مناقصات و مزایدات | بلاگ

مناقصات و مزایدات

ساخت وبلاگ

<ol><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899875/مزایده-ملک-به-مساحت-عرصه-کلی-539-60متر'>مزایده ملک به مساحت عرصه کلی 539.60متر / مزایده,مزایده ملک به مساحت عرصه کلی 539.60متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899936/فراخوان-طرح-هوشمندسازی-پارکینگ-های-سطح-شهر'>فراخوان طرح هوشمندسازی پارکینگ های سطح شهر / آگهی فراخوان , فراخوان طرح هوشمندسازی پارکینگ های سطح شهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900117/مزایده-بهره-برداری-از-قایقرانی--'>مزایده بهره برداری از قایقرانی... / آگهی مزایده عمومی , مزایده بهره برداری از قایقرانی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900100/مزایده-فروش-قطعات-بازیافتی-انواع-خودرو'>مزایده فروش قطعات بازیافتی انواع خودرو  / مزایده حضوری , مزایده فروش قطعات بازیافتی انواع خودرو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900205/آگهی-فروش-سنگ-شکن-زیراتوری-نورد-برگ'>آگهی فروش سنگ شکن زیراتوری نورد برگ / آگهی ، آگهی فروش سنگ شکن زیراتوری نورد برگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900194/تجدید-فراخوان-عمومی-مشارکت-در-احداث-مجتمع-تجاری--اداری---نوبت-دوم'>تجدید فراخوان عمومی مشارکت در احداث مجتمع تجاری - اداری ... نوبت دوم / آگهی فراخوان,تجدید فراخوان عمومی مشارکت در احداث مجتمع تجاری - اداری ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899921/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مسکونی-76-45مترمربع'>مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی 76.45مترمربع  / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی 76.45مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899907/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مسکونی-76-77متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی 76.77متر  / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی 76.77متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900013/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-76-45متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 76.45متر  / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 76.45متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899925/مناقصه-تامین-نیروی-انتظامی-نوبت-دوم'>مناقصه تامین نیروی انتظامی نوبت دوم  / آگهی فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه تامین نیروی انتظامی  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900019/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-30035-فرعی-بخش-یازده'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 30035 فرعی بخش یازده / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 30035 فرعی بخش یازده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899923/مزایده-چهار-تخته-فرش-700-شانه-زمرد'>مزایده چهار تخته فرش 700 شانه زمرد / مزایده چهار تخته فرش 700 شانه زمرد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899960/مناقصه-احداث-ساختمان-سردخانه'>مناقصه احداث ساختمان سردخانه / آگهی مناقصه , مناقصه احداث ساختمان سردخانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900017/مزایده-ملک-به-پلاک-ثبتی-359-144-دو-طبقه-مسکونی'>مزایده ملک به پلاک ثبتی 359.144 دو طبقه مسکونی  / مزایده,مزایده ملک به پلاک ثبتی 359.144 دو طبقه مسکونی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899932/مزایده-دستگاه-مه-پاش-سیار'>مزایده دستگاه مه پاش سیار / مزایده دستگاه مه پاش سیار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899974/مناقصه-احداث-دبستان-6-کلاسه-شهدای-بانک-ملی-هاشم-آباد'>مناقصه احداث دبستان 6 کلاسه شهدای بانک ملی هاشم آباد / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای همراه با ارزیابی کیفی,مناقصه احداث دبستان 6 کلاسه شهدای بانک ملی هاشم آباد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899900/مناقصه-حلال-آروماتیکی--نوبت-دوم'>مناقصه حلال آروماتیکی - نوبت دوم  / آگهی فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه حلال آروماتیکی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899913/مناقصه-قرارداد-راهبری-و-نگهداری-پایانه-و-خط-مسافری-بندر-شهید-کلانتری-چابهار'>مناقصه قرارداد راهبری و نگهداری پایانه و خط مسافری بندر شهید کلانتری چابهار / آگهی مناقصه  عمومی یک مرحله ای، مناقصه قرارداد راهبری و نگهداری پایانه و خط مسافری بندر شهید کلانتری چابهار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899926/تجدید-مناقصه-عملیات-اجرایی-بخش-هفتم-از-خطوط-فرعی-شبکه-توزیع-آب-شهر-زاهدان'>تجدید مناقصه عملیات اجرایی بخش هفتم از خطوط فرعی شبکه توزیع آب شهر زاهدان / تجدید فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه گران، تجدید مناقصه عملیات اجرایی بخش هفتم از خطوط فرعی شبکه توزیع آب شهر زاهدان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899894/فراخوان-شناسایی-سرمایه-گذار-تکمیل-بخشی-از-تاسیسات-فاضلاب-شهر-چابهار--نوبت-دوم'>فراخوان شناسایی سرمایه گذار تکمیل بخشی از تاسیسات فاضلاب شهر چابهار  - نوبت دوم  / آگهی فراخوان شناسایی سرمایه گذار , فراخوان شناسایی سرمایه گذار تکمیل بخشی از تاسیسات فاضلاب شهر چابهار  - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899988/فراخوان-مشارکت-و-سرمایه-گذاری-جهت-طراحی-و-اجرای-مجموعه-پارک-و-بازار-میوه-و-تره-بار'> فراخوان مشارکت و سرمایه گذاری جهت طراحی و اجرای مجموعه پارک و بازار میوه و تره بار / آگهی فراخوان , فراخوان مشارکت و سرمایه گذاری جهت طراحی و اجرای مجموعه پارک و بازار میوه و تره بار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899896/آگهی-ارزیابی-خرید-2000-کیت-تک-واحدی-انشعاب-اب--نوبت-دوم'>آگهی ارزیابی خرید 2000 کیت تک واحدی انشعاب اب  - نوبت دوم  / آگهی ارزیابی ، آگهی ارزیابی خرید 2000 کیت تک واحدی انشعاب آب  - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899972/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-4197متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 4197متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 4197متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899918/مزایده-ملک-به-کلاسه-اجرا-شماره-950056-اموال-غیرمنقول-نوبت-اول'>مزایده ملک به کلاسه اجرا شماره 950056 اموال غیرمنقول نوبت اول  / مزایده,مزایده ملک به کلاسه اجرا شماره 950056 اموال غیرمنقول نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899908/مزایده-یک-دستگاه-بخار-ایستاده--یک-دستگاه-فر-قنادی'>مزایده  یک دستگاه بخار ایستاده ، یک دستگاه فر قنادی  / مزایده,مزایده  یک دستگاه بخار ایستاده ، یک دستگاه فر قنادی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899897/مزایده-دیگ-شوفاژ-آب-بند-نوبت-دوم'>مزایده دیگ شوفاژ آب بند نوبت دوم  / مزایده, مزایده دیگ شوفاژ آب بند نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899905/مزایده-ستون-فلزی-80-80--خرپای-فلزی-40-80'>مزایده ستون فلزی 80*80 ، خرپای فلزی 40*80  / مزایده,مزایده ستون فلزی 80*80 ، خرپای فلزی 40*80 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899915/مزایده-آپارتمان-به-مساحت-120-70متر'>مزایده آپارتمان به مساحت 120.70متر / مزایده,مزایده آپارتمان به مساحت 120.70متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899916/مزایده-پلاک-ثبتی-به-مساحت-1261مترمربع'>مزایده پلاک ثبتی به مساحت 1261مترمربع / مزایده,مزایده پلاک ثبتی به مساحت 1261مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899999/مناقصه-حفر-یک-حلقه-چاه-دستگاهی-نوبت-دوم'>مناقصه حفر یک حلقه چاه دستگاهی نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای,فراخوان حفر یک حلقه چاه دستگاهی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900012/مناقصه-اجرای-عملیات-توسعه-و-احداث-و-اصلاح-و-بهینه-سازی'>مناقصه اجرای عملیات توسعه و احداث و اصلاح و بهینه سازی / مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه اجرای عملیات توسعه و احداث و اصلاح و بهینه سازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899996/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-سمند-دوگانه-سوز'>مزایده یک دستگاه خودروی سمند دوگانه سوز / آگهی مزایده اموال منقول, مزایده یک دستگاه خودروی سمند دوگانه سوز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900077/مزایده-یکباب-منزل-مسکونی-مساحت-185متر'>مزایده یکباب منزل مسکونی مساحت 185متر / مزایده,مزایده یکباب منزل مسکونی مساحت 185متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900039/مزایده-تعداد-سه-عدد-کپسول-گاز--تعداد-2-عدد-موتور-برق-کوچک'>مزایده تعداد سه عدد کپسول گاز ، تعداد 2 عدد موتور برق کوچک / مزایده  تعداد سه عدد کپسول گاز ، تعداد 2 عدد موتور برق کوچک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900031/مزایده-یکباب-خانه-مساحت-300-62متر'>مزایده یکباب خانه مساحت 300.62متر / مزایده,مزایده یکباب خانه مساحت 300.62متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900030/مناقصه-تعمیرات-اساسی-جزئی-و-نگهداری-و-بازسازی-نرده-پل-های-بزرگ'>مناقصه تعمیرات اساسی جزئی و نگهداری و بازسازی نرده پل های بزرگ  / مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه تعمیرات اساسی جزئی و نگهداری و بازسازی نرده پل های بزرگ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900053/مزایده-ششدانگ-یک-قطعه-زمین-مزروعی-به-مساحت-کل-645350-و-ماشین-آلات-و-تجهیزات-وکمپرسور'>مزایده ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت کل 645350 و ماشین آلات و تجهیزات وکمپرسور / مزایده,مزایده ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت کل 645350 و ماشین آلات و تجهیزات وکمپرسور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900081/مزایده-اراضی-شامل-5-قطعه-نوبت-اول'>مزایده اراضی شامل 5 قطعه نوبت اول / مزایده,مزایده اراضی شامل 5 قطعه نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900083/مزایده-مسکن-مهر-اپارتمان-مساحت-74متر'>مزایده مسکن مهر اپارتمان مساحت 74متر  / مزایده,مزایده مسکن مهر اپارتمان مساحت 74متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900020/مناقصه-قطعات-یدکی-کمپرسور-هوای-BURTON-CORBLIN'>مناقصه قطعات یدکی کمپرسور هوای BURTON CORBLIN / آگهی ارزیابی کیفی مناقصه گران, مناقصه قطعات یدکی کمپرسور هوای BURTON CORBLIN</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900009/مناقصه-خرید-آسفالت-برای-آسفالت-ریزی-سطح-شهر--تجدید'>مناقصه خرید آسفالت برای آسفالت ریزی سطح شهر - تجدید / تجدید مناقصه عمومی , مناقصه خرید آسفالت برای آسفالت ریزی سطح شهر- تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900004/مناقصه-اجرای-عملیات-مربوط-به-نگهداری-و-بهره-برداری-از-شبکه-توزیع'>مناقصه اجرای عملیات مربوط به نگهداری و بهره برداری از شبکه توزیع / مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه اجرای عملیات مربوط به نگهداری و بهره برداری از شبکه توزیع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900070/مزایده-ملک-به-مساحت-عرصه-101-90متر-نوبت-دوم'>مزایده ملک به مساحت عرصه 101.90متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده ملک به مساحت عرصه 101.90متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900073/مزایده-4-دانگ-از-ششدانگ-پلاک-ثبتی-47-3554-بخش-یازده'>مزایده 4 دانگ از ششدانگ پلاک ثبتی 47/3554 بخش یازده / مزایده,مزایده 4 دانگ از ششدانگ پلاک ثبتی 47/3554 بخش یازده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900028/مزایده-دستگاه-اسپیلت-و--'>مزایده دستگاه اسپیلت و ... / آگهی مزایده اموال منقول, مزایده دستگاه اسپیلت و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900034/مزایده-خودرو-سواری-سیستم-پراید-جی-ال-ایکس'>مزایده خودرو سواری سیستم پراید جی ال ایکس / آگهی مزایده, مزایده خودرو سواری سیستم پراید جی ال ایکس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900065/مزایده-ملک-پلاک-ثبتی-به-شماره-5119-اموال-غیرمنقول'>مزایده ملک پلاک ثبتی به شماره 5119 اموال غیرمنقول / مزایده,مزایده ملک پلاک ثبتی به شماره 5119 اموال غیرمنقول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900067/مزایده-2-5-دانگ-مشاع-از-پلاک-105-فرعی-بخش-یازده'>مزایده 2.5 دانگ مشاع از پلاک 105 فرعی بخش یازده / مزایده,مزایده 2.5 دانگ مشاع از پلاک 105 فرعی بخش یازده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900047/مزایده-یخچال-ویترینی-و--'>مزایده یخچال ویترینی و ... / آگهی مزایده, مزایده یخچال ویترینی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900055/مزایده-16-کارتن-15-عدد-2490-مایع-ظرفشویی-داروگر'>مزایده 16 کارتن 15 عدد 2490 مایع ظرفشویی داروگر  / آگهی مزایده, مزایده 16 کارتن 15 عدد 2490 مایع ظرفشویی داروگر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900064/مزایده-ملک-مشاع-به-پلاک-ثبتی-12991-فرعی'>مزایده ملک مشاع به پلاک ثبتی 12991 فرعی  / مزایده,مزایده ملک مشاع به پلاک ثبتی 12991 فرعی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900006/مناقصه-عملیات-جمع-آوری-و-حمل-پسماند-و--'>مناقصه عملیات جمع آوری و حمل پسماند و....  / آگهی مناقصه   ، مناقصه عملیات جمع آوری و حمل پسماند و.... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899912/مناقصه-اندازه-گیری-عوامل-زیان-آور-محیط-کار--'>مناقصه  اندازه گیری عوامل زیان آور محیط کار... / آگهی مناقصه , مناقصه  اندازه گیری عوامل زیان آور محیط کار...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900032/مزایده-واگذاری-پنج-باب-جایگاه-CNG'>مزایده واگذاری پنج باب جایگاه CNG  / آگهی مزایده,مزایده واگذاری پنج باب جایگاه CNG ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900058/مزایده-ملک-با-شماره-پلاک-ثبتی-200-1803-بخش-12-تهران'>مزایده ملک با شماره پلاک ثبتی 200/1803 بخش 12 تهران / مزایده,مزایده ملک با شماره پلاک ثبتی 200/1803 بخش 12 تهران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900113/مزایده-یک-دستگاه-کامیون-باری'>مزایده یک دستگاه کامیون باری  / مزایده , مزایده یک دستگاه کامیون باری ...نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900103/مزایده-سوئی-شرت--'>مزایده سوئی شرت ... / مزایده , مزایده سوئی شرت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900054/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-بخش-یک-حومه-کرمانشاه'>مزایده ششدانگ آپارتمان بخش یک حومه کرمانشاه  / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان بخش یک حومه کرمانشاه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900025/مزایده-مورد-توقیفی-مساحت-اراضی-4367مترمربع'>مزایده مورد توقیفی مساحت اراضی 4367مترمربع / مزایده,مزایده مورد توقیفی مساحت اراضی 4367مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900027/مزایده-آپارتمان-به-شماره-پلاک-5010-فرعی-از-11-اصلی'>مزایده آپارتمان به شماره پلاک 5010 فرعی از 11 اصلی / مزایده,مزایده آپارتمان به شماره پلاک 5010 فرعی از 11 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900022/مزایده-سه-دانگ-مشاع-از-پلاک-ثبتی-195متر-نوبت-اول'>مزایده سه دانگ مشاع از پلاک ثبتی 195متر نوبت اول  / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع از پلاک ثبتی 195متر نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900040/مزایده-تعداد-256-کارتن-پودر-رختشویی'>مزایده تعداد 256 کارتن پودر رختشویی  / مزایده , مزایده تعداد 256 کارتن پودر رختشویی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899906/فراخوان-شناسایی-مشاور-جهت-مطالعات-طرح-جامع-برق-رسانی-96-5-5'>فراخوان شناسایی مشاور جهت مطالعات طرح جامع برق رسانی 96.5.5 / فراخوان , فراخوان شناسایی مشاور جهت مطالعات طرح جامع برق رسانی 96.5.5</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899975/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-دویست-متر'>مزایده یک قطعه زمین مساحت دویست متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت دویست متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899976/مزایده-سرقفلی-مغازه-بخش-نه-تبریز-نوبت-اول'>مزایده سرقفلی مغازه بخش نه تبریز نوبت اول / مزایده,مزایده سرقفلی مغازه بخش نه تبریز نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900035/مزایده-یک-دستگاه-سواری-پژو-پارس-مدل-82'>مزایده یک دستگاه سواری پژو پارس مدل 82  / مزایده , مزایده یک دستگاه سواری پژو پارس مدل 82  نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900029/مزایده-یک-دستگاه-سواری-دوو-سیلو-مدل-82'>مزایده یک دستگاه سواری دوو سیلو مدل 82 / مزایده , مزایده یک دستگاه سواری دوو سیلو مدل 82نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900023/مزایده-یک-دستگاه-سواری-پژو-آردی-مدل-84'>مزایده یک دستگاه سواری پژو آردی مدل 84  / مزایده , مزایده یک دستگاه سواری پژو آردی مدل 84  نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900015/مزایده-آپارتمان-مساحت-145-1متر-نوبت-اول'>مزایده آپارتمان مساحت 145.1متر نوبت اول / مزایده,مزایده آپارتمان مساحت 145.1متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900052/مزایده-انواع-دستگاه-تسمه-نقاله--'>مزایده انواع دستگاه تسمه نقاله ... / مزایده , مزایده انواع دستگاه تسمه نقاله  نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900044/مزایده-یک-دستگاه-بتونیر-نوبت-دوم'>مزایده یک دستگاه بتونیر  نوبت دوم  / مزایده یک دستگاه بتونیر  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899990/مزایده-ملک-مساحت-8650مترمربع'>مزایده ملک مساحت 8650مترمربع / مزایده,مزایده ملک مساحت 8650مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900086/مزایده-ششدانگ-یک-واحد-کارخانه-شالیکوبی'>مزایده ششدانگ یک واحد کارخانه شالیکوبی  / مزایده , مزایده ششدانگ یک واحد کارخانه شالیکوبی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899899/مناقصه-خرید-کود-شیمیایی-سوپر-فسفات-تریپل-گرانوله--نوبت-دوم-96-5-5'>مناقصه خرید کود شیمیایی سوپر فسفات تریپل گرانوله - نوبت دوم 96.5.5 / مناقصه خرید کود شیمیایی سوپر فسفات تریپل گرانوله - نوبت دوم  96.5.5</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900060/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-سواری-پژو-405-مدل-73'>مزایده یک دستگاه خودروی سواری پژو 405 مدل 73  / مزایده , مزایده یک دستگاه خودروی سواری پژو 405 مدل 73  نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899994/مزایده-سه-دانگ-از-ششدانگ-پلاک-ثبتی-بخش-5-تبریز'>مزایده سه دانگ از ششدانگ پلاک ثبتی بخش 5 تبریز / مزایده,مزایده سه دانگ از ششدانگ پلاک ثبتی بخش 5 تبریز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899991/مزایده-ملک-مساحت-123-20متر-نوبت-اول'>مزایده ملک مساحت 123.20متر نوبت اول / مزایده,مزایده ملک مساحت 123.20متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899985/مزایده-ششدانگ-دو-قطعه-پلاک-ثبتی'>مزایده ششدانگ دو قطعه پلاک ثبتی / مزایده,مزایده ششدانگ دو قطعه پلاک ثبتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900094/مزایده-فروش-یکدستگاه-خودرو-پیکان-تیپ-1600I-مدل-1383'>مزایده فروش یکدستگاه خودرو پیکان تیپ 1600I مدل 1383  / آگهی مزایده , مزایده فروش یکدستگاه خودرو پیکان تیپ 1600I مدل 1383 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899981/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-عرصه-81-26مترمربع'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی عرصه 81.26مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی عرصه 81.26مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900001/مزایده-یکباب-دامداری-مساحت-1628-58متر'>مزایده یکباب دامداری مساحت 1628.58متر  / مزایده,مزایده یکباب دامداری مساحت 1628.58متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900003/مزایده-ملک-به-پلاک-ثبتی-22144-فرعی-بخش-ده-تهران'>مزایده ملک به پلاک ثبتی 22144 فرعی بخش ده تهران / مزایده,مزایده ملک به پلاک ثبتی 22144 فرعی بخش ده تهران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900007/مزایده-ششدانگ-زمین-مشتمل-بر-خانه-382-30متر'>مزایده ششدانگ زمین مشتمل بر خانه 382.30متر  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مشتمل بر خانه 382.30متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900014/مناقصه-اصلاح-شبکه-و-انشعابات-گاز--ابزار-دقیق-----نوبت-دوم'>مناقصه اصلاح شبکه و انشعابات گاز , ابزار دقیق ....  - نوبت دوم  / مناقصه ,مناقصه اصلاح شبکه و انشعابات گاز , ابزار دقیق .... - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900018/تجدید-مناقصه-انجام-فعالیتهای-واگذاری-تعمیر-و-نگهداری-بهره-برداری-از-تاسیسات-تولید----نوبت-دوم'>تجدید مناقصه انجام فعالیتهای واگذاری تعمیر و نگهداری بهره برداری از تاسیسات تولید ... - نوبت دوم  / آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای ,  تجدید مناقصه انجام فعالیتهای واگذاری تعمیر و نگهداری بهره برداری از تاسیسات تولید ...- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899998/تجدید-مناقصه-خرید-دو-دستگاه-ترانسفورماتور--نوبت-دوم'>تجدید مناقصه خرید دو دستگاه ترانسفورماتور - نوبت دوم  / تجدید مناقصه , مناقصه خرید دو دستگاه ترانسفورماتور  تجدید- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900088/مزایده-ششدانگ-اپارتمان-طبقه-همکف-50-01متر'>مزایده ششدانگ اپارتمان طبقه همکف 50.01متر  / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان طبقه همکف 50.01متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900005/تجدید-مناقصه-خرید-30000-دستگاه-کنتور----نوبت-دوم'>تجدید مناقصه خرید 30000 دستگاه کنتور .... - نوبت دوم  / آگهی تجدید ارزیابی کیفی , تجدید مناقصه خرید 30000 دستگاه کنتور .... - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900011/مناقصه-واگذاری-امورات-چاپ-و-طراحی-بنر-و-نصب-اسپیس--نوبت-دوم'>مناقصه واگذاری امورات چاپ و طراحی بنر و نصب اسپیس - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه واگذاری امورات چاپ و طراحی بنر و نصب اسپیس -  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899989/مناقصه-اجرای-عملیات-گازرسانی-به-روستاهای-گر-کبود-کانی-دانیال---نوبت-دوم'>مناقصه اجرای عملیات گازرسانی به روستاهای گر کبود، کانی دانیال ... نوبت دوم  / آگهی مناقصه, مناقصه اجرای عملیات گازرسانی به روستاهای گرکبود،دانیال ...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900010/مزایده-فروش-20-دستگاه-خودرو-مدل-82'>مزایده فروش 20 دستگاه خودرو مدل 82 / مزایده , مزایده فروش 20 دستگاه خودرو مدل 82</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899986/مزایده-دستگاه-کوانتومتری-آنالیز-مواد'>مزایده دستگاه کوانتومتری آنالیز مواد  / مزایده دستگاه کوانتومتری آنالیز مواد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900002/مناقصه-خرید-شلف-و-یونیت-ها'>مناقصه خرید شلف و یونیت ها / آگهی مناقصه یک مرحله ای,مناقصه خرید شلف و یونیت ها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899970/مزایده-ملک-مسکونی-حدودا-50-مترمربع'>مزایده ملک مسکونی حدودا 50 مترمربع / مزایده,مزایده ملک مسکونی حدودا 50 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899924/مزایده-پلاک-ثبتی-شماره-10971-فرعی-نوبت-اول'>مزایده پلاک ثبتی شماره 10971 فرعی نوبت اول / مزایده,مزایده پلاک ثبتی شماره 10971 فرعی نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900072/مناقصه-اجرای-عملیات-مسقف-نمودن-بازار-نوبت-دوم'>مناقصه اجرای عملیات مسقف نمودن بازار نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه اجرای عملیات مسقف نمودن بازار نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899993/مزایده-ششدانگ-یک-دستگاه-کامیون-کشنده-رنگ-سفید'>مزایده ششدانگ یک دستگاه کامیون کشنده رنگ سفید  / مزایده,مزایده ششدانگ یک دستگاه کامیون کشنده رنگ سفید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899928/مزایده-ششدانگ-یکباب-گاوداری-بخش-5-نیشابور'>مزایده ششدانگ یکباب گاوداری بخش 5 نیشابور  / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب گاوداری بخش 5 نیشابور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899982/مناقصه-رادیاتور-آلومینیومی-دایکاست'>مناقصه رادیاتور آلومینیومی دایکاست  / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه رادیاتور آلومینیومی دایکاست </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899933/فراخوان-مناقصه-نگهداری-و-بهره-برداری-از-تاسیسات-و-منابع--96-5-5'>فراخوان مناقصه نگهداری و بهره برداری از تاسیسات و منابع ...96.5.5 / آگهی فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه نگهداری و بهره برداری از تاسیسات و منابع ... 96.5.5</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900377/مناقصه-ساخت-12-دستگاه-اکچویتور'>مناقصه ساخت 12 دستگاه اکچویتور / مناقصه ,مناقصه ساخت 12 دستگاه اکچویتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900390/مناقصه-انجام-خدمات-پشتیبانی-و-نظافتی-ساختمان'>مناقصه انجام خدمات پشتیبانی و نظافتی ساختمان / آگهی مناقصه ,مناقصه انجام خدمات پشتیبانی و نظافتی ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900384/مناقصه-انجام-عملیات-اکتشاف-و-تجهیز-معدن-و-استخراج-و-فروش-سنگ-تزئینی-مرمر---'>مناقصه انجام عملیات اکتشاف و تجهیز معدن و استخراج و فروش سنگ تزئینی مرمر  ... / مناقصه انجام عملیات اکتشاف و تجهیز معدن و استخراج و فروش سنگ تزئینی مرمر  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900389/مناقصه-انجام-امور-خدمات-عمومی-فنی-و-اداری-در-مجتمع-معدنی-سرب-و-روی-انگوران'>مناقصه  انجام امور خدمات عمومی، فنی و اداری در مجتمع معدنی سرب و روی انگوران    / مناقصه  انجام امور خدمات عمومی، فنی و اداری در مجتمع معدنی سرب و روی انگوران   </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900399/مزایده-بهره-برداری-ازمنافع-رستوران-بزرگ-نمایشگاه'>مزایده بهره برداری ازمنافع رستوران بزرگ نمایشگاه     / مزایده بهره برداری ازمنافع رستوران بزرگ نمایشگاه    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899935/مزایده-لوله-پلی-اتیلن-در-قطر-25-میلیمتر'>مزایده لوله پلی اتیلن در قطر 25 میلیمتر  / مزایده , مزایده لوله پلی اتیلن در قطر 25 میلیمتر  نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900383/دعوتنامه-اصلاح-و-بازسازی-بخشی-از-شبکه-ها'>دعوتنامه  اصلاح و بازسازی بخشی از شبکه ها / دعوتنامه  اصلاح و بازسازی بخشی از شبکه ها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900379/آگهی-مناقصه---مدیریت-واداره-انباری-ساری-وشهید-رجائی'> آگهی مناقصه     مدیریت واداره انباری ساری وشهید رجائی /  آگهی مناقصه    ، آگهی مناقصه   مدیریت واداره انباری ساری وشهید رجائی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899967/مزایده-ششدانگ-زمینی-به-مساحت-322-95متر'>مزایده ششدانگ زمینی به مساحت 322.95متر  / مزایده,مزایده ششدانگ زمینی به مساحت 322.95متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900395/فراخوان-دعوتنامه--اجرای-خط-تغذیه-و-شبکه-توزیع-تقویتی-صنایع-مستقر-در-اراضی-روستای'> فراخوان  دعوتنامه    اجرای خط تغذیه و شبکه توزیع تقویتی صنایع مستقر در اراضی روستای /  فراخوان  دعوتنامه   ، فراخوان  دعوتنامه   اجرای خط تغذیه و شبکه توزیع تقویتی صنایع مستقر در اراضی روستای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900373/مناقصه-بازدید-و-سرویس-ترانسفورماتور'>مناقصه بازدید و سرویس ترانسفورماتور / آگهی مناقصه ,مناقصه بازدید و سرویس ترانسفورماتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899955/مزایده-ملک-به-مساحت-8500مترمربع'>مزایده ملک به مساحت 8500مترمربع / مزایده,مزایده ملک به مساحت 8500مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900361/مناقصه-فاز-دوم-احداث-سالن-باستانی-شهرکرد'>مناقصه فاز دوم احداث سالن باستانی شهرکرد   / مناقصه فاز دوم احداث سالن باستانی شهرکرد  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899952/مزایده-یکباب-منزل-مسکونی-مرحله-اول'>مزایده یکباب منزل مسکونی مرحله اول / مزایده,مزایده یکباب منزل مسکونی مرحله اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900382/مناقصه-اجاره-3-دستگاه-خودرو'>مناقصه اجاره 3 دستگاه خودرو / آگهی مناقصه ,مناقصه اجاره 3 دستگاه خودرو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900394/مناقصه-نگهداری-سایتهای-bts-و-سیستم-های-انتقال'>مناقصه  نگهداری سایتهای bts و سیستم های انتقال / مناقصه  نگهداری سایتهای bts و سیستم های انتقال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899961/مزایده-یک-واحد-مسکونی-عرصه-331-12مترمربع'>مزایده یک واحد مسکونی  عرصه 331.12مترمربع / مزایده,مزایده یک واحد مسکونی  عرصه 331.12مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900378/مناقصه-اجرای-عملیات-شبکه-گذاری-پراکنده-و-تعمیراتی-فولادی-و-پلی-اتیلن--'>مناقصه اجرای عملیات شبکه گذاری پراکنده و تعمیراتی فولادی و پلی اتیلن ... / مناقصه اجرای عملیات شبکه گذاری پراکنده و تعمیراتی فولادی و پلی اتیلن ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900400/مناقصه-خرید-لوله'>مناقصه خرید لوله  / آگهی مناقصه ,مناقصه خرید لوله </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900396/مناقصه-سرویس-خدمات-ارسال-و-دریافت-پیام-کوتاه'>مناقصه سرویس خدمات ارسال و دریافت پیام کوتاه / آگهی مناقصه ,مناقصه سرویس خدمات ارسال و دریافت پیام کوتاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900385/مناقصه-تهیه-مصالح-ساخت-و-نصب-و-اجرا-2000-انشعاب-پلی-اتیلن'>مناقصه تهیه مصالح ساخت و نصب و اجرا 2000 انشعاب پلی اتیلن / آگهی مناقصه ,مناقصه تهیه مصالح ساخت و نصب و اجرا 2000 انشعاب پلی اتیلن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899958/مزایده-یک-قطعه-زمین-کشاورزی-حدود-18000متر'>مزایده یک قطعه زمین کشاورزی حدود 18000متر  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین کشاورزی حدود 18000متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899964/مزایده-8-5-سیر-مشاع-اب-و-اراضی-25-سیر-مشاع-از-مدار-14-سهم-مزرعه'>مزایده 8.5 سیر مشاع اب و اراضی 25 سیر مشاع از مدار 14 سهم مزرعه / مزایده,مزایده 8.5 سیر مشاع اب و اراضی 25 سیر مشاع از مدار 14 سهم مزرعه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899957/مناقصه-اجرای-پروژه-تعریض-بلوار'>مناقصه اجرای پروژه تعریض بلوار  / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه اجرای پروژه تعریض بلوار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899927/مناقصه-ELECTRO-MOTOR-نوبت-دوم'>مناقصه ELECTRO MOTOR نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه ELECTRO MOTOR نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899951/مناقصه-انتخاب-پیمانکار-اپراتوری-ثبت-تخلفات-رانندگی'>مناقصه انتخاب پیمانکار اپراتوری ثبت تخلفات رانندگی / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه انتخاب پیمانکار اپراتوری ثبت تخلفات رانندگی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899930/مناقصه-خرید-دو-دستگاه-ترانسفورماتور-قدرت-20-230--400'>مناقصه خرید دو دستگاه ترانسفورماتور قدرت 20/ 230 / 400 / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه عمومی دو مرحله ای ,مناقصه خرید دو دستگاه ترانسفورماتور قدرت 20/ 230 / 400</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899922/مناقصه-انواع-تیر-سیمانی--نوبت-دوم'>مناقصه انواع تیر سیمانی... نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه انواع تیر سیمانی... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899920/مزایده-یکسری-تجهیزات-و-ماشین-آلات-صنعتی'>مزایده یکسری تجهیزات و ماشین آلات صنعتی  / آگهی مزایده ,مزایده یکسری تجهیزات و ماشین آلات صنعتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899938/مناقصه-اسید-چرب--فیلم-تک-لایه-و--'>مناقصه اسید چرب ، فیلم تک لایه و ... / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه اسید چرب ، فیلم تک لایه و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899947/مزایده-فروش-املاک-مازاد-بر-نیاز-بانک'>مزایده فروش املاک مازاد بر نیاز بانک  / مزایده,مزایده فروش املاک مازاد بر نیاز بانک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899973/مزایده-مبل-مدل-سناتور-رنگ-آبی--مبل-مدل-بتیس-رنگ'>مزایده مبل مدل سناتور رنگ آبی ، مبل مدل بتیس رنگ  / مزایده,مزایده مبل مدل سناتور رنگ آبی ، مبل مدل بتیس رنگ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899969/مناقصه-بیمه-شخص-ثالث-و-بدنه-ماشین-آلات-نوبت-دوم'>مناقصه بیمه شخص ثالث و بدنه ماشین آلات نوبت دوم / آگهی دعوت به مناقصه عمومی , مناقصه بیمه شخص ثالث و بدنه ماشین آلات نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899987/مناقصه-طبخ-غذای-پرسنل-شیفت-مرکز-کنترل-کشیک-و-مهمانان'>مناقصه طبخ غذای پرسنل شیفت مرکز کنترل کشیک و مهمانان / آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای , فراخوان  طبخ غذای پرسنل شیفت مرکز کنترل کشیک و مهمانان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899937/مزایده-ششدانگ-ساختمان-مساحت-زمین-120متر'>مزایده ششدانگ ساختمان مساحت زمین 120متر / مزایده,مزایده ششدانگ ساختمان مساحت زمین 120متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899953/مناقصه-اجرای-قسمتی-از-معابر-شهر-جدید-سیراف--نوبت-دوم'>مناقصه اجرای قسمتی از معابر شهر جدید سیراف - نوبت دوم  / آگهی فراخوان عمومی مناقصه، مناقصه اجرای قسمتی از معابر شهر جدید سیراف - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899942/مزایده-مغازه-تجاری-و-آپارتمان-مرحله-اول'>مزایده مغازه تجاری و آپارتمان مرحله اول / مزایده,مزایده مغازه تجاری و آپارتمان مرحله اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899943/مزایده-عرصه-سند-ششدانگ-به-پلاک-627-فرعی-مرحله-اول'>مزایده عرصه سند ششدانگ به پلاک 627 فرعی مرحله اول / مزایده,مزایده عرصه سند ششدانگ به پلاک 627 فرعی مرحله اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900041/تجدید-مناقصه-اجرای-طرح-توسعه-و-احداث-شهری-و-روستایی-نوبت-دوم'>تجدید مناقصه اجرای طرح توسعه و احداث شهری و روستایی  نوبت دوم / آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای ,مناقصه اجرای طرح توسعه و احداث شهری و روستایی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899929/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-142-20مترمربع'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 142.20مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 142.20مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900021/مناقصه-خدمات-عمومی-و-پشتیبانی---نوبت-دوم'>مناقصه خدمات عمومی و پشتیبانی     نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه خدمات عمومی و پشتیبانی  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900008/فراخوان-ارزیابی-کیفی-مناقصه-خرید-قطعات-ابزار-دقیق-شیرهای-برقی-نوبت-دوم'>فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه خرید قطعات ابزار دقیق شیرهای برقی  نوبت دوم  / فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه خرید , فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه خرید قطعات ابزار دقیق شیرهای برقی  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899931/مزایده-فروش-املاک-به-صورت-نقد-و-اقساط-نوبت-دوم'>مزایده فروش املاک به صورت نقد و اقساط نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش املاک به صورت نقد و اقساط نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899934/مزایده-فروش-املاک-مازاد-نقد-و-اقساط'>مزایده فروش املاک مازاد نقد و اقساط  / مزایده,مزایده فروش املاک مازاد نقد و اقساط </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900057/مزایده-قفس-های-مرغ-تخمگذار'>مزایده قفس های مرغ تخمگذار  / آگهی مزایده,مزایده قفس های مرغ تخمگذار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900069/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-و-ماشین-آلات'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی  و ماشین آلات / مزایده ششدانگ پلاک ثبتی  و ماشین آلات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899876/مزایده-فروش-قطعه-زمینی-به-مساحت-10300مترمربع'>مزایده فروش قطعه زمینی به مساحت 10300مترمربع  / مزایده,مزایده فروش قطعه زمینی به مساحت 10300مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899963/مناقصه-خرید-رایانه-و-تجهیزات-رایانه-ای-مورد-نیاز--'>مناقصه خرید رایانه و تجهیزات رایانه ای مورد نیاز... / آگهی مناقصه , مناقصه خرید رایانه و تجهیزات رایانه ای مورد نیاز...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899997/مزایده-دو-سهم-مشاع-از-نه-سهم-ششدانگ-پلاک-561-فرعی'>مزایده دو سهم مشاع از نه سهم ششدانگ پلاک 561 فرعی  / مزایده,مزایده دو سهم مشاع از نه سهم ششدانگ پلاک 561 فرعی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899950/مزایده-تعداد-یک-دستگاه-گیره-چوب-بری-ریلی-و---نوبت-دوم'>مزایده تعداد یک دستگاه گیره چوب بری ریلی و ... نوبت دوم  / آگهی مزایده, مزایده تعداد یک دستگاه گیره چوب بری ریلی و ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899977/تجدید-مناقصه-تهیه-و-پخش-لکه-گیری-و-پخش-آسفالت-12-0-و-19-0-به-صورت-پخش-دستی--تجدید'>تجدید مناقصه تهیه و پخش لکه گیری و پخش آسفالت 12- 0 و 19- 0 به صورت پخش دستی...تجدید / تجدید آگهی مناقصه عمومی ,تجدید مناقصه تهیه و پخش لکه گیری و پخش آسفالت 12- 0 و 19- 0 به صورت پخش دستی... تجدید نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899944/مناقصه-جذب-سرمایه-گذار-جهت-اجرای-مجموعه-آکواپارک-نوبت-دوم'>مناقصه جذب سرمایه گذار جهت اجرای مجموعه آکواپارک نوبت دوم  / آگهی فراخوان عمومی ,مناقصه جذب سرمایه گذار جهت اجرای مجموعه آکواپارک نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899940/مزایده-سنگ-تراورتن-سفید-چرمی--'>مزایده سنگ تراورتن سفید چرمی... / آگهی مزایده اموال منقول، مزایده سنگ تراورتن سفید چرمی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899965/مزایده-فروش-ادوات-و-ماشین-آلات-کشاورزی-و-ضایعات'>مزایده فروش ادوات و ماشین آلات کشاورزی و ضایعات  / آگهی مزایده، مزایده فروش ادوات و ماشین آلات کشاورزی و ضایعات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900393/استعلام-آنمومتر-دیجیتال-و-دماسنج'>استعلام آنمومتر دیجیتال و دماسنج  / استعلام آنمومتر دیجیتال و دماسنج </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900288/استعلام-برگزاری-دوره-آموزشی-صنایع-دستی'>استعلام برگزاری دوره آموزشی صنایع دستی  / استعلام , استعلام برگزاری دوره آموزشی صنایع دستی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900244/استعلام-فیال-بتن'>استعلام فیال بتن / استعلام فیال بتن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900250/استعلام-نصب-ایزوگام-در-پشت-بام'>استعلام نصب ایزوگام در پشت بام / استعلام نصب ایزوگام در پشت بام</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900265/استعلام-چای-تی-بک-50-عددی-داخله'>استعلام چای تی بک 50 عددی داخله / استعلام چای تی بک 50 عددی داخله</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900275/استعلام-ملات-تعمیری-چسب-بتن'>استعلام ملات تعمیری چسب بتن / استعلام ملات تعمیری چسب بتن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900369/استعلام-رنگ-روغن-نیمه-مات'>استعلام رنگ روغن نیمه مات / استعلام , استعلام رنگ روغن نیمه مات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900372/استعلام-شستشوی-نما-ترکیبی-از-سنگ-و-شیشه-و-کامپیوزیت'>استعلام شستشوی نما ترکیبی از سنگ و شیشه و کامپیوزیت / استعلام , استعلام شستشوی نما ترکیبی از سنگ و شیشه و کامپیوزیت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899890/تمدید-مناقصه-طراحی-و-ساخت-64-عدد-یونیت-و---'>تمدید مناقصه طراحی و ساخت 64 عدد یونیت و ....  / تمدید مناقصه ,تمدید مناقصه طراحی و ساخت 64 عدد یونیت و .... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900213/استعلام-هاردSSD-HDD-SAS-800GB-205'>استعلام هاردSSD HDD SAS 800GB 205 / استعلام هاردSSD HDD SAS 800GB 205</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900180/استعلام-هارد-استورج-15K'>استعلام هارد استورج 15K / استعلام هارد استورج 15K</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900243/استعلام-گیت-کنترل-تردد--'>استعلام گیت کنترل تردد ... / استعلام، استعلام گیت کنترل تردد ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900181/استعلام-کره-10-گرمی-گیاهی-آذربایجان-96-5-5'>استعلام کره 10 گرمی گیاهی آذربایجان 96.5.5 / استعلام، استعلام کره 10 گرمی گیاهی آذربایجان 96.5.5</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900192/استعلام-فن-کویل-زمینی-96-5-5'>استعلام فن کویل زمینی  96.5.5 / استعلام , استعلام فن کویل زمینی 96.5.5</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900225/استعلام-الکتروپمپ-96-5-5'>استعلام الکتروپمپ 96.5.5 / استعلام الکتروپمپ 96.5.5</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900231/استعلام-چاپ-کتاب-کزارش'>استعلام چاپ کتاب کزارش  / استعلام، استعلام چاپ کتاب کزارش </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900318/استعلام-خرید-دستگاه-بارکد-خوان'>استعلام خرید دستگاه بارکد خوان  / استعلام, استعلام خرید دستگاه بارکد خوان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900329/استعلام-خرید-رله-حفاظتی'>استعلام خرید رله حفاظتی / استعلام, استعلام خرید رله حفاظتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900350/استعلام-تجهیزات-کامپیوتر-و-مانیتور'>استعلام تجهیزات کامپیوتر و مانیتور   / استعلام , استعلام تجهیزات کامپیوتر و مانیتور  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899902/مناقصه-عملیات-ساخت-مجموعه-ورزشی-امامزاده-و--'>مناقصه عملیات ساخت مجموعه ورزشی امامزاده و... / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه عملیات ساخت مجموعه ورزشی امامزاده و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900330/استعلام-حفر-و-اجرای-چاه-ارت'>استعلام حفر و اجرای چاه ارت / استعلام, استعلام حفر و اجرای چاه ارت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900286/استعلام-احداث-فضای-سرپوشیده--'>استعلام احداث فضای سرپوشیده ... / استعلام, استعلام احداث فضای سرپوشیده ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900280/استعلام-بها-خرید-کابل-63-افزایش-ظرفیت-پست'>استعلام بها خرید کابل 63 افزایش ظرفیت پست / استعلام, استعلام بها خرید کابل 63 افزایش ظرفیت پست</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900190/استعلام-خدمات-طراحی-ورود-و-خروج-خط-230'>استعلام خدمات طراحی ورود و خروج خط 230 / استعلام, استعلام خدمات طراحی ورود و خروج خط 230</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900185/استعلام-سنگ-دهبید-شایان'>استعلام سنگ دهبید شایان  / استعلام ,استعلام سنگ دهبید شایان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900298/استعلام-خرید-قطعه-فابریک-FILTER-ASSEMBLY'>استعلام خرید قطعه فابریک FILTER ASSEMBLY / استعلام ,استعلام خرید قطعه فابریک FILTER ASSEMBLY</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900263/استعلام-ارائه-خدمات-MIRRORING'>استعلام ارائه خدمات MIRRORING / استعلام ، استعلام ارائه خدمات MIRRORING</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900341/استعلام-رم-رایانه'>استعلام رم رایانه  / استعلام ,استعلام رم رایانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900325/استعلام-بازسازی-ساختمان'>استعلام بازسازی ساختمان  / استعلام ,استعلام بازسازی ساختمان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899914/مناقصه-عملیات-نگهداری-و-بهره-برداری-از-شبکه-و-تاسیسات-فاضلاب'>مناقصه عملیات نگهداری و بهره برداری از شبکه و تاسیسات فاضلاب  / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای ,مناقصه عملیات نگهداری و بهره برداری از شبکه و تاسیسات فاضلاب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900294/استعلام-بازسازی-ساختمان'>استعلام بازسازی ساختمان / استعلام, استعلام بازسازی ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900224/استعلام-تعمیرات-طبقه-15-ساختمان-مرکزی'>استعلام تعمیرات طبقه 15 ساختمان مرکزی  / استعلام ,استعلام  تعمیرات طبقه 15 ساختمان مرکزی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900277/استعلام-حفر-و-بازسازی-چاه-آب'>استعلام حفر و بازسازی چاه آب / استعلام , استعلام حفر و بازسازی چاه آب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900387/استعلام-سرور'>استعلام سرور / استعلام , استعلام سرور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900238/استعلام-1-لپ-تاپ-2-دوربین-عکاسی-3-متر-لیزری'>استعلام 1- لپ تاپ 2- دوربین عکاسی 3- متر لیزری  / استعلام 1- لپ تاپ 2- دوربین عکاسی 3- متر لیزری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900386/استعلام-کیس-سرور'>استعلام کیس سرور / استعلام کیس سرور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900296/استعلام-کارتریج-برادر'>استعلام کارتریج برادر  / استعلام ,استعلام کارتریج برادر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900282/استعلام-کارتریج-سامسونگ'>استعلام کارتریج سامسونگ / استعلام ,استعلام کارتریج سامسونگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899886/مناقصه-پیمانسپاری-تولید-قطعات-صنعتی'>مناقصه پیمانسپاری تولید قطعات صنعتی / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه پیمانسپاری تولید قطعات صنعتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900293/استعلام-کارتریج'>استعلام کارتریج  / استعلام کارتریج </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900258/استعلام-خرید-کانکس'>استعلام خرید کانکس / استعلام خرید کانکس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900271/استعلام-خرید-اتصالات'>استعلام خرید اتصالات  / استعلام خرید اتصالات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900381/استعلام-تامین-یک-دستگاه-کامپیوتر-با-مشخصات-فنی'>استعلام تامین یک دستگاه کامپیوتر با مشخصات فنی / استعلام , استعلام تامین یک دستگاه کامپیوتر با مشخصات فنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900188/استعلام-بهای-میزهای-کنفرانس-و-اداری-مرکز-خدمات'>استعلام بهای میزهای کنفرانس و اداری مرکز خدمات  / استعلام ,استعلام بهای میزهای کنفرانس و اداری مرکز خدمات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900173/استعلام-خرید-لوله-پلی-اتیلن-10-بار-p80'>استعلام خرید لوله پلی اتیلن 10 بار -p80 / استعلام, استعلام خرید لوله پلی اتیلن 10 بار -p80</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900270/استعلام-آنمومتر-دیجیتال-و-دماسنج-96-5-5'>استعلام آنمومتر دیجیتال و دماسنج 96.5.5 / استعلام آنمومتر دیجیتال و دماسنج 96.5.5</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900186/استعلام-گازسنج-مولتی-سنسور-اندازه-گیری-4-گاز-مدل-BW-96-5-5'>استعلام گازسنج مولتی سنسور اندازه گیری 4 گاز مدل BW 96.5.5 / استعلام گازسنج مولتی سنسور اندازه گیری 4 گاز مدل BW 96.5.5</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899880/مناقصه-خرید-خط-سرد-جهت-ایمن-سازی-راه-های-روستایی-و---نوبت-دوم'>مناقصه خرید خط سرد جهت ایمن سازی راه های روستایی و ... نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید خط سرد جهت ایمن سازی راه های روستایی و ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900196/استعلام-چراغ-تونلی-بدون-سیم-همراه-شارژر-96-5-5'>استعلام چراغ تونلی بدون سیم همراه شارژر 96.5.5 / استعلام چراغ تونلی بدون سیم همراه شارژر 96.5.5</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900232/استعلام-ویدیو-پرژکتور-مدل-CH350'>استعلام ویدیو پرژکتور مدل CH350 / استعلام ویدیو پرژکتور مدل CH350 96.5.5</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900241/استعلام-خرید-سه-دستگاه-کولر-گازی-و---'>استعلام خرید سه دستگاه کولر گازی و .... / استعلام , استعلام خرید سه دستگاه کولر گازی و ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900337/استعلام-الکتروپمپ-شناور'>استعلام الکتروپمپ شناور  / استعلام الکتروپمپ شناور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900353/استعلام-کابل-تخت-3-10'>استعلام کابل تخت 3*10  / استعلام کابل تخت 3*10 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900335/استعلام-پروژه-محوطه-سازی-فضای-سبز-ایستگاه-اراک'>استعلام پروژه محوطه سازی فضای سبز ایستگاه اراک / استعلام, استعلام پروژه محوطه سازی فضای سبز ایستگاه اراک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900278/استعلام-تعویض-بخشی-از-شبکه-توزیع-آب-و-رفع-یک-مورد-شکستگی'>استعلام تعویض بخشی از شبکه توزیع آب و رفع یک مورد شکستگی / استعلام, استعلام تعویض بخشی از شبکه توزیع آب و رفع یک مورد شکستگی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900259/استعلام-آنتی-ویروس-kaspersky-endpoint-security-for-business-select'>استعلام  آنتی ویروس kaspersky endpoint security for business-select  / استعلام, استعلام  آنتی ویروس kaspersky endpoint security for business-select </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900184/استعلام-سانتریفوژ-32A-روتور-فیکس-hetfich'>استعلام سانتریفوژ 32A روتور فیکس hetfich / استعلام, استعلام سانتریفوژ 32A روتور فیکس hetfich</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899945/مناقصه-خرید-770-متر-لوله-پلی-اتیلن'>مناقصه خرید 770 متر لوله پلی اتیلن  / آگهی مناقصه , مناقصه خرید 770 متر لوله پلی اتیلن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899879/مزایده-تعداد-70-دستگاه-خودرو-و--'>مزایده تعداد 70 دستگاه خودرو و ... / آگهی مزایده ,مزایده تعداد 70 دستگاه خودرو و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900191/استعلام-یخچال-12-فوت'>استعلام یخچال 12 فوت  / استعلام ,استعلام یخچال 12 فوت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900289/استعلام-ویلچر'>استعلام ویلچر / استعلام ,استعلام ویلچر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900256/استعلام-رادیاتور-پره-ای-آلومینیومی'>استعلام رادیاتور پره ای آلومینیومی  / استعلام ,استعلام رادیاتور پره ای آلومینیومی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900251/استعلام-تشک-طبی-فنری'>استعلام تشک طبی فنری  / استعلام ,استعلام تشک طبی فنری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900391/استعلام-کپسول-اکسیژن-قابل-حمل---'>استعلام کپسول اکسیژن قابل حمل .... / استعلام , استعلام کپسول اکسیژن قابل حمل ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900356/استعلام-مانی-فول-و--'>استعلام مانی فول و ... / استعلام ,استعلام مانی فول و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900322/استعلام-بتون-آماده-350-عیار-و--'>استعلام بتون آماده 350 عیار و .. / استعلام, استعلام بتون آماده 350 عیار و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900193/استعلام-چای-کیسه-ای--'>استعلام چای کیسه ای.... / استعلام , استعلام چای کیسه ای....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900300/استعلام-تونر-برادر--'>استعلام تونر برادر... / استعلام لاستیک و تیوب لیفتراک برند تایرون - بریجستون...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900397/استعلام-اقلام-اداری--'>استعلام اقلام اداری... / استعلام، استعلام اقلام اداری...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899881/مناقصه-خرید-40000-دستگاه-انواع-کنتور-تکفاز-و-3-فاز--نوبت-دوم'>مناقصه خرید 40000 دستگاه انواع کنتور تکفاز و 3 فاز... نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی دومرحله ای، مناقصه خرید 40000 دستگاه انواع کنتور تکفاز و 3 فاز... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900319/استعلام-خرید-سرامیک-تکسرام--'>استعلام خرید سرامیک تکسرام... / استعلام خرید سرامیک تکسرام...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900406/استعلام-پنجره-یو-پی-وی-سی'>استعلام  پنجره یو پی وی سی / استعلام  پنجره یو پی وی سی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900404/استعلام-اصلاح-و-توسعه-شبکه-آب-منطقه-فلاورجان-96-5-5'>استعلام اصلاح و توسعه شبکه آب منطقه فلاورجان 96.5.5 / استعلام ، اصلاح و توسعه شبکه آب منطقه فلاورجان 96.5.5</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900403/استعلام-واگذاری-به-شکل-اجاره-رستورانهای-آزاد-و-فروشگاه'>استعلام واگذاری به شکل اجاره رستورانهای آزاد و فروشگاه / استعلام قیمت تعدادی از اماکن استیجاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899882/مناقصه-انجام-امور-مربوط-به-بیمه-مسئولیت-تجدید---نوبت-دوم'>مناقصه انجام امور مربوط به بیمه مسئولیت تجدید ... نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه انجام امور مربوط به بیمه مسئولیت تجدید ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900401/مناقصه-حفاری-مجدد-و-آزمایش-پمپاژ-چاه-شماره-1-سلیمان-آباد-96-5-5'>مناقصه حفاری مجدد و آزمایش پمپاژ چاه شماره 1 سلیمان آباد 96.5.5 / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای ، مناقصه حفاری مجدد و آزمایش پمپاژ چاه شماره 1 سلیمان آباد  96.5.5</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900392/مناقصه-واگذاری-خدمات-نظافت-پژوهشکده-علوم-تولید-مثل-به-بخش-خصوصی'>مناقصه  واگذاری خدمات نظافت پژوهشکده علوم تولید مثل به بخش خصوصی / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه  واگذاری خدمات نظافت پژوهشکده علوم تولید مثل به بخش خصوصی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900405/مناقصه-واگذاری-اجرای-کامل-ساختمان-تسهیلات-زایمانی-شهرستان-فاریاب'>مناقصه واگذاری اجرای کامل ساختمان تسهیلات زایمانی شهرستان فاریاب  / مناقصه, مناقصه واگذاری اجرای کامل ساختمان تسهیلات زایمانی شهرستان فاریاب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900402/استعلام-بهاء-واگذاری-امور-مرکز-کاهش-آسیب'>استعلام بهاء واگذاری  امور مرکز کاهش آسیب  / استعلام بهاء, استعلام بهاء واگذاری  امور مرکز کاهش آسیب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900374/مناقصه-امورات-نگهداری-و-راهبری-تاسیسات-شبکه-بهداشت-و-درمان-میاندوآب'>مناقصه امورات نگهداری و راهبری تاسیسات شبکه بهداشت و درمان میاندوآب / آگهی مناقصه, مناقصه امورات نگهداری و راهبری تاسیسات شبکه بهداشت و درمان میاندوآب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899885/مناقصه-750-هزار-متر-سیم-مسی-زوجی'>مناقصه 750 هزار متر سیم مسی زوجی  / آگهی مناقصه ,مناقصه 750 هزار متر سیم مسی زوجی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900327/استعلام-DESCRIPTION-SOFTWARELICENSE--'>استعلام DESCRIPTION: SOFTWARELICENSE ...  / استعلام ، استعلام DESCRIPTION: SOFTWARELICENSE ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900362/مناقصه-عملیات-اجرایی-و-احداث-مانده-لوله-گذاری--'>مناقصه عملیات اجرایی و احداث مانده لوله گذاری ... / مناقصه, مناقصه عملیات اجرایی و احداث مانده لوله گذاری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900310/استعلام-خرید-ویدئو-وال-96-5-5'>استعلام خرید ویدئو وال 96.5.5 / استعلام، استعلام  خرید ویدئو وال  96.5.5</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900308/استعلام-اسپیلت-96-5-5'>استعلام اسپیلت 96.5.5 / استعلام اسپیلت  96.5.5</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900342/استعلام-برگزاری-دوره-آموزشی-صنایع-دستی-96-5-5'>استعلام برگزاری دوره آموزشی صنایع دستی 96.5.5 / استعلام , استعلام برگزاری دوره آموزشی صنایع دستی 96.5.5</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899889/مناقصه-تکمیل-فاز-2-پارک-حصارزیرک'>مناقصه تکمیل فاز 2 پارک حصارزیرک / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه تکمیل فاز 2 پارک حصارزیرک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900367/استعلام-منبع-انبساط-بسته-ایستاده-500-لیتر-از-ورق-سیاه'>استعلام منبع انبساط بسته ایستاده 500 لیتر از ورق سیاه / استعلام منبع انبساط بسته ایستاده 500 لیتر از ورق سیاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900346/استعلام-چسب-ماتیکی--'>استعلام چسب ماتیکی ... / استعلام, استعلام چسب ماتیکی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900321/استعلام-خودکار-و--'>استعلام خودکار و ... / استعلام ,استعلام خودکار و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900376/استعلام-دستمال-کاغذی'>استعلام دستمال کاغذی  / استعلام دستمال کاغذی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900316/استعلام-چاپ-چهار-رنگ-دو-روی-A4'>استعلام چاپ چهار رنگ دو روی A4 / استعلام ,استعلام چاپ چهار رنگ دو روی A4</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900338/استعلام-اتصالات-چدنی'>استعلام اتصالات چدنی  / استعلام, استعلام اتصالات چدنی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900333/استعلام-الکتروپمپ-شناور-8-233-با-الکترو-موتور-15-کیلووات-پمپیران'>استعلام الکتروپمپ شناور 8/233 با الکترو موتور 15 کیلووات پمپیران  / استعلام, استعلام الکتروپمپ شناور 8/233 با الکترو موتور 15 کیلووات پمپیران </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900328/استعلام-پروژه-محوطه-سازی-فضای-سبز-ایستگاههای-باغیک--مشک-آباد--'>استعلام پروژه محوطه سازی فضای سبز ایستگاههای باغیک , مشک آباد ... / استعلام, استعلام پروژه محوطه سازی فضای سبز ایستگاههای باغیک , مشک آباد ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900324/استعلام-کابل-3-6-با-مارک-سیم-و-کابل-مشهد-متال-و-سیم-افشارنژاد'>استعلام کابل 3*6 با مارک سیم و کابل مشهد متال و سیم افشارنژاد  / استعلام, استعلام کابل 3*6 با مارک سیم و کابل مشهد متال و سیم افشارنژاد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900317/استعلام-جلد-ملی-کارت--'>استعلام جلد ملی کارت .. / استعلام ,استعلام جلد ملی کارت ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899887/مزایده-تمامی-ششدانگ-اعیان-دو-واحد-آپارتمان'>مزایده تمامی ششدانگ اعیان دو واحد آپارتمان / مزایده,مزایده تمامی ششدانگ اعیان دو واحد آپارتمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900354/استعلام-مبل-لاین-7-نفره'>استعلام مبل لاین 7 نفره / استعلام, استعلام مبل لاین 7 نفره</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900348/استعلام-مبل-یکنفره-چیتکار'>استعلام مبل یکنفره چیتکار / استعلام, استعلام مبل یکنفره چیتکار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900388/استعلام-ساخت-سایر-فعالیتهای-مهندسی-عمران'>استعلام ساخت سایر فعالیتهای مهندسی عمران / استعلام ساخت سایر فعالیتهای مهندسی عمران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900380/استعلام-اجرای-فونداسیون-سازه-نگهبان'>استعلام اجرای فونداسیون سازه نگهبان / استعلام اجرای فونداسیون سازه نگهبان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900375/استعلام-سمعک-در-مدلهای-مختلف'>استعلام سمعک در مدلهای مختلف  / استعلام سمعک در مدلهای مختلف </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900366/استعلام-کاغذ-A3'>استعلام کاغذ A3 / استعلام کاغذ A3</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900357/استعلام-لوازم-آسانسور'>استعلام لوازم آسانسور  / استعلام لوازم آسانسور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900344/استعلام-لوازم-برقی'>استعلام لوازم برقی  / استعلام لوازم برقی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900352/استعلام-قند-حبه-ای-ده-کیلویی-کارتنی'>استعلام قند حبه ای ده کیلویی کارتنی  / استعلام , استعلام قند حبه ای ده کیلویی کارتنی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900364/استعلام-پروژه-تکمیل-دبستان-خیری-شاهمرادی-کوئیک-سرپل-ذهاب'>استعلام پروژه تکمیل دبستان خیری شاهمرادی کوئیک سرپل ذهاب  / استعلام پروژه تکمیل دبستان خیری شاهمرادی کوئیک سرپل ذهاب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900360/استعلام-مانیتور-سامسونگ-سایز-22-اینچ-مدل-LS22F355HN-هزینه'>استعلام مانیتور سامسونگ سایز 22 اینچ مدل LS22F355HN هزینه  / استعلام, استعلام مانیتور سامسونگ سایز 22 اینچ مدل LS22F355HN هزینه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900371/استعلام-پوشک-بچه-بسته-سلفونی--'>استعلام پوشک بچه بسته سلفونی ... / استعلام ,استعلام پوشک بچه بسته سلفونی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899904/مزایده-648-سهم-مشاع-19602-سهم-پلاک-ثبتی-یک-فرعی'>مزایده 648 سهم مشاع 19602 سهم پلاک ثبتی یک فرعی / مزایده,مزایده 648 سهم مشاع 19602 سهم پلاک ثبتی یک فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899873/مناقصه-توسعه-شبکه--نصب-انشعابات-و-نصب-کنتور-و---نوبت-دوم'>مناقصه توسعه شبکه , نصب انشعابات و نصب کنتور و... - نوبت دوم  / آگهی عمومی , مناقصه توسعه شبکه , نصب انشعابات و نصب کنتور و... - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899888/شناسایی-پیمانکار-تولید-قطعات-فلزی-و-پلیمری-در-ابعاد-مختلف---'>شناسایی پیمانکار تولید قطعات فلزی و پلیمری در ابعاد مختلف  ....  / شناسایی پیمانکار تولید قطعات فلزی و پلیمری در ابعاد مختلف  .... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899874/مزایده-اموال-غیر-منقول-شامل-واحد-مسکونی-باغ-مثمر-نوبت-اول'>مزایده اموال غیر منقول شامل واحد مسکونی.باغ مثمر نوبت اول / مزایده,مزایده اموال غیر منقول شامل واحد مسکونی.باغ مثمر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899872/مزایده-تمامی-ششدانگ-اعیان-آپارتمان-136-56مترمربع'>مزایده تمامی ششدانگ اعیان آپارتمان 136.56مترمربع / مزایده,مزایده تمامی ششدانگ اعیان آپارتمان 136.56مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899878/مزایده-واگذاری-جمع-آوری-پسماند-خشک-شهری-و-ضایعات-منطقه-یک--'>مزایده واگذاری جمع آوری پسماند خشک شهری و ضایعات منطقه یک... / آگهی مزایده عمومی یک مرحله ای، مزایده واگذاری جمع آوری پسماند خشک شهری و ضایعات منطقه یک...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899884/مناقصه-​خرید-کابل-فشار-ضعیف-آلومینیوم-مفتول-و-خرید-کابل-فشار-ضعیف-مس-مفتول'>مناقصه ​خرید کابل فشار ضعیف آلومینیوم مفتول و خرید کابل فشار ضعیف مس مفتول     / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای, مناقصه ​خرید کابل فشار ضعیف آلومینیوم مفتول و خرید کابل فشار ضعیف مس مفتول    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899891/تجدید-مناقصه-تهیه-و-تحویل-5-دستگاه-راک-پرظرفیت-یکپارچه-12-ماژوله---نوبت-دوم'>تجدید مناقصه تهیه و تحویل 5 دستگاه راک پرظرفیت یکپارچه 12 ماژوله...  نوبت دوم  / تجدید مناقصه ، تجدید مناقصه تهیه و تحویل 5 دستگاه راک پرظرفیت یکپارچه 12 ماژوله ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899871/مزایده-یک-قطعه-زمین-زعفران-15-من-محلی'>مزایده یک قطعه زمین زعفران 15 من محلی  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین زعفران 15 من محلی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899917/مناقصه-نیرو-رسانی-توسعه-و-بازسازی-شبکه-های-توزیع-نیروی-برق-96-5-5'>مناقصه نیرو رسانی توسعه و بازسازی شبکه های توزیع نیروی برق 96.5.5 / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای ,مناقصه نیرو رسانی توسعه و بازسازی شبکه های توزیع نیروی برق  96.5.5</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899954/آگهی-ارزیابی-آچار-هیدرولیک-و-متعلقات'>آگهی ارزیابی آچار هیدرولیک و متعلقات / آگهی ارزیابی کیفی ، آگهی ارزیابی آچار هیدرولیک و متعلقات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900048/مناقصه-واگذاری-خدمات-شهری'>مناقصه واگذاری خدمات شهری  / آگهی مناقصه ,مناقصه واگذاری خدمات شهری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899968/مناقصه-خرید-خدمت-بیمه-درمان-تکمیلی-ایثارگران'>مناقصه خرید خدمت بیمه درمان تکمیلی ایثارگران  / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای ,مناقصه خرید خدمت بیمه درمان تکمیلی ایثارگران </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899892/مزایده-4-دانگ-و-335-3-هزارم-یک-دانگ-مشاع-از-منزل-مسکونی'>مزایده 4 دانگ و 335.3 هزارم یک دانگ مشاع از منزل مسکونی / مزایده,مزایده 4 دانگ و 335.3 هزارم یک دانگ مشاع از منزل مسکونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899893/مزایده-یکباب-منزل-عرصه-مساحت-250متر'>مزایده یکباب منزل عرصه مساحت 250متر / مزایده,مزایده یکباب منزل عرصه مساحت 250متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899895/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-87-26متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان 87.26متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان 87.26متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900079/مزایده-اموال-اسقاطی-و-مازاد'>مزایده اموال اسقاطی و مازاد / آگهی مزایده، مزایده اموال اسقاطی و مازاد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900089/مزایده-مرحله-اول-بهره-برداری-از-جایگاه-CNG-زیباشهر--مرحله-دوم-بهره-برداری-جایگاه-CNG-عباسپور'>مزایده مرحله اول بهره برداری از جایگاه CNG زیباشهر - مرحله دوم بهره برداری جایگاه CNG عباسپور / آگهی مزایده، مزایده مرحله اول بهره برداری از جایگاه CNG زیباشهر - مرحله دوم بهره برداری جایگاه CNG عباسپور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900138/مزایده-فروش-املاک-مازاد-و-معدن-نوبت-دوم'>مزایده فروش املاک مازاد و معدن نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش املاک مازاد و معدن نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900101/مزایده-اجاره-تملیک-منافع-70-هکتار-از-اراضی-خود'>مزایده اجاره تملیک منافع 70 هکتار از اراضی خود  / آگهی مزایده، مزایده اجاره تملیک منافع 70 هکتار از اراضی خود </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900112/مناقصه-انجام-سرویس-ایاب-و-ذهاب-پرسنل'>مناقصه انجام سرویس ایاب و ذهاب پرسنل / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه انجام سرویس ایاب و ذهاب پرسنل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900026/مناقصه-خرید-تن-ماهی-180-گرمی---نوبت-دوم'>مناقصه خرید تن ماهی 180 گرمی .... نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید تن ماهی 180 گرمی .... - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899877/مناقصه-نظارت-بر-اجرای-پروژه-های-سرمایه-ای-نوبت-دوم'>مناقصه نظارت بر اجرای پروژه های سرمایه ای نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه نظارت بر اجرای پروژه های سرمایه ای نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900016/مزایده-فروش-حدود-140-تن-چدن-و-آهن-آلات-اسقاط'>مزایده فروش حدود 140 تن چدن و آهن آلات اسقاط  / آگهی مزایده ,مزایده فروش حدود 140 تن چدن و آهن آلات اسقاط </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900051/تجدید-مزایده-بهره-برداری-از-تعدادی-غرف-واقع-در-سطح-شهر--نوبت-دوم'>تجدید مزایده بهره برداری از تعدادی غرف واقع در سطح شهر... نوبت دوم / آگهی تجدید مزایده عمومی ,تجدید مزایده بهره برداری از تعدادی غرف واقع در سطح شهر... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900056/مناقصه-قرارداد-انجام-کلیه-عملیات-رفع-اتفاقات--رفع-حوادث-تجهیزاتی---نوبت-دوم'>مناقصه قرارداد انجام کلیه عملیات رفع اتفاقات , رفع حوادث تجهیزاتی .... نوبت دوم / آگهی مناقصه ,مناقصه قرارداد انجام کلیه عملیات رفع اتفاقات , رفع حوادث تجهیزاتی .... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900059/فراخوان-تجهیز-ساختمان-ها-به-سیستم-دوربین-مدار-بسته-96-5-5'>فراخوان تجهیز ساختمان ها به سیستم دوربین مدار بسته 96.5.5 / آگهی فراخوان, فراخوان تجهیز ساختمان ها به سیستم دوربین مدار بسته 96.5.5</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900208/اصلاحیه-مناقصه-تامین-خودروی-استیجاری-سبک-یا-سواری'>اصلاحیه مناقصه تامین خودروی استیجاری سبک یا سواری / اصلاحیه  , مناقصه تامین خودروی استیجاری سبک یا سواری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900062/فراخوان-خدمات-امور-پشتیبانی-و-نگهداری-مجموعه-های-انقلاب--نوبت-دوم'>فراخوان خدمات امور پشتیبانی و نگهداری مجموعه های انقلاب...نوبت دوم / فراخوان , فراخوان خدمات امور پشتیبانی و نگهداری مجموعه های انقلاب...نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900068/مناقصه-نسبت-به-خرید-حمل-و-پخش-آسفالت'>مناقصه نسبت به خرید، حمل و پخش آسفالت  / آگهی مناقصه, مناقصه نسبت به خرید، حمل و پخش آسفالت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900061/مزایده-یک-دستگاه-خم-کن-هیدرولیکی'>مزایده  یک دستگاه خم کن هیدرولیکی  / آگهی مزایده, مزایده  یک دستگاه خم کن هیدرولیکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899966/مناقصه-نگهداری-شبکه-BSS---نوبت-دوم'>مناقصه  نگهداری شبکه BSS .... نوبت دوم / مناقصه ,مناقصه  نگهداری شبکه BSS .... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900111/مزایده-آپارتمان-مشاعی-مساحت-121-03متر'>مزایده آپارتمان مشاعی مساحت 121.03متر / مزایده,مزایده آپارتمان مشاعی مساحت 121.03متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900114/مزایده-ششدانگ-اعیانی-آپارتمان-قدمت-شش-سال-دو-خوابه'>مزایده ششدانگ اعیانی آپارتمان قدمت شش سال دو خوابه / مزایده,مزایده ششدانگ اعیانی آپارتمان قدمت شش سال دو خوابه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900108/مزایده-ملک-مسکونی-عرصه-80مترمربع'>مزایده ملک مسکونی عرصه 80مترمربع / مزایده,مزایده ملک مسکونی عرصه 80مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900106/مزایده-ششدانگ-زمین-قطعه-626-تفکیکی'>مزایده ششدانگ زمین قطعه 626 تفکیکی / مزایده,مزایده ششدانگ زمین قطعه 626 تفکیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900105/مزایده-ملک-شماره-پرونده-اجرایی-950183-نوبت-اول'>مزایده ملک شماره پرونده اجرایی 950183 نوبت اول / مزایده,مزایده ملک شماره پرونده اجرایی 950183 نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900098/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-250مترمربع'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 250مترمربع  / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 250مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900046/مزایده-انواع-لوازم-التحریر---'>مزایده انواع لوازم التحریر ....  / مزایده,مزایده انواع لوازم التحریر .... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900095/مزایده-پلاک-ثبتی-شماره-27-فرعی-از-5-اصلی'>مزایده پلاک ثبتی شماره 27 فرعی از 5 اصلی  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی شماره 27 فرعی از 5 اصلی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900097/مزایده-یک-واحد-تجاری-مساحت-31-25مترمربع'>مزایده یک واحد تجاری مساحت 31.25مترمربع / مزایده,مزایده یک واحد تجاری مساحت 31.25مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899980/مناقصه-نگهداری-و-توسعه-فضای-سبز'>مناقصه نگهداری و توسعه فضای سبز  / آگهی مناقصه عمومی تک مرحله ای ,مناقصه نگهداری و توسعه فضای سبز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900121/مزایده-بیست-سهم-مشاع-از-34-سهم-پلاک-ثبتی'>مزایده بیست سهم مشاع از 34 سهم پلاک ثبتی / مزایده,مزایده بیست سهم مشاع از 34 سهم پلاک ثبتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900118/مزایده-یکباب-مغازه-به-مساحت-داخلی-8-14متر'>مزایده یکباب مغازه به مساحت داخلی 8.14متر  / مزایده,مزایده یکباب مغازه به مساحت داخلی 8.14متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900115/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-به-مساحت-57-08متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان به مساحت 57.08متر  / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان به مساحت 57.08متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900116/مزایده-سیزده-هزار-و-ششصد-هشتاد-هزار-متر-تحت-پلاک29-فرعی'>مزایده سیزده هزار و ششصد هشتاد هزار متر تحت پلاک29 فرعی / مزایده,مزایده سیزده هزار و ششصد هشتاد هزار متر تحت پلاک29 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900189/مزایده-فروش-تعدادی-از-قطعات-تجاری-کوی-ولیعصر'>مزایده فروش تعدادی از قطعات تجاری کوی ولیعصر / مزایده,مزایده فروش تعدادی از قطعات تجاری کوی ولیعصر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900063/مناقصه-واگذاری-عملیات-خط-کشی-معابر-سرعت-گیر-و--'>مناقصه واگذاری عملیات خط کشی معابر، سرعت گیر و ... / آگهی مناقصه ,مناقصه واگذاری عملیات خط کشی معابر، سرعت گیر و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900187/مزایده-فروش-تعدادی-از-قطعات-مسکونی-کوی-ولیعصر'>مزایده فروش تعدادی از قطعات مسکونی کوی ولیعصر / مزایده,مزایده فروش تعدادی از قطعات مسکونی کوی ولیعصر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900214/مزایده-یکباب-منزل-مسکونی-مساحت-73-180متر'>مزایده یکباب منزل مسکونی مساحت 73.180متر / مزایده,مزایده یکباب منزل مسکونی مساحت 73.180متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900102/مزایده-یک-دستگاه-چرخ-گوشت-صنعتی'>مزایده یک دستگاه چرخ گوشت صنعتی / مزایده,مزایده یک دستگاه چرخ گوشت صنعتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900126/مزایده-5-دانگ-مشاع-از-منزل-مسکونی-415-40متر'>مزایده 5 دانگ مشاع از منزل مسکونی 415.40متر / مزایده,مزایده 5 دانگ مشاع از منزل مسکونی 415.40متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899962/مناقصه-خرید-تجهیزات-کامل-یک-دستگاه-جرثقیل-و--'>مناقصه خرید تجهیزات کامل یک دستگاه جرثقیل و ... / آگهی مناقصه ,مناقصه خرید تجهیزات کامل یک دستگاه جرثقیل و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900092/مزایده-واگذاری-به-اجاره-یکباب-زیرزمین'>مزایده واگذاری به اجاره یکباب زیرزمین / مزایده, مزایده واگذاری به اجاره یکباب زیرزمین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899971/مناقصه-انتخاب-مدیر-طرح-ساخت-سالن-ورزشی-و-ساختمان-اداری'>مناقصه انتخاب مدیر طرح ساخت سالن ورزشی و ساختمان اداری  / مناقصه ,مناقصه انتخاب مدیر طرح ساخت سالن ورزشی و ساختمان اداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900124/مزایده-فروش-یک-قطعه-زمین-مسکونی'>مزایده فروش یک قطعه زمین مسکونی / مزایده,مزایده فروش یک قطعه زمین مسکونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900074/مزایده-یک-دستگاه-وانت-مزدا-و--'>مزایده یک دستگاه وانت مزدا و... / آگهی مزایده ,مزایده یک دستگاه وانت مزدا و... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900195/مزایده-دو-قطعه-زمین-کشاورزی-اجرایی-950328-نوبت-دوم'>مزایده دو قطعه زمین کشاورزی اجرایی 950328 نوبت دوم / مزایده,مزایده دو قطعه زمین کشاورزی اجرایی 950328 نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900066/مناقصه-شن-شکسته-نخودی-بادامی---نوبت-دوم'>مناقصه  شن شکسته نخودی بادامی ... نوبت دوم  / آگهی مناقصه , مناقصه  شن شکسته نخودی بادامی ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900078/مزایده-مانتو'>مزایده مانتو / آگهی مزایده اموال منقول ,مزایده مانتو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900199/مزایده-ششدانگ-زمین-مشتمل-بر-خانه-723-43متر'>مزایده ششدانگ زمین مشتمل بر خانه 723.43متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مشتمل بر خانه 723.43متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900129/مزایده-فروش-یک-قطعه-زمین-مساحت-سیصد-متر'>مزایده فروش یک قطعه زمین مساحت سیصد متر / مزایده,مزایده فروش یک قطعه زمین مساحت سیصد متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899941/مناقصه-نگهداری-فضای-سبز--نوبت-دوم'>مناقصه نگهداری فضای سبز - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه نگهداری فضای سبز - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900071/مزایده-واگذاری-به-اجاره-اردوگاه-شهید-باهنر'>مزایده واگذاری به اجاره اردوگاه شهید باهنر / آگهی حراج,مزایده واگذاری به اجاره اردوگاه شهید باهنر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900082/فراخوان-احداث-نصب-و-بهره-برداری-یک-دستگاه-پل-عابر-پیاده-با-آسانسور'>فراخوان  احداث، نصب و بهره برداری یک دستگاه پل عابر پیاده با آسانسور  / فراخوان شناسایی سرمایه گذار, فراخوان  احداث، نصب و بهره برداری یک دستگاه پل عابر پیاده با آسانسور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900093/مزایده-سواری-پژو-جی-ال-ایکس'>مزایده سواری پژو جی ال ایکس / آگهی مزایده اموال منقول, مزایده سواری پژو جی ال ایکس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900087/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-سواری-پژو-پارس'>مزایده یک دستگاه خودرو سواری پژو پارس / آگهی مزایده, مزایده یک دستگاه خودرو سواری پژو پارس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900134/مزایده-ششدانگ-عرصه-به-مساحت-7106مترمربع'>مزایده ششدانگ عرصه به مساحت 7106مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ عرصه به مساحت 7106مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900104/فراخوان-مشارکت-جهت-ساخت-و-بهره-برداری-از-زیپ-لاین-و-پل-معلق--نوبت-دوم'>فراخوان مشارکت جهت ساخت و بهره برداری از زیپ لاین و پل معلق - نوبت دوم  / فراخوان  ,فراخوان مشارکت جهت ساخت و بهره برداری از زیپ لاین و پل معلق - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900133/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-صد-و-پنجاه-متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت صد و پنجاه متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت صد و پنجاه متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899949/مناقصه-تهیه-تجهیزات--نصب--تست-و-راه-اندازی-پست-نوبت-دوم'>مناقصه تهیه تجهیزات ، نصب ، تست و راه اندازی پست- نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه تهیه تجهیزات ، نصب ، تست و راه اندازی پست- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900168/مزایده-ساختمان-مساحت-13-152مترمربع'>مزایده ساختمان مساحت 13.152مترمربع / مزایده,مزایده ساختمان مساحت 13.152مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900091/مزایده-ششدانک-یک-دستگاه-اتومبیل-سواری-سیستم-پژو-405'>مزایده ششدانک یک دستگاه اتومبیل سواری سیستم پژو 405 / مزایده ششدانک یک دستگاه اتومبیل سواری سیستم پژو 405</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900163/مزایده-پلاک-ثبتی-به-مساحت-79-3متر'>مزایده پلاک ثبتی به مساحت 79.3متر  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی به مساحت 79.3متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900107/مزایده-مقداری-از-اثاثیه-مستهلک-شده-و-اسقاط-اداری'>مزایده مقداری از اثاثیه مستهلک شده و اسقاط اداری  / آگهی مزایده ,مزایده مقداری از اثاثیه مستهلک شده و اسقاط اداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900099/مناقصه-احداث-مدرسه-6-کلاسه-شهید-گرکانی--نوبت-دوم'>مناقصه احداث مدرسه 6 کلاسه شهید گرکانی... نوبت دوم  / فراخوان ,مناقصه احداث مدرسه 6 کلاسه شهید گرکانی... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900203/مزایده-اپارتمان-مساحت-82-60متر-نوبت-دوم'>مزایده اپارتمان مساحت 82.60متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده اپارتمان مساحت 82.60متر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900090/مناقصه-واگذاری-امور-حمل-و-نقل---نوبت-دوم'>مناقصه واگذاری امور حمل و نقل ... نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه واگذاری امور حمل و نقل ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900110/مناقصه-انجام-امور-نگهداری-فضای-سبز-خدمات-تنظیف-و-خدمات-آبرسانی--نوبت-دوم'>مناقصه انجام امور نگهداری فضای سبز، خدمات تنظیف و خدمات آبرسانی... نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه انجام امور نگهداری فضای سبز، خدمات تنظیف و خدمات آبرسانی... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899959/مناقصه-واگذاری-حجمی-زمانی-اداره-امور-جایگاههای-شرکتی-نوبت-دوم'>مناقصه واگذاری حجمی زمانی اداره امور جایگاههای شرکتی- نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه واگذاری حجمی - زمانی اداره امور جایگاه های شرکتی- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900084/مزایده-مقدار-تقریبی-30-هزار-کیلوگرم-قالب-چدنی'>مزایده مقدار تقریبی 30 هزار کیلوگرم قالب چدنی   / مزایده, مزایده مقدار تقریبی 30 هزار کیلوگرم قالب چدنی  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900154/مزایده-دو-قطعه-پلاک-ثبتی-بخش-یک-کرمان'>مزایده دو قطعه پلاک ثبتی بخش یک کرمان / مزایده,مزایده دو قطعه پلاک ثبتی بخش یک کرمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900155/مزایده-دو-دهنه-مغازه-67-5-و-39-22متر'>مزایده دو دهنه مغازه 67.5 و 39.22متر  / مزایده,مزایده دو دهنه مغازه 67.5 و 39.22متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900158/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-250متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 250متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 250متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900075/مناقصه-پروژه-تعمیرات-اساسی-20-دستگاه-منزل-کارگری-نوبت-دوم'>مناقصه پروژه تعمیرات اساسی 20 دستگاه منزل کارگری نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی ، مناقصه پروژه تعمیرات اساسی 20 دستگاه منزل کارگری نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900080/مناقصه-تعمیرات-اساسی-ساختمانهای-استراحتگاه-حراست'>مناقصه تعمیرات اساسی ساختمانهای استراحتگاه حراست / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه تعمیرات اساسی ساختمانهای استراحتگاه حراست</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900132/مناقصه-لکه-گیری-و-روکش'>مناقصه لکه گیری و روکش  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای ,مناقصه لکه گیری و روکش </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900096/مزایده-فروش-یک-واحد-تجاری-و-سه-دستگاه-وسیله-نقلیه'>مزایده فروش یک واحد تجاری و سه دستگاه وسیله نقلیه  / آگهی مزایده ,مزایده فروش یک واحد تجاری و سه دستگاه وسیله نقلیه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900127/مناقصه-حمل-جاده-ای-9000-تن-محموله-ذرت'>مناقصه حمل جاده ای 9000 تن محموله ذرت / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه حمل جاده ای 9000 تن محموله ذرت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899979/تجدید-مناقصه-خرید-ترانسهای-جریان-63-کیلوولت-پستها--'>تجدید مناقصه خرید ترانسهای جریان 63 کیلوولت پستها... / آگهی تجدید مناقصه عمومی, تجدید مناقصه خرید ترانسهای جریان 63 کیلوولت پستها...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900171/مزایده-ششدانگ-پلاک-شماره-سه-هزار-و-هفتصد-و-هشت-فرعی'>مزایده ششدانگ پلاک شماره سه هزار و هفتصد و هشت فرعی / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک شماره سه هزار و هفتصد و هشت فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900145/مزایده-زمین-مزروعی-مساحت-122777متر'>مزایده زمین مزروعی مساحت 122777متر  / مزایده,مزایده زمین مزروعی مساحت 122777متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900123/مزایده-خودروی-وانت-نیسان-2400'>مزایده خودروی وانت نیسان 2400  / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده خودروی وانت نیسان 2400 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900119/مزایده-فروش-یکدستگاه-اتومبیل-سواری-اپل-مرحله-دوم'>مزایده فروش یکدستگاه اتومبیل سواری اپل مرحله دوم  / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش یکدستگاه اتومبیل سواری اپل مرحله دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900144/مزایده-دستگاه-مولتی-فورمینگ'>مزایده دستگاه مولتی فورمینگ  / آگهی مزایده، مزایده دستگاه مولتی فورمینگ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900151/مزایده-پراید-جی-تی-ایلکس'>مزایده پراید جی تی ایلکس  / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده پراید جی تی ایلکس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900125/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-سواری-دوو-سی-یلو'>مزایده یک دستگاه خودرو سواری دوو سی یلو  / آگهی مزایده، مزایده یک دستگاه خودرو سواری دوو سی یلو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900141/مزایده-ششدانگ-پلاک-811-اصلی-بخش-یک-زنجان'>مزایده ششدانگ پلاک 811 اصلی بخش یک زنجان / مزایدهمزایده ششدانگ پلاک 811 اصلی بخش یک زنجان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900183/مزایده-یک-قطعه-زمین-زراعی-بخش-هفت-زنجان-نوبت-اول'>مزایده یک قطعه زمین زراعی بخش هفت زنجان نوبت اول  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین زراعی بخش هفت زنجان نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900128/مزایده-اموال-منقول-اتومبیل'>مزایده اموال منقول اتومبیل / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده اموال منقول اتومبیل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899992/مزایده-اجاره-یک-واحد-انبار-سوله'>مزایده اجاره یک واحد انبار سوله / آگهی مزایده حضوری, مزایده اجاره یک واحد انبار سوله</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900160/مزایده-ششدانگ-عرصه-و-اعیان-به-پلاک-ثبتی-بخش-یک-زنجان'>مزایده ششدانگ عرصه و اعیان به پلاک ثبتی بخش یک زنجان / مزایده,مزایده ششدانگ عرصه و اعیان به پلاک ثبتی بخش یک زنجان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900137/مزایده-یخچال-فریزر-دوقلو-هیمالیا--'>مزایده یخچال فریزر دوقلو هیمالیا... / آگهی مزایده، مزایده یخچال فریزر دوقلو هیمالیا...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900130/مناقصه-تکمیل-پل-ورودی-رودخانه-بشار---نوبت-دوم'>مناقصه تکمیل پل ورودی رودخانه بشار... - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه تکمیل پل ورودی رودخانه بشار... -نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900122/فراخوان-مناقصه-جداره-سازی-لاگونهای-تصفیه-خانه-فاضلاب-شهر-بوشهر--نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه  جداره سازی لاگونهای تصفیه خانه فاضلاب شهر بوشهر - نوبت دوم  / آگهی فراخوان مناقصه , فراخوان مناقصه  جداره سازی لاگونهای تصفیه خانه فاضلاب شهر بوشهر - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900131/مزایده-فروش-یکدستگاه-اتومبیل-مزدا-وانت-مدل-1377'>مزایده فروش یکدستگاه اتومبیل مزدا وانت مدل 1377 / آگهی مزایده , مزایده فروش یکدستگاه اتومبیل مزدا وانت مدل 1377</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900152/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-3935مترمربع'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 3935مترمربع / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 3935مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900149/مزایده-ملک-مساحت-عرصه-صد-و-سی-مترمربع-نوبت-اول'>مزایده ملک مساحت عرصه صد و سی مترمربع نوبت اول / مزایده,مزایده ملک مساحت عرصه صد و سی مترمربع نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900139/مزایده-تبلیغات-تابلوهای-تعبیه-شده-در-بدنه-ایستگاه-های-اتوبوس-نوبت-دوم'>مزایده تبلیغات تابلوهای تعبیه شده در بدنه ایستگاه های اتوبوس نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی , مزایده تبلیغات تابلوهای تعبیه شده در بدنه ایستگاه های اتوبوس نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899909/مزایده-23-97-سهم-مشاع-از-مقسم-96-سهم-ششدانگ-ملکی'>مزایده 23.97 سهم مشاع از مقسم 96 سهم ششدانگ ملکی / مزایده,مزایده 23.97 سهم مشاع از مقسم 96 سهم ششدانگ ملکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900175/مزایده-املاک-مازاد-عرصه-9579-26متر'>مزایده املاک مازاد عرصه 9579.26متر  / مزایده,مزایده املاک مازاد عرصه 9579.26متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900161/مزایده-فروش-دام-96-5-5'>مزایده فروش دام 96.5.5 / آگهی محلی مزایده, مزایده فروش دام 96.5.5</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900167/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-سواری-پژو-روا-مدل-85'>مزایده یک دستگاه خودرو سواری پژو روا مدل 85  / مزایده , مزایده یک دستگاه خودرو سواری پژو روا مدل 85 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900143/مزایده-کامیون-میکسر-مدل-56-نوبت-دوم'>مزایده کامیون میکسر مدل 56 نوبت دوم  / آگهی مزایده ,مزایده کامیون میکسر مدل 56 نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900150/مزایده-فروش-یک-دستگاه-کانکس-نوبت-دوم'>مزایده فروش یک دستگاه کانکس نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش یک دستگاه کانکس نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900236/مزایده-فروش-یک-دستگاه-کانکس-نوبت-دوم'>مزایده فروش یک دستگاه کانکس نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش یک دستگاه کانکس نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900222/مزایده-منزل-مسکونی-مساحت-512-606متر-نوبت-دوم'>مزایده منزل مسکونی مساحت 512.606متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده منزل مسکونی مساحت 512.606متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900245/مزایده-منزل-مسکونی-به-مساحت-280-68متر-نوبت-دوم'>مزایده منزل مسکونی به مساحت 280.68متر نوبت دوم / مزایده ,مزایده منزل مسکونی به مساحت 280.68متر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899883/مناقصه-خرید-21000-متر-انواع-کابل-های-آلومینیومی-فشار-ضعیف-و-فشار-متوسط-نوبت-دوم'>مناقصه  خرید 21000 متر انواع کابل های آلومینیومی فشار ضعیف و فشار متوسط  نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه  خرید 21000 متر انواع کابل های آلومینیومی فشار ضعیف و فشار متوسط  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899910/مزایده-قطعه-زمینی-به-مساحت-168مترمربع'>مزایده قطعه زمینی به مساحت 168مترمربع  / مزایده,مزایده قطعه زمینی به مساحت 168مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900227/مزایده-بهره-برداری-از-تعداد-یک-دهنه-غرفه-مرغ-و-تخم-مرغ'>مزایده بهره برداری از تعداد یک دهنه غرفه مرغ و تخم مرغ / مزایده بهره برداری از تعداد یک دهنه غرفه مرغ و تخم مرغ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900165/مناقصه-قرارداد-انجام-کلیه-عملیات-رفع-اتفاقات--رفع-حوادث-تجهیزاتی-----نوبت-دوم'>مناقصه قرارداد انجام کلیه عملیات رفع اتفاقات ، رفع حوادث تجهیزاتی ، ... - نوبت دوم  / آگهی مناقصه , مناقصه قرارداد انجام کلیه عملیات رفع اتفاقات ، رفع حوادث تجهیزاتی ، ...- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900172/مزایده-ملک-آپارتمانی-دو-خوابه-93-65متر'>مزایده ملک آپارتمانی دو خوابه 93.65متر / مزایده,مزایده ملک آپارتمانی دو خوابه 93.65متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900178/مزایده-زمین-زراعی-مشاعی-5000متر-نوبت-دوم'>مزایده زمین زراعی مشاعی 5000متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده زمین زراعی مشاعی 5000متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900174/مزایده-اجاره-اراضی-کشاورزی'>مزایده اجاره اراضی کشاورزی / آگهی مزایده, مزایده اجاره اراضی کشاورزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900229/مزایده-20-هزار-سهم-مشاع-ا-ز-49967-سهم-مشاع-از-54850-متر-از-زمین'>مزایده 20 هزار سهم مشاع ا ز 49967 سهم مشاع از 54850 متر از زمین  / مزایده,مزایده 20 هزار سهم مشاع ا ز 49967 سهم مشاع از 54850 متر از زمین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899911/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-337-4متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 337.4متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 337.4متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900320/مزایده-پلاک-ثبتی-47-فرعی-از-2042-اصلی'>مزایده پلاک ثبتی 47 فرعی از 2042 اصلی / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 47 فرعی از 2042 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900207/مناقصه-عملیات-حفظ-و-نگهداری-فضای-سبز'>مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900228/مزایده-واگذاری-به-اجاره-یکباب-واحد-تجاری'>مزایده واگذاری به اجاره یکباب واحد تجاری / خلاصه آگهی مزایده , مزایده واگذاری به اجاره یکباب واحد تجاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900177/مزایده-اجاره-7-عدد-تابلو-تبلیغاتی-پل-های-هوایی-عابر-پیاده'>مزایده اجاره 7 عدد تابلو تبلیغاتی پل های هوایی عابر پیاده  / آگهی مزایده عمومی ,مزایده اجاره 7 عدد تابلو تبلیغاتی پل های هوایی عابر پیاده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900197/مزایده-اجاره-30-عدد-تابلو-تبلیغاتی'>مزایده اجاره 30 عدد تابلو تبلیغاتی  / آگهی مزایده عمومی , مزایده اجاره 30 عدد تابلو تبلیغاتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900210/مزایده-49-60-سهم-مشاع-از-100-سهم-سهام-آپارتمان'>مزایده 49.60 سهم مشاع از 100 سهم سهام آپارتمان / مزایده,مزایده 49.60 سهم مشاع از 100 سهم سهام آپارتمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900252/مزایده-ششدانگ-یک-دانگ-آپارتمان-طبقه-اول-29-79متر'>مزایده ششدانگ یک دانگ آپارتمان طبقه اول 29.79متر / مزایده,مزایده ششدانگ یک دانگ آپارتمان طبقه اول 29.79متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900234/مزایده-ششدانگ-یک-دانگ-آپارتمان-مساحت-140-2متر'>مزایده ششدانگ یک دانگ آپارتمان مساحت 140.2متر  / مزایده,مزایده ششدانگ یک دانگ آپارتمان مساحت 140.2متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900230/مناقصه-امور-حفاظتی-و-نگهبانی'>مناقصه امور حفاظتی و نگهبانی  / مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه امور حفاظتی و نگهبانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900235/تجدید-مناقصه-خرید-دال-بتنی-مورد-نیاز-جهت-اجرا-و-تعریض-پل'>تجدید مناقصه خرید دال بتنی مورد نیاز جهت اجرا و تعریض پل / تجدید آگهی مناقصه عمومی ,تجدید مناقصه خرید دال بتنی مورد نیاز جهت اجرا و تعریض پل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899983/فراخوان-مناقصه-احداث-پل-بهر-باغ-تجدید--نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه احداث پل بهر باغ تجدید - نوبت دوم  / آگهی تجدید مناقصه عمومی ،  فراخوان مناقصه احداث پل بهر باغ تجدید - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900246/مناقصه-امور-نقلیه-و-خودرویی'>مناقصه امور نقلیه و خودرویی  / آگهی مناقصه یک مرحله ای ,مناقصه امور نقلیه و خودرویی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900221/مناقصه-حفر-یک-حلقه-چاه-آهکی-آهک-مارنی-نوبت-دوم'>مناقصه حفر یک حلقه چاه آهکی- آهک مارنی- نوبت دوم  / آگهی فراخوان, مناقصه حفر یک حلقه چاه آهکی- آهک مارنی- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900216/مزایده-فروش-یک-دستگاه-تاور-کرین-پوتن'>مزایده فروش  یک دستگاه تاور کرین پوتن / آگهی مزایده, مزایده فروش  یک دستگاه تاور کرین پوتن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900233/مزایده-اقلام-مازاد-و-اسقاطی'>مزایده اقلام مازاد و اسقاطی / آگهی مزایده عمومی، مزایده اقلام مازاد و اسقاطی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900223/حراج-حضوری-اجاره-غرفه-اسب-چرخدار--'>حراج حضوری اجاره غرفه اسب چرخدار... / آگهی حراج حضوری , حراج حضوری اجاره غرفه اسب چرخدار...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900215/استعلام-واگذاری-مشارکتی-واحد-نوار-مغز-و-قلب'>استعلام واگذاری مشارکتی واحد نوار مغز و قلب  / آگهی فراخوان عمومی ,استعلام واگذاری مشارکتی واحد نوار مغز و قلب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900206/مناقصه-اجاره-22-دستگاه-خودرو-با-راننده---نوبت-دوم'>مناقصه اجاره 22 دستگاه خودرو با راننده ... نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه اجاره 22 دستگاه خودرو با راننده ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900179/مزایده-اجاره-37-عدد-نیمکت-تبلیغاتی'>مزایده اجاره 37 عدد نیمکت تبلیغاتی  / آگهی مزایده عمومی، مزایده اجاره 37 عدد نیمکت تبلیغاتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900170/مناقصه-عملیات-تکمیلی-مجتمع-تجاری-و-پارکینگ-طبقاتی-فخر-آباد--نوبت-دوم'>مناقصه  عملیات تکمیلی مجتمع تجاری و پارکینگ طبقاتی فخر آباد  - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه  عملیات تکمیلی مجتمع تجاری و پارکینگ طبقاتی فخر آباد - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900200/تجدید-مزایده-غرفه-مرغ-و-تخم-مرغ'>تجدید مزایده غرفه مرغ و تخم مرغ   / آگهی تجدید مزایده عمومی، تجدید مزایده غرفه مرغ و تخم مرغ  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899995/مزایده-دستگاه-آسیاب-پلاستیک-و--'>مزایده دستگاه آسیاب پلاستیک و ... / آگهی مزایده ,مزایده دستگاه آسیاب پلاستیک و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900162/مزایده-وانت-سیستم-مزدا-و-دوکابین--یک-دستگاه-سواری-نیسان'>مزایده وانت سیستم مزدا و دوکابین ، یک دستگاه سواری نیسان / مزایده,مزایده وانت سیستم مزدا و دوکابین ، یک دستگاه سواری نیسان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900169/مزایده-یک-قبضحه-اسلحه'>مزایده یک قبضحه اسلحه  / مزایده,مزایده یک قبضحه اسلحه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900182/مزایده-میزان-76-33-سهم-از-یکصد-سهم-سهام-پلاک-ثبتی'>مزایده میزان 76.33 سهم از یکصد سهم سهام پلاک ثبتی / مزایده,مزایده میزان 76.33 سهم از یکصد سهم سهام پلاک ثبتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900219/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مسکونی-150-48متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی 150.48متر  / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی 150.48متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900166/مزایده-فروش-انواع-فلش-مموری-و--'>مزایده فروش انواع فلش، مموری و ... / مزایده, مزایده فروش انواع فلش، مموری و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900164/مناقصه-عملیات-حفظ-و-نگهداری-فضای-سبز-محدوده-G-تجدید'>مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز محدوده G تجدید / آگهی تجدید مناقصه عمومی , مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز محدوده G تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900217/مناقصه-قرارداد-انجام-کلیه-عملیات-رفع-اتفاقات--رفع-حوادث-تجهیزاتی--'>مناقصه قرارداد انجام کلیه عملیات رفع اتفاقات ، رفع حوادث تجهیزاتی... / آگهی مناقصه , مناقصه قرارداد انجام کلیه عملیات رفع اتفاقات ، رفع حوادث تجهیزاتی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900159/مناقصه-قرارداد-انجام-کلیه-عملیات-رفع-اتفاقات--رفع-حوادث-تجهیزاتی--سرویس--نگهداری-و-تعمیرات-شبکه-برق--نوبت-دوم'>مناقصه قرارداد انجام کلیه عملیات رفع اتفاقات ، رفع حوادث تجهیزاتی ، سرویس ، نگهداری و تعمیرات شبکه برق... نوبت دوم  / آگهی مناقصه ,مناقصه قرارداد انجام کلیه عملیات رفع اتفاقات ، رفع حوادث تجهیزاتی ، سرویس ، نگهداری و تعمیرات شبکه برق... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900000/مزایده-خودرو-سواری--نوبت-دوم'>مزایده خودرو سواری ...نوبت دوم  / آگهی مزایده ,مزایده خودرو سواری ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900249/مزایده-2-سهم-از-8-سهم-سهام-یکباب-خانه'>مزایده 2 سهم از 8 سهم سهام یکباب خانه  / مزایده ,مزایده 2 سهم از 8 سهم سهام یکباب خانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900254/مناقصه-تامین-نیروی-انسانی-جهت-نگهداری-و-توسعه-فضای-سبز'>مناقصه تامین نیروی انسانی جهت نگهداری و توسعه فضای سبز  / آگهی مناقصه عمومی تک مرحله ای , مناقصه تامین نیروی انسانی جهت نگهداری و توسعه فضای سبز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900220/مناقصه-تامین-خودروهای-استیجاری-ساختمان-مرکزی-نوبت-دوم'>مناقصه تامین خودروهای استیجاری ساختمان مرکزی نوبت دوم  / مناقصه ، مناقصه تامین خودروهای استیجاری ساختمان مرکزی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900226/تجدید-مزایده-واگذاری-بهره-برداری-از-انبارهای-عمومی'>تجدید مزایده  واگذاری بهره برداری از انبارهای عمومی  / آگهی تجدید مزایده عمومی ,مزایده  واگذاری بهره برداری از انبارهای عمومی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900237/مزایده-واگذاری-بهره-برداری-از-انبارهای-عمومی--تجدید'>مزایده  واگذاری بهره برداری از انبارهای عمومی - تجدید / آگهی تجدید مزایده عمومی، مزایده  واگذاری بهره برداری از انبارهای عمومی - تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900239/مزایده-فروش-زمینهای-تجاری-تجدید-نوبت-پنجم-مرحله-دوم'>مزایده فروش زمینهای تجاری تجدید نوبت پنجم مرحله دوم  / مزایده,مزایده فروش زمینهای تجاری تجدید نوبت پنجم مرحله دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900198/مزایده-دستگاه-جوش-و--'>مزایده دستگاه جوش و ... / آگهی مزایده اموال منقول ,مزایده دستگاه جوش و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899978/مزایده-سمند-ال-ایکس'>مزایده سمند ال ایکس / آگهی مزایده، مزایده سمند ال ایکس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900297/مزایده-واگذاری-اعیانی-مجتمع-های-خدماتی-بهداشتی-بین-راهی-نوبت-دوم'>مزایده واگذاری اعیانی مجتمع های خدماتی بهداشتی بین راهی نوبت دوم  / مزایده,مزایده واگذاری اعیانی مجتمع های خدماتی بهداشتی بین راهی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900242/مزایده-فروش-یک-قطعه-زمین-مسکونی-مساحت-202-81مترمربع-تجدید-نوبت-دوم'>مزایده فروش یک قطعه زمین مسکونی مساحت 202.81مترمربع تجدید نوبت دوم  / مزایده ,مزایده فروش یک قطعه زمین مسکونی مساحت 202.81مترمربع تجدید نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900240/مزایده-فروش-زمین-مسکونی-به-شماره-بیست-و-هفت-تجدید-نوبت-دوم'>مزایده فروش زمین مسکونی به شماره بیست و هفت تجدید نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش زمین مسکونی به شماره بیست و هفت تجدید نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900209/مناقصه-خرید-لوله-چدن-داکتیل-تاتیون-نوبت-دوم'>مناقصه خرید لوله چدن داکتیل تاتیون نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای, *عنوان:  مناقصه خرید لوله چدن داکتیل تاتیون  سایز 200MM با واشر و با فشار کار 25 بار و 16  نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900201/مناقصه-خرید-لوله-پلی-اتیلن-در-سایزهای-مختلف--نوبت-دوم'>مناقصه خرید لوله پلی اتیلن در سایزهای مختلف... نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای ,مناقصه خرید لوله پلی اتیلن در سایزهای مختلف... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900212/مزایده-سواری-پی-کی-نوبت-دوم'>مزایده سواری پی کی نوبت دوم  / مزایده سواری پی کی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899948/مناقصه-مقداری-لوله-پلی-اتیلن-355'>مناقصه مقداری لوله پلی اتیلن 355 / آگهی مناقصه, مناقصه مقداری لوله پلی اتیلن 355</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900204/مزایده-مکمل-روغن-گیربکس--مکمل-روغن-موتور-و---نوبت-دوم'>مزایده مکمل روغن گیربکس ، مکمل روغن موتور و ... نوبت دوم  / آگهی مزایده اموال منقول ,مزایده مکمل روغن گیربکس ، مکمل روغن موتور و ...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900218/مزایده-آهن-آلات-ضایعاتی-18-و-16-و-14-و12---'>مزایده آهن آلات ضایعاتی 18 و 16 و 14 و12 .... / مزایده , مزایده آهن آلات ضایعاتی 18 و 16 و 14 و12 .... نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900211/مزایده-دستگاه-کوانتومتری'>مزایده دستگاه کوانتومتری  / مزایده , مزایده دستگاه کوانتومتری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900312/مزایده-یک-دستگاه-پرس-روکش-روی-نئوپان'>مزایده یک دستگاه پرس روکش روی نئوپان  / مزایده,مزایده یک دستگاه پرس روکش روی نئوپان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900340/مزایده-واحد-به-متراژ-تقریبی-95مترمربع-نوبت-اول'>مزایده واحد به متراژ تقریبی 95مترمربع نوبت اول / مزایده,مزایده واحد به متراژ تقریبی 95مترمربع نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900248/مزایده-پژو-پارس-مدل-88'>مزایده پژو پارس مدل 88 / مزایده اموال منقول، مزایده پژو پارس مدل 88</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900262/مزایده-پلاک-ثبتی-شماره-سه-فرعی-از-1736-اصلی'>مزایده پلاک ثبتی شماره سه فرعی از 1736 اصلی / مزایده,مزایده پلاک ثبتی شماره سه فرعی از 1736 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900276/مزایده-ششدانگ-دو-قطعه-زمین-518-43-و-519-76متر'>مزایده ششدانگ دو قطعه زمین 518.43 و 519.76متر / مزایده,مزایده ششدانگ دو قطعه زمین 518.43 و 519.76متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900261/مزایده-سواری-سمند-مدل-1383--مرحله-دوم'>مزایده سواری سمند مدل 1383 - مرحله دوم  / آگهی مزایده اموال، مزایده سواری سمند مدل 1383 - مرحله دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900266/مزایده-ششدانگ-یکباب-منزل-پلاک-62-فرعی-نوبت-دوم'>مزایده ششدانگ یکباب منزل پلاک 62 فرعی نوبت دوم / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب منزل پلاک 62 فرعی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900257/مزایده-یکباب-منزل-مساحت-عرصه-صد-مترمربع'>مزایده یکباب منزل مساحت عرصه صد مترمربع / مزایده,مزایده یکباب منزل مساحت عرصه صد مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900343/مزایده-4-5-دانگ-مشاع-از-منزل-مسکونی-نوبت-دوم'>مزایده 4.5 دانگ مشاع از منزل مسکونی نوبت دوم / مزایده,مزایده 4.5 دانگ مشاع از منزل مسکونی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900305/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-سواری-پژو-206'>مزایده یک دستگاه خودروی سواری پژو 206  / مزایده ,مزایده یک دستگاه خودروی سواری پژو 206 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900273/مزایده-ششدانگ-باغ-آبی-500متر-مرحله-اول'>مزایده ششدانگ باغ آبی 500متر مرحله اول / مزایده,مزایده ششدانگ باغ آبی 500متر مرحله اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900279/مزایده-56-4-هزارم-یک-دانگ-مشاع-از-دو-دانگ-مشاع-از-منزل'>مزایده 56.4 هزارم یک دانگ مشاع از دو دانگ مشاع از منزل  / مزایده,مزایده 56.4 هزارم یک دانگ مشاع از دو دانگ مشاع از منزل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900247/مزایده-انواع-سنگ-تراورتن'>مزایده انواع سنگ تراورتن   / مزایده , مزایده انواع سنگ تراورتن  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900038/مزایده-مقدار-سی-هزار-متر-از-پلاک-4-و-5-و-8-اصلی'>مزایده مقدار سی هزار متر از پلاک 4 و 5 و 8 اصلی / مزایده,مزایده مقدار سی هزار متر از پلاک 4 و 5 و 8 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900345/مزایده-سرقفلی-مغازه-مساحت-بیست-و-هشت-متر'>مزایده سرقفلی مغازه مساحت بیست و هشت متر  / مزایده,مزایده سرقفلی مغازه مساحت بیست و هشت متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900253/مناقصه-بازسازی-کامل-و-تعمیر-دو-بلوک-24-واحدی'>مناقصه بازسازی کامل و تعمیر دو بلوک 24 واحدی  / مناقصه ، مناقصه بازسازی کامل و تعمیر دو بلوک 24 واحدی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900267/مزایده-تعداد-60-دستگاه-انواع-موتور-دریایی-مکشوفه-و-مستعمل'>مزایده  تعداد 60 دستگاه انواع موتور دریایی مکشوفه و مستعمل / مزایده , مزایده  تعداد 60 دستگاه انواع موتور دریایی مکشوفه و مستعمل نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900260/مناقصه-بیمه-درمان-تکمیلی-اعضاء-هیئت-علمی-و-کارکنان-خود'>مناقصه بیمه درمان تکمیلی اعضاء هیئت علمی و کارکنان خود  / مناقصه , مناقصه بیمه درمان تکمیلی اعضاء هیئت علمی و کارکنان خود </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900307/مناقصه-مدیریت-و-اداره-امور-انبارها'> مناقصه مدیریت و اداره امور انبارها / آگهی مناقصه عمومی,  مناقصه مدیریت و اداره امور انبارها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900299/مزایده-فروش-گرده-بینه'>مزایده  فروش گرده بینه  / مزایده عمومی, مزایده  فروش گرده بینه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900339/مناقصه-واگذاری-امور-باغبانی-و-فضای-سبز'>مناقصه واگذاری امور باغبانی و فضای سبز / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه واگذاری امور باغبانی و فضای سبز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900347/مزایده-واگذاری-عرصه-و-اعیان-ساختمان'>مزایده واگذاری عرصه و اعیان ساختمان / آگهی مزایده عمومی,مزایده  واگذاری عرصه و اعیان ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900045/مزایده-آپارتمان-96-93مترمربع'>مزایده آپارتمان 96.93مترمربع / مزایده,مزایده آپارتمان 96.93مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900363/مناقصه-اجرای-پروژه-های-تعمیرات-فیدرهای-ناپایدار'>مناقصه اجرای پروژه های تعمیرات فیدرهای ناپایدار / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه اجرای پروژه های تعمیرات فیدرهای ناپایدار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900292/مناقصه-آسفالت-معابر-سطح-شهر-نوبت-دوم'>مناقصه آسفالت معابر سطح شهر نوبت دوم / آگهی مناقصه ,مناقصه آسفالت معابر سطح شهر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900264/مزایده-اجاره-ششدانگ-یک-قطعه-زمین-از-موقوفه-میرزا-محمد-ولی'>مزایده اجاره  ششدانگ یک قطعه زمین از موقوفه میرزا محمد ولی / مزایده اجاره  ششدانگ یک قطعه زمین از موقوفه میرزا محمد ولی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900272/مزایده-اجاره-زمین-کشاورزی-1700-هکتاری'>مزایده اجاره زمین کشاورزی 1700 هکتاری / مزایده اجاره زمین کشاورزی 1700 هکتاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900255/مناقصه-بهره-برداری-از-ایستگاههای-انتقال-و-فوق-توزیع-نیرو'>مناقصه بهره برداری از ایستگاههای انتقال و فوق توزیع نیرو  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه  بهره برداری از ایستگاههای انتقال و فوق توزیع نیرو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900302/مزایده-ملک-مسکونی-بخش-دو-بجنورد-نوبت-اول'>مزایده ملک مسکونی بخش دو بجنورد نوبت اول / مزایده,مزایده ملک مسکونی بخش دو بجنورد نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900368/مناقصه-جهت-برون-سپاری-موضوع-حفظ-و-نگهداری-فضای-سبز-و-خدمات-پارکی'>مناقصه جهت برون سپاری موضوع حفظ و نگهداری فضای سبز و خدمات پارکی / مناقصه عمومی یک مرحله ای، مناقصه جهت برون سپاری موضوع حفظ و نگهداری فضای سبز و خدمات پارکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900290/مزایده-ملک-پلاک-ثبتی-2140-اصلی-نوبت-اول'>مزایده ملک پلاک ثبتی 2140 اصلی نوبت اول / مزایده,مزایده ملک پلاک ثبتی 2140 اصلی نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900050/مزایده-اموال-منقول-و-غیرمنقول-اراضی-موروثی'>مزایده اموال منقول و غیرمنقول اراضی موروثی / مزایده,مزایده اموال منقول و غیرمنقول اراضی موروثی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900285/مزایده-ملک-به-مساحت-صد-و-سی-و-دو-متر-نوبت-اول'>مزایده ملک به مساحت صد و سی و دو متر نوبت اول / مزایده,مزایده ملک به مساحت صد و سی و دو متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900295/مزایده-ملک-به-پلاک-ثبتی-هشتاد-و-دو-فرعی-بخش-دو-اراک'>مزایده ملک به پلاک ثبتی هشتاد و دو فرعی بخش دو اراک / مزایده,مزایده ملک به پلاک ثبتی هشتاد و دو فرعی بخش دو اراک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900408/مزایده-منافع-یکباب-مغازه-نوبت-اول'>مزایده منافع یکباب مغازه نوبت اول / مزایده,مزایده منافع یکباب مغازه نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900043/مناقصه-اجرای-عملیات-آسفالت-خیابان-چمن-و-خیابان-صنعت-شهرک-صنعتی-زاگرس-و-گلبرگ'>مناقصه اجرای عملیات آسفالت خیابان چمن و خیابان صنعت شهرک صنعتی زاگرس و گلبرگ / آگهی مناقصه عمومی محدود، مناقصه اجرای عملیات آسفالت خیابان چمن و خیابان صنعت شهرک صنعتی زاگرس و گلبرگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900281/مناقصه-انجام-عملیات-اجرای-دیوار-حائل-سنگی---نوبت-دوم'>مناقصه انجام عملیات اجرای دیوار حائل سنگی ... نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه انجام عملیات اجرای دیوار حائل سنگی ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900309/مزایده-واگذاری-پارکینگ'>مزایده واگذاری پارکینگ / آگهی مزایده, مزایده واگذاری پارکینگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900334/مناقصه-بهسازی-و-شن-ریزی--نوبت-دوم'>مناقصه بهسازی و شن ریزی  - نوبت دوم  / مناقصه , مناقصه بهسازی و شن ریزی  - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900301/فراخوان-مناقصه-امور-خدماتی-و-پشتیبانی-اداره-گاز'>فراخوان مناقصه امور خدماتی و پشتیبانی اداره گاز  / فراخوان مناقصه , فراخوان مناقصه امور خدماتی و پشتیبانی اداره گاز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900358/مزایده-سه-سهم-از-ده-سهم-پلاک-ثبتی-11-3356-نوبت-اول'>مزایده سه سهم از ده سهم پلاک ثبتی 11.3356 نوبت اول / مزایده,مزایده سه سهم از ده سهم پلاک ثبتی 11.3356 نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900287/مزایده-ششدانگ-خودروی-مینی-بوس-بنز----نوبت-سوم'>مزایده ششدانگ خودروی مینی بوس بنز .... - نوبت سوم  / آگهی مزایده مال منقول, مزایده ششدانگ خودروی مینی بوس بنز .... - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900042/مزایده-خانه-مسکونی-بخش-هفده-ثبت-بهشهر-مرحله-اول'>مزایده خانه مسکونی بخش هفده ثبت بهشهر مرحله اول / مزایده,مزایده خانه مسکونی بخش هفده ثبت بهشهر مرحله اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900349/مزایده-فروش-یک-پلاک-زمین-مسکونی'>مزایده فروش یک پلاک زمین مسکونی  / مزایده,مزایده فروش یک پلاک زمین مسکونی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900283/مناقصه-عملیات-بهره-برداری-خدمات-عمومی-و-خدمات-مشترکین--نوبت-دوم'>مناقصه عملیات بهره برداری خدمات عمومی و خدمات مشترکین  - نوبت دوم  / آگهی برگزاری مناقصه عمومی ,مناقصه عملیات بهره برداری خدمات عمومی و خدمات مشترکین  - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900291/مناقصه-یک-دستگاه-وانت-نیسان-زامیاد--مرحله-دوم-چاپ-اول'>مناقصه یک دستگاه وانت نیسان زامیاد - مرحله دوم چاپ اول  / مناقصه , مناقصه یک دستگاه وانت نیسان زامیاد - مرحله دوم چاپ اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900365/استعلام-دیوارکشی-محدوده-گلخانه-منطقه-یک--'>استعلام دیوارکشی محدوده گلخانه منطقه یک... / استعلام، استعلام دیوارکشی محدوده گلخانه منطقه یک...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900326/مناقصه-عملیات-اجرای-سنگ-و-نمای-بازار-روز'>مناقصه عملیات اجرای سنگ و نمای بازار روز / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه عملیات اجرای سنگ و نمای بازار روز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900284/مناقصه-عملیات-نصب-انشعابات-آب--نوبت-دوم'>مناقصه عملیات نصب انشعابات آب  - نوبت دوم  / مناقصه , مناقصه عملیات نصب انشعابات آب - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900313/تجدید-مناقصه-خرید-انواع-ورق-های-فایبرگلاس--'>تجدید مناقصه خرید انواع ورق های فایبرگلاس....  / آگهی تجدید مناقصه ,تجدید مناقصه خرید انواع ورق های فایبرگلاس.... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900370/مزایده-ششدانگ-یکباب-ساختمان-عرصه-460متر'>مزایده ششدانگ یکباب ساختمان عرصه 460متر  / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب ساختمان عرصه 460متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900303/آگهی-مزایده-اجاره-یک-باب-مغازه'>آگهی مزایده اجاره یک باب مغازه  / آگهی مزایده ,آگهی مزایده اجاره یک باب مغازه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900407/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-پراید-نوبت-دوم'>مزایده یک دستگاه خودرو پراید- نوبت دوم  / آگهی مزایده، مزایده یک دستگاه خودرو پراید- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900036/مناقصه-واگذاری-عملیات-اجرای-طرح-های-کاهش-تلفات'>مناقصه واگذاری عملیات اجرای طرح های کاهش تلفات / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه واگذاری عملیات اجرای طرح های کاهش تلفات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900311/مزایده-سه-سهم-از-24-سهم-ششدانگ-یکباب-کارگاه-تیرچه-و-بلوک'>مزایده سه سهم از 24 سهم ششدانگ یکباب کارگاه تیرچه و بلوک / مزایده,مزایده سه سهم از 24 سهم ششدانگ یکباب کارگاه تیرچه و بلوک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900359/تجدید-مناقصه-خرید-انواع-ورق-های-فایبرگلاس'>تجدید مناقصه خرید انواع ورق های فایبرگلاس / تجدید مناقصه , مناقصه خرید انواع ورق های فایبرگلاس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900306/مزایده-پلاک-ثبتی-796-فرعی-از-نود-و-نه-اصلی'>مزایده پلاک ثبتی 796 فرعی از نود و نه اصلی / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 796 فرعی از نود و نه اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900336/مزایده-14-85-حبه-از-72-حبه-از-زمین-محصور'>مزایده 14.85 حبه از 72 حبه از زمین محصور  / مزایده,مزایده 14.85 حبه از 72 حبه از زمین محصور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900331/مزایده-41-17-حبه-مشاع-از-72-حبه-ششدانگ-ملک'>مزایده 41.17 حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ ملک / مزایده,مزایده 41.17 حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ ملک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900304/آگهی-مزایده-فروش-تعدادی-از-ماشین-آلات-مستعمل-مازاد-نوبت-دوم'>آگهی مزایده فروش تعدادی از ماشین آلات مستعمل مازاد- نوبت دوم  / آگهی مزایده ،آگهی مزایده فروش تعدادی از ماشین آلات مستعمل مازاد- نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900314/مزایده-ساختمان-مسکونی-عرصه-196مترمربع'>مزایده ساختمان مسکونی عرصه 196مترمربع  / مزایده,مزایده ساختمان مسکونی عرصه 196مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900323/مزایده-8-پلاک-مسکونی-240متر-و-سه-پلاک-مسکونی-180متر'>مزایده 8 پلاک مسکونی 240متر و سه پلاک مسکونی 180متر  / مزایده,مزایده 8 پلاک مسکونی 240متر و سه پلاک مسکونی 180متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900351/مزایده-یک-قطعه-زمین-و-ساختمان-مسکونی-1118-63متر'>مزایده یک قطعه زمین و ساختمان مسکونی 1118.63متر  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین و ساختمان مسکونی 1118.63متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899919/آگهی-فراخوان-ارزیابی-کیفی-خرید-3000-بشکه-روغن-عایقی'>آگهی فراخوان ارزیابی کیفی خرید 3000 بشکه روغن عایقی / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی،آگهی فراخوان ارزیابی کیفی خرید 3000 بشکه روغن عایقی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900398/مزایده-فروش-یکصد-و-ده-عدد-آلبوم-مخصوص-انواع-کاغذ-دیواری'>مزایده فروش یکصد و ده عدد آلبوم مخصوص انواع کاغذ دیواری / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش یکصد و ده عدد آلبوم مخصوص انواع کاغذ دیواری...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899898/مزایده-یک-قطعه-زمین-مشاعی-مساحت-30-34متر'>مزایده یک قطعه زمین مشاعی مساحت 30.34متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مشاعی مساحت 30.34متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900033/مزایده-پلاک-ثبتی-ششدانگ-زمین-مساحت-نود-و-یک-متر'>مزایده پلاک ثبتی ششدانگ زمین مساحت نود و یک متر  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی ششدانگ زمین مساحت نود و یک متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900037/مزایده-اپارتمان-به-مساحت-72-95متر'>مزایده اپارتمان به مساحت 72.95متر / مزایده,مزایده اپارتمان به مساحت 72.95متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899901/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-صد-و-هفتاد-متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت صد و هفتاد متر  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت صد و هفتاد متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899984/مزایده-فروش-خط-تلفن-همراه'>مزایده فروش خط تلفن همراه  / آگهی مزایده مال منقول ,مزایده فروش خط تلفن همراه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899956/مناقصه-عمومی-خرید-مقدار-4000-تن-ذرت-علوفه-ای'>مناقصه عمومی خرید مقدار 4000 تن ذرت علوفه ای   / آگهی مناقصه عمومی،مناقصه عمومی خرید مقدار 4000 تن ذرت علوفه ای  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899903/مزایده-یک-قطعه-زمین-خانه-سرا-مساحت-455متر'>مزایده یک قطعه زمین خانه سرا مساحت 455متر  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین خانه سرا مساحت 455متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900176/مناقصه-اجرای-عملیات-برقرسانی-به-روستاهای-فاقد-برق'>مناقصه اجرای عملیات برقرسانی به روستاهای فاقد برق / مناقصه اجرای عملیات برقرسانی به روستاهای فاقد برق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900024/فراخوان-مناقصه-اجرای-اصلاح-و-بازسازی-6-کیلومتر-شبکه-توزیع-آب-شرب-نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه اجرای اصلاح و بازسازی 6 کیلومتر شبکه توزیع آب شرب نوبت دوم / آگهی فراخوان ارزیابی , فراخوان مناقصه اجرای اصلاح و بازسازی 6 کیلومتر شبکه توزیع آب شرب نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900049/مناقصه-عملیات-اجرایی-شبکه-فاضلاب-تجدید'>مناقصه عملیات اجرایی شبکه فاضلاب تجدید / تجدید آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه عملیات اجرایی شبکه فاضلاب تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900332/مناقصه-سکسیونر-موتوردار-با-قابلیت-سکشنالایزر'>مناقصه سکسیونر موتوردار با قابلیت سکشنالایزر / مناقصه , مناقصه سکسیونر موتوردار با قابلیت سکشنالایزر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900315/مناقصه-تامین-نیروی-انسانی-96-5-5'>مناقصه تامین نیروی انسانی 96.5.5 / مناقصه تامین نیروی انسانی 96.5.5</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900268/مزایده-فروش-باغ-محصورشده'>مزایده فروش باغ محصورشده / مزایده,مزایده فروش باغ محصورشده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900076/مناقصه-عملیات-تکمیلی-ساختمان-طرح-توسعه-و-مرکز-آکادمیک--'>مناقصه عملیات تکمیلی ساختمان طرح توسعه و مرکز آکادمیک.... / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه عملیات تکمیلی ساختمان طرح توسعه و مرکز آکادمیک...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900136/فراخوان-عملیات-خاکی-و-دیوار-حصار-آجری-پست-132-کیلو-ولت-مهرشهر-دزفول'>فراخوان عملیات خاکی و دیوار حصار آجری پست 132 کیلو ولت مهرشهر دزفول / فراخوان مناقصه عمومی, فراخوان عملیات خاکی و دیوار حصار آجری پست 132 کیلو ولت مهرشهر دزفول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900085/مناقصه-انجام-عملیات-اجرای-چمن-مصنوعی-زمین-فوتبال'>مناقصه انجام عملیات اجرای چمن مصنوعی زمین فوتبال / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه انجام عملیات اجرای چمن مصنوعی زمین فوتبال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900153/مناقصه-شیر-سوپایی-دستی'>مناقصه شیر سوپایی دستی  / آگهی استعلام ,مناقصه شیر سوپایی دستی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900274/استعلام-7-ردیف-تایر-و-تیوپ-و-نوار-دور-رینگ'>استعلام 7 ردیف تایر و تیوپ و نوار دور رینگ   / استعلام  7 ردیف تایر و تیوپ و نوار دور رینگ  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900147/استعلام-تسمه-پروانه'>استعلام تسمه پروانه / استعلام ,استعلام تسمه پروانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900156/استعلام-5-ردیف-آببند-و-لاستیک-و-واشر'>استعلام 5 ردیف آببند و لاستیک و واشر  / استعلام 5 ردیف آببند و لاستیک و واشر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900148/استعلام-ضربه-گیر-و-رولرگاید-جرثقیل'>استعلام ضربه گیر و رولرگاید جرثقیل / استعلام ضربه گیر و رولرگاید جرثقیل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900142/استعلام-موتور-سیلندر'>استعلام موتور سیلندر / استعلام موتور سیلندر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900140/استعلام-خرید-طلق-نسوز'>استعلام  خرید طلق نسوز   / استعلام خرید طلق نسوز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900202/فراخوان-احداث-سرویس-بهداشتی-و-رستوران'>فراخوان  احداث سرویس بهداشتی و رستوران / فراخوان, فراخوان احداث سرویس بهداشتی و رستوران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900120/مناقصه-واگذاری-خدمات-سرویس-های-ایاب-و-ذهاب'>مناقصه واگذاری خدمات سرویس های ایاب و ذهاب / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه واگذاری خدمات سرویس های ایاب و ذهاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900109/مناقصه-خط-کشی-و-علائم-گذاری-جاده-ها'>مناقصه خط کشی و علائم گذاری جاده ها / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه خط کشی و علائم گذاری جاده ها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900355/آگـهـی-مزایـده-عمومی-بهره‌برداری-از-فضایی-جهت-نصب-دکل-و-تجهیزات-منصوبه-در-پشت-بام-ساختمان-اداری'>آگـهـی مزایـده عمومی بهره‌برداری از فضایی جهت نصب دکل و تجهیزات منصوبه در پشت بام ساختمان اداری / آگـهـی مزایـده عمومی , آگـهـی مزایـده عمومی بهره‌برداری از فضایی جهت نصب دکل و تجهیزات منصوبه در پشت بام ساختمان اداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899946/مناقصه-نصب-انشعاب-آب-و-فاضلاب-نوبت-دوم'>مناقصه نصب انشعاب آب و فاضلاب- نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه نصب انشعاب آب و فاضلاب- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900269/مزایده-بهره‌برداری-از-محل-دكل-چهار-وجهی--'>مزایده بهره‌برداری از محل دكل چهار وجهی... / آگهی مزایده عمومی، مزایده بهره‌برداری از محل دكل چهار وجهی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900157/استعلام-سه-عدد-پراکسی-میتی-سوئیچ-دو-سیمه---'>استعلام  سه عدد پراکسی میتی سوئیچ دو سیمه ....  / استعلام ، استعلام  سه عدد پراکسی میتی سوئیچ دو سیمه.... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900146/استعلام-5-عدد-بلبرینگ-یکردیفه-شیار-عمیق---'>استعلام 5 عدد بلبرینگ یکردیفه شیار عمیق ....  / استعلام ، استعلام 5 عدد بلبرینگ یکردیفه شیار عمیق .... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/900135/مزایده-گاو-حذفی-و--'>مزایده گاو حذفی و...  / مزایده , مزایده گاو حذفی و... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899939/مناقصه-اصلاح-شبکه-آب-نقاط-مختلف-پیرانشهر---نوبت-دوم'>مناقصه اصلاح شبکه آب نقاط مختلف پیرانشهر ...- نوبت دوم / آگهی ارزیابی کیفی , مناقصه اصلاح شبکه آب نقاط مختلف شهر ...- نوبت دوم </a></li></ol>

مناقصات و مزایدات ...
ما را در سایت مناقصات و مزایدات دنبال می کنید

نویسنده : نوری بازدید : 7 تاريخ : پنجشنبه 30 شهريور 1396 ساعت: 11:18

<ol><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898924/مزایده-مال-غیرمنقول-متراژ-335-5متر'>مزایده مال غیرمنقول متراژ 335.5متر  / مزایده,مزایده مال غیرمنقول متراژ 335.5متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899503/مناقصه-BALL-VALVE-96-5-4'>مناقصه BALL VALVE  96.5.4 / آگهی مناقصه , مناقصه BALL VALVE 96.5.4</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899510/مناقصه-انجام-خدمات-نگهداری-ترمیم-و-زیباسازی-فضای-سبز'>مناقصه  انجام خدمات نگهداری، ترمیم و زیباسازی فضای سبز  / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه عمومی, مناقصه  انجام خدمات نگهداری، ترمیم و زیباسازی فضای سبز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899720/فراخوان-مناقصه-LEVEL-TRANSMITTER-DISPLACER-TYPE-14-IN-CL-300-AS-PER--'>فراخوان مناقصه LEVEL TRANSMITTER, DISPLACER TYPE, 14 IN,CL.300 AS PER ... / فراخوان مناقصه عمومی، فراخوان مناقصه LEVEL TRANSMITTER, DISPLACER TYPE, 14 IN,CL.300 AS PER ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899550/مناقصه-خرید-قطعات-برقی'>مناقصه خرید قطعات برقی  / مناقصه ، مناقصه خرید قطعات برقی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899569/مناقصه-خرید-قطعات-UPS'>مناقصه خرید قطعات UPS / مناقصه ، مناقصه خرید قطعات UPS</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899443/استعلام-خرید-ترمینال-الکتروموتور-96-5-4'>استعلام  خرید ترمینال الکتروموتور 96.5.4 / استعلام , استعلام خرید ترمینال الکتروموتور  96.5.4</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899435/استعلام-خرید-باکس-ضد-انفجار-96-5-4'>استعلام خرید باکس ضد انفجار 96.5.4 / استعلام بهاء, استعلام خرید باکس ضد انفجار 96.5.4</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899557/مناقصه-خرید-لوازم-جاذب-و-ضد-آلودگی-های-نفتی'>مناقصه خرید لوازم جاذب و ضد آلودگی های نفتی  / مناقصه ، مناقصه خرید لوازم جاذب و ضد آلودگی های نفتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899590/مناقصه-خرید-400-نسخه-لایسنس-نرم-افزار-RECOVER-POINT-FOR'>مناقصه خرید 400 نسخه لایسنس نرم افزار RECOVER POINT FOR  / مناقصه عمومی , مناقصه خرید 400 نسخه لایسنس نرم افزار RECOVER POINT FOR </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899588/کنفرانس-بین-المللی-رویکردهای-نوین-علوم-انسانی-96-5-04'>کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین علوم انسانی 96.5.04 / کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین علوم انسانی 96.5.04</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899614/ششمین-کنفرانس-بین-المللی-پژوهش-های-نوین-در-عمران'>ششمین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در عمران  / ششمین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در عمران </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899603/کنفرانس-بین-المللی-دیزاین'>کنفرانس بین المللی دیزاین / کنفرانس بین المللی دیزاین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899621/دومین-کنفرانس-ملی-تحقیقات-بین-رشته-ای-در-مهندسی-کامپیوتر'>دومین کنفرانس ملی تحقیقات بین رشته ای در مهندسی کامپیوتر  / دومین کنفرانس ملی تحقیقات بین رشته ای در مهندسی کامپیوتر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899634/کنفرانس-بین-المللی-علوم-و-مهندسی-در-عصر-تکنولوژی'>کنفرانس بین المللی علوم و مهندسی در عصر تکنولوژی / کنفرانس بین المللی علوم و مهندسی در عصر تکنولوژی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899630/کنفرانس-بین-المللی-روانشناسی--مشاوره--تعلیم-و-تربیت'>کنفرانس بین المللی روانشناسی ، مشاوره ، تعلیم و تربیت / کنفرانس بین المللی روانشناسی ، مشاوره ، تعلیم و تربیت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899595/سمینار-کاربردی-آشنایی-با-نرم-افزارها-و-تکنولوژی-های-هوشمند'>سمینار کاربردی آشنایی با نرم افزارها و تکنولوژی های هوشمند / سمینار کاربردی آشنایی با نرم افزارها و تکنولوژی های هوشمند</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899607/اولین-همایش-بین-المللی-فرآورده-های-حلال'>اولین همایش بین المللی فرآورده های حلال  / اولین همایش بین المللی فرآورده های حلال </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899563/دومین-کنفرانس-بین-المللی-فرصت-ها-و-چالش-ها-در-مدیریت'>دومین کنفرانس بین المللی فرصت ها و چالش ها در مدیریت / دومین کنفرانس بین المللی فرصت ها و چالش ها در مدیریت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899141/مناقصه-تغییر-دکوراسیون--بازسازی-کلاس'>مناقصه تغییر دکوراسیون / بازسازی کلاس  / مناقصه, مناقصه تغییر دکوراسیون / بازسازی کلاس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899451/مزایده-فروش-تعدادی-از-ماشین-آلات-اسقاطی'>مزایده فروش تعدادی از ماشین آلات اسقاطی  / مزایده، مزایده فروش تعدادی از ماشین آلات اسقاطی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898952/مناقصه-امور-فنی-نگهداری-و-تعمیرات-خطوط-تولید-ماء-الشعیر-و---96-5-4'>مناقصه امور فنی نگهداری و تعمیرات خطوط تولید ماء الشعیر و ... 96.5.4 / آگهی مناقصه ,مناقصه امور فنی نگهداری و تعمیرات خطوط تولید ماء الشعیر و ... 96.5.4</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899456/مناقصه-جذب-پیمانکار-واجد-شرایط-جهت-اجرای-عملیات-احداث-کانال-دفع-آبهای-سطحی--نوبت-دوم'>مناقصه جذب پیمانکار واجد شرایط جهت اجرای عملیات احداث کانال دفع آبهای سطحی - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه جذب پیمانکار واجد شرایط جهت اجرای عملیات احداث کانال دفع آبهای سطحی - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899613/مزایده-وصول-عوارض-5-بهاء-بلیط-های-مسافرتی-و-حق-سکو'>مزایده وصول عوارض 5% بهاء بلیط های مسافرتی و حق سکو  / آگهی مزایده عمومی, مزایده وصول عوارض 5% بهاء بلیط های مسافرتی و حق سکو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899525/مناقصه-محوطه-سازی-میدان-شیخ-محمدتقی-بافقی'>مناقصه محوطه سازی میدان شیخ محمدتقی بافقی  / مناقصه ، مناقصه محوطه سازی میدان شیخ محمدتقی بافقی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899564/مناقصه-تامین-و-بکارگیری-تعداد-15-نفر-نیروی-کارگری-ساده-با-گروه-یک'>مناقصه تامین و بکارگیری تعداد 15 نفر نیروی کارگری ساده با گروه یک / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه تامین و بکارگیری تعداد 15 نفر نیروی کارگری ساده با گروه یک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898957/مزایده-اقلام-ضایعاتی-شرکت-سازه-گستر-سایپا-96-5-4'> مزایده اقلام ضایعاتی شرکت سازه گستر سایپا 96.5.4 / مزایده,  مزایده اقلام ضایعاتی شرکت سازه گستر سایپا  96.5.4</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899028/مزایده-یک-قطعه-زمین-دو-بر-مساحت-85متر'>مزایده یک قطعه زمین دو بر مساحت 85متر  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین دو بر مساحت 85متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898963/مزایده-فروش-سهام-96-5-4'>مزایده فروش سهام 96.5.4 / مزایده فروش سهام 96.5.4</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898949/مزایده-فروش-مقدار-ضایعات-لوله-و-شیر-فلکه-و-آهن-آلات-تاسیسات'>مزایده فروش مقدار ضایعات لوله و شیر فلکه و آهن آلات تاسیسات  / مزایده, مزایده فروش مقدار ضایعات لوله و شیر فلکه و آهن آلات تاسیسات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898996/مناقصه-عملیات-اجرایی-احداث-معبر-نمونه-شهری--'>مناقصه عملیات اجرایی احداث معبر نمونه شهری ... / آگهی مناقصه, مناقصه عملیات اجرایی احداث معبر نمونه شهری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898944/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-سواری-پژو-پارس'>مزایده یک دستگاه خودرو سواری پژو پارس  / مزایده, مزایده یک دستگاه خودرو سواری پژو پارس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898971/مزایده-فروش-محصولات-تولیدی-و-ضایعات-تولید-مشتعمل--'>مزایده فروش محصولات تولیدی و ضایعات تولید مشتعمل ... / مزایده, مزایده فروش محصولات تولیدی و ضایعات تولید مشتعمل ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899062/اصلاحیه-مناقصه-نگهداری-فضای-سبز-ناحیه-2'>اصلاحیه مناقصه نگهداری فضای سبز ناحیه 2 / اصلاحیه مناقصه , مناقصه نگهداری فضای سبز ناحیه 2</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898976/مزایده-تعدادی-از-خودروهای-سبک-و-سنگین-96-5-4'>مزایده تعدادی از خودروهای سبک و سنگین 96.5.4 / مزایده ، مزایده تعدادی از خودروهای سبک و سنگین 96.5.4</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899284/مزایده-پلاک-ثبتی-5919-فرعی-از-163-اصلی'>مزایده پلاک ثبتی 5919 فرعی از 163 اصلی / مزایده ,مزایده پلاک ثبتی 5919 فرعی از 163 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899250/مزایده-سه-تخته-فرش-ماشینی--'>مزایده سه تخته فرش ماشینی ... / مزایده, مزایده سه تخته فرش ماشینی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899289/مزایده-ملک-به-مساحت-125-15مترمربع'>مزایده ملک به مساحت 125.15مترمربع / مزایده ,مزایده ملک به مساحت 125.15مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899259/مناقصه-تهیه-نصب-و-تعویض-اسپیسر-دمپر-و---'>مناقصه تهیه، نصب و تعویض اسپیسر دمپر و .... / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه تهیه، نصب و تعویض اسپیسر دمپر و ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899243/مناقصه-اصلاح-و-توسعه-شبکه-توزیع-آب-شرب--تجدید-نوبت-دوم'>مناقصه اصلاح و توسعه شبکه توزیع آب شرب - تجدید- نوبت دوم  / تجدید فراخوان مناقصه عمومی , مناقصه اصلاح و توسعه شبکه توزیع آب شرب - تجدید- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899241/مزایده-اجاره-استخر-مریم--نوبت-دوم'>مزایده اجاره استخر مریم - نوبت دوم  / آگهی مزایده , مزایده اجاره استخر مریم - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899252/مزایده-واگذاری-آلاچیق-ها-در-سطح-شهر'>مزایده واگذاری آلاچیق ها در سطح شهر  / آگهی مزایده عمومی, مزایده واگذاری آلاچیق ها در سطح شهر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898975/فراخوان-ارزیابی-مشاور'>فراخوان ارزیابی مشاور  / فراخوان, فراخوان ارزیابی مشاور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899808/مزایده-اموال-غیرمنقول-شامل-مغازه-منزل-مسکونی-و-خانه'>مزایده اموال غیرمنقول شامل مغازه.منزل مسکونی و خانه / مزایده ,مزایده اموال غیرمنقول شامل مغازه.منزل مسکونی و خانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899792/مزایده-سه-دانگ-مشاع-از-پلاک-ثبتی-96-فرعی'>مزایده سه دانگ مشاع از پلاک ثبتی 96 فرعی / مزایده ,مزایده سه دانگ مشاع از پلاک ثبتی 96 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899806/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-پلاک-ثبتی-سی-و-چهار-فرعی'>مزایده ششدانگ یکباب خانه پلاک ثبتی سی و چهار فرعی / مزایده ,مزایده ششدانگ یکباب خانه پلاک ثبتی سی و چهار فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899721/مزایده-فروش-قسمتی-از-املاک-مازاد'>مزایده فروش قسمتی از املاک مازاد  / مزایده,مزایده فروش قسمتی از املاک مازاد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899472/مناقصه-پروژه-تعمیرات-اساسی-10-دستگاه-منزل-بلوکی-نوبت-دوم'>مناقصه پروژه تعمیرات اساسی 10 دستگاه منزل بلوکی نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی، مناقصه پروژه تعمیرات اساسی 10 دستگاه منزل بلوکی  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899477/مناقصه-احداث-فضای-سبز-در-شهرک-الهیه--نوبت-دوم'>مناقصه احداث فضای سبز در شهرک الهیه - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه  احداث فضای سبز در شهرک الهیه - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899691/مزایده-یک-قطعه-زمین-تجاری'>مزایده یک قطعه زمین تجاری / مزایده,مزایده یک قطعه زمین تجاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899486/فراخوان-مناقصه-اصلاح-1-کیلومتر-شبکه-گذاری-شهری-و-شیرهای-خط-12--تجدید-96-05-04'>فراخوان مناقصه اصلاح 1 کیلومتر شبکه گذاری شهری و شیرهای خط 12... تجدید 96.05.04 / آگهی فراخوان تجدید مناقصه عمومی  , فراخوان مناقصه اصلاح 1 کیلومتر شبکه گذاری شهری و شیرهای خط 12... تجدید 96.05.04</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899234/مناقصه-ارائه-فعالیت-های-تخصصی-فوریتهای-اجتماعی-نوبت-دوم'>مناقصه ارائه فعالیت های تخصصی فوریتهای اجتماعی- نوبت دوم  / آگهی مناقصه، مناقصه ارائه فعالیت های تخصصی فوریتهای اجتماعی- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899471/مناقصه-انجام-عملیات-خاکی-و-دیوار-حصار-آجری-پست-132-کیلو-ولت-پیام-نوبت-دوم'>مناقصه انجام عملیات خاکی و دیوار حصار آجری پست 132 کیلو ولت پیام- نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه انجام عملیات خاکی و دیوار حصار آجری پست 132 کیلو ولت پیام- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899498/مناقصه-تکمیل-جدول-گذاری-و-خاکریزی-نباتی--'>مناقصه تکمیل جدول گذاری و خاکریزی نباتی ... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه ترمیم جداول فرسوده به صورت پراکنده واقع در حوزه خدماتی منطقه یک...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899502/فراخوان-عملیات-خاکی-و-دیوار-حصار-آجری-پست-132-کیلو-ولت-دشت-روم'>فراخوان عملیات خاکی و دیوار حصار آجری پست 132 کیلو ولت دشت روم  / فراخوان مناقصه عمومی, فراخوان عملیات خاکی و دیوار حصار آجری پست 132 کیلو ولت دشت روم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899496/مناقصه-پروژه-تعمیرات-اساسی-10-دستگاه-منزل-بلوکی--نوبت-دوم'>مناقصه پروژه تعمیرات اساسی 10 دستگاه منزل بلوکی... نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی، مناقصه پروژه تعمیرات اساسی 10 دستگاه منزل بلوکی... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899513/مناقصه-زیرسازی-تا-حد-لایه-اساس-خیابانهای-خاکی'>مناقصه زیرسازی تا حد لایه اساس خیابانهای خاکی / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه زیرسازی تا حد لایه اساس خیابانهای خاکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899618/مزایده-دو-قطعه-زمین-کارگاهی-و-یکباب-خانه-ویلایی-نوبت-دوم'>مزایده دو قطعه زمین کارگاهی و یکباب خانه ویلایی  نوبت دوم  / مزایده,مزایده دو قطعه زمین کارگاهی و یکباب خانه ویلایی  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899235/مناقصه-بهسازی-و-محوطه-سازی-بوستان-علوی--نوبت-دوم'>مناقصه بهسازی و محوطه سازی بوستان علوی... نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه بهسازی و محوطه سازی بوستان علوی... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899492/مناقصه-پروژه-تعمیرات-اساسی-10-دستگاه-منزل-سی-تایپ-جدید-نوبت-دوم'>مناقصه پروژه تعمیرات اساسی 10 دستگاه منزل سی تایپ جدید نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی، مناقصه پروژه تعمیرات اساسی 10 دستگاه منزل سی تایپ جدید  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899487/مناقصه-تعمیرات-اساسی-17-دستگاه-منزل-کارگری-نوبت-دوم'>مناقصه تعمیرات اساسی 17 دستگاه منزل کارگری  نوبت دوم / آگهی فراخوان مناقصه عمومی ارزیابی کیفی ,مناقصه تعمیرات اساسی 17 دستگاه منزل کارگری  نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899517/مناقصه-واگذاری-حفاظت-و-نگهداری-اراضی-دولتی'>مناقصه واگذاری حفاظت و نگهداری اراضی دولتی / مناقصه,واگذاری حفاظت و نگهداری اراضی دولتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899490/مناقصه-تامین-نیروی-انسانی'>مناقصه تامین نیروی انسانی  / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه تامین نیروی انسانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899527/مناقصه-تجهیز-دکوراسیون-سیستم-صوتی-و-تصویری-سالن-آمفی'>مناقصه تجهیز، دکوراسیون، سیستم صوتی و تصویری سالن آمفی  / فراخوان شناسایی پیمانکار,مناقصه تجهیز، دکوراسیون، سیستم صوتی و تصویری سالن آمفی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899508/مناقصه-انجام-کلیه-خدمات-حراست-و-حفاظت-از-تاسیسات-و-اماکن'>مناقصه انجام کلیه خدمات حراست و حفاظت از تاسیسات و اماکن  / آگهی مناقصه ,مناقصه انجام کلیه خدمات حراست و حفاظت از تاسیسات و اماکن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899516/مناقصه-انجام-کلیه-خدمات-عمومی-و-اداری-شرکت'>مناقصه انجام کلیه خدمات عمومی و اداری شرکت / آگهی مناقصه ,مناقصه انجام کلیه خدمات عمومی و اداری شرکت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899533/مزایده-عمومی-فروش-5-دستگاه-خودرو'>مزایده عمومی فروش 5 دستگاه خودرو  / مزایده عمومی, مزایده عمومی فروش 5 دستگاه خودرو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899256/مزایده-واگذاری-14-عدد-تابلو-تبلیغاتی--'>مزایده واگذاری 14 عدد تابلو تبلیغاتی ... / آگهی مزایده عمومی ، مزایده واگذاری 14 عدد تابلو تبلیغاتی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899561/آگهی-مناقصه-تامین-نیروی-انسانی-اداری--خدماتی-و-پشتیبانی'>آگهی مناقصه تامین نیروی انسانی اداری - خدماتی و پشتیبانی  / آگهی مناقصه ، مناقصه تامین نیروی انسانی اداری - خدماتی و پشتیبانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899504/مناقصه-خرید-مصالح-بازارچه-کوی-ملت-بلوار-شهید-صبحی-جهت-سامان-دهی-دستفروشان'>مناقصه خرید مصالح بازارچه کوی ملت بلوار شهید صبحی جهت سامان دهی دستفروشان / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه خرید مصالح بازارچه کوی ملت بلوار شهید صبحی جهت سامان دهی دستفروشان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899494/مناقصه-تهیه-مواد-و-دوخت-لباس-کار-پرسنل'>مناقصه تهیه مواد و دوخت لباس کار پرسنل   / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه تهیه مواد و دوخت لباس کار پرسنل  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899479/مناقصه-حفظ-و-نگهداری-فضای-سبز-واقع-در-شمال'>مناقصه حفظ و نگهداری فضای سبز واقع در شمال / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه حفظ و نگهداری فضای سبز واقع در شمال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899523/مزایده-فروش-یک-دستگاه-خودروی-سواری-پژو-GLXU7-405-مدل-93-نوبت-سوم'>مزایده فروش یک دستگاه خودروی سواری پژو GLXU7,405 مدل 93  نوبت سوم / آگهی مزایده, مزایده فروش یک دستگاه خودروی سواری پژو GLXU7,405 مدل 93 - نوبت سوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899260/مزایده-واگذاری-2-باب-غرفه--'>مزایده واگذاری 2 باب غرفه ... / آگهی مزایده عمومی ، مزایده واگذاری 2 باب غرفه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899268/مزایده-فروش-زمین-و-اثاثه-و-منصوبات-مستعمل-معدن'>مزایده فروش زمین و اثاثه و منصوبات مستعمل معدن / آگهی مزایده , مزایده فروش زمین و اثاثه و منصوبات مستعمل معدن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899304/مزایده-یک-دستگاه-آپارتمان-به-مساحت-153-58-مترمربع-کلاسه-9403740'>مزایده یک دستگاه آپارتمان به مساحت 153/58 مترمربع کلاسه 9403740  / مزایده,مزایده یک دستگاه آپارتمان به مساحت 153/58 مترمربع کلاسه 9403740 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899307/مزایده-یک-دستگاه-آپارتمان-مسکونی-به-مساحت-107-54-مترمربع'>مزایده  یک دستگاه آپارتمان مسکونی به مساحت 107/54 مترمربع  / مزایده,مزایده  یک دستگاه آپارتمان مسکونی به مساحت 107/54 مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899297/مزایده-پلاک-به-صورت-عرصه-به-مساحت-320-مترمربع-کلاسه-950069'>مزایده پلاک به صورت عرصه به مساحت 320 مترمربع کلاسه 950069  / مزایده,مزایده پلاک به صورت عرصه به مساحت 320 مترمربع کلاسه 950069 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899293/مزایده-ششدانگ-یک-قطعه-زمین-کلاسه-9500135'>مزایده ششدانگ یک قطعه زمین کلاسه 9500135  / مزایده ,مزایده ششدانگ یک قطعه زمین کلاسه 9500135 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898980/مناقصه-خرید-تعدادی-تخت-بیمارستانی-از-انواع-مختلف-و--'>مناقصه خرید تعدادی تخت بیمارستانی از انواع مختلف و ...  / آگهی مناقصه, مناقصه خرید تعدادی تخت بیمارستانی از انواع مختلف و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899248/فراخوان-مناقصه-بروز-رسانی--تامین-تجهیزات-و-فعال-نگه-داشتن-شبکه-ملی'>فراخوان مناقصه بروز رسانی ، تامین تجهیزات و فعال نگه داشتن شبکه ملی / فراخوان مناقصه , مناقصه بروز رسانی ، تامین تجهیزات و فعال نگه داشتن شبکه ملی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899278/مناقصه-توسعه-و-احداث--اصلاح-و-بهینه-سازی--روشنایی-معابر-نیرو-رسانی-شبکه-و-تاسیسات-توزیع-نیروی-برق'>مناقصه  توسعه و احداث ، اصلاح و بهینه سازی ، روشنایی معابر نیرو رسانی شبکه و تاسیسات توزیع نیروی برق  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه  توسعه و احداث ، اصلاح و بهینه سازی ، روشنایی معابر نیرو رسانی شبکه و تاسیسات توزیع نیروی برق </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899230/فراخوان-مناقصه-اجرای-پوشش-کف-بند-بتنی--تجدید-نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه اجرای پوشش کف بند بتنی - تجدید  نوبت دوم  / تجدید فراخوان جهت برگزاری مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه اجرای پوشش کف بند بتنی- تجدید  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899312/مناقصه-اصلاح-وضعیت-خطوط-63-و-230-کیلوولت'>مناقصه اصلاح وضعیت خطوط 63 و 230 کیلوولت / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه اصلاح وضعیت خطوط 63 و 230 کیلوولت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899322/مزایده-فروش-حدود-150-تن-انواع-کنتور-اسقاط-اعم-از-مکانیکی-نوبت-دوم'>مزایده فروش حدود 150 تن انواع کنتور اسقاط اعم از مکانیکی نوبت دوم / آگهی مزایده ، مزایده فروش حدود 150 تن انواع کنتور اسقاط اعم از مکانیکی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899299/مناقصه-تامین-نیروی-انسانی-اداری--خدماتی-و-پشتیبانی-'>مناقصه تامین نیروی انسانی اداری - خدماتی و پشتیبانی.. / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه تامین نیروی انسانی اداری - خدماتی و پشتیبانی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899273/فراخوان-مناقصه-اجرای-اصلاح-و-بازسازی-6-کیلومتر-شبکه-توزیع-آب-شرب'>فراخوان مناقصه اجرای اصلاح و بازسازی 6 کیلومتر شبکه توزیع آب شرب  / آگهی فراخوان ارزیابی , فراخوان مناقصه اجرای اصلاح و بازسازی 6 کیلومتر شبکه توزیع آب شرب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898985/مناقصه-خرید-4-دستگاه-جرثقیل-برقی-500-کیلوگرمی-کیتو-و--'>مناقصه خرید 4 دستگاه جرثقیل برقی 500 کیلوگرمی کیتو و ... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید 4 دستگاه جرثقیل برقی 500 کیلوگرمی کیتو و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899201/مناقصه-خرید-یکدستگاه-کروماتوگرافی-نفوذژل-نوبت-دوم'> مناقصه خرید یکدستگاه کروماتوگرافی نفوذژل- نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه خرید یکدستگاه کروماتوگرافی نفوذژل- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899226/فراخوان-انجام-عملیات-نگهداری--تعمیرات-و-سرویس-های-پیشگیرانه--'>فراخوان انجام عملیات نگهداری , تعمیرات و سرویس های پیشگیرانه ... / تجدید فراخوان عمومی , فراخوان انجام عملیات نگهداری , تعمیرات و سرویس های پیشگیرانه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899233/مناقصه-خرید-4-دستگاه-آسانسور-بیمارستانی-(تخت-بر-و-نفربر)'>مناقصه خرید 4 دستگاه آسانسور بیمارستانی (تخت بر و نفربر)  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای ، مناقصه خرید 4 دستگاه آسانسور بیمارستانی (تخت بر و نفربر) </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899204/مناقصه-خرید-لوله-های-پلی-اتیلن-16-میلیمتری-تجدید-نوبت-دوم'>مناقصه خرید لوله های پلی اتیلن 16 میلیمتری تجدید نوبت دوم / آگهی تجدید ارزیابی کیفی و مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه خرید لوله های پلی اتیلن 16 میلیمتری تجدید نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899237/مناقصه-درزگیری--لکه-گیری-و-روکش-آسفالت-نوبت-دوم'>مناقصه درزگیری ، لکه گیری و روکش آسفالت نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه درزگیری ، لکه گیری و روکش آسفالت نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899370/فراخوان-خرید-3400-تن-پودر-ایزو-ترم-(سبوس-برشته)--'>فراخوان خرید 3400 تن پودر ایزو ترم (سبوس برشته).... / آگهی فراخوان , فراخوان خرید 3400 تن پودر ایزو ترم (سبوس برشته)....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899371/فراخوان-مزایده-فروش-محصولات-جانبی-و-اقلام-ضایعاتی'>فراخوان مزایده فروش محصولات جانبی و اقلام ضایعاتی / آگهی فراخوان , فراخوان مزایده فروش محصولات جانبی و اقلام ضایعاتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899255/مناقصه-انواع-تیر-سیمانی'>مناقصه انواع تیر سیمانی / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه انواع تیر سیمانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899244/فراخوان-پیمانكاران-جهت-تهیه-و-اجرای-سقف-و-دیوارهای-کاذب-نوبت-سوم'>فراخوان پیمانكاران جهت تهیه و اجرای سقف و دیوارهای کاذب نوبت سوم / آگهی فراخوان , فراخوان پیمانكاران جهت تهیه و اجرای سقف و دیوارهای کاذب نوبت سوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899267/مناقصه-عملیات-اجرای-نازک-کاری-طبقات-همکف--'>مناقصه عملیات اجرای نازک کاری طبقات همکف ... / مناقصه عملیات اجرای نازک کاری طبقات همکف ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899247/آگهی-مزایده-فروش-تعدادی-از-ماشین-آلات-مازاد-و-مستعمل-نوبت-دوم'>آگهی مزایده فروش تعدادی از ماشین آلات مازاد و مستعمل- نوبت دوم  / آگهی مزایده فروش تعدادی از ماشین آلات مازاد و مستعمل- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899292/مزایده-فروش-3200-کیلوگرم-سیم-رانژه'>مزایده فروش 3200 کیلوگرم سیم رانژه  / مزایده فروش 3200 کیلوگرم سیم رانژه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899272/فراخوان-ارزیابی-کیفی-ادوات-ابزار-دقیق'> فراخوان ارزیابی کیفی ادوات ابزار دقیق  / فراخوان ارزیابی کیفی ,  فراخوان ارزیابی کیفی ادوات ابزار دقیق </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899288/مزایده-برخی-از-اقلام-و-لوازم-ساختمانی-و--'>مزایده برخی از اقلام و لوازم ساختمانی و... / آگهی مزایده حراج حضوری , مزایده برخی از اقلام و لوازم ساختمانی و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899202/مزایده-فروش-اقلام-فرسوده-و-غیر-قابل-استفاده-در-حوزه-it'>مزایده فروش اقلام فرسوده و غیر قابل استفاده در حوزه it / مزایده فروش اقلام فرسوده و غیر قابل استفاده در حوزه it</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899223/مناقصه-سردخانه-های-دارویی-نوبت-سوم'>مناقصه سردخانه های دارویی نوبت سوم / مناقصه , مناقصه سردخانه های دارویی نوبت سوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899218/مناقصه-خدمات-نگهداری-تاسیسات-انبارها-و-مراکز-مخابراتی'>مناقصه خدمات نگهداری تاسیسات انبارها و مراکز مخابراتی  / آگهی مناقصه عام یک مرحله ای , مناقصه خدمات نگهداری تاسیسات انبارها و مراکز مخابراتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899246/شناسایی-سرمایه-گذار-به-منظور-احداث-طرح-بزرگ-گردشگری-سد'>شناسایی سرمایه گذار به منظور احداث طرح بزرگ گردشگری سد / شناسایی سرمایه گذار به منظور احداث طرح بزرگ گردشگری سد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898959/مناقصه-خرید-خط-سرد-جهت-ایمن-سازی-راه-های-روستایی-و--'> مناقصه خرید خط سرد جهت ایمن سازی راه های روستایی و ... / آگهی مناقصه عمومی,  مناقصه خرید خط سرد جهت ایمن سازی راه های روستایی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899216/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-به-مساحت-158-50متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان به مساحت 158.50متر  / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان به مساحت 158.50متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899217/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-به-مساحت-182-83مترمربع'>مزایده ششدانگ آپارتمان به مساحت 182.83مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان به مساحت 182.83مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899211/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-157-21متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 157.21متر  / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 157.21متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899212/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-شرق-طبقه-دوم-100-14متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان شرق طبقه دوم 100.14متر  / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان شرق طبقه دوم 100.14متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899281/مزایده-جت-پرینتر'>مزایده جت پرینتر / آگهی مزایده , مزایده جت پرینتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899394/مزایده-ششدانگ-یکباب-ساختمان-به-مساحت-121مترمربع'>مزایده ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 121مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 121مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899215/مزایده-فروش-اره-آتشی-با-موتور-موتوژن-سالم-و-کارکرده--نوبت-دوم'>مزایده فروش اره آتشی با موتور موتوژن سالم و کارکرده... نوبت دوم  / آگهی فروش اموال منقول , مزایده فروش اره آتشی با موتور موتوژن سالم و کارکرده... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899221/مزایده-دستکش--جوراب-و-زیرپوش-و-شلوار-ورزشی-و-کلاه-و-غیره'>مزایده دستکش - جوراب و زیرپوش و شلوار ورزشی و کلاه و غیره / مزایده ,مزایده دستکش - جوراب و زیرپوش و شلوار ورزشی و کلاه و غیره</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899245/مزایده-ملک-مشاع-5-باب-انباری-و-پارکینگ'>مزایده ملک مشاع 5 باب انباری و پارکینگ / مزایده,مزایده ملک مشاع 5 باب انباری و پارکینگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899249/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-129-20متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 129.20متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 129.20متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898989/مناقصه-خرید-40000-دستگاه-انواع-کنتور-تکفاز-و-3-فاز'>مناقصه خرید 40000 دستگاه انواع کنتور تکفاز و 3 فاز / آگهی مناقصه عمومی دومرحله ای، مناقصه خرید 40000 دستگاه انواع کنتور تکفاز و 3 فاز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899240/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مسکونی-94-69متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی 94.69متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی 94.69متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899242/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-180متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 180متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 180متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899203/تجدید-مناقصه-زیرسازی-جدول-و-آسفالت-معابر-ویره--نوبت-دوم-96-5-4'>تجدید مناقصه زیرسازی جدول و آسفالت معابر ویره...نوبت دوم 96.5.4 / تجدید آگهی مناقصه عمومی،تجدید مناقصه زیرسازی جدول و آسفالت معابر ویره...نوبت دوم 96.5.4</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899238/تجدید-مزایده-فروش-20-دستگاه-از-اتوبوس-نوبت-دوم-96-5-4'>تجدید مزایده فروش 20 دستگاه از اتوبوس نوبت دوم  96.5.4 / تجدید آگهی مزایده، تجدید مزایده فروش 20 دستگاه اتوبوس نوبت دوم 96.5.4</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899186/مزایده-واگذاری-پسماند-و-زباله-خشک-قابل-بازیافت-نوبت-دوم'>مزایده  واگذاری پسماند و زباله خشک قابل بازیافت نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی, مزایده  واگذاری پسماند و زباله خشک قابل بازیافت نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899191/مناقصه-واگذاری-خدمات-شهری-نوبت-دوم'>مناقصه واگذاری خدمات شهری  نوبت دوم  / آگهی مناقصه, مناقصه واگذاری خدمات شهری  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899236/مزایده-ملک-به-مساحت-تقریبی-هفتاد-متر'>مزایده ملک به مساحت تقریبی هفتاد متر  / مزایده,مزایده ملک به مساحت تقریبی هفتاد متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899239/مزایده-ششدانگ-یک-واحد-تجاری-طبقه-همکف-12متر'>مزایده ششدانگ یک واحد تجاری طبقه همکف 12متر / مزایده,مزایده ششدانگ یک واحد تجاری طبقه همکف 12متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899209/مزایده-یک-دستگاه-اتومبیل-پراید-تیپ-131-اس-ال-مدل-90'>مزایده یک دستگاه اتومبیل پراید تیپ 131 اس ال مدل 90  / مزایده, مزایده یک دستگاه اتومبیل پراید تیپ 131 اس ال مدل 90 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899224/مزایده-فروش-یک-دست-میز-و-مبل-استیل-و--'>مزایده فروش یک دست میز و مبل استیل و ... / مزایده , مزایده فروش یک دست میز و مبل استیل و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898999/مناقصه-تهیه-مواد-ساخت-و-تحویل-پره-های-توربین-بخار-فشار-متوسط-ردیف-28'>مناقصه تهیه مواد ساخت و تحویل پره های توربین بخار فشار متوسط ردیف 28 / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تهیه مواد ساخت و تحویل پره های توربین بخار فشار متوسط ردیف 28</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899213/تجدید-مناقصه-انجام-طرح-اصلاح--بهسازی-و-ایمن-سازی-معابر-اصلی-شهر'>تجدید مناقصه انجام طرح اصلاح ، بهسازی و ایمن سازی معابر اصلی شهر / آگهی تجدید مناقصه عمومی , تجدید مناقصه انجام طرح اصلاح ، بهسازی و ایمن سازی معابر اصلی شهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899315/مزایده--یک-واحد-مسکونی-محله-جولان-و-پیش-فروش-تعدادی-واحد-تجاری'>مزایده   یک واحد مسکونی محله جولان و پیش فروش تعدادی واحد تجاری  / مزایده,مزایده   یک واحد مسکونی محله جولان و پیش فروش تعدادی واحد تجاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899195/مزایده-انتشارات-دانشجویی'>مزایده انتشارات دانشجویی  / آگهی مزایده, مزایده انتشارات دانشجویی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899198/مزایده-بوفه-دانشجویی'>مزایده بوفه دانشجویی  / آگهی مزایده, مزایده بوفه دانشجویی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899187/مناقصه-سرویس-های-ایاب-و-ذهاب-دانشجویی-در-سطح-شهر'>مناقصه سرویس های ایاب و ذهاب دانشجویی در سطح شهر / آگهی مناقصه , مناقصه سرویس های ایاب و ذهاب دانشجویی در سطح شهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899205/مزایده-واگذاری-بوفه'>مزایده واگذاری بوفه  / آگهی مزایده , مزایده واگذاری بوفه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899180/مزایده-اجاره-زمین-پارکینگ-واحد'>مزایده اجاره زمین پارکینگ واحد / آگهی مزایده, مزایده اجاره زمین پارکینگ واحد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899291/مزایده-یک-واحد-اپارتمان-به-مساحت-شصت-و-سه-متر'>مزایده یک واحد اپارتمان به مساحت شصت و سه متر / مزایده ,مزایده یک واحد اپارتمان به مساحت شصت و سه متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899296/مزایده-ملک-کاربری-زراعی-نوبت-اول'>مزایده ملک کاربری زراعی نوبت اول / مزایده ,مزایده ملک کاربری زراعی نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899277/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-263-متر-و-15-دسی-متر'>مزایده پلاک ثبتی مساحت 263 متر و 15 دسی متر / مزایده ,مزایده پلاک ثبتی مساحت 263 متر و 15 دسی متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899816/استعلام-توربوماشینها(فنها--کمپرسورها--پمپها--توربی---'>استعلام توربوماشینها(فنها - کمپرسورها - پمپها - توربی  ... / استعلام توربوماشینها(فنها - کمپرسورها - پمپها - توربی  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899803/مناقصه-پیمان-ایاب-و-ذهاب-کارکنان-مراکز-انتقال-نفت-رازان-و-ازنا'>مناقصه پیمان ایاب و ذهاب کارکنان  مراکز انتقال نفت رازان و ازنا                      / مناقصه پیمان ایاب و ذهاب کارکنان  مراکز انتقال نفت رازان و ازنا                     </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899796/تجدید-مناقصه-پیمان-(-خرید-)‌-غذایی-کارکنان-مراکز-عملیاتی-قـم'>تجدید مناقصه پیمان ( خرید )‌ غذایی کارکنان مراکز عملیاتی قـم                    / تجدید مناقصه پیمان ( خرید )‌ غذایی کارکنان مراکز عملیاتی قـم                   </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899786/آگهی-مناقصه-پیمان-ایاب-و-ذهاب-کارکنان'>آگهی مناقصه پیمان ایاب و ذهاب کارکنان  / آگهی مناقصه عمومی،آگهی مناقصه عمومی پیمان ایاب و ذهاب کارکنان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899280/مزایده-ملک-عرصه-به-مساحت-235-55متر'>مزایده ملک عرصه به مساحت 235.55متر / مزایده ,مزایده ملک عرصه به مساحت 235.55متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899809/آگهی-استعلام-واگذاری-محل-واحد-بهداشت-دهان-و-دندان'>آگهی استعلام واگذاری محل واحد بهداشت دهان و دندان / آگهی استعلام واگذاری محل واحد بهداشت دهان و دندان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899793/مناقصه-اجرای-پروژه-تهیه-و-نصب-حفاظ-سایت-شهرآباد-با-تهیه-مصالح-مربوطه'>مناقصه اجرای پروژه تهیه و نصب حفاظ سایت شهرآباد با تهیه مصالح مربوطه / مناقصه اجرای پروژه تهیه و نصب حفاظ سایت شهرآباد با تهیه مصالح مربوطه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899795/مناقصه-حصارکشی-سایت-WLL--و--'>مناقصه حصارکشی سایت WLL   و ...  / مناقصه حصارکشی سایت WLL   و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899232/مزایده-ملک-مساحت-817-94مترمربع'>مزایده ملک مساحت 817.94مترمربع  / مزایده,مزایده ملک مساحت 817.94مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899665/استعلام-تجهیزات-امنیتی'>استعلام تجهیزات امنیتی  / استعلام , استعلام تجهیزات امنیتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899699/استعلام-salmonella-poly-o-a-s-vi-antisera-statens-serum-institute-denmark'>استعلام salmonella poly o a-s+vi antisera.statens serum institute -denmark / استعلام، استعلام salmonella poly o a-s+vi antisera.statens serum institute -denmark</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899740/استعلام-salmonella-sero-quick-group-kit-statens'>استعلام salmonella sero -quick group kit statens / استعلام، استعلام salmonella sero -quick group kit statens</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899781/استعلام-تامین-بخار-و-تهویه-هوا'>استعلام تامین بخار و تهویه هوا  / استعلام تامین بخار و تهویه هوا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899801/استعلام-شیر-کم-چرب'>استعلام شیر کم چرب  / استعلام , استعلام شیر کم چرب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899661/استعلام-قند-700-گرمی'>استعلام قند 700 گرمی  / استعلام ,استعلام قند 700 گرمی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899675/استعلام-چای-50-تایی'>استعلام چای 50 تایی  / استعلام ,استعلام چای 50 تایی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899690/استعلام-چای-500-گرمی'>استعلام چای 500 گرمی  / استعلام ,استعلام چای 500 گرمی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899656/استعلام-قند-700-گرمی-پردیس'>استعلام قند 700 گرمی پردیس  / استعلام ,استعلام قند 700 گرمی پردیس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899228/مزایده-ملک-به-مساحت-عرصه-12-7مترمربع-بخش-چهار'>مزایده ملک به مساحت عرصه 12.7مترمربع بخش چهار  / مزایده,مزایده ملک به مساحت عرصه 12.7مترمربع بخش چهار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899680/استعلام-چراغ-ضد-غبار-پارکینگی-38-وات--'>استعلام چراغ ضد غبار پارکینگی 38 وات ... / استعلام , استعلام چراغ ضد غبار پارکینگی 38 وات ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899701/استعلام-درب-ضد-سرقت-ابعاد-8-1-20-2-دو-لنگه'>استعلام درب ضد سرقت ابعاد 8/1*20/2 دو لنگه  / استعلام, استعلام درب ضد سرقت ابعاد 8/1*20/2 دو لنگه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899715/استعلام-کانکس-5-1-2'>استعلام کانکس 5/1*2 / استعلام, استعلام کانکس 5/1*2</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899737/استعلام-درایو-من-ول-80-وان'>استعلام درایو من ول 80 وان  / استعلام, استعلام درایو من ول 80 وان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899676/استعلام-چراغ-smd-دیمری-با-درایور-دیمر-پذیر'>استعلام چراغ smd دیمری با درایور دیمر پذیر / استعلام, استعلام چراغ smd دیمری با درایور دیمر پذیر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899664/استعلام-چراغ-201×25-2'>استعلام چراغ 201×25/2 / استعلام, استعلام چراغ 201×25/2</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899658/استعلام-چراغ-ادیسون-cob'>استعلام چراغ ادیسون cob / استعلام, استعلام چراغ ادیسون cob</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899647/استعلام-چراغ-40-وات-led-با-درایو-menwell-مهتابی-و-آفتابی'>استعلام چراغ 40 وات led با درایو menwell مهتابی و آفتابی / استعلام, استعلام چراغ 40 وات led با درایو menwell مهتابی و آفتابی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899638/استعلام-چراغ-با-درایو'>استعلام چراغ با درایو / استعلام, استعلام چراغ با درایو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899206/مزایده-ملک-مساحت-183مترمربع'>مزایده ملک مساحت 183مترمربع / مزایده,مزایده ملک مساحت 183مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899686/استعلام-فن-کویل-ساراول-600-زمینی-راست-96-5-4'>استعلام فن کویل ساراول 600 زمینی راست 96.5.4 / استعلام ,استعلام فن کویل ساراول 600 زمینی راست 96.5.4</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899712/استعلام-احداث-فونداسیون-نصب-برج-و-سیم-کشی-96-5-4'>استعلام  احداث فونداسیون، نصب برج و سیم کشی 96.5.4 / استعلام, استعلام  احداث فونداسیون، نصب برج و سیم کشی 96.5.4</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899633/استعلام-باتری-96-5-4'>استعلام باتری 96.5.4 / استعلام باتری 96.5.4</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899643/استعلام-خرید-کارتهای-tps-plc-آلکاتل-96-5-4'>استعلام خرید کارتهای tps-plc آلکاتل 96.5.4 / استعلام خرید کارتهای tps-plc آلکاتل 96.5.4</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899620/استعلام-خرید-تجهیزات-جهت-بهینه-سازی-سیستم-ضبط-مکالمات'>استعلام خرید تجهیزات جهت بهینه سازی سیستم ضبط مکالمات / استعلام ,استعلام  خرید تجهیزات جهت بهینه سازی سیستم ضبط مکالمات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899651/استعلام-جاکفشی-و-جالباسی-و--'>استعلام جاکفشی و جالباسی و ... / استعلام جاکفشی و جالباسی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899640/استعلام-دستگاه-چای-ساز-استیل-خانگی-و--'>استعلام دستگاه چای ساز استیل خانگی و ... / استعلام ,استعلام دستگاه چای ساز استیل خانگی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899615/استعلام-آبگرم-کن'>استعلام آبگرم کن  / استعلام ,استعلام آبگرم کن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899602/استعلام-انجام-عملیات-بهسازی-و-نوسازی-ساختمان--'>استعلام انجام عملیات بهسازی و نوسازی ساختمان... / استعلام، استعلام انجام عملیات بهسازی و نوسازی ساختمان...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899587/استعلام-خرید-یک-دستگاه-کامپیوتر'>استعلام خرید یک دستگاه کامپیوتر / استعلام ,استعلام خرید یک دستگاه کامپیوتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899192/مزایده-فروش-یکدستگاه-اتومبیل-سواری-پراید-صندوقدار'>مزایده فروش یکدستگاه اتومبیل سواری پراید صندوقدار  / آگهی مزایده , مزایده فروش یکدستگاه اتومبیل سواری پراید صندوقدار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899572/استعلام-دوربین-مداربسته'>استعلام دوربین مداربسته  / استعلام ,استعلام دوربین مداربسته </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899586/استعلام-چاپگر-اچ-پی-مدل-M402d'>استعلام چاپگر اچ پی مدل M402d / استعلام چاپگر اچ پی مدل M402d</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899604/استعلام-دستگاه-کپی'>استعلام دستگاه کپی / استعلام دستگاه کپی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899616/استعلام-هود-شیمیایی'>استعلام هود شیمیایی / استعلام هود شیمیایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899626/استعلام-اجرای-پی-کنی-و-کرسی-بندی'>استعلام اجرای پی کنی و کرسی بندی / استعلام اجرای پی کنی و کرسی بندی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899760/استعلام-کیف-پالتویی-چرمی'>استعلام کیف پالتویی چرمی / استعلام, استعلام کیف پالتویی چرمی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899772/استعلام-فلش-مموری'>استعلام فلش مموری / استعلام فلش مموری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899750/استعلام-کیف-پول'>استعلام کیف پول / استعلام, استعلام کیف پول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899681/استعلام-خرید-کیس-رایانه'>استعلام خرید کیس رایانه  / استعلام، استعلام خرید کیس رایانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899287/مزایده-تلفن-های-شماره-4223187-و-4225059-و-ششدانگ-عرصه-و-اعیان'>مزایده تلفن های شماره 4223187 و 4225059 و ششدانگ عرصه و اعیان / مزایده ,مزایده تلفن های شماره 4223187 و 4225059 و ششدانگ عرصه و اعیان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899787/استعلام-خرید-یک-دستگاه-سرور'>استعلام خرید یک دستگاه سرور / استعلام , استعلام خرید یک دستگاه سرور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899522/استعلام-حفر-چاه-روستای-طینوج'>استعلام حفر چاه روستای طینوج / استعلام ,استعلام حفر چاه روستای طینوج</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899529/استعلام-نگهداری-تاسیسات-فاضلاب-روستاهای-خورآباد-و-مشک-آباد'>استعلام نگهداری تاسیسات فاضلاب روستاهای خورآباد و مشک آباد / استعلام ,استعلام نگهداری تاسیسات فاضلاب روستاهای خورآباد و مشک آباد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899535/استعلام-حفر-چاه-روستای-ورزنه'>استعلام حفر چاه روستای ورزنه / استعلام ,استعلام حفر چاه روستای ورزنه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899610/استعلام-خدمات-و-احجام-بهینه-سازی-ابنیه-و-محوطه'>استعلام خدمات و احجام بهینه سازی ابنیه و محوطه / استعلام، استعلام خدمات و احجام بهینه سازی ابنیه و محوطه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899581/استعلام-خرید-شش-دستگاه-رایانه-با-گارانتی-اصلی-قطعات-دارای-گارانتی-اصلی'>استعلام خرید شش دستگاه رایانه با گارانتی اصلی قطعات دارای گارانتی اصلی / استعلام  خرید شش دستگاه رایانه با گارانتی اصلی قطعات دارای گارانتی اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899706/استعلام-کمپرسور'>استعلام کمپرسور / استعلام , استعلام کمپرسور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899700/استعلام-لاینر-موتور-620DUETS-TBD'>استعلام لاینر موتور 620DUETS TBD / استعلام , استعلام لاینر موتور 620DUETS TBD</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899684/استعلام-خرید-قطعات-موتور-کاترپیلار-3306'>استعلام خرید قطعات موتور کاترپیلار 3306 / استعلام , استعلام خرید قطعات موتور کاترپیلار 3306</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899657/استعلام-سوزن-دستگاه-سریال-کوب'>استعلام سوزن دستگاه سریال کوب  / استعلام , استعلام سوزن دستگاه سریال کوب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899220/مزایده-ششدانگ-زمین-مشتمل-بر-ساختمان-1990-80متر'>مزایده ششدانگ زمین مشتمل بر ساختمان 1990.80متر  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مشتمل بر ساختمان 1990.80متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899679/استعلام-کولر-گازی-اسپلیت-دیواری-سرمایشی-گرمایشی'>استعلام کولر گازی اسپلیت دیواری سرمایشی گرمایشی  / استعلام کولر گازی اسپلیت دیواری سرمایشی گرمایشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899724/استعلام-جاروبرقی-خانگی'>استعلام جاروبرقی خانگی  / استعلام ، استعلام جاروبرقی خانگی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899766/استعلام-چراغ-پروژکتوری'>استعلام چراغ پروژکتوری  / استعلام ، استعلام چراغ پروژکتوری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899791/استعلام-چسب-پارچه-ای'>استعلام چسب پارچه ای  / استعلام ,استعلام چسب پارچه ای </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899654/استعلام-ریبون-چاپگر-سوزنی'>استعلام ریبون چاپگر سوزنی / استعلام ,استعلام ریبون چاپگر سوزنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899666/استعلام-ریبون-چاپگر-اولیوتی'>استعلام ریبون چاپگر اولیوتی / استعلام ,استعلام ریبون چاپگر اولیوتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899685/استعلام-ریبون-چاپگر-SP40'>استعلام ریبون چاپگر SP40 / استعلام ,استعلام ریبون چاپگر SP40</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899637/استعلام-دستگاه-مرکزی-اعلام-حریق-24-زون-زتا'>استعلام دستگاه مرکزی اعلام حریق 24 زون زتا  / استعلام ، استعلام دستگاه مرکزی اعلام حریق 24 زون زتا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899696/استعلام-خرید-محافظ-کولر-گازی--'>استعلام خرید محافظ کولر گازی ... / استعلام ,استعلام خرید محافظ کولر گازی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899709/استعلام-خرید-دوربین-مداربسته--'>استعلام خرید دوربین مداربسته ... / استعلام ,استعلام خرید دوربین مداربسته ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899208/مزایده-زمین-به-مساحت-250مترمربع-نوبت-اول'>مزایده زمین به مساحت 250مترمربع نوبت اول  / مزایده,مزایده زمین به مساحت 250مترمربع نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899730/استعلام-کولر-دو-تکه-24000-و-18000-موتور-پیستونی--'>استعلام کولر دو تکه 24000 و 18000 موتور پیستونی ... / استعلام ,استعلام کولر دو تکه 24000 و 18000 موتور پیستونی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899745/استعلام-راه-بند-الکتریکی-مدل-b680-با-بازوی-پنج-متری'>استعلام راه بند الکتریکی مدل b680 با بازوی پنج متری  / استعلام ,استعلام راه بند الکتریکی مدل b680 با بازوی پنج متری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899718/استعلام-ماژول-RTM'>استعلام  ماژول RTM  / استعلام, استعلام  ماژول RTM </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899711/استعلام-دستگاه-پرتابل-سنجش-گازهای-خروجی-دودکش'>استعلام دستگاه پرتابل سنجش گازهای خروجی دودکش  / استعلام, استعلام دستگاه پرتابل سنجش گازهای خروجی دودکش </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899698/استعلام-دستکش-جراحی-کم-پودر'>استعلام دستکش جراحی کم پودر / استعلام, استعلام دستکش جراحی کم پودر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899692/استعلام-زیرانداز-بیمار'>استعلام زیرانداز بیمار  / استعلام, استعلام زیرانداز بیمار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899629/استعلام-گاز-استریل'>استعلام گاز استریل  / استعلام , استعلام گاز استریل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899650/استعلام-خرید-لوله-و-اتصالات-گاز-شهرک-صنعتی-لیکک-96-5-4'>استعلام خرید لوله و اتصالات گاز شهرک صنعتی لیکک  96.5.4 / استعلام, استعلام خرید لوله و اتصالات گاز شهرک صنعتی لیکک  96.5.4</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899670/استعلام-کولر-گازی-96-5-4'>استعلام کولر گازی 96.5.4 / استعلام , استعلام کولر گازی 96.5.4</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899704/استعلام-کاغذ-9-5-4A4'>استعلام کاغذ  9.5.4A4 / استعلام , استعلام کاغذ A4 96.5.4</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899182/مناقصه-تن-ماهی-180-گرمی-شماره-سوم-مرحله-دوم'>مناقصه تن ماهی 180 گرمی شماره سوم مرحله دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تن ماهی 180 گرمی شماره سوم مرحله دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899619/استعلام-سیب-زمینی-درشت-درجه-یک-96-5-4'>استعلام سیب زمینی درشت درجه یک 96.5.4 / استعلام , استعلام سیب زمینی درشت درجه یک  96.5.4</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899622/استعلام-پیاز-درشت-درجه-یک-96-5-4'>استعلام پیاز درشت درجه یک 96.5.4 / استعلام، استعلام پیاز درشت درجه یک  96.5.4</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899628/استعلام-لوبیاسبز'>استعلام لوبیاسبز / استعلام، استعلام لوبیاسبز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899631/استعلام-گوجه-فرنگی'>استعلام گوجه فرنگی / استعلام، استعلام گوجه فرنگی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899623/استعلام-خرید-وسایل-و-کالاهای-مورد-نیاز-امکان-رفاهی'>استعلام خرید وسایل و کالاهای مورد نیاز امکان رفاهی  / استعلام ,استعلام خرید وسایل و کالاهای مورد نیاز امکان رفاهی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899612/استعلام-قفسه-بایگانی-ریلی'>استعلام قفسه بایگانی ریلی  / استعلام , استعلام  قفسه بایگانی ریلی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899594/استعلام-یک-دستگاه-PHONE-PATCH'>استعلام یک دستگاه PHONE PATCH / استعلام ,استعلام یک دستگاه PHONE PATCH</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899580/استعلام-چاقو-عملیاتی-مخصوص-آتش-نشانی'>استعلام چاقو عملیاتی مخصوص آتش نشانی  / استعلام ,استعلام چاقو عملیاتی مخصوص آتش نشانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899566/استعلام-بازسازی-و-راه-اندازی-6-دستگاه-نمک-پاش--'>استعلام بازسازی و راه اندازی 6 دستگاه نمک پاش... / استعلام ,استعلام بازسازی و راه اندازی 6 دستگاه نمک پاش...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899567/استعلام-دوربین-logitech-HD-pro-c920'>استعلام دوربین logitech HD pro c920 / استعلام دوربین logitech HD pro c920</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898962/فراخوان-تجهیزات-تکمیلی-تلویزیونی--نوبت-دوم'>فراخوان تجهیزات تکمیلی تلویزیونی  - نوبت دوم  / فراخوان , فراخوان تجهیزات تکمیلی تلویزیونی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899222/مزایده-واگذاری-املاک-و-مستغلات-کاربری-مسکونی-نوبت-دوم'>مزایده واگذاری املاک و مستغلات کاربری مسکونی نوبت دوم  / مزایده,مزایده واگذاری املاک و مستغلات کاربری مسکونی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899577/استعلام-تامین--تجهیزات-و-ارسال-مستقیم-اطلاعات-23-پست-نیروگاهی--'>استعلام  تامین ، تجهیزات و ارسال مستقیم اطلاعات 23 پست نیروگاهی.... / استعلام  تامین ، تجهیزات و ارسال مستقیم اطلاعات 23 پست نیروگاهی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899600/استعلام-مودم-مدل-pamspan-5012itas'>استعلام مودم مدل pamspan 5012itas / استعلام مودم مدل pamspan 5012itas</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899609/استعلام-کولر-توچال-الکتریک'>استعلام کولر توچال الکتریک / استعلام کولر توچال الکتریک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899639/استعلام-مایع-ظرفشویی'>استعلام مایع ظرفشویی / استعلام مایع ظرفشویی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899635/استعلام-مایع-سفید-کننده'>استعلام مایع سفید کننده / استعلام , استعلام  مایع سفید کننده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899624/استعلام-دستمال-کاغذی-300-برگی'>استعلام دستمال کاغذی 300 برگی / استعلام , استعلام  دستمال کاغذی 300 برگی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899672/استعلام-ماسک-یکبار-مصرف'>استعلام ماسک یکبار مصرف / استعلام ماسک یکبار مصرف</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899565/استعلام-دستمال-کاغذی-دو-قلو-کوچک'>استعلام  دستمال کاغذی دو قلو کوچک / استعلام , استعلام   دستمال کاغذی دو قلو کوچک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899555/استعلام-دستمال-کاغذی-دو-قلو-بزرگ'>استعلام  دستمال کاغذی دو قلو بزرگ  / استعلام , استعلام   دستمال کاغذی دو قلو بزرگ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899553/استعلام-سایر-فعالیتهای-تخصصی-ساختمان'>استعلام سایر فعالیتهای تخصصی ساختمان  / استعلام سایر فعالیتهای تخصصی ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899225/مزایده-پلاک-ثبتی-536-فرعی-از-دو-اصلی'>مزایده پلاک ثبتی 536 فرعی از دو اصلی / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 536 فرعی از دو اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899548/استعلام-سایر-فعالیتهای-تخصصی-ساختمان'>استعلام سایر فعالیتهای تخصصی ساختمان / استعلام سایر فعالیتهای تخصصی ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899545/استعلام-حفاظت--مرمت-و-آماده-سازی-پایگاه-ایذه'>استعلام حفاظت ، مرمت و آماده سازی پایگاه  ایذه / استعلام حفاظت ، مرمت و آماده سازی پایگاه  ایذه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899598/استعلام-خرید-یک-دستگاه-چاپگر-و-دو-دستگاه-رایانه-کامل'>استعلام خرید یک دستگاه چاپگر و دو دستگاه رایانه کامل / استعلام , استعلام خرید یک دستگاه چاپگر و دو دستگاه رایانه کامل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899593/استعلام-دستمال-کاغذی-ساده-دولا-جعبه-مقوایی-100-برگی-چشمک'>استعلام دستمال کاغذی ساده دولا جعبه مقوایی 100 برگی چشمک / استعلام , استعلام  دستمال کاغذی ساده دولا جعبه مقوایی 100 برگی چشمک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899649/مناقصه-واگذاری-خدمات-پیش-بیمارستانی'>مناقصه واگذاری خدمات پیش بیمارستانی  / مناقصه  ،واگذاری خدمات پیش بیمارستانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899682/مناقصه-اجرای-ماسه-آسفالت-و-لکه-گیری'>مناقصه اجرای ماسه آسفالت و لکه گیری  / مناقصه اجرای ماسه آسفالت و لکه گیری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899197/مناقصه-انجام-خدمات-مهندسی-تامین-مصالح-و-تجهیزات-ساختمان--'>مناقصه انجام خدمات مهندسی، تامین مصالح و تجهیزات، ساختمان... / آگهی مناقصه، مناقصه انجام خدمات مهندسی، تامین مصالح و تجهیزات، ساختمان...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899773/مناقصه-خرید-4-دستگاه-آتش-خاموش-کن-تفنگی'>مناقصه خرید 4 دستگاه آتش خاموش کن تفنگی / مناقصه خرید 4 دستگاه آتش خاموش کن تفنگی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899736/مناقصه-چهار-قلم-تجهیزات-شبکه'>مناقصه چهار قلم تجهیزات شبکه / مناقصه چهار قلم تجهیزات شبکه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899717/مناقصه-ترمیم-و-بهسازی-جاده-کنارگذر'>مناقصه ترمیم و بهسازی جاده کنارگذر / مناقصه  ترمیم و بهسازی جاده کنارگذر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899677/مناقصه-واگذاری-امورات-نگهداری--راهبری-و-تاسیسات-شبکه'>مناقصه واگذاری امورات نگهداری ، راهبری و تاسیسات شبکه / مناقصه واگذاری امورات نگهداری ، راهبری و تاسیسات شبکه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899697/مناقصه-خرید-کیف-های-بهداشتی-بیمارستان'>مناقصه خرید کیف های بهداشتی بیمارستان / مناقصه ,مناقصه خرید کیف های بهداشتی بیمارستان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899667/مناقصه-خرید-کیف-های-بهداشتی'>مناقصه خرید کیف های بهداشتی  / مناقصه خرید کیف های بهداشتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899702/مناقصه-خدمات-گازبانی-در-سطح-نواحی-تجدید'>مناقصه خدمات گازبانی در سطح نواحی تجدید / مناقصه خدمات گازبانی در سطح نواحی تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899175/تجدید-مناقصه-جداسازی-آب-شرب-از-آب-فضای-سبز--نوبت-دوم'>تجدید مناقصه  جداسازی آب شرب از آب فضای سبز - نوبت دوم  / آگهی تجدید مناقصه عمومی , تجدید مناقصه  جداسازی آب شرب از آب فضای سبز- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899756/مناقصه-تامین-خدمات-خودروی-استیجاری'>مناقصه تامین خدمات خودروی استیجاری  / مناقصه تامین خدمات خودروی استیجاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899689/مناقصه-خرید-لوازم-انشعاب-آب'>مناقصه خرید لوازم انشعاب آب  / مناقصه ، مناقصه خرید لوازم انشعاب آب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899671/دعوتنامه-تامین-۱۰۰-دستگاه-کنترل-پنل-سرچاهی'>دعوتنامه تامین ۱۰۰ دستگاه کنترل پنل سرچاهی     / دعوتنامه ،  تامین ۱۰۰ دستگاه کنترل پنل سرچاهی    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899659/دعوتنامه-تامین۸۰-دستگاه-کنترل-پنل-سرچاهی'>دعوتنامه  تامین۸۰ دستگاه کنترل پنل سرچاهی      / دعوتنامه  تامین۸۰ دستگاه کنترل پنل سرچاهی     </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899866/استعلام-آنتن-AWAY-FLY'>استعلام آنتن AWAY -FLY / استعلام, استعلام آنتن AWAY -FLY</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899850/استعلام-طراحی--ساخت-و-نصب-آسانسور'>استعلام طراحی ، ساخت و نصب آسانسور  / استعلام , استعلام طراحی ، ساخت و نصب آسانسور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899849/استعلام-تجهیزات-و-وسایل-تحصیلی-و-اداری'>استعلام تجهیزات و وسایل تحصیلی و اداری  / استعلام تجهیزات و وسایل تحصیلی و اداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899193/مزایده-ششدانگ-پلاک-41-فرعی-از-5157-اصلی'>مزایده ششدانگ پلاک 41 فرعی از 5157 اصلی / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک 41 فرعی از 5157 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899839/استعلام-چای-سیاه-طبیعی'>استعلام چای سیاه طبیعی / استعلام چای سیاه طبیعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899832/استعلام-خرید-دو-دستگاه-لپ-تاپ-مدل-ASUSPRO-P2540U'>استعلام خرید دو دستگاه لپ تاپ مدل ASUSPRO P2540U / استعلام خرید دو دستگاه لپ تاپ مدل ASUSPRO P2540U</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899848/استعلام-عملیات-اجرایی-سرویس-(باز-نمودن-اکتیو-پارت-و-خشک-سازی)'>استعلام عملیات اجرایی سرویس (باز نمودن اکتیو پارت و خشک سازی)  / استعلام , استعلام عملیات اجرایی سرویس (باز نمودن اکتیو پارت و خشک سازی) </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899845/استعلام-سامانه-جامع-اطلاعات-کشورها---96-5-4'>استعلام سامانه جامع اطلاعات کشورها ... 96.5.4 / استعلام ,استعلام سامانه جامع اطلاعات کشورها ... 96.5.4</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899824/استعلام-پشتیبانی-و-توسعه-سیستم-حقوق-و-دستمزد--96-5-4'>استعلام پشتیبانی و توسعه سیستم حقوق و دستمزد ...96.5.4 / استعلام ,استعلام پشتیبانی و توسعه سیستم حقوق و دستمزد ... 96.5.4</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899870/استعلام-3-قلم-قطعات-یدکی'>استعلام 3 قلم قطعات یدکی  / استعلام , استعلام 3 قلم قطعات یدکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899868/استعلام-چراغ-60-60-96-5-4'>استعلام چراغ 60*60 96.5.4 / استعلام, استعلام چراغ 60*60 96.5.4</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899859/استعلام-آبسردکن-و-تصفیه-آب-96-5-4'>استعلام آبسردکن و تصفیه آب 96.5.4 / استعلام ,استعلام آبسردکن و تصفیه آب 96.5.4</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899189/مزایده-خانه-مسکونی-عرصه-331-81متر'>مزایده خانه مسکونی عرصه 331.81متر / مزایده,مزایده خانه مسکونی عرصه 331.81متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899818/استعلام-دستگاه-چمن-زن-VORTEX---'>استعلام دستگاه چمن زن VORTEX .... / استعلام، استعلام دستگاه چمن زن VORTEX ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899860/کاغذ-تحریر-90-گرمی-نخودی-تحریر-و-چاپ'>کاغذ تحریر 90 گرمی نخودی تحریر و چاپ   / استعلام , کاغذ تحریر 90 گرمی نخودی تحریر و چاپ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899846/استعلام-برگزاری-دوره-آموزشی-صنایع-دستی'>استعلام برگزاری دوره آموزشی صنایع دستی  / استعلام , استعلام برگزاری دوره آموزشی صنایع دستی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899861/استعلام-خرید-لوله-و-اتصالات'>استعلام خرید لوله و اتصالات / استعلام , استعلام  خرید لوله و اتصالات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899847/استعلام-کیف-پول'>استعلام کیف پول / استعلام, استعلام کیف پول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899830/استعلام-کابل-شبکه'>استعلام کابل شبکه  / استعلام ،کابل شبکه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899852/استعلام-شفت-رول-آیدلر'>استعلام شفت رول آیدلر / استعلام, استعلام شفت رول آیدلر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899833/استعلام-خرید-رنگ-جدولی'>استعلام خرید رنگ جدولی / استعلام, استعلام خرید رنگ جدولی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899820/استعلام-درخواست-راننده-با-خودرو-جهت-انجام-امور-اداری'>استعلام درخواست راننده با خودرو جهت انجام امور اداری / استعلام, استعلام درخواست راننده با خودرو جهت انجام امور اداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899258/مزایده-فروش-سردرختی-باغ-12هکتاری-فرهادگرد-آلوی-شابلون-و-شلیل-کیوتا'>مزایده فروش سردرختی باغ 12هکتاری فرهادگرد آلوی شابلون و شلیل کیوتا / آگهی مزایده، مزایده فروش سردرختی باغ 12هکتاری فرهادگرد آلوی شابلون و شلیل کیوتا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899842/استعلام-مالاتیون-امولسیون-57-درصد-EC'>استعلام مالاتیون امولسیون 57 درصد EC / استعلام  , استعلام مالاتیون امولسیون 57 درصد EC</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899854/استعلام-فعالیتهای-نصب-تاسیسات-برق--لوله-کشی-و-سایر-تاسیسات-ساختمان'>استعلام  فعالیتهای نصب تاسیسات برق , لوله کشی و سایر تاسیسات ساختمان  / استعلام  فعالیتهای نصب تاسیسات برق , لوله کشی و سایر تاسیسات ساختمان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899841/استعلام-تهیه-مصالح-و-رنگ-آمیزی-و-لکه-گیری-و-سمباده-زنی'>استعلام تهیه مصالح و رنگ آمیزی و لکه گیری و سمباده زنی / استعلام، استعلام تهیه مصالح و رنگ آمیزی و لکه گیری و سمباده زنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899858/استعلام-کیس-رایانه'>استعلام کیس رایانه / استعلام، استعلام  کیس رایانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899844/استعلام-کیس-رایانه'>استعلام  کیس رایانه / استعلام، استعلام  کیس رایانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899862/استعلام-سه-چرخه-تفریحی'>استعلام سه چرخه تفریحی / استعلام، استعلام سه چرخه تفریحی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899836/استعلام-کاتریج-چاپگر-Brother-5250'>استعلام  کاتریج چاپگر Brother 5250 / استعلام ، کاتریج چاپگر Brother 5250</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899823/استعلام-اجرای-فونداسیون-سازه-نگهبان'>استعلام اجرای فونداسیون سازه نگهبان / استعلام اجرای فونداسیون سازه نگهبان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899169/مناقصه-بارگیری-و-تخلیه-مواد-ومحصولات-96-5-4'>مناقصه بارگیری و تخلیه مواد ومحصولات  96.5.4 / مناقصه, مناقصه بارگیری و تخلیه مواد ومحصولات 96.5.4</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899834/استعلام-100-عدد-ریبون-پرامایسی'>استعلام 100 عدد ریبون پرامایسی  / استعلام, استعلام 100 عدد ریبون پرامایسی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899825/استعلام-باطری-یوپی-اس'>استعلام باطری یوپی اس  / استعلام, استعلام باطری یوپی اس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899819/استعلام-اجرای-فونداسیون-سازه-نگهبان'>استعلام اجرای فونداسیون سازه نگهبان / استعلام، استعلام اجرای فونداسیون سازه نگهبان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899838/استعلام-خرید-و-راه-اندازی-اینترنت'>استعلام خرید و راه اندازی اینترنت / استعلام خرید و راه اندازی اینترنت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899821/استعلام-لاستیک-و-شال-تیوپ-96-5-4'>استعلام لاستیک و شال تیوپ  96.5.4 / استعلام ,استعلام  لاستیک و شال تیوپ 96.5.4</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899869/استعلام-گیره-کشویی-96-5-4'>استعلام گیره کشویی 96.5.4 / استعلام , استعلام گیره کشویی 96.5.4</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899863/استعلام-سیستم-درب-اتوماتیک-شیشه-ای-96-5-4'>استعلام سیستم درب اتوماتیک شیشه ای 96.5.4 / استعلام, استعلام سیستم درب اتوماتیک شیشه ای 96.5.4</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899856/استعلام-شیر-هیدرانت-آتش-نشانی-96-5-4'>استعلام شیر هیدرانت آتش نشانی 96.5.4 / استعلام, استعلام شیر هیدرانت آتش نشانی 96.5.4</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899829/استعلام-خرید-و-نصب-سه-دستگاه-آسانسور-هیدرولیکی'>استعلام خرید و نصب سه دستگاه آسانسور هیدرولیکی  / استعلام, استعلام خرید و نصب سه دستگاه آسانسور هیدرولیکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899837/استعلام-سمعک-آروراایکس-پی'>استعلام سمعک آروراایکس پی  / استعلام سمعک آروراایکس پی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899164/مناقصه-خرید-یک-دستگاه-دیزل-ژنراتور-SUPER-SILENT--'>مناقصه خرید یک دستگاه دیزل ژنراتور SUPER SILENT ... / مناقصه , مناقصه  خرید یک دستگاه دیزل ژنراتور SUPER SILENT ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899851/استعلام-سمعک-مکس-ایکس-پی'>استعلام سمعک مکس ایکس پی  / استعلام سمعک مکس ایکس پی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899855/استعلام-سمعک'>استعلام سمعک / استعلام سمعک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899840/استعلام-خرید-نصب-نگهداری-پشتیبانی-و-ارسال-بر-خط-اطلاعات-دستگاههای-تردد-شمار'>استعلام خرید نصب نگهداری پشتیبانی و ارسال بر خط اطلاعات دستگاههای تردد شمار  / استعلام, استعلام خرید نصب نگهداری پشتیبانی و ارسال بر خط اطلاعات دستگاههای تردد شمار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899822/استعلام-کولر-گازی-اسپیلت'>استعلام  کولر گازی اسپیلت / استعلام ، کولر گازی اسپیلت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899857/استعلام-کولر-گازی-اسپیلت--10-دستگاه'>استعلام  کولر گازی اسپیلت - 10 دستگاه / استعلام ، استعلام کولر گازی اسپیلت- 10 دستگاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899843/استعلام-کولر-گازی-اسپیلت--6-دستگاه'>استعلام  کولر گازی اسپیلت - 6 دستگاه / استعلام ، کولر گازی اسپیلت- 6 دستگاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899827/استعلام-گمانه-زنی-نوع-خاک--'>استعلام گمانه زنی نوع خاک ... / استعلام, استعلام گمانه زنی نوع خاک ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899831/استعلام-کارت-الکترونیکی-بدون-تماس-مایفر---'>استعلام کارت الکترونیکی بدون تماس مایفر .... / استعلام, استعلام کارت الکترونیکی بدون تماس مایفر ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899864/استعلام-دستگاه-حضور-غیاب-مدل-ACR101-و-لایسنس-نرم-افزار'>استعلام دستگاه حضور غیاب مدل ACR101  و لایسنس نرم افزار  / استعلام, استعلام دستگاه حضور غیاب مدل ACR101  و لایسنس نرم افزار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899853/استعلام-ساخت-و-حمل-و-نصب-پنجره-دوجداره-ویستایست'>استعلام ساخت و حمل و نصب پنجره دوجداره ویستایست / استعلام , استعلام ساخت و حمل و نصب پنجره دوجداره ویستایست</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899154/مناقصه-واگذاری-خدمات-نظافتی'>مناقصه واگذاری خدمات نظافتی  / مناقصه, مناقصه واگذاری خدمات نظافتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899867/استعلام-چراغ-راهنمایی-و-معکوس-شمار'>استعلام چراغ راهنمایی و معکوس شمار  / استعلام چراغ راهنمایی و معکوس شمار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899835/استعلام4000-تن-بتن-عیار'>استعلام4000 تن بتن عیار  / استعلام 4000 تن بتن عیار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899828/استعلام-تلفن-سیسکو'>استعلام تلفن سیسکو  / استعلام تلفن سیسکو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899817/استعلام-یک-دستگاه-مانیتور'>استعلام یک دستگاه مانیتور  / استعلام ​، استعلام یک دستگاه مانیتور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899156/مناقصه-واگذاری-حفظ-و-نگهداری-فضای-سبز'>مناقصه واگذاری حفظ و نگهداری فضای سبز  / مناقصه, مناقصه واگذاری حفظ و نگهداری فضای سبز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899210/تجدید-مناقصه-تجهیز-عمومی-ساختمان-صندوق-استان-به-دوربین-مداربسته'>تجدید مناقصه تجهیز عمومی ساختمان صندوق استان به دوربین مداربسته / آگهی تجدید مناقصه , تجدید مناقصه تجهیز عمومی ساختمان صندوق استان به دوربین مداربسته</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899229/مناقصه-حسابرسی-اسناد-مالی-و-عملکرد-شش-ماهه'>مناقصه حسابرسی اسناد مالی و عملکرد شش ماهه / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه حسابرسی اسناد مالی و عملکرد شش ماهه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899194/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-126-45متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 126.45متر  / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 126.45متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899251/مزایده-فروش-تعدادی-از-اراضی-مسکونی-و-تجاری-تجدید'>مزایده فروش تعدادی از اراضی مسکونی و تجاری تجدید / مزایده ,مزایده فروش تعدادی از اراضی مسکونی و تجاری تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899163/مناقصه-واگذاری-خدمات-حفظ-و-نگهداری-فضای-سبز'>مناقصه واگذاری خدمات حفظ و نگهداری فضای سبز  / آگهی مناقصه,مناقصه واگذاری خدمات حفظ و نگهداری فضای سبز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899146/مناقصه-بازسازی-جوی-ها-و-کانال-های-خیابان-سناباد'>مناقصه بازسازی جوی ها و کانال های خیابان سناباد  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه بازسازی جوی ها و کانال های خیابان سناباد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899148/مناقصه-بازسازی-جوی-ها-و-کانال-های-بلوار-رضا-فاز-2'>مناقصه بازسازی جوی ها و کانال های بلوار رضا فاز 2  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه بازسازی جوی ها و کانال های بلوار رضا فاز 2 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899153/مناقصه-روکش-دستی-معابر-فرعی-سطح-منطقه-یک'>مناقصه روکش دستی معابر فرعی سطح منطقه یک  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه روکش دستی معابر فرعی سطح منطقه یک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898972/تجدید-فراخوان-تکمیل-کارهای-ساختمان-و-تاسیسات--'>تجدید فراخوان تکمیل کارهای ساختمان و تاسیسات.... / آگهی تجدید فراخوان , تجدید فراخوان تکمیل کارهای ساختمان و تاسیسات....-</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899179/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-192-8متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 192.8متر  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 192.8متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899207/مناقصه-انجام-خدمات-نگهداری-فضاهای-سبز-مجتمع'>مناقصه انجام خدمات نگهداری فضاهای سبز مجتمع  / آگهی مناقصه, مناقصه انجام خدمات نگهداری فضاهای سبز مجتمع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899196/مناقصه-تامین-نیروی-انسانی'>مناقصه تامین نیروی انسانی / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه تامین نیروی انسانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899188/آگهی--امور-مربوط-به-بارگیری-و-تخلیه-مواد-و-محصولات'>آگهی   امور مربوط به بارگیری و تخلیه مواد و محصولات / آگهی ،آگهی  امور مربوط به بارگیری و تخلیه مواد و محصولات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899184/مزایده-خودروی-سواری-پژو-پارس'>مزایده خودروی سواری پژو پارس  / مزایده خودروی سواری پژو پارس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899176/تجدید-مزایده-اقلام-مازاد-پروژه-شبکه-فرعی-آبیاری-و-زهکشی'>تجدید مزایده اقلام مازاد پروژه شبکه فرعی آبیاری و زهکشی / تجدید مزایده ، مزایده اقلام مازاد پروژه شبکه فرعی آبیاری و زهکشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899131/مناقصه-تهیه-سامانه-یکپارچه-اطلاعات-شرکتهای-دولتی-نوبت-دوم'>مناقصه تهیه سامانه یکپارچه اطلاعات شرکتهای دولتی نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه تهیه سامانه یکپارچه اطلاعات شرکتهای دولتی  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899149/مناقصه-تامین-خودروهای-استیجاری-ساختمان-مرکزی'>مناقصه تامین خودروهای استیجاری ساختمان مرکزی / مناقصه ، مناقصه تامین خودروهای استیجاری ساختمان مرکزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899166/مناقصه-اصلاح-شبکه-و-انشعابات-گاز--ابزار-دقیق---'>مناقصه اصلاح شبکه و انشعابات گاز , ابزار دقیق ....  / مناقصه ,مناقصه اصلاح شبکه و انشعابات گاز , ابزار دقیق .... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899134/تجدید-فراخوان-عمومی-مشارکت-در-احداث-مجتمع-تجاری--اداری'>تجدید فراخوان عمومی مشارکت در احداث مجتمع تجاری - اداری  / آگهی فراخوان,تجدید فراخوان عمومی مشارکت در احداث مجتمع تجاری - اداری  نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899006/مناقصه-طبخ-و-سرویس-رستوران--'>مناقصه طبخ و سرویس رستوران... / آگهی مناقصه، مناقصه طبخ و سرویس رستوران...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899303/مزایده-واگذاری-حق-بهره-برداری-زمین-جهت-احداث-نانوایی'>مزایده واگذاری حق بهره برداری زمین جهت احداث نانوایی / آگهی مزایده عمومی, مزایده واگذاری حق بهره برداری زمین جهت احداث نانوایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899136/مزایده-یک-عدد-قالب-کامل-دری-جنس-چدن-و-اسپیکا-یک-عدد-قالب-کامل-کفی--دو-عدد-قالب-کلگی--'>مزایده  یک عدد قالب کامل دری جنس چدن و اسپیکا، یک عدد قالب کامل کفی ، دو عدد قالب کلگی.... / مزایده , مزایده  یک عدد قالب کامل دری جنس چدن و اسپیکا، یک عدد قالب کامل کفی ، دو عدد قالب کلگی....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898973/مزایده-ششدانگ-قطعه-زمین-پلاک-34-156'>مزایده ششدانگ قطعه زمین پلاک 34.156 / مزایده,مزایده ششدانگ قطعه زمین پلاک 34.156</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899107/مناقصه-زیرسازی-و-آسفالت-محور-مواصلاتی-رامین--شاهدشهر-نوبت-دوم'>مناقصه  زیرسازی و آسفالت محور مواصلاتی رامین - شاهدشهر نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه زیرسازی و آسفالت محور مواصلاتی رامین - شاهدشهر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898988/فراخوان-ارزیابی-کیفی-لوله-کشی-درین-پمپ-شید-و-نقاط-بارگیری---نوبت-دوم'>فراخوان ارزیابی کیفی لوله کشی درین پمپ شید و نقاط بارگیری ... نوبت دوم  / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی , فراخوان ارزیابی کیفی لوله کشی درین پمپ شید و نقاط بارگیری ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899032/مناقصه-حفر-یک-حلقه-چاه-دستگاهی-96-5-4'>مناقصه حفر یک حلقه چاه دستگاهی 96.5.4 / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای,فراخوان حفر یک حلقه چاه دستگاهی نوبت اول 96.5.4</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898977/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-مساحت-عرصه-213-85متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت عرصه 213.85متر  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت عرصه 213.85متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899097/مناقصه-پروژه-گازرسانی-به-روستاهای-سراب----نوبت-دوم'>مناقصه پروژه گازرسانی به روستاهای سراب ....  نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه پروژه گازرسانی به روستاهای سراب .... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898968/مزایده-4927-متر-مشاع-از-65000مترزمین-نوبت-اول'>مزایده 4927 متر مشاع از 65000مترزمین نوبت اول / مزایده,مزایده 4927 متر مشاع از 65000مترزمین نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898998/مزایده-کوره-آجرپزی--'>مزایده کوره آجرپزی... / مزایده , مزایده کوره آجرپزی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898947/مناقصه-امور-تهیه-طبخ-و-توزیع-غذای-دانشجویی'>مناقصه امور تهیه، طبخ و توزیع غذای دانشجویی  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه امور تهیه، طبخ و توزیع غذای دانشجویی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898966/مزایده-ششدانگ-ساختمان-مسکونی-مساحت-عرصه-68-51متر'>مزایده ششدانگ ساختمان مسکونی مساحت عرصه 68.51متر / مزایده,مزایده ششدانگ ساختمان مسکونی مساحت عرصه 68.51متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899091/مناقصه-حفاری-مجدد-و-آزمایش-پمپاژ-چاه-شماره-1-علی-آباد-تجدید-نوبت-دوم'>مناقصه حفاری مجدد و آزمایش پمپاژ چاه شماره 1 علی آباد تجدید نوبت دوم  / آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای ، مناقصه حفاری مجدد و آزمایش پمپاژ چاه شماره 1 علی آباد تجدید نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899111/فراخوان-مناقصه-انجام-خدمات-پشتیبانی-نیروی-انسانی-نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه انجام خدمات پشتیبانی نیروی انسانی نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی ، فراخوان مناقصه انجام خدمات پشتیبانی نیروی انسانی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899167/مناقصه-انجام-خدمات-مربوط-به-قرائت-لوازم-اندازه-گیری-و-توزیع-قبوض--وصول-مطالبات-و-قطع--'>مناقصه انجام خدمات مربوط به قرائت لوازم اندازه گیری و توزیع قبوض - وصول مطالبات و قطع.... / آگهی مناقصه , مناقصه انجام خدمات مربوط به قرائت لوازم اندازه گیری و توزیع قبوض - وصول مطالبات و قطع....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899119/فراخوان-اجاره-یک-دستگاه-جک-آپ-بارج-دریایی-مسکونی-و-تعمیراتی-نوبت-دوم'>فراخوان اجاره یک دستگاه جک آپ بارج دریایی مسکونی و تعمیراتی نوبت دوم / فراخوان ارزیابی کیفی , فراخوان اجاره یک دستگاه جک آپ بارج دریایی مسکونی و تعمیراتی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899118/مناقصه-پیمان-تنظیفات-و-باغبانی-مركز-منطقه----نوبت-دوم'>مناقصه پیمان تنظیفات و باغبانی مركز منطقه ... - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای، مناقصه پیمان تنظیفات و باغبانی مركز منطقه ... -نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899124/تجدید-فراخوان-مناقصه-خرید-2-دستگاه-چیلر-جذبی-نوبت-دوم'>تجدید فراخوان مناقصه خرید 2 دستگاه چیلر جذبی -نوبت دوم  / آگهی فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای , تجدید فراخوان مناقصه خرید 2 دستگاه چیلر جذبی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898942/مناقصه-تامین-2-دستگاه-کانتینر-بازشونده-نوبت-دوم'>مناقصه تامین 2 دستگاه کانتینر بازشونده  نوبت دوم  / آگهی مناقصه , مناقصه تامین 2 دستگاه کانتینر بازشونده  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899110/تجدید-مناقصه-قطعات-یدکی-MASTER-BLOCK-VALVE-7-1-16-10K--نوبت-دوم'>تجدید مناقصه قطعات یدکی MASTER BLOCK VALVE 7-1/16 10K  - نوبت دوم  / آگهی تجدید مناقصه عمومی دو مرحله ای , تجدید مناقصه قطعات یدکی MASTER BLOCK VALVE 7-1/16 10K - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899137/تجدید-مزایده-بهره-برداری-از-باقیمانده-غرفات-بازارهای-روز-کوثر-6-و-7'>تجدید مزایده بهره برداری از باقیمانده غرفات بازارهای روز کوثر 6 و  7 / آگهی تجدید مزایده، تجدید مزایده بهره برداری از باقیمانده غرفات بازارهای روز کوثر 6 و  7</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899168/فراخوان-مناقصه-واگذاری-خدمات-عمومی-ستاد-و-امورات-تابعه-شرکت'>فراخوان مناقصه واگذاری خدمات عمومی ستاد و امورات تابعه شرکت  / آگهی فراخوان مناقصه, فراخوان مناقصه واگذاری خدمات عمومی ستاد و امورات تابعه شرکت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899142/مناقصه-انجام-امور-خدمات-دفتری-و-پشتیبانی---نوبت-دوم'>مناقصه انجام امور خدمات دفتری و پشتیبانی   - نوبت دوم  / مناقصه ، مناقصه  انجام امور خدمات دفتری و پشتیبانی  - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899127/مناقصه-اجرای-عملیات-گازرسانی-به-روستاهای-گر-کبود-کانی-دانیال---96-05-04'>مناقصه اجرای عملیات گازرسانی به روستاهای گر کبود، کانی دانیال ... 96.05.04 / آگهی مناقصه, مناقصه اجرای عملیات گازرسانی به روستاهای گرکبود،دانیال ...96.05.04</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899145/مزایده-فروش-88-قلم-شامل-انواع-آهن-آلات-لوازم-اداری-مخابراتی-و-تجهیزات-دندانپزشکی'>مزایده فروش 88 قلم شامل انواع آهن آلات، لوازم اداری، مخابراتی و تجهیزات دندانپزشکی / آگهی مزایده, مزایده فروش 88 قلم شامل انواع آهن آلات، لوازم اداری، مخابراتی و تجهیزات دندانپزشکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899157/مناقصه-واگذاری-حفاظت-و-نگهداری-اراضی-دولتی-تحت-تملک'>مناقصه واگذاری حفاظت و نگهداری اراضی دولتی تحت تملک  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه واگذاری حفاظت و نگهداری اراضی دولتی تحت تملک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898981/مزایده-یک-دانگ-مشاع-از-پلاک-ثبتی-زمین-208متر'>مزایده یک دانگ مشاع از پلاک ثبتی زمین 208متر / مزایده,مزایده یک دانگ مشاع از پلاک ثبتی زمین 208متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898941/فراخوان-خرید-تامین-و-نصب-و-خدمات-پشتیبانی'>فراخوان خرید، تامین و نصب و خدمات پشتیبانی / فراخوان ارزیابی کیفی تامین کنندگان,فراخوان خرید، تامین و نصب و خدمات پشتیبانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899115/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-وانت-نیسان'>مزایده یک دستگاه خودرو وانت نیسان  / آگهی مزایده, مزایده یک دستگاه خودرو وانت نیسان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898960/مزایده-ملک-به-دو-قطعه-از-پلاک-تفکیکی-مساحت-395-و-279متر'>مزایده ملک به دو قطعه از پلاک تفکیکی مساحت 395 و 279متر  / مزایده,مزایده ملک به دو قطعه از پلاک تفکیکی مساحت 395 و 279متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899143/مزایده-بهره-برداری-از-مزرعه-گل'>مزایده بهره برداری از مزرعه گل / آگهی مزایده , مزایده بهره برداری از مزرعه گل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898943/مزایده-ششدانگ-اپارتمان-مساحت-44-16متر-نوبت-اول'>مزایده ششدانگ اپارتمان مساحت 44.16متر نوبت اول / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان مساحت 44.16متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899162/مزایده-فروش-500-هزار-تن-سنگ-آهن-نرمه'>مزایده فروش 500 هزار تن سنگ آهن نرمه  / آگهی مزایده, مزایده فروش 500 هزار تن سنگ آهن نرمه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899123/ارزیابی-کیفی-خدمات-بهداشتی--درمانی--فوریت-های-پزشکی-نوبت-دوم'>ارزیابی کیفی خدمات بهداشتی ، درمانی ، فوریت های پزشکی  نوبت دوم  / فراخوان , ارزیابی کیفی خدمات بهداشتی ، درمانی ، فوریت های پزشکی  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899126/مناقصه-خرید-انواع-سینی-کابل-استنلس-استیل-نوبت-دوم'>مناقصه خرید انواع سینی کابل استنلس استیل نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید انواع سینی کابل استنلس استیل نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899147/مناقصه-اجرای-عملیات-جدولگذاری-و-بهسازی-معابر-حصارک-بالا-96-5-4'>مناقصه اجرای عملیات جدولگذاری و بهسازی معابر حصارک بالا 96.5.4 / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه اجرای عملیات جدولگذاری و بهسازی معابر حصارک بالا 96.5.4</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898912/مزایده-فروش-ششدانگ-زمین-عرصه-12105-27متر'>مزایده فروش ششدانگ زمین عرصه 12105.27متر / مزایده,مزایده فروش ششدانگ زمین عرصه 12105.27متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898951/مزایده-پلاک-ثبتی-2508-فرعی-از-یک-اصلی-1250متر'>مزایده پلاک ثبتی 2508 فرعی از یک اصلی 1250متر  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 2508 فرعی از یک اصلی 1250متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899132/مناقصه-عملیات-لایروبی-کانالها-و-انهار-96-5-3'>مناقصه عملیات لایروبی کانالها و انهار 96.5.3 / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات لایروبی کانالها و انهار 96.5.4</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898954/مزایده-فروش-املاک-وزارت-صنعت'>مزایده فروش املاک وزارت صنعت / مزایده,مزایده فروش املاک وزارت صنعت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898994/تجدید-مناقصه-تکمیل-کتابخانه-عمومی-96-5-4'>تجدید مناقصه تکمیل کتابخانه عمومی 96.5.4 / تجدید فراخوان مناقصه عمومی,تجدید  مناقصه تکمیل کتابخانه عمومی 96.5.4</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898945/مزایده-ششدانگ-مشاعی-آپارتمان-مساحت-113-46متر'>مزایده ششدانگ مشاعی آپارتمان مساحت 113.46متر  / مزایده,مزایده ششدانگ مشاعی آپارتمان مساحت 113.46متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898948/مزایده-پلاک-ثبتی-قطعه-هفتم-به-شماره-3165-فرعی'>مزایده پلاک ثبتی قطعه هفتم به شماره 3165 فرعی / مزایده,مزایده پلاک ثبتی قطعه هفتم به شماره 3165 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899159/فراخوان-به-منظور-تکمیل-بخشی-از-تاسیسات-فاضلاب-شهر-گرگان'>فراخوان به منظور تکمیل بخشی از تاسیسات فاضلاب شهر گرگان  / فراخوان به منظور تکمیل بخشی از تاسیسات فاضلاب شهر گرگان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899172/فراخوان-به-منظور-تکمیل-بخشی-از-تاسیسات-فاضلاب-شهر-گرگان'>فراخوان به منظور تکمیل بخشی از تاسیسات فاضلاب شهر گرگان  / فراخوان به منظور تکمیل بخشی از تاسیسات فاضلاب شهر گرگان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898950/فراخوان-شناسایی-سرمایه-گذار-جهت-مشارکت-در-ساخت-و-اجرای-مجتمع-تجاری--درمانی-و-خدماتی-نوبت-دوم'>فراخوان شناسایی سرمایه گذار جهت مشارکت در ساخت و اجرای مجتمع تجاری ، درمانی و خدماتی نوبت دوم / آگهی فراخوان , فراخوان شناسایی سرمایه گذار جهت مشارکت در ساخت و اجرای مجتمع تجاری ، درمانی و خدماتی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898953/استعلام-ارزیابی-عکسبرداری-و-تولید-ارتوفتو-از-منطقه-13000-هکتار-شهری'>استعلام ارزیابی عکسبرداری و تولید ارتوفتو از منطقه 13000 هکتار شهری  / آگهی استعلام ارزیابی کیفی مشاوران,استعلام ارزیابی عکسبرداری و تولید ارتوفتو از منطقه 13000 هکتار شهری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899105/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-صد-و-شصت-متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت صد و شصت متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت صد و شصت متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899190/مناقصه-آبرسانی'>مناقصه آبرسانی  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه آبرسانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899120/مناقصه-واگذاری-امور-پشتیبانی--نگهبانی-خدماتی--'>مناقصه  واگذاری امور پشتیبانی ، نگهبانی ،خدماتی ... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه  واگذاری امور پشتیبانی ، نگهبانی ،خدماتی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899177/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-به-مساحت-345متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه به مساحت 345متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه به مساحت 345متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899092/مزایده-تعداد-یک-دستگاه-بیلبورد-تبلیغاتی-شهری-یک-وجهی--نوبت-دوم'>مزایده تعداد یک دستگاه بیلبورد تبلیغاتی شهری یک وجهی - نوبت دوم  / آگهی مزایده ،مزایده تعداد یک دستگاه بیلبورد تبلیغاتی شهری یک وجهی- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899129/مزایده-یکباب-ساختمان-عرصه-261-65متر'>مزایده یکباب ساختمان عرصه 261.65متر / مزایده,مزایده یکباب ساختمان عرصه 261.65متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899130/مزایده-ششدانگ-اپارتمان-مساحت-104-57متر'>مزایده ششدانگ اپارتمان مساحت 104.57متر  / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان مساحت 104.57متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899128/مزایده-واگذاری-اجاره-تعداد-8-باب-واحد-تجاری'>مزایده واگذاری اجاره تعداد 8 باب واحد تجاری / اگهی مزایده عمومی ,مزایده واگذاری اجاره تعداد 8 باب واحد تجاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899133/مزایده-عرصه-و-اعیان-شرکت-قطعه-سازان-ساحل-بهشهر'>مزایده عرصه و اعیان شرکت قطعه سازان ساحل بهشهر / مزایده,مزایده عرصه و اعیان شرکت قطعه سازان ساحل بهشهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898974/تجدید-فراخوان-مباشرین-توزیع-گوشت-گوسفندی-تازه'>تجدید فراخوان مباشرین توزیع گوشت گوسفندی تازه  / تجدید فراخوان مباشرین توزیع گوشت گوسفندی تازه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899122/مزایده-ملک-مسکونی-مساحت-هشتاد-و-هفت-متر'>مزایده ملک مسکونی مساحت هشتاد و هفت متر / مزایده,مزایده ملک مسکونی مساحت هشتاد و هفت متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899181/مزایده-یخچال-ویترینی--'>مزایده یخچال ویترینی... / مزایده , مزایده یخچال ویترینی...مرحله اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899121/فراخوان-تهیه-مصالح-و-انجام-عملیات-اجرایی-فاز-یک-شبکه-جمع-آوری-فاضلاب--'>فراخوان تهیه مصالح و انجام عملیات اجرایی فاز یک شبکه جمع آوری فاضلاب.... / فراخوان ارزیابی کیفی ،  فراخوان تهیه مصالح و انجام عملیات اجرایی فاز یک شبکه جمع آوری فاضلاب....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899054/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-405-مدل-1388-رنگ-نقره-ای'>مزایده یک دستگاه خودروی 405 مدل 1388 رنگ نقره ای / مزایده یک دستگاه خودروی 405 مدل 1388 رنگ نقره ای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899073/مزایده-ملک-به-مساحت-هشتاد-متر-مرحله-دوم'>مزایده ملک به مساحت هشتاد متر مرحله دوم  / مزایده,مزایده ملک به مساحت هشتاد متر مرحله دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899070/مزایده-پلاک-به-شماره-1360-اصلی-بخش-هفت'>مزایده پلاک به شماره 1360 اصلی بخش هفت / مزایده,مزایده پلاک به شماره 1360 اصلی بخش هفت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899068/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-دویست-متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت دویست متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت دویست متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899089/فراخوان-احداث-شبکه-جمع-آوری-فاضلاب-محلات-شهر-اردبیل-نوبت-دوم'>فراخوان احداث شبکه جمع آوری فاضلاب محلات شهر اردبیل نوبت دوم  / آگهی فراخوان مناقصه , فراخوان احداث شبکه جمع آوری فاضلاب محلات شهر اردبیل نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899093/تجدید-مناقصه-امحاء-جانوران-موذی-(موش)-و---تجدید-نوبت-دوم'>تجدید مناقصه امحاء جانوران موذی (موش) و ... تجدید نوبت دوم / آگهی تجدید مناقصه و مزایده عمومی, مناقصه امحاء جانوران موذی (موش) و ... تجدید نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899101/تجدید-مزایده-واگذاری-حق-بهره-برداری-از-بیلبورد-و-استند-و-پرتال-شهری-نوبت-دوم'>تجدید مزایده واگذاری حق بهره برداری از بیلبورد و استند و پرتال شهری نوبت دوم  / آگهی تجدید مناقصه و مزایده عمومی, تجدید مزایده واگذاری حق بهره برداری از بیلبورد و استند و پرتال شهری نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899106/مناقصه-اجرای-پروژه-نهالکاری-مراقبت-و-آبیاری-در-طرح-های-بیابان-زدایی-نوبت-دوم'> مناقصه اجرای پروژه نهالکاری، مراقبت و آبیاری در طرح های بیابان زدایی نوبت دوم  / فراخوان مناقصه,  مناقصه اجرای پروژه نهالکاری، مراقبت و آبیاری در طرح های بیابان زدایی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898983/مزایده-انواع-اتصالات-تاسیساتی-شیرآلات'>مزایده انواع اتصالات تاسیساتی، شیرآلات / آگهی مزایده,مزایده انواع اتصالات تاسیساتی، شیرآلات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899094/مناقصه-تهیه-طبخ-و-توزیع-غذای-دانشجویان-مجدد'>مناقصه تهیه، طبخ و توزیع غذای دانشجویان- مجدد / مجدد مناقصه  عمومی, مناقصه تهیه، طبخ و توزیع غذای دانشجویان- مجدد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899125/مزایده-ششدانگ-اپارتمان-مسکونی-مساحت-102متر'>مزایده ششدانگ اپارتمان مسکونی مساحت 102متر / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان مسکونی مساحت 102متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899138/مزایده-دو-قطعه-پلاک-ثبتی-بخش-8-اهواز'>مزایده دو قطعه پلاک ثبتی بخش 8 اهواز  / مزایده,مزایده دو قطعه پلاک ثبتی بخش 8 اهواز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899135/مزایده-یک-و-نیم-دانگ-مشاع-از-پلاک-ثبتی-بخش-12-تهران'>مزایده یک و نیم دانگ مشاع از پلاک ثبتی بخش 12 تهران  / مزایده,مزایده یک و نیم دانگ مشاع از پلاک ثبتی بخش 12 تهران </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899108/مزایده-فروش-یخچال-اسنوا-و--'>مزایده فروش یخچال اسنوا و ... / آگهی مزایده, مزایده فروش یخچال اسنوا و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899144/مزایده-ملک-مساحت-87-910متر-نوبت-دوم'>مزایده ملک مساحت 87.910متر نوبت دوم / مزایده,مزایده ملک مساحت 87.910متر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899219/مزایده-زمین-به-مساحت-1672-32-مترمربع--موتور-تیلرمیتسوبیشی'>مزایده زمین به مساحت 1672/32 مترمربع ، موتور تیلرمیتسوبیشی  / مزایده,مزایده زمین به مساحت 1672/32 مترمربع ، موتور تیلرمیتسوبیشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899140/مزایده-یکباب-مغازه-مساحت-20-26متر'>مزایده یکباب مغازه مساحت 20.26متر / مزایده,مزایده یکباب مغازه مساحت 20.26متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899155/مزایده-ملک-بصورت-مغازه-مساحت-همکف-51-44متر'>مزایده ملک بصورت مغازه مساحت همکف 51.44متر / مزایده ,مزایده ملک بصورت مغازه مساحت همکف 51.44متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899114/مزایده-فروش-لوله-سیمانی-و--'>مزایده فروش لوله سیمانی و ... / مزایده , مزایده فروش لوله سیمانی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898920/مناقصه-پروژه-تعمیر-و-مرمت-مسیر-خطوط-لوله-6-و-18-اینچ-R-O-W-نوبت-دوم'>مناقصه پروژه تعمیر و مرمت مسیر خطوط لوله 6 و 18 اینچ R.O.W  نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه پروژه تعمیر و مرمت مسیر خطوط لوله 6 و 18 اینچ R.O.W نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899165/مزایده-یک-قطعه-زمین-زراعی-مساحت-27890متر'>مزایده یک قطعه زمین زراعی مساحت 27890متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین زراعی مساحت 27890متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899170/مزایده-یکباب-ساختمان-مسکونی-40-78متر'>مزایده یکباب ساختمان مسکونی 40.78متر / مزایده,مزایده یکباب ساختمان مسکونی 40.78متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899158/مزایده-ششدانگ-اپارتمان-طبقه-سه-301-93متر'>مزایده ششدانگ اپارتمان طبقه سه 301.93متر  / مزایده, مزایده ششدانگ اپارتمان طبقه سه 301.93متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899261/مزایده-یک-واحد-مسکونی-مساحت-66-04متر'>مزایده یک واحد مسکونی مساحت 66.04متر  / مزایده ,مزایده یک واحد مسکونی مساحت 66.04متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899262/مزایده-ششدانگ-زمین-ویلا-قولنامه-ای-نوبت-اول'>مزایده ششدانگ زمین ویلا قولنامه ای نوبت اول / مزایده ,مزایده ششدانگ زمین ویلا قولنامه ای نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899266/مزایده-پلاک-ثبتی-قطعه-شش-تفکیکی-نوبت-اول'>مزایده پلاک ثبتی قطعه شش تفکیکی نوبت اول / مزایده ,مزایده پلاک ثبتی قطعه شش تفکیکی نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899264/مزایده-ملک-بخش-نه-تبریز-نوبت-اول'>مزایده ملک بخش نه تبریز نوبت اول / مزایده ,مزایده ملک بخش نه تبریز نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899083/مزایده-فروش-یک-دستگاه-سنگ-بری-طولی-و---نوبت-دوم'>مزایده فروش یک دستگاه سنگ بری طولی و ... نوبت دوم  / آگهی مزایده اموال منقول, مزایده فروش یک دستگاه سنگ بری طولی و ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899257/مزایده-4-273-هزارم-دانگ-از-ششدانگ-پلاک-ثبتی'>مزایده 4.273 هزارم دانگ از ششدانگ پلاک ثبتی / مزایده ,مزایده 4.273 هزارم دانگ از ششدانگ پلاک ثبتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899254/مزایده-زمین-کشاورزی-دو-هکتار-از-پلاک-98-فرعی'>مزایده زمین کشاورزی دو هکتار از پلاک 98 فرعی / مزایده ,مزایده زمین کشاورزی دو هکتار از پلاک 98 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899077/اصلاحیه-مناقصه-خرید-تجهیزات-Gateway'>اصلاحیه مناقصه خرید تجهیزات Gateway / اصلاحیه مناقصه , مناقصه خرید تجهیزات Gateway</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899096/مزایده-فروش-یک-دستگاه-لمینت-ساخت-تایوان'>مزایده فروش یک دستگاه لمینت ساخت تایوان  / مزایده , مزایده فروش یک دستگاه لمینت ساخت تایوان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899102/مزایده-فروش-تعداد-2-دستگاه-لیفتراک-3-تن'>مزایده فروش تعداد 2 دستگاه لیفتراک 3 تن  / مزایده , مزایده فروش تعداد 2 دستگاه لیفتراک 3 تن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899161/مزایده-ششدانگ-منزل-مسکونی-مساحت-128-6متر'>مزایده ششدانگ منزل مسکونی مساحت 128.6متر / مزایده, مزایده ششدانگ منزل مسکونی مساحت 128.6متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899333/مزایده-یک-قطعه-زمین-مزروعی-کلاسه-951777-نوبت-اول'>مزایده یک قطعه زمین مزروعی کلاسه 951777 نوبت اول  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مزروعی کلاسه 951777 نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899171/مزایده-دستگاه-گردباف-پلاستیک'>مزایده دستگاه گردباف پلاستیک  / مزایده دستگاه گردباف پلاستیک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899329/مزایده-فروش-یک-قطعه-باغ-میمی-584-50'>مزایده فروش یک قطعه باغ میمی 584/50  / مزایده,مزایده فروش یک قطعه باغ میمی 584/50 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899183/مزایده-محدوده-معدن-پلاسری-آهن'>مزایده محدوده معدن پلاسری آهن  / مزایده محدوده معدن پلاسری آهن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899269/مزایده-ششدانگ-ساختمان-مساحت-459-53متر'>مزایده ششدانگ ساختمان مساحت 459.53متر / مزایده ,مزایده ششدانگ ساختمان مساحت 459.53متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899354/مزایده--ششدانگ-عرصه-و-اعیان-پنج-باب-مغازه-به-مساحت-539-مترمربع'>مزایده   ششدانگ عرصه و اعیان پنج باب مغازه به مساحت 539 مترمربع  / مزایده,مزایده  ششدانگ عرصه و اعیان پنج باب مغازه به مساحت 539 مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899082/مزایده-مقدار-70-کیلوگرم-نخ-ابریشم'>مزایده مقدار 70 کیلوگرم نخ ابریشم / مزایده مقدار 70 کیلوگرم نخ ابریشم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899095/مزایده-دستگاه-تراش-ماشین-سازی'>مزایده دستگاه تراش ماشین سازی  / مزایده دستگاه تراش ماشین سازی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899339/مزایده-یک-واحد-آپارتمان-کلاسه-940142-نوبت-دوم'>مزایده  یک واحد آپارتمان کلاسه 940142 نوبت دوم  / مزایده,مزایده یک واحد آپارتمان کلاسه 940142 نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899345/مزایده--ملک-به-متراژ-90-06-متر-شماره-950536'>مزایده   ملک به متراژ 90/06 متر شماره 950536  / مزایده,مزایده ملک به متراژ 90/06 متر شماره 950536 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899350/مزایده-یک-واحد-آپارتمان-مسکونی-به-مساحت-142-65-مترمربع-شماره-950692-2'>مزایده  یک واحد آپارتمان مسکونی به مساحت 142/65 مترمربع شماره 950692/2  / مزایده,مزایده یک واحد آپارتمان مسکونی به مساحت 142/65 مترمربع شماره 950692/2 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899103/مزایده-دستگاه-ماشین-سنتر-cnc-نوبت-دوم'>مزایده دستگاه ماشین سنتر cnc  نوبت دوم  / مزایده دستگاه ماشین سنتر cnc  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899117/مزایده-دو-تخته-فرش-2-3-نقشه-سالاری'>مزایده دو تخته فرش 2*3 نقشه سالاری / مزایده دو تخته فرش 2*3 نقشه سالاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899112/مزایده-یک-عدد-اجاق-گاز-3-شعله-و--'>مزایده یک عدد اجاق گاز 3 شعله و ...  / مزایده یک عدد اجاق گاز 3 شعله و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899368/مزایده-ملک-شماره-950078-نوبت-اول'>مزایده ملک شماره 950078 نوبت اول  / مزایده,مزایده ملک شماره 950078 نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899365/مزایده-دو-قطعه-ملک-مسکونی-کلاسه-960465-نوبت-اول'>مزایده دو قطعه ملک مسکونی کلاسه 960465 نوبت اول  / مزایده,مزایده دو قطعه ملک مسکونی کلاسه 960465 نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899360/مزایده-آپارتمان-مسکونی-کلاسه-960252-نوبت-اول'>مزایده آپارتمان مسکونی کلاسه 960252 نوبت اول  / مزایده,مزایده آپارتمان مسکونی کلاسه 960252 نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898927/مناقصه-خرید-پمپ-پرتابل-نوبت-دوم'>مناقصه خرید پمپ پرتابل نوبت دوم  / مناقصه , مناقصه خرید پمپ پرتابل  نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899358/مزایده-یک-ساختمان-ویلایی-به-مساحت-80-مترمربع-کلاسه-150-2-95'>مزایده یک ساختمان ویلایی به مساحت 80 مترمربع کلاسه 150.2.95  / مزایده,مزایده یک ساختمان ویلایی به مساحت 80 مترمربع کلاسه 150.2.95 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899160/مزایده-یک-خط-تلفن-همراه-به-شماره-09123327752'>مزایده یک خط تلفن همراه به شماره 09123327752 / آگهی مزایده اموال منقول,مزایده یک خط تلفن همراه به شماره 09123327752</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899139/مزایده-خودروی-کمپرسی-ولوو-N10'>مزایده خودروی کمپرسی ولوو N10 / مزایده خودروی کمپرسی ولوو N10</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899151/مزایده-دستگاه-کمپرسور-هوا-16-بار'>مزایده دستگاه کمپرسور هوا 16 بار  / مزایده دستگاه کمپرسور هوا 16 بار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899336/مزایده-یک-قطعه-زمین-بمساحت-حدود-720-مترمربع-کلاسه-900014-نوبت-اول'>مزایده  یک قطعه زمین بمساحت حدود 720 مترمربع کلاسه 900014 نوبت اول  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین بمساحت حدود 720 مترمربع کلاسه 900014 نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899253/مناقصه-خدمات-تعمیرات-ابنیه-و-ساختمان-پارس'>مناقصه خدمات تعمیرات ابنیه و ساختمان پارس / آگهی ارزیابی کیفی مناقصه گران,مناقصه خدمات تعمیرات ابنیه و ساختمان پارس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899227/مناقصه-عملیات-تکمیل-ساختمان-آتش-نشانی'>مناقصه عملیات تکمیل ساختمان آتش نشانی / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه عملیات تکمیل ساختمان آتش نشانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899076/مزایده-یک-قطعه-باغ-نوبت-دوم'>مزایده یک قطعه باغ نوبت دوم / مزایده,مزایده یک قطعه باغ نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899086/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-به-مساحت-157-18متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان به مساحت 157.18متر  / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان به مساحت 157.18متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899081/مزایده-ششدانگ-اپارتمان-به-مساحت-42-80متر'>مزایده ششدانگ اپارتمان به مساحت 42.80متر  / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان به مساحت 42.80متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898930/مزایده-تعداد-50-دستگاه-خودرو-(سبک-و-موتورسیکلت)96-5-4'>مزایده تعداد 50 دستگاه خودرو (سبک و موتورسیکلت)96.5.4 / آگهی مزایده، مزایده تعداد 50 دستگاه خودرو (سبک و موتورسیکلت) 96.5.4</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899109/مزایده-سه-دانگ-مشاع-از-ششدانگ-پلاک-ثبتی-196-فرعی'>مزایده سه دانگ مشاع از ششدانگ پلاک ثبتی 196 فرعی / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع از ششدانگ پلاک ثبتی 196 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899113/مزایده-یک-واحد-اپارتمان-مساحت-هفتاد-و-هفت-متر'>مزایده یک واحد اپارتمان مساحت هفتاد و هفت متر / مزایده,مزایده یک واحد اپارتمان مساحت هفتاد و هفت متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899084/تجدید-مناقصه-san-switch'>تجدید مناقصه san switch   / مناقصه , تجدید مناقصه san switch  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899052/مناقصه-اقلام-یدکی-مربوط-به-CAMERON-HLCR-ACTUATOR--تجدید-نوبت-دوم'>مناقصه اقلام یدکی مربوط به CAMERON HLCR ACTUATOR  - تجدید نوبت دوم / آگهی تجدید مناقصه عمومی, مناقصه اقلام یدکی مربوط به CAMERON HLCR ACTUATOR - تجدید نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899055/مناقصه-خرید-تعداد-100-دستگاه-آشکارساز-خطای-هوایی-نوبت-دوم'>مناقصه خرید تعداد 100 دستگاه آشکارساز خطای هوایی نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید تعداد 100 دستگاه آشکارساز خطای هوایی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899173/مزایده-مال-غیرمنقول-به-پلاک-ثبتی-6096-مساحت-70-46متر'>مزایده مال غیرمنقول به پلاک ثبتی 6096 مساحت 70.46متر  / مزایده,مزایده مال غیرمنقول به پلاک ثبتی 6096 مساحت 70.46متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899058/مناقصه-اجرای-17500-متر-شبکه-پراکنده-پلی-اتیلن-نوبت-دوم'>مناقصه اجرای 17500 متر شبکه پراکنده پلی اتیلن نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه اجرای 17500 متر شبکه پراکنده پلی اتیلن نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899088/فراخوان-تجهیزات-در-زمینه-عملیات-pm-و-em'>فراخوان تجهیزات در زمینه عملیات pm و em / آگهی فراخوان شناسایی ,فراخوان تجهیزات در زمینه عملیات pm و em</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899056/مناقصه-واگذاری-خدمات-عمومی'>مناقصه واگذاری خدمات عمومی / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه واگذاری خدمات عمومی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898923/مناقصه-پوشش-بیمه-باربری--جهت-حمل-کلیه-محمولات-و-بیمه-آتش-سوزی--تجدید-نوبت-دوم'>مناقصه پوشش بیمه باربری ، جهت حمل کلیه محمولات و بیمه آتش سوزی...تجدید  نوبت دوم   / مناقصه عمومی , مناقصه پوشش بیمه باربری ، جهت حمل کلیه محمولات و بیمه آتش سوزی... تجدید  نوبت دوم  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899060/مناقصه-مقدار-2200-تن-ذغال-کک-تجدید-نوبت-دوم'> مناقصه مقدار 2200 تن ذغال کک تجدید- نوبت دوم  / تجدید آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه مقدار 2200 تن ذغال کک تجدید- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899074/مزایده-بهره-برداری-از-جایگاه-cng'>مزایده بهره برداری از جایگاه cng / آگهی مزایده, مزایده بهره برداری از جایگاه cng</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899090/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-به-مساحت-83-41متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان به مساحت 83.41متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان به مساحت 83.41متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899100/مزایده-پلاک-ثبتی-بخش-یک-کلاردشت'>مزایده پلاک ثبتی بخش یک کلاردشت / مزایده,مزایده پلاک ثبتی بخش یک کلاردشت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899041/مناقصه-اجرای-امور-نظافت-وپاکیزه-سازی-معابر-شهری-و-جمع-آوری--نوبت-دوم'>مناقصه  اجرای امور نظافت وپاکیزه سازی معابر شهری و جمع آوری....نوبت دوم / مناقصه  , مناقصه اجرای امور نظافت وپاکیزه سازی معابر شهری و جمع آوری ....نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899033/مناقصه-واگذاری-اجرای-ساختمان-تسهیلات-زایمانی'>مناقصه واگذاری اجرای ساختمان تسهیلات زایمانی / آگهی مناقصه ، مناقصه واگذاری اجرای ساختمان تسهیلات زایمانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899078/فراخوان-ارزیابی-کیفی-تلمبه-نشت-بند-ثانویه-توربو-کمپرسور'> فراخوان ارزیابی کیفی تلمبه نشت بند ثانویه توربو کمپرسور / فراخوان ارزیابی کیفی , فراخوان ارزیابی کیفی تلمبه نشت بند ثانویه توربو کمپرسور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898934/مناقصه-انجام-امور-مربوط-به-بیمه-مسئولیت-تجدید'>مناقصه انجام امور مربوط به بیمه مسئولیت تجدید  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه انجام امور مربوط به بیمه مسئولیت تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899079/مناقصه-استفاده-از-خدمات-بخش-خصوصی-در-بخش-مهندسی-فرآورده-ها'>مناقصه استفاده از خدمات بخش خصوصی در بخش مهندسی فرآورده ها / آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای، مناقصه استفاده از خدمات بخش خصوصی در بخش مهندسی فرآورده ها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899085/تجدید-مناقصه-خرید-تعداد-560-000-تخته-گونی-شکر-پلی-پروپیلن-یک-لایه--نوبت-دوم'>تجدید مناقصه خرید تعداد 560.000 تخته گونی شکر پلی پروپیلن یک لایه  - نوبت دوم  / تجدید آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای  , تجدید مناقصه خرید تعداد 560.000 تخته گونی شکر پلی پروپیلن یک لایه - نوبت دوم  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899061/مناقصه-زیرسازی-و-آسفالت-گذرهای-سطح-منطقه-یک'>مناقصه زیرسازی و آسفالت گذرهای سطح منطقه یک / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه زیرسازی و آسفالت گذرهای سطح منطقه یک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899059/مزایده-دو-دانگ-مشاع-از-ششدانگ-پلاک-ثبتی-بخش-18کرمان'>مزایده دو دانگ مشاع از ششدانگ پلاک ثبتی بخش 18کرمان / مزایده,مزایده دو دانگ مشاع از ششدانگ پلاک ثبتی بخش 18کرمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899046/مناقصه-واگذاری-اجرای-ساختمان-تسهیلات-زایمانی-ساردوئیهبه'>مناقصه واگذاری اجرای ساختمان تسهیلات زایمانی ساردوئیهبه / آگهی مناقصه، مناقصه واگذاری اجرای ساختمان تسهیلات زایمانی ساردوئیهبه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899036/مناقصه-واگذاری-اجرای-پست-پارتوم-بیمارستان-آیت-اله-کاشانی'>مناقصه واگذاری اجرای پست پارتوم بیمارستان آیت اله کاشانی / آگهی مناقصه، مناقصه واگذاری اجرای پست پارتوم بیمارستان آیت اله کاشانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899011/مناقصه-اجرای-عملیات-حدود-11-کیلومتر-شبکه-گذاری-پلی-اتیلن-و-فولادی--نوبت-دوم'>مناقصه اجرای عملیات حدود 11 کیلومتر  شبکه گذاری پلی اتیلن و فولادی  - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه اجرای عملیات حدود 11 کیلومتر  شبکه گذاری پلی اتیلن و فولادی  - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899020/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-285-فرعی-از-62-اصلی'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 285 فرعی از 62 اصلی / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 285 فرعی از 62 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899072/مناقصه-واگذاری-اجرای-ساختمان-تسهیلات-زایمانی'>مناقصه واگذاری اجرای ساختمان تسهیلات زایمانی / آگهی مناقصه ، مناقصه واگذاری اجرای ساختمان تسهیلات زایمانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898992/مناقصه-انعقاد-قرارداد-پشتیبانی--نگهداری-و-بهینه-سازی-زیرساخت--ذخیره-سازی--نوبت-دوم'>مناقصه انعقاد قرارداد پشتیبانی ، نگهداری و بهینه سازی زیرساخت ، ذخیره سازی... نوبت دوم / آگهی مناقصه دو مرحله ای , مناقصه انعقاد قرارداد پشتیبانی ، نگهداری و بهینه سازی زیرساخت ، ذخیره سازی... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898958/مناقصه-تحلیل--طراحی--پیاده-سازی--آموزش-و-عملیاتی-سازی-سامانه'>مناقصه تحلیل ، طراحی ، پیاده سازی ، آموزش و عملیاتی سازی سامانه / مناقصه, مناقصه تحلیل ، طراحی ، پیاده سازی ، آموزش و عملیاتی سازی سامانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899048/مزایده-یک-خط-تلفن-همراه'>مزایده یک خط تلفن همراه / مزایده یک خط تلفن همراه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899099/مناقصه-20-000-تن-کک-متالورژی-نوبت-دوم'>مناقصه 20.000 تن کک متالورژی نوبت دوم / آگهی مناقصه بین المللی عمومی , مناقصه 20.000 تن کک متالورژی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898987/مزایده-ساختمانی-مسکونی-تجاری-مساحت-449-40متر'>مزایده ساختمانی مسکونی تجاری مساحت 449.40متر / مزایده,مزایده ساختمانی مسکونی تجاری مساحت 449.40متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898984/مزایده-اموال-غیرمنقول-مساحت-زمین-150متر'>مزایده اموال غیرمنقول مساحت زمین 150متر / مزایده,مزایده اموال غیرمنقول مساحت زمین 150متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899010/مزایده-واگذاری-منافع-حاصل-از-تفکیک-مکانیزه-پسماندهای-خشک-بازیافتی-نوبت-دوم'>مزایده واگذاری منافع حاصل از تفکیک مکانیزه پسماندهای خشک بازیافتی نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی, مزایده واگذاری منافع حاصل از تفکیک مکانیزه پسماندهای خشک بازیافتی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899015/مزایده-10-سهم-مشاع-از-240-سهم-ملک-نوبت-اول'>مزایده 10 سهم مشاع از 240 سهم ملک نوبت اول / مزایده,مزایده 10 سهم مشاع از 240 سهم ملک نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899065/مزایده-وانت-دو-کابین-کاپرا'>مزایده وانت دو کابین کاپرا  / مزایده وانت دو کابین کاپرا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899005/مناقصه-سرویس-نگهداری-و-تعمیر-تاسیسات-برقی-و-مکانیک'>مناقصه سرویس، نگهداری و تعمیر تاسیسات برقی و مکانیک / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه سرویس، نگهداری و تعمیر تاسیسات برقی و مکانیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899002/مزایده-پژو-روآ-رنگ-نوک-مدادی-دو-گانه-مدل'>مزایده پژو روآ رنگ نوک مدادی دو گانه مدل  / مزایده,مزایده پژو روآ رنگ نوک مدادی دو گانه مدل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899014/مناقصه-نگهبانی-و-حراست-شهر-جدید'>مناقصه نگهبانی و حراست شهر جدید  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه نگهبانی و حراست شهر جدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899026/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-پراید-مدل-1384'>مزایده یک دستگاه خودروی پراید مدل 1384 / مزایده یک دستگاه خودروی پراید مدل 1384</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899031/مزایده-پودر-سنگ-جوشقان-فله'>مزایده پودر سنگ جوشقان فله / مزایده پودر سنگ جوشقان فله</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899034/مزایده-تعداد-چهار-پالت-کاغذ-رنگی-ملامینه-راش-نوبت-دوم'>مزایده تعداد چهار پالت کاغذ رنگی ملامینه راش نوبت دوم  / مزایده تعداد چهار پالت کاغذ رنگی ملامینه راش نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898993/مناقصه-حفر-یک-حلقه-چاه-دستگاهی-نوبت-دوم'>مناقصه حفر یک حلقه چاه دستگاهی نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای,فراخوان حفر یک حلقه چاه دستگاهی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898986/مناقصه-P-F-CAMERON-B-O-P-TYPE-نوبت-دوم'>مناقصه P/F CAMERON B.O.P TYPE نوبت دوم  / آگهی مناقصه همراه با ارزیابی کیفی,مناقصه P/F CAMERON B.O.P TYPE نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899018/مزایده-سرقفلی-مغازه-مساحت-عرصه-5-3متر'>مزایده سرقفلی مغازه مساحت عرصه 5.3متر / مزایده,مزایده سرقفلی مغازه مساحت عرصه 5.3متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899001/مزایده-غرفه-های-کبودوال-نوبت-دوم'>مزایده غرفه های کبودوال  نوبت دوم  / آگهی مزایده , مزایده غرفه های کبودوال  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899023/مزایده-یک-فقره-ملک-به-مساحت-4200متر-نوبت-اول'>مزایده یک فقره ملک به مساحت 4200متر نوبت اول / مزایده,مزایده یک فقره ملک به مساحت 4200متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899019/مناقصه-مربوط-تعمیرات-اساسی-20-دستگاه-منزل-کارگری--نوبت-دوم'>مناقصه مربوط تعمیرات اساسی 20 دستگاه منزل کارگری - نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی، مناقصه مربوط تعمیرات اساسی 20 دستگاه منزل کارگری - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899029/مناقصه-خرید-مواد-اولیه-سلف-دانشجویی-پخت-و-توزیع-غذا-دانشجویی--'>مناقصه خرید مواد اولیه سلف دانشجویی، پخت و توزیع غذا دانشجویی... / آگهی انتخاب پیمانکار, مناقصه خرید مواد اولیه سلف دانشجویی، پخت و توزیع غذا دانشجویی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899030/مزایده-یک-قطعه-زمین-به-مبذر-7-5-من-مشاع'>مزایده یک قطعه زمین به مبذر 7.5 من مشاع  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین به مبذر 7.5 من مشاع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899104/مناقصه-ترمیم-جداول-فرسوده-به-صورت-پراکنده-واقع-در-حوزه-خدماتی-منطقه-یک--'>مناقصه ترمیم جداول فرسوده به صورت پراکنده واقع در حوزه خدماتی منطقه یک... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه ترمیم جداول فرسوده به صورت پراکنده واقع در حوزه خدماتی منطقه یک...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899064/تجدید-مناقصه-دو-قلم-اسکنر-کداک-I2620-و-اسکنر-کداک-3200A3-فول--نوبت-دوم'>تجدید مناقصه دو قلم اسکنر کداک I2620 و اسکنر کداک 3200A3 فول - نوبت دوم / تجدید مناقصه , تجدید مناقصه دو قلم اسکنر کداک I2620 و اسکنر کداک 3200A3 فول  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899049/مزایده-سه-قطعه-پلاک-ثبتی-شماره-1322-10228-و-1322-1117-و-1322-1119-نوبت-دوم'>مزایده سه قطعه پلاک ثبتی شماره 1322.10228 و 1322.1117 و 1322.1119 نوبت دوم  / مزایده,مزایده سه قطعه پلاک ثبتی شماره 1322.10228 و 1322.1117 و 1322.1119 نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899050/مزایده-پلاک-ثبتی-شماره-27677-فرعی-غیرمنقول'>مزایده پلاک ثبتی شماره 27677 فرعی غیرمنقول  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی شماره 27677 فرعی غیرمنقول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899865/مزایده-یک-سرویس-مبلمان-هشت-نفره'>مزایده یک سرویس مبلمان هشت نفره / مزایده,مزایده یک سرویس مبلمان هشت نفره</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899174/مزایدات-انواع-کابل-خودنگهدار-و-لوازم-آلومینیومی---نوبت-دوم'>مزایدات انواع کابل خودنگهدار و لوازم آلومینیومی  ..  نوبت دوم  / آگهی مزایده،مزایدات انواع کابل خودنگهدار و لوازم آلومینیومی  ..  نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899025/مناقصه-حسابرسی-اسناد-مالی-سال-1395-شهرداری-جعفرآباد'>مناقصه حسابرسی اسناد مالی سال 1395 شهرداری جعفرآباد  / آگهی مناقصه عمومی , حسابرسی اسناد مالی سال 1395 شهرداری جعفرآباد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899035/مناقصه-واگذاری-احداث--اصلاح--برکناری-و-تبدیل-خط-و-پست-و--'>مناقصه واگذاری احداث , اصلاح , برکناری و تبدیل خط  و پست و ... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه واگذاری احداث , اصلاح , برکناری و تبدیل خط  و پست و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899042/مزایده-خودروی-سواری-پژو-پارس-مدل-1389'>مزایده خودروی سواری پژو پارس مدل 1389 / مزایده خودروی سواری پژو پارس مدل 1389</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899051/مزایده-ملک-سه-واحد-آپارتمان-بخش-هفت-تهران'>مزایده ملک سه واحد آپارتمان بخش هفت تهران  / مزایده,مزایده ملک سه واحد آپارتمان بخش هفت تهران </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899057/مزایده-پلاک-ثبتی-507-فرعی-از-3375-اصلی'>مزایده پلاک ثبتی 507 فرعی از 3375 اصلی / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 507 فرعی از 3375 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899053/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-614-11متر'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 614.11متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 614.11متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899012/مناقصه-تامین-30-نفر-نیروی-عملیاتی-مرحله-دوم--نوبت-دوم'>مناقصه تامین 30 نفر نیروی عملیاتی  مرحله دوم - نوبت دوم  / مناقصه تامین 30 نفر نیروی عملیاتی  مرحله دوم - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899022/مناقصه-خرید-مقدار-16-050-متر-انواع-کابل-خودنگهدار-آلومینیومی-20-کیلوولت--تجدید'>مناقصه خرید مقدار 16.050 متر انواع کابل خودنگهدار آلومینیومی 20 کیلوولت... تجدید / آگهی تجدید مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه خرید مقدار 16.050 متر انواع کابل خودنگهدار آلومینیومی 20 کیلوولت... تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899116/مزایده-فروش-57-قطعه-از-املاک-نوبت-دوم'>مزایده فروش 57 قطعه از املاک نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش 57 قطعه از املاک نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899063/مزایده-عمومی-فروش-منازل-سازمانی'>مزایده عمومی فروش منازل سازمانی / مزایده,مزایده عمومی فروش منازل سازمانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898967/آگهی-مزایده-عمومی-بهره-برداری-از-منافع-رستوران-بزرگ-نمایشگاه'>آگهی مزایده عمومی بهره برداری از منافع رستوران بزرگ نمایشگاه / آگهی مزایده عمومی،آگهی مزایده عمومی بهره برداری از منافع رستوران بزرگ نمایشگاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899016/مناقصه-اجرای-پله-فرار-فلزی-بلوک-11-طبقه--'>مناقصه اجرای پله فرار فلزی بلوک 11 طبقه ... / مناقصه,مناقصه اجرای پله فرار فلزی بلوک 11 طبقه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899024/مناقصه-تامین-نیروی-انسانی-96-5-4'>مناقصه تامین نیروی انسانی 96.5.4 / آگهی مناقصه, مناقصه تامین نیروی انسانی 96.5.4</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899003/مناقصه-انجام-امور-خدماتی-تولیدی-و-فنی-نوبت-دوم'>مناقصه انجام امور خدماتی، تولیدی و فنی نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه انجام امور خدماتی، تولیدی و فنی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899007/تجدید-مناقصه-حفظ-و-نگهداری-و-حراست-پارکها-و-فضاهای-سبز-شهری-نوبت-دوم'>تجدید مناقصه حفظ و نگهداری و حراست پارکها و فضاهای سبز شهری نوبت دوم / آگهی تجدید مناقصه, تجدید مناقصه حفظ و نگهداری و حراست پارکها و فضاهای سبز شهری  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899066/مزایده-فروش-املاک-مازاد-و-معدن'>مزایده فروش املاک مازاد و معدن / مزایده,مزایده فروش املاک مازاد و معدن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899013/مناقصه-انجام-خدمات-پشتیبانی'>مناقصه انجام خدمات پشتیبانی  / مناقصه , مناقصه انجام خدمات پشتیبانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899021/مناقصه-فعالیت-های-خدماتی-مربوط-به-نظافت-و-جمع-آوری'>مناقصه فعالیت های خدماتی مربوط به نظافت و جمع آوری / مناقصه , مناقصه فعالیت های خدماتی مربوط به نظافت و جمع آوری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899027/مناقصه-انجام-خدمات-پشتیبانی-خود-نیروهای-خدماتی-فضای-سبز'>مناقصه انجام خدمات پشتیبانی خود نیروهای خدماتی فضای سبز  / مناقصه , مناقصه انجام خدمات پشتیبانی خود نیروهای خدماتی فضای سبز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899045/مزایده-ماشین-آلات'>مزایده ماشین آلات / مزایده,مزایده ماشین آلات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898991/مناقصه-عمومی-تامین-خرید--نصب-و-راه-اندازی-دو-دستگاه-جرثقیل-پایه-ستونی'>مناقصه عمومی تامین خرید ، نصب و راه اندازی دو دستگاه جرثقیل پایه ستونی  / مناقصه عمومی همراه با ارزیابی کیفی، مناقصه عمومی تامین خرید ، نصب و راه اندازی دو دستگاه جرثقیل پایه ستونی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899008/مناقصه-نگهداری-شبکه-BSS'>مناقصه  نگهداری شبکه BSS  / مناقصه  نگهداری شبکه BSS </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898995/مناقصه-انجام-امور-بخشی-از-خدمات--نگهبانی--حمل-و-نقل---نوبت-دوم'>مناقصه انجام امور بخشی از خدمات ، نگهبانی ، حمل و نقل.... نوبت دوم  / مناقصه , مناقصه  انجام امور بخشی از خدمات ، نگهبانی ، حمل و نقل.... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899067/فراخوان-شناسایی-سرمایه-گذار-تکمیل-بخشی-از-تاسیسات-فاضلاب-شهر-چابهار'>فراخوان شناسایی سرمایه گذار تکمیل بخشی از تاسیسات فاضلاب شهر چابهار  / آگهی فراخوان شناسایی سرمایه گذار , فراخوان شناسایی سرمایه گذار تکمیل بخشی از تاسیسات فاضلاب شهر چابهار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899087/فراخوان-شناسایی-سرمایه-گذار-تکمیل-بخشی-از-تاسیسات-فاضلاب-شهر-چابهار'>فراخوان شناسایی سرمایه گذار تکمیل بخشی از تاسیسات فاضلاب شهر چابهار  / آگهی فراخوان شناسایی سرمایه گذار , فراخوان شناسایی سرمایه گذار تکمیل بخشی از تاسیسات فاضلاب شهر چابهار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899080/آگهی-ارزیابی-خرید-200-کیت-تک-واحدی-انشعاب-آب'>آگهی ارزیابی خرید 200 کیت تک واحدی انشعاب آب  / آگهی ارزیابی ، آگهی ارزیابی خرید 200 کیت تک واحدی انشعاب آب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898997/مناقصه-اجرای-عملیات-لکه-گیری-و-روکش-آسفالت-محور-سه-راهی-بروجرد--نهاوند--نوبت-دوم'>مناقصه اجرای عملیات لکه گیری و روکش آسفالت محور سه راهی بروجرد - نهاوند... نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه اجرای عملیات لکه گیری و روکش آسفالت محور سه راهی بروجرد - نهاوند... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899000/تجدید-مناقصه-عملیات-اجرایی-مرمت-و-بهسازی--نوبت-دوم'>تجدید مناقصه  عملیات اجرایی مرمت و بهسازی... نوبت دوم  / آگهی تجدید مناقصه، تجدید مناقصه عملیات اجرایی مرمت و بهسازی...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899098/مزایده-عرصه-و-اعیان-ملک-مساحت-4587متر'>مزایده عرصه و اعیان ملک مساحت 4587متر  / مزایده,مزایده عرصه و اعیان ملک مساحت 4587متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898979/مناقصه-واگذاری-تکمیل-مصلای--'>مناقصه واگذاری تکمیل مصلای... / مناقصه , مناقصه واگذاری تکمیل مصلای...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899075/مزایده-فروش-ماشین-آلات-و-اقلام-مازاد'>مزایده فروش ماشین آلات و اقلام مازاد  / مزایده, مزایده فروش ماشین آلات و اقلام مازاد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898936/مناقصه-خرید-کودشیمیایی-سوپر-فسفات-ساده-گرانوله--'>مناقصه خرید کودشیمیایی سوپر فسفات ساده گرانوله ... / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه خرید کودشیمیایی سوپر فسفات ساده گرانوله ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899040/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مسکونی-196-11متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی 196.11متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی 196.11متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899044/مزایده-آپارتمان-مسکونی-طبقه-سه-مساحت-195-71متر'>مزایده آپارتمان مسکونی طبقه سه مساحت 195.71متر  / مزایده,مزایده آپارتمان مسکونی طبقه سه مساحت 195.71متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899043/مزایده-آپارتمان-طبقه-دوم-195-91متر'>مزایده آپارتمان طبقه دوم 195.91متر / مزایده,مزایده آپارتمان طبقه دوم 195.91متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899047/مزایده-آپارتمان-مسکونی-195-51مترمربع'>مزایده آپارتمان مسکونی 195.51مترمربع / مزایده,مزایده آپارتمان مسکونی 195.51مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899039/مزایده-دو-دانگ-از-ششدانگ-مغازه-18متر'>مزایده دو دانگ از ششدانگ مغازه 18متر / مزایده,مزایده دو دانگ از ششدانگ مغازه 18متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898926/مناقصه-تهیه-و-توزیع-75-دستگاه-Bipap-ST---نوبت-دوم'>مناقصه تهیه و توزیع 75 دستگاه Bipap ST...- نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه تهیه و توزیع 75 دستگاه Bipap ST...- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899778/استعلام-کولر-گازی-TMFS50H-50000'>استعلام کولر گازی  TMFS50H 50000  / استعلام, استعلام کولر گازی  TMFS50H 50000 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899812/استعلام-خیارشور-آرین'>استعلام خیارشور آرین / استعلام, استعلام خیارشور آرین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899813/استعلام-سیستم-اعلام-حریق'>استعلام سیستم اعلام حریق  / استعلام ,استعلام سیستم اعلام حریق </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899805/استعلام-برقگیر-الکتریکی-ولتاژ-24KV-شدت-جریان-KA10'>استعلام  برقگیر الکتریکی ولتاژ 24KV شدت جریان KA10 / استعلام برقگیر الکتریکی ولتاژ 24KV شدت جریان KA10</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899799/استعلام-انجام-خدمات-تست-و-راه-اندازی-حفاظت-ویژه-پست'>استعلام انجام خدمات تست و راه اندازی حفاظت ویژه پست / استعلام انجام خدمات تست و راه اندازی حفاظت ویژه پست</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899769/استعلام-کفش-کتانی-داخل-سالن-فوتسال'>استعلام کفش کتانی داخل سالن فوتسال / استعلام, استعلام کفش کتانی داخل سالن فوتسال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899767/استعلام-شرح-خدمات-پشتیبانی-و-توسعه-نرم-افزار--'>استعلام شرح خدمات پشتیبانی و توسعه نرم افزار ... / استعلام شرح خدمات پشتیبانی و توسعه نرم افزار ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899807/استعلام-سامانه-جامع-اطلاعات-کشورها--'>استعلام سامانه جامع اطلاعات کشورها ... / استعلام ,استعلام سامانه جامع اطلاعات کشورها ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899810/استعلام-پشتیبانی-و-توسعه-سیستم-حقوق-و-دستمزد--'>استعلام پشتیبانی و توسعه سیستم حقوق و دستمزد ... / استعلام ,استعلام پشتیبانی و توسعه سیستم حقوق و دستمزد ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899814/استعلام-کاغذ-تحریر-70-گرمی'>استعلام کاغذ تحریر 70 گرمی / استعلام ,استعلام کاغذ تحریر 70 گرمی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899777/استعلام-اسپیلت-اینروتردار-سرد-9000-ال-جی'>استعلام اسپیلت اینروتردار سرد 9000 ال جی / استعلام اسپیلت اینروتردار سرد 9000 ال جی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899768/استعلام-اسپیلت-اینروتردار-سرد-24000-ال-جی'>استعلام اسپیلت اینروتردار سرد 24000 ال جی / استعلام اسپیلت اینروتردار سرد 24000 ال جی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899761/استعلام-اجرای-زیرساخت-بال-غربی-مرکز-داده-فردوسی'>استعلام اجرای زیرساخت بال غربی مرکز داده فردوسی / آگهی مناقصه ,استعلام اجرای زیرساخت بال غربی مرکز داده فردوسی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899751/استعلام-دستمال'>استعلام دستمال  / استعلام ,استعلام دستمال </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899741/استعلام-هارد-سرور'>استعلام هارد سرور / استعلام هارد سرور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899804/استعلام-رید-کنترلر'>استعلام رید کنترلر / استعلام, استعلام رید کنترلر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899757/استعلام-رنگ-آمیزی-ساختمان-و-ساخت-انباری'>استعلام رنگ آمیزی ساختمان و ساخت انباری / استعلام, استعلام رنگ آمیزی ساختمان و ساخت انباری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898938/مزایده-مقدار-حدود-80-تن-ضایعات-سیلندر-گاز-مایع'>مزایده مقدار حدود  80 تن ضایعات سیلندر گاز مایع  / آگهی مزایده,مزایده مقدار حدود  80 تن ضایعات سیلندر گاز مایع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899748/استعلام-آبرسانی-به-واحدهای-بنیاد-مسکن-روستای-اسفید'>استعلام  آبرسانی به واحدهای بنیاد مسکن روستای اسفید / استعلام, استعلام  آبرسانی به واحدهای بنیاد مسکن روستای اسفید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899797/استعلام-کیسه-زباله-90-70-فله'>استعلام کیسه زباله 90/70 فله  / استعلام, استعلام کیسه زباله 90/70 فله </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899779/استعلام-تامین-رنگ-ساختمانی-جهت-مصرف-در-مدارس'>استعلام تامین رنگ ساختمانی جهت مصرف در مدارس / استعلام، استعلام تامین رنگ ساختمانی جهت مصرف در مدارس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899765/استعلام-براکت-فلزی'>استعلام براکت فلزی / استعلام ، استعلام براکت فلزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899747/استعلام-خرید-و-اجرای-اقلام-فیبر-نوری-و-تکمیل-برق-کانکس-های-مخابراتی'>استعلام خرید و اجرای اقلام فیبر نوری و تکمیل برق کانکس های مخابراتی / استعلام , استعلام  خرید و اجرای اقلام فیبر نوری و تکمیل برق کانکس های مخابراتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899713/استعلام-بازسازی-آبدارخانه'>استعلام بازسازی آبدارخانه / استعلام ,استعلام بازسازی آبدارخانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899726/استعلام-اینورتر'>استعلام اینورتر / استعلام ,استعلام اینورتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899743/استعلام-دستکش-معاینه-غیر-استریل-بدون-پودر-و--'>استعلام دستکش معاینه غیر استریل بدون پودر و ... / استعلام ,استعلام دستکش معاینه غیر استریل بدون پودر و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899758/استعلام-سرویس-و-نگهداری-سیستم-های-نظارتی'>استعلام سرویس و نگهداری سیستم های نظارتی  / استعلام ,استعلام سرویس و نگهداری سیستم های نظارتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898946/تجدید-مناقصه-تهیه-طبخ-و-توزیع-غذا'>تجدید مناقصه تهیه طبخ و توزیع غذا  / تجدید آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تهیه طبخ و توزیع غذا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899774/استعلام-شارژ-230-عدد-کپسول-آتش-نشانی'>استعلام شارژ 230 عدد کپسول آتش نشانی / استعلام ,استعلام شارژ 230 عدد کپسول آتش نشانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899200/مزایده-ششدانگ-اپارتمان-به-مساحت-269-28متر'>مزایده ششدانگ اپارتمان به مساحت 269.28متر  / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان به مساحت 269.28متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899727/استعلام-دستگاه-برش-آجر'>استعلام دستگاه برش آجر / استعلام دستگاه برش آجر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899723/استعلام-ابزارآلات-لوله-کشی-و-گرمایشی'>استعلام ابزارآلات لوله کشی و گرمایشی / استعلام ابزارآلات لوله کشی و گرمایشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899784/استعلام-دریل-32-میلیمتر-پایه-بلند-محک'>استعلام  دریل 32 میلیمتر پایه بلند محک   / استعلام , استعلام  دریل 32 میلیمتر پایه بلند محک  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899780/استعلام-جعبه-ابزار-پرتابل-چرخدار-7-کشویی'>استعلام جعبه ابزار پرتابل چرخدار 7 کشویی / استعلام , استعلام جعبه ابزار پرتابل چرخدار 7 کشویی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899771/استعلام-پرینتر'>استعلام پرینتر  / استعلام  پرینتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899732/استعلام-کامپیوتر'>استعلام کامپیوتر  / استعلام، استعلام کامپیوتر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899560/استعلام-پودر-ماشین-لباسشویی-96-5-4'>استعلام پودر ماشین لباسشویی 96.5.4 / استعلام , استعلام پودر ماشین لباسشویی  96.5.4</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899573/استعلام-دستمال-کاغذی-96-5-4'>استعلام دستمال کاغذی 96.5.4 / استعلام دستمال کاغذی 96.5.4</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899584/استعلام-خرید-و-نصب-دوربین'>استعلام خرید و نصب دوربین  / استعلام، استعلام خرید و نصب دوربین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899608/استعلام-لپ-تاپ-14-یا-15-اینچ-ترجیحا-ایرانی'>استعلام  لپ تاپ 14 یا 15 اینچ ترجیحا ایرانی  / استعلام، استعلام  لپ تاپ 14 یا 15 اینچ ترجیحا ایرانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899559/استعلام-سایر-فعالیتهای-خدماتی-اطلاع-رسانی'>استعلام سایر فعالیتهای خدماتی اطلاع رسانی  / استعلام سایر فعالیتهای خدماتی اطلاع رسانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899536/استعلام-شکلات-مارک-مرداس-1200-گرمی'>استعلام شکلات مارک مرداس 1200 گرمی / استعلام , استعلام شکلات مارک مرداس 1200 گرمی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899617/استعلام-کیسه-زباله-در-سایز-مختلف-250-کیلو--'>استعلام کیسه زباله در سایز مختلف 250 کیلو ... / استعلام , استعلام کیسه زباله در سایز مختلف 250 کیلو ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899506/استعلام-ذخیره-ساز-دیجیتالی'>استعلام ذخیره ساز دیجیتالی / استعلام , استعلام ذخیره ساز دیجیتالی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898956/مناقصه-نسبت-به-خرید-سه-ست-پلنت-تغذیه---'>مناقصه نسبت به خرید سه ست پلنت تغذیه  ... / مناقصه نسبت به خرید سه ست پلنت تغذیه  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899570/استعلام-نصب-خار-ضد-صعود-خطوط-فوق-توزیع-هرات'>استعلام نصب خار ضد صعود خطوط فوق توزیع هرات  / استعلام، استعلام نصب خار ضد صعود خطوط فوق توزیع هرات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899597/استعلام-جوشکاری-و-رنگ-آمیزی-پیچ-و-مهره'>استعلام جوشکاری و رنگ آمیزی پیچ و مهره  / استعلام, استعلام جوشکاری و رنگ آمیزی پیچ و مهره </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899592/استعلام-تجهیزات-شیر-وفلکه-موتورخانه-ساختمان-اداری'>استعلام  تجهیزات شیر  وفلکه موتورخانه ساختمان اداری  / استعلام ,استعلام  تجهیزات شیر  وفلکه موتورخانه ساختمان اداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899575/استعلام-امور-خدمات-و-نگهداری-از-تاسیسات-ساختمان'>استعلام  امور خدمات و نگهداری از تاسیسات ساختمان  / استعلام  امور خدمات و نگهداری از تاسیسات ساختمان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899483/استعلام-خرید-گوشی-تلفن-رومیزی'>استعلام خرید گوشی تلفن رومیزی / استعلام ,استعلام خرید گوشی تلفن رومیزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899430/استعلام-تخت-چوبی-M-D-F'>استعلام تخت چوبی M.D.F / استعلام ,استعلام تخت چوبی M.D.F</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899439/استعلام-تلویزیون-LCD23'>استعلام تلویزیون LCD23 / استعلام ,استعلام تلویزیون LCD23</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899448/استعلام-تهیه-و-نصب-پکیج-5-تن-تبرید-جهت-تامین-سرمایش'>استعلام تهیه و نصب پکیج 5 تن تبرید جهت تامین سرمایش / استعلام ,استعلام تهیه و نصب پکیج 5 تن تبرید جهت تامین سرمایش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899542/استعلام-جارو-برقی-سطلی-و-آبسردکن'>استعلام جارو برقی سطلی و آبسردکن  / استعلام ,استعلام جارو برقی سطلی و آبسردکن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899551/استعلام-پرچم-ایران'>استعلام پرچم ایران  / استعلام ,استعلام پرچم ایران </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898925/فراخوان-انتخاب-پیمانکار-عملیات-اجرایی-شبکه-آبیاری-تحت-فشار-نوبت-دوم'>فراخوان انتخاب پیمانکار عملیات اجرایی شبکه آبیاری تحت فشار نوبت دوم  / فراخوان ارزیابی کیفی پیمانکاران,فراخوان انتخاب پیمانکار عملیات اجرایی شبکه آبیاری تحت فشار نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899770/استعلام-انجام-امور-مربوط-به-آموزش-صنایع-دستی-96-05-04'>استعلام  انجام امور مربوط به آموزش صنایع دستی -96.05.04 / استعلام, استعلام  انجام امور مربوط به آموزش صنایع دستی - 96.05.04</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899733/استعلام-ترمیم-و-اصلاح-آسفالت-ورودی-شهرک-صنعتی'>استعلام ترمیم و اصلاح آسفالت ورودی شهرک صنعتی / استعلام, استعلام ترمیم و اصلاح آسفالت ورودی شهرک صنعتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899790/استعلام-خرید-و-نصب-سیستم-صوت-سالن-کنفرانس'>استعلام خرید و نصب سیستم صوت سالن کنفرانس  / استعلام ,  استعلام خرید و نصب سیستم صوت سالن کنفرانس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899754/استعلام-تامین-و-اجرای-پانل-آگوستیک-دیواری'>استعلام تامین و اجرای پانل آگوستیک دیواری  / استعلام, استعلام تامین و اجرای پانل آگوستیک دیواری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899739/استعلام-تامین-و-اجرای-سنگ-کف-پارکینگ'>استعلام تامین و اجرای سنگ کف پارکینگ  / استعلام, استعلام تامین و اجرای سنگ کف پارکینگ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898940/مزایده-فروش-املاک-شامل-زمین-و-خانه-تجدید-نوبت-دوم'>مزایده فروش املاک شامل زمین و خانه تجدید نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش املاک شامل زمین و خانه تجدید نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899719/استعلام-خرید-وسایل-و-کالاهای-مورد-نیاز-امکان-رفاهی'>استعلام خرید وسایل و کالاهای مورد نیاز امکان رفاهی  / استعلام ,استعلام خرید وسایل و کالاهای مورد نیاز امکان رفاهی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899731/استعلام-بیمه-شخص-ثالث-و--'>استعلام بیمه شخص ثالث و ... / استعلام ,استعلام بیمه شخص ثالث و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899752/استعلام-خرید-100-شاخه-ناودانی-گالوانیزه-گرم'>استعلام خرید 100 شاخه ناودانی گالوانیزه گرم  / استعلام ,استعلام خرید 100 شاخه ناودانی گالوانیزه گرم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899764/استعلام-خرید-50-عدد-مقره-اتکایی'>استعلام خرید 50 عدد مقره اتکایی / استعلام ,استعلام خرید 50 عدد مقره اتکایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899782/استعلام-خرید-1000-عدد-شکل-120-کیلو-نیوتن'>استعلام خرید 1000 عدد شکل 120 کیلو نیوتن  / استعلام ,استعلام خرید 1000 عدد شکل 120 کیلو نیوتن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899744/استعلام-دیتا-پرژکتور-سونی-96-5-4'>استعلام  دیتا پرژکتور سونی 96.5.4 / استعلام , استعلام   دیتا پرژکتور سونی  96.5.4</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899785/استعلام-تهیه-و-نصب-کولر-گازی-96-5-4'>استعلام تهیه و نصب کولر گازی 96.5.4 / استعلام , استعلام تهیه و نصب کولر گازی  96.5.4</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899802/استعلام-تابلو-برق-ریتال'>استعلام تابلو برق ریتال  / استعلام، استعلام تابلو برق ریتال </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899763/استعلام-منیزیوم-سولفات-7-آب'>استعلام منیزیوم سولفات 7 آب / استعلام منیزیوم سولفات 7 آب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899775/استعلام-ماژیک-سی-دی'>استعلام ماژیک سی دی / استعلام ماژیک سی دی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899798/استعلام-پودر-لباسشویی-دستی'>استعلام پودر لباسشویی دستی / استعلام, استعلام پودر لباسشویی دستی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899759/استعلام-انجام-خدمات-نظافتی-و-آبدارخانه-ای'>استعلام انجام خدمات نظافتی و آبدارخانه ای  / استعلام، استعلام انجام خدمات نظافتی و آبدارخانه ای </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899725/استعلام-آهن-ورق-سیاه'>استعلام آهن ورق سیاه / فرم استعلام بهاء , استعلام آهن ورق سیاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899710/استعلام-لاستیک-با-تیوپ-و-نوار'>استعلام لاستیک با تیوپ و نوار  / استعلام بهاء, استعلام لاستیک با تیوپ و نوار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899716/استعلام-شیر-قطع-کن-تجاوز-دور-CPU-لکوموتیو-و--'>استعلام شیر قطع کن تجاوز دور CPU  لکوموتیو و ...  / استعلام بهاء, استعلام شیر قطع کن تجاوز دور CPU  لکوموتیو و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899728/استعلام-بهاء-کیسینگ-پمپ-315--100-و--'>استعلام بهاء کیسینگ پمپ 315 - 100 و ...  / فرم استعلام , استعلام بهاء کیسینگ پمپ 315 - 100 و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899742/استعلام-رولربیرینگ-مخروطی-وکیوم-پمپ'>استعلام رولربیرینگ مخروطی وکیوم پمپ  / استعلام , استعلام رولربیرینگ مخروطی وکیوم پمپ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899753/استعلام-روغن-و-گریس'>استعلام روغن و گریس  / استعلام ,استعلام روغن و گریس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898978/فراخوان-مناقصه-انجام-عملیات-تهیه-و-تامین--نصب-و-پیاده-سازی-تجهیزات-زیرساخت-فیزیکی--'>فراخوان مناقصه انجام عملیات تهیه و تامین , نصب و پیاده سازی تجهیزات زیرساخت فیزیکی ... / فراخوان مناقصه انجام عملیات تهیه و تامین , نصب و پیاده سازی تجهیزات زیرساخت فیزیکی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899722/مناقصه-بازنگری-فرآیند-برنامه-ریزی-و-زمانبندی-فعلایتهای-نت-پیشگیرانه'>مناقصه بازنگری فرآیند برنامه ریزی و زمانبندی فعلایتهای نت پیشگیرانه / مناقصه بازنگری فرآیند برنامه ریزی و زمانبندی فعلایتهای نت پیشگیرانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899547/فراخوان-خرید-دستگاه-آنالیز-جریان-مورد-نیاز-خود'>فراخوان خرید دستگاه آنالیز جریان مورد نیاز خود  / فراخوان ,  فراخوان خرید دستگاه آنالیز جریان مورد نیاز خود </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899543/مناقصه-ارائه-خدمات-دندانپزشکی-درمانگاه-خانواده'>مناقصه ارائه خدمات دندانپزشکی درمانگاه خانواده / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه ارائه خدمات دندانپزشکی درمانگاه خانواده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899537/مناقصه-واگذاری-داروخانه-های-درمانگاه-200-دستگاه'>مناقصه واگذاری داروخانه های درمانگاه 200 دستگاه / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه واگذاری داروخانه های درمانگاه 200 دستگاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899576/استعلام-paperless-recorde-enertrace--'>استعلام paperless recorde enertrace ... / استعلام بهای الکترونیکی, استعلام paperless recorde enertrace ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899599/استعلام-AUXILARY-RELAY--125-VDC--TYPE-PHD-31-E-SQUARE-D----'>استعلام AUXILARY RELAY , 125 VDC , TYPE :PHD 31 E SQUARE D ...... / استعلام AUXILARY RELAY , 125 VDC , TYPE :PHD 31 E SQUARE D ......</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899531/استعلام-سایه-بان-متحرک-جهت-نصب-بالای-بلوک-co2--'>استعلام سایه بان متحرک جهت نصب بالای بلوک co2 ... / استعلام بهای الکترونیکی, استعلام سایه بان متحرک جهت نصب بالای بلوک co2 ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899519/فرم-استعلام-CONTROLLER-STYLE-APS--'>فرم استعلام  CONTROLLER STYLE APS ... / فرم استعلام , فرم استعلام CONTROLLER STYLE APS ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898965/مزایده-اجاره-ساختمان-بازرگانی-سابق--نوبت-دوم'>مزایده اجاره ساختمان بازرگانی سابق - نوبت دوم  / خلاصه آگهی مزایده, مزایده اجاره ساختمان بازرگانی سابق - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899556/فرم-استعلام-Module-FUM-210-Part-No-6DP1210-8BC-Siemens'>فرم استعلام Module FUM 210 Part No:6DP1210-8BC Siemens       / فرم استعلام بهاء,  فرم استعلام Module FUM 210 Part No:6DP1210-8BC Siemens      </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899445/استعلام-دیافراگم-و-لو-دستی-1-اینچ--'>استعلام دیافراگم و لو دستی 1 اینچ ... / استعلام دیافراگم و لو دستی 1 اینچ ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899611/استعلام-ممیزی-املاک-و-انشعابات-آب-و-فاضلاب-شهر-اردبیل'>استعلام ممیزی املاک و انشعابات آب و فاضلاب شهر اردبیل  / استعلام بها،استعلام ممیزی املاک و انشعابات آب و فاضلاب شهر اردبیل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899185/مناقصه-اجاره-نه-(9)-دستگاه-کامیونت-تانکردار-حمل-آب'> مناقصه اجاره نه (9) دستگاه کامیونت تانکردار حمل آب  / آگهی فراخوان جهت شناسایی پیمانکار,  مناقصه اجاره نه (9) دستگاه کامیونت تانکردار حمل آب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899789/مناقصه-خرید-11-دستگاه-تجهیزات-امنیتی-HSM'>مناقصه خرید 11 دستگاه تجهیزات امنیتی HSM / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه خرید 11 دستگاه تجهیزات امنیتی HSM</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899794/مناقصه-خرید-40-دستگاه-سرور'>مناقصه خرید 40 دستگاه سرور / مناقصه عمومی, مناقصه خرید 40 دستگاه سرور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899800/مزایده-فروش-30-هزار-تن-گوگرد-گرانول-صادراتی'>مزایده فروش 30 هزار تن گوگرد گرانول صادراتی  / مزایده, مزایده فروش 30 هزار تن گوگرد گرانول صادراتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899017/مناقصه-ساخت-یک-دستگاه-حکاکی-لیزر'>مناقصه ساخت یک دستگاه حکاکی لیزر  / آگهی مناقصه, مناقصه ساخت یک دستگاه حکاکی لیزر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899199/مناقصه-اجاره-9-دستگاه-آمبولانس-بصورت-24-ساعته'>مناقصه اجاره 9 دستگاه آمبولانس بصورت 24 ساعته / آگهی فراخوان جهت شناسایی پیمانکار, مناقصه اجاره 9 دستگاه آمبولانس بصورت 24 ساعته</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899323/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-وانت-نیسان--نوبت-دوم'>مزایده یک دستگاه خودروی وانت نیسان - نوبت دوم  / مزایده , مزایده یک دستگاه خودروی وانت نیسان - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899301/مزایده-اموال-غیرمنقول-شامل-خانه-زمین-و-مغازه-نوبت-اول'>مزایده اموال غیرمنقول شامل خانه.زمین و مغازه نوبت اول / مزایده ,مزایده اموال غیرمنقول شامل خانه.زمین و مغازه نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899319/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-سواری-پراید'>مزایده یک دستگاه خودرو سواری پراید  / مزایده یک دستگاه خودرو سواری پراید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899310/مناقصه-قرارداد-انجام-کلیه-عملیات-رفع-اتفاقات--رفع-حوادث-تجهیزاتی---'>مناقصه قرارداد انجام کلیه عملیات رفع اتفاقات , رفع حوادث تجهیزاتی ....  / آگهی مناقصه, مناقصه قرارداد انجام کلیه عملیات رفع اتفاقات , رفع حوادث تجهیزاتی .... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899316/فراخوان-تامین-خودروهای-استیجاری'>فراخوان تامین خودروهای استیجاری / آگهی فراخوان مناقصه, فراخوان تامین خودروهای استیجاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899305/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-88-39متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 88.39متر / مزایده ,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 88.39متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899318/مزایده-واگذاری-اجاره-و-بهره-برداری-از-تابلوهای-تبلیغاتی'>مزایده واگذاری اجاره و بهره برداری از تابلوهای تبلیغاتی  / آگهی مزایده عمومی,  مزایده واگذاری اجاره و بهره برداری از تابلوهای تبلیغاتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899308/مزایده-ششدانگ-دو-باب-خانه-و-یک-قطعه-زمین-بصورت-کارخانه'>مزایده ششدانگ دو باب خانه و یک قطعه زمین بصورت کارخانه / مزایده ,مزایده ششدانگ دو باب خانه و یک قطعه زمین بصورت کارخانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899298/مزایده-فروش-یک-دستگاه-خودرو-وانت-مزدا-دو-کابین'>مزایده فروش یک دستگاه خودرو وانت مزدا دو کابین  / آگهی مزایده , مزایده فروش یک دستگاه خودرو وانت مزدا دو کابین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898937/مزایده-فروش-17-قطعه-اراضی-مسکونی-نوبت-چهارم'>مزایده فروش 17 قطعه اراضی مسکونی نوبت چهارم  / مزایده,مزایده فروش 17 قطعه اراضی مسکونی نوبت چهارم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899546/مزایده-فروش-سه-قطعه-زمین-کاربری-مسکونی-تجاری'>مزایده فروش سه قطعه زمین کاربری مسکونی تجاری  / مزایده,مزایده فروش سه قطعه زمین کاربری مسکونی تجاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899300/مزایده-اجاره-رستوران-نوبت-دوم'>مزایده اجاره رستوران  نوبت دوم  / مزایده،  اجاره رستوران  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899290/مناقصه-حمل-پسماندهای-حاصل-از-فرآیند-تولید-96-5-4'>مناقصه حمل پسماندهای حاصل از فرآیند تولید  96.5.4 / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه حمل پسماندهای حاصل از فرآیند تولید 96.5.4</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899285/مزایده-پنج-دستگاه-خودرو-نوبت-دوم'>مزایده پنج دستگاه خودرو نوبت دوم  / آگهی مزایده، مزایده پنج دستگاه خودرو نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899376/مزایده-ملک-اوقافی-مساحت-مغازه-20-مترمربع'>مزایده ملک اوقافی مساحت مغازه 20 مترمربع  / مزایده ,مزایده ملک اوقافی مساحت مغازه 20 مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899321/تجدید-مناقصه-تامین-خودروی-استیجاری-سبک-یا-سواری'>تجدید مناقصه تامین خودروی استیجاری سبک یا سواری / تجدید مناقصه عمومی  , مناقصه تامین خودروی استیجاری سبک یا سواری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898931/مناقصه-نصب-و-جمع-آوری-تجهیزات-انتقال-مخابرات-خراسان-جنوبی---96-5-4'>مناقصه نصب و جمع آوری تجهیزات انتقال مخابرات خراسان جنوبی ....96.5.4 / آگهی مناقصه , مناقصه نصب و جمع آوری تجهیزات انتقال مخابرات خراسان جنوبی ....96.5.4</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899309/فراخوان-خدمات-امور-پشتیبانی-و-نگهداری-مجموعه-های-انقلاب--'>فراخوان خدمات امور پشتیبانی و نگهداری مجموعه های انقلاب... / فراخوان , فراخوان خدمات امور پشتیبانی و نگهداری مجموعه های انقلاب...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899433/مزایده-واگذاری-تعداد-4-قطعه-زمین-مسکونی'>مزایده واگذاری تعداد 4 قطعه زمین مسکونی / مزایده,مزایده واگذاری تعداد 4 قطعه زمین مسکونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899380/مزایده-یکباب-مغازه-مساحت-داخلی-8-14مترمربع'>مزایده یکباب مغازه مساحت داخلی 8.14مترمربع / مزایده ,مزایده یکباب مغازه مساحت داخلی 8.14مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899372/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-57-08متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 57.08متر / مزایده ,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 57.08متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899313/مزایده-ساختمان-مسکونی-عرصه-220مترمربع'>مزایده ساختمان مسکونی عرصه 220مترمربع / مزایده ,مزایده ساختمان مسکونی عرصه 220مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899275/مزایده-فروش-خودرو-سواری-پژو-405'>مزایده فروش خودرو سواری پژو 405  / مزایده , مزایده فروش خودرو سواری پژو 405 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899332/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-دویست-مترمربع'>مزایده ششدانگ زمین مساحت دویست مترمربع  / مزایده ,مزایده ششدانگ زمین مساحت دویست مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898935/فراخوان-مناقصه-اجرای-کارهای-ساختمانی-و-تاسیساتی--نوبت-اول'>فراخوان مناقصه اجرای کارهای ساختمانی و تاسیساتی ..-نوبت اول / فراخوان مناقصه , فراخوان مناقصه اجرای کارهای ساختمانی و تاسیساتی پروژه درمانگاه تامین اجتماعی دیر ...نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899399/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-دویست-متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت دویست متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت دویست متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899390/مزایده-یک-واحد-تجاری-به-مساحت-31-25مترمربع'>مزایده یک واحد تجاری به مساحت 31.25مترمربع / مزایده,مزایده یک واحد تجاری به مساحت 31.25مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899286/مزایده-یک-دستگاه-سپراتور-جداکننده-نوبت-دوم'>مزایده یک دستگاه سپراتور جداکننده نوبت دوم  / مزایده , مزایده یک دستگاه سپراتور جداکننده نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899344/مزایده-آپارتمان-مشاعی-مساحت-121-03متر'>مزایده آپارتمان مشاعی مساحت 121.03متر / مزایده ,مزایده آپارتمان مشاعی مساحت 121.03متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899346/مزایده-ششدانگ-اعیان-آپارتمان-دو-خوابه-قدمت-شش-سال'>مزایده ششدانگ اعیان آپارتمان دو خوابه قدمت شش سال / مزایده ,مزایده ششدانگ اعیان آپارتمان دو خوابه قدمت شش سال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899351/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-92-26مترمربع'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 92.26مترمربع  / مزایده ,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 92.26مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899311/مزایده-سه-دانگ-از-ششدانگ-پلاک-ثبتی-بخش-5-اصفهان'>مزایده سه دانگ از ششدانگ پلاک ثبتی بخش 5 اصفهان  / مزایده ,مزایده سه دانگ از ششدانگ پلاک ثبتی بخش 5 اصفهان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899361/مزایده-یک-دستگاه-یخچال-4-درب'>مزایده یک دستگاه یخچال 4 درب  / مزایده یک دستگاه یخچال 4 درب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899357/مزایده-لودر-هپکو'>مزایده لودر هپکو  / آگهی مزایده,مزایده لودر هپکو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899302/مزایده-واگذاری-بهره-برداری-اجاره-از-یک-قطعه-زمین-فنس-کشی-شده-نوبت-دوم--چاپ-دوم'>مزایده واگذاری بهره برداری اجاره از یک قطعه زمین فنس کشی شده نوبت دوم - چاپ دوم / آگهی مزایده,مزایده واگذاری بهره برداری اجاره از یک قطعه زمین فنس کشی شده نوبت دوم - چاپ دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899538/مزایده-فروش-17-قطعه-از-زمینهای-شهر-خورزوق'>مزایده فروش 17 قطعه از زمینهای شهر خورزوق / مزایده,مزایده فروش 17 قطعه از زمینهای شهر خورزوق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899295/مزایده-واگذاری-جایگاه-CNG-مرحله-دوم'>مزایده واگذاری جایگاه CNG مرحله دوم  / آگهی مزایده,مزایده واگذاری جایگاه CNG مرحله دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899524/مزایده-ملک-مشاع-تحت-پلاک-ثبتی-922-اصلی'>مزایده ملک مشاع تحت پلاک ثبتی 922 اصلی / مزایده,مزایده ملک مشاع تحت پلاک ثبتی 922 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899263/مزایده-واگذاری-استیجاری-مقدار-120-متر-مربع-از-زمین-پارکینگ-خود-نوبت-دوم-مرحله-اول'>مزایده واگذاری استیجاری مقدار 120 متر مربع از زمین پارکینگ خود نوبت دوم- مرحله اول  / آگهی مزایده عمومی، مزایده واگذاری استیجاری مقدار 120 متر مربع از زمین پارکینگ خودنوبت دوم- مرحله اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899762/مزایده-فروش-املاک-استان-مرکزی'>مزایده فروش املاک استان مرکزی  / مزایده,مزایده فروش املاک استان مرکزی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899532/مزایده-ملک-به-مساحت-عرصه-هفتاد-متر'>مزایده ملک به مساحت عرصه هفتاد متر  / مزایده,مزایده ملک به مساحت عرصه هفتاد متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899283/مزایده-واگذاری-به-اجاره-املاک-96-5-4'>مزایده واگذاری به اجاره املاک 96.5.4 / آگهی مزایده, مزایده واگذاری به اجاره املاک 96.5.4</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899526/مزایده-22-شعیر-مشاع-از-سه-دانگ-مشاع-از-پلاک-8012فرعی'>مزایده 22 شعیر مشاع از سه دانگ مشاع از پلاک 8012فرعی / مزایده,مزایده 22 شعیر مشاع از سه دانگ مشاع از پلاک 8012فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899071/اصلاحیه-مزایده-فروش-محصول-سردرختی-زیتون-باغات'>اصلاحیه مزایده فروش محصول سردرختی زیتون باغات / اصلاحیه آگهی مزایده, مزایده فروش محصول سردرختی زیتون باغات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899530/مزایده-دو-واحد-آپارتمان-اموال-غیرمنقول-نوبت-اول'>مزایده دو واحد آپارتمان اموال غیرمنقول نوبت اول / مزایده,مزایده دو واحد آپارتمان اموال غیرمنقول نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899735/مزایده-کارخانه-سنگبری'>مزایده کارخانه سنگبری / آگهی مزایده عمومی , مزایده  کارخانه سنگبری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899776/مزایده-ملک-مساحت-عرصه-183-75متر'>مزایده ملک مساحت عرصه 183.75متر / مزایده,مزایده ملک مساحت عرصه 183.75متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899363/مزایده-یک-واحد-فاقد-سند-رسمی-از-سمت-غربی-ملک-غیرمنقول-پلاک-ثبتی-1265-از-8-فرعی'>مزایده یک واحد فاقد سند رسمی از سمت غربی ملک غیرمنقول پلاک ثبتی 1265 از 8  فرعی / مزایده ,مزایده یک واحد فاقد سند رسمی از سمت غربی ملک غیرمنقول پلاک ثبتی 1265 از 8  فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899703/مزایده-فروش-املاک-مسکونی-تجاری-اداری-و-اراضی'>مزایده فروش املاک مسکونی تجاری اداری و اراضی  / مزایده,مزایده فروش املاک مسکونی تجاری اداری و اراضی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899279/مناقصه-عمومی-شناسایی-پیمانکار-جهت-تهیه-مواد-اولیه-طبخ-و-توزیع-غذای-بیماران-و-پرسنل--نوبت-دوم'>مناقصه عمومی شناسایی پیمانکار جهت تهیه مواد اولیه طبخ و توزیع غذای بیماران و پرسنل  - نوبت دوم  / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی شناسایی پیمانکار جهت تهیه مواد اولیه طبخ و توزیع غذای بیماران و پرسنل - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899276/مناقصه-خدمات-تهیه--طبخ-و-توزیع-غذای-گرم-روزانه-دانشجویان-خود--نوبت-دوم'>مناقصه خدمات تهیه ، طبخ و توزیع غذای گرم روزانه دانشجویان خود...نوبت دوم  / مناقصه , مناقصه خدمات تهیه ، طبخ و توزیع غذای گرم روزانه دانشجویان خود ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899355/مزایده-ششدانگ-عرصه-و-اعیان-یکباب-واحد-تجاری-و-آپارتمان-مسکونی'>مزایده ششدانگ عرصه و اعیان یکباب واحد تجاری و آپارتمان مسکونی / مزایده ,مزایده ششدانگ عرصه و اعیان یکباب واحد تجاری و آپارتمان مسکونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899306/مناقصه-انجام-خدمات-و-تنظیف-و-تامین-نیروی-کارشناس-فنی'>مناقصه انجام خدمات و تنظیف و تامین نیروی کارشناس فنی / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه انجام خدمات و تنظیف و تامین نیروی کارشناس فنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899562/مزایده-پلاک-ثبتی-بخش-دو-کرمان-نوبت-دوم'>مزایده پلاک ثبتی بخش دو کرمان نوبت دوم / مزایده,مزایده پلاک ثبتی بخش دو کرمان نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899294/مزایده-مقداری-طلاهای-سپرده-گذاری-شده'>مزایده مقداری طلاهای سپرده گذاری شده / آگهی مزایده، مزایده مقداری طلاهای سپرده گذاری شده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899274/مناقصه-اجرای-خط-برق-دو-حلقه-چاه-جدید--نوبت-دوم'>مناقصه اجرای خط برق دو حلقه چاه جدید - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه اجرای خط برق دو حلقه چاه جدید - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899270/مناقصه-انجام-امور-نگهداری-فضای-سبز-خدمات-تنظیف-و-خدمات-آبرسانی'>مناقصه انجام امور نگهداری فضای سبز، خدمات تنظیف و خدمات آبرسانی / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه انجام امور نگهداری فضای سبز، خدمات تنظیف و خدمات آبرسانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899335/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-عرصه-45-38مترمربع'>مزایده پلاک ثبتی مساحت عرصه 45.38مترمربع / مزایده ,مزایده پلاک ثبتی مساحت عرصه 45.38مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899338/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مسکونی-120-65متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی 120.65متر  / مزایده ,مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی 120.65متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899457/مزایده-ملک-اموال-منقول-غیرمنقول'>مزایده ملک اموال منقول غیرمنقول  / مزایده,مزایده ملک اموال منقول غیرمنقول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899271/مناقصه-بازپیرایی-پارک-محله-طالقانی-و-محله-پل-پیش-96-5-4'>مناقصه بازپیرایی پارک محله طالقانی و محله پل پیش 96.5.4 / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه بازپیرایی پارک محله طالقانی و محله پل پیش 96.5.4</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899282/تجدید-مناقصه-نظافت-سالن-های-انتظار-نمازخانه-ها-و---'>تجدید مناقصه نظافت سالن های انتظار نمازخانه ها و .... / مناقصه, تجدید مناقصه نظافت سالن های انتظار نمازخانه ها و ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899461/مزایده-دو-قطعه-زمین-کشاورزی-نوبت-دوم'>مزایده دو قطعه زمین کشاورزی نوبت دوم  / مزایده,مزایده دو قطعه زمین کشاورزی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899265/تجدید-مزایده-تعداد-6-جایگاه-CNG'>تجدید مزایده تعداد 6 جایگاه CNG  / آگهی تجدید مزایده , تجدید مزایده تعداد 6 جایگاه CNG </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899340/مزایده-ششدانگ-زمین-به-مساحت-12000متر'>مزایده ششدانگ زمین به مساحت 12000متر  / مزایده ,مزایده ششدانگ زمین به مساحت 12000متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899352/اصلاحیه-مناقصه-آماده-سازی-20-هکتاری-بندر-کنگ'>اصلاحیه مناقصه آماده سازی 20 هکتاری بندر کنگ / اصلاحیه مناقصه عمومی ,مناقصه  آماده سازی 20 هکتاری بندر کنگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898921/مناقصه-اجرای-قسمتی-از-معابر-شهر-جدید-سیراف'>مناقصه اجرای قسمتی از معابر شهر جدید سیراف     / آگهی فراخوان عمومی مناقصه، مناقصه اجرای قسمتی از معابر شهر جدید سیراف    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899359/مزایده-پلاک-ثبتی-34-فرعی-از-23-فرعی-از-یک-و-دو-فرعی-از-1895-اصلی'>مزایده پلاک ثبتی 34 فرعی از 23 فرعی از یک و دو فرعی از 1895 اصلی / مزایده ,مزایده پلاک ثبتی 34 فرعی از 23 فرعی از یک و دو فرعی از 1895 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899379/فراخوان-خرید-تامین-و-نصب-دستگاههای-دوار-مرکزی-(سنتر-پیوت)--نوبت-اول'>فراخوان خرید، تامین و نصب دستگاههای دوار مرکزی (سنتر پیوت)... نوبت اول  / فراخوان ارزیابی کیفی تامین کنندگان, فراخوان خرید، تامین و نصب دستگاههای دوار مرکزی (سنتر پیوت)... - نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899381/فراخوان-خرید-تامین-و-نصب-و-خدمات-پشتیبانی-نوبت-اول'>فراخوان خرید، تامین و نصب و خدمات پشتیبانی نوبت اول  / فراخوان ارزیابی کیفی تامین کنندگان,فراخوان خرید، تامین و نصب و خدمات پشتیبانی نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899447/مزایده-ششدانگ-عرصه-و-اعیان-به-پلاک-ثبتی-41-10-576-713-بخش-هفت'>مزایده ششدانگ عرصه و  اعیان به پلاک ثبتی 41.10.576.713 بخش هفت  / مزایده,مزایده ششدانگ عرصه و  اعیان به پلاک ثبتی 41.10.576.713 بخش هفت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899398/مزایده-فروش-سواری-پژو-405-جی-ال-ایکس-ای-مدل-1384'>مزایده فروش سواری پژو 405 جی ال ایکس ای مدل 1384  / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش سواری پژو 405 جی ال ایکس ای مدل 1384 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899395/مزایده-فروش-57-کارتون-صدتایی-درپوش-ترموستات-انژکتور-پراید'>مزایده فروش 57 کارتون صدتایی درپوش ترموستات انژکتور پراید / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش 57 کارتون صدتایی درپوش ترموستات انژکتور پراید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899378/مزایده-فروش-یکدستگاه-الکتروموتور'>مزایده فروش یکدستگاه الکتروموتور  / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش یکدستگاه الکتروموتور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898916/مزایده-برون-سپاری-رستوران-ارکیده-و-سرو'>مزایده برون سپاری رستوران ارکیده و سرو / آگهی مزایده عمومی , مزایده برون سپاری رستوران ارکیده و سرو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899444/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-مساحت-160متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 160متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 160متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899374/مزایده-یک-دستگاه-سواری-پراید-مدل-82'>مزایده یک دستگاه سواری پراید مدل 82  / مزایده,مزایده یک دستگاه سواری پراید مدل 82 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899408/مناقصه-تکمیل-پل-ورودی-رودخانه-بشار--'>مناقصه تکمیل پل ورودی رودخانه بشار... / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه تکمیل پل ورودی رودخانه بشار...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899432/اصلاحیه-فراخوان-مناقصه-جداره-سازی-لاگونهای-تصفیه-خانه-فاضلاب'>اصلاحیه فراخوان مناقصه  جداره سازی لاگونهای تصفیه خانه فاضلاب  / اصلاحیه فراخوان مناقصه , فراخوان مناقصه  جداره سازی لاگونهای تصفیه خانه فاضلاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899397/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-مساحت-25-12مترمربع'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 25.12مترمربع  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 25.12مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899387/مزایده-یک-دستگاه-اتوماتیک-پاشش-ژلکوت-و--'>مزایده یک دستگاه اتوماتیک پاشش ژلکوت و ...  / مزایده ، مزایده یک دستگاه اتوماتیک پاشش ژلکوت و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899558/مزایده-سی-قطعه-اراضی-ملکی'>مزایده سی قطعه اراضی ملکی / مزایده,مزایده سی قطعه اراضی ملکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899468/مزایده-فروش-دفاتر-مخابراتی-روستایی-نوبت-دوم'>مزایده فروش دفاتر مخابراتی روستایی نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش دفاتر مخابراتی روستایی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899037/مناقصه-تهیه-و-نصب-تابلوهای-ترافیکی-علائم-ایمنی-و-راهنمایی-و-رانندگی--'>مناقصه تهیه و نصب تابلوهای ترافیکی، علائم ایمنی و راهنمایی و رانندگی ... / آگهی مناقصه, مناقصه تهیه و نصب تابلوهای ترافیکی، علائم ایمنی و راهنمایی و رانندگی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898932/مناقصه-ارایه-سرویس-ایاب-و-ذهاب-کارکنان-کارخانجات-سیمان-صوفیان'>مناقصه ارایه سرویس ایاب و ذهاب کارکنان کارخانجات سیمان صوفیان / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه ارایه سرویس ایاب و ذهاب کارکنان کارخانجات سیمان صوفیان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899549/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-270متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 270متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 270متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899366/مزایده-فریزر-خوابیده--نوبت-دوم'>مزایده فریزر خوابیده...نوبت دوم / آگهی مزایده , مزایده فریزر خوابیده... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899459/مزایده-ششدنگ-اپارتمان-به-مساحت-73-69متر'>مزایده ششدنگ اپارتمان به مساحت 73.69متر / مزایده,مزایده ششدنگ اپارتمان به مساحت 73.69متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899326/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-پراید-SL131-مدل-90'>مزایده یک دستگاه خودرو پراید SL131 مدل 90 / مزایده , مزایده یک دستگاه خودرو پراید SL131 مدل 90</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899440/مزایده-دو-سهم-مشاع-از-یکصد-و-نود-و-دو-سهم-پلاک-18-اصلی'>مزایده دو سهم مشاع از یکصد و نود و دو سهم پلاک 18 اصلی / مزایده,مزایده دو سهم مشاع از یکصد و نود و دو سهم پلاک 18 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899441/مزایده-تمامیت-ششدانگ-پلاک-ثبتی-عرصه-342-70متر'>مزایده تمامیت ششدانگ پلاک ثبتی عرصه 342.70متر / مزایده,مزایده تمامیت ششدانگ پلاک ثبتی عرصه 342.70متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899330/مزایده-اجاره-واحد-تبدیل-ضایعات-کشتارگاه-صنعتی-جونقان---'>مزایده اجاره واحد تبدیل ضایعات کشتارگاه صنعتی جونقان  .... / مزایده عمومی , مزایده اجاره واحد تبدیل ضایعات کشتارگاه صنعتی جونقان  ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898913/مزایده-فروش-دو-دستگاه-آسانسور'>مزایده  فروش دو دستگاه آسانسور / مزایده,مزایده  فروش دو دستگاه آسانسور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899388/تجدید-مناقصه-خدمات-شهری-از-جمله-نظافت-معابر-عمومی-سطح-شهر--'>تجدید مناقصه خدمات شهری از جمله نظافت معابر عمومی سطح شهر.... / آگهی تجدید  مناقصه عمومی , مناقصه خدمات شهری از جمله نظافت معابر عمومی سطح شهر... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899436/مزایده-یک-دانگ-از-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-471-2متر'>مزایده یک دانگ از ششدانگ یکباب خانه مساحت 471.2متر / مزایده,مزایده یک دانگ از ششدانگ یکباب خانه مساحت 471.2متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899328/مزایده-سه-سیلو-نگهداری-سیمان'>مزایده سه سیلو نگهداری سیمان / مزایده ,مزایده سه سیلو نگهداری سیمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899331/مزایده-واگذاری-تعدادی-از-اماکن-ورزشی'>مزایده واگذاری تعدادی از اماکن ورزشی  / آگهی مزایده, مزایده واگذاری تعدادی از اماکن ورزشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899632/مزایده-یک-دستگاه-منزل-مسکونی-مشاع-88-35متر'>مزایده یک دستگاه منزل مسکونی مشاع 88.35متر / مزایده,مزایده یک دستگاه منزل مسکونی مشاع 88.35متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899325/مزایده-یک-دستگاه-تراکتور-زراعتی-فرگوسن'>مزایده یک دستگاه تراکتور زراعتی فرگوسن / مزایده ,مزایده یک دستگاه تراکتور زراعتی فرگوسن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899327/مزایده-یک-باب-منزل-مسکونی--'>مزایده یک باب منزل مسکونی ...  / مزایده , مزایده یک باب منزل مسکونی ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899324/مزایده-فروش-تعدادی-اموال-مازاد-و-اسقاطی-در-اختیار-خود'>مزایده فروش تعدادی اموال مازاد و اسقاطی در اختیار خود  / مزایده, مزایده فروش تعدادی اموال مازاد و اسقاطی در اختیار خود </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898911/مناقصه-خرید-ASYCHRONOUS-MV-MOTOR--نوبت-دوم'>مناقصه خرید ASYCHRONOUS MV MOTOR  - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه خرید ASYCHRONOUS MV MOTOR  - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899434/مزایده-ملک-ثبتی-شماره-220-1012-عرصه-206-50متر'>مزایده ملک ثبتی شماره 220/1012 عرصه 206.50متر / مزایده,مزایده ملک ثبتی شماره 220/1012 عرصه 206.50متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899320/مزایده-اجاره-محل-بازی-کودکان-پارک-آزادگان'>مزایده اجاره محل بازی کودکان پارک آزادگان  / اجاره محل بازی کودکان پارک آزادگان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899342/مزایده-اجاره-واحد-تبدیل-ضایعات-کشتار-صنعتی-نوبت-دوم'>مزایده اجاره واحد تبدیل ضایعات کشتار صنعتی نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی , مزایده اجاره واحد تبدیل ضایعات کشتار صنعتی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899314/مزایده-یک-راس-گوساله'>مزایده یک راس گوساله / مزایده, مزایده یک راس گوساله</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899383/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-238-90متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 238.90متر / مزایده ,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 238.90متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899369/مزایده-ملک-به-مساحت-42-28مترمربع-یک-خوابه'>مزایده ملک به مساحت 42.28مترمربع یک خوابه / مزایده ,مزایده ملک به مساحت 42.28مترمربع یک خوابه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899534/مزایده-پلاک-ثبتی-2629-1-بخش-دو-بوشهر'>مزایده پلاک ثبتی 2629.1 بخش دو بوشهر / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 2629.1 بخش دو بوشهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898939/مناقصه-خرید-مقدار-30-000-(سی-هزار)-تن-سنگ-گچ-از-نوع-ژیپس'>مناقصه خرید مقدار 30.000 (سی هزار) تن سنگ گچ از نوع ژیپس  / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای، مناقصه خرید مقدار 30.000 (سی هزار) تن سنگ گچ از نوع ژیپس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899544/مزایده-پلاکهای-ثبتی-به-شماره-2108-1078-نوبت-اول'>مزایده پلاکهای ثبتی به شماره 2108/1078 نوبت اول / مزایده,مزایده پلاکهای ثبتی به شماره 2108/1078 نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899541/مزایده-یکباب-منزل-مسکونی-مساحت-دویست-متر'>مزایده یکباب منزل مسکونی مساحت دویست متر / مزایده,مزایده یکباب منزل مسکونی مساحت دویست متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899317/مزایده-یکصد-و-دو-کیسه-6-تایی-پوشینه-(پوشک)'>مزایده یکصد و دو کیسه 6 تایی پوشینه (پوشک) / آگهی مزایده، مزایده یکصد و دو کیسه 6 تایی پوشینه (پوشک)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899460/فراخوان-مناقصه-اجرای-سایبان-پارکینگ-دفتر-مرکزی'>فراخوان مناقصه اجرای سایبان پارکینگ دفتر مرکزی / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای , فراخوان مناقصه اجرای سایبان پارکینگ دفتر مرکزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899412/مزایده-فروش-سواری-پژو-مدل-1385-مرحله-دوم'>مزایده فروش سواری پژو مدل 1385 مرحله دوم / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش سواری پژو مدل 1385 مرحله دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899705/مزایده-یک-دستگاه-آپارتمان-خیابان-پاسداران-کلاسه-950152-مرحله-اول'>مزایده یک دستگاه آپارتمان خیابان پاسداران کلاسه 950152 مرحله اول  / مزایده,مزایده  یک دستگاه آپارتمان خیابان پاسداران کلاسه 950152 مرحله اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899688/مزایده-2700-سهم-از-سهام-شرکت-تولیدی-کام-صبا'>مزایده 2700 سهم از سهام شرکت تولیدی کام صبا  / مزایده,مزایده 2700 سهم از سهام شرکت تولیدی کام صبا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899749/مزایده-فروش-املاک-مازاد-بانک-صادرات-ایران-نوبت-سوم'>مزایده فروش املاک مازاد بانک صادرات ایران نوبت سوم  / مزایده,مزایده فروش املاک مازاد بانک صادرات ایران نوبت سوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898955/فراخوان-خرید-تامین-و-نصب-دستگاههای-دوار-مرکزی-(سنتر-پیوت)---نوبت-دوم'>فراخوان خرید، تامین و نصب دستگاههای دوار مرکزی (سنتر پیوت)... - نوبت دوم  / فراخوان ارزیابی کیفی تامین کنندگان, فراخوان خرید، تامین و نصب دستگاههای دوار مرکزی (سنتر پیوت)... - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899738/آگهی-مزایده-اجاره-زمین-جهت-احداث-گلخانه'>آگهی مزایده اجاره زمین جهت احداث گلخانه  / آگهی مزایده اجاره زمین جهت احداث گلخانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899421/مزایده-فضاهای-آموزشی'>مزایده فضاهای آموزشی / آگهی مزایده ، مزایده فضاهای آموزشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899465/مناقصه-خرید-لوله-پلی-اتیلن-در-سایزهای-مختلف'>مناقصه خرید لوله پلی اتیلن در سایزهای مختلف / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه​ خرید لوله پلی اتیلن در سایزهای مختلف</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899437/مناقصه-نصب-انشعابات-آب-شهرستان-شاهرود-نوبت-دوم'>مناقصه نصب انشعابات آب شهرستان شاهرود نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای, مناقصه نصب انشعابات آب شهرستان شاهرود نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899404/مناقصه-انجام-عملیات-بهره-برداری--تعمیرات-و-نگهداری-از-طرح-آبرسانی--نوبت-دوم'>مناقصه انجام عملیات بهره برداری ، تعمیرات و نگهداری از طرح آبرسانی - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه انجام عملیات بهره برداری ، تعمیرات و نگهداری از طرح آبرسانی- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899417/مناقصه-حفاری-دستی-چاه-در-رودخانه-روزبه-منطقه---نوبت-دوم'>مناقصه حفاری دستی چاه در رودخانه روزبه منطقه ... نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای ,مناقصه حفاری دستی چاه در رودخانه روزبه منطقه ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899405/مناقصه-خرید-لوله-چدن-داکتیل-تاتیون-سایز-200MM-با-واشر-و-با-فشار-کار-25-بار-و-16'>مناقصه خرید لوله چدن داکتیل تاتیون  سایز 200MM با واشر و با فشار کار 25 بار و 16  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای, *عنوان:  مناقصه خرید لوله چدن داکتیل تاتیون  سایز 200MM با واشر و با فشار کار 25 بار و 16 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899552/مزایده-یک-قطعه-زمین-زراعی-14500متر-و-باغ'>مزایده یک قطعه زمین زراعی 14500متر و باغ  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین زراعی 14500متر و باغ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899415/مزایده-یک-دستگاه-سیم-بر-کابل--'>مزایده یک دستگاه سیم بر کابل ... / مزایده یک دستگاه سیم بر کابل ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899746/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-بخش-15-فارس'>مزایده ششدانگ یکباب خانه بخش 15 فارس / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه بخش 15 فارس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899783/مزایده-یکباب-مغازه-به-مساحت-42-90متر'>مزایده یکباب مغازه به مساحت 42.90متر / مزایده,مزایده یکباب مغازه به مساحت 42.90متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899393/مناقصه-قرارداد-انجام-کلیه-عملیات-رفع-اتفاقات--رفع-حوادث-تجهیزاتی---'>مناقصه قرارداد انجام کلیه عملیات رفع اتفاقات ، رفع حوادث تجهیزاتی ، ... / آگهی مناقصه , مناقصه قرارداد انجام کلیه عملیات رفع اتفاقات ، رفع حوادث تجهیزاتی ، ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899402/مزایده-دستگاه-کباب-ترکی--'>مزایده دستگاه کباب ترکی ... / مزایده , مزایده دستگاه کباب ترکی ... نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899734/مزایده-ششدانگ-یکباب-منزل-به-مساحت-322متر'>مزایده ششدانگ یکباب منزل به مساحت 322متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب منزل به مساحت 322متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899413/مناقصه-انجام-خدمات-فنی--مهندسی-نگهداری-و-تعمیرات---نوبت-دوم'>مناقصه انجام خدمات فنی - مهندسی نگهداری و تعمیرات ... نوبت دوم  / آگهی مناقصه ، مناقصه انجام خدمات فنی - مهندسی نگهداری و تعمیرات ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899463/مناقصه-قرارداد-انجام-کلیه-عملیات-رفع-اتفاقات--رفع-حوادث-تجهیزاتی--سرویس--نگهداری'>مناقصه قرارداد انجام کلیه عملیات رفع اتفاقات ، رفع حوادث تجهیزاتی ، سرویس ، نگهداری / آگهی مناقصه , مناقصه قرارداد انجام کلیه عملیات رفع اتفاقات ، رفع حوادث تجهیزاتی ، سرویس ، نگهداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899425/مناقصه-قرارداد-انجام-کلیه-عملیات-رفع-اتفاقات--رفع-حوادث-تجهیزاتی---'>مناقصه قرارداد انجام کلیه عملیات رفع اتفاقات ، رفع حوادث تجهیزاتی ، ... / آگهی مناقصه , مناقصه قرارداد انجام کلیه عملیات رفع اتفاقات ، رفع حوادث تجهیزاتی ، ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899214/مناقصه-خرید-21000-متر-انواع-کابل-های-آلومینیومی-فشار-ضعیف-و-فشار-متوسط'>مناقصه  خرید 21000 متر انواع کابل های آلومینیومی فشار ضعیف و فشار متوسط  / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه  خرید 21000 متر انواع کابل های آلومینیومی فشار ضعیف و فشار متوسط </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899416/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-کامیون-ون-نیسان-آبی'>مزایده یک دستگاه خودرو کامیون ون نیسان آبی  / مزایده,مزایده یک دستگاه خودرو کامیون ون نیسان آبی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899574/مزایده-پلاک-ثبتی-486-فرعی-از-هشت-اصلی'>مزایده پلاک ثبتی 486 فرعی از هشت اصلی / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 486 فرعی از هشت اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899422/مناقصه-عملیات-زیرسازی-و-آسفالت-ورودی-پردیس-دانشگاه-آزاد-اسلامی-نوبت-دوم'>مناقصه عملیات زیرسازی و آسفالت ورودی پردیس دانشگاه آزاد اسلامی- نوبت دوم  / آگهی مناقصه , مناقصه عملیات زیرسازی و آسفالت ورودی پردیس دانشگاه آزاد اسلامی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899707/مزایده-عمومی-فروش-املاک-و-مستغلات'>مزایده عمومی فروش املاک و مستغلات  / مزایده,مزایده عمومی فروش املاک و مستغلات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899582/مزایده-یک-قطعه-زمین-زراعی-مساحت-6703متر'>مزایده یک قطعه زمین زراعی مساحت 6703متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین زراعی مساحت 6703متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899585/مزایده-ششدانگ-ملک-مساحت-253متر'>مزایده ششدانگ ملک مساحت 253متر  / مزایده,مزایده ششدانگ ملک مساحت 253متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899579/مزایده-زمین-مسکونی-مساحت-دویست-متر'>مزایده زمین مسکونی مساحت دویست متر / مزایده,مزایده زمین مسکونی مساحت دویست متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899231/مناقصه-نظارت-بر-اجرای-پروژه-های-سرمایه-ای'>مناقصه نظارت بر اجرای پروژه های سرمایه ای / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه نظارت بر اجرای پروژه های سرمایه ای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899482/مزایده-اجاره-ساختمان-اصلی-کاروانسرا'>مزایده  اجاره ساختمان اصلی کاروانسرا   / مزایده  اجاره ساختمان اصلی کاروانسرا  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899419/تجدید-مناقصه-جمع-آوری-سد-معبر-سطح-شهر'>تجدید مناقصه  جمع آوری سد معبر سطح شهر / تجدید آگهی مناقصه, مناقصه  جمع آوری سد معبر سطح شهر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899396/تجدید-مناقصه-واگذاری-امور-آرامستان-شامل-کلیه-مراحل-تدفین-حفر-قبر--'>تجدید مناقصه واگذاری امور آرامستان شامل کلیه مراحل تدفین، حفر قبر... / آگهی تجدید مناقصه ,تجدید مناقصه واگذاری امور آرامستان شامل کلیه مراحل تدفین، حفر قبر...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899385/مزایده-14-قطعه-زمین-ششدانگ-حاصل-از-پلاک-99-199-تجدید'>مزایده 14 قطعه زمین ششدانگ حاصل از پلاک 99.199 تجدید / مزایده,مزایده 14 قطعه زمین ششدانگ حاصل از پلاک 99.199 تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899343/تجدید-مزایده-اجاره-میدان-اسب-دوانی--تجدید--96-5-4'>تجدید مزایده اجاره میدان اسب دوانی - تجدید - 96.5.4 / آگهی تجدید مزایده عمومی,تجدید  مزایده اجاره میدان اسب دوانی - تجدید - 96.5.4</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899334/تجدید-مناقصه-واگذاری-تنظیف-و-جمع-آوری-زباله-شهر--نوبت-دوم'>تجدید مناقصه واگذاری تنظیف و جمع آوری زباله شهر - نوبت دوم  / آگهی تجدید مناقصه,مناقصه واگذاری تنظیف و جمع آوری زباله شهر  - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899341/مزایده-واگذاری-بوفه-دانشگاه'>مزایده واگذاری بوفه دانشگاه / آگهی مزایده, مزایده واگذاری بوفه دانشگاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898929/تجدید-مناقصه-بهره-برداری--سرویس-نگهداری-و-تعمیرات-و-حراست-از-ایستگاه-های-پمپاژ---'>تجدید مناقصه بهره برداری ، سرویس، نگهداری و تعمیرات و حراست از ایستگاه های پمپاژ ..... / تجدید مناقصه عمومی , تجدید مناقصه بهره برداری ، سرویس، نگهداری و تعمیرات و حراست از ایستگاه های پمپاژ ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899349/مزایده-اجاره-فروشگاه-لوازم-مصرفی-و-مواد-غذایی'>مزایده اجاره فروشگاه لوازم مصرفی و مواد غذایی  / آگهی مزایده عمومی ، مزایده اجاره فروشگاه لوازم مصرفی و مواد غذایی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899337/مناقصه-ایاب-و-ذهاب-دانشجویان'>مناقصه ایاب و ذهاب دانشجویان / آگهی مناقصه , مناقصه ایاب و ذهاب دانشجویان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899377/مناقصه-عملیات-خاکریزی-شامل-پخش-آب-پاشی-تسطیح-و-کوبیدن-ساب-بیس'>مناقصه عملیات خاکریزی شامل پخش، آب پاشی، تسطیح و کوبیدن ساب بیس / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه عملیات خاکریزی شامل پخش، آب پاشی، تسطیح و کوبیدن ساب بیس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899353/مزایده-اجاره-واگذاری-کیوسک-سطح-شهر--مرحله-دوم-نوبت-دوم'>مزایده  اجاره واگذاری کیوسک سطح شهر  - مرحله دوم نوبت دوم / مزایده , مزایده اجاره واگذاری کیوسک سطح شهر - مرحله دوم نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899348/مزایده-اجاره-واگذاری-کیوسک-سطح-شهر--نوبت-دوم'>مزایده  اجاره واگذاری کیوسک سطح شهر  - نوبت دوم  / مزایده , مزایده اجاره واگذاری کیوسک سطح شهر مرحله اول نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899367/مزایده-واگذاری-بازارچه-هفتگی---نوبت-دوم-96-5-4'>مزایده واگذاری بازارچه هفتگی  -  نوبت دوم 96.5.4 / مزایده , مزایده واگذاری بازارچه هفتگی - نوبت دوم  96.5.4</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899356/فراخوان-عملیات-اجرایی-قطعه-سوم-راه-اصلی--نوبت-دوم'>فراخوان عملیات اجرایی قطعه سوم راه اصلی - نوبت دوم  / آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای ,  فراخوان عملیات اجرایی قطعه سوم راه اصلی -نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899389/مزایده-اجاره-کارخانه-آسفالت'>مزایده اجاره کارخانه آسفالت / آگهی مزایده ,مزایده اجاره کارخانه آسفالت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899382/مناقصه-عملیات-حمل-و-نصب-شیرآلات-الکتروموتورها-پمپ-ها-و-مخازن-ضربه-گیر-و--'>مناقصه عملیات حمل و نصب شیرآلات، الکتروموتورها، پمپ ها و مخازن ضربه گیر و ... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه عملیات حمل و نصب شیرآلات، الکتروموتورها، پمپ ها و مخازن ضربه گیر و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898933/مزایده-فروش-یک-دستگاه-خودرو-سواری-پراید-هاچ-بک'>مزایده فروش یک دستگاه خودرو سواری پراید هاچ بک / مزایده , مزایده فروش یک دستگاه خودرو سواری پراید هاچ بک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899375/مناقصه-عملیات-خاکی-شامل-(بارگیری-و-حمل-مصالح-ساب-بیس)'>مناقصه عملیات خاکی شامل (بارگیری و حمل مصالح ساب بیس)  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه عملیات خاکی شامل (بارگیری و حمل مصالح ساب بیس) </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899364/مناقصه-احداث-ساختمان-شعبه-خفر'>مناقصه  احداث ساختمان شعبه خفر / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه  احداث ساختمان شعبه خفر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899449/مزایده-منزل-مسکونی-مساحت-سیصد-متر'>مزایده منزل مسکونی مساحت سیصد متر / مزایده,مزایده منزل مسکونی مساحت سیصد متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899347/آگهی-فروش-محصولات-درختان-میوه--نوبت-دوم'>آگهی فروش محصولات درختان میوه   نوبت دوم  / مزایده, آگهی فروش محصولات درختان میوه   نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899454/مزایده-میزان-1-48-سهم-از-یکصد-سهم-سهام-پلاک-ثبتی'>مزایده میزان 1.48 سهم از یکصد سهم سهام پلاک ثبتی / مزایده,مزایده میزان 1.48 سهم از یکصد سهم سهام پلاک ثبتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899452/مزایده-ملک-بصورت-مغازه-118-76متر'>مزایده ملک بصورت مغازه 118.76متر / مزایده,مزایده ملک بصورت مغازه 118.76متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899386/مزایده-یک-دستگاه-سواری-پراید-نقره-ای-مدل-90-به'>مزایده یک دستگاه سواری پراید نقره ای مدل 90 به  / مزایده , مزایده یک دستگاه سواری پراید نقره ای مدل 90 به  نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899426/مزایده-فروش-یک-دستگاه-سنگ-ساب--نوبت-دوم'>مزایده فروش یک دستگاه سنگ ساب - نوبت دوم  / مزایده , مزایده فروش یک دستگاه سنگ ساب - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899420/مناقصه-قرارداد-انجام-کلیه-عملیات-رفع-اتفاقات--رفع-حوادث-تجهیزاتی-شبکه-برق'>مناقصه قرارداد انجام کلیه عملیات رفع اتفاقات ، رفع حوادث تجهیزاتی شبکه برق  / آگهی مناقصه , مناقصه قرارداد انجام کلیه عملیات رفع اتفاقات ، رفع حوادث تجهیزاتی ، سرویس ، نگهداری و تعمیرات شبکه برق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899009/تجدید-مناقصه-تعمیر-و-نگهداری-گاردریل-بزرگراهی--نوبت-دوم'>تجدید مناقصه تعمیر و نگهداری گاردریل بزرگراهی ...نوبت دوم  / آگهی تجدید مناقصه, تجدید مناقصه تعمیر و نگهداری گاردریل بزرگراهی ...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899152/مزایده-فروش-شارع-به-مساحت-63-41مترمربع-نوبت-دوم'>مزایده فروش شارع به مساحت 63.41مترمربع نوبت دوم / مزایده ,مزایده فروش شارع به مساحت 63.41مترمربع نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899401/مناقصه-احداث-مجتمع-خدماتی-رفاهی-و-تفریحی-به-روش-مشارکتی'> مناقصه احداث مجتمع خدماتی رفاهی و تفریحی به روش مشارکتی / آگهی مناقصه , مناقصه احداث مجتمع خدماتی رفاهی و تفریحی به روش مشارکتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899362/مناقصه-قرارداد-انجام-کلیه-عملیات-رفع-اتفاقات--رفع-حوادث-تجهیزاتی--سرویس--نگهداری-و-تعمیرات-شبکه-برق'>مناقصه قرارداد انجام کلیه عملیات رفع اتفاقات ، رفع حوادث تجهیزاتی ، سرویس ، نگهداری و تعمیرات شبکه برق / آگهی مناقصه , مناقصه قرارداد انجام کلیه عملیات رفع اتفاقات ، رفع حوادث تجهیزاتی ، سرویس ، نگهداری و تعمیرات شبکه برق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899373/مزایده-لوله-90-پلی-اتیلن---'>مزایده لوله 90 پلی اتیلن ....  / مزایده, مزایده لوله 90 پلی اتیلن .... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899384/فراخوان-تکمیل-مدرسه-6-کلاسه-اوبه---نوبت-دوم'>فراخوان تکمیل مدرسه 6 کلاسه اوبه  ... نوبت دوم  / فراخوان  , فراخوان تکمیل مدرسه 6 کلاسه اوبه  ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899392/فراخوان-مناقصه-اجرای-عملیات-گشت-و-مراقبت-از-عرصه-های-جنگلی--نوبت-دوم'> فراخوان مناقصه اجرای عملیات گشت و مراقبت از عرصه های جنگلی... نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای , فراخوان مناقصه اجرای عملیات گشت و مراقبت از عرصه های جنگلی... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899403/مزایده-فروش-یک-قطعه-زمین-مساحت-سی-و-سه-متر'>مزایده فروش یک قطعه زمین مساحت سی و سه متر  / مزایده,مزایده فروش یک قطعه زمین مساحت سی و سه متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899429/تجدید-مزایده-واگذاری-طرح-اسکان-چادر-و-حفاظت-و-نگهداری-چادر-خوابها'>تجدید مزایده  واگذاری طرح اسکان چادر و حفاظت و نگهداری چادر خوابها / تجدید آگهی مزایده عمومی, مزایده  واگذاری طرح اسکان چادر و حفاظت و نگهداری چادر خوابها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899411/مزایده-فروش-انواع-سیم-لاکی-اسقاط-و--'>مزایده فروش انواع سیم لاکی اسقاط و ... / آگهی مزایده عمومی یک مرحله ای ,مزایده فروش انواع سیم لاکی اسقاط و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899414/مزایده-اجاره-پارکینگ'>مزایده اجاره پارکینگ  / مزایده اجاره پارکینگ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898917/مناقصه-تامین-نیروی-انسانی-جهت-ارائه-خدمات-اداری-نوبت-دوم'>مناقصه تامین نیروی انسانی جهت ارائه خدمات اداری نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه تامین نیروی انسانی جهت ارائه خدمات اداری نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899446/مناقصه-تامین-نیروهای-حفاظت-نگهبان-تاسیسات-و-اماکن'>مناقصه تامین نیروهای حفاظت، نگهبان تاسیسات و اماکن  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه تامین نیروهای حفاظت، نگهبان تاسیسات و اماکن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899407/آگهی-مناقصه-واگذاری-وصول-مطالبات-شمال-بابل--جنوب-بابل-و-امیر-کلا'>آگهی مناقصه واگذاری وصول مطالبات شمال بابل ، جنوب بابل و امیر کلا  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای, مناقصه واگذاری وصول مطالبات شمال بابل ، جنوب بابل و امیر کلا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899571/مزایده-ششدانگ-اپارتمان-به-مساحت-92-45متر'>مزایده ششدانگ اپارتمان به مساحت 92.45متر / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان به مساحت 92.45متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899568/مزایده-دو-فقره-مبایعه-نامه-مساحت-45-و-60متر-نوبت-اول'>مزایده دو فقره مبایعه نامه مساحت 45 و 60متر نوبت اول / مزایده,مزایده دو فقره مبایعه نامه مساحت 45 و 60متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899450/فراخوان-مناقصه-عمومی-خرید-خوار-و-بار-مصرفی-یکساله'>فراخوان مناقصه عمومی خرید خوار و بار مصرفی یکساله / فراخوان مناقصه عمومی،فراخوان مناقصه عمومی خرید خوار و بار مصرفی یکساله</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899458/فراخوان-مناقصه-آبرسانی-از-طریق-جاده-به-ایستگاهها-و-شهرکهای-محور-بافق--بندرعباس-نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه آبرسانی از طریق جاده به ایستگاهها و شهرکهای محور بافق - بندرعباس نوبت دوم  / آگهی دعوت به ارزیابی کیفی فراخوان عمومی , فراخوان مناقصه آبرسانی از طریق جاده به ایستگاهها و شهرکهای محور بافق - بندرعباس نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899409/مزایده-خودرو-سواری-سیستم-ام-وی-اف--تیپ-H-NEW315-مدل-96'>مزایده خودرو سواری سیستم ام وی اف ، تیپ H NEW315 مدل 96 / مزایده , مزایده خودرو سواری سیستم ام وی اف ، تیپ H NEW315 مدل 96 نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899729/مزایده-ششدانگ-اپارتمان-به-مساحت-89-63مترمربع'>مزایده ششدانگ اپارتمان به مساحت 89.63مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان به مساحت 89.63مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898919/مناقصه-تامین-نیروی-انسانی-جهت-ارائه-خدمات-مراقبتی---نوبت-دوم'>مناقصه تامین نیروی انسانی جهت ارائه خدمات مراقبتی ... نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه تامین نیروی انسانی جهت ارائه خدمات مراقبتی ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899646/مزایده-ششدانگ-عرصه-و-اعیان-به-مساحت-88-48مترمربع'>مزایده ششدانگ عرصه و اعیان به مساحت 88.48مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ عرصه و اعیان به مساحت 88.48مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899424/مزایده-سیستم-هواده--'>مزایده سیستم هواده... / مزایده ,مزایده  سیستم هواده...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899391/تجدید-مناقصه-زیرسازی-و-جدولگذاری-ادامه-خیابان-طباطبایی--نوبت-چهارم'>تجدید مناقصه زیرسازی و جدولگذاری ادامه خیابان طباطبایی - نوبت چهارم / تجدید آگهی مناقصه عمومی, تجدید مناقصه زیرسازی و جدولگذاری ادامه خیابان طباطبایی... نوبت چهارم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899554/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-کل-220متر'>مزایده پلاک ثبتی مساحت کل 220متر / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت کل 220متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899406/مزایده-نسبت-به-اجاره-دادن-فضای-ورزشی-مینی-فوتبال--'>مزایده نسبت به اجاره دادن فضای ورزشی مینی فوتبال .. / آگهی مزایده , مزایده نسبت به اجاره دادن فضای ورزشی مینی فوتبال ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899788/مزایده-دو-قطعه-زمین-مساحت-300-و-232متر-نوبت-دوم'>مزایده دو قطعه زمین مساحت 300 و 232متر نوبت دوم  / مزایده ,مزایده دو قطعه زمین مساحت 300 و 232متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899755/مزایده-یک-شانزدهم-از-پلاک-ثبتی-41-55متر'>مزایده یک شانزدهم از پلاک ثبتی 41.55متر  / مزایده,مزایده یک شانزدهم از پلاک ثبتی 41.55متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899418/مناقصه-خدمات-تخلیه-و-بارگیری-کالا-در-بازارچه-های-مرزی-سومار'>مناقصه خدمات تخلیه و بارگیری کالا در بازارچه های مرزی سومار / آگهی مناقصه، مناقصه خدمات تخلیه و بارگیری کالا در بازارچه های مرزی سومار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899069/مناقصه-خریداری-P-F-MASONELAN-و--'>مناقصه خریداری P/F MASONELAN و ... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خریداری P/F MASONELAN و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899427/آگهی-مناقصه-نگهداری-فضاهای-سبز-و-روفت-و-روب-معابر-و--'>آگهی مناقصه نگهداری فضاهای سبز و روفت و روب معابر و... / آگهی مناقصه ,آگهی مناقصه نگهداری فضاهای سبز و روفت و روب معابر و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899400/مناقصه-واگذاری-امور-آشپزخانه-بیمارستان-الزهرا-(س)'>مناقصه واگذاری امور آشپزخانه بیمارستان الزهرا (س)  / آگهی مناقصه, مناقصه واگذاری امور آشپزخانه بیمارستان الزهرا (س) </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899507/مزایده-اجاره-واحدهای-تجاری'>مزایده اجاره واحدهای تجاری  / آگهی مزایده عمومی,مزایده اجاره واحدهای تجاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899648/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-1858-فرعی-نوبت-دوم'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 1858 فرعی نوبت دوم / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 1858 فرعی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899410/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-سواری-پژو-روآ'>مزایده یک دستگاه خودرو سواری پژو روآ   / مزایده, مزایده یک دستگاه خودرو سواری پژو روآ  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899708/مزایده-یک-باب-ساختمان-مسکونی-عرصه-260-93-مترمربع-کللاسه-3256-94'>مزایده  یک باب ساختمان مسکونی عرصه 260/93 مترمربع کللاسه 3256/94  / مزایده,مزایده   یک باب ساختمان مسکونی عرصه 260/93 مترمربع کللاسه 3256/94 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899428/مزایده-مجموعه-ورزشی'>مزایده مجموعه ورزشی  / مزایده ، مزایده  مجموعه ورزشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899438/مزایده-اجاره-غرفه-و-سردخانه'>مزایده اجاره غرفه و سردخانه   / مزایده، مزایده اجاره غرفه و سردخانه  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899673/مزایده-ملک-واقع-در-شهریار-اندیشه-کلاسه-955455-نوبت-اول'>مزایده ملک واقع در شهریار اندیشه کلاسه 955455 نوبت اول / مزایده,مزایده ملک واقع در شهریار اندیشه کلاسه 955455 نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899695/مزایده-4-دانگ-پلاک-ثبتی-704-فرعی-کلاسه-960382'>مزایده  4 دانگ پلاک ثبتی 704 فرعی کلاسه 960382  / مزایده,مزایده  4 دانگ پلاک ثبتی 704 فرعی کلاسه 960382 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899150/مزایده-فروش-املاک-به-صورت-نقد-و-اقساط'>مزایده فروش املاک به صورت نقد و اقساط  / مزایده,مزایده فروش املاک به صورت نقد و اقساط </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899641/مزایده-43-سهم-از-صد-سهم-از-ششدانگ-پلاک-ثبتی'>مزایده 43 سهم از صد سهم از ششدانگ پلاک ثبتی / مزایده,مزایده 43 سهم از صد سهم از ششدانگ پلاک ثبتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899442/مناقصه-حفظ-و-نگهداری-فضای-سبز'>مناقصه حفظ و نگهداری فضای سبز / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه حفظ و نگهداری فضای سبز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899464/مزایده-اجاره-تعدادی-از-رقبات-تجاری-موقوفات-نوبت-دوم'>مزایده اجاره تعدادی از رقبات تجاری موقوفات نوبت دوم  / آگهی مزایده کتبی , مزایده اجاره تعدادی از رقبات تجاری موقوفات نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899473/مناقصه-خرید-3-دستگاه-پست-سیار-20-132-کیلو-ولت'>مناقصه خرید 3 دستگاه پست سیار 20/ 132 کیلو ولت  / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه خرید 3 دستگاه پست سیار 20/ 132 کیلو ولت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899453/تجدید-مناقصه-احداث-کانال-و-کانیو-بتنی-دفع-آبهای-سطحی--نوبت-دوم'>تجدید مناقصه احداث کانال و کانیو بتنی دفع آبهای سطحی... نوبت دوم / آگهی تجدید مناقصه ,تجدید مناقصه احداث کانال و کانیو بتنی دفع آبهای سطحی... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899455/مناقصه-عملیات-اجرایی-بخشی-از-فاضلاب-شهر-خوانسار-1---نوبت-دوم'>مناقصه عملیات اجرایی بخشی از فاضلاب شهر خوانسار 1 ... نوبت دوم  / آگهی برگزاری مناقصه عمومی ,مناقصه عملیات اجرایی بخشی از فاضلاب شهر خوانسار 1 ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899467/فراخوان-ارزیابی-کیفی-مناقصه-عمومی-در-خصوص-زیرسازی-رنگ-آمیزی-فضاهای-آموزشی-و--'>فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه عمومی در خصوص زیرسازی, رنگ آمیزی فضاهای آموزشی و... / فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه عمومی , فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه عمومی در خصوص زیرسازی, رنگ آمیزی فضاهای آموزشی و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899687/مزایده-یک-حبه-از-72-حبه-ششدانگ-مزرعه-کاکاآباد'>مزایده یک حبه از 72 حبه ششدانگ مزرعه کاکاآباد / مزایده,مزایده یک حبه از 72 حبه ششدانگ مزرعه کاکاآباد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899694/مزایده-یک-دانگ-از-پلاک-ثبتی-مساحت-نود-متر'>مزایده یک دانگ از پلاک ثبتی مساحت نود متر / مزایده,مزایده یک دانگ از پلاک ثبتی مساحت نود متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898969/مناقصه-خرید-BALL-VALVE'>مناقصه خرید BALL VALVE / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید BALL VALVE</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899474/مناقصه-عملیات-بهره-برداری-خدمات-عمومی-و-خدمات-مشترکین'>مناقصه عملیات بهره برداری خدمات عمومی و خدمات مشترکین  / آگهی برگزاری مناقصه عمومی ,مناقصه عملیات بهره برداری خدمات عمومی و خدمات مشترکین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899480/مزایده-اجاره-غرفه-تریا-نوبت-دوم'>مزایده اجاره غرفه تریا- نوبت دوم  / آگهی فراخوان مزایده , مزایده اجاره غرفه تریا- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899501/مزایده-بهره-برداری-از-برخی-از-غرفات-و-سوله-های-میدان-مرکزی-میوه-و-تره-بار'>مزایده بهره برداری از برخی از غرفات و سوله های میدان مرکزی میوه و تره بار  / آگهی مزایده ,مزایده بهره برداری از برخی از غرفات و سوله های میدان مرکزی میوه و تره بار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899488/مزایده-عمومی-اجاره-ماهانه-دو-واحد-خدماتی--ورزشی--چاپ-دوم'>مزایده عمومی اجاره ماهانه دو واحد خدماتی - ورزشی - چاپ دوم  / مزایده عمومی , مزایده عمومی اجاره ماهانه دو واحد خدماتی - ورزشی ... چاپ دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899636/مزایده-ملک-بصورت-دو-باب-منزل-204متر'>مزایده ملک بصورت دو باب منزل 204متر / مزایده,مزایده ملک بصورت دو باب منزل 204متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899497/مزایده-امتیاز-بهره-برداری-پارکینگ-های-عمومی'>مزایده امتیاز بهره برداری پارکینگ های عمومی / مزایده , مزایده امتیاز بهره برداری پارکینگ های عمومی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899505/مناقصه-عملیات-نصب-انشعابات-آب'>مناقصه عملیات نصب انشعابات آب  / مناقصه , مناقصه عملیات نصب انشعابات آب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899644/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-کلاسه-960903'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی کلاسه 960903  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی کلاسه 960903 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899652/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-واقع-در-بزرگراه-شهید-صیاد-شیرازی-کلاسه-961322'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی واقع در بزرگراه شهید صیاد شیرازی کلاسه 961322  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی واقع در بزرگراه شهید صیاد شیرازی کلاسه 961322 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899625/مزایده-دست-لنت-ترمز-سواری-سمند'>مزایده دست لنت ترمز سواری سمند  / مزایده,مزایده دست لنت ترمز سواری سمند </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899038/تجدید-مناقصه-تهیه-و-تحویل-5-دستگاه-راک-پرظرفیت-یکپارچه-12-ماژوله--'>تجدید مناقصه تهیه و تحویل 5 دستگاه راک پرظرفیت یکپارچه 12 ماژوله...  / تجدید مناقصه ، تجدید مناقصه تهیه و تحویل 5 دستگاه راک پرظرفیت یکپارچه 12 ماژوله ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899518/مزایده-خودرو-وانت-پیکان'>مزایده خودرو وانت پیکان / مزایده خودرو وانت پیکان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899662/مزایده-ششدانگ-ساختمان-قدیمی-مخروبه-کلاسه-960816'>مزایده ششدانگ ساختمان قدیمی مخروبه کلاسه 960816 / مزایده,مزایده ششدانگ ساختمان قدیمی مخروبه کلاسه 960816 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899515/مزایده-تمامیت-ششدانگ-مشاع-ملک-316-5متر'>مزایده تمامیت ششدانگ مشاع ملک 316.5متر  / مزایده,مزایده تمامیت ششدانگ مشاع ملک 316.5متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899514/آگهی-برگزاری-عملیات-رسیدگی-و-نگهداری-ایستگاه-های-پمپاژ-اردستان--نوبت-دوم'>آگهی برگزاری عملیات رسیدگی و نگهداری ایستگاه های پمپاژ اردستان - نوبت دوم  / آگهی برگزاری مناقصه ، آگهی برگزاری عملیات رسیدگی و نگهداری ایستگاه های پمپاژ اردستان - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899512/فراخوان-ارزیابی-کیفی-مناقصه-عمومی-ترمیم-و-روکش-آسفالت'>فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه عمومی ترمیم و روکش آسفالت  / فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه عمومی , فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه عمومی ترمیم و روکش آسفالت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899714/مزایده-ششدانگ-اعیان-آپارتمان-مساحت-106-87متر'>مزایده ششدانگ اعیان آپارتمان مساحت 106.87متر / مزایده,مزایده ششدانگ اعیان آپارتمان مساحت 106.87متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899521/مزایده-فروش-دو-قطعه-زمین-مسکونی-هر-کدام-165-75متر-نوبت-دوم'>مزایده فروش دو قطعه زمین مسکونی هر کدام 165.75متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش دو قطعه زمین مسکونی هر کدام 165.75متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898970/فراخوان-احداث-شبکه-جمع-آوری-فاضلاب-محلات-شهر---نوبت-دوم'>فراخوان احداث شبکه جمع آوری فاضلاب محلات شهر ... نوبت دوم / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی , فراخوان احداث شبکه جمع آوری فاضلاب محلات شهر ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899462/مزایده-فروش-2-دستگاه-خودروی-وانت-مزدا-و-نیسان'>مزایده فروش  2 دستگاه خودروی وانت مزدا و نیسان / مزایده, مزایده فروش  2 دستگاه خودروی وانت مزدا و نیسان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899470/مناقصه-نشت-یابی-و-پیمایش-شبکه-و-انشعابات-آب--نوبت-دوم'>مناقصه نشت یابی و پیمایش شبکه و انشعابات آب  - نوبت دوم  / مناقصه , مناقصه نشت یابی و پیمایش شبکه و انشعابات آب - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899811/مزایده-17-74-حبه-از-72-حبه-از-ششدانگ-پلاک-های-ثبتی'>مزایده 17.74 حبه از 72 حبه از ششدانگ پلاک های ثبتی  / مزایده ,مزایده 17.74 حبه از 72 حبه از ششدانگ پلاک های ثبتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899826/مزایده-دستگاه-خمیرکن'>مزایده دستگاه خمیرکن / آگهی مزایده اموال منقول ,مزایده دستگاه خمیرکن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899484/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-وانت-پیکان'>مزایده یک دستگاه خودرو وانت پیکان / آگهی مزایده، مزایده یک دستگاه خودرو وانت پیکان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899491/مزایده-پانزده-ورق-نئوپان--'>مزایده پانزده ورق نئوپان ... / آگهی مزایده اموال منقول، مزایده پانزده ورق نئوپان ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899493/مزایده-یک-دستگاه-پژو-GLX2000-405-مدل-79'>مزایده یک دستگاه پژو GLX2000-405 مدل 79  / مزایده , مزایده یک دستگاه پژو GLX2000-405 مدل 79  نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899485/مناقصه-خرید-اقلام-برقی'>مناقصه خرید اقلام برقی  / آگهی مناقصه , مناقصه خرید اقلام برقی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898914/مزایده-ششدانگ-پلاک-21-فرعی-از-134-اصلی-بخش-نه'>مزایده ششدانگ پلاک 21 فرعی از 134 اصلی بخش نه / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک 21 فرعی از 134 اصلی بخش نه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899489/مزایده-بهره-برداری-از-جایگاه-سوخت-گاز-CNG-96-5-4'>مزایده بهره برداری از جایگاه سوخت گاز CNG 96.5.4 / مزایده , مزایده بهره برداری از جایگاه سوخت گاز CNG 96.5.4</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899469/مناقصه-مجموعه-کامل-سیستم-تعلیق-اتوبوس--'>مناقصه مجموعه کامل سیستم تعلیق اتوبوس... / مناقصه ,مناقصه مجموعه کامل سیستم تعلیق اتوبوس...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899476/مزایده-فروش-طالبی'>مزایده فروش طالبی / آگهی مزایده ,مزایده فروش طالبی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899481/مزایده-فروش-سردرختی'>مزایده فروش سردرختی  / آگهی مزایده ,مزایده فروش سردرختی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899653/مزایده-800-سهم-مشاع-از1800-سهم-یکباب-منزل'>مزایده 800 سهم مشاع از1800 سهم یکباب منزل / مزایده,مزایده 800 سهم مشاع از1800 سهم یکباب منزل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899004/مناقصه-توسعه-شبکه--نصب-انشعابات-و-نصب-کنتور-و--'>مناقصه توسعه شبکه , نصب انشعابات و نصب کنتور و... / آگهی عمومی , مناقصه توسعه شبکه , نصب انشعابات و نصب کنتور و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899655/مزایده-یکباب-منزل-و-1-5-دانگ-مشاع-از-یکباب-کاروانسرا-و-دکان-متصل-بهم'>مزایده یکباب منزل و 1.5 دانگ مشاع از یکباب کاروانسرا و دکان متصل بهم / مزایده,مزایده یکباب منزل و 1.5 دانگ مشاع از یکباب کاروانسرا و دکان متصل بهم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899475/مزایده-تعداد-5-قلم-جنس--مبل-میز-بخاری-صندلی-فرش'>مزایده تعداد 5 قلم جنس - مبل- میز-بخاری-صندلی-فرش / مزایده , مزایده تعداد 5 قلم جنس - مبل- میز-بخاری-صندلی-فرش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899669/مزایده-ملک-پلاک-نه-فرعی-از-142-اصلی'>مزایده ملک پلاک نه فرعی از 142 اصلی / مزایده,مزایده ملک پلاک نه فرعی از 142 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899678/مزایده-689-4-هزارم-یک-دانگ-مشاع-از-منزل'>مزایده 689.4 هزارم یک دانگ مشاع از منزل / مزایده,مزایده 689.4 هزارم یک دانگ مشاع از منزل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899674/مزایده-2-دانگ-و-261-9-هزارم-یک-دانگ-مشاع-از-آپارتمان'>مزایده 2 دانگ و 261.9 هزارم یک دانگ مشاع از آپارتمان / مزایده,مزایده 2 دانگ و 261.9 هزارم یک دانگ مشاع از آپارتمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899478/مزایده-یک-دستگاه-سواری-پراید-صندوق-دار-GTX'>مزایده یک دستگاه سواری پراید صندوق دار GTX  / آگهی مزایده, مزایده یک دستگاه سواری پراید صندوق دار GTX </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899520/مزایده-سه-دانگ-و-487-7-هزارم-یک-دانگ-مشاع-از-4-دانگ-ملک'>مزایده سه دانگ و 487.7 هزارم یک دانگ مشاع از 4 دانگ ملک / مزایده,مزایده سه دانگ و 487.7 هزارم یک دانگ مشاع از 4 دانگ ملک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899511/مزایده-4-دانگ-و-218-6-هزارم-یک-دانگ-مشاع-از-اپارتمان'>مزایده 4 دانگ و 218.6 هزارم یک دانگ مشاع از اپارتمان / مزایده,مزایده 4 دانگ و 218.6 هزارم یک دانگ مشاع از اپارتمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899540/اختتامیه-دومین-جشنواره-ملی'>اختتامیه دومین جشنواره ملی / اختتامیه دومین جشنواره ملی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899815/مزایده-یکصد-سهم-شرکت-سهامی-خاص-جوراب-نوبت-اول'>مزایده یکصد سهم شرکت سهامی خاص جوراب نوبت اول / مزایده ,مزایده یکصد سهم شرکت سهامی خاص جوراب نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898990/مزایده-واگذاری-غرفه-ارتوپدی-فنی-درمانگاه-تخصصی-و-بخش-فیزیوتراپی'>مزایده واگذاری  غرفه ارتوپدی فنی درمانگاه تخصصی و بخش فیزیوتراپی / آگهی مزایده, مزایده واگذاری  غرفه ارتوپدی فنی درمانگاه تخصصی و بخش فیزیوتراپی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898964/مناقصه-اجرای-عملیات-گودبرداری-به-متراژ-تقریبی-300-000-متر-مکعب'>مناقصه اجرای عملیات گودبرداری به متراژ تقریبی 300.000 متر مکعب / آگهی فراخوان عمومی , مناقصه اجرای عملیات گودبرداری به متراژ تقریبی 300.000 متر مکعب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899660/مزایده-فروش-روغن-صنعتی-کارکرده-نیروگاه-گازی'>مزایده فروش روغن صنعتی کارکرده نیروگاه گازی  / مزایده , مزایده فروش روغن صنعتی کارکرده نیروگاه گازی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899683/مناقصه-اجرای-پروژه-توسعه-و-احداث-شهری-و-روستایی-عباس-آباد'>مناقصه اجرای پروژه توسعه و احداث شهری و روستایی عباس آباد      / مناقصه عمومی، مناقصه اجرای پروژه توسعه و احداث شهری و روستایی عباس آباد     </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899668/مناقصه-اجرای-پروژه-توسعه-و-احداث-شهری-و-روستایی-سلمانشهر'>مناقصه اجرای پروژه توسعه و احداث شهری و روستایی سلمانشهر / مناقصه اجرای پروژه توسعه و احداث شهری و روستایی سلمانشهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898961/مناقصه-اجرای-عملیات-سقف-کناف-به-متراژ-تقریبی-12-000-مترمربع'>مناقصه اجرای عملیات سقف کناف به متراژ تقریبی 12.000 مترمربع / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه اجرای عملیات سقف کناف به متراژ تقریبی 12.000 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899663/مناقصه-اجرای-پروژه-توسعه-و-احداث-شهری-و-روستایی-مرزن-آباد'>مناقصه اجرای پروژه توسعه و احداث شهری و روستایی مرزن آباد / مناقصه اجرای پروژه توسعه و احداث شهری و روستایی مرزن آباد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899178/مزایده-فروش-یک-دستگاه-سواری-تیبا-مدل-1394'>مزایده فروش یک دستگاه سواری تیبا مدل 1394 / مزایده , مزایده فروش یک دستگاه سواری تیبا مدل 1394</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898982/مزایده-بهره-برداری-از-برخی-مستحدثات-تجدید'>مزایده  بهره برداری از برخی مستحدثات تجدید / آگهی تجدید مزایده , مزایده  بهره برداری از برخی مستحدثات تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899583/اصلاحیه-مناقصه-خرید-تجهیزات-Gateway'>اصلاحیه مناقصه خرید تجهیزات Gateway / اصلاحیه مناقصه , مناقصه خرید تجهیزات Gateway</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899693/استعلام-توسعه-شبکه-ADSL'>استعلام توسعه شبکه ADSL  / استعلام , استعلام توسعه شبکه ADSL </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899645/آگهی-مناقصه-عمومی-انجام-خدمات-بهره-برداری-اداره-گاز'>آگهی مناقصه عمومی انجام خدمات بهره برداری اداره گاز  / آگهی مناقصه عمومی , آگهی مناقصه عمومی انجام خدمات بهره برداری اداره گاز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898915/مزایده-ملک-ساختمانی-مسکونی-110-80متر'>مزایده ملک ساختمانی مسکونی 110.80متر / مزایده,مزایده ملک ساختمانی مسکونی 110.80متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899627/مناقصه-۵۳-کیلومتر-خط-تغذیه-پایداری-۱۲-اینچ-اهواز--نوبت-دوم'>مناقصه ۵۳ کیلومتر خط تغذیه پایداری ۱۲ اینچ اهواز - نوبت دوم  / مناقصه ، مناقصه ۵۳ کیلومتر خط تغذیه پایداری ۱۲ اینچ اهواز - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899495/استعلام-طرح-جایگزینی-AG-در-مرکز-ریموت-خلیلی'>استعلام طرح جایگزینی AG در مرکز ریموت خلیلی / استعلام بهاء, استعلام طرح جایگزینی AG در مرکز ریموت خلیلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899423/استعلام-ساخت-و-نصب-تابلو-SF6-کامپکت-پست-برق'>استعلام ساخت و نصب تابلو SF6 کامپکت پست برق  / استعلام بهاء, استعلام ساخت و نصب تابلو SF6 کامپکت پست برق </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898922/تجدید-فراخوان-مناقصه-توسعه--خرید-و-بروزرسانی-سرور--تجهیزات-و-زیرساخت-شبکه'>تجدید فراخوان مناقصه توسعه ، خرید و بروزرسانی سرور ، تجهیزات و زیرساخت شبکه / تجدید فراخوان مناقصه , مناقصه اجرای عملیات جدولگذاری و بهسازی معابر شاهین ویلا و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899500/استعلام-خرید-چهار-سوییچ-CISCO'>استعلام خرید چهار سوییچ CISCO  / استعلام بهاء,  استعلام خرید چهار سوییچ CISCO </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899431/استعلام-كوپلینگ-جرثقیل-(DEMAG)'>استعلام كوپلینگ جرثقیل (DEMAG)   / استعلام, استعلام كوپلینگ جرثقیل (DEMAG)  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899578/استعلام-تعمیر-5-عدد-مشعل-راکتور-طرح-قائم'>استعلام تعمیر 5 عدد مشعل راکتور طرح قائم / استعلام, استعلام تعمیر 5 عدد مشعل راکتور طرح قائم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899606/استعلام-داریو'>استعلام داریو  / استعلام , استعلام داریو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899596/استعلام-خرید-لاستیک-جرثقیل'>استعلام خرید لاستیک جرثقیل  / استعلام ، خرید لاستیک جرثقیل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899601/استعلام-خرید-3-ردیف-شبكه-سرند'>استعلام خرید 3 ردیف شبكه سرند / استعلام ،  خرید 3 ردیف شبكه سرند</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899589/استعلام-لوله-فولادی-درزدار'>استعلام لوله فولادی درزدار  / استعلام , استعلام لوله فولادی درزدار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899466/مناقصه-انجام-خدمات-تعمیرات-عمومی-شهرک-نفت'>مناقصه  انجام خدمات تعمیرات عمومی شهرک نفت    / مناقصه, مناقصه  انجام خدمات تعمیرات عمومی شهرک نفت   </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899499/مناقصه-ایمن-سازی-و-تثبیت-چند-راهه-و-محوطه-چاه-شماره-37-گچساران'>مناقصه ایمن سازی و تثبیت چند راهه و محوطه چاه شماره 37 گچساران   / فراخوان, مناقصه ایمن سازی و تثبیت چند راهه و محوطه چاه شماره 37 گچساران  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899642/فراخوان-مناقصه-پروژه-تعمیرات-اساسی-10-دستگاه-منزل-کارگری-_1206--'>فراخوان مناقصه پروژه تعمیرات اساسی 10 دستگاه منزل کارگری _1206 ... / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه پروژه تعمیرات اساسی 10 دستگاه منزل کارگری _1206 ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899528/فراخوان-پروژه-تعمیرات-اساسی-13-دستگاه-منزل-پیش-ساخته'>فراخوان پروژه تعمیرات اساسی 13 دستگاه منزل پیش ساخته / فراخوان مناقصه عمومی ,فراخوان پروژه تعمیرات اساسی 13 دستگاه منزل پیش ساخته</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898928/مزایده-یکباب-ساختمان-مسکونی-به-مساحت-435مترمربع'>مزایده یکباب ساختمان مسکونی به مساحت 435مترمربع  / مزایده,مزایده یکباب ساختمان مسکونی به مساحت 435مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899509/فراخوان-پروژه-تعمیرات-اساسی-10-دستگاه-منزل-پیش-ساخته-کارگری'>فراخوان پروژه تعمیرات اساسی 10 دستگاه منزل پیش ساخته کارگری  / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان پروژه تعمیرات اساسی 10 دستگاه منزل پیش ساخته کارگری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899605/فراخوان-احداث-خط-لوله-16-اینچ-فولادی-انتقال-آب-مصرفی-صنعتی'>فراخوان احداث خط لوله 16 اینچ فولادی انتقال آب مصرفی صنعتی  / فراخوان مناقصه عمومی ,فراخوان احداث خط لوله 16 اینچ فولادی انتقال آب مصرفی صنعتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898918/مناقصه-اجرای-عملیات-جدولگذاری-و-بهسازی-معابر-شاهین-ویلا-و--'>مناقصه اجرای عملیات جدولگذاری و بهسازی معابر شاهین ویلا و... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه اجرای عملیات جدولگذاری و بهسازی معابر شاهین ویلا و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899539/فراخوان-خدمات-8-مجموعه-فورانگیر-دورانی'>فراخوان خدمات 8 مجموعه فورانگیر دورانی / فراخوان مناقصه عمومی ارزیابی کیفی ,  فراخوان خدمات 8 مجموعه فورانگیر دورانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/899591/مناقصه-گازرسانی-به-روستاهای-چکنه-نیشابور'>مناقصه گازرسانی به روستاهای چکنه نیشابور   / آگهی مناقصه , مناقصه گازرسانی به روستاهای چکنه نیشابور  </a></li></ol>

مناقصات و مزایدات ...
ما را در سایت مناقصات و مزایدات دنبال می کنید

نویسنده : نوری بازدید : 22 تاريخ : چهارشنبه 29 شهريور 1396 ساعت: 11:47

<ol><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898011/مناقصه-خرید1065-دیتالاگر-دارای-سنسور-داخلی'>مناقصه خرید1065 دیتالاگر دارای سنسور داخلی / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه خرید1065 دیتالاگر دارای سنسور داخلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897991/مزایده-79000-سهم-مشاع-از-1810677-سهم-ششدانگ-زمین'>مزایده 79000 سهم مشاع از 1810677 سهم ششدانگ زمین / مزایده,مزایده 79000 سهم مشاع از 1810677 سهم ششدانگ زمین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898100/مزایده-فروش-اجناس-اسقاطی'>مزایده فروش اجناس اسقاطی / آگهی مزایده , مزایده فروش اجناس اسقاطی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898735/استعلام-پلمپ-کابلی'>استعلام پلمپ کابلی  / استعلام پلمپ کابلی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898746/استعلام-اینورتور-خورشیدی'>استعلام اینورتور خورشیدی / استعلام اینورتور خورشیدی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898114/مناقصه-مقدار-2200-تن-ذغال-کک-تجدید'> مناقصه مقدار 2200 تن ذغال کک تجدید / تجدید آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه مقدار 2200 تن ذغال کک تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898471/استعلام-اسپیلیت-گازی-سرد-و-گرم-اینورتر'>استعلام  اسپیلیت گازی سرد و گرم اینورتر / استعلام, استعلام اسپیلیت گازی سرد و گرم اینورتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898476/استعلام-تبلت'>استعلام تبلت  / استعلام ، استعلام تبلت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898686/استعلام-ترمه-4-تکه-نفیس-ابریشم'>استعلام ترمه 4 تکه نفیس ابریشم / استعلام, استعلام  ترمه 4 تکه نفیس ابریشم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898676/استعلام-صندلی-چرخدار'>استعلام صندلی چرخدار  / استعلام, استعلام صندلی چرخدار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898464/استعلام-آرشیو-الکترونیک'>استعلام آرشیو الکترونیک / استعلام, استعلام آرشیو الکترونیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898483/استعلام-سیمان-کیسه-ای-2400-کیسه-سنگ-مرمریت-کرم'>استعلام سیمان کیسه ای 2400 کیسه سنگ مرمریت کرم / استعلام سیمان کیسه ای 2400 کیسه سنگ مرمریت کرم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898681/استعلام-فعالیت-های-خدماتی-سیستم-های-امنیتی'>استعلام فعالیت های خدماتی سیستم های امنیتی / استعلام فعالیت های خدماتی سیستم های امنیتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898691/استعلام-در-اتوماتیک-کشویی'>استعلام در اتوماتیک کشویی  / استعلام, استعلام در اتوماتیک کشویی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898129/مناقصه-خرید-لوله-های-پلی-اتیلن-16-میلیمتری-تجدید'> مناقصه خرید لوله های پلی اتیلن 16 میلیمتری تجدید / آگهی تجدید ارزیابی کیفی و مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه خرید لوله های پلی اتیلن 16 میلیمتری تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898490/استعلام-سایر-فعالیت-های-تخصصی-ساختمان'>استعلام سایر فعالیت های تخصصی ساختمان  / استعلام ، سایر فعالیت های تخصصی ساختمان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898719/استعلام-سایر-فعالیتهای-تخصصی-ساختمان'>استعلام سایر فعالیتهای تخصصی ساختمان / استعلام , استعلام سایر فعالیتهای تخصصی ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898603/استعلام-مداد-تراش'>استعلام مداد تراش / استعلام , استعلام مداد تراش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898708/استعلام-مداد-مشکی'>استعلام مداد مشکی / استعلام , استعلام مداد مشکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898718/استعلام-دفترچه-یادداشت'>استعلام دفترچه یادداشت  / استعلام, استعلام دفترچه یادداشت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898637/استعلام-یادداشت-چسب-دار-متوسط'>استعلام  یادداشت چسب دار متوسط  / استعلام, استعلام  یادداشت چسب دار متوسط </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898730/استعلام-یادداشت-کوچک'>استعلام یادداشت کوچک / استعلام یادداشت کوچک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898739/آگهی-فراخوان-تامین-دو-دستگاه-جراثقال-30-تن'>آگهی فراخوان تامین دو دستگاه جراثقال 30 تن  / آگهی فراخوان عمومی ، آگهی فراخوان تامین دو دستگاه جراثقال 30 تن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898651/استعلام-13-ردیف-ورق-لاستیکی-96-5-3'>استعلام 13 ردیف ورق لاستیکی  96.5.3 / استعلام,استعلام 13 ردیف ورق لاستیکی   96.5.3</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898149/فراخوان-جذب-سرمایه-گذار-جهت-کافه-جزیره'>فراخوان جذب سرمایه گذار جهت کافه جزیره / فراخوان عمومی ، فراخوان جذب سرمایه گذار جهت کافه جزیره</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898615/استعلام-گیربکس'>استعلام گیربکس / آگهی استعلام ,استعلام گیربکس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898812/استعلام-ورق-فایبرگلاس'>استعلام ورق فایبرگلاس   / استعلام، استعلام ورق فایبرگلاس  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898038/مزایده-ششدانگ-ملک-پلاک-ثبتی-780فرعی-بخش-دو-تهران'>مزایده ششدانگ ملک پلاک ثبتی 780فرعی بخش دو تهران / مزایده,مزایده ششدانگ ملک پلاک ثبتی 780فرعی بخش دو تهران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898656/مناقصه-خرید-ماده-شیمیایی-جاذب-سولفید-هیدروژن'>مناقصه خرید ماده شیمیایی جاذب سولفید هیدروژن / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه خرید ماده شیمیایی جاذب سولفید هیدروژن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898611/مناقصه-خدمات-نقلیه-شهرکهای-مسکونی-پارس-جم--'>مناقصه خدمات نقلیه شهرکهای مسکونی پارس جم ... / مناقصه , مناقصه خدمات نقلیه شهرکهای مسکونی پارس جم ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898773/مناقصه-احداث-جاده-و-محل-چاه-غرب-065-(ب)-سیاهمکان'>مناقصه احداث جاده و محل چاه غرب 065 (ب) سیاهمکان / مناقصه عمومی یک مرحله ای، مناقصه احداث جاده و محل چاه غرب 065 (ب) سیاهمکان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898052/مزایده-فروش-تلفن-همراه'>مزایده فروش تلفن همراه  / آگهی مزایده , مزایده فروش تلفن همراه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898882/مناقصه-مربوط-به-احداث-جاده-و-محل-چاه-غرب-014-شمال-ب-بینک'>مناقصه مربوط به احداث جاده و محل چاه غرب 014 شمال ب بینک  / مناقصه عمومی یک مرحله ای، مناقصه مربوط به احداث جاده و محل چاه غرب 014 شمال ب بینک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898634/مناقصه-مرمت-و-بهسازی-جاده-و-محوطه-چاه-13--96-5-3'> مناقصه مرمت و بهسازی جاده و محوطه چاه 13 ...96.5.3 / فراخوان مناقصه عمومی , مناقصه مرمت و بهسازی جاده و محوطه چاه 13 ... 96.5.3</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898619/مناقصه-خرید-MAGNETROL'>مناقصه خرید MAGNETROL   / مناقصه , مناقصه خرید MAGNETROL  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898621/مناقصه-خرید-FLOWSWITCH'>مناقصه خرید FLOWSWITCH   / مناقصه , مناقصه خرید FLOWSWITCH  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898487/مناقصه-امور-حفاظت-از-کلیه-اراضی-نوبت-دوم'>مناقصه امور حفاظت از کلیه اراضی نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه امور حفاظت از کلیه اراضی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898659/مزایده-دستگاه-سرور-با-مارک-hp'>مزایده دستگاه سرور با مارک hp   / مزایده ,مزایده دستگاه سرور با مارک hp   نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898642/استعلام-خرید-کنسول-گالوانیزه'>استعلام خرید کنسول گالوانیزه / استعلام ، خرید کنسول گالوانیزه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898644/استعلام-خرید-مقره-بشقابی-سرامیکی'>استعلام خرید مقره بشقابی سرامیکی / استعلام ،  خرید مقره بشقابی سرامیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898641/خرید-مقره-مهاری-فشار-متوسط'>خرید مقره مهاری فشار متوسط / خرید مقره مهاری فشار متوسط</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898632/استعلام-خرید-پایه-فیوز-بوکسی-63-کامل'>استعلام خرید پایه فیوز بوکسی 63 کامل / استعلام, استعلام خرید پایه فیوز بوکسی 63 کامل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898639/استعلام-خرید-کابل-پروتولین-آلومینیوم'>استعلام خرید کابل پروتولین آلومینیوم  / استعلام خرید کابل پروتولین آلومینیوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898058/مزایده-فروش-تعداد-یکدستگاه-خودروی-پژو-405-مدل-86'>مزایده فروش تعداد یکدستگاه خودروی پژو 405 مدل 86  / آگهی مزایده , مزایده فروش تعداد یکدستگاه خودروی پژو 405 مدل 86 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898627/آگهی-استعلام-عمومی-با-موضوع-خرید-230000-تن-سنگ-آهک'> آگهی استعلام عمومی با موضوع خرید 230000 تن سنگ آهک  /  آگهی استعلام عمومی با موضوع خرید 230000 تن سنگ آهک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898643/استعلام-پکینگ-کامل-مکانیک-سیل-پمپ'>استعلام پکینگ کامل مکانیک سیل پمپ / استعلام ، استعلام پکینگ کامل مکانیک سیل پمپ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898649/استعلام-مقدار-120-تن-یونجه--'>استعلام مقدار 120 تن یونجه ... / استعلام مقدار 120 تن یونجه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898654/استعلام-احشام'>استعلام احشام  / استعلام احشام </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898795/استعلام-سماور-بزرگ'>استعلام سماور بزرگ / استعلام ,استعلام سماور بزرگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898802/استعلام-یخچال-10-فوت-پارس'>استعلام یخچال 10 فوت پارس / استعلام ,استعلام یخچال 10 فوت پارس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898870/استعلام-تونر-مدل-M451-DM-کاتریج-305A-مدل-400HP'>استعلام تونر مدل M451 DM کاتریج 305A مدل 400HP / استعلام تونر مدل M451 DM کاتریج 305A مدل 400HP</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898072/مزایده-بوفه-دانشجویی'>مزایده بوفه دانشجویی / آگهی مزایده , مزایده بوفه دانشجویی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898879/استعلام-بیسکویت-ساقه-طلایی'>استعلام بیسکویت ساقه طلایی / استعلام بیسکویت ساقه طلایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898862/استعلام-دستمال-کاغذی-نرمه'>استعلام دستمال کاغذی نرمه / استعلام دستمال کاغذی نرمه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898806/استعلام-کانال-کشی-تقریبی-80-متر'>استعلام کانال کشی تقریبی 80 متر  / استعلام کانال کشی تقریبی 80 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898776/استعلام-بسته-نرم-افزار-کاربردی-عنوان-ضد-بدافزار-پادویش-امن-پرداز'>استعلام بسته نرم افزار کاربردی عنوان ضد بدافزار پادویش امن پرداز / استعلام بسته نرم افزار کاربردی عنوان ضد بدافزار پادویش امن پرداز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898817/استعلام-بیسکویت-جو-جمانه-380-گرمی-با-شهد-توت'>استعلام بیسکویت جو جمانه 380 گرمی با شهد توت / استعلام , استعلام بیسکویت جو جمانه 380 گرمی با شهد توت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898833/استعلام-راهبند-بازوئی'>استعلام راهبند بازوئی / استعلام، استعلام  راهبند بازوئی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898783/استعلام-تجهیزات-دوربینهای-عکاسی-و-فیلمبرداری'>استعلام تجهیزات دوربینهای عکاسی و فیلمبرداری / استعلام, استعلام تجهیزات دوربینهای عکاسی و فیلمبرداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898763/استعلام-2-عدد-بیسیم-ثابت-هایترا-MD785-وات-50'>استعلام 2 عدد بیسیم ثابت هایترا MD785 وات 50 / استعلام, استعلام 2 عدد بیسیم ثابت هایترا MD785 وات 50</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898757/استعلام-خاکبرداری-و-جابجایی-خاک-و-تسطیح-محوطه-با-لودر'>استعلام خاکبرداری و جابجایی خاک و تسطیح محوطه با لودر / استعلام خاکبرداری و جابجایی خاک و تسطیح محوطه با لودر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898066/مناقصه-نظافت-ساختمانها-و-محوطه-دانشگاه-مجدد'>مناقصه نظافت ساختمانها و محوطه دانشگاه مجدد / آگهی مناقصه مجدد , مناقصه نظافت ساختمانها و محوطه دانشگاه مجدد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898865/استعلام-خرید-اثاثیه-اداری'>استعلام خرید اثاثیه اداری / استعلام خرید اثاثیه اداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898840/استعلام-عملیات-اجرای-کانال-برق-کابل-فشار-ضعیف'>استعلام عملیات اجرای کانال برق کابل فشار ضعیف / استعلام, استعلام عملیات اجرای کانال برق کابل فشار ضعیف</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898815/استعلام-کتاب'>استعلام کتاب  / استعلام, استعلام کتاب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898786/استعلام-جلیقه-ضد-گلوله-نظامی'>استعلام جلیقه ضد گلوله نظامی / استعلام ،جلیقه ضد گلوله نظامی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898770/استعلام-خرید-رک-جهت-سرور'>استعلام خرید رک جهت سرور  / استعلام, استعلام خرید رک جهت سرور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898797/استعلام-انجام-امور-مربوط-به-آموزش-صنایع-دستی'>استعلام  انجام امور مربوط به آموزش صنایع دستی  / استعلام, استعلام  انجام امور مربوط به آموزش صنایع دستی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898830/استعلام-سرامیک-تیفانی-طلایی-برش-خورده-کاشی-تبریز'>استعلام سرامیک تیفانی طلایی برش خورده کاشی تبریز / استعلام, استعلام سرامیک تیفانی طلایی برش خورده کاشی تبریز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898809/استعلام-اجرای-فنداسیون-جهت-نصب-تانکر-پایه-دار'>استعلام اجرای فنداسیون جهت نصب تانکر پایه دار  / استعلام , استعلام اجرای فنداسیون جهت نصب تانکر پایه دار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897992/مزایده-ششدانگ-اعیان-آپارتمان-130-44متر'>مزایده ششدانگ اعیان آپارتمان 130.44متر / مزایده,مزایده ششدانگ اعیان آپارتمان 130.44متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898068/مناقصه-ایاب-و-ذهاب-کارکنان-دانشگاه--نوبت-دوم'>مناقصه ایاب و ذهاب کارکنان دانشگاه - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه ایاب و ذهاب کارکنان دانشگاه - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898839/استعلام-ترانسفورماتور-100KVA-فشار-متوسط'>استعلام ترانسفورماتور 100KVA  فشار متوسط  / استعلام, استعلام ترانسفورماتور 100KVA  فشار متوسط </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898789/استعلام-دفن-لجن-تصفیه-خانه-آب'>استعلام دفن لجن تصفیه خانه  آب  / استعلام , استعلام دفن لجن تصفیه خانه  آب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898767/استعلام-اجرا-و-خرید-اسکلت-فلزی-انکس-لوله-7-30'>استعلام اجرا و خرید اسکلت فلزی انکس لوله 7/30  / استعلام, استعلام اجرا و خرید اسکلت فلزی انکس لوله 7/30 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898808/استعلام-ژورنال-خودپرداز-هیوسانگ-کاغذ-75-متری'>استعلام ژورنال خودپرداز هیوسانگ کاغذ 75 متری / استعلام، استعلام ژورنال خودپرداز هیوسانگ کاغذ 75 متری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898825/استعلام-چاپگر-سوزنی'>استعلام چاپگر سوزنی  / استعلام، استعلام چاپگر سوزنی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898841/استعلام-چاپگر-لیزری'>استعلام چاپگر لیزری  / استعلام ,استعلام چاپگر لیزری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898848/استعلام-اسکنر-رنگی-تخت'>استعلام اسکنر رنگی تخت  / استعلام , استعلام اسکنر رنگی تخت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898868/استعلام-هاب-سوئیچ-شبکه-8-پورت'>استعلام هاب سوئیچ شبکه 8 پورت / استعلام , استعلام هاب سوئیچ شبکه 8 پورت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898824/استعلام-دستگاه-اسکنر-96-5-3'>استعلام دستگاه اسکنر 96.5.3 / استعلام , استعلام دستگاه اسکنر 96.5.3</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898064/مناقصه-ایاب-و-ذهاب-دانشجویی-دانشگاه--نوبت-دوم'>مناقصه ایاب و ذهاب دانشجویی دانشگاه - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه ایاب و ذهاب دانشجویی دانشگاه - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898814/استعلام-دستگاه-سوئیچ-96-5-3'>استعلام دستگاه سوئیچ 96.5.3 / استعلام , استعلام دستگاه سوئیچ 96.5.3</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898775/استعلام-ساخت-انیمیشن-و-تیزر'>استعلام ساخت انیمیشن و تیزر / استعلام ,استعلام ساخت انیمیشن و تیزر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898784/استعلام-سوئیچ-سیسکو'>استعلام سوئیچ سیسکو  / استعلام ,استعلام سوئیچ سیسکو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898877/استعلام-واگذاری-بخشی-از-فرایند-اجرای-طرح-مشاوره-ژنتیک-پیش-ازدواج'>استعلام واگذاری بخشی از فرایند اجرای طرح مشاوره ژنتیک پیش ازدواج / استعلام واگذاری بخشی از فرایند اجرای طرح مشاوره ژنتیک پیش ازدواج</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898886/استعلام-خودروی-پژو-پارس-TU5-سفید-صفر-کیلومتر'>استعلام خودروی پژو پارس TU5 سفید صفر کیلومتر / استعلام خودروی پژو پارس TU5 سفید صفر کیلومتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898856/استعلام-کیس-سرور'>استعلام کیس سرور / استعلام کیس سرور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898787/استعلام-دستگاه-کپی-شارپ-AR-X201'>استعلام دستگاه کپی شارپ AR-X201 / استعلام دستگاه کپی شارپ AR-X201</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898766/استعلام-کمد-بایگانی-ثابت-کتابخانه-ای'>استعلام کمد بایگانی ثابت کتابخانه ای  / استعلام کمد بایگانی ثابت کتابخانه ای </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898807/استعلام-کولر-گازی-اسپلیت'>استعلام کولر گازی اسپلیت / استعلام, استعلام کولر گازی اسپلیت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898092/مناقصه-قطعات-مکانیکی-از-جنس-آلومینیوم-و-فولاد'>مناقصه قطعات مکانیکی از جنس آلومینیوم و فولاد  / مناقصه قطعات مکانیکی از جنس آلومینیوم و فولاد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898829/استعلام-مرمت-بنای-تاریخی-حمام-چناران-شهر'>استعلام مرمت بنای تاریخی حمام چناران شهر  / استعلام مرمت بنای تاریخی حمام چناران شهر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898847/استعلام-کیس-رایانه-و-تلویزیون-فول-کالر-و-دستگاه-حضور-و-غیاب-و-چاپگر-و-دستگاه-کپی'>استعلام کیس رایانه و تلویزیون فول کالر و دستگاه حضور و غیاب و چاپگر و دستگاه کپی / استعلام کیس رایانه و تلویزیون فول کالر و دستگاه حضور و غیاب و چاپگر و دستگاه کپی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898774/استعلام-عدس-و-لوبیاقرمز'>استعلام عدس و لوبیاقرمز / استعلام , استعلام عدس و لوبیاقرمز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898790/استعلام-برج-خنک-کننده'>استعلام برج خنک کننده  / استعلام , استعلام برج خنک کننده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898875/استعلام-فعالیت-های-مربوط-به-امنیت-خصوصی'>استعلام فعالیت های مربوط به امنیت خصوصی / استعلام ,استعلام فعالیت های مربوط به امنیت خصوصی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898844/استعلام-اسپری-حشره-کش'>استعلام اسپری حشره کش / استعلام اسپری حشره کش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898828/استعلام-زونکن'>استعلام زونکن  / استعلام , استعلام زونکن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898803/استعلام-احداث-سردرب-ورودی-شهرک-صنعتی'>استعلام احداث سردرب ورودی شهرک صنعتی / استعلام احداث سردرب ورودی شهرک صنعتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898777/استعلام-ریبون-اولیس'>استعلام  ریبون اولیس / استعلام, استعلام ریبون اولیس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898760/استعلام-تونر-05A'>استعلام  تونر 05A  / استعلام, استعلام  تونر 05A </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898077/مناقصه-حدود-5-700-000-عدد-لوح-فشرده--'>مناقصه حدود 5.700.000 عدد لوح فشرده ... / مناقصه حدود 5.700.000 عدد لوح فشرده ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898782/استعلام-کاغذ-ژورنال-خودپرداز-هیوسونگ'>استعلام کاغذ ژورنال خودپرداز هیوسونگ  / استعلام, استعلام کاغذ ژورنال خودپرداز هیوسونگ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898811/استعلام-کولر-گازی-اسپیلت-24000-گری-موتور-بزرگ'>استعلام کولر گازی اسپیلت 24000 گری موتور بزرگ  / استعلام, استعلام کولر گازی اسپیلت 24000 گری موتور بزرگ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898823/استعلام-دوره-آموزشی-کارگاه-غربالگری-و-تشخیص-اختلالات-اوتیسم'>استعلام دوره آموزشی کارگاه غربالگری و تشخیص اختلالات اوتیسم  / استعلام, استعلام دوره آموزشی کارگاه غربالگری و تشخیص اختلالات اوتیسم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898836/استعلام-طراحی-و-تهیه-و-اجرای-نمای-کامپوزیت'>استعلام طراحی و تهیه و اجرای نمای کامپوزیت  / استعلام, استعلام طراحی و تهیه و اجرای نمای کامپوزیت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898819/استعلام-کاغذ-A4'>استعلام کاغذ A4  / استعلام , استعلام کاغذ A4 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898827/استعلام-کاغذ-A5'>استعلام کاغذ A5  / استعلام، استعلام کاغذ A5 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898832/استعلام-کاغذ-A4-پشت-چسب-دار'>استعلام کاغذ A4 پشت چسب دار   / استعلام، استعلام کاغذ A4 پشت چسب دار  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898799/استعلام-کاور-پلاستیکی'>استعلام کاور پلاستیکی  / استعلام , استعلام کاور پلاستیکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898780/استعلام-پیپتور-برقی-با-آداپتور'>استعلام پیپتور برقی با آداپتور  / استعلام , استعلام پیپتور برقی با آداپتور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898788/استعلام-لاک-غلط-گیر-قلمی'>استعلام لاک غلط گیر قلمی / استعلام , استعلام لاک غلط گیر قلمی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898818/استعلام-کاغذ-A4-رنگی'>استعلام کاغذ A4 رنگی  / استعلام، استعلام کاغذ A4 رنگی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898835/استعلام-کولر-گازی-گری'>استعلام کولر گازی گری / استعلام, استعلام کولر گازی گری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898854/استعلام-بتن-عیار-350'>استعلام بتن عیار 350  / استعلام, استعلام بتن عیار 350 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898860/استعلام-خرید-ورق-آهن-پانچ-2-میل-2-1'>استعلام خرید ورق آهن پانچ 2 میل 2*1  / استعلام، استعلام خرید ورق آهن پانچ 2 میل 2*1 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898794/استعلام-صندلی-گردان-مدیریتی'>استعلام صندلی گردان مدیریتی  / استعلام ,استعلام صندلی گردان مدیریتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898801/استعلام-کولر-اسپیلت--'>استعلام کولر اسپیلت ... / استعلام ,استعلام کولر اسپیلت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898768/استعلام-یخچال'>استعلام یخچال / استعلام ,استعلام یخچال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898133/مزایده-فروش-یک-دستگاه-پرکن-روتاری-و--96-5-3'>مزایده فروش یک دستگاه پرکن روتاری و ...96.5.3 / مزایده, مزایده فروش یک دستگاه پرکن روتاری و ...96.5.3</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898162/مزایده-فروش-اقلام-و-ماشین-آلات-کارکرده-و-اسقاطی'>مزایده فروش اقلام و ماشین آلات کارکرده و اسقاطی    / مزایده , مزایده فروش اقلام و ماشین آلات کارکرده و اسقاطی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897998/مزایده-فروش-املاک-کاربری-مسکونی-تجاری-صنعتی'>مزایده فروش املاک کاربری مسکونی تجاری صنعتی  / مزایده,مزایده فروش املاک کاربری مسکونی تجاری صنعتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898155/مناقصه-خاکبرداری-و-محوطه-سازی'>مناقصه خاکبرداری و محوطه سازی  / مناقصه , مناقصه خاکبرداری و محوطه سازی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898143/مناقصه-اجاره-زمین-خاکی-96-05-3'>مناقصه اجاره زمین خاکی 96.05.3 / مناقصه , مناقصه اجاره زمین خاکی 96.05.3</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898137/مناقصه-تامین-نیروی-انسانی-ستاد'>مناقصه تامین نیروی انسانی ستاد  / مناقصه , مناقصه تامین نیروی انسانی ستاد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898131/مزایده-خودروی-مگان-مدل-90'>مزایده خودروی مگان مدل 90  / مزایده , مزایده خودروی مگان مدل 90 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898128/مزایده-تعدادی-وسایل-اسقاط-و-قدیمی-تاسیساتی'>مزایده تعدادی وسایل اسقاط و قدیمی تاسیساتی  / مزایده, مزایده تعدادی وسایل اسقاط و قدیمی تاسیساتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898126/مزایده-تعدادی-وسایل-اسقاط-و-قدیمی-تجهیزات-پزشکی'>مزایده تعدادی وسایل اسقاط و قدیمی تجهیزات پزشکی  / مزایده , مزایده تعدادی وسایل اسقاط و قدیمی تجهیزات پزشکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898117/مزایده-مگان-سفید-دنده-ای-مدل-92'>مزایده مگان سفید دنده ای مدل 92  / مزایده , مزایده مگان سفید دنده ای مدل 92 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898108/مزایده-فروش-تعدادی-چراغ-مهتابی'>مزایده فروش تعدادی چراغ مهتابی / مزایده  , مزایده فروش تعدادی چراغ مهتابی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898112/مزایده-بنز-بژ-متالیک-2009-تیپ-C280-بیمه'>مزایده بنز بژ متالیک 2009 تیپ C280 بیمه  / مزایده , مزایده بنز بژ متالیک 2009 تیپ C280 بیمه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898093/مناقصه-خرید-مجموعه-بازی-کودکان--نوبت-دوم'>مناقصه خرید مجموعه بازی کودکان...نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید مجموعه بازی کودکان... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898121/مناقصه-عملیات-درزگیری-سطوح-آسفالتی-در-سطح-منطقه--'>مناقصه عملیات درزگیری سطوح آسفالتی در سطح منطقه ... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه عملیات درزگیری سطوح آسفالتی در سطح منطقه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898614/مزایده-خودرو-سواری-پژو-405-ال-ایکس'>مزایده خودرو سواری پژو 405 ال ایکس / آگهی مزایده، مزایده خودرو سواری پژو 405 ال ایکس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898682/مزایده-منزل-مسکونی-عزضه-91-6متر-نوبت-اول'>مزایده منزل مسکونی عزضه 91.6متر نوبت اول  / مزایده,مزایده منزل مسکونی عزضه 91.6متر نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898630/مزایده-اجاره-یک-واحد-آپارتمان-به-متراژ-200-متر'>مزایده اجاره یک واحد آپارتمان به متراژ 200 متر / آگهی مزایده، مزایده اجاره یک واحد آپارتمان به متراژ 200 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898618/مزایده-غرفه-ترامپولین-بوستان-و----نوبت-دوم'>مزایده غرفه ترامپولین بوستان و ... - نوبت دوم  / آگهی حراج حضوری ,مزایده غرفه ترامپولین بوستان و ... -نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898648/مناقصه-امور-مربوط-به-تعمیر-نگهداری-و-راهبری-سیستم-تاسیسات-ستاد-مدیریت'>مناقصه امور مربوط به تعمیر، نگهداری و راهبری سیستم تاسیسات ستاد مدیریت / آگهی فراخوان مناقصه عمومی، مناقصه امور مربوط به تعمیر، نگهداری و راهبری سیستم تاسیسات ستاد مدیریت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898626/فراخوان-انجام-خدمات-نظافت-نگهداری-از-فضای-سبز'>فراخوان انجام خدمات نظافت، نگهداری از فضای سبز / فراخوان انجام خدمات نظافت، نگهداری از فضای سبز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898666/مزایده-فروش-کامیون--کمپرسی-6-تن-آرنا'>مزایده فروش کامیون - کمپرسی 6 تن آرنا  / آگهی مزایده, مزایده فروش کامیون - کمپرسی 6 تن آرنا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898132/مزایده-بهره-برداری-موقت-از-مجموعه-رستوران'>مزایده بهره برداری موقت از مجموعه رستوران  / آگهی مزایده عمومی , مزایده بهره برداری موقت از مجموعه رستوران </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898647/مناقصه-طراحی-ساخت-و-اجرای-تعداد-12-سازه-فلزی-پله-فرار'>مناقصه طراحی ساخت و اجرای تعداد 12 سازه فلزی پله فرار / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه طراحی ساخت و اجرای تعداد 12 سازه فلزی پله فرار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898123/مزایده-بهره-برداری-موقت-از-مجتمع-رفاهی--تفریحی-کارکنان'>مزایده بهره برداری موقت از مجتمع رفاهی ، تفریحی کارکنان  / آگهی مزایده عمومی , مزایده بهره برداری موقت از مجتمع رفاهی ، تفریحی کارکنان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898044/مزایده-ششدانگ-دو-قطعه-زمین-متراژ828-38-و-932-72متر'>مزایده ششدانگ دو قطعه زمین متراژ828.38 و 932.72متر / مزایده,مزایده ششدانگ دو قطعه زمین متراژ828.38 و 932.72متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898071/مناقصه-اجرای-خط-کشی-معابر-سطح-منطقه-نوبت-دوم'>مناقصه اجرای خط کشی معابر سطح منطقه  نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای خط کشی معابر سطح منطقه  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898086/مناقصه-انجام-عملیات-تعمیر-نگهداری-و-بهسازی-معابر-نوبت-دوم'>مناقصه انجام عملیات تعمیر، نگهداری و بهسازی معابر نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه انجام عملیات تعمیر، نگهداری و بهسازی معابر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898125/فراخوان-ارزیابی-کیفی-مطالعات-مرحله-دوم-آماده-سازی-سایت-توریسم-نوبت-دوم'>فراخوان ارزیابی کیفی مطالعات مرحله دوم آماده سازی سایت توریسم نوبت دوم  / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی , فراخوان ارزیابی کیفی مطالعات مرحله دوم آماده سازی سایت توریسم نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898053/مناقصه-در-خصوص-عملیات-پوشش-بروی-سطوح-خطوط-لوله-و-برج-ظروف---'>مناقصه در خصوص عملیات پوشش بروی سطوح خطوط لوله و برج ظروف  ... / مناقصه در خصوص عملیات پوشش بروی سطوح خطوط لوله و برج ظروف  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898043/مناقصه-نسبت-به-خرید-12-عدد-ولو-مخصوص-سوخت-به-همراه-محرک-های-مربوطه--'>مناقصه نسبت به خرید 12 عدد ولو مخصوص سوخت به همراه محرک های مربوطه ... / آگهی مناقصه ,مناقصه نسبت به خرید 12 عدد ولو مخصوص سوخت به همراه محرک های مربوطه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898032/مناقصه-عملیات-برش-فورج-و-ماشینکاری-کامل---'>مناقصه عملیات برش, فورج و ماشینکاری کامل  ... / آگهی مناقصه, مناقصه عملیات برش, فورج و ماشینکاری کامل  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898191/اصلاحیه-مناقصه-عملیات-حفظ-و-نگهداری-فضای-سبز-و-تاسیسات'>اصلاحیه مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز و تاسیسات / اصلاحیه مناقصه , مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز و تاسیسات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898029/مزایده-ششدانگ-به-پلاکهای-58-59-فرعی-از-13-اصلی'>مزایده ششدانگ به پلاکهای 58-59 فرعی از 13 اصلی / مزایده,مزایده ششدانگ به پلاکهای 58-59 فرعی از 13 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898035/مزایده-ملک-شامل-سوله-مساحت-بنای-3731متر'>مزایده ملک شامل سوله مساحت بنای 3731متر / مزایده,مزایده ملک شامل سوله مساحت بنای 3731متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898057/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-77082-5متر'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 77082.5متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 77082.5متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898051/مزایده-حق-الامتیاز-خط-مینی-بوسرانی-بهشهر-گلوگاه'>مزایده حق الامتیاز خط مینی بوسرانی بهشهر گلوگاه / آگهی مزایده، مزایده حق الامتیاز خط مینی بوسرانی بهشهر گلوگاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898206/مناقصه-حفاظت-فیزیکی-کنترل-تردد-و-نگهبانی-ساختمانهای-خود-و-سازمان-های-تابعه'>مناقصه حفاظت فیزیکی، کنترل تردد و نگهبانی ساختمانهای خود و سازمان های تابعه / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه حفاظت فیزیکی، کنترل تردد و نگهبانی ساختمانهای خود و سازمان های تابعه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898227/مناقصه-اجرای-عملیات-لکه-گیری-و-روکش-آسفالت-محور-سه-راهی-بروجرد--نهاوند--'>مناقصه اجرای عملیات لکه گیری و روکش آسفالت محور سه راهی بروجرد - نهاوند... / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه اجرای عملیات لکه گیری و روکش آسفالت محور سه راهی بروجرد - نهاوند...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898142/تجدید-مناقصه-عملیات-اجرایی-مرمت-و-بهسازی--'>تجدید مناقصه  عملیات اجرایی مرمت و بهسازی... / آگهی تجدید مناقصه، تجدید مناقصه عملیات اجرایی مرمت و بهسازی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898151/آگهی-مناقصه-عمومی-1-000-تن-کک-نفتی-کلسینه-CPC--نوبت-دوم'>آگهی مناقصه عمومی 1.000 تن کک نفتی کلسینه CPC  - نوبت دوم  / مناقصه , مناقصه  1.000 تن کک نفتی کلسینه CPC  - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897994/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مسکونی-با-قدمت-دوازده-سال'>مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی با قدمت دوازده سال / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی با قدمت دوازده سال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898184/فراخوان-مناقصه-آبرسانی-از-طریق-جاده-به-ایستگاهها-و-شهرکهای-محور-بافق--بندرعباس'>فراخوان مناقصه آبرسانی از طریق جاده به ایستگاهها و شهرکهای محور بافق - بندرعباس / آگهی دعوت به ارزیابی کیفی فراخوان عمومی , فراخوان مناقصه آبرسانی از طریق جاده به ایستگاهها و شهرکهای محور بافق - بندرعباس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898164/مناقصه-خرید-انواع-مختلف-باتری-های-ساکن-سرب--اسیدی-از-نوع-(سیلد)--نوبت-دوم'>مناقصه خرید انواع مختلف باتری های ساکن سرب - اسیدی از نوع (سیلد) - نوبت دوم  / آگهی مناقصه دو مرحله ای، مناقصه خرید انواع مختلف باتری های ساکن سرب - اسیدی از نوع (سیلد) - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898111/مزایده-دو-دانگ-مشاع-از-زمین-240مترمربع'>مزایده دو دانگ مشاع از زمین 240مترمربع / مزایده,مزایده دو دانگ مشاع از زمین 240مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898115/مزایده-ششدانگ-پلاکهای-ثبتی-15474-فرعی-از-38-اصلی'>مزایده ششدانگ پلاکهای ثبتی 15474 فرعی از 38 اصلی / مزایده,مزایده ششدانگ پلاکهای ثبتی 15474 فرعی از 38 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898124/مزایده-پلاک-ثبتی-به-مساحت-165مترمربع'>مزایده پلاک ثبتی به مساحت 165مترمربع / مزایده,مزایده پلاک ثبتی به مساحت 165مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898118/مزایده-ششدانگ-اپارتمان-قطعه-اول-تفکیکی-133-79متر'>مزایده ششدانگ اپارتمان قطعه اول تفکیکی 133.79متر  / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان قطعه اول تفکیکی 133.79متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898159/فروش-اموال-منقول-سیستم-کامپیوتر-با-متعلقات--'>فروش اموال منقول سیستم کامپیوتر با متعلقات... / آگهی فروش اموال منقول، فروش اموال منقول سیستم کامپیوتر با متعلقات...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898122/مزایده-واگذاری-املاک-و-مستغلات-کاربری-مسکونی'>مزایده واگذاری املاک و مستغلات کاربری مسکونی  / مزایده,مزایده واگذاری املاک و مستغلات کاربری مسکونی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898238/مزایده-واگذاری-به-صورت-اجاره-بهاء-قسمتی-از-زمین-واقع-در-بوستان-دانشجو'>مزایده واگذاری به صورت اجاره بهاء قسمتی از زمین واقع در بوستان دانشجو  / آگهی مزایده عمومی، مزایده عمومی واگذاری به صورت اجاره بهاء قسمتی از زمین واقع در بوستان دانشجو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898326/فراخوان-مناقصه-تامین-خودرو-بدون-طرح-ترافیک-96-5-3'>فراخوان مناقصه تامین خودرو بدون طرح ترافیک 96.5.3 / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه تامین خودرو بدون طرح ترافیک  96.5.3</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898003/مناقصه-تامین-فروآلیاژهای-مورد-نیاز'>مناقصه تامین فروآلیاژهای مورد نیاز  / مناقصه , مناقصه تامین فروآلیاژهای مورد نیاز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898304/مناقصه-نصب-و-راه-اندازی-تجهیزات-سنگین--'>مناقصه نصب و راه اندازی تجهیزات سنگین ... / آگهی عمومی , مناقصه نصب و راه اندازی تجهیزات سنگین ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898288/فراخوان-واگذاری-عملیات-خرید-تهیه-حمل--نصب-ساخت-راه-اندازی-و-بهره-برداری-پکیج-پیش-ساخته-نوبت-دوم'>فراخوان واگذاری عملیات خرید، تهیه، حمل ، نصب، ساخت، راه اندازی و بهره برداری پکیج پیش ساخته نوبت دوم  / آگهی فراخوان مناقصه عمومی,فراخوان واگذاری عملیات خرید، تهیه، حمل ، نصب، ساخت، راه اندازی و بهره برداری پکیج پیش ساخته نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898287/فراخوان-درخواست-اطلاعات-RFI-نوبت-دوم'>فراخوان درخواست اطلاعات RFI نوبت دوم  / فراخوان , فراخوان درخواست اطلاعات RFI نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898294/فراخوان-خرید-16-قلم-کابل-برق-آرمردار-نوبت-دوم'>فراخوان خرید 16 قلم کابل برق آرمردار نوبت دوم / فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه خرید دو مرحله ای, فراخوان خرید 16 قلم کابل برق آرمردار نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898302/فراخوان-انجام-خدمات-جاری-در-مدیریت-مالی-نوبت-دوم'>فراخوان انجام خدمات جاری در مدیریت  مالی  نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای , فراخوان انجام خدمات جاری در مدیریت  مالی   نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898309/مناقصه-انجام-عملیات-لوله-گذاری-فاضلاب-و-احداث-آدم-رو-نوبت-دوم'>مناقصه  انجام عملیات لوله گذاری فاضلاب و احداث آدم رو  نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه  انجام عملیات لوله گذاری فاضلاب و احداث آدم رو نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898303/فراخوان-مناقصه-خرید-فیلم-استرچ-نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه خرید فیلم استرچ  نوبت دوم  / فراخوان مناقصه , فراخوان مناقصه خرید فیلم استرچ  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898013/فراخوان-اجرای-عملیات-ابنیه-و-تاسیسات-تعدادی-مراکز-جامع---96-5-3'>فراخوان اجرای عملیات ابنیه و تاسیسات تعدادی مراکز جامع ... 96.5.3 / مناقصه, فراخوان اجرای عملیات ابنیه و تاسیسات تعدادی مراکز جامع ... 96.5.3</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898319/فراخوان-انجام-خدمات-مشاور-مهندسی-ارزش-در-خصوص-تصفیه-خانه-های-فاضلاب--نوبت-دوم'>فراخوان انجام خدمات مشاور مهندسی ارزش در خصوص تصفیه خانه های فاضلاب... نوبت دوم  / فراخوان ارزیابی کیفی , فراخوان انجام خدمات مشاور مهندسی ارزش در خصوص تصفیه خانه های فاضلاب...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898313/فراخوان-انتخاب-مشاور-برای-انجام-خدمات-مطالعات-مرحله-اول-و-دوم-ایمنی-و-کاهش-خطرات-و-پدافند-غیرعامل-نوبت-دوم'>فراخوان انتخاب مشاور برای انجام خدمات مطالعات مرحله اول و دوم ایمنی و کاهش خطرات و پدافند غیرعامل نوبت دوم  / فراخوان ارزیابی کیفی , فراخوان انتخاب مشاور برای انجام خدمات مطالعات مرحله اول و دوم ایمنی و کاهش خطرات و پدافند غیرعامل نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898217/اصلاحیه-مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی'>اصلاحیه مزایده ششدانگ پلاک ثبتی  / اصلاحیه مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898285/مناقصه-خرید-و-اجرای-مجموعه-بازی-کودکان-و--'>مناقصه خرید و اجرای مجموعه بازی کودکان و ... / آگهی مناقصه, مناقصه خرید و اجرای مجموعه بازی کودکان و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898130/مزایده-ششدانگ-مغازه-مساحت-20-19مترمربع'>مزایده ششدانگ مغازه مساحت 20.19مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ مغازه مساحت 20.19مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898266/مناقصه-اجرای-عملیات-آرماتوربندی--قالب-بندی-و-بتن-ریزی'>مناقصه اجرای عملیات آرماتوربندی ، قالب بندی و بتن ریزی  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای عملیات آرماتوربندی ، قالب بندی و بتن ریزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898135/مزایده-فروش-زمین-اداری-آبیاری-مساحت-8413-21متر'>مزایده فروش زمین اداری آبیاری مساحت 8413.21متر  / مزایده,مزایده فروش زمین اداری آبیاری مساحت 8413.21متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898185/مناقصه-اجرای-امور-نظافت-و-پاکیزه-سازی-معابر--'>مناقصه اجرای امور نظافت و پاکیزه سازی معابر ... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه اجرای امور نظافت و پاکیزه سازی معابر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898352/فراخوان-انتخاب-پیمانکار-عملیات-اجرایی-شبکه-آبیاری-تحت-فشار'>فراخوان انتخاب پیمانکار عملیات اجرایی شبکه آبیاری تحت فشار / فراخوان ارزیابی کیفی پیمانکاران,فراخوان انتخاب پیمانکار عملیات اجرایی شبکه آبیاری تحت فشار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898005/فراخوان-تجدید-ارزیابی-انجام-خدمات-نظافتی-و-واکاری-شهرکها-و-نواحی-صنعتی-نوبت-دوم'>فراخوان تجدید ارزیابی انجام خدمات نظافتی و واکاری شهرکها و نواحی صنعتی نوبت دوم  / فراخوان تجدید ارزیابی کیفی، فراخوان تجدید ارزیابی انجام خدمات نظافتی و واکاری شهرکها و نواحی صنعتی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898325/مناقصه-مرغ-منجمد'>مناقصه مرغ منجمد / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه مرغ منجمد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898306/مزایده-بهره-برداری-از-مکان-تجاری-پارک-شهداء-نوبت-دوم'>مزایده بهره برداری از مکان تجاری پارک شهداء نوبت دوم  / آگهی مزایده حضوری , مزایده بهره برداری از مکان تجاری پارک شهداء نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898316/فراخوان-اجرای-عملیات-تکمیلی-مجتمع-توانبخشی-اقامتی-نوبت-دوم'>فراخوان اجرای عملیات تکمیلی مجتمع توانبخشی اقامتی  نوبت دوم  / فراخوان , فراخوان اجرای عملیات تکمیلی مجتمع توانبخشی اقامتی  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898393/مزایده-منزل-مسکونی-به-پلاک-ثبتی-58768-مرحله-اول'>مزایده منزل مسکونی به پلاک ثبتی 58768 مرحله اول / مزایده,مزایده منزل مسکونی به پلاک ثبتی 58768 مرحله اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898345/مناقصه-واگذاری-تعداد-22-پایگاه-از-پایگاههای-فوریت-های-پزشکی-جاده-ای-96-5-3'>مناقصه  واگذاری تعداد 22 پایگاه از پایگاههای فوریت های پزشکی جاده ای 96.5.3 / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه  واگذاری تعداد 22 پایگاه از پایگاههای فوریت های پزشکی جاده ای 96.5.3</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898358/استعلام-ارزیابی-کیفی-مشاورانپروژه-برداشت-میدانی-تصاویر-360-درجه-از-سطح-معابر--نوبت-اول-96-5-3'>استعلام ارزیابی کیفی مشاورانپروژه برداشت میدانی تصاویر 360 درجه از سطح معابر - نوبت اول 96.5.3 / استعلام ارزیابی کیفی مشاوران, استعلام ارزیابی کیفی مشاوران پروژه برداشت میدانی تصاویر 360 درجه از سطح معابر -نوبت اول 96.5.3</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898399/مزایده-ششدانگ-یک-واحد-مسکونی'>مزایده  ششدانگ یک واحد مسکونی / مزایده,مزایده   ششدانگ یک واحد مسکونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898322/فراخوان-ارزیابی-کیفی-واگذاری-خرید-3000-بشکه-روغن-عایقی-ترانسفورماتورهای-قدرت'>فراخوان ارزیابی کیفی واگذاری خرید 3000 بشکه روغن عایقی ترانسفورماتورهای قدرت  / آگهی فراخوان ارزیابی , فراخوان ارزیابی کیفی واگذاری خرید 3000 بشکه روغن عایقی ترانسفورماتورهای قدرت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898301/فراخوان-انتخاب-مشاور-نوبت-دوم'>فراخوان انتخاب مشاور نوبت دوم  / فراخوان، فراخوان انتخاب مشاور نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898022/فراخوان-مزایده-سرمایه-گذاری-پروژه-بهره-برداری-بهینه-از-منابع-آبی-و--'>فراخوان مزایده سرمایه گذاری پروژه بهره برداری بهینه از منابع آبی و ... / آگهی فراخوان عمومی , فراخوان مزایده سرمایه گذاری پروژه بهره برداری بهینه از منابع آبی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898010/مناقصه-احداث-5-باب-ستاد--'>مناقصه احداث 5 باب ستاد... / مناقصه, مناقصه احداث 5 باب ستاد...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898339/فراخوان-مناقصه-خرید-شامل-آسانسور'>فراخوان مناقصه خرید شامل آسانسور  / فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای , فراخوان مناقصه خرید شامل آسانسور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898307/مزایده-اجاره-غرفه-عینک-فروشی-درمانگاه-شهید-سهرابی'>مزایده اجاره غرفه عینک فروشی درمانگاه شهید سهرابی / مزایده عمومی، مزایده اجاره غرفه عینک فروشی درمانگاه شهید سهرابی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898296/تجدید-مناقصه-واگذاری-امور-خدمات-نقلیه-ای-دانشگاه-هرمزگان-(ایاب-و-ذهاب)-96-5-3'>تجدید مناقصه واگذاری امور خدمات نقلیه ای دانشگاه هرمزگان (ایاب و ذهاب) 96.5.3 / تجدید آگهی مناقصه عمومی ,تجدید  مناقصه واگذاری امور خدمات نقلیه ای دانشگاه هرمزگان (ایاب و ذهاب) 96.5.3</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898291/تجدید-مناقصه-واگذاری-خدمات-درمانی-96-5-3'>تجدید مناقصه واگذاری خدمات درمانی 96.5.3 / تجدید آگهی مناقصه عمومی ,تجدید  مناقصه واگذاری خدمات درمانی 96.5.3</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898284/تجدید-مناقصه-واگذاری-خدمات-سلف-سرویس-(پخت-و-پز-و-توزیع-غذا)-96-5-3'>تجدید مناقصه واگذاری خدمات سلف سرویس (پخت و پز و توزیع غذا) 96.5.3 / تجدید آگهی مناقصه عمومی , تجدید مناقصه واگذاری خدمات سلف سرویس (پخت و پز و توزیع غذا) 96.5.3</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898333/فراخوان-تجهیزات-تکمیلی-تلویزیونی'>فراخوان تجهیزات تکمیلی تلویزیونی  / فراخوان , فراخوان تجهیزات تکمیلی تلویزیونی نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898397/مزایده-اپارتمان-مسکونی-به-مساحت-119-63متر'>مزایده اپارتمان مسکونی به مساحت 119.63متر  / مزایده,مزایده اپارتمان مسکونی به مساحت 119.63متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898327/مناقصه-خرید-150-000-عدد-Dual-interface-java-smart-Card'>مناقصه خرید 150.000 عدد Dual interface java smart Card / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید 150.000 عدد Dual interface java smart Card</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898300/مزایده-یک-دستگاه-ژنراتور-SKI-المانی-950KW-حاضر-به-کار--'>مزایده یک دستگاه ژنراتور SKI المانی 950KW حاضر به کار ... / مزایده , مزایده یک دستگاه ژنراتور SKI المانی 950KW حاضر به کار ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898004/مناقصه-واگذاری-امور-حفاظت-از-کلیه-اراضی'>مناقصه واگذاری امور حفاظت از کلیه اراضی  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه واگذاری امور حفاظت از کلیه اراضی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897999/تجدید-مناقصه-واگذاری-عملیات-نصب-انشعابات-پای-پستی-عادی-و-دیماندی-ثانویه-مشترکین-نوبت-دوم'>تجدید مناقصه واگذاری عملیات نصب انشعابات پای پستی عادی و دیماندی ثانویه مشترکین..نوبت دوم  / تجدید آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه واگذاری عملیات نصب انشعابات پای پستی عادی و دیماندی ثانویه مشترکین... تجدید نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898588/استعلام-هاب-14-پورت'>استعلام هاب 14 پورت  / استعلام ,استعلام هاب 14 پورت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898583/استعلام-کمپرسور-یک-و-نیم-اسب'>استعلام کمپرسور یک و نیم اسب / استعلام ,استعلام کمپرسور یک و نیم اسب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898636/استعلام-رایانه-همراه'>استعلام رایانه همراه / استعلام رایانه همراه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898624/استعلام-سایر-فعالیت-های-مخابراتی'>استعلام سایر فعالیت های مخابراتی  / استعلام ,استعلام سایر فعالیت های مخابراتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898601/استعلام-شارژر-خطی-48-ولت'>استعلام شارژر خطی 48 ولت  / استعلام , استعلام شارژر خطی 48 ولت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898589/استعلام-دیوارکشی-زمین-پست-63-مزرعه-کلانتر'>استعلام دیوارکشی زمین پست 63 مزرعه کلانتر / استعلام , استعلام دیوارکشی زمین پست 63 مزرعه کلانتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898749/استعلام-آبسرد-کن-کاسونیک'>استعلام  آبسرد کن کاسونیک  / استعلام ، استعلام آبسرد کن کاسونیک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898293/مناقصه-خدمات-تهیه-طبخ-و-توزیع-غذای-صنایع-تابعه--'>مناقصه خدمات تهیه، طبخ و توزیع غذای صنایع تابعه... / آگهی مناقصه , مناقصه خدمات تهیه، طبخ و توزیع غذای صنایع تابعه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898761/استعلام-لوازم-و-تجهیزات-موتورخانه'>استعلام لوازم و تجهیزات موتورخانه / استعلام ، استعلام لوازم و تجهیزات موتورخانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898793/استعلام-بویلر-آبگرم'>استعلام بویلر آبگرم   / استعلام بویلر آبگرم  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898771/استعلام-برج-خنک-کننده'>استعلام برج خنک کننده / استعلام برج خنک کننده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898755/استعلام-GRANDFOS'>استعلام GRANDFOS  / استعلام, استعلام GRANDFOS </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898873/استعلام-سرعت-گیر-پله--'>استعلام سرعت گیر پله ... / استعلام, استعلام سرعت گیر پله ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898867/استعلام-اجاره-تانکر-سیار'>استعلام اجاره تانکر سیار  / استعلام، استعلام اجاره تانکر سیار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898857/استعلام-پنیر-حلب-چهارده-کیلو-خالص-UF'>استعلام پنیر حلب چهارده کیلو خالص UF / استعلام, استعلام پنیر حلب چهارده کیلو خالص UF</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898762/استعلام-چاپگر-p3015-hp-laser-jet'>استعلام چاپگر p3015 hp laser jet / استعلام, استعلام چاپگر p3015 hp laser jet</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898283/مناقصه-سرویس-و-تعمیر-و-نگهداری-تاسیسات-مکانیکی-و-الکتریکی--'>مناقصه سرویس و تعمیر و نگهداری تاسیسات مکانیکی و الکتریکی... / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه سرویس و تعمیر و نگهداری تاسیسات مکانیکی و الکتریکی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898846/استعلام-کولر-گازی-اسپیلت'>استعلام کولر گازی اسپیلت  / استعلام, استعلام کولر گازی اسپیلت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898759/استعلام-خرید-تابلو-فلزی-و--'>استعلام خرید تابلو فلزی و ... / استعلام ,استعلام خرید تابلو فلزی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898838/استعلام-کاشی-الوند'>استعلام کاشی الوند  / استعلام, استعلام کاشی الوند </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898608/استعلام-گریس-پارس-شاسی-و--'>استعلام گریس پارس شاسی و... / استعلام ,استعلام گریس پارس شاسی و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898699/استعلام-اقلام-پیچ-و-مهره--'>استعلام اقلام پیچ و مهره.... / استعلام اقلام پیچ و مهره....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898685/استعلام-چراغ-سقفی-توکار'>استعلام چراغ سقفی توکار / استعلام، استعلام چراغ سقفی توکار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898674/استعلام-نازلهای-سیلرزنی-طبق-نمونه'>استعلام نازلهای سیلرزنی طبق نمونه  / استعلام , استعلام نازلهای سیلرزنی طبق نمونه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898677/استعلام-سه-آیتم-رله-و-منبع-تغذیه---'>استعلام سه آیتم رله و منبع تغذیه..... / استعلام , استعلام سه آیتم رله و منبع تغذیه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898714/استعلام-یونیت-خنک-کننده-با-مارک-Dae-yang--'>استعلام یونیت خنک کننده با مارک Dae yang... / استعلام , استعلام یونیت خنک کننده با مارک Dae yang...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898356/مناقصه-دو-دستگاه-مخزن-5-تنی-و-4-تنی-کشک-سه-جداره-استیل'>مناقصه دو دستگاه مخزن 5 تنی و 4 تنی کشک سه جداره استیل / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه دو دستگاه مخزن 5 تنی و 4 تنی کشک سه جداره استیل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898638/مناقصه-خرید-و-تجهیز-دو-دستگاه-خودروی-چند-منظوره-آتش-نشانی'>مناقصه خرید و تجهیز دو دستگاه خودروی چند منظوره آتش نشانی / فراخوان ارزیابی و مناقصه, مناقصه خرید و تجهیز دو دستگاه خودروی چند منظوره آتش نشانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898597/ارزیابی-کیفی-اجاره-تعدادی-از-غرفه-های-استیجاری'>ارزیابی کیفی اجاره تعدادی از غرفه های استیجاری / استعلام اجاره تعدادی از غرفه های استیجاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898625/استعلام-دستگیره-درب-خروج-اضطراری'>استعلام دستگیره درب خروج اضطراری / استعلام ,استعلام دستگیره درب خروج اضطراری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898658/مزایده-فروش-خودروهای-سبک'>مزایده فروش خودروهای سبک  / آگهی مزایده ,مزایده فروش خودروهای سبک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898349/مزایده-یک-دستگاه-دیزل-ژنراتور--نوبت-دوم'>مزایده یک دستگاه دیزل ژنراتور - نوبت دوم  / آگهی مزایده، مزایده یک دستگاه دیزل ژنراتور - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898779/استعلام-اجرای-عملیات-بازسازی-شبکه-جمع-آوری-فاضلاب---'>استعلام اجرای عملیات بازسازی شبکه جمع آوری فاضلاب  ... / استعلام اجرای عملیات بازسازی شبکه جمع آوری فاضلاب  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898785/مناقصه-شارژ-کپسول-هیدروژن-50-کیلویی-(نیروگاه-زرگان)'>مناقصه شارژ کپسول هیدروژن 50 کیلویی (نیروگاه زرگان) / مناقصه شارژ کپسول هیدروژن 50 کیلویی (نیروگاه زرگان)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898851/مزایده-انواع-پتو--انواع-کمد--فایل--میز-و-صندلی--'>مزایده انواع پتو - انواع کمد ، فایل ، میز و صندلی.... / مزایده ,مزایده انواع پتو - انواع کمد ، فایل ، میز و صندلی.....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898852/مزایده-عمومی--فروش-اموال-و-وسایل-اسقاطی'>مزایده عمومی - فروش اموال و وسایل اسقاطی / مزایده عمومی - فروش اموال و وسایل اسقاطی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898756/آگهی-مناقصه-انجام-عملیات-فاز-دوم-خوابگاه-دانشجویی-دختران-(پردیس-دانشگاه)'>آگهی مناقصه-انجام عملیات فاز دوم خوابگاه دانشجویی دختران (پردیس دانشگاه) / آگهی مناقصه-انجام عملیات فاز دوم خوابگاه دانشجویی دختران (پردیس دانشگاه)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898792/عملیات-اجرایی-نصب-درب-و-رینگ-و-همسطح-سازی-دریچه-های-چدنی-و---'>عملیات اجرایی نصب درب و رینگ و همسطح سازی دریچه های چدنی و ....  / عملیات اجرایی نصب درب و رینگ و همسطح سازی دریچه های چدنی و .... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898845/استعلام-نردبان-تاشو-6-متری--'>استعلام نردبان تاشو 6 متری ... / استعلام ، استعلام نردبان تاشو 6 متری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898373/تجدید-مناقصه-صدور-و-توزیع-اطلاعیه-و-قطع-و-وصل-انشعابات-مشترکین-بدهکار'>تجدید مناقصه صدور و توزیع اطلاعیه و قطع و وصل انشعابات مشترکین بدهکار / آگهی تجدید مناقصه , تجدید مناقصه صدور و توزیع اطلاعیه و قطع و وصل انشعابات مشترکین بدهکار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898821/استعلام-تهیه-و-نصب-پنل-خورشیدی--'>استعلام  تهیه و نصب پنل خورشیدی ... / استعلام ، تهیه و نصب پنل خورشیدی ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898800/استعلام-خرید-و-نصب-و-راه-اندازی-فلومتر-جهت-اندازه-گیری-دبی-ورودی-تصفیه-خانه-96-5-3'>استعلام خرید و نصب و راه اندازی فلومتر جهت اندازه گیری دبی ورودی تصفیه خانه 96.5.3 / استعلام, استعلام خرید و نصب و راه اندازی فلومتر جهت اندازه گیری دبی ورودی تصفیه خانه 96.5.3</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898781/استعلام-HIGHEND-EMC-SPECTRUM-ANALYZER'>استعلام HIGHEND EMC SPECTRUM ANALYZER  / استعلام  HIGHEND EMC SPECTRUM ANALYZER </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898645/استعلام-تهیه-ترجمه-تدوین-و-چاپ-کتاب-ارزش-نسبی'>استعلام تهیه ترجمه تدوین و چاپ کتاب ارزش نسبی  / استعلام , استعلام تهیه ترجمه تدوین و چاپ کتاب ارزش نسبی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898381/مناقصه-خرید-نصب-راه-اندازی-هودهای-شیمیایی-و-سکوبندی-آزمایشگاه'>مناقصه خرید، نصب، راه اندازی هودهای شیمیایی و سکوبندی آزمایشگاه  / آگهی مناقصه، مناقصه خرید، نصب، راه اندازی هودهای شیمیایی و سکوبندی آزمایشگاه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898750/استعلام-حفر-چاه-عمیق'>استعلام حفر چاه عمیق / استعلام, استعلام حفر چاه عمیق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898764/استعلام-دوربین-عکاسی-کانن-5d-mark-iii'>استعلام دوربین عکاسی کانن 5d mark iii  / استعلام , استعلام دوربین عکاسی کانن 5d mark iii </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898675/استعلام-فرش-ماشینی-3-متری'>استعلام فرش ماشینی 3 متری  / استعلام, استعلام فرش ماشینی 3 متری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898692/استعلام-لاستیک-کامیون'>استعلام لاستیک کامیون  / استعلام , استعلام لاستیک کامیون </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898710/استعلام-لاستیک-کامیون'>استعلام لاستیک کامیون  / استعلام , استعلام لاستیک کامیون </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898723/استعلام-لاستیک-کامیون-16--750'>استعلام لاستیک کامیون  16 - 750  / استعلام , استعلام لاستیک کامیون  16 - 750 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898726/استعلام-لاستیک-کامیون-14-650'>استعلام لاستیک کامیون  14- 650 / استعلام , استعلام لاستیک کامیون  14- 650</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898664/استعلام-رایانه-همراه-لپ-تاپ'>استعلام رایانه همراه لپ تاپ / استعلام ,استعلام رایانه همراه لپ تاپ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898678/استعلام-انجام-کلیه-امور-مربوط-به-فعالیت-های-عمومی-و-خدماتی'>استعلام انجام کلیه امور مربوط به فعالیت های عمومی و خدماتی / استعلام ,استعلام انجام کلیه امور مربوط به فعالیت های عمومی و خدماتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898693/استعلام-چاپگر-رایانه'>استعلام چاپگر رایانه / استعلام ,استعلام چاپگر رایانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898709/استعلام-سرویس-و-نگهداری-یک-دستگاه-آسانسور'>استعلام سرویس و نگهداری یک دستگاه آسانسور  / استعلام ,استعلام سرویس و نگهداری یک دستگاه آسانسور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898670/استعلام-ریبون-پرینتر-اپسون--'>استعلام ریبون پرینتر اپسون ... / استعلام, استعلام ریبون پرینتر اپسون ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898694/استعلام-کیستون-بدون-شیلد-Cat6-telegartner'>استعلام کیستون بدون شیلد Cat6 telegartner  / استعلام، استعلام کیستون بدون شیلد Cat6 telegartner </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898711/استعلام-پج-کورد-1-متری-u-utp-telegartner'>استعلام پج کورد 1 متری u/utp telegartner  / استعلام، استعلام پج کورد 1 متری u/utp telegartner </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898743/استعلام-پج-کورد-0-5-متری-u-utp-telegartner'>استعلام پج  کورد 0.5 متری u/utp telegartner  / استعلام پج  کورد 0.5 متری u/utp telegartner </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898698/استعلام-پچ-پنل-24-پورت-Unloaded-telegarner-96-5-3'>استعلام پچ پنل 24 پورت Unloaded telegarner 96.5.3 / استعلام، استعلام پچ پنل 24 پورت Unloaded telegarner  96.5.3</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898705/استعلام-کابل-شبکه-102002a0057-telegarter-cat6u-utp-96-5-3'>استعلام کابل شبکه 102002a0057-telegarter-cat6u/utp 96.5.3 / استعلام، استعلام کابل شبکه 102002a0057-telegarter-cat6u/utp 96.5.3</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898733/استعلام-سوئیچ-Cisco-2960--24Psl-96-96-5-3'>استعلام سوئیچ Cisco 2960 * 24Psl 96 96.5.3 / استعلام، استعلام سوئیچ Cisco 2960 * 24Psl  96.5.3</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898754/استعلام-کابل-شبکه-96-5-3'>استعلام کابل شبکه 96.5.3 / استعلام , استعلام کابل شبکه 96.5.3</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898684/استعلام-لوله-فلکسی'>استعلام لوله فلکسی  / استعلام، استعلام لوله فلکسی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898702/استعلام-تامین-و-اجرای-پانل-آگوستیک-دیواری'>استعلام تامین و اجرای پانل آگوستیک دیواری  / استعلام, استعلام تامین و اجرای پانل آگوستیک دیواری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898717/استعلام-تامین-و-اجرای-سنگ-کف-پارکینگ'>استعلام تامین و اجرای سنگ کف پارکینگ  / استعلام, استعلام تامین و اجرای سنگ کف پارکینگ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898753/استعلام-گیرنده-تلویزیون-55-اینچ'>استعلام گیرنده تلویزیون 55 اینچ  / استعلام , استعلام گیرنده تلویزیون 55 اینچ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898742/استعلام-ترمومتر-عقربه-ای-دیگ-بخار-تاسیسات'>استعلام  ترمومتر عقربه ای دیگ بخار تاسیسات  / استعلام , استعلام   ترمومتر عقربه ای دیگ بخار تاسیسات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898671/استعلام-اتانول'>استعلام اتانول / استعلام ,استعلام اتانول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898683/استعلام-پمپ-تک-فاز'>استعلام پمپ تک فاز / استعلام ,استعلام پمپ تک فاز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898701/استعلام-کنترلر-دیکون-تاچ'>استعلام کنترلر دیکون تاچ  / استعلام ,استعلام کنترلر دیکون تاچ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898721/استعلام-جک-فریز-درایر-500-ک-هیدرولیک-برقی--'>استعلام  جک فریز درایر 500 ک هیدرولیک برقی ... / استعلام , استعلام   جک فریز درایر 500 ک هیدرولیک برقی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898727/استعلام-شیلنگ-سلیکون-زره-دار-قابل-اتوکلاو'>استعلام شیلنگ سلیکون زره دار قابل اتوکلاو / استعلام ,استعلام شیلنگ سلیکون زره دار قابل اتوکلاو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898236/مزایده-عمومی-اجاره-7-باب-بوفه--96-5-3'>مزایده عمومی اجاره 7 باب بوفه...96.5.3 / آگهی مزایده عمومی , مزایده عمومی اجاره 7 باب بوفه...96.5.3</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898680/استعلام-کیت-لنفوپرولیفریشن-اسبی'>استعلام کیت لنفوپرولیفریشن اسبی  / استعلام ,استعلام کیت لنفوپرولیفریشن اسبی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898689/استعلام-نصب-لوله-فلکسی-استیل--'>استعلام نصب لوله فلکسی استیل ... / استعلام ,استعلام نصب لوله فلکسی استیل ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898704/استعلام-برنج-تایلندی-خوب-با-تاریخ-مصرف-بالای-5-ماه'>استعلام برنج تایلندی خوب با تاریخ مصرف بالای 5 ماه  / استعلام، استعلام برنج تایلندی خوب با تاریخ مصرف بالای 5 ماه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898888/تجدید-مزایده-واگذاری-املاک-۱۲-باب-مغازه'>تجدید مزایده واگذاری املاک ۱۲ باب مغازه  / تجدید مزایده, تجدید مزایده واگذاری املاک ۱۲ باب مغازه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898883/مناقصه-انجام-امور-تهیه-و-طبخ-و-توزیع-غذای-دانشجویان'>مناقصه انجام امور تهیه و طبخ و توزیع غذای دانشجویان  / مناقصه , مناقصه انجام امور تهیه و طبخ و توزیع غذای دانشجویان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898876/مناقصه-نصب-۵۵۰-انشعاب-فولادی-روساهای-فارسیه-۱و۲و۳'>مناقصه نصب ۵۵۰ انشعاب فولادی روساهای فارسیه ۱و۲و۳  / مناقصه , مناقصه نصب ۵۵۰ انشعاب فولادی روساهای فارسیه ۱و۲و۳ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898866/مناقصه-تعویض-۴۵۰-عدد-شیر-های-حوضچه-ای--'>مناقصه تعویض ۴۵۰ عدد شیر های حوضچه ای ... / مناقصه , مناقصه تعویض ۴۵۰ عدد شیر های حوضچه ای ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898396/فراخوان-احداث-شبکه-جمع-آوری-فاضلاب-محلات-شهر-اردبیل-1'>فراخوان احداث شبکه جمع آوری فاضلاب محلات شهر اردبیل 1 / آگهی فراخوان مناقصه , فراخوان احداث شبکه جمع آوری فاضلاب محلات شهر اردبیل 1</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898871/مزایده-انواع-آهن-آلات-و--'>مزایده انواع آهن آلات و ... / آگهی مزایده ,مزایده انواع آهن آلات و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898863/مناقصه-پروژه-بهسازی-و-روکش-آسفالت'>مناقصه  پروژه بهسازی و روکش آسفالت / آگهی مناقصه ,مناقصه  پروژه بهسازی و روکش آسفالت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898299/تجدید-مزایده-اجاره-دو-باب-جایگاه-سوخت-سی-ان-جی'>تجدید مزایده اجاره دو باب جایگاه سوخت سی ان جی / تجدید مزایده اجاره دو باب جایگاه سوخت سی ان جی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898861/مناقصه-واگذاری-احداث--اصلاح--برکناری-و-تبدیل-خط-و-پست-و-کابلکشی'>مناقصه واگذاری احداث ، اصلاح ، برکناری و تبدیل خط و پست و کابلکشی  / مناقصه , مناقصه  واگذاری احداث ، اصلاح ، برکناری و تبدیل خط و پست و کابلکشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898872/مناقصه-احداث-ساختمان-اداری-شهرک-صنعتی-شماره۲'>مناقصه احداث ساختمان اداری شهرک صنعتی شماره۲  / مناقصه , مناقصه احداث ساختمان اداری شهرک صنعتی شماره۲ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898878/مناقصه-احداث-ساختمان-اداری-شهرک-صنعتی-شماره۲-جیرفت'>مناقصه احداث ساختمان اداری شهرک صنعتی شماره۲ جیرفت / مناقصه , مناقصه احداث ساختمان اداری شهرک صنعتی شماره۲ جیرفت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898887/مناقصه-خرید-لوازم-یدکی-ابزار-دقیق-و-کارتهای-الکترونیکی-نیروگاه-سیکل-ترکیبی-ایسین'>مناقصه خرید لوازم یدکی ابزار دقیق و کارتهای الکترونیکی نیروگاه سیکل ترکیبی ایسین     / مناقصه , مناقصه خرید لوازم یدکی ابزار دقیق و کارتهای الکترونیکی نیروگاه سیکل ترکیبی ایسین    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898902/استعلام-لوازم-رایانه'>استعلام لوازم رایانه  / استعلام , استعلام لوازم رایانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898890/استعلام-دوربین-عکاسی-دیجیتال-نیکون'>استعلام دوربین عکاسی دیجیتال نیکون / استعلام , استعلام دوربین عکاسی دیجیتال نیکون</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898889/استعلام-قند-خرد-شده'>استعلام  قند خرد شده  / استعلام  قند خرد شده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898898/استعلام-کاغذ-80-گرمی-4A-کنون-(canon)'>استعلام  کاغذ 80 گرمی 4A کنون (canon) / استعلام کاغذ 80 گرمی 4A کنون (canon)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898907/استعلام-انجام-تعمیر--سرویس-و-راهبری-آسانسورها'>استعلام انجام تعمیر ، سرویس و راهبری آسانسورها / استعلام انجام تعمیر ، سرویس و راهبری آسانسورها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898909/استعلام-سرویس--تعمیر-و-نگهداری-سامانه-کنترل-دسترسی'>استعلام سرویس ، تعمیر و نگهداری سامانه کنترل دسترسی / استعلام سرویس ، تعمیر و نگهداری سامانه کنترل دسترسی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898899/استعلام-بسته-نرم-افزار-امنیتی'>استعلام بسته نرم افزار امنیتی  / استعلام  بسته نرم افزار امنیتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898893/استعلام-میز-کنفرانس'>استعلام میز کنفرانس / استعلام میز کنفرانس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898905/استعلام-لوازم-سرور-و-کامپیوتر--'>استعلام لوازم سرور و کامپیوتر ... / استعلام، استعلام لوازم سرور و کامپیوتر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898896/استعلام-تهیه-غذا-و-مخلفات'>استعلام تهیه غذا و مخلفات  / استعلام ​، استعلام تهیه غذا و مخلفات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898900/استعلام-آبسردکن-و-تصفیه-آب'>استعلام آبسردکن و تصفیه آب / استعلام ,استعلام آبسردکن و تصفیه آب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898880/استعلام-پشتیبانی-نرم-افزار-qlik-view'>استعلام پشتیبانی نرم افزار qlik view / آگهی مناقصه ,استعلام پشتیبانی نرم افزار qlik view</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898335/مناقصه-طراحی--خرید--ساخت--نصب-و-راه-اندازی-واحد-تصفیه-آب-دریافتی'>مناقصه طراحی ، خرید ، ساخت ، نصب و راه اندازی واحد تصفیه آب دریافتی / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه طراحی ، خرید ، ساخت ، نصب و راه اندازی واحد تصفیه آب دریافتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898892/استعلام-فلش-8گیگ-سیلیکونی'>استعلام فلش 8گیگ سیلیکونی  / استعلام , استعلام فلش 8گیگ سیلیکونی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898895/استعلام-پاوربانک'>استعلام پاوربانک / استعلام ,استعلام پاوربانک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898894/استعلام-لاستیک-پیکاپ-مارک-دنلوپ-215R15'>استعلام لاستیک پیکاپ مارک دنلوپ 215R15 / استعلام لاستیک پیکاپ مارک دنلوپ 215R15</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898904/استعلام-باتری-قابل-شارژ-سیلد-اسید'>استعلام باتری قابل شارژ سیلد اسید / استعلام باتری قابل شارژ سیلد اسید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898910/استعلام-نرم-افزار-دژبان'>استعلام نرم افزار دژبان  / استعلام نرم افزار دژبان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898906/استعلام-کولر-گازی'>استعلام کولر گازی / استعلام  کولر گازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898901/استعلام-چای-داخله-ی-بک-بالشتی-با-بسته-بندی-50-عددی--'>استعلام چای داخله ی بک بالشتی با بسته بندی 50 عددی ...  / استعلام چای داخله ی بک بالشتی با بسته بندی 50 عددی ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898891/استعلام-اسپیلت-48000-ایستاده-HISENES--'>استعلام اسپیلت 48000 ایستاده HISENES ... / استعلام , استعلام اسپیلت 48000 ایستاده HISENES ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898312/مزایده-فروش-اجناس-مخابراتی'>مزایده فروش اجناس مخابراتی  / آگهی مزایده , مزایده فروش اجناس مخابراتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898897/استعلام-تعمیر-و-نگهداری-انواع-وسایل-نقلیه-موتوری'>استعلام تعمیر و نگهداری انواع وسایل نقلیه موتوری  / استعلام ,استعلام تعمیر و نگهداری انواع وسایل نقلیه موتوری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898280/مناقصه-تولید-انواع-ابزارآلات--قطعات'>مناقصه تولید انواع ابزارآلات ، قطعات / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه تولید انواع ابزارآلات ، قطعات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898375/مناقصه-درزگیری--لکه-گیری-و-روکش-آسفالت'>مناقصه درزگیری ، لکه گیری و روکش آسفالت / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه درزگیری ، لکه گیری و روکش آسفالت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898351/مناقصه-احداث-جاده-اتصال-گهر-زمین'>مناقصه احداث جاده اتصال گهر زمین / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه احداث جاده اتصال گهر زمین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898275/مناقصه-واگذاری-و-اجاره-سرویس-ایاب-و-ذهاب-با-خودروهای-سواری-و---نوبت-دوم'>مناقصه  واگذاری و اجاره سرویس ایاب و ذهاب با خودروهای سواری و ...  نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه واگذاری و اجاره سرویس ایاب و ذهاب با خودروهای سواری و ...  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897996/مناقصه-3000-رینگ-گسکت-نوبت-دوم'>مناقصه 3000 رینگ گسکت  نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه 3000 رینگ گسکت  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898278/فراخوان-انجام-کلیه-امور-مرتبط-با-پیمان-حجمی-خدمات-پشتیبانی-نوبت-دوم'>فراخوان انجام کلیه امور مرتبط با پیمان حجمی خدمات پشتیبانی  نوبت دوم  / آگهی فراخوان مناقصه عمومی همراه با ارزیابی کیفی  ، فراخوان انجام کلیه امور مرتبط با پیمان حجمی خدمات پشتیبانی عمومی و تخصصی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898290/مزایده-52-سهام-متعلق-به-خود'>مزایده 52% سهام متعلق به خود / آگهی مزایده,مزایده  52% سهام متعلق به خود</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898110/مناقصه-عملیات-حفاظت-و-نگهبانی-از-اماکن'>مناقصه عملیات حفاظت و نگهبانی از اماکن / آگهی مناقصه, مناقصه عملیات حفاظت و نگهبانی از اماکن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898703/تجدید-مناقصه-حفاری-چاه-کنگاور--نوبت-دوم'>تجدید مناقصه حفاری چاه کنگاور - نوبت دوم  / آگهی تجدید مناقصه عمومی, تجدید مناقصه حفاری چاه کنگاور - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898119/مناقصه-خرید-پایه-ورنیه-دار-به-تعداد-43-عدد--نوبت-دوم'>مناقصه خرید پایه ورنیه دار به تعداد 43 عدد - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید پایه ورنیه دار به تعداد 43 عدد - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898134/مناقصه-اصلاح-و-توسعه-شبکه-توزیع-آب-شرب--تجدید'>مناقصه اصلاح و توسعه شبکه توزیع آب شرب - تجدید / تجدید فراخوان مناقصه عمومی , مناقصه اصلاح و توسعه شبکه توزیع آب شرب - تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898156/مناقصه-عملیات-تهیه-تجهیزات-و-اجرای-فیلتراسیون-سیستم-آبیاری-نوبت-دوم'>مناقصه عملیات تهیه تجهیزات و اجرای فیلتراسیون سیستم آبیاری- نوبت دوم  / آگهی مناقصه, مناقصه عملیات تهیه تجهیزات و اجرای فیلتراسیون سیستم آبیاری- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898146/مناقصه-سرویس-و-نگهداری-و-تعمیرات-جاری-و-اساسی--'>مناقصه سرویس و نگهداری و تعمیرات جاری و اساسی ... / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه گران,مناقصه سرویس و نگهداری و تعمیرات جاری و اساسی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898042/مزایده-600-مترمربع-کاشی-و-سرامیک'>مزایده  600 مترمربع کاشی و سرامیک  / مزایده,مزایده  600 مترمربع کاشی و سرامیک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898094/تجدید-مناقصه-خرید-2-سری-راک-شارژ-پلانت-3000--نوبت-دوم'>تجدید مناقصه خرید 2 سری راک شارژ پلانت 3000   نوبت دوم / آگهی تجدید مناقصه دو مرحله ای، تجدید مناقصه خرید 2 سری راک شارژ پلانت 3000   نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898101/مزایده-سه-باب-مغازه-تجاری-نوبت-دوم'>مزایده سه باب مغازه تجاری- نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی، مزایده سه باب مغازه تجاری- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898105/مزایده-ششدانگ-کارخانه-بافندگی-مساحت-19462متر'>مزایده ششدانگ کارخانه بافندگی مساحت 19462متر / مزایده,مزایده ششدانگ کارخانه بافندگی مساحت 19462متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898109/مزایده-ششدانگ-کارخانه-سنگ-کوبی-و-دانه-بندی-15000متر'>مزایده ششدانگ کارخانه سنگ کوبی و دانه بندی 15000متر  / مزایده,مزایده ششدانگ کارخانه سنگ کوبی و دانه بندی 15000متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898178/فراخوان-سرمایه-گذاری-در-خرید--تجهیز-و-راه-اندازی-درمانگاه-تجهیزات-پزشکی'>فراخوان سرمایه گذاری در خرید , تجهیز و راه اندازی درمانگاه تجهیزات پزشکی  / فراخوان سرمایه گذاری در خرید , تجهیز و راه اندازی درمانگاه تجهیزات پزشکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898189/مناقصه-خرید-یراق-آلات-(2)'>مناقصه خرید یراق آلات (2) / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای ,مناقصه خرید یراق آلات (2)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898113/مناقصه-پروژه-گازرسانی-به-روستاهای-سراب---'>مناقصه پروژه گازرسانی به روستاهای سراب ....  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه پروژه گازرسانی به روستاهای سراب .... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898074/مزایده-ششدانگ-ساختمان-مسکونی-161-62متر-اصلاحیه'>مزایده ششدانگ ساختمان مسکونی 161.62متر اصلاحیه / مزایده,مزایده ششدانگ ساختمان مسکونی 161.62متر اصلاحیه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898292/مزایده-قفسه-نوری-و--نوبت-دوم'>مزایده قفسه نوری و...نوبت دوم  / مزایده قفسه نوری و...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898090/مزایده-یکباب-واحد-مسکونی-ویلایی-دوبلکس-بنای-110متر'>مزایده یکباب واحد مسکونی ویلایی دوبلکس بنای 110متر / مزایده,مزایده یکباب واحد مسکونی ویلایی دوبلکس بنای 110متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898014/مناقصه-عملیات-حراست-و-نگهبانی-از-باغات-پسته--'>مناقصه عملیات حراست و نگهبانی از باغات پسته ...  / آگهی مناقصه , مناقصه عملیات حراست و نگهبانی از باغات پسته ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898081/مزایده-املاک-شامل-زمین-زراعی-و-خانه-سرا-نوبت-دوم'>مزایده املاک شامل زمین زراعی و خانه سرا نوبت دوم  / مزایده,مزایده املاک شامل زمین زراعی و خانه سرا نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898665/مزایده-کولر-پنجره-ای-lg-مدل-GOLD--کولر-اسپیلیت'>مزایده  کولر پنجره ای lg مدل GOLD - کولر اسپیلیت  / مزایده , مزایده کولر پنجره ای lg مدل GOLD - کولر اسپیلیت  نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898085/مزایده-یک-قطعه-ملک-مشاعی-140-75-سهم-از-200-سهم'>مزایده یک قطعه ملک مشاعی 140.75 سهم از 200 سهم  / مزایده,مزایده یک قطعه ملک مشاعی 140.75 سهم از 200 سهم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898078/مزایده-آپارتمان-مساحت-81-6مترمربع'>مزایده آپارتمان مساحت 81.6مترمربع  / مزایده,مزایده آپارتمان مساحت 81.6مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898095/مزایده-یک-قطعه-باغ-مساحت-1500متر'>مزایده یک قطعه باغ مساحت 1500متر  / مزایده,مزایده یک قطعه باغ مساحت 1500متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898106/تجدید-فراخوان-مناقصه-خرید-2-دستگاه-چیلر-جذبی'>تجدید فراخوان مناقصه خرید 2 دستگاه چیلر جذبی / آگهی فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای , تجدید فراخوان مناقصه خرید 2 دستگاه چیلر جذبی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898107/مناقصه-تامین-و-ضمانت-سه-دستگاه-ذخیره-ساز'>مناقصه تامین و ضمانت سه دستگاه ذخیره ساز / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه تامین و ضمانت سه دستگاه ذخیره ساز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898091/مناقصه-احداث-قبور-و-محوطه-سازی-آرامستان-96-5-3'>مناقصه احداث قبور و محوطه سازی آرامستان 96.5.3 / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه احداث قبور و محوطه سازی آرامستان 96.5.3</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898018/مزایده-واگذاری-زمین--'>مزایده واگذاری زمین ...  / مزایده ,  مزایده واگذاری زمین ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898099/مناقصه-رفت-و-روب-و-جمع-آوری-و-حمل-زباله-های-سطح--نوبت-دوم'>مناقصه رفت و روب و جمع آوری و حمل زباله های سطح - نوبت دوم  / مناقصه, مناقصه  رفت و روب و جمع آوری و حمل زباله های سطح - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898120/تجدید-مناقصه-اجرای-طرح-توسعه-و-احداث-شهری-و-روستایی'>تجدید مناقصه اجرای طرح توسعه و احداث شهری و روستایی  / تجدید مناقصه , تجدید مناقصه اجرای طرح توسعه و احداث شهری و روستایی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898136/مناقصه-خدمات-عمومی-و-پشتیبانی'>مناقصه خدمات عمومی و پشتیبانی     / مناقصه , مناقصه خدمات عمومی و پشتیبانی    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898144/مزایدات-انواع-کابل-خودنگهدار-و-لوازم-آلومینیومی--'>مزایدات انواع کابل خودنگهدار و لوازم آلومینیومی  ..  / آگهی مزایده،مزایدات انواع کابل خودنگهدار و لوازم آلومینیومی  .. </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898102/مزایده-یک-خط-دائمی-تلفن-همراه'>مزایده یک خط دائمی تلفن همراه  / مزایده , مزایده یک خط دائمی تلفن همراه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898329/مزایده-فروش-تعدادی-پلاک-تجاری-نوبت-دوم-96-5-3'>مزایده  فروش تعدادی پلاک تجاری نوبت دوم 96.5.3 / مزایده,مزایده  فروش تعدادی پلاک تجاری نوبت دوم 96.5.3</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898082/مناقصه-تامین-نیروی-انتظامی'>مناقصه تامین نیروی انتظامی  / آگهی فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه تامین نیروی انتظامی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898087/مناقصه-امور-مربوط-به-اپراتوری--خدمات--تنظیفات--دوبار-شمارش-اسکناس--نوبت-دوم'>مناقصه امور مربوط به اپراتوری , خدمات ، تنظیفات ، دوبار شمارش اسکناس....نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی , مناقصه امور مربوط به اپراتوری , خدمات ، تنظیفات ، دوبار شمارش اسکناس....نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898324/مزایده-ملک-بصورت-آپارتمان-مساحت-145-82متر'>مزایده ملک بصورت آپارتمان مساحت 145.82متر / مزایده,مزایده ملک بصورت آپارتمان مساحت 145.82متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898139/مناقصه-P-F-CAMERON-B-O-P-TYPE'>مناقصه P/F CAMERON B.O.P TYPE / آگهی مناقصه همراه با ارزیابی کیفی,مناقصه P/F CAMERON B.O.P TYPE</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898297/مناقصه-اجرای-عملیات-حدود-11-کیلومتر-شبکه-گذاری-پلی-اتیلن-و-فولادی'>مناقصه اجرای عملیات حدود 11 کیلومتر  شبکه گذاری پلی اتیلن و فولادی  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه اجرای عملیات حدود 11 کیلومتر  شبکه گذاری پلی اتیلن و فولادی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898426/اصلاحیه-مناقصه-بیست-لینک-رپیتر'>اصلاحیه مناقصه بیست لینک رپیتر  / اصلاحیه مناقصه عمومی, مناقصه بیست لینک رپیتر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898279/تکمیل-پروژه-تفکیک-و-جداسازی-آب-شرب-از-آب-فضای-سبز-و-احداث-مخازن-بتنی'>تکمیل پروژه تفکیک و جداسازی آب شرب از آب فضای سبز و احداث مخازن بتنی  / تکمیل پروژه تفکیک و جداسازی آب شرب از آب فضای سبز و احداث مخازن بتنی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898354/مزایده-ملک-واقع-در-روستای-کاهو-امام-رضا-کلاسه-950141'>مزایده ملک واقع در روستای کاهو امام رضا کلاسه 950141  / مزایده,مزایده ملک واقع در روستای کاهو امام رضا کلاسه 950141 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898269/مزایده-یک-دستگاه-فیلتر-پرس'>مزایده یک دستگاه فیلتر پرس   / مزایده , مزایده یک دستگاه فیلتر پرس   نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898007/فراخوان-ارزیابی-کیفی-اجرای-خط-انتقال-آب-سد-مخزنی-مراش--نوبت-دوم'>فراخوان ارزیابی کیفی اجرای خط انتقال آب سد مخزنی مراش   نوبت دوم / فراخوان ارزیابی کیفی , فراخوان ارزیابی کیفی اجرای خط انتقال آب سد مخزنی مراش  نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898262/مزایده-واگذاری-اجاره-جایگاه-سوخت-CNG--مرحله-دوم-نوبت-دوم'>مزایده واگذاری اجاره جایگاه سوخت CNG - مرحله دوم نوبت دوم / آگهی مزایده , مزایده واگذاری اجاره جایگاه سوخت CNG - مرحله دوم نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898679/مزایده-ششدانگ-ساختمان-مسکونی-عرصه-200متر'>مزایده ششدانگ ساختمان مسکونی عرصه 200متر / مزایده,مزایده ششدانگ ساختمان مسکونی عرصه 200متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898273/مزایده-تعداد-357-قوطی-پنج-لیتری-روغن-مایع-نوبت-دوم'>مزایده تعداد 357 قوطی پنج لیتری روغن مایع  نوبت دوم  / آگهی مزایده ,مزایده تعداد 357 قوطی پنج لیتری روغن مایع  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898260/مزایده-موتور-کامیون-بنز-خاور--پوسته-دیفرانسیل--نوبت-دوم'>مزایده موتور کامیون بنز خاور ، پوسته دیفرانسیل   نوبت دوم  / مزایده,مزایده موتور کامیون بنز خاور ، پوسته دیفرانسیل نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898268/مناقصه-خرید-لوازم-یدکی-مکانیک-نیروگاه-سیکل-ترکیبی-شاهرود'>مناقصه خرید لوازم یدکی مکانیک نیروگاه سیکل ترکیبی شاهرود / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه خرید لوازم یدکی مکانیک نیروگاه سیکل ترکیبی شاهرود</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898249/تجدید-مناقصه-حفاری-مجدد-و-آزمایش-پمپاژ-چاه-شماره-4-علی-آباد-تجدید--نوبت-دوم'>تجدید مناقصه حفاری مجدد و آزمایش پمپاژ چاه شماره 4 علی آباد تجدید - نوبت دوم  / تجدید آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای،تجدید مناقصه حفاری مجدد و آزمایش پمپاژ چاه شماره 4 علی آباد - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898054/مزایده-یک-دستگاه-یخچال--یک-دستگاه-تلویزیون-رنگی'>مزایده یک دستگاه یخچال ، یک دستگاه تلویزیون رنگی / مزایده,مزایده یک دستگاه یخچال ، یک دستگاه تلویزیون رنگی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898253/مناقصه-عملیات-اجرای-بهسازی-و-جدولگذاری-و-آسفالت-معابر----نوبت-دوم'>مناقصه عملیات اجرای بهسازی و جدولگذاری و آسفالت معابر.... - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه عملیات اجرای بهسازی و جدولگذاری و آسفالت معابر.... - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898257/مناقصه-احداث-و-اصلاح-خط-و-پست-و-بركناری-و-تبدیل-چراغ-خیابانی---نوبت-دوم'>مناقصه احداث و اصلاح خط و پست و بركناری و تبدیل چراغ خیابانی ... نوبت دوم  / آگهی مناقصه های عمومی دو مرحله ای , مناقصه احداث و اصلاح خط و پست و بركناری و تبدیل چراغ خیابانی ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898282/مزایده-واگذاری-بهره-برداری-پارکسوار-و--'>مزایده واگذاری بهره برداری پارکسوار و ... / مزایده , مزایده واگذاری بهره برداری پارکسوار و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898270/تجدید-مناقصه-پیمان-(-خرید-)‌-غذایی-کارکنان-مراکز-عملیاتی-نوبت-اول'>تجدید مناقصه پیمان ( خرید )‌ غذایی کارکنان مراکز عملیاتی نوبت اول / آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای , تجدید مناقصه پیمان ( خرید )‌ غذایی کارکنان مراکز عملیاتی نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898348/مزایده-یک-باب-مغازه-در-طبقه-دوم-به-مساحت-27-74-مترمربع'>مزایده  یک باب مغازه در طبقه دوم به مساحت 27/74 مترمربع / مزایده,مزایده  یک باب مغازه در طبقه دوم به مساحت 27/74 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898340/مزایده-واگذاری-دو-قطعه-زمین-تجدید-نوبت-دوم'>مزایده واگذاری دو قطعه زمین تجدید نوبت دوم / تجدید مزایده عمومی , مزایده واگذاری دو قطعه زمین تجدید نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898248/مزایده-یک-دستگاه-پژو-405-مدل-80'>مزایده یک دستگاه پژو 405 مدل 80  / مزایده , مزایده یک دستگاه پژو 405 مدل 80  نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898255/مزایده-یک-دستگاه-سواری-پراید-مدل-83'>مزایده یک دستگاه سواری پراید مدل 83  / مزایده , مزایده یک دستگاه سواری پراید مدل 83  نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898361/مزایده-یک-باب-منزل-مسکونی-کلاسه-960371'>مزایده یک باب منزل مسکونی کلاسه 960371 / مزایده,مزایده یک باب منزل مسکونی کلاسه 960371</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898033/مناقصه-حمل-اموات-برون-شهری-و-حمل'>مناقصه حمل اموات برون شهری و حمل / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه حمل اموات برون شهری و حمل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898245/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-تیبا'>مزایده یک دستگاه خودرو تیبا  / مزایده , مزایده یک دستگاه خودرو تیبا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898243/مزایده-انواع-فرش-انواع-مبل-مرحله-دوم'>مزایده انواع فرش- انواع مبل مرحله دوم / مزایده , مزایده انواع فرش- انواع مبل مرحله دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898369/مزایده-یک-قطعه-زمین-به-مساحت-4000-مترمربع-نوبت-اول'>مزایده  یک قطعه زمین به مساحت 4000 مترمربع نوبت اول / مزایده,مزایده  یک قطعه زمین به مساحت 4000 مترمربع نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898359/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-طبقه-اول-90-80متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان طبقه اول 90.80متر  / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان طبقه اول 90.80متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898347/مزایده-ششدانگ-زمین-به-مساحت-251-5متر'>مزایده ششدانگ زمین به مساحت 251.5متر  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین به مساحت 251.5متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898240/مزایده-یک-دستگاه-اتومبیل-سواری-سیستم-پراید-تیپ-جی-تی-ایکس'>مزایده یک دستگاه اتومبیل سواری سیستم پراید تیپ جی تی ایکس / آگهی مزایده مال منقول, مزایده یک دستگاه اتومبیل سواری سیستم پراید تیپ جی تی ایکس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898252/مناقصه-اجرای-پروژه-نهالکاری-مراقبت-و-آبیاری-در-طرح-های-بیابان-زدایی'> مناقصه اجرای پروژه نهالکاری، مراقبت و آبیاری در طرح های بیابان زدایی / فراخوان مناقصه,  مناقصه اجرای پروژه نهالکاری، مراقبت و آبیاری در طرح های بیابان زدایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898259/مناقصه-PART-FOR-MCCOY-CLINCHER-GRITFACE-نوبت-دوم'>مناقصه PART FOR MCCOY CLINCHER- GRITFACE-نوبت دوم  / آگهی مناقصه همراه با ارزیابی کیفی, مناقصه PART FOR MCCOY CLINCHER- GRITFACE نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898350/مزایده-ملک-4-دانگ-مشاع-از-منزل-مسکونی-عرصه-140متر'>مزایده ملک 4 دانگ مشاع از منزل مسکونی عرصه 140متر  / مزایده,مزایده ملک 4 دانگ مشاع از منزل مسکونی عرصه 140متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898353/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-عرصه-242متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی عرصه 242متر  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی عرصه 242متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897990/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مسکونی-مساحت-چهل-و-نه-متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی مساحت چهل و نه متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی مساحت چهل و نه متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898027/مناقصه-انجام-امور-بخشی-از-خدمات--نگهبانی--حمل-و-نقل--'>مناقصه انجام امور بخشی از خدمات ، نگهبانی ، حمل و نقل.... / مناقصه , مناقصه  انجام امور بخشی از خدمات ، نگهبانی ، حمل و نقل....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898258/مناقصه-راهبری-تصفیه-خانه-و-شبکه-جمع-آوری'>مناقصه راهبری تصفیه خانه و شبکه جمع آوری  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه راهبری تصفیه خانه و شبکه جمع آوری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898241/تجدید-مناقصه-خرید-لوازم-یدکی-ابزار-دقیق-و-کارتهای-الکتریکی-نیروگاه'>تجدید مناقصه خرید لوازم یدکی ابزار دقیق و کارتهای الکتریکی نیروگاه  / تجدید مناقصه ، مناقصه خرید لوازم یدکی ابزار دقیق و کارتهای الکتریکی نیروگاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898391/مزایده-ششدانگ-یک-دستگاه-آپارتمان-مسکونی-به-مساحت-136-75-مترمربع'>مزایده  ششدانگ یک دستگاه آپارتمان مسکونی به مساحت 136/75 مترمربع / مزایده,مزایده  ششدانگ یک دستگاه آپارتمان مسکونی به مساحت 136/75 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898231/مناقصه-خرید-12-قلم-انواع-فشارسنج--نوبت-دوم'>مناقصه خرید 12 قلم انواع فشارسنج - نوبت دوم  / فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه, مناقصه خرید 12 قلم انواع فشارسنج - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898220/مناقصه-خرید-6-دستگاه-دیزل-ژنراتور-40-KVA-با-متعلقات-نوبت-دوم'>مناقصه خرید 6 دستگاه دیزل ژنراتور 40 KVA با متعلقات- نوبت دوم  / آگهی مناقصه دو مرحله ای، مناقصه خرید 6 دستگاه دیزل ژنراتور 40 KVA با متعلقات- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898315/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-مساحت-466-70متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 466.70متر  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 466.70متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898318/مزایده-باغ-میوه-به-مساحت-6500متر-نوبت-دوم'>مزایده باغ میوه به مساحت 6500متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده باغ میوه به مساحت 6500متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898021/مناقصه-بهسازی-و-محوطه-سازی-بوستان-علوی--'>مناقصه بهسازی و محوطه سازی بوستان علوی... / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه بهسازی و محوطه سازی بوستان علوی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898264/اصلاحیه-مناقصه-انجام-عملیات-معدنی-استخراج-روباز'>اصلاحیه مناقصه انجام عملیات معدنی استخراج روباز  / اصلاحیه مناقصه عمومی, مناقصه انجام عملیات معدنی استخراج روباز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898228/مزایده-600-سهم-از-سهام-شرکت-تله-ستیژ-پایا'>مزایده 600 سهم از سهام شرکت تله ستیژ پایا / مزایده, مزایده 600 سهم از سهام شرکت تله ستیژ پایا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898334/مزایده-ششدانگ-زمین-به-مساحت-204-32متر'>مزایده ششدانگ زمین به مساحت 204.32متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین به مساحت 204.32متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898233/مزایده-یک-عدد-موتورسیکلت-پالس-180-سی-سی'>مزایده یک عدد موتورسیکلت پالس 180 سی سی / آگهی فروش اموال منقول, مزایده یک عدد موتورسیکلت پالس 180 سی سی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898338/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-به-مساحت-96-77متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان به مساحت 96.77متر  / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان به مساحت 96.77متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898222/فراخوان-مناقصه-تعمیرات-و-نگهداری-شبکه-و-تاسیسات-آبرسانی-روستاهای-سیریک-نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه تعمیرات و نگهداری شبکه و تاسیسات آبرسانی روستاهای سیریک- نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه تعمیرات و نگهداری شبکه و تاسیسات آبرسانی روستاهای سیریک- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898320/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-206مترمربع'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 206مترمربع  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 206مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898367/مناقصه-تکمیل-کارهای-باقیمانده-ایستگاه-پمپاژ-فاضلاب-PSK--نوبت-دوم'>مناقصه تکمیل کارهای باقیمانده ایستگاه پمپاژ فاضلاب PSK - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تکمیل کارهای باقیمانده ایستگاه پمپاژ فاضلاب PSK - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898012/مناقصه-ارائه-فعالیت-های-تخصصی-فوریتهای-اجتماعی'>مناقصه ارائه فعالیت های تخصصی فوریتهای اجتماعی / آگهی مناقصه، مناقصه ارائه فعالیت های تخصصی فوریتهای اجتماعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898413/تجدید-مزایده-نسبت-به-اجاره-زمینی---'>تجدید مزایده نسبت به اجاره زمینی  ... / تجدید مزایده نسبت به اجاره زمینی  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898420/فراخوان-بازسازی-سقف-و-کف-بازار-صفا'>فراخوان بازسازی سقف و کف بازار صفا / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان بازسازی سقف و کف بازار صفا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898224/مناقصه-خرید-تجهیزات-سالن-کنفرانس'>مناقصه خرید تجهیزات سالن کنفرانس / آگهی مناقصه, مناقصه خرید تجهیزات سالن کنفرانس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898247/مناقصه-انجام-امور-خدمات-دفتری-و-پشتیبانی'>مناقصه انجام امور خدمات دفتری و پشتیبانی   / مناقصه ، مناقصه  انجام امور خدمات دفتری و پشتیبانی  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898229/تجدید-مناقصه-خرید-30000-دستگاه-کنتور---'>تجدید مناقصه خرید 30000 دستگاه کنتور .... / آگهی تجدید ارزیابی کیفی , تجدید مناقصه خرید 30000 دستگاه کنتور ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898218/مزایده-خودروی-سواری-پارس'>مزایده خودروی سواری پارس / مزایده,مزایده خودروی سواری پارس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898366/مزایده-ملک-مسکونی-مشاع-بنای-کل-217-5متر'>مزایده ملک مسکونی مشاع بنای کل 217.5متر / مزایده,مزایده ملک مسکونی مشاع بنای کل 217.5متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898213/مزایده-خودرو-سواری-تیبا-231'>مزایده خودرو سواری تیبا 231  / مزایده,مزایده خودرو سواری تیبا 231 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898207/فراخوان-مناقصه-عمومی-پروژه-تامین-خدمات-خودروهای-استیجاری-نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه عمومی پروژه تامین خدمات خودروهای استیجاری  نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی پروژه تامین خدمات خودروهای استیجاری  نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898203/مناقصه-خرید-انواع-کابل-نوری-نوبت-دوم'>مناقصه خرید انواع کابل نوری نوبت دوم / آگهی مناقصه دو مرحله ای، مناقصه خرید انواع کابل نوری نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898198/مناقصه-نگهداری-پارک-22-بهمن-را-جهت-نگهداری'>مناقصه نگهداری پارک 22 بهمن را جهت نگهداری  / مناقصه , مناقصه نگهداری پارک 22 بهمن را جهت نگهداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898210/فراخوان-مناقصه-عمومی-اجرای-آب-خام-فضای-سبز-خرمشهر'>فراخوان مناقصه عمومی اجرای آب خام فضای سبز خرمشهر  / فراخوان مناقصه عمومی  فراخوان مناقصه عمومی اجرای آب خام فضای سبز خرمشهر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898298/مزایده-فروش-تعداد-5-پلاک-زمین-تجاری-مسکونی'>مزایده فروش تعداد 5 پلاک زمین تجاری مسکونی  / مزایده,مزایده فروش تعداد 5 پلاک زمین تجاری مسکونی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898289/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مسکونی-دوبلکس-129-52متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی دوبلکس 129.52متر  / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی دوبلکس 129.52متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898295/مزایده-ششدانگ-اپارتمان-مسکونی-مساحت-119-07متر'>مزایده ششدانگ اپارتمان مسکونی مساحت 119.07متر / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان مسکونی مساحت 119.07متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898286/مزایده-فروش-ساختمان-مسکونی'>مزایده فروش ساختمان مسکونی / مزایده,مزایده فروش ساختمان مسکونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898311/مزایده-شش-واحد-آپارتمان-در-یک-ساختمان-شش-طبقه-نوبت-اول'>مزایده شش واحد آپارتمان در یک ساختمان شش طبقه نوبت اول / مزایده,مزایده شش واحد آپارتمان در یک ساختمان شش طبقه نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898305/مزایده-ملک-مشاعی-به-مساحت-125-84متر-نوبت-اول'>مزایده ملک مشاعی به مساحت 125.84متر نوبت اول / مزایده,مزایده ملک مشاعی به مساحت 125.84متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898362/مزایده-پلاک-ثبتی-بخش-سه-نهاوند-نوبت-اول'>مزایده پلاک ثبتی بخش سه نهاوند نوبت اول / مزایده,مزایده پلاک ثبتی بخش سه نهاوند نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898174/مزایده-یک-دستگاه-گاز-زن-نوشابه'>مزایده یک دستگاه گاز زن نوشابه / مزایده,مزایده یک دستگاه گاز زن نوشابه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898040/مناقصه-تهیه-و-توزیع-75-دستگاه-Bipap-ST--'>مناقصه تهیه و توزیع 75 دستگاه Bipap ST... / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه تهیه و توزیع 75 دستگاه Bipap ST...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898181/مزایده-دستگاه-نوار-نقاله--'>مزایده دستگاه نوار نقاله.... / مزایده, مزایده دستگاه نوار نقاله....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898342/مزایده-ملک-مشاع-عرصه-صد-مترمربع'>مزایده ملک مشاع عرصه صد مترمربع / مزایده,مزایده ملک مشاع عرصه صد مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898344/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-بخش-ده-تهران'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی بخش ده تهران  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی بخش ده تهران </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898374/مزایده-ششدانگ-یک-دستگاه-آپارتمان-مسکونی-کلاسه-25241'>مزایده ششدانگ یک دستگاه آپارتمان مسکونی کلاسه 25241  / مزایده,مزایده ششدانگ یک دستگاه آپارتمان مسکونی کلاسه 25241 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898382/مزایده-ششدانگ-یک-قطعه-زمین-بمساحت-199-مترمربع-شماره-9510422165500047'>مزایده  ششدانگ یک قطعه زمین بمساحت 199 مترمربع شماره 9510422165500047 / مزایده,مزایده ششدانگ یک قطعه زمین بمساحت 199 مترمربع شماره 9510422165500047</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898195/فراخوان-خرید-تجهیزات-آموزشی'>فراخوان خرید تجهیزات آموزشی  / آگهی فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای,فراخوان خرید تجهیزات آموزشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898168/مناقصه-خرید-گل-های-فصلی--نوبت-دوم'>مناقصه خرید گل های فصلی   نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه خرید گل های فصلی   نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898186/مزایده-تعداد-یک-هزار-عدد-گارد-محافظ-گوشی-تلفن-همراه'>مزایده تعداد یک هزار عدد گارد محافظ گوشی تلفن همراه  / مزایده , مزایدهن تعداد یک هزار عدد گارد محافظ گوشی تلفن همراه  نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898173/مناقصه-عملیات-اختلاط-و-بارگیری-مصالح-خاک-و-سیمان-مرحله-سوم'>مناقصه عملیات اختلاط و بارگیری مصالح خاک و سیمان  مرحله سوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات اختلاط و بارگیری مصالح خاک و سیمان مرحله سوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898177/تجدید-مزایده-اجاره-مرکز-معاینه-فنی-خودروهای-سبک-تجدید-نوبت-دوم'>تجدید مزایده اجاره مرکز معاینه فنی خودروهای سبک تجدید نوبت دوم / تجدید آگهی مزایده عمومی,مزایده اجاره مرکز معاینه فنی خودروهای سبک  تجدید نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898202/اصلاحیه-فراخوان-انجام-عملیات-بهره-برداری-و-نگهداری-از-شبکه-های-آبیاری-و-زهکشی'>اصلاحیه فراخوان انجام عملیات بهره برداری و نگهداری از شبکه های آبیاری و زهکشی  / اصلاحیه مناقصه , فراخوان انجام عملیات بهره برداری و نگهداری از شبکه های آبیاری و زهکشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898209/آگهی-مزایده-فروش-حدود-150-تن-انواع-کنتور-اسقاط-اعم-از-مکانیکی-96-5-3'>آگهی مزایده فروش حدود 150 تن انواع کنتور اسقاط اعم از مکانیکی 96.5.3 / آگهی مزایده،آگهی مزایده  فروش حدود 150 تن انواع کنتور اسقاط اعم از مکانیکی 96.5.3 نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898199/مناقصه-اصلاح-شبکه-آب-نقاط-مختلف-شهر--'>مناقصه اصلاح شبکه آب نقاط مختلف شهر ... / آگهی ارزیابی کیفی , مناقصه اصلاح شبکه آب نقاط مختلف شهر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898170/مناقصه-نصب-انشعاب-آب-و-فاضلاب'>مناقصه نصب انشعاب آب و فاضلاب / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه نصب انشعاب آب و فاضلاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898239/مزایده-یک-قطعه-زمین-زراعی-مساحت-5-هکتار'>مزایده یک قطعه زمین زراعی مساحت 5 هکتار  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین زراعی مساحت 5 هکتار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898370/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-پژو-405'>مزایده یک دستگاه خودرو پژو 405  / مزایده,مزایده یک دستگاه خودرو پژو 405 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898242/مزایده-منزل-مسکونی-به-مساحت-693متر-نوبت-اول'>مزایده منزل مسکونی به مساحت 693متر نوبت اول / مزایده,مزایده منزل مسکونی به مساحت 693متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898244/مزایده-یک-قطعه-زمین-با-بنای-احداثی-720متر'>مزایده یک قطعه زمین با بنای احداثی 720متر  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین با بنای احداثی 720متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898031/مناقصه-تخم-مرغ--'>مناقصه تخم مرغ ... / آگهی مناقصه , مناقصه تخم مرغ ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898226/مزایده-املاک-قطعات-شالیزاری'>مزایده املاک قطعات شالیزاری / مزایده,مزایده املاک قطعات شالیزاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898392/مزایده-خودرو-سواری-مدل-89'>مزایده خودرو سواری مدل 89   / مزایده,​مزایده خودرو سواری مدل 89 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898237/مزایده-آپارتمان-مسکونی-77-76متر'>مزایده آپارتمان مسکونی 77.76متر / مزایده,مزایده آپارتمان مسکونی 77.76متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898235/مزایده-ملک-قولنامه-ای-عرصه-56متر'>مزایده ملک قولنامه ای عرصه 56متر  / مزایده,مزایده ملک قولنامه ای عرصه 56متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898388/مزایده-خودروی-سواری-پراید-نقره-ای-مدل-1385'>مزایده خودروی سواری پراید نقره ای مدل 1385 / مزایده,​مزایده خودروی سواری پراید نقره ای مدل 1385</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898232/مزایده-ملک-بخش-ده-تبریز-اموال-غیرمنقول-نوبت-دوم'>مزایده ملک بخش ده تبریز اموال غیرمنقول نوبت دوم / مزایده,مزایده ملک بخش ده تبریز اموال غیرمنقول نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898385/مزایده-کمک-فنر-جلو-پژو-405--'>مزایده کمک فنر جلو پژو 405 ... / مزایده ، مزایده کمک فنر جلو پژو 405 ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898379/مزایده-160-گونی-ضایعات-انواع-پارچه'>مزایده 160 گونی ضایعات انواع پارچه / مزایده,مزایده 160 گونی ضایعات انواع پارچه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898230/مزایده-ملک-مساحت-تقریبی-شصت-مترمربع'>مزایده ملک مساحت تقریبی شصت مترمربع  / مزایده,مزایده ملک مساحت تقریبی شصت مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898225/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-بخش-7-گیلان'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی بخش 7 گیلان / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی بخش 7 گیلان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898008/مزایده-تعداد-5578-قلم-مازاد-انبار-آماد-فنی--'>مزایده تعداد 5578 قلم مازاد انبار آماد فنی ... / آگهی مزایده , مزایده تعداد 5578 قلم مازاد انبار آماد فنی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898265/مزایده-یک-دستگاه-بلدوزر-کوماتسو'>مزایده یک دستگاه بلدوزر کوماتسو  / مزایده,مزایده یک دستگاه بلدوزر کوماتسو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898138/مزایده-یک-قطعه-عرصه-مسکونی-مساحت-سیصد-متر'>مزایده یک قطعه عرصه مسکونی مساحت سیصد متر  / مزایده,مزایده یک قطعه عرصه مسکونی مساحت سیصد متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898163/مزایده-یک-قطعه-زمین-و-باغ-کشاورزی-نوبت-دوم'>مزایده یک قطعه زمین و باغ کشاورزی نوبت دوم  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین و باغ کشاورزی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898167/مزایده-زمین-مسکونی-مساحت-64متر'>مزایده زمین مسکونی مساحت 64متر  / مزایده,مزایده زمین مسکونی مساحت 64متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898158/مزایده-سه-دانگ-از-ششدانگ-یکباب-خانه-222-70متر'>مزایده سه دانگ از ششدانگ یکباب خانه 222.70متر / مزایده,مزایده سه دانگ از ششدانگ یکباب خانه 222.70متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898154/مناقصه-ترمیم-ترانشه-های-خطوط-اصلی-نوبت-دوم'>مناقصه ترمیم ترانشه های خطوط اصلی نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه ترمیم ترانشه های خطوط اصلی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898192/مزایده-مکان-و-فروش-اغذیه-و-تنقلات-در-جایگاه-cng-نوبت-اول'>مزایده مکان و فروش اغذیه و تنقلات در جایگاه cng نوبت اول / آگهی مزایده عمومی , مزایده مکان و فروش اغذیه و تنقلات در جایگاه cng نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898180/مناقصه-اجرای-پروژه-نگهداری-فضای-سبز'>مناقصه اجرای پروژه نگهداری فضای سبز / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای پروژه نگهداری فضای سبز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898215/مناقصه-واگذاری-امورات-چاپ-و-طراحی-بنر-و-نصب-اسپیس'>مناقصه واگذاری امورات چاپ و طراحی بنر و نصب اسپیس  / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه واگذاری امورات چاپ و طراحی بنر و نصب اسپیس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898157/تجدید-مزایده-اجاره-زمینی-به-مساحت-تقریبی-300-متر-مربع-در-پارک-ایمان--96-05-03'>تجدید مزایده اجاره زمینی به مساحت تقریبی 300 متر مربع در پارک ایمان - 96.05.03 / آگهی تجدید مزایده عمومی , مزایده اجاره زمینی به مساحت تقریبی 300 متر مربع در پارک ایمان- 96.05.03</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897995/مناقصه-احداث-مدرسه-12-کلاسه--نوبت-دوم'>مناقصه احداث مدرسه 12 کلاسه - نوبت دوم  / اگهی مناقصه ,مناقصه احداث مدرسه 12 کلاسه - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898147/مزایده-دوباب-اطاق-در-مجموعه-استخر-صدف-امیریه--نوبت-دوم'>مزایده دوباب اطاق در مجموعه استخر صدف امیریه - نوبت دوم  / مزایده دوباب اطاق در مجموعه استخر صدف امیریه - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898140/تجدید-مزایده-بوفه-استخر-مروارید-(-وایین-)--نوبت-دوم'>تجدید مزایده بوفه استخر مروارید ( وایین ) - نوبت دوم  / تجدید مزایده بوفه استخر مروارید ( وایین ) - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898171/مزایده-ششدانگ-ساختمان-دو-خوابه-با-عمر-بنا-8-سال'>مزایده ششدانگ ساختمان دو خوابه با عمر بنا 8 سال / مزایده,مزایده ششدانگ ساختمان دو خوابه با عمر بنا 8 سال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898172/مزایده-ششدانگ-زمین-بخش-5-نیشابور'>مزایده ششدانگ زمین بخش 5 نیشابور / مزایده,مزایده ششدانگ زمین بخش 5 نیشابور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898176/مزایده-یک-ممیز-5-دهم-دانگ-مشاع-از-ششدانگ-به-شماره-678-فرعی'>مزایده یک ممیز 5 دهم دانگ مشاع از ششدانگ به شماره 678 فرعی / مزایده,مزایده یک ممیز 5 دهم دانگ مشاع از ششدانگ به شماره 678 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898377/مناقصه-اجرای-عملیات-مسقف-نمودن-بازار'>مناقصه اجرای عملیات مسقف نمودن بازار / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه اجرای عملیات مسقف نمودن بازار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898194/مزایده-پلاک-ثبتی-13797-اصلی-نوبت-اول'>مزایده پلاک ثبتی 13797 اصلی نوبت اول / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 13797 اصلی نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898196/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-مساحت-عرصه-75-34متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت عرصه 75.34متر  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت عرصه 75.34متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898323/مزایده-دپوی-شن-و-ماسه'>مزایده دپوی شن و ماسه / مزایده,مزایده دپوی شن و ماسه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898321/مزایده-یک-دستگاه-بچینگ-نیم-مترمکعبی'>مزایده یک دستگاه بچینگ نیم مترمکعبی  / مزایده,مزایده یک دستگاه بچینگ نیم مترمکعبی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898001/مناقصه-احداث-4-دستگاه-انبار-مواد-ناریه'>مناقصه احداث 4 دستگاه انبار مواد ناریه  / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه احداث 4 دستگاه انبار مواد ناریه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898200/مزایده-یک-دستگاه-ساختمان-مساحت-103-78متر'>مزایده یک دستگاه ساختمان مساحت 103.78متر / مزایده,مزایده یک دستگاه ساختمان مساحت 103.78متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898336/مناقصه-جمع-آوری-زباله-و-رفت-و-روب'>مناقصه جمع آوری زباله و رفت و روب  / مناقصه عمومی, مناقصه جمع آوری زباله و رفت و روب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898357/مناقصه-اجرای-طرح-احداث-فضای-سبز'>مناقصه اجرای طرح احداث فضای سبز  / مناقصه اجرای طرح احداث فضای سبز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898328/تجدید-حراج-پالت-فلزی-ضایعاتی--'>تجدید حراج پالت فلزی ضایعاتی ... / آگهی حراج، تجدید حراج پالت فلزی ضایعاتی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898208/مزایده-دو-باب-آپارتمان-مساحت-68-46-و-68-46متر'>مزایده دو باب آپارتمان مساحت 68.46 و 68.46متر  / مزایده,مزایده دو باب آپارتمان مساحت 68.46 و 68.46متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898223/تجدید-مزایده-اجاره-مغازه-شماره-1-نوبت-اول'>تجدید مزایده اجاره مغازه شماره 1 نوبت اول / آگهی تجدید مزایده عمومی , تجدید مزایده اجاره مغازه شماره 1 نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898214/مناقصه-خرید-450-متر-کابل-مسی-برق'>مناقصه  خرید 450 متر کابل مسی برق  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه  خرید 450 متر کابل مسی برق </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898197/فراخوان-خرید-و-نصب-موتور-دیزل-پمپ-خانه-آتش-نشانی'>فراخوان خرید و نصب موتور دیزل پمپ خانه آتش نشانی / فراخوان, فراخوان خرید و نصب موتور دیزل پمپ خانه آتش نشانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898371/مزایده-یک-دستگاه-شبرینگ-بسته-بندی'>مزایده یک دستگاه شبرینگ بسته بندی  / مزایده , مزایده یک دستگاه شبرینگ بسته بندی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898009/مزایده-یک-خط-موبایل'>مزایده یک خط موبایل  / مزایده,مزایده یک خط موبایل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898073/مناقصه-تامین-نیروی-انسانی-جهت-ارائه-خدمات-مراقبتی--'>مناقصه تامین نیروی انسانی جهت ارائه خدمات مراقبتی ... / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه تامین نیروی انسانی جهت ارائه خدمات مراقبتی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898261/مزایده-ملک-قطعه-زمینی-مساحت-160متر'>مزایده ملک قطعه زمینی مساحت 160متر / مزایده,مزایده ملک قطعه زمینی مساحت 160متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898263/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-و-محوطه-بخش-7-گیلان'>مزایده ششدانگ یکباب خانه و محوطه بخش 7 گیلان / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه و محوطه بخش 7 گیلان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898380/مزایده-سواری-پراید-132-مدل-92'>مزایده سواری پراید 132 مدل 92   / مزایده , مزایده سواری پراید 132 مدل 92   نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898267/مزایده-سرقفلی-مغازه-21-02متر'>مزایده سرقفلی مغازه 21.02متر / مزایده,مزایده سرقفلی مغازه 21.02متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898274/مزایده-ملک-مسکونی-اعیان-57-2متر-نوبت-اول'>مزایده ملک مسکونی اعیان 57.2متر نوبت اول / مزایده,مزایده ملک مسکونی اعیان 57.2متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898271/مزایده-زمین-مساحت-دویست-مترمربع-نوبت-دوم'>مزایده زمین مساحت دویست مترمربع نوبت دوم / مزایده,مزایده زمین مساحت دویست مترمربع نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898246/مزایده-دو-قطعه-زمین-مسکونی-اموال-غیرمنقول'>مزایده دو قطعه زمین مسکونی اموال غیرمنقول  / مزایده,مزایده دو قطعه زمین مسکونی اموال غیرمنقول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898250/مزایده-پلاک-ثبتی-عرصه-107متر'>مزایده پلاک ثبتی عرصه 107متر  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی عرصه 107متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898390/مزایده-انواع-دارقالی-دستگاه-بخاری-گازی--'>مزایده انواع دارقالی- دستگاه بخاری گازی... / مزایده , مزایده انواع دارقالی- دستگاه بخاری گازی... نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898254/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-128-35متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 128.35متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 128.35متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898083/مناقصه-تامین-نیروی-انسانی-جهت-ارائه-خدمات-اداری'>مناقصه تامین نیروی انسانی جهت ارائه خدمات اداری / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه تامین نیروی انسانی جهت ارائه خدمات اداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898166/مزایده-فروش-دام-کود-ورمی-کمپوست-و-یکدستگاه-تراکتور'>مزایده فروش دام، کود ورمی کمپوست و یکدستگاه تراکتور  / آگهی مزایده, مزایده فروش دام، کود ورمی کمپوست و یکدستگاه تراکتور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898190/مزایده-فروش-تعداد-10-عدد-اسلون-Magnetic-seprator'>مزایده فروش تعداد 10 عدد اسلون Magnetic seprator  / آگهی مزایده عمومی, مزایده فروش تعداد 10 عدد اسلون Magnetic seprator </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898201/شناسایی-پیمانکار-خدمات-نگهداری-و-تعمیرات-ساختمان-ها--تاسیسات--ابنیه--محوطه-نوبت-دوم'>شناسایی پیمانکار خدمات نگهداری و تعمیرات ساختمان ها ، تاسیسات ، ابنیه ، محوطه- نوبت دوم  / شناسایی پیمانکار, شناسایی پیمانکار خدمات نگهداری و تعمیرات ساختمان ها ، تاسیسات ، ابنیه ، محوطه- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898331/مزایده-ششدانگ-عرصه-و-اعیان-کلاسه-951043'>مزایده ششدانگ عرصه و اعیان  کلاسه 951043  / مزایده,مزایده ششدانگ عرصه و اعیان  کلاسه 951043 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898219/مزایده-ششدانگ-یکباب-پلاک-629-فرعی-بخش-15-مهاباد'>مزایده ششدانگ یکباب پلاک 629 فرعی بخش 15 مهاباد / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب پلاک 629 فرعی بخش 15 مهاباد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898216/مزایده-ششدانگ-اپارتمان-مسکونی-قطعه-14-تفکیکی'>مزایده ششدانگ اپارتمان مسکونی قطعه 14 تفکیکی / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان مسکونی قطعه 14 تفکیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898212/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-267متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 267متر   / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 267متر  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898363/مزایده-فروش-مقدار-280-مترمربع-سنگ-گرانیت-نوبت-سوم'>مزایده فروش مقدار 280 مترمربع سنگ گرانیت نوبت سوم / آگهی مزایده و فروش اموال منقول , مزایده فروش مقدار 280 مترمربع سنگ گرانیت نوبت سوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898041/مناقصه-مشاوره--طراحی-و-پیاده-سازی-سیستم-نظارت-تصویری'>مناقصه مشاوره ، طراحی و پیاده سازی سیستم نظارت تصویری / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه مشاوره ، طراحی و پیاده سازی سیستم نظارت تصویری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898416/اصلاحیه-مزایده-ششدانگ-یک-باب-عمارت'>اصلاحیه مزایده ششدانگ یک باب عمارت  / اصلاحیه مزایده,مزایده  ششدانگ یک باب عمارت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898204/مزایده-واگذاری-یکباب-آپارتمان-و-یکباب-منزل-مسکونی'>مزایده واگذاری یکباب آپارتمان و یکباب منزل مسکونی  / مزایده,مزایده واگذاری یکباب آپارتمان و یکباب منزل مسکونی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898314/مزایده-خودروی-سواری-سیستم-رنو-تیپ-لوگان-90l'>مزایده خودروی سواری سیستم رنو تیپ لوگان 90l  / مزایده,مزایده خودروی سواری سیستم رنو تیپ لوگان 90l </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898179/مزایده-2-ساعت-آب-و-اراضی-400متر'>مزایده 2 ساعت آب و اراضی 400متر / مزایده,مزایده 2 ساعت آب و اراضی 400متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898188/مزایده-ششدانگ-باغ-پسته-ای-و-زمین-مزروعی-مرحله-اول'>مزایده ششدانگ باغ پسته ای و زمین مزروعی مرحله اول / مزایده,مزایده ششدانگ باغ پسته ای و زمین مزروعی مرحله اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898183/مزایده-سه-دانگ-مشاع-از-پلاک-ثبتی-357-فرعی'>مزایده سه دانگ مشاع از پلاک ثبتی 357 فرعی / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع از پلاک ثبتی 357 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898182/مزایده-یکباب-باغ-منزل-مسکونی-عرصه-3000متر'>مزایده یکباب باغ منزل مسکونی عرصه 3000متر  / مزایده,مزایده یکباب باغ منزل مسکونی عرصه 3000متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898337/مزایده-یک-دستگاه-آپارتمان-به-مساحت-91-71-مترمربع-پرونده-9500553'>مزایده  یک دستگاه آپارتمان به مساحت 91/71 مترمربع پرونده 9500553  / مزایده,مزایده  یک دستگاه آپارتمان به مساحت 91/71 مترمربع پرونده 9500553 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898308/مناقصه-واگذاری-عملیات-اجرای-فونداسیون--اجرای-گراند---'>مناقصه واگذاری عملیات اجرای فونداسیون ، اجرای گراند ....  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای, مناقصه واگذاری عملیات اجرای فونداسیون ، اجرای گراند .... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898161/مناقصه-امور-حمل-و-نقل-نوبت-دوم'>مناقصه امور حمل و نقل نوبت دوم  / فراخوان مناقصه ,مناقصه امور حمل و نقل نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898025/مناقصه-اجرای-عملیات-انتقال-نیرو-و-برق-رسانی----نوبت-دوم'>مناقصه اجرای عملیات انتقال نیرو و برق رسانی  .... نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه اجرای عملیات انتقال نیرو و برق رسانی  .... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898152/مناقصه-P-F-CORE-FULL-BORE-DRILL-STEM-TEST-TOOLS-نوبت-دوم'>مناقصه P/F CORE FULL BORE DRILL STEM TEST TOOLS نوبت دوم  / آگهی مناقصه همراه با ارزیابی کیفی, مناقصه P/F CORE FULL BORE DRILL STEM TEST TOOLS نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898165/فراخوان-مناقصه-تعمیرات-و-نگهداری-شبکه-و-تاسیسات-آبرسانی--نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه  تعمیرات و نگهداری شبکه و تاسیسات آبرسانی... نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه تعمیرات و نگهداری شبکه و تاسیسات آبرسانی... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898272/مزایده-سوار-پژو-206-رنگ-خاکستری'>مزایده سوار پژو 206 رنگ خاکستری  / مزایده,مزایده سوار پژو 206 رنگ خاکستری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898150/مزایده-ششدانگ-زمین-مسکونی-مساحت-193-30متر'>مزایده ششدانگ زمین مسکونی مساحت 193.30متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مسکونی مساحت 193.30متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898153/مزایده-ششدانگ-تحت-پلاک-دو-فرعی-از-507-اصلی'>مزایده ششدانگ تحت پلاک دو فرعی از 507 اصلی / مزایده,مزایده ششدانگ تحت پلاک دو فرعی از 507 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898277/مزایده-دستگاه-لبه-چسبان-نوار-زن--دستگاه-سوراخ-زن'>مزایده دستگاه لبه چسبان نوار زن ، دستگاه سوراخ زن  / مزایده,مزایده دستگاه لبه چسبان نوار زن ، دستگاه سوراخ زن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898160/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-50-000متر'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 50.000متر  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 50.000متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898145/مزایده-ششدانگ-ساختمان-با-قدمت-بیش-از-50-سال'>مزایده ششدانگ ساختمان با قدمت بیش از 50 سال / مزایده,مزایده ششدانگ ساختمان با قدمت بیش از 50 سال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898234/مناقصه-خرید-یکدستگاه-کروماتوگرافی-نفوذژل'> مناقصه خرید یکدستگاه کروماتوگرافی نفوذژل / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه خرید یکدستگاه کروماتوگرافی نفوذژل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898256/مناقصه-انجام-امور-تهیه-و-طبخ-و-توزیع-غذای-دانشجویان-دانشگاه'>مناقصه انجام امور تهیه و طبخ و توزیع غذای دانشجویان دانشگاه  / آگهی مناقصه عمومی همراه با ارزیابی کیفی , مناقصه انجام امور تهیه و طبخ و توزیع غذای دانشجویان دانشگاه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898062/تجدید-مزایده-عرضه-عمومی-سهام'>تجدید مزایده عرضه عمومی سهام  / آگهی تجدید مزایده , تجدید مزایده عرضه عمومی سهام </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898211/ارزیابی-کیفی-انتخاب-مشاور-جهت-انجام-خدمات-مهندسی-بازنگری-مطالعات-نوبت-دوم'>ارزیابی کیفی انتخاب مشاور جهت انجام خدمات مهندسی بازنگری مطالعات نوبت دوم / آگهی ارزیابی کیفی انتخاب مشاور , ارزیابی کیفی انتخاب مشاور جهت انجام خدمات مهندسی بازنگری مطالعات نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898276/مناقصه-بیمه-شخص-ثالث-و-بدنه-ماشین-آلات'>مناقصه بیمه شخص ثالث و بدنه ماشین آلات / آگهی دعوت به مناقصه عمومی , مناقصه بیمه شخص ثالث و بدنه ماشین آلات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898341/مزایده-اجاره-یکباب-بوفه--'>مزایده اجاره یکباب بوفه... / آگهی مزایده عمومی ، مزایده اجاره یکباب بوفه....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898383/مزایده-دو-دستگاه-آپارتمان-118-5-و-111-24متر'>مزایده دو دستگاه آپارتمان 118.5 و 111.24متر  / مزایده,مزایده دو دستگاه آپارتمان 118.5 و 111.24متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898169/مناقصه-خرید-55-دستگاه-انواع-تابلو-عمومی-و-تابلو-روشنایی-معابر-کامپوزیت--نوبت-دوم'>مناقصه خرید 55 دستگاه انواع تابلو عمومی و تابلو روشنایی معابر کامپوزیت...نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه خرید 55 دستگاه انواع تابلو عمومی و تابلو روشنایی معابر کامپوزیت...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898376/مزایده-منزل-مسکونی-بخش-یازده-قدمت-بنا-18-سال'>مزایده منزل مسکونی بخش یازده قدمت بنا 18 سال  / مزایده,مزایده منزل مسکونی بخش یازده قدمت بنا 18 سال </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898372/مزایده-فروش-تعداد-دو-قطعه-زمین'>مزایده فروش تعداد دو قطعه زمین  / مزایده,مزایده فروش تعداد دو قطعه زمین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898389/مزایده-فروش-املاک-و-مستغلات96-5-3'>مزایده فروش املاک و مستغلات96.5.3 / مزایده,مزایده فروش املاک و مستغلات96.5.3</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898048/مناقصه-خریداری-انواع-خدمات-بیمه-ای-موردنیاز'>مناقصه خریداری انواع خدمات بیمه ای موردنیاز  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خریداری انواع خدمات بیمه ای موردنیاز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898187/ارزیابی-کیفی-مشاوران-خرید-خدمات-مشاوره-مطالعات'>ارزیابی کیفی مشاوران  خرید خدمات مشاوره مطالعات  / آگهی ارزیابی کیفی مشاوران , ارزیابی کیفی مشاوران  خرید خدمات مشاوره مطالعات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898175/مزایده-واگذاری-اجاره-محل-تبلیغات-مرحله-دوم-نوبت-دوم'>مزایده واگذاری اجاره محل تبلیغات مرحله دوم نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی , مزایده واگذاری اجاره محل تبلیغات مرحله دوم نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898193/مناقصه-خرید-30-قلم-قطعات-ابزار-دقیق-توربین-TA-نوبت-دوم'>مناقصه خرید  30 قلم قطعات ابزار دقیق توربین TA نوبت دوم  / فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه,  مناقصه خرید  30 قلم قطعات ابزار دقیق توربین TA  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898205/مناقصه-اجرای-لکه-گیری-آسفالت-معابر-شهر-پرند-تجدید'>مناقصه اجرای لکه گیری آسفالت معابر شهر پرند  تجدید  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای لکه گیری آسفالت معابر شهر پرند  تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898251/فراخوان-واگذاری-فضاهای-تبلیغاتی-داخل-ترمینال-فرودگاه'>فراخوان واگذاری فضاهای تبلیغاتی داخل ترمینال فرودگاه / فراخوان , فراخوان واگذاری فضاهای تبلیغاتی داخل ترمینال فرودگاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898221/مزایده-واگذاری-دو-واحد-مغازه-ایستگاه'>مزایده واگذاری دو واحد مغازه ایستگاه / آگهی مزایده , مزایده واگذاری دو واحد مغازه ایستگاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898002/مزایده-املاک-و-مستغلات-مساحت-135-56-و-135-و-108-و-170-15متر'>مزایده املاک و مستغلات مساحت 135.56 و 135 و 108 و 170.15متر / مزایده,مزایده املاک و مستغلات مساحت 135.56 و 135 و 108 و 170.15متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898067/فراخوان-خدمات-حفاظت-فیزیکی-و-نگهبانی-96-5-3'>فراخوان خدمات حفاظت فیزیکی و نگهبانی 96.5.3 / فراخوان , فراخوان خدمات حفاظت فیزیکی و نگهبانی 96.5.3</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898023/مناقصه-تکمیل-مجموعه-رفاهی-باغ-عالیخانی-نوبت-دوم'>مناقصه تکمیل مجموعه رفاهی باغ عالیخانی  نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه تکمیل مجموعه رفاهی باغ عالیخانی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898016/مناقصه-خرید--بارگیری--حمل--باراندازی-و-تحویل-کانالهای-پیش-ساخته-بتنی-(کانالت)-نوبت-دوم'>مناقصه خرید ، بارگیری ، حمل ، باراندازی و تحویل کانالهای پیش ساخته بتنی (کانالت)  نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه خرید ، بارگیری ، حمل ، باراندازی و تحویل کانالهای پیش ساخته بتنی (کانالت) نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898000/مناقصه-انجام-خدمات-نظارت-و-بازرسی-بر-موسسات'>مناقصه انجام خدمات نظارت و بازرسی بر موسسات  / مناقصه , مناقصه انجام خدمات نظارت و بازرسی بر موسسات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898070/فراخوان-طراحی-پارکینگ-طبقاتی-و-بخش-اداری-برای-مجموعه'>فراخوان طراحی پارکینگ طبقاتی و بخش اداری برای مجموعه / فراخوان عمومی طراحی پارکینگ طبقاتی و بخش اداری برای مجموعه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898346/مزایده-فروش-پودر-باریت-و-هماتیت-مازاد'>مزایده فروش پودر باریت و هماتیت مازاد / آگهی مزایده عمومی ، مزایده فروش پودر باریت و هماتیت مازاد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898317/مناقصه-خرید-سیم-و-کابل-برای-10-رام-قطار-بدنه-فولادی-پروژه-فرودگاه'>مناقصه خرید سیم و کابل برای 10 رام قطار بدنه فولادی پروژه فرودگاه / آگهی مناقصه, مناقصه خرید سیم و کابل برای 10 رام قطار بدنه فولادی پروژه فرودگاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898908/مزایده-فروش-پودر-کربنات-کلسیم-صادراتی-به-مقدار-تناژ-ازاد'>مزایده فروش پودر کربنات کلسیم صادراتی به مقدار تناژ ازاد  / آگهی مزایده عمومی ، مزایده فروش پودر کربنات کلسیم صادراتی به مقدار تناژ ازاد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898036/فراخوان-شناسایی-مهندسین-مشاور'>فراخوان شناسایی مهندسین مشاور  / فراخوان , فراخوان شناسایی مهندسین مشاور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898026/مزایده-فروش-چهار-دستگاه-دیگ-بخار-واتر-تیوب-و-فایر-تیوب-و-متعلقات-مربوطه'>مزایده فروش چهار دستگاه دیگ بخار واتر تیوب و فایر تیوب و متعلقات مربوطه  / مزایده , مزایده فروش چهار دستگاه دیگ بخار واتر تیوب و فایر تیوب و متعلقات مربوطه نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898020/مزایده-مقادیری-اقلام-مستعمل-و-ضایعاتی'>مزایده مقادیری اقلام مستعمل و ضایعاتی  / مزایده , مزایده فروش مقادیری اقلام مستعمل و ضایعاتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898015/مزایده-اقلام-راکد-لوازم-کمپرسورها-نوبت-دوم'>مزایده اقلام راکد لوازم کمپرسورها نوبت دوم  / مزایده , مزایده اقلام راکد لوازم کمپرسورها نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898060/مناقصه-انجام-عملیات-بهره-برداری-و-نگهداری-و-رفع-حوادث-و-اتفاقات-خط-انتقال---'>مناقصه انجام عملیات بهره برداری و نگهداری و رفع حوادث و اتفاقات خط انتقال .... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه انجام عملیات بهره برداری و نگهداری و رفع حوادث و اتفاقات خط انتقال....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898055/مناقصه-انجام-عملیات-خدمات-اپراتوری-و---'>مناقصه انجام عملیات خدمات اپراتوری و .... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه انجام عملیات خدمات اپراتوری و ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898088/مزایده-عمومی-خودرو'>مزایده عمومی خودرو / آگهی مزایده عمومی ,مزایده عمومی خودرو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898079/مناقصه-یک-دستگاه-هواساز'>مناقصه یک دستگاه هواساز / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه یک دستگاه هواساز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897997/مزایده-خربزه-جالیزهای-چاه-41-و-43'>مزایده خربزه جالیزهای چاه 41 و 43 / مزایده , مزایده خربزه جالیزهای چاه 41 و 43</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898075/مناقصه-یک-دستگاه-تانک-سیلو-25-تنی'>مناقصه یک دستگاه تانک سیلو 25 تنی  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه یک دستگاه تانک سیلو 25 تنی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898498/مزایده-اموال-غیرمنقول-شامل-خانه-زمین-و-مغازه'>مزایده اموال غیرمنقول شامل خانه .زمین و مغازه / مزایده,مزایده اموال غیرمنقول شامل خانه .زمین و مغازه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898816/مزایده-120-سهم-مشاع-از-31-هزار-و-هشتصدو-چهل-سهم-سهام-باغ'>مزایده 120 سهم مشاع از 31 هزار و هشتصدو چهل سهم سهام باغ  / مزایده,مزایده 120 سهم مشاع از 31 هزار و هشتصدو چهل سهم سهام باغ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898884/مزایده-ششدانگ-یکباب-گلخانه-اعیان-2650متر'>مزایده ششدانگ یکباب گلخانه اعیان 2650متر  / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب گلخانه اعیان 2650متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898468/مزایده-اجاره-اماکن-ورزشی'>مزایده اجاره اماکن ورزشی / آگهی مزایده,مزایده اجاره اماکن ورزشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898791/مزایده-ششدانگ-پلاک-98-فرعی-و-خانه-مساحت-153-و-266-10متر'>مزایده ششدانگ پلاک 98 فرعی و خانه مساحت 153 و 266.10متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک 98 فرعی و خانه مساحت 153 و 266.10متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898477/مزایده-ششدانگ-یک-دستگاه-خودرو-سواری-تویوتا'>مزایده ششدانگ یک دستگاه خودرو سواری تویوتا / مزایده,مزایده ششدانگ یک دستگاه خودرو سواری تویوتا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898769/مزایده-ششدانگ-خانه-تحت-پلاک-ثبتی-4-فرعی-بخش-5-تبریز'>مزایده ششدانگ خانه تحت پلاک ثبتی 4 فرعی بخش 5 تبریز / مزایده,مزایده ششدانگ خانه تحت پلاک ثبتی 4 فرعی بخش 5 تبریز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898460/مزایده-ششدانگ-زمین-قطعه-837-تفکیکی-بخش-نه-تبریز'>مزایده ششدانگ زمین قطعه 837 تفکیکی بخش نه تبریز / مزایده,مزایده ششدانگ زمین قطعه 837 تفکیکی بخش نه تبریز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898481/مزایده-ماشین-سواری-تیپ-پارس-رنگ-سفید'>مزایده ماشین سواری تیپ پارس رنگ سفید / مزایده ماشین سواری تیپ پارس رنگ سفید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898485/مزایده-بهره-برداری-از-استخر-سرپوشیده-نوبت-دوم'>مزایده بهره برداری از استخر سرپوشیده  نوبت دوم  / آگهی مزایده, مزایده بهره برداری از استخر سرپوشیده  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898098/مزایده-فروش-زمین-شرکت-به-مساحت-2000مترمربع-نوبت-دوم'>مزایده فروش زمین شرکت به مساحت 2000مترمربع نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش زمین شرکت به مساحت 2000مترمربع نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898463/مزایده-ششدانگ-یکباب-دامداری-مساحت-1275متر'>مزایده ششدانگ یکباب دامداری مساحت 1275متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب دامداری مساحت 1275متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898439/اصلاحیه-مناقصه-واگذاری-امور-خدمات-شهری-و-فضای-سبز'>اصلاحیه مناقصه واگذاری امور خدمات شهری و فضای سبز  / مزایده , مناقصه واگذاری امور خدمات شهری و فضای سبز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898461/مزایده-یکباب-منزل-مسکونی-عرصه-238-29متر'>مزایده یکباب منزل مسکونی عرصه 238.29متر  / مزایده,مزایده یکباب منزل مسکونی عرصه 238.29متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898423/مناقصه-واگذاری-خدمات-خودرویی-ماموریتهای-درون-شهری-و-برون-شهری-(آژانس)'>مناقصه واگذاری خدمات خودرویی، ماموریتهای درون شهری و برون شهری (آژانس)  / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه واگذاری خدمات خودرویی، ماموریتهای درون شهری و برون شهری (آژانس) </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898497/مزایده-انواع-ضایعات-صنعتی'>مزایده انواع ضایعات صنعتی / آگهی مزایده,مزایده انواع ضایعات صنعتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898445/مزایده-پنج-دستگاه-خودرو'>مزایده پنج دستگاه خودرو / آگهی مزایده، مزایده پنج دستگاه خودرو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898069/مزایده-فروش-دام'>مزایده فروش دام / آگهی مزایده , مزایده فروش دام </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898609/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-150-25متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 150.25متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 150.25متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898507/مزایده-یک-دستگاه-اتو-بخار'>مزایده یک دستگاه اتو بخار  / مزایده یک دستگاه اتو بخار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898469/مزایده-آپارتمان-مسکونی-مساحت-صد-متر'>مزایده آپارتمان مسکونی مساحت صد متر / مزایده,مزایده آپارتمان مسکونی مساحت صد متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898452/مزایده-ضایعات-آهن--'>مزایده ضایعات آهن.... / آگهی مزایده , مزایده ضایعات آهن....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898438/مزایده-دستگاه-علف-چین-با-دله-و-دستگاه-بیل-مکانیکی'>مزایده دستگاه علف چین با دله و دستگاه بیل مکانیکی  / مزایده  مزایده دستگاه علف چین با دله و دستگاه بیل مکانیکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898436/مناقصه-خدمات-تنظیفات--منشی-بخش-و-دارو'>مناقصه خدمات تنظیفات ، منشی بخش و دارو  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه خدمات تنظیفات ، منشی بخش و دارو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898515/تجدید-فراخوان-خرید-لوازم-انشعاب-آب-نوبت-دوم'>تجدید فراخوان خرید لوازم انشعاب آب نوبت دوم  / آگهی تجدید فراخوان عمومی ارزیابی کیفی, تجدید فراخوان خرید لوازم انشعاب آب  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898422/فراخوان-مناقصه-احداث-سالن-ورزشی-در-شهرستان-خوی-تجدید'>فراخوان مناقصه احداث سالن ورزشی در شهرستان خوی تجدید  / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی, فراخوان مناقصه احداث سالن ورزشی در شهرستان خوی تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898527/مزایده-غرفه-های-پنجرگیری'>مزایده غرفه های پنجرگیری / آگهی مزایده عمومی, مزایده غرفه های پنجرگیری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898475/مزایده-ملک-مساحت-عرصه-دویست-مترمربع'>مزایده ملک مساحت عرصه دویست مترمربع / مزایده,مزایده ملک مساحت عرصه دویست مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898061/مناقصه-پوشش-بیمه-باربری--جهت-حمل-کلیه-محمولات-و-بیمه-آتش-سوزی--تجدید'>مناقصه پوشش بیمه باربری ، جهت حمل کلیه محمولات و بیمه آتش سوزی...تجدید  / مناقصه عمومی , مناقصه پوشش بیمه باربری ، جهت حمل کلیه محمولات و بیمه آتش سوزی... تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898473/مزایده-پلاک-ثبتی-شماره-1332-فرعی-از-33-اصلی'>مزایده پلاک ثبتی شماره 1332 فرعی از 33 اصلی / مزایده,مزایده پلاک ثبتی شماره 1332 فرعی از 33 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898453/مزایده-ساختمان-دو-نبش-مساحت-عرصه-166-80متر'>مزایده ساختمان دو نبش مساحت عرصه 166.80متر  / مزایده,مزایده ساختمان دو نبش مساحت عرصه 166.80متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898537/فراخوان-احداث-دو-باب-جایگاه-پمپ-بنزین-کنار-خیابانی-نوبت-اول-چاپ-دوم'>فراخوان احداث دو باب جایگاه پمپ بنزین کنار خیابانی نوبت اول چاپ دوم  / آگهی فراخوان عمومی , فراخوان احداث دو باب جایگاه پمپ بنزین کنار خیابانی نوبت اول چاپ دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898556/مزایده-اجاره-بهره-برداری-مجموعه-غسالخانه-و---مرحله-سوم-نوبت-دوم'>مزایده اجاره بهره برداری مجموعه غسالخانه و.... مرحله سوم نوبت دوم  / آگهی مزایده, مزایده اجاره بهره برداری مجموعه غسالخانه و یک دستگاه آمبولانس مزدا 2000 مرحله سوم نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898455/مزایده-فروش-تعداد-4-قطعه-زمین-پلاک-خود-کاربری-تجاری-نوبت-دوم-تجدید-96-5-3'>مزایده فروش تعداد 4 قطعه زمین پلاک خود کاربری تجاری نوبت دوم تجدید 96.5.3 / مزایده,مزایده فروش تعداد 4 قطعه زمین پلاک خود کاربری تجاری نوبت دوم تجدید 96.5.3</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898561/مناقصه-خدمات-کنتورخوانی--توزیع-صورتحساب--وصول-مطالبات-مشترکین-بدهکار---نوبت-دوم'>مناقصه خدمات کنتورخوانی ، توزیع صورتحساب ، وصول مطالبات مشترکین بدهکار .... نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خدمات کنتورخوانی ، توزیع صورتحساب ، وصول مطالبات مشترکین بدهکار ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898419/مزایده-فروش-یک-دستگاه-خودرو-پژو-206'>مزایده فروش یک دستگاه خودرو پژو 206  / مزایده مال منقول, مزایده فروش یک دستگاه خودرو پژو 206 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898034/مزایده-فروش-دام-و-نوبت-دوم---'>مزایده فروش دام و نوبت دوم ....  / آگهی مزایده ، مزایده فروش دام و نوبت دوم .... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898408/مزایده-سه-دستگاه-خودرو-نوبت-دوم'>مزایده سه دستگاه خودرو  نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی، مزایده سه دستگاه خودرو نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898613/مزایده-سه-دانگ-ملک-مسکونی-مشاع-بخش-دو-نوبت-دوم'>مزایده سه دانگ ملک مسکونی مشاع بخش دو نوبت دوم  / مزایده,مزایده سه دانگ ملک مسکونی مشاع بخش دو نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898418/مزایده-فروش-محصول-خرما'>مزایده فروش محصول خرما   / مزایده, مزایده فروش محصول خرما </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898410/مناقصه-احداث-مدرسه-6-کلاسه-شهید-گرکانی'>مناقصه احداث مدرسه 6 کلاسه شهید گرکانی / فراخوان ,مناقصه احداث مدرسه 6 کلاسه شهید گرکانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898488/مزایده-ملک-مسکونی-به-مساحت-262متر-نوبت-اول'>مزایده ملک مسکونی به مساحت 262متر نوبت اول  / مزایده,مزایده ملک مسکونی به مساحت 262متر نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898492/مزایده-ششدانگ-ملک-عرصه-778-5متر'>مزایده ششدانگ ملک عرصه 778.5متر / مزایده,مزایده ششدانگ ملک عرصه 778.5متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898037/مزایده-فروش-محصول-سردرختی-زیتون-باغات'>مزایده فروش محصول سردرختی زیتون باغات / آگهی مزایده, مزایده فروش محصول سردرختی زیتون باغات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898482/مزایده-ملک-مشاع-بخش-شش-مساحت-275متر'>مزایده ملک مشاع بخش شش مساحت 275متر  / مزایده,مزایده ملک مشاع بخش شش مساحت 275متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898903/مزایده-مقدار-615-مترمربع-کاشی'>مزایده مقدار 615 مترمربع کاشی / مزایده مقدار 615 مترمربع کاشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898466/مزایده-پلاک-ثبتی-4405-886-اصلی-نوبت-اول'>مزایده پلاک ثبتی 4405/886 اصلی نوبت اول  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 4405/886 اصلی نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898495/مزایده-قسمتی-از-املاک-و-ماشین-آلات'>مزایده قسمتی از املاک و ماشین آلات  / مزایده,مزایده قسمتی از املاک و ماشین آلات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898384/مزایده-تعداد-3-قطعه-از-املاک-مازاد-بر-نیاز-تجدید-نوبت-دوم'>مزایده تعداد 3 قطعه از املاک مازاد بر نیاز تجدید نوبت دوم  / آگهی تجدید مزایده , مزایده تعداد 3 قطعه از املاک مازاد بر نیاز تجدید نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898360/مزایده-فروش-یخچال-فریزر-ساید-بای-ساید-ویرپول--'>مزایده فروش یخچال فریزر ساید بای ساید ویرپول ... / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش یخچال فریزر ساید بای ساید ویرپول ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898378/مزایده-فروش-خودروی-سواری-پژو-206-مدل-1395'>مزایده فروش خودروی سواری پژو 206 مدل 1395 / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش خودروی سواری پژو 206 مدل 1395</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898030/مزایده-اجاره-ساختمان-بازرگانی-سابق'>مزایده اجاره ساختمان بازرگانی سابق / خلاصه آگهی مزایده, مزایده اجاره ساختمان بازرگانی سابق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898365/مزایده-فروش-انواع-فرش-دستباف-مرحله-دوم'>مزایده فروش انواع فرش دستباف مرحله دوم / آگهی مزایده , مزایده فروش انواع فرش دستباف مرحله دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898343/مناقصه-خرید-و-اجرای-پنجره-های-دو-جداره-آلومینیوم-نرمال-بریک'>مناقصه خرید و اجرای پنجره های دو جداره آلومینیوم نرمال بریک / آگهی مناقصه, مناقصه خرید و اجرای پنجره های دو جداره آلومینیوم نرمال بریک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898364/مزایده-نسبت-به-واگذاری-استیجاری-تعداد-15-واحد-از-واحدهای-تجاری--نوبت-دوم-مرحله-اول'>مزایده نسبت به واگذاری استیجاری تعداد 15 واحد از واحدهای تجاری ...نوبت دوم مرحله اول / مزایده , مزایده نسبت به واگذاری استیجاری تعداد 15 واحد از واحدهای تجاری ...نوبت  دوم مرحله اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898400/مزایده-فروش-املاک-مازاد-بر-نیاز-نقد-اقساط-نوبت-دوم'>مزایده فروش املاک مازاد بر نیاز نقد اقساط نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش املاک مازاد بر نیاز نقد اقساط نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898368/مناقصه-اجرای-امور-نظافت-و-پاکیزه-سازی-معابر--نوبت-دوم'>مناقصه اجرای امور نظافت و پاکیزه سازی معابر ...نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه اجرای امور نظافت و پاکیزه سازی معابر ...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898310/مناقصه-تهیه-و-طبخ-بسته-بندی-توزیع-سرو-غذا-و-اداره-رستوران-پالایشگاه-چهارم--نوبت-دوم-96-05-02'>مناقصه تهیه و طبخ، بسته بندی، توزیع، سرو غذا و اداره رستوران پالایشگاه چهارم  - نوبت دوم  96.05.02 / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه تهیه و طبخ، بسته بندی، توزیع، سرو غذا و اداره رستوران پالایشگاه چهارم -  نوبت دوم 96.05.02</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898330/مناقصه-اجرای-بخشی-از-سقف-کتابخانه-مرکزی-و-تکمیل-آشپزخانه-صنعتی-96-05-02'>مناقصه اجرای بخشی از سقف کتابخانه مرکزی و تکمیل آشپزخانه صنعتی -96.05.02 / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه اجرای بخشی از سقف کتابخانه مرکزی و تکمیل آشپزخانه صنعتی- 96.05.02</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898332/مناقصه-آماده-سازی-اتاقک-آبگرمکن-برای-منازل--نوبت-دوم'>مناقصه آماده سازی اتاقک آبگرمکن برای منازل - نوبت دوم  / آگهی ارزیابی کیفی مناقصه عمومی یک مرحله ای ,مناقصه آماده سازی اتاقک آبگرمکن برای منازل - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898049/مناقصه-پشتیبانی-و-گارانتی-تجهیزات-پردازشی-و-ذخیره-سازی-SOC--'>مناقصه پشتیبانی و گارانتی تجهیزات پردازشی و ذخیره سازی SOC ... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه  پشتیبانی و گارانتی تجهیزات پردازشی و ذخیره سازی SOC ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898451/مزایده-خودرو-سواری-پراید'>مزایده خودرو سواری پراید / آگهی مزایده, مزایده خودرو سواری پراید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898446/مزایده-کولر-گازی'>مزایده  کولر گازی / مزایده, مزایده  کولر گازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898548/مزایده-آپارتمان-مساحت-اعیان-152-18متر'>مزایده آپارتمان مساحت اعیان 152.18متر / مزایده,مزایده آپارتمان مساحت اعیان 152.18متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898406/مناقصه-پروژه-تعمیرات-اساسی-20-دستگاه-منزل-کارگری'>مناقصه پروژه تعمیرات اساسی 20 دستگاه منزل کارگری / فراخوان مناقصه عمومی ، مناقصه پروژه تعمیرات اساسی 20 دستگاه منزل کارگری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898355/مناقصه-مربوط-به-انجام-خدمات-تهیه-طبخ-توزیع-و-سرو-سه-وعده-غذا-در-رستوران-تزریق-گاز-نوبت-دوم'>مناقصه مربوط به انجام خدمات تهیه، طبخ، توزیع و سرو سه وعده غذا در رستوران تزریق گاز نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی، مناقصه مربوط به انجام خدمات تهیه، طبخ، توزیع و سرو سه وعده غذا در رستوران تزریق گاز نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898411/مزایده-ششدانگ-منزل-مسکونی-مساحت-197متر'>مزایده ششدانگ منزل مسکونی مساحت 197متر  / مزایده,مزایده ششدانگ منزل مسکونی مساحت 197متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898407/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-3183-فرعی'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 3183 فرعی / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 3183 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898046/مناقصه-خرید--گارانتی-و-پشتیبانی-500-دستگاه-تین-کلاینت'>مناقصه خرید ، گارانتی و پشتیبانی 500 دستگاه تین کلاینت / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید ، گارانتی و پشتیبانی 500 دستگاه تین کلاینت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898405/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-30-92متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 30.92متر  / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 30.92متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898387/مزایده-تعداد-3-دستگاه-خودروها'>مزایده تعداد 3 دستگاه خودروها / مزایده تعداد 3 دستگاه خودروها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898820/مزایده-یک-قطعه-زمین-زراعی-آبی-24-0805-هکتار'>مزایده یک قطعه زمین زراعی آبی 24.0805 هکتار  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین زراعی آبی 24.0805 هکتار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898796/مزایده-12-5-سهم-از-یکصد-سهم-پلاک-ثبتی'>مزایده 12.5 سهم از یکصد سهم پلاک ثبتی / مزایده,مزایده 12.5 سهم از یکصد سهم پلاک ثبتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898395/مزایده-دستگاه-سرتینگ'>مزایده دستگاه سرتینگ   / مزایده , مزایده دستگاه سرتینگ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898421/مزایده-یک-قطعه-زمین-مسکونی-مشاع-200متر'>مزایده یک قطعه زمین مسکونی مشاع 200متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مسکونی مشاع 200متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898386/مزایده-اجاره-یکساله-مجموعه-ورزشی-نوبت-دوم'> مزایده اجاره یکساله مجموعه ورزشی- نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی,  مزایده اجاره یکساله مجموعه ورزشی- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898084/مزایده-فروش-محصول-سردرختی-پسته-باغات-برم--حسن-آباد--96-5-3'>مزایده فروش محصول سردرختی پسته باغات برم ، حسن آباد....96.5.3 / مزایده , مزایده فروش محصول سردرختی پسته باغات برم ، حسن آباد... 96.5.3</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898398/مناقصه-حفر-یک-حلقه-چاه-آهکی-آهک-مارنی'>مناقصه حفر یک حلقه چاه آهکی- آهک مارنی / آگهی فراخوان, مناقصه حفر یک حلقه چاه آهکی- آهک مارنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898404/استعلام-قیمت-واگذاری-تسهیلات-زایمانی-رستاق'>استعلام قیمت واگذاری تسهیلات زایمانی رستاق / آگهی فراخوان عمومی, استعلام قیمت واگذاری تسهیلات زایمانی رستاق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898403/مزایده-اجاره-محلی-جهت-اجاره-ترامپولین---تمدید'>مزایده اجاره محلی جهت اجاره ترامپولین.... تمدید / تمدید آگهی حراج , مزایده اجاره محلی جهت اجاره ترامپولین.... تمدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898443/ابطال-مزایده-اجاره-40-عدد-نیمکت-تبلیغاتی'>ابطال مزایده اجاره 40 عدد نیمکت تبلیغاتی  / مزایده اجاره 40 عدد نیمکت تبلیغاتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898428/مناقصه-اجاره-22-دستگاه-خودرو-با-راننده'>مناقصه اجاره 22 دستگاه خودرو با راننده  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجاره 22 دستگاه خودرو با راننده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898432/مناقصه-انجام-خدمات-فنی--مهندسی-نگهداری-و-تعمیرات--'>مناقصه انجام خدمات فنی - مهندسی نگهداری و تعمیرات ... / آگهی مناقصه ، مناقصه انجام خدمات فنی - مهندسی نگهداری و تعمیرات ... نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898412/فراخوان-استعلام-ایاب-و-ذهاب-96-5-3'>فراخوان استعلام ایاب و ذهاب 96.5.3 / آگهی فراخوان استعلام,فراخوان استعلام ایاب و ذهاب  96.5.3</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898409/فراخوان-استعلام-ایاب-و-ذهاب-96-5-3'>فراخوان استعلام ایاب و ذهاب 96.5.3 / آگهی فراخوان استعلام,فراخوان استعلام ایاب و ذهاب  96.5.3</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898017/مناقصه-خرید-تن-ماهی-180-گرمی-----'>مناقصه خرید تن ماهی 180 گرمی ........ / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید تن ماهی 180 گرمی ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898425/مناقصه-اجرای-زیرسازی-آسفالت-و-بتن-غلطکی-معابر-شهری'>مناقصه اجرای زیرسازی، آسفالت و بتن غلطکی معابر شهری  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه اجرای زیرسازی، آسفالت و بتن غلطکی معابر شهری نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898429/تجدید-مناقصه-انجام-امور-خدمات-شهر-96-5-3'>تجدید مناقصه انجام امور خدمات شهر 96.5.3 / تجدید آگهی مناقصه ,تجدید  مناقصه انجام امور خدمات شهر 96.5.3</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898394/مزایده-فروش-یک-دستگاه-کامیون-فوتون-حمل-زباله-نوبت-دوم'>مزایده فروش یک دستگاه کامیون فوتون حمل زباله  نوبت دوم / آگهی مزایده , مزایده فروش یک دستگاه کامیون فوتون حمل زباله نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898417/مزایده-سه-دانگ-از-پلاک-ثبتی-عرصه-207-5متر-نوبت-دوم'>مزایده سه دانگ از پلاک ثبتی عرصه 207.5متر نوبت دوم / مزایده,مزایده سه دانگ از پلاک ثبتی عرصه 207.5متر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898414/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-4538متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 4538متر  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 4538متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898415/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-عرصه-دویست-متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی عرصه دویست متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی عرصه دویست متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898401/تجدید-مزایده-بهره-برداری-از-تعدادی-غرف-واقع-در-سطح-شهر'>تجدید مزایده بهره برداری از تعدادی غرف واقع در سطح شهر / آگهی مزایده عمومی , تجدید مزایده بهره برداری از تعدادی غرف واقع در سطح شهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898402/مناقصه-عملیات-اجرای-ساختمان-اداری-آتش-نشانی--نوبت-دوم'>مناقصه عملیات اجرای ساختمان اداری- آتش نشانی - نوبت دوم / آگهی مناقصه , مناقصه عملیات اجرای ساختمان اداری- آتش نشانی - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898281/مزایده-منزل-مسکونی-بصورت-مخروبه'>مزایده منزل مسکونی بصورت مخروبه / مزایده,مزایده منزل مسکونی بصورت مخروبه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898442/مزایده-یکباب-منزل-مسکونی-اعیان-سیصد-مترمربع'>مزایده یکباب منزل مسکونی اعیان سیصد مترمربع  / مزایده,مزایده یکباب منزل مسکونی اعیان سیصد مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898444/مزایده-آپارتمان-به-مساحت-75-مترمربع'>مزایده آپارتمان به مساحت 75 مترمربع / مزایده,مزایده آپارتمان به مساحت 75 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898447/مزایده-یکباب-ساختمان-مسکونی-عرصه-171متر'>مزایده یکباب ساختمان مسکونی عرصه 171متر  / مزایده,مزایده یکباب ساختمان مسکونی عرصه 171متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898454/مناقصه-کلیه-فعالیتهای-خدمات-شهری-نوبت-دوم'>مناقصه کلیه فعالیتهای خدمات شهری- نوبت دوم   / مناقصه ، مناقصه کلیه فعالیتهای خدمات شهری - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898478/مزایده-عمارت-مسکونی-مساحت-40-5متر'>مزایده عمارت مسکونی مساحت 40.5متر / مزایده,مزایده عمارت مسکونی مساحت 40.5متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898479/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-206-18متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 206.18متر  / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 206.18متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898448/مزایده-خودرو-سواری-پراید-مدل-82-رنگ-سفید'>مزایده خودرو سواری پراید مدل 82 رنگ سفید  / مزایده,مزایده خودرو سواری پراید مدل 82 رنگ سفید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898512/مزایده-اموال-غیرمنقول-شامل-زمین-باغ-و-جنگل-نوبت-دوم'>مزایده اموال غیرمنقول شامل زمین باغ و جنگل نوبت دوم / مزایده,مزایده اموال غیرمنقول شامل زمین باغ و جنگل نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898661/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-وانت-مزدا'>مزایده یک دستگاه خودرو وانت مزدا  / مزایده یک دستگاه خودرو وانت مزدا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898517/مزایده-یک-قطعه-زمین-به-کلاسه-951823-نوبت-اول'>مزایده یک قطعه زمین به کلاسه 951823 نوبت اول / مزایده,مزایده یک قطعه زمین به کلاسه 951823 نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898435/مزایده-انواع-کت-اور-کلاه-دار--کت-چرم--کت-تکی-نوبت-دوم'>مزایده انواع کت اور کلاه دار - کت چرم - کت تکی نوبت دوم  / مزایده  مزایده ز انواع کت اور کلاه دار - کت چرم - کت تکی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898433/مزایده-انواع-تابلو-فرش'>مزایده انواع تابلو فرش / مزایده , مزایده انواع تابلو فرش نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898467/فراخوان-مناقصه-جداره-سازی-لاگونهای-تصفیه-خانه-فاضلاب-شهر-بوشهر'>فراخوان مناقصه  جداره سازی لاگونهای تصفیه خانه فاضلاب شهر بوشهر / آگهی فراخوان مناقصه , فراخوان مناقصه  جداره سازی لاگونهای تصفیه خانه فاضلاب شهر بوشهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898617/مزایده-فروش-املاک-کاربری-صنعتی-مرغداری-کشاورزی'>مزایده فروش املاک کاربری صنعتی مرغداری کشاورزی / مزایده,مزایده فروش املاک کاربری صنعتی مرغداری کشاورزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898430/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-رنو--نوبت-دوم'>مزایده یک دستگاه خودرو رنو - نوبت دوم  / مزایده  , مزایده یک دستگاه خودرو رنو - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898437/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-بصورت-مغازه-دو-نبش-نوبت-اول'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی بصورت مغازه دو نبش نوبت اول / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی بصورت مغازه دو نبش نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898450/اصلاحیه-حراج-اجاره-فضای-تجاری'>اصلاحیه حراج اجاره فضای تجاری  / اصلاحیه حراج حضوری ,تجدید حراج اجاره فضای تجاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898056/مناقصه-اجرای-عملیات-بهره-برداری-نگهداری-رفع-اتفاقات-و--96-5-3'>مناقصه اجرای عملیات بهره برداری نگهداری رفع اتفاقات و...96.5.3 / آگهی مناقصات عمومی با ارزیابی کیفی , مناقصه اجرای عملیات بهره برداری نگهداری رفع اتفاقات و... 96.5.3</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898427/فراخوان-احداث-باند-دوم-قطعه-2-محور-سقز--نوبت-دوم'>فراخوان احداث باند دوم قطعه 2 محور سقز - نوبت دوم  / فراخوان ,احداث باند دوم قطعه 2 محور سقز  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898510/فراخوان-امور-خدماتی-(-تنظیف-پذیرایی--مراقبت'>فراخوان امور خدماتی ( تنظیف, پذیرایی , مراقبت  / فراخوان امور خدماتی ( تنظیف, پذیرایی , مراقبت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898440/مزایده-یک-دستگاه-پرس-چوب'>مزایده یک دستگاه پرس چوب / مزایده, مزایده یک دستگاه پرس چوب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898434/مناقصه-خرید-85-دستگاه-کولر-گازی'>مناقصه خرید 85 دستگاه کولر گازی  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه خرید 85 دستگاه کولر گازی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898441/مزایده-ششدانگ-اپارتمان-مسکونی-طبقه-دوم-قطعه-دوم-تفکیکی'>مزایده ششدانگ اپارتمان مسکونی طبقه دوم قطعه دوم تفکیکی / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان مسکونی طبقه دوم قطعه دوم تفکیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898431/مزایده-کنتور-ضایعاتی--'>مزایده کنتور ضایعاتی...  / مزایده کنتور ضایعاتی... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898565/مزایده-چهار-دستگاه-دیسپنسور'>مزایده چهار دستگاه دیسپنسور  / آگهی مزایده ,مزایده چهار دستگاه دیسپنسور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898567/مزایده-ششدانگ-مغازه-به-مساحت-19-30متر'>مزایده ششدانگ مغازه به مساحت 19.30متر  / مزایده,مزایده ششدانگ مغازه به مساحت 19.30متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898513/مناقصه-حفاری-دستی-چاه-در-رودخانه-روزبه-منطقه'>مناقصه حفاری دستی چاه در رودخانه روزبه منطقه  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای, مناقصه حفاری دستی چاه در رودخانه روزبه منطقه نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898039/تجدیدمناقصه-خرید-گل-های-پیازی-96-5-3'>تجدیدمناقصه خرید گل های پیازی 96.5.3 / تجدید آگهی مناقصه,تجدید مناقصه خرید گل های پیازی 96.5.3</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898449/مناقصه-انجام-عملیات-بهره-برداری--تعمیرات-و-نگهداری-از-طرح-آبرسانی-96-5-3'>مناقصه انجام عملیات بهره برداری ، تعمیرات و نگهداری از طرح آبرسانی 96.5.3 / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه انجام عملیات بهره برداری ، تعمیرات و نگهداری از طرح آبرسانی نوبت اول 96.5.3</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898470/مناقصه-نصب-انشعابات-آب-شهرستان-شاهرود'>مناقصه نصب انشعابات آب شهرستان شاهرود / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای, مناقصه نصب انشعابات آب شهرستان شاهرود</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898458/مزایده-یک-دستگاه-مولد-نیتروژن--'>مزایده یک دستگاه مولد نیتروژن... / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده یک دستگاه مولد نیتروژن...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898535/مزایده-فروش-ملک-تجاری-عرصه-116-25متر'>مزایده فروش ملک تجاری عرصه 116.25متر / مزایده,مزایده فروش ملک تجاری عرصه 116.25متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898456/مناقصه-پروژه-حفر-چاه-عمیق-آب-روستا--نوبت-دوم'>مناقصه پروژه حفر چاه عمیق آب روستا - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه پروژه حفر چاه عمیق آب روستا - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898480/مناقصه-واگذاری-تامین-تجهیزات-و-اجرای-خدمات-مربوط-به-تبدیل-25-سایت-موبایل'>مناقصه واگذاری تامین تجهیزات و اجرای خدمات مربوط به تبدیل 25 سایت موبایل / مناقصه , مناقصه واگذاری تامین تجهیزات و اجرای خدمات مربوط به تبدیل 25 سایت موبایل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898690/مزایده-ملک-در-دو-طبقه-با-قدمت-صد-سال'>مزایده ملک در دو طبقه با قدمت صد سال / مزایده,مزایده ملک در دو طبقه با قدمت صد سال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898568/مناقصه-انجام-خدمات-نگهداری-و-پشتیبانی-فنی-تاسیسات-مراکز-زیر-ساخت-96-5-3'>مناقصه انجام خدمات نگهداری و پشتیبانی فنی تاسیسات مراکز زیر ساخت 96.5.3 / فراخوان ارزیابی کیفی و مناقصه عمومی، مناقصه انجام خدمات نگهداری و پشتیبانی فنی تاسیسات مراکز زیر ساخت 96.5.3</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898047/فراخوان-مناقصه-انجام-امور-ایاب-و-ذهاب-پرسنل-بیمارستان-96-5-3'>فراخوان مناقصه  انجام امور ایاب و ذهاب پرسنل بیمارستان 96.5.3 / فراخوان مناقصه , فراخوان مناقصه  انجام امور ایاب و ذهاب پرسنل بیمارستان   96.5.3</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898640/مزایده-فروش-تعداد-سه-فقره-املاک-و-مستغلات-نوبت-دوم'>مزایده فروش تعداد سه فقره املاک و مستغلات نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش تعداد سه فقره املاک و مستغلات نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898564/مزایده-فروش-یک-قطعه-زمین-مساحت-231متر-نوبت-دوم'>مزایده فروش یک قطعه زمین مساحت 231متر نوبت دوم / مزایده,مزایده فروش یک قطعه زمین مساحت 231متر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898503/مناقصه-تهیه-و-تامین-لفاف-و-کارتن-های-رنگی-پستی--'>مناقصه تهیه و تامین لفاف و کارتن های رنگی پستی ... / مناقصه , مناقصه تهیه و تامین لفاف و کارتن های رنگی پستی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898505/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-عرصه-224متر'>مزایده پلاک ثبتی مساحت عرصه 224متر  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت عرصه 224متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898457/مزایده-مانتو-مشکی-مجلسی--'>مزایده مانتو مشکی مجلسی.... / مزایده, مزایده مانتو مشکی مجلسی....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898526/مزایده-فروش-دستگاهها-و-اموال'>مزایده فروش دستگاهها و اموال / آگهی مزایده عمومی , مزایده فروش دستگاهها و اموال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898536/مزایده-فروش-یکعدد-دستگاه-قندشکن---نوبت-دوم'>مزایده فروش یکعدد دستگاه قندشکن .... نوبت دوم / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش یکعدد دستگاه قندشکن ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898080/فراخوان-مناقصه-عملیات-احداث-دو-باب-مخزن-500متر-مکعبی-بتنی---نوبت-دوم-96-5-3'>فراخوان مناقصه عملیات احداث دو باب مخزن 500متر مکعبی بتنی.. - نوبت دوم 96.5.3 / فراخوان مناقصه عمومی، مناقصه عمومی عملیات احداث دو باب مخزن 500متر مکعبی بتنی.. نوبت دوم 96.5.3</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898474/مزایده-فروش-یک-دستگاه-کامیون-کمپرسی-کاویان--تجدید'>مزایده فروش یک دستگاه کامیون کمپرسی کاویان - تجدید / آگهی تجدید مزایده , مزایده فروش یک دستگاه کامیون کمپرسی کاویان - تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898459/مزایده-دستگاه-کوانتومتری-(آنالیز-مواد)'>مزایده دستگاه کوانتومتری (آنالیز مواد)  / آگهی مزایده اموال منقول, مزایده دستگاه کوانتومتری (آنالیز مواد) </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898462/مزایده-یک-دستگاه-کوره-کانکس-و--96-05-03'>مزایده یک دستگاه کوره کانکس و ...96.05.03 / آگهی مزایده, مزایده یک دستگاه کوره کانکس و ...96.05.03</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898530/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-شصت-فرعی'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی شصت فرعی / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی شصت فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898472/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-کامیونت'>مزایده یک دستگاه خودرو کامیونت / آگهی مزایده اموال منقول, مزایده یک دستگاه خودرو کامیونت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898465/مزایده-خودرو-سواری-تیبا'>مزایده خودرو سواری تیبا  / آگهی مزایده اموال منقول, مزایده خودرو سواری تیبا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898623/مزایده-ششدانگ-به-پلاک-ثبتی-باقیمانده-107-4'>مزایده ششدانگ به پلاک ثبتی باقیمانده 107.4  / مزایده,مزایده ششدانگ به پلاک ثبتی باقیمانده 107.4 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898628/مزایده-ششدانگ-پلاک-646-فرعی-550-74متر'>مزایده ششدانگ پلاک 646 فرعی 550.74متر  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک 646 فرعی 550.74متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898024/مزایده-یکباب-مغازه-مساحت-34-18متر'>مزایده یکباب مغازه مساحت 34.18متر / مزایده,مزایده یکباب مغازه مساحت 34.18متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898620/مزایده-عرصه-و-اعیان-زمین-طلق-62-10مترمربع'>مزایده عرصه و اعیان زمین طلق 62.10مترمربع / مزایده,مزایده عرصه و اعیان زمین طلق 62.10مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898486/مزایده-یک-دستگاه-چرخ-خیاطی'>مزایده یک دستگاه چرخ خیاطی / آگهی مزایده اموال منقول ,مزایده یک دستگاه چرخ خیاطی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898834/مزایده-یکباب-تجاری-مساحت-49-94مترمربع'>مزایده یکباب تجاری مساحت 49.94مترمربع / مزایده,مزایده یکباب تجاری مساحت 49.94مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898826/مزایده-آپارتمان-مساحت-60-50مترمربع'>مزایده آپارتمان مساحت 60.50مترمربع / مزایده,مزایده آپارتمان مساحت 60.50مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898494/مزایده-یک-دستگاه-اره-فلکه'>مزایده یک دستگاه اره فلکه / آگهی مزایده اموال منقول ,مزایده یک دستگاه اره فلکه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898504/مزایده-یک-راس-اسب'>مزایده یک راس اسب  / آگهی مزایده اموال منقول ,مزایده یک راس اسب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898751/مزایده-آپارتمان-با-قدمت-سه-سال'>مزایده آپارتمان با قدمت سه سال / مزایده,مزایده آپارتمان با قدمت سه سال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898501/مزایده-شارژ-موبایل'>مزایده شارژ موبایل   / مزایده اموال منقول، مزایده شارژ موبایل  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898748/مزایده-ملک-به-مساحت-ششصد-مترمربع'>مزایده ملک به مساحت ششصد مترمربع / مزایده,مزایده ملک به مساحت ششصد مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898633/مزایده-ملک-بخش-ده-حدود-سی-و-دو-سال-ساخت'>مزایده ملک بخش ده حدود سی و دو سال ساخت / مزایده,مزایده ملک بخش ده حدود سی و دو سال ساخت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898019/مزایده-اراضی-شوراب-مساحت-زمین-6-7-هکتار-نوبت-دوم'>مزایده اراضی شوراب مساحت زمین 6.7 هکتار نوبت دوم  / مزایده,مزایده اراضی شوراب مساحت زمین 6.7 هکتار نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898744/مزایده-دو-قطعه-زمین-زراعی-به-همراه-چاه-آب'>مزایده دو قطعه زمین زراعی به همراه چاه آب / مزایده,مزایده دو قطعه زمین زراعی به همراه چاه آب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898489/مناقصه-فعالیت-های-خدماتی-و-پشتیبانی'>مناقصه فعالیت های خدماتی و پشتیبانی / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه گران , مناقصه فعالیت های خدماتی و پشتیبانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898758/مزایده-آپارتمان-از-یک-مجتمع-مسکونی-هفت-طبقه'>مزایده آپارتمان از یک مجتمع مسکونی هفت طبقه  / مزایده,مزایده آپارتمان از یک مجتمع مسکونی هفت طبقه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898499/مناقصه-عملیات-اجرایی-بخشی-از-فاضلاب-شهر-خوانسار-1'>مناقصه عملیات اجرایی بخشی از فاضلاب شهر خوانسار 1  / مناقصه ,مناقصه عملیات اجرایی بخشی از فاضلاب شهر خوانسار 1 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898602/مزایده-9-636-حبه-مشاع-از-24-حبه-از-72-حبه-پلاک-ثبتی'>مزایده 9.636 حبه مشاع از 24 حبه از 72 حبه پلاک ثبتی / مزایده,مزایده 9.636 حبه مشاع از 24 حبه از 72 حبه پلاک ثبتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898859/مزایده-خودروی-کامیون-کشنده'>مزایده خودروی کامیون کشنده / مزایده خودروی کامیون کشنده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898605/مزایده-یک-قطعه-زمین-زراعی-14000متر'>مزایده یک قطعه زمین زراعی 14000متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین زراعی 14000متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898533/مزایده-واگذاری-اجاره-یک-قطعه-زمین-تجدید-نوبت-سوم-96-05-03'>مزایده واگذاری اجاره یک قطعه زمین تجدید نوبت سوم-96.05.03 / آگهی تجدید مزایده عمومی , مزایده واگذاری اجاره یک قطعه زمین تجدید نوبت سوم96.05.03</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898089/مناقصه-عمومی-یک-مرحله-ای--تعمیر-و-نگهداری-تجهیزات-الکترونیکی-و-مخابراتی-نوبت-دوم'>مناقصه عمومی یک مرحله ای   تعمیر و نگهداری تجهیزات الکترونیکی و مخابراتی- نوبت دوم  / مناقصه عمومی یک مرحله ای ،مناقصه عمومی یک مرحله ای   تعمیر و نگهداری تجهیزات الکترونیکی و مخابراتی  - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898522/مزایده-مرکز-خرید-و-فروش-محصولات-کشاورزی-و-امتیاز-جایگاه-باسکول'>مزایده مرکز خرید و فروش محصولات کشاورزی و امتیاز جایگاه باسکول / آگهی مزایده, مزایده مرکز خرید و فروش محصولات کشاورزی و امتیاز جایگاه باسکول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898509/مزایده-واگذاری-املاک-و-مستغلات'>مزایده واگذاری املاک و مستغلات / آگهی مزایده, مزایده واگذاری املاک و مستغلات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898572/آگهی-برگزاری-عملیات-رسیدگی-و-نگهداری-ایستگاه-های-پمپاژ-اردستان'>آگهی برگزاری عملیات رسیدگی و نگهداری ایستگاه های پمپاژ اردستان  / آگهی برگزاری مناقصه ، آگهی برگزاری عملیات رسیدگی و نگهداری ایستگاه های پمپاژ اردستان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898707/مزایده-14-07-حبه-مشاع-از-72-حبه-از-تمامی-ششدانگ-پلاک-ثبتی'>مزایده 14.07 حبه مشاع از 72 حبه از تمامی ششدانگ پلاک ثبتی / مزایده,مزایده 14.07 حبه مشاع از 72 حبه از تمامی ششدانگ پلاک ثبتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898713/مزایده-آپارتمان-مسکونی-مساحت-94-77متر'>مزایده آپارتمان مسکونی مساحت 94.77متر / مزایده,مزایده آپارتمان مسکونی مساحت 94.77متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898720/مزایده-آپارتمان-به-مساحت-81-36مترمربع'>مزایده آپارتمان به مساحت 81.36مترمربع  / مزایده,مزایده آپارتمان به مساحت 81.36مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898531/مناقصه-نشت-یابی-و-پیمایش-شبکه-و-انشعابات-آب'>مناقصه نشت یابی و پیمایش شبکه و انشعابات آب  / مناقصه , مناقصه نشت یابی و پیمایش شبکه و انشعابات آب  نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897993/مزایده-فروش-سه-دستگاه-خودرو'>مزایده فروش سه دستگاه خودرو  / مزایده , مزایده فروش سه دستگاه خودرو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898096/تجدید-مناقصه-انجام-کلیه-خدمات-اعم-از-اداری--مالی---'>تجدید مناقصه انجام کلیه خدمات اعم از اداری ، مالی .... / آگهی تجدید مناقصه, تجدید مناقصه انجام کلیه خدمات اعم از اداری ، مالی ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898518/مزایده-عمومی-حق-بهره-برداری-از-مرکز-معاینه-فنی-نوبت-اول--چاپ-اول-96-5-3'>مزایده عمومی حق بهره برداری از مرکز معاینه فنی نوبت اول - چاپ اول 96.5.3 / مزایده عمومی , مزایده عمومی حق بهره برداری از مرکز معاینه فنی نوبت اول - چاپ اول 96.5.3</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898514/تجدید-مزایده-واگذاری-اجاره-غرفه-سوپرمارکت--نوبت-دوم'>تجدید مزایده واگذاری اجاره غرفه سوپرمارکت - نوبت دوم  / آگهی تجدید مزایده عمومی , تجدید مزایده واگذاری اجاره غرفه سوپرمارکت - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898524/مزایده-مرکز-خرید-و-فروش-محصولات-کشاورزی-و-امتیاز-جایگاه-باسکول'>مزایده مرکز خرید و فروش محصولات کشاورزی و امتیاز جایگاه باسکول / آگهی مزایده,مزایده مرکز خرید و فروش محصولات کشاورزی و امتیاز جایگاه باسکول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898646/مزایده-فروش-زمین-به-مساحت-174-80مترمربع-نوبت-دوم'>مزایده فروش زمین به مساحت 174.80مترمربع نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش زمین به مساحت 174.80مترمربع نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898532/مزایده-فروش-اقلام-و-کالاهای-اسقاطی'>مزایده فروش اقلام و کالاهای اسقاطی  / آگهی مزایده ,مزایده فروش اقلام و کالاهای اسقاطی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898538/مناقصه-تهیه--خرید-و-تحویل-در-محل-آسفالت--نوبت-دوم-ـ-چاپ-اول'> مناقصه تهیه ، خرید و تحویل در محل آسفالت - نوبت دوم ـ چاپ اول  / آگهی مناقصه , مناقصه تهیه ، خرید و تحویل در محل آسفالت - نوبت دوم ـ چاپ اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898650/مزایده-فروش-11-قطعه-پلاک-مسکونی'>مزایده فروش 11 قطعه پلاک مسکونی / مزایده,مزایده فروش 11 قطعه پلاک مسکونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898520/مناقصه-بهسازی-و-شن-ریزی'>مناقصه بهسازی و شن ریزی  / مناقصه , مناقصه بهسازی و شن ریزی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898558/مناقصه-اجرای-عملیات-تکمیل-پروژه-پارک-نهج-البلاغه--مرحله-دوم'>مناقصه اجرای عملیات تکمیل پروژه پارک نهج البلاغه - مرحله دوم  / آگهی مناقصه , مناقصه اجرای عملیات تکمیل پروژه پارک نهج البلاغه - مرحله دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898593/مناقصه-امور-خدماتی-و-دبیرخانه-و-پذیرایی'>مناقصه امور خدماتی و دبیرخانه و پذیرایی   / مناقصه و مناقصه امور خدماتی و دبیرخانه و پذیرایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898653/مزایده-فروش-تعداد-8-قطعه-از-املاک-کاربری-مسکونی-نوبت-دوم'>مزایده فروش تعداد 8 قطعه از املاک کاربری مسکونی نوبت دوم  / مزایده ,مزایده فروش تعداد 8 قطعه از املاک کاربری مسکونی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898551/مزایده-واگذاری-بهره-برداری-و-نگهداری-از-پارکینگ-پایانه-و-تیر-پارک-پایانه-بار'>مزایده واگذاری بهره برداری و نگهداری از پارکینگ پایانه و تیر پارک پایانه بار / آگهی مزایده عمومی, مزایده واگذاری بهره برداری و نگهداری از پارکینگ پایانه و تیر پارک پایانه بار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898557/آگهی-مزایده-واگذاری-اجاره-بازار-هفتگی-نوبت-دوم'>آگهی مزایده واگذاری اجاره بازار هفتگی- نوبت دوم  / آگهی مزایده واگذاری اجاره بازار هفتگی- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898028/مزایده-ششدانگ-زمین-به-مساحت-202-5مترمربع'>مزایده ششدانگ زمین به مساحت 202.5مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ زمین به مساحت 202.5مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898657/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مسکونی-بخش-نه-تبریز'>مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی بخش نه تبریز / مزایده, مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی بخش نه تبریز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898724/مزایده-فروش-زمین-کاربری-آموزشی'>مزایده فروش زمین کاربری آموزشی / مزایده,مزایده فروش زمین کاربری آموزشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898622/مزایده-جایگاههای-CNG'>مزایده جایگاههای CNG / آگهی مزایده ,مزایده جایگاه CNG</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898574/مناقصه-پروژه-سکوی-توقفگاه-قطار-حومه-ای-ایلخچی-(راه-آهن)-مرحله-دوم'>مناقصه پروژه سکوی توقفگاه قطار حومه ای ایلخچی (راه آهن)- مرحله دوم  / آگهی مناقصه , مناقصه پروژه سکوی توقفگاه قطار حومه ای ایلخچی (راه آهن) - مرحله دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898559/مناقصه-اصلاح-طرح-هندسی-معابر-در-سطح-منطقه-5'>مناقصه اصلاح طرح هندسی معابر در سطح منطقه 5  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اصلاح طرح هندسی معابر در سطح منطقه 5 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898523/مزایده-ششدانگ-باغ-مشجر-بخش-15-تبریز-نوبت-دوم'>مزایده ششدانگ باغ  مشجر بخش 15 تبریز نوبت دوم  / مزایده,مزایده ششدانگ باغ  مشجر بخش 15 تبریز نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898569/مزایده-خودروی-پراید'>مزایده خودروی پراید  / مزایده خودروی پراید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898547/مزایده-شدانگ-یک-دستگاه-کامیون-تانکر-بنز-808-مدل-81'>مزایده شدانگ یک دستگاه کامیون تانکر بنز 808 مدل 81  / مزایده , مزایده ششدانگ یک دستگاه کامیون تانکر بنز 808 مدل 81  بار اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898540/مزایده-یک-دستگاه-وانت-مزدا-2000-دو-کابین-مدل-85'>مزایده یک دستگاه وانت مزدا 2000 دو کابین مدل 85  / مزایده , مزایده یک دستگاه وانت مزدا 2000 دو کابین مدل 85  بار اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898668/مزایده-سرقفلی-یک-واحد-تجاری-9-06متر'>مزایده سرقفلی یک واحد تجاری 9.06متر  / مزایده,مزایده سرقفلی یک واحد تجاری 9.06متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898076/مناقصه-تکمیل-اتوبان-شهید-دانش-(جدول-بندی)'>مناقصه تکمیل اتوبان شهید دانش (جدول بندی) / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه تکمیل اتوبان شهید دانش (جدول بندی)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898529/مزایده-دستگیره-کمد--'>مزایده دستگیره کمد... / مزایده ، مزایده دستگیره کمد...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898550/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-1150مترمربع'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 1150مترمربع  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 1150مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898555/مزایده-ششدانگ-یک-قطعه-ملک-مساحت-276متر'>مزایده ششدانگ یک قطعه ملک مساحت 276متر  / مزایده,مزایده ششدانگ یک قطعه ملک مساحت 276متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898629/مناقصه-امور-خدماتی-و-دبیرخانه-و-پذیرایی-نوبت-دوم'>مناقصه امور خدماتی و دبیرخانه و پذیرایی  نوبت دوم / مناقصه و مناقصه امور خدماتی و دبیرخانه و پذیرایی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898631/مزایده-واگذاری-بهره-برداری-و-نگهداری-از-پارکینگ-پایانه-و-تیر-پارک-پایانه-بار-نوبت-دوم'>مزایده واگذاری بهره برداری و نگهداری از پارکینگ پایانه و تیر پارک پایانه بار نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی, مزایده واگذاری بهره برداری و نگهداری از پارکینگ پایانه و تیر پارک پایانه بار نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898528/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-سواری-پژو-206-خاکستری-مدل-1382'>مزایده یک دستگاه خودرو سواری پژو 206 خاکستری مدل 1382  / آگهی مزایده مال منقول,  مزایده یک دستگاه خودرو سواری پژو 206 خاکستری مدل 1382 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898521/مزایده-دستگاه-کوانتومتری'>مزایده دستگاه کوانتومتری / مزایده دستگاه کوانتومتری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898063/مزایده-زنجیر-موتورسیکلت'>مزایده زنجیر موتورسیکلت / آگهی مزایده  مزایده زنجیر موتورسیکلت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898543/مزایده-یک-دستگاه-کوره-کانکس-و-یک-عدد-کابینت-فلزی---'>مزایده یک دستگاه کوره کانکس و یک عدد کابینت فلزی .... / مزایده یک دستگاه کوره کانکس و یک عدد کابینت فلزی ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898610/فراخوان-تکمیل-مدرسه-6-کلاسه-اوبه'>فراخوان تکمیل مدرسه 6 کلاسه اوبه   / فراخوان  , فراخوان تکمیل مدرسه 6 کلاسه اوبه  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898596/تجدید-مناقصه-انجام-امور-مربوط-به-فضای-سبز-و---'>تجدید مناقصه انجام امور مربوط به فضای سبز و .... / آگهی مناقصه عمومی , تجدید مناقصه انجام امور مربوط به فضای سبز و ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898581/فراخوان-مناقصه-اجرای-عملیات-گشت-و-مراقبت-از-عرصه-های-جنگلی'> فراخوان مناقصه اجرای عملیات گشت و مراقبت از عرصه های جنگلی / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای ، فراخوان مناقصه اجرای عملیات گشت و مراقبت از عرصه های جنگلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898662/مزایده-فروش-املاک-مازاد-کاربری-مسکونی-تجاری-اداری-صنعتی-نوبت-سوم'>مزایده فروش املاک مازاد کاربری مسکونی تجاری اداری صنعتی نوبت سوم / مزایده,مزایده فروش املاک مازاد کاربری مسکونی تجاری اداری صنعتی نوبت سوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898562/مناقصه-خرید-4-دستگاه-بوستر-آفلود--نوبت-دوم'>مناقصه خرید 4 دستگاه بوستر آفلود - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای ، مناقصه خرید 4 دستگاه بوستر آفلود - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898728/مزایده-املاک-خانه-سرا-و-زمین-گاو-و-زمین-شالیزاری'>مزایده املاک خانه سرا و زمین گاو و زمین شالیزاری / مزایده,مزایده املاک خانه سرا و زمین گاو و زمین شالیزاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898141/تجدید-مناقصه-خرید-تعداد-560-000-تخته-گونی-شکر-پلی-پروپیلن-یک-لایه'>تجدید مناقصه خرید تعداد 560.000 تخته گونی شکر پلی پروپیلن یک لایه  / تجدید آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای  , تجدید مناقصه خرید تعداد 560.000 تخته گونی شکر پلی پروپیلن یک لایه  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898584/مزایده-یک-دستگاه-اتومبیل-سواری-ام-وی-ام'>مزایده یک دستگاه اتومبیل سواری ام وی ام  / مزایده,مزایده یک دستگاه اتومبیل سواری ام وی ام </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898577/فراخوان-مناقصه-تهیه-و-تامین-16-دستگاه-مینی-بوس--نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه تهیه و تامین 16 دستگاه مینی بوس - نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی (ارزیابی ساده) , فراخوان مناقصه تهیه و تامین 16 دستگاه مینی بوس کولر دار  نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898571/مناقصه-طراحی-چاپ-نصب-و-نگهداری-جمع-آوری-و-تعمیر-پرتابلهای-شهری-نوبت-دوم'>مناقصه طراحی، چاپ، نصب و نگهداری، جمع آوری و تعمیر پرتابلهای شهری  نوبت دوم  / مناقصه طراحی، چاپ، نصب و نگهداری، جمع آوری و تعمیر پرتابلهای شهری نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898582/فراخوان-نصب-تابلوهای-تبلیغاتی'>فراخوان نصب تابلوهای تبلیغاتی / آگهی فراخوان، فراخوان نصب تابلوهای تبلیغاتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898570/​مزایده-ماشین-آلات-فرسوده-و-اسقاطی'>​مزایده ماشین آلات فرسوده و اسقاطی     / آگهی مزایده , ​مزایده ماشین آلات فرسوده و اسقاطی    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898545/مزایده-مدیریت-پارکبان--نوبت-دوم'>مزایده مدیریت پارکبان  - نوبت دوم  / آگهی مزایده , مزایده مدیریت پارکبان  - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898672/مزایده-واگذاری-تعداد-یک-واحد-مسکونی-مهر-مساحت-89-5متر-نوبت-دوم'>مزایده واگذاری تعداد یک واحد مسکونی مهر مساحت 89.5متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده واگذاری تعداد یک واحد مسکونی مهر مساحت 89.5متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898600/مناقصه-جذب-پیمانکار-واجد-شرایط-به-منظور-انجام-کارهای-عمرانی-متفرقه-در-سطح-شهر'>مناقصه جذب پیمانکار واجد شرایط به منظور انجام کارهای عمرانی متفرقه در سطح شهر  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه جذب پیمانکار واجد شرایط به منظور انجام کارهای عمرانی متفرقه در سطح شهر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898697/مزایده-فروش-یک-قطعه-زمین-تجاری'>مزایده فروش یک قطعه زمین تجاری / مزایده,مزایده فروش یک قطعه زمین تجاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898554/مناقصه-آسفالت-بلوار'>مناقصه آسفالت بلوار  / فراخوان مناقصه عمومی ,مناقصه آسفالت بلوار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898116/تجدید-مناقصه-انجام-فعالیتهای-واگذاری-تعمیر-و-نگهداری-بهره-برداری-از-تاسیسات-تولید--'>تجدید مناقصه انجام فعالیتهای واگذاری تعمیر و نگهداری بهره برداری از تاسیسات تولید ... / آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای ,  تجدید مناقصه انجام فعالیتهای واگذاری تعمیر و نگهداری بهره برداری از تاسیسات تولید ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898553/فراخوان-مناقصه-تهیه-و-تامین-17-دستگاه-اتوبوس-ویژه-کولر-دار-نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه تهیه و تامین 17 دستگاه اتوبوس ویژه کولر دار نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی ، فراخوان مناقصه تهیه و تامین 17 دستگاه اتوبوس ویژه کولر دار نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898544/مزایده-دو-قطعه-زمین-کارگاهی-و-یکباب-خانه-ویلایی'>مزایده دو قطعه زمین کارگاهی و یکباب خانه ویلایی  / مزایده,مزایده دو قطعه زمین کارگاهی و یکباب خانه ویلایی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898542/فراخوان-مناقصه-انجام-خدمات-تنظیفات--بازدید-و-سایر-خدمات-جنبی-14-نفر-نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه انجام خدمات تنظیفات ، بازدید و سایر خدمات جنبی 14 نفر نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی (ارزیابی ساده) , فراخوان مناقصه انجام خدمات تنظیفات ، بازدید و سایر خدمات جنبی 14 نفر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898541/فراخوان-مناقصه-پروژه-تعمیرات-اساسی-10-دستگاه-منزل-کارگری-نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه پروژه تعمیرات اساسی 10 دستگاه منزل کارگری نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه پروژه تعمیرات اساسی 10 دستگاه منزل کارگری نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898552/مناقصه-زیرسازی-آسفالت-و-جدولگذاری-خیابان-شهدای-هویزه-نوبت-دوم'>مناقصه زیرسازی، آسفالت و جدولگذاری خیابان شهدای هویزه  نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه زیرسازی، آسفالت و جدولگذاری خیابان شهدای هویزه  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898560/آگهی-فراخوان-تکمیل-پارک-محله-ای-کوی-شهید-موسوی'>آگهی فراخوان تکمیل پارک محله ای کوی شهید موسوی  / فراخوان مناقصه عمومی ، فراخوان تکمیل پارک محله ای کوی شهید موسوی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898549/مناقصه-عملیات-اجرایی-حفظ-و-نگهداری-فضای-سبز-سطح-شهر-نوبت-دوم'>مناقصه عملیات اجرایی حفظ و نگهداری فضای سبز سطح شهر  نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه عملیات اجرایی حفظ و نگهداری فضای سبز سطح شهر  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898104/تجدید-مناقصه-حفاری-مجدد-و-آزمایش-پمپاژ-چاه-شماره-4-علی-آباد-تجدید--نوبت-دوم'>تجدید مناقصه حفاری مجدد و آزمایش پمپاژ چاه شماره 4 علی آباد تجدید  - نوبت دوم  / تجدید آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای،تجدید مناقصه حفاری مجدد و آزمایش پمپاژ چاه شماره 4 علی آباد - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898546/مناقصه-انجام-کلیه-خدمات-شهری-سطح-شهر-نوبت-دوم'>مناقصه انجام کلیه خدمات شهری سطح شهر نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه انجام کلیه خدمات شهری سطح شهر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898804/مزایده-ملک-به-شماره-ثبتی-55-100-اصلی-نوبت-اول'>مزایده ملک به شماره ثبتی 55.100 اصلی نوبت اول / مزایده,مزایده ملک به شماره ثبتی 55.100 اصلی نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898810/مزایده-یکباب-ساختمان-مسکونی-و-مغازه-و-زیرزمین-نوبت-دوم'>مزایده یکباب ساختمان مسکونی و مغازه و زیرزمین نوبت دوم / مزایده,مزایده یکباب ساختمان مسکونی و مغازه و زیرزمین نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898591/مزایده-ششدانگ-پلاک-91-فرعی-از-3435-اصلی'>مزایده ششدانگ پلاک 91 فرعی از 3435 اصلی / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک 91 فرعی از 3435 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898595/مزایده-اپارتمان-مساحت-117-40مترمربع-نوبت-اول'>مزایده اپارتمان مساحت 117.40مترمربع نوبت اول / مزایده,مزایده اپارتمان مساحت 117.40مترمربع نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898586/مزایده-سه-دانگ-مشاع-از-سرقفلی-مغازه-غرفه-شماره-یک-نوبت-دوم'>مزایده سه دانگ مشاع از سرقفلی مغازه غرفه شماره یک نوبت دوم / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع از سرقفلی مغازه غرفه شماره یک نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898573/مزایده-اموال-غیرمنقول-منقول-شامل-باغ-و-زمین-و-خانه-روستایی'>مزایده اموال غیرمنقول منقول شامل باغ و زمین و خانه روستایی / مزایده,مزایده اموال غیرمنقول منقول شامل باغ و زمین و خانه روستایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898579/مزایده-ساختمان-مسکونی-قولنامه-ای-عرصه82متر'>مزایده ساختمان مسکونی قولنامه ای عرصه82متر / مزایده,مزایده ساختمان مسکونی قولنامه ای عرصه82متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898575/مزایده-اجاره-منافع-حاصل-از-بهره-برداری-و-اجاره-کارگاه-نان-ماشینی-نوبت-دوم'>مزایده اجاره منافع حاصل از بهره برداری و اجاره کارگاه نان ماشینی نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی , مزایده اجاره منافع حاصل از بهره برداری و اجاره کارگاه نان ماشینی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898576/مزایده-اجاره-منافع-حاصل-از-بهره-برداری-و-اجاره-کارگاه-نان-ماشینی-نوبت-دوم'>مزایده اجاره منافع حاصل از بهره برداری و اجاره کارگاه نان ماشینی نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی , مزایده اجاره منافع حاصل از بهره برداری و اجاره کارگاه نان ماشینی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898607/مزایده-واگذاری-اجاره-2-باب-منزل-مسکونی-و-3-باب-مغازه'>مزایده واگذاری اجاره  2 باب منزل مسکونی و 3 باب مغازه / مزایده,مزایده واگذاری اجاره  2 باب منزل مسکونی و 3 باب مغازه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898612/مناقصه-جدول-گذاری-و-بتن-پلاک-96-5-3'>مناقصه  جدول گذاری و بتن پلاک 96.5.3 / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه  جدول گذاری و بتن پلاک  96.5.3</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898843/مزایده-4-سهم-مشاع-از-48-سهم-مشاع-از-ملک'>مزایده 4 سهم مشاع از 48 سهم مشاع از ملک  / مزایده,مزایده 4 سهم مشاع از 48 سهم مشاع از ملک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898850/مزایده-660-سهم-از-2300-سهم-سه-دانگ-مشاع-به-پلاک-223-فرعی'>مزایده 660 سهم از 2300 سهم سه دانگ مشاع به پلاک 223 فرعی / مزایده,مزایده 660 سهم از 2300 سهم سه دانگ مشاع به پلاک 223 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898853/مزایده-1-5-دانگ-مشاع-از-4-5-دانگ-مشاع-یک-قطعه-چمن'>مزایده 1.5 دانگ مشاع از 4.5 دانگ مشاع یک قطعه چمن / مزایده,مزایده 1.5 دانگ مشاع از 4.5 دانگ مشاع یک قطعه چمن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898837/مزایده-ملک-قطعه-زمین-عرصه-3100متر-نوبت-دوم'>مزایده ملک قطعه زمین عرصه 3100متر نوبت دوم / مزایده,مزایده ملک قطعه زمین عرصه 3100متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898734/مزایده-ملک-با-عرصه-محصور-به-مساحت-65-236متر-نوبت-اول'>مزایده ملک با عرصه محصور به مساحت 65.236متر نوبت اول / مزایده,مزایده ملک با عرصه محصور به مساحت 65.236متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898006/فراخوان-سرمایه-گذاری-پروژه-بهره-برداری-بهینه-از-منابع-آبی-و--'>فراخوان سرمایه گذاری پروژه بهره برداری بهینه از منابع آبی و ... / آگهی فراخوان عمومی , فراخوان سرمایه گذاری پروژه بهره برداری بهینه از منابع آبی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898127/مناقصه-واگذاری-امور-خدماتی-هتل-گلزار-شهرداری-اراک--'>مناقصه واگذاری امور خدماتی هتل گلزار شهرداری اراک... / آگهی مناقصه های عمومی ,  مناقصه واگذاری امور خدماتی هتل گلزار شهرداری اراک...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898700/استعلام-پاور-سیسکو'>استعلام پاور سیسکو  / استعلام ,استعلام پاور سیسکو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898655/استعلام-نصب-تسمه-نقاله-دستگاه-های-ایکس-ری'>استعلام نصب تسمه نقاله دستگاه های ایکس ری / استعلام نصب تسمه نقاله دستگاه های ایکس ری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898778/استعلام-خرید-و-نصب-رک-ODF-OCDR-و-کابلکشی'>استعلام خرید و نصب رک ODF/OCDR و کابلکشی  / استعلام خرید و نصب رک ODF/OCDR و کابلکشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898687/استعلامsangoma-digital'>استعلامsangoma digital / استعلامsangoma digital</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898855/استعلام-اعلام-نیاز-دو-خودرو-با-نیرو'>استعلام اعلام نیاز دو خودرو با نیرو / استعلام, استعلام اعلام نیاز دو خودرو با نیرو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898695/استعلام-میکروفن-و-باند'>استعلام میکروفن و باند  / استعلام, استعلام میکروفن و باند </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898731/استعلام-لامپ-و-تجهیزات-روشنائی'>استعلام لامپ و تجهیزات روشنائی / استعلام ,استعلام لامپ و تجهیزات روشنائی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898849/استعلام-یک-عدد-رابط-فن-سرور'>استعلام یک عدد رابط فن سرور / استعلام, استعلام یک عدد رابط فن سرور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898842/استعلام-سیستم-کامپیوتر-همراه-مانیتور'>استعلام سیستم کامپیوتر همراه مانیتور  / استعلام ​، استعلام سیستم کامپیوتر همراه مانیتور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898050/مزایده-فروش-دستگاه-دریل-رادیال-و--'>مزایده فروش دستگاه دریل رادیال و ... / آگهی مزایده, مزایده فروش دستگاه دریل رادیال و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898747/استعلام-سنگ-مرمر-نطنز'>استعلام سنگ مرمر نطنز / استعلام,استعلام سنگ مرمر نطنز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898881/استعلام-زیرسازی-و-نصب-کفپوش'>استعلام زیرسازی و نصب کفپوش  / استعلام زیرسازی و نصب کفپوش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898493/استعلام-کولر-گازی'>استعلام کولر گازی  / استعلام , استعلام کولر گازی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898741/استعلام-سرور'>استعلام سرور  / استعلام, استعلام سرور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898725/استعلام-محوطه-سازی-فضای-سبز-ایستگاههای-باغیک--'>استعلام محوطه سازی فضای سبز ایستگاههای باغیک ... / استعلام, استعلام محوطه سازی فضای سبز ایستگاههای باغیک ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898590/استعلام-تعمیرات-اساسی-مدارس-امام-موسی-صدر-بانیاران-تیمور--'>استعلام تعمیرات اساسی مدارس امام موسی صدر بانیاران تیمور... / استعلام، استعلام تعمیرات اساسی مدارس امام موسی صدر بانیاران تیمور...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898874/استعلام-تعمیرات-اساسی-مدارس-حجاب'>استعلام تعمیرات اساسی مدارس حجاب / استعلام  تعمیرات اساسی مدارس حجاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898585/استعلام-تعمیرات-اساسی-مدارس-امام-سجاد--روتوند--'>استعلام تعمیرات اساسی مدارس امام سجاد - روتوند... / استعلام، استعلام تعمیرات اساسی مدارس امام سجاد - روتوند...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898869/استعلام-تعمیرات-اساسی-مدارس-توحید'>استعلام تعمیرات اساسی مدارس توحید / استعلام تعمیرات اساسی مدارس توحید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898539/استعلام-تعمیرات-اساسی-مدارس-قباییان--'>استعلام تعمیرات اساسی مدارس قباییان... / استعلام، استعلام تعمیرات اساسی مدارس قباییان...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898059/فراخوان-ارائه-خدمات-مربیگری-جهت-رشته-های-مختلف-ورزشی-و-ناجیگری-استخر--تجدید'>فراخوان ارائه خدمات مربیگری جهت رشته های مختلف ورزشی و ناجیگری استخر - تجدید / تجدید آگهی فراخوان ارزیابی کیفی , فراخوان ارائه خدمات مربیگری جهت رشته های مختلف ورزشی و ناجیگری استخر - تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898508/استعلام-فعالیت-های-تخصصی-ساختمان'>استعلام فعالیت های تخصصی ساختمان / استعلام، استعلام فعالیت های تخصصی ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898864/استعلام-تجهیز-سالن-کنفرانس-و-نگارخانه'>استعلام تجهیز سالن کنفرانس و نگارخانه / استعلام, استعلام تجهیز سالن کنفرانس و نگارخانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898732/استعلام-روتر-شبکه-2-پورت'>استعلام روتر شبکه 2 پورت / استعلام, استعلام روتر شبکه 2 پورت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898516/استعلام-روغن-موتور'>استعلام روغن موتور  / استعلام ,استعلام روغن موتور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898502/استعلام-خرید-صندلی-K700H-نیلپر-با-چرم-مشکی'>استعلام خرید صندلی K700H نیلپر با چرم مشکی  / استعلام, استعلام خرید صندلی K700H نیلپر با چرم مشکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898858/استعلام-سایر-فعالیت-های-مربوط-به-سلامت-انسان'>استعلام سایر فعالیت های مربوط به سلامت انسان / استعلام, استعلام سایر فعالیت های مربوط به سلامت انسان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898506/استعلام-سایر-فعالیت-های-تخصصی-ساختمان'>استعلام سایر فعالیت های تخصصی ساختمان  / استعلام ، سایر فعالیت های تخصصی ساختمان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898831/استعلام-چاپگر-و-اسکنر'>استعلام چاپگر و اسکنر  / استعلام ,استعلام چاپگر و اسکنر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898688/استعلام-پمپ-کف-کش-ایرانی'>استعلام پمپ کف کش ایرانی  / استعلام, استعلام پمپ کف کش ایرانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898097/تجدید-مناقصه-خرید-تعداد-تعداد-یکصد-و-نود-دستگاه-کامپیوتر-96-5-3'>تجدید مناقصه خرید تعداد تعداد یکصد و نود دستگاه کامپیوتر 96.5.3 /  تجدید آگهی مناقصه,تجدید مناقصه خرید تعداد تعداد یکصد و نود دستگاه کامپیوتر 96.5.3</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898696/استعلام-ساخت-بنا'>استعلام  ساخت بنا  / استعلام، استعلام ساخت بنا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898722/استعلام-دیگ-چلو-پز'>استعلام دیگ چلو پز / استعلام دیگ چلو پز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898822/استعلام-دیگ-خورشت-پز-صنعتی'>استعلام دیگ خورشت پز صنعتی  / استعلام, استعلام دیگ خورشت پز صنعتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898813/استعلام-پاتیل-سرخ-کن'>استعلام پاتیل سرخ کن  / استعلام , استعلام  پاتیل سرخ کن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898715/استعلام-دوربین-axis-g6055-e'>استعلام دوربین axis g6055-e / استعلام, استعلام دوربین axis g6055-e</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898805/استعلام-دوربین'>استعلام دوربین  / استعلام , استعلام  دوربین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898712/استعلام-دوربین-axis-p3225-lve-mkll'>استعلام دوربین axis p3225-lve mkll / استعلام دوربین axis p3225-lve mkll</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898798/استعلام-دوربین-axis-p1425-le-mkll'>استعلام دوربین axis p1425-le mkll  / استعلام , استعلام  دوربین axis p1425-le mkll </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898594/استعلام-برنج-تایلندی'>استعلام برنج تایلندی / استعلام , استعلام برنج تایلندی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898103/مناقصه-پروژه-گازرسانی-به-روستاهای-سنه-کوه--وارمی--جناسم---نوبت-دوم'>مناقصه پروژه گازرسانی به روستاهای سنه کوه , وارمی , جناسم .... نوبت دوم  / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی, مناقصه پروژه گازرسانی به روستاهای سنه کوه , وارمی , جناسم .... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898511/استعلام-تولید-سایر-تجهیزات-برقی'>استعلام تولید سایر تجهیزات برقی / استعلام, استعلام تولید سایر تجهیزات برقی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898736/استعلام-آبگرمکن-برقی-200-لیتری'>استعلام آبگرمکن برقی 200 لیتری / استعلام، استعلام آبگرمکن برقی 200 لیتری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898737/استعلام-سماور-برقی-و--'>استعلام سماور برقی و... / استعلام ,استعلام سماور برقی و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898738/استعلام-کولر-گازی-پنجره-ای'>استعلام کولر گازی پنجره ای  / استعلام، استعلام کولر گازی پنجره ای </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898592/استعلام-مواد-مصرفی-رشته-ساخت-و-تولید'>استعلام مواد مصرفی رشته ساخت و تولید / استعلام,  استعلام مواد مصرفی رشته ساخت و تولید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898566/استعلام-مواد-مصرفی-رشته-کنترل-صنعتی'>استعلام مواد مصرفی رشته کنترل صنعتی  / استعلام, استعلام مواد مصرفی رشته کنترل صنعتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898563/استعلام-مواد-مصرفی-مورد-نیاز-برگزاری-مرحله-استانی-در-رشته-کشاورزی-96-05-03'>استعلام مواد مصرفی مورد نیاز برگزاری مرحله استانی در رشته کشاورزی- 96.05.03 / استعلام, استعلام مواد مصرفی مورد نیاز برگزاری مرحله استانی در رشته کشاورزی-96.05.03</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898148/فراخوان-احداث-شبکه-جمع-آوری-فاضلاب-محلات-شهر-اردبیل'>فراخوان احداث شبکه جمع آوری فاضلاب محلات شهر اردبیل / آگهی فراخوان مناقصه , فراخوان احداث شبکه جمع آوری فاضلاب محلات شهر اردبیل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898534/استعلام-مواد-مصرفی-مورد-نیاز-مسابقات-المیاد-مرحله-استانی'>استعلام مواد مصرفی مورد نیاز مسابقات المیاد مرحله استانی / استعلام, استعلام مواد مصرفی مورد نیاز مسابقات المیاد مرحله استانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898598/استعلام-مصالح-مورد-نیاز-جهت-اجرای-سایه-بان-پارکینگ'>استعلام مصالح مورد نیاز جهت اجرای سایه بان پارکینگ / استعلام, استعلام مصالح مورد نیاز جهت اجرای سایه بان پارکینگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898604/استعلام-پارچه-متقال'>استعلام پارچه متقال / استعلام، استعلام پارچه متقال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898716/استعلام-کلاه-یکبار-مصرف-کشدار'>استعلام کلاه یکبار مصرف کشدار  / استعلام , استعلام کلاه یکبار مصرف کشدار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898525/استعلام-برس-شیشه-شور-بزرگ'>استعلام برس شیشه شور بزرگ  / استعلام , استعلام برس شیشه شور بزرگ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898045/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-206-پژو'>مزایده یک دستگاه خودرو 206 پژو  / آگهی مزایده, مزایده یک دستگاه خودرو 206 پژو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898706/استعلام-برس-شیشه-شور-کوچک'>استعلام برس شیشه شور کوچک / استعلام , استعلام برس شیشه شور کوچ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898519/استعلام-برس-شیشه-شور-متوسط'>استعلام برس شیشه شور متوسط  / استعلام , استعلام برس شیشه شور متوسط </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898500/استعلام-دستمال-کاغذی-200-برگی'>استعلام دستمال کاغذی 200 برگی  / استعلام ، دستمال کاغذی 200 برگی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898484/استعلام-اسکاج'>استعلام اسکاج  / استعلام ، اسکاج </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898496/استعلام-اسپری-خوشبو-کننده'>استعلام اسپری خوشبو کننده  / استعلام ، اسپری خوشبو کننده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898491/استعلام-تعویض-و-جایگزینی-کفیهای-نئوپان-تختخوابهای-زندان'>استعلام تعویض و جایگزینی کفیهای نئوپان تختخوابهای زندان / استعلام ، تعویض و جایگزینی کفیهای نئوپان تختخوابهای زندان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898669/استعلام-دفترچه-یادداشت-چسب-دار'>استعلام دفترچه یادداشت چسب دار / استعلام, استعلام دفترچه یادداشت چسب دار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898673/استعلام-شیر-پدالی'>استعلام شیر پدالی / استعلام، استعلام شیر پدالی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898765/استعلام-پنکه'>استعلام پنکه  / استعلام، استعلام پنکه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898729/استعلام-گاز-سه-شعله'>استعلام گاز سه شعله  / استعلام, استعلام گاز سه شعله </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898667/استعلام-همبرگر-معمولی-30-درصد-گوشت'>استعلام همبرگر معمولی 30 درصد گوشت  / استعلام, استعلام همبرگر معمولی 30 درصد گوشت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898752/استعلام-cisco-switch'>استعلام cisco switch / استعلام ,استعلام cisco switch</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898745/استعلام-محوطه-سازی-فضای-سبز-ایستگاه-اراک'>استعلام محوطه سازی فضای سبز ایستگاه اراک / استعلام, استعلام محوطه سازی فضای سبز ایستگاه اراک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898740/استعلام-4-دستگاه-خودرو'>استعلام 4 دستگاه خودرو / استعلام, استعلام 4 دستگاه خودرو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898663/استعلام-تکمیل-شبکه-مخابرات'>استعلام تکمیل شبکه مخابرات / استعلام تکمیل شبکه مخابرات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898616/استعلام-تجهیز-و-آماده-سازی-سالن-کنفرانس-و-نگارخانه-مجتمع-فرهنگی'>استعلام تجهیز و آماده سازی سالن کنفرانس و نگارخانه مجتمع فرهنگی / استعلام, استعلام تجهیز و آماده سازی سالن کنفرانس و نگارخانه مجتمع فرهنگی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898635/استعلام-اجرای-MDF-نمایشگر-مرکز-کنترل-دیسپاچینگ'>استعلام اجرای MDF نمایشگر مرکز کنترل دیسپاچینگ / استعلام اجرای MDF نمایشگر مرکز کنترل دیسپاچینگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898660/استعلام-وان-استیل-شستشو'>استعلام وان استیل شستشو / استعلام وان استیل شستشو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898652/استعلام-لب-تاپ'>استعلام لب تاپ / استعلام لب تاپ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898065/مناقصه-خرید-6-دستگاه-هیدرولیک-کوپلینگ-لانگستروم--تجدید'>مناقصه خرید 6 دستگاه هیدرولیک کوپلینگ لانگستروم - تجدید / آگهی تجدید مناقصه عمومی دو مرحله ای ، مناقصه خرید 6 دستگاه هیدرولیک کوپلینگ لانگستروم - تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898599/استعلام-مداد-قرمز'>استعلام مداد قرمز / استعلام , استعلام مداد قرمز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898580/استعلام-گیره-کاغذ-فلزی-مدل-L111-96-5-3'>استعلام گیره کاغذ فلزی مدل L111 -96.5.3 / استعلام , استعلام گیره کاغذ فلزی مدل L111 -96.5.3</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898578/استعلام-گیره-کلیپس-کوچک'>استعلام گیره کلیپس کوچک / استعلام , استعلام گیره کلیپس کوچک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898587/استعلام-ماشین-دوخت-کاغذ'>استعلام ماشین دوخت کاغذ / استعلام , استعلام ماشین دوخت کاغذ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898772/استعلام-مداد'>استعلام مداد  / استعلام , استعلام مداد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898606/مزایده-واگذاری-به-اجاره-یکباب-انباری'>مزایده واگذاری به اجاره یکباب انباری / مزایده, مزایده واگذاری به اجاره یکباب انباری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/898885/مناقصه-دوربین-های-پیرامونی-نیروگاه'>مناقصه دوربین های پیرامونی نیروگاه / مناقصه دوربین های پیرامونی نیروگاه</a></li></ol>

مناقصات و مزایدات ...
ما را در سایت مناقصات و مزایدات دنبال می کنید

نویسنده : نوری بازدید : 19 تاريخ : سه شنبه 28 شهريور 1396 ساعت: 11:42

<ol><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897211/فراخوان-امور-تخلیه-و-بارگیری-کارخانه-عباس-آباد'>فراخوان امور تخلیه و بارگیری کارخانه عباس آباد  / فراخوان , فراخوان امور تخلیه و بارگیری کارخانه عباس آباد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897194/آگهی-فراخوان-خرید-گیربکس'>آگهی فراخوان  خرید گیربکس  / آگهی فراخوان ، آگهی فراخوان  خرید گیربکس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897475/مناقصه-خرید-قطعات-جانبی-آسانسور-های'>مناقصه خرید قطعات جانبی آسانسور های / مناقصه , مناقصه خرید قطعات جانبی آسانسور های</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897676/آگهی-فروش-محصولات-درختان-میوه'>آگهی فروش محصولات درختان میوه   / مزایده, آگهی فروش محصولات درختان میوه  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897866/فراخوان-راه-اندازی-فروشگاه-چند-منظوره-(هایپرمارکت)'>فراخوان راه اندازی فروشگاه چند منظوره (هایپرمارکت)  / دعوتنامه شرکت در فراخوان عمومی , فراخوان راه اندازی فروشگاه چند منظوره (هایپرمارکت) </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897874/فراخوان-تامین-65-نفر-نیروی-انسانی-واحد-حراست-و-مخابرات'>فراخوان تامین 65 نفر نیروی انسانی واحد حراست و مخابرات  / دعوتنامه شرکت در فراخوان عمومی , فراخوان تامین 65 نفر نیروی انسانی واحد حراست و مخابرات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897877/فراخوان-تامین-79-نفر-نیروی-انسانی-موتوری-و-تاسیسات'>فراخوان  تامین 79 نفر نیروی انسانی موتوری و تاسیسات / دعوتنامه شرکت در فراخوان عمومی , فراخوان  تامین 79 نفر نیروی انسانی موتوری و تاسیسات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897492/مناقصه-عملیات-بهینه-سازی-و-مانیتورینگ-سیستم'>مناقصه عملیات بهینه سازی و مانیتورینگ سیستم / مناقصه , مناقصه عملیات بهینه سازی و مانیتورینگ سیستم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897685/مناقصه-حمل-مخلوط-از-معدن-دوکوهک'>مناقصه حمل مخلوط از معدن دوکوهک / مناقصه, مناقصه حمل مخلوط از معدن دوکوهک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897704/مناقصه-نسبت-به-احداث-اتاقک--لوله-کشی-و-آبرسانی---'>مناقصه نسبت به احداث اتاقک , لوله کشی و آبرسانی .... / مناقصه, مناقصه نسبت به احداث اتاقک , لوله کشی و آبرسانی ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897697/تجدید-مناقصه-خرید-دو-دستگاه-ترانسفورماتور--96-5-2'>تجدید مناقصه خرید دو دستگاه ترانسفورماتور - 96.5.2 / تجدید مناقصه , مناقصه خرید دو دستگاه ترانسفورماتور  تجدید 96.5.2</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897714/تجدید-مناقصه-عملیات-فنس-کشی-و-تسطیح-پست-سیار-بیله-سوار'>تجدید مناقصه عملیات فنس کشی و تسطیح پست سیار بیله سوار  / تجدید مناقصه , تجدید مناقصه عملیات فنس کشی و تسطیح پست سیار بیله سوار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897482/مزایده-منزل-مسکونی-عرصه-575مترمربع'>مزایده منزل مسکونی عرصه 575مترمربع  / مزایده,مزایده منزل مسکونی عرصه 575مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897464/آگهی-مزایده-واگذاری-بوفه-دانشجویی'>آگهی مزایده واگذاری بوفه دانشجویی / آگهی مزایده ، مزایده واگذاری بوفه دانشجویی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897452/مزایده-فروش-مقادیری-ضایعات-و-اموال-و-وسایل-اداری-مستهلک'>مزایده فروش  مقادیری ضایعات و اموال و وسایل اداری مستهلک / آگهی مزایده, مزایده فروش  مقادیری ضایعات و اموال و وسایل اداری مستهلک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897716/فراخوان-مناقصه-انجام-خدمات-پشتیبانی-نیروی-انسانی'>فراخوان مناقصه انجام خدمات پشتیبانی نیروی انسانی  / فراخوان مناقصه عمومی ، فراخوان مناقصه انجام خدمات پشتیبانی نیروی انسانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897473/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-402متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 402متر  / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 402متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897849/مناقصه-اجرای-خط-تغذیه-فولادی-به-قطر-8-اینچ'>مناقصه اجرای خط تغذیه فولادی به قطر 8 اینچ / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه اجرای خط تغذیه فولادی به قطر 8 اینچ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897859/مناقصه-اجرای-خطوط-تغذیه-و-توزیع-پراکنده-گازرسانی-به-صنایع-و-مرغداری-های-شمال-و-غرب'>مناقصه اجرای خطوط تغذیه و توزیع پراکنده گازرسانی به صنایع و مرغداری های شمال و غرب  / آگهی فراخوان مناقصه عمومی , مناقصه اجرای خطوط تغذیه و توزیع پراکنده گازرسانی به صنایع و مرغداری های ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897837/استعلام-خرید-مودم'>استعلام خرید مودم / استعلام خرید مودم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897845/استعلام-اجرا-و-تکمیل-فنس-گراند-سایت'>استعلام اجرا و تکمیل فنس گراند سایت / استعلام اجرا و تکمیل فنس گراند سایت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897841/استعلام-تهیه-و-اجرای-ساخت-سکو-کافو-نوری'>استعلام تهیه و اجرای ساخت سکو کافو نوری / استعلام تهیه و اجرای ساخت سکو کافو نوری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897784/استعلام-قند-شکسته'>استعلام قند شکسته / استعلام قند شکسته</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897778/استعلام-بشقاب-غذاخوری-و--'>استعلام بشقاب غذاخوری  و...  / استعلام بشقاب غذاخوری  و... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897800/استعلام-تهیه-تشک-و-پتو-و-بالش'>استعلام تهیه تشک و پتو و بالش / استعلام تهیه تشک و پتو و بالش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897832/استعلام-تجهیزات-و-وسایل-تحصیلی-و-اداری'>استعلام تجهیزات و وسایل تحصیلی و اداری  / استعلام, استعلام تجهیزات و وسایل تحصیلی و اداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897839/استعلام-نیاز-به-عمق-یاب'>استعلام  نیاز به عمق یاب  / استعلام  نیاز به عمق یاب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897445/مناقصه-خرید-10000-دستگاه-کنتور-تکفاز-دیجیتال-نوبت-دوم'>مناقصه خرید 10000 دستگاه کنتور تکفاز دیجیتال نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید 10000 دستگاه کنتور تکفاز دیجیتال نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897767/استعلام-کولر-گازی-24000-دو-تیکه-سرد-و-گرم'>استعلام کولر گازی 24000 دو تیکه سرد و گرم / استعلام, استعلام کولر گازی 24000 دو تیکه سرد و گرم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897775/استعلام-کابل-ژله-فیلد-خاکی'>استعلام  کابل ژله فیلد خاکی / استعلام, استعلام  کابل ژله فیلد خاکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897780/استعلام-تکمیل-شینه-بندی-سایت-230'>استعلام تکمیل شینه بندی سایت 230  / استعلام, استعلام تکمیل شینه بندی سایت 230 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897786/استعلام-خدمات-مشاوره-در-زمینه-امور-بیمه-ای'>استعلام خدمات مشاوره در زمینه امور بیمه ای / استعلام, استعلام خدمات مشاوره در زمینه امور بیمه ای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897828/استعلام-تولید--انتقال-و-توزیع-برق'>استعلام  تولید ، انتقال و توزیع برق  / استعلام ,استعلام  تولید ، انتقال و توزیع برق </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897822/استعلام-برد-الکترونیکی-دستگاه-لیفتراک-برقی'>استعلام برد الکترونیکی دستگاه لیفتراک برقی / استعلام ,استعلام برد الکترونیکی دستگاه لیفتراک برقی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897753/استعلام-تسمه-پلاستیکی'>استعلام تسمه پلاستیکی / استعلام، استعلام تسمه پلاستیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897765/استعلام-Printer-hp-402'>استعلام Printer hp 402  / استعلام، استعلام Printer hp 402 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897850/استعلام-الکتروموتور-شناور'>استعلام الکتروموتور شناور  / استعلام، استعلام الکتروموتور شناور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897858/استعلام-ژنراتور-الکتریکی'>استعلام ژنراتور الکتریکی  / استعلام، استعلام  ژنراتور الکتریکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897843/استعلام-اجرای-نقاشی-کامل'>استعلام اجرای نقاشی کامل / استعلام اجرای نقاشی کامل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897812/استعلام-گج-کاری-شامل-گچ-و-خاک-و-سفید-کاری-به-متراژ-350-متر-مربع'>استعلام گج کاری شامل گچ و خاک و سفید کاری به متراژ 350 متر مربع  / استعلام گج کاری شامل گچ و خاک و سفید کاری به متراژ 350 متر مربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897814/استعلام-شیب-بندی-پشت-بام-به-متراژ-450-متر-مربع--'>استعلام شیب بندی پشت بام به متراژ 450 متر مربع ... / استعلام شیب بندی پشت بام به متراژ 450 متر مربع ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897764/استعلام-اجرای-کاشی-بدنه-به-متراژ-540-متر-مربع'>استعلام اجرای کاشی بدنه به متراژ 540 متر مربع  / استعلام اجرای کاشی بدنه به متراژ 540 متر مربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897757/استعلام-اجرای-سرامیک'>استعلام اجرای سرامیک / استعلام اجرای سرامیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897750/استعلام-تهیه-1000-عدد-بلیط-استخر-و-سونا-برای-پرسنل'>استعلام تهیه 1000 عدد بلیط استخر و سونا برای پرسنل  / استعلام تهیه 1000 عدد بلیط استخر و سونا برای پرسنل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897768/استعلام-تهیه-و-اجرای-جدول-بتنی-ابعاد-30-35-10-سانتی-متر'>استعلام تهیه و اجرای جدول بتنی ابعاد 30.35.10 سانتی متر  / استعلام تهیه و اجرای جدول بتنی ابعاد 30.35.10 سانتی متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897738/استعلام-سنگفرش-بتنی-طرح-پازل'>استعلام سنگفرش بتنی طرح پازل / استعلام ,استعلام سنگفرش بتنی طرح پازل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897249/مناقصه-حمل-محصولات-بسته-بندی-شده'>مناقصه حمل محصولات بسته بندی شده / آگهی مناقصه , مناقصه حمل محصولات بسته بندی شده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897212/مناقصه-ادامه-تکمیل-سالن-ورزشی-شهید-کشوری--نوبت-دوم'>مناقصه ادامه تکمیل سالن ورزشی شهید کشوری - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه ادامه تکمیل سالن ورزشی شهید کشوری  نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897809/استعلام-پرینتر'>استعلام  پرینتر  / استعلام ,استعلام  پرینتر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897746/استعلام-cisco-switch'>استعلام cisco switch / استعلام ,استعلام cisco switch</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897739/استعلام-ساخت-بنا'>استعلام ساخت بنا        / استعلام، استعلام ساخت بنا       </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897755/استعلام-محلول-ضدعفونی-کننده-دست'>استعلام محلول ضدعفونی کننده دست  / استعلام, استعلام  محلول ضدعفونی کننده دست</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897743/استعلام-چسب-ضد-حساسیت-9M-25MM'>استعلام چسب ضد حساسیت 9M*25MM / استعلام, استعلام  چسب ضد حساسیت 9M*25MM</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897737/استعلام-چاپگر96-5-02'>استعلام چاپگر96.5.02 / استعلام, استعلام  چاپگر  96.5.02</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897752/استعلام-500-لیتر-آنتی-اسگالانت'>استعلام 500 لیتر آنتی اسگالانت / استعلام, استعلام  500 لیتر آنتی اسگالانت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897736/استعلام-صندوق-صدقات-کوچک-فلکسی'>استعلام صندوق صدقات کوچک فلکسی / استعلام ، صندوق صدقات کوچک فلکسی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897744/استعلام-ترازوی-دیجیتالی'>استعلام ترازوی دیجیتالی  / استعلام ,استعلام ترازوی دیجیتالی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897766/استعلام-کابل-مخابراتی'>استعلام کابل مخابراتی  / استعلام ,استعلام کابل مخابراتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897227/مناقصه-پروژه-آسفالت-ریزی-بصورت-مکانیزه-در-سطح-شهر--مرحله-دوم--نوبت-اول'>مناقصه پروژه آسفالت ریزی بصورت مکانیزه در سطح شهر ...مرحله دوم - نوبت اول  / آگهی مناقصه ، مناقصه پروژه آسفالت ریزی بصورت مکانیزه در سطح شهر ...مرحله دوم - نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897789/استعلام-کیت-HIV-WESTERN--BLOT'>استعلام کیت HIV WESTERN . BLOT / استعلام ,استعلام کیت HIV WESTERN . BLOT</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897763/استعلام-تانک-الکتروفورز-عمودی'>استعلام تانک الکتروفورز عمودی   / استعلام ,استعلام تانک الکتروفورز عمودی  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897770/استعلام-وستون-بلات'>استعلام وستون بلات   / استعلام، استعلام وستون بلات  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897776/استعلام-خدمات-مهندسی-و-نظارت-کارگاهی-خطوط-مهرگان'>استعلام خدمات مهندسی و نظارت کارگاهی خطوط مهرگان / استعلام, خدمات مهندسی و نظارت کارگاهی خطوط مهرگان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897813/استعلام-بهینه-سازی-فیبر-نوری-ارتباطی'>استعلام بهینه سازی فیبر نوری ارتباطی  / استعلام , استعلام بهینه سازی فیبر نوری ارتباطی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897796/استعلام-فایل-باکس'>استعلام فایل باکس / استعلام ,استعلام فایل باکس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897774/استعلام-ساخت-بنا-96-5-2'>استعلام ساخت بنا  96.5.2 / استعلام، استعلام ساخت بنا  96.5.2</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897771/استعلام-ساخت-بنا-96-5-2'>استعلام ساخت بنا 96.5.2 / استعلام، استعلام ساخت بنا  96.5.2</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897824/استعلام-صندلی-96-5-2'>استعلام صندلی 96.5.2 / استعلام صندلی  96.5.2</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897276/مناقصه-خرید-15-لینگ-AB-WIRE-DLC'>مناقصه خرید 15 لینگ AB WIRE DLC / مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه خرید 15 لینگ AB WIRE DLC</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897830/استعلام-صدور-بیمه-نامه-های-شخص-ثالث'>استعلام صدور بیمه نامه های شخص ثالث  / استعلام، استعلام صدور بیمه نامه های شخص ثالث </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897781/استعلام-خرید-لوله-و-کالای'>استعلام خرید لوله و کالای  / استعلام، استعلام خرید لوله و کالای </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897791/استعلام-خرید-درپوش-بتنی-پیش-ساخته-کانال-کابل'>استعلام خرید درپوش بتنی پیش ساخته کانال کابل  / استعلام ,استعلام خرید درپوش بتنی پیش ساخته کانال کابل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897801/استعلام-اجاره-دو-دستگاه-اتوبوس-VIP'>استعلام اجاره دو دستگاه اتوبوس VIP  / استعلام   اجاره دو دستگاه اتوبوس VIP </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897829/استعلام-سایر-فعالیت-های-تخصصی-ساختمان-96-5-2'>استعلام سایر فعالیت های تخصصی ساختمان 96.5.2 / استعلام ، سایر فعالیت های تخصصی ساختمان 96.5.2</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897823/استعلام-کولر-گازی-36-هزار'>استعلام کولر گازی 36 هزار  / استعلام  ، کولر گازی 36 هزار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897808/استعلام-تلفن-VOIP'>استعلام تلفن VOIP  / استعلام، تلفن VOIP </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897788/استعلام-آمارگیری-هزینه-و-درآم-خانوار---'>استعلام  آمارگیری هزینه و درآم خانوار  .... / استعلام, استعلام  آمارگیری هزینه و درآم خانوار  ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897793/استعلام-ترازوی-دیجیتال-محک'>استعلام ترازوی دیجیتال محک / استعلام ,استعلام ترازوی دیجیتال محک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897798/استعلام-رب-گوجه'>استعلام رب گوجه  / استعلام ,استعلام رب گوجه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897259/مناقصه-خرید-دو-دستگاه-ترانسفورماتور-63-20-کیلوولت'>مناقصه خرید دو دستگاه ترانسفورماتور 63/20 کیلوولت / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای,مناقصه خرید دو دستگاه ترانسفورماتور 63/20 کیلوولت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897782/استعلام-لایسنس-یکساله-آنتی-ویروس-تحت-شبکه'>استعلام لایسنس یکساله آنتی ویروس تحت شبکه  / استعلام ,استعلام لایسنس یکساله آنتی ویروس تحت شبکه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897754/استعلام-انجام-پروژه-ملی-تولید-و-ترکیب-ژنتیکی-گوسفند'>استعلام انجام پروژه ملی تولید و ترکیب ژنتیکی گوسفند / استعلام ,استعلام انجام پروژه ملی تولید و ترکیب ژنتیکی گوسفند</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897818/استعلام-گوشی-تلفن-همراه'>استعلام گوشی تلفن همراه  / استعلام گوشی تلفن همراه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897237/مزایده-اجاره-مجموعه-خدمات-رفاهی-نوبت-دوم'>مزایده اجاره مجموعه خدمات رفاهی  نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی , مزایده اجاره مجموعه خدمات رفاهی  نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897233/مزایده-جمع-آوری-پسماند-خشک-صنوف-شهر-سیرجان-نوبت-دوم'>مزایده جمع آوری پسماند خشک صنوف شهر سیرجان  نوبت دوم  / مزایده جمع آوری پسماند خشک صنوف شهر سیرجان  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897201/مزایده-ملک-بخش-سه-کرمان-نوبت-اول'>مزایده ملک بخش سه کرمان نوبت اول / مزایده,مزایده ملک بخش سه کرمان نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897263/مزایده-یخچال-دوو-ساید---نوبت-دوم'>مزایده یخچال دوو ساید... - نوبت دوم  / آگهی مزایده، مزایده یخچال دوو ساید... - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897204/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-صد-و-شصت-متر'>مزایده یک قطعه زمین مساحت صد و شصت متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت صد و شصت متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897195/مزایده-ملک-به-مساحت-96-03مترمربع'>مزایده ملک به مساحت 96.03مترمربع / مزایده,مزایده ملک به مساحت 96.03مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897162/فراخوان-مناقصه-استفاده-از-خدمات-فنی-مهندسی-و-تکنولوژی-جدید-تامین-مواد-گل--نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه استفاده از خدمات فنی مهندسی و تکنولوژی جدید تامین مواد گل... نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی ارزیابی کیفی , فراخوان مناقصه استفاده از خدمات فنی مهندسی و تکنولوژی جدید تامین مواد گل...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897290/مزایده-دستگاه-مخزن-دو-جداره-دارای-سیستم-همزن'>مزایده دستگاه مخزن دو جداره دارای سیستم همزن  / مزایده , مزایده دستگاه مخزن دو جداره دارای سیستم همزن  نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897288/مزایده-یک-باب-ساختمان-دو-طبقه-بر-روی-پارکینگ--'>مزایده یک باب ساختمان دو طبقه بر روی پارکینگ ... / مزایده یک باب ساختمان دو طبقه بر روی پارکینگ ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897279/فراخوان-مناقصه-خرید-و-نصب-شیرآلات-و-اتصالات-بر-روی-مسیر-گاز---نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه خرید و نصب شیرآلات و اتصالات بر روی مسیر گاز...- نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی ارزیابی کیفی , فراخوان مناقصه خرید و نصب شیرآلات و اتصالات بر روی مسیر گاز..- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897209/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-1140-فرعی-بخش-ده-مشهد'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 1140 فرعی بخش ده مشهد  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 1140 فرعی بخش ده مشهد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897258/مناقصه-نگهداری-و-تعمیرات-برق-امیرکلا-نوبت-دوم'>مناقصه نگهداری و تعمیرات برق امیرکلا- نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه نگهداری و تعمیرات برق امیرکلا- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897278/مناقصه-احداث-حصار-بتنی-ایستگاه-های-شیر-خط-لوله-24-اینچ'>مناقصه احداث حصار بتنی ایستگاه های شیر خط لوله 24 اینچ  / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه احداث حصار بتنی ایستگاه های شیر خط لوله 24 اینچ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897220/مزایده-فروش-قطعات-مسکونی-و-تجاری-تجدید'>مزایده فروش قطعات مسکونی و تجاری تجدید / مزایده,مزایده فروش قطعات مسکونی و تجاری تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897168/مناقصه-عمومی-خرید-چهار-دستگاه-چیلر'>مناقصه عمومی خرید چهار دستگاه چیلر  / مناقصه عمومی, مناقصه عمومی خرید چهار دستگاه چیلر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897192/مزایده-منزل-مسکونی-به-پلاک-ثبتی-58768-مرحله-اول'>مزایده منزل مسکونی به پلاک ثبتی 58768 مرحله اول / مزایده,مزایده منزل مسکونی به پلاک ثبتی 58768 مرحله اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897253/مناقصه-نگهداری-از-تاسیسات-برودتی-و-حرارتی-و---نوبت-دوم'>مناقصه نگهداری از تاسیسات برودتی و حرارتی و ....نوبت دوم  / مناقصه ، مناقصه نگهداری از تاسیسات برودتی و حرارتی و ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897219/مزایده-فروش-4-واحد-آپارتمان-و-سه-واحد-اداری'>مزایده فروش 4 واحد آپارتمان و سه واحد اداری  / مزایده,مزایده فروش 4 واحد آپارتمان و سه واحد اداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897316/مزایده-فروش-مجتمع-تولیدی-مرحله-دوم'>مزایده فروش مجتمع تولیدی- مرحله دوم  / مزایده,مزایده فروش مجتمع تولیدی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897246/مناقصه-خرید-تعداد-3-دستگاه-سرور-DL580G9'>مناقصه خرید  تعداد 3 دستگاه سرور DL580G9 / مناقصه عمومی, مناقصه خرید  تعداد 3 دستگاه سرور DL580G9</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897270/اصلاحیه-مناقصه-زنده-گیری-سگهای-ولگرد-از-سطح-مناطق'>اصلاحیه مناقصه زنده گیری سگهای ولگرد از سطح مناطق  / اصلاحیه مناقصه ، مناقصه زنده گیری سگهای ولگرد از سطح مناطق </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897238/مناقصه-حلال-آروماتیکی'>مناقصه حلال آروماتیکی / آگهی فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه حلال آروماتیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897515/مناقصه-نگهداری-فضای-سبز'>مناقصه نگهداری فضای سبز  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه نگهداری فضای سبز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897171/مناقصه-عمومی-خرید-تجهیزات-سیستم-تولید-هوای-فشرده'>مناقصه عمومی خرید تجهیزات سیستم تولید هوای فشرده / مناقصه عمومی, مناقصه عمومی خرید تجهیزات سیستم تولید هوای فشرده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897526/مناقصه-تهیه-تجهیزات--نصب--تست-و-راه-اندازی-پست'>مناقصه تهیه تجهیزات ، نصب ، تست و راه اندازی پست / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه تهیه تجهیزات ، نصب ، تست و راه اندازی پست</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897468/مناقصه-تکمیل-و-ادامه-بهسازی-رودخانه'>مناقصه تکمیل و ادامه بهسازی رودخانه / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تکمیل و ادامه بهسازی رودخانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897491/مناقصه-حفاری-مجدد-و-آزمایش-پمپاژ-چاه-شماره-1-علی-آباد-تجدید'>مناقصه حفاری مجدد و آزمایش پمپاژ چاه شماره 1 علی آباد تجدید / آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای ، مناقصه حفاری مجدد و آزمایش پمپاژ چاه شماره 1 علی آباد تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897477/مزایده-اجازه-کلیه-واحدهای-تجاری-و-کیوسکها'> مزایده اجازه کلیه واحدهای تجاری و کیوسکها / اگهی مزایده عمومی , مزایده اجازه کلیه واحدهای تجاری و کیوسکها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897481/مزایده-فروش-خودرو-سواری-رنو-لوگان-ال-90-مدل-1392'>مزایده فروش خودرو سواری رنو لوگان ال 90 مدل 1392  / آگهی مزایده , مزایده فروش خودرو سواری رنو لوگان ال 90 مدل 1392 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897493/مناقصه-انجام-خدمات-حفظ-نگهداری-آبیاری-و-توسعه-فضای-سبز'>مناقصه انجام خدمات حفظ، نگهداری، آبیاری و توسعه فضای سبز / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه انجام خدمات حفظ، نگهداری، آبیاری و توسعه فضای سبز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897483/مزایده-فروش-اقلام-مستعمل-شیرآلات-و-اتصالات'>مزایده فروش اقلام مستعمل شیرآلات و اتصالات / مزایده فروش اقلام مستعمل شیرآلات و اتصالات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897442/فراخوان-ارزیابی-کیفی-تهیه-فهرست-کوتاه-مشاوران-مطالعات-شکست-سدهای--نوبت-دوم'>فراخوان ارزیابی کیفی تهیه فهرست کوتاه مشاوران مطالعات شکست سدهای... نوبت دوم  / فراخوان ارزیابی کیفی , فراخوان ارزیابی کیفی تهیه فهرست کوتاه مشاوران مطالعات شکست سدهای... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897478/مناقصه-یک-دستگاه-شیردوش-25-2-پارالل'>مناقصه یک دستگاه شیردوش 25*2 پارالل / مناقصه یک دستگاه شیردوش 25*2 پارالل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897430/تجدید-فراخوان-2-قلم-پایه-روشنایی-21-متری-نوبت-دوم'>تجدید فراخوان 2 قلم پایه روشنایی 21 متری- نوبت دوم / تجدید فراخوان عمومی , تجدید فراخوان 2 قلم پایه روشنایی 21 متری- نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897471/مزایده-زمین-و-قلمستان-متصل-به-هم-4364-65متر'>مزایده زمین و قلمستان متصل به هم 4364.65متر / مزایده,مزایده زمین و قلمستان متصل به هم 4364.65متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897434/تجدید-مناقصه-اجرای-امور-نظافت-و-پاکیزه-سازی-معابر-شهری--نوبت-دوم'>تجدید مناقصه اجرای امور نظافت و پاکیزه سازی معابر شهری - نوبت دوم / آگهی تجدید مناقصه عمومی , مناقصه اجرای امور نظافت و پاکیزه سازی معابر شهری نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897479/مناقصه-ساماندهی-معابر-مرادآب'>مناقصه ساماندهی معابر مرادآب  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه ساماندهی معابر مرادآب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897480/مزایده-پلاک-ثبتی-عرصه-به-مساحت-350متر'>مزایده پلاک ثبتی عرصه به مساحت 350متر / مزایده,مزایده پلاک ثبتی عرصه به مساحت 350متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897461/مزایده-اجاره-واحد-مرغداری-100-000-قطعه-96-5-2'>مزایده اجاره واحد مرغداری 100.000 قطعه 96.5.2 / آگهی مزایده , مزایده اجاره واحد مرغداری 100.000 قطعه  96.5.2</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897454/مناقصه-واگذاری-اجرای-پروژه-پیاده-روسازی-خیابان-نهضت'>مناقصه واگذاری اجرای پروژه پیاده روسازی خیابان نهضت  / آگهی مناقصه، مناقصه واگذاری اجرای پروژه پیاده روسازی خیابان نهضت نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897170/مزایده-واگذاری-1-دستگاه-خودرو-سواری-نوبت-دوم'>مزایده واگذاری 1 دستگاه خودرو سواری نوبت دوم / مزایده,مزایده واگذاری 1 دستگاه خودرو سواری نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897448/فراخوان-درخواست-اطلاعات-RFI'>فراخوان درخواست اطلاعات RFI / فراخوان , فراخوان درخواست اطلاعات RFI نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897424/مناقصه-پروژه-خط-تغذیه-منطقه-ویژه-اقتصادی-نوبت-دوم'>مناقصه پروژه خط تغذیه منطقه ویژه اقتصادی نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه پروژه خط تغذیه منطقه ویژه اقتصادی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897438/فراخوان-انتخاب-مشاور'>فراخوان انتخاب مشاور / فراخوان، فراخوان انتخاب مشاور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897449/فراخوان-انتخاب-مشاور-برای-انجام-خدمات-مطالعات-مرحله-اول-و-دوم-ایمنی-و-کاهش-خطرات-و-پدافند-غیرعامل'>فراخوان انتخاب مشاور برای انجام خدمات مطالعات مرحله اول و دوم ایمنی و کاهش خطرات و پدافند غیرعامل / فراخوان ارزیابی کیفی , فراخوان انتخاب مشاور برای انجام خدمات مطالعات مرحله اول و دوم ایمنی و کاهش خطرات و پدافند غیرعامل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897457/فراخوان-انجام-خدمات-مشاور-مهندسی-ارزش-در-خصوص-تصفیه-خانه-های-فاضلاب--'>فراخوان انجام خدمات مشاور مهندسی ارزش در خصوص تصفیه خانه های فاضلاب... / فراخوان ارزیابی کیفی , فراخوان انجام خدمات مشاور مهندسی ارزش در خصوص تصفیه خانه های فاضلاب...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897460/فراخوان-ساماندهی-فعالیت-امداد-خودروها--نوبت-دوم'>فراخوان ساماندهی فعالیت امداد خودروها  - نوبت دوم  / فراخوان, فراخوان ساماندهی فعالیت امداد خودروها  - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897465/آگهی-مناقصه-انجام-امور-خدماتی-و-نگهداری-فضای-سبز'>آگهی مناقصه  انجام امور خدماتی و نگهداری فضای سبز  / آگهی مناقصه،آگهی مناقصه  انجام امور خدماتی و نگهداری فضای سبز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897174/مناقصه-پیمانکاری-تولید--بارگیری-و-خدمات'>مناقصه پیمانکاری تولید ، بارگیری و خدمات  / آگهی مناقصه , مناقصه پیمانکاری تولید ، بارگیری و خدمات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897476/فراخوان-ارزیابی-و-تجدید-مناقصه-عملیات-حفاری-دو-حلقه-چاه-به-روش-دورانی'>فراخوان ارزیابی و تجدید مناقصه عملیات حفاری دو حلقه چاه به روش دورانی / آگهی فراخوان ارزیابی توان انجام تعهدات و تجدید مناقصه عمومی، فراخوان ارزیابی و  تجدید مناقصه عملیات حفاری دو حلقه چاه به روش دورانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897503/فراخوان-اجرای-عملیات-اجرایی-خطوط-شبکه-توزیع-آب-در-طرح-زیرگذر-خیابان-استاد-معین--'>فراخوان اجرای عملیات اجرایی خطوط شبکه توزیع آب در طرح زیرگذر خیابان استاد معین... / فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه عمومی، فراخوان اجرای عملیات اجرایی خطوط شبکه توزیع آب در طرح زیرگذر خیابان استاد معین...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897446/مزایده-فروش-املاک-کاربری-مسکونی-تجاری-اداری'>مزایده فروش املاک کاربری مسکونی تجاری اداری  / مزایده,مزایده فروش املاک کاربری مسکونی تجاری اداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897431/فراخوان-پروژه-احداث-مرکز-داده-در-ساختمان-اداری'>فراخوان پروژه احداث مرکز داده در ساختمان اداری / آگهی فراخوان شناسایی و ارزیابی پیمانکار، فراخوان پروژه احداث مرکز داده در ساختمان اداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897427/فراخوان-بازرسی-کمی-و-کیفی-محصولات-مجتمع--نوبت-دوم'>فراخوان بازرسی کمی و کیفی محصولات مجتمع - نوبت دوم  / آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای توام با ارزیابی کیفی,فراخوان بازرسی کمی و کیفی محصولات مجتمع - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897439/مناقصه-انجام-عملیات-لوله-گذاری-فاضلاب-و-احداث-آدم-رو'>مناقصه  انجام عملیات لوله گذاری فاضلاب و احداث آدم رو  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه  انجام عملیات لوله گذاری فاضلاب و احداث آدم رو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897414/مناقصه-خرید-تعداد-500-دستگاه-برانکارد-نوبت-دوم'>مناقصه خرید تعداد 500 دستگاه برانکارد- نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه خرید تعداد 500 دستگاه برانکارد- نوبت د وم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897417/مناقصه-خرید-تعداد-2000-دستگاه-تخت-بستری-سه-شکن--نوبت-دوم'>مناقصه خرید تعداد 2000 دستگاه تخت بستری سه شکن ...نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید تعداد 2000 دستگاه تخت بستری سه شکن ...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897421/مناقصه-خرید-تعداد-3200-دستگاه-تلویزیون-رنگی-32-اینچ-LED-تولید-داخل-نوبت-دوم'>مناقصه خرید تعداد 3200 دستگاه تلویزیون رنگی 32 اینچ LED تولید داخل- نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه خرید تعداد 3200 دستگاه تلویزیون رنگی 32 اینچ LED تولید داخل- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897423/مناقصه-خرید-تعداد-3200-دستگاه-یخچال-9-فوت-تولید-داخل-نوبت-دوم'>مناقصه خرید تعداد 3200 دستگاه یخچال 9 فوت تولید داخل- نوبت  دوم  / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه خرید تعداد 3200 دستگاه یخچال 9 فوت تولید داخل- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897176/مزایده-خط-تولید-فوم-پلی-استایرن-فعال--96-5-2'>مزایده خط تولید فوم پلی استایرن فعال ...96.5.2 / مزایده , مزایده خط تولید فوم پلی استایرن فعال ...96.5.2</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897443/مناقصه-کلیه-مراحل-تهیه-طبخ-و-توزیع-دانشجویی--96-05-02'>مناقصه کلیه مراحل تهیه طبخ و توزیع دانشجویی - 96.05.02 / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه کلیه مراحل تهیه طبخ و توزیع دانشجویی - 96.05.02</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897286/مناقصه-اجرای-عملیات-بهره-برداری-نگهداری-رفع-اتفاقات-و-اقدامات-اصلاحی-و-پیشگیرانه-شبکه-و-انشعابات-آب'>مناقصه اجرای عملیات بهره برداری نگهداری، رفع اتفاقات و اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه شبکه و انشعابات آب  / آگهی مناقصات عمومی با ارزیابی کیفی , مناقصه اجرای عملیات بهره برداری نگهداری، رفع اتفاقات و اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه شبکه و انشعابات آب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897273/خلاصه-مناقصه-انجام-کلیه-خدمات-نصب--نگهداری-و-پشتیبانی-سخت-افزاری'>خلاصه مناقصه انجام کلیه خدمات نصب ، نگهداری و پشتیبانی سخت افزاری / خلاصه آگهی مناقصه ، خلاصه انجام کلیه خدمات نصب ، نگهداری و پشتیبانی سخت افزاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897230/مزایده-ملک-به-مساحت-70-8مترمربع'>مزایده ملک به مساحت 70.8مترمربع / مزایده,مزایده ملک به مساحت 70.8مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897301/فراخوان-عمومی-جهت-خرید-یا-تولید-نرم-افزار-یکپارچه-سازمانی'>فراخوان عمومی جهت خرید یا تولید نرم افزار یکپارچه سازمانی  / آگهی فراخوان عمومی، فراخوان عمومی جهت خرید یا تولید نرم افزار یکپارچه سازمانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897314/مزایده-اجاره-اراضی-کشاورزی-اطراف-نهالستان'>مزایده اجاره اراضی کشاورزی اطراف نهالستان / آگهی مزایده ، مزایده اجاره اراضی کشاورزی اطراف نهالستان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897292/مناقصه-اجرای-پروژه-بازپیرایی-پیاده-رو-بلوار-سربداران-(ضلع-جنوب)'>مناقصه اجرای پروژه بازپیرایی پیاده رو بلوار سربداران (ضلع جنوب)  / آگهی مناقصه، مناقصه اجرای پروژه بازپیرایی پیاده رو بلوار سربداران (ضلع جنوب) </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897284/مناقصه-انجام-امور-خدماتی-تولیدی-و-فنی'>مناقصه انجام امور خدماتی، تولیدی و فنی / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه انجام امور خدماتی، تولیدی و فنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897272/فراخوان-تجدید-ارزیابی-انجام-خدمات-نظافتی-و-واکاری-شهرکها-و-نواحی-صنعتی'>فراخوان تجدید ارزیابی انجام خدمات نظافتی و واکاری شهرکها و نواحی صنعتی / فراخوان تجدید ارزیابی کیفی، فراخوان تجدید ارزیابی انجام خدمات نظافتی و واکاری شهرکها و نواحی صنعتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897455/مناقصه-بکارگیری-دو-دستگاه-خودرو-سواری'>مناقصه بکارگیری دو دستگاه خودرو سواری / آگهی دعوت به همکاری, مناقصه بکارگیری دو دستگاه خودرو سواری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897447/مناقصه-خرید-خدمات-عمومی-نوبت-دوم'>مناقصه خرید خدمات عمومی- نوبت دوم  / فراخوان مناقصه, مناقصه خرید خدمات عمومی- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897216/فراخوان-پیمانکاری-واحد-تولید-نایلکس-کارخانه-عباس-آباد'>فراخوان  پیمانکاری واحد تولید نایلکس کارخانه عباس آباد / فراخوان , فراخوان  پیمانکاری واحد تولید نایلکس کارخانه عباس آباد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897167/ارزیابی-کیفی-خدمات-بهداشتی--درمانی--فوریت-های-پزشکی'>ارزیابی کیفی خدمات بهداشتی ، درمانی ، فوریت های پزشکی  / فراخوان , ارزیابی کیفی خدمات بهداشتی ، درمانی ، فوریت های پزشکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897257/مناقصه-اجرای-عملیات-زیرسازی--آسفالت-و-اجرای-ابنیه-فنی-نوبت-دوم'>مناقصه اجرای عملیات زیرسازی ، آسفالت و اجرای ابنیه فنی نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای,مناقصه اجرای عملیات زیرسازی ، آسفالت و اجرای ابنیه فنی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897950/استعلام-صندلین-گردان-جکدار-کنفرانس'>استعلام صندلین گردان جکدار کنفرانس  / استعلام , استعلام صندلین گردان جکدار کنفرانس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897898/استعلام-میز-کنفرانس-12-نفره'>استعلام  میز کنفرانس 12 نفره  / استعلام ، استعلام میز کنفرانس 12 نفره </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897954/استعلام-سایر-آموزش-ها'>استعلام سایر آموزش ها  / استعلام ، سایر آموزش ها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897886/استعلام-جمع-آوری-تجهیزات-رادیویی-ایستگاه-سه-چنگی'>استعلام جمع آوری تجهیزات رادیویی ایستگاه سه چنگی / استعلام , استعلام جمع آوری تجهیزات رادیویی ایستگاه سه چنگی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897876/استعلام-نصب-ارستر-ترکیبی'>استعلام نصب ارستر ترکیبی   / استعلام , استعلام نصب ارستر ترکیبی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897922/استعلام-مواد-مصرفی-مورد-نیاز-کارگاه-برق-خودرو'>استعلام مواد مصرفی مورد نیاز کارگاه برق خودرو / استعلام مواد مصرفی مورد نیاز کارگاه برق خودرو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897941/استعلام-دیگ-پلوپز-3-جداره-با-ظرفیت-300-لیتر--'>استعلام دیگ پلوپز 3 جداره با ظرفیت 300 لیتر... / استعلام دیگ پلوپز 3 جداره با ظرفیت 300 لیتر...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897951/استعلام-دیگ-سرخ-کن-سه-جداره-تمام-استیل'>استعلام دیگ سرخ کن سه جداره تمام استیل  / استعلام دیگ سرخ کن سه جداره تمام استیل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897304/مناقصه-عمومی-یک-مرحله-ای--تعمیر-و-نگهداری-تجهیزات-الکترونیکی-ومخابراتی'>مناقصه عمومی یک مرحله ای   تعمیر و نگهداری تجهیزات الکترونیکی ومخابراتی  / مناقصه عمومی یک مرحله ای ،مناقصه عمومی یک مرحله ای   تعمیر و نگهداری تجهیزات الکترونیکی ومخابراتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897953/استعلام-ایزوگام'>استعلام ایزوگام  / استعلام , استعلام  ایزوگام </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897947/استعلام-چاپگر'>استعلام چاپگر  / استعلام چاپگر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897926/استعلام-رنگ-آمیزی-ساختمان'>استعلام رنگ آمیزی ساختمان / استعلام ,استعلام رنگ آمیزی ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897885/استعلام-کالیبراسیون'>استعلام کالیبراسیون / استعلام، استعلام کالیبراسیون </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897946/استعلام-درخواست-خرید-لپ-تاب--مانیتور-رایانه--تلویزیون-اسنوا'>استعلام درخواست خرید لپ تاب ، مانیتور رایانه ، تلویزیون اسنوا / استعلام , استعلام درخواست خرید لپ تاب ، مانیتور رایانه ، تلویزیون اسنوا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897917/استعلام-خرید-اقلام-مصرفی-آزمایشگاهی'>استعلام خرید اقلام مصرفی آزمایشگاهی / استعلام خرید اقلام مصرفی آزمایشگاهی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897900/استعلام-کاغذ-A4-اصلی-کاغذ-A4-با-گراماژ-80-G'>استعلام کاغذ A4 اصلی کاغذ A4 با گراماژ 80 G  / استعلام، استعلام کاغذ A4 اصلی کاغذ A4 با گراماژ 80 G </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897881/استعلام-اجرای-فنداسیون-جهت-نصب-تانکر'>استعلام اجرای فنداسیون جهت نصب تانکر / استعلام اجرای فنداسیون جهت نصب تانکر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897935/استعلام-قطعات-بلدوزر-کوماتسو'>استعلام قطعات بلدوزر کوماتسو / استعلام قطعات بلدوزر کوماتسو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897923/استعلام-چاپگر-رایانه'>استعلام چاپگر رایانه / استعلام چاپگر رایانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897262/مناقصه-اجرای-بتن-مسلح-مسیر-دسترسی-نوبت-دوم'>مناقصه اجرای بتن مسلح مسیر دسترسی  نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه اجرای بتن مسلح مسیر دسترسی  نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897931/استعلام-مانیتور-ال-جی-20-اینچ'>استعلام مانیتور ال جی 20 اینچ  / استعلام, استعلام مانیتور ال جی 20 اینچ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897912/استعلام-خرید-لوله-به-منظور-اجرای-خط-انتقال-آب'>استعلام  خرید لوله به منظور اجرای خط انتقال آب  / استعلام, استعلام  خرید لوله به منظور اجرای خط انتقال آب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897889/استعلام-تولید-فرآورده-های-چوب-چوب-پنبه-و--'>استعلام تولید فرآورده های چوب، چوب پنبه و ... / استعلام, استعلام تولید فرآورده های چوب، چوب پنبه و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897873/استعلام-جو-دامی'>استعلام جو دامی  / استعلام, استعلام جو دامی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897890/استعلام-بوق-باند'>استعلام بوق باند  / استعلام, استعلام بوق باند </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897920/استعلام-گاز-استریل'>استعلام گاز استریل  / استعلام , استعلام گاز استریل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897880/استعلام-دستکش-یکبار-مصرف-و-جراحی-96-5-2'>استعلام دستکش یکبار مصرف و جراحی 96.5.2 / استعلام , استعلام دستکش یکبار مصرف و جراحی 96.5.2</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897875/استعلام-کاندم-شیت-در-سایز-های-مختلف-96-5-2'>استعلام کاندم شیت در سایز های مختلف 96.5.2 / استعلام, استعلام کاندم شیت در سایز های مختلف 96.5.2</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897895/استعلام-جی-پی-اس-دستی-مدل-گارمین-map78-s'>استعلام جی پی اس دستی مدل گارمین map78-s / استعلام , استعلام جی پی اس دستی مدل گارمین map78-s</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897919/استعلام-سرویس-کالیبراسیون-ایستگاههای-هوا-و-آنالایزرهای-سنجش--'>استعلام سرویس کالیبراسیون ایستگاههای هوا و آنالایزرهای سنجش ... / استعلام , استعلام سرویس کالیبراسیون ایستگاههای هوا و آنالایزرهای سنجش ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897459/فراخوان-ایجاد-مراکز-معاینه-فنی-خودرو--96-05-02'>فراخوان ایجاد مراکز معاینه فنی خودرو - 96.05.02 / فراخوان ایجاد مراکز معاینه فنی خودرو - 96.05.02</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897893/استعلام-باطری-ups'>استعلام باطری ups / استعلام , استعلام باطری ups</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897871/استعلام-مواد-مصرفی-مورد-نیاز-برگزاری-مرحله-استانی-در-رشته-کشاورزی'>استعلام مواد مصرفی مورد نیاز برگزاری مرحله استانی در رشته کشاورزی / استعلام, استعلام مواد مصرفی مورد نیاز برگزاری مرحله استانی در رشته کشاورزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897906/استعلام-مواد-مصرفی-مورد-نیاز-المپیاد-مرحله-استانی-در-رشته-الکترونیک'>استعلام مواد مصرفی مورد نیاز المپیاد مرحله استانی در رشته الکترونیک  / استعلام, استعلام مواد مصرفی مورد نیاز المپیاد مرحله استانی در رشته الکترونیک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897888/استعلام-مواد-مصرفی-مورد-نیاز-مسابقات-المپیاد-مرحله-استانی-در-رشته-اتومکانیک'>استعلام مواد مصرفی مورد نیاز مسابقات المپیاد مرحله استانی در رشته اتومکانیک / استعلام، استعلام مواد مصرفی مورد نیاز مسابقات المپیاد مرحله استانی در رشته اتومکانیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897872/استعلام-ابزارآلات'>استعلام ابزارآلات / استعلام, استعلام ابزارآلات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897958/استعلام-کیت-HCV-RIBA'>استعلام کیت HCV RIBA  / استعلام , استعلام کیت HCV RIBA </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897967/استعلام-کیت-HCV-RIBA-از-کمپانی-MP-BIOMEDICAL'>استعلام کیت HCV RIBA از کمپانی MP BIOMEDICAL  / استعلام , استعلام کیت HCV RIBA از کمپانی MP BIOMEDICAL </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897986/استعلام-اکسید-منیزیوم'>استعلام اکسید منیزیوم  / استعلام، استعلام اکسید منیزیوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897968/استعلام-یدید-پتاسیوم'>استعلام یدید پتاسیوم  / استعلام، استعلام یدید پتاسیوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897965/استعلام-کلرمفرم'>استعلام کلرمفرم  / استعلام، استعلام کلرمفرم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897411/فراخوان-خرید-52-هادی-کاناری-از-نوع-ACSR-جهت-خط-230-کیلو-ولت-نوبت-دوم'>فراخوان خرید 52 هادی کاناری از نوع ACSR جهت خط 230 کیلو ولت  نوبت دوم  / فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه یک مرحله ای، فراخوان خرید 52 هادی کاناری از نوع ACSR جهت خط 230 کیلو ولت نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897961/استعلام-سود-سوزآور'>استعلام سود سوزآور / استعلام, استعلام سود سوزآور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897972/استعلام-محلول-اوره-آز'>استعلام محلول اوره آز / استعلام, استعلام محلول اوره آز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897970/استعلام-چای-توتنینگ-500-گرمی-200-بسته'>استعلام چای توتنینگ 500 گرمی 200 بسته / استعلام چای توتنینگ 500 گرمی 200 بسته</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897973/استعلام-خرید-و-اجرای-سنگفرش-بتنی'>استعلام خرید و اجرای سنگفرش بتنی  / استعلام، استعلام خرید و اجرای سنگفرش بتنی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897985/استعلام-تابلو-اطلاع-رسانی-بزرگ-موضوع-هشدار-ایمنی'>استعلام تابلو اطلاع رسانی بزرگ موضوع هشدار ایمنی / استعلام, استعلام تابلو اطلاع رسانی بزرگ موضوع هشدار ایمنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897988/استعلام-تهیه-بیلبورد-تبلیغاتی-به-ابعاد-3-4-متر'>استعلام تهیه بیلبورد تبلیغاتی به ابعاد 3*4 متر  / استعلام، استعلام تهیه بیلبورد تبلیغاتی به ابعاد 3*4 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897971/استعلام-خرید-300-تن-آهک-هیدراته'>استعلام خرید 300 تن آهک هیدراته  / استعلام, استعلام خرید 300 تن آهک هیدراته </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897989/استعلام-برنج-طبیعت-هندی'>استعلام برنج طبیعت هندی / استعلام برنج طبیعت هندی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897435/مزایده-اجاره-محل-رستوران-سنتی'>مزایده اجاره محل رستوران سنتی / آگهی مزایده عمومی یک مرحله ای,مزایده اجاره محل رستوران سنتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897987/استعلام-چاپگر-لیزری'>استعلام چاپگر لیزری / استعلام چاپگر  لیزری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897979/استعلام-لب-تاپ'>استعلام لب تاپ / استعلام ,استعلام لب تاپ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897969/استعلام-کابل-شبکه'>استعلام کابل شبکه / استعلام, استعلام کابل شبکه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897962/استعلام-بست-U-شکل-کاربرد-اتصال-دو-استراکچر'>استعلام بست U  شکل کاربرد اتصال دو استراکچر  / استعلام , استعلام بست U  شکل کاربرد اتصال دو استراکچر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897976/استعلام-آبمیوه-تک-دانه-قوطی-در-4-طعم-مختلف'>استعلام آبمیوه تک دانه قوطی در 4 طعم مختلف  / استعلام , استعلام آبمیوه تک دانه قوطی در 4 طعم مختلف </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897983/استعلام-متر-لیزری-لایکا-D510'>استعلام متر لیزری لایکا D510 / استعلام , استعلام متر لیزری لایکا D510</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897978/استعلام-APK-GATE-APPLIANCE-SERIES-400-MODEL-AG410'>استعلام APK GATE APPLIANCE SERIES 400 MODEL AG410 / استعلام , استعلام APK GATE APPLIANCE SERIES 400 MODEL AG410</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897959/استعلام-تعداد-هفت-دستگاه-عدد-فایل-سه-کشو-زیر-میزی'>استعلام تعداد هفت دستگاه عدد فایل سه کشو زیر میزی  / استعلام، استعلام تعداد هفت دستگاه عدد فایل سه کشو زیر میزی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897966/استعلام-تعداد-4-عدد-کتابخانه-چهار-درب-شیشه-ای'>استعلام تعداد 4 عدد کتابخانه چهار درب شیشه ای  / استعلام , استعلام تعداد 4 عدد کتابخانه چهار درب شیشه ای </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897975/استعلام-تعداد-سه-عدد-میز-عسلی'>استعلام تعداد سه عدد میز عسلی  / استعلام , استعلام تعداد سه عدد میز عسلی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897963/استعلام-تعداد-2-عدد-میز-کار-اداری-همراه-با-کشو-با-طول-150-سانتیمتر'>استعلام تعداد 2 عدد میز کار اداری همراه با کشو با طول 150 سانتیمتر / استعلام تعداد 2 عدد میز کار اداری همراه با کشو با طول 150 سانتیمتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897964/استعلام-صندلی-گردان'>استعلام صندلی گردان  / استعلام، استعلام صندلی گردان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897980/استعلام-قفسه-بایگانی-ریلی'>استعلام قفسه بایگانی ریلی  / استعلام , استعلام  قفسه بایگانی ریلی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897982/استعلام-چراغ-LED-خیابانی'>استعلام چراغ LED خیابانی / استعلام, استعلام چراغ LED خیابانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897977/استعلام-چراغ-راهنمایی-چشمک-زن'>استعلام چراغ راهنمایی چشمک زن / استعلام, استعلام چراغ راهنمایی چشمک زن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897960/استعلام-خرید-20-ست-باطری-55-سلولی-2-ولت'>استعلام خرید 20 ست باطری 55 سلولی 2 ولت  / استعلام خرید 20 ست باطری 55 سلولی 2 ولت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897984/استعلام-مواد-مصرفی-مورد-نیاز-مسابقات-المپیاد-رشته-درود-گری'>استعلام مواد مصرفی مورد نیاز مسابقات المپیاد رشته درود گری / استعلام، استعلام مواد مصرفی مورد نیاز مسابقات المپیاد رشته درود گری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897981/استعلام-مواد-مصرفی-مورد-نیاز-مسابقات-المپیاد-رشته-تاسیسات'>استعلام مواد مصرفی مورد نیاز مسابقات المپیاد رشته تاسیسات / استعلام، استعلام مواد مصرفی مورد نیاز مسابقات المپیاد رشته تاسیسات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897974/استعلام-مواد-مصرفی-مورد-نیاز-مسابقات-المپیاد-رشته-کنترل-صنعتی'>استعلام مواد مصرفی مورد نیاز مسابقات المپیاد رشته کنترل صنعتی / استعلام، استعلام مواد مصرفی مورد نیاز مسابقات المپیاد رشته کنترل صنعتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897420/مناقصه-انواع-ورق-پلی-آمید'>مناقصه انواع ورق پلی آمید / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه  انواع ورق پلی آمید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897453/مزایده-ششدانگ-اپارتمان-بخش-یازده-حوزه-ثبت-تهران-نوبت-اول'>مزایده ششدانگ اپارتمان بخش یازده حوزه ثبت تهران نوبت اول / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان بخش یازده حوزه ثبت تهران نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897161/مناقصه-انجام-عملیات-برچیدن-و-اجرای-ایزوگام-و-لکه-گیری-آسفالت-نوبت-دوم'>مناقصه انجام عملیات برچیدن و اجرای ایزوگام و لکه گیری آسفالت نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه انجام عملیات برچیدن و اجرای ایزوگام و لکه گیری آسفالت نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897408/مزایده-تعداد-یک-دستگاه-خودرو-نوبت-دوم'>مزایده تعداد یک دستگاه خودرو- نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی ,مزایده تعداد یک دستگاه خودرو- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897403/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-سمند-LX-EF7-96-05-02'>مزایده یک دستگاه خودرو سمند LX-EF7- 96.05.02 / مزایده یک دستگاه خودرو سمند LX-EF7- 96.05.02</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897396/مزایده-فروش-یک-دستگاه-خودرو-سواری'>مزایده  فروش یک دستگاه خودرو سواری  / آگهی مزایده, مزایده  فروش یک دستگاه خودرو سواری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897429/مزایده-واگذاری-سه-دستگاه-آپارتمان-مساحت-45-65-65متر'>مزایده واگذاری سه دستگاه آپارتمان مساحت 45-65-65متر  / مزایده,مزایده واگذاری سه دستگاه آپارتمان مساحت 45-65-65متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897221/مزایده-فروش-اقلام-مازاد-عمدتاً-قطعات-برقی-و-مکانیکی'>مزایده فروش اقلام مازاد عمدتاً قطعات برقی و مکانیکی / آگهی مزایده, مزایده فروش اقلام مازاد عمدتاً قطعات برقی و مکانیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897226/مناقصه-خرید-سنگ-شکن'>مناقصه خرید سنگ شکن / مناقصه, مناقصه خرید سنگ شکن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897214/مزایده-بهره-برداری-از-زمین-فوتبال-چمن-طبیعی'>مزایده بهره برداری  از زمین فوتبال چمن طبیعی / مزایده, مزایده بهره برداری  از زمین فوتبال چمن طبیعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897196/مزایده-تعدادی-از-خودروهای-کارکرده-و-فرسوده'>مزایده تعدادی از خودروهای کارکرده و فرسوده  / مزایده, مزایده تعدادی از خودروهای کارکرده و فرسوده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897203/مزایده-اجاره-داروخانه-بیمارستان-هاجر-س'>مزایده اجاره داروخانه بیمارستان هاجر س  / آگهی مزایده عمومی,مزایده اجاره داروخانه بیمارستان هاجر س </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897206/مزایده-اقلام-ضایعاتی-شرکت-سایپا-پرس'> مزایده اقلام ضایعاتی شرکت سایپا پرس / مزایده,  مزایده اقلام ضایعاتی شرکت سایپا پرس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897159/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-مساحت-302-96متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 302.96متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 302.96متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897242/مزایده-فروش-5-واحد-آپارتمان-تک-واحدی'>مزایده فروش 5 واحد آپارتمان تک واحدی / مزایده,مزایده فروش 5 واحد آپارتمان تک واحدی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897239/مزایده-واگذاری-تعدادی-از-املاک-مسکونی-و-تجاری'>مزایده واگذاری تعدادی از املاک مسکونی و تجاری / مزایده,مزایده واگذاری تعدادی از املاک مسکونی و تجاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897191/مناقصه-شناسایی-پیمانکار-جهت-احداث-دو-باب-ساختمان-اداری'>مناقصه شناسایی پیمانکار جهت احداث دو باب ساختمان اداری / مناقصه, مناقصه شناسایی پیمانکار جهت احداث دو باب ساختمان اداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897186/تمدید-مناقصه-طراحی-ساخت-نصب-و-راه-اندازی-تابلوهای-برق-و-کنترل-الکتریکال--'>تمدید مناقصه طراحی، ساخت، نصب و راه اندازی تابلوهای برق و کنترل الکتریکال... / تمدید مناقصه، تمدید مناقصه طراحی، ساخت، نصب و راه اندازی تابلوهای برق و کنترل الکتریکال...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897189/مزایده-اجناس-ضایعاتی'>مزایده اجناس ضایعاتی / آگهی مزایده، مزایده اجناس ضایعاتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897158/مزایده-ششدانگ-منزل-مسکونی-عرصه-291-18متر-نوبت-اول'>مزایده ششدانگ منزل مسکونی عرصه 291.18متر نوبت اول  / مزایده,مزایده ششدانگ منزل مسکونی عرصه 291.18متر نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897193/مزایده-فروش-اموال-و-اقلام-مازاد-و-اسقاط-خود--نوبت-دوم'>مزایده  فروش اموال و اقلام مازاد و اسقاط خود  - نوبت دوم  / مزایده , مزایده فروش اموال و اقلام مازاد و اسقاط خود - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897210/مناقصه-نجام-خدمات-پشتیبانی-نظارت-و-مدیریت-بر-بهره-برداری-و-خدمات-نگهداری-و-تعمیرات-31-باب-جایگاه-CNG'>مناقصه نجام خدمات پشتیبانی، نظارت و مدیریت بر بهره برداری و خدمات نگهداری و تعمیرات 31 باب جایگاه CNG / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه نجام خدمات پشتیبانی، نظارت و مدیریت بر بهره برداری و خدمات نگهداری و تعمیرات 31 باب جایگاه CNG</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897241/مناقصه-احداث-فضای-سبز-رمپ-و-لوپهای-جنوبی-تقاطع-خیابان-دوگاز-با-اتوبان-شهید-خرازی--'>مناقصه احداث فضای سبز رمپ و لوپهای جنوبی تقاطع خیابان دوگاز با اتوبان شهید خرازی... / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه احداث فضای سبز رمپ و لوپهای جنوبی تقاطع خیابان دوگاز با اتوبان شهید خرازی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897188/مزایده-پلاک-ثبتی-به-شماره-یک-فرعی-از-420-اصلی'>مزایده پلاک ثبتی به شماره یک فرعی از 420 اصلی  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی به شماره یک فرعی از 420 اصلی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897387/مزایده-یک-دستگاه-تیر-نور-کلیشه-ژلاتین--یک-دستگاه-خشک-کن-کلیشه'>مزایده یک دستگاه تیر نور کلیشه ژلاتین ، یک دستگاه خشک کن کلیشه / مزایده,مزایده یک دستگاه تیر نور کلیشه ژلاتین ، یک دستگاه خشک کن کلیشه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897516/مزایده-ملک-بخش-ده-تبریز-نوبت-اول'>مزایده ملک بخش ده تبریز نوبت اول  / مزایده,مزایده ملک بخش ده تبریز نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897520/مزایده-ملک-اعیان-صد-و-بیست-متر'>مزایده ملک اعیان صد و بیست متر  / مزایده,مزایده ملک اعیان صد و بیست متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897524/مزایده-ملک-به-مساحت-49-65متر-نوبت-اول'>مزایده ملک به مساحت 49.65متر نوبت اول / مزایده,مزایده ملک به مساحت 49.65متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897393/مزایده-خودرو-سواری-پراید-سایپا-مدل-90'>مزایده خودرو سواری پراید سایپا مدل 90  / مزایده,مزایده خودرو سواری پراید سایپا مدل 90 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897157/مزایده-یک-قطعه-زمین-و-باغ-نوبت-دوم'>مزایده یک قطعه زمین و باغ نوبت دوم / مزایده,مزایده یک قطعه زمین و باغ نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897504/مزایده-زمین-مساحت-8915مترمربع-کاربری-زراعی-نوبت-اول'>مزایده زمین مساحت 8915مترمربع کاربری زراعی نوبت اول  / مزایده,مزایده زمین مساحت 8915مترمربع کاربری زراعی نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897513/مزایده-یک-قطعه-زمین-به-مساحت-7220متر'>مزایده یک قطعه زمین به مساحت 7220متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین به مساحت 7220متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897509/مزایده-زمین-زراعی-مساحت-4000متر'>مزایده زمین زراعی مساحت 4000متر / مزایده,مزایده زمین زراعی مساحت 4000متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897399/مزایده-سواری-پراید-به-رنگ-نقره-ای'>مزایده سواری پراید به رنگ نقره ای  / مزایده,مزایده سواری پراید به رنگ نقره ای </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897432/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-سواری-پژو-به-رنگ-سفید'>مزایده یک دستگاه خودرو سواری پژو به رنگ سفید  / مزایده,مزایده یک دستگاه خودرو سواری پژو به رنگ سفید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897437/مزایده-دو-خط-تلفن-همراه'>مزایده  دو خط تلفن همراه  / مزایده دو خط تلفن همراه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897528/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-160-متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 160 متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 160 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897532/مزایده-ششدانگ-منزل-مسکونی-اعیان-120متر'>مزایده ششدانگ منزل مسکونی اعیان 120متر  / مزایده,مزایده ششدانگ منزل مسکونی اعیان 120متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897538/مزایده-یکباب-مغازه-واحد-مسکونی-و-زمین'>مزایده یکباب مغازه.واحد مسکونی و زمین / مزایده,مزایده یکباب مغازه.واحد مسکونی و زمین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897406/مزایده-یخچال-ایستاده--فریزر-دو-قلو-ایستاده'>مزایده یخچال ایستاده ، فریزر دو قلو ایستاده  / مزایده,مزایده یخچال ایستاده ، فریزر دو قلو ایستاده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897163/فراخوان-شناسایی-و-جذب-سرمایه-گذار-جهت-احداث-بازارچه--نوبت-دوم'>فراخوان شناسایی و جذب سرمایه گذار جهت احداث بازارچه  - نوبت دوم  / آگهی فراخوان شناسایی و جذب سرمایه گذار,فراخوان شناسایی و جذب سرمایه گذار جهت احداث بازارچه - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897433/مزایده-ششدانگ-یک-واحد-مساحت-321متر-نوبت-دوم'>مزایده ششدانگ یک واحد مساحت 321متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده ششدانگ یک واحد مساحت 321متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897486/مزایده-ملک-مساحت-112متر-نوبت-دوم'>مزایده ملک مساحت 112متر نوبت دوم / مزایده,مزایده ملک مساحت 112متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897412/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-تیبا-نوبت-دوم'>مزایده یک دستگاه خودرو تیبا- نوبت دوم  / مزایده,مزایده یک دستگاه خودرو تیبا- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897490/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-شماره-1382-فرعی-نوبت-دوم'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی شماره 1382 فرعی نوبت دوم  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی شماره 1382 فرعی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897428/مزایده-کابل-آلومینیومی-70-1-نوبت-دوم'>مزایده  کابل آلومینیومی 70*1 نوبت دوم  / مزایده  کابل آلومینیومی 70*1 ....نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897425/مزایده-فروش-دریل-عمودی-با-مته-و--مرحله-دوم'>مزایده فروش دریل عمودی با مته و ...مرحله دوم / آگهی مزایده , مزایده فروش دریل عمودی با مته و ...مرحله دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897469/مزایده-پلاک-ثبتی-10099-فرعی-از-11-اصلی'>مزایده پلاک ثبتی 10099 فرعی از 11 اصلی / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 10099 فرعی از 11 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897463/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-317متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 317متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 317متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897466/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-بخش-شش-جاجرم'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی بخش شش جاجرم / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی بخش شش جاجرم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897378/مزایده-خودرو-پراید'>مزایده خودرو پراید  / مزایده,مزایده خودرو پراید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897166/مناقصه-آسفالت-معابر-سطح-شهر-پخش-مکانیزه--'>مناقصه آسفالت معابر سطح شهر پخش مکانیزه... / آگهی مناقصه، مناقصه آسفالت معابر سطح شهر پخش مکانیزه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897385/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-پژو-پارس'>مزایده یک دستگاه خودروی پژو پارس  / مزایده,مزایده یک دستگاه خودروی پژو پارس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897545/مزایده-ملک-مساحت-عرصه-151-3متر'>مزایده ملک مساحت عرصه 151.3متر  / مزایده,مزایده ملک مساحت عرصه 151.3متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897550/مزایده-ملک-مساحت-عرصه-112-65متر'>مزایده ملک مساحت عرصه 112.65متر / مزایده,مزایده ملک مساحت عرصه 112.65متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897555/مزایده-ملک-پلاک-ثبتی-36-فرعی-بخش-هفت'>مزایده ملک پلاک ثبتی 36 فرعی بخش هفت / مزایده,مزایده ملک پلاک ثبتی 36 فرعی بخش هفت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897558/مزایده-ملک-مساحت-نود-و-شش-متر-نوبت-اول'>مزایده ملک مساحت نود و شش متر نوبت اول / مزایده,مزایده ملک مساحت نود و شش متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897390/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-سواری-وانت-نیسان'>مزایده یک دستگاه خودروی سواری وانت نیسان / مزایده,مزایده یک دستگاه خودروی سواری وانت نیسان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897394/مزایده-یک-دستگاه-تراش-کارویل'>مزایده یک دستگاه تراش کارویل / مزایده,مزایده یک دستگاه تراش کارویل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897397/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-سواری-پژو-405'>مزایده یک دستگاه خودروی سواری پژو 405  / مزایده,مزایده یک دستگاه خودروی سواری پژو 405 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897407/مزایده-یک-کامیون-کانتینر-فلزی'>مزایده یک کامیون کانتینر فلزی / مزایده ,مزایده یک کامیون کانتینر فلزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897415/مزایده-دستگاه-بوفه-چوبی---'>مزایده دستگاه بوفه چوبی .... / مزایده , مزایده دستگاه بوفه چوبی ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897177/مناقصه-خرید-حمل-و-پخش-آسفالت-فینیشری-معابر-سطح-شهر--'>مناقصه خرید، حمل و پخش آسفالت فینیشری معابر سطح شهر... / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه خرید، حمل و پخش آسفالت فینیشری معابر سطح شهر...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897371/تجدید-فراخوان-مناقصه-عملیات-خدمات-آژانس-96-5-2'>تجدید فراخوان مناقصه عملیات خدمات آژانس 96.5.2 / تجدید آگهی فراخوان مناقصه، فراخوان مناقصه  عملیات خدمات آژانس 96.5.2</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897382/فراخوان-مناقصه-استقرار-نظام-مدیریت-انرژی--نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه استقرار نظام مدیریت انرژی - نوبت دوم  /  مناقصه عمومی  ,  مناقصه استقرار نظام مدیریت انرژی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897436/مزایده-ششدانگ-زمین-مزروعی-بخش-سه-نهاوند'>مزایده ششدانگ زمین مزروعی بخش سه نهاوند / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مزروعی بخش سه نهاوند</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897376/مزایده-دو-دستگاه-لیفتراک-سیستم-سهند'>مزایده  دو دستگاه لیفتراک سیستم سهند  / آگهی مزایده اموال منقول, مزایده  دو دستگاه لیفتراک سیستم سهند </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897368/مزایده-فروش-یکدستگاه-خودروی-سمند-سال-86-نوبت-دوم'> مزایده فروش یکدستگاه خودروی سمند سال 86- نوبت دوم  / آگهی مزایده منقول ,  مزایده فروش یکدستگاه خودروی سمند سال 86- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897441/مزایده-منزل-مسکونی-اعیان94مترمربع'>مزایده منزل مسکونی اعیان94مترمربع  / مزایده,مزایده منزل مسکونی اعیان94مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897362/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-پژو-پارس-سواری-مدل-84'>مزایده یک دستگاه خودرو پژو پارس سواری مدل 84  / مزایده , مزایده یک دستگاه خودرو پژو پارس سواری مدل 84 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897416/آگهی-فراخوان-عمومی-احداث-بازار-دواب-به-صورت-صنعتی-در-قطعه-زمینی-حدودا-به-مساحت-12-هکتار-عرصه-96-5-2'>آگهی فراخوان عمومی احداث بازار دواب به صورت صنعتی در قطعه زمینی حدودا به مساحت 12 هکتار عرصه 96.5.2 / آگهی فراخوان عمومی  ،  فراخوان عمومی احداث بازار دواب به صورت صنعتی در قطعه زمینی حدودا به مساحت 12 هکتار عرصه 96.5.2</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897160/مزایده-فروش-دفاتر-مخابراتی-روستایی----نوبت-دوم'>مزایده فروش دفاتر مخابراتی روستایی ...  - نوبت دوم  / آگهی مزایده یک مرحله ای,مزایده فروش دفاتر مخابراتی روستایی ... - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897381/مزایده-اجرای-طرح-پارکبان-96-5-2'>مزایده اجرای طرح پارکبان 96.5.2 / مزایده , مزایده اجرای طرح پارکبان 96.5.2</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897391/آگهی-مناقصه-واگذاری-امور-پشتیبانی-96-5-2'>آگهی مناقصه واگذاری امور پشتیبانی 96.5.2 / آگهی مناقصه, واگذاری امور پشتیبانی و اداری و...96.5.2</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897501/مزایده-عرصه-ششدانگ-به-مساحت-301-70-مترمربع--خودرو-سواری-پیکان'>مزایده  عرصه ششدانگ به مساحت 301/70 مترمربع ، خودرو سواری پیکان / مزایده,مزایده  عرصه ششدانگ به مساحت 301/70 مترمربع ، خودرو سواری پیکان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897383/مزایده-ماشین-آلات-نوبت-سوم'>مزایده ماشین آلات نوبت سوم / آگهی مزایده , مزایده ماشین آلات نوبت سوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897410/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-200متر'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 200متر  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 200متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897413/مزایده-یک-دانگ-از-ششدانگ-ملک-996-5متر'>مزایده یک دانگ از ششدانگ ملک 996.5متر / مزایده,مزایده یک دانگ از ششدانگ ملک 996.5متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897405/مزایده-فروش-اراضی-مزروعی'>مزایده فروش اراضی مزروعی / مزایده,مزایده فروش اراضی مزروعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897440/مناقصه-امور-حمل-و-نقل'>مناقصه امور حمل و نقل / فراخوان مناقصه ,مناقصه امور حمل و نقل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897402/مزایده-خودروی-وانت-سیستم-زامیاد-مرتبه-دوم'>مزایده خودروی وانت سیستم زامیاد- مرتبه دوم  / مزایده خودروی وانت سیستم زامیاد- مرتبه دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897418/مناقصه-ترمیم-ترانشه-های-خطوط-اصلی'>مناقصه ترمیم ترانشه های خطوط اصلی  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه ترمیم ترانشه های خطوط اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897200/مزایده-اجاره-نه-هزار-متر-مربع-انبار-مسقف--تجدید'>مزایده اجاره نه هزار متر مربع انبار مسقف... تجدید / آگهی تجدید مزایده ، مزایده اجاره نه هزار متر مربع انبار مسقف... تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897184/مزایده-پلاک-ثبتی-43-اصلی'>مزایده پلاک ثبتی 43 اصلی / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 43 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897353/فراخوان-مناقصه-احداث-جاده-و-محل-چاه-غرب-017-شمال-بنگستان-نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه احداث جاده و محل چاه غرب 017 شمال بنگستان نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه احداث جاده و محل چاه غرب 017 شمال بنگستان نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897444/مزایده-دو-باب-مغازه-تجاری-بخش-دو-نیشابور'>مزایده دو باب مغازه تجاری بخش دو نیشابور / مزایده,مزایده دو باب مغازه تجاری بخش دو نیشابور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897360/مزایده-بخاری-هیتر-گازی'>مزایده بخاری هیتر گازی / مزایده بخاری هیتر گازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897365/مزایده-یک-دستگاه-خاور-بنز-جرثقیل'>مزایده یک دستگاه خاور بنز جرثقیل / مزایده یک دستگاه خاور بنز جرثقیل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897374/مزایده-واگذاری-تعدادی-محدودی-از-قطعات-کارگاهی-چاپ-دوم'>مزایده واگذاری تعدادی محدودی از قطعات کارگاهی چاپ دوم  / آگهی مزایده عمومی, مزایده واگذاری تعدادی محدودی از قطعات کارگاهی چاپ دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897379/فراخوان-تعمیر-و-بهسازی-ده-قطعه-زمین-چمن-مصنوعی-کارکنان--نوبت-دوم'>فراخوان تعمیر و بهسازی ده قطعه زمین چمن مصنوعی کارکنان... نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی ,فراخوان تعمیر و بهسازی ده قطعه زمین چمن مصنوعی کارکنان... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897400/مناقصه-خرید-تعداد-100-دستگاه-آشکارساز-خطای-هوایی'>مناقصه خرید تعداد 100 دستگاه آشکارساز خطای هوایی / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید تعداد 100 دستگاه آشکارساز خطای هوایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897354/تجدید-مناقصه-خدمات-تامین-فلاکسیبل-های-ریخته-گری-و-میز-انتقال-شمش--نوبت-دوم'>تجدید مناقصه خدمات تامین فلاکسیبل های ریخته گری و میز انتقال شمش - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای ، تجدید مناقصه خدمات تامین فلاکسیبل های ریخته گری و میز انتقال شمش - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897361/مناقصه-بهینه-سازی-روشنایی-انبار-نفت--نوبت-دوم'>مناقصه بهینه سازی روشنایی انبار نفت  - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه  بهینه سازی روشنایی انبار نفت -نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897175/مزایده-یک-قطعه-زمین-مقدار-9-357-هکتار-نوبت-دوم'>مزایده یک قطعه زمین مقدار 9.357 هکتار نوبت دوم  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مقدار 9.357 هکتار نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897409/فراخوان-مناقصه-تامین-خدمات-سرویس-های-ایاب-و-ذهاب-کارکنان---نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه تامین خدمات سرویس های ایاب و ذهاب کارکنان... - نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی، فراخوان مناقصه تامین خدمات سرویس های ایاب و ذهاب کارکنان... -نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897324/تجدید-مناقصه-اداره-امور-انبار-نفت-نوبت-دوم'>تجدید مناقصه اداره امور انبار نفت  نوبت دوم  / تجدید آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه اداره امور انبار نفت  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897404/تجدید-مناقصه-خدمات-شهری'>تجدید مناقصه خدمات شهری  / آگهی تجدید مناقصه عمومی , تجدید مناقصه خدمات شهری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897373/آگهی-فراخوان-مناقصه-عمومی-اجرای-عملیات-یکپارچه-تامین-مالی-و-اجرای-شبکه-های-فرعی---نوبت-دوم'>آگهی فراخوان مناقصه عمومی اجرای عملیات یکپارچه تامین مالی و اجرای شبکه های فرعی... - نوبت دوم  / آگهی فراخوان مناققصه عمومی,مناقصه عمومی اجرای عملیات یکپارچه تامین مالی و اجرای شبکه های فرعی... - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897388/مناقصه-تهیه-سامانه-یکپارچه-اطلاعات-شرکتهای-دولتی'>مناقصه تهیه سامانه یکپارچه اطلاعات شرکتهای دولتی  / فراخوان منقاصه عمومی, مناقصه تهیه سامانه یکپارچه اطلاعات شرکتهای دولتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897369/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-مساحت-220متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 220متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 220متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897366/مزایده-ملک-مسکونی-مساحت-48متر'>مزایده ملک مسکونی مساحت 48متر  / مزایده,مزایده ملک مسکونی مساحت 48متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897333/مزایده-یک-دستگاه-قیچی-برش-میلگرد'>مزایده یک دستگاه قیچی برش میلگرد  / مزایده یک دستگاه قیچی برش میلگرد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897245/مزایده-فروش-دستگاه-بافندگی-SOMET'>مزایده فروش دستگاه بافندگی SOMET  / آگهی مزایده , مزایده فروش دستگاه بافندگی SOMET </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897339/مزایده-فولاد-شمش'>مزایده فولاد شمش  / مزایده فولاد شمش </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897364/فراخوان-طرح-های-کاهش-تلفات-برای-شبکه-های-توزیع-نیروی-برق---'>فراخوان طرح های کاهش تلفات برای شبکه های توزیع نیروی برق  ... / فراخوان طرح های کاهش تلفات برای شبکه های توزیع نیروی برق  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897336/مزایده-ششدانگ-دو-باب-خانه-و-یکباب-ساختمان'>مزایده ششدانگ دو باب خانه و یکباب ساختمان  / مزایده,مزایده ششدانگ دو باب خانه و یکباب ساختمان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897472/مناقصه-عملیات-ساماندهی-بلوار-شهید-افتخاری--'>مناقصه عملیات ساماندهی بلوار شهید افتخاری ... / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه عملیات ساماندهی بلوار شهید افتخاری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897450/تجدیدمزایده-واگذاری-3-دستگاه-از-ماشین-آلات-مستعمل-96-5-2'>تجدیدمزایده واگذاری 3 دستگاه از ماشین آلات مستعمل  96.5.2 / تجدید آگهی مزایده عمومی، مزایده واگذاری 3 دستگاه از ماشین آلات مستعمل - 96.5.2</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897332/مزایده-واگذاری-قطع-و-جمع-آوری-درختان-خشک'>مزایده واگذاری قطع و جمع آوری درختان خشک  / مزایده,مزایده واگذاری قطع و جمع آوری درختان خشک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897358/مزایده-دستگیره-فلزی-کابینت'>مزایده دستگیره فلزی کابینت  / مزایده,مزایده دستگیره فلزی کابینت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897349/مزایده-اجاره-مکان-بازی-کودکان'>مزایده اجاره مکان بازی کودکان  / آگهی مزایده عمومی, مزایده اجاره مکان بازی کودکان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897563/مناقصه-PART-FOR-MCCOY-CLINCHER-GRITFACE-96-5-2'>مناقصه PART FOR MCCOY CLINCHER- GRITFACE 96.5.2 / آگهی مناقصه همراه با ارزیابی کیفی, مناقصه PART FOR MCCOY CLINCHER- GRITFACE نوبت اول 96.5.2</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897350/مناقصه-اجرای-سیستم-مکانیزه-یکپارچه-و---نوبت-دوم'>مناقصه اجرای سیستم مکانیزه یکپارچه و ... نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای سیستم مکانیزه یکپارچه و ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897298/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-طبقه-سه-132-04متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان طبقه سه 132.04متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان طبقه سه 132.04متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897303/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-قطعه-16-تفکیکی'>مزایده ششدانگ آپارتمان قطعه 16 تفکیکی / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان قطعه 16 تفکیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897297/مزایده-ملک-به-پلاک-ثبتی-2907-49-اصلی-نوبت-اول'>مزایده ملک به پلاک ثبتی 2907/49 اصلی نوبت اول / مزایده,مزایده ملک به پلاک ثبتی 2907/49 اصلی نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897345/فراخوان-مناقصه-خرید-ست-کامل-البسه-استحفاظی-فردی-آتش-نشانی--نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه خرید ست کامل البسه استحفاظی فردی آتش نشانی - نوبت دوم / فراخوان ارزیابی و مناقصه , فراخوان مناقصه خرید ست کامل البسه استحفاظی فردی آتش نشانی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897367/مناقصه-خرید-گل-های-فصلی'>مناقصه خرید گل های فصلی   / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه خرید گل های فصلی  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897363/مزایده-یکباب-ساختمان-مسکونی-و-4-باب-دکان-متصل-به-آن'>مزایده یکباب ساختمان مسکونی و 4 باب دکان متصل به آن / مزایده,مزایده یکباب ساختمان مسکونی و 4 باب دکان متصل به آن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897356/مزایده-ششدانگ-پلاک-1255-و-1256-و-1257-و-1258-فرعی'>مزایده ششدانگ پلاک 1255 و 1256 و 1257 و 1258 فرعی / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک 1255 و 1256 و 1257 و 1258 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897236/مزایده-فروش-یکدستگاه-ترموفرمینگ-با-ظرفیت-12-بار-در-دقیقه--'>مزایده فروش یکدستگاه ترموفرمینگ با ظرفیت 12 بار در دقیقه.... / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش یکدستگاه ترموفرمینگ با ظرفیت 12 بار در دقیقه....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897359/مزایده-پلاک-شماره-78-فرعی-مساحت-50122متر'>مزایده پلاک شماره 78 فرعی مساحت 50122متر  / مزایده,مزایده پلاک شماره 78 فرعی مساحت 50122متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897375/مناقصه-اجرای-امور-نظافت-وپاکیزه-سازی-معابر-شهری-و-جمع-آوری--'>مناقصه  اجرای امور نظافت وپاکیزه سازی معابر شهری و جمع آوری.... / مناقصه  , مناقصه اجرای امور نظافت وپاکیزه سازی معابر شهری و جمع آوری ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897347/مزایده-فروش-ملک-یک-مرحله-ای'>مزایده فروش ملک یک مرحله ای / مزایده,مزایده فروش ملک یک مرحله ای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897352/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-202-65مترمربع'>مزایده ششدانگ یکباب خانه 202.65مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه 202.65مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897337/مناقصه-خرید-55-دستگاه-انواع-تابلو-عمومی-و-تابلو-روشنایی-معابر-کامپوزیت--'>مناقصه خرید 55 دستگاه انواع تابلو عمومی و تابلو روشنایی معابر کامپوزیت... / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه خرید 55 دستگاه انواع تابلو عمومی و تابلو روشنایی معابر کامپوزیت...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897319/مزایده-1-خط-تلفن-همراه-(کار-کرده)'>مزایده 1 خط تلفن همراه (کار کرده)  / آگهی مزایده عمومی، مزایده 1 خط تلفن همراه (کار کرده) </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897338/مزایده-اپارتمان-مسکونی-اعیان-155-85متر'>مزایده اپارتمان مسکونی اعیان 155.85متر  / مزایده,مزایده اپارتمان مسکونی اعیان 155.85متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897341/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-608مترمربع'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 608مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 608مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897172/مزایده-ششدانگ-کارخانه-صنعتی-مساحت-20-000متر'>مزایده ششدانگ کارخانه صنعتی مساحت 20.000متر / مزایده,مزایده ششدانگ کارخانه صنعتی مساحت 20.000متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897355/تجدید-مناقصه-حفاری-مجدد-و-آزمایش-پمپاژ-چاه-شماره-4-علی-آباد-تجدید-96-5-2'>تجدید مناقصه حفاری مجدد و آزمایش پمپاژ چاه شماره 4 علی آباد تجدید  96.5.2 / تجدید آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای،تجدید مناقصه حفاری مجدد و آزمایش پمپاژ چاه شماره 4 علی آباد نوبت اول 96.5.2</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897344/مناقصه-دستگاه-پلاگراف-ولتامتری-به-همراه-متعلقات-مربوطه--'>مناقصه دستگاه پلاگراف ولتامتری به همراه متعلقات مربوطه    ... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه دستگاه پلاگراف ولتامتری به همراه متعلقات مربوطه     ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897372/مزایده-ششدانگ-اپارتمان-مسکونی-کلنگی-129-92متر'>مزایده ششدانگ اپارتمان مسکونی کلنگی 129.92متر / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان مسکونی کلنگی 129.92متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897377/مزایده-اپارتمان-مسکونی-مساحت-75-2متر'>مزایده اپارتمان مسکونی مساحت 75.2متر / مزایده,مزایده اپارتمان مسکونی مساحت 75.2متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897458/مزایده-ششدانگ-اپارتمان-مسکونی-104-5متر'>مزایده ششدانگ اپارتمان مسکونی 104.5متر / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان مسکونی 104.5متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897322/مزایده-دستگاه-فتوکپی-شارپ--'>مزایده دستگاه فتوکپی شارپ ... / مزایده, مزایده دستگاه فتوکپی شارپ ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897456/مزایده-ششدانگ-زمین-محصور-447-15متر'>مزایده ششدانگ زمین محصور 447.15متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین محصور 447.15متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897271/مزایده-فروش-کارخانه-و-ماشین-آلات-و-تجهیزات-کارخانه-تجدید'>مزایده فروش کارخانه و ماشین آلات و تجهیزات کارخانه تجدید / آگهی تجدید مزایده , مزایده فروش کارخانه و ماشین آلات و تجهیزات کارخانه تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897334/مناقصه-پروژه-حفرات-خالی-شهرستان-دهلران'>مناقصه  پروژه حفرات خالی شهرستان دهلران  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه  پروژه حفرات خالی شهرستان دهلران </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897323/فراخوان-تکمیل-پروژه-بهسازی-و-بازسازی-بخشی-از-جاده-کنارگذر-خط-لوله---نوبت-دوم'>فراخوان تکمیل پروژه بهسازی و بازسازی بخشی از جاده کنارگذر خط لوله...- نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی ,فراخوان تکمیل پروژه بهسازی و بازسازی بخشی از جاده کنارگذر خط لوله ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897327/فراخوان-مناقصه-اجرای-پوشش-کف-بند-بتنی--تجدید-96-05-02'>فراخوان مناقصه اجرای پوشش کف بند بتنی - تجدید 96.05.02 / تجدید فراخوان جهت برگزاری مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه اجرای پوشش کف بند بتنی- تجدید 96.05.02</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897380/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-707-40متر'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 707.40متر  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 707.40متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897310/مناقصه-خرید-و-توزیع-غذای-دانشجویان-نوبت-دوم'>مناقصه خرید و توزیع غذای دانشجویان- نوبت دوم / آگهی مناقصه , مناقصه خرید و توزیع غذای دانشجویان- نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897313/تجدید-فراخوان-انجام-عملیات-بهره-برداری-و-نگهداری-از-شبکه-های-آبیاری-و-زهکشی---نوبت-دوم'>تجدید فراخوان انجام عملیات بهره برداری و نگهداری از شبکه های آبیاری و زهکشی ... نوبت دوم / مناقصه , تجدید فراخوان انجام عملیات بهره برداری و نگهداری از شبکه های آبیاری و زهکشی ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897317/استعلام-عملیات-اجرایی-و-احداث-اولویت-های-1--2-و-بخشی-از-اولویت-سه-شبکه-جمع-اوری-انتقال-و-انشعابات-فاضلاب--نوبت-دوم'>استعلام عملیات اجرایی و احداث اولویت های 1 ، 2 و بخشی از اولویت سه شبکه جمع اوری، انتقال و انشعابات فاضلاب - نوبت دوم  / استعلام  , استعلام عملیات اجرایی و احداث اولویت های 1 ، 2 و بخشی از اولویت سه شبکه جمع اوری، انتقال و انشعابات فاضلاب - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897282/مزایده-فروش-یکدستگاه-اکسترودر-دو-مارپیچه-با-قابلیت-ورود-نشاسته-PLA--'> مزایده فروش یکدستگاه اکسترودر دو مارپیچه با قابلیت ورود نشاسته PLA... / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش یکدستگاه اکسترودر دو مارپیچه با قابلیت ورود نشاسته PLA....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897348/مناقصه-اصلاح-و-بازسازی-بتن-محوطه-الک-کاتالیستهای-پالایشگاه-نوبت-دوم'>مناقصه اصلاح و بازسازی بتن محوطه الک کاتالیستهای پالایشگاه  نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اصلاح و بازسازی بتن محوطه الک کاتالیستهای پالایشگاه نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897343/مناقصه-بهسازی-و-روکش-آسفالت-جاده-روستای-آنتنی-های---'>مناقصه بهسازی و روکش آسفالت جاده روستای آنتنی های .... / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه بهسازی و روکش آسفالت جاده روستای آنتنی های ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897370/مناقصه-خرید--بارگیری--حمل--باراندازی-و-تحویل-کانالهای-پیش-ساخته-بتنی-(کانالت)'>مناقصه خرید ، بارگیری ، حمل ، باراندازی و تحویل کانالهای پیش ساخته بتنی (کانالت)  / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه خرید ، بارگیری ، حمل ، باراندازی و تحویل کانالهای پیش ساخته بتنی (کانالت) </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897426/مزایده-ششدانگ-یکبابخانه-مساحت-عرصه-477-63مترمربع'>مزایده ششدانگ یکبابخانه مساحت عرصه 477.63مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ یکبابخانه مساحت عرصه 477.63مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897330/مناقصه-خرید-150-دستگاه-کامپیوتر-p4-تجدید-نوبت-دوم'>مناقصه خرید 150 دستگاه کامپیوتر p4  تجدید نوبت دوم / آگهی تجدید مناقصه یک مرحله ای ، مناقصه خرید 150 دستگاه کامپیوتر p4  تجدید نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897302/فراخوان-ارزیابی-خرید-پروژکتور-ex-نوبت-دوم'>فراخوان ارزیابی خرید پروژکتور ex نوبت دوم  / فراخوان ارزیابی کیفی ، فراخوان ارزیابی خرید پروژکتور ex  نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897320/مناقصه-عملیات-اجرای-بهسازی-و-جدولگذاری-و-آسفالت-معابر--'>مناقصه عملیات اجرای بهسازی و جدولگذاری و آسفالت معابر.... / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه عملیات اجرای بهسازی و جدولگذاری و آسفالت معابر....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897328/مزایده-فروش-امتیاز-اولین-شرکت-آیس-پک'>مزایده فروش امتیاز اولین شرکت آیس پک  / مزایده , مزایده فروش امتیاز اولین شرکت آیس پک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897326/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-150متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 150متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 150متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897169/مزایده-ششدانگ-زمین-مزروعی-دیمزار-37000متر'>مزایده ششدانگ زمین مزروعی دیمزار 37000متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مزروعی دیمزار 37000متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897325/مزایده-ملک-مساحت-49-89مترمربع-نوبت-دوم'>مزایده ملک مساحت 49.89مترمربع نوبت دوم  / مزایده,مزایده ملک مساحت 49.89مترمربع نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897311/فراخوان-قطعات-یدکی-جرثقیل-سقفی-نوبت-دوم'>فراخوان قطعات یدکی جرثقیل سقفی نوبت دوم  / آگهی فراخوان مناقصه عمومی، فراخوان قطعات یدکی جرثقیل سقفی    نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897315/مناقصه-پروژه-بازسازی-و-تعمیرات-محوطه-و-ساختمان-ایستگاههای-تقلیل-فشار---نوبت-دوم'>مناقصه پروژه بازسازی و تعمیرات محوطه و ساختمان ایستگاههای تقلیل فشار ... نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه پروژه بازسازی و تعمیرات محوطه و ساختمان ایستگاههای تقلیل فشار ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897395/مزایده-یک-قطعه-زمین-عرصه-237-متر'>مزایده یک قطعه زمین عرصه 237 متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین عرصه 237 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897398/مزایده-یک-قطعه-باغچه-نوبت-دوم'>مزایده یک قطعه باغچه نوبت دوم / مزایده,مزایده یک قطعه باغچه نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897401/مزایده-یک-قطعه-زمین-مزروعی-4500متر'>مزایده یک قطعه زمین مزروعی 4500متر  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مزروعی 4500متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897340/فراخوان-مناقصه-خدمات-انبارداری-و-پشتیبانی-نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه خدمات  انبارداری و پشتیبانی نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی، فراخوان مناقصه خدمات  انبار داری و پشتیبانی مجتمع انبارهای شهید طاهری در تهران  نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897289/مزایده-پلاک-ثبتی-عرصه-361-12متر-نوبت-اول'>مزایده پلاک ثبتی عرصه 361.12متر نوبت اول / مزایده,مزایده پلاک ثبتی عرصه 361.12متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897285/مزایده-سرقفلی-مغازه-مساحت-17-متر'>مزایده سرقفلی مغازه مساحت 17 متر / مزایده,مزایده سرقفلی مغازه مساحت 17 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897283/مزایده-یکباب-منزل-مسکونی-به-پلاک-ثبتی-454-5'>مزایده یکباب منزل مسکونی به پلاک ثبتی 454.5  / مزایده,مزایده یکباب منزل مسکونی به پلاک ثبتی 454.5 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897296/مزایده-فروش-ملک-و-اموال-تجدید'> مزایده فروش ملک و اموال تجدید / آگهی تجدید مزایده , مزایده فروش ملک و اموال تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897280/مناقصه-خرید-خدمات-امنیتی-حفاظتی-نوبت-دوم'>مناقصه خرید خدمات امنیتی، حفاظتی  نوبت دوم  / آگهی مناقصه, مناقصه  خرید خدمات امنیتی، حفاظتی  نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897275/فراخوان-مناقصه-خدمات-تنظیفات-و-اداره-آبدارخانه-پست-و-کپی-و-چاپ-و-تکثیر-در-تهران-نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه خدمات تنظیفات و اداره آبدارخانه، پست و کپی و چاپ و تکثیر در تهران نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی, فراخوان مناقصه خدمات تنظیفات و اداره آبدارخانه، پست و کپی و چاپ و تکثیر در تهران نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897281/مزایده-اراضی-کشاورزی-و-تجاری-و-یک-هفتم-چاه-نوبت-اول'>مزایده اراضی کشاورزی و تجاری و یک هفتم چاه نوبت اول / مزایده,مزایده اراضی کشاورزی و تجاری و یک هفتم چاه نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897346/مزایده-اجاره-چمن-مصنوعی'>مزایده اجاره چمن مصنوعی  / اگهی مزایده عمومی , مزایده اجاره چمن مصنوعی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897305/مزایده-دو-دستگاه-کانکس-12-متری--'>مزایده دو دستگاه کانکس 12 متری... / آگهی مزایده، مزایده دو دستگاه کانکس 12 متری...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897293/مزایده-منزل-مسکونی-عرصه-طبق-سند-68-78متر'>مزایده منزل مسکونی عرصه طبق سند 68.78متر / مزایده,مزایده منزل مسکونی عرصه طبق سند 68.78متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897260/فراخوان-مناقصه-خرید-یکدستگاه-دیزل-ژنراتور-500-کیلووات-نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه خرید یکدستگاه دیزل ژنراتور 500 کیلووات -نوبت دوم  / آگهی فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه خرید یکدستگاه دیزل ژنراتور 500 کیلووات - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897307/مزایده-اجاره-استخر-مریم'>مزایده اجاره استخر مریم  / آگهی مزایده , مزایده اجاره استخر مریم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897274/مزایده-ششدانگ-پلاک-ملکی-ویلایی-اعیان-همکف-60مترمربع'>مزایده ششدانگ پلاک ملکی ویلایی اعیان همکف 60مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ملکی ویلایی اعیان همکف 60مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897268/مناقصه-حمل-گندم-از-سیلوها-و-انبارها-و-مراکز-نگهداری-و-ذخیره-سازی'>مناقصه حمل گندم از سیلوها و انبارها و مراکز نگهداری و ذخیره سازی  / مناقصه حمل گندم از سیلوها و انبارها و مراکز نگهداری و ذخیره سازی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897229/مناقصه-عملیات-راهسازی-پروژه-قطعه-1-ب-باند-دوم--'>مناقصه عملیات راهسازی پروژه قطعه 1/ب باند دوم... / آگهی مناقصه , مناقصه عملیات راهسازی پروژه قطعه 1/ب باند دوم...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897165/مزایده-پلاک-ثبتی-به-مساحت-78-68مترمربع'>مزایده پلاک ثبتی به مساحت 78.68مترمربع / مزایده,مزایده پلاک ثبتی به مساحت 78.68مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897300/مناقصه-مربوط-تعمیرات-اساسی-20-دستگاه-منزل-کارگری'>مناقصه مربوط تعمیرات اساسی 20 دستگاه منزل کارگری / فراخوان مناقصه عمومی، مناقصه مربوط تعمیرات اساسی 20 دستگاه منزل کارگری نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897309/مناقصه-امور-مربوط-به-اپراتوری--خدمات--تنظیفات--دوبار-شمارش-اسکناس---95-5-2'>مناقصه امور مربوط به اپراتوری , خدمات ، تنظیفات ، دوبار شمارش اسکناس.... 95.5.2 / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی , مناقصه امور مربوط به اپراتوری , خدمات ، تنظیفات ، دوبار شمارش اسکناس.... 96.5.2</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897269/مزایده-قطعه-زمینی-به-مساحت-94-46متر-و-منزل-مسکونی'>مزایده قطعه زمینی به مساحت 94.46متر و منزل مسکونی / مزایده,مزایده قطعه زمینی به مساحت 94.46متر و منزل مسکونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897357/مزایده-سنگ-ساختمانی-از-نوع-تراورتن-شکلاتی-نوبت-دوم'>مزایده سنگ ساختمانی از نوع تراورتن شکلاتی- نوبت دوم  / مزایده,مزایده سنگ ساختمانی از نوع تراورتن شکلاتی-  نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897335/مزایده-یک-دستگاه-سواری-لیفان-مدل-1393'>مزایده یک دستگاه سواری لیفان مدل 1393 / مزایده, مزایده یک دستگاه سواری لیفان مدل 1393</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897254/مزایده-24-سهم-از-100-سهم-از-5-دانگ-مشاع-از-زمین'>مزایده 24 سهم از 100 سهم از 5 دانگ مشاع از زمین / مزایده,مزایده 24 سهم از 100 سهم از 5 دانگ مشاع از زمین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897261/مزایده-سه-دانگ-مشاع-از-ششدانگ-واحد-تجاری-18-31متر'>مزایده سه دانگ مشاع از ششدانگ واحد تجاری 18.31متر / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع از ششدانگ واحد تجاری 18.31متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897342/مزایده-سنگ-ساختمانی-از-نوع-تراورتن-عباس-آباد-نوبت-دوم'>مزایده سنگ ساختمانی از نوع تراورتن عباس آباد- نوبت دوم  / آگهی مزایده, مزایده سنگ ساختمانی از نوع تراورتن عباس آباد- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897266/مزایده-مال-غیرمنقول-به-متراژ-بیرونی-خانه-سرا-مساحت-350متر'>مزایده مال غیرمنقول به متراژ بیرونی خانه سرا مساحت 350متر  / مزایده,مزایده مال غیرمنقول به متراژ بیرونی خانه سرا مساحت 350متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897351/مزایده-پنج-دستگاه-کولر-ایستاده-(سالنی)'>مزایده پنج دستگاه کولر ایستاده (سالنی)  / آگهی مزایده, مزایده پنج دستگاه کولر ایستاده (سالنی) </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897179/مزایده-یک-قطعه-زمین-مشتمل-بر-کارگاه-6044متر'>مزایده یک قطعه زمین مشتمل بر کارگاه 6044متر  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مشتمل بر کارگاه 6044متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897264/مزایده-یکباب-باغ-مساحت-1947متر'>مزایده یکباب باغ مساحت 1947متر / مزایده,مزایده یکباب باغ مساحت 1947متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897251/مزایده-17-قطعه-اراضی-زراعتی-و-'>مزایده 17 قطعه اراضی زراعتی و.. / مزایده,مزایده 17 قطعه اراضی زراعتی و..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897248/مزایده-اموال-شامل-21-قطعه-زمین-زراعی-نوبت-اول'>مزایده اموال شامل 21 قطعه زمین زراعی نوبت اول / مزایده,مزایده اموال شامل 21 قطعه زمین زراعی نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897331/مزایده-ششدانگ-زمین-با-قدمت-بنا-بیش-از-15-سال'>مزایده ششدانگ زمین با قدمت بنا بیش از 15 سال  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین با قدمت بنا بیش از 15 سال </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897329/مزایده-پلاک-ثبتی-184-فرعی-از-اصلی-2186-بخش-شش'>مزایده پلاک ثبتی 184 فرعی از اصلی 2186 بخش شش / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 184 فرعی از اصلی 2186 بخش شش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897299/مزایده-فروش-سه-عدد-کانکس-و--'>مزایده فروش سه عدد کانکس و ... / آگهی مزایده اموال منقول, مزایده فروش سه عدد کانکس و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897312/مزایده-یک-واحد-از-مجتمع-مسکونی-بوستان-مدت-بنا-11-سال'>مزایده یک واحد از مجتمع مسکونی بوستان مدت بنا 11 سال  / مزایده,مزایده یک واحد از مجتمع مسکونی بوستان مدت بنا 11 سال </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897308/مزایده-45-117-حبه-از-72-حبه-از-ششدانگ-منزل-مسکونی'>مزایده 45.117 حبه از 72 حبه از ششدانگ منزل مسکونی / مزایده,مزایده 45.117 حبه از 72 حبه از ششدانگ منزل مسکونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897294/فراخوان-تامین-تجهیزات-فعال-و-غیر-فعال-سیستم-های-مخابراتی-و--'>فراخوان  تامین تجهیزات فعال و غیر فعال سیستم های مخابراتی و ... / آگهی فراخوان, فراخوان  تامین تجهیزات فعال و غیر فعال سیستم های مخابراتی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897224/مزایده-ششدانگ-ملک-مسکونی-دو-طبقه'>مزایده ششدانگ ملک مسکونی دو طبقه / مزایده,مزایده ششدانگ ملک مسکونی دو طبقه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897287/مناقصه-خرید-پایه-ورنیه-دار-به-تعداد-43-عدد'>مناقصه خرید پایه ورنیه دار به تعداد 43 عدد  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید پایه ورنیه دار به تعداد 43 عدد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897384/مزایده-ششدانگ-یکباب-منزل-و-پلاک-نه-و-شش-فرعی'>مزایده ششدانگ یکباب منزل و پلاک نه و شش فرعی / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب منزل و پلاک نه و شش فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897386/مزایده-ششدانگ-منزل-و-پلاک-7-و-8-و-4-فرعی-و-زمین'>مزایده ششدانگ منزل و پلاک 7 و 8 و 4 فرعی و زمین  / مزایده,مزایده ششدانگ منزل و پلاک 7 و 8 و 4 فرعی و زمین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897389/مزایده-ششدانگ-یکباب-منزل-و-پلاک-نه-و-شش-فرعی'>مزایده ششدانگ یکباب منزل و پلاک نه و شش فرعی  / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب منزل و پلاک نه و شش فرعی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897392/مزایده-ششدانگ-یکباب-منزل-و-زمین-پلاک-نه-و-شش-فرعی'>مزایده ششدانگ یکباب منزل و زمین پلاک نه و شش فرعی / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب منزل و زمین پلاک نه و شش فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897419/مزایده-قسمتی-از-پلاک-ثبتی-1755-مفروز-نوبت-اول'>مزایده قسمتی از پلاک ثبتی 1755 مفروز نوبت اول  / مزایده,مزایده قسمتی از پلاک ثبتی 1755 مفروز نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897321/مزایده-چاپگر-سوزنی'>مزایده چاپگر سوزنی / آگهی مزایده , مزایده چاپگر سوزنی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897422/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-مساحت-عرصه-180متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت عرصه 180متر  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت عرصه 180متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897291/مناقصه-عمومی-زیرسازی--جدولگذاری-و-آسفالت-معابر-سطح-شهر'>مناقصه عمومی زیرسازی ، جدولگذاری و آسفالت معابر سطح شهر / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه زیرسازی ، جدولگذاری و آسفالت معابر سطح شهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897185/تجدید-مناقصه-پروژه-جدول-گذاری-سطح-شهر-نوبت-دوم'>تجدید مناقصه پروژه جدول گذاری سطح شهر- نوبت دوم  / تجدید آگهی مناقصه عمومی ,تجدید  مناقصه پروژه جدول گذاری سطح شهر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897318/مزایده-فروش-تعدادی-از-املاک-مازاد-شهرستانهای-تابعه-مرکزی'>مزایده فروش تعدادی از املاک مازاد شهرستانهای تابعه مرکزی  / مزایده,مزایده فروش تعدادی از املاک مازاد شهرستانهای تابعه مرکزی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897306/مزایده-فروش-57-قطعه-از-املاک'>مزایده فروش 57 قطعه از املاک / مزایده,مزایده فروش 57 قطعه از املاک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897255/مزایده-فروش-انواع-ماشین-تزریق-پلاستیک-مدل-BL120EK-با-مارک-SHUANGMA'>مزایده فروش انواع ماشین تزریق پلاستیک مدل BL120EK با مارک SHUANGMA  / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش انواع ماشین تزریق پلاستیک مدل BL120EK با مارک SHUANGMA </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897197/مناقصه-تکمیل-سازه-بتنی-ساختمان-عملیاتی----نوبت-دوم'>مناقصه  تکمیل سازه بتنی ساختمان عملیاتی ... - نوبت دوم  / مناقصه , مناقصه  تکمیل سازه بتنی ساختمان عملیاتی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897205/مناقصه-واگذاری-عملیات-اجرایی-جمع-آوری-و-انتقال-پسماندهای--مرحله-دوم-نوبت-اول'>مناقصه واگذاری عملیات اجرایی جمع آوری و انتقال پسماندهای... مرحله دوم نوبت اول / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه واگذاری عملیات اجرایی جمع آوری و انتقال پسماندهای... مرحله دوم نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897695/مزایده-اقلام-ضایعاتی'>مزایده اقلام ضایعاتی / مزایده ، مزایده اقلام ضایعاتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897713/تمدید-مناقصه-بهسازی-برق-واحد-خنک-کن'>تمدید مناقصه بهسازی برق واحد خنک کن / تمدید مناقصه، تمدید مناقصه بهسازی برق واحد خنک کن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897807/تمدید-مناقصه-جهت-ترمیم-ستون-ها-و-دال-های-معیوب'>تمدید مناقصه جهت ترمیم ستون ها و دال های معیوب / تمدید مناقصه, تمدید مناقصه جهت ترمیم ستون ها و دال های معیوب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897869/مناقصه-پلاسترکاری'>مناقصه پلاسترکاری  / مناقصه , مناقصه پلاسترکاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897180/مناقصه-اجرای-دیوار-چینی--زیرسازی-جدولگذاری-و-آسفالت-نوبت-دوم'>مناقصه اجرای دیوار چینی ، زیرسازی، جدولگذاری و آسفالت- نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه اجرای دیوار چینی ، زیرسازی، جدولگذاری و آسفالت نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897679/استعلام-​ترانسفورماتور-800-کیلو-ولت-آمپر'>استعلام ​ترانسفورماتور 800 کیلو ولت آمپر  / استعلام , استعلام ​ترانسفورماتور 800 کیلو ولت آمپر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897699/تجدید-مزایده-اجاره-سه-غرفه-از-غرفه-داخل-سالن'>تجدید مزایده اجاره سه غرفه از غرفه داخل سالن  / تجدید مزایده ,  تجدید مزایده اجاره سه غرفه از غرفه داخل سالن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897687/استعلام-الکتروموتور'>استعلام الکتروموتور  / استعلام ,استعلام الکتروموتور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897690/استعلام-بست-جنت-ترولکس'>استعلام بست جنت ترولکس  / استعلام بهاء, استعلام بست جنت ترولکس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897820/استعلام-تیپل-باطله-تانک'>استعلام تیپل باطله تانک / استعلام بهاء, استعلام تیپل باطله تانک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897693/فراخوان-عملیات-تخریب-و-بازسازی-مجدد-آدمروها'>فراخوان عملیات تخریب و بازسازی مجدد آدمروها / فراخوان عمومی,فراخوان عملیات تخریب و بازسازی مجدد آدمروها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897701/فراخوان-خدمات-نظرسنجی'>فراخوان خدمات نظرسنجی / فراخوان ,  فراخوان خدمات نظرسنجی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897686/فراخوان-عملیات-نظارت--نگهداری--راهبردی--سرویس-و-تعمیر-سیستم-های-برودتی'>فراخوان عملیات نظارت ، نگهداری ، راهبردی ، سرویس و تعمیر سیستم های برودتی / فراخوان عملیات نظارت ، نگهداری ، راهبردی ، سرویس و تعمیر سیستم های برودتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897183/مزایده-تابلوهای-تبلیغاتی-سطح-شهر--نوبت-دوم'>مزایده تابلوهای تبلیغاتی سطح شهر - نوبت دوم  / آگهی مزایده ، مزایده تابلوهای تبلیغاتی سطح شهر - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897834/استعلام-کولر-مرحله-نهایی-کمپرسور-هوای-فشرده--96-05-02'>استعلام کولر مرحله نهایی کمپرسور هوای فشرده - 96.05.02 / استعلام ,استعلام کولر مرحله نهایی کمپرسور هوای فشرده - 96.05.02</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897846/استعلام-بهاء-thyrister-type-cs-300-12-30---96-05-02'>استعلام بهاء thyrister .type.cs 300/12/30 ....96.05.02 / استعلام بهاء الکترونیکی, استعلام بهاء thyrister .type.cs 300/12/30 ....96.05.02</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897810/استعلام-بهاء-رادیاتور-دیزل-اضطراری--96-05-02'>استعلام بهاء رادیاتور دیزل اضطراری - 96.05.02 / استعلام بهاء الکترونیکی, استعلام بهاء رادیاتور دیزل اضطراری - 96.05.02</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897821/استعلام-وکیوم-پمپ-هیدروژن-سه-فاز'>استعلام وکیوم پمپ هیدروژن سه فاز  / استعلام بهاء الکترونیکی, استعلام وکیوم پمپ هیدروژن سه فاز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897847/استعلام-پمپ-کفکش-تک-فاز-ولتاژ-تغذیه-96-5-2'>استعلام پمپ کفکش تک فاز ولتاژ تغذیه 96.5.2 / استعلام بهای الکترونیکی, استعلام پمپ کفکش تک فاز ولتاژ تغذیه  96.5.2</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897840/استعلام-لوازم-یدکی-TAP-CHANGER-ترانس-های-اصلی-واحدهای-گازی-96-5-2'>استعلام لوازم یدکی TAP CHANGER ترانس های اصلی واحدهای گازی 96.5.2 /  فرم استعلام بها, استعلام  لوازم یدکی TAP CHANGER ترانس های اصلی واحدهای گازی 96.5.2</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897864/استعلام-خدمات-مشاوره-ای-مربوط-به-سیستم-جدید-فاضلاب-بهداشتی'>استعلام خدمات مشاوره ای مربوط به سیستم جدید فاضلاب بهداشتی  / استعلام بهاء، استعلام خدمات مشاوره ای مربوط به سیستم جدید فاضلاب بهداشتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897795/استعلام-اصلاح-سیستم-فاضلاب-بهداشتی'>استعلام اصلاح سیستم فاضلاب بهداشتی / استعلام, استعلام اصلاح سیستم فاضلاب بهداشتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897164/مزایده-ششدانگ-یکباب-منزل-با-قدمت-بیست-و-یک-سال'>مزایده ششدانگ یکباب منزل با قدمت بیست و یک سال / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب منزل با قدمت بیست و یک سال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897804/استعلام-POWER-SUPPLY'>استعلام POWER SUPPLY  / استعلام POWER SUPPLY </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897853/استعلام-اکسپنشن-تک-بلوزه-دو-متری--'>استعلام اکسپنشن تک بلوزه دو متری ... / استعلام POWER اکسپنشن تک بلوزه دو متری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897787/استعلام-ترمینال-برق'>استعلام ترمینال برق / استعلام , استعلام استعلام ترمینال برق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897700/استعلام-lapping-machine'>استعلام lapping machine / استعلام, استعلام lapping machine</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897683/استعلامsubmersible-electro-pump'>استعلامsubmersible electro pump / استعلامsubmersible electro pump</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897709/مناقصه-FILTER--'>مناقصه FILTER... / مناقصه،  مناقصه FILTER...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897692/مناقصه-HOSE--'>مناقصه HOSE... / مناقصه، مناقصه HOSE...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897182/مزایده-دو-واحد-تجاری-45-و-35-89مترمربع'>مزایده دو واحد تجاری 45 و 35.89مترمربع  / مزایده,مزایده دو واحد تجاری 45 و 35.89مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897831/استعلام-ساخت-نمگیر-کولینگ'>استعلام ساخت نمگیر کولینگ / استعلام ساخت نمگیر کولینگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897865/استعلام-اویل-کولر-کامل-دامپتراک-R-32'>استعلام  اویل کولر کامل دامپتراک R-32 / استعلام  اویل کولر کامل دامپتراک R-32</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897794/استعلام-سيم-بکسل-28-ميلی-متر--'>استعلام سيم بکسل 28 ميلی متر... / استعلام، استعلام سيم بکسل 28 ميلی متر...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897777/خدمات-نصب-جرثقیل-لودینگ-بارگیری'>خدمات نصب جرثقیل لودینگ بارگیری  / نصب جرثقیل لودینگ بارگیری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897173/مناقصه-عملیات-جدول-گذاری-و-زیرسازی-تعدادی-از-معابر-روستا--نوبت-دوم'>مناقصه  عملیات جدول گذاری و زیرسازی تعدادی از معابر روستا - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه  عملیات جدول گذاری و زیرسازی تعدادی از معابر روستا - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897706/مزایده-اقلام-راکد'>مزایده اقلام راکد  / مزایده اقلام راکد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897817/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-با-قدمت-15-سال'>مزایده ششدانگ آپارتمان با قدمت 15 سال  / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان با قدمت 15 سال </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897833/مزایده-انواع-ضایعات-فلزی--'>مزایده انواع ضایعات فلزی ... / مزایده ،مزایده انواع ضایعات فلزی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897710/مناقصه-اجرای-تکمیل-عملیات-ساخت-و-نصب-اسکلت-فلزی'>مناقصه اجرای تکمیل عملیات ساخت و نصب اسکلت فلزی  / مناقصه اجرای تکمیل عملیات ساخت و نصب اسکلت فلزی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897854/استعلامhex-nut-m6-iso-4032-cl8-cold-galvanized'>استعلامhex nut m6-iso 4032-cl8-cold galvanized / استعلامhex nut m6-iso 4032-cl8-cold galvanized</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897819/استعلام-ورق-teflon-ptfe-foil'>استعلام ورق teflon ptfe foil / استعلام ورق teflon ptfe foil</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897707/استعلام-پمپ-سانتریفیوژ'>استعلام پمپ سانتریفیوژ / استعلام , استعلام پمپ سانتریفیوژ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897694/استعلام-ورق-سربی'>استعلام ورق سربی  / استعلام, استعلام ورق سربی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897721/استعلام-THERMOCOUPLE-type'>استعلام  THERMOCOUPLE type  / استعلام , استعلام THERMOCOUPLE type  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897826/استعلام-ایمپلر'>استعلام ایمپلر  / استعلام بهاء, استعلام ایمپلر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897825/فراخوان-مناقصه-خرید-یک-دستگاه-کروماتو-گرافی-نفوذ-ژل'>فراخوان مناقصه خرید یک دستگاه کروماتو گرافی نفوذ ژل     / فراخوان مناقصه , فراخوان مناقصه خرید یک دستگاه کروماتو گرافی نفوذ ژل    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897178/تجدید-مزایده-اموال-اسقاطی-و-ضایعات-آهن-آلات--نوبت-دوم'>تجدید مزایده اموال اسقاطی و ضایعات آهن آلات - نوبت دوم  / تجدید آگهی مزایده عمومی ,تجدید  مزایده اموال اسقاطی و ضایعات آهن آلات  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897816/فراخوان-مناقصه-تامین-قطعات-برقی-روتور-مانیتورینگ-دما'>فراخوان مناقصه تامین قطعات برقی روتور مانیتورینگ دما / فراخوان مناقصه , فراخوان مناقصه تامین قطعات برقی روتور مانیتورینگ دما</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897838/مناقصه-خدمات-مشاوره-جهت-اجرای-اتوماسیون-شبکه-های-توزیع'>مناقصه  خدمات مشاوره جهت اجرای اتوماسیون شبکه های توزیع / آگهی مناقصه, مناقصه  خدمات مشاوره جهت اجرای اتوماسیون شبکه های توزیع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897815/فراخوان-قطعات-یدکی-رانش-رشته-های-تکمیلی'>فراخوان قطعات یدکی رانش رشته های تکمیلی     / فراخوان, فراخوان قطعات یدکی رانش رشته های تکمیلی    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897806/اصلاحیه-مناقصه-خرید-انواع-بالاست'>اصلاحیه مناقصه خرید انواع بالاست  / اصلاحیه آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای,مناقصه خرید انواع بالاست - اصلاحیه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897842/مزایده-واگذاری-۳-باب-غرفه-حمل-و-نقلی-در-پایانه-بار-تبریزجهت-تاسیس-شرکت'>مزایده واگذاری ۳ باب غرفه حمل و نقلی در پایانه بار تبریزجهت تاسیس شرکت / مزایده، مزایده واگذاری ۳ باب غرفه حمل و نقلی در پایانه بار تبریزجهت تاسیس شرکت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897867/مزایده-واگذاری-امور-خدماتی-و-نگهداری-و-بهره-برداری-از-پارکینگ-پایانه-بار-96-5-2'>مزایده  واگذاری امور خدماتی و نگهداری و بهره برداری از پارکینگ پایانه بار 96.5.2 / آگهی مزایده عمومی,مزایده  واگذاری امور خدماتی و نگهداری و بهره برداری از پارکینگ پایانه بار 96.5.2</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897863/مناقصه-واگذاری-امور-سرویس-پشتیبانی-و-نگهداری-رایانه--'>مناقصه واگذاری امور سرویس، پشتیبانی و نگهداری رایانه... / مناقصه , مناقصه واگذاری امور سرویس، پشتیبانی و نگهداری رایانه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897785/ارزیابی-کیفی-سرویس-و-نگهداری-و-تعمیرات-جاری-و-اساسی-خودروهای-سبک-و-سنگین---'>ارزیابی کیفی سرویس و نگهداری و تعمیرات جاری و اساسی خودروهای سبک و سنگین .... / ارزیابی کیفی سرویس و نگهداری و تعمیرات جاری و اساسی خودروهای سبک و سنگین ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897600/مناقصه-دیوارکشی-بتنی-و-تسطیح-محل-ایستگاه-CGS-دوم-شهر-جدید-پرند--'>مناقصه دیوارکشی بتنی و تسطیح محل ایستگاه CGS دوم شهر جدید پرند ... / مناقصه دیوارکشی بتنی و تسطیح محل ایستگاه CGS دوم شهر جدید پرند ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897848/مناقصه-احداث-و-اصلاح-خط-و-پست-و-بركناری-و-تبدیل-چراغ-خیابانی--'>مناقصه احداث و اصلاح خط و پست و بركناری و تبدیل چراغ خیابانی ... / مناقصه احداث و اصلاح خط و پست و بركناری و تبدیل چراغ خیابانی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897855/مناقصه-احداث-و-اصلاح-خط-و-پست-و-كاهش-قدرت-ترانس-شهرستان-بانه-به-صورت-كلید-دردست'>مناقصه احداث و اصلاح خط و پست و كاهش قدرت ترانس شهرستان بانه به صورت كلید دردست     / مناقصه احداث و اصلاح خط و پست و كاهش قدرت ترانس شهرستان بانه به صورت كلید دردست    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897860/مناقصه-اجرای-عملیات-گازرسانی-به-روستاهای-گرکبود-دانیال--'>مناقصه اجرای عملیات گازرسانی به روستاهای گرکبود،دانیال ... / مناقصه اجرای عملیات گازرسانی به روستاهای گرکبود،دانیال ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897851/فراخوان-تامین-خدمات-حراست-ساختمانهای-مرکزی-انبار-نیزار-قم'>فراخوان تامین خدمات حراست ساختمانهای مرکزی انبار نیزار قم  / فراخوان تامین خدمات حراست ساختمانهای مرکزی انبار نیزار قم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897844/فراخوان-انجام-امورخدماتی-جمع-آوری-و-حمل-مكانیزه-زباله-های-سایت-تهران--'>فراخوان انجام امورخدماتی جمع آوری و حمل مكانیزه زباله های سایت تهران ... / فراخوان انجام امورخدماتی جمع آوری و حمل مكانیزه زباله های سایت تهران ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897827/تجدید-مناقصه-خودروهای-استیجاری-موردنیاز-شرکت-گاز-استان-ایلام'>تجدید مناقصه خودروهای استیجاری موردنیاز شرکت گاز استان ایلام     / تجدید مناقصه خودروهای استیجاری موردنیاز شرکت گاز استان ایلام    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897484/مزایده-ملک-سه-دانگ-مشاع-آپارتمان-بخش-4-ثبت-ساری'>مزایده ملک سه دانگ مشاع آپارتمان بخش 4 ثبت ساری  / مزایده,مزایده ملک سه دانگ مشاع آپارتمان بخش 4 ثبت ساری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/897803/مناقصه-خدمات-دفتری--ماشین-نویسی--منشی-و-بایگانی'>مناقصه خدمات دفتری ، ماشین نویسی ، منشی و بایگانی / مناقصه خدمات دفتری ، ماشین ن