلام  / مزایده,مزایده فروش املاک استان ایلام </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252501/مزایده-فروش-دو-دستگاه-خودروی-شاسی-بلند'>مزایده فروش دو دستگاه خودروی شاسی بلند  / آگهی مزایده, مزایده فروش دو دستگاه خودروی شاسی بلند </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252528/مزایده-واگذاری-تعداد-17-فقره-املاک-کاربری-مسکونی-دامداری-کشاورزی'>مزایده واگذاری تعداد 17 فقره املاک کاربری مسکونی دامداری کشاورزی  / مزایده,مزایده واگذاری تعداد 17 فقره املاک کاربری مسکونی دامداری کشاورزی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252563/مزایده-فروش-تعداد-3-پلاک-زمین-مسکونی'>مزایده فروش تعداد 3 پلاک زمین مسکونی  / مزایده ,مزایده فروش تعداد 3 پلاک زمین مسکونی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252671/مزایده-تزریق-پلاستیک'>مزایده تزریق پلاستیک  / اگهی مزایده , مزایده تزریق پلاستیک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252672/مزایده-سنگ-مرمریت-کرم'>مزایده سنگ مرمریت کرم  / مزایده, مزایده سنگ مرمریت کرم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252720/تجدید-مزایده-دو-قطعه-زمین-دارای-پروانه'>تجدید مزایده دو قطعه زمین دارای پروانه / تجدید مزایده دو قطعه زمین دارای پروانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252545/استعلام-آب-میوه-نکتار'>استعلام آب میوه نکتار / استعلام,استعلام آب میوه نکتار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252549/استعلام-نیاز-دارویی'>استعلام نیاز دارویی / استعلام,نیاز دارویی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252553/استعلام-چای--'>استعلام چای ... / استعلام , استعلام چای ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252558/استعلام-ویال-زولدرونیک-اسید-و--'>استعلام  ویال زولدرونیک اسید  و ... / استعلام,  ویال زولدرونیک اسید  و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252575/استعلام--قرص-رانیتیدین--ویال-مترونیدازول-و--'>استعلام   قرص رانیتیدین ، ویال مترونیدازول و ... / استعلام, قرص رانیتیدین ، ویال مترونیدازول و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252584/استعلام-کولرگازی-ایران-رادیاتور'>استعلام کولرگازی ایران رادیاتور / استعلام, کولرگازی ایران رادیاتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252591/استعلام-اعلام-نیاز-دارویی'>استعلام اعلام نیاز دارویی / استعلام,استعلام اعلام نیاز دارویی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252595/تجدید-مناقصه-انجام-خدمات-مهندسی-عملیات-پرتونگاری--نوبت-دوم'>تجدید مناقصه انجام خدمات مهندسی عملیات پرتونگاری... نوبت دوم / مناقصه عمومی, تجدید مناقصه انجام خدمات مهندسی عملیات پرتونگاری... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252605/استعلام-ویال-IVIG-5GR-و--'>استعلام ویال IVIG 5GR و ... / استعلام, ویال IVIG 5GR و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252609/مناقصه-واگذاری-خدمات-بهداشتی-و-درمانی-در-مراکز-خدمات-جامع-سلامت-شبانه-روزی-ـ-نوبت-دوم'>مناقصه واگذاری خدمات بهداشتی و درمانی در مراکز خدمات جامع سلامت شبانه روزی ـ نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه واگذاری خدمات بهداشتی و درمانی در مراکز خدمات جامع سلامت شبانه روزی ـ نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252615/استعلام-اعلام-نیاز-دارویی--'>استعلام اعلام نیاز دارویی ... / استعلام , استعلام اعلام نیاز دارویی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252619/استعلام-محلول-های-ضدعفونی-کننده-بیمارستانی'>استعلام محلول های ضدعفونی کننده بیمارستانی / استعلام,استعلام محلول های ضدعفونی کننده بیمارستانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252622/مناقصه-عملیات-لکه-گیری-معابر-سطح-شهر'>مناقصه عملیات لکه گیری معابر سطح شهر / آگهی مناقصه,مناقصه  اجرای عملیات خدمات شهری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252629/استعلام-تعمیر-و-راه-اندازی-فن-کوئل'>استعلام تعمیر و راه اندازی فن کوئل / استعلام,استعلام تعمیر و راه اندازی فن کوئل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252632/استعلام-لوله-فولادی-هیدرولیک'>استعلام لوله فولادی هیدرولیک / استعلام, استعلام لوله فولادی هیدرولیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252636/استعلام-ویال-دوسه-تاکسل-و--'>استعلام ویال دوسه تاکسل و ... / استعلام, ویال دوسه تاکسل و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252637/استعلام-دارو'>استعلام دارو / استعلام,دارو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252656/استعلام-شیر-اطمینان-دیگ-بخار'>استعلام شیر اطمینان دیگ بخار  / استعلام, شیر اطمینان دیگ بخار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252662/استعلام-پرده-زبرا-رنگ-روشن-کد-506-sam--505-sam-ابعاد-130-100'>استعلام  پرده زبرا رنگ روشن کد 506 sam ، 505 sam ابعاد 130*100  / استعلام, استعلام  پرده زبرا رنگ روشن کد 506 sam ، 505 sam ابعاد 130*100 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252663/استعلام-نیاز-دارویی--'>استعلام نیاز دارویی.... / استعلام, استعلام نیاز دارویی....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252677/استعلام-خرید-لایسنس-آنتی-ویروس-250-کاربره--'>استعلام خرید لایسنس آنتی ویروس 250 کاربره  .. / استعلام, استعلام خرید لایسنس آنتی ویروس 250 کاربره  ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252679/استعلام-قند--'>استعلام قند ... / استعلام, استعلام قند ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252693/استعلام-فعالیتهای-خدماتی-مراقب-و-نگهداری-فضای-سبز--'>استعلام فعالیتهای خدماتی مراقب و نگهداری فضای سبز... / استعلام, استعلام فعالیتهای خدماتی مراقب و نگهداری فضای سبز...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252748/استعلام-میز-کنفرانس-8-نفره'>استعلام میز کنفرانس 8 نفره  / استعلام, میز کنفرانس 8 نفره </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252761/استعلام-فتوکپی--'>استعلام فتوکپی ... / استعلام , استعلام فتوکپی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252769/استعلام-نگهداری-و-پشتیبانی-از-ردیاب-های-ماشین-آلات-(gps)'>استعلام نگهداری و پشتیبانی از ردیاب های ماشین آلات (gps) / استعلام, نگهداری و پشتیبانی از ردیاب های ماشین آلات (gps)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252774/استعلام-مرغ--'>استعلام مرغ ... / استعلام, استعلام مرغ ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252779/استعلام-تعدادی-قطعات-سخت-افزاری'>استعلام تعدادی قطعات سخت افزاری / استعلام,تعدادی قطعات سخت افزاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252783/استعلام-بیمه-حوادث-و-اتش-سوزی-ساختمانهای-پزشکی--'>استعلام بیمه حوادث و اتش سوزی ساختمانهای پزشکی .. / استعلام, استعلام بیمه حوادث و اتش سوزی ساختمانهای پزشکی ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252786/استعلام-شیر-پاکتی-کم-چرب-1-لیتری'>استعلام شیر پاکتی کم چرب 1 لیتری / استعلام,استعلام شیر پاکتی کم چرب 1 لیتری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252804/استعلام-شیشه-رومیزی'>استعلام شیشه رومیزی / استعلام,شیشه رومیزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252809/استعلام-شیر-دستی-رزوهای'>استعلام شیر دستی رزوهای / استعلام, استعلام شیر دستی رزوهای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252810/استعلام-نیاز-دارویی--'>استعلام نیاز دارویی.... / استعلام, استعلام نیاز دارویی....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252814/استعلام-اعلام-نیاز-دارویی'>استعلام اعلام نیاز دارویی / استعلام, اعلام نیاز دارویی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252875/استعلام-باطری'>استعلام باطری / استعلام,باطری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252880/استعلام-اعلام-نیاز-دارویی'>استعلام اعلام نیاز دارویی / استعلام,استعلام اعلام نیاز دارویی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252882/استعلام-دستگاه-فتوکپی'>استعلام دستگاه فتوکپی  / استعلام, دستگاه فتوکپی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252884/استعلام-کپسول'>استعلام کپسول / استعلام,کپسول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252900/استعلام-کنتر-cvp-مارک-آرو'>استعلام کنتر cvp مارک آرو / استعلام, کنتر cvp مارک آرو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252903/استعلام-اغذیه'>استعلام اغذیه  / استعلام, اغذیه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252913/استعلام-شیرفلکه-2-اینچ-برنجی'>استعلام شیرفلکه 2 اینچ برنجی  / استعلام, شیرفلکه 2 اینچ برنجی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252916/استعلام-پمپ-زمینی-و-بوستر-پمپ-آتش-نشانی--'>استعلام پمپ زمینی و بوستر پمپ آتش نشانی... / استعلام, استعلام پمپ زمینی و بوستر پمپ آتش نشانی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252918/استعلام-ظروف-یکبار-مصرف--'>استعلام ظروف یکبار مصرف... / استعلام, استعلام ظروف یکبار مصرف...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252924/استعلام-ست-لترال'>استعلام ست لترال / استعلام,استعلام ست لترال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252927/استعلام-ست-ابزار-اکارتور-کاسپار-کمری-و--'>استعلام ست ابزار اکارتور کاسپار کمری و ... / استعلام, ست ابزار اکارتور کاسپار کمری و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252742/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-سمند-مدل-1382-نوبت-دوم'>مزایده یک دستگاه خودرو سمند مدل 1382 نوبت دوم / مزایده , مزایده یک دستگاه خودرو سمند مدل 1382 نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252756/مزایده-اجاره-فضاهای-اداره-آموزش-و-پرورش'>مزایده اجاره فضاهای اداره آموزش و پرورش  / مزایده , مزایده اجاره فضاهای اداره آموزش و پرورش </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252785/مزایده-فروش-املاک-مازاد-بانک-سپه-و-معدن'>مزایده فروش املاک مازاد بانک سپه و معدن  / مزایده,مزایده فروش املاک مازاد بانک سپه و معدن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252815/مزایده-فروش-یک-قطعه-زمین-مساحت-153-متر'>مزایده فروش یک قطعه زمین مساحت 153 متر  / مزایده,مزایده فروش یک قطعه زمین مساحت 153 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252818/مزایده-یک-دستگاه-سواری-پژو-پارس'>مزایده یک دستگاه سواری پژو پارس / مزایده, مزایده یک دستگاه سواری پژو پارس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252834/مزایده-ملک-بخش-نه-تبریز-مال-مشاعی'>مزایده ملک بخش نه تبریز مال مشاعی / مزایده,مزایده ملک بخش نه تبریز مال مشاعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252865/مزایده-فروش-خودرو-سواری-پژو-405-سواری-هیوندا'>مزایده فروش خودرو سواری پژو 405، سواری هیوندا  / مزایده, مزایده فروش خودرو سواری پژو 405، سواری هیوندا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252899/مزایده-فروش-یکدستگاه-مودر-چینی-مستعمل-نوبت-دوم'>مزایده فروش یکدستگاه مودر چینی مستعمل نوبت دوم  / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش یکدستگاه مودر چینی مستعمل نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253148/مزایده-فروش-اراضی-تجاری-نوبت-دوم-97-5-15'>مزایده فروش اراضی تجاری نوبت دوم 97.5.15 / مزایده,مزایده فروش اراضی تجاری نوبت دوم 97.5.15</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253205/مزایده-عمومی-فروش-اراضی-تجاری-به-تعداد-شش-قطعه'> مزایده عمومی فروش اراضی تجاری به تعداد شش قطعه  / مزایده, مزایده عمومی فروش اراضی تجاری به تعداد شش قطعه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253218/مزایده-فروش-اموال-اسقاطی--'>مزایده فروش اموال اسقاطی... / مزایده فروش اموال اسقاطی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253236/مزایده-چدن'>مزایده چدن / مزایده, مزایده چدن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253239/مزایده-فروش-املاک-شامل-واحد-تجاری-زمین-دفترکار-آپارتمان'>مزایده فروش املاک شامل واحد تجاری.زمین .دفترکار.آپارتمان  / مزایده,مزایده فروش املاک شامل واحد تجاری.زمین .دفترکار.آپارتمان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253252/مزایده-فروش-تعدادی-آپارتمان-مازاد-بر-نیاز-از-مجموعه-238-واحدی'>مزایده فروش تعدادی آپارتمان مازاد بر نیاز از مجموعه 238 واحدی / مزایده,مزایده فروش تعدادی آپارتمان مازاد بر نیاز از مجموعه 238 واحدی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253270/مزایده-فروش-تعداد-5-پلاک-زمین'>مزایده فروش تعداد 5 پلاک زمین  / مزایده,مزایده فروش تعداد 5 پلاک زمین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253292/مزایده-فروش-زمین-به-تعداد-8-قطعه-کاربری-مسکونی'>مزایده فروش زمین به تعداد 8 قطعه کاربری مسکونی  / مزایده,مزایده فروش زمین به تعداد 8 قطعه کاربری مسکونی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253362/مزایده-تملک-اعیان-زمین-واحدهای-تجاری-و-مسکونی-نوبت-دوم'>مزایده تملک اعیان زمین .واحدهای تجاری و مسکونی نوبت دوم  / مزایده,مزایده تملک اعیان زمین .واحدهای تجاری و مسکونی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253379/مزایده-فروش-تعداد-سه-دستگاه-از-خودروهای-مازاد'>مزایده فروش تعداد سه دستگاه از خودروهای مازاد / آگهی مزایده, مزایده فروش تعداد سه دستگاه از خودروهای مازاد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253451/مزایده-فروش-یک-قطعه-زمین-مسکونی-مساحت-159-37متر-نوبت-دوم'>مزایده فروش یک قطعه زمین مسکونی مساحت 159.37متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش یک قطعه زمین مسکونی مساحت 159.37متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253563/مزایده-فروش-آهن-آلات-و-انواع-پلاستیک'>مزایده فروش آهن آلات و انواع پلاستیک / مزایده فروش آهن آلات و انواع پلاستیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253649/آگهی-فراخوان-واگذاری-مجوز-احداث-مرکز-معاینه-فنی-خودرو'>آگهی فراخوان واگذاری مجوز احداث مرکز معاینه فنی خودرو / آگهی فراخوان , فراخوان واگذاری مجوز احداث مرکز معاینه فنی خودرو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252813/تجدید-مزایده-تعدادی-خودرو-اسقاطی'>تجدید مزایده تعدادی خودرو اسقاطی  / آگهی تجدید مزایده عمومی, تجدید مزایده تعدادی خودرو اسقاطی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252197/مزایده-زمین-دارای-5-قطعه-نوبت-اول'>مزایده زمین دارای 5 قطعه نوبت اول  / مزایده,مزایده زمین دارای 5 قطعه نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252213/مزایده-پلاک-ثبتی-با-زیربنای-115-15متر-نوبت-اول'>مزایده پلاک ثبتی با زیربنای 115.15متر نوبت اول / مزایده,مزایده پلاک ثبتی با زیربنای 115.15متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252259/مزایده-اسپلیت'>مزایده اسپلیت / مزایده, مزایده اسپلیت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252334/مزایده-آپارتمان-مساحت-234-متر-و-12-دسیمتر-قطعه-دوم-تفکیکی'>مزایده آپارتمان مساحت 234 متر و 12 دسیمتر قطعه دوم تفکیکی / مزایده,مزایده آپارتمان مساحت 234 متر و 12 دسیمتر قطعه دوم تفکیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252401/مزایده-بهره-برداری-از-10سازه-تبلیغاتی-سطح-شهر'>مزایده بهره برداری از 10سازه تبلیغاتی سطح شهر / آگهی مزایده, مزایده بهره برداری از 10سازه تبلیغاتی سطح شهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252485/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-سیصد-متر-نوبت-اول'>مزایده یک قطعه زمین مساحت سیصد متر نوبت اول / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت سیصد متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252507/تجدید-مزایده-فروش-3-دستگاه-خودروی-آمبولانس--نوبت-دوم'>تجدید مزایده فروش 3 دستگاه خودروی آمبولانس... نوبت دوم / آگهی تجدید مزایده عمومی,مناقصه  فروش 3 دستگاه خودروی آمبولانس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252523/مزایده-واگذاری-1000-تن-پسماند-نسوز'>مزایده واگذاری 1000 تن پسماند نسوز / اگهی مزایده , مزایده واگذاری 1000 تن پسماند نسوز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252524/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-سواری-رانا'>مزایده یک دستگاه خودروی سواری رانا  / مزایده,مزایده خودروی سواری رانا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252543/مزایده-اموال-غیرمنقول-شامل-5-قطعه-پلاک-ثبتی-کاربری-مسکونی-تجاری'>مزایده اموال غیرمنقول شامل 5 قطعه پلاک ثبتی کاربری مسکونی تجاری / مزایده ,مزایده اموال غیرمنقول شامل 5 قطعه پلاک ثبتی کاربری مسکونی تجاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252569/مزایده-فروش-آپارتمان-مسکونی-مساحت-176-71متر'>مزایده فروش آپارتمان مسکونی مساحت 176.71متر  / مزایده ,مزایده فروش آپارتمان مسکونی مساحت 176.71متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252710/مزایده-یک-دستگاه-مونتاژ-قطعات-الکترونیک-و--'>مزایده یک دستگاه مونتاژ قطعات الکترونیک و... / مزایده , مزایده یک دستگاه مونتاژ قطعات الکترونیک و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252931/استعلام-ملزومات-مصرفی-دوره-آموزشی-پودمانی'>استعلام ملزومات مصرفی دوره آموزشی پودمانی  / استعلام,استعلام ملزومات مصرفی دوره آموزشی پودمانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252934/استعلام-تجهیزات-آزمایشگاهی--'>استعلام تجهیزات آزمایشگاهی ... / استعلام , استعلام تجهیزات آزمایشگاهی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252968/استعلام-گوشت-بدون-استخوان'>استعلام گوشت بدون استخوان / استعلام,استعلام گوشت بدون استخوان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252971/استعلام-رنگ-و-ابزار-یراق-رنگ-کاری--'>استعلام رنگ و ابزار یراق رنگ کاری.... / استعلام, استعلام رنگ و ابزار یراق رنگ کاری....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252982/استعلام-انجام-عملیات-خاکبرداری-و-خاکریزی-و--'>استعلام انجام عملیات خاکبرداری و خاکریزی و... / استعلام, استعلام انجام عملیات خاکبرداری و خاکریزی و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252990/استعلام-تهیه-کاغذ---'>استعلام تهیه کاغذ .... / استعلام, استعلام تهیه کاغذ ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252995/استعلام-ترمومتر-دهانی-جیوه-ای'>استعلام ترمومتر دهانی جیوه ای  / استعلام, ترمومتر دهانی جیوه ای </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253006/استعلام-لوازم-تاسیساتی'>استعلام لوازم تاسیساتی  / استعلام, لوازم تاسیساتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253009/استعلام-چاپ-پاکت-نامه'>استعلام چاپ پاکت نامه / استعلام,استعلام چاپ پاکت نامه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253013/استعلام-لوله-فولادی'>استعلام لوله فولادی / استعلام,استعلام لوله فولادی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253016/استعلام-الکتروموتور'>استعلام الکتروموتور  / استعلام, الکتروموتور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253022/استعلام-کالیبراسیون-تجهیزات-پزشکی'>استعلام کالیبراسیون تجهیزات پزشکی / استعلام,استعلام کالیبراسیون تجهیزات پزشکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253024/استعلام-اغذیه'>استعلام اغذیه / استعلام,اغذیه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253033/استعلام-یک-دستگاه-یخچال-12-فوت-ایرانی--'>استعلام یک دستگاه یخچال 12 فوت ایرانی... / استعلام, استعلام یک دستگاه یخچال 12 فوت ایرانی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253036/استعلام-خبرنامه-الکترونیک-نسخه-0-و-11'>استعلام خبرنامه الکترونیک، نسخه 0 و 11 / استعلام, خبرنامه الکترونیک، نسخه 0 و 11</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253037/استعلام-سفره-یکبار-مصرف'>استعلام سفره یکبار مصرف / استعلام, استعلام سفره یکبار مصرف</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253045/استعلام-لیوان-مقوایی-کره-ای-220cc'>استعلام لیوان مقوایی کره ای 220cc  / استعلام, لیوان مقوایی کره ای 220cc </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253046/استعلام-کولر-گازی-ال-جی-24-هزار-یک-دستگاه-مبلغ-بدون-ارزش-افزوده'>استعلام  کولر گازی ال جی 24 هزار یک دستگاه  مبلغ بدون ارزش افزوده / استعلام, استعلام  کولر گازی ال جی 24 هزار یک دستگاه  مبلغ بدون ارزش افزوده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253110/استعلام-پایه--'>استعلام پایه ... / استعلام ,استعلام پایه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253112/استعلام-برپایی-30-غرفه-در-فضای-باز-نمایشگاهی'>استعلام برپایی 30 غرفه در فضای باز نمایشگاهی / استعلام, استعلام برپایی 30 غرفه در فضای باز نمایشگاهی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253118/استعلام-قنداق-پیچ-100-100--5000-عدد--'>استعلام  قنداق پیچ 100*100   5000 عدد .. / استعلام, استعلام  قنداق پیچ 100*100   5000 عدد ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253120/استعلام-لیتیوم-روغن-وکیوم-و--'>استعلام لیتیوم، روغن وکیوم و ... / استعلام, استعلام لیتیوم، روغن وکیوم و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253126/استعلام-کمک-آموزشی-box--'>استعلام کمک آموزشی box ... / استعلام , استعلام کمک آموزشی box ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253127/استعلام-موتور-برق-دیزلی-5-کیلو-وات-تک-فاز'>استعلام موتور برق دیزلی 5 کیلو وات تک فاز / استعلام,استعلام موتور برق دیزلی 5 کیلو وات تک فاز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253137/استعلام-خرید-باطری-خشک'>استعلام خرید باطری خشک / استعلام, استعلام خرید باطری خشک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253141/استعلام-کیف-اجلاس-O2--'>استعلام کیف اجلاس O2 ... / استعلام , استعلام کیف اجلاس O2 ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253204/استعلام-روغن-نباتی-مایع-خوراکی--'>استعلام روغن نباتی مایع خوراکی... / استعلام, استعلام روغن نباتی مایع خوراکی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253220/استعلام-تجهیزات-تلفن'>استعلام  تجهیزات تلفن   / استعلام, تجهیزات تلفن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253222/استعلام-کاغذ-A4'>استعلام کاغذ A4  / استعلام, کاغذ A4 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253237/استعلام-ماست-تکنفره-موردنیاز-است--'>استعلام ماست تکنفره موردنیاز است .. / استعلام,استعلام ماست تکنفره موردنیاز است ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253262/استعلام-بالن-بکری'>استعلام بالن بکری  / استعلام, بالن بکری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253268/استعلام-قند-خرد-شده-کیسه-10-kg--'>استعلام  قند خرد شده کیسه 10 kg  .. / استعلام, استعلام  قند خرد شده کیسه 10 kg  ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253287/استعلام-لوله-ونتیلاتور-بزرگسال'>استعلام  لوله ونتیلاتور بزرگسال / استعلام, استعلام  لوله ونتیلاتور بزرگسال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253290/استعلام-تایر-و-تیوب-کامل-ایرانی'>استعلام تایر و تیوب کامل ایرانی / استعلام, تایر و تیوب کامل ایرانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253295/استعلام-حفاری-و-حمل'>استعلام حفاری و حمل / استعلام, استعلام حفاری و حمل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253305/استعلام-کارت-گرافیک--'>استعلام کارت گرافیک ... / استعلام , استعلام کارت گرافیک ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253306/استعلام-پنیر-تک-نفره-و-کره-10-گرمی-و-100-گرمی'>استعلام پنیر تک نفره و کره 10 گرمی و 100 گرمی / استعلام, پنیر تک نفره و کره 10 گرمی و 100 گرمی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253319/استعلام-شیر-یک-طرفه-سوپاپی'>استعلام شیر یک طرفه سوپاپی / استعلام, شیر یک طرفه سوپاپی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253322/استعلام-logitech-group-video-conferencing--'>استعلام logitech group video conferencing ... / استعلام , استعلام logitech group video conferencing ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253324/استعلام-مطابق-پیوست'>استعلام  مطابق پیوست  / استعلام, کالای ورزشی مطابق با لیست پیوست</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253325/استعلام-تحلیل-و-آزمایش-فنی'>استعلام تحلیل و آزمایش فنی  / استعلام, تحلیل و آزمایش فنی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253330/استعلام-شیر-پاستوریزه-تک-نفره'>استعلام شیر پاستوریزه تک نفره / استعلام, شیر پاستوریزه تک نفره</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253333/استعلام-سرنگ--'>استعلام سرنگ ... / استعلام , استعلام سرنگ ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253341/استعلام-میز-کارشناسی-صندلی-گردان-و--'>استعلام میز کارشناسی، صندلی گردان و ... / استعلام, استعلام میز کارشناسی، صندلی گردان و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253345/استعلام-دستکش--'>استعلام دستکش ... / استعلام , استعلام دستکش ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253352/استعلام-قطعات-رایانه'>استعلام قطعات رایانه  / استعلام, قطعات رایانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252736/مزایده-یک-دستگاه-سواری-استیشن-کاروان'>مزایده یک دستگاه سواری استیشن کاروان  / مزایده, مزایده یک دستگاه سواری استیشن کاروان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252799/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-طبقه-دوم-مساحت-199-41متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان طبقه دوم مساحت 199.41متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان طبقه دوم مساحت 199.41متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252824/مزایده-دستگاه-تراش-مستعمل-روسی--'>مزایده دستگاه تراش مستعمل روسی... / مزایده , مزایده دستگاه تراش مستعمل روسی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252831/مزایده-ششدانگ-خانه-و-محوطه-مساحت-230-متر'>مزایده ششدانگ خانه و محوطه مساحت 230 متر / مزایده,مزایده ششدانگ خانه و محوطه مساحت 230 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252867/مزایده-فروش-ماشین-آلات-خط-تولید-کفش'>مزایده فروش ماشین آلات خط تولید کفش / مزایده فروش ماشین آلات خط تولید کفش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252872/مزایده-فروش-تجهیزات-رایانه-ای-مستهلک'>مزایده فروش تجهیزات رایانه ای مستهلک / مزایده فروش تجهیزات رایانه ای مستهلک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252876/مزایده-عمومی-فروش-املاک-مازاد-نوبت-دوم'>مزایده عمومی فروش املاک مازاد نوبت دوم  / مزایده, مزایده عمومی فروش املاک مازاد نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252935/فراخوان-مزایده-فروش-دو-دستگاه-خودرو-اسقاط--نوبت-دوم'>فراخوان مزایده  فروش دو دستگاه خودرو اسقاط - نوبت دوم  / آگهی فراخوان شرکت در مزایده عمومی , فراخوان مزایده  فروش دو دستگاه خودرو اسقاط - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253010/فراخوان-تامین-مالی-طرح-تکمیل-تاسیسات-فاضلاب'>فراخوان تامین مالی طرح تکمیل تاسیسات فاضلاب / فراخوان , فراخوان تامین مالی طرح تکمیل تاسیسات فاضلاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253087/مزایده-فروش-املاک-تملیکی-و-مازاد-بر-نیاز'>مزایده فروش املاک تملیکی و مازاد بر نیاز  / مزایده,مزایده فروش املاک تملیکی و مازاد بر نیاز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253103/مزایده-آپارتمان-مساحت-81-5-متر'>مزایده آپارتمان مساحت 81.5 متر / مزایده,مزایده آپارتمان مساحت 81.5 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253157/مزایده-وانت-مزدا-دوکابین'>مزایده وانت مزدا دوکابین  / مزایده , مزایده وانت مزدا دوکابین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253159/مزایده-فروش-یک-دستگاه-پیکان'>مزایده فروش یک دستگاه پیکان  / مزایده فروش یک دستگاه پیکان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253160/مزایده-فروش-یک-دستگاه-وانت-مزدا-دوکابین'>مزایده  فروش یک دستگاه وانت مزدا دوکابین / مزایده, مزایده  فروش یک دستگاه وانت مزدا دوکابین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253163/مزایده-یک-دستگاه-وانت-مزدا-دو-کابین'>مزایده یک دستگاه وانت مزدا دو کابین / مزایده، مزایده یک دستگاه وانت مزدا دو کابین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253168/مزایده-فروش-یک-دستگاه-وانت-مزدا-دوکابین'>مزایده  فروش یک دستگاه وانت مزدا دوکابین / مزایده, مزایده  فروش یک دستگاه وانت مزدا دوکابین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253172/مزایده-فروش-یک-دستگاه-وانت-مزدا'>مزایده فروش یک دستگاه  وانت مزدا / مزایده فروش یک دستگاه  وانت مزدا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253176/مزایده-فروش-یک-دستگاه-وانت-مزدا-دو-کابین-حد-104'>مزایده فروش یک دستگاه وانت مزدا دو کابین حد 104 / مزایده, مزایده فروش یک دستگاه وانت مزدا دو کابین حد 104</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253180/مزایده-فروش-یک-دستگاه-وانت-مزدا-دو-کابین-حد-106'>مزایده فروش یک دستگاه وانت مزدا دو کابین حد 106 / مزایده, مزایده فروش یک دستگاه وانت مزدا دو کابین حد 106</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253182/مزایده-فروش-یک-دستگاه-وانت-مزدا-دوکابین'>مزایده فروش یک دستگاه وانت مزدا دوکابین / مزایده, مزایده فروش یک دستگاه وانت مزدا دوکابین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253185/مزایده-فروش-ماشین-آلات-و-تاسیسات-خط-کامل-تولید-آب-میوه'>مزایده فروش ماشین آلات و تاسیسات خط کامل تولید آب میوه  / مزایده فروش ماشین آلات و تاسیسات خط کامل تولید آب میوه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253189/مزایده-فروش-یک-دستگاه-وانت-مزدا-دو-کابین-حد-105'>مزایده فروش یک دستگاه وانت مزدا دو کابین حد 105 / مزایده, مزایده فروش یک دستگاه وانت مزدا دو کابین حد 105</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253190/مزایده-فروش-یک-دستگاه-وانت-مزدا-دو-کابین'>مزایده فروش یک دستگاه وانت مزدا دو کابین / مزایده, مزایده فروش یک دستگاه وانت مزدا دو کابین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253201/مزایده-فروش-یک-دستگاه-وانت-مزدا-دو-کابین'>مزایده فروش یک دستگاه وانت مزدا دو کابین / مزایده, مزایده فروش یک دستگاه وانت مزدا دو کابین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253203/مزایده-فروش-یک-دستگاه-وانت-مزدا-دو-کابین'>مزایده فروش یک دستگاه وانت مزدا دو کابین / مزایده, مزایده فروش یک دستگاه وانت مزدا دو کابین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253216/مزایده-فروش-یک-دستگاه-وانت-مزدا-دو-کابین'>مزایده فروش یک دستگاه وانت مزدا دو کابین / مزایده, مزایده فروش یک دستگاه وانت مزدا دو کابین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253217/مزایده-فروش-اموال-اسقاطی'>مزایده فروش اموال اسقاطی / مزایده, مزایده فروش اموال اسقاطی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253223/مزایده-فروش-یک-دستگاه-وانت-مزدا-دو-کابین'>مزایده فروش یک دستگاه وانت مزدا دو کابین / مزایده, مزایده فروش یک دستگاه وانت مزدا دو کابین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253273/مزایده-فروش-یک-دستگاه-وانت-مزدا-دو-کابین'>مزایده فروش یک دستگاه وانت مزدا دو کابین / مزایده , مزایده فروش یک دستگاه وانت مزدا دو کابین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253281/مزایده-فروش-یک-دستگاه-وانت-مزدا-دو-کابین'>مزایده فروش یک دستگاه وانت مزدا دو کابین / مزایده , مزایده فروش یک دستگاه وانت مزدا دو کابین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253302/مزایده-فروش-یک-دستگاه-وانت-مزدا-دو-کابین'>مزایده فروش یک دستگاه وانت مزدا دو کابین / مزایده , مزایده فروش یک دستگاه وانت مزدا دو کابین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253361/مزایده-60-7-حبه-مشاع-از-72-حبه-مشاع-ششدانگ-منزل-مسکونی'>مزایده 60.7 حبه مشاع از 72 حبه مشاع ششدانگ منزل مسکونی / مزایده,مزایده 60.7 حبه مشاع از 72 حبه مشاع ششدانگ منزل مسکونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253367/فراخوان-مزایده-فروش-تجهیزات-رایانه-ای-مستعمل'>فراخوان مزایده فروش تجهیزات رایانه ای مستعمل  / مزایده ، فراخوان مزایده فروش تجهیزات رایانه ای مستعمل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253449/مزایده-فروش-ملک-جدول-جوی-متروکه-مساحت-38-74متر-نوبت-دوم'>مزایده فروش ملک جدول جوی متروکه مساحت 38.74متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش ملک جدول جوی متروکه مساحت 38.74متر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253511/مزایده-فروش-یک-دستگاه-وانت-مزدا-دو-کابین'>مزایده فروش یک دستگاه وانت مزدا دو کابین / مزایده , مزایده فروش یک دستگاه وانت مزدا دو کابین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253515/مزایده-فروش-یک-دستگاه-وانت-مزدا-دو-کابین'>مزایده فروش یک دستگاه وانت مزدا دو کابین / مزایده , مزایده فروش یک دستگاه وانت مزدا دو کابین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253356/استعلام-شالون-بزرگسال'>استعلام شالون بزرگسال / استعلام, استعلام شالون بزرگسال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253359/استعلام-تجهیزات-آزمایشگاه--'>استعلام تجهیزات آزمایشگاه ... / استعلام , استعلام تجهیزات آزمایشگاه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253366/استعلام-دستمال-کاغذی-100-برگ-دولا-جنس-مرغوب'>استعلام دستمال کاغذی 100 برگ دولا جنس مرغوب  / استعلام, دستمال کاغذی 100 برگ دولا جنس مرغوب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253380/استعلام-تعمیرات-توربین-بادی'>استعلام تعمیرات توربین بادی  / استعلام, تعمیرات توربین بادی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253392/استعلام-کنتر-تریپل-لومن-بزرگسال-ارو'>استعلام کنتر تریپل لومن بزرگسال ارو  / استعلام,استعلام کنتر تریپل لومن بزرگسال ارو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253394/استعلام-پیاز-کدو-بادمجان-و--'>استعلام پیاز، کدو، بادمجان و... / استعلام, استعلام پیاز، کدو، بادمجان و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253396/استعلام-ریبون-صدور-انی-کارت-500-ko-پرینت--'>استعلام ریبون صدور انی کارت 500 ko پرینت ... / استعلام, استعلام ریبون صدور انی کارت 500 ko پرینت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253397/استعلام-روغن-مایع-مخصوص-سرخ-کردنی-و-روغن-مایع-معمولی'>استعلام روغن مایع مخصوص سرخ کردنی و روغن مایع معمولی  / استعلام, روغن مایع مخصوص سرخ کردنی و روغن مایع معمولی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253398/استعلام-کمپلمان-خرگوش'>استعلام کمپلمان خرگوش  / استعلام, کمپلمان خرگوش </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253409/تجدید-مناقصه-عمومی-ایجاد-و-توسعه-فضای-سبز-سطح-شهر'>تجدید مناقصه عمومی ایجاد و توسعه فضای سبز سطح شهر  / تجدید مناقصه عمومی,مناقصه ایجاد و توسعه فضای سبز سطح شهر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253412/استعلام-ریبون-مشکی-چاپگر-اولیوتی--'>استعلام ریبون مشکی چاپگر اولیوتی .. / استعلام, استعلام ریبون مشکی چاپگر اولیوتی ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253413/استعلام-گازها-و-مواد-شیمیایی-صنعتی'>استعلام گازها و مواد شیمیایی صنعتی / استعلام ، استعلام گازها و مواد شیمیایی صنعتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253416/استعلام-لوازم-آشپزخانه--'>استعلام لوازم آشپزخانه ... / استعلام, استعلام لوازم آشپزخانه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253421/استعلام-دستکش-جراحی--'>استعلام دستکش جراحی... / استعلام, استعلام دستکش جراحی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253437/استعلام-تن-ماهی-تولید-ایران'>استعلام تن ماهی تولید ایران  / استعلام,استعلام تن ماهی تولید ایران </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253438/استعلام-کنسرو-ماهی-تن-در-آب-و-نمک--'>استعلام کنسرو ماهی تن در آب و نمک ... / استعلام, استعلام کنسرو ماهی تن در آب و نمک ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253445/استعلام-واگذاری-خرید-خدمات-واحد-لندری'>استعلام واگذاری خرید خدمات واحد لندری / استعلام , استعلام واگذاری خرید خدمات واحد لندری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253452/استعلام-میکروفن-کنفرانسی-هوراند-مدل-sh-450dc'>استعلام  میکروفن کنفرانسی هوراند مدل sh-450dc   / استعلام,استعلام  میکروفن کنفرانسی هوراند مدل sh-450dc  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253459/استعلام-دستکش-جراحی-کم-پودر--'>استعلام دستکش جراحی کم پودر... / استعلام, استعلام دستکش جراحی کم پودر...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253475/استعلام-عملیات-لوله-گذاری'>استعلام عملیات لوله گذاری  / استعلام, عملیات لوله گذاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253478/استعلام-فلش-مموری--'>استعلام فلش مموری ... / استعلام, استعلام فلش مموری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253491/استعلام-دوربین-مداربسته-دیجیتال'>استعلام دوربین مداربسته دیجیتال  / استعلام , استعلام دوربین مداربسته دیجیتال </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253510/استعلام-تاسیسات-و-مصالح-ساختمانی'>استعلام تاسیسات و مصالح ساختمانی / استعلام, استعلام تاسیسات و مصالح ساختمانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253540/استعلام-بسته-نرم-افزار-راه-اندازی-دستگاه-کارت-خوان-دستگاه-ضبط-و-پخش-dvr-دوربین-مدار-بسته'>استعلام بسته نرم افزار راه اندازی دستگاه کارت خوان، دستگاه ضبط و پخش dvr دوربین مدار بسته / استعلام, بسته نرم افزار راه اندازی دستگاه کارت خوان، دستگاه ضبط و پخش dvr دوربین مدار بسته</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253541/استعلام-لوله--'>استعلام لوله ... / استعلام , استعلام لوله ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253555/استعلام-حوضچه-و-محفظه-مربوطه-به-انشعاب-آب'>استعلام حوضچه و محفظه مربوطه به انشعاب آب / استعلام, استعلام حوضچه و محفظه مربوطه به انشعاب آب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253560/استعلام-خرید-تجهیزات-شبکه-اینترنت-داخلی-با-نصب--'>استعلام خرید تجهیزات شبکه اینترنت داخلی با نصب... / استعلام, استعلام خرید تجهیزات شبکه اینترنت داخلی با نصب...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253571/استعلام-خرید-پرچم-مثلثی-کوچک'>استعلام خرید پرچم مثلثی کوچک / استعلام, استعلام خرید پرچم مثلثی کوچک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253572/استعلام-اقلام-مورد-نیاز-جهت-چاه-آب--'>استعلام اقلام مورد نیاز جهت چاه آب ... / استعلام, استعلام اقلام مورد نیاز جهت چاه آب ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253575/استعلام-کاغذ--'>استعلام کاغذ ... / استعلام, استعلام کاغذ ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253581/استعلام-تجهیزات-آسانسور'>استعلام تجهیزات آسانسور  / استعلام, تجهیزات آسانسور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253582/استعلام-یونیت-دندانپزشکی'>استعلام  یونیت دندانپزشکی / استعلام,  یونیت دندانپزشکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253589/استعلام-دستمزد-اجرای-تعمیرات-اساسی-یک-باب-استخر-شنا--'>استعلام دستمزد اجرای تعمیرات اساسی یک باب استخر شنا... / استعلام, استعلام دستمزد اجرای تعمیرات اساسی یک باب استخر شنا...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253590/استعلام-قند-شکسته-کارتن-پنج-کیلویی'>استعلام قند شکسته کارتن پنج کیلویی  / استعلام, قند شکسته کارتن پنج کیلویی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253595/استعلام-شیشه-سکوریت'>استعلام شیشه سکوریت / استعلام, استعلام شیشه سکوریت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253606/استعلام-آنتی-ویروس'>استعلام آنتی ویروس / استعلام, استعلام آنتی ویروس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253607/استعلام-پلاستیک-زباله-بزرگ'>استعلام پلاستیک زباله بزرگ  / استعلام,استعلام پلاستیک زباله بزرگ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253609/استعلام-هارد'>استعلام هارد  / استعلام, هارد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253633/استعلام-چاپگر--'>استعلام چاپگر ... / استعلام , استعلام چاپگر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253634/استعلام-خرید-دستگاه-حضورغیاب-با-نصب-و-راه-اندازی--'>استعلام خرید دستگاه حضورغیاب با نصب و راه اندازی... / استعلام, استعلام خرید دستگاه حضورغیاب با نصب و راه اندازی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253635/استعلام-تونر--'>استعلام تونر ... / استعلام, استعلام تونر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253636/استعلام-دستگاه-چندمنظوره-الکتروشیمی'>استعلام دستگاه چندمنظوره الکتروشیمی  / استعلام, دستگاه چندمنظوره الکتروشیمی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253640/استعلام-کابینت--'>استعلام کابینت ... / استعلام , استعلام کابینت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252169/مناقصه-خرید-550-000-تخته-جامبوبگ-جهت-بسته-بندی-محصولات-مجتمع-(نوبت-دوم)'>مناقصه خرید 550.000 تخته جامبوبگ جهت بسته بندی محصولات مجتمع (نوبت دوم) / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه خرید 550.000 تخته جامبوبگ جهت بسته بندی محصولات مجتمع  (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252172/تجدید-مناقصه-تخلیه-و-بارگیری-و-حفظ-و-حراست-و-نگهداری-پانصد-هزار-تن-محمولات-علوفه-ایی-تجدید-مرحله-سوم--نوبت-دوم'>تجدید مناقصه تخلیه و بارگیری و حفظ و حراست و نگهداری پانصد هزار تن محمولات علوفه ایی تجدید مرحله سوم - نوبت دوم  / تجدید آگهی مناقصه عمومی , تجدید مناقصه تخلیه و بارگیری و حفظ و حراست و نگهداری پانصد هزار تن محمولات علوفه ایی تجدید مرحله سوم - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252232/استعلام-سرور-DL380-GEN10'>استعلام  سرور DL380 GEN10 / استعلام,  سرور DL380 GEN10</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252234/استعلام-اتاق-کامل-بنر--'>استعلام اتاق کامل بنر... / استعلام, استعلام اتاق کامل بنر...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252297/استعلام-باطری--'>استعلام  باطری ... / استعلام, باطری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252336/مناقصه-انجام-کلیه-امور-مربوط-به-خدمات-تنظیفات--(نوبت-دوم)'>مناقصه انجام کلیه امور مربوط به خدمات، تنظیفات... (نوبت دوم) / مناقصه عمومی, مناقصه انجام کلیه امور مربوط به خدمات، تنظیفات... (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252340/استعلام-چای--'>استعلام چای ... / استعلام , استعلام چای ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252342/مناقصه-عملیات-آبخیزداری-و-کنترل-سیل-در-حوزه-فاقد-سد'>مناقصه عملیات آبخیزداری و کنترل سیل در حوزه فاقد سد  / مناقصه , مناقصه عملیات آبخیزداری و کنترل سیل در حوزه فاقد سد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252357/استعلام-سر-تخته-پلاستیکی'>استعلام سر تخته پلاستیکی / استعلم,سر تخته پلاستیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252360/استعلام-گوشت-گوساله-منجمد-برزیلی'>استعلام گوشت گوساله منجمد برزیلی / استعلام,استعلام گوشت گوساله منجمد برزیلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252364/استعلام-اجرای-طرح-آمارگیری-از-کارگاه-های-دارای-فعالیت-تحقیق-و-توسعه'>استعلام  اجرای طرح آمارگیری از کارگاه های دارای فعالیت تحقیق و توسعه / استعلام,  اجرای طرح آمارگیری از کارگاه های دارای فعالیت تحقیق و توسعه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252371/استعلام-سوئیچ-سیسکو'>استعلام سوئیچ سیسکو / استعلام,استعلام سوئیچ سیسکو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252379/استعلام-طرح-آمارگیری-از-بنگاه-ها-معاملات-ملکی'>استعلام طرح آمارگیری از بنگاه ها معاملات ملکی / استعلام,استعلام طرح آمارگیری از بنگاه ها معاملات ملکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252382/استعلام-فعالیت-های-خدماتی'>استعلام فعالیت های خدماتی / استعلام,فعالیت های خدماتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252383/استعلام-باطری-یو-پی-اس--'>استعلام باطری یو پی اس... / استعلام, استعلام باطری یو پی اس...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252390/استعلام-ویروس-کش-پادویش'>استعلام ویروس کش پادویش  / استعلام,استعلام ویروس کش پادویش </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252404/استعلام-انجام-کلیه-امور-خدماتی-و-عمومی--'>استعلام انجام کلیه امور خدماتی و عمومی... / استعلام, استعلام انجام کلیه امور خدماتی و عمومی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252405/استعلام-کابل-دو-زوجی-مشکی-فویل-دار-06-ترجیحا-زر-کابل-کرمان'>استعلام کابل دو زوجی مشکی فویل دار 06 ترجیحا زر کابل کرمان  / استعلام, کابل دو زوجی مشکی فویل دار 06 ترجیحا زر کابل کرمان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252416/استعلام-مانیتور'>استعلام مانیتور / استعلام,مانیتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252425/استعلام-کت-و-شلوار-پیراهن-و-کفش-اداری--'>استعلام کت و شلوار، پیراهن و کفش اداری... / استعلام, استعلام کت و شلوار، پیراهن و کفش اداری...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252458/استعلام-خرید-لوازم-ایسوزو'>استعلام خرید لوازم ایسوزو / استعلام,استعلام خرید لوازم ایسوزو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252459/استعلام-تامین-خودروهای-استیجاری'>استعلام تامین خودروهای استیجاری / استعلام, تامین خودروهای استیجاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252466/استعلام-تعمیر-رایانه-و-تجهیزات-ارتباطی'>استعلام تعمیر رایانه و تجهیزات ارتباطی / استعلام,استعلام تعمیر رایانه و تجهیزات ارتباطی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252479/استعلام-سرویس-و-رفع-اشکال-سیستم-DCS-پست-های-فوق-توزیع-و-انتقال---'>استعلام سرویس و رفع اشکال سیستم DCS پست های فوق توزیع و انتقال  ... / استعلام , استعلام سرویس و رفع اشکال سیستم DCS پست های فوق توزیع و انتقال  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252486/استعلام-رایانه-کامل--اسکنر'>استعلام رایانه کامل + اسکنر / استعلام, استعلام رایانه کامل + اسکنر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252487/استعلام-یک-دستگاه-لپ-تاپ'>استعلام یک دستگاه لپ تاپ / استعلام,استعلام یک دستگاه لپ تاپ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252491/استعلام-مانیتور'>استعلام مانیتور / استعلام,مانیتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252493/استعلام-تامین-خودروهای-استیجاری'>استعلام تامین خودروهای استیجاری / استعلام, استعلام تامین خودروهای استیجاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252499/استعلام-دیپ-سنجی--'>استعلام دیپ سنجی ... / استعلام , استعلام دیپ سنجی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252516/استعلام-تامین-خودروهای-استیجاری--'>استعلام تامین خودروهای استیجاری... / استعلام, استعلام تامین خودروهای استیجاری...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252526/اصلاحیه-فراخوان-مناقصه-تامین-انواع-کابل-خودنگهدار-فشار-ضعیف-نوبت-دوم'>اصلاحیه فراخوان مناقصه تامین انواع کابل خودنگهدار فشار ضعیف  نوبت دوم  / اصلاحیه فراخوان مناقصه تامین انواع کابل خودنگهدار فشار ضعیف  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252529/استعلام-پارچه--'>استعلام پارچه... / استعلام, استعلام پارچه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252552/مناقصه-کنسانتره-بره-پرواری--نوبت-دوم'>مناقصه کنسانتره بره پرواری - نوبت دوم  / آگهی مناقصه, مناقصه کنسانتره بره پرواری - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252557/مناقصه-30000-سبد-گوجه-فرنگی-نوبت-دوم'>مناقصه  30000 سبد گوجه فرنگی- نوبت دوم  / آگهی مناقصه, مناقصه  30000 سبد گوجه فرنگی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252562/استعلام-کاغذ-a4'>استعلام کاغذ a4 / استعلام,استعلام کاغذ a4</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252570/استعلام-باطری--'>استعلام باطری ... / استعلام , استعلام باطری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252573/استعلام-تعمیر-دیگ-شوفاژ'>استعلام تعمیر دیگ شوفاژ / استعلام, استعلام تعمیر دیگ شوفاژ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252600/استعلام-تعمیر-موتورخانه-و-نصب-دیگ'>استعلام تعمیر موتورخانه و نصب دیگ / استعلام, استعلام تعمیر موتورخانه و نصب دیگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252649/استعلام-تعداد-20-عدد-چراغ-45-45-توکار-led'>استعلام تعداد 20 عدد چراغ 45*45 توکار led  / استعلام, استعلام تعداد 20 عدد چراغ 45*45 توکار led </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252203/مزایده-زمین-کاربری-کشاورزی-مساحت-1565متر'>مزایده زمین کاربری کشاورزی مساحت 1565متر / مزایده,مزایده زمین کاربری کشاورزی مساحت 1565متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252222/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-دویست-متر-نوبت-اول'>مزایده یک قطعه زمین مساحت دویست متر نوبت اول / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت دویست متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252272/مزایده-ملک-یک-قطعه-زمین-مسکونی-سه-نبش-177-75متر-نوبت-اول'>مزایده ملک یک قطعه زمین مسکونی سه نبش 177.75متر نوبت اول / مزایده,مزایده ملک یک قطعه زمین مسکونی سه نبش 177.75متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252305/مزایده-5-836-هکتار-زمین-زراعی-دیم'>مزایده 5/836 هکتار زمین زراعی دیم  / مزایده,مزایده 5/836 هکتار زمین زراعی دیم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252313/مزایده-کت-و-شلوار'>مزایده کت و شلوار  / اگهی مزایده , مزایده کت و شلوار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252429/مزایده-ششدانگ-زمین-مشتمل-بر-ساختمان-مسکونی-نود-متر'>مزایده ششدانگ زمین مشتمل بر ساختمان مسکونی نود متر  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مشتمل بر ساختمان مسکونی نود متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252512/مزایده-فروش-تعداد-21-فقره-از-املاک-مازاد'>مزایده فروش تعداد 21 فقره از املاک مازاد  / مزایده,مزایده فروش تعداد 21 فقره از املاک مازاد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252652/مزایده-یک-خط-تلفن-همراه'>مزایده  یک خط تلفن همراه / مزایده, مزایده  یک خط تلفن همراه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252678/مزایده-زمین-مساحت-117-متر-قدمت-بیش-از-20-سال'>مزایده زمین مساحت 117 متر قدمت بیش از 20 سال  / مزایده ,مزایده زمین مساحت 117 متر قدمت بیش از 20 سال </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252725/مزایده-یک-دستگاه-چیلر-تراکمی-اسکرو'>مزایده یک دستگاه چیلر تراکمی اسکرو / آگهی مزایده , مزایده یک دستگاه چیلر تراکمی اسکرو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252812/مزایده-فروش-ششدانگ-زمین-مساحت-عرصه-3685-8متر'>مزایده فروش ششدانگ زمین مساحت عرصه 3685.8متر / مزایده,مزایده فروش ششدانگ زمین مساحت عرصه 3685.8متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252827/مزایده-پلاک-ثبتی-بخش-یک-ثبتی-شاهرود-اموال-غیرمنقول'>مزایده پلاک ثبتی بخش یک ثبتی شاهرود اموال غیرمنقول  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی بخش یک ثبتی شاهرود اموال غیرمنقول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252853/مزایده-دستگاه-بلدوزر'>مزایده دستگاه بلدوزر  / مزایده , مزایده دستگاه بلدوزر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252909/مزایده-فروش-سر-درختی-محصول-زیتون'>مزایده فروش سر درختی محصول زیتون / مزایده، مزایده فروش سر درختی محصول زیتون</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252947/مزایده-عمومی-فروش-گاوهای-حذف-اجباری-کشتارگاهی-نوبت-دوم'>مزایده عمومی فروش گاوهای حذف اجباری کشتارگاهی نوبت دوم / مزایده عمومی, مزایده عمومی فروش گاوهای حذف اجباری کشتارگاهی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252964/مزایده-ششدانگ-زمین-بصورت-خانه-مساحت-312-88متر'>مزایده ششدانگ زمین بصورت خانه مساحت 312.88متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین بصورت خانه مساحت 312.88متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253030/مزایده-ترازوی-دیجیتال--یخچال-سوپری-ایستاده--'>مزایده ترازوی دیجیتال - یخچال سوپری ایستاده... / مزایده, مزایده ترازوی دیجیتال - یخچال سوپری ایستاده...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253057/مزایده-ششدانگ-خانه-مسکونی-مساحت-عرصه-208-متر'>مزایده ششدانگ خانه مسکونی مساحت عرصه 208 متر / مزایده,مزایده ششدانگ خانه مسکونی مساحت عرصه 208 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253061/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-عرصه-220-متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت عرصه 220 متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت عرصه 220 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253063/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-111-57متر-نوبت-اول'>مزایده پلاک ثبتی مساحت 111.57متر نوبت اول  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت 111.57متر نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253119/مزایده-باغچه-جدیدالاحداث-باغ-شهر-مساحت-1954متر'>مزایده باغچه جدیدالاحداث باغ شهر مساحت 1954متر / مزایده,مزایده باغچه جدیدالاحداث باغ شهر مساحت 1954متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253169/مزایده-زمین-کشاورزی-بخش-شش-فارس-نوبت-دوم'>مزایده زمین کشاورزی بخش شش فارس نوبت دوم / مزایده,مزایده زمین کشاورزی بخش شش فارس نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253170/مزایده-اجاره-زمین'>مزایده اجاره زمین  / آگهی مزایده عمومی، مزایده اجاره زمین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253183/مزایده-ششدانگ-ملک-مسکونی-مساحت-140-متر-نوبت-اول'>مزایده ششدانگ ملک مسکونی مساحت 140 متر نوبت اول / مزایده,مزایده ششدانگ ملک مسکونی مساحت 140 متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253191/مزایده-ششدانگ-اعیان-یکباب-خانه-مساحت-214-15متر-نوبت-اول'>مزایده ششدانگ اعیان یکباب خانه مساحت 214.15متر نوبت اول  / مزایده,مزایده ششدانگ اعیان یکباب خانه مساحت 214.15متر نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253282/مزایده-پلاکهای-ثبتی-253-مزرعه-گله-دار-و-پلاک-545-مزرعه-سیف-آباد-نوبت-اول'>مزایده پلاکهای ثبتی 253 مزرعه گله دار و پلاک 545 مزرعه سیف آباد نوبت اول / مزایده,مزایده پلاکهای ثبتی 253 مزرعه گله دار و پلاک 545 مزرعه سیف آباد نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253456/مزایده-ملک-مساحت-74-62متر-نوبت-دوم'>مزایده ملک مساحت 74.62متر نوبت دوم / مزایده,مزایده ملک مساحت 74.62متر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252210/تجدید-مزایده-فروش-آلومینیوم-اسقاطی-آهن-آلات-اسقاطی-و--'>تجدید مزایده فروش آلومینیوم اسقاطی، آهن آلات اسقاطی و... / آگهی تجدید مزایده عمومی,تجدید مزایده فروش آلومینیوم اسقاطی، آهن آلات اسقاطی و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252260/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-401-69متر-نوبت-دوم'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 401.69متر نوبت دوم / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 401.69متر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252285/مزایده-ششدانگ-منزل-مسکونی-مساحت-538-متر'>مزایده ششدانگ منزل مسکونی مساحت 538 متر  / مزایده,مزایده ششدانگ منزل مسکونی مساحت 538 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252286/مزایده-آب-میوه-گیری-تلویزیون-21-اینچ-ال-جی-و--'>مزایده آب میوه گیری- تلویزیون 21 اینچ ال جی و ... / مزایده, مزایده آب میوه گیری- تلویزیون 21 اینچ ال جی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252304/تمدید-مزایده-فروش-یکدستگاه-خط-بسته-بندی-pvc'>تمدید مزایده فروش یکدستگاه خط بسته بندی pvc / آگهی تمدید مزایده  ، مزایده فروش یکدستگاه خط بسته بندی pvc</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252577/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-مساحت-63-570متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 63.570متر / مزایده ,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 63.570متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252596/مزایده-دو-دانگ-از-ششدانگ-زمین-مساحت-260متر-نوبت-دوم'>مزایده دو دانگ از ششدانگ زمین مساحت 260متر نوبت دوم  / مزایده ,مزایده دو دانگ از ششدانگ زمین مساحت 260متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252650/استعلام-خرید-کابل'>استعلام خرید کابل  / استعلام,استعلام خرید کابل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252666/استعلام-گل--'>استعلام گل ... / استعلام , استعلام گل ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252676/استعلام-اسپلیت-سرد-و-گرم-گازی--'>استعلام اسپلیت سرد و گرم گازی... / استعلام, استعلام اسپلیت سرد و گرم گازی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252686/استعلام-پنیر--'>استعلام پنیر ... / استعلام , استعلام پنیر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252691/استعلام-تسمه-دستگاه-نوار-نقاله-جنس-لاستیکی--'>استعلام تسمه دستگاه نوار نقاله جنس لاستیکی .. / استعلام,استعلام تسمه دستگاه نوار نقاله جنس لاستیکی ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252700/استعلام-کارت-اتصال-مشترکین-به-مرکز-تلفن'>استعلام کارت اتصال مشترکین به مرکز تلفن / استعلام, استعلام کارت اتصال مشترکین به مرکز تلفن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252765/اصلاحیه-فراخوان-احداث-تونل--'>اصلاحیه فراخوان احداث تونل ... / اصلاحیه فراخوان عمومی , فراخوان احداث تونل ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252772/استعلام-لوازم-مصرفی-پزشکی'>استعلام لوازم مصرفی پزشکی / استعلام,استعلام لوازم مصرفی پزشکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252791/استعلام-نوشت-افزار'>استعلام نوشت افزار  / استعلام, نوشت افزار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252794/استعلام-مصرفی-آزمایشگاهی'>استعلام مصرفی آزمایشگاهی / استعلام, استعلام مصرفی آزمایشگاهی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252795/فراخوان-مناقصه-انجام-امور-تنظیفات-بیمارستان-حافظ'>فراخوان مناقصه انجام امور تنظیفات بیمارستان حافظ / فراخوان مناقصه, فراخوان مناقصه انجام امور تنظیفات بیمارستان حافظ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252798/استعلام-خرید-دو-عدد-آبنمای-کامپوزیت-فایبرگلاس--'>استعلام خرید دو عدد آبنمای کامپوزیت فایبرگلاس... / استعلام, استعلام خرید دو عدد آبنمای کامپوزیت فایبرگلاس...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252808/استعلام-ساخت-وینچ-پرتابل-الکترونیکی'>استعلام ساخت وینچ پرتابل الکترونیکی / استعلام,استعلام ساخت وینچ پرتابل الکترونیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252816/استعلام-دست-ست-کامل-سرویس-بهداشتی'>استعلام دست ست کامل سرویس بهداشتی / استعلام,استعلام دست ست کامل سرویس بهداشتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252832/استعلام-کیت-تشخیص-الکل-بزاقی-نواری-آزمایشگاهی--'>استعلام کیت تشخیص الکل بزاقی نواری آزمایشگاهی ... / استعلام, استعلام کیت تشخیص الکل بزاقی نواری آزمایشگاهی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252849/فراخوان-مناقصه-خرید-مواد-اولیه-غذایی-و-خدمات-طبخ-و-توزیع-غذا'>فراخوان مناقصه خرید مواد اولیه غذایی و خدمات طبخ و توزیع غذا / فراخوان مناقصه, فراخوان مناقصه خرید مواد اولیه غذایی و خدمات طبخ و توزیع غذا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252874/استعلام-خرید-لوازم-التحریر-و-اداری'>استعلام خرید لوازم التحریر و اداری  / استعلام, خرید لوازم التحریر و اداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252881/استعلام-پایه-چراغ-خیابانی-و-لوازم-برقی--'>استعلام پایه چراغ خیابانی و لوازم برقی ... / استعلام, استعلام پایه چراغ خیابانی و لوازم برقی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252891/استعلام-لب-تاپ'>استعلام لب تاپ / استعلام, لب تاپ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252893/استعلام-پروژه-اجرای-عملیات-مکانیکی-و-بیومکانیکی'>استعلام  پروژه اجرای عملیات مکانیکی و بیومکانیکی  / استعلام, پروژه اجرای عملیات مکانیکی و بیومکانیکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252896/استعلام-جو'>استعلام جو  / استعلام,استعلام جو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252911/استعلام-دستگاه-مانیتور-صنعتی'>استعلام دستگاه مانیتور صنعتی  / استعلام, دستگاه مانیتور صنعتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252921/استعلام-الکترو-موتور-گیربکس-sew--'>استعلام الکترو موتور گیربکس sew ... / استعلام, استعلام الکترو موتور گیربکس sew ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252970/استعلام-کیت-prp--'>استعلام کیت prp ... / استعلام , استعلام کیت prp ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252986/استعلام-نرم-افزار-ارزبابی-امنیتی'>استعلام نرم افزار ارزبابی امنیتی / استعلام, استعلام نرم افزار ارزبابی امنیتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252991/استعلام-مداد-مشکی'>استعلام مداد مشکی / استعلام,استعلام مداد مشکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252992/استعلام-لوازم-مصرفی-پزشکی'>استعلام لوازم مصرفی پزشکی  / استعلام لوازم مصرفی پزشکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252998/استعلام-خرید-پوشک'>استعلام خرید پوشک / استعلام,خرید پوشک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253008/استعلام-برگزاری-دوره-آموزش'>استعلام برگزاری دوره آموزش / استعلام, استعلام برگزاری دوره آموزش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253028/استعلام-اقلام-انفورماتیک--'>استعلام اقلام انفورماتیک... / استعلام, استعلام اقلام انفورماتیک...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253039/استعلام-گوشت--'>استعلام گوشت ... / استعلام , استعلام گوشت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253086/استعلام-اجرای-فونداسیون-دکل-و-اوت'>استعلام اجرای فونداسیون دکل و اوت / استعلام , استعلام اجرای فونداسیون دکل و اوت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253097/استعلام-ساخت-پروژه-های-تاسیسات-شهری'>استعلام ساخت پروژه های تاسیسات شهری / استعلام,استعلام ساخت پروژه های تاسیسات شهری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253100/استعلام-ساخت-پروژه-های-تاسیسات-شهری'>استعلام ساخت پروژه های تاسیسات شهری  / استعلام, ساخت پروژه های تاسیسات شهری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253106/استعلام-ساخت'>استعلام ساخت / استعلام,ساخت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253122/استعلام-ورق-گالوانیزه-رنگی-فولادی--'>استعلام ورق گالوانیزه رنگی فولادی .. / استعلام, ورق گالوانیزه رنگی فولادی ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253155/مناقصه-انجام-امور-تنظیفات-و---واحدهای-شیراز'>مناقصه انجام امور تنظیفات و ... واحدهای شیراز / مناقصه انجام امور تنظیفات و ... واحدهای شیراز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253156/استعلام-اقلام-یدکی-اطلس-کوپکو'>استعلام اقلام یدکی اطلس کوپکو / استعلام , اقلام یدکی اطلس کوپکو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253186/استعلام-اشتراک-94-عنوان-نشریه-لاتین-الکترونیکی-تخصصی--'>استعلام اشتراک 94 عنوان نشریه لاتین الکترونیکی تخصصی... / استعلام, استعلام اشتراک 94 عنوان نشریه لاتین الکترونیکی تخصصی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253226/استعلام-تجهیزات-تست-ماژولار-درب-ایمنی--'>استعلام تجهیزات تست ماژولار درب ایمنی .. / استعلام, استعلام تجهیزات تست ماژولار درب ایمنی ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253243/استعلام-صندلی'>استعلام صندلی / استعلام,صندلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253245/استعلام-لنز-داخل-چشمی'>استعلام لنز داخل چشمی / استعلام,استعلام لنز داخل چشمی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253271/استعلام-دستگاه-چمبر-کنترل-دما-برای-تست-درب-ایمنی'>استعلام دستگاه چمبر کنترل دما برای تست درب ایمنی / استعلام, دستگاه چمبر کنترل دما برای تست درب ایمنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253294/استعلام-اجاره-خودرو--'>استعلام اجاره خودرو ... / استعلام, استعلام اجاره خودرو ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253301/استعلام-Indicating'>استعلام Indicating  / استعلام,Indicating </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252617/مزایده-100-مترمربع-از-اراضی-کشاورزی-و-باغ-نوبت-اول'>مزایده 100 مترمربع از اراضی کشاورزی و باغ نوبت اول / مزایده ,مزایده 100 مترمربع از اراضی کشاورزی و باغ نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252631/مزایده-منزل-مسکونی-مساحت-صد-و-شصت-متر-نوبت-سوم'>مزایده منزل مسکونی مساحت صد و شصت متر نوبت سوم  / مزایده ,مزایده منزل مسکونی مساحت صد و شصت متر نوبت سوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252639/مزایده-منزل-مسکونی-نوبت-سوم'>مزایده منزل مسکونی نوبت سوم / مزایده ,مزایده منزل مسکونی نوبت سوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252703/مزایده-117360-متر-لوله-نیوپایپ'>مزایده 117360 متر لوله نیوپایپ / مزایده , مزایده 117360 متر لوله نیوپایپ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252787/مزایده-تعداد-788-حلب-روغن'>مزایده تعداد 788 حلب روغن / مزایده تعداد 788 حلب روغن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252879/مزایده-پلاک-591-فرعی-بخش-سه-کرمان-با-عمر-بنا-شش-سال'>مزایده پلاک 591 فرعی بخش سه کرمان با عمر بنا شش سال / مزایده, مزایده پلاک 591 فرعی بخش سه کرمان با عمر بنا شش سال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252949/مزایده-یک-باب-غرفه-فروش-بلیط'>مزایده یک باب غرفه فروش بلیط / آگهی مزایده عمومی, مزایده یک باب غرفه فروش بلیط</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253003/مزایده-جایگاه-سی-ان-جی--مرحله-دوم--نوبت-اول'>مزایده جایگاه سی ان جی - مرحله دوم - نوبت اول  / آگهی مزایده , مزایده جایگاه سی ان جی - مرحله دوم - نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253299/مزایده-واگذاری-تعدادی-از-ماشین-آلات'>مزایده  واگذاری تعدادی از ماشین آلات / آگهی مزایده عمومی, مزایده  واگذاری تعدادی از ماشین آلات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253505/فراخوان-عمومی-واگذاری-مدیریت-بهره-برداری-و-نگهداری-سالن-ها-و-زمین-های-ورزشی-اصلاحیه'>فراخوان عمومی واگذاری مدیریت بهره برداری و نگهداری سالن ها و زمین های ورزشی اصلاحیه  / فراخوان عمومی, فراخوان عمومی واگذاری مدیریت بهره برداری و نگهداری سالن ها و زمین های ورزشی اصلاحیه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252200/مزایده-پلاک-ثبتی-طبقه-دوم-مساحت-60-75متر-نوبت-اول'>مزایده پلاک ثبتی طبقه دوم مساحت 60.75متر نوبت اول / مزایده,مزایده پلاک ثبتی طبقه دوم مساحت 60.75متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252293/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-عرصه-123-90متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه عرصه 123.90متر  / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه عرصه 123.90متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252358/آگهی-حراج-عمومی-فروش-غیر-مستعمل'>آگهی حراج عمومی فروش غیر مستعمل / آگهی حراج عمومی،آگهی حراج عمومی فروش غیر مستعمل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252519/مزایده-فروش-املاک-بصورت-نقدی-و-اقساطی'>مزایده فروش املاک بصورت نقدی و  اقساطی  / مزایده,مزایده فروش املاک بصورت نقدی و  اقساطی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252520/فراخوان-تعداد-2-دستگاه-خودرو-سواری-و-یک-دستگاه-مینی-بوس-نوبت-دوم'>فراخوان تعداد 2 دستگاه خودرو سواری و یک دستگاه مینی بوس نوبت دوم  / آگهی فراخوان عمومی,فراخوان تعداد 2 دستگاه خودرو سواری و یک دستگاه مینی بوس نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252669/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-135-2متر-قدمت-37-سال'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 135.2متر قدمت 37 سال  / مزایده ,مزایده ششدانگ زمین مساحت 135.2متر قدمت 37 سال </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252711/حراج-فروش-قیر-مستعمل'>حراج فروش قیر مستعمل  / حراج عمومی, حراج فروش قیر مستعمل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252741/مزایده-واگذاری-بصورت-اجاره-یک-باب-مغازه-تجاری'>مزایده واگذاری بصورت اجاره یک باب مغازه تجاری / مزایده کتبی, مزایده واگذاری بصورت اجاره یک باب مغازه تجاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252807/مزایده-یک-دستگاه-اتومبیل-خودروی-سواری-سمند'>مزایده یک دستگاه اتومبیل خودروی سواری سمند  / مزایده,مزایده یک دستگاه اتومبیل خودروی سواری سمند </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252820/مزایده-یکدستگاه-فر-طبقاتی-نان-فانتزی--خمیرگیرنانوایی-رل-کن-خمیر-و--'>مزایده یکدستگاه فر طبقاتی نان فانتزی ، خمیرگیرنانوایی، رل کن خمیر و... / آگهی مزایده, مزایده یکدستگاه فر طبقاتی نان فانتزی ، خمیرگیرنانوایی، رل کن خمیر و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252846/مزایده-پلاک-ثبتی-3615-فرعی-بخش-هشت-گیلان-مساحت-2700متر'>مزایده پلاک ثبتی 3615 فرعی بخش هشت گیلان مساحت 2700متر / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 3615 فرعی بخش هشت گیلان مساحت 2700متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252858/مزایده-عمومی-فروش-املاک-و-مستغلات'>مزایده عمومی فروش املاک و مستغلات / مزایده عمومی, مزایده عمومی فروش املاک و مستغلات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252859/مزایده-فروش-تعداد-100-کارتن-کشمش-تیزابی-(نوبت-دوم)'>مزایده فروش تعداد 100 کارتن کشمش تیزابی (نوبت دوم) / مزایده , مزایده فروش تعداد 100 کارتن کشمش تیزابی (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252868/مزایده-عمومی-فروش-املاک-و-مستغلات'>مزایده عمومی فروش املاک و مستغلات / مزایده عمومی, مزایده عمومی فروش املاک و مستغلات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252890/مزایده-فروش-املاک-مازاد'>مزایده فروش املاک مازاد  / مزایده, مزایده فروش املاک مازاد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252959/مزایده-واگذاری-روغن-سوخته-و--'>مزایده واگذاری روغن سوخته و ... / آگهی مزایده عمومی, مزایده واگذاری روغن سوخته و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253005/مزایده-چهار-دستگاه'>مزایده چهار دستگاه  / مزایده , مزایده چهار دستگاه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253073/مزایده-شش-دست-سرویس-خواب-چوبی-کنده-کاری-نوبت-دوم'>مزایده شش دست سرویس خواب چوبی کنده کاری نوبت دوم / مزایده, مزایده شش دست سرویس خواب چوبی کنده کاری نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253090/مزایده-371-سهم-از-1470-سهم-مشاع-از-پلاک-ثبتی-بخش-22-یزد'>مزایده 371 سهم از 1470 سهم مشاع از پلاک ثبتی بخش 22 یزد  / مزایده,مزایده 371 سهم از 1470 سهم مشاع از پلاک ثبتی بخش 22 یزد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253417/مزایده-ششدانگ-باغ-مشجر-مساحت-1292متر-نوبت-دوم'>مزایده ششدانگ باغ مشجر مساحت 1292متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده ششدانگ باغ مشجر مساحت 1292متر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252764/مزایده-سه-قطعه-زمین-کارگاهی'>مزایده سه قطعه زمین کارگاهی / آگهی مزایده,مزایده سه قطعه زمین کارگاهی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253043/مزایده-اجاره-یکباب-ساختمان-4-طبقه'>مزایده اجاره یکباب ساختمان 4 طبقه / آگهی مزایده عمومی , مزایده اجاره یکباب ساختمان 4 طبقه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253518/مزایده-یک-دستگاه-برالیاف'>مزایده یک دستگاه برالیاف / مزایده , مزایده یک دستگاه برالیاف</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252188/مزایده-تکمیل-رستوران-سنتی-و-نیمه-کاره--نوبت-دوم'>مزایده تکمیل رستوران سنتی و نیمه کاره  - نوبت دوم  / اگهی مزایده , مزایده تکمیل رستوران سنتی و نیمه کاره  - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253304/استعلام-احداث-سرویس-بهداشتی--'>استعلام احداث سرویس بهداشتی... / استعلام, استعلام احداث سرویس بهداشتی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253308/استعلام-صندلی-استراحت-فرودگاهی-تک-نفره'>استعلام صندلی استراحت فرودگاهی تک نفره  / استعلام, صندلی استراحت فرودگاهی تک نفره </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253314/استعلام-لیوان-یکبار-مصرف'>استعلام لیوان یکبار مصرف / استعلام,لیوان یکبار مصرف</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253326/استعلام-برچسب-شبرنگ-جهت-28-دستگاه-ماشین-آلات--'>استعلام  برچسب شبرنگ جهت 28 دستگاه ماشین آلات .. / استعلام, استعلام  برچسب شبرنگ جهت 28 دستگاه ماشین آلات ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253347/استعلام-برنج-طبیعت-دانه-بلند-در-کیسه-های-10-کیلویی'>استعلام برنج طبیعت دانه بلند در کیسه های 10 کیلویی  / استعلام, برنج طبیعت دانه بلند در کیسه های 10 کیلویی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253349/مناقصه-سرویس-تعمیرات-و-راه-اندازی-دستگاه-های-سردکننده-و-خنک-کننده-اماکن--نوبت-دوم'>مناقصه سرویس، تعمیرات و راه اندازی دستگاه های سردکننده و خنک کننده اماکن   نوبت دوم  / مناقصه, مناقصه  سرویس، تعمیرات و راه اندازی دستگاه های سردکننده و خنک کننده اماکن   نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253350/فراخوان-مناقصه-تکمیل-پروژه-تامین-آب-شرب---سامانه-تدارکات-الکترونیکی-دولت'>فراخوان مناقصه تکمیل پروژه تامین آب شرب ..., سامانه تدارکات الکترونیکی دولت / مناقصه، فراخوان مناقصه تکمیل پروژه تامین آب شرب ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253353/استعلام-هلیوم-مایع--'>استعلام هلیوم مایع ... / استعلام, استعلام هلیوم مایع ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253354/استعلام-تامین-نیروی-انسانی-با-18296-ساعت-در-سال'>استعلام تامین نیروی انسانی با 18296 ساعت در سال  / استعلام, تامین نیروی انسانی با 18296 ساعت در سال </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253381/استعلام-احداث-گالری-چاه-آب'>استعلام  احداث گالری چاه آب / استعلام,  احداث گالری چاه آب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253382/استعلام-توسعه-شبکه-روستاهای-شهرستان--'>استعلام  توسعه شبکه روستاهای شهرستان ... / استعلام, استعلام  توسعه شبکه روستاهای شهرستان ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253408/استعلام-اسکنر-a125-avision-ad'>استعلام  اسکنر a125 avision ad / استعلام, اسکنر a125 avision ad</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253414/استعلام-خرید-لیتیوم-برومایپد-پایه-کرومات-55-'>استعلام خرید لیتیوم برومایپد پایه کرومات 55% / استعلام, خرید لیتیوم برومایپد پایه کرومات 55%</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253419/استعلام-تقویت-کننده-برای-آنتن-مرکزی--'>استعلام تقویت کننده برای آنتن مرکزی ... / استعلام , استعلام تقویت کننده برای آنتن مرکزی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253429/استعلام-خرید-all-in-one'>استعلام خرید all in one / استعلام, خرید all in one</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253431/استعلام--کمپرسور-از-نوع-حلزونی-از-برندهای-دانفوس--'>استعلام   کمپرسور از نوع حلزونی از برندهای دانفوس .. / استعلام, استعلام   کمپرسور از نوع حلزونی از برندهای دانفوس ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253458/استعلام-پاکت-ثبت-اسناد'>استعلام پاکت ثبت اسناد  / استعلام, پاکت ثبت اسناد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253461/استعلام-فعالیت-های-حرفه-ای-علمی-و-فنی'>استعلام فعالیت های حرفه ای, علمی و فنی / استعلام,فعالیت های حرفه ای, علمی و فنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253483/استعلام-لوله-پنج-لایه--'>استعلام لوله پنج لایه ... / استعلام, استعلام لوله پنج لایه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253498/استعلام-هندبیس-دریل-ارتوپدی--'>استعلام هندبیس دریل ارتوپدی... / استعلام, استعلام هندبیس دریل ارتوپدی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253499/استعلام-پروژه-تکمیل-بند-ملاتی--'>استعلام پروژه تکمیل بند ملاتی ... / استعلام , استعلام پروژه تکمیل بند ملاتی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253503/استعلام-sxt-5-و-آنتی-ویرلس-میکروتیک'>استعلام sxt 5  و آنتی ویرلس میکروتیک / استعلام,استعلام sxt 5  و آنتی ویرلس میکروتیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253531/استعلام-فن-کویل-کاستی'>استعلام  فن کویل کاستی / استعلام,  فن کویل کاستی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253538/استعلام-واگذاری-انجام-امور-لنژری-رختشویخانه-به-صورت-حجمی'>استعلام واگذاری انجام امور لنژری رختشویخانه به صورت حجمی / استعلام, استعلام واگذاری انجام امور لنژری رختشویخانه به صورت حجمی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253539/استعلام-خرید-آسفالت-گرم'>استعلام  خرید آسفالت گرم  / استعلام, خرید آسفالت گرم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253543/استعلام-برچسب-و-ریبون-مطابق-فایل-پیوست'>استعلام برچسب و ریبون مطابق فایل پیوست / استعلام, استعلام برچسب و ریبون مطابق فایل پیوست</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253545/استعلام-روغن-جامد-نباتی-خوراکی-پخت-و-پز-حلبی-4-5-کیلویی-با-نام-تجاری-لادن'>استعلام روغن جامد نباتی خوراکی پخت و پز حلبی 4/5 کیلویی با نام تجاری لادن / استعلام,استعلام روغن جامد نباتی خوراکی پخت و پز حلبی 4/5 کیلویی با نام تجاری لادن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253547/استعلام-کارتن-5-لا--به-ابعاد-48-44-18-با-چاپ-کلیشه'>استعلام کارتن 5 لا - به ابعاد 48*44*18 با چاپ کلیشه  / استعلام, کارتن 5 لا - به ابعاد 48*44*18 با چاپ کلیشه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253553/استعلام-عملیات-بهسازی-و-نوسازی-اتاق-سرور--'>استعلام عملیات بهسازی و نوسازی اتاق سرور ... / استعلام , استعلام عملیات بهسازی و نوسازی اتاق سرور ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253554/استعلام-کیسه-زباله-90-90'>استعلام  کیسه زباله 90*90 / استعلام,  کیسه زباله 90*90</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253557/استعلام-خرید-رب-گوجه-فرنگی'>استعلام خرید رب گوجه فرنگی  / استعلام] خرید رب گوجه فرنگی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253565/استعلام-سایر-فعالیت-های-تخصصی-ساختمان'>استعلام سایر فعالیت های تخصصی ساختمان / استعلام, سایر فعالیت های تخصصی ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253566/استعلام-احداث-خطوط-ارتباطی-پست-شرق--'>استعلام احداث خطوط ارتباطی پست شرق ... / استعلام, استعلام احداث خطوط ارتباطی پست شرق ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253568/استعلام-جمع-آوری-تصفیه-و-تامین-آب'>استعلام جمع آوری، تصفیه و تامین آب / استعلام,استعلام جمع آوری، تصفیه و تامین آب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253573/استعلام--دربست-4-دستگاه-اتوبوس'>استعلام   دربست 4 دستگاه اتوبوس / استعلام, استعلام   دربست 4 دستگاه اتوبوس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253576/استعلام-خرید-لوله-جدارچاه-یو-پی-وسی-و--'>استعلام خرید لوله جدارچاه یو پی وسی و ... / استعلام, خرید لوله جدارچاه یو پی وسی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253577/استعلام-ترازوی-اطفال-مرغی-قایقی-رومیزی'>استعلام ترازوی اطفال مرغی قایقی رومیزی  / استعلام,استعلام ترازوی اطفال مرغی قایقی رومیزی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253584/استعلام-خرید-و-نصب-و-راه-اندازی-تابلوهای-ترمینالی'>استعلام خرید و نصب و راه اندازی تابلوهای ترمینالی / استعلام, استعلام خرید و نصب و راه اندازی تابلوهای ترمینالی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252319/مزایده-واگذاری-بهره-برداری-از-پارکینگ-پاساژ'>مزایده واگذاری بهره برداری از پارکینگ پاساژ / مزایده, مزایده واگذاری بهره برداری از پارکینگ پاساژ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252320/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-زمین-3165متر'>مزایده پلاک ثبتی مساحت زمین 3165متر / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت زمین 3165متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252338/مزایده-نمایشگاه-اتومبیل-شهرداری--'>مزایده نمایشگاه اتومبیل شهرداری ... / مزایده, مزایده نمایشگاه اتومبیل شهرداری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252889/مزایده-فروش-خودرو-سواری-سپند-پی-کی--خودرو-سواری-هیوندا-سوناتا'>مزایده فروش خودرو سواری سپند پی کی ، خودرو سواری هیوندا سوناتا / مزایده, مزایده فروش خودرو سواری سپند پی کی ، خودرو سواری هیوندا سوناتا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252907/مزایده-اجاره-ساختمان'>مزایده اجاره ساختمان / مزایده اجاره ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252941/مزایده-اجاره-استخر-سرپوشیده'>مزایده اجاره استخر سرپوشیده  / مزایده , مزایده اجاره استخر سرپوشیده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253038/مزایده-امتیاز-بهره-برداری-پارکینگ-عمومی'>مزایده امتیاز بهره برداری پارکینگ عمومی / مزایده, مزایده امتیاز بهره برداری پارکینگ عمومی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252743/مزایده-مبل-راحتی--فرش-دستبافت--میز-نهارخوری'>مزایده مبل راحتی ، فرش دستبافت ، میز نهارخوری / مزایده, مزایده مبل راحتی ، فرش دستبافت ، میز نهارخوری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252201/مزایده-عمومی-تعدادی-از-قطعات-سهم-شهرداری'>مزایده عمومی تعدادی از قطعات سهم شهرداری / مزایده عمومی, مزایده عمومی تعدادی از قطعات سهم شهرداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252242/مزایده-مبلمان'>مزایده مبلمان  / مزایده, مزایده مبلمان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252399/مزایده-آپارتمان-طبقه-دوم-مساحت-97-01متر'>مزایده آپارتمان طبقه دوم مساحت 97.01متر / مزایده,مزایده آپارتمان طبقه دوم مساحت 97.01متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252431/اصلاحیه-مزایده-ششدانگ-آپارتمان'>اصلاحیه مزایده ششدانگ آپارتمان / اصلاحیه مزایده ,مزایده ششدانگ آپارتمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252443/مزایده-فروش-یک-دستگاه-سواری-نیسان-پاترول'>مزایده  فروش یک دستگاه سواری نیسان پاترول  / مزایده,مزایده  فروش یک دستگاه سواری نیسان پاترول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252473/مزایده-آپارتمان-طبقه-اول-مساحت-105-متر'>مزایده آپارتمان طبقه اول مساحت 105 متر  / مزایده,مزایده آپارتمان طبقه اول مساحت 105 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252538/مزایده-آپارتمان-مساحت-42-80متر-قطعه-سه-تفکیکی'>مزایده آپارتمان مساحت 42.80متر قطعه سه تفکیکی  / مزایده , مزایده آپارتمان مساحت 42.80متر قطعه سه تفکیکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252550/مزایده-فتوکپی--کامپیوتر--مانیتور--گاو-صندوق'>مزایده فتوکپی ، کامپیوتر ، مانیتور ، گاو صندوق / مزایده , مزایده فتوکپی ، کامپیوتر ، مانیتور ، گاو صندوق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252640/مزایده-یک-دستگاه-تانکر-آب--'>مزایده  یک دستگاه تانکر آب.... / مزایده, مزایده  یک دستگاه تانکر آب....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252658/اصلاحیه-مزایده-غرفه-های-روبروی-بانک-کشاورزی'>اصلاحیه مزایده غرفه های روبروی بانک کشاورزی  / اصلاحیه مزایده, مزایده غرفه های روبروی بانک کشاورزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252690/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-سواری-پژو-206-تیپ-تی-یو-فایو'>مزایده یک دستگاه خودرو سواری پژو 206 تیپ تی یو فایو / مزایده, مزایده یک دستگاه خودرو سواری پژو 206 تیپ تی یو فایو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252694/مزایده-پژو206'>مزایده پژو206 / مزایده, مزایده  پژو206</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252702/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-سواری-پژو-405-مدل-1393'>مزایده یک دستگاه خودرو سواری پژو 405 مدل 1393 / مزایده , مزایده یک دستگاه خودرو سواری پژو 405 مدل 1393</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252721/مزایده-خودروی-سواری-پژو-405'>مزایده خودروی سواری پژو 405  / مزایده,مزایده خودروی سواری پژو 405 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252729/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-930متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 930متر / مزایده ,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 930متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252989/مزایده-ملک-مساحت-عرصه-180-متر-نوبت-اول'>مزایده ملک مساحت عرصه 180 متر نوبت اول / مزایده,مزایده ملک مساحت عرصه 180 متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253066/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-عرصه-353-متر-قدمت-15-سال'>مزایده ششدانگ یکباب خانه عرصه 353 متر قدمت 15 سال  / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه عرصه 353 متر قدمت 15 سال </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253075/مزایده-زمین-بصورت-خانه-مسکونی-معادل-یکصد-متر'>مزایده زمین بصورت خانه مسکونی معادل یکصد متر / مزایده,مزایده زمین بصورت خانه مسکونی معادل یکصد متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253123/مزایده-ملک-قطعه-سه-تفکیکی-مساحت-139-27متر'>مزایده ملک قطعه سه تفکیکی مساحت 139.27متر  / مزایده,مزایده ملک قطعه سه تفکیکی مساحت 139.27متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253188/مزایده-ششدانگ-یکباب-منزل-مسکونی-نیمه-کاره-و-ششدانگ-زمین-باغی-نوبت-اول'>مزایده ششدانگ یکباب منزل مسکونی نیمه کاره و ششدانگ زمین باغی نوبت اول  / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب منزل مسکونی نیمه کاره و ششدانگ زمین باغی نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253227/مزایده-قطعه-زمینی-مساحت-208-04متر-نوبت-اول'>مزایده قطعه زمینی مساحت 208.04متر نوبت اول  / مزایده,مزایده قطعه زمینی مساحت 208.04متر نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253260/مزایده-نیم-هکتار-مشاع-از-یک-هکتار-مشاع-از-90-هکتار-ششدانگ-قریه-قارول'>مزایده نیم هکتار مشاع از یک هکتار مشاع از 90 هکتار ششدانگ قریه قارول / مزایده,مزایده نیم هکتار مشاع از یک هکتار مشاع از 90 هکتار ششدانگ قریه قارول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253348/مزایده-فروش-یکباب-نمایشگاه-اتومبیل-زیربنای-350-متر'>مزایده فروش یکباب نمایشگاه اتومبیل زیربنای 350 متر / مزایده,مزایده فروش یکباب نمایشگاه اتومبیل زیربنای 350 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253393/مزایده-19-و-یک-پنجم-شعیر-از-96-شعیر-منزل-مسکونی-'>مزایده 19 و یک پنجم شعیر از 96 شعیر منزل مسکونی.. / مزایده,مزایده 19 و یک پنجم شعیر از 96 شعیر منزل مسکونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253485/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-مساحت-232-45متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 232.45متر  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 232.45متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253492/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-248-05متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 248.05متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 248.05متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252177/واگذاری-سالن-ورزشی-و--'>واگذاری سالن ورزشی و.... / واگذاری سالن ورزشی و....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252179/مزایده-عرصه-و-اعیان-منزل-مسکونی-مساحت-320-90متر'>مزایده عرصه و اعیان منزل مسکونی مساحت 320.90متر / مزایده,مزایده عرصه و اعیان منزل مسکونی مساحت 320.90متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253586/استعلام-چاپ-کتب-پیش-دبستانی-سامانه-ستاد'>استعلام چاپ کتب پیش دبستانی, سامانه ستاد / استعلام, چاپ کتب پیش دبستانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253604/استعلام-ساندویچ-پنل'>استعلام ساندویچ پنل  / استعلام, ساندویچ پنل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253605/استعلام-کارت-خرید-وسایل-ورزش'>استعلام کارت خرید وسایل ورزش / استعلام, کارت خرید وسایل ورزش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253613/استعلام-سیمان-پرتلند-خاکستری-تیپ-2'>استعلام سیمان پرتلند خاکستری تیپ 2  / استعلام, سیمان پرتلند خاکستری تیپ 2 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253615/استعلام-لوازم-روشنایی-ایستگاه'>استعلام لوازم روشنایی ایستگاه  / استعلام, لوازم روشنایی ایستگاه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253618/استعلام-چسب-ضد-حساسیت-جراحی--'>استعلام چسب ضد حساسیت جراحی .. / استعلام, استعلام چسب ضد حساسیت جراحی ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253632/مناقصه-واگذاری-امور-نقلیه-مرکز-بهداشت'>مناقصه واگذاری امور نقلیه مرکز بهداشت / آگهی مناقصه, مناقصه واگذاری امور نقلیه مرکز بهداشت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253638/استعلام-خرید-چراغ-سولار'>استعلام خرید چراغ سولار / استعلام,استعلام خرید چراغ سولار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253644/استعلام-درخواست-ریبون-انی-کارت'>استعلام درخواست ریبون انی کارت / استعلام,استعلام درخواست ریبون انی کارت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252224/استعلام-کتاب-غدیر-پیمان-ماندگار-شیعه'>استعلام کتاب غدیر پیمان ماندگار شیعه  / استعلام, کتاب غدیر پیمان ماندگار شیعه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252273/مناقصه-عملیات-احداث-سد-مخزنی-گرین-و-تاسیسات-وابسته'>مناقصه عملیات احداث سد مخزنی گرین و تاسیسات وابسته  / مناقصه عمومی, مناقصه عملیات احداث سد مخزنی گرین و تاسیسات وابسته </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252292/مناقصه-اجرای-کروکی-های-پراکنده-اصلاح-شبکه-و-توسعه-شبکه--'>مناقصه اجرای کروکی های پراکنده اصلاح شبکه و توسعه شبکه... / آگهی مناقصات عمومی , مناقصه اجرای کروکی های پراکنده اصلاح شبکه و توسعه شبکه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252300/مناقصه-​آرشیو-اسناد-الکترونیک'>مناقصه ​آرشیو اسناد الکترونیک  / مناقصه, مناقصه ​آرشیو اسناد الکترونیک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252343/استعلام-بیمه-شخص-ثالث'>استعلام بیمه شخص ثالث / استعلام,استعلام بیمه شخص ثالث</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252365/استعلام-خرید-پوشه-مقوایی-مخصوص-بایگانی--'>استعلام خرید پوشه مقوایی مخصوص بایگانی... / استعلام, استعلام خرید پوشه مقوایی مخصوص بایگانی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252406/مناقصات-فلومتر-راداری'>مناقصات فلومتر راداری / آگهی مناقصات عمومی با ارزیابی کیفی,مناقصات فلومتر راداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252423/استعلام-مرمت-و-بهسازی-چشمه-های-عشایری'>استعلام مرمت و بهسازی چشمه های عشایری / استعلام, استعلام مرمت و بهسازی چشمه های عشایری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252433/فراخوان-عمومی-سرمایه-گذاری-و-مشارکت-در-پروژه-های-شهرداری'>فراخوان عمومی سرمایه گذاری و مشارکت در پروژه های شهرداری / فراخوان عمومی , فراخوان عمومی سرمایه گذاری و مشارکت در پروژه های شهرداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252436/استعلام-قرارداد-انجام-امور-نقلیه--'>استعلام قرارداد انجام امور نقلیه ... / استعلام , استعلام قرارداد انجام امور نقلیه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252439/استعلام-شارژ-کپسولهای-آتش-نشانی'>استعلام شارژ کپسولهای آتش نشانی / استعلام,استعلام شارژ کپسولهای آتش نشانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252444/استعلام-باطری-UPS-به-همراه-باکس-باطری'>استعلام باطری UPS به همراه باکس باطری / استعلام, استعلام باطری UPS به همراه باکس باطری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252454/استعلام-بهسازی--'>استعلام بهسازی ... / استعلام , استعلام بهسازی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252455/استعلام-عملیات-احداث-سازه-های-گابیونی-و-چپری'>استعلام عملیات احداث سازه های گابیونی و چپری / استعلام,استعلام عملیات احداث سازه های گابیونی و چپری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252474/استعلام-رایانه-طبق-لیست-پیوست'>استعلام رایانه طبق لیست پیوست / استعلام,استعلام رایانه طبق لیست پیوست</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252475/استعلام-لوله-پلی-اتیلن'>استعلام لوله پلی اتیلن / استعلام, لوله پلی اتیلن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252505/استعلام-تجهیزات-سخت-افزاری'>استعلام تجهیزات سخت افزاری  / استعلام, تجهیزات سخت افزاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252517/مناقصه-ساماندهی-بلوار-شهید-افتخاری-(نوبت-دوم)'>مناقصه ساماندهی بلوار شهید افتخاری (نوبت دوم) / مناقصه عمومی, مناقصه ساماندهی بلوار شهید افتخاری (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252522/استعلام-انتی-ویروس-بیت-دیفندر'>استعلام انتی ویروس بیت دیفندر / استعلام,استعلام انتی ویروس بیت دیفندر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252541/استعلام-لوازم-آزمایشگاهی'>استعلام لوازم آزمایشگاهی / استعلام, استعلام لوازم آزمایشگاهی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252546/مناقصه-خرید-و-حمل-لوله-های-پلی-اتیلن-دو-جداره--نوبت-دوم'>مناقصه خرید و حمل لوله های پلی اتیلن دو جداره - نوبت دوم / آگهی مناقصه, مناقصه خرید و حمل لوله های پلی اتیلن دو جداره - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252565/استعلام-خرید-تجهیزات-شبکه-رادیویی'>استعلام خرید تجهیزات شبکه رادیویی / استعلام,استعلام خرید تجهیزات شبکه رادیویی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252579/مناقصه-حفاظت-از-اراضی-ملی----نوبت-دوم'>مناقصه حفاظت از اراضی ملی ... - نوبت دوم  / مناقصه, مناقصه حفاظت از اراضی ملی ... - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252593/استعلام-اصلاح-فونداسیون-و-سرویس-الکتروپمپ-ایستگاه-پمپاژ-هرسین'>استعلام اصلاح فونداسیون و سرویس الکتروپمپ ایستگاه پمپاژ هرسین / استعلام,استعلام اصلاح فونداسیون و سرویس الکتروپمپ ایستگاه پمپاژ هرسین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252602/مناقصه-بکارگیری-و-تامین-و-نیرو-(نوبت-دوم)'>مناقصه بکارگیری و تامین و نیرو (نوبت دوم) / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه  بکارگیری و تامین و نیرو (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252614/تجدید-فراخوان-اجرای-پروژه-تله-متری'>تجدید فراخوان اجرای پروژه تله متری  / تجدید فراخوان, تجدید فراخوان اجرای پروژه تله متری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252616/استعلام-شیر-آب'>استعلام شیر آب  / استعلام, استعلام شیر آب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252633/استعلام-مینی-بوس--'>استعلام مینی بوس ... / استعلام , استعلام مینی بوس ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252634/مناقصه-تعمیر-نگهداری-و-راهبری-تاسیسات-بیمارستان'>مناقصه تعمیر نگهداری و راهبری تاسیسات بیمارستان / مناقصه , مناقصه تعمیر نگهداری و راهبری تاسیسات بیمارستان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252646/استعلام-لوازم-بهداشتی-پزشکی--'>استعلام لوازم بهداشتی پزشکی... / استعلام, استعلام لوازم بهداشتی پزشکی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252651/استعلام-تجهیزات-امنیتی--'>استعلام تجهیزات امنیتی ... / استعلام , استعلام تجهیزات امنیتی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252218/مزایده-یک-دستگاه-موتورسیکلت-پرواز'>مزایده یک دستگاه موتورسیکلت پرواز / مزایده, مزایده یک دستگاه موتورسیکلت پرواز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252225/مزایده-یک-قطعه-زمین-مزروعی-دیم-نوبت-اول'>مزایده یک قطعه زمین مزروعی دیم نوبت اول / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مزروعی دیم نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252262/مزایده-اجاره-و-فروش'>مزایده اجاره و فروش  / مزایده, مزایده اجاره و فروش </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252275/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-وانت-نیسان-دوکابین-DX2400'>مزایده یک دستگاه خودروی وانت نیسان دوکابین DX2400 / مزایده فروش ، مزایده یک دستگاه خودروی وانت نیسان دوکابین DX2400</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252282/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-سمت-غربی-طبقه-سه-88-46متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان سمت غربی طبقه سه 88.46متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان سمت غربی طبقه سه 88.46متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252329/مزایده-سه-دانگ-مشاع-از-آپارتمان-طبقه-اول-قطعه-120-تفکیکی'>مزایده سه دانگ مشاع از آپارتمان طبقه اول قطعه 120 تفکیکی / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع از آپارتمان طبقه اول قطعه 120 تفکیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252349/مزایده-فروش-سواری-پراید-صبا'>مزایده فروش سواری پراید صبا / مزایده,مزایده فروش سواری پراید صبا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252353/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-141-فرعی-مساحت-455متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 141 فرعی مساحت 455متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 141 فرعی مساحت 455متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252361/مزایده-فروش-یک-دستگاه-اتومبیل-پراید'>مزایده فروش یک دستگاه اتومبیل پراید / مزایده,مزایده فروش یک دستگاه اتومبیل پراید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252417/مزایده-لیفتراک'>مزایده لیفتراک  / اگهی مزایده , مزایده لیفتراک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252481/مزایده-4-دانگ-مشاع-از-آپارتمان-مساحت-56-38متر-قطعه-سه-تفکیکی'>مزایده 4 دانگ مشاع از آپارتمان مساحت 56.38متر قطعه سه تفکیکی / مزایده,مزایده 4 دانگ مشاع از آپارتمان مساحت 56.38متر قطعه سه تفکیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252494/مزایده-موتور-جوشی-اره-آتشی'>مزایده موتور جوشی، اره آتشی / مزایده, مزایده موتور جوشی، اره آتشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252495/مزایده-فروش-گریدر-اتومیسکر-و-موتور-برق--'>مزایده فروش گریدر، اتومیسکر و موتور برق... / آگهی مزایده, مزایده فروش گریدر، اتومیسکر و موتور برق...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252580/مزایده-سنگ-فرز'>مزایده سنگ فرز  / اگهی مزایده , مزایده سنگ فرز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252611/مزایده-یک-دستگاه-اتومبیل-سواری'>مزایده یک دستگاه اتومبیل سواری  / مزایده, مزایده یک دستگاه اتومبیل سواری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252627/مزایده-خانه-مسکونی-بخش-یک-اردبیل-و-باغ-سیب-مساحت-دو-هزار-متر'>مزایده خانه مسکونی بخش یک اردبیل و باغ سیب مساحت دو هزار متر / مزایده ,مزایده خانه مسکونی بخش یک اردبیل و باغ سیب مساحت دو هزار متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252628/مزایده-دو-دستگاه-اینورتر-و--(نوبت-دوم)'>مزایده  دو دستگاه اینورتر و... (نوبت دوم) / مزایده , مزایده  دو دستگاه اینورتر و... (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252706/مزایده-تیغ-اصلاح-صورت'>مزایده تیغ اصلاح صورت / مزایده, مزایده تیغ اصلاح صورت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252715/مزایده-یک-قطعه-زمین-دستارمی-مساحت-304-متر'>مزایده یک قطعه زمین دستارمی مساحت 304 متر / مزایده ,مزایده یک قطعه زمین دستارمی مساحت 304 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252726/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-دو-فرعی-مساحت-دویست-متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی دو فرعی مساحت دویست متر  / مزایده ,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی دو فرعی مساحت دویست متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252733/مناقصه-راه-اندازی-نخستین-کلوپ-بازی-های-رایانه-ای'>مناقصه راه اندازی نخستین کلوپ بازی های رایانه ای / مناقصه تعمیر نگهداری و راهبری تاسیسات بیمارستان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252754/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-141-21متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 141.21متر / مزایده ,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 141.21متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252801/مزایده-جرثقیل-دستگاه-گرد-باف'>مزایده جرثقیل، دستگاه گرد باف / مزایده, مزایده جرثقیل، دستگاه گرد باف</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252802/مزایده-پیراهن-مردانه-طرح-راه-راه-کلاسیک'>مزایده پیراهن مردانه طرح راه راه کلاسیک / آگهی مزایده, مزایده پیراهن مردانه طرح راه راه کلاسیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252806/مزایده-1500-سهم-مشاع-از-336933-سهم-شماره-صفر-فرعی-از-99-اصلی'>مزایده 1500 سهم مشاع از 336933 سهم شماره صفر فرعی از 99 اصلی  / مزایده,مزایده 1500 سهم مشاع از 336933 سهم شماره صفر فرعی از 99 اصلی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252811/مزایده-خط-کامل-روکش-سرب-شاسی-یک-دستگاه-تابنده--'>مزایده خط کامل روکش سرب، شاسی یک دستگاه تابنده ... / مزایده, مزایده خط کامل روکش سرب، شاسی یک دستگاه تابنده ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252850/مزایده-پلاک-ثبتی-بخش-هفت-گیلان-اموال-غیرمنقول'>مزایده پلاک ثبتی بخش هفت گیلان اموال غیرمنقول  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی بخش هفت گیلان اموال غیرمنقول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252901/مزایده-فروش-خودرو-سواری-پراید-صبا'>مزایده فروش خودرو سواری پراید صبا / مزایده, مزایده فروش خودرو سواری پراید صبا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252914/مزایده-فروش-تابلو-برق'>مزایده فروش تابلو برق  / مزایده, مزایده فروش تابلو برق </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252928/مزایده-1500-متر-مشاع-از-3000-هزار-متر-از-یک-قطعه-باغ'>مزایده 1500 متر مشاع از 3000 هزار متر از یک قطعه باغ  / مزایده, مزایده 1500 متر مشاع از 3000 هزار متر از یک قطعه باغ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252984/مزایده-اتومبیل-سواری-پراید-SE132'>مزایده اتومبیل سواری پراید SE132  / مزایده, مزایده اتومبیل سواری پراید SE132 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252993/مزایده-محوطه-پارکینگ-خودروها-نوبت-دوم'>مزایده محوطه پارکینگ خودروها نوبت دوم  / مزایده, مزایده محوطه پارکینگ خودروها نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253072/مزایده-ششدانگ-عمارت-مساحت-188-متر'>مزایده ششدانگ عمارت مساحت 188 متر / مزایده,مزایده ششدانگ عمارت مساحت 188 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253088/مزایده-پمپ-آب-کهنه-و-قطعات-باز-نشده--'>مزایده پمپ آب کهنه و قطعات باز نشده... / مزایده , مزایده پمپ آب کهنه و قطعات باز نشده...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253115/مزایده-پلاک-ثبتی-شماره-920-فرعی-عرصه-صد-و-شصت-متر-نوبت-دوم'>مزایده پلاک ثبتی شماره 920 فرعی عرصه صد و شصت متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی شماره 920 فرعی عرصه صد و شصت متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253158/مزایده-خودرو-سواری-نیسان-رونیز'>مزایده خودرو سواری نیسان رونیز  / مزایده,مزایده خودرو سواری نیسان رونیز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253272/مزایده-330-تن-اهن-آلات-ضایعاتی'>مزایده 330 تن اهن آلات ضایعاتی  / فراخوان مزایده عمومی , مزایده 330 تن اهن آلات ضایعاتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252655/مناقصه-خدمات-قرارداد-تخلیه-و-بارگیری-محمولات-پروتئینی--نوبت-دوم'>مناقصه خدمات قرارداد تخلیه و بارگیری محمولات پروتئینی - نوبت دوم  / مناقصه , مناقصه خدمات قرارداد تخلیه و بارگیری محمولات پروتئینی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252660/استعلام-سم-دیفنوکونازول'>استعلام سم دیفنوکونازول / استعلام,استعلام سم دیفنوکونازول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252701/استعلام-سرویس-ایاب-و-ذهاب'>استعلام سرویس ایاب و ذهاب  / استعلام,استعلام سرویس ایاب و ذهاب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252719/تجدید-مناقصه-خدمات-بهره-برداری-و-نگهداری--کنترل-ایمنی-و-پایداری-سدها-(نوبت-دوم)'>تجدید مناقصه خدمات بهره برداری و نگهداری ، کنترل ایمنی و پایداری سدها (نوبت دوم) / تجدید مناقصه, تجدید مناقصه خدمات بهره برداری و نگهداری ، کنترل ایمنی و پایداری سدها (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252730/مناقصه-اجرای-خط-انتقال-آب-در-شهرکها-و-نواحی-صنعتی--نوبت-دوم'>مناقصه اجرای خط انتقال آب در شهرکها و نواحی صنعتی - نوبت دوم  / مناقصه اجرای خط انتقال آب در شهرکها و نواحی صنعتی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252752/تجدید-مناقصه-واگذاری-مدیریت-امور-انبار'>تجدید مناقصه واگذاری مدیریت امور انبار  / تجدید آگهی مناقصه عمومی,مناقصه  واگذاری مدیریت امور انبار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252782/استعلام-شیرآلات'>استعلام شیرآلات  / استعلام, شیرآلات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252800/استعلام-آ-اس-آ-داروی-انسانی--'>استعلام آ اس آ داروی انسانی ... / استعلام , استعلام آ اس آ داروی انسانی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252847/مناقصه-واگذاری-تهیه-طبخ-و-توزیع-غذا-پرسنل-و-بیماران-بیمارستان'>مناقصه واگذاری تهیه، طبخ و توزیع غذا پرسنل و بیماران بیمارستان  / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه واگذاری تهیه، طبخ و توزیع غذا پرسنل و بیماران بیمارستان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252855/استعلام-شیرها-از-جنس-چدن-داکتیل--'>استعلام شیرها از جنس چدن داکتیل ... / استعلام, استعلام شیرها از جنس چدن داکتیل ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252871/آگهی-توسعه-فعالیتهای-تجاری'>آگهی توسعه فعالیتهای تجاری / آگهی, آگهی توسعه فعالیتهای تجاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252878/استعلام-ورق-8-میل-و-12-میل-1900-کیلوگرم---'>استعلام ورق 8 میل و 12 میل 1900 کیلوگرم .... / استعلام, ورق 8 میل و 12 میل 1900 کیلوگرم ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252906/استعلام-گازها-و-مواد-شیمیایی-صنعتی'>استعلام گازها و مواد شیمیایی صنعتی  / استعلام , استعلام گازها و مواد شیمیایی صنعتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252942/مناقصه-دستمزد-و-مصالح-مورد-نیاز-جهت-اجرای-عملیات-توسعه-شهری-و-روستایی--(نوبت-دوم)'>مناقصه دستمزد و مصالح مورد نیاز جهت اجرای عملیات توسعه شهری و روستایی... (نوبت دوم) / مناقصه، مناقصه دستمزد و مصالح مورد نیاز جهت اجرای عملیات توسعه شهری و روستایی ... (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252956/فراخوان-پروژه-خرید--اجرا-و-تحویل-کابل-فشار-ضعیف'>فراخوان پروژه خرید ، اجرا و تحویل کابل فشار ضعیف / فراخوان , فراخوان پروژه خرید ، اجرا و تحویل کابل فشار ضعیف</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252972/مناقصه-تخلیه-و-بارگیری-محمولات-پروتئینی-در-سردخانه'>مناقصه تخلیه و بارگیری محمولات پروتئینی در سردخانه  / مناقصه عمومی ,مناقصه تخلیه و بارگیری محمولات پروتئینی در سردخانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253000/استعلام-خدمات-مشاوره-غیرحضوری-جهت-دو-ماه--'>استعلام خدمات مشاوره غیرحضوری جهت دو ماه ... / استعلام, استعلام خدمات مشاوره غیرحضوری جهت دو ماه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253027/استعلام-کابل-برق-و-تلفن-و-سینی-کابل'>استعلام کابل برق و تلفن و سینی کابل / استعلام, کابل برق و تلفن و سینی کابل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253116/استعلام-رنگ-دریایی'>استعلام رنگ دریایی / استعلام,استعلام رنگ دریایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253131/استعلام-صندلی-گردان-اداری-راشن'>استعلام صندلی گردان اداری راشن / استعلام, صندلی گردان اداری راشن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253142/استعلام-زونکن-ماشین-حساب--'>استعلام زونکن، ماشین حساب ... / استعلام, استعلام زونکن، ماشین حساب ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253147/مناقصه-واگذاری-مدیریت-اداره-امور-انبار'>مناقصه  واگذاری مدیریت اداره امور انبار / مناقصه، مناقصه  واگذاری مدیریت اداره امور انبار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253149/مناقصه-تخلیه-و-بارگیری-محمولات-پروتئینی-سردخانه--'>مناقصه تخلیه و بارگیری محمولات پروتئینی سردخانه ... / مناقصه عمومی ,مناقصه تخلیه و بارگیری محمولات پروتئینی در سردخانه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253199/مناقصه-اجرای-عملیات-آبخیزداری'>مناقصه  اجرای عملیات آبخیزداری / مناقصه عمومی, مناقصه  اجرای عملیات آبخیزداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253202/استعلام-کولر-اسپلیت-ساخت-ایران'>استعلام کولر اسپلیت ساخت ایران / استعلام, کولر اسپلیت ساخت ایران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253214/مناقصه-اجرای-عملیات-آبخیزداری-در-حوزه-آبخیز'>مناقصه  اجرای عملیات آبخیزداری در حوزه آبخیز  / مناقصه عمومی, مناقصه  اجرای عملیات آبخیزداری در حوزه آبخیز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253221/مناقصه-اجرای-عملیات-آبخیزداری-در-حوضه--'>مناقصه  اجرای عملیات آبخیزداری در حوضه ... / مناقصه عمومی, مناقصه  اجرای عملیات آبخیزداری در حوضه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253228/مناقصه-اجرای-عملیات-آبخیزداری-در-حوضه--'>مناقصه  اجرای عملیات آبخیزداری در حوضه ... / مناقصه عمومی, مناقصه  اجرای عملیات آبخیزداری در حوضه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253232/استعلام-خرید-سمعک-دیجیتالی-هوشمند'>استعلام خرید سمعک دیجیتالی هوشمند / استعلام, استعلام خرید سمعک دیجیتالی هوشمند</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253238/مناقصه-اجرای-عملیات-آبخیزداری-در-حوضه--'>مناقصه  اجرای عملیات آبخیزداری در حوضه ... / مناقصه عمومی, مناقصه  اجرای عملیات آبخیزداری در حوضه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253240/استعلام-چاپگر-لیزری--'>استعلام چاپگر لیزری... / استعلام, استعلام چاپگر لیزری...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253291/استعلام-عملیات-حفر--'>استعلام عملیات حفر ... / استعلام , استعلام عملیات حفر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253310/استعلام-سه-راهی-چدن-داکتیل'>استعلام سه راهی چدن داکتیل / استعلام,استعلام سه راهی چدن داکتیل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253315/استعلام-باتری-قابل-شارژ-با-ولتاژ-12-ولت-و-ظرفیت-9-آمپر'>استعلام باتری قابل شارژ با ولتاژ 12 ولت و ظرفیت 9 آمپر / استعلام , باتری قابل شارژ با ولتاژ 12 ولت و ظرفیت 9 آمپر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253316/استعلام-باتری-قابل-شارژ-با-ولتاژ-12-ولت-و-ظرفیت-9-آمپر-با-کانکتور-T2'>استعلام باتری قابل شارژ با ولتاژ 12 ولت و ظرفیت 9 آمپر با کانکتور T2 / استعلام, باتری قابل شارژ با ولتاژ 12 ولت و ظرفیت 9 آمپر با کانکتور T2</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253300/مزایده-ششدانگ-یکبابخانه-مساحت-238-متر'>مزایده ششدانگ یکبابخانه مساحت 238 متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکبابخانه مساحت 238 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253335/مزایده-ملک-مساحت-عرصه-170-متر-نوبت-اول'>مزایده ملک مساحت عرصه 170 متر نوبت اول / مزایده,مزایده ملک مساحت عرصه 170 متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253465/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-347-85متر'>مزایده پلاک ثبتی مساحت 347.85متر  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت 347.85متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253482/مزایده-تمامی-ششدانگ-آپارتمان-پلاک-28-فرعی-بخش-5-ثبت-اصفهان'>مزایده تمامی ششدانگ آپارتمان پلاک 28 فرعی بخش 5 ثبت اصفهان / مزایده,مزایده تمامی ششدانگ آپارتمان پلاک 28 فرعی بخش 5 ثبت اصفهان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253639/مزایده-پلاک-ثبتی-1665-56-بخش-4-شیراز'>مزایده پلاک ثبتی 1665/56 بخش 4 شیراز / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 1665/56 بخش 4 شیراز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252194/مزایده-یک-قطعه-زمین-خشکه-زاری-مساحت-1200متر'>مزایده یک قطعه زمین خشکه زاری مساحت 1200متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین خشکه زاری مساحت 1200متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252204/مزایده-یک-دستگاه-تاب-گیر-6-سپر-با-یک-دستگاه-دینام'>مزایده یک دستگاه تاب گیر 6 سپر با یک دستگاه دینام  / مزایده, مزایده یک دستگاه تاب گیر 6 سپر با یک دستگاه دینام </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252254/مزایده-سند-مالکیت-ششدانگ-عرصه-زمین-مساحت-472-متر'>مزایده سند مالکیت ششدانگ عرصه زمین مساحت 472 متر / مزایده,مزایده سند مالکیت ششدانگ عرصه زمین مساحت 472 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252301/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-سواری-سمند'>مزایده یک دستگاه خودروی سواری سمند / مزایده, مزایده یک دستگاه خودروی سواری سمند</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252350/مزایده-ملک-بصورت-ساختمان-4-طبقه-با-اسکلت-بتنی-نمای-سرامیک'>مزایده ملک بصورت ساختمان 4 طبقه با اسکلت بتنی نمای سرامیک  / مزایده,مزایده ملک بصورت ساختمان 4 طبقه با اسکلت بتنی نمای سرامیک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252359/مزایده-خط-تلفن-همراه'>مزایده خط تلفن همراه  / اگهی مزایده , مزایده خط تلفن همراه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252363/مزایده-منزل-مسکونی-با-قدمت-بیست-سال-نوبت-اول'>مزایده منزل مسکونی با قدمت بیست سال نوبت اول / مزایده,مزایده منزل مسکونی با قدمت بیست سال نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252368/مزایده-بردهای-الکتریکی-و-خازن'>مزایده بردهای الکتریکی و خازن / مزایده,مزایده بردهای الکتریکی و خازن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252456/مزایده-آپارتمان-طبقه-دوم-مساحت-صد-متر-مرحله-اول'>مزایده آپارتمان طبقه دوم مساحت صد متر مرحله اول / مزایده,مزایده آپارتمان طبقه دوم مساحت صد متر مرحله اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252477/مزایده-واگذاری-جایگاه-CNG--تجدید-نوبت-سوم'>مزایده واگذاری جایگاه CNG - تجدید نوبت سوم / تجدید آگهی مزایده ، مزایده واگذاری جایگاه CNG - تجدید نوبت سوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252478/مزایده-دو-دستگاه-دیزل-ژنراتور-خشک'>مزایده دو دستگاه دیزل ژنراتور خشک  / مزایده دو دستگاه دیزل ژنراتور خشک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252556/مزایده-پنج-ساعت-آب'>مزایده پنج ساعت آب / مزایده, مزایده پنج ساعت آب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252612/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-159-23متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 159.23متر  / مزایده ,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 159.23متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252659/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-315-67متر-نوبت-اول'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 315.67متر نوبت اول / مزایده ,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 315.67متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252684/مزایده-آپارتمان-مساحت-79-80متر'>مزایده آپارتمان مساحت 79.80متر  / مزایده ,مزایده آپارتمان مساحت 79.80متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252687/مزایده-اسکلت-کانکس-10-7-متر-مربع'>مزایده اسکلت کانکس 10*7 متر مربع  / مزایده , مزایده اسکلت کانکس 10*7 متر مربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252709/مزایده-ششدانگ-منزل-مسکونی-مساحت-188-متر'>مزایده ششدانگ منزل مسکونی مساحت 188 متر / مزایده ,مزایده ششدانگ منزل مسکونی مساحت 188 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252784/مزایده-کفش-اسپورت'>مزایده کفش اسپورت  / مزایده , مزایده کفش اسپورت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252836/مزایده-یک-قطعه-زمین-کشاورزی-مساحت-2500متر'>مزایده یک قطعه زمین کشاورزی مساحت 2500متر  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین کشاورزی مساحت 2500متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252904/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-330-2-متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 330.2 متر  / مزایده, مزایده ششدانگ زمین مساحت 330.2 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252940/مزایده-فروش-جک-ایستاده'>مزایده فروش جک ایستاده  / مزایده, مزایده فروش جک ایستاده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252996/مزایده-یک-دستگاه-اتومبیل-وانت-پیکان-به-رنگ-سفید-یخچالی'>مزایده یک دستگاه اتومبیل وانت پیکان به رنگ سفید یخچالی / مزایده, مزایده یک دستگاه اتومبیل وانت پیکان به رنگ سفید یخچالی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253068/مزایده-یکباب-خانه-عرصه-265-97-متر-قدمت-ده-سال'>مزایده یکباب خانه عرصه 265.97 متر قدمت ده سال / مزایده,مزایده یکباب خانه عرصه 265.97 متر قدمت ده سال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253102/مزایده-یکدستگاه-تزریق-پلاستیک-و---'>مزایده یکدستگاه تزریق پلاستیک و .... / آگهی مزایده, مزایده یکدستگاه تزریق پلاستیک و ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253298/مزایده-واگذاری-آپارتمان-مسکونی-مساحت-180-38متر'>مزایده واگذاری آپارتمان مسکونی مساحت 180.38متر  / مزایده,مزایده واگذاری آپارتمان مسکونی مساحت 180.38متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253323/مزایده-ششدانگ-منزل-مسکونی-عرصه-230-متر'>مزایده ششدانگ منزل مسکونی عرصه 230 متر / مزایده,مزایده ششدانگ منزل مسکونی عرصه 230 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252211/مزایده-تعداد-1000-عدد-شیر-خودکار-پلیمر--'>مزایده تعداد 1000 عدد شیر خودکار پلیمر... / مزایده, مزایده تعداد 1000 عدد شیر خودکار پلیمر...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252217/مزایده-یک-قطعه-زمین-مسکونی-با-سند-عادی-مساحت-کل-255متر'>مزایده یک قطعه زمین مسکونی با سند عادی مساحت کل 255متر  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مسکونی با سند عادی مساحت کل 255متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252230/مزایده-دو-دستگاه-آپارتمان-به-شماره-530-و-183-فرعی'>مزایده دو دستگاه آپارتمان به شماره 530 و 183 فرعی / مزایده,مزایده دو دستگاه آپارتمان به شماره 530 و 183 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252277/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-180-متر-قطعه-29-تفکیکی'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 180 متر قطعه 29 تفکیکی / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 180 متر قطعه 29 تفکیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252480/مزایده-سواری-پراید-مدل-1385'>مزایده سواری پراید مدل 1385 / مزایده, مزایده سواری پراید مدل 1385</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253327/استعلام-حمل-و-جمع-آوری-مرسولات--'>استعلام حمل و جمع آوری مرسولات... / استعلام, استعلام حمل و جمع آوری مرسولات...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253331/استعلام-شیر-پروانه-فلنج-دار-و-شیر-پروانه-ای'>استعلام شیر پروانه فلنج دار و شیر پروانه ای / استعلام, استعلام شیر پروانه فلنج دار و شیر پروانه ای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253337/استعلام-شیر-فلکه-صنعتی'>استعلام شیر فلکه صنعتی / استعلام,شیر فلکه صنعتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253342/استعلام-اتصال-قابل-پیاده-شدن-چدنی-150-فشار-10-بار'>استعلام  اتصال قابل پیاده شدن چدنی 150 فشار 10 بار  / استعلام, اتصال قابل پیاده شدن چدنی 150 فشار 10 بار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253344/استعلام-تجدید-استعلام-عملیات-رفع-حوادث-سامانه-های-کلرزنی-و-تعمیر-و--'>استعلام تجدید استعلام عملیات رفع حوادث سامانه های کلرزنی و تعمیر و ... / استعلام, استعلام تجدید استعلام عملیات رفع حوادث سامانه های کلرزنی و تعمیر و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253363/استعلام-کاغذ-A4-با-گراماژ-80g'>استعلام کاغذ A4 با گراماژ 80g / استعلام, کاغذ A4 با گراماژ 80g</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253370/استعلام-محافظ-برق-و--'>استعلام محافظ برق و ... / استعلام, محافظ برق و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253388/استعلام-محلول-ضدعفونی-کننده'>استعلام محلول ضدعفونی کننده / استعلام, محلول ضدعفونی کننده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253410/استعلام-بسته-کامل-نرم-افزاری-گردو'>استعلام بسته کامل نرم افزاری گردو / استعلام,استعلام بسته کامل نرم افزاری گردو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253418/استعلام-هارد-و-سرور'>استعلام هارد و سرور  / استعلام, هارد و سرور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253425/استعلام-قاب-مهتابی'>استعلام قاب مهتابی / استعلام,قاب مهتابی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253455/استعلام-لوازم-التحریر--'>استعلام لوازم التحریر ... / استعلام, استعلام لوازم التحریر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253486/استعلام-دستگاه-تصفیه-آب-6-مرحله-ای-(-ساخت-ایران)'>استعلام دستگاه تصفیه آب 6 مرحله ای ( ساخت ایران) / استعلام, دستگاه تصفیه آب 6 مرحله ای ( ساخت ایران)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253529/مناقصه-انجام-امور-تعمیر-نگهداری-و-راهبری-تاسیسات-الکتریکی'>مناقصه انجام امور تعمیر، نگهداری و راهبری تاسیسات الکتریکی / مناصه , مناقصه انجام امور تعمیر، نگهداری و راهبری تاسیسات الکتریکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253530/استعلام-تامین-بخار-و-تهویه-هوا--'>استعلام تامین بخار و تهویه هوا .. / استعلام, استعلام تامین بخار و تهویه هوا ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253535/استعلام-خرید-تن-ماهی-180-گرمی'>استعلام خرید تن ماهی 180 گرمی / استعلام, خرید تن ماهی 180 گرمی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253544/استعلام-بیمه---'>استعلام بیمه .... / استعلام, استعلام بیمه ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253552/استعلام-خرید-کف-پوش'>استعلام خرید کف پوش / استعلام,استعلام خرید کف پوش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253558/استعلام-تقویت-پایه-های-بتنی'>استعلام تقویت پایه های بتنی  / استعلام,استعلام تقویت پایه های بتنی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253570/استعلام-فعالیت-های-نصب-تاسیسات-برق-لوله-کشی-و-سایر-تاسیسات-ساختمان'>استعلام فعالیت های نصب تاسیسات برق، لوله کشی و سایر تاسیسات ساختمان / استعلام, فعالیت های نصب تاسیسات برق، لوله کشی و سایر تاسیسات ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253583/استعلام-اجاره-بیل--'>استعلام اجاره بیل ... / استعلام , استعلام اجاره بیل ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253596/استعلام-ایجاد-زیرساخت-های-پوشش-دکوراتیو-ساختمان--'>استعلام  ایجاد زیرساخت های پوشش دکوراتیو ساختمان .. / استعلام, استعلام  ایجاد زیرساخت های پوشش دکوراتیو ساختمان ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253600/استعلام-کابینت--'>استعلام کابینت... / استعلام, استعلام کابینت...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253601/استعلام-صندلی-نیلپر--'>استعلام صندلی نیلپر... / استعلام, استعلام صندلی نیلپر...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253610/استعلام-1-خرید-حلوا-شکری-30-گرمی--'>استعلام 1- خرید حلوا  شکری 30 گرمی ... / استعلام, استعلام 1- خرید حلوا  شکری 30 گرمی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253630/استعلام-تجهیزات-ارتباط-ماهواره-ای'>استعلام تجهیزات ارتباط ماهواره ای / استعلام, استعلام تجهیزات ارتباط ماهواره ای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253648/مناقصه-خرید-خدمات-گروه-بهداشتی'>مناقصه خرید خدمات گروه بهداشتی / مناقصه خرید خدمات گروه بهداشتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252331/مناقصه-خرید-و-حمل-لوله-های-پلی-اتیلن-دو-جداره-نوبت-دوم'>مناقصه خرید و حمل لوله های پلی اتیلن دو جداره  نوبت دوم / مناقصه , مناقصه خرید و حمل لوله های پلی اتیلن دو جداره نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252333/مناقصه-واگذاری-امور-خدماتی-و-پشتیبانی-کلینیک--'>مناقصه  واگذاری امور خدماتی و پشتیبانی کلینیک... / آگهی مناقصه ، مناقصه  واگذاری امور خدماتی و پشتیبانی کلینیک...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252348/مناقصه-واگذاری-امور-خدمات-نقلیه-تامین-خودرو-با-راننده--'>مناقصه واگذاری امور خدمات نقلیه، تامین خودرو با راننده ... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه واگذاری امور خدمات نقلیه، تامین خودرو با راننده ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252424/استعلام-عملیات-تامین-برق-اضطراری--'>استعلام عملیات تامین برق اضطراری ... / استعلام, استعلام عملیات تامین برق اضطراری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252435/مناقصه-لکه-گیری-و-روکش-مقطعی-آسفالت-راهها-و--'>مناقصه لکه گیری و روکش مقطعی آسفالت راهها و... / ​مناقصات عمومی یک مرحله ای,مناقصه لکه گیری و روکش مقطعی آسفالت راهها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252594/فراخوان-بهسازی-و-زیرسازی-و-آسفالت-معابر'>فراخوان بهسازی و زیرسازی و آسفالت معابر  / فراخوان بهسازی و زیرسازی و آسفالت معابر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252607/استعلام-فعالیت-های-سایر-سازمان-های-دارای-عضو--'>استعلام فعالیت های سایر سازمان های دارای عضو... / استعلام, استعلام فعالیت های سایر سازمان های دارای عضو...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252768/استعلام-ماسک'>استعلام ماسک / استعلام,ماسک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252821/مناقصه-تکمیل-دبیرستان'>مناقصه تکمیل دبیرستان  / مناقصه , مناقصه تکمیل دبیرستان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252845/مناقصه-انجام-امور-بیماریاری-و-تنظیفات--'>مناقصه انجام امور بیماریاری و تنظیفات... / اگهی مناقصه ،  مناقصه انجام امور بیماریاری و تنظیفات...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252887/استعلام-نظافت-و-پاک-کردن-شیشه-های-برج-وزارت-علوم'>استعلام نظافت و پاک کردن شیشه های برج وزارت علوم  / استعلام, نظافت و پاک کردن شیشه های برج وزارت علوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252905/استعلام-میز-و-صندلی-رشته-نقشه-کشی-و-حسابداری'>استعلام میز و صندلی رشته نقشه کشی و حسابداری / استعلام,استعلام میز و صندلی رشته نقشه کشی و حسابداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253069/استعلام-محلول-کار-فیشر-دستگاه-آکوماکس-C-و-A--'>استعلام محلول کار فیشر دستگاه آکوماکس C و A ... / استعلام, استعلام محلول کار فیشر دستگاه آکوماکس C و A ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253077/استعلام-سیم-بکسل-قطر-18-میلی-متر--'>استعلام سیم بکسل قطر 18 میلی متر... / استعلام, استعلام سیم بکسل قطر 18 میلی متر...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253130/استعلام-سیم-بکسل-های-قطر-12-و-22-میلی-متر'>استعلام سیم بکسل های قطر 12 و 22 میلی متر / استعلام ،استعلام سیم بکسل های قطر 12 و 22 میلی متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253224/مناقصه-انجام-خدمات-آبداران'>مناقصه انجام خدمات آبداران / مناقصه عمومی, مناقصه انجام خدمات آبداران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253261/مناقصه-احداث-یک-زمین-ورزشی-روباز'>مناقصه احداث یک زمین ورزشی روباز / مناقصه, مناقصه احداث یک زمین ورزشی روباز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253317/استعلام-آنتن-بی-سیم-مدل-fa-sc55v--'>استعلام آنتن بی سیم مدل fa-sc55v ... / استعلام, استعلام آنتن بی سیم مدل fa-sc55v ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253395/استعلام-ingersoll-rand-reciprocating-air-compressor'>استعلام ingersoll rand reciprocating air compressor / استعلام , استعلام ingersoll rand reciprocating air compressor</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253439/استعلام-خرید-خروجی-وان-های-3-متر-مکعب'>استعلام خرید خروجی وان های 3 متر مکعب  / استعلام, خرید خروجی وان های 3 متر مکعب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253446/استعلام-خرید-پایه-های-وان-های-سایت-شمالی--'>استعلام خرید پایه های وان های سایت شمالی .. / استعلام, استعلام خرید پایه های وان های سایت شمالی ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253450/استعلام-خرید-استخرهای-گرد-پیش-ساخته'>استعلام خرید استخرهای گرد پیش ساخته  / استعلام, خرید استخرهای گرد پیش ساخته </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253508/استعلام-INGERSOLL-RAND-RECIPROCATING-AIR'>استعلام INGERSOLL RAND RECIPROCATING AIR / استعلام INGERSOLL RAND RECIPROCATING AIR</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253526/مناقصه-خرید-آهن-آلات'>مناقصه خرید آهن آلات  / مناقصه خرید آهن آلات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253536/استعلام-بهنگام-سازی-کد-پستی-و-ژئو-کد'>استعلام بهنگام سازی کد پستی و ژئو کد  / استعلام,استعلام بهنگام سازی کد پستی و ژئو کد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253542/استعلام-بهنگام-سازی-کدپستی-و-ژئو-کد'>استعلام بهنگام سازی کدپستی و ژئو کد / استعلام, استعلام بهنگام سازی کدپستی و ژئو کد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253569/استعلام-خرید-کیبورد--'>استعلام خرید کیبورد... / استعلام, استعلام خرید کیبورد...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253574/استعلام-خرید-دستمال-کاغذی-برند-نرمه-سایت-ستاد'>استعلام خرید دستمال کاغذی برند نرمه, سایت ستاد / استعلام, خرید دستمال کاغذی برند نرمه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253579/استعلام-خرید-سطل-زباله-اداری--'>استعلام خرید سطل زباله اداری... / استعلام, استعلام خرید سطل زباله اداری...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253588/استعلام-خرید-محافظ-برق-چهارخانه-کلید-دار'>استعلام خرید محافظ برق چهارخانه کلید دار / استعلام, استعلام خرید محافظ برق چهارخانه کلید دار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252181/تمدید-مناقصه-​خرید-و-تحویل-دیتا-کارتریج'>تمدید مناقصه ​خرید و تحویل دیتا کارتریج     / تمدید مناقصه, تمدید مناقصه ​خرید و تحویل دیتا کارتریج    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252186/تجدید-مناقصه-تامین-و-راه-اندازی-کنتورهای-از-کار-افتاده-از-نوع-خشک-(نوبت-دوم)'>تجدید مناقصه تامین و راه اندازی کنتورهای از کار افتاده از نوع خشک (نوبت دوم) / آگهی تجدید مناقصه عمومی , تجدید مناقصه تامین و راه اندازی کنتورهای از کار افتاده از نوع خشک (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252189/تجدید-مناقصه-تامین-و-راه-اندازی-کنتورهای-از-کار-افتاده-از-نوع-خشک---(نوبت-دوم)'>تجدید مناقصه تامین و راه اندازی کنتورهای از کار افتاده از نوع خشک .... (نوبت دوم) / آگهی تجدید مناقصه عمومی , تجدید مناقصه تامین و راه اندازی کنتورهای از کار افتاده از نوع خشک (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252239/مناقصه-تجدید-تامین-مالی-تکمیل-ساخت--تامین-و---(نوبت-دوم)'>مناقصه تجدید تامین مالی، تکمیل ساخت ، تامین و ... (نوبت دوم) / مناقصه , مناقصه تجدید تامین مالی، تکمیل ساخت ، تامین و ... (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252247/مناقصه-امور-مدیریتی-و-ارائه-خدمات-پیش-بیمارستانی'>مناقصه امور مدیریتی و ارائه خدمات پیش بیمارستانی / آگهی مناقصه , مناقصه امور مدیریتی و ارائه خدمات پیش بیمارستانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252257/مناقصه-تامین-حدود-30-000-عدد-کیف-بیمار'>مناقصه تامین حدود 30.000 عدد کیف بیمار / مناقصه عمومی , مناقصه تامین حدود 30.000 عدد کیف بیمار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252258/استعلام-لوازم-تاسیساتی'>استعلام لوازم تاسیساتی / استعلام,استعلام لوازم تاسیساتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252271/فراخوان-انجام-بخشی-از-خدمات-آتش-نشانی-و-HSE-نوبت-دوم'>فراخوان انجام بخشی از خدمات آتش نشانی و HSE نوبت دوم  / مناقصه, فراخوان انجام بخشی از خدمات آتش نشانی و HSE</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252274/استعلام-سیلوسکوپ-200-مگاهرتز-2-کاناله'>استعلام سیلوسکوپ 200 مگاهرتز 2 کاناله  / استعلام, سیلوسکوپ 200 مگاهرتز 2 کاناله </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252280/استعلام-فشار-سنج'>استعلام فشار سنج / استعلام,استعلام فشار سنج</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252288/استعلام-پمپ--'>استعلام پمپ ... / استعلام , استعلام پمپ ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252289/استعلام-شیر-سوزنی--'>استعلام شیر سوزنی ... / استعلام, استعلام شیر سوزنی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252290/استعلام-منبع-تغذیه'>استعلام منبع تغذیه  / استعلام,استعلام منبع تغذیه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252302/مناقصه-خرید-خدمت-مشاوره--'>مناقصه خرید خدمت مشاوره ... / اگهی مناقصه , مناقصه خرید خدمت مشاوره ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252311/استعلام-منبع-تغذیه-پالس--'>استعلام منبع تغذیه پالس... / استعلام, استعلام منبع تغذیه پالس...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252330/استعلام-سیلوسکوپ-200-مگاهرتز-2-کاناله'>استعلام سیلوسکوپ 200 مگاهرتز 2 کاناله / استعلام, سیلوسکوپ 200 مگاهرتز 2 کاناله</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252332/استعلام-مولتی-متر-دیجیتال-دستی'>استعلام مولتی متر دیجیتال دستی / استعلام,استعلام مولتی متر دیجیتال دستی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252345/استعلام-واریاک-تک-فاز--'>استعلام واریاک تک فاز... / استعلام, استعلام واریاک تک فاز...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252370/مناقصه-عمومی-اجرای-عملیات-نصب-و-اصلاح-لوازم-اندازه-گیری-نوبت-دوم'>مناقصه عمومی  اجرای عملیات نصب و اصلاح لوازم اندازه گیری  نوبت دوم  / مناقصه عمومی, مناقصه عمومی  اجرای عملیات نصب و اصلاح لوازم اندازه گیری  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252380/استعلام-منبع-تغذیه-DC-متغیر-تک-30-ولت--5-آمپر'>استعلام  منبع تغذیه DC متغیر تک 30 ولت - 5 آمپر  / استعلام, منبع تغذیه DC متغیر تک 30 ولت - 5 آمپر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252398/استعلام-طراحی-ساختمان--'>استعلام طراحی ساختمان ... / استعلام , استعلام طراحی ساختمان ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252564/مزایده-سواری-پراید-صبا'>مزایده سواری پراید صبا  / مزایده, مزایده سواری پراید صبا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252588/مزایده-ششدانگ-مغازه-مساحت-21-18متر-قطعه-190-تفکیکی'>مزایده ششدانگ مغازه مساحت 21.18متر قطعه 190 تفکیکی  / مزایده ,مزایده ششدانگ مغازه مساحت 21.18متر قطعه 190 تفکیکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252620/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-پراید'>مزایده یک دستگاه خودرو پراید / مزایده, مزایده یک دستگاه خودرو پراید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252708/مزایده-لودر-سیستم-و-تیپ-شانگ-دونگ-متال'>مزایده لودر سیستم و تیپ شانگ دونگ متال / آگهی مزایده اموال منقول غیر منقول, مزایده لودر سیستم و تیپ شانگ دونگ متال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252860/مزایده-7-قطعه-زمین-زراعی-نوبت-اول'>مزایده 7 قطعه زمین زراعی نوبت اول / مزایده,مزایده 7 قطعه زمین زراعی نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252864/مزایده-پلاک-ثبتی-بخش-5-تبریز-نوبت-اول'>مزایده پلاک ثبتی بخش 5 تبریز نوبت اول / مزایده,مزایده پلاک ثبتی بخش 5 تبریز نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252898/مزایده-یک-دستگاه-ویلا-مساحت-160-متر-نوبت-اول'>مزایده یک دستگاه ویلا مساحت 160 متر نوبت اول  / مزایده, مزایده یک دستگاه ویلا مساحت 160 متر نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252923/مزایده-زمینی-مساحت-2500-متر-نوبت-اول'>مزایده زمینی مساحت 2500 متر نوبت اول / مزایده, مزایده زمینی مساحت 2500 متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252948/مزایده-فروش-تعداد-350-عدد-قاب-موبایل'>مزایده فروش تعداد 350 عدد قاب موبایل  / مزایده, مزایده فروش تعداد 350 عدد قاب موبایل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252950/مزایده-پلاک-بصورت-زمین-مساحت-تقریبی-244-متر'>مزایده پلاک بصورت زمین مساحت تقریبی 244 متر / مزایده, مزایده پلاک بصورت زمین مساحت تقریبی 244 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252977/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-عرصه-صد-مترمربع'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی عرصه صد مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی عرصه صد مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252997/مزایده-ششدانگ-ملک-مساحت-عرصه-151-متر-نوبت-اول'>مزایده ششدانگ ملک مساحت عرصه 151 متر نوبت اول  / مزایده,مزایده ششدانگ ملک مساحت عرصه 151 متر نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253004/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-سواری-روآ'>مزایده یک دستگاه خودرو سواری روآ  / آگهی مزایده, مزایده یک دستگاه خودرو سواری روآ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253143/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-5438متر-نوبت-اول'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 5438متر نوبت اول  / مزایده ,مزایده یک قطعه زمین مساحت 5438متر نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253208/مزایده-انواع-اتصالات-فولادی'>مزایده انواع اتصالات فولادی  / مزایده  انواع اتصالات فولادی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253329/مزایده-ملک-مشاع-یکباب-واحد-مسکونی-با-قدمت-40-سال'>مزایده ملک مشاع یکباب واحد مسکونی با قدمت 40 سال / مزایده,مزایده ملک مشاع یکباب واحد مسکونی با قدمت 40 سال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253426/مزایده-انواع-لاستیک'>مزایده انواع لاستیک / مزایده , مزایده انواع لاستیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252245/مزایده-یک-دستگاه-اتومبیل-سواری-رنو-مگان'>مزایده یک دستگاه اتومبیل سواری رنو مگان / مزایده,مزایده یک دستگاه اتومبیل سواری رنو مگان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252267/مزایده-تنور-گردان-همزن-غلطک-خمیر--'>مزایده تنور گردان، همزن، غلطک خمیر ... / مزایده, مزایده تنور گردان، همزن، غلطک خمیر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252467/مزایده-ملک-دارای-سند-ثبتی-به-شماره-56-493-نوبت-اول'>مزایده ملک دارای سند ثبتی به شماره 56/493 نوبت اول  / مزایده,مزایده ملک دارای سند ثبتی به شماره 56/493 نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252574/مزایده-سیم-کارت-کارکرده'>مزایده سیم کارت کارکرده / مزایده , مزایده سیم کارت کارکرده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252581/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-عرصه-248-متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت عرصه 248 متر / مزایده ,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت عرصه 248 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252606/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-254-متر-مرحله-دوم'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 254 متر مرحله دوم  / مزایده ,مزایده یک قطعه زمین مساحت 254 متر مرحله دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252843/مزایده-فروش-ششدانگ-یکدستگاه-آپارتمان-مسکونی-و-ماشین-آلات'>مزایده فروش ششدانگ یکدستگاه آپارتمان مسکونی و ماشین آلات / آگهی مزایده مال غیر منقول , مزایده فروش ششدانگ یکدستگاه آپارتمان مسکونی و ماشین آلات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252892/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-600-متر-نوبت-اول'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 600 متر نوبت اول  / مزایده, مزایده یک قطعه زمین مساحت 600 متر نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252939/مزایده-یک-قطعه-زمین-زراعی-مساحت-981-متر'>مزایده یک قطعه زمین زراعی مساحت 981 متر / مزایده, مزایده یک قطعه زمین زراعی مساحت 981 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252951/فراخوان-اجاره-غرفه-های-دانشجویی'>فراخوان اجاره غرفه های دانشجویی / فراخوان اجاره غرفه های دانشجویی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253081/مزایده-ششدانگ-از-پلاک-ثبتی-عرصه-240-متر-نوبت-اول'>مزایده ششدانگ از پلاک ثبتی عرصه 240 متر نوبت اول / مزایده,مزایده ششدانگ از پلاک ثبتی عرصه 240 متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253140/مزایده-یکباب-خانه-مساحت-عرصه-179-5متر-نوبت-دوم'>مزایده یکباب خانه مساحت عرصه 179.5متر نوبت دوم / مزایده ,مزایده یکباب خانه مساحت عرصه 179.5متر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253219/مزایده-آپارتمان-با-عرصه-وقف-با-سازه-بتنی-سقف-بتن-کف-سرامیک-نمای-سیمان'>مزایده آپارتمان با عرصه وقف با سازه بتنی سقف بتن کف سرامیک نمای سیمان / مزایده,مزایده آپارتمان با عرصه وقف با سازه بتنی سقف بتن کف سرامیک نمای سیمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253307/مزایده-عرصه-یک-قطعه-باغ-اناری-و-زمین-مساحت-80-12متر'>مزایده عرصه یک قطعه باغ اناری و زمین مساحت 80.12متر  / مزایده,مزایده عرصه یک قطعه باغ اناری و زمین مساحت 80.12متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253144/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-مجتمع-12-واحدی-مساحت-70-31متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مجتمع 12 واحدی مساحت 70.31متر  / مزایده ,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مجتمع 12 واحدی مساحت 70.31متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252199/مزایده-تعداد-3-کلاف-درجه-یک-ورق-آهن-سیاه'>مزایده تعداد 3 کلاف درجه یک ورق آهن سیاه  / مزایده, مزایده تعداد 3 کلاف درجه یک ورق آهن سیاه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252287/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-برلیانس'>مزایده یک دستگاه خودروی برلیانس / مزایده, مزایده یک دستگاه خودروی برلیانس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252299/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-عرصه-145-20متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه عرصه 145.20متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه عرصه 145.20متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252387/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-سواری-پژو-پارس-سفید-رنگ'>مزایده  یک دستگاه خودرو سواری پژو پارس سفید رنگ / مزایده,مزایده  یک دستگاه خودرو سواری پژو پارس سفید رنگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252418/استعلام-فعالیت-های-سایر-سازمان-های-دارای-عضو--'>استعلام فعالیت های سایر سازمان های دارای عضو ... / استعلام , استعلام فعالیت های سایر سازمان های دارای عضو ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252427/استعلام-اجرای-طرح-های-ارتقای-ایمنی-عبور-و-مرور-(طرح-های-آموزشی)'>استعلام اجرای طرح های ارتقای ایمنی عبور و مرور (طرح های آموزشی)  / استعلام, اجرای طرح های ارتقای ایمنی عبور و مرور (طرح های آموزشی) </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252441/استعلام-باتری-خشک-12-ولت-100-آمپر'>استعلام  باتری خشک 12 ولت 100 آمپر  / استعلام, باتری خشک 12 ولت 100 آمپر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252445/استعلام-خرید-اقلام-طرح-های-ارتقای-ایمنی-عبور-و-مرور--'>استعلام خرید اقلام طرح های ارتقای ایمنی عبور و مرور... / استعلام, استعلام خرید اقلام طرح های ارتقای ایمنی عبور و مرور...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252489/مناقصه-عملیات-حفر-سینه-کار-تونلی-شیبدار-(ادامه-اکلن-نوار)--نوبت-دوم'>مناقصه عملیات حفر سینه کار تونلی شیبدار (ادامه اکلن نوار) - نوبت دوم  / آگهی مناقصه, مناقصه عملیات حفر سینه کار تونلی شیبدار (ادامه اکلن نوار) - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252506/مشارکت-به-احداث-مجتمع-تجاری'>مشارکت به احداث مجتمع تجاری  / مشارکت به احداث مجتمع تجاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252514/فراخوان-اجرای-آماده-سازی-قسمت-جنوبی-سایت-A-نوبت-دوم'>فراخوان اجرای آماده سازی قسمت جنوبی سایت A نوبت دوم  /  آگهی فراخوان عمومی مناقصه,فراخوان اجرای آماده سازی قسمت جنوبی سایت A نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252547/مناقصه-اجاره-رسانه-های-محیطی-شامل-بیلیبورد--'>مناقصه  اجاره رسانه های محیطی شامل بیلیبورد... / مناقصه ,مناقصه  اجاره رسانه های محیطی شامل بیلیبورد...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252578/مناقصه-تامین-حدود-20-000-عدد-کیف-بیمار'>مناقصه تامین حدود 20.000 عدد کیف بیمار / مناقصه ,مناقصه تامین حدود 20.000 عدد کیف بیمار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252589/استعلام-شکلات-و-بیسکویت--'>استعلام شکلات و بیسکویت ... / استعلام, استعلام شکلات و بیسکویت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252592/مناقصه-امور-تهیه-طبخ-و-توزیع-غذای-مورد-نیاز-دانشجویی'>مناقصه امور تهیه، طبخ و توزیع غذای مورد نیاز دانشجویی / آگهی مناقصه, مناقصه امور تهیه، طبخ و توزیع غذای مورد نیاز دانشجویی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252657/استعلام-تلفن-بی-سیم-به-همراه-سه-گوشی'>استعلام تلفن بی سیم به همراه سه گوشی / استعلام,استعلام تلفن بی سیم به همراه سه گوشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252674/استعلام-طرح-ارتقای-ایمنی-تردد-عابرین-و-موتورسواران'>استعلام طرح ارتقای ایمنی تردد عابرین و موتورسواران / استعلام,استعلام طرح ارتقای ایمنی تردد عابرین و موتورسواران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252680/استعلام-عملیات-مرمت-و-بازسازی-سد'>استعلام عملیات مرمت و بازسازی سد / استعلام , استعلام عملیات مرمت و بازسازی سد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252682/آگهی-مناقصه-خدمات-حمل-و-نقل-خود-(چاپ-دوم--نوبت-اول)'>آگهی مناقصه خدمات حمل و نقل خود (چاپ دوم - نوبت اول) / مناقصه عمومی, آگهی مناقصه خدمات حمل و نقل خود (چاپ دوم - نوبت اول)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252688/استعلام-رفع-اشکال-سیستم-اسکادا-زیمنس'>استعلام رفع اشکال سیستم اسکادا زیمنس  / استعلام,استعلام رفع اشکال سیستم اسکادا زیمنس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252699/استعلام-سیستم-اطفاء-حریق--'>استعلام سیستم اطفاء حریق... / استعلام, استعلام سیستم اطفاء حریق...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252731/مناقصه-فراخوان-گشت-و-مراقبت-از-عرصه-های-منابع-طبیعی'>مناقصه فراخوان گشت و  مراقبت از عرصه های منابع طبیعی  / مناقصه فراخوان گشت و  مراقبت از عرصه های منابع طبیعی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252755/استعلام-میکروسکوپ'>استعلام میکروسکوپ / استعلام,میکروسکوپ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252760/مناقصه-عملیات-مرمت-و-بازسازی-شبکه-ها--'>مناقصه عملیات مرمت و بازسازی شبکه ها... / مناقصه، مناقصه عملیات مرمت و بازسازی شبکه ها...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252771/فراخوان-عمليات-نقشه-برداری-و-کاداستر-رودخانه-ها-و-مسیل-ها'>فراخوان عمليات نقشه برداری و کاداستر رودخانه ها و مسیل ها  / فراخوان , فراخوان عمليات نقشه برداری و کاداستر رودخانه ها و مسیل ها </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252773/استعلام-عملیات-اجرای-لوله-خط-انتقال-چاه-به-مخزن'>استعلام عملیات اجرای لوله خط انتقال چاه به مخزن / استعلام,استعلام عملیات اجرای لوله خط انتقال چاه به مخزن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252792/مناقصه-عملیات-مرمت-و-بازسازی-سد--'>مناقصه عملیات مرمت و بازسازی سد... / مناقصه ، مناقصه عملیات مرمت و بازسازی سد...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252826/چهارمین-همایش-بین-المللی-و-نمایشگاه-جانبی-خوارک-دام--طیور-و-ابزیان-ایران'>چهارمین همایش بین المللی و نمایشگاه جانبی خوارک دام ، طیور و ابزیان ایران / چهارمین همایش بین المللی و نمایشگاه جانبی خوارک دام ، طیور و ابزیان ایران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252839/استعلام-مانیتور-asus'>استعلام مانیتور asus / استعلام , استعلام مانیتور asus</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252841/مناقصه-عملیات-کشاورزی-واحد-گلخانه'>مناقصه  عملیات کشاورزی واحد گلخانه  / آگهی مناقصه, مناقصه  عملیات کشاورزی واحد گلخانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252848/استعلام-عملیات-مرمت-و-بازسازی-سدهای'>استعلام عملیات مرمت و بازسازی سدهای / استعلام, استعلام عملیات مرمت و بازسازی سدهای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252854/استعلام-تیوبهای-آکومولاتور'>استعلام  تیوبهای آکومولاتور  / استعلام , استعلام  تیوبهای آکومولاتور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252857/استعلام-عملیات-مرمت-و-بازسازی-شبکه'>استعلام عملیات مرمت و بازسازی شبکه / استعلام, استعلام عملیات مرمت و بازسازی شبکه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252866/مناقصه-انجام-تخلیه-و-بارگیری-و-صفافی-و-تنظیفات-و-علف-چینی'>مناقصه انجام تخلیه و بارگیری و صفافی و تنظیفات و علف چینی / آگهی مناقصه, مناقصه انجام تخلیه و بارگیری و صفافی و تنظیفات و علف چینی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252912/استعلام-کتاب-رفرنس-رشته-های-مختلف-پزشکی'>استعلام کتاب رفرنس رشته های مختلف پزشکی / استعلام, استعلام کتاب رفرنس رشته های مختلف پزشکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252945/استعلام-گیر-موتور-AUMA'>استعلام گیر موتور AUMA / استعلام , استعلام گیر موتور AUMA</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252967/فراخوان-حفر-چاه-آهکی-پروژه--'>فراخوان حفر چاه آهکی پروژه...  / آگهی فراخوان عمومی , فراخوان حفر چاه آهکی پروژه... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252980/فراخوان-انجام-امور-روانشناسی'>فراخوان انجام امور روانشناسی  / اگهی مناقصه ،  فراخوان انجام امور روانشناسی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253014/استعلام-کابل--'>استعلام کابل ... / استعلام , استعلام کابل ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253017/مناقصه-اجرای-گازکشی-داخلی-مجتمع-زندان'>مناقصه اجرای گازکشی داخلی مجتمع زندان / مناقصه, مناقصه اجرای گازکشی داخلی مجتمع زندان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253021/استعلام-مانیتور-جهت-دستگاههای-ایکس-ری'>استعلام مانیتور جهت دستگاههای ایکس ری / استعلام, استعلام مانیتور جهت دستگاههای ایکس ری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253035/استعلام-تیر-برق-بتونی-گرد-15-متری-با-قدرت-کشش-1000'>استعلام تیر برق بتونی گرد 15 متری با قدرت کشش 1000 / استعلام, استعلام تیر برق بتونی گرد 15 متری با قدرت کشش 1000</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253040/استعلام-آژانس'>استعلام آژانس  / استعلام, آژانس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253044/استعلام-ابزار-آلات-الکتریکی'>استعلام ابزار آلات الکتریکی  / استعلام,استعلام ابزار آلات الکتریکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253049/مناقصه-عملیات-شارژ-سرویس-و-نگهداری-کپسول-های-آتش-نشانی--'>مناقصه عملیات شارژ، سرویس و نگهداری کپسول های آتش نشانی ... / مناقصه, مناقصه عملیات شارژ، سرویس و نگهداری کپسول های آتش نشانی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253067/استعلام-کابل-ها-و-رساناها--'>استعلام کابل ها و رساناها... / استعلام ,استعلام کابل ها و رساناها...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253082/استعلام-صابون-طراوت-تک-نفره-هتلی'>استعلام صابون طراوت تک نفره هتلی / استعلام ، استعلام صابون طراوت تک نفره هتلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253089/استعلام-روتر-با-پشتیبانی-فیبر-سوئیچ-شبکه'>استعلام روتر با پشتیبانی فیبر، سوئیچ شبکه  / استعلام, روتر با پشتیبانی فیبر، سوئیچ شبکه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253091/مناصه-نگهداری-و-راهبری-32-دستگاه-تاسیسات'>مناصه نگهداری و راهبری 32 دستگاه تاسیسات  / مناصه نگهداری و راهبری 32 دستگاه تاسیسات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253095/استعلام-تکمیل-زیرسازی-شهرک-صنعتی'>استعلام تکمیل زیرسازی شهرک صنعتی / استعلام,تکمیل زیرسازی شهرک صنعتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253099/آگهی-ارزیابی-انجام-خدمات-تنظیفات-خدماتی-و-دفتری'>آگهی  ارزیابی انجام خدمات تنظیفات،خدماتی و دفتری / آگهی ارزیابی ،آگهی  ارزیابی انجام خدمات تنظیفات،خدماتی و دفتری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253104/استعلام-تهیه-مصالح-و-ابزار-کار-و-بازوبست-الکتروپمپ-های-شناور'>استعلام تهیه مصالح و ابزار کار و بازوبست الکتروپمپ های شناور  / استعلام,استعلام تهیه مصالح و ابزار کار و بازوبست الکتروپمپ های شناور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253111/استعلام-تامین-دو-نفر-نیروی-نگهبان--'>استعلام تامین دو نفر نیروی نگهبان... / استعلام, استعلام تامین دو نفر نیروی نگهبان...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253128/استعلام-تهیه-ابزار-کار-و-نگهداری-از-تابلو-برقهای--'>استعلام تهیه ابزار  کار و نگهداری از تابلو برقهای  .. / استعلام, استعلام تهیه ابزار  کار و نگهداری از تابلو برقهای  ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253134/استعلام-لوله-فلکسی'>استعلام لوله فلکسی / استعلام,لوله فلکسی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253135/استعلام-تکمیل-برق-رسانی-منطقه-گردشگری--'>استعلام تکمیل برق رسانی منطقه گردشگری .. / استعلام,استعلام تکمیل برق رسانی منطقه گردشگری ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253146/استعلام-فن-مجزا-همراه-با-کاور-حفاظتی'>استعلام  فن مجزا همراه با کاور حفاظتی / استعلام, استعلام  فن مجزا همراه با کاور حفاظتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253177/استعلام-تهیه-مصالح-و-ابزار-کار-و-باز-و-بست-الکتروپمپهای--'>استعلام  تهیه مصالح و ابزار کار و باز و بست الکتروپمپهای  .. / استعلام, استعلام  تهیه مصالح و ابزار کار و باز و بست الکتروپمپهای  ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253196/استعلام-وسایل-تندرستی-پارکی-مشخصات-به-پیوست'>استعلام وسایل تندرستی پارکی مشخصات به پیوست / استعلام, استعلام وسایل تندرستی پارکی مشخصات به پیوست</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253211/استعلام-تهیه-مصالح-و-ابزار-کار-و-بازوبست-الکتروپمپ-های-شناور-و--'>استعلام  تهیه مصالح و ابزار کار و بازوبست الکتروپمپ های شناور  و... / استعلام, تهیه مصالح و ابزارکار و بازوبست الکتروپمپ های شناور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253229/مناقصه-عمومی-یک-مرحله-ای-کانال-سازی-و-اجرای-فیبر-نوری'>مناقصه عمومی یک مرحله ای کانال سازی و اجرای فیبر نوری / مناقصه عمومی, مناقصه عمومی یک مرحله ای کانال سازی و اجرای فیبر نوری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253242/مناقصه-ترانسفورماتور-روغنی-50-کیلوولت--(نوبت-دوم)'>مناقصه ترانسفورماتور روغنی 50 کیلوولت... (نوبت دوم) / مناقصه , مناقصه ترانسفورماتور روغنی 50 کیلوولت... (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253249/استعلام-تجهیزات-انرژی-های-تجدید-پذیر-(نیروگاه-خورشیدی)'>استعلام تجهیزات انرژی های تجدید پذیر (نیروگاه خورشیدی) / استعلام, تجهیزات انرژی های تجدید پذیر (نیروگاه خورشیدی)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253264/استعلام-رنگ-آمیزی-دیوار'>استعلام رنگ آمیزی دیوار / استعلام,رنگ آمیزی دیوار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253278/استعلام-کابل--'>استعلام کابل ... / استعلام , استعلام کابل ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253279/استعلام-اجرای-طرح-هادی-روستای'>استعلام  اجرای طرح هادی روستای / استعلام, اجرای طرح هادی روستای...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253280/استعلام-تامین-برق-چاه-آب-آشامیدنی-روستای-شادمهن-(-فیروزکوه)'>استعلام تامین برق چاه آب آشامیدنی روستای شادمهن ( فیروزکوه) / استعلام,استعلام تامین برق چاه آب آشامیدنی روستای شادمهن ( فیروزکوه)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253311/استعلام-سرویس-و-تعمیرات-سیستم-های-سرمایشی-و-گرمایشی-اداره'>استعلام سرویس و تعمیرات سیستم های سرمایشی و گرمایشی اداره / استعلام, استعلام سرویس و تعمیرات سیستم های سرمایشی و گرمایشی اداره</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253321/استعلام-تهیه-مصالح-و--'>استعلام تهیه مصالح و... / استعلام,تهیه مصالح و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253334/استعلام-پمپ-وکیوم-مربوط-به-دستگاه-icp-mas-مدل-7900-مارک-agilent'>استعلام  پمپ وکیوم مربوط به دستگاه icp mas مدل 7900 مارک agilent / استعلام, استعلام  پمپ وکیوم مربوط به دستگاه icp mas مدل 7900 مارک agilent</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253339/استعلام-اکچویتر-مربوط-به-مشعل-بویلر'>استعلام اکچویتر مربوط به مشعل بویلر  / استعلام ,استعلام اکچویتر مربوط به مشعل بویلر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253355/فراخوان-ساماندهی-سرویس-مدارس'>فراخوان ساماندهی سرویس مدارس / آگهی فراخوان, فراخوان ساماندهی سرویس مدارس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253376/مناقصه-روکش-آسفالت--'>مناقصه روکش آسفالت ... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه روکش آسفالت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253385/استعلام-فیوز-خازنی-و--'>استعلام فیوز خازنی و... / استعلام,فیوز خازنی و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253386/استعلام-خرید-دستگاه-تایم-تست-کنتاکت-رزیستانس-و-میگر--'>استعلام خرید دستگاه تایم تست، کنتاکت رزیستانس و میگر... / استعلام, استعلام خرید دستگاه تایم تست، کنتاکت رزیستانس و میگر...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252402/مزایده-فروش-یکدستگاه-سواری-پژو-206'>مزایده فروش یکدستگاه سواری پژو 206 / آگهی مزایده , مزایده فروش یکدستگاه سواری پژو 206</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252451/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-هفتاد-و-سه-متر'>مزایده پلاک ثبتی مساحت هفتاد و سه متر / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت هفتاد و سه متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252490/مزایده-فروش-یکدستگاه-خودرو'>مزایده فروش یکدستگاه خودرو  / مزایده,مزایده فروش یکدستگاه خودرو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252502/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-43848-متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 43848 متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 43848 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252542/مزایده-یک-دستگاه-اتومبیل-سواری-پژو'>مزایده یک دستگاه اتومبیل سواری پژو  / مزایده, مزایده یک دستگاه اتومبیل سواری پژو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252586/مزایده-یک-دستگاه-اتومبیل-سواری-هیوندای'>مزایده یک دستگاه اتومبیل سواری هیوندای / آگهی مزایده ,مزایده یک دستگاه اتومبیل سواری هیوندای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252648/مزایده-ششدانگ-منزل-مسکونی-مساحت-295-متر'>مزایده ششدانگ منزل مسکونی مساحت 295 متر / مزایده ,مزایده ششدانگ منزل مسکونی مساحت 295 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252664/مزایده-آپارتمان-مساحت-36-47متر'>مزایده آپارتمان مساحت 36.47متر  / مزایده ,مزایده آپارتمان مساحت 36.47متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252732/مزایده-پلاک-ثبتی-عرصه-1216-متر'>مزایده پلاک ثبتی عرصه 1216 متر / مزایده ,مزایده پلاک ثبتی عرصه 1216 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252746/مزایده-15-قطعه-زمین-زراعی-نوبت-اول'>مزایده 15 قطعه زمین زراعی نوبت اول / مزایده ,مزایده 15 قطعه زمین زراعی نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252910/مزایده-ملک-مساحت-عرصه-200-2متر-نوبت-اول'>مزایده ملک مساحت عرصه 200.2متر نوبت اول / مزایده, مزایده ملک مساحت عرصه 200.2متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252930/مزایده-فروش-یک-دستگاه-لیفتراک-تیغه-تیز-کن-یک-دستگاه-گیوتین-و--'>مزایده فروش یک دستگاه لیفتراک، تیغه تیز کن، یک دستگاه گیوتین و... / مزایده,مزایده فروش یک دستگاه لیفتراک، تیغه تیز کن، یک دستگاه گیوتین و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252957/مزایده-ششدانگ-منزل-مسکونی-مساحت-160-متر'>مزایده ششدانگ منزل مسکونی مساحت 160 متر / مزایده,مزایده ششدانگ منزل مسکونی مساحت 160 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252960/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-زیربنای-86-45متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی زیربنای 86.45متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی زیربنای 86.45متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253154/مزایده-فروش-یک-دستگاه-فینیشر'>مزایده فروش یک دستگاه فینیشر / مزایده,مزایده فروش یک دستگاه فینیشر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253424/مزایده-ملک-مساحت-عرصه-197-9متر-نوبت-سوم'>مزایده ملک مساحت عرصه 197.9متر نوبت سوم / مزایده,مزایده ملک مساحت عرصه 197.9متر نوبت سوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252314/مزایده-5-من-محلی-زمین-زراعی'>مزایده 5 من محلی زمین زراعی  / مزایده,مزایده 5 من محلی زمین زراعی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252344/مزایده-ششدانگ-ساختمان-مساحت-47-25متر'>مزایده ششدانگ ساختمان مساحت 47.25متر / مزایده,مزایده ششدانگ ساختمان مساحت 47.25متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252392/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-اعیان-135-3متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت اعیان 135.3متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت اعیان 135.3متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252535/مزایده-خط-تلفن-همراه-اول'>مزایده خط تلفن همراه اول / مزایده, مزایده خط تلفن همراه اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252654/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-135-متر'>مزایده پلاک ثبتی مساحت 135 متر  / مزایده ,مزایده پلاک ثبتی مساحت 135 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252722/مزایده-منزل-مسکونی-مساحت-157-2متر-نوبت-دوم'>مزایده منزل مسکونی مساحت 157.2متر نوبت دوم / مزایده ,مزایده منزل مسکونی مساحت 157.2متر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252766/مزایده-ساختمان-مسکونی-مساحت-204-متر'>مزایده ساختمان مسکونی مساحت 204 متر  / مزایده,مزایده ساختمان مسکونی مساحت 204 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252869/مزایده-خط-تلفن-همراه-اول'>مزایده خط تلفن همراه اول / مزایده, مزایده خط تلفن همراه اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252870/مزایده-ملک-مساحت-نود-و-چهار-متر-نوبت-دوم'>مزایده ملک مساحت نود و چهار متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده ملک مساحت نود و چهار متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252877/مزایده-یک-دستگاه-سواری-پژو-جی-ال-ایکس-مدل-1388'>مزایده یک دستگاه سواری پژو جی ال ایکس مدل 1388 / مزایده, مزایده یک دستگاه سواری پژو جی ال ایکس مدل 1388</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252976/مزایده-زمین-مساحت-عرصه-521-60متر'>مزایده زمین مساحت عرصه 521.60متر  / مزایده,مزایده زمین مساحت عرصه 521.60متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253129/مزایده-یک-واحد-مسکونی-مساحت-174-85متر'>مزایده یک واحد مسکونی مساحت 174.85متر / مزایده,مزایده یک واحد مسکونی مساحت 174.85متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253151/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-267-43متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 267.43متر  / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 267.43متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252309/مزایده-تلفن-همراه'>مزایده تلفن همراه / مزایده, مزایده تلفن همراه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252668/مزایده-فروش-کامیونت-سقف-فلزی-فولکس'>مزایده فروش کامیونت سقف فلزی فولکس / آگهی مزایده مال غیر منقول , مزایده فروش کامیونت سقف فلزی فولکس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252750/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-305-5متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 305.5متر / مزایده ,مزایده ششدانگ زمین مساحت 305.5متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252953/مزایده-مغازه-تجاری-مساحت-عرصه-سی-و-هفت-متر'>مزایده مغازه تجاری مساحت عرصه سی و هفت متر / مزایده, مزایده مغازه تجاری مساحت عرصه سی و هفت متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253173/مزایده-ششدانگ-پلاک-34-فرعی-مساحت-595متر'>مزایده ششدانگ پلاک 34 فرعی مساحت 595متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک 34 فرعی مساحت 595متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253473/مزایده-پلاک-7470-فرعی-از-3027-اصلی-نوبت-اول'>مزایده پلاک 7470 فرعی از 3027 اصلی نوبت اول / مزایده,مزایده پلاک 7470 فرعی از 3027 اصلی نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252187/مزایده-ملک-یک-قطعه-زمین-در-حد-اجرای-فنداسیون-و-اسکلت-فلزی'>مزایده ملک یک قطعه زمین در حد اجرای فنداسیون و اسکلت فلزی  / مزایده,مزایده ملک یک قطعه زمین در حد اجرای فنداسیون و اسکلت فلزی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252219/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مسکونی-طبقه-سه-مساحت-65-متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی طبقه سه مساحت 65 متر  / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی طبقه سه مساحت 65 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252266/مزایده-سه-قطعه-زمین-بایر-و-کشاورزی-نوبت-دوم'>مزایده سه قطعه زمین بایر و کشاورزی نوبت دوم / مزایده,مزایده سه قطعه زمین بایر و کشاورزی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253440/استعلام-کمپرسور-سردخانه-مارک-DWM'>استعلام  کمپرسور سردخانه مارک DWM / استعلام, استعلام  کمپرسور سردخانه مارک DWM</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253441/استعلام-الكترود-پودر-و-سیم-جوش'>استعلام الكترود پودر و سیم جوش  / استعلام, استعلام الكترود پودر و سیم جوش </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253443/استعلام-فن-هواکش--'>استعلام فن هواکش... / استعلام, استعلام فن هواکش...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253453/استعلام-تعمیر-کمپرسور-کولر-جرثقیل'>استعلام تعمیر کمپرسور کولر جرثقیل / استعلام, استعلام تعمیر کمپرسور کولر جرثقیل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253457/استعلام-اجرای-سقف-شیروانی'>استعلام اجرای سقف شیروانی / استعلام,استعلام اجرای سقف شیروانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253462/استعلام-خمیر-دندان-هتلی-یکنفره-و-مسواک--'>استعلام خمیر دندان هتلی یکنفره و مسواک  .. / استعلام, استعلام خمیر دندان هتلی یکنفره و مسواک  ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253466/مناقصه-امور-مربوط-به-تهیه-مواد-اولیه-و-طبخ-و-توزیع-آشپزخانه'>مناقصه امور مربوط به تهیه مواد اولیه و طبخ و توزیع آشپزخانه  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه امور مربوط به تهیه مواد اولیه و طبخ و توزیع آشپزخانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253467/استعلام-سرویس-و-نگهداری-دستگاه-های-ups-و-دوربین-های-مداربسته'>استعلام سرویس و نگهداری دستگاه های ups  و دوربین های مداربسته / استعلام,استعلام سرویس و نگهداری دستگاه های ups  و دوربین های مداربسته</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253476/استعلام-اقلام-چاپی'>استعلام اقلام چاپی / استعلام , استعلام اقلام چاپی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253484/استعلام-پرژکتور-MD603-وات-4-عدد-لامپ-کم-مصرف-و--'>استعلام پرژکتور MD603 وات 4 عدد لامپ کم مصرف و ... / استعلام, پرژکتور MD603 وات 4 عدد لامپ کم مصرف و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253528/استعلام-سطل-زباله-بزرگ-درب-دار--'>استعلام سطل زباله بزرگ درب دار... / استعلام, استعلام سطل زباله بزرگ درب دار...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253548/استعلام-سرویس-و-نگهداری-سیستم-کنترل-تردد-و-دوربین-های-مدار-بسته'>استعلام سرویس و نگهداری سیستم کنترل تردد و دوربین های مدار بسته / استعلام, سرویس و نگهداری سیستم کنترل تردد و دوربین های مدار بسته</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253551/استعلام-ارائه-خدمات-تعمیر-و-نگهداری-و-پشتیبانی-سامانه--'>استعلام ارائه خدمات تعمیر و نگهداری و پشتیبانی سامانه ... / استعلام, استعلام ارائه خدمات تعمیر و نگهداری و پشتیبانی سامانه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253562/استعلام-ارائه-خدمات-تعمیر-و-نگهداری-یک-دستگاه-سیستم-اعلام-حریق-و--'>استعلام ارائه خدمات تعمیر و نگهداری یک دستگاه سیستم اعلام حریق و ... / استعلام, ارائه خدمات تعمیر و نگهداری یک دستگاه سیستم اعلام حریق و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253564/استعلام-سرویس-کامل-و-نگهداری-2-دستگاه-تهویه'>استعلام سرویس کامل و نگهداری 2 دستگاه تهویه  / استعلام,استعلام سرویس کامل و نگهداری 2 دستگاه تهویه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253587/استعلام-اقدامات-مربوط-به-آموزش-و-ارتقای-فرهنگ-ترافیک-برای-دانش-آموزان-مدارس'>استعلام اقدامات مربوط به آموزش و ارتقای فرهنگ ترافیک برای دانش آموزان مدارس  / استعلام, اقدامات مربوط به آموزش و ارتقای فرهنگ ترافیک برای دانش آموزان مدارس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253592/استعلام-146GB-SAS-15-K-(FOR-SERVER-HP-PROLIANT-DL380-G6A0-ORGINAL'>استعلام 146GB SAS 15 K (FOR SERVER HP PROLIANT DL380 G6A0 ORGINAL / استعلام, 146GB SAS 15 K (FOR SERVER HP PROLIANT DL380 G6A0 ORGINAL</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253593/استعلام-سرامیک-دهبید-تک-سرام-ابعاد-60-60---سامانه-تدارکات-الکترونیکی-دولت'>استعلام سرامیک دهبید تک سرام ابعاد 60*60  ...,سامانه تدارکات الکترونیکی دولت / استعلام,استعلام سرامیک دهبید تک سرام ابعاد 60*60  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253608/استعلام-لاستیک-و-نوار-لاستیک--'>استعلام لاستیک و نوار لاستیک... / استعلام, استعلام لاستیک و نوار لاستیک...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253614/استعلام-اجرای-کابل-کشی-مخابراتی-به-متراژ-600-متر-همراه-با-حفاری-و-سایر-اجناس-مورد-نیاز'>استعلام اجرای کابل کشی مخابراتی به متراژ 600 متر همراه با حفاری و سایر اجناس مورد نیاز  / استعلام, اجرای کابل کشی مخابراتی به متراژ 600 متر همراه با حفاری و سایر اجناس مورد نیاز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253641/استعلام-تولید-انتقال-و-توزیع-برق'>استعلام تولید، انتقال و توزیع برق / استعلام,استعلام تولید، انتقال و توزیع برق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253643/استعلام-تعمیر-فیدرخانه-و-تعویض-پنجره-ها--'>استعلام تعمیر فیدرخانه و تعویض پنجره ها... / استعلام, استعلام تعمیر فیدرخانه و تعویض پنجره ها...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252195/استعلام-خدمات-غربالگری--ساختار-قامتی---'>استعلام خدمات غربالگری - ساختار قامتی، ... / استعلام , استعلام خدمات غربالگری - ساختار قامتی، ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252223/استعلام-تجهیزات-ایمنی-انفرادی-زمینی-و-آتش-نشانی--'>استعلام تجهیزات ایمنی انفرادی زمینی و آتش نشانی... / استعلام, استعلام تجهیزات ایمنی انفرادی زمینی و آتش نشانی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252294/استعلام-خرید-نرم-افزار'>استعلام خرید نرم افزار / استعلام,خرید نرم افزار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252310/استعلام-سنگ-زنی-رول'>استعلام سنگ زنی رول  / استعلام, سنگ زنی رول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252312/استعلام-یراق-آلات-سیم-اسکواپ'>استعلام یراق آلات سیم اسکواپ / استعلام,استعلام یراق آلات سیم اسکواپ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252317/مناقصه-تکمیل-و-تجهیز-مجتمع-آموزشی--'>مناقصه تکمیل و تجهیز مجتمع آموزشی ...  / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه تکمیل و تجهیز مجتمع آموزشی ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252326/تجدید-مناقصه-تکمیل-ساختمان-اصلی-ساختمان-تاسیسات-و--'>تجدید مناقصه تکمیل ساختمان اصلی، ساختمان تاسیسات و ... / تجدید آگهی مناقصه عمومی, تجدید مناقصه تکمیل ساختمان اصلی، ساختمان تاسیسات و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252352/تجدید-مناقصه-عمومی-آسفالت-معابر-سطح-روستا'>تجدید مناقصه عمومی آسفالت معابر سطح روستا  / تجدید مناقصه عمومی, تجدید مناقصه عمومی آسفالت معابر سطح روستا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252356/مناقصه-خدمات-ترابری-امور-انتقال-نیروی-نواحی'>مناقصه خدمات ترابری امور انتقال نیروی نواحی  / مناقصه , مناقصه خدمات ترابری امور انتقال نیروی نواحی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252394/استعلام-تعمیر-اساسی-بریکر-دو-دستگاه-شامل-سرویس-تعویض-قطعات-فرسوده'>استعلام تعمیر اساسی بریکر دو دستگاه شامل سرویس تعویض قطعات فرسوده  / استعلام,استعلام تعمیر اساسی بریکر دو دستگاه شامل سرویس تعویض قطعات فرسوده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252403/مناقصه-عمومی-اجرای-عملیات-نصب-و-اصلاح-لوازم-اندازه-گیری'>مناقصه عمومی اجرای عملیات نصب و اصلاح لوازم اندازه گیری / مناقصه عمومی, مناقصه عمومی اجرای عملیات نصب و اصلاح لوازم اندازه گیری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252389/مزایده-میز-ال-ای-دی'>مزایده میز ال ای دی  / اگهی مزایده , مزایده میز ال ای دی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252428/مزایده-سه-راهی-45-درجه--'>مزایده سه راهی 45 درجه ... / آگهی مزایده، مزایده سه راهی 45 درجه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252567/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-پیکان'>مزایده یک دستگاه خودرو پیکان / مزایده, مزایده یک دستگاه خودرو پیکان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252696/مزایده-یک-جفت-تخته-فرش-ماشینی'>مزایده یک جفت تخته فرش ماشینی / مزایده ,مزایده یک جفت تخته فرش ماشینی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252842/مزایده-پلاک-20100-فرعی-بخش-یک-نهاوند-نوبت-اول'>مزایده پلاک 20100 فرعی بخش یک نهاوند نوبت اول / مزایده,مزایده پلاک 20100 فرعی بخش یک نهاوند نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252856/مزایده-یک-قطعه-باغ-مساحت-1-175متر-نوبت-اول'>مزایده یک قطعه باغ مساحت 1.175متر نوبت اول / مزایده,مزایده یک قطعه باغ مساحت 1.175متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253235/مزایده-پلاک-ثبتی-بخش-14-اصفهان'>مزایده پلاک ثبتی بخش 14 اصفهان / مزایده,مزایده پلاک ثبتی بخش 14 اصفهان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253275/مزایده-آپارتمان-مسکونی-بخش-16-ثبت-اصفهان'>مزایده آپارتمان مسکونی بخش 16 ثبت اصفهان / مزایده,مزایده آپارتمان مسکونی بخش 16 ثبت اصفهان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252235/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-عرصه-215-متر'>مزایده پلاک ثبتی مساحت عرصه 215 متر / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت عرصه 215 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252372/مزایده-زمین-مزروعی-مساحت-5000متر-نوبت-اول'>مزایده زمین مزروعی مساحت 5000متر نوبت اول / مزایده,مزایده زمین مزروعی مساحت 5000متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252378/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-203-5متر-نوبت-اول'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 203.5متر نوبت اول / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 203.5متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252442/مزایده-آپارتمان-مساحت-84-متر'>مزایده آپارتمان مساحت 84 متر  / مزایده,مزایده آپارتمان مساحت 84 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252463/مزایده-سمند-ای-اف-سون-سفید-دوگانه-سوز'>مزایده سمند ای اف سون سفید دوگانه سوز / مزایده, مزایده سمند ای اف سون سفید دوگانه سوز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252482/مزایده-تانکر-گازوئیل-تانکر-نفت-سفید--نوبت-دوم'>مزایده تانکر گازوئیل- تانکر نفت سفید - نوبت دوم  / آگهی مزایده , مزایده تانکر گازوئیل- تانکر نفت سفید - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252825/مزایده-تعداد-سه-عدد-پالت-بغل--پالت-موشکی'>مزایده تعداد سه عدد پالت بغل ، پالت موشکی  / مزایده ,مزایده تعداد سه عدد پالت بغل ، پالت موشکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252823/مزایده-29-من-محلی-باغ-اناری-تجدید'>مزایده 29 من محلی باغ اناری تجدید  / مزایده,مزایده 29 من محلی باغ اناری تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253318/مزایده-ششدانگ-اعیانی-آپارتمان-مسکونی-قطعه-شش-تفکیکی'>مزایده ششدانگ اعیانی آپارتمان مسکونی قطعه شش تفکیکی / مزایده,مزایده ششدانگ اعیانی آپارتمان مسکونی قطعه شش تفکیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252624/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-209-متر-نوبت-اول'>مزایده پلاک ثبتی مساحت 209 متر نوبت اول / مزایده ,مزایده پلاک ثبتی مساحت 209 متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253109/مزایده-بخاری-گازی-و-آب-سرد-کن-و--'>مزایده بخاری گازی و آب سرد کن و ... / مزایده, مزایده  بخاری گازی و آب سرد کن و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253444/مزایده-ششدانگ-پلاک-4-و-5-فرعی-از-4505-اصلی'>مزایده ششدانگ پلاک 4 و 5 فرعی از 4505 اصلی / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک 4 و 5 فرعی از 4505 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253343/مزایده-زمین-بخش-5-ارومیه'>مزایده زمین بخش 5 ارومیه / مزایده,مزایده زمین بخش 5 ارومیه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252440/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-عرصه-178-56متر'>مزایده پلاک ثبتی مساحت عرصه 178.56متر  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت عرصه 178.56متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252739/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-عرصه-144-متر'>مزایده پلاک ثبتی مساحت عرصه 144 متر  / مزایده ,مزایده پلاک ثبتی مساحت عرصه 144 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252202/مزایده-اکتشاف-تعدادی-از-محدوده-های-اکتشافی'>مزایده اکتشاف تعدادی از محدوده های اکتشافی / آگهی مزایده عمومی، مزایده اکتشاف تعدادی از محدوده های اکتشافی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253550/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-پلاک-هفتصد-و-شش-فرعی'>مزایده ششدانگ یکباب خانه پلاک هفتصد و شش فرعی / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه پلاک هفتصد و شش فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252385/مزایده-یکباب-خانه-قدیمی-ساز-عرصه-126-50متر'>مزایده یکباب خانه قدیمی ساز عرصه 126.50متر  / مزایده,مزایده یکباب خانه قدیمی ساز عرصه 126.50متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252969/مزایده-108-سهم-مشاع-از-210-سهم-ششدانگ-پلاک-باقی-مانده-342-بخش-هفت'>مزایده 108 سهم مشاع از 210 سهم ششدانگ پلاک باقی مانده 342 بخش هفت  / مزایده,مزایده 108 سهم مشاع از 210 سهم ششدانگ پلاک باقی مانده 342 بخش هفت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253338/مزایده-منزل-مسکونی-مساحت-زمین-220-متر'>مزایده منزل مسکونی مساحت زمین 220 متر / مزایده,مزایده منزل مسکونی مساحت زمین 220 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252955/مزایده-ششدانگ-زمین-جای-خانه-مساحت-198-76متر'>مزایده ششدانگ زمین جای خانه مساحت 198.76متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین جای خانه مساحت 198.76متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252209/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-قطعه-282-تفکیکی'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی قطعه 282 تفکیکی / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی قطعه 282 تفکیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252432/مزایده-فروش-قطعه-زمین-و-ماشین-آلات'>مزایده فروش قطعه زمین و ماشین آلات / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش قطعه زمین و ماشین آلات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253195/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-دویست-متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت دویست متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت دویست متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253432/مزایده-ششدانگ-زمین-مزروعی-مساحت-2906متر'>مزایده ششدانگ زمین مزروعی مساحت 2906متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مزروعی مساحت 2906متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252410/فراخوان-مناقصه-اجرای-تابلو-علائم-خط-کشی-و-آسفالت'>فراخوان مناقصه اجرای تابلو، علائم، خط کشی و آسفالت  / فراخوان مناقصه , فراخوان مناقصه اجرای تابلو، علائم، خط کشی و آسفالت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252419/مناقصه-اجرای-محور-روستایی--'>مناقصه اجرای محور روستایی ... / مناقصه ، مناقصه اجرای محور روستایی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252464/استعلام-تابلوی-برق--'>استعلام تابلوی برق... / استعلام, استعلام تابلوی برق...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252583/استعلام-المنت-کمپرسور'>استعلام المنت کمپرسور / استعلام,استعلام المنت کمپرسور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252667/فراخوان-نظارت-کارگاهی-بر-پروژه-های-گازرسانی-در-شهرک-ها-و-نواحی-صنعتی-(نوبت-دوم)'>فراخوان نظارت کارگاهی بر پروژه های گازرسانی در شهرک ها و نواحی صنعتی (نوبت دوم) / مناقصه, فراخوان نظارت کارگاهی بر پروژه های گازرسانی در شهرک ها و نواحی صنعتی (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252685/استعلام-خرید-و-تحویل-شن'>استعلام خرید و تحویل شن  / استعلام,خرید و تحویل شن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252695/آگهی-مناقصه-پروژه-احداث-بازار-سنتی-97-05-15'>آگهی مناقصه پروژه احداث بازار سنتی 97.05.15 / مناقصه, آگهی مناقصه پروژه احداث بازار سنتی 97.05.15</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252753/مناقصه-عمومی-یک-مرحله-ای-تامین-نمک'>مناقصه عمومی یک مرحله ای تامین نمک  / مناقصه عمومی, مناقصه عمومی یک مرحله ای تامین نمک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252775/استعلام-بهای-تهیه-و-نصب-علایم-و-تجهیزات-ایمنی-جاده-ای--'>استعلام بهای تهیه و نصب علایم و تجهیزات ایمنی جاده ای ... / استعلام, استعلام بهای تهیه و نصب علایم و تجهیزات ایمنی جاده ای ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252777/استعلام-خرید-سرور'>استعلام خرید سرور / استعلام,استعلام خرید سرور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252851/مناقصه-اجرای-انتقال-و-شبکه-توزیع-آب-ورودی-و-خروجی-تاسیسات-آبرسانی'>مناقصه اجرای انتقال و شبکه توزیع آب ورودی و خروجی تاسیسات آبرسانی / مناقصه, مناقصه اجرای انتقال و شبکه توزیع آب ورودی و خروجی تاسیسات آبرسانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252963/آگهی-فراخوان-استعلام-واگذاری-تعمیر--سرویس-و-نگهداری-تاسیسات'>آگهی فراخوان استعلام واگذاری تعمیر ، سرویس و نگهداری تاسیسات  / آگهی فراخوان استعلام،آگهی فراخوان استعلام واگذاری تعمیر ، سرویس و نگهداری تاسیسات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252966/استعلام-تعمیر-و-نگهداری-سیستم-های-اعلام-و-اطفا-حریق'>استعلام تعمیر و نگهداری سیستم های اعلام و اطفا حریق / استعلام, تعمیر و نگهداری سیستم های اعلام و اطفا حریق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252983/استعلام-5kva-2ups--'>استعلام  5kva*2ups ... / استعلام , استعلام  5kva*2ups ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253025/استعلام-دکوراسیون-سالن-کنفرانس'>استعلام  دکوراسیون سالن کنفرانس / استعلام, دکوراسیون سالن کنفرانس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253031/استعلام-دکوراسیون-سالن-کنفرانس'>استعلام  دکوراسیون سالن کنفرانس / استعلام, دکوراسیون سالن کنفرانس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253042/استعلام-انجام-عملیات-نشت-یابی'>استعلام انجام عملیات نشت یابی / استعلام,انجام عملیات نشت یابی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253047/استعلام-حفر-و-اجرا-چاه-ارت--'>استعلام حفر و اجرا چاه ارت.... / استعلام, استعلام حفر و اجرا چاه ارت....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253053/استعلام-هواکش--پمپ-روغن-دستی'>استعلام هواکش ، پمپ روغن دستی  / استعلام ,استعلام هواکش ، پمپ روغن دستی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253054/مناقصه-احداث-ساختمان-و-محوطه-اداری-و-میدان-ورودی-نوبت-دوم'>مناقصه احداث ساختمان و محوطه اداری و میدان ورودی نوبت دوم  / مناقصه ، مناقصه احداث ساختمان و محوطه اداری و میدان ورودی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253071/استعلام-درزگیر-فرچه-ای-درب-اتوماتیک'>استعلام درزگیر فرچه ای درب اتوماتیک  / استعلام , استعلام درزگیر فرچه ای درب اتوماتیک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253105/استعلام-سایر-فعالیت-های-خدمات-پشتیبانی-کسب-و-کار-طبقه-بندی-نشده-در-جای-دیگر'>استعلام سایر فعالیت های خدمات پشتیبانی کسب و کار طبقه بندی نشده در جای دیگر  / استعلام, سایر فعالیت های خدمات پشتیبانی کسب و کار طبقه بندی نشده در جای دیگر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253121/مناقصه-توسعه-و-احداث-شھری-بیمارستان-سپاه'>مناقصه توسعه و احداث شھری بیمارستان سپاه / مناقصه, مناقصه توسعه و احداث شھری بیمارستان سپاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253171/استعلام-توسعه-و-احداث-شهری-بیمارستان'>استعلام توسعه و احداث شهری بیمارستان / استعلام, استعلام توسعه و احداث شهری بیمارستان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253197/استعلام-ترانسفورماتور'>استعلام ترانسفورماتور  / استعلام, ترانسفورماتور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253206/مناقصه-عمومی-یک-مرحله-ای-تعمیرات-موزه-بزرگ'>مناقصه عمومی یک مرحله ای تعمیرات موزه بزرگ  / مناقصه عمومی, مناقصه عمومی یک مرحله ای تعمیرات موزه بزرگ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253209/استعلام-کانوایر-شاور-تست'>استعلام کانوایر شاور تست  / استعلام , استعلام کانوایر شاور تست </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253253/مناقصه-برداشت-آسفالت-قدیمی-زیرسازی-با-مصالح-بیس--نوبت-دوم'>مناقصه  برداشت آسفالت قدیمی، زیرسازی با مصالح بیس ...نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه  برداشت آسفالت قدیمی، زیرسازی با مصالح بیس ...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253255/مناقصه-جدولگذاری-زیرسازی-و-آسفالت-معابر--نوبت-دوم'>مناقصه جدولگذاری زیرسازی و آسفالت معابر - نوبت دوم  / مناقصه , مناقصه جدولگذاری زیرسازی و آسفالت معابر - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253258/مناقصه-جدولگذاری--زیرسازی-و-آسفالت-معابر-روستا--نوبت-دوم'>مناقصه جدولگذاری ، زیرسازی و آسفالت معابر روستا  - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه جدولگذاری ، زیرسازی و آسفالت معابر روستا  - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253259/مناقصه-اجرای-جدولگذاری-زیرسازی-و-آسفالت-معابر-نوبت-دوم'>مناقصه اجرای جدولگذاری زیرسازی و آسفالت معابر  نوبت دوم  / مناقصه , مناقصه جدولگذاری زیرسازی و آسفالت معابر  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253312/استعلام-انجام-عملیات-بهسازی--'>استعلام انجام عملیات بهسازی... / استعلام, استعلام انجام عملیات بهسازی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253405/استعلام-خدمات-مشاوره-مقاوم-سازی--'>استعلام خدمات مشاوره مقاوم سازی... / استعلام, استعلام خدمات مشاوره مقاوم سازی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253447/استعلام-سایر-فعالیت-های-خدمات-پشتیبانی-کسب-و-کار'>استعلام سایر فعالیت های خدمات پشتیبانی کسب و کار / استعلام, سایر فعالیت های خدمات پشتیبانی کسب و کار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253464/مناقصه-ارائه-خدمات-مهندسی-مشاور'>مناقصه ارائه خدمات مهندسی مشاور / مناقصه, مناقصه ارائه خدمات مهندسی مشاور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253501/استعلام-خرید-قطعات-پلاستیکی'>استعلام خرید قطعات پلاستیکی / استعلام , استعلام خرید قطعات پلاستیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253533/استعلام-خرید-تجهیزات-و-نصب-و-راه-اندازی-دوربین-های-مداربسته--'>استعلام خرید تجهیزات و نصب و راه اندازی دوربین های مداربسته... / استعلام, استعلام خرید تجهیزات و نصب و راه اندازی دوربین های مداربسته...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253611/استعلام-عملیات-آبیاری--'>استعلام عملیات آبیاری ... / استعلام , استعلام عملیات آبیاری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253616/استعلام-دیگ-سرخ-کن-و-چلو-پز-و-یخچال-صندوقی-و-چرخ-گوشت-42-و--'>استعلام دیگ سرخ کن و چلو پز و یخچال صندوقی و چرخ گوشت 42 و ... / استعلام , استعلام دیگ سرخ کن و چلو پز و یخچال صندوقی و چرخ گوشت 42 و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253620/استعلام-فر-ساندویچی-و-فلافل-زن-برقی-و-فر-پیتزا-ریلی-و-قاشق-و-چنگال'>استعلام فر ساندویچی و فلافل زن برقی و فر پیتزا ریلی و قاشق و چنگال / استعلام,استعلام فر ساندویچی و فلافل زن برقی و فر پیتزا ریلی و قاشق و چنگال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253627/استعلام-درب-چوبی-با-کلاف-و-درب-داخلی-سرویس-بهداشتی'>استعلام درب چوبی با کلاف و درب داخلی سرویس بهداشتی / استعلام, استعلام درب چوبی با کلاف و درب داخلی سرویس بهداشتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253628/استعلام-تکمیل-خط-انتقال-تحت-فشار'>استعلام تکمیل خط انتقال تحت فشار  / استعلام,استعلام تکمیل خط انتقال تحت فشار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253629/استعلام-محصورنمودن-زمین-های-خریداری-شده-مسیر-خط-انتقال-چاه-ها--'>استعلام  محصورنمودن زمین های خریداری شده مسیر خط انتقال چاه ها ... / استعلام, محصورنمودن زمین های خریداری شده مسیر خط انتقال چاه ها ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253637/استعلام-آچار-تخت-معمولی-فولاد'>استعلام آچار تخت معمولی فولاد / استعلام, استعلام آچار تخت معمولی فولاد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252180/مناقصه-تنظیفات-سایت-و-خدمات-بهره-برداری-واحدهای-شیمیایی-و-پلیمری'>مناقصه تنظیفات سایت و خدمات بهره برداری واحدهای شیمیایی و پلیمری / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه تنظیفات سایت و خدمات بهره برداری واحدهای شیمیایی و پلیمری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252251/مناقصه-عملیات-اجرای-خط-انتقال--ایستگاه-تقلیل-فشار-و-تکمیل-شبکه-گاز-نوبت-دوم'>مناقصه عملیات اجرای خط انتقال ، ایستگاه تقلیل فشار و تکمیل شبکه گاز نوبت دوم  / آگهی مناقصه, مناقصه عملیات اجرای خط انتقال ، ایستگاه تقلیل فشار و تکمیل شبکه گاز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252261/فراخوان-طراحی-و-تامین-تجهیزات-و-اجرای-پروژه-تجاری--خدماتی-نوبت-دوم'>فراخوان طراحی و تامین تجهیزات و اجرای پروژه تجاری - خدماتی نوبت دوم  / آگهی فراخوان عمومی, فراخوان طراحی و تامین تجهیزات و اجرای پروژه تجاری - خدماتی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252279/مناقصه-ساماندهی-و-آسفالت-معابر-شهر-تجدید'>مناقصه ساماندهی و آسفالت معابر شهر تجدید  / مناقصه , مناقصه ساماندهی و آسفالت معابر شهر تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252296/مناقصه-انتخاب-سرمایه-گذار-جهت-مشارکت-و-سرمایه-گذاری-در-صنعت-نساجی'>مناقصه انتخاب سرمایه گذار جهت مشارکت و سرمایه گذاری در صنعت نساجی / آگهی جذب سرمایه گذار, مناقصه انتخاب سرمایه گذار جهت مشارکت و سرمایه گذاری در صنعت نساجی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252316/ارزیابی-کیفی-مناقصه-انجام-عملیات-احداث-تصفیه-خانه-فاضلاب-روستای--'>ارزیابی کیفی مناقصه انجام عملیات احداث تصفیه خانه فاضلاب روستای... / ارزیابی کیفی , ارزیابی کیفی مناقصه انجام عملیات احداث تصفیه خانه فاضلاب روستای...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252322/تجدید-فراخوان-مناقصه-خرید-لوله-پلی-اتیلن-تحت-فشار-630-میلیمتر'>تجدید فراخوان مناقصه خرید لوله پلی اتیلن تحت فشار 630 میلیمتر / آگهی فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه خرید لوله پلی اتیلن تحت فشار 630 میلیمتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252362/ارزیابی-کیفی-تهیه--ساخت-بارگیری-باراندازی-40-کیلومتر-لوله-پلی-اتیلن-(نوبت-دوم)'>ارزیابی کیفی تهیه ، ساخت، بارگیری، باراندازی 40 کیلومتر لوله پلی اتیلن (نوبت دوم) / مناقصه عمومی, ارزیابی کیفی تهیه ، ساخت، بارگیری، باراندازی 40 کیلومتر لوله پلی اتیلن (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252367/مناقصه-حمل-و-اجرای-آسفالت-معابر-نوبت-دوم'>مناقصه حمل و اجرای آسفالت معابر نوبت دوم  / آگهی مناقصه,مناقصه  حمل و اجرای آسفالت معابر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252369/آگهی-فراخوان-پیمانکاران-پروژه-های-توسعه-اپرون-احداث-منبع-بتنی-آب-ایستگاه-پمپاژ--'>آگهی فراخوان پیمانکاران پروژه های توسعه اپرون، احداث منبع بتنی آب، ایستگاه پمپاژ ... / آگهی فراخوان پیمانکاران ،آگهی فراخوان پیمانکاران پروژه های توسعه اپرون، احداث منبع بتنی آب، ایستگاه پمپاژ ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252384/تجدید-مناقصه-احداث-و-تثبیت-دایک-و-استحصال-پسکرانه-اسکله-های--'>تجدید مناقصه احداث و تثبیت دایک و استحصال پسکرانه اسکله های.... / آگهی تجدید مناقصه , تجدید مناقصه احداث و تثبیت دایک و استحصال پسکرانه اسکله های....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252391/مناقصه-امور-تهیه-کلیه-مواد-اولیه-پخت-و-توزیع-غذای-دانشجویی'>مناقصه  امور تهیه کلیه مواد اولیه، پخت و توزیع غذای دانشجویی  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه  امور تهیه کلیه مواد اولیه، پخت و توزیع غذای دانشجویی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252437/مناقصه-عمومی-انجام-خدمات-حفاظت-فیزیکی-نیروگاه--نوبت-دوم'>مناقصه عمومی انجام خدمات حفاظت فیزیکی نیروگاه - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه عمومی انجام خدمات حفاظت فیزیکی نیروگاه - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252457/استعلام-جمع-آوری-تصفیه-و-تامین-آب'>استعلام جمع آوری، تصفیه و تامین آب / استعلام, استعلام جمع آوری، تصفیه و تامین آب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252460/مناقصه-خرید-تجهیزات-و-لوازم-مورد-نیاز-پارک-نوبت-دوم'>مناقصه خرید تجهیزات و لوازم مورد نیاز پارک  نوبت دوم  / آگهی شرکت در مناقصه عمومی, مناقصه خرید تجهیزات و لوازم مورد نیاز پارک  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252500/استعلام-المنت-LP-کمپرسور'>استعلام المنت LP کمپرسور  / استعلام,استعلام المنت LP کمپرسور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252509/مناقصه-خدمات-مرحله-سوم-(نظارت)-پروژه-ساختمان-در-دست-احداث'>مناقصه خدمات مرحله سوم (نظارت) پروژه ساختمان در دست احداث / مناقصه، مناقصه خدمات مرحله سوم (نظارت) پروژه ساختمان در دست احداث</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252518/استعلام-المنت-کمپرسور-به-همراه-نصب'>استعلام المنت کمپرسور به همراه نصب / استعلام, استعلام المنت کمپرسور به همراه نصب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252534/مناقصه-پروژه-زیرسازی-و-آسفالت-نوبت-دوم'>مناقصه پروژه زیرسازی و آسفالت نوبت دوم  / آگهی مناقصه، مناقصه پروژه زیرسازی و آسفالت نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252560/مناقصه-اجاره-جار-و-ابزار-مانده-یابی-چینی-و-غیرچینی'>مناقصه اجاره جار و ابزار مانده یابی چینی و غیرچینی  / مناقصه , مناقصه اجاره جار و ابزار مانده یابی چینی و غیرچینی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252598/مناقصه-امور-آموزشی-نهضت-سواد-آموزی'> مناقصه امور آموزشی نهضت سواد آموزی / آگهی مناقصه , مناقصه امور آموزشی نهضت سواد آموزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252603/مناقصه-خرید-لوله-پلی-اتیلن-دوجداره-فاضلابی'>مناقصه خرید لوله پلی اتیلن دوجداره فاضلابی / آگهی فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه خرید لوله پلی اتیلن دوجداره فاضلابی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252610/مناقصه-خرید-پره-های-ثابت-و-متحرک-واحدهای-میتسوبیشی-نوبت-دوم'>مناقصه خرید پره های ثابت و متحرک واحدهای میتسوبیشی- نوبت دوم  / مناقصه , مناقصه خرید پره های ثابت و متحرک واحدهای میتسوبیشی- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252613/استعلام-انجام-عملیات-نقشه-برداری'>استعلام انجام عملیات نقشه برداری  / استعلام,استعلام انجام عملیات نقشه برداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252641/استعلام-نصب-ترانسفورماتور'>استعلام نصب ترانسفورماتور / استعلام,استعلام نصب ترانسفورماتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252673/مناقصه-روکش-آسفالت-محورهای-روستایی--'>مناقصه روکش آسفالت محورهای روستایی... / مناقصه , مناقصه روکش آسفالت محورهای روستایی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252745/مناقصه-خرید-کانکس-8-متری'>مناقصه خرید کانکس 8 متری / مناقصه عمومی, مناقصه خرید کانکس 8 متری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252757/مناقصه-خرید-حمل-و-نصب-دو-عدد-سوله-انبار-نگهداری-قالب-و-سوله-انبار--'>مناقصه خرید، حمل و نصب دو عدد سوله انبار نگهداری قالب و سوله انبار... / مناقصه, مناقصه خرید، حمل و نصب دو عدد سوله انبار نگهداری قالب و سوله انبار...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252780/مناقصه-خرید-حمل-و-نصب-قطعات-اسکلت-فولادی-سوله-های-سالن-جدید'>مناقصه خرید، حمل و نصب قطعات اسکلت فولادی سوله های سالن جدید / مناقصه, مناقصه خرید، حمل و نصب قطعات اسکلت فولادی سوله های سالن جدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252797/استعلام-اجرای-عملیات-کپه-کاری'>استعلام اجرای عملیات کپه کاری / استعلام,اجرای عملیات کپه کاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252922/استعلام-حفاری-و-اجرای-کانال-هدایت-آب'>استعلام حفاری و اجرای کانال هدایت آب / استعلام, حفاری و اجرای کانال هدایت آب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252925/استعلام-بازسازی-و-بهسازی-سالن'>استعلام بازسازی و بهسازی سالن / استعلام,بازسازی و بهسازی سالن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252938/مناقصه-عمومی-طراحی-ساخت--تجهیز-و-راه-اندازی-انبارها-کالا-و--'>مناقصه عمومی طراحی، ساخت ، تجهیز و راه اندازی انبارها کالا و... / مناقصه ، مناقصه عمومی طراحی، ساخت ، تجهیز و راه اندازی انبارها کالا و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252958/فراخوان-مناقصه-اجرای-ترمیم-بیس-ریزی-و-قیرپاشی-آسفالت'>فراخوان مناقصه اجرای ترمیم بیس ریزی و قیرپاشی آسفالت / آگهی فراخوان , فراخوان مناقصه اجرای ترمیم بیس ریزی و قیرپاشی آسفالت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252974/استعلام-کالای-ورزشی-مطابق-با-لیست-پیوست'>استعلام  کالای ورزشی مطابق با لیست پیوست  / استعلام, کالای ورزشی مطابق با لیست پیوست </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252988/استعلام-چاپ-و-فعالیت-های-خدماتی-وابسته--'>استعلام چاپ و  فعالیت های خدماتی وابسته ... / استعلام, استعلام چاپ و  فعالیت های خدماتی وابسته ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253058/مناقصه-مقاوم-سازی-ایستگاههای-TBS'>مناقصه مقاوم سازی ایستگاههای TBS / مناقصه, مناقصه مقاوم سازی ایستگاههای TBS</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253065/فراخوان-استعلام-تعمیر--سرویس-و-نگهداری-تاسیسات'>فراخوان استعلام تعمیر ، سرویس و نگهداری تاسیسات / آگهی فراخوان استعلام , فراخوان استعلام تعمیر ، سرویس و نگهداری تاسیسات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253092/مناقصه-محوطه-سازی-و-هدایت-آبهای-سطحی-و---'>مناقصه محوطه سازی و هدایت آبهای سطحی و  ... / مناقصه, مناقصه محوطه سازی و هدایت آبهای سطحی و  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253113/مناقصه-انجام-خدمات-(-تنظیفات-امداد-تعمیرات-نظارت-و-دفتری)'>مناقصه  انجام خدمات ( تنظیفات، امداد، تعمیرات، نظارت و دفتری) / مناقصه, مناقصه  انجام خدمات ( تنظیفات، امداد، تعمیرات، نظارت و دفتری)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253114/استعلام-مطالعات-مرحله-اول-و-دوم-طرح-استحصال-آب-صنعتی'>استعلام مطالعات مرحله اول و دوم طرح استحصال آب صنعتی / استعلام, مطالعات مرحله اول و دوم طرح استحصال آب صنعتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253133/استعلام-بازسازی-و-بهسازی-ساختمان-و-تاسیسات-مکانیکی-و-الکترونیکی-PC'>استعلام بازسازی و بهسازی ساختمان و تاسیسات مکانیکی و الکترونیکی PC  / استعلام, بازسازی و بهسازی ساختمان و تاسیسات مکانیکی و الکترونیکی PC </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253136/استعلام-بهینه-سازی-آسانسور--'>استعلام بهینه سازی آسانسور... / استعلام, استعلام بهینه سازی آسانسور...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253167/فراخوان-مناقصه-اصلاح--بهینه-سازی-و-رفع-افت-ولتاژ-شبکه-و-تاسیسات-توزیع'>فراخوان مناقصه اصلاح ، بهینه سازی و رفع افت ولتاژ شبکه و تاسیسات توزیع  / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه اصلاح ، بهینه سازی و رفع افت ولتاژ شبکه و تاسیسات توزیع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253181/استعلام-نقشه-برداری-و--'>استعلام نقشه برداری و... / استعلام,نقشه برداری و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253194/استعلام-اجرای-عملیات-فیوژن'>استعلام اجرای عملیات فیوژن / استعلام, استعلام اجرای عملیات فیوژن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253210/مناقصه-بارگیری-و-حمل-و-تخلیه-مقدار-16-هزار-تن-انواع-نهاده-های-کشاورزی'>مناقصه  بارگیری و حمل و تخلیه مقدار 16 هزار تن انواع نهاده های کشاورزی / مناقصه عمومی, مناقصه  بارگیری و حمل و تخلیه مقدار 16 هزار تن انواع نهاده های کشاورزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253230/استعلام-بهسازی-کف-کاذب-مرکز-SC2--'>استعلام بهسازی کف کاذب مرکز SC2... / استعلام, استعلام بهسازی کف کاذب مرکز SC2...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253234/استعلام-پشتیبانی-و-نگهداری-فضای-سبز-و-تاسیسات-معاونت-امور-جنگل'>استعلام پشتیبانی و نگهداری فضای سبز و تاسیسات معاونت امور جنگل  / استعلام, پشتیبانی و نگهداری فضای سبز و تاسیسات معاونت امور جنگل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253250/مناقصه-عمومی-رائت-کنتور-و-توزیع-قبوض-و-وصول-مطالبات-کلیه-امورات-نوبت-دوم'>مناقصه عمومی رائت کنتور و توزیع قبوض و وصول مطالبات کلیه امورات نوبت دوم  / مناقصه عمومی رائت کنتور و توزیع قبوض و وصول مطالبات کلیه امورات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253251/استعلام-بازسازی-و-بهسازی-ساختمان--'>استعلام بازسازی و بهسازی ساختمان ... / استعلام , استعلام بازسازی و بهسازی ساختمان ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253256/استعلام-بذرهای-اسپرس-1200-ماشک-1500--'>استعلام بذرهای اسپرس 1200  ماشک 1500 .. / استعلام,استعلام بذرهای اسپرس 1200  ماشک 1500 ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253263/استعلام-بازسازی-و-بهسازی-ساختمان--'>استعلام بازسازی و بهسازی ساختمان... / استعلام, استعلام بازسازی و بهسازی ساختمان...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253267/استعلام-بازسازی-و-بهسازی-سالن--'>استعلام بازسازی و بهسازی سالن ... / استعلام , استعلام بازسازی و بهسازی سالن ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253293/مناقصه-طراحی-و-محوطه-سازی-و-و-روشنایی-جدید-ایستگاه-CGS'>مناقصه طراحی و محوطه سازی و و روشنایی جدید ایستگاه CGS  / مناقصه, مناقصه طراحی و محوطه سازی و و روشنایی جدید ایستگاه CGS </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253296/فراخوان-ارزیابی-کیفی-بهسازی-و-تجهیز-دپوی-تعمیرات-لکوموتیوها'>فراخوان ارزیابی کیفی بهسازی و تجهیز دپوی تعمیرات لکوموتیوها  / فراخوان ارزیابی کیفی , فراخوان ارزیابی کیفی بهسازی و تجهیز دپوی تعمیرات لکوموتیوها </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253332/استعلام-عملیات-خرید-آب'>استعلام عملیات خرید آب  / استعلام, عملیات خرید آب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253369/استعلام-تهیه-و-نصب-سیستم-اعلان-حریق--'>استعلام تهیه و نصب سیستم اعلان حریق ... / استعلام , استعلام تهیه و نصب سیستم اعلان حریق ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253372/استعلام-تهیه-و-نصب-دوربین-مداربسته-pc-شبستر'>استعلام تهیه و نصب دوربین مداربسته pc شبستر / استعلام,استعلام تهیه و نصب دوربین مداربسته pc شبستر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253377/تجدید-مناقصه-خرید-لوله-پلی-اتیلن-تحت-فشار-400-میلیمتر'>تجدید مناقصه خرید لوله پلی اتیلن تحت فشار 400 میلیمتر  / مناقصه عمومی, تجدید مناقصه خرید لوله پلی اتیلن تحت فشار 400 میلیمتر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253378/اصلاحیه-مناقصه-پروژه-آسفالت-اساسی-با-فینیشر'>اصلاحیه مناقصه پروژه آسفالت اساسی با فینیشر / اصلاحیه مناقصه عمومی,مناقصه پروژه آسفالت اساسی با فینیشر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253407/مناقصه-چهار-ردیف-تلفر-برقی'>مناقصه چهار ردیف تلفر برقی   / مناقصه, مناقصه چهار ردیف تلفر برقي</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253428/استعلام-تهیه-و-نصب-درب-ضد-سرقت-راهبند-و-قرائتگر-انگشت-زنی'>استعلام تهیه و نصب درب ضد سرقت راهبند و قرائتگر انگشت زنی / استعلام, تهیه و نصب درب ضد سرقت راهبند و قرائتگر انگشت زنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253471/استعلام-واگذاری-برقی-dc-و-نصب-یکسو-کننده-و-کابل-کشی-و---'>استعلام واگذاری برقی dc و نصب یکسو کننده و کابل کشی  و .... / استعلام, واگذاری برقی dc و نصب یکسو کننده و کابل کشی  و ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253480/استعلام-بی-سیم-دستی-5-دستگاه-میکروفن--'>استعلام بی سیم دستی 5 دستگاه میکروفن .. / استعلام,استعلام بی سیم دستی 5 دستگاه میکروفن ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253481/استعلام-بیمه-نامه--'>استعلام بیمه نامه ... / استعلام , استعلام بیمه نامه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253490/استعلام-اجرای-پل-آبرو-و-خیابان-رابط-فاز-قدیم--'>استعلام اجرای پل آبرو و خیابان رابط فاز قدیم .. / استعلام, استعلام اجرای پل آبرو و خیابان رابط فاز قدیم ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253520/مناقصه-تهیه-مصالح-و-اجرای-20-کیلومتر-شبکه-توزیع-گاز-پلی-اتیلن-اصلاحیه'> مناقصه تهیه مصالح و اجرای 20 کیلومتر شبکه توزیع گاز پلی اتیلن- اصلاحیه / اصلاحیه مناقصه عمومی,  مناقصه تهیه مصالح و اجرای 20 کیلومتر شبکه توزیع گاز پلی اتیلن - اصلاحیه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253523/مناقصه-بارگیری-حمل-و-تخلیه-مقدار-8-هزار-تن-انواع-نهاده-های-کشاورزی'>مناقصه بارگیری حمل و تخلیه مقدار 8 هزار تن انواع نهاده های کشاورزی  / مناقصه, مناقصه  بارگیری حمل و تخلیه مقدار 8 هزار تن انواع نهاده های کشاورزی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253556/استعلام-کالای-ورزشی--'>استعلام کالای ورزشی... / استعلام, استعلام کالای ورزشی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253561/استعلام-آماده-سازی-اتاق-سرور--'>استعلام آماده سازی اتاق سرور ... / استعلام , استعلام آماده سازی اتاق سرور ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253585/استعلام-لوازم-و-مواد-آزمایشگاهی--'>استعلام لوازم و مواد آزمایشگاهی ... / استعلام, استعلام لوازم و مواد آزمایشگاهی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253591/استعلام-دیوارکشی-محوطه'>استعلام دیوارکشی محوطه  / استعلام,استعلام دیوارکشی محوطه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253597/استعلام-ایمن-سازی-فیزیکی-مقابل-15-مدرسه'>استعلام ایمن سازی فیزیکی مقابل 15 مدرسه / استعلام,استعلام ایمن سازی فیزیکی مقابل 15 مدرسه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253599/استعلام-پروژه-پیاده-روسازی--'>استعلام پروژه پیاده روسازی ... / استعلام, پروژه پیاده روسازی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253602/استعلام-ایجاد-جاده--'>استعلام ایجاد جاده ... / استعلام , استعلام ایجاد جاده ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253612/استعلام-بازسازی-و-ساخت-سالن--'>استعلام بازسازی و ساخت سالن... / استعلام, استعلام بازسازی و ساخت سالن...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253622/استعلام-رم-سرور'>استعلام رم سرور  / استعلام, رم سرور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253624/استعلام-هارد-سرور--'>استعلام هارد سرور... / استعلام, استعلام هارد سرور...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252190/تجدید-فراخوان-تامین-سیم-های--'>تجدید فراخوان تامین سیم های... / تجدید آگهی فراخوان عمومی , تجدید فراخوان تامین سیم های...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252231/مناقصه-عمومی-عملیات-تهیه-ونصب-گاردیل-یا-کلیه-متعلقات-و--'>مناقصه عمومی عملیات تهیه ونصب گاردیل یا کلیه متعلقات و... / آگهی مناقصه عمومی ،مناقصه عمومی عملیات تهیه ونصب گاردیل یا کلیه متعلقات و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252446/مناقصه-خرید-خدمات-برای-مراکز-رفاهی-و-خدماتی-و--'>مناقصه خرید خدمات برای مراکز رفاهی و خدماتی و ... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصخ خرید خدمات برای مراکز رفاهی و خدماتی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252448/تمدید-مناقصه-تعمیر-نگهداری-و-بهره-برداری-از-سامانه-های-ثبت-تخلف--ـ-نوبت-دوم'>تمدید مناقصه تعمیر، نگهداری و بهره برداری از سامانه های ثبت تخلف... ـ نوبت دوم / مناقصه عمومی, تمدید مناقصه تعمیر، نگهداری و بهره برداری از سامانه های ثبت تخلف... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252462/تمدید-مناقصه-عملیات-عمرانی-دوربین-های-ثبت-تخلف-مکانیزه'>تمدید مناقصه عملیات عمرانی دوربین های ثبت تخلف مکانیزه / آگهی تمدید مناقصه,  تمدید مناقصه عملیات عمرانی دوربین های ثبت تخلف مکانیزه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252470/مناقصه-اجرای-پیاده-رو-سازی-سطح-شهر--نوبت-دوم'>مناقصه اجرای پیاده رو سازی سطح شهر... نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای پیاده رو سازی سطح شهر... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252630/ارزیابی-کیفی-انجام-خدمات-خودرویی-(برون-شهری-و-درون-شهری)'>ارزیابی کیفی انجام خدمات خودرویی (برون شهری و درون شهری)  / آگهی ارزیابی کیفی پیمانکاران , ارزیابی کیفی انجام خدمات خودرویی (برون شهری و درون شهری) </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252704/مناقصه-بهسازی-لکه-گیری-و-روکش-آسفالت--نوبت-دوم'>مناقصه بهسازی، لکه گیری و روکش آسفالت -  نوبت دوم  / مناقصه عمومی, مناقصه بهسازی، لکه گیری و روکش آسفالت -  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252723/مناقصه-خرید-تابلو-و-علائم-ایمنی--نوبت-دوم'>مناقصه خرید تابلو و علائم ایمنی-  نوبت دوم  / مناقصه عمومی, مناقصه خرید تابلو و علائم ایمنی-  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252744/مناقصه-جدولگذاری-معابر'>مناقصه جدولگذاری معابر  / اگهی مناقصه , مناقصه جدولگذاری معابر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252763/استعلام-کاشت-محصولات-چند-ساله-دائمی'>استعلام کاشت محصولات چند ساله دائمی / استعلام,استعلام کاشت محصولات چند ساله دائمی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252844/مناقصه-طبخ-و-توزیع-غذای-گرم-دانشجویان'>مناقصه طبخ و توزیع غذای گرم دانشجویان  / مناقصه طبخ و توزیع غذای گرم دانشجویان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252861/مناقصه-خرید-سنگ-گچ-ـ-نوبت-دوم'>مناقصه خرید سنگ گچ  ـ نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید سنگ گچ ـ نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252886/استعلام-کیسه-تخلیه-ادراری-استریل'>استعلام کیسه تخلیه ادراری استریل / استعلام, استعلام کیسه تخلیه ادراری استریل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252926/استعلام-ماشین-های-الکتریکی-لرزاننده'>استعلام ماشین های الکتریکی لرزاننده  / استعلام , استعلام ماشین های الکتریکی لرزاننده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253048/مناقصه-خرید-و-نصب-کارخانه-آسفالت-نوبت-دوم'>مناقصه خرید و نصب کارخانه آسفالت نوبت دوم  / مناقصه ,مناقصه خرید و نصب کارخانه آسفالت نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253056/استعلام-رله-ها-و-کنتاکتورها-و-متعلقات-مربوطه'>استعلام رله ها و کنتاکتورها و متعلقات مربوطه / استعلام ، استعلام رله ها و کنتاکتورها و متعلقات مربوطه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253070/استعلام-کنترل-ولو-فلوی-لجن--'>استعلام کنترل ولو فلوی لجن... / استعلام, استعلام کنترل ولو فلوی لجن...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253079/استعلام-پوزیشنر-و-گلوب-ولو--'>استعلام پوزیشنر و گلوب ولو ... / استعلام , استعلام پوزیشنر و گلوب ولو ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253150/استعلام-سیم-بکسل-استنلس-استیل-18-میلی-متر--'>استعلام سیم بکسل استنلس استیل 18 میلی متر ... / استعلام, استعلام سیم بکسل استنلس استیل 18 میلی متر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253187/مناقصه-تهیه-رنگ-و-اجرای-خط-کشی--'>مناقصه تهیه رنگ، و اجرای خط کشی ... / مناقصه عمومی, مناقصه تهیه رنگ، و اجرای خط کشی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253193/فراخوان-تجدید-تهیه-و-نصب-گاردریل-و-متعلقات'>فراخوان تجدید تهیه و نصب گاردریل و متعلقات  / فراخوان , تجدید فراخوان تهیه و نصب گاردریل و متعلقات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253225/استعلام-اجرای-خط-انتقال-مجتمع-تنگ-چنار-شهرستان-مهریز'>استعلام اجرای خط انتقال مجتمع تنگ چنار شهرستان مهریز / استعلام,استعلام اجرای خط انتقال مجتمع تنگ چنار شهرستان مهریز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253247/مناقصه-تهیه-مصالح-و-تجهیز-ایستگاهها-و-اتاق-فرمان'>مناقصه تهیه مصالح و تجهیز ایستگاهها و اتاق فرمان / مناقصه , مناقصه تهیه مصالح و تجهیز ایستگاهها و اتاق فرمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253248/مناقصه-واگذار-بخش-خدمات-شهری-مجدد-نوبت-دوم'>مناقصه  واگذار بخش خدمات شهری- مجدد نوبت دوم / آگهی مناقصه مجدد  , مناقصه  واگذار بخش خدمات شهری- مجدد  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253309/استعلام-سیم-بکسل-قطر-22-میلی-متر--'>استعلام سیم بکسل قطر 22 میلی متر ... / استعلام, استعلام سیم بکسل قطر 22 میلی متر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253364/مناقصه-تجهیز-ایستگاههای-پمپاژ'>مناقصه تجهیز ایستگاههای پمپاژ / مناقصه عمومی , مناقصه تجهیز ایستگاههای پمپاژ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253435/استعلام-شیر-برقی'>استعلام شیر برقی / استعلام ، استعلام شیر برقی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253436/استعلام-خرید-انواع-قلاویز-و-مته-برغو'>استعلام خرید انواع قلاویز و مته برغو  / استعلام، استعلام خرید انواع قلاویز و مته برغو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253463/استعلام-تیغه-اره-ماشینی'>استعلام تیغه اره ماشینی  / استعلام, استعلام  تیغه اره ماشینی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253479/فراخوان-مناقصه-اجرای-اخط-انتقال-برق'>فراخوان مناقصه اجرای اخط انتقال برق / آگهی فراخوان (مناقصه) , فراخوان مناقصه اجرای اخط انتقال برق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253559/استعلام-چاپ-1000-جلد-کتاب-فضائل-امیر-المومنین--'>استعلام چاپ 1000 جلد کتاب فضائل امیر المومنین .. / استعلام, استعلام چاپ 1000 جلد کتاب فضائل امیر المومنین ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253567/استعلام-مجله'>استعلام مجله / استعلام, استعلام مجله</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253621/استعلام-خرید-سرور-HPE-DL380'>استعلام خرید سرور HPE DL380 / استعلام,استعلام خرید سرور HPE DL380</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253623/استعلام-پاور-ماژول-سرور-dl380-g8'>استعلام پاور ماژول سرور dl380-g8 / استعلام, استعلام پاور ماژول سرور dl380-g8</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252175/تمدید-مناقصه-تامین-86-دستگاه-مانیتور'>تمدید مناقصه تامین 86 دستگاه مانیتور  / تمدید مناقصه, مناقصه تامین 86 دستگاه مانیتور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252216/استعلام-جشنواره-فرهنگی-ورزشی-فرزندان-مهر'>استعلام جشنواره فرهنگی ورزشی فرزندان مهر  / استعلام, جشنواره فرهنگی ورزشی فرزندان مهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252236/تجدید-مناقصه-احداث-فاز-اول-بوستان-(نوبت-دوم)'>تجدید مناقصه احداث فاز اول بوستان (نوبت دوم) / مناقصه عمومی, تجدید مناقصه احداث فاز اول بوستان (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252238/مناقصه-عمومی-بیمه-گروهی-مازاد-درمان-کارکنان'>مناقصه عمومی بیمه گروهی مازاد درمان کارکنان  / آگهی مناقصه , دمناقصه عمومی بیمه گروهی مازاد درمان کارکنان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252339/مناقصه-عملیات-اجرایی-باقیمانده-تقاطع-های-غیرهمسطح'>مناقصه عملیات اجرایی باقیمانده تقاطع های غیرهمسطح / مناقصه , مناقصه عملیات اجرایی باقیمانده تقاطع های غیرهمسطح</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252408/استعلام-احداث-ساختمان-برج-کنترل-ترافیک-دریایی----نوبت-دوم'>استعلام احداث ساختمان برج کنترل ترافیک دریایی ... - نوبت دوم  / استعلام ارزیابی کیفی, استعلام احداث ساختمان برج کنترل ترافیک دریایی ... - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252530/آگهی-فراخوان-جهت-شناسایی-پیمانکار-جهت-انجام-عملیات-پشتیبانی--تعمیر-و--'>آگهی فراخوان جهت شناسایی پیمانکار جهت انجام عملیات پشتیبانی ، تعمیر و ... / آگهی فراخوان جهت شناسایی پیمانکار ،آگهی فراخوان جهت شناسایی پیمانکار جهت انجام عملیات پشتیبانی ، تعمیر و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252537/مناقصه-تامین-خدمات-پشتیبانی-نیروهای-عمومی-تخصصی-تنظیفات-و-باغبانی--'>مناقصه  تامین خدمات پشتیبانی نیروهای عمومی، تخصصی، تنظیفات و باغبانی ... / مناقصه عمومی, مناقصه  تامین خدمات پشتیبانی نیروهای عمومی، تخصصی، تنظیفات و باغبانی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252555/مناقصه-تعمیر-درز-انبساط-پل-دفاع-مقدس'>مناقصه تعمیر درز انبساط پل دفاع مقدس / آگهی مناقصه, مناقصه تعمیر درز انبساط پل دفاع مقدس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252559/استعلام-خرید-فرش'>استعلام خرید فرش / استعلام, استعلام خرید فرش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252585/مناقصه-آماده-سازی-معابر-سواره-رو-خاکی-97-5-15'>مناقصه آماده سازی معابر سواره رو خاکی -97.5.15 / آگهی مناقصه ،مناقصه آماده سازی معابر سواره رو خاکی  ـ 97.5.15</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252597/استعلام-لوازم-آشپزخانه--'>استعلام لوازم آشپزخانه ... / استعلام , استعلام لوازم آشپزخانه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252625/استعلام-کولرگازی'>استعلام کولرگازی / استعلام,کولرگازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252642/تمدید-مناقصه-برداشت-ایزوگام-قبلی-و-تامین-و-اجرای-ایزوگام-جدید'>تمدید مناقصه برداشت ایزوگام قبلی و تامین و اجرای ایزوگام جدید / اگهی تمدید مناقصه , تمدید مناقصه برداشت ایزوگام قبلی و تامین و اجرای ایزوگام جدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252665/استعلام-خرید-تجهیزات-اکتیو-نوری-شامل-سوئیچ--تلفن---'>استعلام خرید تجهیزات اکتیو نوری شامل سوئیچ ، تلفن ، ... / استعلام, خرید تجهیزات اکتیو نوری شامل سوئیچ ، تلفن ، ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252705/مناقصه-تهیه-و-توزیع-غذا-پرسنل-شرکت'>مناقصه تهیه و توزیع غذا پرسنل شرکت  / مناقصه، مناقصه تهیه و توزیع غذا پرسنل شرکت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252724/مناقصه-امور-مربوط-به-خرید--طبخ-و-توزیع-غذای-دانشجویی'>مناقصه  امور مربوط به خرید ، طبخ و توزیع غذای دانشجویی / اگهی مناقصه , مناقصه  امور مربوط به خرید ، طبخ و توزیع غذای دانشجویی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252790/استعلام-خرید-اتو-چای-ساز-جاروبرقی-اجاق-گاز-هود-تلویزیون-و--'>استعلام خرید اتو، چای ساز، جاروبرقی، اجاق گاز، هود، تلویزیون و ... / استعلام, استعلام خرید اتو، چای ساز، جاروبرقی، اجاق گاز، هود، تلویزیون و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252796/استعلام-خرید-پتوی-یکنفره-گلبافت-ملحفه-سه-تیکه-بالش--'>استعلام خرید پتوی یکنفره گلبافت، ملحفه سه تیکه، بالش .. / استعلام, خرید پتوی یکنفره گلبافت، ملحفه سه تیکه، بالش ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252803/استعلام-رنگ-آمیزی-ساختمان-اداری'>استعلام رنگ آمیزی ساختمان اداری  / استعلام, رنگ آمیزی ساختمان اداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252837/مناقصه-نگهداری-و-توسعه-فضای-سبز'>مناقصه نگهداری و توسعه فضای سبز / مناقصه عمومی, مناقصه نگهداری و توسعه فضای سبز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252885/استعلام-خرید-جالباسی-میز-تلفن-میز-عسلی-سه-تیکه-و--'>استعلام خرید جالباسی، میز تلفن، میز عسلی سه تیکه و... / استعلام, استعلام خرید جالباسی، میز تلفن، میز عسلی سه تیکه و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252978/استعلام-اجرای-عملیات-کپه-کاری'>استعلام اجرای عملیات کپه کاری  / استعلام, اجرای عملیات کپه کاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253050/اصلاحیه-فراخوان-مناقصه-پروژه-بهسازی-و-تعریض-راه-روستایی'>اصلاحیه فراخوان مناقصه پروژه بهسازی و تعریض راه روستایی / اصلاحیه مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه پروژه بهسازی و تعریض راه روستایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253286/مناقصه-معابر-شهری-مجاور'>مناقصه معابر شهری مجاور  / مناقصه ,مناقصه معابر شهری مجاور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253289/مناقصه-معابر-شهری-مجاور-انهار-حد-و-قصر'>مناقصه معابر شهری مجاور انهار حد و قصر  / مناقصه, مناقصه  معابر شهری مجاور انهار حد و قصر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253297/مناقصه-شبکه-جمع-آوری-و-دفع-آبهای-سطحی'>مناقصه شبکه جمع آوری و دفع آبهای سطحی / مناقصه ,مناقصه شبکه جمع آوری و دفع آبهای سطحی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253303/استعلام-تامین-تجهیزات-ویدئو-کنفرانس--'>استعلام  تامین تجهیزات ویدئو کنفرانس ... / استعلام, تامین تجهیزات ویدئو کنفرانس ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253328/مناقصه-تکمیل-استادیوم-4000-نفری'>مناقصه تکمیل استادیوم 4000 نفری / مناقصه تکمیل استادیوم 4000 نفری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253373/استعلام-کاشت-محصولات-چند-ساله'>استعلام کاشت محصولات چند ساله / استعلام, استعلام کاشت محصولات چند ساله</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253383/استعلام-کولر--'>استعلام کولر ... / استعلام , استعلام کولر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253384/فراخوان-اجرای-روکش-آسفالت--نوبت-دوم'>فراخوان اجرای روکش آسفالت - نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای,فراخوان اجرای روکش آسفالت- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253427/مناقصه-تکمیل-استخر-سرپوشیده'>مناقصه تکمیل استخر سرپوشیده  / مناقصه تکمیل استخر سرپوشیده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253442/استعلام-صندلی--'>استعلام صندلی ... / استعلام , استعلام صندلی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253448/مناقصه-تکمیل-سازه-بتنی-کربل-ها-و-سقف-سازه-فضایی-سالن-6000-نفری'>مناقصه تکمیل سازه بتنی کربل ها و سقف سازه فضایی سالن 6000 نفری  / مناقصه تکمیل سازه بتنی کربل ها و سقف سازه فضایی سالن 6000 نفری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253489/مناقصه-تکمیل-استخر-سرپوشیده'>مناقصه تکمیل استخر سرپوشیده  / مناقصه تکمیل استخر سرپوشیده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253502/تجدید-فراخوان-مناقصه-پروژه-اجرای-شبکه-تغذیه-و-توزیع-و-ایستگاههای-تقلیل-فشار-و--'>تجدید فراخوان مناقصه پروژه اجرای شبکه تغذیه و توزیع و ایستگاههای تقلیل فشار و ...   / آگهی فراخوان مناقصه عمومی , تجدید فراخوان مناقصه پروژه اجرای شبکه تغذیه و توزیع و ایستگاههای تقلیل فشار و ...  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253631/ارزیابی-کیفی-مناقصه-عمومی-غذای-کارکنان-در-ادارات--مهمانسرا-و-باشگاه-و--نوبت-دوم'>ارزیابی کیفی مناقصه عمومی غذای کارکنان در ادارات ، مهمانسرا و باشگاه و...نوبت دوم  / ارزیاب کیفی , ارزیابی کیفی مناقصه عمومی غذای کارکنان در ادارات ، مهمانسرا و باشگاه و...نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252233/مناقصه-خرید-خدمات-طبخ-و-توزیع-غذای-دانشجویی'>مناقصه خرید خدمات طبخ و توزیع غذای دانشجویی / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید خدمات طبخ و توزیع غذای دانشجویی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252243/استعلام-پمپ-الکتروموتور'>استعلام پمپ الکتروموتور / استعلام,استعلام پمپ الکتروموتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252255/مناقصه-تامین-1-500-000-ست-ملحفه-نوبت-دوم'> مناقصه تامین 1.500.000 ست ملحفه نوبت دوم / مناقصه ، مناقصه تامین 1.500.000 ست ملحفه نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252256/مناقصه-انجام-عملیات-ساخت-ساختمان'>مناقصه انجام عملیات ساخت ساختمان  / مناقصه عمومی, مناقصه انجام عملیات ساخت ساختمان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252291/فراخوان-مناقصه-عمومی-انجام-خدمات-خودرویی-(هدایت-و-نگهداری)-خودروهای-سنگین-اداره-ترابری--'>فراخوان مناقصه عمومی انجام خدمات خودرویی (هدایت و نگهداری) خودروهای سنگین اداره ترابری ... / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه عمومی انجام خدمات خودرویی (هدایت و نگهداری) خودروهای سنگین اداره ترابری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252295/آگهی-ارزیابی-کیفی-پیمانکاران-و-مناقصه-عمومی-احداث-ساختمان-فرهنگی-و----نوبت-دوم'>آگهی ارزیابی کیفی پیمانکاران و مناقصه عمومی احداث ساختمان فرهنگی و ...  - نوبت دوم  / آگهی ارزیابی کیفی پیمانکاران و مناقصه عمومی احداث ساختمان فرهنگی و ...  - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252315/مناقصه-اجرای-عملیات-پیاده-راهسازی-کوچه'>مناقصه اجرای عملیات پیاده راهسازی کوچه / آگهی مناقصه,مناقصه اجرای عملیات پیاده راهسازی کوچه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252325/تجدید-مناقصه-جدولگذاری-سطح-شهر-نوبت-دوم'>تجدید مناقصه جدولگذاری سطح شهر نوبت دوم  / آگهی تجدید مناقصه عمومی , مناقصه جدولگذاری سطح شهر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252438/استعلام-کاشت-محصولات-چندساله-دائمی'>استعلام کاشت محصولات چندساله دائمی / استعلام, استعلام کاشت محصولات چندساله دائمی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252498/مناقصه-حمل-یکدستگاه-ترانس-قدرت'>مناقصه حمل یکدستگاه ترانس قدرت / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه حمل یکدستگاه ترانس قدرت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252503/مناقصه-عملیات-بازسازی-و-ایمن-سازی-آبنماهای'>مناقصه عملیات بازسازی و ایمن سازی آبنماهای / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات بازسازی و ایمن سازی آبنماهای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252532/مناقصه-اجرای-عملیات-تعمیر-و-بهسازی-ساختمانهای-اداری-سطح-منطقه'>مناقصه اجرای عملیات تعمیر و بهسازی ساختمانهای اداری سطح منطقه / آگهی مناقصه , مناقصه اجرای عملیات تعمیر و بهسازی ساختمانهای اداری سطح منطقه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252544/مناقصه-نگهداری-و-راهبری-92-دستگاه-از-ماشین-آلات-سنگین-نیمه-سنگین-راهسازی'>مناقصه نگهداری و راهبری 92 دستگاه از ماشین آلات سنگین نیمه سنگین راهسازی / مناقصه , مناقصه نگهداری و راهبری 92 دستگاه از ماشین آلات سنگین نیمه سنگین راهسازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252551/مناقصه-حفظ-نگهداری-فضای-سبز'>مناقصه حفظ نگهداری فضای سبز / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه حفظ نگهداری فضای سبز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252587/مناقصه-خرید-50-000-هزار-تخته-کیسه-جامبوبگ--'>مناقصه خرید 50.000 هزار تخته کیسه جامبوبگ ... / مناقصه, مناقصه خرید 50.000 هزار تخته کیسه جامبوبگ ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252621/آگهی-فراخوان-واگذاری-مجوز-احداث-مرکز-معاینه-فنی-خودرو'>آگهی فراخوان واگذاری مجوز احداث مرکز معاینه فنی خودرو / آگهی فراخوان , فراخوان واگذاری مجوز احداث مرکز معاینه فنی خودرو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252653/استعلام-داریو-و-پنل'>استعلام داریو و پنل / استعلام,داریو و پنل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252661/مناقصه-عملیات-بارگیری-و-حمل-و-تسطیح-نخاله-های'>مناقصه عملیات بارگیری و حمل و تسطیح نخاله های / آگهی مناقصه, مناقصه عملیات بارگیری و حمل و تسطیح نخاله های</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252675/مناقصه-خرید-انواع-دوده-صنعتی-و--'>مناقصه خرید انواع دوده صنعتی و ... / مناقصه, مناقصه خرید انواع دوده صنعتی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252681/استعلام-قطعات-زیمنس-شامل-قطعات-پیوست'>استعلام  قطعات زیمنس شامل قطعات پیوست  / استعلام, قطعات زیمنس شامل قطعات پیوست </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252683/مناقصه-لایروبی-پاکسازی-و-نگهداری-مسیل-ها-و-حوضچه-های-رسوبگیر--'>مناقصه لایروبی پاکسازی و نگهداری مسیل ها و حوضچه های رسوبگیر... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه لایروبی پاکسازی و نگهداری مسیل ها و حوضچه های رسوبگیر...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252712/مناقصه-واگذاری-خدمات-نگهداری-فضای-سبز'>مناقصه واگذاری خدمات نگهداری فضای سبز  / منقاصه , مناقصه تعمیر نگهداری و راهبری تاسیسات بیمارستان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252833/فراخوان-حمل-و-نقل-دانش-آموزان-امر-ساماندهی-و-ارائه-خدمات-سرویس'>فراخوان حمل و نقل دانش آموزان، امر ساماندهی و ارائه خدمات سرویس / آگهی فراخوان, فراخوان حمل و نقل دانش آموزان، امر ساماندهی و ارائه خدمات سرویس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253020/استعلام-سیم-بکسل--ترانسفورمر'>استعلام سیم بکسل ، ترانسفورمر / استعلام, استعلام سیم بکسل ، ترانسفورمر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253101/استعلام-زنجیر-60-و-80--'>استعلام زنجیر 60 و 80... / استعلام , استعلام زنجیر 60 و 80...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253166/اصلاحیه-42-مناقصه-عمومی-خرید-نصب-و-راه-اندازی-یک-سیستم-شبیه-ساز-آتش-نشانی'>اصلاحیه 42 مناقصه عمومی خرید، نصب و راه اندازی یک سیستم شبیه ساز آتش نشانی  / اصلاحیه4 مناقصه عمومی, فراخوان مناقصه خرید یک سیستم شبیه ساز آتش نشانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253368/مناقصه-خرید-سنسور-ضد-تصادم'>مناقصه خرید سنسور ضد تصادم  / مناقصه , مناقصه خرید سنسور ضد تصادم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253375/مناقصه-خرید-لول-سوییچ'>مناقصه خرید لول سوییچ  / مناقصه, مناقصه خرید لول سوییچ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253391/مناقصه-خرید-توری'>مناقصه خرید توری  / مناقصه ، مناقصه خرید توری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253399/مناقصه-خرید-کابل'>مناقصه خرید کابل / مناقصه , مناقصه خرید کابل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253402/مناقصه-خرید-قطعات-دستگاه-بازپخت'>مناقصه خرید قطعات دستگاه بازپخت  / مناقصه, مناقصه خرید قطعات دستگاه بازپخت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253403/مناقصه-خرید-خرید-COVER-FAN'>مناقصه خرید خرید COVER FAN / مناقصه، مناقصه خرید COVER FAN </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253406/مناقصه-خرید-بوکس-بادی'>مناقصه خرید بوکس بادی / مناقصه ,مناقصه خرید بوکس بادی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253454/مناقصه-خرید-دستگاه-ارتعاش-سنج'>مناقصه خرید دستگاه ارتعاش سنج  / آگهی مناقصه ، مناقصه خرید دستگاه ارتعاش سنج </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253504/مناقصه-خرید-قطعات-یدکی-ژنراتور'>مناقصه خرید قطعات یدکی ژنراتور  / آگهی مناقصه, مناقصه خرید قطعات یدکی ژنراتور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252237/مناقصه-مرمت-جاده'>مناقصه مرمت جاده  / مناقصه , مناقصه مرمت جاده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252252/مناقصه-خرید-یک-دستگاه-ماشین-آتش-نشانی'>مناقصه خرید یک دستگاه ماشین آتش نشانی / مناقصه , مناقصه خرید یک دستگاه ماشین آتش نشانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253085/استعلام-تیوب-(لوله)-در-شاخه-های-4متری'>استعلام تیوب (لوله) در شاخه های 4متری / استعلام , استعلام تیوب (لوله) در شاخه های 4متری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253411/استعلام-میلگرد-استیل'>استعلام میلگرد استیل  / استعلام , استعلام میلگرد استیل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253487/مناقصه-بکارگیری-15-دستگاه-ماشین-آلات-سنگین'>مناقصه بکارگیری 15 دستگاه ماشین آلات سنگین / مناقصه عمومی,مناقصه بکارگیری 15 دستگاه ماشین آلات سنگین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252208/مناقصه-جدولگذاری-معابر-سطح-شهر-ـ-نوبت-دوم'>مناقصه جدولگذاری معابر سطح شهر ـ نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه  جدولگذاری معابر سطح شهر ـ نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252284/مناقصه-اجرای-ساختمان-پاسگاه-ناریه'>مناقصه اجرای ساختمان پاسگاه ناریه  / مناقصه, مناقصه اجرای ساختمان پاسگاه ناریه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252386/مناقصه-تجدید-فراخوان-تهیه-طبخ-و-توزیع-غذای-روزانه'>مناقصه تجدید فراخوان تهیه، طبخ و توزیع غذای روزانه  / مناقصه تجدید فراخوان تهیه، طبخ و توزیع غذای روزانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252412/مناقصه-کلیه-عملیات-تامین-مصالح-و-اجرای-ساختمان-پست-برق--مرحله-سوم'>مناقصه کلیه عملیات تامین مصالح و اجرای ساختمان پست برق - مرحله سوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه کلیه عملیات تامین مصالح و اجرای ساختمان پست برق - مرحله سوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252421/تجدید-مناقصه-تهیه-کفن'>تجدید مناقصه تهیه کفن  / تجدید مناقصه , تجدید مناقصه تهیه کفن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252426/مناقصه-تامین-مصالح-و-اجرای-عملیات-نیرورسانی-تاسیسات-الکتریکی'>مناقصه تامین مصالح و اجرای عملیات نیرورسانی تاسیسات الکتریکی / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه تامین مصالح و اجرای عملیات نیرورسانی تاسیسات الکتریکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252469/مناقصه-احداث-کمربندی-حفاظتی-بلاک-های-ماسه-گیر--'>مناقصه احداث کمربندی حفاظتی بلاک های ماسه گیر ... / فراخوان عمومی مناقصه, مناقصه احداث کمربندی حفاظتی بلاک های ماسه گیر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252471/مناقصه-خرید-سبد-پلاستیکی-و-فوم-مرکبات-نوبت-دوم'>مناقصه خرید سبد پلاستیکی و فوم مرکبات نوبت دوم  / آگهی مناقصه , مناقصه خرید سبد پلاستیکی و فوم مرکبات نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252510/مناقصه-احداث-کمربندی-حفاظتی-بلاک-های-ماسه-گیر'>مناقصه احداث کمربندی حفاظتی بلاک های ماسه گیر / فراخوان عمومی مناقصه, مناقصه احداث کمربندی حفاظتی بلاک های ماسه گیر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252515/استعلام-کولر-گازی-اسپیلت'>استعلام کولر گازی اسپیلت / استعلام,استعلام کولر گازی اسپیلت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252568/فراخوان-اجرای-عملیات-لوله-گذاری-و-احداث-ادمرو'>فراخوان اجرای عملیات لوله گذاری و احداث ادمرو / آگهی فراخوان مناقصه عمومی,مناقصه اجرای عملیات لوله گذاری و احداث ادمرو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252571/مناقصه-انجام-خدمات-مشاور-جهت-طراحی-ساختمان-سالن-همایشهای-شهر-مرحله-دوم-نوبت-دوم'>مناقصه  انجام خدمات مشاور جهت طراحی ساختمان سالن همایشهای شهر مرحله دوم -نوبت دوم / مناقصه عمومی, مناقصه  انجام خدمات مشاور جهت طراحی ساختمان سالن همایشهای شهر مرحله دوم -نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252635/استعلام-تهیه-مواد-شوینده-و-کیسه-زباله--'>استعلام  تهیه مواد شوینده و کیسه زباله .. / استعلام, استعلام  تهیه مواد شوینده و کیسه زباله ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252638/مناقصه-جهت-ساخت-چرخ-دنده-ساده-دو-تیکه-آسیاب-میله-ای'>مناقصه جهت ساخت چرخ دنده ساده، دو تیکه آسیاب میله ای  / آگهی مناقصه,مناقصه جهت ساخت چرخ دنده ساده، دو تیکه آسیاب میله ای </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252670/مناقصه-عملیات-اجرایی-باقیمانده-فاضلاب-مبارکه-و-اسماعیل-ترخان'>مناقصه عملیات اجرایی باقیمانده فاضلاب مبارکه و اسماعیل ترخان  / مناقصه عملیات اجرایی باقیمانده فاضلاب مبارکه و اسماعیل ترخان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252788/اصلاحیه-مناقصه-تهیه-و-خرید-تجهیزات-کنترل-و-ابزار-دقیق'>اصلاحیه مناقصه تهیه و خرید تجهیزات کنترل و ابزار دقیق / اصلاحیه مناقصه , مناقصه تهیه و خرید تجهیزات کنترل و ابزار دقیق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252852/مناقصه-خرید-کره-20-گرمی-ـ-نوبت-دوم'>مناقصه خرید کره 20 گرمی ـ نوبت دوم / مناقصه , مناقصه خرید کریه 20 گرمی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253034/استعلام-ترانس-PT-باکس-T16'>استعلام ترانس PT باکس T16  / استعلام ،استعلام ترانس PT باکس T16 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253117/استعلام-عایق-برای-مقاومت-شبکه-ای'>استعلام عایق برای مقاومت شبکه ای  / استعلام ، استعلام عایق برای مقاومت شبکه ای </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253153/فراخوان-تامین-مالی-طرح-تکمیل-تاسیسات-فاضلاب'>فراخوان تامین مالی طرح تکمیل تاسیسات فاضلاب / فراخوان , فراخوان تامین مالی طرح تکمیل تاسیسات فاضلاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253174/استعلام-لباس-کار--کفش-کار'>استعلام لباس کار + کفش کار / استعلام, استعلام لباس کار + کفش کار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253430/استعلام-هوزینگ-چرخ-دنده-گیر--'>استعلام هوزینگ چرخ دنده گیر ... / استعلام ,استعلام هوزینگ چرخ دنده گیر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253434/استعلام-​سرند-گریزلی'>استعلام ​سرند گریزلی / استعلام ,​سرند گریزلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252212/تجدید-مناقصه-کلیه-امور-مربوط-به-خدمات-شهری-ـ-چاپ-دوم'>تجدید مناقصه کلیه امور مربوط به خدمات شهری  ـ چاپ دوم / آگهی تجدید مناقصه کتبی,مناقصه  کلیه امور مربوط به خدمات شهری  ـ چاپ دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252373/مناقصه-خدمات-تعمیر-و-نگهداری-تاسیسات-و-کنترل-کیفی-و-آبرسانی-سیار-مرحله-اول--نوبت-دوم'>مناقصه خدمات تعمیر و نگهداری تاسیسات و کنترل کیفی و آبرسانی سیار مرحله اول - نوبت دوم  / مناقصه عمومی, مناقصه خدمات تعمیر و نگهداری تاسیسات و کنترل کیفی و آبرسانی سیار مرحله اول - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252717/مناقصه-اجرای-پارکینگ'>مناقصه اجرای پارکینگ / مناقصه,مناقصه اجرای پارکینگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252740/مناقصه-انجام-خدمات-امور-مشترکین--نوبت-دوم'>مناقصه انجام خدمات امور مشترکین  - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه انجام خدمات امور مشترکین  - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252751/آگهی-شناسایی-و-ارزیابی-پیمانکاران-فعال-جهت-عملیات-اجرایی-پروژه'>آگهی شناسایی و ارزیابی پیمانکاران فعال جهت عملیات اجرایی پروژه / آگهی شناسایی و ارزیابی پیمانکاران , آگهی شناسایی و ارزیابی پیمانکاران فعال جهت عملیات اجرایی پروژه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252908/استعلام-تابلو-برق-انبارها-و-کارگاه-جریه'>استعلام تابلو برق انبارها و کارگاه جریه / استعلام, استعلام تابلو برق انبارها و کارگاه جریه و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252920/استعلام-آشکارسازها-و-انتقال-دهنده-های-سیگنال-و-سوئچ-ها'>استعلام آشکارسازها و انتقال دهنده های سیگنال و سوئچ ها / استعلام , استعلام آشکارسازها و انتقال دهنده های سیگنال و سوئچ ها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252932/استعلام-نقطه-فیکس-سیم-بکسل--'>استعلام نقطه فیکس سیم بکسل... / استعلام ,استعلام نقطه فیکس سیم بکسل...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252973/مناقصه-اجرای-عملیات-بدنه-سازی-دیوارها-نوبت-دوم'>مناقصه اجرای عملیات بدنه سازی دیوارها نوبت دوم  / مناقصه ، مناقصه اجرای عملیات بدنه سازی دیوارها نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252999/استعلام-شاف-آف-ولو-12-اینچ'>استعلام شاف آف ولو 12 اینچ / استعلام , استعلام شاف آف ولو 12 اینچ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253011/استعلام-سایر-فعالیت-های-حرفه-ای--علمی-و-فنی-طبقه-بندی-نشده-در-جای-دیگر--'>استعلام سایر فعالیت های حرفه ای،  علمی و فنی  طبقه بندی نشده در جای دیگر... / استعلام, استعلام سایر فعالیت های حرفه ای،  علمی و فنی  طبقه بندی نشده در جای دیگر...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253026/استعلام-تابلوهای-کنترل'>استعلام تابلوهای کنترل  / استعلام, استعلام  تابلوهای کنترل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253389/مناقصه-عمومی-جمع-آوری-و-حمل-زباله-شهری'>مناقصه عمومی جمع آوری و حمل زباله شهری / مناقصه عمومی, مناقصه عمومی جمع آوری و حمل زباله شهری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253390/مناقصه-خرید-P-F-ALSTOM-GENERATOR'>مناقصه خرید P/F: ALSTOM GENERATOR  / مناقصه, مناقصه خرید P/F: ALSTOM GENERATOR </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253422/مناقصه-بهسازی-ساختمان-اتاق-کنترل'>مناقصه بهسازی ساختمان اتاق کنترل / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه  بهسازی ساختمان اتاق کنترل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253468/مناقصه-امور-بیمه-تکمیلی'>مناقصه امور بیمه تکمیلی  / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای،مناقصه امور بیمه تکمیلی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253500/مناقصه-اجرای-عملیات-حفاظت-جنگل-و-اقدامات-اجتناب-ناپذیر'>مناقصه اجرای عملیات حفاظت جنگل و اقدامات اجتناب ناپذیر  / مناقصه اجرای عملیات حفاظت جنگل و اقدامات اجتناب ناپذیر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253626/استعلام-خرید-تجهیزات-و-نصب-و-راه-اندازی-دوربین-های-مداربسته'>استعلام خرید تجهیزات و نصب و راه اندازی دوربین های مداربسته  / استعلام, خرید تجهیزات و نصب و راه اندازی دوربین های مداربسته </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253642/فراخوان-واگذاری-امور-خدمات-عمومی-و-پشتیبانی-شبکه'>فراخوان واگذاری امور خدمات عمومی و پشتیبانی شبکه / فراخوان مناقصه عمومی,فراخوان واگذاری امور خدمات عمومی و پشتیبانی شبکه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253647/مناقصه-گشت--بازرسی-و-نظارت-بر-منابع-آب'>مناقصه گشت ، بازرسی و نظارت بر منابع آب / مناقصه ، مناقصه گشت ، بازرسی و نظارت بر منابع آب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252220/فراخوان-استعلام-ارائه-خدمات-پذیرایی-تشریفات-و-امور-تنظیفاتی'>فراخوان استعلام ارائه خدمات پذیرایی، تشریفات و امور تنظیفاتی  / فراخوان استعلام ارزیابی کیفی مناقصه عمومی یک مرحله ای ,  فراخوان استعلام ارائه خدمات پذیرایی، تشریفات و امور تنظیفاتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252226/مناقصه-استعلام-ارزیابی-کیفی-(rfQ)-استخراج--بارگیری-و-حمل-مواد-معدنی'>مناقصه استعلام ارزیابی کیفی (rfQ)  استخراج ، بارگیری و حمل مواد معدنی  / مناقصه استعلام ارزیابی کیفی (rfQ)  استخراج ، بارگیری و حمل مواد معدنی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252540/فراخوان-استعلام-ارائه-خدمات-فضای-سبز'>فراخوان استعلام ارائه خدمات فضای سبز / فراخوان استعلام ارزیابی کیفی مناقصه عمومی یک مرحله ای , فراخوان استعلام ارائه خدمات فضای سبز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252647/مناقصه-تهیه-و-نصب-80-کیلومتر-حفاظ-میانی--'>مناقصه تهیه و نصب 80 کیلومتر حفاظ میانی ... / مناقصه, مناقصه تهیه و نصب 80 کیلومتر حفاظ میانی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252835/مناقصه-تکمیل-ساختمان-مدیریت-بحران'>مناقصه تکمیل ساختمان مدیریت بحران / مناقصه , مناقصه تکمیل ساختمان مدیریت بحران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253360/مناقصه-فراخوان-نصب-و-راه-اندازی-پیش-گرمکن-نفت'>مناقصه فراخوان نصب و راه اندازی پیش گرمکن نفت  / مناقصه فراخوان نصب و راه اندازی پیش گرمکن نفت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253527/فراخوان-استعلام-ارائه-خدمات-پذیرایی-تشریفات-و-امور-تنظیفاتی'>فراخوان استعلام ارائه خدمات پذیرایی، تشریفات و امور تنظیفاتی / فراخوان استعلام ارزیابی کیفی مناقصه عمومی, فراخوان استعلام ارائه خدمات پذیرایی، تشریفات و امور تنظیفاتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253537/مناقصه-LINE-PIPE-SEAMLESS-4-IN-API-5L-GR-X52-WT-7-14-MM-114-3MM-OD'>مناقصه LINE PIPE SEAMLESS 4 IN API 5L GR.X52 WT.7.14 MM 114.3MM OD  / مناقصه , مناقصه LINE PIPE SEAMLESS 4 IN API 5L GR.X52 WT.7.14 MM 114.3MM OD </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253549/فراخوان-مناقصه-عمومی-مناقصه-لاستیک'>فراخوان مناقصه عمومی مناقصه لاستیک / فراخوان مناقصه عمومی, فراخوان مناقصه عمومی مناقصه لاستیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252228/مناقصه-ساخت-پل-عابر-پیاده-(نوبت-دوم)'>مناقصه ساخت پل عابر پیاده  (نوبت دوم) / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه ساخت پل عابر پیاده (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252561/تجدید-مناقصه-نگهداری-راهبری-و-حمل-و-نقل-پسماند-جامد--'>تجدید مناقصه نگهداری، راهبری و حمل و نقل پسماند جامد... / آگهی تجدید مناقصه, تجدید مناقصه نگهداری، راهبری و حمل و نقل پسماند جامد...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252716/مناقصه-حفاظت-و-نگهداری-و-نظافت-کشتارگاه'>مناقصه حفاظت و نگهداری و نظافت کشتارگاه / آگهی مناقصه, مناقصه حفاظت و نگهداری و نظافت کشتارگاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252789/تجدید-مناقصه-عملیات-خرید-غذای-دانشجویان'>تجدید مناقصه عملیات خرید غذای دانشجویان / مناقصه, تجدید مناقصه عملیات خرید غذای دانشجویان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252929/استعلام-حوزه-صنعت'>استعلام حوزه صنعت / استعلام, استعلام حوزه صنعت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252952/فراخوان-مناقصه-عملیات-تعمیر-و-نگهداری-روشنایی'>فراخوان مناقصه عملیات تعمیر و نگهداری روشنایی / آگهی فراخوان , فراخوان مناقصه عملیات تعمیر و نگهداری روشنایی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252965/مناقصه-تکمیل-ساختمان'>مناقصه تکمیل ساختمان / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه تکمیل ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253164/استعلام-هزینه-جابجایی-تیرهای-برق'>استعلام هزینه جابجایی تیرهای برق  / استعلام، استعلام هزینه جابجایی تیرهای برق </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253517/مناقصه-تامین-85-دستگاه-انواع-خودروها'>مناقصه تامین 85 دستگاه انواع خودروها  / مناقصه تامین 85 دستگاه انواع خودروها </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253519/مناقصه-تامین-85-دستگاه-انواع-خودروها-جهت-سرویس-دهی'>مناقصه تامین 85 دستگاه انواع خودروها جهت سرویس دهی  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه تامین 85 دستگاه انواع خودروها جهت سرویس دهی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252897/استعلام-کمپرسور-کریرواکسپنشن-ولو--'>استعلام کمپرسور کریرواکسپنشن ولو... / استعلام , استعلام کمپرسور کریرواکسپنشن ولو...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253029/مناقصه-زیرسازی-و-آسفالت'>مناقصه زیرسازی و آسفالت / آگهی مناقصه، مناقصه زیرسازی و آسفالت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253055/استعلام-لیفتینگ-آرم'>استعلام لیفتینگ آرم / استعلام , استعلام لیفتینگ آرم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253284/استعلام-تولید-منسوجات'>استعلام تولید منسوجات / استعلام,تولید منسوجات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252618/مناقصه-خرید-تجهیز-و-بازسازی-مجموعه-های'>مناقصه خرید تجهیز و بازسازی مجموعه های  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید تجهیز و بازسازی مجموعه های </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252644/مناقصه-انتخاب-مشاور-عامل-چهارم-برای-نظارت-بر-پروژه-های'>مناقصه انتخاب مشاور عامل چهارم برای نظارت بر پروژه های / مناقصه, مناقصه انتخاب مشاور عامل چهارم برای نظارت بر پروژه های</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252954/مناقصه-پروژه-تجهیز-و-استانداردسازی-پارک-های-سطح-منطقه-ده'>مناقصه پروژه تجهیز و استانداردسازی پارک های سطح منطقه ده / مناقصه عمومی, مناقصه پروژه تجهیز و استانداردسازی پارک های سطح منطقه ده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253285/استعلام-گیربکسها'>استعلام گیربکسها / استعلام , استعلام گیربکسها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253400/مناقصه-خرید-قطعات-یدکیBURCKHARDT'>مناقصه خرید قطعات یدکیBURCKHARDT  / مناقصه,مناقصه خرید قطعات یدکیBURCKHARDT </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253420/مناقصه-خرید-قطعات-یدکی-O-M-G'>مناقصه خرید قطعات یدکی O.M.G / مناقصه,مناقصه خرید قطعات یدکی O.M.G</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252307/مناقصه-تجدید-آسفالت-بخشی-از-معابر-سطح-شهر'>مناقصه تجدید آسفالت بخشی از معابر سطح شهر  / آگهی مناقصه تجدید عمومی, مناقصه آسفالت بخشی از معابر سطح شهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252321/مناقصه-تجدید-پیاده-روسازی'>مناقصه تجدید پیاده روسازی  / مناقصه تجدید, مناقصه تجدید  پیاده روسازی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252697/مناقصه-اجرای-ممیزی-کلیه-املاک-شهر-جدید'>مناقصه  اجرای ممیزی کلیه املاک شهر جدید / مناقصه عمومی , مناقصه  اجرای ممیزی کلیه املاک شهر جدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252698/مناقصه-خرید-تعداد-400-درب-چوبی-معمولی-ساده-(درب-اتاق)'>مناقصه خرید تعداد 400 درب چوبی معمولی ساده (درب اتاق) / مناقصه, مناقصه خرید تعداد 400 درب چوبی معمولی ساده (درب اتاق)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253340/استعلام-نگهداری-و-تعمیرات-و-اخذ-استاندارد-آسانسور'>استعلام نگهداری و تعمیرات و اخذ استاندارد آسانسور / استعلام, استعلام نگهداری و تعمیرات و اخذ استاندارد آسانسور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253415/استعلام-پودر-فلو-کولانت'>استعلام پودر فلو کولانت / استعلام, استعلام پودر فلو کولانت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253472/مناقصه-تهیه-مصالح-ساخت-و-نصب-1700-فقره-انشعاب'>مناقصه تهیه مصالح ساخت و نصب 1700 فقره انشعاب / آگهی مناقصه عمومی  , مناقصه تهیه مصالح ساخت و نصب 1700 فقره انشعاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253496/مناقصه-توسعه-شبکه-گاز-شهرستان'>مناقصه توسعه شبکه گاز شهرستان  / آگهی مناقصه عمومی  , مناقصه توسعه شبکه گاز شهرستان  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253512/مناقصه-توسعه-و-مقاوم-سازی-شبکه-گاز-شهرستان'>مناقصه توسعه و مقاوم سازی شبکه گاز شهرستان  / آگهی مناقصه عمومی  , مناقصه توسعه شبکه گاز شهرستان  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252168/مناقصه-خرید-قطعات-یدکی-BURCKHARDT-compressor-parts-نوبت-دوم'>مناقصه خرید قطعات یدکی BURCKHARDT compressor parts نوبت دوم / مناقصه,  مناقصه خرید قطعات یدکی BURCKHARDT compressor parts نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252171/مناقصه-خرید-P-F-GENERAL-ELECTRIC'>مناقصه خرید P/F GENERAL ELECTRIC / مناقصه, مناقصه خرید P/F GENERAL ELECTRIC</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252174/مناقصه-خرید-کنترل-ولو'>مناقصه خرید کنترل ولو / مناقصه, مناقصه خرید کنترل ولو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252193/مناقصه-موتور-جوش-دیزلی'>مناقصه موتور جوش دیزلی  / مناقصه , مناقصه موتور جوش دیزلی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252244/مناقصه-احداث-یک-باب-سوله-برای-بویلر'>مناقصه احداث یک باب سوله برای بویلر  / مناقصه عمومی, مناقصه احداث یک باب سوله برای بویلر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252278/مناقصه-کابل-نوری'>مناقصه کابل نوری  / اگهی مناقصه , مناقصه کابل نوری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252396/مناقصه-خرید-تجهیزات-اتاق-سرور-اصلاحیه'>مناقصه خرید تجهیزات اتاق سرور اصلاحیه / اصلاحیه آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید تجهیزات اتاق سرور اصلاحیه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252400/مناقصه-خدمات-پشتیبانی-و-ارائه-سرویس-ویدئو-کنفرانس-جلسات-مجازی--نوبت-دوم'>مناقصه خدمات پشتیبانی و ارائه سرویس ویدئو کنفرانس جلسات مجازی  - نوبت دوم  / مناقصه , مناقصه خدمات پشتیبانی و ارائه سرویس ویدئو کنفرانس جلسات مجازی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252447/مناقصه-نگهداری-فضای-سبز'>مناقصه نگهداری فضای سبز  / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه نگهداری فضای سبز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252449/مناقصه-خرید-یک-دستگاه-مینی-لودر'>مناقصه خرید یک دستگاه مینی لودر / مناقصه, مناقصه خرید یک دستگاه مینی لودر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252465/فراخوان-ماقصه-اجرای-2424-متر-شبکه-توزیع-پلی-اتیلن-و-فولادی-108-متر'>فراخوان ماقصه اجرای 2424 متر شبکه توزیع پلی اتیلن و فولادی 108 متر / فراخوان مناقصه, فراخوان ماقصه اجرای 2424 متر شبکه توزیع پلی اتیلن و فولادی 108 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252488/مناقصه-دستگاه-آسانسور'>مناقصه دستگاه آسانسور  / اگهی مناقصه , مناقصه دستگاه آسانسور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252531/فراخوان-به-روز-رسانی-لیست-تامین-کنندگان-کالا-و-خدمات-خود'>فراخوان به روز رسانی لیست تامین کنندگان کالا و خدمات خود / فراخوان , فراخوان به روز رسانی لیست تامین کنندگان کالا و خدمات خود</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252533/مناقصه-واگذاری-تعدادی-از-مراکز-و-پایگاههای-سلامت'>مناقصه واگذاری تعدادی از مراکز و پایگاههای سلامت / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه واگذاری تعدادی از مراکز و پایگاههای سلامت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252539/تجدید-مناقصه-برون-سپاری-امور-خدمات-شهری'>تجدید مناقصه برون سپاری امور خدمات شهری / آگهی مناقصه و تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه برون سپاری امور خدمات شهری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252604/مناقصه-امور-مربوط-به-طراحی-و-نگهداری-فضای-سبز-کاشت-درخت-و-گلهای-فصلی'>مناقصه امور مربوط به طراحی و نگهداری فضای سبز، کاشت درخت و گلهای فصلی / مناقصه , مناقصه امور مربوط به طراحی و نگهداری فضای سبز، کاشت درخت و گلهای فصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252608/فراخوان-خرید-انواع-گسکت'>فراخوان خرید انواع گسکت / فراخوان مناقصه, فراخوان خرید انواع گسکت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252713/مناقصه-خرید-دستگاه-شیرینگ'>مناقصه خرید دستگاه شیرینگ / مناقصه, مناقصه خرید دستگاه شیرینگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252805/مناقصه-واگذاری-امور-خدماتی--پشتیبانی-و-فنی'>مناقصه واگذاری امور خدماتی ، پشتیبانی و فنی / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه واگذاری امور خدماتی ، پشتیبانی و فنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252817/الحاقیه-فراخوان-ارزیابی-مناقصه-خرید-دو-دستگاه-بریکر'>الحاقیه فراخوان ارزیابی مناقصه خرید دو دستگاه بریکر / الحاقیه مناقصه, فراخوان ارزیابی مناقصه خرید دو دستگاه بریکر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252862/مناقصه-پروژه-های-EPCF'>مناقصه  پروژه های EPCF  / مناقصه قالب پروژه های EPCF </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253192/مناقصه-لکه-گیری-مکانیزه-آسفالت-سطح--'>مناقصه لکه گیری مکانیزه آسفالت سطح ... / مناقصه، مناقصه لکه گیری مکانیزه آسفالت سطح ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253423/مناقصه-Design-Engineering-Procurement'>مناقصه Design, Engineering, Procurement / مناقصه, مناقصه Design, Engineering, Procurement</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253460/مناقصه-تهیه-و-نصب-یک-دستگاه-دیزل-ژنراتور--تجدید'>مناقصه تهیه و نصب یک دستگاه دیزل ژنراتور...تجدید / مناقصه عمومی, مناقصه تهیه و نصب یک دستگاه دیزل ژنراتور...تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253470/فراخوان-مناقصه-تعمیر--نگهداری-و-اصلاح-شبکه-20-KV'>فراخوان مناقصه تعمیر ، نگهداری و اصلاح شبکه 20 KV  / فراخوان آگهی عمومی مناقصه , فراخوان مناقصه تعمیر ، نگهداری و اصلاح شبکه 20 KV </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253488/فراخوان-عمومی-بازسازی-و-بهسازی-اساسی-منازل-سازمانی--'>فراخوان عمومی بازسازی و بهسازی اساسی منازل سازمانی ... / فراخوان عمومی ارزایابی کیفی, فراخوان عمومی بازسازی و بهسازی اساسی منازل سازمانی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253493/مناقصه-MONEL-U-TUBES364-و--'>مناقصه MONEL U-TUBES364 و ... / مناقصه, مناقصه MONEL U-TUBES364 و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253494/مناقصهP-F-NUOVO-PIGNONE-CENTRIFUGAL-GAS-COMPRESSOR'>مناقصهP/F  NUOVO PIGNONE CENTRIFUGAL GAS COMPRESSOR / مناقصه , مناقصهP/F  NUOVO PIGNONE CENTRIFUGAL GAS COMPRESSOR</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253495/مناقصه-PARTS-FOR-INGERSOLL--RAND-GAS-COMPRESSOR'>مناقصه PARTS FOR INGERSOLL - RAND GAS COMPRESSOR / مناقصه , مناقصه PARTS FOR INGERSOLL - RAND GAS COMPRESSOR</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253506/مناقصهPARTS-FOR-COOPER--BESSEMER-GAS-TURBINE'>مناقصهPARTS FOR COOPER - BESSEMER GAS TURBINE  / مناقصه , مناقصه  PARTS FOR COOPER - BESSEMER GAS TURBINE </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253507/مناقصه-ارائه-خدمات-پروازی-انواع-بالگرد-تجدید'>مناقصه ارائه خدمات پروازی انواع بالگرد تجدید / تجدید آگهی مناقصه دو مرحله ای , مناقصه ارائه خدمات پروازی انواع بالگرد تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253509/مناقصه-افزایش-تعداد-تامین-کنندگان-کالا-و-خدمات'>مناقصه افزایش تعداد تامین کنندگان کالا و خدمات / مناقصه , مناقصه افزایش تعداد تامین کنندگان کالا و خدمات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253513/فراخوان-بهسازی-ساختمان-پست-امداد-ناحیه-گازرسانی--تجدید'>فراخوان بهسازی ساختمان پست امداد ناحیه گازرسانی - تجدید / تجدید مناقصه,  فراخوان بهسازی ساختمان پست امداد ناحیه گازرسانی - تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253514/فراخوان-تجدید-مناقصه-عملیات-بهسازی-ساختمان-پست-امداد-ناحیه-گازرسانی'>فراخوان تجدید مناقصه عملیات بهسازی ساختمان پست امداد ناحیه گازرسانی / فراخوان تجدید مناقصه, فراخوان تجدید مناقصه عملیات بهسازی ساختمان پست امداد ناحیه گازرسانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253516/فراخوان-تعویض-پنجره-های-الومینیومی'>فراخوان تعویض پنجره های الومینیومی / مناقصه, فراخوان تعویض پنجره های الومینیومی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253521/فراخوان-پهلودهی-و-جداسازی-کشتی-ها'>فراخوان پهلودهی و جداسازی کشتی ها  / فراخوان پهلودهی و جداسازی کشتی ها </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253522/مناقصه-ALUMINIUM-SULPHATE-ماده-شیمیایی-زاج--'>مناقصه ALUMINIUM SULPHATE ماده شیمیایی زاج... / مناقصه , مناقصه ALUMINIUM SULPHATE ماده شیمیایی زاج...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253524/مناقصه-تنظیفات-جمع-آوری-و-حمل-پسماندهای-عادی-تجدید'>مناقصه تنظیفات، جمع آوری و حمل پسماندهای عادی تجدید  / مناقصه، مناقصه تنظیفات، جمع آوری و حمل پسماندهای عادی تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253645/آگهی-مناقصه-قرائت-ادوات-ایستگاه-های-آب---تجدید'>آگهی مناقصه قرائت ادوات ایستگاه های آب ... تجدید / تجدید فراخوان مناقصه عمومی، آگهی مناقصه قرائت ادوات ایستگاه های آب  ... تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253646/فراخوان-مناقصه-عمومی-انسداد-چاه-های-غیرمجاز-و-رفع-تصرفات-حریم-و-بستر-رودخانه-ها---'>فراخوان مناقصه عمومی انسداد چاه های غیرمجاز و رفع تصرفات حریم و بستر رودخانه ها .... / فراخوان مناقصه عمومی, فراخوان مناقصه عمومی انسداد چاه های غیرمجاز و رفع تصرفات حریم و بستر رودخانه ها ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253060/استعلام-شیرها'>استعلام شیرها / استعلام, استعلام شیرها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253161/مناقصه-روکش-دستی-آسفالت-سطح-منطقه-سه'>مناقصه روکش دستی آسفالت سطح منطقه سه / مناقصه, مناقصه روکش دستی آسفالت سطح منطقه سه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253179/مناقصه-زیرسازی-و-جدول-گذاری-معابر-خاکی-سطح-منطقه-سه'>مناقصه زیرسازی و جدول گذاری معابر خاکی سطح منطقه سه / مناقصه, مناقصه زیرسازی و جدول گذاری معابر خاکی سطح منطقه سه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253374/مناقصه-تهیه-و-اجرای-پارتیشن-با-MDF-دوجداره-درجه-یک-ایرانی'>مناقصه تهیه و اجرای پارتیشن با MDF دوجداره درجه یک ایرانی / مناقصه،مناقصه تهیه و اجرای پارتیشن با MDF دوجداره درجه یک ایرانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252527/فراخوان-ارزیابی-کیفی-دستگاه-الکتروپمپ-پلنجری'> فراخوان ارزیابی کیفی دستگاه الکتروپمپ پلنجری / فراخوان ارزیابی کیفی ,  فراخوان ارزیابی کیفی دستگاه الکتروپمپ پلنجری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253357/مناقصه-تهیه-و-تامین-66-دستگاه-خودرو-استیجاری---نوبت-دوم'>مناقصه تهیه و تامین 66 دستگاه خودرو استیجاری ... نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی, فراخوان مناقصه عمومی مربوط به تهیه و تامین 66 دستگاه خودرو استیجاری ...نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252328/فراخوان-عمومی-تامین-مالی-بخشی-از-هزینه-های-تکمیل-ساختمان'>فراخوان عمومی تامین مالی بخشی از هزینه های تکمیل ساختمان / فراخوان عمومی , فراخوان عمومی تامین مالی بخشی از هزینه های تکمیل ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252747/فراخوان-مناقصه-FLUOROPROTEIN-FOAM-COMPOUN-3-(62-000-کیلوگرم)--'>فراخوان مناقصه FLUOROPROTEIN FOAM COMPOUN 3% (62.000 کیلوگرم)... / فراخوان مناقصه، فراخوان مناقصه FLUOROPROTEIN FOAM COMPOUN 3% (62.000 کیلوگرم)...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253162/استعلام-شیکل-5-6-تن'>استعلام شیکل 5/6 تن / استعلام , استعلام شیکل 5/6 تن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1252170/تمدید-مناقصه-عمومی-احداث-ساختمان-چند-منظوره-توحید--نوبت-سوم'>تمدید مناقصه عمومی احداث ساختمان چند منظوره توحید - نوبت سوم  / تمدید مرتبه سوم مناقصه عمومی, تمدید مناقصه عمومی احداث ساختمان چند منظوره توحید - نوبت سوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1253064/مناقصه-بخش-خدمات-شهری-و-نگهداری-فضای-سبز'> مناقصه بخش خدمات شهری و نگهداری فضای سبز / مناقصه ، مناقصه بخش خدمات شهری و نگهداری فضای سبز</a></li></ol>

مناقصات و مزایدات ...
ما را در سایت مناقصات و مزایدات دنبال می کنید

نویسنده : نوری بازدید : 6 تاريخ : چهارشنبه 21 آذر 1397 ساعت: 11:01