مناقصات و مزایدات | بلاگ

مناقصات و مزایدات

ساخت وبلاگ

<ol><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055383/مناقصه-اقلام-غذایی-مورد-نیاز--نوبت-سوم'>مناقصه اقلام غذایی مورد نیاز - نوبت سوم / مناقصه عمومی , مناقصه اقلام غذایی مورد نیاز - نوبت سوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055385/مناقصه-اجرای-سیستم-آبیاری-تحت-فشار-اراضی-ایستگاههای-پمپاژ-1--نوبت-دوم'>مناقصه  اجرای سیستم آبیاری تحت فشار اراضی ایستگاههای پمپاژ 1 - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه  اجرای سیستم آبیاری تحت فشار اراضی ایستگاههای پمپاژ 1 - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055387/تجدید-مناقصه-واگذاری-امور-راهبری-نگهداری-و-تعمیرات-تاسیسات-برقی-و-مکانیکی'>تجدید مناقصه واگذاری امور راهبری، نگهداری و تعمیرات تاسیسات برقی و مکانیکی / آگهی تجدید مناقصه، تجدید مناقصه واگذاری امور راهبری، نگهداری و تعمیرات تاسیسات برقی و مکانیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055389/مناقصه-اجرای-سیستم-آبیاری-تحت-فشار--نوبت-دوم'>مناقصه اجرای سیستم آبیاری تحت فشار - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای سیستم آبیاری تحت فشار - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055391/مناقصه-تامین-تجهیزات-حمل-نصب-و-پشتیبانی-ایستگاه-پمپاژ-اصلی--نوبت-دوم'>مناقصه تامین تجهیزات، حمل، نصب و پشتیبانی ایستگاه پمپاژ اصلی...نوبت دوم / مناقصه,مناقصه تامین تجهیزات، حمل، نصب و پشتیبانی ایستگاه پمپاژ اصلی...نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055392/فراخوان-عملیات-اجرایی-احداث-ساختمان-اداری---نوبت-دوم'>فراخوان عملیات اجرایی احداث ساختمان اداری... - نوبت دوم / آگهی فراخوان عمومی, فراخوان عملیات اجرایی احداث ساختمان اداری... - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055393/مناقصه-خرید-کت-اوت-پلیمری--نوبت-دوم'>مناقصه خرید کت اوت پلیمری...نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه خرید کت اوت پلیمری...نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055394/مناقصه-تامین-نیروی-انسانی--نوبت-دوم'>مناقصه تامین نیروی انسانی  - نوبت دوم / آگهی مناقصات , مناقصه تامین نیروی انسانی  - نوبتد وم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055396/مناقصه-اجرای-عملیات-انتقال-نیرو-و----نوبت-دوم'>مناقصه اجرای عملیات انتقال نیرو و ... - نوبت دوم / مناقصه, مناقصه اجرای عملیات انتقال نیرو و ... - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055397/استعلام-دوربین--'>استعلام دوربین ... / استعلام ,استعلام دوربین ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055398/استعلام-جی-پی-اس-گازمین-650-و-عمق-باب-150-متری'>استعلام جی پی اس گازمین 650 و عمق باب 150 متری  / استعلام جی پی اس گازمین 650 و عمق باب 150 متری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055399/مناقصه-مقدار-1-تن-میلگرد-مسی--'>مناقصه مقدار 1 تن میلگرد مسی... / مناقصه عمومی، مناقصه مقدار 1 تن میلگرد مسی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055401/استعلام-دوش-چشم-شوی-اضطراری-تمام-استیل-316-با-راهبری-دستی'>استعلام دوش چشم شوی اضطراری تمام استیل 316 با راهبری دستی  / استعلام دوش چشم شوی اضطراری تمام استیل 316 با راهبری دستی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055403/استعلام-پسته--'>استعلام پسته ... / استعلام , استعلام پسته ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055405/تجدید-فراخوان-احداث-تلویزیون-شهری--'>تجدید فراخوان احداث تلویزیون شهری... / آگهی تجدید فراخوان و مشارکت، تجدید فراخوان احداث تلویزیون شهری...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055407/استعلام-15-کپسول-25-کیلویی-پودر-و-گاز-پیشرو'>استعلام  15 کپسول 25 کیلویی پودر و گاز پیشرو / استعلام  15 کپسول 25 کیلویی پودر و گاز پیشرو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055410/استعلام-گلزار-شهدا--'>استعلام گلزار شهدا ... / استعلام ,استعلام گلزار شهدا ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055411/استعلام-ست-لباس-کاپشن-و-شلوار-مردانه-فرم-مهندسی--'>استعلام ست لباس کاپشن و شلوار مردانه فرم مهندسی... / استعلام ست لباس کاپشن و شلوار مردانه فرم مهندسی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055412/مناقصه-خرید-لوله-چدن-نشکن-(داکتیل)-تایتونی-اتصال-مقاوم--'>مناقصه خرید لوله چدن نشکن (داکتیل) تایتونی اتصال مقاوم ... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید لوله چدن نشکن (داکتیل) تایتونی اتصال مقاوم ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055413/مناقصه-عملیات-حمل-تخلیه-و-تسطیح-(در-محل-دپو)-مصالح--نوبت-دوم'>مناقصه عملیات حمل، تخلیه و تسطیح (در محل دپو) مصالح  - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه عملیات حمل، تخلیه و تسطیح (در محل دپو) مصالح  - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055414/استعلام-خرید-تجهیزات-پزشکی--'>استعلام خرید تجهیزات پزشکی ... / استعلام, استعلام خرید تجهیزات پزشکی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055417/مناقصه-عمومی-بارگیری--حمل-و-تخلیه-دو-دستگاه-ترانسفورماتور-نوبت-دوم'>مناقصه عمومی  بارگیری ، حمل و تخلیه دو دستگاه ترانسفورماتور- نوبت دوم  / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی  بارگیری ، حمل و تخلیه دو دستگاه ترانسفورماتور- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055418/استعلام-پشتیبانی-سرویس-و-نگهداری-سیستم-های-اعلان-هشدار-و-دوربین-های-مداربسته--'>استعلام پشتیبانی، سرویس و نگهداری سیستم های اعلان هشدار و دوربین های مداربسته... / استعلام پشتیبانی، سرویس و نگهداری سیستم های اعلان هشدار و دوربین های مداربسته...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055419/استعلام-موبر--'>استعلام موبر ... / استعلام ,استعلام موبر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055421/مناقصه-واگذاری-عملیات-تسطیح-اساسی--'>مناقصه واگذاری عملیات تسطیح اساسی... / آگهی مناقصه, مناقصه واگذاری عملیات تسطیح اساسی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055423/استعلام-صید-ماهیان-استخوانی-مولد-ماهی-سفید-و--'>استعلام صید ماهیان استخوانی مولد ماهی سفید و ... / استعلام صید ماهیان استخوانی مولد ماهی سفید و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055424/استعلام-انجام-عملیات-خاکبرداری---'>استعلام انجام عملیات خاکبرداری .... / استعلام, استعلام انجام عملیات خاکبرداری ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055426/مناقصه-احداث-فونداسیون-اتصالات-63-کیلوولت-پست-مهرگان-(نوبت-دوم)'>مناقصه احداث فونداسیون اتصالات 63 کیلوولت پست مهرگان (نوبت دوم) / مناقصه احداث فونداسیون اتصالات 63 کیلوولت پست مهرگان  (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055428/فراخوان-عملیات-جدول-گذاری-و-پیاده-روسازی-معابر'>فراخوان عملیات جدول گذاری و پیاده روسازی معابر  / آگهی فراخوان, فراخوان عملیات جدول گذاری و پیاده روسازی معابر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055430/استعلام-دوخت-کت-و-شلوار-مردانه-و-مانتو-شلوار-دست-دوز--'>استعلام دوخت کت و شلوار مردانه و مانتو شلوار دست دوز .. / استعلام دوخت کت و شلوار مردانه و مانتو شلوار دست دوز ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055431/مناقصه-سرویس-تعمیرات-و-اصلاح-شبکه-روشنایی-معابر---(نوبت-دوم)'>مناقصه سرویس، تعمیرات و اصلاح شبکه روشنایی معابر ... (نوبت دوم) / مناقصه ,مناقصه سرویس، تعمیرات و اصلاح شبکه روشنایی معابر ... (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055432/مناقصه-تهیه-ساخت-و-نصب-سازه-فلزی-(پایپ-رک)--'>مناقصه تهیه، ساخت و نصب سازه فلزی (پایپ رک)... / آگهی مناقصه, مناقصه تهیه، ساخت و نصب سازه فلزی (پایپ رک)...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055434/استعلام-سرور--'>استعلام سرور ... / استعلام ,استعلام سرور ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055435/مناقصه-خرید-ماشین-آلات-نوبت-دوم'>مناقصه خرید ماشین آلات نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید ماشین آلات نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055436/استعلام-لوح---'>استعلام لوح .... / استعلام, استعلام لوح ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055438/استعلام-فعالیت-های-خدماتی-سیستم-های-امنیتی'>استعلام فعالیت های خدماتی سیستم های امنیتی  / استعلام فعالیت های خدماتی سیستم های امنیتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055439/مناقصه-فراخوان-جذب-سرمایه-گذار-عملیات-طراحی-و-احداث--اجرا-و-بهره-برداری--مرحله-دوم-نوبت-اول'>مناقصه فراخوان جذب سرمایه گذار عملیات طراحی و احداث ، اجرا و بهره برداری - مرحله دوم نوبت اول / مناقصه عمومی, مناقصه فراخوان جذب سرمایه گذار عملیات طراحی و احداث ، اجرا و بهره برداری - مرحله دوم نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055442/مناقصه-خرید-105-دستگاه-انواع-ترانسفورماتور----نوبت-دوم'>مناقصه خرید 105 دستگاه انواع ترانسفورماتور...  - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه خرید 105 دستگاه انواع ترانسفورماتور... - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055443/استعلام-الایزا-ریدر-تک-و-2-طول-موجی--'>استعلام الایزا ریدر تک و 2 طول موجی  .. / استعلام الایزا ریدر تک و 2 طول موجی  ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055444/استعلام-آجیل--'>استعلام آجیل ... / استعلام ,استعلام آجیل ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055446/مناقصه-خرید-سرور-و-دستگاه-ذخیره-ساز-اطلاعات--نوبت-دوم'>مناقصه خرید سرور و دستگاه ذخیره ساز اطلاعات  - نوبت دوم / مناقصه خرید سرور و دستگاه ذخیره ساز اطلاعات  - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055448/مناقصه-نوبت-اول-زیرسازی-و-آسفالت'>مناقصه نوبت اول زیرسازی و آسفالت  / مناقصه ، مناقصه نوبت اول زیرسازی و آسفالت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055450/استعلام-خرید-چاپگر--'>استعلام خرید چاپگر ... / استعلام, استعلام خرید چاپگر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055451/استعلام-دو-چشم-شوی-اضطراری-تمام-استیل-316-با-راهبردی-دستی'>استعلام دو چشم شوی اضطراری تمام استیل 316 با راهبردی دستی  / استعلام دو چشم شوی اضطراری تمام استیل 316 با راهبردی دستی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055452/فراخوان-عمومی-شناسایی-سرمایه-گذاری-به-منظور-اجرا-و-توسعه-شبکه-فیبر-نوری--نوبت-دوم'>فراخوان عمومی شناسایی سرمایه گذاری به منظور اجرا و توسعه شبکه فیبر نوری - نوبت دوم  / فراخوان عمومی , فراخوان عمومی شناسایی سرمایه گذاری به منظور اجرا و توسعه شبکه فیبر نوری - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055453/مناقصه-خرید-P-FSCALEABLECONTRL-SYSTEMPLC-POWER-DISTRIBUTION-CONTROLSYSTEM-ABB'>مناقصه خرید P/FSCALEABLECONTRL SYSTEMPLC&POWER DISTRIBUTION CONTROLSYSTEM ABB / مناقصه عمومی, مناقصه خرید P/FSCALEABLECONTRL SYSTEMPLC&POWER DISTRIBUTION CONTROLSYSTEM ABB</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055457/استعلام-گلزار--'>استعلام گلزار ... / استعلام ,استعلام گلزار ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055460/استعلام-خرید-کامپیوتر-با-ملزومات--'>استعلام خرید کامپیوتر با ملزومات ... / استعلام, استعلام خرید کامپیوتر با ملزومات ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055461/استعلام-لیبل-PVC-سایز-100-100-میلیمتر'>استعلام  لیبل PVC- سایز 100*100 میلیمتر  / استعلام  لیبل PVC- سایز 100*100 میلیمتر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055463/مناقصه-امورات-مربوط-به-حفظ-و-نگهداری-فضای-سبز-جمع-آوری-زباله-و--'>مناقصه  امورات مربوط به حفظ و نگهداری فضای سبز، جمع آوری زباله و ... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه  امورات مربوط به حفظ و نگهداری فضای سبز، جمع آوری زباله و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055464/مناقصه-تامین-تجهیزات-سیستم-پایش-آنلاین-و-مانیتورینگ'>مناقصه تامین تجهیزات سیستم پایش آنلاین و مانیتورینگ  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تامین تجهیزات سیستم پایش آنلاین و مانیتورینگ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055465/مناقصه-فاز-سوم-پارک-بزرگ-باغ'>مناقصه فاز سوم پارک بزرگ باغ / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه فاز سوم پارک بزرگ باغ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055471/استعلام-Passive--'>استعلام Passive ... / استعلام ,استعلام Passive ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055472/مناقصه-اتصال-خیابان-حافظ-نوبت-دوم'>مناقصه  اتصال خیابان حافظ  نوبت دوم  / مناقصه, مناقصه اتصال خیابان حافظ  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055475/استعلام-دوربین-مداربسته-متحرک---'>استعلام دوربین مداربسته متحرک .... / استعلام دوربین مداربسته متحرک ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055482/مناقصه-انجام-و-اجرای-طرح-آسفالت-سطح-شهر'>مناقصه انجام و اجرای طرح آسفالت سطح شهر / مناقصه, مناقصه انجام و اجرای طرح آسفالت سطح شهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055483/مناقصه-اجرای-طرح-هندسی'>مناقصه اجرای طرح هندسی  / مناقصه ، مناقصه اجرای طرح هندسی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055484/استعلام-پروفیل-UPVC-پنجره-دو-جداره--'>استعلام پروفیل UPVC پنجره دو جداره... / استعلام,     استعلام پروفیل UPVC پنجره دو جداره...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055485/مناقصه-عملیات-اجرایی-لوله-گذاری-شبکه-توزیع---نوبت-دوم'>مناقصه عملیات اجرایی لوله گذاری شبکه توزیع  ...نوبت دوم / مناقصه ,مناقصه عملیات اجرایی لوله گذاری شبکه توزیع  ...نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055486/استعلام-کامپیوتر-و-فناوری-اطلاعات'>استعلام  کامپیوتر و فناوری اطلاعات / استعلام  کامپیوتر و فناوری اطلاعات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055487/مناقصه-اجرای-عملیات-نگهداری-شبکه-رسیدگی-به-اتفاقات-شبکه--بازدید-و--'>مناقصه اجرای عملیات نگهداری شبکه، رسیدگی به اتفاقات شبکه ، بازدید و ... / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای, مناقصه اجرای عملیات نگهداری شبکه، رسیدگی به اتفاقات شبکه ، بازدید و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055493/استعلام-لوله-فولادی-جدار-چاه-درزجوش-به-قطر-14-اینچ-و-به-ضخامت-حداقل-6-میلی-متر'>استعلام لوله فولادی جدار چاه درزجوش به قطر 14 اینچ و به ضخامت حداقل 6 میلی متر  / استعلام لوله فولادی جدار چاه درزجوش به قطر 14 اینچ و به ضخامت حداقل 6 میلی متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055494/تهیه-و-اجرای-آسفالت-احداث-خیابان-احداث-منبع--چاپ-دوم'>تهیه و اجرای آسفالت، احداث خیابان، احداث منبع ...چاپ دوم  / مناقصه, تهیه و اجرای آسفالت، احداث خیابان، احداث منبع ...چاپ دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055498/ارزیابی-کیفی-مناقصه-گران-بازسازی-ابنیه-ای-تاسیسات-آبرسانی-نوبت-دوم'>ارزیابی کیفی مناقصه گران بازسازی ابنیه ای تاسیسات آبرسانی- نوبت دوم  / آگهی ارزیابی کیفی مناقصه گران، ارزیابی کیفی مناقصه گران بازسازی ابنیه ای تاسیسات آبرسانی- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055499/استعلام-ساخت-پنل-فرش'>استعلام ساخت پنل فرش  / استعلام ساخت پنل فرش </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055500/استعلام-فیلتر--'>استعلام فیلتر ... / استعلام ,استعلام فیلتر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055504/استعلام-فریزر--'>استعلام فریزر ... / استعلام, استعلام فریزر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055508/استعلام-آنتی-ویروس'>استعلام  آنتی ویروس  / استعلام  آنتی ویروس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055511/مناقصه-تامین-خدمات-مراقبت-های-اولیه-سلامت--'>مناقصه تامین خدمات مراقبت های اولیه سلامت... / مناقصه عمومی, مناقصه تامین خدمات مراقبت های اولیه سلامت...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055513/مناقصه-اجرای-عملیات-میکروسرفیسینگ-حوزه-استحفاظی'>مناقصه اجرای عملیات میکروسرفیسینگ حوزه استحفاظی  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای عملیات میکروسرفیسینگ حوزه استحفاظی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055514/مناقصه-بتن-مورد-نیاز-پروژه-های-شهری'>مناقصه بتن مورد نیاز پروژه های شهری  / مناقصه ,مناقصه بتن مورد نیاز پروژه های شهری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055516/فراخوان-آماده-سازی-شهرک-آفتاب--نوبت-دوم'>فراخوان آماده سازی شهرک آفتاب - نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی,فراخوان آماده سازی شهرک آفتاب - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055517/استعلام-​فعالیت-های-تخصصی-ساختمان'>استعلام ​فعالیت های تخصصی ساختمان  / استعلام ​فعالیت های تخصصی ساختمان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055518/تجدید-مناقصه-مرمت-و-روکش-آسفالت-گرم-راه-های-شرایانی--نوبت-دوم'>تجدید مناقصه مرمت و روکش آسفالت گرم راه های شرایانی  - نوبت دوم / تجدید فراخوان مناقصه عمومی، تجدید مناقصه مرمت و روکش آسفالت گرم راه های شرایانی - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055520/استعلام-مودم--'>استعلام مودم ... / استعلام ,استعلام مودم ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055522/مناقصه-امور-خدمات-و-نظافت-بخش-های-بیمارستان--'>مناقصه امور خدمات و نظافت بخش های بیمارستان... / مناقصه عمومی , مناقصه امور خدمات و نظافت بخش های بیمارستان...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055524/مناقصه-عمرانی-ترمیم-و-اصلاح-شبکه-های-فشار-متوسط'>مناقصه عمرانی ترمیم و اصلاح شبکه های فشار متوسط / مناقصه ,مناقصه عمرانی ترمیم و اصلاح شبکه های فشار متوسط</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055525/استعلام-برگزاری-دوره-آموزشی-با-کلیه-خدمات-مورد-نیاز'>استعلام برگزاری دوره آموزشی با کلیه خدمات مورد نیاز / استعلام برگزاری دوره آموزشی با کلیه خدمات مورد نیاز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055528/استعلام-ماژول-اتصال-قطعه-روتر-شبکه--'>استعلام ماژول اتصال قطعه روتر شبکه.... / استعلام, استعلام ماژول اتصال قطعه روتر شبکه....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055531/مناقصه-تامین-اقلام-و-اجرای-130-کیلومتر-شبکه-توزیع-و---نوبت-دوم'>مناقصه تامین اقلام و اجرای 130 کیلومتر شبکه توزیع و ... نوبت دوم  / مناقصه عمومی , مناقصه تامین اقلام و اجرای 130 کیلومتر شبکه توزیع و ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055533/استعلام-سیستم-اینترکام'>استعلام سیستم اینترکام / استعلام سیستم اینترکام</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055535/استعلام-مقره--'>استعلام مقره ... / استعلام ,استعلام مقره ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055538/مناقصه-بهسازی--لکه-گیری-و-روکش-آسفالت-تجدید-نوبت-دوم'>مناقصه بهسازی ، لکه گیری و روکش آسفالت تجدید نوبت دوم  / مناقصه,مناقصه بهسازی ، لکه گیری و روکش آسفالت تجدید نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055540/تجدید-مناقصه-انجام-خدمات-تعمیر-و-نگهداری-تاسیسات-حرارتی-و-برودتی--'>تجدید مناقصه انجام خدمات تعمیر و نگهداری تاسیسات حرارتی و برودتی... / مناقصه عمومی, تجدید مناقصه انجام خدمات تعمیر و نگهداری تاسیسات حرارتی و برودتی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055541/تجدید-مناقصه-ساماندهی-مجموعه-فرهنگی--تاریخی--'>تجدید مناقصه ساماندهی مجموعه فرهنگی - تاریخی... / تجدید فراخوان 2 مناقصه، تجدید مناقصه ساماندهی مجموعه فرهنگی - تاریخی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055543/استعلام-مطابق-پیوست'>استعلام مطابق پیوست / استعلام مطابق پیوست</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055546/تمدید-مناقصه-حفظ-و-نگهداری-فضای-سبز-نواحی-چهارگانه'>تمدید مناقصه حفظ و نگهداری فضای سبز نواحی چهارگانه  / تمدید مناقصه ,مناقصه حفظ و نگهداری فضای سبز نواحی چهارگانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055547/تجدید-مناقصه-انجام-خدمات-نظافت-علف-چینی-و-سمپاشی--'>تجدید مناقصه انجام خدمات نظافت، علف چینی و سمپاشی... / مناقصه عمومی,تجدید مناقصه انجام خدمات نظافت، علف چینی و سمپاشی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055549/استعلام-دوره-آموزشی--'>استعلام دوره آموزشی ... / استعلام ,استعلام دوره آموزشی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055551/مناقصه-جذب-سرمایه-گذار'>مناقصه جذب سرمایه گذار  / مناقصه ,مناقصه جذب سرمایه گذار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055553/استعلام-تهیه-ازییلت-شبکه-آب-و-گاز-شهرک-صنعتی-اشتهارد'>استعلام تهیه ازییلت شبکه آب و گاز شهرک صنعتی اشتهارد / استعلام تهیه ازییلت شبکه آب و گاز شهرک صنعتی اشتهارد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055557/مناقصه-تهیه-مصالح-و-اجرای-شبکه-توزیع----نوبت-دوم'>مناقصه تهیه مصالح و اجرای شبکه توزیع .... - نوبت دوم / مناقصه, مناقصه تهیه مصالح و اجرای شبکه توزیع .... - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055558/مناقصه-طراحی-و-اجرای-پل-هوایی'>مناقصه طراحی و اجرای پل هوایی  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی , مناقصه طراحی و اجرای پل هوایی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055561/مناقصه-عملیات-اجرایی-حفظ-و-نگهداری-فضای-سبز'>مناقصه عملیات اجرایی حفظ و نگهداری فضای سبز  / مناقصه ,مناقصه عملیات اجرایی حفظ و نگهداری فضای سبز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055562/مناقصه-تامین-مواد-طبخ-و-توزیع-انواع-غذا'>مناقصه تامین مواد، طبخ و توزیع انواع غذا  / أگهی مناقصه عمومی، مناقصه تامین مواد، طبخ و توزیع انواع غذا شامل ناهار...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055564/استعلام-دستگاه-جوش-co2'>استعلام دستگاه جوش co2 / استعلام دستگاه جوش co2</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055567/استعلام-کامپیوتر--'>استعلام کامپیوتر ... / استعلام ,استعلام کامپیوتر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055568/مناقصه-بازسازی-و-پوشش-کانال-و--تجدید'>مناقصه بازسازی و پوشش کانال و ...تجدید / آگهی تجدید مناقصه ، مناقصه بازسازی و پوشش کانال و ...تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055572/فراخوان-ارزیابی-توان-انجام-تعهدات-و-مناقصه-عمومی-انجام-خدمات-قرائت-کنتور-و--نوبت-دوم'>فراخوان ارزیابی توان انجام تعهدات و مناقصه عمومی انجام خدمات قرائت کنتور و ...نوبت دوم / آگهی فراخوان ارزیابی, فراخوان ارزیابی توان انجام تعهدات و مناقصه عمومی انجام خدمات قرائت کنتور و ...نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055573/استعلام-یک-دستگاه-ژنراتور-(مولد-برق)'>استعلام  یک دستگاه ژنراتور (مولد برق)  / استعلام  یک دستگاه ژنراتور (مولد برق) </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055578/مناقصه-نگهداری-فلاورباکس-ها-و-گل-آرایی'> مناقصه نگهداری فلاورباکس ها و گل آرایی  / آگهی مناقصه ، مناقصه نگهداری فلاورباکس ها و گل آرایی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055580/مناقصه-عملیات-بهسازی-و-بازسازی-96-11-26'>مناقصه عملیات بهسازی و بازسازی 96.11.26 / آگهی مناقصه ، مناقصه عملیات بهسازی و بازسازی 96.11.26</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055583/فراخوان-خدمات-آبدارخانه-و-پذیرایی-و--نوبت-دوم'>فراخوان خدمات آبدارخانه و پذیرایی و ...نوبت دوم  / آگهی فراخوان ارزیابی, فراخوان خدمات آبدارخانه و پذیرایی و ...نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055584/استعلام-خرید-2-عدد-صندلی-آموزشی-و-6-عدد-میز-کار-و--'>استعلام  خرید 2 عدد صندلی آموزشی و 6 عدد میز کار و ... / استعلام  خرید 2 عدد صندلی آموزشی و 6 عدد میز کار و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055588/مناقصه-پیمان-واگذاری-امور-اداره-مهندسی-96-11-26'>مناقصه پیمان واگذاری امور اداره مهندسی 96.11.26  / آگهی مناقصه , مناقصه پیمان واگذاری امور اداره مهندسی 96.11.26</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055589/استعلام-کفپوش--'>استعلام کفپوش ... / استعلام ,استعلام کفپوش ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055590/مناقصه-خرید-15400-عدد-انواع-فیوز-مینیاتوری--تجدید-نوبت-دوم'>مناقصه خرید 15400 عدد انواع فیوز مینیاتوری ..تجدید نوبت دوم  / آگهی تجدید مناقصه عمومی , مناقصه خرید 15400 عدد انواع فیوز مینیاتوری ..تجدید نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055591/استعلام-تعمیرات-پل--'>استعلام تعمیرات پل ... / استعلام, استعلام تعمیرات پل ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055597/مناقصه-تهیه-نصب-نگهداری-و-ایمن-سازی-با-گاردریل--نوبت-دوم'>مناقصه تهیه نصب نگهداری و ایمن سازی با گاردریل... نوبت دوم  / مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه تهیه نصب نگهداری و ایمن سازی با گاردریل... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055600/استعلام-شیرآلات-و-به-همراه-اتصالات'>استعلام  شیرآلات و به همراه اتصالات / استعلام  شیرآلات و به همراه اتصالات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055603/استعلام-کابل--'>استعلام کابل ... / استعلام ,استعلام کابل ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055607/مناقصه-اجرای-عملیات-آبیاری-و--نوبت-دوم'>مناقصه اجرای عملیات آبیاری و ...نوبت دوم  / مناقصه ,مناقصه اجرای عملیات آبیاری و ...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055609/استعلام-کشمش--'>استعلام کشمش ... / استعلام, استعلام کشمش ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055610/مناقصه-تهیه-مصالح-و-اجرای-شبکه-توزیع----نوبت-دوم'>مناقصه تهیه مصالح و اجرای شبکه توزیع ... - نوبت دوم / مناقصه ,مناقصه تهیه مصالح و اجرای شبکه توزیع ... - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055611/استعلام-خرید-فنجان-نعلبکی-دیس-بشقاب-پلوخوری-و--'>استعلام خرید فنجان، نعلبکی، دیس، بشقاب پلوخوری و ... / استعلام خرید فنجان، نعلبکی، دیس، بشقاب پلوخوری و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055614/فراخوان-انجام-خدمات-جوشکاری-مکانیک-و-آزمایشگر-حفاظت-از-زنگ-نوبت-دوم'>فراخوان انجام خدمات جوشکاری، مکانیک و آزمایشگر حفاظت از زنگ  نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی ,فراخوان انجام خدمات جوشکاری، مکانیک و آزمایشگر حفاظت از زنگ  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055615/مناقصه-خدمات-امداد-و-تعمیرات---(نوبت-دوم)'>مناقصه خدمات امداد و تعمیرات ... (نوبت دوم) / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خدمات امداد و تعمیرات ... (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055618/استعلام-خرید-آب-سردکن'>استعلام خرید آب سردکن / استعلام خرید آب سردکن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055620/فراخوان-مناقصه-خرید-سیستم-خودکار-هواشناسی-و-باران-سنجی-نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه خرید سیستم خودکار هواشناسی و باران سنجی نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه خرید سیستم خودکار هواشناسی و باران سنجی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055621/استعلام-کره-گیاهی-مهگل-15-گرم'>استعلام کره گیاهی مهگل 15 گرم  / استعلام کره گیاهی مهگل 15 گرم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055624/فراخوان-عمومی-جذب-سرمایه-گذار-در-اجرای-طرح-هادی-روستایی--نوبت-سوم'>فراخوان عمومی جذب سرمایه گذار در اجرای طرح هادی روستایی - نوبت سوم / فراخوان عمومی, فراخوان عمومی جذب سرمایه گذار در اجرای طرح هادی روستایی - نوبت سوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055627/استعلام-خرید-تلویزیون-و-مبدل-دیجیتال--'>استعلام خرید تلویزیون و مبدل دیجیتال.... / استعلام, استعلام خرید تلویزیون و مبدل دیجیتال....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055628/تجدید-مناقصه-پیمان-تهیه-و-طبخ-غذا-و-اداره-رستورانهای-تاسیسات-نوبت-دوم'>تجدید مناقصه پیمان تهیه و طبخ غذا و اداره رستورانهای تاسیسات نوبت دوم  / آگهی تجدید مناقصه شناسایی و ارزیابی کیفی پیمانکاران,مناقصه پیمان تهیه و طبخ غذا و اداره رستورانهای تاسیسات نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055629/استعلام-پنج-دستگاه-رایانه'>استعلام پنج دستگاه رایانه / استعلام پنج دستگاه رایانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055630/تجدید-مناقصه-احداث-شبکه-روشنایی'>تجدید مناقصه احداث شبکه روشنایی / تجدید مناقصه ,تجدید مناقصه احداث شبکه روشنایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055631/استعلام-لوله-گذاری--'>استعلام لوله گذاری ... / استعلام ,استعلام لوله گذاری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055636/فراخوان-تهیه-مصالح-و-اجرای-حدود-130-کیلومتر-شبکه-توزیع-نوبت-دوم'>فراخوان تهیه مصالح و اجرای حدود 130 کیلومتر شبکه توزیع  نوبت دوم  / فراخوان آگهی ارزیابی کیفی,فراخوان تهیه مصالح و اجرای حدود 130 کیلومتر شبکه توزیع  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055638/فراخوان-شناسایی-سرمایه-گذار-جهت-اجرا-و-بهره-برداری-شبکه-فیبر-نوری'> فراخوان شناسایی سرمایه گذار جهت اجرا و بهره برداری شبکه فیبر نوری / آگهی فراخوان عمومی,  فراخوان شناسایی سرمایه گذار جهت اجرا و بهره برداری شبکه فیبر نوری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055639/مناقصه-اجرای-عملیات-روکش-آسفالت'>مناقصه اجرای عملیات روکش آسفالت / مناقصه عمومی, مناقصه اجرای عملیات روکش آسفالت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055641/مناقصه-اجرای-عملیات-تکمیل-ساختمان-سوله-انبار-قدیم--نوبت-دوم'>مناقصه اجرای عملیات تکمیل ساختمان سوله انبار قدیم... نوبت دوم / مناقصه ,مناقصه اجرای عملیات تکمیل ساختمان سوله انبار قدیم... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055642/مناقصه-اجرای-عملیات-آسفالت'>مناقصه اجرای عملیات آسفالت  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای, مناقصه اجرای عملیات آسفالت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055643/مناقصه-تهیه-تجهیزات-و-احداث-شبکه-توزیع-47300-متر-شبکه-پلی-اتیلن'>مناقصه تهیه تجهیزات و احداث شبکه توزیع 47300 متر شبکه پلی اتیلن / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه تهیه تجهیزات و احداث شبکه توزیع 47300 متر شبکه پلی اتیلن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055645/مناقصه-برون-سپاری-وصول-مطالبات-معوقه--(نوبت-دوم)'>مناقصه برون سپاری وصول مطالبات معوقه... (نوبت دوم) / مناقصه برون سپاری وصول مطالبات معوقه... (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055646/مناقصه-لکه-گیری-و-روکش-محور-سه-راهی--نوبت-دوم'>مناقصه لکه گیری و روکش محور سه راهی - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه لکه گیری و روکش محور سه راهی- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055647/مناقصه-مدیریت--بهره-برداری--نگهداری-و-تعمیرات-رفع-حوادث-کلیه-تاسیسات-و-تجهیزات'>مناقصه مدیریت ، بهره برداری ، نگهداری و تعمیرات رفع حوادث کلیه تاسیسات و تجهیزات / آگهی ارزیابی کیفی , مناقصه مدیریت ، بهره برداری ، نگهداری و تعمیرات رفع حوادث کلیه تاسیسات و تجهیزات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055650/استعلام-باتری--'>استعلام باتری ... / استعلام ,استعلام باتری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055651/استعلام-باتری-ups'>استعلام باتری ups / استعلام باتری ups</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055652/مناقصه-اجرای-عملیات-ساختمانی-و-تاسیسات'> مناقصه اجرای عملیات ساختمانی و تاسیسات  / آگهی مناقصه,  مناقصه اجرای عملیات ساختمانی و تاسیسات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055655/مناقصه-احداث-پست-230-63-20-کیلو-ولت-GIS-غرب-رشت-EPC-نوبت-دوم'>مناقصه احداث پست 230/63/20 کیلو ولت GIS غرب رشت EPC  نوبت دوم  / مناقصه , مناقصه احداث پست 230/63/20 کیلو ولت GIS غرب رشت EPC  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055657/مناقصه-عمومی-بارگیری--حمل-و-تخلیه-دو-دستگاه-ترانسفورماتور--نوبت-دوم'>مناقصه عمومی  بارگیری ، حمل و تخلیه دو دستگاه ترانسفورماتور - نوبت دوم  / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی بارگیری ، حمل و تخلیه دو دستگاه ترانسفورماتور - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055659/مناقصه-تعمیر-پمپ-و-الکتروموتور--نوبت-دوم'>مناقصه تعمیر پمپ و الکتروموتور - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تعمیر پمپ و الکتروموتور - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055662/استعلام-کامپیوتر--'>استعلام کامپیوتر ... / استعلام ,استعلام کامپیوتر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055665/تجدید-مناقصه-خرید-9-قلم-کابل-جلی-فیلد-خاکی--نوبت-سوم'>تجدید مناقصه خرید 9 قلم کابل جلی فیلد خاکی ...نوبت سوم / آگهی تجدید مناقصه , تجدید مناقصه خرید 9 قلم کابل جلی فیلد خاکی ..نوبت سوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055668/مناقصه-مقدار-3600-متر-لوله-چدن-داکتیل-تایتونی-نوبت-دوم'>مناقصه مقدار 3600 متر لوله چدن داکتیل تایتونی- نوبت دوم  / آگهی مناقصه , مناقصه مقدار 3600 متر لوله چدن داکتیل تایتونی- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055669/استعلام-حلوا-شکری---'>استعلام حلوا شکری .... / استعلام, استعلام حلوا شکری ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055670/تجدید-مناقصه-قطعات-یدکی-کمپرسور-گازی--HOWDEN'>تجدید مناقصه قطعات یدکی کمپرسور گازی - HOWDEN / آگهی تجدید مناقصه عمومی، تجدید مناقصه قطعات یدکی کمپرسور گازی - HOWDEN</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055672/مناقصه-خرید-1000-(یکهزار)-تن-گوشت-گوساله-منجمد-(تجدید)--نوبت-دوم'>مناقصه خرید 1000 (یکهزار) تن گوشت گوساله منجمد (تجدید)... نوبت دوم / مناقصه ,مناقصه خرید 1000 (یکهزار) تن گوشت گوساله منجمد (تجدید)... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055673/مناقصه-انجام-خدمات-روزمره-اضطراری-و-اساسی-اداره-نگهداری-و-تعمیرات-برق-و-ابزار-دقیق--نوبت-دوم'>مناقصه انجام خدمات روزمره، اضطراری و اساسی اداره نگهداری و تعمیرات برق و ابزار دقیق - نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه انجام خدمات روزمره، اضطراری و اساسی اداره نگهداری و تعمیرات برق و ابزار دقیق-نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055674/استعلام-لپه-آذرشهر-درجه-یک'>استعلام  لپه آذرشهر درجه یک / استعلام  لپه آذرشهر درجه یک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055678/مناقصه-آتش-باری-تونل'>مناقصه آتش باری تونل / آگهی مناقصه , مناقصه آتش باری تونل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055679/فراخوان-خدمات-پیمانکاری-عملیات-حفر-لوله-گذاری-و-آزمایش-پمپاژ---نوبت-دوم'>فراخوان  خدمات پیمانکاری عملیات حفر، لوله گذاری و آزمایش پمپاژ  ... نوبت دوم  / فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصه عمومی,مناقصه خدمات پیمانکاری عملیات حفر، لوله گذاری و آزمایش پمپاژ  ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055680/مناقصه-خرید-15-تن-کوپلیمر--'>مناقصه خرید 15 تن کوپلیمر... / مناقصه, مناقصه خرید 15 تن کوپلیمر...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055684/مناقصه-احداث-باغات-و-بازسازی-قنوات---نوبت-دوم'>مناقصه احداث باغات و بازسازی قنوات ....نوبت دوم  / مناقصه, مناقصه احداث باغات و بازسازی قنوات ....نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055685/فراخوان-خدمات-پیمانکاری-عملیات-حفر-لوله-گذاری-و-آزمایش-پمپاژ---نوبت-دوم'>فراخوان  خدمات پیمانکاری عملیات حفر، لوله گذاری و آزمایش پمپاژ  ... نوبت دوم  / فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصه عمومی ,مناقصه خدمات پیمانکاری عملیات حفر، لوله گذاری و آزمایش پمپاژ  ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055686/مناقصه-خرید-تجهیزات-امدادی-و-اطفایی--نوبت-دوم'>مناقصه خرید تجهیزات امدادی و اطفایی... نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید تجهیزات امدادی و اطفایی... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055687/فراخوان-پروژه-های-حفاظت-از-طرح-های-جنگلداری'>فراخوان پروژه های حفاظت از طرح های جنگلداری / فراخوان ارزیابی کیفی، فراخوان پروژه های حفاظت از طرح های جنگلداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055690/استعلام-تهیه-توکن-پنهان-ساز-truecrypt'>استعلام  تهیه توکن پنهان ساز truecrypt  / استعلام  تهیه توکن پنهان ساز truecrypt </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055693/مناقصه-راهبری-و-نگهداری-فضای-سبز'>مناقصه راهبری و نگهداری فضای سبز / مناقصه عمومی , مناقصه راهبری و نگهداری فضای سبز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055694/مناقصه-آسفالت-معابر-و-خیابان-های-سطح-شهر-نوبت-دوم'>مناقصه آسفالت معابر و خیابان های سطح شهر نوبت دوم  / مناقصه , مناقصه آسفالت معابر و خیابان های سطح شهر  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055697/مناقصه-پروژه-آبرسانی-به-33-روستای---نوبت-دوم'>مناقصه پروژه آبرسانی به 33 روستای ... نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه پروژه آبرسانی به 33 روستای ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055698/استعلام-رب-گوجه-فرنگی-روژین'>استعلام  رب گوجه فرنگی روژین / استعلام  رب گوجه فرنگی روژین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055699/فراخوان-مشارکت-در-احداث-مجتمع-تجاری--مسکونی-تجدید--نوبت-دوم'>فراخوان مشارکت در احداث مجتمع تجاری - مسکونی تجدید  - نوبت دوم / فراخوان مشارکت، فراخوان مشارکت در احداث مجتمع تجاری - مسکونی تجدید  - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055700/مناقصه-تعمیر-اساسی-مبدل-حرارتی-مربوط-به-فن-کولر--نوبت-دوم'>مناقصه تعمیر اساسی مبدل حرارتی مربوط به فن کولر - نوبت دوم  / ارزیابی کیفی مناقصه ، مناقصه تعمیر اساسی مبدل حرارتی مربوط به فن کولر - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055701/مناقصه-اجرای-سیستم-آبیاری--نوبت-دوم'>مناقصه اجرای سیستم آبیاری - نوبت دوم  / مناقصه, مناقصه اجرای سیستم آبیاری - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055703/استعلام-دریافت-سرویس-اینترنت---'>استعلام دریافت سرویس اینترنت .... / استعلام, استعلام دریافت سرویس اینترنت ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055705/فراخوان-مناقصه-عملیات-اجرایی-خط-پمپاژ-آب-شیرینکن--'>فراخوان مناقصه عملیات اجرایی خط پمپاژ آب شیرینکن.... / مناقصه ، مناقصه عملیات اجرایی خط پمپاژ آب شیرینکن....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055706/استعلام-سامانه--'>استعلام سامانه ... / استعلام ,استعلام سامانه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055707/تجدید-مناقصه-بهسازی-و-روکش-آسفالت-راه-های-روستایی----نوبت-دوم'>تجدید مناقصه بهسازی و روکش آسفالت راه های روستایی ... - نوبت دوم / آگهی تجدید مناقصه عمومی، تجدید مناقصه بهسازی و روکش آسفالت راه های روستایی ... - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055709/استعلام-خرید-شیرهای-کنترل-دبی'>استعلام خرید شیرهای کنترل دبی / استعلام خرید شیرهای کنترل دبی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055710/مناقصه-عمومی-بارگیری--حمل-و-تخلیه-دو-دستگاه-ترانسفورماتور'>مناقصه عمومی  بارگیری ، حمل و تخلیه دو دستگاه ترانسفورماتور  / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی  بارگیری ، حمل و تخلیه دو دستگاه ترانسفورماتور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055713/استعلام-پرینتر-رنگی-اچ-پی'>استعلام  پرینتر رنگی اچ پی / استعلام  پرینتر رنگی اچ پی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055715/استعلام-روغن-مایع--'>استعلام روغن مایع ... / استعلام ,استعلام روغن مایع ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055718/ارزیابی-کیفی-احداث-و-ترمیم-فونداسیون-خط-سوم'>ارزیابی کیفی احداث و ترمیم فونداسیون خط سوم / آگهی ارزیابی کیفی , ارزیابی کیفی احداث و ترمیم فونداسیون خط سوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055719/مناقصه-اجرای-فرش-موزاییک-خیابان'>مناقصه اجرای فرش موزاییک خیابان  / مناقصه ,مناقصه اجرای فرش موزاییک خیابان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055722/استعلام-خرید-و-ساخت-و-نصب-علائم-هشداردهنده-ترافیکی---'>استعلام خرید و ساخت و نصب علائم هشداردهنده ترافیکی .... / استعلام, استعلام خرید و ساخت و نصب علائم هشداردهنده ترافیکی ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055724/مناقصه-اجرای-پروژه-جوی-و-جدول--'>مناقصه اجرای پروژه جوی و جدول... / مناقصه عمومی, مناقصه اجرای پروژه جوی و جدول...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055725/مناقصه-طراحی-پروژه-های-توسعه-و-احداث-و-بهینه-سازی-شبکه-های-توزیع'>مناقصه طراحی پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای,مناقصه طراحی پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055726/مناقصه-تامین-خدمات-آموزشی-تحقیقاتی'>مناقصه تامین خدمات آموزشی، تحقیقاتی / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه تامین خدمات آموزشی، تحقیقاتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055731/استعلام-کمربند--'>استعلام کمربند... / استعلام ,استعلام کمربند...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055733/استعلام-دیتا-پروژکتور-جیبی-ایسوس'>استعلام  دیتا پروژکتور جیبی ایسوس / استعلام  دیتا پروژکتور جیبی ایسوس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055379/مزایده-مازاد-اول-پلاک-ثبتی-شماره-883-فرعی'>مزایده مازاد اول پلاک ثبتی شماره 883 فرعی / مزایده ,مزایده مازاد اول پلاک ثبتی شماره 883 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055380/مزایده-فروش-هشت-گروه-انواع-لوازم-و-تجهیزات-اسقاط-و-راکد---نوبت-دوم'>مزایده فروش هشت گروه انواع لوازم و تجهیزات اسقاط و راکد.. - نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی، مزایده فروش هشت گروه انواع لوازم و تجهیزات اسقاط و راکد..- نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055381/مزایده-اراضی-کشاورزی-نوبت-اول'>مزایده اراضی کشاورزی نوبت اول / مزایده ,مزایده اراضی کشاورزی نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055382/مزایده-واگذاری-فروش-یک-قطعه-زمین-مساحت-1014-89متر-نوبت-دوم'>مزایده واگذاری فروش یک قطعه زمین مساحت 1014.89متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده واگذاری فروش یک قطعه زمین مساحت 1014.89متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055384/مزایده-ملک-مسکونی-شماره-52-فرعی-از-17-اصلی'>مزایده ملک مسکونی شماره 52 فرعی از 17 اصلی / مزایده,مزایده ملک مسکونی شماره 52 فرعی از 17 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055386/مزایده-زمینی-مساحت-2812-5متر'>مزایده زمینی مساحت 2812.5متر  / مزایده,مزایده زمینی مساحت 2812.5متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055388/مزایده-آپارتمان-مساحت-77-متر'>مزایده آپارتمان مساحت 77 متر / مزایده,مزایده آپارتمان مساحت 77 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055390/مزایده-ملک-به-شماره-1013-فرعی-از-1840-اصلی'>مزایده ملک به شماره 1013 فرعی از 1840 اصلی / مزایده,مزایده ملک به شماره 1013 فرعی از 1840 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055395/مزایده-فروش-زمین-مشاعی-مساحت-8-229-92متر-نوبت-دوم'>مزایده فروش زمین مشاعی مساحت 8.229.92متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش زمین مشاعی مساحت 8.229.92متر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055400/مزایده-فروش-دو-دستگاه-آپارتمان-به-انضمام-پارکینگ-و-انباری-نوبت-دوم'>مزایده فروش دو دستگاه آپارتمان به انضمام پارکینگ و انباری نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش دو دستگاه آپارتمان به انضمام پارکینگ و انباری نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055402/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مسکونی-عرصه-کل-200-متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی عرصه کل 200 متر  / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی عرصه کل 200 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055404/مزایده-واگذاری-تعداد-محدودی-از-املاک-مسکونی-سطح-شهر'>مزایده واگذاری تعداد محدودی از املاک مسکونی سطح شهر  / مزایده,مزایده واگذاری تعداد محدودی از املاک مسکونی سطح شهر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055406/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-مساحت-اعیان-131-35متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت اعیان 131.35متر  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت اعیان 131.35متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055408/مزایده-فروش-زمین-و-مغازه-تجاری-نوبت-دوم'>مزایده فروش زمین و مغازه تجاری نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش زمین و مغازه تجاری نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055409/مزایده-روغن-های-دورریز-و-ضایعاتی-استحصال-شده-از-پساب-های-صنعتی--نوبت-دوم'>مزایده روغن های دورریز و ضایعاتی استحصال شده از پساب های صنعتی - نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی, مزایده روغن های دورریز و ضایعاتی استحصال شده از پساب های صنعتی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055415/مزایده-واگذاری-سهام--نوبت-سوم'>مزایده واگذاری سهام ...نوبت سوم / مزایده,  مزایده واگذاری سهام ...نوبت سوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055416/مزایده-عمومی-فروش-مجتمع-مسکونی-ده-واحدی'>مزایده عمومی فروش مجتمع مسکونی ده واحدی  / مزایده,مزایده عمومی فروش مجتمع مسکونی ده واحدی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055420/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-مساحت-238متر-نوبت-اول'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 238متر نوبت اول  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 238متر نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055422/مزایده-آپارتمان-مساحت-196-30مترمربع'>مزایده آپارتمان مساحت 196.30مترمربع / مزایده ,مزایده آپارتمان مساحت 196.30مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055425/مزایده-ششدانگ-منزل-مسکونی-مساحت-هفتصد-و-پانزده-متر-مربع-و-پنجاه-و-دو-صدم-متر'>مزایده ششدانگ منزل مسکونی مساحت هفتصد و پانزده متر مربع و پنجاه و دو صدم متر / مزایده ,مزایده ششدانگ منزل مسکونی مساحت هفتصد و پانزده متر مربع و پنجاه و دو صدم متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055427/مزایده-ششدانگ-منزل-مسکونی-بخش-20-یزد'>مزایده ششدانگ منزل مسکونی بخش 20 یزد / مزایده ,مزایده ششدانگ منزل مسکونی بخش 20 یزد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055429/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-زیربنای-دویست-متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی زیربنای دویست متر  / مزایده ,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی زیربنای دویست متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055433/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-80-000متر-مرحله-اول'>مزایده پلاک ثبتی مساحت 80.000متر مرحله اول  / مزایده ,مزایده پلاک ثبتی مساحت 80.000متر مرحله اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055437/مزایده-پلاک-ثبتی-بخش-16-حوزه-ثبتی-قائمشهر-نوبت-اول'>مزایده پلاک ثبتی بخش 16 حوزه ثبتی قائمشهر نوبت اول / مزایده ,مزایده پلاک ثبتی بخش 16 حوزه ثبتی قائمشهر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055440/مزایده-سواری-سایپا-تیبا'>مزایده سواری سایپا تیبا  / مزایده, مزایده سواری سایپا تیبا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055441/مزایده-قطعه-زمینی-مساحت-1034-90متر'>مزایده قطعه زمینی مساحت 1034.90متر / مزایده ,مزایده قطعه زمینی مساحت 1034.90متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055445/مزایده-نوبت-اول-فروش-زمین-کارگاهی--'>مزایده نوبت اول فروش زمین کارگاهی....  / مزایده, مزایده نوبت اول فروش زمین کارگاهی.... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055735/آگهی-مناقصه--واگذاری-مدیریت-نیروهای-خدماتی'>آگهی مناقصه   واگذاری مدیریت نیروهای خدماتی  / مناقصه ، مناقصه   واگذاری مدیریت نیروهای خدماتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055737/مناقصه-اجرای-عملیات-زیرسازی-و-اجرای-ابنیه-نوبت-دوم'>مناقصه اجرای عملیات زیرسازی و اجرای ابنیه نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای ,مناقصه اجرای عملیات زیرسازی و اجرای ابنیه نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055738/مناقصه-تهیه-و-طبخ-و-توزیع-غذا-و-نان-کارکنان-نوبت-دوم'>مناقصه تهیه و طبخ و توزیع غذا و نان کارکنان- نوبت دوم  / آگهی فراخوان عمومی مناقصه, مناقصه تهیه و طبخ و توزیع غذا و نان کارکنان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055741/استعلام-خرید-تجهیزات-کامپیوتری-اورجینال-با-گارانتی-معتبر'>استعلام خرید تجهیزات کامپیوتری اورجینال با گارانتی معتبر  / استعلام خرید تجهیزات کامپیوتری اورجینال با گارانتی معتبر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055746/استعلام-دوربین--'>استعلام دوربین ... / استعلام ,استعلام دوربین ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055753/استعلام-خرید-تجهیزات-کامپیوتری-اورجینال---'>استعلام خرید تجهیزات کامپیوتری اورجینال .... / استعلام, استعلام خرید تجهیزات کامپیوتری اورجینال ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055754/مناقصه-تکمیل-حصار-مخازن-(نوبت-دوم)'>مناقصه تکمیل حصار مخازن  (نوبت دوم) / آگهی مناقصه, مناقصه تکمیل حصار مخازن  (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055755/استعلام-تهیه-و-تحویل-پکیج-سیار-به-ظرفیت-10-تن-تبرید'>استعلام تهیه و تحویل پکیج سیار به ظرفیت 10 تن تبرید / استعلام تهیه و تحویل پکیج سیار به ظرفیت 10 تن تبرید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055757/استعلام-رله--'>استعلام رله ... / استعلام ,استعلام رله ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055759/مناقصه-اجرای-زیرسازی-و-آسفالت-نوبت-دوم'>مناقصه اجرای زیرسازی و آسفالت, نوبت دوم / مناقصه ,مناقصه اجرای زیرسازی و آسفالت, نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055761/تجدید-مناقصه-روکش-آسفالت---نوبت-دوم'>تجدید مناقصه روکش آسفالت ... نوبت دوم / تجدید مناقصه ,تجدید مناقصه روکش آسفالت ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055762/مناقصه-واگذاری-نظارت-عالی-و-کارگاهی-بر-عملیات-آبیاری-(نوبت-دوم)'>مناقصه واگذاری نظارت عالی و کارگاهی بر عملیات آبیاری (نوبت دوم) / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه واگذاری نظارت عالی و کارگاهی بر عملیات آبیاری (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055763/استعلام-کنسرو-تن-ماهی-پولک-درب-آسان-بازشو'>استعلام  کنسرو تن ماهی پولک درب آسان بازشو  / استعلام  کنسرو تن ماهی پولک درب آسان بازشو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055766/مناقصه-​تامین-تجهیزات-احداث-و-نصب-خطوط--'>مناقصه ​تامین تجهیزات، احداث و نصب خطوط... / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه ​تامین تجهیزات، احداث و نصب خطوط...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055768/تجدید-مناقصه-اجرای-عملیات-حفاری-و-کابلکشی-کابل-مسی--'>تجدید مناقصه اجرای عملیات حفاری و کابلکشی کابل مسی... / مناقصه, تجدید مناقصه اجرای عملیات حفاری و کابلکشی کابل مسی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055769/استعلام-لوبیا-چیتی-درجه-یک'>استعلام لوبیا چیتی درجه یک  / استعلام لوبیا چیتی درجه یک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055770/تجدید-مناقصه-انتخاب-پیمانکار-خدمات-ایاب-و-ذهاب-کارکنان'>تجدید مناقصه انتخاب پیمانکار خدمات ایاب و ذهاب کارکنان / تجدید مناقصه , تجدید مناقصه انتخاب پیمانکار خدمات ایاب و ذهاب کارکنان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055773/استعلام-اجرای-آسفالت---'>استعلام اجرای آسفالت .... / استعلام, استعلام اجرای آسفالت ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055774/مناقصه-بهسازی-و-روکش-آسفالت---(نوبت-دوم)'>مناقصه بهسازی و روکش آسفالت ... (نوبت دوم) / مناقصه , مناقصه بهسازی و روکش آسفالت ... (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055775/مناقصه-جو-خارجی-به-وزن-60-تن'>مناقصه جو خارجی به وزن 60 تن  / آگهی مناقصه,مناقصه  جو خارجی به وزن 60 تن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055776/فراخوان-شناسایی-و-ارزیابی-تامین-کنندگان-تجهیزات-برقی'>فراخوان شناسایی و ارزیابی تامین کنندگان تجهیزات برقی / آگهی فراخوان عمومی , فراخوان شناسایی و ارزیابی تامین کنندگان تجهیزات برقی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055779/استعلام-فایروال-لایه-اپلیکشین'>استعلام فایروال لایه اپلیکشین / استعلام فایروال لایه اپلیکشین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055781/فراخوان-شناسایی-و-ارزیابی-تامین-کنندگان-مصالح-ساختمانی'>فراخوان شناسایی و ارزیابی تامین کنندگان مصالح ساختمانی / آگهی فراخوان عمومی , فراخوان شناسایی و ارزیابی تامین کنندگان مصالح ساختمانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055782/استعلام-تابلو---'>استعلام تابلو  ... / استعلام ,استعلام تابلو  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055787/فراخوان-انجام-معاینه-و-صدور-برگ-معاینه-فنی'>فراخوان انجام معاینه و صدور برگ معاینه فنی / فراخوان,فراخوان  انجام معاینه و صدور برگ معاینه فنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055789/استعلام-کارت-گرافیک-ASUS-GT730-20GH-DDR-مبدل-آداپتور'>استعلام کارت گرافیک ASUS GT730-20GH DDR، مبدل، آداپتور  / استعلام کارت گرافیک ASUS GT730-20GH DDR، مبدل، آداپتور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055797/استعلام-پکیج--'>استعلام پکیج ... / استعلام ,استعلام پکیج ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055798/استعلام-عملیات-بهسازی-و-نوسازی---'>استعلام عملیات بهسازی و نوسازی .... / استعلام, استعلام عملیات بهسازی و نوسازی ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055800/مناقصه-واگذاری-امور-خدمات-نظافتی-دبیرخانه-و-پذیرایی-نوبت-دوم'>مناقصه واگذاری امور خدمات نظافتی، دبیرخانه و پذیرایی- نوبت دوم  / مناقصه عمومی, مناقصه واگذاری امور خدمات نظافتی، دبیرخانه و پذیرایی- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055803/استعلام-کامپیوتر-مجتمع'>استعلام کامپیوتر مجتمع / استعلام کامپیوتر مجتمع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055804/مناقصه-انجام-امور-و-عملیات-واحدهای-زراعی'>مناقصه انجام امور و عملیات واحدهای زراعی  / اگهی مناقصه , مناقصه انجام امور و عملیات واحدهای زراعی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055808/مناقصه-اجرای-عملیات-آبخیزداری'>مناقصه اجرای عملیات آبخیزداری  / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه اجرای عملیات آبخیزداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055810/استعلام-لوبیا--'>استعلام لوبیا ... / استعلام ,استعلام لوبیا ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055811/استعلام-خرید-قطعات-کامپیوتر'>استعلام  خرید قطعات کامپیوتر / استعلام  خرید قطعات کامپیوتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055812/فراخوان-خرید-سیم-هادی'>فراخوان خرید سیم هادی / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی , فراخوان خرید سیم هادی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055815/فراخوان-انجام-عملیات-اجرایی-لایروبی-احداث-و-تقویت-دایک-و--تمدید'>فراخوان انجام عملیات اجرایی لایروبی، احداث و تقویت دایک و ...تمدید / آگهی تمدید فراخوان مناقصه دو مرحله ای,فراخوان  انجام عملیات اجرایی لایروبی، احداث و تقویت دایک و ... تمدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055817/تجدید-مناقصه-تهیه-و-نصب-و-راه-اندازی-دو-دستگاه-آسانسور'>تجدید مناقصه تهیه و نصب و راه اندازی دو دستگاه آسانسور / اگهی تجدید مناقصه , تجدید مناقصه تهیه و نصب و راه اندازی دو دستگاه آسانسور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055818/فراخوان-مناقصه-احداث-استخر--نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه احداث استخر...نوبت دوم / آگهی فراخوان مناقصه عمومی ، فراخوان مناقصه احداث استخر...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055819/استعلام-تجدید-استعلام-بها-عملیات-آبیاری-سنواتی-بخش--'>استعلام تجدید استعلام بها عملیات آبیاری سنواتی بخش ... / استعلام تجدید استعلام بها عملیات آبیاری سنواتی بخش ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055822/تجدید-مناقصه-عملیات-آبخیزداری-در-حوزه-پسته-و----نوبت-دوم'>تجدید مناقصه عملیات آبخیزداری در حوزه پسته و ...  - نوبت دوم / تجدید آگهی مناقصه, تجدید مناقصه عملیات آبخیزداری در حوزه پسته و ...  - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055823/استعلام-عملیات-تخریب-و-بازسازی-سرویس-بهداشتی---'>استعلام عملیات تخریب و بازسازی سرویس بهداشتی .... / استعلام, استعلام عملیات تخریب و بازسازی سرویس بهداشتی ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055825/مناقصه-واگذاری-طرح-حفاری-و-کابلکشی-خاکی'>مناقصه واگذاری طرح حفاری و کابلکشی خاکی / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه واگذاری طرح حفاری و کابلکشی خاکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055827/استعلام-آبیاری--'>استعلام آبیاری ... / استعلام ,استعلام آبیاری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055828/استعلام-نخود-درجه-یک--سایت-ستاد'>استعلام نخود درجه یک , سایت ستاد / استعلام نخود درجه یک , سایت ستاد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055831/مناقصه-قطعات-پمپ'>مناقصه قطعات پمپ  / اگهی مناقصه , مناقصه قطعات پمپ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055832/مناقصه-واگذاری-کلیه-فعالیتهای-خدماتی-و-پشتیبانی'>مناقصه واگذاری کلیه فعالیتهای خدماتی و پشتیبانی /  مناقصه یک مرحله ای,مناقصه واگذاری کلیه فعالیتهای خدماتی و پشتیبانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055838/مناقصه-و-اعلام-قیمت-جهت-نازک-کاری-36-واحد'>مناقصه و اعلام قیمت جهت نازک کاری 36 واحد / مناقصه، مناقصه و اعلام قیمت جهت نازک کاری 36 واحد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055839/فراخوان-ارایه-خدمات-امداد-و-تعمیرات-و-نگهداری-و-انجام-خدمات-پیشگیرانه-شبکه-های-توزیع-و--'>فراخوان ارایه خدمات امداد و تعمیرات و نگهداری و انجام خدمات پیشگیرانه شبکه های توزیع و....  / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای , فراخوان ارایه خدمات امداد و تعمیرات و نگهداری و انجام خدمات پیشگیرانه شبکه های توزیع و.... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055841/استعلام-خار-ضد-صعود-خورشیدی--'>استعلام خار ضد صعود خورشیدی ... / استعلام خار ضد صعود خورشیدی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055843/مناقصه-گازرسانی-نوبت-دوم'>مناقصه گازرسانی نوبت دوم  / آگهی مناقصه ارزیابی کیفی  , مناقصه گازرسانی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055844/مناقصه-عملیات-مرمت-نوار-حفاری-شامل-ترانشه-نقب-حوادث-انشعابات-آب-و-فاضلاب'>مناقصه عملیات مرمت نوار حفاری شامل ترانشه، نقب، حوادث انشعابات آب و فاضلاب  / آگهی برگزاری مناقصه عمومی, مناقصه عملیات مرمت نوار حفاری شامل ترانشه، نقب، حوادث انشعابات آب و فاضلاب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055845/مناقصه-ارائه-خدمات-تست-و-بازرسی-لوازم-اندازه-گیری-دیماندی-ثانویه'>مناقصه ارائه خدمات تست و بازرسی لوازم اندازه گیری دیماندی ثانویه  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه ارائه خدمات تست و بازرسی لوازم اندازه گیری دیماندی ثانویه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055846/استعلام-فعالیت-های-پشتیبانی-کشاورزی---'>استعلام فعالیت های پشتیبانی کشاورزی .... / استعلام, استعلام فعالیت های پشتیبانی کشاورزی ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055847/استعلام-کیسه---سامانه-ستاد'>استعلام کیسه ..., سامانه ستاد / استعلام ,استعلام کیسه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055849/استعلام-مبدل-حرارتی'>استعلام مبدل حرارتی / استعلام مبدل حرارتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055850/مناقصه-واگذاری-مدیریتی-پایگاههای-اورژانس--'>مناقصه واگذاری مدیریتی پایگاههای اورژانس ... / مناقصه عمومی, مناقصه واگذاری مدیریتی پایگاههای اورژانس ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055852/مناقصه-ساخت-سالن-ورزشی-و-تکمیل-مجموعه-ورزشی'>مناقصه  ساخت سالن ورزشی و تکمیل مجموعه ورزشی / آگهی مناقصه , مناقصه  ساخت سالن ورزشی و تکمیل مجموعه ورزشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055853/مناقصه-اجرای-عملیات-دیوار-سنگی-(مالون)--نوبت-دوم'>مناقصه اجرای عملیات دیوار سنگی (مالون) - نوبت دوم / آگهی مناقصه , مناقصه اجرای عملیات دیوار سنگی (مالون) - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055855/مناقصه-تامین-نیروهای-حفاظتی-کل-استان-نوبت-دوم'>مناقصه تامین نیروهای حفاظتی کل استان نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تامین نیروهای حفاظتی کل استان نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055863/فراخوان-واگذاری-به-امور-دام-نوبت-دوم'>فراخوان واگذاری به امور دام- نوبت دوم  / فراخوان,فراخوان واگذاری به امور دام- نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055864/مناقصه-تامین-36-نفر-نیروی-انسانی-اداری-(نوبت-دوم)'>مناقصه  تامین 36 نفر نیروی انسانی اداری (نوبت دوم) / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه  تامین 36 نفر نیروی انسانی اداری (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055867/استعلام-بهینه-سازی-ساختمان-پست---سامانه-تدارکات-الکترونیکی-دولت'>استعلام بهینه سازی ساختمان پست ...,سامانه تدارکات الکترونیکی دولت / استعلام, استعلام بهینه سازی ساختمان پست ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055871/فراخوان-امور-نگهداری-و-توسعه-فضای-سبز'>فراخوان امور نگهداری و توسعه فضای سبز  / آگهی فراخوان عمومی,فراخوان امور نگهداری و توسعه فضای سبز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055874/مناقصه-انتخاب-مشاور-جهت-مطالعات-امکان-سنجی-اتوماسیون-شبکه-برق--'>مناقصه انتخاب مشاور جهت مطالعات امکان سنجی اتوماسیون شبکه برق... / مناقصه انتخاب مشاور جهت مطالعات امکان سنجی اتوماسیون شبکه برق...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055877/فراخوان-دعوت-به-مشارکت-در-ساخت-احداث-پروژه-80-واحدی-مسکونی'>فراخوان دعوت به مشارکت در ساخت  احداث پروژه 80 واحدی مسکونی / فراخوان ،فراخوان دعوت به مشارکت در ساخت  احداث پروژه 80 واحدی مسکونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055880/مناقصه-احداث-فونداسیون--'>مناقصه احداث فونداسیون ... / مناقصه ,مناقصه احداث فونداسیون ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055886/مناقصه-واگذاری-امور-نقلیه--نوبت-دوم'>مناقصه واگذاری امور نقلیه  - نوبت دوم / آگهی مناقصه, مناقصه واگذاری امور نقلیه  - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055897/مناقصه-راه-های-دسترسی-مجتمع-خدماتی-رفاهی--'>مناقصه راه های دسترسی مجتمع خدماتی رفاهی... / مناقصه راه های دسترسی مجتمع خدماتی رفاهی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055898/مناقصه-امور-خدماتی--تایپ-نامه'>مناقصه امور خدماتی ، تایپ نامه / آگهی مناقصه , مناقصه امور خدماتی ، تایپ نامه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055899/استعلام-اقلام-یدکی-پمپ'>استعلام اقلام یدکی پمپ  / استعلام, استعلام اقلام یدکی پمپ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055903/مناقصه-خرید-و-نصب-250-متر-لوله-فلزی-12-اینچ'>مناقصه خرید و نصب 250 متر لوله فلزی 12 اینچ  / مناقصه, مناقصه خرید و نصب 250 متر لوله فلزی 12 اینچ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055906/استعلام-اجرای-لوله-کشی-فشرده-و--'>استعلام اجرای لوله کشی فشرده و ...  / استعلام , استعلام اجرای لوله کشی فشرده و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055909/استعلام-سرشیلنگی'>استعلام سرشیلنگی / استعلام, استعلام سرشیلنگی  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055910/استعلام-خرید-تجهیزات-تصفیه-خانه-بیولوژیکی'>استعلام خرید تجهیزات تصفیه خانه بیولوژیکی / استعلام ، استعلام خرید تجهیزات تصفیه خانه بیولوژیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055911/مناقصه-برگزاری-دوره-آموزشی-مربیان-قالبیافی-(ملی)'>مناقصه برگزاری دوره آموزشی مربیان قالبیافی (ملی) / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه برگزاری دوره آموزشی مربیان قالبیافی (ملی)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055912/استعلام-تکمیل-محوطه-سازی-و-دیوارکشی-مدرسه'>استعلام تکمیل محوطه سازی و دیوارکشی مدرسه  / استعلام,استعلام تکمیل محوطه سازی و دیوارکشی مدرسه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055914/آگهی-مناقصات-عمومی-ارائه-خدمات-مراقبتهای-بهیاری-بیمارستان'>آگهی مناقصات عمومی ارائه خدمات مراقبتهای بهیاری بیمارستان / آگهی مناقصات عمومی،آگهی مناقصات عمومی ارائه خدمات مراقبتهای بهیاری بیمارستان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055915/مناقصه-خدمات-سرویس-حمل-و-نقل--'>مناقصه خدمات سرویس حمل و نقل ... / مناقصه ,مناقصه خدمات سرویس حمل و نقل ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055916/استعلام-دستكش-لاستیكی-سه-لایه-استاد-كار-بنایی'>استعلام دستكش لاستیكی سه لایه استاد كار بنایی   / استعلام دستكش لاستیكی سه لایه استاد كار بنایی  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055919/استعلام-لامپ-کم-مصرف'>استعلام لامپ کم مصرف  / استعلام ، استعلام استعلام لامپ کم مصرف </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055921/فراخوان-نصب-تلویزیون-شهری-'>فراخوان نصب تلویزیون شهری.. / آگهی فراخوان، فراخوان نصب تلویزیون شهری- </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055922/استعلام-محوطه-سازی-مدرسه'>استعلام محوطه سازی مدرسه / استعلام,استعلام محوطه سازی مدرسه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055925/مناقصه-نگهبانی-از-انبار-و-ساختمان-های-امور-توزیع-برق'>مناقصه نگهبانی از انبار و ساختمان های امور توزیع برق / آگهی مناقصه, مناقصه نگهبانی از انبار و ساختمان های امور توزیع برق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055926/مناقصه-واگذاری-امور-خدماتی-و-عمرانی'>مناقصه واگذاری امور خدماتی و عمرانی / آگهی مناقصه ، مناقصه واگذاری امور خدماتی و عمرانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055927/مناقصه-واگذاری-خدمات-شهری-نوبت-دوم'> مناقصه واگذاری خدمات شهری- نوبت دوم  / مناقصه ، مناقصه واگذاری خدمات شهری- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055928/استعلام-خرید-لوازم-ماشین'>استعلام خرید لوازم ماشین  / استعلام، استعلام خرید لوازم ماشین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055929/تجدیدمناقصه-آماده-سازی-اراضی-پیکره-مسکونی--'>تجدیدمناقصه آماده سازی اراضی پیکره مسکونی.... / مناقصه, تجدیدمناقصه آماده سازی اراضی پیکره مسکونی....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055930/استعلام-مجموعه-ترمز-جرثقیل-25-تن---'>استعلام مجموعه ترمز جرثقیل 25 تن .... / استعلام , استعلام مجموعه ترمز جرثقیل 25 تن ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055931/مناقصه-انتقال-نیرو-و-برقرسانی-منطقه-برق'>مناقصه انتقال نیرو و برقرسانی منطقه برق / اگهی مناقصه , مناقصه انتقال نیرو و برقرسانی منطقه برق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055932/مناقصه-واگذاری-پروژه-تامین-نصب-و-عملیاتی-نمودن-سامانه-پایش-تصویری'>مناقصه واگذاری پروژه تامین، نصب و عملیاتی نمودن سامانه پایش تصویری  / مناقصه ,مناقصه واگذاری پروژه تامین، نصب و عملیاتی نمودن سامانه پایش تصویری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055933/استعلام-لوله-های-PVC--'>استعلام لوله های PVC ... / استعلام, استعلام لوله های PVC ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055935/استعلام-تکمیل-سالن-ورزشی-فضیلت'>استعلام تکمیل سالن ورزشی فضیلت / استعلام,استعلام  تکمیل سالن ورزشی فضیلت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055936/استعلام-ابزار-کنس-درآر-رولبرینگ'>استعلام ابزار کنس درآر رولبرینگ  / استعلام,استعلام ابزار کنس درآر رولبرینگ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055939/استعلام-2-ردیف-تغذیه-کننده-گریس'>استعلام 2 ردیف تغذیه کننده گریس  / استعلام، استعلام 2 ردیف تغذیه کننده گریس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055941/استعلام-هدست'>استعلام هدست / استعلام, استعلام هدست</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055943/استعلام-بهاء-آیتمی-تجهیزات-گلخانه-تحقیقاتی'>استعلام بهاء آیتمی تجهیزات گلخانه تحقیقاتی  / استعلام بهاء , استعلام بهاء آیتمی تجهیزات گلخانه تحقیقاتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055945/استعلام-صندلی-جرثقال-سقفی-نوع-تاشو'>استعلام صندلی جرثقال سقفی نوع تاشو / استعلام, استعلام صندلی جرثقال سقفی نوع تاشو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055948/استعلام-خرید-1500-عدد-کلاه-ایمنی'>استعلام خرید 1500 عدد کلاه ایمنی  / استعلام , استعلام خرید 1500 عدد کلاه ایمنی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055950/استعلام-چاپگرانی-کارت'>استعلام چاپگرانی کارت / استعلام,استعلام چاپگرانی کارت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055951/استعلام-میخ-پرچ-پلاک-استاندارد-ملی-ایران--'>استعلام میخ پرچ پلاک استاندارد ملی ایران... / استعلام، استعلام میخ پرچ پلاک استاندارد ملی ایران...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055953/استعلام-سیم-کشی-فیبرنوری-نمین-20-کیلوولت'>استعلام سیم کشی فیبرنوری نمین 20 کیلوولت / استعلام سیم کشی فیبرنوری نمین 20 کیلوولت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055954/استعلام-کاپ-شیشه-ای'>استعلام کاپ شیشه ای  / استعلام ، استعلام کاپ شیشه ای </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055955/مناقصه-انجام-عملیات-نگهداری-و-تعمیرات-سیستم-آلارم-و-سرریز-مخازن-'>مناقصه انجام عملیات نگهداری و تعمیرات سیستم آلارم و سرریز مخازن.. / مناقصه انجام عملیات نگهداری و تعمیرات سیستم آلارم و سرریز مخازن..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055958/مناقصه-عملیات-طراحی--'>مناقصه عملیات طراحی ... / مناقصه ,مناقصه عملیات طراحی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055961/مناقصه-اجرای-محوطه-سازی-و-فضاسازی-پارک-اصلاحیه'>مناقصه اجرای محوطه سازی و فضاسازی پارک- اصلاحیه / اصلاحیه مناقصه عمومی, مناقصه اجرای محوطه سازی و فضاسازی پارک...اصلاحیه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055962/مناقصه-اجرای-عملیات-مربوط-به-تعمیرات-پیش-گیرانه-و-عیب-یابی--'>مناقصه اجرای عملیات مربوط به تعمیرات پیش گیرانه و عیب یابی... / مناقصه، مناقصه اجرای عملیات مربوط به تعمیرات پیش گیرانه و عیب یابی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055964/مناقصه-واگذاری-خدمات-پیمانکاری-تعمیر-و-نگهداری-کلیه-تاسیسات-مکانیکی--'>مناقصه واگذاری خدمات پیمانکاری تعمیر و نگهداری کلیه تاسیسات مکانیکی.... / استعلام, مناقصه واگذاری خدمات پیمانکاری تعمیر و نگهداری کلیه تاسیسات مکانیکی....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055965/استعلام-رمپ-سیار-ویژه-معلولین'>استعلام رمپ سیار ویژه معلولین  / استعلام ,استعلام رمپ سیار ویژه معلولین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055969/آگهی-پروژه-آبرسانی-به-روستای--'>آگهی پروژه آبرسانی به روستای... / آگهی ، آگهی پروژه آبرسانی به روستای...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055971/استعلام-برنج--'>استعلام برنج ... / استعلام، استعلام برنج ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055972/استعلام-سیم-کشی-فیبر-نوری'>استعلام سیم کشی فیبر نوری  / استعلام, استعلام سیم کشی فیبر نوری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055973/استعلام-یخچال--کولر-گازی--میز-مدیریت-و--'>استعلام یخچال ، کولر گازی ، میز مدیریت و ...  / استعلام , استعلام یخچال ، کولر گازی ، میز مدیریت و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055974/مناقصه-عملیات-جمع-آوری-و-حمل-زباله'>مناقصه عملیات جمع آوری و حمل زباله  / مناقصه عملیات جمع آوری و حمل زباله </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055977/استعلام-گوشت-گوساله-منجمد'>استعلام گوشت گوساله منجمد  / استعلام, استعلام گوشت گوساله منجمد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055979/استعلام-شامپو-200-گرم'>استعلام شامپو 200 گرم / استعلام , استعلام شامپو 200 گرم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055980/مناقصه-واگذاری-امور-مربوط-به-خدمات-پشتیبانی-و-نگهداری-فضای-سبز'>مناقصه واگذاری امور مربوط به خدمات پشتیبانی و نگهداری فضای سبز     / مناقصه,مناقصه واگذاری امور مربوط به خدمات پشتیبانی و نگهداری فضای سبز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055983/استعلام-ساماندهی-و-بازسازی-گلزار'>استعلام ساماندهی و بازسازی گلزار   / استعلام, ساماندهی و بازسازی گلزار  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055984/مناقصه-انجام-امور-مربوط-به-حفاظت-و-حراست-از-ساختمانها'>مناقصه انجام امور مربوط به حفاظت و حراست از ساختمانها  / مناقصه,مناقصه انجام امور مربوط به حفاظت و حراست از ساختمانها </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055987/استعلام-کامپیوتر-core-i3'>استعلام کامپیوتر core i3 / استعلام کامپیوتر core i3</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055989/مناقصه-احداث-ساختمان-اداری'>مناقصه احداث ساختمان اداری  / مناقصه,مناقصه احداث ساختمان اداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055990/مناقصه-downhole-motors'>مناقصه downhole motors / مناقصه ,مناقصه downhole motors</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055992/استعلام-تکمیل-نمازخانه'>استعلام تکمیل نمازخانه  / استعلام, استعلام تکمیل نمازخانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055993/تجدید-استعلام-بها-عملیات-آبیاری-سنواتی-بخش-کلاته-خیج'>تجدید استعلام بها عملیات آبیاری سنواتی بخش کلاته خیج / استعلام , تجدید استعلام بها عملیات آبیاری سنواتی بخش کلاته خیج</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055994/مناقصه-حفظ-و-نگهداری-فضای-سبز'>مناقصه حفظ و نگهداری فضای سبز  / مناقصه,مناقصه حفظ و نگهداری فضای سبز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055996/تجدید-استعلام-بها-عملیات-آبیاری-سنواتی-بخش-کلاته-سادات'>تجدید استعلام بها عملیات آبیاری سنواتی بخش کلاته سادات / استعلام , تجدید استعلام بها عملیات آبیاری سنواتی بخش کلاته سادات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055997/مناقصه-اجرای-شبکه-توزیع-آب-روستاها--'>مناقصه اجرای شبکه توزیع آب روستاها... / آگهی مناقصه, مناقصه اجرای شبکه توزیع آب روستاها...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055998/استعلام-گریس-ماهان-EP2-و--'>استعلام گریس ماهان EP2 و ... / استعلام, استعلام گریس ماهان EP2 و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055999/استعلام-احداث-پل-عابر-پیاده-محور-کهنوج-بندرعباس'>استعلام احداث پل عابر پیاده محور کهنوج بندرعباس / استعلام, استعلام احداث پل عابر پیاده محور کهنوج - بندرعباس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056001/استعلام-احداث-پل-عابر-پیاده'>استعلام احداث پل عابر پیاده  / استعلام, استعلام احداث پل عابر پیاده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056002/استعلام-تیغه-لیفتراک-های-دوو-و-کلارک-و--'>استعلام تیغه لیفتراک های دوو و کلارک و ... / استعلام ,استعلام تیغه لیفتراک های دوو و کلارک و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056003/مناقصه-واگذاری-خدمات-منشی-گری'>مناقصه واگذاری خدمات منشی گری  / مناقصه واگذاری خدمات منشی گری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056004/استعلام-دوربین-مداربسته'>استعلام دوربین مداربسته  / استعلام, استعلام دوربین مداربسته </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056005/استعلام-CAP-SPRING--DISC-و--'>استعلام CAP SPRING , DISC  و ... / استعلام , استعلام CAP SPRING , DISC  و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056007/استعلام-پشتیبانی-و-توسعه-پورتال-و-زیر-پورتال-های-استانداری'>استعلام پشتیبانی و توسعه پورتال و زیر پورتال های استانداری / استعلام , استعلام پشتیبانی و توسعه پورتال و زیر پورتال های استانداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056008/استعلام-لباس-ورزشی'>استعلام  لباس ورزشی  / استعلام ,استعلام  لباس ورزشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056009/استعلام-گردن-بند-طبی'>استعلام گردن بند طبی / استعلام , استعلام گردن بند طبی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056010/استعلام-تکمیل-نمازخانه-حجاب'>استعلام تکمیل نمازخانه حجاب / استعلام, استعلام تکمیل نمازخانه حجاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056011/استعلام-لاستیک-رویی'>استعلام لاستیک رویی  / استعلام, استعلام لاستیک رویی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056012/استعلام-سایر-فعالیتهای-مربوط-به-سلامت-انسان'>استعلام سایر فعالیتهای مربوط به سلامت انسان / استعلام, استعلام سایر فعالیتهای مربوط به سلامت انسان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056013/مناقصه-احداث-کنار-گذر-پل--اصلاح-پل-بهسازی-خروجی--'>مناقصه احداث کنار گذر پل ، اصلاح پل، بهسازی خروجی ... / مناقصه احداث کنار گذر پل ، اصلاح پل، بهسازی خروجی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056015/استعلام-پیچ-هلالی-دیفیوز-اگزوز-m42-100--'>استعلام پیچ هلالی دیفیوز اگزوز m42*100 ... / استعلام , استعلام پیچ هلالی دیفیوز اگزوز m42*100 ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056016/استعلام-مرمت-برج-مقبره'>استعلام مرمت برج مقبره  / استعلام ,استعلام مرمت برج مقبره </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056017/استعلام-آجیل-شب-عید--پسته-خام-و-شور-و-مغز-بادام-و---'>استعلام آجیل شب عید ، پسته خام و شور و مغز بادام و ....  / استعلام,  استعلام آجیل شب عید ، پسته خام و شور و مغز بادام و .... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056018/استعلام-زیرسازی-اجرای-طرح-هادی-روستاها'>استعلام زیرسازی اجرای طرح هادی روستاها / استعلام, استعلام زیرسازی اجرای طرح هادی روستاها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056019/استعلام-ساک-دستی'>استعلام ساک دستی / استعلام, استعلام ساک دستی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056020/استعلام-لاستیک-رویی-دانلوب'>استعلام لاستیک رویی دانلوب  / استعلام,استعلام لاستیک رویی دانلوب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056021/استعلام-جمع-آوری-تابلوهای-غیر-مجاز-تبلیغاتی-و--'>استعلام جمع آوری تابلوهای غیر مجاز تبلیغاتی و ... / استعلام, استعلام جمع آوری تابلوهای غیر مجاز تبلیغاتی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056023/استعلام-لباس-کار-دوتکه-شامل-کاپشن-و-شلوار'>استعلام لباس کار دوتکه شامل کاپشن و شلوار / استعلام, استعلام لباس کار دوتکه شامل کاپشن و شلوار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056025/استعلام-تکمیل-شبکه-آبیاری-و-زهکشی'>استعلام تکمیل شبکه آبیاری و زهکشی  / استعلام, استعلام تکمیل شبکه آبیاری و زهکشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056026/استعلام-HP-CONNECTION-FITING--'>استعلام HP CONNECTION FITING... / استعلام , استعلام HP CONNECTION FITING...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056027/استعلام-عدس-درجه-یک'>استعلام عدس درجه یک  / استعلام ,استعلام عدس درجه یک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056029/استعلام-انجام-امور-حمل-و-جابجایی-اقلام-بهادار'>استعلام انجام امور حمل و جابجایی اقلام بهادار  / استعلام ,استعلام انجام امور حمل و جابجایی اقلام بهادار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056030/اصلاحیه-مناقصه-خدمات-حفاظت-اراضی'>اصلاحیه مناقصه خدمات حفاظت اراضی / اصلاحیه مناقصه عمومی, مناقصه خدمات حفاظت اراضی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056031/استعلام-سالنامه-آماری'>استعلام سالنامه آماری / استعلام,استعلام سالنامه آماری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056033/استعلام-دو-حلقه-تسمه-لاستیکی-آپارات-شده-آجدار'>استعلام دو حلقه تسمه لاستیکی آپارات شده آجدار / استعلام دو حلقه تسمه لاستیکی آپارات شده آجدار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056034/استعلام-میز-اداری-مدیریتی-mdf'>استعلام میز اداری مدیریتی mdf  / استعلام , استعلام میز اداری مدیریتی mdf </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056036/استعلام-ساخت-و-نصب-تابلوهای-برق'>استعلام ساخت و نصب تابلوهای برق  / استعلام, استعلام ساخت و نصب تابلوهای برق </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056037/استعلام-اقلام-لوزام-یدکی-لیفتراک-کلارک--'>استعلام اقلام لوزام یدکی لیفتراک کلارک.... / استعلام,استعلام اقلام لوزام یدکی لیفتراک کلارک....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056038/استعلام-خرید-3-عدد-میز-کار-و--'>استعلام خرید 3 عدد میز کار و... / استعلام ,استعلام خرید 3 عدد میز کار و ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056039/استعلام-ماکارونی'>استعلام ماکارونی  / استعلام ,استعلام ماکارونی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056040/استعلام-تخم-مرغ'>استعلام تخم مرغ  / استعلام, استعلام تخم مرغ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056042/استعلام-توزیع-امانات-پستی'>استعلام توزیع امانات پستی / استعلام, استعلام توزیع امانات پستی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056043/استعلام-لوبیا-قرمز'>استعلام لوبیا قرمز / استعلام ,استعلام لوبیا قرمز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056044/مناقصه-تکمیل-پل-و--'>مناقصه تکمیل پل و ... / مناقصه , مناقصه تکمیل پل و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056045/استعلام-لامپ-12-ولت-یک-و-دو-کنتاکت'>استعلام لامپ 12 ولت یک و دو کنتاکت / استعلام , استعلام لامپ 12 ولت یک و دو کنتاکت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056047/استعلام-فنر-پوشه-پلاستیکی'>استعلام فنر پوشه پلاستیکی  / استعلام ,استعلام فنر پوشه پلاستیکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056048/استعلام-شیرآلات'>استعلام شیرآلات / استعلام, استعلام شیرآلات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056049/استعلام-اجرای-عملیات-توسعه-شبکه-آب'>استعلام اجرای عملیات توسعه شبکه آب / استعلام، استعلام اجرای عملیات توسعه شبکه آب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056051/ااستعلام-کنسول-طبی-بالای-سر-بیمار'>ااستعلام کنسول طبی بالای سر بیمار  / استعلام , ااستعلام کنسول طبی بالای سر بیمار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056052/استعلام-تهیه-و-نصب-و-راه-اندازی-دوربین-های-مداربسته'>استعلام تهیه و نصب و راه اندازی دوربین های مداربسته  / استعلام ,استعلام تهیه و نصب و راه اندازی دوربین های مداربسته </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056053/استعلام-بها-خرید-تیر-بتونی'>استعلام بها خرید تیر بتونی / استعلام, استعلام بها خرید تیر بتونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056056/استعلام-گوشت-منجمد'>استعلام گوشت منجمد / استعلام، استعلام گوشت منجمد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056057/استعلام-سایر-فعالیت-های-تخصصی-ساختمان'>استعلام سایر فعالیت های تخصصی ساختمان / استعلام ,استعلام سایر فعالیت های تخصصی ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056058/استعلام-باند-زیر-گچی-رول-یکبار-مصرف-ارتوپدی--'>استعلام باند زیر گچی رول یکبار مصرف ارتوپدی ... / استعلام,استعلام باند زیر گچی رول یکبار مصرف ارتوپدی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056059/استعلام-تخم-مرغ-درشت'>استعلام تخم مرغ درشت / استعلام, استعلام تخم مرغ درشت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056062/استعلام-کابل-افشان-تخت-و-گرد'>استعلام کابل افشان تخت و گرد  / استعلام , استعلام کابل افشان تخت و گرد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056063/استعلام-تعداد-20-دستگاه-یونیت-PC'>استعلام تعداد 20 دستگاه یونیت PC / استعلام, استعلام تعداد 20 دستگاه یونیت PC</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056064/استعلام-الومنیومی-pc-based-مفصلس-6-درجه'>استعلام الومنیومی pc based  مفصلس 6 درجه / استعلام، استعلام الومنیومی pc based  مفصلس 6 درجه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056066/ااستعلام-خرید-7-قلم-مواد-غذایی'>ااستعلام خرید 7 قلم مواد غذایی / استعلام , استعلام خرید 7 قلم مواد غذایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056067/استعلام-انجام-باقیمانده-عملیات-اجرایی-مخزن-2000-متر-مکعبی-داران'>استعلام انجام باقیمانده عملیات اجرایی مخزن 2000 متر مکعبی داران / استعلام، استعلام انجام باقیمانده عملیات اجرایی مخزن 2000 متر مکعبی داران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056068/استعلام-تجهیزات-PASSIVE-مورد-نیاز-شبکه-LAN'>استعلام تجهیزات PASSIVE مورد نیاز شبکه LAN / استعلام ,استعلام تجهیزات PASSIVE مورد نیاز شبکه LAN</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056070/استعلام-گوشت-مرغ-منجمد'>استعلام گوشت مرغ منجمد / استعلام، استعلام گوشت مرغ منجمد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056071/استعلام-محوطه-سازی-و-دیوارکشی-مدرسه--'>استعلام محوطه سازی و دیوارکشی مدرسه ... / استعلام,استعلام محوطه سازی و دیوارکشی مدرسه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056073/استعلام-روتر-و-مودم'>استعلام روتر و مودم / استعلام, استعلام روتر و مودم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056074/استعلام-دیوارکشی-مدرسه'>استعلام دیوارکشی مدرسه  / استعلام ,استعلام دیوارکشی مدرسه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056076/استعلام-احداث-ساختمان-چاه-آب-شرب-آشجرد-و-حصارکشی-محوطه-(داران)'>استعلام احداث ساختمان چاه آب شرب آشجرد و حصارکشی محوطه (داران) / استعلام، استعلام احداث ساختمان چاه آب شرب آشجرد و حصارکشی محوطه (داران)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056077/استعلام-چاپ-پیک-دوره-ابتدایی'>استعلام چاپ پیک دوره ابتدایی  / استعلام , استعلام چاپ پیک دوره ابتدایی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056078/استعلام-عسل-تک-نفره'>استعلام عسل تک نفره / استعلام ,استعلام عسل تک نفره</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056079/استعلام-یکدستگاه-تصفیه-آب-و-آبسردکن'>استعلام یکدستگاه تصفیه آب و آبسردکن  / استعلام , استعلام یکدستگاه تصفیه آب و آبسردکن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056081/استعلام-ترمیم-نوار-حفاری-لکه-گیری'>استعلام ترمیم نوار حفاری لکه گیری  / استعلام ,استعلام ترمیم نوار حفاری لکه گیری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056082/استعلام-دوربین-تحت-شبکه-و--'>استعلام دوربین تحت شبکه  و... / استعلام, استعلام دوربین تحت شبکه  و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056083/استعلام-ویال-شیشه-برای-دستگاه--'>استعلام ویال شیشه برای دستگاه... / استعلام، استعلام ویال شیشه برای دستگاه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056085/استعلام-20-پروژه-در-مورد-فرصت-های-سرمایه-گذاری-استان'>استعلام 20 پروژه در مورد فرصت های سرمایه گذاری استان / استعلام, استعلام 20 پروژه در مورد فرصت های سرمایه گذاری استان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056087/استعلام-برگزاری-دوره-آموزشی-مقابله-با-خودکشی--'>استعلام برگزاری دوره آموزشی مقابله با خودکشی ... / استعلام,استعلام برگزاری دوره آموزشی مقابله با خودکشی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056088/استعلام-خرید-گیت-تردد'>استعلام خرید گیت تردد / استعلام, استعلام خرید گیت تردد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056089/استعلام-گشت-و-مراقبت-از-عرصه-های-منابع-طبیعی'>استعلام گشت و مراقبت از عرصه های منابع طبیعی  / استعلام , استعلام گشت و مراقبت از عرصه های منابع طبیعی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056090/استعلام-فن-کوئل-زمینی'>استعلام فن کوئل زمینی / استعلام , استعلام فن کوئل زمینی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056091/مناقصه-اجرای-شبکه-توزیع-آب-روستاهای-جابر-و-تلخاب--'>مناقصه اجرای شبکه توزیع آب روستاهای جابر و تلخاب... / مناقصه اجرای شبکه توزیع آب روستاهای جابر و تلخاب...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056092/استعلام-DNA-iNVESTIGATOR-KIT-(QIA-amp)'>استعلام DNA-iNVESTIGATOR KIT (QIA amp)  / استعلام, استعلام DNA-iNVESTIGATOR KIT (QIA amp) </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056093/استعلام-لوله-پلی-اتیلن'>استعلام لوله پلی اتیلن  / استعلام ,استعلام لوله پلی اتیلن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056095/استعلام-خرید-مبل-7-نفره-اداری'>استعلام خرید مبل 7 نفره اداری / استعلام ,استعلام خرید مبل 7 نفره اداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056096/استعلام-ریبون-چاپگر'>استعلام ریبون چاپگر  / استعلام، استعلام ریبون چاپگر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056097/استعلام-عملیات-نگهداری-تعمیرات-بازسازی-و-تامین-آب--'>استعلام عملیات نگهداری، تعمیرات، بازسازی و تامین آب ... / استعلام , استعلام عملیات نگهداری، تعمیرات، بازسازی و تامین آب ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056098/استعلام-بیمه-مسئولیت-مدنی-کارفرما-در-قبال-کارکنان'>استعلام بیمه مسئولیت مدنی کارفرما در قبال کارکنان / استعلام, استعلام بیمه مسئولیت مدنی کارفرما در قبال کارکنان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056100/استعلام-اجرای-زیرسازی-و-روسازی-مسیر-ستاد-اقامه-نماز'>استعلام  اجرای زیرسازی و روسازی مسیر ستاد اقامه نماز / استعلام, استعلام  اجرای زیرسازی و روسازی مسیر ستاد اقامه نماز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056101/استعلام-خرید-و-نصب-دوربین-مداربسته'>استعلام خرید و نصب دوربین مداربسته / استعلام , استعلام خرید و نصب دوربین مداربسته</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056103/استعلام-برگزاری-دوره-آموزشی-با-کلیه-خدمات-مورد-نیاز'>استعلام برگزاری دوره آموزشی با کلیه خدمات مورد نیاز / استعلام برگزاری دوره آموزشی با کلیه خدمات مورد نیاز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056104/استعلام-مربا-تک-نفره'>استعلام مربا تک نفره  / استعلام, استعلام مربا تک نفره </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056105/استعلام-تامین-نیروی-انسانی-جهت-ارایه-امور-خدماتی'>استعلام تامین نیروی انسانی جهت ارایه امور خدماتی  / استعلام ,استعلام تامین نیروی انسانی جهت ارایه امور خدماتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056106/استعلام-نصب-و-دوجداره-نمودن-پنجره-ها'>استعلام نصب و دوجداره نمودن پنجره ها / استعلام, استعلام نصب و دوجداره نمودن پنجره ها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056109/استعلام-خرید-چراغ-cob-led-همراه-با-نصب--'>استعلام خرید چراغ cob led همراه با نصب ... / استعلام,استعلام خرید چراغ cob led همراه با نصب ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056110/استعلام-چاپ-و-تولید-محتوای-آموزشی-دوره-اول-ابتدایی'>استعلام چاپ و تولید محتوای آموزشی دوره اول ابتدایی / استعلام , استعلام چاپ و تولید محتوای آموزشی دوره اول ابتدایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056111/استعلام-لوبیا-سفید'>استعلام لوبیا سفید  / استعلام,استعلام لوبیا سفید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056113/استعلام-انکلوژر'>استعلام انکلوژر / استعلام، استعلام انکلوژر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056114/استعلام-سیم-کشی-فیبر-نوری'>استعلام سیم کشی فیبر نوری / استعلام, استعلام سیم کشی فیبر نوری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056115/استعلام-هارد'>استعلام هارد  / استعلام, استعلام هارد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056116/استعلام-فعالیت-های-نصب-تاسیسات-برق---'>استعلام فعالیت های نصب تاسیسات برق، ... / استعلام, استعلام فعالیت های نصب تاسیسات برق، ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056119/استعلام-اقلام-و-تجهیزات-اداری'>استعلام اقلام و تجهیزات اداری  / استعلام ,استعلام اقلام و تجهیزات اداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056120/استعلام-پوشه-مقوایی-فنردار'>استعلام پوشه مقوایی فنردار / استعلام , استعلام پوشه مقوایی فنردار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056121/استعلام-آبزی-پروری'>استعلام آبزی پروری  / استعلام, استعلام استعلام آبزی پروری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056122/استعلام-فنس-کشی-و-محوطه-سازی-دو-حلقه-چاه-آب-شرب--'>استعلام فنس کشی و محوطه سازی دو حلقه چاه آب شرب ... / استعلام,استعلام فنس کشی و محوطه سازی دو حلقه چاه آب شرب ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056123/استعلام-مایع-ظرفشویی-گلرنگ'>استعلام مایع ظرفشویی گلرنگ / استعلام ,استعلام مایع ظرفشویی گلرنگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056124/استعلام-​تجهیزات-کامپیوتر'>استعلام ​تجهیزات کامپیوتر / استعلام , استعلام ​تجهیزات کامپیوتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056125/استعلام-تامین-لوازم-آزمایشگاهی'>استعلام  تامین لوازم آزمایشگاهی  / استعلام, استعلام  تامین لوازم آزمایشگاهی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056126/استعلام-توسعه-برق-روستایی'>استعلام توسعه برق روستایی  / استعلام, استعلام توسعه برق روستایی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056127/استعلام-برگزاری-دوره-آموزشی'>استعلام برگزاری دوره آموزشی  / استعلام ,استعلام برگزاری دوره آموزشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056129/استعلام-دیوار-محوطه-سیمانی-میرک-مشکین-شهر'>استعلام دیوار محوطه سیمانی میرک مشکین شهر / استعلام, استعلام دیوار محوطه سیمانی میرک مشکین شهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056130/استعلام-کامپیوتر-و-فناوری-اطلاعات-سخت-افزار'>استعلام کامپیوتر و فناوری اطلاعات سخت افزار / استعلام , استعلام کامپیوتر و فناوری اطلاعات سخت افزار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056131/استعلام-کولر-اسپیلت'>استعلام کولر اسپیلت  / استعلام,استعلام کولر اسپیلت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056132/استعلام-خرید-۸۰-جفت-کفش-طبی'>استعلام خرید ۸۰ جفت کفش طبی  / استعلام ,استعلام خرید ۸۰ جفت کفش طبی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056133/استعلام-ریبون'>استعلام ریبون  / استعلام ,استعلام ریبون </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056134/استعلام-ران-مرغ-منجمد'>استعلام ران مرغ منجمد / استعلام , استعلام ران مرغ منجمد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056135/استعلام-ماشین-لباسشویی-تمام-اتوماتیک'>استعلام ماشین لباسشویی تمام اتوماتیک / استعلام , استعلام​ ماشین لباسشویی تمام اتوماتیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056136/مناقصه-عملیات-خاکبرداری-و-احداث-ابنیه--'>مناقصه عملیات خاکبرداری و احداث ابنیه ... / مناقصه, مناقصه عملیات خاکبرداری و احداث ابنیه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056137/استعلام-تعداد-یک-دستگاه-پژو-پارس'>استعلام تعداد یک دستگاه پژو پارس / استعلام,استعلام تعداد یک دستگاه پژو پارس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056139/استعلام-ترانس-ولتاژ-۳۶-کیلو-ولت-تکفاز-داخلی'>استعلام ترانس ولتاژ ۳۶ کیلو ولت تکفاز داخلی  / استعلام ,استعلام ترانس ولتاژ ۳۶ کیلو ولت تکفاز داخلی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056140/استعلام-واگذاری-آسانسورهای-سازمان-بیمه-سلامت'>استعلام واگذاری آسانسورهای سازمان بیمه سلامت / استعلام, استعلام واگذاری آسانسورهای سازمان بیمه سلامت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056141/استعلام-اجاره-یک-دستگاه-خودرو-سواری'>استعلام اجاره یک دستگاه خودرو سواری  / استعلام , استعلام اجاره یک دستگاه خودرو سواری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056142/استعلام-دیوارکشی-و-محوطه-سازی'>استعلام دیوارکشی و محوطه سازی  / استعلام , استعلام دیوارکشی و محوطه سازی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056143/استعلام-ست-کامل-سمبلر--'>استعلام ست کامل سمبلر ... / استعلام,استعلام ست کامل سمبلر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056144/استعلام-ترانس-ولتاژ'>استعلام ترانس ولتاژ / استعلام,استعلام ترانس ولتاژ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056147/استعلام-خرید-BSA-سیگما-کد-4612'>استعلام خرید BSA سیگما کد 4612 / استعلام , استعلام خرید BSA سیگما کد 4612</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056148/استعلام-انجام-امور-خدمات-ایستگاهی'>استعلام انجام امور خدمات ایستگاهی / استعلام, استعلام انجام امور خدمات ایستگاهی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056149/استعلام-پرکلرین'>استعلام پرکلرین  / استعلام ,استعلام پرکلرین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056150/استعلام-صندلی-آموزشی-تحریر'>استعلام صندلی آموزشی تحریر  / استعلام ,استعلام صندلی آموزشی تحریر  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056151/استعلام-زنجیر-2-اینچ-کاترپیلار-به-همراه-لقمه-ها-و--'>استعلام زنجیر 2 اینچ کاترپیلار به همراه لقمه ها و ... / استعلام, استعلام زنجیر 2 اینچ کاترپیلار به همراه لقمه ها و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056152/استعلام-اجرای-زیرسازی--آسفالت-لکه-گیری-و-جدولگذاری'>استعلام اجرای زیرسازی ، آسفالت لکه گیری و جدولگذاری  / استعلام , استعلام اجرای زیرسازی ، آسفالت لکه گیری و جدولگذاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056153/استعلام-تولید-فلزهای-پایه-گرانبها'>استعلام تولید فلزهای پایه گرانبها  / استعلام , استعلام تولید فلزهای پایه گرانبها </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056154/استعلام-ست-دستگاه-اسپرم-آنالیزور--'>استعلام ست دستگاه اسپرم آنالیزور... / استعلام, استعلام ست دستگاه اسپرم آنالیزور...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056155/استعلام-کشت-کاله'>استعلام کشت کاله  / استعلام ,استعلام کشت کاله </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056156/استعلام-دوربین-عکاسی-پیشرفته-CANON'>استعلام دوربین عکاسی پیشرفته CANON / استعلام,استعلام دوربین عکاسی پیشرفته CANON</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056157/استعلام-مایع-شیشه-شور-رافونه'>استعلام مایع شیشه شور رافونه  / استعلام , استعلام مایع شیشه شور رافونه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056158/استعلام-آسانسور-10-نفره'>استعلام آسانسور 10 نفره  / استعلام , استعلام آسانسور 10 نفره </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056159/مناقصه-واگذاری-مدیریت-۲-پایگاه-خدمات-پیش-بیمارستانی--سامانه-تدارکات-الکترونیکی-دولت'>مناقصه واگذاری مدیریت ۲ پایگاه خدمات پیش بیمارستانی , سامانه تدارکات الکترونیکی دولت  / مناقصه ,مناقصه واگذاری مدیریت ۲ پایگاه خدمات پیش بیمارستانی , سامانه تدارکات الکترونیکی دولت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056160/استعلام-کنسرو-تن-ماهی-زرده-قوطی'>استعلام کنسرو تن ماهی زرده قوطی / استعلام، استعلام کنسرو تن ماهی زرده قوطی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056161/استعلام-دستگاه-استند-نوبت-دهی'>استعلام دستگاه استند نوبت دهی / استعلام, استعلام دستگاه استند نوبت دهی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056162/استعلام-باتری-یو-پی-اس'>استعلام باتری یو پی اس / استعلام,استعلام باتری یو پی اس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056163/استعلام-سرور-و--'>استعلام سرور و... / استعلام ,استعلام سرور ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056164/استعلام-خرید-فریزر-صندوقی-ایرانی'>استعلام خرید فریزر صندوقی ایرانی  / استعلام , استعلام خرید فریزر صندوقی ایرانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056165/استعلام-دستکش-زیبائی-پروتز-دست-مکانیکی--'>استعلام دستکش زیبائی پروتز دست مکانیکی ... / استعلام,استعلام دستکش زیبائی پروتز دست مکانیکی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056166/استعلام-دسترسی-به-پایگاه-اطلاعاتی'>استعلام دسترسی به پایگاه اطلاعاتی / استعلام , استعلام دسترسی به پایگاه اطلاعاتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056167/استعلام-ساخت-راهنمای-جنب-درب'>استعلام ساخت راهنمای جنب درب / استعلام، استعلام ساخت راهنمای جنب درب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056168/استعلام-بیمه-مسئولیت-مدنی-در-قبال-اشخاص-ثالث'>استعلام بیمه مسئولیت مدنی در قبال اشخاص ثالث / استعلام, استعلام بیمه مسئولیت مدنی در قبال اشخاص ثالث</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056169/استعلام-سرنگ-استریل-شده--'>استعلام سرنگ استریل شده ... / استعلام, استعلام سرنگ استریل شده ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056170/استعلام-احداث-مدرسه-2-کلاسه-افق'>استعلام احداث مدرسه 2 کلاسه افق / استعلام ,استعلام احداث مدرسه 2 کلاسه افق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056171/مناقصه-تکمیل-مدرسه--'>مناقصه تکمیل مدرسه ... / مناقصه , مناقصه تکمیل مدرسه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056172/استعلام-لیبل'>استعلام لیبل  / استعلام , استعلام لیبل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056173/استعلام-خرید-کنتور-آب'>استعلام خرید کنتور آب  / استعلام , استعلام خرید کنتور آب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056174/استعلام-تعویض-و-تعمیر-آسانسور'>استعلام تعویض و تعمیر آسانسور / استعلام , استعلام تعویض و تعمیر آسانسور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056175/استعلام-خرید-قطعات-کامپیوتر--'>استعلام خرید قطعات کامپیوتر ... / استعلام,استعلام خرید قطعات کامپیوتر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056176/استعلام-ساخت-سایر-پروژه-های-مهندسی-عمران'>استعلام ساخت سایر پروژه های مهندسی عمران / استعلام, استعلام ساخت سایر پروژه های مهندسی عمران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056177/استعلام-کابینت-آزمایشگاهی-ایستاده---'>استعلام کابینت آزمایشگاهی ایستاده ....  / استعلام , استعلام کابینت آزمایشگاهی ایستاده .... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056178/استعلام-چای-شکسته-ممتاز'>استعلام چای شکسته ممتاز  / استعلام, استعلام چای شکسته ممتاز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056179/مناقصه-انجام-اصلاحیه-های-ابنیه-آبگیر-و-جاده-فلز-شامل-فنس-کشی-جنوبی-آبگیر--'>مناقصه انجام اصلاحیه های ابنیه آبگیر و جاده فلز شامل: فنس کشی جنوبی آبگیر... / مناقصه انجام اصلاحیه های ابنیه آبگیر و جاده فلز شامل: فنس کشی جنوبی آبگیر...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056181/استعلام-نیاز-به-دوربین-نقشه-برداری'>استعلام نیاز به دوربین نقشه برداری  / استعلام,استعلام نیاز به دوربین نقشه برداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056182/استعلام-کیسه-تخلیه-ادرار'>استعلام کیسه تخلیه ادرار / استعلام, استعلام کیسه تخلیه ادرار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056183/استعلام-لامپ-40-وات-ال-ای-دی--'>استعلام لامپ 40 وات ال ای دی ... / استعلام, استعلام لامپ 40 وات ال ای دی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056184/استعلام-کلاچ-شیتر'>استعلام کلاچ شیتر  / استعلام , استعلام کلاچ شیتر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056185/استعلام-پتاسیم-دی-هیدروژن-فسفات'>استعلام پتاسیم دی هیدروژن فسفات / استعلام ,استعلام پتاسیم دی هیدروژن فسفات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056186/مناقصه-خرید-حمل-و-نصب-حدودا-5274-متر-طول-دیوار-پیش-ساخته'>مناقصه خرید، حمل و نصب حدودا 5274 متر طول دیوار پیش ساخته  / مناقصه,مناقصه خرید، حمل و نصب حدودا 5274 متر طول دیوار پیش ساخته </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056187/استعلام-توسعه-4-کلاس-در-مدرسه-رضوان'>استعلام توسعه 4 کلاس در مدرسه رضوان  / استعلام, استعلام توسعه 4 کلاسه در مدرسه رضوان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056188/استعلام-البسه-یگان-حفاظت-میراث-فرهنگی-کرمانشاه'>استعلام البسه یگان حفاظت میراث فرهنگی کرمانشاه / استعلام , استعلام البسه یگان حفاظت میراث فرهنگی کرمانشاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056189/استعلام-خرید-تجهیزات-الکترونیکی'>استعلام خرید تجهیزات الکترونیکی  / استعلام ,استعلام خرید تجهیزات الکترونیکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056190/اصلاحیه-مناقصه-عملیات-زیرسازی-و-آسفالت-خیابانها-و-معابر'>اصلاحیه مناقصه عملیات زیرسازی و آسفالت خیابانها و معابر / اصلاحیه مناقصه,مناقصه عملیات زیرسازی و آسفالت خیابانها و معابر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056191/استعلام-مرمت-بقعه-شریف-السادات-ترکان'>استعلام مرمت بقعه شریف السادات ترکان / استعلام , استعلام مرمت بقعه شریف السادات ترکان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056192/استعلام-خرید-نصب-مصالح-و-اقلام-و-تعمیرات-ساختمان'>استعلام خرید نصب مصالح و اقلام و تعمیرات ساختمان / استعلام , استعلام خرید نصب مصالح و اقلام و تعمیرات ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056193/استعلام-درب-کرکره'>استعلام درب کرکره / استعلام, استعلام درب کرکره</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056194/استعلام-آبیاری-و-مراقبت-از-فضاهای-سبز'>استعلام آبیاری و مراقبت از فضاهای سبز / استعلام ,استعلام آبیاری و مراقبت از فضاهای سبز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056195/استعلام-ارتقا-سیستم-کامپیوتری'>استعلام ارتقا سیستم کامپیوتری  / استعلام , استعلام ارتقا سیستم کامپیوتری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056196/استعلام-طراحی-و-نصب-میز-کنفرانس'>استعلام طراحی و نصب میز کنفرانس / استعلام, استعلام طراحی و نصب میز کنفرانس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056197/استعلام-کنتور'>استعلام کنتور  / استعلام , استعلام کنتور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056198/استعلام-اکسس-پویینت'>استعلام اکسس پویینت / استعلام, استعلام اکسس پویینت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056199/استعلام-حفاظت-اضطراری-و-ایمن-سازی-موقت--'>استعلام حفاظت اضطراری و ایمن سازی موقت ... / استعلام, استعلام حفاظت اضطراری و ایمن سازی موقت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056200/استعلام-تخم-مرغ-کارتنی'>استعلام تخم مرغ کارتنی  / استعلام ,استعلام تخم مرغ کارتنی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056201/استعلام-کپسول-آتش-نشانی'>استعلام کپسول آتش نشانی / استعلام، استعلام کپسول آتش نشانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056202/استعلام-یو-پی-اس-و-متعلقات'>استعلام یو پی اس و متعلقات  / استعلام, استعلام یو پی اس و متعلقات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056203/استعلام-خرید-تلویزیون-43-اینچ-led-با-مبدل-دیجیتال'>استعلام خرید تلویزیون 43 اینچ led با مبدل دیجیتال / استعلام, استعلام خرید تلویزیون 43 اینچ led با مبدل دیجیتال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056204/استعلام-ریبون-دستگاه-صدور-آنی-کارت'>استعلام ریبون دستگاه صدور آنی کارت / استعلام، استعلام ریبون دستگاه صدور آنی کارت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056205/استعلام-پروژه-ساماندهی-و-ا-یمن-سازی-مسیر-بازدید-قلعه--'>استعلام پروژه ساماندهی و ا یمن سازی مسیر بازدید قلعه ... / استعلام, استعلام پروژه ساماندهی و ا یمن سازی مسیر بازدید قلعه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056206/استعلام-جدول-و-کانیو-بتنی-و-پیاده-رو-سنگی--اجرای-طرح-هادی'>استعلام جدول و کانیو بتنی و پیاده رو سنگی - اجرای طرح هادی / استعلام, استعلام جدول و کانیو -اجرای طرح هادی روستای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056207/استعلام-پد-پانسمان-اجی-کت'>استعلام پد پانسمان اجی کت / استعلام, استعلام پد پانسمان  اجی کت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056208/استعلام-مرمت-برج-های-تاریخی'>استعلام مرمت برج های تاریخی  / استعلام ,استعلام مرمت برج های تاریخی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056209/مناقصه-خدمات-خودرویی-نوبت-دوم'>مناقصه خدمات خودرویی نوبت دوم  / آگهی مناقصه , مناقصه خدمات خودرویی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056210/استعلام-اصلاح-شبکه-فاضلاب'>استعلام اصلاح شبکه فاضلاب / استعلام, استعلام اصلاح شبکه فاضلاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056211/استعلام-2-دستگاه-لپ-تاپ'>استعلام 2 دستگاه لپ تاپ / استعلام، استعلام 2 دستگاه لپ تاپ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056212/استعلام-پروژه-ایجاد-و-تکمیل-زیرساختهای-گردشگری--'>استعلام پروژه ایجاد و تکمیل زیرساختهای گردشگری ... / استعلام, استعلام پروژه ایجاد و تکمیل زیرساختهای گردشگری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056213/استعلام-واگذاری-اجاری-داروخانه-بیمارستان'>استعلام واگذاری اجاری داروخانه بیمارستان  / استعلام,استعلام واگذاری اجاری داروخانه بیمارستان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056214/استعلام-سوند-فولی'>استعلام سوند فولی / استعلام, استعلام سوند فولی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056215/استعلام-یک-دستگاه-سوییچ-مارک-سیسکو'>استعلام یک دستگاه سوییچ مارک سیسکو / استعلام ,استعلام یک دستگاه سوییچ مارک سیسکو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056216/استعلام-یک-دستگاه-all-in-one'>استعلام یک دستگاه all in one / استعلام, استعلام یک دستگاه all in one</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056217/استعلام-خرید-اجاق-گاز-5-شعله'>استعلام خرید اجاق گاز 5 شعله / استعلام , استعلام خرید اجاق گاز 5 شعله</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056218/استعلام-تکمیل-شبکه-آبیاری-و-زهکشی--'>استعلام تکمیل شبکه آبیاری و زهکشی .. / استعلام, استعلام تکمیل شبکه آبیاری و زهکشی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056219/استعلام-پروژه-ساماندهی-و-بازسازی-کارگاه-های-صنایع-دستی--'>استعلام پروژه ساماندهی و بازسازی کارگاه های صنایع دستی... / استعلام, استعلام پروژه ساماندهی و بازسازی کارگاه های صنایع دستی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056220/فراخوان-زیرسازی-و-جدول-گذاری-و-آسفالت'>فراخوان زیرسازی و جدول گذاری و آسفالت  / فراخوان , فراخوان زیرسازی و جدول گذاری و آسفالت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056221/استعلام-انجام-امور-مشاوره-تغذیه'>استعلام انجام امور مشاوره تغذیه / استعلام,استعلام انجام امور مشاوره تغذیه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056222/استعلام-6-دستگاه-تصفیه-آب'>استعلام 6 دستگاه تصفیه آب / استعلام، استعلام 6 دستگاه تصفیه آب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056223/استعلام-مرمت-اضطراری-میل-تاریخی'>استعلام مرمت اضطراری میل تاریخی  / استعلام, استعلام مرمت اضطراری میل تاریخی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056224/مناقصه-واگذاری-امور-نقلیه-اداره-کل-بهزیستی-و-ادارات'>مناقصه واگذاری امور نقلیه اداره کل بهزیستی و ادارات / مناقصه ,مناقصه واگذاری امور نقلیه اداره کل بهزیستی و ادارات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056225/استعلام-اتلت-تک-گاز'>استعلام اتلت تک گاز  / استعلام ,استعلام اتلت تک گاز  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056226/استعلام-مرمت-حصار-تاریخی-و-جداره-سازی-بافت--'>استعلام مرمت حصار تاریخی و جداره سازی بافت... / استعلام, استعلام مرمت حصار تاریخی و جداره سازی بافت...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056227/استعلام-نصب-دوربین-مداربسته'>استعلام نصب دوربین مداربسته  / استعلام , استعلام نصب دوربین مداربسته </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056228/استعلام-خرید-و-نصب-سه-دستگاه-آسانسور-هیدرولیکی'>استعلام خرید و نصب سه دستگاه آسانسور هیدرولیکی / استعلام, استعلام خرید و نصب سه دستگاه آسانسور هیدرولیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056229/استعلام-ساخت-جاده-و-راه-آهن'>استعلام ساخت جاده و راه آهن / استعلام, استعلام ساخت جاده و راه آهن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056230/استعلام-اصلاح-دال-و-منهول-های-شهرک'>استعلام اصلاح دال و منهول های شهرک / استعلام, استعلام اصلاح دال و منهول های شهرک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056231/استعلام-طرح-احداث-سر-دهنه-زراعی'>استعلام طرح احداث سر دهنه زراعی  / استعلام، استعلام طرح احداث سر دهنه زراعی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056232/مناقصه-انجام-خدمات-اداری-و-پشتیبانی'>مناقصه انجام خدمات اداری و پشتیبانی / مناقصه عمومی, مناقصه انجام خدمات اداری و پشتیبانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056234/مناقصه-خرید-تهیه-و-توزیع-کیفهای-بهداشتی-و-اقلام-بهداشتی'>مناقصه خرید تهیه و توزیع کیفهای بهداشتی و اقلام بهداشتی / آگهی مناقصه , مناقصه خرید تهیه و توزیع کیفهای بهداشتی و اقلام بهداشتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056237/استعلام-آماده-سازی-و-اجرای-زمین-تنیس'>استعلام  آماده سازی و اجرای زمین تنیس / استعلام,استعلام آماده سازی و اجرای زمین تنیس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056238/تجدید-مناقصه-خدمات-عمومی-و-پشیبانی-نیروگاه--'>تجدید مناقصه خدمات عمومی و پشیبانی نیروگاه... / تجدید مناقصه، تجدید مناقصه خدمات عمومی و پشیبانی نیروگاه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056239/مناقصه-واگذاری-بخشی-از-امور-حوزه-فن-آوری-اطلاعات-دانشگاه'>مناقصه واگذاری بخشی از امور حوزه فن آوری اطلاعات دانشگاه  / مناقصه,مناقصه واگذاری بخشی از امور حوزه فن آوری اطلاعات دانشگاه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056240/مناقصه-خرید-مکمل-دارویی-و-لوازم-بهداشتی-دهان-و-دندان'>مناقصه خرید مکمل دارویی و لوازم بهداشتی دهان و دندان / مناقصه، مناقصه خرید مکمل دارویی و لوازم بهداشتی دهان و دندان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056241/مناقصه-ایاب-و-ذهاب'>مناقصه ایاب و ذهاب  / آگهی مناقصه , مناقصه ایاب و ذهاب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056243/استعلام-نظارت-بر-عملیات-اجرایی-طرح-احداث-سد-مخزنی-گرین'>استعلام نظارت بر عملیات اجرایی طرح احداث سد مخزنی گرین  / استعلام ارزیابی فنی مشاوران,استعلام نظارت بر عملیات اجرایی طرح احداث سد مخزنی گرین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055447/مزایده-اجاره-کارخانه-آسفالت-نوبت-دوم'>مزایده اجاره کارخانه آسفالت- نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی, مزایده اجاره کارخانه آسفالت - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055449/مزایده-8-هکتار-از-چهل-هکتار-اراضی-کشاورزی'>مزایده 8 هکتار از چهل هکتار اراضی کشاورزی / مزایده ,مزایده 8 هکتار از چهل هکتار اراضی کشاورزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055454/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-20500-فرعی-نوبت-اول'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 20500 فرعی نوبت اول / مزایده ,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 20500 فرعی نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055455/مزایده-دو-قطعه-زمین-اموال-منقول-غیرمنقول'>مزایده دو قطعه زمین اموال منقول غیرمنقول  / مزایده ,مزایده دو قطعه زمین اموال منقول غیرمنقول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055456/مزایده-تعداد-11-دستگاه-یخچال-ویترینی--'>مزایده تعداد 11 دستگاه یخچال ویترینی... / آگهی مزایده، مزایده تعداد 11 دستگاه یخچال ویترینی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055458/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-67-78متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 67.78متر / مزایده ,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 67.78متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055459/مزایده-اموال-توقیفی-مساحت-سی-و-هفت-متر-نوبت-اول'>مزایده اموال توقیفی مساحت سی و هفت متر نوبت اول  / مزایده ,مزایده اموال توقیفی مساحت سی و هفت متر نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055462/مزایده-خودرو-سواری-پژو-405'>مزایده خودرو سواری پژو 405  / آگهی مزایده و فروش اموال منقول، مزایده خودرو سواری پژو 405 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055466/مزایده-یکقطعه-زمین-زراعی-با-سند-عادی-مساحت-1000متر'>مزایده یکقطعه زمین زراعی با سند عادی مساحت 1000متر / مزایده ,مزایده یکقطعه زمین زراعی با سند عادی مساحت 1000متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055467/مزایده-فروش-41-دستگاه-خودرو-و-5-دستگاه-موتورسیکلت'>مزایده فروش 41 دستگاه خودرو و 5 دستگاه موتورسیکلت / مزایده, مزایده فروش 41 دستگاه خودرو و 5 دستگاه موتورسیکلت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055468/مزایده-یک-قطعه-باغ-با-سند-عادی-مشاع-268متر'>مزایده یک قطعه باغ با سند عادی مشاع 268متر / مزایده ,مزایده یک قطعه باغ با سند عادی مشاع 268متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055469/مزایده-یک-دستگاه-پرس-(بادگیری-فنر-کامیون)'>مزایده یک دستگاه پرس (بادگیری فنر کامیون) / مزایده, مزایده یک دستگاه پرس (بادگیری فنر کامیون)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055470/مزایده-0-54-دانگ-از-ششدانگ-ملک-مساحت-113-31متر'>مزایده 0.54 دانگ از ششدانگ ملک مساحت 113.31متر / مزایده ,مزایده 0.54 دانگ از ششدانگ ملک مساحت 113.31متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055473/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-مساحت-417-70متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 417.70متر / مزایده ,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 417.70متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055474/مزایده-دزدگیر-درب-و-پنجره-الکتریکی--نوبت-دوم'>مزایده دزدگیر درب و پنجره الکتریکی - نوبت دوم / آگهی مزایده اموال منقول,مزایده دزدگیر درب و پنجره الکتریکی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055476/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-89-26متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 89.26متر  / مزایده ,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 89.26متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055477/مزایده-یک-دستگاه-تریلی'>مزایده یک دستگاه تریلی  / آگهی مزایده, مزایده یک دستگاه تریلی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055478/فراخوان-عمومی-واگذاری-اماکن-تجاری-و-خدماتی-در-فرودگاه--نوبت-دوم'>فراخوان عمومی واگذاری اماکن تجاری و خدماتی در فرودگاه ...نوبت دوم / مزایده ,فراخوان عمومی واگذاری اماکن تجاری و خدماتی در فرودگاه ...نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055479/مزایده-فروش-تعدادی-از-املاک-تجاری-مسکونی-96-11-26'>مزایده فروش تعدادی از املاک تجاری مسکونی 96.11.26 / مزایده,مزایده فروش تعدادی از املاک تجاری مسکونی 96.11.26</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055480/مزایده-فروش-تعداد-66-دستگاه-خودرو--تعداد-34-دستگاه-موتورسیکلت'>مزایده فروش تعداد 66 دستگاه خودرو ، تعداد 34 دستگاه موتورسیکلت / آگهی مزایده , مزایده فروش تعداد 66 دستگاه خودرو ، تعداد 34 دستگاه موتورسیکلت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055481/مزایده-یک-دستگاه-اتوبوس'>مزایده یک دستگاه اتوبوس / آگهی مزایده,مزایده یک دستگاه اتوبوس  رنگ آبی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055488/مزایده-آرد-نول-900-گرمی--'>مزایده آرد نول 900 گرمی... / آگهی مزایده اموال منقول، مزایده آرد نول 900 گرمی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055489/مزایده-فروش-انواع-ضایعات-فلزی--نوبت-دوم'>مزایده فروش انواع ضایعات فلزی ...نوبت دوم  / مزایده ,مزایده فروش انواع ضایعات فلزی ...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055490/مزایده-قطعه-زمین-و-یک-ایاق-و-ربع-از-کل-مزرعه'>مزایده قطعه زمین و یک ایاق و ربع از کل مزرعه  / مزایده,مزایده قطعه زمین و یک ایاق و ربع از کل مزرعه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055491/مزایده-ساختمان-دو-طبقه-نوبت-دوم'>مزایده ساختمان دو طبقه نوبت دوم  / مزایده,مزایده ساختمان دو طبقه نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055492/مزایده-تخریب-ساختمان-آموزشی-و-فروش-مصالح'>مزایده تخریب ساختمان آموزشی و فروش مصالح  / مزایده ,مزایده تخریب ساختمان آموزشی و فروش مصالح </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055495/مزایده-میکسر-یا-مخلوط-کننده--بالابر-به-شکل-لوله'>مزایده میکسر یا مخلوط کننده  - بالابر به شکل لوله / آگهی مزایده,مزایده میکسر یا مخلوط کننده  - بالابر به شکل لوله</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055496/مزایده-آپارتمان-مساحت-177-77متر-نوبت-دوم'>مزایده آپارتمان مساحت 177.77متر نوبت دوم / مزایده,مزایده آپارتمان مساحت 177.77متر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055497/مزایده-ششدانگ-پلاک-شماره-هزار-و-پانزده-فرعی-بخش-سه'>مزایده ششدانگ پلاک شماره هزار و پانزده فرعی بخش سه  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک شماره هزار و پانزده فرعی بخش سه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055501/مزایده-ششدانگ-زمین-بخش-21-اردبیل'>مزایده ششدانگ زمین بخش 21 اردبیل / مزایده,مزایده ششدانگ زمین بخش 21 اردبیل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055502/مزایده-یک-دستگاه-وانت-نیسان'>مزایده یک دستگاه وانت نیسان / آگهی مزایده اموال منقول,مزایده یک دستگاه وانت نیسان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055503/مزایده-فروش-ماشین-آلات-سنگین-راه-سازی-و-لوازم-یدکی-سنگین---نوبت-دوم'>مزایده فروش ماشین آلات سنگین راه سازی و لوازم یدکی سنگین... - نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی، مزایده فروش ماشین آلات سنگین راه سازی و لوازم یدکی سنگین... - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055505/مزایده-پلاک-ثبتی-بخش-4-تبریز-نوبت-اول'>مزایده پلاک ثبتی بخش 4 تبریز نوبت اول / مزایده,مزایده پلاک ثبتی بخش 4 تبریز نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055506/مزایده-تعداد-113-جفت-کفش-مردانه'>مزایده تعداد 113 جفت کفش مردانه / آگهی مزایده اموال منقول,مزایده تعداد 113 جفت کفش مردانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055507/مزایده-ملک-بخش-نه-تبریز-نوبت-دوم'>مزایده ملک بخش نه تبریز نوبت دوم  / مزایده,مزایده ملک بخش نه تبریز نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055509/مزایده-یکدستگاه-چونه-گیر-مرمر-و--'> مزایده یکدستگاه چونه گیر مرمر و ... / مزایده,  مزایده یکدستگاه چونه گیر مرمر و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055510/تجدید-مزایده-یک-دستگاه-خودرو-پراید-صبا-مدل-87'>تجدید مزایده یک دستگاه خودرو پراید صبا مدل 87 / آگهی تجدید مزایده اموال تجدید مزایده یک دستگاه خودرو پراید صبا مدل 87</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055512/مزایده-ششدانگ-خانه-مسکونی-بخش-20-اردبیل-نوبت-دوم'>مزایده ششدانگ خانه مسکونی بخش 20 اردبیل نوبت دوم / مزایده,مزایده ششدانگ خانه مسکونی بخش 20 اردبیل نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055515/مزایده-ملک-بخش-5-تبریز-نوبت-اول'>مزایده ملک بخش 5 تبریز نوبت اول  / مزایده,مزایده ملک بخش 5 تبریز نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055519/مزایده-پلاک-ثبتی-4-خوابه'>مزایده پلاک ثبتی 4 خوابه / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 4 خوابه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055521/مزایده-فروش-تعدادی-از-ماشین-آلات-و-اقلام-اسقاطی'>مزایده فروش تعدادی از ماشین آلات و اقلام اسقاطی / آگهی مزایده عمومی , مزایده فروش تعدادی از ماشین آلات و اقلام اسقاطی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055523/مزایده-خودرو-سواری-سمند'>مزایده خودرو سواری سمند  / مزایده ,مزایده خودرو سواری سمند </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055526/مزایده-یکباب-حیاط-مساحت-196متر-نوبت-اول'>مزایده یکباب حیاط مساحت 196متر نوبت اول / مزایده,مزایده یکباب حیاط مساحت 196متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055527/مزایده-پلاک-ثبتی-بخش-شش-تبریز-نوبت-اول'>مزایده پلاک ثبتی بخش شش تبریز نوبت اول / مزایده,مزایده پلاک ثبتی بخش شش تبریز نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055529/مزایده-پرینتر-و-مانیتور-و---نوبت-دوم'>مزایده پرینتر و مانیتور و ... نوبت دوم  / مزایده ,مزایده پرینتر و مانیتور و ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055530/مزایده-194-عدد-شیر-جوش---'>مزایده 194 عدد شیر جوش ....  / مزایده , مزایده 194 عدد شیر جوش .... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055532/مزایده-پلاک-ثبتی-اعیان-صد-و-بیست-متر-نوبت-دوم'>مزایده پلاک ثبتی اعیان صد و بیست متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی اعیان صد و بیست متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055534/مزایده-دستگاه-اینورتر-جوشکاری--مرحله-دوم'>مزایده دستگاه اینورتر جوشکاری... مرحله دوم  / آگهی مزایده اموال منقول، مزایده دستگاه اینورتر جوشکاری... مرحله دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055536/مزایده-ملک-مساحت-210-متر-مرحله-دوم'>مزایده ملک مساحت 210 متر مرحله دوم / مزایده,مزایده ملک مساحت 210 متر مرحله دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055537/مزایده-فروش-کامیون-کمپرسی-و---(نوبت-دوم)'>مزایده فروش کامیون کمپرسی و ... (نوبت دوم) / مزایده, مزایده فروش کامیون کمپرسی و ... (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055539/مزایده-تعدادی-موتورسیکلت-اوراقی'>مزایده تعدادی موتورسیکلت اوراقی  / مزایده ,مزایده تعدادی موتورسیکلت اوراقی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055542/مزایده-یک-دانگ-مشاع-از-پلاک-ثبتی-بخش-شش-یزد'>مزایده یک دانگ مشاع از پلاک ثبتی بخش شش یزد / مزایده,مزایده یک دانگ مشاع از پلاک ثبتی بخش شش یزد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055544/مزایده-مقدار-450-متر-سنگ-عباس-آباد-چرمی-خط-مشکی'>مزایده مقدار 450 متر سنگ عباس آباد چرمی خط مشکی / مزایده,مزایده مقدار 450 متر سنگ عباس آباد چرمی خط مشکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055545/مزایده-ششدانگ-خانه-و-محوطه-253-75متر'>مزایده ششدانگ خانه و محوطه 253.75متر  / مزایده,مزایده ششدانگ خانه و محوطه 253.75متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055548/مزایده-فروش-یک-باب-واحد-صنعتی-تجاری-اداری--'>مزایده  فروش یک باب واحد صنعتی، تجاری، اداری ... / مزایده, مزایده  فروش یک باب واحد صنعتی، تجاری، اداری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055550/مزایده-املاک-مشاعی-شامل-خانه-و-شالیزار'>مزایده املاک مشاعی شامل خانه و شالیزار  / مزایده,مزایده املاک مشاعی شامل خانه و شالیزار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055552/تجدید-مزایده-فروش-یک-دستگاه-خودرو-وانت-نیسان--نوبت-دوم'>تجدید مزایده فروش یک دستگاه خودرو وانت نیسان  - نوبت دوم / ​آگهی تجدید مزایده عمومی,مزایده فروش یک دستگاه خودرو وانت نیسان 2 کابین - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055554/مزایده5-عدد-توالت-فرنگی'>مزایده5 عدد توالت فرنگی / مزایده,مزایده 5 عدد توالت فرنگی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055555/مزایده-ششدانگ-زمین-صیفی-کاری-مساحت-1200متر'>مزایده ششدانگ زمین صیفی کاری مساحت 1200متر  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین صیفی کاری مساحت 1200متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055556/تصیحح-مزایده-ششدانگ-آپارتمان-تجاری'>تصیحح مزایده ششدانگ آپارتمان تجاری / تصحیح مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان تجاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055559/مزایده-فروش-1418-متر-کابل-مستعمل'>مزایده فروش 1418 متر کابل مستعمل / آگهی مزایده یک مرحله ای , مزایده فروش 1418 متر کابل مستعمل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055560/مزایده-واگذاری-بهره-برداری-غرفه-زمین-خدمات-عکاسی-گلخانه---'>مزایده واگذاری بهره برداری غرفه، زمین، خدمات عکاسی، گلخانه، ... / مزایده, مزایده واگذاری بهره برداری غرفه، زمین، خدمات عکاسی، گلخانه، ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055563/مزایده-ملک-مشاع-به-شماره-پلاک-ثبتی-قطعه-4-تفکیکی'>مزایده ملک مشاع به شماره پلاک ثبتی قطعه 4 تفکیکی / مزایده,مزایده ملک مشاع به شماره پلاک ثبتی قطعه 4 تفکیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055565/مزایده-دو-دستگاه-گردبافی-گونی'>مزایده دو دستگاه گردبافی گونی / مزایده,مزایده دو دستگاه گردبافی گونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055566/مزایده-یکباب-منزل-مساحت-187متر'>مزایده یکباب منزل مساحت 187متر / مزایده,مزایده یکباب منزل مساحت 187متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055569/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-وانت'>مزایده یک دستگاه خودروی وانت / مزایده,مزایده یک دستگاه خودروی وانت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055570/مزایده-ششدانگ-زمین-قطعه-119-تفکیکی'>مزایده ششدانگ زمین قطعه 119 تفکیکی / مزایده,مزایده ششدانگ زمین قطعه 119 تفکیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055571/مزایده-یک-دستگاه-دریل-ایستاده--'>مزایده یک دستگاه دریل ایستاده... / آگهی مزایده اموال منقول، مزایده یک دستگاه دریل ایستاده...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055574/مزایده-واگذاری-آپارتمان'>مزایده واگذاری آپارتمان / مزایده,مزایده واگذاری آپارتمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055575/مزایده-یک-دستگاه-دیگ-بخار'>مزایده یک دستگاه دیگ بخار / مزایده, مزایده یک دستگاه دیگ بخار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055576/مزایده-دستگاه-laminator-به-همراه-سیستم-بچینگ'>مزایده دستگاه laminator به همراه سیستم بچینگ  / مزایده,مزایده دستگاه laminator به همراه سیستم بچینگ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055577/مزایده-یک-دستگاه-خودرو'>مزایده یک دستگاه خودرو  / مزایده ,مزایده یک دستگاه خودرو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055579/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-93-90متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 93.90متر  / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 93.90متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055581/مزایده-سنگ-تراورتن-و--'>مزایده سنگ تراورتن و ... / مزایده ,مزایده سنگ تراورتن و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055582/مزایده-دو-دستگاه-موتورسیکلت'>مزایده دو دستگاه موتورسیکلت / آگهی مزایده، مزایده دو دستگاه موتورسیکلت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055585/مزایده-دستگاه-تولید-سس-های-تتد'>مزایده دستگاه تولید سس های تتد / مزایده, مزایده دستگاه تولید سس های تتد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055586/مزایده-پلاک-ثبتی-نود-و-یک-فرعی-از-4770-بخش-شش'>مزایده پلاک ثبتی نود و یک فرعی از 4770 بخش شش  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی نود و یک فرعی از 4770 بخش شش </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055587/فراخوان-واگذاری-مراکز-فرهنگی-و-هنری'>فراخوان واگذاری مراکز فرهنگی و هنری   / فراخوان ، فراخوان واگذاری مراکز فرهنگی و هنری  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055592/تجدید-مزایده-بهره-برداری-از-جایگاه-CNG'>تجدید مزایده بهره برداری از جایگاه CNG / مزایده ,تجدید مزایده بهره برداری از جایگاه CNG</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055593/مزایده-ششدانگ-ساختمان-مسکونی-با-قدمت-50-سال'>مزایده ششدانگ ساختمان مسکونی با قدمت 50 سال  / مزایده,مزایده ششدانگ ساختمان مسکونی با قدمت 50 سال </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055594/مزایده-دستگاه-چیلر'>مزایده دستگاه چیلر / مزایده, مزایده دستگاه چیلر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055595/مزایده-واگذاری-26-قطعه-زمین'>مزایده واگذاری 26 قطعه زمین / آگهی مزایده , مزایده واگذاری 26 قطعه زمین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055596/مزایده-یکباب-منزل-بخش-سیزده-مشهد-مرحله-دوم'>مزایده یکباب منزل بخش سیزده مشهد مرحله دوم / مزایده,مزایده یکباب منزل بخش سیزده مشهد مرحله دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055598/تجدید-مزایده-فروش-یک-دستگاه-خودروی-سبک-مازاد'>تجدید مزایده فروش یک دستگاه خودروی سبک مازاد / آگهی تجدید مزایده عمومی، تجدید مزایده فروش یک دستگاه خودروی سبک مازاد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055599/مزایده-منزل-مسکونی-مساحت-سیصد-متر-نوبت-دوم'>مزایده منزل مسکونی مساحت سیصد متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده منزل مسکونی مساحت سیصد متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055601/مزایده-کولر-گازی-دستگاه-موتور-جوش-دستگاه-هیتر-گازی--'>مزایده کولر گازی، دستگاه موتور جوش، دستگاه هیتر گازی... / مزایده, مزایده کولر گازی، دستگاه موتور جوش، دستگاه هیتر گازی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055602/مزایده-فروش-دو-عدد-خط-تلفن-همراه-اول'>مزایده فروش دو عدد خط تلفن همراه اول / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش دو عدد خط تلفن همراه اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055604/مزایده-یک-قطعه-زمین-زراعی-نوبت-اول'>مزایده یک قطعه زمین زراعی نوبت اول  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین زراعی نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055605/مزایده-یخچال-و--'>مزایده یخچال و ... / مزایده ,مزایده یخچال و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055606/مزایده-نود-توپ-لباس-عروس'>مزایده نود توپ لباس عروس  / مزایده , مزایده نود توپ لباس عروس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055608/مزایده-سه-دانگ-از-ششدانگ-پلاک-ثبتی-1317-فرعی'>مزایده سه دانگ از ششدانگ پلاک ثبتی 1317 فرعی / مزایده,مزایده سه دانگ از ششدانگ پلاک ثبتی 1317 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055612/مزایده-ملک-قطعه-شصت-و-یک-تفکیکی-مرحله-اول'>مزایده ملک قطعه شصت و یک تفکیکی مرحله اول / مزایده,مزایده ملک قطعه شصت و یک تفکیکی مرحله اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055613/مزایده-فروش-شیر-توپی-استنلس-استیل'>مزایده فروش شیر توپی استنلس استیل / مزایده اموال منقول , مزایده فروش شیر توپی استنلس استیل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055616/مزایده-زمین-مسکونی-و-تجاری-عرصه-110-متر'>مزایده زمین مسکونی و تجاری عرصه 110 متر  / مزایده,مزایده زمین مسکونی و تجاری عرصه 110 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055617/مزایده-فروش-یک-دستگاه-مخزن-تمام-استیل--نوبت-دوم'>مزایده فروش یک دستگاه مخزن تمام استیل - نوبت دوم  / اگهی مزایده , مزایده فروش یک دستگاه مخزن تمام استیل - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055619/مزایده-ساختمان-مسکونی-بخش-نه-حوزه-ثبتی-مینودشت'>مزایده ساختمان مسکونی بخش نه حوزه ثبتی مینودشت / مزایده,مزایده ساختمان مسکونی بخش نه حوزه ثبتی مینودشت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055622/مزایده-تابلو-آیت-الکرسی--نوبت-دوم'>مزایده تابلو آیت الکرسی - نوبت دوم  / مزایده ,مزایده تابلو آیت الکرسی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055623/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-380متر'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 380متر  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 380متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055625/مزایده-فروش-تعداد-یک-دستگاه-نیسان-پیکاپ'>مزایده فروش تعداد یک دستگاه نیسان پیکاپ  / فراخوان مزایده ، مزایده فروش تعداد یک دستگاه نیسان پیکاپ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055626/مزایده-ملک-بخش-نه-تبریز-اموال-غیرمنقول-نوبت-دوم'>مزایده ملک بخش نه تبریز اموال غیرمنقول نوبت دوم / مزایده,مزایده ملک بخش نه تبریز اموال غیرمنقول نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055632/مزایده-ملک-قطعه-زمین-بصورت-سه-بر-و-محصور-نوبت-اول'>مزایده ملک قطعه زمین بصورت سه بر و محصور نوبت اول / مزایده,مزایده ملک قطعه زمین بصورت سه بر و محصور نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055633/مزایده-یخچال-ویترینی--یخچال-ایستاده'>مزایده یخچال ویترینی ، یخچال ایستاده / مزایده,مزایده یخچال ویترینی ، یخچال ایستاده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055634/مزایده-یخچال'>مزایده یخچال / اگهی مزایده , مزایده یخچال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055635/مزایده-یک-دستگاه-دریل-ستونی'>مزایده یک دستگاه دریل ستونی  / مزایده ,مزایده یک دستگاه دریل ستونی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055637/مزایده-عرصه-و-اعیان-ملک-مساحت-618-575متر'>مزایده عرصه و اعیان ملک مساحت 618.575متر / مزایده,مزایده عرصه و اعیان ملک مساحت 618.575متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055640/مزایده-بهره-برداری-از-جایگاه-CNG--مرحله-دوم'>مزایده بهره برداری از جایگاه CNG - مرحله دوم / آگهی مزایده، مزایده بهره برداری از جایگاه CNG - مرحله دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055644/مزایده-سرقفلی-مغازه-مساحت-13-85متر'>مزایده سرقفلی مغازه مساحت 13.85متر / مزایده,مزایده سرقفلی مغازه مساحت 13.85متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055648/مزایده-فروش-اموال-اسقاطی-اداری-برقی-و-الکتریکی-و--اسقاطی'>مزایده فروش اموال اسقاطی اداری برقی و الکتریکی و... اسقاطی  / آگهی مزایده، مزایده فروش اموال اسقاطی اداری برقی و الکتریکی و... اسقاطی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055649/مزایده-ملک-ششدانگ-عرصه-و-اعیان-دو-واحد-مسکونی-نوبت-اول'>مزایده ملک ششدانگ عرصه و اعیان دو واحد مسکونی نوبت اول / مزایده,مزایده ملک ششدانگ عرصه و اعیان دو واحد مسکونی نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055653/مزایده-دو-دانگ-مشاع-از-پلاک-ثبتی-شماره-207-فرعی'>مزایده دو دانگ مشاع از پلاک ثبتی شماره 207 فرعی  / مزایده,مزایده دو دانگ مشاع از پلاک ثبتی شماره 207 فرعی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055654/مزایده-17-دستگاه-خودرو-مازاد--'>مزایده 17 دستگاه خودرو مازاد... / مزایده, مزایده 17 دستگاه خودرو مازاد...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055656/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-50-فرعی-بخش-دو'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 50 فرعی بخش دو   / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 50 فرعی بخش دو  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055658/مزایده-ملک-مشاع-پلاک-ثبتی-شماره-3101-فرعی-بخش-یازده'>مزایده ملک مشاع پلاک ثبتی شماره 3101 فرعی بخش یازده  / مزایده,مزایده ملک مشاع پلاک ثبتی شماره 3101 فرعی بخش یازده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055660/مزایده-واگذاری-استیجاری-ورودی-میدان-میوه-و-تره-بار'>مزایده واگذاری استیجاری ورودی میدان میوه و تره بار  / آگهی مزایده , مزایده واگذاری استیجاری ورودی میدان میوه و تره بار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055661/مزایده-تابلوی-وان-یکاد-و--'>مزایده تابلوی وان یکاد و ... / مزایده ,مزایده تابلوی وان یکاد و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055663/مزایده-آهن-آلات-اسقاطی-و-ضایعات'>مزایده آهن آلات اسقاطی و ضایعات / مزایده, مزایده آهن آلات اسقاطی و ضایعات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055664/مزایده-فروش-تعدادی-از-پلاکهای-مسکونی-نوبت-دوم'>مزایده فروش تعدادی از پلاکهای مسکونی نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش تعدادی از پلاکهای مسکونی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055666/مزایده-فروش-ماشین-آلات--'>مزایده فروش ماشین آلات... / مزایده فروش ماشین آلات...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055667/مزایده-فروش-گاو-ذبح-شده-و-حذف-زنده-اضطراری'>مزایده فروش گاو ذبح شده و حذف زنده اضطراری / آگهی مزایده,مزایده فروش گاو ذبح شده و حذف زنده اضطراری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055671/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-مساحت-169-2متر-نوبت-اول'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 169.2متر نوبت اول / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 169.2متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055675/مزایده-سنگ-کربنات-کلسیم--سنگ-شکن'>مزایده سنگ کربنات کلسیم ، سنگ شکن / مزایده ،مزایده سنگ کربنات کلسیم ، سنگ شکن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055676/مزایده-فروش-یک-دستگاه-پژو-405'>مزایده فروش یک دستگاه پژو 405  / مزایده, مزایده فروش یک دستگاه پژو 405 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055677/مزایده-زمین-مساحت-40-023-000متر-قطعه-4-تفکیکی'>مزایده زمین مساحت 40.023.000متر قطعه 4 تفکیکی / مزایده,مزایده زمین مساحت 40.023.000متر قطعه 4 تفکیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055681/مزایده-امور-تبلیغاتی-سطح-شهر---نوبت-دوم'>مزایده امور تبلیغاتی سطح شهر ... نوبت دوم / مزایده ,مزایده امور تبلیغاتی سطح شهر ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055682/مزایده-لیفتراک-STACKER-برقی-1-5-تن'>مزایده لیفتراک STACKER برقی 1/5 تن / مزایده, مزایده لیفتراک STACKER برقی 1/5 تن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055683/مزایده-قطعه-زمینی-مساحت-عرصه-225-متر'>مزایده قطعه زمینی مساحت عرصه 225 متر  / مزایده,مزایده قطعه زمینی مساحت عرصه 225 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055688/مزایده-ملک-مساحت-عرصه-482-8متر-نوبت-دوم'>مزایده ملک مساحت عرصه 482.8متر نوبت دوم / مزایده,مزایده ملک مساحت عرصه 482.8متر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055689/مزایده-واگذاری-نگهداری-و-بهره-برداری-از-پارکینگ-پایانه-بار-96-11-26'>مزایده واگذاری نگهداری و بهره برداری از پارکینگ پایانه بار 96.11.26 / آگهی مزایده عمومی , مزایده واگذاری نگهداری و بهره برداری از پارکینگ پایانه بار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055691/مزایده-فروش-مجتمع-آپارتمانی-شامل-شش-واحد-مسکونی-نوبت-دوم'>مزایده فروش مجتمع آپارتمانی شامل شش واحد مسکونی نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش مجتمع آپارتمانی شامل شش واحد مسکونی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055692/مزایده-فروش-50-راس-جوانه-پروار-هلشتاین'>مزایده فروش 50 راس جوانه پروار هلشتاین / آگهی مزایده , مزایده فروش 50 راس جوانه پروار هلشتاین نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055695/مزایده-غرفه--'>مزایده غرفه ... / مزایده ,مزایده غرفه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055696/تجدیدمزایده-فروش-کالاهای-راکد-و-اسقاط--نوبت-دوم'>تجدیدمزایده فروش کالاهای راکد و اسقاط ...نوبت دوم / مزایده ,تجدیدمزایده فروش کالاهای راکد و اسقاط ...نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055702/مزایده-اجاره-بوفه-ورودی-پارک-ساحلی--نوبت-دوم'>مزایده اجاره بوفه ورودی پارک ساحلی - نوبت دوم / آگهی مزایده , مزایده اجاره بوفه ورودی پارک ساحلی - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055704/مزایده-بهره-برداری-از-مجموعه-رستوران-و-آشپزخانه--96-11-26'>مزایده بهره برداری از مجموعه رستوران و آشپزخانه  - 96.11.26 / آگهی مزایده,مزایده بهره برداری از مجموعه رستوران و آشپزخانه - 96.11.26</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055708/مزایده-دمپرسی-و-آهن-آلات-قراضه-سیم-مسی--'>مزایده دمپرسی و آهن آلات قراضه، سیم مسی... / مزایده, مزایده دمپرسی و آهن آلات قراضه، سیم مسی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055711/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-عرصه-284-15متر'>مزایده پلاک ثبتی مساحت عرصه 284.15متر / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت عرصه 284.15متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055712/مزایده-خودروی-ام-وی-ام-315'>مزایده خودروی ام وی ام 315 / مزایده, مزایده خودروی ام وی ام 315</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055714/مزایده-پلاک-ثبتی-بخش-ده-مشهد'>مزایده پلاک ثبتی بخش ده مشهد / مزایده,مزایده پلاک ثبتی بخش ده مشهد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055716/مزایده-صندلی-کوچک-گردان---'>مزایده صندلی کوچک گردان ....  / مزایده, مزایده صندلی کوچک گردان .... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055717/مزایده-تمامت-ششدانگ-5-باب-عمارت'>مزایده تمامت ششدانگ 5 باب عمارت / مزایده,مزایده تمامت ششدانگ 5 باب عمارت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055720/مزایده-یک-دستگاه-تراش-اونیورسال'>مزایده یک دستگاه تراش اونیورسال / آگهی مزایده, مزایده یک دستگاه تراش اونیورسال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055721/مزایده-قطعه-زمینی-مساحت-1300متر'>مزایده قطعه زمینی مساحت 1300متر / مزایده,مزایده قطعه زمینی مساحت 1300متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055723/مزایده-واگذاری-قطعات-911-و-1011-کاربری-مسکونی-نوبت-دوم'>مزایده واگذاری قطعات 911 و 1011 کاربری مسکونی نوبت دوم  / مزایده ,مزایده واگذاری قطعات 911 و 1011 کاربری مسکونی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055727/مزایده-فروش-سواری-پژو-405-glxi'>مزایده فروش سواری پژو 405 glxi / آگهی مزایده , مزایده فروش سواری پژو 405 glxi</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055728/مزایده-فروش-مخزن-آب-پلی-اتیلن----نوبت-دوم'>مزایده فروش مخزن آب پلی اتیلن ... - نوبت دوم / آگهی مزایده اموال منقول، مزایده فروش مخزن آب پلی اتیلن ... - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055729/مزایده-ششدانگ-زمین-قطعه-24-تفکیکی'>مزایده ششدانگ زمین قطعه 24 تفکیکی / مزایده ,مزایده ششدانگ زمین قطعه 24 تفکیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055730/مزایده-فروش-پنج-دستگاه-خودرو-و-پنج-قطعه-زمین-با-کاربری-مسکونی---نوبت-دوم'>مزایده فروش پنج دستگاه خودرو و پنج قطعه زمین با کاربری مسکونی ... نوبت دوم / مزایده ,مزایده فروش پنج دستگاه خودرو و پنج قطعه زمین با کاربری مسکونی ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055732/مزایده-واگذاری-بازارچه-نوروزی-نوبت-دوم'>مزایده واگذاری بازارچه نوروزی نوبت دوم  / آگهی مزایده , مزایده واگذاری بازارچه نوروزی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055734/مزایده-آپارتمان-قطعه-8-تفکیکی'>مزایده آپارتمان قطعه 8 تفکیکی  / مزایده ,مزایده آپارتمان قطعه 8 تفکیکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055736/مزایده-فروش-کامیون-کمپرسی-کاماز'>مزایده فروش کامیون کمپرسی کاماز  / آگهی مزایده فروش , مزایده فروش کامیون کمپرسی کاماز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055739/مزایده-پلاک-ثبتی-شماره-39225-و-41080-فرعی'>مزایده پلاک ثبتی شماره 39225 و 41080 فرعی / مزایده ,مزایده پلاک ثبتی شماره 39225 و 41080 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055740/مزایده-دستگاه-دریل-اتوماتیک-دستگاه-تست-لنت--'>مزایده دستگاه دریل اتوماتیک، دستگاه تست لنت ... / مزایده, مزایده دستگاه دریل اتوماتیک، دستگاه تست لنت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055742/مزایده-ششدانگ-سه-دستگاه-آپارتمان-مسکونی'>مزایده ششدانگ سه دستگاه آپارتمان مسکونی / مزایده ,مزایده ششدانگ سه دستگاه آپارتمان مسکونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055743/مزایده-فروش-کارگاه-و--'>مزایده فروش کارگاه و ... / مزایده, مزایده فروش کارگاه و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055744/مزایده-دستگاه-زیراکس-و-نقشه-کشی--'>مزایده دستگاه زیراکس و نقشه کشی... / آگهی مزایده، مزایده دستگاه زیراکس و نقشه کشی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055745/مزایده-یکدستگاه-دیاگ-خودرو--دستگاه-سون-پرو--یک-دستگاه-لانچ-بی-سیم'>مزایده یکدستگاه دیاگ خودرو ، دستگاه سون پرو ، یک دستگاه لانچ بی سیم  / آگهی مزایده، مزایده یکدستگاه دیاگ خودرو ، دستگاه سون پرو ، یک دستگاه لانچ بی سیم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055747/مزایده-ملک-رقبه-مورد-تعرفه-در-یک-مجموعه-آپارتمانی-دو-طبقه'>مزایده ملک رقبه مورد تعرفه در یک مجموعه آپارتمانی دو طبقه  / مزایده ,مزایده ملک رقبه مورد تعرفه در یک مجموعه آپارتمانی دو طبقه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055748/مزایده-یک-واحد-آپارتمان-مسکونی-مساحت-86-47متر'>مزایده یک واحد آپارتمان مسکونی مساحت 86.47متر  / مزایده ,مزایده یک واحد آپارتمان مسکونی مساحت 86.47متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055749/مزایده-آهن-آلات'>مزایده آهن آلات  / مزایده ,مزایده آهن آلات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055750/مزایده-سه-قپان-دیجیتالی-و-یک-قپان-سنگی'>مزایده سه قپان دیجیتالی و یک قپان سنگی  / آگهی مزایده، مزایده سه قپان دیجیتالی و یک قپان سنگی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055751/مزایده-یک-فقره-خط-کار-کرده'>مزایده یک فقره خط کار کرده / آگهی مزایده، مزایده یک فقره خط کار کرده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055752/مزایده-یک-قطعه-خانه-سرا-عرصه-747متر'>مزایده یک قطعه خانه سرا عرصه 747متر  / مزایده ,مزایده یک قطعه خانه سرا عرصه 747متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055756/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-226-متر-بخش-ده'>مزایده پلاک ثبتی مساحت 226 متر بخش ده  / مزایده ,مزایده پلاک ثبتی مساحت 226 متر بخش ده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055758/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-126-33-مترمربع'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 126/33 مترمربع  / مزایده ,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 126/33 مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055760/مزایده-ملک-مشاع-به-شماره-ثبتی-هشتاد-و-سه-فرعی-بخش-نه'>مزایده ملک مشاع به شماره ثبتی هشتاد و سه فرعی بخش نه  / مزایده ,مزایده ملک مشاع به شماره ثبتی هشتاد و سه فرعی بخش نه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055764/مزایده-ششدانگ-ملک-بخش-سه-اردبیل-نوبت-دوم'>مزایده ششدانگ ملک بخش سه اردبیل نوبت دوم  / مزایده ,مزایده ششدانگ ملک بخش سه اردبیل نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055765/مزایده-ششدانگ-عرصه-و-اعیان-آپارتمان-مساحت-56-36-مترمربع'>مزایده ششدانگ عرصه و اعیان آپارتمان مساحت 56/36 مترمربع / مزایده ,مزایده ششدانگ عرصه و اعیان آپارتمان مساحت 56/36 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055767/مزایده-قطعه-زمینی-مساحت-320متر'>مزایده قطعه زمینی مساحت 320متر / مزایده ,مزایده قطعه زمینی مساحت 320متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055771/مزایده-پلاک-ثبتی-960200-قطعه-95'>مزایده پلاک ثبتی 960200 قطعه 95 / مزایده ,مزایده پلاک ثبتی 960200 قطعه 95</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055772/مزایده-قطعه-زمینی-مساحت-407-متر'>مزایده قطعه زمینی مساحت 407 متر / مزایده ,مزایده قطعه زمینی مساحت 407 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055777/مزایده-ششدانگ-ملک-مشاع-یکباب-خانه-مسکونی'>مزایده ششدانگ ملک مشاع یکباب خانه مسکونی / مزایده ,مزایده ششدانگ ملک مشاع یکباب خانه مسکونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055778/مزایده-ماشین-تراش---'>مزایده ماشین تراش ....  / مزایده, مزایده ماشین تراش .... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055780/مزایده-فروش-پروژه-مجموعه-میثم'>مزایده فروش پروژه مجموعه میثم / مزایده ,مزایده فروش پروژه مجموعه میثم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055783/مزایده-واگذاری-تعداد-8-دستگاه-سد-خاکی'>مزایده واگذاری تعداد 8 دستگاه سد خاکی  / آگهی مزایده , مزایده واگذاری تعداد 8 دستگاه سد خاکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055784/مزایده-یک-دستگاه-آپارتمان-مسکونی'>مزایده یک دستگاه آپارتمان مسکونی / مزایده ,مزایده یک دستگاه آپارتمان مسکونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055785/مزایده-یک-دستگاه-رول-جمع-کن-مقوا---'>مزایده یک دستگاه رول جمع کن مقوا ....  / مزایده, مزایده یک دستگاه رول جمع کن مقوا .... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055786/مزایده-ششدانگ-منافع-و-حق-کسب-و-پیشه-مساحت-15-متر'>مزایده ششدانگ منافع و حق کسب و پیشه مساحت 15 متر / مزایده ,مزایده ششدانگ منافع و حق کسب و پیشه مساحت 15 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055788/مزایده-واگذاری-یک-قطعه-زمین-با-کاربری-خدماتی-(معاینه-فنی)'>مزایده واگذاری یک قطعه زمین با کاربری خدماتی (معاینه فنی)  / مزایده, مزایده واگذاری یک قطعه زمین با کاربری خدماتی (معاینه فنی) </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055790/مزایده-پلاک-ثبتی-در-سه-طبقه-مسکونی-غیرمنقول'>مزایده پلاک ثبتی در سه طبقه مسکونی غیرمنقول / مزایده ,مزایده پلاک ثبتی در سه طبقه مسکونی غیرمنقول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055791/مزایده-ملک-6-دانگ-یک-قطعه-زمین-بمساحت-40-متر'>مزایده ملک 6 دانگ یک قطعه زمین بمساحت 40 متر  / مزایده ,مزایده ملک 6 دانگ یک قطعه زمین بمساحت 40 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055792/مزایده-یک-دستگاه-اتومبیل-سواری-سمند'>مزایده یک دستگاه اتومبیل سواری سمند  / مزایده, مزایده یک دستگاه اتومبیل سواری سمند </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055793/مزایده-واگذاری-انتشارات-دانشگاه'>مزایده واگذاری انتشارات دانشگاه / آگهی مزایده عمومی , مزایده واگذاری انتشارات دانشگاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055794/مزایده-اجاره-دو-باب-مغازه-تجاری'>مزایده اجاره دو باب مغازه تجاری  / مزایده ,مزایده اجاره دو باب مغازه تجاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055795/مزایده-فروش-قسمتی-از-پسته-های-موقوفه-دیلمقانی'>مزایده فروش قسمتی از پسته های موقوفه دیلمقانی / مزایده حضوری , مزایده فروش قسمتی از پسته های موقوفه دیلمقانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055796/مزایده-ملک-مساحت-91-66مترمربع'>مزایده ملک مساحت 91.66مترمربع  / مزایده ,مزایده ملک مساحت 91.66مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055799/مزایده-یک-قطعه-زمین-به-مساحت-3626-20-مترمربع'>مزایده یک قطعه زمین به مساحت 3626/20 مترمربع  / مزایده ,مزایده یک قطعه زمین به مساحت 3626/20 مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055801/مزایده-پلاک-ثبتی-3246-فرعی-از92-اصلی'>مزایده پلاک ثبتی 3246 فرعی از92 اصلی  / مزایده ,مزایده پلاک ثبتی 3246 فرعی از92 اصلی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055802/مزایده-یک-دستگاه-تراش'>مزایده یک دستگاه تراش  / مزایده ,مزایده یک دستگاه تراش </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055805/مزایده-خودرو-سواری-پراید'>مزایده خودرو سواری پراید / مزایده,مزایده خودرو سواری پراید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055806/مزایده-ششدانگ-مغازه-مساحت-19-59متر'>مزایده ششدانگ مغازه مساحت 19.59متر / مزایده ,مزایده ششدانگ مغازه مساحت 19.59متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055807/مزایده-ملک-به-مساحت-105300-مترمربع'>مزایده ملک به مساحت 105300 مترمربع / مزایده ,مزایده ملک به مساحت 105300 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055809/مزایده-فروش-املاک-نقد-و-اقساط-نوبت-دوم'>مزایده فروش املاک نقد و اقساط نوبت دوم  / مزایده ,مزایده فروش املاک نقد و اقساط نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055813/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-1051-فرعی'>مزایده  ششدانگ پلاک ثبتی 1051 فرعی / مزایده ،مزایده  ششدانگ پلاک ثبتی 1051 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055814/مزایده-عمومی-فروش-املاک-مازاد-بانک-کشاورزی-استان-کردستان'>مزایده عمومی فروش املاک مازاد بانک کشاورزی استان کردستان  / مزایده,مزایده عمومی فروش املاک مازاد بانک کشاورزی استان کردستان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055816/مزایده-سه-دانگ-یک-قطعه-زمین-به-مساحت-200-مترمربع'>مزایده سه دانگ یک قطعه زمین به مساحت 200 مترمربع  / مزایده,مزایده سه دانگ یک قطعه زمین به مساحت 200 مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055820/مزایده-یکباب-ویلا-عرصه-1000متر-نوبت-اول'>مزایده یکباب ویلا عرصه 1000متر نوبت اول / مزایده,مزایده یکباب ویلا عرصه 1000متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055821/مزایده-دوازده-دستگاه-خودرو'>مزایده دوازده دستگاه خودرو  / مزایده ,مزایده دوازده دستگاه خودرو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055824/مزایده-قطعه-زمین-مساحت-5100متر'>مزایده قطعه زمین مساحت 5100متر  / مزایده,مزایده قطعه زمین مساحت 5100متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055826/مزایده-فروش-لوله-کاروگیت-600-پلی-اتیلن-نوبت-دوم'>مزایده فروش لوله کاروگیت 600 پلی اتیلن نوبت دوم  / آگهی مزایده, مزایده فروش لوله کاروگیت 600 پلی اتیلن نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055829/مزایده-ملک-پلاک-ثبتی-382-فرعی-از-56-اصلی'>مزایده ملک پلاک ثبتی 382 فرعی از 56 اصلی / مزایده,مزایده ملک پلاک ثبتی 382 فرعی از 56 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055830/مزایده-اجاره-سالن-ورزشی'>مزایده اجاره سالن ورزشی / آگهی مزایده, مزایده اجاره سالن ورزشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055833/مزایده-فروش-تعداد-250-راس-بره-نر'>مزایده فروش تعداد 250 راس بره نر / آگهی مزایده، مزایده فروش تعداد 250 راس بره نر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055834/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-3728-47متر-نوبت-دوم'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 3728/47متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 3728/47متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055835/مزایده-خودروهای-مستعمل'>مزایده خودروهای مستعمل  / مزایده ,مزایده خودروهای مستعمل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055836/مزایده-واگذاری-واحد-دندانپزشکی--'>مزایده واگذاری واحد دندانپزشکی ... / مزایده, مزایده واگذاری واحد دندانپزشکی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055837/مزایده-اجاره-بوفه-ورودی-پارک--مرحله-اول-نوبت-دوم'>مزایده اجاره بوفه ورودی پارک .. مرحله اول نوبت دوم / آگهی مزایده , مزایده اجاره بوفه ورودی پارک .. مرحله اول نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055840/مزایده-منزل-مسکونی-شماره-321-فرعی-نوبت-اول'>مزایده منزل مسکونی شماره 321 فرعی نوبت اول  / مزایده,مزایده منزل مسکونی شماره 321 فرعی نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055842/مزایده-منزل-مسکونی-پلاک-شماره-69-596-نوبت-اول'>مزایده منزل مسکونی پلاک شماره 69/596 نوبت اول / مزایده,مزایده منزل مسکونی پلاک شماره 69/596 نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055848/مزایده-اجاره-اماکن-ورزشی'>مزایده اجاره اماکن ورزشی / آگهی مزایده , مزایده اجاره اماکن ورزشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055851/مزایده-ملک-به-شماره-7-79-و-6-91-غیرمنقول'>مزایده ملک به شماره 7/79 و 6/91 غیرمنقول / مزایده,مزایده ملک به شماره 7/79 و 6/91 غیرمنقول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055854/مزایده-فروش-املاک-نقد-و-اقساط-بانک-ملی'>مزایده فروش املاک نقد و اقساط بانک ملی  / مزایده,مزایده فروش املاک نقد و اقساط بانک ملی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055856/مزایده-واگذاری-بصورت-اجاره-اتوبوس-شهری-و-کشتارگاه'>مزایده واگذاری بصورت اجاره  اتوبوس شهری و کشتارگاه  / آگهی مزایده, مزایده واگذاری بصورت اجاره  اتوبوس شهری و کشتارگاه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055857/مزایده-اجاره-مامورسرا-سالن-غذاخوری-و-آشپزخانه-با-امکانات-کامل'>مزایده اجاره مامورسرا- سالن غذاخوری و آشپزخانه با امکانات کامل  / آگهی مزایده یک مرحله ای,مزایده اجاره مامورسرا- سالن غذاخوری و آشپزخانه با امکانات کامل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055858/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-عرصه-213-24متر'>مزایده یک قطعه زمین مساحت عرصه 213.24متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت عرصه 213.24متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055859/مزایده-یک-دستگاه-مش-باف-اتوماتیک--3-دستگاه-ترانس-و---نوبت-دوم'>مزایده یک دستگاه مش باف اتوماتیک ، 3 دستگاه ترانس  و ... نوبت دوم  / مزایده,مزایده یک دستگاه مش باف اتوماتیک ، 3 دستگاه ترانس و ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055860/مزایده-ساختمان-مسکونی-یک-طبقه-مساحت-95متر'>مزایده ساختمان مسکونی یک طبقه مساحت 95متر  / مزایده,مزایده ساختمان مسکونی یک طبقه مساحت 95متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055861/مزایده-لپ-تاپ-چاپگر-میز--'>مزایده لپ تاپ، چاپگر، میز ... / مزایده, مزایده لپ تاپ، چاپگر، میز ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055862/مزایده-فروش-تعدادی-از-املاک-مسکونی-زمین-مسکونی-آماده-فروش'>مزایده فروش تعدادی از املاک مسکونی زمین مسکونی آماده فروش / مزایده,مزایده فروش تعدادی از املاک مسکونی زمین مسکونی آماده فروش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055865/مزایده-استیجاری-واگذاری-غرفه-کارواش--نوبت-دوم'> مزایده استیجاری واگذاری غرفه کارواش - نوبت دوم / آگهی مزایده , مزایده استیجاری واگذاری غرفه کارواش - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055866/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-به-شماره-پلاک-3064-فرعی'>مزایده ششدانگ آپارتمان به شماره پلاک 3064 فرعی  / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان به شماره پلاک 3064 فرعی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055868/مزایده-محوطه-بلا-استفاده'>مزایده محوطه بلا استفاده / آگهی مزایده عمومی ، مزایده محوطه بلا استفاده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055869/مزایده-واگذاری-مکان-4-باب-کیوسک--چاپ-اول-نوبت-دوم'>مزایده واگذاری مکان 4 باب کیوسک...چاپ اول نوبت دوم  / مزایده ,مزایده واگذاری مکان 4 باب کیوسک..چاپ اول نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055870/اصلاحیه-مزایده-فروش-یک-واحد-آپارتمان-مسکونی'>اصلاحیه مزایده فروش یک واحد آپارتمان مسکونی  / اصلاحیه مزایده ,مزایده فروش یک واحد آپارتمان مسکونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055872/مزایده-منزل-مسکونی-مساحت-296-98متر'>مزایده منزل مسکونی مساحت 296.98متر / مزایده,مزایده منزل مسکونی مساحت 296.98متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055873/فراخوان-مجریان-و-سرمایه-گذاران-طرحهای-منابع-طبیعی-نوبت-دوم'>فراخوان مجریان و سرمایه گذاران طرحهای منابع طبیعی نوبت دوم  / آگهی فراخوان , فراخوان مجریان و سرمایه گذاران طرحهای منابع طبیعی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055875/مزایده-تعداد-دو-دستگاه-کولر-آبی-صنعتی'>مزایده تعداد دو دستگاه کولر آبی صنعتی / آگهی مزایده, مزایده تعداد دو دستگاه کولر آبی صنعتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055876/تجدید-مزایده-واگذاری-مدیریت-و-بهره-برداری-جایگاه-عرضه-گاز-طبیعی'>تجدید مزایده واگذاری مدیریت و بهره برداری جایگاه عرضه گاز طبیعی / تجدید آگهی مزایده عمومی,مزایده  واگذاری مدیریت و بهره برداری جایگاه عرضه گاز طبیعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055878/مزایده-ششدانگ-پلاکهای-شماره-8417-فرعی-بخش-سه'>مزایده ششدانگ پلاکهای شماره 8417 فرعی بخش سه  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاکهای شماره 8417 فرعی بخش سه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055879/مزایده-اجاره-ماهانه-کافه-کتاب---چاپ-دوم--نوبت-دوم'>مزایده اجاره ماهانه کافه کتاب ... چاپ دوم - نوبت دوم / مزایده,مزایده اجاره ماهانه کافه کتاب ... چاپ دوم - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055881/اصلاحیه-مزایده-فروش-کالای-اسقاط-و-مستعمل'>اصلاحیه مزایده فروش کالای اسقاط و مستعمل  / اصلاحیه مزایده فروش کالای اسقاط و مستعمل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055882/مزایده-فروش-20000-کیلوگرم-انواع-ضایعات-چوبی---'>مزایده فروش 20000 کیلوگرم انواع ضایعات چوبی ....  / آگهی مزایده عمومی ،مزایده فروش 20000 کیلوگرم انواع ضایعات چوبی .... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055883/استعلام-واگذاری-اجاری-داروخانه-شبانه-روزی-بیمارستان-(نوبت-دوم)'>استعلام واگذاری اجاری داروخانه شبانه روزی بیمارستان (نوبت دوم) / استعلام, استعلام واگذاری اجاری داروخانه شبانه روزی بیمارستان (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055884/مزایده-زمین-کشاورزی-مشجر-پسته'>مزایده زمین کشاورزی مشجر پسته  / مزایده,مزایده زمین کشاورزی مشجر پسته </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055885/مزایده-واگذاری-جداسازی-و-تفکیک-پسماند-عادی'>مزایده واگذاری جداسازی و تفکیک پسماند عادی  / مزایده ,مزایده واگذاری جداسازی و تفکیک پسماند عادی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055887/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-بخش-سه-کرمان'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی بخش سه کرمان  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی بخش سه کرمان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055888/مزایده-نگهداری-و-مدیریت-فروش-گاز-CNG-جایگاه-و-تامین-نیروی-اپراتوری--تجدید--نوبت-دوم'>مزایده نگهداری و مدیریت فروش گاز CNG جایگاه و تامین نیروی اپراتوری... تجدید  - نوبت دوم / مزایده, مزایده نگهداری و مدیریت فروش گاز CNG جایگاه و تامین نیروی اپراتوری..تجدید  - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055889/مزایده-ششدانگ-ساختمان-عرصه-461-70متر'>مزایده ششدانگ ساختمان عرصه 461.70متر  / مزایده,مزایده ششدانگ ساختمان عرصه 461.70متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055890/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-وانت'>مزایده یک دستگاه خودرو وانت / مزایده ,مزایده یک دستگاه خودرو وانت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055891/مزایده-فروش-اموال-مستعمل-و-اسقاطی'>مزایده فروش اموال مستعمل و اسقاطی / آگهی مزایده عمومی , مزایده فروش اموال مستعمل و اسقاطی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055892/مزایده-ششدانگ-زمین-بخش-18-فارس'>مزایده ششدانگ زمین بخش 18 فارس / مزایده,مزایده ششدانگ زمین بخش 18 فارس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055893/مزایده-حضوری-جمع-آوری-عوارض-از-بازارهای-روز-شهر'>مزایده حضوری جمع آوری عوارض از بازارهای روز شهر  / آگهی مزایده، مزایده حضوری جمع آوری عوارض از بازارهای روز شهر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055894/مزایده-اتاق-اپتومتریست-و-بینایی-سنجی'>مزایده اتاق اپتومتریست و بینایی سنجی  / مزایده ,مزایده  اتاق اپتومتریست و بینایی سنجی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055895/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-846-38متر'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 846.38متر  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 846.38متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055896/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-سواری-ال-90-سفید-رنگ'>مزایده یک دستگاه خودرو سواری ال 90 سفید رنگ  / مزایده یک دستگاه خودرو سواری ال 90 سفید رنگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055900/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-عرصه-290-متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی عرصه 290 متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی عرصه 290 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055901/مزایده-اجاره-مکان-بوفه-بيمارستان-شهيد-مدرس'>مزایده اجاره مکان بوفه بيمارستان شهيد مدرس     / مزایده,مزایده اجاره مکان بوفه بيمارستان شهيد مدرس    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055902/مزایده-واگذاری-ده-ساله-مدیریت-و-بهره-برداری-پارک-جنگلی--'>مزایده واگذاری ده ساله مدیریت و بهره برداری پارک جنگلی ... / مزایده, مزایده واگذاری ده ساله مدیریت و بهره برداری پارک جنگلی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055904/مزایده-منزل-مسکونی-مساحت-کل-210-87متر'>مزایده منزل مسکونی مساحت کل 210.87متر / مزایده,مزایده منزل مسکونی مساحت کل 210.87متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055905/مزایده-حراج-غرفه-ماهی'>مزایده حراج غرفه ماهی  / مزایده ,مزایده حراج غرفه ماهی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055907/مزایده-اثاثیه-منزل'>مزایده اثاثیه منزل / مزایده, مزایده اثاثیه منزل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055908/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-مینی-بوس-مدل-2008'>مزایده یک دستگاه خودروی مینی بوس مدل 2008 / مزایده یک دستگاه خودروی مینی بوس مدل 2008</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055913/مزایده-پلاک-ثبتی-5671-14-نوبت-دوم'>مزایده پلاک ثبتی 5671/14 نوبت دوم / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 5671/14 نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055917/مزایده-اجاره-حدود-۸-هکتار-از-باغ'>مزایده اجاره حدود ۸ هکتار از باغ  / مزایده ,مزایده اجاره حدود ۸ هکتار از باغ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055918/مزایده-اجاره-دادن-مجموعه-شهربازی'>مزایده اجاره دادن مجموعه شهربازی / آگهی مزایده , مزایده اجاره دادن مجموعه شهربازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055920/مزایده-ملک-مسکونی-مساحت-58-8متر'>مزایده ملک مسکونی مساحت 58.8متر / مزایده,مزایده ملک مسکونی مساحت 58.8متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055923/مزایده-فروش-املاک-اعیان-546-80-و-174-16متر'>مزایده فروش املاک اعیان 546.80 و 174.16متر  / مزایده,مزایده فروش املاک اعیان 546.80 و 174.16متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055924/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-130-96مترمربع-نوبت-دوم'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 130.96مترمربع نوبت دوم  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 130.96مترمربع نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055934/مزایده-منزل-مسکونی-مساحت-عرصه-229-79متر'>مزایده منزل مسکونی مساحت عرصه 229.79متر / مزایده,مزایده منزل مسکونی مساحت عرصه 229.79متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055937/مزایده-واگذاری-بازار-هفتگی-(یکشنبه-بازار)'>مزایده واگذاری بازار هفتگی (یکشنبه بازار) / آگهی مزایده , مزایده واگذاری بازار هفتگی (یکشنبه بازار)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055938/مزایده-واگذاری-امورات-تفرجگاه-قدمگاه'>مزایده  واگذاری امورات تفرجگاه قدمگاه / آگهی مزایده, مزایده  واگذاری امورات تفرجگاه قدمگاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055940/مزایده-اجاره-حدود-۱۳-هکتار-از-باغ'>مزایده اجاره حدود ۱۳ هکتار از باغ  / مزایده ,مزایده اجاره حدود ۱۳ هکتار از باغ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055942/مزایده-فروش-قطعه-زمینی-مساحت-3582متر'>مزایده فروش قطعه زمینی مساحت 3582متر  / مزایده,مزایده فروش قطعه زمینی مساحت 3582متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055944/مزایده-واگذاری-بهره-برداری-از-جایگاه-های-CNG--نوبت-دوم'>مزایده واگذاری بهره برداری از جایگاه های CNG - نوبت دوم  / مزایده,مزایده واگذاری بهره برداری از جایگاه های CNG - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055946/مزایده-فروش-تعداد-20-قطعه-زمین-کاربری-مسکونی-تجاری'>مزایده فروش تعداد 20 قطعه زمین کاربری مسکونی تجاری  / مزایده,مزایده فروش تعداد 20 قطعه زمین کاربری مسکونی تجاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055947/مزایده-حضوری-جمع-آوری-عوارض-از-میدان-دواب'>مزایده حضوری جمع آوری عوارض از میدان دواب / آگهی مزایده، مزایده حضوری جمع آوری عوارض از میدان دواب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055949/مزایده-فروش-املاک-شامل-زمین-کاربری-کارگاهی-مسکونی-نوبت-دوم'>مزایده فروش املاک شامل زمین کاربری کارگاهی مسکونی نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش املاک شامل زمین کاربری کارگاهی مسکونی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055952/مزایده-فروش-5-قطعه-زمین-تجدید'>مزایده فروش 5 قطعه زمین تجدید / مزایده,مزایده فروش 5 قطعه زمین تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055956/مزایده-حراج-غرفه-میوه-فروشی'>مزایده حراج غرفه میوه فروشی / مزایده, مزایده حراج غرفه میوه فروشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055957/مزایده-ششدانگ-مغازه-تحت-پلاک-1524-فرعی'>مزایده ششدانگ مغازه تحت پلاک 1524 فرعی / مزایده,مزایده ششدانگ مغازه تحت پلاک 1524 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055959/مزایده-دو-دانگ-مشاع-از-ساختمان-تجاری-163-83متر'>مزایده دو دانگ مشاع از ساختمان تجاری 163.83متر / مزایده,مزایده دو دانگ مشاع از ساختمان تجاری 163.83متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055960/مزایده-فروش-املاک-استان-هرمزگان'>مزایده فروش املاک استان هرمزگان  / مزایده,مزایده فروش املاک استان هرمزگان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055963/مزایده-یک-قطعه-زمین-محصور-مساحت-1056-65متر'>مزایده یک قطعه زمین محصور مساحت 1056.65متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین محصور مساحت 1056.65متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055966/مزایده-فروش-10-تن-براده-مس-و-15-تن-برنز'>مزایده فروش 10 تن براده مس و 15 تن برنز / مزایده فروش 10 تن براده مس و 15 تن برنز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055967/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-530-31متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 530.31متر  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 530.31متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055968/مزایده-فروش-5-دستگاه-خودرو-از-قبیل-مینی-لودر-کامیون-کمپرسی--'>مزایده فروش 5 دستگاه خودرو از قبیل مینی لودر، کامیون کمپرسی... / مزایده فروش 5 دستگاه خودرو از قبیل مینی لودر، کامیون کمپرسی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055970/مزایده-ششدانگ-اعیان-پلاک-ثبتی-1776-فرعی-از-4-اصلی'>مزایده ششدانگ اعیان پلاک ثبتی 1776 فرعی از 4 اصلی  / مزایده,مزایده ششدانگ اعیان پلاک ثبتی 1776 فرعی از 4 اصلی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055975/مزایده-زمین-بصورت-بایر-مساحت-871متر'>مزایده زمین بصورت بایر مساحت 871متر  / مزایده,مزایده زمین بصورت بایر مساحت 871متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055976/مزایده-بهره-برداری-از-بوفه-مجاور-استخر'>مزایده بهره برداری از بوفه مجاور استخر  / اگهی مزایده , مزایده بهره برداری از بوفه مجاور استخر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055978/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-چهارصد-و-چهار-متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت چهارصد و چهار متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت چهارصد و چهار متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055981/مزایده-بهره-برداری-از-زمین-چمن-مصنوعی'>مزایده بهره برداری از زمین چمن مصنوعی  / مزایده ,مزایده بهره برداری از زمین چمن مصنوعی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055982/مزایده-اراضی-کشاورزی-شامل-7-هکتار-زمین-و-منزل-مسکونی'>مزایده اراضی کشاورزی شامل 7 هکتار زمین و منزل مسکونی  / مزایده,مزایده اراضی کشاورزی شامل 7 هکتار زمین و منزل مسکونی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055985/مزایده-اجاره-کافی-شاپ--'>مزایده اجاره کافی شاپ ... / مزایده , مزایده اجاره کافی شاپ ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055986/مزایده-واگذاری-به-اجاره-املاک-96-11-26'>مزایده واگذاری به اجاره املاک 96.11.26 / آگهی مزایده, مزایده واگذاری به اجاره املاک 96.11.26</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055988/مزایده-ششدانگ-یک-قطعه-باغچه-60-1361متر'>مزایده ششدانگ یک قطعه باغچه 60.1361متر / مزایده,مزایده ششدانگ یک قطعه باغچه 60.1361متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055991/مزایده-یک-قطعه-زمین-جای-ساختمان-مساحت-364متر'>مزایده یک قطعه زمین جای ساختمان مساحت 364متر  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین جای ساختمان مساحت 364متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055995/مزایده-آپارتمان-مساحت-50-مترمربع'>مزایده آپارتمان مساحت 50 مترمربع / مزایده,مزایده آپارتمان مساحت 50 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056000/مزایده-ملک-مساحت-90-65متر'>مزایده ملک مساحت 90.65متر / مزایده,مزایده ملک مساحت 90.65متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056006/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-941-61متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 941.61متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 941.61متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056014/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-شماره-255-از-43-اصلی'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی شماره 255 از 43 اصلی / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی شماره 255 از 43 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056022/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-445مترمربع'>مزایده پلاک ثبتی مساحت 445مترمربع / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت 445مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056024/مزایده-بهره-برداری-از-یكباب-ساختمان-جهت-كلینیک-خانه-سلامت'>مزایده بهره برداری از یكباب ساختمان جهت كلینیک خانه سلامت / مزایده, مزایده بهره برداری از یكباب ساختمان جهت كلینیک خانه سلامت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056028/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-به-پلاک-ثبتی-شش-فرعی'>مزایده ششدانگ آپارتمان به پلاک ثبتی شش فرعی  / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان به پلاک ثبتی شش فرعی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056032/مزایده-یک-قطعه-زمین--'>مزایده یک قطعه زمین ... / مزایده یک قطعه زمین ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056035/مزایده-یک-قطعه-باغ-مرکبات-مشاع-19350متر'>مزایده یک قطعه باغ مرکبات مشاع 19350متر / مزایده,مزایده یک قطعه باغ مرکبات مشاع 19350متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056041/مزایده-ملک-مساحت-212-متر-نوبت-اول'>مزایده ملک مساحت 212 متر نوبت اول / مزایده,مزایده ملک مساحت 212 متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056046/مزایده-یک-قطعه-زمین-بمساحت-220-مترمربع'>مزایده یک قطعه زمین بمساحت 220 مترمربع / مزایده,مزایده یک قطعه زمین بمساحت 220 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056050/مزایده-آپارتمان-مساحت-96-5متر-بخش-چهار'>مزایده آپارتمان مساحت 96.5متر بخش چهار  / مزایده,مزایده آپارتمان مساحت 96.5متر بخش چهار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056054/مزایده-ششدانگ-پلاک-1476-فرعی'>مزایده ششدانگ پلاک 1476 فرعی / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک 1476 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056055/مزایده-سرقفلی-مغازه-مساحت-25-متر-نوبت-اول'>مزایده سرقفلی مغازه مساحت 25 متر نوبت اول / مزایده,مزایده سرقفلی مغازه مساحت 25 متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056060/مزایده-فروش-خودرو--'>مزایده فروش خودرو ... / مزایده, مزایده فروش خودرو ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056061/مزایده-سه-دانگ-از-آپارتمان-مسکن-مهر-شماره-پلاک-2575-فرعی'>مزایده سه دانگ از آپارتمان مسکن مهر شماره پلاک 2575 فرعی / مزایده,مزایده سه دانگ از آپارتمان مسکن مهر شماره پلاک 2575 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056065/مزایده-لواشک'>مزایده لواشک  / مزایده,مزایده لواشک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056069/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-سیصد-مترمربع'>مزایده ششدانگ زمین مساحت سیصد مترمربع  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت سیصد مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056072/مزایده-ملک-با-عرصه-ای-با-مساحت-125-مترمربع'>مزایده ملک با عرصه ای با مساحت 125 مترمربع  / مزایده,مزایده ملک با عرصه ای با مساحت 125 مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056075/مزایده-ششدانگ-واحد-مسکونی-مساحت-688-55متر'>مزایده ششدانگ واحد مسکونی مساحت 688.55متر  / مزایده,مزایده ششدانگ واحد مسکونی مساحت 688.55متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056080/مزایده-ششدانگ-واحد-مسکونی-مساحت-266-15متر-قدمت-50سال'>مزایده ششدانگ واحد مسکونی مساحت 266.15متر قدمت 50سال / مزایده,مزایده ششدانگ واحد مسکونی مساحت 266.15متر قدمت 50سال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056084/مزایده-فروش-6-دانگ-سرقفلی-یکباب-مغازه'>مزایده فروش 6 دانگ سرقفلی یکباب مغازه  / مزایده,مزایده فروش 6 دانگ سرقفلی یکباب مغازه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056086/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-530-90متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 530.90متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 530.90متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056094/مزایده-فروش-یک-قطعه-زمین-مثلثی-شکل-62-متر-نوبت-دوم'>مزایده فروش یک قطعه زمین مثلثی شکل 62 متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش یک قطعه زمین مثلثی شکل 62 متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056099/مزایده-قطعات-زراعی'>مزایده قطعات زراعی / مزایده,مزایده قطعات زراعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056102/مزایده-ششدانگ-باغ-مساحت-341متر'>مزایده ششدانگ باغ مساحت 341متر  / مزایده,مزایده ششدانگ باغ مساحت 341متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056107/مزایده-پلاک-ثبتی-قطعه-سوم-تفکیکی'>مزایده پلاک ثبتی قطعه سوم تفکیکی / مزایده,مزایده پلاک ثبتی قطعه سوم تفکیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056108/مزایده-4-باب-انبار--'>مزایده 4 باب انبار ... / مزایده ,مزایده 4 باب انبار ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056112/مزایده-فروش-دو-قطعه-زمین-از-پلاکهای-متعلق-به-خود'>مزایده فروش دو قطعه زمین از پلاکهای متعلق به خود  / مزایده,مزایده فروش دو قطعه زمین از پلاکهای متعلق به خود </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056117/مزایده-فروش-تعداد-23-قطعه-زمین-تجاری-مسکونی'>مزایده فروش تعداد 23 قطعه زمین تجاری مسکونی  / مزایده,مزایده فروش تعداد 23 قطعه زمین تجاری مسکونی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056118/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه'>مزایده ششدانگ یکباب خانه / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056128/مزایده-سوهان-کنجدی--حلوا--نبات--بیسکویت'>مزایده سوهان کنجدی ، حلوا ، نبات ، بیسکویت  / مزایده,مزایده سوهان کنجدی ، حلوا ، نبات ، بیسکویت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056138/مزایده-یک-واحد-آپارتمان-مسکونی'>مزایده یک واحد آپارتمان مسکونی  / مزایده,مزایده یک واحد آپارتمان مسکونی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056145/مزایده-اجاره-سالن-بدنسازی-سونا-و-جکوزی-سالن-بدنسازی-با-تمای-تجهیزات-سالن--'>مزایده اجاره سالن بدنسازی- سونا و جکوزی سالن بدنسازی با تمای تجهیزات- سالن ... / مزایده اجاره سالن بدنسازی- سونا و جکوزی سالن بدنسازی با تمای تجهیزات- سالن ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056146/مزایده-ششدانگ-یک-واحد-گاوداری-به-مساحت-4000-مترمربع'>مزایده ششدانگ یک واحد گاوداری به مساحت 4000 مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ یک واحد گاوداری به مساحت 4000 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056180/مزایده-واگذاری-سالن-بدنسازی'>مزایده  واگذاری سالن بدنسازی  / مزایده ,مزایده  واگذاری سالن بدنسازی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056233/مزایده-واگذاری-پارکینگ-روباز'>مزایده واگذاری پارکینگ روباز / مزایده ,مزایده واگذاری پارکینگ روباز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056235/مزایده-فروش-مصالح'>مزایده فروش مصالح / مزایده, مزایده فروش مصالح</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056236/مزایده-واگذاری-اجاری-داروخانه-بیمارستان'>مزایده واگذاری اجاری داروخانه بیمارستان  / مزایده,مزایده واگذاری اجاری داروخانه بیمارستان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1056242/مزایده-واگذاری-استیجاری-مکان-بوفه'>مزایده واگذاری استیجاری مکان بوفه / آگهی مزایده , مزایده واگذاری استیجاری مکان بوفه</a></li></ol>

مناقصات و مزایدات ...
ما را در سایت مناقصات و مزایدات دنبال می کنید

نویسنده : نوری بازدید : 15 تاريخ : دوشنبه 31 ارديبهشت 1397 ساعت: 11:00

<ol><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053889/استعلام-توسعه-شبکه-داخلی-ساختمان-مرکزی---'>استعلام توسعه شبکه داخلی ساختمان مرکزی .... / استعلام توسعه شبکه داخلی ساختمان مرکزی ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053890/استعلام-خرید-کامپیوتر'>استعلام خرید کامپیوتر / استعلام خرید کامپیوتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053891/استعلام-لوازم-شوینده--'>استعلام لوازم شوینده ... / استعلام ,استعلام لوازم شوینده ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053892/استعلام-سری-G'>استعلام سری G / استعلام سری G</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053893/مناقصه-GAS-DETECTOR---نوبت-دوم'>مناقصه GAS DETECTOR... - نوبت دوم / مناقصه ,مناقصه GAS DETECTOR... - نوبت  دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053895/استعلام-کیس--'>استعلام کیس ... / استعلام ,استعلام کیس ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053896/استعلام-کیسه-لمینت-100-60-مقاوم-80-گرمی'>استعلام کیسه لمینت 100*60 مقاوم 80 گرمی  / استعلام کیسه لمینت 100*60 مقاوم 80 گرمی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053897/تجدید-مناقصه-خرید-قطعات-یدکی-مربوط-به-CLASS-600---نوبت-دوم'>تجدید مناقصه خرید قطعات یدکی مربوط به CLASS 600... - نوبت دوم / آگهی تجدید مناقصه، تجدید مناقصه خرید قطعات یدکی مربوط به CLASS 600... - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053899/استعلام-دیگ-آبگرم'>استعلام دیگ آبگرم  / استعلام دیگ آبگرم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053900/مناقصه-P-F-SAFETY-RELIFE-VALVE---نوبت-دوم'>مناقصه P/F SAFETY RELIFE VALVE... - نوبت دوم / مناقصه ,مناقصه P/F SAFETY RELIFE VALVE... - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053902/استعلام-کولر-گازی--'>استعلام کولر گازی ... / استعلام ,استعلام کولر گازی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053903/استعلام-بهسازی-موتورخانه-حرارتی-و-نمازخانه-زنانه-ایستگاه-راه-آهن--'>استعلام بهسازی موتورخانه حرارتی و نمازخانه زنانه ایستگاه راه آهن ... / استعلام بهسازی موتورخانه حرارتی و نمازخانه زنانه ایستگاه راه آهن ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053905/استعلام-جوشکاری-دکل-های-230-کیلوولت--'>استعلام جوشکاری دکل های 230 کیلوولت... / استعلام جوشکاری دکل های 230 کیلوولت...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053906/استعلام-دستگاه-وکیوم--'>استعلام دستگاه وکیوم ... / استعلام ,استعلام دستگاه وکیوم ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053908/مناقصه-تکمیل-استخر-احداث-سالن-تمرینی-احداث-خوابگاه-و--نوبت-دوم'>مناقصه تکمیل استخر، احداث سالن تمرینی، احداث خوابگاه و ...نوبت دوم / مناقصه تکمیل استخر، احداث سالن تمرینی، احداث خوابگاه و ...نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053909/مناقصه-انجام-عملیات-خرید-تجهیزات-نصب-اجرا-و-راه-اندازی-نیروگاه-فتوولتائیک'>مناقصه انجام عملیات خرید تجهیزات، نصب، اجرا و راه اندازی نیروگاه فتوولتائیک / آگهی فراخوان مناقصه عمومی، مناقصه انجام عملیات خرید تجهیزات، نصب، اجرا و راه اندازی نیروگاه فتوولتائیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053911/استعلام-خرید-تخت-معاینه--'>استعلام خرید تخت معاینه ... / استعلام, استعلام خرید تخت معاینه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053912/استعلام-محلول'>استعلام محلول  / استعلام محلول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053913/مناقصه-خرید-سه-دستگاه-بالابر-33-متری-مجهز-به-سیستم-مقره-شویی-نوبت-دوم'>مناقصه خرید سه دستگاه بالابر 33 متری مجهز به سیستم مقره شویی نوبت دوم  / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی , مناقصه خرید سه دستگاه بالابر 33 متری مجهز به سیستم مقره شویی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053914/مناقصه-خرید-89-قلم-قطعات-یدکی-و-فن-کامل-moore--نوبت-دوم'>مناقصه خرید 89 قلم قطعات یدکی و فن کامل moore - نوبت دوم / مناقصه , مناقصه خرید 89 قلم قطعات یدکی و فن کامل moore - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053915/مناقصه-خرید-7200-عدد-رینگ-کشتی--نوبت-دوم'>مناقصه خرید 7200 عدد رینگ کشتی  - نوبت دوم / مناقصه , مناقصه خرید 7200 عدد رینگ کشتی  - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053917/استعلام-پاکسازی---'>استعلام پاکسازی .... / استعلام ,استعلام پاکسازی ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053919/استعلام-تولید-انتقال-و-توزیع-برق'>استعلام تولید، انتقال و توزیع برق / استعلام تولید، انتقال و توزیع برق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053920/اصلاحیه-مناقصه-خرید-جدول-بتنی---'>اصلاحیه مناقصه خرید جدول بتنی..... / اصلاحیه مناقصه , اصلاحیه مناقصه خرید جدول بتنی.....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053923/مناقصه-خرید-1000-(یکهزار)-تن-گوشت-گوساله-منجمد-(تجدید)'>مناقصه خرید 1000 (یکهزار) تن گوشت گوساله منجمد (تجدید) / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه خرید 1000 (یکهزار) تن گوشت گوساله منجمد (تجدید)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053924/مناقصه-تکمیل-جاده-دسترسی--نوبت-دوم'>مناقصه تکمیل جاده دسترسی...نوبت دوم  / مناقصه, مناقصه عمومی تکمیل جاده دسترسی...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053925/استعلام-شیر-پاکتی--'>استعلام شیر پاکتی... / استعلام, استعلام شیر پاکتی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053927/استعلام-نوسازی--'>استعلام نوسازی ... / استعلام ,استعلام نوسازی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053928/استعلام-تجهیزات-فعال-شبکه'>استعلام تجهیزات فعال شبکه / استعلام تجهیزات فعال شبکه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053929/مناقصه-خرید-65-536-عدد-آدرس-IPV4PUBLIC-(نوبت-دوم)'>مناقصه خرید 65.536 عدد آدرس IPV4PUBLIC  (نوبت دوم) / مناقصه , مناقصه خرید 65.536 عدد آدرس IPV4PUBLIC  (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053930/اصلاحیه-مناقصه-اجرای-عملیات-قبرچینی-سه-طبقه---'>اصلاحیه مناقصه اجرای عملیات قبرچینی سه طبقه .... / آگهی اصلاحیه مناقصه , اصلاحیه مناقصه اجرای عملیات قبرچینی سه طبقه ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053932/مناقصه-اجرای-خطوط-فاضلابروی-محدوده-شمالی-منطقه-y1--(نوبت-دوم)'>مناقصه اجرای خطوط فاضلابروی محدوده شمالی منطقه y1... (نوبت دوم) / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه اجرای خطوط فاضلابروی محدوده شمالی منطقه y1... (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053933/ارزیابی-کیفی-مناقصه-خدمات-اجاره-خودرو'>ارزیابی کیفی مناقصه خدمات اجاره خودرو  / آگهی ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصه، ارزیابی کیفی مناقصه خدمات اجاره خودرو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053934/مناقصه-خرید-50-تخته-تشک-کشتی-نوبت-دوم'>مناقصه خرید 50 تخته تشک کشتی- نوبت دوم  / مناقصه خرید 50 تخته تشک کشتی- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053935/استعلام-کتامین-10-درصد-و--'>استعلام کتامین 10 درصد و ... / استعلام کتامین 10 درصد و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053937/استعلام-نرم-افزار--'>استعلام نرم افزار ... / استعلام ,استعلام نرم افزار ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053939/اصلاحیه-مناقصه-احداث-بند-آبگیری-از--'>اصلاحیه مناقصه احداث بند آبگیری از ... / اصلاحیه مناقصه , اصلاحیه مناقصه احداث بند آبگیری از ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053941/استعلام-مهندسی-مجدد-و-احیا-چاه-های-آب-شرب--'>استعلام  مهندسی مجدد و احیا چاه های آب شرب... / استعلام  مهندسی مجدد و احیا چاه های آب شرب...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053942/استعلام-جدول-و-پیاده-رو--'>استعلام جدول و پیاده رو.... / استعلام, استعلام جدول و پیاده رو....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053944/مناقصه-انجام-فعالیتهای-سرویس-و-نگهداری-و-اتفاقات-و-عملیات-نوبت-دوم'>مناقصه انجام فعالیتهای سرویس و نگهداری و اتفاقات و عملیات نوبت دوم  / آگهی مناقصه های عمومی , مناقصه انجام فعالیتهای سرویس و نگهداری و اتفاقات و عملیات نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053945/تجدید-مناقصه-خرید-سه-دستگاه-دیزل-ژنراتور'>تجدید مناقصه خرید سه دستگاه دیزل ژنراتور  / مناقصه ، تجدید مناقصه خرید سه دستگاه دیزل ژنراتور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053947/استعلام-خرید-لوازم-و-نصب-مبدل-های-16-پورت'>استعلام خرید لوازم و نصب مبدل های 16 پورت  / استعلام خرید لوازم و نصب مبدل های 16 پورت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053948/مناقصه-برون-سپاری-و-واگذاری-امور-خدمات-شهر-نوبت-دوم'>مناقصه برون سپاری و واگذاری امور خدمات شهر نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی ،مناقصه  برون سپاری و واگذاری امور خدمات شهر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053949/مناقصه-Heatless-Desiccant-Air-Dryer-(نوبت-دوم)'>مناقصه  Heatless Desiccant Air Dryer  (نوبت دوم) / آگهی مناقصه همراه با ارزیابی کیفی به صورت دو مرحله ای,مناقصه  Heatless Desiccant Air Dryer (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053950/مناقصه-ایجاد-زیر-ساخت-های-گردشگری-تجدید'>مناقصه ایجاد زیر ساخت های گردشگری- تجدید / مناقصه ,مناقصه ایجاد زیر ساخت های گردشگری- تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053951/استعلام-رول-ژورنال--'>استعلام رول  ژورنال ... / استعلام ,استعلام رول  ژورنال ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053955/مناقصه-تعویض-پوشش-خط-لوله--نوبت-دوم'>مناقصه تعویض پوشش خط لوله - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تعویض پوشش خط لوله - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053956/استعلام-خرید-کنتور-EDMI--'>استعلام خرید کنتور EDMI ... / استعلام خرید کنتور EDMI ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053957/استعلام-ماسک--'>استعلام ماسک ... / استعلام ,استعلام ماسک ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053958/مناقصه-تعویض-پوشش-خط-لوله-40-اینچ-سراسری---نوبت-دوم'>مناقصه تعویض پوشش خط لوله 40 اینچ سراسری ...- نوبت دوم / مناقصه تعویض پوشش خط لوله 40 اینچ سراسری ... - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053960/مناقصه-احداث-پست-230-63-20-کیلو-ولت-GIS-غرب-رشت-EPC'>مناقصه احداث پست 230/63/20 کیلو ولت GIS غرب رشت EPC  / مناقصه , مناقصه احداث پست 230/63/20 کیلو ولت GIS غرب رشت EPC </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053961/تجدید-فراخوان-مناقصه-خرید-پالت-و-فریم-چوبی-نوبت-دوم'>تجدید فراخوان مناقصه خرید پالت و فریم چوبی نوبت دوم  / آگهی فراخوان تجدید مناقصه عمومی ، تجدید فراخوان مناقصه خرید پالت و فریم چوبی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053962/مناقصه-تامین-خدمات-عمومی-(تنظیفات--پیشخدمتی-و-سایر-خدمات-مشابه)'>مناقصه تامین خدمات عمومی (تنظیفات ، پیشخدمتی و سایر خدمات مشابه) / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه تامین خدمات عمومی (تنظیفات ، پیشخدمتی و سایر خدمات مشابه)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053963/آگهی-عمومی-ارزیابی-کیفی-خرید-قطعات-یدکی-پکیج-دیسالتر-(نوبت-دوم)'>آگهی عمومی ارزیابی کیفی خرید قطعات یدکی پکیج دیسالتر (نوبت دوم) / آگهی عمومی ارزیابی کیفی،آگهی عمومی ارزیابی کیفی خرید قطعات یدکی پکیج دیسالتر (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053965/استعلام-چاپ-تعداد-1000-عدد-دفترچه-مدیریت-دانش'>استعلام چاپ تعداد 1000 عدد دفترچه مدیریت دانش  / استعلام چاپ تعداد 1000 عدد دفترچه مدیریت دانش </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053966/فراخوان-شناسایی-سرمایه-گذار-جهت-کلیه-عملیات-راهبری--مدیریت--تعمیر-و-نگهداری-و-برنامه-ریزی-خطوط-ریلی'>فراخوان شناسایی سرمایه گذار جهت کلیه عملیات راهبری ، مدیریت ، تعمیر و نگهداری و  برنامه ریزی خطوط ریلی / آگهی فراخوان , فراخوان شناسایی سرمایه گذار جهت کلیه عملیات راهبری ، مدیریت ، تعمیر و نگهداری و  برنامه ریزی خطوط ریلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053967/ساماندهی-و-بازسازی-گلزار-شهدا--'>ساماندهی و بازسازی گلزار شهدا... / استعلام, ساماندهی و بازسازی گلزار شهدا...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053970/استعلام-اقلام-مورد-نیاز-برای-صدور-چک'>استعلام اقلام مورد نیاز برای صدور چک / استعلام ,استعلام اقلام مورد نیاز برای صدور چک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053971/مناقصه-لکه-گیری-و-روکش-محور-سه-راهی'>مناقصه لکه گیری و روکش محور سه راهی / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه لکه گیری و روکش محور سه راهی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053972/استعلام-تامین-آب-شرب-با-کیفیت-با-حفرچاه-و-احداث-گالری-در-چاه-آب-شرب--'>استعلام تامین آب شرب با کیفیت با حفرچاه و احداث گالری در چاه آب شرب... / استعلام تامین آب شرب با کیفیت با حفرچاه و احداث گالری در چاه آب شرب...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053973/مناقصه-خرید-5-قلم-P-F-SPECTREX-GAS-DETECTOR-(نوبت-دوم)'>مناقصه خرید 5 قلم P/F SPECTREX GAS DETECTOR (نوبت دوم) / مناقصه خرید 5 قلم P/F SPECTREX GAS DETECTOR (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053976/استعلام-لانست-خونگیری-یکبار-مصرف--سایت-ستاد'>استعلام  لانست خونگیری یکبار مصرف , سایت ستاد / استعلام  لانست خونگیری یکبار مصرف , سایت ستاد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053978/استعلام-درب-و--'>استعلام درب و ... / استعلام ,استعلام درب و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053981/استعلام-لباس-کار---سامانه-تدارکات-الکترونیکی-دولت'>استعلام لباس کار ..., سامانه تدارکات الکترونیکی دولت  / استعلام, استعلام لباس کار ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053983/مناقصه-خرید-105-دستگاه-انواع-ترانسفورماتور'>مناقصه خرید 105 دستگاه انواع ترانسفورماتور  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه خرید 105 دستگاه انواع ترانسفورماتور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053984/استعلام-جدول-و-پیاده-رو-سنگی--اجرای-طرح-هادی-روستاهای--'>استعلام جدول و پیاده رو سنگی - اجرای طرح هادی روستاهای... / استعلام جدول و پیاده رو سنگی - اجرای طرح هادی روستاهای...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053986/تجدید-مناقصه-Parts-for-weather-ford-kelly-spinner--نوبت-دوم'>تجدید مناقصه Parts for weather ford  kelly spinner - نوبت دوم / تجدید آگهی مناقصه همراه با ارزیابی کیفی به صورت یک مرحله ای،  تجدید مناقصه Parts for weather ford  kelly spinner - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053987/مناقصه-خرید-لوله-چدن-داکتیل-جهت-آبرسانی---نوبت-دوم'>مناقصه خرید لوله چدن داکتیل جهت آبرسانی ... نوبت دوم  / آگهی ارزیابی کیفی و مناقصه عمومی یک مرحله ای ,مناقصه خرید لوله چدن داکتیل جهت آبرسانی ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053992/مناقصه-تکمیل-سالن-ورزشی--نوبت-دوم'>مناقصه تکمیل سالن ورزشی - نوبت دوم / مناقصه,  مناقصه تکمیل سالن ورزشی - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053993/استعلام-جاده---سامانه-ستاد'>استعلام جاده ...,سامانه ستاد / استعلام ,استعلام جاده ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053995/مناقصه-نوسازی-و-تجهیز-ماشینهای-آتش-نشانی-و--'>مناقصه نوسازی و تجهیز ماشینهای آتش نشانی و ... / آگهی فراخوان , مناقصه نوسازی و تجهیز ماشینهای آتش نشانی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053996/مناقصه-به-کارگیری-6-نفر-کارگر-در-رشته-عمرانی-و--'>مناقصه به کارگیری 6 نفر کارگر در رشته عمرانی و ... / مناقصه به کارگیری 6 نفر کارگر در رشته عمرانی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053998/مناقصه-لوله-پلی-اتیلن--نوبت-دوم'>مناقصه لوله پلی اتیلن ...نوبت دوم / مناقصه ,مناقصه لوله پلی اتیلن ...نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054000/تجدید-مناقصه-جابجایی-پلهای-عابر-پیاده'>تجدید مناقصه جابجایی پلهای عابر پیاده / آگهی تجدید مناقصه عمومی , تجدید مناقصه جابجایی پلهای عابر پیاده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054001/مناقصه-45000-تن-سنگ-آهن-هماتیت'>مناقصه 45000 تن سنگ آهن هماتیت / مناقصه , مناقصه 45000 تن سنگ آهن هماتیت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054005/مناقصه-تعمیر-و-نگهداری-پایانه-های-وسترونیک-و---نوبت-دوم'>مناقصه تعمیر و نگهداری پایانه های وسترونیک و ... نوبت دوم  / مناقصه , مناقصه تعمیر و نگهداری پایانه های وسترونیک و ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054007/استعلام-دستگاه-ترانسفورماتور---'>استعلام دستگاه ترانسفورماتور .... / استعلام, استعلام دستگاه ترانسفورماتور ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054009/مناقصه-خرید-بیرینگهای-توربو-کمپرسور-نیروگاه-هسا---'>مناقصه خرید بیرینگهای توربو کمپرسور نیروگاه هسا  ....  / مناقصه, مناقصه خرید بیرینگهای توربو کمپرسور نیروگاه هسا  .... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054012/اصلاحیه-مناقصه-به-کارگیری-نیرو-ماهر-ساده-جهت-انجام-امور-خدماتی---'>اصلاحیه مناقصه به کارگیری نیرو ماهر، ساده جهت انجام امور خدماتی، .... / اصلاحیه آگهی مناقصه , مناقصه به کارگیری نیرو ماهر، ساده جهت انجام امور خدماتی، .... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054018/مناقصه-خدمات-عمومی-و-پشتیبانی--'>مناقصه خدمات عمومی و پشتیبانی ... / مناقصه,مناقصه خدمات عمومی و پشتیبانی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054019/فراخوان-ارزیابی-کیفی-مناقصه-خرید-شیر-دروازه-ای-نوبت-دوم'>فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه خرید شیر دروازه ای  نوبت دوم  / فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه, فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه خرید شیر دروازه ای  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054021/مناقصه-خرید-بتن-آماده-جهت-ساخت-پروژه'>مناقصه خرید بتن آماده جهت ساخت پروژه / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه  خرید بتن آماده جهت ساخت پروژه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054032/مناقصه-کابل-خودنگهدار-(نوبت-دوم)'>مناقصه کابل خودنگهدار (نوبت دوم) / اگهی مناقصه , مناقصه کابل خودنگهدار (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054035/تجدید-مناقصه-گازرسانی-به-روستاها--'>تجدید مناقصه گازرسانی به روستاها... / مناقصه ,تجدید مناقصه گازرسانی به روستاها...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054040/مناقصه-انتخاب-مجری-برنامه-های-هنری'>مناقصه انتخاب مجری برنامه های هنری / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه انتخاب مجری برنامه های هنری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054041/مناقصه-خرید-اقلام-پسیو-لگراند'>مناقصه خرید اقلام پسیو لگراند  / آگهی مناقصه تک مرحله ای مناقصه خرید اقلام پسیو لگراند </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054046/فراخوان-خرید-دو-دستگاه-سرور-HP-G10-نوبت-دوم'>فراخوان خرید دو دستگاه سرور HP-G10 نوبت دوم  / آگهی فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای , فراخوان خرید دو دستگاه سرور HP-G10 نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054048/مناقصه-تهیه-نصب-نگهداری-و-ایمن-سازی-با-گاردریل--'>مناقصه تهیه نصب نگهداری و ایمن سازی با گاردریل... / مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه تهیه نصب نگهداری و ایمن سازی با گاردریل...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054050/مناقصه-انجام-امور-مربوط-به-خدمات-حفاظت-فیزیکی-و-نگهبانی-نیروگاه-های-'>مناقصه انجام امور مربوط به خدمات حفاظت فیزیکی و نگهبانی نیروگاه های.. / مناقصه انجام امور مربوط به خدمات حفاظت فیزیکی و نگهبانی نیروگاه های..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054051/مناقصه-اجرای-عملیات-قبرچینی-اصلاحیه'>مناقصه  اجرای عملیات قبرچینی  اصلاحیه  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه  اجرای عملیات قبرچینی  اصلاحیه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054052/مناقصه-نصب-و-اجرا-شلنگ-های-دریپردار-و-مه-پاش'>مناقصه نصب و اجرا شلنگ های دریپردار و مه پاش / آگهی مناقصه , مناقصه نصب و اجرا شلنگ های دریپردار و مه پاش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054059/مناقصه-تامین-تجهیزات-حمل-نصب-و-پشتیبانی-ایستگاه-پمپاژ-اصلی--'>مناقصه تامین تجهیزات، حمل، نصب و پشتیبانی ایستگاه پمپاژ اصلی... / مناقصه, مناقصه تامین تجهیزات، حمل، نصب و پشتیبانی ایستگاه پمپاژ اصلی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054061/فراخوان-انجام-بازرسی-های-دوره-ای-و-تهیه-شناسنامه-فنی'>فراخوان انجام بازرسی های دوره ای و تهیه شناسنامه فنی / آگهی فراخوان,فراخوان انجام بازرسی های دوره ای و تهیه شناسنامه فنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054062/مناقصه-نگهداری-تعداد-9-دستگاه-سرویس-بهداشتی-اصلاحیه'> مناقصه نگهداری تعداد 9 دستگاه سرویس بهداشتی اصلاحیه  / مناقصه ، مناقصه نگهداری تعداد 9 دستگاه سرویس بهداشتی اصلاحیه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054066/مناقصه-اجرای-عملیات-انتقال-نیرو-و--'>مناقصه اجرای عملیات انتقال نیرو و ... / مناقصه, مناقصه اجرای عملیات انتقال نیرو و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054067/مناقصه-اجرای-عملیات-آبخیزداری-و-نهالکاری-مناطق-بیابانی'>مناقصه اجرای عملیات آبخیزداری و نهالکاری مناطق بیابانی  / مناقصه اجرای عملیات آبخیزداری و نهالکاری مناطق بیابانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054069/مناقصه-امحاء-پسماند-ضایعات-رنگ---نوبت-دوم'>مناقصه امحاء پسماند ضایعات رنگ .... نوبت دوم / مناقصه عمومی , مناقصه امحاء پسماند ضایعات رنگ .... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054075/مناقصه-امور-تاسیسات-و-پشتیبانی'>مناقصه امور تاسیسات و پشتیبانی  / مناقصه ,مناقصه امور تاسیسات و پشتیبانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054078/مناقصه-خرید-22-عدد-پمپ-بودار-کننده--نوبت-دوم'>مناقصه خرید 22 عدد پمپ بودار کننده - نوبت دوم / آگهی مناقصه , مناقصه خرید 22 عدد پمپ بودار کننده - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054081/مناقصه-مقدار-565-000-کیلوگرم-شکر--نوبت-دوم'>مناقصه مقدار 565.000 کیلوگرم شکر - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای,مناقصه مقدار 565.000 کیلوگرم شکر - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054083/مناقصه-خرید-مقدار-حدود-530-تن-انواع-ورق-فولادی'>مناقصه خرید مقدار حدود 530 تن انواع ورق فولادی / مناقصه عمومی , مناقصه خرید مقدار حدود 530 تن انواع ورق فولادی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054086/فراخوان-موسسات-حسابرسی'>فراخوان موسسات حسابرسی / فراخوان موسسات حسابرسی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054087/مناقصه-احداث-دادگستری--'>مناقصه احداث دادگستری ... / مناقصه, مناقصه احداث دادگستری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054091/استعلام-تامین-جا-و-غذا'>استعلام  تامین جا و غذا  / استعلام, استعلام  تامین جا و غذا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054092/آگهی-فراخوان-دعوت-به-همکاری-از-شرکتهای-آزمایشگاهی'>آگهی فراخوان دعوت به همکاری از شرکتهای آزمایشگاهی / آگهی فراخوان ،آگهی فراخوان  دعوت به همکاری از شرکتهای آزمایشگاهی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054093/مناقصه-اجاره-ماشین-آلات-عملیات-خدمات-شهری-نوبت-دوم'>مناقصه اجاره ماشین آلات، عملیات خدمات شهری نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه اجاره ماشین آلات، عملیات خدمات شهری نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054095/مناقصه-اجرای-عملیات-بارگیری-سیمان-کیسه-ای-و-فله-(نوبت-دوم)'>مناقصه اجرای عملیات بارگیری سیمان کیسه ای و فله (نوبت دوم) / مناقصه , مناقصه اجرای عملیات بارگیری سیمان کیسه ای و فله (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054098/مناقصه-خرید-تجهیزات-تاسیسات-مکانیکی--'>مناقصه خرید تجهیزات تاسیسات مکانیکی ... / مناقصه خرید تجهیزات تاسیسات مکانیکی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054099/فراخوان-انجام-خدمات-تغییر-کاربری-یک-قطعه-زمین'>فراخوان انجام خدمات تغییر کاربری یک قطعه زمین  / آگهی فراخوان ، فراخوان انجام خدمات تغییر کاربری یک قطعه زمین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054100/مناقصه-تکمیل-سالن-ورزشی---نوبت-دوم'>مناقصه تکمیل سالن ورزشی.... نوبت دوم  / مناقصه, مناقصه تکمیل سالن ورزشی.... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054102/مناقصه-خرید-تجهیزات-شبکه-لوازم-روشنایی-یراق-آلات-و-مفصل-و-سرکابل-نوبت-دوم'>مناقصه خرید تجهیزات شبکه، لوازم روشنایی، یراق آلات و مفصل و سرکابل- نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای,مناقصه  خرید تجهیزات شبکه، لوازم روشنایی، یراق آلات و مفصل و سرکابل- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054103/مناقصه-احداث-و-پوشش-کانال--مرحله-دوم'>مناقصه احداث و پوشش کانال - مرحله دوم  / مناقصه ,مناقصه احداث و پوشش کانال - مرحله دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054104/مناقصه-امور-مربوط-به-طبخ-غذای-کارخانه-(نوبت-دوم)'>مناقصه امور مربوط به طبخ غذای کارخانه (نوبت دوم) / مناقصه, مناقصه امور مربوط به طبخ غذای کارخانه (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054105/مناقصه-جمع-آوری-زباله-و-رفت-و-روب-و-غیره---96-11-25'>مناقصه جمع آوری زباله و رفت و روب و غیره ... 96.11.25 / مناقصه جمع آوری زباله و رفت و روب و غیره ... 96.11.25</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054107/مناقصه-خرید-لوله-ها-و-متعلقات-فولادی-پوشش-دار--نوبت-دوم'>مناقصه خرید لوله ها و متعلقات فولادی پوشش دار ...نوبت دوم  / مناقصه خرید لوله ها و متعلقات فولادی پوشش دار ...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054109/مناقصه-گازرسانی-به-سومین-خوشه-مجموعه-کشاورزی-نوبت-دوم'>مناقصه گازرسانی به سومین خوشه مجموعه کشاورزی نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه گازرسانی به سومین خوشه مجموعه کشاورزی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054113/مناقصه-حفر-چاه-دستی-در--'>مناقصه حفر چاه دستی در ... / مناقصه ,مناقصه حفر چاه دستی در ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054116/تجدید-مناقصه-احداث-کانال-دفع-آبهای-سطحی-شهر---نوبت-دوم'>تجدید مناقصه احداث کانال دفع آبهای سطحی شهر... - نوبت دوم / آگهی تجدید مناقصه عمومی، تجدید مناقصه احداث کانال دفع آبهای سطحی شهر... - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054117/مناقصه-ساماندهی-میدان-سرچشمه--مرحله-دوم'>مناقصه ساماندهی میدان سرچشمه - مرحله دوم  / مناقصه ساماندهی میدان سرچشمه - مرحله دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054118/مناقصه-تکمیل-بلوار-نوبت-دوم'> مناقصه تکمیل بلوار  نوبت دوم  / مناقصه عمومی یک مرحله ای ,  مناقصه تکمیل بلوار  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054119/مناقصه-انجام-عملیات-احداث-ساختمان-شعبه'>مناقصه  انجام عملیات احداث ساختمان شعبه / آگهی مناقصه , مناقصه  انجام عملیات احداث ساختمان شعبه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054120/مناقصه-خرید-کارتن'>مناقصه خرید کارتن / آگهی مناقصه ,  مناقصه خرید کارتن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054122/مناقصه-پروژه-پیاده-رو-سازی-معابر---نوبت-دوم'>مناقصه پروژه پیاده رو سازی معابر... - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه پروژه پیاده رو سازی معابر ... - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054125/مناقصه-احداث-کانون-پرورش-فکری-خرید-دستگاه-هواساز---نوبت-دوم'>مناقصه احداث کانون پرورش فکری، خرید دستگاه هواساز.... نوبت دوم  / مناقصه , مناقصه احداث کانون پرورش فکری، خرید دستگاه هواساز.... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054127/مناقصه-تامین-مقدار-10-هزار-تن-سنگ-سیلیس--'>مناقصه تامین مقدار 10 هزار تن سنگ سیلیس ... / مناقصه , مناقصه تامین مقدار 10 هزار تن سنگ سیلیس ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054130/فراخوان-مشارکت-در-احداث-مجتمع-تجاری--مسکونی-تجدید'>فراخوان مشارکت در احداث مجتمع تجاری - مسکونی تجدید  / فراخوان مشارکت، فراخوان مشارکت در احداث مجتمع تجاری - مسکونی تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054131/مناقصه-خرید-تجهیزات-و-اجرای-اتوماسیون-(نوبت-دوم)'>مناقصه خرید تجهیزات و اجرای اتوماسیون  (نوبت دوم) / اگهی مناقصه , مناقصه خرید تجهیزات و اجرای اتوماسیون (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054133/فراخوان-مناقصه-تولید-و-تحویل-470-تن-(ماهانه-40-تن)-رول-سه-لایه'>فراخوان مناقصه تولید و تحویل 470 تن (ماهانه 40 تن) رول سه لایه  / فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای , فراخوان مناقصه تولید و تحویل 470 تن (ماهانه 40 تن) رول سه لایه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054134/مناقصه-خرید-سرور-و-دستگاه-ذخیره-ساز-اطلاعات'>مناقصه خرید سرور و دستگاه ذخیره ساز اطلاعات  / مناقصه خرید سرور و دستگاه ذخیره ساز اطلاعات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054135/ارزیابی-کیفی-مناقصه-گران-بازسازی-ابنیه-ای-تاسیسات-آبرسانی'>ارزیابی کیفی مناقصه گران بازسازی ابنیه ای تاسیسات آبرسانی / آگهی ارزیابی کیفی مناقصه گران، ارزیابی کیفی مناقصه گران بازسازی ابنیه ای تاسیسات آبرسانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054137/مناقصه-اجرای-شبکه-توزیع-آب-روستاها'>مناقصه اجرای شبکه توزیع آب روستاها / آگهی مناقصه, مناقصه اجرای شبکه توزیع آب روستاها </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054139/مناقصه-تعمیرات-پل---تجدید-(نوبت-دوم)'>مناقصه تعمیرات پل ... تجدید (نوبت دوم) / آگهی تجدید مناقصه عمومی , مناقصه تعمیرات پل ... تجدید (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054140/مناقصه-عملیات-نصب-انشعابات-فاضلاب-به-صورت-پراکنده-سطح-کلانشهر'>مناقصه عملیات نصب انشعابات فاضلاب به صورت پراکنده سطح کلانشهر / مناقصه ، مناقصه عملیات نصب انشعابات فاضلاب به صورت پراکنده سطح کلانشهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054141/تجدید-مناقصه-روکش-آسفالت'>تجدید مناقصه روکش آسفالت  / تجدید مناقصه , تجدید مناقصه روکش آسفالت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054148/مناقصه-تامین-نیروی-انسانی--'>مناقصه تامین نیروی انسانی... / مناقصه تامین نیروی انسانی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054152/مناقصه-عملیات-اصلاح-هندسی-معابر-در-سطح-منطقه'>مناقصه عملیات اصلاح هندسی معابر در سطح منطقه / آگهی مزایده و مناقصه عمومی,مناقصه عملیات اصلاح هندسی معابر در سطح منطقه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054155/مناقصه-خرید--ساخت--نصب-و-راه-اندازی-ایستگاههای-تقلیل-فشار-نوبت-دوم'>مناقصه خرید ، ساخت ، نصب و راه اندازی ایستگاههای تقلیل فشار- نوبت دوم  / مناقصه عمومی, مناقصه خرید ، ساخت ، نصب و راه اندازی ایستگاههای تقلیل فشار- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054157/مناقصه-خرید-کت-اوت-پلیمری--'>مناقصه خرید کت اوت پلیمری... / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه خرید کت اوت پلیمری...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054159/مناقصه-انجام-امور-خدماتی-دانشگاه-و-انجام-امور-حفاظت-جنگل-'>مناقصه انجام امور خدماتی دانشگاه و انجام امور حفاظت جنگل.. / مناقصه عمومی, مناقصه انجام امور خدماتی دانشگاه و انجام امور حفاظت جنگل..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054160/مناقصه-تامین-مواد-شیمیایی--کنترل-و-پایش-شرایط-عملیاتی-آب-کولینگ-نوبت-دوم'>مناقصه تامین مواد شیمیایی ، کنترل و پایش شرایط عملیاتی آب کولینگ نوبت دوم  / فراخوان مناقصه, مناقصه تامین مواد شیمیایی ، کنترل و پایش شرایط عملیاتی آب کولینگ نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054161/فراخوان-مناقصه-پروژه-بازسازی-پایپ-رک-خطوط-لوله-بین-واحد-های-MTBE--VC--نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه پروژه بازسازی پایپ رک خطوط لوله بین واحد های MTBE , VC ...نوبت دوم / فراخوان مناقصات عمومی، فراخوان مناقصه پروژه بازسازی پایپ رک خطوط لوله بین واحد های MTBE , VC ...نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054163/مناقصه-تکمیل-ابنیه-و-تاسیسات-کشتارگاه-صنعتی--'>مناقصه تکمیل ابنیه و تاسیسات کشتارگاه صنعتی ... / آگهی مناقصه , مناقصه تکمیل ابنیه و تاسیسات کشتارگاه صنعتی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054165/مناقصه-خدمات-انبارداری-امور-بازرگانی-و--'>مناقصه خدمات انبارداری، امور بازرگانی و ... / مناقصه ,مناقصه خدمات انبارداری، امور بازرگانی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054167/مناقصه-خرید-کابل-خودنگهدار--ترانسفورماتور-و---نوبت-دوم'>مناقصه خرید کابل خودنگهدار ، ترانسفورماتور و .... نوبت دوم  / آگهی مناقصه , مناقصه خرید کابل خودنگهدار ، ترانسفورماتور و .... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054168/مناقصه-بهسازی-و-روکش-آسفالت-راه-های-روستایی--'>مناقصه بهسازی و روکش آسفالت راه های روستایی ... / مناقصه بهسازی و روکش آسفالت راه های روستایی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054170/مناقصه-خرید--نصب-و-راه-اندازی-75-دستگاه-یونیت-و-صندلی-دندانپزشکی'>مناقصه خرید ، نصب و راه اندازی 75 دستگاه یونیت و صندلی دندانپزشکی  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید ، نصب و راه اندازی 75 دستگاه یونیت و صندلی دندانپزشکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054171/مناقصه-انجام-فعالیتهای-سرویس-و-نگهداری-و-اتفاقات-و-عملیات-نوبت-دوم'>مناقصه انجام فعالیتهای سرویس و نگهداری و اتفاقات و عملیات نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه انجام فعالیتهای سرویس و نگهداری و اتفاقات و عملیات نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054176/مناقصه-انجام-امور-خدمات-نظافت-ساختمان-های-سازمان--نوبت-دوم'>مناقصه انجام امور خدمات نظافت ساختمان های سازمان - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه انجام امور خدمات نظافت ساختمان های سازمان- نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054180/مناقصه-بهسازی-معابر-محله-نوبت-دوم'>مناقصه بهسازی معابر محله  نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه بهسازی معابر محله  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054182/مناقصه-احداث-سالن-ورزشی-چند-منظوره---نوبت-دوم'>مناقصه احداث سالن ورزشی چند منظوره ... نوبت دوم  / مناقصه,مناقصه احداث سالن ورزشی چند منظوره ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054183/مناقصه-​احداث-فاز-یک-بوستان-زائر-نوبت-دوم'>مناقصه ​احداث فاز یک بوستان زائر نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای ,مناقصه ​احداث فاز یک بوستان زائر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054184/تجدید-مناقصه-خرید-تجهیزات-ایمنی-و-حفاظت-فردی---نوبت-دوم'>تجدید مناقصه خرید تجهیزات ایمنی و حفاظت فردی ... نوبت دوم  / مناقصه,تجدید مناقصه خرید تجهیزات ایمنی و حفاظت فردی ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054187/مناقصه-سرمایه-گذاری-احداث-خطوط-جداسازی-مواد-زائد-(خطوط-پردازش-250-تنی)--'>مناقصه سرمایه گذاری احداث خطوط جداسازی مواد زائد (خطوط پردازش 250 تنی)... / آگهی مناقصه عمومی سرمایه گذاری، مناقصه سرمایه گذاری احداث خطوط جداسازی مواد زائد (خطوط پردازش 250 تنی)...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054188/مناقصه-نظارت-عالیه-و-کارگاهی-پروژه-اجرای-خط-400-کیلوولت-نوبت-دوم'>مناقصه  نظارت عالیه و کارگاهی پروژه اجرای خط 400 کیلوولت نوبت دوم  / آگهی ارزیابی کیفی, مناقصه  نظارت عالیه و کارگاهی پروژه اجرای خط 400 کیلوولت نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054189/مناقصه-عمومی-بارگیری--حمل-و-تخلیه-دو-دستگاه-ترانسفورماتور'>مناقصه عمومی  بارگیری ، حمل و تخلیه دو دستگاه ترانسفورماتور / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی  بارگیری ، حمل و تخلیه دو دستگاه ترانسفورماتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054191/مناقصه-خرید-و-نصب-پیش-سردکن-کشتارگاه-صنعتی-دام--تجدید-نوبت-دوم'>مناقصه خرید و نصب پیش سردکن کشتارگاه صنعتی دام...تجدید نوبت دوم  / آگهی تجدید مناقصه , مناقصه خرید و نصب پیش سردکن کشتارگاه صنعتی دام...تجدید نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054193/فراخوان-عملیات-زیرسازی-و-ابنیه-فنی-عملیات-تکمیلی-پل---نوبت-دوم'>فراخوان عملیات زیرسازی و ابنیه فنی، عملیات تکمیلی پل ... نوبت دوم  / آگهی فراخوان , فراخوان عملیات زیرسازی و ابنیه فنی، عملیات تکمیلی پل ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054195/مناقصه-دوربین-مداربسته-و-پایه-روشنایی-و--'>مناقصه دوربین مداربسته و پایه روشنایی و... / مناقصه عمومی, مناقصه دوربین مداربسته و پایه روشنایی و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054196/مناقصه-ارائه-خدمات-پروازی-انواع-بالگرد-جهت-پروژه-های-حفاری-نوبت-دوم'>مناقصه ارائه خدمات پروازی انواع بالگرد جهت پروژه های حفاری نوبت دوم / مناقصه , مناقصه ارائه خدمات پروازی انواع بالگرد جهت پروژه های حفاری نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054199/مناقصه-عملیات-اجرایی-لوله-گذاری-شبکه-توزیع---'>مناقصه عملیات اجرایی لوله گذاری شبکه توزیع  ... / مناقصه عملیات اجرایی لوله گذاری شبکه توزیع  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054201/فراخوان-مناقصه-توسعه-شبکه-توزیع-آب-در-نقاط-پراکنده-نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه توسعه شبکه توزیع آب در نقاط پراکنده نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی،  فراخوان مناقصه توسعه شبکه توزیع آب در نقاط پراکنده نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054202/فراخوان--6-قلم-گریتینگ-نوبت-دوم'>فراخوان   6 قلم گریتینگ  نوبت دوم  / فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه خرید دو مرحله ای, فراخوان 6 قلم گریتینگ  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054205/مناقصه-خرید-یک-دستگاه-با-قابلیت-اندازه-گیری'>مناقصه خرید  یک دستگاه با قابلیت اندازه گیری / مناقصه عمومی, مناقصه خرید  یک دستگاه با قابلیت اندازه گیری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054206/مناقصه-عملیات-خاکی-و-دیوار-حصار-آجری-پست-122-کیلوولت--نوبت-دوم'>مناقصه عملیات خاکی  و دیوار حصار آجری پست 122 کیلوولت ...نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی , مناقصه عملیات خاکی  و دیوار حصار آجری پست 122 کیلوولت ...نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054208/مناقصه-خرید-کالا--'>مناقصه خرید کالا ... / مناقصه, مناقصه خرید کالا ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054210/فراخوان-آماده-سازی-شهرک-آفتاب'>فراخوان آماده سازی شهرک آفتاب / فراخوان مناقصه عمومی,فراخوان آماده سازی شهرک آفتاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054213/مناقصه-انجام-خدمات-پرورش-توسعه-و-نگهداری-فضای-سبز---تجدید'>مناقصه  انجام خدمات پرورش، توسعه و نگهداری فضای سبز ... تجدید / آگهی تجدید مناقصه ,مناقصه  انجام خدمات پرورش، توسعه و نگهداری فضای سبز ... تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054215/مناقصه-کشت-تک-ردیفه-نیشکر-کودپاشی-فسفات'>مناقصه کشت تک ردیفه نیشکر، کودپاشی فسفات / مناقصه عمومی, مناقصه کشت تک ردیفه نیشکر، کودپاشی فسفات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054217/مناقصه-اجرای-عملیات-لوله-گذاری-و-بازسازی-پراکنده-شبکه-توزیع-آب-شهر'>مناقصه اجرای عملیات لوله گذاری و بازسازی پراکنده شبکه توزیع آب شهر  / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه اجرای عملیات لوله گذاری و بازسازی پراکنده شبکه توزیع آب شهر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054221/فراخوان-تهیه-مصالح-و-اجرای-حدود-130-کیلومتر-شبکه-توزیع'>فراخوان تهیه مصالح و اجرای حدود 130 کیلومتر شبکه توزیع  / فراخوان آگهی ارزیابی کیفی,فراخوان تهیه مصالح و اجرای حدود 130 کیلومتر شبکه توزیع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054225/مناقصه-اجرای-عملیات-سرویس-و-نگهداری-آبنماهای-نوبت-دوم'>مناقصه  اجرای عملیات سرویس و نگهداری آبنماهای نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه  اجرای عملیات سرویس و نگهداری آبنماهای نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054227/مناقصه-خرید-و-توزیع-نهال-نوبت-دوم'>مناقصه خرید و توزیع نهال نوبت دوم  / آگهی مناقصه , مناقصه خرید و توزیع نهال نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054228/مناقصه-تهیه-مصالح-و-اجرای-پیاده-روسازی-تعدادی-از-خیابانهای-اصلی-و-فرعی--'>مناقصه تهیه مصالح و اجرای پیاده روسازی تعدادی از خیابانهای اصلی و فرعی... / فراخوان مناقصه عمومی، مناقصه تهیه مصالح و اجرای پیاده روسازی تعدادی از خیابانهای اصلی و فرعی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054230/مناقصه-انجام-سرویس-دوره-ای-و-تعمیرات-180-دستگاه-سانتریفیوژ'>مناقصه انجام سرویس دوره ای و تعمیرات 180 دستگاه سانتریفیوژ / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه انجام سرویس دوره ای و تعمیرات 180 دستگاه سانتریفیوژ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054232/مناقصه-تامین-مصالح-و-تجهیزات-کالا-و-خدمات-مرتبط-مشتمل-بر-تولید-یا-عرضه-حمل-نصب-و--'>مناقصه تامین مصالح و تجهیزات، کالا و خدمات مرتبط مشتمل بر تولید یا عرضه، حمل، نصب و ... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه تامین مصالح و تجهیزات، کالا و خدمات مرتبط مشتمل بر تولید یا عرضه، حمل، نصب و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054235/مناقصه-یونیت'>مناقصه یونیت  / مناقصه , مناقصه یونیت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054237/مناقصه-اجرای-کارهای-ساختمانی--'>مناقصه اجرای کارهای ساختمانی.... / مناقصه, مناقصه اجرای کارهای ساختمانی....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054240/فراخوان-تهیه-مصالح-و-اجرای-حدود-90-کیلومتر-شبکه-توزیع-96-11-25'>فراخوان تهیه مصالح و اجرای حدود 90 کیلومتر شبکه توزیع 96/11/25 / فراخوان آگهی ارزیابی کیفی , فراخوان تهیه مصالح و اجرای حدود 90 کیلومتر شبکه توزیع 96/11/25</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054243/مناقصه-خرید-حمل-نصب-و-راه-اندازی-یک-دستگاه-ماشین-سنگ-زنی--تجدید'>مناقصه خرید، حمل، نصب و راه اندازی یک دستگاه ماشین سنگ زنی... تجدید / آگهی تجدید مناقصه, مناقصه خرید، حمل، نصب و راه اندازی یک دستگاه ماشین سنگ زنی... تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054245/مناقصه-خرید-و-راه-اندازی-دو-دستگاه-ذخیره-ساز---'>مناقصه خرید و راه اندازی دو دستگاه ذخیره ساز ....  / مناقصه عمومی, مناقصه خرید و راه اندازی دو دستگاه ذخیره ساز storge EMC Unity 300f .... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054246/تجدید-مناقصه-خرید-تجهیزات-مربوط-به-نصب-و-راه-اندازی-خازنهای-20-کیلوولت'>تجدید مناقصه خرید تجهیزات مربوط به نصب و راه اندازی خازنهای 20 کیلوولت / آگهی تجدید مناقصه عمومی,مناقصه خرید تجهیزات مربوط به نصب و راه اندازی خازنهای 20 کیلوولت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054248/مناقصه-تامین-خدمات-طبخ--تهیه-و---'>مناقصه تامین خدمات طبخ ، تهیه و .... / آگهی مناقصه , مناقصه تامین خدمات طبخ ، تهیه و ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054251/مناقصه-تبدیل-80-000-تن-سرباره-مس-کم-عیار-(متوسط-2-)-به-کنسانتره--نوبت-دوم'>مناقصه تبدیل 80.000 تن سرباره مس کم عیار (متوسط 2%) به کنسانتره  - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه تبدیل 80.000 تن سرباره مس کم عیار (متوسط 2%) به کنسانتره - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054252/شناسایی-پیمانکار-جهت-حوزه-فورجینگ-میلگرد-و--'>شناسایی پیمانکار جهت حوزه فورجینگ میلگرد و... / آگهی شناسایی پیمانکار , شناسایی پیمانکار جهت حوزه فورجینگ میلگرد و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054254/فراخوان-مناقصه-خرید-فلزیاب-کابل-یاب--دریچه-یاب--نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه خرید فلزیاب کابل یاب ، دریچه یاب  - نوبت دوم / آگهی فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه خرید فلزیاب کابل یاب ، دریچه یاب - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054256/مناقصه-انجام-عملیات-نشت-یابی-و-شناسایی-نشت-نامرئی-بر-روی-شبکه--'>مناقصه انجام عملیات نشت یابی و شناسایی نشت نامرئی بر روی شبکه ... / مناقصه انجام عملیات نشت یابی و شناسایی نشت نامرئی بر روی شبکه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054258/فراخوان-ارزیابی-توان-انجام-تعهدات-و-مناقصه-عمومی-انجام-خدمات-قرائت-کنتور-و--'>فراخوان ارزیابی توان انجام تعهدات و مناقصه عمومی انجام خدمات قرائت کنتور و ... / آگهی فراخوان ارزیابی, فراخوان ارزیابی توان انجام تعهدات و مناقصه عمومی انجام خدمات قرائت کنتور و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054261/فراخوان-خرید-و-ساخت-بدنه-کوره--'>فراخوان خرید و ساخت بدنه کوره ... / آگهی فراخوان , فراخوان خرید و ساخت بدنه کوره ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054265/تمدید-مناقصه-تامین-کمبود-نیروهای-کادر-درمانی-بیمارستان-آریا'>تمدید مناقصه تامین کمبود نیروهای کادر درمانی بیمارستان آریا  / آگهی تمدید مناقصه عمومی, مناقصه تامین کمبود نیروهای کادر درمانی بیمارستان آریا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054266/فراخوان-بازسازی-و-تعمیرات-بلوک-11-منازل-سازمانی'>فراخوان بازسازی و تعمیرات بلوک 11 منازل سازمانی / فراخوان مناقصه عمومی ، فراخوان مناقصه بازسازی و تعمیرات بلوک 11 منازل سازمانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054267/فراخوان-خدمات-آبدارخانه-و-پذیرایی-و--'>فراخوان خدمات آبدارخانه و پذیرایی و ... / آگهی فراخوان ارزیابی, فراخوان خدمات آبدارخانه و پذیرایی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054274/ارزیابی-کیفی-خرید-103-قلم-قطعات-یدکی-کمپرسورهای-EBARA-و---'>ارزیابی کیفی خرید 103 قلم قطعات یدکی کمپرسورهای EBARA و ....  / مناقصه ، ارزیابی کیفی خرید 103 قلم قطعات یدکی کمپرسورهای EBARA و .... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054275/مناقصه-اجاره-کامیون-تجدید'>مناقصه اجاره کامیون تجدید / آگهی تجدید مناقصه ، مناقصه اجاره کامیون تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054276/فراخوان-عملیات-اجرایی-احداث-ساختمان-اداری--'>فراخوان عملیات اجرایی احداث ساختمان اداری... / مناقصه عمومی, فراخوان عملیات اجرایی احداث ساختمان اداری...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054277/مناقصه-نگهداری-شبکه-کابل-و-هوایی-و-انواع-تلفنهای-همگانی-و-ADSL--'>مناقصه نگهداری شبکه کابل و هوایی و انواع تلفنهای همگانی  و ADSL ... / مناقصه,مناقصه نگهداری شبکه کابل و هوایی و انواع تلفنهای همگانی  و ADSL ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054280/مناقصه-خرید-بیسیم-دستی-و---نوبت-دوم'>مناقصه خرید بیسیم دستی و ... نوبت دوم  / آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه خرید بیسیم دستی ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054281/مناقصه-اجرای-عملیات-اصلاح-شبکه-و-استانداردسازی'>مناقصه اجرای عملیات اصلاح شبکه و استانداردسازی / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه اجرای عملیات اصلاح شبکه و استانداردسازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054286/مناقصه-احداث-اسکلت-بتنی--'>مناقصه احداث اسکلت بتنی... / مناقصه, مناقصه احداث اسکلت بتنی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054288/فراخوان-مناقصه-احداث-جاده-و-محل-چاه-شرق-043-جنوب-کوپال--نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه احداث جاده و محل چاه شرق 043 جنوب کوپال - نوبت دوم / مناقصه,فراخوان مناقصه احداث جاده و محل چاه شرق 043 جنوب کوپال - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054289/مناقصه-اجرای-زیرسازی-آسفالت-و-جدولگذاری-اجرای-شبکه-روشنایی-معابر--'>مناقصه اجرای زیرسازی آسفالت و جدولگذاری، اجرای شبکه روشنایی معابر ... / مناقصه اجرای زیرسازی آسفالت و جدولگذاری، اجرای شبکه روشنایی معابر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054290/مناقصه-عملیات-اجرایی-دیوارهای-حفاظتی--نوبت-دوم'>مناقصه عملیات اجرایی دیوارهای حفاظتی - نوبت دوم / مناقصه عمومی, مناقصه عملیات اجرایی دیوارهای حفاظتی - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054291/مناقصه-اجرای-ساماندهی-و-کنترل-و-نظارت-موارد-قانونی--نوبت-دوم'>مناقصه اجرای ساماندهی و کنترل و نظارت موارد قانونی - نوبت دوم / آگهی مناقصه یک مرحله ای , مناقصه اجرای ساماندهی و کنترل و نظارت موارد قانونی - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054296/مناقصه-واگذاری-حجمی-زمانی-انبار-نفت'>مناقصه واگذاری حجمی زمانی انبار نفت  / مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه واگذاری حجمی زمانی انبار نفت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054297/َتجدید-مناقصه-پروژه-احداث-فضای-سبز-و-گلکاری--نوبت-دوم'>َتجدید مناقصه پروژه احداث فضای سبز و گلکاری... نوبت دوم / مناقصه,َتجدید مناقصه پروژه احداث فضای سبز و گلکاری... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054300/مناقصه-خرید-لوله-فولادی-آبرسانی---نوبت-دوم'>مناقصه  خرید لوله فولادی آبرسانی ... نوبت دوم / مناقصه,مناقصه  خرید لوله فولادی آبرسانی ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054301/مناقصه-اجرای-بخشی-از-شبکه-و-انشعابات-فاضلاب--نوبت-دوم'>مناقصه اجرای بخشی از شبکه و انشعابات فاضلاب ...نوبت دوم / مناقصه ، مناقصه اجرای بخشی از شبکه و انشعابات فاضلاب ...نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054304/مناقصه-احداث-و-آسفالت--'>مناقصه احداث و آسفالت ... / مناقصه ,مناقصه احداث و آسفالت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054305/ارزیابی-کیفی-بهره-برداری-و-نگهداشت-تجهیزات-نیروگاه-نوبت-دوم'>ارزیابی کیفی بهره برداری و نگهداشت تجهیزات نیروگاه نوبت دوم  / مناقصه , ارزیابی کیفی بهره برداری و نگهداشت تجهیزات نیروگاه نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054306/مناقصه-اجرای-عملیات-یکپارچه-تامین-منابع-مالی-و-اجرای-شبکه-های-فرعی-جمع-آوری--'>مناقصه اجرای عملیات یکپارچه تامین منابع مالی و اجرای شبکه های فرعی جمع آوری... / آگهی مناقصات عمومی ، مناقصه اجرای عملیات یکپارچه تامین منابع مالی و اجرای شبکه های فرعی جمع آوری...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054307/فراخوان-ارائه-خدمات-نقلیه-سبک--نوبت-دوم'>فراخوان ارائه خدمات نقلیه سبک - نوبت دوم / فراخوان,فراخوان ارائه خدمات نقلیه سبک - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054310/مناقصه-اجرای-پروژه-تکمیل-دانشکده-پرستاری--'>مناقصه اجرای پروژه تکمیل دانشکده پرستاری .. / مناقصه اجرای پروژه تکمیل دانشکده پرستاری ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054311/مناقصه-تشکیل-و-بکارگیری-گروه-های-گشت-و-بازرسی-منابع-آب'>مناقصه تشکیل و بکارگیری گروه های گشت و بازرسی منابع آب / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی مشاوران, مناقصه تشکیل و بکارگیری گروه های گشت و بازرسی منابع آب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054312/مناقصه-نگهداری-و-راهبری-تاسیسات'>مناقصه نگهداری و راهبری تاسیسات / آگهی مناقصه, مناقصه نگهداری و راهبری تاسیسات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054313/مناقصه-احداث-خط-انتقال-آب-و-بهسازی-چشمه--(نوبت-دوم)'>مناقصه احداث خط انتقال آب و بهسازی چشمه... (نوبت دوم) / مناقصه عمومی, مناقصه احداث خط انتقال آب و بهسازی چشمه... (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054318/مناقصه-تکمیل-خطوط-آبرسانی---نوبت-دوم'>مناقصه تکمیل خطوط آبرسانی ... نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تکمیل خطوط آبرسانی ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054320/مناقصه-اجرای-آبیاری-تحت-فشار-مرکز-منطقه'>مناقصه اجرای آبیاری تحت فشار مرکز منطقه  / مناقصه اجرای آبیاری تحت فشار مرکز منطقه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054321/مناقصه-لوله-های-فولادی-مانیسمان'>مناقصه لوله های فولادی مانیسمان  / اگهی مناقصه , مناقصه لوله های فولادی مانیسمان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054324/مناقصه-عملیات-و-نصب-و-راه-اندازی-آرشیو-الکترونیکی-اسناد--نوبت-دوم'>مناقصه عملیات و نصب و راه اندازی آرشیو الکترونیکی اسناد ...نوبت دوم  / مناقصه ,مناقصه عملیات و نصب و راه اندازی آرشیو الکترونیکی اسناد ...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054325/مناقصه-خرید-شیر-قطع-و-وصل-و-شیر-پروانه-ای'>مناقصه خرید شیر قطع و وصل و شیر پروانه ای / آگهی مناقصات عمومی , مناقصه خرید شیر قطع و وصل و شیر پروانه ای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054326/مناقصه-ترمیم-زیرسازی--اجرای-بیس-و-احداث-ابنیه--نوبت-دوم'>مناقصه ترمیم زیرسازی ، اجرای بیس و احداث ابنیه  - نوبت دوم / مناقصه عمومی، مناقصه ترمیم زیرسازی ، اجرای بیس و احداث ابنیه  - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054328/مناقصه-لوله-پلی-اتیلن-آبرسانی---نوبت-دوم'>مناقصه لوله پلی اتیلن آبرسانی ... نوبت دوم  / مناقصه , مناقصه لوله پلی اتیلن آبرسانی ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054330/مناقصه-انجام-خدمات-ترافیک-استادکاری-بازبینی-و-سایر-خدمات-جنبی--نوبت-دوم'>مناقصه انجام خدمات ترافیک، استادکاری، بازبینی و سایر خدمات جنبی ...نوبت دوم  / مناقصه انجام خدمات ترافیک، استادکاری، بازبینی و سایر خدمات جنبی ...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054331/مناقصه-مرغ-منجمد-گوشتی-تولید-داخل'>مناقصه مرغ منجمد گوشتی تولید داخل / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه مرغ منجمد گوشتی تولید داخل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054333/مناقصه-انجام-تعمیرات-سطوح-D-C-B-هفت-دستگاه-توربین-زیمنس---نوبت-دوم'>مناقصه انجام تعمیرات سطوح D,C,B هفت دستگاه توربین زیمنس... - نوبت دوم / مناقصه , مناقصه انجام تعمیرات سطوح D,C,B هفت دستگاه توربین زیمنس... - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054335/مناقصه-احداث-باغات-و-بازسازی-قنوات---'>مناقصه احداث باغات و بازسازی قنوات .... / مناقصه, مناقصه احداث باغات و بازسازی قنوات ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054336/مناقصه-حفاظت-حراست-و-نگهبانی-از-تاسیسات-و-ساختمان-های-اداری--نوبت-دوم'>مناقصه حفاظت، حراست و نگهبانی از تاسیسات و ساختمان های اداری - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه حفاظت، حراست و نگهبانی از تاسیسات و ساختمان های اداری - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054339/مناقصه-عملیات-اجرایی-دیوارهای-حفاظتی-حوزه---نوبت-دوم'>مناقصه عملیات اجرایی دیوارهای حفاظتی حوزه... - نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی، مناقصه عملیات اجرایی دیوارهای حفاظتی حوزه... - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054340/مناقصه-احداث-پارک-بزرگ-خانواده'>مناقصه احداث پارک بزرگ خانواده / آگهی مناقصه, مناقصه احداث پارک بزرگ خانواده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054343/مناقصه-احداث-فاز-دوم-ساماندهی-ورودی-شهر'>مناقصه احداث فاز دوم ساماندهی ورودی شهر  / آگهی مناقصه, مناقصه احداث فاز دوم ساماندهی ورودی شهر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054344/مناقصه-گازرسانی'>مناقصه گازرسانی / آگهی مناقصه ارزیابی کیفی  , مناقصه گازرسانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054347/مناقصه-عمومی-بارگیری--حمل-و-تخلیه-دو-دستگاه-ترانسفورماتور-kv-230-63'>مناقصه عمومی  بارگیری ، حمل و تخلیه دو دستگاه ترانسفورماتور kv 230/63 / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی بارگیری ، حمل و تخلیه دو دستگاه ترانسفورماتور kv 230/63</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054348/مناقصه-تعویض-رینگ-آتش-نشانی-انبار-نفت'>مناقصه تعویض رینگ آتش نشانی انبار نفت  / مناقصه,مناقصه تعویض رینگ آتش نشانی انبار نفت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054350/مناقصه-تامین-خدمات-عمومی-(تنظیفات-پیشخدمتی-و-سایر-خدمات-مشابه)'>مناقصه تامین خدمات عمومی (تنظیفات، پیشخدمتی و سایر خدمات مشابه) / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه تامین خدمات عمومی (تنظیفات، پیشخدمتی و سایر خدمات مشابه)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054353/مناقصه-تهیه-و-حمل-مصالح--'>مناقصه تهیه و حمل مصالح ... / مناقصه ,مناقصه تهیه و حمل مصالح ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054354/مناقصه-خط-کشی-سرد-راه-ها--نوبت-دوم'>مناقصه خط کشی سرد راه ها... نوبت دوم / مناقصه,مناقصه خط کشی سرد راه ها... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054357/مناقصه-تامین-نیروی-انسانی----نوبت-دوم'>مناقصه تامین نیروی انسانی ...-  نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تامین نیروی انسانی ...-  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054359/مناقصه-خرید-لوله-فولادی'>مناقصه خرید لوله فولادی / آگهی مناقصه ، مناقصه خرید لوله فولادی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054363/مناقصه-دستگاه-خم-کن-لوله-و-پروفیل'>مناقصه دستگاه خم کن لوله و پروفیل  / مناقصه , مناقصه دستگاه خم کن لوله و پروفیل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054364/فراخوان-خرید-تعداد-321-عدد-لرزه-گیر--نوبت-دوم'>فراخوان خرید تعداد 321 عدد لرزه گیر - نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای , فراخوان خرید تعداد 321 عدد لرزه گیر - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054366/مناقصه-خانه-کشتی-فاز-اول-اصلاحیه'>مناقصه خانه کشتی فاز اول- اصلاحیه / آگهی مناقصه یک مرحله ای , مناقصه خانه کشتی فاز اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054368/مناقصه-خرید-خدمات-گروه-پرستاری'>مناقصه خرید خدمات گروه پرستاری  / مناقصه ، مناقصه خرید خدمات گروه پرستاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054369/مناقصه-خرید-اقلام-نسوز-واحد-احیاء'>مناقصه خرید اقلام نسوز واحد احیاء / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه خرید اقلام نسوز واحد احیاء</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054371/مناقصه-جدول-گذاری-و-روشنایی-خیابان---نوبت-دوم'>مناقصه جدول گذاری و روشنایی خیابان ... نوبت دوم / مناقصه عمومی, مناقصه جدول گذاری و روشنایی خیابان ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054373/مناقصه-احداث-کانال-بتنی-مستطیل-به-طول-2600-متر--'>مناقصه احداث کانال بتنی مستطیل به طول 2600 متر... / مناقصه احداث کانال بتنی مستطیل به طول 2600 متر...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054374/مناقصه-دستگاه-خودرو-سواری--'>مناقصه دستگاه خودرو سواری ... / مناقصه ,مناقصه دستگاه خودرو سواری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054375/تجدید-مناقصه-زیرسازی-و-آسفالت-روستا--'>تجدید مناقصه زیرسازی و آسفالت روستا ... / آگهی تجدید مناقصه , تجدید مناقصه زیرسازی و آسفالت روستا ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054376/مناقصه-مطالعه-طراحی-تهیه-نصب-مخازن-انبار-نفت--'>مناقصه مطالعه، طراحی، تهیه ،نصب مخازن انبار نفت.... / مناقصه, مناقصه مطالعه، طراحی، تهیه ،نصب مخازن انبار نفت....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054379/فراخوان-اجرای-پروژه-بازسازی-تاسیسات-آبرسانی--'>فراخوان اجرای پروژه بازسازی تاسیسات آبرسانی... / فراخوان ارزیابی کیفی و فنی پیمانکاران، فراخوان اجرای پروژه بازسازی تاسیسات آبرسانی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054380/مناقصه-برون-سپاری-وصول-مطالبات-معوقه--'>مناقصه برون سپاری وصول مطالبات معوقه... / مناقصه برون سپاری وصول مطالبات معوقه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054381/مناقصه-جهت-اجرای-خط-انتقال-آب-از---نوبت-دوم'>مناقصه جهت اجرای خط انتقال آب از .... نوبت دوم  / مناقصه ، مناقصه جهت اجرای خط انتقال آب از .... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054383/مناقصه-واگذاری-فضای-سبز-تجدید-96-11-25'>مناقصه واگذاری فضای سبز  تجدید  96.11.25 / مناقصه, مناقصه واگذاری فضای سبز  تجدید  96.11.25</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054384/اصلاحیه-مناقصه-توسعه-و-نگهداری-فضای-سبز'>اصلاحیه مناقصه توسعه و نگهداری فضای سبز  / اصلاحیه مناقصه عمومی، تجدید مناقصه توسعه و نگهداری فضای سبز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054388/مناقصه-خرید-و-تحویل-سطل-زباله--'>مناقصه خرید و تحویل سطل زباله ... / مناقصه ,مناقصه خرید و تحویل سطل زباله ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054394/مناقصه-خرید-FLANGE-FACER--MACHINE-LINEAR-MILL'>مناقصه خرید FLANGE FACER & MACHINE LINEAR MILL  / مناقصه , مناقصه خرید FLANGE FACER & MACHINE LINEAR MILL  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054396/تجدید-فراخوان-مناقصه-ایجاد-و-توسعه-معابر-شهری-حاشیه-شهر--'>تجدید فراخوان مناقصه ایجاد و توسعه معابر شهری حاشیه شهر... / آگهی فراخوان مناقصه، تجدید فراخوان مناقصه ایجاد و توسعه معابر شهری حاشیه شهر...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054397/مناقصه-اجرای-شبکه-روشنایی'>مناقصه اجرای شبکه روشنایی  / آگهی مناقصه , مناقصه اجرای شبکه روشنایی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054399/فراخوان-احداث-ایستگاههای-پمپاژ-فاضلاب'>فراخوان احداث ایستگاههای پمپاژ فاضلاب / فراخوان ارزیابی کیفی , فراخوان احداث ایستگاههای پمپاژ فاضلاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054400/مناقصه-جمع-آوری-کنترل-و-مدیریت-سگهای-بلاصاحب--'>مناقصه جمع آوری، کنترل و مدیریت سگهای بلاصاحب ... / مناقصه ,مناقصه جمع آوری، کنترل و مدیریت سگهای بلاصاحب ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054402/مناقصه-خدمات-پیمانکاری-عملیات-حفر-لوله-گذاری-و-آزمایش-پمپاژ---'>مناقصه خدمات پیمانکاری عملیات حفر، لوله گذاری و آزمایش پمپاژ  ... / مناقصه,مناقصه خدمات پیمانکاری عملیات حفر، لوله گذاری و آزمایش پمپاژ  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054408/اصلاحیه-پروژه-آسفالت-و-زیرسازی-و-جدول-گذاری-و-پیاده-روسازی-معابر'>اصلاحیه پروژه آسفالت و زیرسازی و جدول گذاری و پیاده روسازی معابر / اصلاحیه مناقصه ,اصلاحیه پروژه آسفالت و زیرسازی و جدول گذاری و پیاده روسازی معابر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054409/مناقصه-عملیات-خاکی-و-آسفالت-ابنیه---نوبت-دوم'>مناقصه عملیات خاکی و آسفالت ابنیه ... نوبت دوم / مناقصه,مناقصه عملیات خاکی و آسفالت ابنیه ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054411/مناقصه-اجرای-محوطه-سازی'>مناقصه اجرای محوطه سازی / آگهی مناقصه , مناقصه اجرای محوطه سازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054412/مناقصه-مقدار-3600-متر-لوله-چدن-داکتیل-تایتونی'>مناقصه مقدار 3600 متر لوله چدن داکتیل تایتونی / آگهی مناقصه , مناقصه مقدار 3600 متر لوله چدن داکتیل تایتونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054413/مناقصه-تامین-36-نفر-نیروی-انسانی-اداری'>مناقصه  تامین 36 نفر نیروی انسانی اداری / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه  تامین 36 نفر نیروی انسانی اداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054414/اصلاحیه-مناقصه-اجرای-عملیات-امور-فوریتی-قنوات'>اصلاحیه مناقصه اجرای عملیات امور فوریتی قنوات  / اصلاحیه مناقصه , مناقصه اجرای عملیات امور فوریتی قنوات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054417/مناقصه-بارگیری-جابجایی-و-حمل-کلینکر-و-مواد-مصرفی-آسیابهای-سیمان'>مناقصه بارگیری، جابجایی و حمل کلینکر و مواد مصرفی آسیابهای سیمان / مناقصه عمومی, مناقصه بارگیری، جابجایی و حمل کلینکر و مواد مصرفی آسیابهای سیمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054419/تجدید-مناقصه-خرید-تجهیزات-امدادی-و-اطفایی--'>تجدید مناقصه خرید تجهیزات امدادی و اطفایی... / آگهی تجدید مناقصه عمومی , تجدید مناقصه خرید تجهیزات امدادی و اطفایی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054423/مناقصه-تعمیر-پمپ-و-الکتروموتور-96-11-25'>مناقصه تعمیر پمپ و الکتروموتور 96.11.25 / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تعمیر پمپ و الکتروموتور 96.11.25</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054424/فراخوان-شناسایی-و-ارزیابی-کیفی-پیمانکاران-احداث-سازه-ساختمان-(نوبت-دوم)'>فراخوان شناسایی و ارزیابی کیفی پیمانکاران احداث سازه ساختمان  (نوبت دوم) / فراخوان شناسایی و  ارزیابی کیفی پیمانکاران, فراخوان شناسایی و ارزیابی کیفی پیمانکاران احداث سازه ساختمان (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054425/آگهی-مناقصه-ایجاد--توسعه-و-اصلاح-شبکه-معابر-شهری'>آگهی مناقصه ایجاد ، توسعه و اصلاح شبکه معابر شهری / آگهی مناقصه ، اگهی مناقصه ایجاد ، توسعه و اصلاح شبکه معابر شهری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054429/مناقصه-واگذاری-انجام-امور-کارخانه-آسفالت--مرحله-دوم--نوبت-سوم'>مناقصه واگذاری انجام امور کارخانه آسفالت - مرحله دوم - نوبت سوم  / مناقصه, مناقصه واگذاری انجام امور کارخانه آسفالت - مرحله دوم نوبت سوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054430/فراخوان-مناقصه-واگذاری-مدیریت-و-نظارت-بر-عملکرد-تعداد-105-دستگاه-خودرو-سواری--'>فراخوان مناقصه واگذاری مدیریت و نظارت بر عملکرد تعداد 105 دستگاه خودرو سواری ... / فراخوان مناقصه عمومی، فراخوان مناقصه واگذاری مدیریت و نظارت بر عملکرد تعداد 105 دستگاه خودرو سواری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054433/مناقصه-خدمات-پیمانکاری-عملیات-حفر-لوله-گذاری-و-آزمایش-پمپاژ---'>مناقصه خدمات پیمانکاری عملیات حفر، لوله گذاری و آزمایش پمپاژ  ... / مناقصه,مناقصه خدمات پیمانکاری عملیات حفر، لوله گذاری و آزمایش پمپاژ  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054434/مناقصه-راه-اندازی--پشتیبانی-و-نگهداری-سامانه-تابلوهای-پیام'>مناقصه راه اندازی ، پشتیبانی و نگهداری سامانه تابلوهای پیام  / مناقصه ، مناقصه راه اندازی ، پشتیبانی و نگهداری سامانه تابلوهای پیام </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054438/مناقصه-بیمه-تکمیل-درمان-و--'>مناقصه بیمه تکمیل درمان و ... / آگهی مناقصه, مناقصه  بیمه تکمیل درمان و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054439/مناقصه-عمومی-واگذاری-امور-خدماتی-شهر-نوبت-دوم'>مناقصه عمومی واگذاری امور خدماتی شهر- نوبت دوم / مناقصه,مناقصه عمومی واگذاری امور خدماتی شهر- نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054440/مناقصه-اجرای-عملیات-بازدید-از-خطوط-فشار'>مناقصه اجرای عملیات بازدید از خطوط فشار / آگهی مناقصه , مناقصه اجرای عملیات بازدید از خطوط فشار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054443/فراخوان-عملیات-اجرایی-خرید-و-لوله-گذاری-به-متراژ-8868-متر--تجدید-96-11-25'>فراخوان عملیات اجرایی خرید و لوله گذاری به متراژ 8868 متر ...تجدید 96.11.25 / مناقصه عمومی, فراخوان عملیات اجرایی خرید و لوله گذاری به متراژ 8868 متر ...تجدید 96.11.25</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054445/مناقصه-تجهیزات-مورد-نیاز-آزمایشگاه'>مناقصه تجهیزات مورد نیاز آزمایشگاه  / مناقصه ، مناقصه تجهیزات مورد نیاز آزمایشگاه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054446/فراخوان-عملیات-اجرایی-خرید-و-لوله-گذاری-پروژه-دهنو--'>فراخوان عملیات اجرایی خرید و لوله گذاری پروژه دهنو... / آگهی فراخوان، فراخوان عملیات اجرایی خرید و لوله گذاری پروژه دهنو...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054453/فراخوان-عملیات-اجرایی-خرید-و-لوله-گذاری-پروژه-مجموعه--'>فراخوان عملیات اجرایی خرید و لوله گذاری پروژه مجموعه... / آگهی فراخوان، فراخوان عملیات اجرایی خرید و لوله گذاری پروژه مجموعه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054455/مناقصه-حفاری-2-حلقه-چاه--نوبت-دوم'>مناقصه حفاری 2 حلقه چاه...نوبت دوم  / مناقصه عمومی, مناقصه حفاری 2 حلقه چاه...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054458/مناقصه-اجرای-پروژه-ساماندهی-و-زیباسازی-ورودی-غربی'>مناقصه  اجرای پروژه ساماندهی و زیباسازی ورودی غربی / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه  اجرای پروژه ساماندهی و زیباسازی ورودی غربی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054469/مناقصه-تکمیل-سالن-احداث-سالن-و--نوبت-دوم'>مناقصه تکمیل سالن، احداث سالن و ...نوبت دوم  / مناقصه تکمیل سالن، احداث سالن و ...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054471/مناقصه-خدمات-حفاظت-فیزیکی-و-نگهبانی--نوبت-دوم'>مناقصه خدمات حفاظت فیزیکی و نگهبانی... نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه خدمات حفاظت فیزیکی و نگهبانی... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054478/مناقصه-خرید-ماشین-آلات'>مناقصه خرید ماشین آلات / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید ماشین آلات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054479/مناقصه-رسیدگی-به-حوادث-تعمیرات-و-نگهداری-از-شبکه-آبرسانی-منطقه-6--نوبت-دوم'>مناقصه رسیدگی به حوادث تعمیرات و نگهداری از شبکه آبرسانی منطقه 6... نوبت دوم  / مناقصه ,مناقصه رسیدگی به حوادث تعمیرات و نگهداری از شبکه آبرسانی منطقه 6... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054484/مناقصه-چاپ-پوستر-کاتالوگ-و-کارتهای-نمایشگاههای-ادواری'>مناقصه چاپ پوستر، کاتالوگ و کارتهای نمایشگاههای ادواری / آگهی مناقصه, مناقصه چاپ پوستر، کاتالوگ و کارتهای نمایشگاههای ادواری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054487/مناقصه-راه-اندازی--پشتیبانی-و-نگهداری-سامانه-تابلوهای-پیام--نوبت-دوم'>مناقصه راه اندازی ، پشتیبانی و نگهداری سامانه تابلوهای پیام - نوبت دوم  / مناقصه ، مناقصه راه اندازی ، پشتیبانی و نگهداری سامانه تابلوهای پیام - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054488/مناقصه-واگذاری-امور-جمع-آوری-سد-معبر-و-نگهبانی-تجدید--نوبت-دوم'>مناقصه واگذاری امور جمع آوری سد معبر و نگهبانی تجدید - نوبت دوم / آگهی تجدید مناقصه عمومی , مناقصه واگذاری امور جمع آوری سد معبر و نگهبانی تجدید - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054495/مناقصه-خرید-و-راه-اندازی-یک-دستگاه-دیزل-ژنراتور-سیار--نوبت-دوم'>مناقصه خرید و راه اندازی یک دستگاه دیزل ژنراتور سیار - نوبت دوم  / مناقصه عمومی, مناقصه خرید و راه اندازی یک دستگاه دیزل ژنراتور سیار - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054498/تجدید-مناقصه-واگذاری-پروژه-های-عمرانی-طرح-شهر---بار-دوم'>تجدید مناقصه واگذاری پروژه های عمرانی طرح شهر ... بار دوم / تجدید مناقصه ,تجدید مناقصه واگذاری پروژه های عمرانی طرح شهر ... بار دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054499/مناقصه-تهیه-مصالح-و-اجرای-شبکه-توزیع--'>مناقصه تهیه مصالح و اجرای شبکه توزیع ... / مناقصه ,مناقصه تهیه مصالح و اجرای شبکه توزیع ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054501/مناقصه-توسعه-و-بهبود-زیر-ساخت-قدرت-مانور-خط-دو-مداره-نوبت-دوم'>مناقصه توسعه و بهبود زیر ساخت- قدرت مانور خط دو مداره  نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه توسعه و بهبود زیر ساخت- قدرت مانور خط دو مداره  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054504/فراخوان-احداث-مجتمع-تجاری-اداری-خدماتی-و-تفریحی-ن'>فراخوان احداث مجتمع تجاری، اداری، خدماتی و تفریحی ن / آگهی فراخوان عمومی,فراخوان  احداث مجتمع تجاری، اداری، خدماتی و تفریحی ن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054507/مناقصه-اجرای-عملیات-تکمیل-ساختمان-نگارخانه-شهر'>مناقصه اجرای عملیات تکمیل ساختمان نگارخانه شهر / مناقصه عمومی, مناقصه اجرای عملیات تکمیل ساختمان نگارخانه شهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054510/فراخوان-انتخاب-سرمایه-گذار-ساماندهی-فلافلی-های-سیار-نوبت-سوم-96-11-25'>فراخوان انتخاب سرمایه گذار ساماندهی فلافلی های سیار نوبت سوم 96/11/25 / آگهی فراخوان , فراخوان انتخاب سرمایه گذار ساماندهی فلافلی های سیار نوبت سوم 96/11/25</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054514/مناقصه-خرید-بدنه-فایبر-گلاس-شناور-کلاس-سی-سرا'>مناقصه خرید بدنه فایبر گلاس شناور کلاس سی سرا  / مناقصه خرید بدنه فایبر گلاس شناور کلاس سی سرا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054515/مناقصه-خرید-نصب--راه-اندازی-و-بهره-برداری-مجموعه-سامانه-گندزدایی-آب'>مناقصه خرید نصب ، راه اندازی و بهره برداری مجموعه سامانه گندزدایی آب / اگهی مناقصه , مناقصه خرید نصب ، راه اندازی و بهره برداری مجموعه سامانه گندزدایی آب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054516/فراخوان-احداث-دو-باب-جایگاه-پمپ-بنزین'>فراخوان احداث دو باب جایگاه پمپ بنزین / آگهی فراخوان عمومی,فراخوان  احداث دو باب جایگاه پمپ بنزین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054525/مناقصه-انجام-عملیات-احداث-ساختمان--'>مناقصه انجام عملیات احداث ساختمان ... / مناقصه , مناقصه انجام عملیات احداث ساختمان ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054526/مناقصه-انجام-عملیات-پروژه-آسفالت-معابر-شهر'>مناقصه انجام عملیات پروژه آسفالت معابر شهر  / مناقصه ,مناقصه انجام عملیات پروژه آسفالت معابر شهر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054528/مناقصه-بهسازی-معابر-تجدید'>مناقصه بهسازی معابر- تجدید  / مناقصه,مناقصه بهسازی معابر- تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054529/تجدید-مناقصه-آسفالت-مکانیزه-سطح-شهر--نوبت-دوم'>تجدید مناقصه آسفالت مکانیزه سطح شهر - نوبت دوم / مناقصه ,تجدید مناقصه آسفالت مکانیزه سطح شهر - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054531/مناقصه-ساماندهی-و-لایروبی-رودخانه--'>مناقصه ساماندهی و لایروبی رودخانه... / مناقصه عمومی , مناقصه ساماندهی و لایروبی رودخانه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054533/مناقصه-خرید-کابل-فشار-ضعیف-مسی--'>مناقصه خرید کابل فشار ضعیف مسی ... / مناقصه ,مناقصه خرید کابل فشار ضعیف مسی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054534/مناقصه-توزیع-و-سرو-غذا'>مناقصه توزیع و سرو غذا  / اگهی مناقصه , مناقصه توزیع و سرو غذا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054535/تجدید-فراخوان-بهره-برداری-نگهداری-تعمیرات-و-رفع-حوادث-و-اتفاقات--'>تجدید فراخوان بهره برداری، نگهداری، تعمیرات و رفع حوادث و اتفاقات ... / آگهی تجدید فراخوان، تجدید فراخوان بهره برداری، نگهداری، تعمیرات و رفع حوادث و اتفاقات ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054538/فراخوان-مناقصه-تهیه-و-تامین-4-دستگاه-کامیون-کمپرسی-ولوو-نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه تهیه و تامین 4 دستگاه کامیون کمپرسی ولوو نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه تهیه و تامین 4 دستگاه کامیون کمپرسی ولوو نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054546/مناقصه-سرویس-دهی-و-انجام-ماموریت-های-اداری-کارکنان-با-خودروهای-سواری-(آژانس)-نوبت-دوم'>مناقصه سرویس دهی و انجام ماموریت های اداری کارکنان با خودروهای سواری (آژانس)..نوبت دوم / مناقصه ,مناقصه سرویس دهی و انجام ماموریت های اداری کارکنان با خودروهای سواری (آژانس)..نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054548/مناقصه-لایروبی-و-همسطح-سازی--'>مناقصه لایروبی و همسطح سازی ... / مناقصه ,مناقصه لایروبی و همسطح سازی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054549/مناقصه-خرید-چراغ-های-خیابانی-بخارسدیم-دایکاست--نوبت-دوم'>مناقصه خرید چراغ های خیابانی بخارسدیم دایکاست...نوبت دوم  / مناقصه ,مناقصه خرید چراغ های خیابانی بخارسدیم دایکاست...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054551/مناقصه-خرید-وسایل-آشپزخانه-و-تجهیزات-پذیرایی-تالار--تجدید'>مناقصه خرید وسایل آشپزخانه و تجهیزات پذیرایی تالار  - تجدید / آگهی مزایده, مناقصه خرید وسایل آشپزخانه و تجهیزات پذیرایی تالار - تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054553/مناقصه-امور-اعزام-بیماران-بیمارستانهای'>مناقصه امور اعزام بیماران بیمارستانهای / آگهی مناقصه یک مرحله ای , مناقصه امور اعزام بیماران بیمارستانهای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054555/فراخوان-مناقصه-لوله-پلی-اتیلن-دو-جداره-فاضلابی--نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه لوله پلی اتیلن دو جداره فاضلابی - نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی ، فراخوان مناقصه لوله پلی اتیلن دو جداره فاضلابی - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054556/مناقصه-مربوط-به-انجام-خدمات-اپراتوری-و-تعمیرات-دستگاه-های-مخابراتی--نوبت-دوم'>مناقصه مربوط به انجام خدمات اپراتوری و تعمیرات دستگاه های مخابراتی - نوبت دوم / مناقصه,مناقصه مربوط به انجام خدمات اپراتوری و تعمیرات دستگاه های مخابراتی - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054559/فراخوان-انجام-خدمات-152-دستگاه-خودرو-ترابری'>فراخوان انجام خدمات 152 دستگاه خودرو ترابری  / فراخوان مناقصه عمومی ارزیابی کیفی,فراخوان انجام خدمات 152 دستگاه خودرو ترابری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054561/مناقصه-واگذاری-امور-خدماتی-و-پشتیبانی'>مناقصه واگذاری امور خدماتی و پشتیبانی / آگهی مناقصه, مناقصه واگذاری امور خدماتی و پشتیبانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054563/اطلاعیه-تکمیل-قسمتی-از-محوطه-سازی-خوابگاه-های--'>اطلاعیه تکمیل قسمتی از محوطه سازی خوابگاه های... / اطلاعیه، اطلاعیه تکمیل قسمتی از محوطه سازی خوابگاه های...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054565/مناقصه-دفع-مواد-زاید-جامد-شهری--زیرسازی-و-آسفالت-کوچه-ها-و--مرحله-دوم'>مناقصه دفع مواد زاید جامد شهری ، زیرسازی و آسفالت کوچه ها و ...مرحله دوم  / مناقصه ,مناقصه دفع مواد زاید جامد شهری ، زیرسازی و آسفالت کوچه ها و ...مرحله دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054566/مناقصه-تهیه-و-تامین-30-دستگاه-مینی-بوس-کولردار--نوبت-دوم'>مناقصه تهیه و تامین 30 دستگاه مینی بوس کولردار - نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه  تهیه و تامین 30 دستگاه مینی بوس کولردار نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054572/مناقصه-برون-سپاری-بخش-ام-آر-آی-و--'>مناقصه برون سپاری بخش ام.آر. آی و ... / مناقصه ,مناقصه برون سپاری بخش ام.آر. آی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054575/مناقصه-خرید-آسفالت--'>مناقصه خرید آسفالت ... / مناقصه,مناقصه خرید آسفالت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054578/فراخوان-تهیه-و-تامین-4-دستگاه-کامیون-تانکر-16000-لیتری'>فراخوان تهیه و تامین 4 دستگاه کامیون تانکر 16000 لیتری  / فراخوان مناقصه عمومی ارزیابی کیفی,فراخوان تهیه و تامین 4 دستگاه کامیون تانکر 16000 لیتری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054580/مناقصه-جدول-گذاری-معابر-سطح-شهر-نوبت-دوم'>مناقصه جدول گذاری معابر سطح شهر- نوبت دوم / آگهی مناقصه, مناقصه جدول گذاری معابر سطح شهر - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054582/فراخوان-تهیه-و-تامین-30-دستگاه-مینی-بوس--'>فراخوان تهیه و تامین 30 دستگاه مینی بوس ... / مناقصه, فراخوان تهیه و تامین 30 دستگاه مینی بوس ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054583/مناقصه-خرید-جدول--نوبت-دوم'>مناقصه خرید جدول - نوبت دوم / آگهی مناقصه, مناقصه خرید جدول - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054590/مناقصه-واگذاری-امور-خدمات-شهری'>مناقصه واگذاری امور خدمات شهری  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه واگذاری امور خدمات شهری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054591/فراخوان-اجرای-طرحهای-کوچک-تامین-آب---نوبت-سوم'>فراخوان اجرای طرحهای کوچک تامین آب ... نوبت سوم / آگهی فراخوان , فراخوان اجرای طرحهای کوچک تامین آب ... نوبت سوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054592/مناقصه-پروزه-اجرای-عملیات-تکمیلی-ابنیه-برق-و-مکانیک--'>مناقصه پروزه اجرای عملیات تکمیلی ابنیه، برق و مکانیک... / مناقصه عمومی, مناقصه پروزه اجرای عملیات تکمیلی ابنیه، برق و مکانیک...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054594/مناقصه-عملیات-ساخت-و-تکمیل-و-احداث-تصفیه-خانه--'>مناقصه عملیات ساخت و تکمیل و احداث تصفیه خانه ... / مناقصه ,مناقصه عملیات ساخت و تکمیل و احداث تصفیه خانه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054595/مناقصه-برون-سپاری-بخش-ام-آر-آی-و--نوبت-دوم'>مناقصه برون سپاری بخش ام.آر. آی و ...نوبت دوم  / مناقصه ,مناقصه برون سپاری بخش ام.آر. آی و ...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054596/مناقصه-جذب-سرمایه-گذار'>مناقصه جذب سرمایه گذار  / مناقصه ,مناقصه جذب سرمایه گذار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054598/فراخوان-مناقصه-تهیه-و-تامین-4-دستگاه-کامیون-تانکر-16000-لیتری-نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه تهیه و تامین 4 دستگاه کامیون تانکر 16000 لیتری نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی ارزیابی کیفی , فراخوان مناقصه تهیه و تامین 4 دستگاه کامیون تانکر 16000 لیتری نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054600/مناقصه-خرید-و-نصب-مبلمان-و-تجهیزات-شهری-پارکی-بازی--'>مناقصه خرید و نصب مبلمان و تجهیزات شهری، پارکی، بازی... / مناقصه عمومی, مناقصه خرید و نصب مبلمان و تجهیزات شهری، پارکی، بازی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054601/تجدید-مناقصه-خرید-مخزن-پیش-ساخته-2000-مترمکعبی-طرح-اصلاح-و-بازسازی-شبکه-و-تاسیسات-آب---'>تجدید مناقصه خرید مخزن پیش ساخته 2000 مترمکعبی طرح اصلاح و بازسازی شبکه و تاسیسات آب .... / مناقصه ، تجدید مناقصه خرید مخزن پیش ساخته 2000 مترمکعبی طرح اصلاح و بازسازی شبکه و تاسیسات آب ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054602/مناقصه-انجام-خدمات-تهیه-طبخ-توزیع-و-سرو-سه-وعده-غذا-و-خدمات-اتاقداری-نوبت-دوم'>مناقصه انجام خدمات تهیه، طبخ، توزیع و سرو سه وعده غذا و خدمات اتاقداری نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی، مناقصه انجام خدمات تهیه، طبخ، توزیع و سرو سه وعده غذا و خدمات اتاقداری   نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054605/مناقصه-خرید-و-نصب-مبلمان-و-تجهیزات-شهری--پارکی--بازی'>مناقصه خرید و نصب مبلمان و تجهیزات شهری ، پارکی ، بازی / مناقصه ,مناقصه خرید و نصب مبلمان و تجهیزات شهری ، پارکی ، بازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054609/مناقصه-خرید-و-نصب-مبلمان-و-تجهیزات-شهری-'>مناقصه خرید و نصب مبلمان و تجهیزات شهری ،  / مناقصه ,مناقصه خرید و نصب مبلمان و تجهیزات شهری ، </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054613/مناقصه-تکمیل-حصار-مخازن'>مناقصه تکمیل حصار مخازن  / آگهی مناقصه, مناقصه تکمیل حصار مخازن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054615/اصلاحیه-مناقصه-به-کارگیری-نیرو-ماهر-ساده-جهت-انجام-امور-خدماتی---نوبت-دوم'>اصلاحیه مناقصه به کارگیری نیرو ماهر، ساده جهت انجام امور خدماتی، ....نوبت دوم  / اصلاحیه مناقصه ,اصلاحیه مناقصه به کارگیری نیرو ماهر، ساده جهت انجام امور خدماتی، ....نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054616/مناقصه-مقدار-31000-متر-لوله-پلی-اتیلن-نوبت-دوم'>مناقصه مقدار 31000 متر لوله پلی اتیلن- نوبت دوم  / آگهی مناقصه , مناقصه مقدار 31000 متر لوله پلی اتیلن- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054617/مناقصه-پروژه-احداث-زیرسازی-و-روسازی-آسفالت-و--'>مناقصه پروژه احداث زیرسازی و روسازی آسفالت و.... / مناقصه عمومی ,مناقصه پروژه احداث زیرسازی و روسازی آسفالت و....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054619/مناقصه-اجرای-زیرسازی-و-جدول-گذاری----نوبت-دوم'>مناقصه اجرای زیرسازی و جدول گذاری ... - نوبت دوم / مناقصه اجرای زیرسازی و جدول گذاری ... - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054625/تجدید-مناقصه-2500-متر-لوله-چدن-داکتیل-تایتونی'>تجدید مناقصه 2500 متر لوله چدن داکتیل تایتونی   / آگهی تجدید مناقصه، تجدید مناقصه 2500 متر لوله چدن داکتیل تایتونی  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054626/مناقصه-خریداری-باطری-و---'>مناقصه خریداری باطری و .... / مناقصه ,مناقصه خریداری باطری و ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054629/مناقصه-بخشی-از-فعالیت-های-پشتیبانی-و-خدماتی'>مناقصه بخشی از فعالیت های پشتیبانی و خدماتی  / مناقصه ,مناقصه بخشی از فعالیت های پشتیبانی و خدماتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054630/فراخوان-تکمیل-مدرسه-راهنمایی-14-کلاسه-نوبت-دوم'>فراخوان تکمیل مدرسه راهنمایی 14 کلاسه- نوبت دوم  / فراخوان, فراخوان تکمیل مدرسه راهنمایی 14 کلاسه- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054632/مناقصه-پروژه-احداث-دیوار-سنگی'>مناقصه پروژه احداث دیوار سنگی / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه پروژه احداث دیوار سنگی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054634/مناقصه-عمومی-واگذاری-امور-نقلیه--نوبت-دوم'>مناقصه عمومی واگذاری امور نقلیه - نوبت دوم  / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی واگذاری امور نقلیه - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054642/مناقصه-واگذاری-امور-خدمات-و-تنظیفات-پارک'>مناقصه واگذاری امور خدمات و تنظیفات پارک / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه  واگذاری امور خدمات و تنظیفات پارک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054644/تجدید-مناقصه-عملیات-آبخیزداری-در-حوزه-پسته-و--'>تجدید مناقصه عملیات آبخیزداری در حوزه پسته و ...  / تجدید آگهی مناقصه, تجدید مناقصه عملیات آبخیزداری در حوزه پسته و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054645/مناقصه-حفر-و-پمپاژ-دو-حلقه-چاه-آهکی--نوبت-دوم'>مناقصه حفر و پمپاژ دو حلقه چاه آهکی - نوبت دوم / مناقصه عمومی, مناقصه حفر و پمپاژ دو حلقه چاه آهکی به عمق هر کدام 200 متر - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054646/مناقصه-خرید-و-نصب-مبلمان-و-تجهیزات-شهری-پارکی-بازی'>مناقصه خرید و نصب مبلمان و تجهیزات شهری، پارکی، بازی / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه خرید و نصب مبلمان و تجهیزات شهری، پارکی، بازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054650/خرید-نصب--راه-اندازی-بهره-برداری-و-نگهداری-سیستم-هواشناسی--'>خرید، نصب ، راه اندازی، بهره برداری و نگهداری سیستم هواشناسی.... / مناقصه, خرید، نصب ، راه اندازی، بهره برداری و نگهداری سیستم هواشناسی....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054659/فراخوان-تجدید-مناقصه-تکمیل-شبکه-توزیع-برق-و-احداث-شبکه-روشنایی-معابر-فاز-یک-منطقه--نوبت-دوم'>فراخوان تجدید مناقصه تکمیل شبکه توزیع برق و احداث شبکه روشنایی معابر فاز یک منطقه... نوبت دوم / مناقصه ,فراخوان تجدید مناقصه تکمیل شبکه توزیع برق و احداث شبکه روشنایی معابر فاز یک منطقه... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054661/فراخوان-مناقصه-احداث-استخر--'>فراخوان مناقصه احداث استخر... / آگهی فراخوان مناقصه عمومی ، فراخوان مناقصه احداث استخر...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054662/مناقصه-خرید-مخزن-پیش-ساخته-و--'>مناقصه خرید مخزن پیش ساخته و ... / مناقصه ,مناقصه خرید مخزن پیش ساخته و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054677/مناقصه-تکمیل-استخر-شنای-دانش-آموزان-و--نوبت-دوم'>مناقصه تکمیل استخر شنای دانش آموزان و ...نوبت دوم  / مناقصه ,مناقصه تکمیل استخر شنای دانش آموزان و ...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054679/مناقصه-امور-خدماتی-شهرداری'>مناقصه امور خدماتی شهرداری / آگهی مناقصه,مناقصه امور خدماتی شهرداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054680/مناقصه-احداث-سازه-بتنی'>مناقصه احداث سازه بتنی  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه احداث سازه بتنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054682/مناقصه-تعمیر-و-مرمت-پل-تقاطع-غیر-همسطح'>مناقصه تعمیر و مرمت پل تقاطع غیر همسطح / مناقصه ، مناقصه تعمیر و مرمت پل تقاطع غیر همسطح</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054688/مناقصه-اصلاح-و-بازسازی-شبکه-توزیع-آب--'>مناقصه اصلاح و بازسازی شبکه توزیع آب... / مناقصه عمومی, مناقصه اصلاح و بازسازی شبکه توزیع آب...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054692/مناقصه-تهیه-مصالح-و-اجرای-شبکه-توزیع---'>مناقصه تهیه مصالح و اجرای شبکه توزیع .... / مناقصه, مناقصه تهیه مصالح و اجرای شبکه توزیع ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054695/استعلام-چرخدنده-کرانویل-پینیون-برجهای-اصلی'>استعلام چرخدنده کرانویل پینیون برجهای اصلی  / فرم استعلام بهاء,استعلام چرخدنده کرانویل پینیون برجهای اصلی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054697/مناقصه-عملیات-قرائت-کنتور--چاپ--توزیع-قبوض--پاسخگویی-و-پیگیری'>مناقصه عملیات قرائت کنتور ، چاپ ، توزیع قبوض ، پاسخگویی و پیگیری  / آگهی فراخوان عمومی , مناقصه عملیات قرائت کنتور ، چاپ ، توزیع قبوض ، پاسخگویی و پیگیری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054700/سمینار-تقویت-قدرت-حافظه'>سمینار تقویت قدرت حافظه  / سمینار تقویت قدرت حافظه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054701/استعلام-ماژول-سیسکو-و--'>استعلام ماژول سیسکو و ... / استعلام, استعلام ماژول سیسکو و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054702/مناقصه-سرویس-تعمیرات-و-اصلاح-شبکه-روشنایی-معابر--'>مناقصه سرویس، تعمیرات و اصلاح شبکه روشنایی معابر ... / مناقصه ,مناقصه سرویس، تعمیرات و اصلاح شبکه روشنایی معابر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054704/استعلام-تلفن-سانترال-و-متعلقات'>استعلام تلفن سانترال و متعلقات  / استعلام ,استعلام تلفن سانترال و متعلقات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054705/مناقصه-ارائه-خدمات-خودرویی-سبک-و-سنگین-ایاب-و-ذهاب-پرسنل'>مناقصه ارائه خدمات خودرویی سبک و سنگین ایاب و ذهاب پرسنل  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه ارائه خدمات خودرویی سبک و سنگین ایاب و ذهاب پرسنل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054707/مناقصه-توسعه-و-احداث-شبکه-توزیع-برق--'>مناقصه توسعه و احداث شبکه توزیع برق ... / مناقصه عمومی, مناقصه توسعه و احداث شبکه توزیع برق ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054709/فراخوان-بازسازی-قطعات-داغ-توربین-های-گازی--'>فراخوان بازسازی قطعات داغ توربین های گازی ... / فراخوان ارزیابی کیفی، فراخوان بازسازی قطعات داغ توربین های گازی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054710/اصلاحیه-مناقصه-نگهداری-فضای-سبز-نواحی-دهگانه'>اصلاحیه مناقصه نگهداری فضای سبز نواحی دهگانه  / اصلاحیه , اصلاحیه مناقصه نگهداری فضای سبز نواحی دهگانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054712/استعلام-تعمیر-اساسی-قاب-های-مهتابی-دو-قلو'>استعلام تعمیر اساسی قاب های مهتابی دو قلو  / استعلام ,استعلام تعمیر اساسی قاب های مهتابی دو قلو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054713/استعلام-کیف-حوله-پیش-بند-و--'>استعلام کیف، حوله، پیش بند و ... / استعلام, استعلام کیف، حوله، پیش بند و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054714/مناقصه-اجرای-عملیات-لکه-گیری-و-روکش-آسفالت--تجدید-نوبت-دوم'>مناقصه اجرای عملیات لکه گیری و روکش آسفالت  - تجدید نوبت دوم / آگهی تجدید مناقصه عمومی, مناقصه اجرای عملیات لکه گیری و روکش آسفالت  - تجدید نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054716/استعلام-فیوزها-و-اتصالات-برقی--'>استعلام فیوزها و اتصالات برقی ... / استعلام ، استعلام فیوزها و اتصالات برقی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054717/استعلام-تعمیر-و-نگهداری-و-سرویس-۲۲-دستگاه-آسانسور'>استعلام تعمیر و نگهداری و سرویس ۲۲ دستگاه آسانسور / استعلام ,استعلام تعمیر و نگهداری و سرویس ۲۲ دستگاه آسانسور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054718/مناقصه-انجام-کارهای-خدماتی-شرکت-برق-منطقه-ای'>مناقصه انجام کارهای خدماتی شرکت برق منطقه ای / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه انجام کارهای خدماتی شرکت برق منطقه ای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054720/استعلام-پشتیبانی-یکساله-سیستم-تلفن-سانترال'>استعلام پشتیبانی یکساله سیستم تلفن سانترال / استعلام, استعلام پشتیبانی یکساله سیستم تلفن سانترال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054721/استعلام-شارژ-کپسولهای-آتش-نشانی'>استعلام شارژ کپسولهای آتش نشانی  / استعلام,استعلام شارژ کپسولهای آتش نشانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054722/مناقصه-واگذاری-مدیریت-خدمات-بهره-برداری-شهر--'>مناقصه واگذاری مدیریت خدمات بهره برداری شهر.... / آگهی ارزیابی کیفی مناقصه گران، مناقصه واگذاری مدیریت خدمات بهره برداری شهر....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054723/استعلام-اتصالات-و-فلنج-ها'>استعلام اتصالات و فلنج ها / استعلام, استعلام اتصالات و فلنج ها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054724/استعلام-کمپرسور-دانفوس'>استعلام کمپرسور دانفوس  / استعلام,استعلام کمپرسور دانفوس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054725/استعلام-اسپکتروفتومتر-جذب-اتمی-آزمایشگاهی--'>استعلام اسپکتروفتومتر جذب اتمی آزمایشگاهی.... / استعلام, استعلام اسپکتروفتومتر جذب اتمی آزمایشگاهی....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054726/استعلام-کنترل-نشتی-گاز-بویلر-بخار'>استعلام کنترل نشتی گاز بویلر بخار / استعلام ,استعلام کنترل نشتی گاز بویلر بخار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054727/استعلام-خرید-تجهیزات-رایانه-ای'>استعلام خرید تجهیزات رایانه ای  / استعلام,استعلام خرید تجهیزات رایانه ای </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054728/استعلام-احداث-بندهای-گابیونی'>استعلام احداث بندهای گابیونی / استعلام, استعلام احداث بندهای گابیونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054729/استعلام-تابلو-سر-در-پلکسی--'>استعلام تابلو سر در پلکسی ... / استعلام, استعلام تابلو سر در پلکسی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054730/مناقصه-خرید-و-راه-اندازی-دستگاه-ذخیره-ساز--'>مناقصه خرید و راه اندازی دستگاه ذخیره ساز.... / مناقصه, مناقصه خرید و راه اندازی دستگاه ذخیره ساز....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054731/مناقصه-تامین-نیروی-انسانی'>مناقصه تامین نیروی انسانی / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه  تامین نیروی انسانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054732/استعلام-آفتاب-گیر-اتومبیل'>استعلام آفتاب گیر اتومبیل / استعلام , استعلام آفتاب گیر اتومبیل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054733/مناقصه-واگذاری-امور-خدمات-نظافتی-دبیرخانه-و-پذیرایی'>مناقصه واگذاری امور خدمات نظافتی، دبیرخانه و پذیرایی / مناقصه عمومی, مناقصه واگذاری امور خدمات نظافتی، دبیرخانه و پذیرایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054735/استعلام-پیراهن-شلوار-آتش-نشانی'>استعلام پیراهن شلوار آتش نشانی  / استعلام ,استعلام پیراهن شلوار آتش نشانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054736/استعلام-سرور-hp-و-رک'>استعلام  سرور hp و رک / استعلام، استعلام  سرور hp و رک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054738/مناقصه-تهیه-مصالح-و-اجرای-39-کیلومتر-خط-تغذیه--'>مناقصه تهیه مصالح و اجرای 39 کیلومتر خط تغذیه... / آگهی برگزاری مناقصه عمومی,مناقصه تهیه مصالح و اجرای 39 کیلومتر خط تغذیه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054739/تجدید-مناقصه-آبرسانی-پاوه-آریت'>تجدید مناقصه آبرسانی پاوه آریت / مناقصه,تجدید مناقصه آبرسانی پاوه آریت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054740/استعلام-کاغذ-A4'>استعلام کاغذ A4 / استعلام, استعلام کاغذ A4</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054741/استعلام-شامپو-200-گرمی'>استعلام شامپو 200 گرمی  / استعلام , استعلام شامپو 200 گرمی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054742/استعلام-راه-بند-الکتریکی'>استعلام راه بند الکتریکی  / استعلام , استعلام راه بند الکتریکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054743/استعلام-پشتیبانی-یکساله-passive-شبکه'>استعلام پشتیبانی یکساله passive شبکه  / استعلام, استعلام پشتیبانی یکساله passive شبکه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054745/استعلام-تعمیرات-ساختمانهای-انتقال-خون-اهواز'>استعلام تعمیرات ساختمانهای انتقال خون اهواز / استعلام, استعلام تعمیرات ساختمانهای انتقال خون اهواز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054746/استعلام-نوار-عصب-و-عضله-دو-کاناله'>استعلام نوار عصب و عضله دو کاناله  / استعلام ,استعلام نوار عصب و عضله دو کاناله </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054747/استعلام-احداث-ایستگاه-تقلیل-فشار-گاز'>استعلام احداث ایستگاه تقلیل فشار گاز  / استعلام ,استعلام احداث ایستگاه تقلیل فشار گاز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054748/استعلام-طرح-عملیات-حفاری-دستی-چاه-آب'>استعلام طرح عملیات حفاری دستی چاه آب  / استعلام ، استعلام طرح عملیات حفاری دستی چاه آب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054749/استعلام-شارژ-کپسول-آتش-نشانی'>استعلام شارژ کپسول آتش نشانی  / استعلام,استعلام شارژ کپسول آتش نشانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054751/استعلام-خرید-نمک-طعام'>استعلام خرید نمک طعام / استعلام ,استعلام خرید نمک طعام</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054752/استعلام-خرید-اتصالات'>استعلام خرید اتصالات / استعلام , استعلام خرید اتصالات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054753/استعلام-لوله-و-اتصالات-آذین'>استعلام  لوله و اتصالات آذین / استعلام, استعلام  لوله و اتصالات آذین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054755/استعلام-خرید-نرم-افزار-DLP'>استعلام خرید نرم افزار DLP / استعلام، استعلام  خرید نرم افزار DLP</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054756/استعلام-تعمیرات-مورد-نیاز-ادارات-ثبت-احوال'>استعلام تعمیرات مورد نیاز ادارات ثبت احوال  / استعلام,استعلام تعمیرات مورد نیاز ادارات ثبت احوال </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054757/استعلام-خرید-اتصالات'>استعلام خرید اتصالات / استعلام ,استعلام خرید اتصالات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054758/استعلام-تخریب-و-بنایی-و-دکوراسیون'>استعلام تخریب و بنایی و دکوراسیون  / استعلام , استعلام تخریب و بنایی و دکوراسیون </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054759/مناقصه-خرید-انواع-پیچ-و-مهره'>مناقصه خرید انواع پیچ و مهره / مناقصه، مناقصه خرید انواع پیچ و مهره</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054761/استعلام-میکروفن-مشتی--باتری-بیسم--'>استعلام میکروفن مشتی - باتری بیسم... / استعلام, استعلام میکروفن مشتی - باتری بیسم...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054762/استعلام-بذر-یونجه-همدانی-بوجاری-شده-250-کیلوگرم'>استعلام بذر یونجه همدانی بوجاری شده 250 کیلوگرم  / استعلام, استعلام بذر یونجه همدانی بوجاری شده 250 کیلوگرم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054763/استعلام-اجرای-نصب-و-راه-اندازی-کامل-موتورخانه'>استعلام اجرای نصب و راه اندازی کامل موتورخانه / استعلام، استعلام اجرای نصب و راه اندازی کامل موتورخانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054764/مناقصه-اجرای-عملیات-آبیاری-و--'>مناقصه اجرای عملیات آبیاری و ... / مناقصه ,مناقصه اجرای عملیات آبیاری و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054765/استعلام-نقشه-برداری-و-برداشت-توپوگرافی'>استعلام نقشه برداری و برداشت توپوگرافی  / استعلام , استعلام نقشه برداری و برداشت توپوگرافی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054767/استعلام-وینچ-کشنده--'>استعلام وینچ کشنده ... / استعلام, استعلام وینچ کشنده ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054768/استعلام-کولر-گازی-ایستاده'>استعلام کولر گازی ایستاده / استعلام , استعلام کولر گازی ایستاده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054769/استعلام-توسعه-و-احداث-روستایی-گچساران'>استعلام توسعه و احداث روستایی گچساران / استعلام ,استعلام توسعه و احداث روستایی گچساران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054771/استعلام-دوربین-مداربسته'>استعلام دوربین مداربسته  / استعلام ,استعلام دوربین مداربسته </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054772/استعلام-حفر-چاه-عمیق-به-روش-دورانی'>استعلام  حفر چاه عمیق به روش دورانی / استعلام, استعلام  حفر چاه عمیق به روش دورانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054774/استعلام-لوله-گذاری-ببه-طول-1000-متر-در-روستای'>استعلام  لوله گذاری ببه طول 1000 متر در روستای / استعلام, استعلام  لوله گذاری ببه طول 1000 متر در روستای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054775/استعلام-پروژه-آبرسانی-به-روستا'>استعلام  پروژه آبرسانی به روستا / استعلام, استعلام  پروژه آبرسانی به روستا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054776/استعلام-خرید-4-ردیف-آجر-شاموتی'>استعلام خرید 4 ردیف آجر شاموتی / استعلام, استعلام خرید 4 ردیف آجر شاموتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054777/استعلام-تابلو-شیشه-مدل-وان-یکاد--'>استعلام تابلو شیشه مدل وان یکاد... / استعلام تابلو شیشه مدل وان یکاد...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054778/مناقصه-واگذاری-خدمات-بهره-برداری-از-21-پست-فوق-توزیع-امور-انتقال-نیروی--'>مناقصه واگذاری خدمات بهره برداری از 21 پست فوق توزیع امور انتقال نیروی... / مناقصه, مناقصه واگذاری خدمات بهره برداری از 21 پست فوق توزیع امور انتقال نیروی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054780/استعلام-تابلوهای-کنترل--'>استعلام تابلوهای کنترل ... / استعلام , استعلام تابلوهای کنترل...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054781/استعلام-خرید-تعداد-40-عدد-کلید-دیسکروپنسی'>استعلام خرید تعداد 40 عدد کلید دیسکروپنسی  / استعلام , استعلام خرید تعداد 40 عدد کلید دیسکروپنسی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054783/مناقصه-عمومی-خرید-چراغهای-خیابانی-بخار-سدیم-دایکاست'>مناقصه عمومی خرید چراغهای خیابانی بخار سدیم دایکاست  / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی خرید چراغهای خیابانی بخار سدیم دایکاست </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054784/استعلام-کولر-گازی-دو-تیکه'>استعلام کولر گازی دو تیکه / استعلام ,استعلام کولر گازی دو تیکه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054785/استعلام-کنتور-خانگی'>استعلام کنتور خانگی / استعلام , استعلام کنتور خانگی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054787/مناقصه-انجام-خدمات-تهیه-و-تامین-113-دستگاه-خودرو-ترابری--نوبت-دوم'>مناقصه انجام خدمات تهیه و تامین 113 دستگاه خودرو ترابری - نوبت دوم / مناقصه,مناقصه انجام خدمات تهیه و تامین 113 دستگاه خودرو ترابری - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054788/استعلام-ایزوگام-جهت-پشت-بام'>استعلام ایزوگام جهت پشت بام / استعلام ایزوگام جهت پشت بام</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054789/استعلام-تابلو-برق-اندازه-گیری-غیر-مستقیم-بارانی'>استعلام  تابلو برق اندازه گیری غیر مستقیم بارانی / استعلام, استعلام  تابلو برق اندازه گیری غیر مستقیم بارانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054791/استعلام-کولر-دو-تیکه'>استعلام کولر دو تیکه / استعلام ,استعلام کولر دو تیکه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054792/استعلام-دستگاه-اسکنر-حرفه-ای-مدل-kodak-i3200'>استعلام دستگاه اسکنر حرفه ای مدل kodak i3200 / استعلام,استعلام دستگاه اسکنر حرفه ای مدل kodak i3200</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054794/فراخوان-تکمیل-کارهای-باقیمانده-منظرسازی-حاشیه-خطوط-لوله---نوبت-دوم'>فراخوان تکمیل کارهای باقیمانده منظرسازی حاشیه خطوط لوله ... نوبت دوم / مناقصه ,فراخوان تکمیل کارهای باقیمانده منظرسازی حاشیه خطوط لوله ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054795/مناقصه-اجرای-انشعابات-و-بخشی-از-خطوط-فاضلابرو--نوبت-دوم'>مناقصه اجرای انشعابات و بخشی از خطوط فاضلابرو... نوبت دوم / مناقصه ,مناقصه اجرای انشعابات و بخشی از خطوط فاضلابرو... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054797/استعلام-​تجهیزات-راه-اندازی-و-انواع-گرم-کن-های-صنعتی--'>استعلام ​تجهیزات راه اندازی و انواع گرم کن های صنعتی... / استعلام , استعلام ​تجهیزات راه اندازی و انواع گرم کن های صنعتی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054798/استعلام-لوله-کشی-آب-در-مجتمع-گلخانه-زرند'>استعلام لوله کشی آب در مجتمع گلخانه زرند  / استعلام, استعلام لوله کشی آب در مجتمع گلخانه زرند </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054800/مناقصه-نگهداری-پشتیبانی-و-ارسال-برخط-اطلاعات-دستگاه-های-تردد-شمار-الکترونیکی-برخط---نوبت-دوم'>مناقصه نگهداری، پشتیبانی و ارسال برخط اطلاعات دستگاه های تردد شمار الکترونیکی برخط ... نوبت دوم / مناقصه ,مناقصه نگهداری، پشتیبانی و ارسال برخط اطلاعات دستگاه های تردد شمار الکترونیکی برخط ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054801/استعلام-آهک-پودر-خلوص-93-'>استعلام  آهک پودر خلوص 93%  / استعلام, استعلام آهک پودر خلوص 93% </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054803/استعلام-پرده-لودراپه-با-مارک-شیراز'>استعلام پرده لودراپه با مارک شیراز / استعلام, استعلام پرده لودراپه با مارک شیراز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054804/استعلام-کنتور-حجمی-مکانیکی--'>استعلام کنتور حجمی مکانیکی....  / استعلام, استعلام کنتور حجمی مکانیکی.... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054806/استعلام-صابون-حمام-75-گرمی'>استعلام صابون حمام 75 گرمی / استعلام , استعلام صابون حمام 75 گرمی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054807/فراخوان-مناقصه-عمومی-خدمات-راهبری-سرویس-تعمیر-و-نگهداری-تهویه--'>فراخوان مناقصه عمومی خدمات راهبری، سرویس، تعمیر و نگهداری تهویه ... / فراخوان مناقصه عمومی,فراخوان مناقصه عمومی خدمات راهبری، سرویس، تعمیر و نگهداری تهویه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054808/استعلام-سایر-فعالیتهای-مربوط-به-سلامت-انسان'>استعلام سایر فعالیتهای مربوط به سلامت انسان / استعلام, استعلام سایر فعالیتهای مربوط به سلامت انسان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054809/استعلام-تبلت--'>استعلام تبلت ... / استعلام ,استعلام تبلت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054810/استعلام-هولتر-۱۲-کاناله---'>استعلام هولتر ۱۲ کاناله .... / استعلام ,استعلام هولتر ۱۲ کاناله ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054812/استعلام-دستگاه-دیاترمی-شورت-و--'>استعلام دستگاه دیاترمی شورت و ... / استعلام ,استعلام دستگاه دیاترمی شورت و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054813/استعلام-رایانه-کامل'>استعلام رایانه کامل / استعلام ,استعلام رایانه کامل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054814/استعلام-پروژه-آبرسانی'>استعلام پروژه آبرسانی / استعلام ,استعلام پروژه آبرسانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054815/استعلام-برج-خنک-کننده-به-ظرفی-150-تن--'>استعلام برج خنک کننده به ظرفی 150 تن... / استعلام, استعلام برج خنک کننده به ظرفی 150 تن...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054816/استعلام-خرید-65-دست-پلیور-'>استعلام خرید 65 دست پلیور- / استعلام, استعلام خرید 65 دست پلیور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054817/استعلام-خرید-لوازم-و-تجهیزات-کنترل-غیرشمیایی'>استعلام خرید لوازم و تجهیزات کنترل غیرشمیایی  / استعلام ,استعلام خرید لوازم و تجهیزات کنترل غیرشمیایی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054818/استعلام-اجرای-کامل-رنگ-آمیزی-ساختمان-کتابخانه'>استعلام اجرای کامل رنگ آمیزی ساختمان کتابخانه / استعلام ,استعلام اجرای کامل رنگ آمیزی ساختمان کتابخانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054819/استعلام-رایانه'>استعلام رایانه / استعلام , استعلام رایانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054820/استعلام-کفش-پرسنل-تاسیسات'>استعلام کفش پرسنل تاسیسات  / استعلام ,استعلام کفش پرسنل تاسیسات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054821/استعلام-مایع-دستشویی-کیجا'>استعلام مایع دستشویی کیجا / استعلام ,استعلام مایع دستشویی کیجا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054822/استعلام-اسپری-نازل'>استعلام اسپری نازل / استعلام,استعلام اسپری نازل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054823/استعلام-یخچال-14-فوت-یخدان-دار--'>استعلام یخچال 14 فوت یخدان دار... / استعلام , استعلام یخچال 14 فوت یخدان دار...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054824/استعلام-ساخت-پیچ-و-مهره'>استعلام ساخت پیچ و مهره / استعلام, استعلام ساخت پیچ و مهره</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054825/استعلام-دوربین-مداربسته'>استعلام دوربین مداربسته / استعلام , استعلام دوربین مداربسته</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054826/مناقصه-خرید-P-F-EMCO-'>مناقصه خرید P/F "EMCO" / مناقصه, مناقصه خرید P/F "EMCO"</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054827/استعلام-خرید-6-دستگاه-سرور-سوپرمیکرو'>استعلام خرید 6 دستگاه سرور سوپرمیکرو / استعلام,استعلام خرید 6 دستگاه سرور سوپرمیکرو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054829/استعلام-خرید-نمایشگر-ویدیو-وال-55-اینچ'>استعلام خرید نمایشگر ویدیو وال 55 اینچ / استعلام ,  استعلام خرید نمایشگر ویدیو وال 55 اینچ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054830/استعلام-شیر-برقی'>استعلام شیر برقی / استعلام, استعلام شیر برقی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054831/استعلام-قطعات-خودروها-و-ماشین-آلات-سبک-و-سنگین-و--'>استعلام قطعات خودروها و ماشین آلات سبک و سنگین و ... / استعلام ,استعلام قطعات خودروها و ماشین آلات سبک و سنگین و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054833/فراخوان-انجام-خدمات-خودرویی-(هدایت-و-نگهداری)-وسائط-نقلیه-سنگین--'>فراخوان انجام خدمات خودرویی (هدایت و نگهداری) وسائط نقلیه سنگین... / مناقصه, فراخوان انجام خدمات خودرویی (هدایت و نگهداری) وسائط نقلیه سنگین...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054834/مناقصه-واگذاری-خدمات-بهره-برداری-از-پست--'>مناقصه واگذاری خدمات بهره برداری از پست ... / مناقصه ,مناقصه واگذاری خدمات بهره برداری از پست ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054835/استعلام-سیستم-کامپیوتر'>استعلام سیستم کامپیوتر / استعلام , استعلام سیستم کامپیوتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054836/استعلام-هارد'>استعلام هارد  / استعلام, استعلام هارد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054838/استعلام-مطالعه-مستندسازی-و-طرح-ارتقاء-سیما-و-منظر-و--'>استعلام مطالعه، مستندسازی و طرح ارتقاء سیما و منظر و ... / استعلام,استعلام مطالعه، مستندسازی و طرح ارتقاء سیما و منظر و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054839/استعلام-پکیج-دیواری-آذرخش'>استعلام پکیج دیواری آذرخش / استعلام , استعلام پکیج دیواری آذرخش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054841/استعلام-انواع-مصالح-و-مقاطع-فلزی-ساختمان-و--'>استعلام انواع مصالح و مقاطع فلزی ساختمان و ... / استعلام, استعلام انواع مصالح و مقاطع فلزی ساختمان و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054842/استعلام-تهیه-قطعات-6-دستگاه-آسانسور'>استعلام تهیه قطعات 6 دستگاه آسانسور  / استعلام ، استعلام تهیه قطعات 6 دستگاه آسانسور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054843/استعلام-تهیه-میداسپن-8-و-16-و-1-پورت-AXIS--'>استعلام تهیه میداسپن 8 و 16 و 1 پورت AXIS ... / استعلام,استعلام تهیه میداسپن 8 و 16 و 1 پورت AXIS ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054844/استعلام-ویفر'>استعلام ویفر / استعلام , استعلام ویفر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054845/استعلام-شیر-کنترل-پروانه-ای'>استعلام شیر کنترل پروانه ای / استعلام, استعلام شیر کنترل پروانه ای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054847/استعلام-انجام-عملیات-حمل-نصب-تست-و-راه-اندازی-فیدر'>استعلام انجام عملیات حمل، نصب، تست و راه اندازی فیدر / استعلام , استعلام انجام عملیات حمل، نصب، تست و راه اندازی فیدر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054848/مناقصه-احداث-شبكه-دوم-تغذيه-گوره--بينك-و-كلاستر-از-طريق-پست-230KV-بينك'>مناقصه احداث شبكه دوم تغذيه گوره ، بينك و كلاستر از طريق پست 230KV بينك  / مناقصه, مناقصه احداث شبكه دوم تغذيه گوره ، بينك و كلاستر از طريق پست 230KV بينك </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054849/استعلام-فشارسنج-غیرتهاجمی'>استعلام فشارسنج غیرتهاجمی / استعلام , استعلام فشارسنج غیرتهاجمی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054850/استعلام-کولر-گازی-دو-تیکه'>استعلام کولر گازی دو تیکه / استعلام , استعلام کولر گازی دو تیکه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054851/استعلام-کاور-چرخ-دنده-و--'>استعلام کاور چرخ دنده و ... / استعلام ,استعلام کاور چرخ دنده و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054853/استعلام-تخریب-و-اجرای-دیوار-سقف-کاذب-اصلاح-مسیر-لوله-کشی'>استعلام تخریب و اجرای دیوار سقف کاذب اصلاح مسیر لوله کشی / استعلام, استعلام تخریب و اجرای دیوار سقف کاذب اصلاح مسیر لوله کشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054854/استعلام-لباس-کار-پرسنل-خدمات'>استعلام لباس کار پرسنل خدمات  / استعلام , استعلام لباس کار پرسنل خدمات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054855/استعلام-پودر-لباسشویی-دستی'>استعلام پودر لباسشویی دستی / استعلام, استعلام پودر لباسشویی دستی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054857/استعلام-تعمیر-و-نگهداری-سیستمهای-مخابراتی'>استعلام تعمیر و نگهداری سیستمهای مخابراتی / استعلام ,استعلام تعمیر و نگهداری سیستمهای مخابراتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054858/استعلام-خرید-یو-پی-اس'>استعلام خرید یو پی اس  / استعلام, استعلام خرید یو پی اس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054859/استعلام-مرمت-و-لایه-روبی-یک-رشته-قنات'>استعلام مرمت و لایه روبی یک رشته قنات / استعلام , استعلام مرمت و لایه روبی یک رشته قنات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054861/مناقصه-نصب-کنتور-تکفاز-و-سه-فاز'>مناقصه نصب کنتور تکفاز و سه فاز  / مناقصه,مناقصه نصب کنتور تکفاز و سه فاز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054862/استعلام-تهیه-و-نصب-درب-پنجره'>استعلام تهیه و نصب درب پنجره  / استعلام , استعلام تهیه و نصب درب پنجره </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054863/استعلام-دستگاه-ذخیره-سازی-tape-backup'>استعلام دستگاه ذخیره سازی tape backup   / استعلام,استعلام دستگاه ذخیره سازی tape backup   </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054864/استعلام-آبرسانی'>استعلام  آبرسانی  / استعلام, استعلام آبرسانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054865/استعلام-تعمیر-و-نگهداری-انواع-وسایل-نقلیه-موتوری'>استعلام تعمیر و نگهداری انواع وسایل نقلیه موتوری / استعلام , استعلام تعمیر و نگهداری انواع وسایل نقلیه موتوری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054867/استعلام-یازده-ردیف-آب-بند'>استعلام یازده ردیف آب بند  / استعلام ,استعلام یازده ردیف آب بند </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054868/استعلام-۸-ردیف-لوله-و-اتصالات'>استعلام ۸ ردیف لوله و اتصالات / استعلام ,استعلام ۸ ردیف لوله و اتصالات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054869/استعلام-خرید-اینترنت'>استعلام خرید اینترنت / استعلام، استعلام خرید اینترنت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054870/استعلام-تابلو-سر-درب-گمرک'>استعلام تابلو سر درب گمرک / استعلام, استعلام تابلو سر درب گمرک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054871/استعلام-کولر-گازی-دو-تیکه-ایستاده-56-هزار-ایرانی'>استعلام کولر گازی دو تیکه ایستاده 56 هزار ایرانی  / استعلام , کولر گازی دو تیکه ایستاده 56 هزار ایرانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054872/مناقصه-نصب-کنتور-تکفاز-و-سه-فاز'>مناقصه نصب کنتور تکفاز و سه فاز  / مناقصه,مناقصه نصب کنتور تکفاز و سه فاز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054873/استعلام-دیسک-هارد-متال-مربوط-به-کوانتومتر'>استعلام دیسک هارد متال مربوط به کوانتومتر / استعلام دیسک هارد متال مربوط به کوانتومتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054874/استعلام-بیست-و-هشت-ردیف-آب-بند'>استعلام بیست و هشت ردیف آب بند  / استعلام ,استعلام بیست و هشت ردیف آب بند </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054875/مناقصه-حمل-شیر-خام--'>مناقصه حمل شیر خام ... / مناقصه ,مناقصه حمل شیر خام ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054876/استعلام-هارد-وسترن-blue-دیجیتال-1-ترا-بایت'>استعلام هارد وسترن blue  دیجیتال 1 ترا بایت  / استعلام, استعلام هارد وسترن blue  دیجیتال 1 ترا بایت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054877/فراخوان-استعلام-قیمت-خدمات-مشاوره-ای-فروش-برق-رقابتی'>فراخوان استعلام قیمت خدمات مشاوره ای فروش برق رقابتی / مناقصه, فراخوان استعلام قیمت خدمات مشاوره ای فروش برق رقابتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054879/مناقصه-نصب-کنتور-تکفاز-و-سه-فاز'>مناقصه نصب کنتور تکفاز و سه فاز  / مناقصه,مناقصه نصب کنتور تکفاز و سه فاز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054880/استعلام-طراحی-و-خرید-تجهیزات-تصفیه-خانه-بیولوژیکی'>استعلام طراحی و خرید تجهیزات تصفیه خانه بیولوژیکی / استعلام طراحی و خرید تجهیزات تصفیه خانه بیولوژیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054881/استعلام-درب-چوبی'>استعلام درب چوبی / استعلام, استعلام درب چوبی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054882/استعلام-سه-دستگاه-شیر-فشارشکن'>استعلام سه دستگاه شیر فشارشکن  / استعلام ,استعلام سه دستگاه شیر فشارشکن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054884/استعلام-لوله-و-اتصالات'>استعلام لوله و اتصالات / استعلام , استعلام لوله و اتصالات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054885/استعلام-لباس-بانوان'>استعلام لباس بانوان  / استعلام , استعلام لباس بانوان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054886/استعلام-استاندارد-پینی-شکل'>استعلام استاندارد پینی شکل  / استعلام ، استعلام استاندارد پینی شکل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054887/استعلام-مفصل--'>استعلام مفصل... / استعلام ، استعلام مفصل...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054888/استعلام-پمپ-وکیوم-مربوط-به-کوانتومتر-OBLF'>استعلام  پمپ وکیوم مربوط به کوانتومتر OBLF / استعلام پمپ وکیوم مربوط به کوانتومتر OBLF</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054890/استعلام-کولر-اسپیلت-18000-سرمایشی-گرمایشی'>استعلام  کولر اسپیلت 18000 سرمایشی، گرمایشی / استعلام, استعلام  کولر اسپیلت 18000 سرمایشی، گرمایشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054891/استعلام-انواع-والو-هیدرولیکی-rexroth'>استعلام انواع والو هیدرولیکی rexroth / استعلام انواع والو هیدرولیکی rexroth</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054892/استعلام-رابط-اتصال-زنجیر-و-قلاب-جرثقیل-2-تن'>استعلام  رابط اتصال زنجیر و قلاب جرثقیل 2 تن   / استعلام رابط اتصال زنجیر و قلاب جرثقیل 2 تن  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054893/استعلام-کیت-کامل-استاندارد-انشعاب'>استعلام کیت کامل استاندارد انشعاب  / استعلام, استعلام کیت کامل استاندارد انشعاب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054895/استعلام-دستگاه-مولد-التراسونیک'>استعلام دستگاه مولد التراسونیک  / استعلام، استعلام دستگاه مولد التراسونیک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054896/استعلام-کباب-پز-رستوران-و--'>استعلام کباب پز رستوران و ... / استعلام ,استعلام کباب پز رستوران و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054897/استعلام--قطعات-یدکی-پمپ-وکیوم-Alcatel'>استعلام   قطعات یدکی پمپ وکیوم Alcatel / استعلام قطعات یدکی پمپ وکیوم Alcatel</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054898/استعلام-پشتیبانی-سخت-افزار-و-نرم-افزار'>استعلام پشتیبانی سخت افزار و نرم افزار / استعلام, استعلام پشتیبانی سخت افزار و نرم افزار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054899/استعلام-پنج-ردیف-شیر-آتش-نشانی'>استعلام پنج ردیف شیر آتش نشانی  / استعلام، استعلام پنج ردیف شیر آتش نشانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054901/استعلام-کفش-پرسنل-خدمات'>استعلام کفش پرسنل خدمات / استعلام , استعلام کفش پرسنل خدمات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054902/استعلام-حفر-چاه-ارت-به-همراه-صفحه-سیم--'>استعلام حفر چاه ارت به همراه صفحه- سیم ... / استعلام, استعلام حفر چاه ارت به همراه صفحه- سیم ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054903/استعلام-نصب-علائم-ایمنی--'>استعلام نصب علائم ایمنی ... / استعلام,استعلام نصب علائم ایمنی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054904/استعلام-بیست-و-سه-ردیف-تیغچه-الماس'>استعلام بیست و سه ردیف تیغچه الماس  / استعلام ,استعلام بیست و سه ردیف تیغچه الماس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054905/استعلام-خرید-تابلوهای-راهنمایی-مجتمع-های'>استعلام خرید تابلوهای راهنمایی مجتمع های / استعلام , استعلام خرید تابلوهای راهنمایی مجتمع های</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054907/استعلام-کولر-گازی-دو-تیکه--'>استعلام کولر گازی دو تیکه... / استعلام, استعلام کولر گازی دو تیکه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054909/استعلام-راه-بند-متحرک'>استعلام راه بند متحرک / استعلام ,استعلام اه بند متحرک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054910/استعلام-جابجایی-تعدادی-از-سایت-های-BTS'>استعلام جابجایی تعدادی از سایت های BTS / استعلام ، استعلام جابجایی تعدادی از سایت های BTS</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054911/استعلام-نصب-و-راه-اندازی-دوربین-مداربسته'>استعلام نصب و راه اندازی دوربین مداربسته  / استعلام ,استعلام نصب و راه اندازی دوربین مداربسته </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053894/مزایده-ششدانگ-ساختمان-کاربری-مسکونی-عرصه-211-متر'>مزایده ششدانگ ساختمان کاربری مسکونی عرصه 211 متر / مزایده,مزایده ششدانگ ساختمان کاربری مسکونی عرصه 211 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053898/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-پلاک-1487-اصلی-بخش-دو-کرمانشاه'>مزایده ششدانگ یکباب خانه پلاک 1487 اصلی بخش دو کرمانشاه  / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه پلاک 1487 اصلی بخش دو کرمانشاه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053901/مزایده-ملک-بصورت-باغ-ویلایی-مساحت-340متر-نوبت-اول'>مزایده ملک بصورت باغ ویلایی مساحت 340متر نوبت اول  / مزایده,مزایده ملک بصورت باغ ویلایی مساحت 340متر نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053904/مزایده-فروش-اراضی-و-ابنیه-نوبت-دوم'>مزایده فروش اراضی و ابنیه نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش اراضی و ابنیه نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053907/مزایده-یکباب-حیاط-مسکونی-بخش-دو-بجنورد-نوبت-اول'>مزایده یکباب حیاط مسکونی بخش دو بجنورد نوبت اول  / مزایده,مزایده یکباب حیاط مسکونی بخش دو بجنورد نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053910/مزایده-یکباب-منزل-عرصه-731-34متر-نوبت-اول'>مزایده یکباب منزل عرصه 731.34متر نوبت اول / مزایده,مزایده یکباب منزل عرصه 731.34متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053916/مزایده-باغ-بخش-هفت-مشهد-نوبت-دوم'>مزایده باغ بخش هفت مشهد نوبت دوم / مزایده,مزایده باغ بخش هفت مشهد نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053918/مزایده-فروش-انواع-لوله-آهن-الات-اتصالات-تاسیساتی-لوازم-برقی--'>مزایده فروش انواع لوله، آهن الات، اتصالات تاسیساتی، لوازم برقی... / آگهی مزایده، مزایده فروش انواع لوله، آهن الات، اتصالات تاسیساتی، لوازم برقی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053921/مزایده-ملک-مشاع-شماره-پلاک-ثبتی-240-فرعی-بخش-ده-تهران'>مزایده ملک مشاع شماره پلاک ثبتی 240 فرعی بخش ده تهران / مزایده,مزایده ملک مشاع شماره پلاک ثبتی 240 فرعی بخش ده تهران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053922/مزایده-47-کارتن-چراغ-خیاطی-خمره-ای--'>مزایده 47 کارتن چراغ خیاطی خمره ای... / مزایده, مزایده 47 کارتن چراغ خیاطی خمره ای...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053926/مزایده-پلاک-ثبتی-شماره-6974-31746'>مزایده پلاک ثبتی شماره 6974/31746  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی شماره 6974/31746 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053931/مزایده-آپارتمان-مسکونی-مساحت-60-35مترمربع-نوبت-اول'>مزایده آپارتمان مسکونی مساحت 60.35مترمربع نوبت اول / مزایده,مزایده آپارتمان مسکونی مساحت 60.35مترمربع نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053936/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-332-16مترمربع'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 332.16مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 332.16مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053938/مزایده-اجاره-پارکینگ--نوبت-دوم'>مزایده اجاره پارکینگ ...نوبت دوم / مزایده, مزایده اجاره پارکینگ ...نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053940/مزایده-آپارتمان-مساحت-123-92متر-بخش-هجده-تهران'>مزایده آپارتمان مساحت 123.92متر بخش هجده تهران  / مزایده,مزایده آپارتمان مساحت 123.92متر بخش هجده تهران </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053943/تجدید-مزایده-بهره-برداری-تعدادی-از-غرف'>تجدید مزایده بهره برداری تعدادی از غرف / آگهی تجدید مزایده، تجدید مزایده بهره برداری تعدادی از غرف</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053946/مزایده-پلاک-6029-27471-نوبت-دوم'>مزایده پلاک 6029/27471 نوبت دوم / مزایده,مزایده پلاک 6029/27471 نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053952/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-قطعه-سه-تفکیکی'>مزایده ششدانگ آپارتمان قطعه سه تفکیکی / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان قطعه سه تفکیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053953/مزایده-اجاره-استخر-نوبت-دوم'>مزایده اجاره استخر نوبت دوم  / مزایده ,مزایده اجاره استخر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053954/مزایده-فروش-یک-قطعه-زمین-مساحت-4668-متر-نوبت-دوم'>مزایده فروش یک قطعه زمین مساحت 4668 متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش یک قطعه زمین مساحت 4668 متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053959/مزایده-محل-تعرفه-شده-روستای-اورطشت-نوبت-دوم'>مزایده محل تعرفه شده روستای اورطشت نوبت دوم  / مزایده,مزایده محل تعرفه شده روستای اورطشت نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053964/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-پلاک-356-فرعی-نوبت-دوم'>مزایده ششدانگ یکباب خانه پلاک 356 فرعی نوبت دوم  / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه پلاک 356 فرعی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053968/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-643-5متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 643.5متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 643.5متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053969/مزایده-اتومبیل-سواری-نیسان-ماکسیما'>مزایده اتومبیل سواری نیسان ماکسیما / آگهی مزایده اموال، مزایده اتومبیل سواری نیسان ماکسیما</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053974/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-نیسان-رونیز'>مزایده یک دستگاه خودرو نیسان رونیز  / آگهی مزایده اموال غیرمنقول، مزایده یک دستگاه خودرو نیسان رونیز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053975/مزایده-واگذاری-قطعات-911-و-1011-کاربری-مسکونی'>مزایده واگذاری قطعات 911 و 1011 کاربری مسکونی  / مزایده ,مزایده واگذاری قطعات 911 و 1011 کاربری مسکونی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053977/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-بخش-یک-بهبهان'>مزایده ششدانگ یکباب خانه بخش یک بهبهان / مزایده ,مزایده ششدانگ یکباب خانه بخش یک بهبهان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053979/مزایده-عرضه-عمومی-سهام-و-بنگاه---(نوبت-دوم)'>مزایده عرضه عمومی سهام و بنگاه ... (نوبت دوم) / مزایده ,مزایده عرضه عمومی سهام و بنگاه ... (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053980/مزایده-اجاره-کارخانه-آسفالت'>مزایده اجاره کارخانه آسفالت / آگهی مزایده عمومی, مزایده اجاره کارخانه آسفالت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053982/مزایده-پلاک-ثبتی-شماره-19832-فرعی-مساحت-288متر'>مزایده پلاک ثبتی شماره 19832 فرعی مساحت 288متر  / مزایده ,مزایده پلاک ثبتی شماره 19832 فرعی مساحت 288متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053985/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-47-01متر-قطعه-پنج-تفکیکی'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 47.01متر قطعه پنج تفکیکی / مزایده ,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 47.01متر قطعه پنج تفکیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053988/حراج-حضوری-یک-فروند-گالیت-یانمار-بصورت-ضایعات--'>حراج حضوری یک فروند گالیت یانمار بصورت ضایعات.... / آگهی حراج حضوری , حراج حضوری یک فروند گالیت یانمار بصورت ضایعات....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053989/مزایده-یک-دستگاه-کامیون-آتش-نشانی'>مزایده یک دستگاه کامیون آتش نشانی / آگهی مزایده، مزایده یک دستگاه کامیون آتش نشانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053990/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-65-54مترمربع'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 65.54مترمربع  / مزایده ,مزایده ششدانگ زمین مساحت 65.54مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053991/مزایده-اجاره-استخر-نیل'>مزایده اجاره استخر نیل / مزایده, مزایده اجاره استخر نیل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053994/مزایده-آپارتمان-مسکونی-با-قدمت-شانزده-سال'>مزایده آپارتمان مسکونی با قدمت شانزده سال / مزایده ,مزایده آپارتمان مسکونی با قدمت شانزده سال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053997/مزایده-فروش-80-رول-مورد-استفاده-در-ماشین-آلات'>مزایده فروش 80 رول مورد استفاده در ماشین آلات  / آگهی مزایده, مزایده فروش 80 رول مورد استفاده در ماشین آلات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053999/مزایده-ملک-مشاع-پلاک-ثبتی-3016-2420-1-بخش-5-تهران'>مزایده ملک مشاع پلاک ثبتی 3016/2420/1 بخش 5 تهران  / مزایده ,مزایده ملک مشاع پلاک ثبتی 3016/2420/1 بخش 5 تهران </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054002/مزایده-یکدستگاه-کشباف'>مزایده یکدستگاه کشباف  / آگهی مزایده اموال منقول, مزایده یکدستگاه کشباف </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054003/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-203-60متر-بخش-هفت'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 203.60متر بخش هفت  / مزایده ,مزایده ششدانگ زمین مساحت 203.60متر بخش هفت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054004/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-112-5متر-قدمت-بیش-از-40-سال'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 112.5متر قدمت بیش از 40 سال / مزایده ,مزایده یک قطعه زمین مساحت 112.5متر قدمت بیش از 40 سال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054006/مزایده-آپارتمان-طبقه-دوم-مساحت-50-متر'>مزایده آپارتمان طبقه دوم مساحت 50 متر  / مزایده ,مزایده آپارتمان طبقه دوم مساحت 50 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054008/مزایده-واگذاری-اجاره-یکباب-مغازه-تجدید'>مزایده واگذاری اجاره یکباب مغازه تجدید / آگهی تجدید مزایده عمومی ، مزایده واگذاری اجاره یکباب مغازه تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054010/مزایده-لاستیک-هلالی-کارتل-کابل-گاز-کاربراتور-پراید-و-انژکتوری-پراید-و--'>مزایده  لاستیک هلالی کارتل- کابل گاز کاربراتور پراید و انژکتوری پراید و ... / آگهی مزایده, مزایده  لاستیک هلالی کارتل- کابل گاز کاربراتور پراید و انژکتوری پراید و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054011/مزایده-ششدانگ-منزل-مسکونی-مساحت-105-متر'>مزایده ششدانگ منزل مسکونی مساحت 105 متر / مزایده ,مزایده ششدانگ منزل مسکونی مساحت 105 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054013/مزایده-عمومی-5-دستگاه-خودرو--نوبت-دوم'>مزایده عمومی 5 دستگاه خودرو - نوبت دوم / مزایده ، مزایده 5 دستگاه خودور - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054014/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-مساحت-196-06متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 196.06متر / مزایده ,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 196.06متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054015/مزایده-فروش-یکدستگاه-یخچال-فریزر-و--'>مزایده فروش یکدستگاه یخچال فریزر و ... / مزایده , مزایده فروش یکدستگاه یخچال فریزر و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054016/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-سواری-دوو-ماتیز'>مزایده یک دستگاه خودرو سواری دوو ماتیز  / آگهی مزایده , مزایده یک دستگاه خودرو سواری دوو ماتیز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054017/مزایده-ششدانگ-عرصه-خانه-طلق-مساحت-856-91متر'>مزایده ششدانگ عرصه خانه طلق مساحت 856.91متر  / مزایده ,مزایده ششدانگ عرصه خانه طلق مساحت 856.91متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054020/مزایده-آپارتمان-مسکونی-مساحت-198-94متر'>مزایده آپارتمان مسکونی مساحت 198.94متر / مزایده ,مزایده آپارتمان مسکونی مساحت 198.94متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054022/مزایده-سواری-پژو'>مزایده سواری پژو  / مزایده ,مزایده سواری پژو مدل 93 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054023/مزایده-سنگ-مرمر-کف'>مزایده سنگ مرمر کف  / مزایده, مزایده سنگ مرمر کف </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054024/مزایده-فروش-4-دستگاه-خودرو-مرحله-اول-نوبت-دوم'>مزایده فروش 4 دستگاه خودرو مرحله اول نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی , مزایده فروش 4 دستگاه خودرو مرحله اول نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054025/مزایده-فروش-تعدادی-دستگاه-مستعمل-و-مازاد'>مزایده فروش تعدادی دستگاه مستعمل و مازاد  / مزایده , مزایده فروش تعدادی دستگاه مستعمل و مازاد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054026/آگهی-واگذاری-تعداد-7-باب-مغازه'>آگهی واگذاری تعداد 7 باب مغازه  / آگهی حراج عمومی، آگهی واگذاری تعداد 7 باب مغازه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054027/مزایده-ششدانگ-زمین-بصورت-پشته-و-شالیزاری'>مزایده ششدانگ زمین بصورت پشته و شالیزاری / مزایده ,مزایده ششدانگ زمین بصورت پشته و شالیزاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054028/مزایده-100-سهام-شرکت-بهره-برداری-و-صنایع-چوب-فریم--نوبت-سوم'>مزایده 100% سهام شرکت بهره برداری و صنایع چوب فریم...نوبت سوم  / آگهی مزایده , مزایده 100% سهام شرکت بهره برداری و صنایع چوب فریم...نوبت سوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054029/مزایده-ماشین-آلات-سبک-و--'>مزایده ماشین آلات سبک و ... / مزایده ,مزایده ماشین آلات سبک و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054030/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-1006-مترمربع-نوبت-اول'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 1006 مترمربع نوبت اول / مزایده ,مزایده ششدانگ زمین مساحت 1006 مترمربع نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054031/مزایده-بهره-برداری-موقت-از-2-باب-سالن-سینمایی--تجدید'>مزایده بهره برداری موقت از 2 باب سالن سینمایی ..تجدید   / مزایده , مزایده بهره برداری موقت از 2 باب سالن سینمایی ...تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054033/مزایده-فروش-خودروی-سواری-پراید-132-مدل-89'>مزایده فروش خودروی سواری پراید 132 مدل 89  / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش خودروی سواری پراید 132 مدل 89 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054034/مزایده-پلاک-ثبتی-زیربنای-159-متر-و-60-دسی-متر'>مزایده پلاک ثبتی زیربنای 159 متر و 60 دسی متر / مزایده ,مزایده پلاک ثبتی زیربنای 159 متر و 60 دسی متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054036/مزایده-ساختمان-مسکونی-مساحت-صد-و-بیست-متر'>مزایده ساختمان مسکونی مساحت صد و بیست متر / مزایده ,مزایده ساختمان مسکونی مساحت صد و بیست متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054037/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-سواری-پژو-آردی'>مزایده یک دستگاه خودروی سواری پژو آردی  / مزایده, مزایده یک دستگاه خودروی سواری پژو آردی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054038/مزایده-اجاره-غرفه-و--'>مزایده  اجاره غرفه  و ... / آگهی مزایده عمومی , مزایده اجاره غرفه  و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054039/مزایده-ششدانگ-ساختمان-مسکونی-مساحت-146-18متر'>مزایده ششدانگ ساختمان مسکونی مساحت 146.18متر  / مزایده ,مزایده ششدانگ ساختمان مسکونی مساحت 146.18متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054042/مزایده-یک-خودرو-وانت-زامیاد-تیپ-1390'>مزایده یک خودرو وانت زامیاد تیپ 1390  / آگهی مزایده اموال منقول، مزایده یک خودرو وانت زامیاد تیپ 1390 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054043/مزایده-ساختمان-مساحت-164-50متر'>مزایده ساختمان مساحت 164.50متر / مزایده ,مزایده ساختمان مساحت 164.50متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054044/مزایده-تعداد-5-دستگاه-چرخ-خیاطی-راسته-صنعتی-و--'>مزایده تعداد 5 دستگاه چرخ خیاطی راسته صنعتی و ... / آگهی مزایده, مزایده تعداد 5 دستگاه چرخ خیاطی راسته صنعتی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054045/اصلاحیه-مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مسکونی-قطعه-اول-تفکیکی'>اصلاحیه مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی قطعه اول تفکیکی  / اصلاحیه مزایده ,مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی قطعه اول تفکیکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054047/مزایده-تعداد-7-بندیل-میل-گرد'>مزایده تعداد 7 بندیل میل گرد  / مزایده , مزایده تعداد 7 بندیل میل گرد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054049/مزایده-سه-دانگ-مشاع-از-پلاک-ثبتی-5-14691-بخش-8-اهواز'>مزایده سه دانگ مشاع از پلاک ثبتی 5/14691 بخش 8 اهواز  / مزایده ,مزایده سه دانگ مشاع از پلاک ثبتی 5/14691 بخش 8 اهواز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054053/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-پژو-آردی'>مزایده یک دستگاه خودروی پژو آردی / آگهی مزایده, مزایده یک دستگاه خودروی پژو آردی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054054/مزایده-واگذاری-تعداد-محدودی-از-آپارتمانهای-احداثی'>مزایده واگذاری تعداد محدودی از آپارتمانهای احداثی / مزایده ,مزایده واگذاری تعداد محدودی از آپارتمانهای احداثی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054055/مزایده-یک-دستگاه-وانت-پیکان'>مزایده یک دستگاه وانت پیکان / آگهی مزایده، مزایده یک دستگاه وانت پیکان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054056/مزایده-ششدانگ-خانه-مسکونی-نوبت-دوم'>مزایده ششدانگ خانه مسکونی نوبت دوم / مزایده ,مزایده ششدانگ خانه مسکونی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054057/مزایده-فروش-خاک-سرباره-و--'>مزایده فروش خاک سرباره و ... / آگهی مزایده , مزایده فروش خاک سرباره و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054058/مزایده-فروش-یکدستگاه-کامیون-بنز--مرحله-دوم'>مزایده فروش یکدستگاه کامیون بنز - مرحله دوم  / مزایده , مزایده فروش یکدستگاه کامیون بنز - مرحله دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054060/مزایده-دو-باب-خانه-یک-طبقه-و-صد-مترمربع-اسکلت-نیمه-تمام'>مزایده دو باب خانه یک طبقه و صد مترمربع اسکلت نیمه تمام  / مزایده ,مزایده دو باب خانه یک طبقه و صد مترمربع اسکلت نیمه تمام </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054063/اگهی-مزایده-یکدستگاه-قالب-زن--دو-دستگاه-هم-زن'>اگهی مزایده یکدستگاه قالب زن - دو دستگاه هم زن / اگهی مزایده , اگهی مزایده یکدستگاه قالب زن - دو دستگاه هم زن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054064/مزایده-ساختمان-تک-طبقه-اعیان-هشتاد-متر-نوبت-دوم'>مزایده ساختمان تک طبقه اعیان هشتاد متر نوبت دوم / مزایده ,مزایده ساختمان تک طبقه اعیان هشتاد متر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054065/مزایده-یک-فقره-خط-تلفن-همراه'>مزایده یک فقره خط تلفن همراه  / آگهی مزایده اموال منقول، مزایده یک فقره خط تلفن همراه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054068/مزایده-یک-قطعه-زمین-و-منزل-مسکونی'>مزایده یک قطعه زمین و منزل مسکونی / مزایده ,مزایده یک قطعه زمین و منزل مسکونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054070/مزایده-یک-دستگاه-سواری-تاکسی-سمند'>مزایده یک دستگاه سواری تاکسی سمند  / مزایده, مزایده یک دستگاه سواری تاکسی سمند </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054071/مزایده-بخاری-میز-جک-ماشین-اجاق-گاز--'>مزایده بخاری، میز، جک ماشین، اجاق گاز ... / مزایده, مزایده بخاری، میز، جک ماشین، اجاق گاز ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054072/مزایده-پلاک-ثبتی-با-قدمت-سیزده-سال-نوبت-اول'>مزایده پلاک ثبتی با قدمت سیزده سال نوبت اول / مزایده ,مزایده پلاک ثبتی با قدمت سیزده سال نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054073/مزایده-مقداری-لوازم-صیادی-و-تور-ماهیگیری'>مزایده مقداری لوازم صیادی و تور ماهیگیری / آگهی مزایده, مزایده مقداری لوازم صیادی و تور ماهیگیری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054074/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-بخش-دو-بجنورد-نوبت-اول'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی بخش دو بجنورد نوبت اول / مزایده ,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی بخش دو بجنورد نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054076/اصلاحیه-مزایده-ششدانگ-ساختمان-مسکونی'>اصلاحیه مزایده ششدانگ ساختمان مسکونی / اصلاحیه مزایده,مزایده ششدانگ ساختمان مسکونی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054077/تجدید-مزایده-فروش-تعدادی-از-وسائط-نقلیه-و-ماشین-آلات'>تجدید مزایده فروش تعدادی از وسائط نقلیه و ماشین آلات  / تجدید آگهی مزایده , تجدید مزایده فروش تعدادی از وسائط نقلیه و ماشین آلات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054079/مزایده-یک-دستگاه-کولر-اسپیلت--'>مزایده یک دستگاه کولر اسپیلت... / مزایده, مزایده یک دستگاه کولر اسپیلت...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054080/مزایده-یک-قطعه-عرصه-با-مساحت-صد-مترمربع'>مزایده یک قطعه عرصه با مساحت صد مترمربع / مزایده ,مزایده یک قطعه عرصه با مساحت صد مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054082/مزایده-یکباب-مغازه-مساحت-22040متر-نوبت-اول'>مزایده یکباب مغازه مساحت 22040متر نوبت اول / مزایده ,مزایده یکباب مغازه مساحت 22040متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054084/مزایده-تعداد-25-رول-پلاستیک-شرینک'>مزایده تعداد 25 رول پلاستیک شرینک  / مزایده , مزایده تعداد 25 رول پلاستیک شرینک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054085/مزایده-یک-تخته-فرش-ترکمنی-و-دستیباف'>مزایده یک تخته فرش ترکمنی و دستیباف  / آگهی مزایده، مزایده یک تخته فرش ترکمنی و دستیباف </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054088/مزایده-اجاره-زمین-چمن-مصنوعی-و---(نوبت-دوم)'>مزایده اجاره زمین چمن مصنوعی و ... (نوبت دوم) / آگهی مزایده , مزایده اجاره زمین چمن مصنوعی و ... (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054089/مزایده-فروش-قالی-10-متری-و----نوبت-دوم'>مزایده فروش قالی 10 متری و ... - نوبت دوم / مزایده , مزایده فروش قالی 10 متری و ... - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054090/مزایده-اجاره-پرورش-ماهی-گرمابی-نوبت-دوم'>مزایده اجاره پرورش ماهی گرمابی نوبت دوم  / آإگهی مزایده , مزایده اجاره پرورش ماهی گرمابی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054094/فراخوان-واگذاری-برخی-از-فضاها'>فراخوان واگذاری برخی از فضاها / فراخوان , فراخوان واگذاری برخی از فضاها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054096/مزایده-منزل-مسکونی-بخش-دو-نیشابور'>مزایده منزل مسکونی بخش دو نیشابور  / مزایده ,مزایده منزل مسکونی بخش دو نیشابور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054097/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-پراید-مدل-1382'>مزایده یک دستگاه خودرو پراید مدل 1382  / مزایده, مزایده یک دستگاه خودرو پراید مدل 1382 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054101/مزایده-سه-دانگ-از-ملک-به-شماره-11618-فرعی-بخش-5-نوبت-اول'>مزایده سه دانگ از ملک به شماره 11618 فرعی بخش 5 نوبت اول / مزایده ,مزایده سه دانگ از ملک به شماره 11618 فرعی بخش 5 نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054106/مزایده-پلاک-ثبتی-4529-فرعی-مرحله-اول'>مزایده پلاک ثبتی 4529 فرعی مرحله اول / مزایده ,مزایده پلاک ثبتی 4529 فرعی مرحله اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054108/مزایده-اجاره-یک-قطعه-زمین-دولتی-با-کاربری-درمانی--نوبت-دوم'>مزایده اجاره یک قطعه زمین دولتی با کاربری درمانی  - نوبت دوم  / مزایده ,مزایده اجاره یک قطعه زمین دولتی با کاربری درمانی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054110/مزایده-تلفن-همراه'>مزایده تلفن همراه / مزایده , مزایده تلفن همراه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054111/مزایده-فروش-انواع-ضایعات-شامل-آهن-آلات-و-کابل-مازاد'>مزایده فروش انواع ضایعات شامل آهن آلات و کابل مازاد  / آگهی مزایده , مزایده فروش انواع ضایعات شامل آهن آلات و کابل مازاد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054112/مزایده-ملک-تحت-پلاک-3007-فرعی-بخش-چهارده-البرز'>مزایده ملک تحت پلاک 3007 فرعی بخش چهارده البرز / مزایده ,مزایده ملک تحت پلاک 3007 فرعی بخش چهارده البرز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054114/مزایده-واگذاری-عرصه-ششدانگ-زمین-مساحت-153-15متر'>مزایده واگذاری عرصه ششدانگ زمین مساحت 153.15متر / مزایده ,مزایده واگذاری عرصه ششدانگ زمین مساحت 153.15متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054115/مزایده-ماشین-آلات-مستعمل-و-مازاد--'>مزایده ماشین آلات مستعمل و مازاد ... / مزایده, مزایده ماشین آلات مستعمل و مازاد ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054121/مزایده-یک-و-نیم-دانگ-مشاع-از-پلاک-ثبتی-نوبت-اول'>مزایده یک و نیم دانگ مشاع از پلاک ثبتی نوبت اول / مزایده ,مزایده یک و نیم دانگ مشاع از پلاک ثبتی نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054123/مزایده-فروش-11-قطعه-زمین-مرحله-اول'>مزایده فروش 11 قطعه زمین مرحله اول / مزایده ,مزایده فروش 11 قطعه زمین مرحله اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054124/مزایده-شش-دانگ-یک-دستگاه-خودروی-کامیون-کمپرسی-بنز-نوبت-پنجم'>مزایده شش دانگ یک دستگاه خودروی کامیون کمپرسی بنز نوبت پنجم  / آگهی مزایده حراج اموال منقول,مزایده شش دانگ یک دستگاه خودروی کامیون کمپرسی بنز نوبت پنجم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054126/مزایده-پلاک-ثبتی-بخش-5-قوچان-مرحله-دوم'>مزایده پلاک ثبتی بخش 5 قوچان مرحله دوم / مزایده ,مزایده پلاک ثبتی بخش 5 قوچان مرحله دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054128/مزایده-منزل-مسکونی-عرصه-صد-و-شصت-متر-نوبت-اول'>مزایده منزل مسکونی عرصه صد و شصت متر نوبت اول / مزایده ,مزایده منزل مسکونی عرصه صد و شصت متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054129/مزایده-ششدانگ-مغازه-مساحت-33-50متر'>مزایده ششدانگ مغازه مساحت 33.50متر / مزایده ,مزایده ششدانگ مغازه مساحت 33.50متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054132/مزایده-پلاک-966-فرعی-بخش-8-چناران-نوبت-دوم'>مزایده پلاک 966 فرعی بخش 8 چناران نوبت دوم / مزایده ,مزایده پلاک 966 فرعی بخش 8 چناران نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054136/مزایده-تعداد-27-دستگاه-خودرو-سبک---'>مزایده تعداد 27 دستگاه خودرو سبک .... / مزایده ، مزایده تعداد 27 دستگاه خودرو سبک ، سنگین و موتورسیکلت ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054138/مزایده-یک-قطعه-عرصه-مسکونی-مساحت-240متر'>مزایده یک قطعه عرصه مسکونی مساحت 240متر / مزایده ,مزایده یک قطعه عرصه مسکونی مساحت 240متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054142/مزایده-یک-قطعه-زمین-زراعی-بخش-4-بندرترکمن'>مزایده یک قطعه زمین زراعی بخش 4 بندرترکمن / مزایده ,مزایده یک قطعه زمین زراعی بخش 4 بندرترکمن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054143/مزایده-یک-دستگاه-سواری-ال-نود'>مزایده یک دستگاه سواری ال نود / آگهی مزایده، مزایده یک دستگاه سواری ال نود</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054144/مزایده-دو-دانگ-از-پلاک-ثبتی-ده-فرعی-بخش-سه-تبریز'>مزایده دو دانگ از پلاک ثبتی ده فرعی بخش سه تبریز / مزایده ,مزایده دو دانگ از پلاک ثبتی ده فرعی بخش سه تبریز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054145/مزایده-خودرو-پژو-روآ-مدل-1387'>مزایده خودرو پژو روآ  مدل 1387 / آگهی مزایده, مزایده خودرو پژو روآ  مدل 1387</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054146/مزایده-فروش-کوره-القایی-و--'>مزایده فروش کوره القایی و ... / مزایده , مزایده فروش کوره القایی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054147/مزایده-ششدانگ-زمین-مسکونی-مساحت-109-2متر'>مزایده ششدانگ زمین مسکونی مساحت 109.2متر  / مزایده ,مزایده ششدانگ زمین مسکونی مساحت 109.2متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054149/مزایده-بهره-برداری-از-مکان-به-منظور-فروش-مواد-غذایی'>مزایده بهره برداری از مکان به منظور فروش مواد غذایی / آگهی مزایده و مناقصه عمومی,مزایده بهره برداری از مکان به منظور فروش مواد غذایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054150/مزایده-تعداد-143-دستگاه-خودرو-سبک--سنگین-و--'>مزایده تعداد 143 دستگاه خودرو سبک ، سنگین و.... / مزایده ، مزایده تعداد 143 دستگاه خودرو سبک ، سنگین و ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054151/مزایده-لوازم-نیروگاهی--'>مزایده لوازم نیروگاهی ... / مزایده ,مزایده لوازم نیروگاهی ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054153/مزایده-باغ-مساحت-زمین-2000متر-نوبت-دوم'>مزایده باغ مساحت زمین 2000متر نوبت دوم / مزایده ,مزایده باغ مساحت زمین 2000متر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054154/مزایده-بهره-برداری-از-یک-واحد-جایگاه-عرضه-CNG-نوبت-دوم'>مزایده بهره برداری از یک واحد جایگاه عرضه CNG نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی,مزایده  بهره برداری از یک واحد جایگاه عرضه CNG نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054156/مزایده-ششدانگ-زمین-مزروعی-بخش-سه-اردبیل'>مزایده ششدانگ زمین مزروعی بخش سه اردبیل / مزایده ,مزایده ششدانگ زمین مزروعی بخش سه اردبیل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054158/مزایده-0-217-دانگ-از-1-5-دانگ-مشاع-از-پلاک-ثبتی'>مزایده 0.217 دانگ از 1.5 دانگ مشاع از پلاک ثبتی / مزایده ,مزایده 0.217 دانگ از 1.5 دانگ مشاع از پلاک ثبتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054162/مزایده-ملک-مساحت-73-33مترمربع'>مزایده ملک مساحت 73.33مترمربع / مزایده ,مزایده ملک مساحت 73.33مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054164/مزایده-ملک-و-ماشین-بوجاری-و--'>مزایده ملک و ماشین بوجاری و ... / مزایده , مزایده ملک و ماشین بوجاری و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054166/مزایده-فروش-ماشین-آلات-سنگین-راه-سازی-و-لوازم-یدکی-سنگین--'>مزایده فروش ماشین آلات سنگین راه سازی و لوازم یدکی سنگین... / آگهی مزایده عمومی، مزایده فروش ماشین آلات سنگین راه سازی و لوازم یدکی سنگین...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054169/مزایده-ششدانگ-زمین-با-بنای-احداثی-مساحت-63-18متر'>مزایده ششدانگ زمین با بنای احداثی مساحت 63.18متر  / مزایده ,مزایده ششدانگ زمین با بنای احداثی مساحت 63.18متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054172/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-66-15متر-قطعه-چهار'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 66.15متر قطعه چهار / مزایده ,مزایده ششدانگ زمین مساحت 66.15متر قطعه چهار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054173/مزایده-اقلام-و-کالاهای-صنعتی-مازاد-انبار-خود'>مزایده اقلام و کالاهای صنعتی مازاد انبار خود / آگهی دعوت به مزایده عمومی,مزایده اقلام و کالاهای صنعتی مازاد انبار خود </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054174/اصلاحیه-مزایده-امور-تبلیغاتی-سطح-شهر'>اصلاحیه مزایده امور تبلیغاتی سطح شهر  / اصلاحیه مزایده ,مزایده امور تبلیغاتی سطح شهر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054175/مزایده-فروش-دام-و-کود-حیوانی--'>مزایده فروش دام و کود حیوانی... / مزایده, مزایده فروش دام و کود حیوانی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054177/مزایده-واگذاری-امتیاز-بهره-برداری-و-مجوز-برداشت'>مزایده واگذاری امتیاز بهره برداری و مجوز برداشت / آگهی مزایده عمومی , مزایده واگذاری امتیاز بهره برداری و مجوز برداشت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054178/مزایده-ملک-مساحت-کل-250-متر-نوبت-اول'>مزایده ملک مساحت کل 250 متر نوبت اول / مزایده ,مزایده ملک مساحت کل 250 متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054179/مزایده-مشارکت-و-بهره-برداری-از-مجموعه-های-درمانی-درمانگاه--نوبت-دوم'>مزایده مشارکت و بهره برداری از مجموعه های درمانی درمانگاه  -نوبت دوم / مزایده عمومی, مزایده مشارکت و بهره برداری از مجموعه های درمانی درمانگاه  -نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054181/مزایده-سرقفلی-مغازه-و-زمین'>مزایده سرقفلی مغازه و زمین / مزایده ,مزایده سرقفلی مغازه و زمین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054185/مزایده-املاک-شامل-زمین-و-باغ-نوبت-اول'>مزایده املاک شامل زمین و باغ نوبت اول / مزایده ,مزایده املاک شامل زمین و باغ نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054186/مزایده-واگذاری-اجاره-تعمیرگاه-مرکزی---تجدید-نوبت-دوم'>مزایده واگذاری اجاره تعمیرگاه مرکزی ... تجدید نوبت دوم  / آگهی تجدید مزایده , مزایده واگذاری اجاره تعمیرگاه مرکزی ... تجدید نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054190/مزایده-ملک-مساحت-عرصه-205-متر'>مزایده ملک مساحت عرصه 205 متر / مزایده ,مزایده ملک مساحت عرصه 205 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054192/مزایده-اجاره-پنجشنبه-بازار---'>مزایده اجاره پنجشنبه بازار  ...  / مزایده ، مزایده اجاره پنجشنبه بازار علی ابن ابیطالب ع  .... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054194/مزایده-ملک-قولنامه-ای-نوبت-اول'>مزایده ملک قولنامه ای نوبت اول / مزایده ,مزایده ملک قولنامه ای نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054197/مزایده-فروش-یکدستگاه-سواری-تیبا'>مزایده فروش یکدستگاه سواری تیبا  / مزایده , مزایده فروش یکدستگاه سواری تیبا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054198/مزایده-ملک-بخش-ده-تبریز-نوبت-دوم'>مزایده ملک بخش ده تبریز نوبت دوم / مزایده ,مزایده ملک بخش ده تبریز نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054200/مزایده-ملک-بخش-شش-تبریز-نوبت-چهارم'>مزایده ملک بخش شش تبریز نوبت چهارم / مزایده ,مزایده ملک بخش شش تبریز نوبت چهارم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054203/مزایده-واگذاری-بنگاه-مدیریتی-و-کنترلی'>مزایده  واگذاری بنگاه مدیریتی و کنترلی / مزایده, مزایده  واگذاری بنگاه مدیریتی و کنترلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054204/مزایده-آپارتمان-واحد-اداری-500-متری'>مزایده آپارتمان واحد اداری 500 متری / مزایده ,مزایده آپارتمان واحد اداری 500 متری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054207/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-57-72متر-قطعه-هفت'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 57.72متر قطعه هفت / مزایده ,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 57.72متر قطعه هفت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054209/مزایده-فروش-کالای-اسقاط-و-مستعمل'>مزایده فروش کالای اسقاط و مستعمل  / مزایده فروش کالای اسقاط و مستعمل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054211/مزایده-فروش-انواع-تابلوی-معرق'>مزایده فروش انواع تابلوی معرق  / آگهی مزایده اموال , مزایده فروش انواع تابلوی معرق </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054212/مزایده-ششدانگ-یکباب-منزل-مساحت-144-37متر'>مزایده ششدانگ یکباب منزل مساحت 144.37متر / مزایده ,مزایده ششدانگ یکباب منزل مساحت 144.37متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054214/مزایده-آپارتمان-مساحت-67-70متر'>مزایده آپارتمان مساحت 67.70متر  / مزایده ,مزایده آپارتمان مساحت 67.70متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054216/مزایده-یک-دستگاه-اتومبیل-سواری-مدل-93'>مزایده یک دستگاه اتومبیل سواری مدل 93  / مزایده ,مزایده یک دستگاه اتومبیل سواری مدل 93 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054218/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-96-96متر-طبقه-دوم'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 96.96متر طبقه دوم / مزایده ,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 96.96متر طبقه دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054219/فراخوان-عمومی-واگذاری-اماکن-تجاری-و-خدماتی-در-فرودگاه--'>فراخوان عمومی واگذاری اماکن تجاری و خدماتی در فرودگاه ... / آگهی فراخوان عمومی , فراخوان عمومی واگذاری اماکن تجاری و خدماتی در فرودگاه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054220/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-شماره-هشت-مساحت-125-77متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان شماره هشت مساحت 125.77متر  / مزایده ,مزایده ششدانگ آپارتمان شماره هشت مساحت 125.77متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054222/مزایده-فروش-دام-گوساله-نر-شیرخوار-گوساله-نر-قطع-شیر--'>مزایده فروش دام گوساله نر شیرخوار، گوساله نر قطع شیر... / مزایده, مزایده فروش دام گوساله نر شیرخوار، گوساله نر قطع شیر...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054223/مزایده-ششدانگ-اپارتمان-مساحت-104-79متر-قطعه-سه'>مزایده ششدانگ اپارتمان مساحت 104.79متر قطعه سه / مزایده ,مزایده ششدانگ اپارتمان مساحت 104.79متر قطعه سه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054224/مزایده-اجاره--'>مزایده اجاره ... / مزایده ,مزایده اجاره ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054226/مزایده-آپارتمان-طبقه-4-مساحت-195-68متر'>مزایده آپارتمان طبقه 4 مساحت 195.68متر / مزایده ,مزایده آپارتمان طبقه 4 مساحت 195.68متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054229/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-366-75متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 366.75متر  / مزایده ,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 366.75متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054231/مزایده-منزل-مسکونی-مساحت-1200متر'>مزایده منزل مسکونی مساحت 1200متر  / مزایده ,مزایده منزل مسکونی مساحت 1200متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054233/تجدید-مزایده-فروش-یک-دستگاه-خودرو-وانت-نیسان'>تجدید مزایده فروش یک دستگاه خودرو وانت نیسان  / ​آگهی تجدید مزایده عمومی,مزایده فروش یک دستگاه خودرو وانت نیسان 2 کابین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054234/مزایده-آپارتمان-قطعه-نهم-مساحت-150-50متر'>مزایده آپارتمان قطعه نهم مساحت 150.50متر  / مزایده ,مزایده آپارتمان قطعه نهم مساحت 150.50متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054236/مزایده-تعداد-1-دستگاه-تلسمیت--'>مزایده تعداد 1 دستگاه تلسمیت ... / مزایده,مزایده تعداد 1 دستگاه تلسمیت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054238/مزایده-اقلام-برقی-مازاد-به-مقدار-94-قلم'>مزایده اقلام برقی مازاد به مقدار 94 قلم / مزایده, مزایده اقلام برقی مازاد به مقدار 94 قلم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054239/مزایده-آپارتمان-قطعه-22-تفکیکی'>مزایده آپارتمان قطعه 22 تفکیکی / مزایده ,مزایده آپارتمان قطعه 22 تفکیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054241/مزایده-سهام-و-ماشین-آلات'>مزایده سهام و ماشین آلات  / آگهی مزایده اموال منقول، مزایده سهام و ماشین آلات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054242/مزایده-فروش-تعداد-5-دستگاه-خودرو'>مزایده فروش تعداد 5 دستگاه خودرو / آگهی مزایده عمومی , مزایده فروش تعداد 5 دستگاه خودرو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054244/مزایده-فراخوان-فروش-زمین-صنعتی'>مزایده فراخوان فروش زمین صنعتی  / مزایده ,مزایده فراخوان فروش زمین صنعتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054247/مزایده-ششدانگ-خانه-و-محوطه-بخش-بیست-و-هشت-نوبت-اول'>مزایده ششدانگ خانه و محوطه بخش بیست و هشت نوبت اول / مزایده ,مزایده ششدانگ خانه و محوطه بخش بیست و هشت نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054249/مزایده-5-عدد-ترولی-چرخدار--'>مزایده 5 عدد ترولی چرخدار ... / مزایده,مزایده 5 عدد ترولی چرخدار ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054250/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-و-زمین-عرصه-437-65متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه و زمین عرصه 437.65متر  / مزایده ,مزایده ششدانگ یکباب خانه و زمین عرصه 437.65متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054253/مزایده-زمین-کشاورزی-مساحت-44109-65متر'>مزایده زمین کشاورزی مساحت 44109.65متر  / مزایده ,مزایده زمین کشاورزی مساحت 44109.65متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054255/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-259-7متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 259.7متر  / مزایده ,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 259.7متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054257/مزایده-انواع-خودروهای-سبک--'>مزایده انواع خودروهای سبک ... / مزایده ,مزایده انواع خودروهای سبک ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054259/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-سواری-پژو-پارس--'>مزایده یک دستگاه خودروی سواری پژو پارس ... / مزایده,مزایده یک دستگاه خودروی سواری پژو پارس ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054260/مزایده-ششدانگ-سه-قطعه-زمین-بخش-هفت-قوچان'>مزایده ششدانگ سه قطعه زمین بخش هفت قوچان / مزایده ,مزایده ششدانگ سه قطعه زمین بخش هفت قوچان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054262/مزایده-خط-تلفن-همراه'>مزایده خط تلفن همراه  / مزایده , مزایده خط تلفن همراه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054263/فراخوان-بهره-برداری-از-پارکینگ-وسائط-نقلیه--چرخ-دستی-حمل-بار'> فراخوان بهره برداری از پارکینگ وسائط نقلیه ، چرخ دستی حمل بار / آگهی فراخوان شناسایی ، آگهی فراخوان بهره برداری از پارکینگ وسائط نقلیه ، چرخ دستی حمل بار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054264/مزایده-فروش-املاک-و-مستغلات-کاربری-تجاری-مسکونی'>مزایده فروش املاک و مستغلات کاربری تجاری مسکونی  / مزایده ,مزایده فروش املاک و مستغلات کاربری تجاری مسکونی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054268/مزایده-ساختمان-مسکونی-تحت-پلاک-ده-فرعی'>مزایده ساختمان مسکونی تحت پلاک ده فرعی / مزایده ,مزایده ساختمان مسکونی تحت پلاک ده فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054269/فراخوان-واگذاری-شرکتها'>فراخوان واگذاری شرکتها / فراخوان , فراخوان واگذاری شرکتها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054270/مزایده-133-طاقه-پارچه-مانتویی-و-پیراهنی--'>مزایده 133 طاقه پارچه مانتویی و پیراهنی... / مزایده , مزایده 133 طاقه پارچه مانتویی و پیراهنی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054271/مزایده-پلاک-دارای-اعیان-در-سه-طبقه-تجاری-مسکونی-قدمت-12-سال'>مزایده پلاک دارای اعیان در سه طبقه تجاری مسکونی قدمت 12 سال / مزایده ,مزایده پلاک دارای اعیان در سه طبقه تجاری مسکونی قدمت 12 سال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054272/مزایده-فروش-یک-دستگاه-تراکتور-فرگوسن'>مزایده فروش یک دستگاه تراکتور فرگوسن  / آگهی مزایده,مزایده فروش یک دستگاه تراکتور فرگوسن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054273/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-بخش-شش-ثبت-علی-آباد-کتول'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی بخش شش ثبت علی آباد کتول / مزایده ,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی بخش شش ثبت علی آباد کتول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054278/مزایده-بهره-برداری-از-مرکز-معاینه-فنی--'>مزایده بهره برداری از مرکز معاینه فنی ... / مزایده ,مزایده بهره برداری از مرکز معاینه فنی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054279/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-صد-و-بیست-متر'>مزایده یک قطعه زمین مساحت صد و بیست متر / مزایده ,مزایده یک قطعه زمین مساحت صد و بیست متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054282/مزایده-فروش-انواع-ضایعات-فلزی--'>مزایده فروش انواع ضایعات فلزی ... / آگهی مزایده عمومی ، مزایده فروش انواع ضایعات فلزی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054283/مزایده-ملک-مساحت-617-82متر-نوبت-دوم'>مزایده ملک مساحت 617.82متر نوبت دوم / مزایده ,مزایده ملک مساحت 617.82متر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054284/تجدید-مزایده-واگذاری-مخازن-سد--'>تجدید مزایده واگذاری مخازن سد...  / آگهی تجدید مزایده عمومی, تجدید مزایده واگذاری مخازن سد... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054285/مزایده-اجاره-کارخانه-آسفالت-و-سنگ-شکن--نوبت-دوم'>مزایده اجاره کارخانه آسفالت و سنگ شکن - نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی, مزایده اجاره کارخانه آسفالت و سنگ شکن - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054287/مزایده-آپارتمان-مساحت-1909-25متر-بخش-ده-تهران'>مزایده آپارتمان مساحت 1909.25متر بخش ده تهران  / مزایده ,مزایده آپارتمان مساحت 1909.25متر بخش ده تهران </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054292/مزایده-فروش-تعداد-45-قطعه-زمین-مسکونی-تجاری-نوبت-دوم'>مزایده فروش تعداد 45 قطعه زمین مسکونی تجاری نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش تعداد 45 قطعه زمین مسکونی تجاری نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054293/مزایده-واگذاری-تعداد-19-دستگاه-خودروی-مستعمل'>مزایده واگذاری تعداد 19 دستگاه خودروی مستعمل / مزایده واگذاری  تعداد 19 دستگاه خودروی مستعمل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054294/مزایده-واگذاری-املاک-مسکونی-و-تجاری'>مزایده واگذاری املاک مسکونی و تجاری / آگهی مزایده عمومی , مزایده واگذاری املاک مسکونی و تجاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054295/مزایده-خودروی-سواری-پژو-سیستم-206'>مزایده خودروی سواری پژو سیستم 206  / آگهی مزایده اموال منقول، مزایده خودروی سواری پژو سیستم 206 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054298/مزایده-ششدانگ-مغازه-مساحت-شصت-متر'>مزایده ششدانگ مغازه مساحت شصت متر / مزایده,مزایده ششدانگ مغازه مساحت شصت متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054299/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-125-77متر-قطعه-شانزده'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 125.77متر قطعه شانزده  / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 125.77متر قطعه شانزده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054302/مزایده-تعدادی-از-ماشین-آلات'>مزایده تعدادی از ماشین آلات / مزایده, تعدادی از ماشین آلات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054303/مزایده-ششدانگ-ساختمان-مساحت-66-97متر'>مزایده ششدانگ ساختمان مساحت 66.97متر / مزایده,مزایده ششدانگ ساختمان مساحت 66.97متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054308/مزایده-فروش-سنگ-ساختمانی--'>مزایده فروش سنگ ساختمانی... / آگهی مزایده و فروش اموال منقول، مزایده فروش سنگ ساختمانی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054309/مزایده-ششدانگ-منزل-مسکونی-مساحت-169-83متر'>مزایده ششدانگ منزل مسکونی مساحت 169.83متر  / مزایده,مزایده ششدانگ منزل مسکونی مساحت 169.83متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054314/مزایده-یک-دستگاه-مینی-بوس-ایویکو-نوبت-دوم'>مزایده یک دستگاه مینی بوس ایویکو  نوبت دوم  / آگهی مزایده , مزایده یک دستگاه مینی بوس ایویکو  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054315/مزایده-فروش-مجتمع-آپارتمانی-شامل-شش-واحد-مسکونی'>مزایده فروش مجتمع آپارتمانی شامل شش واحد مسکونی  / مزایده,مزایده فروش مجتمع آپارتمانی شامل شش واحد مسکونی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054316/مزایده-تعداد-محدودی-از-غرفه-ها-بوفه-ها-و-رستوران-سنتی'>مزایده تعداد محدودی از غرفه ها، بوفه ها و رستوران سنتی / آگهی مزایده، مزایده تعداد محدودی از غرفه ها، بوفه ها و رستوران سنتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054317/مزایده-فروش-اقلام-بلامصرف--نوبت-دوم'>مزایده فروش اقلام بلامصرف...نوبت دوم / مزایده, مزایده فروش اقلام بلامصرف...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054319/مزایده-فروش-یکدستگاه-سواری-پژو-405'>مزایده فروش یکدستگاه سواری پژو 405 / آگهی مزایده , مزایده فروش یکدستگاه سواری پژو 405</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054322/مزایده-فروش-زمین-مساحت-200-68متر-مسکونی'>مزایده فروش زمین مساحت 200.68متر مسکونی  / مزایده,مزایده فروش زمین مساحت 200.68متر مسکونی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054323/مزایده-فروش-یکدستگاه-تاورکرین'>مزایده فروش یکدستگاه تاورکرین / آگهی مزایده , مزایده فروش یکدستگاه تاورکرین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054327/مزایده-فروش-13-قطعه-زمین-مسکونی-نوبت-دوم'>مزایده فروش 13 قطعه زمین مسکونی نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش 13 قطعه زمین مسکونی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054329/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-3326متر'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 3326متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 3326متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054332/مزایده-ملک-و-ماشین-آلات--تجدید'>مزایده ملک و ماشین آلات - تجدید  /  مزایده, مزایده  ملک و ماشین آلات تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054334/مزایده-عمارت-مساحت-275-50متر'>مزایده عمارت مساحت 275.50متر / مزایده,مزایده عمارت مساحت 275.50متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054337/تجدید-مزایده-واگذاری-سفره-خانه-سنتی'>تجدید مزایده واگذاری سفره خانه سنتی  / آگهی تجدید مزایده تک مرحله ای , مزایده واگذاری سفره خانه سنتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054338/مزایده-ششدانگ-باغ-مساحت-یک-هزار-و-هفتصد-و-سی-و-چهار-متر'>مزایده ششدانگ باغ مساحت یک هزار و هفتصد و سی و چهار متر  / مزایده,مزایده ششدانگ باغ مساحت یک هزار و هفتصد و سی و چهار متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054341/مزایده-زمین-مساحت-20000متر-بخش-هشت'>مزایده زمین مساحت 20000متر بخش هشت / مزایده,مزایده زمین مساحت 20000متر بخش هشت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054342/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-276متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 276متر  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 276متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054345/مزایده-فروش-هشت-گروه-انواع-لوازم-و-تجهیزات-اسقاط-و-راکد-'>مزایده فروش هشت گروه انواع لوازم و تجهیزات اسقاط و راکد.. / مزایده فروش هشت گروه انواع لوازم و تجهیزات اسقاط و راکد..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054346/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-272-70متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 272.70متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 272.70متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054349/مزایده-پلاک-ثبتی-بخش-5-مشهد'>مزایده پلاک ثبتی بخش 5 مشهد / مزایده,مزایده پلاک ثبتی بخش 5 مشهد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054351/مزایده-ملک-بخش-شش-مشهد-مرحله-اول'>مزایده ملک بخش شش مشهد مرحله اول / مزایده,مزایده ملک بخش شش مشهد مرحله اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054352/مزایده-واگذاری-بصورت-اجاره-غرفه-های-تجاری-و-خدماتی'>مزایده واگذاری بصورت اجاره غرفه های تجاری و خدماتی / آگهی مزایده,مزایده واگذاری بصورت اجاره غرفه های تجاری و خدماتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054355/مزایده-ملک-به-شماره-6007-بخش-چهار-مشهد-تجدید'>مزایده ملک به شماره 6007 بخش چهار مشهد تجدید  / مزایده,مزایده ملک به شماره 6007 بخش چهار مشهد تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054356/مزایده-فروش-سهام'>مزایده فروش سهام / آگهی مزایده, مزایده فروش سهام</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054358/مزایده-املاک-مساحت-عرصه-700-000مترمربع'>مزایده املاک مساحت عرصه 700.000مترمربع  / مزایده,مزایده املاک مساحت عرصه 700.000مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054360/اصلاحیه-مزایده-محدوده-دارای-گواهی-کشف'>اصلاحیه مزایده محدوده دارای گواهی کشف  / اصلاحیه آگهی مزایده , اصلاحیه مزایده محدوده دارای گواهی کشف </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054361/مزایده-تعداد-یک-دستگاه-خودرو--نوبت-دوم'>مزایده تعداد یک دستگاه خودرو  - نوبت دوم  / آگهی مزایده، مزایده تعداد یک دستگاه خودرو  - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054362/مزایده-دستگاه-بسته-بندی-پودری-دستگاه-چسب-زن-کارتن--'>مزایده دستگاه بسته بندی پودری، دستگاه چسب زن کارتن ... / مزایده, مزایده دستگاه بسته بندی پودری، دستگاه چسب زن کارتن ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054365/مزایده-ششدانگ-منزل-مسکونی-عرصه-520-5متر'>مزایده ششدانگ منزل مسکونی عرصه 520.5متر / مزایده,مزایده ششدانگ منزل مسکونی عرصه 520.5متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054367/مزایده-یک-دانگ-از-ششدانگ-مغازه-مساحت-44-14متر'>مزایده یک دانگ از ششدانگ مغازه مساحت 44.14متر  / مزایده,مزایده یک دانگ از ششدانگ مغازه مساحت 44.14متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054370/مزایده-ملک-مساحت-45-متر'>مزایده ملک مساحت 45 متر  / مزایده,مزایده ملک مساحت 45 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054372/مزایده-فروش-دو-دستگاه-شرینگ--'>مزایده فروش دو دستگاه شرینگ... / مزایده اموال , مزایده فروش دو دستگاه شرینگ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054377/مزایده-خودرو-پژو-405-رنگ-خاکستری'>مزایده خودرو پژو 405 رنگ خاکستری  / آگهی مزایده, مزایده خودرو پژو 405 رنگ خاکستری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054378/مزایده-فروش-اقلام-ضایعاتی-نوبت-دوم'>مزایده فروش اقلام ضایعاتی  نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی , مزایده فروش اقلام ضایعاتی  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054382/مزایده-ششدانگ-منزل-مسکونی-مساحت-سیصد-و-شش-متر-و-نود-صدم-متر'>مزایده ششدانگ منزل مسکونی مساحت سیصد و شش متر و نود صدم متر / مزایده,مزایده ششدانگ منزل مسکونی مساحت سیصد و شش متر و نود صدم متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054385/مزایده-ششدانگ-ساختمان-تجاری-بخش-سه-رامهرمز'>مزایده ششدانگ ساختمان تجاری بخش سه رامهرمز / مزایده,مزایده ششدانگ ساختمان تجاری بخش سه رامهرمز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054386/مزایده-ملک-با-زیربنای-صد-و-سی-متر'>مزایده ملک با زیربنای صد و سی متر / مزایده,مزایده ملک با زیربنای صد و سی متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054387/مزایده-فروش-اموال'>مزایده فروش اموال  / مزایده, مزایده فروش اموال </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054389/مزایده-آپارتمان-مساحت-هفتاد-متر'>مزایده آپارتمان مساحت هفتاد متر / مزایده,مزایده آپارتمان مساحت هفتاد متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054390/مزایده-یک-واحد-امتیاز-مسکن-مهر-نوبت-اول'>مزایده یک واحد امتیاز مسکن مهر نوبت اول / مزایده,مزایده یک واحد امتیاز مسکن مهر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054391/مزایده-فروش-محصول-پسته'>مزایده فروش محصول پسته  / مزایده,مزایده فروش محصول پسته </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054392/مزایده-قطعه-زمینی-مشجر-پلاک-ثبتی-سه-فرعی'>مزایده قطعه زمینی مشجر پلاک ثبتی سه فرعی / مزایده,مزایده قطعه زمینی مشجر پلاک ثبتی سه فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054393/مزایده-واگذاری-بهره-برداری-تبلیغاتی-از-پل-عابر-پیاده--'>مزایده واگذاری بهره برداری تبلیغاتی از پل عابر پیاده... / مزایده, مزایده واگذاری بهره برداری تبلیغاتی از پل عابر پیاده...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054395/مزایده-فروش-املاک-تجاری-اداری-مسکونی-و-خدماتی-با-تسهیلات-ویژه'>مزایده فروش املاک تجاری اداری مسکونی و خدماتی با تسهیلات ویژه  / مزایده,مزایده فروش املاک تجاری اداری مسکونی و خدماتی با تسهیلات ویژه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054398/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-مزدا-2000'>مزایده یک دستگاه خودروی مزدا 2000 / مزایده, مزایده یک دستگاه خودروی مزدا 2000</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054401/مزایده-استانی-املاک-مازاد-بانک-ملی-ایران'>مزایده استانی املاک مازاد بانک ملی ایران  / مزایده,مزایده استانی املاک مازاد بانک ملی ایران </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054403/مزایده-یکدستگاه-خودرو-تیبا-سفید-رنگ'>مزایده یکدستگاه خودرو تیبا سفید رنگ  / مزایده, مزایده یکدستگاه خودرو تیبا سفید رنگ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054404/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-مینی-بوس'>مزایده یک دستگاه خودروی مینی بوس  / مزایده, مزایده یک دستگاه خودروی مینی بوس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054405/مزایده-فروش-تعدادی-از-املاک-مسکونی-تجاری-اداری-و-اراضی'>مزایده فروش تعدادی از املاک مسکونی تجاری اداری و اراضی  / مزایده,مزایده فروش تعدادی از املاک مسکونی تجاری اداری و اراضی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054406/تجدید-مزایده-تعداد-33-غرفه-و-20-دستگاه-بازی----نوبت-دوم'>تجدید مزایده تعداد 33 غرفه و 20 دستگاه بازی ... - نوبت دوم / آگهی تجدید مزایده، تجدید مزایده تعداد 33 غرفه و 20 دستگاه بازی ... - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054407/مزایده-فروش-تعدادی-از-واحدهای-تجاری-و-مسکونی-نقد-اقساط'>مزایده فروش تعدادی از واحدهای تجاری و مسکونی نقد اقساط  / مزایده ,مزایده فروش تعدادی از واحدهای تجاری و مسکونی نقد اقساط </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054410/مزایده-واگذاری-املاک-در-تهران-و-سایر-استان-ها-بدون-کارمزد'>مزایده واگذاری املاک در تهران و سایر استان ها بدون کارمزد / مزایده ,مزایده واگذاری املاک در تهران و سایر استان ها بدون کارمزد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054415/مزایده-فروش-املاک-نقد-و-اقساط'>مزایده فروش املاک نقد و اقساط  / مزایده ,مزایده فروش املاک نقد و اقساط </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054416/مزایده-تعداد-16-دستگاه-خودرو-(قابل-بازسازی-و-شماره-گذاری)'>مزایده تعداد 16 دستگاه خودرو (قابل بازسازی و شماره گذاری) / مزایده,مزایده تعداد 16 دستگاه خودرو (قابل بازسازی و شماره گذاری)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054418/مزایده-ششدانگ-اپارتمان-در-زمینی-253-8متر'>مزایده ششدانگ اپارتمان در زمینی 253.8متر  / مزایده ,مزایده ششدانگ اپارتمان در زمینی 253.8متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054420/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-100-65متر'>مزایده پلاک ثبتی مساحت 100.65متر / مزایده ,مزایده پلاک ثبتی مساحت 100.65متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054421/مزایده-فروش-یکدستگاه-خودرو-وانت-دوکابین-کاپرا'>مزایده فروش یکدستگاه خودرو وانت دوکابین کاپرا / آگهی مزایده عمومی ، مزایده فروش یکدستگاه خودرو وانت دوکابین کاپرا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054422/مزایده-پلاک-ثبتی-بخش-نه-مشهد-غیرمنقول'>مزایده پلاک ثبتی بخش نه مشهد غیرمنقول  / مزایده ,مزایده پلاک ثبتی بخش نه مشهد غیرمنقول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054426/مزایده-ششدانگ-عرصه-و-اعیان-مساحت-207-متر'>مزایده ششدانگ عرصه و اعیان مساحت 207 متر / مزایده ,مزایده ششدانگ عرصه و اعیان مساحت 207 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054427/مزایده-فروش-وسایط-نقلیه-ماشین-آلات-کشاورزی-و-لوازم-اسقاطی'>مزایده فروش وسایط نقلیه، ماشین آلات کشاورزی و لوازم اسقاطی / مزایده,مزایده فروش وسایط نقلیه، ماشین آلات کشاورزی و لوازم اسقاطی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054428/مزایده-فروش-تعداد-محدودی-زمین-پرواربندی-گوساله'>مزایده فروش تعداد محدودی زمین پرواربندی گوساله  / مزایده ,مزایده فروش تعداد محدودی زمین پرواربندی گوساله </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054431/مزایده-تامین-کپی-به-همراه-بوفه-نوبت-دوم'>مزایده تامین کپی به همراه بوفه- نوبت دوم / آگهی مزایده, مزایده تامین کپی به همراه بوفه- نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054432/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-با-قدمت-چهارده-سال'>مزایده ششدانگ آپارتمان با قدمت چهارده سال / مزایده ,مزایده ششدانگ آپارتمان با قدمت چهارده سال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054435/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-902-27متر'>مزایده پلاک ثبتی مساحت 902.27متر / مزایده ,مزایده پلاک ثبتی مساحت 902.27متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054436/مزایده-ششدانگ-اعیان-اپارتمان-قطعه-یک-تفکیکی'>مزایده ششدانگ اعیان اپارتمان قطعه یک تفکیکی / مزایده ,مزایده ششدانگ اعیان اپارتمان قطعه یک تفکیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054437/مزایده-منزل-مسکونی-کلنگی-یک-طبقه-85-متر'>مزایده منزل مسکونی کلنگی یک طبقه 85 متر  / مزایده ,مزایده منزل مسکونی کلنگی یک طبقه 85 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054441/مزایده-اجاره-واگذاری-استندها-و-بیلبوردها-و-لمپستهای-سطح-شهر'>مزایده اجاره واگذاری استندها و بیلبوردها و لمپستهای سطح شهر / مزایده, مزایده اجاره واگذاری استندها و بیلبوردها و لمپستهای سطح شهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054442/مزایده-آپارتمان-مساحت-132-34متر-بخش-ده'>مزایده آپارتمان مساحت 132.34متر بخش ده / مزایده ,مزایده آپارتمان مساحت 132.34متر بخش ده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054444/مزایده-ملک-مساحت-عرصه-379متر'>مزایده ملک مساحت عرصه 379متر  / مزایده ,مزایده ملک مساحت عرصه 379متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054447/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-اعیان-117-متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه اعیان 117 متر / مزایده ,مزایده ششدانگ یکباب خانه اعیان 117 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054448/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-سواری-کاپرا--'>مزایده یک دستگاه خودرو سواری کاپرا ... / مزایده,مزایده یک دستگاه خودرو سواری کاپرا ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054449/مزایده-دیزل-ژنراتور'>مزایده دیزل ژنراتور  / مزایده , مزایده دیزل ژنراتور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054450/مزایده-پلاک-1384-فرعی-بخش-سه-اردبیل'>مزایده پلاک 1384 فرعی بخش سه اردبیل / مزایده ,مزایده پلاک 1384 فرعی بخش سه اردبیل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054451/مزایده-فروش-تعداد-37-قلم-اموال-و-ماشین-آلات'>مزایده فروش تعداد 37 قلم اموال و ماشین آلات  / آگهی مزایده, مزایده فروش تعداد 37 قلم اموال و ماشین آلات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054452/مزایده-زمین-مساحت-سیصد-و-بیست-و-پنج-مترمربع'>مزایده زمین مساحت سیصد و بیست و پنج مترمربع / مزایده ,مزایده زمین مساحت سیصد و بیست و پنج مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054454/مزایده-پلاک-530-1-بخش-سه-اهواز'>مزایده پلاک 530/1 بخش سه اهواز / مزایده ,مزایده پلاک 530/1 بخش سه اهواز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054456/مزایده-آپارتمان-مساحت-145-82متر'>مزایده آپارتمان مساحت 145.82متر / مزایده ,مزایده آپارتمان مساحت 145.82متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054457/مزایده-یک-قطعه-ملک-نسقی-عرصه-سیصد-متر'>مزایده یک قطعه ملک نسقی عرصه سیصد متر / مزایده ,مزایده یک قطعه ملک نسقی عرصه سیصد متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054459/مزایده-فروش-آهن-آلات-اقساطی-200-تن-و--'>مزایده فروش آهن آلات اقساطی 200 تن و ... / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش آهن آلات اقساطی 200 تن و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054460/مزایده-اعیان-آپارتمان-مساحت-150-متر'>مزایده اعیان آپارتمان مساحت 150 متر  / مزایده ,مزایده اعیان آپارتمان مساحت 150 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054461/مزایده-سرقفلی-یکباب-مغازه---'>مزایده سرقفلی یکباب مغازه ....  / مزایده , مزایده سرقفلی یکباب مغازه .... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054462/مزایده-ساماندهی-و-جمع-آوری-ضایعات--'>مزایده ساماندهی و جمع آوری ضایعات ... / مزایده ,مزایده ساماندهی و جمع آوری ضایعات ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054463/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-قطعه-دو-تفکیکی-بخش-21-گیلان'>مزایده ششدانگ آپارتمان قطعه دو تفکیکی بخش 21 گیلان / مزایده ,مزایده ششدانگ آپارتمان قطعه دو تفکیکی بخش 21 گیلان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054464/مزایده-سرمایه-گذاری-جهت-احداث-نیروگاه-خورشیدی--نوبت-دوم'>مزایده سرمایه گذاری جهت احداث نیروگاه خورشیدی... نوبت دوم  / مزایده ,مزایده سرمایه گذاری جهت احداث نیروگاه خورشیدی... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054465/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-سواری-پراید--'>مزایده یک دستگاه خودرو  سواری پراید... / مزایده , مزایده یک دستگاه خودرو  سواری پراید...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054912/استعلام-کلاینت-اپراتوری'>استعلام  کلاینت اپراتوری  / استعلام ,  استعلام  کلاینت اپراتوری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054913/استعلام-دیسک-سخت-جهت-سرور-dell2t-7-2k'>استعلام دیسک سخت جهت سرور dell2t 7.2k / استعلام,استعلام دیسک سخت جهت سرور dell2t 7.2k</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054914/استعلام-تلویزیون-32-اینچ--'>استعلام تلویزیون 32 اینچ... / استعلام, استعلام تلویزیون 32 اینچ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054915/استعلام-وصول-مطالبات-منطقه-3'>استعلام وصول مطالبات منطقه 3  / استعلام, استعلام وصول مطالبات منطقه 3 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054916/مناقصه-ارائه-خدمات-بهره-برداری-از-پست-های--'>مناقصه ارائه خدمات بهره برداری از پست های ... / مناقصه، مناقصه ارائه خدمات بهره برداری از پست های ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054918/تهیه-و-اجرای-آسفالت-احداث-خیابان-احداث-منبع--'>تهیه و اجرای آسفالت، احداث خیابان، احداث منبع ... / مناقصه, تهیه و اجرای آسفالت، احداث خیابان، احداث منبع ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054919/استعلام-لباس-کار-تاسیسات'>استعلام لباس کار تاسیسات / استعلام, استعلام لباس کار تاسیسات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054920/استعلام-امور-تاسیساتی'>استعلام امور تاسیساتی / استعلام, استعلام امور تاسیساتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054921/استعلام-آبمیوه-200-250-سی-سی-با-طعم-های-شیرین'>استعلام  آبمیوه 200-250 سی سی با طعم های شیرین / استعلام, استعلام  آبمیوه 200-250 سی سی با طعم های شیرین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054922/استعلام-انواع-مصالح-و-مقاطع-فلزی'>استعلام انواع مصالح و مقاطع فلزی / استعلام ,استعلام انواع مصالح و مقاطع فلزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054923/استعلام-مایع-ظرفشویی'>استعلام مایع ظرفشویی / استعلام, استعلام مایع ظرفشویی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054925/استعلام-کامپیوتر-و-سخت-افزار'>استعلام کامپیوتر و سخت افزار / استعلام, استعلام کامپیوتر و سخت افزار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054926/مناقصه-عملیات-خاکی-و-جدول-گذاری-و--'>مناقصه عملیات خاکی و جدول گذاری و ... / مناقصه ,مناقصه عملیات خاکی و جدول گذاری و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054929/استعلام-جرمگیر-هگزان'>استعلام جرمگیر هگزان  / استعلام , استعلام جرمگیر هگزان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054930/استعلام-لباس-کار-پرسنل-بانوان'>استعلام لباس کار پرسنل بانوان / استعلام , استعلام لباس کار پرسنل بانوان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054931/استعلام-تلویزیون-32-اینچLED--'>استعلام تلویزیون 32 اینچLED ... / استعلام, استعلام تلویزیون 32 اینچLED ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054932/استعلام-تعویض--تست--نصب-کنتور--وصول-مطالبات-و-جمع-آوری-برق-های-غیرمجاز'>استعلام تعویض ، تست ، نصب کنتور ، وصول مطالبات و جمع آوری برق های غیرمجاز  / استعلام , استعلام تعویض ، تست ، نصب کنتور ، وصول مطالبات و جمع آوری برق های غیرمجاز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054933/مناقصه-خدمات-نگهبانی'>مناقصه خدمات نگهبانی / مناقصه,مناقصه خدمات نگهبانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054934/استعلام-نصب-علائم-ایمنی'>استعلام نصب علائم ایمنی / استعلام , استعلام نصب علائم ایمنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054935/استعلام-کنتور-سه-فاز-مستقیم-و-غیر-مستقیم'>استعلام کنتور سه فاز مستقیم و غیر مستقیم / استعلام, استعلام کنتور سه فاز مستقیم و غیر مستقیم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054936/مناقصه-تعویض--تست-نصب-کنتور--وصول-مطالبات'>مناقصه تعویض ، تست، نصب کنتور ، وصول مطالبات / مناقصه تعویض ، تست، نصب کنتور ، وصول مطالبات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054937/فراخوان-مناقصه-جمع-آوری-2125-عدد-شیر-پیاده-رو'>فراخوان مناقصه جمع آوری 2125 عدد شیر پیاده رو  / آگهی فراخوان مناقصه، فراخوان مناقصه جمع آوری 2125 عدد شیر پیاده رو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054938/مناقصه-اجرای-عملیات-نگهداری-شبکه--رسیدگی-به-اتفاقات-شبکه'>مناقصه اجرای عملیات نگهداری شبکه ، رسیدگی به اتفاقات شبکه  / مناقصه اجرای عملیات نگهداری شبکه ، رسیدگی به اتفاقات شبکه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054939/استعلام-کفش-پرسنل-آبدارچی'>استعلام کفش پرسنل آبدارچی  / استعلام , استعلام کفش پرسنل آبدارچی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054940/فراخوان-احداث-مراکز-لجستیک'>فراخوان احداث مراکز لجستیک  / فراخوان احداث مراکز لجستیک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054942/فراخوان-خرید-10قلم-ادوات-برقی'>فراخوان خرید 10قلم ادوات برقی / آگهی فراخوان ، فراخوان خرید 10قلم ادوات برقی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054944/استعلام-دستگاه-فلومتر-آلتراسونیک'>استعلام دستگاه فلومتر آلتراسونیک  / استعلام, استعلام دستگاه فلومتر آلتراسونیک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054945/استعلام-کانتینر-12-متری-فلزی-استاندارد'>استعلام کانتینر 12 متری فلزی استاندارد / استعلام , استعلام کانتینر 12 متری فلزی استاندارد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054946/استعلام-واگذاری-خرید-خدمات-CSR-به-صورت-حجمی'>استعلام واگذاری خرید خدمات  CSR به صورت حجمی / استعلام ,استعلام واگذاری خرید خدمات  CSR به صورت حجمی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054947/استعلام-vs-chl-2-1-cast-iron-نمونه-استاندارد'>استعلام vs chl 2.1 cast iron  نمونه استاندارد    / استعلام ,استعلام vs chl 2.1 cast iron  نمونه استاندارد  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054948/استعلام-تعمیر-و-تعویض-محورها'>استعلام تعمیر و تعویض محورها  / استعلام , استعلام تعمیر و تعویض محورها </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054950/استعلام-خرید-100-نسخه-لیسانس-نرم-افزار-ضد-رمز-و-ضد-باج-افزار'>استعلام خرید 100 نسخه لیسانس نرم افزار ضد رمز و ضد باج افزار  / استعلام , استعلام خرید 100 نسخه لیسانس نرم افزار ضد رمز و ضد باج افزار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054951/فراخوان-شناسایی-منابع-جدید-تولید-و-تامین-کنندگان-مواد-ضد-خوردگی-سیستم-GAS-LIFT'>فراخوان  شناسایی منابع جدید تولید و تامین کنندگان مواد ضد خوردگی سیستم GAS LIFT   / فراخوان,فراخوان  شناسایی منابع جدید تولید و تامین کنندگان مواد ضد خوردگی سیستم GAS LIFT  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054952/استعلام-الکترود-تنگستن'>استعلام  الکترود تنگستن  / استعلام ، استعلام  الکترود تنگستن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054953/استعلام-دستگاه-تست-ورزشی-همراه-با-تردمیل'>استعلام دستگاه تست ورزشی همراه با تردمیل / استعلام ,استعلام دستگاه تست ورزشی همراه با تردمیل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054955/استعلام-یخچال-14-فوت--آبگرمکن-و-بخاری-برقی'>استعلام یخچال 14 فوت ، آبگرمکن و بخاری برقی  / استعلام ,استعلام یخچال 14 فوت ، آبگرمکن و بخاری برقی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054957/استعلام-تلویزیون-32-اینچ-LED-به-همراه-پایه-دیواری'>استعلام تلویزیون 32 اینچ LED به همراه پایه دیواری / استعلام , استعلام تلویزیون 32 اینچ LED به همراه پایه دیواری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054958/استعلام-لباس-کار-پرسنل-آبدارچی'>استعلام لباس کار پرسنل آبدارچی  / استعلام ,استعلام لباس کار پرسنل آبدارچی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054959/استعلام-کیسه-بگ-فیلتر-و--'>استعلام کیسه بگ فیلتر و ... / استعلام ,استعلام کیسه بگ فیلتر و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054960/استعلام-خرید-لوازم-و-تجهیزات-کنترل-غیرشمیایی'>استعلام خرید لوازم و تجهیزات کنترل غیرشمیایی  / استعلام ,استعلام خرید لوازم و تجهیزات کنترل غیرشمیایی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054962/استعلام-یخچال-پارس-مدل-REFST130'>استعلام یخچال پارس مدل REFST130 / استعلام , استعلام یخچال پارس مدل REFST130</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054964/استعلام-الکتروپمپ'>استعلام  الکتروپمپ / استعلام ,استعلام  الکتروپمپ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054966/استعلام-کت-و-شلوار'>استعلام کت و شلوار / استعلام, استعلام کت و شلوار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054967/استعلام-تهیه-نسخه-جدید-سیستم-عامل'>استعلام تهیه نسخه جدید سیستم عامل  / استعلام ,استعلام تهیه نسخه جدید سیستم عامل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054968/استعلام-حفر-چاه-عمیق'>استعلام حفر چاه عمیق  / استعلام,استعلام حفر چاه عمیق </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054969/استعلام-پروژه-تامین-آب'>استعلام پروژه تامین آب / استعلام , استعلام پروژه تامین آب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054970/مناقصه-تامین-راه-شامل-زیرسازی-آسفالت-پل-و-جدول'>مناقصه تامین راه شامل زیرسازی، آسفالت، پل و جدول / مناقصه,مناقصه  تامین راه شامل زیرسازی، آسفالت، پل و جدول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054972/استعلام-الکتروپمپ-همراه-با-تابلو'>استعلام  الکتروپمپ همراه با تابلو  / استعلام ,استعلام  الکتروپمپ همراه با تابلو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054973/استعلام-سرامیک-دهبید'>استعلام سرامیک دهبید  / استعلام ,استعلام سرامیک دهبید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054974/مناقصه-تفکیک-پسماند-از-مبدا-نوبت-سوم-مرحله-دوم'>مناقصه تفکیک پسماند از مبدا نوبت سوم مرحله دوم / مناقصه , مناقصه تفکیک پسماند از مبدا نوبت سوم مرحله دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054975/استعلام-تین-کلاینت'>استعلام تین کلاینت  / استعلام, استعلام تین کلاینت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054976/استعلام-تعمیر-کمپرسور-هوای-XP900'>استعلام تعمیر کمپرسور هوای XP900 / استعلام، استعلام تعمیر کمپرسور هوای XP900</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054977/استعلام-گوشت'>استعلام گوشت  / استعلام , استعلام گوشت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054978/استعلام-دستگاه-سانترال'>استعلام دستگاه سانترال  / استعلام ,استعلام دستگاه سانترال </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054980/استعلام-کدورت-سنج-دیجیتال'>استعلام کدورت سنج دیجیتال  / استعلام ,استعلام کدورت سنج دیجیتال </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054982/استعلام-خرید-وسایل-سیم-کشی-و-روشنایی'>استعلام خرید وسایل سیم کشی و روشنایی  / استعلام, استعلام خرید وسایل سیم کشی و روشنایی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054983/استعلام-لوازم-الکترونیکی-و-برقی'>استعلام لوازم الکترونیکی و برقی / استعلام , استعلام لوازم الکترونیکی و برقی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054984/مناقصه-خیابان-سازی--'>مناقصه خیابان سازی ... / مناقصه,مناقصه خیابان سازی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054985/استعلام-مبدل-حراتی-باکویل-مسی-مخصوص-سیستم-بخار'>استعلام مبدل حراتی باکویل مسی مخصوص سیستم بخار / استعلام, استعلام مبدل حراتی باکویل مسی مخصوص سیستم بخار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054986/استعلام-اجرت-تعمیر-و-نصب-و-تعمیر-3-محور-رموک-تریلی'>استعلام اجرت تعمیر و نصب و تعمیر 3 محور رموک تریلی  / استعلام,استعلام اجرت تعمیر و نصب و تعمیر 3 محور رموک تریلی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054987/استعلام-نگهداری-فضای-سبز'>استعلام نگهداری فضای سبز / استعلام ,استعلام نگهداری فضای سبز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054988/استعلام-دوربین-مداربسته'>استعلام دوربین مداربسته / استعلام , استعلام دوربین مداربسته</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054990/استعلام-تعمیر-سالن-رامشه-اصفهان'>استعلام تعمیر سالن رامشه اصفهان / استعلام , استعلام تعمیر سالن رامشه اصفهان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054992/استعلام-واگذاری-خرید-خدمات-واحد-لندری'>استعلام واگذاری خرید خدمات واحد لندری / استعلام , استعلام واگذاری خرید خدمات واحد لندری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054994/فراخوان-پشتیبانی-و-نگهداری-فضای-سبز'>فراخوان پشتیبانی و نگهداری فضای سبز  / فراخوان , فراخوان پشتیبانی و نگهداری فضای سبز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054995/مناقصه-بهبود-عبور-و-مرور--'>مناقصه بهبود عبور و مرور ... / مناقصه,مناقصه بهبود عبور و مرور ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054996/استعلام-برنج-هندی'>استعلام برنج هندی  / استعلام , استعلام برنج هندی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054997/استعلام-بهسازی-جاده--'>استعلام بهسازی جاده... / استعلام , استعلام بهسازی جاده...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054998/استعلام-یک-مجموعه-سیستم-دوربین-مداربسته'>استعلام یک مجموعه سیستم دوربین مداربسته / استعلام ,استعلام یک مجموعه سیستم دوربین مداربسته</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054999/استعلام-تعمیر-و-تجهیز-سالنهای-ورزشی'>استعلام تعمیر و تجهیز سالنهای ورزشی / استعلام , استعلام تعمیر و تجهیز سالنهای ورزشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055000/استعلام-2-دستگاه-کامپیوتر'>استعلام 2 دستگاه کامپیوتر / استعلام , استعلام 2 دستگاه کامپیوتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055002/مناقصه-نصب-اشل-بر-روی-سد-ریسعلی-دلواری-به-متراژ-50-متر'>مناقصه  نصب اشل بر روی سد ریسعلی دلواری به متراژ 50 متر / مناقصه,مناقصه  نصب اشل بر روی سد ریسعلی دلواری به متراژ 50 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055003/فراخوان-نگهداری-فضای-سبز-مناقصه-عمومی'>فراخوان نگهداری فضای سبز مناقصه عمومی / فراخوان , فراخوان  نگهداری فضای سبز مناقصه عمومی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055004/استعلام-پیچ-و-مهره'>استعلام پیچ و مهره / استعلام ,استعلام پیچ و مهره</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055005/استعلام-عملیات-آبخیزداری-در-حوزه-آبخیز'>استعلام عملیات آبخیزداری در حوزه آبخیز  / استعلام, استعلام عملیات آبخیزداری در حوزه آبخیز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055007/استعلام-لوازم-یدکی-کامیون'>استعلام لوازم یدکی کامیون / استعلام , استعلام لوازم یدکی کامیون</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055008/استعلام-زونکن-دوار-اویز-پومر'>استعلام زونکن دوار اویز پومر / استعلام, استعلام زونکن دوار اویز پومر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055009/استعلام-کانکس-2-5-4-متر'>استعلام کانکس 2.5*4 متر / استعلام, استعلام کانکس 2.5*4 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055010/استعلام-اسپکتروفتومتر-جذب-اتمی-آزمایشگاهی'>استعلام اسپکتروفتومتر جذب اتمی آزمایشگاهی / استعلام , استعلام اسپکتروفتومتر جذب اتمی آزمایشگاهی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055012/مناقصه-خیابان-سازی'>مناقصه خیابان سازی  / مناقصه,مناقصه خیابان سازی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055013/مناقصه-خیابان-سازی--'>مناقصه خیابان سازی ... / مناقصه,مناقصه خیابان سازی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055014/استعلام-خرید-کنترل-دوربین'>استعلام خرید کنترل دوربین / استعلام ,استعلام خرید کنترل دوربین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055015/استعلام-کاشی-سرامیک'>استعلام کاشی سرامیک / استعلام , استعلام کاشی سرامیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055016/مناقصه-انتخاب-مشاور-برای-نظارت-بر-آبیاری-تحت-فشار-سامانه-تدارکات-الکترونیکی-دولت'>مناقصه انتخاب مشاور برای نظارت بر آبیاری تحت فشار, سامانه تدارکات الکترونیکی دولت  / مناقصه ,مناقصه انتخاب مشاور برای نظارت بر آبیاری تحت فشار, سامانه تدارکات الکترونیکی دولت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055018/استعلام-بخاری-گازی-فن-دار'>استعلام بخاری گازی فن دار  / استعلام, استعلام بخاری گازی فن دار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055019/فراخوان-خرید-خدمات-گروه-پرستاری-بیمارستان'>فراخوان خرید خدمات گروه پرستاری بیمارستان / فراخوان , فراخوان خرید خدمات گروه پرستاری بیمارستان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055020/استعلام-حفر-چاه-عمیق-به-روش-دورانی'>استعلام  حفر چاه عمیق به روش دورانی / استعلام, استعلام  حفر چاه عمیق به روش دورانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055021/استعلام-تهیه-حمل-و-نصب-حفاظ-جانبی-(گاردریل-)-شبکه-آبیاری'> استعلام تهیه حمل و نصب حفاظ جانبی (گاردریل ) شبکه آبیاری / استعلام ،  استعلام تهیه حمل و نصب حفاظ جانبی (گاردریل ) شبکه آبیاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055024/استعلام-خرید-کولر-و-آبگرمکن-گازی'>استعلام خرید کولر و آبگرمکن گازی / استعلام , استعلام خرید کولر و آبگرمکن گازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055025/استعلام-نصب-کنتورهای-مصرف-داخلی-در-پستهای-فوق-توزیع'>استعلام نصب کنتورهای مصرف داخلی در پستهای فوق توزیع / استعلام، استعلام نصب کنتورهای مصرف داخلی در پستهای فوق توزیع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055026/استعلام-اجرای-برق-رسانی'>استعلام اجرای برق رسانی  / استعلام , استعلام اجرای برق رسانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055027/استعلام-تهیه-حمل-و-نصب-حفاظ-جانبی-(گاردریل-)-شبکه-آبیاری'> استعلام تهیه حمل و نصب حفاظ جانبی (گاردریل ) شبکه آبیاری / استعلام ،  استعلام تهیه حمل و نصب حفاظ جانبی (گاردریل ) شبکه آبیاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055029/فراخوان-خرید-خدمات-گروه-پرستاری-بیمارستان'>فراخوان خرید خدمات گروه پرستاری بیمارستان / فراخوان , فراخوان خرید خدمات گروه پرستاری بیمارستان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055030/استعلام-لوله-فولادی-گالوانیزه-آبرسانی'>استعلام لوله فولادی گالوانیزه آبرسانی / استعلام , استعلام لوله فولادی گالوانیزه آبرسانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055031/استعلام-دوربین-مداربسته'>استعلام  دوربین مداربسته / استعلام  دوربین مداربسته</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055032/استعلام-اجرای-برق-رسانی-ایستگاه--'>استعلام اجرای برق رسانی ایستگاه... / استعلام , استعلام اجرای برق رسانی ایستگاه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055033/استعلام-سکسیونر-قابل-قطع-ولتاژ'>استعلام سکسیونر قابل قطع ولتاژ / استعلام،  استعلام سکسیونر قابل قطع ولتاژ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055034/استعلام-اقلام-مصرفی-تولید-سایر-واحدها'>استعلام اقلام مصرفی تولید سایر واحدها / استعلام , استعلام اقلام مصرفی تولید سایر واحدها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055035/استعلام-تامین-برق-آبرسانی'>استعلام تامین برق آبرسانی / استعلام , استعلام تامین برق آبرسانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055036/استعلام-خرید-یک-دستگاه-دوربین-دیجیتال'>استعلام خرید یک دستگاه دوربین دیجیتال / استعلام, استعلام خرید یک دستگاه دوربین دیجیتال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055038/استعلام-خرید-3-دستگاه-ترانسفورماتور-کم-تلفات'>استعلام خرید 3 دستگاه ترانسفورماتور کم تلفات / استعلام ،استعلام خرید 3 دستگاه ترانسفورماتور کم تلفات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055039/استعلام-پد-امضاء'>استعلام پد امضاء / استعلام ,استعلام پد امضاء</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055040/استعلام-تعمیر-رایانه-و-تجهیزات-ارتباطی'>استعلام تعمیر رایانه و تجهیزات ارتباطی  / استعلام تعمیر رایانه و تجهیزات ارتباطی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055041/استعلام-پرورش-جنگل--جنگل-کاری-و-سایر-فعالیت-های-جنگل-داری'>استعلام پرورش جنگل - جنگل کاری و سایر فعالیت های جنگل داری  / استعلام , استعلام پرورش جنگل - جنگل کاری و سایر فعالیت های جنگل داری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055042/استعلام-انتخاب-مشاور-بندرسازی'>استعلام انتخاب مشاور بندرسازی / استعلام, استعلام انتخاب مشاور بندرسازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055043/استعلام-26-عدد-پریز-تلفن'>استعلام 26 عدد پریز تلفن  / استعلام ,استعلام 26 عدد پریز تلفن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055044/استعلام-کابل-زره-دار-50-1-NYRY'>استعلام کابل زره دار 50*1 NYRY / استعلام ,استعلام کابل زره دار 50*1 NYRY</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055046/استعلام-کامیون-با-کارگر-جهت-تخلیه-و-بارگیری'>استعلام کامیون با کارگر جهت تخلیه و بارگیری  / استعلام ,استعلام کامیون با کارگر جهت تخلیه و بارگیری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055047/استعلام-بیکن-فایبرگلاس-و-ساخت-فونداسیون-آن'>استعلام بیکن فایبرگلاس و ساخت فونداسیون آن / استعلام , استعلام بیکن فایبرگلاس و ساخت فونداسیون آن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055048/استعلام-خرید-100-بشکه-روغن-ترانس-کلاس-یک'>استعلام خرید 100 بشکه روغن ترانس کلاس یک / استعلام, استعلام خرید 100 بشکه روغن ترانس کلاس یک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055049/استعلام-کپسول-گاز-کربنیک-6-کیلوگرمی'>استعلام کپسول گاز کربنیک 6 کیلوگرمی / استعلام ,استعلام کپسول گاز کربنیک 6 کیلوگرمی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055051/استعلام-فلش-مموری-OTG-و-پایه-موناپاد--'>استعلام فلش مموری OTG و پایه موناپاد... / استعلام , استعلام فلش مموری OTG و پایه موناپاد...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055052/استعلام-تهیه-و-نصب-درب-های-لوراپ-بیمه'>استعلام تهیه و نصب درب های لوراپ بیمه  / استعلام ,استعلام تهیه و نصب درب های لوراپ بیمه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055053/استعلام-تهیه-و-نصب-علائم-ایمنی'>استعلام تهیه و نصب علائم ایمنی  / استعلام ,استعلام تهیه و نصب علائم ایمنی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055054/استعلام-ست-فیلتراسیون-میلی-پور-ارلن'>استعلام ست فیلتراسیون میلی پور ارلن  / استعلام ,استعلام ست فیلتراسیون میلی پور ارلن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055056/مناقصه-سرویس-و-نگهداری-آسانسور'>مناقصه سرویس و نگهداری آسانسور / مناقصه عمومی, مناقصه سرویس و نگهداری آسانسور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055057/استعلام-فعالیت-های-طراحی-تخصصی'>استعلام فعالیت های طراحی تخصصی  / استعلام ,استعلام فعالیت های طراحی تخصصی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055058/استعلام-بهسازی-یک-دهنه-چشمه-و-اجرای-لوله-گذاری-خط-انتقال--'>استعلام بهسازی یک دهنه چشمه و اجرای لوله گذاری خط انتقال ... / استعلام ,استعلام بهسازی یک دهنه چشمه و اجرای لوله گذاری خط انتقال ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055059/استعلام-تبلت--'>استعلام تبلت ... / استعلام ,استعلام تبلت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055060/استعلام-استفاده-از-خدمات-کارشناسی-در-زمینه-تهیه-طرح-ذخیره-گاه-جنگلی'>استعلام استفاده از خدمات کارشناسی در زمینه تهیه طرح ذخیره گاه جنگلی / استعلام , استعلام استفاده از خدمات کارشناسی در زمینه تهیه طرح ذخیره گاه جنگلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055062/مناقصه-عمومی-تامین-و-بارگیری-و-حملم-و-تخلیه-لوازم-انشعابات-آب'>مناقصه عمومی تامین و بارگیری و حملم و تخلیه لوازم انشعابات آب  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه عمومی تامین و بارگیری و حملم و تخلیه لوازم انشعابات آب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055063/استعلام-تخریب-و-آماده-سازی-محوطه'>استعلام تخریب و آماده سازی محوطه / استعلام ,استعلام تخریب و آماده سازی محوطه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055064/استعلام-تهیه-مصالح-و-اجرای-بیس-راه-روستایی'>استعلام تهیه مصالح و اجرای بیس راه روستایی / استعلام ,استعلام تهیه مصالح و اجرای بیس راه روستایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055065/استعلام-اجرای-روکش-اسفالت-توپکا'>استعلام اجرای روکش اسفالت توپکا / استعلام, استعلام  اجرای روکش اسفالت توپکا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055066/استعلام-تعمیر-رایانه-و-تجهیزات-ارتباطی'>استعلام تعمیر رایانه و تجهیزات ارتباطی  / استعلام ,استعلام تعمیر رایانه و تجهیزات ارتباطی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055067/استعلام-کارتریج-مشکی'>استعلام کارتریج مشکی / استعلام, استعلام کارتریج مشکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055068/استعلام-پهنای-باند-2'>استعلام پهنای باند 2 / استعلام , استعلام پهنای باند 2</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055069/استعلام-دستگاه-PH-سنج'>استعلام دستگاه PH سنج  / استعلام ,استعلام دستگاه PH سنج </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055070/استعلام-موتورسیکلت'>استعلام موتورسیکلت / استعلام,استعلام موتورسیکلت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055071/استعلام-سایر-فعالیت-های-تخصصی-ساختمان'>استعلام سایر فعالیت های تخصصی ساختمان  / استعلام, استعلام سایر فعالیت های تخصصی ساختمان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055072/استعلام-یخچال-و-بخاری'>استعلام یخچال و بخاری / استعلام , استعلام یخچال و بخاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055073/استعلام-طرح-احداث-کانال-آب-زراعی'>استعلام طرح احداث کانال آب زراعی  / استعلام ,استعلام طرح احداث کانال آب زراعی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055075/استعلام-خدمات-مشاوره-پشتیبانی-نگهداری-و-تعمیرات-تجهیزات-سخت-افزاری-و--'>استعلام خدمات مشاوره، پشتیبانی، نگهداری و تعمیرات تجهیزات سخت افزاری و ... / استعلام , استعلام خدمات مشاوره، پشتیبانی، نگهداری و تعمیرات تجهیزات سخت افزاری و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055076/استعلام-لوله-خونگیری-خلاء--'>استعلام لوله خونگیری خلاء ... / استعلام,استعلام لوله خونگیری خلاء ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055077/استعلام-شرایط-اختصاصی-استعلام-بهاء-خدمات-پهنای-باند-1'>استعلام شرایط اختصاصی استعلام بهاء خدمات پهنای باند 1 / استعلام, استعلام شرایط اختصاصی استعلام بهاء خدمات پهنای باند 1</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055078/استعلام-قند-شکسته'>استعلام قند شکسته / استعلام,استعلام قند شکسته</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055079/استعلام-رادیو-سیستم-انتقال-مخابراتی'>استعلام رادیو سیستم انتقال مخابراتی / استعلام , استعلام رادیو سیستم انتقال مخابراتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055080/استعلام-جمع-آوری-تصفیه-و-تامین-آب'>استعلام جمع آوری، تصفیه و تامین آب  / استعلام ,استعلام جمع آوری، تصفیه و تامین آب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055081/استعلام-نصب-هادی-پر-ظرفیت-روی-خطوط-63-کیلوولت'>استعلام نصب هادی پر ظرفیت روی خطوط 63 کیلوولت / استعلام ,استعلام نصب هادی پر ظرفیت روی خطوط 63 کیلوولت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055083/استعلام-جمع-آوری-تصفیه-و-تامین-آب'>استعلام جمع آوری، تصفیه و تامین آب  / استعلام ,استعلام جمع آوری، تصفیه و تامین آب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055084/استعلام-تهیه-چاپ-و-نصب-بنر-بر-روی-پل-های-عابر-پیاده'>استعلام تهیه چاپ و نصب بنر بر روی پل های عابر پیاده / استعلام ,استعلام تهیه چاپ و نصب بنر بر روی پل های عابر پیاده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055085/استعلام-لایروبی-و-مرمت-قنوات--'>استعلام لایروبی و مرمت قنوات ... / استعلام ,استعلام لایروبی و مرمت قنوات ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055086/استعلام-چاپگر'>استعلام چاپگر / استعلام ,استعلام چاپگر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055088/استعلام-اجرای-تعمیرات-ساختمانی--'>استعلام اجرای تعمیرات ساختمانی ... / استعلام,استعلام اجرای تعمیرات ساختمانی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055089/استعلام-فعالیت-های-سایر-سازمان-های-دارای-عضو'>استعلام فعالیت های سایر سازمان های دارای عضو / استعلام ,استعلام فعالیت های سایر سازمان های دارای عضو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055090/استعلام-خرید--نصب-و-راه-اندازی-سیستم-مانیتورینگ'>استعلام خرید ، نصب و راه اندازی سیستم مانیتورینگ / استعلام , استعلام خرید ، نصب و راه اندازی سیستم مانیتورینگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055092/استعلام-اصلاح-و-بازسازی-ساختمان-نگهبانی-پست'>استعلام  اصلاح و بازسازی ساختمان نگهبانی پست / استعلام, استعلام  اصلاح و بازسازی ساختمان نگهبانی پست</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055094/مناقصه-خرید-و-اجرای-ایزوگام-در-ازای-تحویل-حواله'>مناقصه خرید و اجرای ایزوگام در ازای تحویل حواله  / مناقصه ,مناقصه خرید و اجرای ایزوگام در ازای تحویل حواله </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055095/استعلام-کامیون-با-کارگر-جهت-تخلیه-و-بارگیری'>استعلام کامیون با کارگر جهت تخلیه و بارگیری  / استعلام ,استعلام کامیون با کارگر جهت تخلیه و بارگیری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055097/مناقصه-عملیات-آبخیزداری-حوزه-آبخیز'>مناقصه عملیات آبخیزداری حوزه آبخیز  / مناقصه عمومی، مناقصه عملیات آبخیزداری حوزه آبخیز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055098/مناقصه-خرید-کابل-خود-نگهدار'>مناقصه خرید کابل خود نگهدار / مناقصه ,مناقصه خرید کابل خود نگهدار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055099/استعلام-اجاره-خودروی-پراید-و--'>استعلام اجاره خودروی پراید و ...  / استعلام , استعلام اجاره خودروی پراید و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055100/استعلام-خرید-یکدستگاه-الکتروتراپی'>استعلام خرید یکدستگاه الکتروتراپی / استعلام , استعلام خرید یکدستگاه الکتروتراپی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055101/استعلام-رایانه-همراه-لپ-تاپ'>استعلام رایانه همراه لپ تاپ / استعلام,استعلام رایانه همراه لپ تاپ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055103/مناقصه-واگذاری-نگهداری-و-تدعمیر-و-راهبری-تاسیسات-مکانیکی-و-الکتریکی'>مناقصه واگذاری نگهداری و تدعمیر و راهبری تاسیسات مکانیکی و الکتریکی / مناقصه ,مناقصه واگذاری نگهداری و تدعمیر و راهبری تاسیسات مکانیکی و الکتریکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055104/استعلام-دوربین-مداربسته'>استعلام  دوربین مداربسته / استعلام, استعلام دوربین مداربسته</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055105/مناقصه-عملیات-تعمیرات-و-بازسازی-ساختمانها--'>مناقصه  عملیات تعمیرات و بازسازی ساختمانها... / مناقصه عمومی, مناقصه  عملیات تعمیرات و بازسازی ساختمانها...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055106/استعلام-جمع-آوری--تصفیه-و-تامین-آب'>استعلام جمع آوری ، تصفیه و تامین آب / استعلام , استعلام جمع آوری ، تصفیه و تامین آب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055107/استعلام-تکمیل-سالن-ورزشی-ده-آباد-نطنز'>استعلام تکمیل سالن ورزشی ده آباد نطنز  / استعلام, استعلام تکمیل سالن ورزشی ده آباد نطنز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055108/استعلام-بهینه-سازی-تاسیسات-بیهوازی-و-هوازی-تصفیه-خانه-فاضلاب'>استعلام بهینه سازی تاسیسات بیهوازی و هوازی تصفیه خانه فاضلاب / استعلام , استعلام بهینه سازی تاسیسات بیهوازی و هوازی تصفیه خانه فاضلاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055110/مناقصه-حمل-قیر-250mc-امولیسیون-pg100و-vb--'>مناقصه حمل قیر 250mc امولیسیون pg100و vb.... / مناقصه ,مناقصه حمل قیر 250mc امولیسیون pg100و vb....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055111/استعلام-نوت-بوک'>استعلام  نوت بوک  / آگهی استعلام , استعلام  نوت بوک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055112/مناقصه-نگهداری-و-بهره-برداری-شبکه-و-تاسیسات-آب'>مناقصه نگهداری و بهره برداری شبکه و تاسیسات آب / مناقصه ,مناقصه نگهداری و بهره برداری شبکه و تاسیسات آب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055113/مناقصه-خدمات-اتاقداری-و--'>مناقصه خدمات اتاقداری و ... / مناقصه ,مناقصه خدمات اتاقداری و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055114/استعلام-تهیه-نقشه-اراضی'>استعلام تهیه نقشه اراضی  / استعلام, تهیه نقشه اراضی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055116/مناقصه-حمل-قیر-MC250-امولیسیون-PG100-و-VB'>مناقصه حمل قیر MC250 امولیسیون PG100 و VB  / مناقصه ، مناقصه حمل قیر MC250 امولیسیون PG100 و VB </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055117/استعلام-بازسازی-آب-بند'>استعلام بازسازی آب بند / استعلام , استعلام بازسازی آب بند</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055118/تجدید-استعلام-عملیات-مرکز-کنترل-ترافیک-شهری'>تجدید استعلام عملیات مرکز کنترل ترافیک شهری / تجدید استعلام , تجدید استعلام عملیات مرکز کنترل ترافیک شهری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055120/مناقصه-انجام-خدمات-تهیه-و-تامین-دستگاه-خودروی-ترابری--'>مناقصه انجام خدمات تهیه و تامین دستگاه خودروی ترابری ... / مناقصه, مناقصه انجام خدمات تهیه و تامین دستگاه خودروی ترابری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055122/مناقصه-تابلو-توزیع-۱۶۰-آمپری'>مناقصه تابلو توزیع ۱۶۰ آمپری  / مناقصه ,مناقصه تابلو توزیع ۱۶۰ آمپری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055123/تجدید-استعلام-بهاء-ترمیم-و-بازسازی-نوار-حفاری-در-سطح-شهر'>تجدید استعلام بهاء ترمیم و بازسازی نوار حفاری در سطح شهر / آگهی تجدید استعلام بها، تجدید استعلام بهاء ترمیم و بازسازی نوار حفاری در سطح شهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055124/مناقصه-تهیه-مصالح-و-اجرای-زیرسازی-و-آسفالت-معابر-اصلی-و-فرعی-و-ترمیم-ترانشه-ها--'>مناقصه تهیه مصالح و اجرای زیرسازی و آسفالت معابر اصلی و فرعی و ترمیم ترانشه ها ... / مناقصه,مناقصه تهیه مصالح و اجرای زیرسازی و آسفالت معابر اصلی و فرعی و ترمیم ترانشه ها ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055125/مناقصه-محوطه-سازی'>مناقصه محوطه سازی / مناقصه ، مناقصه محوطه سازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055126/استعلام-پکیج-دیواری-بوتان-ظرفیت-32000'>استعلام  پکیج دیواری بوتان ظرفیت 32000 / استعلام , استعلام  پکیج دیواری بوتان ظرفیت 32000</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055127/استعلام-رله-دیفرانسیل-ترانس-استیشن'>استعلام رله دیفرانسیل ترانس استیشن / استعلام, استعلام رله دیفرانسیل ترانس استیشن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055128/فراخوان-احداث-شبکه-روشنایی'>فراخوان احداث شبکه روشنایی   / فراخوان احداث شبکه روشنایی  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055129/مناقصه-تکمیل-ساختمان-کتابخانه'>مناقصه تکمیل ساختمان کتابخانه  / آگهی مناقصه , مناقصه تکمیل ساختمان کتابخانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055130/استعلام-شارژ-6-دستگاه-کپسول-گاز'>استعلام شارژ 6 دستگاه کپسول گاز  / استعلام,استعلام شارژ 6 دستگاه کپسول گاز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055131/مناقصه-احداث-دیوار-ورودی-و-آسفالت--'>مناقصه احداث دیوار ورودی و آسفالت ... / مناقصه ,مناقصه احداث دیوار ورودی و آسفالت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055132/مناقصه-خرید-دو-دستگاه-ترانسفورماتور-قدرت'>مناقصه خرید دو دستگاه ترانسفورماتور قدرت / مناقصه ، مناقصه خرید دو دستگاه ترانسفورماتور قدرت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055133/استعلام-تهیه-و-نصب-ایزوگام-به-متراژ-تقریبی'>استعلام تهیه و نصب ایزوگام به متراژ تقریبی / استعلام تهیه و نصب ایزوگام به متراژ تقریبی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055134/استعلام-خاکبرداری-و--'>استعلام خاکبرداری و ... / استعلام ,استعلام خاکبرداری و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055135/استعلام-رنگ-آمیزی-و-زیبا-سازی-مبلمان-شهری'>استعلام رنگ آمیزی و زیبا سازی مبلمان شهری   / استعلام رنگ آمیزی و زیبا سازی مبلمان شهری  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055136/استعلام-بلوز-فشارشکن-سوت-بلوئر-ایر-پری-هیتر'>استعلام بلوز فشارشکن سوت بلوئر ایر پری هیتر / استعلام,استعلام بلوز فشارشکن سوت بلوئر ایر پری هیتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055137/استعلام-کمپرسور-پیستونی-سردخانه'>استعلام کمپرسور پیستونی سردخانه / استعلام ,استعلام کمپرسور پیستونی سردخانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055138/استعلام-بلوز-فشارشکن-سوت-بلوئر-بویلر'>استعلام بلوز فشارشکن سوت بلوئر بویلر / استعلام,استعلام بلوز فشارشکن سوت بلوئر بویلر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055139/استعلام-بها-اجرای-خط-کشی-محل-عبور-عابر-پیاده'>استعلام بها اجرای خط کشی محل عبور عابر پیاده  / استعلام بهاء , استعلام بها اجرای خط کشی محل عبور عابر پیاده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055140/مناقصه-عایق-کاری-خاک-ریزی-محوطه-سازی--'>مناقصه عایق کاری، خاک ریزی، محوطه سازی ... / مناقصه, مناقصه عایق کاری، خاک ریزی، محوطه سازی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055141/فراخوان-اجرای-باقیمانده-خط-انتقال-آب-و-شبکه-آبیاری-اراضی'>فراخوان اجرای باقیمانده خط انتقال آب و شبکه آبیاری اراضی  / فراخوان ارزیابی کیفی، فراخوان اجرای باقیمانده خط انتقال آب و شبکه آبیاری اراضی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055142/مناقصه-عمومی-یک-مرحله-ای-واگذاری-خاک-برداری-آوار-برداری--'>مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری خاک برداری، آوار برداری... / مناقصه عمومی، مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری خاک برداری، آوار برداری...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055143/استعلام-​گاز-فریون-22'>استعلام ​گاز فریون 22 / استعلام، استعلام ​گاز فریون 22</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055144/استعلام-بها-خرید-رنگ-جدولی'>استعلام بها خرید رنگ جدولی / استعلام بهاء , استعلام بها خرید رنگ جدولی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055145/استعلام-آموزش-و-تعمیر-نگهداری-تاسیسات-ساختمان'>استعلام  آموزش و تعمیر نگهداری تاسیسات ساختمان  / استعلام  آموزش و تعمیر نگهداری تاسیسات ساختمان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055146/استعلام-خرید-ساندویچ-پنل-دیواری-و--'>استعلام خرید ساندویچ پنل دیواری و ... / استعلام ,استعلام خرید ساندویچ پنل دیواری و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055147/استعلام-رنگ-آمیزی-جداول-سطح-شهر'>استعلام رنگ آمیزی جداول سطح شهر  / استعلام بهاء , استعلام رنگ آمیزی جداول سطح شهر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055148/استعلام-کنترل-کننده-سیستم-توزین-نوار-فیدر'>استعلام کنترل کننده سیستم توزین نوار فیدر  / استعلام , استعلام کنترل کننده سیستم توزین نوار فیدر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055149/استعلام-پشم-سنگ-کتابی-شکل--'>استعلام پشم سنگ کتابی شکل ... / استعلام,استعلام پشم سنگ کتابی شکل ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055150/استعلام-لوله-اورینگی'>استعلام لوله اورینگی / استعلام بهاء, استعلام لوله اورینگی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055151/استعلام-سود-مایع-صنعتی'>استعلام سود مایع صنعتی  / استعلام ,استعلام سود مایع صنعتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055152/استعلام-کنتاکتور-خازنی'>استعلام کنتاکتور خازنی / استعلام , استعلام کنتاکتور خازنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055153/استعلام-کابینت-فلزی-10-مترمربع--هود-آشپزخانه-1-عدد'>استعلام کابینت فلزی 10 مترمربع - هود آشپزخانه 1 عدد  / استعلام  کابینت فلزی 10 مترمربع - هود آشپزخانه 1 عدد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055154/مناقصه-گیت-تردد-درب-ورودی-ساختمان'>مناقصه گیت تردد درب ورودی ساختمان / مناقصه ,مناقصه گیت تردد درب ورودی ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055155/استعلام-اجرای-بهسازی-محیط-و-اصلاح-معابر'>استعلام اجرای بهسازی محیط و اصلاح معابر / استعلام, استعلام اجرای بهسازی محیط و اصلاح معابر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055156/فراخوان-عملیات-آبخیزداری'>فراخوان عملیات آبخیزداری  / فراخوان , فراخوان عملیات آبخیزداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055157/استعلام-اجرای-بهسازی-محیط-و-اصلاح-معابر-روستاهای-طرود'>استعلام اجرای بهسازی محیط و اصلاح معابر روستاهای طرود / استعلام,استعلام اجرای بهسازی محیط و اصلاح معابر روستاهای طرود</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055158/مناقصه-ماسه-شسته-کوهی-دانه-بندی'>مناقصه ماسه شسته کوهی دانه بندی / فراخوان ، مناقصه عمومی یک مرحله ای ماسه شسته کوهی دانه بندی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055159/استعلام-سینی-سلف-سرویس-استیل--'>استعلام سینی سلف سرویس استیل ... / استعلام,استعلام سینی سلف سرویس استیل ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055160/استعلام-دستکش-فشارقوی'>استعلام دستکش فشارقوی / فرم استعلام بها , استعلام دستکش فشارقوی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055161/استعلام-آب-پخش-کن-و-اسپرینکلر-و-محافظ-لوله'>استعلام  آب پخش کن و اسپرینکلر و محافظ لوله  / استعلام  آب پخش کن و اسپرینکلر و محافظ لوله </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055162/مناقصه-عملیات-آسفالت'>مناقصه عملیات آسفالت  / مناقصه ، مناقصه عملیات آسفالت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055163/استعلام-عملیات-اجرای-خط-انتقال'>استعلام عملیات اجرای خط انتقال / استعلام,استعلام عملیات اجرای خط انتقال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055164/استعلام-کولر-گازی'>استعلام کولر گازی / استعلام, استعلام کولر گازی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055165/استعلام-کلید-گردان-تک-فاز-دو-طرفه'>استعلام کلید گردان تک فاز دو طرفه /  استعلام , استعلام کلید گردان تک فاز دو طرفه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055166/استعلام-هارد-دیسک-Storage-EMC'>استعلام هارد دیسک Storage EMC  / استعلام،  استعلام هارد دیسک Storage EMC </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055167/استعلام-خط-کشی-ترافیکی-طولی-معابر'>استعلام خط کشی ترافیکی طولی معابر  / استعلام بهاء , استعلام خط کشی ترافیکی طولی معابر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055168/استعلام-فیلتر-المنت-فشار-پایین-پینیون'>استعلام فیلتر المنت فشار پایین پینیون / استعلام , استعلام فیلتر المنت فشار پایین پینیون</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055169/استعلام-ریل-لغزشی-میانی'>استعلام ریل لغزشی میانی / استعلام , استعلام ریل لغزشی میانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055170/استعلام-یک-عدد-درب-اتوماتیک'>استعلام یک عدد درب اتوماتیک  / استعلام، استعلام یک عدد درب اتوماتیک  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055171/استعلام-پروژه-احداث-کانال-بتنی-انتقال-آب-کشاورزی--'>استعلام پروژه احداث کانال بتنی انتقال آب کشاورزی... / استعلام, استعلام پروژه احداث کانال بتنی انتقال آب کشاورزی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055172/استعلام-تابلو-برق'>استعلام  تابلو برق / استعلام, استعلام  تابلو برق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055173/استعلام-کولر-گازی-دو-تیکه--'>استعلام کولر گازی دو تیکه... / استعلام, استعلام کولر گازی دو تیکه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055174/استعلام-پمپ-روغن-دنده-ای-ترینیون'>استعلام پمپ روغن دنده ای ترینیون  / فرم استعلام بهاء, فرم استعلام بهاء پمپ روغن دنده ای ترینیون </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055175/استعلام-انتخاب-مدیریت-پیمان-جهت-انجام-امور-خدمات-عمومی'>استعلام انتخاب مدیریت پیمان جهت انجام امور خدمات عمومی  / استعلام,استعلام انتخاب مدیریت پیمان جهت انجام امور خدمات عمومی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055177/استعلام-ناودانی--'>استعلام ناودانی ... / استعلام,استعلام ناودانی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055178/فراخوان-انجام-عملیات-تامین-و-نصب-و-راه-اندازی-سیستم-صوت-و-پخش-اذان'>فراخوان انجام عملیات تامین و نصب و راه اندازی سیستم صوت و پخش اذان  / فراخوان,فراخوان انجام عملیات تامین و نصب و راه اندازی سیستم صوت و پخش اذان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055179/فراخوان-شناسایی-و-جذب-سرمایه-گذاری'>فراخوان شناسایی و جذب سرمایه گذاری  / فراخوان , فراخوان شناسایی و جذب سرمایه گذاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055180/استعلام-سیستم-رایانه'>استعلام سیستم رایانه  / استعلام , استعلام سیستم رایانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055181/استعلام-اینورتر'>استعلام اینورتر / استعلام,استعلام اینورتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055182/استعلام-خرید-برد-PLC'>استعلام خرید برد PLC  / استعلام,استعلام خرید برد PLC </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055183/استعلام-لاستیک-خودرو-سمند--'>استعلام لاستیک خودرو سمند... / استعلام، استعلام لاستیک خودرو سمند...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055184/مناقصه-عملیات-بارگیری-و-توزین-میعانات-گازی-و-گاز-مایع-خام---'>مناقصه عملیات بارگیری و توزین میعانات گازی و گاز مایع خام .... / مناقصه, مناقصه عملیات بارگیری و توزین میعانات گازی و گاز مایع خام ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055185/مناقصه-ارائه-خدمات-کارشناسی-و-مشاوره-مورد-نیاز'>مناقصه ارائه خدمات کارشناسی و مشاوره مورد نیاز  / مناقصه ارائه خدمات کارشناسی و مشاوره مورد نیاز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055186/استعلام-خرید-یراق-آلات-خطوط-فوق-توزیع-و-انتقال'>استعلام خرید یراق آلات خطوط فوق توزیع و انتقال  / استعلام, استعلام خرید یراق آلات خطوط فوق توزیع و انتقال </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055187/استعلام-بیمه-بدنه-28-دستگاه-از-خودروهای'>استعلام بیمه بدنه 28 دستگاه از خودروهای / استعلام,استعلام بیمه بدنه 28 دستگاه از خودروهای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055188/مناقصه-عملیات-انتقال-نیرو-و-برق-رسانی--'>مناقصه عملیات انتقال نیرو و برق رسانی ... / مناقصه ,مناقصه عملیات انتقال نیرو و برق رسانی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055189/استعلام-خرید-کولر-اسپیلت-19-هزار-بدرالکتریک'>استعلام خرید کولر اسپیلت 19 هزار بدرالکتریک / استعلام,استعلام خرید کولر اسپیلت 19 هزار بدرالکتریک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055190/استعلام-دستمال-حوله-ای-بزرگ'>استعلام دستمال حوله ای بزرگ / استعلام , استعلام دستمال حوله ای بزرگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055191/استعلام-جدول-گذاری-و-عملیات-سنگی--اجرای-طرح-هادی'>استعلام جدول گذاری و عملیات سنگی - اجرای طرح هادی / استعلام, استعلام جدول گذاری و عملیات سنگی - اجرای طرح هادی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055192/استعلام-کارتریج'>استعلام کارتریج / استعلام, استعلام کارتریج</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055193/فراخوان-اجرای-عملیات-خرید-قطعات-یدکی'>فراخوان اجرای عملیات خرید قطعات یدکی  / فراخوان , فراخوان اجرای عملیات خرید قطعات یدکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055194/استعلام-خرید-14-عدد-فایل-چوب-اداری'>استعلام خرید 14 عدد فایل چوب اداری / استعلام, استعلام خرید 14 عدد فایل چوب اداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055195/استعلام-روغن-آرلاسل'>استعلام روغن آرلاسل / استعلام,استعلام روغن آرلاسل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055196/استعلام-کاغذ-a4-paper-one'>استعلام کاغذ a4 paper one / استعلام , استعلام کاغذ a4 paper one</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055197/استعلام-بازبینی--تصحیح--ویرایش-و-تکمیل'>استعلام بازبینی ، تصحیح ، ویرایش و تکمیل / استعلام , استعلام بازبینی ، تصحیح ، ویرایش و تکمیل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055198/دعوتنامه-نگهداری-و-پشتیبانی-شبکه-و-تجهیزات-رایانه-ای-ستاد'>دعوتنامه نگهداری و پشتیبانی شبکه و تجهیزات رایانه ای ستاد  / دعوتنامه نگهداری و پشتیبانی شبکه و تجهیزات رایانه ای ستاد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055199/استعلام-خرید-و-نصب-9-ست-تیرک-مکانیکی'>استعلام خرید و نصب 9 ست تیرک مکانیکی  / استعلام , استعلام خرید و نصب 9 ست تیرک مکانیکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055200/استعلام-میکروست-پزشکی'>استعلام میکروست پزشکی / استعلام,استعلام میکروست پزشکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055201/استعلام-خرید-لوازم-عایق-موتورخانه'>استعلام خرید لوازم عایق موتورخانه / استعلام ,استعلام خرید لوازم عایق موتورخانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055202/استعلام-تهیه-لوازم-یدکی-مورد-نیاز-رموک-تریلی'>استعلام تهیه لوازم یدکی مورد نیاز رموک تریلی / استعلام, استعلام تهیه لوازم یدکی مورد نیاز رموک تریلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055203/استعلام-خرید-یک-عدد-تلویزیون-43-اینچ-LED-با-مبدل-دیجیتال--'>استعلام خرید یک عدد تلویزیون 43 اینچ LED با مبدل دیجیتال ... / استعلام,استعلام خرید یک عدد تلویزیون 43 اینچ LED با مبدل دیجیتال ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055204/استعلام-اجرای-بهسازی-محیط-و-اصلاح-معابر-روستاهای-احمدآباد'>استعلام اجرای بهسازی محیط و اصلاح معابر روستاهای احمدآباد / استعلام,استعلام اجرای بهسازی محیط و اصلاح معابر روستاهای احمدآباد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055205/استعلام-نورد-لاستیکی'>استعلام نورد لاستیکی / استعلام , استعلام نورد لاستیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055206/استعلام-خرید-یخچال-فریزر'>استعلام خرید یخچال فریزر / استعلام , استعلام خرید یخچال فریزر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055207/استعلام-واگذاری-واحد-تایپ-بیمارستان'>استعلام واگذاری واحد تایپ بیمارستان  / استعلام, استعلام واگذاری واحد تایپ بیمارستان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055209/استعلام-میکروست-خون-پزشکی'>استعلام میکروست خون پزشکی / استعلام , استعلام میکروست خون پزشکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055210/استعلام-کفش-نیم-پوتین'>استعلام کفش نیم پوتین  / استعلام, استعلام کفش نیم پوتین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055211/استعلام-رمپ-تقاطع-روستاهای-گل-آباد'>استعلام  رمپ تقاطع روستاهای گل آباد / استعلام  رمپ تقاطع روستاهای گل آباد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055212/استعلام-چاپ-کتاب-گزیده-نماگرهای-اقتصادی--'>استعلام چاپ کتاب گزیده نماگرهای اقتصادی... / استعلام, استعلام چاپ کتاب گزیده نماگرهای اقتصادی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055213/استعلام-اصلاح-استراکچر-8-دستگاه-سکسیونر'>استعلام اصلاح استراکچر 8 دستگاه سکسیونر / استعلام ,استعلام اصلاح استراکچر 8 دستگاه سکسیونر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055214/استعلام-مرمت-و-احداث-خط-انتقال-آب'>استعلام مرمت و احداث خط انتقال آب  / استعلام,استعلام مرمت و احداث خط انتقال آب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055215/استعلام-تایر-خودرو'>استعلام تایر خودرو / استعلام,استعلام تایر خودرو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055216/استعلام-کیت-سرنگ'>استعلام کیت سرنگ / استعلام , استعلام کیت سرنگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055217/استعلام-خرید-2-عدد-کولر-اسپلت-24-هزار-بدرالکتریک'>استعلام خرید 2 عدد کولر اسپلت 24 هزار بدرالکتریک / استعلام, استعلام  خرید 2 عدد کولر اسپلت 24 هزار بدرالکتریک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055218/استعلام-نصب-و-جمع-آوری-دروبین-های-مداربسته'>استعلام نصب و جمع آوری دروبین های مداربسته / استعلام, استعلام نصب و جمع آوری دروبین های مداربسته</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055219/استعلام-شوینده'>استعلام شوینده / استعلام ,استعلام شوینده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055220/استعلام-دستگاه-پرتابل-سنجش-قطبیت-روغن-خوراکی'>استعلام دستگاه پرتابل سنجش قطبیت روغن خوراکی / استعلام ,استعلام دستگاه پرتابل سنجش قطبیت روغن خوراکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055221/استعلام-تابلو-آرم-ساختمان-اداری'>استعلام تابلو آرم ساختمان اداری  / استعلام, استعلام تابلو آرم ساختمان اداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055222/استعلام-خرید-سرور'>استعلام خرید سرور / استعلام,استعلام خرید سرور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055223/استعلام-DELL-INSPIRON-3168-B'>استعلام DELL INSPIRON 3168-B / استعلام, استعلام DELL INSPIRON 3168-B</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055224/استعلام-لوبیای-قرمز'>استعلام لوبیای قرمز  / استعلام, استعلام لوبیای قرمز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055225/مناقصه-خدمات-تصفیه-خانه-پساب-صنعتی-و--'>مناقصه خدمات تصفیه خانه پساب صنعتی و ... / مناقصه ,مناقصه خدمات تصفیه خانه پساب صنعتی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055226/استعلام-ACER-SF713-51-M16U'>استعلام ACER SF713- 51- M16U  / استعلام,استعلام ACER SF713- 51- M16U </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055227/استعلام-سرور-hp-dl380G9'>استعلام سرور hp dl380G9 / استعلام,استعلام سرور hp dl380G9</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055228/استعلام-اجرای-بهسازی-محیط-و-اصلاح-معابر-روستاهای-اروانه'>استعلام اجرای بهسازی محیط و اصلاح معابر روستاهای اروانه / استعلام,استعلام اجرای بهسازی محیط و اصلاح معابر روستاهای اروانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055229/استعلام-باند-زیر-گچی'>استعلام باند زیر گچی / استعلام , استعلام باند زیر گچی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055230/استعلام-دوجداره-نمودن-پنجره-ها-و-نرده-کشی-اداره'>استعلام دوجداره نمودن پنجره ها و نرده کشی اداره / استعلام ,استعلام دوجداره نمودن پنجره ها و نرده کشی اداره</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055231/استعلام-عملیات-اجرایی-احداث-شبکه-فرعی-آبیاری'>استعلام عملیات اجرایی احداث شبکه فرعی آبیاری / استعلام, استعلام عملیات اجرایی احداث شبکه فرعی آبیاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055232/استعلام-توسعه-3-کلاس-در-مدرسه-فتح-المبین-1-و-2--'>استعلام توسعه 3 کلاس در مدرسه فتح المبین 1 و 2 .. / استعلام ,استعلام توسعه 3 کلاس در مدرسه فتح المبین 1 و 2 ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055233/استعلام-رنگ-آمیزی-ساختمان-اداره-کل'>استعلام رنگ آمیزی ساختمان اداره کل / استعلام, استعلام رنگ آمیزی ساختمان اداره کل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055234/استعلام-احداث-و-بهسازی-کانال-اب-زراعی--'>استعلام  احداث و بهسازی کانال اب زراعی ... / استعلام,استعلام  احداث و بهسازی کانال اب زراعی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055235/استعلام-ارایه-طرح-مطالعاتی-در-حوزه-پسماند-صنعتی'>استعلام ارایه طرح مطالعاتی در حوزه پسماند صنعتی  / استعلام, استعلام ارایه طرح مطالعاتی در حوزه پسماند صنعتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055236/استعلام-لاستیک'>استعلام لاستیک  / استعلام,استعلام لاستیک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055237/استعلام-خرید-70-دستگاه-تست-بلاک-96-11-25'>استعلام خرید 70 دستگاه تست بلاک 96.11.25 / استعلام, استعلام خرید 70 دستگاه تست بلاک 96.11.25</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055238/واگذاری-خدمات-نظارت-بر-پروژه-های-گازرسانی-و-ساختمانی--'>واگذاری خدمات نظارت بر پروژه های گازرسانی و ساختمانی ... / مناقصه, واگذاری خدمات نظارت بر پروژه های گازرسانی و ساختمانی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055239/استعلام-دستگاه-جوشکاری-CO2'>استعلام دستگاه جوشکاری CO2 / استعلام, استعلام دستگاه جوشکاری CO2</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055240/استعلام-20-عدد-صفحه-کلید-فراسو'>استعلام 20 عدد صفحه کلید فراسو / استعلام ,استعلام 20 عدد صفحه کلید فراسو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055241/استعلام-کیسه-گیری-کود-فله'>استعلام کیسه گیری کود فله  / استعلام, استعلام کیسه گیری کود فله </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055242/استعلام-جدول-و-پیاده-رو--اجرای-طرح-هادی'>استعلام جدول و پیاده رو - اجرای طرح هادی / استعلام, استعلام جدول و پیاده رو - اجرای طرح هادی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055243/استعلام-مرمت-و-لایروبی-قنات'>استعلام مرمت و لایروبی قنات / استعلام,استعلام مرمت و لایروبی قنات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055245/استعلام-سوئیچ-شبکه-24-پورت'>استعلام سوئیچ شبکه 24 پورت / استعلام, استعلام سوئیچ شبکه 24 پورت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055246/استعلام-لاستیک-ماشینهای-سنگین-ایمنی--'>استعلام لاستیک ماشینهای سنگین ایمنی ... / استعلام,استعلام لاستیک ماشینهای سنگین ایمنی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055247/استعلام-چاپ-سربرگ-با-لوگوی-سازمان'>استعلام چاپ سربرگ با لوگوی سازمان / استعلام, استعلام چاپ سربرگ با لوگوی سازمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055248/استعلام-خرید-پرژکتور-60-و-120-وات-و-چراغ-پارکی'>استعلام خرید پرژکتور 60 و 120 وات و چراغ پارکی / استعلام , استعلام خرید پرژکتور 60 و 120 وات و چراغ پارکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055249/استعلام-تعمیرات-و-بهسازی-ساختمان-های-اداری'>استعلام تعمیرات و بهسازی ساختمان های اداری  / استعلام , استعلام تعمیرات و بهسازی ساختمان های اداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055250/استعلام-ماوس-لاجیتک-مدل-100m'>استعلام ماوس لاجیتک مدل 100m / استعلام ماوس لاجیتک مدل 100m</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055251/استعلام-دستگاه-حضور-و-غیاب'>استعلام دستگاه حضور و غیاب  / استعلام , استعلام دستگاه حضور و غیاب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055252/استعلام-چاپ-اطلس-دهستان-های--'>استعلام چاپ اطلس دهستان های... / استعلام, استعلام چاپ اطلس دهستان های...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055253/استعلام-کیبورد-و-ماوس'>استعلام کیبورد و ماوس / استعلام , استعلام کیبورد و ماوس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055254/استعلام-مرمت-و-بازسازی-چاه-آب-باران-و-تخلیه-سپتیک--'>استعلام مرمت و بازسازی چاه آب باران و تخلیه سپتیک ... / استعلام,استعلام مرمت و بازسازی چاه آب باران و تخلیه سپتیک ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055255/استعلام-متانول-معمولی'>استعلام متانول معمولی / استعلام،استعلام متانول معمولی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055256/استعلام-دستگاه-سختی-گیر-رزین-کاتیونی'>استعلام دستگاه سختی گیر رزین کاتیونی / استعلام ,استعلام دستگاه سختی گیر رزین کاتیونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055257/استعلام-دوربین-عکاسی'>استعلام دوربین عکاسی / استعلام, استعلام دوربین عکاسی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055258/استعلام-پنیر-حلب-13-کیلویی-پالوما'>استعلام پنیر حلب 13 کیلویی پالوما / استعلام , استعلام پنیر حلب 13 کیلویی پالوما</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055259/استعلام-تلویزیون-ال-ای-دی'>استعلام تلویزیون ال ای دی  / استعلام, استعلام تلویزیون ال ای دی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055260/استعلام-دوربین-نیکون'>استعلام دوربین نیکون  / استعلام , استعلام دوربین نیکون </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055261/استعلام-سرور'>استعلام سرور  / استعلام , استعلام سرور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055262/استعلام-مطالعه-و-طراحی-کف-سازی'>استعلام مطالعه و طراحی کف سازی / استعلام,استعلام مطالعه و طراحی کف سازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055263/استعلام-​ساخت-پروژه-های-تاسیسات-شهری'>استعلام ​ساخت پروژه های تاسیسات شهری  / استعلام ,استعلام ​ساخت پروژه های تاسیسات شهری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055264/استعلام-محوطه-سازی--'>استعلام محوطه سازی ... / استعلام,استعلام محوطه سازی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055265/استعلام-تابلوی-چلنیوم-برای-شعب--'>استعلام تابلوی چلنیوم برای شعب... / استعلام، استعلام تابلوی چلنیوم برای شعب...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055267/استعلام-سیمان-خاکستری'>استعلام سیمان خاکستری / استعلام,استعلام سیمان خاکستری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055268/استعلام-خرید-فریزر'>استعلام  خرید فریزر  / استعلام , استعلام خرید فریزر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055269/استعلام-ماشین-حساب-شارپ'>استعلام ماشین حساب شارپ / استعلام ,استعلام ماشین حساب شارپ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055270/استعلام-حفر-چاه-دستی'>استعلام حفر چاه دستی  / استعلام, استعلام حفر چاه دستی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055271/استعلام-شارژ-کپسول-های-آتش-نشانی'>استعلام شارژ کپسول های آتش نشانی  / استعلام, استعلام شارژ کپسول های آتش نشانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055272/استعلام-کاغذ-A4'>استعلام کاغذ A4 / استعلام, استعلام کاغذ A4</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055273/استعلام-طراحی-و-نصب-میز-کنفرانس'>استعلام طراحی و نصب میز کنفرانس / استعلام ,استعلام طراحی و نصب میز کنفرانس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055274/استعلام-مرمت-و-لایروبی-قنات'>استعلام مرمت و لایروبی قنات / استعلام,استعلام مرمت و لایروبی قنات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055275/استعلام-شن-ریزی-جاده-بین-مزارع'>استعلام شن ریزی جاده بین مزارع / استعلام , استعلام شن ریزی جاده بین مزارع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055276/استعلام-​راه-اندازی-و-تعمیر-و-نگهداری-اعلام-و-هشدار-و-اطفای-حریق'>استعلام ​راه اندازی و تعمیر و نگهداری اعلام و هشدار و اطفای حریق  / استعلام ,استعلام ​راه اندازی و تعمیر و نگهداری اعلام و هشدار و اطفای حریق </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055277/استعلام-خرید-اسکنر-پیشرفته-دبیرخانه-ای'>استعلام خرید اسکنر پیشرفته دبیرخانه ای / استعلام , استعلام خرید اسکنر پیشرفته دبیرخانه ای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055278/استعلام-برگزاری-کاروان-راهیان-نور'>استعلام برگزاری کاروان راهیان نور  / استعلام ,استعلام برگزاری کاروان راهیان نور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055279/استعلام-تهیه-و-نصب-و-راه-اندازی-دوربین-مداربسته'>استعلام تهیه و نصب و راه اندازی دوربین مداربسته  / استعلام, استعلام تهیه و نصب و راه اندازی دوربین مداربسته </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055280/استعلام-5-دستگاه-خودرو-تاکسی'>استعلام 5 دستگاه خودرو تاکسی / استعلام, استعلام 5 دستگاه خودرو تاکسی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055281/استعلام-خرید-کنتور-برقگیر'>استعلام خرید کنتور برقگیر / استعلام, استعلام خرید کنتور برقگیر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055282/استعلام-ساخت-مخازن-بتونی-ذخیره-آب'>استعلام ساخت مخازن بتونی ذخیره آب / استعلام, استعلام ساخت مخازن بتونی ذخیره آب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055283/استعلام-تهیه--چاپ-و-نشر-کتاب-جامع-آماری-حمل-و-نقل-و-شهرسازی'>استعلام تهیه ، چاپ و نشر کتاب جامع آماری حمل و نقل و شهرسازی / استعلام ,استعلام تهیه ، چاپ و نشر کتاب جامع آماری حمل و نقل و شهرسازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055284/استعلام-بهسازی-سکو-نمازخانه-و-سرویس-بهداشتی--'>استعلام بهسازی سکو، نمازخانه و سرویس بهداشتی ... / استعلام بهسازی سکو، نمازخانه و سرویس بهداشتی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055285/استعلام-کولر-گازی'>استعلام کولر گازی / استعلام, استعلام کولر گازی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055286/استعلام-تکمیل-بنای-ساختمان-حفاظتی'>استعلام تکمیل بنای ساختمان حفاظتی / استعلام , استعلام تکمیل بنای ساختمان حفاظتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055287/استعلام-خرید--نصب--راه-اندازی-سیستم-گشت-نگهبانی'>استعلام خرید ، نصب ، راه اندازی سیستم گشت نگهبانی  / استعلام , استعلام خرید ، نصب ، راه اندازی سیستم گشت نگهبانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055288/استعلام-​جابجایی-دو-NODE-اصلی-شبکه-مخابرات'>استعلام ​جابجایی دو NODE اصلی شبکه مخابرات / استعلام ,استعلام ​جابجایی دو NODE اصلی شبکه مخابرات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055289/استعلام-کابل--'>استعلام کابل ...  / استعلام,استعلام کابل ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055290/ااستعلام-لوازم-و-اتصالات-لوله-کشی-فاضلاب'>ااستعلام لوازم و اتصالات لوله کشی فاضلاب / استعلام , استعلام لوازم و اتصالات لوله کشی فاضلاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055291/استعلام-مرمت-و-لایروبی-قنات'>استعلام مرمت و لایروبی قنات / استعلام,استعلام مرمت و لایروبی قنات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055292/استعلام-تجدید-اصلاح-هندسی-محور-آجین-کنگاور'>استعلام تجدید اصلاح هندسی محور آجین کنگاور  / استعلام,استعلام تجدید اصلاح هندسی محور آجین کنگاور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055293/استعلام-مرمت-برج-و-بارو-و-حصار'>استعلام مرمت برج و بارو و حصار  / استعلام, استعلام مرمت برج و بارو و حصار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055294/استعلام-خرید-سرور-HP'>استعلام خرید سرور HP  / استعلام , استعلام خرید سرور HP </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055295/استعلام-کولر-گازی-اسپلیت-سرمایشی'>استعلام کولر گازی اسپلیت سرمایشی / استعلام,استعلام کولر گازی اسپلیت سرمایشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055296/استعلام-شیر-صنعتی-کشویی-زبانه-لاستیکی'>استعلام شیر صنعتی کشویی زبانه لاستیکی  / استعلام ,استعلام شیر صنعتی کشویی زبانه لاستیکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055297/استعلام-لوله-گذاری-به-طول-500-متر-در-روستای'>استعلام  لوله گذاری به طول 500 متر در روستای / استعلام, استعلام   لوله گذاری به طول 500 متر در روستای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055298/استعلام-تهیه-حمل-و-نصب-تعدادی-شیر-هیدرانت'>استعلام تهیه، حمل و نصب تعدادی شیر هیدرانت / استعلام، استعلام تهیه، حمل و نصب تعدادی شیر هیدرانت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055299/استعلام-تهیه-و-نصب-آسانسور--'>استعلام تهیه و نصب آسانسور ... / استعلام,استعلام تهیه و نصب آسانسور ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055300/استعلام-خرید-و-نصب-دیزل-ژنراتور'>استعلام خرید و نصب دیزل ژنراتور / استعلام , استعلام خرید و نصب دیزل ژنراتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055301/استعلام-گشت-و-مراقبت-و-کنترل-کوچ-در-عرصه-های-منابع-طبیعی--'>استعلام گشت و مراقبت و کنترل کوچ در عرصه های منابع طبیعی ... / استعلام گشت و مراقبت و کنترل کوچ در عرصه های منابع طبیعی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055302/استعلام-سوکروز'>استعلام سوکروز  / استعلام , استعلام سوکروز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055303/استعلام-کامپیوتر-و-فناوری-اطلاعات--سخت-افزار'>استعلام کامپیوتر و فناوری اطلاعات - سخت افزار  / استعلام ,استعلام کامپیوتر و فناوری اطلاعات - سخت افزار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055304/استعلام-کانتر-سرد-و-گرم-برای-رستوران'>استعلام کانتر سرد و گرم برای رستوران  / استعلام , استعلام کانتر سرد و گرم برای رستوران </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055305/استعلام-واگذاری-واحد-رختشوی-خانه-بیمارستان-بنت-الهدی'>استعلام واگذاری واحد رختشوی خانه بیمارستان بنت الهدی / استعلام, استعلام واگذاری واحد رختشوی خانه بیمارستان بنت الهدی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055306/استعلام-عملیات-خط-کشی-محورهای-مواصلاتی'>استعلام عملیات خط کشی محورهای مواصلاتی / استعلام، استعلام عملیات خط کشی محورهای مواصلاتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055307/استعلام-برنج--'>استعلام برنج ... / استعلام، استعلام برنج ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055308/استعلام-استونیتریل-معمولی'>استعلام استونیتریل معمولی  / استعلام , استعلام استونیتریل معمولی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055309/استعلام-اجرای-کمربند-حفاظتی'>استعلام اجرای کمربند حفاظتی / استعلام , استعلام اجرای کمربند حفاظتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055310/استعلام-تجهیزات-کامپیوتری-و-اموزشی'>استعلام تجهیزات کامپیوتری و اموزشی  / استعلام,استعلام  تجهیزات کامپیوتری و اموزشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055311/استعلام-ساخت-پارکینگ'>استعلام ساخت پارکینگ  / استعلام , استعلام ساخت پارکینگ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055312/استعلام-متر-لیزری-HTC-SA120T'>استعلام متر لیزری HTC SA120T  / استعلام,استعلام متر لیزری HTC SA120T </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055313/استعلام-سیستم-پخش-و-ضبط-تصویر-کنفرانس'>استعلام سیستم پخش و ضبط تصویر کنفرانس / استعلام , استعلام سیستم پخش و ضبط تصویر کنفرانس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055314/استعلام-سایر-فعالیت-های-خمات-پشتیبانی-کسب-و-کار'>استعلام سایر فعالیت های خمات پشتیبانی کسب و کار / استعلام, استعلام سایر فعالیت های خمات پشتیبانی کسب و کار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055315/استعلام-محفظه-فیلتر-کارتریج-بیگ-وان--'>استعلام محفظه فیلتر کارتریج بیگ وان... / استعلام, استعلام محفظه فیلتر کارتریج بیگ وان...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055316/استعلام-رایانه--چاپگر-و--'>استعلام رایانه ، چاپگر و ...  / استعلام , استعلام رایانه ، چاپگر و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055317/استعلام-نیروی-خدماتی-پیشنهاد'>استعلام نیروی خدماتی پیشنهاد / استعلام, استعلام نیروی خدماتی پیشنهاد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055318/استعلام-سوئیچ-شبکه-48-پورت'>استعلام سوئیچ شبکه 48 پورت / استعلام, استعلام سوئیچ شبکه 48 پورت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055319/استعلام-خرید-یخچال-فریزر'>استعلام خرید یخچال فریزر / استعلام , استعلام خرید یخچال فریزر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055320/استعلام-خرید-کاور-جهت-عایق-بندی'>استعلام خرید کاور جهت عایق بندی / استعلام, استعلام خرید کاور جهت عایق بندی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055321/استعلام-کامپیوتر-و-متعلقات-و-مانیتور'>استعلام کامپیوتر و متعلقات و مانیتور / استعلام, استعلام کامپیوتر و متعلقات و مانیتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055322/استعلام-ساخت-و-نصب-کابینت-MDF-با-سینک--'>استعلام ساخت و نصب کابینت MDF با سینک ... / استعلام,استعلام ساخت و نصب کابینت MDF با سینک ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055323/استعلام-تابلو-آرم-درب-خروج-گمرک-لار-با-نصب-و-متعلقات'>استعلام تابلو آرم درب خروج گمرک لار با نصب و متعلقات / استعلام, استعلام تابلو آرم درب خروج گمرک لار با نصب و متعلقات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055324/استعلام-جدول-و-پیاده-رو-سنگی--اجرای-طرح-هادی-روستاهای--'>استعلام جدول و پیاده رو سنگی - اجرای طرح هادی روستاهای... / استعلام جدول و پیاده رو سنگی - اجرای طرح هادی روستاهای...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055325/استعلام-پتو-و-بالش'>استعلام پتو و بالش / استعلام , استعلام پتو و بالش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055326/استعلام-پکیج-گرمایشی-دیواری-ایران-رادیاتور'>استعلام پکیج گرمایشی دیواری ایران رادیاتور  / استعلام, استعلام پکیج گرمایشی دیواری ایران رادیاتور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055327/استعلام-تکمیل-عملیات-زیرسازی-و-ابنیه-فنی'>استعلام تکمیل عملیات زیرسازی و ابنیه فنی / استعلام ,استعلام تکمیل عملیات زیرسازی و ابنیه فنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055328/استعلام-افزایش-تولید-محصولات-زراعی-اسلامشهر'>استعلام افزایش تولید محصولات زراعی اسلامشهر  / استعلام ,استعلام افزایش تولید محصولات زراعی اسلامشهر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055329/استعلام-اجرای-عملیات-گیاه-پزشکی'>استعلام اجرای عملیات گیاه پزشکی / استعلام , استعلام  اجرای عملیات گیاه پزشکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055330/استعلام-افزایش-تولید-محصولات-باغی--'>استعلام افزایش تولید محصولات باغی ... / استعلام,استعلام افزایش تولید محصولات باغی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055331/استعلام-تجهیزات-امنیتی-و-حراستی'>استعلام تجهیزات امنیتی و حراستی / استعلام, استعلام تجهیزات امنیتی و حراستی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055332/استعلام-تهیه-و-نصب-پمپ-وکیوم-28-مترمکعبی'>استعلام تهیه و نصب پمپ وکیوم 28 مترمکعبی  / استعلام , استعلام تهیه و نصب پمپ وکیوم 28 مترمکعبی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055333/استعلام-احداث-ساختمان-مدیریت'>استعلام احداث ساختمان مدیریت / استعلام, استعلام احداث ساختمان مدیریت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055334/استعلام-میز-تحریر'>استعلام میز تحریر / استعلام,استعلام میز تحریر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055335/استعلام-طرح-احداث-سردهنه-زراعی-روستای'>استعلام طرح احداث سردهنه زراعی روستای  / استعلام طرح احداث سردهنه زراعی روستای </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055336/استعلام-عملیات-فنس-کشی-تصفیه-خانه'>استعلام عملیات فنس کشی تصفیه خانه  / استعلام ,استعلام عملیات فنس کشی تصفیه خانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055337/استعلام-کولر-گازی-و-محافظ-دیجیتال-و-کمپرسور'>استعلام کولر گازی و محافظ دیجیتال و کمپرسور / استعلام ,استعلام کولر گازی و محافظ دیجیتال و کمپرسور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055338/مناقصه-ارائه-خدمات-بهره-برداری-از-پست-های'>مناقصه ارائه خدمات بهره برداری از پست های  / مناقصه ارائه خدمات بهره برداری از پست های </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055339/استعلام-نصب-دوربین-مداربسته'>استعلام نصب دوربین مداربسته  / استعلام , استعلام نصب دوربین مداربسته </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055340/استعلام-ظروف-یکبار-مصرف'>استعلام ظروف یکبار مصرف / استعلام , استعلام ظروف یکبار مصرف</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055341/استعلام-خرید-2-عدد-کمد-بایگانی'>استعلام  خرید 2 عدد کمد بایگانی / استعلام,استعلام  خرید 2 عدد کمد بایگانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055342/استعلام-خرید-لوازم-پشتیبانی-و-رفاهی--'>استعلام خرید لوازم پشتیبانی و رفاهی ... / استعلام,استعلام خرید لوازم پشتیبانی و رفاهی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055343/استعلام-ریبون-مشکی-با-لایه-پوششی'>استعلام ریبون مشکی با لایه پوششی  / استعلام ,استعلام  ریبون مشکی با لایه پوششی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055344/استعلام-هشت-عدد-کامپیوتر'>استعلام هشت عدد کامپیوتر / استعلام،استعلام هشت عدد کامپیوتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055345/استعلام-خرید-تجهیزات-کامپیوتری-و-اداری'>استعلام  خرید تجهیزات کامپیوتری و اداری  / استعلام , استعلام خرید تجهیزات کامپیوتری و اداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055346/استعلام-اجرای-عملیات-گیاه-پزشکی'>استعلام اجرای عملیات گیاه پزشکی / استعلام , استعلام  اجرای عملیات گیاه پزشکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055347/مناقصه-بهسازی-و-آسفالت'>مناقصه بهسازی و آسفالت / مناقصه بهسازی و آسفالت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055348/استعلام-ساخت-بنا'>استعلام ساخت بنا  / استعلام,استعلام ساخت بنا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055349/استعلام-صندلی-انتظار'>استعلام صندلی انتظار / استعلام , استعلام صندلی انتظار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055350/استعلام-سوئیچ-cisco-catalyst'>استعلام سوئیچ cisco catalyst / استعلام, استعلام سوئیچ cisco catalyst</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055351/استعلام-لوله-اکستنشن-تیوب-پزشکی--'>استعلام لوله اکستنشن تیوب پزشکی... / استعلام , استعلام لوله اکستنشن تیوب پزشکی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055352/استعلام-فعالیت-های-سازمان-های-دارای-عضو--'>استعلام فعالیت های سازمان های دارای عضو ... / استعلام,استعلام فعالیت های سازمان های دارای عضو ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055353/استعلام-کشت-و-توسعه-گیاهان-مولد-محصولات-غیر-چوبی'>استعلام کشت و توسعه گیاهان مولد محصولات غیر چوبی / استعلام , استعلام کشت و توسعه گیاهان مولد محصولات غیر چوبی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055354/استعلام-ست-کامل-نشت'>استعلام ست کامل نشت  / استعلام,استعلام ست کامل نشت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055355/استعلام-خرید-یکدستگاه-اسکنر-دبیرخانه'>استعلام خرید یکدستگاه اسکنر دبیرخانه  / استعلام , استعلام خرید یکدستگاه اسکنر دبیرخانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055356/استعلام-اجرای-بیس-و-آسفالت'>استعلام اجرای بیس و آسفالت / استعلام ,استعلام اجرای بیس و آسفالت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055357/استعلام-بازسازی-و-مرمت-قنات'>استعلام بازسازی و مرمت قنات  / استعلام, استعلام بازسازی و مرمت قنات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055358/استعلام-سایر-فعالیت-های-تخصصی-ساختمان'>استعلام سایر فعالیت های تخصصی ساختمان / استعلام,استعلام سایر فعالیت های تخصصی ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055359/استعلام-انواع-لامپ'>استعلام انواع لامپ / استعلام , استعلام انواع لامپ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055360/استعلام-70-هزار-پاکت-جشن-نیکوکاری'>استعلام 70 هزار پاکت جشن نیکوکاری / استعلام , استعلام 70 هزار پاکت جشن نیکوکاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055361/استعلام-کنتور-آب-حجمی-کاربرد-صنعتی-و-کشاورزی'>استعلام کنتور آب حجمی کاربرد صنعتی و کشاورزی / استعلام کنتور آب حجمی کاربرد صنعتی و کشاورزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055362/استعلام-تعمیر-و-بازسازی-ساختمان-شرکت'>استعلام تعمیر و بازسازی ساختمان شرکت / استعلام, استعلام تعمیر و بازسازی ساختمان شرکت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055363/استعلام-صندلی-کنفرانسی'>استعلام صندلی کنفرانسی / استعلام, استعلام صندلی کنفرانسی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055364/استعلام-100-کیلوگرم-سیست-آرتمیا'>استعلام 100 کیلوگرم سیست آرتمیا / استعلام ,استعلام 100 کیلوگرم سیست آرتمیا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055365/استعلام-کارت-LF-جهت-ترمینال-پی-ال-سی'>استعلام کارت LF جهت ترمینال پی ال سی / استعلام, استعلام کارت LF جهت ترمینال پی ال سی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055366/استعلام-تلویزیون-تجاری-(صنعتی)-LG--'>استعلام تلویزیون تجاری (صنعتی) LG ...  / استعلام, استعلام تلویزیون تجاری (صنعتی) LG ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055367/استعلام-ساخت-قالب-شانه-تخم-مرغ--'>استعلام ساخت قالب شانه تخم مرغ ... / استعلام ، استعلام ساخت قالب شانه تخم مرغ ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055368/استعلام-مایکروویو-گلدیران'>استعلام مایکروویو گلدیران / استعلام , استعلام مایکروویو گلدیران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055369/استعلام-سیم--'>استعلام سیم .. / استعلام ,استعلام سیم ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055370/استعلام-کپسول-آتش-نشانی-6-لیتری-fe-36'>استعلام کپسول آتش نشانی 6 لیتری fe 36 / استعلام, استعلام کپسول آتش نشانی 6 لیتری fe 36</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055371/استعلام-خرید-4-عدد-صندلی-چرخدار'>استعلام خرید 4 عدد صندلی چرخدار  / استعلام , استعلام خرید 4 عدد صندلی چرخدار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055372/استعلام-برآورد-احداث-کانال-آب-رسانی-لنگ-نمک'>استعلام برآورد احداث کانال آب رسانی لنگ نمک / استعلام , استعلام برآورد احداث کانال آب رسانی لنگ نمک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055373/استعلام-پشتیبانی-یکساله-سیستم-تلفن-سانترال'>استعلام پشتیبانی یکساله سیستم تلفن سانترال / استعلام, استعلام پشتیبانی یکساله سیستم تلفن سانترال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055374/استعلام-سیستم-کامپیوتر'>استعلام سیستم کامپیوتر  / استعلام , استعلام سیستم کامپیوتر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055375/استعلام-40-تن-غذای-بچه-ماهی-و--'>استعلام 40 تن غذای بچه ماهی و ... / استعلام, استعلام 40 تن غذای بچه ماهی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055376/استعلام-خرید-میکروسوئیچ'>استعلام خرید میکروسوئیچ  / استعلام, استعلام خرید میکروسوئیچ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055377/استعلام-خرید-پمپ-لجن-کش-جهت-تصفیه-خانه--'>استعلام خرید پمپ لجن کش جهت تصفیه خانه ... / استعلام,استعلام خرید پمپ لجن کش جهت تصفیه خانه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055378/مناقصه-قطعات-یدکی-کمپرسور-گازی'>مناقصه قطعات یدکی کمپرسور گازی  / اگهی مناقصه , مناقصه قطعات یدکی کمپرسور گازی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054466/مزایده-سالن-ورزشی-سرپوشیده'>مزایده سالن ورزشی سرپوشیده  / اگهی مزایده , مزایده سالن ورزشی سرپوشیده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054467/مزایده-بهره-برداری-از-جایگاه-CNG-(نوبت-دوم)'>مزایده بهره برداری از جایگاه CNG  (نوبت دوم) / مزایده ، مزایده بهره برداری از جایگاه CNG (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054468/مزایده-فروش-اموال-اسقاطی-سازمان'>مزایده  فروش اموال اسقاطی سازمان  / آگهی مزایده, مزایده فروش اموال اسقاطی سازمان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054470/مزایده-ساختمان-مسکونی-ویلایی-عرصه-95-متر'>مزایده ساختمان مسکونی ویلایی عرصه 95 متر  / مزایده ,مزایده ساختمان مسکونی ویلایی عرصه 95 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054472/مزایده-خودروهای-پراید-و--'>مزایده خودروهای پراید و ... / مزایده ,مزایده خودروهای پراید و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054473/مزایده-تعداد-هفت-دستگاه-اتاق-بار-فلزی---'>مزایده تعداد هفت دستگاه اتاق بار فلزی ....  / مزایده ، مزایده تعداد هفت دستگاه اتاق بار فلزی .... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054474/مزایده-باغ-توقیفی'>مزایده باغ توقیفی / مزایده ,مزایده باغ توقیفی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054475/اصلاحیه-مزایده-یک-پلاک-زمین-دولتی'>اصلاحیه مزایده یک پلاک زمین دولتی / اصلاحیه مزایده,مزایده یک پلاک زمین دولتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054476/مزایده-1430-عدد-روسری--نوبت-دوم'>مزایده 1430 عدد روسری - نوبت دوم / مزایده, مزایده 1430 عدد روسری - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054477/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-187-5متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 187.5متر / مزایده ,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 187.5متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054480/مزایده-اجاره-یک-باب-واحد-تجاری'>مزایده اجاره یک باب واحد تجاری  / آگهی مزایده, مزایده اجاره یک باب واحد تجاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054481/مزایده-ملک-مساحت-اعیان-85-79متر'>مزایده ملک مساحت اعیان 85.79متر / مزایده ,مزایده ملک مساحت اعیان 85.79متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054482/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-پژو-پارس'>مزایده یک دستگاه خودرو پژو پارس / مزایده, مزایده یک دستگاه خودرو پژو پارس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054483/مزایده-ملک-مساحت-عرصه-179متر-نوبت-اول'>مزایده ملک مساحت عرصه 179متر نوبت اول / مزایده ,مزایده ملک مساحت عرصه 179متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054485/مزایده-شمش-آهن--نوبت-دوم'>مزایده شمش آهن - نوبت دوم / اگهی مزایده , مزایده شمش آهن - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054486/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-85-21متر'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 85.21متر  / مزایده ,مزایده یک قطعه زمین مساحت 85.21متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054489/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-سواری'>مزایده یک دستگاه خودرو سواری  / مزایده ,مزایده یک دستگاه خودرو سواری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054490/مزایده-زمین-بخش-ده-مشهد-مرحله-اول'>مزایده زمین بخش ده مشهد مرحله اول  / مزایده ,مزایده زمین بخش ده مشهد مرحله اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054491/مزایده-اقلام-مازاد-و-ضایعاتی'>مزایده اقلام مازاد و ضایعاتی / مزایده, مزایده اقلام مازاد و ضایعاتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054492/مزایده-احداث-و-بهره-برداری-مجموعه-نمایشگاهی'>مزایده احداث و بهره برداری مجموعه نمایشگاهی / آگهی مزایده , مزایده احداث و بهره برداری مجموعه نمایشگاهی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054493/مزایده-اجاره-محل-غرفه-های-پایانه-مسافربری-نوبت-دوم-چاپ-اول'>مزایده اجاره محل غرفه های پایانه مسافربری- نوبت دوم چاپ اول / آگهی مزایده عمومی , مزایده اجاره محل غرفه های پایانه مسافربری- نوبت دوم چاپ اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054494/مزایده-فروش-سه-دستگاه-خودروی-مازاد'>مزایده فروش  سه دستگاه خودروی مازاد / مزایده ,مزایده فروش  سه دستگاه خودروی مازاد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054496/مزایده-فروش-تعداد-4-قطعه-از-زمینهای-کاربری-تجاری'>مزایده فروش تعداد 4 قطعه از زمینهای کاربری تجاری  / مزایده ,مزایده فروش تعداد 4 قطعه از زمینهای کاربری تجاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054497/مزایده-یک-دستگاه-موتورسیکلت-و-سواری-پیکان'>مزایده یک دستگاه موتورسیکلت و سواری پیکان / مزایده, مزایده یک دستگاه موتورسیکلت و سواری پیکان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054500/مزایده-انجام-خدمات-آموزشی-و-فروش-گل'>مزایده انجام خدمات آموزشی و فروش گل / آگهی مزایده , مزایده انجام خدمات آموزشی و فروش گل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054502/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-عرصه-253-متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی عرصه 253 متر / مزایده ,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی عرصه 253 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054503/مزایده-واگذاری-حدود-تقریبی-15-تن-ورق-استیل-4-و-5-میلی-متر--'>مزایده واگذاری حدود تقریبی 15 تن ورق استیل 4 و 5 میلی متر ... / مزایده عمومی، مزایده واگذاری حدود تقریبی 15 تن ورق استیل 4 و 5 میلی متر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054505/مزایده-واگذاری-بهره-برداری-خطوط-سازمان-اتوبوسرانی-مرحله-اول-نوبت-دوم'>مزایده واگذاری بهره برداری خطوط سازمان اتوبوسرانی -مرحله اول نوبت دوم  / مزایده , مزایده واگذاری بهره برداری خطوط سازمان اتوبوسرانی - مرحله اول نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054506/مزایده-ششدانگ-ساختمان-ساخت-بالای-15-سال'>مزایده ششدانگ ساختمان ساخت بالای 15 سال / مزایده ,مزایده ششدانگ ساختمان ساخت بالای 15 سال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054508/مزایده-اجرای-طرح-زراعت-چوب--'>مزایده اجرای طرح زراعت چوب ... / مزایده,مزایده اجرای طرح زراعت چوب ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054509/مزایده-ششدانگ-خانه-مسکونی-مساحت-293-7متر'>مزایده ششدانگ خانه مسکونی مساحت 293.7متر  / مزایده ,مزایده ششدانگ خانه مسکونی مساحت 293.7متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054511/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-عرصه-152-25متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی عرصه 152.25متر  / مزایده ,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی عرصه 152.25متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054512/مزایده-یک-دستگاه-موتورسیکلت'>مزایده یک دستگاه موتورسیکلت  / مزایده, مزایده یک دستگاه موتورسیکلت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054513/مزایده-ششدانگ-مغازه-مساحت-23-5متر'>مزایده ششدانگ مغازه مساحت 23.5متر  / مزایده ,مزایده ششدانگ مغازه مساحت 23.5متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054517/مزایده-مخزن-استیل-بخاری-و--'>مزایده مخزن استیل، بخاری و... / مزایده, مزایده مخزن استیل، بخاری و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054518/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-سواری'>مزایده یک دستگاه خودرو سواری  / مزایده ,مزایده یک دستگاه خودرو سواری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054519/تجدید-مزایده-فروش-اجاره-بها-و-ارزش-سرقفلی-سه-باب-مغازه'>تجدید مزایده فروش اجاره بها و ارزش سرقفلی سه باب مغازه  / آگهی مزایده, تجدید مزایده فروش اجاره بها و ارزش سرقفلی سه باب مغازه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054520/مزایده-اموال-مازاد-و-بلااستفاده-و-مستعمل-اصلاحیه'>مزایده اموال مازاد و بلااستفاده و مستعمل اصلاحیه  / آگهی مزایده عمومی یک مرحله ای , مزایده اموال مازاد و بلااستفاده و مستعمل اصلاحیه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054521/مزایده-فروش-یکعدد-اجاق-گاز-کابینتی--'>مزایده فروش یکعدد اجاق گاز کابینتی... / مزایده , مزایده فروش یکعدد اجاق گاز کابینتی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054522/مزایده-ششدانگ-دو-قطعه-زمین-و-86-دستگاه-ماشین-آلات-و-ابزار'>مزایده ششدانگ دو قطعه زمین و 86 دستگاه ماشین آلات و ابزار / آگهی مزایده، مزایده ششدانگ دو قطعه زمین و 86 دستگاه ماشین آلات و ابزار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054523/مزایده-اجاره-بهره-برداری-از-مجموعه-کارخانه-آسفالت--'>مزایده اجاره  بهره برداری از مجموعه کارخانه آسفالت ... / مزایده,مزایده بهره برداری از مجموعه کارخانه آسفالت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054524/مزایده-ششدانگ-منزل-مسکونی-یک-طبقه-همکف-صد-متر'>مزایده ششدانگ منزل مسکونی یک طبقه همکف صد متر / مزایده,مزایده ششدانگ منزل مسکونی یک طبقه همکف صد متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054527/مزایده-هشت-باب-مغازه-تجاری-149-57متر'>مزایده هشت باب مغازه تجاری 149.57متر / مزایده,مزایده هشت باب مغازه تجاری 149.57متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054530/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-پراید-جی-تی-ایکس--نوبت-دوم'>مزایده یک دستگاه خودرو پراید جی تی ایکس - نوبت دوم / مزایده, مزایده یک دستگاه خودرو پراید جی تی ایکس - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054532/مزایده-واگذاری-یک-قطعه-زمین-نوبت-دوم'>مزایده واگذاری یک قطعه زمین نوبت دوم  / مزایده , مزایده واگذاری یک قطعه زمین نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054536/مزایده-واگذاری-محل-استقرار-وسیله-بازی-در-پارک'>مزایده واگذاری محل استقرار وسیله بازی در پارک / آگهی مزایده عمومی, مزایده واگذاری محل استقرار وسیله بازی در پارک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054537/مزایده-منزل-مسکونی-مساحت-سیصد-متر'>مزایده منزل مسکونی مساحت سیصد متر / مزایده,مزایده منزل مسکونی مساحت سیصد متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054539/مزایده-مبل-هفت-نفره'>مزایده مبل هفت نفره / مزایده, مزایده مبل هفت نفره</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054540/مزایده-فروش-تعدادی-از-املاک-مسکونی-اداری-زمین-بایر-و-اراضی-کشاورزی'>مزایده فروش تعدادی از املاک مسکونی اداری زمین بایر و اراضی کشاورزی  / مزایده,مزایده فروش تعدادی از املاک مسکونی اداری زمین بایر و اراضی کشاورزی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054541/مزایده-ملک-مساحت-123-4متر'>مزایده ملک مساحت 123.4متر / مزایده,مزایده ملک مساحت 123.4متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054542/تجدید-مزایده-واگذاری-حق-امتیاز-جمع-آوری-پسماندهای-خشک-قابل-بازیافت--'>تجدید مزایده واگذاری حق امتیاز جمع آوری پسماندهای خشک قابل بازیافت ... / مزایده,تجدید مزایده واگذاری حق امتیاز جمع آوری پسماندهای خشک قابل بازیافت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054543/مزایده-یک-دستگاه-پرکن-دوغ-روناری'>مزایده یک دستگاه پرکن دوغ روناری / آگهی مزایده، مزایده یک دستگاه پرکن دوغ روناری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054544/مزایده-یک-دستگاه-سواری-پژو-405'>مزایده یک دستگاه سواری پژو 405 / مزایده, مزایده یک دستگاه سواری پژو 405</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054545/مزایده-ششدانگ-مغازه-بخش-یک-ثبت-اصفهان'>مزایده ششدانگ مغازه بخش یک ثبت اصفهان / مزایده,مزایده ششدانگ مغازه بخش یک ثبت اصفهان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054547/مزایده-سه-دانگ-زمین-260-متری'>مزایده سه دانگ زمین 260 متری / مزایده,مزایده سه دانگ زمین 260 متری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054550/مزایده-سه-دانگ-زمین-260-متری-صد-و-سی-متر'>مزایده سه دانگ زمین 260 متری صد و سی متر  / مزایده,مزایده سه دانگ زمین 260 متری صد و سی متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054552/مزایده-ملک-مساحت-عرصه-118-94مترمربع'>مزایده ملک مساحت عرصه 118.94مترمربع  / مزایده,مزایده ملک مساحت عرصه 118.94مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054554/مزایده-فروش-تعداد-3-پلاک-از-اراضی-حوزه-شش-نوبت-دوم'>مزایده فروش تعداد 3 پلاک از اراضی حوزه شش نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش تعداد 3 پلاک از اراضی حوزه شش نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054557/مزایده-سه-دانگ-مشاع-از-زمین-مساحت-260-متر'>مزایده سه دانگ مشاع از زمین مساحت 260 متر  / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع از زمین مساحت 260 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054558/مزایده-سه-واحد-سوله-فرسوده--نوبت-دوم'>مزایده سه واحد سوله فرسوده ...نوبت دوم / مزایده ,مزایده سه واحد سوله فرسوده ...نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054560/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-بخش-یک-زنجان-نوبت-دوم'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی بخش یک زنجان نوبت دوم / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی بخش یک زنجان نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054562/مزایده-آپارتمان-مساحت-159-79متر-نوبت-دوم'>مزایده آپارتمان مساحت 159.79متر نوبت دوم / مزایده,مزایده آپارتمان مساحت 159.79متر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054564/مزایده-مقدار-2500-متر-نواری-اس-ام-دی'>مزایده مقدار 2500 متر نواری اس ام دی / مزایده ,مزایده مقدار 2500 متر نواری اس ام دی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054567/مزایده-فروش-یکدستگاه-خودرو-تویوتا-لندکروز'>مزایده فروش یکدستگاه خودرو تویوتا لندکروز / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش یکدستگاه خودرو تویوتا لندکروز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054568/مزایده-اجاره-بوفه'>مزایده اجاره بوفه / مزایده اجاره بوفه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054569/مزایده-واگذاری-مکان-های-ورزشی--'>مزایده واگذاری مکان های ورزشی ... / مزایده ,مزایده واگذاری مکان های ورزشی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054570/مزایده-فروش-سرقفلی-سه-باب-مغازه'>مزایده فروش سرقفلی سه باب مغازه  / مزایده,مزایده فروش سرقفلی سه باب مغازه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054571/مزایده-یکدستگاه-پژو-405-جی-ال-ایکس-نقره-ای'>مزایده یکدستگاه پژو 405 جی ال ایکس نقره ای  / آگهی مزایده اموال ,مزایده یکدستگاه پژو 405 جی ال ایکس نقره ای </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054573/مزایده-4-قطعه-زمین-نوبت-هفتم'>مزایده 4 قطعه زمین نوبت هفتم / مزایده,مزایده 4 قطعه زمین نوبت هفتم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054574/مزایده-فروش-یکدستگاه-لیفتراک-3-تن'>مزایده فروش یکدستگاه لیفتراک 3 تن  / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش یکدستگاه لیفتراک 3 تن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054576/مزایده-فروش-تعداد-یکدستگاه-خودروی-سواری--نوبت-دوم'>مزایده فروش تعداد یکدستگاه خودروی سواری - نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی , مزایده فروش تعداد یکدستگاه خودروی سواری - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054577/مزایده-مغازه-مساحت-23-13متر'>مزایده مغازه مساحت 23.13متر / مزایده,مزایده مغازه مساحت 23.13متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054579/مزایده-یکدستگاه-سواری-ام-وی-ام-315'>مزایده یکدستگاه سواری ام وی ام 315  / مزایده,مزایده یکدستگاه سواری ام وی ام 315 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054581/مزایده-ساختمان-عرصه-123-7مترمربع-نوبت-دوم'>مزایده ساختمان عرصه 123.7مترمربع نوبت دوم / مزایده,مزایده ساختمان عرصه 123.7مترمربع نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054584/مزایده-واگذاری-یک-قطعه-زمین--نوبت-دوم'>مزایده واگذاری یک قطعه زمین - نوبت دوم  / مزایده ,مزایده واگذاری یک قطعه زمین - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054585/مزایده-3-دستگاه-اتوبوس-درون-شهری'>مزایده 3 دستگاه اتوبوس درون شهری / آگهی مزایده عمومی, مزایده 3 دستگاه اتوبوس درون شهری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054586/مزایده-آپارتمان-قطعه-4-تفکیکی-نوبت-دوم'>مزایده آپارتمان قطعه 4 تفکیکی نوبت دوم / مزایده,مزایده آپارتمان قطعه 4 تفکیکی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054587/مزایده-اجاره-سینما-6-بعدی-و---نوبت-دوم'>مزایده اجاره سینما 6 بعدی و ... نوبت دوم  / آگهی مزایده, مزایده اجاره سینما 6 بعدی و ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054588/مزایده-بنای-ویلایی-مساحت-168-متر'>مزایده بنای ویلایی مساحت 168 متر  / مزایده,مزایده بنای ویلایی مساحت 168 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054589/مزایده-اجاره-میدان-گندم-خشکبار-و-باسکول--نوبت-دوم'>مزایده اجاره میدان گندم، خشکبار و باسکول - نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی , مزایده اجاره میدان گندم، خشکبار و باسکول - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054593/مزایده-دو-دستگاه-آپارتمان-مسکونی-قولنامه-ای-نوبت-دوم'>مزایده دو دستگاه آپارتمان مسکونی قولنامه ای نوبت دوم / مزایده,مزایده دو دستگاه آپارتمان مسکونی قولنامه ای نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054597/مزایده-4658-سهم-از-ده-هزار-سهم-سهام-ساختمان'>مزایده 4658 سهم از ده هزار سهم سهام ساختمان  / مزایده,مزایده 4658 سهم از ده هزار سهم سهام ساختمان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054599/مزایده-تعداد-37-قلم-از-اموال-و-ماشین-آلات'>مزایده تعداد 37 قلم از اموال و ماشین آلات  / آگهی مزایده اموال منقول، مزایده تعداد 37 قلم از اموال و ماشین آلات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054603/مزایده-خودروی-سواری--نوبت-دوم'>مزایده خودروی سواری - نوبت دوم  / اگهی مزایده , مزایده خودروی سواری - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054604/مزایده-آهن-آلات-اسقاطی-شهرداری--'> مزایده آهن آلات اسقاطی شهرداری... / مزایده,  مزایده آهن آلات اسقاطی شهرداری...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054606/مزایده-فروش-یکدستگاه-خودرو-سواری-سمند'>مزایده فروش یکدستگاه خودرو سواری سمند / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش یکدستگاه خودرو سواری سمند</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054607/مزایده-ششدانگ-زمین-بخش-18-فارس'>مزایده ششدانگ زمین بخش 18 فارس / مزایده,مزایده ششدانگ زمین بخش 18 فارس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054608/مزایده-فروش-اموال-اسقاطی--'>مزایده فروش اموال اسقاطی... / مزایده ,مزایده فروش اموال اسقاطی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054610/مزایده-فروش-املاک-شامل-منزل-سازمانی-نوبت-دوم'>مزایده فروش املاک شامل منزل سازمانی نوبت دوم / مزایده،مزایده فروش املاک شامل منزل سازمانی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054611/مزایده-فریزر-یخچال-'>مزایده فریزر، یخچال.. / مزایده, مزایده فریزر، یخچال..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054612/مزایده-اموال-مازاد-و-بلااستفاده-و-مستعمل'>مزایده اموال مازاد و بلااستفاده و مستعمل / آگهی مزایده عمومی یک مرحله ای , مزایده اموال مازاد و بلااستفاده و مستعمل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054614/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-846-38متر'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 846.38متر / مزایده،مزایده یک قطعه زمین مساحت 846.38متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054618/مزایده-املاک-بانک-مهر-اقتصاد-شماره-هفت'>مزایده املاک بانک مهر اقتصاد شماره هفت / مزایده,مزایده املاک بانک مهر اقتصاد شماره هفت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054620/مزایده-پمپ-آب--پمپ-برقی-آمونیاک'>مزایده پمپ آب ، پمپ برقی آمونیاک / مزایده ,مزایده پمپ آب ، پمپ برقی آمونیاک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054621/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-165متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 165متر  / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 165متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054622/مزایده-لوازم-مستعمل-خانگی-گوشی-تلفن-همراه-مستعمل-و--'>مزایده لوازم مستعمل خانگی، گوشی تلفن همراه  مستعمل و... / آگهی حراج حضوری, مزایده لوازم مستعمل خانگی، گوشی تلفن همراه  مستعمل و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054623/مزایده-ورق-سوله-سازی'>مزایده ورق سوله سازی  / آگهی مزایده , مزایده ورق سوله سازی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054624/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-قطعه-سه-97-02متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان قطعه سه 97.02متر  / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان قطعه سه 97.02متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054627/مزایده-سواری-پراید-صبا-رنگ-سفید'>مزایده سواری پراید صبا رنگ سفید  / مزایده,مزایده سواری پراید صبا رنگ سفید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054628/مزایده-ششدانگ-یک-درب-باغ-مساحت-34750متر'>مزایده ششدانگ یک درب باغ مساحت 34750متر  / مزایده,مزایده ششدانگ یک درب باغ مساحت 34750متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054631/مزایده-ملک-مساحت-عرصه-399متر'>مزایده ملک مساحت عرصه 399متر / مزایده,مزایده ملک مساحت عرصه 399متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054633/مزایده-باسکول-دیجیتال--کپسول-ازت-بزرگ'>مزایده باسکول دیجیتال ، کپسول ازت بزرگ / مزایده,مزایده باسکول دیجیتال ، کپسول ازت بزرگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054635/مزایده-یک-قطعه-زمین-مسکونی-مشاع-مساحت-دویست-متر'>مزایده یک قطعه زمین مسکونی مشاع مساحت دویست متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مسکونی مشاع مساحت دویست متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054636/مزایده-فروش-448-اقلام-مازاد-تجدید-نوبت-دوم'>مزایده فروش 448 اقلام مازاد  تجدید نوبت دوم  / اگهی مزایده , مزایده فروش 448 اقلام مازاد  تجدید نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054637/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-500متر-نوبت-اول'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 500متر نوبت اول / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 500متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054638/مزایده-تعدادی-از-ماشین-آلات-مازاد'>مزایده تعدادی از ماشین آلات مازاد  / آگهی مزایده , مزایده تعدادی از ماشین آلات مازاد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054639/مزایده-شش-دستگاه-خودرو'>مزایده شش دستگاه خودرو  / مزایده ,مزایده شش دستگاه خودرو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054640/مزایده-تعداد-شش-دستگاه-کامپیوتر-کامل-و--'>مزایده تعداد شش دستگاه کامپیوتر کامل و ... / مزایده, مزایده تعداد شش دستگاه کامپیوتر کامل و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054641/مزایده-یک-دستگکاه-خودروی-سواری'>مزایده یک دستگکاه خودروی سواری  / مزایده ,مزایده یک دستگکاه خودروی سواری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054643/مزایده-میل-گرد-استنلس-استیل-و--'>مزایده میل گرد استنلس استیل و ... / مزایده ,مزایده میل گرد استنلس استیل و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054647/مزایده-فروش-اموال-مازاد-و-بلااستفاده-نوبت-دوم'>مزایده فروش اموال مازاد و بلااستفاده  نوبت دوم  / آگهی مزایده های عمومی، مزایده فروش اموال مازاد و بلااستفاده  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054648/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-سواری-پژو-206-رنگ-نقره-ای'>مزایده یک دستگاه خودروی سواری پژو 206 رنگ نقره ای  / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده یک دستگاه خودروی سواری پژو 206 رنگ نقره ای </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054649/مزایده-تالار-و-رستوران--نوبت-اول-چاپ-دوم'>مزایده  تالار و رستوران - نوبت اول چاپ دوم  / مزایده  تالار و رستوران - نوبت اول چاپ دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054651/مزایده-سه-دانگ-مشاع-ششدانگ-عرصه-و-اعیان-مساحت-10400متر'>مزایده سه دانگ مشاع ششدانگ عرصه و اعیان مساحت 10400متر  / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع ششدانگ عرصه و اعیان مساحت 10400متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054652/مزایده-آسیاب-تیغه-ای--96-11-24'>مزایده آسیاب تیغه ای....96.11.24  / مزایده, مزایده آسیاب تیغه ای....96.11.24</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054653/مزایده-واگذاری-داروخانه-شبانه-روزی'>مزایده واگذاری داروخانه شبانه روزی  / مزایده ,مزایده واگذاری داروخانه شبانه روزی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054654/مزایده-فروش-قطعه-زمین-مساحت-282-80متر'>مزایده فروش قطعه زمین مساحت 282.80متر  / مزایده,مزایده فروش قطعه زمین مساحت 282.80متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054655/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-176-61متر-نوبت-دوم'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 176.61متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 176.61متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054656/مزایده-فروش-یک-دستگاه-یخچال-استیل-قصابی--نوبت-دوم'>مزایده فروش یک دستگاه یخچال استیل قصابی - نوبت دوم / مزایده , مزایده فروش یک دستگاه یخچال استیل قصابی  - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054657/مزایده-واگذاری-دو-قطعه-زمین-مساحت-159-95-و-153-80متر-نوبت-دوم'>مزایده واگذاری دو قطعه زمین مساحت 159.95 و 153.80متر نوبت دوم / مزایده,مزایده واگذاری دو قطعه زمین مساحت 159.95 و 153.80متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054658/مزایده-3-دستگاه-خودرو--'>مزایده 3 دستگاه خودرو ... / مزایده ,مزایده 3 دستگاه خودرو ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054660/مزایده-یک-قطعه-زمین-ملک-ماشین-آلات-و-تجهیزات-پرس-دستی-پرس-ضربه-ای-پرس-پنوماتیک--'>مزایده یک قطعه زمین، ملک، ماشین آلات و تجهیزات، پرس دستی، پرس ضربه ای، پرس پنوماتیک... / مزایده, مزایده یک قطعه زمین، ملک، ماشین آلات و تجهیزات، پرس دستی، پرس ضربه ای، پرس پنوماتیک...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054663/مزایده-ششدانگ-زمین-خام-کاربری-مسکونی-182-5متر-نوبت-دوم'>مزایده ششدانگ زمین خام کاربری مسکونی 182.5متر نوبت دوم  / مزایده ,مزایده ششدانگ زمین خام کاربری مسکونی 182.5متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054664/مزایده-اجاره-یک-باب-فروشگاه'>مزایده اجاره یک باب فروشگاه  / آگهی مزایده , مزایده اجاره یک باب فروشگاه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054665/مزایده-حق-بهره-برداری-فرهنگسرای-اندیشه-محله-خیرآباد-و----نوبت-دوم'>مزایده حق بهره برداری فرهنگسرای اندیشه محله خیرآباد و ... - نوبت دوم / مزایده حق بهره برداری فرهنگسرای اندیشه محله خیرآباد و ... - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054666/مزایده-فروش-ساختمان-عرصه-743-9متر-نوبت-دوم'>مزایده فروش ساختمان عرصه 743.9متر نوبت دوم  / مزایده ,مزایده فروش ساختمان عرصه 743.9متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054667/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-سمند'>مزایده یک دستگاه خودرو سمند / مزایده ,مزایده یک دستگاه خودرو سمند</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054668/مزایده-سواری-پژو-پارس-مدل-1385'>مزایده سواری پژو پارس مدل 1385  / مزایده، مزایده سواری پژو پارس مدل 1385 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054669/مزایده-بهره-برداری-از-ارگ--نوبت-دوم'>مزایده بهره برداری از ارگ ...نوبت دوم  / مزایده ,مزایده بهره برداری از ارگ ...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054670/مزایده-4924-29متر-مشاع-از-14249-55-متر-مشاع-از-118500متر-سهام-پلاک-7-فرعی'>مزایده 4924.29متر مشاع از 14249.55 متر مشاع از 118500متر سهام پلاک 7 فرعی  / مزایده ,مزایده 4924.29متر مشاع از 14249.55 متر مشاع از 118500متر سهام پلاک 7 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054671/مزایده-خودرو-وانت-پژو'>مزایده خودرو وانت پژو  / اگهی مزایده , مزایده خودرو وانت پژو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054672/مزایده-مرحله-سوم-فروش-یک-دستگاه-وانت-زامیاد'>مزایده مرحله سوم فروش یک دستگاه وانت زامیاد / مزایده, مزایده مرحله سوم فروش یک دستگاه وانت زامیاد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054673/مزایده-یکدستگاه-خودروی-وانت-نیسان'>مزایده یکدستگاه خودروی وانت نیسان  / مزایده, مزایده یکدستگاه خودروی وانت نیسان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054674/مزایده-ششدانگ-ملک-مفروز-مساحت-33000متر'>مزایده ششدانگ ملک مفروز مساحت 33000متر / مزایده ,مزایده ششدانگ ملک مفروز مساحت 33000متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054675/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-پراید'>مزایده یک دستگاه خودرو پراید  / مزایده ,مزایده یک دستگاه خودرو پراید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054676/مزایده-فروش-املاک-مازاد-بر-نیاز-استان-خوزستان'>مزایده فروش املاک مازاد بر نیاز استان خوزستان  / مزایده ,مزایده فروش املاک مازاد بر نیاز استان خوزستان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054678/مزایده-یک-قطعه-باغ-فاقد-پلاک-ثبتی'>مزایده یک قطعه باغ فاقد پلاک ثبتی  / مزایده ,مزایده یک قطعه باغ فاقد پلاک ثبتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054681/مزایده-پیراهن-و--'>مزایده پیراهن و ... / مزایده ,مزایده پیراهن و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054683/مزایده-انواع-آهن-آلات-خودروهای-سبک-و-سنگین-قابل-اسقاط-و--'>مزایده انواع آهن آلات خودروهای سبک و سنگین قابل اسقاط و ... / آگهی مزایده عمومی, مزایده انواع آهن آلات خودروهای سبک و سنگین قابل اسقاط و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054684/مزایده-فروش-قطعاتی-از-زمینهای-کمربندی'>مزایده فروش قطعاتی از زمینهای کمربندی / مزایده,مزایده فروش قطعاتی از زمینهای کمربندی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054685/مزایده-وانت-پیکان'>مزایده وانت پیکان  / آگهی مزایده , مزایده وانت پیکان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054686/مزایده-مزایده-عمومی-کالاهای-راکد-نو'>مزایده مزایده عمومی کالاهای راکد نو / آگهی مزایده عمومی، مزایده مزایده عمومی کالاهای راکد نو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054687/مزایده-فروش-زمینهای-روبروی-مدرسه-مزرعه'>مزایده فروش زمینهای روبروی مدرسه مزرعه  / مزایده,مزایده فروش زمینهای روبروی مدرسه مزرعه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054689/مزایده-فروش-یک-واحد-سالن-صنعتی-مساحت-1552-24متر'>مزایده فروش یک واحد سالن صنعتی مساحت 1552.24متر  / مزایده,مزایده فروش یک واحد سالن صنعتی مساحت 1552.24متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054690/مزایده-یک-دستگاه-آپارتمان-و-دستگاه-جوش-میز-کار-آهنی-و--'>مزایده یک دستگاه آپارتمان  و دستگاه جوش- میز کار آهنی  و ... / مزایده ,مزایده یک دستگاه آپارتمان  و دستگاه جوش- میز کار آهنی  و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054691/مزایده-3200-تن-سنگ-هماتیتی'>مزایده 3200 تن سنگ هماتیتی / مزایده, مزایده 3200 تن سنگ هماتیتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054693/مزایده-اجاره-تابلوهای-تبلیغاتی'>مزایده اجاره تابلوهای تبلیغاتی  / مزایده ,مزایده اجاره تابلوهای تبلیغاتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054694/مزایده-خودرو-سواری-هیوندای'>مزایده خودرو سواری هیوندای  / مزایده اموال منقول, مزایده خودرو سواری هیوندای </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054696/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-قطعه-هفتم-تفکیکی'>مزایده ششدانگ آپارتمان قطعه هفتم تفکیکی / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان قطعه هفتم تفکیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054698/مزایده-یک-باب-مغازه--نوبت-اول-چاپ-دوم'>مزایده یک باب مغازه ...نوبت اول چاپ دوم  / مزایده یک باب مغازه ...نوبت اول چاپ دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054699/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثتی-سه-ناحیه-پنج'>مزایده ششدانگ پلاک ثتی سه ناحیه پنج / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثتی سه ناحیه پنج</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054703/مزایده-ششدانگ-پلاک-باقی-مانده-1246-بخش-یک-یزد'>مزایده ششدانگ پلاک باقی مانده 1246 بخش یک یزد  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک باقی مانده 1246 بخش یک یزد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054706/مزایده-تاسیسات-و-ماشین-آلات-و-ششدانگ-عرصه-و-اعیان'>مزایده تاسیسات و ماشین آلات و ششدانگ عرصه و اعیان  / مزایده ,مزایده تاسیسات و ماشین آلات و ششدانگ عرصه و اعیان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054708/مزایده-ششدانگ-پلاک-9034-بخش-چهار-یزد'>مزایده ششدانگ پلاک 9034 بخش چهار یزد   / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک 9034 بخش چهار یزد  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054711/مزایده-ششدانگ-ساختمان-مسکونی-مساحت-435متر'>مزایده ششدانگ ساختمان مسکونی مساحت 435متر / مزایده,مزایده ششدانگ ساختمان مسکونی مساحت 435متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054715/مزایده-فروش-زمین-مساحت-150متر'>مزایده فروش زمین مساحت 150متر / مزایده,مزایده فروش زمین مساحت 150متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054719/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-قطعه-یازده-تفکیکی'>مزایده ششدانگ آپارتمان قطعه یازده تفکیکی  / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان قطعه یازده تفکیکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054734/مزایده-آپارتمان-بخش-ده-مشهد-دو-خوابه'>مزایده آپارتمان بخش ده مشهد دو خوابه / مزایده,مزایده آپارتمان بخش ده مشهد دو خوابه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054737/مزایده-ملک-به-شماره-پلاک-22682-فرعی-از-یک-اصلی'>مزایده ملک به شماره پلاک 22682 فرعی از یک اصلی / مزایده,مزایده ملک به شماره پلاک 22682 فرعی از یک اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054744/مزایده-ششدانگ-عرصه-یک-قطعه-محوطه-مساحت-1300متر'>مزایده ششدانگ عرصه یک قطعه محوطه مساحت 1300متر / مزایده,مزایده ششدانگ عرصه یک قطعه محوطه مساحت 1300متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054750/مزایده-تعداد-28-واحد-مسکونی-نوبت-اول'>مزایده تعداد 28 واحد مسکونی نوبت اول / مزایده,مزایده تعداد 28 واحد مسکونی نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054754/مزایده-ده-قطعه-زمین-دیم-15-قطعه-آبی-و-منزل-مسکونی'>مزایده ده قطعه زمین دیم.15 قطعه آبی و منزل مسکونی  / مزایده,مزایده ده قطعه زمین دیم.15 قطعه آبی و منزل مسکونی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054760/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-3728-47متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 3728/47متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 3728/47متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054766/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-187-80متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 187.80متر  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 187.80متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054770/مزایده-ششدانگ-زمین-قطعه-66-تفکیکی'>مزایده ششدانگ زمین قطعه 66 تفکیکی / مزایده,مزایده ششدانگ زمین قطعه 66 تفکیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054773/مزایده-آپارتمان-مسکونی-مساحت-149متر'>مزایده آپارتمان مسکونی مساحت 149متر / مزایده,مزایده آپارتمان مسکونی مساحت 149متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054779/مزایده-ملک-مشاع-مساحت-13947-در-دو-قطعه-زمین'>مزایده ملک مشاع مساحت 13947 در دو قطعه زمین / مزایده,مزایده ملک مشاع مساحت 13947 در دو قطعه زمین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054782/مزایده-4-67-دانگ-مشاع-عرصه-و-اعیان-ساختمان-مسکونی'>مزایده 4.67 دانگ مشاع عرصه و اعیان ساختمان مسکونی / مزایده,مزایده 4.67 دانگ مشاع عرصه و اعیان ساختمان مسکونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054786/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-6000-مترمربع'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 6000 مترمربع  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 6000 مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054790/مزایده-یک-واحد-آپارتمان-مساحت-85-70متر'>مزایده یک واحد آپارتمان مساحت 85.70متر  / مزایده,مزایده یک واحد آپارتمان مساحت 85.70متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054793/مزایده-ششدانگ-10-قطعه-زمین-تفکیک-شده'>مزایده ششدانگ 10 قطعه زمین تفکیک شده  / مزایده,مزایده ششدانگ 10 قطعه زمین تفکیک شده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054796/مزایده-تعداد-25-قطعه-باغی-هر-قطعه-40-اصله-درخت'>مزایده تعداد 25 قطعه باغی هر قطعه 40 اصله درخت  / مزایده,مزایده تعداد 25 قطعه باغی هر قطعه 40 اصله درخت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054799/اصلاحیه-مزایده-واگذاری-26-قطعه-زمین'>اصلاحیه مزایده واگذاری 26 قطعه زمین / اصلاحیه مزایده , مزایده واگذاری 26 قطعه زمین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054802/مزایده-سند-مالکیت-ششدانگ-پلاک-140-451-3284-اصلی'>مزایده سند مالکیت ششدانگ پلاک 140/451/3284 اصلی / مزایده,مزایده سند مالکیت ششدانگ پلاک 140/451/3284 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054805/مزایده-ملک-مزروعی-بخش-نه-قم-نوبت-دوم'>مزایده ملک مزروعی بخش نه قم نوبت دوم / مزایده,مزایده ملک مزروعی بخش نه قم نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054811/اصلاحیه-مزایده-فروش-املاک-مازاد-نقد-و-اقساط-اجاره-به-شرط-تملیک'>اصلاحیه مزایده فروش املاک مازاد نقد و اقساط اجاره به شرط تملیک  / اصلاحیه مزایده,مزایده فروش املاک مازاد نقد و اقساط اجاره به شرط تملیک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054828/مزایده-تمامیت-ششدانگ-مغازه-مساحت-38-02متر'>مزایده تمامیت ششدانگ مغازه مساحت 38.02متر  / مزایده ,مزایده تمامیت ششدانگ مغازه مساحت 38.02متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054832/مزایده-فروش-تعداد-10-پلاک-زمین-کاربری-تجاری'>مزایده فروش تعداد 10 پلاک زمین کاربری تجاری  / مزایده ,مزایده فروش تعداد 10 پلاک زمین کاربری تجاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054837/مزایده-ششدانگ-مغازه-مساحت-18-75متر'>مزایده ششدانگ مغازه مساحت 18.75متر / مزایده ,مزایده ششدانگ مغازه مساحت 18.75متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054840/مزایده-سرقفلی-مغازه-مال-منقول'>مزایده سرقفلی مغازه مال منقول / مزایده ,مزایده سرقفلی مغازه مال منقول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054846/مزایده-فروش-ساختمان-تجاری-مسکونی-عرصه-260-50متر'>مزایده فروش ساختمان تجاری مسکونی عرصه 260.50متر / مزایده ,مزایده فروش ساختمان تجاری مسکونی عرصه 260.50متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054852/مزایده-مقدار-800-مترمربع-زمین-بخش-47-یزد'>مزایده مقدار 800 مترمربع زمین بخش 47 یزد / مزایده ,مزایده مقدار 800 مترمربع زمین بخش 47 یزد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054856/مزایده-سه-دانگ-مشاع-از-ششدانگ-یکباب-خانه-بخش-دو-ارومیه'>مزایده سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه بخش دو ارومیه  / مزایده ,مزایده سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه بخش دو ارومیه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054860/مزایده-یکباب-سوله-در-حال-احداث-سردخانه-بخش-شش-ارومیه'>مزایده یکباب سوله در حال احداث سردخانه بخش شش ارومیه / مزایده ,مزایده یکباب سوله در حال احداث سردخانه بخش شش ارومیه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054866/مزایده-آپارتمان-بخش-5-ارومیه-نوبت-دوم'>مزایده آپارتمان بخش 5 ارومیه نوبت دوم / مزایده ,مزایده آپارتمان بخش 5 ارومیه نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054878/مزایده-753-6-هزارم-تمامیت-ملک'>مزایده 753.6 هزارم تمامیت ملک / مزایده ,مزایده 753.6 هزارم تمامیت ملک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054883/مزایده-پلاک-ثبتی-38-100802'>مزایده پلاک ثبتی 38/100802  / مزایده ,مزایده پلاک ثبتی 38/100802 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054889/مزایده-فروش-املاک-شهرستان-کرمانشاه-بصورت-ششدانگ'>مزایده فروش املاک شهرستان کرمانشاه بصورت ششدانگ  / مزایده ,مزایده فروش املاک شهرستان کرمانشاه بصورت ششدانگ  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054894/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-عرصه-139-74متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی عرصه 139.74متر  / مزایده ,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی عرصه 139.74متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054900/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-325-4متر'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 325.4متر / مزایده ,مزایده یک قطعه زمین مساحت 325.4متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054906/مزایده-فروش-چند-قطعه-زمین-مسکونی-و-تجاری'>مزایده فروش چند قطعه زمین مسکونی و تجاری  / مزایده ,مزایده فروش چند قطعه زمین مسکونی و تجاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054908/مزایده-فروش-یک-قطعه-زمین-کاربری-خدماتی-کارگاهی-نوبت-دوم'>مزایده فروش یک قطعه زمین کاربری خدماتی کارگاهی نوبت دوم / مزایده ,مزایده فروش یک قطعه زمین کاربری خدماتی کارگاهی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054917/مزایده-املاک-مساحت-عرصه-162مترمربع'>مزایده املاک مساحت عرصه 162مترمربع  / مزایده ,مزایده املاک مساحت عرصه 162مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054924/مزایده-ششدانگ-منزل-مسکونی-عرصه-555-23متر'>مزایده ششدانگ منزل مسکونی عرصه 555.23متر  / مزایده ,مزایده ششدانگ منزل مسکونی عرصه 555.23متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054927/مزایده-تعداد-36-واحد-تجاری'>مزایده تعداد 36 واحد تجاری / مزایده ,مزایده تعداد 36 واحد تجاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054928/مزایده-فروش-اقلام-مازاد-انبار'>مزایده فروش اقلام مازاد انبار  / مزایده ,مزایده فروش اقلام مازاد انبار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054941/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-250متر'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 250متر / مزایده ,مزایده یک قطعه زمین مساحت 250متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054943/مزایده-ساختمان-مسکونی-عرصه-327-37متر'>مزایده ساختمان مسکونی عرصه 327.37متر / مزایده ,مزایده ساختمان مسکونی عرصه 327.37متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054949/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-329-9متر'>مزایده پلاک ثبتی مساحت 329.9متر / مزایده ,مزایده پلاک ثبتی مساحت 329.9متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054954/مزایده-معادل-12-71-سهم-از-33-33-از-یکصد-سهم-پلاک-ثبتی'>مزایده معادل 12.71 سهم از 33.33 از یکصد سهم پلاک ثبتی / مزایده ,مزایده معادل 12.71 سهم از 33.33 از یکصد سهم پلاک ثبتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054956/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-500-متر-تجدید'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 500 متر تجدید  / مزایده ,مزایده یک قطعه زمین مساحت 500 متر تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054961/مزایده-واگذاری-غرفه-جهت-نمایشگاه-بهاره'>مزایده واگذاری غرفه جهت نمایشگاه بهاره / مزایده واگذاری غرفه جهت نمایشگاه بهاره</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054963/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مسکونی-طبقه-دو-44-64متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی طبقه دو 44.64متر  / مزایده ,مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی طبقه دو 44.64متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054965/مزایده-فروش-مغازه-تجاری-مساحت-402-54متر-نوبت-دوم'>مزایده فروش مغازه تجاری مساحت 402.54متر نوبت دوم  / مزایده ,مزایده فروش مغازه تجاری مساحت 402.54متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054971/مزایده-باغ-بخش-یک-دامغان'>مزایده باغ بخش یک دامغان / مزایده ,مزایده باغ بخش یک دامغان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054979/مزایده-فروش-دستگاه-بیل-بکهو--'>مزایده فروش دستگاه بیل بکهو... / مناقصه, مزایده فروش دستگاه بیل بکهو...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054981/مزایده-اجاره-مکانی-جهت-غرفه-فتوکپی-و-زیراکس'>مزایده اجاره مکانی جهت غرفه فتوکپی و زیراکس / مزایده اجاره مکانی جهت غرفه فتوکپی و زیراکس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054989/مزایده-ملک-مشاع-بخش-شش-مشهد-مرحله-دوم'>مزایده ملک مشاع بخش شش مشهد مرحله دوم / مزایده ,مزایده ملک مشاع بخش شش مشهد مرحله دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054991/مزایده-آپارتمان-مساحت92-4متر'>مزایده آپارتمان مساحت92.4متر / مزایده ,مزایده آپارتمان مساحت92.4متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054993/مزایده-ششدانگ-عمارت-مسکونی-181-50متر'>مزایده ششدانگ عمارت مسکونی 181.50متر / مزایده ,مزایده ششدانگ عمارت مسکونی 181.50متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055001/مزایده-دو-ساعت-آب-به-همراه-دو-هکتار-زمین'>مزایده دو ساعت آب به همراه دو هکتار زمین / مزایده ,مزایده دو ساعت آب به همراه دو هکتار زمین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055006/مزایده-905-1-هزارم-یک-دانگ-مشاع-از-سرقفلی-مغازه'>مزایده 905.1 هزارم یک دانگ مشاع از سرقفلی مغازه  / مزایده ,مزایده 905.1 هزارم یک دانگ مشاع از سرقفلی مغازه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055011/مزایده-یک-دانگ-و-476-6-هزارم-یک-دانگ-مشاع-از-آپارتمان'>مزایده یک دانگ و 476.6 هزارم یک دانگ مشاع از آپارتمان  / مزایده ,مزایده یک دانگ و 476.6 هزارم یک دانگ مشاع از آپارتمان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055017/مزایده-فروش-یک-قطعه-از-قطعه-تفکیکی-100-مترمربع'>مزایده فروش یک قطعه از قطعه تفکیکی 100 مترمربع / مزایده ,مزایده فروش یک قطعه از قطعه تفکیکی 100 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055022/مزایده-فروش-3-دستگاه-اتوبوس-بنز---'>مزایده فروش 3 دستگاه اتوبوس بنز .... / مزایده ,مزایده فروش 3 دستگاه اتوبوس بنز ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055023/مزایده-فروش-ملک-واحد-تجاری-با-عرصه-قدرالسهم'>مزایده فروش ملک واحد تجاری با عرصه قدرالسهم / مزایده ,مزایده فروش ملک واحد تجاری با عرصه قدرالسهم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055028/مزایده-آپارتمان-مساحت-109-12مترمربع'>مزایده آپارتمان مساحت 109.12مترمربع  / مزایده ,مزایده آپارتمان مساحت 109.12مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055037/مزایده-یک-دربند-مغازه-مساحت-28-متر'>مزایده یک دربند مغازه مساحت 28 متر / مزایده ,مزایده یک دربند مغازه مساحت 28 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055045/مزایده-فروش-20-فقره-پلاک-ثبتی-مازاد'>مزایده فروش 20 فقره پلاک ثبتی مازاد  / مزایده ,مزایده فروش 20 فقره پلاک ثبتی مازاد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055050/مزایده-منزل-مسکونی-مساحت-عرصه-275متر'>مزایده منزل مسکونی مساحت عرصه 275متر  / مزایده ,مزایده منزل مسکونی مساحت عرصه 275متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055055/مزایده-ششدانگ-منزل-مسکونی-عرصه-118-متر'>مزایده ششدانگ منزل مسکونی عرصه 118 متر / مزایده ,مزایده ششدانگ منزل مسکونی عرصه 118 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055061/مزایده-فروش-کالا-و-اقلام-راکد-سنواتی'>مزایده فروش کالا و اقلام راکد سنواتی / آگهی فراخوان برگزاری مزایده ، مزایده فروش کالا و اقلام راکد سنواتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055074/مزایده-منزل-مسکونی-اعیان-105-مترمربع-نوبت-اول'>مزایده منزل مسکونی اعیان 105 مترمربع نوبت اول / مزایده ,مزایده منزل مسکونی اعیان 105 مترمربع نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055082/مزایده-یک-واحد-ساختمان-به-مساحت-عرصه-587-مترمربع-نوبت-سوم'>مزایده یک واحد ساختمان به مساحت عرصه 587 مترمربع نوبت سوم / مزایده ،مزایده یک واحد ساختمان به مساحت عرصه 587 مترمربع نوبت سوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055087/مزایده-پلاک-ثبتی-472-و-468-فرعی-بخش-5-اصفهان'>مزایده پلاک ثبتی 472 و 468 فرعی بخش 5 اصفهان  / مزایده ،مزایده پلاک ثبتی 472 و 468 فرعی بخش 5 اصفهان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055091/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-117-95متر'>مزایده پلاک ثبتی مساحت 117.95متر  / مزایده ،مزایده پلاک ثبتی مساحت 117.95متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055093/مزایده-آپارتمان-مساحت-66-71متر-بخش-دو'>مزایده آپارتمان مساحت 66.71متر بخش دو / مزایده ،مزایده آپارتمان مساحت 66.71متر بخش دو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055096/مزایده-یکباب-خانه-دو-طبقه-مساحت-130-متر'>مزایده یکباب خانه دو طبقه مساحت 130 متر / مزایده ،مزایده یکباب خانه دو طبقه مساحت 130 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055102/مزایده-4-دانگ-و-683-8-هزارم-یک-دانگ-مشاع-از-منزل'>مزایده 4 دانگ و 683.8 هزارم یک دانگ مشاع از منزل  / مزایده ،مزایده 4 دانگ و 683.8 هزارم یک دانگ مشاع از منزل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055109/مزایده-دو-دوازدهم-از-سهم-مشاع-اراضی-مزروعی'>مزایده دو دوازدهم از سهم مشاع اراضی مزروعی / مزایده ،مزایده دو دوازدهم از سهم مشاع اراضی مزروعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055115/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-دویست-متر'>مزایده یک قطعه زمین مساحت دویست متر  / مزایده ،مزایده یک قطعه زمین مساحت دویست متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055119/مزایده-عمومی-4-پلاک-مسکونی-مساحت-هر-کدام-241-20متر-نوبت-دوم'>مزایده عمومی 4 پلاک مسکونی مساحت هر کدام 241.20متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده عمومی 4 پلاک مسکونی مساحت هر کدام 241.20متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055121/مزایده-اجاره-مجموعه-پارک-بانوان'>مزایده اجاره مجموعه پارک بانوان / آگهی مزایده,مزایده اجاره مجموعه پارک بانوان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055176/مزایده-فروش-ششدانگ-عمارت-زیربنای-108-50مترمربع'>مزایده فروش ششدانگ عمارت زیربنای 108.50مترمربع / مزایده,مزایده فروش ششدانگ عمارت زیربنای 108.50مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055208/مزایده-دو-قطعه-زمین-مساحت-100-10-و-65-75متر-نوبت-دوم'>مزایده دو قطعه زمین مساحت 100.10 و 65.75متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده دو قطعه زمین مساحت 100.10 و 65.75متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055244/مزایده-فروش-9-دستگاه-خودروی-سواری'>مزایده فروش 9 دستگاه خودروی سواری  / مزایده , مزایده فروش 9 دستگاه خودروی سواری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1055266/مزایده-فروش-اموال-غیر-منقول--'>مزایده فروش اموال غیر منقول ... / مزایده ,مزایده فروش اموال غیر منقول ...</a></li></ol>

مناقصات و مزایدات ...
ما را در سایت مناقصات و مزایدات دنبال می کنید

نویسنده : نوری بازدید : 30 تاريخ : يکشنبه 30 ارديبهشت 1397 ساعت: 11:26

<ol><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053889/استعلام-توسعه-شبکه-داخلی-ساختمان-مرکزی---'>استعلام توسعه شبکه داخلی ساختمان مرکزی .... / استعلام توسعه شبکه داخلی ساختمان مرکزی ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053890/استعلام-خرید-کامپیوتر'>استعلام خرید کامپیوتر / استعلام خرید کامپیوتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053891/استعلام-لوازم-شوینده--'>استعلام لوازم شوینده ... / استعلام ,استعلام لوازم شوینده ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053892/استعلام-سری-G'>استعلام سری G / استعلام سری G</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053893/مناقصه-GAS-DETECTOR---نوبت-دوم'>مناقصه GAS DETECTOR... - نوبت دوم / مناقصه ,مناقصه GAS DETECTOR... - نوبت  دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053895/استعلام-کیس--'>استعلام کیس ... / استعلام ,استعلام کیس ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053896/استعلام-کیسه-لمینت-100-60-مقاوم-80-گرمی'>استعلام کیسه لمینت 100*60 مقاوم 80 گرمی  / استعلام کیسه لمینت 100*60 مقاوم 80 گرمی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053897/تجدید-مناقصه-خرید-قطعات-یدکی-مربوط-به-CLASS-600---نوبت-دوم'>تجدید مناقصه خرید قطعات یدکی مربوط به CLASS 600... - نوبت دوم / آگهی تجدید مناقصه، تجدید مناقصه خرید قطعات یدکی مربوط به CLASS 600... - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053899/استعلام-دیگ-آبگرم'>استعلام دیگ آبگرم  / استعلام دیگ آبگرم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053900/مناقصه-P-F-SAFETY-RELIFE-VALVE---نوبت-دوم'>مناقصه P/F SAFETY RELIFE VALVE... - نوبت دوم / مناقصه ,مناقصه P/F SAFETY RELIFE VALVE... - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053902/استعلام-کولر-گازی--'>استعلام کولر گازی ... / استعلام ,استعلام کولر گازی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053903/استعلام-بهسازی-موتورخانه-حرارتی-و-نمازخانه-زنانه-ایستگاه-راه-آهن--'>استعلام بهسازی موتورخانه حرارتی و نمازخانه زنانه ایستگاه راه آهن ... / استعلام بهسازی موتورخانه حرارتی و نمازخانه زنانه ایستگاه راه آهن ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053905/استعلام-جوشکاری-دکل-های-230-کیلوولت--'>استعلام جوشکاری دکل های 230 کیلوولت... / استعلام جوشکاری دکل های 230 کیلوولت...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053906/استعلام-دستگاه-وکیوم--'>استعلام دستگاه وکیوم ... / استعلام ,استعلام دستگاه وکیوم ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053908/مناقصه-تکمیل-استخر-احداث-سالن-تمرینی-احداث-خوابگاه-و--نوبت-دوم'>مناقصه تکمیل استخر، احداث سالن تمرینی، احداث خوابگاه و ...نوبت دوم / مناقصه تکمیل استخر، احداث سالن تمرینی، احداث خوابگاه و ...نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053909/مناقصه-انجام-عملیات-خرید-تجهیزات-نصب-اجرا-و-راه-اندازی-نیروگاه-فتوولتائیک'>مناقصه انجام عملیات خرید تجهیزات، نصب، اجرا و راه اندازی نیروگاه فتوولتائیک / آگهی فراخوان مناقصه عمومی، مناقصه انجام عملیات خرید تجهیزات، نصب، اجرا و راه اندازی نیروگاه فتوولتائیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053911/استعلام-خرید-تخت-معاینه--'>استعلام خرید تخت معاینه ... / استعلام, استعلام خرید تخت معاینه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053912/استعلام-محلول'>استعلام محلول  / استعلام محلول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053913/مناقصه-خرید-سه-دستگاه-بالابر-33-متری-مجهز-به-سیستم-مقره-شویی-نوبت-دوم'>مناقصه خرید سه دستگاه بالابر 33 متری مجهز به سیستم مقره شویی نوبت دوم  / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی , مناقصه خرید سه دستگاه بالابر 33 متری مجهز به سیستم مقره شویی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053914/مناقصه-خرید-89-قلم-قطعات-یدکی-و-فن-کامل-moore--نوبت-دوم'>مناقصه خرید 89 قلم قطعات یدکی و فن کامل moore - نوبت دوم / مناقصه , مناقصه خرید 89 قلم قطعات یدکی و فن کامل moore - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053915/مناقصه-خرید-7200-عدد-رینگ-کشتی--نوبت-دوم'>مناقصه خرید 7200 عدد رینگ کشتی  - نوبت دوم / مناقصه , مناقصه خرید 7200 عدد رینگ کشتی  - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053917/استعلام-پاکسازی---'>استعلام پاکسازی .... / استعلام ,استعلام پاکسازی ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053919/استعلام-تولید-انتقال-و-توزیع-برق'>استعلام تولید، انتقال و توزیع برق / استعلام تولید، انتقال و توزیع برق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053920/اصلاحیه-مناقصه-خرید-جدول-بتنی---'>اصلاحیه مناقصه خرید جدول بتنی..... / اصلاحیه مناقصه , اصلاحیه مناقصه خرید جدول بتنی.....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053923/مناقصه-خرید-1000-(یکهزار)-تن-گوشت-گوساله-منجمد-(تجدید)'>مناقصه خرید 1000 (یکهزار) تن گوشت گوساله منجمد (تجدید) / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه خرید 1000 (یکهزار) تن گوشت گوساله منجمد (تجدید)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053924/مناقصه-تکمیل-جاده-دسترسی--نوبت-دوم'>مناقصه تکمیل جاده دسترسی...نوبت دوم  / مناقصه, مناقصه عمومی تکمیل جاده دسترسی...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053925/استعلام-شیر-پاکتی--'>استعلام شیر پاکتی... / استعلام, استعلام شیر پاکتی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053927/استعلام-نوسازی--'>استعلام نوسازی ... / استعلام ,استعلام نوسازی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053928/استعلام-تجهیزات-فعال-شبکه'>استعلام تجهیزات فعال شبکه / استعلام تجهیزات فعال شبکه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053929/مناقصه-خرید-65-536-عدد-آدرس-IPV4PUBLIC-(نوبت-دوم)'>مناقصه خرید 65.536 عدد آدرس IPV4PUBLIC  (نوبت دوم) / مناقصه , مناقصه خرید 65.536 عدد آدرس IPV4PUBLIC  (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053930/اصلاحیه-مناقصه-اجرای-عملیات-قبرچینی-سه-طبقه---'>اصلاحیه مناقصه اجرای عملیات قبرچینی سه طبقه .... / آگهی اصلاحیه مناقصه , اصلاحیه مناقصه اجرای عملیات قبرچینی سه طبقه ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053932/مناقصه-اجرای-خطوط-فاضلابروی-محدوده-شمالی-منطقه-y1--(نوبت-دوم)'>مناقصه اجرای خطوط فاضلابروی محدوده شمالی منطقه y1... (نوبت دوم) / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه اجرای خطوط فاضلابروی محدوده شمالی منطقه y1... (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053933/ارزیابی-کیفی-مناقصه-خدمات-اجاره-خودرو'>ارزیابی کیفی مناقصه خدمات اجاره خودرو  / آگهی ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصه، ارزیابی کیفی مناقصه خدمات اجاره خودرو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053934/مناقصه-خرید-50-تخته-تشک-کشتی-نوبت-دوم'>مناقصه خرید 50 تخته تشک کشتی- نوبت دوم  / مناقصه خرید 50 تخته تشک کشتی- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053935/استعلام-کتامین-10-درصد-و--'>استعلام کتامین 10 درصد و ... / استعلام کتامین 10 درصد و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053937/استعلام-نرم-افزار--'>استعلام نرم افزار ... / استعلام ,استعلام نرم افزار ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053939/اصلاحیه-مناقصه-احداث-بند-آبگیری-از--'>اصلاحیه مناقصه احداث بند آبگیری از ... / اصلاحیه مناقصه , اصلاحیه مناقصه احداث بند آبگیری از ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053941/استعلام-مهندسی-مجدد-و-احیا-چاه-های-آب-شرب--'>استعلام  مهندسی مجدد و احیا چاه های آب شرب... / استعلام  مهندسی مجدد و احیا چاه های آب شرب...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053942/استعلام-جدول-و-پیاده-رو--'>استعلام جدول و پیاده رو.... / استعلام, استعلام جدول و پیاده رو....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053944/مناقصه-انجام-فعالیتهای-سرویس-و-نگهداری-و-اتفاقات-و-عملیات-نوبت-دوم'>مناقصه انجام فعالیتهای سرویس و نگهداری و اتفاقات و عملیات نوبت دوم  / آگهی مناقصه های عمومی , مناقصه انجام فعالیتهای سرویس و نگهداری و اتفاقات و عملیات نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053945/تجدید-مناقصه-خرید-سه-دستگاه-دیزل-ژنراتور'>تجدید مناقصه خرید سه دستگاه دیزل ژنراتور  / مناقصه ، تجدید مناقصه خرید سه دستگاه دیزل ژنراتور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053947/استعلام-خرید-لوازم-و-نصب-مبدل-های-16-پورت'>استعلام خرید لوازم و نصب مبدل های 16 پورت  / استعلام خرید لوازم و نصب مبدل های 16 پورت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053948/مناقصه-برون-سپاری-و-واگذاری-امور-خدمات-شهر-نوبت-دوم'>مناقصه برون سپاری و واگذاری امور خدمات شهر نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی ،مناقصه  برون سپاری و واگذاری امور خدمات شهر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053949/مناقصه-Heatless-Desiccant-Air-Dryer-(نوبت-دوم)'>مناقصه  Heatless Desiccant Air Dryer  (نوبت دوم) / آگهی مناقصه همراه با ارزیابی کیفی به صورت دو مرحله ای,مناقصه  Heatless Desiccant Air Dryer (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053950/مناقصه-ایجاد-زیر-ساخت-های-گردشگری-تجدید'>مناقصه ایجاد زیر ساخت های گردشگری- تجدید / مناقصه ,مناقصه ایجاد زیر ساخت های گردشگری- تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053951/استعلام-رول-ژورنال--'>استعلام رول  ژورنال ... / استعلام ,استعلام رول  ژورنال ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053955/مناقصه-تعویض-پوشش-خط-لوله--نوبت-دوم'>مناقصه تعویض پوشش خط لوله - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تعویض پوشش خط لوله - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053956/استعلام-خرید-کنتور-EDMI--'>استعلام خرید کنتور EDMI ... / استعلام خرید کنتور EDMI ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053957/استعلام-ماسک--'>استعلام ماسک ... / استعلام ,استعلام ماسک ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053958/مناقصه-تعویض-پوشش-خط-لوله-40-اینچ-سراسری---نوبت-دوم'>مناقصه تعویض پوشش خط لوله 40 اینچ سراسری ...- نوبت دوم / مناقصه تعویض پوشش خط لوله 40 اینچ سراسری ... - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053960/مناقصه-احداث-پست-230-63-20-کیلو-ولت-GIS-غرب-رشت-EPC'>مناقصه احداث پست 230/63/20 کیلو ولت GIS غرب رشت EPC  / مناقصه , مناقصه احداث پست 230/63/20 کیلو ولت GIS غرب رشت EPC </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053961/تجدید-فراخوان-مناقصه-خرید-پالت-و-فریم-چوبی-نوبت-دوم'>تجدید فراخوان مناقصه خرید پالت و فریم چوبی نوبت دوم  / آگهی فراخوان تجدید مناقصه عمومی ، تجدید فراخوان مناقصه خرید پالت و فریم چوبی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053962/مناقصه-تامین-خدمات-عمومی-(تنظیفات--پیشخدمتی-و-سایر-خدمات-مشابه)'>مناقصه تامین خدمات عمومی (تنظیفات ، پیشخدمتی و سایر خدمات مشابه) / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه تامین خدمات عمومی (تنظیفات ، پیشخدمتی و سایر خدمات مشابه)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053963/آگهی-عمومی-ارزیابی-کیفی-خرید-قطعات-یدکی-پکیج-دیسالتر-(نوبت-دوم)'>آگهی عمومی ارزیابی کیفی خرید قطعات یدکی پکیج دیسالتر (نوبت دوم) / آگهی عمومی ارزیابی کیفی،آگهی عمومی ارزیابی کیفی خرید قطعات یدکی پکیج دیسالتر (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053965/استعلام-چاپ-تعداد-1000-عدد-دفترچه-مدیریت-دانش'>استعلام چاپ تعداد 1000 عدد دفترچه مدیریت دانش  / استعلام چاپ تعداد 1000 عدد دفترچه مدیریت دانش </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053966/فراخوان-شناسایی-سرمایه-گذار-جهت-کلیه-عملیات-راهبری--مدیریت--تعمیر-و-نگهداری-و-برنامه-ریزی-خطوط-ریلی'>فراخوان شناسایی سرمایه گذار جهت کلیه عملیات راهبری ، مدیریت ، تعمیر و نگهداری و  برنامه ریزی خطوط ریلی / آگهی فراخوان , فراخوان شناسایی سرمایه گذار جهت کلیه عملیات راهبری ، مدیریت ، تعمیر و نگهداری و  برنامه ریزی خطوط ریلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053967/ساماندهی-و-بازسازی-گلزار-شهدا--'>ساماندهی و بازسازی گلزار شهدا... / استعلام, ساماندهی و بازسازی گلزار شهدا...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053970/استعلام-اقلام-مورد-نیاز-برای-صدور-چک'>استعلام اقلام مورد نیاز برای صدور چک / استعلام ,استعلام اقلام مورد نیاز برای صدور چک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053971/مناقصه-لکه-گیری-و-روکش-محور-سه-راهی'>مناقصه لکه گیری و روکش محور سه راهی / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه لکه گیری و روکش محور سه راهی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053972/استعلام-تامین-آب-شرب-با-کیفیت-با-حفرچاه-و-احداث-گالری-در-چاه-آب-شرب--'>استعلام تامین آب شرب با کیفیت با حفرچاه و احداث گالری در چاه آب شرب... / استعلام تامین آب شرب با کیفیت با حفرچاه و احداث گالری در چاه آب شرب...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053973/مناقصه-خرید-5-قلم-P-F-SPECTREX-GAS-DETECTOR-(نوبت-دوم)'>مناقصه خرید 5 قلم P/F SPECTREX GAS DETECTOR (نوبت دوم) / مناقصه خرید 5 قلم P/F SPECTREX GAS DETECTOR (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053976/استعلام-لانست-خونگیری-یکبار-مصرف--سایت-ستاد'>استعلام  لانست خونگیری یکبار مصرف , سایت ستاد / استعلام  لانست خونگیری یکبار مصرف , سایت ستاد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053978/استعلام-درب-و--'>استعلام درب و ... / استعلام ,استعلام درب و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053981/استعلام-لباس-کار---سامانه-تدارکات-الکترونیکی-دولت'>استعلام لباس کار ..., سامانه تدارکات الکترونیکی دولت  / استعلام, استعلام لباس کار ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053983/مناقصه-خرید-105-دستگاه-انواع-ترانسفورماتور'>مناقصه خرید 105 دستگاه انواع ترانسفورماتور  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه خرید 105 دستگاه انواع ترانسفورماتور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053984/استعلام-جدول-و-پیاده-رو-سنگی--اجرای-طرح-هادی-روستاهای--'>استعلام جدول و پیاده رو سنگی - اجرای طرح هادی روستاهای... / استعلام جدول و پیاده رو سنگی - اجرای طرح هادی روستاهای...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053986/تجدید-مناقصه-Parts-for-weather-ford-kelly-spinner--نوبت-دوم'>تجدید مناقصه Parts for weather ford  kelly spinner - نوبت دوم / تجدید آگهی مناقصه همراه با ارزیابی کیفی به صورت یک مرحله ای،  تجدید مناقصه Parts for weather ford  kelly spinner - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053987/مناقصه-خرید-لوله-چدن-داکتیل-جهت-آبرسانی---نوبت-دوم'>مناقصه خرید لوله چدن داکتیل جهت آبرسانی ... نوبت دوم  / آگهی ارزیابی کیفی و مناقصه عمومی یک مرحله ای ,مناقصه خرید لوله چدن داکتیل جهت آبرسانی ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053992/مناقصه-تکمیل-سالن-ورزشی--نوبت-دوم'>مناقصه تکمیل سالن ورزشی - نوبت دوم / مناقصه,  مناقصه تکمیل سالن ورزشی - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053993/استعلام-جاده---سامانه-ستاد'>استعلام جاده ...,سامانه ستاد / استعلام ,استعلام جاده ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053995/مناقصه-نوسازی-و-تجهیز-ماشینهای-آتش-نشانی-و--'>مناقصه نوسازی و تجهیز ماشینهای آتش نشانی و ... / آگهی فراخوان , مناقصه نوسازی و تجهیز ماشینهای آتش نشانی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053996/مناقصه-به-کارگیری-6-نفر-کارگر-در-رشته-عمرانی-و--'>مناقصه به کارگیری 6 نفر کارگر در رشته عمرانی و ... / مناقصه به کارگیری 6 نفر کارگر در رشته عمرانی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053998/مناقصه-لوله-پلی-اتیلن--نوبت-دوم'>مناقصه لوله پلی اتیلن ...نوبت دوم / مناقصه ,مناقصه لوله پلی اتیلن ...نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054000/تجدید-مناقصه-جابجایی-پلهای-عابر-پیاده'>تجدید مناقصه جابجایی پلهای عابر پیاده / آگهی تجدید مناقصه عمومی , تجدید مناقصه جابجایی پلهای عابر پیاده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054001/مناقصه-45000-تن-سنگ-آهن-هماتیت'>مناقصه 45000 تن سنگ آهن هماتیت / مناقصه , مناقصه 45000 تن سنگ آهن هماتیت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054005/مناقصه-تعمیر-و-نگهداری-پایانه-های-وسترونیک-و---نوبت-دوم'>مناقصه تعمیر و نگهداری پایانه های وسترونیک و ... نوبت دوم  / مناقصه , مناقصه تعمیر و نگهداری پایانه های وسترونیک و ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054007/استعلام-دستگاه-ترانسفورماتور---'>استعلام دستگاه ترانسفورماتور .... / استعلام, استعلام دستگاه ترانسفورماتور ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054009/مناقصه-خرید-بیرینگهای-توربو-کمپرسور-نیروگاه-هسا---'>مناقصه خرید بیرینگهای توربو کمپرسور نیروگاه هسا  ....  / مناقصه, مناقصه خرید بیرینگهای توربو کمپرسور نیروگاه هسا  .... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054012/اصلاحیه-مناقصه-به-کارگیری-نیرو-ماهر-ساده-جهت-انجام-امور-خدماتی---'>اصلاحیه مناقصه به کارگیری نیرو ماهر، ساده جهت انجام امور خدماتی، .... / اصلاحیه آگهی مناقصه , مناقصه به کارگیری نیرو ماهر، ساده جهت انجام امور خدماتی، .... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054018/مناقصه-خدمات-عمومی-و-پشتیبانی--'>مناقصه خدمات عمومی و پشتیبانی ... / مناقصه,مناقصه خدمات عمومی و پشتیبانی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054019/فراخوان-ارزیابی-کیفی-مناقصه-خرید-شیر-دروازه-ای-نوبت-دوم'>فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه خرید شیر دروازه ای  نوبت دوم  / فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه, فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه خرید شیر دروازه ای  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054021/مناقصه-خرید-بتن-آماده-جهت-ساخت-پروژه'>مناقصه خرید بتن آماده جهت ساخت پروژه / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه  خرید بتن آماده جهت ساخت پروژه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054032/مناقصه-کابل-خودنگهدار-(نوبت-دوم)'>مناقصه کابل خودنگهدار (نوبت دوم) / اگهی مناقصه , مناقصه کابل خودنگهدار (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054035/تجدید-مناقصه-گازرسانی-به-روستاها--'>تجدید مناقصه گازرسانی به روستاها... / مناقصه ,تجدید مناقصه گازرسانی به روستاها...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054040/مناقصه-انتخاب-مجری-برنامه-های-هنری'>مناقصه انتخاب مجری برنامه های هنری / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه انتخاب مجری برنامه های هنری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054041/مناقصه-خرید-اقلام-پسیو-لگراند'>مناقصه خرید اقلام پسیو لگراند  / آگهی مناقصه تک مرحله ای مناقصه خرید اقلام پسیو لگراند </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054046/فراخوان-خرید-دو-دستگاه-سرور-HP-G10-نوبت-دوم'>فراخوان خرید دو دستگاه سرور HP-G10 نوبت دوم  / آگهی فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای , فراخوان خرید دو دستگاه سرور HP-G10 نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054048/مناقصه-تهیه-نصب-نگهداری-و-ایمن-سازی-با-گاردریل--'>مناقصه تهیه نصب نگهداری و ایمن سازی با گاردریل... / مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه تهیه نصب نگهداری و ایمن سازی با گاردریل...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054050/مناقصه-انجام-امور-مربوط-به-خدمات-حفاظت-فیزیکی-و-نگهبانی-نیروگاه-های-'>مناقصه انجام امور مربوط به خدمات حفاظت فیزیکی و نگهبانی نیروگاه های.. / مناقصه انجام امور مربوط به خدمات حفاظت فیزیکی و نگهبانی نیروگاه های..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054051/مناقصه-اجرای-عملیات-قبرچینی-اصلاحیه'>مناقصه  اجرای عملیات قبرچینی  اصلاحیه  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه  اجرای عملیات قبرچینی  اصلاحیه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054052/مناقصه-نصب-و-اجرا-شلنگ-های-دریپردار-و-مه-پاش'>مناقصه نصب و اجرا شلنگ های دریپردار و مه پاش / آگهی مناقصه , مناقصه نصب و اجرا شلنگ های دریپردار و مه پاش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054059/مناقصه-تامین-تجهیزات-حمل-نصب-و-پشتیبانی-ایستگاه-پمپاژ-اصلی--'>مناقصه تامین تجهیزات، حمل، نصب و پشتیبانی ایستگاه پمپاژ اصلی... / مناقصه, مناقصه تامین تجهیزات، حمل، نصب و پشتیبانی ایستگاه پمپاژ اصلی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054061/فراخوان-انجام-بازرسی-های-دوره-ای-و-تهیه-شناسنامه-فنی'>فراخوان انجام بازرسی های دوره ای و تهیه شناسنامه فنی / آگهی فراخوان,فراخوان انجام بازرسی های دوره ای و تهیه شناسنامه فنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054062/مناقصه-نگهداری-تعداد-9-دستگاه-سرویس-بهداشتی-اصلاحیه'> مناقصه نگهداری تعداد 9 دستگاه سرویس بهداشتی اصلاحیه  / مناقصه ، مناقصه نگهداری تعداد 9 دستگاه سرویس بهداشتی اصلاحیه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054066/مناقصه-اجرای-عملیات-انتقال-نیرو-و--'>مناقصه اجرای عملیات انتقال نیرو و ... / مناقصه, مناقصه اجرای عملیات انتقال نیرو و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054067/مناقصه-اجرای-عملیات-آبخیزداری-و-نهالکاری-مناطق-بیابانی'>مناقصه اجرای عملیات آبخیزداری و نهالکاری مناطق بیابانی  / مناقصه اجرای عملیات آبخیزداری و نهالکاری مناطق بیابانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054069/مناقصه-امحاء-پسماند-ضایعات-رنگ---نوبت-دوم'>مناقصه امحاء پسماند ضایعات رنگ .... نوبت دوم / مناقصه عمومی , مناقصه امحاء پسماند ضایعات رنگ .... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054075/مناقصه-امور-تاسیسات-و-پشتیبانی'>مناقصه امور تاسیسات و پشتیبانی  / مناقصه ,مناقصه امور تاسیسات و پشتیبانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054078/مناقصه-خرید-22-عدد-پمپ-بودار-کننده--نوبت-دوم'>مناقصه خرید 22 عدد پمپ بودار کننده - نوبت دوم / آگهی مناقصه , مناقصه خرید 22 عدد پمپ بودار کننده - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054081/مناقصه-مقدار-565-000-کیلوگرم-شکر--نوبت-دوم'>مناقصه مقدار 565.000 کیلوگرم شکر - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای,مناقصه مقدار 565.000 کیلوگرم شکر - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054083/مناقصه-خرید-مقدار-حدود-530-تن-انواع-ورق-فولادی'>مناقصه خرید مقدار حدود 530 تن انواع ورق فولادی / مناقصه عمومی , مناقصه خرید مقدار حدود 530 تن انواع ورق فولادی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054086/فراخوان-موسسات-حسابرسی'>فراخوان موسسات حسابرسی / فراخوان موسسات حسابرسی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054087/مناقصه-احداث-دادگستری--'>مناقصه احداث دادگستری ... / مناقصه, مناقصه احداث دادگستری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054091/استعلام-تامین-جا-و-غذا'>استعلام  تامین جا و غذا  / استعلام, استعلام  تامین جا و غذا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054092/آگهی-فراخوان-دعوت-به-همکاری-از-شرکتهای-آزمایشگاهی'>آگهی فراخوان دعوت به همکاری از شرکتهای آزمایشگاهی / آگهی فراخوان ،آگهی فراخوان  دعوت به همکاری از شرکتهای آزمایشگاهی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054093/مناقصه-اجاره-ماشین-آلات-عملیات-خدمات-شهری-نوبت-دوم'>مناقصه اجاره ماشین آلات، عملیات خدمات شهری نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه اجاره ماشین آلات، عملیات خدمات شهری نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054095/مناقصه-اجرای-عملیات-بارگیری-سیمان-کیسه-ای-و-فله-(نوبت-دوم)'>مناقصه اجرای عملیات بارگیری سیمان کیسه ای و فله (نوبت دوم) / مناقصه , مناقصه اجرای عملیات بارگیری سیمان کیسه ای و فله (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054098/مناقصه-خرید-تجهیزات-تاسیسات-مکانیکی--'>مناقصه خرید تجهیزات تاسیسات مکانیکی ... / مناقصه خرید تجهیزات تاسیسات مکانیکی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054099/فراخوان-انجام-خدمات-تغییر-کاربری-یک-قطعه-زمین'>فراخوان انجام خدمات تغییر کاربری یک قطعه زمین  / آگهی فراخوان ، فراخوان انجام خدمات تغییر کاربری یک قطعه زمین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054100/مناقصه-تکمیل-سالن-ورزشی---نوبت-دوم'>مناقصه تکمیل سالن ورزشی.... نوبت دوم  / مناقصه, مناقصه تکمیل سالن ورزشی.... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054102/مناقصه-خرید-تجهیزات-شبکه-لوازم-روشنایی-یراق-آلات-و-مفصل-و-سرکابل-نوبت-دوم'>مناقصه خرید تجهیزات شبکه، لوازم روشنایی، یراق آلات و مفصل و سرکابل- نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای,مناقصه  خرید تجهیزات شبکه، لوازم روشنایی، یراق آلات و مفصل و سرکابل- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054103/مناقصه-احداث-و-پوشش-کانال--مرحله-دوم'>مناقصه احداث و پوشش کانال - مرحله دوم  / مناقصه ,مناقصه احداث و پوشش کانال - مرحله دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054104/مناقصه-امور-مربوط-به-طبخ-غذای-کارخانه-(نوبت-دوم)'>مناقصه امور مربوط به طبخ غذای کارخانه (نوبت دوم) / مناقصه, مناقصه امور مربوط به طبخ غذای کارخانه (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054105/مناقصه-جمع-آوری-زباله-و-رفت-و-روب-و-غیره---96-11-25'>مناقصه جمع آوری زباله و رفت و روب و غیره ... 96.11.25 / مناقصه جمع آوری زباله و رفت و روب و غیره ... 96.11.25</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054107/مناقصه-خرید-لوله-ها-و-متعلقات-فولادی-پوشش-دار--نوبت-دوم'>مناقصه خرید لوله ها و متعلقات فولادی پوشش دار ...نوبت دوم  / مناقصه خرید لوله ها و متعلقات فولادی پوشش دار ...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054109/مناقصه-گازرسانی-به-سومین-خوشه-مجموعه-کشاورزی-نوبت-دوم'>مناقصه گازرسانی به سومین خوشه مجموعه کشاورزی نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه گازرسانی به سومین خوشه مجموعه کشاورزی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054113/مناقصه-حفر-چاه-دستی-در--'>مناقصه حفر چاه دستی در ... / مناقصه ,مناقصه حفر چاه دستی در ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054116/تجدید-مناقصه-احداث-کانال-دفع-آبهای-سطحی-شهر---نوبت-دوم'>تجدید مناقصه احداث کانال دفع آبهای سطحی شهر... - نوبت دوم / آگهی تجدید مناقصه عمومی، تجدید مناقصه احداث کانال دفع آبهای سطحی شهر... - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054117/مناقصه-ساماندهی-میدان-سرچشمه--مرحله-دوم'>مناقصه ساماندهی میدان سرچشمه - مرحله دوم  / مناقصه ساماندهی میدان سرچشمه - مرحله دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054118/مناقصه-تکمیل-بلوار-نوبت-دوم'> مناقصه تکمیل بلوار  نوبت دوم  / مناقصه عمومی یک مرحله ای ,  مناقصه تکمیل بلوار  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054119/مناقصه-انجام-عملیات-احداث-ساختمان-شعبه'>مناقصه  انجام عملیات احداث ساختمان شعبه / آگهی مناقصه , مناقصه  انجام عملیات احداث ساختمان شعبه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054120/مناقصه-خرید-کارتن'>مناقصه خرید کارتن / آگهی مناقصه ,  مناقصه خرید کارتن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054122/مناقصه-پروژه-پیاده-رو-سازی-معابر---نوبت-دوم'>مناقصه پروژه پیاده رو سازی معابر... - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه پروژه پیاده رو سازی معابر ... - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054125/مناقصه-احداث-کانون-پرورش-فکری-خرید-دستگاه-هواساز---نوبت-دوم'>مناقصه احداث کانون پرورش فکری، خرید دستگاه هواساز.... نوبت دوم  / مناقصه , مناقصه احداث کانون پرورش فکری، خرید دستگاه هواساز.... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054127/مناقصه-تامین-مقدار-10-هزار-تن-سنگ-سیلیس--'>مناقصه تامین مقدار 10 هزار تن سنگ سیلیس ... / مناقصه , مناقصه تامین مقدار 10 هزار تن سنگ سیلیس ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054130/فراخوان-مشارکت-در-احداث-مجتمع-تجاری--مسکونی-تجدید'>فراخوان مشارکت در احداث مجتمع تجاری - مسکونی تجدید  / فراخوان مشارکت، فراخوان مشارکت در احداث مجتمع تجاری - مسکونی تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054131/مناقصه-خرید-تجهیزات-و-اجرای-اتوماسیون-(نوبت-دوم)'>مناقصه خرید تجهیزات و اجرای اتوماسیون  (نوبت دوم) / اگهی مناقصه , مناقصه خرید تجهیزات و اجرای اتوماسیون (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054133/فراخوان-مناقصه-تولید-و-تحویل-470-تن-(ماهانه-40-تن)-رول-سه-لایه'>فراخوان مناقصه تولید و تحویل 470 تن (ماهانه 40 تن) رول سه لایه  / فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای , فراخوان مناقصه تولید و تحویل 470 تن (ماهانه 40 تن) رول سه لایه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054134/مناقصه-خرید-سرور-و-دستگاه-ذخیره-ساز-اطلاعات'>مناقصه خرید سرور و دستگاه ذخیره ساز اطلاعات  / مناقصه خرید سرور و دستگاه ذخیره ساز اطلاعات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054135/ارزیابی-کیفی-مناقصه-گران-بازسازی-ابنیه-ای-تاسیسات-آبرسانی'>ارزیابی کیفی مناقصه گران بازسازی ابنیه ای تاسیسات آبرسانی / آگهی ارزیابی کیفی مناقصه گران، ارزیابی کیفی مناقصه گران بازسازی ابنیه ای تاسیسات آبرسانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054137/مناقصه-اجرای-شبکه-توزیع-آب-روستاها'>مناقصه اجرای شبکه توزیع آب روستاها / آگهی مناقصه, مناقصه اجرای شبکه توزیع آب روستاها </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054139/مناقصه-تعمیرات-پل---تجدید-(نوبت-دوم)'>مناقصه تعمیرات پل ... تجدید (نوبت دوم) / آگهی تجدید مناقصه عمومی , مناقصه تعمیرات پل ... تجدید (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054140/مناقصه-عملیات-نصب-انشعابات-فاضلاب-به-صورت-پراکنده-سطح-کلانشهر'>مناقصه عملیات نصب انشعابات فاضلاب به صورت پراکنده سطح کلانشهر / مناقصه ، مناقصه عملیات نصب انشعابات فاضلاب به صورت پراکنده سطح کلانشهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054141/تجدید-مناقصه-روکش-آسفالت'>تجدید مناقصه روکش آسفالت  / تجدید مناقصه , تجدید مناقصه روکش آسفالت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054148/مناقصه-تامین-نیروی-انسانی--'>مناقصه تامین نیروی انسانی... / مناقصه تامین نیروی انسانی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054152/مناقصه-عملیات-اصلاح-هندسی-معابر-در-سطح-منطقه'>مناقصه عملیات اصلاح هندسی معابر در سطح منطقه / آگهی مزایده و مناقصه عمومی,مناقصه عملیات اصلاح هندسی معابر در سطح منطقه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054155/مناقصه-خرید--ساخت--نصب-و-راه-اندازی-ایستگاههای-تقلیل-فشار-نوبت-دوم'>مناقصه خرید ، ساخت ، نصب و راه اندازی ایستگاههای تقلیل فشار- نوبت دوم  / مناقصه عمومی, مناقصه خرید ، ساخت ، نصب و راه اندازی ایستگاههای تقلیل فشار- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054157/مناقصه-خرید-کت-اوت-پلیمری--'>مناقصه خرید کت اوت پلیمری... / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه خرید کت اوت پلیمری...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054159/مناقصه-انجام-امور-خدماتی-دانشگاه-و-انجام-امور-حفاظت-جنگل-'>مناقصه انجام امور خدماتی دانشگاه و انجام امور حفاظت جنگل.. / مناقصه عمومی, مناقصه انجام امور خدماتی دانشگاه و انجام امور حفاظت جنگل..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054160/مناقصه-تامین-مواد-شیمیایی--کنترل-و-پایش-شرایط-عملیاتی-آب-کولینگ-نوبت-دوم'>مناقصه تامین مواد شیمیایی ، کنترل و پایش شرایط عملیاتی آب کولینگ نوبت دوم  / فراخوان مناقصه, مناقصه تامین مواد شیمیایی ، کنترل و پایش شرایط عملیاتی آب کولینگ نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054161/فراخوان-مناقصه-پروژه-بازسازی-پایپ-رک-خطوط-لوله-بین-واحد-های-MTBE--VC--نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه پروژه بازسازی پایپ رک خطوط لوله بین واحد های MTBE , VC ...نوبت دوم / فراخوان مناقصات عمومی، فراخوان مناقصه پروژه بازسازی پایپ رک خطوط لوله بین واحد های MTBE , VC ...نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054163/مناقصه-تکمیل-ابنیه-و-تاسیسات-کشتارگاه-صنعتی--'>مناقصه تکمیل ابنیه و تاسیسات کشتارگاه صنعتی ... / آگهی مناقصه , مناقصه تکمیل ابنیه و تاسیسات کشتارگاه صنعتی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054165/مناقصه-خدمات-انبارداری-امور-بازرگانی-و--'>مناقصه خدمات انبارداری، امور بازرگانی و ... / مناقصه ,مناقصه خدمات انبارداری، امور بازرگانی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054167/مناقصه-خرید-کابل-خودنگهدار--ترانسفورماتور-و---نوبت-دوم'>مناقصه خرید کابل خودنگهدار ، ترانسفورماتور و .... نوبت دوم  / آگهی مناقصه , مناقصه خرید کابل خودنگهدار ، ترانسفورماتور و .... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054168/مناقصه-بهسازی-و-روکش-آسفالت-راه-های-روستایی--'>مناقصه بهسازی و روکش آسفالت راه های روستایی ... / مناقصه بهسازی و روکش آسفالت راه های روستایی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054170/مناقصه-خرید--نصب-و-راه-اندازی-75-دستگاه-یونیت-و-صندلی-دندانپزشکی'>مناقصه خرید ، نصب و راه اندازی 75 دستگاه یونیت و صندلی دندانپزشکی  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید ، نصب و راه اندازی 75 دستگاه یونیت و صندلی دندانپزشکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054171/مناقصه-انجام-فعالیتهای-سرویس-و-نگهداری-و-اتفاقات-و-عملیات-نوبت-دوم'>مناقصه انجام فعالیتهای سرویس و نگهداری و اتفاقات و عملیات نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه انجام فعالیتهای سرویس و نگهداری و اتفاقات و عملیات نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054176/مناقصه-انجام-امور-خدمات-نظافت-ساختمان-های-سازمان--نوبت-دوم'>مناقصه انجام امور خدمات نظافت ساختمان های سازمان - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه انجام امور خدمات نظافت ساختمان های سازمان- نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054180/مناقصه-بهسازی-معابر-محله-نوبت-دوم'>مناقصه بهسازی معابر محله  نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه بهسازی معابر محله  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054182/مناقصه-احداث-سالن-ورزشی-چند-منظوره---نوبت-دوم'>مناقصه احداث سالن ورزشی چند منظوره ... نوبت دوم  / مناقصه,مناقصه احداث سالن ورزشی چند منظوره ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054183/مناقصه-​احداث-فاز-یک-بوستان-زائر-نوبت-دوم'>مناقصه ​احداث فاز یک بوستان زائر نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای ,مناقصه ​احداث فاز یک بوستان زائر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054184/تجدید-مناقصه-خرید-تجهیزات-ایمنی-و-حفاظت-فردی---نوبت-دوم'>تجدید مناقصه خرید تجهیزات ایمنی و حفاظت فردی ... نوبت دوم  / مناقصه,تجدید مناقصه خرید تجهیزات ایمنی و حفاظت فردی ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054187/مناقصه-سرمایه-گذاری-احداث-خطوط-جداسازی-مواد-زائد-(خطوط-پردازش-250-تنی)--'>مناقصه سرمایه گذاری احداث خطوط جداسازی مواد زائد (خطوط پردازش 250 تنی)... / آگهی مناقصه عمومی سرمایه گذاری، مناقصه سرمایه گذاری احداث خطوط جداسازی مواد زائد (خطوط پردازش 250 تنی)...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054188/مناقصه-نظارت-عالیه-و-کارگاهی-پروژه-اجرای-خط-400-کیلوولت-نوبت-دوم'>مناقصه  نظارت عالیه و کارگاهی پروژه اجرای خط 400 کیلوولت نوبت دوم  / آگهی ارزیابی کیفی, مناقصه  نظارت عالیه و کارگاهی پروژه اجرای خط 400 کیلوولت نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054189/مناقصه-عمومی-بارگیری--حمل-و-تخلیه-دو-دستگاه-ترانسفورماتور'>مناقصه عمومی  بارگیری ، حمل و تخلیه دو دستگاه ترانسفورماتور / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی  بارگیری ، حمل و تخلیه دو دستگاه ترانسفورماتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054191/مناقصه-خرید-و-نصب-پیش-سردکن-کشتارگاه-صنعتی-دام--تجدید-نوبت-دوم'>مناقصه خرید و نصب پیش سردکن کشتارگاه صنعتی دام...تجدید نوبت دوم  / آگهی تجدید مناقصه , مناقصه خرید و نصب پیش سردکن کشتارگاه صنعتی دام...تجدید نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054193/فراخوان-عملیات-زیرسازی-و-ابنیه-فنی-عملیات-تکمیلی-پل---نوبت-دوم'>فراخوان عملیات زیرسازی و ابنیه فنی، عملیات تکمیلی پل ... نوبت دوم  / آگهی فراخوان , فراخوان عملیات زیرسازی و ابنیه فنی، عملیات تکمیلی پل ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054195/مناقصه-دوربین-مداربسته-و-پایه-روشنایی-و--'>مناقصه دوربین مداربسته و پایه روشنایی و... / مناقصه عمومی, مناقصه دوربین مداربسته و پایه روشنایی و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054196/مناقصه-ارائه-خدمات-پروازی-انواع-بالگرد-جهت-پروژه-های-حفاری-نوبت-دوم'>مناقصه ارائه خدمات پروازی انواع بالگرد جهت پروژه های حفاری نوبت دوم / مناقصه , مناقصه ارائه خدمات پروازی انواع بالگرد جهت پروژه های حفاری نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054199/مناقصه-عملیات-اجرایی-لوله-گذاری-شبکه-توزیع---'>مناقصه عملیات اجرایی لوله گذاری شبکه توزیع  ... / مناقصه عملیات اجرایی لوله گذاری شبکه توزیع  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054201/فراخوان-مناقصه-توسعه-شبکه-توزیع-آب-در-نقاط-پراکنده-نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه توسعه شبکه توزیع آب در نقاط پراکنده نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی،  فراخوان مناقصه توسعه شبکه توزیع آب در نقاط پراکنده نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054202/فراخوان--6-قلم-گریتینگ-نوبت-دوم'>فراخوان   6 قلم گریتینگ  نوبت دوم  / فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه خرید دو مرحله ای, فراخوان 6 قلم گریتینگ  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054205/مناقصه-خرید-یک-دستگاه-با-قابلیت-اندازه-گیری'>مناقصه خرید  یک دستگاه با قابلیت اندازه گیری / مناقصه عمومی, مناقصه خرید  یک دستگاه با قابلیت اندازه گیری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054206/مناقصه-عملیات-خاکی-و-دیوار-حصار-آجری-پست-122-کیلوولت--نوبت-دوم'>مناقصه عملیات خاکی  و دیوار حصار آجری پست 122 کیلوولت ...نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی , مناقصه عملیات خاکی  و دیوار حصار آجری پست 122 کیلوولت ...نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054208/مناقصه-خرید-کالا--'>مناقصه خرید کالا ... / مناقصه, مناقصه خرید کالا ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054210/فراخوان-آماده-سازی-شهرک-آفتاب'>فراخوان آماده سازی شهرک آفتاب / فراخوان مناقصه عمومی,فراخوان آماده سازی شهرک آفتاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054213/مناقصه-انجام-خدمات-پرورش-توسعه-و-نگهداری-فضای-سبز---تجدید'>مناقصه  انجام خدمات پرورش، توسعه و نگهداری فضای سبز ... تجدید / آگهی تجدید مناقصه ,مناقصه  انجام خدمات پرورش، توسعه و نگهداری فضای سبز ... تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054215/مناقصه-کشت-تک-ردیفه-نیشکر-کودپاشی-فسفات'>مناقصه کشت تک ردیفه نیشکر، کودپاشی فسفات / مناقصه عمومی, مناقصه کشت تک ردیفه نیشکر، کودپاشی فسفات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054217/مناقصه-اجرای-عملیات-لوله-گذاری-و-بازسازی-پراکنده-شبکه-توزیع-آب-شهر'>مناقصه اجرای عملیات لوله گذاری و بازسازی پراکنده شبکه توزیع آب شهر  / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه اجرای عملیات لوله گذاری و بازسازی پراکنده شبکه توزیع آب شهر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054221/فراخوان-تهیه-مصالح-و-اجرای-حدود-130-کیلومتر-شبکه-توزیع'>فراخوان تهیه مصالح و اجرای حدود 130 کیلومتر شبکه توزیع  / فراخوان آگهی ارزیابی کیفی,فراخوان تهیه مصالح و اجرای حدود 130 کیلومتر شبکه توزیع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054225/مناقصه-اجرای-عملیات-سرویس-و-نگهداری-آبنماهای-نوبت-دوم'>مناقصه  اجرای عملیات سرویس و نگهداری آبنماهای نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه  اجرای عملیات سرویس و نگهداری آبنماهای نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054227/مناقصه-خرید-و-توزیع-نهال-نوبت-دوم'>مناقصه خرید و توزیع نهال نوبت دوم  / آگهی مناقصه , مناقصه خرید و توزیع نهال نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054228/مناقصه-تهیه-مصالح-و-اجرای-پیاده-روسازی-تعدادی-از-خیابانهای-اصلی-و-فرعی--'>مناقصه تهیه مصالح و اجرای پیاده روسازی تعدادی از خیابانهای اصلی و فرعی... / فراخوان مناقصه عمومی، مناقصه تهیه مصالح و اجرای پیاده روسازی تعدادی از خیابانهای اصلی و فرعی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054230/مناقصه-انجام-سرویس-دوره-ای-و-تعمیرات-180-دستگاه-سانتریفیوژ'>مناقصه انجام سرویس دوره ای و تعمیرات 180 دستگاه سانتریفیوژ / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه انجام سرویس دوره ای و تعمیرات 180 دستگاه سانتریفیوژ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054232/مناقصه-تامین-مصالح-و-تجهیزات-کالا-و-خدمات-مرتبط-مشتمل-بر-تولید-یا-عرضه-حمل-نصب-و--'>مناقصه تامین مصالح و تجهیزات، کالا و خدمات مرتبط مشتمل بر تولید یا عرضه، حمل، نصب و ... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه تامین مصالح و تجهیزات، کالا و خدمات مرتبط مشتمل بر تولید یا عرضه، حمل، نصب و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054235/مناقصه-یونیت'>مناقصه یونیت  / مناقصه , مناقصه یونیت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054237/مناقصه-اجرای-کارهای-ساختمانی--'>مناقصه اجرای کارهای ساختمانی.... / مناقصه, مناقصه اجرای کارهای ساختمانی....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054240/فراخوان-تهیه-مصالح-و-اجرای-حدود-90-کیلومتر-شبکه-توزیع-96-11-25'>فراخوان تهیه مصالح و اجرای حدود 90 کیلومتر شبکه توزیع 96/11/25 / فراخوان آگهی ارزیابی کیفی , فراخوان تهیه مصالح و اجرای حدود 90 کیلومتر شبکه توزیع 96/11/25</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054243/مناقصه-خرید-حمل-نصب-و-راه-اندازی-یک-دستگاه-ماشین-سنگ-زنی--تجدید'>مناقصه خرید، حمل، نصب و راه اندازی یک دستگاه ماشین سنگ زنی... تجدید / آگهی تجدید مناقصه, مناقصه خرید، حمل، نصب و راه اندازی یک دستگاه ماشین سنگ زنی... تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054245/مناقصه-خرید-و-راه-اندازی-دو-دستگاه-ذخیره-ساز---'>مناقصه خرید و راه اندازی دو دستگاه ذخیره ساز ....  / مناقصه عمومی, مناقصه خرید و راه اندازی دو دستگاه ذخیره ساز storge EMC Unity 300f .... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054246/تجدید-مناقصه-خرید-تجهیزات-مربوط-به-نصب-و-راه-اندازی-خازنهای-20-کیلوولت'>تجدید مناقصه خرید تجهیزات مربوط به نصب و راه اندازی خازنهای 20 کیلوولت / آگهی تجدید مناقصه عمومی,مناقصه خرید تجهیزات مربوط به نصب و راه اندازی خازنهای 20 کیلوولت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054248/مناقصه-تامین-خدمات-طبخ--تهیه-و---'>مناقصه تامین خدمات طبخ ، تهیه و .... / آگهی مناقصه , مناقصه تامین خدمات طبخ ، تهیه و ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054251/مناقصه-تبدیل-80-000-تن-سرباره-مس-کم-عیار-(متوسط-2-)-به-کنسانتره--نوبت-دوم'>مناقصه تبدیل 80.000 تن سرباره مس کم عیار (متوسط 2%) به کنسانتره  - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه تبدیل 80.000 تن سرباره مس کم عیار (متوسط 2%) به کنسانتره - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054252/شناسایی-پیمانکار-جهت-حوزه-فورجینگ-میلگرد-و--'>شناسایی پیمانکار جهت حوزه فورجینگ میلگرد و... / آگهی شناسایی پیمانکار , شناسایی پیمانکار جهت حوزه فورجینگ میلگرد و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054254/فراخوان-مناقصه-خرید-فلزیاب-کابل-یاب--دریچه-یاب--نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه خرید فلزیاب کابل یاب ، دریچه یاب  - نوبت دوم / آگهی فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه خرید فلزیاب کابل یاب ، دریچه یاب - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054256/مناقصه-انجام-عملیات-نشت-یابی-و-شناسایی-نشت-نامرئی-بر-روی-شبکه--'>مناقصه انجام عملیات نشت یابی و شناسایی نشت نامرئی بر روی شبکه ... / مناقصه انجام عملیات نشت یابی و شناسایی نشت نامرئی بر روی شبکه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054258/فراخوان-ارزیابی-توان-انجام-تعهدات-و-مناقصه-عمومی-انجام-خدمات-قرائت-کنتور-و--'>فراخوان ارزیابی توان انجام تعهدات و مناقصه عمومی انجام خدمات قرائت کنتور و ... / آگهی فراخوان ارزیابی, فراخوان ارزیابی توان انجام تعهدات و مناقصه عمومی انجام خدمات قرائت کنتور و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054261/فراخوان-خرید-و-ساخت-بدنه-کوره--'>فراخوان خرید و ساخت بدنه کوره ... / آگهی فراخوان , فراخوان خرید و ساخت بدنه کوره ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054265/تمدید-مناقصه-تامین-کمبود-نیروهای-کادر-درمانی-بیمارستان-آریا'>تمدید مناقصه تامین کمبود نیروهای کادر درمانی بیمارستان آریا  / آگهی تمدید مناقصه عمومی, مناقصه تامین کمبود نیروهای کادر درمانی بیمارستان آریا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054266/فراخوان-بازسازی-و-تعمیرات-بلوک-11-منازل-سازمانی'>فراخوان بازسازی و تعمیرات بلوک 11 منازل سازمانی / فراخوان مناقصه عمومی ، فراخوان مناقصه بازسازی و تعمیرات بلوک 11 منازل سازمانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054267/فراخوان-خدمات-آبدارخانه-و-پذیرایی-و--'>فراخوان خدمات آبدارخانه و پذیرایی و ... / آگهی فراخوان ارزیابی, فراخوان خدمات آبدارخانه و پذیرایی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054274/ارزیابی-کیفی-خرید-103-قلم-قطعات-یدکی-کمپرسورهای-EBARA-و---'>ارزیابی کیفی خرید 103 قلم قطعات یدکی کمپرسورهای EBARA و ....  / مناقصه ، ارزیابی کیفی خرید 103 قلم قطعات یدکی کمپرسورهای EBARA و .... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054275/مناقصه-اجاره-کامیون-تجدید'>مناقصه اجاره کامیون تجدید / آگهی تجدید مناقصه ، مناقصه اجاره کامیون تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054276/فراخوان-عملیات-اجرایی-احداث-ساختمان-اداری--'>فراخوان عملیات اجرایی احداث ساختمان اداری... / مناقصه عمومی, فراخوان عملیات اجرایی احداث ساختمان اداری...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054277/مناقصه-نگهداری-شبکه-کابل-و-هوایی-و-انواع-تلفنهای-همگانی-و-ADSL--'>مناقصه نگهداری شبکه کابل و هوایی و انواع تلفنهای همگانی  و ADSL ... / مناقصه,مناقصه نگهداری شبکه کابل و هوایی و انواع تلفنهای همگانی  و ADSL ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054280/مناقصه-خرید-بیسیم-دستی-و---نوبت-دوم'>مناقصه خرید بیسیم دستی و ... نوبت دوم  / آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه خرید بیسیم دستی ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054281/مناقصه-اجرای-عملیات-اصلاح-شبکه-و-استانداردسازی'>مناقصه اجرای عملیات اصلاح شبکه و استانداردسازی / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه اجرای عملیات اصلاح شبکه و استانداردسازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054286/مناقصه-احداث-اسکلت-بتنی--'>مناقصه احداث اسکلت بتنی... / مناقصه, مناقصه احداث اسکلت بتنی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054288/فراخوان-مناقصه-احداث-جاده-و-محل-چاه-شرق-043-جنوب-کوپال--نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه احداث جاده و محل چاه شرق 043 جنوب کوپال - نوبت دوم / مناقصه,فراخوان مناقصه احداث جاده و محل چاه شرق 043 جنوب کوپال - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054289/مناقصه-اجرای-زیرسازی-آسفالت-و-جدولگذاری-اجرای-شبکه-روشنایی-معابر--'>مناقصه اجرای زیرسازی آسفالت و جدولگذاری، اجرای شبکه روشنایی معابر ... / مناقصه اجرای زیرسازی آسفالت و جدولگذاری، اجرای شبکه روشنایی معابر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054290/مناقصه-عملیات-اجرایی-دیوارهای-حفاظتی--نوبت-دوم'>مناقصه عملیات اجرایی دیوارهای حفاظتی - نوبت دوم / مناقصه عمومی, مناقصه عملیات اجرایی دیوارهای حفاظتی - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054291/مناقصه-اجرای-ساماندهی-و-کنترل-و-نظارت-موارد-قانونی--نوبت-دوم'>مناقصه اجرای ساماندهی و کنترل و نظارت موارد قانونی - نوبت دوم / آگهی مناقصه یک مرحله ای , مناقصه اجرای ساماندهی و کنترل و نظارت موارد قانونی - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054296/مناقصه-واگذاری-حجمی-زمانی-انبار-نفت'>مناقصه واگذاری حجمی زمانی انبار نفت  / مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه واگذاری حجمی زمانی انبار نفت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054297/َتجدید-مناقصه-پروژه-احداث-فضای-سبز-و-گلکاری--نوبت-دوم'>َتجدید مناقصه پروژه احداث فضای سبز و گلکاری... نوبت دوم / مناقصه,َتجدید مناقصه پروژه احداث فضای سبز و گلکاری... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054300/مناقصه-خرید-لوله-فولادی-آبرسانی---نوبت-دوم'>مناقصه  خرید لوله فولادی آبرسانی ... نوبت دوم / مناقصه,مناقصه  خرید لوله فولادی آبرسانی ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054301/مناقصه-اجرای-بخشی-از-شبکه-و-انشعابات-فاضلاب--نوبت-دوم'>مناقصه اجرای بخشی از شبکه و انشعابات فاضلاب ...نوبت دوم / مناقصه ، مناقصه اجرای بخشی از شبکه و انشعابات فاضلاب ...نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054304/مناقصه-احداث-و-آسفالت--'>مناقصه احداث و آسفالت ... / مناقصه ,مناقصه احداث و آسفالت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054305/ارزیابی-کیفی-بهره-برداری-و-نگهداشت-تجهیزات-نیروگاه-نوبت-دوم'>ارزیابی کیفی بهره برداری و نگهداشت تجهیزات نیروگاه نوبت دوم  / مناقصه , ارزیابی کیفی بهره برداری و نگهداشت تجهیزات نیروگاه نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054306/مناقصه-اجرای-عملیات-یکپارچه-تامین-منابع-مالی-و-اجرای-شبکه-های-فرعی-جمع-آوری--'>مناقصه اجرای عملیات یکپارچه تامین منابع مالی و اجرای شبکه های فرعی جمع آوری... / آگهی مناقصات عمومی ، مناقصه اجرای عملیات یکپارچه تامین منابع مالی و اجرای شبکه های فرعی جمع آوری...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054307/فراخوان-ارائه-خدمات-نقلیه-سبک--نوبت-دوم'>فراخوان ارائه خدمات نقلیه سبک - نوبت دوم / فراخوان,فراخوان ارائه خدمات نقلیه سبک - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054310/مناقصه-اجرای-پروژه-تکمیل-دانشکده-پرستاری--'>مناقصه اجرای پروژه تکمیل دانشکده پرستاری .. / مناقصه اجرای پروژه تکمیل دانشکده پرستاری ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054311/مناقصه-تشکیل-و-بکارگیری-گروه-های-گشت-و-بازرسی-منابع-آب'>مناقصه تشکیل و بکارگیری گروه های گشت و بازرسی منابع آب / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی مشاوران, مناقصه تشکیل و بکارگیری گروه های گشت و بازرسی منابع آب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054312/مناقصه-نگهداری-و-راهبری-تاسیسات'>مناقصه نگهداری و راهبری تاسیسات / آگهی مناقصه, مناقصه نگهداری و راهبری تاسیسات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054313/مناقصه-احداث-خط-انتقال-آب-و-بهسازی-چشمه--(نوبت-دوم)'>مناقصه احداث خط انتقال آب و بهسازی چشمه... (نوبت دوم) / مناقصه عمومی, مناقصه احداث خط انتقال آب و بهسازی چشمه... (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054318/مناقصه-تکمیل-خطوط-آبرسانی---نوبت-دوم'>مناقصه تکمیل خطوط آبرسانی ... نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تکمیل خطوط آبرسانی ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054320/مناقصه-اجرای-آبیاری-تحت-فشار-مرکز-منطقه'>مناقصه اجرای آبیاری تحت فشار مرکز منطقه  / مناقصه اجرای آبیاری تحت فشار مرکز منطقه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054321/مناقصه-لوله-های-فولادی-مانیسمان'>مناقصه لوله های فولادی مانیسمان  / اگهی مناقصه , مناقصه لوله های فولادی مانیسمان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054324/مناقصه-عملیات-و-نصب-و-راه-اندازی-آرشیو-الکترونیکی-اسناد--نوبت-دوم'>مناقصه عملیات و نصب و راه اندازی آرشیو الکترونیکی اسناد ...نوبت دوم  / مناقصه ,مناقصه عملیات و نصب و راه اندازی آرشیو الکترونیکی اسناد ...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054325/مناقصه-خرید-شیر-قطع-و-وصل-و-شیر-پروانه-ای'>مناقصه خرید شیر قطع و وصل و شیر پروانه ای / آگهی مناقصات عمومی , مناقصه خرید شیر قطع و وصل و شیر پروانه ای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054326/مناقصه-ترمیم-زیرسازی--اجرای-بیس-و-احداث-ابنیه--نوبت-دوم'>مناقصه ترمیم زیرسازی ، اجرای بیس و احداث ابنیه  - نوبت دوم / مناقصه عمومی، مناقصه ترمیم زیرسازی ، اجرای بیس و احداث ابنیه  - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054328/مناقصه-لوله-پلی-اتیلن-آبرسانی---نوبت-دوم'>مناقصه لوله پلی اتیلن آبرسانی ... نوبت دوم  / مناقصه , مناقصه لوله پلی اتیلن آبرسانی ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054330/مناقصه-انجام-خدمات-ترافیک-استادکاری-بازبینی-و-سایر-خدمات-جنبی--نوبت-دوم'>مناقصه انجام خدمات ترافیک، استادکاری، بازبینی و سایر خدمات جنبی ...نوبت دوم  / مناقصه انجام خدمات ترافیک، استادکاری، بازبینی و سایر خدمات جنبی ...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054331/مناقصه-مرغ-منجمد-گوشتی-تولید-داخل'>مناقصه مرغ منجمد گوشتی تولید داخل / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه مرغ منجمد گوشتی تولید داخل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054333/مناقصه-انجام-تعمیرات-سطوح-D-C-B-هفت-دستگاه-توربین-زیمنس---نوبت-دوم'>مناقصه انجام تعمیرات سطوح D,C,B هفت دستگاه توربین زیمنس... - نوبت دوم / مناقصه , مناقصه انجام تعمیرات سطوح D,C,B هفت دستگاه توربین زیمنس... - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054335/مناقصه-احداث-باغات-و-بازسازی-قنوات---'>مناقصه احداث باغات و بازسازی قنوات .... / مناقصه, مناقصه احداث باغات و بازسازی قنوات ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054336/مناقصه-حفاظت-حراست-و-نگهبانی-از-تاسیسات-و-ساختمان-های-اداری--نوبت-دوم'>مناقصه حفاظت، حراست و نگهبانی از تاسیسات و ساختمان های اداری - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه حفاظت، حراست و نگهبانی از تاسیسات و ساختمان های اداری - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054339/مناقصه-عملیات-اجرایی-دیوارهای-حفاظتی-حوزه---نوبت-دوم'>مناقصه عملیات اجرایی دیوارهای حفاظتی حوزه... - نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی، مناقصه عملیات اجرایی دیوارهای حفاظتی حوزه... - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054340/مناقصه-احداث-پارک-بزرگ-خانواده'>مناقصه احداث پارک بزرگ خانواده / آگهی مناقصه, مناقصه احداث پارک بزرگ خانواده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054343/مناقصه-احداث-فاز-دوم-ساماندهی-ورودی-شهر'>مناقصه احداث فاز دوم ساماندهی ورودی شهر  / آگهی مناقصه, مناقصه احداث فاز دوم ساماندهی ورودی شهر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054344/مناقصه-گازرسانی'>مناقصه گازرسانی / آگهی مناقصه ارزیابی کیفی  , مناقصه گازرسانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054347/مناقصه-عمومی-بارگیری--حمل-و-تخلیه-دو-دستگاه-ترانسفورماتور-kv-230-63'>مناقصه عمومی  بارگیری ، حمل و تخلیه دو دستگاه ترانسفورماتور kv 230/63 / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی بارگیری ، حمل و تخلیه دو دستگاه ترانسفورماتور kv 230/63</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054348/مناقصه-تعویض-رینگ-آتش-نشانی-انبار-نفت'>مناقصه تعویض رینگ آتش نشانی انبار نفت  / مناقصه,مناقصه تعویض رینگ آتش نشانی انبار نفت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054350/مناقصه-تامین-خدمات-عمومی-(تنظیفات-پیشخدمتی-و-سایر-خدمات-مشابه)'>مناقصه تامین خدمات عمومی (تنظیفات، پیشخدمتی و سایر خدمات مشابه) / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه تامین خدمات عمومی (تنظیفات، پیشخدمتی و سایر خدمات مشابه)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054353/مناقصه-تهیه-و-حمل-مصالح--'>مناقصه تهیه و حمل مصالح ... / مناقصه ,مناقصه تهیه و حمل مصالح ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054354/مناقصه-خط-کشی-سرد-راه-ها--نوبت-دوم'>مناقصه خط کشی سرد راه ها... نوبت دوم / مناقصه,مناقصه خط کشی سرد راه ها... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054357/مناقصه-تامین-نیروی-انسانی----نوبت-دوم'>مناقصه تامین نیروی انسانی ...-  نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تامین نیروی انسانی ...-  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054359/مناقصه-خرید-لوله-فولادی'>مناقصه خرید لوله فولادی / آگهی مناقصه ، مناقصه خرید لوله فولادی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054363/مناقصه-دستگاه-خم-کن-لوله-و-پروفیل'>مناقصه دستگاه خم کن لوله و پروفیل  / مناقصه , مناقصه دستگاه خم کن لوله و پروفیل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054364/فراخوان-خرید-تعداد-321-عدد-لرزه-گیر--نوبت-دوم'>فراخوان خرید تعداد 321 عدد لرزه گیر - نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای , فراخوان خرید تعداد 321 عدد لرزه گیر - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054366/مناقصه-خانه-کشتی-فاز-اول-اصلاحیه'>مناقصه خانه کشتی فاز اول- اصلاحیه / آگهی مناقصه یک مرحله ای , مناقصه خانه کشتی فاز اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054368/مناقصه-خرید-خدمات-گروه-پرستاری'>مناقصه خرید خدمات گروه پرستاری  / مناقصه ، مناقصه خرید خدمات گروه پرستاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054369/مناقصه-خرید-اقلام-نسوز-واحد-احیاء'>مناقصه خرید اقلام نسوز واحد احیاء / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه خرید اقلام نسوز واحد احیاء</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054371/مناقصه-جدول-گذاری-و-روشنایی-خیابان---نوبت-دوم'>مناقصه جدول گذاری و روشنایی خیابان ... نوبت دوم / مناقصه عمومی, مناقصه جدول گذاری و روشنایی خیابان ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054373/مناقصه-احداث-کانال-بتنی-مستطیل-به-طول-2600-متر--'>مناقصه احداث کانال بتنی مستطیل به طول 2600 متر... / مناقصه احداث کانال بتنی مستطیل به طول 2600 متر...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054374/مناقصه-دستگاه-خودرو-سواری--'>مناقصه دستگاه خودرو سواری ... / مناقصه ,مناقصه دستگاه خودرو سواری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054375/تجدید-مناقصه-زیرسازی-و-آسفالت-روستا--'>تجدید مناقصه زیرسازی و آسفالت روستا ... / آگهی تجدید مناقصه , تجدید مناقصه زیرسازی و آسفالت روستا ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054376/مناقصه-مطالعه-طراحی-تهیه-نصب-مخازن-انبار-نفت--'>مناقصه مطالعه، طراحی، تهیه ،نصب مخازن انبار نفت.... / مناقصه, مناقصه مطالعه، طراحی، تهیه ،نصب مخازن انبار نفت....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054379/فراخوان-اجرای-پروژه-بازسازی-تاسیسات-آبرسانی--'>فراخوان اجرای پروژه بازسازی تاسیسات آبرسانی... / فراخوان ارزیابی کیفی و فنی پیمانکاران، فراخوان اجرای پروژه بازسازی تاسیسات آبرسانی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054380/مناقصه-برون-سپاری-وصول-مطالبات-معوقه--'>مناقصه برون سپاری وصول مطالبات معوقه... / مناقصه برون سپاری وصول مطالبات معوقه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054381/مناقصه-جهت-اجرای-خط-انتقال-آب-از---نوبت-دوم'>مناقصه جهت اجرای خط انتقال آب از .... نوبت دوم  / مناقصه ، مناقصه جهت اجرای خط انتقال آب از .... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054383/مناقصه-واگذاری-فضای-سبز-تجدید-96-11-25'>مناقصه واگذاری فضای سبز  تجدید  96.11.25 / مناقصه, مناقصه واگذاری فضای سبز  تجدید  96.11.25</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054384/اصلاحیه-مناقصه-توسعه-و-نگهداری-فضای-سبز'>اصلاحیه مناقصه توسعه و نگهداری فضای سبز  / اصلاحیه مناقصه عمومی، تجدید مناقصه توسعه و نگهداری فضای سبز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054388/مناقصه-خرید-و-تحویل-سطل-زباله--'>مناقصه خرید و تحویل سطل زباله ... / مناقصه ,مناقصه خرید و تحویل سطل زباله ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054394/مناقصه-خرید-FLANGE-FACER--MACHINE-LINEAR-MILL'>مناقصه خرید FLANGE FACER & MACHINE LINEAR MILL  / مناقصه , مناقصه خرید FLANGE FACER & MACHINE LINEAR MILL  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054396/تجدید-فراخوان-مناقصه-ایجاد-و-توسعه-معابر-شهری-حاشیه-شهر--'>تجدید فراخوان مناقصه ایجاد و توسعه معابر شهری حاشیه شهر... / آگهی فراخوان مناقصه، تجدید فراخوان مناقصه ایجاد و توسعه معابر شهری حاشیه شهر...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054397/مناقصه-اجرای-شبکه-روشنایی'>مناقصه اجرای شبکه روشنایی  / آگهی مناقصه , مناقصه اجرای شبکه روشنایی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054399/فراخوان-احداث-ایستگاههای-پمپاژ-فاضلاب'>فراخوان احداث ایستگاههای پمپاژ فاضلاب / فراخوان ارزیابی کیفی , فراخوان احداث ایستگاههای پمپاژ فاضلاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054400/مناقصه-جمع-آوری-کنترل-و-مدیریت-سگهای-بلاصاحب--'>مناقصه جمع آوری، کنترل و مدیریت سگهای بلاصاحب ... / مناقصه ,مناقصه جمع آوری، کنترل و مدیریت سگهای بلاصاحب ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054402/مناقصه-خدمات-پیمانکاری-عملیات-حفر-لوله-گذاری-و-آزمایش-پمپاژ---'>مناقصه خدمات پیمانکاری عملیات حفر، لوله گذاری و آزمایش پمپاژ  ... / مناقصه,مناقصه خدمات پیمانکاری عملیات حفر، لوله گذاری و آزمایش پمپاژ  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054408/اصلاحیه-پروژه-آسفالت-و-زیرسازی-و-جدول-گذاری-و-پیاده-روسازی-معابر'>اصلاحیه پروژه آسفالت و زیرسازی و جدول گذاری و پیاده روسازی معابر / اصلاحیه مناقصه ,اصلاحیه پروژه آسفالت و زیرسازی و جدول گذاری و پیاده روسازی معابر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054409/مناقصه-عملیات-خاکی-و-آسفالت-ابنیه---نوبت-دوم'>مناقصه عملیات خاکی و آسفالت ابنیه ... نوبت دوم / مناقصه,مناقصه عملیات خاکی و آسفالت ابنیه ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054411/مناقصه-اجرای-محوطه-سازی'>مناقصه اجرای محوطه سازی / آگهی مناقصه , مناقصه اجرای محوطه سازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054412/مناقصه-مقدار-3600-متر-لوله-چدن-داکتیل-تایتونی'>مناقصه مقدار 3600 متر لوله چدن داکتیل تایتونی / آگهی مناقصه , مناقصه مقدار 3600 متر لوله چدن داکتیل تایتونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054413/مناقصه-تامین-36-نفر-نیروی-انسانی-اداری'>مناقصه  تامین 36 نفر نیروی انسانی اداری / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه  تامین 36 نفر نیروی انسانی اداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054414/اصلاحیه-مناقصه-اجرای-عملیات-امور-فوریتی-قنوات'>اصلاحیه مناقصه اجرای عملیات امور فوریتی قنوات  / اصلاحیه مناقصه , مناقصه اجرای عملیات امور فوریتی قنوات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054417/مناقصه-بارگیری-جابجایی-و-حمل-کلینکر-و-مواد-مصرفی-آسیابهای-سیمان'>مناقصه بارگیری، جابجایی و حمل کلینکر و مواد مصرفی آسیابهای سیمان / مناقصه عمومی, مناقصه بارگیری، جابجایی و حمل کلینکر و مواد مصرفی آسیابهای سیمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054419/تجدید-مناقصه-خرید-تجهیزات-امدادی-و-اطفایی--'>تجدید مناقصه خرید تجهیزات امدادی و اطفایی... / آگهی تجدید مناقصه عمومی , تجدید مناقصه خرید تجهیزات امدادی و اطفایی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054423/مناقصه-تعمیر-پمپ-و-الکتروموتور-96-11-25'>مناقصه تعمیر پمپ و الکتروموتور 96.11.25 / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تعمیر پمپ و الکتروموتور 96.11.25</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054424/فراخوان-شناسایی-و-ارزیابی-کیفی-پیمانکاران-احداث-سازه-ساختمان-(نوبت-دوم)'>فراخوان شناسایی و ارزیابی کیفی پیمانکاران احداث سازه ساختمان  (نوبت دوم) / فراخوان شناسایی و  ارزیابی کیفی پیمانکاران, فراخوان شناسایی و ارزیابی کیفی پیمانکاران احداث سازه ساختمان (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054425/آگهی-مناقصه-ایجاد--توسعه-و-اصلاح-شبکه-معابر-شهری'>آگهی مناقصه ایجاد ، توسعه و اصلاح شبکه معابر شهری / آگهی مناقصه ، اگهی مناقصه ایجاد ، توسعه و اصلاح شبکه معابر شهری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054429/مناقصه-واگذاری-انجام-امور-کارخانه-آسفالت--مرحله-دوم--نوبت-سوم'>مناقصه واگذاری انجام امور کارخانه آسفالت - مرحله دوم - نوبت سوم  / مناقصه, مناقصه واگذاری انجام امور کارخانه آسفالت - مرحله دوم نوبت سوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054430/فراخوان-مناقصه-واگذاری-مدیریت-و-نظارت-بر-عملکرد-تعداد-105-دستگاه-خودرو-سواری--'>فراخوان مناقصه واگذاری مدیریت و نظارت بر عملکرد تعداد 105 دستگاه خودرو سواری ... / فراخوان مناقصه عمومی، فراخوان مناقصه واگذاری مدیریت و نظارت بر عملکرد تعداد 105 دستگاه خودرو سواری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054433/مناقصه-خدمات-پیمانکاری-عملیات-حفر-لوله-گذاری-و-آزمایش-پمپاژ---'>مناقصه خدمات پیمانکاری عملیات حفر، لوله گذاری و آزمایش پمپاژ  ... / مناقصه,مناقصه خدمات پیمانکاری عملیات حفر، لوله گذاری و آزمایش پمپاژ  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054434/مناقصه-راه-اندازی--پشتیبانی-و-نگهداری-سامانه-تابلوهای-پیام'>مناقصه راه اندازی ، پشتیبانی و نگهداری سامانه تابلوهای پیام  / مناقصه ، مناقصه راه اندازی ، پشتیبانی و نگهداری سامانه تابلوهای پیام </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054438/مناقصه-بیمه-تکمیل-درمان-و--'>مناقصه بیمه تکمیل درمان و ... / آگهی مناقصه, مناقصه  بیمه تکمیل درمان و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054439/مناقصه-عمومی-واگذاری-امور-خدماتی-شهر-نوبت-دوم'>مناقصه عمومی واگذاری امور خدماتی شهر- نوبت دوم / مناقصه,مناقصه عمومی واگذاری امور خدماتی شهر- نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054440/مناقصه-اجرای-عملیات-بازدید-از-خطوط-فشار'>مناقصه اجرای عملیات بازدید از خطوط فشار / آگهی مناقصه , مناقصه اجرای عملیات بازدید از خطوط فشار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054443/فراخوان-عملیات-اجرایی-خرید-و-لوله-گذاری-به-متراژ-8868-متر--تجدید-96-11-25'>فراخوان عملیات اجرایی خرید و لوله گذاری به متراژ 8868 متر ...تجدید 96.11.25 / مناقصه عمومی, فراخوان عملیات اجرایی خرید و لوله گذاری به متراژ 8868 متر ...تجدید 96.11.25</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054445/مناقصه-تجهیزات-مورد-نیاز-آزمایشگاه'>مناقصه تجهیزات مورد نیاز آزمایشگاه  / مناقصه ، مناقصه تجهیزات مورد نیاز آزمایشگاه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054446/فراخوان-عملیات-اجرایی-خرید-و-لوله-گذاری-پروژه-دهنو--'>فراخوان عملیات اجرایی خرید و لوله گذاری پروژه دهنو... / آگهی فراخوان، فراخوان عملیات اجرایی خرید و لوله گذاری پروژه دهنو...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054453/فراخوان-عملیات-اجرایی-خرید-و-لوله-گذاری-پروژه-مجموعه--'>فراخوان عملیات اجرایی خرید و لوله گذاری پروژه مجموعه... / آگهی فراخوان، فراخوان عملیات اجرایی خرید و لوله گذاری پروژه مجموعه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054455/مناقصه-حفاری-2-حلقه-چاه--نوبت-دوم'>مناقصه حفاری 2 حلقه چاه...نوبت دوم  / مناقصه عمومی, مناقصه حفاری 2 حلقه چاه...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054458/مناقصه-اجرای-پروژه-ساماندهی-و-زیباسازی-ورودی-غربی'>مناقصه  اجرای پروژه ساماندهی و زیباسازی ورودی غربی / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه  اجرای پروژه ساماندهی و زیباسازی ورودی غربی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054469/مناقصه-تکمیل-سالن-احداث-سالن-و--نوبت-دوم'>مناقصه تکمیل سالن، احداث سالن و ...نوبت دوم  / مناقصه تکمیل سالن، احداث سالن و ...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054471/مناقصه-خدمات-حفاظت-فیزیکی-و-نگهبانی--نوبت-دوم'>مناقصه خدمات حفاظت فیزیکی و نگهبانی... نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه خدمات حفاظت فیزیکی و نگهبانی... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054478/مناقصه-خرید-ماشین-آلات'>مناقصه خرید ماشین آلات / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید ماشین آلات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054479/مناقصه-رسیدگی-به-حوادث-تعمیرات-و-نگهداری-از-شبکه-آبرسانی-منطقه-6--نوبت-دوم'>مناقصه رسیدگی به حوادث تعمیرات و نگهداری از شبکه آبرسانی منطقه 6... نوبت دوم  / مناقصه ,مناقصه رسیدگی به حوادث تعمیرات و نگهداری از شبکه آبرسانی منطقه 6... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054484/مناقصه-چاپ-پوستر-کاتالوگ-و-کارتهای-نمایشگاههای-ادواری'>مناقصه چاپ پوستر، کاتالوگ و کارتهای نمایشگاههای ادواری / آگهی مناقصه, مناقصه چاپ پوستر، کاتالوگ و کارتهای نمایشگاههای ادواری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054487/مناقصه-راه-اندازی--پشتیبانی-و-نگهداری-سامانه-تابلوهای-پیام--نوبت-دوم'>مناقصه راه اندازی ، پشتیبانی و نگهداری سامانه تابلوهای پیام - نوبت دوم  / مناقصه ، مناقصه راه اندازی ، پشتیبانی و نگهداری سامانه تابلوهای پیام - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054488/مناقصه-واگذاری-امور-جمع-آوری-سد-معبر-و-نگهبانی-تجدید--نوبت-دوم'>مناقصه واگذاری امور جمع آوری سد معبر و نگهبانی تجدید - نوبت دوم / آگهی تجدید مناقصه عمومی , مناقصه واگذاری امور جمع آوری سد معبر و نگهبانی تجدید - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054495/مناقصه-خرید-و-راه-اندازی-یک-دستگاه-دیزل-ژنراتور-سیار--نوبت-دوم'>مناقصه خرید و راه اندازی یک دستگاه دیزل ژنراتور سیار - نوبت دوم  / مناقصه عمومی, مناقصه خرید و راه اندازی یک دستگاه دیزل ژنراتور سیار - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054498/تجدید-مناقصه-واگذاری-پروژه-های-عمرانی-طرح-شهر---بار-دوم'>تجدید مناقصه واگذاری پروژه های عمرانی طرح شهر ... بار دوم / تجدید مناقصه ,تجدید مناقصه واگذاری پروژه های عمرانی طرح شهر ... بار دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054499/مناقصه-تهیه-مصالح-و-اجرای-شبکه-توزیع--'>مناقصه تهیه مصالح و اجرای شبکه توزیع ... / مناقصه ,مناقصه تهیه مصالح و اجرای شبکه توزیع ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054501/مناقصه-توسعه-و-بهبود-زیر-ساخت-قدرت-مانور-خط-دو-مداره-نوبت-دوم'>مناقصه توسعه و بهبود زیر ساخت- قدرت مانور خط دو مداره  نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه توسعه و بهبود زیر ساخت- قدرت مانور خط دو مداره  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054504/فراخوان-احداث-مجتمع-تجاری-اداری-خدماتی-و-تفریحی-ن'>فراخوان احداث مجتمع تجاری، اداری، خدماتی و تفریحی ن / آگهی فراخوان عمومی,فراخوان  احداث مجتمع تجاری، اداری، خدماتی و تفریحی ن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054507/مناقصه-اجرای-عملیات-تکمیل-ساختمان-نگارخانه-شهر'>مناقصه اجرای عملیات تکمیل ساختمان نگارخانه شهر / مناقصه عمومی, مناقصه اجرای عملیات تکمیل ساختمان نگارخانه شهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054510/فراخوان-انتخاب-سرمایه-گذار-ساماندهی-فلافلی-های-سیار-نوبت-سوم-96-11-25'>فراخوان انتخاب سرمایه گذار ساماندهی فلافلی های سیار نوبت سوم 96/11/25 / آگهی فراخوان , فراخوان انتخاب سرمایه گذار ساماندهی فلافلی های سیار نوبت سوم 96/11/25</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054514/مناقصه-خرید-بدنه-فایبر-گلاس-شناور-کلاس-سی-سرا'>مناقصه خرید بدنه فایبر گلاس شناور کلاس سی سرا  / مناقصه خرید بدنه فایبر گلاس شناور کلاس سی سرا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054515/مناقصه-خرید-نصب--راه-اندازی-و-بهره-برداری-مجموعه-سامانه-گندزدایی-آب'>مناقصه خرید نصب ، راه اندازی و بهره برداری مجموعه سامانه گندزدایی آب / اگهی مناقصه , مناقصه خرید نصب ، راه اندازی و بهره برداری مجموعه سامانه گندزدایی آب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054516/فراخوان-احداث-دو-باب-جایگاه-پمپ-بنزین'>فراخوان احداث دو باب جایگاه پمپ بنزین / آگهی فراخوان عمومی,فراخوان  احداث دو باب جایگاه پمپ بنزین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054525/مناقصه-انجام-عملیات-احداث-ساختمان--'>مناقصه انجام عملیات احداث ساختمان ... / مناقصه , مناقصه انجام عملیات احداث ساختمان ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054526/مناقصه-انجام-عملیات-پروژه-آسفالت-معابر-شهر'>مناقصه انجام عملیات پروژه آسفالت معابر شهر  / مناقصه ,مناقصه انجام عملیات پروژه آسفالت معابر شهر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054528/مناقصه-بهسازی-معابر-تجدید'>مناقصه بهسازی معابر- تجدید  / مناقصه,مناقصه بهسازی معابر- تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054529/تجدید-مناقصه-آسفالت-مکانیزه-سطح-شهر--نوبت-دوم'>تجدید مناقصه آسفالت مکانیزه سطح شهر - نوبت دوم / مناقصه ,تجدید مناقصه آسفالت مکانیزه سطح شهر - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054531/مناقصه-ساماندهی-و-لایروبی-رودخانه--'>مناقصه ساماندهی و لایروبی رودخانه... / مناقصه عمومی , مناقصه ساماندهی و لایروبی رودخانه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054533/مناقصه-خرید-کابل-فشار-ضعیف-مسی--'>مناقصه خرید کابل فشار ضعیف مسی ... / مناقصه ,مناقصه خرید کابل فشار ضعیف مسی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054534/مناقصه-توزیع-و-سرو-غذا'>مناقصه توزیع و سرو غذا  / اگهی مناقصه , مناقصه توزیع و سرو غذا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054535/تجدید-فراخوان-بهره-برداری-نگهداری-تعمیرات-و-رفع-حوادث-و-اتفاقات--'>تجدید فراخوان بهره برداری، نگهداری، تعمیرات و رفع حوادث و اتفاقات ... / آگهی تجدید فراخوان، تجدید فراخوان بهره برداری، نگهداری، تعمیرات و رفع حوادث و اتفاقات ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054538/فراخوان-مناقصه-تهیه-و-تامین-4-دستگاه-کامیون-کمپرسی-ولوو-نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه تهیه و تامین 4 دستگاه کامیون کمپرسی ولوو نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه تهیه و تامین 4 دستگاه کامیون کمپرسی ولوو نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054546/مناقصه-سرویس-دهی-و-انجام-ماموریت-های-اداری-کارکنان-با-خودروهای-سواری-(آژانس)-نوبت-دوم'>مناقصه سرویس دهی و انجام ماموریت های اداری کارکنان با خودروهای سواری (آژانس)..نوبت دوم / مناقصه ,مناقصه سرویس دهی و انجام ماموریت های اداری کارکنان با خودروهای سواری (آژانس)..نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054548/مناقصه-لایروبی-و-همسطح-سازی--'>مناقصه لایروبی و همسطح سازی ... / مناقصه ,مناقصه لایروبی و همسطح سازی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054549/مناقصه-خرید-چراغ-های-خیابانی-بخارسدیم-دایکاست--نوبت-دوم'>مناقصه خرید چراغ های خیابانی بخارسدیم دایکاست...نوبت دوم  / مناقصه ,مناقصه خرید چراغ های خیابانی بخارسدیم دایکاست...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054551/مناقصه-خرید-وسایل-آشپزخانه-و-تجهیزات-پذیرایی-تالار--تجدید'>مناقصه خرید وسایل آشپزخانه و تجهیزات پذیرایی تالار  - تجدید / آگهی مزایده, مناقصه خرید وسایل آشپزخانه و تجهیزات پذیرایی تالار - تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054553/مناقصه-امور-اعزام-بیماران-بیمارستانهای'>مناقصه امور اعزام بیماران بیمارستانهای / آگهی مناقصه یک مرحله ای , مناقصه امور اعزام بیماران بیمارستانهای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054555/فراخوان-مناقصه-لوله-پلی-اتیلن-دو-جداره-فاضلابی--نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه لوله پلی اتیلن دو جداره فاضلابی - نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی ، فراخوان مناقصه لوله پلی اتیلن دو جداره فاضلابی - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054556/مناقصه-مربوط-به-انجام-خدمات-اپراتوری-و-تعمیرات-دستگاه-های-مخابراتی--نوبت-دوم'>مناقصه مربوط به انجام خدمات اپراتوری و تعمیرات دستگاه های مخابراتی - نوبت دوم / مناقصه,مناقصه مربوط به انجام خدمات اپراتوری و تعمیرات دستگاه های مخابراتی - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054559/فراخوان-انجام-خدمات-152-دستگاه-خودرو-ترابری'>فراخوان انجام خدمات 152 دستگاه خودرو ترابری  / فراخوان مناقصه عمومی ارزیابی کیفی,فراخوان انجام خدمات 152 دستگاه خودرو ترابری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054561/مناقصه-واگذاری-امور-خدماتی-و-پشتیبانی'>مناقصه واگذاری امور خدماتی و پشتیبانی / آگهی مناقصه, مناقصه واگذاری امور خدماتی و پشتیبانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054563/اطلاعیه-تکمیل-قسمتی-از-محوطه-سازی-خوابگاه-های--'>اطلاعیه تکمیل قسمتی از محوطه سازی خوابگاه های... / اطلاعیه، اطلاعیه تکمیل قسمتی از محوطه سازی خوابگاه های...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054565/مناقصه-دفع-مواد-زاید-جامد-شهری--زیرسازی-و-آسفالت-کوچه-ها-و--مرحله-دوم'>مناقصه دفع مواد زاید جامد شهری ، زیرسازی و آسفالت کوچه ها و ...مرحله دوم  / مناقصه ,مناقصه دفع مواد زاید جامد شهری ، زیرسازی و آسفالت کوچه ها و ...مرحله دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054566/مناقصه-تهیه-و-تامین-30-دستگاه-مینی-بوس-کولردار--نوبت-دوم'>مناقصه تهیه و تامین 30 دستگاه مینی بوس کولردار - نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه  تهیه و تامین 30 دستگاه مینی بوس کولردار نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054572/مناقصه-برون-سپاری-بخش-ام-آر-آی-و--'>مناقصه برون سپاری بخش ام.آر. آی و ... / مناقصه ,مناقصه برون سپاری بخش ام.آر. آی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054575/مناقصه-خرید-آسفالت--'>مناقصه خرید آسفالت ... / مناقصه,مناقصه خرید آسفالت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054578/فراخوان-تهیه-و-تامین-4-دستگاه-کامیون-تانکر-16000-لیتری'>فراخوان تهیه و تامین 4 دستگاه کامیون تانکر 16000 لیتری  / فراخوان مناقصه عمومی ارزیابی کیفی,فراخوان تهیه و تامین 4 دستگاه کامیون تانکر 16000 لیتری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054580/مناقصه-جدول-گذاری-معابر-سطح-شهر-نوبت-دوم'>مناقصه جدول گذاری معابر سطح شهر- نوبت دوم / آگهی مناقصه, مناقصه جدول گذاری معابر سطح شهر - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054582/فراخوان-تهیه-و-تامین-30-دستگاه-مینی-بوس--'>فراخوان تهیه و تامین 30 دستگاه مینی بوس ... / مناقصه, فراخوان تهیه و تامین 30 دستگاه مینی بوس ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054583/مناقصه-خرید-جدول--نوبت-دوم'>مناقصه خرید جدول - نوبت دوم / آگهی مناقصه, مناقصه خرید جدول - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054590/مناقصه-واگذاری-امور-خدمات-شهری'>مناقصه واگذاری امور خدمات شهری  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه واگذاری امور خدمات شهری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054591/فراخوان-اجرای-طرحهای-کوچک-تامین-آب---نوبت-سوم'>فراخوان اجرای طرحهای کوچک تامین آب ... نوبت سوم / آگهی فراخوان , فراخوان اجرای طرحهای کوچک تامین آب ... نوبت سوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054592/مناقصه-پروزه-اجرای-عملیات-تکمیلی-ابنیه-برق-و-مکانیک--'>مناقصه پروزه اجرای عملیات تکمیلی ابنیه، برق و مکانیک... / مناقصه عمومی, مناقصه پروزه اجرای عملیات تکمیلی ابنیه، برق و مکانیک...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054594/مناقصه-عملیات-ساخت-و-تکمیل-و-احداث-تصفیه-خانه--'>مناقصه عملیات ساخت و تکمیل و احداث تصفیه خانه ... / مناقصه ,مناقصه عملیات ساخت و تکمیل و احداث تصفیه خانه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054595/مناقصه-برون-سپاری-بخش-ام-آر-آی-و--نوبت-دوم'>مناقصه برون سپاری بخش ام.آر. آی و ...نوبت دوم  / مناقصه ,مناقصه برون سپاری بخش ام.آر. آی و ...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054596/مناقصه-جذب-سرمایه-گذار'>مناقصه جذب سرمایه گذار  / مناقصه ,مناقصه جذب سرمایه گذار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054598/فراخوان-مناقصه-تهیه-و-تامین-4-دستگاه-کامیون-تانکر-16000-لیتری-نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه تهیه و تامین 4 دستگاه کامیون تانکر 16000 لیتری نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی ارزیابی کیفی , فراخوان مناقصه تهیه و تامین 4 دستگاه کامیون تانکر 16000 لیتری نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054600/مناقصه-خرید-و-نصب-مبلمان-و-تجهیزات-شهری-پارکی-بازی--'>مناقصه خرید و نصب مبلمان و تجهیزات شهری، پارکی، بازی... / مناقصه عمومی, مناقصه خرید و نصب مبلمان و تجهیزات شهری، پارکی، بازی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054601/تجدید-مناقصه-خرید-مخزن-پیش-ساخته-2000-مترمکعبی-طرح-اصلاح-و-بازسازی-شبکه-و-تاسیسات-آب---'>تجدید مناقصه خرید مخزن پیش ساخته 2000 مترمکعبی طرح اصلاح و بازسازی شبکه و تاسیسات آب .... / مناقصه ، تجدید مناقصه خرید مخزن پیش ساخته 2000 مترمکعبی طرح اصلاح و بازسازی شبکه و تاسیسات آب ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054602/مناقصه-انجام-خدمات-تهیه-طبخ-توزیع-و-سرو-سه-وعده-غذا-و-خدمات-اتاقداری-نوبت-دوم'>مناقصه انجام خدمات تهیه، طبخ، توزیع و سرو سه وعده غذا و خدمات اتاقداری نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی، مناقصه انجام خدمات تهیه، طبخ، توزیع و سرو سه وعده غذا و خدمات اتاقداری   نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054605/مناقصه-خرید-و-نصب-مبلمان-و-تجهیزات-شهری--پارکی--بازی'>مناقصه خرید و نصب مبلمان و تجهیزات شهری ، پارکی ، بازی / مناقصه ,مناقصه خرید و نصب مبلمان و تجهیزات شهری ، پارکی ، بازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054609/مناقصه-خرید-و-نصب-مبلمان-و-تجهیزات-شهری-'>مناقصه خرید و نصب مبلمان و تجهیزات شهری ،  / مناقصه ,مناقصه خرید و نصب مبلمان و تجهیزات شهری ، </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054613/مناقصه-تکمیل-حصار-مخازن'>مناقصه تکمیل حصار مخازن  / آگهی مناقصه, مناقصه تکمیل حصار مخازن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054615/اصلاحیه-مناقصه-به-کارگیری-نیرو-ماهر-ساده-جهت-انجام-امور-خدماتی---نوبت-دوم'>اصلاحیه مناقصه به کارگیری نیرو ماهر، ساده جهت انجام امور خدماتی، ....نوبت دوم  / اصلاحیه مناقصه ,اصلاحیه مناقصه به کارگیری نیرو ماهر، ساده جهت انجام امور خدماتی، ....نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054616/مناقصه-مقدار-31000-متر-لوله-پلی-اتیلن-نوبت-دوم'>مناقصه مقدار 31000 متر لوله پلی اتیلن- نوبت دوم  / آگهی مناقصه , مناقصه مقدار 31000 متر لوله پلی اتیلن- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054617/مناقصه-پروژه-احداث-زیرسازی-و-روسازی-آسفالت-و--'>مناقصه پروژه احداث زیرسازی و روسازی آسفالت و.... / مناقصه عمومی ,مناقصه پروژه احداث زیرسازی و روسازی آسفالت و....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054619/مناقصه-اجرای-زیرسازی-و-جدول-گذاری----نوبت-دوم'>مناقصه اجرای زیرسازی و جدول گذاری ... - نوبت دوم / مناقصه اجرای زیرسازی و جدول گذاری ... - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054625/تجدید-مناقصه-2500-متر-لوله-چدن-داکتیل-تایتونی'>تجدید مناقصه 2500 متر لوله چدن داکتیل تایتونی   / آگهی تجدید مناقصه، تجدید مناقصه 2500 متر لوله چدن داکتیل تایتونی  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054626/مناقصه-خریداری-باطری-و---'>مناقصه خریداری باطری و .... / مناقصه ,مناقصه خریداری باطری و ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054629/مناقصه-بخشی-از-فعالیت-های-پشتیبانی-و-خدماتی'>مناقصه بخشی از فعالیت های پشتیبانی و خدماتی  / مناقصه ,مناقصه بخشی از فعالیت های پشتیبانی و خدماتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054630/فراخوان-تکمیل-مدرسه-راهنمایی-14-کلاسه-نوبت-دوم'>فراخوان تکمیل مدرسه راهنمایی 14 کلاسه- نوبت دوم  / فراخوان, فراخوان تکمیل مدرسه راهنمایی 14 کلاسه- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054632/مناقصه-پروژه-احداث-دیوار-سنگی'>مناقصه پروژه احداث دیوار سنگی / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه پروژه احداث دیوار سنگی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054634/مناقصه-عمومی-واگذاری-امور-نقلیه--نوبت-دوم'>مناقصه عمومی واگذاری امور نقلیه - نوبت دوم  / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی واگذاری امور نقلیه - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054642/مناقصه-واگذاری-امور-خدمات-و-تنظیفات-پارک'>مناقصه واگذاری امور خدمات و تنظیفات پارک / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه  واگذاری امور خدمات و تنظیفات پارک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054644/تجدید-مناقصه-عملیات-آبخیزداری-در-حوزه-پسته-و--'>تجدید مناقصه عملیات آبخیزداری در حوزه پسته و ...  / تجدید آگهی مناقصه, تجدید مناقصه عملیات آبخیزداری در حوزه پسته و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054645/مناقصه-حفر-و-پمپاژ-دو-حلقه-چاه-آهکی--نوبت-دوم'>مناقصه حفر و پمپاژ دو حلقه چاه آهکی - نوبت دوم / مناقصه عمومی, مناقصه حفر و پمپاژ دو حلقه چاه آهکی به عمق هر کدام 200 متر - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054646/مناقصه-خرید-و-نصب-مبلمان-و-تجهیزات-شهری-پارکی-بازی'>مناقصه خرید و نصب مبلمان و تجهیزات شهری، پارکی، بازی / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه خرید و نصب مبلمان و تجهیزات شهری، پارکی، بازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054650/خرید-نصب--راه-اندازی-بهره-برداری-و-نگهداری-سیستم-هواشناسی--'>خرید، نصب ، راه اندازی، بهره برداری و نگهداری سیستم هواشناسی.... / مناقصه, خرید، نصب ، راه اندازی، بهره برداری و نگهداری سیستم هواشناسی....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054659/فراخوان-تجدید-مناقصه-تکمیل-شبکه-توزیع-برق-و-احداث-شبکه-روشنایی-معابر-فاز-یک-منطقه--نوبت-دوم'>فراخوان تجدید مناقصه تکمیل شبکه توزیع برق و احداث شبکه روشنایی معابر فاز یک منطقه... نوبت دوم / مناقصه ,فراخوان تجدید مناقصه تکمیل شبکه توزیع برق و احداث شبکه روشنایی معابر فاز یک منطقه... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054661/فراخوان-مناقصه-احداث-استخر--'>فراخوان مناقصه احداث استخر... / آگهی فراخوان مناقصه عمومی ، فراخوان مناقصه احداث استخر...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054662/مناقصه-خرید-مخزن-پیش-ساخته-و--'>مناقصه خرید مخزن پیش ساخته و ... / مناقصه ,مناقصه خرید مخزن پیش ساخته و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054677/مناقصه-تکمیل-استخر-شنای-دانش-آموزان-و--نوبت-دوم'>مناقصه تکمیل استخر شنای دانش آموزان و ...نوبت دوم  / مناقصه ,مناقصه تکمیل استخر شنای دانش آموزان و ...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054679/مناقصه-امور-خدماتی-شهرداری'>مناقصه امور خدماتی شهرداری / آگهی مناقصه,مناقصه امور خدماتی شهرداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054680/مناقصه-احداث-سازه-بتنی'>مناقصه احداث سازه بتنی  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه احداث سازه بتنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054682/مناقصه-تعمیر-و-مرمت-پل-تقاطع-غیر-همسطح'>مناقصه تعمیر و مرمت پل تقاطع غیر همسطح / مناقصه ، مناقصه تعمیر و مرمت پل تقاطع غیر همسطح</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054688/مناقصه-اصلاح-و-بازسازی-شبکه-توزیع-آب--'>مناقصه اصلاح و بازسازی شبکه توزیع آب... / مناقصه عمومی, مناقصه اصلاح و بازسازی شبکه توزیع آب...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054692/مناقصه-تهیه-مصالح-و-اجرای-شبکه-توزیع---'>مناقصه تهیه مصالح و اجرای شبکه توزیع .... / مناقصه, مناقصه تهیه مصالح و اجرای شبکه توزیع ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054695/استعلام-چرخدنده-کرانویل-پینیون-برجهای-اصلی'>استعلام چرخدنده کرانویل پینیون برجهای اصلی  / فرم استعلام بهاء,استعلام چرخدنده کرانویل پینیون برجهای اصلی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054697/مناقصه-عملیات-قرائت-کنتور--چاپ--توزیع-قبوض--پاسخگویی-و-پیگیری'>مناقصه عملیات قرائت کنتور ، چاپ ، توزیع قبوض ، پاسخگویی و پیگیری  / آگهی فراخوان عمومی , مناقصه عملیات قرائت کنتور ، چاپ ، توزیع قبوض ، پاسخگویی و پیگیری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054700/سمینار-تقویت-قدرت-حافظه'>سمینار تقویت قدرت حافظه  / سمینار تقویت قدرت حافظه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054701/استعلام-ماژول-سیسکو-و--'>استعلام ماژول سیسکو و ... / استعلام, استعلام ماژول سیسکو و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054702/مناقصه-سرویس-تعمیرات-و-اصلاح-شبکه-روشنایی-معابر--'>مناقصه سرویس، تعمیرات و اصلاح شبکه روشنایی معابر ... / مناقصه ,مناقصه سرویس، تعمیرات و اصلاح شبکه روشنایی معابر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054704/استعلام-تلفن-سانترال-و-متعلقات'>استعلام تلفن سانترال و متعلقات  / استعلام ,استعلام تلفن سانترال و متعلقات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054705/مناقصه-ارائه-خدمات-خودرویی-سبک-و-سنگین-ایاب-و-ذهاب-پرسنل'>مناقصه ارائه خدمات خودرویی سبک و سنگین ایاب و ذهاب پرسنل  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه ارائه خدمات خودرویی سبک و سنگین ایاب و ذهاب پرسنل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054707/مناقصه-توسعه-و-احداث-شبکه-توزیع-برق--'>مناقصه توسعه و احداث شبکه توزیع برق ... / مناقصه عمومی, مناقصه توسعه و احداث شبکه توزیع برق ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054709/فراخوان-بازسازی-قطعات-داغ-توربین-های-گازی--'>فراخوان بازسازی قطعات داغ توربین های گازی ... / فراخوان ارزیابی کیفی، فراخوان بازسازی قطعات داغ توربین های گازی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054710/اصلاحیه-مناقصه-نگهداری-فضای-سبز-نواحی-دهگانه'>اصلاحیه مناقصه نگهداری فضای سبز نواحی دهگانه  / اصلاحیه , اصلاحیه مناقصه نگهداری فضای سبز نواحی دهگانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054712/استعلام-تعمیر-اساسی-قاب-های-مهتابی-دو-قلو'>استعلام تعمیر اساسی قاب های مهتابی دو قلو  / استعلام ,استعلام تعمیر اساسی قاب های مهتابی دو قلو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054713/استعلام-کیف-حوله-پیش-بند-و--'>استعلام کیف، حوله، پیش بند و ... / استعلام, استعلام کیف، حوله، پیش بند و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054714/مناقصه-اجرای-عملیات-لکه-گیری-و-روکش-آسفالت--تجدید-نوبت-دوم'>مناقصه اجرای عملیات لکه گیری و روکش آسفالت  - تجدید نوبت دوم / آگهی تجدید مناقصه عمومی, مناقصه اجرای عملیات لکه گیری و روکش آسفالت  - تجدید نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054716/استعلام-فیوزها-و-اتصالات-برقی--'>استعلام فیوزها و اتصالات برقی ... / استعلام ، استعلام فیوزها و اتصالات برقی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054717/استعلام-تعمیر-و-نگهداری-و-سرویس-۲۲-دستگاه-آسانسور'>استعلام تعمیر و نگهداری و سرویس ۲۲ دستگاه آسانسور / استعلام ,استعلام تعمیر و نگهداری و سرویس ۲۲ دستگاه آسانسور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054718/مناقصه-انجام-کارهای-خدماتی-شرکت-برق-منطقه-ای'>مناقصه انجام کارهای خدماتی شرکت برق منطقه ای / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه انجام کارهای خدماتی شرکت برق منطقه ای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054720/استعلام-پشتیبانی-یکساله-سیستم-تلفن-سانترال'>استعلام پشتیبانی یکساله سیستم تلفن سانترال / استعلام, استعلام پشتیبانی یکساله سیستم تلفن سانترال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054721/استعلام-شارژ-کپسولهای-آتش-نشانی'>استعلام شارژ کپسولهای آتش نشانی  / استعلام,استعلام شارژ کپسولهای آتش نشانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054722/مناقصه-واگذاری-مدیریت-خدمات-بهره-برداری-شهر--'>مناقصه واگذاری مدیریت خدمات بهره برداری شهر.... / آگهی ارزیابی کیفی مناقصه گران، مناقصه واگذاری مدیریت خدمات بهره برداری شهر....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054723/استعلام-اتصالات-و-فلنج-ها'>استعلام اتصالات و فلنج ها / استعلام, استعلام اتصالات و فلنج ها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054724/استعلام-کمپرسور-دانفوس'>استعلام کمپرسور دانفوس  / استعلام,استعلام کمپرسور دانفوس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054725/استعلام-اسپکتروفتومتر-جذب-اتمی-آزمایشگاهی--'>استعلام اسپکتروفتومتر جذب اتمی آزمایشگاهی.... / استعلام, استعلام اسپکتروفتومتر جذب اتمی آزمایشگاهی....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054726/استعلام-کنترل-نشتی-گاز-بویلر-بخار'>استعلام کنترل نشتی گاز بویلر بخار / استعلام ,استعلام کنترل نشتی گاز بویلر بخار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054727/استعلام-خرید-تجهیزات-رایانه-ای'>استعلام خرید تجهیزات رایانه ای  / استعلام,استعلام خرید تجهیزات رایانه ای </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054728/استعلام-احداث-بندهای-گابیونی'>استعلام احداث بندهای گابیونی / استعلام, استعلام احداث بندهای گابیونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054729/استعلام-تابلو-سر-در-پلکسی--'>استعلام تابلو سر در پلکسی ... / استعلام, استعلام تابلو سر در پلکسی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054730/مناقصه-خرید-و-راه-اندازی-دستگاه-ذخیره-ساز--'>مناقصه خرید و راه اندازی دستگاه ذخیره ساز.... / مناقصه, مناقصه خرید و راه اندازی دستگاه ذخیره ساز....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054731/مناقصه-تامین-نیروی-انسانی'>مناقصه تامین نیروی انسانی / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه  تامین نیروی انسانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054732/استعلام-آفتاب-گیر-اتومبیل'>استعلام آفتاب گیر اتومبیل / استعلام , استعلام آفتاب گیر اتومبیل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054733/مناقصه-واگذاری-امور-خدمات-نظافتی-دبیرخانه-و-پذیرایی'>مناقصه واگذاری امور خدمات نظافتی، دبیرخانه و پذیرایی / مناقصه عمومی, مناقصه واگذاری امور خدمات نظافتی، دبیرخانه و پذیرایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054735/استعلام-پیراهن-شلوار-آتش-نشانی'>استعلام پیراهن شلوار آتش نشانی  / استعلام ,استعلام پیراهن شلوار آتش نشانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054736/استعلام-سرور-hp-و-رک'>استعلام  سرور hp و رک / استعلام، استعلام  سرور hp و رک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054738/مناقصه-تهیه-مصالح-و-اجرای-39-کیلومتر-خط-تغذیه--'>مناقصه تهیه مصالح و اجرای 39 کیلومتر خط تغذیه... / آگهی برگزاری مناقصه عمومی,مناقصه تهیه مصالح و اجرای 39 کیلومتر خط تغذیه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054739/تجدید-مناقصه-آبرسانی-پاوه-آریت'>تجدید مناقصه آبرسانی پاوه آریت / مناقصه,تجدید مناقصه آبرسانی پاوه آریت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054740/استعلام-کاغذ-A4'>استعلام کاغذ A4 / استعلام, استعلام کاغذ A4</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054741/استعلام-شامپو-200-گرمی'>استعلام شامپو 200 گرمی  / استعلام , استعلام شامپو 200 گرمی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054742/استعلام-راه-بند-الکتریکی'>استعلام راه بند الکتریکی  / استعلام , استعلام راه بند الکتریکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054743/استعلام-پشتیبانی-یکساله-passive-شبکه'>استعلام پشتیبانی یکساله passive شبکه  / استعلام, استعلام پشتیبانی یکساله passive شبکه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054745/استعلام-تعمیرات-ساختمانهای-انتقال-خون-اهواز'>استعلام تعمیرات ساختمانهای انتقال خون اهواز / استعلام, استعلام تعمیرات ساختمانهای انتقال خون اهواز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054746/استعلام-نوار-عصب-و-عضله-دو-کاناله'>استعلام نوار عصب و عضله دو کاناله  / استعلام ,استعلام نوار عصب و عضله دو کاناله </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054747/استعلام-احداث-ایستگاه-تقلیل-فشار-گاز'>استعلام احداث ایستگاه تقلیل فشار گاز  / استعلام ,استعلام احداث ایستگاه تقلیل فشار گاز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054748/استعلام-طرح-عملیات-حفاری-دستی-چاه-آب'>استعلام طرح عملیات حفاری دستی چاه آب  / استعلام ، استعلام طرح عملیات حفاری دستی چاه آب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054749/استعلام-شارژ-کپسول-آتش-نشانی'>استعلام شارژ کپسول آتش نشانی  / استعلام,استعلام شارژ کپسول آتش نشانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054751/استعلام-خرید-نمک-طعام'>استعلام خرید نمک طعام / استعلام ,استعلام خرید نمک طعام</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054752/استعلام-خرید-اتصالات'>استعلام خرید اتصالات / استعلام , استعلام خرید اتصالات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054753/استعلام-لوله-و-اتصالات-آذین'>استعلام  لوله و اتصالات آذین / استعلام, استعلام  لوله و اتصالات آذین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054755/استعلام-خرید-نرم-افزار-DLP'>استعلام خرید نرم افزار DLP / استعلام، استعلام  خرید نرم افزار DLP</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054756/استعلام-تعمیرات-مورد-نیاز-ادارات-ثبت-احوال'>استعلام تعمیرات مورد نیاز ادارات ثبت احوال  / استعلام,استعلام تعمیرات مورد نیاز ادارات ثبت احوال </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054757/استعلام-خرید-اتصالات'>استعلام خرید اتصالات / استعلام ,استعلام خرید اتصالات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054758/استعلام-تخریب-و-بنایی-و-دکوراسیون'>استعلام تخریب و بنایی و دکوراسیون  / استعلام , استعلام تخریب و بنایی و دکوراسیون </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054759/مناقصه-خرید-انواع-پیچ-و-مهره'>مناقصه خرید انواع پیچ و مهره / مناقصه، مناقصه خرید انواع پیچ و مهره</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054761/استعلام-میکروفن-مشتی--باتری-بیسم--'>استعلام میکروفن مشتی - باتری بیسم... / استعلام, استعلام میکروفن مشتی - باتری بیسم...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054762/استعلام-بذر-یونجه-همدانی-بوجاری-شده-250-کیلوگرم'>استعلام بذر یونجه همدانی بوجاری شده 250 کیلوگرم  / استعلام, استعلام بذر یونجه همدانی بوجاری شده 250 کیلوگرم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054763/استعلام-اجرای-نصب-و-راه-اندازی-کامل-موتورخانه'>استعلام اجرای نصب و راه اندازی کامل موتورخانه / استعلام، استعلام اجرای نصب و راه اندازی کامل موتورخانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054764/مناقصه-اجرای-عملیات-آبیاری-و--'>مناقصه اجرای عملیات آبیاری و ... / مناقصه ,مناقصه اجرای عملیات آبیاری و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054765/استعلام-نقشه-برداری-و-برداشت-توپوگرافی'>استعلام نقشه برداری و برداشت توپوگرافی  / استعلام , استعلام نقشه برداری و برداشت توپوگرافی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054767/استعلام-وینچ-کشنده--'>استعلام وینچ کشنده ... / استعلام, استعلام وینچ کشنده ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054768/استعلام-کولر-گازی-ایستاده'>استعلام کولر گازی ایستاده / استعلام , استعلام کولر گازی ایستاده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054769/استعلام-توسعه-و-احداث-روستایی-گچساران'>استعلام توسعه و احداث روستایی گچساران / استعلام ,استعلام توسعه و احداث روستایی گچساران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054771/استعلام-دوربین-مداربسته'>استعلام دوربین مداربسته  / استعلام ,استعلام دوربین مداربسته </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054772/استعلام-حفر-چاه-عمیق-به-روش-دورانی'>استعلام  حفر چاه عمیق به روش دورانی / استعلام, استعلام  حفر چاه عمیق به روش دورانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054774/استعلام-لوله-گذاری-ببه-طول-1000-متر-در-روستای'>استعلام  لوله گذاری ببه طول 1000 متر در روستای / استعلام, استعلام  لوله گذاری ببه طول 1000 متر در روستای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054775/استعلام-پروژه-آبرسانی-به-روستا'>استعلام  پروژه آبرسانی به روستا / استعلام, استعلام  پروژه آبرسانی به روستا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054776/استعلام-خرید-4-ردیف-آجر-شاموتی'>استعلام خرید 4 ردیف آجر شاموتی / استعلام, استعلام خرید 4 ردیف آجر شاموتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054777/استعلام-تابلو-شیشه-مدل-وان-یکاد--'>استعلام تابلو شیشه مدل وان یکاد... / استعلام تابلو شیشه مدل وان یکاد...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054778/مناقصه-واگذاری-خدمات-بهره-برداری-از-21-پست-فوق-توزیع-امور-انتقال-نیروی--'>مناقصه واگذاری خدمات بهره برداری از 21 پست فوق توزیع امور انتقال نیروی... / مناقصه, مناقصه واگذاری خدمات بهره برداری از 21 پست فوق توزیع امور انتقال نیروی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054780/استعلام-تابلوهای-کنترل--'>استعلام تابلوهای کنترل ... / استعلام , استعلام تابلوهای کنترل...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054781/استعلام-خرید-تعداد-40-عدد-کلید-دیسکروپنسی'>استعلام خرید تعداد 40 عدد کلید دیسکروپنسی  / استعلام , استعلام خرید تعداد 40 عدد کلید دیسکروپنسی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054783/مناقصه-عمومی-خرید-چراغهای-خیابانی-بخار-سدیم-دایکاست'>مناقصه عمومی خرید چراغهای خیابانی بخار سدیم دایکاست  / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی خرید چراغهای خیابانی بخار سدیم دایکاست </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054784/استعلام-کولر-گازی-دو-تیکه'>استعلام کولر گازی دو تیکه / استعلام ,استعلام کولر گازی دو تیکه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054785/استعلام-کنتور-خانگی'>استعلام کنتور خانگی / استعلام , استعلام کنتور خانگی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054787/مناقصه-انجام-خدمات-تهیه-و-تامین-113-دستگاه-خودرو-ترابری--نوبت-دوم'>مناقصه انجام خدمات تهیه و تامین 113 دستگاه خودرو ترابری - نوبت دوم / مناقصه,مناقصه انجام خدمات تهیه و تامین 113 دستگاه خودرو ترابری - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054788/استعلام-ایزوگام-جهت-پشت-بام'>استعلام ایزوگام جهت پشت بام / استعلام ایزوگام جهت پشت بام</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054789/استعلام-تابلو-برق-اندازه-گیری-غیر-مستقیم-بارانی'>استعلام  تابلو برق اندازه گیری غیر مستقیم بارانی / استعلام, استعلام  تابلو برق اندازه گیری غیر مستقیم بارانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054791/استعلام-کولر-دو-تیکه'>استعلام کولر دو تیکه / استعلام ,استعلام کولر دو تیکه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054792/استعلام-دستگاه-اسکنر-حرفه-ای-مدل-kodak-i3200'>استعلام دستگاه اسکنر حرفه ای مدل kodak i3200 / استعلام,استعلام دستگاه اسکنر حرفه ای مدل kodak i3200</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054794/فراخوان-تکمیل-کارهای-باقیمانده-منظرسازی-حاشیه-خطوط-لوله---نوبت-دوم'>فراخوان تکمیل کارهای باقیمانده منظرسازی حاشیه خطوط لوله ... نوبت دوم / مناقصه ,فراخوان تکمیل کارهای باقیمانده منظرسازی حاشیه خطوط لوله ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054795/مناقصه-اجرای-انشعابات-و-بخشی-از-خطوط-فاضلابرو--نوبت-دوم'>مناقصه اجرای انشعابات و بخشی از خطوط فاضلابرو... نوبت دوم / مناقصه ,مناقصه اجرای انشعابات و بخشی از خطوط فاضلابرو... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054797/استعلام-​تجهیزات-راه-اندازی-و-انواع-گرم-کن-های-صنعتی--'>استعلام ​تجهیزات راه اندازی و انواع گرم کن های صنعتی... / استعلام , استعلام ​تجهیزات راه اندازی و انواع گرم کن های صنعتی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054798/استعلام-لوله-کشی-آب-در-مجتمع-گلخانه-زرند'>استعلام لوله کشی آب در مجتمع گلخانه زرند  / استعلام, استعلام لوله کشی آب در مجتمع گلخانه زرند </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054800/مناقصه-نگهداری-پشتیبانی-و-ارسال-برخط-اطلاعات-دستگاه-های-تردد-شمار-الکترونیکی-برخط---نوبت-دوم'>مناقصه نگهداری، پشتیبانی و ارسال برخط اطلاعات دستگاه های تردد شمار الکترونیکی برخط ... نوبت دوم / مناقصه ,مناقصه نگهداری، پشتیبانی و ارسال برخط اطلاعات دستگاه های تردد شمار الکترونیکی برخط ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054801/استعلام-آهک-پودر-خلوص-93-'>استعلام  آهک پودر خلوص 93%  / استعلام, استعلام آهک پودر خلوص 93% </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054803/استعلام-پرده-لودراپه-با-مارک-شیراز'>استعلام پرده لودراپه با مارک شیراز / استعلام, استعلام پرده لودراپه با مارک شیراز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054804/استعلام-کنتور-حجمی-مکانیکی--'>استعلام کنتور حجمی مکانیکی....  / استعلام, استعلام کنتور حجمی مکانیکی.... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054806/استعلام-صابون-حمام-75-گرمی'>استعلام صابون حمام 75 گرمی / استعلام , استعلام صابون حمام 75 گرمی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054807/فراخوان-مناقصه-عمومی-خدمات-راهبری-سرویس-تعمیر-و-نگهداری-تهویه--'>فراخوان مناقصه عمومی خدمات راهبری، سرویس، تعمیر و نگهداری تهویه ... / فراخوان مناقصه عمومی,فراخوان مناقصه عمومی خدمات راهبری، سرویس، تعمیر و نگهداری تهویه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054808/استعلام-سایر-فعالیتهای-مربوط-به-سلامت-انسان'>استعلام سایر فعالیتهای مربوط به سلامت انسان / استعلام, استعلام سایر فعالیتهای مربوط به سلامت انسان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054809/استعلام-تبلت--'>استعلام تبلت ... / استعلام ,استعلام تبلت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054810/استعلام-هولتر-۱۲-کاناله---'>استعلام هولتر ۱۲ کاناله .... / استعلام ,استعلام هولتر ۱۲ کاناله ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054812/استعلام-دستگاه-دیاترمی-شورت-و--'>استعلام دستگاه دیاترمی شورت و ... / استعلام ,استعلام دستگاه دیاترمی شورت و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054813/استعلام-رایانه-کامل'>استعلام رایانه کامل / استعلام ,استعلام رایانه کامل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054814/استعلام-پروژه-آبرسانی'>استعلام پروژه آبرسانی / استعلام ,استعلام پروژه آبرسانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054815/استعلام-برج-خنک-کننده-به-ظرفی-150-تن--'>استعلام برج خنک کننده به ظرفی 150 تن... / استعلام, استعلام برج خنک کننده به ظرفی 150 تن...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054816/استعلام-خرید-65-دست-پلیور-'>استعلام خرید 65 دست پلیور- / استعلام, استعلام خرید 65 دست پلیور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054817/استعلام-خرید-لوازم-و-تجهیزات-کنترل-غیرشمیایی'>استعلام خرید لوازم و تجهیزات کنترل غیرشمیایی  / استعلام ,استعلام خرید لوازم و تجهیزات کنترل غیرشمیایی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054818/استعلام-اجرای-کامل-رنگ-آمیزی-ساختمان-کتابخانه'>استعلام اجرای کامل رنگ آمیزی ساختمان کتابخانه / استعلام ,استعلام اجرای کامل رنگ آمیزی ساختمان کتابخانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054819/استعلام-رایانه'>استعلام رایانه / استعلام , استعلام رایانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054820/استعلام-کفش-پرسنل-تاسیسات'>استعلام کفش پرسنل تاسیسات  / استعلام ,استعلام کفش پرسنل تاسیسات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054821/استعلام-مایع-دستشویی-کیجا'>استعلام مایع دستشویی کیجا / استعلام ,استعلام مایع دستشویی کیجا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054822/استعلام-اسپری-نازل'>استعلام اسپری نازل / استعلام,استعلام اسپری نازل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054823/استعلام-یخچال-14-فوت-یخدان-دار--'>استعلام یخچال 14 فوت یخدان دار... / استعلام , استعلام یخچال 14 فوت یخدان دار...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054824/استعلام-ساخت-پیچ-و-مهره'>استعلام ساخت پیچ و مهره / استعلام, استعلام ساخت پیچ و مهره</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054825/استعلام-دوربین-مداربسته'>استعلام دوربین مداربسته / استعلام , استعلام دوربین مداربسته</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054826/مناقصه-خرید-P-F-EMCO-'>مناقصه خرید P/F "EMCO" / مناقصه, مناقصه خرید P/F "EMCO"</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054827/استعلام-خرید-6-دستگاه-سرور-سوپرمیکرو'>استعلام خرید 6 دستگاه سرور سوپرمیکرو / استعلام,استعلام خرید 6 دستگاه سرور سوپرمیکرو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054829/استعلام-خرید-نمایشگر-ویدیو-وال-55-اینچ'>استعلام خرید نمایشگر ویدیو وال 55 اینچ / استعلام ,  استعلام خرید نمایشگر ویدیو وال 55 اینچ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054830/استعلام-شیر-برقی'>استعلام شیر برقی / استعلام, استعلام شیر برقی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054831/استعلام-قطعات-خودروها-و-ماشین-آلات-سبک-و-سنگین-و--'>استعلام قطعات خودروها و ماشین آلات سبک و سنگین و ... / استعلام ,استعلام قطعات خودروها و ماشین آلات سبک و سنگین و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054833/فراخوان-انجام-خدمات-خودرویی-(هدایت-و-نگهداری)-وسائط-نقلیه-سنگین--'>فراخوان انجام خدمات خودرویی (هدایت و نگهداری) وسائط نقلیه سنگین... / مناقصه, فراخوان انجام خدمات خودرویی (هدایت و نگهداری) وسائط نقلیه سنگین...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054834/مناقصه-واگذاری-خدمات-بهره-برداری-از-پست--'>مناقصه واگذاری خدمات بهره برداری از پست ... / مناقصه ,مناقصه واگذاری خدمات بهره برداری از پست ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054835/استعلام-سیستم-کامپیوتر'>استعلام سیستم کامپیوتر / استعلام , استعلام سیستم کامپیوتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054836/استعلام-هارد'>استعلام هارد  / استعلام, استعلام هارد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054838/استعلام-مطالعه-مستندسازی-و-طرح-ارتقاء-سیما-و-منظر-و--'>استعلام مطالعه، مستندسازی و طرح ارتقاء سیما و منظر و ... / استعلام,استعلام مطالعه، مستندسازی و طرح ارتقاء سیما و منظر و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054839/استعلام-پکیج-دیواری-آذرخش'>استعلام پکیج دیواری آذرخش / استعلام , استعلام پکیج دیواری آذرخش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054841/استعلام-انواع-مصالح-و-مقاطع-فلزی-ساختمان-و--'>استعلام انواع مصالح و مقاطع فلزی ساختمان و ... / استعلام, استعلام انواع مصالح و مقاطع فلزی ساختمان و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054842/استعلام-تهیه-قطعات-6-دستگاه-آسانسور'>استعلام تهیه قطعات 6 دستگاه آسانسور  / استعلام ، استعلام تهیه قطعات 6 دستگاه آسانسور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054843/استعلام-تهیه-میداسپن-8-و-16-و-1-پورت-AXIS--'>استعلام تهیه میداسپن 8 و 16 و 1 پورت AXIS ... / استعلام,استعلام تهیه میداسپن 8 و 16 و 1 پورت AXIS ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054844/استعلام-ویفر'>استعلام ویفر / استعلام , استعلام ویفر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054845/استعلام-شیر-کنترل-پروانه-ای'>استعلام شیر کنترل پروانه ای / استعلام, استعلام شیر کنترل پروانه ای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054847/استعلام-انجام-عملیات-حمل-نصب-تست-و-راه-اندازی-فیدر'>استعلام انجام عملیات حمل، نصب، تست و راه اندازی فیدر / استعلام , استعلام انجام عملیات حمل، نصب، تست و راه اندازی فیدر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054848/مناقصه-احداث-شبكه-دوم-تغذيه-گوره--بينك-و-كلاستر-از-طريق-پست-230KV-بينك'>مناقصه احداث شبكه دوم تغذيه گوره ، بينك و كلاستر از طريق پست 230KV بينك  / مناقصه, مناقصه احداث شبكه دوم تغذيه گوره ، بينك و كلاستر از طريق پست 230KV بينك </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054849/استعلام-فشارسنج-غیرتهاجمی'>استعلام فشارسنج غیرتهاجمی / استعلام , استعلام فشارسنج غیرتهاجمی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054850/استعلام-کولر-گازی-دو-تیکه'>استعلام کولر گازی دو تیکه / استعلام , استعلام کولر گازی دو تیکه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054851/استعلام-کاور-چرخ-دنده-و--'>استعلام کاور چرخ دنده و ... / استعلام ,استعلام کاور چرخ دنده و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054853/استعلام-تخریب-و-اجرای-دیوار-سقف-کاذب-اصلاح-مسیر-لوله-کشی'>استعلام تخریب و اجرای دیوار سقف کاذب اصلاح مسیر لوله کشی / استعلام, استعلام تخریب و اجرای دیوار سقف کاذب اصلاح مسیر لوله کشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054854/استعلام-لباس-کار-پرسنل-خدمات'>استعلام لباس کار پرسنل خدمات  / استعلام , استعلام لباس کار پرسنل خدمات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054855/استعلام-پودر-لباسشویی-دستی'>استعلام پودر لباسشویی دستی / استعلام, استعلام پودر لباسشویی دستی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054857/استعلام-تعمیر-و-نگهداری-سیستمهای-مخابراتی'>استعلام تعمیر و نگهداری سیستمهای مخابراتی / استعلام ,استعلام تعمیر و نگهداری سیستمهای مخابراتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054858/استعلام-خرید-یو-پی-اس'>استعلام خرید یو پی اس  / استعلام, استعلام خرید یو پی اس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054859/استعلام-مرمت-و-لایه-روبی-یک-رشته-قنات'>استعلام مرمت و لایه روبی یک رشته قنات / استعلام , استعلام مرمت و لایه روبی یک رشته قنات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054861/مناقصه-نصب-کنتور-تکفاز-و-سه-فاز'>مناقصه نصب کنتور تکفاز و سه فاز  / مناقصه,مناقصه نصب کنتور تکفاز و سه فاز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054862/استعلام-تهیه-و-نصب-درب-پنجره'>استعلام تهیه و نصب درب پنجره  / استعلام , استعلام تهیه و نصب درب پنجره </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054863/استعلام-دستگاه-ذخیره-سازی-tape-backup'>استعلام دستگاه ذخیره سازی tape backup   / استعلام,استعلام دستگاه ذخیره سازی tape backup   </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054864/استعلام-آبرسانی'>استعلام  آبرسانی  / استعلام, استعلام آبرسانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054865/استعلام-تعمیر-و-نگهداری-انواع-وسایل-نقلیه-موتوری'>استعلام تعمیر و نگهداری انواع وسایل نقلیه موتوری / استعلام , استعلام تعمیر و نگهداری انواع وسایل نقلیه موتوری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054867/استعلام-یازده-ردیف-آب-بند'>استعلام یازده ردیف آب بند  / استعلام ,استعلام یازده ردیف آب بند </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054868/استعلام-۸-ردیف-لوله-و-اتصالات'>استعلام ۸ ردیف لوله و اتصالات / استعلام ,استعلام ۸ ردیف لوله و اتصالات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054869/استعلام-خرید-اینترنت'>استعلام خرید اینترنت / استعلام، استعلام خرید اینترنت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054870/استعلام-تابلو-سر-درب-گمرک'>استعلام تابلو سر درب گمرک / استعلام, استعلام تابلو سر درب گمرک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054871/استعلام-کولر-گازی-دو-تیکه-ایستاده-56-هزار-ایرانی'>استعلام کولر گازی دو تیکه ایستاده 56 هزار ایرانی  / استعلام , کولر گازی دو تیکه ایستاده 56 هزار ایرانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054872/مناقصه-نصب-کنتور-تکفاز-و-سه-فاز'>مناقصه نصب کنتور تکفاز و سه فاز  / مناقصه,مناقصه نصب کنتور تکفاز و سه فاز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054873/استعلام-دیسک-هارد-متال-مربوط-به-کوانتومتر'>استعلام دیسک هارد متال مربوط به کوانتومتر / استعلام دیسک هارد متال مربوط به کوانتومتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054874/استعلام-بیست-و-هشت-ردیف-آب-بند'>استعلام بیست و هشت ردیف آب بند  / استعلام ,استعلام بیست و هشت ردیف آب بند </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054875/مناقصه-حمل-شیر-خام--'>مناقصه حمل شیر خام ... / مناقصه ,مناقصه حمل شیر خام ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054876/استعلام-هارد-وسترن-blue-دیجیتال-1-ترا-بایت'>استعلام هارد وسترن blue  دیجیتال 1 ترا بایت  / استعلام, استعلام هارد وسترن blue  دیجیتال 1 ترا بایت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054877/فراخوان-استعلام-قیمت-خدمات-مشاوره-ای-فروش-برق-رقابتی'>فراخوان استعلام قیمت خدمات مشاوره ای فروش برق رقابتی / مناقصه, فراخوان استعلام قیمت خدمات مشاوره ای فروش برق رقابتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054879/مناقصه-نصب-کنتور-تکفاز-و-سه-فاز'>مناقصه نصب کنتور تکفاز و سه فاز  / مناقصه,مناقصه نصب کنتور تکفاز و سه فاز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054880/استعلام-طراحی-و-خرید-تجهیزات-تصفیه-خانه-بیولوژیکی'>استعلام طراحی و خرید تجهیزات تصفیه خانه بیولوژیکی / استعلام طراحی و خرید تجهیزات تصفیه خانه بیولوژیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054881/استعلام-درب-چوبی'>استعلام درب چوبی / استعلام, استعلام درب چوبی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054882/استعلام-سه-دستگاه-شیر-فشارشکن'>استعلام سه دستگاه شیر فشارشکن  / استعلام ,استعلام سه دستگاه شیر فشارشکن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054884/استعلام-لوله-و-اتصالات'>استعلام لوله و اتصالات / استعلام , استعلام لوله و اتصالات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054885/استعلام-لباس-بانوان'>استعلام لباس بانوان  / استعلام , استعلام لباس بانوان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054886/استعلام-استاندارد-پینی-شکل'>استعلام استاندارد پینی شکل  / استعلام ، استعلام استاندارد پینی شکل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054887/استعلام-مفصل--'>استعلام مفصل... / استعلام ، استعلام مفصل...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054888/استعلام-پمپ-وکیوم-مربوط-به-کوانتومتر-OBLF'>استعلام  پمپ وکیوم مربوط به کوانتومتر OBLF / استعلام پمپ وکیوم مربوط به کوانتومتر OBLF</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054890/استعلام-کولر-اسپیلت-18000-سرمایشی-گرمایشی'>استعلام  کولر اسپیلت 18000 سرمایشی، گرمایشی / استعلام, استعلام  کولر اسپیلت 18000 سرمایشی، گرمایشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054891/استعلام-انواع-والو-هیدرولیکی-rexroth'>استعلام انواع والو هیدرولیکی rexroth / استعلام انواع والو هیدرولیکی rexroth</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054892/استعلام-رابط-اتصال-زنجیر-و-قلاب-جرثقیل-2-تن'>استعلام  رابط اتصال زنجیر و قلاب جرثقیل 2 تن   / استعلام رابط اتصال زنجیر و قلاب جرثقیل 2 تن  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054893/استعلام-کیت-کامل-استاندارد-انشعاب'>استعلام کیت کامل استاندارد انشعاب  / استعلام, استعلام کیت کامل استاندارد انشعاب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054895/استعلام-دستگاه-مولد-التراسونیک'>استعلام دستگاه مولد التراسونیک  / استعلام، استعلام دستگاه مولد التراسونیک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054896/استعلام-کباب-پز-رستوران-و--'>استعلام کباب پز رستوران و ... / استعلام ,استعلام کباب پز رستوران و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054897/استعلام--قطعات-یدکی-پمپ-وکیوم-Alcatel'>استعلام   قطعات یدکی پمپ وکیوم Alcatel / استعلام قطعات یدکی پمپ وکیوم Alcatel</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054898/استعلام-پشتیبانی-سخت-افزار-و-نرم-افزار'>استعلام پشتیبانی سخت افزار و نرم افزار / استعلام, استعلام پشتیبانی سخت افزار و نرم افزار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054899/استعلام-پنج-ردیف-شیر-آتش-نشانی'>استعلام پنج ردیف شیر آتش نشانی  / استعلام، استعلام پنج ردیف شیر آتش نشانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054901/استعلام-کفش-پرسنل-خدمات'>استعلام کفش پرسنل خدمات / استعلام , استعلام کفش پرسنل خدمات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054902/استعلام-حفر-چاه-ارت-به-همراه-صفحه-سیم--'>استعلام حفر چاه ارت به همراه صفحه- سیم ... / استعلام, استعلام حفر چاه ارت به همراه صفحه- سیم ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054903/استعلام-نصب-علائم-ایمنی--'>استعلام نصب علائم ایمنی ... / استعلام,استعلام نصب علائم ایمنی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054904/استعلام-بیست-و-سه-ردیف-تیغچه-الماس'>استعلام بیست و سه ردیف تیغچه الماس  / استعلام ,استعلام بیست و سه ردیف تیغچه الماس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054905/استعلام-خرید-تابلوهای-راهنمایی-مجتمع-های'>استعلام خرید تابلوهای راهنمایی مجتمع های / استعلام , استعلام خرید تابلوهای راهنمایی مجتمع های</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054907/استعلام-کولر-گازی-دو-تیکه--'>استعلام کولر گازی دو تیکه... / استعلام, استعلام کولر گازی دو تیکه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054909/استعلام-راه-بند-متحرک'>استعلام راه بند متحرک / استعلام ,استعلام اه بند متحرک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054910/استعلام-جابجایی-تعدادی-از-سایت-های-BTS'>استعلام جابجایی تعدادی از سایت های BTS / استعلام ، استعلام جابجایی تعدادی از سایت های BTS</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054911/استعلام-نصب-و-راه-اندازی-دوربین-مداربسته'>استعلام نصب و راه اندازی دوربین مداربسته  / استعلام ,استعلام نصب و راه اندازی دوربین مداربسته </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053894/مزایده-ششدانگ-ساختمان-کاربری-مسکونی-عرصه-211-متر'>مزایده ششدانگ ساختمان کاربری مسکونی عرصه 211 متر / مزایده,مزایده ششدانگ ساختمان کاربری مسکونی عرصه 211 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053898/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-پلاک-1487-اصلی-بخش-دو-کرمانشاه'>مزایده ششدانگ یکباب خانه پلاک 1487 اصلی بخش دو کرمانشاه  / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه پلاک 1487 اصلی بخش دو کرمانشاه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053901/مزایده-ملک-بصورت-باغ-ویلایی-مساحت-340متر-نوبت-اول'>مزایده ملک بصورت باغ ویلایی مساحت 340متر نوبت اول  / مزایده,مزایده ملک بصورت باغ ویلایی مساحت 340متر نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053904/مزایده-فروش-اراضی-و-ابنیه-نوبت-دوم'>مزایده فروش اراضی و ابنیه نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش اراضی و ابنیه نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053907/مزایده-یکباب-حیاط-مسکونی-بخش-دو-بجنورد-نوبت-اول'>مزایده یکباب حیاط مسکونی بخش دو بجنورد نوبت اول  / مزایده,مزایده یکباب حیاط مسکونی بخش دو بجنورد نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053910/مزایده-یکباب-منزل-عرصه-731-34متر-نوبت-اول'>مزایده یکباب منزل عرصه 731.34متر نوبت اول / مزایده,مزایده یکباب منزل عرصه 731.34متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053916/مزایده-باغ-بخش-هفت-مشهد-نوبت-دوم'>مزایده باغ بخش هفت مشهد نوبت دوم / مزایده,مزایده باغ بخش هفت مشهد نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053918/مزایده-فروش-انواع-لوله-آهن-الات-اتصالات-تاسیساتی-لوازم-برقی--'>مزایده فروش انواع لوله، آهن الات، اتصالات تاسیساتی، لوازم برقی... / آگهی مزایده، مزایده فروش انواع لوله، آهن الات، اتصالات تاسیساتی، لوازم برقی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053921/مزایده-ملک-مشاع-شماره-پلاک-ثبتی-240-فرعی-بخش-ده-تهران'>مزایده ملک مشاع شماره پلاک ثبتی 240 فرعی بخش ده تهران / مزایده,مزایده ملک مشاع شماره پلاک ثبتی 240 فرعی بخش ده تهران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053922/مزایده-47-کارتن-چراغ-خیاطی-خمره-ای--'>مزایده 47 کارتن چراغ خیاطی خمره ای... / مزایده, مزایده 47 کارتن چراغ خیاطی خمره ای...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053926/مزایده-پلاک-ثبتی-شماره-6974-31746'>مزایده پلاک ثبتی شماره 6974/31746  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی شماره 6974/31746 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053931/مزایده-آپارتمان-مسکونی-مساحت-60-35مترمربع-نوبت-اول'>مزایده آپارتمان مسکونی مساحت 60.35مترمربع نوبت اول / مزایده,مزایده آپارتمان مسکونی مساحت 60.35مترمربع نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053936/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-332-16مترمربع'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 332.16مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 332.16مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053938/مزایده-اجاره-پارکینگ--نوبت-دوم'>مزایده اجاره پارکینگ ...نوبت دوم / مزایده, مزایده اجاره پارکینگ ...نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053940/مزایده-آپارتمان-مساحت-123-92متر-بخش-هجده-تهران'>مزایده آپارتمان مساحت 123.92متر بخش هجده تهران  / مزایده,مزایده آپارتمان مساحت 123.92متر بخش هجده تهران </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053943/تجدید-مزایده-بهره-برداری-تعدادی-از-غرف'>تجدید مزایده بهره برداری تعدادی از غرف / آگهی تجدید مزایده، تجدید مزایده بهره برداری تعدادی از غرف</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053946/مزایده-پلاک-6029-27471-نوبت-دوم'>مزایده پلاک 6029/27471 نوبت دوم / مزایده,مزایده پلاک 6029/27471 نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053952/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-قطعه-سه-تفکیکی'>مزایده ششدانگ آپارتمان قطعه سه تفکیکی / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان قطعه سه تفکیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053953/مزایده-اجاره-استخر-نوبت-دوم'>مزایده اجاره استخر نوبت دوم  / مزایده ,مزایده اجاره استخر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053954/مزایده-فروش-یک-قطعه-زمین-مساحت-4668-متر-نوبت-دوم'>مزایده فروش یک قطعه زمین مساحت 4668 متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش یک قطعه زمین مساحت 4668 متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053959/مزایده-محل-تعرفه-شده-روستای-اورطشت-نوبت-دوم'>مزایده محل تعرفه شده روستای اورطشت نوبت دوم  / مزایده,مزایده محل تعرفه شده روستای اورطشت نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053964/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-پلاک-356-فرعی-نوبت-دوم'>مزایده ششدانگ یکباب خانه پلاک 356 فرعی نوبت دوم  / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه پلاک 356 فرعی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053968/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-643-5متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 643.5متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 643.5متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053969/مزایده-اتومبیل-سواری-نیسان-ماکسیما'>مزایده اتومبیل سواری نیسان ماکسیما / آگهی مزایده اموال، مزایده اتومبیل سواری نیسان ماکسیما</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053974/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-نیسان-رونیز'>مزایده یک دستگاه خودرو نیسان رونیز  / آگهی مزایده اموال غیرمنقول، مزایده یک دستگاه خودرو نیسان رونیز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053975/مزایده-واگذاری-قطعات-911-و-1011-کاربری-مسکونی'>مزایده واگذاری قطعات 911 و 1011 کاربری مسکونی  / مزایده ,مزایده واگذاری قطعات 911 و 1011 کاربری مسکونی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053977/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-بخش-یک-بهبهان'>مزایده ششدانگ یکباب خانه بخش یک بهبهان / مزایده ,مزایده ششدانگ یکباب خانه بخش یک بهبهان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053979/مزایده-عرضه-عمومی-سهام-و-بنگاه---(نوبت-دوم)'>مزایده عرضه عمومی سهام و بنگاه ... (نوبت دوم) / مزایده ,مزایده عرضه عمومی سهام و بنگاه ... (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053980/مزایده-اجاره-کارخانه-آسفالت'>مزایده اجاره کارخانه آسفالت / آگهی مزایده عمومی, مزایده اجاره کارخانه آسفالت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053982/مزایده-پلاک-ثبتی-شماره-19832-فرعی-مساحت-288متر'>مزایده پلاک ثبتی شماره 19832 فرعی مساحت 288متر  / مزایده ,مزایده پلاک ثبتی شماره 19832 فرعی مساحت 288متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053985/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-47-01متر-قطعه-پنج-تفکیکی'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 47.01متر قطعه پنج تفکیکی / مزایده ,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 47.01متر قطعه پنج تفکیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053988/حراج-حضوری-یک-فروند-گالیت-یانمار-بصورت-ضایعات--'>حراج حضوری یک فروند گالیت یانمار بصورت ضایعات.... / آگهی حراج حضوری , حراج حضوری یک فروند گالیت یانمار بصورت ضایعات....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053989/مزایده-یک-دستگاه-کامیون-آتش-نشانی'>مزایده یک دستگاه کامیون آتش نشانی / آگهی مزایده، مزایده یک دستگاه کامیون آتش نشانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053990/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-65-54مترمربع'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 65.54مترمربع  / مزایده ,مزایده ششدانگ زمین مساحت 65.54مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053991/مزایده-اجاره-استخر-نیل'>مزایده اجاره استخر نیل / مزایده, مزایده اجاره استخر نیل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053994/مزایده-آپارتمان-مسکونی-با-قدمت-شانزده-سال'>مزایده آپارتمان مسکونی با قدمت شانزده سال / مزایده ,مزایده آپارتمان مسکونی با قدمت شانزده سال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053997/مزایده-فروش-80-رول-مورد-استفاده-در-ماشین-آلات'>مزایده فروش 80 رول مورد استفاده در ماشین آلات  / آگهی مزایده, مزایده فروش 80 رول مورد استفاده در ماشین آلات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1053999/مزایده-ملک-مشاع-پلاک-ثبتی-3016-2420-1-بخش-5-تهران'>مزایده ملک مشاع پلاک ثبتی 3016/2420/1 بخش 5 تهران  / مزایده ,مزایده ملک مشاع پلاک ثبتی 3016/2420/1 بخش 5 تهران </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054002/مزایده-یکدستگاه-کشباف'>مزایده یکدستگاه کشباف  / آگهی مزایده اموال منقول, مزایده یکدستگاه کشباف </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054003/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-203-60متر-بخش-هفت'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 203.60متر بخش هفت  / مزایده ,مزایده ششدانگ زمین مساحت 203.60متر بخش هفت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054004/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-112-5متر-قدمت-بیش-از-40-سال'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 112.5متر قدمت بیش از 40 سال / مزایده ,مزایده یک قطعه زمین مساحت 112.5متر قدمت بیش از 40 سال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054006/مزایده-آپارتمان-طبقه-دوم-مساحت-50-متر'>مزایده آپارتمان طبقه دوم مساحت 50 متر  / مزایده ,مزایده آپارتمان طبقه دوم مساحت 50 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054008/مزایده-واگذاری-اجاره-یکباب-مغازه-تجدید'>مزایده واگذاری اجاره یکباب مغازه تجدید / آگهی تجدید مزایده عمومی ، مزایده واگذاری اجاره یکباب مغازه تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054010/مزایده-لاستیک-هلالی-کارتل-کابل-گاز-کاربراتور-پراید-و-انژکتوری-پراید-و--'>مزایده  لاستیک هلالی کارتل- کابل گاز کاربراتور پراید و انژکتوری پراید و ... / آگهی مزایده, مزایده  لاستیک هلالی کارتل- کابل گاز کاربراتور پراید و انژکتوری پراید و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054011/مزایده-ششدانگ-منزل-مسکونی-مساحت-105-متر'>مزایده ششدانگ منزل مسکونی مساحت 105 متر / مزایده ,مزایده ششدانگ منزل مسکونی مساحت 105 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054013/مزایده-عمومی-5-دستگاه-خودرو--نوبت-دوم'>مزایده عمومی 5 دستگاه خودرو - نوبت دوم / مزایده ، مزایده 5 دستگاه خودور - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054014/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-مساحت-196-06متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 196.06متر / مزایده ,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 196.06متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054015/مزایده-فروش-یکدستگاه-یخچال-فریزر-و--'>مزایده فروش یکدستگاه یخچال فریزر و ... / مزایده , مزایده فروش یکدستگاه یخچال فریزر و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054016/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-سواری-دوو-ماتیز'>مزایده یک دستگاه خودرو سواری دوو ماتیز  / آگهی مزایده , مزایده یک دستگاه خودرو سواری دوو ماتیز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054017/مزایده-ششدانگ-عرصه-خانه-طلق-مساحت-856-91متر'>مزایده ششدانگ عرصه خانه طلق مساحت 856.91متر  / مزایده ,مزایده ششدانگ عرصه خانه طلق مساحت 856.91متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054020/مزایده-آپارتمان-مسکونی-مساحت-198-94متر'>مزایده آپارتمان مسکونی مساحت 198.94متر / مزایده ,مزایده آپارتمان مسکونی مساحت 198.94متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054022/مزایده-سواری-پژو'>مزایده سواری پژو  / مزایده ,مزایده سواری پژو مدل 93 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054023/مزایده-سنگ-مرمر-کف'>مزایده سنگ مرمر کف  / مزایده, مزایده سنگ مرمر کف </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054024/مزایده-فروش-4-دستگاه-خودرو-مرحله-اول-نوبت-دوم'>مزایده فروش 4 دستگاه خودرو مرحله اول نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی , مزایده فروش 4 دستگاه خودرو مرحله اول نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054025/مزایده-فروش-تعدادی-دستگاه-مستعمل-و-مازاد'>مزایده فروش تعدادی دستگاه مستعمل و مازاد  / مزایده , مزایده فروش تعدادی دستگاه مستعمل و مازاد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054026/آگهی-واگذاری-تعداد-7-باب-مغازه'>آگهی واگذاری تعداد 7 باب مغازه  / آگهی حراج عمومی، آگهی واگذاری تعداد 7 باب مغازه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054027/مزایده-ششدانگ-زمین-بصورت-پشته-و-شالیزاری'>مزایده ششدانگ زمین بصورت پشته و شالیزاری / مزایده ,مزایده ششدانگ زمین بصورت پشته و شالیزاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054028/مزایده-100-سهام-شرکت-بهره-برداری-و-صنایع-چوب-فریم--نوبت-سوم'>مزایده 100% سهام شرکت بهره برداری و صنایع چوب فریم...نوبت سوم  / آگهی مزایده , مزایده 100% سهام شرکت بهره برداری و صنایع چوب فریم...نوبت سوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054029/مزایده-ماشین-آلات-سبک-و--'>مزایده ماشین آلات سبک و ... / مزایده ,مزایده ماشین آلات سبک و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054030/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-1006-مترمربع-نوبت-اول'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 1006 مترمربع نوبت اول / مزایده ,مزایده ششدانگ زمین مساحت 1006 مترمربع نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054031/مزایده-بهره-برداری-موقت-از-2-باب-سالن-سینمایی--تجدید'>مزایده بهره برداری موقت از 2 باب سالن سینمایی ..تجدید   / مزایده , مزایده بهره برداری موقت از 2 باب سالن سینمایی ...تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054033/مزایده-فروش-خودروی-سواری-پراید-132-مدل-89'>مزایده فروش خودروی سواری پراید 132 مدل 89  / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش خودروی سواری پراید 132 مدل 89 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054034/مزایده-پلاک-ثبتی-زیربنای-159-متر-و-60-دسی-متر'>مزایده پلاک ثبتی زیربنای 159 متر و 60 دسی متر / مزایده ,مزایده پلاک ثبتی زیربنای 159 متر و 60 دسی متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054036/مزایده-ساختمان-مسکونی-مساحت-صد-و-بیست-متر'>مزایده ساختمان مسکونی مساحت صد و بیست متر / مزایده ,مزایده ساختمان مسکونی مساحت صد و بیست متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054037/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-سواری-پژو-آردی'>مزایده یک دستگاه خودروی سواری پژو آردی  / مزایده, مزایده یک دستگاه خودروی سواری پژو آردی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054038/مزایده-اجاره-غرفه-و--'>مزایده  اجاره غرفه  و ... / آگهی مزایده عمومی , مزایده اجاره غرفه  و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054039/مزایده-ششدانگ-ساختمان-مسکونی-مساحت-146-18متر'>مزایده ششدانگ ساختمان مسکونی مساحت 146.18متر  / مزایده ,مزایده ششدانگ ساختمان مسکونی مساحت 146.18متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054042/مزایده-یک-خودرو-وانت-زامیاد-تیپ-1390'>مزایده یک خودرو وانت زامیاد تیپ 1390  / آگهی مزایده اموال منقول، مزایده یک خودرو وانت زامیاد تیپ 1390 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054043/مزایده-ساختمان-مساحت-164-50متر'>مزایده ساختمان مساحت 164.50متر / مزایده ,مزایده ساختمان مساحت 164.50متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054044/مزایده-تعداد-5-دستگاه-چرخ-خیاطی-راسته-صنعتی-و--'>مزایده تعداد 5 دستگاه چرخ خیاطی راسته صنعتی و ... / آگهی مزایده, مزایده تعداد 5 دستگاه چرخ خیاطی راسته صنعتی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054045/اصلاحیه-مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مسکونی-قطعه-اول-تفکیکی'>اصلاحیه مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی قطعه اول تفکیکی  / اصلاحیه مزایده ,مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی قطعه اول تفکیکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054047/مزایده-تعداد-7-بندیل-میل-گرد'>مزایده تعداد 7 بندیل میل گرد  / مزایده , مزایده تعداد 7 بندیل میل گرد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054049/مزایده-سه-دانگ-مشاع-از-پلاک-ثبتی-5-14691-بخش-8-اهواز'>مزایده سه دانگ مشاع از پلاک ثبتی 5/14691 بخش 8 اهواز  / مزایده ,مزایده سه دانگ مشاع از پلاک ثبتی 5/14691 بخش 8 اهواز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054053/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-پژو-آردی'>مزایده یک دستگاه خودروی پژو آردی / آگهی مزایده, مزایده یک دستگاه خودروی پژو آردی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054054/مزایده-واگذاری-تعداد-محدودی-از-آپارتمانهای-احداثی'>مزایده واگذاری تعداد محدودی از آپارتمانهای احداثی / مزایده ,مزایده واگذاری تعداد محدودی از آپارتمانهای احداثی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054055/مزایده-یک-دستگاه-وانت-پیکان'>مزایده یک دستگاه وانت پیکان / آگهی مزایده، مزایده یک دستگاه وانت پیکان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054056/مزایده-ششدانگ-خانه-مسکونی-نوبت-دوم'>مزایده ششدانگ خانه مسکونی نوبت دوم / مزایده ,مزایده ششدانگ خانه مسکونی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054057/مزایده-فروش-خاک-سرباره-و--'>مزایده فروش خاک سرباره و ... / آگهی مزایده , مزایده فروش خاک سرباره و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054058/مزایده-فروش-یکدستگاه-کامیون-بنز--مرحله-دوم'>مزایده فروش یکدستگاه کامیون بنز - مرحله دوم  / مزایده , مزایده فروش یکدستگاه کامیون بنز - مرحله دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054060/مزایده-دو-باب-خانه-یک-طبقه-و-صد-مترمربع-اسکلت-نیمه-تمام'>مزایده دو باب خانه یک طبقه و صد مترمربع اسکلت نیمه تمام  / مزایده ,مزایده دو باب خانه یک طبقه و صد مترمربع اسکلت نیمه تمام </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054063/اگهی-مزایده-یکدستگاه-قالب-زن--دو-دستگاه-هم-زن'>اگهی مزایده یکدستگاه قالب زن - دو دستگاه هم زن / اگهی مزایده , اگهی مزایده یکدستگاه قالب زن - دو دستگاه هم زن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054064/مزایده-ساختمان-تک-طبقه-اعیان-هشتاد-متر-نوبت-دوم'>مزایده ساختمان تک طبقه اعیان هشتاد متر نوبت دوم / مزایده ,مزایده ساختمان تک طبقه اعیان هشتاد متر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054065/مزایده-یک-فقره-خط-تلفن-همراه'>مزایده یک فقره خط تلفن همراه  / آگهی مزایده اموال منقول، مزایده یک فقره خط تلفن همراه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054068/مزایده-یک-قطعه-زمین-و-منزل-مسکونی'>مزایده یک قطعه زمین و منزل مسکونی / مزایده ,مزایده یک قطعه زمین و منزل مسکونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054070/مزایده-یک-دستگاه-سواری-تاکسی-سمند'>مزایده یک دستگاه سواری تاکسی سمند  / مزایده, مزایده یک دستگاه سواری تاکسی سمند </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054071/مزایده-بخاری-میز-جک-ماشین-اجاق-گاز--'>مزایده بخاری، میز، جک ماشین، اجاق گاز ... / مزایده, مزایده بخاری، میز، جک ماشین، اجاق گاز ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054072/مزایده-پلاک-ثبتی-با-قدمت-سیزده-سال-نوبت-اول'>مزایده پلاک ثبتی با قدمت سیزده سال نوبت اول / مزایده ,مزایده پلاک ثبتی با قدمت سیزده سال نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054073/مزایده-مقداری-لوازم-صیادی-و-تور-ماهیگیری'>مزایده مقداری لوازم صیادی و تور ماهیگیری / آگهی مزایده, مزایده مقداری لوازم صیادی و تور ماهیگیری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054074/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-بخش-دو-بجنورد-نوبت-اول'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی بخش دو بجنورد نوبت اول / مزایده ,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی بخش دو بجنورد نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054076/اصلاحیه-مزایده-ششدانگ-ساختمان-مسکونی'>اصلاحیه مزایده ششدانگ ساختمان مسکونی / اصلاحیه مزایده,مزایده ششدانگ ساختمان مسکونی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054077/تجدید-مزایده-فروش-تعدادی-از-وسائط-نقلیه-و-ماشین-آلات'>تجدید مزایده فروش تعدادی از وسائط نقلیه و ماشین آلات  / تجدید آگهی مزایده , تجدید مزایده فروش تعدادی از وسائط نقلیه و ماشین آلات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054079/مزایده-یک-دستگاه-کولر-اسپیلت--'>مزایده یک دستگاه کولر اسپیلت... / مزایده, مزایده یک دستگاه کولر اسپیلت...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054080/مزایده-یک-قطعه-عرصه-با-مساحت-صد-مترمربع'>مزایده یک قطعه عرصه با مساحت صد مترمربع / مزایده ,مزایده یک قطعه عرصه با مساحت صد مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054082/مزایده-یکباب-مغازه-مساحت-22040متر-نوبت-اول'>مزایده یکباب مغازه مساحت 22040متر نوبت اول / مزایده ,مزایده یکباب مغازه مساحت 22040متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054084/مزایده-تعداد-25-رول-پلاستیک-شرینک'>مزایده تعداد 25 رول پلاستیک شرینک  / مزایده , مزایده تعداد 25 رول پلاستیک شرینک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054085/مزایده-یک-تخته-فرش-ترکمنی-و-دستیباف'>مزایده یک تخته فرش ترکمنی و دستیباف  / آگهی مزایده، مزایده یک تخته فرش ترکمنی و دستیباف </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054088/مزایده-اجاره-زمین-چمن-مصنوعی-و---(نوبت-دوم)'>مزایده اجاره زمین چمن مصنوعی و ... (نوبت دوم) / آگهی مزایده , مزایده اجاره زمین چمن مصنوعی و ... (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054089/مزایده-فروش-قالی-10-متری-و----نوبت-دوم'>مزایده فروش قالی 10 متری و ... - نوبت دوم / مزایده , مزایده فروش قالی 10 متری و ... - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054090/مزایده-اجاره-پرورش-ماهی-گرمابی-نوبت-دوم'>مزایده اجاره پرورش ماهی گرمابی نوبت دوم  / آإگهی مزایده , مزایده اجاره پرورش ماهی گرمابی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054094/فراخوان-واگذاری-برخی-از-فضاها'>فراخوان واگذاری برخی از فضاها / فراخوان , فراخوان واگذاری برخی از فضاها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054096/مزایده-منزل-مسکونی-بخش-دو-نیشابور'>مزایده منزل مسکونی بخش دو نیشابور  / مزایده ,مزایده منزل مسکونی بخش دو نیشابور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054097/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-پراید-مدل-1382'>مزایده یک دستگاه خودرو پراید مدل 1382  / مزایده, مزایده یک دستگاه خودرو پراید مدل 1382 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054101/مزایده-سه-دانگ-از-ملک-به-شماره-11618-فرعی-بخش-5-نوبت-اول'>مزایده سه دانگ از ملک به شماره 11618 فرعی بخش 5 نوبت اول / مزایده ,مزایده سه دانگ از ملک به شماره 11618 فرعی بخش 5 نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054106/مزایده-پلاک-ثبتی-4529-فرعی-مرحله-اول'>مزایده پلاک ثبتی 4529 فرعی مرحله اول / مزایده ,مزایده پلاک ثبتی 4529 فرعی مرحله اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054108/مزایده-اجاره-یک-قطعه-زمین-دولتی-با-کاربری-درمانی--نوبت-دوم'>مزایده اجاره یک قطعه زمین دولتی با کاربری درمانی  - نوبت دوم  / مزایده ,مزایده اجاره یک قطعه زمین دولتی با کاربری درمانی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054110/مزایده-تلفن-همراه'>مزایده تلفن همراه / مزایده , مزایده تلفن همراه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054111/مزایده-فروش-انواع-ضایعات-شامل-آهن-آلات-و-کابل-مازاد'>مزایده فروش انواع ضایعات شامل آهن آلات و کابل مازاد  / آگهی مزایده , مزایده فروش انواع ضایعات شامل آهن آلات و کابل مازاد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054112/مزایده-ملک-تحت-پلاک-3007-فرعی-بخش-چهارده-البرز'>مزایده ملک تحت پلاک 3007 فرعی بخش چهارده البرز / مزایده ,مزایده ملک تحت پلاک 3007 فرعی بخش چهارده البرز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054114/مزایده-واگذاری-عرصه-ششدانگ-زمین-مساحت-153-15متر'>مزایده واگذاری عرصه ششدانگ زمین مساحت 153.15متر / مزایده ,مزایده واگذاری عرصه ششدانگ زمین مساحت 153.15متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054115/مزایده-ماشین-آلات-مستعمل-و-مازاد--'>مزایده ماشین آلات مستعمل و مازاد ... / مزایده, مزایده ماشین آلات مستعمل و مازاد ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054121/مزایده-یک-و-نیم-دانگ-مشاع-از-پلاک-ثبتی-نوبت-اول'>مزایده یک و نیم دانگ مشاع از پلاک ثبتی نوبت اول / مزایده ,مزایده یک و نیم دانگ مشاع از پلاک ثبتی نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054123/مزایده-فروش-11-قطعه-زمین-مرحله-اول'>مزایده فروش 11 قطعه زمین مرحله اول / مزایده ,مزایده فروش 11 قطعه زمین مرحله اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054124/مزایده-شش-دانگ-یک-دستگاه-خودروی-کامیون-کمپرسی-بنز-نوبت-پنجم'>مزایده شش دانگ یک دستگاه خودروی کامیون کمپرسی بنز نوبت پنجم  / آگهی مزایده حراج اموال منقول,مزایده شش دانگ یک دستگاه خودروی کامیون کمپرسی بنز نوبت پنجم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054126/مزایده-پلاک-ثبتی-بخش-5-قوچان-مرحله-دوم'>مزایده پلاک ثبتی بخش 5 قوچان مرحله دوم / مزایده ,مزایده پلاک ثبتی بخش 5 قوچان مرحله دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054128/مزایده-منزل-مسکونی-عرصه-صد-و-شصت-متر-نوبت-اول'>مزایده منزل مسکونی عرصه صد و شصت متر نوبت اول / مزایده ,مزایده منزل مسکونی عرصه صد و شصت متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054129/مزایده-ششدانگ-مغازه-مساحت-33-50متر'>مزایده ششدانگ مغازه مساحت 33.50متر / مزایده ,مزایده ششدانگ مغازه مساحت 33.50متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054132/مزایده-پلاک-966-فرعی-بخش-8-چناران-نوبت-دوم'>مزایده پلاک 966 فرعی بخش 8 چناران نوبت دوم / مزایده ,مزایده پلاک 966 فرعی بخش 8 چناران نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054136/مزایده-تعداد-27-دستگاه-خودرو-سبک---'>مزایده تعداد 27 دستگاه خودرو سبک .... / مزایده ، مزایده تعداد 27 دستگاه خودرو سبک ، سنگین و موتورسیکلت ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054138/مزایده-یک-قطعه-عرصه-مسکونی-مساحت-240متر'>مزایده یک قطعه عرصه مسکونی مساحت 240متر / مزایده ,مزایده یک قطعه عرصه مسکونی مساحت 240متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054142/مزایده-یک-قطعه-زمین-زراعی-بخش-4-بندرترکمن'>مزایده یک قطعه زمین زراعی بخش 4 بندرترکمن / مزایده ,مزایده یک قطعه زمین زراعی بخش 4 بندرترکمن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054143/مزایده-یک-دستگاه-سواری-ال-نود'>مزایده یک دستگاه سواری ال نود / آگهی مزایده، مزایده یک دستگاه سواری ال نود</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054144/مزایده-دو-دانگ-از-پلاک-ثبتی-ده-فرعی-بخش-سه-تبریز'>مزایده دو دانگ از پلاک ثبتی ده فرعی بخش سه تبریز / مزایده ,مزایده دو دانگ از پلاک ثبتی ده فرعی بخش سه تبریز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054145/مزایده-خودرو-پژو-روآ-مدل-1387'>مزایده خودرو پژو روآ  مدل 1387 / آگهی مزایده, مزایده خودرو پژو روآ  مدل 1387</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054146/مزایده-فروش-کوره-القایی-و--'>مزایده فروش کوره القایی و ... / مزایده , مزایده فروش کوره القایی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054147/مزایده-ششدانگ-زمین-مسکونی-مساحت-109-2متر'>مزایده ششدانگ زمین مسکونی مساحت 109.2متر  / مزایده ,مزایده ششدانگ زمین مسکونی مساحت 109.2متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054149/مزایده-بهره-برداری-از-مکان-به-منظور-فروش-مواد-غذایی'>مزایده بهره برداری از مکان به منظور فروش مواد غذایی / آگهی مزایده و مناقصه عمومی,مزایده بهره برداری از مکان به منظور فروش مواد غذایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054150/مزایده-تعداد-143-دستگاه-خودرو-سبک--سنگین-و--'>مزایده تعداد 143 دستگاه خودرو سبک ، سنگین و.... / مزایده ، مزایده تعداد 143 دستگاه خودرو سبک ، سنگین و ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054151/مزایده-لوازم-نیروگاهی--'>مزایده لوازم نیروگاهی ... / مزایده ,مزایده لوازم نیروگاهی ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054153/مزایده-باغ-مساحت-زمین-2000متر-نوبت-دوم'>مزایده باغ مساحت زمین 2000متر نوبت دوم / مزایده ,مزایده باغ مساحت زمین 2000متر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054154/مزایده-بهره-برداری-از-یک-واحد-جایگاه-عرضه-CNG-نوبت-دوم'>مزایده بهره برداری از یک واحد جایگاه عرضه CNG نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی,مزایده  بهره برداری از یک واحد جایگاه عرضه CNG نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054156/مزایده-ششدانگ-زمین-مزروعی-بخش-سه-اردبیل'>مزایده ششدانگ زمین مزروعی بخش سه اردبیل / مزایده ,مزایده ششدانگ زمین مزروعی بخش سه اردبیل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054158/مزایده-0-217-دانگ-از-1-5-دانگ-مشاع-از-پلاک-ثبتی'>مزایده 0.217 دانگ از 1.5 دانگ مشاع از پلاک ثبتی / مزایده ,مزایده 0.217 دانگ از 1.5 دانگ مشاع از پلاک ثبتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054162/مزایده-ملک-مساحت-73-33مترمربع'>مزایده ملک مساحت 73.33مترمربع / مزایده ,مزایده ملک مساحت 73.33مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054164/مزایده-ملک-و-ماشین-بوجاری-و--'>مزایده ملک و ماشین بوجاری و ... / مزایده , مزایده ملک و ماشین بوجاری و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054166/مزایده-فروش-ماشین-آلات-سنگین-راه-سازی-و-لوازم-یدکی-سنگین--'>مزایده فروش ماشین آلات سنگین راه سازی و لوازم یدکی سنگین... / آگهی مزایده عمومی، مزایده فروش ماشین آلات سنگین راه سازی و لوازم یدکی سنگین...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054169/مزایده-ششدانگ-زمین-با-بنای-احداثی-مساحت-63-18متر'>مزایده ششدانگ زمین با بنای احداثی مساحت 63.18متر  / مزایده ,مزایده ششدانگ زمین با بنای احداثی مساحت 63.18متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054172/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-66-15متر-قطعه-چهار'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 66.15متر قطعه چهار / مزایده ,مزایده ششدانگ زمین مساحت 66.15متر قطعه چهار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054173/مزایده-اقلام-و-کالاهای-صنعتی-مازاد-انبار-خود'>مزایده اقلام و کالاهای صنعتی مازاد انبار خود / آگهی دعوت به مزایده عمومی,مزایده اقلام و کالاهای صنعتی مازاد انبار خود </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054174/اصلاحیه-مزایده-امور-تبلیغاتی-سطح-شهر'>اصلاحیه مزایده امور تبلیغاتی سطح شهر  / اصلاحیه مزایده ,مزایده امور تبلیغاتی سطح شهر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054175/مزایده-فروش-دام-و-کود-حیوانی--'>مزایده فروش دام و کود حیوانی... / مزایده, مزایده فروش دام و کود حیوانی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054177/مزایده-واگذاری-امتیاز-بهره-برداری-و-مجوز-برداشت'>مزایده واگذاری امتیاز بهره برداری و مجوز برداشت / آگهی مزایده عمومی , مزایده واگذاری امتیاز بهره برداری و مجوز برداشت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054178/مزایده-ملک-مساحت-کل-250-متر-نوبت-اول'>مزایده ملک مساحت کل 250 متر نوبت اول / مزایده ,مزایده ملک مساحت کل 250 متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054179/مزایده-مشارکت-و-بهره-برداری-از-مجموعه-های-درمانی-درمانگاه--نوبت-دوم'>مزایده مشارکت و بهره برداری از مجموعه های درمانی درمانگاه  -نوبت دوم / مزایده عمومی, مزایده مشارکت و بهره برداری از مجموعه های درمانی درمانگاه  -نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054181/مزایده-سرقفلی-مغازه-و-زمین'>مزایده سرقفلی مغازه و زمین / مزایده ,مزایده سرقفلی مغازه و زمین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054185/مزایده-املاک-شامل-زمین-و-باغ-نوبت-اول'>مزایده املاک شامل زمین و باغ نوبت اول / مزایده ,مزایده املاک شامل زمین و باغ نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054186/مزایده-واگذاری-اجاره-تعمیرگاه-مرکزی---تجدید-نوبت-دوم'>مزایده واگذاری اجاره تعمیرگاه مرکزی ... تجدید نوبت دوم  / آگهی تجدید مزایده , مزایده واگذاری اجاره تعمیرگاه مرکزی ... تجدید نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054190/مزایده-ملک-مساحت-عرصه-205-متر'>مزایده ملک مساحت عرصه 205 متر / مزایده ,مزایده ملک مساحت عرصه 205 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054192/مزایده-اجاره-پنجشنبه-بازار---'>مزایده اجاره پنجشنبه بازار  ...  / مزایده ، مزایده اجاره پنجشنبه بازار علی ابن ابیطالب ع  .... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054194/مزایده-ملک-قولنامه-ای-نوبت-اول'>مزایده ملک قولنامه ای نوبت اول / مزایده ,مزایده ملک قولنامه ای نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054197/مزایده-فروش-یکدستگاه-سواری-تیبا'>مزایده فروش یکدستگاه سواری تیبا  / مزایده , مزایده فروش یکدستگاه سواری تیبا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054198/مزایده-ملک-بخش-ده-تبریز-نوبت-دوم'>مزایده ملک بخش ده تبریز نوبت دوم / مزایده ,مزایده ملک بخش ده تبریز نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054200/مزایده-ملک-بخش-شش-تبریز-نوبت-چهارم'>مزایده ملک بخش شش تبریز نوبت چهارم / مزایده ,مزایده ملک بخش شش تبریز نوبت چهارم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054203/مزایده-واگذاری-بنگاه-مدیریتی-و-کنترلی'>مزایده  واگذاری بنگاه مدیریتی و کنترلی / مزایده, مزایده  واگذاری بنگاه مدیریتی و کنترلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054204/مزایده-آپارتمان-واحد-اداری-500-متری'>مزایده آپارتمان واحد اداری 500 متری / مزایده ,مزایده آپارتمان واحد اداری 500 متری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054207/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-57-72متر-قطعه-هفت'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 57.72متر قطعه هفت / مزایده ,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 57.72متر قطعه هفت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054209/مزایده-فروش-کالای-اسقاط-و-مستعمل'>مزایده فروش کالای اسقاط و مستعمل  / مزایده فروش کالای اسقاط و مستعمل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054211/مزایده-فروش-انواع-تابلوی-معرق'>مزایده فروش انواع تابلوی معرق  / آگهی مزایده اموال , مزایده فروش انواع تابلوی معرق </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054212/مزایده-ششدانگ-یکباب-منزل-مساحت-144-37متر'>مزایده ششدانگ یکباب منزل مساحت 144.37متر / مزایده ,مزایده ششدانگ یکباب منزل مساحت 144.37متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054214/مزایده-آپارتمان-مساحت-67-70متر'>مزایده آپارتمان مساحت 67.70متر  / مزایده ,مزایده آپارتمان مساحت 67.70متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054216/مزایده-یک-دستگاه-اتومبیل-سواری-مدل-93'>مزایده یک دستگاه اتومبیل سواری مدل 93  / مزایده ,مزایده یک دستگاه اتومبیل سواری مدل 93 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054218/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-96-96متر-طبقه-دوم'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 96.96متر طبقه دوم / مزایده ,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 96.96متر طبقه دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054219/فراخوان-عمومی-واگذاری-اماکن-تجاری-و-خدماتی-در-فرودگاه--'>فراخوان عمومی واگذاری اماکن تجاری و خدماتی در فرودگاه ... / آگهی فراخوان عمومی , فراخوان عمومی واگذاری اماکن تجاری و خدماتی در فرودگاه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054220/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-شماره-هشت-مساحت-125-77متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان شماره هشت مساحت 125.77متر  / مزایده ,مزایده ششدانگ آپارتمان شماره هشت مساحت 125.77متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054222/مزایده-فروش-دام-گوساله-نر-شیرخوار-گوساله-نر-قطع-شیر--'>مزایده فروش دام گوساله نر شیرخوار، گوساله نر قطع شیر... / مزایده, مزایده فروش دام گوساله نر شیرخوار، گوساله نر قطع شیر...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054223/مزایده-ششدانگ-اپارتمان-مساحت-104-79متر-قطعه-سه'>مزایده ششدانگ اپارتمان مساحت 104.79متر قطعه سه / مزایده ,مزایده ششدانگ اپارتمان مساحت 104.79متر قطعه سه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054224/مزایده-اجاره--'>مزایده اجاره ... / مزایده ,مزایده اجاره ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054226/مزایده-آپارتمان-طبقه-4-مساحت-195-68متر'>مزایده آپارتمان طبقه 4 مساحت 195.68متر / مزایده ,مزایده آپارتمان طبقه 4 مساحت 195.68متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054229/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-366-75متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 366.75متر  / مزایده ,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 366.75متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054231/مزایده-منزل-مسکونی-مساحت-1200متر'>مزایده منزل مسکونی مساحت 1200متر  / مزایده ,مزایده منزل مسکونی مساحت 1200متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054233/تجدید-مزایده-فروش-یک-دستگاه-خودرو-وانت-نیسان'>تجدید مزایده فروش یک دستگاه خودرو وانت نیسان  / ​آگهی تجدید مزایده عمومی,مزایده فروش یک دستگاه خودرو وانت نیسان 2 کابین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054234/مزایده-آپارتمان-قطعه-نهم-مساحت-150-50متر'>مزایده آپارتمان قطعه نهم مساحت 150.50متر  / مزایده ,مزایده آپارتمان قطعه نهم مساحت 150.50متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054236/مزایده-تعداد-1-دستگاه-تلسمیت--'>مزایده تعداد 1 دستگاه تلسمیت ... / مزایده,مزایده تعداد 1 دستگاه تلسمیت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054238/مزایده-اقلام-برقی-مازاد-به-مقدار-94-قلم'>مزایده اقلام برقی مازاد به مقدار 94 قلم / مزایده, مزایده اقلام برقی مازاد به مقدار 94 قلم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054239/مزایده-آپارتمان-قطعه-22-تفکیکی'>مزایده آپارتمان قطعه 22 تفکیکی / مزایده ,مزایده آپارتمان قطعه 22 تفکیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054241/مزایده-سهام-و-ماشین-آلات'>مزایده سهام و ماشین آلات  / آگهی مزایده اموال منقول، مزایده سهام و ماشین آلات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054242/مزایده-فروش-تعداد-5-دستگاه-خودرو'>مزایده فروش تعداد 5 دستگاه خودرو / آگهی مزایده عمومی , مزایده فروش تعداد 5 دستگاه خودرو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054244/مزایده-فراخوان-فروش-زمین-صنعتی'>مزایده فراخوان فروش زمین صنعتی  / مزایده ,مزایده فراخوان فروش زمین صنعتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054247/مزایده-ششدانگ-خانه-و-محوطه-بخش-بیست-و-هشت-نوبت-اول'>مزایده ششدانگ خانه و محوطه بخش بیست و هشت نوبت اول / مزایده ,مزایده ششدانگ خانه و محوطه بخش بیست و هشت نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054249/مزایده-5-عدد-ترولی-چرخدار--'>مزایده 5 عدد ترولی چرخدار ... / مزایده,مزایده 5 عدد ترولی چرخدار ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054250/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-و-زمین-عرصه-437-65متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه و زمین عرصه 437.65متر  / مزایده ,مزایده ششدانگ یکباب خانه و زمین عرصه 437.65متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054253/مزایده-زمین-کشاورزی-مساحت-44109-65متر'>مزایده زمین کشاورزی مساحت 44109.65متر  / مزایده ,مزایده زمین کشاورزی مساحت 44109.65متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054255/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-259-7متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 259.7متر  / مزایده ,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 259.7متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054257/مزایده-انواع-خودروهای-سبک--'>مزایده انواع خودروهای سبک ... / مزایده ,مزایده انواع خودروهای سبک ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054259/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-سواری-پژو-پارس--'>مزایده یک دستگاه خودروی سواری پژو پارس ... / مزایده,مزایده یک دستگاه خودروی سواری پژو پارس ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054260/مزایده-ششدانگ-سه-قطعه-زمین-بخش-هفت-قوچان'>مزایده ششدانگ سه قطعه زمین بخش هفت قوچان / مزایده ,مزایده ششدانگ سه قطعه زمین بخش هفت قوچان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054262/مزایده-خط-تلفن-همراه'>مزایده خط تلفن همراه  / مزایده , مزایده خط تلفن همراه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054263/فراخوان-بهره-برداری-از-پارکینگ-وسائط-نقلیه--چرخ-دستی-حمل-بار'> فراخوان بهره برداری از پارکینگ وسائط نقلیه ، چرخ دستی حمل بار / آگهی فراخوان شناسایی ، آگهی فراخوان بهره برداری از پارکینگ وسائط نقلیه ، چرخ دستی حمل بار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1054264/مزایده-فروش-املاک-و-مستغلات-کاربری-تجاری-مسکونی'>مزایده فروش املاک و مستغلات کاربری تجاری مسکونی  / مزایده ,مزایده فروش ام