مناقصات و مزایدات | بلاگ

مناقصات و مزایدات

ساخت وبلاگ
 1. مناقصه تامین برق 12 حلقه چاه - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه تامین برق 12 حلقه چاه - نوبت دوم
 2. مناقصه رنگ آمیزی المانهای شهری سطح معابر و... / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه رنگ آمیزی المانهای شهری سطح معابر و...
 3. مناقصه خرید 250 تن سود سوزآور 50% / آگهی مناقصه، مناقصه خرید 250 تن سود سوزآور 50%
 4. استعلام بهاء جمع آوری زباله های دپو شده در محل نیروگاه / استعلام بهاء ,استعلام بهاء جمع آوری زباله های دپو شده در محل نیروگاه
 5. تجدید مزایده اجاره مغازه 25 متری - نوبت دوم / تجدید مزایده , تجدید مزایده اجاره مغازه 25 متری - نوبت دوم
 6. مزایده گوساله نر و... / مزایده ,مزایده گوساله نر و...
 7. مزایده ورق های گالوانیزه / آگهی مزایده ,مزایده ورق های گالوانیزه
 8. مزایده اجاره زمین جهت استقرار کانکس با کاربری بیمه- نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی, مزایده اجاره زمین جهت استقرار کانکس با کاربری بیمه- نوبت دوم
 9. مناقصه تعمیر و نگهداری ، تعمیرات اساسی ، ویژه و بازسازی تعداد 45 دستگاه لکوموتیو GE / مناقصه تعمیر و نگهداری ، تعمیرات اساسی ، ویژه و بازسازی تعداد 45 دستگاه لکوموتیو GE
 10. مناقصه تعمیر و نگهداری، تعمیرات اساسی ، ویژه و بازسازی تعداد 90 دستگاه لکوموتیو 26 GT / مناقصه تعمیر و نگهداری، تعمیرات اساسی ، ویژه و بازسازی تعداد 90 دستگاه لکوموتیو 26 GT
 11. مناقصه تعمیر و نگهداری، تعمیرات اساسی، ویژه و بازسازی تعداد ۵۰ دستگاه لکوموتیو / آگهی ارزیابی کیفی, مناقصه تعمیر و نگهداری، تعمیرات اساسی، ویژه و بازسازی تعداد ۵۰ دستگاه لکوموتیو
 12. مزایده اجاره مجموعه استخر و سونای شهرداری - مرحله دوم نوبت اول / آگهی مزایده ، مزایده اجاره مجموعه استخر و سونای شهرداری - مرحله دوم نوبت اول
 13. مناقصه تعمیر و نگهداری، تعمیرات اساسی، ویژه و بازسازی تعداد ۵۲ دستگاه لکوموتیو / آگهی ارزیابی کیفی, مناقصه تعمیر و نگهداری، تعمیرات اساسی، ویژه و بازسازی تعداد ۵۲ دستگاه لکوموتیو
 14. مزایده یک دستگاه ماشین صنعتی پلیت خوراک دام و طیور / آگهی مزایده, مزایده یک دستگاه ماشین صنعتی پلیت خوراک دام و طیور
 15. مناقصه احداث شبکه های فرعی آبیاری وزهکشی / مناقصه احداث شبکه های فرعی آبیاری وزهکشی
 16. مزایده آپارتمان به مساحت 96 متر نوبت دوم / مزایده,مزایده آپارتمان به مساحت 96 متر نوبت دوم
 17. مناقصه حجمی کارخانه فرآوری سورک و حوضه کشاورزی مازندران / مناقصه حجمی کارخانه فرآوری سورک و حوضه کشاورزی مازندران
 18. مناقصه احداث و اصلاح خط، پست و .... شهرستان بانه و حومه / مناقصه احداث و اصلاح خط، پست و .... شهرستان بانه و حومه
 19. مناقصه تهیه مصالح و گازرسانی به مجموعه .... / آگهی مناقصه, مناقصه تهیه مصالح و گازرسانی به مجموعه ....
 20. آگهی مزایده تاور کرین / آگهی مزایده اموال منقول ,آگهی مزایده تاور کرین
 21. مناقصه تهیه و نصب تجهیزات ais ساحل مارک ترانزس-نوبت دوم / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی پیمانکاران ,مناقصه تهیه و نصب تجهیزات ais ساحل مارک ترانزس- نوبت دوم
 22. مزایده آپارتمان مسکونی مساحت 103.38مترمربع نوبت دوم / مزایده,مزایده آپارتمان مسکونی مساحت 103.38مترمربع نوبت دوم
 23. مناقصه توسعه انشعاب آتش نشانی انبار نفت دره شهر... نوبت دوم / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه عمومی ,مناقصه توسعه انشعاب آتش نشانی انبار نفت دره شهر... نوبت دوم
 24. مزایده حدود 25 تن ماهی قزل آلای پرورشی آماده صید / مزایده حدود 25 تن ماهی قزل آلای پرورشی آماده صید
 25. همایش ملی حاکمیت قانونی و حقوق شهروندی / همایش ملی حاکمیت قانونی و حقوق شهروندی
 26. مناقصه نسبت به خرید 1- بیمه تکمیلی ... / مناقصه نسبت به خرید 1- بیمه تکمیلی ...
 27. مزایده فروش مقدار حدود 30 تن دانه هندوانه آجیلی تولیدی / آگهی مزایده فروش, مزایده فروش مقدار حدود 30 تن دانه هندوانه آجیلی تولیدی
 28. مزایده اجاره یکباب مغازه- نوبت دوم / آگهی مزایده , مزایده اجاره یکباب مغازه - نوبت دوم
 29. آگهی فراخوان مناقصه ساخت مجتمع ورزشی / آگهی فراخوان مناقصه،آگهی فراخوان مناقصه ساخت مجتمع ورزشی
 30. مناقصه آسفالت معابر- نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه آسفالت معابر- نوبت دوم
 31. مزایده 920.9 هزارم دو سهم مشاع عرصه 140متر / مزایده,مزایده 920.9 هزارم دو سهم مشاع عرصه 140متر
 32. مناقصه اصلاح و شیب بندی استاندارد سطح بستر موجود و تهیه حمل، تخلیه اجرای پوشش تارتان... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه اصلاح و شیب بندی استاندارد سطح بستر موجود و تهیه حمل، تخلیه اجرای پوشش تارتان...
 33. مزایده یک دانگ و 705.1 هزارم یک دانگ مشاع از منزل مسکونی / مزایده,مزایده یک دانگ و 705.1 هزارم یک دانگ مشاع از منزل مسکونی
 34. مزایده تعدادی از بیلبوردها و پل های عابر پیاده سطح شهر / مزایده, مزایده تعدادی از بیلبوردها و پل های عابر پیاده سطح شهر
 35. مزایده واگذاری مجموعه ورزشی و استخر ناوی -نوبت دوم / مزایده , مزایده واگذاری مجموعه ورزشی و استخر ناوی نوبت دوم
 36. مناقصه جک چهار ستون .... / مناقصه ، مناقصه جک چهار ستون ....
 37. مناقصه تولید قطعات مکانیکی محصول نوع C , E / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه تولید قطعات مکانیکی محصول نوع C , E
 38. مناقصه تولید قطعات مکانیکی محصول نوع I, G / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه تولید قطعات مکانیکی محصول نوع I, G
 39. مناقصه خدمات استحصال مواد نفتی از حدود 300 حلقه چاهک نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه خدمات استحصال مواد نفتی از حدود 300 حلقه چاهک نوبت دوم
 40. مزایده فروش املاک کاربری اداری مسکونی تجاری / مزایده,مزایده فروش املاک کاربری اداری مسکونی تجاری
 41. مناقصه تامین خودروهای استیجاری - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه تامین خودروهای استیجاری- نوبت دوم
 42. مزایده اقلام ضایعاتی خود را مشتمل بر ضایعات آهن، فولاد، چدن، آلومینیوم...نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی، مزایده اقلام ضایعاتی خود را مشتمل بر ضایعات آهن، فولاد، چدن، آلومینیوم...نوبت دوم
 43. مناقصه اصلاح قوس قائم محور ....نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اصلاح قوس قائم محور ....نوبت دوم
 44. مناقصه احداث ساختمان اداری و رفاهی تصفیه خانه / مناقصه عمومی,مناقصه احداث ساختمان اداری و رفاهی تصفیه خانه
 45. مناقصه اجرای سنگ فرش پیاده رو / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه اجرای سنگ فرش پیاده رو
 46. مناقصه خدمات نگهداری و تعمیرات ادوات و تجهیزات کنترل ... نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه خدمات نگهداری و تعمیرات ادوات و تجهیزات کنترل ... نوبت دوم
 47. مناقصه لوله پلی اتیلن دوجداره فاضلابی نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه لوله پلی اتیلن دوجداره فاضلابی نوبت دوم
 48. مزایده منزل مسکونی با عمر ساختمان 15 سال نوبت اول / مزایده,مزایده منزل مسکونی با عمر ساختمان 15 سال نوبت اول
 49. مزایده واگذاری اجاره زمین جهت استقرار کانکس با کاربری بوفه نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی, مزایده واگذاری اجاره زمین جهت استقرار کانکس با کاربری بوفه نوبت دوم
 50. مناقصه انجام امور ترافیکی در سطح منطقه / آگهی مناقصه,مناقصه انجام امور ترافیکی در سطح منطقه
 51. مزایده ملک به پلاک 91 اصلی بخش چهار ثبتی نوبت اول / مزایده,مزایده ملک به پلاک 91 اصلی بخش چهار ثبتی نوبت اول
 52. مناقصه احداث شبکه توزیع آب / آگهی مناقصه ,مناقصه احداث شبکه توزیع آب
 53. مناقصه پروژه تعویض فنس ایستگاه های شیر بین راهی ... نوبت دوم / مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه پروژه تعویض فنس ایستگاه های شیر بین راهی ... نوبت دوم
 54. مناقصه توسعه فضای سبز فاز 3 منطقه پارس دو / ارزیابی کیفی مناقصه گران , مناقصه توسعه فضای سبز فاز 3 منطقه پارس دو
 55. تجدید مناقصه نگهداری شش مورد پله برقی در سطح شهر و ... / آگهی مناقصه و تجدید مناقصه ,تجدید مناقصه نگهداری شش مورد پله برقی در سطح شهر و ...
 56. تجدید مناقصه تهیه ، طبخ و توزیع غذا نوبت دوم / تجدید آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه تهیه ، طبخ و توزیع غذا نوبت دوم
 57. مناقصه واگذاری امور ایاب و ذهاب کارکنان ( خودروسواری ) نوبت دوم / آگهی منقاصه عمومی، مناقصه واگذاری امور ایاب و ذهاب کارکنان ( خودروسواری ) نوبت دوم
 58. مناقصه تهیه ، مصالح ، حمل و اجرای عملیات مرمت خانه / آگهی مناقصه ، مناقصه تهیه ، مصالح ، حمل و اجرای عملیات مرمت خانه
 59. مزایده یک دستگاه کامیون ایسوز / مزایده,مزایده یک دستگاه کامیون ایسوز
 60. مزایده واگذاری تعداد 14 فقره املاک کاربری مسکونی دامداری کشاورزی نوبت دوم / مزایده,مزایده واگذاری تعداد 14 فقره املاک کاربری مسکونی دامداری کشاورزی نوبت دوم
 61. فراخوان پروژه مرمت و بهسازی ساختمانها، زیرساختهای تاسیسات برقی، مکانیکی و عوامل پروازی تجدید نوبت دوم / فراخوان پروژه مرمت و بهسازی ساختمانها، زیرساختهای تاسیسات برقی، مکانیکی و عوامل پروازی تجدید نوبت دوم
 62. تجدید مناقصه خرید لوله پلی اتیلن دوجداره - نوبت دوم / تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای ، تجدید مناقصه خرید لوله پلی اتیلن دوجداره - نوبت دوم
 63. مزایده خودرو سواری پراید 111 / آگهی مزایده، مزایده خودرو سواری پراید 111
 64. مناقصه خرید 15 میلیون عدد لیبل چند لایه پشت چسب دار / آگهی مناقصه, مناقصه خرید 15 میلیون عدد لیبل چند لایه پشت چسب دار
 65. مزایده واگذاری غرف - نوبت دوم / آگهی مزایده,مزایده واگذاری غرف - نوبت دوم
 66. تجدید فراخوان مناقصه عملیات بازاریابی و فروش و پشتیبانی / آگهی فراخوان مناقصه، تجدید فراخوان مناقصه عملیات بازاریابی و فروش و پشتیبانی
 67. مزایده ششدانگ زمین خانه سرا 291.94متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین خانه سرا 291.94متر
 68. مزایده پلاک ثبتی مساحت 94.25متر / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت 94.25متر
 69. مزایده مازاد پلاک ثبتی بخش 16 قائم شهر / مزایده,مزایده مازاد پلاک ثبتی بخش 16 قائم شهر
 70. مزایده ششدانگ زمین مساحت 728متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 728متر
 71. مزایده پلاک ثبتی شماره 521 فرعی از یک اصلی / مزایده,مزایده پلاک ثبتی شماره 521 فرعی از یک اصلی
 72. مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 14357 فرعی از یک اصلی / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 14357 فرعی از یک اصلی
 73. مناقصه تهیه مصالح و خطکشی سرد ترافیکی با گلاسبید تجدید / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تهیه مصالح و خطکشی سرد ترافیکی با گلاسبید تجدید
 74. مناقصه خرید بطری 100 و 250 سی سی... نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید بطری 100 و 250 سی سی... نوبت دوم
 75. مناقصه عمومی خرید کارتن بسته بندی بطری... نوبت دوم / مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید کارتن بسته بندی بطری... نوبت دوم
 76. تجدید مناقصه خرید لیبل، بروشور، برچسب کارتن / آگهی تجدید مناقصه ,تجدید مناقصه خرید لیبل، بروشور، برچسب کارتن
 77. تجدید مناقصه خرید لوله بتنی فاضلابی مسلح... نوبت دوم / آگهی تجدید مناقصه، تجدید مناقصه خرید لوله بتنی فاضلابی مسلح... نوبت دوم
 78. مناقصه بیست لینک رپیتر (900 MHZ) SHIFTING - نوبت چهارم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه بیست لینک رپیتر (900 MHZ) SHIFTING - نوبت چهارم
 79. مزایده فروش خودرو سواری و کامیون کانکس دار مرحله دوم / آگهی مزایده , مزایده فروش خودرو سواری و کامیون کانکس دار مرحله دوم
 80. ارزیابی کیفی خریداری و تامین جرثقیل 40 تن کارگاهی...نوبت دوم / آگهی ارزیابی کیفی تامین کنندگان/ تولید کنندگان، ارزیابی کیفی خریداری و تامین جرثقیل 40 تن کارگاهی...نوبت دوم
 81. مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 222.74متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 222.74متر
 82. مزایده شش قطعه زمین زراعی نوبت اول / مزایده,مزایده شش قطعه زمین زراعی نوبت اول
 83. مزایده فروش 10 واحد تجاری از مجتمع امام خمینی / مزایده,مزایده فروش 10 واحد تجاری از مجتمع امام خمینی
 84. مزایده ششدانگ دو قطعه زمین 518.43 و 519.76متر / مزایده,مزایده ششدانگ دو قطعه زمین 518.43 و 519.76متر
 85. تجدید مناقصه پروژه احداث پارکینگ محله ... نوبت دوم / تجدید آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه پروژه احداث پارکینگ محله ... نوبت دوم
 86. مزایده منزل مسکونی مساحت عرصه 352.98متر / مزایده,مزایده منزل مسکونی مساحت عرصه 352.98متر
 87. مناقصه تامین منابع مالی، احداث، بهره برداری و انتقال پروژه خرید روزانه 12500... نوبت دوم / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه، مناقصه تامین منابع مالی، احداث، بهره برداری و انتقال پروژه خرید روزانه 12500... نوبت دوم
 88. مزایده ملک مغازه تجاری قدمت 25 ساله / مزایده,مزایده ملک مغازه تجاری قدمت 25 ساله
 89. مزایده دو دستگاه میکسر بتون / مزایده دو دستگاه میکسر بتون
 90. مزایده ملک مساحت 60.97متر نوبت اول / مزایده,مزایده ملک مساحت 60.97متر نوبت اول
 91. مزایده یک قطعه زمین مساحت 220متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 220متر
 92. مزایده آپارتمان مساحت 82.41متر نوبت اول / مزایده,مزایده آپارتمان مساحت 82.41متر نوبت اول
 93. مزایده مقدار حدود 6 تن میل گرد... / آگهی مزایده، مزایده مقدار حدود 6 تن میل گرد...
 94. مزایده یک دستگاه خودرو سیترئن / مزایده یک دستگاه خودرو سیترئن
 95. مزایده خودرو پیکان وانت دوگانه مدل 89 نوبت دوم / آگهی مزایده, مزایده خودرو پیکان وانت دوگانه مدل 89 نوبت دوم
 96. مزایده ششدانگ زمین بخش 14 قزوین نوبت دوم / مزایده,مزایده ششدانگ زمین بخش 14 قزوین نوبت دوم
 97. مزایده پلاک ثبتی بخش نه تبریز نوبت دوم / مزایده,مزایده پلاک ثبتی بخش نه تبریز نوبت دوم
 98. مزایده انواع گل های مصنوعی و گلدان / مزایده انواع گل های مصنوعی و گلدان
 99. مزایده دو تخته فرش دستباف / مزایده دو تخته فرش دستباف
 100. مزایده دریل mms-s125 / مزایده دریل mms-s125
 101. مزایده ملک به مساحت عرصه 25.04متر نوبت اول / مزایده,مزایده ملک به مساحت عرصه 25.04متر نوبت اول
 102. مزایده ملک شامل بنای مسکونی یک طبقه 73متر / مزایده,مزایده ملک شامل بنای مسکونی یک طبقه 73متر
 103. مزایده ملک به مساحت 350مترمربع نوبت اول / مزایده,مزایده ملک به مساحت 350مترمربع نوبت اول
 104. تجدید مناقصه تکمیل کارهای باقیمانده مخازن آب پرند - نوبت دوم / تجدید آگهی مناقصه عمومی, مناقصه تکمیل کارهای باقیمانده مخازن آب پرند - نوبت دوم
 105. مناقصه خرید چراغ های خیابانی و پروژکتورهای برجهای روشنایی LED - نوبت دوم / مناقصه عمومی، مناقصه خرید چراغ های خیابانی و پروژکتورهای برجهای روشنایی LED- نوبت دوم
 106. مزایده یک واحد تجاری اموال غیرمنقول نوبت دوم / مزایده,مزایده یک واحد تجاری اموال غیرمنقول نوبت دوم
 107. مزایده یک قطعه زمین فاقد سند ثبتی بصورت قولنامه ای / مزایده,مزایده یک قطعه زمین فاقد سند ثبتی بصورت قولنامه ای
 108. مزایده ملک به مساحت 3992متر / مزایده,مزایده ملک به مساحت 3992متر
 109. مزایده دو قطعه زمین 2000 و 500متر / مزایده,مزایده دو قطعه زمین 2000 و 500متر
 110. مزایده ششدانگ زمین مساحت 373.35متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 373.35متر
 111. مزایده ششدانگ باغ صیفی کاری 290متر / مزایده,مزایده ششدانگ باغ صیفی کاری 290متر
 112. مزایده یکباب ساختمان مسکونی یک طبقه با اسکلت بتنی / مزایده,مزایده یکباب ساختمان مسکونی یک طبقه با اسکلت بتنی
 113. مزایده پلاک 10270 از اصلی مفروز بخش یک نهاوند / مزایده,مزایده پلاک 10270 از اصلی مفروز بخش یک نهاوند
 114. مناقصه حمل زغالسنگ خام توسط کامیون کمپرسی / مناقصه عمومی ,مناقصه حمل زغالسنگ خام توسط کامیون کمپرسی
 115. تجدید مناقصه خرید ریل نمره 18 و 24... - نوبت دوم / آگهی تجدید مناقصه عمومی، تجدید مناقصه خرید ریل نمره 18 و 24... - نوبت دوم
 116. آگهی مزایده بادبند ضربدری و... / آگهی مزایده ,آگهی مزایده بادبند ضربدری و...
 117. مزایده یک قطعه زمین زراعی با حق آبه 7300متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین زراعی با حق آبه 7300متر
 118. مزایده یکباب خانه بخش 4 تبریز نوبت دوم / مزایده,مزایده یکباب خانه بخش 4 تبریز نوبت دوم
 119. مزایده سواری زانتیا ... نوبت دوم / آگهی مزایده اموال منقول، مزایده سواری زانتیا ... نوبت دوم
 120. مزایده یک دستگاه رو غربال...نوبت دوم / آگهی مزایده اموال منقول، مزایده یک دستگاه رو غربال...نوبت دوم
 121. مزایده یک واحد مسکونی قولنامه ای نوبت دوم / مزایده,مزایده یک واحد مسکونی قولنامه ای نوبت دوم
 122. مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 795.02متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 795.02متر
 123. مزایده خودروی کار بنز / مزایده , مزایده خودروی کار بنز
 124. مزایده تعدادی از املاک مسکونی تجاری باغ خانه اراضی کشاورزی / مزایده,مزایده تعدادی از املاک مسکونی تجاری باغ خانه اراضی کشاورزی
 125. مزایده فروش قطعات زمین با کاربریهای مختلف و واحدهای تجاری نوبت دوم / مزایده ,مزایده فروش قطعات زمین با کاربریهای مختلف و واحدهای تجاری نوبت دوم
 126. مناقصه بهره برداری ، سرویس ، نگهداری ، تعمیرات و حراست از خط انتقال ...تجدید / مناقصه عمومی , مناقصه بهره برداری ، سرویس ، نگهداری ، تعمیرات و حراست از خط انتقال ..تجدید
 127. مزایده ششدانگ زمین مساحت 460متر نوبت اول / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 460متر نوبت اول
 128. استعلام کمربند چرم طبیعی / استعلام, استعلام کمربند چرم طبیعی
 129. استعلام آجر سه گل اصفهان / استعلام ,استعلام آجر سه گل اصفهان
 130. استعلام لوازم یدکی بنز 911 / استعلام , استعلام لوازم یدکی بنز 911
 131. استعلام اتصالات شبکه آبیاری / استعلام, استعلام اتصالات شبکه آبیاری
 132. استعلام مبدل فیبر نوری و پچ کورد / استعلام, استعلام مبدل فیبر نوری و پچ کورد
 133. استعلام خرید رب گوجه فرنگی در بسته های فلزی 800 گرمی / استعلام, استعلام خرید رب گوجه فرنگی در بسته های فلزی 800 گرمی
 134. استعلام اجرای شناژ دیوار مجموعه ورزشی ... / استعلام ,استعلام اجرای شناژ دیوار مجموعه ورزشی ...
 135. استعلام رایانه / استعلام ,استعلام رایانه
 136. استعلام پایه مانیتور ارگونومیک باراد ms2 / استعلام, استعلام پایه مانیتور ارگونومیک باراد ms2
 137. استعلام Asus zen pro Z220 IC / استعلام, استعلام Asus zen pro Z220 IC
 138. مزایده ششدانگ زمین به مساحت 375متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین به مساحت 375متر
 139. استعلام 14 عدد جک آرام بند مارک دور کاست / استعلام, استعلام 14 عدد جک آرام بند مارک دور کاست
 140. استعلام 480 عدد تایل سقفی / استعلام, استعلام 480 عدد تایل سقفی
 141. استعلام مانیتور lde سایز 22 اینچ / استعلام, استعلام مانیتور lde سایز 22 اینچ
 142. استعلام فتوکپی توشیبا estudio 4508a / استعلام, استعلام فتوکپی توشیبا estudio 4508a
 143. استعلام آسانسور از نوع کششی / استعلام ، استعلام آسانسور از نوع کششی
 144. استعلام سوییچ مرکزی cusco 6513 / استعلام, استعلام سوییچ مرکزی cusco 6513
 145. استعلام خرید خدمات مربوط به نگهداری , پشتیبانی تجهیزات مخابراتی ... / استعلام ، استعلام خرید خدمات مربوط به نگهداری , پشتیبانی تجهیزات مخابراتی ...
 146. استعلام فعالیتهای مالی و بیمه / استعلام, استعلام فعالیتهای مالی و بیمه
 147. استعلام لوله کشی داخل کانال / استعلام, استعلام لوله کشی داخل کانال
 148. استعلام 3 دستگاه هیتر سنگی و.... / استعلام ، استعلام 3 دستگاه هیتر سنگی و....
 149. مناقصه پیاده رو سازی بلوار امام موسی / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه پیاده رو سازی بلوار امام موسی
 150. استعلام روکش کردن تعداد 9 عدد نورد ماشین چاپ / استعلام, استعلام روکش کردن تعداد 9 عدد نورد ماشین چاپ
 151. استعلام کاغذ کاربنلس / استعلام، استعلام کاغذ کاربنلس
 152. استعلام مانیتور LG / استعلام ,استعلام مانیتور LG
 153. استعلام AH به انضمام کابینت باتری ۹۶ ولت / استعلام ,استعلام AH به انضمام کابینت باتری ۹۶ ولت
 154. استعلام دو عدد کیس / استعلام ,استعلام دو عدد کیس
 155. استعلام اپراتوری و حفاظت الکترونیکی از اماکن / استعلام ,استعلام اپراتوری و حفاظت الکترونیکی از اماکن
 156. استعلام خدمات جابجایی مامورین سیر و حرکت / استعلام، استعلام خدمات جابجایی مامورین سیر و حرکت
 157. استعلام احداث آشپزخانه / استعلام، استعلام احداث آشپزخانه
 158. استعلام سرویس نگهداری دیزل ژنراتور / استعلام سرویس نگهداری دیزل ژنراتور
 159. استعلام مانیتور و کیس و تلویزیون 32 اینچ / استعلام، استعلام مانیتور و کیس و تلویزیون 32 اینچ
 160. مزایده واگذاری سهم خود از پروژه در حال ساخت / مزایده,مزایده واگذاری سهم خود از پروژه در حال ساخت
 161. استعلام خرید نمراتور تب چنجر / استعلام , استعلام خرید نمراتور تب چنجر
 162. استعلام خرید ups - رک / استعلام خرید ups-رک
 163. اصلاحیه مزایده واگذاری فروش املاک تجاری / اصلاحیه مزایده,مزایده واگذاری فروش املاک تجاری
 164. استعلام خرید ترانسدیوسر مولتی و ولتاژی و جریانی و تب / استعلام, استعلام خرید ترانسدیوسر مولتی و ولتاژی و جریانی و تب
 165. استعلام تخت یک شکن کف توری / استعلام, استعلام تخت یک شکن کف توری
 166. استعلام گرمکن و شلوار ورزشی / استعلام, استعلام گرمکن و شلوار ورزشی
 167. استعلام کفش ورزشی / استعلام, استعلام کفش ورزشی
 168. استعلام اسپیلت / استعلام , استعلام اسپیلت
 169. استعلام خرید پراب دستگاه تست و سرویس رله / استعلام , استعلام خرید پراب دستگاه تست و سرویس رله
 170. استعلام مطالعه طرح معرفی و شناسایی غار دره / استعلام, استعلام مطالعه طرح معرفی و شناسایی غار دره
 171. استعلام چاپ کتاب گردشگری / استعلام, استعلام چاپ کتاب گردشگری
 172. استعلام مایع ظرفشویی صورتی / استعلام، استعلام مایع ظرفشویی صورتی
 173. مزایده مغازه شماره 4- نوبت دوم / مزایده مغازه شماره 4- نوبت دوم
 174. استعلام مایع جرم گیر معمولی ... / استعلام، استعلام مایع جرم گیر معمولی ...
 175. استعلام کیسه پلاستیکی نایلکس زباله بیمارستانی / استعلام , استعلام کیسه پلاستیکی نایلکس زباله بیمارستانی
 176. استعلام برنج دانه بلند هندی و ... / استعلام ,استعلام برنج دانه بلند هندی و ...
 177. استعلام تخت خواب آهنی / استعلام ,استعلام تخت خواب آهنی
 178. استعلام بسته نرم افزاری ضد ویروس / استعلام ,استعلام بسته نرم افزاری ضد ویروس
 179. مناقصه بهسازی و روکش آسفالت / آگهی مناقصه ,مناقصه بهسازی و روکش آسفالت
 180. مناقصه خرید لیبل، بروشور، برچسب کارتن و برچسب یونولیت / مناقصه عمومی، مناقصه خرید لیبل، بروشور، برچسب کارتن و برچسب یونولیت
 181. مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید ایزوگام / مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید ایزوگام
 182. استعلام خرید کیس رایانه / استعلام, استعلام خرید کیس رایانه
 183. استعلام خرید بیمه نامه شخص ثالث / استعلام, استعلام خرید بیمه نامه شخص ثالث
 184. استعلام خرید تجهیزات اداری / استعلام , استعلام خرید تجهیزات اداری
 185. استعلام مودم patton / استعلام, استعلام مودم patton
 186. استعلام سوییچ Cisco smart business / استعلام, استعلام سوییچ Cisco smart business
 187. استعلام خرید یو پی اس / استعلام, استعلام خرید یو پی اس
 188. استعلام صندلی کارمندی راحتیران / استعلام, استعلام صندلی کارمندی راحتیران
 189. استعلام 3 آیتم پرده نوری / استعلام, استعلام 3 آیتم پرده نوری
 190. استعلام ram server ... / استعلام ,استعلام ram server ...
 191. مناقصه خرید ، بارگیری و حمل اتصالات و شیرآلات چدن داکتیل... تجدید- نوبت دوم / آگهی تجدید مناقصه عمومی , مناقصه خرید ، بارگیری و حمل اتصالات و شیرآلات چدن داکتیل... تجدید - نوبت دوم
 192. مزایده ششدانگ یکباب خانه به مساحت 310متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه به مساحت 310متر
 193. استعلام روتر سیسکو و ... / استعلام ,استعلام روتر سیسکو و ...
 194. استعلام لاستیک لیفتراک / استعلام لاستیک لیفتراک
 195. استعلام چای خشک خارجی / استعلام, استعلام چای خشک خارجی
 196. استعلام گوشی تلفن سانترال GDS و ... / استعلام, استعلام گوشی تلفن سانترال GDS و ...
 197. استعلام صندلی کارگاهی و ... / استعلام, استعلام صندلی کارگاهی و ...
 198. استعلام اورینگ و پکینگ و ... / استعلام, استعلام اورینگ و پکینگ و ...
 199. استعلام دستگاه کاور کفش و ... / استعلام ,استعلام دستگاه کاور کفش و ...
 200. آگهی مناقصه خرید 750.000 عدد ظرف پلاستیکی / آگهی مناقصه ,آگهی مناقصه خرید 750.000 عدد ظرف پلاستیکی
 201. مزایده یک دستگاه خودروی پراید- نوبت دوم / آگهی مزایده اموال منقول, مزایده یک دستگاه خودروی پراید- نوبت دوم
 202. مناقصه عملیات توسعه شبکه جمع آوری فاضلاب / مناقصه, مناقصه عملیات توسعه شبکه جمع آوری فاضلاب
 203. استعلام خدمات سرپرستی، نگهداری، راهبری و تعمیرات آسانسورها و بالابرها / استعلام بهاء, استعلام خدمات سرپرستی، نگهداری، راهبری و تعمیرات آسانسورها و بالابرها
 204. آگهی مناقصه خرید شیرآلات برنجی انشعاب آب / آگهی مناقصه خرید شیرآلات برنجی انشعاب آب
 205. مناقصه خرید لوله UPVC110 انشعاب فاضلاب / مناقصه خرید لوله UPVC110 انشعاب فاضلاب
 206. آگهی مناقصه اتصالات انشعاب فاضلاب / آگهی مناقصه اتصالات انشعاب فاضلاب
 207. آگهی مناقصه لوله و اتصالات پلی اتیلن آب / آگهی مناقصه لوله و اتصالات پلی اتیلن آب
 208. آگهی مناقصه خرید کنتورهای قطر 1/2 اینچ آب / آگهی مناقصه خرید کنتورهای قطر 1/2 اینچ آب
 209. مزایده فروش باند پسیو آر سی اف و ... / آگهی مزایده, مزایده فروش باند پسیو آر سی اف و ...
 210. مناقصه خرید یک دستگاه دکانتر آبگیری / آگهی مناقصه ,مناقصه خرید یک دستگاه دکانتر آبگیری
 211. استعلام لوله پلی اتیلن فاضلابی همراه با کوپلر و واشر مربوطه / استعلام , استعلام لوله پلی اتیلن فاضلابی همراه با کوپلر و واشر مربوطه
 212. استعلام لوله دو جداره فاضلابی / استعلام , استعلام لوله دو جداره فاضلابی
 213. مناقصه نسبت به احداث پمپ بنزین و مجموعه ... / مناقصه نسبت به احداث پمپ بنزین و مجموعه ...
 214. استعلام قرارداد واگذاری حجمی تعمیر، نگهداشت، پشتیبانی نرم افزاری و سخت افزاری / استعلام ,استعلام قرارداد واگذاری حجمی تعمیر، نگهداشت، پشتیبانی نرم افزاری و سخت افزاری
 215. مناقصه خرید غذای دانشجویان دانشکده / آگهی مناقصه ,مناقصه خرید غذای دانشجویان دانشکده
 216. مناقصه امور تصفیه خانه فاضلاب و امحا زباله های عفونی / مناقصه امور تصفیه خانه فاضلاب و امحا زباله های عفونی
 217. مناقصه واگذاری امور لنژری مرکز آموزشی درمانی / مناقصه عمومی,مناقصه واگذاری امور لنژری مرکز آموزشی درمانی
 218. مناقصه بروز رسانی و تمدید بسته نرم افزاری آنتی ویروس / مناقصه عمومی ,مناقصه بروز رسانی و تمدید بسته نرم افزاری آنتی ویروس
 219. مناقصه حفاری چاه و آزمایش پمپاژ / مناقصه حفاری چاه و آزمایش پمپاژ
 220. تجدید مناقصه پیاده روسازی معابر سطح شهر .... - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , تجدید مناقصه پیاده روسازی معابر سطح شهر .... -نوبت دوم
 221. اطلاعیه مناقصه خرید تضمینی آب شرب در طرح احداث تأسیسات نمک زدایی مجتمع روستایی / اطلاعیه مناقصه خرید تضمینی آب شرب در طرح احداث تأسیسات نمک زدایی مجتمع روستایی
 222. مناقصه واگذاری امور طبخ و توزیع غذای بیمارستان / مناقصه واگذاری امور طبخ و توزیع غذای بیمارستان
 223. مناقصه واگذاری امورطبخ و توزیع غذای بیمارستان شهید بهشتی / مناقصه واگذاری امورطبخ و توزیع غذای بیمارستان شهید بهشتی
 224. تجدید مناقصه خرید 450 تن گلوله فلزی فورج / تجدید آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای ,مناقصه خرید 450 تن گلوله فلزی فورج
 225. مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور طبخ و توزیع غذای معاونت فرهنگی دانشجویی / مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور طبخ و توزیع غذای معاونت فرهنگی دانشجویی
 226. آگهی مناقصه واگذاری خدمات منشی مدارک پزشکی بیمارستان / آگهی مناقصه واگذاری خدمات منشی مدارک پزشکی بیمارستان
 227. استعلام واگذاری مهدکودک بیمارستان / استعلام واگذاری مهدکودک بیمارستان
 228. مناقصه واگذاری امور خدماتی پشتیبانی واحدهای تابعه / مناقصه واگذاری امور خدماتی پشتیبانی واحدهای تابعه
 229. فراخوان مناقصه اورژانس 115 / فراخوان مناقصه ,فراخوان مناقصه اورژانس 115
 230. استعلام بهسازی راه / استعلام بهسازی راه
 231. مناقصه نیروی حجمی مجتمع دخانیات مازندران / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه نیروی حجمی مجتمع دخانیات مازندران
 232. استعلام انجام امور خدمات مشاوره 1480 ... / استعلام انجام امور خدمات مشاوره 1480 ...
 233. مناقصه خرید لوازم توانبخشی ویژه معلولین جسمی / مناقصه , مناقصه خرید لوازم توانبخشی ویژه معلولین جسمی
 234. مناقصه خرید کالا و لوازم پزشکی / مناقصه ,مناقصه خرید کالا و لوازم پزشکی
 235. استعلام پک بسته البسه نیروهای حفاظتی / استعلام پک بسته البسه نیروهای حفاظتی
 236. استعلام باطری UPS / استعلام , استعلام باطری UPS
 237. استعلام هارد دیسک / استعلام, استعلام هارد دیسک
 238. استعلام سرویس و نگهداری تجهیزات سیستم خنک کننده INROW / استعلام, استعلام سرویس و نگهداری تجهیزات سیستم خنک کننده INROW
 239. استعلام سیستم درب اتوماتیک دو لنگه کشوی شیشه ای / استعلام, استعلام سیستم درب اتوماتیک دو لنگه کشوی شیشه ای
 240. استعلام کپسول آتش نشانی / استعلام, استعلام کپسول آتش نشانی
 241. مناقصه بارگیری، حمل و تحویل مقدار 45.000 تن گاز مایع خام تولیدی - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای، مناقصه بارگیری، حمل و تحویل مقدار 45.000 تن گاز مایع خام تولیدی - نوبت دوم
 242. استعلام لوازم برقی / استعلام, استعلام لوازم برقی
 243. استعلام ست لباس کامل / استعلام ,استعلام ست لباس کامل
 244. استعلام سیستم کامپیوتر / استعلام ,استعلام سیستم کامپیوتر
 245. استعلام دستگاه حضور و غیاب کارتی / استعلام ,استعلام دستگاه حضور و غیاب کارتی
 246. استعلام خرید نرم افزار / استعلام، استعلام خرید نرم افزار
 247. استعلام باتری سمعک / استعلام، استعلام باتری سمعک
 248. استعلام لاستیک 24- 14 گریدری / استعلام, استعلام لاستیک 24- 14 گریدری
 249. استعلام اجرای عملیات خاکبرداری، خاکریزی... / استعلام, استعلام اجرای عملیات خاکبرداری، خاکریزی...
 250. استعلام ساخت، حمل، اجرای فونداسیون و نصب برج نوری / استعلام ,استعلام ساخت، حمل، اجرای فونداسیون و نصب برج نوری
 251. استعلام ساخت، حمل، اجرای فونداسیون و نصب مخزن ذخیره و... / استعلام ,استعلام ساخت، حمل، اجرای فونداسیون و نصب مخزن ذخیره و...
 252. مناقصه عمومی ابزارآلات و تجهیزات کارگاهی - نوبت دوم / آگهی فراخوان مناقصه عمومی، مناقصه عمومی ابزارآلات و تجهیزات کارگاهی - نوبت دوم
 253. استعلام احداث ساختمان سوزنبانی / استعلام ,استعلام احداث ساختمان سوزنبانی
 254. استعلام اتوماسیون بیسیم / استعلام ,استعلام اتوماسیون بیسیم
 255. استعلام اتوماسیون بیسیم ـ طرقبه / استعلام ,استعلام اتوماسیون بیسیم ـ طرقبه
 256. استعلام سیستم اتوماسیون بیسیم / استعلام سیستم اتوماسیون بیسیم
 257. استعلام مفصل سیلپاک / استعلام مفصل سیلپاک
 258. استعلام خرید کامپیوتر و فناوری اطلاعات / استعلام خرید کامپیوتر و فناوری اطلاعات
 259. استعلام خرید تجهیزات اداری و خانگی / استعلام خرید تجهیزات اداری و خانگی
 260. استعلام تعمیرات مدارس سرپلذهاب / استعلام تعمیرات مدارس سرپلذهاب
 261. استعلام تعمیرات اساسی مدرسه ساجدین / استعلام تعمیرات اساسی مدرسه ساجدین
 262. ارزیابی کیفی تبدیل تقاطع همسطح زیبا شهر به غیر همسطح - نوبت دوم / آگهی ارزیابی کیفی ,مناقصه تبدیل تقاطع همسطح زیبا شهر به غیر همسطح نوبت دوم
 263. استعلام هات پلیت مگنت / استعلام , استعلام هات پلیت مگنت
 264. استعلام کاشی دیواری / استعلام کاشی دیواری
 265. استعلام دستگاه حضور و غیاب / استعلام ,استعلام دستگاه حضور و غیاب
 266. مزایده تعداد 52 دستگاه خودرو / مزایده تعداد 52 دستگاه خودرو
 267. مناقصه اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع- نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع- نوبت دوم
 268. مناقصه قرائت لوازم اندازه گیری مشترکین عادی و دیماندی - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه قرائت لوازم اندازه گیری مشترکین عادی و دیماندی ... نوبت دوم
 269. مناقصه تهیه مواد غذایی ، طبخ و توزیع صبحانه ، ناهار و شام / مناقصه ,مناقصه تهیه مواد غذایی ، طبخ و توزیع صبحانه ، ناهار و شام
 270. تجدید آگهی مناقصه اجرای پروژه های اصلاح فیدرهای ناپایدار ... نوبت دوم / تجدید آگهی مناقصه عمومی ,آگهی مناقصه اجرای پروژه های اصلاح فیدرهای ناپایدار ... نوبت دوم
 271. مزایده یک دستگاه تولید 110 برج ثابت نایلون ساز ، یک دستگاه پانچ دسته زن / آگهی مزایده مال منقول ,مزایده یک دستگاه تولید 110 برج ثابت نایلون ساز ، یک دستگاه پانچ دسته زن
 272. مزایده یک دانگ مشاع از آپارتمان با قدمت 40 سال / مزایده,مزایده یک دانگ مشاع از آپارتمان با قدمت 40 سال
 273. مزایده ششدانگ زمینی به مساحت 322.95متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمینی به مساحت 322.95متر
 274. مناقصه تسطیح، شن ریزی و احداث ابنیه فنی نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای, مناقصه تسطیح، شن ریزی و احداث ابنیه فنی نوبت دوم
 275. مزایده ششدانگ اعیان یکباب منزل عرصه 510متر / مزایده,مزایده ششدانگ اعیان یکباب منزل عرصه 510متر
 276. مناقصه سرویس، راهبری و سرپرستی تاسیسات و تجهیزات مکانیکی و ... / فراخوان مناقصه عمومی ,مناقصه سرویس، راهبری و سرپرستی تاسیسات و تجهیزات مکانیکی و ...
 277. مزایده واگذاری عرصه قطعه زمین 199.74متر / مزایده,مزایده واگذاری عرصه قطعه زمین 199.74متر
 278. فراخوان احداث مدرسه 12 کلاسه در محله پشت تب و ... / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان احداث مدرسه 12 کلاسه در محله پشت تب و ...
 279. فراخوان مناقصه تهیه، طبخ و توزیع (سرو) غذا - نوبت دوم / آگهی فراخوان مناقصه عمومی، فراخوان مناقصه تهیه، طبخ و توزیع (سرو) غذا نوبت دوم
 280. مزایده واگذاری سرقفلی و اعیانی نوبت دوم / آگهی مزایده , مزایده واگذاری سرقفلی و اعیانی تعداد محدودی غرفه نوبت دوم
 281. مزایده خودرو سواری سیترون به رنگ خاکستری نوک مدادی / آگهی مزایده, مزایده خودرو سواری سیترون به رنگ خاکستری نوک مدادی
 282. مناقصه استقرار یک واحد آزمایشگاه مستقر در کارگاه ... / مناقصه عمومی, مناقصه استقرار یک واحد آزمایشگاه مستقر در کارگاه ...
 283. مزایده تعداد 1154 شماره تلفن ثابت رند و مرتب / مزایده، مزایده تعداد 1154 شماره تلفن ثابت رند و مرتب
 284. مزایده دوربین مداربسته ، اسکنر ، کامپیوتر ، پرینتر ، تست اسکانس / آگهی مزایده مال منقول ,مزایده دوربین مداربسته ، اسکنر ، کامپیوتر ، پرینتر ، تست اسکانس
 285. مناقصه خدمات عمومی پشتیبانی سال 96- نوبت دوم / آگهی مناقصه ,مناقصه خدمات عمومی پشتیبانی سال 96- نوبت دوم
 286. مناقصه بهره برداری، تعمیر و نگهداری خطوط انتقال ... / آگهی فراخوان عمومی, مناقصه بهره برداری، تعمیر و نگهداری خطوط انتقال ...
 287. مزایده دستگاه تانکر ذخیره گازوئیل / آگهی مزایده اموال منقول, مزایده دستگاه تانکر ذخیره گازوئیل
 288. فراخوان روکش اسفالت گرم ....نوبت دوم / آگهی فراخوان مناقصه عمومی ، آگهی فراخوان روکش اسفالت گرم محورهای فرعی حوزه استحفاظی نوبت دوم
 289. تجدید مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز... نوبت دوم / آگهی تجدید مناقصه ,تجدید مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز... نوبت دوم
 290. مناقصه تامین ۷ نفر نیروی انسانی اداری ـ خدماتی / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه تامین ۷ نفر نیروی انسانی اداری ـ خدماتی
 291. مزایده شش سهم از 11 سهم ساختمان مسکونی 451متر / مزایده,مزایده شش سهم از 11 سهم ساختمان مسکونی 451متر
 292. مزایده تعداد دو دستگاه بالابر ساخت چین با پلاکت ARD... نوبت دوم / آگهی مزایده, مزایده تعداد دو دستگاه بالابر ساخت چین با پلاکت ARD... نوبت دوم
 293. مناقصه احداث تجاری مسکن مهر ... نوبت دوم / مناقصه عمومی ,مناقصه احداث تجاری مسکن مهر
 294. مزایده فروش ضایعات ، لوازم ماشین آلات / آگهی مزایده عمومی,مزایده فروش ضایعات ، لوازم ماشین آلات
 295. تمدید مناقصه تعمیر و نگهداری، تعمیرات اساسی، ویژه و بازسازی لکوموتیو نوبت دوم / تمدید مناقصه ,مناقصه تعمیر و نگهداری، تعمیرات اساسی، ویژه و بازسازی لکوموتیو نوبت دوم
 296. مناقصه آسفالت بلوار شهید مصطفوی / مناقصه آسفالت بلوار شهید مصطفوی
 297. مزایده فروش یک دستگاه بیل بکهو نوبت دوم / مزایده, مزایده فروش یک دستگاه بیل بکهو نوبت دوم
 298. مزایده واگذاری به اجاره ملک (انبار، سالن- تجاری) / مزایده, مزایده واگذاری به اجاره ملک (انبار، سالن- تجاری)
 299. مزایده منزل مسکونی یک طبقه مساحت 130متر / مزایده,مزایده منزل مسکونی یک طبقه مساحت 130متر
 300. مزایده یک دستگاه باسکول بتنی 60 تنی.... / مزایده ، مزایده یک دستگاه باسکول بتنی 60 تنی....
 301. مزایده واگذاری بوفه / آگهی مزایده عمومی,مزایده واگذاری بوفه
 302. مناقصه خدمات تعمیر ، نگهداری و بهره برداری ایستگاه های پمپاژ ،... نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خدمات تعمیر ، نگهداری و بهره برداری ایستگاه های پمپاژ ،... نوبت دوم
 303. مزایده ششدانگ اپارتمان مساحت 52 متر و 65 دسیمتر / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان مساحت 52 متر و 65 دسیمتر
 304. مزایده یک دستگاه خودرو سمند تاکسی سبز رنگ / آگهی مزایده، مزایده یک دستگاه خودرو سمند تاکسی سبز رنگ
 305. مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 94.33متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 94.33متر
 306. مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 90.52متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 90.52متر
 307. مزایده آپارتمان مساحت 216.74متر / مزایده,مزایده آپارتمان مساحت 216.74متر
 308. مزایده آپارتمان مساحت 216.74متر / مزایده,مزایده آپارتمان مساحت 216.74متر
 309. مزایده فروش یک دستگاه کامیون کمپرسی نوبت دوم / مزایده فروش یک دستگاه کامیون کمپرسی نوبت دوم
 310. مزایده یک دستگاه خودرو پژو پارس سواری ای ال ایکس / مزایده,مزایده یک دستگاه خودرو پژو پارس سواری ای ال ایکس
 311. فراخوان خرید کیت کامل انشعاب آب خانگی جوشی الکتروفیوژن دار - نوبت دوم / فراخوان , فراخوان خرید کیت کامل انشعاب آب خانگی جوشی الکتروفیوژن دار ... - نوبت دوم
 312. مزایده واگذاری یک قطعه زمین جهت احداث هتل - چاپ دوم / آگهی مزایده عمومی, مزایده واگذاری یک قطعه زمین جهت احداث هتل - چاپ دوم
 313. مزایده بهره برداری از سالن ژیمناستیک - نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی,مزایده بهره برداری از سالن ژیمناستیک - نوبت دوم
 314. مزایده یکباب کارگاه مساحت 1258.2متر / مزایده,مزایده یکباب کارگاه مساحت 1258.2متر
 315. مزایده فروش املاک استان مازندران / مزایده,مزایده فروش املاک استان مازندران
 316. مزایده ششدانگ زمین صیفی کاری محصور 9296متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین صیفی کاری محصور 9296متر
 317. مناقصه آغاز پروژه توسعه خوشه صنعتی شیلات تجدید نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه آغاز پروژه توسعه خوشه صنعتی شیلات تجدید نوبت دوم
 318. مزایده پیست اسکیت / مزایده , مزایده پیست اسکیت
 319. مزایده ششدانگ یکباب خانه و محوطه 337.15متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه و محوطه 337.15متر
 320. مزایده واگذاری اماکن ورزشی- مرحله دوم - نوبت دوم / فراخوان واگذاری ,مزایده واگذاری اماکن ورزشی مرحله دوم - نوبت دوم
 321. مناقصه اجاره 4 دستگاه خودرو سبک / آگهی مناقصه، مناقصه اجاره 4 دستگاه خودرو سبک
 322. تمدید فراخوان بهره برداری از فضاها و محل های تبلیغاتی و رستوران و کافی شاپ / تمدید آگهی فراخوان , فراخوان بهره برداری از فضاها و محل های تبلیغاتی و رستوران و کافی شاپ
 323. مزایده تلفن همراه / آگهی مزایده، مزایده تلفن همراه
 324. فراخوان اجاره قطعه زمین / آگهی فراخوان، فراخوان اجاره قطعه زمین
 325. مناقصه واگذاری عملیات بهره برداری و نگهداری از تاسیسات آب شرب روستاهای تحت پوشش / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه واگذاری عملیات بهره برداری و نگهداری از تاسیسات آب شرب روستاهای تحت پوشش
 326. آگهی تجدید مناقصات احداث ساختمان اداری / تجدید آگهی مناقصات ، تجدید مناقصات احداث ساختمان اداری
 327. تجدید مناقصه انجام خدمات و تنظیف و تامین نیروی کارشناس فنی / آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای , تجدید مناقصه انجام خدمات و تنظیف و تامین نیروی کارشناس فنی
 328. مناقصه پروژه های آسفالت محوطه تعدادی از مدارس / فراخوان, مناقصه پروژه های آسفالت محوطه تعدادی از مدارس
 329. مزایده ملک مساحت 1255متر / مزایده,مزایده ملک مساحت 1255متر
 330. مناقصه واگذاری امور خدماتی و.... / آگهی مناقصه ، مناقصه واگذاری امور خدماتی و....
 331. مناقصه بتن ریزی / مناقصه بتن ریزی
 332. مزایده جایگاه های توزیع گاز نوبت دوم / آگهی مزایده ,مزایده جایگاه های توزیع گاز نوبت دوم
 333. مزایده اموال و اثاثیه اداری مستعمل و ... / مزایده اموال و اثاثیه اداری مستعمل و ...
 334. مناقصه خدمات بهره برداری ، تعمیر و نگهداری از شبکه برق در حوزه جنوب غرب نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خدمات بهره برداری ، تعمیر و نگهداری از شبکه برق در حوزه جنوب غرب نوبت دوم
 335. مناقصه به کارگیری 14 دستگاه آمبولانس ....نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه به کارگیری 14 دستگاه آمبولانس جهت اعزام های بین بیمارستانی ...نوبت دوم
 336. مناقصه خرید علائم و تجهیزات ترافیکی / آگهی دعوت مناقصه عمومی، مناقصه خرید علائم و تجهیزات ترافیکی
 337. مزایده فروش املاک مازاد بانک / مزایده,مزایده فروش املاک مازاد بانک
 338. مناقصه وصول مطالبات و قرائت و توزیع قبوض نوبت دوم / آگهی فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه وصول مطالبات و قرائت و توزیع قبوض نوبت دوم
 339. مزایده ضایعات آهن نوبت دوم / مزایده عمومی , مزایده عمومی ضایعات آهن نوبت دوم
 340. مناقصه امور نگهبانی بیمارستان جدید نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه امور نگهبانی بیمارستان جدید نوبت دوم
 341. مزایده فروش دو قطعه زمین مسکونی 155.50متر و 123.50متر / مزایده,مزایده فروش دو قطعه زمین مسکونی 155.50متر و 123.50متر
 342. مزایده اجاره سایت قایقرانی / آگهی مزایده ,مزایده اجاره سایت قایقرانی
 343. مناقصه اصلاح و برکناری شبکه فشار ضعیف هوایی... / آگهی مناقصه های عمومی دو مرحله ای، مناقصه اصلاح و برکناری شبکه فشار ضعیف هوایی...
 344. مزایده ششدانگ آپارتمان طبقه سه 116.50متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان طبقه سه 116.50متر
 345. مناقصه اجرای کارهای تعمیرات و نگهداری حفاظت از زنگ و ... / آگهی ارزیابی کیفی مناقصه ,مناقصه اجرای کارهای تعمیرات و نگهداری حفاظت از زنگ و ...
 346. مزایده یک دستگاه سواری / آگهی مزایده اموال منقول ,شعبه ۲۳۲ دادگاه عمومی خانواده تهران
 347. مزایده سرباره سرب موجود در دامپ / آگهی مزایده, مزایده سرباره سرب موجود در دامپ
 348. فراخوان مناقصه احداث سالن ورزشی مجتمع زیتون ... / آگهی فراخوان مناقصه عمومی, فراخوان مناقصه احداث سالن ورزشی مجتمع زیتون ...
 349. مزایده مخازن هوایی سایان و خیابان پروین اعتصامی و گروه لوله و اتصالات پلی اتیلن- نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی, مزایده مخازن هوایی سایان و خیابان پروین اعتصامی و گروه لوله و اتصالات پلی اتیلن- نوبت دوم
 350. مناقصه عملیات قیرپاشی، پخش و کمپکت آسفالت - مرحله دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه عملیات قیرپاشی، پخش و کمپکت آسفالت - مرحله دوم
 351. مناقصه مقدار 18.000 کیلوگرم bty 6 den1680 / آگهی مناقصه, مناقصه مقدار 18.000 کیلوگرم bty 6 den1680
 352. فراخوان ارزیابی کیفی پروژه اجرای خط انتقال - نوبت سوم / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی , فراخوان ارزیابی کیفی پروژه اجرای خط انتقال- نوبت سوم
 353. مزایده سه دانگ از ملک به پلاک ثبتی 90 فرعی / مزایده,مزایده سه دانگ از ملک به پلاک ثبتی 90 فرعی
 354. مزایده ملک عرصه مساحت 75.95متر نوبت دوم / مزایده,مزایده ملک عرصه مساحت 75.95متر نوبت دوم
 355. مزایده ششدانگ عرصه و اعیان به پلاک ثبتی بخش یک زنجان تفکیکی به ده واحد آپارتمان / مزایده,مزایده ششدانگ عرصه و اعیان به پلاک ثبتی بخش یک زنجان تفکیکی به ده واحد آپارتمان
 356. مزایده یک دستگاه ریل کانوایر - نوبت دوم / مزایده یک دستگاه ریل کانوایر - نوبت دوم
 357. مزایده 55 شعیر و دو پنجم مشاع از 96 شعیر زمین مزروعی / مزایده,مزایده 55 شعیر و دو پنجم مشاع از 96 شعیر زمین مزروعی
 358. مزایده یک دستگاه سواری پژو رنگ عنابی / مزایده,مزایده یک دستگاه سواری پژو رنگ عنابی
 359. مزایده یک قطعه زمین مساحت 128مترمربع نوبت اول / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 128مترمربع نوبت اول
 360. مزایده یک دستگاه کمپرسور هوای فشرده.... / مزایده,مزایده یک دستگاه کمپرسور هوای فشرده...
 361. مناقصه اپراتوری ، نگهداری و تعمیرات شبکه برق بالاسری ocs- نوبت دوم / آگهی مناقصه, مناقصه اپراتوری ، نگهداری و تعمیرات شبکه برق بالاسری ocs- نوبت دوم
 362. مزایده ماشین آلات کارتن سازی و ... نوبت سوم / آگهی مزایده عمومی,مزایده ماشین آلات کارتن سازی و ... نوبت سوم
 363. مزایده آپارتمان مسکونی عرصه 176متر نوبت دوم / مزایده,مزایده آپارتمان مسکونی عرصه 176متر نوبت دوم
 364. مزایده واگذاری امورات مربوط به پنجشنبه بازار 96.6.2 / آگهی مزایده , مزایده واگذاری امورات مربوط به پنجشنبه بازار 96.6.2
 365. مزایده فروش تعداد دو پلاک زمین 160 و 180متر / مزایده,مزایده فروش تعداد دو پلاک زمین 160 و 180متر
 366. مزایده واگذاری حق انتفاع بهره برداری سالیانه رودخانه ارمند / مزایده ،مزایده واگذاری حق انتفاع بهره برداری سالیانه رودخانه ارمند
 367. مزایده ملک به مساحت 462.39مترمربع نوبت اول / مزایده,مزایده ملک به مساحت 462.39مترمربع نوبت اول
 368. مناقصه طراحی و اجرای سیستم های تاسیسات، برق رسانی و ... / مناقصه, مناقصه طراحی و اجرای سیستم های تاسیسات، برق رسانی و ...
 369. مزایده منزل مسکونی یک طبقه مساحت 261.30متر / مزایده,مزایده منزل مسکونی یک طبقه مساحت 261.30متر
 370. مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 65.94متر قدمت شش سال / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 65.94متر قدمت شش سال
 371. مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 76.40متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 76.40متر
 372. مناقصه عمومی اجرای 6000 متر تعویض شبکه آب، طرح های اتفاقاتی... نوبت دوم / مناقصه عمومی اجرای 6000 متر تعویض شبکه آب، طرح های اتفاقاتی... نوبت دوم
 373. مناقصه عمومی اجرای 6000 متر تعویض شبکه آب، طرح های اتفاقاتی ( لیست ب)...نوبت دوم / مناقصه عمومی ,مناقصه عمومی اجرای 6000 متر تعویض شبکه آب، طرح های اتفاقاتی ( لیست ب)...نوبت دوم
 374. مزایده یک دستگاه سواری / آگهی مزایده ,مزایده یک دستگاه سواری
 375. مزایده یک دستگاه خودروی سواری / آگهی مزایده ,مزایده یک دستگاه خودروی سواری
 376. مزایده طبقه همکف از منزل مسکونی دو طبقه و مغازه / مزایده,مزایده طبقه همکف از منزل مسکونی دو طبقه و مغازه
 377. مزایده بهره برداری از تعداد یک دهنه غرفه ماهی و میگو صیدی و قزل آلا پرورشی... / آگهی مزایده عمومی , مزایده بهره برداری از تعداد یک دهنه غرفه ماهی و میگو صیدی و قزل آلا پرورشی...
 378. مزایده اجاره فضای تجاری جهت استقرار دستگاه خودپرداز و دستگاه اتومات فروش تنقلات و نوشیدنی / آگهی مزایده، مزایده اجاره فضای تجاری جهت استقرار دستگاه خودپرداز و دستگاه اتومات فروش تنقلات و نوشیدنی
 379. مناقصه خدمات فنی - مهندسی نگهداری و تعمیرات دوره ای.... تجدید - نوبت دوم / آگهی تجدید مناقصه ، مناقصه خدمات فنی - مهندسی نگهداری و تعمیرات دوره ای.... تجدید - نوبت دوم
 380. فراخوان مناقصه ارزیابی وضعیت پوشش به روش C-SCAN/DCVG/CIPS/GPS ... / آگهی فراخوان مناقصه عمومی، فراخوان مناقصه ارزیابی وضعیت پوشش به روش C-SCAN/DCVG/CIPS/GPS ...
 381. مزایده یک قطعه زمین مساحت عرصه 598متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت عرصه 598متر
 382. مناقصه امور تهیه و طبخ غذا / آگهی مناقصه , مناقصه امور تهیه و طبخ غذا
 383. تجدید مزایده اجاره محل استقرار قایق آبی کودکان ... نوبت دوم / آگهی تجدید فراخوان مزایده حضوری ,مزایده اجاره محل استقرار قایق آبی کودکان ... نوبت دوم
 384. فراخوان مناقصه انجام خدمات مدیریت بهره برداری تجدید نوبت دوم / آگهی تجدید فراخوان مناقصه عمومی ، فراخوان مناقصه انجام خدمات مدیریت بهره برداری تجدید نوبت دوم
 385. فراخوان غرفه فروش تنقلات / آگهی فراخوان مزایده حضوری حراج,فراخوان غرفه فروش تنقلات
 386. مزایده محصول باغ مرکبات / آگهی مزایده ,مزایده محصول باغ مرکبات
 387. استعلام قیمت واگذاری ایاب و ذهاب / آگهی فراخوان عمومی , استعلام قیمت واگذاری ایاب و ذهاب
 388. مزایده واگذاری کشتارگاه شهرداری / مزایده ،مزایده واگذاری کشتارگاه شهرداری
 389. تجدید مناقصه اجرای حفظ و نگهداری فضای سبز نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, تجدید مناقصه اجرای حفظ و نگهداری فضای سبز نوبت دوم
 390. مزایده فروش یک قطعه زمین و تاسیسات ساختمان و انباری نوبت سوم / مزایده,مزایده فروش یک قطعه زمین و تاسیسات ساختمان و انباری نوبت سوم
 391. آگهی فروش سردرختی محصول زیتون / آگهی ، آگهی فروش سردرختی محصول زیتون
 392. مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز آرامستان بهشت احمدی نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز آرامستان بهشت احمدی نوبت دوم
 393. مزایده ششدانگ آپارتمان طبقه همکف 63.68متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان طبقه همکف 63.68متر
 394. مناقصه تامین 22 نفر نیروی انسانی (نگهبان) / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه تامین 22 نفر نیروی انسانی (نگهبان)
 395. تجدید مناقصه خرید تعداد 20 دستگاه کانکس - نوبت دوم / آگهی تجدید مناقصه عمومی، تجدید مناقصه خرید تعداد 20 دستگاه کانکس نوبت دوم
 396. مزایده 52 صدم از ملک شماره 9676 فرعی 11 اصلی / مزایده,مزایده 52 صدم از ملک شماره 9676 فرعی 11 اصلی
 397. مزایده 52 صدم از ملک شماره 9676 فرعی 11 اصلی نوبت اول / مزایده,مزایده 52 صدم از ملک شماره 9676 فرعی 11 اصلی نوبت اول
 398. فراخوان مناقصه انجام خدمات عمومی نوبت دوم / آگهی فراخوان مناقصه، فراخوان مناقصه انجام خدمات عمومی نوبت دوم
 399. مزایده اجاره بوفه تامین کپی / آگهی مزایده ,مزایده اجاره بوفه تامین کپی
 400. تجدید مناقصه عملیات حفر یک حلقه چاه آهکی / تجدید مناقصه ,تجدید مناقصه عملیات حفر یک حلقه چاه آهکی
 401. مزایده وانت پیکاپ دو کابین ...نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی، مزایده وانت پیکاپ دو کابین ... نوبت دوم
 402. مناقصه اجرای عملیات حفاظتی رویه راه های حوزه استحفاظی / آگهی فراخوان مناقصه عمومی ,مناقصه اجرای عملیات حفاظتی رویه راه های حوزه استحفاظی
 403. مزایده سند رهنی شامل آپارتمان.عمارت و پلاک ثبتی / مزایده,مزایده سند رهنی شامل آپارتمان.عمارت و پلاک ثبتی
 404. مزایده فروش اموال اسقاط / آگهی فراخوان عمومی ,مزایده فروش اموال اسقاط
 405. تجدید فراخوان انجام خدمات سرویس دهی با وسائط نقلیه سبک، راهبری اتوبوس و کامیون جرثقیل دار ... نوبت دوم / آگهی دعوت به ارزیابی کیفی تجدید فراخوان، تجدید فراخوان انجام خدمات سرویس دهی با وسائط نقلیه سبک، راهبری اتوبوس و کامیون جرثقیل دار ... نوبت دوم
 406. مزایده فروش شش قطعه زمین تجاری مسکونی نوبت دوم / مزایده,مزایده فروش شش قطعه زمین تجاری مسکونی نوبت دوم
 407. مزایده ششدانگ یکباب خانه بخش 8 ثبت اصفهان / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه بخش 8 ثبت اصفهان
 408. مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت اعیان دویست متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت اعیان دویست متر
 409. مزایده ملک بصورت دو باب منزل مساحت عرصه 204متر / مزایده,مزایده ملک بصورت دو باب منزل مساحت عرصه 204متر
 410. مزایده فروش 12.12 حبه از 72 حبه ششدانگ ملکی / مزایده,مزایده فروش 12.12 حبه از 72 حبه ششدانگ ملکی
 411. مزایده سواری پراید / مزایده سواری پراید
 412. مزایده ملک مقدار 56 حبه به استثنا بها ثمینه اعیانی / مزایده,مزایده ملک مقدار 56 حبه به استثنا بها ثمینه اعیانی
 413. مزایده یک دستگاه بنز 55slk / مزایده یک دستگاه بنز 55slk
 414. مناقصه خرید پایه های تلسکوپی و ....نوبت دوم / آگهی ارزیابی کیفی مناقصه گران, مناقصه خرید پایه های تلسکوپی و ....نوبت دوم
 415. مزایده واگذاری به اجاره ماهانه واحدهای اداری- تجاری و ... / آگهی مزایده ,مزایده واگذاری به اجاره ماهانه واحدهای اداری- تجاری و ...
 416. مزایده ملک مساحت عرصه 196.62متر / مزایده,مزایده ملک مساحت عرصه 196.62متر
 417. مزایده ملک مساحت عرصه نود و چهار متر / مزایده,مزایده ملک مساحت عرصه نود و چهار متر
 418. مزایده منزل مسکونی مساحت 157مترمربع / مزایده,مزایده منزل مسکونی مساحت 157مترمربع
 419. مزایده یک دستگاه خودرو پراید / مزایده یک دستگاه خودرو پراید
 420. مزایده فروش 3 دستگاه خودرو سواری / فراخوان مزایده عمومی, مزایده فروش 3 دستگاه خودرو سواری
 421. مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 151.35متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 151.35متر
 422. مزایده فروش یکدستگاه یخچال 290 دونار و .... / آگهی مزایده اموال منقول, مزایده فروش یکدستگاه یخچال 290 دونار و ....
 423. مناقصه پیگیری ، کنترل و جمع آوری کلیه امور مربوطه به وصول عوارض 5 درصد مسافرین ... / مناقصه پیگیری ، کنترل و جمع آوری کلیه امور مربوطه به وصول عوارض 5 درصد مسافرین ...
 424. مزایده تلفن همراه / آگهی مزایده, مزایده تلفن همراه
 425. مزایده واگذاری به اجاره ترمینال مسافربری / فراخوان آگهی مزایده عمومی,مزایده واگذاری به اجاره ترمینال مسافربری
 426. مزایده یک دستگاه خودرو پژو 405 جی ال ایکس مدل 1391 / آگهی مزایده, مزایده یک دستگاه خودرو پژو 405 جی ال ایکس مدل 1391
 427. مزایده سه دانگ زمین مسکونی مساحت 162.95متر / مزایده,مزایده سه دانگ زمین مسکونی مساحت 162.95متر
 428. مزایده تعداد 160 عدد دیسک صفحه و بلبرینگ / مزایده,مزایده تعداد 160 عدد دیسک صفحه و بلبرینگ
 429. مزایده ششدانگ زمین با بنای احداثی در آن 296متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین با بنای احداثی در آن 296متر
 430. مزایده حق امتیاز یک خط تلفن همراه اول / مزایده,مزایده حق امتیاز یک خط تلفن همراه اول
 431. مزایده تعداد 111 عدد کرسی برقی / مزایده,مزایده تعداد 111 عدد کرسی برقی
 432. مزایده پلاک ثبتی به شماره 36 تفکیکی 30.31متر / مزایده,مزایده پلاک ثبتی به شماره 36 تفکیکی 30.31متر
 433. مزایده آپارتمان دو خوابه مساحت 82متر / مزایده,مزایده آپارتمان دو خوابه مساحت 82متر
 434. مزایده یکباب ملک مساحت 3224.50متر نوبت دوم / مزایده,مزایده یکباب ملک مساحت 3224.50متر نوبت دوم
 435. مزایده آپارتمان به مساحت 102.95متر / مزایده,مزایده آپارتمان به مساحت 102.95متر
 436. مزایده املاک کاربری آپارتمان و زمین مسکونی / مزایده,مزایده املاک کاربری آپارتمان و زمین مسکونی
 437. تجدید مناقصه اجرای خط انتقال و تجهیز چاه های آهکی شماره یک و دو گرز شیروان - نوبت اول / تجدید آگهی ارزیابی کیفی,تجدید مناقصه اجرای خط انتقال و تجهیز چاه های آهکی شماره یک و دو گرز شیروان -
 438. مزایده یکباب منزل مسکونی اموال غیرمنقول / مزایده,مزایده یکباب منزل مسکونی اموال غیرمنقول
 439. مناقصه انجام خمات عمومی / مناقصه انجام خمات عمومی
 440. مناقصه خرید 8260 کیلوگرم مواد پوشش سیلیکونی تجهیزات بیرونی- تجدید - نوبت دوم / آگهی تجدید ارزیابی کیفی مناقصه گران, مناقصه خرید 8260 کیلوگرم مواد پوشش سیلیکونی تجهیزات بیرونی- تجدید - نوبت دوم
 441. مزایده منزل مسکونی عزضه 91.6متر نوبت دوم / مزایده,مزایده منزل مسکونی عزضه 91.6متر نوبت دوم
 442. مناقصه بهره برداری از ایستگاههای انتقال و فوق توزیع نیرو - تجدید / آگهی تجدید مناقصه عمومی, مناقصه بهره برداری از ایستگاههای انتقال و فوق توزیع نیرو - تجدید
 443. مزایده فروش یکدستگاه ماشین تراش 3 متری- نوبت دوم / آگهی مزایده , مزایده فروش یکدستگاه ماشین تراش 3 متری- نوبت دوم
 444. مزایده منزل مسکونی مساحت عرصه 448متر / مزایده,مزایده منزل مسکونی مساحت عرصه 448متر
 445. مزایده یک دستگاه سواری پژو 405 / آگهی مزایده, مزایده یک دستگاه سواری پژو 405
 446. مزایده یکباب مغازه فاقد پلاک ثبتی نوبت اول / مزایده,مزایده یکباب مغازه فاقد پلاک ثبتی نوبت اول
 447. مزایده ششدانگ مرغداری مساحت 2591.39متر / مزایده,مزایده ششدانگ مرغداری مساحت 2591.39متر
 448. مزایده ششدانگ یکباب خانه بخش 15 فارس نوبت اول / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه بخش 15 فارس نوبت اول
 449. مزایده فروش قطعه زمین شماره 8 و واحد شماره شش / مزایده,مزایده فروش قطعه زمین شماره 8 و واحد شماره شش
 450. مناقصه اجرای عملیات خاکی و قالب بندی پیش ساخته - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه اجرای عملیات خاکی و قالب بندی پیش ساخته - نوبت دوم
 451. مناقصه اجرای طرح هندسی شامل (عملیات تخریب، خاکبرداری بنایی و .... - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه اجرای طرح هندسی شامل (عملیات تخریب، خاکبرداری بنایی و ....) - نوبت دوم
 452. مزایده نصب و بهره برداری تبلیغاتی نوبت دوم / آگهی مزایده , مزایده نصب و بهره برداری تبلیغاتی نوبت دوم
 453. مناقصه حمل جاده ای 20.000 تن محموله جو نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه حمل جاده ای 20.000 تن محموله جو نوبت دوم
 454. مزایده تعدادی خودروی سواری سمند - وانت پیکاپ 2 کابین و ... / مزایده تعدادی خودروی سواری سمند - وانت پیکاپ 2 کابین و ...
 455. مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت صد و سی و شش متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت صد و سی و شش متر
 456. مزایده واگذاری حق استفاده از سالن ورزشی ایستگاه ... نوبت دوم / آگهی دعوت به مزایده عمومی , مزایده واگذاری حق استفاده از سالن ورزشی ایستگاه ... نوبت دوم
 457. مزایده قطع و فروش درختان جنگلی / آگهی مزایده عمومی , مزایده قطع و فروش درختان جنگلی
 458. مزایده کشت پاییزه و بهاره محصولات اصلاح شده سال زراعی - نوبت دوم / آگهی مزایده , مزایده کشت پاییزه و بهاره محصولات اصلاح شده سال زراعی - نوبت دوم
 459. مزایده مقداری لوازم برقی مازاد / مزایده مقداری لوازم برقی مازاد
 460. مناقصه عملیات حمل و جابجایی گندم داخل استان / آگهی مناقصه , مناقصه عملیات حمل و جابجایی گندم داخل استان
 461. مزایده سنگ طولی شکلاتی تراورتن / مزایده سنگ طولی شکلاتی تراورتن
 462. مزایده اجاره بوفه و سلف دانشجویی و ... / مزایده, مزایده اجاره بوفه و سلف دانشجویی و ...
 463. مزایده تجهیزات کامپیوتر / مزایده,مزایده تجهیزات کامپیوتر
 464. مزایده واگذاری اجاره مراکز آموزشی و فضاهای مازاد نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی, مزایده واگذاری اجاره مراکز آموزشی و فضاهای مازاد نوبت دوم
 465. مزایده سالنهای ورزشی سطح شهر / مزایده ، مزایده سالنهای ورزشی سطح شهر
 466. تجدید مناقصه تامین نیرو نوبت دوم / تجدید آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تامین نیرو نوبت دوم
 467. مزایده واگذاری یک قطعه زمین مسکونی و.... / آگهی مزایده عمومی , مزایده واگذاری یک قطعه زمین مسکونی و....
 468. تجدید مزایده پروژه بازار هفتگی شهر / آگهی مزایده عمومی , تجدید مزایده پروژه بازار هفتگی شهر
 469. مناقصه انجام چمن مصنوعی و حصارکشی پارک شهدا / آگهی مناقصه، مناقصه انجام چمن مصنوعی و حصارکشی پارک شهدا
 470. مزایده پلاک ثبتی شماره دو فرعی از39 اصلی / مزایده,مزایده پلاک ثبتی شماره دو فرعی از39 اصلی
 471. مزایده 5 قطعه پلاک ثبتی / مزایده,مزایده 5 قطعه پلاک ثبتی
 472. تجدید مناقصه بین المللی خرید کنجاله سویا / آگهی تجدید مناقصه بین المللی ,تجدید مناقصه بین المللی خرید کنجاله سویا
 473. مزایده واگذاری عرصه قطعه زمین 199.49متر کاربری مسکونی / مزایده,مزایده واگذاری عرصه قطعه زمین 199.49متر کاربری مسکونی
 474. مزایده 171 متر کلنگی شمالی / مزایده 171 متر کلنگی شمالی
 475. مزایده فروش ۱۰۰۶ اصله انواع تیر سیمانی / مزایده ,مزایده فروش ۱۰۰۶ اصله انواع تیر سیمانی
 476. مناقصه خرید ۲۵۰ تن سود مایع / آگهی مناقصه ,مناقصه خرید ۲۵۰ تن سود مایع
 477. مناقصه عملیات خدمات مهندسی، خرید تجهیزات و نصب / آگهی مناقصه ,مناقصه عملیات خدمات مهندسی، خرید تجهیزات و نصب
 478. مناقصه خرید یک ست کامل پره متحرک کمپرسور مولد V93.0 کرافت / آگهی مناقصه، مناقصه خرید یک ست کامل پره متحرک کمپرسور مولد V93.0 کرافت
 479. مناقصه احداث دیوار پیرامونی و اتاق های نگهبانی / مناقصه احداث دیوار پیرامونی و اتاق های نگهبانی
 480. استعلام 5 ردیف آببند / استعلام 5 ردیف آببند
 481. استعلام خرید 2 ردیف شبكه سرند / استعلام ، خرید 2 ردیف شبكه سرند
 482. استعلام پریز و چهار شاخه جوشکاری / استعلام , استعلام پریز و چهار شاخه جوشکاری
 483. استعلام باطری قلمی / استعلام , استعلام باطری قلمی
 484. استعلام پیچ / استعلام , استعلام پیچ
 485. استعلام تعمیر جک محرک مکانیزم / استعلام , استعلام تعمیر جک محرک مکانیزم
 486. استعلام شارژ گاز نیتروژن آزمایشگاهی با خلوص %99.999 / استعلام، استعلام شارژ گاز نیتروژن آزمایشگاهی با خلوص %99.999
 487. مزایده فروش خودرو - نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی ، مزایده فروش خودرو - نوبت دوم
 488. استعلام 4ردیف طناب چهار گوش آزبستی / استعلام 4ردیف طناب چهار گوش آزبستی
 489. استعلام تابلوکنترل الکتریکی / استعلام تابلوکنترل الکتریکی
 490. مناقصه تهیه حمل تخلیه نصب و راه اندازی و آموزش بهره برداری از دوربین های مداربسته / آگهی مناقصه ,مناقصه تهیه حمل تخلیه نصب و راه اندازی و آموزش بهره برداری از دوربین های مداربسته
 491. مناقصه تهیه، حمل، تخلیه، نصب، راه اندازی و آموزش بهره برداری از دوربین های مداربسته استادیوم ۵۰۰۰ نفری / مناقصه ,مناقصه تهیه، حمل، تخلیه، نصب، راه اندازی و آموزش بهره برداری از دوربین های مداربسته استادیوم ۵۰۰۰ نفری
 492. مزایده فروش محصول سر درختی پائیزه شامل (گردو) باغات ملک... / آگهی مزایده محلی، مزایده فروش محصول سر درختی پائیزه شامل (گردو) باغات ملک...
 493. مزایده فروش 1 دستگاه خودرو سبک / مزایده، مزایده فروش 1 دستگاه خودرو سبک
 494. مزایده فروش تعداد 6 دستگاه وانت نیسان پیکاپ و ... / آگهی مزایده , مزایده فروش تعداد 6 دستگاه وانت نیسان پیکاپ و ...
 495. مزایده پلاک ثبتی شماره یک فرعی از نود اصلی / مزایده,مزایده پلاک ثبتی شماره یک فرعی از نود اصلی
 496. ارزیابی کیفی اقلام ایمنی / آگهی ارزیابی کیفی مناقصه گران,مناقصه اقلام ایمنی
 497. آگهی ارزیابی کیفی مناقصه گران استقرار دائمی یک فروند بالگرد / آگهی ارزیابی کیفی مناقصه گران , آگهی ارزیابی کیفی مناقصه گران استقرار دائمی یک فروند بالگرد
 498. ارزیابی کیفی مناقصه گران انجام خدمات اطفاء حریق ، امداد و نجات و راهبری / آگهی ارزیابی کیفی مناقصه گران, مناقصه انجام خدمات اطفاء حریق ، امداد و نجات و راهبری
 499. فراخوان 24 قلم تجهیزات ابزار دقیق / فراخوان ارزیابی کیفی , فراخوان 24 قلم تجهیزات ابزار دقیق
 500. آگهی عمومی توسعه شبکه و نصب انشعابات و نصب کنتور و رگلاتور / آگهی عمومی, مناقصه توسعه شبکه و نصب انشعابات و نصب کنتور و رگلاتور
 501. مزایده یک قطعه زمین عرصه 220مترمربع / مزایده,مزایده یک قطعه زمین عرصه 220مترمربع
 502. مناقصه تعویض ایرانیت های قدیمی ... / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه تعویض ایرانیت های قدیمی ...
 503. مناقصه توسعه شبکه و نصب انشعابات و .... / مناقصه ، مناقصه توسعه شبکه و نصب انشعابات و ....
 504. مناقصه احداث تسهیلات سرچاهی و خط لوله جریانی چاه موقعیت E016S دالان / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه احداث تسهیلات سرچاهی و خط لوله جریانی چاه موقعیت E016S دالان
 505. فراخوان خرید ATOMIC ABSORPTION / آگهی فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای همراه با ارزیابی کیفی,فراخوان خرید ATOMIC ABSORPTION
 506. فراخوان خرید اتصالات ابزار دقیق / آگهی فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای همراه با ارزیابی کیفی,فراخوان خرید اتصالات ابزار دقیق
 507. فراخوان خرید 50 دستگاه بوستر پمپ 6kv / فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای,فراخوان خرید 50 دستگاه بوستر پمپ 6kv
 508. مناقصه گازرسانی به خطوط شبکه و تغذیه روستاهای تاش و.... / مناقصه , مناقصه مناقصه گازرسانی به خطوط شبکه و تغذیه روستاهای تاش و....
 509. فراخوان خرید 5 دستگاه الکتروپمپ پیچی / فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای,فراخوان خرید 5 دستگاه الکتروپمپ پیچی
 510. مناقصه اجرای 2200 متر خط تغذیه 6 و 8 اینچ و .... / آگهی فراخوان مناقصه, مناقصه اجرای 2200 متر خط تغذیه 6 و 8 اینچ و ....
 511. مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 157.93متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 157.93متر
 512. مناقصه اجرای شبکه توزیع و انشعابات / آگهی فراخوان مناقصه, مناقصه اجرای شبکه توزیع و انشعابات
 513. فراخوان شناسایی پیمانکار واجد صلاحیت در ارتباط با مدیریت و بهره برداری از بنادر و مخازن پتروشیمی / فراخوان , فراخوان شناسایی پیمانکار واجد صلاحیت در ارتباط با مدیریت و بهره برداری از بنادر و مخازن پتروشیمی
 514. مزایده9 باب مغازه ملکی / آگهی مزایده عمومی , مزایده 9 باب مغازه ملکی
 515. مناقصه خرید 53 ایستگاه کابینتی و زمینی / آگهی مناقصه,مناقصه خرید 53 ایستگاه کابینتی و زمینی
 516. ارزیابی کیفی تجهیزات آتش نشانی / آگهی ارزیابی کیفی مناقصه گران,ارزیابی کیفی تجهیزات آتش نشانی
 517. ارزیابی کیفی تجهیزات ایمنی و آتش نشانی / آگهی ارزیابی کیفی مناقصه گران,مناقصه تجهیزات ایمنی و آتش نشانی
 518. مناقصه روژه گازرسانی و انجام توسعه شبکه حفرات خالی و نصب انشعابات پراکنده ناحیه ابهر و .. تجدید / مناقصه ,مناقصه روژه گازرسانی و انجام توسعه شبکه حفرات خالی و نصب انشعابات پراکنده ناحیه ابهر و .تجدید
 519. مناقصه تهیه مصالح و اجرای 16592 متر شبکه پلی اتیلن / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه تهیه مصالح و اجرای 16592 متر شبکه پلی اتیلن
 520. مناقصه عمومی خرید آجر / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه عمومی خرید آجر
 521. مناقصه گازرسانی به روستاهای محور بیروت سبزوار / آگهی مناقصه , مناقصه گازرسانی به روستاهای محور بیروت سبزوار
 522. مناقصه گازرسانی به روستاهای محور سردق / آگهی مناقصه ارزیابی کیفی,مناقصه گازرسانی به روستاهای محور سردق
 523. آگهی عمومی ارزیابی کیفی خدمات حراست و نگهبانی از تاسیسات / آگهی عمومی ارزیابی کیفی ،آگهی عمومی ارزیابی کیفی خدمات حراست و نگهبانی از تاسیسات
 524. مناقصه خدمات حراست و نگهبانی از دفاتر خرمشهر / آگهی عمومی ارزیابی کیفی مناقصه گران,مناقصه خدمات حراست و نگهبانی از دفاتر خرمشهر
 525. مناقصهcamesa logging cable / آگهی مناقصه, مناقصه camesa logging cable
 526. مناقصه malbranque safety gate valve / آگهی مناقصه ,مناقصه malbranque safety gate valve
 527. مناقصه Parts for froum torque gauge with tension loas / آگهی مناقصه, مناقصه Parts for froum torque gauge with tension loas
 528. مناقصه Parts for hailan measuring welle drillrng mwd / آگهی مناقصه, مناقصه Parts for hailan measuring welle drillrng mwd
 529. مناقصه MARTIN DECKER WELGHT INDICATOR TYPE E / آگهی مناقصه, مناقصه MARTIN DECKER WELGHT INDICATOR TYPE E
 530. مناقصه تبدیل تقاطع همسطح- نوبت دوم / آگهی ارزیابی کیفی , مناقصه تبدیل تقاطع همسطح- نوبت دوم
 531. مناقصه p/f farr 5-1/2 hydraulic power tong & clincher / آگهی مناقصه ,مناقصه p/f farr 5-1/2 hydraulic power tong & clincher
 532. مناقصه تعمیرات اساسی و تامین قطعات یدکی ده دستگاه تراولینگ بلاک / آگهی مناقصه ,مناقصه تعمیرات اساسی و تامین قطعات یدکی ده دستگاه تراولینگ بلاک
 533. مناقصه اجرای شبکه توزیع پلی اتیلن / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه اجرای شبکه توزیع پلی اتیلن
 534. ارزیابی کیفی قطعات یدکی کمپرسور AIR PACK / آگهی ارزیابی کیفی مناقصه گران,مناقصه قطعات یدکی کمپرسور AIR PACK
مناقصات و مزایدات مناقصه تامین برق 12 حلقه چاه ، مناقصه خرید 250 تن سود سوزآور,...
ما را در سایت مناقصات و مزایدات دنبال می کنید

نویسنده : نوری بازدید : 6 تاريخ : يکشنبه 30 مهر 1396 ساعت: 11:02

 1. فراخوان نگهداری فضای سبز ساختمان 96.6.1 / فراخوان ,فراخوان نگهداری فضای سبز ساختمان 96.6.1 نوبت اول
 2. مزایده ملک به مساحت عرصه 298.2متر نوبت اول / مزایده,مزایده ملک به مساحت عرصه 298.2متر نوبت اول
 3. آگهی مناقصه عمومی تامین نیروهای ستادی / آگهی مناقصه ، آگهی مناقصه تامین نیروهای ستادی
 4. مناقصه واگذاری امور خدماتی پشتیبانی و نظافت / آگهی مناقصه, مناقصه واگذاری امور خدماتی پشتیبانی و نظافت
 5. مناقصه احداث سالن ورزشی مجموعه زیتون در محله نجف آباد / مناقصه احداث سالن ورزشی مجموعه زیتون در محله نجف آباد
 6. مناقصه احداث سالن ورزشی مجموعه شهید شهریاری در محله اسلام آباد شهر زنجان / مناقصه احداث سالن ورزشی مجموعه شهید شهریاری در محله اسلام آباد شهر زنجان
 7. مناقصه خرید خدمات خودرویی / مناقصه خرید خدمات خودرویی
 8. تجدید انجام سرویس دهی با وسائط نقلیه سبک و راهبری اتوبوس و کامیون جرثقیل دار / تجدید انجام سرویس دهی با وسائط نقلیه سبک و راهبری اتوبوس و کامیون جرثقیل دار
 9. فراخوان تعریض و بهسازی جاده شریعتی و ... / فراخوان تعریض و بهسازی جاده شریعتی و ...
 10. فراخوان ارزیابی کیفی خرید موقعیت ماهواره ای شناورها SAT-AIS و ... / فراخوان ارزیابی کیفی , فراخوان ارزیابی کیفی خرید موقعیت ماهواره ای شناورها SAT-AIS و ...
 11. مناقصه اجرای بخشی از عملیات راهسازی شهرک / مناقصه , مناقصه اجرای بخشی از عملیات راهسازی شهرک
 12. مناقصه تعمیر و بازسازی ۸ باب منازل سازمانی / مناقصه تعمیر و بازسازی ۸ باب منازل سازمانی
 13. مناقصه تامین نصب و راه اندازی و آموزش در محلCHROMATOGRAPH / مناقصه تامین نصب و راه اندازی و آموزش در محلCHROMATOGRAPH
 14. مناقصه عملیات مرمت سد انحرافی آیش دیوان رامیان / فراخوان, مناقصه عملیات مرمت سد انحرافی آیش دیوان رامیان
 15. ​فراخوان مناقصه خرید ۲۰۰ شاخه لوله ۶ و ۸ اینچ / ​فراخوان مناقصه , ​فراخوان مناقصه خرید ۲۰۰ شاخه لوله ۶ و ۸ اینچ
 16. مزایده غرف تجاری مستقر در پایانه های مسافری / آگهی مزایده عمومی , مزایده غرف تجاری مستقر در پایانه های مسافری
 17. فراخوان مناقصه انجام خدمات نیروی انسانی اپراتوری واحدهای عملیاتی / فراخوان مناقصه , فراخوان مناقصه انجام خدمات نیروی انسانی اپراتوری واحدهای عملیاتی
 18. مناقصه انجام خدمات خودرویی (تهیه و تامین) / مناقصه انجام خدمات خودرویی (تهیه و تامین)
 19. مناقصه ​خرید لوازم بازی کودکان / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه ​خرید لوازم بازی کودکان
 20. مزایده واگذاری تعداد 14 فقره از املاک تملیکی کاربری مسکونی دامداری کشاورزی / مزایده,مزایده واگذاری تعداد 14 فقره از املاک تملیکی کاربری مسکونی دامداری کشاورزی
 21. فراخوان خدمات مشاوره ای نقشه برداری شهرکها نوبت دوم / آگهی فراخوان عمومی، فراخوان خدمات مشاوره ای نقشه برداری شهرکها نوبت دوم
 22. اصلاحیه مناقصه اجرای شبکه جمع آوری فاضلاب شهری / اصلاحیه مناقصه عمومی، مناقصه اجرای شبکه جمع آوری فاضلاب شهری
 23. مناقصه بیمه مسئولیت مدنی حرفه ای / آگهی مناقصه , مناقصه بیمه مسئولیت مدنی حرفه ای
 24. فراخوان مناقصه خدمات عملیاتی (تحت الارضی و سطح الارضی) نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی, فراخوان خدمات عملیاتی (تحت الارضی و سطح الارضی) نوبت دوم
 25. مزایده یک فقره پلاک ثبتی متراژ 89مترمربع / مزایده,مزایده یک فقره پلاک ثبتی متراژ 89مترمربع
 26. مزایده دو قطعه ملک روستای کنف گوراب نوبت اول / مزایده,مزایده دو قطعه ملک روستای کنف گوراب نوبت اول
 27. مزایده ششدانگ زمین مساحت دویست متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت دویست متر
 28. مزایده فروش 1 دستگاه خودرو پژو GLX 405 / آگهی مزایده, مزایده فروش 1 دستگاه خودرو پژو GLX 405
 29. مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی مساحت 62.10متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی مساحت 62.10متر
 30. مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی مساحت 83.59متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی مساحت 83.59متر
 31. مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 37.35مترمربع نوبت اول / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 37.35مترمربع نوبت اول
 32. مزایده ششدانگ اپارتمان مسکونی مساحت 98.33متر / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان مسکونی مساحت 98.33متر
 33. مناقصه خرید چراغ های خیابانی و پروژکتورهای برجهای روشنایی LED / مناقصه عمومی، مناقصه خرید چراغ های خیابانی و پروژکتورهای برجهای روشنایی LED
 34. مزایده میز تلویزیون ال سی دی- نوبت دوم / آگهی مزایده، مزایده میز تلویزیون ال سی دی- نوبت دوم
 35. مناقصه تسطیح، شن ریزی و احداث ابنیه فنی / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای, مناقصه تسطیح، شن ریزی و احداث ابنیه فنی
 36. مناقصه انجام امور خدمات (تامین نیروی انسانی) حفاظتی، مراقبتی، و نگهداری ... - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه انجام امور خدمات (تامین نیروی انسانی) حفاظتی، مراقبتی، و نگهداری ... - نوبت دوم
 37. فراخوان مناقصه خرید لوله فلزی / آگهی فراخوان , فراخوان مناقصه خرید لوله فلزی
 38. مزایده بهره برداری از سالن ورزشی بانوان / آگهی مزایده , مزایده بهره برداری از سالن ورزشی بانوان
 39. فراخوان مناقصه تامین خودروهای مورد نیاز جهت ایاب و ذهاب تجدید / فراخوان تجدید مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه تامین خودروهای مورد نیاز جهت ایاب و ذهاب تجدید
 40. مزایده فروش مقداری از آهن آلات مازاد و مستعمل و یکدستگاه سنترپیوت / آگهی مزایده ، مزایده فروش مقداری از آهن آلات مازاد و مستعمل و یکدستگاه سنترپیوت
 41. مناقصه اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای، مناقصه اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع
 42. مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 226.85متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 226.85متر
 43. ارزیابی کیفی مناقصه پروژه اجرای کارهای تعمیرات و نگهداری، حفاظت از زنگ و... / آگهی ارزیابی کیفی مناقصه, ارزیابی کیفی مناقصه پروژه اجرای کارهای تعمیرات و نگهداری، حفاظت از زنگ و...
 44. مناقصه ساخت و نصب 500 عدد انشعاب پلی اتیلن و ... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه ساخت و نصب 500 عدد انشعاب پلی اتیلن و ...
 45. مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 168.80متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 168.80متر
 46. مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی بخش نه مشهد / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی بخش نه مشهد
 47. مناقصه اجرای عملیات ساخت و نصب چهار هزار انشعاب پراکنده نوبت دوم / آگهی مناقصه ,مناقصه اجرای عملیات ساخت و نصب چهار هزار انشعاب پراکنده نوبت دوم
 48. مناقصه لوله گذاری فاضلاب / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه لوله گذاری فاضلاب
 49. مزایده اجاره یک باب مغازه متعلق به این اداره کل نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی , مزایده اجاره یک باب مغازه متعلق به این اداره کل نوبت دوم
 50. مناقصه واگذاری فعالیتهای پشتیبانی و خدماتی و راهبری فضای سبز نوبت دوم / آگهی مناقصه, مناقصه واگذاری فعالیتهای پشتیبانی و خدماتی و راهبری فضای سبز نوبت دوم
 51. مزایده ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 220 مترمربع / مزایده،مزایده ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 220 مترمربع
 52. مزایده ششدانگ یک دستگاه آپارتمان به مساحت 140/38 مترمربع / مزایده، مزایده ششدانگ یک دستگاه آپارتمان به مساحت 140/38 مترمربع
 53. مزایده سرقفلی غرفه های خواربارفروشی و موبایل فروشی / مزایده، مزایده سرقفلی غرفه های خواربارفروشی و موبایل فروشی
 54. مزایده یک دستگاه سواری پراید تیپ جی تی ایکس صبا / مزایده یک دستگاه سواری پراید تیپ جی تی ایکس صبا
 55. مزایده واگذاری فروش املاک تجاری / مزایده,مزایده واگذاری فروش املاک تجاری
 56. فراخوان مناقصه حفظ ، آبیاری ، نگهداری ، تولید و پرورش ، بهسازی نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه حفظ ، آبیاری ، نگهداری ، تولید و پرورش ، بهسازی نوبت دوم
 57. مناقصه خرید البسه کارکنان ستاد و مراکز تابعه خود نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه خرید البسه کارکنان ستاد و مراکز تابعه خود نوبت دوم
 58. مناقصه جهت کف سازی قسمت سکوی تخلیه مرغ زنده ... / مناقصه، مناقصه جهت کف سازی قسمت سکوی تخلیه مرغ زنده ...
 59. مناقصه جهت نصب کلیه ساندویچ پانل های سقفی ... / مناقصه، مناقصه جهت نصب کلیه ساندویچ پانل های سقفی ...
 60. مزایده بیست 20 راس گاو غیرآبستن غیر اقتصادی ... / آگهی مزایده , مزایده بیست 20 راس گاو غیرآبستن غیر اقتصادی ...
 61. مناقصه خدمات نظافت و جمع آوری زباله های شهری / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه خدمات نظافت و جمع آوری زباله های شهری
 62. مناقصه پروژه تهیه تجهیزات و احداث خط لوله انتقال گاز نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه پروژه تهیه تجهیزات و احداث خط لوله انتقال گاز نوبت دوم
 63. مناقصه خرید ماشین آبیاری دوار تجدید - نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی ,مناقصه خرید ماشین آبیاری دوار تجدید - نوبت دوم
 64. مزایده یکباب ساختمان اداری مشتمل بر 21 واحد / مزایده,مزایده یکباب ساختمان اداری مشتمل بر 21 واحد
 65. تجدید مناقصه تامین خودرو و انجام خدمات ایاب و ذهاب کارکنان / آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه تامین خودرو و انجام خدمات ایاب و ذهاب کارکنان
 66. تجدید مزایده اجاره سردخانه بالای صفر - نوبت دوم / تجدید آگهی مزایده , مزایده اجاره سردخانه بالای صفر - نوبت دوم
 67. تمدید مزایده اجاره فروشگاه مرکز ملاصدرا - نوبت دوم / تمدید آگهی مزایده , مزایده اجاره فروشگاه مرکز ملاصدرا - نوبت دوم
 68. مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 1000متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 1000متر
 69. مزایده فروش تعداد 13 دستگاه اتوبوس درون شهری / آگهی مزایده عمومی , مزایده فروش تعداد 13 دستگاه اتوبوس درون شهری
 70. فراخوان مناقصه پروژه تهیه تجهیزات و احداث شبکه توزیع و سیستم حفاظت کاتدیک نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , فراخوان مناقصه پروژه تهیه تجهیزات و احداث شبکه توزیع و سیستم حفاظت کاتدیک نوبت دوم
 71. مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 903/14533 به مساحت 99/10 مترمربع / مزایده،مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 903/14533 به مساحت 99/10 مترمربع
 72. فراخوان راه اندازی ناوگان تاکسی اینترنتی در سطح شهر یزد / فراخوان، فراخوان راه اندازی ناوگان تاکسی اینترنتی در سطح شهر یزد
 73. مزایده یک دستگاه سواری سمند سفید رنگ / مزایده , مزایده یک دستگاه سواری سمند سفید رنگ
 74. مزایده 4 دانگ مشاع از ششدانگ ملک 158.58متر / مزایده,مزایده 4 دانگ مشاع از ششدانگ ملک 158.58متر
 75. مزایده یک دستگاه صفحه تراش / مزایده,مزایده یک دستگاه صفحه تراش
 76. مناقصه انجام خدمات نگهداری کمی و کیفی 399 سایت موبایل نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه انجام خدمات نگهداری کمی و کیفی 399 سایت موبایل نوبت دوم
 77. مزایده فروش تعداد 59 دستگاه خودروی سبک و 1 دستگاه خودروی سنگین / آگهی مزایده , مزایده فروش تعداد 59 دستگاه خودروی سبک و 1 دستگاه خودروی سنگین
 78. مناقصه احداث ایستگاه پمپاژ و خطوط انتقال آب / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه احداث ایستگاه پمپاژ و خطوط انتقال آب
 79. مناقصه احداث شبکه آبیاری و زهکشی / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه احداث شبکه آبیاری و زهکشی
 80. مناقصه 23500 تن سنگ سیلیس 96.6.1 / مناقصه , مناقصه 23500 تن سنگ سیلیس 96.6.1
 81. مناقصه خرید 75000 کیلوگرم برنج ایرانی از نوع هاشمی / آگهی مناقصه, مناقصه خرید 75000 کیلوگرم برنج ایرانی از نوع هاشمی
 82. مناقصه خرید و اجرای سیستم اعلام و اطفاء حریق انبارهای واحد نساجی - نوبت دوم / آگهی فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه خرید و اجرای سیستم اعلام و اطفاء حریق انبارهای واحد نساجی - نوبت دوم
 83. تجدید مناقصه انجام عملیات اجرایی لوله گذاری و احداث شبکه فاضلاب - نوبت دوم / آگهی تجدید مناقصه عمومی، تجدید مناقصه انجام عملیات اجرایی لوله گذاری و احداث شبکه فاضلاب - نوبت دوم
 84. مزایده فروش خودرو بنز استیشن و ... / آگهی مزایده عمومی , مزایده فروش خودرو بنز استیشن و ...
 85. مناقصه پروژه تهیه کالا و احداث 6 کیلومتر خط لوله نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی (یک مرحله ای) , مناقصه پروژه تهیه کالا و احداث 6 کیلومتر خط لوله نوبت دوم
 86. مناقصه قرائت لوازم اندازه گیری مشترکین عادی و دیماندی / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای ، مناقصه قرائت لوازم اندازه گیری مشترکین عادی و دیماندی ... نوبت اول
 87. تجدید مناقصه احداث خطوط انتقال آب شرب بین مخازن نوبت اول / آگهی تجدید مناقصه عمومی ، تجدید مناقصه احداث خطوط انتقال آب شرب بین مخازن نوبت اول
 88. مزایده فروش 44 دستگاه ماشین آلات نوبت دوم / اگهی مزایده ,مزایده فروش 44 دستگاه ماشین آلات نوبت دوم
 89. مزایده فروش یک دستگاه بچینگ پلنت و ... / مزایده , مزایده فروش یک دستگاه بچینگ پلنت و ...
 90. مزایده فروش یک دستگاه دولبه زنی و ... / مزایده , مزایده فروش یک دستگاه دولبه زنی و ...
 91. مزایده فروش تعداد دو درب ضد سرقت و ... / مزایده , مزایده فروش تعداد دو درب ضد سرقت و ...
 92. مزایده فروش 15 واحد تجاری از مجتمع امام خمینی نوبت دوم / مزایده,مزایده فروش 15 واحد تجاری از مجتمع امام خمینی نوبت دوم
 93. مزایده تعدادی از املاک در تهران و سایر استانها شرایط ویژه / مزایده,مزایده تعدادی از املاک در تهران و سایر استانها شرایط ویژه
 94. مزایده اجاره ساختمان بنی آدم / آگهی مزایده , مزایده اجاره ساختمان بنی آدم
 95. ارزیابی کیفی تبدیل تقاطع همسطح زیبا شهر به غیر همسطح / آگهی ارزیابی کیفی ,مناقصه تبدیل تقاطع همسطح زیبا شهر به غیر همسطح نوبت اول 96.6.1
 96. مزایده اجاره مغازه آپاراتی / آگهی مزایده , مزایده اجاره مغازه آپاراتی
 97. مناقصه خرید ، بارگیری و حمل اتصالات و شیرآلات چدن داکتیل... تجدید / آگهی تجدید مناقصه عمومی , مناقصه خرید ، بارگیری و حمل اتصالات و شیرآلات چدن داکتیل... تجدید
 98. مناقصه تامین برق 12 حلقه چاه / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه تامین برق 12 حلقه چاه
 99. تجدید مناقصه عملیات نگهداری و بهره برداری از شبکه و تاسیسات فاضلاب مسکن مهر آبشناسان رباط کریم نوبت دوم / آگهی تجدید مناقصه عمومی، تجدید مناقصه عملیات نگهداری و بهره برداری از شبکه و تاسیسات فاضلاب مسکن مهر آبشناسان رباط کریم نوبت دوم
 100. تجدید مناقصه تکمیل کارهای باقیمانده مخازن آب پرند 96.6.1 / تجدید آگهی مناقصه عمومی, مناقصه تکمیل کارهای باقیمانده مخازن آب پرند نوبت اول 96.6.1
 101. تجدید مناقصه طبخ و توزیع غذای گرم دانشجویان 96.6.1 / تجدید آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای,مناقصه طبخ و توزیع غذای گرم دانشجویان تجدید 96.6.1
 102. مناقصه خرید لوله و اتصالات آبیاری تحت فشار نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه خرید لوله و اتصالات آبیاری تحت فشار نوبت دوم
 103. مزایده ششدانگ آپارتمان طبقه اول 103.05متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان طبقه اول 103.05متر
 104. مناقصه انجام خدمات نگهداری کمی و کیفی ... / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه انجام خدمات نگهداری کمی و کیفی ... نوبت اول
 105. مزایده ششدانگ زمین مساحت 203مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 203مترمربع
 106. استعلام خرید اقلام تاسیساتی / استعلام, استعلام خرید اقلام تاسیساتی
 107. استعلام لب تاپ asus k556 ci 1tb 2GB / استعلام,استعلام لب تاپ asus k556 ci 1tb 2GB
 108. استعلام شیلنگ آتش نشانی برزنتی ... / استعلام, استعلام شیلنگ آتش نشانی برزنتی ...
 109. استعلام موتور آلبرتوساسی 3/7 کیلووات / استعلام, استعلام موتور آلبرتوساسی 3/7 کیلووات
 110. استعلام تابلو فرمان میکروپروسسوری آسانسور به همراه 3vf / استعلام, استعلام تابلو فرمان میکروپروسسوری آسانسور به همراه 3vf
 111. استعلام سقف کاذب 60×60 آکوستیک / استعلام ,استعلام سقف کاذب 60×60 آکوستیک
 112. استعلام پارتیشن 96.6.1 / استعلام , استعلام پارتیشن96.6.1
 113. استعلام حفر و لوله گذاری یک حلقه چاه / استعلام, استعلام حفر و لوله گذاری یک حلقه چاه
 114. استعلام خرید چراغ هشدار 96.6.1 / استعلام خرید چراغ هشدار 96.6.1
 115. استعلام خرید ترانس جریان 96.6.1 / استعلام , استعلام خرید ترانس جریان 96.6.1
 116. مزایده ششدانگ زمین مساحت 336متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 336متر
 117. استعلام بریدن درختان 96.6.1 / استعلام ,استعلام بریدن درختان 96.6.1
 118. استعلام جابجایی ترانسفورماتور 132 / استعلام جابجایی ترانسفورماتور 132
 119. استعلام دو قبضه تپانچه اشتایر LP10 و... / استعلام دو قبضه تپانچه اشتایر LP10
 120. استعلام خرید خدمات طرح ، احداث ، تجهیز و نصب راه اندازی پست برق و ... / استعلام ,استعلام خرید خدمات طرح ، احداث ، تجهیز و نصب راه اندازی پست برق و ...
 121. استعلام تلویزیون رنگی ال ای دی 65 اینچ ایکس ویژن / استعلام, استعلام تلویزیون رنگی ال ای دی 65 اینچ ایکس ویژن
 122. استعلام ملزومات چاپ اینکجت و کنترل سیستم دیجیتال / استعلام, استعلام ملزومات چاپ اینکجت و کنترل سیستم دیجیتال
 123. مزایده سواری سمند / مزایده، مزایده سواری سمند
 124. استعلام متقال با عرض 160 سانت دولا / استعلام, استعلام متقال با عرض 160 سانت دولا
 125. استعلام توکن امنیت سخت افزاری / استعلام ,استعلام توکن امنیت سخت افزاری
 126. استعلام باتری سیلد تیپ / استعلام ,استعلام باتری سیلد تیپ
 127. استعلام لپه درجه یک ایرانی / استعلام ,استعلام لپه درجه یک ایرانی
 128. استعلام mouse + keyboard wirless / استعلام, استعلام mouse + keyboard wirless
 129. مناقصه تامین خودروهای استیجاری / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه تامین خودروهای استیجاری
 130. استعلام پنجره UPVC / استعلام, استعلام پنجره UPVC
 131. استعلام بازسازی و بهسازی سالن مسافری ایستگاه راه آهن / استعلام, استعلام بازسازی و بهسازی سالن مسافری ایستگاه راه آهن
 132. استعلام 3 دستگاه پمپ از ایران کد مشابه / استعلام, استعلام3 دستگاه پمپ از ایران کد مشابه
 133. استعلام قالیچه ماشینی اکریلیک / استعلام, استعلام قالیچه ماشینی اکریلیک
 134. استعلام میز تلویزیون / استعلام, استعلام میز تلویزیون
 135. استعلام یخچال / استعلام, استعلام یخچال
 136. استعلام یخچال / استعلام, استعلام یخچال
 137. استعلام Leica TS06 PLUS R500 / استعلام، استعلام Leica TS06 PLUS R500
 138. استعلام به هنگام سازی نرم افزار و سخت افزار / استعلام، استعلام به هنگام سازی نرم افزار و سخت افزار
 139. استعلام کیس رایانه... / استعلام، استعلام کیس رایانه...
 140. مناقصه بیمه شخص ثالث و بدنه ماشین آلات تجدید - نوبت دوم / آگهی دعوت به تجدید مناقصه عمومی , مناقصه بیمه شخص ثالث و بدنه ماشین آلات تجدید - نوبت دوم
 141. استعلام 10 ست ابزارآلات / استعلام ,استعلام 10 ست ابزارآلات
 142. استعلام کابل در سایزهای مختلف / استعلام، استعلام کابل در سایزهای مختلف
 143. استعلام تهیه، نصب و راه اندازی سیستم فیلتراسیون سوخت ... / استعلام, استعلام تهیه، نصب و راه اندازی سیستم فیلتراسیون سوخت ...
 144. استعلام تهیه، نصب و راه اندازی سیستم فیلتراسیون سوخت ناجی 9 / استعلام, استعلام تهیه، نصب و راه اندازی سیستم فیلتراسیون سوخت ناجی 9
 145. استعلام تجهیزات دوربین مدار بسته / استعلام, استعلام تجهیزات دوربین مدار بسته
 146. استعلام مبدل برق / استعلام, استعلام مبدل برق
 147. استعلام دستگاه VHF automatic direction finder / استعلام، دستگاه VHF automatic direction finder
 148. استعلام یک عدد TURBO HD ورتینا / استعلام, استعلام یک عدد TURBO HD ورتینا
 149. مزایده پلاک ثبتی 480/14 نوبت دوم / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 480/14 نوبت دوم
 150. مناقصه واگذاری امور خدماتی، پشتیبانی و نظافت... / مناقصه عمومی، مناقصه واگذاری امور خدماتی، پشتیبانی و نظافت...
 151. مزایده ملک به مساحت 370مترمربع نوبت اول / مزایده,مزایده ملک به مساحت 370مترمربع نوبت اول
 152. مزایده ششدانگ آپارتمان بخش دو ایذه / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان بخش دو ایذه
 153. استعلام فن کوئل / استعلام ,استعلام فن کوئل
 154. مزایده 4 دانگ از ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 1150.500متر / مزایده,مزایده 4 دانگ از ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 1150.500متر
 155. استعلام تجهیزات blade storage / استعلام ,استعلام تجهیزات blade storage
 156. استعلام لوله پلی اتیلنی / استعلام ,استعلام لوله پلی اتیلنی
 157. استعلام لوله پلی اتیلن دو جداره / استعلام ,استعلام لوله پلی اتیلن دو جداره
 158. استعلام لوله پلی اتیلن / استعلام ,استعلام لوله پلی اتیلن
 159. استعلام خرید 17 عدد دوربین چشمی صاایران عکس دوربین / استعلام, استعلام خرید 17 عدد دوربین چشمی صاایران عکس دوربین
 160. استعلام صندلی انتظار / استعلام, استعلام صندلی انتظار
 161. استعلام تعمیرات ساختمانی پست 63 کیلو ولت گیلانغرب / استعلام تعمیرات ساختمانی پست 63 کیلو ولت گیلانغرب
 162. استعلام فن محوری 6 تیغه مدل RR310 / استعلام , استعلام فن محوری 6 تیغه مدل RR310
 163. استعلام تلویزیون رنگی ال ای دی هوشمند ایکس ویژن / استعلام, استعلام تلویزیون رنگی ال ای دی هوشمند ایکس ویژن
 164. استعلام عملیات بهسازی تاسیسات موتورخانه مرکز PC / استعلام, استعلام عملیات بهسازی تاسیسات موتورخانه مرکز PC
 165. مزایده ساختمان بخش سیزده کرمانشاه / مزایده,مزایده ساختمان بخش سیزده کرمانشاه
 166. استعلام کامپیوتر 96.6.1 / استعلام, استعلام کامپیوتر 96.6.1
 167. استعلام کامپیوتر 96.6.1 / استعلام, استعلام کامپیوتر 96.6.1
 168. استعلام بدنه ترانکینگ جدید FULLY ASSEMBLED 105*50 اصل لگراند به همراه درب / استعلام، استعلام بدنه ترانکینگ جدید FULLY ASSEMBLED 105*50 اصل لگراند به همراه درب
 169. استعلام باتری قلمی و نیم قلمی دوراسل / استعلام ,استعلام باتری قلمی و نیم قلمی دوراسل
 170. استعلام ALL IN ONE ASUS / استعلام , استعلام ALL IN ONE ASUS
 171. استعلام پرینتر رنگی HP / استعلام , استعلام پرینتر رنگی HP
 172. استعلام پاور بانک / استعلام ,استعلام پاور بانک
 173. استعلام بوستر پمپ آب رسانی دو خط آب رسانی ... / استعلام, استعلام بوستر پمپ آب رسانی دو خط آب رسانی ...
 174. فراخوان شناسایی و ارزیابی پیمانکاران جهت پروژه تهیه , ساخت ، نصب و راه اندازی تاسیسات مهار.... تجدید / آگهی تجدید فراخوان عمومی , فراخوان شناسایی و ارزیابی پیمانکاران جهت پروژه تهیه , ساخت ، نصب و راه اندازی تاسیسات مهار.... تجدید
 175. مزایده ششدانگ خانه مساحت 165.35متر / مزایده,مزایده ششدانگ خانه مساحت 165.35متر
 176. استعلام یونیت درام brother5240 / استعلام, استعلام یونیت درام brother5240
 177. استعلام یونیت درام BROTHER8220 / استعلام, استعلام یونیت درام BROTHER8220
 178. استعلام ذخیره ساز EMC UNITY 600 / استعلام, استعلام ذخیره ساز EMC UNITY 600
 179. استعلام آنتی ویروس ESET... / استعلام آنتی ویروس ESET...
 180. استعلام توسعه و بهینه سازی برق روستایی 96.6.1 / استعلام ,استعلام توسعه و بهینه سازی برق روستایی 96.6.1
 181. استعلام تلویزیون LED 96.6.1 / استعلام, استعلام تلویزیون LED 96.6.1
 182. استعلام واگذاری پرونده های CBR / استعلام، استعلام واگذاری پرونده های CBR
 183. استعلام صندلی راحتی ارباب رجوع / استعلام, استعلام صندلی راحتی ارباب رجوع
 184. استعلام تابلو برق اندازه گیری غیرمستقیم و ... / استعلام تابلو برق اندازه گیری غیرمستقیم و ...
 185. استعلام تهیه و اجرای قسمتی از شبکه توزیع با لوله پلی اتیلن / استعلام, استعلام تهیه و اجرای قسمتی از شبکه توزیع با لوله پلی اتیلن
 186. استعلام تهیه و اجرای 11 عدد حوضچه آجری شیرآلات / استعلام, استعلام تهیه و اجرای 11 عدد حوضچه آجری شیرآلات
 187. استعلام تهیه و اجرای مخزن 200 متر مکعبی / استعلام, استعلام تهیه و اجرای مخزن 200 متر مکعبی
 188. استعلام تعمیرات اساسی ناحیه 2 کرمانشاه مدرسه یوسفی / استعلام, استعلام تعمیرات اساسی ناحیه 2 کرمانشاه مدرسه یوسفی
 189. استعلام تعمیرات اساسی اسلام آباد و حمیل (مدرسه شقایق و ... / استعلام, استعلام تعمیرات اساسی اسلام آباد و حمیل (مدرسه شقایق و ...
 190. استعلام تعمیرات اساسی اسلام آباد و حمیل (مدرسه شاهد مطهره) / استعلام, استعلام تعمیرات اساسی اسلام آباد و حمیل (مدرسه شاهد مطهره)
 191. استعلام تعمیرات اساسی اسلام آباد و حمیل / استعلام, استعلام تعمیرات اساسی اسلام آباد و حمیل
 192. استعلام تعمیرات مدرسه حضرت معصومه / استعلام, استعلام تعمیرات مدرسه حضرت معصومه
 193. استعلام تعمیرات مدرسه / استعلام ,استعلام تعمیرات مدرسه
 194. فراخوان وصول مطالبات معوقه آب بهاء و....نوبت دوم / آگهی فراخوان ارزیابی , فراخوان وصول مطالبات معوقه آب بهاء و....نوبت دوم
 195. استعلام تعمیرات مدرسه / استعلام ,استعلام تعمیرات مدرسه
 196. استعلام تعمیرات اساسی آموزشگاه / استعلام ,استعلام تعمیرات اساسی آموزشگاه
 197. استعلام تعمیرات اساسی مدرسه روستا / استعلام ,استعلام تعمیرات اساسی مدرسه روستا
 198. استعلام الکتروموتور / استعلام ,استعلام الکتروموتور
 199. استعلام تلویزیون / استعلام, استعلام تلویزیون
 200. استعلام تعمیر و اصلاح زیرسازی کف کاذب ... / استعلام, استعلام تعمیر و اصلاح زیرسازی کف کاذب ...
 201. استعلام خرید کابل زوجی مخابراتی و کابل فرمان / استعلام ,استعلام خرید کابل زوجی مخابراتی و کابل فرمان
 202. استعلام خرید تجهیزات جهت تابلوهای شرکت پارس تابلو / استعلام، استعلام خرید تجهیزات جهت تابلوهای شرکت پارس تابلو
 203. استعلام باطری سمعک / استعلام باطری سمعک
 204. مناقصه تکمیل سالن چند منظوره سالن سادات محله - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه تکمیل سالن چند منظوره سالن سادات محله نوبت دوم
 205. استعلام کانکس / استعلام کانکس
 206. استعلام پروژه توسعه و نوسازی شبکه های مجتمع آبرسانی / استعلام ,استعلام پروژه توسعه و نوسازی شبکه های مجتمع آبرسانی
 207. استعلام قفسه بندی انبار مرکزی / استعلام قفسه بندی انبار مرکزی
 208. استعلام لاستیک و روغن خودرو / استعلام لاستیک و روغن خودرو
 209. استعلام خرید تجهیزات دیتا / استعلام, استعلام خرید تجهیزات دیتا
 210. استعلام accese point wirless ENGENIUS ESR 350 / استعلام، استعلام accese point wirless ENGENIUS ESR 350
 211. استعلام سوئیچ روتر میکرو تیک / استعلام, استعلام سوئیچ روتر میکرو تیک
 212. استعلام تجهیزات آشپزخانه / استعلام، استعلام تجهیزات آشپزخانه
 213. استعلام سایر فعالیت های حرفه ای، علمی و فنی طبقه بندی نشده در جای دیگر / استعلام , استعلام سایر فعالیت های حرفه ای، علمی و فنی طبقه بندی نشده در جای دیگر
 214. استعلام خرید کارت دیجیتال ورود و خروج / استعلام، استعلام خرید کارت دیجیتال ورود و خروج
 215. مزایده خودرو پژو مدل 1384 کرم رنگ 405 جی ال ایکس / مزایده, مزایده خودرو پژو مدل 1384 کرم رنگ 405 جی ال ایکس
 216. استعلام باطری سمعک شماره 13 / استعلام, استعلام باطری سمعک شماره 13
 217. استعلام خرید نصب تجهیزات صوتی و تصویری سالن اجتماعات ... / استعلام خرید نصب تجهیزات صوتی و تصویری سالن اجتماعات ...
 218. استعلام دیوارکشی و محوطه سازی مدرسه اولتان / استعلام, استعلام دیوارکشی و محوطه سازی مدرسه اولتان
 219. فراخوان انجام امور خدمات تامین نیروی انسانی / فراخوان انجام امور خدمات تامین نیروی انسانی
 220. مناقصه خرید بطری 100 و 250 سی سی / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید بطری 100 و 250 سی سی
 221. فراخوان احداث ساختمان اداری / فراخوان احداث ساختمان اداری
 222. فراخوان احداث ساختمان اداری / فراخوان احداث ساختمان اداری
 223. استعلام لاستیک با تیوپ و نوار 24*1200 / استعلام بهاء ,استعلام لاستیک با تیوپ و نوار 24*1200
 224. استعلام ورق استیل نمره 10 میلیمتر / استعلام ,استعلام ورق استیل نمره 10 میلیمتر
 225. استعلام بلبرینگ 23188CA/W33 / استعلام، استعلام بلبرینگ 23188CA/W33
 226. نچئیئ آگهی ارزیابی کیفی بازسازی سرویس های بهداشتی ایستگاههای ابومسلم / تجدید آگهی ارزیابی کیفی، تجدید آگهی ارزیابی کیفی بازسازی سرویس های بهداشتی ایستگاههای ابومسلم
 227. مناقصه عمومی خرید کارتن بسته بندی بطری / مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید کارتن بسته بندی بطری
 228. استعلام هارد SAS سرور HP 15K / استعلام بها , استعلام هارد SAS سرور HP 15K
 229. استعلام هارد دیسک سیستم SPARE و ... / استعلام بها , استعلام هارد دیسک سیستم SPARE و ...
 230. مناقصه واگذاری عملیات اجرای فونداسیون ، اجرای گراند .... تجدید / آگهی تجدید مناقصه عمومی, مناقصه واگذاری عملیات اجرای فونداسیون ، اجرای گراند .... تجدید
 231. مناقصه حمل و سرند مواد موجود در محوطه اسکرین 7 / مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه حمل و سرند مواد موجود در محوطه اسکرین 7
 232. استعلام هاب نگهدارنده پروانه فن برج با متعلقات / استعلام, استعلام هاب نگهدارنده پروانه فن برج با متعلقات
 233. استعلام واگذاری محل فضای فیزیکی مازاد به صورت اجاره / استعلام, استعلام واگذاری محل فضای فیزیکی مازاد به صورت اجاره
 234. استعلام ورق آلومینیومی / فرم استعلام بها, استعلام ورق آلومینیومی
 235. فرم استعلام داربست بندی ، تخته ریزی ومهار تخته روی / فرم استعلام , فرم استعلام داربست بندی ، تخته ریزی ومهار تخته روی
 236. استعلام تخته داربست بندی به طول 4 متر / استعلام بهاء, استعلام تخته داربست بندی به طول 4 متر
 237. مزایده فروش لوله های پلی اتیلن- تجدید / آگهی تجدید مزایده عمومی, مزایده فروش لوله های پلی اتیلن- تجدید
 238. استعلام سیمان پاشیدنی دودکش / فرم استعلام بها, استعلام سیمان پاشیدنی دودکش
 239. استعلام smart -ups ... / استعلام smart -ups ...
 240. استعلام بهاء SIMATIC S5-CPU948R / استعلام بهاء , استعلام بهاء SIMATIC S5-CPU948R
 241. استعلام گیج کنترل ولو / استعلام, استعلام گیج کنترل ولو
 242. استعلام fail-safe automation processor / استعلام, استعلام fail-safe automation processor
 243. استعلام FUM,280 MODULE FOR CONTINUOUS / استعلام, استعلام FUM,280 MODULE FOR CONTINUOUS
 244. تجدید مرحله اول مناقصه خرید و نصب یک دستگاه پکیج R.O نوبت دوم / تجدید مرحله اول , تجدید مرحله اول خرید و نصب یک دستگاه پکیج R.O نوبت دوم
 245. مناقصه مبدل شل و تیوب - 96.06.01 / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه مبدل شل و تیوب - 96.06.01
 246. استعلام TRANSFORMER,AIRCOOLED ... / استعلام , استعلام TRANSFORMER,AIRCOOLED ...
 247. استعلام بردار XLP دستگاه گرافیت و ... / استعلام , استعلام بردار XLP دستگاه گرافیت و ...
 248. استعلام شیر خشک نیدو 400 گرمی و... / استعلام , استعلام شیر خشک نیدو 400 گرمی و...
 249. استعلام SOLENOID POPPET VALVES .... / استعلام , استعلام SOLENOID POPPET VALVES ....
 250. استعلام SLEEVE BEARING و ... / استعلام, استعلام SLEEVE BEARING و ...
 251. مناقصه خرید سامانه مدیریت منابع انسانی / آگهی مناقصه ,مناقصه خرید سامانه مدیریت منابع انسانی
 252. مناقصه خرید کاپشن شلوار کتان / مناقصه خرید کاپشن شلوار کتان
 253. مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 257.02متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 257.02متر
 254. استعلام سیم بکسل / استعلام ,استعلام سیم بکسل
 255. استعلام تابلوهای کنترل و ... / استعلام , استعلام تابلوهای کنترل و ...
 256. استعلام انواع مصالح و مقاطع فلزی ساختمان و ... / استعلام, استعلام انواع مصالح و مقاطع فلزی ساختمان و ...
 257. استعلام اکستنش شوت و ... / استعلام اکستنش شوت و ...
 258. استعلام فلنج و ... / استعلام فلنج و ...
 259. استعلام باطری های خاص صنعتی و منابع تغذیه و المان های / استعلام , استعلام باطری های خاص صنعتی و منابع تغذیه و المان های
 260. مناقصه خرید نمک / مناقصه عمومی, مناقصه خرید نمک
 261. استعلام قطعات گیربکس / استعلام قطعات گیربکس
 262. استعلام ترانس ولتاژ... / استعلام،استعلام ترانس ولتاژ...
 263. استعلام ترانس تبدیل / استعلام ,استعلام ترانس تبدیل
 264. استعلام اکچویتورها LEWA / استعلام اکچویتورها LEWA
 265. استعلام قطعات گیریکس / استعلام قطعات گیریکس ....
 266. استعلام درایو 22 کیلو وات سافت استارتر / استعلام درایو 22 کیلو وات سافت استارتر....
 267. استعلام دیسک چرخ منو بلوک لوکوموتیو GM / استعلام دیسک چرخ منو بلوک لوکوموتیو GM...
 268. مناقصه خریدcmc 256 with test universe software / مناقصه خریدcmc 256 with test universe software
 269. مناقصه خرید لوله پلی اتیلن به مقدار کلی 151950 متر در اقطار مختلف ....- نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید لوله پلی اتیلن به مقدار کلی 151950 متر در اقطار مختلف ....- نوبت دوم
 270. مناقصه خرید مبدل حرارتی E-37203 / مناقصه , مناقصه خرید مبدل حرارتی E-37203
 271. فراخوان مناقصه خرید کنتور تجدید / فراخوان مناقصه خرید کنتور تجدید
 272. مناقصه خرید 23 کیلومتر کابل 63 کیلوولت 10500 / مناقصه خرید 23 کیلومتر کابل 63 کیلوولت 10500
 273. استعلام رایانه همراه / استعلام, استعلام رایانه همراه
 274. استعلام چای کیسه ای ایرانی / استعلام، استعلام چای کیسه ای ایرانی
 275. استعلام خرید چای / استعلام ,استعلام خرید چای
 276. استعلام کاغذ / استعلام، استعلام کاغذ a5
 277. استعلام خرید کیس رایانه یا مادربورد / استعلام, استعلام خرید کیس رایانه یا مادربورد
 278. فراخوان وصول مطالبات معوقه آب بهاء و حق انشعاب- نوبت دوم / آگهی فراخوان ارزیابی توان انجام تعهدات و مناقصه عمومی,فراخوان وصول مطالبات معوقه آب بهاء و حق انشعاب- نوبت دوم
 279. استعلام رایانه / استعلام رایانه
 280. استعلام خرید چاپگر HP1102 / استعلام خرید چاپگر HP1102
 281. استعلام نوت بوک ASUS N552 VM-L / استعلام, استعلام نوت بوک ASUS N552 VM-L
 282. استعلام الکتروفن (ذیلابیک) / استعلام الکتروفن (ذیلابیک)
 283. استعلام کمپرسور هرماتیک ZR125 KC شیردار / استعلام کمپرسور هرماتیک ZR125 KC شیردار
 284. استعلام کمپرسور هرماتیک ZR61 KC شیردار / استعلام کمپرسور هرماتیک ZR61 KC شیردار
 285. استعلام لوبیا قرمز درجه یک دست چین / استعلام لوبیا قرمز درجه یک دست چین
 286. استعلام خرید یخچال فریزر 12 فوت ... 96.6.1 / استعلام, استعلام خرید یخچال فریزر 12 فوت ...96.6.1
 287. استعلام لوازم تاسیسات 96.6.01 / استعلام ، لوازم تاسیسات 96.6.1
 288. مناقصه انجام خدمات بهسازی و نگهداری دکلها ... / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه انجام خدمات بهسازی و نگهداری دکلها ...
 289. استعلام تامین نصب و راه اندازی و پشتیبانی یکساله دو دستگاه san storage / استعلام ,استعلام تامین نصب و راه اندازی و پشتیبانی یکساله دو دستگاه san storage
 290. استعلام ۹ جلد کتاب / استعلام ,استعلام ۹ جلد کتاب
 291. استعلام ساخت و نصب میز کنفرانس / استعلام , استعلام ساخت و نصب میز کنفرانس
 292. استعلام مواد مصرفی آزمایشگاه درجه یک اصل / استعلام, استعلام مواد مصرفی آزمایشگاه درجه یک اصل
 293. استعلام داکت اسپیلت کانالی از نوع فشار بالا 96.6.1 / استعلام , استعلام داکت اسپیلت کانالی از نوع فشار بالا 96.6.1
 294. استعلام تعمیر، سرویس و تامین قطعات دستگاه هورمون ویتروس آزمایشگاه / استعلام, استعلام تعمیر، سرویس و تامین قطعات دستگاه هورمون ویتروس آزمایشگاه
 295. استعلام نصب منبع تغذیه 2B1 و رک مبدل در ایستگاه تاکستان تپه / استعلام, استعلام نصب منبع تغذیه 2B1 و رک مبدل در ایستگاه تاکستان تپه
 296. استعلام صندلی و تلویزیون / استعلام صندلی و تلویزیون
 297. استعلام نصب و راه اندازی دیزل ژنراتور / استعلام نصب و راه اندازی دیزل ژنراتور
 298. مزایده ششدانگ آپارتمان قطعه هفت تفکیکی / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان قطعه هفت تفکیکی
 299. استعلام تهیه و نصب و راه اندازی سه دستگاه راک مبدل / استعلام تهیه و نصب و راه اندازی سه دستگاه راک مبدل
 300. استعلام 10 قلم لوازم برقی تاسیساتی / استعلام، استعلام 10 قلم لوازم برقی تاسیساتی
 301. استعلام 10 قلم لوازم / استعلام، استعلام 10 قلم لوازم
 302. استعلام عملیات بهسازی و نوسازی مرکز PC / استعلام، استعلام عملیات بهسازی و نوسازی مرکز PC
 303. استعلام چاپگر دستگاه صدور کارت / استعلام، استعلام چاپگر دستگاه صدور کارت
 304. استعلام چراغ و دیمر / استعلام ، استعلام چراغ و دیمر
 305. استعلام پرینتر 3 کاره مدل canon3010 / استعلام پرینتر 3 کاره مدل canon3010
 306. استعلام سرویس، نگهداری و پشتیبانی دوربین های آنالوگ / استعلام، استعلام سرویس، نگهداری و پشتیبانی دوربین های آنالوگ
 307. استعلام الکتروموتور شناور توان 3 اسب بخار / استعلام، استعلام الکتروموتور شناور توان 3 اسب بخار
 308. استعلام عملیات کف شکنی چاه دهانه گشاد / استعلام , استعلام عملیات کف شکنی چاه دهانه گشاد
 309. مزایده ششدانگ زمین مساحت 209.44متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 209.44متر
 310. استعلام پودر کافی میکس / استعلام ,استعلام پودر کافی میکس
 311. استعلام یخچال / استعلام , استعلام یخچال
 312. استعلام فن کویل سقفی و کانالی / استعلام, استعلام فن کویل سقفی و کانالی
 313. استعلام یک عدد دستگاه واکس زن برقی اداری / استعلام, استعلام یک عدد دستگاه واکس زن برقی اداری
 314. استعلام کاغذ / استعلام ,استعلام کاغذ
 315. استعلام پرتز پنجه پا SACH ... / استعلام پرتز پنجه پا SACH ...
 316. استعلام تعداد 3 دستگاه تلویزیون LED ... / استعلام تعداد 3 دستگاه تلویزیون LED ...
 317. مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 57.21متر / مزایده ,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 57.21متر
 318. استعلام رم , سیستم اعلان و اطفا حریق و... / استعلام رم , سیستم اعلان و اطفا حریق و...
 319. استعلام تخریب و آماده سازی محوطه / استعلام تخریب و آماده سازی محوطه
 320. استعلام ارت پرتابل / استعلام, استعلام ارت پرتابل
 321. استعلام یک عدد فازمتر 230 کیلوولت / استعلام , استعلام یک عدد فازمتر 230 کیلوولت
 322. استعلام تابلو کنترل ، حفاظت ، اندازه گیری ، تلفیقی و ... / استعلام , استعلام تابلو کنترل ، حفاظت ، اندازه گیری ، تلفیقی و ...
 323. استعلام پشتیبانی شبکه اداره کل / استعلام, استعلام پشتیبانی شبکه اداره کل
 324. استعلام تعمیرات اساسی ناحیه 3 کرمانشاه / استعلام, استعلام تعمیرات اساسی ناحیه 3 کرمانشاه
 325. استعلام تعمیرات اساسی مدرسه حسین آباد / استعلام, استعلام تعمیرات اساسی مدرسه حسین آباد
 326. مزایده ششدانگ مغازه مساحت 118.57متر / مزایده ,مزایده ششدانگ مغازه مساحت 118.57متر
 327. استعلام تعمیرات اساسی مدرسه / استعلام, استعلام تعمیرات اساسی مدرسه
 328. استعلام تعمیرات دبیرستان عدالت / استعلام, استعلام تعمیرات دبیرستان عدالت
 329. استعلام چاپگر رایانه لیزری / استعلام چاپگر رایانه لیزری
 330. استعلام تعمیرات ساختمان طبق لیست پیوست / استعلام تعمیرات ساختمان طبق لیست پیوست
 331. استعلام تخت وایت برد 200*100 مدل ساعی / استعلام, استعلام تخت وایت برد 200*100 مدل ساعی
 332. استعلام تعمیر و سرویس یک دستگاه ژنراتور / استعلام ,استعلام تعمیر و سرویس یک دستگاه ژنراتور
 333. استعلام خرید کارت دیجیتال / استعلام ,استعلام خرید کارت دیجیتال
 334. استعلام خرید اسکنر ـ پچ کورد و ... / استعلام ,استعلام خرید اسکنر ـ پچ کورد و ...
 335. استعلام پنیر پاستوریزه / استعلام ,استعلام پنیر پاستوریزه
 336. استعلام شامپو هتلی بطری پت استوانه ای / استعلام, استعلام شامپو هتلی بطری پت استوانه ای
 337. مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 106.06متر / مزایده ,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 106.06متر
 338. استعلام خمیر دندان سه رنگ کارتن 48 عددی / استعلام, استعلام خمیر دندان سه رنگ کارتن 48 عددی
 339. استعلام تیغ یکبار مصرف ساده / استعلام, استعلام تیغ یکبار مصرف ساده
 340. استعلام پودر ماشین لباسشویی دستی / استعلام , استعلام پودر ماشین لباسشویی دستی
 341. استعلام مسواک نرم بزرگسال / استعلام مسواک نرم بزرگسال
 342. استعلام مایع دستشویی نازلی گالن پت LIT20 / استعلام , استعلام مایع دستشویی نازلی گالن پت LIT20
 343. استعلام دوربین مداربسته / استعلام , استعلام دوربین مداربسته
 344. استعلام صدور بیمه نامه بی نام / استعلام ,استعلام صدور بیمه نامه بی نام
 345. استعلام ویلچر دستی / استعلام ویلچر دستی
 346. استعلام تخت CPR کاربرد اورژانس... / استعلام، استعلام تخت CPR کاربرد اورژانس...
 347. استعلام تجهیز چاه شهرک صنعتی کهنوج / استعلام، استعلام تجهیز چاه شهرک صنعتی کهنوج
 348. مناقصه عملیات تکمیلی زیرسازی قطعه 1/الف راه آهن ...- نوبت دوم / آگهی مناقصه, مناقصه عملیات تکمیلی زیرسازی قطعه 1/الف راه آهن ...- نوبت دوم
 349. استعلام تولید گاز، توزیع سوخت های گازی از طریق شاه لوله / استعلام، استعلام تولید گاز، توزیع سوخت های گازی از طریق شاه لوله
 350. استعلام کاغذ آ4 - چسب ماتیکی... / استعلام، استعلام کاغذ آ4 - چسب ماتیکی...
 351. استعلام خرید دو دستگاه رایانه / استعلام , استعلام خرید دو دستگاه رایانه
 352. استعلام شش عدد صندلی گردان 2002 رایان صنعت / استعلام شش عدد صندلی گردان 2002 رایان صنعت
 353. استعلام کولر اسپیلت سرمایشی / استعلام کولر اسپیلت سرمایشی
 354. استعلام ایزوگام 96.6.1 / استعلام ایزوگام 96.6.1
 355. استعلام مطالعه طرح ساماندهی قلعه و محوطه پیرامونی / استعلام, استعلام مطالعه طرح ساماندهی قلعه و محوطه پیرامونی
 356. فراخوان پروژه گازرسانی به روستاهای شهرستان سربیشه - نوبت دوم / آگهی فراخوان مناقصه عمومی , مناقصه پروژه گازرسانی به روستاهای شهرستان سربیشه- نوبت دوم
 357. استعلام خرید کامپیوتر و ... / استعلام, استعلام خرید کامپیوتر و ...
 358. استعلام خرید یک دستگاه ویدئو کنفرانس / استعلام , استعلام خرید یک دستگاه ویدئو کنفرانس
 359. استعلام پنکه پارس خزر / استعلام ,استعلام پنکه پارس خزر
 360. استعلام عایق کاری لوله استنلس استیل / استعلام ,استعلام عایق کاری لوله استنلس استیل
 361. استعلام لاستیک رویی و تویی / استعلام ,استعلام لاستیک رویی و تویی
 362. استعلام سایر فعالیت های خدمات پشتیبانی ... / استعلام , استعلام سایر فعالیت های خدمات پشتیبانی ...
 363. استعلام خرید لباس و لوازم ورزشی 96.6.1 / استعلام، استعلام خرید لباس و لوازم ورزشی 96.6.1
 364. مناقصه عمومی خرید 286 دستگاه خوردوی کمپرسی سبک روستایی / مناقصه عمومی خرید 286 دستگاه خوردوی کمپرسی سبک روستایی
 365. فراخوان خرید 130 دستگاه خودروی حمل پسماند نیمه سنگین روستایی / فراخوان خرید 130 دستگاه خودروی حمل پسماند نیمه سنگین روستایی
 366. فراخوان خرید 60 دستگاه خودروی آتش نشانی سبک / فراخوان خرید 60 دستگاه خودروی آتش نشانی سبک
 367. مناقصه پروژه تعویض فنس ایستگاه های شیر بین راهی 96.6.1 / مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه پروژه تعویض فنس ایستگاه های شیر بین راهی 96.6.1
 368. مناقصه خرید ۳۰۰۰ دست تجهیزات حفاظت فردی / مناقصه ,مناقصه خرید ۳۰۰۰ دست تجهیزات حفاظت فردی
 369. مناقصه خرید ۱۷۰ دستگاه خودروی حمل پسماند / مناقصه ,مناقصه خرید ۱۷۰ دستگاه خودروی حمل پسماند
 370. مناقصه خرید ۱۵۰ دستگاه خودروی حمل متوفی / مناقصه ,مناقصه خرید ۱۵۰ دستگاه خودروی حمل متوفی
 371. مناقصه خرید 100 دستگاه خودروی آتش نشانی نیمه سنگین شهری / مناقصه عمومی، مناقصه خرید 100 دستگاه خودروی آتش نشانی نیمه سنگین شهری
 372. استعلام رایانه / استعلام رایانه
 373. استعلام دستگاه UTM مدیریتی / استعلام, استعلام دستگاه UTM مدیریتی
 374. استعلام آسانسور از نوع کششی / استعلام ، استعلام آسانسور از نوع کششی
 375. استعلام ساخت گلخانه / استعلام ,استعلام ساخت گلخانه
 376. استعلام, استعلام کنتور مغناطیسی / استعلام, استعلام, استعلام کنتور مغناطیسی
 377. استعلام اصلاح سیستم زمین ایستگاه فانوس / استعلام, استعلام اصلاح سیستم زمین ایستگاه فانوس
 378. استعلام نصب و راه اندازی مرکز تلفن و حفاظت های پی ال سی خطوط / استعلام, استعلام نصب و راه اندازی مرکز تلفن و حفاظت های پی ال سی خطوط
 379. استعلام بازدید صعودی خطر گرم با استفاده از رباط پرنده / استعلام, استعلام بازدید صعودی خطر گرم با استفاده از رباط پرنده
 380. استعلام خودکار کنکو / استعلام, استعلام خودکار کنکو
 381. استعلام کالیبراسیون تجهیزات اندازه گیری (ترازوها) / استعلام, استعلام کالیبراسیون تجهیزات اندازه گیری (ترازوها)
 382. استعلام خرید لوله و اتصالات به همراه لوله کشی / استعلام ,استعلام خرید لوله و اتصالات به همراه لوله کشی
 383. استعلام سرور شبکه / استعلام , استعلام سرور شبکه
 384. استعلام سرور / استعلام , استعلام سرور
 385. استعلام خرید 4 دستگاه رایانه / استعلام خرید 4 دستگاه رایانه
 386. استعلام خرید نرم افزار / استعلام خرید نرم افزار
 387. مناقصه خدمات ایاب و ذهاب روساء، کارکنان روزکار و نوبتکار بوسیله سواری نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی , مناقصه خدمات ایاب و ذهاب روساء، کارکنان روزکار و نوبتکار بوسیله سواری نوبت دوم
 388. استعلام خرید ۵ دستگاه تلویزیون و ... / استعلام ,استعلام خرید ۵ دستگاه تلویزیون و ...
 389. استعلام نصب مبدل ۴۸ به ۲۴ ولت / استعلام ,استعلام نصب مبدل ۴۸ به ۲۴ ولت
 390. استعلام پاور یونیت / استعلام پاور یونیت
 391. استعلام بستنی پذیرایی لیوانی میهن / استعلام , استعلام بستنی پذیرایی لیوانی میهن
 392. استعلام خرید و حمل 1000 عدد منبع ذخیره آب ... / استعلام, استعلام خرید و حمل 1000 عدد منبع ذخیره آب ...
 393. مناقصه خرید یک دستگاه الترا سانتریفیوژ / مناقصه عمومی , مناقصه خرید یک دستگاه الترا سانتریفیوژ
 394. مناقصه خرید و نصب یک دستگاه فریزر منهای 80 درجه نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید و نصب یک دستگاه فریزر منهای 80 درجه نوبت دوم
 395. مزایده ششدانگ آپارتمان طبقه 4 مساحت 128.11متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان طبقه 4 مساحت 128.11متر
 396. مناقصه خرید تعداد 30.000 دستگاه رادیوپخش / مناقصه عمومی , مناقصه خرید تعداد 30.000 دستگاه رادیوپخش
 397. مناقصه پروژه تهیه کالا و تکمیل ایستگاه دریافت و ارسال توپک نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی (یک مرحله ای) , مناقصه پروژه تهیه کالا و تکمیل ایستگاه دریافت و ارسال توپک نوبت دوم
 398. فراخوان شناسایی و ارزیابی منابع تولید داخلی مواد شیمیایی نوبت دوم / فراخوان شناسایی و ارزیابی , فراخوان شناسایی و ارزیابی منابع تولید داخلی مواد شیمیایی نوبت دوم
 399. مناقصه انواع کارتن ، لاستیکی- کاورهای فلزی ... / آگهی مناقصه,مناقصه انواع کارتن ، لاستیکی- کاورهای فلزی ...
 400. مزایده واگذاری آپارتمان کاربری مسکونی بدون آسانسور و سند رسمی / مزایده,مزایده واگذاری آپارتمان کاربری مسکونی بدون آسانسور و سند رسمی
 401. مناقصه خرید پنکه های سقفی 96.6.1 / آگهی مناقصه , مناقصه خرید پنکه های سقفی 96.6.1
 402. آگهی مناقصه خدمات آماده سازی استخراج / آگهی مناقصه،آگهی مناقصه خدمات آماده سازی استخراج ...
 403. مناقصه انجام عملیات بارگیری و حمل مواد اولیه معدنی / مناقصه , انجام عملیات بارگیری و حمل مواد اولیه معدنی
 404. مزایده ششدانگ آپارتمان طبقه اول 152.05متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان طبقه اول 152.05متر
 405. تجدید مناقصه ارائه خدمان درمانی اورژانس , پزشکی , بهداشتی ...96.6.1 / تجدید مناقصه ارائه خدمان درمانی اورژانس , پزشکی , بهداشتی .... نوبت اول - مرحله اول 96.6.1
 406. مناقصه انجام خدمات نگهداری کمی و کیفی 399 سایت موبایل / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه انجام خدمات نگهداری کمی و کیفی 399 سایت موبایل نوبت اول
 407. مناقصه molybdenum oxide / مناقصه , مناقصه molybdenum oxide نوبت اول
 408. فراخوان تامین نیرو جهت ارائه خدمات فنی و جانبی / فراخوان مناقصه عمومی، فراخوان تامین نیرو جهت ارائه خدمات فنی و جانبی
 409. مزایده ششدانگ زمین مساحت دویست و پانزده متر و 50 دسیمتر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت دویست و پانزده متر و 50 دسیمتر
 410. مزایده 850 عدد پوشاک شلوار بچه گانه / مزایده، مزایده 850 عدد پوشاک شلوار بچه گانه
 411. مزایده ششدانگ 5 باب خانه بخش هشت / مزایده,مزایده ششدانگ 5 باب خانه بخش هشت
 412. مزایده باغ و خانه سرا 970متر / مزایده,مزایده باغ و خانه سرا 970متر
 413. مناقصه ارائه خدمات تعمیرات روزمره و تعمیر و نگهداری خطوط داخلی فاضلاب منازل... نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی ، مناقصه ارائه خدمات تعمیرات روزمره و تعمیر و نگهداری خطوط داخلی فاضلاب منازل... نوبت دوم
 414. مناقصه 4 قلم کالا شامل نوار عایق دور لوله زیرین... نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه 4 قلم کالا شامل نوار عایق دور لوله زیرین... نوبت دوم
 415. مزایده پلاک ثبتی 452/989 بخش 16 اصفهان نوبت دوم / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 452/989 بخش 16 اصفهان نوبت دوم
 416. مناقصه خدمات سرویس آمد و شد دانشجویان نوبت دوم / مناقصه عمومی , مناقصه خدمات سرویس آمد و شد دانشجویان نوبت دوم
 417. فراخوان مناقصه خدمات تعمیر و نگهداری سیستم های حرارتی و برودتی / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای , فراخوان مناقصه خدمات تعمیر و نگهداری سیستم های حرارتی و برودتی
 418. مناقصه تهیه و پخش آسفالت ماشینی / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تهیه و پخش آسفالت ماشینی
 419. مزایده اجاره جایگاه تک منظوره CNG / آگهی مزایده عمومی , مزایده اجاره جایگاه تک منظوره CNG
 420. مناقصه تامین نیروی حفاظت فیزیکی کارگاه نوبت دوم / آگهی ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصه,مناقصه تامین نیروی حفاظت فیزیکی کارگاه نوبت دوم
 421. مناقصه stud bolt نوبت دوم / آگهی فراخوان مناقصه عمومی ,مناقصه stud bolt نوبت دوم
 422. مزایده واگذاری اجاره مراکز آموزشی و فضاهای مازاد / آگهی مزایده عمومی, مزایده واگذاری اجاره مراکز آموزشی و فضاهای مازاد
 423. مناقصه برون سپاری پشتیبانی شبکه های داخلی شهرداری و سازمانهای تابعه نوبت دوم / آگهی مناقصه,مناقصه برون سپاری پشتیبانی شبکه های داخلی شهرداری و سازمانهای تابعه نوبت دوم
 424. مناقصه اجرای طرح احداث فضای سبز نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای طرح احداث فضای سبز نوبت دوم
 425. مزایده تعدادی از صندلی های مازاد و ... نوبت دوم / مزایده ،مزایده تعدادی از صندلی های مازاد و ... نوبت دوم
 426. مزایده ششدانگ پلاک 266 فرعی مساحت 250متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک 266 فرعی مساحت 250متر
 427. مزایده ششدانگ منزل مسکونی بخش دو سبزوار / مزایده,مزایده ششدانگ منزل مسکونی بخش دو سبزوار
 428. مزایده ششدانگ منزل مسکونی پلاک ثبتی 2795 فرعی / مزایده,مزایده ششدانگ منزل مسکونی پلاک ثبتی 2795 فرعی
 429. مزایده یک قطعه زمین مساحت 4000متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 4000متر
 430. مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 77.49متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 77.49متر
 431. مزایده ساختمان کافی شاپ - تجدید / تجدید آگهی مزایده, مزایده ساختمان کافی شاپ - تجدید
 432. مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 114.61متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 114.61متر
 433. مناقصه خرید چراغهای ضد انفجار / آگهی فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه خرید چراغهای ضد انفجار
 434. مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 247/86متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 247/86متر
 435. اگهی مزایده اجاره یک باب ساختمان عریضه نویسی / اگهی مزایده اجاره یک باب ساختمان عریضه نویسی
 436. مزایده آپارتمان مسکونی مساحت 114.90متر / مزایده,مزایده آپارتمان مسکونی مساحت 114.90متر
 437. مزایده برش سی ان سی / اگهی مزایده , مزایده برش سی ان سی
 438. مزایده پلاک ثبتی شماره 3-5337 نوبت اول / مزایده,مزایده پلاک ثبتی شماره 3-5337 نوبت اول
 439. تمدید مناقصه تعمیر و نگهداری، تعمیرات اساسی، ویژه و بازسازی لکوموتیو / تمدید مناقصه ,مناقصه تعمیر و نگهداری، تعمیرات اساسی، ویژه و بازسازی لکوموتیو
 440. مناقصه احداث تجاری مسکن مهر / مناقصه احداث تجاری مسکن مهر
 441. مناقصه ایاب و ذهاب دانشجویی - نوبت دوم / آگهی مناقصه ، مناقصه ایاب و ذهاب دانشجویی- نوبت دوم
 442. فراخوان پروژه مرمت و بهسازی ساختمانها، زیرساختهای تاسیسات برقی، مکانیکی و عوامل پروازی تجدید / فراخوان پروژه مرمت و بهسازی ساختمانها، زیرساختهای تاسیسات برقی، مکانیکی و عوامل پروازی تجدید
 443. مناقصه احداث 2 دستگاه پل عابر پیاده به روش bot / اگهی مناقصه , مناقصه احداث 2 دستگاه پل عابر پیاده به روش bot
 444. مزایده اجاره پارکینگ / اگهی مزایده , مزایده اجاره پارکینگ
 445. اصلاحیه مناقصه خرید 32 ردیف انواع معرف های گروه های خون اصلی / اصلاحیه مناقصه عمومی, مناقصه خرید 32 ردیف انواع معرف های گروه های خون اصلی
 446. اصلاحیه مناقصه خرید2.300.000 عدد لوله خونگیری درب بنفش / اصلاحیه مناقصه عمومی، مناقصه خرید2.300.000 عدد لوله خونگیری درب بنفش
 447. مناقصه عملیات آسفالت تکمیل لکه گیری و روکش آسفالت - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه عملیات آسفالت تکمیل لکه گیری و روکش آسفالت - نوبت دوم
 448. مناقصه اپراتوری ، نگهداری و تعمیرات شبکه برق بالاسری ocs / آگهی مناقصه, مناقصه اپراتوری ، نگهداری و تعمیرات شبکه برق بالاسری ocs
 449. مزایده ششدانگ آپارتمان یکصد و یازده متر و 50 صدم متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان یکصد و یازده متر و 50 صدم متر
 450. مزایده ششدانگ زمین مساحت 355مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 355مترمربع
 451. مزایده یک قطعه زمین شالیزار 2845متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین شالیزار 2845متر
 452. مزایده زمین شالیزاری 3000متر / مزایده,مزایده زمین شالیزاری 3000متر
 453. مزایده یک قطعه زمین شالیزار 3080متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین شالیزار 3080متر
 454. مناقصه تکمیل عملیات باقی مانده ساخت سوله، کف سازی و دیوار حائل جهت نصب خط پردازش / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه تکمیل عملیات باقی مانده ساخت سوله، کف سازی و دیوار حائل جهت نصب خط پردازش
 455. مزایده مقدار 222 کیلوگرم نخ ترمه مرکب طلایی / آگهی مزایده, مزایده مقدار 222 کیلوگرم نخ ترمه مرکب طلایی
 456. مزایده ملک مساحت 302.3مترمربع / مزایده,مزایده ملک مساحت 302.3مترمربع
 457. مزایده یک دستگاه سرور ، دو دستگاه لپ تاپ لنوو / آگهی مزایده , مزایده یک دستگاه سرور ، دو دستگاه لپ تاپ لنوو
 458. مزایده ملک مسکونی 70.56متر / مزایده,مزایده ملک مسکونی 70.56متر
 459. مزایده موتورسیکلت نوبت دوم / آگهی مزایده , مزایده موتورسیکلت نوبت دوم
 460. مزایده واگذاری انتشارات دانشگاه / آگهی مزایده عمومی, مزایده واگذاری انتشارات دانشگاه
 461. مزایده منزل مسکونی مساحت 82متر / مزایده,مزایده منزل مسکونی مساحت 82متر
 462. مزایده ششدانگ باغ ویلا مساحت 11582.20متر / مزایده,مزایده ششدانگ باغ ویلا مساحت 11582.20متر
 463. اصلاحیه مزایده 5 طاقه آستری جنس پلاستیک چادری ... / اصلاحیه مزایده, مزایده 5 طاقه آستری جنس پلاستیک چادری ...
 464. مناقصه لکه گیری و روکش آسفالت محور سلماس- نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه لکه گیری و روکش آسفالت محور سلماس- نوبت دوم
 465. مناقصه کارهای تعمیرات و بهینه سازی ساختمانی ... / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه کارهای تعمیرات و بهینه سازی ساختمانی ...
 466. تجدید مناقصه نگهداری فضای سبز - نوبت دوم / تجدید آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه نگهداری فضای سبز تجدید نوبت دوم
 467. مناقصه خرید 4000 عدد اسپیسر بین فازی خطوط ... / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه خرید 4000 عدد اسپیسر بین فازی خطوط ...
 468. تجدید مناقصه خرید 532 دستگاه باطری ، شارژر و برقگیر فشار ضعیف / تجدید آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , تجدید مناقصه خرید 532 دستگاه باطری ، شارژر و برقگیر فشار ضعیف
 469. مزایده ملک ثبتی شماره 5/124/3509 / مزایده,مزایده ملک ثبتی شماره 5/124/3509
 470. مناقصه واگذاری امور نقلیه با خودروی سواری به تعداد 14 دستگاه / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه واگذاری امور نقلیه با خودروی سواری به تعداد 14 دستگاه
 471. مناقصه خرید دو دستگاه سرور سیسکو نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه خرید دو دستگاه سرور سیسکو نوبت دوم
 472. مناقصه کارهای باقیمانده سازماندهی رودخانه / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه کارهای باقیمانده سازماندهی رودخانه
 473. مناقصه تعمیر و بازسازی اماکن کمپ مسکونی البرز / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه تعمیر و بازسازی اماکن کمپ مسکونی البرز
 474. تجدید مناقصه خرید صندلی در خطوط پروازی / تجدید مناقصه عمومی,مناقصه خرید صندلی در خطوط پروازی
 475. مزایده آپارتمان مسکونی مساحت 103.38مترمربع / مزایده,مزایده آپارتمان مسکونی مساحت 103.38مترمربع
 476. مزایده انتخاب پیمانکار و مستاجرین بوفه ها و فروشگاه های ... / آگهی مزایده, مزایده انتخاب پیمانکار و مستاجرین بوفه ها و فروشگاه های ...
 477. مناقصه ارائه خدمات خودروهای استیجاری / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه ارائه خدمات خودروهای استیجاری
 478. مزایده اجاره زمین جهت استقرار کانکس با کاربری بیمه / آگهی مزایده عمومی, مزایده اجاره زمین جهت استقرار کانکس با کاربری بیمه
 479. مزایده یک دستگاه کامیون باری مدل 1387 / مزایده,مزایده یک دستگاه کامیون باری مدل 1387
 480. مزایده پتو به تعداد 120 تخته / مزایده,مزایده پتو به تعداد 120 تخته
 481. مزایده پتو به تعداد 150 تخته / مزایده,مزایده پتو به تعداد 150 تخته
 482. مناقصه ساخت و نصب سرند کود کمپوست نوبت دوم / مناقصه, مناقصه ساخت و نصب سرند کود کمپوست نوبت دوم
 483. مناقصه مربوط به پروژه تهیه کالا و نصب تسهیلات سرچاهی و خط لوله جریانی چاه نوبت دوم / مناقصه عمومی,مناقصه مربوط به پروژه تهیه کالا و نصب تسهیلات سرچاهی و خط لوله جریانی چاه نوبت دوم
 484. فراخوان احداث مدرسه اتباع خارجی مهریز- نوبت دوم / فراخوان نخست مناقصه عمومی یک مرحله ای، فراخوان احداث مدرسه اتباع خارجی مهریز - نوبت دوم
 485. مزایده مکان آژانس تاکسی تلفنی- نوبت دوم / آگهی مزایده, مزایده مکان آژانس تاکسی تلفنی- نوبت دوم
 486. مناقصه خرید پایه های تلسکوپی و احداث کامل خطوط 66 کیلو ولت / آگهی ارزیابی کیفی مناقصه گران, مناقصه خرید پایه های تلسکوپی و احداث کامل خطوط 66 کیلو ولت نوبت اول
 487. مناقصه خرید 8260 کیلوگرم مواد پوشش سیلیکونی تجهیزات بیرونی- تجدید / آگهی تجدید ارزیابی کیفی مناقصه گران, مناقصه خرید 8260 کیلوگرم مواد پوشش سیلیکونی تجهیزات بیرونی- تجدید
 488. مزایده فروش یک قطعه زمین مساحت 385متر / مزایده,مزایده فروش یک قطعه زمین مساحت 385متر
 489. مناقصه تهیه مواد اولیه، طبخ و توزیع غذای بیمارستان / فراخوان مناقصه, مناقصه تهیه مواد اولیه، طبخ و توزیع غذای بیمارستان
 490. مناقصه خرید گیرموتورهای ساخت FIMET / آگهی فراخوان, مناقصه خرید گیرموتورهای ساخت FIMET
 491. مزایده اجاره فضاهای تبلیغاتی - نوبت اول - مرحله دوم / مزایده , مزایده اجاره فضاهای تبلیغاتی - نوبت اول - مرحله دوم
 492. مزایده چهار دستگاه انواع خودرو سواری ... / مزایده چهار دستگاه انواع خودرو سواری ...
 493. تجدید مناقصه اپراتوری تلفنخانه، دیسپچر رادیویی و ... / آگهی تجدید دعوت به ارزیابی کیفی پیمانکاران, مناقصه اپراتوری تلفنخانه، دیسپچر رادیویی و ...
 494. تجدید مناقصه سرویس دهی درون شهری و برون شهری شرکت / مناقصه , تجدید مناقصه سرویس دهی درون شهری و برون شهری شرکت
 495. مناقصه اصلاح قوس قائم محور .... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اصلاح قوس قائم محور ....
 496. مزایده فروش پنج گروه کالای خارج از رده / آگهی مزایده , مزایده فروش پنج گروه کالای خارج از رده
 497. مناقصه تهیه مصالح و اجرای 15000 متر شبکه فولادی و پلی اتیلن نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه تهیه مصالح و اجرای 15000 متر شبکه فولادی و پلی اتیلن نوبت دوم
 498. مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 210.70متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 210.70متر
 499. ارزیابی کیفی پیمانکاران جهت واگذاری فعالیتهای بهره برداری شهر .... نوبت دوم / آگهی ارزیابی کیفی پیمانکاران ، ارزیابی کیفی پیمانکاران جهت واگذاری فعالیتهای بهره برداری شهر .... نوبت دوم
 500. مناقصه خرید 750.000 عدد ظرف پلاستیکی گرد از جنس PP / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید 750.000 عدد ظرف پلاستیکی گرد از جنس PP
 501. مناقصه تبدیل تقاطع همسطح / آگهی ارزیابی کیفی , مناقصه تبدیل تقاطع همسطح
 502. مزایده فروش خودرو / آگهی مزایده عمومی ، مزایده فروش خودرو
 503. تجدید مزایده انتشارات دانشجویی / آگهی تجدید مزایده, تجدید مزایده انتشارات دانشجویی
 504. تجدید مناقصه اجرای پروژه پیاده روسازی خیابان نهضت نوبت دوم / آگهی تجدید مناقصه,مناقصه اجرای پروژه پیاده روسازی خیابان نهضت نوبت دوم
 505. مناقصه اجرای فاز سوم احداث پارک / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای فاز سوم احداث پارک
 506. مناقصه واگذاری عملیات میدانی فهرست برداری و به هنگام سازی... نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه واگذاری عملیات میدانی فهرست برداری و به هنگام سازی... نوبت دوم
 507. مزایده یک دستگاه موتور سیکلت 125 / مزایده یک دستگاه موتور سیکلت 125
 508. مناقصه باقیمانده عملیات تکمیلی و ترمیمی ساختمانهای اصلی ... / آگهی مناقصه, مناقصه باقیمانده عملیات تکمیلی و ترمیمی ساختمانهای اصلی ...
 509. فراخوان پروژه بهسازی و آسفالت راههای روستایی نوبت دوم / فراخوان ارزیابی کیفی , فراخوان پروژه بهسازی و آسفالت راههای روستایی نوبت دوم
 510. مزایده واگذاری عرصه واقع در پارک معلم جهت نصب وسایل بازی کودکان / آگهی مزایده , مزایده واگذاری عرصه واقع در پارک معلم جهت نصب وسایل بازی کودکان
 511. مناقصه خرید و حمل 5 دستگاه کانکس سرویس بهداشتی- نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه خرید و حمل 5 دستگاه کانکس سرویس بهداشتی- نوبت دوم
 512. مزایده واگذاری اجاره زمین جهت استقرار کانکس با کاربری بوفه / آگهی مزایده عمومی, مزایده واگذاری اجاره زمین جهت استقرار کانکس با کاربری بوفه
 513. مناقصه انجام تنظیفات خوابگاه های دانشجویی و مجتمع خوابگاهی دانشجویان- نوبت دوم / مناقصه , مناقصه انجام تنظیفات خوابگاه های دانشجویی و مجتمع خوابگاهی دانشجویان- نوبت دوم
 514. مناقصه تامین 15 دستگاه خودروی کولردار - نوبت دوم / مناقصه عمومی ، مناقصه تامین 15 دستگاه خودروی کولردار - نوبت دوم
 515. فراخوان مناقصه TUBES STAINIESS STEEL:1.4 IN OD-3/8 IN OD- نوبت دوم / آگهی فراخوان مناقصه عمومی، فراخوان مناقصه TUBES STAINIESS STEEL:1.4 IN OD-3/8 IN OD- نوبت دوم
 516. مزایده واگذاری یک باب غرفه حمل و نقلی / آگهی مزایده عمومی, مزایده واگذاری یک باب غرفه حمل و نقلی
 517. مزایده واگذاری مدیریت پارکبان - مرحله سوم ـ نوبت دوم / آگهی مزایده , مزایده واگذاری مدیریت پارکبان - مرحله سوم ـ نوبت دوم
 518. فراخوان حفاظتی و مراقبتی - تجدید / فراخوان تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای,فراخوان حفاظتی و مراقبتی - تجدید
 519. مزایده یک سهم مشاع از پنج سهم از چهار و نیم دانگ نیم مشاع / مزایده,مزایده یک سهم مشاع از پنج سهم از چهار و نیم دانگ نیم مشاع
 520. مزایده یک قطعه زمین کاربری باغ مساحت 200متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین کاربری باغ مساحت 200متر
 521. مزایده یک دستگاه کف شور صنعتی سرنشین دار / مزایده,مزایده یک دستگاه کف شور صنعتی سرنشین دار
 522. مزایده تمامی اجزا و دستگاهها و ادوات مربوط به سیستم سردخانه / مزایده,مزایده تمامی اجزا و دستگاهها و ادوات مربوط به سیستم سردخانه
 523. مناقصه EPC+F خط 2 قطار شهری / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه گران, مناقصه EPC+F خط 2 قطار شهری
 524. مزایده ششدانگ پلاک 37 فرعی 3158متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک 37 فرعی 3158متر
 525. مزایده 24 شعیر و 604 هزارم شعیر مشاع کلاسه 9500073 / مزایده,مزایده 24 شعیر و 604 هزارم شعیر مشاع کلاسه 9500073
 526. مزایده ششدانگ دو قطعه پلاک ثبتی نوبت دوم / مزایده,مزایده ششدانگ دو قطعه پلاک ثبتی نوبت دوم
 527. مزایده سه دانگ مشاع از پلاک 1702 فرعی / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع از پلاک 1702 فرعی
 528. مزایده مقدار 5420 سهم مشاع از 11920 سهم زمین مزروعی و خودرو / مزایده,مزایده مقدار 5420 سهم مشاع از 11920 سهم زمین مزروعی و خودرو
 529. مزایده آپارتمان دوبلکس بخش هفت گیلان / مزایده,مزایده آپارتمان دوبلکس بخش هفت گیلان
 530. مزایده منزل مسکونی عرصه 194.40متر / مزایده,مزایده منزل مسکونی عرصه 194.40متر
 531. مزایده خودرو وانت پیکان 1600OHV نوبت دوم / آگهی مزایده, مزایده خودرو وانت پیکان 1600OHV نوبت دوم
 532. مزایده پلاک ثبتی شماره 3989/11 اصلی / مزایده,مزایده پلاک ثبتی شماره 3989/11 اصلی
 533. مناقصه کولر گازی 18000- 60 هرتز - نوبت دوم / مناقصه , مناقصه کولر گازی 18000- 60 هرتز - نوبت دوم
 534. مزایده ششدانگ پلاک ثبتی بخش 5 قوچان / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی بخش 5 قوچان
 535. مزایده یکباب منزل مسکونی مساحت 690متر / مزایده,مزایده یکباب منزل مسکونی مساحت 690متر
 536. مزایده پلاکهای ثبتی بخش 4 قزوین نوبت اول / مزایده,مزایده پلاکهای ثبتی بخش 4 قزوین نوبت اول
 537. مزایده یک قطعه زمین مسکونی مساحت 184متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مسکونی مساحت 184متر
 538. مزایده آپارتمان به مساحت 95.18متر نوبت اول / مزایده,مزایده آپارتمان به مساحت 95.18متر نوبت اول
 539. مزایده زمین و یک قطعه فرش / مزایده , مزایده زمین و یک قطعه فرش مرحله دوم
 540. مزایده دو دستگاه وانت نیسان نوبت دوم / مزایده , دو دستگاه وانت نیسان نوبت دوم
 541. مزایده ملک یک واحد مسکن مهر نوبت اول / مزایده,مزایده ملک یک واحد مسکن مهر نوبت اول
 542. مزایده ساختمان مسکونی دو طبقه نوبت اول / مزایده,مزایده ساختمان مسکونی دو طبقه نوبت اول
 543. مزایده ششدانگ زمین مساحت 398متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 398متر
 544. تجدید مناقصه عمومی تهیه، تامین، طبخ و توزیع غذای نیمروز کارکنان و مهمانان 96.6.1 / تجدید آگهی فراخوان مناقصه عمومی تجدید مناقصه, تجدید مناقصه عمومی تهیه، تامین، طبخ و توزیع غذای نیمروز کارکنان و مهمانان تجدید 96.6.1
 545. مناقصه نگهداری همراه با بازسازی شبکه کابل و هوایی و نوسازی و ... نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه نگهداری همراه با بازسازی شبکه کابل و هوایی و نوسازی و ... نوبت دوم
 546. مزایده یک دستگاه آپارتمان به مساحت 52/81 مترمربع / مزایده ,مزایده یک دستگاه آپارتمان به مساحت 52/81 مترمربع
 547. مزایده یک دستگاه آپارتمان به مساحت 101/30 مترمربع / مزایده ,مزایده یک دستگاه آپارتمان به مساحت 101/30 مترمربع
 548. مزایده ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی کلاسه 950353 / مزایده,مزایده ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی کلاسه 950353
 549. مزایده ششدانگ یک باب و محوطه به مساحت 707/19 مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ یک باب و محوطه به مساحت 707/19 مترمربع
 550. مزایده ششدانگ یک باب مغازه به مساحت 12/45 مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ یک باب مغازه به مساحت 12/45 مترمربع
 551. مزایده یک قطعه زمین به مساحت 499.79 مترمربع / مزایده ,مزایده یک قطعه زمین به مساحت 499.79 مترمربع
 552. مزایده یک قطعه زمین به مساحت 200 مترمربع / مزایده ,مزایده یک قطعه زمین به مساحت 200 مترمربع
 553. مزایده ششدانگ اپارتمان بخش هشت اهواز 94.04متر / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان بخش هشت اهواز 94.04متر
 554. مزایده سرقفلی مغازه بخش شش گیلان / مزایده,مزایده سرقفلی مغازه بخش شش گیلان
 555. مزایده سند مالکیت پلاک 2065 مفروض مساحت 198.86متر / مزایده,مزایده سند مالکیت پلاک 2065 مفروض مساحت 198.86متر
 556. مزایده فروش سواری پراید تیپ جی تی ایکس / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش سواری پراید تیپ جی تی ایکس
 557. مزایده ملک مساحت عرصه 38متر / مزایده,مزایده ملک مساحت عرصه 38متر
 558. مزایده 397 متر از شالیزاری مساحت 2500متر / مزایده,مزایده 397 متر از شالیزاری مساحت 2500متر
 559. مزایده قطعه زمین به شماره 1513 به مساحت 1535 مترمربع / مزایده،مزایده قطعه زمین به شماره 1513 به مساحت 1535 مترمربع
 560. مزایده ساختمان مسکونی مساحت 166.6متر / مزایده,مزایده ساختمان مسکونی مساحت 166.6متر
 561. مزایده فروش ماشین الات و تاسیسات کارخانه / مزایده , مزایده فروش ماشین الات و تاسیسات کارخانه
 562. مناقصه عملیات حفظ و نگهداری و تعمیرات در بخش های مختلف ساختمان / مناقصه , مناقصه عملیات حفظ و نگهداری و تعمیرات در بخش های مختلف ساختمان نوبت اول
 563. مزایده ششدانگ زمین با بنای احداثی 98.75متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین با بنای احداثی 98.75متر
 564. مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 183مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 183مترمربع
 565. تجدید مناقصه تهیه تجهیزات و احداث شبکه توزیع، خط تغذیه نوبت دوم / تجدید آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه تهیه تجهیزات و احداث شبکه توزیع، خط تغذیه نوبت دوم
 566. فراخوان عملیات اجرای شبکه جمع آوری / فراخوان , فراخوان عملیات اجرای شبکه جمع آوری فاضلاب
 567. تجدید مناقصه اجرای پروژه خرید آسفالت نوبت چهارم / تجدید مناقصه عمومی , مناقصه اجرای پروژه خرید آسفالت نوبت چهارم
 568. تجدید مناقصه اجرای فاز دوم پروژه ممیزی و GIS سطح شهر 96.6.1 / تجدید مناقصه عمومی , تجدید مناقصه اجرای فاز دوم پروژه ممیزی و GIS سطح شهر 96.6.1
 569. تجدید مزایده تجاره واحدهای تجاری بازار روز 96.6.1 / تجدید آگهی مزایده عمومی ,مزایده تجاره واحدهای تجاری بازار روز 96.6.1
 570. مزایده فروش قطعات زمین با کاربریهای مختلف و واحدهای تجاری / مزایده ,مزایده فروش قطعات زمین با کاربریهای مختلف و واحدهای تجاری
 571. مناقصه حمل و انتقال انواع قطعات، پالت و قطعات ckd ... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه حمل و انتقال انواع قطعات، پالت و قطعات ckd ...
 572. تجدید مزایده اجاره اجاره واحدهای مجتمع پرورش مرغ مادر نوبت دوم 96.6.1 / تجدید مزایده , تجدید مزایده اجاره اجاره واحدهای مجتمع پرورش مرغ مادر نوبت دوم 96.6.1
 573. مناقصه خدمات بارگیری سیمان بارگیرخانه کارخانه 3300 تنی...96.6.1 / آگهی مناقصه , مناقصه خدمات بارگیری سیمان بارگیرخانه کارخانه 3300 تنی... 96.6.1
 574. مزایده ششدانگ اعیانی احداثی در قطعه زمین موقوفه 190متر / مزایده,مزایده ششدانگ اعیانی احداثی در قطعه زمین موقوفه 190متر
 575. مناقصه انجام امور انتظامی و حفاظت فیزیکی از اموال و تجهیزات و ماشین آلات 96.6.1 / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه انجام امور انتظامی و حفاظت فیزیکی از اموال و تجهیزات و ماشین آلات 96.6.1
 576. مناقصه جام بهره برداری و نگهداری از ماشین آلات سنگین / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه جام بهره برداری و نگهداری از ماشین آلات سنگین
 577. مزایده اموال مستعمل و اسقاطی / آگهی مزایده، مزایده اموال مستعمل و اسقاطی
 578. مزایده یک دستگاه خودرو پراید مدل 92 / آگهی مزایده، مزایده یک دستگاه خودرو پراید مدل 92
 579. مزایده یک دستگاه کانکس نگهبانی... / آگهی مزایده، مزایده یک دستگاه کانکس نگهبانی...
 580. مزایده جکوزی... / آگهی مزایده، مزایده جکوزی...
 581. مزایده یک دستگاه ساختمان 4 طبقه نوبت اول / مزایده,مزایده یک دستگاه ساختمان 4 طبقه نوبت اول
 582. مزایده یک قطعه محوطه باغ انگوری بخش سه کاشمر / مزایده,مزایده یک قطعه محوطه باغ انگوری بخش سه کاشمر
 583. مناقصه فنس کشی زمین ورزشی و ... - نوبت دوم / آگهی ارزیابی کیفی مناقصه گران, مناقصه فنس کشی زمین ورزشی و ... - نوبت دوم
 584. مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 83.62متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 83.62متر
 585. مزایده ششدانگ آپارتمان به مساحت 185.95متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان به مساحت 185.95متر
 586. مزایده یک دستگاه خودرو تویوتا تیپ لندکروز / آگهی مزایده, مزایده یک دستگاه خودرو تویوتا تیپ لندکروز
 587. مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی قطعه دو تفکیکی / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی قطعه دو تفکیکی
 588. مناقصه توسعه و احداث، اصلاح و بهینه سازی ، روشنایی معابر نیرو رسانی شبکه و تاسیسات توزیع نیروی برق / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه توسعه و احداث، اصلاح و بهینه سازی ، روشنایی معابر نیرو رسانی شبکه و تاسیسات توزیع نیروی برق
 589. تجدید مناقصه خرید ریل نمره 18 و 24... / آگهی تجدید مناقصه عمومی، تجدید مناقصه خرید ریل نمره 18 و 24...
 590. مزایده فروش دام / آگهی مزایده , مزایده فروش دام
 591. مناقصه دریافت خدمات حمل و نقل دریای صادرات مواد پلیمری / آگهی مناقصه، مناقصه دریافت خدمات حمل و نقل دریای صادرات مواد پلیمری
 592. مزایده 3 دستگاه اسپیلت مدل مد یا 18 هزار و 12 هزار و 9 هزار / مزایده, مزایده 3 دستگاه اسپیلت مدل مد یا 18 هزار و 12 هزار و 9 هزار
 593. تجدید مناقصه DSLAM HUAWEI 5616 256 PORT چهل و دو دستگاه / تجدید مناقصه یک مرحله ای , مناقصه DSLAM HUAWEI 5616 256 PORT چهل و دو دستگاه
 594. مزایده یک قطعه زمین مشاعی مساحت 30.34متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مشاعی مساحت 30.34متر
 595. مزایده لوازم الکتریکی سیم برق ـ کابل و ... نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی ,مزایده لوازم الکتریکی سیم برق ـ کابل و ... نوبت دوم
 596. مزایده انواع اقلام مزاد ماشین آلات و تاسیسات / مزایده , مزایده انواع اقلام مزاد ماشین آلات و تاسیسات
 597. مزایده مغازه مساحت 18 متر 85 سانتی متر / مزایده,مزایده مغازه مساحت 18 متر 85 سانتی متر
 598. مزایده شالیزاری به مساحت 4500متر / مزایده,مزایده شالیزاری به مساحت 4500متر
 599. مزایده اجاره فضای مازاد بر نیاز و زمین های زراعی / آگهی مزایده,مزایده اجاره فضای مازاد بر نیاز و زمین های زراعی
 600. مناقصه جهت برگزاری مناقصه تامین نیروی انسانی / مناقصه جهت برگزاری مناقصه تامین نیروی انسانی
 601. مناقصه امور مربوط به تهیه , طبخ و توزیع غذای معاونت دانشجویی ... / آگهی مناقصه عمومی دومرحله ای , مناقصه امور مربوط به تهیه , طبخ و توزیع غذای معاونت دانشجویی ...
 602. مناقصه خرید 450 تن گلوله فلزی فورج / آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای ,مناقصه خرید 450 تن گلوله فلزی فورج
 603. مزایده ششدانگ آپارتمان طبقه همکف 157.76متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان طبقه همکف 157.76متر
 604. مزایده ششدانگ زمین مساحت 126متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 126متر
 605. مناقصه تامین، حمل و نصب فیلتراسیون مورد نیاز شبکه آبیاری - نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه تامین، حمل و نصب فیلتراسیون مورد نیاز شبکه آبیاری - نوبت دوم
 606. مناقصه خرید و حمل (بارگیری، حمل و باراندازی) تجهیزات مکانیکال، تهیه شاسی، کوپله کردن پمپ ها - نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه خرید و حمل (بارگیری، حمل و باراندازی) تجهیزات مکانیکال، تهیه شاسی، کوپله کردن پمپ ها - نوبت دوم
 607. مناقصه اجرای ایستگاه پمپاژ، احداث استخر، ساختمان نگهبانی، حصارکشی ...- نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه اجرای ایستگاه پمپاژ، احداث استخر، ساختمان نگهبانی، حصارکشی ...- نوبت دوم
 608. مزایده یک قطعه زمین مزروعی مساحت 6110.8متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مزروعی مساحت 6110.8متر
 609. مناقصه تعمیرات خطوط لوله تغذیه و شبکه گاز در مرودشت و غیره نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه تعمیرات خطوط لوله تغذیه و شبکه گاز در مرودشت و غیره نوبت دوم
 610. مناقصه نوار قلب / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه نوار قلب
 611. فراخوان اجرای روکش حفاظتی میکروسرفیسینگ تجدید / آگهی فراخوان عمومی با ارزیابی کیفی,فراخوان اجرای روکش حفاظتی میکروسرفیسینگ تجدید
 612. مزایده یک دستگاه ماشین پراید تیپ سایپا / مزایده,مزایده یک دستگاه ماشین پراید تیپ سایپا
 613. مزایده سرقفلی مغازه به مساحت نه متر / مزایده,مزایده سرقفلی مغازه به مساحت نه متر
 614. مزایده یک دستگاه کمپرسور هوا / مزایده یک دستگاه کمپرسور هوا
 615. مزایده چند قطعه زمین نوبت اول / مزایده,مزایده چند قطعه زمین نوبت اول
 616. مزایده ششدانگ زمین مساحت 981متر نوبت دوم / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 981متر نوبت دوم
 617. مزایده فروش سه فقره از املاک مازاد نقد و اقساط / مزایده,مزایده فروش سه فقره از املاک مازاد نقد و اقساط
 618. مزایده فروش خودرو مازاد / مزایده عمومی , مزایده فروش خودرو مازاد
 619. مزایده دستگاه condensing unit / مزایده دستگاه condensing unit
 620. تجدید مزایده انتشارات دانشجویی / تجدید آگهی مزایده,مزایده انتشارات دانشجویی
 621. مزایده فروش یک دستگاه پژو 405 / مزایده فروش یک دستگاه پژو 405
 622. مناقصه انجام امور خدمات کنتورخوانی و توزیع قبوض گاز بهاء / آگهی مناقصه,مناقصه انجام امور خدمات کنتورخوانی و توزیع قبوض گاز بهاء
 623. مناقصه واگذاری امور تهیه طبخ و توزیع غذای دانشجویان / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه واگذاری امور تهیه طبخ و توزیع غذای دانشجویان
 624. ارزیابی کیفی مناقصه پروژه احداث شبکه و انشعابات به صورت پراکنده / آگهی ارزیابی کیفی مناقصه, ارزیابی کیفی مناقصه پروژه احداث شبکه و انشعابات به صورت پراکنده
 625. مزایده ساختمان مساحت 153.69مترمربع / مزایده,مزایده ساختمان مساحت 153.69مترمربع
 626. مزایده سه دانگ از آپارتمان به مساحت 143.11متر / مزایده ,مزایده سه دانگ از آپارتمان به مساحت 143.11متر
 627. مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 145.70متر / مزایده ,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 145.70متر
 628. مزایده انواع کفش مردانه و کتانی / مزایده انواع کفش مردانه و کتانی
 629. مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 65.69متر / مزایده ,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 65.69متر
 630. مزایده ششدانگ باغ انگوری مساحت 5000متر / مزایده ,مزایده ششدانگ باغ انگوری مساحت 5000متر
 631. مناقصه تهیه و ساخت دال بتنی / آگهی مناقصه ,مناقصه تهیه و ساخت دال بتنی
 632. مزایده یک دستگاه کمپرسور صنعتی / مزایده یک دستگاه کمپرسور صنعتی
 633. تجدید فراخوان عملیات اجرایی بخش سوم مرمت نوارهای حفاری نوبت دوم / تجدید فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای, تجدید فراخوان عملیات اجرایی بخش سوم مرمت نوارهای حفاری نوبت دوم
 634. تجدید مناقصه پروژه احداث جدول گذاری سطح شهر نوبت دوم / آگهی تجدید مناقصه عمومی, تجدید مناقصه پروژه احداث جدول گذاری سطح شهر نوبت دوم
 635. مزایده فروش دو دستگاه خودرو سمند ال ایکس نوبت دوم / آگهی مزایده,مزایده فروش دو دستگاه خودرو سمند ال ایکس نوبت دوم
 636. مناقصه جدولگذاری معابر شهر نوبت دوم / آگهی مناقصه,مناقصه جدولگذاری معابر شهر نوبت دوم
 637. مزایده فروش 44.7 حبه از 72 حبه ششدانگ ملکی / مزایده ,مزایده فروش 44.7 حبه از 72 حبه ششدانگ ملکی
 638. مزایده ملک بخش دو ثبت اصفهان / مزایده,مزایده ملک بخش دو ثبت اصفهان
 639. مزایده ششدانگ باغ مشجر مساحت 4771متر / مزایده,مزایده ششدانگ باغ مشجر مساحت 4771متر
 640. مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 136.90متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 136.90متر
 641. مزایده فروش تعداد 6 دستگاه اسپنسر و انواع دیسپنسر / مزایده , مزایده فروش تعداد 6 دستگاه اسپنسر و انواع دیسپنسر
 642. مزایده سه دانگ مشاع از ششدانگ منزل عرصه 108 متر / مزایده ,مزایده سه دانگ مشاع از ششدانگ منزل عرصه 108 متر
 643. اگهی مناقصه تامین مصالح و اجرای دکوراتیو و تجهیزات صوت و تصویر و نورپردازی / اگهی مناقصه تامین مصالح و اجرای دکوراتیو و تجهیزات صوت و تصویر و نورپردازی
 644. مزایده واگذاری املاک تملیکی استان گیلان نوبت دوم / مزایده,مزایده واگذاری املاک تملیکی استان گیلان نوبت دوم
 645. مزایده ساختمان 4 طبقه مساحت 94.44متر / مزایده ,مزایده ساختمان 4 طبقه مساحت 94.44متر
 646. مزایده یک واحد مسکونی مساحت 75مترمربع / مزایده ,مزایده یک واحد مسکونی مساحت 75مترمربع
 647. مزایده ششدانگ زمین 4 دیواری مساحت 5115متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین 4 دیواری مساحت 5115متر
 648. مزایده فروش یکعدد سیم کارت / آگهی مزایده منقول , مزایده فروش یکعدد سیم کارت
 649. مزایده پلاک ثبتی بخش 35 کرمان نوبت دوم / مزایده,مزایده پلاک ثبتی بخش 35 کرمان نوبت دوم
 650. مزایده فروش یکدستگاه سنگ شکن درام / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش یکدستگاه سنگ شکن درام
 651. مزایده پلاک ثبتی بخش سی و هفت کرمان نوبت اول / مزایده,مزایده پلاک ثبتی بخش سی و هفت کرمان نوبت اول
 652. مناقصه اجرای کامل ساختمان / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای کامل ساختمان
 653. تجدید فراخوان خدمات مشاوره بازنگری مطالعات sil ,HAZOP .... / آگهی فراخوان مناقصه عمومی , تجدید فراخوان خدمات مشاوره بازنگری مطالعات sil ,HAZOP ....
 654. مزایده مقدار 294.2 متر زمین بخش 47 یزد نوبت دوم / مزایده,مزایده مقدار 294.2 متر زمین بخش 47 یزد نوبت دوم
 655. مزایده ششدانگ پلاک 450 فرعی پرونده 950403 / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک 450 فرعی پرونده 950403
 656. مزایده یک واحد تجاری با سازه سبک کلاس 1.960283 نوبت اول / مزایده,مزایده یک واحد تجاری با سازه سبک کلاس 1.960283 نوبت اول
 657. مزایده یک دستگاه جرثقیل کلاسه 960472 / مزایده,مزایده یک دستگاه جرثقیل کلاسه 960472
 658. مزایده ملک مساحت 43.34مترمربع / مزایده ,مزایده ملک مساحت 43.34مترمربع
 659. مزایده آپارتمان مساحت اعیان 132.72متر / مزایده ,مزایده آپارتمان مساحت اعیان 132.72متر
 660. مزایده یک دستگاه کامیون بنز / آگهی مزایده، مزایده یک دستگاه کامیون بنز
 661. مزایده عرصه و اعیان پلاک به مساحت 303.92مترمربع نوبت اول / مزایده ,مزایده عرصه و اعیان پلاک به مساحت 303.92مترمربع نوبت اول
 662. مزایده خانه در دو طبقه عرصه 196.9متر / مزایده ,مزایده خانه در دو طبقه عرصه 196.9متر
 663. مزایده ششدانگ ساختمان بخش دو اردبیل / مزایده,مزایده ششدانگ ساختمان بخش دو اردبیل
 664. مزایده یک قطعه زمین مساحت 500متر / مزایده ,مزایده یک قطعه زمین مساحت 500متر
 665. مزایده سواری دوو سی یلو / آگهی مزایده، مزایده سواری دوو سی یلو
 666. مزایده یک دستگاه سواری خودرو سواری پژو پارس مدل 84 / آگهی مزایده اموال منقول, مزایده یک دستگاه سواری خودرو سواری پژو پارس مدل 84
 667. مزایده واگذاری تعداد 7 دستگاه اتوبوس شهری بنز 457O کولردار و ... / فراخوان عمومی, مزایده واگذاری تعداد 7 دستگاه اتوبوس شهری بنز 457O کولردار و ...
 668. فراخوان ایجاد و توسعه دفاتر خدمات الکترونیک قضایی -96.06.01 / فراخوان ایجاد و توسعه دفاتر خدمات الکترونیک قضایی - 96.06.01
 669. حراج فروش حدود 30380 کیلوگرم کود اوره ضایعاتی- نوبت دوم / آگهی حراج , حراج فروش حدود 30380 کیلوگرم کود اوره ضایعاتی- نوبت دوم
 670. تجدید فراخوان زیرسازی نوبت دوم / آگهی تجدید فراخوان شرکت در مناقصه عمومی یک مرحله ای, فراخوان زیرسازی نوبت دوم
 671. اولین همایش دو سالانه نشان مردمی مرد جهاد / اولین همایش دو سالانه نشان مردمی مرد جهاد
 672. خلاصه آگهی مزایده 3 باب مغازه تجاری از موقوفه جوانمرد / خلاصه آگهی مزایده , خلاصه آگهی مزایده 3 باب مغازه تجاری از موقوفه جوانمرد
 673. همایش علمی آموزشی خانواده و حقوق شهروندی / همایش علمی آموزشی خانواده و حقوق شهروندی
 674. مزایده ششدانگ زمین بصورت خانه 257.96متر / مزایده ,مزایده ششدانگ زمین بصورت خانه 257.96متر
 675. تجدید مناقصه تهیه ، طبخ و توزیع غذا 96.6.1 / تجدید آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه تهیه ، طبخ و توزیع غذا نوبت اول 96.6.1
 676. مناقصه واگذاری امور ایاب و ذهاب کارکنان ( خودروسواری ) / آگهی منقاصه عمومی، مناقصه واگذاری امور ایاب و ذهاب کارکنان ( خودروسواری )
 677. مزایده ششدانگ ساختمان احداثی در زمین 123.50متر / مزایده ,مزایده ششدانگ ساختمان احداثی در زمین 123.50متر
 678. مناقصه خدمات (باغبانی، خدمات عمومی، امور تاسیساتی) ساختمان های اداری تحت اختیار...- نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه خدمات (باغبانی، خدمات عمومی، امور تاسیساتی) ساختمان های اداری تحت اختیار...- نوبت دوم
 679. مزایده یکباب مغازه با کاربری سوپرمارکت به مساحت تقریبی 47 مترمربع / مزایده یکباب مغازه با کاربری سوپرمارکت به مساحت تقریبی 47 مترمربع
 680. مزایده محصول سردرختی باغ زیتون واقع در شهرستان طارم / مزایده , مزایده محصول سردرختی باغ زیتون واقع در شهرستان طارم
 681. مزایده واگذاری انتشارات دانشجویی / آگهی مزایده , مزایده واگذاری انتشارات دانشجویی
 682. مزایده واگذاری انتشارات دانشجویی - نوبت دوم / آگهی مزایده , مزایده واگذاری انتشارات دانشجویی - نوبت دوم
 683. مناقصه جهت تعمیر و صافکاری تانک سیار 96.6.1 / مناقصه جهت تعمیر و صافکاری تانک سیار 96.6.1
 684. مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت شصت متر / مزایده ,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت شصت متر
 685. مزایده فروش خودرو وانت نیسان دو کابین و ... / مزایده , مزایده فروش خودرو وانت نیسان دو کابین و ...
 686. مزایده منزل مسکونی به شماره پلاک ثبتی 193 فرعی / مزایده ,مزایده منزل مسکونی به شماره پلاک ثبتی 193 فرعی
 687. مزایده ششدانگ منزل مسکونی مساحت 172.5متر / مزایده ,مزایده ششدانگ منزل مسکونی مساحت 172.5متر
 688. مزایده یک قطعه زمین مساحت 3400متر / مزایده ,مزایده یک قطعه زمین مساحت 3400متر
 689. مزایده یک قطعه زمین مساحت 87.42متر / مزایده ,مزایده یک قطعه زمین مساحت 87.42متر
 690. مزایده پلاک 101 فرعی از 25 اصلی 1259.5متر / مزایده ,مزایده پلاک 101 فرعی از 25 اصلی 1259.5متر
 691. مزایده ششدانگ پلاک 957 از 49 اصلی مساحت 201متر / مزایده ,مزایده ششدانگ پلاک 957 از 49 اصلی مساحت 201متر
 692. مناقصه به کارگیری 14 دستگاه آمبولانس جهت اعزام های بین بیمارستانی / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه به کارگیری 14 دستگاه آمبولانس جهت اعزام های بین بیمارستانی
 693. مزایده اجاره قطعه زمین جهت راه اندازی پارک بادی و ... / آگهی مزایده عمومی , مزایده اجاره قطعه زمین جهت راه اندازی پارک بادی و ...
 694. مناقصه اجرا و تکمیل پارک بانوان جنوب (فلاحت) نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه اجرا و تکمیل پارک بانوان جنوب (فلاحت) نوبت دوم
 695. مناقصه امور نگهبانی بیمارستان جدید / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه امور نگهبانی بیمارستان جدید
 696. فراخوان مناقصه احداث شبکه آبیاری ناحیه عمران ساحل راست بهمنشیر نوبت دوم / آگهی فراخوان مناقصه عمومی، فراخوان مناقصه احداث شبکه آبیاری ناحیه عمران ساحل راست بهمنشیر نوبت دوم
 697. مزایده یک قطعه خانه باغ با سند عادی نوبت دوم / مزایده ,مزایده یک قطعه خانه باغ با سند عادی نوبت دوم
 698. مزایده آپارتمان مساحت 72.45مترمربع / مزایده,مزایده آپارتمان مساحت 72.45مترمربع
 699. مزایده مقداری از آهن آلات مازاد و مستعمل تصفیه خانه و مخازن فرسوده / آگهی مزایده، مزایده مقداری از آهن آلات مازاد و مستعمل تصفیه خانه و مخازن فرسوده
 700. مزایده خودروی به شماره انتظامی ایران 582 15 ص 57 / مزایده خودروی به شماره انتظامی ایران 582 15 ص 57
 701. مزایده مغازه مساحت 16.25متر بخش هشت / مزایده,مزایده مغازه مساحت 16.25متر بخش هشت
 702. مزایده آپارتمان مسکونی مساحت 235.65متر / مزایده,مزایده آپارتمان مسکونی مساحت 235.65متر
 703. مزایده فروش 2 دستگاه خودروهای سبک- نوبت دوم / فراخوان مزایده، مزایده فروش 2 دستگاه خودروهای سبک- نوبت دوم
 704. مزایده 64 سهم از 100 سهم آپارتمان مسکونی / مزایده ,مزایده 64 سهم از 100 سهم آپارتمان مسکونی
 705. مزایده اداره و انجام امور خوابگاهی خودگردان / آگهی مزایده, مزایده اداره و انجام امور خوابگاهی خودگردان
 706. مناقصه خدمات ترابری نیمه سنگین و سنگین منطقه پارس یک / ارزیابی کیفی مناقصه گران , مناقصه خدمات ترابری نیمه سنگین و سنگین منطقه پارس یک
 707. مزایده اجاره یک واحد مغازه تجاری نوبت دوم / آگهی مزایده , مزایده اجاره یک واحد مغازه تجاری نوبت دوم
 708. مناقصه خریداری انواع لوله پلی اتیلن فاضلابی ... - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , فراخوان تامین , حمل و باراندازی لوله های پلی اتیلن ... - نوبت دوم
 709. مزایده واگذاری قطعه مسکونی شماره 995 قدیم و 200متر از قطعه تجاری / مزایده ,مزایده واگذاری قطعه مسکونی شماره 995 قدیم و 200متر از قطعه تجاری
 710. مناقصه لوله دوجداره فاضلابی 600 ....نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه لوله دوجداره فاضلابی 600 ....نوبت دوم
 711. تجدید مناقصه تکمیل تالار تشریفات / آگهی تجدید مناقصه عمومی, تجدید مناقصه تکمیل تالار تشریفات
 712. مناقصه سرویس ایاب و ذهاب کارکنان / آگهی مناقصه, مناقصه سرویس ایاب و ذهاب کارکنان
 713. مزایده تعدادی از رقبات درختان موقوفه / آگهی مزایده، مزایده تعدادی از رقبات درختان موقوفه
 714. مناقصه انجام امورات خدماتی، تنظیفات، نگهبانی و حمل و نقل / آگهی مناقصه, مناقصه انجام امورات خدماتی، تنظیفات، نگهبانی و حمل و نقل
 715. مزایده ششدانگ پلاک 2497 فرعی بخش شش تبریز / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک 2497 فرعی بخش شش تبریز
 716. مناقصه عملیات جمع آوری، تفکیک، ساماندهی و پرس کارتن شرکت پارس خودرو / آگهی مناقصه , مناقصه عملیات جمع آوری، تفکیک، ساماندهی و پرس کارتن شرکت پارس خودرو
 717. مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 268مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 268مترمربع
 718. مزایده فروش ششدانگ یکدستگاه کامیون تانکر بار دوم / آگهی مزایده مال منقول , مزایده فروش ششدانگ یکدستگاه کامیون تانکر بار دوم
 719. مزایده یکباب خانه مسکونی مساحت اعیان 150متر / مزایده,مزایده یکباب خانه مسکونی مساحت اعیان 150متر
 720. مناقصه عملیات احداث ایستگاه پمپاژ فاضلاب... نوبت دوم / آگهی برگزاری مناقصه عمومی , مناقصه عملیات احداث ایستگاه پمپاژ فاضلاب... نوبت دوم
 721. مزایده پلاک ثبتی بخش شش اصفهان / مزایده,مزایده پلاک ثبتی بخش شش اصفهان
 722. مزایده یک دستگاه کامیون باری چوبی بنز- نوبت دوم / مزایده یک دستگاه کامیون باری چوبی بنز- نوبت دوم
 723. مزایده یک باب انبار پلاک شماره 51/6 ... / مزایده, مزایده یک باب انبار پلاک شماره 51/6 ...
 724. فراخوان شناسایی مجریان طرح توسعه سامانه های برق خورشیدی / فراخوان عمومی, فراخوان شناسایی مجریان طرح توسعه سامانه های برق خورشیدی
 725. مزایده زمین افرازی به مساحت 6500متر / مزایده,مزایده زمین افرازی به مساحت 6500متر
 726. مزایده پیش فروش اعیانی تعداد 5 واحد مسکونی / مزایده,مزایده پیش فروش اعیانی تعداد 5 واحد مسکونی
 727. مناقصه خرید و اجرا دو دستگاه پله برقی و ... / مناقصه محدود ، مناقصه خرید و اجرا دو دستگاه پله برقی و ...
 728. تجدید فراخوان انجام خدمات سرویس دهی با وسائط نقلیه سبک، راهبری اتوبوس و کامیون جرثقیل دار / آگهی دعوت به ارزیابی کیفی تجدید فراخوان، تجدید فراخوان انجام خدمات سرویس دهی با وسائط نقلیه سبک، راهبری اتوبوس و کامیون جرثقیل دار
 729. مناقصه عملیات خط انتقال آب شرب به شهرستان - نوبت دوم / آگهی برگزاری مناقصه عمومی,مناقصه عملیات خط انتقال آب شرب به شهرستان - نوبت دوم
 730. مزایده موازی 2 حبه مشاع از 72 حبه شامل سه قطعه باغ / مزایده,مزایده موازی 2 حبه مشاع از 72 حبه شامل سه قطعه باغ
 731. مزایده ششدانگ یک درب خانه کلاسه 960133 / مزایده,مزایده ششدانگ یک درب خانه کلاسه 960133
 732. مناقصه انجام خدمات مشترکین منطقه یک و .... - نوبت دوم / آگهی برگزاری مناقصه عمومی, مناقصه انجام خدمات مشترکین منطقه یک و .... - نوبت دوم
 733. مزایده اتومبیل سواری از نوع سمند مدل 1391 / مزایده, مزایده اتومبیل سواری از نوع سمند مدل 1391
 734. مناقصه واگذاری پروژه خدمات شهری شهرداری اعم از رفت و روب، جمع آوری و حمل زباله های شهری / مناقصه واگذاری پروژه خدمات شهری شهرداری اعم از رفت و روب، جمع آوری و حمل زباله های شهری
 735. مزایده فروش قطعه زمین مسکونی و تجاری / مزایده,مزایده فروش قطعه زمین مسکونی و تجاری
 736. مزایده فروش تعدادی ماشین آلات کارگاهی کارکرده ... / آگهی مزایده , مزایده فروش تعدادی ماشین آلات کارگاهی کارکرده ...
 737. مزایده فروش یک قطعه زمین مساحت 202.11متر نوبت دوم / مزایده,مزایده فروش یک قطعه زمین مساحت 202.11متر نوبت دوم
 738. مناقصه خرید یک دستگاه دکانتر آبگیری لجن تصفیه خانه فاضلاب شمال - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه خرید یک دستگاه دکانتر آبگیری لجن تصفیه خانه فاضلاب شمال- نوبت دوم
 739. آگهی مزایده اتوبوس بیابانی / اگهی مزایده , آگهی مزایده اتوبوس بیابانی
 740. مزایده یک قطعه پلاک زمین 3393متر / مزایده,مزایده یک قطعه پلاک زمین 3393متر
 741. مزایده یک دستگاه آپارتمان به مساحت 232/88 متر مربع / مزایده,مزایده یک دستگاه آپارتمان به مساحت 232/88 متر مربع
 742. مزایده یک دستگاه آپارتمان تجاری و مسکونی کلاسه 960714 / مزایده,مزایده یک دستگاه آپارتمان تجاری و مسکونی کلاسه 960714
 743. مزایده منزل مسکونی یک طبقه عرصه 257متر / مزایده,مزایده منزل مسکونی یک طبقه عرصه 257متر
 744. مزایده منزل مسکونی مساحت عرصه 129متر / مزایده,مزایده منزل مسکونی مساحت عرصه 129متر
 745. مناقصه دمونتاژ ، بارگیری ، حمل ، آماده سازی برای نصب دو دستگاه دیزل / آگهی مناقصه ، مناقصه دمونتاژ ، بارگیری ، حمل ، آماده سازی برای نصب دو دستگاه دیزل
 746. مزایده فروش آیینه دیواری- اقلام بهداشتی و ... / مزایده ,مزایده فروش آیینه دیواری- اقلام بهداشتی و ...
 747. مزایده غرفه های آزاد و مشارکتی / مزایده, مزایده غرفه های آزاد و مشارکتی
 748. مناقصه چاپ، بسته بندی و توزیع قبوض برق مشترکین عادی و دیماندی / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه چاپ، بسته بندی و توزیع قبوض برق مشترکین عادی و دیماندی
 749. مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 95.49متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 95.49متر
 750. مزایده فروش یک دستگاه سمند مدل 82 / مزایده ,مزایده فروش یک دستگاه سمند مدل 82
 751. مزایده پلاک ثبتی مساحت 500مترمربع / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت 500مترمربع
 752. مزایده ششدانگ زمین یکصد و هفتاد و پنج متر و هشتاد و پنج دسیمتر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین یکصد و هفتاد و پنج متر و هشتاد و پنج دسیمتر
 753. مزایده فروش خودروی پژو پارس / آگهی مزایده , مزایده فروش خودروی پژو پارس
 754. مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 99.90متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 99.90متر
 755. مزایده یک دستگاه خودرو کامیونت / مزایده ,مزایده یک دستگاه خودرو کامیونت
 756. مزایده یک قطعه زمین زراعی 17270متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین زراعی 17270متر
 757. مناقصه انجام خدمات حمل و نقل درون وبرون شهری در سطح استان 96.6.1 / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه انجام خدمات حمل و نقل درون وبرون شهری در سطح استان 96.6.1
 758. مزایده گیوتین ( قیچی ) / مزایده , مزایده گیوتین ( قیچی )
 759. مناقصه حمل و انتقال پسماند انباشته در سکوی موقت زباله / مناقصه حمل و انتقال پسماند انباشته در سکوی موقت زباله
 760. تجدید فراخوان مشارکت طراحی و اجرای پروژه مسکونی - تجاری ارمغان / تجدید فراخوان مشارکت ،اطلاعیه فراخوان مشارکت طراحی و اجرای پروژه مسکونی - تجاری ارمغان
 761. تجدید فراخوان مشارکت در تخریب و ساخت پروژه مسکونی - تجاری / تجدید فراخوان , تجدید فراخوان مشارکت در تخریب و ساخت پروژه مسکونی - تجاری
 762. مزایده فروش تعدادی پارکینگ و انباری نوبت دوم / مزایده ,مزایده فروش تعدادی پارکینگ و انباری نوبت دوم
 763. مزایده تعداد 2 دستگاه خودروی مازاد / آگهی مزایده، مزایده تعداد 2 دستگاه خودروی مازاد
 764. مزایده سنگ های تک کوب و دو کوب - نوبت دوم / مزایده , مزایده سنگ های تک کوب و دو کوب - نوبت دوم
 765. مزایده ششدانگ یک باب منزل مسکونی به کلاسه 960161 نوبت اول / مزایده,مزایده ششدانگ یک باب منزل مسکونی به کلاسه 960161 نوبت اول
 766. مزایده یک واحد مسکونی ویلایی / مزایده ,مزایده یک واحد مسکونی ویلایی
 767. مزایده فروش میلگرد، آهن آلات اسقاطی، مقادیری سنگ... / مزایده فروش، مزایده فروش میلگرد، آهن آلات اسقاطی، مقادیری سنگ...
 768. مزایده واگذاری به اجاره تعداد یک باب واحد تجاری / خلاصه آگهی مزایده عمومی, مزایده واگذاری به اجاره تعداد یک باب واحد تجاری
 769. مزایده فروش ۱۱ دستگاه خودروسبک - نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی ,مزایده فروش ۱۱ دستگاه خودروسبک - نوبت دوم
 770. مزایده اقلام ضایعاتی شرکت سایپا یدک / مزایده, مزایده اقلام ضایعاتی شرکت سایپا یدک
 771. مزایده فروش یکدستگاه خانه سازمانی و چهار دستگاه خودرو سواری / آگهی دعوت به مزایده عمومی , مزایده فروش یکدستگاه خانه سازمانی و چهار دستگاه خودرو سواری
 772. مزایده فروش یکدستگاه کمپرسور باد ... تجدید / آگهی تجدید مزایده اموال منقول , مزایده فروش یکدستگاه کمپرسور باد ... تجدید
 773. مزایده فروش عرصه و اعیان ششدانگ یکباب ساختمان... / آگهی مزایده اموال منقول و غیر منقول , مزایده فروش عرصه و اعیان ششدانگ یکباب ساختمان.....
 774. مزایده 1 سهم مشاع از کل 128 سهم آب چاه به پلاک ثبتی 39 مرحله اول / مزایده,مزایده 1 سهم مشاع از کل 128 سهم آب چاه به پلاک ثبتی 39 مرحله اول
 775. مزایده فروش سواری پیکان / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش سواری پیکان
 776. مزایده 3 عدد تابلو فرش / آگهی مزایده, مزایده 3 عدد تابلو فرش
 777. مزایده واگذاری فروش دو قطعه زمین تجاری تجدید / مزایده,مزایده واگذاری فروش دو قطعه زمین تجاری تجدید
 778. مزایده فروش کانکس و ... / آگهی مزایده, مزایده فروش کانکس و ...
 779. مناقصه عملیات جمع آوری، تفکیک، ساماندهی و پرس کارتن 96.6.1 / آگهی مناقصه , مناقصه عملیات جمع آوری، تفکیک، ساماندهی و پرس کارتن 96.6.1
 780. مزایده ملک به مساحت 462.39مترمربع / مزایده,مزایده ملک به مساحت 462.39مترمربع
 781. مزایده فروش 16 باب مغازه تجاری / مزایده,مزایده فروش 16 باب مغازه تجاری
 782. مزایده فروش یک دستگاه وانت مزدا / مزایده ,مزایده فروش یک دستگاه وانت مزدا
 783. مزایده سه سیلو نگهداری سیمان نوبت دوم / مزایده ,مزایده سه سیلو نگهداری سیمان نوبت دوم
 784. مزایده ملک مساحت عرصه 381.5متر نوبت دوم / مزایده,مزایده ملک مساحت عرصه 381.5متر نوبت دوم
 785. مزایده ملک پلاک 219 اصلی موسوم به تنگ ارجنک تعداد 5 قطعه نوبت اول / مزایده,مزایده ملک پلاک 219 اصلی موسوم به تنگ ارجنک تعداد 5 قطعه نوبت اول
 786. مزایده کارتن صابون نخل سالم / مزایده, مزایده کارتن صابون نخل سالم
 787. مزایده فروش 4 هکتار محصول باغ پسته / آگهی مزایده ، مزایده فروش 4 هکتار محصول باغ پسته
 788. مزایده منزل مسکونی 141.80متر / مزایده,مزایده منزل مسکونی 141.80متر
 789. مزایده فروش تعدادی اموال مازاد و اسقاطی در اختیار خود / مزایده, مزایده فروش تعدادی اموال مازاد و اسقاطی در اختیار خود
 790. مزایده واگذاری بهره برداری از 38 غرفه تجاری نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی ، مزایده واگذاری بهره برداری از 38 غرفه تجاری نوبت دوم
 791. مزایده فروش یک دستگاه خودروی سمند تصادفی مدل 1391 / مزایده فروش یک دستگاه خودروی سمند تصادفی مدل 1391
 792. مزایده فروش تعداد 8 قطعه زمین اوقافی مسکونی نوبت دوم / مزایده,مزایده فروش تعداد 8 قطعه زمین اوقافی مسکونی نوبت دوم
 793. استعلام نیاز به تامین خودروی مناسب دوکابین / استعلام نیاز به تامین خودروی مناسب دوکابین
 794. مزایده ششدانگ آپارتمان پلاک ثبتی شماره 1011 فرعی / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان پلاک ثبتی شماره 1011 فرعی
 795. مزایده ششدانگ آپارتمان عرصه صد و شصت متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان عرصه صد و شصت متر
 796. مزایده فروش اقلام و تجهیزات اسقاط و مستعمل اداری و پشتیبانی / آگهی مزایده , مزایده فروش اقلام و تجهیزات اسقاط و مستعمل اداری و پشتیبانی
 797. مزایده 2.34 دانگ از ششدانگ پلاک ثبتی عرصه 165متر / مزایده,مزایده 2.34 دانگ از ششدانگ پلاک ثبتی عرصه 165متر
 798. مناقصه تعمیرات خطوط لوله تغذیه و شبکه گاز ...- نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه تعمیرات خطوط لوله تغذیه و شبکه گاز ...- نوبت دوم
 799. مناقصه عمومی اجرای 6000 متر تعویض شبکه آب، طرح های اتفاقاتی ( لیست ب)... / مناقصه عمومی اجرای 6000 متر تعویض شبکه آب، طرح های اتفاقاتی ( لیست ب)...
 800. مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 250متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 250متر
 801. تجدید فراخوان اجرای کلیه عملیات راهداری شامل خاکبرداری... نوبت دوم / آگهی تجدید فراخوان مناقصه عمومی ، تجدید فراخوان اجرای کلیه عملیات راهداری شامل خاکبرداری... نوبت دوم
 802. فراخوان مناقصه خرید ایزوگام دارای روکش فویل آلومینیومی / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای , فراخوان مناقصه خرید ایزوگام دارای روکش فویل آلومینیومی نوبت اول
 803. مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی 154.52متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی 154.52متر
 804. مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 270مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 270مترمربع
 805. مزایده 25 تن بذر شوید / آگهی مزایده ، مزایده 25 تن بذر شوید
 806. مزایده ششدانگ یک باب خانه به مساحت 132 مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ یک باب خانه به مساحت 132 مترمربع
 807. مزایده یکبابخانه به مساحت 250 مترمربع / مزایده,مزایده یکبابخانه به مساحت 250 مترمربع
 808. تجدید مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز / آگهی تجدید مناقصه ,تجدید مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز
 809. مناقصه اجرای عملیات خاکی و قالب بندی پیش ساخته / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه اجرای عملیات خاکی و قالب بندی پیش ساخته
 810. تجدید مناقصه انجام امور تاسیسات مکانیکی و برق ساختمان / آگهی تجدید مناقصه ,تجدید مناقصه انجام امور تاسیسات مکانیکی و برق ساختمان
 811. مناقصه عملیات خاکبرداری و خاکریزی / آگهی مناقصه عمومی ,قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا (ص) ـ واحد اجرایی الهادی (ع)
 812. مزایده اجاره واحد تجاری واقع در پارک / اگهی مزایده عمومی ,مزایده اجاره واحد تجاری واقع در پارک
 813. مناقصه انجام امور خدمات شهری شامل تنظیف معابر و ... / آگهی مناقصه, مناقصه انجام امور خدمات شهری شامل تنظیف معابر و ...
 814. مناقصه اجرای طرح هندسی شامل (عملیات تخریب، خاکبرداری بنایی و .... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه اجرای طرح هندسی شامل (عملیات تخریب، خاکبرداری بنایی و ....)
 815. مزایده 250 راس بره نر / آگهی مزایده ، مزایده 250 راس بره نر
 816. مزایده اقلام مازاد و اسقاطی- نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی، مزایده اقلام مازاد و اسقاطی- نوبت دوم
 817. مزایده اموال اسقاط / آگهی فراخوان عمومی, مزایده اموال اسقاط
 818. مزایده واگذاری اجاره مکان نوبت دوم / آگهی مزایده ، مزایده واگذاری اجاره مکان نوبت دوم
 819. مناقصه خدمات فنی - مهندسی نگهداری و تعمیرات دوره ای.... تجدید / آگهی تجدید مناقصه ، مناقصه خدمات فنی - مهندسی نگهداری و تعمیرات دوره ای.... تجدید
 820. مناقصه واگذاری انجام خدمات نگهداری قسمتی از فضای سبز / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه واگذاری انجام خدمات نگهداری قسمتی از فضای سبز
 821. مزایده اجاره مکانها / آگهی مزایده , مزایده اجاره مکانها
 822. انتخاب مشاور جهت پروژه ساختمان شهرداری / آگهی انتخاب مشاور , انتخاب مشاور جهت پروژه ساختمان شهرداری
 823. مزایده تجهیزات و تاسیسات موجود در کارگاه قالیشویی و کارواش / اگهی مزایده , مزایده تجهیزات و تاسیسات موجود در کارگاه قالیشویی و کارواش
 824. خلاصه آگهی مزایده 1 باب مغازه تجاری از موقوفه جوانمرد قصاب - نوبت سوم / خلاصه آگهی مزایده , خلاصه آگهی مزایده 1 باب مغازه تجاری از موقوفه جوانمرد قصاب - نوبت سوم
 825. مناقصه خدمات بهره برداری ، تعمیر و نگهداری از شبکه برق شهر شیبان و حومه- نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خدمات بهره برداری ، تعمیر و نگهداری از شبکه برق شهر شیبان و حومه- نوبت دوم
 826. مناقصه خدمات غذایی و اتاقداری ابدارخانه ،... - نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی، مناقصه خدمات غذایی و اتاقداری ابدارخانه ،... نوبت دوم
 827. فراخوان انجام خدمات تنظیفات ،در محوطه های مناطق مسکونی نوبت دوم / فراخوان , فراخوان انجام خدمات تنظیفات ،در محوطه های مناطق مسکونی نوبت دوم
 828. مزایده اجاره اماکن تجاری بلا تصدی نوبت دوم / آگهی مزایده ، مزایده اجاره اماکن تجاری بلا تصدی نوبت دوم
 829. تجدید مناقصه تکمیل اتوبان شهید دانش (جدول بندی) / آگهی تجدید مناقصه عمومی، تجدید مناقصه تکمیل اتوبان شهید دانش (جدول بندی)
 830. مزایده فروش 2 دستگاه خودرو / مزایده , مزایده فروش 2 دستگاه خودرو نوبت اول
 831. مناقصه برون سپاری بخش نوار قلب و تزریقات نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه برون سپاری بخش نوار قلب و تزریقات نوبت دوم
 832. مزایده اجاره پارکینگ خلیج فارس / آگهی مزایده، مزایده اجاره پارکینگ خلیج فارس
 833. مناقصه واگذاری تعمیر و نگهداری آسانسورهای بیمارستان / آگهی مناقصه , مناقصه واگذاری تعمیر و نگهداری آسانسورهای بیمارستان
 834. مناقصه تکمیل مجتمع های آبرسانی روستایی اولویت دار روستایی خوزستان - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه تکمیل مجتمع های آبرسانی روستایی اولویت دار روستایی خوزستان - نوبت دوم
 835. مناقصه تهیه مصالح و اجرای خط کشی با رنگ سرد ترافیکی / آگهی دعوت مناقصه عمومی، مناقصه تهیه مصالح و اجرای خط کشی با رنگ سرد ترافیکی
 836. مناقصه خدمات بهره برداری ، تعمیر و نگهداری از شبکه برق ... نوبت دوم / ​آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای, مناقصه خدمات بهره برداری ، تعمیر و نگهداری از شبکه برق ... نوبت دوم
 837. تجدید مناقصه عمومی جذب پیمانکار واجد شرایط به منظور انجام کارهای عمرانی متفرقه در سطح شهر / آگهی تجدید مناقصه عمومی ,تجدید مناقصه عمومی جذب پیمانکار واجد شرایط به منظور انجام کارهای عمرانی متفرقه در سطح شهر
 838. مناقصه ارائه خدمات یدک کشی / مناقصه , مناقصه ارائه خدمات یدک کشی
 839. مناقصه انجام امور خدمات نظافت فرودگاه بین المللی آبادان ... نوبت دوم / مناقصه انجام امور خدمات نظافت فرودگاه بین المللی آبادان ... نوبت دوم
 840. مناقصه تهیه و نصب تجهیزات ais ساحل مارک ترانزس / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی پیمانکاران ,مناقصه تهیه و نصب تجهیزات ais ساحل مارک ترانزس
 841. مناقصه نصب و استانداردسازی انشعابات آب و فاضلاب / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه نصب و استانداردسازی انشعابات آب و فاضلاب
 842. مناقصه واگذاری امداد خودروهای سطح شهرستان / آگهی مناقصه, مناقصه واگذاری امداد خودروهای سطح شهرستان
 843. مزایده یخچال ویترینی و ... / مزایده, مزایده یخچال ویترینی و ...
 844. مزایده واگذاری بوفه بیمارستان / آگهی مزایده , مزایده واگذاری بوفه بیمارستان
 845. مزایده یک قطعه زمین مساحت 98مترمربع / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 98مترمربع
 846. مزایده 20 من محلی زمین زراعی تجدید / مزایده,مزایده 20 من محلی زمین زراعی تجدید
 847. مزایده اجاره تابلوهای تبلیغاتی سطح شهر سلماس ... نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی , مزایده اجاره تابلوهای تبلیغاتی سطح شهر سلماس ... نوبت دوم
 848. مزایده یک قطعه زمین مساحت 8260متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 8260متر
 849. مناقصه عملیات آسفالت خیابانهای سطح شهر / آگهی مناقصه ، مناقصه عملیات آسفالت خیابانهای سطح شهر
 850. مناقصه عملیات پیاده روسازی خیابانهای سطح شهر / آگهی مناقصه ، مناقصه عملیات پیاده روسازی خیابانهای سطح شهر
 851. مشارکت در ساخت پمپ بنزین / مناقصه مشارکت در ساخت پمپ بنزین
 852. تجدید مناقصه بارگیری ، حمل و تخلیه مقدار 3500 تن انواع نهاده های کشاورزی- نوبت دوم / تجدید آگهی مناقصه عمومی , مناقصه بارگیری ، حمل و تخلیه مقدار 3500 تن انواع نهاده های کشاورزی- نوبت دوم
 853. مزایده فروش خط ریسندگی الیاف کوتاه / آگهی مزایده , مزایده فروش خط ریسندگی الیاف کوتاه
 854. مزایده آپارتمان طبقه سه 58.94متر / مزایده,مزایده آپارتمان طبقه سه 58.94متر
 855. مزایده منزل مسکونی عرصه 238.29متر نوبت دوم / مزایده,مزایده منزل مسکونی عرصه 238.29متر نوبت دوم
 856. مناقصه خریداری تعداد 6000 برگ زینک حرارتی / آگهی مناقصه , مناقصه خریداری تعداد 6000 برگ زینک حرارتی
 857. مزایده اجاره یک باب سوله به مساحت 2500 مترمربع / آگهی مزایده,مزایده اجاره یک باب سوله به مساحت 2500 مترمربع
 858. مناقصه نصب پایه چراغ روشنایی تزئینی / آگهی مناقصه,مناقصه نصب پایه چراغ روشنایی تزئینی
 859. مزایده فروش اقلام مازاد و ضایعات / آگهی مزایده ,مزایده فروش اقلام مازاد و ضایعات
 860. مناقصه اجرای عملیات حفاری و آتشباری / آگهی مناقصه,مناقصه اجرای عملیات حفاری و آتشباری
 861. مزایده واگذاری چهار دهنه دفاتر تعاونی ترمینال جدید الاحداث و ... مرحله اول نوبت دوم / آگهی مزایده, مزایده واگذاری چهار دهنه دفاتر تعاونی ترمینال جدید الاحداث و ... مرحله اول نوبت دوم
 862. فراخوان ماده شیمیایی ضد رسوب و خوردگی برج خنک کننده / فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه گران (عمومی دو مرحله ای) , فراخوان ماده شیمیایی ضد رسوب و خوردگی برج خنک کننده
 863. تجدید مزایده واگذاری ساختمان و کلیه اماکن ورزشی و رفاهی / تجدید آگهی مزایده عمومی یک مرحله ای , مزایده واگذاری ساختمان و کلیه اماکن ورزشی و رفاهی
 864. مزایده ششدانگ سرقفلی واحد تجاری فضای مفید10.5متر / مزایده,مزایده ششدانگ سرقفلی واحد تجاری فضای مفید10.5متر
 865. مناقصه خرید سرویس های ICT مرتبط با سامانه جامع مناطق بندری / مناقصه , مناقصه خرید سرویس های ICT مرتبط با سامانه جامع مناطق بندری
 866. تجدید مزایده اجاره محل استقرار قایق آبی کودکان ... / آگهی تجدید فراخوان مزایده حضوری ,مزایده اجاره محل استقرار قایق آبی کودکان ...
 867. مناقصه تعمیرات خطوط لوله تغذیه و شبکه گاز در سطح شهرستان های جهرم...- نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه تعمیرات خطوط لوله تغذیه و شبکه گاز در سطح شهرستان های جهرم...- نوبت دوم
 868. فراخوان سرویس و نگهداری و راهبری سیستم ایمنی و آتش نشانی / فراخوان , فراخوان سرویس و نگهداری و راهبری سیستم ایمنی و آتش نشانی
 869. اصلاحیه مناقصه مدیریت فنی و اجرایی مراکز تحقیقات آموزش و مشاوره فضای سبز... / اصلاحیه مناقصه عمومی، مناقصه مدیریت فنی و اجرایی مراکز تحقیقات آموزش و مشاوره فضای سبز...
 870. مناقصه برونسپاری بهره برداری امور برق شهرستان بوئین و میاندشت / مناقصه برونسپاری بهره برداری امور برق شهرستان بوئین و میاندشت
 871. مناقصه جمع آوری برقهای غیر مجاز / مناقصه ،مناقصه جمع آوری برقهای غیر مجاز
 872. آگهی مناقصه توسعه و احداث گلزار شهداء روستای یوسف آباد / مناقصه ، مناقصه توسعه و احداث گلزار شهداء روستای یوسف آباد
 873. مناقصه توسعه و احداث روستایی توسعه و احداث برق شهری / آگهی مناقصه ,مناقصه توسعه و احداث روستایی توسعه و احداث برق شهری
 874. مناقصه عملیات نگهداری و تعمیرات خطوط و پستهای انتقال و فوق توزیع سال 97 / مناقصه عملیات نگهداری و تعمیرات خطوط و پستهای انتقال و فوق توزیع سال 97
 875. اصلاحیه مناقصه حفظ و نگهداری فضای سبز ناحیه 3 / اصلاحیه مناقصه عمومی , مناقصه حفظ و نگهداری فضای سبز ناحیه 3
 876. استعلام کابل خاکی 04/70 ژله فیلد / استعلام، استعلام کابل خاکی 04/70 ژله فیلد...
 877. استعلام اجرای دکل و فونداسیون و گراند و نصب دکل ... / استعلام , استعلام اجرای دکل و فونداسیون و گراند و نصب دکل ...
 878. استعلام اجرای دکل و فوندانسیون و گراند و نصب دکل / استعلام ,استعلام اجرای دکل و فوندانسیون و گراند و نصب دکل
 879. مزایده اجاره سالن بدنسازی مجموعه تربیت بدنی و ... / آگهی مزایده , مزایده اجاره سالن بدنسازی مجموعه تربیت بدنی و ...
 880. فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه خرید قطعات پمپ آبرسانی 96.6.01 / فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه خرید , فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه خرید قطعات پمپ آبرسانی 96.6.1
 881. اصلاحیه مناقصه عملیات رنگ آمیزی جداول ، گاردریلها، مبلمان / اصلاحیه مناقصه عمومی , مناقصه عملیات رنگ آمیزی جداول ، گاردریلها، مبلمان
 882. مناقصه خدمات عمومی پشتیبانی سال ۹۶ / آگهی مناقصه ,مناقصه خدمات عمومی پشتیبانی سال ۹۶
 883. فراخوان پیمانکار جهت اجرای شبکه گازرسانی به روستاهای دره یادگار - قتل یوم... / آگهی فراخوان پیمانکار , فراخوان پیمانکار جهت اجرای شبکه گازرسانی به روستاهای دره یادگار - قتل یوم...
 884. فراخوان اجرای خط تغذیه صنایع و روستاها / آگهی فراخوان پیمانکار , فراخوان اجرای خط تغذیه صنایع و روستاها
 885. فراخوان کارت کنترلر MTL / فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه خرید دو مرحله ای,مناقصه کارت کنترلر MTL
 886. مناقصه انجام عملیات خرید و نصب سیستم اعلان حریق / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه انجام عملیات خرید و نصب سیستم اعلان حریق
 887. مناقصه خرید ابزارآلات ترابری / فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه خرید ,مناقصه خرید ابزارآلات ترابری
 888. مناقصه واگذاری خدمات حجمی ، نگهداری و بهره برداری از تاسیسات آب شرب / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه واگذاری خدمات حجمی ، نگهداری و بهره برداری از تاسیسات آب شرب
 889. مناقصه p/f "msp/drilex" gate valve / آگهی مناقصه ,مناقصه p/f "msp/drilex" gate valve
 890. آگهی ارزیابی کیفی PART FOR CORE BARREL ADJUSTABLE / آگهی ارزیابی کیفی ، آگهی ارزیابی کیفی PART FOR CORE BARREL ADJUSTABLE
 891. فراخوان P/F RENHE WELL LOGGING EQUIPMENT / آگهی فراخوان عمومی , فراخوان P/F RENHE WELL LOGGING EQUIPMENT نوبت اول
 892. استعلام سه ردیف تغذیه کننده گریس / استعلام سه ردیف تغذیه کننده گریس
 893. استعلام رادیاتور روغن SLB / استعلام رادیاتور روغن SLB
 894. استعلام تعمیر 3 عدد مبدل حرارتی نورد 350 / استعلام تعمیر 3 عدد مبدل حرارتی نورد 350
 895. استعلام خرید لباس كامل مخصوص سند بلاست و فیلتر تنفسی سندبلاست كار / استعلام، استعلام خرید لباس كامل مخصوص سند بلاست و فیلتر تنفسی سندبلاست كار
 896. آگهی مزایده عمومی فروش تعداد 16 دستگاه خودرو سواری مازاد / آگهی مزایده عمومی،آگهی مزایده عمومی فروش تعداد 16 دستگاه خودرو سواری مازاد
 897. استعلام سرشیلنگی / استعلام، استعلام سرشیلنگی
 898. استعلام خرید دو ردیف اسپیلت و پرده هوا / استعلام، استعلام خرید دو ردیف اسپیلت و پرده هوا
 899. استعلام خرید یک ردیف سیلندر هیدرولیک / استعلام، استعلام خرید یک ردیف سیلندر هیدرولیک
 900. استعلام الکتروپمپ عمودی لجن برج خاموش کننده ککسازی / استعلام، استعلام الکتروپمپ عمودی لجن برج خاموش کننده ککسازی
 901. استعلام پیچ و مهره / استعلام , استعلام پیچ و مهره
 902. استعلام پیچ و مهره / استعلام , استعلام پیچ و مهره
 903. اصلاحیه فراخوان مناقصه فرآوری و تغذیه اطلاعات بالادستی نفت / اصلاحیه مناقصه عمومی ، فراخوان مناقصه فرآوری و تغذیه اطلاعات بالادستی نفت
 904. مناقصه تجهیز سه دستگاه شاسی به خودروی اطفا / آگهی مناقصه ,مناقصه توسعه و احداث روستایی توسعه و احداث برق شهری
 905. مناقصه انجام خدمات تهیه طبخ توزیع و سرو سه وعده غذا / آگهی مناقصه ,مناقصه انجام خدمات تهیه طبخ توزیع و سرو سه وعده غذا
 906. فراخوان یک مرحله ای خدمات سرویس راه اندازی تعمیر نگهداری و مراقبت های تاسیساتی سرمایشی و ... / فراخوان یک مرحله ای , فراخوان یک مرحله ای خدمات سرویس راه اندازی تعمیر نگهداری و مراقبت های تاسیساتی سرمایشی و ...
 907. مناقصه خرید لوازم آزمایشگاهی / مناقصه ، مناقصه خرید لوازم آزمایشگاهی
 908. مناقصه خرید لوازم آزمایشگاهی / مناقصه ، مناقصه خرید لوازم آزمایشگاهی
 909. مناقصه خرید کاتالیست راکتورهای واحد 09 / آگهی مناقصه ,مناقصه خرید کاتالیست راکتورهای واحد 09
 910. مزایده مقدار حدود 100 تن سیلندر گاز مایع ضایعاتی / آگهی مزایده,مزایده مقدار حدود 100 تن سیلندر گاز مایع ضایعاتی
 911. مناقصه خرید لوازم آزمایشگاهی / مناقصه ، مناقصه خرید لوازم آزمایشگاهی
 912. مناقصه خرید کیت الکترونیکی پردازشگر مرکزی / مناقصه, مناقصه خرید کیت الکترونیکی پردازشگر مرکزی
 913. مناقصه ساخت چرخ دنده / مناقصه ساخت چرخ دنده
 914. مناقصه خرید P/F: HONEYWELL 96.6.1 / مناقصه خرید P/F: HONEYWELL 96.6.1
 915. مناقصه SHAFT OF BYRON JACKSON / مناقصه، مناقصه SHAFT OF BYRON JACKSON
 916. مزایده فروش مقدار حدود 200 تن ضایعات دسته و پایه سیلندر / آگهی مزایده , مزایده فروش مقدار حدود 200 تن ضایعات دسته و پایه سیلندر
 917. استعلام بهاء انجام خدمات تهیه دفترچه محاسباتی مربوط به پل هوائی عابر پیاده / استعلام بهاء, استعلام بهاء انجام خدمات تهیه دفترچه محاسباتی مربوط به پل هوائی عابر پیاده
 918. مناقصه اجرای عملیات بهسازی جداول تقسیم آب باغات قصردشت / مناقصه اجرای عملیات بهسازی جداول تقسیم آب باغات قصردشت
 919. مزایده اجاره 35 عدد لایت باکس و 37 عدد ستون تبلیغاتی / مزایده, مزایده اجاره 35 عدد لایت باکس و 37 عدد ستون تبلیغاتی
 920. مزایده اجاره 99 فضای تبلیغاتی پشت کیوسک های مطبوعاتی / مزایده، مزایده اجاره 99 فضای تبلیغاتی پشت کیوسک های مطبوعاتی
 921. مزایده اجاره تابلوهای تبلیغاتی مربوط به هفت دستگاه پل هوایی عابر پیاده / مزایده، مزایده اجاره تابلوهای تبلیغاتی مربوط به هفت دستگاه پل هوایی عابر پیاده
 922. اگهی مزایده فروش خودرو / آگهی مزایده ، اگهی مزایده فروش خودرو
 923. مزایده پیست اسکیت - مرحله دوم / مزایده , مزایده پیست اسکیت - مرحله دوم
 924. استعلام اجرای کارشناسی و نقشه برداری سطح منطقه / استعلام، استعلام اجرای کارشناسی و نقشه برداری سطح منطقه
 925. مناقصه عملیات نگهداری فضای سبز و حراست فیزیکی از پارک های سطح شهرداری منطقه 7 / مناقصه عمومی ,مناقصه عملیات نگهداری فضای سبز و حراست فیزیکی از پارک های سطح شهرداری منطقه 7
مناقصات و مزایدات مزایده اجاره سالت بدنسازی ، مناقصه خدمات عمومی پشتیبانی ,...
ما را در سایت مناقصات و مزایدات دنبال می کنید

نویسنده : نوری بازدید : 4 تاريخ : شنبه 29 مهر 1396 ساعت: 11:17

<ol><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918620/مناقصه-احداث-دیوار-و-فنس-پیرامون-محوطه-فلر'>مناقصه احداث دیوار و فنس پیرامون محوطه فلر  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه احداث دیوار و فنس پیرامون محوطه فلر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918174/مزایده-ضایعات-نبشی-دور-ورق--'>مزایده ضایعات نبشی دور ورق ...  / آگهی مزایده، مزایده ضایعات نبشی دور ورق ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918760/مناقصه-عمومی-دو-مرحله-ای-ارائه-خدمات-مشاوره‌ای-مهندسی-قطعات'>مناقصه عمومی دو مرحله ای ارائه خدمات مشاوره‌ای مهندسی قطعات  / مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه عمومی دو مرحله ای ارائه خدمات مشاوره‌ای مهندسی قطعات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918701/مناقصه-سرویس-ایاب-و-ذهاب'>مناقصه سرویس ایاب و ذهاب  / مناقصه سرویس ایاب و ذهاب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918706/مزایده-تایپ-و-تکثیر-و-انتشارات'>مزایده تایپ و تکثیر و انتشارات   / مزایده تایپ و تکثیر و انتشارات  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918708/فراخوان-تجهیزات-و-احداث-شبکه-توزیع-و-ساخت-و-نصب-انشعابات-پلی-اتیلنی'>فراخوان تجهیزات و احداث شبکه توزیع و ساخت و نصب انشعابات پلی اتیلنی / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای ,مناقصه  تجهیزات و احداث شبکه توزیع و ساخت و نصب انشعابات پلی اتیلنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918184/مناقصه-عملیات-رنگ-آمیزی-جداول--گاردریلها-مبلمان-و---'>مناقصه عملیات رنگ آمیزی جداول ، گاردریلها، مبلمان و  ...  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات رنگ آمیزی جداول ، گاردریلها، مبلمان و  ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918752/فراخوان-تجهیزات-و-احداث-شبکه-توزیع-و-ساخت-و-نصب-انشعابات-پلی-اتیلنی'>فراخوان تجهیزات و احداث شبکه توزیع و ساخت و نصب انشعابات پلی اتیلنی / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای ,مناقصه  تجهیزات و احداث شبکه توزیع و ساخت و نصب انشعابات پلی اتیلنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918681/مناقصه-پروژه-گازرسانی-به-صنایع-و-مجتمع-های-مسکونی'>مناقصه پروژه گازرسانی به صنایع و مجتمع های مسکونی / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه پروژه گازرسانی به صنایع و مجتمع های مسکونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918723/مناقصه-خرید-چراغ-های-ضد-انفجار'>مناقصه خرید چراغ های ضد انفجار / اگهی فراخوان مناقصه , مناقصه خرید چراغ های ضد انفجار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918767/هشتمین-کنفرانس-ملی-حسابداری-و-مدیریت'>هشتمین کنفرانس ملی حسابداری و مدیریت / هشتمین کنفرانس ملی حسابداری و مدیریت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918736/کنفرانس-ملی-نوآوری-در-فناوری-مهندسی-برق-و-کامپیوتر'>کنفرانس ملی نوآوری در فناوری مهندسی برق و کامپیوتر  / کنفرانس ملی نوآوری در فناوری مهندسی برق و کامپیوتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918731/همایش-ملی-تجهیزات-و-مواد-آزمایشگاهی-صنعت-نفت-ایران'>همایش ملی تجهیزات و مواد آزمایشگاهی صنعت نفت ایران / همایش ملی تجهیزات و مواد آزمایشگاهی صنعت نفت ایران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918746/همایش-پیشگیری-از-خشونت'>همایش پیشگیری از خشونت / همایش پیشگیری از خشونت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918753/کنفرانس-بین-المللی-پژوهش-های-نوین'>کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین / کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918757/کنگره-بین-المللی-عمران--معماری-و-علوم-محیطی'>کنگره بین المللی عمران ، معماری و علوم محیطی / کنگره بین المللی عمران ، معماری و علوم محیطی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918166/فراخوان-سرویس-و-نگهداری-و-راهبری-و-تعمیرات-تاسیسات--'>فراخوان سرویس و نگهداری و راهبری و تعمیرات تاسیسات ... / فراخوان ، فراخوان سرویس و نگهداری و راهبری و تعمیرات تاسیسات ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918634/استعلام-بها-سانس-های-شنای-رشته-تربیت-بدنی'>استعلام بها سانس های شنای رشته تربیت بدنی / استعلام بها سانس های شنای رشته تربیت بدنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918569/مناقصه-واگذاری-امور-تهیه--طبخ-و-توزیع-غذا--'>مناقصه واگذاری امور تهیه , طبخ و توزیع غذا ... / مناقصه ، مناقصه واگذاری امور تهیه , طبخ و توزیع غذا ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918690/استعلام-بها-سرویس-ایاب-و-ذهاب-اساتید'>استعلام بها سرویس ایاب و ذهاب اساتید / استعلام بها سرویس ایاب و ذهاب اساتید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918662/فراخوان-ارزیابی-کیفی-گازرسانی-به-روستاهای'>فراخوان ارزیابی کیفی گازرسانی به روستاهای / فراخوان ارزیابی کیفی گازرسانی به روستاهای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918152/مزایده-لامپ-و-دوربین-مداربسته'>مزایده لامپ و دوربین مداربسته / مزایده لامپ و دوربین مداربسته</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918707/مناقصه-تهیه-طبخ-و-توزیع-غذای-بیمارستان'>مناقصه تهیه طبخ و توزیع غذای بیمارستان / مناقصه تهیه طبخ و توزیع غذای بیمارستان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918696/مناقصه-خدمات-پشتیبانی'>مناقصه خدمات پشتیبانی     / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای ,مناقصه انجام خدمات عمومی و پشتیبانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918703/مناقصه-واگذاری-امور-نقلیه'>مناقصه واگذاری امور نقلیه / مناقصه واگذاری امور نقلیه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918143/مزایده-مقدار-500-تن-برنج-هاشمی-یا-طارم'>مزایده مقدار 500 تن برنج هاشمی یا طارم   / مزایده مقدار 500 تن برنج هاشمی یا طارم  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918699/مناقصه-واگذاری-فضای-سبز-و-خدمات-پارکی-و-نظافتی-کوهستان'>مناقصه  واگذاری فضای سبز و خدمات پارکی و نظافتی کوهستان / مناقصه  واگذاری فضای سبز و خدمات پارکی و نظافتی کوهستان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918615/مزایده-ماشین-آلات-چاپ-و-تعدادی-خودرو-اسقاطی'>مزایده ماشین آلات چاپ و تعدادی خودرو اسقاطی / مزایده ماشین آلات چاپ و تعدادی خودرو اسقاطی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918667/مزایده-ماشین-آلات-و-تجهیزات-تهرانسر'> مزایده ماشین آلات و تجهیزات تهرانسر /  مزایده ماشین آلات و تجهیزات تهرانسر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918621/مزایده-اموال-و-ماشین-آلات-مربوط-به-ریسندگی'> مزایده اموال و ماشین آلات مربوط به ریسندگی /  مزایده اموال و ماشین آلات مربوط به ریسندگی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918689/مزایده-بصورت-اجاره-کیوسکهای'> مزایده بصورت اجاره کیوسکهای /  مزایده بصورت اجاره کیوسکهای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918133/مناقصه-خرید-تجهیزات-شبکه-تامین-کننده'>مناقصه خرید تجهیزات شبکه تامین کننده / مناقصه ، خرید تجهیزات شبکه تامین کننده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918648/مناقصه-انجام-خدمات-نګهداری-فضای-سبز-ادارات---'>مناقصه انجام خدمات نګهداری فضای سبز ادارات .... / مناقصه انجام خدمات نګهداری فضای سبز ادارات و اماکن عمومی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918610/مناقصه-لوله-پلی-اتیلن-فاضلابی-۳۱۵-با-واشر-و-مانشون'>مناقصه لوله پلی اتیلن فاضلابی ۳۱۵ با واشر و مانشون  / آگهی مناقصه , فراخوان لوله پلی اتیلن فاضلابی ۳۱۵ با واشر و مانشون </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918111/مناقصه-تامین-قطعات-یدکی-لیفتراک-کلارک-گازی-تمدید'>مناقصه تامین قطعات یدکی لیفتراک کلارک گازی تمدید / تمدید آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تامین قطعات یدکی لیفتراک کلارک گازی تمدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918735/مناقصه-سرمایه-گذاری-درپروژهای-دانشکده-علوم-پزشکی-وخدامت-بهداشتی-درمانی-آیادان'>مناقصه سرمایه گذاری درپروژهای دانشکده علوم پزشکی وخدامت بهداشتی درمانی آیادان     / مناقصه سرمایه گذاری درپروژهای دانشکده علوم پزشکی وخدامت بهداشتی درمانی آیادان    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918661/مناقصه-خرید-٢٤٠-تن-کاتالیست'>مناقصه خرید ٢٤٠ تن کاتالیست / مناقصه خرید ٢٤٠ تن کاتالیست</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918677/مناقصه-خرید-قطعات-یدکی-سیستم-لرزش-کمپرسورهای-تزریق'>مناقصه خرید قطعات یدکی سیستم لرزش کمپرسورهای تزریق / مناقصه خرید قطعات یدکی سیستم لرزش کمپرسورهای تزریق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918683/مناقصه-خرید-و-نصب-یک-دستگاه-پکیج-R-O'>مناقصه خرید و نصب یک دستگاه پکیج R.O / مناقصه خرید و نصب یک دستگاه پکیج R.O</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918181/مزایده-فروش-ده-دستگاه-آپارتمان-به-انضمام-پارکینگ-و-انباری-نوبت-دوم'>مزایده فروش ده دستگاه آپارتمان به انضمام پارکینگ و انباری نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش ده دستگاه آپارتمان به انضمام پارکینگ و انباری نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918116/مناقصه-حمل-شیر-خام'>مناقصه حمل شیر خام / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه حمل شیر خام</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918189/مناقصه-خدمات-سرویس-و-نگهداری-چاپگرهای'>مناقصه  خدمات سرویس و نگهداری چاپگرهای / مناقصه ، مناقصه  خدمات سرویس و نگهداری چاپگرهای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918251/اصلاحیه-مزایده-واگذاری-امتیاز-بهره-برداری-از-بوفه-غربی-بوستان-جنگلی'>اصلاحیه مزایده واگذاری امتیاز بهره برداری از بوفه غربی بوستان جنگلی  / اصلاحیه مناقصه و مزایده عمومی,مزایده واگذاری امتیاز بهره برداری از بوفه غربی بوستان جنگلی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918196/مناقصه-تامین-انواع-برنج-ایرانی-و-خارجی'>مناقصه تامین انواع برنج ایرانی و خارجی / مناقصه , مناقصه تامین انواع برنج ایرانی و خارجی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918138/حراج-تعداد-14-دستگاه-انواع-وسائط-نقلیه'>حراج تعداد 14 دستگاه انواع وسائط نقلیه / آگهی حراج عمومی, حراج تعداد 14 دستگاه انواع وسائط نقلیه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918147/مناقصه-خرید-کابل-فیبر-نوری-و-کابل-برق-افشان'>مناقصه خرید کابل فیبر نوری و کابل برق افشان  / آگهی مناقصه, مناقصه خرید کابل فیبر نوری و کابل برق افشان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918085/تجدید-مناقصه-احداث-محوطه-دو-باب-مدرسه-به-شماره-شهرسازی-5-5-22----نوبت-دوم'>تجدید مناقصه احداث محوطه دو باب مدرسه به شماره شهرسازی 5-5-22...  - نوبت دوم  / آگهی تجدید فراخوان مناقصه , تجدید مناقصه احداث محوطه دو باب مدرسه به شماره شهرسازی 5-5-22...  - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918159/مناقصه-اجرای-عملیات-توسعه-و-بازپیرایی-فضای-سبز--'>مناقصه اجرای عملیات توسعه و بازپیرایی فضای سبز ... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه اجرای عملیات توسعه و بازپیرایی فضای سبز ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918129/مناقصه-تامین-سرویس-ایاب-و-ذهاب-کارکنان'>مناقصه تامین سرویس ایاب و ذهاب کارکنان / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تامین سرویس ایاب و ذهاب کارکنان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918086/مزایده-یک-قطعه-زمین-زراعی-500متر-مرحله-اول'>مزایده یک قطعه زمین زراعی 500متر مرحله اول  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین زراعی 500متر مرحله اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918087/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-دویست-متر-نوبت-اول'>مزایده یک قطعه زمین مساحت دویست متر نوبت اول / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت دویست متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918089/مزایده-خانه-مسکونی-با-قدمت15-سال-نوبت-اول'>مزایده خانه مسکونی با قدمت15 سال نوبت اول / مزایده,مزایده خانه مسکونی با قدمت15 سال نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918343/مناقصه-حفاری-و-کابلکشی-خاکی-فیبرنوری--نوبت-دوم'>مناقصه حفاری و کابلکشی خاکی فیبرنوری - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه حفاری و کابلکشی خاکی فیبرنوری - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918396/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مسکونی-عرصه-160متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی عرصه 160متر  / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی عرصه 160متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918391/مزایده-سرقفلی-یکباب-تجاری-بخش-سه-اردبیل'>مزایده سرقفلی یکباب تجاری بخش سه اردبیل  / مزایده,مزایده سرقفلی یکباب تجاری بخش سه اردبیل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918079/تجدید-فراخوان-احداث-محوطه-دو-باب-مدرسه--نوبت-دوم'>تجدید فراخوان احداث محوطه دو باب مدرسه - نوبت دوم  / مناقصه , تجدید فراخوان احداث محوطه دو باب مدرسه - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918400/مزایده-آپارتمان-مسکونی-مساحت-96-48متر'>مزایده آپارتمان مسکونی مساحت 96.48متر / مزایده,مزایده آپارتمان مسکونی مساحت 96.48متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918402/مزایده-سه-دانگ-مشاع-از-زمین-مساحت150متر'>مزایده سه دانگ مشاع از زمین مساحت150متر / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع از زمین مساحت150متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918403/مزایده-آپارتمان-طبقه-اول-144-66متر'>مزایده آپارتمان طبقه اول 144.66متر / مزایده,مزایده آپارتمان طبقه اول 144.66متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918375/مناقصه-خرید-دو-دستگاه-سرور-سیسکو'>مناقصه خرید دو دستگاه سرور سیسکو  / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه خرید دو دستگاه سرور سیسکو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918384/خلاصه-آگهی-منـاقصه-تجهیزات-نیرو-در-مراکز-با-ظرفیت-5k-10k-در-سطح-استان'>خلاصه آگهی منـاقصه تجهیزات نیرو در مراکز با ظرفیت 5k-10k در سطح استان / خلاصه آگهی منـاقصه , تجهیزات نیرو در مراکز با ظرفیت 5k-10k در سطح استان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918392/مناقصه-عملیات-احداث-ساختمان-اداری-سازمان-موتوری-شهرداری-کاشان'>مناقصه عملیات احداث ساختمان اداری سازمان موتوری شهرداری کاشان / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه عملیات احداث ساختمان اداری سازمان موتوری شهرداری کاشان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918447/مزایده-واگذاری-یک-قطعه-زمین-نقد-و-اقساط-تجدید'>مزایده واگذاری یک قطعه زمین نقد و اقساط تجدید  / مزایده,مزایده واگذاری یک قطعه زمین نقد و اقساط تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918090/تجدید-مناقصه-انجام-عملیات-اجرایی-لوله-گذاری-و-احداث-شبکه-فاضلاب'>تجدید مناقصه انجام عملیات اجرایی لوله گذاری و احداث شبکه فاضلاب / آگهی تجدید مناقصه عمومی، تجدید مناقصه انجام عملیات اجرایی لوله گذاری و احداث شبکه فاضلاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918374/مناقصه-روکش-آسفالت-و-تعریض-در-محور-شهرکرد--بروجن--نوبت-دوم'>مناقصه روکش آسفالت و تعریض در محور شهرکرد - بروجن - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه روکش آسفالت و تعریض در محور شهرکرد - بروجن - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918413/مناقصه-تامین-منابع-مالی-احداث-بهره-برداری-و-انتقال-پروژه-خرید-روزانه-12500--'>مناقصه تامین منابع مالی، احداث، بهره برداری و انتقال پروژه خرید روزانه 12500... / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه، مناقصه تامین منابع مالی، احداث، بهره برداری و انتقال پروژه خرید روزانه 12500...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918383/مزایده-محصول-جالیزهای-خربزه-خود-به-مساحت-35-هکتار'>مزایده محصول جالیزهای خربزه خود به مساحت 35 هکتار  / آگهی مزایده، مزایده محصول جالیزهای خربزه خود به مساحت 35 هکتار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918395/مزایده-فروش-سردرختی-گلابی-درگزی'>مزایده فروش سردرختی گلابی درگزی / آگهی مزایده, مزایده فروش سردرختی گلابی درگزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918372/مناقصه-خرید-و-تحویل-آسفالت-گرم-از-نوع-بیندر-و-یا-توپکا--مرحله-دوم'>مناقصه خرید و تحویل آسفالت گرم از نوع بیندر و یا توپکا - مرحله دوم  / آگهی مناقصه , مناقصه خرید و تحویل آسفالت گرم از نوع بیندر و یا توپکا - مرحله دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918389/فراخوان-مناقصه-پروژه-نظافت-و-نگهداری-پارکهای-جنگلی--نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه پروژه نظافت و نگهداری پارکهای جنگلی - نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای , فراخوان مناقصه پروژه نظافت و نگهداری پارکهای جنگلی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918436/فراخوان-مناقصه-عملیات-اجرایی-پروژه-طرح-توسعه-ترمینال'>فراخوان مناقصه عملیات اجرایی پروژه طرح توسعه ترمینال / آگهی فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای , فراخوان مناقصه عملیات اجرایی پروژه طرح توسعه ترمینال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918388/مزایده-فروش-یکدستگاه-خودروی-سواری-بنز-C180-تجدید'>مزایده فروش یکدستگاه خودروی سواری بنز C180 تجدید / آگهی تجدید مزایده اموال منقول و غیر منقول , مزایده فروش یکدستگاه خودروی سواری بنز C180 تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918449/مزایده-یک-واحد-آپارتمان-مساحت-55-متر-دو-خوابه'>مزایده یک واحد آپارتمان مساحت 55 متر دو خوابه / مزایده,مزایده یک واحد آپارتمان مساحت 55 متر دو خوابه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918075/مناقصه-واگذاری-اجرای-پروژه-طراحی-و-پیاده-سازی-نظام-حسابرسی-فاوا--نوبت-دوم'>مناقصه واگذاری اجرای پروژه طراحی و پیاده سازی نظام حسابرسی فاوا - نوبت دوم  / مناقصه عمومی, مناقصه واگذاری اجرای پروژه طراحی و پیاده سازی نظام حسابرسی فاوا - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918368/مناقصه-نگهداری-فضای-سبز-شهری-بخش-1-و-2-نوبت-دوم'>مناقصه نگهداری فضای سبز شهری بخش 1 و 2 نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه نگهداری فضای سبز شهری بخش 1 و 2 نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918377/مزایده-انتشارات-دانشجویی'>مزایده انتشارات دانشجویی / آگهی مزایده , مزایده انتشارات دانشجویی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918365/مناقصه-خرید-2-دستگاه-پکیج-یونیت'>مناقصه خرید 2 دستگاه پکیج یونیت / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید 2 دستگاه پکیج یونیت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918408/شناسایی-پیمانکار-جهت-عملیات-احداث-دیوار-سنگ-و-ملات-و-خشکه-چینی'>شناسایی پیمانکار جهت عملیات احداث دیوار سنگ و ملات و خشکه چینی / شناسایی پیمانکار , شناسایی پیمانکار جهت عملیات احداث دیوار سنگ و ملات و خشکه چینی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918399/گوشت-درجه-یک-و-مورد-تایید-اداره-دامپزشکی'>گوشت درجه یک و مورد تایید اداره دامپزشکی  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه گوشت درجه یک و مورد تایید اداره دامپزشکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918354/مناقصه-تامین-خودروهای-استیجاری-مورد-نیاز-گمرک-ایران-در-سال-96-نوبت-دوم'>مناقصه تامین خودروهای استیجاری مورد نیاز گمرک ایران در سال  96 نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه تامین خودروهای استیجاری مورد نیاز گمرک ایران در سال 96 نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918357/مزایده-واگذاری-یک-باب-بوفه-نوبت-دوم'>مزایده واگذاری یک باب بوفه نوبت دوم  / مزایده عمومی , مزایده واگذاری یک باب بوفه  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918362/مناقصه-خدمات-سرویس-آمد-و-شد-دانشجویان'>مناقصه خدمات سرویس آمد و شد دانشجویان   / مناقصه عمومی , مناقصه خدمات سرویس آمد و شد دانشجویان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918406/مزایده-ششدانگ-منزل-مسکونی-یک-طبقه-اعیان-150متر'>مزایده ششدانگ منزل مسکونی یک طبقه اعیان 150متر / مزایده,مزایده ششدانگ منزل مسکونی یک طبقه اعیان 150متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918409/مزایده-پلاک-1538-فرعی-از-41-اصلی-بخش-2-خرم-آباد'>مزایده پلاک 1538 فرعی از 41 اصلی بخش 2 خرم آباد / مزایده,مزایده پلاک 1538 فرعی از 41 اصلی بخش 2 خرم آباد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918411/مزایده-منزل-مسکونی-عرصه-459-89متر'>مزایده منزل مسکونی عرصه 459/89متر / مزایده,مزایده منزل مسکونی عرصه 459/89متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918353/تجدید-مناقصه-عملیات-اجرای-نازک-کاری-و-تاسیسات'>تجدید مناقصه عملیات اجرای نازک کاری و تاسیسات  / تجدید آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات اجرای نازک کاری و تاسیسات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918381/مناقصه-سرویس-ایاب-و-ذهاب-دانشجویی'>مناقصه سرویس ایاب و ذهاب دانشجویی  / آگهی مناقصه,مناقصه سرویس ایاب و ذهاب دانشجویی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918390/مزایده-انتشارات-دانشجویی'>مزایده انتشارات دانشجویی  / آگهی مزایده عمومی , مزایده انتشارات دانشجویی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918401/تجدید-مزایده-ساختمان-هشت-طبقه'>تجدید مزایده ساختمان هشت طبقه  / آگهی تجدید مزایده, مزایده ساختمان هشت طبقه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918407/مناقصه-انجام-کلیه-امور-مربوط-به-تهیه-مواد-اولیه-و-طبخ-و-توزیع-غذا'>مناقصه انجام کلیه امور مربوط به تهیه مواد اولیه و طبخ و توزیع غذا / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه انجام کلیه امور مربوط به تهیه مواد اولیه و طبخ و توزیع غذا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918429/مزایده-ششدانگ-خانه-و-مغازه-مساحت-کل-120متر'>مزایده ششدانگ خانه و مغازه مساحت کل 120متر / مزایده,مزایده ششدانگ خانه و مغازه مساحت کل 120متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918428/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-120مترمربع'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 120مترمربع / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 120مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918379/مناقصه-امور-خدماتی-و-عمومی'>مناقصه امور خدماتی و عمومی / آگهی مناقصه,مناقصه امور خدماتی و عمومی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918363/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-سواری-پژو-206'>مزایده  یک دستگاه خودروی سواری پژو 206  / مزایده,مزایده یک دستگاه خودروی سواری پژو 206 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918393/مناقصه-وصول-مطالبات--نوبت-دوم'>مناقصه وصول مطالبات - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای ,مناقصه وصول مطالبات - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918398/مزایده-فروش-اقلام-مازاد-و-اسقاطی-نوبت-دوم'>مزایده فروش اقلام مازاد و اسقاطی- نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی , مزایده  فروش اقلام مازاد و اسقاطی- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918076/مناقصه-خرید-و-تحویل-تجهیزات-Cisco'>مناقصه خرید و تحویل تجهیزات Cisco / مناقصه عمومی،مناقصه خرید و تحویل تجهیزات Cisco </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918387/فراخوان-اجرای-طرح-افزایش-کارایی-در-600-هزار-موتورخانه-موجود-در-کشور--نوبت-دوم'> فراخوان  اجرای طرح افزایش کارایی در 600 هزار موتورخانه موجود در کشور - نوبت دوم  / فراخوان عمومی , فراخوان  اجرای طرح افزایش کارایی در 600 هزار موتورخانه موجود در کشور  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918382/مناقصه-کابین-جهت-یابی-حفاری-نوبت-دوم'> مناقصه کابین جهت یابی حفاری- نوبت دوم  / آگهی فراخوان جهت مناقصه، مناقصه کابین جهت یابی حفاری- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918376/فراخوان-مناقصه-خرید-2-دستگاه-چیلر-جذبی-نوبت-د-وم'>فراخوان مناقصه خرید 2 دستگاه چیلر جذبی- نوبت د وم  / آگهی فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای , فراخوان مناقصه خرید 2 دستگاه چیلر جذبی- نوبت د وم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918356/فراخوان-پروژه-گازرسانی-به-روستاهای-شهرستان-سربیشه'>فراخوان پروژه گازرسانی به روستاهای شهرستان سربیشه  / آگهی فراخوان مناقصه عمومی , مناقصه پروژه گازرسانی به روستاهای شهرستان سربیشه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918367/مناقصه-عملیات-تکمیلی-زیرسازی-قطعه-1-الف-راه-آهن--'>مناقصه عملیات تکمیلی زیرسازی قطعه 1/الف راه آهن ... / آگهی مناقصه, مناقصه عملیات تکمیلی زیرسازی قطعه 1/الف راه آهن ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918371/مناقصه-P-E-GRANT-ROTATING-DRILLING-HEAD--نوبت-دوم'>مناقصه P/E :GRANT ROTATING DRILLING HEAD - نوبت دوم  / آگهی مناقصه، مناقصه P/E :GRANT ROTATING DRILLING HEAD- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918425/مزایده-پلاک-ثبتی-به-مساحت-صد-و-بیست-متر'>مزایده پلاک ثبتی به مساحت صد و بیست متر / مزایده,مزایده پلاک ثبتی به مساحت صد و بیست متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918417/مزایده-مقدار-3-14-مشاع-از-ششدانگ-به-مساحت-46-05متر'>مزایده مقدار 3.14 مشاع از ششدانگ به مساحت 46.05متر / مزایده,مزایده مقدار 3.14 مشاع از ششدانگ به مساحت 46.05متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918421/مزایده-ششدانگ-اپارتمان-مساحت-81-55متر'>مزایده ششدانگ اپارتمان مساحت 81.55متر  / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان مساحت 81.55متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918420/مزایده-پلاک-ثبتی-30273-فرعی-بخش-ده-تهران'>مزایده پلاک ثبتی 30273 فرعی بخش ده تهران / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 30273 فرعی بخش ده تهران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918135/مزایده-دو-باب-آپارتمان-در-ساختمان-مسکونی-4-طبقه'>مزایده دو باب آپارتمان در ساختمان مسکونی 4 طبقه / مزایده,مزایده دو باب آپارتمان در ساختمان مسکونی 4 طبقه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918137/مزایده-دو-باب-اپارتمان-در-ساختمان-4-طبقه-پلاک-11-فرعی'>مزایده دو باب اپارتمان در ساختمان 4 طبقه پلاک 11 فرعی / مزایده,مزایده دو باب اپارتمان در ساختمان 4 طبقه پلاک 11 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918235/مزایده-خودرو-سواری-پراید-جی-تی-ایکس'>مزایده خودرو سواری پراید جی تی ایکس / مزایده,مزایده خودرو سواری پراید جی تی ایکس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918331/فراخوان-مناقصه-لباس-کار-دو-تیکه--نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه لباس کار دو تیکه - نوبت دوم / آگهی فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای , فراخوان مناقصه لباس کار دو تیکه -نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918122/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-382متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 382متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 382متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918127/مزایده-املاک-مورد-متنازع-فیه-روستای-دپورود-نوبت-اول'>مزایده املاک مورد متنازع فیه روستای دپورود نوبت اول  / مزایده,مزایده املاک مورد متنازع فیه روستای دپورود نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918327/مناقصه-اجرای-شبکه-گازرسانی-در-شهرک-صنعتی-خمین-نوبت-دوم'>مناقصه اجرای شبکه گازرسانی در شهرک صنعتی خمین نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه اجرای شبکه گازرسانی در شهرک صنعتی خمین نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918335/مناقصه-تعمیرات-اساسی-و-زیرآبی-شناورهای-اداره-خدمات-دریایی-و---نوبت-دوم'>مناقصه تعمیرات اساسی و زیرآبی شناورهای اداره خدمات دریایی و ...- نوبت دوم  / آگهی فراخوان عمومی ارزیابی کیفی مناقصه گران, مناقصه تعمیرات اساسی و زیرآبی شناورهای اداره خدمات دریایی و ...- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918338/مناقصه-کولر-گازی-18000-50-هرتز--نوبت-دوم'>مناقصه کولر گازی 18000- 50 هرتز - نوبت دوم  / آگهی مناقصه همراه با ارزیابی کیفی , مناقصه کولر گازی 18000- 50 هرتز - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918255/مناقصه-انتقال-آب-چاه-های-میدان-گلها-اقتصادی-و---'>مناقصه انتقال آب چاه های میدان گلها، اقتصادی و .... / مناقصه عمومی, مناقصه انتقال آب چاه های میدان گلها، اقتصادی و....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918074/تجدید-مناقصه-احداث-فضای-سبز-و-شبکه-آبیاری-نوبت-دوم'>تجدید مناقصه احداث فضای سبز و شبکه آبیاری  نوبت دوم / آگهی فراخوان مناقصه , تجدید مناقصه احداث فضای سبز و شبکه آبیاری  نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918851/استعلام-میکروسکوپ-موتیک'>استعلام میکروسکوپ موتیک / استعلام , استعلام میکروسکوپ موتیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918893/استعلام-سانتریفیوژ-رومیزی-آزمایشگاهی--'>استعلام سانتریفیوژ رومیزی آزمایشگاهی.... / استعلام ,استعلام سانتریفیوژ رومیزی آزمایشگاهی....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918826/استعلام-دستگاه-کامپیوتر'>استعلام دستگاه کامپیوتر / استعلام ,استعلام دستگاه کامپیوتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918841/استعلام-اره-موتوری-اشتیل--'>استعلام اره موتوری اشتیل.... / استعلام ,استعلام اره موتوری اشتیل....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918845/استعلام-گوشت'>استعلام گوشت  / استعلام گوشت مورد نیاز زندان یاسوج</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918812/استعلام-تهیه-مصالح-و-اجرای-سیستم-تله-متری-چاه'>استعلام تهیه مصالح و اجرای سیستم تله متری چاه / استعلام تهیه مصالح و اجرای سیستم تله متری چاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918370/مناقصه-عملیات-آسفالت-تکمیل-لکه-گیری-و-روکش-آسفالت--'>مناقصه عملیات آسفالت تکمیل لکه گیری و روکش آسفالت ... / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای, مناقصه عملیات آسفالت تکمیل لکه گیری و روکش آسفالت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918823/استعلام-کمپرسور-دریایی'>استعلام کمپرسور دریایی / استعلام کمپرسور دریایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918805/استعلام-سوئیچ-آنتن-دستگاه-ais'>استعلام سوئیچ آنتن دستگاه ais / استعلام سوئیچ آنتن دستگاه ais</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918786/استعلام-تونر'>استعلام تونر / استعلام تونر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918787/استعلام-خرید-پک-لوازم-التحریر'>استعلام خرید پک لوازم التحریر / استعلام, استعلام خرید پک لوازم التحریر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918808/استعلام-خرید-آسانسور-8-نفره-نصب-و-پشتیبانی'>استعلام خرید آسانسور 8  نفره نصب و پشتیبانی / استعلام, استعلام خرید آسانسور 8  نفره نصب و پشتیبانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918824/استعلام-تشک-مواج'>استعلام تشک مواج / استعلام, استعلام تشک مواج</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918837/استعلام-سمعک-پشت-گوشی-دیجیتال'>استعلام  سمعک پشت گوشی دیجیتال  / استعلام, استعلام  سمعک پشت گوشی دیجیتال </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918849/استعلام-کولر-گازی-اسپیلت-دیواری-سرمایشی-و-گرمایشی--'>استعلام کولر گازی اسپیلت دیواری سرمایشی  و گرمایشی ... / استعلام, استعلام کولر گازی اسپیلت دیواری سرمایشی  و گرمایشی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918130/مزایده-ششدانگ-یک-واحد-مسکونی-توقیفی-249متر'>مزایده ششدانگ یک واحد مسکونی توقیفی 249متر / مزایده,مزایده ششدانگ یک واحد مسکونی توقیفی 249متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918788/استعلام-جاروبرقی-صنعتی'>استعلام جاروبرقی صنعتی  / استعلام , استعلام جاروبرقی صنعتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918820/استعلام-تست-پلاک-و-تست-هندل'>استعلام تست پلاک و تست هندل  / استعلام , استعلام تست پلاک و تست هندل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918879/استعلام-تکمیل-مدرسه'>استعلام تکمیل مدرسه   / استعلام, استعلام  تکمیل مدرسه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918864/استعلام-تکمیل-مدرسه'>استعلام تکمیل مدرسه   / استعلام, استعلام  تکمیل مدرسه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918840/استعلام-تکمیل-مدرسه'>استعلام تکمیل مدرسه   / استعلام, استعلام  تکمیل مدرسه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918807/استعلام-کولر-اسپیلت-سامسونگ-دیواری'>استعلام کولر اسپیلت سامسونگ دیواری  / استعلام, استعلام کولر اسپیلت سامسونگ دیواری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918825/استعلام-خرید-و-حمل-تایل-الومینیومی'>استعلام خرید و حمل تایل الومینیومی / استعلام, استعلام خرید و حمل تایل الومینیومی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918674/استعلام-تهیه-انیمیشن-2-دقیقه-ای'>استعلام تهیه انیمیشن 2 دقیقه ای  / استعلام , استعلام تهیه انیمیشن 2 دقیقه ای </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918132/مزایده-ملک-به-مساحت-284-40متر'>مزایده ملک به مساحت 284.40متر / مزایده,مزایده ملک به مساحت 284.40متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918642/استعلام-دوربین-امنیتی-و-تجهیزات-جانبی'>استعلام دوربین امنیتی و تجهیزات جانبی  / استعلام, استعلام دوربین امنیتی و تجهیزات جانبی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918635/استعلام-پوشک-بزرگسال-سایز-بزرگ'>استعلام پوشک بزرگسال سایز بزرگ  / استعلام ,استعلام پوشک بزرگسال سایز بزرگ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918627/استعلام-زیرسازی-و-جدول-بندی-خیابانهای-سطح-شهر'>استعلام زیرسازی و جدول بندی خیابانهای سطح شهر / استعلام, استعلام زیرسازی و جدول بندی خیابانهای سطح شهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918643/استعلام-مواد-غذایی'>استعلام مواد غذایی / استعلام, استعلام مواد غذایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918655/استعلام-کاغذ-مخصوص-پرینتر-سوزنی-حرارتی'>استعلام  کاغذ مخصوص پرینتر سوزنی حرارتی  / استعلام, استعلام  کاغذ مخصوص پرینتر سوزنی حرارتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918668/استعلام-سطل-مخصوص-ضایعات-بیولوژیک-(سیفتی-باکس)'>استعلام سطل مخصوص ضایعات بیولوژیک (سیفتی باکس)  / استعلام, استعلام سطل مخصوص ضایعات بیولوژیک (سیفتی باکس) </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918678/استعلام-تجهیزات-سرور-(هارد-دیسک-و-RAM)'>استعلام تجهیزات سرور (هارد دیسک و RAM) / استعلام, استعلام تجهیزات سرور (هارد دیسک و RAM)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918684/استعلام-خرید-باتری-شارژ'>استعلام خرید باتری شارژ  / استعلام, استعلام خرید باتری شارژ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918676/استعلام-خرید-یراق-آلات-سیم-لینکس--'>استعلام خرید یراق آلات سیم لینکس ... / استعلام, استعلام خرید یراق آلات سیم لینکس ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918657/استعلام-ترانس-جریان-20-کیلوولت-با-نسبت-تبدیل-5-1000-1500-آمپر--'>استعلام ترانس جریان 20 کیلوولت با نسبت تبدیل 5/1000/1500 آمپر ... / استعلام, استعلام ترانس جریان 20 کیلوولت با نسبت تبدیل 5/1000/1500 آمپر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918641/استعلام-ساخت-و-نصب-تابلو-شماره-و-هشداردهنده---'>استعلام ساخت و نصب تابلو شماره و هشداردهنده  ... / استعلام ,استعلام ساخت و نصب تابلو شماره و هشداردهنده  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918631/استعلام-خرید-110-سل-باتری-2-ولت-6000-آمپر--'>استعلام خرید 110 سل باتری 2 ولت 6000 آمپر ... / استعلام خرید 110 سل باتری 2 ولت 6000 آمپر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918792/استعلام-خرید-یراق-آلات-خط-63-کیلو-ولت'>استعلام خرید یراق آلات خط 63 کیلو ولت  / استعلام , استعلام خرید یراق آلات خط 63 کیلو ولت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918778/استعلام-خرید-مقره-های-سیلیکونی'>استعلام خرید مقره های سیلیکونی  / استعلام , استعلام خرید مقره های سیلیکونی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918844/استعلام-خرید-دیوار-پیش-ساخته-بتونی'>استعلام خرید دیوار پیش ساخته بتونی  / استعلام، استعلام خرید دیوار پیش ساخته بتونی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918833/استعلام-درهای-ضد-حریق-پله-های-فرار'>استعلام  درهای ضد حریق پله های فرار  / استعلام، استعلام  درهای ضد حریق پله های فرار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918809/استعلام-عملیات-نوسازی-و-بهسازی-ساختمان-شهید-قندی'>استعلام  عملیات نوسازی و بهسازی ساختمان شهید قندی / استعلام، استعلام  عملیات نوسازی و بهسازی ساختمان شهید قندی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918791/استعلام-یک-مجموعه-اعلام-حریق-آدرس-پذیر'>استعلام یک مجموعه اعلام حریق آدرس پذیر  / استعلام ، استعلام یک مجموعه اعلام حریق آدرس پذیر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918776/استعلام-خرید-پانزده-دستگاه-رایانه'>استعلام خرید پانزده دستگاه رایانه  / استعلام خرید پانزده دستگاه رایانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918758/استعلام-خرید-تجهیزات-دوربین-مداربسته'>استعلام خرید تجهیزات دوربین مداربسته / استعلام , استعلام   خرید تجهیزات دوربین مداربسته</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918789/استعلام-داکت-اسپیلت-کانالی-اینورتر-30000BTU-LG-تکفاز-همراه-پمپ-درین'>استعلام داکت اسپیلت کانالی اینورتر 30000BTU-LG  تکفاز همراه پمپ درین / استعلام داکت اسپیلت کانالی اینورتر 30000BTU-LG  تکفاز همراه پمپ درین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918782/استعلام-مخزن-آلومینیومی-ازت-مایع'>استعلام مخزن آلومینیومی ازت مایع / استعلام , استعلام  مخزن آلومینیومی ازت مایع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918777/استعلام-دستگاه-تصفیه-آب'>استعلام دستگاه تصفیه آب / استعلام , استعلام  دستگاه تصفیه آب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918770/استعلام-برگزاری-کلاس-آموزش-مبانی-طب-سنتی-برای-کارشناسان-پرستاری-و-مامایی'>استعلام برگزاری کلاس آموزش مبانی طب سنتی برای کارشناسان پرستاری و مامایی / استعلام, استعلام برگزاری کلاس آموزش مبانی طب سنتی برای کارشناسان پرستاری و مامایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918761/استعلام-کارتریج-ایرانی-P2035-LASER-JET'>استعلام کارتریج ایرانی P2035 LASER JET / استعلام,استعلام کارتریج ایرانی P2035 LASER JET</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918811/استعلام-پک-حجاب-در-بسته-بندی-مقوایی'>استعلام پک حجاب در بسته بندی مقوایی  / استعلام، استعلام پک حجاب در بسته بندی مقوایی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918243/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-سواری-پراید'>مزایده یک دستگاه خودروی سواری پراید / مزایده,مزایده یک دستگاه خودروی سواری پراید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918801/استعلام-کاغذ-A4-کپی-مکس'>استعلام کاغذ A4 کپی مکس / استعلام، استعلام کاغذ A4 کپی مکس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918779/استعلام-جاروبرقی-دو-موتوره-2600'>استعلام جاروبرقی دو موتوره 2600  / استعلام , استعلام جاروبرقی دو موتوره 2600 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918762/استعلام-اجرای-عملیات-زیرسازی-و-شاسی-کشی-و-ساپورت-کاری-و-چوبکاری'>استعلام اجرای عملیات زیرسازی و شاسی کشی و ساپورت کاری و چوبکاری / استعلام، استعلام اجرای عملیات زیرسازی و شاسی کشی و ساپورت کاری و چوبکاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918756/استعلام-شارژ-تعداد-151-دستگاه-کپسول-آتش-نشانی'>استعلام  شارژ تعداد 151 دستگاه کپسول آتش نشانی  / استعلام، استعلام  شارژ تعداد 151 دستگاه کپسول آتش نشانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918794/استعلام-چاپگر-رایانه-لیزری--'>استعلام چاپگر رایانه لیزری.... / استعلام ، استعلام چاپگر رایانه لیزری....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918781/استعلام-تانکر-آب'>استعلام تانکر آب / استعلام ، تانکر آب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918729/استعلام-دیوارکوب-PVC-دقت-پلاست--'>استعلام  دیوارکوب PVC دقت پلاست... / استعلام، استعلام  دیوارکوب PVC دقت پلاست...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918714/استعلام-خرید-یکدستگاه-سکسیونر-برقی-اتوماتیک'>استعلام خرید یکدستگاه سکسیونر برقی اتوماتیک / استعلام خرید یکدستگاه سکسیونر برقی اتوماتیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918240/مزایده-5-طاقه-آستری-جنس-پلاستیک-چادری--'>مزایده 5 طاقه آستری جنس پلاستیک چادری ... / مزایده, مزایده 5 طاقه آستری جنس پلاستیک چادری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918702/استعلام-اسکن-و-درج-اطلاعات'>استعلام اسکن و درج اطلاعات / استعلام اسکن و درج اطلاعات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918705/استعلام-کامپیوتر-ALL-IN-ONE'>استعلام کامپیوتر ALL IN ONE / استعلام ,استعلام کامپیوتر ALL IN ONE</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918775/استعلام-سوئیچ-دیتا-شبکه-رایانه---'>استعلام  سوئیچ دیتا شبکه رایانه .... / استعلام, استعلام  سوئیچ دیتا شبکه رایانه ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918839/استعلام-دستگاه-HCVR-7216AN'>استعلام  دستگاه HCVR 7216AN / استعلام, استعلام  دستگاه HCVR 7216AN</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918799/استعلام-صندلی-ثابت-دسته-محصلی-پشتی-دار'>استعلام صندلی ثابت دسته محصلی پشتی دار  / استعلام ,استعلام صندلی ثابت دسته محصلی پشتی دار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918700/استعلام-عملیات-نصب-دکل-T60-در-پست-132-کیلوولت'>استعلام عملیات نصب دکل T60 در پست 132 کیلوولت / استعلام, استعلام عملیات نصب دکل T60 در پست 132 کیلوولت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918645/استعلام-نصب-و-اجرای-اصلاح-تاسیسات-برق-انبارهای-101-و-110'>استعلام نصب و اجرای اصلاح تاسیسات برق انبارهای 101 و 110 / استعلام، استعلام نصب و اجرای اصلاح تاسیسات برق انبارهای 101 و 110</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918663/استعلام-خرید-حمل-و-نصب-کابل-افشان-استاندارد--'>استعلام خرید حمل و نصب کابل افشان استاندارد... / استعلام، استعلام خرید حمل و نصب کابل افشان استاندارد...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918113/مزایده-منزل-مسکونی-عرصه-211-60متر-نوبت-دوم'>مزایده منزل مسکونی عرصه 211.60متر نوبت دوم / مزایده,مزایده منزل مسکونی عرصه 211.60متر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918680/استعلام-کیسه-زباله'>استعلام کیسه زباله  / استعلام, استعلام کیسه زباله </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918666/استعلام-جرمیگر-1-لیتری-اکتیو'>استعلام جرمیگر 1 لیتری اکتیو  / استعلام, استعلام جرمیگر 1 لیتری اکتیو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918832/استعلام-دستکش-کار-کفه-لاستیکی-200-جفت--'>استعلام دستکش کار کفه لاستیکی 200 جفت ... / استعلام دستکش کار کفه لاستیکی 200 جفت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918783/استعلام-دسته-طی-عیسی-فنردار-50-عدد--'>استعلام دسته طی عیسی فنردار 50 عدد ... / استعلام دسته طی عیسی فنردار 50 عدد ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918829/استعلام-دیگ-چلوپز-استوانه-ای-تیام-300-لیتری-تابان'>استعلام دیگ چلوپز استوانه ای تیام 300 لیتری تابان / استعلام, استعلام دیگ چلوپز استوانه ای تیام 300 لیتری تابان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918755/استعلام-قطعات-یدکی-تجهیزات-سرور-IBM'>استعلام قطعات یدکی تجهیزات سرور IBM  / استعلام قطعات یدکی تجهیزات سرور IBM </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918751/استعلام-قطعات-یدکی-تجهیزات-سیستم-خنک-کننده-(Inrow--Crac)-مرکز-داده'>استعلام قطعات یدکی تجهیزات سیستم خنک کننده (Inrow & Crac) مرکز داده / استعلام قطعات یدکی تجهیزات سیستم خنک کننده (Inrow & Crac) مرکز داده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918749/استعلام-قطعات-یدکی-تجهیزات-برق-مرکز-داده'>استعلام قطعات یدکی تجهیزات برق مرکز داده / استعلام قطعات یدکی تجهیزات برق مرکز داده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918115/مزایده-یک-قطعه-زمین-حدود-1000متر-نوبت-اول'>مزایده یک قطعه زمین حدود 1000متر نوبت اول / مزایده,مزایده یک قطعه زمین حدود 1000متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918695/استعلام-قطعات-یدکی-تجهیزات-سیستم-برق-اضطراری-دیزل-ژنراتور-مرکز-داده'>استعلام قطعات یدکی تجهیزات سیستم برق اضطراری دیزل ژنراتور مرکز داده / استعلام قطعات یدکی تجهیزات سیستم برق اضطراری دیزل ژنراتور مرکز داده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918691/استعلام-قطعات-یدکی-تجهیزات-سیستم-کنترل-تردد-ACCESS-CONTROL-مرکز-داده'>استعلام قطعات یدکی تجهیزات سیستم کنترل تردد ACCESS CONTROL مرکز داده / استعلام قطعات یدکی تجهیزات سیستم کنترل تردد ACCESS CONTROL مرکز داده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918685/استعلام-قطعات-یدکی-تجهیزات-سیستم-اعلام-اطفاء-حریق-مرکز-داده'>استعلام قطعات یدکی تجهیزات سیستم اعلام اطفاء حریق مرکز داده / استعلام قطعات یدکی تجهیزات سیستم اعلام اطفاء حریق مرکز داده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918682/استعلام-قطعات-یدکی-تجهیزات-سیستم-برق-اضطراری-UPS-مرکز-داده'>استعلام قطعات یدکی تجهیزات سیستم برق اضطراری UPS مرکز داده / استعلام قطعات یدکی تجهیزات سیستم برق اضطراری UPS مرکز داده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918654/استعلام-قطعات-یدکی-تجهیزات-سیستم-مانیتورینگ-زیرساخت'>استعلام قطعات یدکی تجهیزات سیستم مانیتورینگ زیرساخت / استعلام ,استعلام قطعات یدکی تجهیزات سیستم مانیتورینگ زیرساخت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918817/استعلام-سنگاب-فیروزه--'>استعلام سنگاب فیروزه.... / استعلام,استعلام سنگاب فیروزه....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918834/استعلام-لوله-کشی-و-آبرسانی'>استعلام لوله کشی و آبرسانی  / استعلام، استعلام  لوله کشی و آبرسانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918842/استعلام-تهیه-و-ساخت-مخزن-پیش-ساخته-گالوانیزه'>استعلام تهیه و ساخت مخزن پیش ساخته گالوانیزه  / استعلام تهیه و ساخت مخزن پیش ساخته گالوانیزه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918827/استعلام-خرید-کالا-و-خدمات-فنی-و-مهندسی'>استعلام خرید کالا و خدمات فنی و مهندسی / استعلام خرید کالا و خدمات فنی و مهندسی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918822/استعلام-تمدید-اشتراک-لایسنس-آنتی-ویروس'>استعلام تمدید اشتراک لایسنس آنتی ویروس / استعلام تمدید اشتراک لایسنس آنتی ویروس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918818/استعلام-تمدید-اشتراک-لایسنس-آنتی-ویروس'>استعلام تمدید اشتراک لایسنس آنتی ویروس / استعلام تمدید اشتراک لایسنس آنتی ویروس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918804/استعلام-تمدید-اشتراک-لایسنس-آنتی-ویروس'>استعلام تمدید اشتراک لایسنس آنتی ویروس / استعلام تمدید اشتراک لایسنس آنتی ویروس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918797/استعلام-کاتریج'>استعلام کاتریج  / استعلام کاتریج </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918836/استعلام-مواد-مصرفی-آزمایشگاه-درجه-یک-اصل'>استعلام  مواد مصرفی آزمایشگاه درجه یک اصل / استعلام, استعلام   مواد مصرفی آزمایشگاه درجه یک اصل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918830/استعلام-چراغ-led'>استعلام چراغ led / استعلام چراغ led</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918814/استعلام-چراغ'>استعلام چراغ / استعلام چراغ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918796/استعلام-دستمال-کاغذی-فله-ای'>استعلام  دستمال کاغذی فله ای / استعلام ، استعلام  دستمال کاغذی فله ای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918793/استعلام-آرشیو-اسناد-حسابداری-و-مدارک-منضم-به-آن'>استعلام آرشیو اسناد حسابداری و مدارک منضم به آن / استعلام, استعلام آرشیو اسناد حسابداری و مدارک منضم به آن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918802/استعلام-سرور-HP-Proliant-DL-580'>استعلام سرور HP Proliant DL 580 / استعلام, استعلام سرور HP Proliant DL 580</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918120/مزایده-سرقفلی-مغازه-بخش-8-تهران'>مزایده سرقفلی مغازه بخش 8 تهران / مزایده,مزایده سرقفلی مغازه بخش 8 تهران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918815/استعلام-سوئیچ-روتر-میکرو-تیک'>استعلام  سوئیچ روتر میکرو تیک  / استعلام, استعلام  سوئیچ روتر میکرو تیک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918843/استعلام-مواد-غذائی-و-نوشیدنی'>استعلام مواد غذائی و نوشیدنی / استعلام, استعلام مواد غذائی و نوشیدنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918856/استعلام-دیگ-و-پاتیل-آلومینیوم'>استعلام  دیگ و پاتیل آلومینیوم  / استعلام, استعلام  دیگ و پاتیل آلومینیوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918806/استعلام-اجاق-گاز'>استعلام اجاق گاز / استعلام, استعلام اجاق گاز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918835/استعلام-قابلمه-و-دستگاه-مرغ-بریان'>استعلام قابلمه و دستگاه مرغ بریان  / استعلام, استعلام قابلمه و دستگاه مرغ بریان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918883/استعلام-منبع-تغذیه-الکتریکی'>استعلام منبع تغذیه الکتریکی  / استعلام , استعلام منبع تغذیه الکتریکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918875/استعلام-شیر-کنترل-جریان-نوع-توازن'>استعلام شیر کنترل جریان نوع توازن / استعلام، استعلام شیر کنترل جریان نوع توازن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918846/استعلام-بیمه-آتش-سوزی-و-پوشش-های-اضافی'>استعلام بیمه آتش سوزی و پوشش های اضافی / استعلام , استعلام بیمه آتش سوزی و پوشش های اضافی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918810/استعلام-یخچال-فیلور-13-فوت'>استعلام یخچال فیلور 13 فوت  / استعلام, استعلام یخچال فیلور 13 فوت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918813/استعلام-فرش-سجاده'>استعلام فرش سجاده  / استعلام، استعلام فرش سجاده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918345/مزایده-پژو-405--دوخط-تلفن-همراه'>مزایده  پژو 405 ، دوخط تلفن همراه / مزایده,مزایده  پژو 405 ، دوخط تلفن همراه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918688/استعلام-کابل-برق-افشان-فشار-ضعیف-و--'>استعلام کابل برق افشان فشار ضعیف و ...  / استعلام, استعلام کابل برق افشان فشار ضعیف و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918664/استعلام-رفع-عیب-نشتی-روغن-و-اورهال'>استعلام رفع عیب نشتی روغن  و اورهال / استعلام ,استعلام رفع عیب نشتی روغن  و اورهال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918651/استعلام-یک-دستگاه-تلویزیون-شهری'>استعلام یک دستگاه تلویزیون شهری  / استعلام, استعلام یک دستگاه تلویزیون شهری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918637/استعلام-کامپیوتر-کامل'>استعلام کامپیوتر کامل  / استعلام , استعلام کامپیوتر کامل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918625/استعلام-کامپیوتر'>استعلام کامپیوتر / استعلام ,استعلام کامپیوتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918632/استعلام-ساماندهی-ساختمان-جانبی-کاخ-مروارید'>استعلام  ساماندهی ساختمان جانبی کاخ مروارید  / استعلام, استعلام  ساماندهی ساختمان جانبی کاخ مروارید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918652/استعلام-دستگاه-HCVR-7216-AN'>استعلام  دستگاه HCVR 7216 AN / استعلام, استعلام  دستگاه HCVR 7216 AN</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918660/استعلام-دوربین-مدار-بسته-HFW-2401E'>استعلام دوربین مدار بسته HFW 2401E / استعلام, استعلام دوربین مدار بسته HFW 2401E</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918672/استعلام-دوربین-مدار-بسته-مدل-HDW2401EM'>استعلام دوربین مدار بسته مدل HDW2401EM / استعلام, استعلام دوربین مدار بسته مدل HDW2401EM</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918692/استعلام-هارد-وسترن-6-WD-ترابایت-بنفش'>استعلام  هارد وسترن 6 WD ترابایت بنفش  / استعلام, استعلام  هارد وسترن 6 WD ترابایت بنفش </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918670/استعلام-فیش-BNC'>استعلام  فیش BNC / استعلام, استعلام  فیش BNC</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918669/استعلام-کابل-برق-1-2'>استعلام  کابل برق 1*2 / استعلام, استعلام  کابل برق 1*2</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918646/استعلام-کوپلینک-2-5-اینچ-آلمانی'>استعلام کوپلینک 2/5 اینچ آلمانی  / استعلام, استعلام کوپلینک 2/5 اینچ آلمانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918624/استعلام-کوپلینک-2-اینچ-انگلیسی'>استعلام کوپلینک 2 اینچ انگلیسی  / استعلام, استعلام کوپلینک 2 اینچ انگلیسی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918795/استعلام-کوپلینگ-2-اینچ-آلمانی'>استعلام کوپلینگ 2 اینچ آلمانی / استعلام، استعلام کوپلینگ 2 اینچ آلمانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918785/استعلام-هوز-آتشنشانی-2-5-اینچ-اتریشی'>استعلام هوز آتشنشانی  2/5 اینچ اتریشی /  استعلام هوز آتشنشانی  2/5 اینچ اتریشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918848/استعلام-هوز-آتشنشانی-1-5-اینچ-اتریشی'>استعلام هوز آتشنشانی  1/5  اینچ اتریشی /  استعلام هوز آتشنشانی  1/5 اینچ اتریشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918838/استعلام-هوز-آتشنشانی-2-اینچ-اتریشی'>استعلام هوز آتشنشانی  2 اینچ اتریشی / استعلام، استعلام هوز آتشنشانی  2 اینچ اتریشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918819/استعلام-کوپلینگ-2-5-اینچ-آلمانی'>استعلام کوپلینگ 2/5 اینچ آلمانی / استعلام، استعلام کوپلینگ 2/5 اینچ آلمانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918816/استعلام-یک-دستگاه-کولر-ایستاده-48000'>استعلام یک دستگاه کولر ایستاده 48000 / استعلام,  استعلام  یک دستگاه کولر ایستاده 48000</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918803/مناقصه-عمومی-دومرحله-ای-احداث-مدرسه-2-کلاسه-لشتر-اردل'>مناقصه عمومی دومرحله ای احداث مدرسه 2 کلاسه لشتر اردل / مناقصه عمومی دومرحله ای احداث مدرسه 2 کلاسه لشتر اردل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918385/فراخوان-خرید-کیت-کامل-انشعاب-آب-خانگی-جوشی-الکتروفیوژن-دار'>فراخوان خرید کیت کامل انشعاب آب خانگی جوشی الکتروفیوژن دار  / فراخوان , فراخوان خرید کیت کامل انشعاب آب خانگی جوشی الکتروفیوژن دار ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918790/مناقصه-احداث-مدرسه-2-کلاسه-دزک-علیا-کوهرنگ'>مناقصه احداث مدرسه 2 کلاسه دزک علیا کوهرنگ / مناقصه عمومی دو مرحله ای، مناقصه احداث مدرسه 2 کلاسه دزک علیا کوهرنگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918784/مناقصه-احداث-مدرسه-3-کلاسه-سر-کمر-لردگان'>مناقصه احداث مدرسه 3 کلاسه سر کمر لردگان / مناقصه عمومی دو مرحله ای، مناقصه احداث مدرسه 3 کلاسه سر کمر لردگان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918771/مناقصه-احداث-مدرسه-3-کلاسه-ریگ-شمسعلی-لردگان'>مناقصه احداث مدرسه 3 کلاسه ریگ شمسعلی لردگان / مناقصه عمومی دو مرحله ای، مناقصه احداث مدرسه 3 کلاسه ریگ شمسعلی لردگان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918764/مناقصه-عمومی-خرید-کارتن-بسته-بندی-بطری'>مناقصه عمومی خرید کارتن بسته بندی بطری / مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید کارتن بسته بندی بطری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918766/مناقصه-خرید-بطری-100-و-250-سی-سی'>مناقصه خرید بطری 100 و 250 سی سی / مناقصه عمومی ، خرید بطری 100 و 250 سی سی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918359/تجدید-مناقصه-خرید-لوله-پلی-اتیلن-دوجداره-96-5-31'>تجدید مناقصه خرید لوله پلی اتیلن دوجداره 96.5.31 / تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای ، مناقصه خرید لوله پلی اتیلن دوجداره 96.5.31 نوبت اول  تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918748/استعلام-Robot-spring-balanser-بالانسر-ربات-مارک-HHI'>استعلام Robot spring balanser بالانسر ربات مارک HHI / استعلام، استعلام Robot spring balanser بالانسر ربات مارک HHI</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918727/استعلام-موتورهای-ربات-رنگ-پاش-مارک--'>استعلام موتورهای ربات رنگ پاش مارک ... / استعلام موتورهای ربات رنگ پاش مارک ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918733/استعلام-اقلام-پیچ-و-مهره--'>استعلام اقلام پیچ و مهره.... / استعلام اقلام پیچ و مهره....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918724/استعلام-اقلام-ساختنی-و--'>استعلام اقلام ساختنی و ... / استعلام, استعلام اقلام ساختنی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918721/استعلام-کنتور-آب-مارک-آبفر---'>استعلام کنتور آب مارک آبفر .... / استعلام, استعلام کنتور آب مارک آبفر ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918711/استعلام-خرید-6-آیتم-باطری-و--'>استعلام خرید 6 آیتم باطری و ... / استعلام, استعلام خرید 6 آیتم باطری و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918709/استعلام-مکانیکال-سیل-فید-واتر-پمپ'>استعلام مکانیکال سیل فید واتر پمپ  / استعلام, استعلام مکانیکال سیل فید واتر پمپ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918658/استعلام-فیلتر-روغن--'>استعلام فیلتر روغن ... / استعلام, استعلام فیلتر روغن ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918679/استعلام-سیفتی-والو'>استعلام سیفتی والو  / استعلام، استعلام سیفتی والو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918693/استعلام-هواکش-تانک-روغن-فیدپمپ-بویلر'>استعلام هواکش تانک روغن فیدپمپ بویلر / استعلام، استعلام هواکش تانک روغن فیدپمپ بویلر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918719/استعلام-سوئیچ-فشاری--'>استعلام سوئیچ فشاری... / استعلام، استعلام سوئیچ فشاری...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918687/استعلام-ساخت-پله-دسترسی'>استعلام ساخت پله دسترسی  / استعلام، استعلام ساخت پله دسترسی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918673/استعلام-پوزیشنر-IGV'>استعلام پوزیشنر IGV  / استعلام, استعلام پوزیشنر IGV </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918861/استعلام-رم-سرور--'>استعلام رم سرور ...  / استعلام , استعلام رم سرور ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918855/اصلاحیه-مناقصه-اجرای-کامل-ساختمان-دانشکده-پزشکی-جیرفت'>اصلاحیه مناقصه اجرای کامل ساختمان دانشکده پزشکی جیرفت / اصلاحیه ، مناقصه اجرای کامل ساختمان دانشکده پزشکی جیرفت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918800/مناقصه-خونگیری-بخش-های-داخلی-1-و-2-زنان-2-و-اطفال'>مناقصه  خونگیری بخش های داخلی 1 و 2 زنان 2 و اطفال  / مناقصه  خونگیری بخش های داخلی 1 و 2 زنان 2 و اطفال </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918333/فراخوان-مزایده-عمومی-اجاره-اماکن-ورزشی--نوبت-دوم'>فراخوان مزایده عمومی اجاره اماکن ورزشی  - نوبت دوم  / فراخوان مزایده عمومی ،فراخوان مزایده عمومی  اجاره اماکن ورزشی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918821/استعلام-خرید-رم-سرور-HP-G7'>استعلام خرید رم سرور HP-G7 / استعلام خرید رم سرور HP-G7</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918780/استعلام-اجاره-واحد-داروخانه-مراکز-خدمات-جامع-سلامت'>استعلام اجاره واحد داروخانه مراکز خدمات جامع سلامت / استعلام اجاره واحد داروخانه مراکز خدمات جامع سلامت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918710/استعلام-انواع-لوله-پلی-اتیلن'>استعلام انواع لوله پلی اتیلن  / استعلام انواع لوله پلی اتیلن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918715/استعلام-انواع-لوله-پلی-اتیلن'>استعلام انواع لوله پلی اتیلن  / استعلام انواع لوله پلی اتیلن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918364/مناقصه-اجرای-کامل-ساختمان-دانشکده-پزشکی-جیرفت'>مناقصه اجرای کامل ساختمان دانشکده پزشکی جیرفت / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه اجرای کامل ساختمان دانشکده پزشکی جیرفت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918743/مزایده-فروش-تعداد-55-دستگاه-انواع-خودرو-سبک--'>مزایده فروش تعداد 55 دستگاه انواع خودرو سبک ...  / مزایده فروش تعداد 55 دستگاه انواع خودرو سبک ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918747/مزایده-آهن-آلات-ضایعاتی--'>مزایده آهن آلات ضایعاتی....  / مزایده آهن آلات ضایعاتی.... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918099/آگهی-فراخوان-عمومی-اجرای-عملیات-تجهیز-و-کارگاه-و-تاسیسات-زیربنایی'>آگهی فراخوان عمومی اجرای عملیات تجهیز و کارگاه و تاسیسات زیربنایی / آگهی فراخوان عمومی ،آگهی فراخوان عمومی  اجرای عملیات تجهیز و کارگاه و تاسیسات زیربنایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918350/مزایده-اراضی-شهرداری'>مزایده اراضی شهرداری / آگهی مزایده, مزایده اراضی شهرداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918340/مناقصه-پروژه-احداث-مخزن-آب-3000-متر-مکعبی----نوبت-دوم'>مناقصه پروژه احداث مخزن آب 3000 متر مکعبی.... - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه پروژه احداث مخزن آب 3000 متر مکعبی.... - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918726/مناقصه-کنتور-معمولی---نوبت-دوم'>مناقصه کنتور معمولی .... نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه کنتور معمولی ..نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918378/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-133-19متر'>مزایده پلاک ثبتی مساحت 133.19متر  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت 133.19متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918732/مناقصه-عمومی-اجرای-6000-متر-تعویض-شبکه-آب-طرح-های-اتفاقاتی'>مناقصه عمومی اجرای 6000 متر تعویض شبکه آب، طرح های اتفاقاتی / مناقصه عمومی اجرای 6000 متر تعویض شبکه آب، طرح های اتفاقاتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918373/مزایده-ساختمان-در-دو-طبقه-بخش-ده-تهران'>مزایده ساختمان در دو طبقه بخش ده تهران / مزایده,مزایده ساختمان در دو طبقه بخش ده تهران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918868/فراخوان-تخریب-و-برچیدن-عملیات-خاکی-با-ماشین--'>فراخوان تخریب و برچیدن عملیات خاکی با ماشین ... / فراخوان , فراخوان تخریب و برچیدن عملیات خاکی با ماشین ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918894/مناقصه-عمومی-یک-مرحله-ای-اجرای-آسفالت-محور-شهرکرد--بن--داران'>مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای آسفالت محور شهرکرد - بن - داران  / مناقصه عمومی، مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای آسفالت محور شهرکرد - بن - داران </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918903/مناقصه-عمومی-یک-مرحله-ای-اجرای-آسفالت-روکش-آسفالت-راههای-حوزه-سامان---'>مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای آسفالت روکش آسفالت راههای حوزه سامان .... / مناقصه عمومی، مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای آسفالت روکش آسفالت راههای حوزه سامان ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918870/مناقصه-تامین-خدمات-مورد-نیاز-مرکز-آموزشی-رفاه-فرهنگیان-اراک'>مناقصه تامین خدمات مورد نیاز مرکز آموزشی رفاه فرهنگیان اراک / مناقصه تامین خدمات مورد نیاز مرکز آموزشی رفاه فرهنگیان اراک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918369/مزایده-سه-دانگ-از-ششدانگ-آپارتمان-105-93متر'>مزایده سه دانگ از ششدانگ آپارتمان 105.93متر  / مزایده,مزایده سه دانگ از ششدانگ آپارتمان 105.93متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918887/استعلام-8-دست-کت-و-شلوار-با-پارچه-مقدم'>استعلام 8 دست کت و شلوار با پارچه مقدم  / استعلام, استعلام 8 دست کت و شلوار با پارچه مقدم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918882/استعلام-لوله-دو-جداره-کاروگیت'>استعلام لوله دو جداره کاروگیت / استعلام, استعلام لوله دو جداره کاروگیت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918865/استعلام-تامین-غذای-کانتن-و-میهمانان'>استعلام تامین غذای کانتن و میهمانان / استعلام، استعلام تامین غذای کانتن و میهمانان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918866/استعلام-تلویزیون-55-اینچ'>استعلام تلویزیون 55 اینچ / استعلام تلویزیون 55 اینچ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918881/استعلام-خرید-کاتریج'>استعلام خرید کاتریج / استعلام خرید کاتریج</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918915/استعلام-خرید-و-نصب-سیستم-اعلام-حریق'>استعلام خرید و نصب سیستم اعلام حریق / استعلام خرید و نصب سیستم اعلام حریق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918901/استعلام-اصلاح-و-اجرای-دیوارکشی-پست-230-کیلوولت'>استعلام اصلاح و اجرای دیوارکشی پست 230 کیلوولت / استعلام اصلاح و اجرای دیوارکشی پست 230 کیلوولت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918895/استعلام-تهیه-سامانه-بخش-بندی-مشتریان-بانک-طبق-RFP'>استعلام تهیه سامانه بخش بندی مشتریان بانک طبق RFP / استعلام تهیه سامانه بخش بندی مشتریان بانک طبق RFP</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918872/استعلام-باتری-UPS-VRLA'>استعلام باتری UPS VRLA  / استعلام باتری UPS VRLA </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918886/استعلام-کیف'>استعلام کیف / استعلام, استعلام کیف</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918366/مزایده-پلاک-ثبتی-581-فرعی-از-دو-اصلی'>مزایده پلاک ثبتی 581 فرعی از دو اصلی / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 581 فرعی از دو اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918880/استعلام-خرید-یکدستگاه-مودم-MOXA-OMCELL-G3150-HSPA---96-5-31'>استعلام خرید یکدستگاه مودم MOXA OMCELL G3150 HSPA ... 96.5.31 / استعلام , استعلام خرید یکدستگاه مودم MOXA OMCELL G3150 HSPA ... 96.5.31</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918898/استعلام-فیوز-32-آمپر---'>استعلام فیوز 32 آمپر .... / استعلام، استعلام  فیوز 32 آمپر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918902/استعلام-نصب-تابلو-dc-و-کابلکشی-96-5-31'>استعلام نصب تابلو dc و کابلکشی  96.5.31 / استعلام نصب تابلو dc و کابلکشی  96.5.31</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918854/استعلام-نوسازی-و-بهسازی-ساختمان'>استعلام نوسازی و بهسازی ساختمان / استعلام نوسازی و بهسازی ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918891/استعلام-خرید-دو-عدد-آنگل-ایمپلنت'>استعلام خرید دو عدد آنگل ایمپلنت / استعلام، استعلام خرید دو عدد آنگل ایمپلنت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918904/استعلام-خرید-کیتهای-مصرفی'>استعلام خرید کیتهای مصرفی / استعلام , استعلام خرید کیتهای مصرفی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918863/استعلام-انجام-معاینات-همکاران'>استعلام انجام معاینات همکاران / استعلام، استعلام  انجام معاینات همکاران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918871/استعلام-1-عدد-تابلو-برق-دو-سلول-سرور-روم-و--'>استعلام 1 عدد تابلو برق دو سلول سرور روم  و ...  / استعلام،استعلام 1 عدد تابلو برق دو سلول سرور روم  و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918394/مزایده-تعداد-600-عدد-پیراهن'>مزایده تعداد 600 عدد پیراهن / مزایده,مزایده تعداد 600 عدد پیراهن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918860/استعلام-کارت-نرم-افزار-لایسنس'>استعلام کارت نرم افزار لایسنس  / استعلام , استعلام کارت نرم افزار لایسنس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918850/استعلام-سوئیچ-دیتا-شبکه-فیبر-نوری'>استعلام سوئیچ دیتا شبکه فیبر نوری  / استعلام , استعلام سوئیچ دیتا شبکه فیبر نوری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918867/استعلام-حفر-و-لای-روبی-دو-حلقه-چاه'>استعلام حفر و لای روبی دو حلقه چاه  / استعلام , استعلام حفر و لای روبی دو حلقه چاه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918878/استعلام-کاغذ-A4'>استعلام کاغذ A4  / استعلام , استعلام کاغذ A4 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918852/استعلام-کاغذ-a5'>استعلام کاغذ a5 / استعلام، استعلام کاغذ a5</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918869/استعلام-سورتر'>استعلام سورتر  / استعلام، استعلام  سورتر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918888/استعلام-یک-دستگاه-الکتروپمپ-شناور'>استعلام یک دستگاه الکتروپمپ شناور / استعلام ,استعلام یک دستگاه الکتروپمپ شناور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918873/استعلام-خرید-لوله-پلی-اتیلن'>استعلام خرید لوله پلی اتیلن / استعلام خرید لوله پلی اتیلن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918847/استعلام-خرید-لاستیک'>استعلام خرید لاستیک / استعلام خرید لاستیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918900/استعلام-باتری-سمعک---96-5-31'>استعلام باتری سمعک ... 96.5.31 / استعلام باتری سمعک ... 96.5.31</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918347/تجدید-آگهی-مزایده-واحدهای-تجاری'>تجدید آگهی مزایده واحدهای تجاری  / آگهی مزایده،  تجدید آگهی مزایده واحدهای تجاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918890/استعلام-ویلچر-حمام-مدل-TC1'>استعلام  ویلچر حمام مدل TC1  / استعلام، استعلام  ویلچر حمام مدل TC1 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918877/استعلام-پرفراژتالی-مدل-5040'>استعلام پرفراژتالی مدل 5040  / استعلام ,استعلام پرفراژتالی مدل 5040 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918885/استعلام-کابل'>استعلام کابل / استعلام کابل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918897/استعلام-حمل-کانکس-اتاق-فرمان'>استعلام حمل کانکس اتاق فرمان  / استعلام , استعلام حمل کانکس اتاق فرمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918908/استعلام-خرید-و-انجام-عملیات-اجرایی-توسعه-پست-132-کیلوولت-سد-دوستی'>استعلام خرید و انجام عملیات اجرایی توسعه پست 132 کیلوولت سد دوستی / استعلام خرید و انجام عملیات اجرایی توسعه پست 132 کیلوولت سد دوستی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918876/استعلام-کامپیوتر-جیبی'>استعلام کامپیوتر جیبی / استعلام کامپیوتر جیبی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918853/استعلام-حفاری-چاه-دستی'>استعلام حفاری چاه دستی / استعلام حفاری چاه دستی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918857/استعلام-حفاری-چاه-دستی-حدود-70-متر-میله-و-حفر'>استعلام حفاری چاه دستی حدود 70 متر میله و حفر / استعلام, استعلام حفاری چاه دستی حدود 70 متر میله و حفر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918874/استعلام-حفاری-چاه-دستی'>استعلام حفاری چاه دستی  / استعلام, استعلام حفاری چاه دستی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918884/استعلام-نگهداری-از-تاسیسات-مکانیکی-و-برقی'>استعلام نگهداری از تاسیسات مکانیکی و برقی  / استعلام، استعلام نگهداری از تاسیسات مکانیکی و برقی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918892/استعلام-کامپیوتر-و-فناوری-اطلاعات'>استعلام کامپیوتر و فناوری اطلاعات / استعلام، استعلام کامپیوتر و فناوری اطلاعات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918858/استعلام-فنس-فلزی-ایرانیت-فلزی-قوطی-4-6-سیم-جوش-صفحه-برش'>استعلام فنس فلزی- ایرانیت فلزی- قوطی 4*6 سیم جوش- صفحه برش / استعلام فنس فلزی- ایرانیت فلزی- قوطی 4*6 سیم جوش- صفحه برش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918862/استعلام-اسپری-رنگ-شیرآلات-پیچ'>استعلام اسپری رنگ- شیرآلات- پیچ / استعلام اسپری رنگ- شیرآلات- پیچ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918899/استعلام-راه-بند-6-متری-سیم-آرون--'>استعلام راه بند 6 متری سیم آرون ... / استعلام راه بند 6 متری سیم آرون ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918905/استعلام-وسایل-ورزشی-لطفا-فایا-مدارک-پیوستی--'>استعلام وسایل ورزشی لطفا فایا مدارک پیوستی ... / استعلام وسایل ورزشی لطفا فایا مدارک پیوستی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918889/استعلام-دستگاه-سیخ-گیر-کباب-صنعتی--'>استعلام دستگاه سیخ گیر کباب صنعتی ... / استعلام , استعلام دستگاه سیخ گیر کباب صنعتی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918177/مزایده-زمین-مسکونی-به-مساحت-صد-مترمربع'>مزایده زمین مسکونی به مساحت صد مترمربع / مزایده,مزایده زمین مسکونی به مساحت صد مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918930/استعلام-برنج'>استعلام برنج  / استعلام, استعلام برنج </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918945/استعلام-خرید-منبع-ذخیره-آب'>استعلام خرید منبع ذخیره آب  / استعلام ، استعلام خرید منبع ذخیره آب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918946/استعلام-کیس-رایانه-و--'>استعلام کیس رایانه و .. / استعلام کیس رایانه و ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918925/استعلام-بایگانی-ریلی'>استعلام بایگانی ریلی  / استعلام بایگانی ریلی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918941/استعلام-میز-کنفرانس'>استعلام میز کنفرانس / استعلام, استعلام  میز کنفرانس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918932/استعلام-تعمیر-رایانه-و-تجهیزات'>استعلام تعمیر رایانه و تجهیزات  / استعلام، استعلام تعمیر رایانه و تجهیزات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918935/استعلام-پمپ-ترمز-مدل-FD50'>استعلام پمپ ترمز مدل FD50  / استعلام، استعلام پمپ ترمز مدل FD50 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918916/استعلام-خرید-نرم-افزار'>استعلام خرید نرم افزار     / استعلام، استعلام خرید نرم افزار    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918934/استعلام-پرتابل-اندازه-گیری-ذرات-غبار-محیطی'>استعلام پرتابل اندازه گیری ذرات غبار محیطی  / استعلام, استعلام پرتابل اندازه گیری ذرات غبار محیطی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918082/مزایده-نسبت-به-فروش-ماشین-آلات-صنایع-چوب-و-مبلمان-نوبت-دوم'>مزایده نسبت به فروش ماشین آلات صنایع چوب و مبلمان  نوبت دوم  / مزایده نسبت به فروش ماشین آلات صنایع چوب و مبلمان  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918179/مزایده-یک-دانگ-مشاع-از-پلاک-ثبتی-583-فرعی-از-45-اصلی'>مزایده یک دانگ مشاع از پلاک ثبتی 583 فرعی از 45 اصلی  / مزایده,مزایده یک دانگ مشاع از پلاک ثبتی 583 فرعی از 45 اصلی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918919/استعلام-چاپگر-96-5-31'>استعلام چاپگر 96.5.31 / استعلام, استعلام چاپگر 96.5.31</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918944/استعلام-باتری-قابل-شارژ'>استعلام باتری قابل شارژ / استعلام, استعلام باتری قابل شارژ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918924/استعلام-مخزن-خوابیده'>استعلام مخزن خوابیده  / استعلام مخزن خوابیده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918918/استعلام-پربه'>استعلام پربه / استعلام پربه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918936/استعلام-پوشینه-بزرگسال'>استعلام پوشینه بزرگسال / استعلام , استعلام پوشینه بزرگسال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918931/استعلام-سوییچ-شبکه'>استعلام سوییچ شبکه / استعلام سوییچ شبکه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918921/استعلام-اجرای-عملیات-آبخیزداری'>استعلام اجرای عملیات آبخیزداری / استعلام, استعلام اجرای عملیات آبخیزداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918913/استعلام-ماست'>استعلام ماست  / استعلام , استعلام ماست </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918920/استعلام-بیمه-عمر-و-حادثه-گروهی'>استعلام بیمه عمر و حادثه گروهی  / استعلام، استعلام بیمه عمر و حادثه گروهی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918928/استعلام-برون-سپاری-خدمات-رایانه-ای-سخت-افزار-و-نرم-افزاری--'>استعلام برون سپاری خدمات رایانه ای سخت افزار و نرم افزاری ...  / استعلام , استعلام برون سپاری خدمات رایانه ای سخت افزار و نرم افزاری ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918128/مناقصه-واگذاری-فعالیتهای-پشتیبانی-و-خدماتی-و-راهبری-فضای-سبز'>مناقصه واگذاری فعالیتهای پشتیبانی و خدماتی و راهبری فضای سبز  / آگهی مناقصه, مناقصه واگذاری فعالیتهای پشتیبانی و خدماتی و راهبری فضای سبز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918907/استعلام-قند-حبه'>استعلام قند حبه  / استعلام, استعلام قند حبه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918917/استعلام-تعمیر-و-نگهداری-سیستم-تاسیسات-برودتی-و--'>استعلام تعمیر و نگهداری سیستم تاسیسات برودتی و ...  / استعلام, استعلام تعمیر و نگهداری سیستم تاسیسات برودتی و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918906/استعلام-کابل-RG-59'>استعلام کابل RG 59   / استعلام, استعلام کابل RG 59  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918909/استعلام-لوله-فلکسی'>استعلام لوله فلکسی / استعلام, استعلام  لوله فلکسی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918912/استعلام-لوله-فلکسی'>استعلام لوله فلکسی  / استعلام، استعلام لوله فلکسی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918929/استعلام-جعبه-تقسیم-دوربین-مداربسته'>استعلام جعبه تقسیم دوربین مداربسته  / استعلام, استعلام جعبه تقسیم دوربین مداربسته </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918937/استعلام-داکت-دیواری-5'>استعلام داکت دیواری 5 / استعلام داکت دیواری 5</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918922/استعلام-رک-9-یونیت'>استعلام رک 9 یونیت / استعلام رک 9 یونیت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918914/استعلام-منبع-تغذیه'>استعلام منبع تغذیه  / استعلام, استعلام منبع تغذیه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918933/استعلام-آداپتور-2-آمپر'>استعلام آداپتور 2 آمپر  / استعلام, استعلام آداپتور 2 آمپر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918315/مناقصه-انجام-عملیات-نشت-یابی-خطوط-تغذیه-و-توزیع--نوبت-دوم'>مناقصه انجام عملیات نشت یابی خطوط تغذیه و توزیع... نوبت دوم  / آگهی مناقصه , مناقصه انجام عملیات نشت یابی خطوط تغذیه و توزیع... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918911/استعلام-خرید-کارتهای-FM458-ADDFEM-PROFIBUS-EDEVICE'>استعلام خرید کارتهای FM458-ADDFEM PROFIBUS EDEVICE / استعلام ، استعلام خرید کارتهای FM458-ADDFEM PROFIBUS EDEVICE</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918926/استعلام-بهسازی-واحدهای-طرح-و-توسعه-و-فنی-و-مهندسی'>استعلام بهسازی واحدهای طرح و توسعه و فنی و مهندسی  / استعلام,استعلام بهسازی واحدهای طرح و توسعه و فنی و مهندسی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918910/استعلام-لوله-نیوپایپ-پنج-لایه'>استعلام لوله نیوپایپ پنج لایه  / استعلام , استعلام لوله نیوپایپ پنج لایه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918923/استعلام-لپ-تاب-Lenovo-Thinkpad-E560-A'>استعلام لپ تاب Lenovo Thinkpad E560-A / استعلام, استعلام لپ تاب Lenovo Thinkpad E560-A</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918927/استعلام-دستگاه-مدولاتور-گیرنده-دیجیتال'>استعلام دستگاه مدولاتور گیرنده دیجیتال / استعلام ,استعلام دستگاه مدولاتور گیرنده دیجیتال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918938/استعلام-شیر-دیافراگمی-پنوماتیک'>استعلام شیر دیافراگمی پنوماتیک / استعلام ,استعلام شیر دیافراگمی پنوماتیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918939/استعلام-بسته-نرم-افزار-آنتی-ویروس'>استعلام بسته نرم افزار آنتی ویروس / استعلام بسته نرم افزار آنتی ویروس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918942/استعلام-گاز-خنک-کننده-صنعتی'>استعلام گاز خنک کننده صنعتی / استعلام گاز خنک کننده صنعتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918947/استعلام-دستگاه-آماده-ساز-محیط-آزمایشگاهی-سیستم--'>استعلام دستگاه آماده ساز محیط آزمایشگاهی سیستم ... / استعلام دستگاه آماده ساز محیط آزمایشگاهی سیستم ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918940/استعلام-خرید-لباس-و-لوازم-ورزشی'>استعلام خرید لباس و لوازم ورزشی  / استعلام، استعلام خرید لباس و لوازم ورزشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918352/فراخوان-شناسایی-و-ارزیابی-منابع-تولید-داخلی-مواد-شیمیایی'>فراخوان شناسایی و ارزیابی منابع تولید داخلی مواد شیمیایی  / فراخوان شناسایی و ارزیابی , فراخوان شناسایی و ارزیابی منابع تولید داخلی مواد شیمیایی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918325/مناقصه-انجام-خدمات-سرویس-دهی-حمل-و-نقل'>مناقصه انجام خدمات سرویس دهی حمل و نقل / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه انجام خدمات سرویس دهی حمل و نقل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918286/مزایده-فروش-حدود-120-تن-سفاله-آهن-و-100-تن-ضایعات-آهن'>مزایده فروش حدود 120 تن سفاله آهن و 100 تن ضایعات آهن / آگهی مزایده، مزایده فروش حدود 120 تن سفاله آهن و 100 تن ضایعات آهن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918332/مزایده-فروش-سه-واحد-آپارتمان'>مزایده فروش سه واحد آپارتمان / مزایده,مزایده فروش سه واحد آپارتمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918081/مزایده-واگذاری-4-قطعه-زمین-مسکونی'>مزایده واگذاری 4 قطعه زمین مسکونی  / مزایده,مزایده واگذاری 4 قطعه زمین مسکونی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918300/فراخوان-9540083-S-P-F-CONTROL-SYSTEM-C-C-C'>فراخوان 9540083-S P/F CONTROL SYSTEM C.C.C  / آگهی فراخوان , فراخوان 9540083-S P/F CONTROL SYSTEM C.C.C </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918281/مزایده-فروش-115-دستگاه-خود-دریافت-فرسوده-و-غیرقابل-استفاده'>مزایده فروش 115 دستگاه خود دریافت فرسوده و غیرقابل استفاده  / آگهی مزایده, مزایده فروش 115 دستگاه خود دریافت فرسوده و غیرقابل استفاده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918285/فراخوان-انجام-خدمات-نظارت-بر-طراحی-تامین-کالا-اجرا-پیش-راه-اندازی-و-راه-اندازی-طرح-توسعه-نوبت-دوم'>فراخوان انجام خدمات نظارت بر طراحی، تامین کالا، اجرا، پیش راه اندازی و راه اندازی طرح توسعه- نوبت دوم  / فراخوان انجام خدمات نظارت بر طراحی، تامین کالا، اجرا، پیش راه اندازی و راه اندازی طرح توسعه- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918294/مناقصه-خرید-یک-دستگاه-اسکرابر-جذب-کننده-گاز-دی-اکسید-کربن--نوبت-دوم'>مناقصه خرید یک دستگاه اسکرابر جذب کننده گاز دی اکسید کربن - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه خرید یک دستگاه اسکرابر جذب کننده گاز دی اکسید کربن - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918091/مناقصه-خرید-یکدستگاه-خودروی-بالابر'>مناقصه خرید یکدستگاه خودروی بالابر / آگهی مناقصه, مناقصه خرید یکدستگاه خودروی بالابر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918329/مزایده-فروش-ملک-به-مساحت-عرصه-1826متر'>مزایده فروش ملک به مساحت عرصه 1826متر / مزایده,مزایده فروش ملک به مساحت عرصه 1826متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918303/مناقصه-خرید-60-تن-پارافین-مایع-و--'>مناقصه خرید 60 تن پارافین مایع  و ... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید 60 تن پارافین مایع  و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918290/مزایده-یک-دستگاه-وانت-نیسان-به-رنگ-سفید'>مزایده  یک دستگاه وانت نیسان به رنگ سفید  / اگهی مزایده , مزایده یک دستگاه وانت نیسان به رنگ سفید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918287/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-پژو-تیپ-405-جی-ال-ایکس'>مزایده  یک دستگاه خودرو پژو تیپ 405 جی ال ایکس / اگهی مزایده , مزایده  یک دستگاه خودرو پژو تیپ 405 جی ال ایکس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918277/مناقصه-حفاری-و-کابلکشی-خاکی-فیبرنوری-طرح-اختصاصی-BTS---نوبت-دوم'>مناقصه حفاری و کابلکشی خاکی فیبرنوری طرح اختصاصی BTS ... نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه حفاری و کابلکشی خاکی فیبرنوری طرح اختصاصی BTS ...نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918295/مزایده-پیش-فروش-یکباب-واحد-تجاری-مساحت-23-8متر-نوبت-دوم'>مزایده پیش فروش یکباب واحد تجاری مساحت 23.8متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده پیش فروش یکباب واحد تجاری مساحت 23.8متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918280/تجدید-مناقصه-واگذاری-حجمی-زمانی-اداره-امور-جایگاه-تک-منظوره-CNG-نوبت-دوم'>تجدید مناقصه واگذاری حجمی زمانی اداره امور جایگاه تک منظوره CNG نوبت دوم  / آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه واگذاری حجمی زمانی اداره امور جایگاه تک منظوره CNG   نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918278/مناقصه-تهیه--نصب-و-راه-اندازی-پایانه-راه-دور'>مناقصه تهیه ، نصب و راه اندازی پایانه راه دور / مناقصه عمومی , مناقصه تهیه ، نصب و راه اندازی پایانه راه دور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918269/مزایده-یک-دستگاه-هموژن---'>مزایده یک دستگاه هموژن .... / مزایده, مزایده یک دستگاه هموژن ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918084/مزایده-فروش-یک-قطعه-زمین-تحت-پلاک-ثبتی-1567-133-تجدید'>مزایده فروش یک قطعه زمین تحت پلاک ثبتی 1567/133 تجدید / مزایده,مزایده فروش یک قطعه زمین تحت پلاک ثبتی 1567/133 تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918360/مزایده-ششدانگ-اپارتمان-مساحت-82-79متر'>مزایده ششدانگ اپارتمان مساحت 82.79متر / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان مساحت 82.79متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918296/مزایده-اجاره-سالن-با-یک-واحد-ساختمانی--'>مزایده اجاره سالن با یک واحد ساختمانی ...  / مزایده , مزایده اجاره سالن با یک واحد ساختمانی ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918268/مزایده-یک-واحد-آپارتمان-مساحت-88037متر'>مزایده یک واحد آپارتمان مساحت 88037متر  / مزایده,مزایده یک واحد آپارتمان مساحت 88037متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918210/مناقصه-انجام-طراحی-و-اجرای-ساختمان-پست-امداد-آب'>مناقصه انجام طراحی و اجرای ساختمان پست امداد آب / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه انجام طراحی و اجرای ساختمان پست امداد آب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918234/مناقصه-P-F-PCE-DOWNHOLE-MOTORS-نوبت-دوم'>مناقصه P/F: PCE DOWNHOLE MOTORS- نوبت دوم  / آگهی مناقصه همراه با ارزیابی کیفی , مناقصه P/F: PCE DOWNHOLE MOTORS- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918223/مناقصه-باقیمانده-عملیات-تکمیلی-و-ترمیمی-ساختمانهای-اصلی--'>مناقصه باقیمانده عملیات تکمیلی و ترمیمی ساختمانهای اصلی ... / آگهی مناقصه, مناقصه باقیمانده عملیات تکمیلی و ترمیمی ساختمانهای اصلی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918226/مزایده-پراید--نوبت-دوم'>مزایده پراید - نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی ,مزایده پراید - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918178/مناقصه-تامین-حمل-و-نصب-فیلتراسیون-مورد-نیاز-شبکه-آبیاری'>مناقصه تامین، حمل و نصب فیلتراسیون مورد نیاز شبکه آبیاری  / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه تامین، حمل و نصب فیلتراسیون مورد نیاز شبکه آبیاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918186/مناقصه-اجرای-ایستگاه-پمپاژ-احداث-استخر-ساختمان-نگهبانی-حصارکشی--'>مناقصه اجرای ایستگاه پمپاژ، احداث استخر، ساختمان نگهبانی، حصارکشی ... / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه اجرای ایستگاه پمپاژ، احداث استخر، ساختمان نگهبانی، حصارکشی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918083/مزایده-فروش-یک-دستگاه-بیل-بکهو'>مزایده فروش یک دستگاه بیل بکهو / مزایده فروش یک دستگاه بیل بکهو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918195/مناقصه-خرید-و-حمل-(بارگیری-حمل-و-باراندازی)-تجهیزات-مکانیکال-تهیه-شاسی-کوپله-کردن-پمپ-ها'>مناقصه خرید و حمل (بارگیری، حمل و باراندازی) تجهیزات مکانیکال، تهیه شاسی، کوپله کردن پمپ ها  / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه خرید و حمل (بارگیری، حمل و باراندازی) تجهیزات مکانیکال، تهیه شاسی، کوپله کردن پمپ ها </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918302/مزایده-زمین-به-مساحت-3374متر-نوبت-اول'>مزایده زمین به مساحت 3374متر نوبت اول / مزایده,مزایده زمین به مساحت 3374متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918299/مزایده-ملک-مساحت-عرصه-250مترمربع'>مزایده ملک مساحت  عرصه 250مترمربع  / مزایده,مزایده ملک مساحت  عرصه 250مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918211/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-بنز-سی-240'>مزایده یک دستگاه خودرو بنز سی 240  / مزایده، مزایده یک دستگاه خودرو بنز سی 240 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918176/مناقصه-خرید-نصب-و-راه-اندازی-سه-دستگاه-بازرسی-(X-Ray)--'>مناقصه خرید، نصب و راه اندازی سه دستگاه بازرسی (X.Ray)... / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه خرید، نصب و راه اندازی سه دستگاه بازرسی (X.Ray)...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918199/مناقصه-خرید-ذرت-علوفه-ای'>مناقصه خرید ذرت علوفه ای / آگهی مناقصه، مناقصه خرید ذرت علوفه ای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918180/مناقصه-خدمات-و-نگهداری-ساختمان-های-مرکز-خدمات-فناوری-و-کسب-و-کار----نوبت-دوم'>مناقصه خدمات و نگهداری ساختمان های مرکز خدمات فناوری و کسب و کار، ... - نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه  خدمات و نگهداری ساختمان های مرکز خدمات فناوری و کسب و کار، ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918185/مناقصه-روکش-آسفالت-راه-های-حوزه-سامان--نوبت-دوم'>مناقصه روکش آسفالت راه های حوزه سامان - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه روکش آسفالت راه های حوزه سامان - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918164/مزایده-اجاره-رستوران-و-بازار-روز'>مزایده اجاره رستوران و بازار روز / آگهی مزایده، مزایده اجاره رستوران و بازار روز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918212/مزایده-تمامی-ششدانگ-اعیان-یکباب-منزل-بخش-نه-مشهد'>مزایده تمامی ششدانگ اعیان یکباب منزل بخش نه مشهد / مزایده,مزایده تمامی ششدانگ اعیان یکباب منزل بخش نه مشهد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918214/مزایده-ششدانگ-منزل-مسکونی-اعیان-123متر'>مزایده ششدانگ منزل مسکونی اعیان 123متر  / مزایده,مزایده ششدانگ منزل مسکونی اعیان 123متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918194/آگهی-ارزیابی-واگذاری-فعالیتهای-بهره-برداری-شهر-تریت-جام'>آگهی ارزیابی  واگذاری فعالیتهای بهره برداری شهر تریت جام  / آگهی ارزیابی ، آگهی ارزیابی  واگذاری فعالیتهای بهره برداری شهر تریت جام </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918156/فراخوان-خرید-کالا-لوله-فایبرگلاس-به-قطر-1000-میلیمتر---نوبت-دوم'>فراخوان خرید کالا لوله فایبرگلاس به قطر 1000 میلیمتر .... نوبت دوم  / فراخوان ,فراخوان خرید کالا لوله فایبرگلاس به قطر 1000 میلیمتر ....نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918163/فراخوان-عملیات-اجرایی-تکمیل-و-ارتقا-تصفیه-خانه-فاضلاب-شهر---نوبت-دوم'>فراخوان عملیات اجرایی تکمیل و ارتقا تصفیه خانه فاضلاب شهر ....نوبت دوم  / فراخوان ,فراخوان عملیات اجرایی تکمیل و ارتقا تصفیه خانه فاضلاب شهر ....نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918170/مزایده-فروش-محصول-سردرختی-باغات-نوبت-دوم'>مزایده فروش محصول سردرختی باغات  نوبت دوم  / مزایده , مزایده فروش محصول سردرختی باغات  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918168/فراخوان-مزایده-اجاره-محل'> فراخوان مزایده اجاره محل / فراخوان مزایده , فراخوان مزایده اجاره محل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918192/مناقصه-واگذاری-عملیات-میدانی-فهرست-برداری-و-به-هنگام-سازی--'>مناقصه واگذاری عملیات میدانی فهرست برداری و به هنگام سازی... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه واگذاری عملیات میدانی فهرست برداری و به هنگام سازی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918172/مزایده-فروش-لوازم-اسقاطی-نوبت-دوم'>مزایده فروش لوازم اسقاطی نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی , مزایده فروش لوازم اسقاطی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918197/مناقصه-آماده-سازی-معابر-ناحیه-1-و-2---96-5-31'>مناقصه آماده سازی معابر ناحیه 1 و 2 ... 96/5/31 / آگهی مناقصه , مناقصه آماده سازی معابر ناحیه 1 و 2 ... 96/5/31</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918141/مزایده-سرقفلی-مغازه-مساحت-64متر'>مزایده سرقفلی مغازه مساحت 64متر / مزایده,مزایده سرقفلی مغازه مساحت 64متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918158/فراخوان-ارایه-و-فروش-و-پشتیبانی-محصولات-اینترنت-پرسرعت-مرحله-دوم-نوبت-دوم'>فراخوان ارایه و فروش و پشتیبانی محصولات اینترنت پرسرعت مرحله دوم نوبت دوم  / آگهی فراخوان عمومی پیمانکار ، فراخوان ارایه و فروش و پشتیبانی محصولات اینترنت پرسرعت مرحله دوم نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918229/مناقصه-پروژه-جدولگذاری-و-زیرسازی-معابر-روستا'>مناقصه پروژه جدولگذاری و زیرسازی معابر روستا  / آگهی مناقصه , مناقصه پروژه جدولگذاری و زیرسازی معابر روستا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918191/مزایده-تعدادی-غرفه'>مزایده تعدادی غرفه  / آگهی مزایده , مزایده  تعدادی غرفه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918146/مزایده-ملک-به-مساحت-955-90متر-نوبت-اول'>مزایده ملک به مساحت 955.90متر نوبت اول / مزایده,مزایده ملک به مساحت 955.90متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918225/مزایده-تلویزیون-سامسونگ-48-اینچ-پلاسما'>مزایده تلویزیون سامسونگ 48 اینچ پلاسما / مزایده,مزایده تلویزیون سامسونگ 48 اینچ پلاسما</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918230/مزایده-اموال-شرکت-خمیر-پیتزای-رابو'>مزایده اموال شرکت خمیر پیتزای رابو / مزایده,مزایده اموال شرکت خمیر پیتزای رابو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918148/مزایده-پلاک-ثبتی-بخش-5-رامسر-نوبت-اول'>مزایده پلاک ثبتی بخش 5 رامسر نوبت اول / مزایده,مزایده پلاک ثبتی بخش 5 رامسر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918153/مزایده-پلاک-ثبتی-18-فرعی-از-شصت-و-شش-اصلی'>مزایده پلاک ثبتی 18 فرعی از شصت و شش اصلی / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 18 فرعی از شصت و شش اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918202/چهاردهمین-اجلاس-سراسری-فناوری-رسانه'>چهاردهمین اجلاس سراسری فناوری رسانه / چهاردهمین اجلاس سراسری فناوری رسانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918342/مناقصه-انجام-امور-خدمات-(تامین-نیروی-انسانی)-حفاظتی-مراقبتی-و-نگهداری--'>مناقصه  انجام امور خدمات (تامین نیروی انسانی) حفاظتی، مراقبتی، و نگهداری ... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه  انجام امور خدمات (تامین نیروی انسانی) حفاظتی، مراقبتی، و نگهداری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918267/مزایده-خودروی-سواری-پژو-پارس'>مزایده خودروی سواری پژو پارس / مزایده,مزایده خودروی سواری پژو پارس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918171/مزایده-ملک-به-شماره-140-فرعی-از-367-اصلی'>مزایده ملک به شماره 140 فرعی از 367 اصلی / مزایده,مزایده ملک به شماره 140 فرعی از 367 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918155/مزایده-قطعه-46-از-پلاک-ثبتی-950-فرعی-از-58-اصلی'>مزایده قطعه 46 از پلاک ثبتی 950 فرعی از 58 اصلی  / مزایده,مزایده قطعه 46 از پلاک ثبتی 950 فرعی از 58 اصلی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918218/مزایده-یک-دستگاه-کمپرسور-اسکرو'>مزایده یک دستگاه کمپرسور اسکرو / مزایده,مزایده یک دستگاه کمپرسور اسکرو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918265/مزایده-یک-دستگاه-لیفتراک'>مزایده یک دستگاه لیفتراک  / مزایده,مزایده یک دستگاه لیفتراک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918169/مزایده-دو-قطعه-زمین-284-5-و-200متر'>مزایده دو قطعه زمین 284.5 و 200متر / مزایده,مزایده دو قطعه زمین 284.5 و 200متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918165/مزایده-ملک-به-مساحت-تقریبی-500متر-نوبت-اول'>مزایده ملک به مساحت تقریبی 500متر نوبت اول / مزایده,مزایده ملک به مساحت تقریبی 500متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918160/مزایده-مغازه-تجاری-مساحت-16-متر'>مزایده مغازه تجاری  مساحت 16 متر / مزایده,مزایده مغازه تجاری  مساحت 16 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918175/مزایده-پلاک-85-فرعی-از-4-اصلی-نوبت-اول'>مزایده پلاک 85 فرعی از 4 اصلی نوبت اول / مزایده,مزایده پلاک 85 فرعی از 4 اصلی نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918330/مناقصه-خرید-پره-کورتیس-متحرک--نوبت-دوم'>مناقصه خرید پره کورتیس متحرک ...نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای، مناقصه خرید پره کورتیس متحرک ...نوبت د وم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918167/مناقصه-انجام-خدمات-تعمیر-و-نگهداری-سیستم-های-کامپیوتری-نوبت-دوم'>مناقصه انجام خدمات تعمیر و نگهداری سیستم های کامپیوتری- نوبت دوم  / مناقصه , مناقصه انجام خدمات تعمیر و نگهداری سیستم های کامپیوتری- نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918182/مناقصه-انجام-امور-خدمات-نظافت-فرودگاه-بین-المللی-آبادان'>مناقصه انجام امور خدمات نظافت فرودگاه بین المللی آبادان   / مناقصه انجام امور خدمات نظافت فرودگاه بین المللی آبادان  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918161/تجدید-مزایده-واگذاری-به-صورت-اجاره-بهاء-قسمتی-از-زمین--نوبت-سوم-مرحله-چهارم'>تجدید مزایده واگذاری به صورت اجاره بهاء قسمتی از زمین - نوبت سوم مرحله چهارم  / تجدید آگهی مزایده عمومی، مزایده عمومی واگذاری به صورت اجاره بهاء قسمتی از زمین واقع در بوستان دانشجو  نوبت چهار مرحله دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918157/فراخوان-پروژه-اجرای-عملیات-لایروبی-اسکله-تسمه-نقاله-بندر-آبادان-نوبت-دوم'>فراخوان پروژه اجرای عملیات لایروبی اسکله تسمه نقاله بندر آبادان- نوبت دوم  / فراخوان پروژه اجرای عملیات لایروبی اسکله تسمه نقاله بندر آبادان- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918262/مزایده-تعداد-1-دستگاه-خودرو-پژو-پارس'>مزایده تعداد 1 دستگاه خودرو پژو پارس / مزایده ,مزایده  تعداد 1 دستگاه خودرو پژو پارس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918282/مزایده-اجاره-3-دستگاه-جهت-مطب-پزشکی-و-یا-دفاتری'>مزایده اجاره  3 دستگاه جهت مطب پزشکی و یا دفاتری / آگهی مزایده,مزایده اجاره  3 دستگاه جهت مطب پزشکی و یا دفاتری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918349/فراخوان-پروژه-بهنگام-رسانی--رقومی-سازی-و-gis-ready-نقشه-ها'>فراخوان پروژه بهنگام رسانی ، رقومی سازی و gis ready نقشه ها / آگهی فراخوان عمومی دو مرحله ای,فراخوان پروژه بهنگام رسانی ، رقومی سازی و gis ready نقشه ها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918317/مناقصه-شناسایی-و-انتخاب-پیمانکار-در-امور-حجمی-و-تامین-نیرو'>مناقصه شناسایی و انتخاب پیمانکار در امور حجمی و تامین نیرو  / مناقصه شناسایی و انتخاب پیمانکار در امور حجمی و تامین نیرو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918304/مزایده-اقلام-و-ادوات-اسقاطی'>مزایده اقلام و ادوات اسقاطی / مزایده اقلام و ادوات اسقاطی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918326/مناقصه-تامین-نیروی-انسانی-کارگاه-سد-و-نیروگاه'>مناقصه تامین نیروی انسانی کارگاه سد و نیروگاه  / آگهی ارزیابی کیفی, مناقصه تامین نیروی انسانی کارگاه سد و نیروگاه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918291/مزایده-اقلام-مستعمل-و-مازاد'>مزایده اقلام مستعمل و مازاد  / آگهی مزایده عمومی,مزایده اقلام مستعمل و مازاد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918386/مزایده-فروش-یک-قطعه-زمین-مساحت-250مترمربع'>مزایده فروش یک قطعه زمین مساحت 250مترمربع  / مزایده,مزایده فروش یک قطعه زمین مساحت 250مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918380/مزایده-فروش-زمین-مساحت-347-52مترمربع-نوبت-دوم'>مزایده فروش زمین مساحت 347.52مترمربع نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش زمین مساحت 347.52مترمربع نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918361/مناقصه-لوله-پلی-اتیلن-دوجداره-فاضلابی'>مناقصه لوله پلی اتیلن دوجداره فاضلابی / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه لوله پلی اتیلن دوجداره فاضلابی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918444/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-مساحت-238-90متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 238.90متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 238.90متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918322/مناقصه-انجام-تنظیفات-خوابگاه-های-دانشجویی-و-مجتمع-خوابگاهی-دانشجویان'>مناقصه انجام تنظیفات خوابگاه های دانشجویی و مجتمع خوابگاهی دانشجویان / مناقصه , مناقصه انجام تنظیفات خوابگاه های دانشجویی و مجتمع خوابگاهی دانشجویان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918298/فراخوان-مناقصه-واگذاری-حجمی-اداره-امور-خدمات-ستاد-منطقه--نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه واگذاری حجمی اداره امور خدمات ستاد منطقه - نوبت دوم  / فراخوان, فراخوان مناقصه واگذاری حجمی اداره امور خدمات ستاد منطقه - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918283/مزایده-دیگ-بخار'>مزایده دیگ بخار  / اگهی مزایده , مزایده دیگ بخار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918102/مزایده-یک-قطعه-زمین-مشاعی-مساحت-30-34متر-نوبت-دوم'>مزایده یک قطعه زمین مشاعی مساحت 30.34متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مشاعی مساحت 30.34متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918323/مزایده-پلاک-ثبتی-فرعی-14-از-پلاک-1116-اصلی'>مزایده پلاک ثبتی فرعی 14 از پلاک 1116 اصلی / مزایده,مزایده پلاک ثبتی فرعی 14 از پلاک 1116 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918261/مزایده-سیب-زمینی-نیمه-سرخ-شده'>مزایده سیب زمینی نیمه سرخ شده  / آگهی مزایده , مزایده سیب زمینی نیمه سرخ شده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918270/مزایده-اجاره-تعدادی-از-غرفه-های-فروشگاه'>مزایده اجاره تعدادی از غرفه های فروشگاه  / آگهی مزایده , مزایده اجاره تعدادی از غرفه های فروشگاه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918301/مناقصه-خرید-و-حمل-5-دستگاه-کانکس-سرویس-بهداشتی'>مناقصه خرید و حمل 5 دستگاه کانکس سرویس بهداشتی / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه خرید و حمل 5 دستگاه کانکس سرویس بهداشتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918288/فراخوان-پروژه-بهسازی-و-آسفالت-راههای-روستایی'>فراخوان پروژه بهسازی و آسفالت راههای روستایی / فراخوان ارزیابی کیفی , فراخوان پروژه بهسازی و آسفالت راههای روستایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918292/مناقصه-حفاری-و-کابلکشی-خاکی-فیبر-نوری-طرحهای-اختصاصی-نوبت-دوم'>مناقصه حفاری و کابلکشی خاکی فیبر نوری طرحهای اختصاصی نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه حفاری و کابلکشی خاکی فیبر نوری طرحهای اختصاصی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918260/مزایده-فروش-کمپرسور-باد-تک-سیلندر---'>مزایده فروش کمپرسور باد تک سیلندر .... / آگهی مزایده , مزایده فروش کمپرسور باد تک سیلندر ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918321/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-مساحت-عرصه-259-6متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت  عرصه 259.6متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت  عرصه 259.6متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918318/مزایده-باغ-انگور-مساحت-هفتصد-و-پنجاه-متر'>مزایده باغ انگور مساحت هفتصد و پنجاه متر / مزایده,مزایده باغ انگور مساحت هفتصد و پنجاه متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918319/فراخوان-خرید-غلاف-دو-تکه---نوبت-دوم'>فراخوان خرید غلاف دو تکه   - نوبت دوم / فراخوان خرید غلاف دو تکه- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918308/تجدید-آگهی-مناقصه-اجرای-پروژه-های-اصلاح-فیدرهای-ناپایدار--'>تجدید آگهی مناقصه اجرای پروژه های اصلاح فیدرهای ناپایدار ...  / تجدید آگهی مناقصه عمومی ,آگهی مناقصه اجرای پروژه های اصلاح فیدرهای ناپایدار ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918284/مزایده-اپارتمان-به-مساحت-113-95متر'>مزایده اپارتمان به مساحت 113.95متر / مزایده,مزایده اپارتمان به مساحت 113.95متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918279/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-217-4متر'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 217.4متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 217.4متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918316/مزایده-لوازم-خانگی-شامل-یخچال--'>مزایده لوازم خانگی شامل یخچال ... / مزایده لوازم خانگی شامل یخچال ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918245/مزایده-یک-دستگاه-یخ-در-بهشت-ساز-SPM-سه-خانه-ایتالیایی'>مزایده یک دستگاه یخ در بهشت ساز SPM سه خانه ایتالیایی / مزایده اموال منقول, مزایده یک دستگاه یخ در بهشت ساز SPM سه خانه ایتالیایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918289/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-74-82متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 74.82متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 74.82متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918334/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-40-68متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 40.68متر  / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 40.68متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918337/مزایده-دو-دانگ-مشاع-آپارتمان-65-متر'>مزایده دو دانگ مشاع آپارتمان 65 متر  / مزایده,مزایده دو دانگ مشاع آپارتمان 65 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918341/مزایده-آپارتمان-مسکونی-مساحت-79-متر-و-13-دسیمتر'>مزایده آپارتمان مسکونی مساحت 79 متر و 13 دسیمتر  / مزایده,مزایده آپارتمان مسکونی مساحت 79 متر و 13 دسیمتر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918239/مزایده-فروش-یک-دستگاه-خودرو-سواری-تیبا'>مزایده فروش یک دستگاه خودرو سواری تیبا / آگهی مزایده اموال منقول, مزایده فروش یک دستگاه خودرو سواری تیبا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918253/مزایده-فروش-ماشین-پخت-تبریز-سهند-تنور-گردون-و--'>مزایده فروش ماشین پخت تبریز سهند تنور گردون و ... / آگهی مزایده اموال منقول, مزایده فروش ماشین پخت تبریز سهند تنور گردون و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918434/مزایده-ملک-واقع-در-خیابان-22-بهمن-کلاسه-950165'>مزایده  ملک واقع در خیابان 22 بهمن کلاسه 950165  / آگهی مزایده،مزایده  ملک واقع در خیابان 22 بهمن کلاسه 950165 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918266/مزایده-فروش-موتور-جوش-اره-نواری-و--'>مزایده فروش موتور جوش- اره نواری و ... / آگهی مزایده, مزایده فروش موتور جوش- اره نواری و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918418/مزایده-یک-قطعه-زمین-صیفی-کاری-1500متر-نوبت-چهارم'>مزایده یک قطعه زمین صیفی کاری 1500متر نوبت چهارم  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین صیفی کاری 1500متر نوبت چهارم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918424/مزایده-یک-قطعه-زمین-شالیزاری-توقیفی-کلاسه-950363'>مزایده یک قطعه زمین شالیزاری توقیفی کلاسه 950363  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین شالیزاری توقیفی کلاسه 950363 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918427/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-620-07متر-نوبت-دوم'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 620.07متر  نوبت دوم  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 620.07متر  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918293/مزایده-ملک-بصورت-محوطه-و-خانه-و-انباری-قدمت-بالای-30-سال'>مزایده ملک بصورت محوطه و خانه و انباری قدمت بالای 30 سال / مزایده,مزایده ملک بصورت محوطه و خانه و انباری قدمت بالای 30 سال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918273/مزایده-فروش-دستگاه-سپراتور-(خامه-گیر)-و--'>مزایده فروش دستگاه سپراتور (خامه گیر) و ... / آگهی مزایده, مزایده فروش دستگاه سپراتور (خامه گیر) و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918446/مزایده-ملک-به-مساحت-380-38-مترمربع'>مزایده ملک به مساحت 380/38 مترمربع / مزایده,مزایده ملک به مساحت 380/38 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918442/مزایده-ملک-به-مساحت-212-76-مترمربع'>مزایده  ملک به مساحت 212/76 مترمربع  / مزایده,مزایده  ملک به مساحت 212/76 مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918313/مناقصه-واگذاری-بیمه-نامه-های-واحد-های-صنفی-اتحادیه-ها-و-اتاق-های-اصناف--'>مناقصه واگذاری  بیمه نامه های واحد های صنفی، اتحادیه ها و اتاق های اصناف ... / آگهی مناقصه, مناقصه واگذاری  بیمه نامه های واحد های صنفی، اتحادیه ها و اتاق های اصناف ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918440/مزایده-ملک-واقع-در-روستای-رزینی-به-مساحت-508-22-مترمربع'>مزایده ملک واقع در روستای رزینی به مساحت 508/22 مترمربع  / مزایده,مزایده ملک واقع در روستای رزینی به مساحت 508/22 مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918275/مزایده-سه-دانگ-پلاک-ثبتی-6215-فرعی-از-24-اصلی'>مزایده سه دانگ پلاک ثبتی 6215 فرعی از 24 اصلی / مزایده,مزایده سه دانگ پلاک ثبتی 6215 فرعی از 24 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918312/مزایده-پلاک-ثبتی-1-7-اصلی-بخش-دو'>مزایده پلاک ثبتی 1.7 اصلی بخش دو / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 1.7 اصلی بخش دو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918310/مزایده-پلاک-ثبتی-7-فرعی-از-یک-اصلی-بخش-دو-شاهرود'>مزایده پلاک ثبتی 7 فرعی از یک اصلی بخش دو شاهرود / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 7 فرعی از یک اصلی بخش دو شاهرود</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918358/مزایده-دو-دانگ-از-4-دانگ-مشاع-از-یکباب-خانه-ودو-باب-مغازه'>مزایده دو دانگ از 4 دانگ مشاع از یکباب خانه ودو باب مغازه  / مزایده,مزایده دو دانگ از 4 دانگ مشاع از یکباب خانه ودو باب مغازه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918355/مزایده-4-817-هزارم-دانگ-از-ششدانگ-پلاک-ثبتی'>مزایده 4.817 هزارم دانگ از ششدانگ پلاک ثبتی / مزایده,مزایده 4.817 هزارم دانگ از ششدانگ پلاک ثبتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918351/مزایده-ششدانگ-یکباب-منزل-بخش-دو-قوچان-مرحله-دوم'>مزایده ششدانگ یکباب منزل بخش دو قوچان مرحله دوم  / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب منزل بخش دو قوچان مرحله دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918248/مزایده-فروش-دستگاه-خودروی-پژو-405'>مزایده فروش دستگاه خودروی پژو 405 / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش دستگاه خودروی پژو 405</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918276/مزایده-ملک-با-قدمت-20-سال-نوبت-اول'>مزایده ملک با قدمت 20 سال نوبت اول / مزایده,مزایده ملک با قدمت 20 سال نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918465/مزایده-خودرو-سواری-سپند-پی-کی-رنگ-کرم'>مزایده خودرو سواری سپند پی کی رنگ کرم  / مزایده,مزایده خودرو سواری سپند پی کی رنگ کرم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918145/ارزیابی-کیفی-خدمات-پشتیبانی-اداری-و-مالی'>ارزیابی کیفی خدمات پشتیبانی اداری و مالی / آگهی دعوت به ارزیابی کیفی , ارزیابی کیفی خدمات پشتیبانی اداری و مالی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918450/مزایده-یکباب-منزل-مسکونی-پرونده-30-950770'>مزایده یکباب منزل مسکونی  پرونده 30.950770  / مزایده,مزایده یکباب منزل مسکونی  پرونده 30.950770 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918453/مزایده-ششدانگ-یک-قطعه-زمین-پلاک-3533-کلاسه-9500543'>مزایده ششدانگ یک قطعه زمین پلاک 3533  کلاسه 9500543  / مزایده,مزایده ششدانگ یک قطعه زمین پلاک 3533  کلاسه 9500543 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918242/مزایده-فروش-یکدستگاه-تابلو-برق-فرمان-و-کنترل'>مزایده فروش یکدستگاه تابلو برق فرمان و کنترل / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش یکدستگاه تابلو برق فرمان و کنترل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918435/مزایده-یک-و-نیم-دانگ-از-ششدانگ-ملک-کاربری-کشاورزی'>مزایده یک و نیم دانگ از ششدانگ ملک کاربری کشاورزی  / مزایده,مزایده یک و نیم دانگ از ششدانگ ملک کاربری کشاورزی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918237/مزایده-تعداد-5-عدد-تشک-طبی'>مزایده تعداد 5 عدد تشک طبی / مزایده تعداد 5 عدد تشک طبی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918231/مزایده-یک-دستگاه-تیر-نور-کلیشه-ژلاتین--یک-دستگاه-خشک-کن-کلیشه'>مزایده یک دستگاه تیر نور کلیشه ژلاتین ، یک دستگاه خشک کن کلیشه / مزایده,مزایده یک دستگاه تیر نور کلیشه ژلاتین ، یک دستگاه خشک کن کلیشه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918346/مزایده-دو-دانگ-مشاع-از-زمین-مسکونی-بخش-نه-تبریز'>مزایده دو دانگ مشاع از زمین مسکونی بخش نه تبریز  / مزایده,مزایده دو دانگ مشاع از زمین مسکونی بخش نه تبریز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918344/مزایده-آپارتمان-مسکونی-بخش-یک-تبریز-نوبت-اول'>مزایده آپارتمان مسکونی بخش یک تبریز نوبت اول / مزایده,مزایده آپارتمان مسکونی بخش یک تبریز نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918348/مزایده-دو-قطعه-پلاک-ثبتی-نوبت-اول'>مزایده دو قطعه پلاک ثبتی نوبت اول / مزایده,مزایده دو قطعه پلاک ثبتی نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918221/مزایده-پایه-ستون-سوله'>مزایده پایه ستون سوله / مزایده پایه ستون سوله</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918123/مزایده-اجاره-ساختمان-ضمن-خدمت--'>مزایده اجاره ساختمان ضمن خدمت.... / مزایده , مزایده اجاره ساختمان ضمن خدمت....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918307/مزایده-اموال-غیرمنقول-شامل-زمین-مزروعی-و-زمین-پشته'>مزایده اموال غیرمنقول شامل زمین مزروعی و زمین پشته / مزایده,مزایده اموال غیرمنقول شامل زمین مزروعی و زمین پشته</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918305/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-مساحت-206-1متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 206.1متر  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 206.1متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918271/مزایده-ملک-مشاع-به-پلاک-ثبتی-3790-اصلی'>مزایده ملک مشاع به پلاک ثبتی 3790 اصلی / مزایده,مزایده ملک مشاع به پلاک ثبتی 3790 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918201/مناقصه-حفر-قبر-و-ساخت-دال-بتنی-و-حمل-میت-مرحله-دوم'>مناقصه حفر قبر و ساخت دال بتنی و حمل میت مرحله دوم  / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه حفر قبر و ساخت دال بتنی و حمل میت مرحله دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918209/مزایده-اجرای-طرح-پاکبان-مرحله-سوم'>مزایده اجرای طرح پاکبان مرحله سوم  / آگهی مزایده عمومی , مزایده اجرای طرح پاکبان مرحله سوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918205/مزایده-ششدانگ-زمین-به-شماره-پلاک-شانزده-هزار-و-نهصد-و-هشتاد-و-دو-فرعی'>مزایده ششدانگ زمین به شماره پلاک شانزده هزار و نهصد و هشتاد و دو فرعی  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین به شماره پلاک شانزده هزار و نهصد و هشتاد و دو فرعی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918207/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-294متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 294متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 294متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918306/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-سواری-پژو-پارس-ELX'>مزایده یک دستگاه خودروی سواری پژو پارس ELX / مزایده ,مزایده یک دستگاه خودروی سواری پژو پارس ELX</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918126/مزایده-اجاره-دو-باب-مغازه'>مزایده اجاره دو باب مغازه  / مزایده , مزایده اجاره دو باب مغازه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918257/آگهی-مناقصه-بیمه-مسئولیت-مدنی-شهروندان'>آگهی مناقصه  بیمه مسئولیت مدنی شهروندان / آگهی مناقصه،آگهی مناقصه بیمه مسئولیت مدنی شهروندان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918274/مزایده-انواع-کابل-های-فشار-قوی-و-فشار-ضعیف'>مزایده  انواع کابل های فشار قوی و فشار ضعیف  / مزایده  انواع کابل های فشار قوی و فشار ضعیف </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918203/مزایده-سه-دانگ-از-ششدانگ-طبقه-سوم-آپارتمان'>مزایده سه دانگ از ششدانگ طبقه سوم آپارتمان / مزایده,مزایده سه دانگ از ششدانگ طبقه سوم آپارتمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918198/مزایده-ملک-به-مساحت-نود-و-دو-متر'>مزایده ملک به مساحت نود و دو متر / مزایده,مزایده ملک به مساحت نود و دو متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918215/مناقصه-خرید-انواع-مختلف-باتری-های-ساکن-سرب--اسیدی-از-نوع-(سیلد)--تجدید-نوبت-دوم'>مناقصه خرید انواع مختلف باتری های ساکن سرب - اسیدی از نوع (سیلد) - تجدید نوبت دوم / آگهی تجدید مناقصه, مناقصه خرید انواع مختلف باتری های ساکن سرب - اسیدی از نوع (سیلد) - تجدید نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918236/مزایده-یک-قطعه-ملک-مغازه-مال-مشاع-نوبت-اول'>مزایده یک قطعه ملک مغازه مال مشاع نوبت اول  / مزایده,مزایده یک قطعه ملک مغازه مال مشاع نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918238/مزایده-ملک-به-مساحت-330-88متر'>مزایده ملک به مساحت 330.88متر / مزایده,مزایده ملک به مساحت 330.88متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918241/مزایده-ششدانگ-عمارت-مساحت-دویست-متر'>مزایده ششدانگ عمارت مساحت دویست متر / مزایده,مزایده ششدانگ عمارت مساحت دویست متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918258/مزایده-اموال-غیرمنقول-شامل-خانه-و-محوطه-و-زمین'>مزایده اموال غیرمنقول شامل خانه و محوطه و زمین / مزایده,مزایده اموال غیرمنقول شامل خانه و محوطه و زمین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918077/مزایده-فروش-اقلام-مستعمل-اتصالات-جوشی-و-استیل'>مزایده فروش اقلام مستعمل اتصالات جوشی و استیل  / مزایده فروش اقلام مستعمل اتصالات جوشی و استیل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918098/مزایده-دو-واحد-آپارتمان-مسکونی'>مزایده دو واحد آپارتمان مسکونی / مزایده,مزایده دو واحد آپارتمان مسکونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918256/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-250مترمربع'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 250مترمربع / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 250مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918252/مزایده-اموال-غیرمنقول-شامل-خانه-و-زمین-صیفی-کاری-و-شالیزاری'>مزایده اموال غیرمنقول شامل خانه و زمین صیفی کاری و شالیزاری  / مزایده,مزایده اموال غیرمنقول شامل خانه و زمین صیفی کاری و شالیزاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918249/مزایده-ششدانگ-مغازه-بخش-22-گیلان-مجدد'>مزایده ششدانگ مغازه بخش 22 گیلان مجدد / مزایده,مزایده ششدانگ مغازه بخش 22 گیلان مجدد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918246/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-150مترمربع'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 150مترمربع  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 150مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918244/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-400متر'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 400متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 400متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918259/مزایده-ششدانگ-عرصه-و-اعیان-زمین-مساحت-92-73متر'>مزایده ششدانگ عرصه و اعیان زمین مساحت 92.73متر / مزایده,مزایده ششدانگ عرصه و اعیان زمین مساحت 92.73متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918263/مزایده-دو-قطعه-زمین-شالیزاری-نوبت-اول'>مزایده دو قطعه زمین شالیزاری نوبت اول / مزایده,مزایده دو قطعه زمین شالیزاری نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918297/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-پژو-آردی'>مزایده یک دستگاه خودرو پژو آردی  / مزایده,مزایده یک دستگاه خودرو پژو آردی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918254/فراخوان-مناقصه-تهیه-طبخ-و-توزیع-(سرو)-غذا'>فراخوان مناقصه تهیه، طبخ و توزیع (سرو) غذا / آگهی فراخوان مناقصه عمومی، فراخوان مناقصه تهیه، طبخ و توزیع (سرو) غذا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918264/مزایده-اجاره-یک-باب-منزل-مسکونی-از-رقبات-موقوفه-مسجد-خلفای-راشدین-و-دو-باب-مغازه'>مزایده اجاره یک باب منزل مسکونی از رقبات موقوفه مسجد خلفای راشدین و دو باب مغازه / خلاصه آگهی مزایده، مزایده اجاره یک باب منزل مسکونی از رقبات موقوفه مسجد خلفای راشدین و دو باب مغازه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918121/مناقصه-راهبری-و-انجام-خدمات-فنی-و-مهندسی-شامل-نگهداری--نوبت-دوم'>مناقصه  راهبری و انجام خدمات فنی و مهندسی شامل نگهداری - نوبت دوم  / آگهی مناقصه, مناقصه  راهبری و انجام خدمات فنی و مهندسی شامل نگهداری - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918272/مزایده-کشت-پاییزه-و-بهاره-محصولات-اصلاح-شده-سال-زراعی'>مزایده کشت پاییزه و بهاره محصولات اصلاح شده سال زراعی  / آگهی مزایده , مزایده کشت پاییزه و بهاره محصولات اصلاح شده سال زراعی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918193/مزایده-یکباب-ساختمان-دو-طبقه-مساحت-68-10متر-نوبت-دوم'>مزایده یکباب ساختمان دو طبقه مساحت 68.10متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده یکباب ساختمان دو طبقه مساحت 68.10متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918250/مناقصه-تامین-نیروی-حفاظت-فیزیکی-کارگاه'>مناقصه تامین نیروی حفاظت فیزیکی کارگاه  / آگهی ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصه,مناقصه تامین نیروی حفاظت فیزیکی کارگاه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918220/مناقصه-روکش-آسفالت-راه-های-حوزه-بروجن--نوبت-دوم'>مناقصه روکش آسفالت راه های حوزه بروجن - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه روکش آسفالت راه های حوزه بروجن - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918190/مزایده-دو-قطعه-ملک-9-151-و-95-145متر'>مزایده دو قطعه ملک 9.151 و 95.145متر  / مزایده,مزایده دو قطعه ملک 9.151 و 95.145متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918188/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-88-38متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 88.38متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 88.38متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918232/مزایده-یک-دستگاه-سواری-دوو'>مزایده یک دستگاه سواری دوو  / آگهی مزایده، مزایده یک دستگاه سواری دوو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918187/مزایده-یک-قطعه-زمین-عرصه-190متر'>مزایده یک قطعه زمین عرصه 190متر  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین عرصه 190متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918204/مناقصه-اجرای-اسفالت-محور-شهرکرد--بن--داران-نوبت-دوم'>مناقصه اجرای اسفالت محور شهرکرد - بن - داران  نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه اجرای اسفالت محور شهرکرد - بن - داران نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918206/مناقصه-تامین-تجهیزات-سرور-و-تامین-سوئیچ-و-ماژول-مدیریت-شبکه-نوبت-دوم'>مناقصه تامین تجهیزات سرور و تامین سوئیچ و ماژول مدیریت شبکه نوبت دوم  / آگهی مناقصات عمومی یک مرحله ای,مناقصه تامین تجهیزات سرور و تامین سوئیچ و ماژول مدیریت شبکه نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918118/فراخوان-وصول-مطالبات-معوقه-آب-بهاء-و--'>فراخوان وصول مطالبات معوقه آب بهاء و.... / آگهی فراخوان ارزیابی , فراخوان وصول مطالبات معوقه آب بهاء و....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918227/مزایده-واگذاری-یک-قطعه-زمین-مساحت-7-01مترمربع-نوبت-دوم'>مزایده واگذاری یک قطعه زمین مساحت 7.01مترمربع نوبت دوم  / مزایده,مزایده واگذاری یک قطعه زمین مساحت 7.01مترمربع نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918217/مزایده-ششدانگ-خانه-مساحت-99-متر'>مزایده ششدانگ خانه مساحت 99 متر  / مزایده,مزایده ششدانگ خانه مساحت 99 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918216/مزایده-فروش-15-واحد-تجاری-از-مجتمع-امام-خمینی'>مزایده فروش 15 واحد تجاری از مجتمع امام خمینی  / مزایده,مزایده فروش 15 واحد تجاری از مجتمع امام خمینی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918208/مناقصه-احداث-کانال-دفع-آب-های-سطحی-و---نوبت-دوم'>مناقصه  احداث کانال دفع آب های سطحی و ...- نوبت دوم  / مناقصه عمومی, مناقصه  احداث کانال دفع آب های سطحی و ...- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918222/مزایده-عمومی-تجدید-فروش-62-واحد-غرفه-تجاری-نوبت-دوم'>مزایده عمومی تجدید فروش 62 واحد غرفه تجاری نوبت دوم  / مزایده,مزایده عمومی تجدید فروش 62 واحد غرفه تجاری نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918233/مزایده-ملک-با-پلاک-ثبتی-281-اصلی-نوبت-اول'>مزایده ملک با پلاک ثبتی 281 اصلی نوبت اول / مزایده,مزایده ملک با پلاک ثبتی 281 اصلی نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918247/مزایده-فروش-لوازم-یدکی'>مزایده فروش لوازم یدکی  / مزایده فروش لوازم یدکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918228/فراخوان-مزایده-فروش-لوله-و-اتصالات-و-شیرآلات-در-اقطار-مختلف-و-لوازم-اداری'>فراخوان مزایده فروش لوله و اتصالات و شیرآلات در اقطار مختلف و لوازم اداری  / آگهی فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مزایده فروش لوله و اتصالات و شیرآلات در اقطار مختلف و لوازم اداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918219/مزایده-عمومی-منازل-سازمانی-نوبت-دوم'>مزایده عمومی منازل سازمانی نوبت دوم  / مزایده ,مزایده عمومی منازل سازمانی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918144/تجدید-مناقصه-توسعه-و-احداث-اصلاح-و-بهینه-سازی-شهرستان-کهنوج'>تجدید مناقصه توسعه و احداث، اصلاح و بهینه سازی شهرستان کهنوج  / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه توسعه و احداث، اصلاح و بهینه سازی شهرستان کهنوج - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918136/مناقصه-خرید-لوله-پلی-اتیلن-به-مقدار-کلی-151950-متر-در-اقطار-مختلف---'> مناقصه خرید لوله پلی اتیلن به مقدار کلی 151950 متر در اقطار مختلف .... / آگهی مناقصه عمومی,   مناقصه خرید لوله پلی اتیلن به مقدار کلی 151950 متر در اقطار مختلف ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918117/فراخوان-وصول-مطالبات-معوقه-آب-بهاء-و-حق-انشعاب'>فراخوان وصول مطالبات معوقه آب بهاء و حق انشعاب / آگهی فراخوان ارزیابی توان انجام تعهدات و مناقصه عمومی,فراخوان وصول مطالبات معوقه آب بهاء و حق انشعاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918110/تجدید-فراخوان-احداث-محوطه-دو-باب-مدرسه-نوبت-دوم'>تجدید فراخوان احداث محوطه دو باب مدرسه نوبت دوم  / مناقصه , تجدید فراخوان احداث محوطه دو باب مدرسه نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918173/مزایده-فروش-4-دستگاه-آپارتمان-نوبت-دوم'>مزایده فروش 4 دستگاه آپارتمان نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش 4 دستگاه آپارتمان نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918078/تجدید-مناقصه-نظافت-ساختمان-ها-و---نوبت-دوم'>تجدید مناقصه نظافت ساختمان ها و .... نوبت دوم / تجدید مناقصه , تجدید مناقصه نظافت ساختمان ها و .... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918124/مناقصه-خرید-ماشین-آبیاری-دوار-تجدید'>مناقصه خرید ماشین آبیاری دوار تجدید  / فراخوان مناقصه عمومی ,مناقصه خرید ماشین آبیاری دوار تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918416/مزایده-ورق-ضایعانی-نوع-A--'>مزایده ورق ضایعانی نوع A ... / مزایده, مزایده چیلر جذبی 120 تن و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918431/مناقصه-عملیات-جمع-آوری--تفکیک--ساماندهی-و-پرس-کارتن-ضایعاتی'>مناقصه عملیات جمع آوری , تفکیک , ساماندهی و پرس کارتن ضایعاتی  / مناقصه , مناقصه عملیات جمع آوری , تفکیک , ساماندهی و پرس کارتن ضایعاتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918451/مزایده-دستگاه-پرس-دوکی-35-تن---'>مزایده دستگاه پرس دوکی 35 تن .... / مزایده , مزایده دستگاه پرس دوکی 35 تن ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918412/مناقصه-عملیات-جمع-آوری--تفکیک--ساماندهی-و-پرس-کارتن-ضایعاتی'>مناقصه عملیات جمع آوری ، تفکیک ، ساماندهی و پرس کارتن ضایعاتی / مناقصه  ،مناقصه  عملیات جمع آوری ، تفکیک ، ساماندهی و پرس کارتن ضایعاتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918404/مزایده-انواع-نایلون-ضایعاتی---'>مزایده انواع نایلون ضایعاتی .... / مزایده ، مزایده انواع نایلون ضایعاتی ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918107/مزایده-فروش-حدود-12000-عدد-کنتورهای-پوسته-برنجی-اسقاطی-نوبت-دوم'>مزایده فروش حدود 12000 عدد کنتورهای پوسته برنجی اسقاطی  نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی یک مرحله ای , مزایده فروش حدود 12000 عدد کنتورهای پوسته برنجی اسقاطی  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918150/تجدید-مناقصه-خدمات-تعویض-خاک-زراعی-میادین-و-فضای-سبز'>تجدید مناقصه خدمات تعویض خاک زراعی میادین و فضای سبز / تجدید مناقصه ,مناقصه خدمات تعویض خاک زراعی میادین و فضای سبز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918140/مناقصه-امور-حمل-و-نقل-درون-شهری'>مناقصه  امور حمل و نقل درون شهری  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه  امور حمل و نقل درون شهری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918106/مناقصه-خرید-واسکازین'>مناقصه خرید واسکازین / اگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید واسکازین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918183/مناقصه-خرید-تانکر-25-تنی-استیل'>مناقصه خرید تانکر 25 تنی استیل / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید تانکر 25 تنی استیل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918162/مناقصه-تامین-نصب-و-اجرای-تجهیزات-ایمنی-و-حفاظتی'>مناقصه تامین، نصب و اجرای تجهیزات ایمنی و حفاظتی / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه تامین، نصب و اجرای تجهیزات ایمنی و حفاظتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918088/مناقصه-طراحی-تامین-کالا-و-ساخت-سازه-خرپایی--'>مناقصه طراحی، تامین کالا و ساخت سازه خرپایی ...  / آگهی مناقصه , مناقصه طراحی، تامین کالا و ساخت سازه خرپایی ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918213/مزایده-اقلام-ضایعاتی'>مزایده اقلام ضایعاتی / آگهی مزایده عمومی , مزایده اقلام ضایعاتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918459/حراج-جهت-تامین-بخشی-از-خدمات-عمومی-نوبت-دوم'>حراج جهت تامین بخشی از خدمات عمومی  نوبت دوم  / آگهی حراج , حراج جهت تامین بخشی از خدمات عمومی  نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918463/فراخوان-روکش-اسفالت-گرم-محورهای-فرعی-حوزه-استحفاظی'>فراخوان روکش اسفالت گرم محورهای فرعی حوزه استحفاظی  / آگهی فراخوان مناقصه عمومی ، آگهی فراخوان روکش اسفالت گرم محورهای فرعی حوزه استحفاظی  نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918521/مناقصه-پروژه-جدولگذاری---نوبت-دوم'>مناقصه پروژه جدولگذاری... - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه پروژه جدولگذاری... - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918504/مزایده-اجاره-یک-قطعه-زمین-مزروعی-از-موقوفه-امین-الرعایا-و-نظرآبادی'>مزایده اجاره یک قطعه زمین مزروعی از موقوفه امین الرعایا و نظرآبادی / آگهی مزایده، مزایده اجاره یک قطعه زمین مزروعی از موقوفه امین الرعایا و نظرآبادی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918525/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مسکونی-مساحت-114متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی مساحت 114متر  / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی مساحت 114متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918549/مزایده-پلاک-ثبتی-296-فرعی-از-261-فرعی-از-36-اصلی'>مزایده پلاک ثبتی 296 فرعی از 261 فرعی از 36 اصلی  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 296 فرعی از 261 فرعی از 36 اصلی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918470/مناقصه-واگذاری-و-امور-رفت-و-روب-و-خدمات-شهری-96-5-30'>مناقصه واگذاری و امور رفت و روب و خدمات شهری 96.5.30 / مناقصه , مناقصه واگذاری و امور رفت و روب و خدمات شهری نوبت اول مرحله اول 96.5.31</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918563/مناقصه-خدمات-تعمیر--نگهداری-و-بهره-برداری-ایستگاه-های-پمپاژ---'>مناقصه خدمات تعمیر ، نگهداری و بهره برداری ایستگاه های پمپاژ ،... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خدمات تعمیر ، نگهداری و بهره برداری ایستگاه های پمپاژ ،...مرحله اول - نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918457/مناقصه-احداث-مخزن-هوایی-نوبت-دوم'>مناقصه احداث مخزن هوایی  نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه احداث مخزن هوایی  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918105/تجدید-مناقصه-تهیه-نصب-و-راه-اندازی-یک-دستگاه-آسانسور-صنعتی---نوبت-دوم'>تجدید مناقصه تهیه، نصب و راه اندازی یک دستگاه آسانسور صنعتی...  نوبت دوم  / آگهی تجدید مناقصه عمومی, تجدید مناقصه تهیه، نصب و راه اندازی یک دستگاه آسانسور صنعتی...  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918575/مناقصه-خرید-ترانسفورماتور-کم-تلفات-100-کاوا'>مناقصه خرید ترانسفورماتور کم تلفات 100 کاوا / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه مناقصه خرید ترانسفورماتور کم تلفات 100 کاوا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918458/مناقصه-نگهداری-همراه-با-بازسازی-شبکه-کابل-و-هوایی-و--نوبت-دوم'>مناقصه نگهداری همراه با بازسازی شبکه کابل و هوایی و ...نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه نگهداری همراه با بازسازی شبکه کابل و هوایی و ....نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918553/مزایده-یک-قطعه-زمین-قطعه-اول-تفکیکی-بخش-یازده'>مزایده یک قطعه زمین قطعه اول تفکیکی بخش یازده  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین قطعه اول تفکیکی بخش یازده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918482/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-مساحت-132متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 132متر  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 132متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918462/مزایده-خط-تلفن-همراه-09121580568'>مزایده خط تلفن همراه 09121580568   / مزایده,مزایده خط تلفن همراه 09121580568  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918461/مزایده-خط-همراه-اول-به-شماره-09121239118'>مزایده خط همراه اول به شماره 09121239118 / مزایده,مزایده خط همراه اول به شماره 09121239118 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918473/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-بخش-15-مهاباد'>مزایده ششدانگ یکباب خانه بخش 15 مهاباد / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه بخش 15 مهاباد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918502/اصلاحیه-مزایده-پلاکهای-ثبتی-511-و-420-و-652-فرعی'>اصلاحیه مزایده پلاکهای ثبتی 511 و 420 و 652 فرعی / اصلاحیه مزایده,مزایده پلاکهای ثبتی 511 و 420 و 652 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918455/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-سواری-پراید'>مزایده یک دستگاه خودروی سواری پراید / مزایده یک دستگاه خودروی سواری پراید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918472/مزایده-ششدانگ-پلاک-1954-فرعی-مساحت-200متر'>مزایده ششدانگ پلاک 1954 فرعی مساحت 200متر  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک 1954 فرعی مساحت 200متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918108/مناقصه-واگذاری-فعالیت-های-خدماتی-عمومی-و-تخصصی--نوبت-دوم'>مناقصه واگذاری فعالیت های خدماتی عمومی و تخصصی... نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای، مناقصه واگذاری فعالیت های خدماتی عمومی و تخصصی... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918471/مزایده-ششدانگ-اپارتمان-با-بنای-حدود-40-ساله'>مزایده ششدانگ اپارتمان با بنای حدود 40 ساله  / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان با بنای حدود 40 ساله </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918484/مزایده-فروش-تعداد-124-کارتن-ریکا'>مزایده فروش تعداد 124 کارتن ریکا / آگهی مزایده , مزایده فروش تعداد 124 کارتن ریکا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918584/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-330متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 330متر  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 330متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918581/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-55-46متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 55-46متر  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 55-46متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918543/فراخوان-سرمایه-گذار-جهت-بیمارستان-350-تختخوابی--'>فراخوان سرمایه گذار جهت بیمارستان 350 تختخوابی.... / آگهی فراخوان سرمایه گذار , فراخوان سرمایه گذار جهت بیمارستان 350 تختخوابی....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918514/مزایده-واگذاری-لوازم-شهربازی'>مزایده واگذاری لوازم شهربازی  / آگهی مزایده عمومی , مزایده واگذاری لوازم شهربازی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918460/تجدید-فراخوان-عملیات-اجرایی-بخش-سوم-مرمت-نوارهای-حفاری'>تجدید فراخوان عملیات اجرایی بخش سوم مرمت نوارهای حفاری / تجدید فراخوان مناقصه عمومی, تجدید فراخوان عملیات اجرایی بخش سوم مرمت نوارهای حفاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918474/مناقصه-انتخاب-پیمانکار-جهت-انجام-خدمات-حفاظت-فیزیکی-نوبت-دوم'>مناقصه انتخاب پیمانکار جهت انجام خدمات حفاظت فیزیکی- نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه انتخاب پیمانکار جهت انجام خدمات حفاظت فیزیکی- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918480/مزایده-واگذاری-اجاره-سالیانه-تعدادی-از-واحدهای-مجتمع-نگین'>مزایده واگذاری اجاره سالیانه تعدادی از واحدهای مجتمع نگین / آگهی مزایده, مزایده واگذاری اجاره سالیانه تعدادی از واحدهای مجتمع نگین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918134/تمدید-مزایده-اجاره-فروشگاه-مرکز-ملاصدرا'>تمدید مزایده اجاره فروشگاه مرکز ملاصدرا  / تمدید آگهی مزایده , مزایده اجاره فروشگاه مرکز ملاصدرا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918486/مزایده-یکصد-و-یازده-هزار-متر-لوله-نیوپایپ-16-میلیمتر'>مزایده یکصد و یازده هزار متر لوله نیوپایپ 16 میلیمتر  / مزایده, مزایده یکصد و یازده هزار متر لوله نیوپایپ 16 میلیمتر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918505/مزایده-مقدار-3-5-حبه-از-72-حبه-ششدانگ-پلاک-ثبتی'>مزایده مقدار 3.5 حبه از 72 حبه ششدانگ پلاک ثبتی / مزایده,مزایده مقدار 3.5 حبه از 72 حبه ششدانگ پلاک ثبتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918574/مزایده-ششدانگ-یک-باب-آپارتمان--'>مزایده ششدانگ یک باب آپارتمان.... / مزایده, مزایده ششدانگ یک باب آپارتمان....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918441/مزایده-یک-دستگاه-چرخ-گوشت-صنعتی-96-05-31'>مزایده یک دستگاه چرخ گوشت صنعتی- 96.05.31 / مزایده,مزایده یک دستگاه چرخ گوشت صنعتی- 96.05.31</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918602/مزایده-ششدانگ-منزل-مسکونی-قدیمی-بخش-5-اصفهان'>مزایده ششدانگ منزل مسکونی قدیمی بخش 5 اصفهان  / مزایده,مزایده ششدانگ منزل مسکونی قدیمی بخش 5 اصفهان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918603/مزایده-فروش-17-633-حبه-از-72-حبه-ششدانگ-ملکی'>مزایده فروش 17.633 حبه  از 72 حبه ششدانگ ملکی / مزایده,مزایده فروش 17.633 حبه  از 72 حبه ششدانگ ملکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918139/تجدید-مزایده-اجاره-سردخانه-بالای-صفر'>تجدید مزایده اجاره سردخانه بالای صفر  / تجدید آگهی مزایده , مزایده اجاره سردخانه بالای صفر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918496/مزایده-پلاک-ثبتی-بخش-سه-کرمان'>مزایده پلاک ثبتی بخش سه کرمان / مزایده,مزایده پلاک ثبتی بخش سه کرمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918494/مزایده-فروش-تعدادی-از-املاک-و-زمین-های-خود-بصورت-نقد'>مزایده فروش تعدادی از املاک و زمین های خود بصورت نقد / مزایده,مزایده فروش تعدادی از املاک و زمین های خود بصورت نقد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918125/مناقصه-خریداری-سهام-یک-شرکت-کارگزاری-رسمی-بیمه'>مناقصه خریداری سهام یک شرکت کارگزاری رسمی بیمه / مناقصه خریداری سهام یک شرکت کارگزاری رسمی بیمه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918445/مزایده-تعدادی-از-کلاس-های-مدارس-خود--'>مزایده تعدادی از کلاس های مدارس خود ... / مزایده , مزایده تعدادی از کلاس های مدارس خود ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918433/مزایده350-تعداد-15-کارتن-لنت-ترمز'>مزایده350 تعداد 15 کارتن لنت ترمز  / مزایده350 تعداد 15 کارتن لنت ترمز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918589/مزایده-حق-انتفاع-قطعه-1345-از-پلاک-ثبتی-یک-فرعی'>مزایده حق انتفاع قطعه 1345 از پلاک ثبتی یک فرعی / مزایده,مزایده حق انتفاع قطعه 1345 از پلاک ثبتی یک فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918448/مزایده-درایو-ls'>مزایده درایو ls / مزایده درایو ls</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918599/مزایده-ساختمان-مساحت-عرصه-164-50متر'>مزایده ساختمان مساحت عرصه 164.50متر  / مزایده,مزایده ساختمان مساحت عرصه 164.50متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918456/تجدید-فراخوان-زیرسازی'>تجدید فراخوان زیرسازی / آگهی تجدید فراخوان شرکت در مناقصه عمومی یک مرحله ای, فراخوان زیرسازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918430/مناقصه-سرویس-های-ایاب-و-ذهاب-پرسنل'>مناقصه سرویس های ایاب و ذهاب پرسنل  / مناقصه سرویس های ایاب و ذهاب پرسنل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918452/مزایده-ستون-بتنی-جهت-نگهداری-دیوار--'>مزایده ستون بتنی جهت نگهداری دیوار.... / مزایده, مزایده ستون بتنی جهت نگهداری دیوار....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918479/مزایده-ساختمانی-یک-طبقه-به-انضمام-همکف-نوبت-اول'>مزایده ساختمانی یک طبقه به انضمام همکف نوبت اول / مزایده,مزایده ساختمانی یک طبقه به انضمام همکف نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918443/مزایده-دستگاه-صحافی'>مزایده دستگاه صحافی  / مزایده,مزایده دستگاه صحافی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918499/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-212-50متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 212.50متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 212.50متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918503/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مسکونی-مساحت-86-57متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی مساحت 86.57متر  / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی مساحت 86.57متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918419/مناقصه-خدمات-(باغبانی-خدمات-عمومی-امور-تاسیساتی)-ساختمان-های-اداری-تحت-اختیار--'>مناقصه خدمات (باغبانی، خدمات عمومی، امور تاسیساتی) ساختمان های اداری تحت اختیار... / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه خدمات (باغبانی، خدمات عمومی، امور تاسیساتی) ساختمان های اداری تحت اختیار...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918478/مزایده-مخازن-هوایی-سایان-و-خیابان-پروین-اعتصامی-و-گروه-لوله-و-اتصالات-پلی-اتیلن'>مزایده مخازن هوایی سایان و خیابان پروین اعتصامی و گروه لوله و  اتصالات پلی اتیلن /  آگهی مزایده عمومی, مزایده مخازن هوایی سایان و خیابان پروین اعتصامی و گروه لوله و  اتصالات پلی اتیلن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918454/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-عرصه-156متر-نوبت-دوم'>مزایده پلاک ثبتی مساحت عرصه 156متر نوبت دوم / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت عرصه 156متر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918339/مزایده-فروش-ساختمان----'>مزایده فروش ساختمان ...... / آگهی مزایده, مزایده فروش ساختمان.....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918423/مزایده-یخچال-فریزر--'>مزایده یخچال فریزر ... / مزایده , مزایده  یخچال فریزر ... نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918422/مزایده-انواع-کت-اور-کلاه-دار--کت-چرم--کت-تکی-نوبت-دوم-96-5-31'>مزایده انواع کت اور کلاه دار - کت چرم - کت تکی نوبت دوم  96.5.31 / مزایده  مزایده ز انواع کت اور کلاه دار - کت چرم - کت تکی نوبت دوم 96.5.31</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918437/مزایده-اجاره-یک-باب-مغازه-خود'>مزایده اجاره یک باب مغازه خود  / مزایده, مزایده اجاره یک باب مغازه خود </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918439/مزایده-سرقفلی-یکباب-از-مغازه-های-پلاک-ثبتی-1315-فرعی'>مزایده سرقفلی یکباب از مغازه های پلاک ثبتی 1315 فرعی  / مزایده,مزایده سرقفلی یکباب از مغازه های پلاک ثبتی 1315 فرعی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918571/مزایده-دو-سوم-ملک-پلاک-ثبتی-20-فرعی-نوبت-اول'>مزایده دو سوم ملک پلاک ثبتی 20 فرعی نوبت اول / مزایده,مزایده دو سوم ملک پلاک ثبتی 20 فرعی نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918565/مزایده-یکقطعه-زمین-اجرایی-کلاسه-960012-غیرمنقول'>مزایده یکقطعه زمین اجرایی کلاسه 960012 غیرمنقول / مزایده,مزایده یکقطعه زمین اجرایی کلاسه 960012 غیرمنقول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918561/مزایده-ملک-به-مساحت182-55متر-نوبت-دوم'>مزایده ملک به مساحت182.55متر نوبت دوم / مزایده,مزایده ملک به مساحت182.55متر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918328/مزایده-اجاره-واحدهای-مجتمع-پرورش-مرغ-مادر-تجدید'>مزایده اجاره واحدهای مجتمع پرورش مرغ مادر تجدید  / آگهی مزایده عمومی,مزایده اجاره واحدهای مجتمع پرورش مرغ مادر تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918943/مناقصه-عمومی-پروژه-تنظیف-و-جاروب-کشی-خیابانها-سطح-محدوده-منطقه-دو'>مناقصه عمومی پروژه تنظیف و جاروب کشی خیابانها سطح محدوده منطقه دو  / مناقصه , مناقصه عمومی پروژه تنظیف و جاروب کشی خیابانها سطح محدوده منطقه دو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918415/دعوت-به-همکاری-جهت-طراحی-و-اجرای-سالن-های-آمفی-تئاتر---'>دعوت به همکاری جهت طراحی و اجرای سالن های آمفی تئاتر  ...  / دعوت به همکاری جهت طراحی و اجرای سالن های آمفی تئاتر  ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918405/مناقصه-خدمات-بهره-برداری--تعمیر-و-نگهداری-از-شبکه-برق-شهر-شیبان-و-حومه'>مناقصه خدمات بهره برداری ، تعمیر و نگهداری از شبکه برق شهر شیبان و حومه / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خدمات بهره برداری ، تعمیر و نگهداری از شبکه برق شهر شیبان و حومه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918414/مناقصه-خرید-کفش-و--'>مناقصه خرید کفش و ... / آگهی مناقصه, مناقصه خرید کفش و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918426/مناقصه-وصول-مطالبات-و-قرائت-و-توزیع-قبوض'>مناقصه وصول مطالبات و قرائت و توزیع قبوض  / آگهی فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه وصول مطالبات و قرائت و توزیع قبوض </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918432/مزایده-واگذاری-به-اجاره-سوله'>مزایده واگذاری به اجاره سوله / مزایده, مزایده واگذاری به اجاره سوله</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918438/مزایده-جمع-آوری--تفکیک--نصب-و-راه-اندازی-خط-تفکیک-پسماند-شهری-تجدید--نوبت-دوم'>مزایده جمع آوری ، تفکیک ، نصب و راه اندازی خط تفکیک پسماند شهری تجدید - نوبت دوم  / مزایده , مزایده جمع آوری ، تفکیک ، نصب و راه اندازی خط تفکیک پسماند شهری تجدید - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918510/مزایده-پلاکهای-ثبتی-شماره-234-1-و-233-232-نوبت-اول'>مزایده پلاکهای ثبتی شماره 234/1 و 233-232 نوبت اول  / مزایده,مزایده پلاکهای ثبتی شماره 234/1 و 233-232 نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918397/مزایده-کنتور-آب-1-2-و-3-4-مستعمل----نوبت-دوم'>مزایده کنتور آب 1/2 و 3/4 مستعمل  ...  نوبت دوم  / آگهی مزایده , مزایده کنتور آب 1/2 و 3/4 مستعمل  ...  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918410/فراخوان-مناقصه-انجام-امور-خدماتی-پشتیبانی-مراکز-آموزشی-و-رفاهی-فرهنگیان-اراک---نوبت-دوم96-5-31'>فراخوان مناقصه انجام امور خدماتی، پشتیبانی مراکز آموزشی و رفاهی فرهنگیان اراک ... نوبت دوم96.5.31 / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای , فراخوان مناقصه انجام امور خدماتی، پشتیبانی مراکز آموزشی و رفاهی فرهنگیان اراک ... نوبت دوم 96.5.31</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918618/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-به-مساحت-103-25متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه به مساحت 103.25متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه به مساحت 103.25متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918614/مزایده-ملک-مساحت-عرصه-80-464متر-نوبت-دوم'>مزایده ملک مساحت عرصه 80.464متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده ملک مساحت عرصه 80.464متر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918609/مزایده-ششدانگ-منزل-مسکونی-عرصه-402-31متر'>مزایده ششدانگ منزل مسکونی عرصه 402.31متر / مزایده,مزایده ششدانگ منزل مسکونی عرصه 402.31متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918080/فراخوان-تامین-مالی-تهیه-و-اجرای-شبکه-جمع-آوری-و-انتقال-فاضلاب--نوبت-دوم'>فراخوان تامین مالی، تهیه و اجرای شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب... نوبت دوم / فراخوان ارزیابی کیفی، فراخوان تامین مالی، تهیه و اجرای شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918476/مزایده-ششدانگ-پلاک-شماره-5573-فرعی-از-6556-اصلی'>مزایده ششدانگ پلاک شماره 5573 فرعی از 6556 اصلی / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک شماره 5573 فرعی از 6556 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918527/مزایده-فروش-یک-واحد-تجاری-مساحت-46متر-تجدید'>مزایده فروش یک واحد تجاری مساحت 46متر تجدید / مزایده,مزایده فروش یک واحد تجاری مساحت 46متر تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918493/مزایده-واگذاری-9-واحد-تجاری-تجدید'>مزایده  واگذاری 9 واحد تجاری تجدید  / آگهی مزایده, مزایده  واگذاری 9 واحد تجاری تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918513/مزایده-املاک-مازاد-کاربری-صنعتی-2041متر'>مزایده املاک مازاد کاربری صنعتی 2041متر  / مزایده,مزایده املاک مازاد کاربری صنعتی 2041متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918573/اصلاحیه-مزایده-ششدانگ-مغازه'>اصلاحیه مزایده ششدانگ مغازه  / اصلاحیه مزایده ششدانگ مغازه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918507/آگهی-جذب-سرمایه-گذار-بهره-برداری-پرورش-شترمرغ'>آگهی جذب سرمایه گذار  بهره برداری پرورش شترمرغ / آگهی جذب سرمایه گذار ،آگهی جذب سرمایه گذار  بهره برداری پرورش شترمرغ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918314/فراخوان-مناقصه-عمومی-تهیه-و-اجرای-عایق-پیش-ساخته-نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه عمومی تهیه و اجرای عایق پیش ساخته نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی تهیه و اجرای عایق پیش ساخته نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918495/مناقصه-اجرای-پروژه-بسترسازی-زیرسازی-جدولگذاری-و-آسفالت-ریزی'>مناقصه اجرای پروژه بسترسازی، زیرسازی، جدولگذاری و آسفالت ریزی / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه اجرای پروژه بسترسازی، زیرسازی، جدولگذاری و آسفالت ریزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918490/مزایده-فروش-املاک-استان-خراسان-جنوبی'>مزایده فروش املاک استان خراسان جنوبی  / مزایده,مزایده فروش املاک استان خراسان جنوبی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918542/مناقصه-حفاظت-فیزیکی-از-مناطق-چهارگانه-تحت-مدیریت-استان'>مناقصه حفاظت فیزیکی از مناطق چهارگانه تحت مدیریت استان / اگهی مناقصه ,مناقصه حفاظت فیزیکی از مناطق چهارگانه تحت مدیریت استان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918524/مزایده-یک-دستگاه-وانت-پیکان'>مزایده یک دستگاه وانت پیکان / اگهی مزایده , مزایده یک دستگاه وانت پیکان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918489/مزایده-یکدستگاه-پرس-100-تن-هیدرولیک--نوبت-دوم'>مزایده یکدستگاه پرس 100 تن هیدرولیک - نوبت دوم  / مزایده یکدستگاه پرس 100 تن هیدرولیک - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918671/مزایده-ششدانگ-ساختمان-مساحت-101-19متر'>مزایده ششدانگ ساختمان مساحت 101.19متر / مزایده,مزایده ششدانگ ساختمان مساحت 101.19متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918644/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-117-49متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 117.49متر  / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 117.49متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918309/مزایده-مغازه-شماره-5-به-متراژ-تقریبی-38-مترمربع--نوبت-دوم'>مزایده مغازه شماره 5 به متراژ تقریبی 38 مترمربع   نوبت دوم  / مزایده مغازه شماره 5 به متراژ تقریبی 38 مترمربع   نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918501/مزایده-آلاچیق'>مزایده آلاچیق / مزایده آلاچیق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918492/مزایده-دو-دستگاه-خودرو--نوبت-دوم'>مزایده دو دستگاه خودرو - نوبت دوم  / آگهی مزایده مال منقول ,مزایده دو دستگاه خودرو - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918518/مزایده-ششدانگ-اپارتمان-به-مساحت-59-79متر'>مزایده ششدانگ اپارتمان به مساحت 59.79متر / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان به مساحت 59.79متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918515/مزایده-مغازه-مساحت-سندی-همکف-41-24متر'>مزایده مغازه مساحت سندی همکف 41.24متر / مزایده,مزایده مغازه مساحت سندی همکف 41.24متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918483/مزایده-یک-دستگاه-اره-نواری-فولاد-بر'>مزایده یک دستگاه اره نواری فولاد بر / آگهی مزایده، مزایده یک دستگاه اره نواری فولاد بر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918491/مزایده-یک-راس-اسب-بنام-ستاره--نوبت-دوم'>مزایده یک راس اسب بنام ستاره - نوبت دوم  / آگهی مزایده اموال غیرمنقول، مزایده یک راس اسب بنام ستاره - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918532/مزایده-پلاک-ثبتی-2222-فرعی-از-نه-اصلی'>مزایده پلاک ثبتی 2222 فرعی از نه اصلی  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 2222 فرعی از نه اصلی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918545/مزایده-یکباب-مغازه-به-مساحت-248-44متر'>مزایده یکباب مغازه به مساحت 248.44متر  / مزایده,مزایده یکباب مغازه به مساحت 248.44متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918541/مزایده-ششدانگ-یکباب-ساختمان-به-مساحت-2944-76متر'>مزایده ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 2944/76متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 2944/76متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918498/مناقصه-اجرای-عملیات-150-کیلومتر-شبکه-توزیع-پلی-اتیلن-و--نوبت-دوم'>مناقصه  اجرای عملیات 150 کیلومتر شبکه توزیع پلی اتیلن و ...نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه  اجرای عملیات 150 کیلومتر شبکه توزیع پلی اتیلن و ...نوبت د وم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918101/مزایده-فروش-یکباب-ساختمان-اداری-زیربنای-1562متر'>مزایده فروش یکباب ساختمان اداری زیربنای 1562متر / مزایده,مزایده فروش یکباب ساختمان اداری زیربنای 1562متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918744/مزایده-باغ-میوه-مساحت-7507مترمربع'>مزایده باغ میوه مساحت 7507مترمربع / مزایده,مزایده باغ میوه مساحت 7507مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918511/مزایده-فروش-خودرو-شامل-وانت-نیسان-و--'>مزایده فروش خودرو شامل وانت نیسان و ... / مزایده عمومی, مزایده فروش خودرو شامل وانت نیسان و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918765/مزایده-یکباب-سوله-در-یک-قطعه-زمین-قدمت-ده-سال-نوبت-دوم'>مزایده یکباب سوله در یک قطعه زمین قدمت ده سال نوبت دوم / مزایده,مزایده یکباب سوله در یک قطعه زمین قدمت ده سال نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918686/مزایده-17-5-سهم-یا-درصد-از-100-سهم-پلاک-ثبت-2163-408'>مزایده 17.5 سهم یا درصد از 100 سهم پلاک ثبت 2163/408  / مزایده,مزایده 17.5 سهم یا درصد از 100 سهم پلاک ثبت 2163/408 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918506/مزایده-یک-دستگاه-سردخانه-متحرک-و---نوبت-دوم'>مزایده یک دستگاه سردخانه متحرک و ... نوبت دوم  / آگهی مزایده اموال منقول,مزایده یک دستگاه سردخانه متحرک و ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918713/مزایده-یک-قطعه-زمین-کشاورزی-2-5008-هکتار-نوبت-دوم'>مزایده یک قطعه زمین کشاورزی 2.5008 هکتار نوبت دوم  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین کشاورزی 2.5008 هکتار نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918697/مزایده-ششدانگ-اعیانی-منزل-مسکونی-عرصه-98-75متر'>مزایده ششدانگ اعیانی منزل مسکونی عرصه 98.75متر / مزایده,مزایده ششدانگ اعیانی منزل مسکونی عرصه 98.75متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918546/مناقصه-انجام-امورات-مربوط-به-خدمات-شهری-و-فضای-سبز'>مناقصه انجام امورات مربوط به خدمات شهری و فضای سبز  / آگهی مناقصه,مناقصه  انجام امورات مربوط به خدمات شهری و فضای سبز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918311/مزایده-مغازه-شماره-4'>مزایده مغازه شماره 4 / مزایده مغازه شماره 4</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918512/مزایده-واگذاری-جایگاه-CNG-به-بخش-خصوصی-نوبت-دوم'>مزایده واگذاری جایگاه CNG به بخش خصوصی نوبت دوم / مزایده , مزایده واگذاری جایگاه CNG  به بخش خصوصی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918588/ابطال-مناقصه-خرید-مواد-اولیه-غذایی-و-خدمات-طبخ-و-توزیع-غذای-واحدهای-تابعه'>ابطال مناقصه خرید مواد اولیه غذایی و خدمات طبخ و توزیع غذای واحدهای تابعه / ابطال مناقصه عمومی ,مناقصه خرید مواد اولیه غذایی و خدمات طبخ و توزیع غذای واحدهای تابعه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918536/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-پراید'>مزایده یک دستگاه خودرو پراید / مزایده , مزایده یک دستگاه خودرو پراید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918555/مزایده-قطعه-زمینی-به-متراژ-13-4-هکتار'>مزایده قطعه زمینی به متراژ 13/4 هکتار  / مزایده قطعه زمینی به متراژ 13/4 هکتار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918508/مناقصه-حمل-و-نقل-و---نوبت-دوم'>مناقصه حمل و نقل و ...  نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه حمل و نقل و ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918517/تجدید-مناقصه-خرید-تعداد-20-دستگاه-کانکس-(فروشگاهی-3-12)'>تجدید مناقصه خرید تعداد 20 دستگاه کانکس (فروشگاهی 3*12)  / آگهی تجدید مناقصه عمومی، تجدید مناقصه خرید تعداد 20 دستگاه کانکس (فروشگاهی 3*12) </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918464/مناقصه-خرید-نصب-و-اجرا-و-راه-اندازی-تله-کابین---نوبت-دوم'>مناقصه خرید، نصب و اجرا و راه اندازی تله کابین...- نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه خرید، نصب و اجرا و راه اندازی تله کابین...- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918466/مناقصه-عملیات-اجرائی-جدول-گذاری-نوبت-دوم'>مناقصه  عملیات اجرائی جدول گذاری- نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه  عملیات اجرائی جدول گذاری- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918523/مناقصه-مراحل-خرید-طبخ-و-تویع-غذای-دانشجویان'>مناقصه مراحل خرید، طبخ و تویع غذای دانشجویان / آگهی مناقصه,مناقصه مراحل خرید، طبخ و تویع غذای دانشجویان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918200/مزایده-تعداد-دو-دستگاه-خودروی-مازاد-نوبت-دوم'>مزایده تعداد دو دستگاه خودروی مازاد  نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی, مزایده تعداد دو دستگاه خودروی مازاد  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918467/مناقصه-اجرای-طبخ-و-توزیع-غذای-دانشجویی'>مناقصه اجرای طبخ و توزیع غذای دانشجویی / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه اجرای طبخ و توزیع غذای دانشجویی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918468/تجدید-مناقصه-واگذاری-امور-آرامستان'>تجدید مناقصه واگذاری امور آرامستان  / آگهی تجدید مناقصه , تجدید مناقصه واگذاری امور آرامستان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918469/تجدید-مناقصه-جمع-آوری-سد-معبر'>تجدید مناقصه جمع آوری سد معبر   / تجدید آگهی مناقصه, مناقصه جمع آوری سد معبر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918475/مزایده-واگذاری-اجاره-مکان'>مزایده واگذاری اجاره مکان / مزایده ، مزایده واگذاری اجاره مکان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918477/مزایده-اجاره-یک-دستگاه-تاب-زنجیری-و-استخر-توپ'>مزایده اجاره یک دستگاه تاب زنجیری و استخر توپ  / آگهی مزایده,مزایده اجاره یک دستگاه تاب زنجیری و استخر توپ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918487/مزایده-بهره-برداری-از-غرفه-میوه-و-تره-بار'>مزایده بهره برداری از غرفه میوه و تره بار   / آگهی مزایده عمومی , مزایده بهره برداری از غرفه میوه و تره بار  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918488/مناقصه-حمل-جاده-ای-20-000-تن-محموله-جو'>مناقصه حمل جاده ای 20.000 تن محموله جو  / آگهی مناقصه عمومی,  مناقصه حمل جاده ای 20.000 تن محموله جو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918151/مزایده-فروش-دام-مازاد'> مزایده فروش دام مازاد  / آگهی مزایده ،  مزایده فروش دام مازاد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918497/مزایده-اقلام-راکد-و-مازاد-بر-نیاز-و--'>مزایده اقلام راکد و مازاد بر نیاز و ...  / آگهی مزایده , مزایده اقلام راکد و مازاد بر نیاز و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918500/مناقصه-خرید-1000-هزار-عدد-سطل-زباله'>مناقصه خرید 1000 هزار عدد سطل زباله / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید 1000 هزار عدد سطل زباله</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918481/مزایده-اجاره-و-بهره-برداری-جایگاه-CNG--نوبت-دوم'>مزایده اجاره و بهره برداری جایگاه CNG - نوبت دوم / آگهی مزایده , مزایده اجاره و بهره برداری جایگاه CNG - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918485/تجدید-مناقصه-بارگیری--حمل-و-تخلیه-مقدار-3500-تن-انواع-نهاده-های-کشاورزی'>تجدید مناقصه بارگیری ، حمل و تخلیه مقدار 3500 تن انواع نهاده های کشاورزی / تجدید آگهی مناقصه عمومی , مناقصه بارگیری ، حمل و تخلیه مقدار 3500 تن انواع نهاده های کشاورزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918768/مزایده-ساختمان-دو-طبقه-مساحت-765-8متر'>مزایده ساختمان دو طبقه مساحت 765.8متر  / مزایده,مزایده ساختمان دو طبقه مساحت 765.8متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918559/مزایده-فروش-اقلام-مازاد-بر-نیاز-و-ضایعاتی--نوبت-دوم'>مزایده فروش اقلام مازاد بر نیاز و ضایعاتی - نوبت دوم / آگهی مزایده، مزایده فروش اقلام مازاد بر نیاز و ضایعاتی - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918109/فراخوان-خدمات-مشاوره-سیستم-های-فایر-آلارم-و---'>فراخوان خدمات مشاوره سیستم های فایر آلارم و ....  / فراخوان ، فراخوان خدمات مشاوره سیستم های فایر آلارم و .... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918550/مزایده-یک-دستگاه-تلویزیون--'>مزایده یک دستگاه تلویزیون.... / مزایده , مزایده یک دستگاه تلویزیون....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918516/مزایده-پرینتر--'>مزایده پرینتر.... / مزایده , مزایده پرینتر....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918522/مزایده-سواری-بنز'>مزایده سواری بنز  / مزایده , مزایده سواری بنز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918526/مزایده-یک-دستگاه-ماشین-تراش-1-5-متری'>مزایده یک دستگاه ماشین تراش 1.5 متری / مزایده , مزایده یک دستگاه ماشین تراش 1.5 متری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918531/مزایده-تعداد-4-عدد-دستگاه-الکتروموتور'>مزایده تعداد 4 عدد دستگاه الکتروموتور / مزایده , مزایده تعداد 4 عدد دستگاه الکتروموتور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918734/مزایده-فروش-11-457-حبه-از-72-حبه-ششدانگ-ملکی'>مزایده فروش 11.457 حبه از 72 حبه ششدانگ ملکی / مزایده,مزایده فروش 11.457 حبه از 72 حبه ششدانگ ملکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918694/مزایده-منزل-مسکونی-بخش-14-ثبت-اصفهان'>مزایده منزل مسکونی بخش 14 ثبت اصفهان / مزایده,مزایده منزل مسکونی بخش 14 ثبت اصفهان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918540/مناقصه-عملیات-احداث-ایستگاه-پمپاژ-فاضلاب'>مناقصه عملیات احداث ایستگاه پمپاژ فاضلاب / آگهی برگزاری مناقصه عمومی,مناقصه عملیات احداث ایستگاه پمپاژ فاضلاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918320/مناقصه-خرید-صندلی-پروازی-در-مسیرهای-تهران---نوبت-دوم'>مناقصه خرید صندلی پروازی در مسیرهای تهران .... نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه خرید صندلی پروازی در مسیرهای تهران .... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918533/فراخوان-تمبر-شخصی-و-تمبر-تبلیغاتی-نوبت-دوم'>فراخوان تمبر شخصی و تمبر تبلیغاتی  نوبت دوم  / فراخوان , فراخوان تمبر شخصی و تمبر تبلیغاتی  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918509/مزایده-بهره-برداری-از-پارکینگ-بیمارستان-شهید-مطهری-نوبت-دوم'>مزایده بهره برداری از پارکینگ بیمارستان شهید مطهری  نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی , مزایده بهره برداری از پارکینگ بیمارستان شهید مطهری نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918529/مناقصه-عملیات-خط-انتقال-آب-شرب-به-شهرستان'>مناقصه عملیات خط انتقال آب شرب به شهرستان / آگهی برگزاری مناقصه عمومی,مناقصه عملیات خط انتقال آب شرب به شهرستان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918717/مزایده-تعداد-سه-قطعه-زمین-کاربری-تجاری-مسکونی-نوبت-دوم'>مزایده تعداد سه قطعه زمین کاربری تجاری مسکونی نوبت دوم  / مزایده,مزایده تعداد سه قطعه زمین کاربری تجاری مسکونی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918537/مناقصه-نصب-برج-و-سیم-کشی-خطوط-132-کیلوولت'>مناقصه نصب برج و سیم کشی خطوط 132 کیلوولت / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه نصب برج و سیم کشی خطوط 132 کیلوولت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918519/مناقصه-انجام-خدمات-مشترکین-منطقه-یک-و---'>مناقصه انجام خدمات مشترکین منطقه یک و .... / آگهی برگزاری مناقصه عمومی, مناقصه انجام خدمات مشترکین منطقه یک و ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918754/مزایده-یک-درب-باغ-و--'>مزایده یک درب باغ و .. / مزایده,مزایده یک درب باغ و ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918722/مزایده-ملک-مشاع-بخش-سه-ثبت-اصفهان'>مزایده ملک مشاع بخش سه ثبت اصفهان  / مزایده,مزایده ملک مشاع بخش سه ثبت اصفهان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918739/مزایده-ملک-به-مساحت-387-55مترمربع'>مزایده ملک به مساحت 387.55مترمربع / مزایده,مزایده ملک به مساحت 387.55مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918530/مناقصه-خرید-اکسیژن-مایع-مرکز-آموزشی'>مناقصه خرید اکسیژن مایع مرکز آموزشی / مناقصه , مناقصه خرید اکسیژن مایع مرکز آموزشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918324/مناقصه-خرید-130-متر-زنجیر-کامل-اسکراپر-کارخانه-فرآوری-نوبت-دوم'>مناقصه خرید 130 متر زنجیر کامل اسکراپر کارخانه فرآوری نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید 130 متر زنجیر کامل اسکراپر کارخانه فرآوری نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918636/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-بخش-5-ثبت-اصفهان'>مزایده ششدانگ یکباب خانه بخش 5 ثبت اصفهان / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه بخش 5 ثبت اصفهان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918628/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-با-قدمت-12-سال-ساخت'>مزایده ششدانگ آپارتمان با قدمت 12 سال ساخت / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان با قدمت 12 سال ساخت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918520/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-سمند-مدل-87-رنگ-سفید-زمان-مزایده--96-6-15'>مزایده  یک دستگاه خودروی سمند مدل 87 رنگ سفید زمان مزایده : 96.6.15  / مزایده,مزایده  یک دستگاه خودروی سمند مدل 87 رنگ سفید زمان مزایده : 96.6.15 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918528/مزایده-عمومی-حق-بهره-برداری-از-مرکز-معاینه-فنی-نوبت-دوم--چاپ-دوم'>مزایده عمومی حق بهره برداری از مرکز معاینه فنی نوبت دوم - چاپ دوم / مزایده عمومی , مزایده عمومی حق بهره برداری از مرکز معاینه فنی نوبت دوم - چاپ دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918623/مزایده-فروش-5-قطعه-پلاک-مسکونی'>مزایده فروش 5 قطعه پلاک مسکونی / مزایده,مزایده فروش 5 قطعه پلاک مسکونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918538/مزایده-واگذاری-رستوران-دانشجویی-جهت-تهیه-طبخ-و-توزیع-غذا--'>مزایده واگذاری رستوران دانشجویی جهت تهیه، طبخ و توزیع غذا... / آگهی مزایده، مزایده واگذاری رستوران دانشجویی جهت تهیه، طبخ و توزیع غذا...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918544/مناقصه-خرید-یک-دستگاه-دکانتر-آبگیری-لجن-تصفیه-خانه-فاضلاب-شمال'>مناقصه خرید یک دستگاه دکانتر آبگیری لجن تصفیه خانه فاضلاب شمال     / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه خرید یک دستگاه دکانتر آبگیری لجن تصفیه خانه فاضلاب شمال    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918094/مناقصه-خرید-2500-کیلوگرم-پودر-مس--'>مناقصه خرید 2500 کیلوگرم پودر مس ... / مناقصه , مناقصه خرید 2500 کیلوگرم پودر مس ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918535/مزایده-یک-دستگاه-تاور-کرین'>مزایده یک دستگاه تاور کرین / مزایده یک دستگاه تاور کرین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918539/مزایده-یکباب-آپارتمان-مساحت-50-متر'>مزایده یکباب آپارتمان مساحت 50 متر / مزایده,مزایده یکباب آپارتمان مساحت 50 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918534/مزایده-دو-دانگ-از-ششدانگ-منزل-مسکونی-326-50متر'>مزایده دو دانگ از ششدانگ منزل مسکونی 326.50متر  / مزایده,مزایده دو دانگ از ششدانگ منزل مسکونی 326.50متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918548/مزایده-یک-دستگاه-وانت-یخچالدار-زامیاد'>مزایده یک دستگاه وانت یخچالدار زامیاد / مزایده یک دستگاه وانت یخچالدار زامیاد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918638/مزایده-دو-دانگ-از-ششدانگ-منزل-مسکونی-صد-متر'>مزایده دو دانگ از ششدانگ منزل مسکونی صد متر / مزایده,مزایده دو دانگ از ششدانگ منزل مسکونی صد متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918554/مزایده-پلاک-ثبتی-مشاع-از-باقیمانده-پلاک-89-اصلی'>مزایده پلاک ثبتی مشاع از باقیمانده پلاک 89 اصلی / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مشاع از باقیمانده پلاک 89 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918587/مزایده-ملک-واقع-در-بلوار-معلم-21-نبش-معاد-37---'>مزایده ملک واقع در بلوار معلم 21 نبش معاد 37 ....  / مزایده ملک واقع در بلوار معلم 21 نبش معاد 37 .... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918547/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-سواری-تندر-90'>مزایده یک دستگاه خودرو سواری تندر 90   / مزایده , مزایده یک دستگاه خودرو سواری تندر 90  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918551/آگهی-فروش-جایگاه-پمپ-بنزین-96-5-31'>آگهی فروش جایگاه پمپ بنزین 96.5.31 / آگهی فروش,آگهی فروش جایگاه پمپ بنزین 96.5.31</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918557/مزایده-فروش-بیل-بکهو'>مزایده فروش بیل بکهو  / آگهی مزایده , مزایده فروش بیل بکهو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918572/مزایده-فروش-یکدستگاه-خودروی-پیکان-وانت-مدل-1390'>مزایده فروش یکدستگاه خودروی پیکان وانت مدل 1390  / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش یکدستگاه خودروی پیکان وانت مدل 1390 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918577/مزایده-فروش-یکدستگاه-اتومبیل-سواری-پژو-پارس'>مزایده فروش یکدستگاه اتومبیل سواری پژو پارس / آگهی مزایده , مزایده فروش یکدستگاه اتومبیل سواری پژو پارس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918798/مزایده-یکباب-سوله-در-حال-احداث-سردخانه-بخش-شش-ارومیه'>مزایده یکباب سوله در حال احداث سردخانه بخش شش ارومیه / مزایده,مزایده یکباب سوله در حال احداث سردخانه بخش شش ارومیه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918570/مزایده-واگذاری-ترمینال-مسافربری-شهرداری-ماکو'>مزایده واگذاری ترمینال مسافربری شهرداری ماکو / آگهی مزایده، مزایده واگذاری ترمینال مسافربری شهرداری ماکو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918336/فراخوان-تامین-مالی-جهت-تکمیل-و-اجرای-طرح-آبرسانی-تمدید'>فراخوان تامین مالی جهت تکمیل و اجرای طرح آبرسانی تمدید / آگهی تمدید فراخوان انتخاب سرمایه گذار , فراخوان تامین مالی جهت تکمیل و اجرای طرح آبرسانی تمدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918576/مزایده-محل-بوفه-و-انتشارات-واحد-ماکو--'>مزایده محل بوفه و انتشارات واحد ماکو ... / آگهی مزایده، مزایده محل بوفه و انتشارات واحد ماکو ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918582/مناقصه-امورات-تنظیف-شهری-و-نگهداری-فضای-سبز'>مناقصه امورات تنظیف شهری و نگهداری فضای سبز  / آگهی مناقصه، مناقصه امورات تنظیف شهری و نگهداری فضای سبز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918591/مزایده-فروش-اعیانی-5-قطعه-از-زمینهای-تفکیکی-نوبت-چهارم'>مزایده فروش اعیانی 5 قطعه از زمینهای تفکیکی نوبت چهارم  / مزایده,مزایده فروش اعیانی 5 قطعه از زمینهای تفکیکی نوبت چهارم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918560/مزایده-واگذاری-جایگاه-های-CNG-شماره-1-و-2-شهرداری-ماکو'>مزایده واگذاری جایگاه های CNG شماره 1 و 2 شهرداری ماکو / آگهی مزایده، مزایده واگذاری جایگاه های CNG شماره 1 و 2 شهرداری ماکو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918730/مزایده-یکباب-منزل-مسکونی-با-عمر-بنا-دو-سال-نوبت-اول'>مزایده یکباب منزل مسکونی با عمر بنا دو سال نوبت اول / مزایده,مزایده یکباب منزل مسکونی با عمر بنا دو سال نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918119/مناقصه-خرید-البسه-کارکنان-ستاد-و-مراکز-تابعه-خود'>مناقصه خرید البسه کارکنان ستاد و مراکز تابعه خود  / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه خرید البسه کارکنان ستاد و مراکز تابعه خود </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918606/مزایده-واگذاری-تعدادی-غرفه'>مزایده واگذاری تعدادی غرفه / آگهی مزایده عمومی، مزایده واگذاری تعدادی غرفه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918774/مزایده-ملک-به-پلاک-ثبتی-هشتاد-و-دو-فرعی-بخش-دو-اراک-نوبت-دوم'>مزایده ملک به پلاک ثبتی هشتاد و دو فرعی بخش دو اراک نوبت دوم  / مزایده,مزایده ملک به پلاک ثبتی هشتاد و دو فرعی بخش دو اراک نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918567/مناقصه-اجرای-دستمزدی-کاشی-و-سرامیک'>مناقصه اجرای دستمزدی کاشی و سرامیک / آگهی مناقصه, مناقصه اجرای دستمزدی کاشی و سرامیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918604/مناقصه-زیرسازی-و-آسفالت-معابر-روستا'>مناقصه زیرسازی و آسفالت معابر روستا  / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه زیرسازی و آسفالت معابر روستا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918612/مزایده-فروش-تعدادی-از-ماشین-آلات-نوبت-سوم'>مزایده فروش تعدادی از ماشین آلات  نوبت سوم / مزایده,مزایده فروش تعدادی از ماشین آلات  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918558/مناقصه-امور-مربوط-به-نقلیه-کارکنان-(تاکسی-سرویس)-بار-دوم'>مناقصه امور مربوط به نقلیه کارکنان (تاکسی سرویس)- بار دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه امور مربوط به نقلیه کارکنان (تاکسی سرویس)- بار دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918104/مناقصه-خرید-دو-دستگاه-آنالایزر-آزمایشگاهی-ترکیبات-اکسیژندار---نوبت-دوم'>مناقصه خرید دو دستگاه آنالایزر آزمایشگاهی ترکیبات اکسیژندار ...- نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه خرید دو دستگاه آنالایزر آزمایشگاهی ترکیبات اکسیژندار ...- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918566/مزایده-فروش-یک-باب-مغازه-تجاری-و--'>مزایده فروش یک باب مغازه تجاری و ... / آگهی مزایده, مزایده فروش یک باب مغازه تجاری و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918596/مزایده-اراضی-موروثی-در-هفت-قطعه'>مزایده اراضی موروثی در هفت قطعه / مزایده,مزایده اراضی موروثی در هفت قطعه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918579/مزایده-تعداد-7-عدد-کارت-کپچر-اکسترنال-و---'>مزایده تعداد 7 عدد کارت کپچر اکسترنال و .... / آگهی مزایده, مزایده تعداد 7 عدد کارت کپچر اکسترنال و ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918585/مناقصه-نگهداری-فضای-سبز-و-حراست-فیزیکی--'>مناقصه نگهداری فضای سبز و حراست فیزیکی .. / مناقصه عمومی ,مناقصه نگهداری فضای سبز و حراست فیزیکی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918556/مناقصه-امور-مربوط-به-نقلیه-کارکنان-(تاکسی-سرویس)-بار-دوم'>مناقصه امور مربوط به نقلیه کارکنان (تاکسی سرویس) بار دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه امور مربوط به نقلیه کارکنان (تاکسی سرویس) بار دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918568/مزایده-یک-دستگاه-تراش-یک-متری'>مزایده یک دستگاه تراش یک متری / مزایده,مزایده یک دستگاه تراش یک متری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918578/مزایده-تعدادی-از-مغازه-های-خود-تجدید'>مزایده تعدادی از مغازه های خود تجدید  / آگهی مزایده , مزایده تعدادی از مغازه های خود تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918552/آگهی-مزایده-یک-دستگاه-خودروی-سواری-پراید-رنگ-نقره-ای'>آگهی مزایده  یک دستگاه خودروی سواری پراید رنگ نقره ای / آگهی مزایده ، مزایده  یک دستگاه خودروی سواری پراید رنگ نقره ای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918592/مزایده-ملک-باغ-کوچک-مساحت-645متر'>مزایده ملک باغ کوچک مساحت 645متر  / مزایده,مزایده ملک باغ کوچک مساحت 645متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918112/مزایده-قطعات-ضایعاتی-بدنه-و-اقلام-ضایعاتی-خودرو--'>مزایده قطعات ضایعاتی بدنه و اقلام ضایعاتی خودرو... / آگهی مزایده, مزایده قطعات ضایعاتی بدنه و اقلام ضایعاتی خودرو...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918607/مزایده-یک-رول-ورق-کویل'>مزایده یک رول ورق کویل / مزایده,مزایده یک رول ورق کویل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918562/مزایده-یک-دستگاه-پخت-نان-حجیم--یک-دستگاه-همزن'>مزایده یک دستگاه پخت نان حجیم ، یک دستگاه همزن  / مزایده,مزایده یک دستگاه پخت نان حجیم ، یک دستگاه همزن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918564/مناقصه-پروژه-زیرسازی-و-آسفالت-معابر-نوبت-دوم'>مناقصه پروژه زیرسازی و آسفالت معابر  نوبت دوم / آگهی مناقصه , مناقصه پروژه زیرسازی و آسفالت معابر  نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918656/مزایده-ملک-قولنامه-ای-نوبت-اول'>مزایده ملک قولنامه ای نوبت اول / مزایده,مزایده ملک قولنامه ای نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918659/مزایده-ملک-بخش-دو-اراک-نوبت-اول'>مزایده ملک بخش دو اراک نوبت اول / مزایده,مزایده ملک بخش دو اراک نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918653/مزایده-ششدانگ-سرقفلی-مغازه-خشکشویی-11-متر'>مزایده ششدانگ سرقفلی مغازه خشکشویی 11 متر / مزایده,مزایده ششدانگ سرقفلی مغازه خشکشویی 11 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918590/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-سواری-سمند'>مزایده یک دستگاه خودرو سواری سمند  / مزایده یک دستگاه خودرو سواری سمند </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918650/مزایده-ششدانگ-مغازه-به-مساحت-15-20متر'>مزایده ششدانگ مغازه به مساحت 15.20متر / مزایده,مزایده ششدانگ مغازه به مساحت 15.20متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918665/مزایده-ششدانگ-مغازه-به-مساحت-14-20متر'>مزایده ششدانگ مغازه به مساحت 14.20متر / مزایده,مزایده ششدانگ مغازه به مساحت 14.20متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918948/مزایده-آپارتمان-مسکونی-مساحت-151-32مترمربع'>مزایده آپارتمان مسکونی مساحت 151.32مترمربع / مزایده,مزایده آپارتمان مسکونی مساحت 151.32مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918142/مناقصه-خرید-ست-انشعاب-آب---96-5-31'>مناقصه خرید ست انشعاب آب ... 96.5.31 / آگهی مناقصه , مناقصه خرید ست انشعاب آب ... 96.5.31</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918580/فراخوان-مناقصه-طرح-تکمیل-کانال-و-ایستگاه-پمپاژ-شمال-آبادان-نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه طرح تکمیل کانال و ایستگاه پمپاژ شمال آبادان نوبت دوم  / آگهی فراخوان مناقصه عمومی، فراخوان مناقصه طرح تکمیل کانال و ایستگاه پمپاژ شمال آبادان نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918586/تجدید-مناقصه-واگذاری-امور-خدماتی-جمع-آوری-و-حمل-زباله-و---96-5-31'>تجدید مناقصه واگذاری امور خدماتی جمع آوری و حمل زباله و ....96.5.31 / تجدید آگهی مناقصه , مناقصه واگذاری امور خدماتی جمع آوری و حمل زباله و ....  تجدید 96.5.31</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918704/فراخوان-ارزیابی-منابع-تولید-داخلی-مواد-شیمیایی-مورد-نیاز'>فراخوان ارزیابی منابع تولید داخلی مواد شیمیایی مورد نیاز  / فراخوان , فراخوان ارزیابی منابع تولید داخلی مواد شیمیایی مورد نیاز  نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918598/مناقصه-خدمات-غذایی-و-اتاقداری-ابدارخانه---'>مناقصه خدمات غذایی و اتاقداری ابدارخانه ،...  / فراخوان مناقصه عمومی، مناقصه خدمات غذایی و اتاقداری ابدارخانه ،... نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918629/فراخوان-انجام-خدمات-تنظیفات-در-محوطه-های-مناطق-مسکونی'>فراخوان انجام خدمات تنظیفات ،در محوطه های مناطق مسکونی  / فراخوان , فراخوان انجام خدمات تنظیفات ،در محوطه های مناطق مسکونی نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918583/مناقصه-تامین-بخشی-از-نیروی-انسانی-مورد-نیاز-نوبت-دوم'>مناقصه تامین بخشی از نیروی انسانی مورد نیاز نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تامین بخشی از نیروی انسانی مورد نیاز نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918593/مناقصه-برون-سپاری-بخش-نوار-قلب-و-تزریقات'>مناقصه برون سپاری بخش نوار قلب و تزریقات / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه برون سپاری بخش نوار قلب و تزریقات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918595/فراخوان-مناقصه-انجام-عملیات-ساختمانی-توسعه-و-نصب-ترانسفورماتور-نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه انجام عملیات ساختمانی توسعه و نصب ترانسفورماتور نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای ، فراخوان مناقصه انجام عملیات ساختمانی توسعه و نصب ترانسفورماتور نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918597/فراخوان-مناقصه-خدمات-نگهداری-فضای-سبز-ادارات-و-اماکن-عمومی-نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه خدمات نگهداری فضای سبز ادارات و اماکن عمومی نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی ارزیابی کیفی , فراخوان مناقصه خدمات نگهداری فضای سبز ادارات و اماکن عمومی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918154/تجدید-مناقصه-خرید-لوله-بتنی-فاضلابی-مسلح--'>تجدید مناقصه خرید لوله بتنی فاضلابی مسلح...  / آگهی تجدید مناقصه، تجدید مناقصه خرید لوله بتنی فاضلابی مسلح... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918675/مناقصه-تکمیل-مجتمع-های-آبرسانی-روستایی-اولویت-دار-روستایی-خوزستان'>مناقصه تکمیل مجتمع های آبرسانی روستایی اولویت دار روستایی خوزستان  / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه تکمیل مجتمع های آبرسانی روستایی اولویت دار روستایی خوزستان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918649/مناقصه-عملیات-تنظیف-و-جاروکشی-خیابانها-در-سطح-شهرداری-منطقه'>مناقصه عملیات تنظیف و جاروکشی خیابانها در سطح شهرداری منطقه  / مناقصه , مناقصه عملیات تنظیف و جاروکشی خیابانها در سطح شهرداری منطقه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918594/مناقصه-انجام-خدمات-نظارت-بر-تهیه--طبخ-و-توزیع-و-سرو-سه-وعده-غذا-نوبت-دوم'>مناقصه انجام خدمات نظارت بر تهیه ، طبخ و توزیع و سرو سه وعده غذا- نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه انجام خدمات نظارت بر تهیه ، طبخ و توزیع و سرو سه وعده غذا- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918095/مناقصه-coring-tool---نوبت-دوم'>مناقصه  coring tool   - نوبت دوم  / آگهی مناقصه، مناقصه  coring tool   - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918097/مناقصه-نگهداری-همراه-با-بازسازی-شبکه-کابل-و-هوایی-و----نوبت-دوم'>مناقصه نگهداری همراه با بازسازی شبکه کابل و هوایی و ... - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه نگهداری همراه با بازسازی شبکه کابل و هوایی و .... -  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918100/مناقصه-خرید-150-دستگاه-کامپیوتر-p4-تجدید--نوبت-دوم'>مناقصه خرید 150 دستگاه کامپیوتر p4- تجدید - نوبت دوم  / آگهی تجدید مناقصه, مناقصه خرید 150 دستگاه کامپیوتر p4- تجدید - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918698/مزایده-فروش-لندکروز'>مزایده فروش لندکروز / مزایده فروش لندکروز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918131/مناقصه-و-تجدید-مناقصه-تراش-و-روکش-مکانیزه-معابر-منطقه-چهار-(تجدید)--'>مناقصه و تجدید مناقصه تراش و روکش مکانیزه معابر منطقه چهار (تجدید)    ... / مناقصه و تجدید مناقصه , مناقصه و تجدید مناقصه تراش و روکش مکانیزه معابر منطقه چهار (تجدید)...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918639/استعلام-بهاء-اصلاح-و-بهینه-سازی-کاهش-تلفات-باشت'>استعلام بهاء اصلاح و بهینه سازی کاهش تلفات باشت  / استعلام بهاء اصلاح و بهینه سازی کاهش تلفات باشت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918600/استعلام-بهاء-اصلاح-و-بهینه-سازی-کاهش-تلفات-باشت'> استعلام بهاء اصلاح و بهینه سازی کاهش تلفات باشت / استعلام بهاء,  استعلام بهاء اصلاح و بهینه سازی کاهش تلفات باشت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918896/استعلام-بهاء-اصلاح-و-بهینه-سازی-کاهش-تلفات-باشت--خیابان-بنیاد--'>استعلام بهاء اصلاح و بهینه سازی کاهش تلفات باشت - خیابان بنیاد ... / استعلام بهاء اصلاح و بهینه سازی کاهش تلفات باشت - خیابان بنیاد ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918745/مناقصه-اصلاح-و-بازسازی-شبکه-های-فشار-متوسط-شهرستان-چابهار'>مناقصه اصلاح و بازسازی شبکه های فشار متوسط شهرستان چابهار / مناقصه اصلاح و بازسازی شبکه های فشار متوسط شهرستان چابهار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918616/مناقصه-توسعه-روستایی-شهرستان-نگور'>مناقصه توسعه روستایی شهرستان نگور / مناقصه عمومی, مناقصه توسعه روستایی شهرستان نگور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918613/مناقصه-توسعه-روستایی-ایرانشهر'>مناقصه توسعه روستایی ایرانشهر / مناقصه عمومی, مناقصه توسعه روستایی ایرانشهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918611/مناقصه-توسعه-روستایی-میرجاوه'>مناقصه توسعه روستایی میرجاوه / مناقصه عمومی, مناقصه توسعه روستایی میرجاوه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918149/مزایده-تلویزیون-ال-ای-دی'>مزایده تلویزیون ال ای دی  / مزایده تلویزیون ال ای دی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918608/مناقصه-توسعه-روستایی-مهرستان'>مناقصه توسعه روستایی مهرستان / مناقصه عمومی, مناقصه توسعه روستایی مهرستان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918605/مناقصه-توسعه-روستایی-کنارک'>مناقصه توسعه روستایی کنارک / مناقصه عمومی, مناقصه توسعه روستایی کنارک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918630/توسعه-روستایی-زهک'>توسعه روستایی زهک / مناقصه توسعه روستایی زهک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918740/مناقصه-ارائه-خدمات-و-فعالیت-های-لازم-و-مرتبط-با-حسابداری'>مناقصه ارائه خدمات و فعالیت های لازم و مرتبط با حسابداری  / مناقصه ارائه خدمات و فعالیت های لازم و مرتبط با حسابداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918742/مناقصه-کاهش-پیک-خاش'>مناقصه کاهش پیک خاش / مناقصه کاهش پیک خاش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918647/توسعه-اصلاح-و-بازسازی-شبکه-های-برق-1'>توسعه اصلاح و بازسازی شبکه های برق 1 / مناقصه اصلاح و بازسازی شبکه های برق 1</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918773/مناقصه-عملیات-اصلاح-پایداری-خطوط-20-کیلوولت-محمدان'>مناقصه عملیات اصلاح پایداری خطوط 20 کیلوولت محمدان  / مناقصه عملیات اصلاح پایداری خطوط 20 کیلوولت محمدان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918769/مناقصه-عملیات-توسعه-روستایی-از-منابع-بند-ه-سال-96-قصرقند'>مناقصه عملیات توسعه روستایی از منابع بند ه سال 96 قصرقند  / مناقصه عملیات توسعه روستایی از منابع بند ه سال 96 قصرقند </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918601/مناقصه-رفع-حریم-زاهدان1'>مناقصه رفع حریم زاهدان1  / مناقصه رفع حریم زاهدان1 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918093/مزایده-یک-قطعه-ملک-مساحت-صد-و-شصت-مترمربع'>مزایده یک قطعه ملک مساحت صد و شصت مترمربع  / مزایده,مزایده یک قطعه ملک مساحت صد و شصت مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918728/مناقصه-توسعه-روستایی-کنارک'>مناقصه توسعه روستایی کنارک / مناقصه عمومی, مناقصه توسعه روستایی کنارک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918763/مناقصه-عملیات-اصلاح-و-بهینه-سازی-روستایی-محله-خیرآباد'>مناقصه عملیات اصلاح و بهینه سازی روستایی محله خیرآباد / مناقصه عملیات اصلاح و بهینه سازی روستایی محله خیرآباد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918619/مناقصه-رفع-افت-ولتاژ-راسک'>مناقصه رفع افت ولتاژ راسک / مناقصه رفع افت ولتاژ راسک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918617/مناقصه-واگذاری-عملیات-تعدیل-بار-پستهای-زابل'>مناقصه واگذاری عملیات تعدیل بار پستهای زابل    / مناقصه واگذاری عملیات تعدیل بار پستهای زابل   </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918759/مناقصه-توسعه-شبکه-روستایی-شهرستان-خاش'> مناقصه توسعه شبکه روستایی شهرستان خاش / مناقصه عمومی,  مناقصه توسعه شبکه روستایی شهرستان خاش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918859/مناقصه-توسعه-روستايی-بمپور'>مناقصه توسعه روستايی بمپور    / آگهی مناقصه ، مناقصه توسعه روستايی بمپور   </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918622/مناقصه-اصلاح-و-بازسازی-روستای-کمب'>مناقصه اصلاح و بازسازی روستای کمب  / مناقصه اصلاح و بازسازی روستای کمب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918738/مناقصه-عمومی-تعویض-سیم-به-هادی-روکشدار-ریمدان-96-5-31'>مناقصه عمومی تعویض سیم به هادی روکشدار ریمدان 96.5.31 / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی تعویض سیم به هادی روکشدار ریمدان 96.5.31</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918092/مزایده-آپارتمان-به-مساحت-هفتاد-متر'>مزایده آپارتمان به مساحت هفتاد متر / مزایده,مزایده آپارتمان به مساحت هفتاد متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918114/فراخوان-تعمیرات-جاری-و-اساسی-خودروهای-سبک-و-سنگین-و--'>فراخوان تعمیرات جاری و اساسی خودروهای سبک و سنگین و ...  / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای , فراخوان تعمیرات جاری و اساسی خودروهای سبک و سنگین و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918737/استعلام-عملیات-اصلاح-9-952-کیلومتر-شبکه-فشار-متوسط-جهت-کاهش-تلفات'>استعلام  عملیات اصلاح 9.952 کیلومتر شبکه فشار متوسط جهت کاهش تلفات / استعلام  عملیات اصلاح 9.952 کیلومتر شبکه فشار متوسط جهت کاهش تلفات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918096/مناقصه-احداث-جاده-و-محل-چاه-شرق-011-شمال-رودک-نوبت-دوم'>مناقصه احداث جاده و محل چاه شرق 011 شمال رودک نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه احداث جاده و محل چاه شرق 011 شمال رودک  نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918828/مناقصه-عملیات-احداث-210-متر-شبکه-فشار-متوسط-و-600-متر-کابلکشی--'>مناقصه عملیات احداث 210 متر شبکه فشار متوسط و 600 متر کابلکشی ... / مناقصه, عملیات احداث 210 متر شبکه فشار متوسط و 600 متر کابلکشی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918716/مناقصه-عملیات-نصب-14-دستگاه-پست-هوایی--'>مناقصه عملیات نصب 14 دستگاه پست هوایی ... / مناقصه, عملیات نصب 14 دستگاه پست هوایی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918712/مناقصه-عملیات-جابجایی-کابل-فاصله-دار'>مناقصه عملیات جابجایی کابل فاصله دار  / مزایده , مزایده عملیات جابجایی کابل فاصله دار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918750/استعلام-عملیات-کاهش-پیک-بار-شهری-سال-96-شهرستان-خاش'>استعلام عملیات کاهش پیک بار شهری سال 96 شهرستان خاش / استعلام بها, استعلام عملیات کاهش پیک بار شهری سال 96 شهرستان خاش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918103/مناقصه-خرید--نصب-و-راه-اندازی-سیستم-نظارت-تصویری-و---'>مناقصه خرید ، نصب و راه اندازی سیستم نظارت تصویری و ....  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید ، نصب و راه اندازی سیستم نظارت تصویری و .... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918772/استعلام-بهاء-عملیات-توسعه-شهری-سال-96-شهرستان-کنارک'>استعلام بهاء عملیات توسعه شهری سال 96 شهرستان کنارک / استعلام بهاء, استعلام بهاء عملیات توسعه شهری سال 96 شهرستان کنارک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918741/فراخوان-شناسائی-تامین-كنندگان-سنگ-آهن-دانه-بندی'>فراخوان شناسائی تامین كنندگان سنگ آهن دانه بندی /  فراخوان , فراخوان شناسائی تامین كنندگان سنگ آهن دانه بندی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918720/استعلام-تغذیه-کننده-گریس'>استعلام تغذیه کننده گریس   / استعلام تغذیه کننده گریس  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918725/استعلام-والو-کنترل-فشار-و-توزیع-کننده-مارک-REXROTH'>استعلام والو کنترل فشار و توزیع کننده مارک REXROTH / استعلام والو کنترل فشار و توزیع کننده مارک REXROTH</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918718/استعلام-فیلتر-روغن'>استعلام فیلتر روغن / استعلام فیلتر روغن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918626/استعلام-تسمه-نقاله-آجدار'>استعلام  تسمه نقاله آجدار   / استعلام بهاء ,استعلام  تسمه نقاله آجدار  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918224/اصلاحیه-مزایده-فروش-حدودا-مقدار-280-تن-محصولات-باغات-زیتون'>اصلاحیه مزایده فروش حدودا مقدار 280 تن محصولات باغات زیتون  / اصلاحیه , مزایده فروش حدودا مقدار 280 تن محصولات باغات زیتون </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918831/مناقصه-انجام-خدمات-تنظیفات-تأسیسات'>مناقصه انجام خدمات تنظیفات تأسیسات / مناقصه, انجام خدمات تنظیفات تأسیسات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918640/مناقصه-مبدل-شل-و-تیوب'>مناقصه  مبدل شل و تیوب  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه   مبدل شل و تیوب </a></li></ol>

مناقصات و مزایدات ...
ما را در سایت مناقصات و مزایدات دنبال می کنید

نویسنده : نوری بازدید : 9 تاريخ : پنجشنبه 27 مهر 1396 ساعت: 11:38

<ol><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917477/مزایده-تعدادی-دستگاه-و-ادوات-جهت-تولید-و-بسته-بندی-لبنیات-و-بستنی'>مزایده تعدادی دستگاه و ادوات جهت تولید و بسته بندی لبنیات و بستنی / مزایده تعدادی دستگاه و ادوات جهت تولید و بسته بندی لبنیات و بستنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917510/مناقصه-خرید-لوله-و-اتصالات-آبیاری-تحت-فشار'>مناقصه خرید لوله و اتصالات آبیاری تحت فشار / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه خرید لوله و اتصالات آبیاری تحت فشار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917852/فراخوان-مناقصه-خدمات-عملیاتی-(تحت-الارضی-و-سطح-الارضی)'>فراخوان مناقصه خدمات عملیاتی (تحت الارضی  و سطح الارضی) / فراخوان مناقصه عمومی, فراخوان خدمات عملیاتی (تحت الارضی  و سطح الارضی)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917860/مناقصه-عمومی-دستگاه-وکیوم-گاز-کولر-خودرو'>مناقصه عمومی دستگاه وکیوم گاز کولر خودرو / آگهی فراخوان مناقصه عمومی،  مناقصه عمومی دستگاه وکیوم گاز کولر خودرو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917851/فراخوان-مناقصه-عمومی-ابزارآلات-و-تجهیزات-کارگاهی'>فراخوان مناقصه عمومی ابزارآلات و تجهیزات کارگاهی  / آگهی فراخوان مناقصه عمومی، فراخوان مناقصه عمومی ابزارآلات و تجهیزات کارگاهی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917834/استعلام-ساخت-آجر-نسوز'>استعلام ساخت آجر نسوز / استعلام ,استعلام ساخت آجر نسوز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917732/مناقصه-ساخت-SPRING-SET'>مناقصه ساخت SPRING SET / مناقصه ساخت SPRING SET</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917748/مناقصه-ساخت-قطعات-گیربکس-FLENDER'>مناقصه ساخت قطعات گیربکس FLENDER  / مناقصه, مناقصه ساخت قطعات گیربکس FLENDER </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917861/مناقصه-خرید-الکتروموتور'>مناقصه  خرید الکتروموتور / مناقصه, مناقصه خرید الکتروموتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917884/دعوتنامه-خرید-سیم-گارد'>دعوتنامه خرید سیم گارد   / دعوتنامه خرید سیم گارد  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917900/مناقصه-بیمه-بدنه-وسائط-نقلیه'>مناقصه بیمه بدنه وسائط نقلیه     / مناقصه , مناقصه بیمه بدنه وسائط نقلیه    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917216/تجدید-مناقصه-نظافت-ساختمان-ها-و---'>تجدید مناقصه نظافت ساختمان ها و ....  / تجدید مناقصه , تجدید مناقصه نظافت ساختمان ها و .... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917226/مناقصه-خدمات-حفظ-و-حراست-فیزیکی-از-اماکن--'>مناقصه خدمات حفظ و حراست فیزیکی از اماکن ...  / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه خدمات حفظ و حراست فیزیکی از اماکن ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917939/فراخوان-نگهداری-و-تعمیر-سیستمهای-علائم-الکتریکی'>فراخوان نگهداری و تعمیر سیستمهای علائم الکتریکی / فراخوان، فراخوان نگهداری و تعمیر سیستمهای علائم الکتریکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917918/مناقصه-پروژه-عملیات-خاکی---'>مناقصه پروژه عملیات خاکی  .... / مناقصه پروژه عملیات خاکی  ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917924/مناقصه-پروژه-احداث-ساختمان-و-تجهیز-پست-برق-شهرک-فن-آوری-تهران-بر-اساس'>مناقصه  پروژه احداث ساختمان و تجهیز پست برق شهرک فن آوری تهران بر اساس     / مناقصه  پروژه احداث ساختمان و تجهیز پست برق شهرک فن آوری تهران بر اساس    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917908/مناقصه-واگذاری-امور-طبخ-وتوزیع-غذای-دانشجویی'>مناقصه  واگذاری امور طبخ وتوزیع غذای دانشجویی     / مناقصه  واگذاری امور طبخ وتوزیع غذای دانشجویی    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917888/مناقصه-تهیه-مصالح-و-حفاری-گالری-و-چاه-دستی-در-روستای-آشان'>مناقصه تهیه مصالح و حفاری گالری و چاه دستی در روستای آشان  / مناقصه , مناقصه تهیه مصالح و حفاری گالری و چاه دستی در روستای آشان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917909/مناقصه-تهیه-مصالح-و-احداث-و-تست-مخزن-آب'>مناقصه تهیه مصالح و احداث و تست مخزن آب  / مناقصه تهیه مصالح و احداث و تست مخزن آب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917915/مناقصه-تهیه-مصالح-و-احداث-و-تست-مخزن-آب-شرب'>مناقصه تهیه مصالح و احداث و تست مخزن آب شرب / مناقصه تهیه مصالح و احداث و تست مخزن آب شرب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917925/مناقصه-تهیه-مصالح-و-لوله‌گذاری-خط-انتقال'>مناقصه تهیه مصالح و لوله‌گذاری خط انتقال  / مناقصه تهیه مصالح و لوله‌گذاری خط انتقال </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917887/فراخوان-مناقصه-تهیه-مصالح-و-حفاری-چاه-ضربه-ای'>فراخوان مناقصه تهیه مصالح و حفاری چاه ضربه ای  / فراخوان مناقصه , فراخوان مناقصه تهیه مصالح و حفاری چاه ضربه ای </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917902/​فراخوان-مناقصه-تهیه-مصالح-و-لوله‌گذاری-شبکه-توزیع'>​فراخوان مناقصه تهیه مصالح و لوله‌گذاری شبکه توزیع / ​فراخوان مناقصه , ​فراخوان مناقصه تهیه مصالح و لوله‌گذاری شبکه توزیع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917202/تجدید-فراخوان-امور-سرویس-و-نگهداری-و-راهبری-و-تعمیرات-تاسیسات-مکانیکی-و---'>تجدید فراخوان امور سرویس و نگهداری و راهبری و تعمیرات تاسیسات مکانیکی و ....  / فراخوان ، تجدید فراخوان امور سرویس و نگهداری و راهبری و تعمیرات تاسیسات مکانیکی و .... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917912/​فراخوان-مناقصه-تهیه-مصالح-و-ابزار-کار-و-بازوبست-الکتروپمپهای-شناور'>​فراخوان مناقصه تهیه مصالح و ابزار کار و بازوبست الکتروپمپهای شناور / ​فراخوان مناقصه , ​فراخوان مناقصه تهیه مصالح و ابزار کار و بازوبست الکتروپمپهای شناور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917885/مناقصه-توسعه-و-نگهداری-فضای-سبز'>مناقصه توسعه و نگهداری فضای سبز / مناقصه ,مناقصه توسعه و نگهداری فضای سبز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917196/تمدید-مناقصه-تامین-قطعات-یدکی-و-انجام-تعمیرات-دوره-ای-بلند-مدت--'>تمدید مناقصه تامین قطعات یدکی و انجام تعمیرات دوره ای بلند مدت... / آگهی مناقصه عمومی، تمدید مناقصه تامین قطعات یدکی و انجام تعمیرات دوره ای بلند مدت...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917868/ارزیابی-کیفی-اجرای-پروژه-تعمیرات-اساسی-و-۲۰واحد-منزل-سبز'>ارزیابی کیفی اجرای پروژه تعمیرات اساسی و ۲۰واحد منزل سبز   / ارزیابی کیفی اجرای پروژه تعمیرات اساسی و ۲۰واحد منزل سبز  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917862/مزایده-اقلام-مازاد-وسایل-ماشین-آلات--برق-رسانی-و--'> مزایده اقلام مازاد. وسایل ماشین آلات - برق رسانی و ... / مزایده,  مزایده اقلام مازاد. وسایل ماشین آلات - برق رسانی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917198/مزایده-16-دستگاه-خودروی-سواری'>مزایده 16 دستگاه خودروی سواری  / مزایده 16 دستگاه خودروی سواری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917870/مناقصه-خرید-چراغهای-ضد-انفجار'>مناقصه خرید چراغهای ضد انفجار     / آگهی مناقصه, مناقصه خرید چراغهای ضد انفجار    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917865/مناقصه-نصب-و-استانداردسازی-انشعابات-آب'>مناقصه نصب و استانداردسازی انشعابات آب  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه نصب و استانداردسازی انشعابات آب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917837/مزایده-واگذاری-داروخانه-بیمارستان-دکتر-گنجویان-دزفول'>مزایده واگذاری داروخانه بیمارستان دکتر گنجویان دزفول     / مزایده واگذاری داروخانه بیمارستان دکتر گنجویان دزفول    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917844/مناقصه-PART-FOR-HOOK-VARCO-BJ'>مناقصه PART FOR HOOK VARCO BJ / آگهی مناقصه ,مناقصه PART FOR HOOK VARCO BJ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917193/تجدید-مناقصه-احداث-فضای-سبز-و-شبکه-آبیاری'>تجدید مناقصه احداث فضای سبز و شبکه آبیاری  / آگهی فراخوان مناقصه , تجدید مناقصه احداث فضای سبز و شبکه آبیاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917873/مناقصه-گازرسانی-به-روستاههای-شورابه-بهرام--'>مناقصه گازرسانی به روستاههای شورابه بهرام ... / مناقصه , مناقصه گازرسانی به روستاههای شورابه بهرام ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917185/مناقصه-خرید-P-F-HONEY-WELL'>مناقصه خرید P/F HONEY WELL  / مناقصه, مناقصه  خرید P/F HONEY WELL </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917505/مناقصه-جمع-آوری-و-دمونتاژ--بارگیری--حمل-و-تحویل'>مناقصه جمع آوری و دمونتاژ ، بارگیری ، حمل و تحویل / آگهی مناقصه، مناقصه جمع آوری و دمونتاژ ، بارگیری ، حمل و تحویل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917188/تجدید-فراخوان-احداث-محوطه-دو-باب-مدرسه'>تجدید فراخوان احداث محوطه دو باب مدرسه / مناقصه , تجدید فراخوان احداث محوطه دو باب مدرسه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917190/مناقصه-خرید-و-تحویل-تجهیزات-Cisco'>مناقصه خرید و تحویل تجهیزات Cisco / مناقصه عمومی،مناقصه خرید و تحویل تجهیزات Cisco</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917183/مزایده-آسانسور-و-متعلقات---نوبت-دوم'>مزایده آسانسور و متعلقات... - نوبت دوم  / آگهی مزایده، مزایده آسانسور و متعلقات... - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917187/مناقصه-خرید-و-اجرای-سیستم-اعلام-و-اطفاء-حریق-انبارهای-واحد-نساجی'>مناقصه خرید و اجرای سیستم اعلام و اطفاء حریق انبارهای واحد نساجی / آگهی فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه خرید و اجرای سیستم اعلام و اطفاء حریق انبارهای واحد نساجی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917192/مناقصه-خرید-ترانسمیترهای-ساخت-YOKOGAWA--نوبت-دوم'>مناقصه خرید ترانسمیترهای ساخت YOKOGAWA - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی با اخذ سپرده , مناقصه خرید ترانسمیترهای ساخت YOKOGAWA - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917195/مناقصه-خرید-الکتروموتور-مربوط-به-فن-کندانسر-چیلر--نوبت-دوم'>مناقصه خرید الکتروموتور مربوط به فن کندانسر چیلر  - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی با اخذ سپرده , مناقصه خرید الکتروموتور مربوط به فن کندانسر چیلر - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917435/الحاقیه-مناقصه-خرید-1000-متریک-تن-گوشت-تازه-منجمد-گوساله'>الحاقیه مناقصه خرید 1000 متریک تن گوشت تازه منجمد گوساله  / الحاقیه مناقصه بین المللی, تجدید مناقصه خرید 1000 متریک تن گوشت تازه منجمد گوساله</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917197/مزایده-تعدادی-خودرو-سبک-سنگین--'>مزایده تعدادی خودرو سبک، سنگین... / آگهی مزایده, مزایده تعدادی خودرو سبک، سنگین...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917246/مزایده-فروش-تعدادی-کامیون-و-کمیونت-و-نیسان-سردخانه-دار'>مزایده فروش تعدادی کامیون و کمیونت و نیسان سردخانه دار  / مزایده , مزایده فروش تعدادی کامیون و کمیونت و نیسان سردخانه دار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917214/مناقصه-توسعه-انشعاب-آتش-نشانی-انبار-نفت-دره-شهر'>مناقصه توسعه انشعاب آتش نشانی انبار نفت دره شهر / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه عمومی یک مرحله ای، فراخوان مناقصه توسعه انشعاب آتش نشانی انبار نفت دره شهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917186/فراخوان-مزایده-عمومی-اجاره-اماکن-ورزشی'>فراخوان مزایده عمومی اجاره اماکن ورزشی  / فراخوان مزایده عمومی ،فراخوان مزایده عمومی  اجاره اماکن ورزشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917493/استعلام-بیمه-درمانی-کارکنان-خود-حدود-50-نفر'>استعلام بیمه درمانی کارکنان خود حدود 50 نفر  / استعلام , استعلام بیمه درمانی کارکنان خود حدود 50 نفر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917253/مزایده-فروش-ضایعات'>مزایده فروش ضایعات  / آگهی فروش , مزایده فروش ضایعات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917466/آگهی-مناقصه-تامین-کالا'>آگهی مناقصه  تامین کالا / مناقصه ,آگهی مناقصه  تامین کالا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917471/مناقصه-انجام-خدمات-تاسیسات--نگهداشت-96-5-30'>مناقصه انجام خدمات تاسیسات ، نگهداشت  96.5.30 / مناقصه , مناقصه انجام خدمات تاسیسات ، نگهداشت  96.5.30</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917483/مناقصه-خدمات-هتل-داری-خانه-داری-و---نوبت-دوم'>مناقصه خدمات هتل داری، خانه داری و ... نوبت دوم  / آگهی مناقصه ,مناقصه خدمات هتل داری، خانه داری و ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917516/مناقصه-خدمات-استحصال-مواد-نفتی-از-حدود-300-حلقه-چاهک'>مناقصه خدمات استحصال مواد نفتی از حدود 300 حلقه چاهک  / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه خدمات استحصال مواد نفتی از حدود 300 حلقه چاهک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917507/مناقصه-اجرای-عملیات-محوطه-نیلوفر-1'>مناقصه اجرای عملیات محوطه نیلوفر 1  / آگهی مناقصه, مناقصه اجرای عملیات محوطه نیلوفر 1 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917511/مناقصه-اجرای-عملیات-طراحی-و-اجرای-محوطه-برج-های-سپهر'>مناقصه اجرای عملیات طراحی و اجرای محوطه برج های سپهر / آگهی مناقصه, مناقصه اجرای عملیات طراحی و اجرای محوطه برج های سپهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917267/مزایده-فروش-اقلام-مازاد-اداری-و-تشکیلاتی'>مزایده فروش اقلام مازاد اداری و تشکیلاتی / آگهی مزایده عمومی , مزایده فروش اقلام مازاد اداری و تشکیلاتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917531/مناقصه-واگذاری-اجرای-پروژه-طراحی-و-پیاده-سازی-نظام-حسابرسی-فاوا'>مناقصه واگذاری اجرای پروژه طراحی و پیاده سازی نظام حسابرسی فاوا / مناقصه عمومی, مناقصه واگذاری اجرای پروژه طراحی و پیاده سازی نظام حسابرسی فاوا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917517/فراخوان-مناقصه-عمومی-همراه-با-ارزیابی-کیفی-خرید-FLAME-DETECTOR--نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه عمومی همراه با ارزیابی کیفی  خرید FLAME DETECTOR - نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی همراه با ارزیابی کیفی , مناقصه عمومی  خرید  FLAME DETECTOR نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917456/مناقصه-خرید-پک-میان-وعده-قطار-مرحله-دوم'> مناقصه خرید پک میان وعده قطار- مرحله دوم / آگهی مناقصه,  مناقصه خرید پک میان وعده قطار- مرحله دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917460/مناقصه-4-000-عدد-سنگ-پرداختکاری-CBN-هونینگ-مورد-نیاز-صنعت--نوبت-دوم'>مناقصه 4.000 عدد سنگ پرداختکاری CBN هونینگ مورد نیاز صنعت ...نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه 4.000 عدد سنگ پرداختکاری CBN هونینگ مورد نیاز صنعت ...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917462/مناقصه-خدمات-تولید-50-000-عدد-قطعه-را-در-محل-خود--نوبت-دوم'>مناقصه خدمات تولید 50.000 عدد قطعه را در محل خود - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خدمات تولید 50.000 عدد قطعه را در محل خود - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917472/مزایده-فروش-تعدادی-خودرو-سواری-پاجرو-مزدا-و--'>مزایده فروش تعدادی خودرو سواری پاجرو، مزدا و ... / آگهی مزایده عمومی, مزایده فروش تعدادی خودرو سواری پاجرو، مزدا و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917501/مناقصه-EPC-F-خط-2-قطار-شهری'>مناقصه EPC+F خط 2 قطار شهری / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه گران, مناقصه EPC+F خط 2 قطار شهری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917295/مزایده-تعدادی-از-واحدهای-تحت-پوشش'>مزایده تعدادی از واحدهای تحت پوشش / آگهی مزایده عمومی یک مرحله ای ، مزایده تعدادی از واحدهای تحت پوشش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917491/اصلاحیه-مناقصه-عملیات-نگهداری-و-تعمیر-عملکرد-محور-خطوط-و-ابنیه-فنی-اداره-کل-راه-آهن'>اصلاحیه مناقصه عملیات نگهداری و تعمیر عملکرد محور خطوط و ابنیه فنی اداره کل راه آهن / اصلاحیه مناقصه عملیات نگهداری و تعمیر عملکرد محور خطوط و ابنیه فنی اداره کل راه آهن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917502/مزایده-تلفن-همراه'>مزایده تلفن همراه  / آگهی مزایده,مزایده  تلفن همراه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917506/مزایده-ششدانگ-زمین-به-مساحت-223متر'>مزایده ششدانگ زمین به مساحت 223متر  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین به مساحت 223متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917355/مزایده-واگذاری-یک-قطعه-زمین'>مزایده واگذاری یک قطعه زمین  / مزایده,مزایده واگذاری یک قطعه زمین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917298/مناقصه-واگذاری-عملیات-حمل-مصالح-و-آسفالت-نوبت-سوم'>مناقصه واگذاری عملیات حمل مصالح و آسفالت نوبت سوم  / آگهی مناقصه عمومی ,  مناقصه واگذاری عملیات حمل مصالح و آسفالت  - نوبت سوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917292/مناقصه-لوازم-انشعاب-فاضلاب-110-میلیمتر---نوبت-دوم'>مناقصه لوازم انشعاب فاضلاب 110 میلیمتر  ....نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه لوازم انشعاب فاضلاب 110 میلیمتر ....نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917509/مزایده-عرصه-و-اعیان-ششدانگ-یکباب-خانه-بخش-16-مهاباد'>مزایده عرصه و اعیان ششدانگ یکباب خانه بخش 16 مهاباد / مزایده,مزایده عرصه و اعیان ششدانگ یکباب خانه بخش 16 مهاباد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917269/مناقصه-خرید-لیبل-های-مصرفی-سالیانه'>مناقصه خرید لیبل های مصرفی سالیانه / آگهی مناقصه, مناقصه خرید لیبل های مصرفی سالیانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917459/مزایده-فروش-تلویزیون-ال-ای-دی'>مزایده فروش تلویزیون ال ای دی / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش تلویزیون ال ای دی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917512/مزایده-جرثقیل-سوار'>مزایده جرثقیل سوار / اگهی مزایده ,مزایده جرثقیل سوار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917495/مزایده-فروش-تعداد-12-دستگاه-خودروهای-مازاد'>مزایده فروش تعداد 12 دستگاه خودروهای مازاد / آگهی مزایده عمومی , مزایده فروش تعداد 12 دستگاه خودروهای مازاد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917302/فراخوان-ارزیابی-کیفی-پروژه-اجرای-خط-انتقال-نوبت-دوم'>فراخوان ارزیابی کیفی پروژه اجرای خط انتقال نوبت دوم  / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی , فراخوان ارزیابی کیفی پروژه اجرای خط انتقال نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917326/مناقصه-برونسپاری-خدمات-آرامستان-بهشت-صادق-شهر-بوشهر'>مناقصه برونسپاری خدمات آرامستان بهشت صادق شهر بوشهر / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه برونسپاری خدمات آرامستان بهشت صادق شهر بوشهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917312/مناقصه-راهبری-و-انجام-خدمات-فنی-و-مهندسی-شامل-نگهداری'>مناقصه  راهبری و انجام خدمات فنی و مهندسی شامل نگهداری  / آگهی مناقصه, مناقصه  راهبری و انجام خدمات فنی و مهندسی شامل نگهداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917290/مناقصه-عملیات-تکمیل-انشعابات-خانگی-فاضلاب-و---نوبت-دوم'>مناقصه عملیات تکمیل انشعابات خانگی فاضلاب و ... نوبت دوم / آگهی مناقصه, مناقصه عملیات تکمیل انشعابات خانگی فاضلاب و ...نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917349/مناقصه-خدمات-و-نگهداری-ساختمان-های-مرکز-خدمات-فناوری-و-کسب-و-کار---'>مناقصه  خدمات و نگهداری ساختمان های مرکز خدمات فناوری و کسب و کار، ... / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه  خدمات و نگهداری ساختمان های مرکز خدمات فناوری و کسب و کار، ... نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917353/مزایده-اپارتمان-به-مساحت-95-38متر'>مزایده اپارتمان به مساحت 95.38متر / مزایده,مزایده اپارتمان به مساحت 95.38متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917288/مناقصه-خرید-و-حمل-۲۵۰۰۰-تن-نمک-ضد-یخ-نوبت-دوم'>مناقصه خرید و حمل ۲۵۰۰۰ تن نمک ضد یخ  نوبت دوم  / آگهی مناقصه,مناقصه خرید و حمل ۲۵۰۰۰ تن نمک ضد یخ  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917358/مناقصه-تهیه-مصالح-و-اجرای-15000-متر-شبکه-فولادی-و-پلی-اتیلن'>مناقصه تهیه مصالح و اجرای 15000 متر شبکه فولادی و پلی اتیلن  / مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه تهیه مصالح و اجرای 15000 متر شبکه فولادی و پلی اتیلن  نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917314/استعلام-ارائه-خدمات-پذیرایی--تشریفات-و-امور-تنظیفاتی-نوبت-دوم'>استعلام  ارائه خدمات پذیرایی ، تشریفات و امور تنظیفاتی نوبت دوم  / استعلام  ارائه خدمات پذیرایی ، تشریفات و امور تنظیفاتی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917325/مزایده-کالاهای-تحت-اختیار-96-5-30'>مزایده کالاهای تحت اختیار 96.5.30 / آگهی مزایده ,مزایده کالاهای تحت اختیار  96.5.30</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917308/فراخوان-اصلاح-و-توسعه-شبکه-توزیع-آب-و-استاندارد-سازی-انشعابات-نوبت-دوم'>فراخوان  اصلاح و توسعه شبکه توزیع آب و استاندارد سازی انشعابات نوبت دوم  / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه یک مرحله ای,فراخوان  اصلاح و توسعه شبکه توزیع آب و استاندارد سازی انشعابات نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917282/استعلام-ارائه-خدمات-دفتری-امور-کارشناسی-و--نوبت-دوم'>استعلام ارائه خدمات دفتری، امور کارشناسی و ...نوبت دوم / استعلام ,استعلام ارائه خدمات دفتری، امور کارشناسی و ...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917297/مناقصه-نگهداری-همراه-با-بازسازی-شبکه-کابل-و-هوایی-و-نوسازی-و--'>مناقصه نگهداری همراه با بازسازی شبکه کابل و هوایی و نوسازی و ... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه نگهداری همراه با بازسازی شبکه کابل و هوایی و نوسازی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917264/فراخوان-تولید-محصولات-پلی-اتیلنی'>فراخوان تولید محصولات پلی اتیلنی / آگهی فراخوان, فراخوان تولید محصولات پلی اتیلنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917411/مناقصه-P-F-PCE-DOWNHOLE-MOTORS-96-05-30'>مناقصه P/F: PCE DOWNHOLE MOTORS- 96.05.30 / آگهی مناقصه همراه با ارزیابی کیفی , مناقصه P/F: PCE DOWNHOLE MOTORS- 96.05.30</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917274/مزایده-یک-قطعه-زمین-کشاورزی-مساحت-2500متر'>مزایده یک قطعه زمین کشاورزی مساحت 2500متر  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین کشاورزی مساحت 2500متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917279/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-126-71متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 126.71متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 126.71متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917284/مزایده-زمین-زراعی-اموال-غیرمنقول-نوبت-اول'>مزایده زمین زراعی اموال غیرمنقول نوبت اول / مزایده,مزایده زمین زراعی اموال غیرمنقول نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917430/مزایده-29-فنجان-آب-از-قنات-برون'>مزایده 29 فنجان آب از قنات برون  / مزایده ,مزایده 29 فنجان آب از قنات برون  مرحله اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917289/مزایده-ششدانگ-منزل-مسکونی-مرحله-اول'>مزایده ششدانگ منزل مسکونی مرحله اول / مزایده,مزایده ششدانگ منزل مسکونی مرحله اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917424/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-شورانت-77'>مزایده یک دستگاه خودرو شورانت 77  / مزایده ,مزایده یک دستگاه خودرو شورانت 77  مرحله اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917286/مزایده-ملک-به-مساحت-395متر-نوبت-دوم'>مزایده ملک به مساحت 395متر نوبت دوم / مزایده,مزایده ملک به مساحت 395متر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917437/مناقصه-لکه-گیری-و-روکش-آسفالت-محور-سلماس'>مناقصه لکه گیری و روکش آسفالت محور سلماس / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه لکه گیری و روکش آسفالت محور سلماس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917257/مزایده-یک-قطعه-زمین-شالیزاری-مساحت-4070متر'>مزایده یک قطعه زمین شالیزاری مساحت 4070متر  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین شالیزاری مساحت 4070متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917260/مزایده-ملک-به-مساحت-عرصه-240مترمربع'>مزایده ملک به مساحت عرصه 240مترمربع / مزایده,مزایده ملک به مساحت عرصه 240مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917469/مزایده-انواع-سرامیک'>مزایده انواع سرامیک  / مزایده,مزایده انواع سرامیک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917458/مناقصه-اجرای-شبکه-گازرسانی-در-شهرک-صنعتی-خمین'>مناقصه اجرای شبکه گازرسانی در شهرک صنعتی خمین / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه اجرای شبکه گازرسانی در شهرک صنعتی خمین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917480/مناقصه-اجرای-پروژه-ساختمانی--'>مناقصه اجرای پروژه ساختمانی.... / مناقصه عمومی, مناقصه اجرای پروژه ساختمانی....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917488/مزایده-ششدانگ-یک-دستگاه-اتومبیل-سواری-سیستم-لوگان-L90'>مزایده ششدانگ یک دستگاه اتومبیل سواری سیستم لوگان L90  / مزایده,مزایده ششدانگ یک دستگاه اتومبیل سواری سیستم لوگان L90 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917263/مزایده-منزل-مسکونی-عرصه-799-80متر'>مزایده منزل مسکونی عرصه 799.80متر  / مزایده,مزایده منزل مسکونی عرصه 799.80متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917238/مزایده-فروش-تعداد-186-دستگاه-موتور-سیکلت-و--'>مزایده فروش  تعداد 186 دستگاه موتور سیکلت و ... / آگهی مزایده عمومی, مزایده فروش  تعداد 186 دستگاه موتور سیکلت و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917268/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-مساحت-199-50متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 199.50متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 199.50متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917808/استعلام-فیلتر-ترمینالی'>استعلام فیلتر ترمینالی / استعلام فیلتر ترمینالی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917815/استعلام-فیلتر-کیسه-ای'>استعلام فیلتر کیسه ای  / استعلام , استعلام  فیلتر کیسه ای  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917678/استعلام-فیلتر-کیسه-ای'>استعلام فیلتر کیسه ای  / استعلام , استعلام  فیلتر کیسه ای  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917802/استعلام-فیلتر-کیسه-ای'>استعلام فیلتر کیسه ای  / استعلام , استعلام فیلتر کیسه ای </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917848/استعلام-فیلتر-کیسه-ای-کلاس-F5-شش-کیسه-ای'>استعلام فیلتر کیسه ای کلاس F5 شش کیسه ای / استعلام , استعلام فیلتر کیسه ای کلاس F5 شش کیسه ای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917841/استعلام-فیلتر-کیسه-ای-600-492-492-کلاس-F9'>استعلام فیلتر کیسه ای  600*492*492 کلاس F9  / استعلام , استعلام فیلتر کیسه ای  600*492*492 کلاس F9 ن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917835/استعلام-فیلتر-کیسه-ای-600-240-592-کلاس-F9'>استعلام فیلتر کیسه ای  600*240*592 کلاس F9 / استعلام , استعلام  فیلتر کیسه ای  600*240*592 کلاس F9</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917659/استعلام-فیلتر-کیسه-ای-کلاس-F9-شش-کیسه-ای'>استعلام فیلتر کیسه ای کلاس F9 شش کیسه ای / استعلام , استعلام  فیلتر کیسه ای کلاس F9 شش کیسه ای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917780/استعلام-فیلتر-کیسه-ای-کلاس-F9-سه-کیسه-ای'>استعلام فیلتر کیسه ای کلاس F9 سه کیسه ای / استعلام , استعلام فیلتر کیسه ای کلاس F9 سه کیسه ای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917776/استعلام-فیلتر-کیسه-ای'>استعلام فیلتر کیسه ای  / استعلام , استعلام فیلتر کیسه ای </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917525/اصلاحیه-مناقصه-برون-سپاری-پشتیبانی-شبکه-های-داخلی-شهرداری'>اصلاحیه مناقصه برون سپاری پشتیبانی شبکه های داخلی شهرداری / اصلاحیه مناقصه,مناقصه برون سپاری پشتیبانی شبکه های داخلی شهرداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917771/استعلام-فیلتر-کیسه-ای'>استعلام  فیلتر کیسه ای  / استعلام , استعلام  فیلتر کیسه ای </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917812/استعلام-سایر-فعالیتهای-تخصصی-ساختمان'>استعلام سایر فعالیتهای تخصصی ساختمان  / استعلام سایر فعالیتهای تخصصی ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917825/استعلام-فعالیت-های-مشاوره-ای-مربوط-به-مدیریت'>استعلام فعالیت های مشاوره ای مربوط به مدیریت / استعلام, استعلام فعالیت های مشاوره ای مربوط به مدیریت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917820/استعلام-طراحی-نورپردازی-محوطه-میراث'>استعلام طراحی نورپردازی محوطه میراث / استعلام ,استعلام طراحی نورپردازی محوطه میراث</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917622/استعلام-ساخت-پارکینگ-درب-ورودی-و-پارکینگ-آمبولانس-نیروگاه'>استعلام  ساخت پارکینگ درب ورودی و پارکینگ آمبولانس نیروگاه / استعلام, استعلام  ساخت پارکینگ درب ورودی و پارکینگ آمبولانس نیروگاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917271/مزایده-زمین-محصور-مساحت-198-65متر'>مزایده زمین محصور مساحت 198.65متر  / مزایده,مزایده زمین محصور مساحت 198.65متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917453/مزایده-غرفه-های-شماره-15-و-16'>مزایده غرفه های شماره 15 و 16  / مزایده , مزایده غرفه های شماره 15 و 16  نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917923/استعلام-لاستیک-با-تیوپ-و-نوار-24-1200-نوع-تری-انگل-گل'>استعلام لاستیک با تیوپ و نوار 24*1200 نوع تری انگل گل  / استعلام بها , استعلام لاستیک با تیوپ و نوار 24*1200 نوع تری انگل گل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917467/مزایده-فروش-یکدستگاه-قند-شکن-دو-تیغه-نوبت-دوم'>مزایده فروش یکدستگاه قند شکن دو تیغه نوبت دوم  / آگهی مزایده , مزایده فروش یکدستگاه قند شکن دو تیغه نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917926/استعلام-لاستیک-با-تیوپ-و-نوار-24-1200-از-نوع-نخی-دنا-18لا'>استعلام لاستیک با تیوپ و نوار 24*1200  از نوع نخی دنا 18لا  / استعلام بها , استعلام لاستیک با تیوپ و نوار 24*1200  از نوع نخی دنا 18لا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917931/استعلام-لاستیک-با-تیوپ-و-نوار-24-1400-​از-نوع-ایران-تایر-14-لا'>استعلام لاستیک با تیوپ و نوار 24*1400 ​از نوع ایران تایر 14 لا  / استعلام بها , استعلام لاستیک با تیوپ و نوار 24*1400 ​از نوع ایران تایر 14 لا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917916/فرم-استعلام-بهاء-دوربین-نقشه-برداری-توتال-استیش'>فرم استعلام بهاء دوربین نقشه برداری توتال استیش  / فرم استعلام بهاء, فرم استعلام بهاء دوربین نقشه برداری توتال استیش </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917921/استعلام-کمپرسور-اطلس-کوپکو'>استعلام کمپرسور اطلس کوپکو  / فرم استعلام بهاء, استعلام کمپرسور اطلس کوپکو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917927/استعلام-دیسک-لنگ-سرند--'>استعلام دیسک لنگ سرند.... / استعلام بها , استعلام دیسک لنگ سرند....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917945/مزایده-ضایعات-آهن'>مزایده ضایعات آهن / مزایده عمومی , مزایده عمومی ضایعات آهن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917919/فراخوان-خدمات-نظرسنجی96-5-30'>فراخوان خدمات نظرسنجی96.5.30 / فراخوان ,  فراخوان خدمات نظرسنجی 96.5.30</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917937/مناقصه-تعمیر-و-نگهداری-اماکن-و-تاسیسات-شهرک-های-گاز'>مناقصه تعمیر و نگهداری اماکن و تاسیسات شهرک های گاز / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای , فراخوان تعمیر و نگهداری اماکن و تاسیسات شهرک های گاز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917941/فراخوان-CONTROL-SYSTEM-SIEMENS'>فراخوان CONTROL SYSTEM SIEMENS / آگهی فراخوان , فراخوانCONTROL SYSTEM SIEMENS</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917938/فراخوان-p-f-control-system-c-c-c'>فراخوان p/f control system c.c.c / آگهی فراخوان , فراخوان p/f control system c.c.c</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917920/استعلام-mixer-milton-roy-eurpe--'>استعلام mixer. milton roy eurpe... / استعلام mixer. milton roy eurpe...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917930/استعلام-temperature-calibrator-ametek--'>استعلام temperature calibrator, ametek... / استعلام temperature calibrator, ametek....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917935/استعلام-water-filter-typey-size-1'>استعلام water filter,typey,size 1 / استعلام water filter,typey,size 1...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917898/استعلام-واگذاری-اجاره-محل-غرفه-مواد-غذایی'> استعلام واگذاری اجاره محل غرفه مواد غذایی / استعلام ,  استعلام واگذاری اجاره محل غرفه مواد غذایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917911/استعلام-واگذاری-خرید-خدمات-واحد-لندری'>استعلام واگذاری خرید خدمات واحد لندری / استعلام واگذاری خرید خدمات واحد لندری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917905/استعلام-واگذاری-محل-مهد-کودک'>استعلام واگذاری محل مهد کودک / استعلام , استعلام واگذاری محل مهد کودک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917934/استعلام-واگذاری-خرید-خدمات-سرویس-و-نگهداشت-آسانسورهای-بیمارستان'> استعلام واگذاری خرید خدمات سرویس و نگهداشت آسانسورهای بیمارستان  / استعلام,  استعلام واگذاری خرید خدمات سرویس و نگهداشت آسانسورهای بیمارستان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917940/مناقصه-خرید-و-راه-اندازی-دو-دستگاه-دیزل-ژنراتور-کامینز-پاور-700KVA'>مناقصه خرید و راه اندازی دو دستگاه دیزل ژنراتور کامینز پاور 700KVA / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید و راه اندازی دو دستگاه دیزل ژنراتور کامینز پاور 700KVA</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917944/مناقصه-خرید-اکسیژن-مایع'>مناقصه خرید اکسیژن مایع  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید اکسیژن مایع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917305/مناقصه-خرید-​لوله-پلی-اتیلن'>مناقصه خرید  ​لوله پلی اتیلن  / مناقصه عمومی خرید, مناقصه خرید  ​لوله پلی اتیلن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917907/استعلام-لوله-کشی-آب-ژاول-از-آب-ژاول-سازی-و--'>استعلام لوله کشی آب ژاول از آب ژاول سازی و ... / استعلام ,استعلام لوله کشی آب ژاول از آب ژاول سازی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917910/استعلام-رادیوگرافی-بویلر'>استعلام رادیوگرافی بویلر / استعلام استعلام رادیوگرافی بویلر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917913/استعلام-بازدید-و-سرویس-دایورتر-سوئیچ-ترانسفورماتورهای-استارت-آپ'>استعلام بازدید و سرویس دایورتر سوئیچ ترانسفورماتورهای استارت آپ / استعلام ,استعلام بازدید و سرویس دایورتر سوئیچ ترانسفورماتورهای استارت آپ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917922/استعلام-چسب-تایت-سیل'>استعلام چسب تایت سیل  / استعلام ,استعلام چسب تایت سیل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917928/فرم-استعلام-بها-PAPERLESS-GRAPHIC-RECORDER-6100A-CHANNELS'>فرم استعلام بها PAPERLESS GRAPHIC RECORDER 6100A CHANNELS / فرم استعلام بها, فرم استعلام بها PAPERLESS GRAPHIC RECORDER 6100A CHANNELS</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917917/استعلام-آژیر-آلارم-فایر'>استعلام آژیر آلارم فایر / فرم استعلام بهای الکترونیکی , استعلام آژیر  آلارم فایر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917929/استعلام-PRESSURE-SWITCH-PS10A-Potter'>استعلام PRESSURE SWITCH PS10A Potter  / استعلام بهای الکترونیکی, استعلام PRESSURE SWITCH PS10A Potter </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917914/استعلام-شتشو-و-لایروبی-شبکه-فاضلاب-و-همسطح-سازی'>استعلام شتشو و لایروبی شبکه فاضلاب و همسطح سازی / استعلام شتشو و لایروبی شبکه فاضلاب و همسطح سازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917933/استعلام-بها-نشت-یابی-شبکه-توزیع-و-انشعابات-آب-تجدید'> استعلام بها نشت یابی شبکه توزیع و انشعابات آب تجدید / استعلام بها نشت یابی شبکه توزیع و انشعابات آب تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917301/مناقصه-خرید-حمل-و-پخش-آسفالت-و-قیر-با-فنیشر-و-غلطکهای-مربوطه-در-سطح-شهر--'>مناقصه خرید، حمل و پخش آسفالت و قیر با فنیشر و غلطکهای مربوطه در سطح شهر... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید، حمل و پخش آسفالت و قیر با فنیشر و غلطکهای مربوطه در سطح شهر...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917943/فراخوان-پروژه-تکمیل-ترمینال-بین-المللی'>فراخوان پروژه تکمیل ترمینال بین المللی / آگهی فراخوان پیمانکاران , فراخوان پروژه تکمیل ترمینال بین المللی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917893/مناقصه-واگذاری-خدمات-تخلیه-پرس-و-بسته-بندی-ضایعات-مسی'>مناقصه واگذاری خدمات تخلیه، پرس و بسته بندی ضایعات مسی / آگهی مناقصه، مناقصه واگذاری خدمات تخلیه، پرس و بسته بندی ضایعات مسی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917904/مناقصه-واگذاری-تعمیرات-نسوز-كوره-های-آند-و-كنورتر-ذوب-مس-سرچشمه'>مناقصه واگذاری تعمیرات نسوز كوره های آند و كنورتر ذوب مس سرچشمه / آگهی مناقصه، مناقصه واگذاری تعمیرات نسوز كوره های آند و كنورتر ذوب مس سرچشمه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917895/آگهی-خرید-لوازم-یدکی-ابزار-آلات-باطری'>آگهی خرید لوازم یدکی ابزار آلات باطری  / آگهی، آگهی خرید لوازم یدکی ابزار آلات باطری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917889/آگهی-تامین-کنندگان-دستكش-نخی-كشباف-خالدار'>آگهی تامین کنندگان دستكش نخی كشباف خالدار / آگهی، آگهی تامین کنندگان دستكش نخی كشباف خالدار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917270/مناقصه-P-E-GRANT-ROTATING-DRILLING-HEAD'>مناقصه P/E :GRANT ROTATING DRILLING HEAD     / آگهی مناقصه، مناقصه P/E :GRANT ROTATING DRILLING HEAD    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917890/استعلام-اسپری-نازل---'>استعلام  اسپری نازل  .... / استعلام  اسپری نازل  ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917903/مناقصه-مهار-سیم-بکسل'>مناقصه مهار سیم بکسل  / اگهی مناقصه ,مناقصه مهار سیم بکسل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917932/استعلام-توربوماشینها(فنها--کمپرسورها--پمپها--توربی---'>استعلام توربوماشینها(فنها - کمپرسورها - پمپها - توربی  .... / استعلام توربوماشینها(فنها - کمپرسورها - پمپها - توربی  ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917892/استعلام-تجهیزات-راه-اندازی-وانواع-گرم-کن-های-صنعتی-و--'>استعلام تجهیزات راه اندازی وانواع گرم کن های صنعتی و ... / استعلام, استعلام تجهیزات راه اندازی وانواع گرم کن های صنعتی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917896/استعلام-ترانس-ها-و-آهنرباهای-صنعتی-و--'>استعلام ترانس ها و آهنرباهای صنعتی و ... / استعلام, استعلام ترانس ها و آهنرباهای صنعتی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917901/استعلام-پوزیشنر-و--'>استعلام پوزیشنر و ... / استعلام, استعلام پوزیشنر و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917891/مناقصه-اورهال-سنگ-شکن-و--'>مناقصه اورهال سنگ شکن  و ... / آگهی مناقصه ,مناقصه اورهال سنگ شکن  و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917280/مناقصه-coring-tool--96-5-30'>مناقصه  coring tool  - 96.5.30 / مناقصه, coring tool  - 96.5.30</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917897/مناقصه-عمومی-خرید-اقلام-یدکی'>مناقصه عمومی خرید اقلام یدکی  / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی خرید اقلام یدکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917942/مزایده-ورق-های-راکد-و-مازد'>مزایده ورق های راکد و مازد / مزایده ورق های راکد و مازد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917249/مناقصه-خرید-1200-دست-کاپشن-و-شلوار-کتان'>مناقصه خرید 1200 دست کاپشن و شلوار کتان / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید 1200 دست کاپشن و شلوار کتان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917307/فراخوان-احداث-مدرسه-اتباع-خارجی-مهریز'>فراخوان احداث مدرسه اتباع خارجی مهریز     / فراخوان نخست مناقصه عمومی یک مرحله ای، فراخوان احداث مدرسه اتباع خارجی مهریز    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917936/استعلام-خرید-قطعات-سرور'>استعلام  خرید قطعات سرور  / استعلام, استعلام  خرید قطعات سرور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917979/فراخوان-تامین-خودروهای-استیجاری'>فراخوان تامین خودروهای استیجاری  / فراخوان تامین خودروهای استیجاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918011/مناقصه-تامین-77-دستگاه-سوئیچ-و-ماژول'>مناقصه تامین 77 دستگاه سوئیچ و ماژول / مناقصه تامین 77 دستگاه سوئیچ و ماژول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918006/مناقصه-انجام-امورات-مربوط-به-خدمات-و-تنظیف-و-سرایداری'>مناقصه انجام امورات مربوط به خدمات و تنظیف و سرایداری   / مناقصه انجام امورات مربوط به خدمات و تنظیف و سرایداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918015/مناقصه-تامین-50-دستگاه-سرور'>مناقصه تامین 50 دستگاه سرور  / مناقصه تامین 50 دستگاه سرور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917982/استعلام-قند-کله-خرد-شده--'>استعلام قند کله خرد شده ... / استعلام,استعلام قند کله خرد شده ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917968/استعلام-QR496A-900GB-10K-RPM-2-5-SAS-GB-SHDD'>استعلام QR496A-900GB-10K RPM 2.5 SAS GB/SHDD / استعلام, استعلام QR496A-900GB-10K RPM 2.5 SAS GB/SHDD</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918010/استعلام-NESSUS-PROFESSIONNAL-1-YEARS'>استعلام NESSUS PROFESSIONNAL 1 YEARS  / استعلام, استعلام NESSUS PROFESSIONNAL 1 YEARS </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918018/استعلام-موتور-آسانسور-11-کیلووات-و-3-7-کیلووات-آلبرتوساسی'>استعلام موتور آسانسور 11 کیلووات و 3/7 کیلووات آلبرتوساسی  / استعلام, استعلام موتور آسانسور 11 کیلووات و 3/7 کیلووات آلبرتوساسی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918020/استعلام-کارتریج-رنگی-ایرانی-مناسب-برای-دستگاه-پرنتر-HP-M551'>استعلام کارتریج رنگی ایرانی مناسب برای دستگاه پرنتر HP M551  / استعلام کارتریج رنگی ایرانی مناسب برای دستگاه پرنتر HP M551 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918031/استعلام-اجاره-دستگاه-مترجم-همزمان'>استعلام اجاره دستگاه مترجم همزمان  / استعلام، استعلام اجاره دستگاه مترجم همزمان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917998/استعلام-پروژکتور-زوم'>استعلام پروژکتور زوم / استعلام ,استعلام پروژکتور زوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917993/استعلام-پرینتر-رنگی'>استعلام پرینتر رنگی / استعلام پرینتر رنگی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917987/استعلام-دوربین-عکاسی'>استعلام دوربین عکاسی  / استعلام ,استعلام دوربین عکاسی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917980/استعلام-کابل-مسی-افشان'>استعلام کابل مسی افشان / استعلام ,استعلام کابل مسی افشان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917999/استعلام-خرید-دو-دستگاه-شارژر'>استعلام خرید دو دستگاه شارژر / استعلام, استعلام خرید دو دستگاه شارژر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917272/مناقصه-کابین-جهت-یابی-حفاری'> مناقصه کابین جهت یابی حفاری     / آگهی فراخوان جهت مناقصه، مناقصه کابین جهت یابی حفاری    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917988/استعلام-عملیات-ساختمانی-پست-66-موقت-تنگ-ارم'>استعلام عملیات ساختمانی پست 66 موقت تنگ ارم / استعلام, استعلام عملیات ساختمانی پست 66 موقت تنگ ارم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917994/استعلام-عملیات-ساختمانی-پست-66-20-کیلوولت-خرم-بید'>استعلام عملیات ساختمانی پست 66/20 کیلوولت خرم بید / استعلام, استعلام عملیات ساختمانی پست 66/20 کیلوولت خرم بید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918003/استعلام-پمپ-کف-کش-و-شلنگ-پارچه-ای'>استعلام پمپ کف کش و شلنگ پارچه ای   / استعلام ، پمپ کف کش و شلنگ پارچه ای </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917952/استعلام-خرید-735-عدد-مقره-کامپوزیت'>استعلام  خرید 735 عدد مقره کامپوزیت  / استعلام، استعلام خرید 735 عدد مقره کامپوزیت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917977/استعلام-خرید-54-عدد-پروژکتور-80-وات'>استعلام خرید 54 عدد پروژکتور 80 وات  / استعلام خرید 54 عدد پروژکتور 80 وات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918000/استعلام-خرید-استراکچر-بانک-خازنی'>استعلام خرید استراکچر بانک خازنی / استعلام خرید استراکچر بانک خازنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918013/استعلام-خرید-و-نصب-کنتور-هوشمند-حجمی'>استعلام خرید و نصب کنتور هوشمند حجمی  / استعلام خرید و نصب کنتور هوشمند حجمی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918014/استعلام-کارت-پایانه-راه-دور-RTU'>استعلام کارت پایانه راه دور RTU / استعلام, استعلام کارت پایانه راه دور RTU</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918001/استعلام-تبلت-مایکروسافت'>استعلام تبلت مایکروسافت  / استعلام، استعلام تبلت مایکروسافت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917981/استعلام-دستگاه-فتوکپی-با-سرعت-23-کپی'>استعلام دستگاه فتوکپی با سرعت 23 کپی / استعلام, استعلام دستگاه فتوکپی با سرعت 23 کپی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917275/مناقصه-واگذاری-کلیه-امور-مربوط-به-تعمیر-و-نگهداری-سیستم-های-تاسیسات---96-5-30'>مناقصه واگذاری کلیه امور مربوط به تعمیر و نگهداری سیستم های تاسیسات ....96.5.30 / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه واگذاری کلیه امور مربوط به تعمیر و نگهداری سیستم های تاسیسات ...96.5.30</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917962/استعلام-میز-اداری-و-لوازم-جانبی-آن'>استعلام میز اداری و لوازم جانبی آن  / استعلام، استعلام میز اداری و لوازم جانبی آن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917974/استعلام-لوازم-برقی'>استعلام لوازم برقی  / استعلام لوازم برقی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917990/استعلام-لوازم-موتورخانه'>استعلام لوازم موتورخانه  / استعلام , استعلام لوازم موتورخانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917984/استعلام-لوازم-تاسیساتی'>استعلام لوازم تاسیساتی  / استعلام , استعلام لوازم تاسیساتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917951/استعلام-قطعات-برقی'>استعلام قطعات برقی  / استعلام ، استعلام قطعات برقی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917948/استعلام-خرید-کنتور-حجمی-5-اینچ'>استعلام خرید کنتور حجمی 5 اینچ / استعلام ,استعلام خرید کنتور حجمی 5 اینچ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917986/استعلام144-جعبه-چای-دو-غزال'>استعلام144 جعبه چای دو غزال / استعلام, استعلام 144 جعبه چای دو غزال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918004/استعلام-ورق-آجدار'>استعلام ورق آجدار  / استعلام , استعلام ورق آجدار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918019/استعلام-کارواش-صنعتی'>استعلام کارواش صنعتی  / استعلام کارواش صنعتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917239/مناقصه-خدمات-حفظ-و-حراست-فیزیکی-از-اماکن---نوبت-دوم'>مناقصه خدمات حفظ و حراست فیزیکی از اماکن ...  نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه خدمات حفظ و حراست فیزیکی از اماکن ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917996/استعلام-سایر-فعالیت-های-تخصصی-ساختمان-96-5-30'>استعلام سایر فعالیت های تخصصی ساختمان 96.5.30 / استعلام ,استعلام سایر فعالیت های تخصصی ساختمان 96.5.30</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917959/استعلام-پایان-دهی-و-تکمیل-بنا--'>استعلام پایان دهی و تکمیل بنا... / استعلام , استعلام پایان دهی و تکمیل بنا...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917949/استعلام-ماژول-SFP-شبکه-96-5-30'>استعلام ماژول SFP شبکه 96.5.30 / استعلام , استعلام ماژول SFP تجهیزان شبکه 96.5.30</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917969/استعلام-دستگاه-واکس-کفش'>استعلام دستگاه واکس کفش / استعلام دستگاه واکس کفش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917985/استعلام-الکل-ایزوپروپیل-lg-99-96-5-30'>استعلام الکل ایزوپروپیل lg 99% 96.5.30 / استعلام, استعلام الکل ایزوپروپیل lg 99% 96.5.30</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918027/استعلام-تعمیر-نگهداری-و-پشتیبانی-نرم-افزاری-و-سخت-افزاری'>استعلام  تعمیر نگهداری و پشتیبانی نرم افزاری و سخت افزاری  / استعلام تعمیر نگهداری و پشتیبانی نرم افزاری و سخت افزاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918016/استعلام-کابل-شبکه-utp-cat5'>استعلام کابل شبکه utp cat5 / استعلام کابل شبکه utp cat5</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917997/استعلام-دو-عدد-پاور-برق-گوشی'>استعلام دو عدد پاور برق گوشی / استعلام ,استعلام دو عدد پاور برق گوشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917965/استعلام-باتری'>استعلام باتری / استعلام ,استعلام باتری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917252/فراخوان-مناقصه-خرید-2-دستگاه-چیلر-جذبی'>فراخوان مناقصه خرید 2 دستگاه چیلر جذبی / آگهی فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای , فراخوان مناقصه خرید 2 دستگاه چیلر جذبی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917947/استعلام-تجهیزات-رادیویی'>استعلام تجهیزات رادیویی  / استعلام, استعلام تجهیزات رادیویی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917964/استعلام-بیمه-آتش-سوزی-با-پوششهای-اضافی-اموال-منقول-و-غیرمنقول'>استعلام بیمه آتش سوزی با پوششهای اضافی اموال منقول و غیرمنقول  / استعلام ،استعلام بیمه آتش سوزی با پوششهای اضافی اموال منقول و غیرمنقول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917978/استعلام-تعمیر-و-نگهداری'>استعلام تعمیر و نگهداری / استعلام , استعلام تعمیر و نگهداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918007/استعلام-تابلو-برق-راه-انداز-درایو-22-کیلووات-به-همراه-چک'>استعلام تابلو برق راه انداز درایو 22 کیلووات به همراه چک  / استعلام , استعلام تابلو برق راه انداز درایو 22 کیلووات به همراه چک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917991/استعلام-تابلو-برق-سافت-استارتر'>استعلام تابلو برق سافت استارتر / استعلام تابلو برق سافت استارتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917953/استعلام-نمک-طعام-جهت-سیستم-الکترولیز-بدون-ید'>استعلام نمک طعام جهت سیستم الکترولیز بدون ید / استعلام, استعلام نمک طعام جهت سیستم الکترولیز بدون ید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917972/استعلام-سیستم-صوتی-سالن-کنفرانس'>استعلام سیستم صوتی سالن کنفرانس / استعلام, استعلام سیستم صوتی سالن کنفرانس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917992/استعلام-دوربین-مدار-بسته-جهت-اداره-کل'>استعلام دوربین مدار بسته جهت اداره کل  / استعلام، استعلام دوربین مدار بسته جهت اداره کل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918009/استعلام-ایمن-سازی-فیزیکی-مدارس-حاشیه-راهها-در-15-روستا'>استعلام ایمن سازی فیزیکی مدارس حاشیه راهها در 15 روستا / استعلام, استعلام ایمن سازی فیزیکی مدارس حاشیه راهها در 15 روستا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918017/استعلام-ارتقاء-ایمنی-کاربران-جاده-ای'>استعلام ارتقاء ایمنی کاربران جاده ای / استعلام, استعلام ارتقاء ایمنی کاربران جاده ای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918008/استعلام-ایمن-سازی-آموزشی-مدارس-در-25-مدرسه'>استعلام ایمن سازی آموزشی مدارس در 25 مدرسه  / استعلام, استعلام ایمن سازی آموزشی مدارس در 25 مدرسه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917989/استعلام-تعمیر-و-پشتیبانی-و-نگهداری-تابلوهای-vms'>استعلام تعمیر و پشتیبانی و نگهداری تابلوهای vms / استعلام, استعلام تعمیر و پشتیبانی و نگهداری تابلوهای vms</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917957/استعلام-تعمیر-و-نگهداری-باسکولهای-ثابت'>استعلام  تعمیر و نگهداری باسکولهای ثابت / استعلام, استعلام  تعمیر و نگهداری باسکولهای ثابت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917954/استعلام-تعمیر-و-نگهداری-باسکولهای-محور-کش'>استعلام تعمیر و نگهداری باسکولهای محور کش / استعلام, استعلام تعمیر و نگهداری باسکولهای محور کش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917975/استعلام-خرید-انواع-باطری'>استعلام  خرید انواع باطری / استعلام ,استعلام  خرید انواع باطری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917958/استعلام-بازسازی-ماشین-آلات-نیمه-سنگین'>استعلام بازسازی ماشین آلات نیمه سنگین  / استعلام, استعلام بازسازی ماشین آلات نیمه سنگین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917970/استعلام-پشتیبانی-و-نگهداری-و-ارایه-خدمات-توزین'>استعلام پشتیبانی و نگهداری و ارایه خدمات توزین  / استعلام, استعلام پشتیبانی و نگهداری و ارایه خدمات توزین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917971/استعلام-خرید-آسفالت'>استعلام خرید آسفالت  / استعلام ,استعلام خرید آسفالت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917966/استعلام-خرید-آسفالت'>استعلام خرید آسفالت  / استعلام ,استعلام خرید آسفالت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917963/استعلام-خرید-آسفالت-بیندر'>استعلام خرید آسفالت بیندر / استعلام ,استعلام خرید آسفالت بیندر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917291/مزایده-منزل-مسکونی-عرصه-45-115متر'>مزایده منزل مسکونی عرصه 45.115متر / مزایده,مزایده منزل مسکونی عرصه 45.115متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917955/استعلام-ایمن-سازی-اضطراری-راهها'>استعلام ایمن سازی اضطراری راهها  / استعلام ,استعلام ایمن سازی اضطراری راهها </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917950/استعلام-سرویسکاری-ماشین-آلات'>استعلام سرویسکاری ماشین آلات  / استعلام ,استعلام سرویسکاری ماشین آلات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918038/استعلام-3-عدد-موتور-سیکلت-کویر-تایر--'>استعلام 3 عدد موتور سیکلت کویر تایر ... / استعلام ,استعلام 3 عدد موتور سیکلت کویر تایر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918021/استعلام-خشت-خام-20-20'>استعلام خشت خام 20*20 / استعلام ,استعلام خشت خام 20*20</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918012/استعلام-سرویسکاری-ماشین-آلات-اداره-کل-راهداری-همدان'>استعلام سرویسکاری ماشین آلات اداره کل راهداری همدان  / استعلام, استعلام سرویسکاری ماشین آلات اداره کل راهداری همدان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918002/استعلام-خرید-آب-میوه-پالتی-آناناس--'>استعلام خرید آب میوه پالتی آناناس ... / استعلام , استعلام خرید آب میوه پالتی آناناس ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917961/استعلام-رطوبت-سنج-و-دما---'>استعلام رطوبت سنج و دما .... / استعلام رطوبت سنج و دما ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917976/استعلام-دستگاه-حضور-غیاب-کارتی--'>استعلام دستگاه حضور غیاب کارتی ... / استعلام دستگاه حضور غیاب کارتی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917983/استعلام-اگزاست-فن-هوادهی'>استعلام اگزاست فن هوادهی / استعلام, استعلام اگزاست فن هوادهی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917973/استعلام-جلیقه-ضد-گلوله'>استعلام جلیقه ضد گلوله   / استعلام جلیقه ضد گلوله  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917294/مزایده-یکباب-منزل-مسکونی-مساحت-عرصه-320متر'>مزایده یکباب منزل مسکونی مساحت عرصه 320متر / مزایده,مزایده یکباب منزل مسکونی مساحت عرصه 320متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917956/استعلام-کنترلر-CCN-چیلر-carrier'>استعلام کنترلر CCN چیلر carrier / استعلام, استعلام کنترلر CCN چیلر carrier</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917960/استعلام-کنترلر-LID-چیلر-CARRIER'>استعلام کنترلر LID چیلر CARRIER  / استعلام, استعلام کنترلر LID چیلر CARRIER </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917995/استعلام-جمع-آوری-تصفیه-و-تامین-آب'>استعلام جمع آوری، تصفیه و تامین آب / استعلام ,استعلام جمع آوری، تصفیه و تامین آب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918005/استعلام-عملیات-اصلاح-شبکه-و-انشعابات-آب-شهر-آوه'>استعلام عملیات اصلاح شبکه و انشعابات آب شهر آوه  / استعلام, استعلام عملیات اصلاح شبکه و انشعابات آب شهر آوه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917967/استعلام-اجرای-شبکه-جمع-آوری-فاضلاب-به-صورت-پراکنده'>استعلام اجرای شبکه جمع آوری فاضلاب به صورت پراکنده / استعلام اجرای شبکه جمع آوری فاضلاب به صورت پراکنده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918068/استعلام-هارد-دیسک-4-ترابایت'>استعلام  هارد دیسک 4 ترابایت  / استعلام, استعلام  هارد دیسک 4 ترابایت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918054/استعلام-درب-اتوماتیک-به-ابعاد-220-278'>استعلام درب اتوماتیک به ابعاد 220* 278 / استعلام، استعلام درب اتوماتیک به ابعاد 220* 278</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918066/استعلام-باتری-سمعک--'>استعلام باتری سمعک ... / استعلام باتری سمعک ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918028/استعلام-صندلی-اداری-کارمندی'>استعلام صندلی اداری کارمندی / استعلام صندلی اداری کارمندی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917296/مزایده-ششدانگ-منزل-مسکونی-عرصه-160مترمربع'>مزایده ششدانگ منزل مسکونی عرصه 160مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ منزل مسکونی عرصه 160مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918061/استعلام-پنکه-پارس-خزر-مدل-8010-4'>استعلام پنکه پارس خزر مدل 8010-4 / استعلام پنکه پارس خزر مدل 8010-4</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918064/استعلام-تشک-مواج-سلولی'>استعلام تشک مواج سلولی / استعلام تشک مواج سلولی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918037/استعلام-تشک-طبی-مواج-تخم-مرغی'>استعلام تشک طبی مواج تخم مرغی / استعلام تشک طبی مواج تخم مرغی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918058/استعلام-راه-بند'>استعلام راه بند  / استعلام , استعلام راه بند </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918052/استعلام-اصلاح-تاسیسات-آبرسانی-روستای-ونان'>استعلام اصلاح تاسیسات آبرسانی روستای ونان / استعلام, استعلام اصلاح تاسیسات آبرسانی روستای ونان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918034/استعلام-لوله-پلی-اتیلن-اصلاحیه-شهرستان-زاوه'>استعلام لوله پلی اتیلن اصلاحیه شهرستان زاوه  / استعلام لوله پلی اتیلن اصلاحیه شهرستان زاوه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918073/استعلام-کنتاکت-حفاظتی-کاربرد-کلید-schneider-electric'>استعلام کنتاکت حفاظتی کاربرد کلید schneider- electric / استعلام, استعلام کنتاکت حفاظتی کاربرد کلید schneider- electric</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918069/استعلام-دو-دستگاه-ترانسفورماتور-کمپکت--'>استعلام دو دستگاه ترانسفورماتور کمپکت ... / استعلام, استعلام دو دستگاه ترانسفورماتور کمپکت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918035/استعلام-شیرآلات-آبرسانی'>استعلام شیرآلات آبرسانی / استعلام, استعلام شیرآلات آبرسانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918042/استعلام-لباس-کار-پارچه-ای-یکسره'>استعلام لباس کار پارچه ای یکسره / استعلام لباس کار پارچه ای یکسره</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917256/مناقصه-خرید-6500-جفت-دستکش-لاستیکی-ضد-مواد-نفتی'>مناقصه  خرید 6500 جفت  دستکش لاستیکی ضد مواد نفتی / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه  خرید 6500 جفت  دستکش لاستیکی ضد مواد نفتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917283/مزایده-یک-دستگاه-موتورسیکلت-سحر'>مزایده یک دستگاه موتورسیکلت سحر  / مزایده,مزایده یک دستگاه موتورسیکلت سحر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918024/استعلام-چکمه-لاستیکی-سفید-رنگ'>استعلام چکمه لاستیکی سفید رنگ / استعلام, استعلام چکمه لاستیکی سفید رنگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918033/استعلام-صندلی-گردان-m2010'>استعلام صندلی گردان m2010 / آگهی استعلام, استعلام صندلی گردان m2010</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918026/استعلام-آبسردکن-مجیک'>استعلام آبسردکن مجیک / آگهی استعلام, استعلام آبسردکن مجیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918032/استعلام-تعمیرات-اساسی-مدرسه-وطن-چی-ناحیه-2'>استعلام تعمیرات اساسی مدرسه وطن چی ناحیه 2  / استعلام تعمیرات اساسی مدرسه وطن چی ناحیه 2 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918065/استعلام-بستنی-ساز-الکتریکی-مدل-SPM-GT-TOUCH'>استعلام  بستنی ساز الکتریکی مدل SPM-GT TOUCH  / استعلام بستنی ساز الکتریکی مدل SPM-GT TOUCH </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918041/استعلام-پایان-دهی-و-تکمیل-بنا'>استعلام  پایان دهی و تکمیل بنا / استعلام  پایان دهی و تکمیل بنا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918046/استعلام-کاغذ-خرد-کن'>استعلام کاغذ خرد کن / استعلام ,استعلام کاغذ خرد کن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918030/استعلام-تلویزیون'>استعلام تلویزیون  / استعلام ,استعلام تلویزیون </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918045/استعلام-فایل-رمزدار-4-کشوی'>استعلام فایل رمزدار 4 کشوی / استعلام ، فایل رمزدار 4 کشوی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918036/استعلام-چاپگر-چند-کاره-لیزری'>استعلام چاپگر چند کاره لیزری / استعلام ، چاپگر چند کاره لیزری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917273/مزایده-پسته-سردرختی'>مزایده پسته سردرختی  / مزایده پسته سردرختی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918025/استعلام-اسکنر'>استعلام اسکنر  / استعلام اسکنر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918060/استعلام-ریبون-پرینتر---'>استعلام ریبون پرینتر .... / استعلام ، استعلام ریبون پرینتر ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918022/استعلام-تامین-۹-دستگاه-خودرو-سواری'>استعلام تامین ۹ دستگاه خودرو سواری  / استعلام ,استعلام تامین ۹ دستگاه خودرو سواری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918039/استعلام-کابل'>استعلام کابل / استعلام ,استعلام کابل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918029/استعلام-بهینه-سازی-ساختمان-پست-63-کیلو-ولت'>استعلام بهینه سازی ساختمان پست 63 کیلو ولت  / استعلام ,استعلام بهینه سازی ساختمان پست 63 کیلو ولت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918050/استعلام-تکمیل-زمین-چمن-مصنوعی-96-5-30'>استعلام تکمیل زمین چمن مصنوعی 96.5.30 / استعلام تکمیل زمین چمن مصنوعی 96.5.30</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918047/استعلام-اسکن-و-پالایش-پرونده-ها'>استعلام اسکن و پالایش پرونده ها / استعلام, استعلام اسکن و پالایش پرونده ها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918055/استعلام-خرید-سانترال-مرکز-تلفن-کارا'>استعلام خرید سانترال مرکز تلفن کارا  / استعلام, استعلام خرید سانترال مرکز تلفن کارا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918040/استعلام-زمین-شور-مکنده-برقی'>استعلام زمین شور مکنده برقی / استعلام زمین شور مکنده برقی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917258/فراخوان-خدمات-پیمانکاری-اجرای-قسمتی-از-خط-انتقال-فاضلاب-نوبت-دوم'>فراخوان خدمات پیمانکاری اجرای قسمتی از خط انتقال فاضلاب- نوبت دوم  / فراخوان ,فراخوان خدمات پیمانکاری اجرای قسمتی از خط انتقال فاضلاب- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918071/استعلام-یخچال-ساده-ایرانی'>استعلام یخچال ساده ایرانی  / استعلام یخچال ساده ایرانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918023/استعلام-حفاظت-کاتدی-سیستم-گازکشی-اداره-زندان'>استعلام حفاظت کاتدی سیستم گازکشی اداره زندان  / استعلام , استعلام حفاظت کاتدی سیستم گازکشی اداره زندان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918043/استعلام-تغییر-مسیر-قسمتی-از-لوله-کشی-گاز'>استعلام تغییر مسیر قسمتی از لوله کشی گاز  / استعلام ,استعلام تغییر مسیر قسمتی از لوله کشی گاز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918063/استعلام-دستگاه-فتوکپی-دیجیتال-دو-رو-زن'>استعلام دستگاه فتوکپی دیجیتال دو رو زن  / استعلام , استعلام دستگاه فتوکپی دیجیتال دو رو زن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918056/استعلام-کمد-بایگانی-ریلی'>استعلام کمد بایگانی ریلی  / استعلام کمد بایگانی ریلی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918072/استعلام-تهیه-تجهیزات-نصب-و-تست-و-راه-اندازی-دو-مجموعه-بانک-خازنی'>استعلام تهیه تجهیزات، نصب و تست و راه اندازی دو مجموعه بانک خازنی / استعلام، استعلام تهیه تجهیزات، نصب و تست و راه اندازی دو مجموعه بانک خازنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918067/استعلام-دوربین-ترموویژن-با-تجهیزات-3-دستگاه'>استعلام دوربین ترموویژن با تجهیزات 3 دستگاه / استعلام دوربین ترموویژن با تجهیزات 3 دستگاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918049/استعلام-باکس-پالت-فلزی'>استعلام باکس پالت فلزی / استعلام باکس پالت فلزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918044/استعلام--پیراهن-فرم'>استعلام   پیراهن فرم / استعلام  پیراهن فرم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918053/استعلام-کت-تک'>استعلام  کت تک / استعلام کت تک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917248/مناقصه-مرحله-اول-بازگشایی-بلوار-شهید-فخرایی-نوبت-دوم'>مناقصه مرحله اول بازگشایی بلوار شهید فخرایی- نوبت دوم  / آگهی مناقصه , مناقصه مرحله اول بازگشایی بلوار شهید فخرایی- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918048/استعلام-6-عدد-صندلی-گردان--'>استعلام 6  عدد صندلی گردان ... / استعلام ,استعلام 6  عدد صندلی گردان ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918062/استعلام-هفده-دستگاه-کولر-گازی-ایستاده'>استعلام هفده دستگاه کولر گازی ایستاده / استعلام ,استعلام هفده دستگاه کولر گازی ایستاده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918051/استعلام-بیست-و-پنج-دستگاه-کولر-گازی--'>استعلام بیست و پنج دستگاه کولر گازی ... / استعلام ,استعلام بیست و پنج دستگاه کولر گازی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918057/استعلام-نخود-خام-درشت--'>استعلام نخود خام درشت ... / استعلام ,استعلام نخود خام درشت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/918059/استعلام-پربه'>استعلام پربه / استعلام ,استعلام پربه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917242/فراخوان-خدمات-پیمانکاری-تهیه-لوله-و-اجرای-خط-انتقال-فاضلاب-شهر-تایباد-نوبت-دوم'>فراخوان خدمات پیمانکاری تهیه لوله و اجرای خط انتقال فاضلاب شهر تایباد- نوبت دوم  / فراخوان ,فراخوان خدمات پیمانکاری تهیه لوله و اجرای خط انتقال فاضلاب شهر تایباد- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917293/فراخوان-عملیات-اجرایی-تکمیل-و-ارتقا-تصفیه-خانه-فاضلاب-شهر---'>فراخوان عملیات اجرایی تکمیل و ارتقا تصفیه خانه فاضلاب شهر .... / فراخوان ,فراخوان عملیات اجرایی تکمیل و ارتقا تصفیه خانه فاضلاب شهر ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917299/فراخوان-خرید-کالا-لوله-فایبرگلاس-به-قطر-1000-میلیمتر---'>فراخوان خرید کالا لوله فایبرگلاس به قطر 1000 میلیمتر .... / فراخوان ,فراخوان خرید کالا لوله فایبرگلاس به قطر 1000 میلیمتر ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917318/مناقصه-برای-تجهیز-و-راه-اندازی-واحدهای-اقامتی-مجتمع-تجاری-اقامتی-ضامن'>مناقصه برای تجهیز و راه اندازی واحدهای اقامتی مجتمع تجاری اقامتی ضامن  / مناقصه برای تجهیز و راه اندازی واحدهای اقامتی مجتمع تجاری اقامتی ضامن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917237/تجدید-مناقصه-تهیه-تجهیزات-سلول-خورشیدی-تامین-برق-نوبت-دوم'>تجدید مناقصه تهیه تجهیزات سلول خورشیدی تامین برق نوبت دوم / تجدید آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تهیه تجهیزات سلول خورشیدی تامین برق نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917278/آگهی-مزایده-فروش-پسته'>آگهی مزایده فروش پسته  / آگهی مزایده فروش پسته </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917324/مزایده-سیم-جوش-آلومینیومی'>مزایده سیم جوش  آلومینیومی  / آگهی مزایده عمومی، مزایده سیم جوش  آلومینیومی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917259/مناقصه-آماده-سازی-و-آسفالت-معابر-خاکی-و--'>مناقصه  آماده سازی و آسفالت معابر خاکی و.... / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه  آماده سازی و آسفالت معابر خاکی و....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917261/مناقصه-توسعه-سامانه-RTK-شهرداری-مشهد'>مناقصه توسعه سامانه RTK شهرداری مشهد / خلاصه آگهی مناقصه ، مناقصه توسعه سامانه RTK شهرداری مشهد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917266/فراخوان-مناقصه-امور-تعمیر--نگهداری-و-راهبری-تاسیسات-بیمارستان'>فراخوان مناقصه امور تعمیر ، نگهداری و راهبری تاسیسات بیمارستان  / فراخوان مناقصه , فراخوان مناقصه امور تعمیر ، نگهداری و راهبری تاسیسات بیمارستان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917277/مناقصه-خرید-یک-دستگاه-اسکرابر-جذب-کننده-گاز-دی-اکسید-کربن'>مناقصه خرید یک دستگاه اسکرابر جذب کننده گاز دی اکسید کربن  / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه خرید یک دستگاه اسکرابر جذب کننده گاز دی اکسید کربن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917251/مزایده-فروش-23-قلم-لوازم-نظیر-پایه-فیوز---'>مزایده فروش 23 قلم لوازم نظیر پایه فیوز .... / آگهی مزایده عمومی یک مرحله ای , مزایده فروش 23 قلم لوازم نظیر پایه فیوز ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917234/مناقصه-عملیات-نگهداری-و-تعمیرات-سدها-و-شبکه-های-آبیاری-نوبت-دوم'>مناقصه عملیات نگهداری و تعمیرات سدها و شبکه های آبیاری نوبت دوم / اگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات نگهداری و تعمیرات سدها و شبکه های آبیاری نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917350/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-285مترمربع'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 285مترمربع  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 285مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917447/اصلاحیه-مناقصه-تهیه--اجرا-و-نصب-پل-عابر-پیاده'>اصلاحیه مناقصه تهیه ، اجرا و نصب پل عابر پیاده  / اصلاحیه ، مناقصه تهیه ، اجرا و نصب پل عابر پیاده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917213/مناقصه-آگهی-خرید-چربی-ذوبی-گاوی'>مناقصه آگهی خرید چربی ذوبی گاوی / مناقصه آگهی خرید چربی ذوبی گاوی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917449/مزایده-یک-عدد-یخچال-ویترینی'>مزایده یک عدد یخچال ویترینی / آگهی مزایده، مزایده یک عدد یخچال ویترینی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917206/مزایده-ششدانگ-پلاک-به-مساحت-204متر-نوبت-اول'>مزایده ششدانگ پلاک به مساحت 204متر نوبت اول / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک به مساحت 204متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917210/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-317متر'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 317متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 317متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917445/مزایده-یک-دستگاه-دیزل-ژنراتور'>مزایده یک دستگاه دیزل ژنراتور / آگهی مزایده، مزایده یک دستگاه دیزل ژنراتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917208/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-330مترمربع-نوبت-اول'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 330مترمربع نوبت اول / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 330مترمربع نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917218/مزایده-املاک-موروثی-مشاعی-نوبت-دوم'>مزایده املاک موروثی مشاعی نوبت دوم / مزایده,مزایده املاک موروثی مشاعی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917229/مزایده-یکباب-مغازه-مساحت-38-94متر'>مزایده یکباب مغازه مساحت 38.94متر  / مزایده,مزایده یکباب مغازه مساحت 38.94متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917227/مزایده-ششدانگ-زمین-محصور-شده-5000متر'>مزایده ششدانگ زمین محصور شده 5000متر  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین محصور شده 5000متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917224/مزایده-پلاک-ثبتی-به-شماره-1979-فرعی-از-123-اصلی'>مزایده پلاک ثبتی به شماره 1979 فرعی از 123 اصلی / مزایده,مزایده پلاک ثبتی به شماره 1979 فرعی از 123 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917434/مزایده-یک-دستگاه-چروک-پارچه--نوبت-دوم'>مزایده یک دستگاه چروک پارچه - نوبت دوم  / آگهی مزایده، مزایده یک دستگاه چروک پارچه - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917236/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-مساحت-287-40متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 287.40متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 287.40متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917240/مزایده-یکباب-خانه-به-مساحت-159مترمربع'>مزایده یکباب خانه به مساحت 159مترمربع / مزایده,مزایده یکباب خانه به مساحت 159مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917232/مزایده-ملک-مسکونی-آپارتمانی-مساحت-اعیان-68-59متر'>مزایده ملک مسکونی آپارتمانی مساحت اعیان 68.59متر  / مزایده,مزایده ملک مسکونی آپارتمانی مساحت اعیان 68.59متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917247/مزایده-مغازه-تجاری-مساحت-عرصه-10-36متر'>مزایده مغازه تجاری مساحت عرصه 10.36متر  / مزایده,مزایده مغازه تجاری مساحت عرصه 10.36متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917478/مزایده-خودرو-سواری-پرادو-مدل-2007-تیپ-76-فول-آبشن--اتوماتیک'>مزایده خودرو سواری پرادو مدل 2007 تیپ 76 فول آبشن - اتوماتیک  / مزایده , مزایده خودرو سواری پرادو مدل 2007 تیپ 76 فول آبشن - اتوماتیک  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917244/مزایده-منزل-مسکونی-مساحت-عرصه-74-80متر'>مزایده منزل مسکونی مساحت عرصه 74.80متر / مزایده,مزایده منزل مسکونی مساحت عرصه 74.80متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917425/استعلام-انجام-خدمات-مشاوره-ای-مرحله-سوم---پروژه-تعمیرات-اساسی--نوبت-دوم'>استعلام انجام خدمات مشاوره ای مرحله سوم .... پروژه تعمیرات اساسی - نوبت دوم  / آگهی استعلام ارزیابی کیفی, استعلام انجام خدمات مشاوره ای مرحله سوم .... پروژه تعمیرات اساسی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917429/مزایده-اجاره-تعدادی-از-واحدهای-تجاری--نوبت-دوم'>مزایده اجاره تعدادی از واحدهای تجاری  - نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی , مزایده اجاره تعدادی از واحدهای تجاری - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917311/مناقصه-ساخت-و-نصب-سرند-کود-کمپوست'>مناقصه ساخت و نصب سرند کود کمپوست / مناقصه, مناقصه ساخت و نصب سرند کود کمپوست</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917184/مزایده-فروش-املاک-کاربری-اداری-تجاری-مسکونی-کلنگی-زمین-ویلا-96-5-30'>مزایده فروش املاک کاربری اداری تجاری مسکونی کلنگی زمین ویلا 96.5.30 / مزایده,مزایده فروش املاک کاربری اداری تجاری مسکونی کلنگی زمین ویلا 96.5.30</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917565/مزایده-یک-قطعه-زمین-مسکونی-مساحت-250متر'>مزایده یک قطعه زمین مسکونی مساحت 250متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مسکونی مساحت 250متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917569/مزایده-املاک-تعرفه-شده'>مزایده املاک تعرفه شده / مزایده,مزایده املاک تعرفه شده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917544/مزایده-ششدانگ-هر-یک-از-5-باب-دکان-بخش-6-گیلان'>مزایده ششدانگ هر یک از 5 باب دکان بخش 6 گیلان / مزایده,مزایده ششدانگ هر یک از 5 باب دکان بخش 6 گیلان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917549/مزایده-زمین-با-کاربری-باغ-مساحت-200متر'>مزایده زمین با کاربری باغ مساحت 200متر / مزایده,مزایده زمین با کاربری باغ مساحت 200متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917553/مزایده-ملک-ششدانگ-زمین-3000متر'>مزایده ملک ششدانگ زمین 3000متر  / مزایده,مزایده ملک ششدانگ زمین 3000متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917555/مزایده-یکباب-خانه-قدیمی-و-محوطه-مساحت-200متر'>مزایده یکباب خانه قدیمی و محوطه مساحت 200متر / مزایده,مزایده یکباب خانه قدیمی و محوطه مساحت 200متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917406/مزایده-ملک-بخش-نه-تبریز-مال-مشاعی-نوبت-دوم'>مزایده ملک بخش نه تبریز مال مشاعی نوبت دوم  / مزایده,مزایده ملک بخش نه تبریز مال مشاعی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917452/مزایده-فروش-یک-عدد-اجاق-گاز-3-شعله-و--'>مزایده فروش یک عدد اجاق گاز 3 شعله و ... / آگهی مزایده اموال منقول, مزایده فروش یک عدد اجاق گاز 3 شعله و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917402/مزایده-پلاک-ثبتی-1-529-مساحت-اعیان-100متر'>مزایده پلاک ثبتی 1/529 مساحت اعیان 100متر / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 1/529 مساحت اعیان 100متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917463/مزایده-انواع-جاروبرقی--'>مزایده انواع جاروبرقی ... / مزایده انواع جاروبرقی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917542/مزایده-یکباب-ساختمان-در-دو-طبقه-نوبت-اول'>مزایده یکباب ساختمان در دو طبقه نوبت اول / مزایده,مزایده یکباب ساختمان در دو طبقه نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917395/مزایده-منزل-مسکونی-از-پلاک-35-فرعی-از-76-اصلی'>مزایده منزل مسکونی از پلاک 35 فرعی از 76 اصلی / مزایده,مزایده منزل مسکونی از پلاک 35 فرعی از 76 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917397/مزایده-منزل-مسکونی-به-مساحت-420متر'>مزایده منزل مسکونی به مساحت 420متر / مزایده,مزایده منزل مسکونی به مساحت 420متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917380/مزایده-ملک-مساحت-اعیان-78-متر-نوبت-اول'>مزایده ملک مساحت اعیان 78 متر نوبت اول / مزایده,مزایده ملک مساحت اعیان 78 متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917444/مزایده-فروش-دیزل-ژنراتور-و--'>مزایده فروش دیزل ژنراتور و ... / آگهی مزایده اموال منقول, مزایده فروش دیزل ژنراتور و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917382/مزایده-زمینی-به-مساحت-سیصد-متر-نوبت-دوم'>مزایده زمینی به مساحت سیصد متر نوبت دوم / مزایده,مزایده زمینی به مساحت سیصد متر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917859/مناقصه-نمک-ویتی-سالز'>مناقصه نمک ویتی سالز  / آگهی مناقصه, مناقصه نمک ویتی سالز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917383/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-287-5متر'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 287.5متر  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 287.5متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917387/مزایده-یک-قطعه-زمین-مسکونی-به-مساحت-110-000متر'>مزایده یک قطعه زمین مسکونی به مساحت 110.000متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مسکونی به مساحت 110.000متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917391/مزایده-آپارتمان-مساحت-82-14متر'>مزایده آپارتمان مساحت 82.14متر / مزایده,مزایده آپارتمان مساحت 82.14متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917557/مزایده-سه-دانگ-مشاع-از-عرصه-و-اعیان-131-50متر'>مزایده سه دانگ مشاع از عرصه و اعیان 131.50متر / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع از عرصه و اعیان 131.50متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917559/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-130متر'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 130متر  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 130متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917563/مزایده-ماترک-شامل-زمین-نوبت-اول'>مزایده ماترک شامل زمین نوبت اول / مزایده,مزایده ماترک شامل زمین نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917433/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-سواری-پراید-سفید-رنگ'>مزایده یک دستگاه خودرو سواری پراید سفید رنگ  / آگهی مزایده اموال منقول, مزایده یک دستگاه خودرو سواری پراید سفید رنگ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917373/مزایده-ملک-مساحت-444متر-نوبت-اول'>مزایده ملک مساحت 444متر نوبت اول / مزایده,مزایده ملک مساحت 444متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917378/مزایده-زمین-مزروعی-قریه-دودران-نوبت-اول'>مزایده زمین مزروعی قریه دودران نوبت اول / مزایده,مزایده زمین مزروعی قریه دودران نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917426/مزایده-فروش-یک-دستگاه-صندوق-فروشگاهی-و--'>مزایده فروش  یک دستگاه صندوق فروشگاهی و ... / آگهی مزایده اموال منقول, مزایده فروش  یک دستگاه صندوق فروشگاهی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917369/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-105متر-مرحله-اول'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 105متر مرحله اول / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 105متر مرحله اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917365/مزایده-مقدار-40-من-محلی-باغ-پسته-نوبت-اول'>مزایده مقدار 40 من محلی باغ پسته نوبت اول / مزایده,مزایده مقدار 40 من محلی باغ پسته نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917361/مزایده-یک-واحد-مسکونی-تجاری-با-عمر-سی-سال'>مزایده یک واحد مسکونی تجاری با عمر سی سال / مزایده,مزایده یک واحد مسکونی تجاری با عمر سی سال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917410/مناقصه-حفاری-و-کابلکشی-خاکی-فیبر-نوری-طرحهای-اختصاصی'>مناقصه حفاری و کابلکشی خاکی فیبر نوری طرحهای اختصاصی / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه حفاری و کابلکشی خاکی فیبرنوری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917485/مزایده-ششدانگ-اعیانی-آپارتمان-مساحت-75-52متر'>مزایده ششدانگ اعیانی آپارتمان مساحت 75.52متر  / مزایده,مزایده ششدانگ اعیانی آپارتمان مساحت 75.52متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917400/مناقصه-اجرای-اسفالت-محور-شهرکرد--بن--داران'>مناقصه اجرای اسفالت محور شهرکرد - بن - داران / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه اجرای اسفالت محور شهرکرد - بن - داران نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917489/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-107-39متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 107.39متر  / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 107.39متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917490/مزایده-یکباب-ویلا-مساحت-2800متر'>مزایده یکباب ویلا مساحت 2800متر  / مزایده,مزایده یکباب ویلا مساحت 2800متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917583/مزایده-بهره-برداری-از-واحد-ورزش-مجموعه-شهربانو'>مزایده بهره برداری از واحد ورزش مجموعه شهربانو / آگهی مزایده ، مزایده بهره برداری از واحد ورزش مجموعه شهربانو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917496/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-106-6متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 106.6متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 106.6متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917588/مناقصه-خط-کشی-فاز-یک'>مناقصه خط کشی فاز یک / آگهی مناقصه, مناقصه خط کشی فاز یک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917500/مزایده-ششدانگ-اپارتمان-مسکونی-واحد-4-طبقه-چهارم'>مزایده ششدانگ اپارتمان مسکونی واحد 4 طبقه چهارم / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان مسکونی واحد 4 طبقه چهارم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917498/مزایده-ششدانگ-پلاک-83-فرعی-مساحت-196-08متر'>مزایده ششدانگ پلاک 83 فرعی مساحت 196.08متر  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک 83 فرعی مساحت 196.08متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917427/مزایده-یک-قطعه-ملک-عرصه-292متر-نوبت-اول'>مزایده یک قطعه ملک عرصه 292متر نوبت اول  / مزایده,مزایده یک قطعه ملک عرصه 292متر نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917422/مزایده-0-91-یک-دانگ-مشاع-از-اپارتمان-قطعه-سه-تفکیکی'>مزایده 0.91 یک دانگ مشاع از اپارتمان قطعه سه تفکیکی / مزایده,مزایده 0.91 یک دانگ مشاع از اپارتمان قطعه سه تفکیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917494/مزایده-تعداد-585-دستگاه-سالم-ونو-مبدل-24-به-12-ولت'>مزایده تعداد 585 دستگاه سالم ونو مبدل 24 به 12 ولت / مزایده,مزایده تعداد 585 دستگاه سالم ونو مبدل 24 به 12 ولت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917473/مزایده-تعداد-386-کارتن-مایع-ظرفشویی'>مزایده تعداد 386 کارتن مایع ظرفشویی / مزایده,مزایده تعداد 386 کارتن مایع ظرفشویی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917414/مزایده-2-31-دانگ-مشاع-از-زمین-نوبت-اول'>مزایده 2.31 دانگ مشاع از زمین نوبت اول / مزایده,مزایده 2.31 دانگ مشاع از زمین نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917416/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-عرصه-102-20متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی عرصه 102.20متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی عرصه 102.20متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917421/مزایده-ملک-به-پلاک-ثبتی-31961-فرعی-از-یک-اصلی'>مزایده ملک به پلاک ثبتی 31961 فرعی از یک اصلی / مزایده,مزایده ملک به پلاک ثبتی 31961 فرعی از یک اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917455/مزایده-ششدانگ-آَپارتمان-مساحت-88-39متر'>مزایده ششدانگ آَپارتمان مساحت 88.39متر / مزایده,مزایده ششدانگ آَپارتمان مساحت 88.39متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917457/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-207-91متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 207.91متر  / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 207.91متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917503/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-88-24متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 88.24متر  / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 88.24متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917431/مزایده-فروش-انواع-لوازم-اسقاط'>مزایده فروش انواع لوازم اسقاط  / آگهی مزایده عمومی, مزایده فروش انواع لوازم اسقاط </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917454/مناقصه-توسعه-و-احداث-اصلاح-و-بهینه-سازی-شهرستان-کهنوج'>مناقصه توسعه و احداث، اصلاح و بهینه سازی شهرستان کهنوج  / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه توسعه و احداث، اصلاح و بهینه سازی شهرستان کهنوج </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917440/آگهی-ارزیابی-واگذاری-امور-مربوط-به-اندازه-گیری-و-ارزیابی-عوامل-شیمیایی-نوبت-دوم'>آگهی ارزیابی واگذاری امور مربوط به اندازه گیری و ارزیابی عوامل شیمیایی- نوبت دوم  / آگهی ارزیابی ، آگهی ارزیابی واگذاری امور مربوط به اندازه گیری و ارزیابی عوامل شیمیایی- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917417/مزایده-تعداد-4-دستگاه-خودرو-وانت-مزدا-2000-نوبت-دوم'>مزایده تعداد 4 دستگاه خودرو وانت مزدا 2000- نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی,مزایده تعداد 4 دستگاه خودرو وانت مزدا 2000- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917420/مناقصه-عملیات-جمع-آوری-و-هدایت-آبهای-سطحی-مسیر-خیابان-شهید-کریم-پور--نوبت-دوم'>مناقصه عملیات جمع آوری و هدایت آبهای سطحی مسیر خیابان شهید کریم پور  - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی  ، مناقصه عملیات جمع آوری و هدایت آبهای سطحی مسیر خیابان شهید کریم پور  - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917486/مناقصه-تامین-خودروهای-استیجاری-مورد-نیاز-گمرک-ایران-در-سال-96'>مناقصه تامین خودروهای استیجاری مورد نیاز گمرک ایران در سال 96 / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه تامین خودروهای استیجاری مورد نیاز گمرک ایران در سال 96</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917492/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-پژو-405'>مزایده یک دستگاه خودروی پژو 405  / مزایده یک دستگاه خودروی پژو 405 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917547/مزایده-واگذاری-امتیاز-بهره-برداری-از-بوفه-غربی-بوستان-جنگلی-سرخه-حصار'>مزایده واگذاری امتیاز بهره برداری از بوفه غربی بوستان جنگلی سرخه حصار / آگهی مناقصه و مزایده عمومی,مزایده واگذاری امتیاز بهره برداری از بوفه غربی بوستان جنگلی سرخه حصار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917522/مزایده-یکباب-گاوداری-اموال-غیرمنقول'>مزایده یکباب گاوداری اموال غیرمنقول / مزایده,مزایده یکباب گاوداری اموال غیرمنقول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917441/مزایده-ششدانگ-پلاک-374-الی-380-باقیمانده-بخش-یک-نیشابور'>مزایده ششدانگ پلاک 374 الی 380 باقیمانده بخش یک نیشابور / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک 374 الی 380 باقیمانده بخش یک نیشابور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917443/مزایده-پلاک-ثبتی-26-فرعی-از-87-اصلی'>مزایده پلاک ثبتی 26 فرعی از 87 اصلی / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 26 فرعی از 87 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917436/مزایده-ششدانگ-عرصه-و-اعیان-به-پلاک-ثبتی-مساحت-2950متر'>مزایده ششدانگ عرصه و اعیان به پلاک ثبتی مساحت 2950متر / مزایده,مزایده ششدانگ عرصه و اعیان به پلاک ثبتی مساحت 2950متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917415/مزایده-خودرو-پژو-405LX-عنابی'>مزایده خودرو پژو 405LX عنابی  / مزایده,مزایده خودرو پژو 405LX عنابی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917419/مزایده-تلفن-همراه-به-شماره-90121221915'>مزایده  تلفن همراه به شماره 90121221915  / مزایده,مزایده  تلفن همراه به شماره 90121221915 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917448/مزایده-اپارتمان-به-مساحت-85-17مترمربع'>مزایده اپارتمان به مساحت 85.17مترمربع / مزایده,مزایده اپارتمان به مساحت 85.17مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917446/مزایده-سه-دانگ-مغازه-مساحت-28-05متر'>مزایده سه دانگ مغازه مساحت 28.05متر  / مزایده,مزایده سه دانگ مغازه مساحت 28.05متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917439/مناقصه-اصلاح-شبکه-و-انشعابات-گاز-نوبت-دوم'>مناقصه اصلاح شبکه و انشعابات گاز نوبت دوم  / آگهی مناقصه ارزیابی کیفی,مناقصه اصلاح شبکه و انشعابات گاز نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917551/مناقصه-واگذاری-امور-راهبری-تعمیر-و-نگهداری-تاسیسات-مکانیکی'>مناقصه واگذاری امور راهبری، تعمیر و نگهداری تاسیسات مکانیکی / آگهی مناقصه و مزایده عمومی,مزایده واگذاری امور راهبری، تعمیر و نگهداری تاسیسات مکانیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917465/مناقصه-تامین-تجهیزات-سرور-و-تامین-سوئیچ-و-ماژول-مدیریت-شبکه'>مناقصه تامین تجهیزات سرور و تامین سوئیچ و ماژول مدیریت شبکه / آگهی مناقصات عمومی یک مرحله ای,مناقصه تامین تجهیزات سرور و تامین سوئیچ و ماژول مدیریت شبکه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917450/فراخوان-خدمات-مشاوره-ای-نقشه-برداری-شهرکها'>فراخوان خدمات مشاوره ای نقشه برداری شهرکها / آگهی فراخوان عمومی، فراخوان خدمات مشاوره ای نقشه برداری شهرکها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917428/مزایده-ضایعات-و--'>مزایده ضایعات  و ...  / مزایده ضایعات  و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917468/مزایده-ملک-به-مساحت-128-5مترمربع'>مزایده ملک به مساحت 128.5مترمربع  / مزایده,مزایده ملک به مساحت 128.5مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917470/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-مساحت-42-5متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 42.5متر  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 42.5متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917404/مزایده-اجاره-جایگاه-استقرار-بوفه-در-پارک-نوشیروانی-نوبت-دوم'>مزایده اجاره جایگاه استقرار بوفه در پارک نوشیروانی نوبت دوم  / آگهی مزایده, مزایده اجاره جایگاه استقرار بوفه در پارک نوشیروانی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917499/مزایده-ساختمان-با-دیوار-بنایی-با-سقف-چوبی--'>مزایده ساختمان با دیوار بنایی با سقف چوبی.... / مزایده , مزایده ساختمان با دیوار بنایی با سقف چوبی....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917504/مزایده-یک-دستگاه-سواری-پراید-تیپ-جی-آل-ایکس-ای'>مزایده یک دستگاه سواری پراید تیپ جی آل ایکس ای / مزایده , مزایده یک دستگاه سواری پراید تیپ جی آل ایکس ای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917508/مزایده-یک-دستگاه-چسب'>مزایده یک دستگاه چسب  / مزایده , مزایده یک دستگاه چسب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917346/مزایده-پلاک-ثبتی-102-فرعی-از-109-اصلی'>مزایده پلاک ثبتی 102 فرعی از 109 اصلی / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 102 فرعی از 109 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917342/مزایده-یکبابخانه-و-دو-باب-مغازه'>مزایده یکبابخانه و دو باب مغازه / مزایده,مزایده یکبابخانه و دو باب مغازه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917335/مزایده-فروش-یکدستگاه-سواری-تیبا-2'>مزایده فروش یکدستگاه سواری تیبا 2  / مزایده , مزایده فروش یکدستگاه سواری تیبا 2 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917328/مزایده-فروش-تعداد-1000-عدد-لامپ-عقاب-سه-خار-405'>مزایده فروش تعداد 1000 عدد لامپ عقاب سه خار 405  / مزایده , مزایده فروش تعداد 1000 عدد لامپ عقاب سه خار 405 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917329/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-شماره-416-فرعی-مرحله-اول'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی شماره 416 فرعی مرحله اول / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی شماره 416 فرعی مرحله اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917333/مزایده-دو-قطعه-زمین-208-و-223-70متر'>مزایده دو قطعه زمین 208 و 223.70متر / مزایده,مزایده دو قطعه زمین 208 و 223.70متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917337/مزایده-ششدانگ-مغازه-مساحت-68-2متر'>مزایده ششدانگ مغازه مساحت 68.2متر / مزایده,مزایده ششدانگ مغازه مساحت 68.2متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917347/فراخوان-مناقصه-پروژه-نظافت-و-نگهداری-پارکهای-جنگلی'>فراخوان مناقصه پروژه نظافت و نگهداری پارکهای جنگلی / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای , فراخوان مناقصه پروژه نظافت و نگهداری پارکهای جنگلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917362/مناقصه-پروژه-احداث-مخزن-آب-3000-متر-مکعبی--'>مناقصه پروژه احداث مخزن آب 3000 متر مکعبی.... / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه پروژه احداث مخزن آب 3000 متر مکعبی....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917379/مناقصه-حفاری-و-کابلکشی-خاکی-فیبرنوری'>مناقصه حفاری و کابلکشی خاکی فیبرنوری / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه حفاری و کابلکشی خاکی فیبرنوری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917354/مزایده-یکدست-مبل-تمام-پارچه--'>مزایده یکدست مبل تمام پارچه... / آگهی مزایده اموال منقول، مزایده یکدست مبل تمام پارچه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917322/تجدید-مناقصه-خط-کشی-سرد-ترافیکی--نوبت-دوم'>تجدید مناقصه خط کشی سرد ترافیکی  - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, تجدید مناقصه خط کشی سرد ترافیکی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917375/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-پژو-206-مدل-89-تیپ-2-نوبت-دوم'>مزایده یک دستگاه خودروی پژو 206 مدل 89 تیپ 2 نوبت دوم  / مزایده,مزایده یک دستگاه خودروی پژو 206 مدل 89 تیپ 2 نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917321/مزایده-ششدانگ-یکبابخانه-به-مساحت-514متر'>مزایده ششدانگ یکبابخانه به مساحت 514متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکبابخانه به مساحت 514متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917367/فراخوان-مناقصه-پروژه-تهیه-تجهیزات-و-احداث-خط-لوله-انتقال-گاز--شبکه-توزیع---'>فراخوان مناقصه پروژه تهیه تجهیزات و احداث خط لوله انتقال گاز , شبکه توزیع .... / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , فراخوان مناقصه پروژه تهیه تجهیزات و احداث خط لوله انتقال گاز , شبکه توزیع ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917330/مناقصه-پروژه-باقیمانده-خط-تغذیه-چرداول--نوبت-دوم'>مناقصه پروژه باقیمانده خط تغذیه چرداول - نوبت دوم  / آگهی مناقصه , مناقصه پروژه باقیمانده خط تغذیه چرداول - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917339/مناقصه-گازرسانی--نوبت-دوم'>مناقصه گازرسانی - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای, مناقصه گازرسانی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917413/مناقصه-حفاری-و-کابلکشی-خاکی-فیبرنوری-طرح-اختصاصی-BTS--'>مناقصه حفاری و کابلکشی خاکی فیبرنوری طرح اختصاصی BTS ... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه حفاری و کابلکشی خاکی فیبرنوری طرح اختصاصی BTS ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917320/مزایده-منزل-مسکونی-مساحت-عرصه-240متر'>مزایده منزل مسکونی مساحت عرصه 240متر  / مزایده,مزایده منزل مسکونی مساحت عرصه 240متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917317/مزایده-یک-قطعه-ملک-به-مساحت-160متر'>مزایده یک قطعه ملک به مساحت 160متر / مزایده,مزایده یک قطعه ملک به مساحت 160متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917388/مزایده-مخزن-همزن-دو-جداره'>مزایده مخزن همزن دو جداره  / مزایده , مزایده مخزن همزن دو جداره  نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917313/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-127-1متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 127.1متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 127.1متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917393/مزایده-چهل-کیسه-10-کیلوگرمی-کود-میکرو-معدنی'>مزایده چهل کیسه 10 کیلوگرمی کود میکرو معدنی  / مزایده , مزایده چهل کیسه 10 کیلوگرمی کود میکرو معدنی  نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917306/مزایده-ششدانگ-زمین-به-مساحت-73-95متر'>مزایده ششدانگ زمین به مساحت 73.95متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین به مساحت 73.95متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917309/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-160متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 160متر  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 160متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917344/استعلام-ارائه-خدمات-فضای-سبز-نوبت-دوم'>استعلام ارائه خدمات فضای سبز- نوبت دوم  / استعلام ,استعلام ارائه خدمات فضای سبز- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917334/مزایده-پارچه-ملحفه-ای--'>مزایده پارچه ملحفه ای ... / مزایده, مزایده پارچه ملحفه ای ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917412/مزایده-شش-دانگ-خودرو-دانگ-فنگ-مدل91'>مزایده شش دانگ خودرو دانگ فنگ مدل91  / مزایده  ,مزایده شش دانگ خودرو دانگ فنگ مدل91 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917423/مناقصه-DSLAM-HUAWEI-5616-256-PORT-چهل-و-دو-دستگاه-تجدید'> مناقصه DSLAM HUAWEI 5616 256 PORT چهل و دو دستگاه تجدید / تجدید مناقصه یک مرحله ای , مناقصه DSLAM HUAWEI 5616 256 PORT چهل و دو دستگاه تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917432/مناقصه-احداث-موقعیت-و-جاده-دسترسی-چاه-نوبت-دوم'>مناقصه احداث موقعیت و جاده دسترسی چاه نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای ، مناقصه احداث موقعیت و جاده دسترسی چاه نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917438/فراخوان-مزایده-اجاره-اماکن-ورزشی-نوبت-دوم'>فراخوان مزایده اجاره اماکن ورزشی نوبت دوم  / فراخوان مزایده عمومی , فراخوان مزایده اجاره اماکن ورزشی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917233/مناقصه-عملیات-زیرسازی-آسفالت-و-جدولگذاری-تعدادی-از-معابر-روستا--نوبت-دوم'>مناقصه عملیات زیرسازی، آسفالت و جدولگذاری تعدادی از معابر روستا  - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای ، مناقصه عملیات زیرسازی ، آسفالت و جدولگذاری تعدادی از معابر روستا - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917403/مناقصه-اجرای-شبکه-جمع-آوری-فاضلاب-شهری'>مناقصه اجرای شبکه جمع آوری فاضلاب شهری / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه اجرای شبکه جمع آوری فاضلاب شهری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917514/مزایده-اراضی-کشاورزی-تجدید'>مزایده اراضی کشاورزی تجدید / مزایده,مزایده اراضی کشاورزی تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917520/مزایده-آپارتمان-طبقه-اول-مساحت-131-34متر'>مزایده آپارتمان طبقه اول مساحت 131.34متر / مزایده,مزایده آپارتمان طبقه اول مساحت 131.34متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917518/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-قطعه-65-تفکیکی'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی قطعه 65 تفکیکی / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی قطعه 65 تفکیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917515/مزایده-پلاک-ثبتی-شماره-11-فرعی'>مزایده پلاک ثبتی شماره 11 فرعی / مزایده,مزایده پلاک ثبتی شماره 11 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917476/مزایده-آپارتمان-به-مساحت-62-49متر'>مزایده آپارتمان به مساحت 62.49متر / مزایده,مزایده آپارتمان به مساحت 62.49متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917182/مزایده-اراضی-مسکونی'>مزایده اراضی مسکونی  / مزایده,مزایده اراضی مسکونی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917479/مزایده-ششدانگ-سرقفلی-به-مساحت-14-50متر'>مزایده ششدانگ سرقفلی به مساحت 14.50متر / مزایده,مزایده ششدانگ سرقفلی به مساحت 14.50متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917409/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-سواری-تویوتا-به-رنگ-سبز'>مزایده یک دستگاه خودروی سواری تویوتا به رنگ سبز  / مزایده,مزایده یک دستگاه خودروی سواری تویوتا به رنگ سبز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917392/مناقصه-تامین-ماشین-آلات-سنگین-چاپ-دوم'>مناقصه تامین ماشین آلات سنگین چاپ دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای ، مناقصه تامین ماشین آلات سنگین چاپ دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917451/مزایده-ششدانگ-مغازه-اعیان-12-36متر'>مزایده ششدانگ مغازه اعیان 12.36متر / مزایده,مزایده ششدانگ مغازه اعیان 12.36متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917418/مزایده-وانت-پیکاپ-دو-کابین--'>مزایده وانت پیکاپ دو کابین ... / آگهی مزایده عمومی، مزایده وانت پیکاپ دو کابین ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917546/مزایده-یک-قطعه-زمین-زراعی-به-مساحت-25900'>مزایده یک قطعه زمین زراعی به مساحت 25900  / آگهی مزایده، مزایده یک قطعه زمین زراعی به مساحت 25900 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917401/مزایده-ششدانگ-یک-دستگاه-وانت-نیسان'>مزایده ششدانگ یک دستگاه وانت نیسان / آگهی مزایده، مزایده ششدانگ یک دستگاه وانت نیسان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917389/مزایده-فروش-1006-اصله-انوع-تیر-سیمانی-اسقاط----نوبت-دوم'>مزایده فروش 1006 اصله انوع تیر سیمانی اسقاط .... - نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی ، مزایده فروش 1006 اصله انوع تیر سیمانی اسقاط .... - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917398/مزایده-اجاره-جایگاه-استقرار-آبمیوه-و-بستنی-مرحله-اول-نوبت-دوم'>مزایده اجاره جایگاه استقرار آبمیوه و بستنی مرحله اول نوبت دوم  / اگهی مزایده , مزایده اجاره جایگاه استقرار آبمیوه و بستنی مرحله اول نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917482/مزایده-مقادیری-قطعات-داغی-خودرو'>مزایده مقادیری قطعات داغی خودرو / مزایده مقادیری قطعات داغی خودرو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917230/مزایده-یک-دستگاه-هیتر-آسفالت-دست-ساز--'>مزایده یک دستگاه هیتر آسفالت دست ساز... / آگهی مزایده اموال منقول، مزایده یک دستگاه هیتر آسفالت دست ساز...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917394/مناقصه-بیمه-شخص-ثالث-و-بدنه-ماشین-آلات-تجدید'>مناقصه بیمه شخص ثالث و بدنه ماشین آلات تجدید / آگهی دعوت به تجدید مناقصه عمومی , مناقصه بیمه شخص ثالث و بدنه ماشین آلات تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917481/مزایده-آپارتمان-ده-سال-ساخت'>مزایده آپارتمان ده سال ساخت / مزایده,مزایده آپارتمان ده سال ساخت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917484/مزایده-آپارتمان-مساحت-صد-و-دو-متر'>مزایده آپارتمان مساحت صد و دو متر / مزایده,مزایده آپارتمان مساحت صد و دو متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917348/فراخوان-آسفالت-شهرک-صنعتی-گرگان-2-نوبت-دوم'>فراخوان آسفالت شهرک صنعتی گرگان 2 نوبت دوم  / آگهی فراخوان عمومی، فراخوان آسفالت شهرک صنعتی گرگان 2 نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917343/مزایده-اجاره-و-بهره-برداری-از-هتل-5-ستاره-نوبت-دوم'>مزایده اجاره و بهره برداری از هتل 5 ستاره نوبت دوم  / آگهی مزایده دو مرحله ای ,مزایده اجاره و بهره برداری از هتل 5 ستاره  نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917363/مناقصه-روکش-آسفالت-و-تعریض-در-محور-شهرکرد--بروجن'>مناقصه روکش آسفالت و تعریض در محور شهرکرد - بروجن  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه روکش آسفالت و تعریض در محور شهرکرد - بروجن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917300/مزایده-سه-دانگ-مشاع-از-پلاک-ثبتی-مساحت-94-20متر'>مزایده سه دانگ مشاع از پلاک ثبتی مساحت 94.20متر  / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع از پلاک ثبتی مساحت 94.20متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917356/مناقصه-خدمات-بهره-برداری--تعمیر-و-نگهداری-از-شبکه-برق'>مناقصه خدمات بهره برداری ، تعمیر و نگهداری از شبکه برق  / ​آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای, مناقصه خدمات بهره برداری ، تعمیر و نگهداری از شبکه برق </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917351/مناقصه-نگهداری-همراه-با-بازسازی-شبکه-کابل-و-هوایی-و--'>مناقصه نگهداری همراه با بازسازی شبکه کابل و هوایی و ... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه نگهداری همراه با بازسازی شبکه کابل و هوایی و ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917221/آگهی-مناقصه-کرایه-خودرو-سبک-نوبت-دوم'>آگهی مناقصه کرایه خودرو سبک- نوبت دوم  / آگهی مناقصه کرایه خودرو سبک - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917304/مزایده-مورد-وثیقه-شامل-واحد-تجاری-و-آپارتمان'>مزایده مورد وثیقه شامل واحد تجاری و آپارتمان / مزایده,مزایده مورد وثیقه شامل واحد تجاری و آپارتمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917385/مزایده-اجاره-کافی-شاپ-ترمینال-مسافربری-ورامین--نوبت-دوم'>مزایده اجاره کافی شاپ ترمینال مسافربری ورامین... نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی , مزایده اجاره کافی شاپ ترمینال مسافربری ورامین... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917384/مزایده-یک-تخته-فرش-قالیچه-تمام-ابریشم'>مزایده یک تخته فرش قالیچه تمام ابریشم / مزایده ، یک تخته فرش قالیچه تمام ابریشم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917526/مزایده-پلاک-4-فرعی-از-یک-فرعی-36-اصلی-بخش-نه-قم'>مزایده پلاک 4 فرعی از یک فرعی 36 اصلی بخش نه قم  / مزایده,مزایده پلاک 4 فرعی از یک فرعی 36 اصلی بخش نه قم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917528/مزایده-زمین-مسکونی-بخش-یک-ثبت-قم-نوبت-اول'>مزایده زمین مسکونی بخش یک ثبت قم نوبت اول / مزایده,مزایده زمین مسکونی بخش یک ثبت قم نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917461/مزایده-عمومی-تجدید-فروش-62-واحد-غرفه-تجاری'>مزایده عمومی تجدید فروش 62 واحد غرفه تجاری  / مزایده,مزایده عمومی تجدید فروش 62 واحد غرفه تجاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917405/مناقصه-تامین-خودرو'>مناقصه تامین خودرو / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تامین خودرو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917243/مزایده-خط-تلفن-همراه'>مزایده خط تلفن همراه  / آگهی مزایده اموال منقول ,مزایده خط تلفن همراه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917396/مزایده-فروش-حدود-12000-عدد-کنتورهای-پوسته-برنجی-اسقاطی'>مزایده فروش حدود 12000 عدد کنتورهای پوسته برنجی اسقاطی  / آگهی مزایده عمومی یک مرحله ای , مزایده فروش حدود 12000 عدد کنتورهای پوسته برنجی اسقاطی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917372/مناقصه-عملیات-اجرای-قطعه-دوم-خط-انتقال-آب-1000-م-چدن-داکتیل--نوبت-دوم'>مناقصه عملیات اجرای قطعه دوم خط انتقال آب 1000 م چدن داکتیل...نوبت دوم / آگهی فراخوان ارزیابی توان انجام تعهدات و مناقصه عمومی, مناقصه عملیات اجرای قطعه اول خط انتقال آب 1000 م چدن داکتیل ....نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917370/مناقصه-عملیات-اجرای-قطعه-دوم-خط-انتقال-آب-1000-م-چدن-داکتیل--نوبت-دوم'>مناقصه عملیات اجرای قطعه دوم خط انتقال آب 1000 م چدن داکتیل - نوبت دوم / آگهی فراخوان ارزیابی توان انجام تعهدات و مناقصه عمومی, مناقصه عملیات اجرای قطعه دوم خط انتقال آب 1000 م چدن داکتیل از موقعیت مخزن شهرک خاتون آباد تا جاده پارچین - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917371/آگهی-ارزیابی-کیفی-خدمات-مهندسی-و-نظارت-پروژه-های-طرح-انتقال--نوبت-دوم'>آگهی ارزیابی کیفی خدمات مهندسی و نظارت پروژه های طرح انتقال - نوبت دوم  / آگهی ارزیابی کیفی،آگهی ارزیابی کیفی خدمات مهندسی و نظارت پروژه های طرح انتقال - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917376/مناقصه-احداث-فونداسیون-بخش-230-و-ساختمان-نگهبانی--نوبت-دوم'>مناقصه  احداث فونداسیون بخش 230 و ساختمان نگهبانی - نوبت دوم  / آگهی مناقصه , مناقصه  احداث فونداسیون بخش 230 و ساختمان نگهبانی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917359/مناقصه-تجهیزات-ایمنی--نوبت-دوم'>مناقصه تجهیزات ایمنی  - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تجهیزات ایمنی  - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917360/مناقصه-تجهیزات-ایمنی-از-قبیل-کلاه-آتش-نشانی----نوبت-دوم'>مناقصه تجهیزات ایمنی از قبیل کلاه آتش نشانی .... - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تجهیزات ایمنی از قبیل کلاه آتش نشانی .... - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917364/مناقصه-4-دستگاه-ژنراتور-80-کیلووات-380-ولت----نوبت-دوم'>مناقصه  4 دستگاه ژنراتور 80 کیلووات 380 ولت .... - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه  4 دستگاه ژنراتور 80 کیلووات 380 ولت .... - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917276/مناقصه-سرویس-های-آمد-و-رفت-دانشجویی'>مناقصه سرویس های آمد و رفت دانشجویی / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه سرویس های آمد و رفت دانشجویی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917331/مناقصه-خرید-تعداد-2-دستگاه-کنورتور-25-کیلوولت-127-ولت-50-هرتز--نوبت-دوم'>مناقصه خرید تعداد 2 دستگاه کنورتور 25 کیلوولت 127 ولت 50 هرتز...نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید تعداد 2 دستگاه کنورتور 25 کیلوولت 127 ولت 50 هرتز...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917332/مناقصه-یک-دستگاه-کشنده-هیدرولیکی-جهت-جابجایی-شناور-150-تنی--نوبت-دوم'>مناقصه یک دستگاه کشنده هیدرولیکی جهت جابجایی شناور 150 تنی..  نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه یک دستگاه کشنده هیدرولیکی جهت جابجایی شناور 150 تنی.. نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917336/مناقصه-تعمیرات-یکدستگاه-جرثقیل-160-تنی-نوبت-دوم'>مناقصه تعمیرات یکدستگاه جرثقیل 160 تنی نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تعمیرات یکدستگاه جرثقیل 160 تنی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917386/مناقصه-اجرای-پروژه-های-آب-رسانی-و-برق-رسانی'>مناقصه  اجرای پروژه های آب رسانی و برق رسانی  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه اجرای پروژه های آب رسانی و برق رسانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917408/مناقصه-عملیات-کندن-دپو-بارگیری-مرحله-سوم'>مناقصه عملیات کندن، دپو، بارگیری مرحله سوم / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه عملیات کندن، دپو، بارگیری مرحله سوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917381/مزایده-واگذاری-نصب-بنر--بهره-برداری-و-نگهداری-از-1-دستگاه-تابلوی-تبلیغاتی--تجدید--نوبت-دوم'> مزایده واگذاری نصب بنر ، بهره برداری و نگهداری از 1 دستگاه تابلوی تبلیغاتی - تجدید - نوبت دوم  / آگهی تجدید مزایده عمومی,  مزایده واگذاری نصب بنر ، بهره برداری و نگهداری از 1 دستگاه تابلوی تبلیغاتی - تجدید - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917341/مناقصه-قطعات-موتور-PAXMAN-مدل-12YJCM-نوبت-دوم'>مناقصه قطعات موتور PAXMAN مدل 12YJCM  نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه قطعات موتور PAXMAN مدل 12YJCM  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917338/مناقصه-قطعات-موتور-ایزوتا-مدل-1708-نوبت-دوم'>مناقصه قطعات موتور ایزوتا مدل 1708  نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه قطعات موتور ایزوتا مدل 1708 نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917285/مناقصه-سرویس-ایاب-و-ذهاب-اساتید'>مناقصه سرویس ایاب و ذهاب اساتید / آگهی مناقصه,مناقصه سرویس ایاب و ذهاب اساتید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917357/مناقصه-حفاری-شمع-های-تقاطع-غیر-همسطح'>مناقصه حفاری شمع های تقاطع غیر همسطح / مناقصه , مناقصه حفاری شمع های تقاطع غیر همسطح</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917368/آگهی-مناقصه-عمومی-اجرای-عملیات-نصب-سیستم-های-پایش-لحظه-ای'>آگهی مناقصه عمومی  اجرای عملیات نصب سیستم های پایش لحظه ای / آگهی مناقصه عمومی  اجرای عملیات نصب سیستم های پایش لحظه ای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917345/مزایده-فروش-میز-صندلی-فایل-کمد-فلزی-لوازم-کامپیوتری-نوبت-دوم'>مزایده فروش میز، صندلی، فایل، کمد فلزی، لوازم کامپیوتری نوبت دوم  / آگهی مزایده, مزایده فروش  میز، صندلی، فایل، کمد فلزی، لوازم کامپیوتری نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917377/مناقصه-خرید-600-تن-سود-کاستیک-(سود-جامد)-نوبت-دوم'>مناقصه خرید 600 تن سود کاستیک (سود جامد)  نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید 600 تن سود کاستیک (سود جامد) نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917390/مزایده-اثاث-منزل'>مزایده اثاث منزل / مزایده اثاث منزل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917287/مزایده-بوفه-دانشجویی'>مزایده بوفه دانشجویی  / آگهی مزایده,مزایده بوفه دانشجویی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917374/مزایده-یک-خط-تلفن-همراه-به-شماره-09122163680'>مزایده یک خط تلفن همراه به شماره 09122163680 / مزایده یک خط تلفن همراه به شماره 09122163680</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917474/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-شصت-و-سه-متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت شصت و سه متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت شصت و سه متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917323/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-40-339متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 40.339متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 40.339متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917533/مزایده-واگذاری-13-قطعه-زمین-مسکونی'>مزایده واگذاری 13 قطعه زمین مسکونی  / مزایده,مزایده واگذاری 13 قطعه زمین مسکونی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917537/مزایده-ششدانگ-یکباب-منزل-مساحت-240مترمربع'>مزایده ششدانگ یکباب منزل مساحت 240مترمربع  / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب منزل مساحت 240مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917535/مزایده-ششدانگ-زمین-بخش-5-نیشابور'>مزایده ششدانگ زمین بخش 5 نیشابور  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین بخش 5 نیشابور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917310/مزایده-یک-دستگاه-سنگ-شکن-درام-سپراتور'>مزایده یک دستگاه سنگ شکن درام سپراتور  / مزایده, مزایده یک دستگاه سنگ شکن درام سپراتور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917407/مناقصه-فنس-کشی-زمین-ورزشی-و--'>مناقصه فنس کشی زمین ورزشی و ... / آگهی ارزیابی کیفی مناقصه گران, مناقصه فنس کشی زمین ورزشی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917303/مزایده-بوفه-دانشجویی'>مزایده بوفه دانشجویی  / آگهی مزایده,مزایده بوفه دانشجویی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917327/مزایده-فروش-تعداد-یکدستگاه-خودرو-سواری-پژو-و--'>مزایده فروش تعداد یکدستگاه خودرو سواری پژو و ... / آگهی مزایده عمومی, مزایده فروش تعداد یکدستگاه خودرو سواری پژو و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917340/مناقصه-اجرای-کلیه-عملیات-خاکی-راه-آهن'>مناقصه اجرای کلیه عملیات خاکی راه آهن / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه اجرای کلیه عملیات خاکی راه آهن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917538/مزایده-ملک-شامل-15-واحد-مسکونی-و-7-واحد-تجاری-نوبت-دوم'>مزایده ملک شامل 15 واحد مسکونی و 7 واحد تجاری نوبت دوم  / مزایده,مزایده ملک شامل 15 واحد مسکونی و 7 واحد تجاری نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917319/فراخوان-عمومی-پروژه-تکمیل-و-احداث-ساختمان-مجتمع-خدمات-امور-بیمه-ای-استان--نوبت-دوم'>فراخوان عمومی پروژه تکمیل و احداث ساختمان مجتمع خدمات امور بیمه ای استان - نوبت دوم  / فراخوان عمومی پروژه تکمیل و احداث ساختمان مجتمع خدمات امور بیمه ای استان - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917352/مناقصه-حمل-60-000-تن-گاز-مایع'>مناقصه حمل 60.000 تن گاز مایع  / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه حمل 60.000 تن گاز مایع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917366/مزایده-عرضه-سهام'>مزایده عرضه سهام / آگهی مزایده, مزایده عرضه سهام</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917316/مزایده-ساختمان-قدیم-دانشگاه'>مزایده ساختمان قدیم دانشگاه / آگهی مزایده,مزایده ساختمان قدیم دانشگاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917636/استعلام-دوربین-عکاسی-دیجیتال-نیکون'>استعلام دوربین عکاسی دیجیتال نیکون  / استعلام, استعلام دوربین عکاسی دیجیتال نیکون </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917597/استعلام-پرایمر-با-مقیاس-ساخت-50-نانومول'>استعلام پرایمر با مقیاس ساخت 50 نانومول / استعلام، استعلام پرایمر با مقیاس ساخت 50 نانومول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917650/استعلام-بروب-دارای-تغییرات-شیمیایی-5fam-3mgb'>استعلام بروب دارای تغییرات شیمیایی 5fam 3mgb  / استعلام , استعلام بروب دارای تغییرات شیمیایی 5fam 3mgb </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917743/استعلام-EHP-IQ2000(GEME-REACJ-BIO-TECHNOLOGY)'>استعلام EHP IQ2000(GEME REACJ BIO TECHNOLOGY) / استعلام، استعلام EHP IQ2000(GEME REACJ BIO TECHNOLOGY)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917856/استعلام-CMNVIQ2000'>استعلام CMNVIQ2000 / آستعلام، استعلام CMNVIQ2000</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917752/استعلام-ژنراتور-96-5-30'>استعلام ژنراتور 96.5.30 / استعلام , استعلام  ژنراتور 96.5.30</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917759/استعلام-قطعات-یدکی-تجهیزات-سیستم-سرور-hp'>استعلام قطعات یدکی تجهیزات سیستم سرور hp / استعلام ,استعلام قطعات یدکی تجهیزات سیستم سرور hp</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917245/مناقصه-خرید-پنکه-ایستاده-ریموت-دار-نوبت-دوم'>مناقصه خرید پنکه ایستاده ریموت دار  نوبت دوم  / آگهی مناقصه ,مناقصه خرید پنکه ایستاده ریموت دار  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917764/استعلام-لوازم-تاسیسات-96-5-30'>استعلام لوازم تاسیسات  96.5.30 / استعلام ، لوازم تاسیسات  96.5.30</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917693/استعلام-دستگاه-چای-ساز-فنجان-نعلبکی-96-5-30'>استعلام دستگاه چای ساز فنجان نعلبکی 96.5.30 / استعلام, استعلام  دستگاه چای ساز فنجان نعلبکی 96.5.30</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917614/استعلام-برقگیر-سیلیکونی'>استعلام برقگیر سیلیکونی / استعلام ,استعلام برقگیر سیلیکونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917616/استعلام-اینورتر-تکفاز-220-ولت'>استعلام  اینورتر تکفاز 220 ولت / استعلام ,استعلام  اینورتر تکفاز 220 ولت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917846/استعلام-ساخت-و-نصب-10-دستگاه-آشیانه-آتش-نشانی'>استعلام ساخت و نصب 10 دستگاه آشیانه آتش نشانی / استعلام ,استعلام  ساخت و نصب 10 دستگاه آشیانه آتش نشانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917631/استعلام-لوازم-الکتریکی'>استعلام لوازم الکتریکی / استعلام لوازم الکتریکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917667/استعلام-کاغذ-a4-پیپروان-80-گرمی'>استعلام کاغذ a4 پیپروان 80 گرمی / استعلام ,استعلام کاغذ a4 پیپروان 80 گرمی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917675/استعلام-دستمال-کاغذی-دولا-جعبه-مقوایی'>استعلام دستمال کاغذی دولا جعبه مقوایی / استعلام ، استعلام دستمال کاغذی دولا جعبه مقوایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917811/استعلام-تعمیر-و-مرمت-پل'>استعلام تعمیر و مرمت پل / استعلام ,استعلام تعمیر و مرمت پل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917747/استعلام-تعمیر-و-مرمت-پل-خماجین'>استعلام تعمیر و مرمت پل خماجین  / استعلام تعمیر و مرمت پل خماجین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917497/مزایده-یک-عدد-پمپ-وکیوم'>مزایده یک عدد پمپ وکیوم / آگهی مزایده,مزایده یک عدد پمپ وکیوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917255/مناقصه-مقدار-5000-تن-سرباره-فرآوری-شده'>مناقصه مقدار 5000 تن سرباره فرآوری شده / مناقصه مقدار 5000 تن سرباره فرآوری شده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917739/استعلام-تعمیر-و-مرمت-پل-امامزاده--'>استعلام تعمیر و مرمت پل امامزاده.... / استعلام تعمیر و مرمت پل امامزاده..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917217/مزایده-یک-دستگاه-منزل-مسکونی-عرصه-171متر-نوبت-اول'>مزایده یک دستگاه منزل مسکونی عرصه 171متر نوبت اول / مزایده,مزایده یک دستگاه منزل مسکونی عرصه 171متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917399/فراخوان-جذب-سرمایه-گذار-جهت-مشارکت-در-ساخت-مجتمع-اداری--تجاری'>فراخوان جذب سرمایه گذار جهت مشارکت در ساخت مجتمع اداری ، تجاری   / فراخوان جذب سرمایه گذار , فراخوان جذب سرمایه گذار جهت مشارکت در ساخت مجتمع اداری ، تجاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917729/استعلام-تعمیر-و-نگهداری-ساختمان-اداری--'>استعلام تعمیر و نگهداری ساختمان اداری.... / استعلام تعمیر و نگهداری ساختمان اداری....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917795/استعلام-واگذاری-امور-خدمات-عمومی'>استعلام واگذاری امور خدمات عمومی / استعلام ,استعلام واگذاری امور خدمات عمومی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917786/استعلام-لوازم-یدکی-بنز-911'>استعلام لوازم یدکی بنز 911  / استعلام , استعلام لوازم یدکی بنز 911</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917798/استعلام-کولر-گازی-اسپلیت-18000-سرد-وگرم'>استعلام کولر گازی اسپلیت 18000 سرد وگرم / استعلام, استعلام کولر گازی اسپلیت 18000 سرد وگرم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917790/استعلام-کولر-گازی-اسپلیت-9000-سرد-وگرم'>استعلام کولر گازی اسپلیت 9000 سرد وگرم / استعلام, استعلام کولر گازی اسپلیت 9000 سرد وگرم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917792/استعلام-اتصالات-شبکه-آبیاری'>استعلام اتصالات شبکه آبیاری / استعلام, استعلام اتصالات شبکه آبیاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917265/مناقصه-عملیات-نسوز-کاری'>مناقصه عملیات نسوز کاری  / مناقصه عملیات نسوز کاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917781/استعلام-سیم-افشان-1×4-جنس-مسی-با-عایق-pvc--'>استعلام سیم افشان 1×4 جنس مسی با عایق pvc ... / استعلام, استعلام سیم افشان 1×4 جنس مسی با عایق pvc ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917703/استعلام-چاپگر-سوزنی-96-5-30'>استعلام چاپگر سوزنی 96.5.30 / استعلام چاپگر سوزنی 96.5.30</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917788/استعلام-کیت-مصرفی-جهت-اندازه-گیری-کیفی-سموم-گیاهی'>استعلام کیت مصرفی جهت اندازه گیری کیفی سموم گیاهی / استعلام، استعلام کیت مصرفی جهت اندازه گیری کیفی سموم گیاهی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917785/استعلام-سوییچ-8-پورت-و-24-پورت'>استعلام سوییچ 8 پورت و 24 پورت / استعلام، استعلام سوییچ 8 پورت و 24 پورت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917803/استعلام-پرینتر-سیاه-سفید'>استعلام پرینتر سیاه سفید / استعلام ,استعلام پرینتر سیاه سفید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917761/استعلام-مانیتور'>استعلام مانیتور  / استعلام , استعلام مانیتور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917736/استعلام-سطح-سنج-التراسونیک'>استعلام سطح سنج التراسونیک  / استعلام ،سطح سنج التراسونیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917741/استعلام-کولر-گازی-اسپیلت-18000---'>استعلام کولر گازی اسپیلت 18000  .... / استعلام , استعلام کولر گازی اسپیلت 18000  ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917830/استعلام-کولر-گازی-اسپیلت-2-تکه'>استعلام کولر گازی اسپیلت 2 تکه / استعلام , استعلام کولر گازی اسپیلت 2 تکه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917744/استعلام-خرید-کابل-فرمان-مسی'>استعلام خرید کابل فرمان مسی  / استعلام ,استعلام خرید کابل فرمان مسی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917804/استعلام-زونکن-پاپکو'>استعلام زونکن پاپکو  / استعلام, استعلام زونکن پاپکو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917777/استعلام-خرید-فن-تخلیه'>استعلام خرید فن تخلیه  / استعلام ,استعلام خرید فن تخلیه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917774/استعلام-کامپیوتر'>استعلام کامپیوتر  / استعلام ,استعلام کامپیوتر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917767/استعلام-پشتیبانی-و-تامین-دو-ایستگاه-سنجش-آلودگی-هوا'>استعلام پشتیبانی و تامین دو ایستگاه سنجش آلودگی هوا / استعلام ,استعلام پشتیبانی و تامین دو ایستگاه سنجش آلودگی هوا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917757/استعلام-سرور-فایروال'>استعلام سرور فایروال / استعلام ,استعلام سرور فایروال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917688/استعلام-تکمیل-مجتمع-آموزشی-عنبران'>استعلام  تکمیل مجتمع آموزشی عنبران / استعلام, استعلام  تکمیل مجتمع آموزشی عنبران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917818/استعلام-تعمیر-و-نگهداری-شبکه-روشنایی-گردنه-اسدلی'>استعلام  تعمیر و نگهداری شبکه روشنایی گردنه اسدلی / استعلام ،  تعمیر و نگهداری شبکه روشنایی گردنه اسدلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917254/مناقصه-پروژه-تهیه-کالا-و-احداث-تسهیلات-سرچاهی--نوبت-دوم'>مناقصه پروژه تهیه کالا و احداث تسهیلات سرچاهی - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه  تهیه کالا و احداث تسهیلات سرچاهی  - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917625/استعلام-شیر-غنی-شده-پاستوریزه-و-هموژنیزه-کم-چرب'>استعلام شیر غنی شده پاستوریزه و هموژنیزه کم چرب / استعلام , استعلام شیر غنی شده پاستوریزه و هموژنیزه کم چرب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917661/استعلام-پروب'>استعلام پروب  / استعلام، استعلام پروب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917664/استعلام-سنتز-الیگونوکل-وتید'>استعلام سنتز الیگونوکل وتید  / استعلام، استعلام سنتز الیگونوکل وتید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917707/استعلام-میز-کنفرانس'>استعلام میز کنفرانس  / استعلام, استعلام میز کنفرانس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917697/استعلام-آرشیو-اسناد-حسابداری-و'>استعلام آرشیو اسناد حسابداری و / استعلام آرشیو اسناد حسابداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917663/استعلام-سوییچ-مرکزی6513-cisco'>استعلام سوییچ مرکزی6513 cisco / استعلام, استعلام سوییچ مرکزی6513 cisco</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917724/استعلام-کولر-گازی-اسپیلت'>استعلام کولر گازی اسپیلت / استعلام کولر گازی اسپیلت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917749/استعلام-خرید-استاپ-برج-های-انتقال'>استعلام خرید استاپ برج های انتقال / استعلام ,استعلام خرید استاپ برج های انتقال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917698/استعلام-بوشینگ-خازنی-245-کیلوولت'>استعلام بوشینگ خازنی 245 کیلوولت  / استعلام ، استعلام بوشینگ خازنی 245 کیلوولت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917791/استعلام-تعویض-ترانس-جریان-ایستگاه-برق'>استعلام  تعویض ترانس جریان ایستگاه برق / استعلام، استعلام  تعویض ترانس جریان ایستگاه برق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917706/استعلام-تجدید-بازنگری-و-بروزآوری-مستندات-ایزو-9001'>استعلام تجدید بازنگری و بروزآوری مستندات ایزو 9001  / استعلام, تجدید بازنگری و بروزآوری مستندات ایزو 9001 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917797/استعلام-سرویس-و-تعمیرات-اساسی-تپ-چنجر'>استعلام سرویس و تعمیرات اساسی تپ چنجر / استعلام ,استعلام سرویس و تعمیرات اساسی تپ چنجر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917789/استعلام-رله-فرکانسی'>استعلام رله فرکانسی  / استعلام ,استعلام رله فرکانسی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917684/استعلام-کمد-دیواری-بدون-یونیت'>استعلام کمد دیواری بدون یونیت   / استعلام کمد دیواری بدون یونیت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917690/استعلام-کابینت-آشپزخانه'>استعلام کابینت آشپزخانه  / استعلام، استعلام کابینت آشپزخانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917805/استعلام-لوازم-جانبی-سونا'>استعلام لوازم جانبی سونا  / استعلام ،  لوازم جانبی سونا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917630/استعلام-زیر-پایی-فلزی-متحرک-اداری--'>استعلام زیر پایی فلزی متحرک اداری... / استعلام ، استعلام زیر پایی فلزی متحرک اداری...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917315/مناقصه-اجرای-عملیات-انتقال-نیرو-برقرسانی-شبکه-های-توزیع-نیرو-نوبت-دوم'>مناقصه اجرای عملیات انتقال نیرو برقرسانی شبکه های توزیع نیرو نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه اجرای عملیات انتقال نیرو برقرسانی شبکه های توزیع نیرو نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917673/استعلام-میز-پذیرایی-کی-وود-TM565'>استعلام میز پذیرایی کی وود TM565  / استعلام , استعلام میز پذیرایی کی وود TM565 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917796/استعلام-بهسازی-سالن-دستگاه-مرکز-قوچان'>استعلام بهسازی سالن دستگاه مرکز قوچان  / استعلام، استعلام بهسازی سالن دستگاه مرکز قوچان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917683/استعلام-مانیتور-LED-سامسونگ-20-اینچ-96-5-30'>استعلام مانیتور LED سامسونگ 20 اینچ 96.5.30 / استعلام مانیتور LED سامسونگ 20 اینچ 96.5.30</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917647/استعلام-تلویزیون-LED'>استعلام تلویزیون LED / استعلام, تلویزیون LED</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917642/استعلام-درهای-ضد-حریق-پله-های-فرار'>استعلام درهای ضد حریق پله های فرار / استعلام ,استعلام درهای ضد حریق پله های فرار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917628/استعلام-بهسازی-سالن-دستگاه-مرکز-sc2'>استعلام بهسازی سالن دستگاه مرکز sc2 / استعلام، استعلام بهسازی سالن دستگاه مرکز sc2</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917651/استعلام-گوشی-تلفن-بیسیم'>استعلام گوشی تلفن بیسیم / استعلام گوشی تلفن بیسیم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917658/استعلام-میز-و-کمد-و-صندلی'>استعلام میز و کمد و صندلی  / استعلام میز و کمد و صندلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917635/استعلام-دستگاه-ساعت-زنی'>استعلام دستگاه ساعت زنی  / استعلام ,استعلام دستگاه ساعت زنی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917824/استعلام-حفاری--سابداکت-گذاری--کابل-کشی-و---'>استعلام حفاری ، سابداکت گذاری ، کابل کشی و .... / استعلام , استعلام حفاری ، سابداکت گذاری ، کابل کشی و </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917215/مناقصه-اجرای-عملیات-جامع-بهره-برداری--نگهداری--تعمیرات-و-مدیریت-شبکه-های-توزیع---نوبت-دوم'>مناقصه اجرای عملیات جامع بهره برداری ، نگهداری ، تعمیرات و مدیریت شبکه های توزیع.... نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه اجرای عملیات جامع بهره برداری ، نگهداری ، تعمیرات و مدیریت شبکه های توزیع.... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917838/استعلام-ورق-پلی-پویان-جهت-سایبان-پارکینگ'>استعلام ورق پلی پویان جهت سایبان پارکینگ / استعلام ورق پلی پویان جهت سایبان پارکینگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917828/استعلام-ایجاد-سایه-بان'>استعلام ایجاد سایه بان / استعلام، استعلام ایجاد سایه بان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917810/استعلام-چاپگر-سوزنی'>استعلام چاپگر سوزنی  / استعلام، استعلام چاپگر سوزنی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917800/استعلام-دستگاه-ویدئو-کنفرانس'>استعلام دستگاه ویدئو کنفرانس / استعلام دستگاه ویدئو کنفرانس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917228/مناقصه-تکمیل-خطوط-انتقال-آبهای-سطحی-اندیشه-نوبت-دوم'>مناقصه تکمیل خطوط انتقال آبهای سطحی اندیشه نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه تکمیل خطوط انتقال آبهای سطحی اندیشه نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917793/استعلام-شبکه-20-کیلوولت-داخلی'>استعلام شبکه 20 کیلوولت داخلی / استعلام, استعلام شبکه 20 کیلوولت داخلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917742/فراخوان-واگذاری-مرکز-کاهش-آسیب-اعتیاد'>فراخوان واگذاری مرکز کاهش آسیب اعتیاد / فراخوان واگذاری مرکز کاهش آسیب اعتیاد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917235/مناقصه-طراحی--تهیه-متریال--اجرای-عملیات-نصب-و-راه-اندازی-سیستم-اطفاء-حریق'>مناقصه طراحی ، تهیه متریال ، اجرای عملیات نصب و راه اندازی سیستم اطفاء حریق / آگهی مناقصه ، مناقصه طراحی ، تهیه متریال ، اجرای عملیات نصب و راه اندازی سیستم اطفاء حریق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917819/فراخوان-انجام-خدمات-حفاظت-فیزیکی-و-نگهبانی'>فراخوان انجام خدمات حفاظت فیزیکی و نگهبانی / فراخوان انجام خدمات حفاظت فیزیکی و نگهبانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917850/فراخوان-انجام-خدمات-باغبانی'>فراخوان  انجام خدمات باغبانی / فراخوان  انجام خدمات باغبانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917858/استعلام-کیت'>استعلام کیت  / استعلام , استعلام کیت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917866/استعلام-منگنه-برقی'>استعلام منگنه برقی / استعلام,استعلام منگنه برقی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917871/استعلام-کمد-بایگانی'>استعلام کمد بایگانی / استعلام کمد بایگانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917877/استعلام-قطعات-یدکی-تجهیزات-ذخیره-ساز'>استعلام قطعات یدکی تجهیزات ذخیره ساز  / استعلام قطعات یدکی تجهیزات ذخیره ساز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917879/استعلام-جک-در-پروانه-ای'>استعلام جک در پروانه ای  / استعلام جک در پروانه ای </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917475/مزایده-ورق-های-صنعتی--'>مزایده ورق های صنعتی ... / مزایده، مزایده ورق های صنعتی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917223/مناقصه-زیرسازی-بلوار-شهید---نوبت-دوم'>مناقصه زیرسازی بلوار شهید .... نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه زیرسازی بلوار شهید .... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917580/مزایده-اجاره-دو-باب-مغازه-واقع-در-استراحتگاههای-شیرینو-و-بیدخون'>مزایده اجاره دو باب مغازه واقع در استراحتگاههای شیرینو و بیدخون / آگهی مزایده عمومی , مزایده اجاره دو باب مغازه واقع در استراحتگاههای شیرینو و بیدخون</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917595/اصلاحیه-مزایده-واگذاری-بوفه-های-موجود-در-سطح-منطقه'>اصلاحیه مزایده واگذاری بوفه های موجود در سطح منطقه / اصلاحیه مزایده , مزایده واگذاری بوفه های موجود در سطح منطقه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917627/مزایده-یک-قطعه-زمین-محصور-مساحت-137-50متر'>مزایده یک قطعه زمین محصور مساحت 137.50متر  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین محصور مساحت 137.50متر  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917558/مزایده-یک-خط-سیم-کارت-تلفن-همراه'>مزایده یک خط سیم کارت تلفن همراه  / آگهی مزایده، مزایده یک خط سیم کارت تلفن همراه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917612/مزایده-ساختمان-به-مساحت-909-31متر'>مزایده ساختمان به مساحت 909.31متر / مزایده,مزایده ساختمان به مساحت 909.31متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917521/مزایده-اقلام-مستعمل-ضایعاتی-و-مازاد'>مزایده اقلام مستعمل ضایعاتی و مازاد  / مزایده ،مزایده اقلام مستعمل ضایعاتی و مازاد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917611/مزایده-ششدانگ-عرصه-و-اعیان-پلاک-689-فرعی'>مزایده ششدانگ عرصه و اعیان پلاک 689 فرعی / مزایده,مزایده ششدانگ عرصه و اعیان پلاک 689 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917523/مزایده-فروش-سه-دستگاه-خودروی-(کامیون-کمپرسی-آمیکو-مدل-1385---تجدید-نوبت-دوم'>مزایده فروش سه دستگاه خودروی (کامیون کمپرسی آمیکو مدل 1385 .... تجدید  نوبت دوم / تجدید آگهی مزایده , مزایده فروش سه دستگاه خودروی (کامیون کمپرسی آمیکو مدل 1385 .... - تجدیدنوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917665/مزایده-ششدانگ-و-تمامی-زمین-عادی-مساحت-200متر'>مزایده ششدانگ و تمامی زمین عادی مساحت 200متر / مزایده,مزایده ششدانگ و تمامی زمین عادی مساحت 200متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917203/مزایده-فروش-اعیانی-تعداد-21-بلوک-آپارتمانی-420واحد-نیمه-ساخته'>مزایده فروش اعیانی تعداد 21 بلوک آپارتمانی 420واحد نیمه ساخته / مزایده,مزایده فروش اعیانی تعداد 21 بلوک آپارتمانی 420واحد نیمه ساخته</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917527/مناقصه-امور-خدمات-و-تنظیفات--برف-روبی--نمک-پاشی--'>مناقصه امور خدمات و تنظیفات ، برف روبی ، نمک پاشی.... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه امور خدمات و تنظیفات ، برف روبی ، نمک پاشی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917519/مناقصه-نگهداری-همراه-با-بازسازی-شبکه-کابل-و-هوایی-و--'>مناقصه نگهداری همراه با بازسازی شبکه کابل و هوایی و ... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه نگهداری همراه با بازسازی شبکه کابل و هوایی و ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917513/مزایده-واگذاری-به-صورت-اجاره-بازار-هفتگی-(شنبه-بازار)-تجدید'>مزایده واگذاری به صورت اجاره بازار هفتگی (شنبه بازار)  تجدید  / مزایده, مزایده واگذاری به صورت اجاره بازار هفتگی (شنبه بازار) تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917643/اطلاعیه-ارزیابی-کیفی-پیمانکاران-جهت-نظافت-و-پاکسازی-اماکن-و-محوطه'>اطلاعیه ارزیابی کیفی پیمانکاران جهت نظافت و پاکسازی اماکن و محوطه / اطلاعیه ارزیابی کیفی پیمانکاران جهت مناقصه یک مرحله ای , ارزیابی کیفی پیمانکاران جهت نظافت و پاکسازی اماکن و محوطه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917632/مناقصه-انتخاب-پیمانکار-جهت-انجام-خدمات-حفاظت-فیزیکی'>مناقصه انتخاب پیمانکار جهت انجام خدمات حفاظت فیزیکی / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه انتخاب پیمانکار جهت انجام خدمات حفاظت فیزیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917849/مزایده-عرصه-و-اعیان-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-206متر'>مزایده عرصه و اعیان ششدانگ یکباب خانه مساحت 206متر / مزایده,مزایده عرصه و اعیان ششدانگ یکباب خانه مساحت 206متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917575/مناقصه-انتخاب-پیمانکار-جهت-اجرای-عملیات-خاکبرداری--'> مناقصه انتخاب پیمانکار جهت اجرای عملیات خاکبرداری.... / آگهی مناقصه ,  مناقصه انتخاب پیمانکار جهت اجرای عملیات خاکبرداری....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917205/مزایده-فروش-ملک-رستوران-پیام'>مزایده فروش ملک رستوران پیام  / مزایده,مزایده فروش ملک رستوران پیام </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917529/مناقصه-اجرای-عملیات-آسفالت-سطح-شهر--نوبت-دوم'>مناقصه اجرای عملیات آسفالت سطح شهر - نوبت دوم  / آگهی مناقصه ,مناقصه اجرای عملیات آسفالت سطح شهر - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917574/آگهی-مناقصه-حفظ-و-نگهداری-فضای-سبز-شهری--نوبت-دوم'>آگهی مناقصه حفظ و نگهداری فضای سبز شهری... نوبت دوم  / آگهی مناقصه حفظ و نگهداری فضای سبز شهری... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917585/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-سواری-زانتیا--نوبت-دوم'>مزایده یک دستگاه خودرو سواری زانتیا - نوبت دوم  / آگهی مزایده , مزایده یک دستگاه خودرو سواری زانتیا - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917579/آگهی-مناقصه-بکارگیری-دستگاه-کمپرسی-تانکردار'>آگهی مناقصه بکارگیری دستگاه کمپرسی تانکردار / آگهی مناقصه بکارگیری دستگاه کمپرسی تانکردار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917554/مناقصه-خرید-اتصالات-آبرسانی--تجدید'>مناقصه خرید اتصالات آبرسانی - تجدید / تجدید آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید اتصالات آبرسانی - تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917809/مزایده-فروش-5-قطعه-زمین-کاربری-تجاری-نوبت-دوم'>مزایده فروش 5 قطعه زمین کاربری تجاری نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش 5 قطعه زمین کاربری تجاری نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917543/مزایده-لودر-هپکو-نوبت-دوم-چاپ-دوم'>مزایده لودر هپکو  نوبت دوم چاپ دوم  / آگهی مزایده,مزایده لودر هپکو - نوبت دوم چاپ دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917556/مزایده-جایگاه-CNG--نوبت-دوم'>مزایده جایگاه CNG  - نوبت دوم / آگهی مزایده, آگهی مزایده جایگاه CNG  - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917552/مزایده-واگذاری-محل-جهت-اجاره-غرفه-ها-و-رستوران-و-آشپزخانه-نوبت-دوم'>مزایده واگذاری محل جهت اجاره غرفه ها و رستوران و آشپزخانه نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی, مزایده  واگذاری محل جهت اجاره غرفه ها و رستوران و آشپزخانه نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917464/مناقصه-روکش-آسفالت-راه-های-حوزه-بروجن'>مناقصه روکش آسفالت راه های حوزه بروجن / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه روکش آسفالت راه های حوزه بروجن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917570/مزایده-عمومی-اجاره-آشپزخانه-با-وسایل-موجود-و'>مزایده عمومی اجاره آشپزخانه با وسایل موجود و / اگهی مزایده , مزایده عمومی اجاره آشپزخانه با وسایل موجود و</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917548/مزایده-اجاره-زمین-کشاورزی-مرکز-پژوهشی-سرخون-نوبت-دوم'>مزایده اجاره زمین کشاورزی مرکز پژوهشی سرخون نوبت دوم / آگهی مزایده، مزایده اجاره زمین کشاورزی مرکز پژوهشی سرخون نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917639/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-730متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 730متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 730متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917644/مزایده-ششدانگ-اپارتمان-به-مساحت-112-80متر'>مزایده ششدانگ اپارتمان به مساحت 112.80متر  / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان به مساحت 112.80متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917560/مزایده-واگذاری-اماکن-ورزشی-مرحله-دوم--نوبت-اول-96-5-30'>مزایده واگذاری اماکن ورزشی- مرحله دوم - نوبت اول 96.5.30 / فراخوان واگذاری ,مزایده واگذاری اماکن ورزشی مرحله دوم - نوبت اول 96.5.30</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917524/مزایده-شلوار-بچگانه--'>مزایده شلوار بچگانه ... / مزایده , مزایده شلوار بچگانه ... مرحله اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917653/مزایده-ششدانگ-یک-قطعه-باغچائی-مشتمل-بر-یکباب-خانه'>مزایده ششدانگ یک قطعه باغچائی مشتمل بر یکباب خانه  / مزایده,مزایده ششدانگ یک قطعه باغچائی مشتمل بر یکباب خانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917730/مزایده-واگذاری-املاک-تملیکی-استان-گیلان'>مزایده واگذاری املاک تملیکی استان گیلان  / مزایده,مزایده واگذاری املاک تملیکی استان گیلان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917530/مزایده-نسبت-به-واگذاری-اجاره-ساماندهی-بازار-هفتگی-کتالم96-5-30'>مزایده نسبت به واگذاری اجاره ساماندهی بازار هفتگی کتالم96.5.30 / مزایده نسبت به واگذاری اجاره ساماندهی بازار هفتگی کتالم  مرحله ا ول - نوبت اول 96.5.30</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917536/مناقصه-تکمیل-محوطه-سازی-و-تاسیسات-برج-2-رشت'>مناقصه تکمیل محوطه سازی و تاسیسات برج 2 رشت  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای، مناقصه تکمیل محوطه سازی و تاسیسات برج 2 رشت  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917615/مزایده-ششدنگ-اپارتمان-و-زمین-صیفی-کاری'>مزایده ششدنگ اپارتمان و زمین صیفی کاری / مزایده,مزایده ششدنگ اپارتمان و زمین صیفی کاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917899/مزایده-تمامی-ششدانگ-زمین-و-انبار-مخروبه-بخش-4-رشت'>مزایده تمامی ششدانگ زمین و انبار مخروبه بخش 4 رشت / مزایده,مزایده تمامی ششدانگ زمین و انبار مخروبه بخش 4 رشت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917541/مزایده-دو-دستگاه-کولر-اسپیلت'>مزایده دو دستگاه کولر اسپیلت / مزایده ,مزایده دو دستگاه کولر اسپیلت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917906/مزایده-ملک-به-مساحت-66-10مترمربع-مرحله-دوم'>مزایده ملک به مساحت 66.10مترمربع مرحله دوم / مزایده,مزایده ملک به مساحت 66.10مترمربع مرحله دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917532/مزایده-خودروی-سواری-تیبا-صندوق-دار'>مزایده خودروی سواری تیبا صندوق دار / مزایده,مزایده خودروی سواری تیبا صندوق دار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917587/مزایده-واگذاری-به-صورت-اجاره-مغازه--زمین'>مزایده واگذاری به صورت اجاره مغازه ، زمین  / آگهی مزایده ، واگذاری به صورت اجاره مغازه ، زمین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917225/مناقصه-تعویض-پوشش-15-کیلومتر-خط-لوله-نوبت-دوم'>مناقصه تعویض پوشش 15 کیلومتر خط لوله  نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه تعویض پوشش 15 کیلومتر خط لوله نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917564/تجدید-فراخوان-مطالعات-مرحله-اول-و-دوم-تعمیرات-اساسی-5-دستگاه-پل-داخلی--'>تجدید فراخوان مطالعات مرحله اول و دوم تعمیرات اساسی 5 دستگاه پل داخلی.... / تجدید فراخوان , فراخوان مطالعات مرحله اول و دوم تعمیرات اساسی 5 دستگاه پل داخلی....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917623/مزایده-واگذاری-املاک-شامل-زمین-منزل-مسکونی-و-سازمانی-نوبت-دوم'>مزایده واگذاری املاک شامل زمین.منزل مسکونی و سازمانی نوبت دوم  / مزایده,مزایده واگذاری املاک شامل زمین.منزل مسکونی و سازمانی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917550/آگهی-مناقصه-عملیات-اجرایی-فیبرنوری-ارتباطی-کرمان'>آگهی مناقصه عملیات اجرایی فیبرنوری ارتباطی کرمان / آگهی مناقصه،آگهی مناقصه  عملیات اجرایی فیبرنوری ارتباطی کرمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917562/آگهی-فراخوان-عمومی-طرح-مطالعات-مکانیابی-محل-دفن-پسماندهای-شهر'>آگهی فراخوان عمومی  طرح مطالعات مکانیابی محل دفن پسماندهای شهر / آگهی فراخوان عمومی،آگهی فراخوان عمومی  طرح مطالعات مکانیابی محل دفن پسماندهای شهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917598/مزایده-یک-قطعه-زمین-باغ-انگوری-138متر'>مزایده یک قطعه زمین باغ انگوری 138متر  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین باغ انگوری 138متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917568/مزایده-یک-دستگاه-تلویزیون-رنگی--یک-دستگاه-یخچال-نیم-فریزر'>مزایده یک دستگاه تلویزیون رنگی ، یک دستگاه یخچال نیم فریزر  / مزایده,مزایده یک دستگاه تلویزیون رنگی ، یک دستگاه یخچال نیم فریزر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917572/مزایده-دستگاه-هود-پلاسما--اجاق-گاز-صفحه-ای-نوبت-دوم'>مزایده دستگاه هود پلاسما - اجاق گاز صفحه ای  نوبت دوم  / مزایده , مزایده دستگاه هود پلاسما - اجاق گاز صفحه ای  نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917592/تجدید-مزایده-بهره-برداری-از-فضایی-به-مساحت-تقریبی-3500-متر-مربع96-6-30'>تجدید مزایده بهره برداری از فضایی به مساحت تقریبی 3500 متر مربع96.6.30 / تجدید آگهی مزایده عمومی , مزایده بهره برداری از فضایی به مساحت تقریبی 3500 متر مربع 96.6.30</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917540/مناقصه-انجام-خدمات-سرویس-های-ایاب-و-ذهاب-آگهی-دوم-نوبت-اول-96-5-30'>مناقصه انجام خدمات سرویس های ایاب و ذهاب آگهی دوم نوبت اول 96.5.30 / آگهی مناقصه ,مناقصه انجام خدمات سرویس های ایاب و ذهاب آگهی دوم نوبت اول  96.5.30</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917539/مناقصه-روکش-آسفالت-راه-های-حوزه-سامان'>مناقصه روکش آسفالت راه های حوزه سامان / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه روکش آسفالت راه های حوزه سامان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917596/حراج-فروش-حدود-30380-کیلوگرم-کود-اوره-ضایعاتی'>حراج فروش حدود 30380 کیلوگرم کود اوره ضایعاتی / آگهی حراج , حراج فروش حدود 30380 کیلوگرم کود اوره ضایعاتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917682/مناقصه-واگذاری-مدیریتی-و-ارائه-انجام-حجم-کلیه-امور-نگهداری--راهبری--'>مناقصه واگذاری مدیریتی و ارائه انجام حجم کلیه امور نگهداری , راهبری.... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه واگذاری مدیریتی و ارائه انجام حجم کلیه امور نگهداری , راهبری....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917817/مزایده-املاک-مازاد-کاربری-مسکونی-تجاری'>مزایده املاک مازاد کاربری مسکونی تجاری  / مزایده,مزایده املاک مازاد کاربری مسکونی تجاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917545/مزایده-نسبت-به-فروش-وسائل-نقلیه'>مزایده نسبت به فروش وسائل نقلیه  / مزایده نسبت به فروش وسائل نقلیه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917807/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-عرصه-376-8متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی عرصه 376.8متر  / مزایده ,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی عرصه 376.8متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917573/مزایده-یک-دستگاه-بلدوزر-سیستم-کوماتسو'>مزایده یک دستگاه بلدوزر سیستم کوماتسو  / مزایده یک دستگاه بلدوزر سیستم کوماتسو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917590/مزایده-میزان-45600-متر-سیم-برق-از-تاسیسات'>مزایده میزان 45600 متر سیم برق از تاسیسات / مزایده میزان 45600 متر سیم برق از تاسیسات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917674/مزایده-فروش-یک-واحد-مسکونی-مساحت-90-متر'>مزایده فروش یک واحد مسکونی مساحت 90 متر  / مزایده,مزایده فروش یک واحد مسکونی مساحت 90 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917610/مزایده-فروش-یک-واحد-مسکونی-مساحت-95مترمربع'>مزایده فروش یک واحد مسکونی مساحت 95مترمربع  / مزایده,مزایده فروش یک واحد مسکونی مساحت 95مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917561/مزایده-فروش-تعداد-سه-دستگاه-خودرو'>مزایده  فروش تعداد سه دستگاه خودرو / آگهی مزایده, مزایده  فروش تعداد سه دستگاه خودرو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917442/آگهی-مزایده-اجاره-مغازه-نوبت-پنجم-96-5-30'>آگهی مزایده اجاره مغازه نوبت پنجم 96.5.30 / آگهی مزایده اجاره مغازه نوبت پنجم 96.5.30</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917571/مناقصه-خرید-مقدار-16-200-کیلوگرم-مستربچ-مشکی-پایه-پلی-آمید'>مناقصه خرید مقدار 16/200 کیلوگرم مستربچ مشکی پایه پلی آمید  / آگهی مناقصه, مناقصه خرید مقدار 16/200 کیلوگرم مستربچ مشکی پایه پلی آمید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917738/مزایده-ششدانگ-پلاک-209-فرعی-از-86-اصلی'>مزایده ششدانگ پلاک 209 فرعی از 86 اصلی / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک 209 فرعی از 86 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917582/مزایده-یکباب-منزل-مسکونی-عرصه-663-74متر'>مزایده یکباب منزل مسکونی عرصه 663.74متر  / مزایده,مزایده یکباب منزل مسکونی عرصه 663.74متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917578/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-به-مساحت-305متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه به مساحت 305متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه به مساحت 305متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917629/مزایده-یکباب-ملک-تجاری-عرصه-55-41متر-نوبت-دوم'>مزایده یکباب ملک تجاری عرصه 55.41متر نوبت دوم / مزایده,مزایده یکباب ملک تجاری عرصه 55.41متر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917633/مزایده-یک-واحد-منزل-مسکونی-مساحت-110متر'>مزایده یک واحد منزل مسکونی مساحت 110متر  / مزایده,مزایده یک واحد منزل مسکونی مساحت 110متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917637/مزایده-آپارتمان-به-مساحت-39-8مترمربع'>مزایده آپارتمان به مساحت 39.8مترمربع / مزایده,مزایده آپارتمان به مساحت 39.8مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917567/مزایده-یک-دستگاه-الکتروموتور-مستعمل'>مزایده یک دستگاه الکتروموتور مستعمل / آگهی مزایدهف مزایده یک دستگاه الکتروموتور مستعمل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917566/آگهی-فراخوان-عمومی-طرح-مطالعات-مکانیابی-محل-دفن-پسماندهای-شهر-نوبت-دوم'>آگهی فراخوان عمومی  طرح مطالعات مکانیابی محل دفن پسماندهای شهر نوبت دوم  / آگهی فراخوان عمومی،آگهی فراخوان عمومی  طرح مطالعات مکانیابی محل دفن پسماندهای شهر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917581/مزایده-اجاره-جایگاه-استقرار-بوفه-در-پارک-نوشیروانی-مرحله-اول-نوبت-دوم'>مزایده اجاره جایگاه استقرار بوفه در پارک نوشیروانی مرحله اول نوبت دوم / آگهی مزایده, مزایده اجاره جایگاه استقرار بوفه در پارک نوشیروانی مرحله اول نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917576/مزایده-یک-دستگاه-لودر-ZI50-مدل-2017'>مزایده یک دستگاه لودر ZI50 مدل 2017  / مزایده , مزایده یک دستگاه لودر ZI50 مدل 2017  نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917589/مزایده-واگذاری-املاک-مازاد-سطح-استان-نقد-و-اقساط'>مزایده واگذاری املاک مازاد سطح استان نقد و اقساط / مزایده,مزایده واگذاری املاک مازاد سطح استان نقد و اقساط</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917586/مزایده-یک-قطعه-زمین-با-بنای-مسکونی-345متر'>مزایده یک قطعه زمین با بنای مسکونی 345متر  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین با بنای مسکونی 345متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917594/مزایده-ششدانگ-منزل-مسکونی-دو-طبقه-با-دیوارهای-اجری-باربر-نوبت-دوم'>مزایده ششدانگ منزل مسکونی دو طبقه با دیوارهای اجری باربر نوبت دوم  / مزایده,مزایده ششدانگ منزل مسکونی دو طبقه با دیوارهای اجری باربر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917577/مزایده-فروش-محصولات-انار'>مزایده فروش محصولات انار / آگهی مزایده عمومی, مزایده فروش محصولات انار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917686/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-به-شماره-171-اصلی'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی به شماره 171 اصلی / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی به شماره 171 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917876/مزایده-1-6-دانگ-مشاع-از-ششدانگ-پلاک-ثبتی-84-65متر'>مزایده 1.6 دانگ مشاع از ششدانگ پلاک ثبتی 84.65متر  / مزایده,مزایده 1.6 دانگ مشاع از ششدانگ پلاک ثبتی 84.65متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917878/مزایده-سند-مالکیت-ششدانگ-یکباب-خانه-بخش-4-شهمیرزاد'>مزایده سند مالکیت ششدانگ یکباب خانه بخش 4 شهمیرزاد / مزایده,مزایده سند مالکیت ششدانگ یکباب خانه بخش 4 شهمیرزاد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917591/تجدید-مزایده-فروش-آهن-ضایعات-و-استیل-خود'>تجدید مزایده فروش  آهن ضایعات و استیل خود / آگهی تجدید مزایده,مزایده فروش  آهن ضایعات و استیل خود</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917880/مزایده-آپارتمان-مسکونی-مساحت-79-84متر'>مزایده آپارتمان مسکونی مساحت 79.84متر / مزایده,مزایده آپارتمان مسکونی مساحت 79.84متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917600/فراخوان-مناقصه-تهیه-و-نصب-آسانسور-هیدرولیک'>فراخوان مناقصه تهیه و نصب آسانسور هیدرولیک  / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای , فراخوان مناقصه تهیه و نصب آسانسور هیدرولیک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917620/مزایده-فروش-یک-قطعه-زمین-مسکونی'>مزایده فروش یک قطعه زمین مسکونی  / مزایده,مزایده فروش یک قطعه زمین مسکونی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917584/مزایده-رستوران'>مزایده رستوران  / مزایده رستوران </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917679/مزایده-یکباب-ساختمان-به-مساحت-402-84متر'>مزایده یکباب ساختمان به مساحت 402.84متر  / مزایده,مزایده یکباب ساختمان به مساحت 402.84متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917618/فراخوان-طراحی-آرم-(لوگو)'>فراخوان طراحی آرم (لوگو)  / فراخوان, فراخوان طراحی آرم (لوگو) </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/917593/فراخوان-سرمایه-گذاری-در-طراحی-ساخت-تجهیز-بهره-برداری-نوبت-دوم'>فراخوان سرمایه گذاری در طراحی، ساخت، تجهی