مناقصات و مزایدات | بلاگ

مناقصات و مزایدات

ساخت وبلاگ

<ol><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189816/مناقصه-اجرای-آسفالت-ریزی-(چاپ-دوم)'>مناقصه اجرای آسفالت ریزی (چاپ دوم) / آگهی مناقصه عمومی,  مناقصه اجرای آسفالت ریزی (چاپ دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189844/استعلام-دوربین-با-کلیه-متعلقات'>استعلام دوربین با کلیه متعلقات / استعلام,دوربین با کلیه متعلقات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189858/مناقصه-انجام-خدمات-اداری-و-اموری-پشتیبانی-طرحهای-عمرانی'>مناقصه  انجام خدمات اداری و اموری پشتیبانی طرحهای عمرانی / فراخوان مناقصه عمومی,مناقصه  انجام خدمات اداری و اموری پشتیبانی طرحهای عمرانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189874/مناقصه-خرید-5-واحد-ساختمان-تمام-پیش-ساخته--نوبت-دوم'>مناقصه خرید 5 واحد ساختمان تمام پیش ساخته...نوبت دوم  / مناقصه, مناقصه خرید 5 واحد ساختمان تمام پیش ساخته...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189892/فرایند-کشش-تعدادی-از-قطعات'>فرایند کشش تعدادی از قطعات  / آگهی شناسایی پیمانکار ، فرایند کشش تعدادی از قطعات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189909/مناقصه-حفاظت-از-بازارهای-ثابت-و-سایر-و-ساختمان-اداری'>مناقصه  حفاظت از بازارهای ثابت و سایر و ساختمان اداری / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه  حفاظت از بازارهای ثابت و سایر و ساختمان اداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189924/استعلام-اسکنر-آی-ویژن'>استعلام اسکنر آی ویژن / استعلام,استعلام اسکنر آی ویژن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189938/مناقصه​-انجام-خدمات-اندازه-گیری-آلاینده-های-زیست-محیطی-نوبت-دوم'>مناقصه​ انجام خدمات اندازه گیری آلاینده های زیست محیطی نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی,  مناقصه ​انجام خدمات اندازه گیری آلاینده های زیست محیطی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189951/تمدید-مناقصه-احداث-ساختمان-پست-برق-و--'>تمدید مناقصه احداث ساختمان پست برق و ... / تمدید مناقصه احداث ساختمان پست برق و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189964/استعلام-دوربین'>استعلام دوربین / استعلام,استعلام دوربین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189978/استعلام-عمیات-آبخیزداری-در-حوزه-آبخیز-هفت-چشمه'>استعلام عمیات آبخیزداری در حوزه آبخیز هفت چشمه / استعلام,استعلام عمیات آبخیزداری در حوزه آبخیز هفت چشمه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189995/استعلام-ساخت-و-نصب-پنجره-دو-جداره-و--'>استعلام ساخت و نصب پنجره دو جداره و ... / استعلام, استعلام ساخت و نصب پنجره دو جداره و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190010/مناقصه-خدمات-حمل-و-نقل-اداری'>مناقصه خدمات حمل و نقل اداری / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خدمات حمل و نقل اداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190028/استعلام-سیستم-اعلان-حریق-و-تجهیزات-تکمیلی'>استعلام سیستم اعلان حریق و تجهیزات تکمیلی  / استعلام, سیستم اعلان حریق و تجهیزات تکمیلی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190045/استعلام-کولر-گازی'>استعلام کولر گازی / استعلام,استعلام کولر گازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190060/استعلام-دستگاه-ماده-گندزدا-به-روش-الکترولیز-نمک-طعام'>استعلام دستگاه ماده گندزدا به روش الکترولیز نمک طعام / استعلام,استعلام دستگاه ماده گندزدا به روش الکترولیز نمک طعام</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190077/مناقصه-پروژه-احداث-مرکز-بهره-برداری-نوبت-دوم'>مناقصه  پروژه احداث مرکز بهره برداری  نوبت دوم  / فراخوان عمومی, مناقصه  پروژه احداث مرکز بهره برداری نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190092/مناقصه-خرید-کنتور-تکفاز-و-سه-فاز-الکترونیکی'>مناقصه خرید کنتور تکفاز و سه فاز الکترونیکی / مناقصه عمومی, مناقصه خرید کنتور تکفاز و سه فاز الکترونیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190108/مناقصه-نگهداری-کارگاه-های-مستقر-در-سطح-صنعت-خود-شامل-برق-حرارت'>مناقصه نگهداری کارگاه های مستقر در سطح صنعت خود شامل برق حرارت  / مناقصه نگهداری کارگاه های مستقر در سطح صنعت خود شامل برق حرارت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190124/تجدید-مناقصه-ادامه-اجرای-روسازی-بتن-غلتکی-و-آسفالت'>تجدید مناقصه ادامه اجرای روسازی بتن غلتکی و آسفالت / مناقصه , مناقصه خرید لوله و اتصالات انشعابات فاضلاب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190140/استعلام-اسکنر--'>استعلام اسکنر ... / استعلام , استعلام اسکنر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190157/استعلام-نصب-و-راه-اندازی-تهویه-و--'>استعلام نصب و راه اندازی تهویه و ... / استعلام, استعلام نصب و راه اندازی تهویه و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190173/مناقصه-تجدید-نگهداری-بهره-برداری-تعمیر-و-راهبری-تصفیه-خانه'>مناقصه  تجدید نگهداری، بهره برداری، تعمیر و راهبری تصفیه خانه / تجدید آگهی مناقصه ، مناقصه  تجدید نگهداری، بهره برداری، تعمیر و راهبری تصفیه خانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190188/فراخوان-تعداد-دو-قلم-لوله-8-و-12-فولادی-بدون-درز-تجدید'>فراخوان تعداد دو قلم لوله 8 و 12 فولادی بدون درز تجدید / فراخوان تعداد دو قلم لوله 8 و 12 فولادی بدون درز تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190207/استعلام-تخریب-دیوارهای-داخلی-و-پیرامونی-ساختمان--'>استعلام تخریب دیوارهای داخلی و پیرامونی ساختمان... / استعلام,تخریب دیوارهای داخلی و پیرامونی ساختمان...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190226/استعلام-اجاره-استخر-شنا'>استعلام اجاره استخر شنا / استعلام ,استعلام اجاره استخر شنا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190246/استعلام-قند-شکسته-کیسه-50-کیلوگرمی'>استعلام قند شکسته کیسه 50 کیلوگرمی  / استعلام,استعلام قند شکسته کیسه 50 کیلوگرمی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190262/استعلام-اجرای-قسمتی-از-معابر-طرح-هادی'>استعلام اجرای قسمتی از معابر طرح هادی  / استعلام,استعلام اجرای قسمتی از معابر طرح هادی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190279/مناقصه-نیاز-یکساله-کفشک-مقره---'>مناقصه نیاز یکساله کفشک مقره .... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه نیاز یکساله کفشک مقره ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190298/استعلام-سی-پی-یو-رم-و--'>استعلام سی پی یو، رم و ... / استعلام, استعلام سی پی یو، رم و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190315/استعلام-رایانه--'>استعلام رایانه ... / استعلام , استعلام رایانه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190331/استعلام-ارتقای-سلامت-اجتماعی-شهرستان--'>استعلام ارتقای سلامت اجتماعی شهرستان... / استعلام,ارتقای سلامت اجتماعی شهرستان...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190348/استعلام-تعمیرات-و-مرمت'>استعلام تعمیرات و مرمت  / استعلام,استعلام تعمیرات و مرمت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190363/استعلام-یک-دستگاه-تلویزیون'>استعلام یک دستگاه تلویزیون / استعلام , استعلام یک دستگاه تلویزیون</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190377/استعلام-توسعه-و-تجهیز-قرنطینه-کشاورزی'>استعلام توسعه و تجهیز قرنطینه کشاورزی / استعلام,توسعه و تجهیز قرنطینه کشاورزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190391/استعلام-صندلی--'>استعلام صندلی ... / استعلام , استعلام صندلی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190406/استعلام-خدمات-و-مراقبت-فضای-سبز--'>استعلام خدمات و مراقبت فضای سبز ... / استعلام , استعلام خدمات و مراقبت فضای سبز ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189827/مناقصه-احداث-پارک-بلوار---نوبت-دوم'>مناقصه احداث پارک بلوار ...- نوبت دوم / مناقصه،مناقصه احداث پارک بلوار ...- نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189850/مناقصه-دوربین-مداربسته-(نوبت-دوم)'>مناقصه دوربین مداربسته (نوبت دوم) / آگهی مناقصه,مناقصه دوربین مداربسته (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189865/استعلام-عملیات-حفاری-لوله-گذاری-و--'>استعلام عملیات حفاری، لوله گذاری و... / استعلام, استعلام عملیات حفاری، لوله گذاری و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189883/مناقصه-خرید-و-نصب-تاسیسات'>مناقصه خرید و نصب تاسیسات  / مناقصه, مناقصه  خرید و نصب تاسیسات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189900/استعلام-چرخ-راسته-دوز'>استعلام چرخ راسته دوز / استعلام,استعلام چرخ راسته دوز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189915/فراخوان-سرمایه-گذاری-استخراج-و-احداث-کارخانه-فرآوری-طلا'>فراخوان سرمایه گذاری استخراج و احداث کارخانه فرآوری طلا  / فراخوان , فراخوان سرمایه گذاری استخراج و احداث کارخانه فرآوری طلا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189929/استعلام-شیر-فلکه-و-پیچ-و-مهره'>استعلام شیر فلکه و پیچ و مهره / استعلام, شیر فلکه و پیچ و مهره</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189943/استعلام-کامپیوتر--'>استعلام کامپیوتر ... / استعلام , استعلام کامپیوتر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189956/استعلام-اجرای-فونداسیون--'>استعلام اجرای فونداسیون ... / استعلام , استعلام اجرای فونداسیون ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189970/مناقصه-تهیه-و-طبخ-و-توزیع-غذای-پرسنل-تهران-و-تامین-نیرو'>مناقصه تهیه و طبخ و توزیع غذای پرسنل تهران و تامین نیرو / اگهی مناقصه , مناقصه تهیه و طبخ و توزیع غذای پرسنل تهران و تامین نیرو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189985/استعلام-ماشین-آلات-فضای-سبز--'>استعلام ماشین آلات فضای سبز ... / استعلام, استعلام ماشین آلات فضای سبز ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190002/فراخوان-تکمیل-استخر-سرپوشیده-مجموعه-ورزشی-نوبت-دوم'>فراخوان تکمیل استخر سرپوشیده مجموعه ورزشی نوبت دوم / آگهی فراخوان ، فراخوان تکمیل استخر سرپوشیده مجموعه ورزشی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190017/استعلام-اجرای-آسفالت-قسمتی-از-معابر'>استعلام اجرای آسفالت قسمتی از معابر  / استعلام, اجرای قسمتی از آسفالت معابر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190036/فراخوان-انجام-نظارت-بر-منابع-آب-و-انجام-بازرسی--'>فراخوان انجام نظارت بر منابع آب و انجام بازرسی ... / مناقصه, فراخوان انجام نظارت بر منابع آب و انجام بازرسی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190051/استعلام-لوازم-و-تجهیزات-انفرادی--'>استعلام لوازم و تجهیزات انفرادی... / استعلام, استعلام لوازم و تجهیزات انفرادی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190067/استعلام-فعالیت-های-تامین-جا-برای-اقامت-کوتاه-مدت--'>استعلام فعالیت های تامین جا برای اقامت کوتاه مدت... / استعلام, استعلام فعالیت های تامین جا برای اقامت کوتاه مدت...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190083/مناقصه-خدمات-اداری-و-امور-پشتیبانی-حوزه-ستادی'>مناقصه خدمات اداری و امور پشتیبانی حوزه ستادی  / مناقصه,مناقصه خدمات اداری و امور پشتیبانی حوزه ستادی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190098/استعلام-تکمیل-مدرسه'>استعلام تکمیل مدرسه / استعلام,تکمیل مدرسه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190114/استعلام-انجام-خدمات-پشتیبانی-ایستگاههای-تله-متری-در-مجتمع-های-آب-آشامیدنی--'>استعلام انجام خدمات پشتیبانی ایستگاههای تله متری در مجتمع های آب آشامیدنی ... / استعلام , استعلام انجام خدمات پشتیبانی ایستگاههای تله متری در مجتمع های آب آشامیدنی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190132/فراخوان-مناقصه-عمومی-خدمات-بهره-برداری-و-پشتیبانی-و--'>فراخوان مناقصه عمومی خدمات بهره برداری و پشتیبانی و... / فراخوان مناقصه عمومی، فراخوان مناقصه عمومی خدمات بهره برداری و پشتیبانی و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190147/استعلام-اسیلوسکوپ'>استعلام اسیلوسکوپ / استعلام,اسیلوسکوپ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190163/استعلام-ویدئو-پروژکتور-مدل-EB-X6'>استعلام ویدئو پروژکتور مدل EB-X6 / استعلام,استعلام ویدئو پروژکتور مدل EB-X6</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190179/استعلام-کابل'>استعلام کابل / استعلام,کابل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190195/مناقصه-تهیه--نصب-و-راه-اندازی-دو-واحد-سردخانه'>مناقصه تهیه ، نصب و راه اندازی دو واحد سردخانه / مناقصه، مناقصه تهیه ، نصب و راه اندازی دو واحد سردخانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190218/مناقصه-تهیه--تامین--نگهداری-و-بسته-بندی-و-توزیع-اقلام-مصرفی-درمانی-تجدید'>مناقصه تهیه , تامین , نگهداری و بسته بندی و توزیع اقلام مصرفی درمانی تجدید / آگهی تجدید مناقصه عمومی , مناقصه تهیه , تامین , نگهداری و بسته بندی و توزیع اقلام مصرفی درمانی تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190238/مناقصه-احداث-خط-انتقال-پساب-تصفیه-خانه-نوبت-دوم'>مناقصه احداث خط انتقال پساب تصفیه خانه نوبت دوم  / آگهی مناقصه , مناقصه احداث خط انتقال پساب تصفیه خانه نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190254/مناقصه-تامین-روغن-مجتمع-کنسانتره'> مناقصه تامین روغن مجتمع کنسانتره  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تامین روغن مجتمع کنسانتره </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190271/مناقصه-انجام-مطالعات-مرحله-سوم-طرح-آبرسانی'>مناقصه انجام مطالعات مرحله سوم  طرح آبرسانی / آگهی ارزیابی کیفی انتخاب مشاور,مناقصه انجام مطالعات مرحله سوم  طرح آبرسانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190285/استعلام-زونکن'>استعلام زونکن / استعلام,استعلام زونکن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190305/مناقصه-تامین-اقلام-جرثقیل'>مناقصه تامین اقلام جرثقیل / آگهی مناقصه , مناقصه تامین اقلام جرثقیل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190323/فراخوان-تهیه-مصالح-و-اجرای-حدود-16-5-کیلومتر--نوبت-دوم'>فراخوان تهیه مصالح و اجرای حدود 16/5 کیلومتر...نوبت دوم / فراخوان آگهی ارزیابی کیفی , فراخوان تهیه مصالح و اجرای حدود 16/5 کیلومتر...نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190338/استعلام-غرفه-سازی-و-اجرای-غرفه-نمایشگاه'>استعلام غرفه سازی و اجرای غرفه نمایشگاه / استعلام, استعلام غرفه سازی و اجرای غرفه نمایشگاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190355/مناقصه-خرید-223-قلم-قطعه-یدکی-موتور-دریایی-YANMAR-تجدید'>مناقصه خرید 223 قلم قطعه یدکی موتور دریایی YANMAR تجدید  / مناقصه خرید 223 قلم قطعه یدکی موتور دریایی YANMAR تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190368/آگهی-مناقصه-خرید--نصب--راه-اندازی--آموزش-و-گارانتی--نوبت-دوم'>آگهی مناقصه خرید ، نصب ، راه اندازی ، آموزش و گارانتی - نوبت دوم  / آگهی مناقصه ، مناقصه خرید ، نصب ، راه اندازی ، آموزش و گارانتی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190383/فراخوان-دعوت-به-مشارکت-جهت-اجرای-پروژه-مسکونی'>فراخوان دعوت به مشارکت جهت اجرای پروژه مسکونی  / فراخوان دعوت به مشارکت جهت اجرای پروژه مسکونی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189819/فراخوان-انتخاب-سرمایه-گذار-جهت-احداث-مجتمع-تجاری-و-خدماتی-نوبت-دوم'>فراخوان انتخاب سرمایه گذار جهت احداث مجتمع تجاری و خدماتی نوبت دوم / آگهی فراخوان عمومی , فراخوان انتخاب سرمایه گذار جهت احداث مجتمع تجاری و خدماتی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189845/مناقصه-عمومی-پروژه-بهسازی-و-آسفالت-راه-روستایی'>مناقصه عمومی پروژه بهسازی و آسفالت راه روستایی / مناقصه , مناقصه عمومی پروژه بهسازی و آسفالت راه روستایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189859/استعلام-هارد-اکسترنال-(1-ترابایت)'>استعلام هارد اکسترنال (1 ترابایت) / استعلام, هارد اکسترنال (1 ترابایت)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189876/استعلام-اجرای-راه-دسترسی-به-پروژه-گردشگری'>استعلام اجرای راه دسترسی به پروژه گردشگری / استعلام,استعلام اجرای راه دسترسی به پروژه گردشگری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189894/استعلام-الکتروپمپ-روی-خطی-15-کیلووات'>استعلام  الکتروپمپ روی خطی 15 کیلووات / استعلام, الکتروپمپ روی خطی 15 کیلووات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189910/استعلام-کارتریج--'>استعلام کارتریج ... / استعلام , استعلام کارتریج ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189925/استعلام-مادربرد-رایانه--'>استعلام مادربرد رایانه... / استعلام, استعلام مادربرد رایانه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189939/آگهی-تجدید-دوم-فراخوان-مسیر-خروجی--نوبت-دوم'>آگهی تجدید دوم فراخوان مسیر خروجی...نوبت دوم  / آگهی تجدید دوم فراخوان، آگهی تجدید دوم فراخوان مسیر خروجی...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189952/فراخوان-تهیه-مصالح-و-اجرای-حدود-37500-متر-خط-تغذیه--نوبت-دوم'>فراخوان تهیه مصالح و اجرای حدود 37500 متر خط تغذیه ...نوبت دوم  / فراخوان آگهی ارزیابی کیفی , فراخوان تهیه مصالح و اجرای حدود 37500 متر خط تغذیه ...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189965/مناقصه-انجام-کلیه-عملیات-تعمیرات-اساسی-واگنهای-لبه-کوتاه'>مناقصه انجام کلیه عملیات تعمیرات اساسی واگنهای لبه کوتاه  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه انجام کلیه عملیات تعمیرات اساسی واگنهای لبه کوتاه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189980/تجدید-فراخوان-مناقصه-حصارکشی-و-محوطه-سازی-مخزن-(نوبت-دوم)'>تجدید فراخوان مناقصه حصارکشی و محوطه سازی مخزن (نوبت دوم) / تجدید فراخوان مناقصه, تجدید فراخوان مناقصه حصارکشی و محوطه سازی مخزن (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189996/استعلام-خرید-ست-بدنسازی-و-مجموعه-ورزشی--'>استعلام خرید ست بدنسازی و مجموعه ورزشی ... / استعلام,استعلام خرید ست بدنسازی و مجموعه ورزشی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190011/مناقصه-پروژه-اجرای-پیاده-راه-گل-افشانی-نوبت-دوم'>مناقصه پروژه اجرای پیاده راه گل افشانی نوبت دوم / مناقصه , مناقصه پروژه اجرای پیاده راه گل افشانی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190031/مناقصه-اجرای-پل-عابر-پیاده-سه-راهی'>مناقصه اجرای پل عابر پیاده سه راهی  / مناقصه , مناقصه اجرای پل عابر پیاده سه راهی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190046/مناقصه-عمومی-خرید-510-000-متر-انواع-کابل-خودنگهدار-فشار-ضعیف-نوبت-دوم'>مناقصه عمومی خرید 510.000 متر انواع کابل خودنگهدار فشار ضعیف- نوبت دوم  / مناقصه عمومی, مناقصه عمومی خرید 510.000 متر انواع کابل خودنگهدار فشار ضعیف- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190062/فراخوان-مناقصه-عملیات-اجرایی-مخزن-1000-متر-مکعبی-نیمه-مدفون-نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه عملیات اجرایی مخزن 1000 متر مکعبی نیمه مدفون نوبت دوم  / آگهی فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه عملیات اجرایی مخزن 1000 متر مکعبی نیمه مدفون نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190079/استعلام-لوله-فولادی-اسپیرال-با-پوشش-خارجی-پلی-اتیلن-سه-لایه'>استعلام لوله فولادی اسپیرال با پوشش خارجی پلی اتیلن سه لایه  / استعلام,استعلام لوله فولادی اسپیرال با پوشش خارجی پلی اتیلن سه لایه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190093/استعلام-خرید-9-دستگاه-اسپلیت--سامانه-ستاد'>استعلام خرید 9 دستگاه اسپلیت , سامانه ستاد / استعلام, خرید 9 دستگاه اسپلیت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190109/استعلام-دستگاه-حضور-و-غیاب'>استعلام دستگاه حضور و غیاب / استعلام, استعلام دستگاه حضور و غیاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190125/استعلام-دستگاه-اره-برقی-برش-گوشت'>استعلام دستگاه اره برقی برش گوشت / استعلام,استعلام دستگاه اره برقی برش گوشت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190141/مناقصه-حمل-لوبکات-از-پالایشگاه'>مناقصه حمل لوبکات از پالایشگاه / مناقصه , مناقصه حمل لوبکات از پالایشگاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190158/استعلام-پیشگیری-از-اعتیاد-برنامه-کاهش-آسیب--'>استعلام پیشگیری از اعتیاد برنامه کاهش آسیب... / استعلام,پیشگیری از اعتیاد برنامه کاهش آسیب...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190174/استعلام-پیشگیری-از-اعتیاد-برنامه-کاهش-آسیب--'>استعلام پیشگیری از اعتیاد برنامه کاهش آسیب... / استعلام,پیشگیری از اعتیاد برنامه کاهش آسیب...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190189/استعلام-اسکنر--'>استعلام اسکنر ... / استعلام , استعلام اسکنر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190209/استعلام-روتر-شبکه-رایانه-و-بسته-نرم-افزار'>استعلام روتر شبکه رایانه و بسته نرم افزار / استعلام, استعلام روتر شبکه رایانه و بسته نرم افزار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190227/مناقصه-اجرای-کانال-150-150-نوبت-دوم'>مناقصه اجرای کانال 150*150 نوبت دوم  / مناقصه , مناقصه اجرای کانال 150*150 نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190248/استعلام-هارد--'>استعلام هارد... / استعلام, استعلام هارد...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190263/استعلام-بافت-تاریخی'>استعلام بافت تاریخی  / استعلام ,استعلام بافت تاریخی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190281/استعلام-تعمیرات-موتورخانه'>استعلام تعمیرات موتورخانه  / استعلام,استعلام تعمیرات موتورخانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190300/استعلام-ارتقای-سلامت-اجتماعی-شهرستان--'>استعلام ارتقای سلامت اجتماعی شهرستان... / استعلام,ارتقای سلامت اجتماعی شهرستان...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190317/استعلام-قطعات-سخت-افزاری'>استعلام قطعات سخت افزاری / استعلام,استعلام قطعات سخت افزاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190332/استعلام-کنتور-آب-مولتی-جت'>استعلام کنتور آب مولتی جت  / استعلام, کنتور آب مولتی جت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190349/مناقصه-12500kg-گاز-استیلن'>مناقصه 12500kg گاز استیلن / مناقصه عمومی, مناقصه 12500kg گاز استیلن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190364/استعلام-ایزوگام'>استعلام ایزوگام / استعلام,استعلام ایزوگام</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190379/مناقصه-خرید-قطعات-کمپرسور-اطلس-کوپکو--'>مناقصه خرید قطعات کمپرسور اطلس کوپکو ... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید قطعات کمپرسور اطلس کوپکو ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190393/استعلام-گیربکس-دستی-l90'>استعلام گیربکس دستی l90 / استعلام, گیربکس دستی l90</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190407/مناقصه-تامین-نیروی-انسانی'>مناقصه تامین نیروی انسانی  / آگهی مناقصه , مناقصه تامین نیروی انسانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189835/تجدید-مناقصه-خرید-شیر-گازی-شیر-قطع-و-وصل--'>تجدید مناقصه خرید شیر گازی، شیر قطع و وصل... / تجدید مناقصه، تجدید مناقصه خرید شیر گازی، شیر قطع و وصل...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189853/استعلام-هارد-اکسترنال-(2-ترابایت)'>استعلام هارد اکسترنال (2 ترابایت)  / استعلام, هارد اکسترنال (2 ترابایت) </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189869/استعلام-صندلی-داوری-والیبال-جک-دار'>استعلام صندلی داوری والیبال جک دار  / استعلام, صندلی داوری والیبال جک دار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189887/استعلام-خرید-و-نصب-چمن-مصنوعی'>استعلام خرید و نصب چمن مصنوعی / استعلام,استعلام خرید و نصب چمن مصنوعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189905/مناقصه-عمومی-پل-فلزی'>مناقصه عمومی پل فلزی / مناقصه عمومی, مناقصه عمومی پل فلزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189919/استعلام-لکه-گیری-و-نقاشی'>استعلام لکه گیری و نقاشی / استعلام,لکه گیری و نقاشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189934/مناقصه-عمومی-خرید-مصالح-رودخانه-آبرفتی-بیس-جهت-زیرسازی-و-شن-ریزی'>مناقصه عمومی خرید مصالح رودخانه آبرفتی بیس جهت زیرسازی و شن ریزی / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه عمومی خرید مصالح رودخانه آبرفتی بیس جهت زیرسازی و شن ریزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189946/فراخوان-30-پکیج-نشت-بند-مکانیکی--نوبت-دوم'>فراخوان 30 پکیج نشت بند مکانیکی ...نوبت دوم  / مناقصه, فراخوان 30 پکیج نشت بند مکانیکی ...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189959/استعلام-کامپیوتر--'>استعلام کامپیوتر ... / استعلام, استعلام کامپیوتر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189973/مناقصه-خرید-خدمات-حمل-بار'>مناقصه خرید خدمات حمل بار / آگهی مناقصه, مناقصه خرید خدمات حمل بار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189990/استعلام-حفر-(کف-شکنی)-چاه-های-آب-شرب-روستاهای--'>استعلام حفر (کف شکنی) چاه های آب شرب روستاهای .. / استعلام, حفر (کف شکنی) چاه های آب شرب روستاهای ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190005/تجدید-مناقصه-تامین-خودرو'>تجدید مناقصه تامین خودرو / تجدید مناقصه ، تجدید مناقصه تامین خودرو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190020/استعلام-خرید-4-عدد-کارت-B1551622-برای-ترمینال-فیبر-نوری-loop'>استعلام خرید 4 عدد کارت B1551622 برای ترمینال فیبر نوری loop / استعلام, استعلام خرید 4 عدد کارت B1551622 برای ترمینال فیبر نوری loop</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190041/فراخوان-عمومی-تامین-کننده-توپ-مسابقات-فوتبال'>فراخوان عمومی تامین کننده توپ مسابقات فوتبال / فرخوان عمومی, تامین کننده توپ مسابقات فوتبال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190056/مناقصه-پیاده-روسازی-شهرک---نوبت-دوم'>مناقصه پیاده روسازی شهرک ... نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه پیاده روسازی شهرک ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190073/استعلام-خرید-غذای-گرم'>استعلام  خرید غذای گرم / استعلام, خرید غذای گرم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190087/مناقصه-انجام-امور-مربوط-به-قرائت-کنتور-و-توزیع-صورتحساب-مشترکین-گاز-نوبت-دوم'>مناقصه انجام امور مربوط به قرائت کنتور و توزیع صورتحساب مشترکین گاز نوبت دوم / مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه انجام امور مربوط به قرائت کنتور و توزیع صورتحساب مشترکین گاز نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190101/استعلام-آب-معدنی-کوچک'>استعلام آب معدنی کوچک  / استعلام,استعلام آب معدنی کوچک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190119/مناقصه-عملیات-اجرای-سقف-مصلی'>مناقصه عملیات اجرای سقف مصلی  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه عملیات اجرای سقف مصلی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190135/استعلام-ذخیره-ساز--'>استعلام ذخیره ساز ... / استعلام, استعلام ذخیره ساز ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190151/استعلام-نیرورسانی-و-تجهیز-چاه'>استعلام نیرورسانی و تجهیز چاه  / استعلام, نیرورسانی و تجهیز چاه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190167/مناقصه-تامین-خوابگاه-جهت-اسکان-دانشجویان--97-4-4'>مناقصه تامین خوابگاه جهت اسکان دانشجویان - 97.4.4 / مناقصه، مناقصه تامین خوابگاه جهت اسکان دانشجویان - 97.4.4</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190183/مناقصه-تامین-رولراسکرین'>مناقصه تامین رولراسکرین / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تامین رولراسکرین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190200/استعلام-خرید-یک-دستگاه-دیزل-ژنراتور-100KVA'>استعلام  خرید یک دستگاه دیزل ژنراتور 100KVA / استعلام, خرید یک دستگاه دیزل ژنراتور 100KVA</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190221/مناقصه-خرید-پایه-بتونی-دستگاه-ولتمتر-و-دستگاه-آمپرمتر'>مناقصه خرید پایه بتونی، دستگاه ولتمتر و دستگاه آمپرمتر / مناقصات عمومی, مناقصه خرید پایه بتونی، دستگاه ولتمتر و دستگاه آمپرمتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190242/فراخوان-مناقصه-احداث-پایگاه-خدمات-اجتماعی-بهزیستی-نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه احداث پایگاه خدمات اجتماعی بهزیستی نوبت دوم / آگهی فراخوان مناقصه, فراخوان مناقصه احداث پایگاه خدمات اجتماعی بهزیستی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190258/استعلام-ارتقای-سلامت-اجتماعی-شهرستان--'>استعلام ارتقای سلامت اجتماعی شهرستان... / استعلام,ارتقای سلامت اجتماعی شهرستان...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190274/مناقصه-اجرای-آسفالت-طرح-هادی-روستایی-نوبت-دوم'>مناقصه اجرای آسفالت طرح هادی روستایی نوبت دوم / مناقصه ، مناقصه اجرای آسفالت طرح هادی روستایی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190292/مناقصه-بهسازی-و-آسفالت-نوبت-دوم'>مناقصه بهسازی و آسفالت  نوبت دوم  / مناقصه , مناقصه بهسازی و آسفالت  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190309/استعلام-عملیات-کشیدن-حمل-و-نصب-انواع-الکتروپمپ-های-چاه-ها-و--'>استعلام  عملیات کشیدن حمل و نصب انواع الکتروپمپ های چاه ها و ... / استعلام, عملیات کشیدن حمل و نصب انواع الکتروپمپ های چاه ها و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190326/استعلام-ارتقای-سلامت-اجتماعی--'>استعلام ارتقای سلامت اجتماعی... / استعلام, استعلام ارتقای سلامت اجتماعی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190342/استعلام-خرید-درب'>استعلام خرید درب / استعلام, خرید درب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190358/فراخوان-مناقصه-سرویس-و-نگهداری-تاسیسات-برقی-و-تاسیسات--'>فراخوان مناقصه سرویس و نگهداری تاسیسات برقی و تاسیسات ... / فراخوان ارزیابی کیفی پیمانکار , فراخوان مناقصه سرویس و نگهداری تاسیسات برقی و تاسیسات ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190373/مناقصه-واگذاری-امور-خدمات-شهری-تجدید'>مناقصه  واگذاری امور خدمات شهری  تجدید  / مناقصه ؛ مناقصه  واگذاری امور خدمات شهری  تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190386/مناقصه-تامین-10-عدد-لود-لیمیتر-ولتاژ-تغذیه-220-تیپ-LL204-نوبت-دوم'>مناقصه تامین 10 عدد لود لیمیتر ولتاژ تغذیه 220 تیپ LL204 نوبت دوم / مناقصه, مناقصه تامین 10 عدد لود لیمیتر ولتاژ تغذیه 220 تیپ LL204 نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190401/مناقصه-عملیات-تهیه-لوله-حمل-و-اجرای-شبکه-جمع-آوری-فاضلاب-باقیمانده-نوبت-دوم'>مناقصه عملیات تهیه لوله، حمل و اجرای شبکه جمع آوری فاضلاب باقیمانده نوبت دوم / مناقصه , مناقصه عملیات تهیه لوله، حمل و اجرای شبکه جمع آوری فاضلاب باقیمانده نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189810/مناقصه-احداث-تقاطع-غیر-همسطح-ـ-نوبت-دوم'>مناقصه احداث تقاطع غیر همسطح ـ نوبت دوم / مناقصه , مناقصه احداث تقاطع غیر همسطح ـ نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189842/استعلام-کیت-تشخیص-Fecal-Urine--'>استعلام کیت تشخیص Fecal/Urine ... / استعلام , استعلام کیت تشخیص Fecal/Urine ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189856/مناقصه-بازسازی-استودیو-تلویزیونی-شبکه--'>مناقصه بازسازی استودیو تلویزیونی شبکه.... / مناقصه , مناقصه بازسازی استودیو تلویزیونی شبکه....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189871/اصلاحیه-فراخوان-ارزیابی-ادوات-ابزار'>اصلاحیه فراخوان ارزیابی ادوات ابزار  / اصلاحیه فراخوان ارزیابی, فراخوان ارزیابی ادوات ابزار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189890/استعلام-خرید-کفپوش'>استعلام خرید کفپوش / استعلام, استعلام خرید کفپوش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189907/استعلام-مرمت-و-بازسازی-منزل--'>استعلام مرمت و بازسازی منزل... / استعلام,مرمت و بازسازی منزل...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189921/استعلام-ایجاد-تاسیسات-گرمایشی--'>استعلام ایجاد تاسیسات گرمایشی ... / استعلام , استعلام ایجاد تاسیسات گرمایشی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189936/فراخوان-مناقصه-ساخت-دو-قلم-کالا-شامل-Screen-Mesh--Grid-Mesh'>فراخوان مناقصه ساخت دو قلم کالا شامل Screen Mesh & Grid Mesh  / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه ساخت دو قلم کالا شامل Screen Mesh & Grid Mesh</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189949/مناقصه-عمومی-خرید-و-حمل-و-پخش-آسفالت-و-قیر-با-فینیشر-نوبت-دوم'>مناقصه عمومی خرید و حمل و پخش آسفالت و قیر با فینیشر نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه عمومی خرید و حمل و پخش آسفالت و قیر با فینیشر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189962/مناقصه-تامین-و-تحویل-14-دستگاه-تابلو-برق'>مناقصه تامین و تحویل 14 دستگاه تابلو برق / مناقصه , مناقصه تامین و تحویل 14 دستگاه تابلو برق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189975/استعلام-پرینتر--'>استعلام پرینتر ... / استعلام, استعلام پرینتر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189992/استعلام-اقلام-مصرفی-پزشکی--'>استعلام اقلام مصرفی پزشکی ... / استعلام , استعلام اقلام مصرفی پزشکی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190007/استعلام-انجام-خدمات-بیمه-بدنه-دو-کامیون-آتش-نشانی--'>استعلام انجام خدمات بیمه بدنه دو کامیون آتش نشانی... / استعلام, استعلام انجام خدمات بیمه بدنه دو کامیون آتش نشانی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190023/استعلام-سرویس-تاسیسات-گرمایشی--'>استعلام سرویس تاسیسات گرمایشی ... / استعلام , استعلام سرویس تاسیسات گرمایشی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190043/مناقصه-واگذاری-انجام-تعمیرات-دوره-ای-خطوط-و-پستهای-توزیع---'>مناقصه واگذاری انجام تعمیرات دوره ای خطوط و پستهای توزیع .... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه واگذاری انجام تعمیرات دوره ای خطوط و پستهای توزیع ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190058/استعلام-استفاده-از-خدمات-اقامت--'>استعلام استفاده از خدمات اقامت ... / استعلام , استعلام استفاده از خدمات اقامت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190075/استعلام-کابل'>استعلام کابل / استعلام,کابل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190089/مناقصه-عملیات-گازرسانی-به-حرفه-های-پراکنده-نوبت-دوم'>مناقصه عملیات گازرسانی به حرفه های پراکنده  نوبت دوم / آگهی فراخوان مناقصه یک مرحله ای,مناقصه عملیات گازرسانی به حرفه های پراکنده  نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190105/مناقصه-خرید-لوله-و-اتصالات-انشعابات-فاضلاب'>مناقصه خرید لوله و اتصالات انشعابات فاضلاب  / مناقصه , مناقصه خرید لوله و اتصالات انشعابات فاضلاب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190121/استعلام-پیشگیری-از-اعتیاد'>استعلام پیشگیری از اعتیاد  / استعلام,استعلام پیشگیری از اعتیاد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190138/استعلام-پرینت-سرور-وایرلس-Tp-Link-WPS510U'>استعلام پرینت سرور وایرلس Tp-Link-WPS510U / استعلام,استعلام پرینت سرور وایرلس Tp-Link-WPS510U</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190155/استعلام-خرید-دوربین-مداربسته-و-دستگاه-ذخیره-ساز-هارد-دیسک-و-کولر-گازی-ال-جی'>استعلام خرید دوربین مداربسته و دستگاه ذخیره ساز هارد دیسک و کولر گازی ال جی / استعلام,استعلام خرید دوربین مداربسته و دستگاه ذخیره ساز هارد دیسک و کولر گازی ال جی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190171/استعلام-نیرو-رسانی--'>استعلام نیرو رسانی ... / استعلام , استعلام نیرو رسانی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190185/استعلام-اجاره-یک-دستگاه-اتوبوس'>استعلام اجاره یک دستگاه اتوبوس / استعلام,استعلام اجاره یک دستگاه اتوبوس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190205/استعلام-سنگ-کاری--'>استعلام سنگ کاری... / استعلام, استعلام سنگ کاری...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190223/استعلام-پروژکتور-برند-مازی-نور-مدل-M313ULED'>استعلام پروژکتور برند مازی نور مدل M313ULED  / استعلام,استعلام پروژکتور برند مازی نور مدل M313ULED </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190244/مناقصه-رفع-نواقص-38-کیلومتر-از-خط-نوبت-دوم'>مناقصه رفع نواقص 38 کیلومتر از خط نوبت دوم  / آگهی مناقصه , مناقصه رفع نواقص 38 کیلومتر از خط نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190260/استعلام-بهسازی-تاسیسات-برقی-و-تعمیرات-موتورخانه-و--'>استعلام بهسازی تاسیسات برقی و تعمیرات موتورخانه و ... / استعلام, بهسازی تاسیسات برقی و تعمیرات موتورخانه و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190277/استعلام-عملیات-عمرانی-در-مرکز-فنی-و-حرفه-ای'>استعلام عملیات عمرانی در مرکز فنی و حرفه ای / استعلام, استعلام عملیات عمرانی در مرکز فنی و حرفه ای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190295/مناقصه-عملیات-اجرایی-خطوط-انتقال-آب-طرح-آبرسانی'>مناقصه عملیات اجرایی خطوط انتقال آب طرح آبرسانی / آگهی ارزیابی کیفی و مناقصه, مناقصه  عملیات اجرایی خطوط انتقال آب طرح آبرسانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190312/استعلام-تجهیزات-مانیتورینگ-جهت-پایش-سازه-های-بنایی'>استعلام تجهیزات مانیتورینگ جهت پایش سازه های بنایی / استعلام,استعلام تجهیزات مانیتورینگ جهت پایش سازه های بنایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190328/استعلام-برنج-دانه-بلند-هندی-کیسه-10kg'>استعلام برنج دانه بلند هندی کیسه 10kg / استعلام ,استعلام برنج دانه بلند هندی کیسه 10kg</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190345/استعلام-تجهیزات-کار-و-دانش'>استعلام تجهیزات کار و دانش / استعلام,استعلام تجهیزات کار و دانش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190361/استعلام-تجهیزات-کار-و-دانش'>استعلام تجهیزات کار و دانش  / استعلام,تجهیزات کار و دانش </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190375/استعلام-خرید-دریچه-چدنی'>استعلام خرید دریچه چدنی / استعلام, استعلام خرید دریچه چدنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190389/استعلام-پرینتر--'>استعلام پرینتر ... / استعلام, استعلام پرینتر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190403/مناقصه-احداث-دیوار-سنگ-ملاتی-محور--نوبت-دوم'>مناقصه احداث دیوار سنگ ملاتی محور - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه احداث دیوار سنگ ملاتی محور - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190420/استعلام-سیم-و-کابل-و--'>استعلام سیم و کابل و ... / استعلام,استعلام سیم و کابل و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190436/استعلام-ابنیه-جهت-راه-اندازی-آسانسور'>استعلام ابنیه جهت راه اندازی آسانسور / استعلام,ابنیه جهت راه اندازی آسانسور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190451/استعلام-تجهیزات-و-وسایل-تحصیلی-و-اداری--'>استعلام تجهیزات و وسایل تحصیلی و اداری ... / اسیتعلام, استعلام تجهیزات و وسایل تحصیلی و اداری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190469/استعلام-اجرای-فونداسیون-با-عیار-بتن-250-و-ابعاد-3-2-1-متر-الی-4-5-2-1-متر'>استعلام اجرای فونداسیون با عیار بتن 250 و ابعاد 3*2*1 متر الی 4/5*2*1 متر  / استعلام,استعلام اجرای فونداسیون با عیار بتن 250 و ابعاد 3*2*1 متر الی 4/5*2*1 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190485/استعلام-پارافین-فیلتر-شده--کاست-قالب-گیری-درب-دار-و--'>استعلام پارافین فیلتر شده - کاست قالب گیری درب دار و ... / استعلام, استعلام پارافین فیلتر شده - کاست قالب گیری درب دار و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190503/استعلام-خرید-انواع-الکتروپمپ'>استعلام خرید انواع الکتروپمپ / استعلام,استعلام خرید انواع الکتروپمپ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190525/اصلاحیه-مناقصه-خرید-تجهیزات'>اصلاحیه مناقصه خرید تجهیزات / اصلاحیه مناقصه ,مناقصه خرید تجهیزات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190544/مناقصه-خرید-تجهیزات-آتش-نشانی-97-4-4'>مناقصه خرید تجهیزات آتش نشانی 97.4.4  / مناقصه , مناقصه خرید تجهیزات آتش نشانی  97.4.4</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190563/استعلام-اجرای-قسمتی-از-معابر-طرح-هادی-روستای'>استعلام اجرای قسمتی از معابر طرح هادی روستای / استعلام, اجرای قسمتی از معابر طرح هادی روستای ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190578/استعلام-جمع-آوری-پست-روستایی'>استعلام جمع آوری پست روستایی / استعلام, جمع آوری پست روستایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190597/استعلام-لپ-تاپ'>استعلام  لپ تاپ / استعلام,  لپ تاپ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190613/استعلام-خرید-مصالح-آسفالتی'>استعلام خرید مصالح آسفالتی / استعلام,خرید مصالح آسفالتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190632/مناقصه-تنظیف-و-جمع-آوری-زباله-و-نگهداری-فضای-سبز-نوبت-دوم'>مناقصه تنظیف و جمع آوری زباله و نگهداری فضای سبز نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه تنظیف و جمع آوری زباله و نگهداری فضای سبز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190652/استعلام-اجرای-قسمتی-از-معابر-طرح-هادی-روستای'>استعلام  اجرای قسمتی از معابر طرح هادی روستای / استعلام, اجرای قسمتی از معابر طرح هادی روستای ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190677/استعلام-انجام-مطالعات--'>استعلام انجام مطالعات ... / استعلام , استعلام انجام مطالعات ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190697/مناقصه-اجرای-جدول-لبه-گذاری-و-کانیوا-در-سطح-شهر--تجدیدنوبت-دوم'>مناقصه اجرای جدول، لبه گذاری و کانیوا در سطح شهر - تجدیدنوبت دوم / آگهی تجدید مناقصه, مناقصه اجرای جدول، لبه گذاری و کانیوا در سطح شهر - تجدیدنوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190712/مناقصه-بخش-خدمات-شهری-(نوبت-دوم)'>مناقصه بخش خدمات شهری  (نوبت دوم) / مناقصه، مناقصه بخش خدمات شهری (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190726/استعلام-تامین-کنندگان-سازمان-های-دارای-عضو'>استعلام تامین کنندگان سازمان های دارای عضو / استعلام، استعلام تامین کنندگان سازمان های دارای عضو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190742/استعلام-لوله-پلی-اتیلن'>استعلام لوله پلی اتیلن / استعلام,لوله پلی اتیلن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190758/مناقصه-احداث-دو-فیدر-63-کیلو-ولت-در-پست-230-کیلوولت--نوبت-دوم'>مناقصه احداث دو فیدر 63 کیلو ولت در پست 230 کیلوولت  - نوبت دوم  / مناقصه عمومی, مناقصه احداث دو فیدر 63 کیلو ولت در پست 230 کیلوولت  - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190772/استعلام-آماده-سازی-شغلی-(مهارتهای-سه-گانه)'>استعلام آماده سازی شغلی (مهارتهای سه گانه)  / استعلام, آماده سازی شغلی (مهارتهای سه گانه) </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190790/مناقصه-خرید-تجهیزات-ـ-نوبت-دوم'>مناقصه خرید تجهیزات ـ نوبت دوم / مناقصه , مناقصه خرید تجهیزات ـ نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190804/مناقصه-عملیات-تکمیل-زیرساختهای-گردشگری-مرحله-دوم'>مناقصه عملیات تکمیل زیرساختهای گردشگری مرحله دوم  / آگهی مناقصه , مناقصه عملیات تکمیل زیرساختهای گردشگری مرحله دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190819/مناقصه-اجرای-تجهیز-چاه-و-تجهیز-چاله-پمپاژ-مخزن--نوبت-دوم'>مناقصه  اجرای تجهیز چاه و تجهیز چاله پمپاژ مخزن... نوبت دوم  / مناقصه ، مناقصه  اجرای تجهیز چاه و تجهیز چاله پمپاژ مخزن... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190835/استعلام-150-حلب-نیمه-جامد-خوراکی-و-50-حلب-سرخ-کردنی'>استعلام 150 حلب نیمه جامد خوراکی و 50 حلب سرخ کردنی / استعلام,استعلام 150 حلب نیمه جامد خوراکی و 50 حلب سرخ کردنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190849/استعلام-اجرای-کامل-پیاده-رو-سازی--'>استعلام اجرای کامل پیاده رو سازی... / استعلام, استعلام اجرای کامل پیاده رو سازی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190865/استعلام-جمع-آوری-پست'>استعلام جمع آوری پست / استعلام, جمع آوری پست ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190881/دومین-کنفرانس-ملی-انجمن-علمی-قرآن'>دومین کنفرانس ملی انجمن علمی قرآن  / دومین کنفرانس ملی انجمن علمی قرآن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190895/استعلام-طرح-توسعه-مشترکین-روستای'>استعلام طرح توسعه مشترکین روستای / استعلام, طرح توسعه مشترکین روستای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190913/کنفرانس-ملی-رویکردهای-نوین'>کنفرانس ملی رویکردهای نوین / کنفرانس ملی رویکردهای نوین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190927/استعلام-کیس-رایانه-مانیتور--'>استعلام کیس رایانه، مانیتور... / استعلام, استعلام کیس رایانه، مانیتور...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190942/استعلام-انجام-عملیات-ساماندهی'>استعلام انجام عملیات ساماندهی  / استعلام, انجام عملیات ساماندهی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190958/مناقصه-عمومی-اجرای-پروژه-اتاق-تمیز-(CLEAN-ROOM)--نوبت-دوم'>مناقصه عمومی اجرای پروژه اتاق تمیز (CLEAN ROOM) - نوبت دوم  / مناقصه عمومی,مناقصه عمومی اجرای پروژه اتاق تمیز (CLEAN ROOM) - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190973/استعلام-تهیه-مصالح-و-ساخت-و-نصب-آلاچیق--'>استعلام تهیه مصالح و ساخت و نصب آلاچیق... / استعلام, استعلام تهیه مصالح و ساخت و نصب آلاچیق...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190990/مناقصه-خرید-سیم-فاز-برای-خطوط-انتقال-و-فوق-توزیع'>مناقصه خرید سیم فاز برای خطوط انتقال و فوق توزیع  / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه خرید سیم فاز برای خطوط انتقال و فوق توزیع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191002/مناقصه-خرید-12-دستگاه-ترانسفورماتور-230-کیلوولت--'>مناقصه خرید 12 دستگاه ترانسفورماتور 230 کیلوولت ... / آگهی فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه خرید 12 دستگاه ترانسفورماتور 230 کیلوولت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190398/مناقصه-امور-خدماتی-نظافتی-و-سایر-امور-قابل-واگذاری-نوبت-دوم'>مناقصه  امور خدماتی، نظافتی و سایر امور قابل واگذاری نوبت دوم  / مناقصه عمومی، مناقصه  امور خدماتی، نظافتی و سایر امور قابل واگذاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190412/استعلام-کفپوش'>استعلام کفپوش / استعلام,استعلام کفپوش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190426/استعلام-بهسازی-مسیر--'>استعلام بهسازی مسیر ... / استعلام , استعلام بهسازی مسیر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190443/استعلام-لوازم-آسانسور'>استعلام لوازم آسانسور / استعلام,استعلام لوازم آسانسور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190459/مناقصه-جدول-گذاری-و-بهسازی--'>مناقصه جدول گذاری و بهسازی ... / مناقصه عمومی, مناقصه جدول گذاری و بهسازی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190478/مناقصه-خرید-ورق-کرکره-گالوانیزه-نوبت-دوم'>مناقصه خرید ورق کرکره گالوانیزه نوبت دوم  / مناقصه , مناقصه خرید ورق کرکره گالوانیزه نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190491/مناقصه-پشم-شیشه--نوبت-دوم'>مناقصه پشم شیشه... نوبت دوم  / مناقصه , مناقصه پشم شیشه... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190514/استعلام-لوازم-ورزشی--'>استعلام لوازم ورزشی ... / استعلام , استعلام لوازم ورزشی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190534/مناقصه-خرید-دستگاههای-شتابنگار-سد-مخزنی'>مناقصه خرید دستگاههای شتابنگار سد مخزنی / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه خرید دستگاههای شتابنگار سد مخزنی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190550/استعلام-اجرای-قسمتی-از-معابر-طرح-هادی--'>استعلام اجرای قسمتی از معابر طرح هادی ... / استعلام , استعلام اجرای قسمتی از معابر طرح هادی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190568/استعلام-ارتقای-سلامت-اجتماعی'>استعلام ارتقای سلامت اجتماعی / استعلام , استعلام ارتقای سلامت اجتماعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190587/استعلام-عملیات-کشیدن-حمل-و-نصب-انواع-الکتروپمپ-های--'>استعلام عملیات کشیدن حمل و نصب انواع الکتروپمپ های... / استعلام, استعلام عملیات کشیدن حمل و نصب انواع الکتروپمپ های...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190604/فراخوان-احداث-سالن-چند-منظوره-ورزشی-تجدید'>فراخوان احداث سالن چند منظوره ورزشی تجدید / آگهی تجدید فراخوان , فراخوان احداث سالن چند منظوره ورزشی تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190619/اصلاحیه-مناقصه-ارائه-خدمات-مشاوره-ای-روانشناسی-و-مددکاری--'>اصلاحیه مناقصه ارائه خدمات مشاوره ای روانشناسی و مددکاری ... / اصلاحیه مناقصه, مناقصه ارائه خدمات مشاوره ای روانشناسی و مددکاری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190642/استعلام-دستکش-معاینه-حریر-سایز-لارج-و-مدیوم'>استعلام دستکش معاینه حریر سایز لارج و مدیوم / استعلام, دستکش معاینه حریر سایز لارج و مدیوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190661/مناقصه-خرید-لوله-و-اتصالات-یو-پی-وی-سی---'>مناقصه خرید لوله و اتصالات یو پی وی سی .... / مناقصه , مناقصه خرید لوله و اتصالات یو پی وی سی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190684/استعلام-دستگاه-درماتوم-شارژی--دارای-مجوز-از-اداره-کل-تجهیزات-پزشکی--'>استعلام دستگاه درماتوم شارژی - دارای مجوز از اداره کل تجهیزات پزشکی... / استعلام،استعلام دستگاه درماتوم شارژی - دارای مجوز از اداره کل تجهیزات پزشکی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190703/مناقصه-اجرای-عملیات-تعمیر-و-بهسازی-مجموعه-پارکها'>مناقصه  اجرای عملیات تعمیر و بهسازی مجموعه پارکها / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه  اجرای عملیات تعمیر و بهسازی مجموعه پارکها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190718/استعلام-کاغذ-A4--'>استعلام کاغذ A4 ... / استعلام, استعلام کاغذ A4 ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190732/استعلام-کولر-گازی'>استعلام کولر گازی / استعلام,استعلام کولر گازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190750/استعلام-ماژول--'>استعلام ماژول ... / استعلام , استعلام ماژول ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190764/مناقصه-خرید-مواد-اولیه-طبخ-و-توزیع-غذا-نوبت-دوم'>مناقصه خرید مواد اولیه، طبخ و توزیع غذا نوبت دوم  / مناقصه عمومی, مناقصه خرید مواد اولیه، طبخ و توزیع غذا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190779/استعلام-کربنات-سدیم-سبک'>استعلام کربنات سدیم سبک / استعلام,استعلام کربنات سدیم سبک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190796/استعلام-مادربرد-رم-و--'>استعلام مادربرد، رم و ... / استعلام, مادربرد، رم و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190810/مناقصه-تهیه-تجهیزات-و-احداث-1450-متر-انشعاب-پلی-اتیلن-و--'>مناقصه تهیه تجهیزات و احداث 1450 متر انشعاب پلی اتیلن و... / مناقصه عمومی, مناقصه تهیه تجهیزات و احداث 1450 متر انشعاب پلی اتیلن و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190826/استعلام-جمع-آوری-پست'>استعلام جمع آوری پست / استعلام,استعلام جمع آوری پست</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190841/فراخوان-قرائت-کنتور--توزیع-صورتحساب-و-خدمات-متقاضیان-و-مشترکین-گاز-نوبت-دوم'>فراخوان قرائت کنتور ، توزیع صورتحساب و خدمات متقاضیان و مشترکین گاز  نوبت دوم  / آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای , فراخوان قرائت کنتور ، توزیع صورتحساب و خدمات متقاضیان و مشترکین گاز  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190854/استعلام-عملیات-تعریض-پل-دالی-3-متری'>استعلام عملیات تعریض پل دالی 3 متری / استعلام, عملیات تعریض پل دالی 3 متری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190871/استعلام-دستگاه-مولد-گاز-هیدروژن--'>استعلام دستگاه مولد گاز هیدروژن... / استعلام,دستگاه مولد گاز هیدروژن...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190887/نهمین-کنفرانس-ملی-و-سومین-کنفرانس-بین-المللی-سازه-و-فولاد'>نهمین کنفرانس ملی و سومین کنفرانس بین المللی سازه و فولاد / نهمین کنفرانس ملی و سومین کنفرانس بین المللی سازه و فولاد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190905/استعلام-تعمیر-و-ساختمان-اداره'>استعلام تعمیر و ساختمان اداره  / استعلام, تعمیر و ساختمان اداره </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190919/استعلام-تعمیر-و-بازسازی-ساختمان-آموزش-مرکز-تحقیقات-کشاورزی'>استعلام تعمیر و بازسازی ساختمان آموزش مرکز تحقیقات کشاورزی  / استعلام,استعلام تعمیر و بازسازی ساختمان آموزش مرکز تحقیقات کشاورزی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190934/استعلام-خودکار-نوک-فلزی-ایرانی'>استعلام خودکار نوک فلزی ایرانی / استعلام, خودکار نوک فلزی ایرانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190949/استعلام-تجدید-انجام-بهسازی-و-مرمت-سنگ-نمای-آرامگاه'>استعلام تجدید انجام بهسازی و مرمت سنگ نمای آرامگاه  / استعلام,استعلام تجدید انجام بهسازی و مرمت سنگ نمای آرامگاه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190965/استعلام-سایر-فعالیت-های-تخصصی-ساختمان'>استعلام سایر فعالیت های تخصصی ساختمان / استعلام,استعلام سایر فعالیت های تخصصی ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190982/استعلام-مرمت-پل-تاریخی'>استعلام مرمت پل تاریخی / استعلام, مرمت پل تاریخی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190995/فراخوان-مناقصه-بهره-برداری-راهبری-و-تعمیرات-تصفیه-خانه-فاضلاب'>فراخوان مناقصه بهره برداری راهبری و تعمیرات تصفیه خانه فاضلاب  / فراخوان مناقصه بهره برداری راهبری و تعمیرات تصفیه خانه فاضلاب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190416/تجدید-فراخوان-تعمیرات-و-نگهداری-شبکه-و-تاسیسات-گازرسانی--نوبت-دوم'>تجدید فراخوان تعمیرات و نگهداری شبکه و تاسیسات گازرسانی - نوبت دوم  / تجدید فراخوان آگهی ارزیابی کیفی, فراخوان تعمیرات و نگهداری شبکه و تاسیسات گازرسانی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190432/استعلام-دیوارپوش'>استعلام دیوارپوش / استعلام, استعلام دیوارپوش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190447/تجدید-ارزیابی-مناقصه-عملیات-اجرایی-خطوط-انتقال-آب-و-شبکه-توزیع-آب-و-روستاهای'>تجدید ارزیابی مناقصه عملیات اجرایی خطوط انتقال آب و شبکه توزیع آب و روستاهای / آگهی تجدید ارزیابی کیفی و مناقصه, تجدید ارزیابی مناقصه عملیات اجرایی خطوط انتقال آب و شبکه توزیع آب و روستاهای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190463/فراخوان-مناقصه-خرید-لوله-و-اتصالات-پروژه-احداث-و-بهبود-بخشی-از-شبکه-های-آبیاری-و-زهکشی-نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه خرید لوله و اتصالات پروژه احداث و بهبود بخشی از شبکه های آبیاری و زهکشی- نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی, فراخوان مناقصه خرید لوله و اتصالات پروژه احداث و بهبود بخشی از شبکه های آبیاری و زهکشی- نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190481/استعلام-مواد-بهداشتی-و-شوینده--'>استعلام مواد بهداشتی و شوینده ... / استعلام, استعلام مواد بهداشتی و شوینده ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190499/استعلام-عملیات-اجرایی-زیرساخت--'>استعلام عملیات اجرایی زیرساخت... / استعلام, استعلام عملیات اجرایی زیرساخت...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190520/پنجمین-کنفرانس-ملی-مطالعات-انگلیسی'>پنجمین کنفرانس ملی مطالعات انگلیسی / پنجمین کنفرانس ملی مطالعات انگلیسی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190537/استعلام-فعالیت-های-مربوط-به-سلامت'>استعلام فعالیت های مربوط به سلامت / استعلام,فعالیت های مربوط به سلامت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190557/استعلام-لباس-فرم---'>استعلام لباس فرم .... / استعلام, لباس فرم ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190573/استعلام-سایر-حمل-و-نقل-زمینی--'>استعلام سایر حمل و نقل زمینی ... / استعلام , استعلام سایر حمل و نقل زمینی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190591/استعلام-پی-کنی-اجرای-فوندانسیون-نصب-ستون--'>استعلام پی کنی اجرای فوندانسیون نصب ستون... / استعلام,پی کنی اجرای فوندانسیون نصب ستون...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190609/استعلام-موتور-و-گیربکس-اتوماتیک-L90'>استعلام موتور و گیربکس اتوماتیک L90  / استعلام,استعلام موتور و گیربکس اتوماتیک L90 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190624/استعلام-تعمییر-و-تجهیز--'>استعلام تعمییر و تجهیز ... / استعلام ,استعلام تعمییر و تجهیز ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190646/استعلام-آماده-سازی-شغلی--'>استعلام آماده سازی شغلی ... / استعلام , استعلام آماده سازی شغلی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190668/استعلام-عملیات-کشیدن-حمل-و-نصب-انواع-الکتروپمپ-های-چاهها-و-ایستگاه-های-پمپاژ'>استعلام عملیات کشیدن حمل و نصب انواع الکتروپمپ های چاهها و ایستگاه های پمپاژ / استعلام,استعلام عملیات کشیدن حمل و نصب انواع الکتروپمپ های چاهها و ایستگاه های پمپاژ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190692/استعلام-کمد-ابزار-استاندارد--'>استعلام کمد ابزار استاندارد... / استعلام,کمد ابزار استاندارد...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190707/مناقصه-اجرای-خط-پمپاژ-و-فنس-کشی-و-تجهیز-چاه-و-ساخت-ایستگاه-پمپاژ--نوبت-دوم'>مناقصه اجرای خط پمپاژ و فنس کشی و تجهیز چاه و ساخت ایستگاه پمپاژ  - نوبت دوم  / مناقصه, مناقصه  اجرای خط پمپاژ و فنس کشی و تجهیز چاه و ساخت ایستگاه پمپاژ - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190722/مناقصه-طراحی-اجرا-و-نصب-سیستم-دفع-و-تصفیه-فاضلاب-خانگی'>مناقصه طراحی، اجرا و نصب سیستم دفع و تصفیه فاضلاب خانگی  / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه طراحی، اجرا و نصب سیستم دفع و تصفیه فاضلاب خانگی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190737/مناقصه-پیمانکاری-دستگاه-چاپ-لیوان'>مناقصه پیمانکاری دستگاه چاپ لیوان / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه پیمانکاری دستگاه چاپ لیوان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190753/استعلام-لپ-تاپ--'>استعلام لپ تاپ... / استعلام, استعلام لپ تاپ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190768/استعلام-رم--'>استعلام رم ... / استعلام , استعلام رم ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190785/استعلام-رم'>استعلام رم  / استعلام, رم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190800/استعلام-کپسول-خاموش-کننده-آتش-نشانی'>استعلام کپسول خاموش کننده آتش نشانی / استعلام, کپسول خاموش کننده آتش نشانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190815/استعلام-پذیرش-و-نگهداری-بیماران-متجاهر'>استعلام پذیرش و نگهداری بیماران متجاهر  / استعلام, پذیرش و نگهداری بیماران متجاهر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190830/مناقصه-کارهای-خدماتی-و-پشتیبانی-نوبت-سوم'>مناقصه کارهای خدماتی و پشتیبانی نوبت سوم / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه کارهای خدماتی و پشتیبانی نوبت سوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190845/استعلام-طراحی-و-ساخت-تابلو'>استعلام طراحی و ساخت تابلو  / استعلام ,استعلام طراحی و ساخت تابلو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190857/مناقصه-انجام-امور-تنظیفات-و-پشتیبانی-نجات-غریق-استخر-سرپوشیده-نوبت-دوم'>مناقصه انجام امور تنظیفات و پشتیبانی نجات غریق استخر سرپوشیده  نوبت دوم / مناقصه , مناقصه انجام امور تنظیفات و پشتیبانی نجات غریق استخر سرپوشیده  نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190876/استعلام-تهیه-و-اجرای-دیوار--'>استعلام تهیه و اجرای دیوار ... / استعلام , استعلام تهیه و اجرای دیوار ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190890/فراخوان-ایجاد-و-توسعه-فضاهای-سبز-و-پارکهای-عمومی'>فراخوان ایجاد و توسعه فضاهای سبز و پارکهای عمومی / مناقصه عمومی, فراخوان ایجاد و توسعه فضاهای سبز و پارکهای عمومی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190909/استعلام-صندلی-اداری'>استعلام صندلی اداری / استعلام,صندلی اداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190922/استعلام-جمع-آوری-پست'>استعلام جمع آوری پست / استعلام,استعلام جمع آوری پست</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190937/استعلام-بها-خرید-500-دستگاه-کنتور-سه-فاز'>استعلام بها خرید 500 دستگاه کنتور سه فاز / استعلام بها , استعلام بها خرید 500 دستگاه کنتور سه فاز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190953/استعلام-اجرای-محوطه-سازی'>استعلام اجرای محوطه سازی  / استعلام,استعلام اجرای محوطه سازی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190968/استعلام-شیر-قطع-و-وصل-و--'>استعلام شیر قطع و وصل و ... / استعلام, استعلام شیر قطع و وصل و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190985/استعلام-دوربین-و-رم--'>استعلام دوربین و رم ... / استعلام, استعلام دوربین و رم ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190998/استعلام-مفصل-تبدیل-120-240×3-جهت-کابل-کشی'>استعلام مفصل تبدیل 120+240×3 جهت کابل کشی / استعلام, مفصل تبدیل 120+240×3 جهت کابل کشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191011/استعلام-2-دستگاه-ضبط-صوت-و-تصویر-دیجیتال-BLACK-MAGIC'>استعلام  2 دستگاه ضبط صوت و تصویر دیجیتال BLACK MAGIC / استعلام,  2 دستگاه ضبط صوت و تصویر دیجیتال BLACK MAGIC</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190418/مناقصه-جدولگذاری-و-زیر-سازی-آسفالت-نوبت-دوم'>مناقصه جدولگذاری و زیر سازی آسفالت  نوبت دوم  / مناقصه, مناقصه  جدولگذاری  زیر سازی آسفالت نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190434/استعلام-6-دستگاه-لب-تاب-lenovo--'>استعلام 6 دستگاه لب تاب lenovo... / استعلام, استعلام 6 دستگاه لب تاب lenovo...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190449/استعلام-مطابق-با-لیست-پیوستی'>استعلام مطابق با لیست پیوستی  / استعلام,استعلام مطابق با لیست پیوستی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190465/استعلام-نیرو'>استعلام نیرو / استعلام,نیرو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190483/استعلام-ماشین-آلات--'>استعلام ماشین آلات ... / استعلام , استعلام ماشین آلات ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190501/استعلام-ارتقای-سلامت-اجتماعی'>استعلام ارتقای سلامت اجتماعی  / استعلام,استعلام ارتقای سلامت اجتماعی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190522/استعلام-ورق-پلی-کربنات-6-میلی-متری--قوطی-فلزی'>استعلام ورق پلی کربنات 6 میلی متری . قوطی فلزی / استعلام,استعلام ورق پلی کربنات 6 میلی متری . قوطی فلزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190541/استعلام-ارتقای-سلامت-اجتماعی--'>استعلام ارتقای سلامت اجتماعی... / استعلام, استعلام ارتقای سلامت اجتماعی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190561/استعلام-تامین-اینترنت-با-پهنای-باند-اختصاصی'>استعلام تامین اینترنت با پهنای باند اختصاصی / استعلام, استعلام تامین اینترنت با پهنای باند اختصاصی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190575/مناقصه-اجرای-پیاده-روسازی-خیابان--نوبت-دوم'>مناقصه اجرای پیاده روسازی خیابان... نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای پیاده روسازی خیابان... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190595/استعلام-سیستم-کامل-کامپیوتر-و-دستگاه-ال-این-وان'>استعلام سیستم کامل کامپیوتر و دستگاه ال این وان  / استعلام ,استعلام سیستم کامل کامپیوتر و دستگاه ال این وان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190611/مناقصه-عمومی-تهیه-مصالح-و-اجرای-سیستم-کفپوش'>مناقصه عمومی تهیه مصالح و اجرای سیستم کفپوش  / مناقصه عمومی, مناقصه عمومی تهیه مصالح و اجرای سیستم کفپوش </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190629/فراخوان-تکمیل-و-بهره-برداری-از-مجموعه-فرهنگی-تفریحی-و--'>فراخوان تکمیل و بهره برداری از مجموعه فرهنگی تفریحی و ... / آگهی فراخوان عمومی, فراخوان تکمیل و بهره برداری از مجموعه فرهنگی تفریحی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190649/استعلام-مصرف-آزمایشگاهی'>استعلام مصرف آزمایشگاهی / استعلام,استعلام مصرف آزمایشگاهی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190671/استعلام-لوازم-مصرفی-صنایع-چوب'>استعلام لوازم مصرفی صنایع چوب / استعلام,لوازم مصرفی صنایع چوب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190695/استعلام-مطالعات--'>استعلام مطالعات ... / استعلام , استعلام مطالعات ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190710/استعلام-حفاری-و-لوله-گذاری-و-آزمایش-پمپاژ-چاه-آب'>استعلام حفاری و لوله گذاری و آزمایش پمپاژ چاه آب  / استعلام,استعلام حفاری و لوله گذاری و آزمایش پمپاژ چاه آب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190724/استعلام-تهیه-و-نصب-ایزوگام'>استعلام تهیه و نصب ایزوگام  / استعلام ,استعلام تهیه و نصب ایزوگام </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190739/استعلام-لوازم-اداری--'>استعلام لوازم اداری... / استعلام, استعلام لوازم اداری...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190756/استعلام-جمع-آوری-پست'>استعلام جمع آوری پست / استعلام,استعلام جمع آوری پست</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190770/استعلام-جمع-آوری-پست'>استعلام جمع آوری پست / استعلام,استعلام جمع آوری پست</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190788/استعلام-کنتور-آب-خانگی-1-2-اینچ'>استعلام کنتور آب خانگی 1.2 اینچ / استعلام, کنتور آب خانگی 1.2 اینچ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190802/استعلام-جمع-آوری-پست'>استعلام جمع آوری پست  / استعلام ,استعلام جمع آوری پست </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190817/استعلام-پذیرش-و-نگهداری-بیماران-متجاهر--'>استعلام پذیرش و نگهداری بیماران متجاهر... / استعلام, استعلام پذیرش و نگهداری بیماران متجاهر...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190832/استعلام-پایه-بتونی-چهارگوش--'>استعلام پایه بتونی چهارگوش... / استعلام, استعلام پایه بتونی چهارگوش...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190847/استعلام-مرمت-قنات-و-رسوب-شکنی'>استعلام مرمت قنات و رسوب شکنی  / استعلام , استعلام مرمت قنات و رسوب شکنی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190862/استعلام-تهیه-و-اجرای-دیوار'>استعلام تهیه و اجرای دیوار / استعلام,تهیه و اجرای دیوار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190879/استعلام-تهیه-مصالح-و-اجرای-گازرسانی'>استعلام تهیه مصالح و اجرای گازرسانی / استعلام,تهیه مصالح و اجرای گازرسانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190892/مناقصه-قرائت-کنتور--توزیع-صورتحساب-و-خدمات-متقاضیان-و-مشترکین-گاز-نوبت-دوم'>مناقصه قرائت کنتور ، توزیع صورتحساب و خدمات متقاضیان و مشترکین گاز  نوبت دوم  / آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه قرائت کنتور ، توزیع صورتحساب و خدمات متقاضیان و مشترکین گاز  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190911/استعلام-تلویزیون-سامسونگ'>استعلام تلویزیون سامسونگ  / استعلام, تلویزیون سامسونگ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190924/فراخوان-مناقصه-عمومی-نصبت-و-راه-اندازی-سامانه-فتوولتائیک'>فراخوان مناقصه عمومی نصبت و راه اندازی سامانه فتوولتائیک  / آگهی فراخوان مناقصه عمومی، فراخوان مناقصه عمومی نصبت و راه اندازی سامانه فتوولتائیک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190940/استعلام-پکیج--'>استعلام پکیج... / استعلام, استعلام پکیج...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190955/استعلام-تخریب-و-دیوارچینی-گچکاری-کف-سازی--'>استعلام تخریب و دیوارچینی گچکاری کف سازی... / استعلام,استعلام تخریب و دیوارچینی گچکاری کف سازی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190971/مناقصه-عملیات-ساختمانی-و-تاسیساتی-پست-132-کیلوولت'>مناقصه عملیات ساختمانی و تاسیساتی پست 132 کیلوولت / مناقصه عمومی, مناقصه عملیات ساختمانی و تاسیساتی پست 132 کیلوولت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190988/مناقصه-انجام-عملیات-نگهبانی-کنترل-و-حفاظت-شبانه-روزی'>مناقصه انجام عملیات نگهبانی، کنترل و حفاظت شبانه روزی / مناقصه , مناقصه انجام عملیات نگهبانی، کنترل و حفاظت شبانه روزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191000/استعلام-سایر-فعالیت-های-تخصصی'>استعلام سایر فعالیت های تخصصی / استعلام,استعلام سایر فعالیت های تخصصی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191013/استعلام-جمع-آوری-پسماند'>استعلام جمع آوری پسماند / استعلام, جمع آوری پسماند</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191025/استعلام-خرید-سیمان--'>استعلام خرید سیمان... / استعلام,خرید سیمان...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191037/استعلام-ریل-مینیاتور--'>استعلام ریل مینیاتور... / استعلام, استعلام ریل مینیاتور...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191051/استعلام-تهیه-مصالح-و-اجرای-گاز-رسانی'>استعلام تهیه مصالح و اجرای گاز رسانی  / استعلام, تهیه مصالح و اجرای گاز رسانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191063/استعلام-پکیج-شوفاژ-دیواری--'>استعلام پکیج شوفاژ دیواری... / استعلام, استعلام پکیج شوفاژ دیواری...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190421/استعلام-اجرای-شبکه--'>استعلام اجرای شبکه ... / استعلام, استعلام اجرای شبکه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190438/استعلام-انجام-فعالیت-های-خدمات-پذیرایی-و-دبیرخانه'>استعلام انجام فعالیت های خدمات پذیرایی و دبیرخانه / استعلام,استعلام انجام فعالیت های خدمات پذیرایی و دبیرخانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190454/استعلام-کاشی-کاری-و-سیمان-کاری'>استعلام کاشی کاری و سیمان کاری / استعلام,استعلام کاشی کاری و سیمان کاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190470/استعلام-دوربین--'>استعلام دوربین ... / استعلام , استعلام دوربین ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190486/استعلام-عملیات-آبخیزداری'>استعلام عملیات آبخیزداری  / استعلام,استعلام عملیات آبخیزداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190506/استعلام-ارتقای-سلامت-اجتماعی'>استعلام ارتقای سلامت اجتماعی / استعلام, ارتقای سلامت اجتماعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190526/استعلام-خرید-انواع-الکتروپمپ-شناور-لوله-فولادی-و---'>استعلام خرید انواع الکتروپمپ شناور، لوله فولادی و .... / استعلام, خرید انواع الکتروپمپ شناور، لوله فولادی و ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190545/استعلام-ارتقای-سلامت-اجتماعی-شهرستان--'>استعلام ارتقای سلامت اجتماعی شهرستان... / استعلام,ارتقای سلامت اجتماعی شهرستان...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190564/استعلام-کولر-گازی-30-000-ال-جی-فقط-سرمایشی-کم-مصرف-و-برد-اینورتر'>استعلام کولر گازی 30/000 ال جی فقط سرمایشی کم مصرف و برد اینورتر / استعلام,استعلام کولر گازی 30/000 ال جی فقط سرمایشی کم مصرف و برد اینورتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190579/استعلام-اجرای-نمای-داخلی'>استعلام اجرای نمای داخلی  / استعلام,استعلام اجرای نمای داخلی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190598/مناقصه-خرید-قطعات-CRA-TUBING'>مناقصه خرید قطعات CRA TUBING / آگهی مناقصه یک مرحله ای , مناقصه خرید قطعات CRA TUBING</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190615/استعلام-تابلو-برق-L90'>استعلام تابلو برق L90 / استعلام,تابلو برق L90</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190634/فراخوان-اجرای-حفاظ-های-ایمنی-و-خط-کشی-باند'>فراخوان اجرای حفاظ های ایمنی و خط کشی باند / آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای,فراخوان  اجرای حفاظ های ایمنی و خط کشی باند</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190654/استعلام-آماده-سازی-شغلی-(مهارت-های-سه-گانه)-ویژه-معتادین-بهبود-یافته'>استعلام آماده سازی شغلی (مهارت های سه گانه) ویژه معتادین بهبود یافته  / استعلام,استعلام آماده سازی شغلی (مهارت های سه گانه) ویژه معتادین بهبود یافته </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190678/استعلام-پودر-پرکلرین-جامد'>استعلام پودر پرکلرین جامد  / استعلام,استعلام پودر پرکلرین جامد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190698/مناقصه-اجرای-طرح-های-هندسی-ترافیکی-تجدید'>مناقصه  اجرای طرح های هندسی ترافیکی تجدید  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه  اجرای طرح های هندسی ترافیکی تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190713/استعلام-لوازم-اداری--'>استعلام لوازم اداری ... / استعلام , استعلام لوازم اداری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190727/مناقصه-امور-نظافت-و-حمل-زباله'>مناقصه امور نظافت و حمل زباله  / مناقصه عمومی, مناقصه امور نظافت و حمل زباله </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190743/مناقصه-خرید-326-دستگاه-سیستم-مورد-نیاز--نوبت-دوم'>مناقصه خرید 326 دستگاه سیستم مورد نیاز  - نوبت دوم  / مناقصه عمومی,مناقصه خرید 326 دستگاه سیستم مورد نیاز  - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190759/استعلام-پنجره--توری-ثابت-و--'>استعلام پنجره ، توری ثابت و ... / استعلام, پنجره ، توری ثابت و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190774/استعلام-انجام-فعالیت-ساختمانی'>استعلام انجام فعالیت ساختمانی  / استعلام,استعلام انجام فعالیت ساختمانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190792/مناقصه-پروژه-اجرای-آبنما-و-نورپردازی-نوبت-دوم'>مناقصه پروژه اجرای آبنما و نورپردازی نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه پروژه اجرای آبنما و نورپردازی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190806/کنفرانس-ملی-تاب-آوری-و-ایمنی-ساختمان-ها-و-زیر-ساخت-های-شهری'>کنفرانس ملی تاب آوری و ایمنی ساختمان ها و زیر ساخت های شهری / کنفرانس ملی تاب آوری و ایمنی ساختمان ها و زیر ساخت های شهری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190820/استعلام-خرید-کلی-دوربین-عکاسی-و-فیلمبرداری'>استعلام خرید کلی دوربین عکاسی و فیلمبرداری / استعلام,استعلام خرید کلی دوربین عکاسی و فیلمبرداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190836/مناقصه-سیستم-گرمایشی-مدارس---ـ-نوبت-دوم'>مناقصه سیستم گرمایشی مدارس ... ـ نوبت دوم / مناقصه , مناقصه سیستم گرمایشی مدارس ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190850/استعلام-تامین-تجهیزات-و-اجرای-شبکه-روشنایی'>استعلام تامین تجهیزات و اجرای شبکه روشنایی  / استعلام, تامین تجهیزات و اجرای شبکه روشنایی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190866/استعلام-تعمیرات-و-آماده-سازی-سیستم-گرمایشی--'>استعلام تعمیرات و آماده سازی سیستم گرمایشی... / استعلام, استعلام تعمیرات و آماده سازی سیستم گرمایشی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190882/استعلام-دستگاه-مولد-گاز-هیدروژن'>استعلام دستگاه مولد گاز هیدروژن / استعلام ,استعلام دستگاه مولد گاز هیدروژن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190896/استعلام-حمل-و-نقل-و-مبادله-محمولات-پستی'>استعلام حمل و نقل و مبادله محمولات پستی  / استعلام, حمل و نقل و مبادله محمولات پستی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190914/استعلام-آبسرد-کن'>استعلام آبسرد کن  / استعلام ,استعلام آبسرد کن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190928/استعلام-جوشکاری'>استعلام جوشکاری / استعلام,استعلام جوشکاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190944/استعلام-سایر-فعالیت-های-مخابراتی--'>استعلام سایر فعالیت های مخابراتی... / استعلام, استعلام سایر فعالیت های مخابراتی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190959/استعلام-تبلت--'>استعلام تبلت... / استعلام,تبلت...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190976/استعلام-مبلمان-و-میز-و-صندلی-اداری'>استعلام مبلمان و میز و صندلی اداری / استعلام, مبلمان و میز و صندلی اداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190991/فراخوان-مناقصه-تهیه-و-تامین-خودروهای-سنگین-(تانکرهای-حمل-آب-شیرین)'>فراخوان مناقصه تهیه و تامین خودروهای سنگین (تانکرهای حمل آب شیرین)  / آگهی فراخوان پیمانکار مناقصه عمومی یک مرحله ای, فراخوان مناقصه تهیه و تامین خودروهای سنگین (تانکرهای حمل آب شیرین) </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191003/تجدید-مناقصه-آسفالت-لکه-گیری'>تجدید مناقصه آسفالت لکه گیری  / تجدید آگهی مناقصه عمومی, تجدید مناقصه آسفالت لکه گیری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191016/فراخوان-مناقصه-راهبری-تخصصی-مجموعه-های-ورزشی'>فراخوان مناقصه راهبری تخصصی مجموعه های ورزشی  / فراخوان مناقصه راهبری تخصصی مجموعه های ورزشی  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191028/استعلام-تعمیرات-و-بازسازی-اساسی-صندلی-های-سالن--'>استعلام تعمیرات و بازسازی اساسی صندلی های سالن ... / استعلام, تعمیرات و بازسازی اساسی صندلی های سالن ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189808/مناقصه-ساخت-عمرانی-2-واحد-سردخانه'>مناقصه ساخت عمرانی 2 واحد سردخانه / مناقصه, مناقصه ساخت عمرانی 2 واحد سردخانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189840/مناقصه-تهیه-قطعه-لوازم-مصرفی-و-اجرت-تجهیز-تعمیر--سرویس-و-نگهداری-و--نوت-دوم'>مناقصه تهیه قطعه، لوازم مصرفی و اجرت تجهیز، تعمیر ، سرویس و نگهداری و...نوت دوم  / مناقصه، مناقصه تهیه قطعه، لوازم مصرفی و اجرت تجهیز، تعمیر ، سرویس و نگهداری و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189855/استعلام-خوانا-سازی-و-مرمت-و-مرمت-قلعه-تاریخی--'>استعلام خوانا سازی و مرمت و مرمت قلعه تاریخی... / استعلام, استعلام خوانا سازی و مرمت و مرمت قلعه تاریخی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189870/استعلام-منابع-آب--'>استعلام منابع آب ... / استعلام , استعلام منابع آب ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189889/آگهی-مشارکت-و-سرمایه-گذاری-در-ده-پروژه-شهرداری--نوبت-دوم'>آگهی مشارکت و سرمایه گذاری در ده پروژه شهرداری - نوبت دوم  / آگهی مشارکت, آگهی مشارکت و سرمایه گذاری در ده پروژه شهرداری - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189906/مناقصه-قفسه-بندی-سوله-انبار-تجدید'>مناقصه قفسه بندی سوله انبار تجدید / آگهی مناقصه عمومی تجدید , مناقصه قفسه بندی سوله انبار تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189920/فراخوان-خدمات-مهندسی-مشاور-طراحی-ونظارت-فنی-و-کیفی---نوبت-دوم'>فراخوان خدمات مهندسی مشاور طراحی ونظارت فنی و کیفی ... نوبت دوم  / فراخوان شناسایی , فراخوان خدمات مهندسی مشاور طراحی ونظارت فنی و کیفی ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189935/استعلام-چرخ-خیاطی--'>استعلام چرخ خیاطی ... / استعلام , استعلام چرخ خیاطی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189947/استعلام-تاسیسات-و-مصالح-ساختمانی'>استعلام تاسیسات و مصالح ساختمانی / استعلام, استعلام تاسیسات و مصالح ساختمانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189960/استعلام-تجهیزات-و-وسایل-تحصیلی-و-اداری'>استعلام تجهیزات و وسایل تحصیلی و اداری / استعلام,تجهیزات و وسایل تحصیلی و اداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189974/استعلام-اتصالات-اصلاح-شبکه--'>استعلام اتصالات اصلاح شبکه ... / استعلام , استعلام اتصالات اصلاح شبکه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189991/مناقصه-ارزیابی-سطح-توانمندی-و-جذابیت-تکنولوژیک-شرکت'>مناقصه ارزیابی سطح توانمندی و جذابیت تکنولوژیک شرکت  / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه ارزیابی سطح توانمندی و جذابیت تکنولوژیک شرکت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190006/استعلام-دوربین--'>استعلام دوربین ... / استعلام , شرکت ارتباطات زیرساخت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190021/استعلام-مطالعات-ژئوتکنیک-و-مقاومت-مصالح--'>استعلام مطالعات ژئوتکنیک و مقاومت مصالح ... / استعلام, استعلام مطالعات ژئوتکنیک و مقاومت مصالح ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190042/تجدید-فراخوان-ارزیابی-کیفی-پیمانکاران-عملیات-اجرایی-باقیمانده-ایستگاه'>تجدید فراخوان ارزیابی کیفی پیمانکاران عملیات اجرایی باقیمانده ایستگاه / تجدید فراخوان ارزیابی کیفی، تجدید فراخوان ارزیابی کیفی پیمانکاران عملیات اجرایی باقیمانده ایستگاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190057/استعلام-هارد-استوریج'>استعلام هارد استوریج / استعلام, هارد استوریج</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190074/استعلام-لامپ-پروژکتور'>استعلام لامپ پروژکتور  / استعلام,استعلام لامپ پروژکتور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190088/استعلام-اتصالات-آبرسانی--'>استعلام اتصالات آبرسانی... / استعلام, استعلام اتصالات آبرسانی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190102/استعلام-برنج-خرده-لنجانی'>استعلام برنج خرده لنجانی / استعلام,استعلام برنج خرده لنجانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190120/استعلام-رایانه-همراه-مدل-K53-SD-CPU--'>استعلام رایانه همراه مدل K53 SD CPU... / استعلام,رایانه همراه مدل K53 SD CPU...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190136/مناقصه-سرویس-ایاب-و-ذهاب-کارکنان-نوبت-دوم'>مناقصه سرویس ایاب و ذهاب کارکنان نوبت دوم / آگهی مناقصه , مناقصه سرویس ایاب و ذهاب کارکنان نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190152/مناقصه-واگذاری-انجام-فعالیتهای-خدمات-خودرویی'>مناقصه واگذاری انجام فعالیتهای خدمات خودرویی / آگهی ارزیابی کیفی,مناقصه واگذاری انجام فعالیتهای خدمات خودرویی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190168/استعلام-فیلتر-روغن-روغن-موتور-و--'>استعلام فیلتر روغن، روغن موتور و ... / استعلام, فیلتر روغن، روغن موتور و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190184/فراخوان-تجدید-مناقصه-عمومی-عملیات-رفع-اتفاقات-نگهداری---(نوبت-دوم)'>فراخوان تجدید مناقصه عمومی عملیات رفع اتفاقات، نگهداری ... (نوبت دوم) / فراخوان تجدید مناقصه عمومی, فراخوان تجدید مناقصه عمومی عملیات رفع اتفاقات، نگهداری ... (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190202/استعلام-مبدل-لنزهای-دوربین-CANON-برای-SONY'>استعلام مبدل لنزهای دوربین CANON برای SONY / استعلام,استعلام مبدل لنزهای دوربین CANON برای SONY</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190222/استعلام-پیشگیری-از-اعتیاد--'>استعلام پیشگیری از اعتیاد ... / استعلام , استعلام پیشگیری از اعتیاد ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190243/استعلام-سیستم-آبیاری-قطره-ای'>استعلام سیستم آبیاری قطره ای / استعلام,سیستم آبیاری قطره ای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190259/مناقصه-مقدار-550-000-متر-پارچه-چلواری-سفید'>مناقصه مقدار 550.000 متر پارچه چلواری سفید / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه مقدار 550.000 متر پارچه چلواری سفید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190275/استعلام-مبلمان-شهری'>استعلام مبلمان شهری  / استعلام,استعلام مبلمان شهری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190293/مناقصه-خدمات-تامین-و-اجرای-انشعاب-برق-جدید-97-4-4'>مناقصه خدمات تامین و اجرای انشعاب برق جدید 97.4.4 / مناقصه , مناقصه خدمات تامین و اجرای انشعاب برق جدید 97.4.4</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190310/استعلام-ساخت-جاده'>استعلام ساخت جاده  / استعلام , استعلام ساخت جاده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190327/ارزیابی-کیفی-مشاوران-سامانه-جامع-حمل-و-نقل-بین-الملل-تجدید'>ارزیابی کیفی مشاوران سامانه جامع حمل و نقل بین الملل تجدید  / آگهی ارزیابی کیفی مشاوران ,  ارزیابی کیفی مشاوران سامانه جامع حمل و نقل بین الملل تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190343/استعلام-لوله'>استعلام لوله / استعلام,لوله</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190359/استعلام-خرید-لوله-پلی-اتیلن--'>استعلام خرید لوله پلی اتیلن... / استعلام, استعلام خرید لوله پلی اتیلن...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190374/استعلام-پاور-گرین'>استعلام پاور گرین  / استعلام,استعلام پاور گرین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190387/استعلام-لوله-فولادی'>استعلام لوله فولادی / استعلام , استعلام لوله فولادی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190402/استعلام-عملیات-حمل-و-نصب-انواع-الکتروپمپ-های-چاه-ه-ها-و-ایستگاه-پمپاژ'>استعلام عملیات حمل و نصب انواع الکتروپمپ های چاه ه ها و ایستگاه پمپاژ  / استعلام, عملیات حمل و نصب انواع الکتروپمپ های چاه ه ها و ایستگاه پمپاژ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189821/فراخوان-مناقصه-اجرای-عملیات-تکمیل-شبکه-اصلی-جمع-آوری-فاضلاب-تجدید'>فراخوان مناقصه اجرای عملیات تکمیل شبکه اصلی جمع آوری فاضلاب تجدید / آگهی فراخوان مناقصه عمومی, فراخوان مناقصه اجرای عملیات تکمیل شبکه اصلی جمع آوری فاضلاب تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189846/مناقصه-تامین-تجهیزات-صدای-HDسازی-شبکه-های--'>مناقصه تامین تجهیزات صدای HDسازی شبکه های.... / مناقصه , مناقصه تامین تجهیزات صدای HDسازی شبکه های....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189860/فراخوان-مناقصه-عمومی-انجام-خدمات-مشاوره-آزمایشگاه-مستقر-و-موردی-4منظوره-خاک--'>فراخوان مناقصه عمومی انجام خدمات مشاوره آزمایشگاه مستقر و موردی 4منظوره خاک... / فراخوان مناقصه عمومی, فراخوان مناقصه عمومی انجام خدمات مشاوره آزمایشگاه مستقر و موردی 4منظوره خاک...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189879/فراخوان-طراحی-سازه-های-فلزی-و-مخزن-بتنی-ذخیره-علوفه-ای-گاوداری'>فراخوان طراحی سازه های فلزی و مخزن بتنی ذخیره علوفه ای گاوداری / فراخوان, فراخوان طراحی سازه های فلزی و مخزن بتنی ذخیره علوفه ای گاوداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189896/مناقصه-خرید-8-دستگاه-مینی-لودر--خرید-6-دستگاه-اسب-بخار-بنزینی-و--'>مناقصه خرید 8 دستگاه مینی لودر ، خرید 6 دستگاه اسب بخار بنزینی و... / مناقصه، خرید 8 دستگاه مینی لودر ، خرید 6 دستگاه اسب بخار بنزینی و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189912/مناقصه-خرید-لوله-و-اتصالات-یو-پی-وی-سی'>مناقصه خرید لوله و اتصالات یو پی وی سی  / آگهی فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه خرید لوله و اتصالات یو پی وی سی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189926/مناقصه-مدیریت-اسکان-و-خدمات-خوابگاه-های-دانشجویی'>مناقصه مدیریت، اسکان و خدمات خوابگاه های دانشجویی  / آگهی مناقصه عمومی و یک مرحله ای مناقصه مدیریت، اسکان و خدمات خوابگاه های دانشجویی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189940/مناقصه-خرید-اقلام-استاندارد-شامل-انواع-بلبرینگ-و--'>مناقصه خرید اقلام استاندارد شامل انواع بلبرینگ و ... / آگهی مناقصه, مناقصه خرید اقلام استاندارد شامل انواع بلبرینگ و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189953/استعلام-تامین-قسمتی-از-نیروی-مورد-نیاز--'>استعلام  تامین قسمتی از نیروی مورد نیاز ... / استعلام,  تامین قسمتی از نیروی مورد نیاز ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189966/فراخوان-مناقصه-عملیات-اجرایی-خط-انتقال-آب-و--'>فراخوان مناقصه عملیات اجرایی خط انتقال آب و ... / آگهی فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه عملیات اجرایی خط انتقال آب و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189981/استعلام-سوئیچ'>استعلام سوئیچ  / استعلام, سوئیچ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189998/تمدید-مناقصه-تامین-تعداد-80-000-عدد-شمشیرک'>تمدید مناقصه تامین تعداد 80.000 عدد شمشیرک / تمدید آگهی دعوت به ارزیابی کیفی, مناقصه تامین تعداد 80.000 عدد شمشیرک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190012/استعلام-تجهیزات-برقی'>استعلام تجهیزات برقی / استعلام,تجهیزات برقی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190032/تمدید-مناقصه-انجام-عملیات-داربست-بندی-و-متعلقات-آن'>تمدید مناقصه انجام عملیات داربست بندی و متعلقات آن / تمدید مناقصه ,مناقصه انجام عملیات داربست بندی و متعلقات آن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190048/مناقصه-خرید-200-سری-قطعات-رایانه'>مناقصه خرید 200 سری قطعات رایانه  / مناقصه , مناقصه خرید 200 سری قطعات رایانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190063/فراخوان-مناقصه-ELECTRO-COMPRESSOR'>فراخوان مناقصه ELECTRO COMPRESSOR  / فراخوان مناقصه عمومی, فراخوان مناقصه ELECTRO COMPRESSOR </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190080/مناقصه-خرید-و-نصب-و-راه-اندازی-دو-دستگاه-کمپرسورهوا'>مناقصه خرید و نصب و راه اندازی دو دستگاه کمپرسورهوا / آگهی مناقصه ، مناقصه خرید و نصب و راه اندازی دو دستگاه کمپرسورهوا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190094/استعلام-ترانس'>استعلام ترانس  / استعلام ,استعلام ترانس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190110/مناقصه-گرانی-سنجی-و-مغناطیس-سنجی--نوبت-دوم'>مناقصه گرانی سنجی و مغناطیس سنجی ...نوبت دوم / مناقصه, مناقصه گرانی سنجی و مغناطیس سنجی ...نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190128/استعلام-مانیتور--'>استعلام مانیتور ... / استعلام , استعلام مانیتور ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190142/استعلام-اجرای-قسمتی-از-معابر-طرح-هادی--'>استعلام اجرای قسمتی از معابر طرح هادی... / استعلام,اجرای قسمتی از معابر طرح هادی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190160/مناقصه-خرید-لوله-پلی-اتیلن-(نوبت-دوم)'>مناقصه خرید لوله پلی اتیلن (نوبت دوم) / مناقصه, مناقصه خرید لوله پلی اتیلن (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190176/استعلام-اجرای-قسمتی-از-معابر-طرح-هادی'>استعلام اجرای قسمتی از معابر طرح هادی  / استعلام,استعلام اجرای قسمتی از معابر طرح هادی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190191/استعلام-چاپخانه'>استعلام چاپخانه  / استعلام, چاپخانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190211/استعلام-الکتروموتور--'>استعلام الکتروموتور ... / استعلام , استعلام الکتروموتور ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190228/تجدید-مناقصه-اجرای-پروژه-زیرسازی-و-آسفالت-معابر-سطح-شهر--نوبت-دوم'>تجدید مناقصه اجرای پروژه زیرسازی و آسفالت معابر سطح شهر - نوبت دوم  / تجدید مناقصه , مناقصه اجرای پروژه زیرسازی و آسفالت معابر سطح شهر - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190250/فراخوان-ارزیابی-کیفی-تامین-آب-مسکن-مهر'>فراخوان ارزیابی کیفی تامین آب مسکن مهر  / فراخوان ارزیابی کیفی , فراخوان ارزیابی کیفی تامین آب مسکن مهر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190266/استعلام-تهیه-و-اجرای-ایزوگام'>استعلام تهیه و اجرای ایزوگام / استعلام,استعلام تهیه و اجرای ایزوگام</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190282/استعلام-دوربین--'>استعلام دوربین ... / استعلام , استعلام دوربین ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190301/فراخوان-مناقصه-خرید-300-دستگاه-تابلو-کنتور-غیر-دیماندی-روستایی'>فراخوان مناقصه خرید 300 دستگاه تابلو کنتور غیر دیماندی روستایی  / فراخوان مناقصه عمومی, فراخوان مناقصه خرید 300 دستگاه تابلو کنتور غیر دیماندی روستایی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190318/مناقصه-تامین-12-قلم-تجهیزات-و-مشخصات-فنی-پیوست-در-اسناد'>مناقصه تامین 12 قلم تجهیزات و مشخصات فنی پیوست در اسناد / مناقصه , مناقصه تامین 12 قلم تجهیزات و مشخصات فنی پیوست در اسناد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190334/استعلام-پرینتر--'>استعلام پرینتر ... / استعلام , استعلام پرینتر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190350/فراخوان-اجاره-یک-فروند-شناور-تدارکاتی-ساده-با-آبخور-کم--نوبت-دوم'>فراخوان اجاره یک فروند شناور تدارکاتی ساده با آبخور کم - نوبت دوم  / مناقصه عمومی, فراخوان اجاره یک فروند شناور تدارکاتی ساده با آبخور کم - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189832/مناقصه-واگذاری-نگهداری-امور-خدماتی-پایانه-مرزی-تمرچین'>مناقصه واگذاری نگهداری امور خدماتی پایانه مرزی تمرچین / مناقصه, مناقصه  واگذاری نگهداری امور خدماتی پایانه مرزی تمرچین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189852/استعلام-کاغذ--'>استعلام کاغذ ... / استعلام , استعلام کاغذ ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189868/استعلام-حمل-و-دفع-زباله-های-شهرک--'>استعلام حمل و دفع زباله های شهرک... / استعلام,حمل و دفع زباله های شهرک...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189886/استعلام-لوازم-تاسیسات-مکانیکی--'>استعلام لوازم تاسیسات مکانیکی ... / استعلام , استعلام لوازم تاسیسات مکانیکی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189903/مناقصه-حمل-و-تخلیه-مقدار-200-هزار-تن-کود-شیمیایی--نوبت-دوم'>مناقصه حمل و تخلیه مقدار 200 هزار تن کود شیمیایی - نوبت دوم  / مناقصه عمومی , مناقصه حمل و تخلیه مقدار 200 هزار تن کود شیمیایی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189918/مناقصه-سرویس-رفت-و-آمد-کارکنان'>مناقصه سرویس رفت و آمد کارکنان  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه سرویس رفت و آمد کارکنان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189933/مناقصه-ساخت-ساختمان-اداری'>مناقصه ساخت ساختمان اداری / فراخوان مناقصه عمومی , مناقصه ساخت ساختمان اداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189945/مناقصه-خرید-و-تجهیز-سیستم-مانیتورینگ'>مناقصه خرید و تجهیز سیستم مانیتورینگ / اگهی مناقصه , مناقصه خرید و تجهیز سیستم مانیتورینگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189958/استعلام-لوازم-سرنگ-دامپزشکی-و---'>استعلام  لوازم سرنگ دامپزشکی و .... / استعلام, لوازم سرنگ دامپزشکی و ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189972/استعلام-خرید-تجهیزات-TAPE'>استعلام خرید تجهیزات TAPE / استعلام, خرید تجهیزات TAPE</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189988/استعلام-ساماندهی-آبهای-سطحی'>استعلام ساماندهی آبهای سطحی  / استعلام,استعلام ساماندهی آبهای سطحی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190004/استعلام-خدمات-اینترنت-و-اینترانت--'>استعلام خدمات اینترنت و اینترانت ... / استعلام, استعلام خدمات اینترنت و اینترانت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190019/استعلام-آسفالت-ریزی'>استعلام آسفالت ریزی / استعلام ,استعلام آسفالت ریزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190039/استعلام-تونر-چاپگر-رنگی'>استعلام تونر چاپگر رنگی / استعلام,استعلام تونر چاپگر رنگی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190053/استعلام-ترمیم-سیل-بند-و--'>استعلام ترمیم سیل بند و... / استعلام,ترمیم سیل بند و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190072/مناقصه-پروژه-تامین-تجهیزات-مدارس'>مناقصه پروژه تامین تجهیزات مدارس / آگهی مناقصه, مناقصه پروژه تامین تجهیزات مدارس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190086/استعلام-اجرای-پروژه-آبرسانی-روستا--'>استعلام اجرای پروژه آبرسانی روستا... / استعلام, استعلام اجرای پروژه آبرسانی روستا...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190100/استعلام-حفاری-یک-حلقه-چاه-به-روش-دستی'>استعلام حفاری یک حلقه چاه به روش دستی  / استعلام,استعلام حفاری یک حلقه چاه به روش دستی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190116/استعلام-مجموعه-آموزشی-انرژی-خورشیدی-پاورکیس'>استعلام مجموعه آموزشی انرژی خورشیدی پاورکیس  / استعلام, مجموعه آموزشی انرژی خورشیدی پاورکیس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190134/استعلام-خرید-یخچال-ده-فوت-و-شش-فوت'>استعلام خرید یخچال ده فوت و شش فوت / استعلام,استعلام خرید یخچال ده فوت و شش فوت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190149/فراخوان-انجام-خدمات-تهیه-طبخ-سرو-و-توزیع-چهار-وعده'>فراخوان انجام خدمات تهیه، طبخ، سرو و توزیع چهار وعده  / فراخوان ، فراخوان انجام خدمات تهیه، طبخ، سرو و توزیع چهار وعده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190166/استعلام-ریبون-دستگاه-صدور-آنی-کارت--'>استعلام ریبون دستگاه صدور آنی کارت... / استعلام, استعلام ریبون دستگاه صدور آنی کارت...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190182/استعلام-خرید-موتور-عمودی-و-افقی'>استعلام خرید موتور عمودی و افقی  / استعلام, خرید موتور عمودی و افقی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190198/استعلام-چاپخانه--'>استعلام چاپخانه ... / استعلام, استعلام چاپخانه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190220/استعلام-پیشگیری-از-اعتیاد-برنامه-کاهش-آسیب-شهرستان--'>استعلام پیشگیری از اعتیاد برنامه کاهش آسیب شهرستان .. / استعلام, پیشگیری از اعتیاد برنامه کاهش آسیب شهرستان ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190241/استعلام-رب-گوجه-فرنگی-قوطی-فلزی'>استعلام رب گوجه فرنگی قوطی فلزی / استعلام, استعلام رب گوجه فرنگی قوطی فلزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190256/مناقصه-خرید-پایه-های-روشنایی-3-5-متری-و--نوبت-دوم'>مناقصه خرید پایه های روشنایی 3/5 متری و... نوبت دوم  / مناقصه، مناقصه خرید پایه های روشنایی 3/5 متری و... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190273/مناقصه-خرید-کفپوش-و-جداول-سمنت-پلاست--نوبت-دوم'>مناقصه خرید کفپوش و جداول سمنت پلاست - نوبت دوم  / مناقصه , مناقصه خرید کفپوش و جداول سمنت پلاست - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190291/استعلام-قند-و-چای'>استعلام قند و چای / استعلام, چای و قند</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190308/استعلام-تهیه-ویترین'>استعلام تهیه ویترین / استعلام,استعلام تهیه ویترین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190325/استعلام-عملیات-کشیدن-حمل-و-نصب-انواع-الکترو-پمپ-های-چاه-ها-و-ایستگاه-های-پمپاژ'>استعلام عملیات کشیدن حمل و نصب انواع الکترو پمپ های چاه ها و ایستگاه های پمپاژ  / استعلام,استعلام عملیات کشیدن حمل و نصب انواع الکترو پمپ های چاه ها و ایستگاه های پمپاژ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190341/مناقصه-انجام-حجم-خدمات-آبدارخانه-ها-و-تنظیفات-صنعتی-و-غیرصنعتی'>مناقصه انجام حجم خدمات آبدارخانه ها و تنظیفات صنعتی و غیرصنعتی  / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه گران, مناقصه انجام حجم خدمات آبدارخانه ها و تنظیفات صنعتی و غیرصنعتی   </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190357/استعلام-کارت-گرافیک-بدون-فن-1GB'>استعلام کارت گرافیک بدون فن 1GB / استعلام,استعلام کارت گرافیک بدون فن 1GB</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190372/مناقصه-تامین-چوب-روسی'>مناقصه تامین چوب روسی / آگهی مناقصه , مناقصه تامین چوب روسی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190385/مناقصه-عمومی-تامین-نیروی-انسانی'>مناقصه عمومی تامین نیروی انسانی  / مناقصه عمومی, مناقصه عمومی تامین نیروی انسانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190400/استعلام-پلمپ-کیسه-صندوق-بزرگ'>استعلام پلمپ کیسه صندوق بزرگ / استعلام,استعلام پلمپ کیسه صندوق بزرگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190415/استعلام-بهسازی-و-آسفالت-راه'>استعلام بهسازی و آسفالت راه  / استعلام , استعلام بهسازی و آسفالت راه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190431/مناقصه-انواع-اقلام-لاستیکی'>مناقصه انواع اقلام لاستیکی / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه انواع اقلام لاستیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190445/استعلام-خرید-و-حمل-مصالح-اجرای-آسفالت-سرد--'>استعلام خرید و حمل مصالح اجرای آسفالت سرد  .. / استعلام, خرید و حمل مصالح اجرای آسفالت سرد  ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190417/استعلام-تبلت'>استعلام تبلت / استعلام,تبلت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190433/مناقصه-واگذاری-خرید-خدمات-حجمی'>مناقصه واگذاری خرید خدمات حجمی  / مناقصه، مناقصه واگذاری خرید خدمات حجمی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190448/استعلام-عملیات-کشیدن-حمل-و-نصب-انواع-الکتروپمپ-ها--'>استعلام عملیات کشیدن حمل و نصب انواع الکتروپمپ ها ... / استعلام , استعلام عملیات کشیدن حمل و نصب انواع الکتروپمپ ها ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190464/آگهی-مناقصه-اجرای-ساختمانها-ـ-نوبت-دوم'>آگهی مناقصه اجرای ساختمانها ـ نوبت دوم / مناقصه, آگهی مناقصه اجرای ساختمانها ـ نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190482/استعلام-جمع-آوری-مسیر-شماره-یک'>استعلام جمع آوری مسیر شماره یک  / استعلام, جمع آوری مسیر شماره یک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190500/استعلام-شرح-خدمات-باغ--'>استعلام شرح خدمات باغ ... / استعلام , استعلام شرح خدمات باغ ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190521/استعلام-کیسه-زباله'>استعلام کیسه زباله / استعلام,کیسه زباله</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190538/استعلام-طبق-لیست-پیوستی'>استعلام طبق لیست پیوستی / استعلام, طبق لیست پیوستی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190560/فراخوان80-قلم-بیرینگ'>فراخوان80 قلم بیرینگ  / فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه,فراخوان 80 قلم بیرینگ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190574/سیزدهمین-کنگره-سالانه-طب-اورژانس-ایران'>سیزدهمین کنگره سالانه طب اورژانس ایران / سیزدهمین کنگره سالانه طب اورژانس ایران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190593/استعلام-انجام-عملیات-اجرایی-دکوراتیو-و--'>استعلام انجام عملیات اجرایی دکوراتیو و... / استعلام,انجام عملیات اجرایی دکوراتیو و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190610/مناقصه-عمومی-واگذاری-حفاظت-فیزیکی-و-نگهبانی'>مناقصه عمومی واگذاری حفاظت فیزیکی و نگهبانی / مناقصه , مناقصه عمومی واگذاری حفاظت فیزیکی و نگهبانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190626/فراخوان-اجرای-پروژه-جاده-سلامت-نوبت-دوم'>فراخوان اجرای پروژه جاده سلامت نوبت دوم / آگهی فراخوان مناقصه,فراخوان اجرای پروژه جاده سلامت نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190647/فراخوان-ارزیابی-مناقصه-عمومی-خرید-2-دستگاه-بریکر---نوبت-دوم'>فراخوان ارزیابی مناقصه عمومی خرید 2 دستگاه بریکر ... نوبت دوم  / آگهی فراخوان  ارزیابی کیفی مناقصه یک مرحله ای ، فراخوان خرید 2 دستگاه بریکر ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190670/استعلام-کفش-چرم-تبریز-مردانه-و-کفش-اسپرت-زنانه-و-کمربند-چرمی'>استعلام کفش چرم تبریز مردانه و کفش اسپرت زنانه و کمربند چرمی  / استعلام, کفش چرم تبریز مردانه و کفش اسپرت زنانه و کمربند چرمی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190693/استعلام-تهیه-آب-چاه-و-آبیاری-نهال-های-کاشته-شده'>استعلام تهیه آب چاه و آبیاری نهال های کاشته شده  / استعلام, تهیه آب چاه و آبیاری نهال های کاشته شده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190708/استعلام-3-قلم-ورق-فولاد'>استعلام 3 قلم ورق فولاد / استعلام,استعلام 3 قلم ورق فولاد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190723/استعلام-کولر-گازی-با-ظرفیت-32000btu-ساخت-ایران'>استعلام کولر گازی با ظرفیت 32000btu ساخت ایران  / استعلام,استعلام کولر گازی با ظرفیت 32000btu ساخت ایران </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190738/مناقصه-خرید-چمن-مصنوعی-بابت-تجهیز-زمین-فوتبال-مدارس'>مناقصه خرید چمن مصنوعی بابت تجهیز زمین فوتبال مدارس / اگهی مناقصه , مناقصه خرید چمن مصنوعی بابت تجهیز زمین فوتبال مدارس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190755/استعلام-آماده-سازی-شغلی-(مهارت-های-سه-گانه)-ویژه-معتادین-بهبود-یافته'>استعلام آماده سازی شغلی (مهارت های سه گانه) ویژه معتادین بهبود یافته / استعلام,استعلام آماده سازی شغلی (مهارت های سه گانه) ویژه معتادین بهبود یافته</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190769/مناقصه-احداث-مخزن-به-میزان-50-150-100-200-مترمکعب'>مناقصه  احداث مخزن به میزان 50+150+100+200 مترمکعب / آگهی فراخوان, مناقصه  احداث مخزن به میزان 50+150+100+200 مترمکعب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190786/استعلام-محیط-کشت'>استعلام محیط کشت / استعلام,محیط کشت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190801/استعلام-پذیرش-و-نگهداری-بیماران--'>استعلام پذیرش و نگهداری بیماران ... / استعلام , استعلام پذیرش و نگهداری بیماران ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190816/استعلام-دستگاه-جک-پالت-دستی'>استعلام دستگاه جک پالت دستی / استعلام, دستگاه جک پالت دستی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190831/استعلام-پرتابل-آنالیز'>استعلام پرتابل آنالیز / استعلام,پرتابل آنالیز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190846/استعلام-اجرای-کانیو-جدول'>استعلام اجرای کانیو جدول / استعلام,اجرای کانیو جدول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190858/استعلام-جمع-آوری-پست'>استعلام جمع آوری پست / استعلام,استعلام جمع آوری پست</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190878/استعلام-کامپیوتر-با-متعلقات'>استعلام کامپیوتر با متعلقات  / استعلام, کامپیوتر با متعلقات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190891/استعلام-تهیه-طبخ-و-سرو-غذا'>استعلام تهیه طبخ و سرو غذا / استعلام , استعلام تهیه طبخ و سرو غذا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190910/استعلام-سنگفرش-پرسی-طرح-پازل-و-سنگفرش-پرسی-سیمانی'>استعلام سنگفرش پرسی طرح پازل و سنگفرش پرسی سیمانی / استعلام, استعلام سنگفرش پرسی طرح پازل و سنگفرش پرسی سیمانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190923/استعلام-تلویزیون-سامسونگ'>استعلام تلویزیون سامسونگ  / استعلام,استعلام تلویزیون سامسونگ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190938/ارزیابی-کیفی-تعمیرات-جزئی-و-ضروری-مکانیکی-(آب-و-گاز)-منازل-ادارات-و-اماکن'>ارزیابی کیفی تعمیرات جزئی و ضروری مکانیکی (آب و گاز) منازل، ادارات و اماکن / آگهی ارزیابی کیفی, ارزیابی کیفی تعمیرات جزئی و ضروری مکانیکی (آب و گاز) منازل، ادارات و اماکن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190954/فراخوان-مناقصه-عمومی-احداث-60-کیلومتر-توسعه-شبکه-توزیع-گاز--'>فراخوان مناقصه عمومی احداث 60 کیلومتر توسعه شبکه توزیع گاز ... / آگهی فراخوان مناقصه عمومی، فراخوان مناقصه عمومی احداث 60 کیلومتر توسعه شبکه توزیع گاز ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190970/استعلام-فعالیت-های-پشتیبانی-فرهنگی'>استعلام فعالیت های پشتیبانی فرهنگی  / استعلام, فعالیت های پشتیبانی فرهنگی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190986/استعلام-مرمت-خانه-تاریخی'>استعلام مرمت خانه تاریخی  / استعلام, مرمت خانه تاریخی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190999/فراخوان-ORGA-ELECTRICAL-HELIDECK-INSTRUMENTS'>فراخوان ORGA ELECTRICAL HELIDECK INSTRUMENTS / مناقصه, فراخوان ORGA ELECTRICAL HELIDECK INSTRUMENTS</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191012/استعلام-تکمیل-نمازخانه-ابوذر'>استعلام تکمیل نمازخانه ابوذر / استعلام, استعلام تکمیل نمازخانه ابوذر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191024/مناقصه-واگذاری-بهره-برداری-از-شبکه-های-توزیع-و-روشنایی-معابر'>مناقصه واگذاری بهره برداری از شبکه های توزیع و روشنایی معابر / مناقصه عمومی,مناقصه واگذاری بهره برداری از شبکه های توزیع و روشنایی معابر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189814/مناقصه-تامین-نیروی-انسانی-اداری-نوبت-دوم'>مناقصه تامین نیروی انسانی اداری نوبت دوم / مناقصه, مناقصه تامین نیروی انسانی اداری نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189843/استعلام-فرز'>استعلام فرز  / استعلام, فرز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189857/فراخوان-گازرسانی-به-واحدهای-صنعتی--'>فراخوان گازرسانی به واحدهای صنعتی ... / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی, فراخوان گازرسانی به واحدهای صنعتی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189872/فراخوان-آبرسانی-به-ایستگاه-ها-نوبت-دوم'>فراخوان آبرسانی به ایستگاه ها  نوبت دوم / آگهی دعوت به فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه عمومی یک مرحله ای,فراخوان آبرسانی به ایستگاه ها  نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189891/مناقصه-تهیه-پارچه-لباس'>مناقصه تهیه پارچه لباس  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه تهیه پارچه لباس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189908/استعلام-هیتر-گازی--'>استعلام هیتر گازی... / استعلام,استعلام هیتر گازی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189922/استعلام-رم-رایانه-DDR4'>استعلام رم رایانه DDR4 / استعلام,رم رایانه DDR4</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189937/استعلام-قفل-و-یراق-آلات'>استعلام قفل و یراق آلات / استعلام,استعلام قفل و یراق آلات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189950/مناقصه-انجام-خدمات-بهره-برداری-از-پست-های-فوق-توزیع--'>مناقصه انجام خدمات بهره برداری از پست های فوق توزیع...  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای, مناقصه انجام خدمات بهره برداری از پست های فوق توزیع... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189963/استعلام-مواد-بهداشتی-و-شوینده'>استعلام مواد بهداشتی و شوینده / استعلام,استعلام مواد بهداشتی و شوینده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189976/استعلام-کفپوش-استاندارد-به-ضخامت-6-7-میلیمتر--'>استعلام کفپوش استاندارد به ضخامت 6.7 میلیمتر... / استعلام,کفپوش استاندارد به ضخامت 6.7 میلیمتر...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189994/مناقصه-BROACH-REBOILER-HEATER-PARTS'>مناقصه BROACH REBOILER HEATER PARTS  / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی, مناقصه BROACH REBOILER HEATER PARTS </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190009/مناقصه-احداث-مخزن-بتنی-زمینی-1000-متر-مکعبی-دیوار-کشی'>مناقصه احداث مخزن بتنی زمینی 1000 متر مکعبی دیوار کشی  / مناقصه, مناقصه  احداث مخزن بتنی زمینی 1000 متر مکعبی دیوار کشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190026/تجدید-مناقصه-عمومی-نگهدداری-راهبری-و-بازسازی-تاسیسات-شبکه-کابل-و-هوایی--'>تجدید مناقصه عمومی نگهدداری، راهبری و بازسازی تاسیسات شبکه کابل و هوایی... / تجدید مناقصه عمومی, تجدید مناقصه عمومی نگهدداری، راهبری و بازسازی تاسیسات شبکه کابل و هوایی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190044/استعلام-اجرای-پروژه-آبرسانی-روستای--'>استعلام اجرای پروژه آبرسانی روستای .. / استعلام, اجرای پروژه آبرسانی روستای ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190059/استعلام-یک-دستگاه-لپ-تاپ'>استعلام یک دستگاه لپ تاپ / استعلام, استعلام یک دستگاه لپ تاپ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190076/آگهی-مناقصه-اجرای-لوله-کشی-فشار-ضعیف-گاز-منازل-سازمانی'>آگهی مناقصه اجرای لوله کشی فشار ضعیف گاز منازل سازمانی / آگهی مناقصه، آگهی مناقصه اجرای لوله کشی فشار ضعیف گاز منازل سازمانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190090/استعلام-قیر-PG-58-22--'>استعلام قیر PG 58-22... / استعلام,قیر PG 58-22...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190106/استعلام-اجرای-قسمتی-از-معابر-طرح-هادی-روستای'>استعلام اجرای قسمتی از معابر طرح هادی روستای / استعلام, اجرای قسمتی از معابر طرح هادی روستای ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190123/مناقصه-تامین-درام-ساده-بلت-فیلتر-مجتمع--'>مناقصه تامین درام ساده بلت فیلتر مجتمع ... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تامین درام ساده بلت فیلتر مجتمع ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190139/استعلام-پیشگیری-از-اعتیاد'>استعلام پیشگیری از اعتیاد / استعلام,استعلام پیشگیری از اعتیاد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190156/استعلام-ویدئو-پروژکتور'>استعلام ویدئو پروژکتور / استعلام ,استعلام ویدئو پروژکتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190172/مناقصه-تکمیل-بخشی-از-ساختمان-مرکز-اداری-و-تجاری'>مناقصه تکمیل بخشی از ساختمان مرکز اداری و تجاری / مناقصه, مناقصه تکمیل بخشی از ساختمان مرکز اداری و تجاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190187/استعلام-مواد-مصرفی-الکترونیک'>استعلام مواد مصرفی الکترونیک / استعلام,مواد مصرفی الکترونیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190206/استعلام-خرید-دستگاه-دیزل'>استعلام خرید دستگاه دیزل  / استعلام , استعلام خرید دستگاه دیزل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190224/استعلام-اتصالات-مخزن--'>استعلام اتصالات مخزن ... / استعلام, استعلام اتصالات مخزن ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190245/استعلام-ماژول-ارتباط-شبکه--'>استعلام ماژول ارتباط شبکه ... / استعلام, استعلام ماژول ارتباط شبکه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190261/استعلام-کیت-های-آموزشی--'>استعلام کیت های آموزشی... / استعلام, استعلام کیت های آموزشی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190278/تجدید-ارزیابی-مناقصه-عملیات-اجرایی-خطوط-انتقال-آب-و-شبکه-توزیع-آب--'>تجدید ارزیابی مناقصه عملیات اجرایی خطوط انتقال آب و شبکه توزیع آب ... / آگهی تجدید ارزیابی کیفی و مناقصه, تجدید ارزیابی مناقصه عملیات اجرایی خطوط انتقال آب و شبکه توزیع آب ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190296/استعلام-جشنواره-ملی-گردشگری-و-صنایع-دستی--'>استعلام جشنواره ملی گردشگری و صنایع دستی... / استعلام, استعلام جشنواره ملی گردشگری و صنایع دستی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190314/استعلام-سنگ-چرخ-محک'>استعلام سنگ چرخ محک  / استعلام, سنگ چرخ محک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190329/استعلام-کولر-گازی'>استعلام کولر گازی / استعلام.استعلام کولر گازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190346/فراخوان-ORGA-ELECTRICAL-HELIDECK-INSTRUMENTS'>فراخوان ORGA ELECTRICAL HELIDECK INSTRUMENTS / مناقصه, فراخوان ORGA ELECTRICAL HELIDECK INSTRUMENTS</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190362/استعلام-لیست-ساختمانی'>استعلام لیست ساختمانی / استعلام,استعلام لیست ساختمانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190376/استعلام-پرینتر-aserjet-enterprise-m604n'>استعلام پرینتر aserjet enterprise m604n / استعلام,استعلام پرینتر aserjet enterprise m604n</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190390/استلعام-اسکنر--'>استلعام اسکنر... / استعلام, استلعام اسکنر...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190405/مناقصه-انجام-امور-نظافتی-خدماتی-آبدارخانه-و-باغبانی-و--'>مناقصه انجام امور نظافتی، خدماتی، آبدارخانه و باغبانی و ... / آگهی مناقصه, مناقصه انجام امور نظافتی، خدماتی، آبدارخانه و باغبانی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190419/استعلام-صندلی'>استعلام صندلی  / استعلام, صندلی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190435/استعلام-اسکنر'>استعلام اسکنر / استعلام,استعلام اسکنر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190450/استعلام-دستگاه-سافت-استاتر'>استعلام دستگاه سافت استاتر / استعلام,دستگاه سافت استاتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190365/مناقصه-تامین-مصالح-ساخت-و-نصب-سیستم-تهویه-کارگاه-رنگ'>مناقصه تامین مصالح ساخت و نصب سیستم تهویه کارگاه رنگ / مناقصه , مناقصه تامین مصالح ساخت و نصب سیستم تهویه کارگاه رنگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190380/استعلام-لایسنس-Open-E--'>استعلام لایسنس Open E... / استعلام,لایسنس Open E...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190394/مناقصه-فراخوان-احداث-نیروگاه-برق-آبی--نوبت-دوم'>مناقصه فراخوان احداث نیروگاه برق آبی ...نوبت دوم  / مناقصه فراخوان احداث نیروگاه برق آبی ... نوبت  دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190408/استعلام-فعالیت-های-پشتیبانی-کشاورزی--'>استعلام فعالیت های پشتیبانی کشاورزی... / استعلام,فعالیت های پشتیبانی کشاورزی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190422/مناقصه-بازسازی-پارک-شهر'>مناقصه بازسازی پارک شهر / مناقصه عمومی, مناقصه بازسازی پارک شهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190439/استعلام-آسفالت-ریزی--'>استعلام آسفالت ریزی ... / استعلام, استعلام آسفالت ریزی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190455/استعلام-سقف-مخروطی-چهار-تکه-پلی-اتیلنی-سازه-پارکی---'>استعلام سقف مخروطی چهار تکه پلی اتیلنی سازه پارکی .... / استعلام ,استعلام سقف مخروطی چهار تکه پلی اتیلنی سازه پارکی ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190473/استعلام-اتصالات-اصلاح-شبکه--'>استعلام  اتصالات اصلاح شبکه ... / استعلام, اتصالات اصلاح شبکه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190487/فراخوان-مناقصه-عمومی-رفع-اتفاقات-آب-بهره-برداری-و-نگهداری-از-تاسیسات'>فراخوان مناقصه عمومی رفع اتفاقات آب، بهره برداری و نگهداری از تاسیسات / فراخوان مناقصه عمومی، فراخوان مناقصه عمومی رفع اتفاقات آب، بهره برداری و نگهداری از تاسیسات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190507/استعلام-یک-دستگاه-پرینتر-سه-کاره-کانن-MF231'>استعلام یک دستگاه پرینتر سه کاره کانن MF231 / استعلام,استعلام یک دستگاه پرینتر سه کاره کانن MF231</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190528/فراخوان-مناقصه-خرید-انواع-گل-های-پاییزه'>فراخوان مناقصه خرید انواع گل های پاییزه / آگهی فراخوان مناقصه, فراخوان مناقصه خرید انواع گل های پاییزه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190547/استعلام-چای'>استعلام چای / استعلام,چای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190565/مناقصه-تامین-منابع-مالی-احداث-بهره-برداری-و-انتقال-طرح-جداسازی-آب--'>مناقصه  تامین منابع مالی، احداث، بهره برداری و انتقال طرح جداسازی آب ... / آگهی فراخوان, مناقصه  تامین منابع مالی، احداث، بهره برداری و انتقال طرح جداسازی آب ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190580/استعلام-احداث-کانال-انتقال-آب'>استعلام احداث کانال انتقال آب  / استعلام,استعلام احداث کانال انتقال آب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190601/استعلام-تابلو-کنترل-اتوماسیون'>استعلام تابلو کنترل اتوماسیون / استعلام, استعلام تابلو کنترل اتوماسیون</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190616/مناقصه-خرید-حمل-تخلیه-و-نصب-چمن-مصنوعی-زمین-فوتبال'>مناقصه خرید، حمل تخلیه و نصب چمن مصنوعی زمین فوتبال  / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه خرید، حمل تخلیه و نصب چمن مصنوعی زمین فوتبال </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190635/استعلام-آموزش-رشته-های-مختلف-صنایع-دستی-در-سطح-استان'>استعلام آموزش رشته های مختلف صنایع دستی در سطح استان  / استعلام,استعلام آموزش رشته های مختلف صنایع دستی در سطح استان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190656/استعلام-تجهیزات'>استعلام تجهیزات / استعلام,استعلام تجهیزات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190679/استعلام-پمپ--'>استعلام پمپ ... / استعلام, استعلام پمپ ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190700/استعلام-خرید-تجهیزات-جوشکاری'>استعلام خرید تجهیزات جوشکاری  / استعلام,استعلام خرید تجهیزات جوشکاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190714/فراخوان-عمومی-استعلام-تاکسی-تلفنی-و--'>فراخوان عمومی استعلام تاکسی تلفنی و ...  / فراخوان عمومی , فراخوان عمومی استعلام تاکسی تلفنی و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190729/استعلام-کامپیوتر--'>استعلام کامپیوتر ... / استعلام , استعلام کامپیوتر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190744/فراخوان-مناقصه-عممی-خرید-تجهیزات'>فراخوان مناقصه عممی خرید تجهیزات / فراخوان مناقصه عمومی,فراخوان مناقصه عممی خرید تجهیزات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190760/مناقصه-اجرای-اگو-بلوار--'>مناقصه اجرای اگو بلوار... / مناقصه، مناقصه اجرای اگو بلوار...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190775/استعلام-پودر-لباسشویی-ماشینی-و-مایع-لباسشویی--'>استعلام پودر لباسشویی ماشینی و مایع لباسشویی... / استعلام, استعلام پودر لباسشویی ماشینی و مایع لباسشویی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190793/استعلام-لپ-تاپ'>استعلام لپ تاپ  / استعلام,استعلام لپ تاپ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190807/مناقصه-عملیات-احداث-استخر-سرپوشیده'>مناقصه عملیات احداث استخر سرپوشیده  / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه عملیات احداث استخر سرپوشیده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190821/مناقصه-خرید-خدمات-امور-نگهداشت-تجهیزات-پزشکی'>مناقصه خرید خدمات امور نگهداشت تجهیزات پزشکی / مناقصه , مناقصه خرید خدمات امور نگهداشت تجهیزات پزشکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190837/استعلام-پذیرش-و-نگهداری-بیماران-متجاهر--'>استعلام پذیرش و نگهداری بیماران متجاهر... / استعلام, استعلام پذیرش و نگهداری بیماران متجاهر...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190851/استعلام-ساخت-پروژه-های-تاسیسات-شهری'>استعلام ساخت پروژه های تاسیسات شهری / استعلام,ساخت پروژه های تاسیسات شهری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190867/مناقصه-خدمات-حراست-منطقه-تجدید'>مناقصه خدمات حراست منطقه  تجدید  / مناقصه ,مناقصه خدمات حراست منطقه  تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190883/فراخوان-حمل-به-پای-کار-و-اجرای-آسفالت-برای-لکه-گیری-تجدید'>فراخوان حمل به پای کار و اجرای آسفالت برای لکه گیری تجدید  / فراخوان ارزیابی و مناقصه,فراخوان حمل به پای کار و اجرای آسفالت برای لکه گیری تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190897/فراخوان-مقاله-سومین-کنفرانس-بین-المللی-شرق-شناسی'>فراخوان مقاله سومین کنفرانس بین المللی شرق شناسی / فراخوان مقاله سومین کنفرانس بین المللی شرق شناسی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190916/استعلام-توسعه-مشترکین--'>استعلام توسعه مشترکین ... / استعلام , استعلام توسعه مشترکین ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190929/استعلام-روغن-موتور--'>استعلام روغن موتور... / استعلام, استعلام روغن موتور...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190945/مناقصه-زیرسازی-جدول-و-کانیو-گذاری-و-آسفالت-معابر-(نوبت-دوم)'>مناقصه زیرسازی جدول و کانیو گذاری و آسفالت معابر (نوبت دوم) / اگهی مناقصه , مناقصه زیرسازی جدول و کانیو گذاری و آسفالت معابر (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190961/فراخوان-نگهداری-و-تعمیرات-و-سرویس-های-ادواری-و-اضطراری'>فراخوان نگهداری و تعمیرات و سرویس های ادواری و اضطراری / فراخوان شرکت در مناقصه عمومی,فراخوان نگهداری و تعمیرات و سرویس های ادواری و اضطراری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190462/مناقصه-تامین-کسری-اقلام-پایه-چراغ'>مناقصه تامین کسری اقلام پایه چراغ / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تامین کسری اقلام پایه چراغ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190480/استعلام-خرید-تجهیزات-Tape'>استعلام خرید تجهیزات Tape / استعلام,خرید تجهیزات Tape</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190497/استعلام-دیوارچینی'>استعلام دیوارچینی / استعلام,دیوارچینی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190519/استعلام-خرید-انواع-الکتروپمپ-شناور-و--'>استعلام خرید انواع الکتروپمپ شناور و ... / استعلام, استعلام خرید انواع الکتروپمپ شناور و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190536/مناقصه-تجدید-خرید-ماسه-شسته-دوبار-شور--نوبت-دوم'>مناقصه تجدید خرید ماسه شسته دوبار شور   نوبت دوم  / مناقصه تجدید, مناقصه  خرید ماسه شسته دوبار شور   نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190554/استعلام-تعویض-پمپ-مبرد-و-راه-اندازی-چیلر-جذبی--'>استعلام تعویض پمپ مبرد و راه اندازی چیلر جذبی ... / استعلام ,استعلام تعویض پمپ مبرد و راه اندازی چیلر جذبی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190572/استعلام-تیرآهن'>استعلام تیرآهن  / استعلام,تیرآهن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190590/مناقصه-اجرای-بلوار-شهدا'>مناقصه اجرای بلوار شهدا / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای ,مناقصه اجرای بلوار شهدا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190607/استعلام-عیب-یاب-کابل-با-پالس-رفلکتوری--'>استعلام عیب یاب کابل با پالس رفلکتوری... / استعلام, استعلام عیب یاب کابل با پالس رفلکتوری...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190622/استعلام-کیسه-ساکشن-آمبولانس'>استعلام کیسه ساکشن آمبولانس / استعلام, کیسه ساکشن آمبولانس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190644/مناقصه-عمومی-یک-مرحله-ای-تکمیل-2-باب-انبار-سوله-سایت-امدادی'>مناقصه عمومی یک مرحله ای تکمیل 2 باب انبار سوله سایت امدادی / مناقصه عمومی یک مرحله ای ، مناقصه عمومی یک مرحله ای تکمیل 2 باب انبار سوله سایت امدادی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190666/استعلام-دستکش-محافظ-خانگی-ایرانی'>استعلام دستکش محافظ خانگی ایرانی / استعلام, استعلام دستکش محافظ خانگی ایرانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190691/استعلام-کولر-دو-تیکه-32000-هزار-ایرانی'>استعلام کولر دو تیکه 32000 هزار ایرانی / استعلام,استعلام کولر دو تیکه 32000 هزار ایرانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190705/استعلام-عملیات-آسفالت-زیرسازی-معابر-پیاده-رو-سازی-و-جدول-بندی-معابر-روستا'>استعلام  عملیات آسفالت، زیرسازی معابر، پیاده رو سازی و جدول بندی معابر روستا  / استعلام, عملیات آسفالت، زیرسازی معابر، پیاده رو سازی و جدول بندی معابر روستا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190720/استعلام-اجرای-پارک-در-روستا--'>استعلام  اجرای پارک در روستا .. / استعلام, اجرای پارک در روستا ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190735/استعلام-آماده-سازی-شغلی-(مهارتهای-سه-گانه)--'>استعلام آماده سازی شغلی (مهارتهای سه گانه)... / استعلام, استعلام آماده سازی شغلی (مهارتهای سه گانه)...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190752/استعلام-انجام-فعالیت-آسفالت--'>استعلام انجام فعالیت آسفالت ... / استعلام, استعلام انجام فعالیت آسفالت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190767/مناقصه-تعمیر-و-تجهیز-ساختمان-مدرسه'>مناقصه تعمیر و تجهیز ساختمان مدرسه  / آگهی مناقصه , مناقصه تعمیر و تجهیز ساختمان مدرسه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190783/استعلام-جمع-آوری-پست--'>استعلام جمع آوری پست ... / استعلام , استعلام جمع آوری پست ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190799/استعلام-تلفن--'>استعلام تلفن ... / استعلام, استعلام تلفن ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190814/استعلام-کپسول-خاموش-کننده'>استعلام کپسول خاموش کننده / استعلام,کپسول خاموش کننده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190828/استعلام-لوله-فولادی'>استعلام  لوله فولادی / استعلام, لوله فولادی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190844/مناقصه-واگذاری-فعالیتهای-امور-حفاظتی-و-نگهبانی-نوبت-دوم'>مناقصه واگذاری فعالیتهای امور حفاظتی و نگهبانی نوبت دوم / مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه واگذاری فعالیتهای امور حفاظتی و نگهبانی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190856/مناقصه-پروژه-احداث-ساختمان-اداری-و-محوطه-گمرک-استان'>مناقصه پروژه احداث ساختمان اداری و محوطه گمرک استان / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه پروژه احداث ساختمان اداری و محوطه گمرک استان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190875/استعلام-عملیات-رنگ-آمیزی-ترانسفورماتور'>استعلام عملیات رنگ آمیزی ترانسفورماتور / استعلام, عملیات رنگ آمیزی ترانسفورماتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190889/استعلام-دستگاه-اندازه-گیری-ضخامت-فلز--'>استعلام دستگاه اندازه گیری ضخامت فلز ... / استعلام , استعلام دستگاه اندازه گیری ضخامت فلز ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190908/مناقصه-انجام-خدمات-نظارت-کارگاهی'>مناقصه انجام خدمات نظارت کارگاهی / مناقصه , مناقصه انجام خدمات نظارت کارگاهی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190921/استعلام-جمع-آوری-پست'>استعلام جمع آوری پست / استعلام, جمع آوری پست</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190936/استعلام-آموزش-دستیار-دندانپزشک'>استعلام آموزش دستیار دندانپزشک / استعلام,استعلام آموزش دستیار دندانپزشک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190952/استعلام-لوازم-خودرو'>استعلام لوازم خودرو / استعلام, استعلام لوازم خودرو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190967/استعلام-دوربین--'>استعلام دوربین ... / استعلام , استعلام دوربین ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190984/دومین-همایش-جامعه-شناسی-تحلیلی'>دومین همایش جامعه شناسی تحلیلی  / دومین همایش جامعه شناسی تحلیلی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190997/استعلام-خرید-تجهیزات-کارگاهی-صنایع-دستی'>استعلام خرید تجهیزات کارگاهی صنایع دستی / استعلام, استعلام خرید تجهیزات کارگاهی صنایع دستی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191010/استعلام-مرمت-خانه-تاریخی'>استعلام مرمت خانه تاریخی / استعلام ,استعلام مرمت خانه تاریخی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191022/استعلام-خرید-ایرانیت-و-قوطی-آهن'>استعلام خرید ایرانیت و قوطی آهن  / استعلام,استعلام خرید ایرانیت و قوطی آهن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191034/استعلام-خرید-اسپلش-(هواده)-استخر-ماهی--'>استعلام خرید اسپلش (هواده) استخر ماهی ... / استعلام,استعلام خرید اسپلش (هواده) استخر ماهی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191046/استعلام-سیستمهای-هشداردهنده--'>استعلام سیستمهای هشداردهنده... / استعلام ,استعلام سیستمهای هشداردهنده...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191060/استعلام-فعالیت-های-معماری-و-مهندسی-و-مشاوره-های-فنی-مربوط'>استعلام فعالیت های معماری و مهندسی و مشاوره های فنی مربوط / استعلام, استعلام فعالیت های معماری و مهندسی و مشاوره های فنی مربوط</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191072/استعلام-کولر-گازی'>استعلام کولر گازی / استعلام,استعلام کولر گازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191085/استعلام-تولید-انتقال-و-توزیع-برق--'>استعلام تولید، انتقال و توزیع برق ... / استعلام , استعلام تولید، انتقال و توزیع برق ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191101/استعلام-یک-دستگاه-تسمه-کش-اسکناس'>استعلام یک دستگاه تسمه کش اسکناس  / استعلام, یک دستگاه تسمه کش اسکناس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189822/فراخوان-عمومی-تعمیر-و-بازسازی-سالن-شهدا'>فراخوان عمومی تعمیر و بازسازی سالن شهدا / فراخوان عمومی تعمیر و بازسازی سالن شهدا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189847/فراخوان-مناقصه-احداث-دو-برجک-نگهبانی'>فراخوان مناقصه احداث دو برجک نگهبانی / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای ، فراخوان مناقصه احداث دو برجک نگهبانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189862/مناقصه-راهبری--بهره-برداری-و-تعمیر-تاسیسات-آب'>مناقصه راهبری ، بهره برداری و تعمیر تاسیسات آب  / مناقصه , مناقصه راهبری ، بهره برداری و تعمیر تاسیسات آب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189880/فراخوان-ارزیابی-کیفی-پروژه-بهسازی-نوع-(2)-راه-روستایی'>فراخوان ارزیابی کیفی پروژه بهسازی  نوع (2)  راه روستایی / فراخوان ارزیابی کیفی , فراخوان ارزیابی کیفی پروژه بهسازی  نوع (2)  راه روستایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189897/استعلام-پاور--'>استعلام پاور ... / استعلام , استعلام پاور ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189913/آگهی-مناقصه-خرید-حمل-و-نصب-چمن-مصنوعی-زمین-فوتبال--'>آگهی مناقصه خرید حمل و نصب چمن مصنوعی زمین فوتبال.... / آگهی مناقصه , آگهی مناقصه خرید حمل و نصب چمن مصنوعی زمین فوتبال....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189927/فراخوان-تهیه-مصالح-و-اجرای-حدود-139-کیلومترشبکه-توزیع-نوبت-دوم'>فراخوان تهیه مصالح و اجرای حدود 139 کیلومترشبکه توزیع نوبت دوم  / فراخوان آگهی ارزیابی کیفی , فراخوان تهیه مصالح و اجرای حدود 139 کیلومترشبکه توزیع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189941/مناقصه-ساخت-و-نصب-پمپ-های-آتش-نشانی'>مناقصه ساخت و نصب پمپ های آتش نشانی  / مناقصه،مناقصه ساخت و نصب پمپ های آتش نشانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189954/استعلام-کاشی-کاری-و--'>استعلام کاشی کاری و... / استعلام,کاشی کاری و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189968/استعلام-اجرای-آبرسانی'>استعلام اجرای آبرسانی / استعلام,اجرای آبرسانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189983/استعلام-آبیاری-و-آبرسانی--'>استعلام آبیاری و آبرسانی... / استعلام, استعلام آبیاری و آبرسانی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189999/استعلام-خرید-لوله-خط-انتقال-آب'>استعلام خرید لوله خط انتقال آب  / استعلام,استعلام خرید لوله خط انتقال آب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190013/استعلام-نوتبوک-Asus-k456UR-i5-8gb-1tb-با-گارانتی-معتبر-به-همراه-کیف-و-موس'>استعلام نوتبوک Asus k456UR i5-8gb-1tb با گارانتی معتبر به همراه کیف و موس / استعلام,استعلام نوتبوک Asus k456UR i5-8gb-1tb با گارانتی معتبر به همراه کیف و موس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190033/استعلام-قفسه-فلزی'>استعلام قفسه فلزی / استعلام,قفسه فلزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190049/مناقصه-عملیات-اجرای-رفع-انفصال-و-جاری-سازی'>مناقصه عملیات اجرای رفع انفصال و جاری سازی / مناقصه عملیات اجرای رفع انفصال و جاری سازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190064/مناقصه-عمومی-پروژه-فنس-کشی-زمین-های-ورزشی'>مناقصه عمومی  پروژه فنس کشی زمین های ورزشی / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی پروژه فنس کشی زمین های ورزشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190081/استعلام-عملیات-کشیدن-حمل-و-نصب-انواع-الکتروپمپ-ها--'>استعلام عملیات کشیدن حمل و نصب انواع الکتروپمپ ها ... / استعلام , استعلام عملیات کشیدن حمل و نصب انواع الکتروپمپ ها ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190096/مناقصه-ساخت-مخزن-مدفون-500-مترمکعب-تجدید'>مناقصه ساخت مخزن مدفون 500 مترمکعب تجدید / آگهی تجدید مناقصه عمومی , مناقصه ساخت مخزن مدفون 500 مترمکعب تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190112/مناقصه-احداث-فاز-اول-ایستگاه-آتش-نشانی-تجدید'>مناقصه احداث فاز اول ایستگاه آتش نشانی تجدید / آگهی تجدید مناقصه عمومی ، مناقصه احداث فاز اول ایستگاه آتش نشانی تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190129/استعلام-روغن-نباتی-مایع-آفتابگردان-خوراکی'>استعلام روغن نباتی مایع آفتابگردان خوراکی / استعلام, روغن نباتی مایع آفتابگردان خوراکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190143/مناقصه-خرید-تجهیزات-اعلام-حریق'>مناقصه خرید تجهیزات اعلام حریق  / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه خرید تجهیزات اعلام حریق </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190161/استعلام-پیشگیری-از-اعتیاد'>استعلام پیشگیری از اعتیاد / استعلام,استعلام پیشگیری از اعتیاد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190177/مناقصه-تهیه-و-نصب-گاردریل---اصلاحیه-نوبت-دوم'>مناقصه تهیه و نصب گاردریل.... اصلاحیه نوبت دوم  / اصلاحیه آگهی مناقصات عمومی , مناقصه تهیه و نصب گاردریل.... اصلاحیه نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190192/مناقصه-خرید-تعداد-650-هزار-تخته-کیسه-یک-لایه-بذری-پروپیلنی-نوبت-دوم'>مناقصه خرید تعداد 650 هزار تخته کیسه یک لایه بذری پروپیلنی نوبت دوم  / مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه خرید تعداد 650 هزار تخته کیسه یک لایه بذری پروپیلنی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190213/استعلام-لوله-فولادی'>استعلام لوله فولادی / استعلام,استعلام لوله فولادی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190233/استعلام-پاور'>استعلام پاور / استعلام,استعلام پاور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190251/استعلام-تعمیرات-پمپ-و-موتورخانه-و-نصب-چاه'>استعلام تعمیرات پمپ و موتورخانه و نصب چاه / استعلام,استعلام تعمیرات پمپ و موتورخانه و نصب چاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190268/تجدید-فراخوان-مناقصه-خرید-برقگیرهای-مورد-نیاز-(نوبت-دوم)'>تجدید فراخوان مناقصه خرید برقگیرهای مورد نیاز (نوبت دوم) / فراخوان تجدید مناقصه عمومی دو مرحله ای, مناقصه خرید برقگیرهای مورد نیاز (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190283/استعلام-مطالعات-آسیب-شناسی'>استعلام مطالعات آسیب شناسی / استعلام , استعلام مطالعات آسیب شناسی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190302/استعلام-اجرای-نمای-کامپوزیت-ساختمان-اداری-دانشکده'>استعلام اجرای نمای کامپوزیت ساختمان اداری دانشکده  / استعلام,استعلام اجرای نمای کامپوزیت ساختمان اداری دانشکده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190321/مناقصه-فراخوان-عملیات-تکمیلی-مخازن-و-ایستگاه-های-پمپاژ'>مناقصه فراخوان عملیات تکمیلی مخازن و ایستگاه های پمپاژ / مناقصه , مناقصه فراخوان عملیات تکمیلی مخازن و ایستگاه های پمپاژ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190335/استعلام-دستگاه-موبایل-یاب'>استعلام دستگاه موبایل یاب / استعلام , استعلام دستگاه موبایل یاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190351/استعلام-تایل--'>استعلام تایل ... / استعلام , استعلام تایل ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190366/استعلام-آبرسانی-و-آبیاری-طرح-جنگل-کاری'>استعلام آبرسانی و آبیاری طرح جنگل کاری / استعلام, آبرسانی و آبیاری طرح جنگلکاری ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190381/استعلام-ساخت-و-نصب-سایه-بان'>استعلام ساخت و نصب سایه بان  / استعلام, ساخت و نصب سایه بان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190396/استعلام-شیرآلات'>استعلام شیرآلات  / استعلام,استعلام شیرآلات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190409/استعلام-تهیه-و-نصب-درز-انبساط-پلیمری--'>استعلام تهیه و نصب درز انبساط پلیمری ... / استعلام , استعلام تهیه و نصب درز انبساط پلیمری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190468/استعلام-لوازم-سرنگ-دامپزشکی--'>استعلام لوازم سرنگ دامپزشکی... / استعلام,لوازم سرنگ دامپزشکی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190484/مناقصه-عملیات-پیرایش-و-حذف-زواید-فیزیکی-و--'>مناقصه عملیات پیرایش و حذف زواید فیزیکی و ... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه عملیات پیرایش و حذف زواید فیزیکی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190502/استعلام-ارتقای-سلامت-اجتماعی'>استعلام  ارتقای سلامت اجتماعی  / استعلام, ارتقای سلامت اجتماعی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190523/استعلام-پنج-دستگاه-کیس-رایانه--'>استعلام پنج دستگاه کیس رایانه... / استعلام,پنج دستگاه کیس رایانه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190543/استعلام-پانزده-عدد-سی-پی-یو--چهار-عدد-هارد--رم'>استعلام پانزده عدد سی پی یو . چهار عدد هارد . رم / استعلام,استعلام پانزده عدد سی پی یو . چهار عدد هارد . رم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190562/استعلام-تامین-و-تعویض-آسانسور-و-سایر-خدمات--'>استعلام تامین و تعویض آسانسور و سایر خدمات... / استعلام, استعلام تامین و تعویض آسانسور و سایر خدمات...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190577/مناقصه-پروژه-آبرسانی-بابا-کلان---نوبت-دوم'>مناقصه پروژه آبرسانی بابا کلان ... نوبت دوم / مناقصه پروژه آبرسانی بابا کلان ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190596/استعلام-تعمیر--'>استعلام تعمیر ... / استعلام , استعلام تعمیر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190612/استعلام-چرخ-راسته-دوز'>استعلام چرخ راسته دوز / استعلام,استعلام چرخ راسته دوز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190631/استعلام-تجهیزات-آموزشی-کارگاه-برق-خودرو'>استعلام تجهیزات آموزشی کارگاه برق خودرو  / استعلام, تجهیزات آموزشی کارگاه برق خودرو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190651/استعلام-پودر-کلر'>استعلام پودر کلر / استعلام,استعلام پودر کلر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190675/استعلام-خرید-کیس-با-متعلقات'>استعلام خرید کیس با متعلقات / استعلام ,استعلام خرید کیس با متعلقات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190696/استعلام-تلویزیون-شهری--'>استعلام تلویزیون شهری ... / استعلام, استعلام تلویزیون شهری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190711/استعلام-حمل-نخاله'>استعلام حمل نخاله / استعلام , استعلام حمل نخاله</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190725/استعلام-لوازم-رایانه-المپیاد'>استعلام لوازم رایانه المپیاد / استعلام,استعلام لوازم رایانه المپیاد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190741/استعلام-تکمیل-و-تجهیز-مجتمع'>استعلام تکمیل و تجهیز مجتمع  / استعلام,استعلام تکمیل و تجهیز مجتمع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190757/استعلام-میز-آموزشی'>استعلام میز آموزشی / استعلام,استعلام میز آموزشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190771/استعلام-پذیرش-و-نگهداری-بیماران-متجاهر-در-سال-جاری--'>استعلام پذیرش و نگهداری بیماران متجاهر در سال جاری... / استعلام, پذیرش و نگهداری بیماران متجاهر در سال جاری با هدف درمان و کاهش آسیب شهرستان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190789/استعلام-کارتریج-چاپگر-ریکو-مدل-4510'>استعلام کارتریج چاپگر ریکو مدل 4510  / استعلام,استعلام کارتریج چاپگر ریکو مدل 4510 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190803/استعلام-اجرای-بتن-آسفالتی'>استعلام اجرای بتن آسفالتی / استعلام,اجرای بتن آسفالتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190818/استعلام-خرید-تجهیزات-هوشمندسازی--'>استعلام خرید تجهیزات هوشمندسازی... / استعلام,خرید تجهیزات هوشمندسازی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190834/استعلام-استاکر-دستی'>استعلام استاکر دستی  / استعلام, استاکر دستی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190848/مناقصه-اجرای-عملیات-زیرسازی-و-آسفالت-و-معابر--مرحله-دوم-نوبت-اول'>مناقصه اجرای عملیات زیرسازی و آسفالت و معابر - مرحله دوم نوبت اول  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه اجرای عملیات زیرسازی و آسفالت و معابر -  مرحله دوم نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190863/استعلام-عملیات-رنگ-آمیزی-ترانسفورماتورهای-پست-های-حوزه-شرکت-برق-منطقه-ای'>استعلام عملیات رنگ آمیزی ترانسفورماتورهای پست های حوزه شرکت برق منطقه ای  / استعلام,استعلام عملیات رنگ آمیزی ترانسفورماتورهای پست های حوزه شرکت برق منطقه ای </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190880/مناقصه-بیمه-تکمیلی-کارکنان-شهرداری'>مناقصه بیمه تکمیلی کارکنان شهرداری / مناقصه ، مناقصه بیمه تکمیلی کارکنان شهرداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190894/استعلام-پروفیل'>استعلام پروفیل / استعلام,استعلام پروفیل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190912/فراخوان-ایمن-سازه-ده-نقطه-حادثه-خیز-نوبت-دوم'>فراخوان ایمن سازه ده نقطه حادثه خیز نوبت دوم  / آگهی فراخوان ، فراخوان ایمن سازه ده نقطه حادثه خیز نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190926/استعلام-ساخت'>استعلام ساخت / استعلام,ساخت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190941/استعلام-لوله-تاسیسات-جنس-فولادی--'>استعلام لوله تاسیسات جنس فولادی... / استعلام,لوله تاسیسات جنس فولادی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190957/استعلام-لوازم-اداری-و-تجهیزات-داخل-ساختمان'>استعلام لوازم اداری و تجهیزات داخل ساختمان / استعلام ,استعلام لوازم اداری و تجهیزات داخل ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190972/استعلام-دوربین-فیلمبرداری'>استعلام دوربین فیلمبرداری / استعلام, استعلام دوربین فیلمبرداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190989/استعلام-روغن-نباتی-مخصوص-سرخ-کردن'>استعلام روغن نباتی مخصوص سرخ کردن  / استعلام, روغن نباتی مخصوص سرخ کردن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191001/استعلام-خدمات-مشاوره-نظارت--'>استعلام خدمات مشاوره نظارت... / استعلام, استعلام خدمات مشاوره نظارت...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191014/شانزدهمین-کنگره-بین-المللی-انجمن-علمی-جراحان'>شانزدهمین کنگره بین المللی انجمن علمی جراحان / شانزدهمین کنگره بین المللی انجمن علمی جراحان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191026/مناقصه-واگذاری-کلید-در-دست-نصب-انشعابات-امور-فریدونکنار'>مناقصه واگذاری کلید در دست نصب انشعابات امور فریدونکنار  / مناقصه, واگذاری کلید در دست نصب انشعابات امور فریدونکنار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191038/استعلام-انجام-امور-مرمت-و-اجرای-رادیه-و-برید-پل-های-محور--'>استعلام  انجام امور مرمت و اجرای رادیه و برید پل های محور ... / استعلام, انجام امور مرمت و اجرای رادیه و برید پل های محور ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191052/استعلام-ماشین-های-الکتریکی-دوار-و--'>استعلام ماشین های الکتریکی دوار و ...  / استعلام , استعلام ماشین های الکتریکی دوار و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191064/استعلام-بالشتک-جاذب-بوم-جاذب-ورق-جاذب---'>استعلام بالشتک جاذب، بوم جاذب، ورق جاذب ..... / استعلام, بالشتک جاذب، بوم جاذب، ورق جاذب .....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191076/استعلام-خرید-کودهای-شیمیایی'>استعلام خرید کودهای شیمیایی / استعلام, استعلام خرید کودهای شیمیایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191090/ارزیابی-کیفی-مناقصه-سرویس-و-بازسازی-تجهیزات-مربوط-به-قایقهای-نجات--تجدید'>ارزیابی کیفی مناقصه سرویس و بازسازی تجهیزات مربوط به قایقهای نجات... تجدید  / تجدید آگهی ارزیابی کیفی مناقصه عمومی ,  ارزیابی کیفی مناقصه سرویس و بازسازی تجهیزات مربوط به قایقهای نجات... تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189825/مناقصه-11-قلم-کابل-خاکی-مسی-تمدید'>مناقصه 11 قلم کابل خاکی مسی تمدید / آگهی مناقصه, مناقصه 11 قلم کابل خاکی مسی تمدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189848/استعلام-خرید-تجهیزات'>استعلام خرید تجهیزات  / استعلام, خرید تجهیزات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189863/استعلام-ویدیو-پروژکتور'>استعلام ویدیو پروژکتور / استعلام,استعلام ویدیو پروژکتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189881/استعلام-پایه-تابلو-8-ضلعی'>استعلام  پایه تابلو 8 ضلعی / استعلام,  پایه تابلو 8 ضلعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189899/استعلام-رادیوگرافی'>استعلام رادیوگرافی / استعلام,رادیوگرافی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189914/استعلام-کامپیوتر--پرینتر--اسکنر--بارکد-خوان'>استعلام کامپیوتر - پرینتر - اسکنر - بارکد خوان / استعلام,استعلام کامپیوتر - پرینتر - اسکنر - بارکد خوان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189928/مناقصه-انجام-عملیات-بارگیری-پاکسازی-و-حمل-لجن-مازاد-تصفیه-خانه-فاضلاب'>مناقصه انجام عملیات بارگیری، پاکسازی و حمل لجن مازاد تصفیه خانه فاضلاب / مناقصه , مناقصه انجام عملیات بارگیری، پاکسازی و حمل لجن مازاد تصفیه خانه فاضلاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189942/استعلام-پارافین-و---'>استعلام پارافین و .... / استعلام, پارافین و ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189955/مناقصه-خرید-لیفتراک-دیزلی-10-تنی-نوبت-دوم'>مناقصه خرید لیفتراک دیزلی 10 تنی نوبت دوم  / مناقصه عمومی, مناقصه خرید لیفتراک دیزلی 10 تنی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189969/مناقصه-خرید-کیسه-پلی-پروپلین'>مناقصه خرید کیسه پلی پروپلین / آگهی مناقصه,مناقصه خرید کیسه پلی پروپلین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189984/تجدید-مناقصه-بکارگیری-پیمانکار-تامین-نیرو-حیوانات-و-پرندگان'>تجدید مناقصه بکارگیری پیمانکار تامین نیرو حیوانات و پرندگان  / تجدید مناقصه, تجدید مناقصه  بکارگیری پیمانکار تامین نیرو حیوانات و پرندگان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190000/مناقصه-نصب-انشعاب-آب-و-فاضلاب'>مناقصه نصب انشعاب آب و فاضلاب / مناقصه عمومی, مناقصه نصب انشعاب آب و فاضلاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190016/استعلام-رنگ-آمیزی-محوطه'>استعلام رنگ آمیزی محوطه  / استعلام,استعلام رنگ آمیزی محوطه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190035/استعلام-احداث-خط-انتقال--'>استعلام احداث خط انتقال... / استعلام, استعلام احداث خط انتقال...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190050/مناقصه-تجدید-تکمیل-مخزن-2000-مترمکعبی'>مناقصه  تجدید تکمیل مخزن 2000 مترمکعبی  / آگهی مناقصه ، مناقصه تکمیل مخزن 2000 مترمکعبی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190065/استعلام-​سایر-آموزش-ها'>استعلام ​سایر آموزش ها  / استعلام, ​سایر آموزش ها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190082/مناقصه-اجرای-جداول-سنگی-مربوط-به-محور-میانی'>مناقصه اجرای جداول سنگی مربوط به محور میانی / آگهی مناقصه، مناقصه اجرای جداول سنگی مربوط به محور میانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190097/استعلام-تهیه-بلیط--'>استعلام تهیه بلیط ... / استعلام , استعلام تهیه بلیط ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190113/استعلام-اجرای-قسمتی-از-معابر--'>استعلام اجرای قسمتی از معابر... / استعلام, استعلام اجرای قسمتی از معابر...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190131/مناقصه-اجرای-عملیات-جایگزینی-شبکه-کابل-خود-نگهدار'>مناقصه اجرای عملیات جایگزینی شبکه کابل خود نگهدار  / مناقصه عمومی, مناقصه اجرای عملیات جایگزینی شبکه کابل خود نگهدار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190144/استعلام-کیس-کامپیوتر'>استعلام کیس کامپیوتر  / استعلام, کیس کامپیوتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190162/استعلام-تجهیزات-خانگی-اداری-و-صنعتی--'>استعلام تجهیزات خانگی، اداری و صنعتی ... / استعلام , استعلام تجهیزات خانگی، اداری و صنعتی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190178/استعلام-چاپگر-و-لپ-تاپ'>استعلام چاپگر و لپ تاپ / استعلام,استعلام چاپگر و لپ تاپ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190193/فراخوان-تبلیغات-روی-بدنه-اتوبوس-و-مینی-بوس'>فراخوان تبلیغات روی بدنه اتوبوس و مینی بوس / فراخوان, فراخوان تبلیغات روی بدنه اتوبوس و مینی بوس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190214/استعلام-کابینت-MDf'>استعلام کابینت MDf / استعلام, کابینت MDF</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190237/استعلام-اجرای-قسمتی-از-معابر-طرح-هادی--'>استعلام اجرای قسمتی از معابر طرح هادی ... / استعلام , استعلام اجرای قسمتی از معابر طرح هادی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190253/استعلام-دی-وی-دی-رایتر'>استعلام  دی وی دی رایتر  / استعلام, دی وی دی رایتر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190269/استعلام-خرید-انواع-کابل-الواتور-و--'>استعلام خرید انواع کابل، الواتور و... / استعلام, استعلام خرید انواع کابل، الواتور و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190284/فراخوان-ارائه-خدمات-نظارت-بر-احداث-مجتمع-ارتباطات-و-فنآوری-اطلاعات'>فراخوان ارائه خدمات نظارت بر احداث مجتمع ارتباطات و فنآوری اطلاعات / فراخوان , فراخوان ارائه خدمات نظارت بر احداث مجتمع ارتباطات و فنآوری اطلاعات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190304/استعلام-نمایشگر-لمسی'>استعلام نمایشگر لمسی / استعلام,نمایشگر لمسی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190322/استعلام-فعالیت-های-مربوط-به-سلامت'>استعلام فعالیت های مربوط به سلامت / استعلام,فعالیت های مربوط به سلامت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190337/مناقصه-خرید-کاغذ-کپی-A4-(200-بسته)'>مناقصه خرید کاغذ کپی A4 (200 بسته) / مناقصه عمومی, مناقصه خرید کاغذ کپی A4 (200 بسته)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190352/مناقصه-ساخت-و-نصب-پنجره-های-یو-پی-وی-سی-خوابگاه-ها'>مناقصه ساخت و نصب پنجره های یو پی وی سی خوابگاه ها  / مناقصه , مناقصه ساخت و نصب پنجره های یو پی وی سی خوابگاه ها </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190367/مناقصه-انجام-کلیه-عملیات-تعمیرات--نوسازی-و-بهینه-سازی--'>مناقصه انجام کلیه عملیات تعمیرات ، نوسازی و بهینه سازی... / مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه انجام کلیه عملیات تعمیرات ، نوسازی و بهینه سازی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190382/استعلام-تعداد-60-عدد-رایانه-کامل-بدون-موس-و-کیبورد-و-مانیتور'>استعلام تعداد 60 عدد رایانه کامل بدون موس و کیبورد و مانیتور / استعلام,استعلام تعداد 60 عدد رایانه کامل بدون موس و کیبورد و مانیتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190397/استعلام-اجرای-لوله-گذاری'>استعلام اجرای لوله گذاری / استعلام,اجرای لوله گذاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190410/استعلام-ارزیابی-کیفی-پروژه-ارائه-خدمات-نگهداری--سرویس-و-تعمیرات-تجهیزات-خشکی-تجدید-نوبت-دوم'>استعلام ارزیابی کیفی پروژه ارائه خدمات نگهداری ، سرویس و تعمیرات تجهیزات خشکی تجدید- نوبت دوم  / آگهی تجدید استعلام ارزیابی کیفی , استعلام ارزیابی کیفی پروژه ارائه خدمات نگهداری ، سرویس و تعمیرات تجهیزات خشکی تجدید- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190425/استعلام-چرخ-خیاطی'>استعلام چرخ خیاطی / استعلام,استعلام چرخ خیاطی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190441/مناقصه-احداث-دیواره-سنگ-نوردی'>مناقصه احداث دیواره سنگ نوردی  / فراخوان عمومی جذب سرمایه گذار,فراخوان احداث دیواره سنگ نوردی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189831/مناقصه-لوله-و-اتصالات-دو-جداره-کاروگیت--'>مناقصه  لوله و اتصالات دو جداره کاروگیت... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه  لوله و اتصالات دو جداره کاروگیت...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189851/تجدید-مناقصه-خرید-کابل-بدون-مهار-در-زوجهای-مختلف-سینی-OCDF'>تجدید مناقصه خرید کابل بدون مهار در زوجهای مختلف، سینی OCDF  / تجدید مناقصه، تجدید مناقصه خرید کابل بدون مهار در زوجهای مختلف، سینی OCDF </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189866/مناقصه-اجرای-طرح-شبکه-جمع-آوری-فاضلاب-شهر-نوبت-دوم'>مناقصه اجرای طرح شبکه جمع آوری فاضلاب شهر  نوبت دوم  / مناقصه , مناقصه اجرای طرح شبکه جمع آوری فاضلاب شهر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189884/استعلام-صندلی-و-میز-اداری'>استعلام صندلی و میز اداری / استعلام,صندلی و میز اداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189902/استعلام-اجرای-راه-دسترسی'>استعلام اجرای راه دسترسی / استعلام, اجرای راه دسترسی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189917/استعلام-کیت-HDL-C-آزمایشگاه-و--'>استعلام کیت HDL-C آزمایشگاه و .. / استعلام, کیت HDL-C آزمایشگاه و ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189932/استعلام-دستگاه-آب-دیونیزه'>استعلام دستگاه آب دیونیزه / استعلام,دستگاه آب دیونیزه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189944/استعلام-دستگاه-فایر-حریق-واترمیست-2-سیلندر-خودرویی-جهت-اطفاء-حریق'>استعلام دستگاه فایر حریق واترمیست 2 سیلندر خودرویی جهت اطفاء حریق / استعلام,استعلام دستگاه فایر حریق واترمیست 2 سیلندر خودرویی جهت اطفاء حریق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189957/فراخوان-دعوت-به-مشارکت-در-ساخت'>فراخوان دعوت به مشارکت در ساخت / فراخوان, فراخوان دعوت به مشارکت در ساخت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189971/مناقصه-عملیات-تخریب-آسفالت-گودبراری-خاک-برداری-خاک-ریزی--'>مناقصه عملیات تخریب آسفالت، گودبراری، خاک برداری، خاک ریزی ... / مناقصه عمومی, مناقصه عملیات تخریب آسفالت، گودبراری، خاک برداری، خاک ریزی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189986/فراخوان-عملیات-فنس-کشی'>فراخوان عملیات فنس کشی  / مناقصه عمومی, فراخوان عملیات فنس کشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190003/استعلام-تبلت-سامسونگ'>استعلام  تبلت سامسونگ / استعلام,  تبلت سامسونگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190018/استعلام-عملیات-کشیدن-حمل-و-نصب-انواع-الکتروپمپ-های-چاهها-و-ایستگاه-های-پمپاژ'>استعلام عملیات کشیدن حمل و نصب انواع الکتروپمپ های چاهها و ایستگاه های پمپاژ / استعلام,استعلام عملیات کشیدن حمل و نصب انواع الکتروپمپ های چاهها و ایستگاه های پمپاژ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190037/استعلام-لایروبی--'>استعلام لایروبی ... / استعلام , استعلام لایروبی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190052/استعلام-لوازم-کامپیوتر-و-متعلقات--'>استعلام لوازم کامپیوتر و متعلقات ... / استعلام, استعلام لوازم کامپیوتر و متعلقات ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190071/استعلام-آرشیو-دفاتر-املاک-سایت-ستاد'>استعلام آرشیو دفاتر املاک, سایت ستاد / استعلام,استعلام آرشیو دفاتر املاک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190084/استعلام-حفاری-یک-حلقه-به-روش-ضربه-ای-سامانه-تدارکات-الکترونیکی-دولت'>استعلام حفاری یک حلقه به روش ضربه ای, سامانه تدارکات الکترونیکی دولت / استعلام,استعلام حفاری یک حلقه به روش ضربه ای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190099/تجدید-مناقصه-عمومی-تهیه-و-احداث-و-نصب-مخزن-فلزی-150-متر-مکعبی'>تجدید مناقصه عمومی تهیه و احداث و نصب مخزن فلزی 150 متر مکعبی  / تجدید مناقصه عمومی, مناقصه عمومی تهیه و احداث و نصب مخزن فلزی 150 متر مکعبی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190115/استعلام-داپلیکیتور-کامل-آکارد-1-به-11'>استعلام داپلیکیتور کامل آکارد 1 به 11 / استعلام,استعلام داپلیکیتور کامل آکارد 1 به 11</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190133/استعلام-ضبط-کننده-حرفه-ای'>استعلام ضبط کننده حرفه ای / استعلام,ضبط کننده حرفه ای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190148/مناقصه-پروژه-راه-اندازی-سیستم-اطلاعات-مکانی'>مناقصه پروژه راه اندازی سیستم اطلاعات مکانی  / مناقصه پروژه راه اندازی سیستم اطلاعات مکانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190164/استعلام-آبگرمکن'>استعلام آبگرمکن / استعلام,آبگرمکن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190181/تجدید-مناقصه-خرید-22-دستگاه-کولر-اسپلیت-ایستاده'>تجدید مناقصه خرید 22 دستگاه کولر اسپلیت ایستاده / تجدید مناقصه , تجدید مناقصه خرید 22 دستگاه کولر اسپلیت ایستاده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190196/استعلام-اتصالات-توسعه-شبکه'>استعلام اتصالات توسعه شبکه / استعلام,استعلام اتصالات توسعه شبکه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190219/استعلام-مموری-رکوردر-سونی--'>استعلام مموری رکوردر سونی... / استعلام,مموری رکوردر سونی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190240/استعلام-کارت-گرافیک'>استعلام کارت گرافیک / استعلام,استعلام کارت گرافیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190255/استعلام-هارد--'>استعلام هارد ... / استعلام , استعلام هارد ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190272/استعلام-تهیه-پرونده-ثبت-موقت-بازار'>استعلام  تهیه پرونده ثبت موقت بازار / استعلام,  تهیه پرونده ثبت موقت بازار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190290/استعلام-یک-دستگاه-سیستم-کامپیوتر-و-تلویزیون'>استعلام یک دستگاه سیستم کامپیوتر و تلویزیون / استعلام,استعلام یک دستگاه سیستم کامپیوتر و تلویزیون</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190307/مناقصه-طرح-قرارداد-تامین-و-اجرای-طرح-توسعه--تجدید'>مناقصه طرح قرارداد تامین و اجرای طرح توسعه ..تجدید  / مناقصه , مناقصه طرح قرارداد تامین و اجرای طرح توسعه ... تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190324/استعلام-خرید-جدول-و-کانیوو-و-پازل--'>استعلام خرید جدول و کانیوو و پازل ... / استعلام, استعلام خرید جدول و کانیوو و پازل ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190340/مناقصه-خرید-اقلام-مورد-نیاز-مربوط-به-تامین-روشنایی-معابر-نوبت-دوم'>مناقصه خرید اقلام مورد نیاز مربوط به تامین روشنایی معابر نوبت دوم  / مناقصه عمومی, مناقصه خرید اقلام مورد نیاز مربوط به تامین روشنایی معابر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190356/استعلام-طرح-توسعه-و-تجهیز-قرنطینه-کشاورزی'>استعلام طرح توسعه  و تجهیز قرنطینه کشاورزی / استعلام, طرح توسعه  و تجهیز قرنطینه کشاورزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190371/استعلام-اورهال--'>استعلام اورهال ... / استعلام , استعلام اورهال ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190384/مناقصه-عمومی-احداث-و-تکمیل-پایگاه-انتقال-خون'> مناقصه عمومی احداث و تکمیل پایگاه انتقال خون / مناقصه عمومی یک مرحله ای ، مناقصه عمومی احداث و تکمیل پایگاه انتقال خون</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190399/استعلام-قرآن-13-سطری-معمولی-با-ترجمه-زیرنویس-و-خط-عثمان-طه-قطع-وزیری'>استعلام قرآن 13 سطری معمولی با ترجمه زیرنویس و خط عثمان طه قطع وزیری  / استعلام,استعلام قرآن 13 سطری معمولی با ترجمه زیرنویس و خط عثمان طه قطع وزیری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190413/مناقصه-سنگ-کاری--کاشیکاری-و--'>مناقصه سنگ کاری - کاشیکاری و ... / آگهی مناقصه, مناقصه سنگ کاری - کاشیکاری و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190423/استعلام-دیوار-پوش'>استعلام دیوار پوش  / استعلام,استعلام دیوار پوش </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190440/استعلام-تعداد-سه-دستگاه-کامپیوتر'>استعلام تعداد سه دستگاه کامپیوتر / استعلام,استعلام تعداد سه دستگاه کامپیوتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190456/استعلام-آسفالت-ریزی-محوطه-حیاط-سالن-ورزشی'>استعلام  آسفالت ریزی محوطه حیاط سالن ورزشی / استعلام, آسفالت ریزی محوطه حیاط سالن ورزشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190474/تجدید-مناقصه-تامین-سرویس-ایاب-و-ذهاب-کارکنان-ـ-نوبت-دوم'>تجدید مناقصه تامین سرویس ایاب و ذهاب کارکنان  ـ نوبت دوم / آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه تامین سرویس ایاب و ذهاب کارکنان انبار نفت ـ نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190488/استعلام-کفپوش-استاندارد-به-ضخامت-6-7-میلیمتر--'>استعلام کفپوش استاندارد به ضخامت 6.7 میلیمتر... / استعلام,کفپوش استاندارد به ضخامت 6.7 میلیمتر...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190511/استعلام-خرید-ست-بدنسازی'>استعلام خرید ست بدنسازی  / استعلام ,استعلام خرید ست بدنسازی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190529/استعلام-ساخت-جاده-و-راه-آهن'>استعلام ساخت جاده و راه آهن / استعلام, استعلام ساخت جاده و راه آهن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190548/مناقصه-آزمایشگاه-بیمارستان-(نوبت-دوم)'>مناقصه آزمایشگاه بیمارستان (نوبت دوم) / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه آزمایشگاه بیمارستان (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190566/استعلام-جمع-آوری-پست'>استعلام جمع آوری پست / استعلام,استعلام جمع آوری پست</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190581/استعلام-نوسازی-و-بهسازی-سیستم-سرمایشی'>استعلام نوسازی و بهسازی سیستم سرمایشی  / استعلام,استعلام نوسازی و بهسازی سیستم سرمایشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190602/استعلام-1-لوازم-التحریر'>استعلام 1- لوازم التحریر / استعلام,استعلام 1- لوازم التحریر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190617/استعلام-تهیه-و-نصب-تعداد-سیستم-کنفرانس-صوتی-دیجیتال--'>استعلام تهیه و نصب تعداد سیستم کنفرانس صوتی دیجیتال... / استعلام, استعلام تهیه و نصب تعداد سیستم کنفرانس صوتی دیجیتال...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190636/استعلام-ساخت-پلاک-کدپستی-ده-رقمی--'>استعلام ساخت پلاک کدپستی ده رقمی... / استعلام, استعلام ساخت پلاک کدپستی ده رقمی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190657/استعلام-جمع-آوری-پست--'>استعلام جمع آوری پست... / استعلام,جمع آوری پست...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190680/استعلام-خرید-و-اجرا-و-نصب-روشنایی-(داخل-محوطه)-کمپ'>استعلام خرید و اجرا و نصب روشنایی (داخل محوطه) کمپ  / استعلام,استعلام خرید و اجرا و نصب روشنایی (داخل محوطه) کمپ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190701/مناقصه-عملیات-اجرایی-خرید-و-لوله-گذاری'> مناقصه عملیات اجرایی خرید و لوله گذاری   / آگهی فراخوان , مناقصه عملیات اجرایی خرید و لوله گذاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190716/مناقصه-عملیات-احداث-فاز-2-پارک-نماز'>مناقصه عملیات احداث فاز 2 پارک نماز / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه عملیات احداث فاز 2 پارک نماز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190730/مناقصه-احداث-مخزن-به-میزان-500-مترمکعب'>مناقصه  احداث مخزن به میزان 500 مترمکعب / آگهی فراخوان, مناقصه  احداث مخزن به میزان 500 مترمکعب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190747/تجدید-مناقصه-آماده-سازی-اراضی-یک-هکتاری--'>تجدید مناقصه آماده سازی اراضی یک هکتاری ... / تجدید آگهی فراخوان مناقصه عمومی, تجدید مناقصه آماده سازی اراضی یک هکتاری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190761/مناقصه-مشاور-جهت-تهیه-برنامه-پنج-ساله-راهبردی-علمیاتی'>مناقصه مشاور جهت تهیه برنامه پنج ساله راهبردی علمیاتی / اگهی مناقصه , مناقصه مشاور جهت تهیه برنامه پنج ساله راهبردی علمیاتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190776/استعلام-تصفیه-و-دفع-پسماند'>استعلام تصفیه و دفع پسماند / استعلام,تصفیه و دفع پسماند</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190794/استعلام-خرید-قطع-كننده'>استعلام خرید قطع كننده / استعلام,استعلام خرید قطع كننده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190808/استعلام-ساخت-پروژه'>استعلام ساخت پروژه  / استعلام , استعلام ساخت پروژه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190823/استعلام-سرنگ--'>استعلام سرنگ ... / استعلام , استعلام سرنگ ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190839/استعلام-کیس-رایانه-P4--'>استعلام کیس رایانه P4... / استعلام,کیس رایانه P4...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190852/استعلام-تعمیرات--'>استعلام تعمیرات ... / استعلام , استعلام تعمیرات ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190868/همایش-امنیت--پیشرفت-و-توسعه-پایدار-مناطق-مرزی--سرزمینی-و-کلانشهرها'>همایش امنیت ، پیشرفت و توسعه پایدار مناطق مرزی ، سرزمینی و کلانشهرها / امنیت ، پیشرفت و توسعه پایدار مناطق مرزی ، سرزمینی و کلانشهرها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190885/مناقصه-واگذاری-بخشی-از-خدمات-عمومی-شهرداری-مرحله-دوم-نوبت-اول'>مناقصه واگذاری بخشی از خدمات عمومی شهرداری مرحله دوم نوبت اول  / آگهی مناقصه, مناقصه واگذاری بخشی از خدمات عمومی شهرداری مرحله دوم نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190899/استعلام-طرح-توسعه-مشترکین-روستای--'>استعلام طرح توسعه مشترکین روستای... / استعلام,طرح توسعه مشترکین روستای...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190917/فراخوان-مناقصه-تعویض-پوشش-خط-لوله-8-اینچ-چاه'>فراخوان مناقصه تعویض پوشش خط لوله 8 اینچ چاه / آگهی فراخوان پیمانکار مناقصه عمومی یک مرحله ای, فراخوان مناقصه تعویض پوشش خط لوله 8 اینچ چاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190931/فراخوان-راه-اندازی-سیستم-اطلاعات-مکانی-GIS-شبکه'>فراخوان  راه اندازی سیستم اطلاعات مکانی GIS شبکه / آگهی فراخوان مشاور,فراخوان  راه اندازی سیستم اطلاعات مکانی GIS شبکه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190946/استعلام-انجام-چوبکاری'>استعلام انجام چوبکاری / استعلام,انجام چوبکاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190962/استعلام-کولرگازی-ایستاده-و-هود-و--'>استعلام کولرگازی ایستاده و هود و ...  / استعلام, کولرگازی ایستاده و هود و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190978/استعلام-سایر-فعالیت-های-تخصصی-ساختمان'>استعلام سایر فعالیت های تخصصی ساختمان / استعلام,استعلام سایر فعالیت های تخصصی ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190993/استعلام-تلویزیون-شهری-تمام-رنگی'>استعلام تلویزیون شهری تمام رنگی / استعلام,استعلام تلویزیون شهری تمام رنگی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191006/استعلام-محصور-سازی-مخازن'>استعلام محصور سازی مخازن  / استعلام,استعلام محصور سازی مخازن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191018/استعلام-تامین-نیروهای-خدماتی-و-سرایداری-و-رانندگی'>استعلام تامین نیروهای خدماتی و سرایداری و رانندگی  / استعلام, تامین نیروهای خدماتی و سرایداری و رانندگی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191030/استعلام-انجام-عملیات-اجرایی-طرح-بهسازی-تفرجگاه-گردشگری'>استعلام انجام عملیات اجرایی طرح بهسازی تفرجگاه گردشگری / استعلام, انجام عملیات اجرایی طرح بهسازی تفرجگاه گردشگری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190428/استعلام-مطابق-فایل-پیوستی'>استعلام  مطابق فایل پیوستی / استعلام, مطابق فایل پیوستی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190444/مناقصه-​ارائه-خدمات-بازدید-تعمیر-و-نگهداری-پست-های-اتوماسیونی'>مناقصه ​ارائه خدمات بازدید، تعمیر و نگهداری پست های اتوماسیونی / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای ,مناقصه  ارائه خدمات بازدید، تعمیر و نگهداری پست های اتوماسیونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190461/استعلام-لاستیک-سوزوکی-ویتارا-2400'>استعلام لاستیک سوزوکی ویتارا 2400 / استعلام,استعلام لاستیک سوزوکی ویتارا 2400</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190479/تجدید-مناقصه-آسفالت-و-زیرسازی'>تجدید مناقصه آسفالت و زیرسازی  / مناقصه عمومی, تجدید مناقصه آسفالت و زیرسازی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190494/استعلام-دو-دستگاه-سرور'>استعلام  دو دستگاه سرور  / استعلام, دو دستگاه سرور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190515/استعلام-خرید-انواع-الکتروپمپ-شناور-لوله-آبده-و--'>استعلام خرید انواع الکتروپمپ شناور، لوله آبده و... / استعلام, استعلام خرید انواع الکتروپمپ شناور، لوله آبده و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190535/استعلام-اجرای-کفپوش--'>استعلام اجرای کفپوش ... / استعلام , استعلام اجرای کفپوش ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190553/استعلام-نصب-تجهیزات-مکانیکی--'>استعلام نصب تجهیزات مکانیکی... / استعلام, استعلام نصب تجهیزات مکانیکی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190571/فراخوان-ارزیابی-کیفی-انجام-خدمات-عمومی-و-پشتیبانی--'>فراخوان ارزیابی کیفی انجام خدمات عمومی و پشتیبانی... / آگهی فراخوان عمومی ارزیابی کیفی , فراخوان ارزیابی کیفی انجام خدمات عمومی و پشتیبانی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190589/مناقصه-زیرسازی-خرید-و-پخش-آسفالت-معابر-اصلی-و-فرعی-نوبت-دوم'>مناقصه زیرسازی، خرید و پخش آسفالت معابر اصلی و فرعی- نوبت دوم  / آگهی مناقصه,مناقصه  زیرسازی، خرید و پخش آسفالت معابر اصلی و فرعی- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190606/مناقصه-تعریض-و-بهسازی-محور--'>مناقصه تعریض و بهسازی محور... / آگهی فراخوان مناقصه عمومی , مناقصه تعریض و بهسازی محور...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190621/استعلام-سماور-برقی--سشوار--چای-ساز-بخاری-برقی--'>استعلام سماور برقی - سشوار - چای ساز- بخاری برقی... / استعلام,استعلام سماور برقی - سشوار - چای ساز- بخاری برقی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190643/استعلام-اجاره-اتوبوس'>استعلام اجاره اتوبوس / استعلام,اجاره اتوبوس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190665/استعلام-بهسازی-و-نوسازی-محوطه'>استعلام بهسازی و نوسازی محوطه  / استعلام,استعلام بهسازی و نوسازی محوطه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190686/مناقصه-عملیات-اجرای-قبور-عمومی-و-خانوادگی-آرامستان-نوبت-دوم'>مناقصه عملیات اجرای قبور عمومی و خانوادگی آرامستان نوبت دوم / مناقصه عمومی, مناقصه عملیات اجرای قبور عمومی و خانوادگی آرامستان نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190704/فراخوان-مناقصه-عمومی-تکمیل-خوابگاه'>فراخوان مناقصه عمومی  تکمیل خوابگاه  / فراخوان مناقصه عمومی, فراخوان مناقصه عمومی  تکمیل خوابگاه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190719/استعلام-درخواست-خرید-100-متر-سنگ-تراورتن--'>استعلام درخواست خرید 100 متر سنگ تراورتن... / استعلام,درخواست خرید 100 متر سنگ تراورتن...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190733/استعلام-انجام-عملیات-آسفالت-اردوگاه'>استعلام  انجام عملیات آسفالت اردوگاه / استعلام,  انجام عملیات آسفالت اردوگاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190751/مناقصه-اجرای-عملیات-احداث-فیدر--'>مناقصه  اجرای عملیات احداث فیدر ... / آگهی مناقصه, مناقصه  اجرای عملیات احداث فیدر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190766/استعلام-لوله-ساده--لوله-مشبک'>استعلام لوله ساده . لوله مشبک / استعلام,استعلام لوله ساده . لوله مشبک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190781/استعلام-خرید-30-دستگاه-موتور-پمپ-دیزل--'>استعلام خرید 30 دستگاه موتور پمپ دیزل ... / استعلام,استعلام خرید 30 دستگاه موتور پمپ دیزل ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190798/استعلام-جمع-آوری-پست--'>استعلام جمع آوری پست... / استعلام, استعلام جمع آوری پست...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190811/استعلام-صندلی-چرخدار'>استعلام صندلی چرخدار  / استعلام,استعلام صندلی چرخدار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190827/مناقصه-عمومی-تامین-پریفرم--'>مناقصه عمومی تامین پریفرم ...  / مناقصه,مناقصه عمومی تامین پریفرم ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190843/استعلام-سرور-DL380-G10'>استعلام سرور DL380-G10  / استعلام,استعلام سرور DL380-G10 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190855/مناقصه-عمومی-تعدادی-از-خانه-های-بهداشت'>مناقصه عمومی تعدادی از خانه های بهداشت / مناقصه عمومی, مناقصه عمومی تعدادی از خانه های بهداشت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190873/استعلام-20-عدد-فایل-فلزی-4-کشو-اداری'>استعلام 20 عدد فایل فلزی 4 کشو اداری / استعلام,استعلام 20 عدد فایل فلزی 4 کشو اداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190888/استعلام-هادی-برق--'>استعلام هادی برق... / استعلام, استعلام هادی برق...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190906/استعلام-لوازم-گالوانیزه--ورق'>استعلام لوازم گالوانیزه - ورق / استعلام,استعلام لوازم گالوانیزه - ورق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190920/سومین-کنفرانس-بین-المللی-بررسی-مسائل-جاری-زبان-ها'>سومین کنفرانس بین المللی بررسی مسائل جاری زبان ها  / کنفرانس بین المللی بررسی مسائل جاری زبان ها </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190935/مناقصه-احداث-مرکز-داده'>مناقصه احداث مرکز داده / مناقصه عمومی, مناقصه احداث مرکز داده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190951/سومین-کنگره-ملی-دخانیات-و-سلامت'>سومین کنگره ملی دخانیات و سلامت / سومین کنگره ملی دخانیات و سلامت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190966/استعلام-5-دستگاه-مینی-کپس-اینتل-و--'>استعلام 5 دستگاه مینی کپس اینتل و ... / استعلام , استعلام 5 دستگاه مینی کیس اینتل و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190983/استعلام-فکس--'>استعلام فکس ... / استعلام , استعلام فکس ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190996/استعلام-تکمیل-و-تعمیر-ساختمان'>استعلام تکمیل و تعمیر ساختمان  / استعلام, تکمیل و تعمیر ساختمان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191009/استعلام-تکمیل-نمازخانه--'>استعلام تکمیل نمازخانه... / استعلام,استعلام تکمیل نمازخانه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191021/فراخوان-مناقصه-خرید-یخساز-حبه-ای-و-سردخانه'>فراخوان مناقصه  خرید یخساز حبه ای و سردخانه / فراخوان مناقصه ، فراخوان مناقصه  خرید یخساز حبه ای و سردخانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191033/استعلام-بهاء-خرید-میخ-فولادی-قلابدار'>استعلام بهاء خرید میخ فولادی قلابدار / استعلام , استعلام بهاء خرید میخ فولادی قلابدار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191045/استعلام-بیمه'>استعلام بیمه / استعلام,استعلام بیمه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191059/استعلام-ترمینال-برق-نمره-25'>استعلام ترمینال برق نمره 25 / استعلام ,استعلام ترمینال برق نمره </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190458/تجدید-آگهی-مناقصه-قطعات-یدکی-مربوط-به-شیر-توپی'>تجدید آگهی مناقصه قطعات یدکی مربوط به شیر توپی / تجدید مناقصه عمومی , تجدید آگهی مناقصه قطعات یدکی مربوط به شیر توپی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190476/استعلام-آبرسانی-روستا'>استعلام آبرسانی روستا / استعلام,استعلام آبرسانی روستا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190490/استعلام-ساخت-و-نصب-پنجره-دو-جداره'>استعلام ساخت و نصب پنجره دو جداره  / استعلام,استعلام ساخت و نصب پنجره دو جداره </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190513/استعلام-خرید-انواع-لوله-فولادی-و-اتصالات-چدنی'>استعلام خرید انواع لوله فولادی و اتصالات چدنی / استعلام,استعلام خرید انواع لوله فولادی و اتصالات چدنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190533/استعلام-اجرای-قسمتی-از-معابر-طرح-هادی'>استعلام اجرای قسمتی از معابر طرح هادی / استعلام,استعلام اجرای قسمتی از معابر طرح هادی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190549/استعلام-یخچال-فریز'>استعلام یخچال فریز  / استعلام,استعلام یخچال فریز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190567/استعلام-پرده-عمودی'>استعلام پرده عمودی / استعلام,پرده عمودی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190582/استعلام-اتوکلاو--'>استعلام اتوکلاو ... / استعلام, استعلام اتوکلاو ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190603/مناقصه-احداث-خانه-تکواندو--'>مناقصه احداث خانه تکواندو...  / مناقصه عمومی, مناقصه احداث خانه تکواندو...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190618/استعلام-دوربین--'>استعلام دوربین ... / استعلام , استعلام دوربین ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190641/استعلام-باطری-(UPS)-12-ولت--'>استعلام باطری (UPS) 12 ولت... / استعلام,باطری (UPS) 12 ولت...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190659/استعلام-ساخت-اتاقک-و-تجهیز-چاه--'>استعلام ساخت اتاقک و تجهیز چاه ... / استعلام , استعلام ساخت اتاقک و تجهیز چاه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190682/استعلام-عملیات-اجرایی-زیرساخت-های-گردشگری-تاسیسات-غار'>استعلام  عملیات اجرایی زیرساخت های گردشگری تاسیسات غار / استعلام, عملیات اجرایی زیرساخت های گردشگری تاسیسات غار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190702/استعلام-نبشی-فولادی-زنگ-نزن-ورق-فولاد-میلگرد-و--'>استعلام نبشی فولادی زنگ نزن-ورق فولاد-میلگرد و ... / استعلام, استعلام نبشی فولادی زنگ نزن-ورق فولاد-میلگرد و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190717/مناقصه-عملیات-حفظ-و-نگهداری-فضای-سبز-محدوده-B-(نوبت-دوم)'>مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز محدوده B (نوبت دوم) / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز محدوده B (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190731/استعلام-انجام-خدمات-مطالعات-ساختمانی-و-باستان-پژوهشی--'>استعلام انجام خدمات مطالعات ساختمانی و باستان پژوهشی ... / استعلام,استعلام انجام خدمات مطالعات ساختمانی و باستان پژوهشی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190748/استعلام-آماده-سازی-شغلی-(مهارتهای-سه-گانه)-ویژه-معتادین-بهبودیافته'>استعلام آماده سازی شغلی (مهارتهای سه گانه) ویژه معتادین بهبودیافته / استعلام, آماده سازی شغلی (مهارتهای سه گانه) ویژه معتادین بهبودیافته</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190762/استعلام-یک-دستگاه-مانیتور--'>استعلام یک دستگاه مانیتور... / استعلام,یک دستگاه مانیتور...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190777/استعلام-اجرای-لوله-کشی-گاز-رنگ-آمیزی-و--'>استعلام اجرای لوله کشی گاز، رنگ آمیزی و... / استعلام, استعلام اجرای لوله کشی گاز، رنگ آمیزی و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190795/استعلام-پذیرش-و-نگهداری-بیماران-متجاهر--'>استعلام پذیرش و نگهداری بیماران متجاهر... / استعلام,پذیرش و نگهداری بیماران متجاهر...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190809/استعلام-الکتروموتور-فن-کویل-تک-فاز'>استعلام الکتروموتور فن کویل تک فاز  / استعلام,استعلام الکتروموتور فن کویل تک فاز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190824/استعلام-جمع-آوری-پست-مهر--'>استعلام جمع آوری پست مهر ... / استعلام,استعلام جمع آوری پست مهر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190840/استعلام-سربرگ-اداری--'>استعلام سربرگ اداری ... / استعلام , استعلام سربرگ اداری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190853/مناقصه-واگذاری-تعدادی-از-خانه-های-بهداشت'>مناقصه واگذاری تعدادی از خانه های بهداشت / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه واگذاری تعدادی از خانه های بهداشت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190869/استعلام-کولر-آبی-رومیزی'>استعلام کولر آبی رومیزی / استعلام, استعلام کولر آبی رومیزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190886/استعلام-پنجره-دو-جداره-upvc'>استعلام پنجره دو جداره upvc / استعلام,استعلام پنجره دو جداره upvc</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190901/استعلام-تنظیم-و-تعویض-کفه-های-باسکول'>استعلام تنظیم و تعویض کفه های باسکول  / استعلام,استعلام تنظیم و تعویض کفه های باسکول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190918/استعلام-پک-جنرال-جنس-مرغوب--'>استعلام پک جنرال جنس مرغوب... / استعلام,پک جنرال جنس مرغوب...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190933/مناقصه-خرید-حمل-و-نصب-پارتیشن-های-ترمینال--'>مناقصه خرید، حمل و نصب پارتیشن های ترمینال ... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید، حمل و نصب پارتیشن های ترمینال ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190948/مناقصه-اجرای-تکمیل-پروژه-مرکز-خدمات-جامع-سلامت'>مناقصه اجرای تکمیل پروژه مرکز خدمات جامع سلامت  / مناقصه, مناقصه  اجرای تکمیل پروژه مرکز خدمات جامع سلامت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190963/استعلام-حمل-و-نقل'>استعلام حمل و نقل / استعلام,حمل و نقل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190981/استعلام-یک-دستگاه-مانیتور--'>استعلام یک دستگاه مانیتور... / استعلام,یک دستگاه مانیتور...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190994/استعلام-گوشت-منجمد-سردست-برزیلی-بسته-بندی-کارتنی-کیلوگرمی'>استعلام گوشت منجمد سردست برزیلی بسته بندی کارتنی کیلوگرمی / استعلام,استعلام گوشت منجمد سردست برزیلی بسته بندی کارتنی کیلوگرمی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191007/اولین-کنفرانس-ملی-یافته-های-نوین'>اولین کنفرانس ملی یافته های نوین  / اولین کنفرانس ملی یافته های نوین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191019/مناقصه-عمومی-ارائه-و-انجام-خدمات-تراشکاری--جوشکاری--فرزکاری-و--'>مناقصه عمومی ارائه و انجام خدمات تراشکاری ، جوشکاری ، فرزکاری و ...  / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی ارائه و انجام خدمات تراشکاری ، جوشکاری ، فرزکاری و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191031/مناقصه-خرید-30-تن-پودر-اطفاء-حریق'>مناقصه خرید 30 تن پودر اطفاء حریق / مناقصه خرید 30 تن پودر اطفاء حریق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191043/استعلام-آموزش-فوریتهای-پزشکی-و-کمک-های-اولیه'>استعلام آموزش فوریتهای پزشکی و کمک های اولیه / استعلام, استعلام آموزش فوریتهای پزشکی و کمک های اولیه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191057/استعلام-آنتی-ویروس'>استعلام آنتی ویروس / استعلام,آنتی ویروس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191069/مناقصه-خرید-قطعات-کمپرسورهای-کوپر-بسمر'>مناقصه خرید قطعات کمپرسورهای کوپر بسمر  / مناقصه , مناقصه خرید قطعات کمپرسورهای کوپر بسمر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190977/استعلام-ملزومات-و-لوازم-اداری'>استعلام ملزومات و لوازم اداری / استعلام,ملزومات و لوازم اداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190992/استعلام-سرور-HP--'>استعلام سرور HP... / استعلام,سرور HP...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191004/فراخوان-احداث-یک-باب-زمین-چمن-مصنوعی-شماره-یک'>فراخوان احداث یک باب زمین چمن مصنوعی شماره یک / مناقصه عمومی, فراخوان احداث یک باب زمین چمن مصنوعی شماره یک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191017/استعلام-بهاء-خرید-سیستم-پشتیبان-گیری'>استعلام بهاء خرید سیستم پشتیبان گیری  / استعلام بهاء ,استعلام بهاء  خرید سیستم پشتیبان گیری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191029/استعلام-هدست'>استعلام هدست  / استعلام,استعلام هدست </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191041/سومین-کنفرانس-بین-المللی-مهندسی-زیست-پزشکی-ایران'>سومین کنفرانس بین المللی مهندسی زیست پزشکی ایران  / سومین کنفرانس بین المللی مهندسی زیست پزشکی ایران </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191055/استعلام-خرید-تعداد-6-دستگاه-تلویزیون-LCD'>استعلام خرید تعداد 6 دستگاه تلویزیون LCD  / استعلام,استعلام خرید تعداد 6 دستگاه تلویزیون LCD </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191067/استعلام-خرید-کیت-الکترونیکی-مربوط-به-دستگاه-تخریب-و--'>استعلام خرید کیت الکترونیکی مربوط به دستگاه تخریب و ... / استعلام,استعلام خرید کیت الکترونیکی مربوط به دستگاه تخریب و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191079/استعلام-آکاسیو--'>استعلام آکاسیو ... / استعلام, استعلام آکاسیو ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191094/استعلام-لکه-گیری-آسفالت--'>استعلام لکه گیری آسفالت... / استعلام,لکه گیری آسفالت...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191110/استعلام-جمع-آوری-پست'>استعلام جمع آوری پست / استعلام,استعلام جمع آوری پست</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191127/استعلام-تهیه-پکیج-کلرزن-45-بار'>استعلام تهیه پکیج کلرزن 45 بار / استعلام, استعلام تهیه پکیج کلرزن 45 بار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191141/استعلام-خرید-لیست-تجهیزات-رشته-صنایع'>استعلام خرید لیست تجهیزات رشته صنایع / استعلام , استعلام خرید لیست تجهیزات رشته صنایع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191158/مناقصه-عمومی-پروژه-تعویض-پوشش-خطوط-لوله'>مناقصه عمومی پروژه تعویض پوشش خطوط لوله  / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی پروژه تعویض پوشش خطوط لوله </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191170/استعلام-بتن-10-سانتی--'>استعلام بتن 10 سانتی... / استعلام,بتن 10 سانتی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191184/استعلام-وباطریوکابینت'>استعلام وباطریوکابینت / استعلام,وباطریوکابینت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191198/استعلام-استیج-کمپرسور'>استعلام استیج کمپرسور / استعلام, استعلام استیج کمپرسور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191212/استعلام-کابل-جبران-ساز-داخلی-5-4-متری-و--'>استعلام کابل جبران ساز داخلی 5/4 متری و ... / استعلام, استعلام کابل جبران ساز داخلی 5/4 متری و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191228/استعلام-پوزیشنر-و-گلوب-ولو--'>استعلام پوزیشنر و گلوب ولو... / استعلام, استعلام پوزیشنر و گلوب ولو...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191242/استعلام-پی-گردی-و-حفاظت-بنای-قلعه--'>استعلام  پی گردی و حفاظت بنای قلعه ... / استعلام,  پی گردی و حفاظت بنای قلعه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191258/دوازدهمین-کنگره-سالیانه-انجمن-روماتولوژی-ایران'>دوازدهمین کنگره سالیانه انجمن روماتولوژی ایران / دوازدهمین کنگره سالیانه انجمن روماتولوژی ایران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191271/استعلام-لوازم-خودرو-و-ماشین-آلات--'>استعلام لوازم خودرو و ماشین آلات ... / استعلام, استعلام لوازم خودرو و ماشین آلات ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191286/استعلام-اجرای-دیوار-حائل-سنگی'>استعلام اجرای دیوار حائل سنگی  / استعلام,استعلام اجرای دیوار حائل سنگی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191300/استعلام-رنگ-امیزی-دیوار-و-تهیه-و-نصب-پرده-زبرا-و-نصب-اسکوتی-و-قرنیز'>استعلام رنگ امیزی دیوار و تهیه و نصب پرده زبرا و نصب اسکوتی و قرنیز / استعلام,استعلام رنگ امیزی دیوار و تهیه و نصب پرده زبرا و نصب اسکوتی و قرنیز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191313/استعلام-تهیه-و-اجرای-با-مصالح-تعمیرات-و-اصلاح-سقف-کاذب'>استعلام تهیه و اجرای با مصالح تعمیرات و اصلاح سقف کاذب  / استعلام , استعلام تهیه و اجرای با مصالح تعمیرات و اصلاح سقف کاذب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191326/استعلام-آفت-کش'>استعلام آفت کش / استعلام ,استعلام آفت کش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191340/استعلام-کلید-حرارتی-مغناطیسی-اتوماتیک--'>استعلام کلید حرارتی مغناطیسی اتوماتیک ... / استعلام, استعلام کلید حرارتی مغناطیسی اتوماتیک ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191354/استعلام-ساماندهی-رودخانه'>استعلام ساماندهی رودخانه / استعلام,ساماندهی رودخانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191368/استعلام-I-TORK-LIMIT-SWITCH'>استعلام  I-TORK LIMIT SWITCH / استعلام، استعلام  I-TORK LIMIT SWITCH</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191381/استعلام-خرید-و-نصب-دستگاه-مرکزی-سانترال'>استعلام خرید و نصب دستگاه مرکزی سانترال / استعلام,استعلام خرید و نصب دستگاه مرکزی سانترال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191394/مناقصه-ساخت-قطعات-یدکی-مکانیکال-سیل-پمپ'>مناقصه ساخت قطعات یدکی مکانیکال سیل پمپ  / مناقصه ساخت قطعات یدکی مکانیکال سیل پمپ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191410/مناقصه-خرید-YAMATAKE'>مناقصه خرید YAMATAKE / مناقصه ، مناقصه خرید P/F : YAMATAKE </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191422/مناقصه-خرید-MASONEILAN'>مناقصه خرید  MASONEILAN  / مناقصه ، مناقصه خرید P/F : MASONEILAN </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191436/استعلام-تابلو-برق-درایور-9-2'>استعلام تابلو برق درایور 9.2 / استعلام , استعلام تابلو برق درایور 9.2</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191450/استعلام-پرینتر--'>استعلام پرینتر ... / استعلام , استعلام پرینتر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189823/مزایده-ملک-مشاع-ساختمان-مسکونی-تحت-پلاک-ثبتی-763-اصلی'>مزایده ملک مشاع ساختمان مسکونی تحت پلاک ثبتی 763 اصلی / مزایده ,مزایده ملک مشاع ساختمان مسکونی تحت پلاک ثبتی 763 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189841/مزایده-ششدانگ-قطعه-اول-تفکیکی-پلاک-یک-فرعی'>مزایده ششدانگ قطعه اول تفکیکی پلاک یک فرعی / مزایده,مزایده ششدانگ قطعه اول تفکیکی پلاک یک فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189888/مزایده-ملک-مساحت-386-80متر'>مزایده ملک مساحت 386.80متر  / مزایده,مزایده ملک مساحت 386.80متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189961/مزایده-خودرو-وانت'>مزایده خودرو وانت / مزایده, مزایده خودرو وانت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190015/مزایده-یک-قطعه-زمین-کشاورزی-مساحت-چهل-من-بذر-افشان'>مزایده یک قطعه زمین کشاورزی مساحت چهل من بذر افشان  / مزایده یک قطعه زمین کشاورزی مساحت چهل من بذر افشان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190055/تجدید-مزایده-واگذاری-غرفه-های-واقع-در-ترمینال-مسافربری'>تجدید مزایده واگذاری غرفه های  واقع در ترمینال مسافربری / آگهی تجدید مزایده عمومی,مزایده واگذاری غرفه های  واقع در ترمینال مسافربری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191040/استعلام-اجاره-یکدسگاه-خودرو-سواری-برون-شهری'>استعلام اجاره یکدسگاه خودرو سواری برون شهری / استعلام , استعلام اجاره یکدسگاه خودرو سواری برون شهری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191054/استعلام-فعالیت-های-سازمان-های-دارای-عضو-مربوط-به-کسب-و-کار-کارفرمایان-و-سازمان-های-حرفه-ای--'>استعلام فعالیت های سازمان های دارای عضو مربوط به کسب و کار، کارفرمایان و سازمان های حرفه ای ... / استعلام , استعلام فعالیت های سازمان های دارای عضو مربوط به کسب و کار، کارفرمایان و سازمان های حرفه ای ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191066/استعلام-سایر-فعالیت-های-تخصصی-ساختمان--'>استعلام سایر فعالیت های تخصصی ساختمان ... / استعلام , استعلام سایر فعالیت های تخصصی ساختمان ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191078/استعلام-تجهیزات-HSEE'>استعلام تجهیزات HSEE / استعلام,تجهیزات HSEE</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191092/استعلام-اجرای-دکل-خودایستا-60-متری'>استعلام اجرای دکل خودایستا 60 متری  / استعلام, اجرای دکل خودایستا 60 متری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191109/استعلام-کولر--'>استعلام کولر ... / استعلام , استعلام کولر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191126/استعلام-جمع-آوری-پست'>استعلام جمع آوری پست / استعلام,استعلام جمع آوری پست</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191140/استعلام-اقلام-ست-کوهستان--'>استعلام اقلام ست کوهستان... / استعلام,اقلام ست کوهستان...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191156/استعلام-نگهدارنده-ذغال'>استعلام نگهدارنده ذغال  / استعلام , استعلام نگهدارنده ذغال </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191169/استعلام-اقلام-رایانه-و-شبکه'>استعلام اقلام رایانه و شبکه  / استعلام, اقلام رایانه و شبکه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191183/استعلام-گوشت-منجمد'>استعلام گوشت منجمد / استعلام, گوشت منجمد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191197/استعلام-خرید-گل'>استعلام خرید گل / استعلام, خرید گل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191211/استعلام-کولر-گازی-برند-ال-جی-با-توان-30000---'>استعلام کولر گازی برند ال جی با توان 30000 .... / استعلام ,استعلام کولر گازی برند ال جی با توان 30000 ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191227/استعلام-قوطی'>استعلام قوطی  / استعلام , استعلام قوطی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191241/استعلام-کولر--'>استعلام کولر ... / استعلام , استعلام کولر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191257/تجدید-مناقصه-خرید-قطعات-مربوط-به-NATIONAL-HOOK-MODEL-HA-500'>تجدید مناقصه خرید قطعات مربوط به NATIONAL HOOK MODEL HA-500  / تجدید مناقصه ، تجدید مناقصه خرید قطعات مربوط به NATIONAL HOOK MODEL HA-500 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191270/مناقصه-خرید-۳۵-عدد-LED-FIXTURE-EQUIVALENT-300W-'>مناقصه خرید ۳۵ عدد LED FIXTURE EQUIVALENT 300W ,  / مناقصه عمومی , مناقصه خرید ۳۵ عدد LED FIXTURE EQUIVALENT 300W , </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191285/فراخوان-تامین-نیروی-انسانی'>فراخوان تامین نیروی انسانی /  آگهی فراخوان مناقصه,فراخوان تامین نیروی انسانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191299/فراخوان-تجدید-مناقصه-عمومیپروژه-تهیه-و-مصالح-و-اجرای-شبکه-تغذیه-و-توزیع'>فراخوان تجدید مناقصه عمومیپروژه تهیه و مصالح و اجرای شبکه تغذیه و توزیع / آگهی فراخوان تجدید مناقصه عمومی،فراخوان تجدید مناقصه عمومیپروژه تهیه و مصالح و اجرای شبکه تغذیه و توزیع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191312/استعلام-یخچال-فریزر-و-فر-گاز'>استعلام یخچال فریزر و فر گاز / استعلام,استعلام یخچال فریزر و فر گاز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191325/استعلام-اصلاح-و-لکه-گیری-ایزوگام'>استعلام اصلاح و لکه گیری ایزوگام  / استعلام , استعلام اصلاح و لکه گیری ایزوگام </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191339/استعلام-سرور'>استعلام سرور / استعلام,سازمان تبلیغات اسلامی استان تهران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191353/استعلام-خرید-لیست-تجهیزات-رشته-تراشکاری'>استعلام خرید لیست تجهیزات رشته تراشکاری / استعلام, خرید لیست تجهیزات رشته تراشکاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191367/استعلام-لوله-پلی-اتیلن--'>استعلام لوله پلی اتیلن... / استعلام, استعلام لوله پلی اتیلن...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191380/استعلام-کلید-اتوماتیک--کلید-مغناطیسی-اتوماتیک'>استعلام کلید اتوماتیک ، کلید مغناطیسی اتوماتیک  / استعلام, استعلام کلید اتوماتیک ، کلید مغناطیسی اتوماتیک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191393/فراخوان-مناقصه-عمومی-کمپرسور-هوا'>فراخوان مناقصه عمومی کمپرسور هوا  / فراخوان مناقصه عمومی, فراخوان مناقصه عمومی کمپرسور هوا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191409/استعلام-تعمیر-و-نگهداری-سیستم-روشنایی---'>استعلام  تعمیر و نگهداری سیستم روشنایی  .... / استعلام, تعمیر و نگهداری سیستم روشنایی  ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191421/فراخوان-مناقصه-الکتروپمپ-حوضچه-نفت'>فراخوان مناقصه الکتروپمپ حوضچه نفت / فراخوان مناقصه عمومی، فراخوان مناقصه الکتروپمپ حوضچه نفت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191435/استعلام-دستگاه-تصفیه-آب-خانگی--'>استعلام دستگاه تصفیه آب خانگی... / استعلام, استعلام دستگاه تصفیه آب خانگی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191449/استعلام-لوازم-پزشکی-و-سلامت'>استعلام لوازم پزشکی و سلامت  / استعلام,استعلام لوازم پزشکی و سلامت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189820/مزایده-دو-فقره-پلاک-ثبتی-بخش-ده-ثبت-نور'>مزایده دو فقره پلاک ثبتی بخش ده ثبت نور / مزایده ,مزایده دو فقره پلاک ثبتی بخش ده ثبت نور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189839/مزایده-ملک-مساحت-عرصه-211-26متر-نوبت-اول'>مزایده ملک مساحت عرصه 211.26متر نوبت اول  / مزایده,مزایده ملک مساحت عرصه 211.26متر نوبت اول  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189885/مزایده-یک-دستگاه-اتومبیل-سواری'>مزایده یک دستگاه اتومبیل سواری / مزایده, مزایده یک دستگاه اتومبیل سواری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189948/مزایده-ضایعات-روزانه-تولید'>مزایده ضایعات روزانه تولید / مزایده, مزایده ضایعات روزانه تولید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190014/مزایده-یک-دستگاه-فتوکپی--یک-دستگاه-تلویزیون'>مزایده یک دستگاه فتوکپی ، یک دستگاه تلویزیون / آگهی مزایده, مزایده یک دستگاه فتوکپی ، یک دستگاه تلویزیون</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190054/مزایده-یک-سهم-از-888-سهم-آب-و-اراضی-مرحله-اول'>مزایده یک سهم از 888 سهم آب و اراضی مرحله اول / مزایده یک سهم از 888 سهم آب و اراضی مرحله اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190104/مزایده-ششدانگ-ملک-مساحت-536-87متر-مرحله-اول'>مزایده ششدانگ ملک مساحت 536.87متر مرحله اول / مزایده ,مزایده ششدانگ ملک مساحت 536.87متر مرحله اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190150/مزایده-فروش-ضایعات-فولادی-و-پلاستیکی-(نوبت-دوم)'>مزایده فروش ضایعات فولادی و پلاستیکی (نوبت دوم) / مزایده ، مزایده فروش ضایعات فولادی و پلاستیکی (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190197/مزایده-فروش-105-هزار-تن-سنگ-آهن-دانه-بندی-مگنتیت-97-4-4'>مزایده فروش 105 هزار تن سنگ آهن دانه بندی مگنتیت 97.4.4  / آگهی مزایده عمومی , مزایده فروش 105 هزار تن سنگ آهن دانه بندی مگنتیت 97.4.4</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191008/استعلام-دو-دستگاه-پدال-پیاده-سازی--'>استعلام دو دستگاه پدال پیاده سازی... / استعلام,دو دستگاه پدال پیاده سازی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191020/استعلام-کمک-هزینه-کشش-پرورش-دهندگان-اسب-اصیل-ترکمن-و--'>استعلام کمک هزینه کشش پرورش دهندگان اسب اصیل ترکمن و ... / استعلام , استعلام کمک هزینه کشش پرورش دهندگان اسب اصیل ترکمن و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191032/مناقصه-انتقال-نیرو-و-برقرسانی'>مناقصه انتقال نیرو و برقرسانی  / مناقصه عمومی, مناقصه انتقال نیرو و برقرسانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191044/استعلام-تجهیزات-سیستم-های-هیدرولیکی'>استعلام تجهیزات سیستم های هیدرولیکی / استعلام , استعلام تجهیزات سیستم های هیدرولیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191058/استعلام-جمع-آوری-پست'>استعلام جمع آوری پست / استعلام, جمع آوری پست</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191070/استعلام-فعالیت-های-معماری-و-مهندسی--'>استعلام فعالیت های معماری و مهندسی... / استعلام,فعالیت های معماری و مهندسی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191082/استعلام-امور-مرمت-و-تعمیر-آسفالت-راه-معدنی'>استعلام امور مرمت و تعمیر آسفالت راه معدنی / استعلام, امور مرمت و تعمیر آسفالت راه معدنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191099/استعلام-سایر-فعالیت-های-مخابراتی'>استعلام سایر فعالیت های مخابراتی / استعلام,استعلام سایر فعالیت های مخابراتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191115/استعلام-جمع-آوری-پست'>استعلام جمع آوری پست / استعلام ,استعلام جمع آوری پست</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191130/استعلام-تهیه-نسخه-جدید-سیستم-عامل-IBX-AIX--'>استعلام تهیه نسخه جدید سیستم عامل IBX AIX ... / استعلام , استعلام تهیه نسخه جدید سیستم عامل IBX AIX ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191146/استعلام-قوطی-2-2'>استعلام قوطی 2.2 / استعلام, استعلام قوطی 2.2</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191161/مناقصه-خرید-انواع-گل-های-پاییزه'>مناقصه خرید انواع گل های پاییزه / مناقصه , مناقصه خرید انواع گل های پاییزه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191174/استعلام-ران-وی-اضطراری-و--'>استعلام ران وی اضطراری و ... / استعلام, استعلام  ران وی اضطراری و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191188/استعلام-باکس-برق-مربوط-به-تورچکار'>استعلام باکس برق مربوط به تورچکار / استعلام , استعلام باکس برق مربوط به تورچکار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191201/استعلام-خرید-یک-دستگاه-UPS-ALAJA--'>استعلام خرید یک دستگاه UPS ALAJA... / استعلام,خرید یک دستگاه UPS ALAJA...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191215/استعلام-تابلوهای-کنترل'>استعلام تابلوهای کنترل / استعلام , استعلام تابلوهای کنترل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191232/مناقصه-سرویس--تعمیر--نگهداری--شبکه-و-پشتیبانی-تجهیزات-کامپیوتری'>مناقصه سرویس ، تعمیر ، نگهداری ، شبکه و پشتیبانی تجهیزات کامپیوتری / آگهی برگزاری مناقصه عمومی , مناقصه سرویس ، تعمیر ، نگهداری ، شبکه و پشتیبانی تجهیزات کامپیوتری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191245/استعلام-خرید-رایانه-رومیزی--لب-تاب--چاپگر-چند-کاره--'>استعلام خرید رایانه رومیزی - لب تاب - چاپگر چند کاره ... / استعلام ,استعلام خرید رایانه رومیزی - لب تاب - چاپگر چند کاره ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191261/استعلام-اجرای-جدول--'>استعلام اجرای جدول ... / استعلام , استعلام اجرای جدول ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191274/سومین-جشنواره-ملی-و-کنگره-بین-المللی-علوم-و-فناوری'>سومین جشنواره ملی و کنگره بین المللی علوم و فناوری / سومین جشنواره ملی و کنگره بین المللی علوم و فناوری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191290/استعلام-ساماندهی-و-تعمیر--'>استعلام ساماندهی و تعمیر... / استعلام, استعلام ساماندهی و تعمیر...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191303/استعلام-کود-آلی-بینو-1-و-بینو-2و-بینو-4'>استعلام کود آلی بینو 1 و بینو 2و بینو 4 / استعلام, کود آلی بینو 1 و بینو 2و بینو 4</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191317/فراخوان-پروژه-های-توسعه-اپرون-احداث-منبع-بتنی-آب---'>فراخوان پروژه های توسعه اپرون، احداث منبع بتنی آب .... / مناقصه, فراخوان پروژه های توسعه اپرون، احداث منبع بتنی آب ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191330/مناقصه-انجام-مجموعه-فعالیت-های-نگهداری-و-تعمیرات-تاسیسات-گازرسانی---'>مناقصه انجام مجموعه فعالیت های نگهداری و تعمیرات تاسیسات گازرسانی ....  / مناقصه ، مناقصه انجام مجموعه فعالیت های نگهداری و تعمیرات تاسیسات گازرسانی .... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191344/استعلام-خرید-پرینتر-حرارتی-همراه'>استعلام خرید پرینتر حرارتی همراه / استعلام, استعلام خرید پرینتر حرارتی همراه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191358/استعلام-پنجره-دو-جداره-سکوریت-6-و-4-میل-رفلکس'>استعلام پنجره دو جداره سکوریت 6 و 4 میل رفلکس  / استعلام,استعلام پنجره دو جداره سکوریت 6 و 4 میل رفلکس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191372/استعلام-پاور-سوئیچ-4948E'>استعلام پاور سوئیچ 4948E / استعلام,استعلام پاور سوئیچ 4948E</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191384/مناقصه-خرید-2-قلم-انواع-شیرآلات-صنعتی-GLOBE-VALVE'>مناقصه خرید 2 قلم انواع شیرآلات صنعتی GLOBE VALVE / مناقصه خرید 2 قلم انواع شیرآلات صنعتی GLOBE VALVE</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191398/استعلام-تجهیزات-خاص-مکانیکی'>استعلام تجهیزات خاص مکانیکی / استعلام , استعلام تجهیزات خاص مکانیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191413/مناقصه-خرید-1-قلم-کپسول-STEM-TRAP'>مناقصه خرید 1 قلم کپسول STEM TRAP  / مناقصه عمومی , مناقصه خرید 1 قلم کپسول STEM TRAP </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191426/استعلام-مازول-و-کابینت'>استعلام مازول و کابینت  / استعلام , استعلامم مازول و کابینت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191439/استعلام-کلریناتور-مایعی'>استعلام کلریناتور مایعی / استعلام,استعلام کلریناتور مایعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191453/استعلام-تعمیر-انواع-باورها-منابع-تغذیه-راه-های-کنترلی-و-راه-های-حفاظتی-و--'>استعلام  تعمیر انواع باورها، منابع تغذیه، راه های کنترلی و راه های حفاظتی و ... / استعلام, تعمیر انواع باورها، منابع تغذیه، راه های کنترلی و راه های حفاظتی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189828/مزایده-ششدانگ-یک-واحد-تجاری-مساحت-11-64متر-نوبت-دوم'>مزایده ششدانگ یک واحد تجاری مساحت 11.64متر نوبت دوم / مزایده ,مزایده ششدانگ یک واحد تجاری مساحت 11.64متر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189861/مزایده-زمین-با-بنای-احداثی-مساحت-304-80متر'>مزایده زمین با بنای احداثی مساحت 304.80متر / مزایده,مزایده زمین با بنای احداثی مساحت 304.80متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189898/مزایده-واگذاری-مکان-جهت-انجام-امور-چاپ-و-تکثیر'>مزایده واگذاری مکان جهت انجام امور چاپ و تکثیر / مزایده, مزایده واگذاری مکان جهت انجام امور چاپ و تکثیر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189979/مزایده-فروش-املاک-کاربری-اداری-مسکونی-باغ-تفریحی-ورزشی'>مزایده فروش املاک کاربری اداری مسکونی باغ تفریحی ورزشی / مزایده,مزایده فروش املاک کاربری اداری مسکونی باغ تفریحی ورزشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191081/تجدید-مناقصه-​احداث-ساختمان-سرایداری'>تجدید مناقصه ​احداث ساختمان سرایداری / آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه ​احداث ساختمان سرایداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191098/استعلام-رایانه-کامل--'>استعلام رایانه کامل... / استعلام, استعلام رایانه کامل...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191112/کنگره-بین-المللی-صنعتی-ساختمان'>کنگره بین المللی صنعتی ساختمان / کنگره بین المللی صنعتی ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191129/استعلام-مرغ-کامل-تاریخ-روز-و-گرم'>استعلام  مرغ کامل تاریخ روز و گرم  / استعلام, مرغ کامل تاریخ روز و گرم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191144/استعلام-پایه-بتونی-15-متری-با-کشش-1000'>استعلام  پایه بتونی 15 متری با کشش 1000 / استعلام, پایه بتونی 15 متری با کشش 1000</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191160/استعلام-دوربین--'>استعلام دوربین ... / استعلام , استعلام دوربین ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191173/فراخوان-ORGA-WINDSOCK-UNIT-FOR-HELIDECK'>فراخوان ORGA WINDSOCK UNIT FOR HELIDECK / فراخوان ارزیابی کیفی, فراخوان ORGA WINDSOCK UNIT FOR HELIDECK</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191187/استعلام-سوئیچ-2960-سری-X'>استعلام سوئیچ 2960 سری X / استعلام, سوئیچ 2960 سری X</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191200/استعلام-دستگاه-جی-پی-اس-و--'>استعلام  دستگاه جی پی اس و ... / استعلام, دستگاه جی پی اس و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191214/استعلام-ترانس-ولتاژ-خازنی'>استعلام ترانس ولتاژ خازنی / استعلام ,استعلام ترانس ولتاژ خازنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191230/استعلام-باطری-12-ولت-42-آمپر'>استعلام باطری 12 ولت 42 آمپر / استعلام,استعلام باطری 12 ولت 42 آمپر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191244/استعلام-کابل-نوری-کانکتور-و--'>استعلام کابل نوری کانکتور و ... / استعلام , استعلام کابل نوری کانکتور و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191260/استعلام-اجاره-سالن-فوتسال'>استعلام اجاره سالن فوتسال / استعلام , استعلام اجاره سالن فوتسال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191273/استعلام-اجرای-کفسازی-سنگی-روستای--'>استعلام اجرای کفسازی سنگی روستای ... / استعلام, اجرای کفسازی سنگی روستای ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191288/استعلام-بهاء-طراحی-ساخت-و-راه-اندازی-نیروگاه-خورشیدی--'>استعلام بهاء طراحی، ساخت و راه اندازی نیروگاه خورشیدی ... / استعلام , استعلام بهاء طراحی، ساخت و راه اندازی نیروگاه خورشیدی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191302/مناقصه-انجام-خدمات-نگهبانی-از-تاسیسات-و-اماکن'>مناقصه انجام خدمات نگهبانی از تاسیسات و اماکن  / مناقصه, مناقصه  انجام خدمات نگهبانی از تاسیسات و اماکن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191316/استعلام-پتو-مینک-یک-نفره---'>استعلام پتو مینک یک نفره  .... / استعلام, پتو مینک یک نفره  ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191328/استعلام-گروت--'>استعلام گروت.... / استعلام , استعلام گروت....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191343/مناقصه-تجهیزات-آزمایشگاهی'>مناقصه تجهیزات آزمایشگاهی / مناقصه, مناقصه تجهیزات آزمایشگاهی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191357/مناقصه-وب-سایت'>مناقصه وب سایت  / مناقصه , مناقصه وب سایت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191370/استعلام-پاور'>استعلام پاور / استعلام,پاور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191383/مناقصه-خرید-1-قلم-انواع-شیرآلات-صنعتی-GLOBE-VALVE'>مناقصه خرید 1 قلم انواع شیرآلات صنعتی GLOBE VALVE / مناقصه خرید 1 قلم انواع شیرآلات صنعتی GLOBE VALVE</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191397/استعلام-شارژ-سیلندر-800-کیلویی-گاز-کلر--'>استعلام شارژ سیلندر 800 کیلویی گاز کلر... / استعلام, استعلام شارژ سیلندر 800 کیلویی گاز کلر...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191412/استعلام-خرید-رنگ'>استعلام خرید رنگ / استعلام, استعلام خرید رنگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191424/مناقصه-خرید-1-قلم-انواع-شیرآلات-صنعتی'>مناقصه  خرید 1 قلم انواع شیرآلات صنعتی  / مناقصه  خرید 1 قلم انواع شیرآلات صنعتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191438/مناقصه-خرید-1-قلم-انواع-شیرآلات-صنعتی'>مناقصه  خرید 1 قلم انواع شیرآلات صنعتی / مناقصه  خرید 1 قلم انواع شیرآلات صنعتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191452/استعلام-قاب-مختص-دستگاه-Cashless'>استعلام قاب مختص دستگاه Cashless / استعلام,استعلام قاب مختص دستگاه Cashless</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189826/مزایده-ملک-مسکونی-مساحت-180-36متر'>مزایده ملک مسکونی مساحت 180.36متر  / مزایده ,مزایده ملک مسکونی مساحت 180.36متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189854/مزایده-دو-قطعه-زمین-مسکونی-به-شماره-قطعات-98-و-55'>مزایده دو قطعه زمین مسکونی به شماره قطعات 98 و 55  / مزایده,مزایده دو قطعه زمین مسکونی به شماره قطعات 98 و 55 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189895/مزایده-دستگاه-شات-پلاست-و-کانوایر'>مزایده دستگاه شات پلاست و کانوایر / مزایده, مزایده دستگاه شات پلاست و کانوایر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189977/مزایده-واگذاری-اجاره-یک-باب-مغازه'>مزایده واگذاری اجاره یک باب مغازه  / مزایده,مزایده واگذاری اجاره یک باب مغازه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190024/مزایده-یک-واحد-باغ-پسته-به-مقدار-بیست-من-از-یک-هکتار'>مزایده یک واحد باغ پسته به مقدار بیست من از یک هکتار / مزایده یک واحد باغ پسته به مقدار بیست من از یک هکتار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190066/مزایده-یکباب-منزل-مخروبه-مساحت-104-متر-مرحله-دوم'>مزایده یکباب منزل مخروبه مساحت 104 متر مرحله دوم / مزایده ,مزایده یکباب منزل مخروبه مساحت 104 متر مرحله دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190117/مزایده-بهره-برداری-از-مرکز-معاینه-فنی-خودروهای-سبک--نوبت-دوم'>مزایده بهره برداری از مرکز معاینه فنی خودروهای سبک - نوبت دوم  / آگهی مزایده,مزایده بهره برداری از مرکز معاینه فنی خودروهای سبک - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190159/اگهی-مزایده-یخچال-فریزر'>اگهی مزایده یخچال فریزر  / اگهی مزایده , اگهی مزایده یخچال فریزر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190203/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-سواری-پژو-تیپ-206'>مزایده یک دستگاه خودرو سواری پژو تیپ 206  / مزایده, مزایده یک دستگاه خودرو سواری پژو تیپ 206 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190232/مزایده-واگذاری-رستوران-و-خوابگاه-و--'>مزایده واگذاری رستوران و خوابگاه و ... / آگهی مزایده های عمومی , مزایده واگذاری رستوران و خوابگاه و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190270/مزایده-فروش-سهام'>مزایده فروش سهام / مزایده, مزایده فروش سهام</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190311/مزایده-عملیات-استخراج-و-فروش-سنگ'>مزایده عملیات استخراج و فروش سنگ   / مزایده, مزایده  عملیات استخراج و فروش سنگ  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190354/مزایده-فروش-اتومبیل-سوزوکی-ویتارا'>مزایده فروش اتومبیل سوزوکی ویتارا   / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش اتومبیل سوزوکی ویتارا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190427/مزایده-یک-عدد-مخزن-30-000-لیتری-استیل-استاتور'>مزایده  یک عدد مخزن 30.000 لیتری استیل استاتور / مزایده ، مزایده  یک عدد مخزن 30.000 لیتری استیل استاتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191023/مناقصه-با-بیت-ریزی-و-ماشینکاری-یاتاقان'>مناقصه با بیت ریزی و ماشینکاری یاتاقان  / مناقصه با بیت ریزی و ماشینکاری یاتاقان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191035/استعلام-آموزش-خانواده-و-امورات-فرهنگی'>استعلام آموزش خانواده و امورات فرهنگی  / استعلام,استعلام آموزش خانواده و امورات فرهنگی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191049/استعلام-مایع-صابون-دستشویی-اکتیو-4-لیتری--وانیلی'>استعلام مایع صابون دستشویی اکتیو 4 لیتری - وانیلی  / استعلام, مایع صابون دستشویی اکتیو 4 لیتری - وانیلی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191061/استعلام-ساخت-مجموعه-فیدر-خروجی-احیا'>استعلام ساخت مجموعه فیدر خروجی احیا / استعلام , استعلام ساخت مجموعه فیدر خروجی احیا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191073/استعلام-احداث-پارکینگ-و-انجام-امور-عمرانی'>استعلام  احداث پارکینگ و انجام امور عمرانی / استعلام,  احداث پارکینگ و انجام امور عمرانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191086/مناقصه-عملیات-اجرایی-آسفالت-تراشی--نوبت-دوم'>مناقصه عملیات اجرایی آسفالت تراشی...نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه عملیات اجرایی آسفالت تراشی...نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191102/استعلام-بوشینگ--'>استعلام بوشینگ ... / استعلام, استعلام بوشینگ ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191120/استعلام-اقلام-و-تجهیزات-الکترونیکی'>استعلام اقلام و تجهیزات الکترونیکی  / استعلام, اقلام و تجهیزات الکترونیکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191134/استعلام-تهیه-پارتیشن-برای-اتاق-سرور'>استعلام تهیه پارتیشن برای اتاق سرور / استعلام,استعلام تهیه پارتیشن برای اتاق سرور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191150/استعلام-دستکش-لاستیکی-کاپشن-و-شلوار-تجهیزات-مکانیکی-ریلی'>استعلام دستکش لاستیکی، کاپشن و شلوار، تجهیزات مکانیکی ریلی / استعلام ,استعلام دستکش لاستیکی، کاپشن و شلوار، تجهیزات مکانیکی ریلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191164/استعلام-فعالیتهای-تخصصی-ساختمان--'>استعلام فعالیتهای تخصصی ساختمان... / استعلام, فعالیتهای تخصصی ساختمان...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191177/استعلام-مرمت-نمای-ساختمان'>استعلام مرمت نمای ساختمان / استعلام ,استعلام مرمت نمای ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191191/استعلام-احداث-اتاقک'>استعلام احداث اتاقک / استعلام,احداث اتاقک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191205/استعلام-سوئیچ'>استعلام سوئیچ / استعلام,استعلام سوئیچ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191219/استعلام-با-پنل-SW-غلطک-اضطراری'>استعلام با پنل SW غلطک اضطراری / استعلام , استعلام با پنل SW غلطک اضطراری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191235/استعلام-اجاره-سالن-ورزشی-چند-منظوره--'>استعلام اجاره سالن ورزشی چند منظوره... / استعلام,اجاره سالن ورزشی چند منظوره...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191250/استعلام-اسید-کلریدریک'>استعلام اسید کلریدریک  / استعلام بها , استعلام اسید کلریدریک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191264/استعلام-کیت-آموزشی-مدارس-استثنایی'>استعلام کیت آموزشی مدارس استثنایی / استعلام,استعلام کیت آموزشی مدارس استثنایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191278/استعلام-اجرای-دیوار-حائل-سنگی-روستا'>استعلام اجرای دیوار حائل سنگی روستا / استعلام, استعلام اجرای دیوار حائل سنگی روستا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191293/استعلام-کنتور-مشترکین-آب'>استعلام کنتور مشترکین آب / استعلام , استعلام کنتور مشترکین آب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191306/استعلام-کالای-درخواستی-تولید-داخل-باتری-قابل-شارژ-کابینت-باتری'>استعلام کالای درخواستی تولید داخل، باتری قابل شارژ، کابینت باتری  / استعلام,استعلام کالای درخواستی تولید داخل,استعلام باتری قابل شارژ,استعلام کابینت باتری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191320/استعلام-عملیات-ساخت-و-تجهیز-موتورخانه'>استعلام عملیات ساخت و تجهیز موتورخانه  / استعلام, عملیات ساخت و تجهیز موتورخانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191333/مناقصه-P-F-LG-ROOM-AIR-CONDITIONER'>مناقصه P/F LG ROOM AIR CONDITIONER / مناقصه , مناقصه P/F LG ROOM AIR CONDITIONER</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191347/استعلام-تکمیل-زمین-ورزشی'>استعلام تکمیل زمین ورزشی / استعلام,استعلام تکمیل زمین ورزشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191361/استعلام-تاسیسات-و-مصالح-ساختمانی'>استعلام تاسیسات و مصالح ساختمانی  / استعلام,استعلام تاسیسات و مصالح ساختمانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191375/استعلام-تابو-برق'>استعلام تابو برق / استعلام, تابو برق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191388/استعلام-مطالعات-بهسازی-و-تعمیرات'>استعلام مطالعات بهسازی و تعمیرات / استعلام , استعلام مطالعات بهسازی و تعمیرات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191402/استعلام-مخزن-500-لیتری--'>استعلام مخزن 500 لیتری... / استعلام,مخزن 500 لیتری...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191416/فراخوان-ارزیابی-کیفی-اجرای-شبکه-و-انشعابات-پراکنده'>فراخوان ارزیابی کیفی اجرای شبکه و انشعابات پراکنده / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی , فراخوان ارزیابی کیفی اجرای شبکه و انشعابات پراکنده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191429/استعلام-قطعات-محرک-هیدرولیکی-والو-مارک-DUPLOMATIC'>استعلام قطعات محرک هیدرولیکی والو مارک DUPLOMATIC / استعلام , استعلام قطعات محرک هیدرولیکی والو مارک DUPLOMATIC</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191443/استعلام-شیر-پروانه-ای'>استعلام شیر پروانه ای  / استعلام , استعلام شیر پروانه ای </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191457/استعلام-خرید-10-قلم-کیت-آزمایشگاهی'>استعلام خرید 10 قلم کیت آزمایشگاهی  / استعلام, استعلام خرید 10 قلم کیت آزمایشگاهی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189812/فراخوان-مجریان-و-سرمایه-گذاران-طرحهای-منابع-طبیعی-نوبت-دوم'>فراخوان مجریان و سرمایه گذاران طرحهای منابع طبیعی نوبت دوم / آگهی فراخوان , فراخوان مجریان و سرمایه گذاران طرحهای منابع طبیعی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189833/مزایده-فروش-تعداد-86-دستگاه-ماشین-آلات-مستعمل'>مزایده فروش تعداد 86 دستگاه ماشین آلات مستعمل / آگهی مزایده , مزایده فروش تعداد 86 دستگاه ماشین آلات مستعمل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189873/مزایده-ششدانگ-هر-یک-از-یکباب-اطاق-5-چشمه-و-قهوه-خانه'>مزایده ششدانگ هر یک از یکباب اطاق 5 چشمه و قهوه خانه / مزایده,مزایده ششدانگ هر یک از یکباب اطاق 5 چشمه و قهوه خانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189911/مزایده-دستگاه-مخزن-هوای-فشرده-و-دستگاه-دایر-هوای-فشرده'>مزایده دستگاه مخزن هوای فشرده و دستگاه دایر هوای فشرده / مزایده, مزایده دستگاه مخزن هوای فشرده و دستگاه دایر هوای فشرده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189989/مزایده-گاز-فردار--طرح-فر-و--'>مزایده گاز فردار - طرح فر و ... / مزایده, مزایده گاز فردار - طرح فر و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190030/مزایده-ملک-قولنامه-ای-مساحت-دویست-متر-مرحله-اول'>مزایده ملک قولنامه ای مساحت دویست متر مرحله اول / مزایده ملک قولنامه ای مساحت دویست متر مرحله اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190078/مزایده-ملک-مساحت-3045-15متر-نوبت-اول'>مزایده ملک مساحت 3045.15متر نوبت اول / مزایده ,مزایده ملک مساحت 3045.15متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191015/استعلام-خرید-مصالح-ساختمانی-و-تحویل--'>استعلام خرید مصالح ساختمانی و تحویل... / استعلام, استعلام خرید مصالح ساختمانی و تحویل...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191027/استعلام-اجرای-فونداسیون-سالن-ورزشی'>استعلام اجرای فونداسیون سالن ورزشی / استعلام, استعلام اجرای فونداسیون سالن ورزشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191039/استعلام-فعالیتهای-فرهنگی'>استعلام فعالیتهای فرهنگی / استعلام,فعالیتهای فرهنگی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191053/استعلام-گاز-استریل'>استعلام گاز استریل / استعلام , استعلام گاز استریل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191065/استعلام-دیتا-پرژکتور'>استعلام دیتا پرژکتور  / استعلام,استعلام دیتا پرژکتور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191077/مناقصه-خرید-2521-عدد-لباس-کار-اعم-از-پیراهن'>مناقصه خرید 2521 عدد لباس کار اعم از پیراهن  / مناقصه ، مناقصه خرید 2521 عدد لباس کار اعم از پیراهن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191091/استعلام-سانتریفیوژ-آزمایشگاهی'>استعلام سانتریفیوژ آزمایشگاهی  / استعلام, سانتریفیوژ آزمایشگاهی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191108/مناقصه-خرید-دوربین-رادیوگرافی--'>مناقصه خرید دوربین رادیوگرافی... / مناقصه عمومی, مناقصه خرید دوربین رادیوگرافی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191125/مناقصه--اجرای-پروژه-حفاری-و-تجهیز-چاههای-آب'>مناقصه   اجرای پروژه حفاری و تجهیز چاههای آب / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه  اجرای پروژه حفاری و تجهیز چاههای آب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191139/استعلام-خرید-اقلام-فناوری-اطلاعات--'>استعلام خرید اقلام فناوری اطلاعات... / استعلام, استعلام خرید اقلام فناوری اطلاعات...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191154/استعلام-مرمت-و-بازسازی-پل-طاقی--'>استعلام مرمت و بازسازی پل طاقی... / استعلام,مرمت و بازسازی پل طاقی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191168/استعلام-خرید-جی-پی-اس'>استعلام خرید جی پی اس / استعلام,خرید جی پی اس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191182/استعلام-بازسازی-و-مرمت-پل--'>استعلام بازسازی و مرمت پل... / استعلام, استعلام بازسازی و مرمت پل...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191196/استعلام-تشک-فنری--'>استعلام تشک فنری... / استعلام , استعلام تشک فنری...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191210/استعلام-کاتتر-ساب-کلاوین'>استعلام کاتتر ساب کلاوین  / استعلام, کاتتر ساب کلاوین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191226/استعلام-کولر-آبی'>استعلام کولر آبی / استعلام,کولر آبی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191240/استعلام-​رولبرینگ-کروی'>استعلام ​رولبرینگ کروی / استعلام بهاء, استعلام ​رولبرینگ کروی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191255/مناقصه-عمومی-انتقال-نیرو-و-برقرسانی-منطقه-برق'>مناقصه عمومی انتقال نیرو و برقرسانی منطقه برق  / مناقصه عمومی, مناقصه عمومی انتقال نیرو و برقرسانی منطقه برق </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191269/استعلام-اجرای-کفسازی-و-دیوار-حائل-سنگی'>استعلام اجرای کفسازی و دیوار حائل سنگی  / استعلام,استعلام اجرای کفسازی و دیوار حائل سنگی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191284/استعلام-اجرای-کفسازی-و-دیوار-حائل-سنگی--'>استعلام اجرای کفسازی و دیوار حائل سنگی .. / استعلام ,استعلام اجرای کفسازی و دیوار حائل سنگی ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191298/استعلام-نوار-نقاله-به-عرض-800-میلیمتر-مقاوم-به-حرارت'>استعلام نوار نقاله به عرض 800 میلیمتر  مقاوم به حرارت / استعلام ،استعلام نوار نقاله به عرض 800 میلیمتر  مقاوم به حرارت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191310/استعلام-خرید-لیست-تجهیزات-رشته-صنایع-دستی'>استعلام خرید لیست تجهیزات رشته صنایع دستی  / استعلام, خرید لیست تجهیزات رشته صنایع دستی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191324/استعلام-رم'>استعلام رم / استعلام,رم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191337/استعلام-تهیه-و-اجرای-دربهای-سرویس-های'>استعلام تهیه و اجرای دربهای سرویس های  / استعلام , استعلام تهیه و اجرای دربهای سرویس های </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191352/استعلام-پنل-و-باتری-و-شارژر--'>استعلام  پنل و باتری و شارژر ... / استعلام, استعلام  پنل و باتری و شارژر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191366/استعلام-سم--'>استعلام سم ... / استعلام , استعلام سم ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191379/استعلام-دستگاه-جوش-آرگون--'>استعلام دستگاه جوش آرگون ... / استعلام , استعلام دستگاه جوش آرگون ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191392/استعلام-تابلو-برق'>استعلام تابلو برق  / استعلام, تابلو برق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191408/استعلام-دستگاه-اسکنر'>استعلام دستگاه اسکنر / استعلام,استعلام دستگاه اسکنر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191420/مناقصه-ورق-استیل-ss304-و-آهن-آلات'>مناقصه ورق استیل ss304 و آهن آلات / مناقصه, مناقصه ورق استیل ss304 و آهن آلات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191434/استعلام-مرمت-بناهای-تاریخی'>استعلام مرمت بناهای تاریخی  / استعلام, مرمت بناهای تاریخی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191448/استعلام-کارت-زرد-و--'>استعلام کارت زرد و... / استعلام,کارت زرد و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189818/مزایده-یک-واحد-مسکونی-مساحت-140-55متر'>مزایده یک واحد مسکونی مساحت 140.55متر / مزایده ,مزایده یک واحد مسکونی مساحت 140.55متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189838/مزایده-فروش-ششدانگ-ساختمان-مسکونی-احداثی-در-پلاک-ثبتی-6933-12777'>مزایده فروش ششدانگ ساختمان مسکونی احداثی در پلاک ثبتی 6933/12777  / مزایده,مزایده فروش ششدانگ ساختمان مسکونی احداثی در پلاک ثبتی 6933/12777 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189882/مزایده-زمین-تجاری-مساحت-32207متر'>مزایده زمین تجاری مساحت 32207متر / مزایده,مزایده زمین تجاری مساحت 32207متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189931/مزایده-رنگ-مو'>مزایده رنگ مو / مزایده, مزایده رنگ مو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190008/آگهی-مزایده-بوفه-ـ-فست-فود-و---مرحله-دوم'>آگهی مزایده بوفه ـ فست فود و ....مرحله دوم  / آگهی مزایده , آگهی مزایده بوفه ـ فست فود و ....مرحله دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190047/مزایده-ملک-مساحت-523-80متر-نوبت-دوم'>مزایده ملک مساحت 523.80متر نوبت دوم / مزایده ملک مساحت 523.80متر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190103/مزایده-بهره-برداری--تعمیرات--نگهداری-و-اقدامات-اصلاحی-تجدید'>مزایده بهره برداری ، تعمیرات ، نگهداری و اقدامات اصلاحی تجدید / آگهی مزایده , مزایده بهره برداری ، تعمیرات ، نگهداری و اقدامات اصلاحی تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190146/مزایده-یک-قطعه-باغ'>مزایده یک قطعه باغ  / مزایده, مزایده  یک قطعه باغ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190194/مزایده-زمین-قطعه-اول-تفکیکی-مساحت-5-هزار-متر'>مزایده زمین قطعه اول تفکیکی مساحت 5 هزار متر / مزایده ,مزایده زمین قطعه اول تفکیکی مساحت 5 هزار متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190225/مزایده-ملک-بخش-سه-اهواز'>مزایده ملک بخش سه اهواز / مزایده ,مزایده ملک بخش سه اهواز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190257/مزایده-سند-مالکیت-ششدانگ-آپارتمان-و-پلاک-5714-فرعی'>مزایده سند مالکیت ششدانگ آپارتمان و پلاک 5714 فرعی / مزایده ,مزایده سند مالکیت ششدانگ آپارتمان و پلاک 5714 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191075/استعلام-یک-دستگاه-ذخیره-ساز-پرامیس'>استعلام یک دستگاه ذخیره ساز پرامیس  / استعلام, یک دستگاه ذخیره ساز پرامیس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191089/مناقصه-خرید-و-راه-اندازی-یک-دستگاه-دیزل-ژنراتور--'>مناقصه خرید و راه اندازی یک دستگاه دیزل ژنراتور ... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید و راه اندازی یک دستگاه دیزل ژنراتور ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191105/استعلام-توری-ضد-حشره-گلخانه'>استعلام توری ضد حشره گلخانه / استعلام,استعلام توری ضد حشره گلخانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191122/استعلام-تعمیر-و-ساخت-ساختمان-آزمایشگاه--'>استعلام تعمیر و ساخت ساختمان آزمایشگاه... / استعلام,تعمیر و ساخت ساختمان آزمایشگاه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191137/استعلام-دستگاههای-ورزشی'>استعلام دستگاههای ورزشی / استعلام,دستگاههای ورزشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191152/استعلام-ساخت-جاده-و-راه-آهن'>استعلام ساخت جاده و راه آهن / استعلام , استعلام ساخت جاده و راه آهن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191166/استعلام-مودم-و-روتر--'>استعلام مودم و روتر ... / استعلام, استعلام مودم و روتر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191180/استعلام-قلم-قرآنی-هوشمند-32-گیگ'>استعلام قلم قرآنی هوشمند 32 گیگ / استعلام, قلم قرآنی هوشمند 32 گیگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191194/استعلام-میز-مدیریتی-با-فایل-مخصوص--'>استعلام میز مدیریتی با فایل مخصوص... / استعلام, استعلام میز مدیریتی با فایل مخصوص...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191207/مناقصه-تامین-گونه-های-درختی'>مناقصه تامین گونه های درختی / مناقصه , مناقصه تامین گونه های درختی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191222/استعلام-رایانه--'>استعلام رایانه ... / استعلام, استعلام رایانه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191237/مناقصه-ELECTRONIC-MEMORY-GAUGE'>مناقصه ELECTRONIC MEMORY GAUGE / فراخوان ارزیابی کیفی, مناقصه ELECTRONIC MEMORY GAUGE</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191253/استعلام-صندلی-انتظار-میز-اداری-و--'>استعلام صندلی انتظار، میز اداری و... / استعلام, استعلام صندلی انتظار، میز اداری و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191267/اولین-همایش-ملی-ارتقا-نظام-مسولیت-مدنی-در-حقوق-ایران'>اولین همایش ملی ارتقا نظام مسولیت مدنی در حقوق ایران  / اولین همایش ملی ارتقا نظام مسولیت مدنی در حقوق ایران </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191280/استعلام-مرمت-و-ساماندهی-بافت-تاریخی'>استعلام مرمت و ساماندهی بافت تاریخی / استعلام,استعلام مرمت و ساماندهی بافت تاریخی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191296/اصلاحیه-مناقصه-عمومی-کابل-خود-نگهدار'>اصلاحیه مناقصه عمومی کابل خود نگهدار / اصلاحیه مناقصه های عمومی، مناقصه عمومی کابل خود نگهدار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191308/استعلام-اجرای-خدمات-حلبی-سازی-و--'>استعلام اجرای خدمات حلبی سازی و ... / استعلام, استعلام اجرای خدمات حلبی سازی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191322/مناقصه-ball-valve--control-valve'>مناقصه  ball valve , control valve / فراخوان ارزیابی کیفی, مناقصه  ball valve , control valve</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191335/فراخوان-خرید-حمل-نصب-و-راه-اندازی-پکیج-یونیت-ها'>فراخوان خرید، حمل نصب و راه اندازی پکیج یونیت ها / فراخوان ارزیابی و مناقصه,فراخوان خرید، حمل نصب و راه اندازی پکیج یونیت ها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191349/استعلام-لوله-پلی-اتیلن'>استعلام لوله پلی اتیلن / استعلام,استعلام لوله پلی اتیلن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191363/مناقصه-خرید-20-قلم-انواع-شیرآلات-صنعتی'>مناقصه خرید 20 قلم انواع شیرآلات صنعتی  / مناقصه, مناقصه خرید 20 قلم انواع شیرآلات صنعتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191377/استعلام-خرید-و-نصب-اسپیلت-اینورتردار'>استعلام خرید و نصب اسپیلت اینورتردار / استعلام, خرید و نصب اسپیلت اینورتردار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191390/استعلام-پروفیل-و-ماسه-و-آجرنما'>استعلام پروفیل و ماسه و آجرنما  / استعلام, پروفیل و ماسه و آجرنما </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191406/استعلام-فعالیت-و--'>استعلام فعالیت و... / استعلام,فعالیت و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191418/استعلام-آنژیوکت-صورتی'>استعلام آنژیوکت صورتی  / استعلام,استعلام آنژیوکت صورتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191431/استعلام-اسپکتروفتومتر-دوپرتویی'>استعلام اسپکتروفتومتر دوپرتویی / استعلام, استعلام اسپکتروفتومتر دوپرتویی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191445/استعلام-واگذاری-انجام-امور-کنترل-کیفیت-آب-آشامیدنی'>استعلام واگذاری انجام امور کنترل کیفیت آب آشامیدنی / استعلام, واگذاری انجام امور کنترل کیفیت آب آشامیدنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189815/مزایده-سند-مالکیت-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-132متر'>مزایده سند مالکیت ششدانگ یکباب خانه مساحت 132متر  / مزایده ,مزایده سند مالکیت ششدانگ یکباب خانه مساحت 132متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189836/مزایده-فروش-تعداد-65-دستگاه-ماشین-آلات-مستعمل'>مزایده فروش تعداد 65 دستگاه ماشین آلات مستعمل / آگهی مزایده , مزایده فروش تعداد 65 دستگاه ماشین آلات مستعمل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189877/مزایده-کافه-کتاب-دفتر-پیشخوان-و--'>مزایده کافه کتاب، دفتر پیشخوان و... / مزایده, مزایده کافه کتاب، دفتر پیشخوان و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189923/مزایده-یک-دستگاه-سواری'>مزایده یک دستگاه سواری  / مزایده, مزایده یک دستگاه سواری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189997/مزایده-ملک-مساحت-عرصه-صد-و-بیست-متر-نوبت-اول'>مزایده ملک مساحت عرصه صد و بیست متر نوبت اول / مزایده,مزایده ملک مساحت عرصه صد و بیست متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190038/مزایده-2-سهم-از-12-سهم-به-شماره-پلاک-یک-فرعی-نوبت-اول'>مزایده 2 سهم از 12 سهم به شماره پلاک یک فرعی نوبت اول / مزایده 2 سهم از 12 سهم به شماره پلاک یک فرعی نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190091/مزایده-حق-الامتیاز-یک-خط-تلفن-همراه'>مزایده حق الامتیاز یک خط تلفن همراه  / مزایده, مزایده حق الامتیاز یک خط تلفن همراه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190137/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-544متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 544متر  / مزایده ,مزایده ششدانگ زمین مساحت 544متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190186/مزایده-سه-دانگ-از-ششدانگ-زمین-بیاض-مساحت-3110متر'>مزایده سه دانگ از ششدانگ زمین بیاض مساحت 3110متر / مزایده ,مزایده سه دانگ از ششدانگ زمین بیاض مساحت 3110متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190216/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-59-5متر'>مزایده پلاک ثبتی مساحت 59.5متر / مزایده ,مزایده پلاک ثبتی مساحت 59.5متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190249/مزایده-پلاکهای-مورد-وثیقه-حوزه-ثبتی-بابلسر'>مزایده پلاکهای مورد وثیقه حوزه ثبتی بابلسر / مزایده ,مزایده پلاکهای مورد وثیقه حوزه ثبتی بابلسر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190289/مزایده-فروش-دو-قطعه-زمین-نوبت-دوم'>مزایده فروش دو قطعه زمین نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش دو قطعه زمین نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190333/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-سواری-پژو-پارس'>مزایده یک دستگاه خودروی سواری پژو پارس / مزایده, مزایده یک دستگاه خودروی سواری پژو پارس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191071/استعلام-خرید-کمد-بایگانی-7-طبقه-فلزی--'>استعلام خرید کمد بایگانی 7 طبقه فلزی... / استعلام, استعلام خرید کمد بایگانی 7 طبقه فلزی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191083/استعلام-جمع-آوری-پست'>استعلام جمع آوری پست  / استعلام ,استعلام جمع آوری پست</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191100/استعلام-کمربند-پلی-اتیلن-با-نافه-برنجی'>استعلام کمربند پلی اتیلن با نافه برنجی / استعلام, استعلام کمربند پلی اتیلن با نافه برنجی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191118/استعلام-پایه-بتونی-15-متری-با-کشش-1000'>استعلام پایه بتونی 15 متری با کشش 1000 / استعلام, پایه بتونی 15 متری با کشش 1000</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191132/مناقصه-پارک-کم-نهاده'>مناقصه پارک کم نهاده / مناقصه , مناقصه پارک کم نهاده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191147/استعلام-سوئیچ-سیسکو'>استعلام سوئیچ سیسکو  / استعلام,استعلام سوئیچ سیسکو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191162/استعلام-سازه-کامل-گلخانه-و-نصب-آن--'>استعلام سازه کامل گلخانه و نصب آن... / استعلام,استعلام سازه کامل گلخانه و نصب آن...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191175/استعلام-خرید-و-نصب-کابین-آسانسور'>استعلام خرید و نصب کابین آسانسور  / استعلام,استعلام خرید و نصب کابین آسانسور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191189/استعلام-4-عدد-فلش-مموری'>استعلام 4 عدد فلش مموری  / استعلام,استعلام 4 عدد فلش مموری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191202/استعلام-بیرینگها-کلیدها-و-متعلقات-تجهیزات-ورزشی-و--'>استعلام بیرینگها، کلیدها و متعلقات، تجهیزات ورزشی و... / استعلام, استعلام بیرینگها، کلیدها و متعلقات، تجهیزات ورزشی و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191216/استعلام-تسمه'>استعلام تسمه / استعلام,تسمه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191233/آگهی-فراخوان-خرید-ماده-شیمیایی-افزودنی-تست'>آگهی فراخوان خرید ماده شیمیایی افزودنی تست  / آگهی فراخوان خرید ماده شیمیایی افزودنی تست </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191246/استعلام-باتری'>استعلام باتری / استعلام,استعلام باتری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191262/استعلام-انرژی-خورشیدی'>استعلام انرژی خورشیدی / استعلام,استعلام انرژی خورشیدی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191275/مناقصه-خرید-قطعات-یدکی-UPS-های-صنعتی-CEG'>مناقصه خرید قطعات یدکی UPS های صنعتی CEG / مناقصه عمومی, مناقصه خرید قطعات یدکی UPS های صنعتی CEG</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191291/فراخوان-مناقصه-انجام-خدمات-مشاوره-در-زمینه-بازرس-فنی-و-کنترل-کیفی---'>فراخوان مناقصه انجام خدمات مشاوره در زمینه بازرس فنی و کنترل کیفی .... / آگهی برگزاری فراخوان عمومی , فراخوان مناقصه انجام خدمات مشاوره در زمینه بازرس فنی و کنترل کیفی ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191304/مناقصه-واگذاری-عملیات-حمل-سالیانه---'>مناقصه واگذاری عملیات حمل سالیانه .... / مناقصه, مناقصه واگذاری عملیات حمل سالیانه ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191318/استعلام-اجرای-جوی-با-جدول'>استعلام اجرای جوی با جدول  / استعلام , استعلام اجرای جوی با جدول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191331/مناقصه-2-قلم-انواع-شیرآلات-صنعتی-CHECK-VALVE'>مناقصه 2 قلم انواع شیرآلات صنعتی  CHECK VALVE / مناقصه، مناقصه 2 قلم انواع شیرآلات صنعتی  CHECK VALVE</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191345/فراخوان-مناقصه-عمومی-دستگاه-آندوسکوپی'>فراخوان مناقصه عمومی دستگاه آندوسکوپی  / فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای , ففراخوان مناقصه عمومی دستگاه آندوسکوپی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191359/مناقصه-خرید-P-F-HONEYWELL-TRANSMITTER'>مناقصه خرید P/F: HONEYWELL TRANSMITTER   / مناقصه ، مناقصه خرید P/F: HONEYWELL TRANSMITTER  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191373/استعلام-دستگاه-میگ--'>استعلام دستگاه میگ... / استعلام,دستگاه میگ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191385/استعلام-لوازم-کامپیوتری'>استعلام لوازم کامپیوتری / استعلام,استعلام لوازم کامپیوتری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191400/استعلام-کلید-حرارتی-مغناطیسی-اتوماتیک--'>استعلام کلید حرارتی مغناطیسی اتوماتیک ... / استعلام, استعلام کلید حرارتی مغناطیسی اتوماتیک ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191414/استعلام-تعمیرات--'>استعلام تعمیرات .. / استعلام , استعلام تعمیرات ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191427/استعلام-اجاره-33-دستگاه-خودرو-وانت-نیسان-پیکاب'>استعلام اجاره 33 دستگاه خودرو وانت نیسان پیکاب / استعلام, اجاره 33 دستگاه خودرو وانت نیسان پیکاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191441/مناقصه-خرید-1-قلم-انواع-شیرآلات-صنعتی-GATE-VALVE'>مناقصه خرید 1 قلم انواع شیرآلات صنعتی GATE VALVE / مناقصه خرید 1 قلم انواع شیرآلات صنعتی GATE VALVE</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191454/استعلام-خرید-قطعات-یدکی-دستگاه'>استعلام خرید قطعات یدکی دستگاه / استعلام , استعلام خرید قطعات یدکی دستگاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189809/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-طبقه-اول-مساحت-104-94متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان طبقه اول مساحت 104.94متر / مزایده ,مزایده ششدانگ آپارتمان طبقه اول مساحت 104.94متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189829/مزایده-فروش-23-دستگاه-خودرو-ـ-15-دستگاه-موتورسیکلت'>مزایده فروش 23 دستگاه خودرو ـ 15 دستگاه موتورسیکلت / مزایده , مزایده فروش 23 دستگاه خودرو ـ 15 دستگاه موتورسیکلت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189864/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-148-40متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 148.40متر  / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 148.40متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189901/مزایده-پودر-pvc'>مزایده پودر pvc / مزایده, مزایده پودر pvc</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189982/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-ششدانگ-155-28متر'>مزایده پلاک ثبتی مساحت ششدانگ 155.28متر  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت ششدانگ 155.28متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190027/مزایده-اجاره-سالن-ورزشی'> مزایده اجاره سالن ورزشی / مزایده,  مزایده اجاره سالن ورزشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190069/مزایده-یک-باب-مغازه-تجاری'>مزایده یک باب مغازه تجاری  / مزایده, مزایده  یک باب مغازه تجاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190122/مزایده-یکباب-ساختمان-مساحت-529-68متر-نوبت-اول'>مزایده یکباب ساختمان مساحت 529.68متر نوبت اول / مزایده ,مزایده یکباب ساختمان مساحت 529.68متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190169/مزایده-دراور-تلویزیون-و--'>مزایده دراور- تلویزیون و ... / مزایده, مزایده دراور- تلویزیون و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190208/مزایده-چرخ-صنعتی-خیاطی-راسته-دوز---نوبت-دوم'>مزایده چرخ صنعتی خیاطی راسته دوز  ...نوبت دوم  / آگهی مزایده, مزایده چرخ صنعتی خیاطی راسته دوز  ...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190235/مزایده-حق-امتیاز-و-اشتراک-تلفن-همراه'>مزایده حق امتیاز و اشتراک تلفن همراه / مزایده,  مزایده حق امتیاز و اشتراک تلفن همراه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190280/مزایده-مقادیری-از-اموال-مازد-بر-نیاز-دست-دوم-اسقاطی-و-ضایعاتی'>مزایده مقادیری از اموال مازد بر نیاز دست دوم اسقاطی و ضایعاتی  / مزایده , مزایده مقادیری از اموال مازد بر نیاز دست دوم اسقاطی و ضایعاتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191036/استعلام-تجهیزات-امنیتی'>استعلام تجهیزات امنیتی / استعلام, تجهیزات امنیتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191050/آگهی-مناقصه-تعمیرات-LEVEL-C-یکدستگاه-توربین-گازی--'>آگهی مناقصه تعمیرات LEVEL C یکدستگاه توربین گازی.... / آگهی مناقصه, آگهی تعمیرات LEVEL C یکدستگاه توربین گازی....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191062/استعلام-صندلی-انتظار-سه-نفره-تمام-استیل'>استعلام صندلی انتظار سه نفره تمام استیل / استعلام,استعلام صندلی انتظار سه نفره تمام استیل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191074/استعلام-تجهیزات-نقشه-برداری'>استعلام تجهیزات نقشه برداری  / استعلام,استعلام تجهیزات نقشه برداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191088/استعلام-ابزارآلات-اندازه-گیری'>استعلام ابزارآلات اندازه گیری / استعلام,استعلام ابزارآلات اندازه گیری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191104/مناقصه-تکمیل-کارهای-باقی-مانده-بلوک-f1--نوبت-دوم'>مناقصه تکمیل کارهای باقی مانده بلوک f1  - نوبت دوم  / اگهی مناقصه , مناقصه تکمیل کارهای باقی مانده بلوک f1  - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191121/مناقصه-شصت-هزار-تن-ماسه-شسته--نوبت-دوم'>مناقصه شصت هزار تن ماسه شسته  - نوبت دوم / مناقصه ,مناقصه شصت هزار تن ماسه شسته  - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191135/استعلام-شاسی-ماشینکاری-شده-17-متری-و--'>استعلام شاسی ماشینکاری شده 17 متری و ... / استعلام شاسی  ماشینکاری شده 17 متری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191151/استعلام-رایانه'>استعلام رایانه / استعلام,رایانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191165/استعلام-خرید-کولر-18000-24000-اسپلیت'>استعلام خرید کولر 18000 24000 اسپلیت  / استعلام, خرید کولر 18000 24000 اسپلیت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191179/استعلام-خرید-تایر-نکسن-جمعاً-84-حلقه--'>استعلام خرید تایر نکسن جمعاً 84 حلقه ... / استعلام,استعلام خرید تایر نکسن جمعاً 84 حلقه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191192/استعلام-لوازم-الکتریکی'>استعلام  لوازم الکتریکی / استعلام, لوازم الکتریکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191206/استعلام-تجهیز-خودروهای-امداد-و-نجات'>استعلام تجهیز خودروهای امداد و نجات / استعلام, استعلام تجهیز خودروهای امداد و نجات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191221/استعلام-مرمت-ساماندهی'>استعلام مرمت  ساماندهی  / استعلام, مرمت و ساماندهی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191236/استعلام-هادی-ACSR-جنس-آلومینیوم-و-فولاد'>استعلام هادی ACSR جنس آلومینیوم و فولاد  / استعلام,استعلام هادی ACSR جنس آلومینیوم و فولاد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191252/استعلام-تاچ-بازکن'>استعلام تاچ بازکن  / استعلام,استعلام تاچ بازکن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191265/استعلام-لگ-بالا'>استعلام لگ بالا / استعلام , استعلام لگ بالا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191279/استعلام--لایسنس-hp-قطعات-پروتکتور-و--'>استعلام   لایسنس hp قطعات پروتکتور و ... / استعلام , استعلام   لایسنس hp قطعات پروتکتور و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191294/استعلام-کابل-یونیت-موتورهای-4-تا-6-ربات'>استعلام کابل یونیت موتورهای 4 تا 6 ربات / استعلام , استعلام کابل یونیت موتورهای 4 تا 6 ربات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191307/استعلام-وسایل-ورزشی'>استعلام وسایل ورزشی / استعلام,استعلام وسایل ورزشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191321/استعلام-گچ'>استعلام گچ  / استعلام,استعلام گچ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191334/استعلام-کیس--'>استعلام کیس ... / استعلام , استعلام کیس ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191348/استعلام-پکیج--'>استعلام پکیج ... / استعلام , استعلام پکیج ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191362/مناقصه-PARTS-FOR-LEWA-METERING-PUMP'>مناقصه PARTS FOR LEWA METERING PUMP / مناقصه, مناقصه PARTS FOR LEWA METERING PUMP</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191376/استعلام-گریس-كمپلكس'>استعلام گریس كمپلكس / استعلام، استعلام گریس كمپلكس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191389/مناقصه-تامین-بخشی-از-خدمات-مورد-نیاز-پروژه-های-حفاری-در-دریا-و--'>مناقصه تامین بخشی از خدمات مورد نیاز پروژه های حفاری در دریا و ... / مناقصه , مناقصه تامین بخشی از خدمات مورد نیاز پروژه های حفاری در دریا و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191403/استعلام-TRANSMITTER-DPHARP--'>استعلام TRANSMITTER DPHARP... / استعلام, استعلام TRANSMITTER DPHARP...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191417/مناقصه-افزایش-تعداد-صندوق-های-اجاره-ای'>مناقصه  افزایش تعداد صندوق های اجاره ای / مناقصه افزایش تعداد صندوق های اجاره ای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191430/استعلام-تکمیل-اداره--'>استعلام تکمیل اداره... / استعلام, استعلام تکمیل اداره...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191444/استعلام-والو-كشویی-چدنی'>استعلام والو كشویی چدنی / استعلام,والو كشویی چدنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189813/مزایده-ششدانگ-4-دستگاه-آپارتمان-نوبت-اول'>مزایده ششدانگ 4 دستگاه آپارتمان نوبت اول  / مزایده ,مزایده ششدانگ 4 دستگاه آپارتمان نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189834/مزایده-یک-قطعه-ملک-مغازه-مساحت25-35متر-نوبت-اول'>مزایده یک قطعه ملک مغازه مساحت25.35متر نوبت اول / مزایده ,مزایده یک قطعه ملک مغازه مساحت25.35متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189875/مزایده-دو-دستگاه-سمند-نوبت-دوم'>مزایده دو دستگاه سمند نوبت دوم / مزایده, مزایده دو دستگاه سمند نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189916/مزایده-دستگاه-کار-برش-کفش-دخترانه-و--'>مزایده دستگاه کار برش، کفش دخترانه و... / مزایده, مزایده دستگاه کار برش، کفش دخترانه و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189993/مزایده-محصول-خرمای-مزرعه--'>مزایده محصول خرمای مزرعه... / آگهی مزایده ,مزایده محصول خرمای مزرعه آموزشی و تحقیقاتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190034/مزایده-انواع-کیف-مجلسی-و-معمولی-زنانه'>مزایده انواع کیف مجلسی و معمولی زنانه  / آگهی مزایده,  مزایده انواع کیف مجلسی و معمولی زنانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190085/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مسکونی-مساحت-146-82متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی مساحت 146.82متر  / مزایده ,مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی مساحت 146.82متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190130/مزایده-فروش-کارخانه-تولید-سگمنت'>مزایده فروش کارخانه تولید سگمنت  / مزایده، مزایده فروش کارخانه تولید سگمنت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190180/مزایده-ملک-بخش-هفت-تبریز-نوبت-اول'>مزایده ملک بخش هفت تبریز نوبت اول / مزایده ,مزایده ملک بخش هفت تبریز نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190215/مزایده-تلفن-همراه'>مزایده تلفن همراه  / مزایده, مزایده تلفن همراه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190247/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-سواری-پژو-405-جی-ال-ایکس-و---'>مزایده یک دستگاه خودرو سواری پژو 405 جی ال ایکس و .... / مزایده,مزایده یک دستگاه خودرو سواری پژو 405 جی ال ایکس و ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190288/مزایده-معادن-و-محدوده-های-اکتشافی'>مزایده معادن و محدوده های اکتشافی / مزایده, مزایده معادن و محدوده های اکتشافی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190330/مزایده-فروش-دام'>مزایده فروش دام  / آگهی مزایده ، مزایده فروش دام </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190107/مزایده-فروش-یکدستگاه-کامیون-کشنده-آمیکو-تیپ-2'>مزایده فروش یکدستگاه کامیون کشنده آمیکو تیپ 2 / مزایده , مزایده فروش یکدستگاه کامیون کشنده آمیکو تیپ 2</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190153/مزایده-عرصه-و-اعیان-اراضی-پلاک-93-اصلی-کاربری-زراعی-دیم'>مزایده عرصه و اعیان اراضی پلاک 93 اصلی کاربری زراعی دیم / مزایده ,مزایده عرصه و اعیان اراضی پلاک 93 اصلی کاربری زراعی دیم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190199/مزایده-نصب-و-راه-اندازی-دستگاه-پارکومتر'>مزایده  نصب و راه اندازی دستگاه پارکومتر / آگهی مزایده ، مزایده  نصب و راه اندازی دستگاه پارکومتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190230/مزایده-ششدانگ-منزل-مسکونی-قدمت-15-سال'>مزایده ششدانگ منزل مسکونی قدمت 15 سال  / مزایده ,مزایده ششدانگ منزل مسکونی قدمت 15 سال </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190265/مزایده-اموال-غیرمنقول-شامل-5-دستگاه-آپارتمان'>مزایده اموال غیرمنقول شامل 5 دستگاه آپارتمان / مزایده ,مزایده اموال غیرمنقول شامل 5 دستگاه آپارتمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190303/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-سواری-سمند'>مزایده یک دستگاه خودروی سواری سمند / مزایده, مزایده یک دستگاه خودروی سواری سمند</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190347/مزایده-آپارتمان-مسکونی-مساحت-153-3متر'>مزایده آپارتمان مسکونی مساحت 153.3متر  / مزایده,مزایده آپارتمان مسکونی مساحت 153.3متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190414/مزایده-ملک-مساحت-عرصه-239-2-متر-نوبت-اول'>مزایده ملک مساحت عرصه 239.2 متر نوبت اول / مزایده,مزایده ملک مساحت عرصه 239.2 متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190466/مزایده-لوازم-بهداشتی-ساختمانی'>مزایده لوازم بهداشتی ساختمانی / مزایده,مزایده لوازم بهداشتی ساختمانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190504/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-120-متر-مرحله-اول'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 120 متر مرحله اول / مزایده ,مزایده یک قطعه زمین مساحت 120 متر مرحله اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190531/مزایده-یک-واحد-کوره-آجرپزی-مساحت-51091متر'>مزایده یک  واحد کوره آجرپزی مساحت 51091متر / مزایده, مزایده یک  واحد کوره آجرپزی مساحت 51091متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190569/مزایده-سه-دستگاه-تلویزیون-شهری-نوبت-دوم'>مزایده سه دستگاه تلویزیون شهری نوبت دوم  / مزایده,مزایده سه دستگاه تلویزیون شهری  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190605/استعلام-فروش-اسناد-و-اوراق-قابل-امحاء-بانک'>استعلام فروش اسناد و اوراق قابل امحاء بانک  / استعلام,استعلام فروش اسناد و اوراق قابل امحاء بانک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190639/مزایده-یک-باب-مغازه-واقع-در-خیابان-طالقانی-(نوبت-دوم--چاپ-دوم-)'>مزایده یک باب مغازه واقع در خیابان طالقانی (نوبت دوم - چاپ دوم ) / مزایده , مزایده یک باب مغازه واقع در خیابان طالقانی (نوبت دوم - چاپ دوم )</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190667/مزایده-کامیون-کفی-بنز-لودر-کاتر-پیلار-گریدر-کوماتسو-کامیون-گیرسی'>مزایده  کامیون کفی بنز، لودر کاتر پیلار، گریدر کوماتسو، کامیون گیرسی / مزایده, مزایده  کامیون کفی بنز، لودر کاتر پیلار، گریدر کوماتسو، کامیون گیرسی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190690/مزایده-خودرو-سواری-سوزوکی'>مزایده خودرو سواری سوزوکی  / مزایده , مزایده خودرو سواری سوزوکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190749/مزایده-فروش-تعداد-محدودی-واحد-مسکونی'>مزایده فروش تعداد محدودی واحد مسکونی  / مزایده ,مزایده فروش تعداد محدودی واحد مسکونی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190805/مزایده-فروش-تعداد-25-قطعه-زمین-تجدید'>مزایده فروش تعداد 25 قطعه زمین تجدید / مزایده ,مزایده فروش تعداد 25 قطعه زمین تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190864/مزایده-تخصیص-زمین-و-حق-بهره-برداری-شرکت-تعاونی-عرصه-2960متر-مرحله-اول'>مزایده تخصیص زمین و حق بهره برداری شرکت تعاونی عرصه 2960متر مرحله اول / مزایده ,مزایده تخصیص زمین و حق بهره برداری شرکت تعاونی عرصه 2960متر مرحله اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190907/مزایده-فروش-یک-دستگاه-دیگ-پخت-4-تنی--'>مزایده  فروش یک دستگاه دیگ پخت 4 تنی.... / مزایده,مزایده  فروش یک دستگاه دیگ پخت 4 تنی....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190969/تجدید-مزایده-اجاره-محل-جهت-استقرار-کانکس'>تجدید مزایده اجاره محل جهت استقرار کانکس / تجدید آگهی مزایده عمومی , مزایده اجاره محل جهت استقرار کانکس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191106/مزایده-یک-دستگاه-وانت-پیکان'>مزایده یک دستگاه وانت پیکان  / مزایده , مزایده یک دستگاه وانت پیکان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191157/مزایده-یکقطعه-زمین-مساحت-3151متر'>مزایده یکقطعه زمین مساحت 3151متر / مزایده,مزایده یکقطعه زمین مساحت 3151متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191238/مزایده-ملک-یکواحد-نانوایی-قولنامه-ای-نوبت-اول'>مزایده ملک یکواحد نانوایی قولنامه ای نوبت اول / مزایده,مزایده ملک یکواحد نانوایی قولنامه ای نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191315/مزایده-واگذاری-دو-واحد-منزل-مسکونی-مساحت-98-و-150متر'>مزایده واگذاری دو واحد منزل مسکونی مساحت 98 و 150متر  / مزایده,مزایده واگذاری دو واحد منزل مسکونی مساحت 98 و 150متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191405/مزایده-واگذاری-بهره-برداری-از-جایگاههای'>مزایده واگذاری بهره برداری از جایگاههای / مزایده واگذاری بهره برداری از جایگاههای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191463/استعلام-کوپلینگ-اتصال-سریع'>استعلام کوپلینگ اتصال سریع   / استعلام, استعلام کوپلینگ اتصال سریع  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191476/مناقصه-خرید-قطعات-مکانیکل-سیل'>مناقصه خرید قطعات مکانیکل سیل  / مناقصه خرید قطعات مکانیکل سیل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191490/مناقصه-خرید-3-قلم-انواع-شیرآلات-صنعتی'>مناقصه خرید 3 قلم انواع شیرآلات صنعتی  / مناقصه, مناقصه خرید 3 قلم انواع شیرآلات صنعتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191503/کنگره-بین-المللی-جراحی-سرطان-شیراز'>کنگره بین المللی جراحی سرطان شیراز / کنگره بین المللی جراحی سرطان شیراز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191517/مناقصه-خرید-اتصالات-و-قطعات-الکترولایزر'>مناقصه خرید اتصالات و قطعات الکترولایزر  / مناقصه , مناقصه خرید اتصالات و قطعات الکترولایزر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191518/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-73-متر-و-43-صدم-متر'>مزایده پلاک ثبتی مساحت 73 متر و 43 صدم متر / مزایده ,مزایده پلاک ثبتی مساحت 73 متر و 43 صدم متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191531/استعلام-تخریب-و-آماده-سازی-محوطه'>استعلام تخریب و آماده سازی محوطه / استعلام, تخریب و آماده سازی محوطه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191546/استعلام-واگذاری-خدمات-نظافت-و-پذیرایی'>استعلام واگذاری خدمات نظافت و پذیرایی / استعلام , استعلام واگذاری خدمات نظافت و پذیرایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191558/استعلام-لوازم-مصرفی-گل-آرایی'>استعلام  لوازم مصرفی گل آرایی  / استعلام, لوازم مصرفی گل آرایی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191571/استعلام-دستگاه-فکس--'>استعلام دستگاه فکس ... / استعلام , استعلام دستگاه فکس ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190229/آگهی-مزایده-تلفن-همراه'>آگهی مزایده تلفن همراه / مزایده,آگهی مزایده تلفن همراه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190264/مزایده-تعدادی-اقلام-و-خودروهای-فرسوده'>مزایده تعدادی اقلام و خودروهای فرسوده / آگهی مزایده عمومی, مزایده تعدادی اقلام و خودروهای فرسوده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190299/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-بخش-دو-نیشابور'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی بخش دو نیشابور / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی بخش دو نیشابور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190344/مزایده-سینی-و-نردبان-کابل-گالوانیزه'>مزایده سینی و نردبان کابل گالوانیزه / آگهی مزایده , مزایده سینی و نردبان کابل گالوانیزه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190411/مزایده-دو-درب-اندیکاتور-شیردوش--'>مزایده  دو درب اندیکاتور شیردوش ... / مزایده , مزایده  دو درب اندیکاتور شیردوش ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190460/مزایده-ملک-مساحت-89-33مترمربع'>مزایده ملک مساحت 89.33مترمربع  / مزایده,مزایده ملک مساحت 89.33مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190498/مزایده-واگذاری-املاک-و-مستغلات-مازاد-بر-نیاز-نوبت-دوم'>مزایده واگذاری املاک و مستغلات مازاد بر نیاز نوبت دوم  / مزایده ,مزایده واگذاری املاک و مستغلات مازاد بر نیاز نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190530/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-سواری-تیبا'>مزایده یک دستگاه خودروی سواری  تیبا / آگهی مزایده، مزایده یک دستگاه خودروی سواری سایپا تیبا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190559/مزایده-کارگاه-چوب-بری'>مزایده کارگاه چوب بری / مزایده, مزایده کارگاه چوب بری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190600/مزایده-فروش-ششدانگ-واحدهای-ساختمان-مجتمع-دولت-زیربنای-7373متر'>مزایده فروش ششدانگ واحدهای ساختمان مجتمع دولت زیربنای 7373متر  / مزایده,مزایده فروش ششدانگ واحدهای ساختمان مجتمع دولت زیربنای 7373متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190638/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-وانت-نیسان-مدل-1388'>مزایده یک دستگاه خودروی وانت نیسان مدل 1388 / مزایده,مزایده یک دستگاه خودروی وانت نیسان مدل 1388</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190664/مزایده-یک-قطعه-زمین-فاقد-کشت-مساحت-300-متر-نوبت-اول'>مزایده یک قطعه زمین فاقد کشت مساحت 300 متر نوبت اول  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین فاقد کشت مساحت 300 متر نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190689/مزایده-فروش-مقادیری-وسایل-منزل'>مزایده فروش مقادیری  وسایل منزل  / مزایده فروش مقادیری  وسایل منزل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190745/مزایده-فروش-دو-دستگاه-رنو-میدلام'>مزایده فروش دو دستگاه رنو میدلام / آگهی مزایده , مزایده فروش دو دستگاه رنو میدلام</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190797/مزایده-حق-بهره-برداری-تعدادی-از-غرفه-های-پایانه-های-مسافربری'>مزایده حق بهره برداری تعدادی از غرفه های پایانه های مسافربری  / مزایده , مزایده حق بهره برداری تعدادی از غرفه های پایانه های مسافربری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190861/مزایده-عمومی-یک-دستگاه-پژو-405'>مزایده عمومی یک دستگاه پژو 405  / مزایده عمومی , مزایده عمومی یک دستگاه پژو 405 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190904/مزایده-اجاره-محل-استقرار-دستگاه-بادی-(قلعه-بادی)-و--'>مزایده اجاره محل استقرار دستگاه بادی (قلعه بادی) و ... / آگهی حراج, مزایده اجاره محل استقرار دستگاه بادی (قلعه بادی) و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190964/مزایده-ساختمان-مسکونی-عرصه-171-مترمربع'>مزایده ساختمان مسکونی عرصه 171 مترمربع / مزایده،مزایده ساختمان مسکونی عرصه 171 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191103/مزایده-یک-دستگاه-کمپرسور'>مزایده یک دستگاه کمپرسور / مزایده یک دستگاه کمپرسور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191155/مزایده-اجاره-تعدادی-بوفه-و-پارکینگ'>مزایده اجاره تعدادی بوفه و پارکینگ  / آگهی مزایده , مزایده اجاره تعدادی بوفه و پارکینگ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191231/مزایده-ملک-قدمت-26-سال-مساحت-62-85متر-نوبت-دوم'>مزایده ملک قدمت 26 سال مساحت 62.85متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده ملک قدمت 26 سال مساحت 62.85متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191311/مزایده-فروش-محل-سرقفلی-27-باب-مغازه-و-یک-قطعه-مسکونی'>مزایده فروش محل سرقفلی 27 باب مغازه و یک قطعه مسکونی  / مزایده,مزایده فروش محل سرقفلی 27 باب مغازه و یک قطعه مسکونی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191404/مزایده-ملک-مساحت-عرصه-دویست-متر-مال-مشاعی'>مزایده ملک مساحت عرصه دویست متر مال مشاعی / مزایده,مزایده ملک مساحت عرصه دویست متر مال مشاعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191462/استعلام-فعالیت-های-اداره-و-پشتیبانی-دفتر-کار--'>استعلام فعالیت های اداره و پشتیبانی دفتر کار ... / استعلام , استعلام فعالیت های اداره و پشتیبانی دفتر کار ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191475/استعلام-اجرای-سیستم-روشنایی'>استعلام اجرای سیستم روشنایی / استعلام , استعلام اجرای سیستم روشنایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191489/استعلام-تهیه-هارد-دیسک-دستگاه-EMC--'>استعلام تهیه هارد دیسک دستگاه EMC... / استعلام,استعلام تهیه هارد دیسک دستگاه EMC...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191502/استعلام-تهیه-مصالح-و-اجرای-پل-ورودی-و-اجرای-جدول-بخشی-از-معابر'>استعلام  تهیه مصالح و اجرای پل ورودی و اجرای جدول بخشی از معابر  / استعلام, تهیه مصالح و اجرای پل ورودی و اجرای جدول بخشی از معابر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191511/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-مساحت-83-78متر-قدمت-هجده-سال'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 83.78متر قدمت هجده سال  / مزایده ,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 83.78متر قدمت هجده سال </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191516/پنجمین-گنکره-سلامت-نوزادان-ایران'>پنجمین گنکره سلامت نوزادان ایران / پنجمین گنکره سلامت نوزادان ایران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191530/استعلام-حفاری-در-عمق'>استعلام حفاری در عمق  / استعلام , استعلام حفاری در عمق </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191545/استعلام-انجام-کلیه-امور-مربوط-به-ارائه-خدمات-و-نظافت-ساختمان'>استعلام انجام کلیه امور مربوط به ارائه خدمات و نظافت ساختمان / استعلام, انجام کلیه امور مربوط به ارائه خدمات و نظافت ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191557/استعلام-خرید-لیست-تجهیزات-رشته-مکانیک'>استعلام خرید لیست تجهیزات رشته مکانیک / استعلام, استعلام خرید لیست تجهیزات رشته مکانیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191570/استعلام-خرید-محلول-کلین-سدیم-پتاسیم--'>استعلام خرید محلول کلین- سدیم پتاسیم ... / استعلام, خرید محلول کلین- سدیم پتاسیم ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191582/استعلام-لوازم-صنایع-خودرو1'>استعلام لوازم صنایع خودرو1 / استعلام ,استعلام لوازم صنایع خودرو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191595/استعلام-تهیه-و-نصب-کولر-گازی-جهت-شهرک-های-صنعتی'>استعلام تهیه و نصب کولر گازی جهت شهرک های صنعتی  / استعلام,استعلام تهیه و نصب کولر گازی جهت شهرک های صنعتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191607/استعلام-اجرای-عملیات-تعمیرات-ساختمان'>استعلام اجرای عملیات تعمیرات ساختمان / استعلام , استعلام اجرای عملیات تعمیرات ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190127/مزایده-پسته-ای-کفش--رویه-کفش--روکش-بریده-و--'> مزایده پسته ای کفش - رویه کفش - روکش بریده و ... / مزایده ,  مزایده پسته ای کفش - رویه کفش - روکش بریده و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190175/مزایده-دو-دانگ-مشاع-از-سرقفلی-مغازه-بخش-نه-تبریز'>مزایده دو دانگ مشاع از سرقفلی مغازه بخش نه تبریز / مزایده ,مزایده دو دانگ مشاع از سرقفلی مغازه بخش نه تبریز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190212/مزایده-منزل-مساحت-عرصه148-73متر-نوبت-اول'>مزایده منزل مساحت عرصه148.73متر نوبت اول / مزایده ,مزایده منزل مساحت عرصه148.73متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190239/مزایده-ششدانگ-منزل-مسکونی-مساحت-326-66متر'>مزایده ششدانگ منزل مسکونی مساحت 326.66متر  / مزایده ,مزایده ششدانگ منزل مسکونی مساحت 326.66متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190287/مزایده-فروش-گاو-تلبسه-هولشتاین-نوبت-دوم'>مزایده فروش گاو تلبسه هولشتاین- نوبت دوم  / مزایده , مزایده فروش گاو تلبسه هولشتاین- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190320/مزایده-لودر'>مزایده لودر  / اگهی مزایده , مزایده لودر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190378/مزایده-پلاک-ثبتی-قطعه-585-تفکیکی-نوبت-اول'>مزایده پلاک ثبتی قطعه 585 تفکیکی نوبت اول / مزایده,مزایده پلاک ثبتی قطعه 585 تفکیکی نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190442/مزایده-ملک-بخش-یک-بندرعباس-قطعه-5-تفکیکی-نوبت-دوم'>مزایده ملک بخش یک بندرعباس قطعه 5 تفکیکی نوبت دوم  / مزایده,مزایده ملک بخش یک بندرعباس قطعه 5 تفکیکی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190489/مزایده-یکباب-منزل-پلاک-هفتصد-و-هشت-فرعی'>مزایده یکباب منزل پلاک هفتصد و هشت فرعی / مزایده,مزایده یکباب منزل پلاک هفتصد و هشت فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190516/مزایده-اکران-موقت-فضاهای-تبلیغاتی-(پل-و-بیلبورد)'>مزایده  اکران موقت فضاهای تبلیغاتی (پل و بیلبورد)  / آگهی مزایده, مزایده  اکران موقت فضاهای تبلیغاتی (پل و بیلبورد) </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190551/مزایده-قطعه-زمینی-مساحت-دویست-متر'>مزایده قطعه زمینی مساحت دویست متر / مزایده, مزایده قطعه زمینی مساحت دویست متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190586/مزایده-واگذاری-کلیه-خدمات-انتفاعی-و-امور-پایانه-مسافربری-برون-شهری--نوبت-دوم'>مزایده واگذاری کلیه خدمات انتفاعی و امور پایانه مسافربری برون شهری... نوبت دوم  / آگهی مزایده, مزایده واگذاری کلیه خدمات انتفاعی و امور پایانه مسافربری برون شهری.. نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190627/مزایده-واگذاری-اجاره-یکباب-مغازه-(در-حال-حاضر-یک-بار-مصرف-فروشی--'>مزایده واگذاری اجاره یکباب مغازه (در حال حاضر یک بار مصرف فروشی.... / مزایده , مزایده واگذاری اجاره یکباب مغازه (در حال حاضر یک بار مصرف فروشی....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190655/مزایده-فروش-خودرو-سواری-پراید'>مزایده فروش خودرو سواری پراید / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش خودرو سواری پراید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190681/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-250-مترمربع'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 250 مترمربع / مزایده ,مزایده ششدانگ زمین مساحت 250 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190721/مزایده-فروش-یک-قطعه-زمین-مساحت-232-متر'>مزایده فروش یک قطعه زمین مساحت 232 متر  / مزایده ,مزایده فروش یک قطعه زمین مساحت 232 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190780/مزایده-فروش-یک-دستگاه-جرثقیل-ثقفی'>مزایده فروش یک دستگاه جرثقیل ثقفی / مزایده , مزایده فروش یک دستگاه جرثقیل ثقفی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190833/مزایده-پلاک-ثبت-شده-مساحت-عرصه-249-متر'>مزایده پلاک ثبت شده مساحت عرصه 249 متر  / مزایده ,مزایده پلاک ثبت شده مساحت عرصه 249 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190893/مزایده-یک-قطعه-باغ-مساحت-2550متر-نوبت-اول'>مزایده یک قطعه باغ مساحت 2550متر نوبت اول / مزایده ,مزایده یک قطعه باغ مساحت 2550متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190943/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-185-28-متر-نوبت-اول'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 185.28 متر نوبت اول / مزایده،مزایده ششدانگ زمین مساحت 185.28 متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191084/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-رنو-ساندرو'>مزایده یک دستگاه خودرو رنو ساندرو  / مزایده , مزایده یک دستگاه خودرو رنو ساندرو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191131/مزایده-یک-قطعه-زمین-پلاک-ثبتی-66-اصلی-بخش-دو-کاشمر'>مزایده یک قطعه زمین پلاک ثبتی 66 اصلی بخش دو کاشمر  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین پلاک ثبتی 66 اصلی بخش دو کاشمر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191209/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-292-متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 292 متر / مزایده ,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 292 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191277/مزایده-ملک-مشاع-منزل-مسکونی-به-شماره-پلاک-ثبتی-1639-فرعی-مرحله-دوم'>مزایده ملک مشاع منزل مسکونی به شماره پلاک ثبتی 1639 فرعی مرحله دوم / مزایده,مزایده ملک مشاع منزل مسکونی به شماره پلاک ثبتی 1639 فرعی مرحله دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191364/مزایده-منزل-قدیمی-عرصه-بعد-از-بر-اصلاحی-317-مترمربع'>مزایده منزل قدیمی عرصه بعد از بر اصلاحی 317 مترمربع / مزایده,مزایده منزل قدیمی عرصه بعد از بر اصلاحی 317 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191469/فراخوان-مناقصه-تهیه-و-تامین-اتوبوس-های-مورد-نیاز-با-راننده'>فراخوان مناقصه تهیه و تامین اتوبوس های مورد نیاز با راننده / فراخوان مناقصه ، فراخوان مناقصه تهیه و تامین اتوبوس های مورد نیاز با راننده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191471/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-عرصه-400-متر-نوبت-سوم'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی عرصه 400 متر نوبت سوم / مزایده ,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی عرصه 400 متر نوبت سوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191482/استعلام-چسب-تله'>استعلام چسب تله  / استعلام, چسب تله </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191496/استعلام-اجرای-گازکشی'>استعلام اجرای گازکشی  / استعلام, اجرای گازکشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191510/استعلام-تجهیز-پست-برق--'>استعلام تجهیز پست برق ... / استعلام , استعلام تجهیز پست برق ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191524/استعلام-مانیتور-19-اینچ-مورد-نیاز-LED'>استعلام مانیتور 19 اینچ مورد نیاز LED  / استعلام,استعلام مانیتور 19 اینچ مورد نیاز LED </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191540/استعلام-لوله-پلی-اتیلن'>استعلام لوله پلی اتیلن / استعلام,استعلام لوله پلی اتیلن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191552/استعلام-الکترویمپ'>استعلام الکترویمپ / استعلام , استعلام الکترویمپ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191565/مناقصه-احداث-ساختمان-و--'>مناقصه احداث ساختمان و ... / مناقصه احداث ساختمان و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191577/مناقصه-جمع-آوری-و-حمل-پسماندهای-بیمارستانی'>مناقصه جمع آوری و حمل پسماندهای بیمارستانی  / مناقصه جمع آوری و حمل پسماندهای بیمارستانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191586/مزایده-ذبح-احشام-کشتارگاه'>مزایده ذبح احشام کشتارگاه  / آگهی مزایده , مزایده ذبح احشام کشتارگاه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190471/مزایده-یک-دستگاه-وانت-نیسان-یخچال-دار'>مزایده یک دستگاه وانت نیسان یخچال دار  / مزایده, مزایده یک دستگاه وانت نیسان یخچال دار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190508/مزایده-15-قطعه-زمین-از-زمین-های-شهرداری-نوبت-دوم'>مزایده 15 قطعه زمین از زمین های شهرداری نوبت دوم  / مزایده,  مزایده 15 قطعه زمین از زمین های شهرداری  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190539/مزایده-فروش-یک-دستگاه-خودرو-ام-وی-ام-315'>مزایده فروش یک دستگاه خودرو ام وی ام 315 / مزایده , مزایده فروش یک دستگاه خودرو ام وی ام 315</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190576/مزایده-فروش-تعداد-3-دستگاه-خودرو'>مزایده فروش تعداد 3 دستگاه خودرو  / مزایده، مزایده فروش تعداد 3 دستگاه خودرو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190614/مزایده-ملک-بخش-5-تبریز-اموال-غیرمنقول-نوبت-اول'>مزایده ملک بخش 5 تبریز اموال غیرمنقول نوبت اول  / مزایده,مزایده ملک بخش 5 تبریز اموال غیرمنقول نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190645/مزایده-اجاره-پارکینگ-های-عمومی-بافت-فرسوده-چاپ-دوم'>مزایده اجاره پارکینگ های عمومی بافت فرسوده  چاپ دوم  / مزایده , مزایده اجاره پارکینگ های عمومی بافت فرسوده  چاپ دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190672/مزایده-فروش-انواع-دستگاه-بالابر-اچ-پی-نوبت-دوم'>مزایده فروش انواع دستگاه بالابر اچ پی نوبت دوم  / آگهی مزایده , مزایده فروش انواع دستگاه بالابر اچ پی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190699/مزایده-پلاک-ثبت-شده-مساحت-69-45متر'>مزایده پلاک ثبت شده مساحت 69.45متر / مزایده ,مزایده پلاک ثبت شده مساحت 69.45متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190763/مزایده-فروش-تعداد-21-دستگاه-انواع-خودروهای-مستعمل-و---'>مزایده فروش تعداد 21 دستگاه انواع خودروهای مستعمل و..... / مزایده فروش تعداد 21 دستگاه انواع خودروهای مستعمل و.....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190813/مزایده-منزل-مسکونی-مساحت-540-88-متر-نوبت-اول'>مزایده منزل مسکونی مساحت 540.88 متر نوبت اول / مزایده ,مزایده منزل مسکونی مساحت 540.88 متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190872/مزایده-یک-دستگاه-سواری-پژو-405'>مزایده یک دستگاه سواری پژو 405  / آگهی مزایده اموال منقول ,مزایده یک دستگاه سواری پژو 405 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190925/مزایده-املاک-مساحت-عرصه-610-6-و-494-متر'>مزایده املاک مساحت عرصه 610.6 و 494 متر  / مزایده،مزایده املاک مساحت عرصه 610.6 و 494 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190975/مزایده-ششدانگ-ساختمان-مساحت-عرصه-253-80متر'>مزایده ششدانگ ساختمان مساحت عرصه 253.80متر  / مزایده،مزایده ششدانگ ساختمان مساحت عرصه 253.80متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191114/مزایده-زمین-به-مقدار-651-مترمربع'>مزایده زمین به مقدار 651 مترمربع  / مزایده ,مزایده زمین به مقدار 651 مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191178/مزایده-یک-واحد-مسکونی-همکف-مساحت-120-متر-نوبت-اول'>مزایده یک واحد مسکونی همکف مساحت 120 متر نوبت اول / مزایده,مزایده یک واحد مسکونی همکف مساحت 120 متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191248/مزایده-یک-دستگاه-دکل-جرثقیل'>مزایده یک دستگاه دکل جرثقیل  / ​آگهی مزایده اموال منقول,مزایده یک دستگاه دکل جرثقیل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191338/مزایده-منافع-عرصه-موقوفه-سادات-رضوی-مساحت-365-5متر-نوبت-دوم'>مزایده منافع عرصه موقوفه سادات رضوی مساحت 365.5متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده منافع عرصه موقوفه سادات رضوی مساحت 365.5متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191432/مزایده-ملک-مساحت-عرصه-150-70متر'>مزایده ملک مساحت عرصه 150.70متر / مزایده ,مزایده ملک مساحت عرصه 150.70متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191465/استعلام-اجرای-زیرسازی-محوطه-اداره'>استعلام اجرای زیرسازی محوطه اداره / استعلام,استعلام اجرای زیرسازی محوطه اداره</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191478/استعلام-هارد-سرور'>استعلام هارد سرور / استعلام,استعلام هارد سرور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191492/استعلام-پنل-60-60-اس-ام-دی-تو-کار-نور-یخی--'>استعلام پنل 60*60 اس ام دی تو کار نور یخی... / استعلام, استعلام پنل 60*60 اس ام دی تو کار نور یخی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191506/استعلام-اجرای-عملیات-خط-توزیع-اصلی-زون---'>استعلام اجرای عملیات خط توزیع اصلی زون .... / استعلام ,استعلام اجرای عملیات خط توزیع اصلی زون ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191520/استعلام-سنگ-دهبید'>استعلام سنگ دهبید / استعلام,استعلام سنگ دهبید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191533/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-قطعه-4-تفکیکی-مساحت-111-46متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان قطعه 4 تفکیکی مساحت 111.46متر / مزایده ,مزایده ششدانگ آپارتمان قطعه 4 تفکیکی مساحت 111.46متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191534/استعلام-رنگ-آمیزی-درجه-1-الوان---'>استعلام رنگ آمیزی درجه 1 الوان ..... / استعلام ,استعلام رنگ آمیزی درجه 1 الوان .....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191548/استعلام-مقوای-سفید'>استعلام مقوای سفید / استعلام,استعلام مقوای سفید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191560/استعلام-سیمان'>استعلام سیمان  / استعلام ,استعلام سیمان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191573/استعلام-دفتر-شاخص--دفتر-برنامه-ریزی'>استعلام دفتر شاخص . دفتر برنامه ریزی / استعلام,استعلام دفتر شاخص . دفتر برنامه ریزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191585/استعلام-لوازم-مصرفی-تبرید'>استعلام لوازم مصرفی تبرید / استعلام,استعلام لوازم مصرفی تبرید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191598/مناقصه-خرید-13-دستگه-لب-تاپ'>مناقصه خرید 13 دستگه لب تاپ / مناقصه خرید 13 دستگه لب تاپ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191610/استعلام-اره-گچ-بری-پزشکی'>استعلام اره گچ بری پزشکی / استعلام, استعلام اره گچ بری پزشکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191622/استعلام-الکتروموتورژن--'>استعلام الکتروموتورژن... / استعلام, استعلام الکتروموتورژن...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191634/استعلام-درب-ضد-سرقت-اتاق-سرور'>استعلام درب ضد سرقت اتاق سرور  / استعلام , استعلام درب ضد سرقت اتاق سرور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191646/استعلام-تکمیل-اردوگاه-گردشگری'>استعلام تکمیل اردوگاه گردشگری  / استعلام ,استعلام تکمیل اردوگاه گردشگری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191659/استعلام-تکمیل-زمین-ورزشی'>استعلام تکمیل زمین ورزشی / استعلام,تکمیل زمین ورزشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191671/استعلام-درب-و-پنجره-آهنی'>استعلام درب و پنجره آهنی / استعلام, استعلام درب و پنجره آهنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191683/استعلام-اجرای-طرح-هادی'>استعلام اجرای طرح هادی / استعلام,استعلام اجرای طرح هادی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191695/مناقصه-خدمات-پاکسازی-کلیه-مصالح-ریزشی'>مناقصه خدمات پاکسازی کلیه مصالح ریزشی  / مناقصه خدمات پاکسازی کلیه مصالح ریزشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191707/استعلام-پنجره-دوجداره-upvc--'>استعلام پنجره دوجداره upvc... / استعلام, استعلام پنجره دوجداره upvc...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191719/استعلام-پشتیبانی-سامانه-جامع-پایش'>استعلام پشتیبانی سامانه جامع پایش / استعلام, پشتیبانی سامانه جامع پایش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190392/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-سواری-پژو-206'>مزایده یک دستگاه خودرو سواری پژو 206  / مزایده,مزایده یک دستگاه خودرو سواری پژو 206 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190452/مزایده-فروش-مقدار-چهل-تن-سیم-مسی'>مزایده فروش مقدار چهل تن سیم مسی / آگهی مزایده عمومی, مزایده فروش مقدار چهل تن سیم مسی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190493/مزایده-اجاره-یک-باب-مغازه'>مزایده اجاره یک باب مغازه  / اگهی مزایده , مزایده اجاره یک باب مغازه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190518/مزایده-فروش-کارتن-و-نایلون-ضایعاتی'>مزایده فروش کارتن و نایلون ضایعاتی / مزایده,مزایده فروش کارتن و نایلون ضایعاتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190555/مزایده-واگذاری-موقت-حق-بهره-برداری-از-سالن-بسته-بندی-آبزیان'>مزایده واگذاری موقت حق بهره برداری از سالن بسته بندی آبزیان / آگهی مزایده عمومی , مزایده واگذاری موقت حق بهره برداری از سالن بسته بندی آبزیان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190592/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-سواری-پژو-پارس'>مزایده یک دستگاه خودروی سواری پژو پارس / مزایده, مزایده یک دستگاه خودروی سواری پژو پارس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190630/مزایده-ملک-مساحت-367-متر'>مزایده ملک مساحت 367 متر  / مزایده,مزایده ملک مساحت 367 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190660/مزایده-دستگاه-کار-برش-و----نوبت-دوم'>مزایده دستگاه کار برش  و ... - نوبت دوم  / مزایده, مزایده دستگاه کار برش  و ... - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190685/مزایده-حق-بهره-برداری-از-استخر-سرپوشیده---تجدید-نوبت-دوم'>مزایده حق بهره برداری از استخر سرپوشیده ... تجدید نوبت دوم  / آگهی تجدید مزایده , مزایده حق بهره برداری از استخر سرپوشیده ... تجدید نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190734/مزایده-واگذاری-سالن-بدنسازی-آقایان--'>مزایده واگذاری سالن بدنسازی آقایان... / مزایده , مزایده واگذاری سالن بدنسازی آقایان...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190784/اصلاحیه-مزایده-فروش-املاک-نقد-و-اقساط-نوبت-دوم'>اصلاحیه مزایده فروش املاک نقد و اقساط نوبت دوم  / اصلاحیه مزایده,اصلاحیه مزایده فروش املاک نقد و اقساط نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190842/مزایده-ملک-مسکونی-مساحت-عرصه-129-متر'>مزایده ملک مسکونی مساحت عرصه 129 متر  / مزایده ,مزایده ملک مسکونی مساحت عرصه 129 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190900/مزایده-تعدادی-غرفه-میوه-و-تره-بار-و--'>مزایده تعدادی غرفه میوه و تره بار و ... / مزایده تعدادی غرفه میوه و تره بار و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190950/مزایده-فروش-ساختمان-دو-طبقه'>مزایده فروش ساختمان دو طبقه / مزایده،مزایده فروش ساختمان دو طبقه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191093/مزایده-ششدانگ-منزل-مسکونی-با-قدمت-15-سال'>مزایده ششدانگ منزل مسکونی با قدمت 15 سال / مزایده ,مزایده ششدانگ منزل مسکونی با قدمت 15 سال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191143/مزایده-ششدانگ-پلاک-162-فرعی-بخش-یک-اربعه-تربت-حیدریه'>مزایده ششدانگ پلاک 162 فرعی بخش یک اربعه تربت حیدریه / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک 162 فرعی بخش یک اربعه تربت حیدریه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191220/مزایده-فروش-ساختمان-سابق-شهرداری-کاربری-اداری-تجدید-نوبت-دوم'>مزایده فروش ساختمان سابق شهرداری کاربری اداری تجدید نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش ساختمان سابق شهرداری کاربری اداری تجدید نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191282/فراخوان-مزایده-فروش-لوله-های-GRP'>فراخوان مزایده فروش لوله های GRP  / فراخوان , فراخوان مزایده فروش لوله های GRP </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191386/مزایده-ملک-مساحت-عرصه-330-44متر-نوبت-دوم'>مزایده ملک مساحت عرصه 330.44متر نوبت دوم / مزایده,مزایده ملک مساحت عرصه 330.44متر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191459/مناقصه-خرید-11-قلم-انواع-شیرآلات-صنعتی'>مناقصه خرید 11 قلم انواع شیرآلات صنعتی  / مناقصه, مناقصه خرید 11 قلم انواع شیرآلات صنعتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191472/استعلام-کارت-و-شلف-و--'>استعلام کارت و شلف و ... / استعلام, استعلام  کارت و شلف و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191484/استعلام-خرید-کامپیوتر--'>استعلام خرید کامپیوتر ... / استعلام, استعلام خرید کامپیوتر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191487/مزایده-ملک-مساحت-عرصه-150-70متر'>مزایده ملک مساحت عرصه 150.70متر / مزایده ,مزایده ملک مساحت عرصه 150.70متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191499/استعلام-آسفالت-روستایی'>استعلام آسفالت روستایی / استعلام, استعلام آسفالت روستایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191513/استعلام-مرمت-کاروانسرای-قلمدانی'>استعلام مرمت کاروانسرای قلمدانی / استعلام, مرمت کاروانسرای قلمدانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191526/استعلام-تخریب-و-آماده-سازی-محوطه--'>استعلام تخریب و آماده سازی محوطه ... / استعلام , استعلام تخریب و آماده سازی محوطه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191542/استعلام-ابزارهای-مصرفی--'>استعلام ابزارهای مصرفی ... / استعلام, استعلام ابزارهای مصرفی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191554/مناقصه-عمومی-خرید-خودروهای-اتش-نشانی'>مناقصه عمومی خرید خودروهای اتش نشانی / مناقصه , مناقصه عمومی خرید خودروهای اتش نشانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191567/استعلام-کولرگازی-پنجره-ای'>استعلام کولرگازی پنجره ای / استعلام, کولرگازی پنجره ای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191579/مناقصه-استعلام-بهاء-خرید-و-دستمزد-پخش-آسفالت-97-04-04'>مناقصه استعلام بهاء خرید و دستمزد پخش آسفالت 97.04.04 / مناقصه، مناقصه استعلام بهاء خرید و دستمزد پخش آسفالت 97.04.04</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191592/استعلام-خرید-یراق-خط-63'>استعلام خرید یراق خط 63 / استعلام,خرید یراق خط 63</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191604/استعلام-رکتی-فایر-جوشکاری--'>استعلام رکتی فایر جوشکاری... / استعلام, استعلام رکتی فایر جوشکاری...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191616/استعلام-میز-پینگ-پنگ-الکترواستاتیک'>استعلام میز پینگ پنگ الکترواستاتیک / استعلام, میز پینگ پنگ الکترواستاتیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191628/استعلام-ترازو'>استعلام  ترازو / استعلام , استعلام  ترازو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191640/استعلام-اجرای-آسفالت-گرم'>استعلام اجرای آسفالت گرم  / استعلام, استعلام اجرای آسفالت گرم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191652/استعلام-انجام-طرح-کشاورزی-حفاظتی'>استعلام انجام طرح کشاورزی حفاظتی / استعلام,استعلام انجام طرح کشاورزی حفاظتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191665/استعلام-بیمه-مسولیت-سدهای---'>استعلام بیمه مسولیت سدهای ..... / استعلام بیمه مسولیت سدهای .....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191677/استعلام-کابل--'>استعلام کابل ... / استعلام , استعلام کابل ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191689/استعلام-شیکر-برای-الکها'>استعلام شیکر برای الکها  / استعلام, استعلام شیکر برای الکها </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191701/استعلام-نصب-و-راه-اندازی-سیستم-اعلان-حریق'>استعلام نصب و راه اندازی سیستم اعلان حریق / استعلام , استعلام نصب و راه اندازی سیستم اعلان حریق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190316/مزایده-مبلمان-چوبی-9-نفره-مدل-سلطنتی-یخچال-فریزر--نوبت-دوم'>مزایده مبلمان چوبی 9 نفره مدل سلطنتی- یخچال فریزر...نوبت دوم  / مزایده , مزایده مبلمان چوبی 9 نفره مدل سلطنتی- یخچال فریزر...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190369/مزایده-فروش-10-خط-تلفن-همراه'>مزایده فروش 10 خط تلفن همراه  / آگهی مزایده, مزایده فروش 10 خط تلفن همراه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190430/مزایده-زمینی-مساحت-کلی-10000-متر'>مزایده زمینی مساحت کلی 10000 متر  / مزایده,مزایده زمینی مساحت کلی 10000 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190475/مزایده-تعداد-28100-جلد-کتاب'> مزایده تعداد 28100 جلد کتاب  / مزایده ،  مزایده تعداد 28100 جلد کتاب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190510/اصلاحیه-مزایده-معادن-و-محدوده-های-اکتشافی'>اصلاحیه مزایده معادن و محدوده های اکتشافی / اصلاحیه مزایده, مزایده معادن و محدوده های اکتشافی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190542/مزایده-فروش-دستگاه-چرخ-نورد-طلاسازی-ـ-چرخ-دستی'>مزایده فروش دستگاه چرخ نورد طلاسازی ـ چرخ دستی  / مزایده, مزایده فروش دستگاه چرخ نورد طلاسازی ـ چرخ دستی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190584/مزایده-واگذاری-یک-دربند-مغازه-مرحله-دوم'> مزایده واگذاری یک دربند مغازه مرحله دوم  / مزایده عمومی, مزایده واگذاری یک دربند مغازه مرحله دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190623/مزایده-پلاک-ثبتی-بخش-دو-تبریز-مساحت-اعیانی-230متر'>مزایده پلاک ثبتی بخش دو تبریز مساحت اعیانی 230متر  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی بخش دو تبریز مساحت اعیانی 230متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190650/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-سواری-هاچ-بک-سایپا'>مزایده  یک دستگاه خودرو سواری هاچ بک سایپا / مزایده, مزایده  یک دستگاه خودرو سواری هاچ بک سایپا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190674/مزایده-ساختمان-با-قدمت-بیش-از-12-سال-عرصه-69-متر'>مزایده ساختمان با قدمت بیش از 12 سال عرصه 69 متر  / مزایده ,مزایده ساختمان با قدمت بیش از 12 سال عرصه 69 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190709/مزایده-فروش-یکدستگاه-تراکتور-کشاورزی'>مزایده فروش یکدستگاه تراکتور کشاورزی  / آگهی مزایده , مزایده فروش یکدستگاه تراکتور کشاورزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190773/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-قطعه-69-تفکیکی'>مزایده ششدانگ آپارتمان قطعه 69 تفکیکی / مزایده ,مزایده ششدانگ آپارتمان قطعه 69 تفکیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190825/مزایده-دستگاه-نیسان-کمپرسی'>مزایده دستگاه نیسان کمپرسی  / مزایده , مزایده دستگاه نیسان کمپرسی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190877/مزایده-30-قلم-کالاهای-ضایعاتی-و-اسقاط'>مزایده 30 قلم کالاهای ضایعاتی و اسقاط / مزایده, مزایده 30 قلم کالاهای ضایعاتی و اسقاط</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190932/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-عرصه-193-8متر-نوبت-دوم'>مزایده پلاک ثبتی مساحت عرصه 193.8متر نوبت دوم / مزایده،مزایده پلاک ثبتی مساحت عرصه 193.8متر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190987/مزایده-خط-تلفن-همراه'>مزایده  خط تلفن همراه / مزایده،مزایده  خط تلفن همراه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191117/مزایده-4-سهم-مشاع-از-مدار-288-سهم-ششدانگ-467-فرعی'>مزایده 4 سهم مشاع از مدار 288 سهم ششدانگ 467 فرعی / مزایده ,مزایده 4 سهم مشاع از مدار 288 سهم ششدانگ 467 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191193/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-قطعه-سه-تفکیکی-مساحت-127-36متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی قطعه سه تفکیکی مساحت 127.36متر / مزایده ,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی قطعه سه تفکیکی مساحت 127.36متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191256/مزایده-عرضه-املاک-کاربری-مسکونی-ساختمان-کشاورزی'>مزایده عرضه املاک کاربری مسکونی ساختمان کشاورزی  / مزایده,مزایده عرضه املاک کاربری مسکونی ساختمان کشاورزی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191350/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-عرصه-161-3متر'>مزایده پلاک ثبتی مساحت عرصه 161.3متر / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت عرصه 161.3متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191447/مزایده-ساختمان-مسکونی-به-علاوه-یکباب-مغازه-قدمت-چهل-سال'>مزایده ساختمان مسکونی به علاوه یکباب مغازه قدمت چهل سال / مزایده ,مزایده ساختمان مسکونی به علاوه یکباب مغازه قدمت چهل سال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191467/استعلام-تجهیزات-سیستمهای-هیدرولیکی'>استعلام تجهیزات سیستمهای هیدرولیکی / استعلام تجهیزات سیستمهای هیدرولیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191480/استعلام-خرید-لیست-تجهیزات-رشته-رایانه'>استعلام خرید لیست تجهیزات رشته رایانه  / استعلام, استعلام خرید لیست تجهیزات رشته رایانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191494/چهاردهمین-کنفرانس-بین-المللی-مدیریت-پروژه'>چهاردهمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه / چهاردهمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191508/استعلام-یخچال-5-فوت-امرسان'>استعلام یخچال 5 فوت امرسان / استعلام, یخچال 5 فوت امرسان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191522/استعلام-رنگ-آمیزی-درجه-1-الوان-488-متر--'>استعلام رنگ آمیزی درجه 1 الوان 488 متر... / استعلام,استعلام رنگ آمیزی درجه 1 الوان 488 متر...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191537/استعلام-سرور'>استعلام سرور / استعلام,سرور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191539/مزایده-مغازه-مساحت-21-28متر-نوبت-اول'>مزایده مغازه مساحت 21.28متر نوبت اول / مزایده ,مزایده مغازه مساحت 21.28متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191550/استعلام-خرید-تجهیزات-کنترل-غیرشیمیایی-(اخلال-در-جفت-یابی)---'>استعلام خرید تجهیزات کنترل غیرشیمیایی (اخلال در جفت یابی) .... / استعلام, خرید تجهیزات کنترل غیرشیمیایی (اخلال در جفت یابی) ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191563/استعلام-تهیه-هارددیسک-دستگاه-EMC--'>استعلام تهیه هارددیسک دستگاه EMC... / استعلام,تهیه هارددیسک دستگاه EMC...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191575/استعلام-لوازم-مصرفی-خیاطی'>استعلام لوازم مصرفی خیاطی / استعلام , استعلام لوازم مصرفی خیاطی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191588/استعلام-اقلام-تاسیساتی--'>استعلام اقلام تاسیساتی ... / استعلام , استعلام اقلام تاسیساتی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191600/استعلام-اجرای-عملیات-تعمیرات-ساختمان-اداره'>استعلام اجرای عملیات تعمیرات ساختمان اداره / استعلام, استعلام اجرای عملیات تعمیرات ساختمان اداره</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191612/تجدید-مناقصه-اجرای-عملیات-جدولگذاری-فرش-موزاییک--'>تجدید مناقصه اجرای عملیات جدولگذاری، فرش موزاییک...  / تجدید مناقصه , تجدید مناقصه اجرای عملیات جدولگذاری، فرش موزاییک... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191624/استعلام-شیر-قطع-و-وصل-یک-دوم'>استعلام شیر قطع و وصل یک دوم  / استعلام, شیر قطع و وصل یک دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191636/استعلام-کولرگازی-اسپیلت-سرد-و-گرم-دیواری'>استعلام کولرگازی اسپیلت سرد و گرم دیواری / استعلام, استعلام کولرگازی اسپیلت سرد و گرم دیواری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191648/استعلام-عملیات-حفاظ-شاخ-گوزنی-مخزن-آب--'>استعلام عملیات حفاظ شاخ گوزنی مخزن آب... / استعلام, استعلام عملیات حفاظ شاخ گوزنی مخزن آب...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190025/حراج-بهره-برداری-از-فضای-عرضه-نوشت-افزار'>حراج بهره برداری از فضای عرضه نوشت افزار / آگهی حراج , حراج بهره برداری از فضای عرضه نوشت افزار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190068/مزایده-خودرو-سورای-پارس'>مزایده خودرو سورای پارس / مزایده ، مزایده خودرو سورای پارس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190118/مزایده-ملک-مساحت-600-84متر-نوبت-اول'>مزایده ملک مساحت 600.84متر نوبت اول / مزایده ,مزایده ملک مساحت 600.84متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190165/مزایده-پلاک-ثبتی-با-قدمت-بنا-بیش-از-25-سال-نوبت-دوم'>مزایده پلاک ثبتی با قدمت بنا بیش از 25 سال نوبت دوم / مزایده ,مزایده پلاک ثبتی با قدمت بنا بیش از 25 سال نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190204/مزایده-ملک-مساحت-صد-و-چهل-متر-بخش-یک-تبریز'>مزایده ملک مساحت صد و چهل متر بخش یک تبریز  / مزایده ,مزایده ملک مساحت صد و چهل متر بخش یک تبریز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190234/مزایده-کتبی-عمومی-واگذاری-8-دستگاه-مینی-بوس-ایسوز-مدل-1396-نوبت-دوم'>مزایده کتبی عمومی واگذاری 8 دستگاه مینی بوس ایسوز مدل 1396 نوبت دوم  / مزایده کتبی عمومی, مزایده کتبی عمومی واگذاری 8 دستگاه مینی بوس ایسوز مدل 1396 نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190276/مزایده-خانه-مسکونی-با-قدمت-سی-سال-مساحت-صد-و-هفتاد-متر'>مزایده خانه مسکونی با قدمت سی سال مساحت صد و هفتاد متر  / مزایده ,مزایده خانه مسکونی با قدمت سی سال مساحت صد و هفتاد متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190313/مزایده-آپارتمان-بخش-ده-مشهد-88-30-متر'>مزایده آپارتمان بخش ده مشهد 88.30 متر / مزایده,مزایده آپارتمان بخش ده مشهد 88.30 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190360/مزایده-عرصه-و-اعیان-عمارت-مساحت-117-77متر'>مزایده عرصه و اعیان عمارت مساحت 117.77متر / مزایده,مزایده عرصه و اعیان عمارت مساحت 117.77متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190429/مزایده-فروش-محصولات-سردرختی-باغ-سیب'>مزایده فروش محصولات سردرختی باغ سیب  / آگهی مزایده عمومی،مزایده فروش محصولات سردرختی باغ سیب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190472/مزایده-دو-دستگاه-تاور-کرین-یا-جرثقیل-برجی'>مزایده دو دستگاه تاور کرین یا جرثقیل برجی  / مزایده ، مزایده دو دستگاه تاور کرین یا جرثقیل برجی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190509/مزایده-ششدانگ-عرصه-و-اعیان-مساحت-210-متر'>مزایده ششدانگ عرصه و اعیان مساحت 210 متر  / مزایده ,مزایده ششدانگ عرصه و اعیان مساحت 210 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190540/مزایده-ششدانگ-ملک-مسکونی-آپارتمان-قطعه-سه-تفکیکی'>مزایده ششدانگ ملک مسکونی آپارتمان قطعه سه تفکیکی / مزایده, مزایده ششدانگ ملک مسکونی آپارتمان قطعه سه تفکیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190583/مزایده-فروش-دو-قطعه-زمین'>مزایده فروش دو قطعه زمین / مزایده,مزایده فروش دو قطعه زمین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190620/مزایده-اقلام-مازاد-و-ضایعاتی'>مزایده اقلام مازاد و ضایعاتی / مزایده ، مزایده اقلام مازاد و ضایعاتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190648/مزایده-اجاره-مکانی-جهت-راه-اندازی-بازارچه-خطی-اغذیه-فروشی-و--نوبت-اول-چاپ-دوم'>مزایده اجاره مکانی جهت راه اندازی بازارچه خطی اغذیه فروشی و ...نوبت اول چاپ دوم  / آگهی مزایده عمومی , مزایده اجاره مکانی جهت راه اندازی بازارچه خطی اغذیه فروشی و ...نوبت اول چاپ دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190673/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-سواری-پراید'>مزایده یک دستگاه خودرو سواری پراید  / مزایده , مزایده یک دستگاه خودرو سواری پراید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190706/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-بخش-5-یزد'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی بخش 5 یزد  / مزایده ,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی بخش 5 یزد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190765/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-161-65متر-نوبت-اول'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 161.65متر نوبت اول / مزایده ,مزایده ششدانگ زمین مساحت 161.65متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190822/مزایده-108-سهم-مشاع-از-210-سهم-ششدانگ-پلاک-بخش-هفت-یزد'>مزایده 108 سهم مشاع از 210 سهم ششدانگ پلاک بخش هفت یزد  / مزایده ,مزایده 108 سهم مشاع از 210 سهم ششدانگ پلاک بخش هفت یزد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190874/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-طبقه-اول-مساحت-167-65متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان طبقه اول مساحت 167.65متر  / مزایده ,مزایده ششدانگ آپارتمان طبقه اول مساحت 167.65متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190930/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-آردی'>مزایده یک دستگاه خودرو آردی / مزایده, مزایده یک دستگاه خودرو آردی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190980/مزایده-اتومبیل-سواری-مگان'>مزایده  اتومبیل سواری مگان / مزایده،مزایده  اتومبیل سواری مگان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191116/مزایده-یکدستگاه-خودرو-سواری-پراید'>مزایده یکدستگاه  خودرو سواری پراید / مزایده,مزایده یکدستگاه  خودرو سواری پراید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191185/مزایده-یک-دستگاه-ویلا-دوبلکس-عرصه-200-متر-نوبت-اول'>مزایده یک دستگاه ویلا دوبلکس عرصه 200 متر نوبت اول / مزایده,مزایده یک دستگاه ویلا دوبلکس عرصه 200 متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191251/استعلام-فروش-اموال-و-لوازم-اسقاطی-تجهیزات-پزشکی--'>استعلام فروش اموال و لوازم اسقاطی، تجهیزات پزشکی... / مزایده, استعلام فروش اموال و لوازم اسقاطی، تجهیزات پزشکی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191342/مزایده-فروش-یک-قطعه-زمین-مساحت-140-مترمربع-نوبت-دوم'>مزایده فروش یک قطعه زمین مساحت 140 مترمربع نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش یک قطعه زمین مساحت 140 مترمربع نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191440/مزایده-ملک-سرقفلی-مغازه-مساحت-13-20متر-نوبت-اول'>مزایده ملک سرقفلی مغازه مساحت 13.20متر نوبت اول / مزایده ,مزایده ملک سرقفلی مغازه مساحت 13.20متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191466/استعلام-خرید-الکتروپمپ'>استعلام خرید الکتروپمپ / استعلام,خرید الکتروپمپ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191479/استعلام-دوربین-مدار-بسته'>استعلام دوربین مدار بسته  / استعلام , استعلام دوربین مدار بسته </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191493/استعلام-تجهیز-پست-برق-موجود-جهت-انتقال-نیرو--'>استعلام تجهیز پست برق موجود جهت انتقال نیرو... / استعلام,تجهیز پست برق موجود جهت انتقال نیرو...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191507/استعلام-تهیه-هارد-دیسک-دستگاه-EMC--'>استعلام تهیه هارد دیسک دستگاه EMC... / استعلام,استعلام تهیه هارد دیسک دستگاه EMC...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191521/استعلام-رنگ-آمیزی-درجه-یک-الوان---'>استعلام  رنگ آمیزی درجه یک الوان .... / استعلام,  رنگ آمیزی درجه یک الوان ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191535/مزایده-4-دستگاه-اتوبوس-اسقاط-و-2-دستگاه-اتوبوس-گاز-سوز'>مزایده 4 دستگاه اتوبوس اسقاط و 2 دستگاه اتوبوس گاز سوز  / مزایده, مزایده 4 دستگاه اتوبوس اسقاط و 2 دستگاه اتوبوس گاز سوز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191536/استعلام-عملیات-اجرای-رسوب-زدایی--'>استعلام عملیات اجرای رسوب زدایی ... / استعلام , استعلام عملیات اجرای رسوب زدایی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190388/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مسکونی-مساحت-70-متر-نوبت-دوم'>مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی مساحت 70 متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی مساحت 70 متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190446/مزایده-ملک-تجاری-مساحت-عرصه-265-05متر'>مزایده ملک تجاری مساحت عرصه 265.05متر / مزایده,مزایده ملک تجاری مساحت عرصه 265.05متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190492/مزایده-واگذاری-مغازه-مرحله-دوم--نوبت-دوم'>مزایده واگذاری مغازه  مرحله دوم - نوبت دوم / اگهی مزایده , مزایده واگذاری مغازه  مرحله دوم - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190517/مزایده-منزل-مسکونی-مساحت-عرصه-225-متر-نوبت-اول'>مزایده منزل مسکونی مساحت عرصه 225 متر نوبت اول / مزایده, مزایده منزل مسکونی مساحت عرصه 225 متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190552/مزایده-فروش-یک-دستگاه-خودروی-سواری-پژو'>مزایده فروش یک دستگاه خودروی سواری پژو / مزایده , مزایده فروش یک دستگاه خودروی سواری پژو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190588/مزایده-فروش-ملک-مازاد-آپارتمان-مساحت-اعیان-163-98متر'>مزایده فروش ملک مازاد آپارتمان مساحت اعیان 163.98متر / مزایده,مزایده فروش ملک مازاد آپارتمان مساحت اعیان 163.98متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190628/مزایده-واگذاری-اجاره-اماکن'>مزایده واگذاری اجاره اماکن / آگهی مزایده , مزایده واگذاری اجاره اماکن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190658/مزایده-واگذاری-یک-دستگاه-ساختمان-ده-طبقه-مساحت-2795متر'>مزایده واگذاری یک دستگاه ساختمان ده طبقه مساحت 2795متر  / مزایده,مزایده واگذاری یک دستگاه ساختمان ده طبقه مساحت 2795متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190683/مزایده-یکدستگاه-خودرو-سواری-پراید-صبا'>مزایده یکدستگاه  خودرو سواری پراید صبا  / مزایده,مزایده یکدستگاه  خودرو سواری پراید صبا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190728/فراخوان-مزایده-اجاره-منزل-تاریخی--97-4-4'>فراخوان مزایده اجاره منزل تاریخی - 97.4.4 / فراخوان مزایده,فراخوان مزایده اجاره منزل تاریخی  97.4.4</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190782/مزایده-زمین-ساختمان-و-ماشین-آلات'>مزایده زمین، ساختمان و ماشین آلات / آگهی مزایده,مزایده زمین، ساختمان و ماشین آلات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190838/تجدید-مزایده-بهره-برداری-از-مکان-حجاری-واقع-در-آرامستان'>تجدید مزایده بهره برداری از مکان حجاری واقع در آرامستان / مزایده, تجدید مزایده بهره برداری از مکان حجاری واقع در آرامستان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190898/مزایده-فروش-پمپ-کارواش-با-الکتروموتور---'>مزایده فروش پمپ کارواش با الکتروموتور .... / آگهی مزایده اموال منقول و غیر منقول , مزایده فروش پمپ کارواش با الکتروموتور ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190947/مزایده-تعداد-5-دستگاه-از-ماشین-آلات'>مزایده تعداد 5 دستگاه از ماشین آلات / آگهی مزایده ، مزایده تعداد 5 دستگاه از ماشین آلات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191087/مزایده-فروش-50-000-کیلوگرم-انواع-سیم-مسی-اسقاط'>مزایده فروش 50.000 کیلوگرم انواع سیم مسی اسقاط  / مزایده, مزایده فروش 50.000 کیلوگرم انواع سیم مسی اسقاط </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191136/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-مساحت-2877متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 2877متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 2877متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191217/مزایده-ششدانگ-عمارت-مساحت-190-متر-نوبت-دوم'>مزایده ششدانگ عمارت مساحت 190 متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده ششدانگ عمارت مساحت 190 متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191281/مزایده-فروش-تعدادی-از-املاک-سطح-شهر-تجدید-نوبت-دوم'>مزایده فروش تعدادی از املاک سطح شهر تجدید نوبت دوم / مزایده,مزایده فروش تعدادی از املاک سطح شهر تجدید نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191371/مزایده-ششدانگ-زمین-مسکونی-مساحت-310متر-نوبت-اول'>مزایده ششدانگ زمین مسکونی مساحت 310متر نوبت اول / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مسکونی مساحت 310متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191458/استعلام-خرید-یک-دستگاه-یو-پی-اس'>استعلام خرید یک دستگاه یو پی اس / استعلام,استعلام خرید یک دستگاه یو پی اس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191470/مناقصه-خرید-الکترودهای-سطح-سنج-درام-بویلر-و--'>مناقصه خرید الکترودهای سطح سنج درام بویلر و... / مناقصه، مناقصه خرید الکترودهای سطح سنج درام بویلر و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191483/استعلام-تعمیر--'>استعلام تعمیر ... / استعلام , استعلام تعمیر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191486/مزایده-سنگ-آهک-دانه-بندی-شده'>مزایده سنگ آهک دانه بندی شده  / اگهی مزایده , مزایده سنگ آهک دانه بندی شده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191497/استعلام-واگذاری-انجام-امور-نقلیه--'>استعلام واگذاری انجام امور نقلیه ... / استعلام , استعلام واگذاری انجام امور نقلیه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191512/استعلام-مرمت-قلعه-درخش'>استعلام مرمت قلعه درخش / استعلام,استعلام مرمت قلعه درخش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191525/استعلام-ویدئو-پروژکتور--'>استعلام ویدئو پروژکتور ... / استعلام, استعلام ویدئو پروژکتور ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191541/استعلام-کنتور-معمولی-یک-دوم'>استعلام کنتور معمولی یک دوم  / استعلام, کنتور معمولی یک دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191553/استعلام-خرید-لیست-تجهیزات--'>استعلام خرید لیست تجهیزات... / استعلام, استعلام خرید لیست تجهیزات...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191566/استعلام-کنتور--'>استعلام کنتور ... / استعلام, استعلام کنتور ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191578/استعلام-کانال-تکمیلی--'>استعلام کانال تکمیلی... / استعلام, استعلام کانال تکمیلی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191591/استعلام-لوله-پلی-اتیلن-200'>استعلام لوله پلی اتیلن 200 / استعلام, استعلام لوله پلی اتیلن 200</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191603/استعلام-انجام-عملیات-اجرایی-دکوراتیو-و--'>استعلام انجام عملیات اجرایی دکوراتیو و... / استعلام,انجام عملیات اجرایی دکوراتیو و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191615/مناقصه-سامانه-جامع-نظارت-الکترونیک-پسماند'>مناقصه سامانه جامع نظارت الکترونیک پسماند  / مناقصه سامانه جامع نظارت الکترونیک پسماند </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191627/استعلام-کولر-گازی-ایرانی'>استعلام کولر گازی ایرانی / استعلام,استعلام کولر گازی ایرانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191639/استعلام-خرید-فلورسل-(Retic)-مارک-شرکت-الکترونیک-پیشرفته'>استعلام خرید فلورسل (Retic) مارک شرکت الکترونیک پیشرفته  / استعلام,استعلام خرید فلورسل (Retic) مارک شرکت الکترونیک پیشرفته </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191651/استعلام-لامپ-کم-مصرف--'>استعلام لامپ کم مصرف .. / استعلام, لامپ کم مصرف ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191655/مزایده-فروش-یک-قطعه-زمین-مساحت-15037-30متر'>مزایده  فروش یک قطعه زمین مساحت 15037.30متر  / مزایده ,مزایده  فروش یک قطعه زمین مساحت 15037.30متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191664/استعلام-ورق-توری-رابیتس--'>استعلام ورق توری رابیتس... / استعلام, استعلام ورق توری رابیتس...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191583/استعلام-لوله-پلی-اتیلن'>استعلام  لوله پلی اتیلن / استعلام, لوله پلی اتیلن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191596/استعلام-تابلو-پلی-کربنات'>استعلام تابلو پلی کربنات  / استعلام, تابلو پلی کربنات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191608/استعلام-میل-گرد'>استعلام میل گرد / استعلام , استعلام میل گرد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191620/استعلام-بیمه'>استعلام بیمه / استعلام,بیمه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191632/استعلام-دوربین-عکاسی'>استعلام دوربین عکاسی / استعلام, استعلام دوربین عکاسی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191644/استعلام-موتور-ولوو-FH'>استعلام موتور ولوو FH / استعلام ,استعلام موتور ولوو FH</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191657/استعلام-ترمینال-ویدئو-کنفرانس-'>استعلام ترمینال ویدئو کنفرانس.. / استعلام, استعلام ترمینال ویدئو کنفرانس..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191669/استعلام-بن-ماری'>استعلام بن ماری  / استعلام,استعلام بن ماری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191681/استعلام-خرید-پنل-خورشیدی'>استعلام خرید پنل خورشیدی / استعلام , استعلام خرید پنل خورشیدی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191693/استعلام-اجرای-طرح-هادی-روستاهای-اسپیاری'>استعلام اجرای طرح هادی روستاهای اسپیاری / استعلام,استعلام اجرای طرح هادی روستاهای اسپیاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191705/استعلام-تجهیز-دو-دستگاه-ساختمان-مامور-سرا'>استعلام تجهیز دو دستگاه ساختمان مامور سرا / استعلام,استعلام تجهیز دو دستگاه ساختمان مامور سرا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191717/استعلام-دستگاه-نوبت-دهی-بی-سیم'>استعلام دستگاه نوبت دهی بی سیم / استعلام ,استعلام دستگاه نوبت دهی بی سیم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191729/استعلام-ماسه--بلوک-سیمانی--سیمان--'>استعلام ماسه - بلوک سیمانی - سیمان ... / استعلام, استعلام ماسه - بلوک سیمانی - سیمان ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191741/استعلام-سرور'>استعلام سرور  / استعلام , استعلام سرور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191753/استعلام-تورچ-میگ-هوا-خنک-4-متری-ERGO36'>استعلام تورچ میگ هوا خنک 4 متری ERGO36 / استعلام, استعلام تورچ میگ هوا خنک 4 متری ERGO36</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191765/استعلام-سرویس-دستگاه-برش-کاغذ'>استعلام سرویس دستگاه برش کاغذ / استعلام,سرویس دستگاه برش کاغذ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191778/استعلام-مرغ-منجمد'>استعلام مرغ منجمد  / استعلام, مرغ منجمد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191790/استعلام-خرید-الکترود-PH-آزمایشگاهی'>استعلام خرید الکترود PH آزمایشگاهی / استعلام , استعلام خرید الکترود PH آزمایشگاهی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191802/استعلام-ترازو-35-کیلوگرمی-محک'>استعلام ترازو 35 کیلوگرمی محک  / استعلام، استعلام ترازو 35 کیلوگرمی محک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191814/استعلام-جهت-مسجد-علیی-ابن-ابیطالب'>استعلام جهت مسجد علیی ابن ابیطالب / استعلام,استعلام جهت مسجد علیی ابن ابیطالب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191826/استعلام-پایان-دهی-و-تکمیل-بنا'>استعلام پایان دهی و تکمیل بنا / استعلام, استعلام پایان دهی و تکمیل بنا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191838/استعلام-کانتر-توزیع-غذا-جاقاشقی-و-جاظرفی-و--'>استعلام  کانتر توزیع غذا+ جاقاشقی و جاظرفی و ... / استعلام, استعلام  کانتر توزیع غذا+ جاقاشقی و جاظرفی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191850/استعلام-سمعک-و-باتری-سمعک'>استعلام سمعک و باتری سمعک   / استعلام, استعلام سمعک و باتری سمعک  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191862/فراخوان-مطالعه-و-ارائه-سامانده-پيش-بينی-عددی-بارندگی'> فراخوان مطالعه و ارائه سامانده پيش بينی عددی بارندگی /  فراخوان ، فراخوان مطالعه و ارائه سامانده پيش بينی عددی بارندگی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191874/مناقصه-عمومی-خرید-و-نصب-دوربین-مداربسته'>مناقصه عمومی خرید و نصب دوربین مداربسته / مناقصه عمومی, مناقصه عمومی خرید و نصب دوربین مداربسته</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191886/مناقصه-خريد-لوله-پلی-اتيلن-در-قطرهای'>مناقصه خريد لوله پلی اتيلن در قطرهای / مناقصه , مناقصه خريد لوله پلی اتيلن در قطرهای </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191898/مناقصه-طرح-انتقال-آب--'>مناقصه طرح انتقال آب... / مناقصه , مناقصه طرح انتقال آب...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191910/استعلام-فیلتر-هوا'>استعلام فیلتر هوا / استعلام,فیلتر هوا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191619/استعلام-مرمت-اشیا-تاریخی-موزه-های-استان'>استعلام  مرمت اشیا تاریخی موزه های استان / استعلام , استعلام  مرمت اشیا تاریخی موزه های استان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191631/استعلام-سنگ-پله'>استعلام سنگ پله  / استعلام , استعلام سنگ پله </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191643/استعلام-اتوکلاو--'>استعلام اتوکلاو ... / استعلام , استعلام اتوکلاو ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191656/استعلام-بیمه-مسولیت-مدنی-کارکنان-ایستگاههای-هیدرومتری'>استعلام  بیمه مسولیت مدنی کارکنان ایستگاههای هیدرومتری  / استعلام, استعلام  بیمه مسولیت مدنی کارکنان ایستگاههای هیدرومتری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191668/استعلام-آرشیو-الکترونیکی-اداره-ثبت-شرکت-ها'>استعلام آرشیو الکترونیکی اداره ثبت شرکت ها / استعلام, استعلام آرشیو الکترونیکی اداره ثبت شرکت ها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191680/استعلام-انواع-الکترو-پمپها'>استعلام انواع الکترو پمپها / استعلام, استعلام انواع الکترو پمپها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191692/استعلام-نرم-افزار-نوبت-دهی'>استعلام نرم افزار نوبت دهی / استعلام, استعلام نرم افزار نوبت دهی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191704/استعلام-فعالیت-های-سایر-سازمان-های-دارای-عضو'>استعلام فعالیت های سایر سازمان های دارای عضو / استعلام, استعلام فعالیت های سایر سازمان های دارای عضو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191716/استعلام-اجرای-قیرپاشی-و-آسفالت--'>استعلام اجرای قیرپاشی و آسفالت ... / استعلام, استعلام اجرای قیرپاشی و آسفالت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191728/استعلام-میلگرد-جهت-مسجد-جامع'>استعلام میلگرد جهت مسجد جامع  / استعلام,استعلام میلگرد جهت مسجد جامع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191740/استعلام-تابلو-برق'>استعلام تابلو برق  / استعلام, استعلام تابلو برق </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191752/استعلام-اجرای-قسمتی-از-معابر-طرح-هادی'>استعلام اجرای قسمتی از معابر طرح هادی / استعلام,استعلام اجرای قسمتی از معابر طرح هادی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191764/استعلام-دانسیتومتر-نوشیدنی--'>استعلام دانسیتومتر نوشیدنی... / استعلام, استعلام دانسیتومتر نوشیدنی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191777/استعلام-گاز-خنک-کننده-صنعتی'>استعلام  گاز خنک کننده صنعتی / استعلام, استعلام گاز خنک کننده صنعتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191789/استعلام-خرید-یک-دستگاه-سرور'>استعلام خرید یک دستگاه سرور  / استعلام  ، استعلام خرید یک دستگاه سرور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191801/استعلام-مانومتر-آرگون'>استعلام مانومتر آرگون / استعلام, استعلام مانومتر آرگون</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191813/استعلام-خرید-تجهیزات-مورد-نیاز-آزمایشگاه-مرمت-موزه'>استعلام خرید تجهیزات مورد نیاز آزمایشگاه مرمت موزه  / استعلام,استعلام خرید تجهیزات مورد نیاز آزمایشگاه مرمت موزه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191825/استعلام-کولر-گازی'>استعلام کولر گازی  / استعلام کولر گازی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191837/استعلام-تامین-مینی-بوس-برای-ایاب-و-ذهاب-دانش-آموزان'>استعلام تامین مینی بوس برای ایاب و ذهاب دانش آموزان / استعلام, تامین مینی بوس برای ایاب و ذهاب دانش آموزان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191849/استعلام-مواد-مصرفی-چوب-و-تهویه-و-تبرید'>استعلام مواد مصرفی چوب و تهویه و تبرید / استعلام, استعلام مواد مصرفی چوب و تهویه و تبرید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191861/مناقصه-احداث-زیرگذر-و-مسیر-دسترسی-به-روستای--'>مناقصه احداث زیرگذر و مسیر دسترسی به روستای.... / مناقصه , مناقصه احداث زیرگذر و مسیر دسترسی به روستای....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191873/استعلام-تعمیر-و-سرویس-ترانس-هوایی--'>استعلام تعمیر و سرویس ترانس هوایی ... / استعلام, تعمیر و سرویس ترانس هوایی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191885/استعلام-ترازوی-دیجیتال'>استعلام  ترازوی دیجیتال  / استعلام, ترازوی دیجیتال </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191897/مناقصه-خرید-حمل-و-نصب-پارتیشن-ها-و--'>مناقصه خرید، حمل و نصب پارتیشن ها و... / مناقصه ، مناقصه خرید، حمل و نصب پارتیشن ها و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191909/مناقصه-واگذاری-نگهداری-فضای-سبز'>مناقصه واگذاری نگهداری فضای سبز / مناقصه، مناقصه واگذاری نگهداری فضای سبز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190297/مزایده-واگذاری-مرکز-آموزشی-تخصصی-و-فوق-تخصصی'>مزایده واگذاری  مرکز آموزشی تخصصی و فوق تخصصی / آگهی مزایده عمومی, مزایده واگذاری  مرکز آموزشی تخصصی و فوق تخصصی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190339/مزایده-اجاره-محل-دستگاه-کپی'>مزایده  اجاره محل دستگاه کپی / مزایده ، مزایده  اجاره محل دستگاه کپی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190404/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مسکونی-با-قدمت-18-سال'>مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی با قدمت 18 سال / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی با قدمت 18 سال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190457/مزایده-یخچال-ویترینی--آبمیوه-گیری-فلاسک-چای'>مزایده یخچال ویترینی ، آبمیوه گیری ،فلاسک چای / مزایده ، مزایده یخچال ویترینی ، آبمیوه گیری ،فلاسک چای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190496/مزایده-یخچال-ویترینی-فلزی-پاچال-شیشه-ای-باکس-آجیل-چوبی-فریزر-صندوقی-و--'>مزایده یخچال ویترینی فلزی، پاچال شیشه ای، باکس آجیل چوبی، فریزر صندوقی و... / مزایده، مزایده یخچال ویترینی فلزی، پاچال شیشه ای، باکس آجیل چوبی، فریزر صندوقی و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190527/مزایده-مغازه-مساحت-25-22مترمربع'>مزایده مغازه مساحت 25.22مترمربع / مزایده, مزایده مغازه مساحت 25.22مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190558/مزایده-سه-دانگ-از-شش-دانگ-یک-اتوبوس-واحد-شهری'>مزایده سه دانگ از شش دانگ یک اتوبوس واحد شهری  / مزایده , مزایده سه دانگ از شش دانگ یک اتوبوس واحد شهری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190599/مزایده-یک-قطعه-باغ'>مزایده یک قطعه باغ  / مزایده, مزایده  یک قطعه باغ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190637/مزایده-یکباب-منزل-مساحت-200-02متر-نوبت-دوم'>مزایده یکباب منزل مساحت 200.02متر نوبت دوم / مزایده,مزایده یکباب منزل مساحت 200.02متر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190663/مزایده-یکدستگاه-پژو-206-سفید-رنگ'>مزایده یکدستگاه پژو 206 سفید رنگ  / مزایده,مزایده یکدستگاه پژو 206 سفید رنگ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190688/مزایده-اموال-و-املاک-مازاد-و-تملیکی'>مزایده اموال و املاک مازاد و تملیکی / آگهی مزایده عمومی,مزایده  اموال و املاک مازاد و تملیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190740/مزایده-زمین-ساختمان-ماشین-آلات-و-امتیازات-خود'>مزایده زمین، ساختمان، ماشین آلات و امتیازات خود  / آگهی مزایده,مزایده زمین، ساختمان، ماشین آلات و امتیازات خود </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190791/مزایده-فروش-زمین-و-ساختمان-عرصه-3200-متر-نوبت-دوم'>مزایده فروش زمین و ساختمان عرصه 3200 متر نوبت دوم  / مزایده ,مزایده فروش زمین و ساختمان عرصه 3200 متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190860/مزایده-دو-دستگاه-تولید-قطعات-بلبرینگ'>مزایده  دو دستگاه تولید قطعات بلبرینگ  / مزایده ,مزایده  دو دستگاه تولید قطعات بلبرینگ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190903/مزایده-فروش-املاک-تملیکی-بصورت-نقد-اقساط-نوبت-دوم'>مزایده فروش املاک تملیکی بصورت نقد اقساط نوبت دوم  / مزایده،مزایده فروش املاک تملیکی بصورت نقد اقساط نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190960/مزایده-فروش-آهن-آلات-ضایعاتی'>مزایده فروش آهن آلات ضایعاتی / فراخوان مزایده عمومی , مزایده فروش آهن آلات ضایعاتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191097/مزایده-فروش-تعداد-4-دستگاه-خودروی-سواری'>مزایده فروش تعداد 4 دستگاه خودروی سواری / آگهی مزایده عمومی , مزایده فروش تعداد 4 دستگاه خودروی سواری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191148/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-313-متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 313 متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 313 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191224/فراخوان-مزایده-فروش-کالاهای-مازاد-و--'>فراخوان مزایده فروش کالاهای مازاد و ...  / فراخوان مزایده , فراخوان مزایده فروش کالاهای مازاد و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191295/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-4660متر-نوبت-اول'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 4660متر نوبت اول / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 4660متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191399/مزایده-عمومی-فروش-سهام-متعلق-به-شركت-مدیذیت--'>مزایده عمومی فروش سهام متعلق به شركت مدیذیت ... / مزایده عمومی, مزایده عمومی فروش سهام متعلق به شركت مدیذیت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191461/استعلام-پی-ال-سی-صنعتی'>استعلام پی ال سی صنعتی / استعلام, پی ال سی صنعتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191474/استعلام-درخواست-انجام-کاغذ-دیواری-با-مصالح-موزائیک-کاری-و--'>استعلام  درخواست انجام کاغذ دیواری با مصالح، موزائیک کاری و ... / استعلام, درخواست انجام کاغذ دیواری با مصالح، موزائیک کاری و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191488/استعلام-مادربرد-و--'>استعلام مادربرد و... / استعلام,مادربرد و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191501/استعلام-فعالیت-های-تخصصی-ساختمان'>استعلام فعالیت های تخصصی ساختمان / استعلام,فعالیت های تخصصی ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191504/مزایده-ششدانگ-پلاک-8023-فرعی-مساحت-271-26متر'>مزایده ششدانگ پلاک 8023 فرعی مساحت 271.26متر  / مزایده ,مزایده ششدانگ پلاک 8023 فرعی مساحت 271.26متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191515/استعلام-رم'>استعلام رم / استعلام,رم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191528/استعلام-تهیه-هارددیسک-دستگاه-EMC--'>استعلام تهیه هارددیسک دستگاه EMC... / استعلام,تهیه هارددیسک دستگاه EMC...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191544/استعلام-تجهیزات-و-ادوات-کشاورزی'>استعلام تجهیزات و ادوات کشاورزی / استعلام,تجهیزات و ادوات کشاورزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191556/استعلام-تانکر-آب-1000-لیتری'>استعلام تانکر آب 1000 لیتری / استعلام, تانکر آب 1000 لیتری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191569/استعلام-ماسه'>استعلام ماسه / استعلام, استعلام ماسه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191581/استعلام-لوازم-مصرفی-تاسیسات-الکتریکی'>استعلام لوازم مصرفی تاسیسات الکتریکی  / استعلام,استعلام لوازم مصرفی تاسیسات الکتریکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191594/استعلام-کلیه-تجهیزات-موردنیاز'>استعلام کلیه تجهیزات موردنیاز / استعلام,استعلام کلیه تجهیزات موردنیاز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191606/استعلام-مسقف-کردن-پارکینگ'>استعلام  مسقف کردن پارکینگ  / استعلام,استعلام  مسقف کردن پارکینگ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191618/استعلام-اجرای-قیرپاشی-و-آسفالت-روستاها'>استعلام اجرای قیرپاشی و آسفالت روستاها / استعلام, استعلام اجرای قیرپاشی و آسفالت روستاها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191630/استعلام-300-متر-ایزوگام'>استعلام 300 متر ایزوگام / استعلام, استعلام 300 متر ایزوگام</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191642/استعلام-توسعه-کشت-نباتات-علوفه-ای'>استعلام توسعه کشت نباتات علوفه ای  / استعلام, توسعه کشت نباتات علوفه ای </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191654/استعلام-دوربین-عکاسی'>استعلام دوربین عکاسی / استعلام , استعلام دوربین عکاسی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191667/استعلام-غذای-مولد-ماهیان-گرمایی'>استعلام غذای مولد ماهیان گرمایی / استعلام, غذای مولد ماهیان گرمایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191731/استعلام-شیر-کلافه-سه-چهارم'>استعلام شیر کلافه سه چهارم / استعلام,استعلام شیر کلافه سه چهارم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191743/استعلام-بیسکویت-پذیرایی'>استعلام بیسکویت پذیرایی  / استعلام,استعلام بیسکویت پذیرایی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191755/استعلام-احداث-کانکس'>استعلام احداث کانکس / استعلام , استعلام احداث کانکس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191767/استعلام-تورج-آرگون-آب-خنک'>استعلام تورج آرگون آب خنک / استعلام, استعلام تورج آرگون آب خنک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191780/مناقصه-جدول‌گذاری-در-سطح-منطقه'>مناقصه جدول‌گذاری در سطح منطقه / آگهی مناقصه های عمومی,مناقصه جدول‌گذاری در سطح منطقه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191792/استعلام-اجرای-قیرپاشی-و-آسفالت'>استعلام اجرای قیرپاشی و آسفالت / استعلام,استعلام اجرای قیرپاشی و آسفالت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191804/استعلام-تجهیز-و-راه-اندازی-کارگاه-ریسندگی-صنایع-دستی'>استعلام تجهیز و راه اندازی کارگاه ریسندگی صنایع دستی  / استعلام, استعلام تجهیز و راه اندازی کارگاه ریسندگی صنایع دستی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191816/استعلام-مرمت-اشیا-تاریخی'>استعلام مرمت اشیا تاریخی / استعلام ,  استعلام مرمت اشیا تاریخی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191828/استعلام-بام-سازی-و-جداره-سازی-داخلی'>استعلام بام سازی و جداره سازی داخلی / استعلام,استعلام بام سازی و جداره سازی داخلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191840/مناقصه-عمومی-تعریض-و-زیرسازی'>مناقصه عمومی تعریض و زیرسازی / مناقصه عمومی یک مرحله ای ، مناقصه عمومی تعریض و زیرسازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191852/مناقصه-تامین-خودروهای-سواری'>مناقصه تامین خودروهای سواری  / مناقصه تامین خودروهای سواری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191864/استعلام-ویدئو-پروژکتور-لیزری'>استعلام ویدئو پروژکتور لیزری  / استعلام, استعلام  ویدئو پروژکتور لیزری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191876/فراخوان-انجام-خدمات-نگهداری-تاسیسات-ساختمانی'>فراخوان انجام خدمات نگهداری تاسیسات ساختمانی   / فراخوان ، فراخوان انجام خدمات نگهداری تاسیسات ساختمانی  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191888/استعلام-خرید-چمن-مصنوعی'>استعلام خرید چمن مصنوعی / استعلام, خرید چمن مصنوعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191900/تجدید-مناقصه-خريد--نصب-و-راه-اندازی-آنالايزر-آنلاين-پارامترهای-کيفی'>تجدید مناقصه خريد ، نصب و راه اندازی آنالايزر آنلاين پارامترهای کيفی / تجدید مناقصه , تجدید مناقصه خريد ، نصب و راه اندازی آنالايزر آنلاين پارامترهای کيفی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191912/استعلام-تابلو-ملیله-نقره'>استعلام تابلو ملیله نقره  / استعلام, تابلو ملیله نقره </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191107/فراخوان-امور-رانندگی-و-نگهبانی'>فراخوان امور رانندگی و نگهبانی / فراخوان, فراخوان امور رانندگی و نگهبانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191124/مناقصه-تجهیز-چاه-ها---نوبت-دوم'>مناقصه تجهیز چاه ها ... نوبت دوم / مناقصه ,مناقصه تجهیز چاه ها ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191138/استعلام-تک-فاز-پرسو-الکترونیک'>استعلام تک فاز پرسو الکترونیک  / استعلام, تک فاز پرسو الکترونیک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191153/استعلام-کانکس-عکاسی-ام-دی-اف-با-ورق-سفید'>استعلام کانکس عکاسی ام دی اف با ورق سفید  / استعلام, کانکس عکاسی ام دی اف با ورق سفید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191167/استعلام-موزاییک-درجه-یک-ایرانی-40-40-و-سیمان-خاکستری'>استعلام موزاییک درجه یک ایرانی 40*40 و سیمان خاکستری / استعلام, استعلام موزاییک درجه یک ایرانی 40*40 و سیمان خاکستری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191181/استعلام-کمپرسور-و-قطعات-کولر-لکوموتیو'>استعلام کمپرسور و قطعات کولر لکوموتیو  / استعلام , استعلام کمپرسور و قطعات کولر لکوموتیو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191195/استعلام-تجهیزات-شبکه--'>استعلام تجهیزات شبکه... / استعلام, استعلام تجهیزات شبکه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191208/استعلام-لوله-بتنی'>استعلام لوله بتنی / استعلام,لوله بتنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191225/استعلام-خرید-تخت-خواب'>استعلام خرید تخت خواب / استعلام,استعلام خرید تخت خواب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191239/استعلام-انجام-تعمیرات-ادارات'>استعلام انجام تعمیرات ادارات / استعلام, انجام تعمیرات ادارات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191254/استعلام-اجاره-سالن-ورزشی-فوتسال-آقایان'>استعلام اجاره سالن ورزشی فوتسال آقایان / استعلام, استعلام اجاره سالن ورزشی فوتسال آقایان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191268/استعلام-فعالیت-های-سازمانهای-دارای-عضو'>استعلام فعالیت های سازمانهای دارای عضو / استعلام,استعلام فعالیت های سازمانهای دارای عضو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191283/استعلام-هارد-دیسک-اینترنال'>استعلام هارد دیسک اینترنال / استعلام,  هارد دیسک اینترنال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191297/استعلام-فعالیت-های-مربوط-به-املاک-و-مستغلات'>استعلام فعالیت های مربوط به املاک و مستغلات / استعلام, استعلام فعالیت های مربوط به املاک و مستغلات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191309/استعلام-اجرای-عملیات-لوله-گذاری--'>استعلام اجرای عملیات لوله گذاری ... / استعلام , استعلام اجرای عملیات لوله گذاری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191323/استعلام-خرید-و-نصب-اپراتور-خورکار--'>استعلام خرید و نصب اپراتور خورکار... / استعلام, استعلام خرید و نصب اپراتور خورکار...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191336/استعلام-تهیه-سیمان-پاکتی'>استعلام تهیه سیمان پاکتی / استعلام, تهیه سیمان پاکتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191351/مناقصه-SARASIN-SAFETY-RELIEF-VALVES'>مناقصه SARASIN SAFETY RELIEF VALVES  / مناقصه, مناقصه SARASIN SAFETY RELIEF VALVES </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191365/مناقصه-خرید-BALL-BEARING'>مناقصه  خرید BALL BEARING / مناقصه ,مناقصه  خرید BALL BEARING</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191378/مناقصه-خرید-یک-قلم-500-متر-لوله-پلی-اتیلن'>مناقصه خرید یک قلم 500 متر لوله پلی اتیلن  / مناقصه، مناقصه خرید یک قلم 500 متر لوله پلی اتیلن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191391/استعلام-قطعات-شبکه-و-رایانه'>استعلام قطعات شبکه و رایانه  / استعلام,استعلام قطعات شبکه و رایانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191407/استعلام-پروژکتور-اپتیلوکس-مازی-نور'>استعلام پروژکتور اپتیلوکس مازی نور   / استعلام, استعلام پروژکتور اپتیلوکس مازی نور  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191419/استعلام-خرید-لیست-تجهیزات-رشته-گردشگری'>استعلام خرید لیست تجهیزات رشته گردشگری  / استعلام, خرید لیست تجهیزات رشته گردشگری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191433/فراخوان-مناقصه-عمومی-یک-دستگاه-بلدوزر-D7'>فراخوان مناقصه عمومی یک دستگاه بلدوزر D7  / فراخوان مناقصه عمومی,  فراخوان مناقصه عمومی یک دستگاه بلدوزر D7 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191446/مناقصه-خرید-32-قلم-انواع-شیرآلات-صنعتی'>مناقصه خرید 32 قلم انواع شیرآلات صنعتی  / مناقصه, مناقصه خرید 32 قلم انواع شیرآلات صنعتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189817/مزایده-جمع-آوری-پسماند-خشک-و-زباله-های--نوبت-دوم'>مزایده جمع آوری پسماند خشک و زباله های...نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی , مزایده جمع آوری پسماند خشک و زباله های...نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189837/مزایده-زمین-مساحت-1465-18متر'>مزایده زمین مساحت 1465.18متر  / مزایده ,مزایده زمین مساحت 1465.18متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189878/مزایده-ششدانگ-پلاک-1679-فرعی-مساحت-2607متر'>مزایده ششدانگ پلاک 1679 فرعی مساحت 2607متر  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک 1679 فرعی مساحت 2607متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189930/تجدید-مزایده-اجاره-بیلبورد-و-پرتابل'>تجدید مزایده اجاره بیلبورد و پرتابل   / آگهی تجدید مزایده , تجدید مزایده اجاره بیلبورد و پرتابل  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190001/مزایده-فروش-خودروهای-سنگین-فاو'>مزایده فروش خودروهای سنگین فاو / مزایده, مزایده فروش خودروهای سنگین فاو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190040/مزایده-فروش-کلش-نوبت-دوم'>مزایده فروش کلش نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی ,مزایده مزایده فروش کلش نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190095/مزایده-ملک-مساحت-487-18-مترمربع'>مزایده ملک مساحت 487.18 مترمربع  / مزایده ,مزایده ملک مساحت 487.18 مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190145/مزایده-ششدانگ-ملک-دارای-پلاک-ثبتی-183-فرعی'>مزایده ششدانگ ملک دارای پلاک ثبتی 183 فرعی / مزایده ,مزایده ششدانگ ملک دارای پلاک ثبتی 183 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190190/مزایده-دیزل-ژنراتور'>مزایده دیزل ژنراتور  / اگهی مزایده , مزایده دیزل ژنراتور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190217/مزایده-قطعه-زمین-و-تعدادی-لوازم-جانبی-کامپیوتر'>مزایده قطعه زمین  و تعدادی لوازم جانبی کامپیوتر / مزایده ,مزایده قطعه زمین  و تعدادی لوازم جانبی کامپیوتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190252/مزایده-دستگاه-خط-کشی-دستی-و--'>مزایده دستگاه خط کشی دستی  و ... / مزایده, مزایده دستگاه خط کشی دستی  و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190294/مزایده-یک-دستگاه-موتورسیکلت-و---(نوبت-دوم)'>مزایده یک دستگاه موتورسیکلت و ... (نوبت دوم) / مزایده , مزایده یک دستگاه موتورسیکلت و ... (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190336/مزایده-یکباب-قطعه-گاوداری-مساحت-25600متر'>مزایده یکباب قطعه گاوداری مساحت 25600متر / مزایده,مزایده یکباب قطعه گاوداری مساحت 25600متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190395/مزایده-ششدانگ-مغازه-تجاری-مساحت-47-75متر'>مزایده ششدانگ مغازه تجاری مساحت 47.75متر  / مزایده,مزایده ششدانگ مغازه تجاری مساحت 47.75متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190453/مزایده-ملک-مساحت-86-38متر'>مزایده ملک مساحت 86.38متر  / مزایده,مزایده ملک مساحت 86.38متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191590/استعلام-سیم-کشی-و-راه-اندازی-سیستم-نوری-و-صوتی'>استعلام  سیم کشی و راه اندازی سیستم نوری و صوتی  / استعلام, سیم کشی و راه اندازی سیستم نوری و صوتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191602/استعلام-نبشی-و-سه-پری'>استعلام نبشی و سه پری / استعلام,استعلام نبشی و سه پری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191614/استعلام-قوطی'>استعلام قوطی  / استعلام, استعلام قوطی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191626/استعلام-ساخت-فیلم-انرژی-های-نو'>استعلام ساخت فیلم انرژی های نو  / استعلام, استعلام ساخت فیلم انرژی های نو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191638/استعلام-فعالیت-های-نصب-تاسیسات-برق-لوله-کشی-و-سایر-تاسیسات-ساختمان'>استعلام فعالیت های نصب تاسیسات برق، لوله کشی و سایر تاسیسات ساختمان / استعلام , استعلام فعالیت های نصب تاسیسات برق، لوله کشی و سایر تاسیسات ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191650/استعلام-کابل'>استعلام کابل / استعلام,استعلام کابل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191663/استعلام-خرید-تعداد-40-عدد-صندوق-دوجداره-حمل-ماهی'>استعلام خرید تعداد 40 عدد صندوق دوجداره حمل ماهی / استعلام, استعلام خرید تعداد 40 عدد صندوق دوجداره حمل ماهی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191675/استعلام-خرید-وان-500-لیتری'>استعلام خرید وان 500 لیتری / استعلام, استعلام خرید وان 500 لیتری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191687/استعلام-ساخت-فیلم-فرهنگ-سازی-مدیریت'>استعلام ساخت فیلم فرهنگ سازی مدیریت / استعلام ساخت فیلم فرهنگ سازی مدیریت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191699/استعلام-فکس'>استعلام فکس  / استعلام,استعلام فکس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191711/استعلام-سیمان-سفید-و-خاک-سنگ'>استعلام سیمان سفید و خاک سنگ / استعلام, استعلام سیمان سفید و خاک سنگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191723/استعلام-سنگ-پلاک'>استعلام سنگ پلاک / استعلام , استعلام سنگ پلاک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191735/استعلام-اجرای-عملیات-خرید-و-نوسازی-انشعابات'>استعلام اجرای عملیات خرید و نوسازی انشعابات / استعلام, استعلام اجرای عملیات خرید و نوسازی انشعابات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191747/استعلام-اجرای-دستمزدی-پیاده-روسازی--'>استعلام اجرای دستمزدی پیاده روسازی ... / استعلام, استعلام اجرای دستمزدی پیاده روسازی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191759/استعلام-اجرای-دستمزدی-جوی'>استعلام اجرای دستمزدی جوی / استعلام, استعلام اجرای دستمزدی جوی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191772/استعلام-آسفالت-گرم'>استعلام آسفالت گرم / استعلام, استعلام آسفالت گرم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191784/استعلام-تامین-فنس-و-پایه'>استعلام تامین فنس و پایه  / استعلام,استعلام تامین فنس و پایه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191796/استعلام-آسانسور'>استعلام آسانسور / استعلام,استعلام آسانسور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191808/مناقصه-عملیات-ساماندهی-رودخانه'>مناقصه عملیات ساماندهی رودخانه / مناقصه عملیات ساماندهی رودخانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191820/استعلام-دوربین-مدار-بسته-Axis-P1367-E'>استعلام دوربین مدار بسته  Axis P1367-E / استعلام, استعلام دوربین مدار بسته  Axis P1367-E</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191832/استعلام-غذای-پیش-پرواری-ماهی-خاویاری'>استعلام  غذای پیش پرواری ماهی خاویاری / استعلام, استعلام  غذای پیش پرواری ماهی خاویاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191844/استعلام-اجرای-قیرپاشی'>استعلام اجرای قیرپاشی / استعلام,اجرای قیرپاشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191856/استعلام-مرمت--'>استعلام مرمت ... / استعلام , استعلام مرمت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191868/مناقصه-خريد-لوله-يو-پی-وی-سی'>مناقصه خريد لوله يو پی وی سی / مناقصه , مناقصه خريد لوله يو پی وی سی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191880/استعلام-طرح-هادی-روستاها'>استعلام طرح هادی روستاها / استعلام,طرح هادی روستاها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191892/فراخوان-پروژه-انجام-مطالعات-امحا-محل-دپو-زباله'>فراخوان پروژه انجام مطالعات امحا محل دپو زباله  / فراخوان،فراخوان پروژه انجام مطالعات امحا محل دپو زباله </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191904/استعلام-دستگاه-حضور-و-غیاب-تشخیص-چهره'>استعلام دستگاه حضور و غیاب تشخیص چهره  / استعلام, دستگاه حضور و غیاب تشخیص چهره </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191916/مناقصه-تهيه--حمل-و-اجرای-كفپوش-دو-و-ميدانی'>مناقصه  تهيه ، حمل و اجرای كفپوش دو و ميدانی / اگهی مناقصه , مناقصه  تهيه ، حمل و اجرای كفپوش دو و ميدانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191119/استعلام-تعمیرات-ساختمانی--'>استعلام تعمیرات ساختمانی... / استعلام, استعلام تعمیرات ساختمانی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191133/مناقصه-ارتقا-عملکرد-و-حفط-سیستم-روشنایی-راه-و-ایمن-سازی-و--'>مناقصه ارتقا عملکرد و حفط سیستم روشنایی راه و ایمن سازی و....  / مناقصه، مناقصه ارتقا عملکرد و حفط سیستم روشنایی راه و ایمن سازی و.... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191149/استعلام-ترمیم-و-مرمت-پل-کامپوزیت'>استعلام ترمیم و مرمت پل کامپوزیت / استعلام,استعلام ترمیم و مرمت پل کامپوزیت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191163/استعلام-بچ-سینه-با-ارم-گمرک'>استعلام  بچ سینه با ارم گمرک  / استعلام, بچ سینه با ارم گمرک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191176/استعلام-طرح-آمارگیری--'>استعلام طرح آمارگیری ... / استعلام , استعلام طرح آمارگیری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191190/استعلام-لوله-تایتون-جنس-چدن-نشکن'>استعلام لوله تایتون جنس چدن نشکن / استعلام, استعلام لوله تایتون جنس چدن نشکن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191204/استعلام-اقلام-مصرفی-تسمه-نقاله-ها--'>استعلام اقلام مصرفی تسمه نقاله ها... / استعلام,استعلام اقلام مصرفی تسمه نقاله ها...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191218/استعلام-سازه-فلزی-روشنایی-منازل-سازمانی'>استعلام سازه فلزی روشنایی منازل سازمانی  / استعلام,استعلام سازه فلزی روشنایی منازل سازمانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191234/استعلام-تخریب-و-آماده-سازی-محوطه'>استعلام تخریب و آماده سازی محوطه / استعلام, استعلام تخریب و آماده سازی محوطه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191249/استعلام-کارت-DVB-S2'>استعلام کارت DVB-S2 / استعلام,کارت DVB-S2</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191263/استعلام-ماژول-SFP-شبکه-فیبر-نوری-مدل--'>استعلام ماژول SFP شبکه فیبر نوری مدل ... / استعلام,استعلام ماژول SFP شبکه فیبر نوری مدل ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191276/استعلام-نوار-نقاله-مقاوم-به-حرارت'>استعلام نوار نقاله مقاوم به حرارت / استعلام ، استعلام نوار نقاله مقاوم به حرارت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191292/استعلام-اجرای-دیوار-حائل'>استعلام اجرای دیوار حائل / استعلام,استعلام اجرای دیوار حائل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191305/استعلام-اجرای-خدمات-تاسیسات-برقی'>استعلام اجرای خدمات تاسیسات برقی / استعلام,اجرای خدمات تاسیسات برقی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191319/استعلام-بالابر-هیدرولیک-تک-نفره'>استعلام بالابر هیدرولیک تک نفره  / استعلام,استعلام بالابر هیدرولیک تک نفره </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191332/استعلام-جمع-آوری-پست'>استعلام جمع آوری پست / استعلام, جمع آوری پست</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191346/استعلام-لوازم-تحریر-اداری'>استعلام  لوازم تحریر اداری  / استعلام, لوازم التحریر اداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191360/فراخوان-مناقصه-تلمبه-های-فشار-ضعیف-تزریق-آب-زائد'>فراخوان مناقصه تلمبه های فشار ضعیف تزریق آب زائد / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه تلمبه های فشار ضعیف تزریق آب زائد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191374/استعلام-تابلو-سکسیونر-و-تجهیزات'>استعلام تابلو سکسیونر و تجهیزات / استعلام,استعلام تابلو سکسیونر و تجهیزات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191387/استعلام-موکت--'>استعلام موکت ... / استعلام , استعلام موکت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191401/استعلام-خرید-لیست-تجهیزات-رشته-مکانیک'>استعلام خرید لیست تجهیزات رشته مکانیک  / استعلام,استعلام خرید لیست تجهیزات رشته مکانیک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191415/استعلام-تهیه-حمل-و-نصب-10-دستگاه-کولر-گازی-جهت-ساختمان-کسب-و-کار'>استعلام تهیه، حمل و نصب 10 دستگاه کولر گازی جهت ساختمان کسب و کار  / استعلام,استعلام تهیه، حمل و نصب 10 دستگاه کولر گازی جهت ساختمان کسب و کار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191428/مناقصه-عمومی-واگذاری-کار-تامین-راننده-خودرو-سبک-و-سنگین'>مناقصه عمومی واگذاری کار تامین راننده خودرو سبک و سنگین / مناقصه عمومی, مناقصه عمومی واگذاری کار تامین راننده خودرو سبک و سنگین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191442/استعلام-استراکچر-فلزی'>استعلام استراکچر فلزی  / استعلام بها ,استعلام استراکچر فلزی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191455/مناقصه-خرید-SKIN-THERMOCOUPLE'>مناقصه خرید SKIN THERMOCOUPLE  / مناقصه ، مناقصه خرید SKIN THERMOCOUPLE </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189811/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-قطعه-شش-تفکیکی-مساحت-96-88متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان قطعه شش تفکیکی مساحت 96.88متر / مزایده ,مزایده ششدانگ آپارتمان قطعه شش تفکیکی مساحت 96.88متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189830/مزایده-یکباب-ساختمان-مسکونی-مساحت-عرصه-200-متر'>مزایده یکباب ساختمان مسکونی مساحت عرصه 200 متر  / مزایده ,مزایده یکباب ساختمان مسکونی مساحت عرصه 200 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189867/مزایده-6-عدد-تشک-دونفره-خوشخواب'>مزایده 6 عدد تشک دونفره خوشخواب / مزایده, مزایده 6 عدد تشک دونفره خوشخواب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189904/مزایده-فروش-ساختمان-مرکز-رشد-مساحت-عرصه-5438متر'>مزایده فروش ساختمان مرکز رشد مساحت عرصه 5438متر  / مزایده,مزایده فروش ساختمان مرکز رشد مساحت عرصه 5438متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189987/مزایده-ملک-طبقه-اول-منزل-مسکونی-دو-طبقه-مساحت-بنا-133متر'>مزایده ملک طبقه اول منزل مسکونی دو طبقه مساحت بنا 133متر / مزایده,مزایده ملک طبقه اول منزل مسکونی دو طبقه مساحت بنا 133متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190029/مزایده-یک-دستگاه-سواری-پراید'>مزایده یک دستگاه سواری پراید / مزایده, مزایده یک دستگاه سواری پراید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190070/مزایده-یک-قطعه-زمین-کشاورزی-مساحت-350متر'>مزایده یک قطعه زمین کشاورزی مساحت 350متر / مزایده ,مزایده یک قطعه زمین کشاورزی مساحت 350متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190126/مزایده-زمین-مسکونی-مساحت-221متر-نوبت-دوم'>مزایده زمین مسکونی مساحت 221متر نوبت دوم / مزایده ,مزایده زمین مسکونی مساحت 221متر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190170/مزایده-ملک-مساحت-282-40متر-نوبت-دوم'>مزایده ملک مساحت 282.40متر نوبت دوم / مزایده ,مزایده ملک مساحت 282.40متر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190210/مزایده-2-دستگاه-خودرو-سواری-پژو-پارس-و-مگان'>مزایده 2 دستگاه خودرو سواری پژو پارس و مگان / مزایده ,مزایده 2 دستگاه خودرو سواری پژو پارس و مگان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190236/مزایده-تعداد-800-شاخه-لوله-فلزی-روکش-دار-و-اتصالات-مربوطه-و--'>مزایده تعداد 800 شاخه لوله فلزی روکش دار و اتصالات مربوطه و ... / مزایده, مزایده تعداد 800 شاخه لوله فلزی روکش دار و اتصالات مربوطه و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190286/مزایده-یک-قطعه-زمین-زراعی-بخش-نه-مشهد-نوبت-دوم'>مزایده یک قطعه زمین زراعی بخش نه مشهد نوبت دوم / مزایده ,مزایده یک قطعه زمین زراعی بخش نه مشهد نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190319/مزایده-اموال-غیرمنقول-شامل-زمین-خشکی-خانه-و-محوطه-باغ'>مزایده اموال غیرمنقول شامل زمین خشکی.خانه و محوطه باغ / مزایده,مزایده اموال غیرمنقول شامل زمین خشکی.خانه و محوطه باغ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191713/استعلام-رایانه'>استعلام رایانه / استعلام,استعلام رایانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191725/استعلام-یک-دستگاه-اسپیلیت-24000'>استعلام یک دستگاه اسپیلیت 24000 / استعلام , استعلام یک دستگاه اسپیلیت 24000</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191737/استعلام-دستگاه-الا-یزا-ریدر'>استعلام دستگاه الا یزا ریدر / استعلام, استعلام دستگاه الا یزا ریدر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191749/استعلام-قفسه'>استعلام قفسه / استعلام , استعلام قفسه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191761/استعلام-سیمان'>استعلام سیمان / استعلام , استعلام سیمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191771/مزایده-فروش-یکدستگاه-پرکن-قوطی-کنسرو-و--'>مزایده فروش یکدستگاه پرکن قوطی کنسرو و ... / مزایده, مزایده فروش یکدستگاه پرکن قوطی کنسرو و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191774/استعلام-خرید-تعداد-50-عدد-صندوق-دوجداره-حمل-ماهی'>استعلام خرید تعداد 50 عدد صندوق دوجداره حمل ماهی  / استعلام, استعلام خرید تعداد 50 عدد صندوق دوجداره حمل ماهی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191786/استعلام-دفتر-حضور-و-غیاب-و-ارزشیابی'>استعلام دفتر حضور و غیاب و ارزشیابی / استعلام , استعلام دفتر حضور و غیاب و ارزشیابی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191798/استعلام-خدمات-اجرای-احکام-قضایی-مبنی-بر-پر-و-مسدودسازی---'>استعلام خدمات اجرای احکام قضایی مبنی بر پر و مسدودسازی .... / استعلام, استعلام خدمات اجرای احکام قضایی مبنی بر پر و مسدودسازی ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191810/استعلام-خرید-نصب-و-راه-اندازی-دوربین-مداربسته'>استعلام خرید، نصب و راه اندازی دوربین مداربسته / استعلام, استعلام خرید، نصب و راه اندازی دوربین مداربسته</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191822/استعلام-وسایل-مورد-نیاز-ایجاد-شبکه'>استعلام وسایل مورد نیاز ایجاد شبکه / استعلام, استعلام وسایل مورد نیاز ایجاد شبکه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191834/مناقصه-تعمیر-و-نگهداری-تاسیسات-آب-آشامیدنی-روستاها'>مناقصه تعمیر و نگهداری تاسیسات آب آشامیدنی روستاها / مناقصه تعمیر و نگهداری تاسیسات آب آشامیدنی روستاها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191846/استعلام-کتابخانه-ایستاده'>استعلام کتابخانه ایستاده  / استعلام , استعلام کتابخانه ایستاده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191858/استعلام-برگزاری-دوره-آموزشی'>استعلام برگزاری دوره آموزشی  / استعلام, استعلام برگزاری دوره آموزشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191870/استعلام-دارو'>استعلام دارو / استعلام, دارو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191882/استعلام-خرید-لوله-های-فاضلاب-شهری'>استعلام  خرید لوله های فاضلاب شهری  / استعلام , استعلام  خرید لوله های فاضلاب شهری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191894/استعلام-تورچ-میگ-آب-خن'>استعلام تورچ میگ آب خن  / استعلام تورچ میگ آب خن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191906/مناقصه-نظارت-بر-اجرای-پروژه-کانال-انتقال-آب'>مناقصه نظارت بر اجرای پروژه کانال انتقال آب / اگهی مناقصه , مناقصه نظارت بر اجرای پروژه کانال انتقال آب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191918/مناقصه-امورخدماتی-وپشتيبانی-شهرستان'>مناقصه امورخدماتی وپشتيبانی شهرستان / اگهی مناقصه , مناقصه امورخدماتی وپشتيبانی شهرستان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191661/استعلام-دستگاه-تست-کنتور'>استعلام دستگاه تست کنتور  / استعلام ,استعلام دستگاه تست کنتور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191673/استعلام-چراغ-روشنایی-اداری'>استعلام چراغ روشنایی اداری / استعلام, استعلام چراغ روشنایی اداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191685/استعلام-درب-تمام-چوب'>استعلام درب تمام چوب  / استعلام ,استعلام درب تمام چوب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191697/استعلام-درخواست-خرید-صندلی'>استعلام درخواست خرید صندلی  / استعلام , استعلام درخواست خرید صندلی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191709/استعلام-موتورسیکلت-6-دنده-انژکتوری--'>استعلام موتورسیکلت 6 دنده انژکتوری... / استعلام,موتورسیکلت 6 دنده انژکتوری...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191721/استعلام-لوله-چدن-داکتیل'>استعلام لوله چدن داکتیل / استعلام, استعلام لوله چدن داکتیل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191733/استعلام-آبرسانی-از-طریق-تانکر-سیار'>استعلام آبرسانی از طریق تانکر سیار / استعلام,استعلام آبرسانی از طریق تانکر سیار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191745/استعلام-تجهیزات-مورد-نیاز-شیرخوارگاه-4'>استعلام تجهیزات مورد نیاز شیرخوارگاه 4 / استعلام, استعلام تجهیزات مورد نیاز شیرخوارگاه 4</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191757/استعلام-نصب-و-راه-اندازی-یک-دستگاه-بالابر'>استعلام نصب و راه اندازی یک دستگاه بالابر / استعلام, استعلام نصب و راه اندازی یک دستگاه بالابر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191769/استعلام-جرثقیل-سقفی-30-تن-اتوماتیک'>استعلام جرثقیل سقفی 30 تن اتوماتیک / استعلام,استعلام جرثقیل سقفی 30 تن اتوماتیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191782/استعلام-دستگاههای-آزمایشگاه-ترمودینامیک'>استعلام دستگاههای آزمایشگاه ترمودینامیک  / استعلام , استعلام دستگاههای آزمایشگاه ترمودینامیک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191794/استعلام-ترازوی-رطوبت-سنج--'>استعلام ترازوی رطوبت سنج... / استعلام, استعلام ترازوی رطوبت سنج...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191806/استعلام-لوله-فولادی-جوشی-500-میلی-متر--'>استعلام  لوله فولادی جوشی 500 میلی متر ... / استعلام, استعلام  لوله فولادی جوشی 500 میلی متر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191818/استعلام-عملیات-اجرایی-برق-رسانی'>استعلام  عملیات اجرایی برق رسانی  / استعلام , استعلام  عملیات اجرایی برق رسانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191830/استعلام-اسباب-بازی-سرسره-پلاستیکی'>استعلام اسباب بازی سرسره پلاستیکی / استعلام , استعلام اسباب بازی سرسره پلاستیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191842/استعلام-تعمیرات-ساختمان-نمایندگی-استاندارد'>استعلام تعمیرات ساختمان نمایندگی استاندارد  / استعلام , استعلام تعمیرات ساختمان نمایندگی استاندارد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191854/استعلام-لوله-فولادی-جوشی-300-میلی-متر--'>استعلام لوله فولادی جوشی 300 میلی متر ... / استعلام, ااستعلام لوله فولادی جوشی 300 میلی متر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191866/استعلام-موزائیک-حیاطی-و--'>استعلام موزائیک حیاطی و ...  / استعلام, استعلام موزائیک حیاطی و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191878/استعلام-عملیات-تکمیلی-شبکه'>استعلام عملیات تکمیلی شبکه / استعلام, عملیات تکمیلی شبکه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191890/استعلام-دوربین--'>استعلام دوربین ... / استعلام , استعلام دوربین ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191902/استعلام-دستگاه-نوبت-دهی--'>استعلام دستگاه نوبت دهی ... / استعلام , استعلام دستگاه نوبت دهی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191914/استعلام-تجهیزات-رشته-نقشه-کشی-و-حسابداری'>استعلام تجهیزات رشته نقشه کشی و حسابداری  / استعلام, استعلام  تجهیزات رشته نقشه کشی و حسابداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191549/استعلام-سایر-فعالیت-های-تخصصی-ساختمان--'>استعلام سایر فعالیت های تخصصی ساختمان ... / استعلام , استعلام سایر فعالیت های تخصصی ساختمان ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191561/استعلام-آزمایشگاه--'>استعلام آزمایشگاه ... / استعلام , استعلام آزمایشگاه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191574/استعلام-پول-شمار-رومیزی-KOA-75D'>استعلام  پول شمار رومیزی KOA 75D / استعلام, پول شمار رومیزی KOA 75D</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191587/استعلام-خرید-دوربین-عکاسی-کانن'>استعلام خرید دوربین عکاسی کانن / استعلام, خرید دوربین عکاسی کانن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191599/استعلام-شیر-کشویی'>استعلام شیر کشویی / استعلام,شیر کشویی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191611/استعلام-سم--'>استعلام سم ... / استعلام , استعلام سم ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191623/استعلام-چاپ'>استعلام چاپ / استعلام,استعلام چاپ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191635/استعلام-برداشت-زیرسازی-تهیه-و-اجرای-سنگ-محوطه'>استعلام برداشت، زیرسازی، تهیه و اجرای سنگ محوطه / استعلام, استعلام  برداشت، زیرسازی، تهیه و اجرای سنگ محوطه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191647/استعلام-نصب-و-راه-اندازی-توربین-های-بادی'>استعلام نصب و راه اندازی توربین های بادی  / استعلام,استعلام نصب و راه اندازی توربین های بادی مقیاس کوچک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191660/استعلام-سیلیس'>استعلام سیلیس  / استعلام,استعلام سیلیس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191672/استعلام-سم'>استعلام سم  / استعلام, سم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191684/استعلام-عملیات-اصلاح-و-بازسازی-جاده'>استعلام عملیات اصلاح و بازسازی جاده / استعلام,عملیات اصلاح و بازسازی جاده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191696/استعلام-غذای-مولد-ماهی-خاویاری'>استعلام غذای مولد ماهی خاویاری / استعلام, غذای مولد ماهی خاویاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191708/استعلام-90-دستگاه-رایانه'>استعلام  90 دستگاه رایانه / استعلام, استعلام  90 دستگاه رایانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191720/استعلام-شکر-بسته-بندی'>استعلام  شکر بسته بندی / استعلام,استعلام  شکر بسته بندی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191732/استعلام-تجهیزات-ایمنی'>استعلام تجهیزات  ایمنی  / استعلام, استعلام تجهیزات ایمنی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191744/استعلام-مواد-مصرفی-رشته-فناوری-آب'>استعلام مواد مصرفی رشته فناوری آب  / استعلام , استعلام مواد مصرفی رشته فناوری آب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191756/استعلام-خرید-یک-دستگاه-سرور'>استعلام خرید یک دستگاه سرور / استعلام, استعلام خرید یک دستگاه سرور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191768/استعلام-چمن-مصنوعی-پلاستیکی'>استعلام چمن مصنوعی پلاستیکی / استعلام, استعلام چمن مصنوعی پلاستیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191781/استعلام-تعمیر-اماکن-گمرکی'>استعلام تعمیر اماکن گمرکی  / استعلام, استعلام  تعمیر اماکن گمرکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191793/استعلام-کیس-رایانه'>استعلام کیس رایانه / استعلام,کیس رایانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191805/استعلام-خنثی-کننده-و-اسید-دیسکلر'>استعلام خنثی کننده و اسید دیسکلر / استعلام , استعلام خنثی کننده و اسید دیسکلر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191817/استعلام-شمشاد-زن-بنزینی-و-دستگاه-علف-زن-بنزینی'>استعلام شمشاد زن بنزینی و دستگاه علف زن بنزینی / استعلام , استعلام شمشاد زن بنزینی و دستگاه علف زن بنزینی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191829/استعلام-سوئیچ'>استعلام سوئیچ  / استعلام, استعلام سوئیچ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191841/استعلام-سیم-و-کابل'>استعلام سیم و کابل / استعلام, استعلام سیم و کابل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191853/استعلام-پایه-تابلو-8-ضلعی--'>استعلام  پایه تابلو 8 ضلعی ... / استعلام,  پایه تابلو 8 ضلعی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191865/استعلام-فن-و-هارد'>استعلام فن و هارد / استعلام, فن و هارد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191877/استعلام-تجهیزات-و-وسایل-تحصیلی-و-اداری'>استعلام تجهیزات و وسایل تحصیلی و اداری / استعلام, استعلام تجهیزات و وسایل تحصیلی و اداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191889/استعلام-اجرای-سرویس-بهداشتی-کمپ'>استعلام اجرای سرویس بهداشتی کمپ / استعلام, استعلام اجرای سرویس بهداشتی کمپ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191901/استعلام-توان---'>استعلام توان .... / استعلام, استعلام توان ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191913/استعلام-کیس-کامپیوتر-با-تجهیزات'>استعلام کیس کامپیوتر با تجهیزات / استعلام , استعلام کیس کامپیوتر با تجهیزات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191676/استعلام-خوراک-ترکیبی-پودری-دام'>استعلام خوراک ترکیبی پودری دام / استعلام, استعلام خوراک ترکیبی پودری دام</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191688/استعلام-نقاشی-پنجره-و-رادیاتور-و-دیوار-و-زیرکاری-گچ-و-نقاشی-کابینت-و--'>استعلام  نقاشی پنجره و رادیاتور و دیوار و زیرکاری گچ و نقاشی کابینت و .. / استعلام, نقاشی پنجره و رادیاتور و دیوار و زیرکاری گچ و نقاشی کابینت و ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191700/استعلام-اجرای-دیوارچینی-محوطه'>استعلام  اجرای دیوارچینی محوطه / استعلام  اجرای دیوارچینی محوطه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191712/استعلام-حصارکشی-و-محوطه-سازی-مخازن-و-چاههای-آب-شرب'>استعلام حصارکشی و محوطه سازی مخازن و چاههای آب شرب / استعلام , استعلام حصارکشی و محوطه سازی مخازن و چاههای آب شرب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191724/استعلام-اجرای-عملیات-سنگفرش'>استعلام  اجرای عملیات سنگفرش / استعلام, استعلام  اجرای عملیات سنگفرش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191736/استعلام-لیبل-آرم-بیمه-ایران-با-زمینه-سفید'>استعلام  لیبل آرم بیمه ایران با زمینه سفید / استعلام , استعلام  لیبل آرم بیمه ایران با زمینه سفید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191748/استعلام-لباس-زنانه-ایکس-لارج'>استعلام لباس زنانه ایکس لارج  / استعلام لباس زنانه ایکس لارج </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191760/استعلام-خرید-تجهیزات-اداری'>استعلام خرید تجهیزات اداری / استعلام,استعلام خرید تجهیزات اداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191773/استعلام-مواد-آزمایشگاهی'>استعلام مواد آزمایشگاهی / استعلام , استعلام مواد آزمایشگاهی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191785/استعلام-افزایش-بهبود-تولیدات-دامی'>استعلام  افزایش بهبود تولیدات دامی / استعلام,استعلام  افزایش بهبود تولیدات دامی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191797/استعلام-پی-کنی-دیوار-و-سنگ-چینی'>استعلام  پی کنی دیوار و سنگ چینی / استعلام,استعلام  پی کنی دیوار و سنگ چینی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191809/استعلام-کمد-بایگانی'>استعلام  کمد بایگانی / استعلام,استعلام  کمد بایگانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191821/مناقصه-احداث-ساختمان-اداری--ستاد'>مناقصه احداث ساختمان اداری - ستاد  / مناقصه احداث ساختمان اداری - ستاد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191833/استعلام-خرید-لوازم-مدارس-استثنایی'>استعلام خرید لوازم مدارس استثنایی  / استعلام ,استعلام خرید لوازم مدارس استثنایی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191845/استعلام-میز-و-نیمکت--'>استعلام میز و نیمکت .. / استعلام ,استعلام میز و نیمکت ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191857/استعلام-آنالایزر-شیر'>استعلام آنالایزر شیر  / استعلام, آنالایزر شیر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191869/مناقصه-پیاده-روسازی-با-پازل-بتنی-معابر-سطح-شهر'>مناقصه پیاده روسازی با پازل بتنی معابر سطح شهر / مناقصه عمومی, مناقصه پیاده روسازی با پازل بتنی معابر سطح شهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191881/مناقصه-عمومی-واگذاری-کلیه-خدمات-آشپزخانه--'>مناقصه عمومی واگذاری کلیه خدمات آشپزخانه.... / مناقصه , مناقصه عمومی واگذاری کلیه خدمات آشپزخانه....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191893/استعلام-ساخت-سکو-و-سایه-بان'>استعلام ساخت سکو و سایه بان / استعلام,استعلام ساخت سکو و سایه بان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191905/استعلام-درب-و-پنجره'>استعلام درب و پنجره / استعلام, درب و پنجره</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191917/استعلام-تجهیزات-کامپیوتر'>استعلام تجهیزات کامپیوتر / استعلام, تجهیزات کامپیوتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191042/فراخوان-تهیه-مصالح-و-اجرای-حدود-139-کیلومترشبکه-توزیع'>فراخوان تهیه مصالح و اجرای حدود 139 کیلومترشبکه توزیع / فراخوان آگهی ارزیابی کیفی , فراخوان تهیه مصالح و اجرای حدود 139 کیلومترشبکه توزیع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191056/استعلام-​انژکتور-گاز-کلر-همراه-با-متعلقات'>استعلام ​انژکتور گاز کلر همراه با متعلقات / استعلام, استعلام ​انژکتور گاز کلر همراه با متعلقات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191068/استعلام-خرید-تجهیزات'>استعلام  خرید تجهیزات  / استعلام, خرید تجهیزات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191080/استعلام-250-حلب-روغن-مخصوص'>استعلام 250 حلب روغن مخصوص  / استعلام , استعلام 250 حلب روغن مخصوص </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191096/مناقصه-خرید-تجهیزات-آتش-نشانی'>مناقصه خرید تجهیزات آتش نشانی / مناقصه , مناقصه خرید تجهیزات آتش نشانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191111/استعلام-تنقیه-احداث-رادیه-و-برید-پل-ها-و-تعمیرات-آبروها'>استعلام تنقیه، احداث رادیه و برید پل ها و تعمیرات آبروها / استعلام, تنقیه، احداث رادیه و برید پل ها و تعمیرات آبروها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191128/فراخوان-مناقصه-PRE-PACKED-SCREEN'>فراخوان مناقصه PRE PACKED SCREEN / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی , فراخوان مناقصه PRE PACKED SCREEN</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191142/استعلام-میز-کارمندی-با-فایل-سه-کشو-به-ابعاد-2-170--'>استعلام میز کارمندی با فایل سه کشو به ابعاد 2*170... / استعلام,استعلام میز کارمندی با فایل سه کشو به ابعاد 2*170...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191159/مناقصه-عمومی-تهیه-و-تامین-اقلام-و-اسناد-مطبوعاتی'>مناقصه عمومی تهیه و تامین اقلام و اسناد مطبوعاتی / مناقصه عمومی, مناقصه عمومی تهیه و تامین اقلام و اسناد مطبوعاتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191172/استعلام-روغن-پخت-و-پز'>استعلام روغن پخت و پز / استعلام , استعلام روغن پخت و پز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191186/استعلام-خرید-انواع-تابلو-برق--'>استعلام خرید انواع تابلو برق... / استعلام,خرید انواع تابلو برق...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191199/استعلام-دیگ-فولادی'>استعلام دیگ فولادی  / استعلام,استعلام دیگ فولادی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191213/استعلام-میز--'>استعلام میز ... / استعلام , استعلام میز ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191229/استعلام-اجاره-استخر-آقایان'>استعلام اجاره استخر آقایان / استعلام, اجاره استخر آقایان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191243/استعلام-حدیده-لوله-برق'>استعلام حدیده لوله برق / استعلام,استعلام حدیده لوله برق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191259/استعلام-بها-طراحی-ساخت-و-راه-اندازی-نیروگاه-خورشیدی-15-کیلوواتی'> استعلام بها طراحی، ساخت و راه اندازی نیروگاه خورشیدی 15 کیلوواتی / استعلام, بها طراحی، ساخت و راه اندازی نیروگاه خورشیدی 15 کیلوواتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191272/استعلام-باتری-سمعک'>استعلام باتری سمعک / استعلام,باتری سمعک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191287/استعلام-فهرست-برداری-و--'>استعلام فهرست برداری و... / استعلام,فهرست برداری و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191301/مناقصه-خرید-قطعات-مربوط-به-(لوله-های-مغزی-چاههای-نفت-و-گاز)'>مناقصه خرید قطعات مربوط به (لوله های مغزی چاههای نفت و گاز) / اگهی مناقصه , مناقصه خرید قطعات مربوط به (لوله های مغزی چاههای نفت و گاز)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191314/فراخوان-ارزیابی-کیفی-مناقصه-2-عدد-الکتروپمپ'>فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه  2 عدد الکتروپمپ / فراخوان ارزیابی کیفی,فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه  2 عدد الکتروپمپ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191327/استعلام-خرید-لوله'>استعلام خرید لوله / استعلاماستعلام خرید لوله</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191341/استعلام-31-دستگاه-کامپیوتر-با-مانیتور'>استعلام 31 دستگاه کامپیوتر با مانیتور  / استعلام,استعلام 31 دستگاه کامپیوتر با مانیتور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191355/استعلام-آبسردکن'>استعلام آبسردکن  / استعلام, آبسردکن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191369/مناقصه-خرید-2-قلم-انواع-شیرآلات-صنعتی-GATE-VALVE'>مناقصه خرید 2 قلم انواع شیرآلات صنعتی GATE VALVE / مناقصه خرید 2 قلم انواع شیرآلات صنعتی GATE VALVE</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191382/استعلام-والو'>استعلام والو  / استعلام , استعلام والو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191395/استعلام-تهیه-و-نصب-آسانسور--'>استعلام تهیه و نصب آسانسور... / استعلام, استعلام تهیه و نصب آسانسور...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191411/استعلام-خرید-لیست-تجهیزات-رشته-اتومکانیک'>استعلام خرید لیست تجهیزات رشته اتومکانیک / استعلام, خرید لیست تجهیزات رشته اتومکانیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191423/مناقصه-خرید-1-قلم-انواع-شیرآلات-صنعتی-BUTTER-FLY-VALVE'>مناقصه خرید 1 قلم انواع شیرآلات صنعتی BUTTER FLY VALVE / مناقصه خرید 1 قلم انواع شیرآلات صنعتی BUTTER FLY VALVE</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191437/استعلام-روتر-شبکه-2-پورت--'>استعلام روتر شبکه 2 پورت... / استعلام,روتر شبکه 2 پورت...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191451/مناقصه-خرید-100-دست-لباس-ویژه-عملیات-آتش-نشانی'>مناقصه خرید 100 دست لباس ویژه عملیات آتش نشانی  / مناقصه عمومی, مناقصه خرید 100 دست لباس ویژه عملیات آتش نشانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189824/مزایده-استخر-با-ورق-و-ژئوممبران-و--'>مزایده استخر با ورق و ژئوممبران و.... / مزایده ، مزایده استخر با ورق و ژئوممبران و....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189849/مزایده-آپارتمان-بخش-شانزده-قزوین-نوبت-اول'>مزایده آپارتمان بخش شانزده قزوین نوبت اول / مزایده,مزایده آپارتمان بخش شانزده قزوین نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189893/مزایده-مغازه-مساحت-25-متر'>مزایده مغازه مساحت 25 متر  / مزایده,مزایده مغازه مساحت 25 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189967/مزایده-اجاره-اماکن-آموزشی'>مزایده اجاره اماکن آموزشی / مزایده, مزایده اجاره اماکن آموزشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190022/مزایده-یک-دستگاه-کامیون-کشنده-ولو'> مزایده یک دستگاه کامیون کشنده  ولو  / آگهی مزایده,  مزایده یک دستگاه کامیون کشنده  ولو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190061/مزایده-یک-دانگ-مشاع-از-یکباب-منزل-عرصه-188-4متر-نوبت-دوم'>مزایده یک دانگ مشاع از یکباب منزل عرصه 188.4متر نوبت دوم  / مزایده یک دانگ مشاع از یکباب منزل عرصه 188.4متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190111/مزایده-اموال-غیرمنقول-شامل-منزل-مسکونی-و-زمین-نوبت-اول'>مزایده اموال غیرمنقول شامل منزل مسکونی و زمین نوبت اول / مزایده ,مزایده اموال غیرمنقول شامل منزل مسکونی و زمین نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190154/مزایده-فروش-پارکت-چوبی-چسبی--روشویی-کابینتی-با-شیر-آلات'>مزایده فروش پارکت چوبی چسبی ، روشویی کابینتی با شیر آلات  / مزایده ، مزایده فروش پارکت چوبی چسبی ، روشویی کابینتی با شیر آلات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190201/مزایده-دستگاه-ژل-پک--'>مزایده  دستگاه ژل پک... / مزایده , مزایده  دستگاه ژل پک...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190231/مزایده-اجاره-مهد-کودک-نوبت-دوم'>مزایده اجاره مهد کودک  نوبت دوم / آگهی مزایده ,مزایده اجاره مهد کودک  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190495/مزایده-دو-قطعه-باغ-مرکبات-30-و-600-متری-نوبت-دوم'>مزایده دو قطعه باغ مرکبات 30 و 600 متری نوبت دوم  / مزایده,مزایده دو قطعه باغ مرکبات 30 و 600 متری نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190524/مزایده-اجاره-قسمتی-از-زمین-ایستگاههای-شماره-2-و-6-جهت-نصب-دکل-مخابراتی'>مزایده اجاره قسمتی از زمین ایستگاههای شماره  2 و 6 جهت نصب دکل مخابراتی / مزایده عمومی , مزایده اجاره قسمتی از زمین ایستگاههای شماره  2 و 6 جهت نصب دکل مخابراتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190556/مزایده-روفرشی'>مزایده  روفرشی  / اگهی مزایده , مزایده  روفرشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190594/تجدید-مزایده-اجاره-جایگاه-های-پمپ-گاز-CNG-نوبت-دوم'>تجدید مزایده اجاره جایگاه های پمپ گاز CNG  نوبت دوم  / آگهی تجدید مزایده,مزایده اجاره جایگاه های پمپ گاز CNG  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190633/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-16256-فرعی-از-49-اصلی'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 16256 فرعی از 49 اصلی / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 16256 فرعی از 49 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190662/مزایده-بهره-برداری-غرفه-آرایشگاه'>مزایده بهره برداری غرفه آرایشگاه / آگهی مزایده , مزایده بهره برداری غرفه آرایشگاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190687/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-383-06متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 383.06متر  / مزایده ,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 383.06متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190736/مزایده-فروش-تعداد-8-قطعه-زمین-مشاعی-نوبت-سوم'>مزایده فروش تعداد 8 قطعه زمین مشاعی نوبت سوم  / مزایده ,مزایده فروش تعداد 8 قطعه زمین مشاعی نوبت سوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190787/مزایده-اموال-مستعمل-و-مازاد-بر-نیاز'>مزایده اموال مستعمل و مازاد بر نیاز / مزایده, مزایده اموال مستعمل و مازاد بر نیاز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190859/مزایده-تعدادی-از-خودروهای-سبک-و-مستعمل'>مزایده تعدادی از خودروهای سبک و مستعمل / آگهی مزایده عمومی,مزایده  تعدادی از خودروهای سبک و مستعمل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190902/مزایده-تعدادی-کولر-گازی'>مزایده تعدادی کولر گازی  / مزایده ,مزایده تعدادی کولر گازی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190956/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مسکونی-مساحت-112-50متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی مساحت 112.50متر  / مزایده،مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی مساحت 112.50متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191095/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-188-فرعی-بخش-یک'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 188 فرعی بخش یک / مزایده ,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 188 فرعی بخش یک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191145/مزایده-واگذاری-مسیر-کالسکه-رانی-بوستان--'>مزایده واگذاری مسیر کالسکه رانی بوستان... / مزایده , مزایده واگذاری مسیر کالسکه رانی بوستان...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191223/مزایده-تعدادی-از-وسایل-مستعمل-و-مازاد'>مزایده تعدادی از وسایل مستعمل و مازاد / آگهی مزایده اموال منقول,مزایده  تعدادی از وسایل مستعمل و مازاد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191289/مزایده-یکباب-خانه-مساحت-عرصه-253متر'>مزایده یکباب خانه مساحت عرصه 253متر / مزایده,مزایده یکباب خانه مساحت عرصه 253متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191396/مزایده-یک-واحد-مرغداری-عرصه-13500متر-نوبت-اول'>مزایده یک واحد مرغداری عرصه 13500متر نوبت اول / مزایده,مزایده یک واحد مرغداری عرصه 13500متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191460/استعلام-فیلم-یک-عدد--ریبون-یک-عد'>استعلام  فیلم یک عدد - ریبون یک عد / استعلام,  فیلم یک عدد - ریبون یک عد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191473/مناقصه-تامین-12-قلم-تجهیزات-و-مشخصات-فنی-پیوست-در-اسناد--نوبت-دوم'>مناقصه تامین 12 قلم تجهیزات و مشخصات فنی پیوست در اسناد - نوبت دوم  / مناقصه , مناقصه تامین 12 قلم تجهیزات و مشخصات فنی پیوست در اسناد - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191485/استعلام-خرید-لیست-تجهیزات-رشته-برق'>استعلام  خرید لیست تجهیزات رشته برق  / استعلام, خرید لیست تجهیزات رشته برق </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191498/مزایده-آپارتمان-مساحت-167-متر'>مزایده آپارتمان مساحت 167 متر / مزایده ,مزایده آپارتمان مساحت 167 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191500/استعلام-تجهیزات--'>استعلام تجهیزات ... / استعلام, استعلام تجهیزات ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191514/استعلام-تبدیل-برج-روشنایی-به-خورشیدی--'>استعلام تبدیل برج روشنایی به خورشیدی... / استعلام,تبدیل برج روشنایی به خورشیدی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191527/استعلام-هارد-دیسک'>استعلام هارد دیسک / استعلام,هارد دیسک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191543/استعلام-ساخت-یک-چشمه-سرویس-بهداشتی'>استعلام ساخت یک چشمه سرویس بهداشتی / استعلام, استعلام ساخت یک چشمه سرویس بهداشتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191555/استعلام-ساخت-سر-در'>استعلام ساخت سر در / استعلام,ساخت سر در</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191568/استعلام-خرید-لوازم-و-تجهیزات-کامپیوتر-نرم-افزار-سخت-افزار'>استعلام خرید لوازم و تجهیزات کامپیوتر نرم افزار سخت افزار  / استعلام,استعلام خرید لوازم و تجهیزات کامپیوتر نرم افزار سخت افزار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191580/استعلام-کیس-رایانه-مشکی--'>استعلام کیس رایانه مشکی... / استعلام,کیس رایانه مشکی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191593/استعلام-لوازم-مصرفی-لوله-کشی--'>استعلام لوازم مصرفی لوله کشی... / استعلام, استعلام لوازم مصرفی لوله کشی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191605/استعلام-آداپتور-اکسس-پوینت-سیسکو-مدل-Air-AP3802I'>استعلام آداپتور اکسس پوینت سیسکو مدل Air-AP3802I / استعلام,استعلام آداپتور اکسس پوینت سیسکو مدل Air-AP3802I</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191617/استعلام-کولر-گازی'>استعلام کولر گازی / استعلام , استعلام کولر گازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191629/استعلام-جهت-نیاز-اداره-بهزیستی'>استعلام جهت نیاز اداره بهزیستی / استعلام,جهت نیاز اداره بهزیستی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191641/استعلام-ساخت-و-نصب-تابلو'>استعلام ساخت و نصب تابلو / استعلام,ساخت و نصب تابلو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191653/استعلام-محوطه-سازی-مجتمع-فرهنگی'>استعلام محوطه سازی مجتمع فرهنگی  / استعلام, استعلام محوطه سازی مجتمع فرهنگی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191666/استعلام-لوله-پلی-اتیلن-سایز'>استعلام لوله پلی اتیلن سایز  / استعلام,استعلام لوله پلی اتیلن سایز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191678/استعلام-لیبل-آرم-بیمه-ایران-با-زمینه-رنگی'>استعلام  لیبل آرم بیمه ایران با زمینه رنگی / استعلام,استعلام لیبل آرم بیمه ایران با زمینه رنگی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191690/استعلام-سیستم-خنثی-سازی-اسیدهای-ناشی-از-هضم'>استعلام سیستم خنثی سازی اسیدهای ناشی از هضم / استعلام, سیستم خنثی سازی اسیدهای ناشی از هضم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191702/استعلام-الک-آزمایشگاهی'>استعلام الک آزمایشگاهی  / استعلام،استعلام الک آزمایشگاهی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191714/استعلام-خرید-اقلام-کامپیوتری-و-تجهیزات-اداری'>استعلام خرید اقلام کامپیوتری و تجهیزات اداری / استعلام , استعلام خرید اقلام کامپیوتری و تجهیزات اداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191679/استعلام-خودرو-سواری-4-سیلندر'>استعلام خودرو سواری 4 سیلندر / استعلام, استعلام خودرو سواری 4 سیلندر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191691/استعلام-کارتریج'>استعلام کارتریج / استعلام,استعلام کارتریج</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191703/استعلام-تعمیر-پاکسازی-شستشوی-کانال-هدایت-آب'>استعلام تعمیر، پاکسازی، شستشوی کانال هدایت آب / استعلام, استعلام تعمیر، پاکسازی، شستشوی کانال هدایت آب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191715/استعلام-اجرای-قسمتی-از-معابر-طرح-هادی'>استعلام اجرای قسمتی از معابر طرح هادی / استعلام,استعلام اجرای قسمتی از معابر طرح هادی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191727/استعلام-شیر-توپی-با-عملکرد-برقی'>استعلام شیر توپی با عملکرد برقی / استعلام ، استعلام شیر توپی با عملکرد برقی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191739/استعلام-ارتقاء-سامانه-گندزدایی-با-اصلاح-مسیر'>استعلام ارتقاء سامانه گندزدایی با اصلاح مسیر / استعلام , استعلام ارتقاء سامانه گندزدایی با اصلاح مسیر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191751/استعلام-اجرای-قسمتی-از-معابر-طرح-هادی-روستا'>استعلام اجرای قسمتی از معابر طرح هادی روستا / استعلام, استعلام اجرای قسمتی از معابر طرح هادی روستا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191763/استعلام-خرید-دستگاه-X-RAY'>استعلام خرید دستگاه X- RAY / استعلام خرید دستگاه X- RAY</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191776/استعلام-دستگاه-اندازه-گیری-دما-و-PH'>استعلام دستگاه اندازه گیری دما و PH / استعلام ،استعلام دستگاه اندازه گیری دما و PH</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191788/استعلام-کامپیوتر-و-فناوری-اطلاعات-سخت-افزار'>استعلام کامپیوتر و فناوری اطلاعات- سخت افزار / استعلام, استعلام کامپیوتر و فناوری اطلاعات- سخت افزار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191800/استعلام-عملیات-اجرای-اصلاح-و-بازسازی-و-تجهیز-شیرآلات'>استعلام عملیات اجرای اصلاح و بازسازی و تجهیز شیرآلات / استعلام, استعلام عملیات اجرای اصلاح و بازسازی و تجهیز شیرآلات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191812/استعلام-اجرای-طرح-آموزش-ترویج-کشاورزی'>استعلام اجرای طرح آموزش ترویج کشاورزی  / استعلام, استعلام  اجرای طرح آموزش ترویج کشاورزی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191824/استعلام-انبر-پرس-دستی'>استعلام انبر پرس دستی  / استعلام,استعلام انبر پرس دستی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191836/مناقصه-اجرای-تغذیه-مصنوعی-چاه-های-شرب'>مناقصه اجرای تغذیه مصنوعی چاه های شرب  / مناقصه اجرای تغذیه مصنوعی چاه های شرب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191848/استعلام-تجهیزات-مورد-نیاز-شیرخوارگاه'>استعلام تجهیزات مورد نیاز شیرخوارگاه  / استعلام ,استعلام تجهیزات مورد نیاز شیرخوارگاه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191860/استعلام-کمد-بایگانی'>استعلام کمد بایگانی / استعلام,کمد بایگانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191872/استعلام-انکوباتور'>استعلام انکوباتور / استعلام,انکوباتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191884/استعلام-کاشی'>استعلام کاشی / استعلام,استعلام کاشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191896/استعلام-لوله-چدن-اکتیل-تایتونی'>استعلام  لوله چدن اکتیل تایتونی / استعلام, لوله چدن اکتیل تایتونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191908/استعلام-قرص-کلسیم'>استعلام قرص کلسیم / استعلام,استعلام قرص کلسیم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190370/مزایده-واگذاری-منزل-مسکونی-ویلایی-مساحت-311-23متر'>مزایده واگذاری منزل مسکونی ویلایی مساحت 311.23متر  / مزایده,مزایده واگذاری منزل مسکونی ویلایی مساحت 311.23متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190437/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-مساحت-240-متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 240 متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 240 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190477/مزایده-تعداد-6-دستگاه-چیلر-کمپرسوری-رفت-و-برگشت---نوبت-دوم'>مزایده تعداد 6 دستگاه چیلر کمپرسوری رفت و برگشت .... نوبت دوم / مزایده، مزایده تعداد 6 دستگاه چیلر کمپرسوری رفت و برگشت .... نوب دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190512/مزایده-فروش-یک-دستگاه-خودرو-ال-90-مدل-90'>مزایده فروش یک دستگاه خودرو ال 90 مدل 90 / مزایده , مزایده فروش یک دستگاه خودرو ال 90 مدل 90</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190546/مزایده-ملک-مساحت-480-مترمربع'>مزایده ملک مساحت 480 مترمربع  / مزایده, مزایده ملک مساحت 480 مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190585/مزایده-یک-قطعه-باغ'>مزایده یک قطعه باغ  / مزایده, مزایده  یک قطعه باغ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190625/مزایده-اطاق-متعهد-زباله-کش-و-گیربکس-استوک-و--'>مزایده اطاق متعهد زباله کش و گیربکس استوک و ... / مزایده , مزایده اطاق متعهد زباله کش و گیربکس استوک و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190653/مزایده-تعدادی-گوساله-نر-تلیسه-فری-مارتین-و-گاو'>مزایده تعدادی گوساله نر، تلیسه فری مارتین و گاو / آگهی مزایده , مزایده تعدادی گوساله نر، تلیسه فری مارتین و گاو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190676/مزایده-فروش-اموال-اداری-مستعمل-و-از-رده-خارج-و--'>مزایده  فروش اموال اداری مستعمل و از رده خارج و ... / آگهی مزایده عمومی, مزایده  فروش اموال اداری مستعمل و از رده خارج و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190715/مزایده-فروش-یکباب-آپارتمان-4-طبقه-8-واحدی'>مزایده فروش یکباب آپارتمان 4 طبقه 8 واحدی / مزایده ,مزایده فروش یکباب آپارتمان 4 طبقه 8 واحدی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190778/مزایده-واگذاری-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-127-54متر'>مزایده واگذاری ششدانگ آپارتمان مساحت 127.54متر  / مزایده ,مزایده واگذاری ششدانگ آپارتمان مساحت 127.54متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190829/مزایده-پلاک-ثبت-شده-شماره-سه-فرعی-قدمت-15-سال'>مزایده پلاک ثبت شده شماره سه فرعی قدمت 15 سال  / مزایده ,مزایده پلاک ثبت شده شماره سه فرعی قدمت 15 سال </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190884/مزایده-ششدانگ-اپارتمان-مساحت-125-40متر-بخش-سه'>مزایده ششدانگ اپارتمان مساحت 125.40متر بخش سه  / مزایده ,مزایده ششدانگ اپارتمان مساحت 125.40متر بخش سه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190939/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-مساحت-390-44-متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 390.44 متر  / مزایده،مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 390.44 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191005/مزایده-فروش-دو-دستک-کار-خانم-منبت-کلاستیک'>مزایده فروش دو دستک کار خانم منبت کلاستیک / مزایده ، مزایده فروش دو دستک کار خانم منبت کلاستیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191123/مزایده-فروش-املاک-استان-خراسان-شمالی'>مزایده فروش املاک استان خراسان شمالی  / مزایده,مزایده فروش املاک استان خراسان شمالی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191203/مزایده-پلاک-ثبتی-1341-فرعی-بخش-5-ارومیه'>مزایده پلاک ثبتی 1341 فرعی بخش 5 ارومیه  / مزایده ,مزایده پلاک ثبتی 1341 فرعی بخش 5 ارومیه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191266/مزایده-ملک-به-مشخصات-6320-158'>مزایده ملک به مشخصات 6320/158  / مزایده,مزایده ملک به مشخصات 6320/158 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191356/مزایده-فروش-7-قطعه-زمین-کشاورزی-به-انضمام-یک-قطعه-زمین-مسکونی'>مزایده فروش 7 قطعه زمین کشاورزی به انضمام یک قطعه زمین مسکونی  / مزایده,مزایده فروش 7 قطعه زمین کشاورزی به انضمام یک قطعه زمین مسکونی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191456/مزایده-ششدانگ-باغ-قطعه-15-تفکیکی'>مزایده ششدانگ باغ قطعه 15 تفکیکی / مزایده ,مزایده ششدانگ باغ قطعه 15 تفکیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191468/استعلام-تهیه-تجهیزات-تابلو-جبران-توالی-فاز-و-وصل-اتومات-دائم-شهری'>استعلام تهیه تجهیزات تابلو جبران توالی فاز و وصل اتومات دائم شهری  / استعلام,استعلام تهیه تجهیزات تابلو جبران توالی فاز و وصل اتومات دائم شهری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191481/استعلام-تهیه-هارد-دیسک'>استعلام تهیه هارد دیسک / استعلام,استعلام تهیه هارد دیسک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191495/استعلام-مبادله-حمل-و-نقل-از-اداره-پست--'>استعلام مبادله حمل و نقل از اداره پست ... / استعلام, مبادله حمل و نقل از اداره پست ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191509/هفتمین-همایش-ملی-فناوری-نانو'>هفتمین همایش ملی فناوری نانو  / هفتمین همایش ملی فناوری نانو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191523/استعلام-تاسیسات-عمرانی'>استعلام تاسیسات عمرانی / استعلام, استعلام تاسیسات عمرانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191538/استعلام-رنگ-آمیری'>استعلام رنگ آمیری / استعلام,استعلام رنگ آمیری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191551/استعلام-لوازم-التحریر-1'>استعلام لوازم التحریر 1 / استعلام,لوازم التحریر 1</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191562/مزایده-دو-دانگ-مشاع-از-آپارتمان-قولنامه-ای-مساحت-48-متر'>مزایده دو دانگ مشاع از آپارتمان قولنامه ای مساحت 48 متر  / مزایده ,مزایده دو دانگ مشاع از آپارتمان قولنامه ای مساحت 48 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191564/استعلام-بهاء-اجرای-عملیات-مالون-دیوار-محور-کوهستانی'>استعلام بهاء اجرای عملیات مالون دیوار محور کوهستانی  / استعلام بهاء , استعلام بهاء اجرای عملیات مالون دیوار محور کوهستانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191576/استعلام-پکیج-یونیت-با-کویل-هوایی--آبی-نوع-کمپرسور-'>استعلام پکیج یونیت با کویل هوایی - آبی نوع کمپرسور.. / استعلام,استعلام پکیج یونیت با کویل هوایی - آبی نوع کمپرسور..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191589/استعلام-چاپ-بنر-خوش-آمدگویی'>استعلام چاپ بنر خوش آمدگویی / استعلام,استعلام چاپ بنر خوش آمدگویی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191601/استعلام-پکیج-یونیت-با-کویل--'>استعلام پکیج یونیت با کویل... / استعلام,پکیج یونیت با کویل...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191613/استعلام-تامین-عوامل-کانون-و-آموزش-خانواده'>استعلام تامین عوامل کانون و آموزش خانواده  / استعلام , استعلام تامین عوامل کانون و آموزش خانواده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191625/استعلام-کولر-گازی-اسپلیت-دیواری'>استعلام کولر گازی اسپلیت دیواری / استعلام,استعلام کولر گازی اسپلیت دیواری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191637/استعلام-میز-پینگ-پنگ-نوع-چرخدار--'>استعلام میز پینگ پنگ نوع چرخدار... / استعلام, استعلام میز پینگ پنگ نوع چرخدار...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191649/استعلام-الکتروپمپ-فشار-قوی'>استعلام الکتروپمپ فشار قوی / استعلام, استعلام الکتروپمپ فشار قوی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191662/استعلام-درب-و-پنجره'>استعلام درب و پنجره  / استعلام ، درب و پنجره </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190267/مزایده-شاخه-لوله'>مزایده شاخه لوله  / اگهی مزایده  , مزایده شاخه لوله </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190306/مزایده-زمین-مساحت-34658-متر-مرحله-اول'>مزایده زمین مساحت 34658 متر مرحله اول / مزایده,مزایده زمین مساحت 34658 متر مرحله اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190353/مزایده-ملک-یک-فرعی-از-2902-اصلی-بخش-دو-تهران'>مزایده ملک یک فرعی از 2902 اصلی بخش دو تهران / مزایده,مزایده ملک یک فرعی از 2902 اصلی بخش دو تهران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190424/مزایده-ساختمان-مساحت-563-90متر'>مزایده ساختمان مساحت 563.90متر / مزایده,مزایده ساختمان مساحت 563.90متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190467/مزایده-لوازم-یدکی-و-قطعات-موتورسیکلت'>مزایده لوازم یدکی و قطعات موتورسیکلت  / مزایده ، مزایده لوازم یدکی و قطعات موتورسیکلت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190505/مزایده-تبلیغات-محیطی-مربوط-به-مسابقات-انتهابی-جام-جهانی'>مزایده تبلیغات محیطی مربوط به مسابقات انتهابی جام جهانی  / مزایده , مزایده تبلیغات محیطی مربوط به مسابقات انتهابی جام جهانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190532/اصلاحیه-مزایده-فروش-تعداد-دو-باب-مغازه'>اصلاحیه مزایده فروش تعداد دو باب مغازه  / اصلاحیه مزایده,مزایده فروش تعداد دو باب مغازه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190570/مزایده-ملک-مساحت-عرصه-320-متر-نوبت-سوم'>مزایده ملک مساحت عرصه 320 متر نوبت سوم  / مزایده, مزایده ملک مساحت عرصه 320 متر نوبت سوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190608/مزایده-ملک-بخش-نه-تبریز-نوبت-اول'>مزایده ملک بخش نه تبریز نوبت اول / مزایده,مزایده ملک بخش نه تبریز نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190640/مزایده-حق-بهره-برداری-از-واحد-تجاری-ـ-تجدید'>مزایده حق بهره برداری از واحد تجاری ـ تجدید  / تجدید مزایده, مزایده حق بهره برداری از واحد تجاری ـ تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190669/تجدید-مزایده-237-قلم-لوازم-یدکی-خودرو'>تجدید مزایده 237 قلم لوازم یدکی خودرو  / آگهی تجدید مزایده, تجدید مزایده 237 قلم لوازم یدکی خودرو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190694/مزایده-دو-قطعه-زمین-مساحت-370-و-2000-متر'>مزایده دو قطعه زمین مساحت 370 و 2000 متر / مزایده ,مزایده دو قطعه زمین مساحت 370 و 2000 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190754/مزایده-فروش-املاک-استان-گیلان'>مزایده فروش املاک استان گیلان  / مزایده ,مزایده فروش املاک استان گیلان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190812/مزایده-تفنگ-شکاری-ساچمه'>مزایده تفنگ شکاری ساچمه  / مزایده تفنگ شکاری ساچمه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190870/مزایده-یک-دستگاه-تولید-قطعات-بلبرینگ'>مزایده  یک دستگاه تولید قطعات بلبرینگ  / مزایده ,مزایده  یک دستگاه تولید قطعات بلبرینگ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190915/مزایده-تخصیص-دو-قطعه-زمین-مساحت-250-و-3149-7متر'>مزایده تخصیص دو قطعه زمین مساحت 250 و 3149.7متر  / مزایده،مزایده تخصیص دو قطعه زمین مساحت 250 و 3149.7متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1190974/مزایده-اجرای-طرح-زراعت-چوب--'>مزایده اجرای طرح زراعت چوب ... / مزایده,مزایده اجرای طرح زراعت چوب ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191113/مزایده-یک-دستگاه-کامیون-آب-پاش'>مزایده یک دستگاه کامیون آب پاش  / مزایده, مزایده یک دستگاه کامیون آب پاش </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191171/مزایده-پلاک-مسکونی-مساحت-317-93متر'>مزایده پلاک مسکونی مساحت 317.93متر  / مزایده,مزایده پلاک مسکونی مساحت 317.93متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191247/مزایده-فروش-املاک-کاربری-صنعتی-مرغداری-مسکونی-گاوداری-رستوران'>مزایده فروش املاک کاربری صنعتی مرغداری مسکونی گاوداری رستوران  / مزایده,مزایده فروش املاک کاربری صنعتی مرغداری مسکونی گاوداری رستوران </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191329/مزایده-ملک-مساحت-223-85متر-نوبت-چهارم'>مزایده ملک مساحت 223.85متر نوبت چهارم / مزایده,مزایده ملک مساحت 223.85متر نوبت چهارم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191425/مزایده-ملک-مساحت-عرصه-470-متر-نوبت-اول'>مزایده ملک مساحت عرصه 470 متر نوبت اول  / مزایده ,مزایده ملک مساحت عرصه 470 متر نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191464/استعلام-لوله-پلی-اتیلن-10-اتمسفر-32--'>استعلام لوله پلی اتیلن 10 اتمسفر 32... / استعلام, استعلام لوله پلی اتیلن 10 اتمسفر 32...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191477/استعلام-اتصالات'>استعلام اتصالات / استعلام,استعلام تابلو سکسیونر و تجهیزات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191491/استعلام-تهیه-لیسانس'>استعلام تهیه لیسانس  / استعلام,استعلام تهیه لیسانس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191505/استعلام-خرید-7-قلم-کیت-پاتولوژی'>استعلام خرید 7 قلم کیت پاتولوژی / استعلام,استعلام خرید 7 قلم کیت پاتولوژی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191519/استعلام-خرید-لیست-تجهیزات-رشته-مکانیک'>استعلام خرید لیست تجهیزات رشته مکانیک / استعلام, خرید لیست تجهیزات رشته مکانیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191529/مزایده-ششدانگ-پلاک-نه-فرعی-مساحت-زمین-دویست-و-چهل-و-دو-و-هشتاد-و-دو-صدم-متر'>مزایده ششدانگ پلاک نه فرعی مساحت زمین دویست و چهل و دو و هشتاد و دو صدم متر  / مزایده ,مزایده ششدانگ پلاک نه فرعی مساحت زمین دویست و چهل و دو و هشتاد و دو صدم متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191532/استعلام-اگراست-فن'>استعلام  اگراست فن  / استعلام, اگراست فن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191547/استعلام-بهاء-خرید-و-تحویل-تابلو-دو-طرفه'>استعلام بهاء خرید و تحویل تابلو دو طرفه  / استعلام بهاء , استعلام بهاء خرید و تحویل تابلو دو طرفه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191559/استعلام-دیتا-پرژکتور'>استعلام دیتا پرژکتور  / استعلام,استعلام دیتا پرژکتور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191572/استعلام-خرید-مجموعه-بازی-کودکان'>استعلام خرید مجموعه بازی کودکان / استعلام ،استعلام خرید مجموعه بازی کودکان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191584/استعلام-رایانه--'>استعلام رایانه ... / استعلام, استعلام رایانه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191597/استعلام-لوله-پلی-اتیلن'>استعلام لوله پلی اتیلن / استعلام, لوله پلی اتیلن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191609/استعلام-خرید-سوئیج-شبکه-و-مبدل'>استعلام خرید سوئیج شبکه و مبدل  / استعلام, خرید سوئیج شبکه و مبدل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191621/استعلام-طرح-اصلاح-و-توسعه-باغات-زیتون'>استعلام طرح اصلاح و توسعه باغات زیتون  / استعلام,استعلام طرح اصلاح و توسعه باغات زیتون </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191633/استعلام-روغن-مخصوص-سرخ-کردنی'>استعلام روغن مخصوص سرخ کردنی / استعلام , استعلام روغن مخصوص سرخ کردنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191645/استعلام-مواد-مصرفی-الکترونیک'>استعلام مواد مصرفی الکترونیک / استعلام, استعلام مواد مصرفی الکترونیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191658/استعلام-ساخت-اتاقک-سرچاه'>استعلام ساخت اتاقک سرچاه   / استعلام,ساخت اتاقک سرچاه خالق وردی در خالق وردی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191670/استعلام-دوربین-مدار-بسته-ترافیکی-و-نظارتی--'>استعلام دوربین مدار بسته ترافیکی و نظارتی... / استعلام,دوربین مدار بسته ترافیکی و نظارتی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191726/استعلام-بلندگو-و-آمپلی-فایر'>استعلام بلندگو و آمپلی فایر / استعلام, استعلام بلندگو و آمپلی فایر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191738/استعلام-خرید-ADL-برای-توانبخشی'>استعلام  خرید ADL برای توانبخشی / استعلام,استعلام  خرید ADL برای توانبخشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191750/استعلام-سنگ-شمش-مرمر'>استعلام  سنگ شمش مرمر  / استعلام, استعلام  سنگ شمش مرمر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191762/استعلام-مانیتور-LCD'>استعلام مانیتور LCD / استعلام, استعلام مانیتور LCD</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191775/استعلام-برگزاری-دوره-آموزشی-برای-استادکاران-محلی'>استعلام برگزاری دوره آموزشی برای استادکاران محلی  / استعلام, استعلام برگزاری دوره آموزشی برای استادکاران محلی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191787/استعلام-چاپ-ویژه-نامه-پوستر-و-تراکت'>استعلام چاپ ویژه نامه، پوستر و تراکت / استعلام , استعلام چاپ ویژه نامه، پوستر و تراکت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191799/استعلام-برچیدن-کف-پوش'>استعلام برچیدن کف پوش  / استعلام برچیدن کف پوش </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191811/استعلام-آببند-و-کلمب'>استعلام آببند و کلمب  / استعلام ,استعلام آببند و کلمب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191823/مناقصه-خرید-گوشت-گوساله-سامانه-تدارکات-الکترونیکی-دولت'>مناقصه خرید گوشت گوساله, سامانه تدارکات الکترونیکی دولت / مناقصه , مناقصه خرید گوشت گوساله</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191835/استعلام-الکتروپمپها'>استعلام الکتروپمپها  / استعلام, استعلام الکتروپمپها </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191847/مناقصه-عمومی-تامین-خودروی-سواری-با-راننده'>مناقصه عمومی تامین خودروی سواری با راننده / مناقصه عمومی, مناقصه عمومی تامین خودروی سواری با راننده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191859/استعلام-سیستم-کامل-رایانه'>استعلام سیستم کامل رایانه / استعلام,استعلام سیستم کامل رایانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191871/استعلام-اجرای-قیرپاشی-و-آسفالت-روستاها'>استعلام اجرای قیرپاشی و آسفالت روستاها  / استعلام, استعلام اجرای قیرپاشی و آسفالت روستاها </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191883/استعلام-پنیر-یواف-حلب-فلزی'>استعلام  پنیر یواف حلب فلزی  / استعلام  پنیر یواف حلب فلزی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191895/مناقصه-عمومی-تعمیر-نگهداری-سرویس-تجهیزات-انتقال-مسافر'>مناقصه عمومی تعمیر، نگهداری، سرویس تجهیزات انتقال مسافر / مناقصه عمومی, مناقصه عمومی تعمیر، نگهداری، سرویس تجهیزات انتقال مسافر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191907/استعلام-لوازم-برقی'>استعلام لوازم برقی  / استعلام, استعلام لوازم برقی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191919/استعلام-پتومینک-یک-نفره'>استعلام  پتومینک یک نفره  / استعلام,استعلام  پتومینک یک نفره </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191674/استعلام-مرمت-پل'>استعلام مرمت پل / استعلام , استعلام مرمت پل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191686/استعلام-اجرای-حفر-چاه'>استعلام اجرای حفر چاه / استعلام ,استعلام اجرای حفر چاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191698/استعلام-دستگاه-میگ'>استعلام دستگاه میگ / استعلام, استعلام دستگاه میگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191710/استعلام-اینورتر-گام-الکتریک-جوشا'>استعلام اینورتر گام الکتریک جوشا / استعلام, استعلام اینورتر گام الکتریک جوشا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191722/استعلام-پشتیبانی-سامانه-قرنطینه-و-بهداشت-گیاهی'>استعلام پشتیبانی سامانه قرنطینه و بهداشت گیاهی / استعلام , استعلام پشتیبانی سامانه قرنطینه و بهداشت گیاهی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191734/استعلام-تعمیر-سرویس-بهداشتی-آبدارخانه'>استعلام تعمیر سرویس بهداشتی، آبدارخانه / استعلام, استعلام تعمیر سرویس بهداشتی، آبدارخانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191746/استعلام-فیلتر-سر-سرنگی'>استعلام فیلتر سر سرنگی  / استعلام ، استعلام فیلتر سر سرنگی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191758/استعلام-اجرای-قیرپاشی-و-آسفالت-روستاها'>استعلام اجرای قیرپاشی و آسفالت روستاها  / استعلام, استعلام اجرای قیرپاشی و آسفالت روستاها </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191770/استعلام-تجهیزات-اداری-دستگاه-فتوکپی'>استعلام تجهیزات اداری دستگاه فتوکپی / استعلام تجهیزات اداری دستگاه فتوکپی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191783/استعلام-لوله-فولادی-اسپیرال--'>استعلام لوله فولادی اسپیرال... / استعلام, استعلام لوله فولادی اسپیرال...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191795/استعلام-مجموعه-قطعات-کیس'>استعلام مجموعه قطعات کیس / استعلام,استعلام مجموعه قطعات کیس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191807/استعلام-خرید-39-دستگاه-هواده-ایرجت'>استعلام خرید 39 دستگاه هواده ایرجت / استعلام , استعلام خرید 39 دستگاه هواده ایرجت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191819/مناقصه-مرمت-و-بازسازی-و-علاج-بخشی-تاسیسات'>مناقصه  مرمت و بازسازی و علاج بخشی تاسیسات / مناقصه مرمت و بازسازی و علاج بخشی تاسیسات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191831/استعلام-صندلی-داوری-والیبال-جک-دار'>استعلام  صندلی داوری والیبال جک دار   / استعلام, صندلی داوری والیبال جک دار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191843/مناقصه-بهبود-عبور-و-مرور-شهر---'>مناقصه بهبود عبور و مرور شهر .... / مناقصه , مناقصه بهبود عبور و مرور شهر ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191855/استعلام-سرور'>استعلام سرور  / استعلام , استعلام سرور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191867/استعلام-تاسیسات-و-مصالح-ساختمانی--'>استعلام تاسیسات و مصالح ساختمانی ... / استعلام , استعلام تاسیسات و مصالح ساختمانی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191879/استعلام-روغن-مایع-حلب'>استعلام روغن مایع حلب  / استعلام, روغن مایع حلب  ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191891/استعلام-دستگاه-پولاروگراف'>استعلام دستگاه پولاروگراف / استعلام,دستگاه پولاروگراف</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191903/استعلام-پتو'>استعلام پتو / استعلام,استعلام پتو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191915/استعلام-صندلی--'>استعلام صندلی ... / استعلام, استعلام صندلی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191682/استعلام-دستگاه-فتوکپی-رایانه'>استعلام دستگاه فتوکپی، رایانه  / استعلام,استعلام دستگاه فتوکپی، رایانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191694/استعلام-اسپلیت-12000-ال-جی'>استعلام اسپلیت  12000 ال جی  / استعلام, استعلام اسپلیت  12000 ال جی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191706/استعلام-احداث-اتاقک-کلر-زنی'>استعلام احداث اتاقک کلر زنی  / استعلام, استعلام احداث اتاقک کلر زنی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191718/استعلام-خرید-تور-ماهیگیری'>استعلام خرید تور ماهیگیری / استعلام,استعلام خرید تور ماهیگیری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191730/استعلام-تیر-سیمانی--'>استعلام تیر سیمانی ... / استعلام, استعلام تیر سیمانی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191742/استعلام-خدمات-تابلو-برق'>استعلام خدمات تابلو برق / استعلام , استعلام خدمات تابلو برق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191754/استعلام-تکمیل-عملیات-آب-و-خاک-و-احداث-دهانه-بگیر'>استعلام تکمیل عملیات آب و خاک و احداث دهانه بگیر / استعلام, استعلام تکمیل عملیات آب و خاک و احداث دهانه بگیر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191766/استعلام-ELECTROOCHEILUMINACENCE-INSTRUMENT---'>استعلام ELECTROOCHEILUMINACENCE INSTRUMENT .... / استعلام, استعلام ELECTROOCHEILUMINACENCE INSTRUMENT </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191779/استعلام-آون120-لیتری'>استعلام آون120 لیتری / استعلام,استعلام آون120 لیتری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191791/استعلام-تجهیزات-شبکه'>استعلام تجهیزات شبکه  / استعلام, استعلام تجهیزات شبکه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191803/استعلام-اجرای-طرح-هادی-روستاهای'>استعلام اجرای طرح هادی روستاهای / استعلام,استعلام اجرای طرح هادی روستاهای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191815/استعلام-الکتروپمپ-شناور--'>استعلام الکتروپمپ شناور... / استعلام, استعلام الکتروپمپ شناور...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191827/مناقصه-تکمیل-سوله-انبار-امدادی'>مناقصه تکمیل سوله انبار امدادی / مناقصه تکمیل سوله انبار امدادی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191839/استعلام-کابل--'>استعلام کابل ... / استعلام , استعلام کابل ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191851/مناقصه-خريد-لوله-پلی-اتيلن'>مناقصه خريد لوله پلی اتيلن / مناقصه , مناقصه خريد لوله پلی اتيلن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191863/پنجمین-همایش-ملی-جریان-سیال--انتقال-حرارت-و-جرم'>پنجمین همایش ملی جریان سیال ، انتقال حرارت و جرم / پنجمین همایش ملی جریان سیال ، انتقال حرارت و جرم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191875/استعلام-اجرای-عملیات-نصب-و-وصل-سیستم-فاضلاب--'>استعلام اجرای عملیات نصب و وصل سیستم فاضلاب ... / استعلام , استعلام اجرای عملیات نصب و وصل سیستم فاضلاب ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191887/فراخوان-لوله-پلی-اتیلن'>فراخوان لوله پلی اتیلن  / فراخوان , فراخوان لوله پلی اتیلن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191899/استعلام-سیستم-کامل-رایانه'>استعلام سیستم کامل رایانه / استعلام,سیستم کامل رایانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1191911/استعلام-پنیر--'>استعلام پنیر ... / استعلام , استعلام پنیر ...</a></li></ol>

مناقصات و مزایدات ...
ما را در سایت مناقصات و مزایدات دنبال می کنید

نویسنده : نوری بازدید : 18 تاريخ : پنجشنبه 26 مهر 1397 ساعت: 19:07

<ol><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187582/مناقصه-خرید-مبلمان-شهری-و-پازل-های-خیابانی'>مناقصه خرید مبلمان شهری و پازل های خیابانی / مناقصه, مناقصه خرید مبلمان شهری و پازل های خیابانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187604/فراخوان-تهیه-مصالح-و-اجرای-حدود-37500-متر-خط-تغذیه--'>فراخوان تهیه مصالح و اجرای حدود 37500 متر خط تغذیه ... / فراخوان آگهی ارزیابی کیفی , فراخوان تهیه مصالح و اجرای حدود 37500 متر خط تغذیه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187621/استعلام-لوازم-مصرفی-آزمایشگاه-دامپزشکی'>استعلام لوازم مصرفی آزمایشگاه دامپزشکی / استعلام,استعلام لوازم مصرفی آزمایشگاه دامپزشکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187637/استعلام-بلیط--'>استعلام بلیط ... / استعلام , استعلام بلیط ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187656/استعلام-مرمت-مسجد-جامع--'>استعلام مرمت مسجد جامع... / استعلام, استعلام مرمت مسجد جامع...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187671/مناقصه-جدول-گذاری-به-صورت-نهر-نوبت-دوم'>مناقصه  جدول گذاری به صورت نهر- نوبت  دوم  / مناقصه ، مناقصه  جدول گذاری به صورت نهر- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187687/مناقصه-تهیه-قطعه-لوازم-مصرفی-و-اجرت-تجهیز-تعمیر--سرویس-و-نگهداری-و--'>مناقصه تهیه قطعه، لوازم مصرفی و اجرت تجهیز، تعمیر ، سرویس و نگهداری و... / مناقصه، مناقصه تهیه قطعه، لوازم مصرفی و اجرت تجهیز، تعمیر ، سرویس و نگهداری و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187705/استعلام-برنامه-غربالگری-سنوایی-نوزادان-و-شیراخواران'>استعلام برنامه غربالگری سنوایی نوزادان و شیراخواران / استعلام, برنامه غربالگری سنوایی نوزادان و شیراخواران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187722/مناقصه-تکمیل-ساختمان-پایگاه-اطفاء-حریق--نوبت-دوم'>مناقصه تکمیل ساختمان پایگاه اطفاء حریق  - نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه تکمیل ساختمان پایگاه اطفاء حریق  - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187739/استعلام-گوشت-سردست-گوساله-ایرانی'>استعلام گوشت سردست گوساله ایرانی / استعلام, گوشت سردست گوساله ایرانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187754/استعلام-طراحی-خرید-و-نصب-علائم-و-تابلوهای-راهنما--'>استعلام طراحی، خرید و نصب علائم و تابلوهای راهنما ... / استعلام , استعلام طراحی، خرید و نصب علائم و تابلوهای راهنما ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187770/استعلام-تهیه-مبلمان-و-تخت-خواب-و-سرویس-غذاخوری'>استعلام تهیه مبلمان و تخت خواب و سرویس غذاخوری / استعلام,استعلام تهیه مبلمان و تخت خواب و سرویس غذاخوری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187787/مناقصه-احداث-فاز-اول-مسیر-دوچرخه-سواری'>مناقصه احداث فاز اول مسیر دوچرخه سواری  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه احداث فاز اول مسیر دوچرخه سواری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187804/مناقصه-پیمانسپاری-ارائه-کلیه-امور-خدماتی-اعم-از-نگهداری-فضای-سبز--'>مناقصه پیمانسپاری ارائه کلیه امور خدماتی اعم از نگهداری فضای سبز... / آگهی مناقصه ، مناقصه پیمانسپاری ارائه کلیه امور خدماتی اعم از نگهداری فضای سبز...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187819/مناقصه-تکمیل-حسینه-های'>مناقصه تکمیل حسینه های  / آگهی مناقصه , مناقصه تکمیل حسینه های </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187832/فراخوان-تکمیل-استخر-سرپوشیده-مجموعه-ورزشی'>فراخوان تکمیل استخر سرپوشیده مجموعه ورزشی / آگهی فراخوان ، فراخوان تکمیل استخر سرپوشیده مجموعه ورزشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187848/استعلام-انجام-مطالعات-ژئوتکنیک--'>استعلام انجام مطالعات ژئوتکنیک... / استعلام,انجام مطالعات ژئوتکنیک...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187865/استعلام-تعمیرات-ساختمانی'>استعلام تعمیرات ساختمانی / استعلام,استعلام تعمیرات ساختمانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187881/استعلام-صندلی-کارشناسی'>استعلام صندلی کارشناسی / استعلام, صندلی کارشناسی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187895/فراخوان-مناقصه-خدمات-مشاوره-و-نظارت-عالیه-و-کارگاهی-بر-بهره-برداری--'>فراخوان مناقصه خدمات مشاوره و نظارت عالیه و کارگاهی بر بهره برداری ... / فراخوان مناقصه , فراخوان مناقصه خدمات مشاوره و نظارت عالیه و کارگاهی بر بهره برداری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187912/استعلام-نوتبوک--'>استعلام نوتبوک... / استعلام,نوتبوک...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187931/استعلام-انجام-مراسلات-پستی--'>استعلام انجام مراسلات پستی ... / استعلام, استعلام انجام مراسلات پستی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187946/مناقصه-خرید-و-حمل-و-پخش-آسفالت-و-قیر-با-فینیشر--نوبت-دوم'>مناقصه خرید و حمل و پخش آسفالت و قیر با فینیشر... نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید و حمل و پخش آسفالت و قیر با فینیشر... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187964/فراخوان-شناسایی-پیمانکار-یا-سرمایه-گذار---'>فراخوان شناسایی پیمانکار یا سرمایه گذار .... / فراخوان, فراخوان شناسایی پیمانکار یا سرمایه گذار ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187981/مناقصه-انجام-تشریفات-گمرکی-و-عملیات-ترخیص-کالاها'>مناقصه انجام تشریفات گمرکی و عملیات ترخیص کالاها / آگهی فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه انجام تشریفات گمرکی و عملیات ترخیص کالاها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187998/فراخوان-عملیات-تکمیلی-تغذیه-مصنوعی-بندان-نوبت-دوم'>فراخوان عملیات تکمیلی تغذیه مصنوعی بندان نوبت دوم  / فراخوان ارزیابی ، فراخوان عملیات تکمیلی تغذیه مصنوعی بندان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188016/استعلام-کولر--'>استعلام کولر ... / استعلام , استعلام کولر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188032/استعلام-شیر-یک-طرف-لولایی-فلنچ-دار'>استعلام شیر یک طرف لولایی فلنچ دار / استعلام, شیر یک طرف لولایی فلنچ دار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188048/استعلام-کیس-رایانه-نقره-ای--'>استعلام کیس رایانه نقره ای ... / استعلام,استعلام کیس رایانه نقره ای ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188064/فراخوان-خدمات-مهندسی-مشاور-طراحی-ونظارت-فنی-و-کیفی'>فراخوان خدمات مهندسی مشاور طراحی ونظارت فنی و کیفی / فراخوان شناسایی , فراخوان خدمات مهندسی مشاور طراحی ونظارت فنی و کیفی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188084/استعلام-خرید-پرینتر-حرارتی-همراه'>استعلام  خرید پرینتر حرارتی همراه  / استعلام, خرید پرینتر حرارتی همراه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188106/استعلام-فعالیت-های-سازمان-های-دارای-عضو-مربوط-به-کسب-و-کار-کارفرمایان-و-سازمان-های-حرفه-ای--'>استعلام فعالیت های سازمان های دارای عضو مربوط به کسب و کار، کارفرمایان و سازمان های حرفه ای ... / استعلام , استعلام فعالیت های سازمان های دارای عضو مربوط به کسب و کار، کارفرمایان و سازمان های حرفه ای ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188128/استعلام-پودر-آجر-گری-و---'>استعلام پودر آجر گری و  ... / استعلام , استعلام پودر آجر گری و  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188144/استعلام-تعمیرات-اساسی-شبکه--'>استعلام تعمیرات اساسی شبکه... / استعلام, استعلام تعمیرات اساسی شبکه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187576/فراخوان-خرید-کمپرسور-دیزلی'>فراخوان خرید کمپرسور دیزلی  / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی , فراخوان خرید کمپرسور دیزلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187599/مناقصه-عمومی-خدمات-فنی-مهندسی--نوبت-دوم'>مناقصه عمومی خدمات فنی مهندسی - نوبت دوم  / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی خدمات فنی مهندسی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187616/مناقصه-خرید-شش-عدد-اکچیویتور-و-قطعات-داخلی-و-لوازم-آب-بند-نوبت-دوم'>مناقصه خرید شش عدد اکچیویتور و قطعات داخلی و لوازم آب بند نوبت دوم  / آگهی مناقصه, مناقصه خرید شش عدد اکچیویتور و قطعات داخلی و لوازم آب بند نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187633/استعلام-اصلاح-و-بازسازی-میکسرهای-حوضچه-اختلاط-سریع-تصفیه-خانه-و-پیش-تصفیه'>استعلام اصلاح و بازسازی میکسرهای حوضچه اختلاط سریع تصفیه خانه و پیش تصفیه / استعلام,استعلام اصلاح و بازسازی میکسرهای حوضچه اختلاط سریع تصفیه خانه و پیش تصفیه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187650/استعلام-بذر-نخود-فرنگی'>استعلام  بذر نخود فرنگی  / استعلام,  بذر نخود فرنگی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187665/اصلاحیه-فراخوان-عمومی-تعمیرات-بازوهای-بارگیری-اسکله-شرقی-و-غربی'>اصلاحیه فراخوان عمومی تعمیرات بازوهای بارگیری اسکله شرقی و غربی  / اصلاحیه فراخوان , فراخوان عمومی تعمیرات بازوهای بارگیری اسکله شرقی و غربی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187682/استعلام-برنامه-غربالگری-شنوایی-نوزادان-و-شیرخواران--'>استعلام برنامه غربالگری شنوایی نوزادان و شیرخواران... / استعلام,استعلام برنامه غربالگری شنوایی نوزادان و شیرخواران...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187698/تجدید-آگهی-مناقصه-اجرای-ساختمانها'>تجدید آگهی مناقصه اجرای ساختمانها / مناقصه, تجدید آگهی مناقصه اجرای ساختمانها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187717/مناقصه-انجام-امور-مربوط-به-قرائت-کنتور-و-توزیع-صورتحساب-مشترکین-گاز'>مناقصه انجام امور مربوط به قرائت کنتور و توزیع صورتحساب مشترکین گاز / مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه انجام امور مربوط به قرائت کنتور و توزیع صورتحساب مشترکین گاز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187734/استعلام-کراس-آرم-فلزی-سایز--'>استعلام کراس آرم فلزی سایز ... / استعلام,استعلام کراس آرم فلزی سایز ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187748/فراخوان-مناقصه-احداث-پایگاه-خدمات-اجتماعی-بهزیستی'>فراخوان مناقصه احداث پایگاه خدمات اجتماعی بهزیستی / آگهی فراخوان مناقصه, فراخوان مناقصه احداث پایگاه خدمات اجتماعی بهزیستی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187764/مناقصه-تمدید-بیمه-نام-شخص-ثالث-و-بدنه-خودروهای-شرکتی--نوبت-دوم'>مناقصه تمدید بیمه نام شخص ثالث و بدنه  خودروهای شرکتی - نوبت دوم  / مناقصه, مناقصه تمدید بیمه نام شخص ثالث و بدنه  خودروهای شرکتی  - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187783/مناقصه-تامین-تجهیزات-اصلی-سلول-تست-موتور-دیزل'>مناقصه تامین تجهیزات اصلی سلول تست موتور دیزل  / اگهی مناقصه , مناقصه تامین تجهیزات اصلی سلول تست موتور دیزل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187797/استعلام-آنتی-سرم-E'>استعلام آنتی سرم E / استعلام, آنتی سرم E</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187815/استعلام-تکمیل-مراحل-سفت-کاری-کمپ-نجوم'>استعلام  تکمیل مراحل سفت کاری کمپ نجوم / استعلام, تکمیل مراحل سفت کاری کمپ نجوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187828/مناقصه-تهیه--اجرا-و-نصب-تابلو-برق-mv-panel'>مناقصه تهیه ،  اجرا و نصب تابلو برق  mv panel  / اگهی مناقصه , مناقصه تهیه ،  اجرا و نصب تابلو برق  mv panel </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187842/فراخوان-شناسایی-تولیدکنندگان-داخلی-جهت-انجام-امور-مربوط-به-سیستم-دوربین--'>فراخوان شناسایی تولیدکنندگان داخلی جهت انجام امور مربوط به سیستم دوربین... / آگهی فراخوان ، فراخوان شناسایی تولیدکنندگان داخلی جهت انجام امور مربوط به سیستم دوربین...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187859/مناقصه-تخریب-و-خاکبرداری-یک-باب-ساختمان'>مناقصه تخریب و خاکبرداری یک باب ساختمان / اگهی مناقصه , مناقصه تخریب و خاکبرداری یک باب ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187875/مناقصه-اجرای-طرح-شبکه-جمع-آوری-فاضلاب-شهر'>مناقصه اجرای طرح شبکه جمع آوری فاضلاب شهر  / مناقصه , مناقصه اجرای طرح شبکه جمع آوری فاضلاب شهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187891/مناقصه-عملیات-تهیه-لوله-حمل-و-اجرای-شبکه-جمع-آوری-فاضلاب-باقیمانده'>مناقصه عملیات تهیه لوله، حمل و اجرای شبکه جمع آوری فاضلاب باقیمانده / مناقصه , مناقصه عملیات تهیه لوله، حمل و اجرای شبکه جمع آوری فاضلاب باقیمانده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187905/استعلام-ویدئو-پروژکتور'>استعلام ویدئو پروژکتور  / استعلام, ویدئو پروژکتور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187924/مناقصه-مطالعات-و-طراحی-ساختمان-های-عملیاتی-و-مهندسی--نوبت-دوم'>مناقصه مطالعات و طراحی ساختمان های  عملیاتی و مهندسی - نوبت دوم  / مناقصه، مناقصه مطالعات و طراحی ساختمان های  عملیاتی و مهندسی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187940/استعلام-لوله-و-اتصالات'>استعلام  لوله و اتصالات  / استعلام,  لوله و اتصالات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187959/استعلام-اجرای-طرح-هادی-روستای'>استعلام  اجرای طرح هادی روستای / استعلام, اجرای طرح هادی روستای...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187975/استعلام-خرید-چهار-دستگاه-تلویزیون'>استعلام  خرید چهار دستگاه تلویزیون / استعلام, خرید چهار دستگاه تلویزیون</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187993/استعلام-هیدرو-چرخ-و--'>استعلام هیدرو چرخ و ... / استعلام, استعلام هیدرو چرخ و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188010/استعلام-شیر-خودکار-و-لوله-پلی-اتیلن'>استعلام شیر خودکار و لوله پلی اتیلن  / استعلام,استعلام شیر خودکار و لوله پلی اتیلن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188026/مناقصه-پروژه-عملیات-تکمیلی-ابنیه-پارک-بزرگ-ـ-نوبت-دوم'>مناقصه پروژه عملیات تکمیلی ابنیه پارک بزرگ ـ نوبت دوم / مناقصه , مناقصه پروژه عملیات تکمیلی ابنیه پارک بزرگ ـ نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188042/استعلام-آسانسور--'>استعلام آسانسور ... / استعلام , استعلام آسانسور ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188057/استعلام-خرید-گیت-کنترل'>استعلام خرید گیت کنترل / استعلام,استعلام خرید گیت کنترل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188076/استعلام-تهیه-بلیت-استخر'>استعلام تهیه بلیت استخر  / استعلام,استعلام تهیه بلیت استخر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188099/استعلام-تجهیز-پایگاه-قهرمانی'>استعلام تجهیز پایگاه قهرمانی / استعلام, استعلام تجهیز پایگاه قهرمانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188121/استعلام-فعالیت-های-سازمان-های-دارای-عضو-مربوط-به-کسب-و-کار-کارفرمایان-و-سازمان-های-حرفه-ای---'>استعلام فعالیت های سازمان های دارای عضو مربوط به کسب و کار، کارفرمایان و سازمان های حرفه ای  ... / استعلام , استعلام فعالیت های سازمان های دارای عضو مربوط به کسب و کار، کارفرمایان و سازمان های حرفه ای  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187579/مناقصه-اصلاحیه-عملیات-عمرانی-احداث-ورودی-و-خروجی-کمربندی-نوبت-دوم'>مناقصه اصلاحیه عملیات عمرانی احداث ورودی و خروجی کمربندی  نوبت دوم  / مناقصه , مناقصه اصلاحیه عملیات عمرانی احداث ورودی و خروجی کمربندی  اصلاحیه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187601/مناقصه-خرید-یک-فروند-شناور-یدک-کش--نوبت-دوم'>مناقصه خرید یک فروند شناور یدک کش - نوبت دوم  / مناقصه، مناقصه خرید یک فروند شناور یدک کش - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187619/استعلام-شیر-آب--'>استعلام شیر آب ... / استعلام , استعلام شیر آب ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187635/استعلام-خرید-تجهیزات-اداری--'>استعلام خرید تجهیزات اداری ... / استعلام, استعلام خرید تجهیزات اداری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187654/استعلام-تامین-برق-واقع-در-شهرک-صنعتی--'>استعلام تامین برق واقع در شهرک صنعتی... / استعلام,استعلام تامین برق واقع در شهرک صنعتی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187669/استعلام-سوئچ-Planet-GSW-2401-گارانتی-دات-کام'>استعلام سوئچ Planet GSW 2401 گارانتی دات کام / استعلام, استعلام سوئچ Planet GSW 2401 گارانتی دات کام</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187685/مناقصه-تکمیل-پارک--نوبت-دوم'>مناقصه تکمیل پارک ...نوبت دوم  / مناقصه عمومی, مناقصه تکمیل پارک ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187700/مناقصه-فراخوان-تامین-و-اجرای-سنگ-کف-طبقات-ساختمان-نوبت-دوم'>مناقصه فراخوان تامین و اجرای سنگ کف طبقات ساختمان نوبت دوم  / مناقصه , مناقصه فراخوان تامین و اجرای سنگ کف طبقات ساختمان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187719/استعلام-تهیه-حمل-و-بارگیری-و-تخلیه-مصالح--'>استعلام تهیه حمل و بارگیری و تخلیه مصالح ... / استعلام, استعلام تهیه حمل و بارگیری و تخلیه مصالح ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187737/مناقصه-خرید-یک-خط-تولید-کامل-بوجاری'> مناقصه خرید یک خط تولید کامل بوجاری / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه خرید یک خط تولید کامل بوجاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187751/استعلام-هفت-فقره-روغن-موتور-و-لوازم-رونیز-و-پژو'>استعلام هفت فقره روغن موتور و لوازم رونیز و پژو / استعلام, هفت فقره روغن موتور و لوازم رونیز و پژو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187767/استعلام-ساخت-سرود--'>استعلام ساخت سرود ... / استعلام , استعلام ساخت سرود ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187785/مناقصه-تامین-نیروی-انسانی-اداری'>مناقصه تامین نیروی انسانی اداری / مناقصه, مناقصه تامین نیروی انسانی اداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187800/استعلام-قلوه-گاه-گوساله-300-کیلو-و-قلوه-گاه-گوسفند-300-کیلو'>استعلام قلوه گاه گوساله 300 کیلو و قلوه گاه گوسفند 300 کیلو / استعلام,استعلام قلوه گاه گوساله 300 کیلو و قلوه گاه گوسفند 300 کیلو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187817/استعلام-دوربین-عکاسی'>استعلام دوربین عکاسی  / استعلام , استعلام دوبین عکاسی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187830/استعلام-تعمیر-پلاتوی'>استعلام تعمیر پلاتوی / استعلام, تعمیر پلاتوی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187844/استعلام-دستگاه-انی-کارت-smart-50'>استعلام دستگاه انی کارت smart 50 / استعلام, دستگاه انی کارت smart 50</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187862/تجدید-فراخوان-مناقصه-خرید-برقگیرهای-مورد-نیاز'>تجدید فراخوان مناقصه خرید برقگیرهای مورد نیاز / فراخوان تجدید مناقصه عمومی دو مرحله ای, مناقصه خرید برقگیرهای مورد نیاز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187879/مناقصه-ساخت-و-نصب-تابلوهای-سر-درب-غرف-و---'>مناقصه ساخت و نصب تابلوهای سر درب غرف و  ...  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه ساخت و نصب تابلوهای سر درب غرف و  ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187893/فراخوان-مناقصه-عملیات-اجرایی-مخزن-1000-متر-مکعبی-نیمه-مدفون'>فراخوان مناقصه عملیات اجرایی مخزن 1000 متر مکعبی نیمه مدفون  / آگهی فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه عملیات اجرایی مخزن 1000 متر مکعبی نیمه مدفون </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187908/مناقصه-عمومی-تامین-و-توزیع-و-کنترل-کیفی-آب-شرب-و-بهداشتی'>مناقصه عمومی تامین و توزیع و کنترل کیفی آب شرب و بهداشتی / مناقصه عمومی, مناقصه عمومی تامین و توزیع و کنترل کیفی آب شرب و بهداشتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187927/استعلام-اجرای-طرح-هادی-روستا--'>استعلام اجرای طرح هادی روستا... / استعلام, استعلام اجرای طرح هادی روستا...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187944/تجدید-ارزیابی-کیفی-سامانه-جامع-حمل-و-نقل-بین-الملل'>تجدید ارزیابی کیفی سامانه جامع حمل و نقل بین الملل / تجدید ارزیابی کیفی, تجدید ارزیابی کیفی سامانه جامع حمل و نقل بین الملل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187962/استعلام-احداث-کانال-بتنی-آبرسانی'>استعلام احداث کانال بتنی آبرسانی / استعلام,استعلام احداث کانال بتنی آبرسانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187977/استعلام-تامین-تجهیزات-نصب-و-راه-اندازی-سیستم-خورشید--'>استعلام تامین تجهیزات نصب و راه اندازی سیستم خورشید ... / استعلام , استعلام تامین تجهیزات نصب و راه اندازی سیستم خورشید ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187995/فراخوان-مناقصه-عمومی-اجرای-جدول-هدایت-آبهای-سطحی-معابر'>فراخوان مناقصه عمومی اجرای جدول هدایت آبهای سطحی معابر / فراخوان مناقصه عمومی, فراخوان مناقصه عمومی اجرای جدول هدایت آبهای سطحی معابر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188013/استعلام-5-فقره-قطعات-لودر-L90'>استعلام  5 فقره قطعات لودر L90 / استعلام, 5 فقره قطعات لودر L90</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188030/فراخوان-اجاره-یک-فروند-شناور-تدارکاتی-ساده-با-آبخور-کم'>فراخوان اجاره یک فروند شناور تدارکاتی ساده با آبخور کم / مناقصه عمومی, فراخوان اجاره یک فروند شناور تدارکاتی ساده با آبخور کم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188045/استعلام-مصالح-ساختمانی'>استعلام مصالح ساختمانی / استعلام, استعلام مصالح ساختمانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188059/استعلام-تعمیر-و-تعویض-قطعات-کارتخوان--'>استعلام تعمیر و تعویض قطعات کارتخوان ... / استعلام, استعلام تعمیر و تعویض قطعات کارتخوان ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188082/استعلام-عملیات-اجرایی-ساخت-مخزن-بتنی--'>استعلام عملیات اجرایی ساخت مخزن بتنی... / استعلام,عملیات اجرایی ساخت مخزن بتنی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188103/مناقصه-حمل-و-نقل-محصولات-تولیدی-به-مرزهای-خروجی'>مناقصه حمل و نقل محصولات تولیدی به مرزهای خروجی  / مناقصه , مناقصه حمل و نقل محصولات تولیدی به مرزهای خروجی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188125/استعلام-ملزومات-اداری--'>استعلام ملزومات اداری ... / استعلام, استعلام ملزومات اداری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188140/استعلام-تامین-مصالح'>استعلام تامین مصالح  / استعلام, تامین مصالح </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188159/استعلام-فقط-فلش-مموری-usb3--'>استعلام فقط فلش مموری usb3... / استعلام,فقط فلش مموری usb3...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188179/استعلام-تلویزیون--'>استعلام تلویزیون ... / استعلام , استعلام تلویزیون ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188161/استعلام-لایروبی-مرمت-و-بازسازی-قنات-و--'>استعلام لایروبی مرمت و بازسازی قنات و ... / استعلام, استعلام لایروبی مرمت و بازسازی قنات و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188182/استعلام-اجرای-طرح-هادی'>استعلام اجرای طرح هادی / استعلام,استعلام اجرای طرح هادی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188196/استعلام-10-دستگاه-پروژکشن-ریکو'>استعلام 10 دستگاه پروژکشن ریکو  / استعلام,استعلام 10 دستگاه پروژکشن ریکو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188212/استعلام-استابیلایزر-پله-ای-میکروکنترلی--'>استعلام استابیلایزر پله ای میکروکنترلی... / استعلام,استابیلایزر پله ای میکروکنترلی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188227/استعلام-خرید-و-نصب-نرم-افزار-ثبت-تصاویر-و-گزارشات-آندوسکوپی'>استعلام خرید و نصب نرم افزار ثبت تصاویر و گزارشات آندوسکوپی / استعلام,استعلام خرید و نصب نرم افزار ثبت تصاویر و گزارشات آندوسکوپی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188242/استعلام-لوازم-ورزشی'>استعلام لوازم ورزشی / استعلام , استعلام لوازم ورزشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188258/استعلام-مخزن-20000-لیتری-مادولار-سه-لایه-افقی'>استعلام مخزن 20000 لیتری مادولار سه لایه افقی  / استعلام,استعلام مخزن 20000 لیتری مادولار سه لایه افقی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188275/استعلام-اتصالات-الکتروفیوژن'>استعلام اتصالات الکتروفیوژن  / استعلام,استعلام اتصالات الکتروفیوژن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188292/استعلام-سرور-HP'>استعلام سرور HP / استعلام, سرور HP</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188306/استعلام-جمع-آوری-پست'>استعلام جمع آوری پست / استعلام, جمع آوری پست</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188322/استعلام-نگهداری-و-پشتیبانی'>استعلام نگهداری و پشتیبانی / استعلام ,استعلام نگهداری و پشتیبانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188337/مناقصه-تهیه-لوله-پلی-اتیلن'>مناقصه  تهیه لوله پلی اتیلن / مناقصه ، مناقصه  تهیه لوله پلی اتیلن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188354/استعلام-رایانه-کامل'>استعلام رایانه کامل / استعلام,استعلام رایانه کامل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188369/استعلام-دستگاه-پهباد--'>استعلام دستگاه پهباد ... / استعلام , استعلام دستگاه پهباد ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188384/استعلام-خرید-یک-دستگاه-کمپرسور'>استعلام خرید یک دستگاه کمپرسور / استعلام,استعلام خرید یک دستگاه کمپرسور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188399/استعلام-تولید-سایر-تجهیزات-برقی'>استعلام تولید سایر تجهیزات برقی / استعلام,تولید سایر تجهیزات برقی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188412/استعلام-چوب-روسی--'>استعلام چوب روسی ... / استعلام, استعلام چوب روسی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188426/استعلام-ترانسفورماتور-روغنی'>استعلام ترانسفورماتور روغنی / استعلام, ترانسفورماتور روغنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188440/استعلام-خرید-مبل-میزبانی'>استعلام خرید مبل میزبانی  / استعلام,استعلام خرید مبل میزبانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188453/استعلام-تخته-چوب-یولکا'>استعلام تخته چوب یولکا / استعلام , استعلام تخته چوب یولکا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188467/استعلام-احداث-آبنما-و-دیواره-سنگی-در-سطح-منطقه--'>استعلام احداث آبنما و دیواره سنگی در سطح منطقه ... / استعلام,استعلام احداث آبنما و دیواره سنگی در سطح منطقه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188481/استعلام-سیستم-اطفاء-حریق'>استعلام سیستم اطفاء حریق / استعلام , استعلام سیستم اطفاء حریق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188494/استعلام-شیرکشویی-فلنج-جوشی-زانویی-و---'>استعلام شیرکشویی فلنج جوشی زانویی و .... / استعلام, شیرکشویی فلنج جوشی زانویی و ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188507/استعلام-دو-واحد-پارکینگ'>استعلام دو واحد پارکینگ  / استعلام, استعلام  دو واحد پارکینگ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188520/استعلام-لوله-و-اتصالات-چند-لایه'>استعلام لوله و اتصالات چند لایه / استعلام , استعلام لوله و اتصالات چند لایه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188534/استعلام-تکمیل-تاسیسات-مخزن-امن-موزه'>استعلام تکمیل تاسیسات مخزن امن موزه  / استعلام,استعلام تکمیل تاسیسات مخزن امن موزه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188546/استعلام-مرمت-بنای-تاریخی'>استعلام مرمت بنای تاریخی / استعلام ,استعلام مرمت بنای تاریخی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188559/مناقصه-تامین-خدمات-نیروی-انسانی--نوبت-دوم'>مناقصه تامین خدمات نیروی انسانی - نوبت دوم  / اگهی مناقصه , مناقصه تامین خدمات نیروی انسانی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188573/تجدید-مناقصه-پروژه-فاز-تکمیلی-پارک-حرم'>تجدید مناقصه پروژه فاز تکمیلی پارک حرم / تجدید مناقصه ,تجدید مناقصه پروژه فاز تکمیلی پارک حرم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188586/استعلام-میز-اداری'>استعلام میز اداری / استعلام,استعلام میز اداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188602/استعلام-تکمیل-و-به-روزرسانی-اطلاعات-سامانه-جامع-اراضی'>استعلام تکمیل و به روزرسانی اطلاعات سامانه جامع اراضی  / استعلام, تکمیل و به روزرسانی اطلاعات سامانه جامع اراضی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188620/استعلام-آموزش--'>استعلام آموزش ... / استعلام , استعلام آموزش ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188635/مناقصه-خرید-چمبر-7-متری-نوبت-دوم'>مناقصه خرید چمبر 7 متری نوبت دوم  / مناقصه, مناقصه خرید چمبر 7 متری نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188654/استعلام-کاشی-و-سرامیک-به-شرح-پیوست'>استعلام کاشی و سرامیک به شرح پیوست / استعلام,استعلام کاشی و سرامیک به شرح پیوست</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188675/استعلام-راهبری-تاسیسات-فاضلاب'>استعلام راهبری تاسیسات فاضلاب  / استعلام, راهبری تاسیسات فاضلاب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188691/مناقصه-سیستم-گرمایشی-دبیرستان-فارابی'>مناقصه سیستم گرمایشی دبیرستان فارابی / اگهی مناقصه , مناقصه سیستم گرمایشی دبیرستان فارابی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188710/استعلام-اجرای-جدولگذاری-با-جدول-بتنی-پرسی'>استعلام اجرای جدولگذاری با جدول بتنی پرسی / استعلام, استعلام اجرای جدولگذاری با جدول بتنی پرسی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188724/فراخوان-مناقصه-محوطه-سازی-مراکز-نگهداری-کودکان-بی-سرپرست'>فراخوان مناقصه محوطه سازی مراکز نگهداری کودکان بی سرپرست / فراخوان مناقصه ، فراخوان مناقصه محوطه سازی مراکز نگهداری کودکان بی سرپرست</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188738/استعلام-یخچال'>استعلام یخچال / استعلام,یخچال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188751/استعلام-مانیتور-65-لمسی'>استعلام مانیتور 65 لمسی  / استعلام , استعلام مانیتور 65 لمسی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188766/استعلام-خرید-آبگرمکن-خورشیدی'>استعلام خرید آبگرمکن خورشیدی  / استعلام,استعلام خرید آبگرمکن خورشیدی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188780/استعلام-انجام-عملیات-مرمت-هتل-ایران'>استعلام انجام عملیات مرمت هتل ایران  / استعلام, استعلام  انجام عملیات مرمت هتل ایران </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188793/استعلام-سیستم-حفاظت-الکترونیک--'>استعلام سیستم حفاظت الکترونیک ... / استعلام , استعلام سیستم حفاظت الکترونیک ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188807/استعلام-خرید-روپوش-زنانه-و-مردانه'>استعلام خرید روپوش زنانه و مردانه  / استعلام, خرید روپوش زنانه و مردانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188137/استعلام-اجاره-تعداد-2-خودرو-سواری--'>استعلام اجاره تعداد 2 خودرو سواری... / استعلام,اجاره تعداد 2 خودرو سواری...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188156/فراخوان-انتخاب-پیمانکار-(احداث-یک-باب-سالن-ورزشی)-نوبت-دوم'>فراخوان انتخاب پیمانکار (احداث یک باب سالن ورزشی) نوبت دوم / مناقصه، فراخوان انتخاب پیمانکار (احداث یک باب سالن ورزشی) نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188174/استعلام-میز-و-صندلی--کمد-طبقه-دار-دبیرخانه'>استعلام میز و صندلی - کمد طبقه دار دبیرخانه / استعلام,استعلام میز و صندلی - کمد طبقه دار دبیرخانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188191/استعلام-حمل-مقدار-2000-تن-ذرت-دانه-ای'>استعلام حمل مقدار 2000 تن ذرت دانه ای  / استعلام, حمل مقدار 2000 تن ذرت دانه ای </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188207/تجدید-مناقصه-انجام-امور-خدمات-و-تنظیفات-شامل-نظافت-ـ-نوبت-دوم'>تجدید مناقصه انجام امور خدمات و تنظیفات شامل نظافت ـ نوبت دوم / تجدید  مناقصه , مناقصه انجام امور خدمات و تنظیفات شامل نظافت ـ نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188221/استعلام-آون'>استعلام آون / استعلام,استعلام آون</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188236/استعلام-خرید-سطل-استیل-قابل-اتوکلاو-50-و-30-لیتری'>استعلام خرید سطل استیل قابل اتوکلاو 50 و 30 لیتری  / استعلام,استعلام خرید سطل استیل قابل اتوکلاو 50 و 30 لیتری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188254/استعلام-فعالیتهای-نصب-تاسیسات-برق-و--'>استعلام فعالیتهای نصب تاسیسات برق و... / استعلام, استعلام فعالیتهای نصب تاسیسات برق و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188270/استعلام-پوشه-آویز'>استعلام پوشه آویز / استعلام,استعلام پوشه آویز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188287/استعلام-مرمت-و-ساماندهی'>استعلام مرمت و ساماندهی / استعلام,استعلام مرمت و ساماندهی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188301/استعلام-پایه-ددکتوربرند'>استعلام پایه ددکتوربرند / استعلام, استعلام پایه ددکتوربرند</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188314/استعلام-خریداری-و-نصب-تجهیزات--'>استعلام خریداری و نصب تجهیزات... / استعلام,خریداری و نصب تجهیزات...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188332/استعلام-حفاری-و-خاک-برداری-چاه'>استعلام حفاری و خاک برداری چاه  / استعلام, استعلام حفاری و خاک برداری چاه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188347/استعلام-نیرو-رسانی-به-پروژه'>استعلام نیرو رسانی به پروژه / استعلام ,استعلام نیرو رسانی به پروژه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188364/مناقصه-عمومی-تکمیل-احداث-مجتمع-اداری-در-شهرستان'>مناقصه عمومی تکمیل احداث مجتمع اداری در شهرستان / مناقصه عمومی, مناقصه عمومی تکمیل احداث مجتمع اداری در شهرستان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188378/استعلام-خرید-اسپرم-منجمد-سیمنتال-ژنومیک'>استعلام خرید اسپرم منجمد سیمنتال ژنومیک / استعلام, خرید اسپرم منجمد سیمنتال ژنومیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188395/استعلام-درخواست-خرید-25-شاخه-تیرآهن-نمره-16'>استعلام درخواست خرید 25 شاخه تیرآهن نمره 16 / استعلام, درخواست خرید 25 شاخه تیرآهن نمره 16</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188408/استعلام-کولر-آبی'>استعلام کولر آبی  / استعلام , استعلام کولر آبی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188422/استعلام-تجهیزات-کتابخانه-ای'>استعلام تجهیزات کتابخانه ای / استعلام ,استعلام تجهیزات کتابخانه ای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188435/استعلام-فیلم-ماموگرافی'>استعلام فیلم ماموگرافی / استعلام, استعلام فیلم ماموگرافی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188448/استعلام-پروفیل-تو-خالی-فولادی'>استعلام پروفیل تو خالی فولادی  / استعلام,استعلام پروفیل تو خالی فولادی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188462/استعلام-برج-TP-90L--'>استعلام برج TP-90L ... / استعلام, استعلام برج TP-90L ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188476/استعلام-دوربین-دیجیتال'>استعلام دوربین دیجیتال / استعلام, استعلام دوربین دیجیتال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188490/استعلام-جمع-آوری-پست--'>استعلام جمع آوری پست ... / استعلام , استعلام جمع آوری پست ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188503/استعلام-تعمیرات-اساسی-مدارس'>استعلام تعمیرات اساسی مدارس / استعلام, استعلام تعمیرات اساسی مدارس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188515/مناقصه-عمومی-بکارگیری-7-نفر-نیروی-خدماتی-و-پشتیبانی'> مناقصه عمومی بکارگیری 7 نفر نیروی خدماتی و پشتیبانی /  مناقصه عمومی ،  مناقصه عمومی بکارگیری 7 نفر نیروی خدماتی و پشتیبانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188530/آگهی-تجدید-مناقصه-خدمات-تهیه--تامین--طبخ-و-توزیع-غذا'>آگهی تجدید مناقصه خدمات تهیه ، تامین ، طبخ و توزیع غذا  / آگهی نجدید مناقصه عمومی ،آگهی تجدید  مناقصه عمومی خدمات تهیه ، تامین ، طبخ و توزیع غذا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188542/مناقصه-قرائت-کنتور--توزیع-صورتحساب-و-خدمات-متقاضیان-و-مشترکین-گاز'>مناقصه قرائت کنتور ، توزیع صورتحساب و خدمات متقاضیان و مشترکین گاز  / مناقصه , مناقصه قرائت کنتور ، توزیع صورتحساب و خدمات متقاضیان و مشترکین گاز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188555/تجدید-مناقصه-اجرای-پل-برروی-رودخانه-(نوبت-سوم)'>تجدید مناقصه اجرای پل برروی رودخانه  (نوبت سوم) / تجدید مناقصه ، تجدید مناقصه اجرای پل برروی رودخانه  (نوبت سوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188569/استعلام-قلم-نوری-دیجیتال'>استعلام قلم نوری دیجیتال / استعلام, قلم نوری دیجیتال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188581/استعلام-تهیه-اجرا-و-نصب-یک-دستگاه-سوله'>استعلام تهیه اجرا و نصب یک دستگاه سوله / استعلام, تهیه اجرا و نصب یک دستگاه سوله</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188596/استعلام-چاپ-نشریات-و-بنرآموزشی'>استعلام چاپ نشریات و بنرآموزشی / استعلام, استعلام چاپ نشریات و بنرآموزشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188615/مناقصه-تجدید-پروژه-فاز-تکمیلی-پارک-حرم'>مناقصه تجدید پروژه فاز تکمیلی پارک حرم  / مناقصه تجدید , مناقصه تجدید پروژه فاز تکمیلی پارک حرم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188631/مناقصه-بخش-پیمانکاری-تامین-نیروی-انسانی-(مرحله-دوم--نوبت-اول)'>مناقصه بخش پیمانکاری تامین نیروی انسانی (مرحله دوم - نوبت اول)  / آگهی شرکت در مناقصه , مناقصه بخش پیمانکاری تامین نیروی انسانی (مرحله دوم - نوبت اول)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188648/استعلام-لپ-تاپ-14-اینچی-ایسوس--'>استعلام لپ تاپ 14 اینچی ایسوس... / استعلام,لپ تاپ 14 اینچی ایسوس...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188670/استعلام-سیم-رابط-و-لامپ-کابل-و-سیم'>استعلام سیم رابط و لامپ کابل و سیم  / استعلام, استعلام سیم رابط و لامپ کابل و سیم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188685/استعلام-تابلو-حرف-برجسته'>استعلام تابلو حرف برجسته / استعلام, تابلو حرف برجسته</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188703/استعلام-درخواست-8-دستگاه-آژانس'>استعلام درخواست 8 دستگاه آژانس  / استعلام, استعلام درخواست 8 دستگاه آژانس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188720/استعلام-ارسال-مرسولات-ویژه-بین-استانی-پست'>استعلام ارسال مرسولات ویژه بین استانی پست  / استعلام,استعلام ارسال مرسولات ویژه بین استانی پست </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188193/فراخوان-عمومی-واگذاری-مشارکتی-واحد-شنوایی-سنجی'>فراخوان عمومی واگذاری مشارکتی واحد شنوایی سنجی / آگهی فراخوان عمومی, فراخوان عمومی واگذاری مشارکتی واحد شنوایی سنجی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188210/استعلام-خرید-دوربین-ژئوویژن-با-لوازم-مصرفی'>استعلام  خرید دوربین ژئوویژن با لوازم مصرفی  / استعلام, خرید دوربین ژئوویژن با لوازم مصرفی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188224/مناقصه-ادامه-اجرا-و-تکمیل-یک-بلوک-از-فاز-یک--نوبت-دوم'>مناقصه ادامه اجرا و تکمیل یک بلوک از فاز یک - نوبت دوم  / آگهی مناقصه، مناقصه ادامه اجرا و تکمیل دو بلوک از فاز یک - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188238/مناقصه-یک-دستگاه-بلدوزر-355-کوماتسو'>مناقصه یک دستگاه بلدوزر 355 کوماتسو / مناقصه عمومی, مناقصه یک دستگاه بلدوزر 355 کوماتسو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188256/آگهی-ارزیابی-کیفی-مناقصه-گران-تهیه-لیست-کوتاه-پیمانکاران-جهت-احداث-فونداسیون--نصب-برج-و--'>آگهی ارزیابی کیفی مناقصه گران تهیه لیست کوتاه پیمانکاران جهت احداث فونداسیون ، نصب برج و ...  / آگهی ارزیابی کیفی مناقصه گران تهیه لیست کوتاه پیمانکاران جهت احداث فونداسیون ، نصب برج و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188273/مناقصه-واگذاری-بخشی-از-خدمات-عمومی'>مناقصه واگذاری بخشی از خدمات عمومی / مناقصه ، مناقصه واگذاری بخشی از خدمات عمومی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188290/استعلام-ددکتور-دودی'>استعلام ددکتور دودی / استعلام , استعلام ددکتور دودی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188303/فراخوان-انجام-امور-خدماتی-ساختمان-اداری-بنیاد-مسکن'>فراخوان  انجام امور خدماتی ساختمان اداری بنیاد مسکن / اگهی فراخوان , فراخوان  انجام امور خدماتی ساختمان اداری بنیاد مسکن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188317/مناقصه-احداث-بیمارستان--'>مناقصه احداث بیمارستان ... / آگهی مناقصه , مناقصه احداث بیمارستان ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188335/مناقصه-خدمات-دستیاری-دندانپزشکی'>مناقصه خدمات دستیاری دندانپزشکی / مناقصه عمومی , مناقصه خدمات دستیاری دندانپزشکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188349/استعلام-دستگاه-ذخیره-سازی'>استعلام دستگاه ذخیره سازی / استعلام,استعلام دستگاه ذخیره سازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188366/اصلاحیه-مناقصه-واگذاری-کار-تامین-راننده-خودروی-سبک-و-سنگین'>اصلاحیه مناقصه واگذاری کار تامین راننده خودروی سبک و سنگین  / اصلاحیه مناقصه , مناقصه واگذاری کار تامین راننده خودروی سبک و سنگین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188382/مناقصه-واگذاری-امور-نگهداری-فضای-سبز--نوبت-دوم'>مناقصه واگذاری امور نگهداری فضای سبز  - نوبت دوم  / آگهی مناقصه, مناقصه واگذاری امور نگهداری فضای سبز - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188397/استعلام-اجرای-خدمات-لوله-کشی-مورد-نیاز-دانشگاه'>استعلام اجرای خدمات لوله کشی مورد نیاز دانشگاه  / استعلام, استعلام  اجرای خدمات لوله کشی مورد نیاز دانشگاه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188410/استعلام--تجهیزات-رشته-کشاورزی-شاخه-ی-فنی'>استعلام   تجهیزات رشته کشاورزی شاخه ی فنی / استعلام , استعلام   تجهیزات رشته کشاورزی شاخه ی فنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188424/استعلام-cpu'>استعلام cpu / استعلام , استعلام cpu</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188438/استعلام-تهیه-و-نصب-اعلان-حریق-و-جمع-آوری-اعلان-حریق-قدیمی'>استعلام تهیه و نصب اعلان حریق و جمع آوری اعلان حریق قدیمی / استعلام , استعلام تهیه و نصب اعلان حریق و جمع آوری اعلان حریق قدیمی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188451/استعلام-xvision-هوشمند-led-48-inch'>استعلام xvision هوشمند  led 48 inch / استعلام , استعلام xvision هوشمند  led 48 inch</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188464/استعلام-لوازم-التحریر'>استعلام لوازم التحریر / استعلام , استعلام لوازم التحریر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188478/استعلام-کلسیم-سولفات--'>استعلام کلسیم سولفات... / استعلام, استعلام کلسیم سولفات...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188492/استعلام-اجرای-سالن-آموزش-و--'>استعلام اجرای سالن آموزش و ...  / استعلام ,استعلام اجرای سالن آموزش و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188505/مناقصه-اجرای-تجهیز-چاه-و-تجهیز-چاله-پمپاژ-مخزن--'>مناقصه  اجرای تجهیز چاه و تجهیز چاله پمپاژ مخزن... / مناقصه ، مناقصه  اجرای تجهیز چاه و تجهیز چاله پمپاژ مخزن...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188518/استعلام-اسکنر'>استعلام اسکنر  / استعلام, اسکنر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188532/استعلام-تهیه-و-نصب-و-راه-اندازی-کمد-بایگانی-ریلی'>استعلام  تهیه و نصب و راه اندازی کمد بایگانی ریلی   / استعلام, تهیه و نصب و راه اندازی کمد بایگانی ریلی  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188544/استعلام-مطالعه-موزه--'>استعلام مطالعه موزه ... / استعلام,استعلام مطالعه موزه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188557/استعلام-روغن-نباتی-جامد-حلب--'>استعلام روغن نباتی جامد حلب... / استعلام,روغن نباتی جامد حلب...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188571/استعلام-انجام-عملیات-ساماندهی-و-مرمت'>استعلام انجام عملیات ساماندهی و مرمت / استعلام, استعلام انجام عملیات ساماندهی و مرمت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188584/استعلام-تروبیدومتر'>استعلام  تروبیدومتر  / استعلام, استعلام  تروبیدومتر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188599/استعلام-مرمت-و-بازسازی-راه--'>استعلام مرمت و بازسازی راه... / استعلام,مرمت و بازسازی راه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188617/مناقصه-عملیات-کشت-و-آبیاری-نهال--(نوبت-دوم)'>مناقصه عملیات کشت و آبیاری نهال... (نوبت دوم) / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه عملیات کشت و آبیاری نهال... (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188633/استعلام-صندلی-ازمایشگاه'>استعلام صندلی ازمایشگاه  / استعلام, استعلام صندلی ازمایشگاه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188650/فراخوان-گازرسانی-به-5-واحد-صنعتی--تولیدی-ـ-97-04-03'>فراخوان گازرسانی به 5 واحد صنعتی - تولیدی  ـ 97.04.03 / آگهی فراخوان پیمانکار , فراخوان گازرسانی به 5 واحد صنعتی - تولیدی  ـ 97.04.03</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188672/استعلام-فعالیت-های-سایر-سازمان-های-دارای-عضو--'>استعلام فعالیت های سایر سازمان های دارای عضو ... / استعلام , استعلام فعالیت های سایر سازمان های دارای عضو ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188688/استعلام-اجاره-سالن'>استعلام اجاره سالن / استعلام , استعلام اجاره سالن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188706/استعلام-انجام-عملیات-ساماندهی'>استعلام انجام عملیات ساماندهی  / استعلام، استعلام انجام عملیات ساماندهی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188722/استعلام-فعالیت-های-مربوط-به-املاک'>استعلام فعالیت های مربوط به املاک / استعلام,فعالیت های مربوط به املاک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188736/استعلام-ساخت-و-نصب-محافظ-پنجره-و-درب-آکاردونی'>استعلام ساخت و نصب محافظ پنجره و درب آکاردونی / استعلام, استعلام ساخت و نصب محافظ پنجره و درب آکاردونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187590/مناقصه-خرید-قطعات-لوله-های-مغزی-چاههای-نفت-و-گاز-نوبت-دوم'>مناقصه خرید قطعات لوله های مغزی چاههای نفت و گاز نوبت دوم  / آگهی مناقصه , مناقصه خرید قطعات لوله های مغزی چاههای نفت و گاز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187607/استعلام-آبگرمکن-و-اجاق-گاز'>استعلام آبگرمکن و اجاق گاز / استعلام,استعلام آبگرمکن و اجاق گاز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187624/مناقصه-ساخت-و-نصب-استندهای-بخش-مواد-اولیه-تجدید'>مناقصه ساخت و نصب استندهای بخش مواد اولیه تجدید  / مناقصه ، مناقصه ساخت و نصب استندهای بخش مواد اولیه تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187641/مناقصه-خرید-انواع-گل-های-دائمی-و-فصلی-و--'>مناقصه خرید انواع گل های دائمی و فصلی و... / مناقصه ع مومی, مناقصه خرید انواع گل های دائمی و فصلی و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187658/استعلام-ساماندهی-آبهای-سطحی--'>استعلام ساماندهی آبهای سطحی ... / استعلام , استعلام ساماندهی آبهای سطحی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187673/آگهی-دعوت-سرمایه-گذار-طرح-احداث-و-بهره-برداری-از-خطوط-انتقال'>آگهی دعوت سرمایه گذار  طرح احداث و بهره برداری از خطوط انتقال / آگهی دعوت سرمایه گذار ،آگهی دعوت سرمایه گذار  طرح احداث و بهره برداری از خطوط انتقال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187691/استعلام-کنده-کاری-و-کابل-گذاری-مدار-RWY-30R'>استعلام کنده کاری و کابل گذاری مدار RWY-30R  / استعلام, کنده کاری و کابل گذاری مدار RWY-30R </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187707/استعلام-تک-صندلی-دسته-دار-امتحانی--'>استعلام تک صندلی دسته دار امتحانی... / استعلام, استعلام تک صندلی دسته دار امتحانی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187725/مناقصه-تجدید-حمل-و-نقل-جاده-ای-300-هزار-تن-محصولات-علوفه-ای--نوبت-دوم'>مناقصه تجدید حمل و نقل جاده ای 300 هزار تن محصولات علوفه ای - نوبت دوم  / مناقصه , مناقصه تجدید حمل و نقل جاده ای 300 هزار تن محصولات علوفه ای - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187741/تجدید-مناقصه-بارگیری-و-حمل-لوله-پلی-اتیلن--نوبت-دوم'>تجدید مناقصه بارگیری و حمل لوله پلی اتیلن - نوبت دوم  / تجدید مناقصه ,مناقصه انجام خدمات کارکنان پیمانکاری - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187756/استعلام-سوئیچ'>استعلام سوئیچ / استعلام,استعلام سوئیچ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187772/استعلام-تهیه-لیسانس-نسخه-پشتیبان'>استعلام  تهیه لیسانس نسخه پشتیبان  / استعلام, تهیه لیسانس نسخه پشتیبان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187789/مناقصه-خرید-200-دستگاه-نوت-بوک'>مناقصه خرید 200 دستگاه نوت بوک / مناقصه, مناقصه خرید 200 دستگاه نوت بوک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187806/استعلام-جمع-آوری-تصفیه-و-تامین-آب'>استعلام جمع آوری، تصفیه و تامین آب / استعلام, استعلام جمع آوری، تصفیه و تامین آب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187821/مناقصه-واگذاری-عملیات-اجرائی-ساخت-یک-باب-سوله'>مناقصه واگذاری عملیات اجرائی ساخت یک باب سوله  / آگهی مناقصه, مناقصه واگذاری عملیات اجرائی ساخت یک باب سوله </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187834/استعلام-کولر-گازی-سرمایشی--'>استعلام کولر گازی سرمایشی... / استعلام, استعلام کولر گازی سرمایشی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187850/استعلام-سمپلر-ایندرف'>استعلام سمپلر ایندرف / استعلام,استعلام سمپلر ایندرف</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187867/استعلام-دو-فقره-سیم-و-لامپ-و-اتارت-مهتابی'>استعلام دو فقره سیم و لامپ و اتارت مهتابی / استعلام, دو فقره سیم و لامپ و اتارت مهتابی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187883/مناقصه-خرید-و-خدمات-حمل-مصالح-سنگی-و-آب'>مناقصه  خرید و خدمات حمل مصالح سنگی و آب / مناقصه, مناقصه  خرید و خدمات حمل مصالح سنگی و آب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187897/استعلام-ترانک-150-50-سوپیتا'>استعلام ترانک 150*50 سوپیتا  / استعلام, ترانک 150*50 سوپیتا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187914/مناقصه-تکمیل-ساختمان-مرکز-بهداشتی-درمانی-ـ-نوبت-دوم'>مناقصه تکمیل ساختمان مرکز بهداشتی درمانی ـ نوبت دوم / مناقصه عمومی, مناقصه تکمیل ساختمان مرکز بهداشتی درمانی ـ نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187933/استعلام-نرم-افزار-اتو-پلی-اوت-صدا'>استعلام نرم افزار اتو پلی اوت صدا / استعلام ,استعلام نرم افزار اتو پلی اوت صدا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187950/استعلام-تجهیزات-و-اکسسوری'>استعلام تجهیزات و اکسسوری  / استعلام, تجهیزات و اکسسوری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187966/استعلام-طراحی-و-تامین-قطعات-و-نصب-آسانسور'>استعلام طراحی و تامین قطعات و نصب آسانسور / استعلام, استعلام طراحی و تامین قطعات و نصب آسانسور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187983/مناقصه-تجدید-خرید-یک-دستگاه-دیزل-ژنراتور'>مناقصه تجدید خرید یک دستگاه دیزل ژنراتور / مناقصه تجدید , مناقصه تجدید خرید یک دستگاه دیزل ژنراتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188001/استعلام-طراحی-و-تعمیر-و-بازسازی-و-تعویض-سیستم-سرمایشی-و-گرمایشی'>استعلام طراحی و تعمیر و بازسازی و تعویض سیستم سرمایشی و گرمایشی / استعلام, طراحی و تعمیر و بازسازی و تعویض سیستم سرمایشی و گرمایشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188019/استعلام-دیزل-ژنراتور--'>استعلام دیزل ژنراتور ... / استعلام, استعلام دیزل ژنراتور ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188035/استعلام-1000-کیسه-سیمان'>استعلام 1000 کیسه سیمان  / استعلام,استعلام 1000 کیسه سیمان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188050/استعلام-برنامه-آگاه-سازی-پیشگیری-از-معلولیت-های-شهرستان--'>استعلام برنامه آگاه سازی پیشگیری از معلولیت های شهرستان .. / استعلام, برنامه آگاه سازی پیشگیری از معلولیت های شهرستان ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188067/استعلام-اجرای-طرح-هادی-روستایی'>استعلام اجرای طرح هادی روستایی / استعلام, استعلام اجرای طرح هادی روستایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188088/استعلام-لوازم-التحریر'>استعلام لوازم التحریر / استعلام , استعلام لوازم التحریر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188108/استعلام-ریسه-LED-سیم-بکسل--'>استعلام ریسه LED- سیم بکسل... / استعلام,ریسه LED- سیم بکسل...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188131/استعلام-کابل-12-20-کیلوولتی-زره-دار-با-نوار-آلومینیومی'>استعلام کابل 12/20 کیلوولتی زره دار با نوار آلومینیومی / استعلام,استعلام کابل 12/20 کیلوولتی زره دار با نوار آلومینیومی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188148/استعلام-تامین-و-نصب-میله-های-دستگرد-برای-سرویس-بهداشتی'>استعلام تامین و نصب میله های دستگرد برای سرویس بهداشتی / استعلام, تامین و نصب میله های دستگرد برای سرویس بهداشتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188165/مناقصه-عمومی-پروژه-چهار-خطه'>مناقصه عمومی پروژه چهار خطه  / مناقصه عمومی, مناقصه عمومی پروژه چهار خطه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188184/اصلاحیه-فراخوان-ارزیابی-کیفی-خرید-کنتور-آب'>اصلاحیه فراخوان ارزیابی کیفی خرید کنتور آب  / اصلاحیه فراخوان ارزیای کیفی, فراخوان ارزیابی کیفی خرید کنتور آب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188198/مناقصه-عملیات-حفظ-و-نگهداری-فضای-سبز-محدوده-B'>مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز محدوده B  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز محدوده B </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187578/تجدید-مناقصه-خرید-تعداد-یک-دستگاه-دیزل-ژنراتور-با-قدرت-800-کیلوولت-آمپر-جهت-امور-آبفای'>تجدید مناقصه خرید تعداد یک دستگاه دیزل ژنراتور با قدرت 800 کیلوولت آمپر جهت امور آبفای / تجدید مناقصه، تجدید مناقصه خرید تعداد یک دستگاه دیزل ژنراتور با قدرت 800 کیلوولت آمپر جهت امور آبفای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187600/تجدید-مناقصه-عمومی-روکش-آسفالت-معابر-و-روشنایی--نوبت-دوم'>تجدید مناقصه عمومی روکش آسفالت معابر و روشنایی - نوبت دوم / مناقصه عمومی, تجدید مناقصه عمومی روکش آسفالت معابر و روشنایی - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187617/استعلام-تعمیرات-اساسی-شبکه-دامپزشکی--'>استعلام تعمیرات اساسی شبکه دامپزشکی ... / استعلام, تعمیرات اساسی شبکه دامپزشکی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187634/مناقصه-انجام-خدمات-پشتیبانی-اعم-از-امور-خدمات-نظافتی-سرویس-تجدید'>مناقصه انجام خدمات پشتیبانی اعم از امور خدمات نظافتی سرویس تجدید / مناقصه  , مناقصه انجام خدمات پشتیبانی اعم از امور خدمات نظافتی سرویس  تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187653/استعلام-اسکلت-سوله-آماده--'>استعلام اسکلت سوله آماده ... / استعلام , استعلام اسکلت سوله آماده ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187666/فراخوان-مناقصه-خدمات-مشاوره-نظارت-کارگاهی-بر-پروژه-های-تعمیرات-اضطراری'>فراخوان مناقصه خدمات مشاوره نظارت کارگاهی بر پروژه های تعمیرات اضطراری  / فراخوان مناقصه , فراخو ان مناقصه خدمات مشاوره نظارت کارگاهی بر پروژه های تعمیرات اضطراری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187683/استعلام-کنتور-1-2-اینچ--'>استعلام کنتور 1/2 اینچ... / استعلام, استعلام کنتور 1/2 اینچ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187699/استعلام-بسته-نرم-افزار-کاربردی--'>استعلام بسته نرم افزار کاربردی ... / استعلام, استعلام بسته نرم افزار کاربردی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187718/استعلام-اجرای-500-متر-مربع-محوطه-سازی-با-سنگ-و-پازل-و-بتن-و--'>استعلام اجرای 500 متر مربع محوطه سازی با سنگ و پازل و بتن و ... / استعلام, اجرای 500 متر مربع محوطه سازی با سنگ و پازل و بتن و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187735/استعلام-آنتی-ویروس'>استعلام آنتی ویروس / استعلام, استعلام آنتی ویروس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187749/استعلام-آجر-فشاری--'>استعلام آجر فشاری... / استعلام, استعلام آجر فشاری...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187766/فراخوان-مناقصه-خرید-لوله-و-اتصالات-پروژه-احداث-و-بهبود-بخشی-از-شبکه-های-آبیاری-و-زهکشی'>فراخوان مناقصه خرید لوله و اتصالات پروژه احداث و بهبود بخشی از شبکه های آبیاری و زهکشی / فراخوان مناقصه عمومی, فراخوان مناقصه خرید لوله و اتصالات پروژه احداث و بهبود بخشی از شبکه های آبیاری و زهکشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187784/تجدید-مناقصه-عملیات-پروژه-عمرانی'>تجدید مناقصه عملیات پروژه عمرانی / تجدید مناقصه, تجدید مناقصه عملیات پروژه عمرانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187798/استعلام-بیمه-خودروهای-بنیاد'>استعلام بیمه خودروهای بنیاد  / استعلام, بیمه خودروهای بنیاد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187816/استعلام-تعمیر-پلاتو'>استعلام تعمیر پلاتو / استعلام ,استعلام تعمیر پلاتو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187829/استعلام-لوکس-متر-دیجیتال-و-اندازه-گیری-UVA'>استعلام لوکس متر دیجیتال و اندازه گیری UVA / استعلام, استعلام لوکس متر دیجیتال و اندازه گیری UVA</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187843/استعلام-وان--'>استعلام وان ... / استعلام , استعلام وان ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187860/مناقصه-عملیات-اجرای-خطوط-پراکنده-شبکه-جمع-آوری-فاضلاب-شهر'>مناقصه عملیات اجرای خطوط پراکنده شبکه جمع آوری فاضلاب شهر  / آگهی مناقصه,مناقصه عملیات اجرای خطوط پراکنده شبکه جمع آوری فاضلاب شهر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187876/استعلام-برآورد-نصب-و-برچیدن-گاردریل'>استعلام  برآورد نصب و برچیدن گاردریل  / استعلام, برآورد نصب و برچیدن گاردریل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187892/استعلام-کابل-برق-لاستیکی'>استعلام کابل برق لاستیکی / استعلام,استعلام کابل برق لاستیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187907/استعلام-کارت-مغناطیسی--'>استعلام کارت مغناطیسی ... / استعلام, استعلام کارت مغناطیسی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187926/مناقصه-اجرای-عملیات-احداث-ساختمان-واحدهای-مسکونی-نوبت-دوم'>مناقصه اجرای عملیات احداث ساختمان واحدهای مسکونی- نوبت دوم  / مناقصه عمومی, مناقصه اجرای عملیات احداث ساختمان واحدهای مسکونی- نوبت دوئم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187942/مناقصه-عملیات-حفر-کانال-زهکشی'>مناقصه عملیات حفر کانال زهکشی  / آگهی مناقصه, مناقصه عملیات حفر کانال زهکشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187960/استعلام-تعمیرات'>استعلام تعمیرات  / استعلام , استعلام تعمیرات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187976/مناقصه-خرید-انواع-اتصالات-پلی-اتیلن--'>مناقصه خرید انواع اتصالات پلی اتیلن.... / مناقصه , دمناقصه خرید انواع اتصالات پلی اتیلن....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187994/مناقصه-پیاده-روسازی-و-احداث-کانال-دفع-آبهای-سطحی-شهر----نوبت-دوم'>مناقصه پیاده روسازی و احداث کانال دفع آبهای سطحی شهر...  - نوبت دوم  / مناقصه عمومی, مناقصه پیاده روسازی و احداث کانال دفع آبهای سطحی شهر... - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188012/مناقصه-خرید-High-pressure-hose-for-mud-drilling-5000-نوبت-دوم'>مناقصه خرید High pressure hose for mud drilling 5000  نوبت دوم  / آگهی مناقصه یک مرحله ای , مناقصه خرید High pressure hose for mud drilling 5000  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188027/مناقصه-تهیه-مصالح-و-اجرای-خط-کشی-و--'>مناقصه تهیه مصالح و اجرای خط کشی و ... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه تهیه مصالح و اجرای خط کشی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188043/مناقصه-عملیات-احداث-پایانه-حمل-و-نقل-عمومی-شهرک--'>مناقصه عملیات احداث پایانه حمل و نقل عمومی شهرک ... / مناقصه عمومی, مناقصه عملیات احداث پایانه حمل و نقل عمومی شهرک ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188058/استعلام-تولید-انتقال-و-توزیع-برق--'>استعلام تولید، انتقال و توزیع برق ... / استعلام , استعلام تولید، انتقال و توزیع برق ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188081/استعلام-تجهیز-چاه-جا-به-جا-شده-و-جایگزین-چاه'>استعلام تجهیز چاه جا به جا شده و جایگزین چاه  / استعلام, تجهیز چاه جا به جا شده و جایگزین چاه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188102/استعلام-خرید-اسپیلت'>استعلام خرید اسپیلت / استعلام,استعلام خرید اسپیلت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188122/استعلام-دستگاه-دایکاست-06--'>استعلام دستگاه دایکاست 06... / استعلام,دستگاه دایکاست 06...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188139/استعلام-برق-گیر-فشار-متوسط'>استعلام برق گیر فشار متوسط / استعلام,استعلام برق گیر فشار متوسط</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188157/استعلام-اجاره-سالن'>استعلام اجاره سالن / استعلاماستعلام اجاره سالن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188214/مناقصه-اجرای-عملیات-نگهداری-و-نگهبانی-فضای-سبز-فاز-یک-و--نوبت-دوم'>مناقصه اجرای عملیات نگهداری و نگهبانی فضای سبز فاز یک و ...نوبت دوم  / مناقصه, مناقصه اجرای عملیات نگهداری و نگهبانی فضای سبز فاز یک و ...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188229/استعلام-حفر-یک-حلقه-چاه-با-عمق-250-متر-و-لوله-جدار-14-اینچ'>استعلام حفر یک حلقه چاه با عمق 250 متر و لوله جدار 14 اینچ / استعلام,استعلام حفر یک حلقه چاه با عمق 250 متر و لوله جدار 14 اینچ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188244/استعلام-فعالیت-های-پشتیبانی-حمل-و-نقل'>استعلام فعالیت های پشتیبانی حمل و نقل / استعلام, فعالیت های پشتیبانی حمل ونقل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188262/استعلام-کارت-گرافیک-کوادرو'>استعلام کارت گرافیک کوادرو / استعلام, کارت گرافیک کوادرو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188278/استعلام-کولر-آبی-سلولزی'>استعلام کولر آبی سلولزی / استعلام, کولر آبی سلولزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188294/استعلام-تهیه-طرح-مطالعه-و-مرمت--'>استعلام تهیه طرح مطالعه و مرمت... / استعلام,تهیه طرح مطالعه و مرمت...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188308/استعلام-پرینتر--'>استعلام پرینتر ... / استعلام , استعلام پرینتر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188324/استعلام-خریداری-و-نصب-تجهیزات-استخر--'>استعلام خریداری و نصب تجهیزات استخر ... / استعلام , استعلام خریداری و نصب تجهیزات استخر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188339/استعلام-اجاره-استخر-شنا--'>استعلام اجاره استخر شنا ... / استعلام, استعلام اجاره استخر شنا ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188356/استعلام-کیس--'>استعلام کیس ... / استعلام, استعلام کیس ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188371/مناقصه-فراخوان-عملیات-ساختمانی'>مناقصه فراخوان عملیات ساختمانی  / مناقصه فراخوان, مناقصه فراخوان  عملیات ساختمانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188387/استعلام-واگذاری-آزمایشگاه--'>استعلام واگذاری آزمایشگاه... / استعلام, استعلام واگذاری آزمایشگاه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188401/مناقصه-تامین-یک-دستگاه-اینورتر'>مناقصه تامین یک دستگاه اینورتر / مناقصه , مناقصه تامین یک دستگاه اینورتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188414/استعلام-پروژه-احداث-شبکه-جهت-برق-رسانی'>استعلام پروژه احداث شبکه جهت برق رسانی / استعلام,استعلام پروژه احداث شبکه جهت برق رسانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188428/استعلام-پروژه-حفر-یک-حلقه-چاه-آب-شرب'>استعلام پروژه حفر یک حلقه چاه آب شرب / استعلام, استعلام پروژه حفر یک حلقه چاه آب شرب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188442/استعلام-تجهیزات-و-وسایل-تحصیلی-و-اداری'>استعلام تجهیزات و وسایل تحصیلی و اداری  / استعلام , استعلام تجهیزات و وسایل تحصیلی و اداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188455/استعلام-دستگاه-پنل-خورشیدی-و-آبگرمکن-خورشیدی'>استعلام دستگاه پنل خورشیدی و آبگرمکن خورشیدی  / استعلام, دستگاه پنل خورشیدی و آبگرمکن خورشیدی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188470/استعلام-حفر-کانال-خاکریزی-و-جابجایی-کابل'>استعلام حفر کانال خاکریزی و جابجایی کابل / استعلام, حفر کانال خاکریزی و جابجایی کابل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188483/استعلام-تلویزیون-LED'>استعلام تلویزیون LED / استعلام,استعلام تلویزیون LED</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188497/استعلام-اجرای-شبکه-تهیه-و-نصب-اکسس-پوینت-سوئیچ---'>استعلام اجرای شبکه تهیه و نصب اکسس پوینت، سوئیچ .... / استعلام, اجرای شبکه تهیه و نصب اکسس پوینت، سوئیچ ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188509/استعلام-مایع-دستشویی-کرم-آلوئه-ورا'>استعلام مایع دستشویی کرم آلوئه ورا / استعلام , استعلام مایع دستشویی کرم آلوئه ورا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188522/استعلام-تعمیر-و-بازسازی-مامورسرای-گمرک---'>استعلام تعمیر و بازسازی مامورسرای گمرک  ... / استعلام, تعمیر و بازسازی مامورسرای گمرک  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188536/فراخوان-تهیه-و-تامین-8-دستگاه-کامیون-تانکر-حمل-سوخت-ـ-نوبت-دوم'>فراخوان تهیه و تامین 8 دستگاه کامیون تانکر حمل سوخت  ـ نوبت دوم / فراخوان تهیه و تامین 8 دستگاه کامیون تانکر حمل سوخت  ـ نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188548/فراخوان-مناقصه-انجام-خدمات-تعمیر-و-نگهداری-در-ساختمان-های--نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه انجام خدمات تعمیر و نگهداری در ساختمان های - نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه انجام خدمات تعمیر و نگهداری در ساختمان های - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188562/استعلام-پایه-تیر-چراغ-روشنایی-فلزی-گالوانیزه'>استعلام  پایه تیر چراغ روشنایی فلزی گالوانیزه  / استعلام, پایه تیر چراغ روشنایی فلزی گالوانیزه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188575/استعلام-باطری-خشک-12-ولت'>استعلام باطری خشک 12 ولت / استعلام , استعلام باطری خشک 12 ولت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188588/استعلام-احداث-کانال-بتنی'>استعلام احداث کانال بتنی  / استعلام, احداث کانال بتنی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188605/استعلام-قلم-نوری-و-کام-اینتوس'>استعلام قلم نوری و کام اینتوس / استعلام ,استعلام قلم نوری و کام اینتوس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188623/مناقصه-سیستم-گرمایشی-مدارس'>مناقصه سیستم گرمایشی مدارس / مناقصه عمومی ، مناقصه سیستم گرمایشی مدارس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188637/استعلام-اجرای-جدول-گذاری-کمر-بندی'>استعلام اجرای جدول گذاری کمر بندی  / استعلام,استعلام اجرای جدول گذاری کمر بندی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188659/استعلام-فهرست-برداری-و-به-هنگام-سازی-اطلاعات--'>استعلام فهرست برداری و به هنگام سازی اطلاعات... / استعلام, استعلام فهرست برداری و به هنگام سازی اطلاعات...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188678/مناقصه-انجام-طبخ-و-توزیع-غذای-دانشجویی'>مناقصه انجام طبخ و توزیع غذای دانشجویی / مناقصه , مناقصه انجام طبخ و توزیع غذای دانشجویی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188694/مناقصه-عمومی-یک-مرحله-ای-واگذاری-فعالیتهای-امور-حفاظتی-و-نگهبانی'>مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری فعالیتهای امور حفاظتی و نگهبانی  / مناقصه, مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری فعالیتهای امور حفاظتی و نگهبانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188713/استعلام-خرید-تجهیزات-اداری--'>استعلام خرید تجهیزات اداری... / استعلام,خرید تجهیزات اداری...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188726/استعلام-کولر-اسپیلت-گازی'>استعلام کولر اسپیلت گازی / استعلام, استعلام کولر اسپیلت گازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188740/مناقصه-سیستم-گرمایشی-مدرسه-راهنمایی'>مناقصه سیستم گرمایشی مدرسه راهنمایی / مناقصه , مناقصه سیستم گرمایشی مدرسه راهنمایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188754/استعلام-تولید-انتقال-و-توزیع-برق--'>استعلام تولید، انتقال و توزیع برق... / استعلام, استعلام تولید، انتقال و توزیع برق...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188768/استعلام-تخم-مرغ--'>استعلام تخم مرغ... / استعلام, استعلام تخم مرغ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188782/استعلام-تاچ-بازکن'>استعلام تاچ بازکن / استعلام , استعلام تاچ بازکن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188176/استعلام-7-فقره-ملزومات-اداری'>استعلام 7 فقره ملزومات اداری / استعلام, استعلام 7 فقره ملزومات اداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188192/مناقصه-عمومی-اجرای-آسفالت-معابر'>مناقصه عمومی اجرای آسفالت معابر / مناقصه عمومی, مناقصه عمومی اجرای آسفالت معابر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188209/تجدید-مناقصه-امور-ایاب-ذهاب-ماموریتهای-اداری'>تجدید مناقصه امور ایاب ذهاب ماموریتهای اداری / تجدید مناقصه ، تجدید مناقصه امور ایاب ذهاب ماموریتهای اداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188223/مناقصه-اجاره-بیل-مکانیکی-با-راننده'>مناقصه اجاره بیل مکانیکی با راننده / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجاره بیل مکانیکی با راننده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188237/مناقصه-عملیات-بهسازی-پارک-ملت'>مناقصه عملیات بهسازی پارک ملت  / مناقصه عملیات بهسازی پارک ملت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188255/استعلام-ست-میز-کنفرانس-و-صندلی--'>استعلام ست میز کنفرانس و صندلی... / استعلام,استعلام ست میز کنفرانس و صندلی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188272/استعلام-کاغذ-بویین-50-سانت-70-گرمی-سفید-تحریر-مرغوب'>استعلام کاغذ بویین 50 سانت 70 گرمی سفید تحریر مرغوب  / استعلام, کاغذ بویین 50 سانت 70 گرمی سفید تحریر مرغوب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188288/مناقصه-عمومی-بهسازی-و-آسفالت'>مناقصه عمومی بهسازی و آسفالت / مناقصه عمومی, مناقصه عمومی بهسازی و آسفالت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188302/تجدید-فراخوان-عملیات-اجرایی-خرید-و-لوله-گذاری'>تجدید فراخوان عملیات اجرایی خرید و لوله گذاری / آگهی تجدید فراخوان ,فراخوان  عملیات اجرایی خرید و لوله گذاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188316/استعلام-تهیه-و-تحویل-لوله-پلی-اتیلن'>استعلام تهیه و تحویل لوله پلی اتیلن / استعلام, استعلام تهیه و تحویل لوله پلی اتیلن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188333/استعلام-خریداری-و-نصب-تجهیزات-استخر-دانش-آموزی'>استعلام خریداری و نصب تجهیزات استخر دانش آموزی / استعلام,استعلام خریداری و نصب تجهیزات استخر دانش آموزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188348/استعلام-خریداری-و-نصب-تجهیزات--'>استعلام خریداری و نصب تجهیزات... / استعلام,خریداری و نصب تجهیزات...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188365/استعلام-اجرای-طرح-غربالپری-اضطراب-کودکان--'>استعلام اجرای طرح غربالپری اضطراب کودکان... / استعلام,اجرای طرح غربالپری اضطراب کودکان...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188379/استعلام-خرید-و-نصب-و-آموزش-دوربین-مداربسته-در--'>استعلام خرید و نصب و آموزش دوربین مداربسته در... / استعلام,استعلام خرید و نصب و آموزش دوربین مداربسته در...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188396/استعلام-ریسه-روشنایی'>استعلام ریسه روشنایی  / استعلام,استعلام ریسه روشنایی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188409/استعلام-کامپیوتر-all-in-one-مدل-ASUS-V221-ICUK-core-i3-8GB-1T'>استعلام کامپیوتر all in one مدل ASUS V221 ICUK core i3 8GB 1T / استعلام,استعلام کامپیوتر all in one مدل ASUS V221 ICUK core i3 8GB 1T</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188423/استعلام-اجرای-عملیات-تکمیل-پاسگاه--'>استعلام اجرای عملیات تکمیل پاسگاه... / استعلام,اجرای عملیات تکمیل پاسگاه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188436/استعلام-اجاره-خودرو'>استعلام اجاره خودرو  / استعلام, اجاره خودرو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188449/استعلام-ویدئو-پروژکتور'>استعلام ویدئو پروژکتور  / استعلام, استعلام ویدئو پروژکتور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188463/استعلام-تولید-انتقال-و-توزیع-برق'>استعلام تولید، انتقال و توزیع برق / استعلام , استعلام تولید، انتقال و توزیع برق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188477/استعلام-خرید-میکروخازن--'>استعلام خرید میکروخازن... / استعلام, استعلام خرید میکروخازن...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188491/استعلام-تولید-انتقال-و-توزیع-برق'>استعلام تولید، انتقال و توزیع برق / استعلام,استعلام تولید، انتقال و توزیع برق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188504/استعلام-سانتریفیوژ-ایرانی'>استعلام سانتریفیوژ ایرانی  / استعلام، استعلام سانتریفیوژ ایرانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188516/استعلام-تکمیل-پروژه-دیوار--'>استعلام تکمیل پروژه دیوار ... / استعلام  , استعلام تکمیل پروژه دیوار ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188531/استعلام-دستگاه-سورتر-دو-خانه-MA-مدل-NC-7100-با-گارانتی-شرکت-متم-اف'>استعلام دستگاه سورتر دو خانه MA مدل NC-7100 با گارانتی شرکت متم اف  / استعلام,استعلام دستگاه سورتر دو خانه MA مدل NC-7100 با گارانتی شرکت متم اف </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188543/استعلام-خدمات-مراقبت-و-نگهداری-فضای-سبز'>استعلام خدمات مراقبت و نگهداری فضای سبز / استعلام, استعلام خدمات مراقبت و نگهداری فضای سبز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188556/استعلام-برنامه-آگاهسازی-پیشگیری-از-معلولیت--'>استعلام برنامه آگاهسازی پیشگیری از معلولیت ... / استعلام , استعلام برنامه آگاهسازی پیشگیری از معلولیت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188570/مناقصه-ایجاد-و-توسعه-معابر-شهری--نوبت-دوم--مرحله-دوم'>مناقصه ایجاد و توسعه معابر شهری  - نوبت دوم  - مرحله دوم  / اگهی مناقصه , مناقصه ایجاد و توسعه معابر شهری  - نوبت دوم  - مرحله دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188582/مناقصه-خرید-300-دستگاه-کامپیوتر-بدون-کیس-نوبت-دوم'>مناقصه خرید 300 دستگاه کامپیوتر بدون کیس نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای, مناقصه خرید 300 دستگاه کامپیوتر بدون کیس نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188598/استعلام-آماده-سازی-لوازم-و-انجام-آزمایش-میکروبی-و-کنترل-کیفی-آب-شرب'>استعلام آماده سازی لوازم و انجام آزمایش میکروبی و کنترل کیفی آب شرب / استعلام, آماده سازی لوازم و انجام آزمایش میکروبی و کنترل کیفی آب شرب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188616/مناقصه-احداث-و-تکمیل-آزمایشگاه-دامپزشکی-ـ-نوبت-دوم'>مناقصه احداث و تکمیل آزمایشگاه دامپزشکی ـ نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه احداث و تکمیل آزمایشگاه دامپزشکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188632/استعلام-فایل-4-کشو-فلزی-با-قفل-جداگانه-برای-هر-کشو'>استعلام فایل 4 کشو فلزی با قفل جداگانه برای هر کشو / استعلام,استعلام فایل 4 کشو فلزی با قفل جداگانه برای هر کشو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188649/استعلام-خرید-کامپیوتر'>استعلام خرید کامپیوتر / استعلام , استعلام خرید کامپیوتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188671/استعلام-خرید-کیت-کامل-انشعاب--'>استعلام خرید کیت کامل انشعاب... / استعلام,خرید کیت کامل انشعاب...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188686/استعلام-کولر-گازی-اسپلیت-گرمایشی-و-سرمایشی--'>استعلام کولر گازی اسپلیت گرمایشی و سرمایشی... / استعلام, استعلام کولر گازی اسپلیت گرمایشی و سرمایشی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188705/مناقصه-تهیه-حمل-و-باراندازی-به-همراه-نصب-پوششهای--'>مناقصه تهیه حمل و باراندازی به همراه نصب پوششهای.... / مناقصه , مناقصه تهیه حمل و باراندازی به همراه نصب پوششهای....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187580/مناقصه-عمومی-احداث-مخازن-بتنی-ذخیره-آب-مرکز-آموزشی-درمانی-نوبت-دوم'>مناقصه عمومی احداث مخازن بتنی ذخیره آب مرکز آموزشی درمانی نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه عمومی احداث مخازن بتنی ذخیره آب مرکز آموزشی درمانی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187603/مناقصه-تهیه-حمل-جایگزینی-نصب-و-راه-اندازی-تجهیزات-ایستگاه-های-پمپاژ-و--'>مناقصه تهیه، حمل، جایگزینی، نصب و راه اندازی تجهیزات ایستگاه های پمپاژ و... / آگهی مناقصه, مناقصه تهیه، حمل، جایگزینی، نصب و راه اندازی تجهیزات ایستگاه های پمپاژ و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187620/مناقصه-احداث-پارک-بلوار-مادر-شامل-محوطه-ساختمان-اداری-نماز-خانه-و-سرویس-بهداشتی'>مناقصه احداث پارک بلوار مادر شامل محوطه ساختمان اداری نماز خانه و سرویس بهداشتی / مناقصه، مناقصه احداث پارک بلوار مادر شامل محوطه ساختمان اداری نماز خانه و سرویس بهداشتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187636/استعلام-خرید-اسکنر-مدل-ایویژن'>استعلام خرید اسکنر مدل ایویژن / استعلام, خرید اسکنر مدل ایویژن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187655/مناقصه-عمومی-خرید-اقلام'>مناقصه عمومی خرید اقلام / مناقصه , مناقصه عمومی خرید اقلام</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187670/فراخوان-تعمیرات-و-نگهداری-شبکه-و-تاسیسات-گازرسانی--تجدید'>فراخوان تعمیرات و نگهداری شبکه و تاسیسات گازرسانی...تجدید  / فراخوان آگهی ارزیابی کیفی, فراخوان تعمیرات و نگهداری شبکه و تاسیسات گازرسانی...تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187686/فراخوان-تهیه-و-اجرای-نازک-کاری-ساختمان-رستوران--'>فراخوان تهیه و اجرای نازک کاری ساختمان رستوران... / فراخوان , فراخوان تهیه و اجرای نازک کاری ساختمان رستوران...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187702/استعلام-هضم-بیست-و-چهارتایی-مادون-قرمز'>استعلام هضم بیست و چهارتایی مادون قرمز / استعلام,استعلام هضم بیست و چهارتایی مادون قرمز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187720/مناقصه-فراخوان-پسیو-نودال-دیتای-سازمان-نوبت-دوم'>مناقصه فراخوان  پسیو نودال دیتای سازمان نوبت دوم  / مناقصه , مناقصه فراخوان پسیو نودال دیتای سازمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187738/تجدید-مناقصه-خرید-قطعات-مربوط-به-NATIONAL-DRAWWORKS-MODEL-1320-ـ-نوبت-دوم'>تجدید مناقصه خرید قطعات مربوط به NATIONAL DRAWWORKS MODEL 1320  ـ نوبت دوم / تجدید اگهی مناقصه , تجدید مناقصه خرید قطعات مربوط به NATIONAL DRAWWORKS MODEL 1320  ـ نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187752/تجدید-مناقصه-خرید-لوله-پلی-اتیلن-دو-جداره-(کاروگیت)'>تجدید مناقصه خرید لوله پلی اتیلن دو جداره (کاروگیت) / مناقصه عمومی, تجدید مناقصه خرید لوله پلی اتیلن دو جداره (کاروگیت)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187769/استعلام-خرید-دستگاه-خردکن-کاغذ-و--'>استعلام خرید دستگاه خردکن کاغذ و ... / استعلام, استعلام خرید دستگاه خردکن کاغذ و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187786/استعلام-تعمیرات-و-بازسازی'>استعلام تعمیرات و بازسازی  / استعلام,استعلام تعمیرات و بازسازی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187801/استعلام-میز-اداری-چوبی--'>استعلام میز اداری چوبی... / استعلام,میز اداری چوبی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187818/استعلام-تلفن--'>استعلام تلفن ... / استعلام , استعلام تلفن ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187831/فراخوان-تامین-کنندگان-باتری-سیلد-لید-اسید-12-ولت--'>فراخوان تامین کنندگان باتری سیلد لید اسید 12 ولت... / مناقصه, فراخوان تامین کنندگان باتری سیلد لید اسید 12 ولت...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187846/مناقصه-انجام-خرید-خدمات-مهندسی-با-عنوان-بازرسی-نوبت-دوم'>مناقصه انجام خرید خدمات مهندسی با عنوان بازرسی نوبت دوم  / مناقصه, مناقصه  انجام خرید خدمات مهندسی با عنوان بازرسی نوبت دوم  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187863/مناقصه-اصلاح-و-توسعه-شبکه-فاضلاب'>مناقصه اصلاح و توسعه شبکه فاضلاب / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه اصلاح و توسعه شبکه فاضلاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187880/استعلام-خاکبرداری-و-دیوار-چینی'>استعلام خاکبرداری و دیوار چینی / استعلام,استعلام خاکبرداری و دیوار چینی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187894/آگهی-مناقصه-انجام-خدمات-ایاب-و-ذهاب-پرسنل'>آگهی مناقصه  انجام خدمات ایاب و ذهاب پرسنل / آگهی مناقصه ،آگهی مناقصه  انجام خدمات ایاب و ذهاب پرسنل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187910/مناقصه-واگذاری-آزمایشگاه-مراکز-درمانی-ـ-نوبت-دوم'>مناقصه واگذاری آزمایشگاه مراکز درمانی ـ نوبت دوم / مناقصه عمومی, مناقصه واگذاری آزمایشگاه مراکز درمانی ـ نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187930/استعلام-شیرآلات-قهرمان'>استعلام شیرآلات قهرمان / استعلام, شیرآلات قهرمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187945/فراخوان-اجاره-یک-فروند-شناور-تدارکاتی-ساده-با-آبخور-کم'>فراخوان اجاره یک فروند شناور تدارکاتی ساده با آبخور کم / مناقصه عمومی, فراخوان اجاره یک فروند شناور تدارکاتی ساده با آبخور کم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187963/استعلام-تعمیرات-روشنایی'>استعلام تعمیرات روشنایی  / استعلام, تعمیرات روشنایی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187980/مناقصه-ارتقا-عملکرد-و-حفط-سیستم-روشنایی-راه-و-ایمن-سازی-و---نوبت-دوم'>مناقصه ارتقا عملکرد و حفط سیستم روشنایی راه و ایمن سازی و.... نوبت دوم  / مناقصه، مناقصه ارتقا عملکرد و حفط سیستم روشنایی راه و ایمن سازی و.... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187996/استعلام-کولرگازی-اسپیلت-گرمایشی-و-سرمایشی'>استعلام کولرگازی اسپیلت گرمایشی و سرمایشی / استعلام, استعلام کولرگازی اسپیلت گرمایشی و سرمایشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188014/استعلام-تابلو-برق'>استعلام تابلو برق / استعلام, تابلو برق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188031/مناقصه-خرید-انواع-دستمال-کاغذی'>مناقصه خرید انواع دستمال کاغذی  / مناقصه, مناقصه  خرید انواع دستمال کاغذی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188046/مناقصه-خرید-فنجان-یک-بار-مصرف'>مناقصه خرید فنجان یک بار مصرف  / مناقصه , مناقصه خرید فنجان یک بار مصرف  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188063/استعلام-درب-اتوماتیک'>استعلام درب اتوماتیک / استعلام,  درب اتوماتیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188083/استعلام-خرید-لوازم-الکتریکی-و-نصب-در-ساختمان-و-حفر-چاه-ارت'>استعلام خرید لوازم الکتریکی و نصب در ساختمان و حفر چاه ارت  / استعلام,استعلام خرید لوازم الکتریکی و نصب در ساختمان و حفر چاه ارت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188104/فراخوان-13-مین-جشنواره-ملی-انتشارات-روابط-عمومی'>فراخوان 13 مین جشنواره ملی انتشارات روابط عمومی  / فراخوان 13 مین جشنواره ملی انتشارات روابط عمومی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188126/مناقصه-تمدید-انواع-سنباده-پوسته-آب'>مناقصه تمدید  انواع سنباده پوسته آب / اگهی مناقصه , مناقصه تمدید  انواع سنباده پوسته آب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188142/مناقصه-عمومی-تهیه-و-نصب-تابلو-و-علایم-و-خط-کشی-راه-های-روستایی-و-اصلی-شهرستان'>مناقصه عمومی تهیه و نصب تابلو و علایم و خط کشی راه های روستایی و اصلی شهرستان  / مناقصه عمومی, مناقصه عمومی تهیه و نصب تابلو و علایم و خط کشی راه های روستایی و اصلی شهرستان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187584/فراخوان-ارزیابی-مناقصه-عمومی-خرید-2-دستگاه-بریکر--'>فراخوان ارزیابی مناقصه عمومی خرید 2 دستگاه بریکر ... / فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه ، فراخوان ارزیابی مناقصه عمومی خرید 2 دستگاه بریکر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187606/مناقصه-خرید-اقلام-مورد-نیاز-مربوط-به-تامین-روشنایی-معابر'>مناقصه خرید اقلام مورد نیاز مربوط به تامین روشنایی معابر  / مناقصه عمومی, مناقصه خرید اقلام مورد نیاز مربوط به تامین روشنایی معابر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187623/مناقصه-خرید-و-نصب-کلیه-اورینگ-ها-و-رابرهای-برج-کولینگ---نوبت-دوم'>مناقصه خرید و نصب کلیه اورینگ ها و رابرهای برج کولینگ ... نوبت دوم  / آگهی مناقصه , مناقصه خرید و نصب کلیه اورینگ ها و رابرهای برج کولینگ ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187640/استعلام-30-عدد-باطری-42-آمپر-(صنعتی)'>استعلام 30 عدد باطری 42 آمپر (صنعتی) / استعلام, استعلام 30 عدد باطری 42 آمپر (صنعتی)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187657/فراخوان-تهیه-مصالح-و-اجرای-حدود-16-5-کیلومتر--'>فراخوان تهیه مصالح و اجرای حدود 16/5 کیلومتر... / فراخوان آگهی ارزیابی کیفی , فراخوان تهیه مصالح و اجرای حدود 16/5 کیلومتر...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187672/استعلام-خرید-کامپیوتر--'>استعلام خرید کامپیوتر... / استعلام, استعلام خرید کامپیوتر...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187688/مناقصه-فراخوان-تامین-و-اجرای-کف-کاذب-ساختمان-نوبت-دوم'>مناقصه فراخوان تامین و اجرای کف کاذب ساختمان نوبت دوم  / مناقصه , مناقصه فراخوان تامین و اجرای کف کاذب ساختمان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187706/استعلام-خرید-تعداد-56-عدد-الکتروپمپ-شناور'>استعلام خرید تعداد 56 عدد الکتروپمپ شناور  / استعلام, خرید تعداد 56 عدد الکتروپمپ شناور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187723/استعلام-کیس-کامپیوتر'>استعلام کیس کامپیوتر / استعلام, کیس کامپیوتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187740/استعلام-دستگاه-تعمیر-آسفالت'>استعلام دستگاه تعمیر آسفالت / استعلام , استعلام دستگاه تعمیر آسفالت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187755/مناقصه-تامین-لاینر-آسیاب-گلوله-ای'>مناقصه تامین لاینر آسیاب گلوله ای / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه تامین لاینر آسیاب گلوله ای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187771/استعلام-خرید-قطعات-کامپیوتر'>استعلام خرید قطعات کامپیوتر / استعلام, خرید قطعات کامپیوتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187788/فراخوان-مناقصه-احداث-مخزن-10000-مترمکعبی-(نوبت-دوم)'>فراخوان مناقصه احداث مخزن 10000 مترمکعبی (نوبت دوم) / آگهی فراخوان عمومی ، فراخوان مناقصه احداث مخزن 10000 مترمکعبی (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187805/استعلام-دوربین--'>استعلام دوربین ... / استعلام , استعلام دوربین ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187820/فراخوان-چاپ-اطلاعات-متغیر-در-قبوض-عوارض-کسب-و-نوسازی-شهرداری'>فراخوان چاپ اطلاعات متغیر در قبوض عوارض کسب و نوسازی شهرداری / مناقصه, فراخوان چاپ اطلاعات متغیر در قبوض عوارض کسب و نوسازی شهرداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187833/استعلام-دستگاه-فتوکپی-دیجیتال'>استعلام دستگاه فتوکپی دیجیتال / استعلام,استعلام دستگاه فتوکپی دیجیتال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187849/تجدید-مناقصات-عمومی-با-ارزیابی-کیفی-خرید-50-تن-پلی-الکترولیت-و--'>تجدید مناقصات عمومی با ارزیابی کیفی خرید 50 تن پلی الکترولیت و ...  / تجدید مناقصات عمومی با ارزیابی کیفی، تجدید مناقصات عمومی با ارزیابی کیفی خرید 50 تن پلی الکترولیت و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187866/استعلام-اسکنر-سند-رنگی-و-سیاه-و-سفید'>استعلام اسکنر سند رنگی و سیاه و سفید / استعلام, اسکنر سند رنگی و سیاه و سفید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187882/استعلام-شیر--'>استعلام شیر ... / استعلام , استعلام شیر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187896/فراخوان-تهیه-مصالح-و-اجرای-حدود-139-کیلومترشبکه-توزیع'>فراخوان تهیه مصالح و اجرای حدود 139 کیلومترشبکه توزیع / فراخوان آگهی ارزیابی کیفی , فراخوان تهیه مصالح و اجرای حدود 139 کیلومترشبکه توزیع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187913/استعلام-خدمات-تعمیر-و-نگهداری-آسانسورهای--'>استعلام خدمات تعمیر و نگهداری آسانسورهای ... / استعلام, خدمات تعمیر و نگهداری آسانسورهای ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187932/استعلام-تهیه-و-نصب-وسایل-اسباب-بازی'>استعلام تهیه و نصب وسایل اسباب بازی / استعلام,تهیه و نصب وسایل اسباب بازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187949/استعلام-برنامه-آگاهسازی-پیشگیری-از-معلولیت-ها'>استعلام برنامه آگاهسازی پیشگیری از معلولیت ها  / استعلام, برنامه آگاهسازی پیشگیری از معلولیت ها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187965/مناقصه-اجرای-فضای-سبز'> مناقصه اجرای فضای سبز  /  مناقصه ،  مناقصه اجرای فضای سبز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187982/استعلام-تکمیل-کمپ--'>استعلام تکمیل کمپ... / استعلام,تکمیل کمپ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187999/استعلام-پروژه-حفاری-4-حلقه-چاه-پیزومتری'>استعلام پروژه حفاری 4 حلقه چاه پیزومتری  / استعلام,استعلام پروژه حفاری 4 حلقه چاه پیزومتری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188017/استعلام-بیسکوئیت-مغزدار-دو-رنگ'>استعلام بیسکوئیت مغزدار دو رنگ  / استعلام ,استعلام بیسکوئیت مغزدار دو رنگ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188033/مناقصه-تامین-نیروی-انسانی-نوبت-اول-مرحله-سوم'>مناقصه تامین نیروی انسانی نوبت اول مرحله سوم  / آگهی مناقصه , مناقصه تامین نیروی انسانی نوبت اول مرحله سوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188049/استعلام-تجهیزات-کامپیوتری'>استعلام تجهیزات کامپیوتری  / استعلام ,استعلام تجهیزات کامپیوتری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188065/استعلام-15-عدد-میز-نقشه-کشی--'>استعلام 15 عدد میز نقشه کشی... / استعلام,15 عدد میز نقشه کشی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188086/استعلام-لوله--'>استعلام لوله ... / استعلام , استعلام لوله ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188107/استعلام-ژنراتور-الکتریکی-دیزلی--'>استعلام ژنراتور الکتریکی دیزلی ... / استعلام, استعلام ژنراتور الکتریکی دیزلی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188130/استعلام-دوربین-عکاسی-آموزشی-کنن-1300d'>استعلام دوربین عکاسی آموزشی کنن 1300d / استعلام,استعلام دوربین عکاسی آموزشی کنن 1300d</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188146/استعلام-7-فقره-ملزومات-اداری'>استعلام 7 فقره ملزومات اداری / استعلام,استعلام 7 فقره ملزومات اداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188164/استعلام-اجرای-عملیات-زیر-پروژه-نگهداری-مناطق-احیا-شده'>استعلام اجرای عملیات زیر پروژه نگهداری مناطق احیا شده / استعلام, اجرای عملیات زیر پروژه نگهداری مناطق احیا شده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188183/استعلام-خرید-آسفالت-شهرداری--'>استعلام خرید آسفالت شهرداری ... / استعلام,استعلام خرید آسفالت شهرداری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188197/استعلام-کف-شکنی--'>استعلام کف شکنی ... / استعلام , استعلام کف شکنی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188213/استعلام-کنده-کاری--'>استعلام کنده کاری ... / استعلام , استعلام کنده کاری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187597/مناقصه-خرید-پهنای-باند-اینترنت--'>مناقصه خرید پهنای باند اینترنت... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید پهنای باند اینترنت...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187613/استعلام-میکروچیپ-ریدر-دستی-(اصل)'>استعلام میکروچیپ ریدر دستی (اصل) / استعلام, استعلام میکروچیپ ریدر دستی (اصل)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187631/استعلام-آب-بند-نفوذگر-پودر'>استعلام آب بند نفوذگر پودر / استعلام,استعلام آب بند نفوذگر پودر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187647/مناقصه-خرید-100-عدد-فیلتر-ممبران-اسمزی-فیلمتک'>مناقصه خرید 100 عدد فیلتر ممبران اسمزی فیلمتک  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید 100 عدد فیلتر ممبران اسمزی فیلمتک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187662/استعلام-حفر-چاه-عمیق'>استعلام حفر چاه عمیق  / استعلام , حفر چاه عمیق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187678/استعلام-خرید-لوله-پلی-اتیلن'>استعلام  خرید لوله پلی اتیلن / استعلام, خرید لوله پلی اتیلن ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187695/مناقصه-عمومی-تعمیر-و-نگهداری-محوطه-های-عمومی-و-خیابان-ها-و--'>مناقصه عمومی تعمیر و نگهداری محوطه های عمومی و خیابان ها و ...  / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی تعمیر و نگهداری محوطه های عمومی و خیابان ها و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187712/مناقصه-فراخوان-حفاظت-کاتدی-لوله-کشی-گاز'>مناقصه فراخوان حفاظت کاتدی لوله کشی گاز / مناقصه , مناقصه فراخوان  حفاظت کاتدی لوله کشی گاز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187732/استعلام-درخواست-خرید-1000-کیلو-قوطی'>استعلام درخواست خرید 1000 کیلو قوطی / استعلام,استعلام درخواست خرید 1000 کیلو قوطی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187745/فراخوان-FIRE--GAS-DETECTION-SYSTEM-GENERAL-MONITORS-نوبت-دوم'>فراخوان FIRE & GAS DETECTION SYSTEM GENERAL MONITORS نوبت دوم / آگهی فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان FIRE & GAS DETECTION SYSTEM GENERAL MONITORS - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187762/مناقصه-خرید-تعداد-650-هزار-تخته-کیسه-یک-لایه-بذری-پروپیلنی'>مناقصه خرید تعداد 650 هزار تخته کیسه یک لایه بذری پروپیلنی / مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه خرید تعداد 650 هزار تخته کیسه یک لایه بذری پروپیلنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187780/آگهی-مناقصه-واگذاری-مدیریت-فروش-و-توزیع-داروی-داروخانه'>آگهی مناقصه واگذاری مدیریت فروش و توزیع داروی داروخانه / مناقصه, آگهی مناقصه واگذاری مدیریت فروش و توزیع داروی داروخانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187794/استعلام-خرید-دورنگار-دیجیتال--'>استعلام خرید دورنگار دیجیتال ... / استعلام, استعلام خرید دورنگار دیجیتال ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187812/مناقصه-پیمانکاری-فعالیتهای-پشتیبانی-و-خدماتی-(حفاظت-فیزیکی)'>مناقصه پیمانکاری فعالیتهای پشتیبانی و خدماتی (حفاظت فیزیکی)  / آگهی مناقصه , مناقصه پیمانکاری فعالیتهای پشتیبانی و خدماتی (حفاظت فیزیکی) </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187826/استعلام-درب-سردخانه-ای--'>استعلام درب سردخانه ای... / استعلام, استعلام درب سردخانه ای...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187840/استعلام-تجهیز-و-تعمیر-کارگاه--'>استعلام تجهیز و تعمیر کارگاه... / استعلام, استعلام تجهیز و تعمیر کارگاه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187857/مناقصه-عملیات-نگهداری-و-بهره-برداری-و-تعمیرات-از-سامانه-های-گندزدایی-نوبت-دوم'>مناقصه عملیات نگهداری و بهره برداری و تعمیرات از سامانه های گندزدایی نوبت دوم / مناقصه، مناقصه عملیات نگهداری و بهره برداری و تعمیرات از سامانه های گندزدایی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187872/استعلام-اسکنر-سند-رنگی-و-سیاه-و-سفید--'>استعلام اسکنر سند رنگی و سیاه و سفید... / استعلام,اسکنر سند رنگی و سیاه و سفید...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187888/فراخوان-احداث-مدرسه-12-کلاسه'>فراخوان احداث مدرسه 12 کلاسه / فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای,فراخوان احداث مدرسه 12 کلاسه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187903/مناقصه-تعمیرات-و-بازسازی-ورتروفیت-کلیدهای-برقی'>مناقصه تعمیرات و بازسازی ورتروفیت کلیدهای برقی / مناقصه , مناقصه تعمیرات و بازسازی ورتروفیت کلیدهای برقی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187921/مناقصه-پروژه-خدمات-شهری-شامل-جمع-آوری-زباله-رفت-و-روب-معابر-نوبت-دوم'>مناقصه پروژه خدمات شهری شامل جمع آوری زباله، رفت و روب معابر نوبت دوم / آگهی مناقصه , مناقصه پروژه خدمات شهری شامل جمع آوری زباله، رفت و روب معابر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187937/فراخوان-انجام-خدمات-چاپخانه-تجدید'>فراخوان انجام خدمات چاپخانه تجدید / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای , فراخوان انجام خدمات چاپخانه تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187956/مناقصه-تهیه-مواد-اولیه-پخت-و-پز-و-ارائه-غذای-کارکنان'>مناقصه تهیه مواد اولیه پخت و پز و ارائه غذای کارکنان / اگهی مناقصه , مناقصه تهیه مواد اولیه پخت و پز و ارائه غذای کارکنان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187972/استعلام-برنج-ایرانی-هاشمی-گونی--'>استعلام برنج ایرانی هاشمی گونی... / استعلام,برنج ایرانی هاشمی گونی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187989/استعلام-خرید-و-تحویل-180-متر-لوله-چدن'>استعلام خرید و تحویل 180 متر لوله چدن / استعلام, خرید و تحویل 180 متر لوله چدن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188005/استعلام-ست-لباس-کار-نظامی--'>استعلام ست لباس کار نظامی... / استعلام,ست لباس کار نظامی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188024/مناقصه-تعمیرات-سالیانه-غبارگیرهای-گندله-سازی-2-تجدید'>مناقصه تعمیرات سالیانه غبارگیرهای گندله سازی 2 تجدید / آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای ، مناقصه تعمیرات سالیانه غبارگیرهای گندله سازی 2 تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188040/مناقصه-پروژه-عملیات-تکمیلی-محوطه-و-تاسیسات-مکانیکی-و-برقی-پارک-ـ-نوبت-دوم'>مناقصه پروژه عملیات تکمیلی محوطه و تاسیسات مکانیکی و برقی پارک ـ نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه پروژه عملیات تکمیلی محوطه و تاسیسات مکانیکی و برقی پارک ـ نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188055/استعلام-لوازم-التحریر'>استعلام لوازم التحریر / استعلام , استعلام لوازم التحریر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188073/استعلام-دو-فقره-کاغذ-A4-و-کاغذ-سفید-چاپی'>استعلام دو فقره کاغذ A4 و کاغذ سفید چاپی  / استعلام, دو فقره کاغذ A4 و کاغذ سفید چاپی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188096/استعلام-تکمیل-سالن-ورزشی'>استعلام تکمیل سالن ورزشی / استعلام, تکمیل سالن ورزشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188119/استعلام-11-دستگاه-کارت-مخابراتی-IDS'>استعلام 11 دستگاه کارت مخابراتی IDS  / استعلام, 11 دستگاه کارت مخابراتی IDS </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188135/استعلام-سیم-هوایی-آلومینیومی'>استعلام سیم هوایی آلومینیومی  / استعلام, سیم هوایی آلومینیومی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188154/استعلام-راننده--'>استعلام راننده ... / استعلام , استعلام راننده ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188170/استعلام-خرید-الکتروپمپ-شناور-طرح-KSB'>استعلام خرید الکتروپمپ شناور طرح KSB  / استعلام, خرید الکتروپمپ شناور طرح KSB </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188160/استعلام-اجرای-طرح-هادی'>استعلام اجرای طرح هادی / استعلام,استعلام اجرای طرح هادی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188180/استعلام-زانویی-لوله--'>استعلام زانویی لوله ... / استعلام, استعلام زانویی لوله ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188195/استعلام-کولر-گازی-30000-ایران-رادیاتور'>استعلام کولر گازی 30000 ایران رادیاتور / استعلام ,استعلام کولر گازی 30000 ایران رادیاتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188211/استعلام-فعالیت-های-تخصصی-ساختمان'>استعلام فعالیت های تخصصی ساختمان / استعلام, استعلام فعالیت های تخصصی ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188225/استعلام-اجرای-طرح-هادی-روستا--'>استعلام اجرای طرح هادی روستا... / استعلام, استعلام اجرای طرح هادی روستا...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188240/تجدید-مناقصه-واگذاری-امور-خدمات-شهر--'>تجدید مناقصه واگذاری امور خدمات شهر ... / تجدید مناقصه, مناقصه واگذاری امور خدمات شهر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188257/استعلام-اجرای-کفسازی-و-جداره-سازی-سنگی--'>استعلام اجرای کفسازی و جداره سازی سنگی... / استعلام,اجرای کفسازی و جداره سازی سنگی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188274/مناقصه-بخشی-از-امور-خدماتی'>مناقصه بخشی از امور خدماتی  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه بخشی از امور خدماتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188291/استعلام-اجرای-کف-سازی-سنگی'>استعلام اجرای کف سازی سنگی  / استعلام,استعلام اجرای کف سازی سنگی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188305/استعلام-کولر-آبی--'>استعلام کولر آبی ... / استعلام, استعلام کولر آبی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188318/استعلام-تک-لبه-40-50'>استعلام تک لبه 40*50  / استعلام, تک لبه 40*50 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188336/استعلام-ساماندهی-مرمت-و-بهسازی-بافت-روستای--'>استعلام ساماندهی، مرمت و بهسازی بافت روستای ... / استعلام, ساماندهی، مرمت و بهسازی بافت روستای ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188353/مناقصه-پروژه-آبرسانی-بابا-کلان--'>مناقصه پروژه آبرسانی بابا کلان ...  / مناقصه پروژه آبرسانی بابا کلان ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188367/استعلام-دبی-سنجی-مانع-آب-شرب-روستاها--'>استعلام دبی سنجی مانع آب شرب روستاها ... / استعلام, دبی سنجی مانع آب شرب روستاها ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188383/استعلام-ریبون--'>استعلام ریبون... / استعلام,ریبون...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188398/آگهی-فراخوان-عمومی-جذب-سرمایه-گذار'>آگهی فراخوان عمومی جذب سرمایه گذار  / آگهی فراخوان عمومی، آگهی فراخوان عمومی جذب سرمایه گذار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188411/فراخوان-شناسایی-و-ارزیابی-کیفی-پیمانکاران-جهت-ساختمان-اداری--نوبت-دوم'>فراخوان شناسایی و ارزیابی کیفی پیمانکاران جهت ساختمان اداری - نوبت دوم  / فراخوان , فراخوان شناسایی و ارزیابی کیفی پیمانکاران جهت ساختمان اداری - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188425/استعلام-فیلم-رادیولوژی--'>استعلام فیلم رادیولوژی... / استعلام, استعلام فیلم رادیولوژی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188439/استعلام-حفر--'>استعلام حفر ... / استعلام , استعلام حفر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188452/استعلام-یونجه-خشک-چین-سوم--'>استعلام یونجه خشک چین سوم... / استعلام,یونجه خشک چین سوم...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188465/استعلام-احداث-بخشی-از-کتابخانه'>استعلام احداث بخشی از کتابخانه / استعلام , استعلام احداث بخشی از کتابخانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188479/استعلام-خدمات-بهسازی-جاده-دسترسی'>استعلام خدمات بهسازی جاده دسترسی  / استعلام ,  استعلام خدمات بهسازی جاده دسترسی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188493/استعلام-سمت-سمپلر-(یک-سری)'>استعلام سمت سمپلر (یک سری) / استعلام, استعلام سمت سمپلر (یک سری)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188506/استعلام-آبسردکن-آبگرمکن-دفتری--'>استعلام آبسردکن آبگرمکن دفتری... / استعلام,آبسردکن آبگرمکن دفتری...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188519/استعلام-لوازم-ورزشی'>استعلام لوازم ورزشی  / استعلام ,استعلام لوازم ورزشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188533/مناقصه-عملیات-اجرایی-احداث-یک-دستگاه-پل-در-سه-دهنه-به-طول-کلی-315-متر--'>مناقصه عملیات اجرایی احداث یک دستگاه پل در سه دهنه به طول کلی 315 متر... / مناقصه, مناقصه عملیات اجرایی احداث یک دستگاه پل در سه دهنه به طول کلی 315 متر...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188545/استعلام-پوشه-سمیناری'>استعلام پوشه سمیناری / استعلام,استعلام  پوشه سمیناری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188558/استعلام-فایروال--'>استعلام فایروال ... / استعلام, استعلام فایروال ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188572/استعلام-جمع-آوری-تصفیه-و-تامین-آب--'>استعلام جمع آوری، تصفیه و تامین آب ... / استعلام , استعلام جمع آوری، تصفیه و تامین آب ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188585/استعلام-دستگاه-اندازه-گیری-دما-و-PH'>استعلام دستگاه اندازه گیری دما و PH / استعلام ،استعلام دستگاه اندازه گیری دما و PH</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188600/استعلام-ترانس-ایزوله'>استعلام ترانس ایزوله / استعلام , استعلام ترانس ایزوله</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188619/استعلام-خرید-یونجه--'>استعلام خرید یونجه ... / استعلام, استعلام خرید یونجه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188634/فراخوان-عملیات-سرویس-تعمیر-کامل-و-نگهداری-چراغ-های-راهنمایی--'>فراخوان عملیات سرویس، تعمیر کامل و نگهداری چراغ های راهنمایی ... / فراخوان, فراخوان عملیات سرویس، تعمیر کامل و نگهداری چراغ های راهنمایی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188653/استعلام-ایستگاه-اندازه-گیری-سنجش-دبی-نفت-و-گاز--'>استعلام ایستگاه اندازه گیری سنجش دبی نفت و گاز ... / استعلام , استعلام ایستگاه اندازه گیری سنجش دبی نفت و گاز ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188674/استعلام-مرمت-امامزاده-سلیمان'>استعلام مرمت امامزاده سلیمان  / استعلام,استعلام مرمت امامزاده سلیمان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188689/استعلام-اجرای-آبروی-بتنی-و-دیوار-حائل-سنگی'>استعلام اجرای آبروی بتنی و دیوار حائل سنگی  / استعلام,استعلام اجرای آبروی بتنی و دیوار حائل سنگی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188707/استعلام-تعداد-9-قلم-فرم-های-بیمارستانی'>استعلام تعداد 9 قلم فرم های بیمارستانی / استعلام,استعلام تعداد 9 قلم فرم های بیمارستانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188723/استعلام-مطالعه-و-تهیه-نقشه-اجرایی'>استعلام مطالعه و تهیه نقشه اجرایی / استعلام, استعلام  مطالعه و تهیه نقشه اجرایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188737/استعلام-دیفیوزر'>استعلام دیفیوزر / استعلام,استعلام دیفیوزر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188750/مناقصه-خرید-تجهیزات-الکترونیکی'>مناقصه خرید تجهیزات الکترونیکی / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید تجهیزات الکترونیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188765/استعلام-خرید-تیرآهن-و-میلگرد'>استعلام  خرید تیرآهن و میلگرد / استعلام, استعلام  خرید تیرآهن و میلگرد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188778/استعلام-مصالح-ساختمانی'>استعلام مصالح ساختمانی / استعلام , استعلام مصالح ساختمانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188792/استعلام-روغن-گیربکس'>استعلام روغن گیربکس / استعلام,روغن گیربکس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187592/فراخوان-تجدید-مناقصه-عمومی-اجرای-زیرسازی-و-مرمت-نوار-حفاری-و-لکه-گیری-در-شهرک-صنعتی-ـ-نوبت-دوم'>فراخوان تجدید مناقصه عمومی اجرای زیرسازی و مرمت  نوار حفاری و لکه گیری در شهرک صنعتی  ـ نوبت دوم / فراخوان تجدید مناقصه عمومی, فراخوان تجدید مناقصه عمومی اجرای زیرسازی و مرمت  نوار حفاری و لکه گیری در شهرک صنعتی  ـ نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187608/مناقصه-اجرای-عملیات-انتقال-نیرو-و-برقرسانی-به-شبکه-های-توزیع-نوبت-دوم'>مناقصه اجرای عملیات انتقال نیرو و برقرسانی به شبکه های توزیع نوبت دوم  / آگهی مناقصه , مناقصه اجرای عملیات انتقال نیرو و برقرسانی به شبکه های توزیع نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187626/مناقصه-نگهداری--پشتیبانی-و-ارسال-برخط-اطلاعات-دستگاههای-تردد-شمار-نوبت-دوم'>مناقصه نگهداری ، پشتیبانی و ارسال برخط اطلاعات دستگاههای تردد شمار نوبت دوم / مناقصه , مناقصه نگهداری ، پشتیبانی و ارسال برخط اطلاعات دستگاههای تردد شمار نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187643/استعلام-تهیه-حمل-و-بارگیری-و-تخلیه-مصالح--'>استعلام تهیه حمل و بارگیری و تخلیه مصالح... / استعلام,استعلام تهیه حمل و بارگیری و تخلیه مصالح...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187659/تجدید-مناقصه-زیرسازی-معابر-سطح-شهر--نوبت-دوم'>تجدید مناقصه زیرسازی معابر سطح شهر... نوبت دوم  / آگهی تجدید مناقصه , تجدید مناقصه زیرسازی معابر سطح شهر... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187674/مناقصه-پروژه-پیاده-روسازی-بلوار--'>مناقصه پروژه پیاده روسازی بلوار... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه پروژه پیاده روسازی بلوار...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187692/استعلام-جارو--'>استعلام جارو ... / استعلام , استعلام جارو ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187708/مناقصه-عملیات-برچیدن-سنگفرش--نوبت-دوم'>مناقصه  عملیات برچیدن سنگفرش - نوبت دوم  / آگهی مناقصه،آگهی مناقصه عملیات برچیدن سنگفرش - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187726/استعلام-درب-دیتا-سنتر'>استعلام درب دیتا سنتر / استعلام, درب دیتا سنتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187742/آگهی-مناقصه-عمومی-یک-مرحله-ای-گازرسانی-به-صنایع-در-سطح-استان'>آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای گازرسانی به صنایع در سطح استان / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای ,آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای گازرسانی به صنایع در سطح استان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187757/استعلام-ساخت-در-و-پنجره-چوبی'>استعلام ساخت در و پنجره چوبی / استعلام, ساخت در و پنجره چوبی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187774/مناقصه-احداث-ساختمان-اداری-و---'>مناقصه احداث ساختمان اداری و .... / مناقصه , مناقصه احداث ساختمان اداری و ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187790/فراخوان-ارزیابی-کیفی-خدمات-مشاوره-مطالعات-احداث-درمانگاه'>فراخوان ارزیابی کیفی خدمات مشاوره  مطالعات احداث درمانگاه  / فراخوان ارزیابی کیفی, فراخوان ارزیابی کیفی خدمات مشاوره  مطالعات احداث درمانگاه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187807/استعلام-سایر-فعالیت-های-تخصصی-ساختمان--'>استعلام سایر فعالیت های تخصصی ساختمان... / استعلام, استعلام سایر فعالیت های تخصصی ساختمان...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187822/تجدید-مناقصه-عملیات-خدمات-شهری'>تجدید مناقصه عملیات خدمات شهری  / تجدید مناقصه , تجدید مناقصه عملیات خدمات شهری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187835/مناقصه-احداث-تقاطع-غیر-همسطح'>مناقصه احداث تقاطع غیر همسطح / مناقصه , مناقصه احداث تقاطع غیر همسطح</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187852/مناقصه-خرید-و-تحویل-350-متر-لوله-استیل--نوبت-دوم'>مناقصه خرید و تحویل 350 متر لوله استیل - نوبت دوم  / مناقصه , مناقصه خرید و تحویل 350 متر لوله استیل  - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187868/استعلام-Fortigate--'>استعلام Fortigate ... / استعلام , استعلام Fortigate ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187884/تجدید-مناقصه-امور-خدمات-خود-را-با-مشاغل-نگهبانی--'>تجدید مناقصه امور خدمات خود را با مشاغل نگهبانی... / آگهی تجدید مناقصه عمومی , تجدید مناقصه امور خدمات خود را با مشاغل نگهبانی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187900/استعلام-تنظیم-قرارداد-عوامل-کانون-و-آموزش-خانواده--'>استعلام تنظیم قرارداد عوامل کانون و آموزش خانواده... / استعلام, استعلام تنظیم قرارداد عوامل کانون و آموزش خانواده...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187916/استعلام-خرید-5000-عدد-کروزه-و-کویل'>استعلام خرید 5000 عدد کروزه و کویل / استعلام,استعلام خرید 5000 عدد کروزه و کویل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187934/استعلام-صندلی-و-میز'>استعلام صندلی و میز / استعلام,استعلام صندلی و میز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187952/استعلام-تعمیر-اداره'>استعلام تعمیر اداره  / استعلام,استعلام تعمیر اداره </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187968/استعلام-بخاری--'>استعلام بخاری ... / استعلام , استعلام بخاری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187984/استعلام-پیراهن-و-شلوار-سربازی'>استعلام پیراهن و شلوار سربازی / استعلام, پیراهن و شلوار سربازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188002/مناقصه-خرید-1600-متر-مربع-ساندویچ-پانل-پلی-اورتان-و---نوبت-دوم'>مناقصه خرید 1600 متر مربع ساندویچ پانل پلی اورتان و ....نوبت دوم / مناقصه , مناقصه خرید 1600 متر مربع ساندویچ پانل پلی اورتان و ....نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188020/مناقصه-اجرای-فونداسیون--اسکلت-بتنی'>مناقصه  اجرای فونداسیون ، اسکلت بتنی  / مناقصه, مناقصه اجرای فونداسیون ، اسکلت بتنی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188036/استعلام-ملحفه-ساده-سفید'>استعلام ملحفه ساده سفید / استعلام,استعلام ملحفه ساده سفید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188051/مناقصه-انجام-خدمات-مشترکین-و-درآمد-امور-آب'>مناقصه انجام خدمات مشترکین و درآمد امور آب / آگهی مناقصه,مناقصه انجام خدمات مشترکین و درآمد امور آب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188068/استعلام-کامپیوتر-طبق-مشخصات-درخواستی'>استعلام کامپیوتر طبق مشخصات درخواستی / استعلام,استعلام کامپیوتر طبق مشخصات درخواستی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188091/استعلام-تجهیز-و-تعمیر-و-سرویس-و-نگهداری-جاروب-مکانیکی'>استعلام تجهیز و تعمیر و سرویس و نگهداری جاروب مکانیکی / استعلام,استعلام تجهیز و تعمیر و سرویس و نگهداری جاروب مکانیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188110/استعلام-اجرای-کمپ-گردشگری'>استعلام اجرای کمپ گردشگری / استعلام ,استعلام اجرای کمپ گردشگری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188132/مناقصه-عملیات-حسابرسی'>مناقصه عملیات حسابرسی  / مناقصه، مناقصه عملیات حسابرسی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188149/تجدید-مناقصه-برون-سپاری-حمل-و-انتقال-زباله-از-سکوی-موقت'>تجدید مناقصه برون سپاری حمل و انتقال زباله از سکوی موقت  / تجدید مناقصه عمومی,تجدید مناقصه برون سپاری حمل و انتقال زباله از سکوی موقت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188166/آگهی-فراخوان-بهسازی-و-تعریض-محور--نوبت-دوم'> آگهی فراخوان بهسازی و تعریض محور -  نوبت دوم  / آگهی فراخوان ، آگهی فراخوان بهسازی و تعریض محور - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188228/استعلام-کمپرسور--'>استعلام کمپرسور ... / استعلام , استعلام کمپرسور ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188243/استعلام-اجاره-استخر-شنا'>استعلام اجاره استخر شنا / استعلام,استعلام اجاره استخر شنا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188259/استعلام-خرید-لوله-های-فاضلاب-شهری'>استعلام خرید لوله های فاضلاب شهری / استعلام,استعلام خرید لوله های فاضلاب شهری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188277/استعلام-سایر-فعالیت-های-تخصصی-ساختمان'>استعلام سایر فعالیت های تخصصی ساختمان / استعلام,سایر فعالیت های تخصصی ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188293/استعلام-انجام-عملیات-برق-رسانی-به-5-حلقه-چاه--'>استعلام انجام عملیات برق رسانی به 5 حلقه چاه... / استعلام, استعلام انجام عملیات برق رسانی به 5 حلقه چاه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188307/استعلام-خرید-کیس-رایانه'>استعلام خرید کیس رایانه  / استعلام,استعلام خرید کیس رایانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188323/استعلام-اجرای-جدول--'>استعلام اجرای جدول ... / استعلام, استعلام اجرای جدول ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188338/استعلام-دستگاه-DVR-32-ch-4-hub-sony-pcm-3216'>استعلام دستگاه DVR 32 ch 4 hub sony pcm 3216 / استعلام , استعلام دستگاه DVR 32 ch 4 hub sony pcm 3216</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188355/استعلام-اتصالات-چدنی'>استعلام  اتصالات چدنی  / استعلام, اتصالات چدنی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188370/استعلام-خرید-کارگاه-ابزار-دقیق'>استعلام خرید کارگاه ابزار دقیق / استعلام,استعلام خرید کارگاه ابزار دقیق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188385/استعلام-دوربین-عکاسی-کانن'>استعلام دوربین عکاسی کانن  / استعلام ,استعلام دوربین عکاسی کانن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188400/استعلام-تعمیر-و-نگهداری-دو-دستگاه-آسانسور-باری'>استعلام تعمیر و نگهداری دو دستگاه آسانسور باری / استعلام, استعلام تعمیر و نگهداری دو دستگاه آسانسور باری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188413/استعلام-دستگاه-رادیوگرافی-پرتابل-دیجیتال-با-قدرت-kv-بالا-برای-اجساد-با-وزن-بالا-(نیمرخ)'>استعلام دستگاه رادیوگرافی پرتابل دیجیتال با قدرت kv بالا برای اجساد با وزن بالا (نیمرخ) / استعلام,استعلام دستگاه رادیوگرافی پرتابل دیجیتال با قدرت kv بالا برای اجساد با وزن بالا (نیمرخ)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188427/استعلام-تعویض-ترانس'>استعلام تعویض ترانس / استعلام, تعویض ترانس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188441/مناقصه-واگذاری-خرید-خدمات-امور-نقلیه'>مناقصه  واگذاری خرید خدمات امور نقلیه / اگهی مناقصه ,مناقصه  واگذاری خرید خدمات امور نقلیه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188454/استعلام-پرینتر-چند-کاره-لیزری'>استعلام پرینتر چند کاره لیزری / استعلام, استعلام  پرینتر چند کاره لیزری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188469/استعلام-تهیه-و-نصب-سیستم-اطفاء-حریق-مراکز-مایکروویو'>استعلام تهیه و نصب سیستم اطفاء حریق مراکز مایکروویو / استعلام , استعلام  تهیه و نصب سیستم اطفاء حریق مراکز مایکروویو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188482/استعلام-لپ-تاپ'>استعلام لپ تاپ / استعلام,  لپ تاپ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188495/استعلام-تجهیزات-الکترونیک'>استعلام تجهیزات الکترونیک  / استعلام , استعلام تجهیزات الکترونیک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188508/استعلام-تخته-چوب-یولکا'>استعلام تخته چوب یولکا / استعلام , استعلام تخته چوب یولکا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188521/استعلام-لیست-تجهیزات-صنایع-شیمیایی'>استعلام لیست تجهیزات صنایع شیمیایی / استعلام, لیست تجهیزات صنایع شیمیایی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188535/استعلام-مطالعه-و-تحقیق-بازار'>استعلام مطالعه و تحقیق بازار  / استعلام, مطالعه و تحقیق بازار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188547/استعلام-کولرگازی-ایستاده'>استعلام کولرگازی ایستاده  / استعلام, کولرگازی ایستاده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188560/مناقصه-تجدید-اجرای-عملیات-زیرسازی-به-متراژ-2500'>مناقصه تجدید  اجرای عملیات زیرسازی به متراژ 2500 / مناقصه , مناقصه اجرای عملیات زیرسازی به متراژ 2500</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188574/تجدید-مناقصه-اجرای-عملیات-زیرسازی'>تجدید مناقصه اجرای عملیات زیرسازی / آگهی تجدید مناقصه,مناقصه اجرای عملیات زیرسازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188587/استعلام-7-فقره-ملزومات-اداری'>استعلام 7 فقره ملزومات اداری / استعلام,استعلام 7 فقره ملزومات اداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188603/استعلام-اجاره-سالن-ورزشی--'>استعلام اجاره سالن ورزشی ... / استعلام , استعلام اجاره سالن ورزشی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188621/استعلام-سرویس-دستگاه-برش-کاغذ'>استعلام سرویس دستگاه برش کاغذ / استعلام,سرویس دستگاه برش کاغذ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188636/مناقصه-اجرای-عملیات-نازک-کاری-ساختمان-خوابگاهی-نوبت-دوم'>مناقصه  اجرای عملیات نازک کاری ساختمان خوابگاهی نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای ,مناقصه  اجرای عملیات نازک کاری ساختمان خوابگاهی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188657/استعلام-احداث-کانال-بتنی-آبرسانی-روستای--'>استعلام احداث کانال بتنی آبرسانی روستای ... / استعلام, احداث کانال بتنی آبرسانی روستای ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188677/مناقصه-تعمیر-و-تجهیز-(نوبت-دوم)'>مناقصه تعمیر و تجهیز (نوبت دوم) / مناقصه عمومی, مناقصه تعمیر و تجهیز (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188692/استعلام-کولر--'>استعلام کولر ... / استعلام , استعلام کولر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188711/استعلام-حدیده-لوله-برق'>استعلام حدیده لوله برق  / استعلام, استعلام حدیده لوله برق </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188725/استعلام-خرید-سیستم-صوتی-جلسات'>استعلام خرید سیستم صوتی جلسات / استعلام ,استعلام خرید سیستم صوتی جلسات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188739/استعلام-اجرای-درختکاری-و-سیستم-آبیاری-بارانی-و-قطه-ای-با-مصالح'>استعلام اجرای درختکاری و سیستم آبیاری بارانی و قطه ای با مصالح  / استعلام,استعلام اجرای درختکاری و سیستم آبیاری بارانی و قطه ای با مصالح </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188753/استعلام-کولر-18000-اسپلیت-ایرانی'>استعلام کولر 18000 اسپلیت ایرانی  / استعلام, استعلام کولر 18000 اسپلیت ایرانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188767/فراخوان-انجام-خدمات-تعمیرات-ساختمان--نوبت-دوم'>فراخوان انجام خدمات تعمیرات ساختمان - نوبت  دوم  / فراخوان مناقصه عمومی,فراخوان انجام خدمات تعمیرات ساختمان - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188781/استعلام-کامپیوتر-جیبی-با-سیم-کارت--'>استعلام کامپیوتر جیبی با سیم کارت ... / استعلام ,استعلام کامپیوتر جیبی با سیم کارت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188794/استعلام-رنگ-آمیزی-ساختمان'>استعلام رنگ آمیزی ساختمان / استعلام, رنگ آمیزی ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188808/استعلام-ایجاد-زیرساخت-گردشگری'>استعلام ایجاد زیرساخت گردشگری / استعلام, استعلام ایجاد زیرساخت گردشگری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188821/استعلام-خرید-UPS'>استعلام خرید UPS / استعلام , استعلام خرید UPS</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188835/استعلام-اجرای-شبکه-گاز'>استعلام اجرای شبکه گاز  / استعلام,استعلام اجرای شبکه گاز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188189/استعلام-دوربین-مدار-بسته'>استعلام دوربین مدار بسته / استعلام , استعلام دوربین مدار بسته</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188204/مناقصه-اجرای-18302-متر-پروژه-گازرسانی--تحویل-نوبت-دوم'>مناقصه اجرای 18302 متر پروژه گازرسانی ، تحویل نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای 18302 متر پروژه گازرسانی ، تحویل نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188219/استعلام-خرید-ده-دستگاه-فلومتر-التراسونیک'>استعلام  خرید ده دستگاه فلومتر التراسونیک / استعلام, خرید ده دستگاه فلومتر التراسونیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188233/استعلام-3-دستگاه-کولر-24000-تک-الکتریک'>استعلام 3 دستگاه کولر 24000 تک الکتریک / استعلام, استعلام 3 دستگاه کولر 24000 تک الکتریک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188251/مناقصه-اجاره-لودر'>مناقصه اجاره لودر  / مناقصه عمومی, مناقصه اجاره لودر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188268/استعلام-درب--'>استعلام درب ... / استعلام , استعلام درب ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188285/استعلام-ناظر-پروژه'>استعلام ناظر پروژه / استعلام, ناظر پروژه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188298/مناقصه-زیرسازی--آسفالت--کانیوا'>مناقصه زیرسازی ، آسفالت ، کانیوا  / مناقصه زیرسازی ، آسفالت ، کانیوا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188312/استعلام-پک-کامل-فیلتر-آب-سردکن'>استعلام پک کامل فیلتر آب سردکن  / استعلام,استعلام پک کامل فیلتر آب سردکن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188328/استعلام-خرید-کود-سه-بیست-(NPK)'>استعلام خرید کود سه بیست (NPK) / استعلام, خرید کود سه بیست (NPK)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188345/استعلام-اجرای-تک-جدول-رفوز'>استعلام اجرای تک جدول رفوز  / استعلام,استعلام اجرای تک جدول رفوز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188360/استعلام-خدمات-خودرویی-سرویس'>استعلام خدمات خودرویی سرویس / استعلام, استعلام خدمات خودرویی سرویس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188376/استعلام-مطالعه-پل-آب-بر'>استعلام مطالعه پل آب بر  / استعلام, مطالعه پل آب بر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188392/استعلام-ترانسفورماتور--'>استعلام ترانسفورماتور ... / استعلام , استعلام ترانسفورماتور ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188406/استعلام-حفر-چاه-عمیق'>استعلام حفر چاه عمیق / استعلام, استعلام حفر چاه عمیق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188420/استعلام-الکتروموتور--'>استعلام الکتروموتور ... / استعلام , استعلام الکتروموتور ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188433/استعلام-پرینتر'>استعلام پرینتر / استعلام, استعلام پرینتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188446/استعلام-تولید--انتقال-و-توزیع-برق'>استعلام تولید ، انتقال و توزیع برق / استعلام, تولید ، انتقال و توزیع برق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188459/استعلام-خرید-تجهیزات-رشته-تاسیسات'>استعلام خرید تجهیزات رشته تاسیسات / استعلام, استعلام خرید تجهیزات رشته تاسیسات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188474/استعلام-ارائه-خدمات-نصب-حفاظ-و-آهن-کشی'>استعلام ارائه خدمات نصب حفاظ و آهن کشی / استعلام, ارائه خدمات نصب حفاظ و آهن کشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188488/استعلام-سرور-HP'>استعلام سرور HP / استعلام, استعلام سرور HP</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188501/استعلام-تهیه-و-نصب-اعلان-حریق-و-جمع-آوری'>استعلام تهیه و نصب اعلان حریق و جمع آوری / استعلام , استعلام تهیه و نصب اعلان حریق و جمع آوری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188513/استعلام-اجرای-خطوط-مکش-و-رانش-ایستگاه-پمپاژ'>استعلام اجرای خطوط مکش و رانش ایستگاه پمپاژ  / استعلام,استعلام اجرای خطوط مکش و رانش ایستگاه پمپاژ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188526/استعلام-اجرای-عملیات-پروژه-مرمت-پل--'>استعلام اجرای عملیات پروژه مرمت پل ... / استعلام,استعلام اجرای عملیات پروژه مرمت پل ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188540/استعلام-کولرگازی-پنجره-ای'>استعلام  کولرگازی پنجره ای  / استعلام,  کولرگازی پنجره ای </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188553/استعلام-ساخت-جاده-و-راه-آهن'>استعلام ساخت جاده و راه آهن  / استعلام,استعلام ساخت جاده و راه آهن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188567/استعلام-اجرای-طرح-هادی-روستایی'>استعلام اجرای طرح هادی روستایی / استعلام, استعلام اجرای طرح هادی روستایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188579/استعلام-2-عدد-کپسول-نیتروژن'>استعلام 2 عدد کپسول نیتروژن  / استعلام, استعلام 2 عدد کپسول نیتروژن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188593/استعلام-به-کارگیری-تعداد-14-نفر-نیروی-شرکتی'>استعلام به کارگیری تعداد 14 نفر نیروی شرکتی / استعلام, به کارگیری تعداد 14 نفر نیروی شرکتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188611/استعلام-لوله-کشی-آب-گرم-سرد-و-نصب-پکیج'>استعلام  لوله کشی آب گرم سرد و نصب پکیج  / استعلام, لوله کشی آب گرم سرد و نصب پکیج </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188628/مناقصه-تعمیرات-اساسی-ریپ-رپ-اسکله--نوبت-دوم'>مناقصه تعمیرات اساسی ریپ رپ اسکله - نوبت دوم  / آگهی ارزیابی کیفی پیمانکاران ,مناقصه تعمیرات اساسی ریپ رپ اسکله - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188646/استعلام-خرید-لاستیک-خودرو'>استعلام خرید لاستیک خودرو / استعلام, استعلام خرید لاستیک خودرو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188666/سمینار-اموزشی-امور-گمرکی-و-ترخیص-کالا'>سمینار اموزشی امور گمرکی و ترخیص کالا / سمینار اموزشی امور گمرکی و ترخیص کالا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188683/مناقصه-سرمایه-گذاری-در-استخر-و-مجموعه-ورزشی'>مناقصه سرمایه گذاری در استخر و مجموعه ورزشی / مناقصه سرمایه گذاری در استخر و مجموعه ورزشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188701/استعلام-پانل-روکش'>استعلام پانل روکش / استعلام,پانل روکش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188718/مناقصه-واگذاری-تامین-بخشی-از-نیروی-انسانی-مرحله-اول-نوبت-دوم'>مناقصه واگذاری تامین بخشی از نیروی انسانی مرحله اول نوبت دوم  / آگهی مناقصه ، مناقصه واگذاری تامین بخشی از نیروی انسانی مرحله اول نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188732/استعلام-لایروبی-و-مرمت-قنات-کلاته-تشی'>استعلام لایروبی و مرمت قنات کلاته تشی / استعلام,استعلام لایروبی و مرمت قنات کلاته تشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188745/فراخوان-مناقصه-اجرای-بخشی-از-شبکه--'>فراخوان مناقصه  اجرای بخشی از شبکه... / فراخوان مناقصه عمومی ، فراخوان مناقصه  اجرای بخشی از شبکه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188758/استعلام-خرید-نرم-افزار'>استعلام خرید نرم افزار / استعلام , استعلام خرید نرم افزار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188773/استعلام-تهیه-لوازم-طراحی-احداث-و-اجرای-شبکه-روشنایی--'>استعلام تهیه لوازم، طراحی، احداث و اجرای شبکه روشنایی... / استعلام, استعلام تهیه لوازم، طراحی، احداث و اجرای شبکه روشنایی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188786/استعلام-عملیات-اجرایی-شهرستانهای--'>استعلام عملیات اجرایی شهرستانهای... / استعلام,عملیات اجرایی شهرستانهای...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188800/استعلام-ساخت-درب'>استعلام ساخت درب / استعلام, استعلام ساخت درب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188814/استعلام-کاغذ-خردکن-مهر-مدل-M860'>استعلام کاغذ خردکن مهر مدل M860 / استعلام,استعلام کاغذ خردکن مهر مدل M860</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188185/استعلام-عملیات-بازسازی-خطوط-انتقال-آب'>استعلام عملیات بازسازی خطوط انتقال آب / استعلام, استعلام عملیات بازسازی خطوط انتقال آب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188200/استعلام-سیمان-پاکتی'>استعلام سیمان پاکتی  / استعلام, سیمان پاکتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188216/استعلام-فعالیت-های-نصب-تاسیسات'>استعلام فعالیت های نصب تاسیسات / استعلام,استعلام فعالیت های نصب تاسیسات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188230/مناقصه-احداث-و-تجهیز-پارکهای-محله-ای---'>مناقصه احداث و تجهیز پارکهای محله ای .... / اگهی مناقصه , مناقصه احداث و تجهیز پارکهای محله ای ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188246/استعلام-انتشار-کتاب-گاهنامه-و-سایر-فعالیت-های-انتشار--'>استعلام انتشار کتاب، گاهنامه و سایر  فعالیت های انتشار... / استعلام, استعلام انتشار کتاب، گاهنامه و سایر  فعالیت های انتشار...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188263/مناقصه-عملیات-نگهداری-و-تعمیرات-تاسیسات-برقی-و-مکانیکی--نوبت-دوم'>مناقصه عملیات نگهداری و تعمیرات تاسیسات برقی و مکانیکی - نوبت دوم  / مناقصه , مناقصه عملیات نگهداری و تعمیرات تاسیسات برقی و مکانیکی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188279/استعلام-کولر-اسپیلیت-گرمایشی-و-سرمایشی'>استعلام کولر اسپیلیت گرمایشی و سرمایشی / استعلام ,استعلام کولر اسپیلیت گرمایشی و سرمایشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188295/استعلام-کولرگازی-ایستاده-با-تمیزکننده-خودکار-فیلتر'>استعلام کولرگازی ایستاده با تمیزکننده خودکار فیلتر / استعلام, استعلام کولرگازی ایستاده با تمیزکننده خودکار فیلتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188309/استعلام-ناظر-پروژه-مجتمع-فرهنگی-هنری'>استعلام ناظر پروژه مجتمع فرهنگی هنری  / استعلام,استعلام ناظر پروژه مجتمع فرهنگی هنری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188325/استعلام-ماس-و-کیبورد'>استعلام ماس و کیبورد / استعلام, ماس و کیبورد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188340/مناقصه-خرید-قطعات-مربوط-به-NATIONAL-HOOK-MODEL-HA-500-نوبت-دوم'>مناقصه خرید قطعات مربوط به NATIONAL HOOK MODEL HA-500- نوبت دوم / مناقصه ، مناقصه خرید قطعات مربوط به NATIONAL HOOK MODEL HA-500- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188357/استعلام-safety-box---'>استعلام safety box  ... / استعلام , استعلام safety box  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188372/استعلام-آبرسانی-و-آبیاری--'>استعلام آبرسانی و آبیاری ... / استعلام, استعلام آبرسانی و آبیاری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188388/استعلام-رایانه'>استعلام رایانه  / استعلام, رایانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188402/استعلام-سیستم-اطفا-حریق'>استعلام سیستم اطفا حریق  / استعلام,استعلام شارژ کپسول اطفاء حریق </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188416/استعلام-خرید-نصب-و-راه-اندازی-دوربین-مداربسته'>استعلام خرید، نصب و راه اندازی دوربین مداربسته / استعلام, استعلام خرید، نصب و راه اندازی دوربین مداربسته</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188430/استعلام-پایان-دهی-و-تکمیل-بنا'>استعلام پایان دهی و تکمیل بنا / استعلام,استعلام پایان دهی و تکمیل بنا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188443/استعلام-رایانه--'>استعلام رایانه ... / استعلام, استعلام رایانه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188456/استعلام-کابل-Dual-Coaxial-RG11'>استعلام کابل Dual Coaxial RG11 / استعلام, استعلام کابل Dual Coaxial RG11</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188471/استعلام-ایزوگام--'>استعلام ایزوگام ... / استعلام , استعلام ایزوگام ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188484/استعلام-توپ-والیبال-و-فوتبال-و-بسکتبال'>استعلام  توپ والیبال و فوتبال و بسکتبال  / استعلام, استعلام  توپ والیبال و فوتبال و بسکتبال </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188498/استعلام-تعمیر-کامل-پمپ-گازوئیل--'>استعلام تعمیر کامل پمپ گازوئیل... / استعلام, استعلام تعمیر کامل پمپ گازوئیل...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188510/استعلام-انجام-تکمیل-مسیر-دسترسی'>استعلام انجام تکمیل مسیر دسترسی / استعلام, استعلام انجام تکمیل مسیر دسترسی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188523/استعلام-میز-و-صندلی-کارمندی'>استعلام میز و صندلی کارمندی / استعلام, استعلام میز و صندلی کارمندی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188537/مناقصه-تامین-ماشین-لجن-کش-و-کمپرسی-و-پرسی-حمل-زباله'>مناقصه تامین ماشین لجن کش و کمپرسی و پرسی حمل زباله / مناقصه عمومی , مناقصه تامین ماشین لجن کش و کمپرسی و پرسی حمل زباله</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188550/مناقصه-احداث-فضای-سبز-و-توسعه-پادگان-(نوبت-دوم)'>مناقصه احداث فضای سبز و توسعه پادگان (نوبت دوم) / مناقصه عمومی, مناقصه احداث فضای سبز و توسعه پادگان (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188564/استعلام-خرید-تجهیزات-صنایع-شیمیایی'>استعلام خرید تجهیزات صنایع شیمیایی  / استعلام, استعلام خرید تجهیزات صنایع شیمیایی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188576/اصلاحیه-مناقصه-احداث-کانال-با-لوله-مسلح'>اصلاحیه مناقصه احداث کانال با لوله مسلح   / اصلاحیه مناقصه عمومی , مناقصه احداث کانال با لوله مسلح</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188590/استعلام-ذرت-جهت-خوراک-دام'>استعلام ذرت جهت خوراک دام  / استعلام, استعلام ذرت جهت خوراک دام </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188606/استعلام-فایروال-DSG-16000-w'>استعلام فایروال DSG-16000-w / استعلام,استعلام فایروال DSG-16000-w</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188624/مناقصه-ایجاد-و-توسعه-معابر-شهری-شهر-لالی-(آسفالت-و-زیرسازی)-نوبت-دوم'>مناقصه ایجاد و توسعه معابر شهری شهر لالی (آسفالت و زیرسازی) نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه ایجاد و توسعه معابر شهری شهر لالی (آسفالت و زیرسازی)  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188639/استعلام-تکمیل-و-مرمت'>استعلام تکمیل و مرمت  / استعلام ,استعلام تکمیل و مرمت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188661/استعلام-اجرای-طرح-هادی'>استعلام اجرای طرح هادی / استعلام,استعلام اجرای طرح هادی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188679/استعلام-شامل-تخریب-دیوارکشی-گچ-و-خاک-سفید-کاری-نقاشی--برق-کشی-و--'>استعلام شامل تخریب، دیوارکشی، گچ و خاک، سفید کاری، نقاشی ، برق کشی و ... / استعلام,استعلام شامل تخریب، دیوارکشی، گچ و خاک، سفید کاری، نقاشی ، برق کشی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188695/استعلام-پرینتر'>استعلام پرینتر  / استعلام, پرینتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188714/استعلام-کنتور--'>استعلام کنتور ... / استعلام , استعلام کنتور ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188728/استعلام-قند--'>استعلام قند ... / استعلام , استعلام قند ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188742/استعلام-متر-PH'>استعلام متر PH / استعلام, استعلام متر PH</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188755/مناقصه-انجام-امور-تنظیفات-و-پشتیبانی-نجات-غریق-استخر-سرپوشیده'>مناقصه انجام امور تنظیفات و پشتیبانی نجات غریق استخر سرپوشیده / مناقصه , مناقصه انجام امور تنظیفات و پشتیبانی نجات غریق استخر سرپوشیده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188769/استعلام-پرینتر'>استعلام پرینتر  / استعلام, پرینتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187595/استعلام-سطل-زباله-مکانیزه'>استعلام سطل زباله مکانیزه / استعلام,استعلام سطل زباله مکانیزه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187610/فراخوان-مناقصه-عداد-3-دستگاه-الکتروموتور--نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه عداد 3 دستگاه الکتروموتور - نوبت دوم  / فراخوان مناقصه، فراخوان مناقصه عداد 3 دستگاه الکتروموتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187628/استعلام-آب-بند-نفوذگر-پودر'>استعلام  آب بند نفوذگر پودر  / استعلام, آب بند نفوذگر پودر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187646/مناقصه-خرید-حمل-نصب-و-راه-اندازی-تعداد-14-دستگاه-تابلو-سافت-استارتر-تجدید'>مناقصه خرید، حمل، نصب و راه اندازی تعداد 14 دستگاه تابلو سافت استارتر تجدید  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید، حمل، نصب و راه اندازی تعداد 14 دستگاه تابلو سافت استارتر تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187661/فراخوان-ارایه-و-فروش-و-پشتیبانی-محصولات-اینترنت-پرسرعت-مبتنی-بر-adsl'>فراخوان ارایه و فروش و پشتیبانی محصولات اینترنت پرسرعت مبتنی بر adsl  / آگهی فراخوان , فراخوان ارایه و فروش و پشتیبانی محصولات اینترنت پرسرعت مبتنی بر adsl </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187677/استعلام-مرمت-شیروانی'>استعلام مرمت شیروانی / استعلام,استعلام مرمت شیروانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187694/استعلام-ایجاد-و-تجهیز-کارگاه-صنایع-دستی-تراش-سنگ-و--'>استعلام ایجاد و تجهیز کارگاه صنایع دستی تراش سنگ و ... / استعلام, استعلام ایجاد و تجهیز کارگاه صنایع دستی تراش سنگ و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187711/مناقصه-تهیه-و-نصب-پوشش-ژئو-ممبرین-و-ژئو-تکستایل-استخر-ذخیره-آب'>مناقصه تهیه و نصب پوشش ژئو ممبرین و ژئو تکستایل استخر ذخیره آب / مناقصه عمومی, مناقصه تهیه و نصب پوشش ژئو ممبرین و ژئو تکستایل استخر ذخیره آب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187731/مناقصه-دوربین-مداربسته'>مناقصه دوربین مداربسته / آگهی مناقصه,مناقصه دوربین مداربسته</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187744/لکه-گیری-و-روکش-آسفالت-محور-روستایی-نوبت-دوم'>لکه گیری و روکش آسفالت محور روستایی-نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , لکه گیری و روکش آسفالت محور روستایی  - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187761/استعلام-خرید-یخچال-فریزر-تلویزیون-و--'>استعلام خرید یخچال فریزر-تلویزیون و ... / استعلام, استعلام خرید یخچال فریزر-تلویزیون و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187778/استعلام-لایروبی-و-رفع-انسداد-لوله-مسیر-اصلی-فاضلاب'>استعلام لایروبی و رفع انسداد لوله مسیر اصلی فاضلاب / استعلام, استعلام لایروبی و رفع انسداد لوله مسیر اصلی فاضلاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187793/استعلام-لایسنس'>استعلام لایسنس / استعلام , استعلام لایسنس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187811/مناقصه-کاغذ-تحریر'>مناقصه کاغذ تحریر  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه کاغذ تحریر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187825/استعلام-بازسازی-منابع-آبی-خسارت-دیده--'>استعلام بازسازی منابع آبی خسارت دیده... / استعلام,بازسازی منابع آبی خسارت دیده...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187838/فراخوان-تامین-کنندگان-ups'>فراخوان تامین کنندگان ups / مناقصه, فراخوان تامین کنندگان ups</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187856/استعلام-لایروبی-رودخانه'>استعلام لایروبی رودخانه  / استعلام, لایروبی رودخانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187870/مناقصه-آسفالت-معابر-سطح-شهر'>مناقصه آسفالت معابر سطح شهر / مناقصه، مناقصه آسفالت معابر سطح شهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187887/اصلاحیه-مناقصه-اجرای-عملیات-دفن-بهداشتی-پسماندها'>اصلاحیه مناقصه اجرای عملیات دفن بهداشتی پسماندها / اصلاحیه مناقصه عمومی، مناقصه اجرای عملیات دفن بهداشتی پسماندها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187902/تجدید-مناقصه-امور-خدمات-خود-را-با-مشاغل-رانندگی--'>تجدید مناقصه امور خدمات خود را با مشاغل رانندگی... / آگهی مناقصه عمومی , تجدید مناقصه امور خدمات خود را با مشاغل رانندگی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187920/استعلام-خرید-میز-و-صندلی-اداری'>استعلام خرید میز و صندلی اداری  / استعلام, خرید میز و صندلی اداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187936/تجدید-مناقصه-اجرای-افزایش-بنای-طبقه-ششم-ساختمان--'>تجدید مناقصه اجرای افزایش بنای طبقه ششم ساختمان... / تجدید مناقصه عمومی, تجدید مناقصه اجرای افزایش بنای طبقه ششم ساختمان...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187954/استعلام-مرمت-پل--'>استعلام مرمت پل... / استعلام,مرمت پل...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187970/مناقصه-عملیات-مبارزه-با-جانوران-مضر-شهری-(موش)-سطح-منطقه-19'>مناقصه عملیات مبارزه با جانوران مضر شهری (موش) سطح منطقه 19 / مناقصه عمومی, مناقصه عملیات مبارزه با جانوران مضر شهری (موش) سطح منطقه 19</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187988/استعلام-آب-میوه--'>استعلام آب میوه ... / استعلام , استعلام آب میوه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188004/استعلام-برنامه-آگاهسازی'>استعلام برنامه آگاهسازی / استعلام,استعلام برنامه آگاهسازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188023/استعلام-اجرای-طرح-هادی-روستا--'>استعلام اجرای طرح هادی روستا.... / استعلام, استعلام اجرای طرح هادی روستا....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188039/استعلام-شابلون-دکل-تلسکوپی'>استعلام شابلون دکل تلسکوپی / استعلام, شابلون دکل تلسکوپی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188054/مناقصه-خرید-تجهیزات-و-خدمات-طراحی-اجرا-و-نصب-و-راه-اندازی-پروژه-احداث-دیتا-سنتر'>مناقصه خرید تجهیزات و خدمات طراحی، اجرا و نصب و راه اندازی پروژه احداث دیتا سنتر / مناقصه , مناقصه خرید تجهیزات و خدمات طراحی، اجرا و نصب و راه اندازی پروژه احداث دیتا سنتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188072/استعلام-چاپ-و-فعالیت-های-خدماتی-وابسته-به-چاپ--'>استعلام چاپ و فعالیت های خدماتی  وابسته به چاپ ... / استعلام, استعلام چاپ و فعالیت های خدماتی  وابسته به چاپ ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188095/استعلام-کرایه-وسایل-نقلیه-موتوری--'>استعلام کرایه وسایل نقلیه موتوری... / استعلام, استعلام کرایه وسایل نقلیه موتوری...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188114/استعلام-خرید-پایه-گاردریل-5-1-متری-از-تیرآهن-IPE-نمره-14-به-همراه-ضربه-گیر'>استعلام خرید پایه گاردریل 5/1 متری از تیرآهن IPE  نمره 14 به همراه ضربه گیر / استعلام,استعلام خرید پایه گاردریل 5/1 متری از تیرآهن IPE  نمره 14 به همراه ضربه گیر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188134/استعلام-تاسیسات-آب--'>استعلام تاسیسات آب ... / استعلام , استعلام تاسیسات آب ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188153/استعلام-مقره-کششی-سیلیکونی-20-کیلوولت--'>استعلام مقره کششی سیلیکونی 20 کیلوولت... / استعلام,استعلام مقره کششی سیلیکونی 20 کیلوولت...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188168/استعلام-لوازم-تحریر--'>استعلام لوازم تحریر ... / استعلام , استعلام لوازم تحریر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188187/استعلام-خرید-ترانس-250-و-400-وات-بخارسدیم--'>استعلام خرید ترانس 250 و 400 وات بخارسدیم... / استعلام,خرید ترانس 250 و 400 وات بخارسدیم...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188203/استعلام-بسته-نرم-افزار'>استعلام بسته نرم افزار / استعلام,استعلام بسته نرم افزار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188218/استعلام-ماشین-چمن-زن'>استعلام ماشین چمن زن / استعلام, ماشین چمن زن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188232/مناقصه-قیرپاشی-و-آسفالت-معابر'>مناقصه قیرپاشی و آسفالت معابر  / مناقصه, مناقصه  قیرپاشی و آسفالت معابر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188249/استعلام-دستگاه-سی-ان-سی--'>استعلام دستگاه سی ان سی ... / استعلام , استعلام دستگاه سی ان سی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188265/مناقصه-واگذاری-پروژه-جدول-گذاری-و-اجرای-کانیو'>مناقصه واگذاری پروژه جدول گذاری و اجرای کانیو  / مناقصه ,مناقصه  واگذاری پروژه جدول گذاری و اجرای کانیو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188284/مناقصه-عملیات-زیرسازی-و-قیرپاشی-آسفالت'>مناقصه عملیات زیرسازی و قیرپاشی آسفالت / آگهی مناقصه ,مناقصه  عملیات زیرسازی و قیرپاشی آسفالت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188297/استعلام-نیرورسانی-به-پروژه-گردشگری'>استعلام نیرورسانی به پروژه گردشگری / استعلام, نیرورسانی به پروژه گردشگری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188311/مناقصه-عمومی-بهسازی-و-آسفالت'>مناقصه عمومی بهسازی و آسفالت / مناقصه عمومی, مناقصه عمومی بهسازی و آسفالت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188327/استعلام-دوربین-مدار-بسته'>استعلام دوربین مدار بسته  / استعلام , استعلام دوربین مدار بسته</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188344/استعلام-خریداری-و-نصب-تجهیزات'>استعلام خریداری و نصب تجهیزات / استعلام, خریداری و نصب تجهیزات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188359/مناقصه-عمومی-خدمات-حفاظت-و-نگهداری-از-اراضی-ملی'>مناقصه عمومی خدمات حفاظت و نگهداری از اراضی ملی  / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی خدمات حفاظت و نگهداری از اراضی ملی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188375/مناقصه-واگذاری-امور-خودرویی'>مناقصه واگذاری امور خودرویی  / اگهی مناقصه , مناقصه واگذاری امور خودرویی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188390/استعلام-سیستم-رایانه-ای'>استعلام سیستم رایانه ای  / استعلام,استعلام سیستم رایانه ای </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188404/استعلام-کولر-گازی-اینورتر-سرد-و-گرم'>استعلام کولر گازی اینورتر سرد و گرم / استعلام, کولر گازی اینورتر سرد و گرم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188419/استعلام-سرور'>استعلام سرور / استعلام , استعلام سرور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188432/استعلام-اجرای-خدمات-برق-کاری'>استعلام اجرای خدمات برق کاری  / استعلام , استعلام اجرای خدمات برق کاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188445/استعلام-اقلام-دوربین'>استعلام اقلام دوربین / استعلام, استعلام اقلام دوربین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188458/استعلام-ترانسفورماتور-سه-فاز'>استعلام ترانسفورماتور سه فاز  / استعلام, ترانسفورماتور سه فاز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188473/استعلام-خرید-کود-شیمیایی-سوپر-فسفات-تریپل'>استعلام خرید کود شیمیایی سوپر فسفات تریپل  / استعلام,استعلام خرید کود شیمیایی سوپر فسفات تریپل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188487/استعلام-باطری-و-کابینت'>استعلام باطری و کابینت  / استعلام ,استعلام باطری و کابینت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188500/استعلام-خرید-انواع-کابل--'>استعلام خرید انواع کابل ... / استعلام, استعلام خرید انواع کابل ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188512/استعلام-لباس-کارکنان-نیروهای-خدماتی'>استعلام  لباس کارکنان نیروهای خدماتی / استعلام,  لباس کارکنان نیروهای خدماتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188525/استعلام-احداث-دیوار-گابیونی'>استعلام احداث دیوار گابیونی / استعلام ,استعلام احداث دیوار گابیونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188539/استعلام-پست-برق-کمپکت-پیش-ساخته-سیار'>استعلام پست برق کمپکت پیش ساخته سیار  / استعلام, استعلام پست برق کمپکت پیش ساخته سیار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188552/استعلام-تغییرات-نصب-سازه-فضایی-و-دیوار-کشی-ساختمان'>استعلام تغییرات نصب سازه فضایی و دیوار کشی ساختمان / استعلام, تغییرات نصب سازه فضایی و دیوار کشی ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188566/اصلاحیه-مناقصه-خرید-غذا-در-سالن-پردیس-شماره-یک'>اصلاحیه مناقصه خرید غذا در سالن پردیس شماره یک / اصلاحیه مناقصه, مناقصه خرید غذا در سالن پردیس شماره یک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188578/استعلام-ارائه-خدمات-نگهبانی-و-حفاظتی-و--'>استعلام ارائه خدمات نگهبانی و حفاظتی و... / استعلام, استعلام ارائه خدمات نگهبانی و حفاظتی و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188592/تجدید-مناقصه-تکمیل-پارک'>تجدید مناقصه تکمیل پارک  / آگهی تجدید مناقصه عمومی,تجدید مناقصه تکمیل پارک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188609/مناقصه-عمومی-روکش-آسفالت-محور-مسجد'>مناقصه عمومی روکش آسفالت محور مسجد  / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی روکش آسفالت محور مسجد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188626/استعلام-رک-42-یونیت'>استعلام رک 42 یونیت / استعلام, استعلام رک 42 یونیت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188645/استعلام-خرید-نصب-و-راه-اندازی-ادوات-نوین-و-تجهیزات-درون-چاهی'>استعلام خرید نصب و راه اندازی ادوات نوین و تجهیزات درون چاهی / استعلام, خرید نصب و راه اندازی ادوات نوین و تجهیزات درون چاهی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188665/مناقصه-خرید-آسفالت-معابر'>مناقصه خرید آسفالت معابر  / آگهی مناقصه , مناقصه خرید آسفالت معابر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188682/مناقصه-خرید-326-دستگاه-سیستم-مورد-نیاز'>مناقصه خرید 326 دستگاه سیستم مورد نیاز  / مناقصه عمومی, مناقصه خرید 326 دستگاه سیستم مورد نیاز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188698/استعلام-دوربین-مداربسته'>استعلام دوربین مداربسته  / استعلام,استعلام دوربین مداربسته </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188716/تجدید-مناقصه-پروژه-زیرسازی-و-آسفالت-معابر'>تجدید مناقصه پروژه زیرسازی و آسفالت معابر  / تجدید آگهی مناقصه , تجدید مناقصه پروژه زیرسازی و آسفالت معابر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188731/استعلام-اجرای-شبکه-20-کیلوولتی-نیرورسانی--'>استعلام اجرای شبکه 20 کیلوولتی نیرورسانی... / استعلام, استعلام اجرای شبکه 20 کیلوولتی نیرورسانی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188744/استعلام-تهیه-فیلم-مستند-و-تبلیغاتی'>استعلام تهیه فیلم مستند و تبلیغاتی  / استعلام, استعلام تهیه فیلم مستند و تبلیغاتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188757/استعلام-دستکش-hiv-آنتی-هپاتیت-400-جفت'>استعلام دستکش hiv آنتی هپاتیت 400 جفت / استعلام,استعلام دستکش hiv آنتی هپاتیت 400 جفت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188772/مناقصه-سیستم-گرمایشی-مدرسه-ابتدایی'>مناقصه سیستم گرمایشی مدرسه  ابتدایی / مناقصه , مناقصه سیستم گرمایشی مدارس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188785/استعلام-انجام-مرمت-و-استحکام-بخشی-مدرسه'>استعلام  انجام مرمت و استحکام بخشی مدرسه / استعلام، استعلام  انجام مرمت و استحکام بخشی مدرسه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188799/مناقصه-واگذاری-فعالیتهای-امور-حفاظتی-و-نگهبانی'>مناقصه واگذاری فعالیتهای امور حفاظتی و نگهبانی / مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه واگذاری فعالیتهای امور حفاظتی و نگهبانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187598/مناقصه-خرید-لوله-پلی-اتیلن'>مناقصه خرید لوله پلی اتیلن / مناقصه, مناقصه خرید لوله پلی اتیلن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187614/فراخوان-مناقصه-خرید--نصب-و-راه-اندازی-11-دستگاه-دیزل-ژنراتور-با-قدرتهای-مختلف--نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه خرید ، نصب و راه اندازی 11 دستگاه دیزل ژنراتور با قدرتهای مختلف   نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی ، فراخوان مناقصه خرید ، نصب و راه اندازی 11 دستگاه دیزل ژنراتور با قدرتهای مختلف  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187632/آگهی-تجدید-دوم-فراخوان-مسیر-خروجی--'>آگهی تجدید دوم فراخوان مسیر خروجی... / آگهی تجدید دوم فراخوان، آگهی تجدید دوم فراخوان مسیر خروجی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187648/استعلام-خرید-وسایل-آزمایشگاه'>استعلام خرید وسایل آزمایشگاه / استعلام,استعلام خرید وسایل آزمایشگاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187663/استعلام-یخچال'>استعلام یخچال  / استعلام, یخچال </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187681/مناقصه-تعمیرات-سرویس-و-نگهداری-راهبری-و-راه-اندازی-دستگاه-های-مولد--نوبت-دوم'>مناقصه تعمیرات، سرویس و نگهداری، راهبری و راه اندازی دستگاه های مولد ...نوبت دوم / مناقصه عمومی, مناقصه تعمیرات، سرویس و نگهداری، راهبری و راه اندازی دستگاه های مولد ...نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187696/استعلام-سرور-hp'>استعلام  سرور hp  / استعلام,  سرور hp </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187713/استعلام-ساخت-مجموعه-تلویزیونی--'>استعلام ساخت مجموعه تلویزیونی ... / استعلام , استعلام ساخت مجموعه تلویزیونی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187733/استعلام-کولر--'>استعلام کولر ... / استعلام , استعلام کولر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187746/استعلام-سفارش-اقلام-مصرفی-(خوراکی)'>استعلام سفارش اقلام مصرفی (خوراکی) / استعلام, سفارش اقلام مصرفی (خوراکی)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187763/استعلام-جوجه-کباب-بی-استخوان-گرم-و-ایرانی'>استعلام جوجه کباب بی استخوان گرم و ایرانی  / استعلام, جوجه کباب بی استخوان گرم و ایرانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187781/استعلام-تابلو-کنترل-kw25'>استعلام تابلو کنترل kw25 / استعلام, تابلو کنترل kw25</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187795/استعلام-دیزل-ژنراتور--'>استعلام دیزل ژنراتور ... / استعلام , استعلام دیزل ژنراتور ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187813/مناقصه-احداث-دیوار-سنگ-ملاتی-محور--'>مناقصه احداث دیوار سنگ ملاتی محور... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه احداث دیوار سنگ ملاتی محور...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187827/مناقصه-انواع-سیستم-برق-اضطراری'>مناقصه انواع سیستم برق اضطراری / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه انواع سیستم برق اضطراری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187841/استعلام-تهیه-گارد-ریل-و-متعلقات-وابسته'>استعلام تهیه گارد ریل و متعلقات وابسته  / استعلام, تهیه گارد ریل و متعلقات وابسته </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187858/مناقصه-خرید-قطعات-مربوط-به-تایرها-نوبت-دوم'>مناقصه خرید قطعات مربوط به تایرها نوبت دوم  / مناقصه ، مناقصه خرید قطعات مربوط به تایرها نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187873/استعلام-مانیتور--'>استعلام مانیتور ... / استعلام, استعلام مانیتور ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187889/مناقصه-امور-خدماتی-نظافتی-و-سایر-امور-قابل-واگذاری'>مناقصه  امور خدماتی، نظافتی و سایر امور قابل واگذاری / مناقصه عمومی، مناقصه  امور خدماتی، نظافتی و سایر امور قابل واگذاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187904/استعلام-ورق-پیش-رنگ--'>استعلام ورق پیش رنگ... / استعلام , استعلام ورق پیش رنگ ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187922/فراخوان-شناسایی-و-ارزیابی-کیفی-تولیدکنندگان-بخاری-های-گازسوز-دودکش-دار-نوبت-سوم'>فراخوان شناسایی و ارزیابی کیفی تولیدکنندگان بخاری های گازسوز دودکش دار نوبت سوم  / فراخوان عمومی, فراخوان شناسایی و ارزیابی کیفی تولیدکنندگان بخاری های گازسوز دودکش دار نوبت سوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187939/استعلام-کولر--'>استعلام کولر ... / استعلام , استعلام کولر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187957/استعلام-درب--'>استعلام درب ... / استعلام , استعلام درب ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187973/استعلام-سیستم-کامل-رایانه'>استعلام سیستم کامل رایانه / استعلام, سیستم کامل رایانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187990/استعلام-پکینگ-ها-اورینگ-ها-و-کاسه-نمدهای-جک-بارگذرای--'>استعلام پکینگ ها- اورینگ ها و کاسه نمدهای جک بارگذرای ... / استعلام, استعلام پکینگ ها- اورینگ ها و کاسه نمدهای جک بارگذرای ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188007/مناقصه-نگهداری-فضای-سبز-ناحیه-دو'>مناقصه نگهداری فضای سبز ناحیه دو  / مناقصه, مناقصه  نگهداری فضای سبز ناحیه دو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188025/استعلام-فعالیت-های-مربوط-به-امنیت-خصوصی'>استعلام فعالیت های مربوط به امنیت خصوصی / استعلام, ​فعالیت های مربوط به امنیت خصوصی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188041/استعلام-برنامه-آگاهسازی-پیشگیری-از-معلولیتها--'>استعلام برنامه آگاهسازی پیشگیری از معلولیتها... / استعلام,برنامه آگاهسازی پیشگیری از معلولیتها...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188056/استعلام-احداث-کانال-بتنی'>استعلام احداث کانال بتنی / استعلام,استعلام احداث کانال بتنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188074/مناقصه-عملیات-مربوط-به-خدمات-شهری'>مناقصه عملیات مربوط به خدمات شهری  / مناقصه، مناقصه عملیات مربوط به خدمات شهری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188097/استعلام-طراحی-و-تامین-قطعات-و-نصب-آسانسور'>استعلام طراحی و تامین قطعات و نصب آسانسور  / استعلام, طراحی و تامین قطعات و نصب آسانسور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188120/استعلام-دیوارکشی'>استعلام دیوارکشی / استعلام, دیوارکشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188136/اصلاحیه-تجدید-مناقصه-اداره-امور-انبار-نفت-نوبت-دوم'>اصلاحیه تجدید مناقصه اداره امور انبار نفت نوبت دوم  / اصلاحیه تجدید مناقصه, اصلاحیه تجدید مناقصه  اداره امور انبار نفت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188155/استعلام-کیس-با-قطعات-داخلی'>استعلام کیس با قطعات داخلی / استعلام, کیس با قطعات داخلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188173/استعلام-بررسی-سیستم-اعلام-حریق-و-اعلام-تردد'>استعلام  بررسی سیستم اعلام حریق و اعلام تردد  / استعلام, بررسی سیستم اعلام حریق و اعلام تردد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188190/مناقصه-عملیات-اجرایی-خرید-و-لوله-گذاری-تجدید'> مناقصه عملیات اجرایی خرید و لوله گذاری تجدید  / آگهی فراخوان , مناقصه عملیات اجرایی خرید و لوله گذاری تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188205/استعلام-بیلبرد-دیجیتال-لمسی-ویژه-اطلاع-رسانی'>استعلام بیلبرد دیجیتال لمسی ویژه اطلاع رسانی / استعلام,استعلام بیلبرد دیجیتال لمسی ویژه اطلاع رسانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188220/استعلام-مرمت-و-ساماندهی-حمام'>استعلام مرمت و ساماندهی حمام  / استعلام,استعلام مرمت و ساماندهی حمام </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188234/استعلام-جمع-آوری-سگهای-ولگرد--'>استعلام جمع آوری سگهای ولگرد... / استعلام,جمع آوری سگهای ولگرد...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187594/فراخوان-پیمانکار-گازرسانی-به-روستاهای---(نوبت-دوم)'>فراخوان پیمانکار گازرسانی به روستاهای .... (نوبت دوم) / فراخوان پیمانکار , فراخوان پیمانکار گازرسانی به روستاهای .... (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187609/فراخوان-ارزیابی-مناقصه-عمومی-محوطه-سازی-محدوده-ایست-اجباری--'>فراخوان ارزیابی مناقصه عمومی محوطه سازی محدوده ایست اجباری... / فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه ،فراخوان ارزیابی مناقصه عمومی محوطه سازی محدوده ایست اجباری...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187627/فراخوان-اجرای-کارهای-باقیمانده-ساختمانی-و-تاسیساتی--'>فراخوان اجرای کارهای باقیمانده ساختمانی و تاسیساتی... / فراخوان آگهی مناقصه, فراخوان اجرای کارهای باقیمانده ساختمانی و تاسیساتی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187645/مناقصه-عمومی-بهسازی-راه-روستایی-و--'>مناقصه عمومی بهسازی راه روستایی و ...  / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی بهسازی راه روستایی و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187660/استعلام-تهیه-حمل-و-بارگیری-و-تخلیه-مصالح'>استعلام تهیه حمل و بارگیری و تخلیه مصالح / استعلام,استعلام تهیه حمل و بارگیری و تخلیه مصالح</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187676/استعلام-بهسازی-و-بازسازی-تاسیسات-چاه--'>استعلام بهسازی و بازسازی تاسیسات چاه ... / استعلام , استعلام بهسازی و بازسازی تاسیسات چاه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187693/استعلام-مانومتر-گاز-طبی-و--'>استعلام مانومتر گاز طبی و ... / استعلام , استعلام مانومتر گاز طبی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187710/فراخوان-مناقصه-خرید-حمل-و-تخلیه-چمن-مصنوعی---97-4-3'>فراخوان مناقصه خرید، حمل و تخلیه چمن مصنوعی... - 97.4.3 / فراخوان مناقصه عمومی, فراخوان مناقصه خرید، حمل و تخلیه چمن مصنوعی... - 97.4.3</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187727/تجدید-مناقصه-خرید-آسفالت'>تجدید مناقصه خرید آسفالت  / آگهی تجدید مناقصه عمومی، تجدید مناقصه خرید آسفالت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187743/استعلام-خرید-یو-پی-اس-و-قطعات-کامپیوتر--'>استعلام خرید یو پی اس و قطعات کامپیوتر... / استعلام, استعلام خرید یو پی اس و قطعات کامپیوتر...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187758/مناقصه-خریددستگاه-تست-شیرآلات-جوشی'>مناقصه خریددستگاه تست شیرآلات جوشی  / اگهی مناقصه , مناقصه خریددستگاه تست شیرآلات جوشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187777/استعلام-دیتا-لاکر-30-دستگاه---دستگاه-تزریق-سم-3-دستگاه'>استعلام دیتا لاکر 30 دستگاه ---- دستگاه تزریق سم 3 دستگاه / استعلام,استعلام دیتا لاکر 30 دستگاه ---- دستگاه تزریق سم 3 دستگاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187792/استعلام-مرمت-بنای-تاریخی'>استعلام مرمت بنای تاریخی / استعلام, مرمت بنای تاریخی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187810/استعلام-آبرسانی-سیار-باخودرو-2000-لیتری'>استعلام آبرسانی سیار باخودرو 2000 لیتری / استعلام, آبرسانی سیار باخودرو 2000 لیتری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187824/استعلام-اجرای-اسکلت-فلزی'>استعلام اجرای اسکلت فلزی / استعلام, اجرای اسکلت فلزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187837/مناقصه-انجام-امور-خدمات-بیمه-تکمیل-درمان-گروهی'>مناقصه انجام امور خدمات بیمه تکمیل درمان گروهی / مناقصه، مناقصه انجام امور خدمات بیمه تکمیل درمان گروهی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187855/استعلام-تبلت-سامسونگ'>استعلام تبلت سامسونگ  / استعلام ,استعلام تبلت سامسونگ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187869/استعلام-فن-کویل-های-مورد-نیاز-5-عدد-با-ظرفیت--'>استعلام فن کویل های مورد نیاز 5 عدد با ظرفیت ... / استعلام,استعلام فن کویل های مورد نیاز 5 عدد با ظرفیت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187885/استعلام-تهیه-مواد-حمل-و-نصب-کمد-بایگانی-پرونده-دیواری-چوبی'>استعلام تهیه مواد، حمل و نصب کمد بایگانی پرونده دیواری چوبی  / استعلام, تهیه مواد، حمل و نصب کمد بایگانی پرونده دیواری چوبی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187901/استعلام-خرید--نصب-و-بهره-برداری-دوربین-مداربسته'>استعلام خرید ، نصب و بهره برداری دوربین مداربسته / استعلام ,استعلام خرید ، نصب و بهره برداری دوربین مداربسته</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187917/استعلام-دوربین--'>استعلام دوربین ... / استعلام , استعلام دوربین ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187935/مناقصه-احداث-نیروگاه-2-5-مگاواتی'>مناقصه احداث نیروگاه 2/5 مگاواتی / آگهی ارزیابی پیمانکاران , مناقصه احداث نیروگاه 2/5 مگاواتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187953/استعلام-قطعات-یدکی--'>استعلام قطعات یدکی... / استعلام, استعلام قطعات یدکی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187969/فراخوان-انجام-خدمات-آزمایشگاهی--نوبت-دوم'>فراخوان انجام خدمات آزمایشگاهی - نوبت دوم  / فراخوان شناسایی مشاور , فراخوان  انجام خدمات آزمایشگاهی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187986/استعلام-خرید-30-تن-کنسانتره-دامی-جهت-ایستگاه-پرورش-و-اصلاح-نژاد-گوسفند'>استعلام خرید 30 تن کنسانتره دامی جهت ایستگاه پرورش و اصلاح نژاد گوسفند / استعلام ,استعلام خرید 30 تن کنسانتره دامی جهت ایستگاه پرورش و اصلاح نژاد گوسفند</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188003/مناقصه-خرید-18000-متر-لوله-فولادی'>مناقصه خرید 18000 متر لوله فولادی / مناقصه , مناقصه خرید 18000 متر لوله فولادی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188021/استعلام-چراغ-70-وات-سدیمی-پربازده-کامل'>استعلام چراغ 70 وات سدیمی پربازده کامل / استعلام, استعلام چراغ 70 وات سدیمی پربازده کامل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188037/استعلام-بیمه-خودرو--'>استعلام بیمه خودرو ... / استعلام, استعلام بیمه خودرو ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188052/استعلام-جمع-آوری-تصفیه-و-تامین-آب--'>استعلام جمع آوری، تصفیه و تامین آب ... / استعلام, استعلام جمع آوری، تصفیه و تامین آب ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188070/مناقصه-عمومی-خرید-510-000-متر-انواع-کابل-خودنگهدار-فشار-ضعیف'>مناقصه عمومی خرید 510.000 متر انواع کابل خودنگهدار فشار ضعیف / مناقصه عمومی, مناقصه عمومی خرید 510.000 متر انواع کابل خودنگهدار فشار ضعیف</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188094/مناقصه-پیمان-خدمات-نگهبانی-اماکن-و-تاسیسات'>مناقصه پیمان خدمات نگهبانی اماکن و تاسیسات  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه پیمان خدمات نگهبانی اماکن و تاسیسات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188112/استعلام-اجرای-دیوار-حائل-سنگی-روستای---'>استعلام  اجرای دیوار حائل سنگی روستای .... / استعلام, اجرای دیوار حائل سنگی روستای ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188133/مناقصه-تجهیز-چاه-ها--'>مناقصه تجهیز چاه ها ... / مناقصه ,مناقصه تجهیز چاه ها ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188151/استعلام-کلمپ-چهار-پیچه-انتهایی--'>استعلام کلمپ چهار پیچه انتهایی ... / استعلام, استعلام کلمپ چهار پیچه انتهایی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188167/فراخوان-ارزیابی-و-تهیه-لیست-پیمانکاران-EPC-جهت-طراحی-تامین-و-ساخت--'>فراخوان ارزیابی و تهیه لیست پیمانکاران EPC جهت طراحی، تامین و ساخت... / آگهی فراخوان عمومی,فراخوان ارزیابی و تهیه لیست پیمانکاران EPC جهت طراحی، تامین و ساخت...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188721/استعلام-آسفالت-ریزی-معابر'>استعلام آسفالت ریزی معابر / استعلام, استعلام آسفالت ریزی معابر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188735/مناقصه-محوطه-سازی-مراکز-نگهداری-کودکان-بی-سرپرست'>مناقصه محوطه سازی مراکز نگهداری کودکان بی سرپرست / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه محوطه سازی مراکز نگهداری کودکان بی سرپرست</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188748/استعلام-خودکار-تحریر'>استعلام خودکار تحریر  / استعلام خودکار تحریر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188762/مناقصه-سیستم-گرمایشی-مدارس'>مناقصه سیستم گرمایشی مدارس / مناقصه , مناقصه سیستم گرمایشی مدارس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188776/استعلام-سنگ-پلاک-مرمریت'>استعلام سنگ پلاک مرمریت  / استعلام , استعلام سنگ پلاک مرمریت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188790/استعلام-لوازم-تجهیز-چاه'>استعلام لوازم تجهیز چاه / استعلام, لوازم تجهیز چاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188803/استعلام-کراس-آرم-آهنی--'>استعلام کراس آرم آهنی... / استعلام, استعلام کراس آرم آهنی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188817/استعلام-لباسشویی-ایرانی-با-ظرفیت-7-کیلوگرم'>استعلام لباسشویی ایرانی با ظرفیت 7 کیلوگرم  / استعلام , استعلام لباسشویی ایرانی با ظرفیت 7 کیلوگرم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188831/استعلام-اجرای-پروژه-آبرسانی-روستاهای--'>استعلام اجرای پروژه آبرسانی روستاهای ... / استعلام, اجرای پروژه آبرسانی روستاهای ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188844/استعلام-خرید-دستگاه-بسته-بندی-آب'>استعلام  خرید دستگاه بسته بندی آب / استعلام, خرید دستگاه بسته بندی آب (پکیج با پرکن لیوانی)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188856/استعلام-میکروسکوپ-پلاریزان-کایوا'>استعلام میکروسکوپ پلاریزان کایوا  / استعلام, استعلام میکروسکوپ پلاریزان کایوا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188869/استعلام-پمپ-جهت-چیلر-جذبی--'>استعلام پمپ جهت چیلر جذبی... / استعلام,پمپ جهت چیلر جذبی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188883/استعلام-SERVER-HPE-PROLIANT-DL-380-GEN9-8SFF'>استعلام SERVER HPE PROLIANT DL 380 GEN9 8SFF / استعلام , SERVER HPE PROLIANT DL 380 GEN9 8SFF</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188896/استعلام-فعالیت-های-ساختمانی'>استعلام فعالیت های ساختمانی / استعلام,فعالیت های ساختمانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188910/استعلام-لوله-و-اتصالات-آتش-نشانی'>استعلام لوله و اتصالات آتش نشانی / استعلام,استعلام لوله و اتصالات آتش نشانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188923/استعلام-​فیلتر-جوشکاری-آرگون'>استعلام ​فیلتر جوشکاری آرگون / استعلام, استعلام ​فیلتر جوشکاری آرگون</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188937/استعلام-مرمت-و-تعمیر'>استعلام مرمت و تعمیر  / استعلام,استعلام مرمت و تعمیر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188952/استعلام-میلگرد-نمره-14--'>استعلام میلگرد نمره 14 ... / استعلام, استعلام میلگرد نمره 14 ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188966/استعلام-تامین-نیروی-خدمات-نظافت'>استعلام تامین نیروی خدمات نظافت / استعلام,تامین نیروی خدمات نظافت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188978/استعلام-پرژکتور--'>استعلام پرژکتور ... / استعلام , استعلام پرژکتور ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188992/استعلام-تخته-وایت-برد-هوشمند'>استعلام تخته وایت برد هوشمند  / استعلام, استعلام تخته وایت برد هوشمند </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189007/اصلاحیه-فراخوان-عملیات-اجرایی-اصلاح-ورودی'>اصلاحیه فراخوان عملیات اجرایی اصلاح ورودی  / اصلاحیه فراخوان , آگهی فراخوان عملیات اجرایی اصلاح ورودی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189021/استعلام-توری-سایبان-گلخانه--'>استعلام توری سایبان گلخانه... / استعلام,توری سایبان گلخانه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189034/استعلام-دیوارکشی-اضلاع-شمالی-و-شرقی-ساختمان'>استعلام دیوارکشی اضلاع شمالی و شرقی ساختمان / استعلام ,استعلام دیوارکشی اضلاع شمالی و شرقی ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189048/استعلام-واگذاری-نگهداری-خدمات-نظافتی'>استعلام واگذاری نگهداری خدمات نظافتی / استعلام , استعلام واگذاری نگهداری خدمات نظافتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189061/استعلام-فن'>استعلام فن  / استعلام  , استعلام فن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189074/استعلام-مجموعه-کیتهای-آموزش-ریاضی-اول-تا-ششم'>استعلام مجموعه کیتهای آموزش ریاضی اول تا ششم / استعلام, مجموعه کیتهای آموزش ریاضی اول تا ششم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189087/استعلام-ایاب-و-ذهاب-همکاران-اداره--'>استعلام ایاب و ذهاب همکاران اداره... / استعلام,ایاب و ذهاب همکاران اداره...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189099/تجدید-مناقصه-پروژه-زیرسازی-و-آسفالت-و-جدولگذاری'>تجدید مناقصه پروژه زیرسازی و آسفالت و جدولگذاری  / تجدید مناقصه , آگهی مناقصه پروژه زیرسازی و آسفالت و جدولگذاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189111/استعلام-خوراک-سلطانی'>استعلام خوراک سلطانی  / استعلام,استعلام خوراک سلطانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189124/استعلام-لوبیا-چیتی-مرغوب'>استعلام لوبیا چیتی مرغوب / استعلام, لوبیا چیتی مرغوب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189136/استعلام-بهسازی-سیستم-روشنایی-و-چراغ-چشمک-زن'>استعلام بهسازی سیستم روشنایی و چراغ چشمک زن  / استعلام,استعلام بهسازی سیستم روشنایی و چراغ چشمک زن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189149/استعلام-روغن-موتور-بهران-سپور-پیشتاز'>استعلام روغن موتور بهران سپور پیشتاز / استعلام, استعلام روغن موتور بهران سپور پیشتاز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189163/استعلام-ساماندهی-سیستم-امنیتی'>استعلام ساماندهی سیستم امنیتی / استعلام,ساماندهی سیستم امنیتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187574/مزایده-یکباب-خانه-مسکونی-مساحت-128-19متر'>مزایده یکباب خانه مسکونی مساحت 128.19متر / مزایده,مزایده یکباب خانه مسکونی مساحت 128.19متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187596/مزایده-ملک-شامل-دو-قطعه-زمین-آبی-مساحت-1300متر'>مزایده ملک شامل دو قطعه زمین آبی مساحت 1300متر  / مزایده,مزایده ملک شامل دو قطعه زمین آبی مساحت 1300متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187639/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-178-2652-حومه-بخش-دو-همدان'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 178/2652 حومه بخش دو همدان / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 178/2652 حومه بخش دو همدان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187684/مزایده-یک-واحد-ملک-زیربنای-صد-و-بیست-متر-نوبت-اول'> مزایده یک واحد ملک زیربنای صد و بیست متر نوبت اول  / مزایده,   مزایده یک واحد ملک زیربنای صد و بیست متر نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187724/مزایده-چهار-تخته-فرش-دست-باف-و-یک-دستگاه-کولر-گازی'>مزایده چهار تخته فرش دست باف و یک دستگاه کولر گازی / آگهی مزایده, مزایده چهار تخته فرش دست باف و یک دستگاه کولر گازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187773/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-825-30متر-قطعه-16-تفکیکی'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 825.30متر قطعه 16 تفکیکی / مزایده ,مزایده ششدانگ زمین مساحت 825.30متر قطعه 16 تفکیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187814/مزایده-یک-قطعه-زمین-غیر-محصور-مساحت-435-متر-مرحله-اول'>مزایده یک قطعه زمین غیر محصور مساحت 435 متر مرحله اول / مزایده ,مزایده یک قطعه زمین غیر محصور مساحت 435 متر مرحله اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188749/استعلام-اجرای-آبروی-بتنی-روستایی'>استعلام اجرای آبروی بتنی روستایی / استعلام, استعلام اجرای آبروی بتنی روستایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188764/استعلام-پمپ--'>استعلام پمپ ... / استعلام , استعلام پمپ ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188777/استعلام-برگزاری-3-تور-صنعتی'>استعلام برگزاری 3 تور صنعتی  / استعلام,استعلام برگزاری 3 تور صنعتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188791/فراخوان-ارزیابی-کیفی-تهیه--بارگیری-حمل-و--'>فراخوان ارزیابی کیفی تهیه ، بارگیری حمل و.... / فراخوان ، فراخوان ارزیابی کیفی تهیه ، بارگیری حمل و....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188805/استعلام-خرید-لوازم-مصرفی-آزمایشگاه-و-فنی-دامپزشکی'>استعلام خرید لوازم مصرفی آزمایشگاه و فنی دامپزشکی / استعلام, استعلام خرید لوازم مصرفی آزمایشگاه و فنی دامپزشکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188818/استعلام-شیر-فلکه-برنجی-و--'>استعلام شیر فلکه برنجی و ... / استعلام , استعلام شیر فلکه برنجی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188832/استعلام-میکروتیک--'>استعلام میکروتیک... / استعلام , استعلام میکروتیک...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188845/استعلام-خرید-مخزن-آب'>استعلام خرید مخزن آب / استعلام,استعلام خرید مخزن آب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188857/استعلام-لوله--'>استعلام لوله ... / استعلام , استعلام لوله ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188870/استعلام-واگذاری-قرارداد-نگهداری-و-پشتیبانی-سخت-افزار-و-نرم-افزار'>استعلام واگذاری قرارداد نگهداری و پشتیبانی سخت افزار و نرم افزار  / استعلام, واگذاری قرارداد نگهداری و پشتیبانی سخت افزار و نرم افزار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188884/استعلام-پروفیل-سامانه-تدارکات-الکترونیکی-دولت'>استعلام پروفیل, سامانه تدارکات الکترونیکی دولت / استعلام,استعلام پروفیل, سامانه تدارکات الکترونیکی دولت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188897/استعلام-ساخت-بنا'>استعلام ساخت بنا / استعلام,ساخت بنا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188911/استعلام-داکت-فلزی'>استعلام داکت فلزی / استعلام , استعلام داکت فلزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188925/استعلام-خرید-میز-مدیریت-و-کنفرانس'>استعلام  خرید میز مدیریت و کنفرانس  / استعلام, استعلام  خرید میز مدیریت و کنفرانس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188938/استعلام-مگنت'>استعلام مگنت / استعلام , استعلام مگنت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188954/استعلام-ترکمتر-تقه-ای-و-رابط--'>استعلام ترکمتر تقه ای و رابط ... / استعلام , استعلام ترکمتر تقه ای و رابط ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188967/استعلام-خرید-رایانه-همراه-نوت-بوک'>استعلام خرید رایانه همراه نوت بوک  / استعلام, استعلام خرید رایانه همراه نوت بوک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188979/استعلام-ابزار-تراش-(هلدر-سراتیزیت)-و--'>استعلام ابزار تراش (هلدر سراتیزیت) و ... / استعلام, استعلام ابزار تراش (هلدر سراتیزیت) و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188993/استعلام-چهار-عدد-دستگاه-ALL-ONE-MSI-I5'>استعلام چهار عدد دستگاه ALL ONE MSI I5 / استعلام ،چهار عدد دستگاه ALL ONE MSI I5</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189008/مناقصه-عمومی-احداث-کارخانه-اکسیژن'>مناقصه عمومی احداث کارخانه اکسیژن  / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی احداث کارخانه اکسیژن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189022/استعلام-امور-سرویس-ایاب-و-ذهاب'>استعلام امور سرویس ایاب و ذهاب / استعلام, امور سرویس ایاب و ذهاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189036/استعلام-تعمیر-و-تجهیز-ساختمان'>استعلام  تعمیر و تجهیز ساختمان / استعلام, تعمیر و تجهیز ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189049/مناقصه-سیستم-گرمایشی-سالن-ورزشی'>مناقصه سیستم گرمایشی سالن ورزشی / مناقصه عمومی, مناقصه سیستم گرمایشی سالن ورزشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189062/استعلام-مواد-آزمایشگاهی-دامپزشکی'>استعلام مواد آزمایشگاهی دامپزشکی  / استعلام , استعلام مواد آزمایشگاهی دامپزشکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189075/استعلام-اجرای-شبکه-روشنایی-معابر--'>استعلام اجرای شبکه روشنایی معابر ... / استعلام, استعلام اجرای شبکه روشنایی معابر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189088/استعلام-تامین-70-عدد-صندلی'>استعلام تامین 70 عدد صندلی  / استعلام, استعلام تامین 70 عدد صندلی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189100/استعلام-میلگرد-آجدار-فولادی-A3'>استعلام میلگرد آجدار فولادی A3 / استعلام,استعلام میلگرد آجدار فولادی A3</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189112/استعلام-ماست-کم-چرب'>استعلام ماست کم چرب / استعلام, استعلام ماست کم چرب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189125/استعلام-فعالیت-های-سازمان-های-دارای-عضو--'>استعلام فعالیت های سازمان های دارای عضو... / استعلام , استعلام فعالیت های سازمان های دارای عضو...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189137/استعلام-اجرای-عملیات-حفاظت-و-قرق-در-سطح-111-هکتار'>استعلام اجرای عملیات حفاظت و قرق در سطح 111 هکتار / استعلام , استعلام اجرای عملیات حفاظت و قرق در سطح 111 هکتار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189150/استعلام-خدمات-سرویس-ایاب-و-ذهاب'>استعلام خدمات سرویس ایاب و ذهاب  / استعلام , استعلام خدمات سرویس ایاب و ذهاب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189164/استعلام-رنگ-آمیزی-مامورسراها--رنگ-آمیزی-نرده-های-پارکینگ-و--'>استعلام رنگ آمیزی مامورسراها ، رنگ آمیزی نرده های پارکینگ و ...  / استعلام,استعلام رنگ آمیزی مامورسراها ، رنگ آمیزی نرده های پارکینگ و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187575/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-سواری-پیکان-(نوبت-دوم)'>مزایده  یک دستگاه خودرو سواری پیکان (نوبت دوم) / مزایده, مزایده  یک دستگاه خودرو سواری پیکان (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187602/مزایده-دو-دانگ-منزل-مسکونی-مساحت-193-30متر'>مزایده دو دانگ منزل مسکونی مساحت 193.30متر / مزایده,مزایده دو دانگ منزل مسکونی مساحت 193.30متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187642/مزایده-سوله-مجاور'>مزایده سوله مجاور  / مزایده , مزایده سوله مجاور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187689/مزایده-یک-دستگاه-جرثقیل6-تنی-نوبت-دوم'>مزایده یک دستگاه جرثقیل6 تنی- نوبت دوم  / آگهی مزایده, مزایده یک دستگاه جرثقیل6 تنی- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187728/مزایده-ملک-شماره-21-1634-مرحله-اول'>مزایده ملک شماره 21/1634 مرحله اول / مزایده ,مزایده ملک شماره 21/1634 مرحله اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187775/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-تاکسی-دلیکا'>مزایده یک دستگاه خودرو تاکسی دلیکا / آگهی مزایده اموال منقول، مزایده یک دستگاه خودرو تاکسی دلیکا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187823/مزایده-خانه-و-باغچه-به-شماره-نود-و-نه-فرعی'>مزایده خانه و باغچه به شماره نود و نه فرعی / مزایده ,مزایده خانه و باغچه به شماره نود و نه فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187877/تمدید-مزایده-9-دستگاه-خودرو--نوبت-دوم'>تمدید مزایده 9 دستگاه خودرو - نوبت دوم / تمدید مزایده, مزایده  9 دستگاه خودرو - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187923/مزایده-فروش-املاک-مازاد-بر-نیاز-نقد-و-اقساط'>مزایده فروش املاک مازاد بر نیاز نقد و اقساط  / مزایده ,مزایده فروش املاک مازاد بر نیاز نقد و اقساط </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188820/استعلام-ژنراتور-الکتریکی-دیزلی'>استعلام ژنراتور الکتریکی دیزلی / استعلام , استعلام ژنراتور الکتریکی دیزلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188834/استعلام-فعالیت-های-سازمان-های-دارای-عضو-مربوط'>استعلام  فعالیت های سازمان های دارای عضو مربوط / استعلام,استعلام  فعالیت های سازمان های دارای عضو مربوط</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188847/استعلام-ایجاد-زیرساخت-گردشگری'>استعلام ایجاد زیرساخت گردشگری / استعلام, استعلام ایجاد زیرساخت گردشگری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188860/استعلام-سرور-محاسباتی-super-tlab-4'>استعلام  سرور محاسباتی super tlab 4  / استعلام, استعلام  سرور محاسباتی super tlab 4 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188872/استعلام-ماکارونی-900-گرمی-زر'>استعلام ماکارونی 900 گرمی زر / استعلام, استعلام ماکارونی 900 گرمی زر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188886/استعلام-پرینتر--'>استعلام پرینتر ... / استعلام , استعلام پرینتر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188900/استعلام-دستگاه-نوبت-دهی-شش-کاناله-مدل-بیستم'>استعلام دستگاه نوبت دهی شش کاناله مدل بیستم / استعلام , استعلام دستگاه نوبت دهی شش کاناله مدل بیستم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188913/استعلام-اجرای-سرویس-بهداشتی'>استعلام اجرای سرویس بهداشتی / استعلام,استعلام اجرای سرویس بهداشتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188928/استعلام-نمایشگر-کشش-تسمه'>استعلام نمایشگر کشش تسمه / استعلام , استعلام نمایشگر کشش تسمه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188941/استعلام-موتورسیکلت-(کویر)'>استعلام موتورسیکلت (کویر) / استعلام , استعلام موتورسیکلت (کویر)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188956/استعلام-برنج--'>استعلام برنج ... / استعلام , استعلام برنج ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188969/استعلام-ابزار-سوکت-زنی-و--'>استعلام ابزار سوکت زنی و ... / استعلام , استعلام ابزار سوکت زنی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188981/استعلام-اجرای-عملیات-جابجایی-تاسیسات-برقی'>استعلام اجرای عملیات جابجایی تاسیسات برقی / استعلام ,استعلام اجرای عملیات جابجایی تاسیسات برقی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188995/مناقصه-آزمایشگاه-بیمارستان'>مناقصه آزمایشگاه بیمارستان  / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه آزمایشگاه بیمارستان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189011/استعلام-پمپ-خلا-با-مخزن-استیل-2-لیتری-با-متعلقات'>استعلام  پمپ خلا با مخزن استیل 2 لیتری با متعلقات  / استعلام, استعلام  پمپ خلا با مخزن استیل 2 لیتری با متعلقات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189024/استعلام-پروژه-کارگاه-ساختمان--'>استعلام پروژه کارگاه ساختمان ... / استعلام , استعلام پروژه کارگاه ساختمان ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189038/استعلام-لوازم-موتور-بنز-شش-چرخ-کمپرسی'>استعلام لوازم موتور بنز شش چرخ کمپرسی / استعلام, استعلام لوازم موتور بنز شش چرخ کمپرسی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189051/فراخوان-انجام-خدمات-خودرویی'>فراخوان انجام خدمات خودرویی / فراخوان , فراخوان انجام خدمات خودرویی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189064/استعلام-تجهیزات-هنرستان-رشته-ساختمان'>استعلام تجهیزات هنرستان رشته ساختمان / استعلام,تجهیزات هنرستان رشته ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189077/استعلام-شیر-گلوب--'>استعلام شیر گلوب ... / استعلام , استعلام شیر گلوب ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189090/استعلام-احداث-مخزن-100-متر-مکعبی'>استعلام احداث مخزن 100 متر مکعبی  / استعلام , استعلام احداث مخزن 100 متر مکعبی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189102/استعلام-تجهیزات-هنرستانی--'>استعلام تجهیزات هنرستانی... / استعلام, استعلام تجهیزات هنرستانی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189114/استعلام-لباس-کار'>استعلام لباس کار / استعلام,لباس کار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189127/استعلام-دستگاه-خردکن-کاغذ'>استعلام دستگاه خردکن کاغذ / استعلام , استعلام دستگاه خردکن کاغذ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189140/استعلام-دستمزد-آجر-فرش-خانه--'>استعلام دستمزد آجر فرش خانه.... / استعلام , استعلام دستمزد آجر فرش خانه....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189153/استعلام-نصب-توری-آلومینیومی-پنجره-های-پست-های-انتقال'>استعلام نصب توری آلومینیومی پنجره های پست های انتقال / استعلام,استعلام نصب توری آلومینیومی پنجره های پست های انتقال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189166/استعلام-تجهیزات-PLC'>استعلام  تجهیزات PLC  / استعلام, تجهیزات PLC </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187581/مزایده-یک-قطعه-زمین-خانه-سرا-مساحت-371-37متر'>مزایده یک قطعه زمین خانه سرا مساحت 371.37متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین خانه سرا مساحت 371.37متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187611/مزایده-پلاک-ثبتی-1274-فرعی-از-ده-اصلی'>مزایده پلاک ثبتی 1274 فرعی از ده اصلی / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 1274 فرعی از ده اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187649/مزایده-عمومی-واگذاری-بصورت-فروش-7-قطعه-زمین'>مزایده عمومی واگذاری بصورت فروش 7 قطعه زمین / مزایده,مزایده عمومی واگذاری بصورت فروش 7 قطعه زمین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187697/مزایده-300-متر-کاشی-قرنیزی'>مزایده 300 متر کاشی قرنیزی  / مزایده,مزایده 300 متر کاشی قرنیزی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187730/مزایده-فروش-خودرو-سواری-پژو-405'>مزایده فروش خودرو سواری پژو 405  / مزایده , مزایده فروش خودرو سواری پژو 405 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187779/مزایده-ششدانگ-اعیانی-آپارتمان-طبقه-دوم-مساحت-56-67متر'>مزایده ششدانگ اعیانی آپارتمان طبقه دوم مساحت 56.67متر / مزایده ,مزایده ششدانگ اعیانی آپارتمان طبقه دوم مساحت 56.67متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187839/مزایده-اجاره-مغازه-های-ترمینال-مسافربری-97-4-3'>مزایده اجاره مغازه های ترمینال مسافربری 97.4.3  / آگهی مزایده, مزایده اجاره مغازه های ترمینال مسافربری  97.4.3</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187886/مزایده-سه-دانگ-از-ششدانگ-زمین-مساحت-4464متر'>مزایده سه دانگ از ششدانگ زمین مساحت 4464متر  / مزایده ,مزایده سه دانگ از ششدانگ زمین مساحت 4464متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187928/مزایده-تاکسی-پیکان'>مزایده تاکسی پیکان  / مزایده , مزایده تاکسی پیکان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187971/مزایده-چندین-قطعه-از-پلاک-120-فرعی-از-سه-اصلی-بخش-4-قم'>مزایده چندین قطعه از پلاک 120 فرعی از سه اصلی بخش 4 قم / مزایده ,مزایده چندین قطعه از پلاک 120 فرعی از سه اصلی بخش 4 قم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188009/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-7500متر-نوبت-دوم'>مزایده پلاک ثبتی مساحت 7500متر نوبت دوم  / مزایده ,مزایده پلاک ثبتی مساحت 7500متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188060/مزایده-یک-دستگاه-آپارتمان-مسکونی-مساحت-130-38-مترمربع'>مزایده یک دستگاه آپارتمان مسکونی مساحت 130/38 مترمربع / مزایده،مزایده یک دستگاه آپارتمان مسکونی مساحت 130/38 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188087/مزایده-ششدانگ-یک-باب-ساختمان-مسکونی-181-04-مترمربع'>مزایده ششدانگ یک باب ساختمان مسکونی 181/04 مترمربع / مزایده،مزایده ششدانگ یک باب ساختمان مسکونی 181/04 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188115/مزایده-امتیاز-یک-خط-تلفن-همراه'>مزایده امتیاز یک خط تلفن همراه / مزایده،مزایده امتیاز یک خط تلفن همراه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188734/استعلام-لوله-و-اتصالات-گالوانیزه'>استعلام لوله و اتصالات گالوانیزه  / استعلام ,استعلام  لوله و اتصالات گالوانیزه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188747/مناقصه-حفر-چاه-آبرفتی--آهک-مارنی-مجموعه-خانه--'>مناقصه حفر چاه آبرفتی - آهک مارنی مجموعه خانه... / مناقصه عمومی, مناقصه حفر چاه آبرفتی - آهک مارنی مجموعه خانه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188760/استعلام-خرید-مصالح'>استعلام خرید مصالح / استعلام,خرید مصالح</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188775/استعلام-برج-روشنایی-تلسکوپی'>استعلام برج روشنایی تلسکوپی  / استعلام, استعلام برج روشنایی تلسکوپی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188789/استعلام-لیست-تجهیزات-ملزومات-اداری'>استعلام لیست تجهیزات ملزومات اداری  / استعلام,استعلام لیست تجهیزات ملزومات اداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188802/استعلام-الکتروپمپ-چاه-آب--'>استعلام الکتروپمپ چاه آب ... / استعلام, استعلام الکتروپمپ چاه آب ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188816/استعلام-انجام-عملیات-مرمت-و-ساماندهی-خانه-فرهنگ'>استعلام  انجام عملیات مرمت و ساماندهی خانه فرهنگ / استعلام,استعلام  انجام عملیات مرمت و ساماندهی خانه فرهنگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188830/استعلام-روغن-موتور-خودرو--'>استعلام روغن موتور خودرو... / استعلام, استعلام روغن موتور خودرو...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188843/استعلام-انجام-مطالعات-پایگاه--'>استعلام انجام مطالعات پایگاه ... / استعلام, استعلام انجام مطالعات پایگاه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188855/استعلام-چرخ-خیاطی-خانگی'>استعلام چرخ خیاطی خانگی / استعلام , استعلام چرخ خیاطی خانگی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188868/استعلام-خرید-تجهیزات-موزه'>استعلام خرید تجهیزات موزه / استعلام , استعلام خرید تجهیزات موزه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188882/استعلام-کولر-اسپلیت-سرد-و-گرم'>استعلام کولر اسپلیت سرد و گرم / استعلام , استعلام کولر اسپلیت سرد و گرم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188895/استعلام-شیر--'>استعلام شیر ... / استعلام , استعلام شیر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188909/استعلام-خرید-تجهیزات-جهت-راه-اندازی-شبکه--'>استعلام خرید تجهیزات جهت راه اندازی شبکه... / استعلام, استعلام خرید تجهیزات جهت راه اندازی شبکه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188922/مناقصه-عمومی-یک-مرحله-ای-بهسازی-محور--'>مناقصه عمومی یک مرحله ای بهسازی محور ... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عمومی یک مرحله ای بهسازی محور ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188936/استعلام-لوازم-مصرفی-بیمارستان--'>استعلام لوازم مصرفی بیمارستان ... / استعلام, استعلام لوازم مصرفی بیمارستان ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188951/استعلام-خرید-کالاهای-مشروحه-پیوست'>استعلام خرید کالاهای مشروحه پیوست / استعلام, خرید کالاهای مشروحه پیوست</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188965/استعلام-کلید-HONEYWELL'>استعلام کلید HONEYWELL / استعلام , استعلام کلید HONEYWELL</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188977/مناقصه-عمومی-بهسازی-و-آسفالت-راه-های-روستایی-شهرستان'>مناقصه عمومی بهسازی و آسفالت راه های روستایی شهرستان / مناقصه عمومی, مناقصه عمومی بهسازی و آسفالت راه های روستایی شهرستان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188991/استعلام-تجهیز-اطاق-سرور'>استعلام تجهیز اطاق سرور  / استعلام, استعلام تجهیز اطاق سرور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189006/استعلام-میز-جلومبلی-صندلی-چهارپایه-و--'>استعلام میز جلومبلی، صندلی چهارپایه و... / استعلام, استعلام میز جلومبلی، صندلی چهارپایه و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189020/استعلام-ورق-ام-دی-اف-16-میل'>استعلام ورق ام دی اف 16 میل / استعلام, استعلام ورق ام دی اف 16 میل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189033/استعلام-تهیه-و-طبخ-غذای-اردوها'>استعلام تهیه و طبخ غذای اردوها / استعلام , استعلام تهیه و طبخ غذای اردوها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189047/استعلام-صندلی-آمفی-تئاتر'>استعلام صندلی آمفی تئاتر  / استعلام , استعلام صندلی آمفی تئاتر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189060/استعلام-حرید-گل-و-درختچه-تزئیتی'>استعلام حرید گل و درختچه تزئیتی  / استعلام, استعلام حرید گل و درختچه تزئیتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189073/استعلام-دوربین-مداربسته'>استعلام دوربین مداربسته / استعلام, دوربین مداربسته</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189086/استعلام-بلونر-دوفن-برج-خنک-کن-ساراول'>استعلام بلونر دوفن برج خنک کن ساراول / استعلام، استعلام بلونر دوفن برج خنک کن ساراول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189098/استعلام-نرم-افزار-مانیتورینگ-شبکه-و-نرم-افزار-help-desk-hc'>استعلام نرم افزار مانیتورینگ شبکه و نرم افزار  help desk hc / استعلام, استعلام نرم افزار مانیتورینگ شبکه و نرم افزار  help desk hc</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189110/استعلام-اجرای-لکه-گیری-پراکنده-زیرسازی-و-آسفالت'>استعلام اجرای لکه گیری پراکنده زیرسازی و آسفالت / استعلام,استعلام اجرای لکه گیری پراکنده زیرسازی و آسفالت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189122/استعلام-نصب-کفپوش-PVC--'>استعلام نصب کفپوش  PVC... / استعلام, استعلام نصب کفپوش  PVC...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189135/استعلام-اجرای-زیرسازی-اسفالت-جدول-گذاری-و-ترمیم-نوار-حفاری--'>استعلام اجرای زیرسازی، اسفالت، جدول گذاری و ترمیم نوار حفاری ... / استعلام, اجرای زیرسازی، اسفالت، جدول گذاری و ترمیم نوار حفاری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189148/استعلام-کابل--'>استعلام کابل ... / استعلام, استعلام کابل ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189162/استعلام-پمپ-فشار-قوی-50-7WKL'>استعلام پمپ فشار قوی 50/7WKL  / استعلام,استعلام پمپ فشار قوی 50/7WKL </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187573/مزایده-عمارت-مسکونی-مساحت-دویست-متر-بخش-11-خرم-آباد'>مزایده عمارت مسکونی مساحت دویست متر بخش 11 خرم آباد / مزایده,مزایده عمارت مسکونی مساحت دویست متر بخش 11 خرم آباد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187593/مزایده-پلاک-ثبتی-1074-فرعی-از-یک-اصلی-بخش-16-قزوین'>مزایده پلاک ثبتی 1074 فرعی از یک اصلی بخش 16 قزوین / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 1074 فرعی از یک اصلی بخش 16 قزوین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187638/مزایده-فروش-یکدستگاه-دریل-ایستاده-کارکرده'>مزایده فروش یکدستگاه دریل ایستاده کارکرده / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش یکدستگاه دریل ایستاده کارکرده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187680/مزایده-یک-دستگاه-دیاموند-9325-Szm-به-همراه-الکتروموتورها-و-تابلو-برق--نوبت-دوم'>مزایده یک دستگاه دیاموند 9325 Szm به همراه الکتروموتورها و تابلو برق - نوبت دوم  / آگهی مزایده، مزایده یک دستگاه دیاموند 9325 Szm  به همراه الکتروموتورها و تابلو برق - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187721/مزایده-آپارتمان-بخش-نه-مشهد-108-42متر'>مزایده آپارتمان بخش نه مشهد 108.42متر  / مزایده ,مزایده آپارتمان بخش نه مشهد 108.42متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187768/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-135-متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 135 متر / مزایده ,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 135 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188796/استعلام-تکمیل-زیرسازی-محور-ساحل'>استعلام تکمیل زیرسازی محور ساحل  / استعلام, استعلام تکمیل زیرسازی محور ساحل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188809/استعلام-چراغ-راهنما-تابلوهای-راهنمایی-جهت-نما'>استعلام چراغ راهنما تابلوهای راهنمایی جهت نما  / استعلام, استعلام چراغ راهنما تابلوهای راهنمایی جهت نما </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188822/استعلام-لامپ-و--'>استعلام لامپ و... / استعلام,لامپ و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188836/استعلام-ست-اپیدورال'>استعلام ست اپیدورال / استعلام, استعلام ست اپیدورال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188849/استعلام-آبسرد-کن-یخچال-دار-ایستکول'>استعلام آبسرد کن یخچال دار ایستکول / استعلام,استعلام آبسرد کن یخچال دار ایستکول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188862/استعلام-خرید-یکدستگاه-سرور-اچ-پی'>استعلام خرید یکدستگاه سرور اچ پی / استعلام, خرید یکدستگاه سرور اچ پی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188875/استعلام-سیستم-مرکزی-هواشناسی'>استعلام  سیستم مرکزی هواشناسی  / استعلام, استعلام  سیستم مرکزی هواشناسی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188888/استعلام-مرمت-و-ساماندهی-مدرسه'>استعلام مرمت و ساماندهی مدرسه / استعلام, مرمت و ساماندهی مدرسه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188902/استعلام-بذر-و-شق-بادام-کوهی-و---'>استعلام بذر و شق، بادام کوهی و .... / استعلام, بذر و شق، بادام کوهی و ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188915/استعلام-مطالعه--'>استعلام مطالعه ... / استعلام , استعلام مطالعه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188930/استعلام-تبلت'>استعلام تبلت  / استعلام , تبلت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188943/استعلام-فن-ترانسفورماتور-قدرت--'>استعلام فن ترانسفورماتور قدرت... / استعلام,فن ترانسفورماتور قدرت...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188958/استعلام-لوله-UPVC-ساده-و-مشبک'>استعلام لوله UPVC ساده و مشبک / استعلام, استعلام لوله UPVC ساده و مشبک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188971/استعلام-فعالیتهای-تخصصی-ساختمان--'>استعلام فعالیتهای تخصصی ساختمان... / استعلام, استعلام فعالیتهای تخصصی ساختمان...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188983/استعلام-خرید-سم--'>استعلام خرید سم... / استعلام, استعلام خرید سم...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188998/استعلام-سایر-فعالیت-های-تخصصی-ساختمان--'>استعلام سایر فعالیت های تخصصی ساختمان ... / استعلام, استعلام سایر فعالیت های تخصصی ساختمان ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189013/استعلام-تاسیسات-آب-و-برق-فاضلاب-کانکسهای-خدماتی'>استعلام تاسیسات آب و برق فاضلاب کانکسهای خدماتی / استعلام , استعلام تاسیسات آب و برق فاضلاب کانکسهای خدماتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189026/استعلام-خرید-اشتراک-اینترنت'>استعلام خرید اشتراک اینترنت / استعلام, استعلام خرید اشتراک اینترنت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189040/استعلام-تجهیزات-هنرستان-رشته-ساختمان'>استعلام تجهیزات هنرستان رشته ساختمان / استعلام,تجهیزات هنرستان رشته ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189053/استعلام-پالت-شیب-دار-پلاستیکی-و-اتصالات'>استعلام پالت شیب دار پلاستیکی و اتصالات / استعلام , استعلام پالت شیب دار پلاستیکی و اتصالات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189067/مناقصه-تکمیل-دیوارکشی-محوطه-سازی-و-راه-دسترسی--'>مناقصه  تکمیل دیوارکشی، محوطه سازی و راه دسترسی... / مناقصه, مناقصه  تکمیل دیوارکشی، محوطه سازی و راه دسترسی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189080/استعلام-تعداد-563-عدد-اقلام-الکتریکی-و-5-عدد-فتوسل'>استعلام تعداد 563 عدد اقلام الکتریکی و 5 عدد فتوسل  / استعلام,استعلام تعداد 563 عدد اقلام الکتریکی و 5 عدد فتوسل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189092/استعلام-مرمت-خانه--'>استعلام مرمت خانه... / استعلام, استعلام مرمت خانه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189104/استعلام-مرمت-و-نگهداری-خانه--'>استعلام مرمت و نگهداری خانه... / استعلام, استعلام مرمت و نگهداری خانه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189116/استعلام-پشتیبانی-نرم-افزار'>استعلام پشتیبانی نرم افزار / استعلام,پشتیبانی نرم افزار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189129/استعلام-چرخ-خیاطی-صنعتی-ایرانی'>استعلام چرخ خیاطی صنعتی ایرانی / استعلام, استعلام چرخ خیاطی صنعتی ایرانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189142/استعلام-خرید-کوپلر'>استعلام خرید کوپلر / استعلام,خرید کوپلر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189155/مناقصه-فراخوان-تنظیم-و-تعویض-کفه-های-باسکول-انبار-روباز'>مناقصه فراخوان تنظیم و تعویض کفه های باسکول انبار روباز  / مناقصه فراخوان تنظیم و تعویض کفه های باسکول انبار روباز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189168/استعلام-اجرای-بخشی-از-عملیات-حصارکشی-محوطه-ی-ساختمان'>استعلام اجرای بخشی از عملیات حصارکشی محوطه ی ساختمان / استعلام , استعلام اجرای بخشی از عملیات حصارکشی محوطه ی ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187585/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-220-50متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 220.50متر  / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 220.50متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187615/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-220-50متر'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 220.50متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 220.50متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187652/مزایده-فروش-دام'>مزایده فروش دام / آگهی مزایده ، مزایده فروش دام</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187703/مزایده-واگذاری-یک-واحد-تجاری-مساحت-36-33متر-دو-بر-نوبت-دوم'>مزایده واگذاری یک واحد تجاری مساحت 36.33متر دو بر نوبت دوم  / مزایده ,مزایده واگذاری یک واحد تجاری مساحت 36.33متر دو بر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187747/مزایده-ششدانگ-ساختمان-مسکونی-مساحت-نود-و-شش-متر'>مزایده ششدانگ ساختمان مسکونی مساحت نود و شش متر  / مزایده ,مزایده ششدانگ ساختمان مسکونی مساحت نود و شش متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187791/مزایده-ششدانگ-ملک-مسکونی-مساحت-291-2متر'>مزایده ششدانگ ملک مسکونی مساحت 291.2متر  / مزایده ,مزایده ششدانگ ملک مسکونی مساحت 291.2متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187847/مزایده-فروش-آهن-آلات-مازاد'>مزایده فروش آهن آلات مازاد / آگهی مزایده عمومی , مزایده فروش آهن آلات مازاد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187898/مزایده-یکباب-خانه-ساخته-شده-در-زمین-مساحت-416متر'>مزایده یکباب خانه ساخته شده در زمین مساحت 416متر  / مزایده ,مزایده یکباب خانه ساخته شده در زمین مساحت 416متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187938/مزایده-ملک-مشتمل-بر-انضمام-انباری-و-پارکینگ-مساحت-98-23متر'>مزایده ملک مشتمل بر انضمام انباری و پارکینگ مساحت 98.23متر / مزایده ,مزایده ملک مشتمل بر انضمام انباری و پارکینگ مساحت 98.23متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187978/مزایده-ملک-تجاری-مساحت-6-89متر-نوبت-اول'>مزایده ملک تجاری مساحت 6.89متر نوبت اول / مزایده ,مزایده ملک تجاری مساحت 6.89متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188015/مزایده-اعیانی-منزل-مسکونی-در-دو-طبقه-174متر'>مزایده اعیانی منزل مسکونی در دو طبقه 174متر / مزایده ,مزایده اعیانی منزل مسکونی در دو طبقه 174متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188062/مزایده-تعداد-45-عدد-کابینت-روشوئی-(نوبت-دوم)'>مزایده تعداد 45 عدد کابینت روشوئی (نوبت دوم) / آگهی مزایده، مزایده تعداد 45 عدد کابینت روشوئی (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188806/استعلام-بیسکویت-معرکه'>استعلام بیسکویت معرکه  / استعلام,استعلام بیسکویت معرکه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188819/استعلام-دستکش-معاینه-لاتکس--'>استعلام دستکش معاینه لاتکس... / استعلام,دستکش معاینه لاتکس...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188833/استعلام-انجمن-عملیات-مرمت-پل-خشتی'>استعلام انجمن عملیات مرمت پل خشتی  / استعلام,استعلام انجمن عملیات مرمت پل خشتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188846/استعلام-دتکتور-اعلام-حریق-آتش-نشانی'>استعلام دتکتور اعلام حریق آتش نشانی   / استعلام , استعلام دتکتور اعلام حریق آتش نشانی  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188859/استعلام-خدمات-پشتیبانی-و--'>استعلام خدمات پشتیبانی و... / استعلام,خدمات پشتیبانی و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188871/استعلام-مرمت--'>استعلام مرمت ... / استعلام , استعلام مرمت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188885/استعلام-مرمت-و-حفاظت-تابلو-معرق-پارچه-معروف-به-رشتی-دوزی'>استعلام مرمت و حفاظت تابلو معرق پارچه معروف به رشتی دوزی  / استعلام,استعلام مرمت و حفاظت تابلو معرق پارچه معروف به رشتی دوزی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188898/استعلام-خرید-میز-صندلی-اداره--'>استعلام خرید میز صندلی اداره... / استعلام,خرید میز صندلی اداره...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188912/استعلام-تکمیل-کارگاه--'>استعلام تکمیل کارگاه ... / استعلام , استعلام تکمیل کارگاه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188926/استعلام-بهره-برداری-و-نگهداری-از-مخازن-و-چاهها--'>استعلام بهره برداری و نگهداری از مخازن و چاهها... / استعلام عمومی , استعلام بهره برداری و نگهداری از مخازن و چاهها...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188940/استعلام-DLINK-مارک-USB-سوئیچ-2-پورت-K-V-M'>استعلام DLINK مارک USB سوئیچ 2 پورت K.V.M / استعلام, استعلام DLINK مارک USB سوئیچ 2 پورت K.V.M</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188955/استعلام-فعالیت-های-سایر-سازمان-های-دارای-عضو--'>استعلام فعالیت های سایر سازمان های دارای عضو ... / استعلام , استعلام فعالیت های سایر سازمان های دارای عضو ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188968/استعلام-اجرای-گچ-کاری-و-نازک-کاری'>استعلام اجرای گچ کاری و نازک کاری / استعلام,استعلام اجرای گچ کاری و نازک کاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188980/استعلام-11-قلم-کابل-افشان-و-سیم-ارت--'>استعلام 11 قلم کابل افشان و سیم ارت ... / استعلام , استعلام 11 قلم کابل افشان و سیم ارت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188994/استعلام-لوله--'>استعلام لوله ... / استعلام , استعلام لوله ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189010/استعلام-تجهیزات-هنرستان--'>استعلام تجهیزات هنرستان ... / استعلام , استعلام تجهیزات هنرستان ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189023/استعلام-اسپیلت-24000'>استعلام اسپیلت 24000 / استعلام, استعلام اسپیلت 24000</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189037/استعلام-پایه--'>استعلام پایه ... / استعلام , استعلام پایه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189050/استعلام-خرید-کنتور--'>استعلام خرید کنتور ... / استعلام, استعلام خرید کنتور ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189063/استعلام-اجرای-آسفالت-گرم-طرح-هادی-روستای---'>استعلام اجرای آسفالت گرم طرح هادی روستای  ... / استعلام, استعلام اجرای آسفالت گرم طرح هادی روستای  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189076/استعلام-باتری-سیلد-اسید'>استعلام باتری سیلد اسید  / استعلام , استعلام باتری سیلد اسید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189089/استعلام-لوبیا-چشم-بلبلی--'>استعلام لوبیا چشم بلبلی ... / استعلام, استعلام لوبیا چشم بلبلی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189101/استعلام-مرمت-خانه--'>استعلام مرمت خانه... / استعلام, استعلام مرمت خانه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189113/مناقصه-عمومی-سیستم-گرمایشی-مدرسه-راهنمایی'>مناقصه عمومی  سیستم گرمایشی مدرسه راهنمایی / مناقصه عمومی ،مناقصه عموم سیستم گرمایشی مدرسه راهنمایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189126/استعلام-کراس-آرم-آهنی'>استعلام کراس آرم آهنی  / استعلام , استعلام کراس آرم آهنی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189138/استعلام-صندلی-سالن-کنفرانس'>استعلام صندلی سالن کنفرانس / استعلام,استعلام صندلی سالن کنفرانس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189152/استعلام-پمپ--'>استعلام پمپ ... / استعلام , استعلام پمپ ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189165/استعلام-نصب-پارتیشن-MDF-همراه-با-یراق-آلات-و-نصب-درب'>استعلام نصب پارتیشن MDF همراه با یراق آلات و نصب درب / استعلام , استعلام نصب پارتیشن MDF همراه با یراق آلات و نصب درب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187577/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-232-متر'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 232 متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 232 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187605/مزایده-دو-باب-ساختمان-و-یک-قطعه-زمین-کشاورزی'>مزایده دو باب ساختمان و یک قطعه زمین کشاورزی  / مزایده,مزایده دو باب ساختمان و یک قطعه زمین کشاورزی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187644/مزایده-فروش-50-000-کیلوگرم-انواع-سیم-مسی-اسقاط---نوبت-دوم'>مزایده فروش 50.000 کیلوگرم انواع سیم مسی اسقاط ... نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی , مزایده فروش 50.000 کیلوگرم انواع سیم مسی اسقاط ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187690/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-عرصه-295-60متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت  عرصه 295.60متر / مزایده,  مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت  عرصه 295.60متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187729/مزایده-تعداد-16-دستگاه-خودرو-سبک--سنگین-و-موتورسیکلت'>مزایده تعداد 16 دستگاه خودرو سبک ، سنگین و موتورسیکلت / آگهی مزایده عمومی, مزایده تعداد 16 دستگاه خودرو سبک ، سنگین و موتورسیکلت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187776/مزایده-عمومی-فروش-لوازم-اسقاط-مازاد-موجود-در-نیروگاه'>مزایده عمومی فروش لوازم اسقاط مازاد موجود در نیروگاه / مزایده عمومی, مزایده عمومی فروش لوازم اسقاط مازاد موجود در نیروگاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187836/مزایده-یک-واحد-ساختمان-سوله-فلزی-عرصه-1400متر-نوبت-سوم'>مزایده یک واحد ساختمان سوله فلزی عرصه 1400متر نوبت سوم  / مزایده ,مزایده یک واحد ساختمان سوله فلزی عرصه 1400متر نوبت سوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187878/مزایده-منزل-مسکونی-مساحت-عرصه-196-8متر'>مزایده منزل مسکونی مساحت عرصه 196.8متر / مزایده ,مزایده منزل مسکونی مساحت عرصه 196.8متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187925/مزایده-11-توپ-پارچه'>مزایده 11 توپ پارچه  / مزایده , مزایده 11 توپ پارچه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187967/مزایده-بهره-برداری-از-تبلیغات-پلهای-هوایی-سطح-شهر--'>مزایده بهره برداری از تبلیغات پلهای هوایی سطح شهر.... / آگهی مزایده عمومی , مزایده بهره برداری از تبلیغات پلهای هوایی سطح شهر....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188008/تجدید-مزایده-فروش-انواع-ضایعات--ـ-نوبت-دوم'>تجدید مزایده فروش انواع ضایعات... ـ نوبت دوم / آگهی تجدید مزایده , تجدید مزایده فروش انواع ضایعات... ـ نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188848/استعلام-ورقهای-نایلون-فشرده'>استعلام ورقهای نایلون فشرده  / استعلام , استعلام ورقهای نایلون فشرده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188861/استعلام-اجرای-موتورخانه-سالن-اسکواش'>استعلام اجرای موتورخانه سالن اسکواش / استعلام, اجرای موتورخانه سالن اسکواش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188873/استعلام-فعالیت‌های-تخصصی-ساختمان'>استعلام فعالیت‌های تخصصی ساختمان / استعلام,استعلام فعالیت‌های تخصصی ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188887/استعلام-خرید-کارت-استخر-سامانه-ستاد'>استعلام خرید کارت استخر, سامانه ستاد / استعلام, استعلام خرید کارت استخر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188901/مناقصه-عمومی-یک-مرحله-ای-اجرا-و-تکمیل-دو-باب-سوله-انبار'>مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرا و تکمیل دو باب سوله انبار / استعلام, مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرا و تکمیل دو باب سوله انبار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188914/استعلام-عملیات-دیواره-سازی٬-تثبیت٬-لایروبی-و-رپرگذاری'>استعلام عملیات دیواره سازی٬ تثبیت٬ لایروبی و رپرگذاری / استعلام, استعلام عملیات دیواره سازی٬ تثبیت٬ لایروبی و رپرگذاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188929/استعلام-مطالعات-طرح-تفضیلی'>استعلام مطالعات طرح تفضیلی / استعلام,مطالعات طرح تفضیلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188942/استعلام-فلش-مموری-16-گیگابایت-پاور-بانک'>استعلام فلش مموری 16 گیگابایت پاور بانک / استعلام,استعلام فلش مموری 16 گیگابایت پاور بانک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188957/استعلام-جغجغه-دستی-درایو-و--'>استعلام جغجغه دستی درایو و ... / استعلام, استعلام جغجغه دستی درایو و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188970/استعلام-ماکارونی'>استعلام ماکارونی / استعلام,ماکارونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188982/استعلام-یخچال-9-فوت-ایرانی'>استعلام یخچال 9 فوت ایرانی  / استعلام,استعلام یخچال 9 فوت ایرانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188996/استعلام-باتری-12-ولت-120-آمپر-ساعت-ساخت-ایران'>استعلام باتری 12 ولت 120 آمپر ساعت- ساخت ایران  / استعلام, استعلام باتری 12 ولت 120 آمپر ساعت- ساخت ایران </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189012/مناقصه-عمومی-خرید-تجهیزات-(کامپیوتر-چاپگر-تاب)'>مناقصه عمومی  خرید تجهیزات (کامپیوتر، چاپگر، تاب)  / مناقصه عمومی, مناقصه عمومی  خرید تجهیزات (کامپیوتر، چاپگر، تاب) </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189025/استعلام-مرمت-قلعه'>استعلام مرمت قلعه / استعلام , استعلام مرمت قلعه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189039/استعلام-کیس-رایانه-به-همراه-پاور-گرین-480'>استعلام کیس رایانه به همراه پاور گرین 480  / استعلام , استعلام کیس رایانه به همراه پاور گرین 480 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189052/استعلام-فعالیت-های-تصفیه-و-سایر-خدمات-مدیریت-پسماند--'>استعلام فعالیت های تصفیه و سایر خدمات مدیریت پسماند ... / استعلام , استعلام فعالیت های تصفیه و سایر خدمات مدیریت پسماند ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189065/مناقصه-انجام-خدمات-خودرویی'>مناقصه انجام خدمات خودرویی / مناقصه عمومی, مناقصه انجام خدمات خودرویی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189079/استعلام-الکتروموتور-پمپ-شناور'>استعلام الکتروموتور پمپ شناور / استعلام , استعلام الکتروموتور پمپ شناور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189091/استعلام-خدمات-تابلو-برق'>استعلام خدمات تابلو برق / استعلام , استعلام خدمات تابلو برق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189103/استعلام-طراحی-و-بررسی-مطالعه-تدقیق-تحلیل-ضوابط-اختصاصی-ویژه'>استعلام طراحی و بررسی، مطالعه، تدقیق، تحلیل ضوابط اختصاصی ویژه  / استعلام,استعلام طراحی و بررسی، مطالعه، تدقیق، تحلیل ضوابط اختصاصی ویژه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189115/استعلام-تردمیل-باشگاهی--'>استعلام تردمیل باشگاهی... / استعلام,تردمیل باشگاهی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189128/استعلام-تجهیزات-حفاظتی'>استعلام تجهیزات حفاظتی  / استعلام , استعلام تجهیزات حفاظتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189141/استعلام-مستند-نگاری'>استعلام مستند نگاری / استعلام,استعلام مستند نگاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189154/استعلام-رم-8-گیگا-بایت'>استعلام رم 8 گیگا بایت / استعلام, استعلام رم 8 گیگا بایت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189167/استعلام-دستگاه-سن-استوریج'>استعلام دستگاه سن استوریج / استعلام,استعلام دستگاه سن استوریج</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187583/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-160-متر-نوبت-اول'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 160 متر نوبت اول / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 160 متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187612/مزایده-فروش-لوازم-مازاد-موجود-در-انبار-نیروگاه'>مزایده فروش لوازم مازاد موجود در انبار نیروگاه / مزایده عمومی, مزایده فروش لوازم مازاد موجود در انبار نیروگاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187651/مزایده-عمومی-واگذاری-بصورت-فروش-3-قطعه-زمین-کاربری-آموزشی'> مزایده عمومی واگذاری بصورت فروش 3 قطعه زمین کاربری آموزشی  / مزایده, مزایده عمومی واگذاری بصورت فروش 3 قطعه زمین کاربری آموزشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187701/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مسکونی-مساحت-42-33متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی مساحت 42.33متر  / مزایده,  مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی مساحت 42.33متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187736/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مسکونی-طبقه-اول-59-24متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی طبقه اول 59.24متر / مزایده ,مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی طبقه اول 59.24متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187782/مزایده-فروش-ستونهای-چوبی-برق-نوبت-دوم'>مزایده فروش ستونهای چوبی برق نوبت دوم  / مزایده عمومی , مزایده فروش ستونهای چوبی برق نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187845/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-قطعه-44-تفکیکی'>مزایده ششدانگ آپارتمان قطعه 44 تفکیکی / مزایده ,مزایده ششدانگ آپارتمان قطعه 44 تفکیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187890/مزایده-دو-دانگ-مشاع-از-ششدانگ-باغ-قطعه-دو-تفکیکی'>مزایده دو دانگ مشاع از ششدانگ باغ قطعه دو تفکیکی  / مزایده ,مزایده دو دانگ مشاع از ششدانگ باغ قطعه دو تفکیکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187929/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-قطعه-6-تفکیکی-مساحت-77-94متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان قطعه 6 تفکیکی مساحت 77.94متر  / مزایده ,مزایده ششدانگ آپارتمان قطعه 6 تفکیکی مساحت 77.94متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187974/مزایده-اصل-و-مازاد-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-143متر'>مزایده اصل و مازاد ششدانگ آپارتمان مساحت 143متر  / مزایده ,مزایده اصل و مازاد ششدانگ آپارتمان مساحت 143متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188011/مزایده-یک-دستگاه-وانت-توبوتا-هایلوکس-تک-کابین'>مزایده یک دستگاه وانت توبوتا هایلوکس تک کابین / مزایده,مزایده یک دستگاه وانت توبوتا هایلوکس تک کابین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188061/مزایده-واگذاری-تمامی-آپارتمان-اداری-مساحت-241-92متر'>مزایده واگذاری تمامی آپارتمان اداری مساحت 241.92متر / مزایده ,مزایده واگذاری تمامی آپارتمان اداری مساحت 241.92متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188089/مزایده-لوازم-جانبی-دستگاه-اینترمیکس-جهت-تزریق-گاز-CO2'>مزایده لوازم جانبی دستگاه اینترمیکس جهت تزریق گاز CO2  / آگهی مزایده, مزایده لوازم جانبی دستگاه اینترمیکس جهت تزریق گاز CO2 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188053/مزایده-واگذاری-املاک-و-مستغلات-مازاد-بر-نیاز'>مزایده واگذاری املاک و مستغلات مازاد بر نیاز  / مزایده ,مزایده واگذاری املاک و مستغلات مازاد بر نیاز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188085/مزایده-آپارتمان-مسکونی'>مزایده آپارتمان مسکونی / مزایده ,مزایده آپارتمان مسکونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188113/مزایده-فروش-اره-نواری-نجاری-و--'>مزایده فروش اره نواری نجاری و ... / مزایده ، مزایده فروش اره نواری نجاری و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188145/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-عرصه-کل-248متر'>مزایده پلاک ثبتی مساحت عرصه کل 248متر / مزایده, مزایده پلاک ثبتی مساحت عرصه کل 248متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188178/مزایده-اجاره-ششدانگ-یکباب-مغازه'>مزایده اجاره ششدانگ یکباب مغازه / خلاصه آگهی مزایده , مزایده اجاره ششدانگ یکباب مغازه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188239/مزایده-فروش-یکدستگاه-سواری-رانا'>مزایده فروش یکدستگاه سواری رانا  / مزایده , مزایده فروش یکدستگاه سواری رانا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188282/مزایده-آپارتمان-مساحت-100-85متر'>مزایده آپارتمان مساحت 100.85متر / مزایده,مزایده آپارتمان مساحت 100.85متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188341/مزایده-ملک-به-شماره-پلاک-1-917-فرعی-نوبت-دوم'>مزایده ملک به شماره پلاک 1/917 فرعی نوبت دوم / مزایده، مزایده ملک به شماره پلاک 1/917 فرعی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188391/مزایده-یکباب-خانه-مسکونی-مساحت-عرصه-112-متر'>مزایده یکباب خانه مسکونی مساحت عرصه 112 متر  / مزایده،مزایده یکباب خانه مسکونی مساحت عرصه 112 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188485/مزایده-ششدانگ-ملک-باقدمت-15-سال-نوبت-اول'>مزایده ششدانگ ملک باقدمت 15 سال نوبت اول / مزایده،مزایده ششدانگ ملک باقدمت 15 سال نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188601/مزایده-عمومی-فروش-اقلام-مازاد-مستعمل-و-اسقاطی'>مزایده عمومی فروش اقلام مازاد مستعمل و اسقاطی  / مزایده عمومی , مزایده عمومی فروش اقلام مازاد مستعمل و اسقاطی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188642/مزایده-یک-غرفه-نوبت-دوم'>مزایده یک غرفه نوبت دوم / مزایده , مزایده یک غرفه نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188669/مزایده-پراید'>مزایده پراید  / مزایده, مزایده  پراید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188709/مزایده-واگذاری-تعداد-2-باب-مغازه-تجاری-پاساژ'>مزایده  واگذاری تعداد 2 باب مغازه تجاری پاساژ / آگهی مزایده کتبی, مزایده  واگذاری تعداد 2 باب مغازه تجاری پاساژ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188795/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-101-85متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 101.85متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 101.85متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188918/مزایده-فروش-عرصه-و-اعیانی-پلاک-ثبتی-413-فرعی'>مزایده فروش عرصه و اعیانی پلاک ثبتی 413 فرعی / مزایده,مزایده فروش عرصه و اعیانی پلاک ثبتی 413 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189004/مزایده-ملک-مساحت-166-20متر-نوبت-دوم'>مزایده ملک مساحت 166.20متر نوبت دوم / مزایده,مزایده ملک مساحت 166.20متر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189161/مزایده-منزل-مسکونی-مساحت-زمین-288-متر-قدمت35-سال'>مزایده منزل مسکونی مساحت زمین 288 متر قدمت35 سال  / مزایده ,مزایده منزل مسکونی مساحت زمین 288 متر قدمت35 سال </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189178/استعلام-خرید-واکر-و-عصا--'>استعلام خرید واکر و عصا ... / استعلام, استعلام خرید واکر و عصا ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189193/استعلام-کولر-انرژی-25000'>استعلام کولر انرژی 25000 / استعلام , استعلام کولر انرژی 25000</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189207/استعلام-ساعت-اندازه-گیری-آنالوگ'>استعلام ساعت اندازه گیری آنالوگ  / استعلام , استعلام ساعت اندازه گیری آنالوگ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189223/استعلام-هارد-دیسک--'>استعلام هارد دیسک ... / استعلام, استعلام هارد دیسک ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189230/مزایده-یک-دستگاه-پرس-روکش-روی-ننوپان'>مزایده یک دستگاه پرس روکش روی ننوپان  / مزایده ,مزایده یک دستگاه پرس روکش روی ننوپان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189238/استعلام-تعويض-ترانس-۲۰-۱۳۲-پست'>استعلام تعويض ترانس ۲۰/۱۳۲ پست / آگهی مناقصه, استعلام تعويض ترانس ۲۰/۱۳۲ پست</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189253/استعلام-پرده-نمایش'>استعلام پرده نمایش / استعلام,پرده نمایش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189268/استعلام-توزیع-بسته-و-امانات--'>استعلام توزیع بسته و امانات ... / استعلام, استعلام توزیع بسته و امانات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189282/استعلام-گوشت-تازه-قلوه-گاه-گوسفندی'>استعلام  گوشت تازه قلوه گاه گوسفندی / استعلام, گوشت تازه قلوه گاه گوسفندی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189295/استعلام-معاینات-دوره-ای--'>استعلام معاینات دوره ای... / استعلام, استعلام معاینات دوره ای...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189307/استعلام-فن-کویل--'>استعلام فن کویل ... / استعلام , استعلام فن کویل ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189320/استعلام-فلنج-اسپیکات-جی-ار-پی-و--'>استعلام فلنج اسپیکات جی ار پی و .. / استعلام, فلنج اسپیکات جی ار پی و ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189321/مزایده-دستگاه-سیل-وکیوم'>مزایده دستگاه سیل وکیوم  / آگهی مزایده, مزایده دستگاه سیل وکیوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189333/استعلام-آب-معدنی'>استعلام آب معدنی  / استعلام, آب معدنی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189345/استعلام-سیمان-پرتلند'>استعلام سیمان پرتلند  / استعلام, استعلام سیمان پرتلند </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189357/استعلام-تستر-باتری-دیجیتالی'>استعلام تستر باتری دیجیتالی / استعلام , استعلام تستر باتری دیجیتالی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189369/استعلام-احداث-دیواره-صخره-نوردی'>استعلام احداث دیواره صخره نوردی / استعلام, احداث دیواره صخره نوردی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189381/استعلام-خرید-750-متر-مربع-سنگ-سفید-جدولی-20-20-درجه-2'>استعلام خرید 750 متر مربع سنگ سفید جدولی 20*20 درجه 2 / استعلام,استعلام خرید 750 متر مربع سنگ سفید جدولی 20*20 درجه 2</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189393/استعلام-چاپگر-تحویلداری--'>استعلام چاپگر تحویلداری... / استعلام, استعلام چاپگر تحویلداری...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189405/استعلام-فن-کوئل-زمینی'>استعلام فن کوئل زمینی  / استعلام, استعلام فن کوئل زمینی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189417/استعلام-دوربین-فیلمبرداری-سونی-PXWZ90'>استعلام  دوربین فیلمبرداری سونی PXWZ90 / استعلام, دوربین فیلمبرداری سونی PXWZ90</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189429/استعلام-دوربین-فیلمبرداری-سونی-PXWZ90'>استعلام دوربین فیلمبرداری سونی PXWZ90 / استعلام, دوربین فیلمبرداری سونی PXWZ90</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189441/استعلام-لاستیک'>استعلام لاستیک / استعلام, استعلام لاستیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189453/استعلام-آب-معدنی'>استعلام آب معدنی / استعلام, استعلام آب معدنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189466/استعلام-مخزن-زمینی-20000-لیتری'>استعلام مخزن زمینی 20000 لیتری  / استعلام , استعلام مخزن زمینی 20000 لیتری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189479/استعلام-تعمیر-و-سرویس-کامل-دستگاه-چاپگر'>استعلام  تعمیر و سرویس کامل دستگاه چاپگر / استعلام,استعلام تعمیر و سرویس کامل دستگاه چاپگر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188147/مزایده-ششدانگ-پلاک-1188-فرعی-و-تجهیزات-سردخانه'>مزایده ششدانگ پلاک 1188 فرعی و تجهیزات سردخانه / آگهی مزایده,مزایده ششدانگ پلاک 1188 فرعی و تجهیزات سردخانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188181/مزایده-آپارتمان-مساحت-131-79متر'>مزایده آپارتمان مساحت 131.79متر / مزایده, مزایده آپارتمان مساحت 131.79متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188241/مزایده-ملک-قولنامه-ای-مساحت-75-متر'>مزایده ملک قولنامه ای مساحت 75 متر / مزایده,مزایده ملک قولنامه ای مساحت 75 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188283/مزایده-بهره-برداری-از-جایگاه-cng-شهرداری-مرحله-دوم'>مزایده بهره برداری از جایگاه cng شهرداری مرحله دوم  / مزایده , مزایده بهره برداری از جایگاه cng شهرداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188342/مزایده-تعداد-113-مورد-انواع-قطعات-یدکی'>مزایده تعداد 113 مورد انواع قطعات یدکی / آگهی مزایده,مزایده تعداد 113 مورد انواع قطعات یدکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188393/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-یک-خوابه-وقفی-بخش-سه-شیراز'>مزایده ششدانگ آپارتمان یک خوابه وقفی بخش سه شیراز  / مزایده،مزایده ششدانگ آپارتمان یک خوابه وقفی بخش سه شیراز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188496/مزایده-یک-دستگاه-سواری-سمند-نوبت-دوم'>مزایده یک دستگاه سواری سمند نوبت دوم  / مزایده, مزایده یک دستگاه سواری سمند نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188604/اصلاحیه-مزایده-فروش-املاک-استان-کرمان'>اصلاحیه مزایده فروش املاک استان کرمان  / اصلاحیه مزایده,مزایده فروش املاک استان کرمان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188643/مزایده-تانکر-آب-از-جنس-گالوانیزه'>مزایده تانکر آب از جنس گالوانیزه  / مزایده،مزایده تانکر آب از جنس گالوانیزه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188673/مزایده-فروش-چهار-تخته-فرش-دست-باف-و-یک-دستگاه-کولر-گازی'>مزایده فروش چهار تخته فرش دست باف و یک دستگاه کولر گازی / مزایده , مزایده فروش چهار تخته فرش دست باف و یک دستگاه کولر گازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188712/مزایده-اجاره-محل-و-امتیاز-بهره-برداری-از-مرکز-خدمات-جامع'>مزایده اجاره محل و امتیاز بهره برداری از مرکز خدمات جامع / آگهی مزایده عمومی , مزایده اجاره محل و امتیاز بهره برداری از مرکز خدمات جامع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188804/مزایده-سرقفلی-مغازه-مساحت-23-85متر'>مزایده سرقفلی مغازه مساحت 23.85متر  / مزایده,مزایده سرقفلی مغازه مساحت 23.85متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188924/مزایده-ملک-مساحت-عرصه-376-25متر'>مزایده ملک مساحت عرصه 376.25متر / مزایده,مزایده ملک مساحت عرصه 376.25متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189009/مزایده-دو-دانگ-مشاع-از-ششدانگ-باغ-قطعه-1-تفکیکی'>مزایده دو دانگ مشاع از ششدانگ باغ قطعه 1 تفکیکی / مزایده,مزایده دو دانگ مشاع از ششدانگ باغ قطعه 1 تفکیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189169/مزایده-پلاک-ثبتی-با-قدمت-بیش-از-45-سال'>مزایده پلاک ثبتی با قدمت بیش از 45 سال / مزایده ,مزایده پلاک ثبتی با قدمت بیش از 45 سال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189180/استعلام-مرمت-گنبد-سفید-کلیسای'>استعلام  مرمت گنبد سفید کلیسای / استعلام, استعلام  مرمت گنبد سفید کلیسای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189194/استعلام-خرید-ساعت-گویا'>استعلام خرید ساعت گویا  / استعلام,استعلام خرید ساعت گویا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189208/استعلام-واگذاری-خدمات-نگهداری-و-راهبردی-از-تاسیسات-الکترونیکی-مکانیکی'>استعلام واگذاری خدمات نگهداری و راهبردی از تاسیسات الکترونیکی مکانیکی / استعلام , استعلام واگذاری خدمات نگهداری و راهبردی از تاسیسات الکترونیکی مکانیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189224/استعلام-رگراژ-دکل-های-بیسیم'>استعلام رگراژ دکل های بیسیم / استعلام, استعلام رگراژ دکل های بیسیم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189234/مزایده-ششدانگ-باغ-به-پلاک-ثبتی-365-فرعی-بخش-سه-کاشمر'>مزایده ششدانگ باغ به پلاک ثبتی 365 فرعی بخش سه کاشمر / مزایده ,مزایده ششدانگ باغ به پلاک ثبتی 365 فرعی بخش سه کاشمر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189239/استعلام-جهت-تهیه-و-طبخ-غذای-اردو'>استعلام جهت تهیه و طبخ غذای اردو / استعلام,جهت تهیه و طبخ غذای اردو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189254/استعلام-خرید-کارتریج--'>استعلام خرید کارتریج ... / استعلام , استعلام خرید کارتریج ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189270/استعلام-سرویس-و-تعمیرات-شبکه-روشنایی-معابر-مدیریت-برق'>استعلام سرویس و تعمیرات شبکه روشنایی معابر مدیریت برق / استعلام,استعلام سرویس و تعمیرات شبکه روشنایی معابر مدیریت برق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189283/استعلام-فایروال-شبکه'>استعلام فایروال شبکه / استعلام,استعلام فایروال شبکه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189296/استعلام-فرمون-مگس-زیتون'>استعلام  فرمون مگس زیتون   / استعلام, فرمون مگس زیتون  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189308/استعلام-باتری-سرب-اسیدی'>استعلام باتری سرب اسیدی / استعلام,استعلام باتری سرب اسیدی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189322/استعلام-بیمه-اموال-نیروگاه-حرارتی'>استعلام بیمه اموال نیروگاه حرارتی / استعلام, استعلام بیمه اموال نیروگاه حرارتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189334/استعلام-تخت-تشریح'>استعلام تخت تشریح  / استعلام,استعلام تخت تشریح </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189346/استعلام-لوله-فولادی'>استعلام لوله فولادی / استعلام , استعلام لوله فولادی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189358/استعلام-عملیات-حفر--'>استعلام عملیات حفر ... / استعلام , استعلام عملیات حفر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189370/استعلام-تکمیل-و-تجهیز-دبیرخانه-شهر--'>استعلام تکمیل و تجهیز دبیرخانه شهر ... / استعلام, استعلام تکمیل و تجهیز دبیرخانه شهر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189382/استعلام-تعمیر-و-نگهداری-انواع-وسایل-نقلیه-موتوری--'>استعلام تعمیر و نگهداری انواع وسایل  نقلیه موتوری ... / استعلام, استعلام تعمیر و نگهداری انواع وسایل  نقلیه موتوری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189394/استعلام-سیستم-کامپیوتر'>استعلام سیستم کامپیوتر   / استعلام, استعلام سیستم کامپیوتر  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189406/استعلام-باتری-12-ولت-100-آمپر-ساعت'>استعلام باتری 12 ولت 100 آمپر ساعت / استعلام, باتری 12 ولت 100 آمپر ساعت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189418/استعلام-اجرای-سیستم-آبیاری-مکانیزه-فضای-سبز-محوطه-بیمارستان'>استعلام اجرای سیستم آبیاری مکانیزه فضای سبز محوطه بیمارستان / استعلام , استعلام اجرای سیستم آبیاری مکانیزه فضای سبز محوطه بیمارستان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189430/استعلام-تعمیرات-خانه-کشتی-و--'>استعلام تعمیرات خانه کشتی و ... / استعلام, تعمیرات خانه کشتی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189442/استعلام-کارتریج'>استعلام کارتریج / استعلام,استعلام کارتریج</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189454/استعلام-دوربین-فیلمبرداری--'>استعلام دوربین فیلمبرداری ... / استعلام, استعلام دوربین فیلمبرداری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189457/مزایده-واگذاری-امور-تزریقات-پانسمان-بیمارستان'>مزایده واگذاری امور تزریقات، پانسمان بیمارستان  / مزایده عمومی، مزایده واگذاری امور تزریقات، پانسمان بیمارستان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188827/استعلام-اجرای-درختکاری'>استعلام اجرای درختکاری / استعلام , استعلام اجرای درختکاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188840/استعلام-ساخت-پاسگاه--'>استعلام ساخت پاسگاه... / استعلام,ساخت پاسگاه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188853/استعلام-کولر-گازی-اسپلیت'>استعلام کولر گازی اسپلیت / استعلام,استعلام کولر گازی اسپلیت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188866/استعلام-MINI-PC--'>استعلام MINI PC... / استعلام , استعلام MINI PC...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188880/استعلام-پمپ-مناسب-جهت-وکیوم-چیلر-جذبی'>استعلام پمپ مناسب جهت وکیوم چیلر جذبی  / استعلام,استعلام پمپ مناسب جهت وکیوم چیلر جذبی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188892/استعلام-مقدار-125-تن-آسفالت-بیندر-019-جهت-آسفالت-لاین'>استعلام مقدار 125 تن آسفالت بیندر 019 جهت آسفالت لاین  / استعلام,استعلام مقدار 125 تن آسفالت بیندر 019 جهت آسفالت لاین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188907/استعلام-یک-دستگاه-کولر-گازی'>استعلام یک دستگاه کولر گازی / استعلام,استعلام یک دستگاه کولر گازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188920/استعلام-فریزر-صندوقی-ایرانی'>استعلام فریزر صندوقی ایرانی / استعلام,فریزر صندوقی ایرانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188934/استعلام-آبگرمکن-و--'>استعلام آبگرمکن و... / استعلام, استعلام آبگرمکن و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188949/استعلام-مرمت-و-بازسازی'>استعلام مرمت و بازسازی / استعلام,مرمت و بازسازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188962/استعلام-شیشه-سکوریت--'>استعلام شیشه سکوریت ... / استعلام, استعلام شیشه سکوریت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188975/استعلام-عملیات-ریپ-رپ-سد-کوچک-مخزنی'>استعلام عملیات ریپ رپ سد کوچک مخزنی  / استعلام , استعلام عملیات ریپ رپ سد کوچک مخزنی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188988/استعلام-صرف-غذا-در-رستوران-جهت-همکاران'>استعلام  صرف غذا در رستوران جهت همکاران  / استعلام, صرف غذا در رستوران جهت همکاران </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189003/استعلام-واگذاری-امور-فضای-سبز-و-خدمات-نظافتی'>استعلام واگذاری امور فضای سبز و خدمات نظافتی  / استعلام , استعلام واگذاری امور فضای سبز و خدمات نظافتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189017/استعلام-ورق-گالوانیزه'>استعلام ورق گالوانیزه  / استعلام, ورق گالوانیزه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189031/استعلام-اره-لنگ'>استعلام  اره لنگ  / استعلام, استعلام  اره لنگ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189045/استعلام-سیستم-سوخت-رسانی-سی-ان-جی'>استعلام سیستم سوخت رسانی سی ان جی