مناقصات و مزایدات | بلاگ

مناقصات و مزایدات

ساخت وبلاگ

<ol><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952426/استعلام-لوبیا-قرمز--سایت-ستاد'>استعلام لوبیا قرمز , سایت ستاد / استعلام,استعلام لوبیا قرمز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952431/استعلام-ویلچر-بزرگسال-سامانه-ستاد'>استعلام ویلچر بزرگسال, سامانه ستاد / استعلام,استعلام ویلچر بزرگسال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952436/استعلام-۱۰-عدد-بند-و-کوسن-و-آجر-یوگا-و---سامانه-تدارکات-الکترونیکی-دولت'>استعلام ۱۰ عدد بند و کوسن و آجر یوگا و ..., سامانه تدارکات الکترونیکی دولت  / استعلام,استعلام ۱۰ عدد بند و کوسن و آجر یوگا و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952481/استعلام-تیرآهن-بال-پهن'>استعلام تیرآهن بال پهن / مناقصه, استعلام تیرآهن بال پهن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952505/مناقصه-تکمیل-شبکه-توزیع-آب-و-انشعابات-خانگی--نوبت-دوم'>مناقصه تکمیل شبکه توزیع آب و انشعابات خانگی - نوبت دوم  / مناقصه , مناقصه تکمیل شبکه توزیع آب و انشعابات خانگی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952512/آگهی-استعلام-خرید-دستگاه-زیراکس'>آگهی استعلام خرید دستگاه زیراکس  / آگهی استعلام بها، آگهی استعلام خرید دستگاه زیراکس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952522/استعلام-ماکارانی-700-گرمی'>استعلام ماکارانی 700 گرمی / استعلام , استعلام ماکارانی 700 گرمی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952523/استعلام-احداث-850-مترمکعب-عملیات-سنگ-و-گابیون'>استعلام  احداث 850 مترمکعب عملیات سنگ و گابیون / استعلام ،استعلام  احداث 850 مترمکعب عملیات سنگ و گابیون</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952526/استعلام-عدس-درجه-یک'>استعلام عدس درجه یک  / استعلام , استعلام عدس درجه یک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952528/استعلام-روغن-مایع-آفتاب-یا-بهشهر-سرخ-کردنی'>استعلام روغن مایع آفتاب یا بهشهر سرخ کردنی / استعلام، استعلام روغن مایع آفتاب یا بهشهر سرخ کردنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952530/استعلام-هدایت-سنج-و-محلول-های-استاندارد'>استعلام هدایت سنج و محلول های استاندارد / استعلام , استعلام هدایت سنج و محلول های استاندارد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952531/استعلام-لوبیا-چیتی-درجه-یک'>استعلام لوبیا چیتی درجه یک  / استعلام , استعلام لوبیا چیتی درجه یک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952534/استعلام-مخلوط-گاز-کالیبراسیو'>استعلام مخلوط گاز کالیبراسیو / استعلام , استعلام مخلوط گاز کالیبراسیو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952537/استعلام-ادویه-و--'>استعلام ادویه و ...  / استعلام، استعلام ادویه و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952540/استعلام-4-ردیف-اتصال-جوشی'>استعلام 4 ردیف اتصال جوشی / مناقصه, استعلام 4 ردیف اتصال جوشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952542/استعلام-کفش-ورزشی-مردانه'>استعلام کفش ورزشی مردانه  / استعلام, استعلام کفش ورزشی مردانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952553/استعلام-تن-ماهی-شیلتون-180-گرم-درب-آسان-بازشو'>استعلام تن ماهی شیلتون 180 گرم درب آسان بازشو  / استعلام، استعلام  تن ماهی شیلتون 180 گرم درب آسان بازشو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952555/تجدید-استعلام-خرید-دو-دستگاه-اسپیلت'>تجدید استعلام خرید دو دستگاه اسپیلت / مناقصه, تجدید استعلام خرید دو دستگاه اسپیلت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952560/استعلام-تجهیز-و-تعمیر-چاه-با-تجهیزات-شناو'>استعلام تجهیز و تعمیر چاه با تجهیزات شناو / استعلام، استعلام  تجهیز و تعمیر چاه با تجهیزات شناو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952564/استعلام-خرید-و-نصب-و-راه-اندازی-دو-دستگاه-آسانسور'>استعلام خرید و نصب و راه اندازی دو دستگاه آسانسور / استعلام , استعلام خرید و نصب و راه اندازی دو دستگاه آسانسور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952571/فراخوان-مناقصه-تهیه-و-نصب-بهسازی-تابلوهای-اطلاعاتی-و-اخطاری-و---'>فراخوان مناقصه تهیه و نصب بهسازی تابلوهای اطلاعاتی و اخطاری و .... / مناقصه عمومی ، فراخوان مناقصه تهیه و نصب بهسازی تابلوهای اطلاعاتی و اخطاری و انتظامی و مسیرنما </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952578/استعلام-تهیه-مصالح-و-احداث-اتاقک-عابر-بانک-و-اجرای-حصار-زمین'>استعلام تهیه مصالح و احداث اتاقک عابر بانک و اجرای حصار زمین / استعلام, استعلام تهیه مصالح و احداث اتاقک عابر بانک و اجرای حصار زمین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952579/استعلام-دیسک-هارد-متال'>استعلام دیسک هارد متال  / استعلام, استعلام دیسک هارد متال </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952581/استعلام-قند-حبه'>استعلام قند حبه / استعلام , استعلام قند حبه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952593/استعلام-تشک-مواج'>استعلام تشک مواج / استعلام ،استعلام تشک مواج </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952638/استعلام-کنتاکتور'>استعلام کنتاکتور / استعلام, استعلام کنتاکتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952643/استعلام-سیلندر-پنوماتیک'>استعلام سیلندر پنوماتیک  / استعلام, استعلام سیلندر پنوماتیک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952682/استعلام-50-عدد-ذغال--'>استعلام 50 عدد ذغال... / استعلام، استعلام 50 عدد ذغال...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952691/استعلام-خرید-لوازم-یدکی'>استعلام خرید لوازم یدکی  / استعلام,استعلام خرید لوازم یدکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952694/استعلام-2-عدد-لول-سوئیچ-خازنی-یک-فیلتر--'>استعلام 2 عدد لول سوئیچ خازنی یک فیلتر ... / استعلام، استعلام 2 عدد لول سوئیچ خازنی یک فیلتر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952696/استعلام-فعالیت-های-خلاق--هنر-و-سرگمی'>استعلام فعالیت های خلاق ، هنر و سرگمی  / استعلام,استعلام فعالیت های خلاق ، هنر و سرگمی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952699/استعلام-خرید-تجهیزات'>استعلام خرید تجهیزات / استعلام,استعلام خرید تجهیزات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952701/استعلام-مواد-گندزدا'>استعلام مواد گندزدا / استعلام, استعلام مواد گندزدا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952703/استعلام-2-عدد-کوپلینگ-نر-و-ماده--'>استعلام 2 عدد کوپلینگ نر و ماده... / استعلام، استعلام 2 عدد کوپلینگ نر و ماده...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952705/استعلام-فعالیت-های-مربوط-به-سلامت-انسان'>استعلام فعالیت های مربوط به سلامت انسان  / استعلام ,استعلام فعالیت های مربوط به سلامت انسان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952706/استعلام-خرید-لاستیک-خودروهای-سبک-و-کامیونت'>استعلام خرید لاستیک خودروهای سبک و کامیونت / استعلام ,استعلام خرید لاستیک خودروهای سبک و کامیونت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952708/استعلام-کابل-مسی'>استعلام کابل مسی  / استعلام,استعلام کابل مسی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952709/استعلام-لیبل-پی-وی-سی'>استعلام لیبل پی وی سی / استعلام, استعلام لیبل پی وی سی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952711/استعلام-خرید-و-پخش-آسفالت-بلوار-ورودی-شهرک'>استعلام خرید و پخش آسفالت بلوار ورودی شهرک / استعلام,استعلام خرید و پخش آسفالت بلوار ورودی شهرک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952712/استعلام-تعداد-55-دستگاه-باتری-2v-350ah-شارژ-شده'>استعلام تعداد 55 دستگاه باتری 2v.350ah شارژ شده  / استعلام , استعلام تعداد 55 دستگاه باتری 2v.350ah شارژ شده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952713/استعلام-تولید--انتقال-و-توزیع-برق'> استعلام تولید ، انتقال و توزیع برق  / استعلام , استعلام تولید ، انتقال و توزیع برق </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952714/استعلام-خرید-لاستیک-دستگاههای-سنگین-و-نیمه-سنگین'>استعلام خرید لاستیک دستگاههای سنگین و نیمه سنگین  / استعلام ,استعلام  خرید لاستیک دستگاههای سنگین و نیمه سنگین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952719/استعلام-مجموعه-آویز-وتلشکی-و-کابین-جرثقیل-نورد'>استعلام مجموعه آویز وتلشکی و کابین جرثقیل نورد / استعلام ,استعلام مجموعه آویز وتلشکی و کابین جرثقیل نورد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952720/استعلام-میز-ریلیز-خون-و-پلاسما-یک-دستگاه-و-یخچال-بانک-خون-دو-دستگاه'>استعلام  میز ریلیز خون و پلاسما  یک دستگاه و یخچال بانک خون دو دستگاه  / استعلام, استعلام  میز ریلیز خون و پلاسما  یک دستگاه و یخچال بانک خون دو دستگاه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952721/استعلام-1800-لیتر-روغن-موبیل--'>استعلام 1800 لیتر روغن موبیل... / استعلام، استعلام 1800 لیتر روغن موبیل...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952723/استعلام-پانزده-ردیف-قطعات-زیمنس-و-تاچ-اسکرین'>استعلام پانزده ردیف قطعات زیمنس و تاچ اسکرین  / استعلام ,استعلام پانزده ردیف قطعات زیمنس و تاچ اسکرین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952726/استعلام-کاشی-چسب-کاشی-سرویس-بهداشتی-و-لوازم-جانبی'>استعلام کاشی، چسب کاشی سرویس بهداشتی  و لوازم جانبی / استعلام, استعلام کاشی، چسب کاشی سرویس بهداشتی  و لوازم جانبی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952727/استعلام-نبشی-و-ناودانی-فولادی'>استعلام نبشی و ناودانی فولادی  / استعلام,استعلام نبشی و ناودانی فولادی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952729/استعلام-خرید-روانکار-و-ضد-یخ'>استعلام خرید روانکار و ضد یخ  / استعلام ,استعلام خرید روانکار و ضد یخ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952730/استعلام-2-عدد-کلید-لوکال-دو-وضعیتی-کامل'> استعلام 2 عدد کلید لوکال دو وضعیتی کامل  / استعلام ، استعلام 2 عدد کلید لوکال دو وضعیتی کامل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952735/استعلام-4-دست-تیغه-پلاتین-ثابت-و-متحرک-کنتاکتور'>استعلام 4 دست تیغه پلاتین ثابت و متحرک کنتاکتور  / استعلام ، استعلام 4 دست تیغه پلاتین ثابت و متحرک کنتاکتور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952736/استعلام-تبلت'>استعلام تبلت  / استعلام ,استعلام تبلت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952739/استعلام-برگزاری-آزمون-پیشرفت-تحصیلی'>استعلام برگزاری آزمون پیشرفت تحصیلی  / استعلام,استعلام برگزاری آزمون پیشرفت تحصیلی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952740/استعلام-1-عدد-پولی--1-شیار-مربوط-به-شفت-موتور-فن-SF-کولر'> استعلام 1 عدد پولی ، 1 شیار مربوط به شفت موتور فن SF کولر  / استعلام ، استعلام 1 عدد پولی ، 1 شیار مربوط به شفت موتور فن SF کولر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952741/استعلام-عملیات-احداث-انبار'>استعلام عملیات احداث انبار  / استعلام , استعلام عملیات احداث انبار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952742/استعلام-دیگ-فولادی-حرارت-مرکزی'>استعلام دیگ فولادی حرارت مرکزی  / استعلام,استعلام دیگ فولادی حرارت مرکزی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952744/استعلام-خرید-چراغهای-روشنایی'>استعلام خرید چراغهای روشنایی / استعلام ,استعلام خرید چراغهای روشنایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952747/استعلام-2-عدد-پولی-4-شیار-قطر-خارجی-200Q-قطر-داخلی-Q40'>استعلام 2 عدد پولی 4 شیار قطر خارجی 200Q قطر داخلی Q40 / استعلام ، استعلام 2 عدد پولی 4 شیار قطر خارجی 200Q قطر داخلی Q40</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952749/استعلام-برگزاری-آزمون-پیشرفت-تحصیلی'>استعلام برگزاری آزمون پیشرفت تحصیلی  / استعلام,استعلام برگزاری آزمون پیشرفت تحصیلی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952752/استعلام-برگزاری-آزمون-علمی-دوره-اول-متوسطه'>استعلام برگزاری آزمون علمی دوره اول متوسطه  / استعلام,استعلام برگزاری آزمون علمی دوره اول متوسطه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952756/استعلام-کیف-خلبانی-سناتور'> استعلام کیف خلبانی سناتور / استعلام , استعلام کیف خلبانی سناتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952758/استعلام-بیمه-مسئولیت-مدنی-عمومی'>استعلام بیمه مسئولیت مدنی عمومی / استعلام , استعلام بیمه مسئولیت مدنی عمومی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952759/استعلام-ریبون-تک-رنگ-QB10'>استعلام ریبون تک رنگ QB10 / استعلام, استعلام ریبون تک رنگ QB10</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952761/استعلام-روتر-شبکه-سیسکو'>استعلام روتر شبکه سیسکو / استعلام,استعلام روتر شبکه سیسکو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952764/استعلام-چاپگر-حرارتی-رایانه'>استعلام چاپگر حرارتی رایانه  / استعلام, استعلام چاپگر حرارتی رایانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952765/استعلام-خرید-تجهیزات-مبلمان-شهری-و-پارکی'>استعلام خرید تجهیزات مبلمان شهری و پارکی  / استعلام , استعلام خرید تجهیزات مبلمان شهری و پارکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952768/استعلام-تعمیرات-اساسی-مدرسه'>استعلام تعمیرات اساسی مدرسه  / استعلام ,استعلام تعمیرات اساسی مدرسه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952769/استعلام-اجرای-برنامه-پیشگیری-از-تنبلی-چشم-برای-کودکان'>استعلام اجرای برنامه پیشگیری از تنبلی چشم برای کودکان / استعلام , استعلام اجرای برنامه پیشگیری از تنبلی چشم برای کودکان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952771/استعلام-تعمیرات-اساسی-آموزشگاه'>استعلام تعمیرات اساسی آموزشگاه / استعلام ,استعلام تعمیرات اساسی آموزشگاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952773/استعلام-بیمه-تکمیلی-جانبازان'>استعلام بیمه تکمیلی جانبازان / استعلام، استعلام بیمه تکمیلی جانبازان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952774/استعلام-پیچ-و-پلاک-ارتوپدی'>استعلام پیچ و پلاک ارتوپدی / استعلام, استعلام پیچ و پلاک ارتوپدی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952778/استعلام-ست-کارتریج-رنگی'>استعلام ست کارتریج رنگی  / استعلام ,استعلام ست کارتریج رنگی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952779/استعلام-سیلندر-گاز'>استعلام سیلندر گاز / استعلام, استعلام سیلندر گاز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952783/استعلام-پوشک-کامل-کودکان'>استعلام پوشک کامل کودکان / استعلام,استعلام پوشک کامل کودکان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952785/استعلام-طرح-و-اجرای-اگوی-ساختمان-مرکزی'>استعلام طرح و اجرای اگوی ساختمان مرکزی / استعلام , استعلام طرح و اجرای اگوی ساختمان مرکزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952788/استعلام-قواره-چادر-مشکی'>استعلام قواره چادر مشکی  / استعلام ,استعلام قواره چادر مشکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952789/استعلام-یونیت-درام-فاکس'>استعلام یونیت درام فاکس  / استعلام,استعلام یونیت درام فاکس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952790/استعلام-پیچ-و-پلاک-ارتوپدی-شامل-پیچ-کورتیکال-و--'>استعلام پیچ و پلاک ارتوپدی شامل پیچ کورتیکال و ... / استعلام, استعلام پیچ و پلاک ارتوپدی شامل پیچ کورتیکال و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952792/استعلام-نصب-تابلو-و-علائم-ایمنی-ترافیکی-راههای'>استعلام نصب تابلو و علائم ایمنی ترافیکی راههای / استعلام ,استعلام نصب تابلو و علائم ایمنی ترافیکی راههای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952793/استعلام-چاپ-و-تکثیر'>استعلام چاپ و تکثیر / استعلام,استعلام چاپ و تکثیر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952794/استعلام-کولر-گازی-اسپیلت'>استعلام کولر گازی اسپیلت / استعلام,استعلام کولر گازی اسپیلت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952797/استعلام-بهسازی-اتاق-pap-ایستگاه-ماکرویو-شهرستان-استارا'>استعلام بهسازی اتاق pap ایستگاه ماکرویو شهرستان استارا  / استعلام,استعلام  بهسازی اتاق pap ایستگاه ماکرویو شهرستان استارا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952798/استعلام-اسیلوسکپ'>استعلام اسیلوسکپ  / استعلام ,استعلام اسیلوسکپ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952801/استعلام-الکتروپمپ-شناور'>استعلام  الکتروپمپ شناور / استعلام, استعلام  الکتروپمپ شناور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952802/استعلام-نصب-تابلو-و-علائم-ایمنی-ترافیکی-راههای'>استعلام نصب تابلو و علائم ایمنی ترافیکی راههای / استعلام ,استعلام نصب تابلو و علائم ایمنی ترافیکی راههای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952803/استعلام-ضد-یخ'>استعلام ضد یخ  / استعلام، استعلام ضد یخ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952806/استعلام-پرینتر-لیزری'>استعلام پرینتر لیزری  / استعلام ,استعلام پرینتر لیزری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952808/استعلام-لوله-UPVC'>استعلام لوله UPVC / استعلام, استعلام لوله UPVC</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952809/استعلام-اجرا-و-تامین-برق-رسانی-به-مرکز-جامع-خدمات-سلامت--'>استعلام  اجرا و تامین برق رسانی به مرکز جامع خدمات سلامت ... / استعلام, استعلام  اجرا و تامین برق رسانی به مرکز جامع خدمات سلامت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952814/استعلام-الکتروپمپ-شناور-شهرستان-قروه'>استعلام  الکتروپمپ شناور- شهرستان قروه / استعلام, استعلام  الکتروپمپ شناور- شهرستان قروه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952815/تمدید-استعلام-قیمت-برداشت-مختصات-مکانی-و-توصیفی-تاسیسات-آب-و-فاضلاب'>تمدید استعلام قیمت برداشت مختصات مکانی و توصیفی تاسیسات آب و فاضلاب  / تمدید استعلام , استعلام قیمت برداشت مختصات مکانی و توصیفی تاسیسات آب و فاضلاب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952817/استعلام-خرید-روغن'>استعلام خرید روغن  / استعلام , استعلام خرید روغن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952823/استعلام-دیوارکشی-و-محوطه-سازی-دبستان'>استعلام دیوارکشی و محوطه سازی دبستان / استعلام, استعلام دیوارکشی و محوطه سازی دبستان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952824/استعلام-خدمات-مشاوره-ای-آزمایشگاهی-پروژه-ای'>استعلام خدمات مشاوره ای آزمایشگاهی پروژه ای / استعلام ,استعلام خدمات مشاوره ای آزمایشگاهی پروژه ای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952832/استعلام-قرارداد-مشارکتی-انجام-امور-مشاوره-روانشناسی'>استعلام قرارداد مشارکتی انجام امور مشاوره روانشناسی  / استعلام قرارداد مشارکتی انجام امور مشاوره روانشناسی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952837/فراخوان-استعلام-ایاب-و-ذهاب-حساب-مشترکی-(ساعتی)'>فراخوان استعلام ایاب و ذهاب حساب مشترکی (ساعتی) / فراخوان استعلام ایاب و ذهاب حساب مشترکی (ساعتی)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952838/استعلام-لوله-250-فولادی-پی-ان-10-درزجوش'>استعلام لوله 250 فولادی پی ان 10 درزجوش / استعلام لوله 250 فولادی پی ان 10 درزجوش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952839/استعلام-دیوارکشی-و-محوطه-سازی-دبستان'>استعلام دیوارکشی و محوطه سازی دبستان / استعلام, استعلام دیوارکشی و محوطه سازی دبستان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952842/استعلام-انواع-لوله-فولادی'>استعلام انواع لوله فولادی  / استعلام انواع لوله فولادی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952843/استعلام-صندوق-امانات-26-خانه-با-روکش-استیل--'>استعلام صندوق امانات 26 خانه با روکش استیل ... / استعلام, استعلام صندوق امانات 26 خانه با روکش استیل ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952844/استعلام-کانکس-خودپرداز'>استعلام کانکس خودپرداز / استعلام,استعلام کانکس خودپرداز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952845/استعلام-تامین-نیروی-پزشک-عمومی-پرستار-و-روانشناس'>استعلام تامین نیروی پزشک عمومی پرستار و روانشناس / استعلام, تامین نیروی پزشک عمومی پرستار و روانشناس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952847/استعلام-احداث-800-مترمکعب-عملیات-سنگ-و-ملات-در-حوزه-آبخیز'>استعلام احداث 800 مترمکعب عملیات سنگ و ملات در حوزه آبخیز / استعلام, استعلام احداث 800 مترمکعب عملیات سنگ و ملات در حوزه آبخیز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952848/استعلام-احداث-850-مترمکعب-عملیات-سنگ-و-ملات'>استعلام احداث 850 مترمکعب عملیات سنگ و ملات / استعلام ، استعلام احداث 850 مترمکعب عملیات سنگ و ملات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952849/استعلام-دیوارکشی-و-محوطه-سازی-دبستان-روستای-گوهر-آباد'>استعلام دیوارکشی و محوطه سازی دبستان روستای گوهر آباد / استعلام, استعلام دیوارکشی و محوطه سازی دبستان روستای گوهر آباد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952850/استعلام-کامپیوتر'>استعلام کامپیوتر  / استعلام ،استعلام کامپیوتر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952852/استعلام-دیوارکشی-و-محوطه-سازی-دبستان-روستای-تراب'>استعلام دیوارکشی و محوطه سازی دبستان روستای تراب / استعلام, استعلام دیوارکشی و محوطه سازی دبستان روستای تراب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952853/استعلام-محوطه-سازی-دبستان-روستای-زنگی-چقا-ناحیه-2'>استعلام محوطه سازی دبستان روستای زنگی چقا ناحیه 2  / استعلام, استعلام محوطه سازی دبستان روستای زنگی چقا ناحیه 2 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952854/استعلام-دیوارکشی-و-محوطه-سازی-دبستان-روستای-پیرحیاتی'>استعلام دیوارکشی و محوطه سازی دبستان روستای پیرحیاتی / استعلام, استعلام دیوارکشی و محوطه سازی دبستان روستای پیرحیاتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952855/استعلام-محوطه-سازی-دبستان-روستای-طهنه-سفلی-ناحیه-2'>استعلام محوطه سازی دبستان روستای طهنه سفلی ناحیه 2  / استعلام, استعلام محوطه سازی دبستان روستای طهنه سفلی ناحیه 2 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952856/استعلام-قیمت-واگذاری-حجمی-داروخانه-های-شبانه-روزی'>استعلام قیمت واگذاری حجمی داروخانه های شبانه روزی / استعلام قیمت, استعلام قیمت واگذاری حجمی داروخانه های شبانه روزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952857/استعلام-دیوارکشی-و-محوطه-سازی-دبستان-روستای-بزگدار'>استعلام دیوارکشی و محوطه سازی دبستان روستای بزگدار / استعلام, استعلام دیوارکشی و محوطه سازی دبستان روستای بزگدار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952858/استعلام-محوطه-سازی-دبستان-روستای-سیمینه-ماهیدشت'>استعلام  محوطه سازی دبستان روستای سیمینه ماهیدشت  / استعلام, استعلام محوطه سازی دبستان روستای سیمینه ماهیدشت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952859/استعلام-زونکن'>استعلام زونکن / استعلام,استعلام زونکن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952860/استعلام-پایگاه-سلامت-اجتماعی-ویژه-شهرستان'>استعلام پایگاه سلامت اجتماعی ویژه شهرستان / استعلام,استعلام پایگاه سلامت اجتماعی ویژه شهرستان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952861/استعلام-برنج-تایلندی'>استعلام برنج تایلندی / استعلام, استعلام برنج تایلندی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952862/استعلام-محوطه-سازی-دبستان'>استعلام محوطه سازی دبستان  / استعلام,استعلام محوطه سازی دبستان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952864/استعلام-احداث-800-مترمکعب-عملیات-سنگ-و-ملات-در-حوزه-آبخیز'>استعلام احداث 800 مترمکعب عملیات سنگ و ملات در حوزه آبخیز  / استعلام, استعلام احداث 800 مترمکعب عملیات سنگ و ملات در حوزه آبخیز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952865/استعلام-خرید-لوله-۵-لایه'>استعلام خرید لوله ۵ لایه  / استعلام,استعلام خرید لوله ۵ لایه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952866/استعلام-تاسیسات-و-مصالح-ساختمانی'>استعلام تاسیسات و مصالح ساختمانی  / استعلام, استعلام تاسیسات و مصالح ساختمانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952867/استعلام-طراحی-و-ساخت-دکوراسیون-نمایشگاه'>استعلام طراحی و ساخت دکوراسیون نمایشگاه / استعلام,استعلام طراحی و ساخت دکوراسیون نمایشگاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952868/استعلام-احداث-300-مترمکعب-عملیات-گابیونی--'>استعلام احداث 300 مترمکعب عملیات گابیونی.... / استعلام ، استعلام احداث 300 مترمکعب عملیات گابیونی....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952870/استعلام-عملیات-تعمیر-و-تست-و-راه-اندازی-یک-دستگاه-ترانسفورماتور'>استعلام عملیات تعمیر و تست و راه اندازی یک دستگاه ترانسفورماتور / استعلام, استعلام عملیات تعمیر و تست و راه اندازی یک دستگاه ترانسفورماتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952872/استعلام-خرید-لوله-۵-لایه'>استعلام خرید لوله ۵ لایه  / استعلام,استعلام خرید لوله ۵ لایه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952873/استعلام-باطری-لیفتراک'>استعلام باطری لیفتراک  / استعلام, استعلام باطری لیفتراک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952874/استعلام-احداث-300-مترمکعب-سازه-سنگ-و-گابیون'>استعلام احداث 300 مترمکعب سازه سنگ و گابیون / استعلام ، استعلام احداث 300 مترمکعب سازه سنگ و گابیون</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952875/استعلام-احداث-1000-مترمکعب-عملیات-سنگ-و-ملات'>استعلام احداث 1000 مترمکعب عملیات سنگ و ملات / استعلام, استعلام احداث 1000 مترمکعب عملیات سنگ و ملات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952876/استعلام-احداث-500-مترمکعب-عملیات-گابیونی'>استعلام احداث 500 مترمکعب عملیات گابیونی / استعلام ، استعلام احداث 500 مترمکعب عملیات گابیونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952877/استعلام-تعمیر-تابلو-برق-مشعل-و-سیم-کشی'>استعلام تعمیر تابلو برق مشعل و سیم کشی  / استعلام ,استعلام تعمیر تابلو برق مشعل و سیم کشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952878/استعلام-تامین-غذای-پرسنل-گمرک-اهواز'>استعلام تامین غذای پرسنل گمرک اهواز / استعلام, استعلام تامین غذای پرسنل گمرک اهواز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952879/استعلام-کیف-کارت-بانکی-با-آرم-بانک'>استعلام کیف کارت بانکی با آرم بانک / استعلام ، استعلام کیف کارت بانکی با آرم بانک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952880/استعلام-خرید-پهنای-باند-اینترنت'>استعلام خرید پهنای باند اینترنت  / استعلام, استعلام خرید پهنای باند اینترنت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952882/استعلام-خرید-آسفالت'>استعلام خرید آسفالت / استعلام,استعلام خرید آسفالت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952884/استعلام-حفر-یک-حلقه-چاه'>استعلام حفر یک حلقه چاه / استعلام,استعلام حفر یک حلقه چاه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952885/استعلام-بایگانی-ریلی-دوسری'>استعلام بایگانی ریلی دوسری / استعلام ، استعلام بایگانی ریلی دوسری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952886/استعلام-مایع-ظرفشویی'>استعلام مایع ظرفشویی / استعلام, استعلام مایع ظرفشویی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952887/استعلام-حلب-روغن-نیمه-جامد'>استعلام حلب روغن نیمه جامد  / استعلام,استعلام حلب روغن نیمه جامد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952888/استعلام-خرید-لایسنس-node32'>استعلام خرید لایسنس node32  / استعلام, استعلام خرید لایسنس node32 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952889/استعلام-محلول-ضد-عفونی-سولارسیت'>استعلام محلول ضد عفونی سولارسیت  / استعلام, استعلام محلول ضد عفونی سولارسیت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952890/استعلام-تاسیسات-ساختمانی-دانشکده-و--'>استعلام تاسیسات ساختمانی دانشکده و ... / استعلام,استعلام تاسیسات ساختمانی دانشکده و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952891/استعلام-دربازکن-اتوماتیک'>استعلام دربازکن اتوماتیک / استعلام, استعلام دربازکن اتوماتیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952892/استعلام-کاغذ-چاپگر-132-ستونه-2000-برگی'>استعلام کاغذ چاپگر 132 ستونه  2000 برگی / استعلام , استعلام کاغذ چاپگر 132 ستونه  2000 برگی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952893/استعلام-کامپیوتر-و-فناوری-اطلاعات'>استعلام کامپیوتر و فناوری اطلاعات / استعلام ، استعلام کامپیوتر و فناوری اطلاعات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952894/فراخوان-استعلام-خرید-دستگاه-کپی'>فراخوان استعلام خرید دستگاه کپی / فراخوان استعلام, فراخوان استعلام خرید دستگاه کپی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952895/استعلام-سرور-hp-dl-380-g9'>استعلام سرور hp dl 380 g9  / استعلام سرور hp dl 380 g9 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952896/استعلام-برنج-سفید-دانه-بلند'>استعلام برنج سفید دانه بلند / استعلام,استعلام برنج سفید دانه بلند</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952897/استعلام-لوازم-یدک-اتوماسیون-پست-های-DCS'>استعلام لوازم یدک اتوماسیون پست های DCS  / استعلام, استعلام لوازم یدک اتوماسیون پست های DCS </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952898/استعلام-صدا-خفه-کن-و-اگزوز-و-فیتینگ-و--'>استعلام صدا خفه کن و اگزوز و فیتینگ  و ...  / استعلام, استعلام صدا خفه کن و اگزوز و فیتینگ  و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952899/استعلام-انجام-تست-بینایی-سنجی'>استعلام انجام تست بینایی سنجی  / استعلام, استعلام انجام تست بینایی سنجی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952900/استعلام-کفپوش-لاستیکی-و-تابلو-خروج'>استعلام  کفپوش لاستیکی و تابلو خروج / استعلام ,استعلام  کفپوش لاستیکی و تابلو خروج</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952901/استعلام-دوربین-5-مگاپیکسلی'> استعلام دوربین 5 مگاپیکسلی / استعلام , استعلام دوربین 5 مگاپیکسلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952902/استعلام-دستگاه-چندکاره-دیجیتال-و--'>استعلام دستگاه چندکاره دیجیتال و ... / استعلام, استعلام دستگاه چندکاره دیجیتال و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952903/استعلام-گوشت-گوساله-ران-و-سردست'>استعلام گوشت گوساله ران و سردست / استعلام,استعلام گوشت گوساله ران و سردست</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952904/استعلام-کارتریج-canon--مخصوص-پرینتر-3-کاره'>استعلام کارتریج  canon   مخصوص پرینتر  3 کاره  / استعلام  ، استعلام کارتریج  canon   مخصوص پرینتر  3 کاره </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952905/استعلام-چاپ-و-صحافی-4-رنگ-بولتن-در-قطع-A4'>استعلام چاپ و صحافی 4 رنگ بولتن در قطع A4 / استعلام, استعلام چاپ و صحافی 4 رنگ بولتن در قطع A4</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952906/استعلام-کاغذ-A4-رنگی'>استعلام کاغذ A4 رنگی  / استعلام , استعلام کاغذ A4 رنگی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952907/استعلام-اقلام-داروخانه-ای'>استعلام اقلام داروخانه ای / استعلام, استعلام اقلام داروخانه ای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952908/فراخوان-استعلام-خرید-کالا'>فراخوان استعلام خرید کالا / فراخوان استعلام, فراخوان استعلام خرید کالا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952909/استعلام-خاکبرداری-با-هر-وسیله-مکانیکی'>استعلام خاکبرداری با هر وسیله مکانیکی  / استعلام , استعلام خاکبرداری با هر وسیله مکانیکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952910/استعلام-پیچ-ساچمه-ای-و--'>استعلام پیچ ساچمه ای و .. / استعلام , استعلام پیچ ساچمه ای و ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952911/استعلام-بررسی-اکتشافی-پتانسیل-معدنی'> استعلام بررسی اکتشافی پتانسیل معدنی / استعلام , استعلام بررسی اکتشافی پتانسیل معدنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952912/استعلام-خرید-سوئیچ-سیسکو'>استعلام  خرید سوئیچ سیسکو / استعلام  خرید سوئیچ سیسکو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952913/استعلام-تست-و-تنظیم-عملکرد-فشار-کلیه-سفتی-والوها-در-نیروگاه'>استعلام تست و تنظیم عملکرد فشار کلیه سفتی والوها در نیروگاه / استعلام ,استعلام تست و تنظیم عملکرد فشار کلیه سفتی والوها در نیروگاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952914/استعلام-خرید-تعداد-65-دستگاه-کامپیوتر'>استعلام  خرید تعداد 65 دستگاه کامپیوتر / استعلام, استعلام  خرید تعداد 65 دستگاه کامپیوتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952915/استعلام-لوازم-پذیرایی'>استعلام لوازم پذیرایی / استعلام لوازم پذیرایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952916/استعلام-بهسازی-و-نوسازی-ساختمان-پشتیبانی-و-فنی'>استعلام بهسازی و نوسازی ساختمان پشتیبانی و فنی  / استعلام, استعلام بهسازی و نوسازی ساختمان پشتیبانی و فنی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952917/استعلام-بهسازی-و-نوسازی-ساختمان-و-تاسیسات-مرکز-PC'>استعلام بهسازی و نوسازی ساختمان و تاسیسات مرکز PC / استعلام, استعلام بهسازی و نوسازی ساختمان و تاسیسات مرکز PC</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952918/استعلام-خرید-سردخانه'> استعلام خرید سردخانه  / استعلام , استعلام خرید سردخانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952919/استعلام-خرید-تجهیزات-اداری'>استعلام خرید تجهیزات اداری / استعلام خرید تجهیزات اداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952920/استعلام-رنگ-پلاستیک-ماتکس'>استعلام رنگ پلاستیک ماتکس  / استعلام,استعلام رنگ پلاستیک ماتکس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952921/استعلام-تست-اسپیرومتری-سنجش-ریوی'>استعلام تست اسپیرومتری سنجش ریوی / استعلام,استعلام تست اسپیرومتری سنجش ریوی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952922/استعلام-پله-تمام-استنلس-استیل'>استعلام پله تمام استنلس استیل  / استعلام , استعلام پله تمام استنلس استیل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952923/استعلام-کارتریج-رایانه-نواری'>استعلام کارتریج رایانه نواری / استعلام , استعلام کارتریج رایانه نواری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952924/استعلام-مشاوره-چرخه-مدیریت-بهره-وری'>استعلام مشاوره چرخه مدیریت بهره وری / استعلام,استعلام مشاوره چرخه مدیریت بهره وری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952925/استعلام-خدمات-پشتیبانی-جنگل-داری'>استعلام خدمات پشتیبانی جنگل داری  / استعلام,استعلام خدمات پشتیبانی جنگل داری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952926/استعلام-کاغذ-Paper-one-A4'>استعلام کاغذ Paper one A4  / استعلام, استعلام کاغذ Paper one A4 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952927/استعلام-کود-حیوانی'>استعلام کود حیوانی  / استعلام، استعلام کود حیوانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952928/استعلام-قیمت-خدمات-مشاوره-ای-مطالعات-و-طراحی-شبکه-جمع-آوری-فاضلاب'>استعلام قیمت خدمات مشاوره ای مطالعات و طراحی شبکه جمع آوری فاضلاب  / استعلام, استعلام قیمت خدمات مشاوره ای مطالعات و طراحی شبکه جمع آوری فاضلاب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952929/استعلام-خرید-باکس-بتنی-پیش-ساخته'>استعلام خرید باکس بتنی پیش ساخته  / استعلام , استعلام خرید باکس بتنی پیش ساخته </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952931/استعلام-کتاب-تدابیر-طب-سنتی'> استعلام کتاب تدابیر طب سنتی / استعلام,  استعلام کتاب تدابیر طب سنتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952932/استعلام-پروژه-کاداستر-اراضی-ملی-و-دولتی'>استعلام پروژه کاداستر اراضی ملی و دولتی  / استعلام ,استعلام پروژه کاداستر اراضی ملی و دولتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952933/استعلام-power-electronics'>استعلام power electronics  / استعلام بهای الکترونیکی, استعلام power electronics  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952934/استعلام-پروژه-کاداستر-اراضی-ملی-و-دولتی'>استعلام پروژه کاداستر اراضی ملی و دولتی / استعلام ، استعلام پروژه کاداستر اراضی ملی و دولتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952935/استعلام-تولید-آماده-سازی-و-طراحی-90-صفحه-محتوا-بشرح-پیوست'>استعلام تولید آماده سازی و طراحی 90 صفحه محتوا بشرح پیوست  / استعلام, استعلام تولید آماده سازی و طراحی 90 صفحه محتوا بشرح پیوست </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952936/استعلام-بهسازی-و-نوسازی-ساختمان-پشتیبانی-و-فنی'>استعلام بهسازی و نوسازی ساختمان پشتیبانی و فنی  / استعلام, استعلام بهسازی و نوسازی ساختمان پشتیبانی و فنی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952937/استعلام-بل-بریکر-36-کیلوولت'>استعلام بل بریکر 36 کیلوولت  / استعلام, استعلام بل بریکر 36 کیلوولت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952938/استعلام-24-عدد-باطری'> استعلام 24 عدد باطری  / استعلام, استعلام 24 عدد باطری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952939/استعلام-ظرف-مخصوص-حمل-و-تزریق-روغن'>استعلام ظرف مخصوص حمل و تزریق روغن  / استعلام , استعلام ظرف مخصوص حمل و تزریق روغن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952940/استعلام-خرید-ورق-کرکره-ای-فایبرگلاس'>استعلام  خرید ورق کرکره ای فایبرگلاس  / استعلام, استعلام  خرید ورق کرکره ای فایبرگلاس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952941/استعلام-40-دست-لباس-گرم-جنس-نخی-مارک-Reebok'>استعلام 40 دست لباس گرم جنس نخی مارک Reebok  / استعلام, استعلام 40 دست لباس گرم جنس نخی مارک Reebok </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952943/استعلام-یک-دستگاه-کوره-هوای-گرم-گازی'>استعلام یک دستگاه کوره هوای گرم گازی  / استعلام, استعلام یک دستگاه کوره هوای گرم گازی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952944/استعلام-دو-دستگاه-فایروال'>استعلام دو دستگاه فایروال  / استعلام , استعلام دو دستگاه فایروال </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952945/استعلام-ادامه-کانال-کشاورزی'>استعلام ادامه کانال کشاورزی  / استعلام,استعلام ادامه کانال کشاورزی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952946/استعلام-کارت-شارژر-تایپ'> استعلام کارت شارژر تایپ / استعلام, استعلام کارت شارژر تایپ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952947/استعلام-هدرهای-ورودی-و-خروجی-سل-های-آب-ژاول-سازی-گروه-28'>استعلام هدرهای ورودی و خروجی سل های آب ژاول سازی گروه 28 / استعلام, استعلام هدرهای ورودی و خروجی سل های آب ژاول سازی گروه 28</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952948/استعلام-بازدید-سرویس-و-در-صورت-نیاز-تعویض-قطعات-معیوب'>استعلام بازدید، سرویس و در صورت نیاز تعویض قطعات معیوب / استعلام,استعلام بازدید، سرویس و در صورت نیاز تعویض قطعات معیوب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952949/استعلام-تکمیل-کانال-شریف-آباد-هیرگان'>استعلام  تکمیل کانال شریف آباد هیرگان / استعلام ، استعلام  تکمیل کانال شریف آباد هیرگان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952950/استعلام-پیراهن-و-شورت-ورزشی-و--'>استعلام پیراهن و شورت ورزشی و ... / استعلام, استعلام پیراهن و شورت ورزشی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952951/استعلام-رله-فیندر-125-48-ولت-10-آمپر-ابزار-آلات-الکتریکی'>استعلام رله فیندر 125، 48 ولت 10 آمپر ابزار آلات الکتریکی / استعلام, استعلام رله فیندر 125، 48 ولت 10 آمپر ابزار آلات الکتریکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952952/استعلام-قفسه-و-رک-فلزی'>استعلام قفسه و رک فلزی / استعلام,استعلام قفسه و رک فلزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952953/استعلام-لوازم-مرکز-تلفن'>استعلام لوازم مرکز تلفن  / استعلام,استعلام لوازم مرکز تلفن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952954/استعلام-دستگاه-فیبر-نوری-و-متعلقات'>استعلام دستگاه فیبر نوری و متعلقات  / استعلام ، استعلام دستگاه فیبر نوری و متعلقات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952955/استعلام-بکس-KOKEN-و--'>استعلام بکس KOKEN  و ...  / استعلام, استعلام بکس KOKEN  و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952956/استعلام-غشاء-ممبران'>استعلام غشاء ممبران / استعلام,استعلام غشاء ممبران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952957/استعلام-KSONIK-MICRO-U1trasonic-level-transmitter-ABB'>استعلام KSONIK MICRO U1trasonic level transmitter-ABB  / استعلام , استعلام KSONIK MICRO U1trasonic level transmitter-ABB </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952959/استعلام-لاستیک-لیفتراک'>استعلام لاستیک لیفتراک  / استعلام,استعلام لاستیک لیفتراک </a></li></ol>

مناقصات و مزایدات ...
ما را در سایت مناقصات و مزایدات دنبال می کنید

نویسنده : نوری بازدید : 4 تاريخ : دوشنبه 27 آذر 1396 ساعت: 11:37

<ol><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952275/مناقصه-واتر-جت-فشار-قوی-نوبت-دوم'>مناقصه واتر جت فشار قوی نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه واتر جت فشار قوی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952278/مناقصه-احداث-بند-خاکی-و-سازه-و-کف-بند-سنگ-ملات---نوبت-دوم'>مناقصه احداث بند خاکی و سازه و کف بند سنگ ملات ...  نوبت دوم  / مناقصه, مناقصه احداث بند خاکی و سازه و کف بند سنگ ملات ...  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952281/مناقصه-خرید-بیست-هزار-20-000-دستگاه-کنتور-تکفاز-نوبت-دوم'>مناقصه خرید بیست هزار 20.000 دستگاه کنتور تکفاز  نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید بیست هزار 20.000 دستگاه کنتور تکفاز  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952282/مناقصه-رفت-و-روب-معابر-و-حمل-زباله-شهر-مرحله-دوم-نوبت-دوم'>مناقصه رفت و روب معابر و حمل زباله شهر مرحله دوم  نوبت دوم  / آگهی مناقصه, مناقصه رفت و روب معابر و حمل زباله شهر مرحله دوم نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952285/اعلامیه-تمدید-و-اصلاحیه-مناقصه-نگهداری-فضای-سبز-ناحیه-دو-و-سه'>اعلامیه تمدید و اصلاحیه مناقصه نگهداری فضای سبز ناحیه دو و سه / اعلامیه تمدید و اصلاحیه آگهی مناقصه، اعلامیه تمدید و اصلاحیه مناقصه نگهداری فضای سبز ناحیه دو و سه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952286/فراخوان-مناقصه-نگهداری-و-تعمیر-و-راهبری-تاسیسات-مکانیکی-و-الکتریکی-نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه نگهداری و تعمیر و راهبری تاسیسات مکانیکی و الکتریکی نوبت دوم  / فراخوان مناقصه، فراخوان مناقصه نگهداری و تعمیر و راهبری تاسیسات مکانیکی و الکتریکی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952288/اعلامیه-تمدید-و-اصلاحیه-نگهداری-فضای-سبز-محوطه-حرم--'>اعلامیه تمدید و اصلاحیه نگهداری فضای سبز محوطه حرم... / اعلامیه تمدید و اصلاحیه آگهی مناقصه، اعلامیه تمدید و اصلاحیه نگهداری فضای سبز محوطه حرم...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952291/مناقصه-خرید-اقلام-تاسیسات-مکانیکی-پروژه-مسکونی'>مناقصه خرید اقلام تاسیسات مکانیکی پروژه مسکونی  / مناقصه ،مناقصه  خرید اقلام تاسیسات مکانیکی پروژه مسکونی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952293/مناقصه-انجام-خدمات-امداد-مشترکین-گازبانی-و-خدمات-عمومی'>مناقصه انجام خدمات امداد، مشترکین، گازبانی و خدمات عمومی  / آگهی فراخوان مناقصه عمومی، مناقصه انجام خدمات امداد، مشترکین، گازبانی و خدمات عمومی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952297/فراخوان-ارزیابی-کیفی-خرید-و-ساخت-30-دستگاه-تجهیزات-مقره-شویی--نوبت-دوم'>فراخوان ارزیابی کیفی خرید و ساخت 30 دستگاه تجهیزات مقره شویی - نوبت دوم / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه عمومی ، فراخوان ارزیابی کیفی خرید و ساخت 30 دستگاه تجهیزات مقره شویی - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952298/مناقصه-انتقال-نیرو-و-برق-رسانی-شبکه-های-توزیع-نیروی-برق--نوبت-دوم'>مناقصه انتقال نیرو و برق رسانی شبکه های توزیع نیروی برق - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه انتقال نیرو و برق رسانی شبکه های توزیع نیروی برق - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952300/مناقصه-خرید-تعداد-400-عدد-صندلی-آموزشی'>مناقصه خرید تعداد 400 عدد صندلی آموزشی / آگهی مناقصه, مناقصه خرید تعداد 400 عدد صندلی آموزشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952308/مناقصه-تیغه-چاقوی-آسیاب-MO40'>مناقصه تیغه چاقوی آسیاب MO40 / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه تیغه چاقوی آسیاب MO40</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952309/آگهی-مناقصه-عمومی-انجام-کلیه-خدمات-مربوط-به-شستشوی-بدنه--داخل-شویی'>آگهی مناقصه عمومی  انجام کلیه خدمات مربوط به شستشوی بدنه ، داخل شویی / آگهی مناقصه عمومی،آگهی مناقصه عمومی  انجام کلیه خدمات مربوط به شستشوی بدنه ، داخل شویی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952310/مناقصه-بهروسازی-و-آسفالت-بلوار'>مناقصه بهروسازی و آسفالت بلوار  / آگهی مناقصه ,مناقصه بهروسازی و آسفالت بلوار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952311/اصلاحیه-مناقصه-لکه-گیری-محور-گناوه-گوره--بی-بی-حکیمه'>اصلاحیه مناقصه لکه گیری محور گناوه- گوره - بی بی حکیمه  / آگهی مناقصه عمومی ، اصلاحیه مناقصه لکه گیری محور گناوه- گوره - بی بی حکیمه حدفاصل سه راهی گوره - شول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952314/مناقصه-خرید-ساندویچ-پانل-دیواری-و-سقفی'>مناقصه خرید ساندویچ پانل دیواری و سقفی / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه خرید ساندویچ پانل دیواری و سقفی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952315/مناقصه-بین-المللی-تامین-20-قلاده-سگ-موادیاب-نوبت-دوم'>مناقصه بین المللی تامین 20 قلاده سگ موادیاب نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی بین المللی, مناقصه بین المللی تامین 20 قلاده سگ موادیاب نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952318/مناقصه-تخریب--تهیه-مصالح-و-اجرای-کفسازی-سردخانه-جدید'>مناقصه تخریب ، تهیه مصالح و اجرای کفسازی سردخانه جدید / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه تخریب ، تهیه مصالح و اجرای کفسازی سردخانه جدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952319/تجدید-مناقصه-واگذاری-عملیات-میدانی-فهرست-برداری-و-به-هنگام-سازی---نوبت-دوم'>تجدید مناقصه واگذاری عملیات میدانی فهرست برداری و به هنگام سازی...  نوبت دوم / آگهی تجدید مناقصه عمومی , تجدید مناقصه واگذاری عملیات میدانی فهرست برداری و به هنگام سازی...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952322/مناقصه-پروژه-احداث-سه-دستگاه-پست-هوایی-و-اصلاح-و-بهینه-خطوط-فشار-متوسط-هوایی---نوبت-دوم'>مناقصه پروژه احداث سه دستگاه پست هوایی و اصلاح و بهینه خطوط فشار متوسط هوایی.... نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه پروژه احداث سه دستگاه پست هوایی و اصلاح و بهینه خطوط فشار متوسط هوایی.... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952323/مناقصه-مبدل-حرارتی-نوبت-دوم'>مناقصه مبدل حرارتی نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه مبدل حرارتی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952326/تجدید-فراخوان-بهره-برداری--سرویس-و-نگهداری-تصفیه-خانه-آب--چاه-های-سربالش-و---نوبت-دوم'>تجدید فراخوان بهره برداری ، سرویس و نگهداری تصفیه خانه آب ، چاه های سربالش و ... نوبت دوم / تجدید آگهی فراخوان , تجدید فراخوان بهره برداری ، سرویس و نگهداری تصفیه خانه آب ، چاه های سربالش و ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952327/مناقصه-نگهداری-شبکه-انتقال-(کابل-و-هوایی)'>مناقصه نگهداری شبکه انتقال (کابل و هوایی) / مناقصه، مناقصه نگهداری شبکه انتقال (کابل و هوایی)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952329/مناقصه-نگهداری-فضای-سبز'>مناقصه نگهداری فضای سبز  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه نگهداری فضای سبز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952330/مناقصه-خرید-45-تن-مواد-ضد-رسوب-و-بازدارنده-خوردگی--نوبت-دوم'>مناقصه خرید 45 تن مواد ضد رسوب و بازدارنده خوردگی... نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه خرید 45 تن مواد ضد رسوب و بازدارنده خوردگی... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952331/فراخوان-شناسایی-و-ارزیابی-مجریان-احداث-استخر'>فراخوان شناسایی و ارزیابی مجریان احداث استخر / فراخوان ، فراخوان شناسایی و ارزیابی مجریان احداث استخر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952333/مناقصه-خرید-ست-انشعاب-آب--نوبت-دوم'>مناقصه خرید ست انشعاب آب - نوبت دوم  / آگهی مناقصه تولید کنندگان و تامین کنندگان کالا,مناقصه خرید ست انشعاب آب- نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952334/مناقصه-حفر-و-تجهیز-دو-حلقه-چاه-(قسمت-چهارم-)-تجدید-نوبت-دوم'>مناقصه حفر و تجهیز دو حلقه چاه (قسمت چهارم ) تجدید نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه حفر و تجهیز دو حلقه چاه (قسمت چهارم ) تجدید نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952335/مناقصه-تعمیر-و-نگهداری-تجهیزات-و-شبکه-های-ICT'>مناقصه تعمیر و نگهداری تجهیزات و شبکه های ICT / مناقصه ,مناقصه تعمیر و نگهداری تجهیزات و شبکه های ICT</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952336/مناقصه-وکیوم-کاتالیست--نوبت-دوم'>مناقصه وکیوم کاتالیست - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه وکیوم کاتالیست - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952337/مناقصه-ارائه-خدمات-بهداشتی-و-درمانی-در-مرکز-و-پایگاه-های-سلامت'>مناقصه  ارائه خدمات بهداشتی و درمانی در مرکز و پایگاه های سلامت / مناقصه ، مناقصه  ارائه خدمات بهداشتی و درمانی در مرکز و پایگاه های سلامت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952339/مناقصه-حفاری-دو-حلقه-چاه-عمیق-آب-شرب-نوبت-دوم'>مناقصه حفاری دو حلقه چاه عمیق آب شرب نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه حفاری دو حلقه چاه عمیق آب شرب نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952341/مناقصه-عملیات-مربوط-به-نیرورسانی-به-چاه-شماره-3---نوبت-دوم'>مناقصه عملیات مربوط به نیرورسانی به چاه شماره 3 ... نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات مربوط به نیرورسانی به چاه شماره 3 ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952343/مناقصه-احداث-4-عدد-تابلوی-ورودی-در-شهرک-ها--تجدید--نوبت-دوم'>مناقصه احداث 4 عدد تابلوی ورودی در شهرک ها - تجدید - نوبت دوم  / آگهی تجدید مناقصه عمومی, مناقصه احداث 4 عدد تابلوی ورودی در شهرک ها - تجدید - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952344/مناقصه-خرید-قطعات-دستگاه-آبیاری-سنترپیوت'>مناقصه خرید قطعات دستگاه آبیاری سنترپیوت / آگهی مناقصه, مناقصه خرید قطعات دستگاه آبیاری سنترپیوت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952346/مناقصه-ارائه-خدمات-بهداشتی-و-درمانی-در-مرکز-و-پایگاه-های-سلامت-تحت-پوشش'>مناقصه  ارائه خدمات بهداشتی و درمانی در مرکز و پایگاه های سلامت تحت پوشش / مناقصه ، مناقصه  ارائه خدمات بهداشتی و درمانی در مرکز و پایگاه های سلامت تحت پوشش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952347/مناقصه-راهبری-نگهداری-و-تعمیر-تجهیزات-مقابله-و-پاکسازی-آلودگی-نفتی'>مناقصه راهبری، نگهداری و تعمیر تجهیزات مقابله و پاکسازی آلودگی نفتی  / آگهی مناقصه ,مناقصه راهبری، نگهداری و تعمیر تجهیزات مقابله و پاکسازی آلودگی نفتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952348/مناقصه-تامین-حمل-مصالح-و-اجرای-عملیات-نما'>مناقصه تامین، حمل مصالح و اجرای عملیات نما  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه تامین، حمل مصالح و اجرای عملیات نما </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952354/ارزیابی-کیفی-خرید-24-مترمکعب-جاذب--نوبت-دوم'>ارزیابی کیفی خرید 24 مترمکعب جاذب - نوبت دوم  / آگهی ارزیابی کیفی تولید کننده کالا , ارزیابی کیفی خرید 24 مترمکعب جاذب - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952355/مناقصه-تعمیرات-اساسی-و-تامین-قطعات-یدکی-مورد-نیاز-بازسازی-هشت-دستگاه-شاسی-و--'>مناقصه تعمیرات اساسی و تامین قطعات یدکی مورد نیاز بازسازی هشت دستگاه شاسی و ... / آگهی مناقصه ,مناقصه تعمیرات اساسی و تامین قطعات یدکی مورد نیاز بازسازی هشت دستگاه شاسی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952357/فراخوان-تجدید-مناقصه-عمومی-پروژه-خرید-و-نصب-سیستم-اعلان-حریق-نوبت-دوم'>فراخوان تجدید مناقصه عمومی پروژه خرید و نصب سیستم اعلان حریق  نوبت دوم  / فراخوان تجدید مناقصه عمومی،فراخوان مناقصه عمومی پروژه خرید و نصب سیستم اعلان حریق  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952358/فراخوان-مناقصه-انجام-مطالعات-مهندسی-مرحله-اول-و-دوم-طراحی-سیستم-شبکه-توزیع-آب--نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه انجام مطالعات مهندسی مرحله اول و دوم طراحی سیستم شبکه توزیع آب... نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای ، فراخوان مناقصه انجام مطالعات مهندسی مرحله اول و دوم طراحی سیستم شبکه توزیع آب... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952359/فراخوان-مناقصه-خرید-دستگاه-عیب-یاب-کابل-نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه خرید دستگاه عیب یاب کابل نوبت دوم / آگهی فراخوان مناقصه عمومی  , فراخوان مناقصه خرید دستگاه عیب یاب کابل نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952361/فراخوان-rod-hollow--copper-alloy---نوبت-دوم'>فراخوان rod hollow , copper alloy ... نوبت دوم  / آگهی فراخوان مناقصه , فراخوان rod hollow , copper alloy... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952362/مناقصه-اجرای-عملیات-انتقال-نیرو-برقرسانی-شبکه-های-توزیع-و-روشنایی-معابر---'>مناقصه اجرای عملیات انتقال نیرو برقرسانی شبکه های توزیع و روشنایی معابر ....  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه  اجرای عملیات انتقال نیرو برقرسانی شبکه های توزیع و روشنایی معابر .... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952365/مناقصه-اجرای-لوله-گذاری-فاضلاب-در-سطح-شهر-با-نصب-و-جابجایی-انشعابات-مربوطه-و--'>مناقصه اجرای لوله گذاری فاضلاب در سطح شهر با نصب و جابجایی انشعابات مربوطه و ... / مناقصه, مناقصه اجرای لوله گذاری فاضلاب در سطح شهر با نصب و جابجایی انشعابات مربوطه و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952366/مناقصه-تامین-نیروی-انسانی-نوبت-دوم'>مناقصه تامین نیروی انسانی نوبت دوم  / مناقصه عمومی , مناقصه تامین نیروی انسانی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952367/مناقصه-4-دستگاه-اواپراتور-آمونیاکی-2-فن-با-لوله-های-استیل-و'>مناقصه  4 دستگاه اواپراتور آمونیاکی 2 فن با لوله های استیل و / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه  4 دستگاه اواپراتور آمونیاکی 2 فن با لوله های استیل و</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952369/مناقصه-واگذاری-امور-راهبری-و-نگهداشت-تاسیسات'>مناقصه واگذاری امور راهبری و نگهداشت تاسیسات / آگهی مناقصه ,مناقصه واگذاری امور راهبری و نگهداشت تاسیسات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952372/مناقصه-عملیات-رنگ-آمیزی-اسکلت-فلزی-بیرونی-و-piping-کولینگ-تاور--'>مناقصه عملیات رنگ آمیزی اسکلت فلزی بیرونی و piping کولینگ تاور.... / آگهی مناقصه , مناقصه عملیات رنگ آمیزی اسکلت فلزی بیرونی و piping کولینگ تاور....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952375/اطلاعیه-مناقصه-پوشش-بیمه-تکمیلی-پرسنل-و-بیمه-مسولیت-مدنی-جامع-شهرداری'>اطلاعیه مناقصه پوشش بیمه تکمیلی پرسنل و بیمه مسولیت مدنی جامع شهرداری  / اطلاعیه مناقصه عمومی, مناقصه پوشش بیمه تکمیلی پرسنل و بیمه مسولیت مدنی جامع شهرداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952376/مناقصه-خرید-4-000-000-عدد-کارت-مغناطیسی-HICO-تجدید-نوبت-دوم'>مناقصه خرید 4.000.000 عدد کارت مغناطیسی HICO  تجدید نوبت دوم  / تجدید مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه خرید 4.000.000 عدد کارت مغناطیسی HICO  تجدید نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952379/مناقصه-انجام-خدمات-نظافت-و-آبدارخانه'>مناقصه انجام خدمات نظافت و آبدارخانه  / آگهی مناقصه ,مناقصه انجام خدمات نظافت و آبدارخانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952381/اصلاحیه-مناقصه-حفر-و-تجهیز-دو-حلقه-چاه-(قسمت-چهارم-)'>اصلاحیه مناقصه حفر و تجهیز دو حلقه چاه (قسمت چهارم ) / اصلاحیه مناقصه , مناقصه حفر و تجهیز دو حلقه چاه (قسمت چهارم )</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952384/فراخوان-مناقصه-CORROSSION-MONITORING-SYSTEM-نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه CORROSSION MONITORING SYSTEM  نوبت دوم  / آگهی فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه CORROSSION MONITORING SYSTEM  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952386/همایش-زعیم-ذوفنون'>همایش زعیم ذوفنون / همایش زعیم ذوفنون</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952387/مناقصه-احداث-بلوار---نوبت-دوم'>مناقصه احداث بلوار ... نوبت دوم  / مناقصه ,مناقصه احداث بلوار ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952388/مناقصه-انجام-امور-خدمات-پاسخگوئی-به-مشترکین--نوبت-دوم'>مناقصه انجام امور خدمات پاسخگوئی به مشترکین   نوبت دوم  / مناقصه عمومی  , مناقصه انجام امور خدمات پاسخگوئی به مشترکین  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952390/مناقصه-اجرای-دیوار-ساحلی---نوبت-دوم'>مناقصه اجرای دیوار ساحلی ... نوبت دوم / مناقصه ,مناقصه اجرای دیوار ساحلی ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952391/مناقصه-پروژه-عملیات-تعمیر-و-بهسازی-جسم-راه-با-بتن-غلتکی-نوبت-دوم'>مناقصه پروژه عملیات تعمیر و بهسازی جسم راه با بتن غلتکی نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه پروژه عملیات تعمیر و بهسازی جسم راه با بتن غلتکی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952395/مناقصه-پیاده-روسازی-و-جدول-گذاری-در-گلزار-شهدای-بهشت-سکینه-(س)'>مناقصه پیاده روسازی و جدول گذاری در گلزار شهدای بهشت سکینه (س) / مناقصه عمومی, مناقصه پیاده روسازی و جدول گذاری در گلزار شهدای بهشت سکینه (س) </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952397/مناقصه-کفپوش-معابر-منطقه-دو--'>مناقصه کفپوش معابر منطقه دو.... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه کفپوش معابر منطقه دو....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952400/خرید-227-دستگاه-انواع-تابلو'>خرید 227 دستگاه انواع تابلو  / مناقصه, خرید 227 دستگاه انواع تابلو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952401/مناقصه-لوله-های-پلی-اتیلن-و-گالوانیزه--نوبت-دوم'>مناقصه لوله های پلی اتیلن و گالوانیزه... نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی همراه با ارزیابی کیفی، مناقصه لوله های پلی اتیلن و گالوانیزه... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952405/مناقصه-خرید-انواع-کنتور'>مناقصه خرید انواع کنتور / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید انواع کنتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952406/مناقصه-آسفالت-معابر-سطح-شهر'>مناقصه آسفالت معابر سطح شهر / مناقصه , مناقصه آسفالت معابر سطح شهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952409/مناقصه-انجام-امور-پرستاری-بیمارستان'>مناقصه انجام امور پرستاری بیمارستان  / مناقصه ,مناقصه انجام امور پرستاری بیمارستان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952412/مناقصه-نگهداری-از-تاسیسات-آبرسانی-دزفول'>مناقصه نگهداری از تاسیسات آبرسانی دزفول / اگهی فراخوان , مناقصه نگهداری از تاسیسات آبرسانی دزفول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952415/مناقصه-پروژه-قرائت-توزیع-و-وصول-مطالبات-و-اپراتوری'>مناقصه  پروژه قرائت، توزیع و وصول مطالبات و اپراتوری  / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه  پروژه قرائت، توزیع و وصول مطالبات و اپراتوری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952417/مناقصه-واگذاری-حجمی--زمانی-جایگاه-شرکتی-نوبت-دوم'>مناقصه واگذاری حجمی - زمانی جایگاه شرکتی- نوبت دوم  / آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه واگذاری حجمی - زمانی جایگاه شرکتی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952420/مناقصه-سرویس-نگهداری-تعمیرات-تاسیسات-و-تجهیزات-مکانیکی-و-الکتریکی'>مناقصه سرویس نگهداری تعمیرات تاسیسات و تجهیزات مکانیکی و الکتریکی  / آگهی مناقصه ,مناقصه سرویس نگهداری تعمیرات تاسیسات و تجهیزات مکانیکی و الکتریکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952421/فراخوان-خرید-و-نصب-سیستم-های-دوربین-مداربسته'>فراخوان  خرید و نصب سیستم های دوربین مداربسته / اگهی فراخوان, فراخوان خرید و نصب سیستم های دوربین مداربسته</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952425/مناقصه-واگذاری-آزمایشگاه-های-واحدهای-بیمارستانی---نوبت-دوم'>مناقصه واگذاری آزمایشگاه های واحدهای بیمارستانی   - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه واگذاری آزمایشگاه های واحدهای بیمارستانی- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952426/استعلام-لوبیا-قرمز--سایت-ستاد'>استعلام لوبیا قرمز , سایت ستاد / استعلام,استعلام لوبیا قرمز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952427/مناقصه-اجرای-شبکه-توزیع-آب-و-انشعابات-خانگی-شهرک--'>مناقصه اجرای شبکه توزیع آب و انشعابات خانگی شهرک ... / آگهی مناقصه, مناقصه اجرای شبکه توزیع آب و انشعابات خانگی شهرک ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952431/استعلام-ویلچر-بزرگسال-سامانه-ستاد'>استعلام ویلچر بزرگسال, سامانه ستاد / استعلام,استعلام ویلچر بزرگسال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952432/مناقصه-اجرای-ایستگاه-پمپاژ-و-خط-انتقال-آب-نوبت-دوم'>مناقصه اجرای ایستگاه پمپاژ و خط انتقال آب نوبت دوم / آگهی مناقصه , مناقصه اجرای ایستگاه پمپاژ و خط انتقال آب نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952436/استعلام-۱۰-عدد-بند-و-کوسن-و-آجر-یوگا-و---سامانه-تدارکات-الکترونیکی-دولت'>استعلام ۱۰ عدد بند و کوسن و آجر یوگا و ..., سامانه تدارکات الکترونیکی دولت  / استعلام,استعلام ۱۰ عدد بند و کوسن و آجر یوگا و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952440/مناقصه-اجرای-عملیات-شبکه-گذاری-و-فولادی-و-پلی-اتیلن-پراکنده-و-تعمیراتی----نوبت-دوم'>مناقصه اجرای عملیات شبکه گذاری و فولادی و پلی اتیلن پراکنده و تعمیراتی ... - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای عملیات شبکه گذاری و فولادی و پلی اتیلن پراکنده و تعمیراتی ... - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952442/مناقصه-جدولگذاری-بلوار-معلم-فاز-دوم'>مناقصه جدولگذاری بلوار معلم فاز دوم  / مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه جدولگذاری بلوار معلم فاز دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952446/فراخوان-انجام-خدمات-موزع-و-کارگر-انبار-و-راننده-لیفتراک'>فراخوان انجام خدمات موزع و کارگر انبار و راننده لیفتراک / فراخوان ارزیابی  , فراخوان انجام خدمات موزع و کارگر انبار و راننده لیفتراک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952458/مناقصه-خرید-پهنای-باند-اینترنت'>مناقصه خرید پهنای باند اینترنت  / اگهی مناقصه , مناقصه خرید پهنای باند اینترنت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952460/مناقصه-شناسایی-پیمانکار-حمل-و-نقل-داخلی-و-درون-شهری'>مناقصه شناسایی پیمانکار حمل و نقل داخلی و درون شهری / مناقصه شناسایی پیمانکار حمل و نقل داخلی و درون شهری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952461/مناقصه-اجرای-خط-انتقال-آب-و-قسمتی-از-شبکه-توزیع-آب---نوبت-دوم'>مناقصه اجرای خط انتقال آب و قسمتی از شبکه توزیع آب ... نوبت دوم / آگهی مناقصه ,مناقصه اجرای خط انتقال آب و قسمتی از شبکه توزیع آب ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952462/اصلاحیه-فراخوان-پیمانکار-انجام-امور-خدمات-پشتیبانی-ستاد-و-انبار-کالا'>اصلاحیه فراخوان پیمانکار انجام امور خدمات پشتیبانی ستاد و انبار کالا  / اصلاحیه، فراخوان پیمانکار انجام امور خدمات پشتیبانی ستاد و انبار کالا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952465/مناقصه-واگذاری-پروژه-خاکبرداری'>مناقصه واگذاری پروژه خاکبرداری  / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه واگذاری پروژه خاکبرداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952470/تجدید-مناقصه-اجرای-روکش-آسفالت-معابر-سطح-شهر--نوبت-دوم'>تجدید مناقصه اجرای روکش آسفالت معابر سطح شهر - نوبت دوم  / آگهی تجدید مناقصه, تجدید مناقصه اجرای روکش آسفالت معابر سطح شهر - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952474/فراخوان-خدمات-ایاب-و-ذهاب-کارکنان-سیر-و-حرکت-(برون-شهری)-نوبت-دوم-چاپ-دوم'>فراخوان خدمات ایاب و ذهاب کارکنان سیر و حرکت (برون شهری) نوبت دوم چاپ دوم / آگهی دعوت به فراخوان ارزیابی کیفی , فراخوان خدمات ایاب و ذهاب کارکنان سیر و حرکت (برون شهری) نوبت دوم چاپ دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952475/مناقصه-جدول-گذاری-و-زیرسازی-معابر'>مناقصه جدول گذاری و زیرسازی معابر  / آگهی مناقصه ,مناقصه جدول گذاری و زیرسازی معابر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952478/آگهی-مناقصه-احداث-معابر-داخلی-شهرک-صنعتی'>آگهی مناقصه احداث معابر داخلی شهرک صنعتی / آگهی مناقصه ، مناقصه احداث معابر داخلی شهرک صنعتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952480/فراخوان-اجرای-شبکه-گاز-فاز-توسعه-شهرک-صنعتی'>فراخوان اجرای شبکه گاز فاز توسعه شهرک صنعتی / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای , فراخوان اجرای شبکه گاز فاز توسعه شهرک صنعتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952481/استعلام-تیرآهن-بال-پهن'>استعلام تیرآهن بال پهن / مناقصه, استعلام تیرآهن بال پهن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952489/مناقصه-امور-مربوط-به-خدمات-عمومی-و-فضای-سبز-دانشگاه'>مناقصه امور مربوط به خدمات عمومی و فضای سبز دانشگاه  / مناقصه ,مناقصه امور مربوط به خدمات عمومی و فضای سبز دانشگاه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952495/مناقصه-عملیات-تکمیل-سالن-ورزشی-روستای-لامیان-تویسرکان-نوبت-دوم'>مناقصه عملیات تکمیل سالن ورزشی روستای لامیان تویسرکان نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه عملیات تکمیل سالن ورزشی روستای لامیان تویسرکان نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952496/مناقصه-بیمه-تکمیل-درمان-پرسنل'>مناقصه بیمه تکمیل درمان پرسنل  / مناقصه بیمه تکمیل درمان پرسنل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952498/مناقصه-اجرای-عملیات-آماده-سازی-زیرسازی-و-جدول-گذاری--نوبت-دوم'>مناقصه اجرای عملیات آماده سازی، زیرسازی و جدول گذاری... نوبت دوم  / مناقصه, مناقصه اجرای عملیات آماده سازی، زیرسازی و جدول گذاری... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952499/مناقصه-عملیات-تکمیل-سالن-ورزشی--نوبت-دوم'>مناقصه عملیات تکمیل سالن ورزشی  - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه عملیات تکمیل سالن ورزشی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952502/تجدید-مناقصه-عملیات-حفظ-و-نگهداری-فضای-سبز---نوبت-دوم'>تجدید مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز ... نوبت دوم  / مناقصه ,تجدید مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952505/مناقصه-تکمیل-شبکه-توزیع-آب-و-انشعابات-خانگی--نوبت-دوم'>مناقصه تکمیل شبکه توزیع آب و انشعابات خانگی - نوبت دوم  / مناقصه , مناقصه تکمیل شبکه توزیع آب و انشعابات خانگی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952506/اولین-همایش-تحلیل-مسائل-و-تامین-منابع-مالی-در-اموزش-عالی'>اولین همایش تحلیل مسائل و تامین منابع مالی در اموزش عالی / اولین همایش تحلیل مسائل و تامین منابع مالی در اموزش عالی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952510/طبخ-و-توزیع-غذای-دانشجویی-دانشگاه-اراک'>طبخ و توزیع غذای دانشجویی دانشگاه اراک / مناقصه, طبخ و توزیع غذای دانشجویی دانشگاه اراک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952512/آگهی-استعلام-خرید-دستگاه-زیراکس'>آگهی استعلام خرید دستگاه زیراکس  / آگهی استعلام بها، آگهی استعلام خرید دستگاه زیراکس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952522/استعلام-ماکارانی-700-گرمی'>استعلام ماکارانی 700 گرمی / استعلام , استعلام ماکارانی 700 گرمی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952523/استعلام-احداث-850-مترمکعب-عملیات-سنگ-و-گابیون'>استعلام  احداث 850 مترمکعب عملیات سنگ و گابیون / استعلام ،استعلام  احداث 850 مترمکعب عملیات سنگ و گابیون</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952526/استعلام-عدس-درجه-یک'>استعلام عدس درجه یک  / استعلام , استعلام عدس درجه یک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952528/استعلام-روغن-مایع-آفتاب-یا-بهشهر-سرخ-کردنی'>استعلام روغن مایع آفتاب یا بهشهر سرخ کردنی / استعلام، استعلام روغن مایع آفتاب یا بهشهر سرخ کردنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952529/مناقصه-انجام-سرمایه-گذاری-به-منظور-تولید-سالیانه-۵۰-هزار-تن-کارنالیت-و--'>مناقصه  انجام سرمایه گذاری به منظور تولید سالیانه ۵۰ هزار تن کارنالیت و ... / مناقصه ,مناقصه  انجام سرمایه گذاری به منظور تولید سالیانه ۵۰ هزار تن کارنالیت و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952530/استعلام-هدایت-سنج-و-محلول-های-استاندارد'>استعلام هدایت سنج و محلول های استاندارد / استعلام , استعلام هدایت سنج و محلول های استاندارد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952531/استعلام-لوبیا-چیتی-درجه-یک'>استعلام لوبیا چیتی درجه یک  / استعلام , استعلام لوبیا چیتی درجه یک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952534/استعلام-مخلوط-گاز-کالیبراسیو'>استعلام مخلوط گاز کالیبراسیو / استعلام , استعلام مخلوط گاز کالیبراسیو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952535/مناقصه-پالت-وجعبه'>مناقصه پالت وجعبه / اگهی مناقصه , مناقصه پالت و جعبه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952536/مناقصه-انجام-سرمایه-گذاری-به-منظور-اکتشاف-محدوده-پلی-متال'>مناقصه  انجام سرمایه گذاری به منظور اکتشاف محدوده پلی متال  / مناقصه ,مناقصه  انجام سرمایه گذاری به منظور اکتشاف محدوده پلی متال </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952537/استعلام-ادویه-و--'>استعلام ادویه و ...  / استعلام، استعلام ادویه و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952540/استعلام-4-ردیف-اتصال-جوشی'>استعلام 4 ردیف اتصال جوشی / مناقصه, استعلام 4 ردیف اتصال جوشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952542/استعلام-کفش-ورزشی-مردانه'>استعلام کفش ورزشی مردانه  / استعلام, استعلام کفش ورزشی مردانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952543/مناقصه-انجام-سرمایه-گذاری-در-مراحل-تجهیز-و-بهره-برداری-از-معدن'>مناقصه انجام سرمایه گذاری در مراحل تجهیز و بهره برداری از معدن  / مناقصه ,مناقصه انجام سرمایه گذاری در مراحل تجهیز و بهره برداری از معدن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952546/مناقصه-واگذاری-راهبری-سرویس-های-استیجاری---نوبت-دوم'>مناقصه واگذاری راهبری سرویس های استیجاری ... نوبت دوم  / آگهی مناقصه ,مناقصه واگذاری راهبری سرویس های استیجاری ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952549/مناقصه-بکارگیری-پیمانکار-جهت-اجرای-پیاده-روسازی--نوبت-دوم'>مناقصه بکارگیری پیمانکار جهت اجرای پیاده روسازی  - نوبت دوم  / مناقصه ,مناقصه بکارگیری پیمانکار جهت اجرای پیاده روسازی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952553/استعلام-تن-ماهی-شیلتون-180-گرم-درب-آسان-بازشو'>استعلام تن ماهی شیلتون 180 گرم درب آسان بازشو  / استعلام، استعلام  تن ماهی شیلتون 180 گرم درب آسان بازشو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952555/تجدید-استعلام-خرید-دو-دستگاه-اسپیلت'>تجدید استعلام خرید دو دستگاه اسپیلت / مناقصه, تجدید استعلام خرید دو دستگاه اسپیلت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952559/مناقصه-عمومی-ایمن-سازی-و-نگهداری-راه-های-استان'>مناقصه عمومی ایمن سازی و نگهداری راه های استان  / مناقصه عمومی یک مرحله ای ایمن سازی و نگهداری راه های استان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952560/استعلام-تجهیز-و-تعمیر-چاه-با-تجهیزات-شناو'>استعلام تجهیز و تعمیر چاه با تجهیزات شناو / استعلام، استعلام  تجهیز و تعمیر چاه با تجهیزات شناو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952562/مناقصه-خرید-یک-دستگاه-اندازه-گیری-ظرفیت-خازنی-و--'>مناقصه خرید یک دستگاه اندازه گیری ظرفیت خازنی و ... / مناقصه,مناقصه خرید یک دستگاه اندازه گیری ظرفیت خازنی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952563/مناقصه-احداث-پارک-غدیر-اکرمیه-و--'>مناقصه احداث پارک غدیر اکرمیه و ... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه احداث پارک غدیر اکرمیه و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952564/استعلام-خرید-و-نصب-و-راه-اندازی-دو-دستگاه-آسانسور'>استعلام خرید و نصب و راه اندازی دو دستگاه آسانسور / استعلام , استعلام خرید و نصب و راه اندازی دو دستگاه آسانسور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952567/مناقصه-خط-کشی-سرد-راه-های-استان'>مناقصه خط کشی سرد راه های استان  / مناقصه عمومی یک مرحله ای خط کشی سرد راه های استان با ارزیابی کیفی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952571/فراخوان-مناقصه-تهیه-و-نصب-بهسازی-تابلوهای-اطلاعاتی-و-اخطاری-و---'>فراخوان مناقصه تهیه و نصب بهسازی تابلوهای اطلاعاتی و اخطاری و .... / مناقصه عمومی ، فراخوان مناقصه تهیه و نصب بهسازی تابلوهای اطلاعاتی و اخطاری و انتظامی و مسیرنما </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952574/مناقصه-جدول-گذاری-قسمتی-از-بلوار-امام-حسین'>مناقصه جدول گذاری قسمتی از بلوار امام حسین / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه جدول گذاری قسمتی از بلوار امام حسین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952577/فراخوان-روکش-و-بهسازی-راه-روستایی-پاتاوه-بهرام-بیگی'>فراخوان روکش و بهسازی راه روستایی پاتاوه بهرام بیگی  / مناقصه عمومی ، فراخوان مناقصه روکش و بهسازی راه روستایی پاتاوه بهرام بیگی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952578/استعلام-تهیه-مصالح-و-احداث-اتاقک-عابر-بانک-و-اجرای-حصار-زمین'>استعلام تهیه مصالح و احداث اتاقک عابر بانک و اجرای حصار زمین / استعلام, استعلام تهیه مصالح و احداث اتاقک عابر بانک و اجرای حصار زمین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952579/استعلام-دیسک-هارد-متال'>استعلام دیسک هارد متال  / استعلام, استعلام دیسک هارد متال </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952581/استعلام-قند-حبه'>استعلام قند حبه / استعلام , استعلام قند حبه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952582/فراخوان-یدکی-دیگهای-بخار-و-سلکتورهای-دستی'>فراخوان یدکی دیگهای بخار و سلکتورهای دستی / فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه خرید دو مرحله ای,فراخوان یدکی دیگهای بخار و سلکتورهای دستی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952587/مناقصه-خرید-کیس-کامپیوتر'>مناقصه خرید کیس کامپیوتر / مناقصه, مناقصه خرید کیس کامپیوتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952590/مناقصه-عملیات-حفظ-و-نگهداری-فضای-سبز-محدوده-A-نوبت-دوم'>مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز محدوده A- نوبت دوم  / مناقصه, مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز محدوده A - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952592/مناقصه-اجرای-اسکلت-بتنی-پایانه-مسافربری-چاپ-دوم'>مناقصه اجرای اسکلت بتنی پایانه مسافربری- چاپ دوم / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه اجرای اسکلت بتنی پایانه مسافربری - چاپ دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952593/استعلام-تشک-مواج'>استعلام تشک مواج / استعلام ،استعلام تشک مواج </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952599/مناقصه-خرید-اقلام-گیاهی--نوبت-دوم'>مناقصه خرید اقلام گیاهی - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه خرید اقلام گیاهی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952600/مناقصه-اجرای-عملیات-پیاده-راه-سازی-خیابان--نوبت-دوم'>مناقصه اجرای عملیات پیاده راه سازی خیابان ...نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی عمرانی,مناقصه اجرای عملیات پیاده راه سازی خیابان...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952602/تجدید-مناقصه-عملیات-نگهداری-تعمیرات-بازسازی-شبکه'>تجدید مناقصه عملیات نگهداری، تعمیرات، بازسازی شبکه  / آگهی تجدید مناقصه,مناقصه عملیات نگهداری، تعمیرات، بازسازی شبکه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952604/فراخوان-خرید-تعدادی-دستگاه-الکتروموتور-و-پمپ-شناور-تجدید'>فراخوان خرید تعدادی دستگاه الکتروموتور و پمپ شناور تجدید / آگهی تجدید فراخوان , فراخوان خرید تعدادی دستگاه الکتروموتور و پمپ شناور تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952610/مناقصه-عملیات-آسفالت-کوچه-های-روستا'>مناقصه عملیات آسفالت کوچه های روستا   / مناقصه ، مناقصه عملیات آسفالت کوچه های روستا  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952617/مناقصه-تعمیرات-اساسی-۱۰-دستگاه-منزل-بلوکی'>مناقصه تعمیرات اساسی ۱۰ دستگاه منزل بلوکی  / مناقصه ,مناقصه تعمیرات اساسی ۱۰ دستگاه منزل بلوکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952619/تجدید-آگهی-فراخوان-انجام-امور-تبلیغاتی-و-حسب-رعایت-سیمای-شهری'>تجدید آگهی فراخوان  انجام امور تبلیغاتی و حسب رعایت سیمای شهری / مناقصه, تجدید آگهی فراخوان  انجام امور تبلیغاتی و حسب رعایت سیمای شهری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952622/مناقصه-اجرای-خدمات-خودرویی--نوبت-دوم'>مناقصه اجرای خدمات خودرویی... نوبت دوم / مناقصه ,مناقصه اجرای خدمات خودرویی... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952628/مناقصه-اجرای-عملیات-حفاظتی-رویه-راه-های-حوزه-استحفاظی-نوبت-دوم'>مناقصه اجرای عملیات حفاظتی رویه راه های حوزه استحفاظی -نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی , مناقصه اجرای عملیات حفاظتی رویه راه های حوزه استحفاظی -نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952630/مناقصه-تهیه-مصالح-و-ساخت-باکس-بتنی-مسلح--نوبت-دوم'>مناقصه تهیه مصالح و ساخت باکس بتنی مسلح - نوبت دوم  / اگهی مناقصه , مناقصه تهیه مصالح و ساخت باکس بتنی مسلح - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952636/مناقصه-تامین-نیروی-انسانی-کارگری'>مناقصه تامین نیروی انسانی کارگری / آگهی مناقصه , مناقصه تامین نیروی انسانی کارگری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952638/استعلام-کنتاکتور'>استعلام کنتاکتور / استعلام, استعلام کنتاکتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952643/استعلام-سیلندر-پنوماتیک'>استعلام سیلندر پنوماتیک  / استعلام, استعلام سیلندر پنوماتیک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952646/تجدید-مناقصه-عملیات-نگهداری-تعمیرات-بازسازی-شبکه-و--'>تجدید مناقصه عملیات نگهداری، تعمیرات، بازسازی شبکه و... / آگهی تجدید مناقصه, مناقصه عملیات نگهداری، تعمیرات، بازسازی شبکه و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952648/مناقصه-عملیات-فاز-چهارم-محوطه-سازی-سایت-بیوکمپوست'>مناقصه عملیات فاز چهارم محوطه سازی سایت بیوکمپوست / آگهی مناقصه, مناقصه عملیات فاز چهارم محوطه سازی سایت بیوکمپوست</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952651/مناقصه-مرحله-ای-درزگیری-و-لکه-گیری-و-روکش-آسفالت-سامانه-تدارکات-الکترونیکی-دولت'>مناقصه مرحله ای درزگیری و لکه گیری و روکش آسفالت, سامانه تدارکات الکترونیکی دولت  / مناقصه ,مناقصه مرحله ای درزگیری و لکه گیری و روکش آسفالت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952654/مناقصه-درزگیری-و-لکه-گیری-روکش-آسفالت'>مناقصه درزگیری و لکه گیری روکش آسفالت / مناقصه ,مناقصه درزگیری و لکه گیری روکش آسفالت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952655/مناقصه-عملیات-زیرسازی-و-آسفالت-سطح-شهر'> مناقصه عملیات زیرسازی و آسفالت سطح شهر / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات زیرسازی و آسفالت سطح شهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952656/فراخوان-جمع-آوری-و-نصب-ادوات-حصارچاه-و-كیكاف'>فراخوان جمع آوری و نصب ادوات حصارچاه و كیكاف / فراخوان  جمع آوری و نصب ادوات حصارچاه و كیكاف</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952658/مناقصه-روکش-و-بهسازی-راه'>مناقصه روکش و بهسازی راه  / مناقصه ,مناقصه روکش و بهسازی راه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952661/مناقصه-خرید-کلید-سکسیونر-گازی-هوایی'>مناقصه خرید کلید سکسیونر گازی هوایی / اگهی مناقصه , مناقصه خرید کلید سکسیونر گازی هوایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952668/مناقصه-انجام-عملیات-نگهداری-فضاهای-سبز'> مناقصه انجام عملیات نگهداری فضاهای سبز / مناقصه , مناقصه انجام عملیات نگهداری فضاهای سبز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952674/مناقصه-جذب-سرمایه-گذار'>مناقصه جذب سرمایه گذار  / مناقصه ,مناقصه جذب سرمایه گذار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952675/مناقصه-تامین-تعداد-150-حلقه-تایر'>مناقصه  تامین تعداد 150 حلقه تایر / مناقصه, مناقصه  تامین تعداد 150 حلقه تایر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952676/مناقصه-خرید-لوازم-و-تجهیزات-برقی--نوبت-دوم'>مناقصه خرید لوازم و تجهیزات برقی... نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای، مناقصه خرید لوازم و تجهیزات برقی ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952680/مناقصه-عملیات-حفظ-و-نگهداری-فضای-سبز-منطقه-هفت-قسمت-B-تجدید---دوم'>مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز منطقه هفت قسمت B- تجدید ... دوم / آگهی تجدید مناقصه عمومی, مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز منطقه هفت قسمت B- تجدید ... دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952682/استعلام-50-عدد-ذغال--'>استعلام 50 عدد ذغال... / استعلام، استعلام 50 عدد ذغال...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952684/مناقصه-نهالکاری-و-آبیاری-و-مراقبت'>مناقصه نهالکاری و آبیاری و مراقبت  / مناقصه ,مناقصه نهالکاری و آبیاری و مراقبت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952691/استعلام-خرید-لوازم-یدکی'>استعلام خرید لوازم یدکی  / استعلام,استعلام خرید لوازم یدکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952692/مناقصه-عملیات-احداث-و-حفظ-و-نگهداری-فضای-سبز-منطقه-هفت-محدوده-پارک-کوهستانی---نوبت-دوم'>مناقصه  عملیات احداث و حفظ و نگهداری فضای سبز منطقه هفت محدوده پارک کوهستانی ... نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه  عملیات احداث و حفظ و نگهداری فضای سبز منطقه هفت محدوده پارک کوهستانی... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952694/استعلام-2-عدد-لول-سوئیچ-خازنی-یک-فیلتر--'>استعلام 2 عدد لول سوئیچ خازنی یک فیلتر ... / استعلام، استعلام 2 عدد لول سوئیچ خازنی یک فیلتر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952695/فراخوان-اجرای-شبکه-توزیع-محور-فیروزآباد-و-تکمیل-رینگ-خط-تغذیه-الشتر'>فراخوان اجرای شبکه توزیع محور فیروزآباد و تکمیل رینگ خط تغذیه الشتر / آگهی فراخوان پیمانکار،فراخوان اجرای شبکه توزیع محور فیروزآباد و تکمیل رینگ خط تغذیه الشتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952696/استعلام-فعالیت-های-خلاق--هنر-و-سرگمی'>استعلام فعالیت های خلاق ، هنر و سرگمی  / استعلام,استعلام فعالیت های خلاق ، هنر و سرگمی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952699/استعلام-خرید-تجهیزات'>استعلام خرید تجهیزات / استعلام,استعلام خرید تجهیزات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952700/مناقصه-اجرای-شبکه-توزیع-آب-و-جمع-آوری-فاضلاب'>مناقصه اجرای شبکه توزیع آب و جمع آوری فاضلاب / مناقصه , مناقصه اجرای شبکه توزیع آب و جمع آوری فاضلاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952701/استعلام-مواد-گندزدا'>استعلام مواد گندزدا / استعلام, استعلام مواد گندزدا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952703/استعلام-2-عدد-کوپلینگ-نر-و-ماده--'>استعلام 2 عدد کوپلینگ نر و ماده... / استعلام، استعلام 2 عدد کوپلینگ نر و ماده...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952704/مناقصه-پروژه-تهیه-تجهیزات-و-احداث-شبکه-توزیع--خط-تغذیه--ایستگاه-TBS-و--'>مناقصه پروژه تهیه تجهیزات و احداث شبکه توزیع ، خط تغذیه ، ایستگاه TBS و ... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه پروژه تهیه تجهیزات و احداث شبکه توزیع ، خط تغذیه ، ایستگاه TBS و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952705/استعلام-فعالیت-های-مربوط-به-سلامت-انسان'>استعلام فعالیت های مربوط به سلامت انسان  / استعلام ,استعلام فعالیت های مربوط به سلامت انسان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952706/استعلام-خرید-لاستیک-خودروهای-سبک-و-کامیونت'>استعلام خرید لاستیک خودروهای سبک و کامیونت / استعلام ,استعلام خرید لاستیک خودروهای سبک و کامیونت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952708/استعلام-کابل-مسی'>استعلام کابل مسی  / استعلام,استعلام کابل مسی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952709/استعلام-لیبل-پی-وی-سی'>استعلام لیبل پی وی سی / استعلام, استعلام لیبل پی وی سی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952711/استعلام-خرید-و-پخش-آسفالت-بلوار-ورودی-شهرک'>استعلام خرید و پخش آسفالت بلوار ورودی شهرک / استعلام,استعلام خرید و پخش آسفالت بلوار ورودی شهرک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952712/استعلام-تعداد-55-دستگاه-باتری-2v-350ah-شارژ-شده'>استعلام تعداد 55 دستگاه باتری 2v.350ah شارژ شده  / استعلام , استعلام تعداد 55 دستگاه باتری 2v.350ah شارژ شده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952713/استعلام-تولید--انتقال-و-توزیع-برق'> استعلام تولید ، انتقال و توزیع برق  / استعلام , استعلام تولید ، انتقال و توزیع برق </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952714/استعلام-خرید-لاستیک-دستگاههای-سنگین-و-نیمه-سنگین'>استعلام خرید لاستیک دستگاههای سنگین و نیمه سنگین  / استعلام ,استعلام  خرید لاستیک دستگاههای سنگین و نیمه سنگین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952715/فراخوان-تامین-و-تعمیر-قطعات-و-تجهیزات-مکانیزمهای-ثابت-و-متحرک'>فراخوان تامین و تعمیر قطعات و تجهیزات مکانیزمهای ثابت و متحرک  / آگهی فراخوان‌ عمومی ,فراخوان تامین و تعمیر قطعات و تجهیزات مکانیزمهای ثابت و متحرک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952716/آگهی-مناقصه-عمومی-انجام-کلیه-عملیات-تخلیه-بارگیری'>آگهی مناقصه عمومی انجام کلیه عملیات تخلیه،بارگیری / آگهی مناقصه ، آگهی مناقصه عمومی انجام کلیه عملیات تخلیه،بارگیری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952719/استعلام-مجموعه-آویز-وتلشکی-و-کابین-جرثقیل-نورد'>استعلام مجموعه آویز وتلشکی و کابین جرثقیل نورد / استعلام ,استعلام مجموعه آویز وتلشکی و کابین جرثقیل نورد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952720/استعلام-میز-ریلیز-خون-و-پلاسما-یک-دستگاه-و-یخچال-بانک-خون-دو-دستگاه'>استعلام  میز ریلیز خون و پلاسما  یک دستگاه و یخچال بانک خون دو دستگاه  / استعلام, استعلام  میز ریلیز خون و پلاسما  یک دستگاه و یخچال بانک خون دو دستگاه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952721/استعلام-1800-لیتر-روغن-موبیل--'>استعلام 1800 لیتر روغن موبیل... / استعلام، استعلام 1800 لیتر روغن موبیل...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952723/استعلام-پانزده-ردیف-قطعات-زیمنس-و-تاچ-اسکرین'>استعلام پانزده ردیف قطعات زیمنس و تاچ اسکرین  / استعلام ,استعلام پانزده ردیف قطعات زیمنس و تاچ اسکرین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952726/استعلام-کاشی-چسب-کاشی-سرویس-بهداشتی-و-لوازم-جانبی'>استعلام کاشی، چسب کاشی سرویس بهداشتی  و لوازم جانبی / استعلام, استعلام کاشی، چسب کاشی سرویس بهداشتی  و لوازم جانبی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952727/استعلام-نبشی-و-ناودانی-فولادی'>استعلام نبشی و ناودانی فولادی  / استعلام,استعلام نبشی و ناودانی فولادی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952729/استعلام-خرید-روانکار-و-ضد-یخ'>استعلام خرید روانکار و ضد یخ  / استعلام ,استعلام خرید روانکار و ضد یخ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952730/استعلام-2-عدد-کلید-لوکال-دو-وضعیتی-کامل'> استعلام 2 عدد کلید لوکال دو وضعیتی کامل  / استعلام ، استعلام 2 عدد کلید لوکال دو وضعیتی کامل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952732/فراخوان-تهیه-تجهیزات-و-احداث-شبکه-توزیع-و-ساخت-و-نصب-انشعابات-پلی-اتیلنی-روستاهای-محور-حاسین'>فراخوان تهیه تجهیزات و احداث شبکه توزیع و ساخت و نصب انشعابات پلی اتیلنی روستاهای محور حاسین / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای  ، فراخوان تهیه تجهیزات و احداث شبکه توزیع و ساخت و نصب انشعابات پلی اتیلنی روستاهای محور حاسین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952733/مناقصه-عمومی-یک-مرحله-ای-عملیات-سنگ-و-ملات-حوزه-آبخیز-طورگیر-شهرستان-خنداب'>مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات سنگ و ملات حوزه آبخیز طورگیر شهرستان خنداب  / مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات سنگ و ملات حوزه آبخیز طورگیر شهرستان خنداب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952734/مناقصه-پروژه-تعمیرات-اساسی-10-دستگاه-منازل-کارگری'>مناقصه پروژه تعمیرات اساسی 10 دستگاه منازل کارگری / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه پروژه تعمیرات اساسی 10 دستگاه منازل کارگری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952735/استعلام-4-دست-تیغه-پلاتین-ثابت-و-متحرک-کنتاکتور'>استعلام 4 دست تیغه پلاتین ثابت و متحرک کنتاکتور  / استعلام ، استعلام 4 دست تیغه پلاتین ثابت و متحرک کنتاکتور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952736/استعلام-تبلت'>استعلام تبلت  / استعلام ,استعلام تبلت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952737/مناقصه-عمومی-دو-مرحله-ای-تکمیل-عملیات-اجرایی-موزه-هنرهای-معاصر'>مناقصه عمومی دو مرحله ای تکمیل عملیات اجرایی موزه هنرهای معاصر / مناقصه, مناقصه عمومی دو مرحله ای تکمیل عملیات اجرایی موزه هنرهای معاصر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952739/استعلام-برگزاری-آزمون-پیشرفت-تحصیلی'>استعلام برگزاری آزمون پیشرفت تحصیلی  / استعلام,استعلام برگزاری آزمون پیشرفت تحصیلی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952740/استعلام-1-عدد-پولی--1-شیار-مربوط-به-شفت-موتور-فن-SF-کولر'> استعلام 1 عدد پولی ، 1 شیار مربوط به شفت موتور فن SF کولر  / استعلام ، استعلام 1 عدد پولی ، 1 شیار مربوط به شفت موتور فن SF کولر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952741/استعلام-عملیات-احداث-انبار'>استعلام عملیات احداث انبار  / استعلام , استعلام عملیات احداث انبار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952742/استعلام-دیگ-فولادی-حرارت-مرکزی'>استعلام دیگ فولادی حرارت مرکزی  / استعلام,استعلام دیگ فولادی حرارت مرکزی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952743/مناقصه-(I-B-O-P-(TOP-DRIVE-MH--'>مناقصه (I.B.O.P (TOP DRIVE MH... / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه (I.B.O.P (TOP DRIVE MH...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952744/استعلام-خرید-چراغهای-روشنایی'>استعلام خرید چراغهای روشنایی / استعلام ,استعلام خرید چراغهای روشنایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952745/فراخوان-ارزیابی-کیفی-یک-مرحله-ای-و-ارزیابی-کیفی-تکمیل-دبستان-سه-کلاسه'>فراخوان ارزیابی کیفی یک مرحله ای و ارزیابی کیفی تکمیل دبستان سه کلاسه / مناقصه, فراخوان ارزیابی کیفی یک مرحله ای و ارزیابی کیفی تکمیل دبستان سه کلاسه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952747/استعلام-2-عدد-پولی-4-شیار-قطر-خارجی-200Q-قطر-داخلی-Q40'>استعلام 2 عدد پولی 4 شیار قطر خارجی 200Q قطر داخلی Q40 / استعلام ، استعلام 2 عدد پولی 4 شیار قطر خارجی 200Q قطر داخلی Q40</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952748/مناقصه-خرید-110-کیلومتر-انواع-کابل-فشار-ضعیف-مسی-و-آلومینیومی-و--'>مناقصه خرید 110 کیلومتر انواع کابل فشار ضعیف مسی و آلومینیومی و ... / مناقصه عمومی, مناقصه خرید 110 کیلومتر انواع کابل فشار ضعیف مسی و آلومینیومی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952749/استعلام-برگزاری-آزمون-پیشرفت-تحصیلی'>استعلام برگزاری آزمون پیشرفت تحصیلی  / استعلام,استعلام برگزاری آزمون پیشرفت تحصیلی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952750/فراخوان-ارزیابی-کیفی-مناقصه-عمومی-یک-مرحله-ای-با-ارزیابی-کیفی-تکمیل-دبستان'>فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی تکمیل دبستان / مناقصه, فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی تکمیل دبستان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952752/استعلام-برگزاری-آزمون-علمی-دوره-اول-متوسطه'>استعلام برگزاری آزمون علمی دوره اول متوسطه  / استعلام,استعلام برگزاری آزمون علمی دوره اول متوسطه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952753/فراخوان-ارزیابی-کیفی-مناقصه-عمومی-یک-مرحله-ای-با-ارزیابی-کیفی-احداث-مرکز-آموزشی-اوتیسم'>فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی احداث مرکز آموزشی اوتیسم / مناقصه, فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی احداث مرکز آموزشی اوتیسم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952754/مناقصه-مرمت-عملیات-مکانیکی-حوزه-آبخیز'>مناقصه مرمت عملیات مکانیکی حوزه آبخیز / مناقصه عمومی مرمت عملیات مکانیکی حوزه آبخیز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952756/استعلام-کیف-خلبانی-سناتور'> استعلام کیف خلبانی سناتور / استعلام , استعلام کیف خلبانی سناتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952757/فراخوان-ارزیابی-کیفی-مناقصه-عمومی-یک-مرحله-ای-با-ارزیابی-کیفی-تکمیل-دبیرستان'>فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی تکمیل دبیرستان  / مناقصه, فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی تکمیل دبیرستان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952758/استعلام-بیمه-مسئولیت-مدنی-عمومی'>استعلام بیمه مسئولیت مدنی عمومی / استعلام , استعلام بیمه مسئولیت مدنی عمومی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952759/استعلام-ریبون-تک-رنگ-QB10'>استعلام ریبون تک رنگ QB10 / استعلام, استعلام ریبون تک رنگ QB10</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952761/استعلام-روتر-شبکه-سیسکو'>استعلام روتر شبکه سیسکو / استعلام,استعلام روتر شبکه سیسکو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952763/فراخوان-خرید-اقلام-مانیتورینگ--'>فراخوان خرید اقلام مانیتورینگ ... / تجدید فراخوان آگهی، فراخوان خرید اقلام مانیتورینگ ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952764/استعلام-چاپگر-حرارتی-رایانه'>استعلام چاپگر حرارتی رایانه  / استعلام, استعلام چاپگر حرارتی رایانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952765/استعلام-خرید-تجهیزات-مبلمان-شهری-و-پارکی'>استعلام خرید تجهیزات مبلمان شهری و پارکی  / استعلام , استعلام خرید تجهیزات مبلمان شهری و پارکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952767/مناقصه-امورات-نگهداری-و-راهبری-تاسیسات-نوبت-دوم'>مناقصه امورات نگهداری و راهبری تاسیسات نوبت دوم / آگهی مناقصه , مناقصه امورات نگهداری و راهبری تاسیسات نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952768/استعلام-تعمیرات-اساسی-مدرسه'>استعلام تعمیرات اساسی مدرسه  / استعلام ,استعلام تعمیرات اساسی مدرسه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952769/استعلام-اجرای-برنامه-پیشگیری-از-تنبلی-چشم-برای-کودکان'>استعلام اجرای برنامه پیشگیری از تنبلی چشم برای کودکان / استعلام , استعلام اجرای برنامه پیشگیری از تنبلی چشم برای کودکان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952770/مناقصه-اجرای-آسفالت-روستاهای-سنته-وگل-تپه'>مناقصه  اجرای آسفالت روستاهای سنته وگل تپه     / آگهی مناقصه ,مناقصه  اجرای آسفالت روستاهای سنته وگل تپه    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952771/استعلام-تعمیرات-اساسی-آموزشگاه'>استعلام تعمیرات اساسی آموزشگاه / استعلام ,استعلام تعمیرات اساسی آموزشگاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952773/استعلام-بیمه-تکمیلی-جانبازان'>استعلام بیمه تکمیلی جانبازان / استعلام، استعلام بیمه تکمیلی جانبازان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952774/استعلام-پیچ-و-پلاک-ارتوپدی'>استعلام پیچ و پلاک ارتوپدی / استعلام, استعلام پیچ و پلاک ارتوپدی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952775/مناقصه-گازرسانی-به-19-روستاهای--'>مناقصه گازرسانی به 19 روستاهای... / فراخوان، مناقصه گازرسانی به 19 روستاهای...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952776/مناقصه-عملیات-سنگ-و-ملات-حوزه-آبخیز-گلچشمه'>مناقصه عملیات سنگ و ملات حوزه آبخیز گلچشمه / مناقصه عملیات سنگ و ملات حوزه آبخیز گلچشمه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952778/استعلام-ست-کارتریج-رنگی'>استعلام ست کارتریج رنگی  / استعلام ,استعلام ست کارتریج رنگی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952779/استعلام-سیلندر-گاز'>استعلام سیلندر گاز / استعلام, استعلام سیلندر گاز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952781/اصلاحیه-مناقصه-عملیات-اجرایی-تقاطع-غیرهمسطح'>اصلاحیه مناقصه عملیات اجرایی تقاطع غیرهمسطح / اصلاحیه مناقصه , مناقصه عملیات اجرایی تقاطع غیرهمسطح</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952782/مناقصه-اجرای-آسفالت-روستاهای-باباريزوباينجوب'>مناقصه اجرای آسفالت روستاهای باباريزوباينجوب     / آگهی مناقصه ,مناقصه اجرای آسفالت روستاهای باباريزوباينجوب    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952783/استعلام-پوشک-کامل-کودکان'>استعلام پوشک کامل کودکان / استعلام,استعلام پوشک کامل کودکان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952785/استعلام-طرح-و-اجرای-اگوی-ساختمان-مرکزی'>استعلام طرح و اجرای اگوی ساختمان مرکزی / استعلام , استعلام طرح و اجرای اگوی ساختمان مرکزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952786/فراخوان-پشتیبانی-نگهداری-و-ساماندهی-تهیه-تجهیزات-و-اتصال-14-تابلو-به-سامانه-مدیریت-جامع'>فراخوان پشتیبانی، نگهداری و ساماندهی، تهیه تجهیزات و اتصال 14 تابلو به سامانه مدیریت جامع / مناقصه, فراخوان پشتیبانی، نگهداری و ساماندهی، تهیه تجهیزات و اتصال 14 تابلو به سامانه مدیریت جامع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952788/استعلام-قواره-چادر-مشکی'>استعلام قواره چادر مشکی  / استعلام ,استعلام قواره چادر مشکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952789/استعلام-یونیت-درام-فاکس'>استعلام یونیت درام فاکس  / استعلام,استعلام یونیت درام فاکس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952790/استعلام-پیچ-و-پلاک-ارتوپدی-شامل-پیچ-کورتیکال-و--'>استعلام پیچ و پلاک ارتوپدی شامل پیچ کورتیکال و ... / استعلام, استعلام پیچ و پلاک ارتوپدی شامل پیچ کورتیکال و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952792/استعلام-نصب-تابلو-و-علائم-ایمنی-ترافیکی-راههای'>استعلام نصب تابلو و علائم ایمنی ترافیکی راههای / استعلام ,استعلام نصب تابلو و علائم ایمنی ترافیکی راههای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952793/استعلام-چاپ-و-تکثیر'>استعلام چاپ و تکثیر / استعلام,استعلام چاپ و تکثیر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952794/استعلام-کولر-گازی-اسپیلت'>استعلام کولر گازی اسپیلت / استعلام,استعلام کولر گازی اسپیلت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952795/مناقصه-اجرای-درزگيری-و-روکش-آسفالت'>مناقصه اجرای درزگيری و روکش آسفالت / آگهی مناقصه، مناقصه اجرای درزگيری و روکش آسفالت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952797/استعلام-بهسازی-اتاق-pap-ایستگاه-ماکرویو-شهرستان-استارا'>استعلام بهسازی اتاق pap ایستگاه ماکرویو شهرستان استارا  / استعلام,استعلام  بهسازی اتاق pap ایستگاه ماکرویو شهرستان استارا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952798/استعلام-اسیلوسکپ'>استعلام اسیلوسکپ  / استعلام ,استعلام اسیلوسکپ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952799/اگهی-مناقصه-لکه-گیری-و-روکش-آسفالت-محور'>اگهی مناقصه لکه گیری و روکش آسفالت محور  / اگهی مناقصه ,  لکه گیری و روکش آسفالت محور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952801/استعلام-الکتروپمپ-شناور'>استعلام  الکتروپمپ شناور / استعلام, استعلام  الکتروپمپ شناور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952802/استعلام-نصب-تابلو-و-علائم-ایمنی-ترافیکی-راههای'>استعلام نصب تابلو و علائم ایمنی ترافیکی راههای / استعلام ,استعلام نصب تابلو و علائم ایمنی ترافیکی راههای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952803/استعلام-ضد-یخ'>استعلام ضد یخ  / استعلام، استعلام ضد یخ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952805/مناقصه--اجرای-آسفالت-روستاهای-ساوجی-وبایوه'>مناقصه   اجرای آسفالت روستاهای ساوجی وبایوه     / آگهی مناقصه ,مناقصه   اجرای آسفالت روستاهای ساوجی وبایوه    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952806/استعلام-پرینتر-لیزری'>استعلام پرینتر لیزری  / استعلام ,استعلام پرینتر لیزری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952808/استعلام-لوله-UPVC'>استعلام لوله UPVC / استعلام, استعلام لوله UPVC</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952809/استعلام-اجرا-و-تامین-برق-رسانی-به-مرکز-جامع-خدمات-سلامت--'>استعلام  اجرا و تامین برق رسانی به مرکز جامع خدمات سلامت ... / استعلام, استعلام  اجرا و تامین برق رسانی به مرکز جامع خدمات سلامت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952810/فراخوان-اجرای-عملیات-تکمیلی-سقف-و-دیوار'>فراخوان اجرای عملیات تکمیلی سقف و دیوار  / مناقصه, فراخوان اجرای عملیات تکمیلی سقف و دیوار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952812/مناقصه-احداث-روشنایی-نقطه-ای-در-محل-تقاطع-های-پرتصادف'>مناقصه احداث روشنایی نقطه ای در محل تقاطع های پرتصادف  / مناقصه ,مناقصه احداث روشنایی نقطه ای در محل تقاطع های پرتصادف </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952813/مناقصه-نصب-علائم-و-تجهیزات-ترافیکی'>مناقصه نصب علائم و تجهیزات ترافیکی  / آگهی مناقصه، مناقصه نصب علائم و تجهیزات ترافیکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952814/استعلام-الکتروپمپ-شناور-شهرستان-قروه'>استعلام  الکتروپمپ شناور- شهرستان قروه / استعلام, استعلام  الکتروپمپ شناور- شهرستان قروه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952815/تمدید-استعلام-قیمت-برداشت-مختصات-مکانی-و-توصیفی-تاسیسات-آب-و-فاضلاب'>تمدید استعلام قیمت برداشت مختصات مکانی و توصیفی تاسیسات آب و فاضلاب  / تمدید استعلام , استعلام قیمت برداشت مختصات مکانی و توصیفی تاسیسات آب و فاضلاب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952816/مناقصه-تعمیرات-بازسازی-شبکه-و-تاسیسات'>مناقصه تعمیرات بازسازی شبکه و تاسیسات  / استعلام ,مناقصه تعمیرات بازسازی شبکه و تاسیسات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952817/استعلام-خرید-روغن'>استعلام خرید روغن  / استعلام , استعلام خرید روغن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952821/مناقصه-تعریض-ابنیه-فنی-و-عملیات-خاکی'>مناقصه تعریض ابنیه فنی و عملیات خاکی  / آگهی مناقصه، مناقصه تعریض ابنیه فنی و عملیات خاکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952823/استعلام-دیوارکشی-و-محوطه-سازی-دبستان'>استعلام دیوارکشی و محوطه سازی دبستان / استعلام, استعلام دیوارکشی و محوطه سازی دبستان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952824/استعلام-خدمات-مشاوره-ای-آزمایشگاهی-پروژه-ای'>استعلام خدمات مشاوره ای آزمایشگاهی پروژه ای / استعلام ,استعلام خدمات مشاوره ای آزمایشگاهی پروژه ای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952826/مناقصه-نصب-علائم-و-تجهیزات-ترافیکی-شهرستان-های--'>مناقصه نصب علائم و تجهیزات ترافیکی شهرستان های... / آگهی مناقصه، مناقصه نصب علائم و تجهیزات ترافیکی شهرستان های...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952829/مناقصه-اجرای-خط-کشی-سرد-راه-ها-(تجدید-خط-کشی)'>مناقصه اجرای خط کشی سرد راه ها (تجدید خط کشی) / مناقصه, مناقصه اجرای خط کشی سرد راه ها (تجدید خط کشی)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952830/مناقصه-حفر-و-تجهیز-دو-حلقه-چاه-(قسمت-پنجم-)'>مناقصه حفر و تجهیز دو حلقه چاه (قسمت پنجم ) / مناقصه عمومی , مناقصه حفر و تجهیز دو حلقه چاه (قسمت پنجم )</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952831/مناقصه-نصب-علائم-و-تجهیزات-ترافیکی-شهرستان-های--'>مناقصه نصب علائم و تجهیزات ترافیکی شهرستان های... / آگهی مناقصه، مناقصه نصب علائم و تجهیزات ترافیکی شهرستان های...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952832/استعلام-قرارداد-مشارکتی-انجام-امور-مشاوره-روانشناسی'>استعلام قرارداد مشارکتی انجام امور مشاوره روانشناسی  / استعلام قرارداد مشارکتی انجام امور مشاوره روانشناسی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952834/مناقصه-احداث-راه-دسترسی-مسکن-مهر'>مناقصه احداث راه دسترسی مسکن  مهر  / مناقصه ,مناقصه احداث راه دسترسی مسکن  مهر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952836/مناقصه-اجرای-عملیات-لوله-گذاری-فولادی-و-پلی-اتیلن'>مناقصه اجرای عملیات لوله گذاری فولادی و پلی اتیلن  / مناقصه ,مناقصه اجرای عملیات لوله گذاری فولادی و پلی اتیلن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952837/فراخوان-استعلام-ایاب-و-ذهاب-حساب-مشترکی-(ساعتی)'>فراخوان استعلام ایاب و ذهاب حساب مشترکی (ساعتی) / فراخوان استعلام ایاب و ذهاب حساب مشترکی (ساعتی)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952838/استعلام-لوله-250-فولادی-پی-ان-10-درزجوش'>استعلام لوله 250 فولادی پی ان 10 درزجوش / استعلام لوله 250 فولادی پی ان 10 درزجوش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952839/استعلام-دیوارکشی-و-محوطه-سازی-دبستان'>استعلام دیوارکشی و محوطه سازی دبستان / استعلام, استعلام دیوارکشی و محوطه سازی دبستان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952841/مناقصه-اجرای-خط-کشی-سرد-راه-ها-(تجدید-خط-کشی)'>مناقصه اجرای خط کشی سرد راه ها (تجدید خط کشی) / مناقصه, مناقصه اجرای خط کشی سرد راه ها (تجدید خط کشی)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952842/استعلام-انواع-لوله-فولادی'>استعلام انواع لوله فولادی  / استعلام انواع لوله فولادی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952843/استعلام-صندوق-امانات-26-خانه-با-روکش-استیل--'>استعلام صندوق امانات 26 خانه با روکش استیل ... / استعلام, استعلام صندوق امانات 26 خانه با روکش استیل ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952844/استعلام-کانکس-خودپرداز'>استعلام کانکس خودپرداز / استعلام,استعلام کانکس خودپرداز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952845/استعلام-تامین-نیروی-پزشک-عمومی-پرستار-و-روانشناس'>استعلام تامین نیروی پزشک عمومی پرستار و روانشناس / استعلام, تامین نیروی پزشک عمومی پرستار و روانشناس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952846/مناقصه-اجرای-آسفالت-روستاهای-سبدلو-ساوان-و-ننور'>مناقصه اجرای آسفالت روستاهای سبدلو، ساوان و ننور / مناقصه, مناقصه اجرای آسفالت روستاهای سبدلو، ساوان و ننور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952847/استعلام-احداث-800-مترمکعب-عملیات-سنگ-و-ملات-در-حوزه-آبخیز'>استعلام احداث 800 مترمکعب عملیات سنگ و ملات در حوزه آبخیز / استعلام, استعلام احداث 800 مترمکعب عملیات سنگ و ملات در حوزه آبخیز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952848/استعلام-احداث-850-مترمکعب-عملیات-سنگ-و-ملات'>استعلام احداث 850 مترمکعب عملیات سنگ و ملات / استعلام ، استعلام احداث 850 مترمکعب عملیات سنگ و ملات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952849/استعلام-دیوارکشی-و-محوطه-سازی-دبستان-روستای-گوهر-آباد'>استعلام دیوارکشی و محوطه سازی دبستان روستای گوهر آباد / استعلام, استعلام دیوارکشی و محوطه سازی دبستان روستای گوهر آباد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952850/استعلام-کامپیوتر'>استعلام کامپیوتر  / استعلام ،استعلام کامپیوتر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952852/استعلام-دیوارکشی-و-محوطه-سازی-دبستان-روستای-تراب'>استعلام دیوارکشی و محوطه سازی دبستان روستای تراب / استعلام, استعلام دیوارکشی و محوطه سازی دبستان روستای تراب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952853/استعلام-محوطه-سازی-دبستان-روستای-زنگی-چقا-ناحیه-2'>استعلام محوطه سازی دبستان روستای زنگی چقا ناحیه 2  / استعلام, استعلام محوطه سازی دبستان روستای زنگی چقا ناحیه 2 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952854/استعلام-دیوارکشی-و-محوطه-سازی-دبستان-روستای-پیرحیاتی'>استعلام دیوارکشی و محوطه سازی دبستان روستای پیرحیاتی / استعلام, استعلام دیوارکشی و محوطه سازی دبستان روستای پیرحیاتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952855/استعلام-محوطه-سازی-دبستان-روستای-طهنه-سفلی-ناحیه-2'>استعلام محوطه سازی دبستان روستای طهنه سفلی ناحیه 2  / استعلام, استعلام محوطه سازی دبستان روستای طهنه سفلی ناحیه 2 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952856/استعلام-قیمت-واگذاری-حجمی-داروخانه-های-شبانه-روزی'>استعلام قیمت واگذاری حجمی داروخانه های شبانه روزی / استعلام قیمت, استعلام قیمت واگذاری حجمی داروخانه های شبانه روزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952857/استعلام-دیوارکشی-و-محوطه-سازی-دبستان-روستای-بزگدار'>استعلام دیوارکشی و محوطه سازی دبستان روستای بزگدار / استعلام, استعلام دیوارکشی و محوطه سازی دبستان روستای بزگدار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952858/استعلام-محوطه-سازی-دبستان-روستای-سیمینه-ماهیدشت'>استعلام  محوطه سازی دبستان روستای سیمینه ماهیدشت  / استعلام, استعلام محوطه سازی دبستان روستای سیمینه ماهیدشت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952859/استعلام-زونکن'>استعلام زونکن / استعلام,استعلام زونکن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952860/استعلام-پایگاه-سلامت-اجتماعی-ویژه-شهرستان'>استعلام پایگاه سلامت اجتماعی ویژه شهرستان / استعلام,استعلام پایگاه سلامت اجتماعی ویژه شهرستان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952861/استعلام-برنج-تایلندی'>استعلام برنج تایلندی / استعلام, استعلام برنج تایلندی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952862/استعلام-محوطه-سازی-دبستان'>استعلام محوطه سازی دبستان  / استعلام,استعلام محوطه سازی دبستان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952864/استعلام-احداث-800-مترمکعب-عملیات-سنگ-و-ملات-در-حوزه-آبخیز'>استعلام احداث 800 مترمکعب عملیات سنگ و ملات در حوزه آبخیز  / استعلام, استعلام احداث 800 مترمکعب عملیات سنگ و ملات در حوزه آبخیز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952865/استعلام-خرید-لوله-۵-لایه'>استعلام خرید لوله ۵ لایه  / استعلام,استعلام خرید لوله ۵ لایه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952866/استعلام-تاسیسات-و-مصالح-ساختمانی'>استعلام تاسیسات و مصالح ساختمانی  / استعلام, استعلام تاسیسات و مصالح ساختمانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952867/استعلام-طراحی-و-ساخت-دکوراسیون-نمایشگاه'>استعلام طراحی و ساخت دکوراسیون نمایشگاه / استعلام,استعلام طراحی و ساخت دکوراسیون نمایشگاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952274/مزایده-دو-دانگ-مشاع-از-ششدانگ-ملک-بخش-نه-مشهد'>مزایده دو دانگ مشاع از ششدانگ ملک بخش نه مشهد / مزایده,,مزایده دو دانگ مشاع از ششدانگ ملک بخش نه مشهد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952276/مزایده-یک-دستگاه-کانتینر-20-فوت--'>مزایده یک دستگاه کانتینر 20 فوت... / آگهی مزایده اموال توقیفی , مزایده یک دستگاه کانتینر 20 فوت...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952277/مزایده-5-دانگ-و-680-4-هزارم-یک-دانگ-مشاع-از-آپارتمان'>مزایده 5 دانگ و 680.4 هزارم یک دانگ مشاع از آپارتمان  / مزایده,,مزایده 5 دانگ و 680.4 هزارم یک دانگ مشاع از آپارتمان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952279/تجدید-مزایده-فروش-تراکتور-با-دکل-جرثقیل-و---'>تجدید مزایده فروش تراکتور با دکل جرثقیل و ...-  / آگهی تجدید مزایده عمومی , تجدید مزایده فروش تراکتور با دکل جرثقیل و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952280/مزایده-144-1-هزارم-یک-دانگ-مشاع-از-ششدانگ-پلاک-ثبتی'>مزایده 144.1 هزارم یک دانگ مشاع از ششدانگ پلاک ثبتی / مزایده,,مزایده 144.1 هزارم یک دانگ مشاع از ششدانگ پلاک ثبتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952283/مزایده-848-8-هزارم-یک-دانگ-مشاع-بخش-نه-250متر'>مزایده 848.8 هزارم یک دانگ مشاع بخش نه 250متر  / مزایده,,مزایده 848.8 هزارم یک دانگ مشاع بخش نه 250متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952284/مزایده-ششدانگ-زمین-مزروعی-و-یکباب-منزل-بخش-نه'>مزایده ششدانگ زمین مزروعی و یکباب منزل بخش نه  / مزایده,,مزایده ششدانگ زمین مزروعی و یکباب منزل بخش نه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952287/مزایده-فروش-یک-قطعه-زمین-مساحت-490مترمربع'>مزایده فروش یک قطعه زمین مساحت 490مترمربع  / مزایده,مزایده فروش یک قطعه زمین مساحت 490مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952289/مزایده-سه-دانگ-مشاع-از-ششدانگ-اعیان-زمین-طلق'>مزایده سه دانگ مشاع از ششدانگ اعیان زمین طلق / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع از ششدانگ اعیان زمین طلق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952290/مزایده-ملک-بصورت-منزل-مسکونی-دو-طبقه-نوبت-دوم'>مزایده ملک بصورت منزل مسکونی دو طبقه نوبت دوم / مزایده,مزایده ملک بصورت منزل مسکونی دو طبقه نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952292/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-عرصه-مساحت-144متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی عرصه مساحت 144متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی عرصه مساحت 144متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952294/مزایده-فروش-تعدادی-از-ماشین-آلات-کشاورزی--نوبت-دوم'>مزایده فروش تعدادی از ماشین آلات کشاورزی - نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی, مزایده فروش تعدادی از ماشین آلات کشاورزی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952295/مزایده-واگذاری-حق-امتیاز-بهره-برداری-از-ایستگاه-میانی-تخلیه-خاک--تجدید'>مزایده واگذاری حق امتیاز بهره برداری از ایستگاه میانی تخلیه خاک ...تجدید  / مزایده واگذاری حق امتیاز بهره برداری از ایستگاه میانی تخلیه خاک .....تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952296/مزایده-یکباب-مغازه-تجاری-بخش-یک-سبزوار'>مزایده یکباب مغازه تجاری بخش یک سبزوار / مزایده,مزایده یکباب مغازه تجاری بخش یک سبزوار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952299/مزایده-ششدانگ-مغازه-پلاک-ثبتی20933-فرعی'>مزایده ششدانگ مغازه پلاک ثبتی20933 فرعی / مزایده,مزایده ششدانگ مغازه پلاک ثبتی20933 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952301/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-بخش-ده-مشهد'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی بخش ده مشهد / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی بخش ده مشهد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952302/مزایده-اموال-اسقاط-و-مازاد'>مزایده  اموال اسقاط و مازاد  / فراخوان مزایده, مزایده  اموال اسقاط و مازاد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952303/تمدید-مزایده-واگذاری-منافع-(اجاره)-مکان-مجموعه-پذیرایی-مفاخر'>تمدید مزایده واگذاری منافع (اجاره) مکان مجموعه پذیرایی مفاخر / آگهی تمدید مهلت شرکت در مزایده، تمدید مزایده واگذاری منافع (اجاره) مکان مجموعه پذیرایی مفاخر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952304/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت8325متر-نوبت-دوم'>مزایده ششدانگ زمین مساحت8325متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت8325متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952305/مزایده-واگذاری-غرفه-ساندویچ-فروشی--96-7-20'>مزایده واگذاری غرفه ساندویچ فروشی... 96.7.20 / آگهی مزایده عمومی، مزایده واگذاری غرفه ساندویچ فروشی... 96.7.20</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952306/آگهی-مزایده-صندلی-رستوران-میز-نهارخوری-و--'>آگهی مزایده صندلی رستوران، میز نهارخوری و ... / آگهی مزایده ,آگهی مزایده صندلی رستوران، میز نهارخوری و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952307/مزایده-واگذاری-تعداد-5-واحد-آپارتمان-مسکونی'>مزایده واگذاری تعداد 5 واحد آپارتمان مسکونی  / مزایده,مزایده واگذاری تعداد 5 واحد آپارتمان مسکونی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952312/مزایده-ملک-به-پلاک-ثبتی-158-4531'>مزایده ملک به پلاک ثبتی 158/4531 / مزایده,مزایده ملک به پلاک ثبتی 158/4531</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952313/آگهی-مزایده-یک-دستگاه-خودرو-سواری'>آگهی مزایده یک دستگاه خودرو سواری  / آگهی مزایده ,آگهی مزایده یک دستگاه خودرو سواری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952316/مزایده-ملک-به-پلاک-ثبتی-142-15'>مزایده ملک به پلاک ثبتی 142/15 / مزایده,مزایده ملک به پلاک ثبتی 142/15</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952317/مزایده-یک-دستگاه-تلویزیون-ایکس-ویژن'>مزایده یک دستگاه تلویزیون ایکس ویژن  / مزایده ,مزایده یک دستگاه تلویزیون ایکس ویژن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952320/مزایده-2-و-یک-پانزدهم-سهم-مشاع-از-20-سهم-بخش-دو'>مزایده 2 و یک پانزدهم سهم مشاع از 20 سهم بخش دو / مزایده,مزایده 2 و یک پانزدهم سهم مشاع از 20 سهم بخش دو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952321/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-سواری-وانت-مزدا'>مزایده یک دستگاه خودروی سواری وانت مزدا  / آگهی مزایده مزایده یک دستگاه خودروی سواری وانت مزدا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952324/مزایده-فروش-دو-واحد-از-برج-های-مسکونی-خورشید'>مزایده فروش دو واحد از برج های مسکونی خورشید / مزایده,مزایده فروش دو واحد از برج های مسکونی خورشید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952325/مزایده-یک-دستگاه-سواری-پراید-و-اعیان-یک-باب-خانه-و--'>مزایده یک دستگاه سواری پراید و اعیان یک باب خانه و ... / مزایده ,مزایده یک دستگاه سواری پراید و اعیان یک باب خانه و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952328/مزایده-آپارتمان-مساحت-121متر'>مزایده آپارتمان مساحت 121متر / مزایده,مزایده آپارتمان مساحت 121متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952332/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-مساحت-84-74متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 84.74متر  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 84.74متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952338/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-1345متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 1345متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 1345متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952340/مزایده-کفش-با-مارک-PAPANOAL--'>مزایده کفش با مارک PAPANOAL... / آگهی مزایده اموال غیرمنقول، مزایده کفش با مارک PAPANOAL...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952342/مزایده-ششدانگ-زمین-جنگلی-مساحت-3237متر'>مزایده ششدانگ زمین جنگلی مساحت 3237متر  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین جنگلی مساحت 3237متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952345/مزایده-پلاک-ثبتی-شماره-7255-فرعی-از-یک-اصلی'>مزایده پلاک ثبتی شماره 7255 فرعی از یک اصلی  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی شماره 7255 فرعی از یک اصلی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952349/مزایده-یک-قطعه-زمین-مزروعی-مکانیزه-78303-44متر'>مزایده یک قطعه زمین مزروعی مکانیزه 78303.44متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مزروعی مکانیزه 78303.44متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952350/مزایده-اجاره-اماکن-ورزشی-تجاری----نوبت-دوم'>مزایده اجاره اماکن ورزشی، تجاری ... - نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی، مزایده اجاره اماکن ورزشی، تجاری ... - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952351/مزایده-فروش-زمین-و-تجهیزات-و-ماشین-آلات-نوبت-سوم'>مزایده فروش زمین و تجهیزات و ماشین آلات نوبت سوم / آگهی مزایده , مزایده فروش زمین و تجهیزات و ماشین آلات نوبت سوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952352/مزایده-ششدانگ-اپارتمان-مساحت-50-59متر'>مزایده ششدانگ اپارتمان مساحت 50.59متر / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان مساحت 50.59متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952353/مزایده-جا-لیوانی-جا-صابونی-ظرف-چند-منظوره-جای-مجله-سبد-کنج-سبد-مفتولی-جا-کارتی'>مزایده جا لیوانی، جا صابونی، ظرف چند منظوره، جای مجله، سبد کنج، سبد مفتولی، جا کارتی / مزایده, مزایده جا لیوانی، جا صابونی، ظرف چند منظوره، جای مجله، سبد کنج، سبد مفتولی، جا کارتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952356/مزایده-اموال-غیرمنقول-به-شماره-پلاک-ثبتی-20971-فرعی'>مزایده اموال غیرمنقول به شماره پلاک ثبتی 20971 فرعی / مزایده,مزایده اموال غیرمنقول به شماره پلاک ثبتی 20971 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952360/مزایده-انواع-جرثقیل-جعبه-های-حاوی-جرثقیل-های-مونتاژ-نشده-و---نوبت-دوم'>مزایده انواع جرثقیل، جعبه های حاوی جرثقیل های مونتاژ نشده و  ...نوبت دوم  / اگهی مزایده , مزایده انواع جرثقیل، جعبه های حاوی جرثقیل های مونتاژ نشده و ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952363/مزایده-فروش-یک-دستگاه-وانت'>مزایده فروش یک دستگاه وانت / مزایده، مزایده فروش یک دستگاه وانت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952364/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-382-4متر'>مزایده پلاک ثبتی مساحت 382.4متر / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت 382.4متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952368/مزایده-اقلام-مستعمل-ضایعاتی-و-مازاد--نوبت-دوم'>مزایده اقلام مستعمل، ضایعاتی و مازاد - نوبت دوم  / مزایده  , مزایده اقلام مستعمل، ضایعاتی و مازاد - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952370/مزایده-واگذاری-یک-قطعه-زمین-مساحت-605متر'>مزایده واگذاری یک قطعه زمین مساحت 605متر  / مزایده,مزایده واگذاری یک قطعه زمین مساحت 605متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952371/مزایده-اجاره-طبقه-فوقانی-پاساژ--نوبت-دوم'>مزایده اجاره طبقه فوقانی پاساژ - نوبت دوم  / آگهی مزایده کتبی ، مزایده اجاره طبقه فوقانی پاساژ - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952373/مزایده-پلاک-27-اصلی-بخش-14-قزوین-نوبت-اول'>مزایده پلاک 27 اصلی بخش 14 قزوین نوبت اول  / مزایده,مزایده پلاک 27 اصلی بخش 14 قزوین نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952374/مزایده-یک-دستگاه-اره-فلکه'>مزایده یک دستگاه اره فلکه  / آگهی مزایده اموال منقول، مزایده یک دستگاه اره فلکه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952377/مزایده-ملک-مشاع-به-شماره-پلاک-ثبتی-1994-فرعی'>مزایده ملک مشاع به شماره پلاک ثبتی 1994 فرعی / مزایده,مزایده ملک مشاع به شماره پلاک ثبتی 1994 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952378/مزایده-فروش-انواع-سیم-و-کابل-مسی-اسقاط-و---'>مزایده فروش انواع سیم و کابل مسی اسقاط و .... / مزایده ، مزایده فروش انواع سیم و کابل مسی اسقاط و ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952380/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-شماره-5741-فرعی'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی شماره 5741 فرعی / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی شماره 5741 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952382/مزایده-شش-دانگ-یک-دستگاه-سواری-پژو-پارس'>مزایده شش دانگ یک دستگاه سواری پژو پارس / آگهی مزایده اموال منقول، مزایده شش دانگ یک دستگاه سواری پژو پارس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952383/مزایده-فروش-پارچه-نوبت-دوم'>مزایده فروش پارچه نوبت دوم / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش پارچه نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952385/مزایده-سه-دانگ-از-ششدانگ-یکباب-خانه-و-دکاکین'>مزایده سه دانگ از ششدانگ یکباب خانه و دکاکین / مزایده,مزایده سه دانگ از ششدانگ یکباب خانه و دکاکین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952389/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-240-20متر'>مزایده پلاک ثبتی مساحت 240.20متر / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت 240.20متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952392/مزایده-فروش-کالا-و-اقلام-اسقاط--نوبت-دوم'>مزایده فروش کالا و اقلام اسقاط - نوبت دوم  / آگهی فراخوان برگزاری مزایده , مزایده فروش کالا و اقلام اسقاط - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952393/مزایده-10-عدد-دوربین-آی-ام-پی'>مزایده 10 عدد دوربین آی ام پی / مزایده، مزایده 10 عدد دوربین آی ام پی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952394/مزایده-مزرعه-و-قنات-دره-سفید-پلاک-58-اصلی'>مزایده مزرعه و قنات دره سفید پلاک 58 اصلی / مزایده,مزایده مزرعه و قنات دره سفید پلاک 58 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952396/مزایده-مجموعه-از-آهن-آلات-و--'>مزایده مجموعه از آهن آلات و ... / مزایده ,مزایده مجموعه از آهن آلات و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952398/فراخوان-مزایده-اجاره-اماکن-ورزشی-تحت-پوشش--نوبت-دوم'>فراخوان مزایده اجاره اماکن ورزشی تحت پوشش - نوبت دوم  / مزایده , مزایده  اجاره اماکن ورزشی تحت پوشش - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952399/مزایده-فروش-سراسری-املاک-و-مستغلات'>مزایده فروش سراسری املاک و مستغلات  / مزایده,مزایده فروش سراسری املاک و مستغلات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952402/مزایده-فروش-انواع-سیم-و-کابل-مسی-و-آلومینیومی-اسقاط'>مزایده فروش انواع سیم و کابل مسی و آلومینیومی اسقاط / آگهی مزایده عمومی, مزایده فروش انواع سیم و کابل مسی و آلومینیومی اسقاط</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952403/مزایده-یک-قطعه-زمین-کاربری-زراعی'>مزایده یک قطعه زمین کاربری زراعی  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین کاربری زراعی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952404/مزایده-فروش-املاک-عرصه-660-315-200متر'>مزایده فروش املاک عرصه 660-315-200متر   / مزایده,مزایده فروش املاک عرصه 660-315-200متر  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952407/مزایده-دستگاه-پیراشکی-فر---بار-دوم'>مزایده دستگاه پیراشکی فر ....بار دوم  / مزایده,مزایده دستگاه پیراشکی فر ، سینی صنایع دستی نقره ای و طلایی بار دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952408/مزایده-فروش-خودرو'> مزایده فروش خودرو / آگهی مزایده،  مزایده فروش خودرو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952410/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-عرصه-148-5متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی عرصه 148.5متر  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی عرصه 148.5متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952411/مزایده-واگذاری-(اجاره)-کلیه-امور-ترمینال-مسافربری'>مزایده واگذاری (اجاره) کلیه امور ترمینال مسافربری / آگهی شرکت در مزایده عمومی , مزایده واگذاری (اجاره) کلیه امور ترمینال مسافربری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952413/مزایده-ششدانگ-پلاک-575-فرعی-264متر'>مزایده ششدانگ پلاک 575 فرعی 264متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک 575 فرعی 264متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952414/مزایده-1362-جلد-کتاب'>مزایده 1362 جلد کتاب  / آگهی مزایده, مزایده 1362 جلد کتاب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952416/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-سیصد-متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت سیصد متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت سیصد متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952418/مزایده-فروش-اتومبیل-های-مازاد-تعداد-3-دستگاه-خودروی-سواری'>مزایده فروش اتومبیل های مازاد تعداد 3 دستگاه خودروی سواری / آگهی مزایده, مزایده فروش اتومبیل های مازاد تعداد 3 دستگاه خودروی سواری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952419/مزایده-145-هکتار-اراضی-زراعی-آبی-جهت-کشت-محصولات-گوجه-فرنگی-یا-هندوانه'>مزایده 145 هکتار اراضی زراعی آبی جهت کشت محصولات گوجه فرنگی یا هندوانه  / مزایده, مزایده 145 هکتار اراضی زراعی آبی جهت کشت محصولات گوجه فرنگی یا هندوانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952422/مزایده-واگذاری-واحدهای-تجاری-و-خدماتی-نوبت-دوم'>مزایده واگذاری واحدهای تجاری و خدماتی  نوبت دوم  / اگهی مزایده , مزایده واگذاری واحدهای تجاری و خدماتی  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952423/مزایده-یک-دستگاه-موتور-سیکلت-کویر-125'>مزایده یک دستگاه موتور سیکلت کویر 125  / مزایده,مزایده یک دستگاه موتور سیکلت کویر 125 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952424/مزایده-آپارتمان-مسکونی-قطعه-11-تفکیکی'>مزایده آپارتمان مسکونی قطعه 11 تفکیکی / مزایده,مزایده آپارتمان مسکونی قطعه 11 تفکیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952428/مزایده-فروش-یکباب-سردخانه-صنعتی-و-ماشین-آلات-و-تاسیسات'>مزایده فروش یکباب سردخانه صنعتی و ماشین آلات و تاسیسات / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش یکباب سردخانه صنعتی و ماشین آلات و تاسیسات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952429/یک-دستگاه-هواساز-قدیمی'>یک دستگاه هواساز قدیمی / مزایده, یک دستگاه هواساز قدیمی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952430/مزایده-ملک-بخش-15-قزوین-نوبت-اول'>مزایده ملک بخش 15 قزوین نوبت اول / مزایده,مزایده ملک بخش 15 قزوین نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952433/مزایده-یک-دستگاه-اتومبیل-سواری-زانتیا-مدل-1389'>مزایده یک دستگاه اتومبیل سواری زانتیا مدل 1389 / مزایده,مزایده یک دستگاه اتومبیل سواری زانتیا مدل 1389</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952434/مزایده-دستگاه-اره-موتوری-برقی--'>مزایده دستگاه اره موتوری برقی.... / مزایده, مزایده دستگاه اره موتوری برقی....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952435/مزایده-فروش-22-پلاک-با-کاربری-تجاری'>مزایده فروش 22 پلاک با کاربری تجاری / مزایده,مزایده فروش 22 پلاک با کاربری تجاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952437/مزایده-یکقطعه-باغ-عرصه-1000متر'>مزایده یکقطعه باغ عرصه 1000متر / مزایده,مزایده یکقطعه باغ عرصه 1000متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952438/مزایده-خط-کارکرده-کد-5-عادی-همراه-اول'>مزایده خط کارکرده کد 5 عادی همراه اول  / آگهی مزایده, مزایده خط کارکرده کد 5 عادی همراه اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952439/مزایده-فروش-یکدستگاه-دیسک-36-پره-پشت-تراکتوری'>مزایده فروش یکدستگاه دیسک 36 پره پشت تراکتوری / آگهی مزایده مال منقول , مزایده فروش یکدستگاه دیسک 36 پره پشت تراکتوری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952441/مزایده-اجاره-ساختمان-آشپزخانه--نوبت-دوم'>مزایده اجاره ساختمان آشپزخانه  - نوبت دوم  / آگهی مزایده ,مزایده اجاره ساختمان آشپزخانه - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952443/مزایده-یک-دستگاه-کرایوسکوپ'>مزایده یک دستگاه کرایوسکوپ  / مزایده ,مزایده یک دستگاه کرایوسکوپ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952444/مزایده-یک-دستگاه-ماشین-کلوچه-زن-بک-ردیفه-نوبت-دوم'>مزایده  یک دستگاه ماشین کلوچه زن بک ردیفه  نوبت دوم  / مزایده,مزایده  یک دستگاه ماشین کلوچه زن بک ردیفه  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952445/مزایده-یک-دستگاه-اره-نواری-فلز-بر-تمام-اتوماتیک-و--'> مزایده یک دستگاه اره نواری فلز بر تمام اتوماتیک و ... / آگهی مزایده اموال منقول,  مزایده یک دستگاه اره نواری فلز بر تمام اتوماتیک و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952447/مزایده-واگذاری-اجاره-تعداد-2-باب-سوله-تجدید-نوبت-دوم'>مزایده واگذاری اجاره تعداد 2 باب سوله  تجدید  نوبت دوم  / آگهی مزایده ، مزایده واگذاری اجاره تعداد 2 باب سوله  تجدید  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952448/مزایده-آپارتمان-مسکونی-در-8-طبقه'>مزایده آپارتمان مسکونی در 8 طبقه / مزایده,مزایده آپارتمان مسکونی در 8 طبقه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952449/مزایده-یک-دستگاه-هدشالی-یک-دستگاه-هد-برداشت-شالی-یک-دستگاه-هد-برداشت-گندم'>مزایده یک دستگاه هدشالی، یک دستگاه هد برداشت شالی، یک دستگاه هد برداشت گندم  / مزایده, مزایده یک دستگاه هدشالی، یک دستگاه هد برداشت شالی، یک دستگاه هد برداشت گندم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952450/مزایده-فروش-یکدستگاه-خودروی-ام-وی-ام-110'>مزایده فروش یکدستگاه خودروی ام وی ام 110 / آگهی مزایده , مزایده فروش یکدستگاه خودروی ام وی ام 110</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952451/مزایده-یک-دستگاه-پراید-هاچ-بک-تیپ-سی-دی'> مزایده یک دستگاه پراید هاچ بک تیپ سی دی / آگهی مزایده اموال منقول,  مزایده یک دستگاه پراید هاچ بک تیپ سی دی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952452/مزایده-4-قطعه-زمین-مرحله-اول'>مزایده 4 قطعه زمین مرحله اول / مزایده,مزایده 4 قطعه زمین مرحله اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952453/مزایده-واگذاری-زمین-فوتبال-چمن-مصنوعی'>مزایده واگذاری زمین فوتبال چمن مصنوعی / آگهی مزایده عمومی,مزایده  واگذاری زمین فوتبال چمن مصنوعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952454/مزایده-یکدستگاه-خودرو-سواری-پراید-مدل-1385'>مزایده یکدستگاه خودرو سواری پراید مدل 1385 / آگهی مزایده, مزایده یکدستگاه خودرو سواری پراید مدل 1385</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952455/مزایده-فروش-دستگاه-لمینت-با-کلیه-متعلقات'>مزایده فروش دستگاه لمینت با کلیه متعلقات / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش دستگاه لمینت با کلیه متعلقات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952456/مزایده-واگذاری-امتیاز-بهره-برداری-از-پارکینگ-طبقاتی-خاتم'>مزایده واگذاری امتیاز بهره برداری از پارکینگ طبقاتی خاتم  / آگهی مزایده، مزایده واگذاری امتیاز بهره برداری از پارکینگ طبقاتی خاتم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952457/مزایده-پلاک-16215-و-سه-دانگ-پلاک-2025-فرعی'>مزایده پلاک 16215 و سه دانگ پلاک 2025 فرعی  / مزایده,مزایده پلاک 16215 و سه دانگ پلاک 2025 فرعی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952459/بوفه-میز-تلویزیون-بخاری-گازی-فرش-ماکروفر-سماور---'>بوفه، میز تلویزیون، بخاری گازی، فرش، ماکروفر، سماور، ....  / مزایده, بوفه، میز تلویزیون، بخاری گازی، فرش، ماکروفر، سماور، .... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952463/مزایده-فروش-قیچی-KRUPP-(دستگاه-برش-ورق)--کمپرسور-باد'>مزایده فروش قیچی KRUPP (دستگاه برش ورق) ، کمپرسور باد  / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش قیچی KRUPP (دستگاه برش ورق) ، کمپرسور باد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952464/مزایده-ملک-بخش-شش-تبریز-نوبت-اول'>مزایده ملک بخش شش تبریز نوبت اول / مزایده,مزایده ملک بخش شش تبریز نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952466/مزایده-فروش-مقدار-6280-کیلوگرم-برنج'>مزایده فروش مقدار 6280 کیلوگرم برنج  / آگهی مزایده, مزایده فروش مقدار 6280 کیلوگرم برنج </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952467/مزایده-فروش-کنتور-تکفاز-فاز-الکترونیکی'>مزایده فروش کنتور تکفاز فاز الکترونیکی / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش کنتور تکفاز فاز الکترونیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952468/مزایده-آپارتمان-108-54متر'>مزایده آپارتمان 108.54متر / مزایده,مزایده آپارتمان 108.54متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952469/مزایده-60-962-سهم-مشاع-از-240-سهم-ششدانگ-ملک'>مزایده 60.962 سهم مشاع از 240 سهم ششدانگ ملک / مزایده,مزایده 60.962 سهم مشاع از 240 سهم ششدانگ ملک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952471/مزایده-67-07-سهم-مشاع-از-481-سهم-مشاع'>مزایده 67.07 سهم مشاع از 481 سهم مشاع  / مزایده,مزایده 67.07 سهم مشاع از 481 سهم مشاع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952472/اصلاحیه-مزایده-فروش-ملک-ساختمان-اداری'>اصلاحیه مزایده فروش ملک ساختمان اداری  / اصلاحیه مزایده,مزایده فروش ملک ساختمان اداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952473/مزایده-ملک-مشاع-پلاک-ثبتی-44-فرعی'>مزایده ملک مشاع پلاک ثبتی 44 فرعی / مزایده,مزایده ملک مشاع پلاک ثبتی 44 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952476/مزایده-فروش-تعداد-4-دستگاه-ترانس-مارک-ایران-ترانسفو-و--'>مزایده فروش تعداد 4 دستگاه ترانس مارک ایران ترانسفو و ... / آگهی مزایده, مزایده فروش تعداد 4 دستگاه ترانس مارک ایران ترانسفو و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952477/مزایده-فروش-یکدستگاه-دیزل-ژنراتور-200-کاوا-به-همراه-دیزل-ولوو---'>مزایده فروش یکدستگاه دیزل ژنراتور 200 کاوا به همراه دیزل ولوو .... / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش یکدستگاه دیزل ژنراتور 200 کاوا به همراه دیزل ولوو ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952479/مزایده-ملک-مسکونی-قدمت-40-تا-42-سال'>مزایده ملک مسکونی قدمت 40 تا 42 سال  / مزایده,مزایده ملک مسکونی قدمت 40 تا 42 سال </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952482/مزایده-ششدانگ-ساختمان-عرصه-551متر'>مزایده ششدانگ ساختمان عرصه 551متر  / مزایده,مزایده ششدانگ ساختمان عرصه 551متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952483/مزایده-یک-دستگاه-تراش-تیپ-300-روسی'>مزایده یک دستگاه تراش تیپ 300 روسی  / آگهی مزایده, مزایده یک دستگاه تراش تیپ 300 روسی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952484/مزایده-فروش-چهار-دستگاه-چرخ-خیاطی-راسته-دوز-یونیکورن'>مزایده فروش چهار دستگاه چرخ خیاطی راسته دوز یونیکورن  / آگهی مزایده و فروش اموال منقول , مزایده فروش چهار دستگاه چرخ خیاطی راسته دوز یونیکورن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952485/مزایده-اتومبیل-سواری-پژو-206-نوک-مدادی'>مزایده اتومبیل سواری پژو 206 نوک مدادی  / مزایده,مزایده اتومبیل سواری پژو 206 نوک مدادی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952486/مزایده-1-5-دانگ-از-پلاک-ثبتی-6613-فرعی'>مزایده 1.5 دانگ از پلاک ثبتی 6613 فرعی  / مزایده,مزایده 1.5 دانگ از پلاک ثبتی 6613 فرعی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952487/اصلاحیه-مزایده-فروش-املاک-شامل-زمین-و-مغازه-و-مجتمع-تجاری'>اصلاحیه مزایده فروش املاک شامل زمین و مغازه و مجتمع تجاری  / اصلاحیه مزایده,مزایده فروش املاک شامل زمین و مغازه و مجتمع تجاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952488/مزایده-تعداد-6913-عدد-ریکا-یک-کیلوئی'> مزایده تعداد 6913 عدد ریکا یک کیلوئی  / مزایده, مزایده تعداد 6913 عدد ریکا یک کیلوئی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952490/مزایده-سواری-پراید-دوگانه-سوز-مدل-1382-به-رنگ-سفید'>مزایده سواری پراید دوگانه سوز مدل 1382 به رنگ سفید / آگهی مزایده, مزایده سواری پراید دوگانه سوز مدل 1382 به رنگ سفید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952491/مزایده-فروش-یکدستگاه-خودروی-وانت-پیکان-1600'>مزایده فروش یکدستگاه خودروی وانت پیکان 1600  / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش یکدستگاه خودروی وانت پیکان 1600 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952492/مزایده-ملک-مساحت-35مترمربع'>مزایده ملک مساحت 35مترمربع / مزایده,مزایده ملک مساحت 35مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952493/مزایده-پراید-سواری-هاچ-بک-تکسوز'>مزایده پراید سواری هاچ بک تکسوز  / مزایده, مزایده پراید سواری هاچ بک تکسوز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952494/مزایده-آپارتمان-مساحت-صد-متر'>مزایده آپارتمان مساحت صد متر  / مزایده,مزایده آپارتمان مساحت صد متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952497/مزایده-خودروی-سواری-سمند-ایکس-7-مدل-1384-رنگ-مشکی-متالیک'>مزایده خودروی سواری سمند ایکس 7 مدل 1384 رنگ مشکی متالیک / آگهی مزایده اموال منقول, مزایده خودروی سواری سمند ایکس 7 مدل 1384 رنگ مشکی متالیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952500/مزایده-فروش-یکدستگاه-سواری-پژو-مدل-1380'>مزایده فروش یکدستگاه سواری پژو مدل 1380  / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش یکدستگاه سواری پژو مدل 1380 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952501/مزایده-ششدانگ-پلاک-23-فرعی'>مزایده ششدانگ پلاک 23 فرعی / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک 23 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952503/مزایده-واگذاری-بهره-برداری-از-دو-باب-مغازه--نوبت-دوم'>مزایده واگذاری بهره برداری از دو باب مغازه  - نوبت دوم  / آگهی مزایده ,مزایده واگذاری بهره برداری از دو باب مغازه - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952504/مزایده-ششدانگ-ملک-به-مساحت-217-16-مترمربع'>مزایده ششدانگ ملک به مساحت 217/16 مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ ملک به مساحت 217/16 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952507/مزایده-ششدانگ-واحد-مسکونی-مساحت-دویست-متر'>مزایده ششدانگ واحد مسکونی مساحت دویست متر / مزایده,مزایده ششدانگ واحد مسکونی مساحت دویست متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952508/مزایده-فروش-یکدستگاه-خودروی-سواری-وانت-پیکان'>مزایده فروش یکدستگاه خودروی سواری وانت پیکان / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش یکدستگاه خودروی سواری وانت پیکان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952509/مزایده--25-شاخه-شمش-فولادی-ریختگی-افقی-نوبت-دوم'>مزایده   25 شاخه شمش فولادی ریختگی افقی نوبت دوم  / مزایده,مزایده  25 شاخه شمش فولادی ریختگی افقی  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952511/مزایده-آپارتمان-قطعه-7-تفکیکی'>مزایده آپارتمان قطعه 7 تفکیکی / مزایده,مزایده آپارتمان قطعه 7 تفکیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952513/مزایده-یک-دستگاه-فیلتر-هیدرولیک-با-تابلوی-برق-و-یونیت-هیدرولیک'>مزایده یک دستگاه فیلتر هیدرولیک با تابلوی برق و یونیت هیدرولیک / آگهی مزایده, مزایده یک دستگاه فیلتر هیدرولیک با تابلوی برق و یونیت هیدرولیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952514/مزایده-یک-قطعه-زمین-بمساحت-1800-مترمربع'>مزایده یک قطعه زمین بمساحت 1800 مترمربع / مزایده,مزایده یک قطعه زمین بمساحت 1800 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952515/مزایده-سواری-پراید-مدل-1385-رنگ-نقره-ای'>مزایده سواری پراید مدل 1385 رنگ نقره ای  / مزایده,مزایده سواری پراید مدل 1385 رنگ نقره ای </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952516/مزایده-یک-دستگاه-وانت-پراید'>مزایده یک دستگاه وانت پراید  / آگهی مزایده ,مزایده یک دستگاه وانت پراید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952517/مزایده-فروش-دوو-سی-ال-او-مدل-78'>مزایده فروش دوو سی ال او مدل 78  / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش دوو سی ال او مدل 78 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952518/مزایده-یک-قطعه-زمین-مسکونی-مساحت-سیصد-متر'>مزایده یک قطعه زمین مسکونی مساحت سیصد متر  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مسکونی مساحت سیصد متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952519/مزایده-27-قلم-مواد-شیمیایی-ضایعاتی'>مزایده 27 قلم مواد شیمیایی ضایعاتی / آگهی مزایده عمومی، مزایده 27 قلم مواد شیمیایی ضایعاتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952520/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-وانت-پراید'>مزایده یک دستگاه خودرو وانت پراید  / آگهی مزایده ,مزایده یک دستگاه خودرو وانت پراید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952521/مزایده-فروش-یکدستگاه-خودرو-سواری-سمند-نوبت-دوم'>مزایده فروش یکدستگاه خودرو سواری سمند نوبت دوم / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش یکدستگاه خودرو سواری سمند نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952524/مزایده-فروش-دو-دستگاه-مخزن-گاز-آمونیاک-عایق-بندی-شده-و--'>مزایده فروش دو دستگاه مخزن گاز آمونیاک عایق بندی شده و ... / آگهی مزایده اموال منقول, مزایده فروش دو دستگاه مخزن گاز آمونیاک عایق بندی شده و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952525/مزایده-فروش-یکدستگاه-پرکن-پنچ-لاین-پنیر-خامنه-ای'>مزایده فروش یکدستگاه پرکن پنچ لاین پنیر خامنه ای  / آگهی مزایده , مزایده فروش یکدستگاه پرکن پنچ لاین پنیر خامنه ای </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952527/مزایده-ملک-طبقه-دوم-ساختمان-3-5-طبقه'>مزایده ملک طبقه دوم ساختمان 3.5 طبقه / مزایده,مزایده ملک طبقه دوم ساختمان 3.5 طبقه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952532/مزایده-قطعه-زمین-زراعی-به-مساحت-307-38-مترمربع'>مزایده قطعه زمین زراعی به مساحت 307.38 مترمربع / مزایده,مزایده قطعه زمین زراعی به مساحت 307.38 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952533/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-964-60متر'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 964.60متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 964.60متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952538/مزایده-فروش-یکدستگاه-خودروی-سواری-پیکان-مدل-1383'>مزایده فروش یکدستگاه خودروی سواری پیکان مدل 1383  / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش یکدستگاه خودروی سواری پیکان مدل 1383 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952539/مزایده-دو-واحد-اپارتمان-160-60-و-137-60متر-نوبت-دوم'>مزایده دو واحد اپارتمان 160.60 و 137.60متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده دو واحد اپارتمان 160.60 و 137.60متر  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952541/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-58-66متر'>مزایده پلاک ثبتی مساحت 58.66متر  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت 58.66متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952544/مزایده-تبلیغات-تابلوهای-تعبیه-شده-در-بدنه-ایستگاه-های-اتوبوس-سطح-شهر-تجدید-نوبت-دوم'>مزایده تبلیغات تابلوهای تعبیه شده در بدنه ایستگاه های اتوبوس سطح شهر تجدید نوبت دوم / آگهی تجدید مزایده عمومی , مزایده تبلیغات تابلوهای تعبیه شده در بدنه ایستگاه های اتوبوس سطح شهر تجدید نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952545/مزایده-ملک-به-مساحت-حدود-111-32-مترمربع'>مزایده ملک به مساحت حدود 111/32 مترمربع  / مزایده,مزایده ملک به مساحت حدود 111/32 مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952547/مزایده-400-عدد-انواع-کاپشن-و-شلوار-و--'>مزایده 400 عدد انواع کاپشن و شلوار و ... / آگهی مزایده, مزایده 400 عدد انواع کاپشن و شلوار و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952548/مزایده-ششدانگ-پلاک-1274-فرعی-از-4150-اصلی'>مزایده ششدانگ پلاک 1274 فرعی از 4150 اصلی  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک 1274 فرعی از 4150 اصلی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952550/مزایده-ملک-به-مساحت-حدود-3108-مترمربع'>مزایده ملک به مساحت حدود 3108 مترمربع / مزایده,مزایده ملک به مساحت حدود 3108 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952551/مزایده-کابل-مسی-افشان'>مزایده کابل مسی افشان  / اگهی مزایده , مزایده کابل مسی افشان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952552/مزایده-ششدانگ-پلاک-1404-فرعی-سند-رهنی'>مزایده ششدانگ پلاک 1404 فرعی سند رهنی / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک 1404 فرعی سند رهنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952554/مزایده-آهن-آلات-ضایعاتی-اعم-از-سنگین-و-سبک-و--'>مزایده  آهن آلات ضایعاتی اعم از سنگین و سبک و ... / آگهی مزایده, مزایده  آهن آلات ضایعاتی اعم از سنگین و سبک و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952556/مزایده-30-واحد-آپارتمان'>مزایده 30 واحد آپارتمان / مزایده,مزایده 30 واحد آپارتمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952557/مزایده-خودرو-سواری-پراید-مدل-1392-رنگ-نوک-مدادی'>مزایده خودرو سواری پراید مدل 1392 رنگ نوک مدادی / آگهی مزایده, مزایده خودرو سواری پراید مدل 1392 رنگ نوک مدادی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952558/مزایده-پلاک-ثبتی-بخش-ده-تهران'>مزایده پلاک ثبتی بخش ده تهران / مزایده,مزایده پلاک ثبتی بخش ده تهران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952561/مزایده-عرصه-و-اعیان-یکباب-خانه-قطعه-73-تفکیکی'>مزایده عرصه و اعیان یکباب خانه قطعه 73 تفکیکی / مزایده,مزایده عرصه و اعیان یکباب خانه قطعه 73 تفکیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952565/مزایده-فروش-ملک-مشاع-بمساحت-853121-مترمربع'>مزایده فروش ملک مشاع بمساحت 853121 مترمربع  / مزایده,مزایده فروش ملک مشاع بمساحت 853121 مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952566/اگهی-مزایده-یک-دستگاه-کامیون-بنز'>اگهی مزایده یک دستگاه کامیون بنز  / اگهی مزایده , مزایده یک دستگاه کامیون بنز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952568/مزایده-انجام-سرمایه-گذاری-در-مراحل-تجهیز-و-بهره-برداری-از-معدن'>مزایده انجام سرمایه گذاری در مراحل تجهیز و بهره برداری از معدن  / مزایده ,مزایده انجام سرمایه گذاری در مراحل تجهیز و بهره برداری از معدن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952569/مزایده-آپارتمان-مساحت-106-6متر'>مزایده آپارتمان مساحت 106.6متر / مزایده,مزایده آپارتمان مساحت 106.6متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952570/مزایده-اجاره-مجموعه-آبگرم'>مزایده اجاره مجموعه آبگرم  / آگهی مزایده عمومی , مزایده اجاره مجموعه آبگرم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952572/مزایده-ششدانگ-ساختمان-بخش-سه-اردبیل'>مزایده ششدانگ ساختمان بخش سه اردبیل  / مزایده,مزایده ششدانگ ساختمان بخش سه اردبیل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952573/مزایده-تعدادی-فرش-ماشینی-نو'>مزایده تعدادی فرش ماشینی نو / اگهی مزایده , مزایده تعدادی فرش ماشینی نو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952575/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-پراید--نوبت-دوم'>مزایده یک دستگاه خودرو پراید - نوبت دوم  / مزایده یک دستگاه خودرو پراید - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952576/مزایده-ملک-به-مساحت-تقریبی-74-متر'>مزایده ملک به مساحت تقریبی 74 متر   / مزایده,مزایده ملک به مساحت تقریبی 74 متر  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952580/مزایده-یک-واحد-از-آپارتمان-با-قدمت-ده-ساله'>مزایده یک واحد از آپارتمان با قدمت ده ساله / مزایده,مزایده یک واحد از آپارتمان با قدمت ده ساله</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952583/مزایده-آپارتمان-به-مساحت-88-92-مترمربع'>مزایده آپارتمان به مساحت 88/92 مترمربع / مزایده,مزایده آپارتمان به مساحت 88/92 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952584/مزایده-یک-دستگاه-خودرو'>مزایده یک دستگاه خودرو / آگهی مزایده ,مزایده یک دستگاه خودرو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952585/اگهی-مزایده-تخته-فرش-ماشینی'>اگهی مزایده  تخته فرش ماشینی  / اگهی مزایده , مزایده تخته فرش ماشینی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952586/مزایده-ملک-عرصه-330-14متر'>مزایده ملک عرصه 330.14متر / مزایده,مزایده ملک عرصه 330.14متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952588/مزایده-املاک-شامل-پلاک-ثبتی-و-قطعه-تجاری-نوبت-چهارم'>مزایده املاک شامل پلاک ثبتی و قطعه تجاری نوبت چهارم / مزایده ,مزایده املاک شامل پلاک ثبتی و قطعه تجاری نوبت چهارم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952589/مزایده-ملک-بخش-سه-تبریز-مال-مشاعی-نوبت-سوم'>مزایده ملک بخش سه تبریز مال مشاعی نوبت سوم  / مزایده,مزایده ملک بخش سه تبریز مال مشاعی نوبت سوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952591/مزایده-سهام-و-یک-دستگاه-خودرو'>مزایده سهام و یک دستگاه خودرو  / آگهی مزایده ,مزایده سهام و یک دستگاه خودرو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952594/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-پژو-پارس'>مزایده یک دستگاه خودرو پژو پارس  / مزایده,مزایده یک دستگاه خودرو پژو پارس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952595/مزایده-پلاک-ثبتی-شماره-2654-فرعی'>مزایده پلاک ثبتی شماره 2654 فرعی / مزایده,مزایده پلاک ثبتی شماره 2654 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952596/مزایده-یک-باب-ملک-مسکونی-مشاع-به-مساحت-200-مترمربع'>مزایده یک باب ملک مسکونی مشاع به مساحت 200 مترمربع / مزایده,مزایده یک باب ملک مسکونی مشاع به مساحت 200 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952597/مزایده-اجاره-پارکینگها--نوبت-دوم'>مزایده اجاره پارکینگها - نوبت دوم  / آگهی مزایده ,مزایده اجاره پارکینگها - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952598/مزایده-یک-دستگاه-پیکان-وانت-مدل-82'>مزایده یک دستگاه پیکان وانت مدل 82 / مزایده, استعلام تهیه مصالح و احداث اتاقک عابر بانک و اجرای حصار زمین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952601/مزایده-اجاره-پارکینگ--نوبت-دوم'>مزایده اجاره پارکینگ  - نوبت دوم  / آگهی مزایده ,مزایده اجاره پارکینگ - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952603/مزایده-سه-دانگ-پلاک-واقع-در-خیابان-عاشوری'>مزایده سه دانگ پلاک واقع در خیابان عاشوری   / مزایده ,مزایده سه دانگ پلاک واقع در خیابان عاشوری  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952605/مزایده-تلویزیون-LCD--مانیتور-رایانه-LG-و--'>مزایده تلویزیون LCD - مانیتور رایانه LG  و ... / مزایده اموال منقول, مزایده تلویزیون LCD - مانیتور رایانه LG  و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952606/مزایده-سه-دستگاه-موتور-بنز-خاور--نوبت-دوم'>مزایده سه دستگاه موتور بنز خاور  - نوبت دوم  / مزایده,مزایده  سه دستگاه موتور بنز خاور - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952607/مزایده-مازاد-ششدانگ-منزل-مسکونی-یک-طبقه-نوبت-دوم'>مزایده مازاد ششدانگ منزل مسکونی یک طبقه نوبت دوم / مزایده,مزایده مازاد ششدانگ منزل مسکونی یک طبقه نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952608/مزایده-فروش-یکدستگاه-خودرو-پژو-آردی'>مزایده فروش یکدستگاه خودرو پژو آردی  / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش یکدستگاه خودرو پژو آردی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952609/مزایده-ششدانگ-یک-باب-منزل'>مزایده ششدانگ یک باب منزل  / مزایده ,مزایده ششدانگ یک باب منزل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952611/مزایده-سواری-پژو-پارس-مدل-1388-به-رنگ-سفید'>مزایده سواری پژو پارس مدل 1388 به رنگ سفید  / آگهی مزایده, مزایده سواری پژو پارس مدل 1388 به رنگ سفید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952612/مزایده-منزل-مسکونی-مساحت-170-59متر'>مزایده منزل مسکونی مساحت 170.59متر / مزایده,مزایده منزل مسکونی مساحت 170.59متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952613/مزایده-سواری-هیوندا-مدل-2009-برنگ-نقره-ای-متالیک'>مزایده سواری هیوندا مدل 2009 برنگ نقره ای متالیک / آگهی مزایده, مزایده سواری هیوندا مدل 2009 برنگ نقره ای متالیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952614/مزایده-ششدانگ-یک-باب-منزل'>مزایده ششدانگ یک باب منزل  / مزایده ,مزایده ششدانگ یک باب منزل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952615/مزایده-یک-قطعه-ملک-تجاری-مشاع-کاربری-نانوایی--مرحله-دوم'>مزایده یک قطعه ملک تجاری مشاع کاربری نانوایی - مرحله دوم  / آگهی مزایده، مزایده یک قطعه ملک تجاری مشاع کاربری نانوایی - مرحله دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952616/مزایده-اجاره-5-عدد-بیلبورد-تبلیغاتی-در-سطح-شهر'>مزایده اجاره 5 عدد بیلبورد تبلیغاتی در سطح شهر / آگهی مزایده عمومی , مزایده اجاره 5 عدد بیلبورد تبلیغاتی در سطح شهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952618/تجدید-اگهی-مزایده-تعداد-13-دستگاه-تراکتور-جاندیر-رومانی-فرگوسن-و-تعداد-ادوات-کشاورزی-نوبت-دوم'>تجدید اگهی مزایده تعداد 13 دستگاه تراکتور جاندیر رومانی فرگوسن و تعداد ادوات کشاورزی- نوبت دوم  / اگهی تجدید مزایده , تجدید مزایده تعداد 13 دستگاه تراکتور جاندیر رومانی فرگوسن و تعداد ادوات کشاورزی- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952620/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-2300متر'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 2300متر  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 2300متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952621/مزایده-واگذاری-اجاره-واحد-اغذیه-فروشی-کشتارگاه-چاپ-دوم'>مزایده واگذاری اجاره واحد اغذیه فروشی کشتارگاه  چاپ دوم / مزایده , مزایده  واگذاری اجاره واحد اغذیه فروشی کشتارگاه چاپ دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952623/فراخوان-اجاره-بها-رستوران-کافه-سرآسیاب'>فراخوان اجاره بها رستوران کافه سرآسیاب  / فراخوان اجاره بها رستوران کافه سرآسیاب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952624/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-به-مساحت-سیصد-متر-مربع'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی به مساحت سیصد متر مربع / مزایده ,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی به مساحت سیصد متر مربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952625/مزایده-واگذاری-ورزشگاه-سالن-سرپوشیده--نوبت-دوم'>مزایده واگذاری ورزشگاه سالن سرپوشیده... نوبت دوم  / مزایده, مزایده واگذاری ورزشگاه سالن سرپوشیده... نوبت  دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952626/مزایده-اجاره-99-فضای-تبلیغاتی-پشت-کیوسکهای-مطبوعاتی'>مزایده اجاره 99 فضای تبلیغاتی پشت کیوسکهای مطبوعاتی / آگهی مزایده عمومی , مزایده اجاره 99 فضای تبلیغاتی پشت کیوسکهای مطبوعاتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952627/مزایده-ملک-مساحت-440-96متر'>مزایده ملک مساحت 440.96متر  / مزایده,مزایده ملک مساحت 440.96متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952629/مزایده-فروش-واگذاری-تعداد-8-واحد-بوفه-از-بوفه-های-پادگان---نوبت-دوم'>مزایده فروش واگذاری تعداد 8 واحد بوفه از بوفه های پادگان ... نوبت دوم / مزایده ،مزایده فروش واگذاری تعداد 8 واحد بوفه از بوفه های پادگان... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952631/مزایده-۴-دستگاه-مینی-بوس'>مزایده ۴ دستگاه مینی بوس  / مزایده ,مزایده ۴ دستگاه مینی بوس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952632/مزایده-ملک-مشاع-بخش-دو-زنجان'>مزایده ملک مشاع بخش دو زنجان / مزایده,مزایده ملک مشاع بخش دو زنجان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952633/مزایده-ملک-مسکونی-به-مساحت-4000-مترمربع'>مزایده ملک مسکونی به مساحت 4000 مترمربع  / مزایده,مزایده ملک مسکونی به مساحت 4000 مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952634/مزایده-واگذاری-تبلیغات-در-سطح-شهر'>مزایده واگذاری تبلیغات در سطح شهر  / آگهی مزایده عمومی, مزایده واگذاری تبلیغات در سطح شهر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952635/مزایده-اجاره-پارکینگ-مرحله-اول-ـ-نوبت-دوم'>مزایده اجاره پارکینگ مرحله اول ـ نوبت دوم  / مزایده ,مزایده اجاره پارکینگ مرحله اول ـ نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952637/مزایده-29-300-شعیر-مشاع-از-سه-دانگ-گاوداری'>مزایده 29.300 شعیر مشاع از سه دانگ گاوداری  / مزایده,مزایده 29.300 شعیر مشاع از سه دانگ گاوداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952639/مزایده-تابلوهای-تبلیغاتی'>مزایده تابلوهای تبلیغاتی / آگهی مزایده , مزایده تابلوهای تبلیغاتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952640/مزایده-واگذاری-سالن-ورزشی--چاپ-دوم'>مزایده واگذاری سالن ورزشی... چاپ دوم  / آگهی مزایده، مزایده واگذاری سالن ورزشی... چاپ دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952641/مزایده-سه-دانگ-از-ششدانگ-پلاک-ثبتی-به-مساحت-306-88-مترمربع'>مزایده سه دانگ از ششدانگ پلاک ثبتی به مساحت 306/88 مترمربع / مزایده,مزایده سه دانگ از ششدانگ پلاک ثبتی به مساحت 306/88 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952642/مزایده-ملک-مساحت-عرصه-169-3متر'>مزایده ملک مساحت عرصه 169.3متر  / مزایده,مزایده ملک مساحت عرصه 169.3متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952644/تجدید-مزایده-اجاره-جایگاه-عرضه-گاز-طبیعی-CNG--چاپ-دوم'>تجدید مزایده اجاره جایگاه عرضه گاز طبیعی CNG...چاپ دوم  / تجدید آگهی مزایده ,تجدید مزایده اجاره جایگاه عرضه گاز طبیعی CNG...چاپ دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952645/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-به-مساحت-360-مترمربع'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی به مساحت 360 مترمربع  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی به مساحت 360 مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952647/مزایده-زمین-مساحت-400متر-نوبت-دوم'>مزایده زمین مساحت 400متر نوبت دوم / مزایده,مزایده زمین مساحت 400متر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952649/مزایده-بنا-احداثی-نیمه-کاره-در-زمینی-مساحت-200متر'>مزایده بنا احداثی نیمه کاره در زمینی مساحت 200متر / مزایده,مزایده بنا احداثی نیمه کاره در زمینی مساحت 200متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952650/مزایده-دو-دانگ-مشاع-از-شش-دانگ-پلاک-ثبت-شده'>مزایده دو دانگ مشاع از شش دانگ پلاک ثبت شده / مزایده,مزایده دو دانگ مشاع از شش دانگ پلاک ثبت شده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952652/مزایده-دو-دانگ-مشاع-از-شش-دانگ-پلاک-ثبت-شده-6-فرعی'>مزایده دو دانگ مشاع از شش دانگ پلاک ثبت شده 6 فرعی / مزایده,مزایده دو دانگ مشاع از شش دانگ پلاک ثبت شده 6 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952653/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-عرصه-136-50متر'>مزایده پلاک ثبتی مساحت عرصه 136.50متر / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت عرصه 136.50متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952657/مزایده-اجاره-تابلوهای-تبلیغاتی-مربوط-به-5-دستگاه-پل-هوایی'>مزایده  اجاره تابلوهای تبلیغاتی مربوط به 5 دستگاه پل هوایی  / آگهی مزایده عمومی, مزایده  اجاره تابلوهای تبلیغاتی مربوط به 5 دستگاه پل هوایی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952659/مزایده-موازی-8-هکتار-زمین-زراعی-بخش-شانزده'>مزایده موازی 8 هکتار زمین زراعی بخش شانزده / مزایده,مزایده موازی 8 هکتار زمین زراعی بخش شانزده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952660/مزایده-یک-باب-منزل-مسکونی-واقع-در-خیابان-انقلاب'>مزایده یک باب منزل مسکونی واقع در خیابان انقلاب / مزایده,مزایده یک باب منزل مسکونی واقع در خیابان انقلاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952662/مزایده-هفت-دستگاه-خودرو'>مزایده هفت دستگاه خودرو  / مزایده, مزایده هفت دستگاه خودرو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952663/مزایده-تعدادی-یخچال-و--'>مزایده تعدادی یخچال و ... / مزایده ,مزایده تعدادی یخچال و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952664/مزایده-پراید-سواری-سیستم-سایپا-تیپ-جی-تی-ایکس'>مزایده پراید سواری سیستم سایپا تیپ جی تی ایکس / مزایده, مزایده پراید سواری سیستم سایپا تیپ جی تی ایکس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952665/مزایده-ملک-مشاع-عرصه-201متر-نوبت-دوم'>مزایده ملک مشاع عرصه 201متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده ملک مشاع عرصه 201متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952666/مزایده-یک-باب-خانه-ویلایی-به-مساحت-حدود-315-مترمربع'>مزایده یک باب خانه ویلایی به مساحت حدود 315 مترمربع / مزایده،مزایده یک باب خانه ویلایی به مساحت حدود 315 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952667/مزایده-فرش-ماشینی-و---'>مزایده فرش ماشینی و .... / مزایده ,مزایده فرش ماشینی و ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952669/مزایده-هزار-عدد-گردگیر-پلوس-پراید-تسمه-تایم-پژو-تسمه-دینام'>مزایده هزار عدد گردگیر پلوس پراید، تسمه تایم پژو، تسمه دینام / مزایده, مزایده هزار عدد گردگیر پلوس پراید، تسمه تایم پژو، تسمه دینام</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952670/مزایده-فروش-قسمتی-از-املاک-مازاد-بر-نیاز-نقد-و-اقساط-نوبت-دوم'>مزایده فروش قسمتی از املاک مازاد بر نیاز نقد و اقساط نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش قسمتی از املاک مازاد بر نیاز نقد و اقساط نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952671/مزایده-تعداد-حدود-115000-قطعه-مرغ-تخمگذار'>مزایده تعداد حدود 115000 قطعه مرغ تخمگذار  / آگهی مزایده,مزایده تعداد حدود 115000 قطعه مرغ تخمگذار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952672/مزایده-شش-دانگ-یک-واحد-ساختمان'>مزایده شش دانگ یک واحد ساختمان  / مزایده،مزایده شش دانگ یک واحد ساختمان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952673/مزایده-فروش-سه-واحد-آپارتمان-نوبت-دوم'>مزایده فروش سه واحد آپارتمان نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش سه واحد آپارتمان نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952677/مزایده-املاک-شامل-4-قطعه-پلاک-ثبتی-نوبت-دوم'>مزایده املاک شامل 4 قطعه پلاک ثبتی نوبت دوم / مزایده,مزایده املاک شامل 4 قطعه پلاک ثبتی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952678/مزایده-فروش-املاک-کاربری-مسکونی'>مزایده فروش املاک کاربری مسکونی / مزایده,مزمزایده مزایده فروش املاک کاربری مسکونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952679/مزایده-یک-دستگاه-سنگ-شکن-مارک-نیکا'>مزایده یک دستگاه سنگ شکن مارک نیکا  / آگهی مزایده, مزایده یک دستگاه سنگ شکن مارک نیکا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952681/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-سواری-ریو'>مزایده یک دستگاه خودروی سواری ریو  / اگهی مزایده , مزایده یک دستگاه خودروی سواری ریو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952683/مزایده-ششدانگ-دو-باب-منزل-437-87-و-294-40متر'>مزایده ششدانگ دو باب منزل 437.87 و 294.40متر  / مزایده,مزایده ششدانگ دو باب منزل 437.87 و 294.40متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952685/مزایده-ششدانگ-منزل-مسکونی-اعیان-230متر'>مزایده ششدانگ منزل مسکونی اعیان 230متر / مزایده,مزایده ششدانگ منزل مسکونی اعیان 230متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952686/مزایده-فروش-6-966-حبه-مشاع-از-72-حبه-شش-دانگ-ملکی'>مزایده فروش 6.966 حبه مشاع از 72 حبه شش دانگ ملکی / مزایده،مزایده فروش 6.966 حبه مشاع از 72 حبه شش دانگ ملکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952687/مزایده-فروش-کت-و-شلوار-از-جنس-الیاف-مصنوعی'>مزایده فروش کت و شلوار از جنس الیاف مصنوعی / آگهی مزایده اموال , مزایده فروش کت و شلوار از جنس الیاف مصنوعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952688/مزایده-چهار-دستگاه-خودرو'>مزایده چهار دستگاه خودرو / مزایده, مزایده چهار دستگاه خودرو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952689/مزایده-5-874-حبه-مشاع-از-72-حبه-ششدانگ-ملکی'>مزایده 5.874 حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ ملکی / مزایده,مزایده 5.874 حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ ملکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952690/مزایده-یکباب-منزل-مسکونی-به-مساحت-102-78-مترمربع'>مزایده یکباب منزل مسکونی به مساحت 102/78 مترمربع  / مزایده,مزایده یکباب منزل مسکونی به مساحت 102/78 مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952693/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبت-شده-شماره-سه-فرعی'>مزایده ششدانگ پلاک ثبت شده شماره سه فرعی / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبت شده شماره سه فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952697/مزایده-زمین-با-کاربری-مسکونی'>مزایده زمین با کاربری مسکونی / مزایده,مزایده زمین با کاربری مسکونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952698/مزایده-پلاک-ثبتی-بخش-هفت-73-61متر'>مزایده پلاک ثبتی بخش هفت 73.61متر  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی بخش هفت 73.61متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952702/مزایده-6-دانگ-یک-باب-کارگاه-بلوک-زنی-به-مساحت-5610-مترمربع'>مزایده 6 دانگ یک باب کارگاه بلوک زنی به مساحت 5610 مترمربع  / مزایده,مزایده 6 دانگ یک باب کارگاه بلوک زنی به مساحت 5610 مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952707/مزایده-2-576-دانگ-از-ششدانگ-پلاک-ثبتی'>مزایده 2.576 دانگ از ششدانگ پلاک ثبتی / مزایده,مزایده 2.576 دانگ از ششدانگ پلاک ثبتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952710/مزایده-مزرعه-معادل-9-9-هکتار'>مزایده مزرعه معادل 9.9 هکتار  / مزایده,مزایده مزرعه معادل 9.9 هکتار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952717/مزایده-زمین-پلاک-2044-فرعی-از-71-اصلی'>مزایده زمین پلاک 2044 فرعی از 71 اصلی  / مزایده,مزایده زمین پلاک 2044 فرعی از 71 اصلی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952718/مزایده-بهره-برداری-از-فضایی-جهت-نصب-دکل-و-تجهیزات-منصوبه-در-پشت-بام--تجدید'>مزایده بهره برداری از فضایی جهت نصب دکل و تجهیزات منصوبه در پشت بام  - تجدید / تجدید مزایده ، مزایده بهره برداری از فضایی جهت نصب دکل و تجهیزات منصوبه در پشت بام - تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952722/مزایده-ششدانگ-منزل-مسکونی-عرصه-168-25متر'>مزایده ششدانگ منزل مسکونی عرصه 168.25متر  / مزایده,مزایده ششدانگ منزل مسکونی عرصه 168.25متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952724/مزایده-فروش-عرصه-شش-پلاک-مسکونی-1333-60متر-نوبت-دوم'>مزایده فروش عرصه شش پلاک مسکونی 1333.60متر نوبت دوم / مزایده,مزایده فروش عرصه شش پلاک مسکونی 1333.60متر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952725/مزایده-بهره-برداری-از-یکباب-استخر-سرپوشیده-تجدید'>مزایده بهره برداری از یکباب استخر سرپوشیده- تجدید / آگـهـی تجدید مزایـده عمومی , مزایده بهره برداری از یکباب استخر سرپوشیده- تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952728/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-زیربنای-نود-متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی زیربنای نود متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی زیربنای نود متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952731/مزایده-عرضه-املاک-مازاد-بانک-کشاورزی'>مزایده عرضه املاک مازاد بانک کشاورزی  / مزایده,مزایده عرضه املاک مازاد بانک کشاورزی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952738/مزایده-پلاک-508-41-قطعه-دو-بخش-هفت-فارس'>مزایده پلاک 508/41 قطعه دو بخش هفت فارس / مزایده,مزایده پلاک 508/41 قطعه دو بخش هفت فارس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952746/مزایده-فروش-4-پلاک-زمین-مسکونی-و-یک-پلاک-زمین-تجاری-تجدید'>مزایده فروش 4 پلاک زمین مسکونی و یک پلاک زمین تجاری تجدید / مزایده,مزایده فروش 4 پلاک زمین مسکونی و یک پلاک زمین تجاری تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952751/مزایده-ششدانگ-عمارت-بخش-دو-گلپایگان'>مزایده ششدانگ عمارت بخش دو گلپایگان  / مزایده,مزایده ششدانگ عمارت بخش دو گلپایگان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952755/مزایده-پلاک-ثبتی-177-فرعی-از-چهار-اصلی'>مزایده پلاک ثبتی 177 فرعی از چهار اصلی / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 177 فرعی از چهار اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952760/مزایده-ششدانگ-ملک-مشاع-بخش-4-اصفهان'>مزایده ششدانگ ملک مشاع بخش 4 اصفهان / مزایده,مزایده ششدانگ ملک مشاع بخش 4 اصفهان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952762/مزایده-یک-واحد-اپارتمان-طبقه-اول-مجتمع-دو-واحدی'>مزایده یک واحد اپارتمان طبقه اول مجتمع دو واحدی / مزایده,مزایده یک واحد اپارتمان طبقه اول مجتمع دو واحدی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952766/مزایده-تمامی-ششدانگ-یکباب-خانه-بخش-5-ثبت-اصفهان'>مزایده تمامی ششدانگ یکباب خانه بخش 5 ثبت اصفهان  / مزایده,مزایده تمامی ششدانگ یکباب خانه بخش 5 ثبت اصفهان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952772/مزایده-ملک-مشاعی-ششدانگ-به-پلاک-ثبتی-708-2'>مزایده ملک مشاعی ششدانگ به پلاک ثبتی 708/2  / مزایده,مزایده ملک مشاعی ششدانگ به پلاک ثبتی 708/2 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952777/مزایده-یک-قطعه-زمین-و-آپارتمان-199-8-و-154-24متر'>مزایده یک قطعه زمین و آپارتمان 199.8 و 154.24متر  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین و آپارتمان 199.8 و 154.24متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952780/مزایده-فروش-تعداد-22-قطعه-زمین-مسکونی-تجاری-نوبت-دوم'>مزایده فروش تعداد 22 قطعه زمین مسکونی تجاری نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش تعداد 22 قطعه زمین مسکونی تجاری نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952784/مزایده-یکباب-ساختمان-با-سقف-شیروانی'>مزایده یکباب ساختمان با سقف شیروانی / مزایده,مزایده یکباب ساختمان با سقف شیروانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952787/مزایده-اجاره-داروخانه-سرپایی'> مزایده اجاره داروخانه سرپایی / آگهی مزایده , مزایده اجاره داروخانه سرپایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952791/مزایده-یک-دستگاه-ملک-عرصه-155متر'>مزایده یک دستگاه ملک عرصه 155متر / مزایده,مزایده یک دستگاه ملک عرصه 155متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952796/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-500متر'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 500متر  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 500متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952800/مزایده-اجاره-داروخانه-سرپایی'> مزایده اجاره داروخانه سرپایی / آگهی مزایده , مزایده اجاره داروخانه سرپایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952804/مزایده-یک-واحد-به-علاوه-462-8-هزارم-تمامیت-واحد-دیگر-از-دو-واحد'>مزایده یک واحد به علاوه 462/8 هزارم تمامیت واحد دیگر از دو واحد / مزایده,مزایده یک واحد به علاوه 462/8 هزارم تمامیت واحد دیگر از دو واحد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952807/مزایده-ملک-بخش-دو-بجنورد-نوبت-اول'>مزایده ملک بخش دو بجنورد نوبت اول / مزایده,مزایده ملک بخش دو بجنورد نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952811/مزایده-یخچال-و--'>مزایده یخچال و .. / مزایده,مزایده یخچال و ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952818/مزایده-یکباب-مغازه-مساحت-40-16متر'>مزایده یکباب مغازه مساحت 40.16متر / مزایده,مزایده یکباب مغازه مساحت 40.16متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952819/مزایده-فروش-اقلام-اسقاط'>مزایده فروش اقلام اسقاط / آگهی مزایده , مزایده فروش اقلام اسقاط</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952820/مزایده-فروش-تعداد-118-رقبه-از-املاک-تملیکی-و-مازاد-نوبت-دوم'>مزایده فروش تعداد 118 رقبه از املاک تملیکی و مازاد نوبت دوم / مزایده,مزایده فروش تعداد 118 رقبه از املاک تملیکی و مازاد نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952822/مزایده-یک-دستگاه-اره-فلکه-و--'>مزایده یک دستگاه اره فلکه و ... / مزایده ,مزایده یک دستگاه اره فلکه و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952825/مزایده-منزل-مسکونی-اعیان-320متر'>مزایده منزل مسکونی اعیان 320متر / مزایده,مزایده منزل مسکونی اعیان 320متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952827/مزایده-فروش-خودرو'>مزایده فروش خودرو / آگهی مزایده , مزایده فروش خودرو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952828/مزایده-مجموعه-5-طبقه-تجاری-اداری'>مزایده مجموعه 5 طبقه تجاری اداری / مزایده,مزایده مجموعه 5 طبقه تجاری اداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952833/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-سه-هکتار'>مزایده یک قطعه زمین مساحت سه هکتار  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت سه هکتار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952835/مزایده-منزل-مسکونی-مساحت-عرصه-263-12متر'>مزایده منزل مسکونی مساحت عرصه 263.12متر  / مزایده,مزایده منزل مسکونی مساحت عرصه 263.12متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952840/مزایده-29-960-حبه-مشاع-از-72-حبه-ششدانگ-ملکی'>مزایده 29.960 حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ ملکی / مزایده,مزایده 29.960 حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ ملکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952851/مزایده-فروش-۸۰۰۰-م-م-شن-و-ماسه-در-طرح-مخزن-تغذیه-مصنوعی'>مزایده فروش ۸۰۰۰ م.م شن و ماسه در طرح مخزن تغذیه مصنوعی  / مزایده, مزایده فروش ۸۰۰۰ م.م شن و ماسه در طرح مخزن تغذیه مصنوعی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952863/مزایده-جرثقیل-خودرو-آسیاب-و-انواع-بشکه-ها-و--'>مزایده جرثقیل، خودرو، آسیاب  و انواع بشکه ها و ...  / مزایده, مزایده جرثقیل، خودرو، آسیاب  و انواع بشکه ها و... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952868/استعلام-احداث-300-مترمکعب-عملیات-گابیونی--'>استعلام احداث 300 مترمکعب عملیات گابیونی.... / استعلام ، استعلام احداث 300 مترمکعب عملیات گابیونی....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952869/مناقصه-واگذاری-ارائه-خدمات-مراکز-خدمات-جامع-سلامت'>مناقصه واگذاری ارائه خدمات مراکز خدمات جامع سلامت / مناقصه, مناقصه واگذاری ارائه خدمات مراکز خدمات جامع سلامت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952870/استعلام-عملیات-تعمیر-و-تست-و-راه-اندازی-یک-دستگاه-ترانسفورماتور'>استعلام عملیات تعمیر و تست و راه اندازی یک دستگاه ترانسفورماتور / استعلام, استعلام عملیات تعمیر و تست و راه اندازی یک دستگاه ترانسفورماتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952871/مناقصه-اجرای-آسفالت-روستاهای-ترجان-تموغه-و-قلعه-کهنه'>مناقصه اجرای آسفالت روستاهای ترجان، تموغه و قلعه کهنه / مناقصه, مناقصه اجرای آسفالت روستاهای ترجان، تموغه و قلعه کهنه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952872/استعلام-خرید-لوله-۵-لایه'>استعلام خرید لوله ۵ لایه  / استعلام,استعلام خرید لوله ۵ لایه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952873/استعلام-باطری-لیفتراک'>استعلام باطری لیفتراک  / استعلام, استعلام باطری لیفتراک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952874/استعلام-احداث-300-مترمکعب-سازه-سنگ-و-گابیون'>استعلام احداث 300 مترمکعب سازه سنگ و گابیون / استعلام ، استعلام احداث 300 مترمکعب سازه سنگ و گابیون</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952875/استعلام-احداث-1000-مترمکعب-عملیات-سنگ-و-ملات'>استعلام احداث 1000 مترمکعب عملیات سنگ و ملات / استعلام, استعلام احداث 1000 مترمکعب عملیات سنگ و ملات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952876/استعلام-احداث-500-مترمکعب-عملیات-گابیونی'>استعلام احداث 500 مترمکعب عملیات گابیونی / استعلام ، استعلام احداث 500 مترمکعب عملیات گابیونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952877/استعلام-تعمیر-تابلو-برق-مشعل-و-سیم-کشی'>استعلام تعمیر تابلو برق مشعل و سیم کشی  / استعلام ,استعلام تعمیر تابلو برق مشعل و سیم کشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952878/استعلام-تامین-غذای-پرسنل-گمرک-اهواز'>استعلام تامین غذای پرسنل گمرک اهواز / استعلام, استعلام تامین غذای پرسنل گمرک اهواز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952879/استعلام-کیف-کارت-بانکی-با-آرم-بانک'>استعلام کیف کارت بانکی با آرم بانک / استعلام ، استعلام کیف کارت بانکی با آرم بانک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952880/استعلام-خرید-پهنای-باند-اینترنت'>استعلام خرید پهنای باند اینترنت  / استعلام, استعلام خرید پهنای باند اینترنت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952881/فراخوان-جذب-نیروی-کمک-پرستار-(شرکتی)'>فراخوان جذب نیروی کمک پرستار (شرکتی) / مناقصه, فراخوان جذب نیروی کمک پرستار (شرکتی)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952882/استعلام-خرید-آسفالت'>استعلام خرید آسفالت / استعلام,استعلام خرید آسفالت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952883/مزایده-مقدار-140-قصب-از-اراضی-طهماسب-آباد'>مزایده مقدار 140 قصب از اراضی طهماسب آباد / مزایده,مزایده مقدار 140 قصب از اراضی طهماسب آباد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952884/استعلام-حفر-یک-حلقه-چاه'>استعلام حفر یک حلقه چاه / استعلام,استعلام حفر یک حلقه چاه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952885/استعلام-بایگانی-ریلی-دوسری'>استعلام بایگانی ریلی دوسری / استعلام ، استعلام بایگانی ریلی دوسری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952886/استعلام-مایع-ظرفشویی'>استعلام مایع ظرفشویی / استعلام, استعلام مایع ظرفشویی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952887/استعلام-حلب-روغن-نیمه-جامد'>استعلام حلب روغن نیمه جامد  / استعلام,استعلام حلب روغن نیمه جامد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952888/استعلام-خرید-لایسنس-node32'>استعلام خرید لایسنس node32  / استعلام, استعلام خرید لایسنس node32 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952889/استعلام-محلول-ضد-عفونی-سولارسیت'>استعلام محلول ضد عفونی سولارسیت  / استعلام, استعلام محلول ضد عفونی سولارسیت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952890/استعلام-تاسیسات-ساختمانی-دانشکده-و--'>استعلام تاسیسات ساختمانی دانشکده و ... / استعلام,استعلام تاسیسات ساختمانی دانشکده و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952891/استعلام-دربازکن-اتوماتیک'>استعلام دربازکن اتوماتیک / استعلام, استعلام دربازکن اتوماتیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952892/استعلام-کاغذ-چاپگر-132-ستونه-2000-برگی'>استعلام کاغذ چاپگر 132 ستونه  2000 برگی / استعلام , استعلام کاغذ چاپگر 132 ستونه  2000 برگی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952893/استعلام-کامپیوتر-و-فناوری-اطلاعات'>استعلام کامپیوتر و فناوری اطلاعات / استعلام ، استعلام کامپیوتر و فناوری اطلاعات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952894/فراخوان-استعلام-خرید-دستگاه-کپی'>فراخوان استعلام خرید دستگاه کپی / فراخوان استعلام, فراخوان استعلام خرید دستگاه کپی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952895/استعلام-سرور-hp-dl-380-g9'>استعلام سرور hp dl 380 g9  / استعلام سرور hp dl 380 g9 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952896/استعلام-برنج-سفید-دانه-بلند'>استعلام برنج سفید دانه بلند / استعلام,استعلام برنج سفید دانه بلند</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952897/استعلام-لوازم-یدک-اتوماسیون-پست-های-DCS'>استعلام لوازم یدک اتوماسیون پست های DCS  / استعلام, استعلام لوازم یدک اتوماسیون پست های DCS </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952898/استعلام-صدا-خفه-کن-و-اگزوز-و-فیتینگ-و--'>استعلام صدا خفه کن و اگزوز و فیتینگ  و ...  / استعلام, استعلام صدا خفه کن و اگزوز و فیتینگ  و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952899/استعلام-انجام-تست-بینایی-سنجی'>استعلام انجام تست بینایی سنجی  / استعلام, استعلام انجام تست بینایی سنجی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952900/استعلام-کفپوش-لاستیکی-و-تابلو-خروج'>استعلام  کفپوش لاستیکی و تابلو خروج / استعلام ,استعلام  کفپوش لاستیکی و تابلو خروج</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952901/استعلام-دوربین-5-مگاپیکسلی'> استعلام دوربین 5 مگاپیکسلی / استعلام , استعلام دوربین 5 مگاپیکسلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952902/استعلام-دستگاه-چندکاره-دیجیتال-و--'>استعلام دستگاه چندکاره دیجیتال و ... / استعلام, استعلام دستگاه چندکاره دیجیتال و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952903/استعلام-گوشت-گوساله-ران-و-سردست'>استعلام گوشت گوساله ران و سردست / استعلام,استعلام گوشت گوساله ران و سردست</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952904/استعلام-کارتریج-canon--مخصوص-پرینتر-3-کاره'>استعلام کارتریج  canon   مخصوص پرینتر  3 کاره  / استعلام  ، استعلام کارتریج  canon   مخصوص پرینتر  3 کاره </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952905/استعلام-چاپ-و-صحافی-4-رنگ-بولتن-در-قطع-A4'>استعلام چاپ و صحافی 4 رنگ بولتن در قطع A4 / استعلام, استعلام چاپ و صحافی 4 رنگ بولتن در قطع A4</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952906/استعلام-کاغذ-A4-رنگی'>استعلام کاغذ A4 رنگی  / استعلام , استعلام کاغذ A4 رنگی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952907/استعلام-اقلام-داروخانه-ای'>استعلام اقلام داروخانه ای / استعلام, استعلام اقلام داروخانه ای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952908/فراخوان-استعلام-خرید-کالا'>فراخوان استعلام خرید کالا / فراخوان استعلام, فراخوان استعلام خرید کالا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952909/استعلام-خاکبرداری-با-هر-وسیله-مکانیکی'>استعلام خاکبرداری با هر وسیله مکانیکی  / استعلام , استعلام خاکبرداری با هر وسیله مکانیکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952910/استعلام-پیچ-ساچمه-ای-و--'>استعلام پیچ ساچمه ای و .. / استعلام , استعلام پیچ ساچمه ای و ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952911/استعلام-بررسی-اکتشافی-پتانسیل-معدنی'> استعلام بررسی اکتشافی پتانسیل معدنی / استعلام , استعلام بررسی اکتشافی پتانسیل معدنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952912/استعلام-خرید-سوئیچ-سیسکو'>استعلام  خرید سوئیچ سیسکو / استعلام  خرید سوئیچ سیسکو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952913/استعلام-تست-و-تنظیم-عملکرد-فشار-کلیه-سفتی-والوها-در-نیروگاه'>استعلام تست و تنظیم عملکرد فشار کلیه سفتی والوها در نیروگاه / استعلام ,استعلام تست و تنظیم عملکرد فشار کلیه سفتی والوها در نیروگاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952914/استعلام-خرید-تعداد-65-دستگاه-کامپیوتر'>استعلام  خرید تعداد 65 دستگاه کامپیوتر / استعلام, استعلام  خرید تعداد 65 دستگاه کامپیوتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952915/استعلام-لوازم-پذیرایی'>استعلام لوازم پذیرایی / استعلام لوازم پذیرایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952916/استعلام-بهسازی-و-نوسازی-ساختمان-پشتیبانی-و-فنی'>استعلام بهسازی و نوسازی ساختمان پشتیبانی و فنی  / استعلام, استعلام بهسازی و نوسازی ساختمان پشتیبانی و فنی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952917/استعلام-بهسازی-و-نوسازی-ساختمان-و-تاسیسات-مرکز-PC'>استعلام بهسازی و نوسازی ساختمان و تاسیسات مرکز PC / استعلام, استعلام بهسازی و نوسازی ساختمان و تاسیسات مرکز PC</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952918/استعلام-خرید-سردخانه'> استعلام خرید سردخانه  / استعلام , استعلام خرید سردخانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952919/استعلام-خرید-تجهیزات-اداری'>استعلام خرید تجهیزات اداری / استعلام خرید تجهیزات اداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952920/استعلام-رنگ-پلاستیک-ماتکس'>استعلام رنگ پلاستیک ماتکس  / استعلام,استعلام رنگ پلاستیک ماتکس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952921/استعلام-تست-اسپیرومتری-سنجش-ریوی'>استعلام تست اسپیرومتری سنجش ریوی / استعلام,استعلام تست اسپیرومتری سنجش ریوی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952922/استعلام-پله-تمام-استنلس-استیل'>استعلام پله تمام استنلس استیل  / استعلام , استعلام پله تمام استنلس استیل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952923/استعلام-کارتریج-رایانه-نواری'>استعلام کارتریج رایانه نواری / استعلام , استعلام کارتریج رایانه نواری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952924/استعلام-مشاوره-چرخه-مدیریت-بهره-وری'>استعلام مشاوره چرخه مدیریت بهره وری / استعلام,استعلام مشاوره چرخه مدیریت بهره وری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952925/استعلام-خدمات-پشتیبانی-جنگل-داری'>استعلام خدمات پشتیبانی جنگل داری  / استعلام,استعلام خدمات پشتیبانی جنگل داری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952926/استعلام-کاغذ-Paper-one-A4'>استعلام کاغذ Paper one A4  / استعلام, استعلام کاغذ Paper one A4 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952927/استعلام-کود-حیوانی'>استعلام کود حیوانی  / استعلام، استعلام کود حیوانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952928/استعلام-قیمت-خدمات-مشاوره-ای-مطالعات-و-طراحی-شبکه-جمع-آوری-فاضلاب'>استعلام قیمت خدمات مشاوره ای مطالعات و طراحی شبکه جمع آوری فاضلاب  / استعلام, استعلام قیمت خدمات مشاوره ای مطالعات و طراحی شبکه جمع آوری فاضلاب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952929/استعلام-خرید-باکس-بتنی-پیش-ساخته'>استعلام خرید باکس بتنی پیش ساخته  / استعلام , استعلام خرید باکس بتنی پیش ساخته </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952930/مناقصه-عمومی-سرویس-حمل-و-نقل-ماموریت-های-درون-شهری-و-برون-شهری'>مناقصه عمومی سرویس حمل و نقل ماموریت های درون شهری و برون شهری  / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی سرویس حمل و نقل ماموریت های درون شهری و برون شهری ل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952931/استعلام-کتاب-تدابیر-طب-سنتی'> استعلام کتاب تدابیر طب سنتی / استعلام,  استعلام کتاب تدابیر طب سنتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952932/استعلام-پروژه-کاداستر-اراضی-ملی-و-دولتی'>استعلام پروژه کاداستر اراضی ملی و دولتی  / استعلام ,استعلام پروژه کاداستر اراضی ملی و دولتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952933/استعلام-power-electronics'>استعلام power electronics  / استعلام بهای الکترونیکی, استعلام power electronics  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952934/استعلام-پروژه-کاداستر-اراضی-ملی-و-دولتی'>استعلام پروژه کاداستر اراضی ملی و دولتی / استعلام ، استعلام پروژه کاداستر اراضی ملی و دولتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952935/استعلام-تولید-آماده-سازی-و-طراحی-90-صفحه-محتوا-بشرح-پیوست'>استعلام تولید آماده سازی و طراحی 90 صفحه محتوا بشرح پیوست  / استعلام, استعلام تولید آماده سازی و طراحی 90 صفحه محتوا بشرح پیوست </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952936/استعلام-بهسازی-و-نوسازی-ساختمان-پشتیبانی-و-فنی'>استعلام بهسازی و نوسازی ساختمان پشتیبانی و فنی  / استعلام, استعلام بهسازی و نوسازی ساختمان پشتیبانی و فنی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952937/استعلام-بل-بریکر-36-کیلوولت'>استعلام بل بریکر 36 کیلوولت  / استعلام, استعلام بل بریکر 36 کیلوولت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952938/استعلام-24-عدد-باطری'> استعلام 24 عدد باطری  / استعلام, استعلام 24 عدد باطری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952939/استعلام-ظرف-مخصوص-حمل-و-تزریق-روغن'>استعلام ظرف مخصوص حمل و تزریق روغن  / استعلام , استعلام ظرف مخصوص حمل و تزریق روغن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952940/استعلام-خرید-ورق-کرکره-ای-فایبرگلاس'>استعلام  خرید ورق کرکره ای فایبرگلاس  / استعلام, استعلام  خرید ورق کرکره ای فایبرگلاس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952941/استعلام-40-دست-لباس-گرم-جنس-نخی-مارک-Reebok'>استعلام 40 دست لباس گرم جنس نخی مارک Reebok  / استعلام, استعلام 40 دست لباس گرم جنس نخی مارک Reebok </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952942/استعلام-اجرای-بخشی-از-شبکه-روشنایی-معابر-ناحیه-صنعتی'>استعلام اجرای بخشی از شبکه روشنایی معابر ناحیه صنعتی / استعلام  , استعلام اجرای بخشی از شبکه روشنایی معابر ناحیه صنعتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952943/استعلام-یک-دستگاه-کوره-هوای-گرم-گازی'>استعلام یک دستگاه کوره هوای گرم گازی  / استعلام, استعلام یک دستگاه کوره هوای گرم گازی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952944/استعلام-دو-دستگاه-فایروال'>استعلام دو دستگاه فایروال  / استعلام , استعلام دو دستگاه فایروال </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952945/استعلام-ادامه-کانال-کشاورزی'>استعلام ادامه کانال کشاورزی  / استعلام,استعلام ادامه کانال کشاورزی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952946/استعلام-کارت-شارژر-تایپ'> استعلام کارت شارژر تایپ / استعلام, استعلام کارت شارژر تایپ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952947/استعلام-هدرهای-ورودی-و-خروجی-سل-های-آب-ژاول-سازی-گروه-28'>استعلام هدرهای ورودی و خروجی سل های آب ژاول سازی گروه 28 / استعلام, استعلام هدرهای ورودی و خروجی سل های آب ژاول سازی گروه 28</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952948/استعلام-بازدید-سرویس-و-در-صورت-نیاز-تعویض-قطعات-معیوب'>استعلام بازدید، سرویس و در صورت نیاز تعویض قطعات معیوب / استعلام,استعلام بازدید، سرویس و در صورت نیاز تعویض قطعات معیوب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952949/استعلام-تکمیل-کانال-شریف-آباد-هیرگان'>استعلام  تکمیل کانال شریف آباد هیرگان / استعلام ، استعلام  تکمیل کانال شریف آباد هیرگان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952950/استعلام-پیراهن-و-شورت-ورزشی-و--'>استعلام پیراهن و شورت ورزشی و ... / استعلام, استعلام پیراهن و شورت ورزشی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952951/استعلام-رله-فیندر-125-48-ولت-10-آمپر-ابزار-آلات-الکتریکی'>استعلام رله فیندر 125، 48 ولت 10 آمپر ابزار آلات الکتریکی / استعلام, استعلام رله فیندر 125، 48 ولت 10 آمپر ابزار آلات الکتریکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952952/استعلام-قفسه-و-رک-فلزی'>استعلام قفسه و رک فلزی / استعلام,استعلام قفسه و رک فلزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952953/استعلام-لوازم-مرکز-تلفن'>استعلام لوازم مرکز تلفن  / استعلام,استعلام لوازم مرکز تلفن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952954/استعلام-دستگاه-فیبر-نوری-و-متعلقات'>استعلام دستگاه فیبر نوری و متعلقات  / استعلام ، استعلام دستگاه فیبر نوری و متعلقات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952955/استعلام-بکس-KOKEN-و--'>استعلام بکس KOKEN  و ...  / استعلام, استعلام بکس KOKEN  و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952956/استعلام-غشاء-ممبران'>استعلام غشاء ممبران / استعلام,استعلام غشاء ممبران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952957/استعلام-KSONIK-MICRO-U1trasonic-level-transmitter-ABB'>استعلام KSONIK MICRO U1trasonic level transmitter-ABB  / استعلام , استعلام KSONIK MICRO U1trasonic level transmitter-ABB </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952958/مناقصه-انتخاب-روانشناس-صنعتی-یا-بالینی'>مناقصه انتخاب روانشناس صنعتی یا بالینی  / مناقصه, مناقصه انتخاب روانشناس صنعتی یا بالینی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952959/استعلام-لاستیک-لیفتراک'>استعلام لاستیک لیفتراک  / استعلام,استعلام لاستیک لیفتراک </a></li></ol>

مناقصات و مزایدات ...
ما را در سایت مناقصات و مزایدات دنبال می کنید

نویسنده : نوری بازدید : 24 تاريخ : دوشنبه 27 آذر 1396 ساعت: 11:22

<ol><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951303/مناقصه-تهیه-ساخت-و-نصب-تست-و-تحویل-بارج-های-پانتون-های-فاز-(2)'>مناقصه تهیه، ساخت و نصب، تست و تحویل بارج های پانتون های فاز (2) / مناقصه، مناقصه تهیه، ساخت و نصب، تست و تحویل بارج های پانتون های فاز (2)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951304/مناقصه-بهینه-سازی-و-بازسازی-کلی-پست-قراملک-نوبت-دوم'>مناقصه بهینه سازی و بازسازی کلی پست قراملک  نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه بهینه سازی و بازسازی کلی پست قراملک  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951306/مناقصه-نگهداری-و-تعمیرات-سیستم-های-مخابراتی-و-تله-متری--نوبت-دوم'>مناقصه نگهداری و تعمیرات سیستم های مخابراتی و تله متری - نوبت دوم  / فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصه عمومی، مناقصه نگهداری و تعمیرات سیستم های مخابراتی و تله متری - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951312/مناقصه-خدمات-حریم-بانی-از-خطوط-انتقال-و-فوق-توزیع'>مناقصه خدمات حریم بانی از خطوط انتقال و فوق توزیع  / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه خدمات حریم بانی از خطوط انتقال و فوق توزیع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951315/فراخوان-chock-valve-complete-assy---نوبت-دوم'>فراخوان  chock valve complete assy   - نوبت دوم  / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی ،فراخوان  chock valve complete assy  - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951318/مناقصه-پروژه-عملیات-تعمیر-و-بهسازی-راه-با-بتن-غلتکی'>مناقصه پروژه عملیات تعمیر و بهسازی راه با بتن غلتکی / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه پروژه عملیات تعمیر و بهسازی راه با بتن غلتکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951320/مناقصه-تعمیر-و-نوسازی-آسانسورهای-ساختمان--نوبت-دوم'>مناقصه تعمیر و نوسازی آسانسورهای ساختمان - نوبت دوم  / فراخوان شناسایی و ارزیابی پیمانکار مناقصه عمومی ، مناقصه تعمیر و نوسازی آسانسورهای ساختمان -نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951322/مناقصه-کنترل-قطعات-برون-سپاری-ماشین-کاری-پیمان-سپاری-خدمات-آبکاری---'>مناقصه کنترل قطعات برون سپاری، ماشین کاری، پیمان سپاری خدمات آبکاری .... / مناقصه, مناقصه کنترل قطعات برون سپاری، ماشین کاری، پیمان سپاری خدمات آبکاری ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951326/مناقصه-تامین-Delfin-Convection-Coils--نوبت-دوم'>مناقصه تامین Delfin Convection Coils   نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه تامین Delfin Convection Coils  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951328/مناقصه-اجرای-پروژه-های-آبخیزداری-نوبت-دوم'> مناقصه  اجرای پروژه های آبخیزداری نوبت دوم / فراخوان مناقصه,  مناقصه  اجرای پروژه های آبخیزداری نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951330/مناقصه-خرید-یک-دستگاه-ICP-OES-مدل-agilent-5110-تجدید'>مناقصه خرید یک دستگاه ICP OES مدل agilent 5110 تجدید  / آگهی مناقصه,مناقصه خرید یک دستگاه ICP OES مدل agilent 5110 تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951331/مناقصه-گازرسانی-به-حفره-های-پراکنده----نوبت-دوم'>مناقصه گازرسانی به حفره های پراکنده ...  - نوبت دوم  / آگهی فراخوان مناقصه, مناقصه   گازرسانی به حفره های پراکنده ... - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951338/مناقصه-خرید-15-قلم-از-قطعات-مربوط-به-دستگاه-ریچ-استاکر-Linde-نوبت-دوم'>مناقصه خرید 15 قلم از قطعات مربوط به دستگاه ریچ استاکر Linde نوبت دوم / مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه خرید 15 قلم از قطعات مربوط به دستگاه ریچ استاکر Linde نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951343/مناقصه-پروژه-گازرسانی-به-روستا'>مناقصه پروژه گازرسانی به روستا / مناقصه, مناقصه پروژه گازرسانی به روستا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951345/فراخوان-مناقصه-تامین-تجهیزات-و-کالاهای-اختصاصی-عهده-پیمانکار-و--نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه تامین تجهیزات و کالاهای اختصاصی عهده پیمانکار و ...نوبت دوم  / آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای , فراخوان مناقصه تامین تجهیزات و کالاهای اختصاصی عهده پیمانکار و ...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951347/مناقصه-برق-رسانی-به-فنس-شمالی-پالایشگاه-دوم-نوبت-دوم'>مناقصه برق رسانی به فنس شمالی پالایشگاه دوم نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه برق رسانی به فنس شمالی پالایشگاه دوم نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951349/مناقصه-لکه-گیری-و-روکش-آسفالت-تجدید'>مناقصه لکه گیری و روکش آسفالت- تجدید / آگهی تجدید مناقصه عمومی , مناقصه لکه گیری و روکش آسفالت- تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951350/مناقصه-اجرای-خط-کشی-سرد-راهها-(-تجدید-خط-کشی-)---تجدید-نوبت-دوم'>مناقصه اجرای خط کشی سرد راهها ( تجدید خط کشی ) .... تجدید نوبت دوم / آگهی تجدید مناقصه عمومی ، مناقصه اجرای خط کشی سرد راهها ( تجدید خط کشی ) .... تجدید نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951351/مناقصه-نگهداری-و-تعمیرات-دستگاههای-ثابت-واحدهای-آب-و-برق-و-بخار-و-مخازن-سقف-ثابت-و---نوبت-دوم'>مناقصه نگهداری و تعمیرات دستگاههای ثابت واحدهای آب و برق و بخار و مخازن سقف ثابت و ... نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه نگهداری و تعمیرات دستگاههای ثابت واحدهای آب و برق و بخار و مخازن سقف ثابت و ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951356/مناقصه-خرید-تعداد-چهل-و-سه-عدد-یونیت-دندانپزشکی'>مناقصه خرید تعداد چهل و سه عدد یونیت دندانپزشکی / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید تعداد چهل و سه عدد یونیت دندانپزشکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951357/آگهی-مناقصه-عمومی-دو-مرحله-ای-خرید-تامین-مصالح-و-تجهیزات-ساخت-ابنیه-و---نوبت-دوم'>آگهی مناقصه عمومی دو مرحله  ای خرید، تامین مصالح و تجهیزات، ساخت ابنیه و ... نوبت دوم / مناقصه , آگهی مناقصه عمومی دو مرحله  ای خرید، تامین مصالح و تجهیزات، ساخت ابنیه و ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951358/ارزیابی-کیفی-خرید-چهار-دستگاه-سنجش-تراکم-استخوان--نوبت-دوم'>ارزیابی کیفی خرید چهار دستگاه سنجش تراکم استخوان - نوبت دوم  / آگهی عمومی ارزیابی کیفی , ارزیابی کیفی خرید چهار دستگاه سنجش تراکم استخوان - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951361/فراخوان-سرویس-ارتباط-ماهواره-ای-vsat--نوبت-دوم'>فراخوان سرویس ارتباط ماهواره ای vsat - نوبت دوم  / آگهی فراخوان شناسایی پیمانکار, مناقصه سرویس ارتباط ماهواره ای vsat  - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951364/مناقصه-خرید-12-نوع-یراق-آلات-پلی-آمید-نوبت-دوم'>مناقصه خرید 12 نوع یراق آلات پلی آمید- نوبت دوم  / آگهی مناقصه,مناقصه خرید 12 نوع یراق آلات پلی آمید- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951365/مناقصه-تهیه-5-000-000-کارت-مغناطیسی-عابر-بانک-نوبت-دوم'>مناقصه تهیه 5.000.000 کارت مغناطیسی عابر بانک- نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای، مناقصه تهیه 5.000.000 کارت مغناطیسی عابر بانک - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951367/مناقصه-تامین-مواد-اولیه-طبخ-و-تحویل-غذای-کارکنان-نوبت-دوم'>مناقصه تامین مواد اولیه، طبخ و تحویل غذای کارکنان- نوبت دوم / آگهی مناقصه,مناقصه تامین مواد اولیه، طبخ و تحویل غذای کارکنان- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951370/مناقصه-اجرای-عملیات-حفاری-و-مغزه-گیری-اکتشافی'>مناقصه اجرای عملیات حفاری و مغزه گیری اکتشافی  / آگهی مناقصه, مناقصه اجرای عملیات حفاری و مغزه گیری اکتشافی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951371/مناقصه-خرید-کنتور---'>مناقصه خرید کنتور  ....  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید کنتور  .... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951374/مناقصه-واگذاری-خدمات-عمومی-نوبت-دوم'>مناقصه واگذاری خدمات عمومی- نوبت دوم  / آگهی مناقصه,مناقصه واگذاری خدمات عمومی- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951376/مناقصه-عملیات-اجرایی-حفاری-و-تحکیم-شفت--نوبت-دوم'>مناقصه عملیات اجرایی حفاری و تحکیم شفت - نوبت دوم  / آگهی مناقصه، مناقصه عملیات اجرایی حفاری و تحکیم شفت - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951378/فراخوان-مناقصه-نگهداری-و-تعمیرات-واحدهای-پالایش-منطقه-1-و2'>فراخوان مناقصه نگهداری و تعمیرات واحدهای پالایش منطقه 1 و2  / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه نگهداری و تعمیرات واحدهای پالایش منطقه 1 و2 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951379/مناقصه-خدمات-بهداشت--ایمنی-و-محیط-زیست-HSE-و-اطفاء-حریق'>مناقصه خدمات بهداشت ، ایمنی و محیط زیست HSE و اطفاء حریق  / آگهی عمومی ارزیابی کیفی مناقصه گران ,مناقصه خدمات بهداشت ، ایمنی و محیط زیست HSE و اطفاء حریق </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951381/مناقصه-احداث-سد-و-تاسیسات-نوبت-دوم'>مناقصه احداث سد و تاسیسات نوبت دوم  / آگهی فراخوان عمومی ارزیابی کیفی، مناقصه احداث سد و تاسیسات نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951382/فراخوان-مناقصه-مقاوم-سازی-واحد-تبدیل-کانالیستی-CRI--'>فراخوان مناقصه مقاوم سازی واحد تبدیل کانالیستی CRI.... / فراخوان مناقصه عمومی ارزیابی کیفی , فراخوان مناقصه مقاوم سازی واحد تبدیل کانالیستی CRI....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951383/مناقصه-خرید-ابزارآلات-و-تجهیزات-آزمایشگاه-الکترونیک'>مناقصه خرید ابزارآلات و تجهیزات آزمایشگاه الکترونیک / آگهی مناقصه, مناقصه خرید ابزارآلات و تجهیزات آزمایشگاه الکترونیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951386/تجدید-مناقصه-احداث-کانال-بلوار-سیدرضی-نوبت-دوم'>تجدید مناقصه احداث کانال بلوار سیدرضی نوبت دوم  / آگهی تجدید مناقصه، تجدید مناقصه احداث کانال بلوار سیدرضی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951389/مناقصه-globe--ball--gatev-alve-نوبت-دوم'>مناقصه globe , ball & gatev alve نوبت دوم  / آگهی ارزیابی کیفی مناقصه گران,مناقصهglobe , ball & gatev alve نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951390/مناقصه-خریداری-تعداد-محدودی-لباس-پرواز-خلبانی-نوبت-دوم'>مناقصه خریداری تعداد محدودی لباس پرواز خلبانی نوبت دوم  / آگهی مناقصه , مناقصه خریداری تعداد محدودی لباس پرواز خلبانی نوبت  دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951391/مناقصه-انجام-عملیات-لوله-کشی-سطح-شهر'>مناقصه انجام عملیات لوله کشی سطح شهر / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه انجام عملیات لوله کشی سطح شهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951395/مناقصه-اجرای-آسفالت-معابر-تعداد-از-روستاها'>مناقصه اجرای آسفالت معابر تعداد از روستاها / مناقصه, مناقصه اجرای آسفالت معابر تعداد از روستاها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951397/مناقصه-خرید-10263-کیلوگرم-سیم-مسی-50---نوبت-دوم'>مناقصه خرید 10263 کیلوگرم سیم مسی 50.... نوبت دوم  / آگهی مناقصه های عمومی دو مرحله ای , مناقصه خرید 10263 کیلوگرم سیم مسی 50.... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951399/فراخوان-سیستم-اعلام-حریق'>فراخوان سیستم اعلام حریق / فراخوان مناقصه، فراخوان سیستم اعلام حریق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951400/مناقصه-خرید-نه-دستگاه-دیزل-ژنراتور'>مناقصه خرید نه دستگاه دیزل ژنراتور / آگهی مناقصه ، مناقصه خرید نه دستگاه دیزل ژنراتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951401/مناقصه-چیدمان-انواع-شیرهای-استیل-و-لیوانی-در-بسته-بندی-ثانویه-و--'> مناقصه چیدمان انواع شیرهای استیل و لیوانی در بسته بندی ثانویه و ... / آگهی مناقصه عمومی,  مناقصه چیدمان انواع شیرهای استیل و لیوانی در بسته بندی ثانویه و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951402/مناقصه-اجرای-عملیات-جایگزینی-شبکه-های-سیمی-با-کابل-خودنگهدار-نوبت-دوم'>مناقصه اجرای عملیات جایگزینی شبکه های سیمی با کابل خودنگهدار نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه اجرای عملیات جایگزینی شبکه های سیمی با کابل خودنگهدار نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951407/تجدید-مناقصه-عملیات-امور-جاری-انبار-نفت-شهدای-پخش-تبریز'>تجدید مناقصه عملیات امور جاری انبار نفت شهدای پخش تبریز  / ارزیابی کیفی , تجدید مناقصه عملیات امور جاری انبار نفت شهدای پخش تبریز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951411/مناقصه-انجام-امور-خدمات-خودرویی'>مناقصه انجام امور خدمات خودرویی / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه انجام امور خدمات خودرویی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951412/مناقصه-انتقال-نیرو-و-برق-رسانی-شبکه-های-توزیع-نیروی-برق-در-محدوده-عملیاتی'>مناقصه انتقال نیرو و برق رسانی شبکه های توزیع نیروی برق در محدوده عملیاتی / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه انتقال نیرو و برق رسانی شبکه های توزیع نیروی برق در محدوده عملیاتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951413/مناقصه-خرید-قیر--نوبت-دوم'>مناقصه خرید قیر - نوبت دوم / آگهی مناقصه, مناقصه خرید قیر - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951414/فراخوان-شناسایی-و-ارزیابی-تامین-کنندگان-گلوله-آسیاب-سیمان'>فراخوان شناسایی و ارزیابی تامین کنندگان گلوله آسیاب سیمان / فراخوان شناسایی و ارزیابی ، فراخوان شناسایی و ارزیابی تامین کنندگان گلوله آسیاب سیمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951415/مناقصه-اجرای-عملیات-محوطه-سازی'>مناقصه اجرای عملیات محوطه سازی / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه  اجرای عملیات محوطه سازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951416/فراخوان-جهت-اجرای-خط-انتقال-آب-دوران-ساخت-سایت-انرژی-بر--نوبت-دوم'>فراخوان جهت اجرای خط انتقال آب دوران ساخت سایت انرژی بر  - نوبت دوم / فراخوان , فراخوان جهت اجرای خط انتقال آب دوران ساخت سایت انرژی بر  - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951417/فراخوان-مناقصه-تهیه-و-حمل-کلیه-مصالح-ابزار-ماشین-آلات-و-اجرای-عملیات-احداث-تونل--'>فراخوان مناقصه تهیه و حمل کلیه مصالح، ابزار، ماشین آلات و اجرای عملیات احداث تونل ...  / مناقصه, فراخوان مناقصه تهیه و حمل کلیه مصالح، ابزار، ماشین آلات و اجرای عملیات احداث تونل ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951418/مناقصه-پیاده-روسازی-معابر-در-بافت-فرسوده--نوبت-دوم'>مناقصه پیاده روسازی معابر در بافت فرسوده - نوبت دوم / مناقصه, مناقصه پیاده روسازی معابر در بافت فرسوده - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951419/مناقصه-قرائت-کنتور-پخش-قبوض-و---نوبت-دوم'>مناقصه قرائت کنتور، پخش قبوض و ... نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای ،مناقصه قرائت کنتور، پخش قبوض و ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951420/مناقصه-انجام-عملیات-توسعه-و-احداث-و-اصلاح-و-بهینه-سازی-شبکه-های-توزیع-برق--نوبت-دوم'>مناقصه انجام عملیات توسعه و احداث و اصلاح و بهینه سازی شبکه های توزیع برق ...نوبت دوم / مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه انجام عملیات توسعه و احداث و اصلاح و بهینه سازی شبکه های توزیع برق ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951422/مناقصه-اجرای-سیویل-و-هدایت-آبهای-سطحی-و-زیرسازی-96-7-19'>مناقصه اجرای سیویل و هدایت آبهای سطحی و زیرسازی 96.7.19 / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه اجرای سیویل و هدایت آبهای سطحی و زیرسازی 96.7.19</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951423/مناقصه-ELECTRO-PUMP-INJECTION-PLUNGER-METERING-PUMP----نوبت-دوم'>مناقصه ELECTRO PUMP INJECTION PLUNGER METERING PUMP ... - نوبت دوم  / مناقصه, مناقصه ELECTRO PUMP INJECTION PLUNGER METERING PUMP ... - نوبت  دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951424/فراخوان-پیمانکار-طبقه-منهای-یک-عرصه-نوبت-سوم'>فراخوان پیمانکار طبقه منهای یک عرصه نوبت سوم / آگهی فراخوان , فراخوان پیمانکار طبقه منهای یک عرصه نوبت سوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951425/مناقصه-واگذاری-حجم-کار-خدمات-عمومی-و-نظافت--96-7-19'>مناقصه واگذاری حجم کار خدمات عمومی و نظافت ...96.7.19 / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه واگذاری حجم کار خدمات عمومی و نظافت ...96.7.19</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951426/فراخوان-مناقصه-امور-تهیه-طبخ-و-توزیع-غذای-شبکه-بهداشت-و-درمان'>فراخوان مناقصه امور تهیه، طبخ و توزیع غذای شبکه بهداشت و درمان / فراخوان مناقصه , فراخوان مناقصه امور تهیه، طبخ و توزیع غذای شبکه بهداشت و درمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951428/مناقصه-تهیه-تجهیزات--نصب--تست-و-راه-اندازی-یک-بی-خط-نوبت-دوم'>مناقصه تهیه تجهیزات ، نصب ، تست و راه اندازی یک بی خط نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه تهیه تجهیزات ، نصب ، تست و راه اندازی یک بی خط نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951431/مناقصه-تهیه-کسری-تجهیزات--نصب--تست-و-راه-اندازی-پست-مدولار-نوبت-دوم'>مناقصه تهیه کسری تجهیزات ، نصب  ،تست و راه اندازی پست مدولار -نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه تهیه کسری تجهیزات ، نصب  ،تست و راه اندازی پست مدولار -نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951432/فراخوان-اجرای-باقیمانده-عملیات-ساختمانی--تاسیسات-برقی-و--'>فراخوان اجرای باقیمانده عملیات ساختمانی - تاسیسات برقی و ... / آگهی فراخوان , فراخوان اجرای باقیمانده عملیات ساختمانی - تاسیسات برقی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951433/مناقصه-خرید-1-قلم-HEAT-EXCHENGER-TUBES---نوبت-دوم'>مناقصه خرید 1 قلم HEAT EXCHENGER TUBES ... نوبت دوم / مناقصه,مناقصه خرید 1 قلم HEAT EXCHENGER TUBES ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951435/مناقصه-تهیه-تجهیزات--احداث-فونداسیون--نصب-برج-و-سیم-کشی'>مناقصه تهیه تجهیزات ، احداث فونداسیون ، نصب برج و سیم کشی / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه تهیه تجهیزات ، احداث فونداسیون ، نصب برج و سیم کشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951436/فراخوان-سرمایه-گذاری-و-پیشنهاد-سرمایه-ای-گذاری-جهت-مشارکت'>فراخوان سرمایه گذاری و پیشنهاد سرمایه ای گذاری جهت مشارکت / فراخوان سرمایه گذاری و پیشنهاد سرمایه ای گذاری جهت مشارکت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951438/مناقصه-واگذاری-ری-تیوپ-کامل-بویلر-35-تنی-ساخت-BONO-ایتالیا'>مناقصه واگذاری ری تیوپ کامل بویلر 35 تنی ساخت BONO ایتالیا  / مناقصه عمومی, مناقصه واگذاری ری تیوپ کامل بویلر 35 تنی ساخت BONO ایتالیا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951442/فراخوان-DIVER-LAUNCH--RECOVERY-SYSTEM-LARS---نوبت-دوم'>فراخوان DIVER LAUNCH & RECOVERY SYSTEM LARS ... نوبت دوم  / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی ،فراخوان DIVER LAUNCH & RECOVERY SYSTEM LARS  ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951443/مناقصه-خرید-بیست-هزار-20-000-دستگاه-کنتور-تکفاز'>مناقصه خرید بیست هزار 20.000 دستگاه کنتور تکفاز  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید بیست هزار 20.000 دستگاه کنتور تکفاز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951444/مناقصه-خرید-ست-انشعاب-آب'>مناقصه خرید ست انشعاب آب  / آگهی مناقصه تولید کنندگان و تامین کنندگان کالا,مناقصه خرید ست انشعاب آب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951446/مناقصه-عملیات-تخلیه-و-بارگیری-گندم-تجدید'>مناقصه عملیات تخلیه و بارگیری گندم-تجدید / آگهی تجدید مناقصه, مناقصه عملیات تخلیه و بارگیری گندم-تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951447/فراخوان-مناقصه-عملیات-طراحی--تهیه-و-تدارکات-و-ساخت-دو-باب-سوله'>فراخوان مناقصه عملیات طراحی ، تهیه و تدارکات و ساخت دو باب سوله  / آگهی فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه عملیات طراحی ، تهیه و تدارکات و ساخت دو باب سوله </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951448/ارزیابی-کیفی-احداث-شبکه-جمع-آوری-فاضلاب---نوبت-دوم'>ارزیابی کیفی  احداث شبکه جمع آوری فاضلاب ... نوبت دوم / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی ، ارزیابی کیفی مناقصه  احداث شبکه جمع آوری فاضلاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951451/فراخوان-مناقصه-بازسازی-و-تعمیر-اساسی-کولینگ-تاور-پروسسی-تمدید'>فراخوان مناقصه بازسازی و تعمیر اساسی کولینگ تاور پروسسی تمدید / تمدید آگهی فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه بازسازی و تعمیر اساسی کولینگ تاور پروسسی تمدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951452/تجدید-مناقصه-واگذاری-عملیات-میدانی-فهرست-برداری-و-به-هنگام-سازی--'>تجدید مناقصه واگذاری عملیات میدانی فهرست برداری و به هنگام سازی...  / آگهی تجدید مناقصه عمومی , تجدید مناقصه واگذاری عملیات میدانی فهرست برداری و به هنگام سازی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951454/مناقصه-خرید-دو-دستگاه-تیوب-باندل'>مناقصه خرید دو دستگاه تیوب باندل / آگهی مناقصه ، مناقصه خرید دو دستگاه تیوب باندل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951458/مناقصه-واگذاری-امور-خدمات-و-نظافت'>مناقصه واگذاری امور خدمات و نظافت  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه واگذاری امور خدمات و نظافت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951461/تجدید-فراخوان-واگذاری-مدیریت-امور-اجرایی-آزمایشگاه-شیر-و-تغذیه-دام'>تجدید فراخوان واگذاری مدیریت امور اجرایی آزمایشگاه شیر و تغذیه دام  / تجدید عمومی ارزیابی کیفی , فراخوان واگذاری مدیریت امور اجرایی آزمایشگاه شیر و تغذیه دام </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951462/مناقصه-خرید-وسایل-بازی'>مناقصه خرید وسایل بازی / آگهی مناقصه, مناقصه خرید وسایل بازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951464/فراخوان-ارزیابی-کیفی-اجرای-سیستم-اسکادای-تجدید-نوبت-دوم'> فراخوان ارزیابی کیفی اجرای سیستم اسکادای تجدید نوبت دوم / آگهی تجدید فراخوان ارزیابی کیفی , فراخوان ارزیابی کیفی اجرای سیستم اسکادای تجدید نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951465/مناقصه-واگذاری-مقدار-5500-مترمربع-پروژه-زیرسازی-و-آسفالت'>مناقصه واگذاری  مقدار 5500 مترمربع پروژه زیرسازی و آسفالت  / آگهی مناقصه ، مناقصه واگذاری  مقدار 5500 مترمربع پروژه زیرسازی و آسفالت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951466/مناقصه-خرید-تایم-سرور'>مناقصه خرید تایم سرور / مناقصه عمومی، مناقصه خرید تایم سرور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951467/مناقصه-اجرای-عملیات-لکه-گیری-محور--'>مناقصه اجرای عملیات لکه گیری محور ... / آگهی دعوت به مناقصه عمومی ، مناقصه اجرای عملیات لکه گیری محور ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951468/مناقصه-خرید-تجهیزات-مخابراتی-شبکه-رادیویی'>مناقصه خرید تجهیزات مخابراتی شبکه رادیویی  / مناقصه عمومی یک مرحله ای , خرید تجهیزات مخابراتی شبکه رادیویی یگان حفاظت منابع آبزی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951470/فراخوان-ارزیابی-کیفی-اجرای-روشنایی-مسیرهای-دسترسی-سایت-انرژی-نوبت-دوم'>فراخوان ارزیابی کیفی اجرای روشنایی مسیرهای دسترسی سایت انرژی- نوبت دوم  / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی پیمانکاران , فراخوان ارزیابی کیفی اجرای روشنایی مسیرهای دسترسی سایت انرژی- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951472/مناقصه-واگذاری-آزمایشگاه-های-واحدهای-بیمارستانی'>مناقصه واگذاری آزمایشگاه های واحدهای بیمارستانی   / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه واگذاری آزمایشگاه های واحدهای بیمارستانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951474/مناقصه-تهیه-مصالح-مورد-نیاز-و-انجام-کارهای-فلزی--'>مناقصه تهیه مصالح مورد نیاز و انجام کارهای فلزی... / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای، مناقصه تهیه مصالح مورد نیاز و انجام کارهای فلزی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951477/مناقصه-انجام-امور-خدمات-خودرویی-نوبت-دوم'>مناقصه انجام امور خدمات خودرویی نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه انجام امور خدمات خودرویی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951480/مناقصه-لکه-گیری-و-روکش-آسفالت-محور---تجدید--نوبت-دوم'>مناقصه لکه گیری و روکش آسفالت محور ... تجدید - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه لکه گیری و روکش آسفالت محور ...تجدید - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951482/مناقصه-احداث-انبار-خدمات-رفاهی--ساختمان'>مناقصه احداث انبار خدمات رفاهی ، ساختمان  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه احداث انبار خدمات رفاهی ، ساختمان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951484/مناقصه-بین-المللی-تامین-20-قلاده-سگ-موادیاب'>مناقصه بین المللی تامین 20 قلاده سگ موادیاب / آگهی مناقصه عمومی بین المللی, مناقصه بین المللی تامین 20 قلاده سگ موادیاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951487/فراخوان-واگذاری-خرید-100-کیلومتر-کابل-63-کیلوولت--نوبت-دوم'>فراخوان واگذاری خرید 100 کیلومتر کابل 63 کیلوولت - نوبت دوم  / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی، فراخوان واگذاری خرید 100 کیلومتر کابل 63 کیلوولت - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951488/مناقصه-P-F-ORIENT-ENERGY--نوبت-دوم'>مناقصه P/F ORIENT ENERGY - نوبت دوم   / آگهی مناقصه , مناقصه P/F ORIENT ENERGY - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951490/مناقصه-پروژه-احداث-سه-دستگاه-پست-هوایی-و-اصلاح-و-بهینه-خطوط-فشار-متوسط-هوایی--'>مناقصه پروژه احداث سه دستگاه پست هوایی و اصلاح و بهینه خطوط فشار متوسط هوایی....  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه پروژه احداث سه دستگاه پست هوایی و اصلاح و بهینه خطوط فشار متوسط هوایی.... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951491/مناقصه-لکه-گیری-و-روکش-آسفالت-تجدید'>مناقصه لکه گیری و روکش آسفالت تجدید / آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه لکه گیری و روکش آسفالت تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951494/مناقصه-آسفالت-خیابان-منتهی-به-دانشگاه-آزاد-اسلامی-عملیات-عمرانی-نوبت-دوم'>مناقصه آسفالت خیابان منتهی به دانشگاه آزاد اسلامی، عملیات عمرانی  نوبت دوم  / مناقصه,مناقصه آسفالت خیابان منتهی به دانشگاه آزاد اسلامی، عملیات عمرانی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951503/فراخوان-مناقصه-تکمیل-عملیات-اجرایی-ابنیه--تاسیسات-الکتریکی-و-مکانیکی-موزه'>فراخوان مناقصه تکمیل عملیات اجرایی ابنیه ، تاسیسات الکتریکی و مکانیکی موزه  / آگهی فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای , فراخوان مناقصه تکمیل عملیات اجرایی ابنیه ، تاسیسات الکتریکی و مکانیکی موزه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951505/مناقصه-عمومی-خرید-ملک'>مناقصه عمومی خرید ملک  / مناقصه عمومی خرید ملک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951507/فراخوان-تکمیل-آموزشگاه-6-کلاسه-نوبت-دوم'>فراخوان تکمیل آموزشگاه 6 کلاسه نوبت دوم  / آگهی فراخوان اول مناقصه عمومی یک مرحله ای,فراخوان تکمیل آموزشگاه 6 کلاسه نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951509/مناقصه-حفظ-و-نگهداری-از-فضای-سبز-عمومی-شهر-نوبت-دوم'>مناقصه حفظ و نگهداری از فضای سبز عمومی شهر نوبت دوم  / مناقصه ، مناقصه حفظ و نگهداری از فضای سبز عمومی شهر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951510/مناقصه-تامین-P-F-BLOHM-VOSS-MANUAL-TONG-TYPE-BV-57--نوبت-دوم'>مناقصه تامین P/F "BLOHM+VOSS" MANUAL TONG TYPE "BV-57  -نوبت دوم  / مناقصه ، مناقصه تامین P/F "BLOHM+VOSS" MANUAL TONG TYPE "BV-57  -نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951511/تجدید-مناقصه-لکه-گیری-و-روکش-آسفالت-(نوبت-دوم)--نوبت-دوم'>تجدید مناقصه لکه گیری و روکش آسفالت  (نوبت دوم) - نوبت دوم  / مناقصه, تجدید مناقصه لکه گیری و روکش آسفالت  (نوبت دوم) - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951512/مناقصه-خرید-لوازم-شبکه-برق-(کابل-مسی-کابل-خودنگهدار-سیم-آلومینیوم)-و--'>مناقصه خرید لوازم شبکه برق (کابل مسی، کابل خودنگهدار، سیم آلومینیوم) و ...  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید لوازم شبکه برق (کابل مسی، کابل خودنگهدار، سیم آلومینیوم) و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951513/مناقصه-تعمیرات-اساسی-اماکن-ورزشی-و---نوبت-دوم'>مناقصه تعمیرات اساسی اماکن ورزشی و ... نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تعمیرات اساسی اماکن ورزشی و ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951514/مناقصه-اجرای-ایستگاه-پمپاژ-و-خط-انتقال-آب'>مناقصه اجرای ایستگاه پمپاژ و خط انتقال آب / آگهی مناقصه , مناقصه اجرای ایستگاه پمپاژ و خط انتقال آب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951516/مناقصه-تامین-خودروهای-استیجاری-نوبت-دوم'>مناقصه تامین خودروهای استیجاری نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه تامین خودروهای استیجاری نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951517/فراخوان-عمومی-مشارکت-احداث-مجتمع-تجاری-نوبت-دوم'>فراخوان عمومی مشارکت احداث مجتمع تجاری -نوبت دوم / آگهی فراخوان عمومی، فراخوان عمومی مشارکت احداث مجتمع تجاری -نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951518/مناقصه-coiled-tubing-reel-نوبت-دوم'>مناقصه coiled tubing reel- نوبت دوم  / آگهی مناقصه ,مناقصه  coiled tubing reel- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951519/مناقصه-احداث-زمین-چمن-فوتسال-و-والیبال-نوبت-دوم'>مناقصه احداث زمین چمن فوتسال و والیبال -نوبت دوم / مناقصه عمومی ، مناقصه احداث زمین چمن فوتسال و والیبال -نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951522/مناقصه-تعمیر-الکتروموتور-و-پمپ-های-شناور-نوبت-دوم'>مناقصه تعمیر الکتروموتور و پمپ های شناور- نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه تعمیر الکتروموتور و پمپ های شناور- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951524/فراخوان-احداث-مجموعه-ورزشی--نوبت-دوم'>فراخوان  احداث مجموعه ورزشی - نوبت دوم  / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی پیمانکار, ممناقصه احداث مجموعه ورزشی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951525/مناقصه-اجرای-زیرسازی-و-آسفالت-ریزی-معابر'>مناقصه اجرای زیرسازی و آسفالت ریزی معابر / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه اجرای زیرسازی و آسفالت ریزی معابر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951526/فراخوان-مناقصه-احداث-پل-عابر-پیاده-روی-رودخانه-کارون--نوبت-دوم-چاپ-سوم'>فراخوان مناقصه احداث پل عابر پیاده روی رودخانه کارون - نوبت دوم چاپ سوم  / آگهی فراخوان ارزیابی،فراخوان مناقصه احداث پل عابر پیاده روی رودخانه کارون - نوبت دوم چاپ سوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951527/مناقصه-احداث-کانال-بتونی--نوبت-دوم'>مناقصه احداث کانال بتونی - نوبت دوم / مناقصه , مناقصه احداث کانال بتونی - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951529/مناقصه-فنس-کشی-اطراف-فشارشکن--نوبت-دوم'>مناقصه فنس کشی اطراف فشارشکن - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای, مناقصه فنس کشی اطراف فشارشکن - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951530/نگهداری-و-تعمیرات-دستگاه-های-مکانیک-و-ماشینری-و-تهیه-تامین-و-توزیع-غذا-در-رستوران-نوبت-دوم'>نگهداری و تعمیرات دستگاه های مکانیک و ماشینری و تهیه تامین و توزیع غذا در رستوران- نوبت دوم  / مناقصه, نگهداری و تعمیرات دستگاه های مکانیک و ماشینری و تهیه تامین و توزیع غذا در رستوران- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951533/مناقصه-البسه-ورزش-همگانی-نوبت-دوم'>مناقصه البسه ورزش همگانی نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه البسه ورزشی همگانی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951537/فراخوان-مناقصه-خرید-62-تن-سیم-ACSR-و--تجدید--نوبت-دوم'> فراخوان مناقصه خرید 62 تن سیم ACSR  و ...تجدید - نوبت دوم  / فراخوان عمومی ارزیابی کیفی مناقصه دو مرحله ای , فراخوان مناقصه خرید 62 تن سیم ACSR  - تجدید نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951538/مناقصه-تامین-پهنای-باند-اینترنت--نوبت-دوم'>مناقصه تامین پهنای باند اینترنت   نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تامین پهنای باند اینترنت  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951539/مناقصه-نگهداری-و-راهبری-تاسیسات-شبکه-کابل-و-هوائی-مرکز-13400'>مناقصه نگهداری و راهبری تاسیسات شبکه کابل و هوائی مرکز 13400   / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه نگهداری و راهبری تاسیسات شبکه کابل و هوائی مرکز 13400  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951541/مناقصه-اجرای-عملیات-شبکه-گذاری-و-فولادی-و-پلی-اتیلن-پراکنده-و-تعمیراتی--'>مناقصه اجرای عملیات شبکه گذاری و فولادی و پلی اتیلن پراکنده و تعمیراتی ... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای عملیات شبکه گذاری و فولادی و پلی اتیلن پراکنده و تعمیراتی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951542/مناقصه-طرح-سامانه-تامین-و-انتقال-آب-شرب-نوبت-دوم'>مناقصه طرح سامانه تامین و انتقال آب شرب  نوبت دوم / مناقصه بین المللی , مناقصه طرح سامانه تامین و انتقال آب شرب نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951545/مناقصه-احداث-دیوار-محوطه-ساختمان-اداری--'>مناقصه احداث دیوار محوطه ساختمان اداری... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه احداث دیوار محوطه ساختمان اداری...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951546/مناقصه-زیرسازی-بلوار-شهید--تجدید-96-07-19'>مناقصه زیرسازی بلوار شهید... تجدید 96.07.19 / آگهی تجدید مناقصه عمومی ، مناقصه زیرسازی بلوار شهید... تجدید 96.07.19</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951547/مناقصه-سرویس-و-نگهداری-پست-های-برق-و-دیزل-ژنراتور--'>مناقصه سرویس و نگهداری پست های برق و دیزل ژنراتور... / مناقصه, مناقصه سرویس و نگهداری پست های برق و دیزل ژنراتور...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951548/مناقصه-اجرای-عملیات-احداث-کانال-ودال-بتنی'>مناقصه اجرای عملیات احداث کانال ودال بتنی / اگهی مناقصه , مناقصه اجرای عملیات احداث کانال ودال بتنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951551/مناقصه-خدمات-آبدارخانه-ای-و-تنظیفات-عمومی'>مناقصه  خدمات آبدارخانه ای و تنظیفات عمومی  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه  خدمات آبدارخانه ای و تنظیفات عمومی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951552/خرید-دوربین-مداربسته-و-تجهیزات---نوبت-دوم'>خرید دوربین مداربسته و تجهیزات ... نوبت دوم / مناقصه, خرید دوربین مداربسته و تجهیزات ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951554/اصلاحیه-مناقصه-ساخت-حوضچه-شیر-و-نقاط-اندازه-گیری-و-دریچه-هواکش'>اصلاحیه مناقصه ساخت حوضچه شیر و نقاط اندازه گیری و دریچه هواکش  / اصلاحیه مناقصه عمومی, مناقصه ساخت حوضچه شیر و نقاط اندازه گیری و دریچه هواکش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951558/فراخوان-مناقصه-نگهداری-و-تعمیر-و-راهبری-تاسیسات-مکانیکی-و-الکتریکی--96-07-19'>فراخوان مناقصه نگهداری و تعمیر و راهبری تاسیسات مکانیکی و الکتریکی - 96.07.19 / فراخوان مناقصه، فراخوان مناقصه نگهداری و تعمیر و راهبری تاسیسات مکانیکی و الکتریکی- 96.07.19</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951559/تجدید-مناقصه-پروژه-گازرسانی-به-ناحیه-صنعتی-نوبت-دوم'>تجدید مناقصه پروژه گازرسانی به ناحیه صنعتی نوبت دوم  / تجدید مناقصه عمومی , مناقصه پروژه گازرسانی به ناحیه صنعتی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951560/خرید-یک-دستگاه-تراش-عمودی-آسیایی-(کاراسل-و-یک-دستگاه-بورینگ---نوبت-اول'>خرید یک دستگاه تراش عمودی آسیایی (کاراسل و یک دستگاه بورینگ ... نوبت اول / مناقصه, خرید یک دستگاه تراش عمودی آسیایی (کاراسل و یک دستگاه بورینگ ... نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951561/فراخوان-خرید-نصب-راه-اندازی-و-نگهداری-6-دستگاه-تلویزیون---نوبت-دوم'>فراخوان  خرید، نصب، راه اندازی و نگهداری 6 دستگاه تلویزیون ... نوبت دوم  / آگهی فراخوان عمومی, فراخوان  خرید، نصب، راه اندازی و نگهداری 6 دستگاه تلویزیون ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951562/ارزیابی-پیمانکار-تامین-کیس-گوشی-تلفن-voip-نوبت-دوم'>ارزیابی پیمانکار تامین کیس گوشی تلفن voip نوبت دوم  / آگهی شناسایی و ارزیابی پیمانکار , تامین کیس گوشی تلفن voip نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951563/مناقصه-اصلاح-هندسی-نقاط-حادثه-خیز-در-مناطق-سه-گانه-مرحله-دوم--نوبت-دوم'>مناقصه اصلاح هندسی نقاط حادثه خیز در مناطق سه گانه مرحله دوم - نوبت دوم  / آگهی مناقصه ، مناقصه اصلاح هندسی نقاط حادثه خیز در مناطق سه گانه- مرحله دوم نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951564/ارزیابی-کیفی-عملیات-نگهداری-بهره-برداری-و-ارائه-خدمات-امداد-و-تعمیرات-خطوط-انتقال-و---تجدید'>ارزیابی کیفی عملیات نگهداری، بهره برداری و ارائه خدمات امداد و تعمیرات خطوط انتقال و ... تجدید / آگهی ارزیابی کیفی پیمانکاران (تجدید) ، ارزیابی کیفی عملیات نگهداری، بهره برداری و ارائه خدمات امداد و تعمیرات خطوط انتقال ... تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951568/مناقصه-تکمیل-جداول-و-زیرسازی-و-آسفالت-جاده-و--'>مناقصه تکمیل جداول و زیرسازی و آسفالت جاده و ...  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تکمیل جداول و زیرسازی و آسفالت جاده و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951569/استعلام-تهیه-غذا-و-پذیرایی-سایت-ستاد'>استعلام تهیه غذا و پذیرایی, سایت ستاد  / استعلام,استعلام تهیه غذا و پذیرایی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951573/استعلام-خرید-کاغذ-سامانه-ستاد'>استعلام خرید کاغذ, سامانه ستاد  / استعلام,استعلام خرید کاغذ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951577/مناقصه-خرید-مقره-سیلیکونی-خطوط-انتقال-و-فوق-توزیع---نوبت-دوم'>مناقصه خرید مقره سیلیکونی خطوط انتقال و فوق توزیع ... نوبت دوم / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه عمومی، مناقصه خرید مقره سیلیکونی خطوط انتقال و فوق توزیع... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951579/مناقصه-پروژه-بهره-برداری-و-نگهداری-تصفیه-خانه-فاضلاب--'>مناقصه پروژه بهره برداری و نگهداری تصفیه خانه فاضلاب ... / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه پروژه بهره برداری و نگهداری تصفیه خانه فاضلاب ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951580/مناقصه-خدمات-ایاب-و-ذهاب-کارکنان'>مناقصه خدمات ایاب و ذهاب کارکنان / مناقصه خدمات ایاب و ذهاب کارکنان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951581/فراخوان-فشرده-سازی-گاز-طبیعی-در-ایستگاه-C-N-G-(مادر)-واقع-در-شهرستان-نائین---نوبت-دوم'>فراخوان فشرده سازی گاز طبیعی در ایستگاه C.N.G (مادر) واقع در شهرستان نائین ... نوبت دوم / آگهی فراخوان عمومی , فراخوان فشرده سازی گاز طبیعی در ایستگاه C.N.G (مادر) واقع در شهرستان نائین ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951582/تجدید-مناقصه-احداث-ساختمان-اداری'>تجدید مناقصه احداث ساختمان اداری / تجدید آگهی مناقصه ، تجدید مناقصه احداث ساختمان اداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951583/مناقصه-تجدید-تهیه--تامین-و-حمل-تعداد-12-دستگاه-دیزل-ژنراتور'>مناقصه تجدید تهیه ، تامین و حمل تعداد 12 دستگاه دیزل ژنراتور  / آگهی تجدید مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه تهیه ، تامین و حمل تعداد 12 دستگاه دیزل ژنراتور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951585/فراخوان-مناقصه-اجرای-اصلاح-و-بازسازی-5-5-کیلومتر-نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه اجرای اصلاح و بازسازی 5/5 کیلومتر نوبت دوم / آگهی فراخوان ارزیابی , فراخوان مناقصه اجرای اصلاح و بازسازی 5/5 کیلومتر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951586/استعلام-تهیه-و-تعویض-پوسته-اکسل-لیفتراک-سه-تن-سامانه-تدارکات-الکترونیکی-دولت'>استعلام تهیه و تعویض پوسته اکسل لیفتراک سه تن, سامانه تدارکات الکترونیکی دولت  / استعلام,استعلام تهیه و تعویض پوسته اکسل لیفتراک سه تن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951588/فراخوان-مناقصه-اجرای-اصلاح-و-بازسازی-5-5-کیلومتر-نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه اجرای اصلاح و بازسازی 5/5 کیلومتر نوبت دوم / آگهی فراخوان ارزیابی , فراخوان مناقصه اجرای اصلاح و بازسازی 5/5 کیلومتر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951589/تجدید-مناقصه-اجرای-روکش-آسفالت-معابر-سطح-شهر'>تجدید مناقصه اجرای روکش آسفالت معابر سطح شهر  / آگهی تجدید مناقصه , تجدید مناقصه اجرای روکش آسفالت معابر سطح شهر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951592/مناقصه-پروژه-احداث-منبع-زمینی-بتنی-2000-مترمکعبی-شهرک-صنعتی--'>مناقصه پروژه احداث منبع زمینی بتنی 2000 مترمکعبی شهرک صنعتی... / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه پروژه احداث منبع زمینی بتنی 2000 مترمکعبی شهرک صنعتی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951593/مناقصه-مقاطعه-کاری-مربوط-به-سیم-بانی-و-اپراتوری-تلفن-و--'>مناقصه مقاطعه کاری مربوط به سیم بانی و اپراتوری تلفن و ... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه مقاطعه کاری مربوط به سیم بانی و اپراتوری تلفن و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951596/مناقصه-خرید-یک-قلم-HEAT-EXCHENGER-TUBES-نوبت-دوم'>مناقصه خرید یک قلم HEAT EXCHENGER TUBES نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی با اخذ سپرده , مناقصه خرید یک قلم HEAT EXCHENGER TUBES نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951597/مناقصه-خرید-و-کاشت-درخت-در-سطح-منطقه-16--نوبت-دوم'>مناقصه خرید و کاشت درخت در سطح منطقه 16 - نوبت دوم  / مناقصه ، مناقصه خرید و کاشت درخت در سطح منطقه 16 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951598/مناقصه-تکمیل-عملیات-ابنیه--تاسیسات-برقی-و-مکانیکی-96-7-19'>مناقصه تکمیل عملیات ابنیه ، تاسیسات برقی و مکانیکی 96.7.19 / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تکمیل عملیات ابنیه ، تاسیسات برقی و مکانیکی 96.7.19</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951600/مناقصه-خرید-کف-پوش-گرانولی-زمین-بازی-کودکان---نوبت-دوم'>مناقصه خرید کف پوش گرانولی زمین بازی کودکان ... نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید کف پوش گرانولی زمین بازی کودکان ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951601/مناقصه-پروژه-اجرای-کانیو-نوبت-دوم'>مناقصه پروژه اجرای کانیو نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه پروژه اجرای کانیو نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951607/مناقصه-زیرسازی--جدولگذاری-و-کفپوش'>مناقصه زیرسازی - جدولگذاری و کفپوش / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه زیرسازی - جدولگذاری و کفپوش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951609/مناقصه-انجام-امور-خدمات-پاسخگویی-به-مشترکین-و-مرکز-پیام-امداد-(سامانه-194)--'>مناقصه  انجام امور خدمات پاسخگویی به مشترکین و مرکز پیام امداد (سامانه 194) ... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه  انجام امور خدمات پاسخگویی به مشترکین و مرکز پیام امداد (سامانه 194) ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951611/مناقصه-واگذاری-اصلاح-و-احداث-و-برکناری-شبکه-فشار-متوسط--فشار-ضعیف-نوبت-دوم'>مناقصه واگذاری اصلاح و احداث و برکناری شبکه فشار متوسط ، فشار ضعیف نوبت دوم  / آگهی مناقصه های عمومی دو مرحله ای، مناقصه واگذاری اصلاح و احداث و برکناری شبکه فشار متوسط ، فشار ضعیف نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951617/تجدید-مناقصه-لکه-گیری-و-روکش-آسفالت'>تجدید مناقصه لکه گیری و روکش آسفالت / تجدید آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه لکه گیری و روکش آسفالت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951619/مناقصه-لکه-گیری-و-روکش-آسفالت-محور--تجدید-نوبت-دوم'>مناقصه لکه گیری و روکش آسفالت محور... تجدید نوبت دوم  / آگهی تجدید مناقصه عمومی , مناقصه لکه گیری و روکش آسفالت محور... تجدید نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951620/فراخوان-مناقصه-خدمات-راهبری-استخرها-و-فرهنگسرا-و---نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه خدمات راهبری استخرها و فرهنگسرا و ... نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه خدمات راهبری استخرها و فرهنگسرا و ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951623/تجدید-مناقصه-خرید-4-000-000-عدد-کارت-مغناطیسی-HICO'>تجدید مناقصه خرید 4.000.000 عدد کارت مغناطیسی HICO  / تجدید مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه خرید 4.000.000 عدد کارت مغناطیسی HICO </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951628/مناقصه-حفاری-دو-حلقه-چاه-عمیق-آب-شرب'>مناقصه حفاری دو حلقه چاه عمیق آب شرب / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای, مناقصه حفاری دو حلقه چاه عمیق آب شرب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951631/فراخوان-انجام-امور-بازرگانی-ادارات-کل-مناطق-راه-آهن-شامل-(ناظر-تخلیه-و-بارگیری-و--'>فراخوان انجام امور بازرگانی ادارات کل مناطق راه آهن شامل (ناظر تخلیه و بارگیری و ... / آگهی دعوت به ارزیابی کیفی, فراخوان انجام امور بازرگانی ادارات کل مناطق راه آهن شامل (ناظر تخلیه و بارگیری و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951633/مناقصه-حفر-و-تجهیز-دو-حلقه-چاه-(قسمت-چهارم-)'>مناقصه حفر و تجهیز دو حلقه چاه (قسمت چهارم )  / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای, مناقصه حفر و تجهیز دو حلقه چاه (قسمت چهارم ) </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951634/فراخوان-مناقصه-عمومی-خدمات-پشتیبانی-از-تجهیزات-رایانه-ای'>فراخوان مناقصه عمومی خدمات پشتیبانی از تجهیزات رایانه ای  / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه عمومی خدمات پشتیبانی از تجهیزات رایانه ای </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951636/مناقصه-احداث-بند-خاکی-و-سازه-و-کف-بند-سنگ-ملات---نوبت-اول'>مناقصه احداث بند خاکی و سازه و کف بند سنگ ملات ...  نوبت اول / مناقصه, مناقصه احداث بند خاکی و سازه و کف بند سنگ ملات ...  نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951639/مناقصه-احداث-4-عدد-تابلوی-ورودی-در-شهرک-ها--تجدید'>مناقصه احداث 4 عدد تابلوی ورودی در شهرک ها - تجدید / آگهی تجدید مناقصه عمومی, مناقصه احداث 4 عدد تابلوی ورودی در شهرک ها - تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951642/فراخوان-تدقیق-مطالعات-مدیریت-یکپارچه-مناطق-ساحلی'>فراخوان تدقیق مطالعات مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی  / فراخوان خدمات مشاوره, فراخوان خدمات مشاوره تدقیق مطالعات مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951643/مناقصه-انجام-عملیات-2-400-000-مورد-قرائت-کنتور'>مناقصه انجام عملیات 2.400.000 مورد قرائت کنتور / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای, مناقصه انجام عملیات 2.400.000 مورد قرائت کنتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951644/مناقصه-لوله-های-پلی-اتیلن-و-گالوانیزه'>مناقصه لوله های پلی اتیلن و گالوانیزه / آگهی مناقصه عمومی همراه با ارزیابی کیفی، مناقصه لوله های پلی اتیلن و گالوانیزه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951645/مناقصه-پروژه-بهره-برداری-و-نگهداری-تصفیه-خانه-فاضلاب-شهرک-صنعتی--'>مناقصه پروژه بهره برداری و نگهداری تصفیه خانه فاضلاب شهرک صنعتی ... / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه پروژه بهره برداری و نگهداری تصفیه خانه فاضلاب شهرک صنعتی  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951651/اصلاحیه-مناقصه-اجرای-عملیات-تولید-جدول-پرسی--وبیره-و--'>اصلاحیه مناقصه اجرای عملیات تولید جدول پرسی ، وبیره و ... / اصلاحیه مناقصه , مناقصه اجرای عملیات تولید جدول پرسی ، وبیره و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951654/مناقصه-احداث-خیابان--نوبت-دوم'>مناقصه احداث خیابان - نوبت دوم  / مناقصه, مناقصه احداث خیابان - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951655/سمینار-حضور-موفق-و-موثر-در-مناقصات96-7-19'>سمینار حضور موفق و موثر در مناقصات96.7.19 / سمینار حضور موفق و موثر در مناقصات 96.7.19</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951656/مناقصه-خرید-30-میلیون-متر-سیم-روکش-دار-تک-رشته'>مناقصه خرید  30 میلیون متر سیم روکش دار تک رشته  / آگهی مناقصه, مناقصه خرید  30 میلیون متر سیم روکش دار تک رشته </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951663/مناقصه-عملیات-اجرایی-لایروبی-ونگهداری-کانال-های-سطح-منطقه'>مناقصه عملیات اجرایی لایروبی ونگهداری کانال های سطح منطقه / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه عملیات اجرایی لایروبی ونگهداری کانال های سطح منطقه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951667/مناقصه-خرید-آسفالت-جهت-لکه-گیری----نوبت-دوم'>مناقصه خرید آسفالت جهت لکه گیری ... - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید آسفالت جهت لکه گیری ... - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951669/تجدید-مناقصه-کلیه-امور-تعمیر-نگهداری-و-راهبری-تاسیسات-مکانیکی-و-الکتریکی--نوبت-دوم'>تجدید مناقصه کلیه امور تعمیر، نگهداری و راهبری تاسیسات مکانیکی و الکتریکی... نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی تجدید، تجدید مناقصه کلیه امور تعمیر، نگهداری و راهبری تاسیسات مکانیکی و الکتریکی...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951671/مناقصه-تهیه--حمل--نصب-و-تعمیر-و-مرمت-و-حفاظ-گاردریل-و-ایمن-سازی-سرحفاظ---نوبت-دوم'>مناقصه تهیه ، حمل ، نصب و تعمیر و مرمت و حفاظ گاردریل و ایمن سازی سرحفاظ ... نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه تهیه ، حمل ، نصب و تعمیر و مرمت و حفاظ گاردریل و ایمن سازی سرحفاظ ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951672/مناقصه-لکه-گیری-و-روکش-آسفالت'>مناقصه لکه گیری و روکش آسفالت  / آگهی مناقصه ,مناقصه لکه گیری و روکش آسفالت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951674/فراخوان-انجام-خدمات-نظارت-پروژه-احداث-تقاطع-غیر-همسطح---'>فراخوان انجام خدمات نظارت پروژه احداث تقاطع غیر همسطح .... / آگهی فراخوان شناسایی و ارزیابی کیفی مشاور، فراخوان انجام خدمات نظارت پروژه احداث تقاطع غیر همسطح ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951676/مناقصه-تامین-CRA-TUBING--نوبت-دوم'>مناقصه تامین CRA TUBING  -نوبت دوم  / آگهی مناقصه همراه با ارزیابی کیفی , مناقصه تامین CRA TUBING  -نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951683/مناقصه-پروژه-نگهداری-و-بازسازی-شبکه-فاضلاب-نوبت-اول'>مناقصه  پروژه نگهداری و بازسازی شبکه فاضلاب نوبت اول  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه  پروژه نگهداری و بازسازی شبکه فاضلاب نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951685/مناقصه-دعوت-به-مشارکت-در-ساخت-یک-پروژه'>مناقصه دعوت به مشارکت در ساخت یک پروژه / مناقصه , مناقصه دعوت به مشارکت در ساخت یک پروژه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951691/فراخوان-احداث-مرکز-خدمات-حمایتی---'>فراخوان احداث مرکز خدمات حمایتی ....  / فراخوان , فراخوان احداث مرکز خدمات حمایتی .... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951693/مناقصه-خرید-نمک-قلع'>مناقصه خرید نمک قلع / آگهی مناقصه, مناقصه خرید نمک قلع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951704/مناقصه-انجام-پروژه-بازسازی-سرویس-های-بهداشتی-تمدید'> مناقصه انجام پروژه بازسازی سرویس های بهداشتی- تمدید / آگهی تمدید مناقصه عمومی , مناقصه انجام پروژه بازسازی سرویس های بهداشتی- تمدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951707/مناقصه-پروژه-های-عمرانی'>مناقصه پروژه های عمرانی  / مناقصه, مناقصه پروژه های عمرانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951709/اصلاحیه-فراخوان-مناقصه-خرید-لوله-پلی-اتیلن-دوجداره-فاضلابی-کاروگیت'>اصلاحیه فراخوان مناقصه خرید لوله پلی اتیلن دوجداره فاضلابی کاروگیت  / اصلاحیه مناقصه, فراخوان مناقصه خرید لوله پلی اتیلن دوجداره فاضلابی کاروگیت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951712/مناقصه-امور-غذایی-بیمارستان'>مناقصه امور غذایی بیمارستان / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه امور غذایی بیمارستان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951718/مناقصه-اجرای-پروژه-احداث-ساختمان-بهره-برداری-نوبت-سوم'>مناقصه اجرای پروژه احداث ساختمان بهره برداری نوبت سوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای پروژه احداث ساختمان بهره برداری نوبت سوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951724/مناقصه-اجرای-پروژه-احداث-ساختمان-بهره-برداری-نوبت-سوم'>مناقصه اجرای پروژه احداث ساختمان بهره برداری نوبت سوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای پروژه احداث ساختمان بهره برداری نوبت سوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951726/مناقصه-استخراج--خردایش-و-دانه-بندی-و-بارگیری-سنگ-آهک-معدن-دربند'>مناقصه استخراج ، خردایش و دانه بندی و بارگیری سنگ آهک معدن دربند / اگهی مناقصه , مناقصه استخراج ، خردایش و دانه بندی و بارگیری سنگ آهک معدن دربند</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951727/مناقصه-خدمات-عمومی-اداری-جهت-واحدهای-مختلف--تجدید-نوبت-دوم'>مناقصه خدمات عمومی اداری جهت واحدهای مختلف...تجدید نوبت دوم  / تجدید آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خدمات عمومی اداری جهت واحدهای مختلف...تجدید نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951730/مناقصه-واگذاری-امور-خدمات-شهری-و-فضای-سبز---نوبت-اول'>مناقصه واگذاری امور خدمات شهری و فضای سبز ... نوبت اول / مناصه, مناقصه واگذاری امور خدمات شهری و فضای سبز ... نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951733/مناقصه-سرویس-ایاب-و-ذهاب-پرسنل'>مناقصه سرویس ایاب و ذهاب پرسنل / آگهی مناقصه,مناقصه سرویس ایاب و ذهاب پرسنل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951734/فراخوان-استعلام-واگذاری-حجمی-لاندری'> فراخوان استعلام واگذاری حجمی لاندری / آگهی فراخوان عمومی , فراخوان استعلام واگذاری حجمی لاندری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951738/مناقصه-اجرای-عملیات-پیاده-راه-سازی-خیابان--'>مناقصه اجرای عملیات پیاده راه سازی خیابان ... / آگهی مناقصه عمومی عمرانی,مناقصه اجرای عملیات پیاده راه سازی خیابان...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951739/فراخوان-استعلام-واگذاری-مشارکتی-امور-مشاوره-تغذیه'>فراخوان استعلام واگذاری مشارکتی امور مشاوره تغذیه / آگهی فراخوان عمومی , فراخوان استعلام واگذاری مشارکتی امور مشاوره تغذیه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951741/مناقصه-واگذاری-پروژه-پخش-آسفالت-معابر--نوبت-دوم'>مناقصه واگذاری پروژه پخش آسفالت معابر - نوبت دوم  / آگهی مناقصه, مناقصه  واگذاری پروژه پخش آسفالت معابر - نوبت د وم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951748/مناقصه-انجام-عملیات-بهره-برداری-و-نگهداری-از-تاسیسات-آب-و-فاضلاب--نوبت-دوم'>مناقصه انجام عملیات بهره برداری و نگهداری از تاسیسات آب و فاضلاب  - نوبت دوم  / آگهی تجدید مناقصه ,مناقصه انجام عملیات بهره برداری و نگهداری از تاسیسات آب و فاضلاب - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951750/مناقصه-عملیات-احداث-و-حفظ-و-نگهداری-فضای-سبز-منطقه-هفت-محدوده-پارک-کوهستانی'>مناقصه  عملیات احداث و حفظ و نگهداری فضای سبز منطقه هفت محدوده پارک کوهستانی / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه  عملیات احداث و حفظ و نگهداری فضای سبز منطقه هفت محدوده پارک کوهستانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951755/فراخوان-بکارگیری-خودروهای-استیجاری-با-راننده'>فراخوان بکارگیری خودروهای استیجاری با راننده  / آگهی فراخوان عمومی یک مرحله ای , فراخوان بکارگیری خودروهای استیجاری با راننده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951758/آگهی-دعوت-حسابرس-و-بازرس-قانونی'>آگهی دعوت حسابرس و بازرس قانونی / آگهی، آگهی دعوت حسابرس و بازرس قانونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951760/مناقصه-عملیات-حفظ-و-نگهداری-فضای-سبز-منطقه-هفت-قسمت-B-تجدید'>مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز منطقه هفت قسمت B- تجدید  / آگهی تجدید مناقصه عمومی, مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز منطقه هفت قسمت B- تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951761/مناقصه-عملیات-حفظ-و-نگهداری-فضای-سبز-منطقه-هفت--نوبت-دوم'>مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز منطقه هفت  -نوبت دوم  / مناقصه عمومی , مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز منطقه هفت  -نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951763/مناقصه-اجرای-عملیات-حفظ-و-حراست-و-نگهداری-فضای-سبز'>مناقصه اجرای عملیات حفظ و حراست و نگهداری فضای سبز  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای عملیات حفظ و حراست و نگهداری فضای سبز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951767/مناقصه-تامین-لوازم--قطعات-و-ساخت-1-عدد-تانک-گاز-50-تنی-CO2-و--'>مناقصه تامین لوازم ، قطعات و ساخت 1 عدد تانک گاز 50 تنی CO2 و.... / مناقصه , مناقصه تامین لوازم ، قطعات و ساخت 1 عدد تانک گاز 50 تنی CO2 و....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951769/مناقصه-انجام-خدمات-نظافت-و-آبدارخانه--'>مناقصه انجام خدمات نظافت و آبدارخانه ...  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای، مناقصه انجام خدمات نظافت و آبدارخانه ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951774/مناقصه-اجرای-اصلاحات-هندسی-معابر'>مناقصه اجرای اصلاحات هندسی معابر / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای اصلاحات هندسی معابر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951776/مناقصه-شناسایی-سرمایه-گذار-برای-پروژه-های-نیمه-تمام-به-صورت-مشارکتی'>مناقصه شناسایی سرمایه گذار برای پروژه های نیمه تمام به صورت مشارکتی  / آگهی مناقصه ,مناقصه شناسایی سرمایه گذار برای پروژه های نیمه تمام به صورت مشارکتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951777/تمدید-مناقصه-اصلاح-مسیر-ورودی-شهر'>تمدید مناقصه اصلاح مسیر ورودی شهر  / تمدید فراخوان, مناقصه اصلاح مسیر ورودی شهر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951778/تجدید-مناقصه-عملیات-حفظ-و-نگهداری-فضای-سبز'>تجدید مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز  / مناقصه, تجدید مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951786/مناقصه-فراخوان-فعالیت-های-اجرایی-پروژه'>مناقصه فراخوان فعالیت های اجرایی پروژه  / مناقصه، مناقصه فراخوان فعالیت های اجرایی پروژه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951787/مناقصه-خرید-لوازم-و-تجهیزات-برقی'>مناقصه خرید لوازم و تجهیزات برقی / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای، مناقصه خرید لوازم و تجهیزات برقی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951792/مناقصه-خرید-300000-متر-کابل'>مناقصه خرید 300000 متر کابل / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای,مناقصه خرید 300000 متر کابل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951795/مناقصه-واگذاری-اقلام-غذایی-مورد-نیاز'>مناقصه واگذاری  اقلام غذایی مورد نیاز / آگهی مناقصه, مناقصه واگذاری  اقلام غذایی مورد نیاز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951802/مناقصه-اجرای-عملیات-آماده-سازی-زیرسازی-و-جدول-گذاری'>مناقصه اجرای عملیات آماده سازی، زیرسازی و جدول گذاری / مناقصه, مناقصه اجرای عملیات آماده سازی، زیرسازی و جدول گذاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951803/مناقصه-اجرای-عملیات-ساخت-و-نصب-نرده-های-جان-پناه-تقاطع-غیرهمسطح'>مناقصه اجرای عملیات ساخت و نصب نرده های جان پناه تقاطع غیرهمسطح  / ​آگهی مناقصه , مناقصه اجرای عملیات ساخت و نصب نرده های جان پناه تقاطع غیرهمسطح </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951804/تجدید-مناقصه-دوربین-مداربسته'>تجدید مناقصه دوربین مداربسته  / تجدید آگهی مناقصه عمومی , مناقصه دوربین مداربسته </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951805/مناقصه-تهیه-مصالح-و-ساخت-باکس-بتنی-مسلح'>مناقصه تهیه مصالح و ساخت باکس بتنی مسلح / اگهی مناقصه , مناقصه تهیه مصالح و ساخت باکس بتنی مسلح</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951811/فراخوان-جشنواره-ادبی-دفاع-مقدس'>فراخوان جشنواره ادبی دفاع مقدس  / فراخوان جشنواره ادبی دفاع مقدس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951818/مناقصه-خرید-یکدستگاه-چیلر-جذبی--نوبت-دوم'>مناقصه خرید یکدستگاه چیلر جذبی - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید یکدستگاه چیلر جذبی- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951822/مناقصه-عملیات-حفظ-و-نگهداری-فضای-سبز-محدوده-A'>مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز محدوده A / مناقصه, مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز محدوده A</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951823/مناقصه-واگذاری-تهیه-پخت-و-توزیع-غذای-دانشجویان'>مناقصه واگذاری تهیه، پخت و توزیع غذای دانشجویان / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه واگذاری تهیه، پخت و توزیع غذای دانشجویان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951824/فراخوان-مناقصه-اجرای-شبکه-گاز'>فراخوان مناقصه اجرای شبکه گاز  / مناقصه ,فراخوان مناقصه اجرای شبکه گاز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951833/مناقصه-عملیات-خاکی-و-احداث-دیوار-حصار-آجری-پست-132-کیلوولت--نوبت-دوم'>مناقصه عملیات خاکی و احداث دیوار حصار آجری پست 132 کیلوولت  -نوبت دوم  / مناقصه ,  مناقصه عملیات خاکی و احداث دیوار حصار آجری پست 132 کیلوولت - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951834/مناقصه-پروژه-اصلاح-و-بهینه-سازی-شبکه-برق-خیابان--'>مناقصه پروژه اصلاح و بهینه سازی شبکه برق خیابان ... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه پروژه اصلاح و بهینه سازی شبکه برق خیابان ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951838/مناقصه-اجرای-عملیات-تعویض-پایه-های-سیمانی-فرسوده'>مناقصه اجرای عملیات تعویض پایه های سیمانی فرسوده / آگهی مناقصه، مناقصه اجرای عملیات تعویض پایه های سیمانی فرسوده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951840/مناقصه-سرویس-ایاب-و-ذهاب-دانشجویان'>مناقصه سرویس ایاب و ذهاب دانشجویان / اگهی مناقصه , مناقصه سرویس ایاب و ذهاب دانشجویان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951844/مناقصه-تعمیرات-پلهای-بزرگ---نوبت-دوم'>مناقصه تعمیرات پلهای بزرگ .... نوبت دوم  / اگهی مناقصه عمومی , مناقصه تعمیرات پلهای بزرگ .... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951847/مناقصه-اجرای-سقف-و-دیوارچینی'>مناقصه اجرای سقف و دیوارچینی  / مناقصه ,مناقصه اجرای سقف و دیوارچینی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951848/مناقصه-پروژه-اصلاح-و-بهینه-سازی-شبکه-برق'>مناقصه پروژه اصلاح و بهینه سازی شبکه برق  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه پروژه اصلاح و بهینه سازی شبکه برق </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951853/فراخوان-خرید-1500-دستگاه-بخاری-گازسوز-هرمتیک-استاندارد---نوبت-دوم'>فراخوان خرید 1500 دستگاه بخاری گازسوز هرمتیک استاندارد ... نوبت دوم / آگهی فراخوان شناسایی , فراخوان خرید 1500 دستگاه بخاری گازسوز هرمتیک استاندارد  ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951857/مناقصه-اصلاح-و-بهینه-سازی-شبکه-برق'>مناقصه اصلاح و بهینه سازی شبکه برق / مناقصه, مناقصه اصلاح و بهینه سازی شبکه برق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951861/مناقصه-اجرای-عملیات-تکمیلی-بخش-نازک-کاری-و-محوطه-سازی'>مناقصه اجرای عملیات تکمیلی بخش نازک کاری و محوطه سازی  / آگهی مناقصه ,مناقصه اجرای عملیات تکمیلی بخش نازک کاری و محوطه سازی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951866/مناقصه-تامین-خدمات-۴۳-دستگاه-خودرو-استیجاری'>مناقصه تامین خدمات ۴۳ دستگاه خودرو استیجاری  / آگهی مناقصه ,مناقصه تامین خدمات ۴۳ دستگاه خودرو استیجاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951868/مناقصه-اجاره-ماشین-آلات-سنگین-نیمه-سنگین'>مناقصه اجاره ماشین آلات سنگین نیمه سنگین / مناقصه , مناقصه اجاره ماشین آلات سنگین نیمه سنگین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951870/فراخوان-تامین-61-دستگاه-وانت-عملیاتی-دو-کابین---نوبت-دوم'>فراخوان تامین 61 دستگاه وانت عملیاتی دو کابین ... نوبت دوم / فراخوان , فراخوان  تامین 61 دستگاه وانت عملیاتی دو کابین... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951881/مناقصه-اصلاح-و-بهینه-سازی-شبکه-برق-شهرک--'>مناقصه اصلاح و بهینه سازی شبکه برق شهرک.... / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه اصلاح و بهینه سازی شبکه برق شهرک....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951884/مناقصه-بیمه-مسئولیت-مدنی'>مناقصه بیمه مسئولیت مدنی / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه بیمه مسئولیت مدنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951892/مناقصه-عملیات-تکمیل-سالن-ورزشی-روستای-لامیان-تویسرکان'>مناقصه عملیات تکمیل سالن ورزشی روستای لامیان تویسرکان / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه عملیات تکمیل سالن ورزشی روستای لامیان تویسرکان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951895/اصلاحیه-مناقصه-نگهداری-و-تعمیرات-دستگاههای-ثابت-واحدهای-آب-و-برق-و-بخار-و-مخازن'>اصلاحیه مناقصه نگهداری و تعمیرات دستگاههای ثابت واحدهای آب و برق و بخار و مخازن / اصلاحیه مناقصه , مناقصه نگهداری و تعمیرات دستگاههای ثابت واحدهای آب و برق و بخار و مخازن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951897/مناقصه-انجام-امور-اداری-و-خدمات-عمومی---نوبت-دوم'>مناقصه انجام امور اداری و خدمات عمومی ... نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه انجام امور اداری و خدمات عمومی ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951901/استعلام-میلگرد-فولادی'>استعلام میلگرد فولادی  / استعلام, استعلام میلگرد فولادی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951905/مناقصه-حفاظت-و-نگهبانی-24-ساعته-محدوده-فیزیکی'>مناقصه حفاظت و نگهبانی 24 ساعته محدوده فیزیکی / آگهی مناقصه , مناقصه حفاظت و نگهبانی 24 ساعته محدوده فیزیکی کارخانه کود آلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951906/استعلام-خرید-نیم-پوتین-ایمنی'>استعلام خرید نیم پوتین ایمنی  / استعلام,استعلام خرید نیم پوتین ایمنی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951907/مناقصه-خرید-اقلام-گیاهی'>مناقصه خرید اقلام گیاهی / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید اقلام گیاهی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951908/مناقصه-تجهیزات-ورزشی---نوبت-دوم'>مناقصه تجهیزات ورزشی ... نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه تجهیزات ورزشی ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951912/استعلام-باطری-اسیدی-استارتری'>استعلام  باطری اسیدی استارتری / استعلام , استعلام باطری اسیدی استارتری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951915/استعلام-اتصال-فلنج-دار-110-با-مشخصات-PN-10'>استعلام اتصال فلنج دار 110- با مشخصات PN-10 / استعلام, استعلام اتصال فلنج دار 110- با مشخصات PN-10</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951918/استعلام-بها-ساندویچ-پانل-سقفی'>استعلام بها ساندویچ پانل سقفی  / استعلام بها ساندویچ پانل سقفی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951920/استعلام-خرید-تیغه'>استعلام خرید تیغه  / استعلام ,استعلام خرید تیغه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951921/استعلام-واشر-تخت-لاستیکی-150'>استعلام  واشر تخت لاستیکی 150 / استعلام, استعلام  واشر تخت لاستیکی 150</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951925/استعلام-پیچ-و-مهره'>استعلام پیچ و مهره  / استعلام, استعلام پیچ و مهره </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951926/استعلام-خرید-ضدیخ'>استعلام خرید ضدیخ  / استعلام ,استعلام خرید ضدیخ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951927/استعلام-مفصل-فیبر-نوری'>استعلام مفصل فیبر نوری / استعلام بهاء, استعلام مفصل فیبر نوری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951929/استعلام-سمینار-ضرورت-های-فنی-و-اقتصادی-تدوین-نقشه'>استعلام سمینار ضرورت های فنی و اقتصادی تدوین نقشه  / استعلام,استعلام سمینار ضرورت های فنی و اقتصادی تدوین نقشه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951930/استعلام-رابط-پلی-اتیلن-90-با-مشخصات-PN-10'>استعلام رابط پلی اتیلن 90 با مشخصات PN-10 / استعلام, استعلام رابط پلی اتیلن 90 با مشخصات PN-10</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951931/استعلام-خرید-باطری'>استعلام خرید باطری / استعلام ,استعلام خرید باطری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951932/استعلام-الزامات-طراحی-بسته-های-آموزش-مدیران'>استعلام الزامات طراحی بسته های آموزش مدیران  / استعلام,استعلام الزامات طراحی بسته های آموزش مدیران </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951933/استعلام-عملیات-تکمیل-و-ساخت-یادمان-شهدای-گمنام'>استعلام عملیات تکمیل و ساخت یادمان شهدای گمنام / استعلام ، استعلام عملیات تکمیل و ساخت یادمان شهدای گمنام</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951934/مناقصه-پروژه-های-تکمیل-دبیرستان-دبستان-مرکز-آموزشی--'>مناقصه پروژه های تکمیل دبیرستان، دبستان، مرکز آموزشی ...  / مناقصه, مناقصه پروژه های تکمیل دبیرستان، دبستان، مرکز آموزشی ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951935/استعلام-رابط-پلی-اتیلن-110-با-مشخصات-PN-10'>استعلام رابط پلی اتیلن 110 با مشخصات PN-10 / استعلام, استعلام رابط پلی اتیلن 110 با مشخصات PN-10</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951937/استعلام-خرید-لوازم-برقی'>استعلام خرید لوازم برقی / استعلام ,استعلام خرید لوازم برقی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951939/استعلام-طراحی-استراتژی-آموزش-و-توسعه-سازمان'>استعلام طراحی استراتژی آموزش و توسعه سازمان   / استعلام,استعلام طراحی استراتژی آموزش و توسعه سازمان  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951941/فراخوان-جذب-سرمایه-گذار-جهت-احداث-سالن-ورزشی-چند-منظوره'>فراخوان جذب سرمایه گذار جهت احداث سالن ورزشی چند منظوره  / فراخوان جذب سرمایه گذار , فراخوان جذب سرمایه گذار جهت احداث سالن ورزشی چند منظوره </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951943/استعلام-سنگ-تراورتن-عباس-آباد-سفید-بدون-موج'>استعلام سنگ تراورتن عباس آباد سفید بدون موج  / استعلام, استعلام سنگ تراورتن عباس آباد سفید بدون موج </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951946/استعلام-38-دست-شنل-بارانی'>استعلام 38 دست شنل بارانی / استعلام,استعلام 38 دست شنل بارانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951947/استعلام-پوشک-ساده-در-اندازه-های-مختلف'>استعلام پوشک ساده در اندازه های مختلف / استعلام, استعلام پوشک ساده در اندازه های مختلف</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951948/مناقصه-احداث-دیوار-حائل--آسفالت-و---'>مناقصه احداث دیوار حائل ، آسفالت و .... / آگهی مناقصه ,مناقصه احداث دیوار حائل ، آسفالت و ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951950/مناقصه-اندازه-گیری-عوامل-زیان-آور-محیط-کار-کارخانه'>مناقصه اندازه گیری عوامل زیان آور محیط کار کارخانه / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اندازه گیری عوامل زیان آور محیط کار کارخانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951952/استعلام-یک-دستگاه-رله-حفاظتی-دیستانس'>استعلام یک دستگاه رله حفاظتی دیستانس / استعلام  یک دستگاه رله حفاظتی دیستانس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951953/استعلام-تعمیرات-اساسی-مدارس--'>استعلام تعمیرات اساسی مدارس ... / استعلام, استعلام تعمیرات اساسی مدارس ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951956/استعلام-500-عدد-ساکت-آی-بال-120-کیلونیوتن--پین-16'>استعلام 500 عدد ساکت آی بال 120 کیلونیوتن / پین 16 / استعلام   500 عدد ساکت آی بال 120 کیلونیوتن / پین 16</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951958/استعلام-تلفن-رومیزی-با-سیم---'>استعلام تلفن رومیزی با سیم .... / استعلام ،استعلام تلفن رومیزی با سیم ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951959/استعلام-تعمیرات-اساسی-مدرسه-آزادی-قصرشیرین-96-07-19'>استعلام تعمیرات اساسی مدرسه آزادی قصرشیرین -96.07.19 / استعلام, استعلام تعمیرات اساسی مدرسه آزادی قصرشیرین- 96.07.19</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951960/استعلام-تعمیرات-و-تعویض-قطعات-موتورخانه-و-تاسیسات'>استعلام تعمیرات و تعویض قطعات موتورخانه و تاسیسات / استعلام, اسعلام تعمیرات و تعویض قطعات موتورخانه و تاسیسات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951962/استعلام-پوشک-کامل-بزرگسال'>استعلام  پوشک کامل بزرگسال / استعلام, استعلام  پوشک کامل بزرگسال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951963/استعلام-طراحی-نقشه-های-چهارگانه'>استعلام طراحی نقشه های چهارگانه / استعلام, استعلام طراحی نقشه های چهارگانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951964/مناقصه-طراحی-٬-تهیه-مصالح-و-تجهیز-ایستگاههای-پمپاژ'>مناقصه طراحی ٬ تهیه مصالح و تجهیز ایستگاههای پمپاژ / اگهی مناقصه ,مناقصه طراحی ٬ تهیه مصالح و تجهیز ایستگاههای پمپاژ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951965/استعلام-خرید-کلرسنج-دیجیتالی'>استعلام خرید کلرسنج دیجیتالی / استعلام,استعلام خرید کلرسنج دیجیتالی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951967/مناقصه-خدمات-نگهبانی-از-اماکن-اموال-و-تاسیسات'>مناقصه خدمات نگهبانی از اماکن، اموال و تاسیسات / مناقصه, مناقصه خدمات نگهبانی از اماکن، اموال و تاسیسات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951968/استعلام-تعمیرات-اساسی-مدرسه-لاله'>استعلام تعمیرات اساسی مدرسه لاله / استعلام, استعلام تعمیرات اساسی مدرسه لاله</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951969/استعلام-خرید-ملزومات-و-اجرای-طرح-کابل-سرقتی'>استعلام خرید ملزومات و اجرای طرح کابل سرقتی / استعلام , استعلام خرید ملزومات و اجرای طرح کابل سرقتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951970/استعلام-خرید-کاور-عایقی-سیلیکونی-ضد-پرنده'>استعلام خرید کاور عایقی سیلیکونی ضد پرنده / استعلام,استعلام خرید کاور عایقی سیلیکونی ضد پرنده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951973/استعلام-مبل-اداری-تک-نفره'>استعلام مبل اداری تک نفره  / استعلام,استعلام مبل اداری تک نفره </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951974/مناقصه-راهبری--تعمیر--حفظ-و-نگهداری-از-تاسیسات-برق-و-روشنایی'>مناقصه راهبری ، تعمیر ، حفظ و نگهداری از تاسیسات برق و روشنایی / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه راهبری ، تعمیر ، حفظ و نگهداری از تاسیسات برق و روشنایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951976/استعلام-نصب-و-راه-اندازی-و-آموزش-سامانه-تصویری-ایستگاه-230-نشاط-(فولادشهر)'>استعلام نصب و راه اندازی و آموزش سامانه تصویری ایستگاه 230 نشاط (فولادشهر) / استعلام,استعلام نصب و راه اندازی و آموزش سامانه تصویری ایستگاه 230 نشاط (فولادشهر)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951978/استعلام-کارت-pri-برای-سوئیچ-مایتل'>استعلام کارت pri برای سوئیچ مایتل / استعلام , استعلام کارت pri برای سوئیچ مایتل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951979/استعلام-خرید-کابل-شبکه'>استعلام خرید کابل شبکه / استعلام, استعلام خرید کابل شبکه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951981/استعلام-خرید-20412-کیلوگرم-لوله-پلی-اتیلن'>استعلام خرید 20412 کیلوگرم لوله پلی اتیلن / استعلام,استعلام خرید 20412 کیلوگرم لوله پلی اتیلن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951982/استعلام-راه-بند-الکترومکانیک'>استعلام راه بند الکترومکانیک  / استعلام,استعلام راه بند الکترومکانیک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951983/مناقصه-خرید-500-تن-سیم-هادی-کرلو'>مناقصه خرید 500 تن سیم هادی کرلو / مناقصه, مناقصه خرید 500 تن سیم هادی کرلو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951985/استعلام-5-ردیف-مغزی-مهره-برنجی'>استعلام  5 ردیف مغزی مهره برنجی / استعلام, استعلام  5 ردیف مغزی مهره برنجی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951986/مناقصه-اجرای-تاسیسات-اطفاء-حریق'>مناقصه اجرای تاسیسات اطفاء حریق / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای تاسیسات اطفاء حریق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951987/مناقصات-خرید-انواع-برج-های-انتقال-نیرو'>مناقصات خرید انواع برج های انتقال نیرو / مناقصات محدود، مناقصات خرید انواع برج های انتقال نیرو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951991/استعلام-هارد-و-سوئیچ-شبکه'>استعلام هارد و سوئیچ شبکه / استعلام,استعلام هارد و سوئیچ شبکه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951992/استعلام-کنسول-کنفرانس'>استعلام کنسول کنفرانس / استعلام,استعلام کنسول کنفرانس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951994/استعلام-زونکن'>استعلام زونکن  / استعلام , استعلام زونکن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951995/استعلام-سنسور-پروکسی'>استعلام سنسور پروکسی / استعلام, استعلام سنسور پروکسی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951997/استعلام-بهاء-توسعه-و-احداث-روستایی'>استعلام بهاء توسعه و احداث روستایی  / مناقصه, استعلام بهاء توسعه و احداث روستایی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951998/استعلام-خرید-500-متر-لوله-پلی-اتیلن'>استعلام خرید 500 متر لوله پلی اتیلن / استعلام,استعلام خرید 500 متر لوله پلی اتیلن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951999/استعلام-تجهیزات-جانبی-رایانه'>استعلام تجهیزات جانبی رایانه / استعلام,استعلام تجهیزات جانبی رایانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952001/استعلام-آمپلی-فایر-و--'>استعلام  آمپلی فایر و .. / استعلام, استعلام  آمپلی فایر و ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952002/استعلام-پمپ-گرانفوس-F-120-40-یو-پی-اس-با-گارانتی-اصلی'>استعلام پمپ گرانفوس F-120-40 یو پی اس با گارانتی اصلی / استعلام,استعلام پمپ گرانفوس F-120-40 یو پی اس با گارانتی اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952005/استعلام-دستمال-کاغذی'>استعلام دستمال کاغذی  / استعلام , استعلام دستمال کاغذی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952006/استعلام-MANUAL-GATE-VALVE'>استعلام MANUAL GATE VALVE  / استعلام, استعلام MANUAL GATE VALVE </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952007/مناقصه-ارائه-خدمات-بهداشتی-درمانی-و-پزشكی'>مناقصه ارائه خدمات بهداشتی، درمانی و پزشكی  / مناقصه عمومی، مناقصه ارائه خدمات بهداشتی، درمانی و پزشكی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952008/استعلام-150-عدد-اتصالات-باطری-قلع-اندود'>استعلام 150 عدد اتصالات باطری قلع اندود / استعلام,استعلام 150 عدد اتصالات باطری قلع اندود</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952011/مناقصه-اجرای-عملیات-تسطیح-و-حصارکشی-زمین-محل-احداث-کارخانه-آهک-اهر'>مناقصه اجرای عملیات تسطیح و حصارکشی زمین محل احداث کارخانه آهک اهر / مناقصه اجرای عملیات تسطیح و حصارکشی زمین محل احداث کارخانه آهک اهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952012/مناقصه-تامین-پهنای-باند-اینترنت'>مناقصه تامین پهنای باند اینترنت  / مناقصه ,مناقصه تامین پهنای باند اینترنت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952014/استعلام-باتری-قابل-شارژ'>استعلام باتری قابل شارژ / استعلام , استعلام باتری قابل شارژ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952016/استعلام-پمپ-پرکننده-گریس-گان-گریس-پمپ-دستی-و-گریس-متر'>استعلام پمپ پرکننده گریس گان، گریس پمپ دستی و گریس متر  / استعلام بهای الکترونیکی, استعلام پمپ پرکننده گریس گان، گریس پمپ دستی و گریس متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952017/استعلام-بها-عملیات-حفاری-و-نصب-انشعابات-فاضلاب'>استعلام بها عملیات حفاری و نصب انشعابات فاضلاب / استعلام بها , استعلام بها عملیات حفاری و نصب انشعابات فاضلاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952018/استعلام-پمپ-روغن-بشکه-ای-و--'>استعلام پمپ روغن بشکه ای و ... / استعلام, استعلام پمپ روغن بشکه ای و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952021/استعلام-آنالیزور-آب-online'>استعلام آنالیزور آب online / استعلام,استعلام آنالیزور آب online</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952022/استعلام-الکتروموتور'>استعلام الکتروموتور / استعلام, استعلام الکتروموتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952023/استعلام-درپوش-ظرف-مخصوص-حمل-و-تزریق-روغن-پمپ-روغن-دستی-و-شلنگ-فلکسیبل'>استعلام درپوش ظرف مخصوص حمل و تزریق روغن، پمپ روغن دستی و شلنگ فلکسیبل / استعلام, استعلام درپوش ظرف مخصوص حمل و تزریق روغن، پمپ روغن دستی و شلنگ فلکسیبل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952024/مناقصه-شناسایی-اشخاص-فعال-در-زمینه-خدمات-لجور'>مناقصه شناسایی اشخاص فعال در زمینه خدمات لجور  / مناقصه ,مناقصه شناسایی اشخاص فعال در زمینه خدمات لجور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952025/استعلام-رله-حفاظتی-OVER-CURRENT-DIRECTIONAL-EARTH-FAULT'>استعلام رله حفاظتی OVER CURRENT, DIRECTIONAL EARTH FAULT / استعلام بهای الکترونیکی, استعلام رله حفاظتی OVER CURRENT, DIRECTIONAL EARTH FAULT</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952026/استعلام-درپوش-پلاستیکی-محافظ-نازل-گریس-خور'>استعلام درپوش پلاستیکی محافظ نازل گریس خور / استعلام, استعلام درپوش پلاستیکی محافظ نازل گریس خور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952028/استعلام-کارتریج-درجه-یک'>استعلام کارتریج درجه یک / استعلام , استعلام  کارترج درجه یک HP 2035</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952029/مناقصه-طراحی--ساخت-و-بهره-برداری-پروژه-پارکینگ-مسطح-سیتادیوم'>مناقصه طراحی ، ساخت و بهره برداری پروژه پارکینگ مسطح سیتادیوم  / مناقصه, مناقصه  طراحی ، ساخت و بهره برداری پروژه پارکینگ مسطح سیتادیوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952031/مناقصه-اطلاع-رسانی-خرید-دستگاه-ایرشاور'>مناقصه اطلاع رسانی خرید دستگاه ایرشاور / مناقصه مناقصه اطلاع رسانی خرید دستگاه ایرشاور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952033/اصلاحیه-فراخوان-ارائه-خدمات-ایمنی-و-آتش-نشانی-سایت-صنعتی---'>اصلاحیه فراخوان ارائه خدمات ایمنی و آتش نشانی سایت صنعتی .... / اصلاحیه فراخوان ارائه خدمات ایمنی و آتش نشانی سایت صنعتی ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952034/استعلام-کارتریج-درجه-یکHP-1200'>استعلام کارتریج درجه یکHP 1200 / استعلام , استعلام  کارترج درجه یک HP 1200</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952037/استعلام-مخلوط-گاز'>استعلام مخلوط گاز  / استعلام مخلوط گاز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952038/مناقصه-تهیه--طبخ-و-توزیع-غذا'>مناقصه تهیه ، طبخ و توزیع غذا / فراخوان یک مرحله ای , مناقصه تهیه ، طبخ و توزیع غذا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952039/فراخوان-خدمات-کارگری-انبارهای-مجتمع-پتروشیمی-فجر--مرحله-دوم'>فراخوان خدمات کارگری انبارهای مجتمع پتروشیمی فجر - مرحله دوم  / آگهی فراخوان عمومی، فراخوان خدمات کارگری انبارهای مجتمع پتروشیمی فجر - مرحله دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952040/استعلام-تبدیل-شبکه-20-کیلوولت-هوائی-به-زمینی'>استعلام تبدیل شبکه 20 کیلوولت هوائی به زمینی / استعلام,استعلام تبدیل شبکه 20 کیلوولت هوائی به زمینی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952041/استعلام-بست-دو-تکه-چهار-اینچ-و--'>استعلام بست دو تکه چهار اینچ و ... / استعلام, استعلام بست دو تکه چهار اینچ و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952044/استعلام-آموزش-هیدرولیک-پایه-و-پیشرفته'>استعلام آموزش هیدرولیک پایه و پیشرفته  / استعلام , استعلام آموزش هیدرولیک پایه و پیشرفته </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952045/مناقصه-خرید-باند-و-گاز'>مناقصه خرید باند و گاز / مناقصه ,مناقصه خرید باند و گاز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952047/استعلام-خاکبرداری-ترانشه-صلع-جنوبی--'>استعلام خاکبرداری ترانشه صلع جنوبی ... / استعلام, استعلام خاکبرداری ترانشه صلع جنوبی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952049/استعلام-دبی-سنج-فلومتر-التراسونیک'>استعلام دبی سنج فلومتر التراسونیک  / استعلام ، استعلام دبی سنج فلومتر التراسونیک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952052/استعلام-بهاء-خرید-دو-دستگاه-جرثقیل-سقفی'>استعلام بهاء خرید دو دستگاه جرثقیل سقفی / استعلام بهاء, استعلام بهاء خرید دو دستگاه جرثقیل سقفی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952054/استعلام-احداث-ساختمان-موتورخانه'>استعلام احداث ساختمان موتورخانه / استعلام ، استعلام احداث ساختمان موتورخانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952055/فراخوان-پروژه-تهیه-تجهیزات-و-احداث-شبکه-توزیع--'>فراخوان پروژه تهیه تجهیزات و احداث شبکه توزیع ... / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای  ، فراخوان پروژه تهیه تجهیزات و احداث شبکه توزیع ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952056/مناقصه-تعمیرات-و-بازسازی-پایگاه-اورژانس'>مناقصه تعمیرات و بازسازی پایگاه اورژانس  / مناقصه ,مناقصه تعمیرات و بازسازی پایگاه اورژانس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952057/فراخوان-پروژه-بهسازی-ترمینال-یک-و-دو-فرودگاه'>فراخوان پروژه بهسازی ترمینال یک و دو فرودگاه  / فراخوان , فراخوان پروژه بهسازی ترمینال یک و دو فرودگاه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952058/فراخوان-خرید-یک-دستگاه-گیربکس-اسکروپمپ-لجن-برگشتی-مدول-4-1'>فراخوان خرید یک دستگاه گیربکس اسکروپمپ لجن برگشتی مدول 4-1 / مناقصه, فراخوان خرید یک دستگاه گیربکس اسکروپمپ لجن برگشتی مدول 4-1</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952062/فراخوان-خرید-10-تن-پلیمر-کاتیونی-پودری'>فراخوان خرید 10 تن پلیمر کاتیونی پودری  / فراخوان خرید 10 تن پلیمر کاتیونی پودری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952063/مناقصه-بکارگیری-خاور-کمپرسی-جهت-اداره-فضای-سبز'>مناقصه بکارگیری خاور کمپرسی جهت اداره فضای سبز / مناقصه, مناقصه بکارگیری خاور کمپرسی جهت اداره فضای سبز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952064/استعلام-درب-شیشه-برقی'>استعلام درب شیشه برقی / استعلام,استعلام  درب شیشه برقی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952065/استعلام-SERVER-HP'>استعلام SERVER HP / استعلام,استعلام SERVER HP</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952066/استعلام-COOLER-SPLIT-و--'>استعلام COOLER SPLIT و... / استعلام,استعلام COOLER SPLIT و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952068/استعلام-اجاره-یک-دستگاه-نیسان-بار--نوبت-دوم'>استعلام اجاره یک دستگاه نیسان بار  - نوبت دوم / استعلام ، استعلام اجاره یک دستگاه نیسان بار - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952070/فراخوان-خرید-18-عدد-بلت-دستگاه-های-بلت-فیلتر-پرس-و-بلت-تیکنر-واحد-آبگیری'>فراخوان خرید 18 عدد بلت دستگاه های بلت فیلتر پرس و بلت تیکنر واحد آبگیری  / مناقصه, فراخوان خرید 18 عدد بلت دستگاه های بلت فیلتر پرس و بلت تیکنر واحد آبگیری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952072/مناقصه-اجرای-عملیات-لایروبی-چاه-های-جذبی-و--'>مناقصه اجرای عملیات لایروبی چاه های جذبی و ...  / مناقصه , مناقصه اجرای عملیات لایروبی چاه های جذبی و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952073/استعلام-چاپ-برچسب-اموال'>استعلام چاپ برچسب اموال / استعلام,استعلام چاپ برچسب اموال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952074/استعلام-اقلام-عمومی-برقی-و--'>استعلام اقلام عمومی برقی و... / استعلام,استعلام اقلام عمومی برقی و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952075/اصلاحیه-مناقصه-گریس-پمپ-هوایی-فشار-قوی'>اصلاحیه مناقصه گریس پمپ هوایی فشار قوی  / اصلاحیه مناقصه,مناقصه گریس پمپ هوایی فشار قوی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952076/استعلام-power-plexy23-system'>استعلام power plexy23 system / استعلام,استعلام power plexy23 system</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952079/استعلام-خرید-مانیتور-صنعتی'>استعلام خرید مانیتور صنعتی  / استعلام,استعلام خرید مانیتور صنعتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952080/استعلام-چای-دو-غزال-ساده'>استعلام چای دو غزال ساده / استعلام,استعلام  چای دو غزال ساده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952081/آگهی-فراخوان-پیمانکاران-پروژه-توسعه-ترمینال-داخلی-فرودگاه-مشهد'>آگهی فراخوان پیمانکاران پروژه توسعه ترمینال داخلی فرودگاه مشهد / آگهی مناقصه ,آگهی فراخوان پیمانکاران پروژه توسعه ترمینال داخلی فرودگاه مشهد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952083/مناقصه-عملیات-نگهداری-فضای-سبز-و-حراست-فیزیکی-از-پارک-های-سطح-منطقه-3'>مناقصه عملیات نگهداری فضای سبز و حراست فیزیکی از پارک های سطح منطقه 3 / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه عملیات نگهداری فضای سبز و حراست فیزیکی از پارک های سطح منطقه 3</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952084/استعلام-کفی-قفسه-بایگانی'>استعلام کفی قفسه بایگانی  / استعلام,استعلام کفی قفسه بایگانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952086/استعلام-کاغذ-تحریر-معمولی'>استعلام کاغذ تحریر معمولی  / استعلام , استعلام کاغذ تحریر معمولی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952087/استعلام-پروژکتور-با-عدسی'>استعلام پروژکتور با عدسی  / استعلام , استعلام پروژکتور با عدسی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952088/استعلام-فن-کوئل-بالا-زن-سرماآفرین'>استعلام  فن کوئل بالا زن سرماآفرین / استعلام, استعلام  فن کوئل بالا زن سرماآفرین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952089/استعلام-یک-عدد-دیگ-آبگرم-هفت-پره-مربوط-به-موتورخانه-با-نصب'>استعلام یک عدد دیگ آبگرم هفت پره مربوط به موتورخانه با نصب / استعلام, استعلام یک عدد دیگ آبگرم هفت پره مربوط به موتورخانه با نصب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952090/استعلام-لوازم-اداری-برای-واحد-حقوقی-و-املاک-دفتر-مرکزی'>استعلام لوازم اداری برای واحد حقوقی و املاک دفتر مرکزی / استعلام , استعلام لوازم اداری برای واحد حقوقی و املاک دفتر مرکزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952091/استعلام-خرید-مقدار-57600-کیلوگرم-کلر-مایع'>استعلام خرید مقدار 57600 کیلوگرم کلر مایع / استعلام، استعلام خرید مقدار 57600 کیلوگرم کلر مایع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952092/استعلام-کمپرسور-پیستونی-و--'>استعلام کمپرسور پیستونی و ... / استعلام,استعلام کمپرسور پیستونی  و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952093/استعلام-کیسه-کلستومی-یکبار-مصرف'>استعلام کیسه کلستومی یکبار مصرف / استعلام, استعلام کیسه کلستومی یکبار مصرف</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952094/استعلام-چسب-حصیری-رولی-15-سانتی'>استعلام چسب حصیری رولی 15 سانتی / استعلام, استعلام چسب حصیری رولی 15 سانتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952095/استعلام-دراشیت-(زیرانداز-بیمار)'>استعلام دراشیت (زیرانداز بیمار) / استعلام, استعلام  دراشیت (زیرانداز بیمار)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952096/استعلام-خرید-و-چاپ-3-000-000-برگ-رمز-محرمانه--'>استعلام خرید و چاپ 3.000.000 برگ رمز محرمانه... / استعلام , استعلام خرید و چاپ 3.000.000 برگ رمز محرمانه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952097/استعلام-تجهیزات-آزمایشگاهی'>استعلام تجهیزات آزمایشگاهی / استعلام ,استعلام تجهیزات آزمایشگاهی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952098/استعلام-کلرزن-قطره-ای-با-رگلاتور-شناور'>استعلام کلرزن قطره ای با رگلاتور شناور / استعلام ,استعلام  کلرزن قطره ای با رگلاتور شناور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952099/استعلام-سرامیک-مالیبو'>استعلام سرامیک مالیبو / استعلام ,استعلام سرامیک مالیبو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952100/استعلام-تجهیزات-مصرفی-بیمارستانی'>استعلام تجهیزات مصرفی بیمارستانی / استعلام , استعلام تجهیزات مصرفی بیمارستانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952101/استعلام-نگهداری-تعمیرات-و-راهبری-تاسیسات-مکانیکی-و-الکتریکی'>استعلام نگهداری، تعمیرات و راهبری تاسیسات مکانیکی و الکتریکی / استعلام, استعلام نگهداری، تعمیرات و راهبری تاسیسات مکانیکی و الکتریکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952102/استعلام-گوی-ایمنی'>استعلام گوی ایمنی  / استعلام,استعلام گوی ایمنی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952103/مناقصه-انجام-خدمات-نیروی-انسانی'>مناقصه انجام خدمات نیروی انسانی / مناقصه انجام خدمات نیروی انسانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952104/مناقصه-انجام-خدمات-کارکنان-پیمانکاری-نیروی-انسانی-به-تعداد-27-نفر'>مناقصه انجام خدمات کارکنان پیمانکاری نیروی انسانی به تعداد 27 نفر / مناقصه, مناقصه انجام خدمات کارکنان پیمانکاری نیروی انسانی به تعداد 27 نفر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952105/استعلام-پاکت-ملخی-با-کاغذ'>استعلام پاکت ملخی با کاغذ / استعلام, استعلام پاکت ملخی با کاغذ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952106/استعلام-تهیه-مصالح-و-اجرای-لوله-کشی-گاز'>استعلام تهیه مصالح و اجرای لوله کشی گاز  / استعلام,استعلام تهیه مصالح و اجرای لوله کشی گاز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952107/استعلام-کارتریج-1300'>استعلام کارتریج 1300 / استعلام, استعلام کارتریج 1300</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952108/استعلام-قیمت-یک-متر-مربع-اپوکسی-همراه-با-نصب'>استعلام قیمت یک متر مربع اپوکسی همراه با نصب  / استعلام , استعلام قیمت یک متر مربع اپوکسی همراه با نصب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952109/استعلام-دستکش-استریل-جراحی-معمولی'>استعلام دستکش استریل جراحی معمولی / استعلام, استعلام  دستکش استریل جراحی معمولی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952110/استعلام-سیستم-مانیتورینگ'>استعلام سیستم مانیتورینگ  / استعلام ،سیستم مانیتورینگ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952111/استعلام-آرموراد'>استعلام آرموراد / استعلام,استعلام آرموراد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952112/استعلام-فعالیتهای-مربوط-به-نظافت'>استعلام فعالیتهای مربوط به نظافت / استعلام , استعلام فعالیتهای مربوط به نظافت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952113/استعلام-لوله-آزمایشگاهی-16-100'>استعلام لوله آزمایشگاهی 16*100 / استعلام ,استعلام لوله آزمایشگاهی 16*100</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952114/استعلام-مقوا-گلاسه'>استعلام مقوا گلاسه / استعلام,استعلام مقوا گلاسه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952115/استعلام-بیسیم-دستی-و-خودرویی'>استعلام بیسیم دستی و خودرویی  / استعلام ، بیسیم دستی و خودرویی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952116/استعلام-دستگاه-ضبط-و-ذخیره-سازی-و-بازبینی-دوربینهای-مداربسته'>استعلام دستگاه ضبط و ذخیره سازی و بازبینی دوربینهای مداربسته / استعلام, استعلام دستگاه ضبط و ذخیره سازی و بازبینی دوربینهای مداربسته</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952117/استعلام-کلمب-دو-راهی-سیم-لینکس-آلومینیومی'>استعلام کلمب دو راهی سیم لینکس آلومینیومی  / استعلام,استعلام کلمب دو راهی سیم لینکس آلومینیومی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952119/استعلام-MCCB-و--'>استعلام MCCB  و ...  / استعلام, استعلام MCCB  و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952120/استعلام-بهسازی-و-نوسازی-ساختمان-ایستگاه'>استعلام بهسازی و نوسازی ساختمان ایستگاه  / استعلام,استعلام بهسازی و نوسازی ساختمان ایستگاه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952122/استعلام-جمع-آوری-دیزل-ژنراتور-با-متعلقات'>استعلام جمع آوری دیزل ژنراتور با متعلقات  / استعلام , استعلام جمع آوری دیزل ژنراتور با متعلقات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952124/مناقصه-خرید-قطعات-یدکی-توربین'>مناقصه خرید قطعات یدکی توربین / مناقصه خرید قطعات یدکی توربین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952125/استعلام-هیدروکلریناتور-بدون-پکیج'>استعلام هیدروکلریناتور بدون پکیج / استعلام,استعلام هیدروکلریناتور بدون پکیج </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952126/استعلام-کلمب-آویز-آرموراد'>استعلام کلمب آویز آرموراد / استعلام,استعلام کلمب آویز آرموراد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952128/استعلام-پیمانکار-جهت-اجرای-بانک-ملت'>استعلام پیمانکار جهت اجرای بانک ملت  / استعلام, استعلام پیمانکار جهت اجرای بانک ملت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952129/استعلام-دوربین-مداربسته'>استعلام دوربین مداربسته  / استعلام ,استعلام دوربین مداربسته </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952130/استعلام-اجرای-کنسول-میز-مدیریت-شبکه-سیستم-های-انتقال'>استعلام اجرای کنسول میز مدیریت شبکه سیستم های انتقال  / استعلام,استعلام اجرای کنسول میز مدیریت شبکه سیستم های انتقال </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952131/استعلام-باطری-9-آمپر-اتمی-12-ولت'>استعلام باطری 9 آمپر اتمی 12 ولت  / استعلام، استعلام  باطری 9 آمپر اتمی 12 ولت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952132/استعلام-ساخت-سایر-پروژه-های-مهندسی-عمران'>استعلام ساخت سایر پروژه های مهندسی عمران / استعلام, استعلام ساخت سایر پروژه های مهندسی عمران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952133/استعلام-لوله-دستگاه-کک-راکتیویته'>استعلام  لوله دستگاه کک راکتیویته   / استعلام , استعلام  لوله دستگاه کک راکتیویته  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952134/استعلام-خرید-دو-دستگاه-منبع-تغذیه-AC-BEL-کامپیوتر'>استعلام خرید دو دستگاه منبع تغذیه AC BEL کامپیوتر  / استعلام , استعلام خرید دو دستگاه منبع تغذیه AC BEL کامپیوتر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952135/مناقصه-انجام-خدمات-مورد-نیاز-تهویه-و-برق'>مناقصه انجام خدمات مورد نیاز تهویه و برق / مناقصه انجام خدمات مورد نیاز تهویه و برق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952136/استعلام-کنسرو-قلیه-ماهی'>استعلام کنسرو قلیه ماهی  / استعلام کنسرو قلیه ماهی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952137/استعلام-شیv-صنعتی-آبرسانی-شهری-و-کشاورزی'>استعلام شیv صنعتی آبرسانی شهری و کشاورزی  / استعلام,استعلام شیv صنعتی آبرسانی شهری و کشاورزی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952138/استعلام-دوربین-مداربسته'>استعلام دوربین مداربسته  / استعلام ,استعلام دوربین مداربسته </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952139/استعلام-خرید-10-دستگاه-مبدل-ADAM-مدل-4541'>استعلام خرید 10 دستگاه مبدل ADAM مدل 4541  / استعلام , استعلام خرید 10 دستگاه مبدل ADAM مدل 4541 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952140/استعلام-میز-مطالعه-کتابخانه'>استعلام میز مطالعه کتابخانه  / استعلام , استعلام میز مطالعه کتابخانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952141/استعلام-خرید-3-دستگاه-کیس'>استعلام خرید 3 دستگاه کیس / استعلام, استعلام خرید 3 دستگاه کیس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952142/استعلام-heater-space-ms5-1hz4-1-110-v-250v'>استعلام  heater space -ms5  1hz4.1 -110 v- 250v / استعلام,استعلام heater space -ms5  1hz4.1 -110 v- 250v</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952143/استعلام-300-حلقه-چسب-جهت-شیرازه-دسته-چک'>استعلام 300 حلقه چسب جهت شیرازه دسته چک / استعلام، استعلام 300 حلقه چسب جهت شیرازه دسته چک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952144/مناقصه-انجام-خدمات-تنظیفات-و-امور-آبدارخانه-ها'>مناقصه انجام خدمات تنظیفات و امور آبدارخانه ها / مناقصه انجام خدمات تنظیفات و امور آبدارخانه ها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952145/استعلام-تجهیزات-و-وسایل-ورزشی-و-البسه-مربیان'>استعلام تجهیزات و وسایل ورزشی و البسه مربیان  / استعلام,استعلام تجهیزات و وسایل ورزشی و البسه مربیان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952146/استعلام-خرید-8-دستگاه-مبدل-ADAM-مدل-4520'>استعلام خرید 8 دستگاه مبدل ADAM مدل 4520  / استعلام , استعلام خرید 8 دستگاه مبدل ADAM مدل 4520 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952147/استعلام-خرید-2-دستگاه-برد-کامپیوتر-صنعتی'>استعلام خرید 2 دستگاه برد کامپیوتر صنعتی / استعلام, استعلام خرید 2 دستگاه برد کامپیوتر صنعتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952148/استعلام-ورق-پلی-کربنات'>استعلام ورق پلی کربنات  / استعلام,استعلام ورق پلی کربنات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952149/استعلام-پارچه-کت-و-شلوار-و-پارچه-تترون'>استعلام پارچه کت و شلوار و پارچه تترون / استعلام,استعلام پارچه کت و شلوار و پارچه تترون</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952150/استعلام-اینترنت'>استعلام اینترنت  / استعلام,استعلام اینترنت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952151/استعلام-آرام-بند-در-آسانسور'>استعلام آرام بند در آسانسور / استعلام , استعلام آرام بند در آسانسور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952152/استعلام-کاغذ-70-100'>استعلام کاغذ 70*100  / استعلام, استعلام کاغذ 70*100 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952153/استعلام-آب-ژاول-۷۰۰۰-کیلوگرم'>استعلام آب ژاول ۷۰۰۰ کیلوگرم  / استعلام,استعلام آب ژاول ۷۰۰۰ کیلوگرم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952154/استعلام-خرید-لوازم-حفاظتی-پست-های-انتقال'>استعلام خرید لوازم حفاظتی پست های انتقال / استعلام, استعلام خرید لوازم حفاظتی پست های انتقال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952155/استعلام-تعویض-ترانسفورماتورهای-پست-63-20-کیلوولت-کوهپایه'>استعلام تعویض ترانسفورماتورهای پست 63/20 کیلوولت کوهپایه / استعلام,استعلام تعویض ترانسفورماتورهای پست 63/20 کیلوولت کوهپایه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952156/استعلام-بیمه-آتش-سوزی-و--'>استعلام بیمه آتش سوزی و ...  / استعلام, استعلام بیمه آتش سوزی و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952157/مناقصه-خرید-227-دستگاه-انواع-تابلو-اختصاصی'>مناقصه خرید 227 دستگاه انواع تابلو اختصاصی  / مناقصه خرید 227 دستگاه انواع تابلو اختصاصی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952158/قطعات-موتور-لیفتراک-مدل-DV1794'>قطعات موتور لیفتراک مدل DV1794 / استعلام, استعلام 300 حلقه چسب جهت شیرازه دسته چک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952159/استعلام-سطل-زباله-660-لیتری-فلزی-چرخدار-درب-دار'>استعلام سطل زباله 660 لیتری فلزی چرخدار درب دار  / استعلام,استعلام سطل زباله 660 لیتری فلزی چرخدار درب دار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952160/استعلام-قطعات-فلزی-جهت-تولید-نرده'>استعلام قطعات فلزی جهت تولید نرده / استعلام، استعلام قطعات فلزی جهت تولید نرده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952161/استعلام-انجام-معاینات-دوره-ای-کارکنان'>استعلام انجام معاینات دوره ای کارکنان / استعلام,استعلام انجام معاینات دوره ای کارکنان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952162/استعلام-دستگاه-کپی-زیراکس'>استعلام دستگاه کپی زیراکس / استعلام,استعلام دستگاه کپی زیراکس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952163/استعلام-خرید-نرم-افزار'>استعلام خرید نرم افزار / استعلام, استعلام خرید نرم افزار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952164/استعلام-کره-۱۰-گرمی-گیاهی'>استعلام کره ۱۰ گرمی گیاهی  / استعلام, استعلام کره ۱۰ گرمی گیاهی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952165/استعلام-نوشت-افزار'>استعلام نوشت افزار / استعلام نوشت افزار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952166/استعلام-ثبت-نام-و-پالایش-بیکاران-شهرستان-نورآباد'>استعلام ثبت نام و پالایش بیکاران شهرستان نورآباد / استعلام,استعلام ثبت نام و پالایش بیکاران شهرستان نورآباد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952167/مناقصه-اجرای-تغییر-دکوراسیون-اتاق-فرمان-نیروگاه-بخار-و-سیکل-ترکیبی'>مناقصه  اجرای تغییر دکوراسیون اتاق فرمان نیروگاه بخار و سیکل ترکیبی / مناقصه  اجرای تغییر دکوراسیون اتاق فرمان نیروگاه بخار و سیکل ترکیبی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952168/استعلام-گریس-جکهای-بالابر-BENOLIT-MP3'>استعلام گریس جکهای بالابر BENOLIT MP3 / استعلام گریس جکهای بالابر BENOLIT MP3</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952169/استعلام-اسکنر-مدل-DR-C120'>استعلام اسکنر مدل DR-C120  / استعلام,استعلام اسکنر مدل DR-C120 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952170/استعلام-مجموعه-مودم-و-منبع-تغذیه-و-نشانگر-خطای-شبکه'>استعلام مجموعه مودم و منبع تغذیه و نشانگر خطای شبکه  / استعلام مجموعه مودم و منبع تغذیه و نشانگر خطای شبکه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952171/استعلام-آرموراد-سیم-لینکس'>استعلام آرموراد سیم لینکس / استعلام, استعلام آرموراد سیم لینکس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952172/استعلام-تهیه-ساخت-و-نصب-گیشه-MDF-شعبه-بلوار-فاطمیه-اراک'>استعلام تهیه، ساخت و نصب گیشه MDF شعبه بلوار فاطمیه اراک / استعلام,استعلام تهیه، ساخت و نصب گیشه MDF شعبه بلوار فاطمیه اراک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952174/استعلام-کابل-شبکه'>استعلام کابل شبکه  / استعلام,استعلام کابل شبکه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952175/استعلام-اجرای-عملیات-روکش-آسفالت-محور-روستایی'>استعلام اجرای عملیات روکش آسفالت محور روستایی  / استعلام اجرای عملیات روکش آسفالت محور روستایی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952176/استعلام-یخچال-12-فوت'>استعلام یخچال 12 فوت  / استعلام, استعلام یخچال 12 فوت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952177/استعلام-لوله-فولادی-اسپیرال'>استعلام لوله فولادی اسپیرال / استعلام , استعلام  لوله فولادی اسپیرال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952179/استعلام-انجام-معاینات-سلامت-شغلی-ادواری-طب-کار-96-07-19'>استعلام انجام معاینات سلامت شغلی ادواری طب کار-96.07.19 / استعلام,استعلام انجام معاینات سلامت شغلی ادواری طب کار- 96.07.19</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952180/استعلام-ساخت-بنا-و-ساماندهی-جهت-گلزار-شهدا'>استعلام ساخت بنا  و ساماندهی جهت گلزار شهدا / استعلام, استعلام ساخت بنا  و ساماندهی جهت گلزار شهدا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952181/استعلام-اسکنر-I3250-و-چاپگر-HP2035'>استعلام اسکنر I3250 و چاپگر HP2035 / استعلام اسکنر I3250 و چاپگر HP2035</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952182/استعلام-هارد-دیسک-اکسترنال'>استعلام هارد دیسک اکسترنال / استعلام,استعلام هارد دیسک اکسترنال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952183/استعلام-سدیم-هیدروکسید'>استعلام سدیم هیدروکسید  / استعلام , استعلام سدیم هیدروکسید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952184/استعلام-کولر-گازی-اسپیلت'>استعلام کولر گازی اسپیلت  / استعلام , استعلام  کولر گازی اسپیلت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952185/استعلام-لیتیوم-بروماید'>استعلام لیتیوم بروماید  / استعلام, استعلام لیتیوم بروماید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952186/استعلام-سایر-فعالیت-های-تخصصی-ساختمان'>استعلام سایر فعالیت های تخصصی ساختمان / استعلام,استعلام  سایر فعالیت های تخصصی ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952187/استعلام-تخم-مرغ-درست'>استعلام تخم مرغ درست  / استعلام,استعلام تخم مرغ درست </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952188/استعلام-اجرای-عملیات-روکش-آسفالت-محور-روستایی'>استعلام اجرای عملیات روکش آسفالت محور روستایی  / استعلام اجرای عملیات روکش آسفالت محور روستایی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952189/استعلام-پمپ-پرتابل-آتش-نشانی-انژکتوری'>استعلام پمپ پرتابل آتش نشانی انژکتوری / استعلام, استعلام پمپ پرتابل آتش نشانی انژکتوری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952190/استعلام-100-عدد-پک-بهداشتی'>استعلام 100 عدد پک بهداشتی / استعلام , استعلام 100 عدد پک بهداشتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952191/استعلام-دستگاه-کامپیوتر'>استعلام دستگاه کامپیوتر / استعلام ,استعلام دستگاه کامپیوتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952192/استعلام-145-عدد-صندلی-کارمندی'>استعلام 145 عدد صندلی کارمندی  / استعلام 145 عدد صندلی کارمندی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952193/استعلام-خرید-فیلتر-شنی-و--'>استعلام خرید فیلتر شنی و ...  / استعلام, استعلام خرید فیلتر شنی و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952194/استعلام-برد-قطعه-کاربرد-مبدل-ولتاژ-dc-dc-راک-کنترلر--'>استعلام برد قطعه کاربرد مبدل ولتاژ dc/dc راک کنترلر ... / استعلام, استعلام برد قطعه کاربرد مبدل ولتاژ dc/dc راک کنترلر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952195/استعلام-کاتریج-درجه-یک-canon-737'>استعلام کاتریج درجه یک canon 737 / استعلام , استعلام کاتریج درجه یک canon 737</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952196/استعلام-کاغذ-تحریر'>استعلام کاغذ تحریر / استعلام , استعلام کاغذ تحریر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952197/استعلام-مایکروفر'>استعلام مایکروفر  / استعلام , استعلام مایکروفر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952198/استعلام-خرید-حمل-دستگاه-هوادم-شبکه-فاضلاب'>استعلام خرید، حمل دستگاه هوادم شبکه فاضلاب / استعلام ، استعلام خرید، حمل دستگاه هوادم شبکه فاضلاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952199/استعلام-ثبت-نام-و-پالایش-بیکاران-شهرستان-الشتر'>استعلام ثبت نام و پالایش بیکاران شهرستان الشتر / استعلام,استعلام ثبت نام و پالایش بیکاران شهرستان الشتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952200/استعلام-فعالیت-های-تخصصی-ساختمان'>استعلام فعالیت های تخصصی ساختمان / استعلام, استعلام فعالیت های تخصصی ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952201/استعلام-فراخوان-مناقصه-برون-سپاری-مدیریت-مرکز'>استعلام فراخوان مناقصه برون سپاری مدیریت مرکز  / استعلام , استعلام فراخوان مناقصه برون سپاری مدیریت مرکز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952202/استعلام-اجرای-عملیات-روکش-آسفالت-محور-روستایی'>استعلام اجرای عملیات روکش آسفالت محور روستایی  / استعلام اجرای عملیات روکش آسفالت محور روستایی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952203/استعلام-سرجی-سل'>استعلام سرجی سل / استعلام,استعلام سرجی سل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952204/استعلام-درب-ضد-سرقت'>استعلام درب ضد سرقت / استعلام,استعلام درب ضد سرقت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952205/استعلام-اجرای-عملیات-روکش-آسفالت-راه-روستایی'>استعلام اجرای عملیات روکش آسفالت راه روستایی  / استعلام اجرای عملیات روکش آسفالت راه روستایی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952206/استعلام-پوشاک-و-کفش'>استعلام پوشاک و کفش / استعلام,استعلام پوشاک و کفش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952207/استعلام-اجرای-رمپ-ورودی-و-خروجی-مجتمع-خدماتی-و-رفاهی'>استعلام اجرای رمپ ورودی و خروجی مجتمع خدماتی و رفاهی / استعلام اجرای رمپ ورودی و خروجی مجتمع خدماتی و رفاهی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952208/استعلام-دستگاه-OPG-دو-سنسور---'>استعلام دستگاه OPG دو سنسور .... / استعلام ، استعلام دستگاه OPG دو سنسور ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952209/استعلام-اجرای-برق-رسانی'>استعلام اجرای برق رسانی / استعلام، استعلام اجرای برق رسانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952210/استعلام-جمع-آوری-باطری'>استعلام جمع آوری باطری  / استعلام, استعلام جمع آوری باطری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952211/استعلام-قند-سفید-شکسته-در-بسته-های-5-تا-10-کیلویی'>استعلام قند سفید شکسته در بسته های 5 تا 10 کیلویی / استعلام , استعلام قند سفید شکسته در بسته های 5 تا 10 کیلویی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952212/استعلام-80-متر-کابل-25-3-افشان-مسی'>استعلام  80 متر کابل 25*3 افشان مسی / استعلام , استعلام  80 متر کابل 25*3 افشان مسی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952213/استعلام-خرید-وسایل-آزمایشگاهی'>استعلام خرید وسایل آزمایشگاهی / استعلام خرید وسایل آزمایشگاهی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952214/استعلام-سطل-زباله-درب-دار'>استعلام سطل زباله درب دار  / استعلام , استعلام سطل زباله درب دار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952215/استعلام-رابط-کاپنو-گراف'>استعلام رابط کاپنو گراف / استعلام,استعلام رابط کاپنو گراف</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952216/استعلام-تولید-فرآورده-های-چوب-چوب-پنبه-حصیر-و-مواد-حصیربافی'>استعلام تولید فرآورده های چوب، چوب پنبه، حصیر و مواد حصیربافی / استعلام, استعلام تولید فرآورده های چوب، چوب پنبه، حصیر و مواد حصیربافی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952217/استعلام-کفش-و-مقنعه-و-مانتو-و-شلوار-زنانه'>استعلام کفش و مقنعه و مانتو و شلوار زنانه / استعلام , استعلام کفش و مقنعه و مانتو و شلوار زنانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952218/استعلام-بیرینگ-CC-W33-C4-24032--'>استعلام بیرینگ CC/W33-C4 24032... / استعلام, استعلام بیرینگ CC/W33-C4 24032...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952219/استعلام-خرید-کامپیوتر'>استعلام خرید کامپیوتر  / استعلام،استعلام خرید کامپیوتر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952220/استعلام-کامپیوتر-و-فناوری-اطلاعات'>استعلام کامپیوتر و فناوری اطلاعات  / استعلام,استعلام کامپیوتر و فناوری اطلاعات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952221/استعلام-محلول-ضدعفونی-کننده-سطوح'>استعلام محلول ضدعفونی کننده سطوح / استعلام ، استعلام محلول ضدعفونی کننده سطوح</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952222/استعلام-یک-دستگاه-هیترجت-دوگانه-سوز'>استعلام  یک دستگاه هیترجت دوگانه سوز / استعلام ، استعلام  یک دستگاه هیترجت دوگانه سوز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952223/استعلام-خدمات-مشاوره-و-مطالعه-و-تهیه-طرح-هادی'>استعلام خدمات مشاوره و مطالعه و تهیه طرح هادی  / استعلام , استعلام خدمات مشاوره و مطالعه و تهیه طرح هادی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952224/استعلام-سقف-کاذب'>استعلام سقف کاذب / استعلام ,استعلام سقف کاذب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952225/استعلام-زنجیر-چرخ-لودر-کوماتسو'>استعلام زنجیر چرخ لودر کوماتسو / استعلام , استعلام زنجیر چرخ لودر کوماتسو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952226/استعلام-فعالیت-های-نصب-تاسیسات-برق-و--'>استعلام فعالیت های نصب تاسیسات برق و ... / استعلام,استعلام فعالیت های نصب تاسیسات برق و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952227/استعلام-تعمیر-و-تجهیز-مرکز-خدمات-سراب-نیلوفر'>استعلام تعمیر و تجهیز مرکز خدمات سراب نیلوفر / استعلام ,استعلام تعمیر و تجهیز مرکز خدمات سراب نیلوفر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951301/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-بخش-هشت-اهواز'>مزایده ششدانگ آپارتمان بخش هشت اهواز  / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان بخش هشت اهواز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951302/مزایده-واگذاری-سالن-بدنسازی--نوبت-دوم'>مزایده واگذاری سالن بدنسازی - نوبت دوم  / فراخوان مزایده عمومی , مزایده واگذاری سالن بدنسازی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951305/مزایده-تمامی-ششدانگ-ساختمان-396-32متر'>مزایده تمامی ششدانگ ساختمان 396.32متر  / مزایده,مزایده تمامی ششدانگ ساختمان 396.32متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951307/مزایده-باغ-و-عمارت-مساحت-2472متر'>مزایده باغ و عمارت مساحت 2472متر / مزایده,مزایده باغ و عمارت مساحت 2472متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951308/مزایده-قطعه-زمین-مسکونی-مساحت-310متر'>مزایده قطعه زمین مسکونی مساحت 310متر / مزایده,مزایده قطعه زمین مسکونی مساحت 310متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951309/مزایده-650متر-از-زمین-کشاورزی'>مزایده 650متر از زمین کشاورزی  / مزایده,مزایده 650متر از زمین کشاورزی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951310/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-2000متر'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 2000متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 2000متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951311/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-4500متر-مرحله-اول'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 4500متر مرحله اول / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 4500متر مرحله اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951313/مزایده-یک-قطعه-زمین-زراعی-آبی'>مزایده یک قطعه زمین زراعی آبی / مزایده,مزایده یک قطعه زمین زراعی آبی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951314/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-اعیان-130متر'>مزایده یک قطعه زمین مساحت اعیان 130متر  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت اعیان 130متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951316/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-63-38متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 63.38متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 63.38متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951317/مزایده-واگذاری-دو-مغازه-حجاری--نوبت-دوم'>مزایده واگذاری دو مغازه حجاری  - نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی , مزایده واگذاری دو مغازه حجاری - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951319/مزایده-یکباب-منزل-مسکونی-مساحت-عرصه-147متر'>مزایده یکباب منزل مسکونی مساحت عرصه 147متر  / مزایده,مزایده یکباب منزل مسکونی مساحت عرصه 147متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951321/مزایده-ملک-به-پلاک-ثبتی-29-و-30-فرعی-نوبت-اول'>مزایده ملک به پلاک ثبتی 29 و 30 فرعی نوبت اول / مزایده,مزایده ملک به پلاک ثبتی 29 و 30 فرعی نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951323/مزایده-سواری-پژو-GLX405'>مزایده سواری پژو GLX405  / اگهی مزایده , مزایده سواری پژو GLX405 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951324/مزایده-ملک-مساحت-سیصد-متر-نوبت-اول'>مزایده ملک مساحت سیصد متر نوبت اول / مزایده,مزایده ملک مساحت سیصد متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951325/مزایده-نوبت-دوم-ششدانگ-یک-باب-مغازه--نوبت-دوم'>مزایده نوبت دوم ششدانگ یک باب مغازه  - نوبت دوم  / آگهی مزایده، مزایده نوبت دوم ششدانگ یک باب مغازه  - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951327/مزایده-پلاک-ثبتی-1510-فرعی-از-یک-اصلی'>مزایده پلاک ثبتی 1510 فرعی از یک اصلی / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 1510 فرعی از یک اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951329/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-84-90متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 84.90متر  / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 84.90متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951332/فراخوان-واگذاری-زمین-با-کاربری-تاسیسات-و-تجهیزات'>فراخوان واگذاری زمین با کاربری تاسیسات و تجهیزات / فراخوان , فراخوان واگذاری زمین با کاربری تاسیسات و تجهیزات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951333/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-عرصه-220متر'>مزایده یک قطعه زمین مساحت عرصه 220متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت عرصه 220متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951334/مزایده-یک-دستگاه-خشک-کن--'>مزایده یک دستگاه خشک کن... / آگهی مزایده اموال منقول، مزایده یک دستگاه خشک کن...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951335/مزایده-یک-قطعه-زمین-پشته-صیفی-کاری-300متر'>مزایده یک قطعه زمین پشته صیفی کاری 300متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین پشته صیفی کاری 300متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951336/مزایده-ششدانگ-اپارتمان-قطعه-145-تفکیکی'>مزایده ششدانگ اپارتمان قطعه 145 تفکیکی / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان قطعه 145 تفکیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951337/مزایده-بهره-برداری-از-جایگاه-های-سی-ان-جی'>مزایده بهره برداری از جایگاه های سی ان جی  / آگهی مزایده, مزایده بهره برداری از جایگاه های سی ان جی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951339/مزایده-16-عدد-موبایل'>مزایده 16 عدد موبایل / مزایده,مزایده 16 عدد موبایل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951340/مزایده-دستگاه-ماشین-جوش-کاری-و----نوبت-دوم'>مزایده دستگاه ماشین جوش کاری و ... - نوبت دوم  / آگهی مزایده اموال منقول, مزایده دستگاه ماشین جوش کاری و ... - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951341/مزایده-فروش-تیرآهن-و-ایرانیت'>مزایده فروش تیرآهن و ایرانیت / آگهی مزایده ، مزایده فروش تیرآهن و ایرانیت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951342/مزایده-یک-قطعه-باغ-مساحت-28667متر'>مزایده یک قطعه باغ مساحت 28667متر  / مزایده,مزایده یک قطعه باغ مساحت 28667متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951344/مزایده-فروش-لپ-تاپ-اچ-پی--چرخ-گوشت--بخاری-گازی-ایران-شرق--نوبت-دوم'>مزایده فروش لپ تاپ اچ پی - چرخ گوشت - بخاری گازی ایران شرق... نوبت دوم  / مزایده , مزایده فروش لپ تاپ اچ پی - چرخ گوشت - بخاری گازی ایران شرق.... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951346/مزایده-فروش-تعداد-4-واحد-مغازه-تجاری-و-یک-قطعه-زمین'>مزایده فروش تعداد 4 واحد مغازه تجاری و یک قطعه زمین  / مزایده,مزایده فروش تعداد 4 واحد مغازه تجاری و یک قطعه زمین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951348/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-طبقه-همکف-194-52متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان طبقه همکف 194.52متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان طبقه همکف 194.52متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951352/مزایده-یک-قطعه-زمین-با-کاربری-فرهنگی---نوبت-دوم'>مزایده یک قطعه زمین با کاربری فرهنگی... - نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی یک مرحله ای, مزایده یک قطعه زمین با کاربری فرهنگی... - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951353/مزایده-قطعه-زمینی-مساحت-168متر'>مزایده قطعه زمینی مساحت 168متر  / مزایده,مزایده قطعه زمینی مساحت 168متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951354/مزایده-سند-مالکیت-اعیانی-ششدانگ-زمین-146-30متر'>مزایده سند مالکیت اعیانی ششدانگ زمین 146.30متر / مزایده,مزایده سند مالکیت اعیانی ششدانگ زمین 146.30متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951355/مزایده-ششدانگ-یکباب-تجاری-مساحت-3787متر'>مزایده ششدانگ یکباب تجاری مساحت 3787متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب تجاری مساحت 3787متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951359/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-بخش-12-سلماس'>مزایده ششدانگ یکباب خانه بخش 12 سلماس / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه بخش 12 سلماس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951360/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-83-10متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 83.10متر  / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 83.10متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951362/مزایده-فروش-یک-خط-تلفن-همراه'>مزایده فروش یک خط تلفن همراه  / مزایده , مزایده فروش یک خط تلفن همراه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951363/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-طبقه-سه-154-33متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان طبقه سه 154.33متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان طبقه سه 154.33متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951366/مزایده-سه-دانگ-مشاع-از-ششدانگ-پلاک-ثبتی-قطعه-14-تفکیکی'>مزایده سه دانگ مشاع از ششدانگ پلاک ثبتی قطعه 14 تفکیکی  / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع از ششدانگ پلاک ثبتی قطعه 14 تفکیکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951368/مزایده-فروش-ساختمان-مسکونی-عرصه-613-10متر'>مزایده فروش ساختمان مسکونی عرصه 613.10متر  / مزایده,مزایده فروش ساختمان مسکونی عرصه 613.10متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951369/مزایده-فروش-خودرو-سمند-مدل-1387'>مزایده فروش خودرو سمند مدل 1387 / مزایده , مزایده فروش خودرو سمند مدل 1387</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951372/مزایده-3-355-دانگ-عرصه-و-اعیان-مساحت-شصت-و-سه-متر'>مزایده 3.355 دانگ عرصه و اعیان مساحت شصت و سه متر  / مزایده,مزایده 3.355 دانگ عرصه و اعیان مساحت شصت و سه متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951373/مزایده-فروش-یک-دستگاه-پراید-به-رنگ-سفید'>مزایده فروش یک دستگاه پراید به رنگ سفید / مزایده , مزایده فروش یک دستگاه پراید به رنگ سفید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951375/مزایده-ششدانگ-اعیان-یکباب-خانه-عرصه-240متر'>مزایده ششدانگ اعیان یکباب خانه عرصه 240متر  / مزایده,مزایده ششدانگ اعیان یکباب خانه عرصه 240متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951377/مزایده-فروش-محصول-سردرختی-باغ-کیوی'>مزایده فروش محصول سردرختی باغ کیوی / مزایده , مزایده فروش محصول سردرختی باغ کیوی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951380/مزایده-ششدانگ-اپارتمان-قطعه-دوم-تفکیکی'>مزایده ششدانگ اپارتمان قطعه دوم تفکیکی  / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان قطعه دوم تفکیکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951384/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-کامیونت'>مزایده یک دستگاه خودرو کامیونت / اگهی مزایده , مزایده یک دستگاه خودرو کامیونت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951385/مزایده-ملک-زراعی-مساحت-250متر'>مزایده ملک زراعی مساحت 250متر / مزایده,مزایده ملک زراعی مساحت 250متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951387/مزایده-یک-خط-تلفن-همراه'>مزایده یک خط تلفن همراه  / مزایده, مزایده یک خط تلفن همراه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951388/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-115-10متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 115.10متر  / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 115.10متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951392/مزایده-تعداد-763-کارتن-15-عددی-مایع-ظرفشویی'>مزایده تعداد 763 کارتن 15 عددی مایع ظرفشویی  / مزایده, مزایده تعداد 763 کارتن 15 عددی مایع ظرفشویی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951393/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-177متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 177متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 177متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951394/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-کامیونت-ایسوزو'>مزایده یک دستگاه خودرو کامیونت ایسوزو / اگهی مزایده , مزایده یک دستگاه خودرو کامیونت ایسوزو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951396/مزایده-اجاره-مغازه-عینک-فروشی-نوبت-دوم'>مزایده اجاره مغازه عینک فروشی نوبت دوم  / آگهی مزایده , مزایده اجاره مغازه عینک فروشی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951398/مزایده-ششدانگ-اعیانی-ساختمان-مساحت-521-60متر'>مزایده ششدانگ اعیانی ساختمان مساحت 521.60متر  / مزایده,مزایده ششدانگ اعیانی ساختمان مساحت 521.60متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951403/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-وانت-پراید'>مزایده یک دستگاه خودروی وانت پراید  / اگهی مزایده , مزایده یک دستگاه خودروی وانت پراید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951404/مزایده-زمین-175-سهم-برابر-175مترمربع'>مزایده زمین 175 سهم برابر 175مترمربع / مزایده,مزایده زمین 175 سهم برابر 175مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951405/مزایده-اقلام-مستعمل-ضایعاتی-و-مازاد-96-7-19'>مزایده اقلام مستعمل، ضایعاتی و مازاد 96.7.19 / مزایده  , مزایده اقلام مستعمل، ضایعاتی و مازاد 96.7.19</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951406/مزایده-کانکس-پمپ-ات-و-اتو-پرس-و-دیگ-بخار-و-دستگاه-تصفیه-آب-و-مخزن-آب-و--'>مزایده کانکس، پمپ ات و اتو پرس و دیگ بخار و دستگاه تصفیه آب و مخزن آب  و...  / مزایده, مزایده کانکس، پمپ ات و اتو پرس و دیگ بخار و دستگاه تصفیه آب و مخزن آب  و... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951408/تجدید-مزایده-اجاره-یکساله-واحدهای-تجاری-نوبت-دوم'>تجدید مزایده اجاره یکساله واحدهای تجاری نوبت دوم  / آگهی تجدید مزایده عمومی، مزایده اجاره یکساله واحدهای تجاری نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951409/مزایده-فروش-1-میلیون-تن-سنگ-آهن-دانه-بندی-مگنتیتی'>مزایده فروش 1 میلیون تن سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی / آگهی مزایده عمومی ، مزایده فروش 1 میلیون تن سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951410/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-قطعه-4-تفکیکی'>مزایده ششدانگ آپارتمان قطعه 4 تفکیکی / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان قطعه 4 تفکیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951421/مزایده-ششدانگ-ساختمان-مسکونی-عرصه-180متر'>مزایده ششدانگ ساختمان مسکونی عرصه 180متر / مزایده,مزایده ششدانگ ساختمان مسکونی عرصه 180متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951427/مزایده-فروش-تعداد-7-دستگاه-خودرو-سواری-مازاد-بر-نیاز'>مزایده فروش تعداد 7 دستگاه خودرو سواری مازاد بر نیاز / آگهی مزایده, مزایده فروش تعداد 7 دستگاه خودرو سواری مازاد بر نیاز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951429/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-سواری-پراید'>مزایده یک دستگاه خودروی سواری پراید  / اگهی مزایده , مزایده یک دستگاه خودروی وانت پراید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951430/مزایده-پاره-ای-از-اقلام-(تاسیسات-مکانیکی-و-برقی-)'>مزایده پاره ای از اقلام (تاسیسات مکانیکی و برقی )  / مزایده ،  پاره ای از اقلام (تاسیسات مکانیکی و برقی ) </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951434/مزایده-چهار-دستگاه-موتورسیکلت-احسان'>مزایده چهار دستگاه موتورسیکلت احسان  / آگهی مزایده،  مزایده چهار دستگاه موتورسیکلت احسان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951437/مزایده-سه-دانگ-از-ساختمان-مسکونی-448-58متر'>مزایده سه دانگ از ساختمان مسکونی 448.58متر / مزایده,مزایده سه دانگ از ساختمان مسکونی 448.58متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951439/مزایده-اجاره-مغازه'>مزایده اجاره مغازه  / مزایده , مزایده اجاره مغازه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951440/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-86-49متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 86.49متر  / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 86.49متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951441/تجدید-مزایده-انتشارات-دانشجویی--نوبت-دوم'>تجدید مزایده انتشارات دانشجویی - نوبت دوم  / مزایده , تجدید مزایده انتشارات دانشجویی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951445/مزایده-ششدانگ-منزل-مسکونی-مساحت-240متر'>مزایده ششدانگ منزل مسکونی مساحت 240متر  / مزایده,مزایده ششدانگ منزل مسکونی مساحت 240متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951449/مزایده-اجاره-واگذاری-تعدادی-از-مستغلات-(-مغازه-)'>مزایده اجاره واگذاری تعدادی از مستغلات ( مغازه )  / اگهی مزایده , مزایده اجاره واگذاری تعدادی از مستغلات ( مغازه ) </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951450/مزایده-752-7-هزارم-تمامیت-ملک'>مزایده 752.7 هزارم تمامیت ملک / مزایده,مزایده 752.7 هزارم تمامیت ملک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951453/مزایده-یک-دستگاه-سواری-هیوندا-تیپ-توسان'>مزایده یک دستگاه سواری هیوندا تیپ توسان / آگهی مزایده اموال منقول, مزایده یک دستگاه سواری هیوندا تیپ توسان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951455/اگهی-مزایده-سواری-زانتیا'>اگهی مزایده سواری زانتیا  / اگهی مزایده , مزایده سواری زانتیا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951456/مزایده-آپارتمان-مسکونی-بخش-نه-مشهد'>مزایده آپارتمان مسکونی بخش نه مشهد / مزایده,مزایده آپارتمان مسکونی بخش نه مشهد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951457/مزایده-عمومی-بوفه-های-دانشجویی'>مزایده عمومی بوفه های دانشجویی / مزایده ، مزایده عمومی بوفه های دانشجویی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951459/مزایده-ششدانگ-اپارتمان-مساحت-87-65متر'>مزایده ششدانگ اپارتمان مساحت 87.65متر  / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان مساحت 87.65متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951460/مزایده-50-دستگاه-خودرو-سبک-و-سنگین'>مزایده 50 دستگاه خودرو سبک و سنگین  / مزایده, مزایده 50 دستگاه خودرو سبک و سنگین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951463/مزایده-ملک-شماره-14-253-نوبت-اول'>مزایده ملک شماره 14/253 نوبت اول / مزایده,مزایده ملک شماره 14/253 نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951469/مزایده-ششدانگ-منزل-مسکونی-عرصه-311متر'>مزایده ششدانگ منزل مسکونی عرصه 311متر / مزایده,مزایده ششدانگ منزل مسکونی عرصه 311متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951471/مزایده-فروش-ششدانگ-دو-قطعه-از-املاک-زراعی-نوبت-دوم'>مزایده فروش ششدانگ دو قطعه از املاک زراعی نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش ششدانگ دو قطعه از املاک زراعی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951473/مزایده-سیزده-عدد-درب-ضد-سرقت-سفید-رنگ-و--'>مزایده سیزده عدد درب ضد سرقت سفید رنگ  و ...  / آگهی مزایده,مزایده سیزده عدد درب ضد سرقت سفید رنگ  و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951475/مزایده-25-دستگاه-خودرو-سبک-3-دستگاه-سنگین-و--'>مزایده 25 دستگاه خودرو سبک، 3 دستگاه سنگین و ... / مزایده, مزایده 50 دستگاه خودرو سبک و سنگین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951476/مزایده-فروش-ششدانگ-5-قطعه-زمین'>مزایده فروش ششدانگ 5 قطعه زمین / مزایده,مزایده فروش ششدانگ 5 قطعه زمین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951478/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-پژو-405-به-رنگ-سفید'>مزایده یک دستگاه خودروی پژو 405 به رنگ سفید  / مزایده,مزایده یک دستگاه خودروی پژو 405 به رنگ سفید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951479/مزایده-دو-دستگاه-کمپرسور-350-لیتری-و---نوبت-دوم'>مزایده دو دستگاه کمپرسور 350 لیتری و.... نوبت دوم  / مزایده, مزایده دو دستگاه کمپرسور 350 لیتری و....- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951481/مزایده-ملک-مسکونی-قطعه-265-تفکیکی'>مزایده ملک مسکونی قطعه 265 تفکیکی / مزایده,مزایده ملک مسکونی قطعه 265 تفکیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951483/مزایده-تلفن-همراه-به-شماره-09121344698'>مزایده تلفن همراه به شماره 09121344698  / مزایده,مزایده تلفن همراه به شماره 09121344698 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951485/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-قطعه-4-تفکیکی'>مزایده ششدانگ آپارتمان قطعه 4 تفکیکی / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان قطعه 4 تفکیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951486/مزایده-کتبی-واگذاری-اجاره-پارکینگ-بزرگ-اربعین--نوبت-دوم'>مزایده کتبی واگذاری اجاره پارکینگ بزرگ اربعین - نوبت دوم  / آگهی مزایده کتبی , مزایده کتبی واگذاری اجاره پارکینگ بزرگ اربعین - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951489/مزایده-کتبی-واگذاری-اجاره-پایانه-برکت-شهرداری-مهران--نوبت-دوم'>مزایده کتبی واگذاری اجاره پایانه برکت شهرداری مهران - نوبت دوم / آگهی مزایده کتبی , مزایده کتبی واگذاری اجاره پایانه برکت شهرداری مهران - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951492/مزایده-تعداد-7425-عدد-بلبرینگ--نوبت-دوم'>مزایده تعداد 7425 عدد بلبرینگ - نوبت دوم  / مزایده تعداد 7425 عدد بلبرینگ - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951493/مزایده-سرقفلی-مغازه-مساحت-6-75متر'>مزایده سرقفلی مغازه مساحت 6.75متر  / مزایده,مزایده سرقفلی مغازه مساحت 6.75متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951495/مزایده-فروش-لوله-سیمانی-و---نوبت-دوم'>مزایده فروش لوله سیمانی و ...- نوبت دوم  / مزایده , مزایده فروش لوله سیمانی و ...- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951496/مزایده-لیزر-جراحی-و-پزشکی-پرتابل-برای-استفاده-سطحی'>مزایده لیزر جراحی و پزشکی پرتابل برای استفاده سطحی / آگهی مزایده اموال منقول, مزایده لیزر جراحی و پزشکی پرتابل برای استفاده سطحی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951497/مزایده-واگذاری-اجاره-3-باب-از-مغازه-های-تجاری-نوبت-دوم'>مزایده واگذاری اجاره 3 باب از مغازه های تجاری نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی , مزایده واگذاری اجاره 3 باب از مغازه های تجاری نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951498/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-عرصه-622متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی عرصه 622متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی عرصه 622متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951499/مزایده-خط-همراه'>مزایده خط همراه / مزایده , مزایده خط همراه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951500/مزایده-یک-دستگاه-پژو-پارس'>مزایده یک دستگاه پژو پارس   / آگهی مزایده، مزایده یک دستگاه پژو پارس  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951501/مزایده-ششدانگ-پلاک-370-فرعی'>مزایده ششدانگ پلاک 370 فرعی / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک 370 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951502/مزایده-تعداد-6-تخته-فرش'>مزایده تعداد 6 تخته فرش  / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده تعداد 6 تخته فرش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951504/مزایده-یک-راس-گاومیش-ماده-شیری'>مزایده یک راس گاومیش ماده شیری  / مزایده,مزایده یک راس گاومیش ماده شیری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951506/مزایده-کامیونت-نیسان-یخچالدار'>مزایده کامیونت نیسان یخچالدار / آگهی مزایده، مزایده کامیونت نیسان یخچالدار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951508/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-مساحت-225متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 225متر  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 225متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951515/فراخوان-مزایده-اجاره-اماکن-ورزشی-تحت-پوشش'>فراخوان مزایده اجاره اماکن ورزشی تحت پوشش / مزایده , مزایده  اجاره اماکن ورزشی تحت پوشش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951520/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-مساحت-106-60متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 106.60متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 106.60متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951521/مزایده-فروش-خودرو-سواری-مزدا-مدل-1388'>مزایده فروش خودرو سواری مزدا مدل 1388  / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش خودرو سواری مزدا مدل 1388 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951523/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-500متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 500متر  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 500متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951528/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-147-30متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 147.30متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 147.30متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951531/مزایده-اجاره-پارکینگ-عمومی-خودروی-سواری-و---نوبت-دوم'>مزایده اجاره پارکینگ عمومی خودروی سواری و ....نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی , مزایده اجاره پارکینگ عمومی خودروی سواری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951532/مزایده-یک-قطعه-زمین-بخش-شش-تبریز'>مزایده یک قطعه زمین بخش شش تبریز  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین بخش شش تبریز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951534/مزایده-فروش-یک-دستگاه-لودر-hwl65--نوبت-دوم'>مزایده فروش یک دستگاه لودر hwl65  - نوبت دوم  / مزایده ، مزایده فروش یک دستگاه لودر hwl65  - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951535/مورد-مزایده-فروش-یخچال-آزمایش--اتو-ناسیونال--چراغ-قوه---'>مورد مزایده فروش یخچال آزمایش ، اتو ناسیونال ، چراغ قوه .... / آگهی مزایده اموال , مورد مزایده فروش یخچال آزمایش ، اتو ناسیونال ، چراغ قوه ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951536/مزایده-فروش-املاک-مازاد'>مزایده فروش املاک مازاد  / مزایده,مزایده فروش املاک مازاد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951540/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-طبقه-چهارم-58-77متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان طبقه چهارم 58.77متر  / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان طبقه چهارم 58.77متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951543/مزایده-یک-دستگاه-اتومبیل-سواری-ام-جی'>مزایده یک دستگاه اتومبیل سواری ام جی / مزایده,مزایده یک دستگاه اتومبیل سواری ام جی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951544/مزایده-فروش-ششدانگ-زمین-مساحت-396-06متر'>مزایده فروش ششدانگ زمین مساحت 396.06متر  / مزایده,مزایده فروش ششدانگ زمین مساحت 396.06متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951549/مزایده-فروش-محصول-مرکبات-تولیدی'>مزایده فروش محصول مرکبات تولیدی / آگهی مزایده , مزایده فروش محصول مرکبات تولیدی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951550/مزایده-یک-ست-کامپیوتر-و--'>مزایده یک ست کامپیوتر و...  / مزایده,مزایده یک ست کامپیوتر و... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951553/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-سواری-پژو-تیپ-405-جی-ال-ایکس-نوبت-دوم'>مزایده یک دستگاه خودرو سواری پژو تیپ 405 جی ال ایکس- نوبت دوم  / آگهی مزایده اموال منقول, مزایده یک دستگاه خودرو سواری پژو تیپ 405 جی ال ایکس- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951555/مزایده-فروش-انواع-فرش-و-گلیم-فرش-ماشینی--پشتی-ماشینی---نوبت-دوم'> مزایده فروش انواع فرش و گلیم فرش ماشینی ، پشتی ماشینی.... نوبت دوم  / آگهی فروش اموال منقول , مزایده فروش انواع فرش و گلیم فرش ماشینی ، پشتی ماشینی.... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951556/مزایده-تعداد-32-دستگاه-کامیونت-های-خود'>مزایده تعداد 32 دستگاه کامیونت های خود / آگهی مزایده  , مزایده تعداد 32 دستگاه کامیونت های خود</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951557/مزایده-واگذاری-واحدهای-تجاری-و-خدماتی'>مزایده واگذاری واحدهای تجاری و خدماتی  / اگهی مزایده , مزایده واگذاری واحدهای تجاری و خدماتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951565/مزایده-بهره-برداری-از-بازارهای-روز-کوثر-5-و-8-نوبت-دوم'>مزایده بهره برداری از بازارهای روز کوثر 5 و 8  نوبت دوم  / آگهی مزایده، مزایده بهره برداری از بازارهای روز کوثر 5 و 8  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951566/مزایده-فروش-تعدادی-از-خودروهای-سبک-و-سنگین-کارکرده'>مزایده فروش تعدادی از خودروهای سبک و سنگین کارکرده / آگهی مزایده ، مزایده فروش تعدادی از خودروهای سبک و سنگین کارکرده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951567/مزایده-واگذاری-به-صورت-اجاره-تعدادی-غرفه'>مزایده واگذاری به صورت اجاره تعدادی غرفه / مزایده, مزایده واگذاری به صورت اجاره تعدادی غرفه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951570/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-سواری-مگان-2000-مدل-1393'>مزایده یک دستگاه خودروی سواری مگان 2000 مدل 1393 / مزایده, مزایده یک دستگاه خودروی سواری مگان 2000 مدل 1393</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951571/مزایده-فروش-مواد-پلیمری-آسیابی--خودرو--اقلام-مازاد-و-ضایعاتی'>مزایده فروش مواد پلیمری آسیابی ، خودرو ، اقلام مازاد و ضایعاتی / آگهی مزایده , مزایده فروش مواد پلیمری آسیابی ، خودرو ، اقلام مازاد و ضایعاتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951572/مزایده-جمع-آوری-و-حمل-و-نقل-پسماندهای-خشک-نوبت-دوم'>مزایده جمع آوری و حمل و نقل پسماندهای خشک نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی , مزایده جمع آوری و حمل و نقل پسماندهای خشک نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951574/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-مساحت-54-31متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 54.31متر  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 54.31متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951575/مزایده-اجاره-مجموعه-تعمیرگاهی-و-کارواش'>مزایده اجاره مجموعه تعمیرگاهی و کارواش / آگهی مزایده , مزایده اجاره مجموعه تعمیرگاهی و کارواش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951576/مزایده-یک-دستگاه-یخچال-فریزر-دو-قلو-مرحله-دوم'>مزایده یک دستگاه یخچال فریزر دو قلو  مرحله دوم  / مزایده , مزایده یک دستگاه یخچال فریزر دو قلو  مرحله دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951578/مزایده-اعیانی-ششدانگ-آپارتمان-قطعه-سه-تفکیکی'>مزایده اعیانی ششدانگ آپارتمان قطعه سه تفکیکی  / مزایده,مزایده اعیانی ششدانگ آپارتمان قطعه سه تفکیکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951584/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-عرصه-صد-و-بیست-متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت عرصه صد و بیست متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت عرصه صد و بیست متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951587/مزایده-ملک-بخش-دو-ثبتی-علی-آباد-کتول'>مزایده ملک بخش دو ثبتی علی آباد کتول / مزایده,مزایده ملک بخش دو ثبتی علی آباد کتول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951590/مزایده-فروش-اتوبوس-اسقاطی'>مزایده فروش اتوبوس اسقاطی / آگهی فروش اتوبوس اسقاطی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951591/مزایده-پلاک-ثبتی-زیربنای-79متر-نوبت-اول'>مزایده پلاک ثبتی زیربنای 79متر نوبت اول  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی زیربنای 79متر نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951594/مزایده-یکباب-خانه-مساحت-عرصه-342متر'>مزایده یکباب خانه مساحت عرصه 342متر / مزایده,مزایده یکباب خانه مساحت عرصه 342متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951595/اگهی-مزایده-دستگاه-تزریق-پلاستیک'>اگهی مزایده دستگاه تزریق پلاستیک  / اگهی مزایده , مزایده دستگاه تزریق پلاستیک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951599/مزایده-پنج-هزار-تن-لحن-ضایعات-نفتی'>مزایده پنج هزار تن لحن ضایعات نفتی / مزایده,مزایده پنج هزار تن لحن ضایعات نفتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951602/مزایده-فروش-شش-دانگ-عرصه-و-اعیان-ملک-به-شماره-پلاک-های-1311--'>مزایده فروش شش دانگ عرصه و اعیان ملک به شماره پلاک های 1311... / آگهی مزایده، مزایده فروش شش دانگ عرصه و اعیان ملک به شماره پلاک های 1311...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951603/مزایده-پژو-206-مدل-96'>مزایده پژو 206 مدل 96  / آگهی مزایده اموال غیر منقول,مزایده پژو 206 مدل 96 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951604/مزایده-ملک-پلاک-ثبتی-112-فرعی-از-56-اصلی'>مزایده ملک پلاک ثبتی 112 فرعی از 56 اصلی / مزایده,مزایده ملک پلاک ثبتی 112 فرعی از 56 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951605/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-سواری-سمند-مدل-1390'>مزایده یک دستگاه خودروی سواری سمند مدل 1390 / مزایده, مزایده یک دستگاه خودروی سواری سمند مدل 1390</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951606/مزایده-فروش-تمام-لوازم-اداری'>مزایده فروش تمام لوازم اداری / آگهی مزایده , مزایده فروش تمام لوازم اداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951608/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-109-85متر'>مزایده پلاک ثبتی مساحت 109.85متر / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت 109.85متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951610/مزایده-فروش-قطعات-تجاری-باغ-مسکونی-آموزشی'>مزایده فروش قطعات تجاری باغ مسکونی آموزشی / مزایده,مزایده فروش قطعات تجاری باغ مسکونی آموزشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951612/مزایده-فروش-کاتالیست-مستعمل--نوبت-دوم'>مزایده فروش کاتالیست مستعمل... نوبت دوم / مزایده عمومی ، مزایده فروش کاتالیست مستعمل... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951613/مزایده-یک-دستگاه-دینام-سه-فاز-جیبی'>مزایده یک دستگاه دینام سه فاز جیبی  / مزایده, مزایده یک دستگاه دینام سه فاز جیبی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951614/مزایده-فروش-اقلام-و-تجهیزات-مستعمل-الکتریکی--الکترونیکی-و-کامپیوتر'>مزایده فروش اقلام و تجهیزات مستعمل  الکتریکی ، الکترونیکی و کامپیوتر / آگهی مزایده , مزایده فروش اقلام و تجهیزات مستعمل  الکتریکی ، الکترونیکی و کامپیوتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951615/مزایده-فروش-اراضی-و-مستغلات-نوبت-دوم'>مزایده فروش اراضی و مستغلات نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش اراضی و مستغلات نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951616/مزایده-اکتشاف-و-بهره-برداری-تعدادی-از-محدوده-های-اکتشافی-و-معدنی-و-دپوی-آهکی'>مزایده اکتشاف و بهره برداری تعدادی از محدوده های اکتشافی و معدنی و دپوی آهکی / آگهی مزایده عمومی, مزایده اکتشاف و بهره برداری تعدادی از محدوده های اکتشافی و معدنی و دپوی آهکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951618/مزایده-اجاره-قطعه-زمین-و-اجاره-کیوسک'>مزایده اجاره قطعه زمین و اجاره کیوسک / آگهی مزایده ,مزایده اجاره قطعه زمین و اجاره کیوسک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951621/مزایده-ساختمان-مسکونی-مساحت-948-20متر'>مزایده ساختمان مسکونی مساحت 948.20متر  / مزایده,مزایده ساختمان مسکونی مساحت 948.20متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951622/مزایده-فروش-اقلام-مستعمل-و-ضایعاتی-شرکت--'>مزایده فروش اقلام مستعمل و ضایعاتی شرکت ... / مزایده , مزایده فروش اقلام مستعمل و ضایعاتی شرکت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951624/مزایده-یک-قطعه-زمین-ابی-و-دو-قطعه-زمین-دیمی'>مزایده یک قطعه زمین ابی و دو قطعه زمین دیمی  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین ابی و دو قطعه زمین دیمی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951625/مزایده-دستگاه-آسیاب-خاک-با-دهنه-70-و-یک-دستگاه-والس-با-دهنه-80'>مزایده دستگاه آسیاب خاک با دهنه 70  و  یک دستگاه والس با دهنه 80 / مزایده, مزایده دستگاه آسیاب خاک با دهنه 70  و  یک دستگاه والس با دهنه 80</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951626/مزایده-فروش-اقلام-ضایعاتی-شرکت-تولید-رینگ'>مزایده فروش اقلام ضایعاتی شرکت تولید رینگ / مزایده , مزایده فروش اقلام ضایعاتی شرکت تولید رینگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951627/مزایده-یک-واحد-بنای-مسکونی-نود-متر'>مزایده یک واحد بنای مسکونی نود متر / مزایده,مزایده یک واحد بنای مسکونی نود متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951629/مزایده15-تخته-فرش-12-متری'>مزایده15 تخته فرش 12 متری  / مزایده,مزایده 15 تخته فرش 12 متری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951630/مزایده-فروش-اقلام-مازاد-و-ضایعاتی-شرکت-مجموعه-های-پرسی'>مزایده فروش اقلام مازاد و ضایعاتی شرکت مجموعه های پرسی / مزایده , مزایده فروش اقلام مازاد و ضایعاتی شرکت مجموعه های پرسی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951632/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-6718-57متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 6718.57متر  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 6718.57متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951635/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-242-70متر'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 242.70متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 242.70متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951637/مزایده-فروش-ماشین-آلات'>مزایده فروش ماشین آلات  / مزایده , مزایده فروش ماشین آلات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951638/مزایده-فروش-4-واحد-آپارتمان-مسکونی-و-یکباب-واحد-تجاری-نوبت-دوم'>مزایده فروش 4 واحد آپارتمان مسکونی و یکباب واحد تجاری نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش 4 واحد آپارتمان مسکونی و یکباب واحد تجاری نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951640/مزایده-دستگاه-خشک-کن-و-چربی-گیر'>مزایده دستگاه خشک کن و چربی گیر  / اگهی مزایده , مزایده دستگاه خشک کن و چربی گیر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951641/مزایده-آپارتمان-با-قدمت-نه-سال'>مزایده آپارتمان با قدمت نه سال / مزایده,مزایده آپارتمان با قدمت نه سال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951646/مزایده-فروش-تعدادی-از-قطعات-زمینهای-خود-کاربری-تجاری'>مزایده فروش تعدادی از قطعات زمینهای خود کاربری تجاری  / مزایده,مزایده فروش تعدادی از قطعات زمینهای خود کاربری تجاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951647/مزایده-یک-قطعه-زمین-به-شماره-پلاک-ثبتی-5660'>مزایده یک قطعه زمین به شماره پلاک ثبتی 5660 / مزایده,مزایده یک قطعه زمین به شماره پلاک ثبتی 5660</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951648/مزایده-فروش-تعدادی-از-املاک-مازاد-نوبت-دوم'>مزایده فروش تعدادی از املاک مازاد نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش تعدادی از املاک مازاد نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951649/مزایده-واگذاری-بصورت-اجاره-مجموعه-ورزشی-مهرورزان-تجدید'>مزایده واگذاری بصورت اجاره مجموعه ورزشی مهرورزان- تجدید / آگهی تجدید مزایده عمومی , مزایده واگذاری بصورت اجاره مجموعه ورزشی مهرورزان- تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951650/مزایده-2-5-هکتار-زمین-آبی-زراعی'>مزایده 2/5 هکتار زمین آبی زراعی  / مزایده,مزایده 2/5 هکتار زمین آبی زراعی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951652/مزایده-اموال-غیرمنقول-شامل-زمین-و-سرقفلی-مغازه'>مزایده اموال غیرمنقول شامل زمین و سرقفلی مغازه / مزایده,مزایده اموال غیرمنقول شامل زمین و سرقفلی مغازه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951653/مزایده-فروش-کالا-و-اقلام-اسقاط'>مزایده فروش کالا و اقلام اسقاط  / آگهی فراخوان برگزاری مزایده , مزایده فروش کالا و اقلام اسقاط </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951657/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-پژو-آردی-1600'>مزایده یک دستگاه خودرو پژو آردی 1600 / مزایده,مزایده یک دستگاه خودرو پژو آردی 1600</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951658/مزایده-یک-قطعه-باغ-و-برج-به-مساحت-6-دانگ'>مزایده یک قطعه باغ و برج به مساحت 6 دانگ / مزایده,مزایده یک قطعه باغ و برج به مساحت 6 دانگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951659/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-102-18متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 102.18متر  / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 102.18متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951660/مزایده-بوفه-دانشجویی-دانشگاه-آزاد-اسلامی'>مزایده بوفه دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی / مزایده, مزایده بوفه دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951661/مزایده-سه-دانگ-مشاع-از-زمین-بخش-یک'>مزایده سه دانگ مشاع از زمین بخش یک / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع از زمین بخش یک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951662/مزایده-یک-دستگاه-آپارتمان-به-مساحت-133-60-مترمربع'>مزایده یک دستگاه آپارتمان به مساحت 133/60 مترمربع  / مزایده، مزایده یک دستگاه آپارتمان به مساحت 133/60 مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951664/مزایده-ششدانگ-ساختمان-مساحت-150متر'>مزایده ششدانگ ساختمان مساحت 150متر / مزایده,مزایده ششدانگ ساختمان مساحت 150متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951665/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-کامیون-مدل-1380'>مزایده یک دستگاه خودروی کامیون مدل 1380 / مزایده, مزایده یک دستگاه خودروی کامیون مدل 1380</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951666/مزایده-آپارتمان-به-مساحت-76-85-مترمربع'>مزایده آپارتمان به مساحت 76/85 مترمربع / مزایده،مزایده آپارتمان به مساحت 76/85 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951668/مزایده-ملک-به-مساحت-345-مترمربع-واقع-فلکه-سوم'>مزایده ملک به مساحت 345 مترمربع واقع فلکه سوم / مزایده,مزایده ملک به مساحت 345 مترمربع واقع فلکه سوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951670/مزایده-فریزر-صندوقی-دیگ-گاز-میز-نهارخوری-صندلی-ماشین-لباسشویی-و--'>مزایده فریزر صندوقی، دیگ، گاز، میز نهارخوری، صندلی، ماشین لباسشویی و...  / مزایده, مزایده فریزر صندوقی، دیگ، گاز، میز نهارخوری، صندلی، ماشین لباسشویی و... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951673/مزایده-یک-دستگاه-سواری-پژو-آردی-مدل-81'>مزایده یک دستگاه سواری پژو آردی مدل 81 / مزایده, مزایده یک دستگاه سواری پژو آردی مدل 81</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951675/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-مزدا'>مزایده یک دستگاه خودرو مزدا / مزایده ,مزایده یک دستگاه خودرو مزدا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951677/مزایده-دستگاه-پرکن-و--'>مزایده دستگاه پرکن  و ... / مزایده ,مزایده دستگاه پرکن  و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951678/مزایده-زمین-مساحت-8700مترمربع'>مزایده زمین مساحت 8700مترمربع  / مزایده,مزایده زمین مساحت 8700مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951679/مزایده-ششدانگ-منزل-مسکونی-عرصه-203-98متر'>مزایده ششدانگ منزل مسکونی عرصه 203.98متر / مزایده,مزایده ششدانگ منزل مسکونی عرصه 203.98متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951680/مزایده-یک-قطعه-زمین'>مزایده یک قطعه زمین  / مزایده ، مزایده یک قطعه زمین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951681/مزایده-واگذاری-بوفه'>مزایده واگذاری بوفه / مزایده, مزایده واگذاری بوفه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951682/مزایده-ششدانگ-منزل-مسکونی-عرصه-82-73متر'>مزایده ششدانگ منزل مسکونی عرصه 82.73متر / مزایده,مزایده ششدانگ منزل مسکونی عرصه 82.73متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951684/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مسکونی-62-37متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی 62.37متر  / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی 62.37متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951686/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-83-59متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 83.59متر  / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 83.59متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951687/مزایده-خودرو-لیفان'>مزایده خودرو لیفان  / اگهی مزایده , مزایده خودرو لیفان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951688/مزایده-یک-باب-منزل-یکهزار-و-سیصد-و-شصت-و-یک-فرعی'>مزایده یک باب منزل یکهزار و سیصد و شصت و یک فرعی  / مزایده,مزایده یک باب منزل یکهزار و سیصد و شصت و یک فرعی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951689/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-دویست-متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت دویست متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت دویست متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951690/مزایده-فروش-انواع-مگنت-سپراتور-به-همراه-الکتروموتور--نوبت-دوم'>مزایده فروش انواع مگنت سپراتور به همراه الکتروموتور - نوبت دوم  / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش انواع مگنت سپراتور به همراه الکتروموتور - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951692/مزایده-تعداد-19-دستگاه-خودروی-قابل-شماره-گذاری--'>مزایده تعداد 19 دستگاه خودروی قابل شماره گذاری ... / آگهی مزایده عمومی, مزایده تعداد 19 دستگاه خودروی قابل شماره گذاری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951694/مزایده-ششدانگ-عرصه-و-اعیان-به-مساحت-60-15-مترمربع'>مزایده ششدانگ عرصه و اعیان به مساحت 60/15 مترمربع  / مزایده,مزایده ششدانگ عرصه و اعیان به مساحت 60/15 مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951695/مزایده-پلاک-ثبتی-2397-34100-غیرمنقول'>مزایده پلاک ثبتی 2397/34100 غیرمنقول / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 2397/34100 غیرمنقول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951696/مزایده-فروش-کت-و-دامن-مشکی-کرپ--انواع-پیراهن-کوتاه--'>مزایده فروش کت و دامن مشکی کرپ ، انواع پیراهن کوتاه... / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش کت و دامن مشکی کرپ ، انواع پیراهن کوتاه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951697/مزایده-ملک-مشاعی-ثبتی-بیست-و-نه-فرعی'>مزایده ملک مشاعی ثبتی بیست و نه فرعی / مزایده,مزایده ملک مشاعی ثبتی بیست و نه فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951698/مزایده-واگذاری-بصورت-اجاره-مجتمع-پذیرایی-بوستان--تجدید'>مزایده واگذاری بصورت اجاره مجتمع پذیرایی بوستان - تجدید / آگهی تجدید مزایده عمومی, مزایده واگذاری بصورت اجاره مجتمع پذیرایی بوستان - تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951699/مزایده-مغازه-به-مساحت-اعیانی-53-64-مترمربع'>مزایده مغازه به مساحت اعیانی 53/64 مترمربع  / مزایده,مزایده مغازه به مساحت اعیانی 53/64 مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951700/مزایده-کمباین-کشاورزی-نیکان'>مزایده کمباین کشاورزی نیکان / مزایده,مزایده کمباین کشاورزی نیکان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951701/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-373-فرعی-از-سنگ-شش-اصلی'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 373 فرعی از سنگ شش اصلی / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 373 فرعی از سنگ شش اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951702/مزایده-ملک-به-متراژ-1700-مترمربع'>مزایده ملک به متراژ 1700 مترمربع  / مزایده,مزایده ملک به متراژ 1700 مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951703/مزایده-فروش-یکدستگاه-سواری-پراید-جی-تی-ایکس-مدل-1376-نوبت-دوم'>مزایده فروش یکدستگاه سواری پراید جی تی ایکس مدل 1376 نوبت دوم / آگهی مزایده و فروش اموال منقول , مزایده فروش یکدستگاه سواری پراید جی تی ایکس مدل 1376 نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951705/مزایده-آپارتمان-مساحت-172-98متر'>مزایده آپارتمان مساحت 172.98متر  / مزایده,مزایده آپارتمان مساحت 172.98متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951706/مزایده-ملک-مساحت-89-15متر-نوبت-دوم'>مزایده ملک مساحت 89.15متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده ملک مساحت 89.15متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951708/مزایده-ملک-قطعه-نه-تفکیکی'>مزایده ملک قطعه نه تفکیکی / مزایده,مزایده ملک قطعه نه تفکیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951710/مزایده-ششدانگ-عرصه-و-اعیان-یکباب-مغازه-تجاری'>مزایده ششدانگ عرصه و اعیان یکباب مغازه تجاری / مزایده,مزایده ششدانگ عرصه و اعیان یکباب مغازه تجاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951711/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-42543-فرعی'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 42543 فرعی / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 42543 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951713/مزایده-فروش-یکدستگاه-خودرو-سواری-پراید-جی-تی-ایکس-آی'> مزایده فروش یکدستگاه خودرو سواری پراید جی تی ایکس آی / آگهی فروش , مزایده فروش یکدستگاه خودرو سواری پراید جی تی ایکس آی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951714/مزایده-دستگاه-DWR-مگاویژن---'>مزایده دستگاه DWR مگاویژن .... / مزایده, مزایده دستگاه DWR مگاویژن ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951715/مزایده-یک-باب-منزل-مسکونی'>مزایده یک باب منزل مسکونی / مزایده,مزایده یک باب منزل مسکونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951716/مزایده-امور-بهره-برداری-و-نگهداشت-و-تعمیرات-جزیی-تجهیزات-و-تاسیسات-تعداد-یک-جایگاه-عرضه-گاز-طبیعی-فشرده-CNG-مرحله-اول-نوبت-دوم'>مزایده امور بهره برداری و نگهداشت و تعمیرات جزیی تجهیزات و تاسیسات تعداد یک جایگاه عرضه گاز طبیعی فشرده CNG مرحله اول نوبت دوم  / مزایده , مزایده امور بهره برداری و نگهداشت و تعمیرات جزیی تجهیزات و تاسیسات تعداد یک جایگاه عرضه گاز طبیعی فشرده CNG مرحله اول نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951717/مزایده-آپارتمان-قدمت-5-ساله'>مزایده آپارتمان قدمت 5 ساله / مزایده,مزایده آپارتمان قدمت 5 ساله</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951719/مزایده-ششدانگ-یک-باب-منزل-پلاک-1407'>مزایده ششدانگ یک باب منزل پلاک 1407 / مزایده,مزایده ششدانگ یک باب منزل پلاک 1407</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951720/مزایده-مقداری-از-محصولات-و-برخی-اقلام-مازاد'>مزایده مقداری از محصولات و برخی اقلام مازاد  / آگهی مزایده,مزایده  مقداری از محصولات و برخی اقلام مازاد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951721/مزایده-ملک-مساحت-143-75متر'>مزایده ملک مساحت 143.75متر  / مزایده,مزایده ملک مساحت 143.75متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951722/مزایده-بهره-برداری-از-تعدادی-غرف--نوبت-دوم'>مزایده بهره برداری از تعدادی غرف  - نوبت دوم  / مزایده ,مزایده بهره برداری از تعدادی غرف - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951723/مزایده-شیردوش--'>مزایده شیردوش.... / مزایده, مزایده شیردوش....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951725/مزایده-ششدانگ-عرصه-و-اعیان-پلاک-ثبتی-857-فرعی'>مزایده ششدانگ عرصه و اعیان پلاک ثبتی 857 فرعی / مزایده,مزایده ششدانگ عرصه و اعیان پلاک ثبتی 857 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951728/مزایده-دو-خط-تلفن-همراه--'>مزایده دو خط تلفن همراه ... / مزایده, مزایده دو خط تلفن همراه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951729/مزایده-یک-دستگاه-لپ-تاپ-و--'>مزایده یک دستگاه لپ تاپ و... / آگهی مزایده، مزایده یک دستگاه لپ تاپ و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951731/مزایده-یک-قطعه-زمین-به-شماره-پلاک-19-اصلی'>مزایده یک قطعه زمین به شماره پلاک 19 اصلی / مزایده,مزایده یک قطعه زمین به شماره پلاک 19 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951732/مزایده-ششدانگ-یک-باب-منزل-مسکونی'>مزایده ششدانگ یک باب منزل مسکونی / مزایده,مزایده ششدانگ یک باب منزل مسکونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951735/مزایده-فروش-یکباب-انبار-کاربری-تجاری-نوبت-دوم'>مزایده فروش یکباب انبار کاربری تجاری نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش یکباب انبار کاربری تجاری نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951736/مزایده-یک-قطعه-زمین-مسکونی-به-مساحت-330-مترمربع'>مزایده یک قطعه زمین مسکونی به مساحت 330 مترمربع  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مسکونی به مساحت 330 مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951737/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-وانت-کاپرا'>مزایده یک دستگاه خودرو وانت کاپرا  / مزایده,مزایده یک دستگاه خودرو وانت کاپرا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951740/مزایده-وانت-نیسان-یخچالدار'>مزایده وانت نیسان یخچالدار  / آگهی مزایده، مزایده وانت نیسان یخچالدار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951742/مزایده-فروش-ششدانگ-کلیه-حقوق-مکتسبه-یکباب-انبار'>مزایده فروش ششدانگ کلیه حقوق مکتسبه یکباب انبار  / مزایده,مزایده فروش ششدانگ کلیه حقوق مکتسبه یکباب انبار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951743/مزایده-انواع-مختلف-مبل-و-فرش'>مزایده انواع مختلف مبل و فرش  / مزایده,مزایده انواع مختلف مبل و فرش </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951744/مزایده-سه-قطعه-ملک-بخش-سه-و-هشت-اهواز'>مزایده سه قطعه ملک بخش سه و هشت اهواز / مزایده,مزایده سه قطعه ملک بخش سه و هشت اهواز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951745/مزایده-یک-قطعه-زمین-به-مساحت-50000-مترمربع'>مزایده یک قطعه زمین به مساحت 50000 مترمربع  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین به مساحت 50000 مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951746/مزایده-اجاره-تاسیسات-شن-و-ماسه'>مزایده اجاره تاسیسات شن و ماسه  / اگهی مزایده , مزایده اجاره تاسیسات شن و ماسه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951747/مزایده-واگذاری-بهره-برداری-از-دو-باب-مغازه'>مزایده واگذاری بهره برداری از دو باب مغازه  / آگهی مزایده ,مزایده واگذاری بهره برداری از دو باب مغازه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951749/مزایده-ملک-بصورت-قولنامه-ای-سی-و-شش-متر'>مزایده ملک بصورت قولنامه ای سی و شش متر / مزایده,مزایده ملک بصورت قولنامه ای سی و شش متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951751/مزایده-فروش-انواع-یخچال'>مزایده فروش انواع یخچال  / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش انواع یخچال </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951752/مزایده-ششدانگ-ملک-به-مساحت-تقریبی-51-60-مترمربع'>مزایده ششدانگ ملک به مساحت تقریبی 51/60 مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ ملک به مساحت تقریبی 51/60 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951753/مزایده-مال-غیرمنقول-مساحت-عرصه-چهل-و-سه-متر'>مزایده مال غیرمنقول مساحت عرصه چهل و سه متر  / مزایده,مزایده مال غیرمنقول مساحت عرصه چهل و سه متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951754/مزایده-یخچال-و-مانیتور-و--'>مزایده یخچال و مانیتور و ... / مزایده ,مزایده یخچال و مانیتور و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951756/مزایده-323-هزارم-یک-دانگ-مشاع-از-سه-دانگ-ملک'>مزایده 323 هزارم یک دانگ مشاع از سه دانگ ملک  / مزایده,مزایده 323 هزارم یک دانگ مشاع از سه دانگ ملک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951757/مزایده-یکباب-مغازه-به-شماره-غرفه-65'>مزایده یکباب مغازه به شماره غرفه 65  / مزایده,مزایده یکباب مغازه به شماره غرفه 65 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951759/مزایده-405-4-هزارم-یک-دانگ-مشاع-از-ششدانگ-پلاک-ثبتی'>مزایده 405/4 هزارم یک دانگ مشاع از ششدانگ پلاک ثبتی / مزایده,مزایده 405/4 هزارم یک دانگ مشاع از ششدانگ پلاک ثبتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951762/مزایده-خودرو-و--'>مزایده خودرو و ... / آگهی مزایده ,مزایده خودرو و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951764/مزایده-یک-دستگاه-دو-سر-برش-پروفیل'>مزایده یک دستگاه دو سر برش پروفیل  / مزایده ,مزایده یک دستگاه دو سر برش پروفیل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951765/مزایده-یک-دانگ-و-595-5-هزارم-یک-دانگ-مشاع-از-ششدانگ-ملک'>مزایده یک دانگ و 595/5 هزارم یک دانگ مشاع از ششدانگ ملک  / مزایده,مزایده یک دانگ و 595/5 هزارم یک دانگ مشاع از ششدانگ ملک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951766/مزایده-یک-دستگاه-ماشین-تراش-3-متری'>مزایده یک دستگاه ماشین تراش 3 متری  / آگهی مزایده، مزایده یک دستگاه ماشین تراش 3 متری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951768/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-553-فرعی'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 553 فرعی  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 553 فرعی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951770/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-5043'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 5043 / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 5043</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951771/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-654-فرعی'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 654 فرعی  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 654 فرعی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951772/مزایده-یک-دستگاه-لمینت-PVC--'>مزایده یک دستگاه لمینت PVC... / مزایده , مزایده یک دستگاه لمینت PVC...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951773/مزایده-یک-واحد-آپارتمان-به-متراژ-76-47'>مزایده یک واحد آپارتمان به متراژ 76/47 / مزایده,مزایده یک واحد آپارتمان به متراژ 76/47</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951775/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-504-متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 504 متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 504 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951779/مزایده-ششدانگ-دو-دستگاه-آپارتمان'>مزایده ششدانگ دو دستگاه آپارتمان / مزایده,مزایده ششدانگ دو دستگاه آپارتمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951780/مزایده-یک-واحد-آپارتمان-از-مجتمع-10-واحدی'>مزایده یک واحد آپارتمان از مجتمع 10 واحدی / مزایده,مزایده یک واحد آپارتمان از مجتمع 10 واحدی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951781/مزایده-شلوار-و-پیراهن'>مزایده شلوار و پیراهن  / آگهی مزایده ,مزایده شلوار و پیراهن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951782/مزایده-فروش-4-قطعه-زمین-کاربری-آموزشی'>مزایده فروش 4 قطعه زمین کاربری آموزشی / مزایده,مزایده فروش 4 قطعه زمین کاربری آموزشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951783/مزایده-آپارتمان-به-مساحت-121-68-متر-مربع'>مزایده آپارتمان به مساحت 121/68 متر مربع / مزایده,مزایده آپارتمان به مساحت 121/68 متر مربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951784/مزایده-واگذاری-اجاره-مانژ-سوارکاری--تابلو-و-استندهای-تبلیغاتی-تجدید'>مزایده واگذاری اجاره مانژ سوارکاری ، تابلو و استندهای تبلیغاتی تجدید / آگهی تجدید مزایده , مزایده واگذاری اجاره مانژ سوارکاری ، تابلو و استندهای تبلیغاتی تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951785/مزایده-سیم-کارت'>مزایده سیم کارت  / آگهی مزایده ,مزایده سیم کارت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951788/اصلاحیه-مزایده-بهره-برداری-از-تعدادی-غرف-میوه-و-تره-بار'>اصلاحیه مزایده بهره برداری از تعدادی غرف میوه و تره بار  / مزایده , اصلاحیه مزایده بهره برداری از تعدادی غرف میوه و تره بار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951789/مزایده-ملک-به-عرصه-6011-4-مترمربع'>مزایده ملک به عرصه 6011/4 مترمربع / مزایده,مزایده ملک به عرصه 6011/4 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951790/مزایده-یک-دستگاه-آپارتمان-مسکونی-از-موقوفات-امیر-حسنخائی'>مزایده یک دستگاه آپارتمان مسکونی از موقوفات امیر حسنخائی / مزایده,مزایده یک دستگاه آپارتمان مسکونی از موقوفات امیر حسنخائی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951791/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-1565-70متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 1565.70متر  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 1565.70متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951793/مزایده-اجاره-پارکینگ'>مزایده اجاره پارکینگ  / آگهی مزایده ,مزایده اجاره پارکینگ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951794/مزایده-جمع-آوری-اقلام-بازیافتی-نوبت-اول-چاپ-دوم'>مزایده جمع آوری اقلام بازیافتی -نوبت اول چاپ دوم  / آگهی مزایده عمومی , مزایده جمع آوری اقلام بازیافتی -نوبت اول چاپ دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951796/مزایده-فروش-اقلام-اسقاط-(باطری)'>مزایده فروش اقلام اسقاط (باطری)  / آگهی مزایده , مزایده فروش اقلام اسقاط (باطری) </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951797/مزایده-بوفه-دانشجویی'>مزایده بوفه دانشجویی / آگهی مزایده، مزایده بوفه دانشجویی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951798/مزایده-پلاک-ثبتی-قطعه-1253-تفکیکی'>مزایده پلاک ثبتی قطعه 1253 تفکیکی / مزایده,مزایده پلاک ثبتی قطعه 1253 تفکیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951799/مزایده-اجاره-پارکینگها'>مزایده اجاره پارکینگها / آگهی مزایده ,مزایده اجاره پارکینگها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951800/مزایده-یک-دستگاه-سواری-هیوندای-النترا-مدل-2015'>مزایده یک دستگاه سواری هیوندای النترا مدل 2015 / مزایده, مزایده یک دستگاه سواری هیوندای النترا مدل 2015</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951801/مزایده-یکباب-منزل-مسکونی-سه-طبقه-عرصه-95-00-مترمربع'>مزایده یکباب منزل مسکونی سه طبقه عرصه 95.00 مترمربع / مزایده,مزایده یکباب منزل مسکونی سه طبقه عرصه 95.00 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951806/مزایده-فروش-یکدستگاه-خودروی-پراید'>مزایده فروش یکدستگاه خودروی پراید / آگهی مزایده مال منقول , مزایده فروش یکدستگاه خودروی پراید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951807/مزایده-مجموعه-دامداری'>مزایده مجموعه دامداری / آگهی مزایده، مزایده مجموعه دامداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951808/مزایده-شلوار-کتان-و--'>مزایده شلوار کتان و... / مزایده ,مزایده شلوار کتان و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951809/مزایده-فروش-اقلام-ضایعات'>مزایده فروش اقلام ضایعات / مزایده,مزایده فروش اقلام ضایعات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951810/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-390متر-نوبت-دوم'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 390متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 390متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951812/مزایده-یک-قطعه-زمین-به-مبذور-7-5-من-مشاع'>مزایده یک قطعه زمین به مبذور 7/5 من مشاع / مزایده,مزایده یک قطعه زمین به مبذور 7/5 من مشاع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951813/مزایده-اجاره-قسمتی-از-ساختمان-سما'>مزایده اجاره قسمتی از ساختمان سما / آگهی مزایده، مزایده اجاره قسمتی از ساختمان سما</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951814/مزایده-پلاک-ثبتی-48-7372-اصلی'>مزایده پلاک ثبتی 48/7372 اصلی / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 48/7372 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951815/مزایده-واگذاری-فضای-مناسب-جهت-تهیه-و-عرضه-سبزیجات'>مزایده واگذاری فضای مناسب جهت تهیه و عرضه سبزیجات / آگهی مزایده ,مزایده واگذاری فضای مناسب جهت تهیه و عرضه سبزیجات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951816/مزایده-یک-قطعه-زمین-زراعی-دیم-با-کاربری-مسکونی-به-متراژ-3200-مترمربع'>مزایده یک قطعه زمین زراعی دیم با کاربری مسکونی به متراژ 3200 مترمربع  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین زراعی دیم با کاربری مسکونی به متراژ 3200 مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951817/مزایده-واگذاری-اجاره-زمین-به-مساحت-7300-مترمربع-جهت-احداث-گلخانه'>مزایده واگذاری اجاره زمین به مساحت 7300 مترمربع جهت احداث گلخانه / آگهی مزایده , مزایده واگذاری اجاره زمین به مساحت 7300 مترمربع جهت احداث گلخانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951819/مزایده-ملک-قدمت-چهار-ساله'>مزایده ملک قدمت چهار ساله / مزایده,مزایده ملک قدمت چهار ساله</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951820/مزایده-اجاره-سالن-ورزشی'>مزایده اجاره سالن ورزشی  / آگهی مزایده، مزایده اجاره سالن ورزشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951821/مزایده-ششدانگ-پلاک-به-مساحت-102-مترمربع'>مزایده ششدانگ پلاک به مساحت 102 مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک به مساحت 102 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951825/اصلاحیه-مزایده-تخصیص-قطعه-زمین-به-شماره-NVC-6'>اصلاحیه مزایده تخصیص قطعه زمین به شماره NVC-6  / اصلاحیه مزایده تخصیص قطعه زمین به شماره NVC-6 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951826/مزایده-فروش-شارع-به-مساحت-33-18متر'>مزایده فروش شارع به مساحت 33.18متر / مزایده,مزایده فروش شارع به مساحت 33.18متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951827/مزایده-واگذاری-غرفه-غذای-آماده'>مزایده واگذاری غرفه غذای آماده  / مزایده ,مزایده واگذاری غرفه غذای آماده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951828/مزایده-زمین-های-کشاورزی'>مزایده زمین های کشاورزی  / آگهی مزایده , مزایده زمین های کشاورزی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951829/مزایده-فروش-دو-دستگاه-خودرو-تجدید'>مزایده فروش دو دستگاه خودرو تجدید / آگهی تجدید مزایده , مزایده فروش دو دستگاه خودرو تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951830/مزایده-فروش-تعداد-سه-واحد-آپارتمان-کاربری-اداری-نوبت-دوم'>مزایده فروش تعداد سه واحد آپارتمان کاربری اداری نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش تعداد سه واحد آپارتمان کاربری اداری نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951831/مزایده130-مترمربع-سنگ-تراورتن-حاجی-آباد'>مزایده130 مترمربع سنگ تراورتن حاجی آباد / مزایده,مزایده130 مترمربع سنگ تراورتن حاجی آباد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951832/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-2547-55-186-به-مساحت-210-مترمربع'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 2547/55/186 به مساحت 210 مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 2547/55/186 به مساحت 210 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951835/مزایده-بهره-برداری-از-جایگاه-cng-مرحله-سوم-نوبت-دوم'>مزایده بهره برداری از جایگاه cng مرحله سوم نوبت دوم / مزایده, مزایده بهره برداری از جایگاه cng مرحله سوم نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951836/مزایده-فروش-دو-دانگ-مشاع-از-ششدانگ-یکباب-کارگاه'>مزایده فروش دو دانگ مشاع از ششدانگ یکباب کارگاه / مزایده,مزایده فروش دو دانگ مشاع از ششدانگ یکباب کارگاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951837/مزایده-اجاره-تعدادی-از-فضاهای-قابل-واگذاری'>مزایده اجاره تعدادی از فضاهای قابل واگذاری  / مزایده ,مزایده اجاره تعدادی از فضاهای قابل واگذاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951839/مزایده-فروش-انواع-دستگیره-کمد-و-کابینت-اطلس-شرق-همراه-با-پیچ'>مزایده فروش انواع دستگیره کمد و کابینت اطلس شرق همراه با پیچ  / آگهی مزایده مال منقول , مزایده فروش انواع دستگیره کمد و کابینت اطلس شرق همراه با پیچ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951841/مزایده-تمامی-ششدانگ-یکباب-منزل-قدمت25-سال'>مزایده تمامی ششدانگ یکباب منزل قدمت25 سال  / مزایده,مزایده تمامی ششدانگ یکباب منزل قدمت25 سال </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951842/مزایده-وسایل-فلزی-و-آهن-آلات-ضایعاتی'>مزایده وسایل فلزی و آهن آلات ضایعاتی / اگهی مزایده , مزایده وسایل فلزی و آهن آلات ضایعاتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951843/مزایده-یک-دستگاه-پرس-و-یک-دستگاه-لیفتراک--نوبت-دوم'>مزایده یک دستگاه پرس و یک دستگاه لیفتراک... نوبت دوم / مزایده, مزایده یک دستگاه پرس و یک دستگاه لیفتراک... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951845/مزایده-ششدانگ-مجتمع-مسکونی-5-واحدی'>مزایده ششدانگ مجتمع مسکونی 5 واحدی / مزایده,مزایده ششدانگ مجتمع مسکونی 5 واحدی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951846/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-11824-فرعی'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 11824 فرعی / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 11824 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951849/مزایده-یک-باب-آپارتمان-طبقه-چهارم-جنوبی-به-مساحت-89-20-مترمربع'>مزایده یک باب آپارتمان طبقه چهارم جنوبی به مساحت 89/20 مترمربع  / مزایده,مزایده یک باب آپارتمان طبقه چهارم جنوبی به مساحت 89/20 مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951850/مزایده-فروش-یکدستگاه-لیفتراک'>مزایده فروش یکدستگاه لیفتراک / آگهی مزایده مال منقول , مزایده فروش یکدستگاه لیفتراک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951851/مزایده-ششدانگ-یک-واحد-خدماتی-48-20متر'>مزایده ششدانگ یک واحد خدماتی 48.20متر  / مزایده,مزایده ششدانگ یک واحد خدماتی 48.20متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951852/مزایده-مقدار-تقریبی-50-تن-قرقره-فلزی'>مزایده مقدار تقریبی 50 تن قرقره فلزی  / اگهی مزایده , مزایده مقدار تقریبی 50 تن قرقره فلزی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951854/مزایده-یک-قطعه-زمین-مزروعی-به-مساحت-31-من'>مزایده یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 31 من / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 31 من</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951855/مزایده-یک-دستگاه-وسیله-نقلیه-نیسان-سایپا'>مزایده یک دستگاه وسیله نقلیه نیسان سایپا  / مزایده,مزایده یک دستگاه وسیله نقلیه نیسان سایپا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951856/مزایده-تعداد-4-دستگاه-خودرو-قابل-فروش'>مزایده تعداد 4 دستگاه خودرو قابل فروش / آگهی مزایده، مزایده تعداد 4 دستگاه خودرو قابل فروش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951858/مزایده-واگذاری-املاک-کاربری-مسکونی-و-قطعه-زمین-نوبت-دوم-96-7-19'>مزایده واگذاری املاک کاربری مسکونی و قطعه زمین نوبت دوم 96.7.19 / مزایده,مزایده واگذاری املاک کاربری مسکونی و قطعه زمین نوبت دوم 96.7.19</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951859/اگهی-مزایده-دستگاه-پراید'>اگهی مزایده دستگاه پراید  / آگهی مزایده , مزایده دستگاه پراید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951860/مزایده-ملک-به-مساحت-302-5متر'>مزایده ملک به مساحت 302.5متر / مزایده,مزایده ملک به مساحت 302.5متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951862/مزایده-ذرت-704-سینگا-کراس'>مزایده ذرت 704 سینگا کراس / مزایده, مزایده ذرت 704 سینگا کراس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951863/مزایده-ششدانگ-عمارت-1474-12متر'>مزایده ششدانگ عمارت 1474.12متر / مزایده,مزایده ششدانگ عمارت 1474.12متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951864/مزایده200-مترمربع-سنگ-تراورتن-حاجی-آباد'>مزایده200 مترمربع سنگ تراورتن حاجی آباد / مزایده,مزایده 200 مترمربع سنگ تراورتن حاجی آباد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951865/مزایده-تعدادی-پالت-پلاستیکی-ضایعاتی-مازاد-بر-نیاز'>مزایده تعدادی پالت پلاستیکی ضایعاتی مازاد بر نیاز  / اگهی مزایده , مزایده تعدادی پالت پلاستیکی ضایعاتی مازاد بر نیاز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951867/مزایده-ششدانگ-مغازه-مساحت-سی-و-هشت-متر'>مزایده ششدانگ مغازه مساحت سی و هشت متر  / مزایده,مزایده ششدانگ مغازه مساحت سی و هشت متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951869/مزایده-روغن-های-ضایعاتی-مازاد-برنیاز'>مزایده روغن های ضایعاتی مازاد برنیاز  / اگهی مزایده , مزایده روغن های ضایعاتی مازاد برنیاز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951871/مزایده-فروش-دو-دستگاه-برداشت-کدونو-با-مخزن-نوبت-دوم'>مزایده فروش دو دستگاه برداشت کدونو با مخزن نوبت دوم / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش دو دستگاه برداشت کدونو با مخزن نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951872/مزایده-ملک-قطعه-تفکیکی-شماره-یازده-نوبت-دوم'>مزایده ملک قطعه تفکیکی شماره یازده نوبت دوم / مزایده,مزایده ملک قطعه تفکیکی شماره یازده نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951873/مزایده-فروش-انواع-کارتن-ضایعاتی-و--'>مزایده فروش انواع کارتن ضایعاتی و ... / مزایده, مزایده فروش انواع کارتن ضایعاتی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951874/مزایده-ملک-مساحت-15000متر-نوبت-دوم'>مزایده ملک مساحت 15000متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده ملک مساحت 15000متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951875/مزایده-ششدانگ-خانه-سرا-عرصه-95متر'>مزایده ششدانگ خانه سرا عرصه 95متر / مزایده,مزایده ششدانگ خانه سرا عرصه 95متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951876/مزایده-6-دانگ-ملک-تجاری-146-5-مترمربع'>مزایده 6 دانگ ملک تجاری 146/5 مترمربع  / مزایده,مزایده 6 دانگ ملک تجاری 146/5 مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951877/مزایده-فروش-یکدستگاه-اتومبیل-پژو-سواری-405-مدل-84'>مزایده فروش یکدستگاه اتومبیل پژو سواری 405 مدل 84  / آگهی مزایده , مزایده فروش یکدستگاه اتومبیل پژو سواری 405 مدل 84 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951878/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-1000متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 1000متر  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 1000متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951879/مزایده-یک-دستگاه-آپارتمان-به-مساحت-79-46-مترمریع'>مزایده یک دستگاه آپارتمان به مساحت 79/46 مترمریع  / مزایده,مزایده یک دستگاه آپارتمان به مساحت 79/46 مترمریع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951880/مزایده-سهم-الارث-از-پلاک-ثبتی-21610-فرعی'>مزایده سهم الارث از پلاک ثبتی 21610 فرعی / مزایده,مزایده سهم الارث از پلاک ثبتی 21610 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951882/مزایده-فروش-انواع-نایلون-و-مشمع-ضایعاتی-و--'>مزایده فروش انواع نایلون و مشمع ضایعاتی و ... / مزایده, مزایده فروش انواع نایلون و مشمع ضایعاتی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951883/مزایده-واگذاری-سوله-و-محوطه-مرکز-معاینه-فنی-خودروهای-سبک'>مزایده واگذاری سوله و محوطه مرکز معاینه فنی خودروهای سبک / مزایده , مزایده واگذاری سوله و محوطه مرکز معاینه فنی خودروهای سبک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951885/مزایده-سه-دانگ-مشاع-از-شش-دانگ-یک-واحد-صنعتی-به-مساحت-7000-مترمربع'>مزایده سه دانگ مشاع از شش دانگ یک واحد صنعتی به مساحت 7000 مترمربع / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع از شش دانگ یک واحد صنعتی به مساحت 7000 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951886/مزایده-دستگاه-ریتارد--'>مزایده دستگاه ریتارد ... / مزایده, مزایده دستگاه ریتارد ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951887/تجدید-مزایده-اجاره-یک-واحد-تجاری'>تجدید مزایده اجاره یک واحد تجاری  / تجدید خلاصه آگهی مزایده,مزایده اجاره یک واحد تجاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951888/تجدید-مزایده-بهره-برداری-و-ساخت-و-نصب-فضاهای-تبلیغاتی-نوبت-دوم'>تجدید مزایده بهره برداری و ساخت و نصب فضاهای تبلیغاتی نوبت دوم  / آگهی تجدید مزایده عمومی , تجدید مزایده بهره برداری و ساخت و نصب فضاهای تبلیغاتی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951889/مزایده-فروش-انواع-نایلون-ضایعاتی-و--'>مزایده فروش انواع نایلون ضایعاتی و ... / مزایده, مزایده فروش انواع نایلون ضایعاتی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951890/مزایده-ششدانگ-یک-قطعه-زمین-مشجر-به-مساحت-210-مترمربع'>مزایده ششدانگ یک قطعه زمین مشجر به مساحت 210 مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ یک قطعه زمین مشجر به مساحت 210 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951891/مزایده-وسایل-برقی-لوازم-خانگی-مواد-و-فلزات---نوبت-دوم'>مزایده وسایل برقی، لوازم خانگی، مواد و فلزات ... نوبت دوم  / آگهی مزایده حضوری, مزایده وسایل برقی، لوازم خانگی، مواد و فلزات ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951893/مزایده-ششدانگ-زمین-بایر'>مزایده ششدانگ زمین بایر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین بایر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951894/مزایده-انواع-کاشی-دیواری-و--'>مزایده انواع کاشی دیواری و ... / مزایده ,مزایده انواع کاشی دیواری و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951896/مزایده-تعدادی-از-اقلام-ضایعات-پلاستیکی-مازاد-بر-نیاز'>مزایده تعدادی از اقلام ضایعات پلاستیکی مازاد بر نیاز  / آگهی مزایده عمومی, مزایده تعدادی از اقلام ضایعات پلاستیکی مازاد بر نیاز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951898/مزایده-ششدانگ-ملک-پرونده-950456'>مزایده ششدانگ ملک پرونده 950456  / مزایده,مزایده ششدانگ ملک پرونده 950456 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951899/مزایده-ششدانگ-مغازه-تجاری-بخش-هفت-گیلان'>مزایده ششدانگ مغازه تجاری بخش هفت گیلان  / مزایده,مزایده ششدانگ مغازه تجاری بخش هفت گیلان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951900/تمدید-مزایده-فروش-تعداد-21-خط-تلفن-ثابت-رند'>تمدید مزایده فروش تعداد 21 خط تلفن ثابت رند / تمدیدیه آگهی مزایده عمومی محلی، تمدید مزایده فروش تعداد 21 خط تلفن ثابت رند</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951902/مزایده-یک-قطعه-زمین-شمالی-به-مساحت-197-مترمربع'>مزایده یک قطعه زمین شمالی به مساحت 197 مترمربع / مزایده,مزایده یک قطعه زمین شمالی به مساحت 197 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951903/مزایده-ششدانگ-یکباب-منزل-مساحت-184-61متر'>مزایده ششدانگ یکباب منزل مساحت 184.61متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب منزل مساحت 184.61متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951904/مزایده-فروش-تعدادی-از-اقلام-راکد-و-مازاد-کارخانه'>مزایده فروش تعدادی از اقلام راکد و مازاد کارخانه / آگهی مزایده عمومی , مزایده فروش تعدادی از اقلام راکد و مازاد کارخانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951909/مزایده-قطعه-زمینی-شالیزاری-مساحت-3500متر'>مزایده قطعه زمینی شالیزاری مساحت 3500متر / مزایده,مزایده قطعه زمینی شالیزاری مساحت 3500متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951910/مزایده-پلاک-ثبتی-57-فرعی-از-3153-به-مساحت-زمین-126-مترمربع'>مزایده پلاک ثبتی 57 فرعی از 3153 به مساحت زمین 126 مترمربع  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 57 فرعی از 3153 به مساحت زمین 126 مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951911/اصلاحیه-مزایده-سرقفلی-یک-واحد-زیرزمین-مساحت-نود-متر'>اصلاحیه مزایده سرقفلی یک واحد زیرزمین مساحت نود متر  / اصلاحیه مزایده,مزایده سرقفلی یک واحد زیرزمین مساحت نود متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951913/مزایده-واگذاری-تعداد-یکدستگاه-کامیون-ایسوزو-8-تنی-سردخانه-دار---نوبت-دوم'>مزایده واگذاری تعداد یکدستگاه کامیون ایسوزو 8 تنی سردخانه دار.... نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی , مزایده واگذاری تعداد یکدستگاه کامیون ایسوزو 8 تنی سردخانه دار.... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951914/مزایده-یک-قطعه-زمین-شالیزاری-نسقی-25000متر'>مزایده یک قطعه زمین شالیزاری نسقی 25000متر  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین شالیزاری نسقی 25000متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951916/مزایده-ملک-مشاعی-دارای-350-سهم-مشاع'>مزایده ملک مشاعی دارای 350 سهم مشاع / مزایده,مزایده ملک مشاعی دارای 350 سهم مشاع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951917/مزایده-یک-واحد-مسکونی-قدمت-سیزده-سال'>مزایده یک واحد مسکونی قدمت سیزده سال / مزایده,مزایده یک واحد مسکونی قدمت سیزده سال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951919/مزایده-ملک-مساحت-عرصه-1256-30متر'>مزایده ملک مساحت عرصه 1256.30متر  / مزایده,مزایده ملک مساحت عرصه 1256.30متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951922/مزایده-فروش-چهار-دستگاه-اتومبیل'>مزایده فروش چهار دستگاه اتومبیل / آگهی مزایده , مزایده فروش چهار دستگاه اتومبیل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951923/مزایده-یک-دستگاه-خاک-ورز'>مزایده یک دستگاه خاک ورز  / مزایده ,مزایده یک دستگاه خاک ورز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951924/مزایده-ششدانگ-عمارت-بخش-یک-زنجان'>مزایده ششدانگ عمارت بخش یک زنجان / مزایده,مزایده ششدانگ عمارت بخش یک زنجان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951928/مزایده-ملک-به-شماره-پلاک-5943-139-دو-طبقه'>مزایده ملک به شماره پلاک 5943/139 دو طبقه / مزایده,مزایده ملک به شماره پلاک 5943/139 دو طبقه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951936/اصلاحیه-فراخوان-واگذاری-مراکز-فرهنگی-و-هنری'>اصلاحیه فراخوان واگذاری مراکز فرهنگی و هنری / اصلاحیه فراخوان,فراخوان واگذاری مراکز فرهنگی و هنری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951938/مزایده-پلاک-ثبتی-6133-فرعی-از-38-اصلی'>مزایده پلاک ثبتی 6133 فرعی از 38 اصلی / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 6133 فرعی از 38 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951940/مزایده-ششدانگ-زمین-مشتمل-بر-کارگاه-موزاییک-سازی'>مزایده ششدانگ زمین مشتمل بر کارگاه موزاییک سازی / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مشتمل بر کارگاه موزاییک سازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951942/مزایده-فروش-ملک-به-مساحت-197-51-مترمربع-قدیمی'>مزایده فروش ملک به مساحت 197/51 مترمربع قدیمی / مزایده,مزایده فروش ملک به مساحت 197/51 مترمربع قدیمی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951944/مزایده-یک-قطعه-ملک-مسکونی-و-1-دستگاه-موتورسیکلت'>مزایده یک قطعه ملک مسکونی و 1 دستگاه موتورسیکلت / مزایده,مزایده یک قطعه ملک مسکونی و 1 دستگاه موتورسیکلت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951945/مزایده-یک-دستگاه-آپارتمان-تجاری-به-مساحت-120-88-مترمربع'>مزایده یک دستگاه آپارتمان تجاری به مساحت 120/88 مترمربع / مزایده,مزایده یک دستگاه آپارتمان تجاری به مساحت 120/88 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951949/مزایده-یک-واحد-مسکونی-بخش-هشت-نوبت-دوم'>مزایده یک واحد مسکونی بخش هشت نوبت دوم / مزایده,مزایده یک واحد مسکونی بخش هشت نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951951/مزایده-ششدانگ-زمین-مزروعی-مساحت-1000متر'>مزایده ششدانگ زمین مزروعی مساحت 1000متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مزروعی مساحت 1000متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951954/مزایده-اجاره-جایگاه-سوخت-CNG'>مزایده اجاره جایگاه سوخت CNG / آگهی مزایده عمومی، مزایده اجاره جایگاه سوخت CNG</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951955/مزایده-ششدانگ-یک-قطعه-زمین-محصور-به-مساحت-418-24-مترمربع'>مزایده ششدانگ یک قطعه زمین محصور به مساحت 418/24 مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ یک قطعه زمین محصور به مساحت 418/24 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951957/مزایده-منزل-مسکونی-مساحت-433-14متر'>مزایده منزل مسکونی مساحت 433.14متر  / مزایده,مزایده منزل مسکونی مساحت 433.14متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951961/مزایده-ششدانگ-عرصه-و-اعیان-به-مساحت-143-75-مترمربع'>مزایده ششدانگ عرصه و اعیان به مساحت 143/75 مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ عرصه و اعیان به مساحت 143/75 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951966/مزایده-ششدانگ-مالکیت-پلاکهای-ثبتی-تجدید'>مزایده ششدانگ مالکیت پلاکهای ثبتی تجدید / مزایده,مزایده ششدانگ مالکیت پلاکهای ثبتی تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951971/مزایده-یک-قطعه-زمین-به-مساحت-3076040-68-متر'>مزایده یک قطعه زمین به مساحت 3076040/68 متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین به مساحت 3076040/68 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951972/مزایده-فروش-یکباب-منزل-مساحت-476مترمربع-نوبت-دوم'>مزایده فروش یکباب منزل مساحت 476مترمربع نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش یکباب منزل مساحت 476مترمربع نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951975/مزایده-فروش-یکباب-منزل-مساحت-160مترمربع-نوبت-دوم'>مزایده فروش یکباب منزل مساحت 160مترمربع نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش یکباب منزل مساحت 160مترمربع نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951977/مزایده-ملک-واقع-در-نازی-آباد'>مزایده ملک واقع در نازی آباد  / مزایده,مزایده ملک واقع در نازی آباد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951980/مزایده-قطعه-زمین-کشاورزی-5001-92متر'>مزایده قطعه زمین کشاورزی 5001.92متر / مزایده,مزایده قطعه زمین کشاورزی 5001.92متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951984/مزایده-فروش-تعدادی-از-املاک-مازاد-نوبت-دوم'>مزایده فروش تعدادی از املاک مازاد  نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش تعدادی از املاک مازاد   نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951988/مزایده-ششدانگ-باغ-مساحت-370-65متر'>مزایده ششدانگ باغ مساحت 370.65متر / مزایده,مزایده ششدانگ باغ مساحت 370.65متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951989/مزایده-ملک-به-مساحت-172-98-مترمربع'>مزایده ملک به مساحت 172/98 مترمربع / مزایده,مزایده ملک به مساحت 172/98 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951990/مزایده-ششدانگ-کارخانه-مساحت-2025متر'>مزایده ششدانگ کارخانه مساحت 2025متر / مزایده,مزایده ششدانگ کارخانه مساحت 2025متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951993/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-1063-فرعی-از-107-اصلی'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 1063 فرعی از 107 اصلی / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 1063 فرعی از 107 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951996/مزایده-40-7-سهم-از-یکصد-سهم-سهام-ششدانگ-یک-آپارتمان'>مزایده 40/7 سهم از یکصد سهم سهام ششدانگ یک آپارتمان  / مزایده,مزایده 40/7 سهم از یکصد سهم سهام ششدانگ یک آپارتمان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952000/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-5-سال-ساخت-نوبت-دوم'>مزایده ششدانگ آپارتمان 5 سال ساخت نوبت دوم / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان 5 سال ساخت نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952003/مزایده-فروش-زمینی-به-مساحت-16-72مترمربع'>مزایده فروش زمینی به مساحت 16.72مترمربع / مزایده,مزایده فروش زمینی به مساحت 16.72مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952004/مزایده-فروش-دو-دستگاه-آپارتمان-مسکونی'>مزایده فروش دو دستگاه آپارتمان مسکونی / مزایده,مزایده فروش دو دستگاه آپارتمان مسکونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952009/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-بخش-48-تبریز'>مزایده ششدانگ یکباب خانه بخش 48 تبریز / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه بخش 48 تبریز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952010/مزایده-فروش-پیچ-دوسه--پیچ-چرخ-عقب--پیچ-چرخ-چپ--'>مزایده فروش پیچ دوسه ، پیچ چرخ عقب ، پیچ چرخ چپ.... / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش پیچ دوسه ، پیچ چرخ عقب ، پیچ چرخ چپ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952013/مزایده-واگذاری-اجاره-طبقه-همکف-یک-واحد-مسکونی'>مزایده واگذاری اجاره طبقه همکف یک واحد مسکونی / مزایده,مزایده واگذاری اجاره طبقه همکف یک واحد مسکونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952015/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-595متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 595متر  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 595متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952019/مزایده-ششدانگ-یک-واحد-مسکونی-دو-خوابه'>مزایده ششدانگ یک واحد مسکونی دو خوابه / مزایده,مزایده ششدانگ یک واحد مسکونی دو خوابه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952020/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-بمساحت-324-مترمربع'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی بمساحت 324 مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی بمساحت 324 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952027/مزایده-ششدانگ-یکباب-واحد-تجاری-21-66متر'>مزایده ششدانگ یکباب واحد تجاری 21.66متر  / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب واحد تجاری 21.66متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952030/مزایده-یک-باب-مغازه-تجاری'>مزایده یک باب مغازه تجاری  / مزایده,مزایده یک باب مغازه تجاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952032/مزایده-ششدانگ-زمین-زراعی-دیم-و-آبی'>مزایده ششدانگ زمین زراعی دیم و آبی  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین زراعی دیم و آبی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952035/مزایده-ششدانگ-یک-دستگاه-آپارتمان-به-مساحت-207-5-مترمربع'>مزایده ششدانگ یک دستگاه آپارتمان به مساحت 207/5 مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ یک دستگاه آپارتمان به مساحت 207/5 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952036/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-83-48متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 83.48متر  / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 83.48متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952042/مزایده-فروش-تعداد-22-قطعه-زمین-مسکونی-تجاری'>مزایده فروش تعداد 22 قطعه زمین مسکونی تجاری  / مزایده,مزایده فروش تعداد 22 قطعه زمین مسکونی تجاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952043/مزایده-فروش-املاک-مازاد-بانک'>مزایده فروش املاک مازاد بانک / مزایده,مزایده فروش املاک مازاد بانک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952046/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-دویست-متر'>مزایده یک قطعه زمین مساحت دویست متر  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت دویست متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952048/فروش-محصولات-اتیلن-گلایکول'>فروش محصولات اتیلن گلایکول  / مزایده, فروش محصولات اتیلن گلایکول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952050/مزایده-یک-باب-مغازه-به-مساحت-21-65-مترمربع'>مزایده یک باب مغازه به مساحت 21/65 مترمربع / مزایده,مزایده یک باب مغازه به مساحت 21/65 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952051/مزایده-2-سهم-از15-سهم-پلاک-84-35-قطعه-4-بخش-هفت'>مزایده 2 سهم از15 سهم پلاک 84/35 قطعه 4 بخش هفت / مزایده,مزایده 2 سهم از15 سهم پلاک 84/35 قطعه 4 بخش هفت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952053/مزایده-سه-دانگ-منزل-مسکونی'>مزایده سه دانگ منزل مسکونی / مزایده,مزایده سه دانگ منزل مسکونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952059/مزایده-مغازه-مساحت-54-88متر'>مزایده مغازه مساحت 54.88متر / مزایده,مزایده مغازه مساحت 54.88متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952060/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-مساحت-نود-و-چهار-متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت نود و چهار متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت نود و چهار متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952061/مزایده-ملک-به-مساحت-عرصه-و-اعیان-950-66-مترمربع'>مزایده ملک به مساحت عرصه و اعیان 950.66 مترمربع / مزایده,,مزایده ملک به مساحت عرصه و اعیان 950.66 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952067/اگهی-مزایده-کامیون-کشنده-میکسر'>اگهی مزایده کامیون کشنده میکسر  / اگهی مزایده , اگهی مزایده کامیون کشنده میکسر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952069/مزایده-ششدانگ-منزل-مسکونی-کلاسه-960052'>مزایده  ششدانگ منزل مسکونی کلاسه 960052  / مزایده,مزایده  ششدانگ منزل مسکونی کلاسه 960052 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952071/مزایده-یکباب-واحد-تجاری-و-یکباب-واحد-اداری-در-ساختمان-نه-طبقه'>مزایده یکباب واحد تجاری و یکباب واحد اداری در ساختمان نه طبقه  / مزایده,مزایده یکباب واحد تجاری و یکباب واحد اداری در ساختمان نه طبقه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952077/مزایده-فروش-یک-دستگاه-نانوایی-دوار-در-روستای-عباس-آباد'>مزایده فروش یک دستگاه نانوایی دوار در روستای عباس آباد / مزایده,مزایده فروش یک دستگاه نانوایی دوار در روستای عباس آباد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952078/مزایده-دو-دانگ-از-ششدانگ-کوره-آجرپزی'>مزایده دو دانگ از ششدانگ کوره آجرپزی / مزایده,مزایده دو دانگ از ششدانگ کوره آجرپزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952082/مزایده-واگذاری-422-8-هکتار-از-مزارع-بخش-های-نه-گانه-زراعت-و-امور-باغبانی'>مزایده واگذاری 422/8 هکتار از مزارع  بخش های نه گانه زراعت و امور باغبانی / مزایده ، واگذاری 8/422 هکتار از مزارع  بخش های نه گانه زراعت و امور باغبانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952118/مزایده-موازی-64-14-سهم-از-یکصد-سهم-پلاک-عرصه-117متر'>مزایده موازی 64.14 سهم از یکصد سهم پلاک عرصه 117متر / مزایده,,مزایده موازی 64.14 سهم از یکصد سهم پلاک عرصه 117متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952121/مزایده-آپارتمان-کلاسه-960093-نوبت-اول'>مزایده آپارتمان کلاسه 960093 نوبت اول / مزایده,مزایده آپارتمان کلاسه 960093 نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952123/مزایده-یک-واحد-آپارتمان-با-مساحت-91-16-مترمربع'>مزایده یک واحد آپارتمان با مساحت 91/16 مترمربع / مزایده,مزایده مزایده یک واحد آپارتمان با مساحت 91/16 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952127/مزایده-آپارتمان-مساحت-62-03متر'>مزایده آپارتمان مساحت 62.03متر  / مزایده,مزایده آپارتمان مساحت 62.03متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952173/مزایده-فروش-یک-قطعه-زمین'>مزایده فروش یک قطعه زمین  / مزایده,مزایده فروش یک قطعه زمین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952178/مزایده-واگذاری-ششدانگ-قطعه-زمین-315-50متر'>مزایده واگذاری ششدانگ قطعه زمین 315.50متر  / مزایده,مزایده واگذاری ششدانگ قطعه زمین 315.50متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952228/استعلام-خرید-استوانه-ایمنی-پلی-یورتان'>استعلام خرید استوانه ایمنی پلی یورتان  / استعلام ، استعلام خرید استوانه ایمنی پلی یورتان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952229/استعلام-تاسیسات-و-مصالح-ساختمانی'>استعلام تاسیسات و مصالح ساختمانی  / استعلام, استعلام تاسیسات و مصالح ساختمانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952230/استعلام-خرید-خدمات-مشاوره-آزمایشگاهی'>استعلام خرید خدمات مشاوره آزمایشگاهی / استعلام ,استعلام خرید خدمات مشاوره آزمایشگاهی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952231/استعلام-اکو'>استعلام اکو / استعلام , استعلام اکو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952232/استعلام-تامین-5-نفر-نیرو-خدمات-نگهداری-فضاهای-جدیدالاحداث'>استعلام تامین 5 نفر نیرو خدمات نگهداری فضاهای جدیدالاحداث / استعلام, استعلام تامین 5 نفر نیرو خدمات نگهداری فضاهای جدیدالاحداث</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952233/استعلام-اجرای-عملیات-روکش-آسفالت'>استعلام اجرای عملیات روکش آسفالت / استعلام ,استعلام اجرای عملیات روکش آسفالت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952234/استعلام-دستگاه-UTM'>استعلام دستگاه UTM / استعلام، استعلام دستگاه UTM</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952235/استعلام-خرید-دوربین'>استعلام خرید دوربین  / استعلام , استعلام خرید دوربین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952236/استعلام-دوخت-لباس-فرم-کارکنان-گمرک-سهلان'>استعلام دوخت لباس فرم کارکنان گمرک سهلان / استعلام , استعلام دوخت لباس فرم کارکنان گمرک سهلان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952237/استعلام-تامین-بارگیری-و-حمل-چهار-دستگاه-برج-دو-مداره'>استعلام  تامین بارگیری و حمل چهار دستگاه برج دو مداره / استعلام ، استعلام  تامین بارگیری و حمل چهار دستگاه برج دو مداره</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952238/استعلام-اجرای-شبکه-روشنایی-تقاطع-غیر-همسطح'>استعلام اجرای شبکه روشنایی تقاطع غیر همسطح / استعلام،استعلام اجرای شبکه روشنایی تقاطع غیر همسطح</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952239/استعلام-تخریب-و-آماده-سازی-محوطه'>استعلام تخریب و آماده سازی محوطه     / استعلام، استعلام تخریب و آماده سازی محوطه    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952240/استعلام-اجرای-شیار-لرزاننده-طولی-و-عرضی'>استعلام اجرای شیار لرزاننده طولی و عرضی / استعلام ، استعلام اجرای شیار لرزاننده طولی و عرضی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952241/استعلام-درخواست-چهار-فقره-لوازم-یدکی-بلدزر'>استعلام درخواست چهار فقره لوازم یدکی بلدزر  / استعلام, استعلام درخواست چهار فقره لوازم یدکی بلدزر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952242/استعلام-برنج-دانه-بلند-یگانه'>استعلام برنج دانه بلند یگانه  / استعلام ، استعلام برنج دانه بلند یگانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952243/استعلام-باتری-12-ولت-200-امپر-ساعت-سیلد'>استعلام باتری 12 ولت 200 امپر ساعت سیلد  / استعلام , استعلام باتری 12 ولت 200 امپر ساعت سیلد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952244/استعلام-چسب-کاغذی-1-25CM-مخصوص-رینوپلاستی'>استعلام چسب کاغذی 1/25CM مخصوص رینوپلاستی / استعلام ، استعلام چسب کاغذی 1/25CM مخصوص رینوپلاستی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952245/اصلاحیه-مزایده-فروش-تعداد-118-رقبه-از-املاک-تملیکی-و-مازاد'>اصلاحیه مزایده فروش تعداد 118 رقبه از املاک تملیکی و مازاد  / اصلاحیه مزایده,مزایده فروش تعداد 118 رقبه از املاک تملیکی و مازاد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952246/استعلام-آب-ژاول'>استعلام آب ژاول  / استعلام , استعلام آب ژاول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952247/استعلام-کولر-گازی-ایستاده-جنرال-60000'>استعلام کولر گازی ایستاده جنرال 60000 / استعلام, استعلام کولر گازی ایستاده جنرال 60000</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952248/استعلام-ژلفوم-جهت-بند-اوردن-خونریزی'>استعلام ژلفوم جهت بند اوردن خونریزی / استعلام ، استعلام ژلفوم جهت بند اوردن خونریزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952249/استعلام-کاغذ-کپی-مکس-a4'>استعلام کاغذ کپی مکس a4 / استعلام, استعلام کاغذ کپی مکس a4</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952250/استعلام-تحلیل-و-آزمایش-فنی'>استعلام تحلیل و آزمایش فنی  / استعلام , استعلام تحلیل و آزمایش فنی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952251/استعلام-خرید-4-دستگاه-رایانه'>استعلام خرید 4 دستگاه رایانه  / استعلام , استعلام خرید 4 دستگاه رایانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952252/استعلام-درب-امنیتی-ضد-سرقت'>استعلام درب امنیتی ضد سرقت / استعلام, استعلام درب امنیتی ضد سرقت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952253/استعلام-صندلی-معاینه-پزشکی-و--'>استعلام صندلی معاینه پزشکی و .. / استعلام ,استعلام صندلی معاینه پزشکی و ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952254/استعلام-سرویس-و-نگهداری-موتورخانه-و-تاسیسات'>استعلام سرویس و نگهداری موتورخانه و تاسیسات / استعلام , استعلام سرویس و نگهداری موتورخانه و تاسیسات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952255/استعلام-دیزل-ژنراتور-KVA-400'>استعلام دیزل ژنراتور KVA 400  / استعلام, استعلام دیزل ژنراتور KVA 400 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952256/استعلام-نصب-تجهیزات-برقی'>استعلام نصب تجهیزات برقی / استعلام , استعلام نصب تجهیزات برقی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952257/استعلام-باتری-قابل-شارژ'>استعلام باتری قابل شارژ / استعلام , استعلام باتری قابل شارژ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952258/استعلام-کاتریج-مارک-تارا'>استعلام کاتریج مارک تارا  / استعلام, استعلام کاتریج مارک تارا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952259/استعلام-خرید-20-عدد-DC-PDU'>استعلام خرید 20 عدد DC PDU  / استعلام ,استعلام خرید 20 عدد DC PDU </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952260/استعلام-کولر-گازی-ایستاده-گری-55000-با-گارانتی'>استعلام کولر گازی ایستاده گری 55000 با گارانتی / استعلام, استعلام  کولر گازی ایستاده گری 55000 با گارانتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952261/استعلام-کولر-گازی-سرمایشی-اسپلیت'>استعلام کولر گازی سرمایشی اسپلیت / استعلام , استعلام کولر گازی سرمایشی اسپلیت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952262/استعلام-تلویزیون-LED'>استعلام تلویزیون LED  / استعلام, استعلام تلویزیون LED </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952263/مناقصه-تهیه-تابلو-و-علائم-ایمنی-راه-مطابق-استاندارد-سازمان-راهداری'>مناقصه تهیه تابلو و علائم ایمنی راه مطابق استاندارد سازمان راهداری  / مناقصه , مناقصه تهیه تابلو و علائم ایمنی راه مطابق استاندارد سازمان راهداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952264/استعلام-مقره'>استعلام مقره / استعلام , استعلام مقره</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952265/استعلام-نایلون-سبز-مخصوص-گلخانه'>استعلام نایلون سبز مخصوص گلخانه  / استعلام، استعلام نایلون سبز مخصوص گلخانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952266/استعلام-خرید-فن-کویل-سقفی'> استعلام خرید فن کویل سقفی  / استعلام , استعلام خرید فن کویل سقفی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952267/استعلام-دستگاه-سیخ-شوی-تکفاز-ایرانی'>استعلام دستگاه سیخ شوی تکفاز ایرانی / استعلام, استعلام دستگاه سیخ شوی تکفاز ایرانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952268/استعلام-کاغذ-70-100'>استعلام کاغذ 70*100  / استعلام, استعلام کاغذ 70*100 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952269/استعلام-خرید-و-نصب-و-نگهداری-gps-انلاین-جهت-ماشین-آلات'>استعلام خرید و نصب و نگهداری gps انلاین جهت ماشین آلات  / استعلام ، استعلام خرید و نصب و نگهداری gps انلاین جهت ماشین آلات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952270/استعلام-ساخت-سایر-پروژه-های-مهندسی-عمران'>استعلام ساخت سایر پروژه های مهندسی عمران  / استعلام , استعلام ساخت سایر پروژه های مهندسی عمران </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952271/استعلام-طراحی-و-نصب-و-راه-اندازی-و-بهره-برداری-از-نیروگاه-خورشیدی'>استعلام طراحی و نصب و راه اندازی و بهره برداری از نیروگاه خورشیدی / استعلام, استعلام طراحی و نصب و راه اندازی و بهره برداری از نیروگاه خورشیدی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952272/استعلام-قفسه-دو-طرفه-کتابخانه-راش'>استعلام قفسه دو طرفه کتابخانه راش  / استعلام ، استعلام قفسه دو طرفه کتابخانه راش </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/952273/مناقصه-ترمیم-دیواره-بین-قیف-سنگ-و--نوبت-دوم'>مناقصه ترمیم دیواره بین قیف سنگ و....نوبت دوم  / آگهی مناقصه , مناقصه ترمیم دیواره بین قیف سنگ و....نوبت دوم </a></li></ol>

مناقصات و مزایدات ...
ما را در سایت مناقصات و مزایدات دنبال می کنید

نویسنده : نوری بازدید : 10 تاريخ : يکشنبه 26 آذر 1396 ساعت: 11:30

<ol><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950284/تجدید-مناقصه-انجام-امور-خدماتی'>تجدید مناقصه انجام امور خدماتی / آگهی تجدید مناقصه عمومی، تجدید مناقصه انجام امور خدماتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950285/مناقصه-تامین-خودروهای-استیجاری'>مناقصه تامین خودروهای استیجاری / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه تامین خودروهای استیجاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950287/مناقصه-تامین-حمل-و-نصب-فیلتراسیون-مورد-نیاز-شبکه-آبیاری-تجدید-نوبت-دوم'>مناقصه تامین، حمل و نصب فیلتراسیون مورد نیاز شبکه آبیاری تجدید  نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی , مناقصه تامین، حمل و نصب فیلتراسیون مورد نیاز شبکه آبیاری تجدید  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950289/مناقصه-اجرای-ایستگاه-پمپاژ-احداث-استخر-ساختمان-نگهبانی-حصارکشی--تجدید-نوبت-دوم'>مناقصه اجرای ایستگاه پمپاژ، احداث استخر، ساختمان نگهبانی، حصارکشی ...تجدید  نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه اجرای ایستگاه پمپاژ، احداث استخر، ساختمان نگهبانی، حصارکشی ...تجدید نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950290/مناقصه-اجرای-امور-نظافت-و-پاکیزه-سازی-معابر-شهری-و----نوبت-دوم'>مناقصه اجرای امور نظافت و پاکیزه سازی معابر شهری و .... - نوبت دوم  / مناقصه, مناقصه اجرای امور نظافت و پاکیزه سازی معابر شهری و .... - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950292/مناقصه-خرید-و-حمل-(بارگیری-حمل-و-باراندازی)-تجهیزات-مکانیکال-تهیه-شاسی-کوپله-کردن-پمپ-ها-تجدید-نوبت-دوم'>مناقصه خرید و حمل (بارگیری، حمل و باراندازی) تجهیزات مکانیکال، تهیه شاسی، کوپله کردن پمپ ها تجدید  نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه خرید و حمل (بارگیری، حمل و باراندازی) تجهیزات مکانیکال، تهیه شاسی، کوپله کردن پمپ ها تجدید  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950294/مناقصه-عملیات-اجرایی-قیرپاشی-و-پخش-آسفالت-معابر-شهری-تجدید-مرحله-دوم-نوبت-دوم'>مناقصه عملیات اجرایی قیرپاشی و پخش آسفالت معابر شهری تجدید مرحله دوم نوبت دوم  / آگهی تجدید مناقصه عمومی , مناقصه عملیات اجرایی قیرپاشی و پخش آسفالت معابر شهری تجدید مرحله دوم نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950296/مناقصه-تامین-خدمات-نیروی-انسانی-نوبت-دوم'>مناقصه تامین خدمات نیروی انسانی  نوبت دوم  / آگهی مناقصه، مناقصه تامین خدمات نیروی انسانی  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950297/آگهی-تجدید-دوم-مناقصه-خرید-32-ردیف-انواع-معرف-های-گروه-های-خون-اصلی'>آگهی تجدید دوم مناقصه خرید 32 ردیف انواع معرف های گروه های خون اصلی / مناقصه, آگهی تجدید دوم مناقصه عمومی, مناقصه خرید 32 ردیف انواع معرف های گروه های خون اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950298/مناقصه-ساخت-و-تحویل-تعداد-120-000-عدد-کفشک-ترمز-چدنی-نوبت-دوم'>مناقصه ساخت و تحویل تعداد 120.000 عدد کفشک ترمز چدنی نوبت دوم  / آگهی مناقصه , مناقصه ساخت و تحویل تعداد 120.000 عدد کفشک ترمز چدنی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950301/مناقصه-تعمیر-و-نگهداری-موتورخانه-تاسیسات-نوبت-دوم'>مناقصه تعمیر و نگهداری موتورخانه تاسیسات نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تعمیر و نگهداری موتورخانه تاسیسات نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950304/مناقصه-انواع-اتصالات-فلزی-و-پلی-اتیلن-آبرسانی'>مناقصه انواع اتصالات فلزی و پلی اتیلن آبرسانی / آگهی مناقصه , مناقصه انواع اتصالات فلزی و پلی اتیلن آبرسانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950311/مناقصه-تامین-لوله-پلی-اتیلن'>مناقصه تامین لوله پلی اتیلن  / آگهی مناقصه , مناقصه تامین لوله پلی اتیلن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950314/مناقصه-طبخ-غذای-دانشجویان'>مناقصه طبخ غذای دانشجویان / آگهی مناقصه , مناقصه طبخ غذای دانشجویان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950323/تجدید-مناقصه-عملیات-اجرایی-تهیه-و-پخش-دستی-آسفالت-نوبت-دوم'>تجدید مناقصه عملیات اجرایی تهیه و پخش دستی آسفالت نوبت دوم / آگهی تجدید مناقصه عمومی,مناقصه عملیات اجرایی تهیه و پخش دستی آسفالت نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950325/فراخوان-برگزاری-جشنواره-بزرگ-گردشگری'>فراخوان برگزاری جشنواره بزرگ گردشگری / آگهی فراخوان , فراخوان برگزاری جشنواره بزرگ گردشگری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950327/فراخوان-خرید-لوله-پلی-اتیلن-pe-به-قطر-160-میلی-متر-تجدید-نوبت-دوم'>فراخوان خرید لوله پلی اتیلن pe به قطر 160 میلی متر تجدید نوبت دوم / فراخوان تجدید ارزیابی کیفی , فراخوان خرید لوله پلی اتیلن pe به قطر 160 میلی متر تجدید نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950333/مناقصه-احداث-سد-و-تاسیسات'>مناقصه احداث سد و تاسیسات / آگهی فراخوان عمومی ارزیابی کیفی، مناقصه احداث سد و تاسیسات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950336/آگهی-ارزیابی-تامین-نیروی-انسانی-به-منظور-انجام-امور-خدماتی-و-پشتیبانی-نوبت-دوم'>آگهی ارزیابی تامین نیروی انسانی به منظور انجام امور خدماتی و پشتیبانی- نوبت دوم  / آگهی ارزیابی کیفی ، آگهی تامین نیروی انسانی به منظور انجام امور خدماتی و پشتیبانی- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950339/تجدید-مناقصه-خدمات-راهبری-تعمیرات-و-نگهداری-از-تاسیسات-و---نوبت-دوم'>تجدید مناقصه خدمات راهبری، تعمیرات و نگهداری از تاسیسات و ... نوبت دوم  / تجدید آگهی عمومی ارزیابی کیفی, تجدید مناقصه خدمات راهبری، تعمیرات و نگهداری از تاسیسات و ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950340/تجدید-مناقصه-کلیه-امور-تعمیر-نگهداری-و-راهبری-تاسیسات-مکانیکی-و-الکتریکی'>تجدید مناقصه کلیه امور تعمیر، نگهداری و راهبری تاسیسات مکانیکی و الکتریکی / آگهی مناقصه عمومی تجدید، تجدید مناقصه کلیه امور تعمیر، نگهداری و راهبری تاسیسات مکانیکی و الکتریکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950341/مناقصه-خرید-نصب-و-راه-اندازی-ده-دستگاه-همودیالیز'>مناقصه خرید، نصب و راه اندازی ده دستگاه همودیالیز / آگهی مناقصه, مناقصه خرید، نصب و راه اندازی ده دستگاه همودیالیز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950350/فراخوان-تولید-انواع-ظروف-بسته-بندی-با-جنس-پلاستیک-تولید-شده---نوبت-دوم'>فراخوان تولید انواع ظروف بسته بندی با جنس پلاستیک تولید شده .... نوبت دوم  / آگهی فراخوان شناسایی تامین کننده ، فراخوان تولید انواع ظروف بسته بندی با جنس پلاستیک تولید شده ....نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950353/فراخوان-تجدید-مناقصه-عمومی-پروژه-خرید-و-نصب-سیستم-اعلان-حریق'>فراخوان تجدید مناقصه عمومی پروژه خرید و نصب سیستم اعلان حریق  / فراخوان تجدید مناقصه عمومی،فراخوان مناقصه عمومی پروژه خرید و نصب سیستم اعلان حریق </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950355/مناقصه-اجرای-طراحی-خرید-نصب-و-راه-اندازی-سیستم-DRY-Slop--نوبت-دوم'>مناقصه اجرای طراحی، خرید، نصب و راه اندازی سیستم DRY Slop   نوبت دوم   / فراخوان مناقصه, مناقصه اجرای طراحی، خرید، نصب و راه اندازی سیستم DRY Slop   نوبت دوم  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950356/مناقصه-تهیه-متریال-و-اجرای-پوشش-ضد-حریق-(Fire-Proofing)---نوبت-دوم'>مناقصه  تهیه متریال و اجرای پوشش ضد حریق (Fire Proofing) ... نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه  تهیه متریال و اجرای پوشش ضد حریق (Fire Proofing) ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950359/فراخوان-خرید-دستگاه-ویسکومتر--'>فراخوان خرید دستگاه ویسکومتر... / آگهی فراخوان , فراخوان خرید دستگاه ویسکومتر...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950362/آگهی-مناقصه-انتخاب-پیمانکار-تهیه-و-طبخ-غذا'>آگهی مناقصه انتخاب پیمانکار تهیه و طبخ غذا  / آگهی مناقصه ، آگهی مناقصه انتخاب پیمانکار تهیه و طبخ غذا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950364/تجدید-فراخوان-تجهیز-و-نوسازی-اراضی-شالیزاری-در-سطح-استان-گلستان---نوبت-دوم'>تجدید فراخوان تجهیز و نوسازی اراضی شالیزاری در سطح استان گلستان ... نوبت دوم / تجدید فراخوان تجهیز و نوسازی اراضی شالیزاری در سطح استان گلستان ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950366/فراخوان-مشارکت-در-ساخت-پروژه-تجاری--نوبت-دوم'>فراخوان مشارکت در ساخت پروژه تجاری  - نوبت دوم  / اگهی فراخوان,فراخوان مشارکت در ساخت پروژه تجاری - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950367/مناقصه-تامین-خدمات-نگهداری-و-راهبری-تاسیسات-حرارتی--'>مناقصه تامین خدمات نگهداری و راهبری تاسیسات حرارتی... / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه تامین خدمات نگهداری و راهبری تاسیسات حرارتی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950369/فراخوان-جذب-سرمایه-گذار-انجام-طرح-گردشگری-مجتمع-نوبت-دوم'> فراخوان جذب سرمایه گذار انجام طرح گردشگری مجتمع نوبت دوم  / فراخوان عمومی ,  فراخوان جذب سرمایه گذار انجام طرح گردشگری مجتمع نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950370/مناقصه-عمومی-تامین-نیروی-انسانی-ماهر-و-نیمه-ماهر'>مناقصه عمومی تامین نیروی انسانی ماهر و نیمه ماهر / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عمومی تامین نیروی انسانی ماهر و نیمه ماهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950372/مناقصه-واگذاری-خدمات-عمومی'>مناقصه واگذاری خدمات عمومی / آگهی مناقصه,مناقصه واگذاری خدمات عمومی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950375/مناقصه-تامین-متریال-ساخت-و-نصب-سازه-سوله-سالن-تریم-پره'>مناقصه تامین متریال ساخت و نصب سازه سوله سالن تریم پره  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای ,  مناقصه تامین متریال ساخت و نصب سازه سوله سالن تریم پره </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950377/مناقصه-بیمه-تکمیلی-درمان-برای-کارکنان-و-خانواده-های-ایشان--تجدید-نوبت-دوم'>مناقصه بیمه تکمیلی درمان برای کارکنان و خانواده های ایشان... تجدید- نوبت دوم  / آگهی تجدید مناقصه عمومی, مناقصه بیمه تکمیلی درمان برای کارکنان و خانواده های ایشان... تجدید- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950380/مناقصه-پاکسازی-عمومی-و-جمع-آوری-زباله-تجدید'>مناقصه  پاکسازی عمومی و جمع آوری زباله  تجدید  / آگهی مناقصه, مناقصه  پاکسازی عمومی و جمع آوری زباله  تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950382/مناقصه-تامین-مواد-اولیه-طبخ-و-تحویل-غذای-کارکنان'>مناقصه تامین مواد اولیه، طبخ و تحویل غذای کارکنان / آگهی مناقصه,مناقصه تامین مواد اولیه، طبخ و تحویل غذای کارکنان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950385/مناقصه-خدمات-راهبری-تعمیرات-و-نگهداری-از-تاسیسات-و---تجدید-نوبت-دوم-96-7-18'>مناقصه خدمات راهبری، تعمیرات و نگهداری از تاسیسات و ... تجدید نوبت دوم 96/7/18 / تجدید آگهی عمومی ارزیابی کیفی , مناقصه خدمات راهبری، تعمیرات و نگهداری از تاسیسات و ... تجدید نوبت دوم 96/7/18</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950390/مناقصه-واگذاری-حمل-آب-غیر-شرب'>مناقصه واگذاری حمل آب غیر شرب  / آگهی مناقصه , مناقصه واگذاری حمل آب غیر شرب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950391/مناقصه-خرید-12-نوع-یراق-آلات-پلی-آمید'>مناقصه خرید 12 نوع یراق آلات پلی آمید / آگهی مناقصه,مناقصه خرید 12 نوع یراق آلات پلی آمید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950392/فراخوان-مناقصه-خرید-8000-کیلوگرم-Topanol-A'>فراخوان مناقصه خرید 8000 کیلوگرم Topanol A / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه خرید 8000 کیلوگرم Topanol A</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950393/مناقصه-امور-حفاظتی-و-مراقبتی-از-ساختمان-و-کلیه-محدثات-و-تجهیزات'>مناقصه امور حفاظتی و مراقبتی از ساختمان و کلیه محدثات و تجهیزات  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه امور حفاظتی و مراقبتی از ساختمان و کلیه محدثات و تجهیزات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950398/مناقصه-لایروبی-کانال-دسترسی-و-احداث-دیوار-ساحلی-بندر'>مناقصه لایروبی کانال دسترسی و احداث دیوار ساحلی بندر / آگهی مناقصه ,مناقصه لایروبی کانال دسترسی و احداث دیوار ساحلی بندر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950401/مناقصه-خرید-دستمال-کاغذی'>مناقصه خرید دستمال کاغذی / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید دستمال کاغذی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950403/فراخوان-ارائه-خدمات-مشاوره-و-نقشه-برداری--نوبت-دوم'>فراخوان ارائه خدمات مشاوره و نقشه برداری - نوبت دوم  / فراخوان آگهی ارزیابی کیفی, فراخوان ارائه خدمات مشاوره و نقشه برداری - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950405/مناقصه-نصب-برج-و-سیم-کشی-خط-انتقال-230-کیلوولت-نوبت-دوم'>مناقصه نصب برج و سیم کشی خط انتقال 230 کیلوولت نوبت دوم  / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه های عمومی ، فراخوان مناقصه نصب برج و سیم کشی خط انتقال 230 کیلوولت نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950409/مناقصه-اجرای-عملیات-زیرسازی-و-آسفالت-و-جدول-گذاری--مرحله-نهایی'>مناقصه اجرای عملیات زیرسازی و آسفالت و جدول گذاری - مرحله نهایی / مناقصه عمومی دو مرحله ای، مناقصه اجرای عملیات زیرسازی و آسفالت و جدول گذاری- مرحله نهایی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950411/مناقصه-استفاده-از-خدمات-بخش-خصوصی-در-سرویسهای-صنعتی-نوبت-دوم'>مناقصه استفاده از خدمات بخش خصوصی در سرویسهای صنعتی- نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای ، مناقصه استفاده از خدمات بخش خصوصی در سرویسهای صنعتی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950412/آگهی-مناقصه-عمومی-دو-مرحله‌ای-چاپ-اقلام-مطبوعاتی-کارت-بانکی'>آگهی مناقصه عمومی دو مرحله‌ای  چاپ اقلام مطبوعاتی کارت بانکی   / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله‌ای ،آگهی مناقصه عمومی دو مرحله‌ای چاپ اقلام مطبوعاتی کارت بانکی  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950414/مناقصه-خرید-2526-عدد-تسمه-ارت-گالوانیزه-نوبت-دوم'>مناقصه خرید 2526 عدد تسمه ارت گالوانیزه- نوبت دوم  / مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه خرید 2526 عدد تسمه ارت گالوانیزه - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950417/مناقصه-ساخت-و-نصب-تابلوهای-سر-درب-بازارها'>مناقصه ساخت و نصب تابلوهای سر درب بازارها  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه ساخت و نصب تابلوهای سر درب بازارها </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950418/مناقصه-خرید-لوازم-یدکی-BAFFLE-PLATE'>مناقصه  خرید لوازم یدکی BAFFLE PLATE  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه  خرید لوازم یدکی BAFFLE PLATE </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950420/فراخوان-مناقصه-عملیات-اجرای-اصلاح-شبکه-توزیع-آب--نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه عملیات اجرای اصلاح شبکه توزیع آب  - نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای , فراخوان مناقصه عملیات اجرای اصلاح شبکه توزیع آب - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950422/تامین-ماشین-آلات-سنگین-و-نیمه-سنگین-همراه-با-اپراتور-و-ریگر-مربوطه-نوبت-دوم'>تامین ماشین آلات سنگین و نیمه سنگین همراه با اپراتور و ریگر مربوطه- نوبت دوم  / مناقصه, تامین ماشین آلات سنگین و نیمه سنگین همراه با اپراتور و ریگر مربوطه- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950424/تجدید-مناقصه-لکه-گیری-و-روکش-آسفالت-محور-کمربند-شمالی-نوبت-دوم'>تجدید مناقصه لکه گیری و روکش آسفالت محور کمربند شمالی نوبت دوم  / آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای ، تجدید مناقصه لکه گیری و روکش آسفالت محور کمربند شمالی  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950425/فراخوان-ارزیابی-کیفی-اجرای-روشنایی-مسیرهای-دسترسی-سایت'>فراخوان ارزیابی کیفی اجرای روشنایی مسیرهای دسترسی سایت / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی پیمانکاران , فراخوان ارزیابی کیفی اجرای روشنایی مسیرهای دسترسی سایت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950428/تجدید-ارزیابی-کیفی-تعمیرات-اساسی-واحد-GEF5-و-بازدید-RC-ژنراتور-نوبت-دوم'>تجدید ارزیابی کیفی تعمیرات اساسی واحد GEF5 و بازدید RC ژنراتور- نوبت دوم  / تجدید ارزیابی کیفی مناقصه گران ، تجدید ارزیابی کیفی تعمیرات اساسی واحد GEF5 و بازدید RC ژنراتور- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950429/فراخوان-مناقصه-قطعه-اول-آبرسانی'>فراخوان مناقصه قطعه اول آبرسانی  / فراخوان مناقصه ، فراخوان مناقصه قطعه اول آبرسانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950431/مناقصه-خرید-لوازم-شبکه-برق--نوبت-دوم'>مناقصه خرید لوازم شبکه برق - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای، مناقصه خرید لوازم شبکه برق  - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950433/تجدید-مناقصه-حفظ-نگهداری-و-ایجاد-فضای-سبز'>تجدید مناقصه حفظ، نگهداری و ایجاد فضای سبز / آگهی تجدید مناقصه عمومی,مناقصه حفظ، نگهداری و ایجاد فضای سبز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950434/فراخوان-بهسازی-فضای-داخلی-و-بیرونی-کارگاه-اوتیس-نوبت-دوم'>فراخوان بهسازی فضای داخلی و بیرونی کارگاه اوتیس نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی ارزیابی ساده , فراخوان بهسازی فضای داخلی و بیرونی کارگاه اوتیس نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950435/مناقصه-شیرآلات-آبرسانی-فلوتر-مکانیکی-ترانسفورماتور-لوله-گالوانیزه-قرص-کلر-و-کلرزن-بشقابی'>مناقصه شیرآلات آبرسانی، فلوتر مکانیکی ترانسفورماتور، لوله گالوانیزه، قرص کلر و کلرزن بشقابی / مناقصه, مناقصه شیرآلات آبرسانی، فلوتر مکانیکی ترانسفورماتور، لوله گالوانیزه، قرص کلر و کلرزن بشقابی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950437/مناقصه-تامین-نیروی-انسانی-کارگری-جهت-حفظ-و-نگهداری-فضای-سبز-و--'>مناقصه تامین نیروی انسانی کارگری جهت حفظ و نگهداری فضای سبز و ... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه تامین نیروی انسانی کارگری جهت حفظ و نگهداری فضای سبز و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950439/مناقصه-تامین-CRA-TUBING'>مناقصه تامین CRA TUBING  / آگهی مناقصه همراه با ارزیابی کیفی , مناقصه تامین CRA TUBING </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950441/فراخوان-ارزیابی-کیفی-اجرای-خیابان-ROD-E-R-به-طول-حدود-4554-متر-و-عرض-آسفالت--'>فراخوان ارزیابی کیفی اجرای خیابان ROD-E-R به طول حدود 4554 متر و عرض آسفالت ... / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی پیمانکاران , فراخوان ارزیابی کیفی اجرای خیابان ROD-E-R به طول حدود 4554 متر و عرض آسفالت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950442/مناقصه-تهیه--حمل--نصب-و-تعمیر-و-مرمت-و-حفاظ-گاردریل-و-ایمن-سازی-سرحفاظ'>مناقصه تهیه ، حمل ، نصب و تعمیر و مرمت و حفاظ گاردریل و ایمن سازی سرحفاظ  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه تهیه ، حمل ، نصب و تعمیر و مرمت و حفاظ گاردریل و ایمن سازی سرحفاظ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950443/فراخوان-واگذاری-خرید-100-کیلومتر-کابل-63-کیلوولت'>فراخوان واگذاری خرید 100 کیلومتر کابل 63 کیلوولت  / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی، فراخوان واگذاری خرید 100 کیلومتر کابل 63 کیلوولت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950444/مناقصه-خرید-لوازم-یدکی-کنترل-ولوهای-بویلرهای-واحدهای-بخار-مدل-E-TYPE'>مناقصه  خرید لوازم یدکی کنترل ولوهای بویلرهای واحدهای بخار مدل E-TYPE / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه  خرید لوازم یدکی کنترل ولوهای بویلرهای واحدهای بخار مدل E-TYPE</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950445/مناقصه-احداث-دیوار-حائل-نوبت-سوم'>مناقصه احداث دیوار حائل- نوبت سوم  / اگهی فراخوان مناقصه , مناقصه احداث دیوار حائل- نوبت سوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950446/مناقصه-قرارداد-حجمی-با-شرکتهای-خدماتی-در-حوزه-های-ماشین-نویسی-و---نوبت-دوم'>مناقصه قرارداد حجمی با شرکتهای خدماتی در حوزه های ماشین نویسی و ... نوبت دوم / مناقصه , مناقصه عمومی یک مرحله ای ، مناقصه قرارداد حجمی با شرکتهای خدماتی در حوزه های ماشین نویسی و ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950450/تجدید-مناقصه-خرید-و-تجهیز-یک-دستگاه-اتوبوس-فرماندهی'>تجدید مناقصه خرید و تجهیز یک دستگاه اتوبوس فرماندهی / تجدید مناقصه , مناقصه خرید و تجهیز یک دستگاه اتوبوس فرماندهی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950453/مناقصه-عملیات-حفظ-و-نگهداری-فضای-سبز-و-تاسیسات-وابسته-و--'>مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز و تاسیسات وابسته و ... / آگهی مناقصه, مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز و تاسیسات وابسته و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950456/مناقصه-خرید-بتن-تقاطع-غیرهمسطح'>مناقصه خرید بتن تقاطع غیرهمسطح  / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه خرید بتن تقاطع غیرهمسطح</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950458/استعلام-ورق-4-میل-آجدار--سامانه-تدارکات-الکترونیکی-دولت'>استعلام ورق 4 میل آجدار , سامانه تدارکات الکترونیکی دولت / استعلام , استعلام ورق 4 میل آجدار سامانه تدارکات الکترونیکی دولت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950460/مناقصه-coiled-tubing-reel'>مناقصه coiled tubing reel / آگهی مناقصه ,مناقصه coiled tubing reel</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950462/مناقصه-تجهیز-و-پشتیبانی-سامانه-هوشمند-مدیریت-الکترونیک--نوبت-دوم'>مناقصه تجهیز و پشتیبانی سامانه هوشمند مدیریت الکترونیک... نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تجهیز و پشتیبانی سامانه هوشمند مدیریت الکترونیک... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950466/مناقصه-واگذاری-آموزش-شهروندی-و-راهبری-کلینیکهای-سطح-منطقه'>مناقصه واگذاری آموزش شهروندی و راهبری کلینیکهای سطح منطقه / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه واگذاری آموزش شهروندی و راهبری کلینیکهای سطح منطقه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950467/تجدید-فراخوان-واگذاری-خدمات-نصب-تجهیزات-تست-و-راه-اندازی-پست-63-20-کیلوولت-GIS--نوبت-دوم'>تجدید فراخوان واگذاری خدمات نصب تجهیزات، تست و راه اندازی پست 63/20 کیلوولت GIS    نوبت دوم  / آگهی فراخوان عمومی ارزیابی کیفی پیمانکاران، تجدید فراخوان واگذاری خدمات نصب تجهیزات، تست و راه اندازی پست 63/20 کیلوولت GIS    نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950469/استعلام-کنترلر-تشخیص-چهره--سامانه-ستاد'>استعلام کنترلر تشخیص چهره , سامانه ستاد / استعلام , استعلام کنترلر تشخیص چهره سامانه ستاد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950470/تجدید-فراخوان-مناقصه-تهیه-و-خرید--حمل-و-نصب-پکیج-ایستگاه-پمپاژ-شبکه-آبیاری--نوبت-دوم'>تجدید فراخوان مناقصه تهیه و خرید ، حمل و نصب پکیج ایستگاه پمپاژ شبکه آبیاری... نوبت دوم / تجدید فراخوان مناقصه تهیه و خرید ، حمل و نصب پکیج ایستگاه پمپاژ شبکه آبیاری... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950471/فراخوان-عمومی-مشارکت-احداث-مجتمع-تجاری'>فراخوان عمومی مشارکت احداث مجتمع تجاری / آگهی فراخوان عمومی، فراخوان عمومی مشارکت احداث مجتمع تجاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950473/مناقصه-خدمات-گروه-های-خدمات-کنترل-و-نظارت-از-منابع-آب-زیرزمینی'>مناقصه خدمات گروه های خدمات کنترل و نظارت از منابع آب زیرزمینی / مناقصه , مناقصه خدمات گروه های خدمات کنترل و نظارت از منابع آب زیرزمینی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950474/مناقصه-خدمات-نماسازی-و-رنگ-آمیزی-ساختمانهای-مسکونی'>مناقصه خدمات نماسازی و رنگ آمیزی ساختمانهای مسکونی / آگهی مناقصه, مناقصه خدمات نماسازی و رنگ آمیزی ساختمانهای مسکونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950476/استعلام-کابل-هلیاکس--سایت-ستاد'>استعلام کابل هلیاکس , سایت ستاد / استعلام , استعلام کابل هلیاکس سایت ستاد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950478/بهسازی-و-روکش-آسفالت-احداث-شبکه-روشنایی-تهیه-و-نصب-گاردریل-تهیه-رنگ-و-اجرای-خط-کشی--نوبت-دوم'>بهسازی و روکش آسفالت، احداث شبکه روشنایی، تهیه و نصب گاردریل، تهیه رنگ و اجرای خط کشی... نوبت دوم / مناقصه, بهسازی و روکش آسفالت، احداث شبکه روشنایی، تهیه و نصب گاردریل، تهیه رنگ و اجرای خط کشی... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950479/مناقصه-خرید-سرورهای-HP-G9-و-متعلقات-مورد-نیاز'>مناقصه خرید سرورهای HP G9 و متعلقات مورد نیاز / آگهی مناقصه, مناقصه خرید سرورهای HP G9 و متعلقات مورد نیاز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950483/مناقصه-تعمیرات-پل-های--نوبت-دوم'>مناقصه تعمیرات پل های... نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای، مناقصه تعمیرات پل های... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950485/مناقصه-انجام-عملیات-لکه-گیری-و-روکش-آسفالت-تجدید-نوبت-دوم'>مناقصه انجام عملیات لکه گیری و روکش آسفالت تجدید نوبت دوم / آگهی تجدید مناقصه عمومی , مناقصه انجام عملیات لکه گیری و روکش آسفالت تجدید نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950488/مناقصه-5000-عدد-بشکه-فلزی-دو-درب-220-لیتری'>مناقصه  5000 عدد بشکه فلزی دو درب 220 لیتری / آگهی مناقصه, مناقصه  5000 عدد بشکه فلزی دو درب 220 لیتری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950490/مناقصه-عمومی-اجرای-سیستم-روشنایی--نوبت-دوم'>مناقصه عمومی اجرای سیستم روشنایی... نوبت دوم / مناقصه, مناقصه عمومی اجرای سیستم روشنایی... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950491/مناقصه-پروژه-نگهداری-و-بازسازی-شبکه-فاضلاب-نوبت-دوم'>مناقصه  پروژه نگهداری و بازسازی شبکه فاضلاب نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه پروژه نگهداری و بازسازی شبکه فاضلاب نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950493/فراخوان-تدوین-سند-ملی-توانمندسازی-محرومین-و-فقرا-نوبت-دوم'>فراخوان تدوین سند ملی توانمندسازی محرومین و فقرا نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای , فراخوان تدوین سند ملی توانمندسازی محرومین و فقرا نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950494/مناقصه-واگذاری-فرایند-برش-کاری-با-لیزر-و-واترجت-قطعات'>مناقصه واگذاری  فرایند برش کاری با لیزر و واترجت قطعات / آگهی مناقصه, مناقصه واگذاری  فرایند برش کاری با لیزر و واترجت قطعات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950495/مناقصه-واگذاری-امور-تهیه-طبخ-و-توزیع-غذای-پرسنل-و-بیماران-مرحله-دوم'>مناقصه واگذاری امور تهیه، طبخ و توزیع غذای پرسنل و بیماران مرحله دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه واگذاری امور تهیه، طبخ و توزیع غذای پرسنل و بیماران مرحله دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950498/فراخوان-مناقصه-تامین-تجهیزات-و-کالاهای-اختصاصی-عهده-پیمانکار-و--'>فراخوان مناقصه تامین تجهیزات و کالاهای اختصاصی عهده پیمانکار و ... / آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای , فراخوان مناقصه تامین تجهیزات و کالاهای اختصاصی عهده پیمانکار و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950499/مناقصه-اجرای-خط-کشی-سرد-راه-ها-(-تجدید-خط-کشی-)-شهرستان-های-کرمان--شهداد---تجدید'>مناقصه اجرای خط کشی سرد راه ها ( تجدید خط کشی ) شهرستان های کرمان - شهداد ....تجدید  / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه اجرای خط کشی سرد راه ها ( تجدید خط کشی ) شهرستان های کرمان - شهداد ....تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950502/مناقصه-خرید-SCREW-COMPRESSOR-HANBELL--نوبت-دوم'>مناقصه خرید SCREW COMPRESSOR HANBELL - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه خرید SCREW COMPRESSOR HANBELL - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950503/مناقصه-آبرسانی-روستای--'>مناقصه آبرسانی روستای ... / آگهی مناقصه، مناقصه آبرسانی روستای...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950506/مناقصه-خرید-دستگاه-ارتعاش-سنج--نوبت-دوم'>مناقصه خرید دستگاه ارتعاش سنج  - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه خرید دستگاه ارتعاش سنج  - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950508/مناقصه-لکه-گیری-و-روکش-آسفالت-محور-مهاباد--سردشت---تجدید'>مناقصه لکه گیری و روکش آسفالت محور مهاباد - سردشت ... تجدید  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه لکه گیری و روکش آسفالت محور مهاباد - سردشت ..تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950509/فراخوان-انتخاب-سرمایه-گذار-ذیصلاح-جهت-مشارکت-در-ساخت-پروژه-تجاری-نوبت-دوم'> فراخوان انتخاب سرمایه گذار ذیصلاح جهت مشارکت در ساخت پروژه تجاری- نوبت دوم  / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی ، فراخوان انتخاب سرمایه گذار ذیصلاح جهت مشارکت در ساخت پروژه تجاری - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950512/مناقصه-انجام-کلیه-خدمات-پرونده-خوانی-و-استخراج-اطلاعات-نوبت-دوم'>مناقصه انجام کلیه خدمات پرونده خوانی و استخراج اطلاعات- نوبت دوم  / اگهی مناقصه ,مناقصه انجام کلیه خدمات پرونده خوانی و استخراج اطلاعات- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950516/فراخوان-مناقصه-اجرای-اصلاح-و-بازسازی-5-5-کیلومتر'>فراخوان مناقصه اجرای اصلاح و بازسازی 5/5 کیلومتر  / آگهی فراخوان ارزیابی , فراخوان مناقصه اجرای اصلاح و بازسازی 5/5 کیلومتر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950519/فراخوان-مناقصه-تامین-قطعات-FIRE-GASDETECTION-SYSTEM'>فراخوان مناقصه تامین قطعات FIRE&GASDETECTION SYSTEM / مناقصه, فراخوان مناقصه تامین قطعات FIRE&GASDETECTION SYSTEM</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950521/مناقصه-لکه-گیری-و-روکش-آسفالت-محور--تجدید'>مناقصه لکه گیری و روکش آسفالت محور... تجدید  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه لکه گیری و روکش آسفالت محور... -تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950524/مناقصه-انجام-امور-تهیه-و-طبخ-و-توزیع-غذای-بیمارستان---نوبت-دوم'> مناقصه انجام امور تهیه و طبخ و توزیع غذای بیمارستان .... نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی همراه با ارزیابی کیفی , مناقصه انجام امور تهیه و طبخ و توزیع غذای بیمارستان .... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950525/مناقصه-احداث-مجموعه-ورزشی'>مناقصه احداث مجموعه ورزشی / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی پیمانکار, مناقصه احداث مجموعه ورزشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950528/مناقصه-ساخت-مسجد-سید-الشهدا'>مناقصه ساخت مسجد سید الشهدا   / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه ساخت مسجد سید الشهدا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950534/مناقصه-اجرای-عملیات-طرح-توریستی'>مناقصه اجرای عملیات طرح توریستی  / اگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای عملیات طرح توریستی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950537/تجدید-مناقصه-تهیه-مصالح-و-خطکشی-سرد-ترافیکی-با-گلاسبید'>تجدید مناقصه تهیه مصالح و خطکشی سرد ترافیکی با گلاسبید  / تجدید مناقصه عمومی، تجدید مناقصه تهیه مصالح و خطکشی سرد ترافیکی با گلاسبید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950538/فراخوان-مطالعه--طراحی--تهیه--اجرا-و-راه-اندازی-سیستم-LG--TG-نوبت-دوم'>فراخوان  مطالعه ، طراحی ، تهیه ، اجرا و راه اندازی سیستم LG - TG  نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی, فراخوان  مطالعه ، طراحی ، تهیه ، اجرا و راه اندازی سیستم LG - TG  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950540/مناقصه-خدمات-گروه-پرستاری'>مناقصه خدمات گروه پرستاری  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه خدمات گروه پرستاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950541/تجدید-مناقصه-لکه-گیری-و-روکش-آسفالت-(نوبت-دوم)'>تجدید مناقصه لکه گیری و روکش آسفالت  (نوبت دوم) / مناقصه, تجدید مناقصه لکه گیری و روکش آسفالت  (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950542/مناقصه-عملیات-جدولگذاری-معابر---نوبت-دوم'>مناقصه عملیات جدولگذاری معابر ... نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه عملیات جدولگذاری معابر ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950544/مناقصه-تعمیرات-اساسی-اماکن-ورزشی-الیگودرز'>مناقصه تعمیرات اساسی اماکن ورزشی الیگودرز   / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه تعمیرات اساسی اماکن ورزشی الیگودرز  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950546/مناقصه-اجرای-عملیات-احداث-یک-باب-سالن-ورزشی-چند-منظوره'>مناقصه اجرای عملیات احداث یک باب سالن ورزشی چند منظوره / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه اجرای عملیات احداث یک باب سالن ورزشی چند منظوره</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950548/مناقصه-خرید-با-نظارت-بر-ساخت-یک-دست-از-پره-های-متحرک-تمدید-نوبت-دوم'>مناقصه خرید با نظارت بر ساخت یک دست از پره های متحرک تمدید نوبت دوم / آگهی تمدید مناقصه عمومی , مناقصه خرید با نظارت بر ساخت یک دست از پره های متحرک تمدید نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950549/تجدید-مناقصه-تهیه-و-اجرای-نیوجرسی-مفصلی-و-نصب-در-محورهای-استان-نوبت-دوم'>تجدید مناقصه تهیه و اجرای نیوجرسی مفصلی و نصب در محورهای استان نوبت دوم  / آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه تهیه و اجرای نیوجرسی مفصلی و نصب در محورهای استان نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950551/فراخوان-مناقصه-خرید-335-تن-لوله-پلی-اتیلن-نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه خرید 335 تن لوله پلی اتیلن نوبت دوم  / فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه خرید 335 تن لوله پلی اتیلن نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950552/خدمات-مشاوره-کنترل-کیفی-پروژه-های-در-حال-اجرا-نوبت-دوم'>خدمات مشاوره کنترل کیفی پروژه های در حال اجرا  نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , خدمات مشاوره کنترل کیفی پروژه های در حال اجرا  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950554/مناقصه-اجرای-عملیات-احداث-یک-باب-زمین-چمن-مصنوعی'>مناقصه اجرای عملیات احداث یک باب زمین چمن مصنوعی / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه اجرای عملیات احداث یک باب زمین چمن مصنوعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950555/سومین-کنگره-راهبردی-و-نمایشگاه-نفت-و-نیرو-96-7-18'>سومین کنگره راهبردی و نمایشگاه نفت و نیرو 96.7.18 / سومین کنگره راهبردی و نمایشگاه نفت و نیرو 96.7.18</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950556/تجدید-مناقصه-انجام-مطالعات-تهیه-شناسنامه-HSEE--نوبت-دوم'>تجدید مناقصه انجام مطالعات تهیه شناسنامه HSEE - نوبت دوم  / فراخوان ارزیابی کیفی ,تجدید مناقصه انجام مطالعات تهیه شناسنامه HSEE - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950557/مناقصه-خرید-آسفالت-نوبت-دوم'>مناقصه خرید آسفالت نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه خرید آسفالت نوبت  دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950559/مناقصه-واگذاری-مرکز-آموزش-عالی-آزاد'>مناقصه واگذاری مرکز آموزش عالی آزاد / مناقصه عمومی، مناقصه واگذاری مرکز آموزش عالی آزاد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950562/تجدید-ارزیابی-کیفی-تعمیرات-اساسی-واحد-کرافت-v93-1-نیروگاه-گازی-شیراز-نوبت-دوم'>تجدید ارزیابی کیفی تعمیرات اساسی واحد کرافت v93.1 نیروگاه گازی شیراز  نوبت دوم  / آگهی ارزیابی کیفی مناقصه گران، تجدید ارزیابی کیفی تعمیرات اساسی واحد کرافت v93.1 نیروگاه گازی شیراز  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950563/مناقصه-ساخت-حوضچه-شیر-و-نقاط-اندازه-گیری-و-دریچه-هواکش---نوبت-دوم'>مناقصه ساخت حوضچه شیر و نقاط اندازه گیری و دریچه هواکش ... نوبت دوم / مناقصه عمومی, مناقصه ساخت حوضچه شیر و نقاط اندازه گیری و دریچه هواکش ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950565/مناقصه-تصدی-گری-امور-مربوط-به-صدور-بارنامه--'>مناقصه تصدی گری امور مربوط به صدور بارنامه ...  / مناقصه عمومی , مناقصه تصدی گری امور مربوط به صدور بارنامه ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950567/مناقصه-تعمیرات-پل-های--نوبت-دوم'>مناقصه تعمیرات پل های...نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای، مناقصه تعمیرات پل های...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950568/تجدید-ارزیابی-کیفی-سرویس-و-نگهداری-و-رفع-اشکالات-در-تجهیزات-برقی-نوبت-دوم'>تجدید ارزیابی کیفی سرویس و نگهداری و رفع اشکالات در تجهیزات برقی نوبت دوم  / آگهی ارزیابی کیفی مناقصه گران ، تجدید ارزیابی کیفی سرویس و نگهداری و رفع اشکالات در تجهیزات برقی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950570/تجدید-مناقصه-پروژه-احداث-سردرب-ورودی-شهرک-صنعتی--نوبت-دوم'>تجدید مناقصه پروژه احداث سردرب ورودی شهرک صنعتی  - نوبت دوم  / فراخوان تجدید مناقصه عمومی، تجدید مناقصه پروژه احداث سردرب ورودی شهرک صنعتی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950571/مناقصه-نگهداری-فضای-سبز-تجدید'>مناقصه نگهداری فضای سبز تجدید / آگهی تجدید مناقصه عمومی , مناقصه نگهداری فضای سبز تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950573/مناقصه-انجام-عملیات-توسعه-و-احداث-و-اصلاح-و-بهینه-سازی-شبکه-های-توزیع-برق--'>مناقصه انجام عملیات توسعه و احداث و اصلاح و بهینه سازی شبکه های توزیع برق ... / مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه انجام عملیات توسعه و احداث و اصلاح و بهینه سازی شبکه های توزیع برق ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950576/فراخوان-انتخاب-سرمایه-گذار-ذیصلاح-جهت-مشارکت-در-ساخت-پروژه-تجاری-نوبت-دوم'> فراخوان انتخاب سرمایه گذار ذیصلاح جهت مشارکت در ساخت پروژه تجاری نوبت دوم / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی ، فراخوان انتخاب سرمایه گذار ذیصلاح جهت مشارکت در ساخت پروژه تجاری نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950579/تجدید-مناقصه-خرید-واسکازین'>تجدید مناقصه خرید واسکازین / اگهی تجدید مناقصه عمومی , تجدید مناقصه خرید واسکازین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950581/فراخوان-جهت-اجرای-خط-انتقال-آب-دوران-ساخت-سایت-انرژی-بر'>فراخوان جهت اجرای خط انتقال آب دوران ساخت سایت انرژی بر  / فراخوان , فراخوان جهت اجرای خط انتقال آب دوران ساخت سایت انرژی بر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950583/فراخوان-مناقصه-خرید-62-تن-سیم-ACSR-و--تجدید'> فراخوان مناقصه خرید 62 تن سیم ACSR  و ...تجدید  / فراخوان عمومی ارزیابی کیفی مناقصه دو مرحله ای , فراخوان مناقصه خرید 62 تن سیم ACSR  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950585/مناقصه-جداسازی--جمع-آوری-و-انتقال-پسماندهای-صنعتی-پالایشگاه'>مناقصه جداسازی ، جمع آوری و انتقال پسماندهای صنعتی پالایشگاه / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه جداسازی ، جمع آوری و انتقال پسماندهای صنعتی پالایشگاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950586/آگهی-فراخوان-ارزیابی-عملیات-اجرایی-طرح-احداث-سد-مخزنی-گرین-نوبت-دوم'>آگهی فراخوان ارزیابی عملیات اجرایی طرح احداث سد مخزنی گرین نوبت دوم  / آگهی فراخوان ارزیابی،آگهی فراخوان ارزیابی عملیات اجرایی طرح احداث سد مخزنی گرین نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950588/مناقصه-رسوب-زدایی-از-تجهیزات-کارخانه-شکر'>مناقصه رسوب زدایی از تجهیزات کارخانه شکر  / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه رسوب زدایی از تجهیزات کارخانه شکر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950589/مناقصه-توسعه-و-احداث-شبکه-جهت-ایجاد-نقاط-تبادل-انرژی-فیدرهای-20-کیلوولت'>مناقصه توسعه و احداث شبکه جهت ایجاد نقاط  تبادل انرژی فیدرهای 20 کیلوولت / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه توسعه و احداث شبکه جهت ایجاد نقاط  تبادل انرژی فیدرهای 20 کیلوولت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950591/مناقصه-خرید-2-قلم-انواع-STEM-TRAP-نوبت-دوم'>مناقصه خرید 2 قلم انواع STEM TRAP نوبت دوم / اگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید 2 قلم انواع STEM TRAP نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950592/مناقصه-تیوب-استنلس-استیل'>مناقصه تیوب استنلس استیل / آگهی مناقصه , مناقصه تیوب استنلس استیل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950595/مناقصه-خرید-دو-قلم-انواع-STEM-TRAP-نوبت-دوم'>مناقصه خرید دو قلم انواع  STEM TRAP نوبت دوم  / مناقصه ، مناقصه خرید دو قلم انواع  STEM TRAP نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950596/مناقصه-انجام-خدمات-کارکنان-پیمانکاری--نوبت-دوم'>مناقصه انجام خدمات کارکنان پیمانکاری - نوبت دوم / آگهی مناقصه ,مناقصه انجام خدمات کارکنان پیمانکاری - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950598/مناقصه-انجام-عملیات-جمع-آوری-و-هدایت-آبهای-سطحی-نوبت-دوم'>مناقصه انجام عملیات جمع آوری و هدایت آبهای سطحی نوبت دوم  / مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه انجام عملیات جمع آوری و هدایت آبهای سطحی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950599/فراخوان-مناقصه-نصب-باندلهای-سوپرهیت--نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه نصب باندلهای سوپرهیت - نوبت دوم / فراخوان مناقصه , مناقصه نصب باندلهای سوپرهیت - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950600/فراخوان-مناقصه-اجرای-اصلاح-و-بازسازی-5-5-کیلومتر'>فراخوان مناقصه اجرای اصلاح و بازسازی 5/5 کیلومتر  / آگهی فراخوان ارزیابی , فراخوان مناقصه اجرای اصلاح و بازسازی 5/5 کیلومتر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950602/تجدید-فراخوان-انجام-عملیات-بهره-برداری-و-نگهداری-از-واحدهای-5-و-6-تصفیه-خانه-فاضلاب-نوبت-دوم'>تجدید فراخوان انجام عملیات بهره برداری و نگهداری از واحدهای 5 و 6 تصفیه خانه فاضلاب  نوبت دوم  / تجدید فراخوان انجام عملیات بهره برداری و نگهداری از واحدهای 5 و 6 تصفیه خانه فاضلاب  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950604/مناقصه-اجرای-عملیات-جایگزینی-شبکه-های-سیمی-با-کابل-خودنگدار'>مناقصه اجرای عملیات جایگزینی شبکه های سیمی با کابل خودنگدار / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه اجرای عملیات جایگزینی شبکه های سیمی با کابل خودنگدار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950605/فراخوان-ارزیابی-کیفی-خرید-و-ساخت-30-دستگاه-تجهیزات-مقره-شویی-قابل-نصب-بر-روی-وانت'>فراخوان ارزیابی کیفی خرید و ساخت 30 دستگاه تجهیزات مقره شویی قابل نصب بر روی وانت / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه عمومی ، فراخوان ارزیابی کیفی خرید و ساخت 30 دستگاه تجهیزات مقره شویی قابل نصب بر روی وانت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950607/فراخوان-مناقصه-بسته-بندی-بارگیری-و-ترخیص-محصولات-تجدید-نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه بسته بندی، بارگیری و ترخیص محصولات تجدید نوبت دوم  / اگهی فراخوان تجدید مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه بسته بندی، بارگیری و ترخیص محصولات تجدید نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950610/مناقصهglobe--ball--gatev-alve'>مناقصهglobe , ball & gatev alve / آگهی ارزیابی کیفی مناقصه گران,مناقصهglobe , ball & gatev alve</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950611/مناقصه-خرید-75000-کیلوگرم-برنج-ایرانی-از-نوع-هاشمی-تجدید'>مناقصه خرید 75000 کیلوگرم برنج ایرانی از نوع هاشمی تجدید  / آگهی مناقصه, مناقصه خرید 75000 کیلوگرم برنج ایرانی از نوع هاشمی تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950613/تجدید-فراخوان-بهره-برداری--سرویس-و-نگهداری-تصفیه-خانه-آب--چاه-های-سربالش-و--'>تجدید فراخوان بهره برداری ، سرویس و نگهداری تصفیه خانه آب ، چاه های سربالش و ... / تجدید آگهی فراخوان , تجدید فراخوان بهره برداری ، سرویس و نگهداری تصفیه خانه آب ، چاه های سربالش و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950616/مناقصه-خدمات-نقشه-برداری'>مناقصه خدمات نقشه برداری / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه خدمات نقشه برداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950617/فراخوان-جذب-سرمایه-گذار-برای-احداث-فضاهای-آموزشی--'>فراخوان جذب سرمایه گذار برای احداث فضاهای آموزشی... / آگهی فراخوان، فراخوان جذب سرمایه گذار برای احداث فضاهای آموزشی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950618/تجدید-مناقصه-توسعه-و-بازسازی-پراکنده-شبکه-جمع-آوری-فاضلاب-نوبت-دوم'>تجدید مناقصه توسعه و بازسازی پراکنده شبکه جمع آوری فاضلاب نوبت دوم  / تجدید فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای , تجدید مناقصه توسعه و بازسازی پراکنده شبکه جمع آوری فاضلاب  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950620/تجدید-مناقصه-لکه-گیری-آسفالت-معابر-منطقه-دو-نوبت-دوم'>تجدید مناقصه لکه گیری آسفالت معابر منطقه دو نوبت دوم  / آگهی تجدید مناقصه عمومی, مناقصه لکه گیری آسفالت معابر منطقه دو نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950621/مناقصه-اجرای-سیستم-حفاظت-الکترونیک-مرکز-انتقال-نفت-رفسنجان'>مناقصه اجرای سیستم حفاظت الکترونیک مرکز انتقال نفت رفسنجان  / مناقصه ، مناقصه اجرای سیستم حفاظت الکترونیک مرکز انتقال نفت رفسنجان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950622/مناقصه-تامین-و-حمل-مصالح-به-همراه-اجرای-سازه-نگهبان-پروژه-مالکیت-زمانی'>مناقصه  تامین و حمل مصالح به همراه اجرای سازه نگهبان پروژه مالکیت زمانی / آگهی مناقصه, مناقصه  تامین و حمل مصالح به همراه اجرای سازه نگهبان پروژه مالکیت زمانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950625/مناقصه-ولگانایز-(روکش-لاستیک-)'>مناقصه ولگانایز (روکش لاستیک ) / آگهی مناقصه , مناقصه ولگانایز (روکش لاستیک )</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950626/مناقصه-خرید-نصب-و-راه-اندازی-و-پشتیبانی-دو-دستگاه-UTM-بومی'>مناقصه خرید، نصب و راه اندازی و پشتیبانی دو دستگاه UTM بومی / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید، نصب و راه اندازی و پشتیبانی دو دستگاه UTM بومی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950628/مناقصه-بهسازی-و-پوشش-انهار-و-بهسازی-سرویس-بهداشتی-و-نمازخانه---نوبت-اول'>مناقصه بهسازی و پوشش انهار و بهسازی سرویس بهداشتی و نمازخانه ... نوبت اول / مناقصه, بهسازی و پوشش انهار و بهسازی سرویس بهداشتی و نمازخانه ... نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950629/مناقصه-منظور-تامین-نیروی-انسانی'>مناقصه منظور تامین نیروی انسانی / اگهی مناقصه , مناقصه منظور تامین نیروی انسانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950631/مناقصه-اجرای-طرح-آبیاری-تحت-فشار-زمین-ها'>مناقصه اجرای طرح آبیاری تحت فشار زمین ها / آگهی مناقصه,مناقصه  اجرای طرح آبیاری تحت فشار زمین ها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950632/فراخوان-مناقصه-انجام-مطالعات-مهندسی-مرحله-اول-و-دوم-طراحی-سیستم-شبکه-توزیع-آب'>فراخوان مناقصه انجام مطالعات مهندسی مرحله اول و دوم طراحی سیستم شبکه توزیع آب / فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای ، فراخوان مناقصه انجام مطالعات مهندسی مرحله اول و دوم طراحی سیستم شبکه توزیع آب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950633/مناقصه-خرید-تعداد-15000-حلقه-ریبون-دستگاه-صدور-آنی-کارت-Primacy'>مناقصه خرید تعداد 15000 حلقه ریبون دستگاه صدور آنی کارت Primacy  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید تعداد 15000 حلقه ریبون دستگاه صدور آنی کارت Primacy </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950636/مناقصه-بهسازی-و-پوشش-انهار-در-سطح-شهر---نوبت-اول'>مناقصه بهسازی و پوشش انهار در سطح شهر ... نوبت اول / مناقصه, بهسازی و پوشش انهار در سطح شهر ... نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950637/مناقصه-خرید-میلگرد-صاف-و--'>مناقصه خرید میلگرد صاف و ... / مناقصه ، مناقصه خرید میلگرد صاف و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950638/فراخوان-عملیات-اجرایی-تکمیل-ساختمان-اداری-نوبت-دوم'>فراخوان عملیات اجرایی تکمیل ساختمان اداری  نوبت دوم / فراخوان ، فراخوان عملیات اجرایی تکمیل ساختمان اداری  نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950639/تجدید-مناقصه-لکه-گیری-و-روکش-آسفالت-محور-اشنویه--پیرانشهر-نوبت-دوم'>تجدید مناقصه لکه گیری و روکش آسفالت محور اشنویه - پیرانشهر نوبت دوم / آگهی مناقصه ، تجدید مناقصه لکه گیری و روکش آسفالت محور اشنویه - پیرانشهر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950642/اصلاحیه-فراخوان-مناقصه-تامین-تجهیزات-و-کالاهای-اختصاصی-عهده-پیمانکار-و-تهیه-مصالح-عمومی'>اصلاحیه فراخوان مناقصه تامین تجهیزات و کالاهای اختصاصی عهده پیمانکار و تهیه مصالح عمومی / اصلاحیه , فراخوان مناقصه تامین تجهیزات و کالاهای اختصاصی عهده پیمانکار و تهیه مصالح عمومی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950644/اصلاحیه-مناقصه-اجرای-دکل-مخابراتی-و-لینک-رادیویی'>اصلاحیه مناقصه اجرای دکل مخابراتی و لینک رادیویی / اصلاحیه مناقصه, مناقصه اجرای دکل مخابراتی و لینک رادیویی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950646/مناقصه-آسفالت-خیابان-منتهی-به-دانشگاه-آزاد-اسلامی-عملیات-عمرانی'>مناقصه آسفالت خیابان منتهی به دانشگاه آزاد اسلامی، عملیات عمرانی  / مناقصه,مناقصه آسفالت خیابان منتهی به دانشگاه آزاد اسلامی، عملیات عمرانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950648/مناقصه-انجام-عملیات-نصب-انشعابات-فاضلاب-لوله-های-سفال'>مناقصه انجام عملیات نصب انشعابات فاضلاب لوله های سفال / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه انجام عملیات نصب انشعابات فاضلاب لوله های سفال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950649/ارزیابی-کیفی-احداث-شبکه-جمع-آوری-فاضلاب'>ارزیابی کیفی  احداث شبکه جمع آوری فاضلاب / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی ، ارزیابی کیفی مناقصه  احداث شبکه جمع آوری فاضلاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950652/اصلاحیه-مناقصه-عملیات-رفع-حوادث-آب-و-فاضلاب'>اصلاحیه مناقصه عملیات رفع حوادث آب و فاضلاب / اصلاحیه مناقصه عمومی، مناقصه عملیات رفع حوادث آب و فاضلاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950654/اصلاحیه-مناقصه-تهیه-ساخت-ونصب--1500-فقره-انشعاب-پلی-اتیلن96-7-18'>اصلاحیه مناقصه تهیه ساخت ونصب ، 1500 فقره انشعاب پلی اتیلن96.7.18 / اصلاحیه مناقصه عمومی , مناقصه تهیه ساخت ونصب ، 1500 فقره انشعاب پلی اتیلن96.7.18</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950657/مناقصه-خرید-45-تن-مواد-ضد-رسوب-و-بازدارنده-خوردگی--'>مناقصه خرید 45 تن مواد ضد رسوب و بازدارنده خوردگی... / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه خرید 45 تن مواد ضد رسوب و بازدارنده خوردگی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950660/مناقصه-نگهداری-و-خدمات-فضای-سبز-تاسیسات-و-خدمات-عمومی--نوبت-دوم'>مناقصه نگهداری و خدمات فضای سبز، تاسیسات و خدمات عمومی... نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه نگهداری و خدمات فضای سبز، تاسیسات و خدمات عمومی ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950662/فراخوان-احداث-تقاطع-غیر-همسطح'>فراخوان احداث تقاطع غیر همسطح  / آگهی فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای,فراخوان احداث تقاطع غیر همسطح </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950668/مناقصه-خدمات-سرویس-ایاب-و-ذهاب-کارکنان'>مناقصه خدمات سرویس ایاب و ذهاب کارکنان / آگهی مناقصه,مناقصه خدمات سرویس ایاب و ذهاب کارکنان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950670/مناقصه-توسعه-سیستم-فاگ-جهت-ردیفهای-B-D-E-ایستگاه-فشار-قوی---نوبت-دوم'>مناقصه  توسعه سیستم فاگ جهت ردیفهای B.D.E ایستگاه فشار قوی ... نوبت دوم / آگهی ارزیابی کیفی مناقصه عمومی, مناقصه  توسعه سیستم فاگ جهت ردیفهای B.D.E ایستگاه فشار قوی  ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950673/مناقصه-تهیه-و-اجرای-آسفالت-گرم'>مناقصه  تهیه و اجرای آسفالت گرم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه  تهیه و اجرای آسفالت گرم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950675/مناقصه-انجام-امور-فناوری-شبکه-(IT)'>مناقصه انجام امور فناوری شبکه (IT) / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه انجام امور فناوری شبکه (IT)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950676/مناقصه-اجرای-اسکلت-عملیات-سفت-کاری-و-بخشی-از-نارک-کاری-نوبت-دوم'>مناقصه اجرای اسکلت، عملیات سفت کاری و بخشی از نارک کاری نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه اجرای اسکلت، عملیات سفت کاری و بخشی از نارک کاری نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950688/مناقصه-عملیات-تکمیل-سالن-ورزشی'>مناقصه  عملیات تکمیل سالن ورزشی  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه عملیات تکمیل سالن ورزشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950690/مناقصه-20000-تن-پوزولان'>مناقصه 20000 تن پوزولان  / مناقصه, مناقصه 20000 تن پوزولان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950691/مناقصه-خرید-10263-کیلوگرم-سیم-مسی-50--'>مناقصه خرید 10263 کیلوگرم سیم مسی 50.... / آگهی مناقصه های عمومی دو مرحله ای , مناقصه خرید 10263 کیلوگرم سیم مسی 50....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950694/مناقصه-امور-نگهبانی-سیلوی-استیجاری-گندمداران'>مناقصه امور نگهبانی سیلوی استیجاری گندمداران / آگهی مناقص ، مناقص امور نگهبانی سیلوی استیجاری گندمداران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950701/تجدید-مناقصه-عملیات-تنظیف-و-رفت-و-روب-در-سطح-شهرداری-منطقه-3-نوبت-دوم'>تجدید مناقصه عملیات تنظیف و رفت و روب در سطح شهرداری منطقه 3  نوبت دوم  / تجدید آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات تنظیف و رفت و روب در سطح شهرداری منطقه 3  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950702/تجدید-مناقصه-عملیات-اجرائی-جدول-گذاری-نوبت-دوم'>تجدید مناقصه عملیات اجرائی جدول گذاری نوبت دوم / تجدید آگهی مناقصه عمومی, تجدید مناقصه عملیات اجرائی جدول گذاری نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950706/مناقصه-تامین-میوه-و-تره-بار-مصرفی'>مناقصه تامین میوه و تره بار مصرفی  / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه تامین میوه و تره بار مصرفی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950707/مناقصه-ساخت-و-تجهیز-و-بهره-برداری-از-واحد-فنی-و-آزمایشگاهی'>مناقصه ساخت و تجهیز و بهره برداری از واحد فنی و آزمایشگاهی / آگهی فراخوان شناسایی و جذب سرمایه گذار, مناقصه ساخت و تجهیز و بهره برداری از واحد فنی و آزمایشگاهی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950710/مناقصه-خرید-مقدار-28700-متر-(39141-گیلوگرم)-لوله-پلی-اتیلن-نوبت-دوم'>مناقصه خرید مقدار 28700 متر (39141 گیلوگرم) لوله پلی اتیلن نوبت دوم  / آگهی مناقصه , مناقصه خرید مقدار 28700 متر (39141 گیلوگرم) لوله پلی اتیلن نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950712/مناقصه-عملیات-حفظ-و-نگهداری-فضای-سبز-منطقه-هفت'>مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز منطقه هفت   / مناقصه عمومی , مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز منطقه هفت  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950716/مناقصه-30000-تن-سنگ-آهک'>مناقصه 30000 تن سنگ آهک / مناقصه, مناقصه 30000 تن سنگ آهک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950721/مناقصه-تعمیرات-پل-های-بخش-بازیافت'>مناقصه تعمیرات پل های بخش بازیافت / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای، مناقصه تعمیرات پل های بخش بازیافت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950731/مناقصه-آسفالت-خیابان-های-سطح-شهر--مرحله-دوم--نوبت-اول'>مناقصه آسفالت خیابان های سطح شهر - مرحله دوم - نوبت اول  / مناقصه, مناقصه آسفالت خیابان های سطح شهر - مرحله دوم - نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950740/مناقصه-تامین-خدمات-حمل-سوخت-مورد-نیاز-دستگاههای-حفاری-نوبت-دوم'>مناقصه تامین خدمات حمل سوخت مورد نیاز دستگاههای حفاری نوبت دوم / آگهی فراخوان عمومی, مناقصه تامین خدمات حمل سوخت مورد نیاز دستگاههای حفاری نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950741/مناقصه-انجام-امور-خدماتی-ناحیه-چهار-نوبت-دوم'>مناقصه  انجام امور خدماتی ناحیه چهار نوبت دوم / مناقصه, مناقصه انجام امور خدماتی ناحیه چهار نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950742/مناقصه-واگذاری-تولید-تیر-بتنی-H-شکل'>مناقصه واگذاری تولید تیر بتنی H شکل / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای، مناقصه واگذاری تولید تیر بتنی H شکل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950747/مناقصه-تامین-P-F-BLOHM-VOSS-MANUAL-TONG-TYPE-BV-57'>مناقصه تامین P/F "BLOHM+VOSS" MANUAL TONG TYPE "BV-57 / مناقصه ، مناقصه تامین P/F "BLOHM+VOSS" MANUAL TONG TYPE "BV-57</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950753/مناقصه-عملیات-اجرای-اسکلت-بتنی-ساختمان-آتش-نشانی-و-خدمات-ایمنی-شهر'>مناقصه عملیات اجرای اسکلت بتنی ساختمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهر / مناقصه عمومی,مناقصه عملیات اجرای اسکلت بتنی ساختمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950754/سومین-همایش-هم-اندیشی-ملی-سیب-زمینی'>سومین همایش هم اندیشی ملی سیب زمینی / سومین همایش هم اندیشی ملی سیب زمینی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950755/مناقصه-تهیه-مصالح-و-اجرای-خط-کشی-محورهای-جنوب---تمدید'>مناقصه تهیه مصالح و اجرای خط کشی محورهای جنوب ... تمدید  / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه تهیه مصالح و اجرای خط کشی محورهای جنوب ...تمدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950758/استعلام-قیمت-واگذاری-امور-اپراتوری-مرکز-تلفن-بیمارستان'> استعلام قیمت واگذاری امور اپراتوری مرکز تلفن بیمارستان  / آگهی فراخوان عمومی,  استعلام قیمت واگذاری امور اپراتوری مرکز تلفن بیمارستان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950759/مناقصه-اجرا-کانیوا-و-جدول-خیابان--نوبت-دوم--مرحله-اول'>مناقصه اجرا کانیوا و جدول خیابان - نوبت دوم - مرحله اول  / مناقصه عمومی, مناقصه اجرا کانیوا و جدول خیابان -  نوبت دوم  - مرحله اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950762/مناقصه-نگهداری-و-تعمیر-دوره-ای-سامانه-دیسپچینگ-سیستم-های-مانیتورینگ-میترینگ--(نوبت-دوم)'>مناقصه نگهداری و تعمیر دوره ای سامانه دیسپچینگ، سیستم های مانیتورینگ، میترینگ... (نوبت دوم) / مناقصه، نگهداری و تعمیر دوره ای سامانه دیسپچینگ، سیستم های مانیتورینگ، میترینگ... (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950766/مناقصه-ایاب-و-ذهاب-اساتید'>مناقصه ایاب و ذهاب اساتید / آگهی مناقصه, مناقصه ایاب و ذهاب اساتید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950767/مناقصه-انجام-امور-اداری-و-خدمات-عمومی--'>مناقصه انجام امور اداری و خدمات عمومی ... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه انجام امور اداری و خدمات عمومی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950769/مناقصه-تعمیرات-پل-های-بزرگ-رادیه-و-برید-پل-ها'>مناقصه تعمیرات پل های بزرگ، رادیه و برید پل ها  / مناقصه, مناقصه تعمیرات پل های بزرگ، رادیه و برید پل ها </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950772/مناقصه-خرید-نورافکن-LED-جهت-پارک-های-محله-ای'>مناقصه خرید نورافکن LED جهت پارک های محله ای / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید نورافکن LED جهت پارک های محله ای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950775/مناقصه-تامین-738-نفر-نیروی-انسانی-نوبت-دوم'>مناقصه تامین 738 نفر نیروی انسانی نوبت دوم / اگهی مناقصه عمومی, مناقصه تامین 738 نفر نیروی انسانی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950777/مناقصه-انتخاب-پیمانکار-جهت-انجام-عملیات-پیاده-روسازی-سطح-شهر'>مناقصه انتخاب پیمانکار جهت انجام عملیات پیاده روسازی سطح شهر  / آگهی مناقصهف مناقصه انتخاب پیمانکار جهت انجام عملیات پیاده روسازی سطح شهر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950779/مناقصه-اجرای-عملیات-حفاظتی-رویه-راه-های-حوزه-استحفاظی'>مناقصه اجرای عملیات حفاظتی رویه راه های حوزه استحفاظی  / فراخوان مناقصه عمومی ,مناقصه اجرای عملیات حفاظتی رویه راه های حوزه استحفاظی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950783/مناقصه-تامین-114-نفر-نیروی-نگهبان-جهت-حفاظت-فیزیکی-نوبت-دوم'>مناقصه تامین 114 نفر نیروی نگهبان جهت حفاظت فیزیکی نوبت دوم / اگهی مناقصه عمومی, مناقصه تامین 114 نفر نیروی نگهبان جهت حفاظت فیزیکی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950784/مناقصه-عمومی-حمل-و-مالچ-پاشی--اصلاحیه'>مناقصه عمومی حمل و مالچ پاشی - اصلاحیه / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی حمل و مالچ پاشی-اصلاحیه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950793/مناقصه-عملیات-حفظ-و-نگهداری-فضای-سبز-نوبت-دوم'>مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز نوبت دوم  / مناقصه , مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950798/مناقصه-اجرای-20-000-مترمربع-آسفالت-گرم'>مناقصه  اجرای 20.000 مترمربع آسفالت گرم / آگهی مناقصه, مناقصه  اجرای 20.000 مترمربع آسفالت گرم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950799/مناقصه-امور-خدمات-سلامت'>مناقصه امور خدمات سلامت / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه امور خدمات سلامت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950804/مناقصه-تامین-نیروی-انسانی'>مناقصه تامین نیروی انسانی / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه تامین نیروی انسانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950805/مناقصه-خرید-انواع-روغن--واسکازین--ضدیخ'>مناقصه  خرید انواع روغن ، واسکازین ، ضدیخ / آگهی مناقصه, مناقصه  خرید انواع روغن ، واسکازین ، ضدیخ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950809/فراخوان-خرید-1500-دستگاه-بخاری-گازسوز-هرمتیک-استاندارد'>فراخوان خرید 1500 دستگاه بخاری گازسوز هرمتیک استاندارد  / آگهی فراخوان شناسایی , فراخوان خرید 1500 دستگاه بخاری گازسوز هرمتیک استاندارد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950810/مناقصه-تجهیزات-ورزشی---نوبت-اول'>مناقصه تجهیزات ورزشی ... نوبت اول / مناقصه, مناقصه تجهیزات ورزشی ... نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950812/مناقصه-امور-مربوط-به-آشپزخانه-بیمارستان-امور-تهیه--پخت-و-توزیع-غذای-بیماران-و---بار-دوم'>مناقصه امور مربوط به آشپزخانه بیمارستان امور تهیه ، پخت و توزیع غذای بیماران و...  بار دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه امور مربوط به آشپزخانه بیمارستان امور تهیه ، پخت و توزیع غذای بیماران و...  بار دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950814/مناقصه-پروژه-حفظ-و-نگهداری-فضای-سبز-ماهشهر-مرحله-دوم-نوبت-اول'>مناقصه پروژه حفظ و نگهداری فضای سبز ماهشهر مرحله دوم نوبت اول / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه پروژه حفظ و نگهداری فضای سبز ماهشهر مرحله دوم نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950815/مناقصه-واگذاری-قسمتی-از-امور-نظافت-بیمارستان'>مناقصه واگذاری قسمتی از امور نظافت بیمارستان / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه واگذاری قسمتی از امور نظافت بیمارستان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950816/فراخوان-عملیات-اجرایی-پروژه-ساختمان-های-غیرصنعتی-و-تاسیسات'>فراخوان عملیات اجرایی پروژه ساختمان های غیرصنعتی و تاسیسات  / فراخوان شناسایی پیمانکاران، فراخوان عملیات اجرایی پروژه ساختمان های غیرصنعتی و تاسیسات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950817/اصلاحیه-مناقصه-کرایه-ماشین-آلات-خدمات-شهری'>اصلاحیه مناقصه کرایه ماشین آلات خدمات شهری  / اصلاحیه مناقصه ,مناقصه کرایه ماشین آلات خدمات شهری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950818/مناقصه-خرید-یکدستگاه-چیلر-جذبی'>مناقصه خرید یکدستگاه چیلر جذبی / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید یکدستگاه چیلر جذبی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950821/مناقصه-واگذاری-خدمات-اورژانس-اجتماعی'>مناقصه  واگذاری خدمات اورژانس اجتماعی / مناقصه عمومی, مناقصه واگذاری خدمات اورژانس اجتماعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950822/مناقصه-تامین-پهنای-باند-اینترنت-و-اینترانت'>مناقصه تامین پهنای باند اینترنت و اینترانت / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه تامین پهنای باند اینترنت و اینترانت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950824/مناقصه-خدمات-عمومی-اداری---نوبت-اول'>مناقصه خدمات عمومی اداری ... نوبت اول / مناقصه, مناقصه خدمات عمومی اداری ... نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950825/تجدید-مناقصه-تکمیل-مدرسه-8-کلاسه'>تجدید مناقصه تکمیل مدرسه 8 کلاسه  / آگهی تجدید مناقصه یک مرحله ای عمومی , تجدید مناقصه تکمیل مدرسه 8 کلاسه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950830/مناقصه-پارتیشن-بندی'>مناقصه پارتیشن بندی / آگهی مناقصه، مناقصه پارتیشن بندی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950833/مناقصه-پروژه-محوطه-سازی-مسکن-مهر-غم-تسلی-کنگاور'>مناقصه پروژه محوطه سازی مسکن مهر غم تسلی کنگاور / آگهی مناقصه عمومی  ,مناقصه پروژه محوطه سازی مسکن مهر غم تسلی کنگاور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950837/فراخوان-مرمت-و-نگهداری-شبکه-آبیاری-و-زهکشی-میناب---نوبت-دوم'>فراخوان مرمت و نگهداری شبکه آبیاری و زهکشی میناب... - نوبت دوم  / آگهی فراخوان مناقصه عمومی، فراخوان مرمت و نگهداری شبکه آبیاری و زهکشی میناب... - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950839/مناقصه-خرید-دو-دستگاه-آسانسور-ساختمان-کوروش'>مناقصه خرید دو دستگاه آسانسور ساختمان کوروش / مناقصه,مناقصه خرید دو دستگاه آسانسور ساختمان کوروش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950840/تجدید-استعلام-خرید-5-ردیف-رولبرینگ-و-یاتاقان'>تجدید استعلام خرید 5 ردیف رولبرینگ و یاتاقان / استعلام, تجدید استعلام خرید 5 ردیف رولبرینگ و یاتاقان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950843/آگهی-مناقصه-عمومی-خرید-غذای-بیمارستان-کوثر-و-امیرالمومنین-سمنان'>آگهی مناقصه عمومی خرید غذای بیمارستان کوثر و امیرالمومنین سمنان / آگهی مناقصه,آگهی مناقصه عمومی خرید غذای بیمارستان کوثر و امیرالمومنین سمنان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950846/مناقصه-تکمیل-شبکه-توزیع-آب-و-انشعابات-خانگی'>مناقصه تکمیل شبکه توزیع آب و انشعابات خانگی  / مناقصه , مناقصه تکمیل شبکه توزیع آب و انشعابات خانگی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950848/استعلام-پیچ-جوب-بری'>استعلام پیچ جوب بری  / استعلام, استعلام پیچ جوب بری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950850/استعلام-تحلیل-اقتصادی-بازار-با-تمرکز'>استعلام تحلیل اقتصادی بازار با تمرکز / استعلام, استعلام تحلیل اقتصادی بازار با تمرکز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950853/استعلام-آموزش-مواد-مخدر'>استعلام آموزش مواد مخدر / استعلام, استعلام آموزش مواد مخدر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950856/استعلام-مدیریت-سکوت'>استعلام مدیریت سکوت   / استعلام, استعلام مدیریت سکوت  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950857/مناقصه-انجام-عملیات-بهره-برداری-و-نگهداری-از-تاسیسات-آب-و-فاضلاب'>مناقصه انجام عملیات بهره برداری و نگهداری از تاسیسات آب و فاضلاب  / آگهی تجدید مناقصه ,مناقصه انجام عملیات بهره برداری و نگهداری از تاسیسات آب و فاضلاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950859/استعلام-آموزش-مبارزه-با-اغتشاشات'>استعلام آموزش مبارزه با اغتشاشات / استعلام, استعلام آموزش مبارزه با اغتشاشات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950860/استعلام-بها-نصب-انشعابات-فاضلاب-شهرستان-شاهرود-منطقه-دو'>استعلام بها نصب انشعابات فاضلاب شهرستان شاهرود منطقه دو / استعلام بها ، استعلام بها نصب انشعابات فاضلاب شهرستان شاهرود منطقه دو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950863/تجدید-مناقصه-پروژه-گازرسانی-و-انجام-توسعه-شبکه-حفرات-خالی-و-نصب-انشعابات--'>تجدید مناقصه پروژه گازرسانی و انجام توسعه شبکه حفرات خالی و نصب انشعابات...  / آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای , تجدید مناقصه پروژه گازرسانی و انجام توسعه شبکه حفرات خالی و نصب انشعابات... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950864/استعلام-شما-چگونه-مدیریتی-هستید'>استعلام شما چگونه مدیریتی هستید   / استعلام, استعلام شما چگونه مدیریتی هستید  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950865/استعلام-بها-نصب-انشعابات-فاضلاب-شهرستان-شاهرود-منطقه-یک'>استعلام بها نصب انشعابات فاضلاب شهرستان شاهرود منطقه یک  / استعلام بها نصب انشعابات فاضلاب شهرستان شاهرود منطقه یک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950868/چهارمین-کنگره-بین-المللی-مدیریت-شهری-ایران'>چهارمین کنگره بین المللی مدیریت شهری ایران / چهارمین کنگره بین المللی مدیریت شهری ایران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950870/مناقصه-خرید-20-مجموعه-WHIP-STOCK-9--5-8-اینچ--'>مناقصه خرید 20 مجموعه WHIP STOCK 9 - 5/8 اینچ ...  / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه خرید 20 مجموعه WHIP STOCK 9 - 5/8 اینچ ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950872/همایش-علمی-پژوهشی-آسیب-شناسی-و-راهکارهای'>همایش علمی پژوهشی آسیب شناسی و راهکارهای / همایش علمی پژوهشی آسیب شناسی و راهکارهای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950873/استعلام-خرید-دوسری-قطعات-سخت-افزاری-الکترونیک'>استعلام خرید دوسری قطعات سخت افزاری الکترونیک / استعلام،استعلام خرید دوسری قطعات سخت افزاری الکترونیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950874/مناقصه-واگذاری-اصلاح-و-احداث-و-برکناری-شبکه-فشار-متوسط--فشار-ضعیف-و-پست-هوایی'>مناقصه واگذاری اصلاح و احداث و برکناری شبکه فشار متوسط ، فشار ضعیف و پست هوایی  / مناقصه عمومی, مناقصه  واگذاری اصلاح و احداث و برکناری شبکه فشار متوسط ، فشار ضعیف و پست هوایی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950875/کنگره-بین-المللی-بهبود-مدیریت-و-نظام-آموزشی-ایران'>کنگره بین المللی بهبود مدیریت و نظام آموزشی ایران / کنگره بین المللی بهبود مدیریت و نظام آموزشی ایران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950876/ارزیابی-کیفی-مناقصه-تعمیرات-انتقالی-11-باب-منازل-کارمندی'>ارزیابی کیفی مناقصه تعمیرات انتقالی 11 باب منازل کارمندی / ارزیابی مناقصه , ارزیابی کیفی مناقصه تعمیرات انتقالی 11 باب منازل کارمندی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950878/استعلام-بها-اجرای-کابل-فیبرنوری'> استعلام بها اجرای کابل فیبرنوری / استعلام بها , استعلام بها اجرای کابل فیبرنوری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950879/استعلام-COBIT'>استعلام COBIT   / استعلام COBIT  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950880/استعلام-شیر-فشار-شکن'>استعلام شیر فشار شکن   / استعلام شیر فشار شکن  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950882/مناقصه-حفظ-و-نگهداری-فضای-سبز-ماهشهر-منطقه-یک-ناحیه-4-مرحله-دوم-نوبت-اول'>مناقصه حفظ و نگهداری فضای سبز ماهشهر منطقه یک ناحیه 4 مرحله دوم نوبت اول / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه حفظ و نگهداری فضای سبز ماهشهر منطقه یک ناحیه 4 مرحله دوم نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950884/مناقصه-تعمیرات-انتقالی-17-باب-منازل-سازمانی-کوی-طالقانی'>مناقصه  تعمیرات انتقالی 17 باب منازل سازمانی کوی طالقانی / آگهی ارزیابی کیفی مناقصه گران, مناقصه  تعمیرات انتقالی 17 باب منازل سازمانی کوی طالقانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950886/مناقصه-خرید-کابل-6-2-و-کابل-6-4'>مناقصه خرید کابل 6*2 و کابل 6*4 / مناقصه خرید کابل 6*2 و کابل 6*4</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950888/مناقصه-واگذاری-خدمات-مشاوره'>مناقصه واگذاری خدمات مشاوره / اگهی مناقصه, مناقصه واگذاری خدمات مشاوره</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950890/استعلام-قند-و-چای'>استعلام قند و چای / استعلام, استعلام قند و چای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950892/دومین-تمدید-فراخوان-فراخوان-ارزیابی-صلاحیت-مناقصه-گران-دستگاه-مرکزی-وزارت'>دومین تمدید فراخوان فراخوان ارزیابی صلاحیت مناقصه گران دستگاه مرکزی وزارت / دومین تمدید فراخوان , دومین فراخوان ارزیابی صلاحیت مناقصه گران دستگاه مرکزی وزارت نفت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950893/مناقصه-خرید-PILZ-SAFETY'>مناقصه خرید PILZ SAFETY  / مناقصه, مناقصه خرید PILZ SAFETY </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950894/استعلام-خرید-ملزومات-لباس-حراست'>استعلام خرید ملزومات لباس حراست / استعلام ، استعلام خرید ملزومات لباس حراست</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950896/استعلام-مرمت-و-بازسازی-سرویسهای-بهداشتی'>استعلام مرمت و بازسازی سرویسهای بهداشتی  / استعلام ، استعلام مرمت و بازسازی سرویسهای بهداشتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950897/همایش-تخصصی-ارزیابی-عملکرد-انتخاباتی'>همایش تخصصی ارزیابی عملکرد انتخاباتی / همایش تخصصی ارزیابی عملکرد انتخاباتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950899/استعلام-سرویس-و-نگهداری-موتورخانه'>استعلام سرویس و نگهداری موتورخانه / استعلام، استعلام سرویس و نگهداری موتورخانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950901/استعلام-تشک-مواج-سلولی-150-دستگاه-تشک-مواج-تخم-مرغی-100-دستگاه'>استعلام تشک مواج سلولی 150 دستگاه/ تشک مواج تخم مرغی 100 دستگاه / استعلام,استعلام تشک مواج سلولی 150 دستگاه/ تشک مواج تخم مرغی 100 دستگاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950902/دومین-جشنواره-رسانه-ای-ابوذر-استان-البرز'>دومین جشنواره رسانه ای ابوذر استان البرز  / دومین جشنواره رسانه ای ابوذر استان البرز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950906/استعلام-مبل-7-نفره-اسپرت-و-'>استعلام مبل 7 نفره اسپرت و.. / استعلام ، استعلام مبل 7 نفره اسپرت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950907/استعلام-نما-ساختمان-اداره-بیمه-سلامت'>استعلام نما ساختمان اداره بیمه سلامت / استعلام,استعلام نما ساختمان اداره بیمه سلامت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950908/استعلام-تهیه-نقشه-تک-خطی-جهت-اخذ-پایان-کار'>استعلام تهیه نقشه تک خطی جهت اخذ پایان کار / استعلام، استعلام تهیه نقشه تک خطی جهت اخذ پایان کار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950909/مناقصه-خرید-P-F-ALSTOM-GENERATTOR'>مناقصه خرید P/F: ALSTOM GENERATTOR  / مناقصه, مناقصه خرید P/F: ALSTOM GENERATTOR </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950910/استعلام-پکیج-مخزن-دو-قلوی-500-500-ویژه-آماده-سازی'>استعلام پکیج مخزن دو قلوی 500-500 ویژه آماده سازی / استعلام,استعلام پکیج مخزن دو قلوی 500-500 ویژه آماده سازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950912/استعلام-تجهیزات-مورد-نیاز-جهت-آزمایشگاه-الکترونیک'>استعلام تجهیزات مورد نیاز جهت آزمایشگاه الکترونیک / استعلام ، استعلام تجهیزات مورد نیاز جهت آزمایشگاه الکترونیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950913/مناقصه-نگهداری-و-پشتیبانی-دستگاه-های-کپی-و-دورنگارهای-یک-کاره-و-چندکاره'>مناقصه نگهداری و پشتیبانی دستگاه های کپی و دورنگارهای یک کاره و چندکاره  / مناقصه, مناقصه نگهداری و پشتیبانی دستگاه های کپی و دورنگارهای یک کاره و چندکاره </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950914/فراخوان-خرید-حمل-و-نصب-و-راه-اندازی-و-نگهداری-و-بهره-برداری-کنتورهای-حجمی-هوشمند-چاههای-کشاورزی--سامانه-ستاد'>فراخوان خرید حمل و نصب و راه اندازی و نگهداری و بهره برداری کنتورهای حجمی هوشمند چاههای کشاورزی , سامانه ستاد / فراخوان خرید حمل و نصب و راه اندازی و نگهداری و بهره برداری کنتورهای حجمی هوشمند چاههای کشاورزی سامانه ستاد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950916/استعلام-اجرای-عملیات-جدول-گذاری'>استعلام اجرای عملیات جدول گذاری  / استعلام , استعلام اجرای عملیات جدول گذاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950917/استعلام-میز-ریلیز-خون-و-پلاسما'>استعلام میز ریلیز خون و پلاسما / استعلام,استعلام میز ریلیز خون و پلاسما</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950918/استعلام-رایانه-همراه-AIO'>استعلام رایانه همراه AIO / استعلام، استعلام رایانه همراه AIO</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950919/استعلام-رایانه-همراه'>استعلام رایانه همراه  / استعلام ، استعلام رایانه همراه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950920/استعلام-ساخت-و-نصب-درب-ضد-سرقت'>استعلام ساخت و نصب درب ضد سرقت / استعلام ,استعلام ساخت و نصب درب ضد سرقت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950921/استعلام-بیمه-درمان-تکمیلی-پرسنل'>استعلام بیمه درمان تکمیلی پرسنل / استعلام، استعلام بیمه درمان تکمیلی پرسنل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950922/استعلام-جهت-نقاشی-ساختمان-نیازمند-یک-شرکت--'>استعلام جهت نقاشی ساختمان نیازمند یک شرکت... / استعلام ، استعلام جهت نقاشی ساختمان نیازمند یک شرکت...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950924/استعلام-اجرای-عملیات-جدولگذاری-در-روستای-شهسواران'>استعلام  اجرای عملیات جدولگذاری در روستای شهسواران / استعلام, استعلام  اجرای عملیات جدولگذاری در روستای شهسواران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950925/کنفرانس-بین-المللی-علوم-کشاورزی--گیاهان-دارویی-و-طب-سنتی'>کنفرانس بین المللی علوم کشاورزی ، گیاهان دارویی و طب سنتی / کنفرانس بین المللی علوم کشاورزی ، گیاهان دارویی و طب سنتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950926/فراخوان-انتقال-آب-چاه-مزرعه-عبدا--شهرستان-اردکان'>فراخوان انتقال آب چاه مزرعه عبدا... شهرستان اردکان / فراخوان انتقال  آب چاه مزرعه عبدا... شهرستان اردکان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950927/استعلام-خرید-اتصالات-مورد-نیاز-شبکه-های-آبرسانی'>استعلام خرید اتصالات مورد نیاز شبکه های آبرسانی / استعلام  استعلام خرید اتصالات مورد نیاز شبکه های آبرسانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950928/استعلام-کانکس-پیش-ساخته'>استعلام کانکس پیش ساخته  / استعلام کانکس پیش ساخته </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950930/دومین-کنگره-بین-المللی-جامع-ریاضی-ایران96-7-18'>دومین کنگره بین المللی جامع ریاضی ایران96.7.18 / دومین کنگره بین المللی جامع ریاضی ایران96.7.18</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950931/استعلام-تهیه-و-نصب-راه-بند-هیدرولیکی'>استعلام تهیه و نصب راه بند هیدرولیکی / استعلام ,استعلام تهیه و نصب راه بند هیدرولیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950932/استعلام-چاپگر-حرارتی-قابل-حمل'>استعلام  چاپگر حرارتی قابل حمل  / استعلام ، استعلام چاپگر حرارتی قابل حمل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950933/استعلام-تهیه-لوازم-تجهیزات-و-نصب-42-فقره-انشعاب-فاضلاب'>استعلام تهیه لوازم، تجهیزات و نصب 42 فقره انشعاب فاضلاب / استعلام، استعلام تهیه لوازم، تجهیزات و نصب 42 فقره انشعاب فاضلاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950934/استعلام-اجرای-عملیات-جدول-گذاری'>استعلام اجرای عملیات جدول گذاری  / استعلام , استعلام اجرای عملیات جدول گذاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950935/مناقصه-تعمیرات-لایروبی-و-رنگ-آمیزی-مخزن-و--'>مناقصه تعمیرات، لایروبی و رنگ آمیزی مخزن و ... / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی, مناقصه تعمیرات، لایروبی و رنگ آمیزی مخزن و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950936/استعلام-نرده-و-پایه-استیل-حصاری-گرید-304'>استعلام نرده و پایه استیل حصاری گرید 304 / استعلام,استعلام نرده و پایه استیل حصاری گرید 304</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950937/استعلام-اجرای-عملیات-جدولگذاری-در-روستای-میدانک-کمیجان'>استعلام  اجرای عملیات جدولگذاری در روستای میدانک کمیجان / استعلام, استعلام  اجرای عملیات جدولگذاری در روستای میدانک کمیجان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950938/استعلام-دبی-سنج-فلومتر-التراسونیک--'>استعلام دبی سنج فلومتر التراسونیک ... / استعلام ، استعلام دبی سنج فلومتر التراسونیک ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950939/استعلام-موتور-کاتر-پیلار-DLAT3306'>استعلام موتور کاتر پیلار DLAT3306 / استعلام , استعلام موتور کاتر پیلار DLAT3306</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950941/استعلام-خرید-دیتا-پروژکتور-پرده-نمایش-پایه-دیتا'>استعلام خرید دیتا پروژکتور، پرده نمایش، پایه دیتا / استعلام,استعلام خرید دیتا پروژکتور، پرده نمایش، پایه دیتا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950942/اولین-کنفرانس-بین-المللی-دستاوردهای-نوین-پژوهشی'>اولین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی / اولین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950944/استعلام-اقلام-مکانوتراپی'>استعلام اقلام مکانوتراپی / استعلام,استعلام اقلام مکانوتراپی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950945/مناقصه-احداث-توسعه-و-بهینه-سازی-برق-روستایی'>مناقصه احداث، توسعه و بهینه سازی برق روستایی  / مناقصه, مناقصه احداث، توسعه و بهینه سازی برق روستایی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950946/استعلام-اسکنر-A4'>استعلام اسکنر A4 / استعلام, استعلام اسکنر A4</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950947/فراخوان-خرید--نصب-و-نگهداری-و-بهره-برداری-ادوات-شبکه'>فراخوان خرید ، نصب و نگهداری و بهره برداری ادوات شبکه  / فراخوان خرید ، نصب و نگهداری و بهره برداری ادوات شبکه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950948/استعلام-تلفن-رومیزی-YEALINK-T46S'>استعلام تلفن رومیزی YEALINK T46S / استعلام, استعلام تلفن رومیزی YEALINK T46S</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950951/استعلام-کاتریج-لیزری-چاپگر-مدل-3185'>استعلام کاتریج لیزری چاپگر مدل 3185 / استعلام، استعلام  کاتریج لیزری چاپگر مدل 3185</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950952/استعلام-لپه-باقلا-ایرانی-درجه-یک-فله'>استعلام لپه باقلا ایرانی درجه یک فله  / استعلام ، استعلام  لپه باقلا ایرانی درجه یک فله </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950953/استعلام-کابل-70-3--nyy2mm35'>استعلام کابل 70*3 + nyy2mm35  / استعلام , استعلام کابل 70*3 + nyy2mm35 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950954/استعلام-لوله'>استعلام لوله / استعلام, استعلام لوله</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950956/سومین-کنفرانس-بین-المللی-گردشگری--جغرافیا-و-باستان-شناسی96-7-18'>سومین کنفرانس بین المللی گردشگری ، جغرافیا و باستان شناسی96.7.18 / سومین کنفرانس بین المللی گردشگری ، جغرافیا و باستان شناسی96.7.18</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950957/مناقصه-قطعات-مکانیکال-سیل'>مناقصه قطعات مکانیکال سیل  / مناقصه, مناقصه قطعات مکانیکال سیل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950958/استعلام-حمل-نصب-و-راه-اندازی-پکیج'>استعلام حمل، نصب و راه اندازی پکیج / استعلام ,استعلام حمل، نصب و راه اندازی پکیج</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950959/استعلام-لوله'>استعلام لوله / استعلام, استعلام لوله</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950960/استعلام-فعالیت-های-معماری-و-مهندسی-و-مشاوره-های-فنی-مربوط'>استعلام فعالیت های معماری و مهندسی و مشاوره های فنی مربوط / استعلام, استعلام فعالیت های معماری و مهندسی و مشاوره های فنی مربوط</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950961/استعلام-فن-کویل-مورب-زن-زمینی'>استعلام  فن کویل مورب زن زمینی  / استعلام ، استعلام  فن کویل مورب زن زمینی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950962/مناقصه-خرید-P-F-IMO'>مناقصه خرید P/F: IMO / مناقصه, مناقصه خرید P/F: IMO</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950964/استعلام-خرید-دستگاه-سنجش-لحظه-ای'>استعلام خرید دستگاه سنجش لحظه ای / استعلام ، استعلام  خرید دستگاه سنجش لحظه ای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950965/استعلام-سرویس-و-نگهداری-آسانسور'>استعلام سرویس و نگهداری آسانسور / استعلام , استعلام سرویس و نگهداری آسانسور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950966/استعلام-لوله'>استعلام لوله / استعلام, استعلام لوله</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950967/استعلام-چاپ-و-تکثیر'>استعلام چاپ و تکثیر / استعلام, استعلام چاپ و تکثیر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950968/مناقصه-خرید-KNF-DIAPHRAGM'>مناقصه خرید KNF DIAPHRAGM / مناقصه, مناقصه خرید KNF DIAPHRAGM</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950969/مناقصه-خرید-NORGREN'>مناقصه خرید NORGREN / مناقصه, مناقصه خرید NORGREN</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950970/استعلام-کلر-گاز-99-9-'>استعلام کلر گاز 99/9% / استعلام,استعلام کلر گاز 99/9%</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950971/استعلام-چاپ-و-فعالیت-های-خدماتی-وابسته-به-چاپ'>استعلام چاپ و فعالیت های خدماتی وابسته به چاپ / استعلام ، استعلام چاپ و فعالیت های خدماتی وابسته به چاپ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950972/استعلام-2-دستگاه-رایانه-به-همراه-متعلقات'>استعلام  2 دستگاه رایانه به همراه متعلقات / استعلام, استعلام  2 دستگاه رایانه به همراه متعلقات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950973/استعلام-ایاب-و-ذهاب'>استعلام ایاب و ذهاب / استعلام, استعلام ایاب و ذهاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950974/استعلام-2-دستگاه-سرور-hp'>استعلام  2 دستگاه سرور hp / استعلام, استعلام  2 دستگاه سرور hp </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950976/استعلام-آسفالت-ماشینی-روستای-راوه-دلیجان'>استعلام  آسفالت ماشینی روستای راوه دلیجان / استعلام,استعلام آسفالت ماشینی روستای راوه دلیجان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950977/سومین-کنفرانس-بین-المللی-مدیریت-پروژه'>سومین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه / سومین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950978/استعلام-لوله-یک-دوم-لوله-1-2'>استعلام لوله یک دوم لوله 1/2 / استعلام, استعلام لوله یک دوم لوله 1/2</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950979/استعلام-خرید-47-دستگاه-کولر-گازی'>استعلام خرید 47 دستگاه کولر گازی / استعلام, استعلام خرید 47 دستگاه کولر گازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950980/اولین-کنگره-بین-المللی-صنعت-ساختمان'>اولین کنگره بین المللی صنعت ساختمان / اولین کنگره بین المللی صنعت ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950981/استعلام-خرید-حمل-و-نصب-و-راه-اندازی-میکسر-مستغرق'>استعلام خرید,حمل و نصب و راه اندازی میکسر مستغرق  / استعلام ,استعلام خرید,حمل و نصب و راه اندازی میکسر مستغرق </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950982/فراخوان-اجرای-شبکه-داخلی-گاز-فاز-توسعه-شهرک-صنعتی-سنقر'>فراخوان اجرای شبکه داخلی گاز فاز توسعه شهرک صنعتی سنقر / فراخوان اجرای شبکه داخلی گاز فاز توسعه شهرک صنعتی سنقر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950984/استعلام-واشر-آب-جهت-جهت-اتصالات-سیستم-بخار-مرکزی-و--'>استعلام واشر آب جهت جهت اتصالات سیستم بخار مرکزی و... / استعلام , استعلام واشر آب جهت جهت اتصالات سیستم بخار مرکزی و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950985/مناقصه-راهبری--نگهداری-و-تعمیرات-علائم-کمک-ناوبری'>مناقصه راهبری ، نگهداری و تعمیرات علائم کمک ناوبری / آگهی مناقصه , مناقصه راهبری ، نگهداری و تعمیرات علائم کمک ناوبری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950986/استعلام-یکدستگاه-کپی-شارپ-مدل-AR6020-D-با-دو-کاست'>استعلام  یکدستگاه کپی شارپ مدل AR6020 D با دو کاست  / استعلام, استعلام  یکدستگاه کپی شارپ مدل AR6020 D با دو کاست </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950988/استعلام-مواد-اولیه-مورد-نیاز-تولید-کاپشن'>استعلام مواد اولیه مورد نیاز تولید کاپشن  / استعلام، استعلام مواد اولیه مورد نیاز تولید کاپشن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950989/استعلام-سایر-فعالیت-های-مربوط-به-تامین-جا'>استعلام  سایر فعالیت های مربوط به تامین جا  / استعلام,استعلام  سایر فعالیت های مربوط به تامین جا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950990/مناقصه-فراخوان-ارزیابی-کیفی-کنترل-ولو-24-اینچ'>مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی کنترل ولو 24 اینچ / مناقصه, فراخوان ارزیابی کیفی کنترل ولو 24 اینچ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950991/استعلام-200-بسته-کاغذ-A4-و-50-بسته-کاغذ-A5'>استعلام  200 بسته کاغذ A4 و 50 بسته کاغذ A5 / استعلام, استعلام  200 بسته کاغذ A4 و 50 بسته کاغذ A5</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950992/فراخوان-مناقصه-دیوارکشی-ضلع-شرقی-و---'>فراخوان مناقصه دیوارکشی ضلع شرقی و .... / فراخوان مناقصه ، فراخوان مناقصه دیوارکشی ضلع شرقی و ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950993/استعلام-شیر-قفلی'>استعلام شیر قفلی  / استعلام, استعلام شیر قفلی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950994/استعلام-شیرآلات'>استعلام شیرآلات  / استعلام,استعلام شیرآلات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950996/استعلام-تهیه-و-نصب-جک-اتوماتیک-هیدرولیک'>استعلام  تهیه و نصب جک اتوماتیک هیدرولیک / استعلام, استعلام  تهیه و نصب جک اتوماتیک هیدرولیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950998/استعلام-تولید-سایر-مصنوعات-طبقه-بندی-نشده--'>استعلام تولید سایر مصنوعات طبقه بندی نشده.... / استعلام , استعلام تولید سایر مصنوعات طبقه بندی نشده....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951001/استعلام-شیر-قطع-کن'>استعلام شیر قطع کن / استعلام, استعلام شیر قطع کن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951004/استعلام-وایت-برد'>استعلام وایت برد / استعلام ,استعلام وایت برد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951005/استعلام-114-متر-لوله-مانسمان'>استعلام 114 متر لوله مانسمان / استعلام, استعلام 114 متر لوله مانسمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951008/مناقصه-واگذاری-امور-راهبری-و-نگهداری-تاسیسات-معاونت-دانشجویی'>مناقصه واگذاری امور راهبری و نگهداری تاسیسات معاونت دانشجویی   / مناقصه واگذاری امور راهبری و نگهداری تاسیسات معاونت دانشجویی  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951009/استعلام​-آنتراسیت-گرید-2'>استعلام​ آنتراسیت گرید 2 / استعلام , استعلام ​​آنتراسیت گرید 2</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951011/مناقصه-واگذاری-تهیه-پخت-و-توزیع-غذای-معاونت-دانشجویی-و-فرهنگی'>مناقصه واگذاری تهیه، پخت و توزیع غذای معاونت دانشجویی و فرهنگی     / مناقصه واگذاری تهیه، پخت و توزیع غذای معاونت دانشجویی و فرهنگی    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951012/استعلام​-آنتی-آسکالاتت'>استعلام​ آنتی آسکالاتت / استعلام , استعلام آنتی آسکالاتت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951013/فراخوان-خرید-برج-های-مشبک-۱۳۲-کیلوولت-خوزستان'>فراخوان خرید برج های مشبک ۱۳۲ کیلوولت خوزستان     / فراخوان خرید برج های مشبک ۱۳۲ کیلوولت خوزستان    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951016/مناقصه-واگذاری-عملیات-اجرای-حصارکشی'>مناقصه واگذاری عملیات اجرای حصارکشی  / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه واگذاری عملیات اجرای حصارکشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951017/استعلام-شکار-و-تله-گذاری-در-فعالیت-های-خدماتی-وابسته'>استعلام شکار و تله گذاری در فعالیت های خدماتی وابسته  / استعلام, استعلام شکار و تله گذاری در فعالیت های خدماتی وابسته </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951018/فراخوان-آماده-سازی-جاده-های-سایت-شمالی-منطقه-ویژه-اقتصادی-پارسیان'>فراخوان آماده سازی جاده های سایت شمالی منطقه ویژه اقتصادی پارسیان     / فراخوان آماده سازی جاده های سایت شمالی منطقه ویژه اقتصادی پارسیان    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951019/مناقصه-واگذاری-عملیات-اجرای-حصارکشی-و-عملیات-تکمیلی-آب-شرب-روستایی(-شهرستانهای-جنوبی)'>مناقصه واگذاری عملیات اجرای حصارکشی و عملیات تکمیلی آب شرب روستایی( شهرستانهای جنوبی) / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه واگذاری عملیات اجرای حصارکشی و عملیات تکمیلی آب شرب روستایی( شهرستانهای جنوبی)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951022/استعلام​-​ترازوی-آزمایشگاهی'>استعلام​ ​ترازوی آزمایشگاهی / استعلام , استعلام ​​ترازوی آزمایشگاهی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951023/استعلام-اجرای-عملیات-جدولگذاری'>استعلام اجرای عملیات جدولگذاری  / استعلام, استعلام اجرای عملیات جدولگذاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951024/مناقصه-واگذاری-خدمات-خودرویی-(امور-نقلیه)--نوبت-سوم'>مناقصه واگذاری خدمات خودرویی (امور نقلیه)  - نوبت سوم  / آگهی مناقصه, مناقصه واگذاری خدمات خودرویی (امور نقلیه) - نوبت سوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951025/فراخوان-سیستم-روشنایی-بخشی-از-خیابانهای-سایت-شمالی-منطقه-ویژه-اقتصادی-پارسیان'>فراخوان سیستم روشنایی بخشی از خیابانهای سایت شمالی منطقه ویژه اقتصادی پارسیان     / فراخوان سیستم روشنایی بخشی از خیابانهای سایت شمالی منطقه ویژه اقتصادی پارسیان    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951028/فراخوان-تکمیل-شبکه-انتقال-و-توزیع-آب-دوزان-ساخت-منطقه-ویژه-اقتصادی-پارسیان'>فراخوان تکمیل شبکه انتقال و توزیع آب دوزان ساخت منطقه ویژه اقتصادی پارسیان     / فراخوان سیستم روشنایی بخشی از خیابانهای سایت شمالی منطقه ویژه اقتصادی پارسیان    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951030/استعلام-اجاره-دو-واحد-ساختمان'>استعلام اجاره دو واحد ساختمان / استعلام,استعلام اجاره دو واحد ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951031/استعلام-ترمیم-و-روکش-آسفالت-ترانشه-های-آب-و-فاضلاب'>استعلام ترمیم و روکش آسفالت ترانشه های آب و فاضلاب / استعلام , استعلام ترمیم و روکش آسفالت ترانشه های آب و فاضلاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951032/مناقصه-لوله-گذاری-فاضلاب-منطقه-۱-شهرداری-قطعات-A۶-A۷-A۸'>مناقصه لوله گذاری فاضلاب منطقه ۱ شهرداری قطعات A۶ ،A۷،A۸  / مناقصه لوله گذاری فاضلاب منطقه ۱ شهرداری قطعات A۶ ،A۷،A۸ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951034/فراخوان-خرید-بیل-مکانیکی-چرخ-زنجیری'>فراخوان خرید بیل مکانیکی چرخ زنجیری / فراخوان خرید بیل مکانیکی چرخ زنجیری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951035/تجدید-مناقصه-بهره-برداری-شهرستان-فریدن'>تجدید مناقصه بهره برداری شهرستان فریدن / تجدید مناقصه بهره برداری شهرستان فریدن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951036/استعلام-آسفالت-ماشینی'>استعلام  آسفالت ماشینی  / استعلام,استعلام آسفالت ماشینی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951037/مناقصه-the-build-of-1-buffer-tank'>مناقصه the build of 1 buffer tank / مناقصه , مناقصه the build of 1 buffer tank</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951038/مناقصه-امور-تغذیه-ای-(خرید-و-توزیع-غذا)-نوبت-سوم'>مناقصه امور تغذیه ای (خرید و توزیع غذا)  نوبت سوم / آگهی مناقصه , مناقصه امور تغذیه ای (خرید و توزیع غذا) شبکه بهداشت و درمان  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951039/استعلام-کاغذ-رول-حرارتی'>استعلام کاغذ رول حرارتی  / استعلام, استعلام کاغذ رول حرارتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951041/مناقصه-طبخ-و-توزیع-غذای-دانشکده-های-پرستاری'>مناقصه طبخ و توزیع غذای دانشکده های پرستاری / مناقصه عمومی , مناقصه طبخ و توزیع غذای دانشکده های پرستاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951042/استعلام-تغییر-مکانیزم-انتقال-قدرت'>استعلام تغییر مکانیزم انتقال قدرت  / استعلام,استعلام تغییر مکانیزم انتقال قدرت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951043/مناقصه-خرید-خازن-۲۰-کیلو-ولت-فشار-متوسط-با-سکوی-مربوطه'>مناقصه خرید خازن ۲۰ کیلو ولت فشار متوسط با سکوی مربوطه     / مناقصه خرید خازن ۲۰ کیلو ولت فشار متوسط با سکوی مربوطه    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951044/استعلام-اصلاح-شبکه-آب'>استعلام اصلاح شبکه آب / استعلام, استعلام اصلاح شبکه آب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951045/استعلام--آسفالت-ماشینی-روستای-لاران-دلیجان'>استعلام   آسفالت ماشینی روستای لاران دلیجان / استعلام,استعلام  آسفالت ماشینی روستای لاران دلیجان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951047/استعلام-شیر-کشویی'>استعلام شیر کشویی / استعلام , استعلام شیر کشویی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951048/استعلام-عملیات-اصلاح-شبکه-آب-شهر'>استعلام عملیات اصلاح شبکه آب شهر / مناقصه, استعلام عملیات اصلاح شبکه آب شهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951050/استعلام-پاکت-نامه-ملخی'>استعلام پاکت نامه ملخی / استعلام پاکت نامه ملخی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951051/استعلام-توسعه-شبکه-آب'>استعلام توسعه شبکه آب / استعلام , استعلام توسعه شبکه آب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951052/مناقصه-احداث-سالن-باستانی-شهر-مریانج'>مناقصه احداث سالن باستانی شهر مریانج     / مناقصه احداث سالن باستانی شهر مریانج    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951053/استعلام-الکتروپمپ'>استعلام الکتروپمپ / استعلام، استعلام الکتروپمپ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951054/استعلام-لوله-پلی-اتیلن'>استعلام لوله پلی اتیلن  / استعلام ,استعلام لوله پلی اتیلن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951055/استعلام-اقلام-یدکی-پمپ-مارک-atn'>استعلام اقلام یدکی پمپ مارک atn / استعلام , استعلام اقلام یدکی پمپ مارک atn</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951057/استعلام-صندلی-کنفرانسی-مدل-C-344-مشکی-راد-سیستم'>استعلام صندلی کنفرانسی مدل C 344 مشکی راد سیستم / استعلام صندلی کنفرانسی مدل C 344 مشکی راد سیستم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951058/استعلام-بهاء-خرید-پرتال-سازمانی'>استعلام بهاء خرید پرتال سازمانی  / مناقصه, استعلام بهاء خرید پرتال سازمانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951059/استعلام-آسفالت-ماشینی-روستای-گورچک-شازند'>استعلام آسفالت ماشینی روستای گورچک شازند  / استعلام,استعلام آسفالت ماشینی روستای گورچک شازند </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951060/استعلام-سموم-آفت-کش-اورگانوفسفره--'>استعلام سموم آفت کش اورگانوفسفره,... / استعلام ,استعلام سموم آفت کش اورگانوفسفره,...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951062/استعلام-آسفالت-ماشینی'>استعلام  آسفالت ماشینی  / استعلام,استعلام آسفالت ماشینی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951064/استعلام-اجرای-عملیات-توسعه-شبکه-آب'>استعلام اجرای عملیات توسعه شبکه آب / استعلام , استعلام اجرای عملیات توسعه شبکه آب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951066/استعلام-باطری-لیفتراک'>استعلام باطری لیفتراک  / استعلام, استعلام باطری لیفتراک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951067/مناقصه-خرید-میلگرد-پروژه-ساخت-اتاق-عمل-مرکزی-بیمارستان-امدادی'>مناقصه خرید میلگرد، پروژه ساخت اتاق عمل مرکزی بیمارستان امدادی / مناقصه, مناقصه خرید میلگرد، پروژه ساخت اتاق عمل مرکزی بیمارستان امدادی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951069/استعلام-مرغ-منجمد'>استعلام مرغ منجمد  / استعلام ، استعلام مرغ منجمد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951073/استعلام--آسفالت-ماشینی-روستای-چقاپهنه-شازند'>استعلام   آسفالت ماشینی روستای چقاپهنه شازند / استعلام,استعلام آسفالت ماشینی روستای چقاپهنه شازند</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951074/مناقصه-خرید-میلگرد-پروژه-ساخت-اتاق-عمل-مرکزی-بیمارستان-امدادی'>مناقصه خرید میلگرد پروژه ساخت اتاق عمل مرکزی بیمارستان امدادی / فراخوان مناقصه, مناقصه خرید میلگرد پروژه ساخت اتاق عمل مرکزی بیمارستان امدادی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951076/استعلام-گوشت-منجمد'>استعلام گوشت منجمد / استعلام ,استعلام گوشت منجمد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951077/استعلام-سرویس-و-نگهداری-یکدستگاه-UPS-40KVA'>استعلام سرویس و نگهداری یکدستگاه UPS 40KVA  / استعلام , استعلام سرویس و نگهداری یکدستگاه UPS 40KVA </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951078/استعلام-کارهای-باقیمانده-فاضلاب-کلکتور-1400-میلی-متری-بتنی'>استعلام کارهای باقیمانده فاضلاب کلکتور 1400 میلی متری بتنی / استعلام , استعلام کارهای باقیمانده فاضلاب کلکتور 1400 میلی متری بتنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951079/استعلام-سایر-فعالیت-های-تخصصی-ساختمان'>استعلام سایر فعالیت های تخصصی ساختمان / استعلام,استعلام  سایر فعالیت های تخصصی ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951080/استعلام-تعمیرات-اساسی-مدارس-سنقر'>استعلام تعمیرات اساسی مدارس سنقر / استعلام , استعلام تعمیرات اساسی مدارس سنقر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951081/مناقصه-امورات-نگهداری-و-راهبری-تاسیسات'>مناقصه امورات نگهداری و راهبری تاسیسات / مناقصه ,مناقصه امورات نگهداری و راهبری تاسیسات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951082/فراخوان-عمومی-شناسایی-و-ارزیابی-کیفی-شرکتهای-مهندسین-مشاور-ذیصلاح'>فراخوان عمومی شناسایی و ارزیابی کیفی شرکتهای مهندسین مشاور ذیصلاح  / فراخوان عمومی شناسایی و ارزیابی کیفی شرکتهای مهندسین مشاور ذیصلاح </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951083/مناقصه-عمومی-توسعه-بازسازی-پراکنده-شبکه-جمع-آوری-فاضلاب'>مناقصه عمومی توسعه بازسازی پراکنده شبکه جمع آوری فاضلاب / مناقصه, مناقصه عمومی توسعه بازسازی پراکنده شبکه جمع آوری فاضلاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951084/مناقصه-واگذاری-تاسیسات-بیمارستان-شهید-رهنمون-به-بخش-خصوصی'>مناقصه  واگذاری تاسیسات بیمارستان شهید رهنمون به بخش خصوصی / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه  واگذاری تاسیسات بیمارستان شهید رهنمون به بخش خصوصی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951085/همایش-بین-المللی-جامع-حسابداری-ایران'>همایش بین المللی جامع حسابداری ایران / همایش بین المللی جامع حسابداری ایران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951086/مناقصه-محدود-دو-مرحله-ای-خدمات-مشاوره-نظارت-بر-فعالیتهای-بهره‌برداری'>مناقصه محدود دو مرحله ای خدمات مشاوره نظارت بر فعالیتهای بهره‌برداری / مناقصه محدود دو مرحله ای خدمات مشاوره نظارت بر فعالیتهای بهره‌برداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951087/استعلام-اجرای-عملیات-محوطه-سازی-در-روستای-گرکان'>استعلام اجرای عملیات محوطه سازی در روستای گرکان / استعلام ,استعلام اجرای عملیات محوطه سازی در روستای گرکان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951088/استعلام-اجرای-عملیات-محوطه-سازی'>استعلام اجرای عملیات محوطه سازی / استعلام , استعلام اجرای عملیات محوطه سازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951089/ششمین-همایش-مدیریت-آلودگی-هوا-و-صدا'>ششمین همایش مدیریت آلودگی هوا و صدا  / ششمین همایش مدیریت آلودگی هوا و صدا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951090/استعلام-خرید-سیستم-RTU'>استعلام خرید سیستم RTU  / استعلام, استعلام خرید سیستم RTU </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951091/استعلام-آرام-بند-در-آسانسور-مدل-ON-02-نام-تجارتی-ENGINE-ASANSOR'>استعلام آرام بند در آسانسور مدل ON-02 نام تجارتی ENGINE ASANSOR / استعلام, استعلام آرام بند در آسانسور مدل ON-02 نام تجارتی ENGINE ASANSOR</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951092/مناقصه-واگذاری-تاسیسات-بیمارستان-فاطمه-الزهراء(س)'>مناقصه  واگذاری تاسیسات بیمارستان فاطمه الزهراء(س)  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه  واگذاری تاسیسات بیمارستان فاطمه الزهراء(س) </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951093/استعلام-اجرای-عملیات-محوطه-سازی'>استعلام اجرای عملیات محوطه سازی / استعلام,استعلام  اجرای عملیات محوطه سازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951094/استعلام-تین-کلاینت-شبکه-رایانه'>استعلام تین کلاینت شبکه رایانه / استعلام , استعلام تین کلاینت شبکه رایانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951095/استعلام-میلگرد'>استعلام میلگرد  / استعلام ,استعلام میلگرد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951096/استعلام-تعمیرات-اساسی-مدارس-سنقر'>استعلام تعمیرات اساسی مدارس سنقر / استعلام , استعلام تعمیرات اساسی مدارس سنقر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951097/مناقصه-امورات-نگهداری-و-راهبری-تاسیسات'>مناقصه امورات نگهداری و راهبری تاسیسات / مناقصه ,مناقصه امورات نگهداری و راهبری تاسیسات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951098/مناقصه-مقاوم-سازی-(بهینه-سازی-)-سیستم-ارتینگ-۲۹ایستگاه-حفاظت-کاتدی-و--'>مناقصه مقاوم سازی (بهینه سازی ) سیستم ارتینگ ۲۹ایستگاه حفاظت کاتدی  و ... / مناقصه مقاوم سازی (بهینه سازی ) سیستم ارتینگ ۲۹ایستگاه حفاظت کاتدی  و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951099/مناقصه-واگذاری-تاسیسات-بیمارستان-شهید-صدوقی'>مناقصه واگذاری تاسیسات بیمارستان شهید صدوقی / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه  واگذاری تاسیسات بیمارستان شهید صدوقی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951100/استعلام-خرید-ماسه'>استعلام خرید ماسه  / استعلام، استعلام خرید ماسه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951101/استعلام-اجرای-عملیات-محوطه-سازی-و-جدولگذاری'>استعلام اجرای عملیات محوطه سازی و جدولگذاری  / استعلام , استعلام اجرای عملیات محوطه سازی و جدولگذاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951102/استعلام-تعمیرات-اساسی-دبیرستان-خدیجه-کبری'>استعلام تعمیرات اساسی دبیرستان خدیجه کبری / استعلام,استعلام  تعمیرات اساسی دبیرستان خدیجه کبری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951103/مناقصه-مقاوم-سازی-(بهینه-سازی-)-سیستم-ارتینگ-۳۹-ایستگاه-حفاظت-کاتدی-و-ت'>مناقصه مقاوم سازی (بهینه سازی ) سیستم ارتینگ ۳۹ ایستگاه حفاظت کاتدی و ت / مناقصه مقاوم سازی (بهینه سازی ) سیستم ارتینگ ۳۹ ایستگاه حفاظت کاتدی و ت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951104/استعلام-خرید-گل-شمشاد'>استعلام خرید گل شمشاد  / استعلام ,استعلام خرید گل شمشاد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951105/استعلام-اجرای-عملیات-جدولگذاری-در-روستای-صالح-آباد'>استعلام اجرای عملیات جدولگذاری در روستای صالح آباد  / استعلام, استعلام اجرای عملیات جدولگذاری در روستای صالح آباد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951106/استعلام-خرید-کارت-RTU-و--'>استعلام خرید کارت RTU و ...  / استعلام , استعلام خرید کارت RTU و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951107/استعلام-لوله-پلی-اتیلن'>استعلام لوله پلی اتیلن  / استعلام ,استعلام لوله پلی اتیلن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951108/استعلام-اسکنر-فوجیتسو'>استعلام اسکنر فوجیتسو  / استعلام ,استعلام اسکنر فوجیتسو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951109/استعلام-کامپیوتر'>استعلام کامپیوتر / استعلام، استعلام کامپیوتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951110/استعلام-تعمیرات-اساسی-مدارس-محجوب--حکمت-خمار'>استعلام تعمیرات اساسی مدارس محجوب ، حکمت خمار / استعلام , استعلام تعمیرات اساسی مدارس محجوب ، حکمت خمار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951111/استعلام-اجرای-عملیات-محوطه-سازی-در-روستای-هزاوه-اراک'>استعلام اجرای عملیات محوطه سازی در روستای هزاوه اراک / استعلام,استعلام  اجرای عملیات محوطه سازی در روستای هزاوه اراک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951112/مناقصه-تعمیرات-و-بهسازی-ساختمان-اداره-گاز-شهرستان-شادگان'>مناقصه تعمیرات و بهسازی ساختمان اداره گاز شهرستان شادگان  / مناقصه تعمیرات و بهسازی ساختمان اداره گاز شهرستان شادگان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951113/مناقصه-اجرای-زیر-سازی-و-آسفالت-کانال-های-گاز-در-نقاط-پراکنده'>مناقصه اجرای زیر سازی و آسفالت کانال های گاز در نقاط پراکنده / مناقصه اجرای زیر سازی و آسفالت کانال های گاز در نقاط پراکنده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951114/استعلام-مانیتور-صنعتی'>استعلام مانیتور صنعتی  / استعلام, استعلام مانیتور صنعتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951115/استعلام-اجرای-عملیات-جدولگذاری-در-روستای-ورچه-خمین'>استعلام اجرای عملیات جدولگذاری در روستای ورچه خمین / استعلام, استعلام اجرای عملیات جدولگذاری در روستای ورچه خمین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951116/استعلام-خرید-و-نصب-تجهیزات-دوربین-مداربسته'>استعلام خرید و نصب تجهیزات دوربین مداربسته   / استعلام, استعلام خرید و نصب تجهیزات دوربین مداربسته  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951117/استعلام-آسفالت-ماشینی-روستا'>استعلام آسفالت ماشینی روستا / استعلام, استعلام آسفالت ماشینی روستا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951118/استعلام-تعمیرات-اساسی-آموزشگاه-های-شهید-اشرفی'>استعلام تعمیرات اساسی آموزشگاه های شهید اشرفی / استعلام,استعلام  تعمیرات اساسی آموزشگاه های شهید اشرفی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951119/مناقصه-خدمات-و-تنظیفات-اداری-شهر-های-دزفول-ایذه-و---روستاهای-تابعه'>مناقصه خدمات و تنظیفات اداری شهر های دزفول ایذه و ... روستاهای تابعه     / مناقصه خدمات و تنظیفات اداری شهر های دزفول ایذه و ... روستاهای تابعه    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951120/استعلام-انجام-مطالعات-تعیین-حریم-و-بستر-تالاب'>استعلام  انجام مطالعات تعیین حریم و بستر تالاب / استعلام, استعلام  انجام مطالعات تعیین حریم و بستر تالاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951121/استعلام-تعمیرات-اساسی-رسالت-کلاهمال'>استعلام تعمیرات اساسی رسالت کلاهمال  / استعلام , استعلام تعمیرات اساسی رسالت کلاهمال </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951122/استعلام-کارت-الکترونیکی-ATM'>استعلام کارت الکترونیکی ATM / استعلام, استعلام کارت الکترونیکی ATM</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951123/استعلام-اجرای-عملیات-محوطه-سازی-در-روستا-بلوبند-زرندیه'>استعلام  اجرای عملیات محوطه سازی در روستا بلوبند زرندیه  / استعلام,استعلام  اجرای عملیات محوطه سازی در روستا بلوبند زرندیه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951124/استعلام-یک-دستگاه-سرور'>استعلام یک دستگاه سرور / استعلام, استعلام یک دستگاه سرور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951125/استعلام-جهت-اجرای-کامل-ساختمان'>استعلام جهت اجرای کامل ساختمان   / استعلام, استعلام جهت اجرای کامل ساختمان  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951126/استعلام-اجرای-عملیات-جدولگذاری-در-روستای-طنجران-خمین'>استعلام  اجرای عملیات جدولگذاری در روستای طنجران خمین / استعلام, استعلام  اجرای عملیات جدولگذاری در روستای طنجران خمین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951127/استعلام-لپ-تاپ-Asus-A540'>استعلام لپ تاپ Asus A540 / استعلام ، استعلام لپ تاپ Asus A540</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951128/مناقصه-عمومی-واگذاری-خدمات-خودرویی-(امور-نقلیه)'>مناقصه عمومی واگذاری خدمات خودرویی (امور نقلیه) / مناقصه عمومی واگذاری خدمات خودرویی (امور نقلیه)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951129/استعلام-اجرای-عملیات-محوطه-سازی-در-روستای-مزرعه-کیشان'>استعلام اجرای عملیات محوطه سازی در روستای مزرعه کیشان / استعلام,استعلام اجرای عملیات محوطه سازی در روستای مزرعه کیشان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951130/استعلام-نصب-و-راه-اندازی-و-آموزش-سامانه-نظارت-تصویری-ایستگاه'>استعلام نصب و راه اندازی و آموزش سامانه نظارت تصویری ایستگاه  / استعلام,استعلام نصب و راه اندازی و آموزش سامانه نظارت تصویری ایستگاه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951131/استعلام-کیت-AMH-انیش-لب-و--'>استعلام کیت AMH انیش لب و ...  / استعلام , استعلام کیت AMH انیش لب و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951132/مناقصه-خدمات-و-تنظیفات-اداری-شهر-های-بهبهان-ماهشهر-و---و-روستاهای-تابعه'>مناقصه خدمات و تنظیفات اداری شهر های بهبهان ماهشهر و ... و روستاهای تابعه     / مناقصه خدمات و تنظیفات اداری شهر های بهبهان ماهشهر و ... و روستاهای تابعه    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951133/استعلام-اجرای-عملیات-محوطه-سازی-و-جدولگذاری-در-روستای'>استعلام اجرای عملیات محوطه سازی و جدولگذاری در روستای / استعلام , استعلام اجرای عملیات محوطه سازی و جدولگذاری در روستای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951134/استعلام-حوله-دستی-کوچک-هتلی'>استعلام حوله دستی کوچک هتلی / استعلام، استعلام حوله دستی کوچک هتلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951135/استعلام-تجهیزات-مصرفی-اجرای-شبکه'>استعلام تجهیزات مصرفی اجرای شبکه  / استعلام ،استعلام تجهیزات مصرفی اجرای شبکه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951136/استعلام-اجرای-عملیات-محوطه-سازی-در-روستای-عمارت-شازند'>استعلام اجرای عملیات محوطه سازی در روستای عمارت شازند  / استعلام,استعلام  اجرای عملیات محوطه سازی در روستای عمارت شازند </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951137/استعلام-تانک-ازت-10-پایه'>استعلام تانک ازت 10 پایه  / استعلام ,استعلام تانک ازت 10 پایه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951138/استعلام-کیس-رایانه'>استعلام کیس رایانه / استعلام ، استعلام کیس رایانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951139/مناقصه-خدمات-حمل-و-نقل-سبک-جهت-سرویس-های-اداری-و-خدمات-ایاب-و-ذهاب'>مناقصه خدمات حمل و نقل سبک جهت سرویس های اداری و خدمات ایاب و ذهاب / مناقصه خدمات حمل و نقل سبک جهت سرویس های اداری و خدمات ایاب و ذهاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951140/استعلام-تعمیرات-ساختمانی'>استعلام تعمیرات ساختمانی  / استعلام,استعلام تعمیرات ساختمانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951141/استعلام-آسفالت-ماشینی-روستا'>استعلام آسفالت ماشینی روستا / استعلام, استعلام آسفالت ماشینی روستا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951142/استعلام-بهسازی-مسیر'>استعلام بهسازی مسیر / استعلام , استعلام بهسازی مسیر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951143/تجدید-مشاوره-نقشه-برداری-برآورد-مصرف-خط-سیر-و-طراحی-شبکه'>تجدید مشاوره نقشه برداری برآورد مصرف خط سیر و طراحی شبکه  / تجدید مشاوره نقشه برداری برآورد مصرف خط سیر و طراحی شبکه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951144/استعلام-آسفالت-ماشینی-روستا'>استعلام آسفالت ماشینی روستا / استعلام, استعلام آسفالت ماشینی روستا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951145/استعلام-اجرای-عملیات-محوطه-سازی-و-جدولگذاری-در-روستای-سکانه'>استعلام اجرای عملیات محوطه سازی و جدولگذاری در روستای سکانه / استعلام , استعلام اجرای عملیات محوطه سازی و جدولگذاری در روستای سکانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951146/استعلام-پروژه-بهسازی-و-آسفالت-راه-روستایی'>استعلام  پروژه بهسازی و آسفالت راه روستایی  / استعلام,استعلام  پروژه بهسازی و آسفالت راه روستایی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951147/مناقصه-عمومی-(نوبت-سوم)-واگذاری-امور-تغذیه-(خرید-و-توزیع-غذا)'>مناقصه عمومی (نوبت سوم) واگذاری امور تغذیه (خرید و توزیع غذا)  / مناقصه عمومی (نوبت سوم) واگذاری امور تغذیه (خرید و توزیع غذا) </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951148/استعلام-اجرای-عملیات-محوطه-سازی-و-جدولگذاری-در-روستای'>استعلام اجرای عملیات محوطه سازی و جدولگذاری در روستای / استعلام , استعلام اجرای عملیات محوطه سازی و جدولگذاری در روستای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951149/استعلام-خرید-و-نصب-سیستم-اعلام-و-اطفای-حریق-اتوماتیک'>استعلام خرید و نصب سیستم اعلام و اطفای حریق اتوماتیک / استعلام,استعلام خرید و نصب سیستم اعلام و اطفای حریق اتوماتیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951150/استعلام-میتره-صنعتی-و-میتره-سرد-جهت-برج-خنک-کننده'>استعلام میتره صنعتی و میتره سرد جهت برج خنک کننده  / استعلام، استعلام میتره صنعتی و میتره سرد جهت برج خنک کننده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951151/استعلام-سنسور-اندازه-گیری-اکسیژن-محلول-آنلاین'>استعلام سنسور اندازه گیری اکسیژن محلول آنلاین / استعلام, استعلام سنسور اندازه گیری اکسیژن محلول آنلاین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951152/استعلام-تجهیزات-شبکه'>استعلام تجهیزات شبکه  / استعلام,استعلام  تجهیزات شبکه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951153/استعلام-درپوش-100'>استعلام  درپوش 100 / استعلام ,استعلام  درپوش 100</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951154/استعلام-ساخت-واشر-اولترافیلتر-و--'>استعلام ساخت واشر اولترافیلتر و ... / استعلام, استعلام ساخت واشر اولترافیلتر و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951155/مناقصه-بررسی-و-کنترل-ریسک-های-آسیب-رسان-به-مقاوم-سازی-تاسیسات-گازرسانی'>مناقصه بررسی و کنترل ریسک های آسیب رسان به مقاوم سازی تاسیسات گازرسانی  / مناقصه بررسی و کنترل ریسک های آسیب رسان به مقاوم سازی تاسیسات گازرسانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951156/استعلام-مرمت-و-بازسازی-سرویسهای-بهداشتی'>استعلام مرمت و بازسازی سرویسهای بهداشتی  / استعلام ، استعلام مرمت و بازسازی سرویسهای بهداشتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951158/استعلام-اجرای-عملیات-محوطه-سازی-و-جدولگذاری-در-روستای'>استعلام اجرای عملیات محوطه سازی و جدولگذاری در روستای / استعلام , استعلام اجرای عملیات محوطه سازی و جدولگذاری در روستای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951159/استعلام-آسفالت-ماشینی-روستای-کرکان-سفلی'>استعلام آسفالت ماشینی روستای کرکان سفلی / استعلام, استعلام آسفالت ماشینی روستای کرکان سفلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951160/مناقصه-عمومی-واگذاری-امورات-نگهداری-٬راهبری-و-تأسیسات-مرکز-آموزشی'>مناقصه عمومی واگذاری امورات نگهداری ٬راهبری و تأسیسات مرکز آموزشی / مناقصه عمومی واگذاری امورات نگهداری ٬راهبری و تأسیسات مرکز آموزشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951161/استعلام-آسفالت-ماشینی-روستا'>استعلام آسفالت ماشینی روستا / استعلام, استعلام آسفالت ماشینی روستا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951162/استعلام-صندلی-گردان-اداری'>استعلام صندلی گردان اداری / استعلام، استعلام صندلی گردان اداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951163/استعلام-صندلی-اداری'>استعلام صندلی اداری  / استعلام,استعلام صندلی اداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951164/مناقصه-حفاظت-و-حراست-ادارات-واماکن-و-اموال-و-تاسیسات'>مناقصه حفاظت و حراست ادارات واماکن و اموال و تاسیسات / مناقصه حفاظت و حراست ادارات واماکن و اموال و تاسیسات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951165/استعلام-زانویی-چدنی-100'>استعلام  زانویی چدنی 100 / استعلام ,استعلام  زانویی چدنی 100</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951166/استعلام-انواع-تسمه-مسی-و--'>استعلام انواع تسمه مسی و ...  / استعلام, استعلام انواع تسمه مسی و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951167/استعلام-اجرای-عملیات-پل-بتنی'>استعلام اجرای عملیات پل بتنی / استعلام, استعلام اجرای عملیات پل بتنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951168/استعلام-آسفالت-ماشینی-روستای-قلعه-نو-اراک'>استعلام آسفالت ماشینی روستای قلعه نو اراک  / استعلام, استعلام آسفالت ماشینی روستای قلعه نو اراک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951169/استعلام-خرید-و-نصب-تجهیزات-اتاق-مانیتورینگ'>استعلام خرید و نصب تجهیزات اتاق مانیتورینگ  / استعلام,استعلام خرید و نصب تجهیزات اتاق مانیتورینگ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951170/استعلام-کارت-8-کاناله-خطوط-آنالوگ-اینترنال-pci'>استعلام کارت 8 کاناله خطوط آنالوگ اینترنال pci / استعلام , استعلام کارت 8 کاناله خطوط آنالوگ اینترنال pci</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951171/مناقصه-نگهداری-از-تاسیسات-آبرسانی-دزفول-صفی-آباد-میانرود-سالند-و-حمزه'>مناقصه نگهداری از تاسیسات آبرسانی دزفول صفی آباد میانرود سالند و حمزه     / مناقصه نگهداری از تاسیسات آبرسانی دزفول صفی آباد میانرود سالند و حمزه    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951172/استعلام-دستگاه-کاغذ-خرد-کن'>استعلام دستگاه کاغذ خرد کن  / استعلام , استعلام دستگاه کاغذ خرد کن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951173/استعلام-یک-دستگاه-ضبط-تصویر-دوربین-مدار-بسته'>استعلام یک دستگاه ضبط تصویر دوربین مدار بسته / استعلام، استعلام یک دستگاه ضبط تصویر دوربین مدار بسته</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951174/استعلام-دو-دستگاه-چراغ-تشخیص'>استعلام دو دستگاه چراغ تشخیص  / استعلام,استعلام دو دستگاه چراغ تشخیص </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951175/مناقصه-انجام-امور-تهیه-و-طبخ-و-توزیع-غذای-مرکز'>مناقصه انجام امور تهیه و طبخ و توزیع غذای مرکز  / مناقصه انجام امور تهیه و طبخ و توزیع غذای مرکز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951176/استعلام-قفل-و-دستگیره-و--'> استعلام قفل و دستگیره و ... / استعلام,  استعلام قفل و دستگیره و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951177/استعلام-آسفالت-ماشینی-روستای-میقان-اراک'>استعلام آسفالت ماشینی روستای میقان اراک / استعلام, استعلام آسفالت ماشینی روستای میقان اراک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951178/استعلام-کابل'>استعلام کابل / استعلام,استعلام کابل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951179/مناقصه-عمومی-واگذاری-امورات-نگهداری-٬راهبری-و-تاسیسات-مرکز'>مناقصه عمومی واگذاری امورات نگهداری ٬راهبری و تاسیسات مرکز / مناقصه عمومی واگذاری امورات نگهداری ٬راهبری و تاسیسات مرکز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951180/استعلام-سه-راهی-150'>استعلام سه راهی 150  / استعلام, استعلام سه راهی 150 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951181/استعلام-اجرای-عملیات-دیوار-حائل'>استعلام اجرای عملیات دیوار حائل / استعلام, استعلام اجرای عملیات دیوار حائل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950286/مزایده-پلاک-ثبتی-559-فرعی-از-114-اصلی'>مزایده پلاک ثبتی 559 فرعی از 114 اصلی / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 559 فرعی از 114 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950288/مزایده-آپارتمان-مساحت-85-43متر'>مزایده آپارتمان مساحت 85.43متر / مزایده,مزایده آپارتمان مساحت 85.43متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950291/مزایده-منزل-مسکونی-قدیمی-مساحت-175-25متر'>مزایده منزل مسکونی قدیمی مساحت 175.25متر / مزایده,مزایده منزل مسکونی قدیمی مساحت 175.25متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950293/مزایده-ملک-مساحت-عرصه-نود-و-شش-متر'>مزایده ملک مساحت عرصه نود و شش متر / مزایده,مزایده ملک مساحت عرصه نود و شش متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950295/مزایده-آپارتمان-مساحت-82-75متر'>مزایده آپارتمان مساحت 82.75متر / مزایده,مزایده آپارتمان مساحت 82.75متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950299/مزایده-پلاک-ثبتی-6586-فرعی'>مزایده پلاک ثبتی 6586 فرعی / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 6586 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950300/مزایده-پلاک-ثبتی-959-فرعی-بخش-دو-نوبت-اول'>مزایده پلاک ثبتی 959 فرعی بخش دو نوبت اول / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 959 فرعی بخش دو نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950302/مزایده-دو-دست-مبل-قوچی-استیل'>مزایده دو دست مبل قوچی استیل / مزایده,مزایده مزایده دو دست مبل قوچی استیل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950303/مزایده-ششدانگ-ساختمان-مسکونی-قدمت-15-ساله'>مزایده ششدانگ ساختمان مسکونی قدمت 15 ساله / مزایده,مزایده ششدانگ ساختمان مسکونی قدمت 15 ساله</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950305/مزایده-واگذاری-تعداد-یک-غرفه-در-پایانه-بار-26-آذر-تجدید-نوبت-دوم'>مزایده واگذاری تعداد یک غرفه در پایانه بار 26 آذر تجدید نوبت دوم  / آگهی تجدید مزایده عمومی ، مزایده واگذاری تعداد یک غرفه در پایانه بار 26 آذر تجدید نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950306/مزایده-یک-دستگاه-موتورسیکلت-مدل-94-نوبت-دوم'>مزایده یک دستگاه موتورسیکلت مدل 94 نوبت دوم  / اگهی مزایده ,  مزایده یک دستگاه موتورسیکلت مدل 94  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950307/مزایده-منزل-مسکونی-مساحت-148-730متر'>مزایده منزل مسکونی مساحت 148.730متر  / مزایده,مزایده منزل مسکونی مساحت 148.730متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950308/مزایده-پراید-دوگانه-سوز-مدل-89'>مزایده پراید دوگانه سوز مدل 89  / مزایده,مزایده پراید دوگانه سوز مدل 89 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950309/مزایده-ملک-مساحت-عرصه-صد-و-بیست-متر'>مزایده ملک مساحت عرصه صد و بیست متر  / مزایده,مزایده ملک مساحت عرصه صد و بیست متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950310/مزایده-واگذاری-طرح-الکترونیکی-پارکبان'>مزایده واگذاری طرح الکترونیکی پارکبان / آگهی مزایده عمومی، مزایده واگذاری طرح الکترونیکی پارکبان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950312/مزایده-ملک-به-عنوان-کارواش'>مزایده ملک به عنوان کارواش / مزایده,مزایده ملک به عنوان کارواش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950313/مزایده-آسیاب-مواد-پلاستیکی-و-دستگاه-ذوب-گرانول-آبی---نوبت-دوم'>مزایده آسیاب مواد پلاستیکی و دستگاه ذوب گرانول آبی ... نوبت دوم / مزایده, مزایده آسیاب مواد پلاستیکی و دستگاه ذوب گرانول آبی ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950315/مزایده-فروش-تخمه-کدو--تخمه-هندوانه-و-بادام-درختی'>مزایده فروش تخمه کدو ، تخمه هندوانه و بادام درختی / آگهی مزایده عمومی ، مزایده فروش تخمه کدو ، تخمه هندوانه و بادام درختی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950316/استعلام-بها-بهره-برداری-زمین-ورزشی-و-پارکینگ-دانشجویی'>استعلام بها بهره برداری زمین ورزشی و پارکینگ دانشجویی / آگهی استعلام بها , استعلام بها بهره برداری زمین ورزشی و پارکینگ دانشجویی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950317/مزایده-یک-دستگاه-وانت-مدل-1384---نوبت-دوم'>مزایده یک دستگاه وانت مدل 1384 ... نوبت دوم  / مزایده, مزایده یک دستگاه وانت مدل 1384 ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950318/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-499-79متر'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 499.79متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 499.79متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950319/مزایده-یخچال-فریزر-دو-درب--تلویزیون-14-اینچ'>مزایده یخچال فریزر دو درب ، تلویزیون 14 اینچ / مزایده,مزایده یخچال فریزر دو درب ، تلویزیون 14 اینچ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950320/مزایده-دی-وی-آر-هارد-وسترن-ساتا--'>مزایده دی وی آر، هارد وسترن ساتا... / آگهی مزایده ، مزایده دی وی آر، هارد وسترن ساتا...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950321/مزایده-آپارتمان-مسکونی-مساحت-81-30متر'>مزایده آپارتمان مسکونی مساحت 81.30متر  / مزایده,مزایده آپارتمان مسکونی مساحت 81.30متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950322/مزایده-فروش-جوانه-پرواری-تلیسه-حذفی--گاو-حذفی-گوساله-نر--'>مزایده فروش جوانه پرواری تلیسه حذفی ، گاو حذفی گوساله نر.... / آگهی مزایده , مزایده فروش جوانه پرواری تلیسه حذفی ، گاو حذفی گوساله نر....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950324/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-بخش-14-گیلان'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی بخش 14 گیلان / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی بخش 14 گیلان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950326/مزایده-یک-دستگاه-وانت-نیسان-پیکاب-دو-کابین-مدل-1386---نوبت-اول'>مزایده یک دستگاه وانت نیسان پیکاب دو کابین مدل 1386 ... نوبت اول / مزایده, مزایده یک دستگاه وانت نیسان پیکاب دو کابین مدل 1386</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950328/مزایده-واگذاری-واحدهای-تجاری-و-مسکونی-نوبت-دوم'>مزایده واگذاری واحدهای تجاری و مسکونی نوبت دوم  / مزایده,مزایده واگذاری واحدهای تجاری و مسکونی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950329/مزایده-220متر-مشاع-از441-متر-از-زمین-خشکی'>مزایده 220متر مشاع از441 متر از زمین خشکی / مزایده,مزایده 220متر مشاع از441 متر از زمین خشکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950330/مزایده-فروش-یکدستگاه-لیپوماتیک-با-کمپرسور'>مزایده فروش یکدستگاه لیپوماتیک با کمپرسور  / مزایده , مزایده فروش یکدستگاه لیپوماتیک با کمپرسور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950331/تجدید-مزایده-واگذاری-یکباب-غرفه-کارواش'> تجدید مزایده واگذاری یکباب غرفه کارواش / آگهی مزایده ، تجدید مزایده واگذاری یکباب غرفه کارواش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950332/مزایده-ششدانگ-مغازه-مساحت-18-33متر'>مزایده ششدانگ مغازه مساحت 18.33متر  / مزایده,مزایده ششدانگ مغازه مساحت 18.33متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950334/مزایده-ملک-اراضی-کهنه-کلباد-نوبت-اول'>مزایده ملک اراضی کهنه کلباد نوبت اول  / مزایده,مزایده ملک اراضی کهنه کلباد نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950335/مزایده-یکدستگاه-کولر-اسپلیت-جنرال'>مزایده یکدستگاه کولر اسپلیت جنرال   / مزایده,مزایده یکدستگاه کولر اسپلیت جنرال  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950337/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-صد-و-پنجاه-متر'>مزایده یک قطعه زمین مساحت صد و پنجاه متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت صد و پنجاه متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950338/مزایده-مدال-انگشتر-النگو-و-دستبند--نوبت-اول'>مزایده مدال، انگشتر، النگو و دستبند... نوبت اول / مزایده, مزایده مدال، انگشتر، النگو و دستبند... نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950342/مزایده-خط-تلفن-همراه'>مزایده خط تلفن همراه  / مزایده,مزایده خط تلفن همراه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950343/مزایده-منزل-مسکونی-مساحت-صد-و-شصت-متر'>مزایده منزل مسکونی مساحت صد و شصت متر / مزایده,مزایده منزل مسکونی مساحت صد و شصت متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950344/مزایده-انگشتر-مربع-تک-نگین-و-سنگ-دار---نوبت-اول'>مزایده انگشتر مربع، تک نگین و سنگ دار ... نوبت اول / مزایده انگشتر مربع، تک نگین و سنگ دار ... نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950345/مزایده-واگذاری-سالن-بدنسازی'>مزایده واگذاری سالن بدنسازی  / فراخوان مزایده عمومی , مزایده واگذاری سالن بدنسازی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950346/مزایده-عرصه-و-اعیان-تجاری-مسکونی-اموال-منقول-نوبت-اول'>مزایده عرصه و اعیان تجاری مسکونی اموال منقول نوبت اول / مزایده,مزایده عرصه و اعیان تجاری مسکونی اموال منقول نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950347/مزاید-145-کارتن-کرم-مرطوب-کننده'>مزاید 145 کارتن کرم مرطوب کننده  / مزایده,مزاید 145 کارتن کرم مرطوب کننده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950348/مزایده-ششدانگ-باغ-مشجر-مساحت-6500متر'>مزایده ششدانگ باغ مشجر مساحت 6500متر  / مزایده,مزایده ششدانگ باغ مشجر مساحت 6500متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950349/مزایده-میوه-نارنج-درختان-سطح-شهر'>مزایده  میوه نارنج درختان سطح شهر  / آگهی مزایده, مزایده  میوه نارنج درختان سطح شهر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950351/مزایده-خطوط-تلفن-همراه'>مزایده خطوط تلفن همراه / مزایده,مزایده خطوط تلفن همراه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950352/مزایده-ملک-بصورت-باغ'>مزایده ملک بصورت باغ  / مزایده,مزایده ملک بصورت باغ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950354/مزایده-ملک-بخش-دو-قوچان-مرحله-اول'>مزایده ملک بخش دو قوچان مرحله اول / مزایده,مزایده ملک بخش دو قوچان مرحله اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950357/مزایده-مال-مشاع-به-پلاک-ثبتی-سی-و-هشت-اصلی'>مزایده مال مشاع به پلاک ثبتی سی و هشت اصلی / مزایده,مزایده مال مشاع به پلاک ثبتی سی و هشت اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950358/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-پژو-405'>مزایده یک دستگاه خودرو پژو 405 / آگهی مزایده عمومی,مزایده یک دستگاه خودرو پژو 405</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950360/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-عرصه-299متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی عرصه 299متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی عرصه 299متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950361/مزایده-یک-دستگاه-شیرینگ-پک-بامیز-3-متری-و--'>مزایده یک دستگاه شیرینگ پک بامیز 3 متری و ... / آگهی مزایده, مزایده یک دستگاه شیرینگ پک بامیز 3 متری و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950363/مزایده-دو-سهم-مشاع-از-5-سهم-یکباب-خانه'>مزایده دو سهم مشاع از 5 سهم یکباب خانه / مزایده,مزایده دو سهم مشاع از 5 سهم یکباب خانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950365/مزایده-ششدانگ-باغ-مساحت-3201-68متر'>مزایده ششدانگ باغ مساحت 3201.68متر / مزایده,مزایده ششدانگ باغ مساحت 3201.68متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950368/مزایده-44-سهم-مشاع-از-600-سهم-عرصه-و-اعیان-پلاک-ثبتی'>مزایده 44 سهم مشاع از 600 سهم عرصه و اعیان پلاک ثبتی / مزایده,مزایده 44 سهم مشاع از 600 سهم عرصه و اعیان پلاک ثبتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950371/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-580مترمربع'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 580مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 580مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950373/مزایده-ملک-طبقه-همکف-نوبت-اول'>مزایده ملک طبقه همکف نوبت اول / مزایده,مزایده ملک طبقه همکف نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950374/مزایده-یکسری-اثاثیه-منزل-از-قبیل-چند-تخته-فرش-ماشینی-ظروف-آشپزخانه-و--'>مزایده یکسری اثاثیه منزل از قبیل چند تخته فرش ماشینی- ظروف آشپزخانه و ... / آگهی مزایده, مزایده یکسری اثاثیه منزل از قبیل چند تخته فرش ماشینی- ظروف آشپزخانه و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950376/مزایده-ششدانگ-منزل-بصورت-سوئیت-آپارتمان'>مزایده ششدانگ منزل بصورت سوئیت آپارتمان / مزایده,مزایده ششدانگ منزل بصورت سوئیت آپارتمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950378/مزایده-فروش-تجهیزات-الکتریکی-و-مکانیکی-نو'>مزایده فروش تجهیزات الکتریکی و مکانیکی نو / آگهی مزایده , مزایده فروش تجهیزات الکتریکی و مکانیکی نو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950379/مزایده-دو-دستگاه-خودرو-سواری'>مزایده دو دستگاه خودرو سواری / آگهی مزایده , مزایده دو دستگاه خودرو سواری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950381/مزایده-ملک-مساحت-284-40متر'>مزایده ملک مساحت 284.40متر / مزایده,مزایده ملک مساحت 284.40متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950383/اصلاحیه-مزایده-واگذاری-انتشارات-دانشجویی'>اصلاحیه مزایده واگذاری انتشارات دانشجویی / اصلاحیه مزایده , مزایده واگذاری انتشارات دانشجویی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950384/مزایده-سه-قطعه-ملک'>مزایده سه قطعه ملک / مزایده,مزایده سه قطعه ملک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950386/مزایده-واگذاری-به-اجاره-سوله-باشگاه-سرباز'>مزایده واگذاری به اجاره سوله باشگاه سرباز  / آگهی مزایده عمومی, مزایده واگذاری به اجاره سوله باشگاه سرباز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950387/مزایده-ششدانگ-پلاک-4835-فرعی-مساحت-180متر'>مزایده ششدانگ پلاک 4835 فرعی مساحت 180متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک 4835 فرعی مساحت 180متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950388/تجدید-مزایده-انجام-عملیات-تفکیک-زباله-های-سطح-شهر'>تجدید مزایده انجام عملیات تفکیک زباله های سطح شهر / تجدید آگهی مزایده عمومی , انجام عملیات تفکیک زباله های سطح شهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950389/مزایده-پلاک-ثبتی-39-فرعی-از-15-اصلی'>مزایده پلاک ثبتی 39 فرعی از 15 اصلی / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 39 فرعی از 15 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950394/مزایده-پلاک-ثبتی-شماره-45-فرعی-از-بیست-و-هفت-اصلی'>مزایده پلاک ثبتی شماره 45 فرعی از بیست و هفت اصلی / مزایده,مزایده پلاک ثبتی شماره 45 فرعی از بیست و هفت اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950395/مزایده-20-پالت-کاشی'>مزایده 20 پالت کاشی / آگهی مزایده، مزایده 20 پالت کاشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950396/مزایده-ششدانگ-پلاک-شماره-249-فرعی-بخش-سه-کرمان'>مزایده ششدانگ پلاک شماره 249 فرعی بخش سه کرمان  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک شماره 249 فرعی بخش سه کرمان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950397/مزایده-فروش-یک-دستگاه-خودروی-سواری-پراید--نوبت-دوم'>مزایده فروش یک دستگاه خودروی سواری پراید - نوبت دوم  / آگهی مزایده، مزایده فروش یک دستگاه خودروی سواری پراید - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950399/مزایده-4-دانگ-مشاع-مغازه-تجاری'>مزایده 4 دانگ مشاع مغازه تجاری / مزایده,مزایده 4 دانگ مشاع مغازه تجاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950400/مزایده-سه-دانگ-از-شش-دانگ-یک-فروند-شناور-یدک-کش-آتشخوار'>مزایده  سه دانگ از شش دانگ یک فروند شناور یدک کش آتشخوار / مزایده, مزایده  سه دانگ از شش دانگ یک فروند شناور یدک کش آتشخوار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950402/مزایده-فروش-محصول-مرکبات-تولیدی--مرحله-دوم'>مزایده فروش محصول مرکبات تولیدی - مرحله دوم  / آگهی مزایده,مزایده فروش محصول مرکبات تولیدی - مرحله دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950404/مزایده-ششدانگ-دو-قطعه-زمین-سند-رهنی'>مزایده ششدانگ دو قطعه زمین سند رهنی / مزایده,مزایده ششدانگ دو قطعه زمین سند رهنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950406/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-166-52متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 166.52متر  / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 166.52متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950407/مزایده-فروش-تعداد-یک-کانتینر-متر'>مزایده فروش تعداد یک کانتینر متر  / آگهی مزایده, مزایده فروش تعداد یک کانتینر متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950408/مزایده-فروش-خودرو-سواری-پراید-مدل-1390'>مزایده فروش خودرو سواری پراید مدل 1390 / مزایده , مزایده فروش خودرو سواری پراید مدل 1390</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950410/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-عرصه-1125متر'>مزایده پلاک ثبتی مساحت عرصه 1125متر  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت عرصه 1125متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950413/مزایده-ششدانگ-عمارت-پلاک-709-فرعی'>مزایده ششدانگ عمارت پلاک 709 فرعی / مزایده,مزایده ششدانگ عمارت پلاک 709 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950415/مزایده-فروش-یک-دستگاه-تراکتور'>مزایده فروش یک دستگاه تراکتور  / مزایده , مزایده فروش یک دستگاه تراکتور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950416/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-160مترمربع-نوبت-اول'>مزایده پلاک ثبتی مساحت 160مترمربع نوبت اول  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت 160مترمربع نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950419/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-16250متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 16250متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 16250متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950421/مزایده-اموال-غیرمنقول-شامل-زمین-خانه-و-محوطه-انباری'>مزایده اموال غیرمنقول شامل زمین.خانه و محوطه انباری / مزایده,مزایده اموال غیرمنقول شامل زمین.خانه و محوطه انباری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950423/اگهی-مزایده-حدودا-145-تن-انواع-ماهی-پرورشی'>اگهی مزایده حدودا 145 تن انواع ماهی پرورشی / اگهی مزایده , اگهی مزایده حدودا 145 تن انواع ماهی پرورشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950426/مزایده-اصل-تا-مازاد-ششم-آپارتمان-178-85متر'>مزایده اصل تا مازاد ششم آپارتمان 178.85متر  / مزایده,مزایده اصل تا مازاد ششم آپارتمان 178.85متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950427/مزایده-یک-دستگاه-پژو-206'>مزایده یک دستگاه پژو 206 / آگهی مزایده اموال منقول، مزایده یک دستگاه پژو 206</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950430/مزایده-دو-قطعه-زمین-زراعی'>مزایده دو قطعه زمین زراعی / مزایده,مزایده دو قطعه زمین زراعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950432/مزایده-پلاکهای-4-و-5-و-11-فرعی-بخش-یک'>مزایده پلاکهای 4 و 5 و 11 فرعی بخش یک / مزایده,مزایده پلاکهای 4 و 5 و 11 فرعی بخش یک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950436/مزایده-ملک-مساحت-138-12متر'>مزایده ملک مساحت 138.12متر  / مزایده,مزایده ملک مساحت 138.12متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950438/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-115-60متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 115.60متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 115.60متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950440/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-مساحت-64-03متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 64.03متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 64.03متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950447/مزایده-تعداد-یکصد-و-پانزده-عدد-اجاق-گاز-5-شعله'>مزایده تعداد یکصد و پانزده عدد اجاق گاز 5 شعله / مزایده,مزایده تعداد یکصد و پانزده عدد اجاق گاز 5 شعله</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950448/مزایده-واگذاری-مجتمع-های-فرهنگی-و-هنری'>مزایده واگذاری مجتمع های فرهنگی و هنری  / فراخوان عمومی مزایده, مزایده واگذاری مجتمع های فرهنگی و هنری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950449/مزایده-واگذاری-خدمات-تفکیک-زباله-مرحله-دوم'>مزایده واگذاری خدمات تفکیک زباله مرحله دوم  / آگهی مزایده، مزایده واگذاری خدمات تفکیک زباله مرحله دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950451/مزایده-یک-دستگاه-پژو-405--نوبت-دوم'>مزایده یک دستگاه پژو 405 - نوبت دوم  / آگهی مزایده، مزایده یک دستگاه پژو 405 - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950452/مزایده-واگذاری-تعدادی-از-واحدهای-خدماتی-مطب-نوبت-دوم'>مزایده واگذاری تعدادی از واحدهای خدماتی مطب نوبت دوم  / مزایده,مزایده واگذاری تعدادی از واحدهای خدماتی مطب نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950454/مزایده-یک-دستگاه-اتومبیل-سواری-ام-وی-ام-H315'>مزایده یک دستگاه اتومبیل سواری ام وی ام H315 / مزایده,مزایده یک دستگاه اتومبیل سواری ام وی ام H315</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950455/مزایده-اموال-مازاد-و-اسقاطی'>مزایده اموال مازاد و اسقاطی / آگهی مزایده عمومی , مزایده اموال مازاد و اسقاطی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950457/مزایده-یک-دستگاه-چیلر'>مزایده یک دستگاه چیلر / مزایده,مزایده یک دستگاه چیلر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950459/مزایده-فروش-اراضی-و-مستغلات'>مزایده فروش اراضی و مستغلات   / مزایده,مزایده فروش اراضی و مستغلات  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950461/مزایده-بهره-برداری-از-بخش-رادیولوژی'>مزایده  بهره برداری از بخش رادیولوژی  / آگهی مزایده, مزایده  بهره برداری از بخش رادیولوژی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950463/مزایده-ششدانگ-اپارتمان-مسکونی-175-20متر'>مزایده ششدانگ اپارتمان مسکونی 175.20متر / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان مسکونی 175.20متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950464/مزایده-واگذاری-اجاره-یکباب-بوفه-نوبت-دوم'>مزایده واگذاری اجاره یکباب بوفه نوبت دوم / آگهی تجدید مزایده عمومی , مزایده واگذاری اجاره یکباب بوفه نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950465/مزایده-پلاک-ثبتی-یک-فرعی-از-9187-اصلی'>مزایده پلاک ثبتی یک فرعی از 9187 اصلی / مزایده,مزایده پلاک ثبتی یک فرعی از 9187 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950468/مزایده-پلاک-ثبتی-به-مساحت-254-04متر'>مزایده پلاک ثبتی به مساحت 254.04متر / مزایده,مزایده پلاک ثبتی به مساحت 254.04متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950472/مزایده-ششدانگ-ملک-قدمت-35-ساله'>مزایده ششدانگ ملک قدمت 35 ساله / مزایده,مزایده ششدانگ ملک قدمت 35 ساله</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950475/مزایده-پلاک-ثبتی-شماره-131-فرعی'>مزایده پلاک ثبتی شماره 131 فرعی / مزایده,مزایده پلاک ثبتی شماره 131 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950477/مزایده-ششدانگ-ساختمان-مساحت-350متر'>مزایده ششدانگ ساختمان مساحت 350متر / مزایده,مزایده ششدانگ ساختمان مساحت 350متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950480/مزایده-تعداد-100-کارتن-سطل-یکبار-مصرف-ماست--'>مزایده تعداد 100 کارتن سطل یکبار مصرف ماست... / آگهی مزایده اموال منقول، مزایده تعداد 100 کارتن سطل یکبار مصرف ماست...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950481/مزایده-فروش-خودرو-نیسان'>مزایده فروش خودرو نیسان / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش خودرو نیسان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950482/مزایده-پلاک-ثبتی-147-فرعی-از-730-اصلی'>مزایده پلاک ثبتی 147 فرعی از 730 اصلی / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 147 فرعی از 730 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950484/مزایده-فروش-انواع-دام-سنگین-زمینگیر--لاشه-و-اضطراری-تولیدی--نوبت-دوم'>مزایده فروش انواع دام سنگین زمینگیر ، لاشه و اضطراری تولیدی - نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی یک مرحله ای , مزایده فروش انواع دام سنگین زمینگیر ، لاشه و اضطراری تولیدی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950486/مزایده-فروش-یکدستگاه-خودرو-سواری-ام-وی-ام'>مزایده فروش یکدستگاه خودرو سواری ام وی ام  / مزایده , مزایده فروش یکدستگاه خودرو سواری ام وی ام </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950487/فراخوان-واگذاری-مجتمع-های-فرهنگی-و-هنری--نوبت-دوم'>فراخوان واگذاری مجتمع های فرهنگی و هنری - نوبت دوم  / فراخوان , آگهی فراخوان واگذاری مجتمع های فرهنگی و هنری - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950489/مزایده-مال-غیرمنقول-متراژ-عرصه-و-اعیان-250متر'>مزایده مال غیرمنقول متراژ عرصه و اعیان 250متر  / مزایده,مزایده مال غیرمنقول متراژ عرصه و اعیان 250متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950492/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-691-16متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 691.16متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 691.16متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950496/مزایده-فروش-سواری-پیکان'>مزایده فروش سواری پیکان  / مزایده , مزایده فروش سواری پیکان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950497/مزایده-واگذاری-تعداد-شش-قطعه-زمین-مسکونی'>مزایده واگذاری تعداد شش قطعه زمین مسکونی  / مزایده,مزایده واگذاری تعداد شش قطعه زمین مسکونی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950500/مزایده-فروش-تعداد-4-دستگاه-آپارتمان-مسکونی-نوبت-دوم'>مزایده فروش تعداد 4 دستگاه آپارتمان مسکونی نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش تعداد 4 دستگاه آپارتمان مسکونی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950501/مزایده-فروش-نایلون'>مزایده فروش نایلون  / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش نایلون </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950504/مزایده-ششدانگ-پلاک-باقیمانده-هفت-فرعی'>مزایده ششدانگ پلاک باقیمانده هفت فرعی  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک باقیمانده هفت فرعی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950505/مزایده-مزایده-یک-دستگاه-برش-یک-دستکه-مته-فرز-و-یک-دستگاه-کمپرسور---نوبت-اول'>مزایده مزایده یک دستگاه برش، یک دستکه مته فرز و یک دستگاه کمپرسور ... نوبت اول / مزایده, مزایده یک دستگاه برش، یک دستگاه مته فرز و یک دستگاه کمپرسور ... نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950507/مزایده-آپارتمان-مساحت-هشتاد-متر'>مزایده آپارتمان مساحت هشتاد متر / مزایده,مزایده آپارتمان مساحت هشتاد متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950510/تجدید-مزایده-تخصیص-قطعه-زمین-به-شماره-NVC-6'>تجدید مزایده تخصیص قطعه زمین به شماره NVC-6   / تجدید مزایده تخصیص قطعه زمین به شماره NVC-6  - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950511/مزایده-واگذاری-واحد-مسکونی-مساحت-243-68متر-نوبت-دوم'>مزایده واگذاری واحد مسکونی مساحت 243.68متر نوبت دوم / مزایده,مزایده واگذاری واحد مسکونی مساحت 243.68متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950513/مزایده-فروش-آهن-آلات-و-ضایعات-فرسوده'>مزایده فروش آهن آلات و ضایعات فرسوده / آگهی مزایده عمومی یک مرحله ای , مزایده فروش آهن آلات و ضایعات فرسوده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950514/مزایده-فروش-زمین-شامل-5-قطعه'>مزایده فروش زمین شامل 5 قطعه  / مزایده,مزایده فروش زمین شامل 5 قطعه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950515/مزایده-پلاک-73-اصلی-مساحت-75-05متر'>مزایده پلاک 73 اصلی مساحت 75.05متر / مزایده,مزایده پلاک 73 اصلی مساحت 75.05متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950517/مزایده-ششدانگ-ساختمان-مساحت-210-5متر'>مزایده ششدانگ ساختمان مساحت 210.5متر  / مزایده,مزایده ششدانگ ساختمان مساحت 210.5متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950518/مزایده-تعداد-2285-کارتن-15-عددی-مایع-ظرفشویی-ریکا'>مزایده تعداد 2285 کارتن 15 عددی مایع ظرفشویی ریکا / آگهی مزایده اموال منقول,مزایده تعداد 2285 کارتن 15 عددی مایع ظرفشویی ریکا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950520/مزایده-واگذاری-و-تفکیک-پسماندهای-خشک-در-مبدا'>مزایده واگذاری و تفکیک پسماندهای خشک در مبدا  /  مزایده عمومی , مزایده واگذاری و تفکیک پسماندهای خشک در مبدا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950522/مزایده-ششدانگ-ساختمان-مساحت-281-37متر'>مزایده ششدانگ ساختمان مساحت 281.37متر / مزایده,مزایده ششدانگ ساختمان مساحت 281.37متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950523/مزایده-پلاک-ثبتی-شماره-یکصد-و-چهل-و-هفت-اصلی'>مزایده پلاک ثبتی شماره یکصد و چهل و هفت اصلی  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی شماره یکصد و چهل و هفت اصلی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950526/مزایده-دو-دستگاه-ملک-مسکونی'>مزایده دو دستگاه ملک مسکونی / مزایده,مزایده دو دستگاه ملک مسکونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950527/مزایده-لوازم-خانگی'>مزایده لوازم خانگی / آگهی مزایده اموال منقول,مزایده لوازم خانگی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950529/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-پژو-پارس-سفید-مدل-1393---نوبت-اول'>مزایده یک دستگاه خودرو پژو پارس سفید مدل 1393 ... نوبت اول / مزایده, مزایده یک دستگاه خودرو پژو پارس سفید مدل 1393 ... نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950530/مزایده-ملک-با-شماره-پلاک-ثبتی-59-3958-بخش-سه'>مزایده ملک با شماره پلاک ثبتی 59/3958 بخش سه  / مزایده,مزایده ملک با شماره پلاک ثبتی 59/3958 بخش سه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950531/مزایده-آپارتمان-مسکونی-مساحت-57-متر-و-25-دسیمتر'>مزایده آپارتمان مسکونی مساحت 57 متر و 25 دسیمتر / مزایده,مزایده آپارتمان مسکونی مساحت 57 متر و 25 دسیمتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950532/مزایده-اجناس-اغذیه-فروشی-شامل-25-قلم'>مزایده اجناس اغذیه فروشی شامل 25 قلم / آگهی مزایده اموال منقول,مزایده اجناس اغذیه فروشی شامل 25 قلم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950533/مزایده-فروش-املاک-شامل-زمین-و-مغازه-و-مجتمع-تجاری-تجدید'>مزایده فروش املاک شامل زمین و مغازه و مجتمع تجاری تجدید / مزایده,مزایده فروش املاک شامل زمین و مغازه و مجتمع تجاری تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950535/مزایده-یکدستگاه-سواری-پژو-206-بدون-صندوق-رنگ-سفید'>مزایده یکدستگاه سواری پژو 206 بدون صندوق رنگ سفید  / آگهی مزایده اموال منقول, مزایده یکدستگاه سواری پژو 206 بدون صندوق رنگ سفید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950536/مزایده-فروش-یکباب-مغازه-تجاری-شهرداری-شماره-چهار'>مزایده فروش یکباب مغازه تجاری شهرداری شماره چهار  / مزایده,مزایده فروش یکباب مغازه تجاری شهرداری شماره چهار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950539/مزایده-مقدار-7-12-شعیر-مشاع-از-96-شعیر-آپارتمان'>مزایده مقدار 7.12 شعیر مشاع از 96 شعیر آپارتمان / مزایده,مزایده مقدار 7.12 شعیر مشاع از 96 شعیر آپارتمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950543/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-دو-خوابه-75-05متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی دو خوابه 75.05متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی دو خوابه 75.05متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950545/مزایده-دستگاه-ژنراتور'>مزایده دستگاه ژنراتور  / مزایده دستگاه ژنراتور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950547/مزایده-ششدانگ-عادی-مساحت-شصت-و-شش-متر'>مزایده ششدانگ عادی مساحت شصت و شش متر / مزایده,مزایده ششدانگ عادی مساحت شصت و شش متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950550/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-مساحت-237-62متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 237.62متر  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 237.62متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950553/مزایده-اجاره-واحد-تجاری'>مزایده اجاره واحد تجاری / اگهی مزایده , مزایده اجاره واحد تجاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950558/مزایده-پلاک-ثبتی-2369-فرعی'>مزایده پلاک ثبتی 2369 فرعی / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 2369 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950560/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-وانت-پیکان'>مزایده یک دستگاه خودروی وانت پیکان / مزایده,مزایده یک دستگاه خودروی وانت پیکان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950561/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-سواری-برلیان-H30AT-مدل-1394'>مزایده یک دستگاه خودرو سواری برلیان H30AT مدل 1394 / آگهی مزایده, مزایده یک دستگاه خودرو سواری برلیان H30AT مدل 1394</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950564/مزایده-آپارتمان-مساحت-هشتاد-و-هشت-متر'>مزایده آپارتمان مساحت هشتاد و هشت متر  / مزایده,مزایده آپارتمان مساحت هشتاد و هشت متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950566/مزایده-فروش-100-راس-گوساله-نر-سیمنتال-اصیل'>مزایده فروش 100 راس گوساله نر سیمنتال اصیل  / آگهی مزایده حضوری , مزایده فروش 100 راس گوساله نر سیمنتال اصیل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950569/مزایده-باغ-زراعی-مسات-کمتر-از-500-متر'>مزایده باغ زراعی مسات کمتر از 500 متر  / مزایده,مزایده باغ زراعی مسات کمتر از 500 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950572/مزایده-آپارتمان-طبقه-اول-قدمت-چهل-سال'>مزایده آپارتمان طبقه اول قدمت چهل سال / مزایده,مزایده آپارتمان طبقه اول قدمت چهل سال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950574/مزایده-ضایعات-ورق-دم-قیچی-و-ابعادی-ناشی-از-فرایند-تولید'>مزایده ضایعات ورق دم قیچی و ابعادی ناشی از فرایند تولید  / آگهی مزایده، مزایده ضایعات ورق دم قیچی و ابعادی ناشی از فرایند تولید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950575/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-هفتاد-و-هشت-متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت هفتاد و هشت متر  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت هفتاد و هشت متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950577/مزایده-یک-قطعه-زمین-کشاورزی-مرحله-اول'>مزایده یک قطعه زمین کشاورزی مرحله اول / مزایده,مزایده یک قطعه زمین کشاورزی مرحله اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950578/مزایده-فروش-تعداد-5-راس-گوساله-نر-شیرخوار-و-از-شیر-گرفته'>مزایده فروش تعداد 5 راس گوساله نر شیرخوار و از شیر گرفته  / آگهی مزایده, مزایده فروش تعداد 5 راس گوساله نر شیرخوار و از شیر گرفته </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950580/مناقصه-اقلام-فرسوده'>مناقصه اقلام فرسوده  / مناقصه, مناقصه اقلام فرسوده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950582/مزایده-واحد-خدماتی-بخش-یک-اردبیل'>مزایده واحد خدماتی بخش یک اردبیل / مزایده,مزایده واحد خدماتی بخش یک اردبیل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950584/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت8325متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت8325متر  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت8325متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950587/مزایده-فروش-تعدادی-از-ماشین-آلات-سنگین-اسقاطی'>مزایده فروش تعدادی از ماشین آلات سنگین اسقاطی  / آگهی مزایده عمومی، مزایده فروش تعدادی از ماشین آلات سنگین اسقاطی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950590/مزایده-فروش-سه-واحد-از-واحدهای-مسکونی'>مزایده فروش سه واحد از واحدهای مسکونی / مزایده,مزایده فروش سه واحد از واحدهای مسکونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950593/مزایده-6-دستگاه-خودروسواری'>مزایده 6 دستگاه خودروسواری / مزایده , مزایده 6 دستگاه خودروسواری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950594/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-72-50متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 72.50متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 72.50متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950597/مزایده-ششدانگ-اعیانی-زمین-قطعه-341-تفکیکی'>مزایده ششدانگ اعیانی زمین قطعه 341 تفکیکی  / مزایده,مزایده ششدانگ اعیانی زمین قطعه 341 تفکیکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950601/مزایده-ملک-به-مساحت-185-96متر'>مزایده ملک به مساحت 185.96متر   / مزایده,مزایده ملک به مساحت 185.96متر  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950603/مزایده-پلاک-ثبتی-1917-فرعی'>مزایده پلاک ثبتی 1917 فرعی / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 1917 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950606/مزایده-واگذاری-4-قطعه-زمین-بصورت-نقدی'>مزایده واگذاری 4 قطعه زمین بصورت نقدی / مزایده,مزایده واگذاری 4 قطعه زمین بصورت نقدی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950608/آگهی-مزایده-فروش-حدودا-مقدار-2500-تن-یونجه-خشک-تولیدی---نوبت-دوم'>آگهی مزایده فروش حدودا مقدار 2500 تن یونجه خشک تولیدی ... نوبت دوم / مزایده, آگهی مزایده فروش حدودا مقدار 2500 تن یونجه خشک تولیدی ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950609/مزایده-ششدانگ-سند-مالکیت-به-مساحت-215متر'>مزایده ششدانگ سند مالکیت به مساحت 215متر  / مزایده,مزایده ششدانگ سند مالکیت به مساحت 215متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950612/مزایده-ساختمان-مسکونی-به-پلاک-ثبتی-46-44'>مزایده ساختمان مسکونی به پلاک ثبتی 46/44   / مزایده,مزایده ساختمان مسکونی به پلاک ثبتی 46/44 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950614/مزایده-یک-قطعه-زمین-کشاورزی-1500متر'>مزایده یک قطعه زمین کشاورزی 1500متر  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین کشاورزی 1500متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950615/مزایده-واگذاری-اماكن-ورزشی-نوبت-دوم'>مزایده  واگذاری اماكن ورزشی نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی،مزایده واگذاری اماكن ورزشی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950619/مزایده-پلاک-ثبتی-146-19683-قطعه-سه'>مزایده پلاک ثبتی 146/19683 قطعه سه  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 146/19683 قطعه سه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950623/مزایده-زمین-پشته-مساحت-210متر'>مزایده زمین پشته مساحت 210متر / مزایده,مزایده زمین پشته مساحت 210متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950624/مزایده-ششدانگ-عرصه-زمین-3970متر'>مزایده ششدانگ عرصه زمین 3970متر / مزایده,مزایده ششدانگ عرصه زمین 3970متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950627/مزایده-فروش-مایع-ظرفشویی'>مزایده فروش مایع ظرفشویی / مزایده , مزایده فروش مایع ظرفشویی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950630/مزایده-6-سهم-از-11-سهم-ساختمان-451متر'>مزایده 6 سهم از 11 سهم ساختمان 451متر  / مزایده,مزایده 6 سهم از 11 سهم ساختمان 451متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950634/مزایده-ساختمان-نیمه-کاره-نوبت-دوم'>مزایده ساختمان نیمه کاره نوبت دوم / مزایده,مزایده ساختمان نیمه کاره نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950635/مزایده-پژو-مدل-405-مشکی-متالیک-و--'>مزایده پژو مدل 405-مشکی متالیک و ... / آگهی مزایده, مزایده پژو مدل 405-مشکی متالیک و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950640/اصلاحیه-مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-بخش-ده-مشهد'>اصلاحیه مزایده ششدانگ پلاک ثبتی بخش ده مشهد / اصلاحیه مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی بخش ده مشهد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950641/مزایده-اجازه-بهره-برداری-از-کانکس-ها-و-غرف-سطح-شهر'>مزایده اجازه بهره برداری از کانکس ها و غرف سطح شهر  / آگهی مزایده عمومی , مزایده اجازه بهره برداری از کانکس ها و غرف سطح شهر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950643/مزایده-اجاره-اماکن-ورزشی-تجاری---(نوبت-اول)'>مزایده اجاره اماکن ورزشی، تجاری ... (نوبت اول) / مزایده, بهسازی و پوشش انهار در سطح شهر ... نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950645/مزایده-فروش-تعداد-36-رقبه-املاک-تملیکی'>مزایده فروش تعداد 36 رقبه املاک تملیکی  / مزایده,مزایده فروش تعداد 36 رقبه املاک تملیکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950647/مزایده-شش-واحد-آپارتمان'>مزایده شش واحد آپارتمان  / مزایده,مزایده شش واحد آپارتمان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950650/مزایده-ملک-کشاورزی-بخش-دو-نوبت-اول'>مزایده ملک کشاورزی بخش دو نوبت اول / مزایده,مزایده ملک کشاورزی بخش دو نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950651/مزایده-پلاک-ثبتی-2611-349-4-اصلی'>مزایده پلاک ثبتی 2611/349/4 اصلی / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 2611/349/4 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950653/مزایده-آپارتمان-مسکونی-در-مجتمع-4-طبقه-شش-واحدی'>مزایده آپارتمان مسکونی در مجتمع 4 طبقه شش واحدی / مزایده,مزایده آپارتمان مسکونی در مجتمع 4 طبقه شش واحدی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950655/مزایده-فروش-تعداد-1173-قلم-اموال-از-رده-خارج-و-مازاد---نوبت-دوم'>مزایده فروش  تعداد 1173 قلم اموال از رده خارج و مازاد ... نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی , مزایده فروش  تعداد 1173 قلم اموال از رده خارج و مازاد ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950656/مزایده-فروش-تعدادی-گوساله-نر-و-گاوهای-غیر-اقتصادی'>مزایده فروش تعدادی گوساله نر و گاوهای غیر اقتصادی  / آگهی مزایده , مزایده فروش تعدادی گوساله نر و گاوهای غیر اقتصادی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950658/مزایده-سه-دانگ-از-پلاک-ثبتی-96-92متر'>مزایده سه دانگ از پلاک ثبتی 96.92متر / مزایده,مزایده سه دانگ از پلاک ثبتی 96.92متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950659/مزایده-عرصه-و-اعیان-یک-باب-مغازه-تجاری'>مزایده عرصه و اعیان یک باب مغازه تجاری / خلاصه  آگهی مزایده, مزایده عرصه و اعیان یک باب مغازه تجاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950661/مزایده-یک-قطعه-ملک-مزرعه'>مزایده یک قطعه ملک مزرعه  / مزایده,مزایده یک قطعه ملک مزرعه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950663/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-بخش-ده-ثبت-بابل'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی بخش ده ثبت بابل / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی بخش ده ثبت بابل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950664/مزایده-فروش-یک-دستگاه-دکل-حفاری-و-متعلقات-آن-و--نوبت-دوم'>مزایده فروش یک دستگاه دکل حفاری و متعلقات آن و ...نوبت دوم  / مزایده، مزایده فروش یک دستگاه دکل حفاری و متعلقات آن و ...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950665/مزایده-یکفقره-پلاک-ثبتی-قطعه-یک-تفکیکی'>مزایده یکفقره پلاک ثبتی قطعه یک تفکیکی  / مزایده,مزایده یکفقره پلاک ثبتی قطعه یک تفکیکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950666/مزایده-عرصه-و-اعیان-یک-باب-مغازه-تجاری-شماره-7--نوبت-دوم'>مزایده عرصه و اعیان یک باب مغازه تجاری شماره 7 - نوبت دوم  / خلاصه آگهی مزایده , مزایده عرصه و اعیان یک باب مغازه تجاری شماره 7 - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950667/مزایده-انواع-جرثقیل-جعبه-های-حاوی-جرثقیل-های-مونتاژ-نشده-و--'>مزایده انواع جرثقیل، جعبه های حاوی جرثقیل های مونتاژ نشده و ... / اگهی مزایده , مزایده انواع جرثقیل، جعبه های حاوی جرثقیل های مونتاژ نشده و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950669/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-114متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 114متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 114متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950671/مزایده-ملک-مشاع-بخش-12-تهران'>مزایده ملک مشاع بخش 12 تهران / مزایده,مزایده ملک مشاع بخش 12 تهران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950672/مزایده-آپارتمان-74-45متر'>مزایده آپارتمان 74.45متر / مزایده,مزایده آپارتمان 74.45متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950674/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-317-37متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 317.37متر  / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 317.37متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950677/مزایده-فروش-تعداد-حدود-180-راس-گوساله'>مزایده فروش تعداد حدود 180 راس گوساله / آگهی مزایده عمومی,مزایده  فروش تعداد حدود 180 راس گوساله</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950678/مزایده-سه-دانگ-از-ششدانگ-پلاک-ثبتی-بخش-نه-مشهد'>مزایده سه دانگ از ششدانگ پلاک ثبتی بخش نه مشهد / مزایده,مزایده سه دانگ از ششدانگ پلاک ثبتی بخش نه مشهد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950679/مزایده-اداره-و-حفاظت-مجموعه-پارکینگ-کامیون-های-سنگین'>مزایده اداره و حفاظت مجموعه پارکینگ کامیون های سنگین  / آگهی مزایده , مزایده اداره و حفاظت مجموعه پارکینگ کامیون های سنگین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950680/مزایده-فروش-سه-واحد-آپارتمان-متراژ-591-75متر-نوبت-دوم'>مزایده فروش سه واحد آپارتمان متراژ 591.75متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش سه واحد آپارتمان متراژ 591.75متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950681/تجدید-مزایده-فروش-دو-دستگاه-خودرو-سمند-ال-ایکس--'>تجدید مزایده فروش دو دستگاه خودرو سمند ال ایکس ... / آگهی تجدید مزایده, تجدید مزایده فروش دو دستگاه خودرو سمند ال ایکس ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950682/مزایده-فروش-زمین-با-کاربری-های-مسکونی-تجاری-نوبت-دوم'>مزایده فروش زمین با کاربری های مسکونی تجاری نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش زمین با کاربری های مسکونی تجاری نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950683/مزایده-واگذاری-به-صورت-اجاره-پارکینگ-بیرونی'>مزایده واگذاری به صورت اجاره پارکینگ بیرونی / آگهی مزایده, مزایده واگذاری به صورت اجاره پارکینگ بیرونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950684/مزایده-فروش-یک-پلاک-زمین-مسکونی-243متر-نوبت-دوم'>مزایده فروش یک پلاک زمین مسکونی 243متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش یک پلاک زمین مسکونی 243متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950685/مزایده-ملک-مساحت-1063-83متر'>مزایده ملک مساحت 1063.83متر  / مزایده,مزایده ملک مساحت 1063.83متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950686/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-سواری-پژو-206'>مزایده یک دستگاه خودروی سواری پژو 206  / آگهی مزایده, مزایده یک دستگاه خودروی سواری پژو 206 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950687/مزایده-فروش-خودرو-سواری-پژو-پارس'>مزایده فروش خودرو سواری پژو پارس / مزایده,مزایده فروش خودرو سواری پژو پارس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950689/مزایده-ساختمان-مسکونی-نوبت-دوم'>مزایده ساختمان مسکونی نوبت دوم / مزایده,مزایده ساختمان مسکونی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950692/مزایده-سهم-شرکت'>مزایده سهم شرکت  / اگهی مزایده , مزایده سهام شرکت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950693/مزایده-ششدانگ-زمین-نوبت-دوم'>مزایده ششدانگ زمین نوبت دوم / مزایده,مزایده ششدانگ زمین نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950695/تجدید-اگهی-مزایده-تعداد-13-دستگاه-تراکتور-جاندیر-رومانی-فرگوسن-و-تعداد-ادوات-کشاورزی'>تجدید اگهی مزایده تعداد 13 دستگاه تراکتور جاندیر رومانی فرگوسن و تعداد ادوات کشاورزی / اگهی تجدید مزایده , تجدید مزایده تعداد 13 دستگاه تراکتور جاندیر رومانی فرگوسن و تعداد ادوات کشاورزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950696/مزایده-تعداد-352-قلم-اموال-و-اثاثیه-اداری-اسقاطی'>مزایده تعداد 352 قلم اموال و اثاثیه اداری اسقاطی / آگهی مزایده, مزایده تعداد 352 قلم اموال و اثاثیه اداری اسقاطی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950697/مزایده-ملک-شامل-زمینی-تحت-پلاکهای-ثبتی-191-فرعی'>مزایده ملک شامل زمینی تحت پلاکهای ثبتی 191 فرعی  / مزایده,مزایده ملک شامل زمینی تحت پلاکهای ثبتی 191 فرعی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950698/مزایده-سواری-پراید-رنگ-خاکستری'>مزایده سواری پراید رنگ خاکستری  / مزایده,مزایده سواری پراید رنگ خاکستری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950699/مزایده-فروش-یک-دستگاه-سواری-خودروی-ولیکس'>مزایده فروش یک دستگاه سواری خودروی ولیکس  / مزایده,مزایده فروش یک دستگاه سواری خودروی ولیکس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950700/مزایده-3762-تن-قیر-طبیعی'>مزایده 3762 تن قیر طبیعی / مزایده 3762 تن قیر طبیعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950703/مزایده-واگذاری-دو-باب-واحد-مسکونی'>مزایده واگذاری دو باب واحد مسکونی / مزایده,مزایده واگذاری دو باب واحد مسکونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950704/مزایده-تردمیل'>مزایده تردمیل  / اگهی مزایده ,  مزایده تردمیل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950705/مزایده-منزل-مسکونی-عرصه-1805متر'>مزایده منزل مسکونی عرصه 1805متر / مزایده,مزایده منزل مسکونی عرصه 1805متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950708/مزایده-چاه-آب-با-کاربرد-کشاورزی'>مزایده چاه آب با کاربرد کشاورزی  / مزایده, مزایده چاه آب با کاربرد کشاورزی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950709/مزایده-دو-قطعه-زمین-26-78-و-168-65متر'>مزایده دو قطعه زمین 26.78 و 168.65متر  / مزایده,مزایده دو قطعه زمین 26.78 و 168.65متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950711/مزایده-پلاک-ثبتی-شماره-2412-فرعی-نوبت-اول'>مزایده پلاک ثبتی شماره 2412 فرعی نوبت اول / مزایده,مزایده پلاک ثبتی شماره 2412 فرعی نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950713/آگهی-مزایده-فروش-سردرختی-مرکبات-تجدید'>آگهی مزایده فروش سردرختی مرکبات- تجدید / آگهی تجدید مزایده,آگهی مزایده فروش سردرختی مرکبات- تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950714/مزایده-مقدار-860-مترمربع-سنگ-تراورتن-رامشی-نوبت-دوم'>مزایده مقدار 860 مترمربع سنگ تراورتن رامشی  نوبت دوم  / مزایده,مزایده مقدار 860 مترمربع سنگ تراورتن رامشی  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950715/مزایده-فروش-سهام--نوبت-دوم'>مزایده فروش سهام - نوبت دوم  / آگهی مزایده اموال غیرمنقول، مزایده فروش سهام - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950717/مزایده-اجاره-زمین'>مزایده اجاره زمین  / آگهی مزایده محلی , مزایده اجاره زمین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950718/مزایده-زمینهای-کشاورزی'>مزایده زمینهای کشاورزی  / مزایده,مزایده زمینهای کشاورزی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950719/مزایده-فروش-یکدستگاه-وانت-نیسان-مدل-1389'>مزایده فروش یکدستگاه وانت نیسان مدل 1389 / آگهی مزایده , مزایده فروش یکدستگاه وانت نیسان مدل 1389</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950720/مزایده-مغازه-پارچه-فروشی'>مزایده مغازه پارچه فروشی / مزایده,مزایده مغازه پارچه فروشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950722/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-پیکان-مدل-1380'>مزایده یک دستگاه خودروی پیکان مدل 1380 / آگهی مزایده اموال منقول,مزایده یک دستگاه خودروی پیکان مدل 1380</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950723/مزایده-موازی-1-818-سهم-از-50-سهم-سه-دانگ-از-پلاک-عرصه-608متر'>مزایده موازی 1.818 سهم از 50 سهم سه دانگ از پلاک عرصه 608متر / مزایده,مزایده موازی 1.818 سهم از 50 سهم سه دانگ از پلاک عرصه 608متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950724/مزایده-چاه-آب-با-کاربرد-کشاورزی'>مزایده چاه آب با کاربرد کشاورزی  / مزایده, مزایده چاه آب با کاربرد کشاورزی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950725/مزایده-4-5-دانگ-از-ششدانگ-پلاک-ثبتی-بخش-چهار'>مزایده 4.5 دانگ از ششدانگ پلاک ثبتی بخش چهار  / مزایده,مزایده 4.5 دانگ از ششدانگ پلاک ثبتی بخش چهار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950726/مزایده-فروش-یکدستگاه-اکسترودر-به-همراه-تابلو-برق'>مزایده فروش یکدستگاه اکسترودر به همراه تابلو برق  / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش یکدستگاه اکسترودر به همراه تابلو برق </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950727/مزایده-اموال-منقول-فرسوده-و-اسقاط'>مزایده اموال منقول فرسوده و اسقاط  / آگهی مزایده اموال منقول, مزایده اموال منقول فرسوده و اسقاط </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950728/اصلاحیه-مزایده-ششدانگ-اپارتمان-قطعه-11-تفکیکی'>اصلاحیه مزایده ششدانگ اپارتمان قطعه 11 تفکیکی  / اصلاحیه مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان قطعه 11 تفکیکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950729/مزایده-موازی-28-045-سهم-از-یکصد-سهم-پلاک-ثبتی'>مزایده موازی 28.045 سهم از یکصد سهم پلاک ثبتی / مزایده,مزایده موازی 28.045 سهم از یکصد سهم پلاک ثبتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950730/مزایده-واگذاری-به-اجاره-یک-واحد-تجاری'>مزایده واگذاری به اجاره یک واحد تجاری / خلاصه آگهی مزایده تجدیدی , مزایده واگذاری به اجاره یک واحد تجاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950732/مزایده-فروش-یکدستگاه-خودرو-وانت-مزدا-مدل-93'>مزایده فروش یکدستگاه خودرو وانت مزدا مدل 93  / آگهی مزایده , مزایده فروش یکدستگاه خودرو وانت مزدا مدل 93 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950733/مزایده-قطعه-زمین-مساحت-9944-30متر'>مزایده قطعه زمین مساحت 9944.30متر / مزایده,مزایده قطعه زمین مساحت 9944.30متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950734/مزایده-یک-راس-گاو-نژاد-هلندی-و-گوساله-ماده-بیست-روزه---نوبت-اول'>مزایده یک راس گاو نژاد هلندی و گوساله ماده بیست روزه ... نوبت اول / مزایده, مزایده یک راس گاو نژاد هلندی و گوساله ماده بیست روزه ... نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950735/مزایده-فروش-یک-دستگاه-نیسان-وانت-یخچالدار'>مزایده فروش یک دستگاه نیسان وانت یخچالدار / آگهی مزایده اموال منقول,مزایده فروش یک دستگاه نیسان وانت یخچالدار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950736/تجدید-آگهی-مزایده-واگذاری-بهره-برداری-از-ورودیه-پایانه-مسافربری-شهرداری-مرند--نوبت-دوم'>تجدید آگهی مزایده واگذاری بهره برداری از ورودیه پایانه مسافربری شهرداری مرند - نوبت دوم  / تجدید آگهی مزایده , تجدید آگهی مزایده واگذاری بهره برداری از ورودیه پایانه مسافربری شهرداری مرند - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950737/اگهی-مزایده-پراید-به-رنگ-سفید-مدل-83'>اگهی مزایده  پراید به رنگ سفید مدل 83  / اگهی مزایده،اگهی مزایده  پراید به رنگ سفید مدل 83 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950738/مزایده-یکدستگاه-سواری-تیبا'>مزایده یکدستگاه سواری تیبا  / مزایده, مزایده یکدستگاه سواری تیبا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950739/مزایده-واگذاری-بهره-برداری-از-سالن-چند-منظوره-نوبت-دوم'>مزایده واگذاری بهره برداری از سالن چند منظوره نوبت دوم  / مزایده عمومی,مزایده واگذاری بهره برداری از سالن چند منظوره نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950743/مزایده-واگذاری-استخر-تجدید---نوبت-دوم'>مزایده واگذاری استخر تجدید ... نوبت دوم / فراخوان آگهی مزایده ، مزایده واگذاری استخر تجدید ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950744/مزایده-واگذاری-بهره-برداری-از-زمین-چمن-مصنوعی-نوبت-دوم'>مزایده واگذاری بهره برداری از زمین چمن مصنوعی نوبت دوم  / مزایده عمومی,مزایده واگذاری بهره برداری از زمین چمن مصنوعی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950745/مزایده-اجاره-انتشارات-دانشجویی---تجدید'>مزایده اجاره انتشارات دانشجویی .... تجدید  / آگهی تجدید مزایده , مزایده اجاره انتشارات دانشجویی .... تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950746/مزایده-فروش-سه-واحد-آپارتمان'>مزایده فروش سه واحد آپارتمان  / مزایده,مزایده فروش سه واحد آپارتمان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950748/حراج-حضوری-تعداد-15-دستگاه-کامیون-جک-آراز-تیپ-1083'>حراج حضوری تعداد 15 دستگاه کامیون جک آراز تیپ 1083 / آگهی حراج حضوری, حراج حضوری تعداد 15 دستگاه کامیون جک آراز تیپ 1083</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950749/مزایده-فروش-یک-قطعه-زمین-عرصه-210متر-نوبت-سوم'>مزایده فروش یک قطعه زمین عرصه 210متر نوبت سوم  / مزایده,مزایده فروش یک قطعه زمین عرصه 210متر نوبت سوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950750/مزایده-خودرو-سواری-سمند'>مزایده خودرو سواری سمند / آگهی مزایده , مزایده خودرو سواری سمند</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950751/مزایده-تعدادی-از-اماکن-ورزشی-و-تجاری-نوبت-دوم'>مزایده تعدادی از اماکن ورزشی و تجاری نوبت دوم / آگهی مزایده , مزایده تعدادی از اماکن ورزشی و تجاری نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950752/مزایده-سیم-برش-نوبت-دوم'>مزایده سیم برش نوبت دوم  / مزایده,مزایده سیم برش نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950756/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-275متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 275متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 275متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950757/تجدید-مزایده-اجاره-پارکینگ-خودروهای-سنگین-چاپ-دوم'>تجدید مزایده اجاره پارکینگ خودروهای سنگین چاپ دوم / آگهی تجدید مزایده عمومی، تجدید مزایده اجاره پارکینگ خودروهای سنگین نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950760/مزایده-پرس-هیدرولیک-دروازه-ای'>مزایده پرس هیدرولیک دروازه ای  / اگهی مزایده،مزایده پرس هیدرولیک دروازه ای </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950761/مزایده-یک-واحد-از-پلاک-ثبتی-سه-واحدی-نوبت-دوم'>مزایده یک واحد از پلاک ثبتی سه واحدی نوبت دوم / مزایده,مزایده یک واحد از پلاک ثبتی سه واحدی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950763/تجدید-مزایده-بهره-برداری-و-ساخت-و-نصب-فضاهای-تبلیغاتی'>تجدید مزایده بهره برداری و ساخت و نصب فضاهای تبلیغاتی / آگهی تجدید مزایده عمومی , تجدید مزایده بهره برداری و ساخت و نصب فضاهای تبلیغاتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950764/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-پراید'>مزایده یک دستگاه خودرو پراید / آگهی مزایده اموال منقول, مزایده یک دستگاه خودرو پراید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950765/مزایده-یک-قطعه-زمین-مزروعی-نوبت-دوم'>مزایده یک قطعه زمین مزروعی نوبت دوم  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مزروعی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950768/مزایده-یک-قطعه-باغ-با-سند-عادی-7826متر'>مزایده یک قطعه باغ با سند عادی 7826متر / مزایده,مزایده یک قطعه باغ با سند عادی 7826متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950770/مزایده-سه-دانگ-مشاع-از-زمین-بخش-سی-و-هشت-تبریز'>مزایده سه دانگ مشاع از زمین بخش سی و هشت تبریز  / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع از زمین بخش سی و هشت تبریز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950771/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-پراید-سفید-رنگ'>مزایده یک دستگاه خودرو پراید سفید رنگ / مزایده, مزایده یک دستگاه خودرو پراید سفید رنگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950773/مزایده-واگذاری-واحدهای-تجاری--محل-استقرار-وسایل-بازی-و-غرفه-های-سطح-شهر-مرحله-سوم-نوبت-اول'>مزایده واگذاری واحدهای تجاری ، محل استقرار وسایل بازی و غرفه های سطح شهر مرحله سوم نوبت اول / آگهی مزایده , مزایده واگذاری واحدهای تجاری ، محل استقرار وسایل بازی و غرفه های سطح شهر مرحله سوم نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950774/مزایده-ششدانگ-زمین-عرصه-180متر'>مزایده ششدانگ زمین عرصه 180متر  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین عرصه 180متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950776/مزایده-واگذاری-فضای-استقرار-تاکسی-سرویس-تجدید'>مزایده واگذاری فضای استقرار تاکسی سرویس تجدید  / آگهی مزایده عمومی , مزایده واگذاری فضای استقرار تاکسی سرویس  تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950778/مزایده-باغ-انگور-متروکه-و-مخروبه-6000متر'>مزایده باغ انگور متروکه و مخروبه 6000متر  / مزایده,مزایده باغ انگور متروکه و مخروبه 6000متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950780/مزایده-فروش-یک-دستگاه-لودر-کاترپیلار'>مزایده فروش یک دستگاه لودر کاترپیلار / مزایده,مزایده فروش یک دستگاه لودر کاترپیلار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950781/مزایده-سرمایه-گذاری-طرح-های-تفریحی-و-توریستی-و-گردشگری-نوبت-دوم'>مزایده سرمایه گذاری طرح های تفریحی و توریستی و گردشگری نوبت دوم  / مزایده , مزایده سرمایه گذاری طرح های تفریحی و توریستی و گردشگری نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950782/مزایده-یکباب-منزل-مساحت-عرصه-90-05متر'>مزایده یکباب منزل مساحت عرصه 90.05متر / مزایده,مزایده یکباب منزل مساحت عرصه 90.05متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950785/مزایده-سه-دانگ-از-پلاک-ثبتی-زیربنا-150متر'>مزایده سه دانگ از پلاک ثبتی زیربنا 150متر / مزایده,مزایده سه دانگ از پلاک ثبتی زیربنا 150متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950786/مزایده-واگذاری-استیجاری-زمین-جهت-پینت-بال-تجدید-نوبت-دوم'>مزایده واگذاری استیجاری زمین جهت پینت بال تجدید نوبت دوم / آگهی تجدید مزایده ، مزایده واگذاری استیجاری زمین جهت پینت بال تجدید نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950787/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-عرصه-دویست-متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی عرصه دویست متر  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی عرصه دویست متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950788/مزایده-اموال-اسقاطی'>مزایده اموال اسقاطی  / اگهی مزایده , مزایده اموال اسقاطی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950789/مزایده-واگذاری-املاک-خود-به-صورت-اجاره'>مزایده واگذاری املاک خود به صورت اجاره / آگهی مزایده، مزایده واگذاری املاک خود به صورت اجاره</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950790/مزایده-فروش-خودروهای-اسقاطی'>مزایده فروش خودروهای اسقاطی / آگهی مزایده عمومی , مزایده فروش خودروهای اسقاطی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950791/مزایده-پلاک-ثبتی-اعیان-250متر'>مزایده پلاک ثبتی اعیان 250متر / مزایده,مزایده پلاک ثبتی اعیان 250متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950792/مزایده-فروش-تعداد-4-قطعه-از-زمین-های-مسکونی'>مزایده فروش تعداد 4 قطعه از زمین های مسکونی  / مزایده,مزایده فروش تعداد 4 قطعه از زمین های مسکونی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950794/مزایده-وسایل-برقی-لوازم-خانگی-مواد-و-فلزات---نوبت-اول'>مزایده وسایل برقی، لوازم خانگی، مواد و فلزات ... نوبت اول / مزایده, مزایده وسایل برقی، لوازم خانگی، مواد و فلزات ... نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950795/مزایده-فروش-آلومینیوم-و-آهن-آلات-ضایعاتی-نوبت-دوم'>مزایده فروش آلومینیوم و آهن آلات ضایعاتی نوبت دوم  / آگهی فروش , مزایده فروش آلومینیوم و آهن آلات ضایعاتی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950796/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-مزدا-دو-کابین'>مزایده یک دستگاه خودروی مزدا دو کابین  / مزایده، مزایده یک دستگاه خودروی مزدا دو کابین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950797/مزایده-پلاک-ثبتی-شماره-131-فرعی'>مزایده پلاک ثبتی شماره 131 فرعی / مزایده,مزایده پلاک ثبتی شماره 131 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950800/مزایده-یک-واحد-امتیاز-مسکن-مهر-نوبت-اول'>مزایده یک واحد امتیاز مسکن مهر نوبت اول / مزایده,مزایده یک واحد امتیاز مسکن مهر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950801/مزایده-واگذاری-جهت-بهره-برداری-از-مجموعه-ورزشی-نوبت-دوم'>مزایده واگذاری جهت بهره برداری از مجموعه ورزشی- نوبت دوم  / مزایده عمومی,مزایده واگذاری جهت بهره برداری از مجموعه ورزشی- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950802/مزایده-واگذاری-جهت-بهره-برداری-از-مجموعه-مهمانسرای-نوبت-دوم'>مزایده واگذاری جهت بهره برداری از مجموعه مهمانسرای نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی, مزایده واگذاری جهت بهره برداری از مجموعه مهمانسرای نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950803/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-78712متر'>مزایده پلاک ثبتی مساحت 78712متر / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت 78712متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950806/مزایده-یک-قطعه-زمین-با-کاربری-فرهنگی--'>مزایده یک قطعه زمین با کاربری فرهنگی... / آگهی مزایده عمومی یک مرحله ای, مزایده یک قطعه زمین با کاربری فرهنگی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950807/مزایده-پلاک-ثبتی-5382-10-یکباب-مغازه'>مزایده پلاک ثبتی 5382/10 یکباب مغازه / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 5382/10 یکباب مغازه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950808/مزایده-واگذاری-به-اجاره-انجیرستان-و--'>مزایده واگذاری به اجاره  انجیرستان و ... / آگهی مزایده, مزایده واگذاری به اجاره  انجیرستان و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950811/مزایده-یک-باب-مغازه'>مزایده یک باب مغازه / آگهی مزایده ,مزایده یک باب مغازه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950813/مزایده-وانت-نیسان-2400-مدل-1387'>مزایده وانت نیسان 2400 مدل 1387 / آگهی مزایده, مزایده وانت نیسان 2400 مدل 1387</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950819/مزایده-واگذاری-جهت-بهره-برداری-از-سالن-ورزش-های-رزمی'>مزایده واگذاری جهت بهره برداری از سالن ورزش های رزمی / مزایده عمومی, مزایده واگذاری جهت بهره برداری از سالن ورزش های رزمی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950820/مزایده-فروش-اقلام-مستعمل-و-ضایعاتی'>مزایده فروش اقلام مستعمل و ضایعاتی / آگهی مزایده , مزایده فروش اقلام مستعمل و ضایعاتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950823/مزایده-یک-راس-اسب-نر'>مزایده یک راس اسب نر / اگهی مزایده ,  مزایده یک راس اسب نر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950826/مزایده-فروش-یکدستگاه-کیس-سیاه-رنگ-و-کارت-شبکه-و-گرافیک--'>مزایده فروش یکدستگاه کیس سیاه رنگ و کارت شبکه و گرافیک... / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش یکدستگاه کیس سیاه رنگ و کارت شبکه و گرافیک....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950827/مزایده-فروش-یکباب-منزل-مساحت-160مترمربع'>مزایده فروش یکباب منزل مساحت 160مترمربع / مزایده,مزایده فروش یکباب منزل مساحت 160مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950828/مزایده-واگذاری-جهت-بهره-برداری-از-مغازه'>مزایده واگذاری جهت بهره برداری از مغازه / مزایده عمومی, مزایده واگذاری جهت بهره برداری از مغازه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950829/مزایده-فروش-تعداد-33-درب-فلزی-هال-و-پذیرایی'>مزایده فروش تعداد 33 درب فلزی هال و پذیرایی  / مزایده,مزایده فروش تعداد 33 درب فلزی هال و پذیرایی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950831/مزایده-یک-دستگاه-سواری-دوو'>مزایده یک دستگاه سواری دوو  / مزایده , مزایده یک دستگاه سواری دوو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950832/مزایده-ششدانگ-پلاک-مسکونی-مساحت177متر'>مزایده ششدانگ پلاک مسکونی مساحت177متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک مسکونی مساحت177متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950834/مزایده-فروش-6-دستگاه-خودرو-سواری-قابل-تبدیل-به-پلاک'>مزایده  فروش 6 دستگاه خودرو سواری قابل تبدیل به پلاک  / آگهی مزایده, مزایده  فروش 6 دستگاه خودرو سواری قابل تبدیل به پلاک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950835/مزایده-منزل-مسکونی-عرصه-1609متر'>مزایده منزل مسکونی عرصه 1609متر  / مزایده,مزایده منزل مسکونی عرصه 1609متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950836/مزایده-فروش-یکدستگاه-خودروی-سواری-جیلی-امگرند'>مزایده فروش یکدستگاه خودروی سواری جیلی امگرند / آگهی مزایده اموال منقول و غیر منقول , مزایده فروش یکدستگاه خودروی سواری جیلی امگرند</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950838/مزایده-ملک-موازی-1500متر-از-140000متر-از-یک-دانگ-از-6-دانگ-مزرعه'>مزایده ملک موازی 1500متر از 140000متر از یک دانگ از 6 دانگ مزرعه / مزایده,مزایده ملک موازی 1500متر از 140000متر از یک دانگ از 6 دانگ مزرعه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950841/مزایده-تعداد-۸-دستگاه-خودرو-نوبت-دوم'>مزایده تعداد ۸ دستگاه خودرو نوبت دوم  / آگهی مزایده ,مزایده تعداد ۸ دستگاه خودرو نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950842/مزایده-یک-قطعه-ملک-مزروعی-منطقه-مهیار'>مزایده یک قطعه ملک مزروعی منطقه مهیار / مزایده,مزایده یک قطعه ملک مزروعی منطقه مهیار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950844/مزایده-یک-راس-اسب-نریان-برنگ-کرنگ-ستاره-نوبت-دوم'>مزایده  یک راس اسب نریان برنگ کرنگ ستاره  نوبت دوم  / مزایده,مزایده  یک راس اسب نریان برنگ کرنگ ستاره  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950845/مزایده-فروش-یکباب-مغازه-تجاری-شهرداری-شماره-شش'>مزایده فروش یکباب مغازه تجاری شهرداری شماره شش / مزایده,مزایده فروش یکباب مغازه تجاری شهرداری شماره شش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950847/مزایده-حوله-حمام-تن-پوش--لباس-بچگانه--شلوار-بچگانه---مرحله-دوم'>مزایده حوله حمام تن پوش - لباس بچگانه - شلوار بچگانه.... مرحله دوم / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده حوله حمام تن پوش - لباس بچگانه - شلوار بچگانه.... مرحله دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950849/مزایده-ششدانگ-ساختمان-تجاری-در-سه-طبقه'>مزایده ششدانگ ساختمان تجاری در سه طبقه  / مزایده,مزایده ششدانگ ساختمان تجاری در سه طبقه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950851/تجدید-مزایده-سه-دستگاه-خودروی-دولتی---نوبت-اول'> تجدید مزایده سه دستگاه خودروی دولتی ... نوبت اول / مزایده,  تجدید مزایده سه دستگاه خودروی دولتی ... نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950852/مزایده-ملک-مساحت-41990متر'>مزایده ملک مساحت 41990متر  / مزایده,مزایده ملک مساحت 41990متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950854/مزایده-فروش-40-تن-ضایعات-آهنی'>مزایده فروش 40 تن ضایعات آهنی / آگهی مزایده , مزایده فروش 40 تن ضایعات آهنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950855/مزایده-کامیون-ولوو-کشنده'>مزایده کامیون ولوو کشنده  / اگهی مزایده , مزایده کامیون ولوو کشنده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950858/مزایده-تمامی-یک-واحد-تجاری'>مزایده تمامی یک واحد تجاری / مزایده,مزایده تمامی یک واحد تجاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950861/مزایده-فروش-تعداد-یک-قطعه-زمین-و-ساختمان-ویلایی-نوبت-دوم'>مزایده فروش تعداد یک قطعه زمین و ساختمان ویلایی نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش تعداد یک قطعه زمین و ساختمان ویلایی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950862/مزایده-فروش-ضایعات'>مزایده فروش ضایعات / مزایده فروش ضایعات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950866/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-72-20متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 72.20متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 72.20متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950867/مزایده-عمومی-واگذاری-جهت-بهره-برداری-از-سالن-آکادمی'>مزایده عمومی واگذاری جهت بهره برداری از سالن آکادمی  / مزایده عمومی , مزایده عمومی واگذاری جهت بهره برداری از سالن آکادمی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950869/مزایده-ملک-شامل-زمین-مسات-دو-هکتار-نوبت-دوم'>مزایده ملک شامل زمین مسات دو هکتار نوبت دوم  / مزایده,مزایده ملک شامل زمین مسات دو هکتار نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950871/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-349-5متر'>مزایده پلاک ثبتی مساحت 349.5متر  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت 349.5متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950877/مزایده-ملک-مساحت-عرصه-97-2متر'>مزایده ملک مساحت عرصه 97.2متر / مزایده,مزایده ملک مساحت عرصه 97.2متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950881/مزایده-منزل-مسکونی-مساحت-عرصه-121-61متر'>مزایده منزل مسکونی مساحت عرصه 121.61متر  / مزایده,مزایده منزل مسکونی مساحت عرصه 121.61متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950883/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-514-53متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 514.53متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 514.53متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950885/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-1000متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 1000متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 1000متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950887/آگهی-مزایده-تعداد-15عدد-گاری-چرخدار(چرخ-ماشین)-و-دو-عدد-گاری-چرخدار-(کشتی-مواد-رسان)'>آگهی مزایده تعداد 15عدد گاری چرخدار(چرخ ماشین) و دو عدد گاری چرخدار (کشتی مواد رسان) / آگهی مزایده اموال منقول,آگهی مزایده تعداد 15عدد گاری چرخدار(چرخ ماشین) و دو عدد گاری چرخدار (کشتی مواد رسان)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950889/مزایده-آپارتمان-مساحت-28-28متر'>مزایده آپارتمان مساحت 28.28متر  / مزایده,مزایده آپارتمان مساحت 28.28متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950891/مزایده-پلاک-ثبتی-753-فرعی-قدمت-25-ساله'>مزایده پلاک ثبتی 753 فرعی قدمت 25 ساله / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 753 فرعی قدمت 25 ساله</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950895/مزایده-ششدانگ-عرصه-به-مساحت-413-1متر'>مزایده ششدانگ عرصه به مساحت 413.1متر / مزایده,مزایده ششدانگ عرصه به مساحت 413.1متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950898/مزایده-ملک-مساحت-211-15متر'>مزایده ملک مساحت 211.15متر / مزایده,مزایده ملک مساحت 211.15متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950900/مزایده-لوله-های-فولادی-درجه-2-و--'>مزایده لوله های فولادی درجه 2 و ...  / مزایده , مزایده لوله های فولادی درجه 2 و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950903/مزایده-خودروهای-قابل-واگذاری'>مزایده  خودروهای قابل واگذاری  / آگهی مزایده, مزایده  خودروهای قابل واگذاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950904/مزایده-ششدانگ-مغازه-مساحت-18-90متر'>مزایده ششدانگ مغازه مساحت 18.90متر / مزایده,مزایده ششدانگ مغازه مساحت 18.90متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950905/مزایده-ملک-پرونده-کلاسه-950987-ح-نوبت-اول'>مزایده ملک پرونده کلاسه 950987 ح نوبت اول  / مزایده,مزایده ملک پرونده کلاسه 950987 ح نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950911/مزایده-ملک-به-مساحت-15-249مترمربع'>مزایده ملک به مساحت 15.249مترمربع / مزایده,مزایده ملک به مساحت 15.249مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950915/مزایده-سه-دانگ-مشاع-از-ششدانگ-سرقفلی-ملک-تجاری-سی-متر'>مزایده سه دانگ مشاع از ششدانگ سرقفلی ملک تجاری سی متر  / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع از ششدانگ سرقفلی ملک تجاری سی متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950923/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-161-17متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 161.17متر  / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 161.17متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950929/مزایده-فروش-تعداد-118-رقبه-از-املاک-تملیکی-و-مازاد'>مزایده فروش تعداد 118 رقبه از املاک تملیکی و مازاد  / مزایده,مزایده فروش تعداد 118 رقبه از املاک تملیکی و مازاد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950940/مزایده-ملک-قدمت-بنا-ده-سال'>مزایده ملک قدمت بنا ده سال  / مزایده,مزایده ملک قدمت بنا ده سال </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950943/مزایده-خودروی-پراید'>مزایده خودروی پراید / مزایده,مزایده خودروی پراید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950949/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-با-قدمت-بیش-از-35-سال'>مزایده ششدانگ یکباب خانه با قدمت بیش از 35 سال / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه با قدمت بیش از 35 سال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950950/مزایده-قطعه-زمین-به-مساحت-حدود-350-مترمربع'>مزایده قطعه زمین به مساحت حدود 350 مترمربع / مزایده,مزایده قطعه زمین به مساحت حدود 350 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950955/مزایده-سه-هکتار-زمین-کشاورزی-مشاع-با-هفت-ساعت-آب'>مزایده سه هکتار زمین کشاورزی مشاع با هفت ساعت آب / مزایده,مزایده سه هکتار زمین کشاورزی مشاع با هفت ساعت آب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950963/مزایده-یک-قطعه-باغ-مساحت-971متر-نوبت-دوم'>مزایده یک قطعه باغ مساحت 971متر نوبت دوم / مزایده,مزایده یک قطعه باغ مساحت 971متر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950975/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-141متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 141متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 141متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950983/مزایده-پلاک-48-فرعی-مساحت-4661متر'>مزایده پلاک 48 فرعی مساحت 4661متر  / مزایده,مزایده پلاک 48 فرعی مساحت 4661متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950987/مزایده-آپارتمان-دو-خوابه'>مزایده آپارتمان دو خوابه / مزایده,مزایده آپارتمان دو خوابه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950995/مزایده-فروش-یکباب-مغازه-تجاری-شهرداری-شماره-هفت'>مزایده فروش یکباب مغازه تجاری شهرداری شماره هفت / مزایده,مزایده فروش یکباب مغازه تجاری شهرداری شماره هفت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950997/مزایده-یک-قطعه-ملک-مسکونی'>مزایده یک قطعه ملک مسکونی  / مزایده,مزایده یک قطعه ملک مسکونی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/950999/مزایده-ششدانگ-یکباب-منزل-عرصه-260-94متر'>مزایده ششدانگ یکباب منزل عرصه 260.94متر  / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب منزل عرصه 260.94متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951000/مزایده-پلاک-ثبتی-با-عرصه-به-مساحت-حدودی-57-مترمربع'>مزایده پلاک ثبتی با عرصه به مساحت حدودی 57 مترمربع / مزایده,مزایده پلاک ثبتی با عرصه به مساحت حدودی 57 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951002/مزایده-فروش-تعداد-سه-پلاک-از-اراضی-کارگاهی-و-2-پلاک-مسکونی-نوبت-دوم'>مزایده فروش تعداد سه پلاک از اراضی کارگاهی و 2 پلاک مسکونی نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش تعداد سه پلاک از اراضی کارگاهی و 2 پلاک مسکونی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951003/مزایده-یک-باب-مغازه'>مزایده یک باب مغازه  / مزایده,مزایده یک باب مغازه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951006/مزایده-فروش-یک-قطعه-زمین-مساحت-153متر-نوبت-دوم'>مزایده فروش یک قطعه زمین مساحت 153متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش یک قطعه زمین مساحت 153متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951007/مزایده-مقدار-ششدانگ-پلاک-ثبتی-107-فرعی'>مزایده مقدار ششدانگ پلاک ثبتی 107 فرعی / مزایده,مزایده مقدار ششدانگ پلاک ثبتی 107 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951010/مزایده-فروش-24-حبه-مشاع-از-72-حبه-شش-دانگ-ملکی'>مزایده فروش 24 حبه مشاع از 72 حبه شش دانگ ملکی / مزایده,مزایده فروش 24 حبه مشاع از 72 حبه شش دانگ ملکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951014/مزایده-فروش-یکباب-منزل-مساحت-476مترمربع'>مزایده فروش یکباب منزل مساحت 476مترمربع / مزایده,مزایده فروش یکباب منزل مساحت 476مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951015/مزایده-فروش-ششدانگ-ملکی-به-مساحت-405-10-مترمربع'>مزایده فروش ششدانگ ملکی به مساحت 405/10 مترمربع  / مزایده,مزایده فروش ششدانگ ملکی به مساحت 405/10 مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951020/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-و-سواری-پیکان'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی و سواری پیکان  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی و سواری پیکان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951021/مزایده-آپارتمان-به-مساحت-59-52-مترمربع'>مزایده آپارتمان به مساحت 59/52 مترمربع  / مزایده,مزایده آپارتمان به مساحت 59/52 مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951026/مزایده-ششدانگ-ساختمان-بخش-4-ارومیه-نوبت-اول'>مزایده ششدانگ ساختمان بخش 4 ارومیه نوبت اول  / مزایده,مزایده ششدانگ ساختمان بخش 4 ارومیه نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951027/مزایده-فروش-ملک-مشاع'>مزایده فروش ملک مشاع  / مزایده,مزایده فروش ملک مشاع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951029/مزایده-عمارت-مساحت-اعیان-180متر'>مزایده عمارت مساحت اعیان 180متر  / مزایده,مزایده عمارت مساحت اعیان 180متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951033/مزایده-10-432-حبه-مشاع-از-72-حبه-ششدانگ-ملکی'>مزایده 10.432 حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ ملکی / مزایده,مزایده 10.432 حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ ملکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951040/مزایده-14-سهم-از-96-سه-ساختمان'>مزایده 14 سهم از 96 سه ساختمان / مزایده,مزایده 14 سهم از 96 سه ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951046/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت101-74متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت101.74متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت101.74متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951049/مزایده-ساختمان-به-پلاک-971-فرعی-از-صد-و-شش-اصلی'>مزایده ساختمان به پلاک 971 فرعی از صد و شش اصلی  / مزایده,مزایده ساختمان به پلاک 971 فرعی از صد و شش اصلی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951056/مزایده-ششدانگ-باغ-سیب-و-انگور'>مزایده ششدانگ باغ سیب و انگور / مزایده,مزایده ششدانگ باغ سیب و انگور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951063/مزایده-یک-قطعه-باغ-میوه-نوبت-اول'>مزایده یک قطعه باغ میوه نوبت اول / مزایده,مزایده یک قطعه باغ میوه نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951070/مزایده-فروش-قسمتی-از-املاک-مازاد-بر-نیاز-نقد-و-اقساط'>مزایده فروش قسمتی از املاک مازاد بر نیاز نقد و اقساط  / مزایده,مزایده فروش قسمتی از املاک مازاد بر نیاز نقد و اقساط </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951157/مزایده-حدود-مقدار-600-تن-ذرت-علوفه-ای'>مزایده حدود مقدار 600 تن ذرت علوفه ای / آگهی مزایده عمومی, مزایده حدود مقدار 600 تن ذرت علوفه ای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951182/مزایده(حراج)-فروش-یک-دستگاه-بنز-ون-۴سیلندر-بژ-مدل-۱۳۸۲'>مزایده(حراج): فروش یک دستگاه بنز ون ۴سیلندر بژ مدل ۱۳۸۲     / مزایده(حراج): فروش یک دستگاه بنز ون ۴سیلندر بژ مدل ۱۳۸۲    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951183/استعلام-شیر-فشار-شکن-و-تابلو-فشار-ضعیف-و-متعلقات'>استعلام شیر فشار شکن و تابلو فشار ضعیف و متعلقات  / استعلام, استعلام شیر فشار شکن و تابلو فشار ضعیف و متعلقات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951184/استعلام-خرید-سرسوزن-پایه-بلند-یکبار-مصرف'>استعلام خرید سرسوزن پایه بلند یکبار مصرف / استعلام، خرید سرسوزن پایه بلند یکبار مصرف</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951185/استعلام-آسفالت-ماشینی'>استعلام  آسفالت ماشینی  / استعلام, استعلام  آسفالت ماشینی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951186/مناقصه-عملیات-حفظ-نگهداری-وتعمیرات-در-بخشهای-مختلف-ساختمانی-برقی-تاسیسات-سرمایشی-وگرمایشی'>مناقصه عملیات حفظ،نگهداری وتعمیرات در بخشهای مختلف ساختمانی،برقی،تاسیسات سرمایشی وگرمایشی     / مناقصه عملیات حفظ،نگهداری وتعمیرات در بخشهای مختلف ساختمانی،برقی،تاسیسات سرمایشی وگرمایشی    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951187/استعلام-تیرچه-با-خرپا-فلزی'>استعلام تیرچه با خرپا فلزی / استعلام ، استعلام تیرچه با خرپا فلزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951188/استعلام-انواع-برد-مربوط-به-شارژهای-نسل-3-و-4'>استعلام انواع برد مربوط به شارژهای نسل 3 و 4 / استعلام, استعلام انواع برد مربوط به شارژهای نسل 3 و 4</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951189/استعلام-تبدیل-150-100'>استعلام تبدیل 150*100  / استعلام, استعلام تبدیل 150*100 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951190/استعلام-فوتبال-دستی-یک-عدد-میز-پینگ-یک-عدد'>استعلام فوتبال دستی یک عدد میز پینگ یک عدد / استعلام فوتبال دستی یک عدد میز پینگ یک عدد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951191/استعلام-آسفالت-ماشینی'>استعلام  آسفالت ماشینی  / استعلام, استعلام  آسفالت ماشینی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951192/استعلام-آسفالت-ماشینی-روستای-علیم-آباد-اراک'>استعلام آسفالت ماشینی روستای علیم آباد اراک / استعلام, استعلام آسفالت ماشینی روستای علیم آباد اراک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951193/استعلام-آسفالت-ماشینی-روستا'>استعلام آسفالت ماشینی روستا / استعلام, استعلام آسفالت ماشینی روستا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951194/استعلام-خرید-لوازم-اداری'>استعلام خرید لوازم اداری / استعلام,استعلام خرید لوازم اداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951195/استعلام-باطری-12-ولت-28-آمپر-مدل-پاناسونیک'>استعلام باطری 12 ولت 28 آمپر مدل پاناسونیک  / استعلام, استعلام باطری 12 ولت 28 آمپر مدل پاناسونیک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951196/استعلام-آسفالت-ماشینی-روستای-ینگه'>استعلام  آسفالت ماشینی روستای ینگه  / استعلام, استعلام  آسفالت ماشینی روستای ینگه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951197/مزایده-فروش-یک-دستگاه-پاترول-چهار-درب-۴-سیلندر-رنگ-نوک-مدادی-مدل-۱۳۸۱'>مزایده فروش یک دستگاه پاترول چهار درب ۴ سیلندر رنگ نوک مدادی مدل ۱۳۸۱     / مزایده فروش یک دستگاه پاترول چهار درب ۴ سیلندر رنگ نوک مدادی مدل ۱۳۸۱    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951198/مزایده-عمومی-غرفه-صرافی-(-شماره-پنج)-شرکت-هتل-بین-المللی-پارسیان-آزادی'>مزایده عمومی غرفه صرافی ( شماره پنج) شرکت هتل بین المللی پارسیان آزادی / مزایده ,مزایده عمومی غرفه صرافی ( شماره پنج) شرکت هتل بین المللی پارسیان آزادی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951199/استعلام-استخراج-خطوط-بدنه'>استعلام استخراج خطوط بدنه / استعلام استخراج خطوط بدنه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951200/استعلام-کاشی-الوند'>استعلام کاشی الوند / استعلام , استعلام کاشی الوند</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951201/لغو-مناقصه-عمومی-واگذاری-تاسیسات-مرکزآموزشی-درمانی-شهیدمطهری-ارومیه'>لغو مناقصه عمومی واگذاری تاسیسات مرکزآموزشی درمانی شهیدمطهری ارومیه / لغو مناقصه عمومی واگذاری تاسیسات مرکزآموزشی درمانی شهیدمطهری ارومیه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951202/استعلام-plus-copy-board'>استعلام plus copy board / استعلام,استعلام  plus copy board</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951203/استعلام-CPR'>استعلام CPR  / استعلام, استعلام CPR </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951204/استعلام-کامپیوتر-و-فناوری-اطلاعات-سخت-افزار'>استعلام کامپیوتر و فناوری اطلاعات- سخت افزار / استعلام, استعلام کامپیوتر و فناوری اطلاعات- سخت افزار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951205/استعلام-کات-اوت-فیوز-سیلیکونی'>استعلام کات اوت فیوز سیلیکونی  / استعلام کات اوت فیوز سیلیکونی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951206/استعلام-حلوا-شکری-50-گرمی'>استعلام حلوا شکری 50 گرمی / استعلام،استعلام حلوا شکری 50 گرمی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951207/استعلام-دستگاه-ارسالگر-بلوتوث'>استعلام دستگاه ارسالگر بلوتوث / استعلام, استعلام دستگاه ارسالگر بلوتوث</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951208/استعلام-وسایل-خانه'>استعلام وسایل خانه  / استعلام وسایل خانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951209/استعلام-محلول-ضدعفونی-سولارسپت'>استعلام محلول ضدعفونی سولارسپت   / استعلام, استعلام محلول ضدعفونی سولارسپت  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951210/استعلام-آسفالت-ماشینی-روستای-مهدی-آباد'>استعلام آسفالت ماشینی روستای مهدی آباد  / استعلام, استعلام آسفالت ماشینی روستای مهدی آباد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951211/استعلام-مایع-دستشویی-کیجا'>استعلام مایع دستشویی کیجا / استعلام,استعلام مایع دستشویی کیجا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951212/استعلام-سنگ-گوهره'>استعلام سنگ گوهره  / استعلام , استعلام سنگ گوهره </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951213/استعلام-آسفالت-ماشینی-روستای-بهادرستان-اراک'>استعلام  آسفالت ماشینی روستای بهادرستان اراک  / استعلام, استعلام  آسفالت ماشینی روستای بهادرستان اراک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951214/استعلام-شیر-3-4-درجه-یک'>استعلام شیر 3/4 درجه یک / استعلام, استعلام شیر 3/4 درجه یک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951215/استعلام-آسفالت-ماشینی'>استعلام آسفالت ماشینی  / استعلام, استعلام آسفالت ماشینی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951216/استعلام-10-عدد-رله-شارژ'>استعلام 10 عدد رله شارژ  / استعلام, استعلام 10 عدد رله شارژ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951217/استعلام-ریبون-انی-کارت-evolis-سیاه-و-سفید'>استعلام  ریبون انی کارت evolis سیاه و سفید / استعلام, استعلام  ریبون انی کارت evolis سیاه و سفید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951218/استعلام-واشر-تخت-100'>استعلام واشر تخت 100  / استعلام, استعلام واشر تخت 100 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951219/استعلام-کاغذ-90-60--70-گرم-آپریل-مشکی'>استعلام کاغذ 90*60   70 گرم آپریل مشکی / استعلام,استعلام کاغذ 90*60   70 گرم آپریل مشکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951220/استعلام-گیت-میانی-شیشه-ای'>استعلام گیت میانی شیشه ای  / استعلام گیت میانی شیشه ای </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951221/استعلام-شیر-1-2-درجه-یک'>استعلام شیر 1/2 درجه یک / استعلام, استعلام شیر 1/2 درجه یک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951222/استعلام-تونر-HP-2055'>استعلام تونر HP 2055 / استعلام، استعلام تونر HP 2055</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951223/استعلام-مقره-بشقابی--'>استعلام مقره بشقابی ... / استعلام,استعلام مقره بشقابی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951224/استعلام-آسفالت-ماشینی-روستای-قلعه-بالا'>استعلام آسفالت ماشینی روستای قلعه بالا  / استعلام, استعلام آسفالت ماشینی روستای قلعه بالا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951225/استعلام-اتصالات-درجه-یک'>استعلام اتصالات درجه یک / استعلام, استعلام اتصالات درجه یک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951226/استعلام-آسفالت-ماشینی-روستای'>استعلام  آسفالت ماشینی روستای / استعلام, استعلام  آسفالت ماشینی روستای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951227/استعلام-صندلی-انتظار-فلزی-چهار-نفره'>استعلام صندلی انتظار فلزی چهار نفره  / استعلام  ، استعلام صندلی انتظار فلزی چهار نفره </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951228/استعلام-رابط-کامل-کنتور-درجه-یک'>استعلام رابط کامل کنتور درجه یک / استعلام, استعلام رابط کامل کنتور درجه یک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951229/استعلام-ایزومتریک-(نقشه)-درجه-یک'>استعلام ایزومتریک (نقشه) درجه یک / استعلام, استعلام ایزومتریک (نقشه) درجه یک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951230/استعلام-خرید-فن-زمینی-کویل'>استعلام خرید فن زمینی کویل / استعلام ، استعلام خرید فن زمینی کویل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951231/استعلام-یک-عدد-دیگ-بخار-250kg'>استعلام  یک عدد دیگ بخار 250kg  / استعلام, استعلام  یک عدد دیگ بخار 250kg </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951232/استعلام-فن-کوئل--فلکه--بوشن--شلنگ-'>استعلام فن کوئل * فلکه * بوشن * شلنگ *  / استعلام، استعلام فن کوئل * فلکه * بوشن * شلنگ * </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951233/استعلام-شلوار--پیراهن-و-کفش'>استعلام شلوار ، پیراهن و کفش / استعلام شلوار ، پیراهن و کفش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951234/لغو-مناقصه-امورات-نگهداری-و-راهبری-تاسیسات'>لغو مناقصه امورات نگهداری و راهبری تاسیسات / لغو مناقصه ,مناقصه امورات نگهداری و راهبری تاسیسات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951235/استعلام-لامپ-کم-مصرف'>استعلام لامپ کم مصرف / استعلام,استعلام  لامپ کم مصرف</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951236/استعلام-دریچه--کلاهک--لوله-سیمانی-و--'>استعلام دریچه ، کلاهک ، لوله سیمانی و ...  / استعلام, استعلام دریچه ، کلاهک ، لوله سیمانی و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951237/استعلام-قرارداد-بهنگام-سازی-و-داده-آمایی-اطلاعات'>استعلام قرارداد بهنگام سازی و داده آمایی اطلاعات  / استعلام,استعلام قرارداد بهنگام سازی و داده آمایی اطلاعات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951238/استعلام-آدابته-نمودن-4-دستگاه-کلید-20-کیلوولت'>استعلام  آدابته نمودن 4 دستگاه کلید 20 کیلوولت / استعلام,استعلام  آدابته نمودن 4 دستگاه کلید 20 کیلوولت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951239/استعلام-الکتروموتور-92-کیلوولت-RW'>استعلام الکتروموتور 92 کیلوولت RW / استعلام, استعلام الکتروموتور 92 کیلوولت RW</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951240/استعلام-ریبون-Meva-مادیران'>استعلام ریبون Meva مادیران / استعلام, استعلام ریبون Meva مادیران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951241/استعلام-فایل-mdf-چهارکشو'>استعلام فایل mdf چهارکشو / استعلام ,استعلام فایل mdf چهارکشو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951242/استعلام-باتری-رله-های-حفاظتی-دیستانس'>استعلام باتری رله های حفاظتی دیستانس  / استعلام ,استعلام باتری رله های حفاظتی دیستانس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951243/استعلام-قند-شکسته-10-کیلویی'>استعلام قند شکسته 10 کیلویی / استعلام,استعلام قند شکسته 10 کیلویی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951244/استعلام-کاغذ'>استعلام کاغذ / استعلام,استعلام کاغذ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951245/استعلام-کاتریج-05A-ایرانی'>استعلام کاتریج 05A ایرانی  / استعلام  ، استعلام کاتریج 05A ایرانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951246/استعلام-تونر-Brother-5450-مدل-Hiric'>استعلام  تونر Brother 5450 مدل Hiric  / استعلام, استعلام  تونر Brother 5450 مدل Hiric </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951247/استعلام-الکتروموتور-شناور'>استعلام الکتروموتور شناور / استعلام, استعلام الکتروموتور شناور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951248/استعلام-چاپگر-hp-laser-jet'>استعلام چاپگر hp laser jet / استعلام ,استعلام چاپگر hp laser jet</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951249/استعلام-موتور-فن-کویل'>استعلام موتور فن کویل / استعلام، استعلام موتور فن کویل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951250/استعلام-پوشه-مقوایی'>استعلام پوشه مقوایی  / استعلام, استعلام پوشه مقوایی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951251/استعلام-کانکس-سیار'>استعلام کانکس سیار / استعلام, استعلام کانکس سیار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951253/استعلام-آسفالت-ماشینی'>استعلام آسفالت ماشینی  / استعلام, استعلام آسفالت ماشینی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951254/استعلام-نمک-و-ماسه'>استعلام نمک و ماسه  / استعلام نمک و ماسه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951255/استعلام-واکسن-آنفولانزا-هنلدی'>استعلام واکسن آنفولانزا هنلدی  / استعلام ,استعلام واکسن آنفولانزا هنلدی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951256/استعلام-لوله-UPVC'>استعلام لوله UPVC / استعلام, استعلام لوله UPVC</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951257/استعلام-برنامه-نویسی-مشاوره-و-فعالیت-های-مربوط-به-رایانه'>استعلام برنامه نویسی,مشاوره و فعالیت های مربوط به رایانه / استعلام,استعلام برنامه نویسی,مشاوره و فعالیت های مربوط به رایانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951258/استعلام-کابل-افشان-شیلدار-طوسی'>استعلام کابل افشان شیلدار طوسی / استعلام , استعلام کابل افشان شیلدار طوسی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951259/استعلام-ریبون-SP40-مدل-best-mark'>استعلام ریبون  SP40 مدل best mark / استعلام، استعلام ریبون  SP40 مدل best mark</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951260/استعلام-تهیه-و-نصب-فونداسیون'>استعلام تهیه و نصب فونداسیون / استعلام ,استعلام تهیه و نصب فونداسیون</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951261/استعلام-اسکنر-پاناسوینک'>استعلام  اسکنر پاناسوینک / استعلام , استعلام  اسکنر پاناسوینک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951262/استعلام-پروفیل-قوطی-فولادی'>استعلام پروفیل قوطی فولادی  / استعلام, استعلام پروفیل قوطی فولادی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951263/استعلام-کلر-گاز'>استعلام کلر گاز / استعلام, استعلام کلر گاز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951264/استعلام-تولید-انتقال-و-توزیع-برق'>استعلام  تولید,انتقال و توزیع برق / استعلام,استعلام  تولید,انتقال و توزیع برق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951265/استعلام-کارت-DVBS2-TECHNIQUE-SAT'>استعلام کارت DVBS2 TECHNIQUE SAT / استعلام، استعلام کارت DVBS2 TECHNIQUE SAT</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951266/استعلام-نخود-مورد-نیاز-زندان-یاسوج'>استعلام نخود مورد نیاز زندان یاسوج / استعلام , استعلام نخود مورد نیاز زندان یاسوج</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951267/استعلام-رادیاتور-چهار-لول-دیزل-دورمن-آلمان'>استعلام رادیاتور چهار لول دیزل دورمن آلمان / استعلام رادیاتور چهار لول دیزل دورمن آلمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951268/استعلام-خرید-و-نصب-و-نگهداری-تابلوهای-پیام-متغیر'>استعلام خرید و نصب و نگهداری تابلوهای پیام متغیر / استعلام ,استعلام خرید و نصب و نگهداری تابلوهای پیام متغیر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951269/استعلام-پکیچ-دیواری-ایران-رادیاتور'>استعلام پکیچ دیواری ایران رادیاتور  / استعلام, استعلام پکیچ دیواری ایران رادیاتور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951270/استعلام-صندلی-ارباب-رجوع'>استعلام صندلی ارباب رجوع  / استعلام , استعلام صندلی ارباب رجوع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951271/استعلام-کاغذ-a4-و--'>استعلام کاغذ a4 و ... / استعلام, استعلام کاغذ a4 و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951272/استعلام-تلویزیون-42-lcd'>استعلام تلویزیون 42 lcd / استعلام، استعلام تلویزیون 42 lcd</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951273/استعلام-یک-عدد-فایل-سه-کشو-فلزی'>استعلام  یک عدد فایل سه کشو فلزی / استعلام, استعلام  یک عدد فایل سه کشو فلزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951274/استعلام-ممیزی-ایمنی-واحدهای-صنعتی-فعال--'>استعلام ممیزی ایمنی واحدهای صنعتی فعال... / استعلام,استعلام  ممیزی ایمنی واحدهای صنعتی فعال...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951275/استعلام-مرغ-مورد-نیاز-زندان-یاسوج'>استعلام مرغ مورد نیاز زندان یاسوج / استعلام , استعلام مرغ مورد نیاز زندان یاسوج</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951276/استعلام-اجرای-برنامه-پیشگیری-از-تنبلی-چشم-برای-کودکان'>استعلام اجرای برنامه پیشگیری از تنبلی چشم برای کودکان / استعلام , استعلام اجرای برنامه پیشگیری از تنبلی چشم برای کودکان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951277/استعلام-دودکش-حفاری-درجه-یک'>استعلام دودکش حفاری درجه یک / استعلام, استعلام دودکش حفاری درجه یک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951278/استعلام-دستگاه-کنترل-تردد-اتاق-سرور'>استعلام دستگاه کنترل تردد اتاق سرور  / استعلام, استعلام دستگاه کنترل تردد اتاق سرور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951279/استعلام-بست--سیم-جوش-تفلون-درجه-یک'>استعلام بست + سیم جوش+ تفلون درجه یک / استعلام, استعلام بست + سیم جوش+ تفلون درجه یک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951280/استعلام-ترازوی-آشپزخانه'>استعلام ترازوی آشپزخانه  / استعلام ,استعلام ترازوی آشپزخانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951281/استعلام-لایسنس-نرم-افزار-AXXON'>استعلام لایسنس نرم افزار AXXON  / استعلام، استعلام لایسنس نرم افزار AXXON </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951282/استعلام-اجرای-روشنایی-نقطه-ای'>استعلام اجرای روشنایی نقطه ای / استعلام ,استعلام اجرای روشنایی نقطه ای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951283/استعلام-هیدروکلریناتور'>استعلام هیدروکلریناتور  / استعلام , استعلام هیدروکلریناتور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951284/استعلام-لوازم-التحریر'>استعلام لوازم التحریر / استعلام, استعلام لوازم التحریر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951285/استعلام-دستگاه-آرشیو-سی-دی'>استعلام  دستگاه آرشیو سی دی / استعلام, استعلام دستگاه آرشیو سی دی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951286/استعلام-بازرسی-نظام-مهندسی'>استعلام بازرسی نظام مهندسی / استعلام, استعلام بازرسی نظام مهندسی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951287/استعلام-تلویزیون-ای-جی'>استعلام تلویزیون ای جی  / استعلام، استعلام تلویزیون ای جی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951288/استعلام-تونر-brother-5240'>استعلام تونر brother 5240 / استعلام, استعلام تونر brother 5240</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951289/استعلام-کاغذ-132-ستونه-با-ارم-بانک-ملی-2000-برگی-سفید-درجه-یک'>استعلام کاغذ 132 ستونه با ارم بانک ملی 2000 برگی سفید درجه یک / استعلام , استعلام کاغذ 132 ستونه با ارم بانک ملی 2000 برگی سفید درجه یک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951290/استعلام-رنگ-آمیزی-و-ضد-زنگ'>استعلام رنگ آمیزی و ضد زنگ / استعلام, استعلام رنگ آمیزی و ضد زنگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951291/استعلام-چاپگر'>استعلام چاپگر  / استعلام , استعلام چاپگر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951292/استعلام-تجهیز-ساختمان-های-تازه-تاسیس'>استعلام تجهیز ساختمان های تازه تاسیس  / استعلام ,استعلام تجهیز ساختمان های تازه تاسیس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951293/استعلام-تونر-brother-5340-مدل-hiric'>استعلام  تونر brother 5340 مدل hiric / استعلام, استعلام  تونر brother 5340 مدل hiric</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951294/استعلام-سر-سوزن-فلزی'>استعلام سر سوزن فلزی  / استعلام,ااستعلام سر سوزن فلزی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951295/استعلام-کندانسور-آبی-چیلر'>استعلام کندانسور آبی چیلر / استعلام, استعلام کندانسور آبی چیلر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951296/استعلام-سرسوزن-فلزی-شماره-16'>استعلام سرسوزن فلزی شماره 16  / استعلام، استعلام سرسوزن فلزی شماره 16 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951297/استعلام-تعمیرات-سرویس-های-بهداشتی'>استعلام تعمیرات سرویس های بهداشتی  / استعلام, استعلام تعمیرات سرویس های بهداشتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951298/مزایده-یک-دانگ-از-ششدانگ-پلاک-ثبتی-1577-فرعی'>مزایده یک دانگ از ششدانگ پلاک ثبتی 1577 فرعی / مزایده,مزایده یک دانگ از ششدانگ پلاک ثبتی 1577 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951299/مزایده-ملک-بخش-14-ثبت-اصفهان'>مزایده ملک بخش 14 ثبت اصفهان / مزایده,مزایده ملک بخش 14 ثبت اصفهان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/951300/استعلام-اجرای-سیستم-گرمایشی-سرمایشی'>استعلام اجرای سیستم گرمایشی سرمایشی / استعلام، استعلام اجرای سیستم گرمایشی سرمایشی</a></li></ol>

مناقصات و مزایدات ...
ما را در سایت مناقصات و مزایدات دنبال می کنید

نویسنده : نوری بازدید : 12 تاريخ : شنبه 25 آذر 1396 ساعت: 11:37

<ol><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948492/مناقصه-10-هزار-تن-شمش--نوبت-دوم'>مناقصه 10 هزار تن شمش - نوبت دوم  / مناقصه, مناقصه 10 هزار تن شمش - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948493/مناقصه-انجام-خدمات-تخصصی-پایگاه-اطلاع-رسانی-نوبت-دوم'>مناقصه انجام خدمات تخصصی پایگاه اطلاع رسانی  نوبت دوم / فراخوان شناسایی و ارزیابی پیمانکار مناقصه عمومی، مناقصه انجام خدمات تخصصی پایگاه اطلاع رسانی  نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948495/مناقصه-انجام-خدمات-نگهبانی-نوبت-دوم'>مناقصه انجام خدمات نگهبانی نوبت دوم  / مناقصه, مناقصه انجام خدمات نگهبانی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948497/مناقصه-تعمیرات-اساسی-و-تامین-قطعات-یدکی-10-دستگاه-کرون-نوبت-دوم'>مناقصه تعمیرات اساسی و تامین قطعات یدکی 10 دستگاه کرون- نوبت دوم  / آگهی فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه تعمیرات اساسی و تامین قطعات یدکی 10 دستگاه کرون- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948499/مناقصه-پروژه-نصب-و-راه-اندازیی-دوربین-های-شهری'>مناقصه پروژه نصب و راه اندازیی دوربین های شهری / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه پروژه نصب و راه اندازیی دوربین های شهری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948500/مناقصه-عملیات-بارگیری-حمل-و-تخلیه-مقدار-13-000-تن-انواع-نهاده-های-کشاورزی-نوبت-دوم'>مناقصه  عملیات بارگیری، حمل و تخلیه مقدار 13.000 تن انواع نهاده های کشاورزی- نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه  عملیات بارگیری، حمل و تخلیه مقدار 13.000 تن انواع نهاده های کشاورزی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948502/مناقصه-یک-دستگاه-الکتروموتور-DC'>مناقصه یک دستگاه الکتروموتور DC / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه یک دستگاه الکتروموتور DC</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948503/تجدید-فراخوان-تامین-تجهیزات-ارسال-و-دریافت-بر-بستر-اینترنت-نوبت-دوم'>تجدید فراخوان تامین تجهیزات ارسال و دریافت بر بستر اینترنت  نوبت دوم  / تجدید فراخوان ، فراخوان تامین تجهیزات ارسال و دریافت بر بستر اینترنت نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948504/مناقصه-تجهیز-و-راه-اندازی-دو-دستگاه-utm'>مناقصه تجهیز و راه اندازی دو دستگاه utm   / مناقصه عمومی، مناقصه تجهیز و راه اندازی دو دستگاه utm  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948506/مناقصات-انواع-کنتور-نوبت-دوم'>مناقصات انواع کنتور نوبت دوم  / آگهی مناقصات عمومی دو مرحله ای,مناقصات انواع کنتور نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948509/مناقصه-عملیات-امحاء-سموم-سنواتی-و-ظروف-مستعمل-سموم'>مناقصه عملیات امحاء سموم سنواتی و ظروف مستعمل سموم / مناقصه, مناقصه عملیات امحاء سموم سنواتی و ظروف مستعمل سموم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948510/مناقصه-عملیات-آماده-سازی-و-باطله-برداری-و-استخراج-و-بارگیری-و-حمل--'>مناقصه عملیات آماده سازی و باطله برداری و استخراج و بارگیری و حمل... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه عملیات آماده سازی و باطله برداری و استخراج و بارگیری و حمل...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948511/مناقصه-خرید-خدمات-ایاب-و-ذهاب-با-خودرو-سواری-و--نوبت-دوم-تجدید'>مناقصه خرید خدمات ایاب و ذهاب با خودرو سواری و... نوبت دوم تجدید  / آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه خرید خدمات ایاب و ذهاب با خودرو سواری و... نوبت دوم  تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948513/تجدید-مناقصه-اصلاح-ارتباطات-63-کیلوولت-پست-ها-نوبت-دوم'>تجدید مناقصه اصلاح ارتباطات 63 کیلوولت پست ها نوبت دوم / آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه  اصلاح ارتباطات 63 کیلوولت پست ها نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948516/مناقصه-انتخاب-پیمانکار-جهت-تعمیرات-پالتهای-استاندارد-و-مخصوص-تجدید'>مناقصه انتخاب پیمانکار جهت تعمیرات پالتهای استاندارد و مخصوص تجدید  / آگهی تجدید مناقصه , مناقصه انتخاب پیمانکار جهت تعمیرات پالتهای استاندارد و مخصوص تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948518/مناقصه-انتخاب-پیمانکار-جهت-ساخت-پالتهای-استاندارد-و-مخصوص'>مناقصه انتخاب پیمانکار جهت ساخت پالتهای استاندارد و مخصوص  / آگهی مناقصه, مناقصه انتخاب پیمانکار جهت ساخت پالتهای استاندارد و مخصوص </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948519/آگهی-فراخوان-سازنده-و-یا-تامین-کننده-کمپرسور'>آگهی فراخوان سازنده و یا تامین کننده کمپرسور / آگهی فراخوان ، آگهی فراخوان سازنده و یا تامین کننده کمپرسور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948523/خرید-دوربین-مداربسته-و-تجهیزات'>خرید دوربین مداربسته و تجهیزات  / مناقصه, خرید دوربین مداربسته و تجهیزات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948524/تجدید-مناقصه-پروژه-احداث-سردرب-ورودی-شهرک-صنعتی'>تجدید مناقصه پروژه احداث سردرب ورودی شهرک صنعتی  / فراخوان تجدید مناقصه عمومی، تجدید مناقصه پروژه احداث سردرب ورودی شهرک صنعتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948526/مناقصه-خرید-10-دستگاه-ترانس-40-مگاولت-آمپر'>مناقصه خرید 10 دستگاه ترانس 40 مگاولت آمپر / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید 10 دستگاه ترانس 40 مگاولت آمپر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948528/مناقصه-بهینه-سازی-و-بازسازی-کلی-پست-قراملک'>مناقصه بهینه سازی و بازسازی کلی پست قراملک  / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه بهینه سازی و بازسازی کلی پست قراملک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948529/مناقصه-واگذاری-مدیریت-و-اداره-امور-انبارها-(فجر)-نوبت-دوم'>مناقصه واگذاری مدیریت و اداره امور انبارها (فجر)- نوبت دوم  / مناقصه, مناقصه واگذاری مدیریت و اداره امور انبارها (فجر)- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948530/فراخوان-تولید-انواع-ظروف-بسته-بندی-با-جنس-پلاستیک-تولید-شده---'>فراخوان تولید انواع ظروف بسته بندی با جنس پلاستیک تولید شده .... / آگهی فراخوان شناسایی تامین کننده، فراخوان تولید انواع ظروف بسته بندی با جنس پلاستیک تولید شده ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948531/مناقصه-واگذاری-امور-خدمات-نظافت-پذیرایی-و-دبیرخانه--نوبت-دوم'>مناقصه واگذاری امور خدمات، نظافت، پذیرایی و دبیرخانه - نوبت دوم  / آگهی فرایند ارجاع کار, مناقصه واگذاری امور خدمات، نظافت، پذیرایی و دبیرخانه - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948533/فراخوان-ارزیابی-کیفی-انجام-عملیات-بهره-برداری-و-نگهداری-از-تصفیه-خانه-تجدید-نوبت-دوم'>فراخوان ارزیابی کیفی انجام عملیات بهره برداری و نگهداری از تصفیه خانه تجدید نوبت دوم / تجدید فراخوان ارزیابی کیفی پیمانکاران ، فراخوان ارزیابی کیفی انجام عملیات بهره برداری و نگهداری از تصفیه خانه تجدید نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948536/مناقصه-خریداری-پست-های-پد-مونتد-و-RMU'>مناقصه خریداری پست های پد مونتد و RMU  / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای ، مناقصه خریداری پست های پد مونتد و RMU </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948538/تامین-ماشین-آلات-سنگین-و-نیمه-سنگین-همراه-با-اپراتور-و-ریگر-مربوطه'>تامین ماشین آلات سنگین و نیمه سنگین همراه با اپراتور و ریگر مربوطه / مناقصه, تامین ماشین آلات سنگین و نیمه سنگین همراه با اپراتور و ریگر مربوطه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948539/مناقصه-تعمیر-و-نوسازی-آسانسورهای-ساختمان'>مناقصه تعمیر و نوسازی آسانسورهای ساختمان / فراخوان شناسایی و ارزیابی پیمانکار مناقصه عمومی ، مناقصه تعمیر و نوسازی آسانسورهای ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948540/مناقصه-خرید-تعداد-2-عدد-دستگاه-شمارنده-ذرات-در-هوا--'>مناقصه خرید تعداد 2 عدد دستگاه شمارنده ذرات در هوا ... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید تعداد 2 عدد دستگاه شمارنده ذرات در هوا ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948543/مناقصه-واترجت-فشار-قوی'>مناقصه واترجت فشار قوی / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه واترجت فشار قوی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948546/مناقصه-انواع-چراغ-خیابانی-نوبت-دوم'>مناقصه انواع چراغ خیابانی نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه انواع چراغ خیابانی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948547/مناقصه-تامین-خدمات-اسکان-غذا-ایاب-و-ذهاب-کارکنان-نوبت-دوم'>مناقصه تامین خدمات اسکان،غذا، ایاب و ذهاب کارکنان- نوبت دوم    / مناقصه ، تامین خدمات اسکان،غذا، ایاب و ذهاب کارکنان شرکت درجزیره خارگ- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948548/مناقصه-خدمات-مشترکین--متقاضیان--قرائت-کنتور-و-توزیع-صورتحساب-نوبت-دوم'>مناقصه خدمات مشترکین ، متقاضیان ، قرائت کنتور و توزیع صورتحساب نوبت دوم  / آگهی عمومی , مناقصه  خدمات مشترکین ، متقاضیان ، قرائت کنتور و توزیع صورتحساب نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948549/مناقصه-عملیات-رنگ-آمیزی-پلی-اورتان-درب-و-پنجره-چوبی'>مناقصه عملیات رنگ آمیزی پلی اورتان درب و پنجره چوبی  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات رنگ آمیزی پلی اورتان درب و پنجره چوبی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948550/فراخوان-سرمایه-گذاری-در-زمینه-نصب-و-بهره-برداری-از-کافوهای-مخابراتی'>فراخوان سرمایه گذاری در زمینه نصب و بهره برداری از کافوهای مخابراتی / آگهی فراخوان  , فراخوان سرمایه گذاری در زمینه نصب و بهره برداری از کافوهای مخابراتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948551/مناقصه-تعمیر-و-نگهداری-و-تامین-قطعات-یدکی-30-دستگاه-کمپرسور-و-8-دستگاه-بوستر-نوبت-دوم'>مناقصه تعمیر و نگهداری و تامین قطعات یدکی 30 دستگاه کمپرسور و 8 دستگاه بوستر  نوبت دوم  / آگهی فراخوان مناقصه عمومی , مناقصه تعمیر و نگهداری و تامین قطعات یدکی 30 دستگاه کمپرسور و 8 دستگاه بوستر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948554/مناقصه-خرید-لوازم-شبکه-برق--'>مناقصه خرید لوازم شبکه برق ... / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای، مناقصه خرید لوازم شبکه برق ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948555/مناقصه-واگذاری-انبارداری-(شامل-تحویل-گیری-محصولات-بسته-بندی-شده-به-صورت-پالت-نوبت-دوم'>مناقصه واگذاری انبارداری (شامل تحویل گیری محصولات بسته بندی شده به صورت پالت نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه واگذاری انبارداری (شامل تحویل گیری محصولات بسته بندی شده به صورت پالت نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948556/مناقصه-پروژه-بازسازی-ساختمان-اداری-و-پست-امداد-نوبت-دوم'>مناقصه پروژه بازسازی ساختمان اداری و پست امداد نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه پروژه بازسازی ساختمان اداری و پست امداد نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948559/تجدید-مناقصه-عملیات-تجهیز-چاه-جدید--پیاده-و-نصب-الکتروپمپ-شناور-چاه-آب--نوبت-دوم'>تجدید مناقصه  عملیات تجهیز چاه جدید ، پیاده و نصب الکتروپمپ شناور چاه آب - نوبت دوم  / آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه  عملیات تجهیز چاه جدید ، پیاده و نصب الکتروپمپ شناور چاه آب-  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948561/مناقصه-عمومی-انتخاب-پیمانکار-تعمیر-و-نگهداری--نوبت-دوم'>مناقصه عمومی انتخاب پیمانکار تعمیر و نگهداری  - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عمومی انتخاب پیمانکار تعمیر و نگهداری - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948565/فراخوان-مناقصه-راهبری-رفت-و-روب-و-نظافت-شهری-تجدید'>فراخوان مناقصه راهبری رفت و روب و نظافت شهری تجدید / فراخوان تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای ، فراخوان مناقصه راهبری رفت و روب و نظافت شهری تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948567/فراخوان-طراحی-و-اجرای-ساختمان-دیسپاچینگ-فاضلاب-تهران--نوبت-دوم'>فراخوان طراحی و اجرای ساختمان دیسپاچینگ فاضلاب تهران  - نوبت دوم  / فراخوان ، فراخوان طراحی و اجرای ساختمان دیسپاچینگ فاضلاب تهران - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948570/تجدید-مناقصه-اجاره-به-شرط-تملک-یک-فروند-شناور-یدک-کش--نوبت-دوم'>تجدید مناقصه اجاره به شرط تملک یک فروند شناور یدک کش - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, تجدید مناقصه اجاره به شرط تملک یک فروند شناور یدک کش - نوبت دوم  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948572/مناقصه-تهیه-ساخت-حمل-و-نصب-پالت-های-میادین-و--'>مناقصه  تهیه، ساخت، حمل و نصب پالت های میادین  و ... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه  تهیه، ساخت، حمل و نصب پالت های میادین  و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948575/مناقصه-خرید-تعداد-40-000-جفت-دستکش-کشباف-با-کف-نیتریلی-نمره-9'>مناقصه خرید تعداد 40.000 جفت دستکش کشباف با کف نیتریلی نمره 9  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید تعداد 40.000 جفت دستکش کشباف با کف نیتریلی نمره 9 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948576/مناقصه-امور-خدمات-و-پشتیبانی'>مناقصه امور خدمات و پشتیبانی  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه امور خدمات و پشتیبانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948577/تجدید-مناقصه-تامین-7-دستگاه-خودروی-استیجاری--نوبت-دوم'>تجدید مناقصه تامین 7 دستگاه خودروی استیجاری - نوبت دوم  / آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای , تجدید مناقصه تامین 7 دستگاه خودروی استیجاری - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948580/مناقصه-انتخاب-پیمانکار-جهت-انجام-فعالیت-رفع-اتفاقات-شبکه-اداره-برق--نوبت-دوم'>مناقصه انتخاب پیمانکار جهت انجام فعالیت رفع اتفاقات شبکه اداره برق - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه انتخاب پیمانکار جهت انجام فعالیت رفع اتفاقات شبکه اداره برق - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948581/آگهی-شناسایی-پیمانکاران-ارتقای-upgrade-توربین-های-گازی-GEF9'>آگهی شناسایی پیمانکاران  ارتقای upgrade توربین های گازی GEF9 / آگهی شناسایی پیمانکاران ،آگهی شناسایی پیمانکاران   ارتقای upgrade توربین های گازی GEF9</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948582/مناقصه-خدمات-مونتاژ-و-حکاکی-قطعات-صنعتی-نوبت-دوم'>مناقصه خدمات مونتاژ و حکاکی قطعات صنعتی- نوبت دوم / آگهی مناقصه , مناقصه خدمات مونتاژ و حکاکی قطعات صنعتی-نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948584/مناقصه-خرید-و-حمل-و-راه-اندازی-یک-دستگاه-چیلر-40-تن-تبرید--نوبت-دوم'>مناقصه خرید و حمل و راه اندازی یک دستگاه چیلر 40 تن تبرید - نوبت دوم  / آگهی فراخوان مناقصه عمومی,مناقصه خرید و حمل و راه اندازی یک دستگاه چیلر 40 تن تبرید - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948585/مناقصه-نگهداری-نهال-کاشته-شده---نوبت-چهارم'>مناقصه نگهداری نهال کاشته شده....- نوبت چهارم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه نگهداری نهال کاشته شده....- نوبت چهارم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948586/مناقصه-انجام-خدمات-انتقال-یک-باب-سوله---نوبت-دوم'>مناقصه انجام خدمات انتقال یک باب سوله ... نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه انجام خدمات انتقال یک باب سوله ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948589/مناقصه-طراحی--ساخت-نصب-دو-عدد-سامپ'>مناقصه طراحی ، ساخت  نصب دو عدد سامپ / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه طراحی ، ساخت  نصب دو عدد سامپ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948593/اصلاحیه-مناقصه-اجرای-بخشی-از-شبکه-جمع-آوری-فاضلاب-حوزه-فاضلاب-گیر-D'>اصلاحیه مناقصه اجرای بخشی از شبکه جمع آوری فاضلاب حوزه فاضلاب گیر D / اصلاحیه, مناقصه  اجرای بخشی از شبکه جمع آوری فاضلاب حوزه فاضلاب گیر D</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948594/فراخوان-ارزیابی-کیفی-پیمانکاران-و-تهیه-لیست-کوتاه-جهت-شرکت-در-مناقصات'>فراخوان ارزیابی کیفی پیمانکاران و تهیه لیست کوتاه جهت شرکت در مناقصات / آگهی فراخوان شناسایی، فراخوان ارزیابی کیفی پیمانکاران و تهیه لیست کوتاه جهت شرکت در مناقصات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948595/مناقصه-اجرای-امور-نظافت-و-پاکیزه-سازی-معابر-شهری-و---'>مناقصه اجرای امور نظافت و پاکیزه سازی معابر شهری و .... / مناقصه, مناقصه اجرای امور نظافت و پاکیزه سازی معابر شهری و ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948598/مناقصه-طراحی--ساخت-و-نصب-نوار-ورودی'>مناقصه طراحی ، ساخت و نصب نوار ورودی / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه طراحی ، ساخت و نصب نوار ورودی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948599/فراخوان-انجام-حجم-خدمات-پشتیبانی-و-تعمیرات-تخصصی-برق-و-مکانیک-نوبت-دوم'>فراخوان انجام حجم خدمات پشتیبانی و تعمیرات تخصصی برق و مکانیک     نوبت دوم  / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه گران , فراخوان انجام حجم خدمات پشتیبانی و تعمیرات تخصصی برق و مکانیک    نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948600/مناقصه-عملیات-اصلاح-و-توسعه-شبکه-توزیع-آب'>مناقصه عملیات اصلاح و توسعه شبکه توزیع آب  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات اصلاح و توسعه شبکه توزیع آب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948601/سیزدهمین-کنفرانس-توسعه-منابع-انسانی'>سیزدهمین کنفرانس توسعه منابع انسانی / سیزدهمین کنفرانس توسعه منابع انسانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948603/مناقصه-مقدار-225-000-متر-پارچه-چلواری'>مناقصه مقدار 225.000 متر پارچه چلواری / مناقصه , مناقصه مقدار 225.000 متر پارچه چلواری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948604/مناقصه-برگزاری-ایمن-سازی-و-نگهداری-راههای-منطقه-یک-نوبت-دوم'>مناقصه برگزاری ایمن سازی و نگهداری راههای منطقه یک- نوبت دوم  / مناقصه ,  مناقصه برگزاری ایمن سازی و نگهداری راههای منطقه یک - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948605/مناقصه-اجرای-آسفالت-پروژه-های-فاضلاب'> مناقصه اجرای آسفالت پروژه های فاضلاب / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای آسفالت پروژه های فاضلاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948606/مناقصه-اجرای-آسفالت-راههای-روستایی'>مناقصه اجرای آسفالت راههای روستایی / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه اجرای آسفالت راههای روستایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948607/مناقصه-برق-رسانی-به-فنس-شمالی-پالایشگاه-دوم'>مناقصه برق رسانی به فنس شمالی پالایشگاه دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه برق رسانی به فنس شمالی پالایشگاه دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948609/فراخوان-مشاوره-نگهداری-پشتیبانی-و-توسعه-سامانه-های-آموزشی-نوبت-دوم'>فراخوان مشاوره، نگهداری، پشتیبانی و توسعه سامانه های آموزشی- نوبت دوم  / آگهی فراخوان عمومی, فراخوان مشاوره، نگهداری، پشتیبانی و توسعه سامانه های آموزشی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948611/فراخوان-مناقصه-خدمات-راهبری-استخرها-و-فرهنگسرا-و--'>فراخوان مناقصه خدمات راهبری استخرها و فرهنگسرا و ... / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه خدمات راهبری استخرها و فرهنگسرا و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948612/نگهداری-و-تعمیرات-دستگاه-های-مکانیک-و-ماشینری-و-تهیه-تامین-و-توزیع-غذا-در-رستوران'>نگهداری و تعمیرات دستگاه های مکانیک و ماشینری و تهیه تامین و توزیع غذا در رستوران / مناقصه, نگهداری و تعمیرات دستگاه های مکانیک و ماشینری و تهیه تامین و توزیع غذا در رستوران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948613/تجدید-فراخوان-ساخت-57-واحد-ویلایی'>تجدید فراخوان ساخت 57 واحد ویلایی  / آگهی تجدید فراخوان عمومی , تجدید فراخوان ساخت 57 واحد ویلایی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948614/مناقصه-خرید-خازن-فشار-متوسط'>مناقصه خرید خازن فشار متوسط  / آگهی مناقصه , مناقصه خرید خازن فشار متوسط </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948615/مناقصه-انجام-عملیات-نگهداری-بهینه-و-بازسازی-شبکه-کابل-نوری-و-مسی--نوبت-دوم'>مناقصه انجام عملیات نگهداری بهینه و بازسازی شبکه کابل نوری و مسی - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه انجام عملیات نگهداری بهینه و بازسازی شبکه کابل نوری و مسی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948616/مناقصه-خرید-نصب-و-راه-اندازیه-دو-دستگاه-جرثقیل-سقفی'>مناقصه خرید، نصب و راه اندازیه دو دستگاه جرثقیل سقفی / مناقصه خرید، نصب و راه اندازیه دو دستگاه جرثقیل سقفی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948617/ارزیابی-کیفی-تعمیر--سرویس-و-نگهداری-سیستم-اعلام-و-اطفا-حریق-هوشمند-نوبت-دوم'>ارزیابی کیفی تعمیر ، سرویس و نگهداری سیستم اعلام و اطفا حریق هوشمند  نوبت دوم  / ارزیابی کیفی , ارزیابی کیفی تعمیر ، سرویس و نگهداری سیستم اعلام و اطفا حریق هوشمند  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948621/مناقصه-تهیه-متریال-و-اجرای-پوشش-ضد-حریق-(Fire-Proofing)--'>مناقصه  تهیه متریال و اجرای پوشش ضد حریق (Fire Proofing) ... / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه  تهیه متریال و اجرای پوشش ضد حریق (Fire Proofing) ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948622/مناقصه-اجرای-کانیوو-وسط-کوچه-های-سطح-شهر'>مناقصه اجرای کانیوو وسط کوچه های سطح شهر / آگهی مناقصه, مناقصه اجرای کانیوو وسط کوچه های سطح شهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948623/مناقصه-تامین-سرویس-ایاب-و-ذهاب'>مناقصه تامین سرویس ایاب و ذهاب  / آگهی مناقصه,مناقصه  تامین سرویس ایاب و ذهاب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948624/مناقصه-خرید-حمل-نصب-و-راه-اندازی-و-نگهداری-و-بهره-برداری-کنتورهای-حجمی-هوشمند-نوبت-دوم'>مناقصه خرید، حمل، نصب و راه اندازی و نگهداری و بهره برداری کنتورهای حجمی هوشمند نوبت دوم  / آگهی ارزیابی کیفی ، مناقصه خرید، حمل، نصب و راه اندازی و نگهداری و بهره برداری کنتورهای حجمی هوشمند نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948630/مناقصه-توسعه-منابع-تامین-کنندگان-رنگ-روتین-مصرفی'>مناقصه توسعه منابع تامین کنندگان رنگ روتین مصرفی  / آگهی مناقصه, مناقصه توسعه منابع تامین کنندگان رنگ روتین مصرفی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948632/مناقصه-اداره-امور-و-اجرای-حجمی-زمانی-عملیات-جایگاه-دو-منظوره-شرکتی'>مناقصه اداره امور و اجرای حجمی زمانی عملیات جایگاه دو منظوره شرکتی  / آگهی مناقصه , مناقصه اداره امور و اجرای حجمی زمانی عملیات جایگاه دو منظوره شرکتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948633/مناقصه-خدمات-پیمانکاری-طرح-آبرسانی-نوبت-دوم'>مناقصه خدمات پیمانکاری طرح آبرسانی  نوبت دوم  / فراخوان ارزیابی کیفی , مناقصه خدمات پیمانکاری طرح آبرسانی  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948636/مناقصه-توسعه-شبکه-و-نصب-انشعابات-و-تجهیزات-در-سطح-ناحیه-گازرسانی-نوبت-دوم'>مناقصه توسعه شبکه و نصب انشعابات و تجهیزات در سطح ناحیه گازرسانی نوبت دوم  / آگهی عمومی، مناقصه توسعه شبکه و نصب انشعابات و تجهیزات در سطح ناحیه گازرسانی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948637/مناقصه-انجام-امور-ترخیص-کالا-(صادرات-)-در-گمرکات-کشور'>مناقصه انجام امور ترخیص کالا (صادرات ) در گمرکات کشور / مناقصه عمومی, مناقصه انجام امور ترخیص کالا (صادرات ) در گمرکات کشور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948638/استعلام-کفش-چرمی--سایت-ستاد'>استعلام کفش چرمی , سایت ستاد / استعلام,استعلام کفش چرمی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948644/استعلام-پنل-خورشیدی--سامانه-ستاد'>استعلام پنل خورشیدی , سامانه ستاد  / استعلام , استعلام پنل خورشیدی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948647/استعلام-مواد-گندزدا-سامانه-تدارکات-الکترونیکی-دولت'>استعلام مواد گندزدا, سامانه تدارکات الکترونیکی دولت  / استعلام,استعلام مواد گندزدا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948649/مناقصه-خرید-سه-دستگاه-پمپ-سیار-دیزلی-(دیزل-تریلر-پمپ)-آتش-نشانی-نوبت-دوم'>مناقصه خرید سه دستگاه پمپ سیار دیزلی (دیزل تریلر پمپ) آتش نشانی نوبت دوم  / آگهی مناقصه, مناقصه خرید سه دستگاه پمپ سیار دیزلی (دیزل تریلر پمپ) آتش نشانی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948650/مناقصه-قرارداد-حجمی-با-شرکتهای-خدماتی-در-حوزه-های-ماشین-نویسی-و--'>مناقصه قرارداد حجمی با شرکتهای خدماتی در حوزه های ماشین نویسی و ... / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای ، مناقصه قرارداد حجمی با شرکتهای خدماتی در حوزه های ماشین نویسی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948651/مناقصه-اجرای-کانالهای-جمع-آوری-آبهای-سطحی-در-سطح-شهر--'>مناقصه اجرای کانالهای جمع آوری آبهای سطحی در سطح شهر.... / آگهی مناقصه , مناقصه اجرای کانالهای جمع آوری آبهای سطحی در سطح شهر....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948654/مناقصه-عملیات-دیوار-چینی--'>مناقصه عملیات دیوار چینی... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه عملیات دیوار چینی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948656/مناقصه-ایمن-سازی-و-نگهداری-راههای-منطقه-سه---نوبت-دوم'>مناقصه ایمن سازی و نگهداری راههای منطقه سه ... نوبت دوم / آگهی دعوت به ارزیابی کیفی فراخوان عمومی, مناقصه ایمن سازی و نگهداری راههای منطقه سه ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948657/مناقصه-لکه-گیری-و-روکش-آسفالت-محور-سردشت-تجدید'>مناقصه لکه گیری و روکش آسفالت محور سردشت تجدید  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه لکه گیری و روکش آسفالت محور سردشت تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948658/مناقصه-اجرای-طراحی-خرید-نصب-و-راه-اندازی-سیستم-DRY-Slop'>مناقصه اجرای طراحی، خرید، نصب و راه اندازی سیستم DRY Slop  / فراخوان مناقصه, مناقصه اجرای طراحی، خرید، نصب و راه اندازی سیستم DRY Slop </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948660/مناقصه-انتخاب-پیمانکار-امور-خدمات-نظافتی--آبدارخانه-ای--پشتیبانی--نوبت-دوم'>مناقصه انتخاب پیمانکار امور خدمات نظافتی ، آبدارخانه ای ، پشتیبانی...نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای به همراه ارزیابی کیفی , مناقصه انتخاب پیمانکار امور خدمات نظافتی ، آبدارخانه ای ، پشتیبانی...نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948661/فراخوان-بهسازی-فضای-داخلی-و-بیرونی-کارگاه-اوتیس'>فراخوان بهسازی فضای داخلی و بیرونی کارگاه اوتیس / فراخوان مناقصه عمومی ارزیابی ساده,فراخوان  بهسازی فضای داخلی و بیرونی کارگاه اوتیس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948662/فراخوان-انجام-خدمات-امور-ایستگاهی-نوبت-دوم'>فراخوان انجام خدمات امور ایستگاهی- نوبت دوم  / فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصه عمومی تک مرحله ای , فراخوان انجام خدمات امور ایستگاهی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948666/مناقصه-مبدل-حرارتی'>مناقصه مبدل حرارتی / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه مبدل حرارتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948667/مناقصه-واگذاری-خدمات-پشتیبانی-بهره-برداری-منطقه-یک---نوبت-دوم'>مناقصه واگذاری خدمات پشتیبانی بهره برداری منطقه یک... - نوبت دوم  / آگهی مناقصه, مناقصه واگذاری خدمات پشتیبانی بهره برداری منطقه یک ... - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948669/مناقصه-خرید-و-تولید-بتن'>مناقصه خرید و تولید بتن  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید و تولید بتن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/948670/مناقصه-احداث-نیروگاه-خورشیدی-ساختمان-اداری-نوبت-دوم'>مناقصه