مناقصات و مزایدات | بلاگ

مناقصات و مزایدات

ساخت وبلاگ
 1. تجدید مناقصه عملیات مرمت خانه روغنی / مناقصه, مناقصه عملیات مرمت خانه روغنی ....
 2. مناقصه تهیه و اجرای بیس و آسفالت گرم ... / مناقصه, تهیه و اجرای بیس و آسفالت گرم ...
 3. مناقصه احداث مرکز جامع بهداشتی و درمانی / آگهی فراخوان عمومی مناقصه, مناقصه احداث مرکز جامع بهداشتی و درمانی
 4. مناقصه عملیات خدمات پس از دفن ... / مناقصه, مناقصه عملیات خدمات پس از دفن ...
 5. مناقصه خدمات تهیه و تامین 92 دستگاه انواع خودروهای سبک ...نوبت دوم / مناقصه,مناقصه خدمات تهیه و تامین 92 دستگاه انواع خودروهای سبک ...نوبت دوم
 6. تجدید مناقصه نگهداری و ارهبری BMS و اعلان حریق ... / تجدید مناقصه عمومی، تجدید مناقصه نگهداری و ارهبری BMS و اعلان حریق ...
 7. مناقصه خرید کابل قدرت فشار ضعیف / مناقصه, مناقصه خرید کابل قدرت فشار ضعیف
 8. مناقصه عمومی انجام امداد حوادث، تعمیرات تاسیسات آبرسانی در محدوده خدماتی ... / آگهی فراخوان ارزیابی توان انجام تعهدات و مناقصه عمومی، مناقصه عمومی انجام امداد حوادث، تعمیرات تاسیسات آبرسانی در محدوده خدماتی ...
 9. ارزیابی کیفی خدمات تأمین نیروی انسانی جهت انجام نگهبانی تجدید (نوبت دوم) / تجدید آگهی عمومی ارزیابی کیفی ، ارزیابی کیفی خدمات تأمین نیروی انسانی جهت انجام نگهبانی تجدید (نوبت دوم)
 10. مناقصه اجرای عملیات طراحی، تامین و حمل تجهیزات، عملیات ساختمانی ... (نوبت دوم) / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه اجرای عملیات طراحی، تامین و حمل تجهیزات، عملیات ساختمانی ... (نوبت دوم)
 11. مناقصه انجام امور خدمات عمومی، فنی، اداری در محدوده فعالیت های شرکت نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه انجام امور خدمات عمومی، فنی، اداری در محدوده فعالیت های شرکت نوبت دوم
 12. فراخوان ترمیم کانال های اسیدی و سطحی (نوبت دوم) / آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای توام با ارزیابی کیفی,فراخوان ترمیم کانال های اسیدی و سطحی (نوبت دوم)
 13. مناقصه تامین یک دستگاه دکل دریایی Jack up بهمراه خدمات جانبی (نوبت دوم) / آگهی ارزیابی کیفی, مناقصه تامین یک دستگاه دکل دریایی Jack up بهمراه خدمات جانبی (نوبت دوم)
 14. مناقصه انجام خدمات امداد، بهره برداری، گازبانی... نوبت دوم / مناقصه , مناقصه انجام خدمات امداد، بهره برداری، گازبانی... نوبت دوم
 15. مناقصه عملیات مرمت سنگفرش ... / مناقصه, مناقصه عملیات مرمت سنگفرش ...
 16. مناقصه ارائه خدمات درمانی، مراقبتی، توانبخشی و فیزیوتراپی... (نوبت دوم) / مناقصه عمومی, مناقصه ارائه خدمات درمانی، مراقبتی، توانبخشی و فیزیوتراپی... (نوبت دوم)
 17. مناقصه تامین تجهیزات EMC / مناقصه عمومی، مناقصه تامین تجهیزات EMC
 18. مناقصه خرید خدمات حمل و نقل کالا با وسایط نقلیه تریلر / اگهی مناقصه , مناقصه خرید خدمات حمل و نقل کالا با وسایط نقلیه تریلر
 19. تجدید مناقصه خرید آسفالت مرحله سوم نوبت اول / آگهی تجدید مناقصه عمومی , تجدید مناقصه خرید آسفالت مرحله سوم نوبت اول
 20. مناقصه انتقال نیرو و برق رسانی به شبکه های توزیع / مناقصه, انتقال نیرو و برق رسانی به شبکه های توزیع
 21. مناقصه خرید الکتروموتور ge / اگهی مناقصه , مناقصه خرید الکتروموتور ge
 22. آگهی مناقصه عمومی مدیریت،راهبری و ارائه کلیه خدمات مرتبط با پخت و توزیع غذای (نوبت دوم) / آگهی مناقصه عمومی،آگهی مناقصه عمومی مدیریت،راهبری و ارائه کلیه خدمات مرتبط با پخت و توزیع غذای (نوبت دوم)
 23. مناقصه لکه گیری و آسفالت معابر سطح شهر / آگهی مناقصه , مناقصه لکه گیری و آسفالت معابر سطح شهر
 24. مناقصه stabilizer - نوبت دوم / آگهی مناقصه, مناقصه stabilizer- نوبت دوم
 25. تجدید مناقصه بهسازی و روکش محور آب شیرین ... (نوبت دوم) / فراخوان تجدید مناقصه، تجدید مناقصه بهسازی و روکش محور آب شیرین ... (نوبت دوم)
 26. مناقصه خرید الکتروموتور GE / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید الکتروموتور GE
 27. تجدید مناقصه راهبری، تعمیر و نگهداری تجهیزات سیستم اطفاء حریق آبی و گازی / تجدید مناقصه عمومی، تجدید مناقصه راهبری، تعمیر و نگهداری تجهیزات سیستم اطفاء حریق آبی و گازی
 28. فراخوان مناقصه نظافت سالنهای نمایشگاهی و کل محوطه.... تجدید- نوبت دوم / فراخوان تجدید مناقصه عمومی ، فراخوان مناقصه نظافت سالنهای نمایشگاهی و کل محوطه.... تجدید - نوبت دوم
 29. فراخوان مناقصه سرویس ایاب و ذهاب کارکنان شرکت - نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه سرویس ایاب و ذهاب کارکنان شرکت - نوبت دوم
 30. مناقصه احداث مجموعه فرهنگی نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه احداث مجموعه فرهنگی نوبت دوم
 31. مناقصه رب گوجه فرنگی- نوبت دوم / آگهی مناقصه, مناقصه رب گوجه فرنگی
 32. تجدید مناقصه لوله پلی اتیلن دو جداره فاضلابی 400 م م ... / تجدید آگهی فراخوان مناقصه عمومی، مناقصه لوله پلی اتیلن دو جداره فاضلابی 400 م م ...
 33. مناقصه اجرای عملیات انتقال نیرو و برقرسانی به شبکه های توزیع نیرو - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه اجرای عملیات انتقال نیرو و برقرسانی به شبکه های توزیع نیرو - نوبت دوم
 34. مناقصه پروژه کمپ بین راهی نوبت دوم / مناقصه عمومی , مناقصه پروژه کمپ بین راهی نوبت دوم
 35. مناقصه Complete package of 500psi MPD choke Manifold - نوبت دوم / مناقصه, مناقصه Complete package of 500psi MPD choke Manifold- نوبت دوم
 36. مناقصه ساخت ساختمان آتش نشانی با اسکلت بتنی نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه ساخت ساختمان آتش نشانی با اسکلت بتنی نوبت دوم
 37. مناقصه تهیه مصالح، حمل و اجرای عملیات پیاده راه سازی (نوبت دوم) / مناقصه, مناقصه تهیه مصالح، حمل و اجرای عملیات پیاده راه سازی (نوبت دوم)
 38. مناقصه برگزاری مسابقه طراحی معماری ... / آگهی مسابقه , مناقصه برگزاری مسابقه طراحی معماری ...
 39. تجدید مناقصه خریداری 200 عدد تیر سیمانی 15 متری - نوبت دوم / مناقصه عمومی ، مناقصه خریداری 200 عدد تیر سیمانی 15 متری - نوبت دوم
 40. واگذاری عملیات نگهبانی ساختمان و برون سپاری عملیات نگهداری از شبکه توزیع برق / مناقصه, واگذاری عملیات نگهبانی ساختمان و برون سپاری عملیات نگهداری از شبکه توزیع برق
 41. مناقصه تامین تجهیزات و اجرای پست ... نوبت دوم / مناقصه , مناقصه تامین تجهیزات و اجرای پست ... نوبت دوم
 42. فراخوان رنگ آمیزی اسکلت فلزی واحد CF- نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای توام با ارزیابی کیفی,فراخوان رنگ آمیزی اسکلت فلزی واحد CF- نوبت دوم
 43. مناقصه احداث دیوار حفاظتی رودخانه ... / مناقصه, احداث دیوار حفاظتی رودخانه ...
 44. مناقصه واگذاری حجمی، زمانی اداره امور انبار / آگهی ارزیابی کیفی در مناقصه عمومی، مناقصه واگذاری حجمی، زمانی اداره امور انبار
 45. اصلاحی مناقصه ارائه خدمات بخشی از فعالیتهای بهره برداری ... / مناقصه , اصلاحی مناقصه ارائه خدمات بخشی از فعالیتهای بهره برداری ...
 46. مناقصه جدول کاری آسفالت و موزاییک فرش و ... / مناقصه جدول کاری آسفالت و موزاییک فرش و ...
 47. مناقصه امورات نگهداری، جابجایی، نظافت، تخلیه، بارگیری - نوبت دوم / مناقصه, امورات نگهداری، جابجایی، نظافت، تخلیه، بارگیری - نوبت دوم
 48. مناقصه ساخت و اجرای پل عابر پیاده... / آگهی مناقصه، مناقصه ساخت و اجرای پل عابر پیاده...
 49. مناقصه خرید لوله U-PVC فاضلابی / مناقصه, خرید لوله U-PVC فاضلابی
 50. مناقصه تولید، طراحی و چاپ امنیتی کارت ... / مناقصه , تولید، طراحی و چاپ امنیتی کارت ...
 51. فراخوان خرید تضمینی گندم و دانه های روغنی 96.10.6 / مناقصه , فراخوان خرید تضمینی گندم و دانه های روغنی 96.10.6
 52. مناقصه کلیه امور مرتبط با فضای سبز - مرحله دوم نوبت اول / آگهی مناقصه , مناقصه کلیه امور مرتبط با فضای سبز - مرحله دوم نوبت اول
 53. مناقصه skid mounted centrifucal Horizantal- نوبت دوم / آگهی مناقصه همراه با ارزیابی کیفی، مناقصه skid mounted centrifucal Horizantal- نوبت دوم
 54. مناقصه آسفالت معبر - مرحله اول نوبت دوم / مناقصه عمومی,مناقصه آسفالت معابر - مرحله اول نوبت دوم
 55. مناقصه پروژه تقویت شبکه گاز شهر - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه پروژه تقویت شبکه گاز شهر - نوبت دوم
 56. مناقصه خرید 2 دستگاه دیزل ژنراتور نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید 2 دستگاه دیزل ژنراتور نوبت دوم
 57. مناقصه خدمات مالی و حسابداری نوبت دوم / مناقصه, مناقصه خدمات مالی و حسابداری نوبت دوم
 58. مناقصه خرید انواع تابلو فشار ضعیف ... / مناقصه , مناقصه خرید انواع تابلو فشار ضعیف ...
 59. فراخوان تکمیل پارک تابان فاز 4 ... - تجدید / آگهی تجدید فراخوان عمومی مناقصه, فراخوان تکمیل پارک تابان فاز 4 ... - تجدید
 60. مناقصه پروژه گازرسانی فاز یک شهرک صنعتی ... / مناقصه پروژه گازرسانی فاز یک شهرک صنعتی ...
 61. اصلاحیه مناقصه خودرو بالابر و جرثقیل / اصلاحیه مناقصه عمومی, مناقصه خودرو بالابر و جرثقیل
 62. تجدید فراخوان اصلاح و بهسازی باندوال های خاکی - ریم مخازن و اصلاح تکیه گاههای لوله- نوبت دوم / آگهی تجدید فراخوان ارزیابی کیفی، تجدید فراخوان اصلاح و بهسازی باندوال های خاکی - ریم مخازن و اصلاح تکیه گاههای لوله- نوبت دوم
 63. مناقصه اجرای پروژه اصلاح و بهینه سازی شبکه برق نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای،مناقصه اجرای پروژه اصلاح و بهینه سازی شبکه برق نوبت دوم
 64. مناقصه نگهداری و تعمیرات سیستم مخابرات / مناقصه, نگهداری و تعمیرات سیستم مخابرات
 65. مناقصه اجرای پروژه اصلاح و بهینه سازی شبکه برق- نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای،مناقصه اجرای پروژه اصلاح و بهینه سازی شبکه برق- نوبت دوم
 66. مناقصه عملیات نصب برج و سیمکشی خط چهار مداره نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه عملیات نصب برج و سیمکشی خط چهار مداره نوبت دوم
 67. مناقصه واگذاری تامین نیروی نگهبان- نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای, مناقصه واگذاری تامین نیروی نگهبان- نوبت دوم
 68. مناقصه بیمه حوادث .... (نوبت دوم) / مناقصه,مناقصه بیمه حوادث ... (نوبت دوم)
 69. مناقصه انجام خرید 2 دستگاه دیزل ژنراتور آگهی دوم- نوبت اول / مناقصه , مناقصه انجام خرید 2 دستگاه دیزل ژنراتور آگهی دوم- نوبت اول
 70. مناقصه واگذاری خدمات تعمیر سرویس و نگهداری با تامین قطعه تعداد 403 دستگاه خودپرداز - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه واگذاری خدمات تعمیر سرویس و نگهداری با تامین قطعه تعداد 403 دستگاه خودپرداز - نوبت دوم
 71. فراخوان ارزیابی کیفی تعمیرات و نگهداری شبکه و تاسیسات گازرسانی و خدمات امدادرسانی... (نوبت دوم) / مناقصه, فراخوان ارزیابی کیفی تعمیرات و نگهداری شبکه و تاسیسات گازرسانی و خدمات امدادرسانی... (نوبت دوم)
 72. مناقصه انجام امور عملیات، اتفاقات، روشنایی معابر و تعمیرات موردی نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه انجام امور عملیات، اتفاقات، روشنایی معابر و تعمیرات موردی نوبت دوم
 73. مناقصه خرید دو ردیف چک ولو پایپینگ / مناقصه,مناقصه خرید دو ردیف چک ولو پایپینگ
 74. مناقصه فراخوان شناسایی سرمایه گذار جهت ساخت، بهره برداری و انتقال ....(نوبت دوم) / مناقصه ,مناقصه فراخوان شناسایی سرمایه گذار جهت ساخت، بهره برداری و انتقال .... (نوبت دوم)
 75. همایش بین المللی فریدالدین عطار نیشابوری / همایش بین المللی فریدالدین عطار نیشابوری
 76. تجدید مناقصه اجرای عملیات خدمات شهری شامل نظافت، رفت و روب و شستشوی معابر... (نوبت دوم) / مناقصه,تجدید مناقصه اجرای عملیات خدمات شهری شامل نظافت، رفت و روب و شستشوی معابر... (نوبت دوم)
 77. تجدید مناقصه تعمیرات اساسی آنتن فرستنده jRC و رادیوهای R&SDSC و ..... / آگهی تجدید مناقصه, تجدید مناقصه تعمیرات اساسی آنتن فرستنده jRC و رادیوهای R&SDSC و .....
 78. مناقصه خدمات تامین خودروهای سبک مورد نیاز نوبت دوم / آگهی مناقصه شناسایی و ارزیابی کیفی پیمانکاران ,مناقصه خدمات تامین خودروهای سبک مورد نیاز نوبت دوم
 79. مناقصه ارزیابی کیفی خدمات کنترل مهندسی و انجام خدمات مهندسی .... / فراخوان ارزیابی کیفی مشاوران , مناقصه ارزیابی کیفی خدمات کنترل مهندسی و انجام خدمات مهندسی ....
 80. مناقصه عملیات روکش و لکه گیری (نوبت دوم) / اگهی دعوت به مناقصه , مناقصه عملیات روکش و لکه گیری (نوبت دوم)
 81. مناقصه برکناری و تبدیل شبکه فشار ضعیف مسی ...نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه برکناری و تبدیل شبکه فشار ضعیف مسی ...نوبت دوم
 82. خرید انواع مقره (کششی و اتکایی) از تولیدکنندگان دارای گواهی صلاحیت / مناقصه, خرید انواع مقره (کششی و اتکایی) از تولیدکنندگان دارای گواهی صلاحیت
 83. مناقصه ساخت خوابگاه دانشجویی ... / آگهی فراخوان , مناقصه ساخت خوابگاه دانشجویی ...
 84. مناقصه تامین نیروی نگهبان- 96.10.06 / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه تامین نیروی نگهبان- 96.10.06
 85. هشتمین جشنواره مردمی فیلم عمار / هشتمین جشنواره مردمی فیلم عمار
 86. تجدید فراخوان مناقصه خرید کابل نوبت دوم / تجدید فراخوان مناقصه عمومی ، فراخوان مناقصه خرید کابل نوبت دوم
 87. مناقصه عملیات راهبری ، نگهداری ، تعمیرات و تامین ماشین آلات سنگین نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی توام با ارزیابی کیفی , مناقصه عملیات راهبری ، نگهداری ، تعمیرات و تامین ماشین آلات سنگین نوبت دوم
 88. مناقصه اجرای سیستم اطفاء حریق، ... / مناقصه, اجرای سیستم اطفاء حریق، ...
 89. مناقصه خریداری و نصب دو دستگاه پکیج بویلر ... / مناقصه,مناقصه خریداری و نصب دو دستگاه پکیج بویلر ...
 90. تجدید مناقصه اجرای روکش آسفالت و لکه گیری...- نوبت دوم / مناقصه عمومی, تجدید مناقصه اجرای روکش آسفالت و لکه گیری... - نوبت دوم
 91. مناقصه واگذاری عملیات تهیه،نصب،تعویض،تعمیرودمونتاژ تجهیزات ترافیکی / مناقصه,مناقصه واگذاری عملیات تهیه،نصب،تعویض،تعمیرودمونتاژ تجهیزات ترافیکی
 92. تجدید فراخوان مناقصه نشت یابی خطوط لوله تجدید نوبت دوم / فراخوان تجدید مناقصه عمومی ، فراخوان مناقصه نشت یابی خطوط لوله نوبت دوم
 93. مناقصه ایمن سازی و کیسینگ لوله و گاز و نفت نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه ایمن سازی و کیسینگ لوله و گاز و نفت نوبت دوم
 94. مناقصه تعداد قریب به 1000 نفر با خانواده تحت پوشش بیمه تکمیل درمان نوبت دوم / آگهی مناقصه, مناقصه تعداد قریب به 1000 نفر با خانواده تحت پوشش بیمه تکمیل درمان نوبت دوم
 95. فراخوان ارزیابی کیفی احداث شبکه جمع آوری فاضلاب ...- نوبت دوم / فراخوان ارزیابی,فراخوان ارزیابی کیفی احداث شبکه جمع آوری فاضلاب ... - نوبت دوم
 96. مناقصه نگهداری و راهبری BMS و اعلان حریق شهر - تجدید / آگهی شناسایی پیمانکار تجدید مناقصه عمومی ، مناقصه نگهداری و راهبری BMS و اعلان حریق شهر - تجدید
 97. فراخوان تلمبه نشت بند / فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه خرید دو مرحله ای,فراخوان تلمبه نشت بند
 98. مناقصه عملیات اجرایی پروژه های آبرسانی ...نوبت دوم / مناقصه,مناقصه عملیات اجرایی پروژه های آبرسانی ...نوبت دوم
 99. دومین دوره جشنواره ملی قرآنی و حدیثی / دومین دوره جشنواره ملی قرآنی و حدیثی
 100. مناقصه خرید لوله پلی اتیلن PE80 ... / مناقصه, خرید لوله پلی اتیلن PE80 ...
 101. مناقصه شناسایی و ارزیابی پیمانکاران جهت تهیه و طبخ غذا و اداره رستورانهای تاسیسات تقویت فشار گاز- نوبت دوم / آگهی مناقصه و شناسایی و ارزیابی کیفی پیمانکاران، مناقصه شناسایی و ارزیابی پیمانکاران جهت تهیه و طبخ غذا و اداره رستورانهای تاسیسات تقویت فشار گاز- نوبت دوم
 102. مناقصه اجرای عملیات اصلاح طرح هندسی- نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه اجرای عملیات اصلاح طرح هندسی - نوبت دوم
 103. فراخوان ارزیابی خرید خدمات مالی و حسابداری- نوبت سوم / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی, فراخوان ارزیابی خرید خدمات مالی و حسابداری- نوبت سوم
 104. مناقصه تخریب و برداشت آسفالت، بسترسازی و تهیه و پخش مصالح ...- نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه تخریب و برداشت آسفالت، بسترسازی و تهیه و پخش مصالح ...- نوبت دوم
 105. مناقصه تامین اقلام مورد نیاز ... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تامین اقلام مورد نیاز ...
 106. مناقصه واگذاری اداره امور مربوط به خودروهای استیجاری نوبت دوم / مناقصه , مناقصه واگذاری اداره امور مربوط به خودروهای استیجاری نوبت دوم
 107. مناقصه خرید، نصب و راه اندازی تجهیزات ارتباط تلفنی DTS مراکز دیسپاچینگ -تجدید / آگهی تجدید ارزیابی کیفی مناقصه گران, مناقصه خرید، نصب و راه اندازی تجهیزات ارتباط تلفنی DTS مراکز دیسپاچینگ -تجدید
 108. مناقصه تهیه مصالح و احداث ساختمان 96.10.6 / مناقصه عمومی, مناقصه تهیه مصالح و احداث ساختمان 96.10.6
 109. مناقصه تعمیر پل و بهسازی آسفالتی.... / مناقصه,مناقصه تعمیر پل و بهسازی آسفالتی....
 110. تجدید مناقصه عملیات اصلاح و توسعه شبکه توزیع آب ...نوبت دوم / تجدید مناقصه عملیات اصلاح و توسعه شبکه توزیع آب ...نوبت دوم
 111. مناقصه عمومی واگذاری امور تهیه،پخت و توزیع غذا - نوبت دوم / آگهی مناقصه ، مناقصه عمومی واگذاری امور تهیه،پخت و توزیع غذا - نوبت دوم
 112. مناقصه اجرای عملیات طرح توسعه جنگلکاری .. / مناقصه, اجرای عملیات طرح توسعه جنگلکاری ..
 113. مناقصه اجرای عملیات فاینانس داخلی ..... / مناقصه, اجرای عملیات فاینانس داخلی .....
 114. تجدید مناقصه دفن زباله شهری / تجدید مناقصه, تجدید مناقصه دفن زباله شهری
 115. مناقصه تهیه مواد اولیه، طبخ و سرو غذای نیمروزی کارکنان / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه تهیه مواد اولیه، طبخ و سرو غذای نیمروزی کارکنان
 116. مناقصه احداث طبقه چهارم ساختمان مجتمع فرهنگی - نوبت دوم / مناقصه , مناقصه احداث طبقه چهارم ساختمان مجتمع فرهنگی - نوبت دوم
 117. مناقصه عمومی یک مرحله ای انجام خدمات حفاظت فیزیکی ... / مناقصه , مناقصه عمومی یک مرحله ای انجام خدمات حفاظت فیزیکی ...
 118. فراخوان P/F CONTROL VALVE SAUT DU TARN ... نوبت دوم / مناقصه ,فراخوان P/F CONTROL VALVE SAUT DU TARN ... نوبت دوم
 119. مناقصه بهره برداری و نگهداری از تاسیسات آب آشامیدنی ... / مناقصه بهره برداری و نگهداری از تاسیسات آب آشامیدنی ...
 120. مناقصه بهره برداری و نگهداری از تاسیسات آب آشامیدنی / مناقصه, بهره برداری و نگهداری از تاسیسات آب آشامیدنی ...
 121. مناقصه اصلاح شبکه آب و استانداردسازی انشعابات آب / مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه اصلاح شبکه آب و استانداردسازی انشعابات آب
 122. مناقصه مشارکت در پروژه های فنی، حقوقی و اجرایی / مناقصهع مناقصه مشارکت در پروژه های فنی، حقوقی و اجرایی
 123. مناقصه انجام خدمات تنظیفات محوطه، حفظ و نگهداری، ترمیم و واکاری فضای سبز... (نوبت دوم) / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای، مناقصه انجام خدمات تنظیفات محوطه، حفظ و نگهداری، ترمیم و واکاری فضای سبز... (نوبت دوم)
 124. مناقصه عملیات اصلاح و اجرای روکش آسفالت نوبت دوم / آگهی مناقصه ، مناقصه عملیات اصلاح و اجرای روکش آسفالت نوبت دوم
 125. مناقصه، اجرای خاکبرداری، خاکریزی و زیرسازی معابر .... / مناقصه , مناقصه، اجرای خاکبرداری، خاکریزی و زیرسازی معابر ....
 126. مناقصه واگذاری امور مربوط به کشتارگاه، ساختمان کشتارگاه و تاسیسات (نوبت دوم) / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه واگذاری امور مربوط به کشتارگاه، ساختمان کشتارگاه و تاسیسات (نوبت دوم)
 127. مناقصه پیمانسپاری و تولید کالا / مناقصه, پیمانسپاری و تولید کالا
 128. مناقصه بهره برداری و نگهداری از تاسیسات آب / مناقصه, مناقصه بهره برداری و نگهداری از تاسیسات آب
 129. مناقصه نصب انشعابات آب و فاضلاب ، اجرای خطوط جمع کننده فرعی و منهولهای فاضلاب - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه نصب انشعابات آب و فاضلاب ، اجرای خطوط جمع کننده فرعی و منهولهای فاضلاب - نوبت دوم
 130. مناقصه طراحی سالن همایش- نوبت دوم / مناقصه عمومی, مناقصه طراحی سالن همایش - نوبت دوم
 131. مناقصه تکمیل ابنیه فنی / مناقصه , مناقصه تکمیل ابنیه فنی
 132. مناقصه نصب و خرید سامانه نظارت تصویری- نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای ، مناقصه نصب و خرید سامانه نظارت تصویری - نوبت دوم
 133. مناقصه زیرسازی و جدولگذاری معابر - نوبت دوم / مناقصه عمومی, مناقصه زیرسازی و جدولگذاری معابر
 134. مناقصه خرید یک دستگاه چیلر تراکمی اسکرو هوا خنک و یک دستگاه چیلر تراکمی آب خنک / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای, مناقصه خرید یک دستگاه چیلر تراکمی اسکرو هوا خنک و یک دستگاه چیلر تراکمی آب خنک
 135. فراخوان خرید تضمینی گندم / فراخوان, فراخوان خرید تضمینی گندم
 136. مناقصه تامین ورق پلی پروپیلن / مناقصه ، مناقصه تامین ورق پلی پروپیلن
 137. مناقصه عمومی امور خدماتی / مناقصه, مناقصه عمومی امور خدماتی
 138. مناقصه High speed Radial Bond Tools - نوبت دوم / آگهی مناقصه همراه با ارزیابی کیفی, مناقصه High speed Radial Bond Tools- نوبت دوم
 139. فراخوان تعمیرات اساسی و تامین قطعات یدکی 25 دستگاه air hoist نوبت دوم / آگهی فراخوان مناقصه عمومی,فراخوان تعمیرات اساسی و تامین قطعات یدکی 25 دستگاه air hoist نوبت دوم
 140. تجدید مناقصه عمومی پروژه محوطه سازی، خیابان کشی و دیوار کشی ... / آگهی تجدید مناقصه عمومی , تجدید مناقصه عمومی، پروژه محوطه سازی، خیابان کشی و دیوار کشی ...
 141. مناقصه انجام امور نگهداری فضای سبز و جنگلهای مجموعه ورزشی- تجدید / آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه انجام امور نگهداری فضای سبز و جنگلهای مجموعه ورزشی ...تجدید
 142. مناقصه اجرای عملیات طرح توسعه جنگلکاری.... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه اجرای عملیات طرح توسعه جنگلکاری....
 143. مناقصه زیرسازی و اجرای جدول سطح شهر / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه زیرسازی و اجرای جدول سطح شهر
 144. مناقصه تهیه، طبخ و توزیع غذا ... / مناقصه تهیه، طبخ و توزیع غذا ...
 145. مناقصه احداث سازه بتنی ساختمان ستاد / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای، مناقصه احداث سازه بتنی ساختمان ستاد
 146. مناقصه تهیه و اجرای آسفالت گرم راههای روستایی / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه تهیه و اجرای آسفالت گرم راههای روستایی
 147. مناقصه انجام خدمات کارشناسی و دفتری / مناقصه, مناقصه انجام خدمات کارشناسی و دفتری
 148. خرید تجهیزات EMC / مناقصه, خرید تجهیزات EMC
 149. مناقصه پروژه احداث نهر بتنی- نوبت دوم / آگهی مناقصه , مناقصه پروژه احداث نهر بتنی- نوبت دوم
 150. مناقصه تکمیل راه روستایی سلوبلم تجدید / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تکمیل راه روستایی سلوبلم تجدید
 151. مناقصه پیمانکاری حجمی بخش پخت تایر / مناقصه,مناقصه پیمانکاری حجمی بخش پخت تایر
 152. ابطال مناقصه عملیات نگهداری و بازسازی شبکه های کابل ، هوائی / ابطال عملیات نگهداری و بازسازی شبکه های کابل ، هوائی
 153. تجدید مناقصه جدول گذاری / تجدید مناقصه,مناقصه جدول گذاری
 154. مناقصه پروژه ساخت و نصب مخزن / مناقصه,مناقصه پروژه ساخت و نصب مخزن
 155. فراخوان ایجاد ظرفیت اشتغال برای افراد دارای معلولیت... / فراخوان، فراخوان ایجاد ظرفیت اشتغال برای افراد دارای معلولیت...
 156. مناقصه خریداری پمپ فشار قوی / مناقصه خریداری پمپ فشار قوی
 157. مناقصه عمومی واگذاری امور تهیه ، طبخ و توزیع غذا و ... / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی واگذاری امور تهیه ، طبخ و توزیع غذا و ...
 158. مناقصه تعمیرات کلی در منازل - نوبت دوم / مناقصه, مناقصه تعمیرات کلی در منازل - نوبت دوم
 159. تجدید مناقصه تامین 25 دستگاه آمبولانس - نوبت دوم / تجدید آگهی مناقصه ,مناقصه تامین 25 دستگاه آمبولانس - نوبت دوم
 160. مناقصه عملیات اجرای سقف تیرچه بلوک / آگهی مناقصه, مناقصه عملیات اجرای سقف تیرچه بلوک
 161. مناقصه راهبری و نگهداشت جایگاه شرکتی - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه راهبری و نگهداشت جایگاه شرکتی - نوبت دوم
 162. مناقصه خرید 5 دستگاه بنز ... / مناقصه,مناقصه خرید 5 دستگاه بنز ...
 163. مناقصه، واگذاری لندری / مناقصه , واگذاری لندری
 164. فراخوان مناقصه نصب 1050 انشعاب فولادی و پلی اتیلن پراکنده - نوبت دوم / مناقصه, فراخوان مناقصه نصب 1050 انشعاب فولادی و پلی اتیلن پراکنده- نوبت دوم
 165. فراخوان دیوار سیلبند آزادی نوبت دوم / آگهی فراخوان مناقصه,فراخوان دیوار سیلبند آزادی نوبت دوم
 166. مناقصه سرویس های ایاب و ذهاب ... / مناقصه سرویس های ایاب و ذهاب ...
 167. مناقصه تهیه مصالح، حمل و اجرای عملیات ساماندهی ... / آگهی مناقصه , مناقصه تهیه مصالح، حمل و اجرای عملیات ساماندهی ...
 168. مناقصه طراحی و ساخت جیک و فیکسچر قطعات و... / مناقصه طراحی و ساخت جیک و فیکسچر قطعات و...
 169. مناقصه واگذاری امور جاری آرامستان رضوان - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه واگذاری امور جاری آرامستان رضوان - نوبت دوم
 170. مناقصه عمومی احداث سازه فولادی ساختمان / مناقصه عمومی احداث سازه فولادی ساختمان
 171. مناقصه عمومی امور تاسیساتی و نگهداری خود از قبیل ... / مناقصه , مناقصه عمومی امور تاسیساتی و نگهداری خود از قبیل ...
 172. فراخون مناقصه تعمیرات عمومی ادارات و منازل سازمان - نوبت دوم / آگهی فراخون مناقصه ، فراخون مناقصه تعمیرات عمومی ادارات و منازل سازمان - نوبت دوم
 173. مناقصه اصلاح و بهینه سازی شبکه برق روستایی / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای،مناقصه اجرای پروژه اصلاح و بهینه سازی شبکه برق
 174. مناقصه احداث ایستگاه تقلیل فشار - نوبت دوم / آگهی فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه احداث ایستگاه تقلیل فشار - نوبت دوم
 175. استعلام مصالح ساختمانی ,سامانه تدارکات الکترونیکی دولت / استعلام ,استعلام مصالح ساختمانی ,سامانه تدارکات الکترونیکی دولت
 176. فراخوان نصب سلولهای خورشیدی فتوولتائیک - چاپ دوم / فراخوان , فراخوان نصب سلولهای خورشیدی فتوولتائیک - چاپ دوم
 177. استعلام نمک جهت عملیات راهداری, سایت ستاد / استعلام ,استعلام نمک جهت عملیات راهداری, سایت ستاد
 178. پروژه برق رسانی به روستای بدون برق و ... / مناقصه, پروژه برق رسانی به روستای بدون برق و ...
 179. استعلام بلندگوی line array, سامانه ستاد / استعلام ,استعلام بلندگوی line array, سامانه ستاد
 180. مناقصه خرید انواع ترانسفورماتور کم تلفات / آگهی مناقصه, مناقصه خرید انواع ترانسفورماتور کم تلفات
 181. مناقصه تهیه مصالح، حمل و اجرای 5000 متر شبکه جمع آوری فاضلاب به صورت پراکنده / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه تهیه مصالح، حمل و اجرای 5000 متر شبکه جمع آوری فاضلاب به صورت پراکنده
 182. فراخوان واگذاری طرح های تملک دارایی های سرمایه ای / فراخوان واگذاری طرح های تملک دارایی های سرمایه ای
 183. مناقصه عملیات آسفالت و ترمیم ترانشه - نوبت دوم / آگهی برگزاری مناقصه عمومی ، مناقصه عملیات آسفالت و ترمیم ترانشه - نوبت دوم
 184. مناقصه اجراری پروژه شبکه فشار متوسط ... / مناقصه اجراری پروژه شبکه فشار متوسط ...
 185. مناقصه روکش و آسفالت کوچه ها / مناقصه, مناقصه روکش و آسفالت کوچه ها
 186. اولین کنگره بین المللی چشم انداز مدیریت کلاس جهانی در ایران / اولین کنگره بین المللی چشم انداز مدیریت کلاس جهانی در ایران
 187. مناقصه اجرای 7 کیلومتر شبکه فاضلاب پراکنده / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه اجرای 7 کیلومتر شبکه فاضلاب پراکنده
 188. مناقصه خرید، ساخت، حمل و تحویل یک فروند قایق جمع‌ آوری زباله (اسکونجر) / فراخوان مناقصه عمومی، مناقصه خرید، ساخت، حمل و تحویل یک فروند قایق جمع‌ آوری زباله (اسکونجر)
 189. فراخوان مناقصه ترمیم نوار حفاری ، زیرسازی و اجرای روکش آسفالت نوبت اول مرحله دوم / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه ترمیم نوار حفاری ، زیرسازی و اجرای روکش آسفالت نوبت اول مرحله دوم
 190. فراخوان عمومی پروژه طراحی و تامین تجهیزات و احداث واحدهای تجاری - خدماتی / فراخوان عمومی , فراخوان عمومی پروژه طراحی و تامین تجهیزات و احداث واحدهای تجاری - خدماتی
 191. مناقصه عمومی واگذاری مدیریتی و انجام حجمی کلیه امور مربوط به تهیه مواد اولیه ، طبخ و توزیع غذای دانشجویان ..نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه عمومی واگذاری مدیریتی و انجام حجمی کلیه امور مربوط به تهیه مواد اولیه ، طبخ و توزیع غذای دانشجویان ..نوبت دوم
 192. مناقصه اجرای پروژه زیرسازی و آسفالت کوچه ها و معابر شهر - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای پروژه زیرسازی و آسفالت کوچه ها و معابر شهر - نوبت دوم
 193. مناقصه واگذاری انجام امور خدماتی و تنظیف بیمارستان / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه واگذاری انجام امور خدماتی و تنظیف بیمارستان
 194. فراخوان ارائه خدمات مرکز ارتباطات مردم / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای,فراخوان ارائه خدمات مرکز ارتباطات مردم
 195. مناقصه اجرای پروژه اصلاح و بهینه سازی شبکه برق / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای ، مناقصه اجرای پروژه اصلاح و بهینه سازی شبکه برق
 196. تمدید و اصلاح آگهی نگهداری فضای سبز... / تمدید و اصلاح آگهی مناقصه عمومی، تمدید و اصلاح آگهی نگهداری فضای سبز...
 197. مناقصه امور تعمیر و بازسازی دو دستگاه چیلر / مناقصه ، امور تعمیر و بازسازی دو دستگاه چیلر
 198. مناقصه عمومی اجرای پروژه روسازی، آسفالت و... / مناقصه عمومی اجرای پروژه روسازی، آسفالت و...
 199. مناقصه واگذاری آبیاری تحت فشار بولوار / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه واگذاری آبیاری تحت فشار بولوار
 200. فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه گران انجام خدمات راهبری رستوران و آشپزخانه / فراخوان , فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه گران انجام خدمات راهبری رستوران و آشپزخانه
 201. تمدید و اصلاح مناقصه نگهداری فضای سبز / تمدید و اصلاح آگهی مناقصه عمومی، تمدید مناقصه نگهداری فضای سبز ناحیه ...
 202. مناقصه مرمت و بهسازی جاده و محوطه چاه 62 بی بی حکیمه نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی , مناقصه مرمت و بهسازی جاده و محوطه چاه 62 بی بی حکیمه نوبت دوم
 203. مناقصه خدمات تهیه مواد اولیه غذایی - نوبت دوم / آگهی مناقصه ، مناقصه خدمات تهیه مواد اولیه غذایی - نوبت دوم
 204. فراخوان اجرای طرحهای کوچک تامین آب ... / آگهی فراخوان , فراخوان اجرای طرحهای کوچک تامین آب ...
 205. مناقصه خرید لوله پلی اتلین ... / مناقصه خرید لوله پلی اتلین ...
 206. فراخوان مناقصه تامین ماشین آلات وسائط نقلیه سنگین نوبت دوم / آگهی فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه تامین ماشین آلات وسائط نقلیه سنگین نوبت دوم
 207. فراخوان تکمیل و واگذاری بلوک دوم 48 واحد مسکونی / فراخوان, فراخوان تکمیل و واگذاری بلوک دوم 48 واحد مسکونی
 208. مناقصه پروژه برق رسانی به روستای بدون برق بالا رود / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه پروژه برق رسانی به روستای بدون برق بالا رود
 209. مناقصه زیرسازی، جدول گذاری... / مناقصه عمومی, مناقصه زیرسازی، جدول گذاری...
 210. تجدید مناقصات عمومی حوادث و اتفاقات و بهره برداری از فاضلاب و ... نوبت دوم / تجدید مناقصات عمومی , تجدید مناقصات عمومی حوادث و اتفاقات و بهره برداری از فاضلاب و ... نوبت دوم
 211. فراخوان خدمات تعمیرات اساسی و بازسازی ادارات / آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای,فراخوان خدمات تعمیرات اساسی و بازسازی ادارات
 212. مناقصه کلیه امور تعمیر و نگهداری موتورخانه / مناقصه ، مناقصه کلیه امور تعمیر و نگهداری موتورخانه
 213. مناقصه تهیه، طبخ و توزیع غذای کارکنان عملیاتی... / مناقصه عمومی, مناقصه تهیه، طبخ و توزیع غذای کارکنان عملیاتی...
 214. مناقصه سرویس ، نگهداری و تعمیرات سیستم های روشنایی (نوبت دوم) / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه سرویس ، نگهداری و تعمیرات سیستم های روشنایی (نوبت دوم)
 215. مناقصه خدمات تهویه تبرید سبک و سنگین اپراتور دستگاه های خنک کننده و ... / مناقصه , مناقصه خدمات تهویه تبرید سبک و سنگین اپراتور دستگاه های خنک کننده و ...
 216. مناقصه اجرای پروژه اصلاح و بهینه سازی شبکه برق ...- نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه اجرای پروژه اصلاح و بهینه سازی شبکه برق ...- نوبت دوم
 217. مناقصه انجام خدمات مراقب دستگاه های آب ، برق و بخار - نوبت دوم / مناقصه, مناقصه انجام خدمات مراقب دستگاه های آب ، برق و بخار - نوبت دوم
 218. مناقصه انجام خدمات تجمیع فنی و تعمیراتی و پشتیبانی / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه انجام خدمات تجمیع فنی و تعمیراتی و پشتیبانی
 219. مناقصه خدمات حجمی تهیه ، طبخ و توزیع غذا / مناقصه, مناقصه خدمات حجمی تهیه ، طبخ و توزیع غذا
 220. آگهی فراخوان استعلام عمومی واحد لاندری بیمارستان مادر / آگهی فراخوان ، آگهی فراخوان استعلام عمومی واحد لاندری بیمارستان مادر
 221. تجدید مناقصه مطالعات جامع طراحی شبکه آبرسانی / تجدید آگهی مناقصه,مناقصه مطالعات جامع طراحی شبکه آبرسانی
 222. مناقصه انجام عملیات خرید، نصب و راه اندازی تجهیزات سامانه حفاظت فیزیکی / مناقصه ,مناقصه انجام عملیات خرید، نصب و راه اندازی تجهیزات سامانه حفاظت فیزیکی
 223. مناقصه پروژه احداث خط فشار متوسط دو مداره ... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه پروژه احداث خط فشار متوسط دو مداره ...
 224. تجدید مناقصه تهیه مواد اولیه، طبخ و توزیع غذا / مناقصه ,تجدید مناقصه تهیه مواد اولیه، طبخ و توزیع غذا
 225. فراخوان مناقصه اجرای خط انتقال آب فولادی- نوبت دوم / آگهی فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه اجرای خط انتقال آب فولادی- نوبت دوم
 226. مناقصه واگذاری خدمات شهری - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه واگذاری خدمات شهری - نوبت دوم
 227. مناقصه تکمیل سالن چند منظوره گلیجرد ازنا ... / مناقصه تکمیل سالن چند منظوره گلیجرد ازنا ...
 228. فراخوان استعلام انجام امور خرید غذای بیرون بر / آگهی فراخوان استعلام عمومی , فراخوان استعلام انجام امور خرید غذای بیرون بر
 229. تجدید مناقصه خرید و نصب نیمکت پارکی ، سطل زباله پارکی ، وسایل ورزشی پارکی.. نوبت دوم / آگهی تجدید مناقصه عمومی , تجدید مناقصه خرید و نصب نیمکت پارکی ، سطل زباله پارکی ، وسایل ورزشی پارکی.. نوبت دوم
 230. تجدید مناقصه شناسایی طرح و ایده و جذب سرمایه گذاری / مناقصه , تجدید مناقصه شناسایی طرح و ایده و جذب سرمایه گذاری
 231. مناقصه عمومی اجرای روشنایی محوطه های عمومی / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای، مناقصه عمومی اجرای روشنایی محوطه های عمومی
 232. مناقصه ارزیابی کیفی 20 دستگاه کاروان فلزی...نوبت دوم / مناقصه, مناقصه ارزیابی کیفی 20 دستگاه کاروان فلزی...نوبت دوم
 233. مناقصه بهسازی و آسفالت معابر سطح شهر - مرحله اول نوبت دوم / آگهی مناقصه , مناقصه بهسازی و آسفالت معابر سطح شهر - مرحله اول نوبت دوم
 234. مناقصه خرید لوله U-PVC فاضلابی نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید لوله U-PVC فاضلابی نوبت دوم
 235. مناقصه اصلاح شبکه آب و استانداردسازی انشعابات آب / مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه اصلاح شبکه آب و استانداردسازی انشعابات آب
 236. مناقصه خرید ورق های ضد سایش ... / مناقصه خرید ورق های ضد سایش ...
 237. مناقصه تعدادی ماشین آلات تولید نان / مناقصه تعدادی ماشین آلات تولید نان
 238. مناقصه احداث راه اصلی ورودی منطقه ویژه اقتصادی / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه احداث راه اصلی ورودی منطقه ویژه اقتصادی
 239. مناقصه تعمیر و بازسازی بوش های بابیتی ناحیه نورد گرم / آگهی فراخوان, مناقصه تعمیر و بازسازی بوش های بابیتی ناحیه نورد گرم
 240. تجدید مناقصه درزگیری ، لکه گیری و روکش آسفالت پودر لاستیکی / آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه درزگیری ، لکه گیری و روکش آسفالت پودر لاستیکی.
 241. مناقصه تکمیل ساختمان اداره ثبت احوال / مناقصه, مناقصه تکمیل ساختمان اداره ثبت احوال
 242. مناقصه عملیات بهره برداری، نگهداری، تعمیرات تصفیه خانه آب و ایستگاه های پمپاژ و ... نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه عملیات بهره برداری، نگهداری، تعمیرات تصفیه خانه آب و ایستگاه های پمپاژ و ... نوبت دوم
 243. تجدید مناقصه مرمت و بازسازی شبکه و سایر شبکه های مدرن / تجدید مناقصه , تجدید مناقصه مرمت و بازسازی شبکه و سایر شبکه های مدرن
 244. مناقصه اجرای عملیات احداث مدول سوم تصفیه خانه فاضلاب نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای عملیات احداث مدول سوم تصفیه خانه فاضلاب نوبت دوم
 245. ماقصه عمومی تهیه مصالح و اجرای حدود 10 کیلومتر شبکه گذاری فلزی و پلی اتیلن گاز - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , ماقصه عمومی تهیه مصالح و اجرای حدود 10 کیلومتر شبکه گذاری فلزی و پلی اتیلن گاز - نوبت دوم
 246. مناقصه پروژه زیرسازی و آسفالت بلوار - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه پروژه زیرسازی و آسفالت بلوار - نوبت دوم
 247. تجدید مناقصه جدول گذاری معابر شهر ... / آگهی تجدید مناقصه عمومی، تجدید مناقصه جدول گذاری معابر شهر ...
 248. استعلام درایو IN DRIVE / استعلام , استعلام درایو IN DRIVE
 249. مناقصه خرید کات اوت 27 کیلو ولت 100 آمپر با مقره اتکایی... / آگهی مناقصات عمومی دو مرحله ای، مناقصه خرید کات اوت 27 کیلو ولت 100 آمپر با مقره اتکایی...
 250. استعلام درایو LENZE8200VECTOR / استعلام , استعلام درایو LENZE8200VECTOR
 251. مناقصه پروژه اجرای سازه / مناقصه,مناقصه پروژه اجرای سازه
 252. مناقصه تامین نیروی انسانی کارگری / مناقصه, مناقصه تامین نیروی انسانی کارگری
 253. استعلام راکتور ورودی سه فاز درایو Siemens / استعلام,استعلام راکتور ورودی سه فاز درایو Siemens
 254. استعلام11 ردیف تجهیزات شبکه و کابل فیبر نوری / استعلام,استعلام 11 ردیف تجهیزات شبکه و کابل فیبر نوری
 255. مناقصه لوله گذاری خط انتقال و شبکه توزیع آب و تکمیل مخزن و بهسازی چشمه ... / آگهی مناقصه، مناقصه لوله گذاری خط انتقال و شبکه توزیع آب و تکمیل مخزن و بهسازی چشمه ...
 256. مناقصه تجهیز و سازی اراضی و خرید لوله پلی اتیلن و .... / مناقصه, مناقصه تجهیز و سازی اراضی و خرید لوله پلی اتیلن و ....
 257. فراخوان ارزیابی کیفی 20 قلم ادوات برقی / فراخوان ارزیابی کیفی , فراخوان ارزیابی کیفی 20 قلم ادوات برقی
 258. استعلام84 ردیف پیچ / استعلام,استعلام 84 ردیف پیچ
 259. استعلام خرید 19 ردیف انواع تیغچه الماسه / استعلام,استعلام خرید 19 ردیف انواع تیغچه الماسه
 260. استعلام شیر سوپاپی دستی چدنی فلنچی / استعلام,استعلام شیر سوپاپی دستی چدنی فلنچی
 261. فراخوان شناسایی منابع در خصوص اقلام خوراکی / فراخوان فراخوان شناسایی منابع در خصوص اقلام خوراکی
 262. مناقصه پروژه تهیه تجهیزات و احداث شبکه توزیع و ساخت / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای ، مناقصه پروژه تهیه تجهیزات و احداث شبکه توزیع و ساخت
 263. مناقصه بهسازی و آسفالت معابر / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه بهسازی و آسفالت معابر
 264. مناقصه خرید P/F MAGNETROL / مناقصه , مناقصه خرید P/F MAGNETROL
 265. مناقصه خرید خط با رنگ سرد ترافیکی ... / مناقصه, مناقصه خرید خط با رنگ سرد ترافیکی ...
 266. مناقصه تهیه مواد اولیه غذایی و طبخ و توزیع غذای بیمارستان / مناقصه, مناقصه تهیه مواد اولیه غذایی و طبخ و توزیع غذای بیمارستان
 267. استعلام شیر کشویی / استعلام , استعلام شیر کشویی
 268. مناقصه پروژه تهیه تجهیزات و احداث شبکه توزیع و سیستم حفاظت / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای ، مناقصه پروژه تهیه تجهیزات و احداث شبکه توزیع و سیستم حفاظت
 269. مناقصه پروژه تهیه تجهیزات و احداث شبکه توزیع، خط تغذیه 96.10.6 / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه پروژه تهیه تجهیزات و احداث شبکه توزیع، خط تغذیه 96.10.6
 270. آگهی فراخوان عمومی مجهز کردن خودرو رنو میدلام به سیستم آتش نشانی / آگهی فراخوان عمومی,آگهی فراخوان عمومی مجهز کردن خودرو رنو میدلام به سیستم آتش نشانی
 271. مناقصه بازسازی شبکه آب ... / مناقصه بازسازی شبکه آب ...
 272. استعلام سلونوئید والو پنوماتیکی / استعلام , استعلام سلونوئید والو پنوماتیکی
 273. مناقصه تمدید پروژه احداث قدرت مانور سیاه منصور / مناقصه عمومی,مناقصه تمدید پروژه احداث قدرت مانور سیاه منصور
 274. استعلام TWIN CAT آشنای با نرم افزار / استعلام , استعلام TWIN CAT آشنای با نرم افزار
 275. استعلام شمش قلع / استعلام, استعلام شمش قلع
 276. استعلام درایو REXROTH / استعلام, استعلام درایو REXROTH
 277. اصلاحیه مزایده واگذاری انجام امور باربری و نظافت ساختمان های تابعه / اصلاحیه مزایده, مزایده واگذاری انجام امور باربری و نظافت ساختمان های تابعه
 278. استعلام درایو SIMENS MICROMASTER440 / استعلام, استعلام درایو SIMENS MICROMASTER440
 279. مناقصه عمومی خرید سیم آلومینومی با مغز فولاد / مناقصه عمومی ، مناقصه عمومی خرید سیم آلومینومی با مغز فولاد
 280. مناقصه تجهیز نفتکشهای موجود / آگهی شناسایی پیمانکار ، مناقصه تجهیز نفتکشهای موجود
 281. اولین همایش ملی گوسفند افشاری / اولین همایش ملی گوسفند افشاری
 282. استعلام درایو BAVR PDC X85 / استعلام , استعلام درایو BAVR PDC X85
 283. فراخوان حفاری و مغزه‌ گیری / آگهی فراخوان عمومی مناقصه یک مرحله‌ای,فراخوان حفاری و مغزه‌ گیری
 284. مناقصه عمومی خرید سیم آلومینومی با مغز فولاد / مناقصه عمومی ، مناقصه عمومی خرید سیم آلومینومی با مغز فولاد
 285. تمدید مناقصه تمدید پروژه کاهش تلفات... / تمدید مناقصه , تمدید مناقصه تمدید پروژه کاهش تلفات ...
 286. استعلام حمل جاده ای 400 دستگاه کانتینر خالی 20 یا 40 فوت / استعلام, استعلام حمل جاده ای 400 دستگاه کانتینر خالی 20 یا 40 فوت
 287. استعلام پرشر سوییچ / استعلام, استعلام پرشر سوییچ
 288. مناقصه اصلاح و بهینه سازی شبکه برق ... / مناقصه, مناقصه اصلاح و بهینه سازی شبکه برق ...
 289. استعلام توزیع کننده هیدرولیک / استعلام, توزیع کننده هیدرولیک
 290. استعلام درایو SIEMENS SINAMICS / استعلام, استعلام درایو SIEMENS SINAMICS
 291. استعلام شانزده ردیف مته قلاویز آچار قلم بند و آچار سه نظام / استعلام, استعلام شانزده ردیف مته قلاویز آچار قلم بند و آچار سه نظام
 292. مناقصه پروژه آسفالت معابر سطح شهر / مناقصه پروژه آسفالت معابر سطح شهر
 293. استعلام انجام روکش لاستیکی واصلاح قسمت فلزی دو عدد بارابان / استعلام, استعلام انجام روکش لاستیکی واصلاح قسمت فلزی دو عدد بارابان
 294. مناقصه اجرای پروژه اصلاح و بهینه سازی شبکه برق / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه اجرای پروژه اصلاح و بهینه سازی شبکه برق
 295. استعلام حمام التروسونیک / استعلام, استعلام حمام التروسونيک
 296. تجدید مناقصه PARTS FOR HOOK VARCO BJ-5500 / مناقصه ، تجدید مناقصه PARTS FOR HOOK VARCO BJ-5500
 297. مناقصه اصلاح و بهینه سازی شبکه برق روستایی مختلف / مناقصه ، مناقصه اصلاح و بهینه سازی شبکه برق روستایی مختلف
 298. مناقصه عمومی سنسورهای نمودارگیری از کل حفاری / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی سنسورهای نمودارگیری از کل حفاری
 299. استعلام نمایشگر ال ای دی صنعتی 55 اینچ / استعلام، استعلام نمایشگر ال ای دی صنعتی 55 اینچ
 300. استعلامbr1360464 brand dispenseete / استعلام,استعلام br1360464 brand dispenseete
 301. مناقصه Gas Chromatograph .... / مناقصه Gas Chromatograph ....
 302. استعلام برنج هندی با کیفیت مرغوب / استعلام , استعلام برنج هندی با کیفیت مرغوب
 303. استعلام تکمیل راه روستایی سلویم / استعلام,استعلام تکمیل راه روستایی سلویم
 304. استعلام لوازم یدکی خودرو / استعلام، استعلام لوازم یدکی خودرو
 305. استعلام کنتور آب هوشمند / استعلام، استعلام کنتور آب هوشمند
 306. مناقصه مناقصه اجرای پروژه برقرسانی , سامانه تدارکات الکترونیکی دولت / مناقصه اجرای پروژه برقرسانی به طرح های تملک دارایی های سرمایه ای سال 96
 307. استعلام خرید تجهیزات ، نصب و راه انداز / استعلام,استعلام خرید تجهیزات ، نصب و راه انداز
 308. مناقصه ساخت carbon ring & bearing / مناقصه ساخت carbon ring & bearing
 309. مناقصه مناقصه اجرای پروژه برقرسانی / مناقصه اجرای پروژه برقرسانی به طرح های تملک دارایی های سرمایه ای
 310. مناقصه مرمت و نگهداری محورهای عشایری / مناقصه عمومی ، مناقصه مرمت و نگهداری محورهای عشایری
 311. استعلام درایوREXROT ECO DRIVE / استعلام, استعلام درایوREXROT ECO DRIVE
 312. استعلام سویچ ۲۴ پورت / استعلام ,استعلام سویچ ۲۴ پورت
 313. مناقصه واگذاری حجمی/ زمانی اداره امور سوختگیری / آگهی ارزیابی کیفی در مناقصه عمومی یک مرحله‌ ای,مناقصه واگذاری حجمی/ زمانی اداره امور سوختگیری
 314. فراخوان خرید یک دستگاه دیزل ژنراتور / فراخوان خرید یک دستگاه دیزل ژنراتور
 315. مناقصه خرید حمل، تحویل، نصب و راه اندازی و آموزش تئوری / فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه خرید حمل، تحویل، نصب و راه اندازی و آموزش تئوری
 316. مناقصه خرید انواع کنتور- اصلاحیه / اصلاحیه مناقصه, مناقصه خرید انواع کنتور- اصلاحیه
 317. استعلام خرید البسه راهداری / استعلام, استعلام خرید البسه راهداری
 318. مناقصه مناقصه اجرای پروژه برقرسانی / مناقصه اجرای پروژه برقرسانی به طرح های تملک دارایی های سرمایه ای
 319. مناقصه مرمت و نگهداری محور عشایری / مناقصه عمومی، مناقصه مرمت و نگهداری محور عشایری
 320. استعلام قطعات سرور / استعلام , استعلام قطعات سرور
 321. استعلام محصولات آرایشی / استعلام,استعلام محصولات آرایشی
 322. استعلام درب اتوماتیک / استعلام ,استعلام درب اتوماتیک
 323. استعلام HP MSA 2040 ENERGY / استعلام ,استعلام HP MSA 2040 ENERGY
 324. استعلام مولد نیتروژن / استعلام، استعلام مولد نیتروژن
 325. مناقصه تهیه مصالح و اجرای عملیات مربوط به تامین برق روستای... / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه تهیه مصالح و اجرای عملیات مربوط به تامین برق روستای...
 326. مناقصه خرید لوله داربست بندی / مناقصه خرید لوله داربست بندی
 327. استعلام تجهیزات خانگی / استعلام,استعلام تجهیزات خانگی
 328. فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه تامین آب آشامیدنی / فراخوان , فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه تامین آب آشامیدنی
 329. استعلام پمپ گریس / استعلام، استعلام پمپ گریس
 330. استعلام روغن مایع سویا / استعلام , استعلام روغن مایع سویا
 331. استعلام پرینتر MFP127 HP LASERJET / استعلام,استعلام پرینتر MFP127 HP LASERJET
 332. مناقصه مرمت راه عشایری... / مناقصه عمومی، مناقصه مرمت راه عشایری...
 333. استعلام BRI360414 BRAND DISPENSETTE / استعلام , استعلام BRI360414 BRAND DISPENSETTE
 334. استعلام اجاق گاز رومیزی 5 شعله / استعلام, استعلام اجاق گاز رومیزی 5 شعله
 335. استعلام چای توینینگز 300 بسته / استعلام,استعلام چای توینینگز 300 بسته
 336. استعلام تعمیرات ساختمان اداری شهرک / استعلام , استعلام تعمیرات ساختمان اداری شهرک
 337. استعلام روغن موتور SAE 30 کیفیت / استعلام,استعلام روغن موتور SAE 30 کیفیت
 338. استعلام سیستم روانکاری سیم بکسل / استعلام سیستم روانکاری سیم بکسل
 339. مناقصه انجام خدمات تشریفات و پذیرایی و.... / مناقصه, مناقصه انجام خدمات تشریفات و پذیرایی و....
 340. استعلام ​جعبه تقسیم لودسل و ... / استعلام بهاء, استعلام ​جعبه تقسیم لودسل و ...
 341. استعلام برنج هندی دانه بلند / استعلام, استعلام برنج هندی دانه بلند
 342. استعلام خرید تجهیزات ارتباطی شبکه / استعلام , استعلام خرید تجهیزات ارتباطی شبکه
 343. استعلام مواد غذایی و نوشیدنی / استعلام , استعلام مواد غذایی و نوشیدنی
 344. استعلام ​شیکر / استعلام , استعلام ​شیکر
 345. فراخوان ارزیابی کیفی حفاری و تجهیز چاه آب آشامیدنی / فراخوان ارزیابی کیفی , فراخوان ارزیابی کیفی حفاری و تجهیز چاه آب آشامیدنی
 346. مناقصه واگذاری عملیات تهیه، نصب، راه‌‌اندازی، تعمیر و نگهداری ........... / مناقصه واگذاری عملیات تهیه، نصب، راه‌‌اندازی، تعمیر و نگهداری ...........
 347. فراخوان بهسازی چشمه / فراخوان بهسازی چشمه
 348. استعلام CURRENT/VOLTAGE CALIBRATOR-FLUKE 715 / استعلام, استعلام CURRENT/VOLTAGE CALIBRATOR-FLUKE 715
 349. مناقصه واگذاری امور خدمات پشتیبانی ساختمان اداری... / مناقصه عمومی، مناقصه واگذاری امور خدمات پشتیبانی ساختمان اداری...
 350. استعلام نصب سیستم اعلام و اطفاء حریق / استعلام , استعلام نصب سیستم اعلام و اطفاء حریق
 351. استعلام قطعات سرور / استعلام , استعلام قطعات سرور
 352. استعلام باطری 12 ولت کوچک 7 آمپر و... / استعلام, استعلام باطری 12 ولت کوچک 7 آمپر و...
 353. اجرای عملیات احداث ساختمان پست امداد فاضلاب و مدیریت بحران / مناقصه, اجرای عملیات احداث ساختمان پست امداد فاضلاب و مدیریت بحران
 354. استعلام احداث استخر ذخیره آب روستا / استعلام، استعلام احداث استخر ذخیره آب روستا
 355. استعلام ​لوله پلی اتیلن / استعلام,استعلام ​لوله پلی اتیلن
 356. مناقصه خرید TEST BENCH / آگهی مناقصه، مناقصه خرید TEST BENCH
 357. مناقصه پروژه آبرسانی / اگهی مناقصه , مناقصه پروژه آبرسانی
 358. مناقصه بهسازی چشمه سرابکلان / مناقصه بهسازی چشمه سرابکلان
 359. مناقصه واگذاری رستوران / مناقصه,مناقصه واگذاری رستوران
 360. مناقصه خریدCNC -CONTROLLED VERTICAL MACINE / آگهی مناقصه، مناقصه خریدCNC -CONTROLLED VERTICAL MACINE
 361. استعلام کابل ... / استعلام, استعلام کابل ...
 362. استعلام تجهیزات راه اندازی و انواع گرم کن های صنعتی و ... / --
 363. مناقصه پروژه آبرسانی... / اگهی مناقصه , مناقصه پروژه آبرسانی...
 364. فراخوان مناقصه بازسازی 6 دستگاه خودروی آتش نشانی / فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای , فراخوان بازسازی 6 دستگاه خودروی آتش نشانی
 365. استعلام دوربین دیجیتال کانن / استعلام, استعلام دوربین دیجیتال کانن
 366. استعلام لاینر- روتاری جوینت / استعلام, استعلام لاینر- روتاری جوینت
 367. استعلام کلیدها و متعلقات و کابل / استعلام , استعلام کلیدها و متعلقات و کابل
 368. استعلام تجهیزات راه اندازی و انواع گرم کن های صنعتی... / استعلام, استعلام تجهیزات راه اندازی و انواع گرم کن های صنعتی...
 369. استعلام اسکروبرنر حرکت عرضی تورچکار و... / استعلام اسکروبرنر حرکت عرضی تورچکار و...
 370. استعلام پمپ PROMINENT / استعلام ,استعلام ​پمپ PROMINENT
 371. فراخوان پروژه آماده سازی موزه صنایع دستی و خانه جهانگردی / اگهی فراخوان ,فراخوان پروژه آماده سازی موزه صنایع دستی و خانه جهانگردی
 372. استعلام حفاری و کابلکشی فیبر نوری / استعلام, استعلام حفاری و کابلکشی فیبر نوری
 373. استعلام مهتابی دو قلو و ... / استعلام, استعلام مهتابی دو قلو و ...
 374. استعلام OIL PUMP / استعلام, استعلام OIL PUMP
 375. مناقصه خرید CIRCULAR WELDING MACHINE / مناقصه، مناقصه خرید CIRCULAR WELDING MACHINE
 376. فراخوان مناقصه خدمات تعمیرات اساسی و بازسازی ادارات نوبت دوم / آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای, فراخوان مناقصه خدمات تعمیرات اساسی و بازسازی ادارات نوبت دوم
 377. استعلام حفاری و کابلکشی فیبر نوری / استعلام, استعلام حفاری و کابلکشی فیبر نوری
 378. استعلام پیچ گوه میانی زره فک متحرک سنگ شکن / استعلام بهاء,استعلام پیچ گوه میانی زره فک متحرک سنگ شکن
 379. استعلام WATER JET / استعلام, استعلام WATER JET
 380. مناقصه خرید ماده جاذب / مناقصه, مناقصه خرید ماده جاذب
 381. استعلام اتصال انبساطی / استعلام، استعلام اتصال انبساطی
 382. مناقصه خرید 4 دستگاه موتور جوش دیزل / مناقصه، خرید 4 دستگاه موتور جوش دیزل
 383. استعلام نصب 150 عدد ACCESS POINT و 20 عدد سوئیچ ورک دیواری / استعلام, استعلام نصب 150 عدد ACCESS POINT و 20 عدد سوئیچ ورک دیواری
 384. استعلام حفاری و کابلکشی فیبر نوری / استعلام, استعلام حفاری و کابلکشی فیبر نوری
 385. استعلام کارت مبدل آنالوگ به دیجیتال / فرم استعلام بها, استعلام کارت مبدل آنالوگ به دیجیتال
 386. استعلام ​کنترل یونیت و کی پد - کارت تغذیه / استعلام , استعلام ​کنترل یونیت و کی پد - کارت تغذیه
 387. مناقصه horizontal lathe machinr / مناقصه، مناقصه horizontal lathe machinr
 388. استعلام سوئیچ سیسکو ... / استعلام بهاء, استعلام سوئیچ سیسکو ...
 389. مناقصه انجام رنگ آمیزی دکل های مخابراتی بندر لنگه و .... / مناقصه, مناقصه انجام رنگ آمیزی دکل های مخابراتی بندر لنگه و...
 390. فراخوان مناقصه پروژه ایجاد و تجهیز مرکز فرماندهی عملیات اضطراری (EOC) / فراخوان مناقصه پروژه ایجاد و تجهیز مرکز فرماندهی عملیات اضطراری (EOC)
 391. مناقصه نصب ۱۰۰۰۰ کنتور و رگلاتور در سطح شهرستان ... / مناقصه,مناقصه نصب ۱۰۰۰۰ کنتور و رگلاتور در سطح شهرستان ...
 392. استعلام پنجره دو جداره upvc / استعلام,استعلام پنجره دو جداره upvc
 393. استعلام عملیات ساختمانی / استعلام , استعلام عملیات ساختمانی
 394. دعوتنامه مطالعات تکمیلی آبهای غیر متعارف / دعوتنامه مطالعات تکمیلی آبهای غیر متعارف
 395. استعلام پوزیشنر مربوط به کنترل ولو / استعلام, استعلام پوزیشنر مربوط به کنترل ولو
 396. مناقصه خرید 600 تن سیم کاناری ... / مناقصه,مناقصه خرید 600 تن سیم کاناری ...
 397. استعلام تابلو PDBDC10 فیوز و .... / استعلام بهاء, استعلام تابلو PDBDC10 فیوز و ....
 398. مناقصه خرید دستگاه پکیج هیدروژن / مناقصه، مناقصه خرید دستگاه پکیج هیدروژن
 399. استعلام خرید لباس و کفش نگهبانی / برگ استعلام بها , استعلام خرید لباس و کفش نگهبانی
 400. مناقصه خرید خودرو بالابر آتش نشانی / مناقصه، خرید خودرو بالابر آتش نشانی
 401. ​فراخوان مناقصه بازسازی ۶ کیلومتر شبکه آب و ۶۰۰ فقره انشعاب آب / ​فراخوان مناقصه , ​فراخوان مناقصه بازسازی ۶ کیلومتر شبکه آب و ۶۰۰ فقره انشعاب آب
 402. مناقصه خرید قطعات مبدل / مناقصه، مناقصه خرید قطعات مبدل
 403. استعلام کارت PUCP (VER:2) سوئیچ کپاتل و ... / استعلام بها, استعلام کارت PUCP (VER:2) سوئیچ کپاتل و ...
 404. خریداری لوله بدون درز / مناقصه, خریداری لوله بدون درز
 405. استعلام کابل نمره 300 مسی افشان روکشدار / استعلام بهاء, استعلام کابل نمره 300 مسی افشان روکشدار
 406. استعلام لیفتراک / استعلام , استعلام لیفتراک
 407. استعلام گوشت منجمد / استعلام, استعلام گوشت منجمد
 408. استعلام آشکارسازها و انتقال ... / استعلام,استعلام آشکارسازها و انتقال ...
 409. مناقصه خدمات فضای سبز ادارات و منازل سازمانی ... / مناقصه عمومی, مناقصه خدمات فضای سبز ادارات و منازل سازمانی ...
 410. مناقصه خدمات پیمانکاری خط اصلی انتقال فاضلاب شهر گلبهار / مناقصه,مناقصه خط اصلی انتقال فاضلاب شهر گلبهار
 411. مناقصه اجرای عملیات تعریض سکو و رمپ انبارهای منطقه / مناقصه اجرای عملیات تعریض سکو و رمپ انبارهای منطقه
 412. استعلام PIGTAIL و ... / استعلام بها, استعلام PIGTAIL و ...
 413. استعلام تامین پهنای باند ایرانسل و همراه اول / استعلام بهاء , استعلام تامین پهنای باند ایرانسل و همراه اول
 414. مناقصه واگذاری نگهداشت شتاب دهنده خطی واحد رادیوتراژی / مناقصه واگذاری نگهداشت شتاب دهنده خطی واحد رادیوتراژی
 415. اصلاحیه مناقصه بهسازی ، نگهداری و ایمن سازی راههای روستایی / اصلاحیه ,اصلاحیه مناقصه بهسازی ، نگهداری و ایمن سازی راههای روستایی
 416. مناقصه خدمات پیمانکاری طرح آبرسانی و.... / مناقصه, مناقصه خدمات پیمانکاری طرح آبرسانی و....
 417. مناقصه احداث ۲ مورد بند سنگی ملاتی در حوزه آبخیز دالکی / مناقصه احداث ۲ مورد بند سنگی ملاتی در حوزه آبخیز دالکی
 418. مناقصه احداث سالن جند منظوره ۱۵۰۰ نفره فامنین / مناقصه احداث سالن جند منظوره ۱۵۰۰ نفره فامنین
 419. استعلام سیم بکسل مغز کنفی / استعلام , استعلام سیم بکسل مغز کنفی
 420. مناقصه خدمات حجمی تهیه، طبخ و توزیع غذا ... / مناقصه خدمات حجمی تهیه، طبخ و توزیع غذا ...
 421. مناقصه اجرای شبکه برق و روشنایی / مناقصه اجرای شبکه برق و روشنایی
 422. مناقصه توسعه و اصلاح شبکه آب نقاط پراکنده اهواز(ب) / مناقصه توسعه و اصلاح شبکه آب نقاط پراکنده اهواز(ب)
 423. مناقصه عملیات آبنیه و آسفالت معابر ... / مناقصه, مناقصه عملیات آبنیه و آسفالت معابر ...
 424. استعلام امورات سوئیچ گویان / استعلام بهاء , استعلام امورات سوئیچ گویان
 425. مناقصه احداث ایستگاه تقلیل فشار گاز ... - نوبت دوم / آگهی فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه احداث ایستگاه تقلیل فشار گاز ... - نوبت دوم
 426. مناقصه ایمن سازی و اصلاح دوربرگردان شهرک بهرام / مناقصه ایمن سازی و اصلاح دوربرگردان شهرک بهرام
 427. استعلام یونیت هیتر آب گرم / استعلام , استعلام یونیت هیتر آب گرم
 428. فراخوان عمومی انتخاب سرمایه گذار ساماندهی فلافلی های سیار / فراخوان عمومی , فراخوان عمومی انتخاب سرمایه گذار ساماندهی فلافلی های سیار
 429. استعلام کابلکشی فیبر نوری داخلی ساختمان / استعلام کابلکشی فیبر نوری داخلی ساختمان
 430. مناقصه توسعه و اصلاح شبکه آب نقاط پراکنده اهواز(الف) / مناقصه توسعه و اصلاح شبکه آب نقاط پراکنده اهواز(الف)
 431. استعلام تعمیر و نگهداری سیستم رایانه / استعلام, استعلام تعمیر و نگهداری سیستم رایانه
 432. استعلام قطعات و تجهیزات ابزار دقیقی خاص خدمات صنعتی .... / استعلام قطعات و تجهیزات ابزار دقیقی خاص خدمات صنعتی ....
 433. مناقصه تعمیرات پل کمربندی هندیجان / مناقصه ایمن سازی و اصلاح دوربرگردان شهرک بهرام
 434. مناقصه اجرای خط برق و نصب ترانس / مناقصه اجرای خط برق و نصب ترانس
 435. استعلام خرید کلینوپتیولایت پتاسیم (زئولیت) / استعلام بهاء، استعلام خرید کلینوپتیولایت پتاسیم (زئولیت)
 436. مناقصه تهیه مصالح و حفاری یک حلقه چاه به روش ضربه ای / مناقصه یک مرحله ای,مناقصه تهیه مصالح و حفاری یک حلقه چاه به روش ضربه ای
 437. استعلام خرید کارت / استعلام بهاء , استعلام خرید کارت
 438. دعوتنامه اجرای اصلاح و توسعه شبکه توزیع داخلی روستای کرفس / دعوتنامه اجرای اصلاح و توسعه شبکه توزیع داخلی روستای کرفس
 439. استعلام المان ها و یونیت های ... / استعلام,استعلام المان ها و یونیت های ...
 440. مناقصه خدمات تهویه تبرید سبک و سنگین اپراتور دستگاه های خنک کننده و ... (نوبت دوم) / مناقصه , مناقصه خدمات تهویه تبرید سبک و سنگین اپراتور دستگاه های خنک کننده و ... (نوبت دوم)
 441. مناقصه تعمیرات هندریل و قرنیز پلهای بزرگ استان / مناقصه تعمیرات هندریل و قرنیز پلهای بزرگ استان
 442. استعلام حفاری و کابلکشی فیبر نوری / استعلام حفاری و کابلکشی فیبر نوری
 443. استعلام دوربین عکاسی دیجیتال / استعلام ,استعلام دوربین عکاسی دیجیتال
 444. مناقصه احداث رادیه ، برید و تعمیرات پل ها / مناقصه, مناقصه احداث رادیه ، برید و تعمیرات پل ها
 445. مناقصه تهیه مصالح و لوله گذاری خط انتقال آب / آگهی مناقصه یک مرحله ای,مناقصه تهیه مصالح و لوله گذاری خط انتقال آب
 446. دعوتنامه تجهیز چاه جدید روستاهای ده فول شهرستان نهاوند / دعوتنامه تجهیز چاه جدید روستاهای ده فول شهرستان نهاوند
 447. مناقصه خرید کارتهای دیجیتال ورودی و خروجی / خرید
 448. استعلام خرید 40 دستگاه کنتور / استعلام, استعلام خرید 40 دستگاه کنتور
 449. استعلام کابل کنترل / استعلام ,استعلام کابل کنترل
 450. مناقصه انتخاب پیمانکار عملیات اجرایی... / مناقصه, مناقصه انتخاب پیمانکار عملیات اجرایی...
 451. فراخوان مناقصه ایمن سازی محور مجاور حاشیه جاده / فراخوان مناقصه , فراخوان مناقصه ایمن سازی محور مجاور حاشیه جاده
 452. استعلام صندلی آمفی تئاتری VIP / استعلام, استعلام صندلی آمفی تئاتری VIP
 453. مناقصه واگذاری خدمات حمل ونقل درون و برون شهری / اگهی مناقصه , مناقصه واگذاری خدمات حمل ونقل درون و برون شهری
 454. استعلام پروژکتور اسپات / استعلام, استعلام پروژکتور اسپات
 455. آگهی مناقصه تهیه مصالح و لوله گذاری شبکه توزیع آب / آگهی مناقصه یک مرحله ای,آگهی مناقصه تهیه مصالح و لوله گذاری شبکه توزیع آب
 456. استعلام درایو 45 کیلووات / استعلام ,استعلام درایو 45 کیلووات
 457. استعلام خرید تجهیزات چوبی کتابخانه ای / استعلام , استعلام خرید تجهیزات چوبی کتابخانه ای
 458. استعلام کفش ایمنی برند exalter سرپنجه... / استعلام, استعلام کفش ایمنی برند exalter سرپنجه...
 459. استعلام پک صنایع دستی / استعلام, استعلام پک صنایع دستی
 460. استعلام کیبورد و ماوس / استعلام, استعلام کیبورد و ماوس
 461. استعلام ولو یکطرفه سمت خروجی دیافراگم پمپ کولانت ... / استعلام , استعلام ولو یکطرفه سمت خروجی دیافراگم پمپ کولانت ...
 462. مناقصه احداث روشنایی محور / آگهی مناقصه، مناقصه احداث روشنایی محور
 463. استعلام خرید چاپگر چاپ شناسنامه بزرگ... / استعلام, استعلام خرید چاپگر چاپ شناسنامه بزرگ...
 464. استعلام چهارچوب و درب اچ دی اف / استعلام, استعلام چهارچوب و درب اچ دی اف
 465. فراخوان قرائت ادوات ایستگاه های آب و هواشناسی / فراخوان قرائت ادوات ایستگاه های آب و هواشناسی
 466. استعلام کمپرسور / استعلام,استعلام کمپرسور
 467. آگهی مناقصه تهیه مصالح و تجهیز چاه در روستایی مارازاد / آگهی مناقصه,آگهی مناقصه تهیه مصالح و تجهیز چاه در روستایی مارازاد
 468. استعلام پروژکتور سافت / استعلام, استعلام پروژکتور سافت
 469. فراخوان واگذاری امور حمل و نقل واحدهای تابعه / فراخوان واگذاری امور حمل و نقل واحدهای تابعه
 470. استعلام کفش مردانه اداری بنددار / استعلام, استعلام کفش مردانه اداری بنددار
 471. استعلام خرید مواد شیمیایی اسید سولفوریک و ... / استعلام , استعلام خرید مواد شیمیایی اسید سولفوریک و ...
 472. فراخوان مناقصه رفع 10 نقطعه حادثه خیز / فراخوان مناقصه , فراخوان مناقصه رفع 10 نقطعه حادثه خیز
 473. استعلام یخچال 13 فوت پارس جایخی دار / استعلام,استعلام یخچال 13 فوت پارس جایخی دار
 474. استعلام شیرات اهرمی به تعداد 44 عدد ... / استعلام,استعلام شیرات اهرمی به تعداد 44 عدد ...
 475. استعلام پک صنایع دستی / استعلام, استعلام پک صنایع دستی
 476. استعلام صندلی آمفی تئاتری / استعلام , استعلام صندلی آمفی تئاتری
 477. استعلام کاغذ 80 گرمی / استعلام, استعلام کاغذ 80 گرمی
 478. مناقصه انجام خدمات تجمیع فنی و تعمیراتی و ... / مناقصه انجام خدمات تجمیع فنی و تعمیراتی و ...
 479. آگهی فراخوان سرمایه گذاری جهت احداث نیروگاه خورشیدی / فراخوان ،آگهی فراخوان سرمایه گذاری جهت احداث نیروگاه خورشیدی
 480. استعلام تاسیسات و مصالح / استعلام , استعلام تاسیسات و مصالح
 481. مناقصه اجرای طرح آبرسانی... / مناقصه,مناقصه اجرای طرح آبرسانی...
 482. مناقصه اجرای خط برق و نصب ترانس / مناقصه اجرای خط برق و نصب ترانس
 483. استعلام رولر تفلونی... / استعلامف استعلام رولر تفلونی...
 484. استعلام دستگاه چاپ کارت / استعلام, استعلام دستگاه چاپ کارت
 485. استعلام هیدروکوپلینگ نوار نقاله ... / استعلام,استعلام هیدروکوپلینگ نوار نقاله ...
 486. فراخوان مناقصه تجهیزات مرکب سازی / فراخوان مناقصه , فراخوان مناقصه تجهیزات مرکب سازی
 487. مناقصه خرید، نصب و راه اندازی، خدمات پشتیبانی و گارانتی و... / مناقصه خرید، نصب و راه اندازی، خدمات پشتیبانی و گارانتی و...
 488. فراخوان خرید یراق آلات جهت احداث خطوط فوق توزیع برق / فراخوان خرید یراق آلات جهت احداث خطوط فوق توزیع برق
 489. استعلام ​هارد سرور و RAM / استعلام , استعلام ​هارد سرور و RAM
 490. استعلام روغن ترانسفورماتور / استعلام , استعلام روغن ترانسفورماتور
 491. استعلام پروژکتور فلات اسپات / استعلام,استعلام پروژکتور فلات اسپات
 492. استعلام پک صنایع دستی / استعلام, استعلام پک صنایع دستی
 493. آگهی مناقصه اصلاح شبکه آب و استاندارد سازی انشعاب آب حدفاصل / اگهی مناقصه,آگهی مناقصه اصلاح شبکه آب و استاندارد سازی انشعاب آب حدفاصل
 494. استعلام درب و پنجره UPVC / استعلام, استعلام درب و پنجره UPVC
 495. استعلام پتو، بالش، روبالشی / استعلام, استعلام پتو، بالش، روبالشی
 496. استعلام شیر کشوئی چدنی زبانه پلاستیکی ... / استعلام,استعلام شیر کشوئی چدنی زبانه پلاستیکی ...
 497. مناقصه حمل بیست هزار تن ذرت داخلی / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه حمل بیست هزار تن ذرت داخلی
 498. استعلام طراحی صفحه آرایی صفحه بندی / استعلام,استعلام طراحی صفحه آرایی صفحه بندی
 499. استعلام دستگاه ونتیلاتور فول پارامتر / استعلام , استعلام دستگاه ونتیلاتور فول پارامتر
 500. مناقصه تامین سیستم هواساز، فن کوئل و ... / مناقصه تامین سیستم هواساز، فن کوئل و ...
 501. استعلام فایروال بومی / استعلام, استعلام فایروال بومی
 502. استعلام ​لب تاپ 15 اینچ ایسوس مدل k556 / استعلام , استعلام ​لب تاپ 15 اینچ ایسوس مدل k556
 503. استعلام خرید لوله پلی اتیلن یک اینچ / استعلام , استعلام خرید لوله پلی اتیلن یک اینچ
 504. ​فراخوان مناقصه اجرای شبکه فاضلاب و نصب انشعابات فاضلاب / ​فراخوان مناقصه , ​فراخوان مناقصه اجرای شبکه فاضلاب و نصب انشعابات فاضلاب
 505. استعلام ارائه اپلیکیشن اندرویدی جامع ... / استعلام,استعلام ارائه اپلیکیشن اندرویدی جامع ...
 506. استعلام تبلت سامسونگ samsung galxy / استعلام, استعلام تبلت سامسونگ samsung galxy
 507. استعلام مواد آزمایشگاهی / استعلام , استعلام مواد آزمایشگاهی
 508. استعلام خرید 300 عدد چراغ قوه با شارژ / استعلام , استعلام خرید 300 عدد چراغ قوه با شارژ
 509. استعلام اسپیکر / استعلام,استعلام اسپیکر
 510. استعلام مواد غذایی / استعلام,استعلام مواد غذایی
 511. استعلام کالیبراسیون ترازو / استعلام, استعلام کالیبراسیون ترازو
 512. آگهی مناقصه اصلاح شبکه و استانداردسازی انشعابات آب / آگهی مناقصه,آگهی مناقصه اصلاح شبکه و استانداردسازی انشعابات آب
 513. استعلام افزایش ظرفیت ترانس 20/132 کیلوولت / استعلام , استعلام افزایش ظرفیت ترانس 20/132 کیلوولت
 514. استعلام احداث ساختمان آزمایشگاه ستاد ... / استعلام,استعلام احداث ساختمان آزمایشگاه ستاد ...
 515. استعلام دوربین TVI آلبا / استعلام , استعلام دوربین TVI آلبا
 516. فراخوان مناقصه نیرورسانی / فراخوان مناقصه نیرورسانی
 517. استعلام مونیتور صحنه / استعلام,استعلام مونیتور صحنه
 518. استعلام برگزاری کلاس آموزشی / استعلام , استعلام برگزاری کلاس آموزشی
 519. استعلام خرید یک دستگاه رله باسبار پروت... / استعلام, استعلام خرید یک دستگاه رله باسبار پروت...
 520. استعلام احداث شبکه فشار متوسط در روستا / استعلام , استعلام احداث شبکه فشار متوسط در روستا
 521. استعلام ​یک دستگاه سرور hp / استعلام, استعلام ​یک دستگاه سرور hp
 522. استعلام تهیه و اجرای ایزوگام سقف / استعلام, استعلام تهیه و اجرای ایزوگام سقف
 523. استعلام کالیبراسیون آون / استعلام , استعلام کالیبراسیون آون
 524. استعلام تامین آب قشلاقات / استعلام , استعلام تامین آب قشلاقات
 525. استعلام بخاری گازی نیک کالا 9000 مدل / استعلام , استعلام بخاری گازی نیک کالا 9000 مدل
 526. استعلام دستگاه تیتراسیون اتوماتیک برند ... / استعلام,استعلام دستگاه تیتراسیون اتوماتیک برند ...
 527. استعلام پک صنایع دستی / استعلام , استعلام پک صنایع دستی
 528. استعلام 5 دستگاه رایانه / استعلام ,استعلام 5 دستگاه رایانه
 529. آگهی مناقصه بازسازی 6 کیلومتر شبکه آب / آگهی مناقصه,آگهی مناقصه بازسازی 6 کیلومتر شبکه آب
 530. استعلام مراقبت و نگهداری و آبیاری جنگل / استعلام , استعلام مراقبت و نگهداری و آبیاری جنگل
 531. استعلام ​تعمیرات ساختمانی پستهای انتقال / استعلام, استعلام ​تعمیرات ساختمانی پستهای انتقال
 532. استعلام کانکس نگهبانی به ابعاد 6 متر / استعلام , استعلام کانکس نگهبانی به ابعاد 6 متر
 533. استعلام لنز دوربین عکاسی / استعلام ,استعلام لنز دوربین عکاسی
 534. استعلام حفاری و نصب کیسینگ ... / استعلام,استعلام حفاری و نصب کیسینگ ...
 535. استعلام خرید سیستم سیار ثبت نام کارت / استعلام, استعلام خرید سیستم سیار ثبت نام کارت
 536. استعلام انجام تست های فنی و تعمیرات / استعلام , استعلام انجام تست های فنی و تعمیرات
 537. مناقصه تهیه مصالح و نیرو رسانی به محل تجهیز چاه آب شرب / آگهی مناقصه , مناقصه تهیه مصالح و نیرو رسانی به محل تجهیز چاه آب شرب
 538. استعلام خرید سیستم کامپیوتر و پرینتر و ... / استعلام , استعلام خرید سیستم کامپیوتر و پرینتر و ...
 539. مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث راه عشایری / مناقصه عمومی ، مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث راه عشایری
 540. استعلام دیوارپوش HDF لمینیتی / استعلام,استعلام دیوارپوش HDF لمینیتی
 541. استعلام میز- صندلی- بخاری / استعلام ,استعلام میز- صندلی- بخاری
 542. استعلام مدیریت پهنای باند با نرم افزار ... / استعلام,استعلام مدیریت پهنای باند با نرم افزار ...
 543. استعلام اسکنر فوجیتسو 7260 / استعلام , استعلام اسکنر فوجیتسو 7260
 544. مناقصه تهیه مصالح و تجهیز چاه / آگهی مناقصه , مناقصه تهیه مصالح و تجهیز چاه
 545. مناقصه تامین 45 قلم قطعات یدکی کنترل ولو MASONEILAN / آگهی شناسایی و ارزیابی کیفی مناقصه گران,مناقصه تامین 45 قلم قطعات یدکی کنترل ولو MASONEILAN
 546. استعلام تهیه و نصب انرژی خورشیدی / استعلام ,استعلام تهیه و نصب انرژی خورشیدی
 547. استعلام ​خرید تجهیزات و اقلام کامپیوتری / استعلام, استعلام ​خرید تجهیزات و اقلام کامپیوتری
 548. استعلام سه دستگاه اسپیلت سرد و گرم / استعلام,استعلام سه دستگاه اسپیلت سرد و گرم
 549. استعلام خرید یراق آلات پر ظرفیت / استعلام , استعلام خرید یراق آلات پر ظرفیت
 550. استعلام نرم افزار حضور و غیاب پرسنلی / استعلام,استعلام نرم افزار حضور و غیاب پرسنلی
 551. استعلام خرید نهال مرغوب / استعلام , استعلام خرید نهال مرغوب
 552. استعلام تلویزیون LED هوشمند ایکس ویژن / استعلام,استعلام تلویزیون LED هوشمند ایکس ویژن
 553. استعلام انواع ریبون / استعلام , استعلام انواع ریبون
 554. استعلام خرید و ارسال تجهیزات و لوازم / استعلام,استعلام خرید و ارسال تجهیزات و لوازم
 555. استعلام مراقبت و نگهداری و آبیاری درخت / استعلام , استعلام مراقبت و نگهداری و آبیاری درخت
 556. استعلام فلاکس چای / استعلام, استعلام فلاکس چای
 557. استعلام میکروفون سالن جلسات رومیزی / استعلام,استعلام میکروفون سالن جلسات رومیزی
 558. استعلام ​​خرید اقلام مصرفی پزشکی / استعلام ,استعلام ​​خرید اقلام مصرفی پزشکی
 559. استعلام سنجش سلامت کارکنان / استعلام، استعلام سنجش سلامت کارکنان
 560. استعلام ترازوی دیجیتال 0001% / استعلام,استعلام ترازوی دیجیتال 0001%
 561. استعلام 3 دستگاه خودرو پژو پارس یا سمند / استعلام , استعلام 3 دستگاه خودرو پژو پارس یا سمند
 562. استعلام سرویس و نگهداری دو دستگاه آسان / استعلام, استعلام سرویس و نگهداری دو دستگاه آسان
 563. استعلام لوازم آزمایشگاهی / استعلام , استعلام لوازم آزمایشگاهی
 564. استعلام دستمال حوله ای مرغوب / استعلام، استعلام دستمال حوله ای مرغوب
 565. استعلام ترمیم و اصلاح زیرسازی / استعلام,استعلام ترمیم و اصلاح زیرسازی
 566. استعلام پروژکتور فلات اسپات / استعلام,استعلام پروژکتور فلات اسپات
 567. استعلام خرید لایسنس سایبروم CR50ING / استعلام , استعلام خرید لایسنس سایبروم CR50ING
 568. استعلام دوربین عکاسی و فیلم برداری / استعلام, استعلام دوربین عکاسی و فیلم برداری
 569. استعلام ​تعمیرات اساسی مدارس پانزده / استعلام ,استعلام ​تعمیرات اساسی مدارس پانزده
 570. استعلام انجام عملیات فیکس نمودن ترانسه / استعلام, استعلام انجام عملیات فیکس نمودن ترانسه
 571. استعلام سرور HP ML30GEN9 / استعلام , استعلام سرور HP ML30GEN9
 572. استعلام باتری 12 ولت 100 آمپر ساعت خشک ... / استعلام,استعلام باتری 12 ولت 100 آمپر ساعت خشک ...
 573. استعلام دوربین عکاسی حرفه ای مدل canon / استعلام , استعلام دوربین عکاسی حرفه ای مدل canon
 574. استعلام کالیبراسیون هدایت سنج و دماسنج / استعلام , استعلام کالیبراسیون هدایت سنج و دماسنج
 575. استعلام حلیقه دو خط شب نما دارای تنوع رنگ / استعلام,استعلام حلیقه دو خط شب نما دارای تنوع رنگ
 576. استعلام تهیه و نصب پنجره upvc و شیشه / استعلام، استعلام تهیه و نصب پنجره upvc و شیشه
 577. استعلام 18 دستگاه رله جریان / استعلام , استعلام 18 دستگاه رله جریان
 578. استعلام دکل مهاری Mast G.35 30m / استعلام , استعلام دکل مهاری Mast G.35 30m
 579. استعلام میله فرمان دریچه آب / استعلام , استعلام میله فرمان دریچه آب
 580. استعلام کارتخوان RFID,قفل و باکس کنت / استعلام, استعلام کارتخوان RFID,قفل و باکس کنت
 581. استعلام تهیه مصالح و نصب سیستم ضد سرقت / استعلام,استعلام تهیه مصالح و نصب سیستم ضد سرقت
 582. استعلام تهیه و نصب سیستم دوربین مداربسته / استعلام , استعلام تهیه و نصب سیستم دوربین مداربسته
 583. استعلام درختکاری حاشیه جاده نمین / استعلام , استعلام درختکاری حاشیه جاده نمین
 584. استعلام تخریب و نوسازی ساختمان پایانه... / استعلام, استعلام تخریب و نوسازی ساختمان پایانه...
 585. مناقصه خرید 4000 متر لوله UPVC فاضلاب PN8 سایز 9 و 6 *225MM / مناقصه,مناقصه خرید 4000 متر لوله UPVC فاضلاب PN8 سایز 9 و 6 *225MM
 586. استعلام احداث جاده بین مزارع / استعلام , استعلام احداث جاده بین مزارع
 587. استعلام جاروبرقی / استعلام, استعلام جاروبرقی
 588. مناقصه تامین کنندگان چسب درزگیر لاکتیت / تامین کنندگان چسب درزگیر لاکتیت
 589. استعلام احداث شبکه و نصب ترانسفورماتور / استعلام , استعلام احداث شبکه و نصب ترانسفورماتور
 590. مناقصه تامین مالی، طراحی، تامین کالا، اجرا و یک سال بهره برداری و .... / مناقصه,مناقصه تامین مالی، طراحی، تامین کالا، اجرا و یک سال بهره برداری و ....
 591. استعلام خرید اقلام اداری / استعلام,استعلام خرید اقلام اداری
 592. مناقصه 113 دستگاه جرثقیل جهت تست سالیانه استاتیک / آگهی مناقصه,مناقصه 113 دستگاه جرثقیل جهت تست سالیانه استاتیک
 593. استعلام RAM KINSTON 8G DDR4 با گارانتی / استعلام ,استعلام RAM KINSTON 8G DDR4 با گارانتی
 594. مناقصه خرید متریال پایپینگ / مناقصه,مناقصه خرید متریال پایپینگ
 595. استعلام جاکفشی mdf / استعلام, استعلام جاکفشی mdf
 596. استعلام تخته وایت برد هوشمند SMART / استعلام , استعلام تخته وایت برد هوشمند SMART
 597. استعلام تعمیرات اساسی مدارس / استعلام ,استعلام ​تعمیرات اساسی مدارس
 598. استعلام مرمت و لایروبی قنات / استعلام ,استعلام مرمت و لایروبی قنات
 599. استعلام ساندویچ پانل سقفی طرح سفال / استعلام,استعلام ساندویچ پانل سقفی طرح سفال
 600. استعلام نصب درب اتوماتیک شیشه ای / استعلام , استعلام نصب درب اتوماتیک شیشه ای
 601. استعلام ​بخش اول ترمیم نقاط حادثه خیز / استعلام, استعلام ​بخش اول ترمیم نقاط حادثه خیز
 602. استعلام افزایش ظرفیت ترانس در پست بیدگ / استعلام , استعلام افزایش ظرفیت ترانس در پست بیدگ
 603. استعلام لوله گذاری در سطح موتور پمپها / استعلام, استعلام لوله گذاری در سطح موتور پمپها
 604. استعلام کامپیوتر و فناوری / استعلام ,استعلام کامپیوتر و فناوری
 605. استعلام دوره آموزشی توانمندسازی شاغلی / استعلام , استعلام دوره آموزشی توانمندسازی شاغلی
 606. استعلام ​قطره چکان / استعلام, استعلام ​قطره چکان
 607. استعلام خرید 3 دستگاه یخچال / استعلام,استعلام خرید 3 دستگاه یخچال
 608. استعلام جهت لکه گیری آسفالت و ترمیم ترانشه ها ... / استعلام,استعلام جهت لکه گیری آسفالت و ترمیم ترانشه ها ...
 609. استعلام ویدئو پروژکتور پاناسونیک / استعلام, استعلام ویدئو پروژکتور پاناسونیک
 610. آکهی مناقصه تامین، نصب و راه اندازی سیستم صوتی و پیجینگ / آگهی مناقصه,آکهی مناقصه تامین، نصب و راه اندازی سیستم صوتی و پیجینگ
 611. استعلام خرید لوله flexible pipe / استعلام , استعلام خرید لوله flexible pipe
 612. استعلام 40 عدد یونیت درام اورجینال / استعلام , استعلام 40 عدد یونیت درام اورجینال
 613. استعلام خرید 3 دستگاه حضور غیاب / استعلام ,استعلام خرید 3 دستگاه حضور غیاب
 614. استعلام خرید 20 عدد لایسنس ویندوز / استعلام , استعلام خرید 20 عدد لایسنس ویندوز
 615. استعلام چاپگر HP2035 / استعلام، استعلام چاپگر HP2035
 616. استعلام ریزش کالری کوره بیرون آوردن / استعلام ,استعلام ریزش کالری کوره بیرون آوردن
 617. استعلام جاروبرقی صنعتی / استعلام,استعلام جاروبرقی صنعتی
 618. استعلام کالیبراسیون انکوباتور / استعلام , استعلام کالیبراسیون انکوباتور
 619. استعلام مرمت و لایروبی قنات / استعلام ,استعلام مرمت و لایروبی قنات
 620. استعلام شیرینگ عرض 22 سانتی متری / استعلام, استعلام شیرینگ عرض 22 سانتی متری
 621. استعلام کانال انتقال آب بتنی کشاورزی / استعلام کانال انتقال آب بتنی کشاورزی
 622. استعلام گیرنده دیجیتال تلویزیون / استعلام , استعلام گیرنده دیجیتال تلویزیون
 623. استعلام خرید اقلام صوتی سالن تماشخانه / استعلام ,استعلام خرید اقلام صوتی سالن تماشخانه
 624. استعلام آبرسانی سیار به روستاهای سطح / استعلام,استعلام آبرسانی سیار به روستاهای سطح
 625. استعلام تهیه فیلم مستند 30 دقیقه ای / استعلام ,استعلام تهیه فیلم مستند 30 دقیقه ای
 626. استعلام خرید دستگاه blood gas / استعلام , استعلام خرید دستگاه blood gas
 627. استعلام اجرای احداث کانال گوره / استعلام ,استعلام اجرای احداث کانال گوره
 628. استعلام ​چرخ خیاطی صنعتی / استعلام , استعلام ​چرخ خیاطی صنعتی
 629. استعلام آبرسانی / استعلام، استعلام آبرسانی
 630. استعلام ریزش کالری کوره بیرون آوردن / استعلام ,استعلام ریزش کالری کوره بیرون آوردن
 631. استعلام تصفیه آب خانگی 6 مرحله / استعلام,استعلام تصفیه آب خانگی 6 مرحله
 632. استعلام نگهداری و بهره برداری از تصفیه / استعلام , استعلام نگهداری و بهره برداری از تصفیه
 633. استعلام مراقبت و نگهداری و آبیاری / استعلام , استعلام مراقبت و نگهداری و آبیاری
 634. استعلام تجهیزات دوربین مداربسته / استعلام,استعلام تجهیزات دوربین مداربسته
 635. استعلام کنتور حجمی مکانیکی / استعلام , استعلام کنتور حجمی مکانیکی
 636. استعلام فراخوان واگذاری پنج دوره / استعلام , استعلام فراخوان واگذاری پنج دوره
 637. مزایده ساختمان مسکونی عرصه 250 مترمربع / مزایده,مزایده ساختمان مسکونی عرصه 250 مترمربع
 638. مزایده سرقفلی دو باب مغازه مساحت 13 و نیم متر و چهارده متر / مزایده,مزایده سرقفلی دو باب مغازه مساحت 13 و نیم متر و چهارده متر
 639. مزایده ششدانگ پلاک ثبتی بخش 5 نیشابور مرحله اول / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی بخش 5 نیشابور مرحله اول
 640. مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 266.37مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 266.37مترمربع
 641. مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 104.20متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 104.20متر
 642. مزایده آپارتمان مساحت 69.69متر قطعه 5 تفکیکی / مزایده,مزایده آپارتمان مساحت 69.69متر قطعه 5 تفکیکی
 643. مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 157.67متر طبقه چهارم / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 157.67متر طبقه چهارم
 644. مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 468متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 468متر
 645. مزایده ششدانگ پلاک سه فرعی مساحت 93.51متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک سه فرعی مساحت 93.51متر
 646. مزایده ششدانگ آپارتمان طبقه اول مساحت 76.72متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان طبقه اول مساحت 76.72متر
 647. مزایده ششدانگ زمین مساحت سیصد متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت سیصد متر
 648. مزایده ملک عرصه مساحت 133.69متر مرحله دوم / مزایده,مزایده ملک عرصه مساحت 133.69متر مرحله دوم
 649. مزایده ششدانگ پلاک 3569 و 3570 فرعی / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک 3569 و 3570 فرعی
 650. مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 206.25متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 206.25متر
 651. مزایده ملک مساحت عرصه 74.81متر نوبت اول / مزایده,مزایده ملک مساحت عرصه 74.81متر نوبت اول
 652. مزایده اراضی کشاورزی شامل سه قطعه بصورت دیم / مزایده,مزایده اراضی کشاورزی شامل سه قطعه بصورت دیم
 653. مزایده ششدانگ زمین مساحت 1227متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 1227متر
 654. مزایده ششدانگ مغازه تجاری مساحت چهل متر نوبت دوم / مزایده,مزایده ششدانگ مغازه تجاری مساحت چهل متر نوبت دوم
 655. مزایده ششدانگ زمین با بنای احداثی 891.25متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین با بنای احداثی 891.25متر
 656. مزایده ششدانگ آپارتمان طبقه چهار 106.64متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان طبقه چهار 106.64متر
 657. مزایده ساختمان قدیمی ساز مساحت 336.1متر / مزایده,مزایده ساختمان قدیمی ساز مساحت 336.1متر
 658. مزایده ملک مساحت زیربنای 320مترمربع / مزایده,مزایده ملک مساحت زیربنای 320مترمربع
 659. مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 209.72متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 209.72متر
 660. مزایده زمینی مساحت 12509متر / مزایده,مزایده زمینی مساحت 12509متر
 661. مزایده کارواش پاک / مزایده, کارواش پاک
 662. مزایده پلاک ثبتی مساحت عرصه 114 متر نوبت اول / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت عرصه 114 متر نوبت اول
 663. مزایده فروش املاک کاربری مسکونی اداری نوبت دوم / مزایده,مزایده فروش املاک کاربری مسکونی اداری نوبت دوم
 664. مزایده ششدانگ مغازه مساحت 21.15متر / مزایده,مزایده ششدانگ مغازه مساحت 21.15متر
 665. مزایده ششدانگ زمین مساحت 3064.25متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 3064.25متر
 666. مزایده سه دانگ از پلاک ثبتی 18 فرعی نوبت اول / مزایده,مزایده سه دانگ از پلاک ثبتی 18 فرعی نوبت اول
 667. مزایده خودرو / مزایده, مزایده خودرو
 668. مزایده پلاک ثبتی یازده فرعی از باقی مانده 31 اصلی بخش دوازده / مزایده,مزایده پلاک ثبتی یازده فرعی از باقی مانده 31 اصلی بخش دوازده
 669. مزایده یک قطعه زمین مساحت 323.82متر قدمت 45 سال / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 323.82متر قدمت 45 سال
 670. مزایده ملک به پلاک ثبتی 2395/57264 بخش ده تهران / مزایده,مزایده ملک به پلاک ثبتی 2395/57264 بخش ده تهران
 671. مزایده زمین مساحت 195.9مترمربع / مزایده,مزایده زمین مساحت 195.9مترمربع
 672. مزایده فروش 22 دستگاه آپارتمان / مزایده,مزایده فروش 22 دستگاه آپارتمان
 673. مزایده پلاک ثبتی عرصه طبق سند هشتاد و هشت متر / مزایده,مزایده پلاک ثبتی عرصه طبق سند هشتاد و هشت متر
 674. مزایده سه دانگ از سرقفلی پلاک ثبتی قدمت 50 سال / مزایده,مزایده سه دانگ از سرقفلی پلاک ثبتی قدمت 50 سال
 675. مزایده آپارتمان مساحت 59.78متر قطعه سه تفکیکی / مزایده,مزایده آپارتمان مساحت 59.78متر قطعه سه تفکیکی
 676. مزایده ملک مشاع با عمری 19 ساله / مزایده,مزایده ملک مشاع با عمری 19 ساله
 677. مزایده ششدانگ مغازه مساحت 18.56متر / مزایده,مزایده ششدانگ مغازه مساحت 18.56متر
 678. مزایده آپارتمان مساحت 144.55مترمربع / مزایده,مزایده آپارتمان مساحت 144.55مترمربع
 679. مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 104.49متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 104.49متر
 680. مزایده ششدانگ یکباب خانه عرصه 128 متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه عرصه 128 متر
 681. مزایده فروش چای سنواتی (نوبت دوم) / مزایده فروش چای سنواتی (نوبت دوم)
 682. مزایده ساختمان دو طبقه مساحت 360 متر / مزایده,مزایده ساختمان دو طبقه مساحت 360 متر
 683. مزایده ششدانگ زمین مساحت 500 مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 500 مترمربع
 684. مزایده ششدانگ زمین مساحت 205.94متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 205.94متر
 685. مزایده اجاره تالار مجتمع سردخانه - نوبت دوم / آگهی مزایده, مزایده اجاره تالار مجتمع سردخانه - نوبت دوم
 686. مزایده پلاک ثبتی 2/5908 یکباب مغازه / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 2/5908 یکباب مغازه
 687. مزایده آپارتمان مسکونی مساحت هفتاد متر / مزایده,مزایده آپارتمان مسکونی مساحت هفتاد متر
 688. مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 97.7متر قطعه سه / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 97.7متر قطعه سه
 689. مزایده مته / مزایده, مزایده مته
 690. مزایده زمین عرصه 720 متر نوبت اول / مزایده,مزایده زمین عرصه 720 متر نوبت اول
 691. مزایده فروش آهن آلات ضایعاتی سبک و سنگین و دستگاههای اسقاطی نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی , مزایده فروش آهن آلات ضایعاتی سبک و سنگین و دستگاههای اسقاطی نوبت دوم
 692. مزایده زمین مساحت 235 مترمربع نوبت اول / مزایده,مزایده زمین مساحت 235 مترمربع نوبت اول
 693. مزایده فروش یک دستگاه اتوبوس بیابانی / مزایده ,مزایده فروش یک دستگاه اتوبوس بیابانی
 694. مزایده یک دستگاه کامیون بنز / مزایده, مزایده یک دستگاه کامیون بنز
 695. مزایده بهره برداری از اماکن تجاری و خدماتی ... / مزایده, بهره برداری از اماکن تجاری و خدماتی ...
 696. مزایده اجاره اماکن ورزشی ... نوبت دوم / مزایده , مزایده اجاره اماکن ورزشی ... نوبت دوم
 697. مزایده ساختمان دو طبقه مساحت کل اعیان 242متر / مزایده,مزایده ساختمان دو طبقه مساحت کل اعیان 242متر
 698. مزایده قطعات خودرو / مزایده, مزایده قطعات خودرو
 699. مزایده بهره برداری از جمعه بازار - نوبت دوم / آگهی تجدید مناقصه و مزایده عمومی، مزایده بهره برداری از جمعه بازار - نوبت دوم
 700. مزایده آپارتمان با قدمت نه سال ساخت / مزایده,مزایده آپارتمان با قدمت نه سال ساخت
 701. مزایده واگذاری تالار فرهنگیان (نوبت دوم) / مزایده, مزایده واگذاری تالار فرهنگیان (نوبتدوم)
 702. مزایده 30 دستگاه خودروی سبک و سنگین ... / مزایده, مزایده 30 دستگاه خودروی سبک و سنگین ...
 703. مزایده یک واحد ساختمان مساحت عرصه 331.5متر / مزایده,مزایده یک واحد ساختمان مساحت عرصه 331.5متر
 704. مزایده قطعه زمینی مساحت 550 متر / مزایده,مزایده قطعه زمینی مساحت 550 متر
 705. مزایده پنج دستگاه خودروی قابل شماره گذاری نوبت دوم / آگهی مزایده , مزایده پنج دستگاه خودروی قابل شماره گذاری نوبت دوم
 706. مزایده ملک مساحت 270 مترمربع نوبت دوم / مزایده,مزایده ملک مساحت 270 مترمربع نوبت دوم
 707. مزایده ششدانگ یک قطعه باغچه تبدیل به خانه 458.50متر / مزایده,مزایده ششدانگ یک قطعه باغچه تبدیل به خانه 458.50متر
 708. مزایده مازاد دوم سه دانگ مشاع از 18900متر باغ پسته / مزایده,مزایده مازاد دوم سه دانگ مشاع از 18900متر باغ پسته
 709. مزایده سرقفلی مغازه مساحت 17.5متر مشاع از عرصه 175 متر / مزایده,مزایده سرقفلی مغازه مساحت 17.5متر مشاع از عرصه 175 متر
 710. مزایده فروش یک دستگاه خودرو / مزایده, مزایده فروش یک دستگاه خودرو
 711. مزایده آپارتمان مساحت 109.12مترمربع / مزایده,مزایده آپارتمان مساحت 109.12مترمربع
 712. مزایده پلاک ثبتی 490/2 بخش سه مهدیشهر / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 490/2 بخش سه مهدیشهر
 713. مزایده ملک مسکونی مساحت 133.18متر / مزایده,مزایده ملک مسکونی مساحت 133.18متر
 714. مزایده ششدانگ یکباب خانه بخش 15 مراغه / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه بخش 15 مراغه
 715. مزایده ششدانگ زمین مساحت 350متر نوبت سوم / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 350متر نوبت سوم
 716. مزایده سه دانگ از ششدانگ ملک قطعه دوم تفکیکی / مزایده,مزایده سه دانگ از ششدانگ ملک قطعه دوم تفکیکی
 717. مزایده ملک مساحت عرصه کل 250مترمربع تجدید / مزایده,مزایده ملک مساحت عرصه کل 250مترمربع تجدید
 718. مزایده ملک بخش 9 مشهد تجدید اموال منقول / مزایده,مزایده ملک بخش 9 مشهد تجدید اموال منقول
 719. مزایده اقلام ضایعات حاصل از بهسازی و اصلاحات... / مزایده, مزایده اقلام ضایعات حاصل از بهسازی و اصلاحات ...
 720. مزایده آپارتمان بخش نه مشهد تجدید / مزایده,مزایده آپارتمان بخش نه مشهد تجدید
 721. مزایده فروش اقلام ضایعاتی پتروشیمی ... / مزایده, فروش اقلام ضایعاتی پتروشیمی ...
 722. مزایده اجاره غرفه های میوه فروشی - مرحله دوم نوبت دوم / آگهی مزایده , مزایده اجاره غرفه های میوه فروشی - مرحله دوم نوبت دوم
 723. مزایده ملک مساحت 350 متر نوبت دوم / مزایده,مزایده ملک مساحت 350 متر نوبت دوم
 724. مزایده یک دستگاه سواری پژو پارس مدل 1387 / آگهی مزایده اموال منقول, مزایده یک دستگاه سواری پژو پارس مدل 1387
 725. مزایده ملک مساحت 255 متر نوبت اول / مزایده,مزایده ملک مساحت 255 متر نوبت اول
 726. مزایده مال غیرمنقول مساحت 10393.02متر / مزایده,مزایده مال غیرمنقول مساحت 10393.02متر
 727. مزایده ساختمان مسکونی عرصه 273متر / مزایده,مزایده ساختمان مسکونی عرصه 273متر
 728. مزایده یک دستگاه سواری پراید جی تی ایکس ای / آگهی مزایده مال منقول,مزایده یک دستگاه سواری پراید جی تی ایکس ای
 729. مزایده اجاره دکه ها و دیگر مکانها - تجدید- نوبت دوم / آگهی تجدید مزایده , مزایده اجاره دکه ها و دیگر مکانها - تجدید - نوبت دوم
 730. مزایده واگذاری جایگاه CNG جهت بهره برداری به صورت اجاره ای- نوبت دوم / مزایده, مزایده واگذاری جایگاه CNG جهت بهره برداری به صورت اجاره ای- نوبت دوم
 731. مزایده مغازه بخش یک بهبهان / مزایده,مزایده مغازه بخش یک بهبهان
 732. مزایده 2.4 دانگ از ششدانگ مشاع مغازه تجاری 14 متر / مزایده,مزایده 2.4 دانگ از ششدانگ مشاع مغازه تجاری 14 متر
 733. مزایده نصب و بهره برداری از بیلبوردهای تبلیغاتی گروه 9 - نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی , مزایده نصب و بهره برداری از بیلبوردهای تبلیغاتی گروه 9 - نوبت دوم
 734. مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 302.25متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 302.25متر
 735. مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 223.55متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 223.55متر
 736. مزایده اجناس اسقاطی و ضایعاتی شامل لوازم اداری...- نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی، مزایده اجناس اسقاطی و ضایعاتی شامل لوازم اداری...- نوبت دوم
 737. مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 191.06متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 191.06متر
 738. فراخوان مزایده بهره برداری از 5 زمین چمن مصنوعی - نوبت دوم / آگهی فراخوان مزایده عمومی , فراخوان مزایده بهره برداری از 5 زمین چمن مصنوعی - نوبت دوم
 739. مزایده بهره برداری از پیست اسکی شمشک- 96.10.06 / آگهی مزایده عمومی, مزایده بهره برداری از پیست اسکی شمشک- 96.10.06
 740. مزایده پلاک 1066 فرعی بخش ثبتی نه مشهد / مزایده,مزایده پلاک 1066 فرعی بخش ثبتی نه مشهد
 741. مزایده فروش کانتینر...- نوبت دوم / آگهی مزایده , مزایده فروش کانتینر... - نوبت دوم
 742. فراخوان مزایده بهره برداری از کارخانه آسفالت - نوبت دوم / آگهی فراخوان مزایده عمومی , فراخوان مزایده بهره برداری از کارخانه آسفالت - نوبت دوم
 743. مزایده ششدانگ منزل عرصه 156.56متر / مزایده,مزایده ششدانگ منزل عرصه 156.56متر
 744. مزایده یک دستگاه خودرو پژو 206 مدل 1395 / مزایده, مزایده یک دستگاه خودرو پژو 206 مدل 1395
 745. مزایده ششدانگ پلاک ثتبی مساحت 220.44متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثتبی مساحت 220.44متر
 746. مزایده پلاک ثبتی مساحت کل زمین 135.6متر / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت کل زمین 135.6متر
 747. مزایده یک دستگاه تیلر کشاورزی / مزایده, مزایده یک دستگاه تیلر کشاورزی
 748. مزایده منزل مسکونی عرصه 170 متر / مزایده,مزایده منزل مسکونی عرصه 170 متر
 749. مزایده 10 راس احشام نوبت دوم / مزایده, مزایده 10 راس احشام نوبت دوم
 750. مزایده سه دانگ از ششدانگ قطعه ده تفکیکی پلاک ثبتی / مزایده,مزایده سه دانگ از ششدانگ قطعه ده تفکیکی پلاک ثبتی
 751. مزایده اجاره تبلیغات محیطی داخل و بدنه ایستگاه- نوبت دوم / دعوتنامه شرایط آگهی واگذاری,مزایده اجاره تبلیغات محیطی داخل و بدنه ایستگاه - نوبت دوم
 752. مزایده اجاره انتشارات دانشگاه نوبت دوم / مزایده, مزایده اجاره انتشارات دانشگاه نوبت دوم
 753. مزایده ششدانگ یکباب خانه زیربنای صد و سی متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه زیربنای صد و سی متر
 754. فراخوان واگذاری حق بهره برداری موقت از اماکن عرضه خرده فروشی محصولات پروتئینی- نوبت سوم / آگهی فراخوان, فراخوان واگذاری حق بهره برداری موقت از اماکن عرضه خرده فروشی محصولات پروتئینی- نوبت سوم
 755. مزایده واگذاری جداگانه غرفه زیراکس و غرفه مواد غذایی نوبت سوم / آگهی مزایده عمومی، مزایده واگذاری جداگانه غرفه زیراکس و غرفه مواد غذایی نوبت سوم
 756. مزایده فروش نه رقبه از املاک ملکی و تملیکی مازاد نوبت دوم / مزایده,مزایده فروش نه رقبه از املاک ملکی و تملیکی مازاد نوبت دوم
 757. مزایده مقدار 1940 کارتن مایع ظرفشویی / مزایده, مزایده مقدار 1940 کارتن مایع ظرفشویی
 758. مزایده فروش زمین مساحت 689.10متر / مزایده,مزایده فروش زمین مساحت 689.10متر
 759. مزایده یک دستگاه خودرو 206 / مزایده,مزایده یک دستگاه خودرو 206
 760. مزایده دو دانگ مشاع از آپارتمان مساحت 47.53متر / مزایده,مزایده دو دانگ مشاع از آپارتمان مساحت 47.53متر
 761. مزایده آپارتمان طبقه همکف 123.13متر / مزایده,مزایده آپارتمان طبقه همکف 123.13متر
 762. مزایده ششدانگ زمین مساحت 600 مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 600 مترمربع
 763. مزایده آپارتمان قطعه 4 مساحت 124.30متر / مزایده,مزایده آپارتمان قطعه 4 مساحت 124.30متر
 764. مزایده یک دستگاه موتورسیکلت جت رو / آگهی مزایده، مزایده یک دستگاه موتورسیکلت جت رو
 765. مزایده یک دستگاه خودرو سواری پژو 405 / مزایده,مزایده یک دستگاه خودرو سواری پژو 405
 766. مزایده فروش زمین مساحت عرصه 1524.50متر نوبت دوم / مزایده,مزایده فروش زمین مساحت عرصه 1524.50متر نوبت دوم
 767. مزایده فروش یک دستگاه فارسی بر و یک دستگاه دورکن نوبت دوم / مزایده , مزایده فروش یک دستگاه فارسی بر و یک دستگاه دورکن نوبت دوم
 768. مزایده فروش 4 دستگاه آپارتمان مسکونی / مزایده,مزایده فروش 4 دستگاه آپارتمان مسکونی
 769. مزایده انواع جوراب ... / مزایده, مزایده انواع جوراب ...
 770. مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 191.05متر طبقه چهار / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 191.05متر طبقه چهار
 771. مزایده ششدانگ آپارتمان طبقه یازده مساحت 342.91متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان طبقه یازده مساحت 342.91متر
 772. مزایده ششدانگ آپارتمان طبقه 5 مساحت 137.34متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان طبقه 5 مساحت 137.34متر
 773. مزایده سوله و کارگاه فروشگاه ها ...نوبت دوم / مزایده , مزایده سوله و کارگاه فروشگاه ها ...نوبت دوم
 774. فراخوان مزایده اجاره اماکن ورزشی نوبت دوم نوبت چهارم / فراخوان مزایده عمومی , فراخوان مزایده اجاره اماکن ورزشی نوبت دوم نوبت چهارم
 775. مزایده یک خط تلفن همراه / آگهی مزایده اموال منقول، مزایده یک خط تلفن همراه
 776. مزایده آپارتمان مساحت 87.8متر نوبت دوم / مزایده,مزایده آپارتمان مساحت 87.8متر نوبت دوم
 777. مزایده فروش یک دستگاه کانکس فروشگاهی / مزایده , مزایده فروش یک دستگاه کانکس فروشگاهی
 778. مزایده یک قطعه ملک مساحت 1023.65متر / مزایده,مزایده یک قطعه ملک مساحت 1023.65متر
 779. مزایده اره آهن بر، دریل ثابت ایستاده... / آگهی مزایده، مزایده اره آهن بر، دریل ثابت ایستاده...
 780. مزایده فروش تعدادی از املاک مازاد بر نیاز / مزایده,مزایده فروش تعدادی از املاک مازاد بر نیاز
 781. اصلاحیه مزایده واگذاری راهبری و بهره برداری از خطوط پردازش پسماند / اصلاحیه مزایده, مزایده واگذاری راهبری و بهره برداری از خطوط پردازش پسماند
 782. مزایده ششدانگ اپارتمان مساحت 132.79متر طبقه دو / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان مساحت 132.79متر طبقه دو
 783. فراخوان تجدید مزایده عمومی فروش اقلام مازاد مکانیک ، ماشینری و سرویس های تعمیراتی و ... نوبت دوم / فراخوان مزایده عمومی ،فراخوان تجدید مزایده عمومی فروش اقلام مازاد مکانیک ، ماشینری و سرویس های تعمیراتی و ... نوبت دوم
 784. مزایده ششدانگ زمین مشتمل بر خانه و 2 باب آپارتمان / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مشتمل بر خانه و 2 باب آپارتمان
 785. مزایده چهارتخته فرش ماشینی 12 متری / مزایده,مزایده چهارتخته فرش ماشینی 12 متری
 786. مزایده اجاره 8/5 هكتار از اراضی زراعی -نوبت دوم / مزایده, مزایده اجاره 8/5 هكتار از اراضی زراعی -نوبت دوم
 787. مزایده پلاک 1817 اصلی مساحت 289.5متر / مزایده,مزایده پلاک 1817 اصلی مساحت 289.5متر
 788. مزایده1 دستگاه علوفه بند رولی نوبت دوم / مزایده1 دستگاه علوفه بند رولی نوبت دوم
 789. مزایده سواری سمند ال ایکس رنگ سفید / آگهی مزایده اموال منقول,مزایده سواری سمند ال ایکس رنگ سفید
 790. مزایده وسایل الکتریکی، دو شاخ سیار صنعتی... / آگهی مزایده اموال منقول، مزایده وسایل الکتریکی، دو شاخ سیار صنعتی...
 791. مزایده یک و نیم دانگ از ملک مال غیرمنقول / مزایده,مزایده یک و نیم دانگ از ملک مال غیرمنقول
 792. مزایده پلاک ثبتی بخش ده گنبدکاووس / مزایده,مزایده پلاک ثبتی بخش ده گنبدکاووس
 793. مزایده واگذاری اجاره یکدستگاه کیوسک جایگاه CNG نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی ، مزایده واگذاری اجاره یکدستگاه کیوسک جایگاه CNG نوبت دوم
 794. مزایده یک دستگاه پژو تیپ 206 رنگ نقره ای / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده یک دستگاه پژو تیپ 206 رنگ نقره ای
 795. مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 150متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 150متر
 796. مزایده یک دستگاه خودرو سواری ریو / مزایده , مزایده یک دستگاه خودرو سواری ریو
 797. مزایده یک خط تلفن همراه / آگهی مزایده اموال منقول، مزایده یک خط تلفن همراه
 798. مزایده یک دستگاه سواری سمند ... / مزایده,مزایده یک دستگاه سواری سمند ...
 799. مزایده واگذاری وسایل بازی کودکان ... نوبت دوم / آگهی مزایده , مزایده واگذاری وسایل بازی کودکان ... نوبت دوم
 800. مزایده خانه مسکونی مساحت 114 متر / مزایده,مزایده خانه مسکونی مساحت 114 متر
 801. مزایده یک دستگاه سواری پژو آردی / آگهی مزایده , مزایده یک دستگاه سواری پژو آردی
 802. مزایده پارکینگ طبقاتی / آگهی مزایده عمومی , مزایده پارکینگ طبقاتی
 803. مزایده ایری یر 1 مساحت 1187 متر ، تریلی ، تراکتور / مزایده،مزایده ایری یر 1 مساحت 1187 متر ، تریلی ، تراکتور
 804. مزایده انواع ماشین آلات مازاد / مزایده,مزایده انواع ماشین آلات مازاد
 805. مزایده دستگاه فر 32 سینی / مزایده,مزایده دستگاه فر 32 سینی
 806. مزایده فروش دستگاه جوش و ... / آگهی مزایده, مزایده فروش دستگاه جوش و ...
 807. مزایده ملک به پلاک ثبتی 1274 فرعی قدمت 50 ساله / مزایده,مزایده ملک به پلاک ثبتی 1274 فرعی قدمت 50 ساله
 808. مزایده یکدستگاه خودرو پژو رنگ نقره ای / آگهی مزایده, مزایده یکدستگاه خودرو پژو رنگ نقره ای
 809. مزایده پلاک ثبتی 2475 فرعی از چهار اصلی / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 2475 فرعی از چهار اصلی
 810. آگهی مزایده موتورسیکلت / اگهی مزایده , مزایده موتورسیکلت
 811. مزایده یک دستگاه کامیون کشنده بنز تیپ آکسور / آگهی مزایده, مزایده یک دستگاه کامیون کشنده بنز تیپ آکسور
 812. مزایده فروش املاک استان ایلام / مزایده,مزایده فروش املاک استان ایلام
 813. مزایده شش دانگ یک دستگاه کامیون کمپرسی ... / مزایده,مزایده شش دانگ یک دستگاه کامیون کمپرسی ...
 814. مزایده یکدستگاه کامیونت ایسوز باری / آگهی مزایده مال منقول, مزایده یکدستگاه کامیونت ایسوز باری
 815. مزایده فروش یکدستگاه خودرو پراید جی تی ایکس آی- نوبت دوم / آگهی مزایده , مزایده فروش یکدستگاه خودرو پراید جی تی ایکس آی - نوبت دوم
 816. مزایده خودرو پژو 206 / اگهی مزایده , مزایده خودرو پژو 206
 817. مزایده سه دانگ از پلاک ثبتی عرصه 138مترمربع نوبت اول / مزایده,مزایده سه دانگ از پلاک ثبتی عرصه 138مترمربع نوبت اول
 818. مزایده دستگاه خم رن خاموت / مزایده,مزایده دستگاه خم رن خاموت
 819. مزایده پلاک ثبتی 2411 اصلی بخش دو قم / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 2411 اصلی بخش دو قم
 820. مزایده ده دستگاه والس ... / مزایده,مزایده ده دستگاه والس ...
 821. مزایده سواری دوو سی یلو / مزایده, مزایده سواری دوو سی یلو
 822. مزایده یک دستگاه خودرو پراید سایپا مدل 1383 / مزایده, مزایده یک دستگاه خودرو پراید سایپا مدل 1383
 823. مزایده عمومی فروش املاک مازاد بانک صادرات ایران نوبت دوم / مزایده,مزایده عمومی فروش املاک مازاد بانک صادرات ایران نوبت دوم
 824. مزایده تعدادی کاپشن / مزایده, مزایده تعدادی کاپشن
 825. فراخوان واگذاری طبقه همکف و طبقه اول فرهنگسرای... / آگهی فراخوان عمومی , فراخوان واگذاری طبقه همکف و طبقه اول فرهنگسرای...
 826. مزایده ششدانگ ملک بخش نه مشهد تجدید / مزایده,مزایده ششدانگ ملک بخش نه مشهد تجدید
 827. مزایده قالب طلق پروژکتور سمند ... / مزایده,مزایده قالب طلق پروژکتور سمند ...
 828. مزایده یک دستگاه تزریق پلاستیک / مزایده, مزایده یک دستگاه تزریق پلاستیک
 829. مزایده آپارتمان مسکونی مساحت 155.99متر / مزایده,مزایده آپارتمان مسکونی مساحت 155.99متر
 830. مزایده ملک مشاع بخش دو اهواز / مزایده,مزایده ملک مشاع بخش دو اهواز
 831. فراخوان مزایده اجاره کلیه سالن ها / مزایده ,فراخوان مزایده اجاره کلیه سالن ها
 832. مزایده ششدانگ اعیان پلاک ثبتی مساحت 74.89متر / مزایده,مزایده ششدانگ اعیان پلاک ثبتی مساحت 74.89متر
 833. مزایده یک دستگاه چرخ گوشت ... / مزایده,مزایده یک دستگاه چرخ گوشت ...
 834. مزایده ششدانگ بنای احداثی طلق 196.87متر / مزایده,مزایده ششدانگ بنای احداثی طلق 196.87متر
 835. مزایده فروش خودرو - نوبت دوم / مزایده, فروش خودرو - نوبت دوم
 836. مزایده 4 دستگاه خودروی سواری- نوبت دوم / مزایده 4 دستگاه خودروی سواری- نوبت دوم
 837. مزایده دستگاه فرز توز / مزایده,مزایده دستگاه فرز توز
 838. مزایده ششدانگ به شماره پلاک 7625 فرعی بخش ده / مزایده,مزایده ششدانگ به شماره پلاک 7625 فرعی بخش ده
 839. مزایده یک دستگاه اتومبیل سواری مدل 2013 سیستم بی ام / آگهی مزایده اموال غیرمنقول، مزایده یک دستگاه اتومبیل سواری مدل 2013 سیستم بی ام
 840. مزایده ملک بخش 9 تبریز نوبت دوم / مزایده,مزایده ملک بخش 9 تبریز نوبت دوم
 841. مزایده ملک کارگاه تولید درب و پنجره 1100متر / مزایده,مزایده ملک کارگاه تولید درب و پنجره 1100متر
 842. مزایده ماده معدنی اکسید آهن / مزایده,مزایده ماده معدنی اکسید آهن
 843. مزایده ملک مساحت 115.59متر نوبت دوم / مزایده,مزایده ملک مساحت 115.59متر نوبت دوم
 844. مزایده فروش نوار ، پرایمر و فیلم و ...تجدید نوبت دوم / آگهی تجدید مزایده عمومی , مزایده فروش نوار ، پرایمر و فیلم و ...تجدید نوبت دوم
 845. مزایده پلاک ثبتی بخش دو ناحیه دو / مزایده,مزایده پلاک ثبتی بخش دو ناحیه دو
 846. مزایده مواد معدنی استخراج شده شامل بنتونیت درجه یک و دو- نوبت دوم / مزایده,مزایده مواد معدنی استخراج شده شامل بنتونیت درجه یک و دو- نوبت دوم
 847. مزایده پلاکهای ثبتی نوبت اول / مزایده,مزایده پلاکهای ثبتی نوبت اول
 848. مزایده ملک مساحت عرصه 189.06متر نوبت دوم / مزایده,مزایده ملک مساحت عرصه 189.06متر نوبت دوم
 849. مزایده واگذاری جایگاه گاز طبیعی فشرده (cng) نوبت چهارم / آگهی مزایده عمومی یک مرحله ای , مزایده واگذاری جایگاه گاز طبیعی فشرده (cng) نوبت چهارم
 850. تجدید مزایده اجاره مغازه ها و دکه / آگهی تجدید مزایده , تجدید مزایده اجاره مغازه ها و دکه
 851. مزایده کمپ کارگری مشتمل بر سه دهنه سالن... / آگهی مزایده اموال منقول، مزایده کمپ کارگری مشتمل بر سه دهنه سالن...
 852. مزایده بچینگ پلانت و سیلوی سیمان / مزایده,مزایده بچینگ پلانت و سیلوی سیمان
 853. مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 791 فرعی نوبت اول / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 791 فرعی نوبت اول
 854. مزایده سه دانگ پلاک ثبتی بخش 5 قوچان نوبت دوم / مزایده,مزایده سه دانگ پلاک ثبتی بخش 5 قوچان نوبت دوم
 855. مزایده پلاک ثبتی بخش یک ثبتی شاهرود مرحله اول / مزایده,مزایده پلاک ثبتی بخش یک ثبتی شاهرود مرحله اول
 856. مزایده فروش مجتمع مسکونی مهستان شامل 45 دستگاه آپارتمان / مزایده,مزایده فروش مجتمع مسکونی مهستان شامل 45 دستگاه آپارتمان
 857. مزایده فروش یک سازه دریایی ... / مزایده یک سازه دریایی ...
 858. مزایده اجاره 8 باب مغازه و آشپزخانه / مزایده,اجاره 8 باب مغازه و آشپزخانه
 859. مزایده فروش کتی 5 قطعه زمین / مزایده,مزایده فروش کتی 5 قطعه زمین
 860. مزایده آپارتمان ، یک دستگاه خودرو وانت پیکان / مزایده,مزایده آپارتمان ، یک دستگاه خودرو وانت پیکان
 861. مزایده ششدانگ پلاک 260 فرعی از 70 اصلی / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک 260 فرعی از 70 اصلی
 862. مزایده فروش سهام / مزایده , مزایده فروش سهام
 863. مزایده پلاک ثبتی بخش یک نهاوند نوبت دوم / مزایده,مزایده پلاک ثبتی بخش یک نهاوند نوبت دوم
 864. مزایده فروش اثاثیه مستعمل اداری ..... / مزایده, مزایده فروش اثاثیه مستعمل اداری .....
 865. مزایده پلاک ثبتی بخش دو نهاوند اموال منقول نوبت اول / مزایده,مزایده پلاک ثبتی بخش دو نهاوند اموال منقول نوبت اول
 866. مزایده ملک بخش 15 گیلان نوبت دوم / مزایده,مزایده ملک بخش 15 گیلان نوبت دوم
 867. مزایده زمین شالیکاری مجدد / مزایده,مزایده زمین شالیکاری مجدد
 868. مزایده اجاره محل واحد بهداشت دهان و دندان مرکز خدمات جامع سلامت / آگهی مزایده عمومی، مزایده اجاره محل واحد بهداشت دهان و دندان مرکز خدمات جامع سلامت
 869. مزایده ششدانگ خانه قطعه 46 مساحت 190 متر / مزایده,مزایده ششدانگ خانه قطعه 46 مساحت 190 متر
 870. مزایده ششدانگ پلاک ثبتی بخش یک ثبت گلپایگان / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی بخش یک ثبت گلپایگان
 871. مزایده یک دستگاه خودرو پیکان سواری / مزایده یک دستگاه خودرو پیکان سواری
 872. مزایده ساختمان مسکونی تحت پلاک 76.8 نوبت دوم / مزایده,مزایده ساختمان مسکونی تحت پلاک 76.8 نوبت دوم
 873. مزایده فروش کولر گازی و ... / مزایده, مزایده فروش کولر گازی و ...
 874. مزایده منزل مسکونی یک طبقه 259.28متر / مزایده,مزایده منزل مسکونی یک طبقه 259.28متر
 875. مزایده فروش تعداد 7 قطعه زمین کاربری تجاری / مزایده,مزایده فروش تعداد 7 قطعه زمین کاربری تجاری
 876. فراخوان مزایده اجاره سالن ورزش بانون و زمین جهت راه اندازی بازی کودکان / فراخوان مزایده , فراخوان مزایده اجاره سالن ورزش بانون و زمین جهت راه اندازی بازی کودکان
 877. مزایده منزل مسکونی عرصه 146.7متر / مزایده,مزایده منزل مسکونی عرصه 146.7متر
 878. مزایده تعداد 3 دستگاه اتومبیل فرسوده و مستهلک / مزایده,مزایده تعداد 3 دستگاه اتومبیل فرسوده و مستهلک
 879. مزایده یکباب مغازه مساحت هفده متر / مزایده,مزایده یکباب مغازه مساحت هفده متر
 880. مزایده بهره برداری از جایگاه سوخت گاز / مزایده, مزایده بهره برداری از جایگاه سوخت گاز
 881. تجدید مزایده اجاره محل استقرار غرفه تنقلات بوستان یاسمن (نوبت دوم) / آگهی تجدید مزایده, مزایده اجاره محل استقرار غرفه تنقلات بوستان یاسمن (نوبت دوم)
 882. مزایده یک ساختمان 4 طبقه / مزایده,مزایده یک ساختمان 4 طبقه
 883. مزایده دپوی سنگ مرمریت مشکی نجف آباد / مزایده,مزایده دپوی سنگ مرمریت مشکی نجف آباد
 884. مزایده ششدانگ اعیان مغازه مساحت 34.85متر / مزایده,مزایده ششدانگ اعیان مغازه مساحت 34.85متر
 885. مزایده یک قطعه زمین قولنامه ای مساحت 144 متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین قولنامه ای مساحت 144 متر
 886. تجدید مزایده اجاره محل اتاق پزشک درمانگاه / تجدید مزایده عمومی ,تجدید مزایده اجاره محل اتاق پزشک درمانگاه
 887. مزایده یک دستگاه سواری پراید رنگ خاکستری / مزایده,مزایده یک دستگاه سواری پراید رنگ خاکستری
 888. مزایده پژو پارس ELX / مزایده پژو پارس ELX
 889. مزایده ششدانگ آپارتمان اداری مساحت 153.94متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان اداری مساحت 153.94متر
 890. مزایده ملک مساحت 62.85متر قدمت 26 سال / مزایده,مزایده ملک مساحت 62.85متر قدمت 26 سال
 891. مزایده واگذاری مغازه مدرسه ... / مزایده,مزایده واگذاری مغازه مدرسه ...
 892. مزایده یک قطعه زمین مساحت 1250متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 1250متر
 893. مزایده فروش املاک اعیان 177.33 و 68.5متر / مزایده,مزایده فروش املاک اعیان 177.33 و 68.5متر
 894. مزایده فروش آهن آلات و ضایعات... / مزایده, مزایده فروش آهن آلات و ضایعات...
 895. مزایده فروش دامهای حذفی / مزایده,مزایده فروش دامهای حذفی
 896. مزایده ششدانگ زمین مساحت 210 متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 210 متر
 897. مزایده واگذاری اجاره تعدادی از غرفه ها / مزایده ,مزایده واگذاری اجاره تعدادی از غرفه ها
 898. مزایده ششدانگ ساختمان عرصه 2398.23متر / مزایده,مزایده ششدانگ ساختمان عرصه 2398.23متر
 899. مزایده واگذاری اجاره محل غرفه اغذیه فروشی / آگهی مزایده, مزایده واگذاری اجاره محل غرفه اغذیه فروشی
 900. مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 176.72متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 176.72متر
 901. مزایده یک باب ساختمان سوله، یک دستگاه جوش رکتیفایر... / مزایده، مزایده یک باب ساختمان سوله، یک دستگاه جوش رکتیفایر...
 902. مزایده اتومبیل یک دستگاه پژو پارس ... / مزایده,مزایده اتومبیل یک دستگاه پژو پارس ...
 903. مزایده پلاک ثبتی مساحت 1325.75متر / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت 1325.75متر
 904. حراج تعداد 14 دستگاه خودرو قابل شماره گذاری و اوراقی / آگهی حراج حضوری,حراج تعداد 14 دستگاه خودرو قابل شماره گذاری و اوراقی
 905. مزایده یک قطعه زمین مزروعی مساحت 20000متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مزروعی مساحت 20000متر
 906. مزایده منزل مسکونی به همراه محوطه زیربنا 105متر / مزایده,مزایده منزل مسکونی به همراه محوطه زیربنا 105متر
 907. مزایده ششدانگ یک دستگاه خودرو پژو پارس / مزایده ,مزایده ششدانگ یک دستگاه خودرو پژو پارس
 908. مزایده آپارتمان قطعه اول تفکیکی هفتاد و چهار متر و 50 دسیمتر / مزایده,مزایده آپارتمان قطعه اول تفکیکی هفتاد و چهار متر و 50 دسیمتر
 909. مزایده یک باب مغازه / مزایده,مزایده یک باب مغازه
 910. مزایده بهره برداری از محوطه پارکینگ مرکز توانبخشی / آگهی مزایده, مزایده بهره برداری از محوطه پارکینگ مرکز توانبخشی
 911. مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 104.26متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 104.26متر
 912. مزایده فروش سه قطعه زمین کاربری تجاری / مزایده,مزایده فروش سه قطعه زمین کاربری تجاری
 913. مزایده زمین مزروعی مساحت 10470متر / مزایده,مزایده زمین مزروعی مساحت 10470متر
 914. مزایده زمین مزروعی مساحت 14483مترمربع / مزایده,مزایده زمین مزروعی مساحت 14483مترمربع
 915. مزایده ساختمان مسکونی دوبلکس عرصه623 متر 59 سانتی متر / مزایده,مزایده ساختمان مسکونی دوبلکس عرصه623 متر 59 سانتی متر
 916. مزایده یک دستگاه سواری سمند تیپ lx / مزایده, مزایده یک دستگاه سواری سمند تیپ lx
 917. مزایده عمومی کانکس کارگاهی / مزایده , مزایده عمومی کانکس کارگاهی
 918. اصلاحیه مزایده فروش زمین مسکونی / اصلاحیه مزایده,مزایده فروش زمین مسکونی
 919. مزایده منزل سازمانی مساحت عرصه 205.43متر نوبت دوم / مزایده,مزایده منزل سازمانی مساحت عرصه 205.43متر نوبت دوم
 920. مزایده اجاره تعدادی از املاک - نوبت دوم / آگهی مزایده, مزایده اجاره تعدادی از املاک - نوبت دوم
 921. مزایده فروش یک قطعه زمین از تفکیکی شهرداری خنج نوبت دوم / مزایده,مزایده فروش یک قطعه زمین از تفکیکی شهرداری خنج نوبت دوم
 922. مزایده دستگاه تولید دستمال کاغذی جعبه ای.... / مزایده,مزایده دستگاه تولید دستمال کاغذی جعبه ای ....
 923. مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 185.30متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 185.30متر
 924. مزایده فروش یکباب واحد تجاری مساحت 50 متر / مزایده,مزایده فروش یکباب واحد تجاری مساحت 50 متر
 925. مزایده سه دانگ سرقفلی مغازه نوبت دوم / مزایده,مزایده سه دانگ سرقفلی مغازه نوبت دوم
 926. مزایده ساختمان مسکونی عرصه 259 متر 99 سانتی متر / مزایده,مزایده ساختمان مسکونی عرصه 259 متر 99 سانتی متر
 927. مزایده فروش تعداد یک دستگاه خودرو / مزایده ,مزایده فروش تعداد یک دستگاه خودرو
 928. خلاصه اگهی اجاره یک واحد تجاری / مزایده , خلاصه اگهی اجاره یک واحد تجاری
 929. مزایده ششدانگ زمین کشاورزی عرصه 2102متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین کشاورزی عرصه 2102متر
 930. مزایده یک دستگاه سواری پژو GLX405 به رنگ خاکستری / آگهی مزایده اموال منقول,مزایده یک دستگاه سواری پژو GLX405 به رنگ خاکستری
 931. مزایده یک قطعه زمین و منزل مسکونی در دو بخش مجزا نوبت دوم 96.10.6 / مزایده,مزایده یک قطعه زمین و منزل مسکونی در دو بخش مجزا نوبت دوم 96.10.6
 932. مزایده واگذاری اجاره مجموعه تجاری / آگهی مزایده عمومی, مزایده واگذاری اجاره مجموعه تجاری
 933. مزایده فروش تقریبی 352 تن مواد حاصل از بوجاری بذور گندم / آگهی مزایده عمومی یک مرحله ای , مزایده فروش تقریبی 352 تن مواد حاصل از بوجاری بذور گندم
 934. مزایده دستگاه خاک ورز / اگهی مزایده , مزایده دستگاه خاک ورز
 935. مزایده سه دستگاه لیفتراک ... / مزایده, مزایده سه دستگاه لیفتراک ...
 936. مزایده یک دستگاه میکسر رنگ دست دوم / آگهی مزایده مال منقول، مزایده یک دستگاه میکسر رنگ دست دوم
 937. مزایده منزل مسکونی دو طبقه به همراه مغازه نوبت دوم / مزایده,مزایده منزل مسکونی دو طبقه به همراه مغازه نوبت دوم
 938. مزایده واگذاری یک واحد آپارتمان اداری / آگهی مزایده عمومی, مزایده واگذاری یک واحد آپارتمان اداری
 939. مزایده ملک عرصه وقفی 322.3متر / مزایده,مزایده ملک عرصه وقفی 322.3متر
 940. مزایده یک دستگاه لودر ZI50 - مرحله دوم - نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی، مزایده یک دستگاه لودر ZI50 مدل 2017 - مرحله دوم - نوبت دوم
 941. مزایده پلاک ثبتی مساحت مفید 152.28متر مرحله اول / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت مفید 152.28متر مرحله اول
 942. مزایده عمومی مشارکت در بهره برداری و نگهداری ایستگاه های تولید بذر و نهال نوبت دوم / مزایده عمومی مشارکت در بهره برداری و نگهداری ایستگاه های تولید بذر و نهال نوبت دوم
 943. مزایده واگذاری تعدادی از اماکن ورزشی / آگهی مزایده، مزایده واگذاری تعدادی از اماکن ورزشی
 944. مزایده ششدانگ زمین مساحت 100.50متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 100.50متر
 945. مزایده ملک به پلاک ثبتی 3470/6 نوبت دوم / مزایده,مزایده ملک به پلاک ثبتی 3470/6 نوبت دوم
 946. مزایده یک دستگاه خودرو وانت زانیا / آگهی مزایده مال منقول، مزایده یک دستگاه خودرو وانت زانیا
 947. مزایده ملک مساحت عرصه 213 متر نوبت اول / مزایده,مزایده ملک مساحت عرصه 213 متر نوبت اول
 948. مزایده فروش زمین مساحت 600متر کاربری تاسیسات / مزایده,مزایده فروش زمین مساحت 600متر کاربری تاسیسات
 949. مزایده زمین جهت سکوی اتوبوسرانی / مزایده , مزایده زمین جهت سکوی اتوبوسرانی
 950. مزایده منزل مسکونی عرصه 407.59متر / مزایده,مزایده منزل مسکونی عرصه 407.59متر
 951. مزایده واگذاری اجاره زمین / آگهی مزایده , مزایده واگذاری اجاره زمین
 952. مزایده فروش یک دستگاه خودروی سمند / مزایده , مزایده فروش یک دستگاه خودروی سمند
 953. مزایده ششدانگ باغ و قلمستان و زمین / مزایده,مزایده ششدانگ باغ و قلمستان و زمین
 954. مزایده یک دستگاه سواری پیکان مدل 1380 / مزایده, مزایده یک دستگاه سواری پیکان مدل 1380
 955. مزایده ششدانگ زمین مساحت 219.75متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 219.75متر
 956. مزایده فروش 6 دستگاه خودروی سواری / آگهی مزایده عمومی، مزایده فروش 6 دستگاه خودروی سواری
 957. مزایده یک دستگاه پیکور هیدرولیکی / مزایده, مزایده یک دستگاه پیکور هیدرولیکی
 958. مزایده یک دستگاه خودرو پژو 206 - نوبت دوم / مزایده, مزایده یک دستگاه خودرو پژو 206 - نوبت دوم
 959. مزایده دستگاه کپی، پلاتر، دستگاه کاتر / مزایده, مزایده دستگاه کپی، پلاتر، دستگاه کاتر
 960. مزایده سواری ریو ال اس 1500 مدل 1386 / آگهی مزایده, مزایده سواری ریو ال اس 1500 مدل 1386
 961. مزایده ششدانگ یکباب خانه به پلاک 2739 بخش چهار / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه به پلاک 2739 بخش چهار
 962. مزایده ملک مساحت 229.33متر نوبت اول / مزایده,مزایده ملک مساحت 229.33متر نوبت اول
 963. مزایده فروش تعداد 35 باب پلاک ثبتی منازل سازمانی نوبت دوم / مزایده,مزایده فروش تعداد 35 باب پلاک ثبتی منازل سازمانی نوبت دوم
 964. مزایده واگذاری یک باب غرفه / آگهی مزایده, مزایده واگذاری یک باب غرفه
 965. مزایده اجاره سالن ورزش بانوان ... / مزایده اجاره سالن ورزش بانوان ...
 966. مزایده ششدانگ منزل مسکونی دو طبقه عرصه 238متر / مزایده,مزایده ششدانگ منزل مسکونی دو طبقه عرصه 238متر
 967. مزایده بخاری گاز سوز پولار .... / مزایده بخاری گاز سوز پولار
 968. مزایده ملک حمام عمومی متروکه 250 متر / مزایده,مزایده ملک حمام عمومی متروکه 250 متر
 969. مزایده موازی سیزده هزار و سیصد و هفده سهم مشاع از 19200 سهم سهام یک دانگ مشاع از پلاک / مزایده,مزایده موازی سیزده هزار و سیصد و هفده سهم مشاع از 19200 سهم سهام یک دانگ مشاع از پلاک
 970. مزایده اجاره غرفه / آگهی مزایده, مزایده اجاره غرفه
 971. مزایده فروش یک قطعه زمین مثلثی شکل 62 متر نوبت دوم / مزایده,مزایده فروش یک قطعه زمین مثلثی شکل 62 متر نوبت دوم
 972. مزایده سه دانگ زمین عرصه 124 متر نوبت اول / مزایده,مزایده سه دانگ زمین عرصه 124 متر نوبت اول
 973. مزایده واگذاری تعداد 5 عدد تاورکرین شامل 3 عدد فابریک و 2 عدد مستعمل / آگهی مزایده عمومی, مزایده واگذاری تعداد 5 عدد تاورکرین شامل 3 عدد فابریک و 2 عدد مستعمل
 974. مزایده ملک مشاعی یک قطعه باغ بخش 5 نوبت دوم / مزایده,مزایده ملک مشاعی یک قطعه باغ بخش 5 نوبت دوم
 975. مزایده منزل مسکونی مساحت 304.13متر / مزایده,مزایده منزل مسکونی مساحت 304.13متر
 976. مزایده یک دستگاه سواری دوو سی یلو / مزایده, مزایده یک دستگاه سواری دوو سی یلو
 977. مزایده یکباب منزل عرصه 145 متر / مزایده,مزایده یکباب منزل عرصه 145 متر
 978. مزایده سه باب دکان و گاراژ و انبار کاربری تجاری / مزایده,مزایده سه باب دکان و گاراژ و انبار کاربری تجاری
 979. مزایده فروش تعداد 5 پلاک زمین کاربری مسکونی / مزایده,مزایده فروش تعداد 5 پلاک زمین کاربری مسکونی
 980. مزایده واگذاری املاک و مستغلات / آگهی مزایده, مزایده واگذاری املاک و مستغلات
 981. مزایده فروش املاک نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی، مزایده فروش املاک نوبت دوم
 982. مزایده عرصه و اعیان قطعه 68 به پلاک ثبتی 326 و ... / مزایده, مزایده عرصه و اعیان قطعه 68 به پلاک ثبتی 326 و ...
 983. مزایده ششدانگ ساختمان مساحت 264متر / مزایده,مزایده ششدانگ ساختمان مساحت 264متر
 984. اگهی مزایده ,اجاره دو واحد اپارتمان و دو واحد تجاری / اگهی مزایده , اگهی مزایده ,اجاره دو واحد اپارتمان و دو واحد تجاری
 985. مزایده فروش یک دستگاه پژو پارس .... / آگهی مزایده حضوری , مزایده فروش یک دستگاه پژو پارس ....
 986. مزایده دوازده دستگاه ماشین آلات سبک و سنگین... / مزایده, مزایده دوازده دستگاه ماشین آلات سبک و سنگین...
 987. مزایده فروش تعدادی از املاک بصورت نقدی / مزایده,مزایده فروش تعدادی از املاک بصورت نقدی
 988. مزایده 22.22 سهم از صد سهم پلاک ثبتی نوبت اول / مزایده,مزایده 22.22 سهم از صد سهم پلاک ثبتی نوبت اول
 989. مزایده فروش 14 قطعه با کاربری تجاری / مزایده,مزایده فروش 14 قطعه با کاربری تجاری
 990. مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 234.07متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 234.07متر
 991. اصلاحیه مزایده فروش تعدادی از املاک بصورت نقدی / اصلاحیه مزایده,مزایده فروش تعدادی از املاک بصورت نقدی
 992. مزایده سه دانگ از ششدانگ مجتمع شتر مرغ و اراضی ادغامی / مزایده,مزایده سه دانگ از ششدانگ مجتمع شتر مرغ و اراضی ادغامی
 993. مزایده مغازه تجاری اموال غیرمنقول / مزایده,مزایده مغازه تجاری اموال غیرمنقول
 994. مزایده ششدانگ اعیان آپارتمان قطعه 13 تفکیکی / مزایده,مزایده ششدانگ اعیان آپارتمان قطعه 13 تفکیکی
 995. مزایده ششدانگ پلاک 12 و 605 فرعی / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک 12 و 605 فرعی
 996. مزایده ششدانگ پلاک بخش چهار مساحت 212.29متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک بخش چهار مساحت 212.29متر
 997. مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت هفتاد و چهار متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت هفتاد و چهار متر
 998. مزایده باغ انگور مساحت 362متر نوبت اول / مزایده,مزایده باغ انگور مساحت 362متر نوبت اول
 999. مزایده سه دانگ مشاع از پلاک ثبتی 1290 فرعی نوبت اول / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع از پلاک ثبتی 1290 فرعی نوبت اول
 1000. مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 104.26متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 104.26متر
 1001. مزایده زمین مزروعی مساحت 1700مترمربع / مزایده,مزایده زمین مزروعی مساحت 1700مترمربع
 1002. مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 174.5متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 174.5متر
 1003. مزایده ششدانگ آپارتمان تجاری 102.7مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان تجاری 102.7مترمربع
 1004. مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 581 و 35/586 بخش هفت / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 581 و 35/586 بخش هفت
 1005. مزایده ملک به پلاک ثبتی 3/936 بخش شش زنجان / مزایده,مزایده ملک به پلاک ثبتی 3/936 بخش شش زنجان
 1006. مزایده واگذاری تعدادی از اراضی تجاری خدماتی نقد اقساط / مزایده,مزایده واگذاری تعدادی از اراضی تجاری خدماتی نقد اقساط
 1007. مزایده پلاک ثبتی بخش 14 ثبت اصفهان / مزایده,مزایده پلاک ثبتی بخش 14 ثبت اصفهان
 1008. مزایده تمامت ششدانگ پلاک ثبتی 5555 فرعی / مزایده,مزایده تمامت ششدانگ پلاک ثبتی 5555 فرعی
 1009. مزایده تمامت ششدانگ پلاک ثبتی 1609 فرعی بخش چهارده / مزایده,مزایده تمامت ششدانگ پلاک ثبتی 1609 فرعی بخش چهارده
 1010. مزایده واگذاری 6 واحد با موقعیت اداری نوبت دوم / مزایده,مزایده واگذاری 6 واحد با موقعیت اداری نوبت دوم
 1011. استعلام واگذاری واحد تزریقات و پانسمان / استعلام عمومی, استعلام واگذاری واحد تزریقات و پانسمان
 1012. مزایده اجاره محل واحد بهداشت دهان و دندان / آگهی مزایده عمومی ، مزایده اجاره محل واحد بهداشت دهان و دندان
 1013. مزایده فروش دو دستگاه وانت نیسان.. نوبت دوم / آگهی مزایده , مزایده فروش دو دستگاه وانت نیسان.. نوبت دوم
 1014. مزایده فروش 4 قطعه زمین مسکونی نوبت دوم / مزایده،مزایده فروش 4 قطعه زمین مسکونی نوبت دوم
 1015. مزایده فروش تعداد 12 دستگاه خودرو / آگهی مزایده عمومی,مزایده فروش تعداد 12 دستگاه خودرو
 1016. مزایده واگذاری اتاق پزشک / آگهی مزایده عمومی ، مزایده واگذاری اتاق پزشک
 1017. مزایده سه دانگ آپارتمان مساحت 76متر / مزایده،مزایده سه دانگ آپارتمان مساحت 76متر
 1018. مزایده ششدانگ زمین مزروعی و یکباب انباری برنج / مزایده،مزایده ششدانگ زمین مزروعی و یکباب انباری برنج
 1019. مزایده 20 شعیر مشاع از 96 شعیر مشاع از پلاک ثبتی / مزایده،مزایده 20 شعیر مشاع از 96 شعیر مشاع از پلاک ثبتی
 1020. مزایده انواع ضایعات کاغذ / مزایده انواع ضایعات کاغذ
 1021. مزایده محصولات ضایعاتی پلمیری .... / آگهی مزایده عمومی,مزایده محصولات ضایعاتی پلمیری ....
 1022. مزایده فروش زمین مسکونی مساحت سیصد متر / مزایده،مزایده فروش زمین مسکونی مساحت سیصد متر
 1023. تجدید مزایده اجاره محل اتاق پزشک درمانگاه شبانه روزی / آگهی تجدید مزایده عمومی, تجدید مزایده اجاره محل اتاق پزشک درمانگاه شبانه روزی
 1024. مزایده ششدانگ زمین مساحت 144 متر بخش نه / مزایده،مزایده ششدانگ زمین مساحت 144 متر بخش نه
 1025. مزایده اجاره بوفه و انتشارات دانشگاه / مزایده,مزایده اجاره بوفه و انتشارات دانشگاه
 1026. مزایده ششدانگ ساختمان مسکونی مساحت 213متر / مزایده،مزایده ششدانگ ساختمان مسکونی مساحت 213متر
 1027. مزایده ششدانگ زمین مساحت 2287متر / مزایده،مزایده ششدانگ زمین مساحت 2287متر
 1028. مزایده پلاک ثبتی مساحت عرصه 375متر نوبت اول / مزایده،مزایده پلاک ثبتی مساحت عرصه 375متر نوبت اول
 1029. مزایده واگذاری امتیاز یک دستگاه نعش کش و ... / آگهی مزایده، مزایده واگذاری امتیاز یک دستگاه نعش کش و ...
 1030. مزایده یک واحد اسطبل دامداری عرصه 135 متر / مزایده،مزایده یک واحد اسطبل دامداری عرصه 135 متر
 1031. مزایده ملک یک خوابه مساحت 70 مترمربع / مزایده،مزایده ملک یک خوابه مساحت 70 مترمربع
 1032. مزایده اجاره دو باب مغازه / آگهی مزایده عمومی,مزایده اجاره دو باب مغازه
 1033. مزایده یک قطعه زمین روستای اتوکه / مزایده،مزایده یک قطعه زمین روستای اتوکه
 1034. مزایده ملک مساحت عرصه نود مترمربع نوبت اول / مزایده،مزایده ملک مساحت عرصه نود مترمربع نوبت اول
 1035. مزایده پلاک ثبتی قدمت بالای 20 سال / مزایده،مزایده پلاک ثبتی قدمت بالای 20 سال
 1036. مزایده ششدانگ زمین بصورت ساختمان بخش 5 اصفهان / مزایده،مزایده ششدانگ زمین بصورت ساختمان بخش 5 اصفهان
 1037. مزایده ششدانگ یکباب خانه بخش چهارده اسناد رهنی / مزایده،مزایده ششدانگ یکباب خانه بخش چهارده اسناد رهنی
 1038. مزایده سه دانگ مشاع از زمین مساحت 18000متر / مزایده،مزایده سه دانگ مشاع از زمین مساحت 18000متر
 1039. مزایده فروش اموال و وسایل اسقاط خارج از رده / مزایده فروش اموال و وسایل اسقاط خارج از رده
 1040. فروش کنسانتره سنگ آهن / مزایده, فروش کنسانتره سنگ آهن
 1041. آگهی فراخوان سرمایه گذاری جهت احداث نیروگاه خورشیدی / فراخوان ،آگهی فراخوان سرمایه گذاری جهت احداث نیروگاه خورشیدی
 1042. مزایده واگذاری محل نانوایی مرکز پزشکی / آگهی مزایده , مزایده واگذاری محل نانوایی مرکز پزشکی
 1043. استعلام ​سرویس، تعمیر و نگهداری / استعلام، استعلام ​سرویس، تعمیر و نگهداری
 1044. استعلام میز نهارخوری چوبی / استعلام , استعلام میز نهارخوری چوبی
 1045. استعلام خدمات مشاوره در زمینه اخذ / استعلام,استعلام خدمات مشاوره در زمینه اخذ
 1046. استعلام هزینه رنگ آمیزی ... / استعلام,استعلام هزینه رنگ آمیزی ...
 1047. استعلام دستمال حوله ای / استعلام,استعلام دستمال حوله ای
 1048. استعلام کابل 1*70 فولادی جهت ارت / استعلام,استعلام کابل 1*70 فولادی جهت ارت
 1049. استعلام کانال انتقال آب بتنی کشاورزی / استعلام کانال انتقال آب بتنی کشاورزی
 1050. استعلام promise san & ipsan / استعلام ,استعلام promise san & ipsan
 1051. استعلام خرید ملحفه یکبار مصرف / استعلام ,استعلام خرید ملحفه یکبار مصرف
 1052. استعلام احداث شبکه و نصب ترانس / استعلام , استعلام احداث شبکه و نصب ترانس
 1053. استعلام درب اچ دی اف روکش پی وی سی / استعلام, استعلام درب اچ دی اف روکش پی وی سی
 1054. استعلام بیسکوئیت 50 گرمی سالمین / استعلام,استعلام بیسکوئیت 50 گرمی سالمین
 1055. استعلام دستگاه هواساز / استعلام دستگاه هواساز
 1056. استعلام احداث شبکه و نصب ترانسفورماتور / استعلام , استعلام احداث شبکه و نصب ترانسفورماتور
 1057. استعلام بهای خدمات آموزشی / استعلام ,استعلام بهای خدمات آموزشی
 1058. استعلام سرور / استعلام ,استعلام سرور
 1059. استعلام تسطیح اراضی موتور پمپهای تعاونی / استعلام, استعلام تسطیح اراضی موتور پمپهای تعاونی
 1060. استعلام فرش 9 متری / استعلام فرش 9 متری
 1061. استعلام ​نصب دیوار کاذب و کانال کولر / استعلام ,استعلام ​نصب دیوار کاذب و کانال کولر
 1062. استعلام 15 دستگاه کیس کامپیوتر / استعلام , استعلام 15 دستگاه کیس کامپیوتر
 1063. استعلام تهیه و نصب گاردیل جهت ایمن سازی / استعلام,استعلام تهیه و نصب گاردیل جهت ایمن سازی
 1064. استعلام ​Gateway voip quintum tenor D / استعلام , استعلام ​Gateway voip quintum tenor D
 1065. استعلام معاینه فنی موتورخانه / استعلام, استعلام معاینه فنی موتورخانه
 1066. استعلام ​آبگرمکن خورشیدی / استعلام , استعلام آبگرمکن خورشیدی
 1067. استعلام آسفالت محوطه ساختمان اداره کل ... / استعلام , استعلام آسفالت محوطه ساختمان اداره کل ...
 1068. استعلام سه قلم تجهیزات ارتوپدی فنی / استعلام سه قلم تجهیزات ارتوپدی فنی
 1069. استعلام ریزش کالری کوره بیرون آوردن / استعلام ,استعلام ریزش کالری کوره بیرون آوردن
 1070. استعلام مراقبت و نگهداری و آبیاری جنگل / استعلام , استعلام مراقبت و نگهداری و آبیاری جنگل
 1071. استعلام ​​آسفالت گرم محور روستایی پشتکوه / استعلام , استعلام ​​آسفالت گرم محور روستایی پشتکوه
 1072. استعلام محصولات الکترونیکی / استعلام , استعلام محصولات الکترونیکی
 1073. استعلام اطو خانگی / استعلام,استعلام اطو خانگی
 1074. استعلام کاغذ سفید / استعلام , استعلام کاغذ سفید
 1075. استعلام ​ساعت تقویم دیجیتال / استعلام ,استعلام ​ساعت تقویم دیجیتال
 1076. استعلام مرمت و لایروبی قنات / استعلام ,استعلام مرمت و لایروبی قنات
 1077. استعلام حمل و نقل توسط خودروی سواری / استعلام حمل و نقل توسط خودروی سواری
 1078. استعلام گوشت گوساله منجمد برزیلی / استعلام , استعلام گوشت گوساله منجمد برزیلی
 1079. استعلام سریال هاب زیمنس / استعلام, استعلام سریال هاب زیمنس
 1080. استعلام انجام عملیات و اجرای شبکه / استعلام , استعلام انجام عملیات و اجرای شبکه
 1081. استعلام تست ، راه اندازی و برقدار نمود / استعلام, استعلام تست ، راه اندازی و برقدار نمود
 1082. فراخوان المان های نوروزی / فراخوان,فراخوان المان های نوروزی
 1083. استعلام اجرای احداث کانال / استعلام,استعلام اجرای احداث کانال
 1084. استعلام خرید کامپیوتر و چاپگر / استعلام, استعلام خرید کامپیوتر و چاپگر
 1085. استعلام کالیبراسیون کدورت سنج / استعلام کالیبراسیون کدورت سنج
 1086. استعلام ریزش کالری کوره بیرون آوردن / استعلام ,استعلام ریزش کالری کوره بیرون آوردن
 1087. استعلام مراقبت و نگهداری از جنگلکاری / استعلام , استعلام مراقبت و نگهداری از جنگلکاری
 1088. استعلام ​مبل اداری یک نفره / استعلام, استعلام ​مبل اداری یک نفره
 1089. استعلام انتقال آب کشاورزی در اراضی ... / استعلام ,استعلام انتقال آب کشاورزی در اراضی ...
 1090. استعلام تامین و پشتیبانی ارتباط بین / استعلام تامین و پشتیبانی ارتباط بین
 1091. استعلام لوازم خودرو و ماشین / استعلام,استعلام لوازم خودرو و ماشین
 1092. استعلام 680 هکتار اراضی زراعی / استعلام ,استعلام 680 هکتار اراضی زراعی
 1093. استعلام میز اتو خانگی / استعلام,استعلام میز اتو خانگی
 1094. استعلام ماسک اکسیژن / استعلام , استعلام ماسک اکسیژن
 1095. استعلام خرید و نصب حضوری آنتی ویروس / استعلام , استعلام خرید و نصب حضوری آنتی ویروس
 1096. استعلام ​دستگاه اطلاع رسانی متمرکز / استعلام, استعلام ​دستگاه اطلاع رسانی متمرکز
 1097. استعلام خدمات چاپ و تکثیر ساختمان / استعلام, استعلام خدمات چاپ و تکثیر ساختمان
 1098. استعلام حفظ و نگهداری و نظافت ساختمان / استعلام حفظ و نگهداری و نظافت ساختمان
 1099. استعلام تاسیسات سرمایش و گرمایش / استعلام , استعلام تاسیسات سرمایش و گرمایش
 1100. استعلام فرش 12 متری / استعلام فرش 12متری
 1101. استعلام عملیات وصول مطالبات معوقه آب / استعلام , استعلام عملیات وصول مطالبات معوقه آب
 1102. استعلام خدمات مشاوره جهت مطالعه / استعلام,استعلام خدمات مشاوره جهت مطالعه
 1103. استعلام عملیات جابجایی و نصب دیزل ژنراتور... / استعلام, استعلام عملیات جابجایی و نصب دیزل ژنراتور...
 1104. ​​استعلام لوازم تجهیز چاه و اتصالات / استعلام، ​​استعلام لوازم تجهیز چاه و اتصالات
 1105. استعلام تجهیزات خانگی / استعلام,استعلام تجهیزات خانگی
 1106. استعلام ​لوازم تجهیز چاه و اتصالات / استعلام, استعلام ​لوازم تجهیز چاه و اتصالات
 1107. استعلام سنجش سلامت کارکنان / استعلام ، استعلام سنجش سلامت کارکنان
 1108. استعلام سنجش سلامت کارکنان / استعلام، استعلام سنجش سلامت کارکنان
 1109. استعلام برج خنک کننده صرفا با مشخصات / استعلام,استعلام برج خنک کننده صرفا با مشخصات
 1110. استعلام خرید تجهیزات امداد و نجات ... نوبت سوم / استعلام,استعلام خرید تجهیزات امداد و نجات ... نوبت سوم
 1111. استعلام ماسه شسته مصالح ساختمانی / استعلام,استعلام ماسه شسته مصالح ساختمانی
 1112. استعلام ​اجرای گازکشی ساختمان امور انتقال... / استعلام، استعلام اجرای گازکشی ساختمان امور انتقال...
 1113. استعلام ماشین لباسشویی 7 کیلو / استعلام , استعلام ماشین لباسشویی 7 کیلو
 1114. استعلام سیستم آنلاین رزرواسیون خوابگاه / استعلام , استعلام سیستم آنلاین رزرواسیون خوابگاه
 1115. استعلام خرید سنگ نما و کفی / استعلام , استعلام خرید سنگ نما و کفی
 1116. استعلام تکمیل ورزشگاه / استعلام , استعلام تکمیل ورزشگاه
 1117. مزایده فروش کنسانتره سنگ آهن / مزایده, مزایده فروش کنسانتره سنگ آهن
 1118. استعلام اجرای شبکه روشنایی تقاطع غیرهم.... / استعلام , استعلام اجرای شبکه روشنایی تقاطع غیرهم....
 1119. استعلام کامپیوتر و فناوری / استعلام ,استعلام کامپیوتر و فناوری
 1120. استعلام احداث چاله های آبگیر و بذرکاری / استعلام , استعلام احداث چاله های آبگیر و بذرکاری
 1121. استعلام سطل زباله فلزی صندلی نیمکت چدنی / استعلام,استعلام سطل زباله فلزی صندلی نیمکت چدنی
 1122. مناقصه خرید یراق آلات / مناقصه, مناقصه خرید یراق آلات
 1123. استعلام خرید نصب و راه اندازی و پشتیبانی / استعلام,استعلام خرید نصب و راه اندازی و پشتیبانی
 1124. استعلام تقویت سیستم روشنایی / استعلام , استعلام تقویت سیستم روشنایی
 1125. استعلام صندلی / استعلام,استعلام صندلی
 1126. استعلام تخریب سنگ و کاشی و دوغاب دیوار / استعلام تخریب سنگ و کاشی و دوغاب دیوار
 1127. استعلام خدمات ایاب و ذهاب کارکنان / استعلام , استعلام خدمات ایاب و ذهاب کارکنان
 1128. استعلام لوله چدن تایتون / استعلام، استعلام لوله چدن تایتون
 1129. استعلام کالیبراسیون اتوکلا (دما و فشار) / استعلام کالیبراسیون اتوکلا (دما و فشار)
 1130. استعلام احیا و غنی سازی جنگل با نهال / استعلام,استعلام احیا و غنی سازی جنگل با نهال
 1131. استعلام 5 دستگاه کولر گازی اسپیلت سرد ... / استعلام,استعلام 5 دستگاه کولر گازی اسپیلت سرد ...
 1132. استعلام دو دستگاه یخچال شش فوت / استعلام,استعلام دو دستگاه یخچال شش فوت
 1133. مناقصه فروش کنسانتره سنگ آهن / مناقصه , مناقصه فروش کنسانتره سنگ آهن
 1134. استعلام لیست مصالح تجهیز چاه / استعلام,استعلام لیست مصالح تجهیز چاه
 1135. استعلام ​مبل اداری یک نفره / استعلام, استعلام ​مبل اداری یک نفره
 1136. استعلام تکمیل مجموعه ورزشی / استعلام , استعلام تکمیل مجموعه ورزشی
 1137. استعلام چهار عدد دوربین بالت / استعلام, استعلام چهار عدد دوربین بالت
 1138. استعلام خرید 4 دستگاه بدنه مشترک دکل / استعلام خرید 4 دستگاه بدنه مشترک دکل
 1139. استعلام خیابان سازی بخشی از خیابانهای / استعلام، استعلام خیابان سازی بخشی از خیابانهای
 1140. استعلام کندانسور مخصوص سوسکله / استعلام,استعلام کندانسور مخصوص سوسکله
 1141. استعلام نمایشگر / استعلام، استعلام نمایشگر
 1142. استعلام دستگاه واکس کفش ... / استعلام,استعلام دستگاه واکس کفش ...
 1143. استعلام لوازم یدکی اعلام حریق / استعلام ,استعلام لوازم یدکی اعلام حریق
 1144. استعلام تعمیرات تاسیسات مکانیکی / استعلام , استعلام تعمیرات تاسیسات مکانیکی
 1145. استعلام ​وصول مطالبات منطقه دو بوشهر و ... / استعلام , استعلام ​وصول مطالبات منطقه دو بوشهر و ...
 1146. استعلام کالیبراسیون ph متر / استعلام کالیبراسیون ph متر
 1147. استعلام لوله پلی اتیلن 6A-200 PE80 / استعلام,استعلام لوله پلی اتیلن 6A-200 PE80
 1148. استعلام تلفن iip / استعلام ,استعلام تلفن ip
 1149. استعلام قطعات دستگاه اتمیک ... / استعلام,استعلام قطعات دستگاه اتمیک ...
 1150. استعلام ​12 بسته لایسنس نرم افزار کازوین / استعلام, استعلام ​12 بسته لایسنس نرم افزار کازوین
 1151. استعلام نقاشی ساختمان اداری ثبت اسناد / استعلام , استعلام نقاشی ساختمان اداری ثبت اسناد
 1152. استعلام لوله پلی اتیلن در سایزهای مختلف / استعلام,استعلام لوله پلی اتیلن در سایزهای مختلف
 1153. استعلام تهیه قطعات و لوازم و تعمیر / استعلام , استعلام ​تهیه قطعات و لوازم و تعمیر
 1154. استعلام نصب تاسیسات برقی و مکانیکی / استعلام,استعلام نصب تاسیسات برقی و مکانیکی
 1155. استعلام بازسازی آسانسورهای ساختمان / استعلام , استعلام بازسازی آسانسورهای ساختمان
 1156. استعلام فلومتر الکترومغناطیسی فلنج دار / استعلام,استعلام فلومتر الکترومغناطیسی فلنج دار
 1157. استعلام توسعه جنگل با نهال / استعلام , استعلام توسعه جنگل با نهال
 1158. استعلام پروژه کنترل هرزاب / استعلام, استعلام پروژه کنترل هرزاب
 1159. استعلام کنتور حجمی / استعلام,استعلام کنتور حجمی
 1160. استعلام خرید و کارگذاری 400 متر لوله / استعلام, استعلام خرید و کارگذاری 400 متر لوله
 1161. استعلام اجرای طرح هادی روستای اصغریه / استعلام , استعلام اجرای طرح هادی روستای اصغریه
 1162. استعلام پروژه کنترل هرزاب / استعلام , استعلام پروژه کنترل هرزاب
 1163. مناقصه ماشین کاری 29150 عدد اسپیندل های فولادی شیرآلات آب / مناقصه , مناقصه ماشین کاری 29150 عدد اسپیندل های فولادی شیرآلات آب
 1164. استعلام آبرسانی به ... / استعلام,استعلام آبرسانی به ...
 1165. استعلام خرید اقلام کارت هوشمند / استعلام, استعلام خرید اقلام کارت هوشمند
 1166. استعلام خدمات ایاب و ذهاب کارکنان / استعلام , استعلام خدمات ایاب و ذهاب کارکنان
 1167. استعلام کابل / استعلام, استعلام کابل
 1168. استعلام خرید تجهیزات جهت اتصال فیبر نوری / استعلام , استعلام خرید تجهیزات جهت اتصال فیبر نوری
 1169. استعلام موکت پالاز / استعلام, استعلام ​موکت پالاز
 1170. استعلام بهسازی نمازخانه / استعلام , استعلام بهسازی نمازخانه
 1171. استعلام احداث شبکه فشار متوسط و نصب / استعلام , استعلام احداث شبکه فشار متوسط و نصب
 1172. استعلام ​​آسفالت گرم / استعلام , استعلام ​​آسفالت گرم
 1173. استعلام اجرای شبکه LAN ساختمان اداری / استعلام, استعلام اجرای شبکه LAN ساختمان اداری
 1174. استعلام خرید الکتروپمپ شناور / استعلام , استعلام خرید الکتروپمپ شناور
 1175. استعلام لوله کشی شوفاژ ساختمان اداری / استعلام , استعلام لوله کشی شوفاژ ساختمان اداری
 1176. استعلام کالیبراسیون بن ماری / استعلام,استعلام کالیبراسیون بن ماری
 1177. تجدید احداث زمین چمن مصنوعی... / آگهی تجدید مناقصه عمومی، تجدید احداث زمین چمن مصنوعی...
 1178. استعلام انجام عملیات ساختمانی جهت آماده / استعلام, استعلام انجام عملیات ساختمانی جهت آماده
 1179. مناقصه تامین مالی، طراحی، تامین کالا، اجرا و یک سال بهره‌برداری و نگهداری آزمایشی...... / مناقصه, تامین مالی، طراحی، تامین کالا، اجرا و یک سال بهره‌برداری و نگهداری آزمایشی......
 1180. استعلام کنتور حجمی / استعلام,استعلام کنتور حجمی
 1181. استعلام تهیه 4 اصله تیر بتنی / استعلام, استعلام تهیه 4 اصله تیر بتنی
 1182. استعلام اجرای نهالکاری / استعلام , استعلام اجرای نهالکاری
 1183. استعلام لیبل / استعلام ,استعلام لیبل
 1184. استعلام جابجایی پرسنل / استعلام,استعلام جابجایی پرسنل
 1185. استعلام ساخت حمل و نصب درب و پنجره / استعلام, استعلام ساخت حمل و نصب درب و پنجره
 1186. استعلام تکمیل سالن برف / استعلام , استعلام تکمیل سالن برف
 1187. استعلام بذر منداب / استعلام,استعلام بذر منداب
 1188. استعلام کالیبراسیون / استعلام کالیبراسیون
 1189. استعلام خرید نبشی / استعلام, استعلام خرید نبشی
 1190. استعلام خرید مازولهای قطعات ساختمان / استعلام, استعلام خرید مازولهای قطعات ساختمان
 1191. استعلام ترمیم و بازسازی سقف داخلی بانک / استعلام, استعلام ترمیم و بازسازی سقف داخلی بانک
 1192. استعلام سنجش سلامت کارکنان / استعلام، استعلام سنجش سلامت کارکنان
 1193. استعلام عدس / استعلام ,استعلام عدس
 1194. استعلام چاپ و حمل و تحویل مطبوعات ... / استعلام,استعلام چاپ و حمل و تحویل مطبوعات ...
 1195. استعلام مخزن گالوانیزه 10000 لیتری / استعلام , استعلام مخزن گالوانیزه 10000 لیتری
 1196. استعلام تهیه یک دستگاه فن کوئل زمینی ... / استعلام,استعلام تهیه یک دستگاه فن کوئل زمینی ...
 1197. استعلام ​دستگاه سانترال / استعلام, استعلام ​دستگاه سانترال
 1198. استعلام اجرای نهالکاری در سطح 112 هکتار / استعلام , استعلام اجرای نهالکاری در سطح 112 هکتار
 1199. استعلام مجتمع آبرسانی سرچاه شور ... / استعلام، استعلام مجتمع آبرسانی سرچاه شور ...
 1200. استعلام تجهیزات بی سیم / استعلام ,استعلام تجهیزات بی سیم
 1201. مناقصه احداث مخزن بتنی زمینی 1000 متر مکعبی / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه احداث مخزن بتنی زمینی 1000 متر مکعبی
 1202. مناقصه عمومی اجرای پروژه برق رسانی به طرح های تملک دارایی های سرمایه ای / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی اجرای پروژه برق رسانی به طرح های تملک دارایی های سرمایه ای
 1203. فراخوان مناقصه اجرای عملیات آبخیزداری در حوزه سدهای ... / فراخوان مناقصه، فراخوان مناقصه اجرای عملیات آبخیزداری در حوزه سدهای ...
 1204. فراخوان تهیه مصالح و احداث سیل بند ، حصارکشی... / فراخوان ارزیابی کیفی , فراخوان تهیه مصالح و احداث سیل بند ، حصارکشی...
 1205. استعلام شیر کشوئی / استعلام , استعلام شیر کشوئی
 1206. مناقصه مناقصه حفاری و تجهیز چاه آب آشامیدنی / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه مناقصه حفاری و تجهیز چاه آب آشامیدنی
 1207. مناقصه خرید اقلام فوق را به صورت جداگانه ... / مناقصه,مناقصه خرید اقلام فوق را به صورت جداگانه ...
 1208. مناقصه تجهیز چاه ... / مناقصه ,مناقصه تجهیز چاه ...
 1209. تجدید مناقصه احداث ساختمان اداری معاونت خدمات شهری / آگهی تجدید مناقصه عمومی,مناقصه احداث ساختمان اداری معاونت خدمات شهری
 1210. مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 140.68متر / مزایده،مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 140.68متر
 1211. مزایده یک دستگاه یخچال ... / مزایده,مزایده یک دستگاه یخچال ...
مناقصات و مزایدات مناقصه جدول کاری ، مناقصه تامین تجهیزات,...
ما را در سایت مناقصات و مزایدات دنبال می کنید

نویسنده : نوری بازدید : 21 تاريخ : دوشنبه 28 اسفند 1396 ساعت: 12:24

<ol><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007781/استعلام-اجرای-عملیات-بیولوژیکی'>استعلام اجرای عملیات بیولوژیکی  / استعلام ,استعلام اجرای عملیات بیولوژیکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1008110/استعلام-روغن-سرخ-کردنی--سایت-ستاد'>استعلام روغن سرخ کردنی , سایت ستاد / استعلام ,استعلام روغن سرخ کردنی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1008115/استعلام-درب-اتوماتیک-سامانه-ستاد'>استعلام درب اتوماتیک, سامانه ستاد / استعلام ,استعلام درب اتوماتیک, سامانه ستاد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1008345/استعلام-20-عدد-والو-پنوماتیکی-مارک-HERION'>استعلام 20 عدد والو پنوماتیکی مارک HERION / استعلام , استعلام 20 عدد والو پنوماتیکی مارک HERION</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1008349/استعلام-سه-ردیف-والو-پنوماتیک-مارک-SMC--ROS'>استعلام سه ردیف والو پنوماتیک مارک SMC , ROS / استعلام , استعلام سه ردیف والو پنوماتیک مارک SMC , ROS</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1008356/استعلام-ورق-نسوز--کلینگریت'>استعلام ورق نسوز - کلینگریت  / استعلام, استعلام ورق نسوز - کلینگریت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1008358/فراخوان-استعلام-قیمت-واگذاری-تایپ-گزارش-خدمات-سونوگرافی--'>فراخوان استعلام قیمت، واگذاری تایپ گزارش خدمات سونوگرافی ... / آگهی فراخوان عمومی شرکت در استعلام قیمت، فراخوان استعلام قیمت، واگذاری تایپ گزارش خدمات سونوگرافی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1008360/استعلام-سیفتی-والوفولادی-جوشی'>استعلام سیفتی والوفولادی جوشی   / استعلام, استعلام سیفتی والوفولادی جوشی  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1008376/استعلام-والو-و-فلنچ'>استعلام والو و فلنچ / استعلام , استعلام والو و فلنچ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1008381/استعلام-خرید-دستگاه-پانچ-هیدرولیکی'>استعلام خرید دستگاه پانچ هیدرولیکی / استعلام,استعلام خرید دستگاه پانچ هیدرولیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1008382/استعلام-لوله-فولادی-بدون-درز'>استعلام لوله فولادی بدون درز   / استعلام , استعلام لوله فولادی بدون درز  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1008388/استعلام-میلگرد-فولادی'>استعلام میلگرد فولادی  / استعلام , استعلام میلگرد فولادی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1008390/استعلام-لنت-ترمز'>استعلام لنت ترمز  / استعلام, استعلام لنت ترمز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1008391/استعلام-خرید-گلیسیرین'>استعلام خرید گلیسیرین  / استعلام ,استعلام خرید گلیسیرین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1008393/استعلام-اتصالات-جوشی-96-10-5'>استعلام اتصالات جوشی 96.10.5  / استعلام,استعلام اتصالات جوشی 96.10.5</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1008394/استعلام-ترمز-هیدرولیکی'>استعلام ترمز هیدرولیکی  / استعلام, استعلام ترمز هیدرولیکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1008397/استعلام-جعبه-تقسیم-فلزی-رو-کار-پرسی'>استعلام جعبه تقسیم فلزی رو کار پرسی / استعلام، استعلام جعبه تقسیم فلزی رو کار پرسی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1008400/استعلام-بیست-و-هشت-ردیف-مته-96-10-5'>استعلام بیست و هشت ردیف مته 96.10.5  / استعلام, استعلام بیست و هشت ردیف مته 96.10.5</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1008402/استعلام-میلگرد-فولادی'>استعلام میلگرد فولادی  / استعلام , استعلام میلگرد فولادی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1008405/استعلام-الکتروپمپ-گریز-از-مرکز'>استعلام الکتروپمپ گریز از مرکز / استعلام , استعلام الکتروپمپ گریز از مرکز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1008407/استعلام-خريد-كلمپ-انتهايی-كابل-خود-نگهدار'>استعلام خريد كلمپ انتهايی كابل خود نگهدار / استعلام , استعلام خريد كلمپ انتهايی كابل خود نگهدار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1008410/تجدید-استعلام-بهاء-توسعه-و-احداث-شهری--'>تجدید استعلام بهاء توسعه و احداث شهری ... / استعلام, تجدید استعلام بهاء توسعه و احداث شهری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1008411/استعلام-گوشی-ضد-صدا-بنددار'>استعلام گوشی ضد صدا بنددار  / استعلام , استعلام گوشی ضد صدا بنددار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1008414/استعلام-اورینگ-وپکینگ-مارک-گراکو'>استعلام اورینگ وپکینگ مارک گراکو   / استعلام, استعلام اورینگ وپکینگ مارک گراکو  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1008418/استعلام-تامین-و-توزیع-و-کنترل-کیفی-آب--'>استعلام تامین و توزیع و کنترل کیفی آب ... / استعلام,استعلام تامین و توزیع و کنترل کیفی آب ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1008420/استعلام-دو-دستگاه-تابلو-LV'>استعلام دو دستگاه تابلو LV / استعلام, استعلام دو دستگاه تابلو LV</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1008422/استعلام-تامین-و-توزیع-و-کنترل-کیفی-آب--'>استعلام تامین و توزیع و کنترل کیفی آب ... / استعلام,استعلام تامین و توزیع و کنترل کیفی آب ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1008424/استعلام-شیر-روشویی-قهرمان--'>استعلام شیر روشویی قهرمان... / استعلام, استعلام شیر روشویی قهرمان...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1008425/استعلام-تامین-و-توزیع-و-کنترل-کیفی-آب--'>استعلام تامین و توزیع و کنترل کیفی آب ... / استعلام,استعلام تامین و توزیع و کنترل کیفی آب ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1008432/استعلام-تابلوی-فشار-متوسط-کمپکت'>استعلام تابلوی فشار متوسط کمپکت  / استعلام, استعلام تابلوی فشار متوسط کمپکت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1008433/استعلام-لوازم-تحریر'>استعلام لوازم تحریر / استعلام,استعلام لوازم تحریر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1008437/استعلام-تابلوی-فشار-متوسط-کمپکت--'>استعلام تابلوی فشار متوسط کمپکت ... / استعلام,استعلام تابلوی فشار متوسط کمپکت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1008439/استعلام-تهیه-و-اجرای-قسمتی-از-شبکه'>استعلام تهیه و اجرای قسمتی از شبکه  / استعلام, استعلام تهیه و اجرای قسمتی از شبکه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1008441/استعلام-تامین-و-توزیع-و-کنترل-کیفی-آب'>استعلام تامین و توزیع و کنترل کیفی آب  / استعلام,استعلام تامین و توزیع و کنترل کیفی آب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1008442/استعلام-تامین-4-رشته-زنجیر-چرخ-ضربدری--'>استعلام تامین 4 رشته زنجیر چرخ ضربدری ... / استعلام,استعلام تامین 4 رشته زنجیر چرخ ضربدری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1008443/استعلام-یخچال-5فوت-اسنوا'>استعلام یخچال 5فوت اسنوا  / استعلام,استعلام یخچال 5فوت اسنوا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1008448/استعلام-تامین-4-رشته-زنجیر-چرخ-ضربدری'>استعلام تامین 4 رشته زنجیر چرخ ضربدری / استعلام, استعلام تامین 4 رشته زنجیر چرخ ضربدری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1008451/استعلام-ماکارونی-برند-زرماکارون-یا-تک--'>استعلام ماکارونی برند زرماکارون یا تک ... / استعلام,استعلام ماکارونی برند زرماکارون یا تک ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1008452/استعلام-تهیه-و-اجرای-دو-باب-فونداسیون'>استعلام تهیه و اجرای دو باب فونداسیون  / استعلام,استعلام تهیه و اجرای دو باب فونداسیون </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1008455/استعلام-پیچ-و-مهره-M27'>استعلام پیچ و مهره M27 / استعلام, استعلام پیچ و مهره M27</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1008458/استعلام-تهیه-البسه-کارکنان-شلوار-و--'>استعلام تهیه البسه کارکنان شلوار و... / استعلام, استعلام تهیه البسه کارکنان شلوار و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1008468/استعلام-سانتریفیوژ-مدل-universal132'>استعلام سانتریفیوژ مدل universal132 / استعلام, استعلام سانتریفیوژ مدل universal132</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1008470/استعلام-اجرای-عملیات-آبخیزداری-در-حوضه'>استعلام اجرای عملیات آبخیزداری در حوضه  / استعلام ,استعلام اجرای عملیات آبخیزداری در حوضه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1008472/استعلام-الکترو-شوک'>استعلام الکترو شوک / استعلام, استعلام الکترو شوک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1008473/استعلام-​انجام-تست-کالیبراسیون'>استعلام ​انجام تست کالیبراسیون  / استعلام, استعلام ​انجام تست کالیبراسیون </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1008475/استعلام-​ترازوی-دیجیتال'>استعلام ​ترازوی دیجیتال / استعلام, استعلام ​ترازوی دیجیتال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1008479/استعلام-پروژکتور-پاناسونیک-مدل-pT-IW373'>استعلام پروژکتور پاناسونیک مدل pT-IW373 / استعلام, استعلام پروژکتور پاناسونیک مدل pT-IW373</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1008480/استعلام-اجرای-عملیات-مکانیکی-آبخیزداری'>استعلام اجرای عملیات مکانیکی آبخیزداری  / استعلام ,استعلام اجرای عملیات مکانیکی آبخیزداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1008481/استعلام-شیر-یکطرفه-برنجی'>استعلام شیر یکطرفه برنجی / استعلام, استعلام شیر یکطرفه برنجی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1008483/استعلام-دوربین-ویدئو-کنفرانس'>استعلام دوربین ویدئو کنفرانس  / استعلام , استعلام دوربین ویدئو کنفرانس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1008485/استعلام-AIO-MSI-ADORA20-2M-i3'>استعلام AIO MSI ADORA20 2M i3 / استعلام, استعلام AIO MSI ADORA20 2M i3</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1008489/استعلام-هموگلوبینومتر-غیر-تهاجمی'>استعلام هموگلوبینومتر غیر تهاجمی / استعلام, استعلام هموگلوبینومتر غیر تهاجمی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1008492/استعلام-دم-تیغه-برفروب-فرودگاهی'>استعلام دم تیغه برفروب فرودگاهی / استعلام,استعلام دم تیغه برفروب فرودگاهی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1008496/استعلام-روتر-برد-میکروتیک'>استعلام روتر برد میکروتیک / استعلام, استعلام روتر برد میکروتیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1008498/استعلام-انتخاب-مشاور-جهت-برونپساری'>استعلام انتخاب مشاور جهت برونپساری  / استعلام, استعلام انتخاب مشاور جهت برونپساری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1008507/استعلام-خرید-لوله-پلی-اتیلن'>استعلام خرید لوله پلی اتیلن  / استعلام , استعلام خرید لوله پلی اتیلن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1008509/استعلام-لوله-پلی-اتیلن'>استعلام لوله پلی اتیلن / استعلام , استعلام لوله پلی اتیلن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1008511/استعلام-سوخت-گرمایشی'>استعلام سوخت گرمایشی / استعلام, استعلام سوخت گرمایشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1008512/استعلام-محصولات-آرایشی'>استعلام محصولات آرایشی / استعلام,استعلام محصولات آرایشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1008513/استعلام-HD-silicom-power-armor-A80'>استعلام HD silicom power armor A80  / استعلام , استعلام HD silicom power armor A80 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1008517/استعلام-3-دستگاه-کامپیوتر'>استعلام 3 دستگاه کامپیوتر  / استعلام, استعلام 3 دستگاه کامپیوتر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1008522/استعلام-لوله-پلی-اتیلن'>استعلام لوله پلی اتیلن / استعلام , استعلام لوله پلی اتیلن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1008526/استعلام-خرید-یک-دستگاه-کنترل-تردد'>استعلام خرید یک دستگاه کنترل تردد  / استعلام, استعلام خرید یک دستگاه کنترل تردد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1008528/استعلام-تهیه-تجهیزات-الکتریکی-علائم'>استعلام تهیه تجهیزات الکتریکی علائم / استعلام, استعلام تهیه تجهیزات الکتریکی علائم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1008530/استعلام-منبع-آب-ضد-جلبک'>استعلام منبع آب ضد جلبک / استعلام ,استعلام منبع آب ضد جلبک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1008531/استعلام-دمپایی-مردانه'>استعلام دمپایی مردانه / استعلام, استعلام دمپایی مردانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1008532/استعلام-معاینات-دوره-ای-کارکنان-شرکت'>استعلام معاینات دوره ای کارکنان شرکت  / استعلام , استعلام معاینات دوره ای کارکنان شرکت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1008533/استعلام-پیچ-و-مهره'>استعلام پیچ و مهره / استعلام, استعلام پیچ و مهره </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1008537/استعلام-بهاء-مناقصه-تعمیرات-و-ایرادات-اساسی-آسانسور'>استعلام بهاء مناقصه تعمیرات و ایرادات اساسی آسانسور  / استعلام , استعلام بهاء مناقصه تعمیرات و ایرادات اساسی آسانسور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1008538/استعلام-SWITCH-CISCO-2960-24PORT1'>استعلام SWITCH CISCO 2960-24PORT1 / استعلام ,استعلام SWITCH CISCO 2960-24PORT1</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1008541/استعلام-خرید-تجهیزات-کامپیوتری'>استعلام خرید تجهیزات کامپیوتری  / استعلام خرید تجهیزات کامپیوتری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1008543/استعلام-انجام-لوله-کشی-و-نصب-شیرآلات'>استعلام انجام لوله کشی و نصب شیرآلات  / استعلام , استعلام انجام لوله کشی و نصب شیرآلات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1008545/استعلام-اجرای-طرح-هادی--'>استعلام اجرای طرح هادی ... / استعلام,استعلام اجرای طرح هادی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1008546/استعلام-اجرای-طرح-هادی'>استعلام اجرای طرح هادی  / استعلام, استعلام اجرای طرح هادی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1008548/استعلام-​تعمیرات-داخلی-ساختمان'>استعلام ​تعمیرات داخلی ساختمان  / استعلام ,استعلام ​تعمیرات داخلی ساختمان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1008549/استعلام-اورینگ-جهت-بریکرهای-ELFافشان--'>استعلام اورینگ جهت بریکرهای ELFافشان... / استعلام, استعلام اورینگ جهت بریکرهای ELFافشان...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1008550/استعلام-خرید-10-عدد-رله-حفاظتی--'>استعلام خرید 10 عدد رله حفاظتی ... / استعلام,استعلام خرید 10 عدد رله حفاظتی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1008551/استعلام-واشر-تخت-لاستیکی-سایز-600'>استعلام واشر تخت لاستیکی سایز 600 / استعلام, استعلام واشر تخت لاستیکی سایز 600</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1008553/استعلام-خرید-و-نصب-کابل'>استعلام خرید و نصب کابل / استعلام, استعلام خرید و نصب کابل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1008554/استعلام-احداث-سایبان-خودرو-منازل'>استعلام احداث سایبان خودرو منازل / استعلام، استعلام احداث سایبان خودرو منازل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1008557/استعلام-خرید-غذا'>استعلام خرید غذا / استعلام , استعلام خرید غذا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1008558/استعلام-فلنج-فولادی-سایز-600-با-فشار--'>استعلام فلنج فولادی سایز 600 با فشار... / استعلام,استعلام فلنج فولادی سایز 600 با فشار...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1008560/استعلام-باطری-12-ولت-7-2-آمپر-ساعت'>استعلام باطری 12 ولت 7.2 آمپر ساعت / استعلام, استعلام باطری 12 ولت 7.2 آمپر ساعت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1008561/استعلام-اجرای-طرح-هادی'>استعلام اجرای طرح هادی  / استعلام, استعلام اجرای طرح هادی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1008563/استعلام-یک-عدد-لجن-کش'>استعلام یک عدد لجن کش / استعلام,استعلام یک عدد لجن کش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1008564/استعلام-کارتریج'>استعلام کارتریج  / استعلام ,استعلام کارتریج </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1008565/استعلام-اجرای-طرح-هادی--'>استعلام اجرای طرح هادی ... / استعلام,استعلام اجرای طرح هادی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1008566/استعلام-کامپیوتر'>استعلام کامپیوتر / استعلام، استعلام کامپیوتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1008567/استعلام-تجهیزات-آزمایشگاه-برق'>استعلام تجهیزات آزمایشگاه برق  / استعلام , استعلام تجهیزات آزمایشگاه برق </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1008568/استعلام-پول-شمار-رومیزی'>استعلام پول شمار رومیزی / استعلام,استعلام پول شمار رومیزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1008569/استعلام-شارژ-انبار-مواد-شوینده'>استعلام شارژ انبار مواد شوینده  / استعلام , استعلام شارژ انبار مواد شوینده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1008570/استعلام-سیستم-آزمایشگاهی-کنترل-خطی'>استعلام سیستم آزمایشگاهی کنترل خطی  / استعلام, استعلام سیستم آزمایشگاهی کنترل خطی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1008571/استعلام-​لوله-فولادی-سایز-600-میلیمتر'>استعلام ​لوله فولادی سایز 600 میلیمتر  / استعلام,استعلام ​لوله فولادی سایز 600 میلیمتر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1008572/استعلام-اجرای-طرح-هادی'>استعلام اجرای طرح هادی / استعلام , استعلام اجرای طرح هادی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1008573/استعلام-تبلت'>استعلام تبلت / استعلام, استعلام تبلت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1008574/استعلام-واشر'>استعلام واشر  / استعلام, استعلام واشر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1008576/استعلام-تامین-نگهبانی-پست'>استعلام تامین نگهبانی پست  / استعلام , استعلام تامین نگهبانی پست </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1008577/استعلام-آهن-آلات'>استعلام آهن آلات / استعلام, استعلام آهن آلات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1008578/استعلام-واشر-تخت-لاستیکی'>استعلام واشر تخت لاستیکی / استعلام, استعلام واشر تخت لاستیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1008580/استعلام-​لوله-فولادی-سایز-800-میلیمتر'>استعلام ​لوله فولادی سایز 800 میلیمتر  / استعلام,استعلام ​لوله فولادی سایز 800 میلیمتر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1008581/استعلام-خرید-ملزومات-بهداشتی'>استعلام خرید ملزومات بهداشتی  / استعلام , استعلام خرید ملزومات بهداشتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1008582/استعلام-شارژ-انبار-مواد-شوینده'>استعلام شارژ انبار مواد شوینده  / استعلام , استعلام شارژ انبار مواد شوینده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1008583/استعلام-شیر-پروانه-ای'>استعلام شیر پروانه ای  / استعلام,استعلام شیر پروانه ای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1008584/استعلام-تجهیزات-و-وسایل'>استعلام تجهیزات و وسایل  / استعلام, استعلام تجهیزات و وسایل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1008585/استعلام-مواد-شوینده'>استعلام مواد شوینده  / استعلام , استعلام مواد شوینده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1008586/استعلام-اجرای-طرح-هادی'>استعلام اجرای طرح هادی / استعلام , استعلام اجرای طرح هادی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1008587/استعلام-بهسازی-تصفیه-خانه-زندان-مرکزی'>استعلام بهسازی تصفیه خانه زندان مرکزی  / استعلام,استعلام بهسازی تصفیه خانه زندان مرکزی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1008588/استعلام-اجرایی-عملیات-آبخیزداری'>استعلام اجرایی عملیات آبخیزداری  / استعلام ,استعلام اجرایی عملیات آبخیزداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1008589/استعلام-کنتاکتور-32-آمپر'>استعلام کنتاکتور 32 آمپر  / استعلام,استعلام کنتاکتور 32 آمپر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1008593/استعلام-لپ-تاپhp-مدل-spectre-13-x360'>استعلام لپ تاپhp مدل spectre 13 x360 / استعلام ,استعلام لپ تاپhp مدل spectre 13 x360</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1008595/استعلام​-سه-راهی-400-500'>استعلام​ سه راهی 400*500  / استعلام , استعلام​ سه راهی 400*500 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1008596/استعلام-کیس-کامپیوتر-کامل'>استعلام  کیس کامپیوتر کامل  / استعلام,استعلام  کیس کامپیوتر کامل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1008597/استعلام-حمل-چیلر-150-تنی-جذبی--'>استعلام حمل چیلر 150 تنی جذبی ... / استعلام,استعلام حمل چیلر 150 تنی جذبی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1008598/استعلام-تاسیسات-و-مصالح'>استعلام تاسیسات و مصالح / استعلام , استعلام تاسیسات و مصالح</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1008599/استعلام-تنقیه-و-لایروبی-پل-ها-و-آبروها'>استعلام تنقیه و لایروبی پل ها و آبروها / استعلام, استعلام ​تنقیه و لایروبی پل ها و آبروها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1008600/استعلام-اجرای-طرح-هادی'>استعلام اجرای طرح هادی / استعلام , استعلام اجرای طرح هادی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1008603/استعلام-تعمیرات-اماکن-ورزشی'>استعلام تعمیرات اماکن ورزشی  / استعلام, استعلام تعمیرات اماکن ورزشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1008604/استعلام-لیست-مصالح-تجهیز-چاه'>استعلام لیست مصالح تجهیز چاه / استعلام,استعلام لیست مصالح تجهیز چاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1008605/استعلام-مصالح-ساختمانی'>استعلام مصالح ساختمانی  / استعلام, استعلام مصالح ساختمانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1008606/استعلام-​تهیه-و-نصب-سیستم-گرمایشی-شعبه'>استعلام ​تهیه و نصب سیستم گرمایشی شعبه / استعلام , استعلام ​تهیه و نصب سیستم گرمایشی شعبه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1008607/استعلام-خدمات-ایاب-و-ذهاب-کارکنان'>استعلام خدمات ایاب و ذهاب کارکنان / استعلام , استعلام خدمات ایاب و ذهاب کارکنان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1008608/فراخوان-استعلام-واگذاری-مشارکتی-واحد-کار-درمانی'>فراخوان استعلام واگذاری مشارکتی واحد کار درمانی / فراخوان استعلام ،فراخوان استعلام واگذاری مشارکتی واحد کار درمانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1008609/استعلام-سیستم-کامپیوتر'>استعلام سیستم کامپیوتر  / استعلام , استعلام سیستم کامپیوتر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1008610/استعلام-تعمیرات-اماکن-ورزشی-نایین'>استعلام تعمیرات اماکن ورزشی نایین / استعلام,استعلام تعمیرات اماکن ورزشی نایین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1008611/استعلام-نصب-سیم-خاردار-خطی'>استعلام نصب سیم خاردار خطی  / استعلام, استعلام نصب سیم خاردار خطی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1008612/استعلام-اقلام-درخواستی-فنی-و-مهندسی'>استعلام اقلام درخواستی فنی و مهندسی / استعلام , استعلام اقلام درخواستی فنی و مهندسی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1008613/استعلام-مانیفولد--مجموعه-شارژ-گاز-پرتابل-و--'>استعلام مانیفولد ، مجموعه شارژ گاز پرتابل و ...  / استعلام, استعلام مانیفولد ، مجموعه شارژ گاز پرتابل و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1008614/استعلام-تلفن-بی-سیمی-به-تعداد-4-دستگاه--'>استعلام تلفن بی سیمی به تعداد 4 دستگاه ... / استعلام,استعلام تلفن بی سیمی به تعداد 4 دستگاه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1008615/استعلام-​اجرای-زیرسازی-و-آسفالت-شهرک'>استعلام ​اجرای زیرسازی و آسفالت شهرک / استعلام , استعلام ​اجرای زیرسازی و آسفالت شهرک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1008616/استعلام-الکتروموتور-سه-فاز-22-کیلووات'>استعلام الکتروموتور سه فاز 22 کیلووات / استعلام,استعلام الکتروموتور سه فاز 22 کیلووات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1008617/استعلام-دیوار-پیش-ساخته-بتنی-با-دربهای'>استعلام دیوار پیش ساخته بتنی با دربهای  / استعلام , استعلام دیوار پیش ساخته بتنی با دربهای </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1008618/استعلام-وسایل-آزمایشگاهی'>استعلام وسایل آزمایشگاهی  / استعلام , استعلام وسایل آزمایشگاهی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1008619/استعلام-تعویض-رله-های-فیدرهای-20-کیلوولت'>استعلام تعویض رله های فیدرهای 20 کیلوولت  / استعلام, استعلام تعویض رله های فیدرهای 20 کیلوولت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1008620/استعلام-اجرای-طرح-هادی'>استعلام اجرای طرح هادی / استعلام , استعلام اجرای طرح هادی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1008621/استعلام-نصب-رله-دیفرانسیل--'>استعلام نصب رله دیفرانسیل ... / استعلام,استعلام نصب رله دیفرانسیل ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1008622/استعلام-اجرای-طرح-هادی-روستای-سوته'>استعلام اجرای طرح هادی روستای سوته  / استعلام , استعلام اجرای طرح هادی روستای سوته </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1008623/استعلام-​هارد-سرور-کامپیوتر-و-فناوری'>استعلام ​هارد سرور کامپیوتر و فناوری / استعلام , استعلام ​هارد سرور کامپیوتر و فناوری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1008624/استعلام-نصب-و-راه-اندازی-شبکه'>استعلام نصب و راه اندازی شبکه / استعلام , استعلام نصب و راه اندازی شبکه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1008625/استعلام-​مرغ-گرم-روز'>استعلام ​مرغ گرم روز / استعلام , استعلام ​مرغ گرم روز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1008626/استعلام-اجرای-طرح-هادی-روستای-صاحبی'>استعلام اجرای طرح هادی روستای صاحبی  / استعلام , استعلام اجرای طرح هادی روستای صاحبی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1008628/استعلام-نمایشگر-و-ماشینهای-اداری'>استعلام نمایشگر و ماشینهای اداری  / استعلام , استعلام نمایشگر و ماشینهای اداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1008629/استعلام-کپسول-آتش-نشانی'>استعلام کپسول آتش نشانی  / استعلام ,استعلام کپسول آتش نشانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1008630/فراخوان-استعلام-انجام-امور-مشاوره-تغذیه'> فراخوان استعلام انجام امور مشاوره تغذیه  / استعلام , فراخوان استعلام انجام امور مشاوره تغذیه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1008631/استعلام-وب-کم-LOGITEC'>استعلام وب کم LOGITEC   / استعلام , استعلام وب کم LOGITEC  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1008632/استعلام-​یک-عدد-باطری'>استعلام ​یک عدد باطری / استعلام , استعلام ​یک عدد باطری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1008633/استعلام-تجهیزات-امنیتی'>استعلام تجهیزات امنیتی / استعلام , استعلام تجهیزات امنیتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1008634/استعلام-تلویزیون'>استعلام تلویزیون  / استعلام , استعلام تلویزیون </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1008635/استعلام-​​آسفالت-گرم-محورهای-روستایی'>استعلام ​​آسفالت گرم محورهای روستایی / استعلام , استعلام ​​آسفالت گرم محورهای روستایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1008636/استعلام-کابل-ارت-فولادی-70-1'>استعلام کابل ارت فولادی 70*1 / استعلام , استعلام کابل ارت فولادی 70*1</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1008637/استعلام-انجام-امور-مشاوره-تغذیه'>استعلام انجام امور مشاوره تغذیه  / استعلام,استعلام انجام امور مشاوره تغذیه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1008638/استعلام-کامپیوتر-و-فناوری'>استعلام کامپیوتر و فناوری / استعلام,استعلام کامپیوتر و فناوری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1008639/استعلام-لوله-کشی-گاز'>استعلام لوله کشی گاز  / استعلام , استعلام لوله کشی گاز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1008640/استعلام-تعمیر-و-نگهداری-سیستم-های'>استعلام تعمیر و نگهداری سیستم های  / استعلام, استعلام تعمیر و نگهداری سیستم های </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1008641/فراخوان-استعلام-انجام-امور-چاپ-و-تکثیر'>فراخوان استعلام انجام امور چاپ و تکثیر / فراخوان استعلام , فراخوان استعلام انجام امور چاپ و تکثیر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1008642/استعلام-پنجره-upvc-و-سنگ-پله'>استعلام پنجره upvc  و سنگ پله  / استعلام,استعلام پنجره upvc  و سنگ پله </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1008643/استعلام-تن-ماهی-180-گرمی'>استعلام تن ماهی 180 گرمی  / استعلام ,استعلام تن ماهی 180 گرمی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1008644/استعلام-ایجاد-جاده-کنارگذر'>استعلام ایجاد جاده کنارگذر  / استعلام , استعلام ایجاد جاده کنارگذر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1008645/استعلام-دیتا-پروژکتور'>استعلام دیتا پروژکتور / استعلام ,استعلام دیتا پروژکتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1008646/استعلام-​کاتریج'>استعلام ​کاتریج / استعلام, استعلام ​​کاتریج</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1008647/استعلام-تعمیرات-اماکن-ورزشی-اردستان'>استعلام تعمیرات اماکن ورزشی اردستان / استعلام، تعمیرات اماکن ورزشی اردستان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1008648/استعلام-خرید-نصب-و-راه-اندازی-نمایشگر'>استعلام خرید نصب و راه اندازی نمایشگر  / استعلام ,استعلام خرید نصب و راه اندازی نمایشگر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1008649/استعلام-مودم-صنعتی-و-متعلقات'>استعلام مودم صنعتی و متعلقات / استعلام, استعلام مودم صنعتی و متعلقات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1008650/استعلام-اجرای-احداث-کانال-گوره'>استعلام اجرای احداث کانال گوره / استعلام, استعلام اجرای احداث کانال گوره</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1008651/استعلام-​قطعات-کیس'>استعلام ​قطعات کیس / استعلام, استعلام ​​قطعات کیس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1008652/استعلام-خرید-تعداد-500-عدد-دیس-غذاخوری'>استعلام خرید تعداد 500 عدد دیس غذاخوری  / استعلام , استعلام خرید تعداد 500 عدد دیس غذاخوری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1008653/استعلام-اجرای-شبکه-فاضلاب'>استعلام اجرای شبکه فاضلاب  / استعلام ,استعلام اجرای شبکه فاضلاب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1008654/استعلام-فیلتر-پرس--'>استعلام فیلتر پرس... / استعلام, استعلام فیلتر پرس...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1008655/استعلام-راهبند'>استعلام راهبند / استعلام ,استعلام راهبند</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1008656/استعلام-وسایل-آزمایشگاهی'>استعلام وسایل آزمایشگاهی  / استعلام ,استعلام وسایل آزمایشگاهی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1008657/استعلام-اسپکلوم-واژینال-پزشکی'>استعلام اسپکلوم واژینال پزشکی / استعلام,استعلام اسپکلوم واژینال پزشکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1008658/استعلام-اجرای-احداث-کانال-مهر--'>استعلام اجرای احداث کانال مهر... / استعلام ,استعلام اجرای احداث کانال مهر...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1008659/استعلام-سیستم-صوتی-و-تصویری'>استعلام سیستم صوتی و تصویری  / استعلام, استعلام سیستم صوتی و تصویری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1008660/استعلام-مودم-دیتا'>استعلام مودم دیتا / استعلام , استعلام مودم دیتا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1008661/استعلام-چکش-لاستیکی-برند-THOR-اورجینال-آلمان--'>استعلام چکش لاستیکی برند THOR اورجینال آلمان... / استعلام , استعلام چکش لاستیکی برند THOR اورجینال آلمان...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1008662/استعلام-تامین-آب-و-آبرسانی-سیار'>استعلام تامین آب و آبرسانی سیار  / استعلام ,استعلام تامین آب و آبرسانی سیار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1008663/استعلام-خرید-تجهیزات-مربوط-به-دیتا'>استعلام خرید تجهیزات مربوط به دیتا  / استعلام, استعلام خرید تجهیزات مربوط به دیتا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1008664/استعلام-عملیات-کف-شکنی-در-سطح-شهرستان'>استعلام عملیات کف شکنی در سطح شهرستان / استعلام ,استعلام عملیات کف شکنی در سطح شهرستان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1008665/استعلام-فیلتر--'>استعلام فیلتر ... / استعلام,استعلام فیلتر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1008666/استعلام-سم-دلتامترین-5-درصد-جهت-سم-پاشی'>استعلام سم دلتامترین 5 درصد جهت سم پاشی / استعلام , استعلام سم دلتامترین 5 درصد جهت سم پاشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1008667/استعلام-تلویزیون-42-اینچ'>استعلام تلویزیون 42 اینچ  / استعلام,استعلام تلویزیون 42 اینچ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1008668/استعلام-​انجام-خدمات-آزمایش-مطالعات'>استعلام ​انجام خدمات آزمایش مطالعات  / استعلام, استعلام ​انجام خدمات آزمایش مطالعات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1008669/استعلام-خرید-برای-انبار-فنی-و-مهندسی'>استعلام خرید برای انبار فنی و مهندسی / استعلام , استعلام خرید برای انبار فنی و مهندسی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1008670/استعلام-الکتروپمپ'>استعلام الکتروپمپ  / استعلام,استعلام الکتروپمپ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1008671/استعلام-​خرید-یک-دستگاه-کلید-فشار-متوسط'>استعلام ​خرید یک دستگاه کلید فشار متوسط / استعلام , استعلام ​خرید یک دستگاه کلید فشار متوسط</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1008672/استعلام-تجهیزات-و-ملزومات-اداری'>استعلام تجهیزات و ملزومات اداری / استعلام ,استعلام تجهیزات و ملزومات اداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1008673/استعلام-کامپیوتر-و-فناوری--'>استعلام کامپیوتر و فناوری ... / استعلام,استعلام کامپیوتر و فناوری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1008674/استعلام-خرید-یک-دستگاه-ups-توان-3kva'>استعلام خرید یک دستگاه ups توان 3kva  / استعلام,استعلام خرید یک دستگاه ups توان 3kva </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1008675/استعلام-دستگاه-مولتی-پارامتر-دو-کاناله--'>استعلام دستگاه مولتی پارامتر دو کاناله... / استعلام,استعلام دستگاه مولتی پارامتر دو کاناله...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1008676/استعلام-دوربین-موتورایز-SONY-D70'>استعلام دوربین موتورایز SONY D70 / استعلام , استعلام دوربین موتورایز SONY D70</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1008677/استعلام-حفر-چاه-فاضلاب-و-انتقال-خاک'>استعلام حفر چاه فاضلاب و انتقال خاک  / استعلام,  استعلام حفر چاه فاضلاب و انتقال خاک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1008678/استعلام-2-قلم-گلند-کائوچوئی'>استعلام 2 قلم گلند کائوچوئی / استعلام,استعلام 2 قلم گلند کائوچوئی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1008679/استعلام-اقلام-مورد-نیاز-فنی-و-مهندسی'>استعلام اقلام مورد نیاز فنی و مهندسی / استعلام، استعلام اقلام مورد نیاز فنی و مهندسی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1008680/استعلام-آسفالت-خیابان'>استعلام آسفالت خیابان  / استعلام , استعلام آسفالت خیابان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1008681/استعلام-قند-سفید-شکسته--'>استعلام قند سفید شکسته ... / استعلام,استعلام قند سفید شکسته ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1008682/استعلام-درب-ضد-سرقت'>استعلام درب ضد سرقت / استعلام , استعلام درب ضد سرقت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1008683/استعلام-تعویض-پنجره-های-اداره-ثبت-شهریار'>استعلام تعویض پنجره های اداره ثبت شهریار / استعلام, استعلام تعویض پنجره های اداره ثبت شهریار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1008684/استعلام-پلاک-پای-طیور'>استعلام پلاک پای طیور / استعلام, استعلام پلاک پای طیور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1008685/استعلام-تهیه-مصالح-نقاشی-و-اجرا'>استعلام تهیه مصالح نقاشی و اجرا  / استعلام, استعلام تهیه مصالح نقاشی و اجرا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1008686/استعلام-​​هفت-عدد-پتو-یک-نفره'>استعلام ​​هفت عدد پتو یک نفره  / استعلام، استعلام ​​هفت عدد پتو یک نفره </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1008687/استعلام-تکمیل-و-احداث-کانال-بتنی'>استعلام تکمیل و احداث کانال بتنی  / استعلام , استعلام تکمیل و احداث کانال بتنی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1008688/استعلام-سرویس-اینترنت-اختصاصی-با-پهنای'>استعلام سرویس اینترنت اختصاصی با پهنای  / استعلام,استعلام سرویس اینترنت اختصاصی با پهنای </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1008689/استعلام-جعبه-هاردباکس-750-عدد-جعبه--'>استعلام جعبه هاردباکس 750 عدد جعبه ... / استعلام,استعلام جعبه هاردباکس 750 عدد جعبه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1008690/استعلام-بارگیری-حمل-و-تخلیه-لجن'>استعلام بارگیری حمل و تخلیه لجن / استعلام, استعلام بارگیری حمل و تخلیه لجن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1008691/استعلام-سرور-رایانه'>استعلام سرور رایانه / استعلام , استعلام سرور رایانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1008692/استعلام-پکیج-مخزن-دو-قلوی-500-500'>استعلام پکیج مخزن دو قلوی 500-500  / استعلام , استعلام پکیج مخزن دو قلوی 500-500 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1008693/استعلام-احداث-رمپ-های-ورودی-و-خروجی--'>استعلام احداث رمپ های ورودی و خروجی ... / استعلام , استعلام احداث رمپ های ورودی و خروجی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1008694/استعلام-پروژه-آماده-سازی-جاده-جدید--'>استعلام پروژه آماده سازی جاده جدید ... / استعلام,استعلام پروژه آماده سازی جاده جدید ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1008695/استعلام5-قلم-تابلو-برق'>استعلام5 قلم تابلو برق / استعلام, استعلام 5 قلم تابلو برق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1008696/استعلام-خرید-3-دستگاه-هیتر-سنگی'>استعلام خرید 3 دستگاه هیتر سنگی  / استعلام ، استعلام خرید 3 دستگاه هیتر سنگی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1008697/استعلام-عملیات-نگهداری--تعمیرات'>استعلام عملیات نگهداری ، تعمیرات / استعلام ,استعلام عملیات نگهداری ، تعمیرات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1008698/استعلام-کیت-سه-تستی'>استعلام کیت سه تستی  / استعلام,استعلام کیت سه تستی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1008699/استعلام-شیر-یکطرفه-سوپاپی-چدن-داکتیل'>استعلام شیر یکطرفه سوپاپی چدن داکتیل / استعلام,استعلام شیر یکطرفه سوپاپی چدن داکتیل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1008700/استعلام-بتن-ریزی-و-زیرسازی-و-ایزوگام'>استعلام بتن ریزی و زیرسازی و ایزوگام / استعلامف استعلام بتن ریزی و زیرسازی و ایزوگام</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1008701/استعلام-چاپ-دو-جلد-کتاب-فنی-به-تیراژ---'>استعلام چاپ دو جلد کتاب فنی به تیراژ  ... / استعلام,استعلام چاپ دو جلد کتاب فنی به تیراژ  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1008702/استعلام-شناسایی-پیش-آگاهی--پیشگیری'>استعلام شناسایی، پیش آگاهی ، پیشگیری / استعلام,استعلام شناسایی، پیش آگاهی ، پیشگیری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1008703/استعلام-بارگیری--حمل-و-تخلیه-دو-دستگاه'>استعلام بارگیری ، حمل و تخلیه دو دستگاه  / استعلام , استعلام بارگیری ، حمل و تخلیه دو دستگاه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1008704/استعلام-برنج-افتخار'>استعلام برنج افتخار / استعلام , استعلام برنج افتخار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1008705/استعلام-قلک-نیکوکاری'>استعلام قلک نیکوکاری / استعلام ,استعلام قلک نیکوکاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1008706/استعلام-خرید-رادیاتور'>استعلام خرید رادیاتور / استعلام, استعلام ​خرید رادیاتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1008707/استعلام-خرید-15-دستگاه-مبدل-dc-به-dc'>استعلام خرید 15 دستگاه مبدل dc به dc / استعلام,استعلام خرید 15 دستگاه مبدل dc به dc</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1008708/استعلام-کامپیوتر-و-فناوری'>استعلام کامپیوتر و فناوری / استعلام , استعلام کامپیوتر و فناوری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1008709/استعلام-​-fipronil-sulfone'>استعلام ​ fipronil sulfone / استعلام, استعلام ​ fipronil sulfone</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1008710/استعلام-تکمیل-ورزشگاه'>استعلام تکمیل ورزشگاه  / استعلام,استعلام تکمیل ورزشگاه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1008711/استعلام-جنگلکاری-اراضی-و-اخذ-سند--'>استعلام جنگلکاری اراضی و اخذ سند ... / استعلام,استعلام جنگلکاری اراضی و اخذ سند ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1008712/استعلام-کاسه-توالت'>استعلام کاسه توالت  / استعلام , استعلام کاسه توالت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1008713/استعلام-​fipronil-desulfinyl'>استعلام ​fipronil -desulfinyl / استعلام, استعلام ​fipronil -desulfinyl</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1008714/استعلام-تهیه-لایسنس-فایروال-سایبروم'>استعلام تهیه لایسنس فایروال سایبروم / استعلام ,استعلام تهیه لایسنس فایروال سایبروم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1008715/استعلام-فلوتر-4-اینچ-دیافراگمی'>استعلام فلوتر 4 اینچ دیافراگمی  / استعلام , استعلام فلوتر 4 اینچ دیافراگمی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1008716/استعلام-کامپیوتر-و-فناوری'>استعلام کامپیوتر و فناوری  / استعلام ,استعلام کامپیوتر و فناوری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1008717/استعلام-​fipronil-carboxamide'>استعلام ​fipronil carboxamide / استعلام, استعلام ​fipronil carboxamide</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1008718/استعلام-یک-دستگاه-اسپیلت-24000-سرمایشی'>استعلام یک دستگاه اسپیلت 24000 سرمایشی / استعلام، استعلام یک دستگاه اسپیلت 24000 سرمایشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1008719/استعلام-عملیات-انجام-آزمایشات-فلزات--'>استعلام عملیات انجام آزمایشات فلزات ... / استعلام,استعلام عملیات انجام آزمایشات فلزات ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1008720/استعلام-​​آسفالت-گرم-محورهای-روستایی'>استعلام ​​آسفالت گرم محورهای روستایی / استعلام , استعلام ​​آسفالت گرم محورهای روستایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1008721/استعلام-حلوا-شکری-90-گرمی'>استعلام حلوا شکری 90 گرمی / استعلام, استعلام حلوا شکری 90 گرمی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1008722/استعلام-جاروبرقی-صنعتی'>استعلام جاروبرقی صنعتی  / استعلام,استعلام جاروبرقی صنعتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1008723/استعلام-​صندلی-کارمندی'>استعلام ​صندلی کارمندی  / استعلام , استعلام ​صندلی کارمندی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1008724/استعلام-تعمیر-12-دستگاه-سمپلر-gilson'>استعلام تعمیر 12 دستگاه سمپلر gilson / استعلام , استعلام تعمیر 12 دستگاه سمپلر gilson</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1008725/استعلام-لایسنس-یکساله-آنلاین'>استعلام لایسنس یکساله آنلاین  / استعلام ,استعلام لایسنس یکساله آنلاین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1008726/استعلام-تهیه-و-نصب-ایزوگام'>استعلام تهیه و نصب ایزوگام / استعلام, استعلام تهیه و نصب ایزوگام</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1008727/استعلام-​fipronil-sulfide'>استعلام ​fipronil sulfide / استعلام, استعلام ​fipronil sulfide</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1008728/استعلام-مرغ-کامل-گوشتی-منجمد--'>استعلام مرغ کامل گوشتی منجمد ... / استعلام,استعلام مرغ کامل گوشتی منجمد ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1008729/استعلام-تکمیل-سالن-ورزشی-و-جوانان-استان-اصفهان'>استعلام تکمیل سالن ورزشی و جوانان استان اصفهان / استعلام , استعلام تکمیل سالن ورزشی و جوانان استان اصفهان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1008730/استعلام-خرید-تجهیزات-رایانه-ای'>استعلام خرید تجهیزات رایانه ای  / استعلام , استعلام خرید تجهیزات رایانه ای </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1008731/استعلام-تهیه-2-تان-کود-حیوانی--'>استعلام تهیه 2 تان کود حیوانی ... / استعلام,استعلام تهیه 2 تان کود حیوانی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1008732/استعلام-کامپیوتر-همه-کاره-ایسوس'>استعلام کامپیوتر همه کاره ایسوس  / استعلام, استعلام کامپیوتر همه کاره ایسوس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1008733/استعلام-ملزومات-کارت-هوشمند'>استعلام ملزومات کارت هوشمند / استعلام, استعلام ملزومات کارت هوشمند</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1008734/استعلام-انجام-معاینات-دوره-ای-پزکشی'>استعلام انجام معاینات دوره ای پزکشی / استعلام , استعلام انجام معاینات دوره ای پزکشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1008735/استعلام-​تکمیل-سالن'>استعلام ​تکمیل سالن / استعلام,استعلام ​تکمیل سالن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1008736/استعلام-خرید-کابل-24-کیلوولت'>استعلام خرید کابل 24 کیلوولت  / استعلام, استعلام خرید کابل 24 کیلوولت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1008737/استعلام-عملیات-آبخیزداری-احداث-بندهای-'>استعلام عملیات آبخیزداری احداث بندهای..  / استعلام ,استعلام عملیات آبخیزداری احداث بندهای.. </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1008738/استعلام-خرید-برای-انبار-فنی-و-مهندسی'>استعلام خرید برای انبار فنی و مهندسی / استعلام , استعلام خرید برای انبار فنی و مهندسی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1008739/استعلام-اجرای-طرح-هادی-روستای--'>استعلام اجرای طرح هادی روستای ... / استعلام , استعلام اجرای طرح هادی روستای ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1008740/استعلام-شناسایی-پیش-آگاهی--پیشگیری'>استعلام شناسایی، پیش آگاهی ، پیشگیری / استعلام,استعلام شناسایی، پیش آگاهی ، پیشگیری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1008741/استعلام-دوربین-کنون'>استعلام دوربین کنون  / استعلام, استعلام دوربین کنون </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1008742/استعلام-دفترچه-یادداشت'>استعلام دفترچه یادداشت / استعلام , استعلام دفترچه یادداشت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1008743/استعلام-بازسازی-و-بهسازی-آسانسور--'>استعلام بازسازی و بهسازی آسانسور ... / استعلام,استعلام بازسازی و بهسازی آسانسور ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1008744/استعلام-نصب-سیم-خاردار-خطی'>استعلام نصب سیم خاردار خطی  / استعلام, استعلام نصب سیم خاردار خطی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1008745/استعلام-تابلو-برق'>استعلام تابلو برق / استعلام, استعلام تابلو برق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1008746/استعلام-خرید-کیت-کامل-کلر-سنجی'>استعلام خرید کیت کامل کلر سنجی / استعلام,استعلام خرید کیت کامل کلر سنجی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1008747/استعلام-fipronil-pyrazole-cyano'>استعلام fipronil pyrazole cyano / استعلام, استعلام fipronil pyrazole cyano</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1008748/استعلام-کولر-گازی-24000'>استعلام کولر گازی 24000 / استعلام، استعلام کولر گازی 24000</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1008749/استعلام-کنترل-سیل-و-رسوب-حوزه-آبخیز'>استعلام کنترل سیل و رسوب حوزه آبخیز  / استعلام, استعلام کنترل سیل و رسوب حوزه آبخیز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1008750/استعلام-دیوار-پیش-ساخته-بتنی-با-دربهای'>استعلام دیوار پیش ساخته بتنی با دربهای  / استعلام , استعلام دیوار پیش ساخته بتنی با دربهای </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1008751/استعلام-آبلیمو-بطری-پت--'>استعلام آبلیمو بطری پت ... / استعلام,استعلام آبلیمو بطری پت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1008752/استعلام-رنگ-آمیزی-ترانسفورماتورهای-230--'>استعلام رنگ آمیزی ترانسفورماتورهای 230... / استعلام,استعلام رنگ آمیزی ترانسفورماتورهای 230...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1008753/استعلام-رنگ-آمیزی-ترانسفورماتور-T2-پست'>استعلام رنگ آمیزی ترانسفورماتور T2 پست / استعلام, استعلام رنگ آمیزی ترانسفورماتور T2 پست</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1008754/استعلام-75000-کیلوگرم-برنج-تایلندی'>استعلام 75000 کیلوگرم برنج تایلندی / استعلام, استعلام 75000 کیلوگرم برنج تایلندی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1008755/استعلام-​میکسر-صدا'>استعلام ​میکسر صدا / استعلام,استعلام ​میکسر صدا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1008756/استعلام-پلاک-بال-مرغی'>استعلام پلاک بال مرغی  / استعلام, استعلام پلاک بال مرغی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1008757/استعلام-فیدر-خروجی-20-کیلوولت'>استعلام فیدر خروجی 20 کیلوولت  / استعلام, استعلام فیدر خروجی 20 کیلوولت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1008758/استعلام-RAK-PHI22-UNIT'>استعلام RAK: PHI22 UNIT / استعلام,استعلام RAK: PHI22 UNIT</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1008759/استعلام-مرمت-بازار-تاریخی-شهرضا'>استعلام مرمت بازار تاریخی شهرضا / استعلام, استعلام مرمت بازار تاریخی شهرضا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1008760/استعلام-بسته-بهداشتی-شامل-پودر-لباسشویی'>استعلام بسته بهداشتی شامل پودر لباسشویی  / استعلام,استعلام بسته بهداشتی شامل پودر لباسشویی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1008761/استعلام-خرید-اسکنر-چهر-کاره--'>استعلام خرید اسکنر، چهر کاره ... / استعلام , استعلام خرید اسکنر، چهر کاره ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1008762/استعلام-لوله-سوپر-پایپ-و-متعلقات'>استعلام لوله سوپر پایپ و متعلقات  / استعلام ,استعلام لوله سوپر پایپ و متعلقات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1008763/استعلام-تهیه-و-نصب-انگشت-زنی-راه-بند---'>استعلام تهیه و نصب انگشت زنی ,راه بند,.... / استعلام, استعلام تهیه و نصب انگشت زنی ,راه بند,....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1008764/استعلام-کامپیوتر-و-فناوری'>استعلام کامپیوتر و فناوری / استعلام , استعلام کامپیوتر و فناوری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1008765/استعلام-تله-تخمگذار-1-طبقه-و-2-طبقه'>استعلام تله تخمگذار 1 طبقه و 2 طبقه   / استعلام,استعلام</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1008766/استعلام-تعویض-پرژکتورهای-وات-بالا'>استعلام تعویض پرژکتورهای وات بالا  / استعلام , استعلام تعویض پرژکتورهای وات بالا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1008767/استعلام-SWITCH-CISCO-2960-48-PORT'>استعلام SWITCH CISCO 2960-48 PORT / استعلام , استعلام SWITCH CISCO 2960-48 PORT</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1008768/استعلام-پنیر-UF-قوطی-حلبی'>استعلام پنیر UF قوطی حلبی  / استعلام, استعلام پنیر UF قوطی حلبی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1008769/استعلام-کاغذ-کپی-مکس-80-گرم'>استعلام کاغذ کپی مکس 80 گرم / استعلام , استعلام کاغذ کپی مکس 80 گرم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1008770/استعلام-تجهیزات-ارت'>استعلام تجهیزات ارت  / استعلام , استعلام تجهیزات ارت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1008771/استعلام-اجرای-سقف-کاذب-سالن-همایش'>استعلام اجرای سقف کاذب سالن همایش / استعلام ,استعلام اجرای سقف کاذب سالن همایش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1008772/استعلام-پریز-و-رابط-4-خانه'>استعلام پریز و رابط 4 خانه / استعلام,استعلام پریز و رابط 4 خانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1008773/استعلام-خرید-لوازم-یدکی-وایرلس'>استعلام خرید لوازم یدکی وایرلس  / استعلام , استعلام خرید لوازم یدکی وایرلس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1008774/استعلام-قند-شکسته-کیسه-پلی-اتیلنی--'>استعلام قند شکسته کیسه پلی اتیلنی ... / استعلام,استعلام قند شکسته کیسه پلی اتیلنی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1008775/استعلام-واگذاری-خدمات-امورمالی'>استعلام واگذاری خدمات امورمالی  / استعلام, استعلام واگذاری خدمات امورمالی  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1008776/استعلام-شیر-فلکه-چدنی-2-اینچ'>استعلام شیر فلکه چدنی 2 اینچ / استعلام , استعلام شیر فلکه چدنی 2 اینچ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1008777/استعلام-پنیر-UF-قوطی-حلبی--'>استعلام پنیر UF قوطی حلبی ... / استعلام,استعلام پنیر UF قوطی حلبی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1008778/استعلام-fipronil'>استعلام fipronil  / استعلام, استعلام fipronil </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1008779/استعلام-خرید-لوازم-التحریر'>استعلام خرید لوازم التحریر / استعلام ,استعلام خرید لوازم التحریر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1008780/استعلام-ارتقا-دستگاه-فایبرهوم-در-پست'>استعلام ارتقا دستگاه فایبرهوم در پست / استعلام , استعلام ​ارتقا دستگاه فایبرهوم در پست</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1008781/استعلام-آموزش-آشنایی-راهنمایان-گردشگری'>استعلام آموزش آشنایی راهنمایان گردشگری  / استعلام, استعلام آموزش آشنایی راهنمایان گردشگری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1008782/استعلام-تهیه-و-نصب-سردر-ورودی-سد-ماملو'>استعلام تهیه و نصب سردر ورودی سد ماملو / استعلام , استعلام تهیه و نصب سردر ورودی سد ماملو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1008783/استعلام-شارژ-سیلندر-گاز-کلر'>استعلام شارژ سیلندر گاز کلر  / استعلام , استعلام شارژ سیلندر گاز کلر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1008784/استعلام-تامین-کارتهای-دیجیتال-ورودی--'>استعلام تامین کارتهای دیجیتال ورودی ... / استعلام,استعلام تامین کارتهای دیجیتال ورودی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1008785/استعلام-دارو-پزشکی-و-سلامت'>استعلام دارو، پزشکی و سلامت / استعلام ,استعلام دارو، پزشکی و سلامت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1008786/استعلام-جک-هیدرولیکم-جهت-سیستم-سوئیچینگ'>استعلام جک هیدرولیکم جهت سیستم سوئیچینگ  / استعلام ,استعلام جک هیدرولیکم جهت سیستم سوئیچینگ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1008787/استعلام-پرمنگنات-پتاسیم'>استعلام پرمنگنات پتاسیم / استعلام,استعلام پرمنگنات پتاسیم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1008788/استعلام-ساخت-گاردن-کامپوزیتی'>استعلام ساخت گاردن کامپوزیتی  / استعلام ,استعلام ساخت گاردن کامپوزیتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1008789/استعلام-خرید-تابلو-برق-کنتوری'>استعلام خرید تابلو برق کنتوری / استعلام, استعلام خرید تابلو برق کنتوری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1008790/استعلام-فلنج-اسپیکات'>استعلام فلنج اسپیکات / استعلام, استعلام فلنج اسپیکات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1008791/استعلام-سه-راهی-کولاری'>استعلام سه راهی کولاری / استعلام , استعلام سه راهی کولاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1008792/استعلام-تجهیز-سالن-آمفی-تئائر-ساختمان'>استعلام تجهیز سالن آمفی تئائر ساختمان / استعلام , استعلام تجهیز سالن آمفی تئائر ساختمان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1008793/استعلام-توپی-انسداد-استوانه-ای'> استعلام توپی انسداد استوانه ای / استعلام , استعلام توپی انسداد استوانه ای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1008794/استعلام-حفاری-گمانه-اکتشافی-مجتمع--'>استعلام حفاری گمانه اکتشافی مجتمع ... / استعلام,استعلام حفاری گمانه اکتشافی مجتمع ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1008795/استعلام-بلوک-دیواری-20-40'>استعلام بلوک دیواری 20*40 / استعلام,استعلام بلوک دیواری 20*40</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1008796/استعلام-75000-کیلوگرم-برنج-تایلندی'>استعلام 75000 کیلوگرم برنج تایلندی / استعلام, استعلام 75000 کیلوگرم برنج تایلندی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1008797/استعلام-تعمیرات-اساسی-مدرسه'>استعلام تعمیرات اساسی مدرسه / استعلام ,استعلام تعمیرات اساسی مدرسه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1008798/استعلام-احداث-رمپ-های-ورودی-و-خروجی--'>استعلام احداث رمپ های ورودی و خروجی ... / استعلام , استعلام احداث رمپ های ورودی و خروجی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1008799/استعلام-دریچه-چدنی'>استعلام دریچه چدنی  / استعلام, استعلام دریچه چدنی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1008800/استعلام-تهیه-تجهیزات-فنی-مورد-نیاز--'>استعلام تهیه تجهیزات فنی مورد نیاز ... / استعلام,استعلام تهیه تجهیزات فنی مورد نیاز ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1008801/استعلام-75000-کیلوگرم-برنج-تایلندی'>استعلام 75000 کیلوگرم برنج تایلندی / استعلام, استعلام 75000 کیلوگرم برنج تایلندی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1008802/استعلام-​کاتریج'>استعلام ​کاتریج / استعلام, استعلام ​​کاتریج</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1008803/استعلام-خرید-ترانسفورماتور'>استعلام خرید ترانسفورماتور / استعلام، استعلام خرید ترانسفورماتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1008804/استعلام-برج-روشنایی-18-متری-چند-وجهی'>استعلام برج روشنایی 18 متری چند وجهی / استعلام ,استعلام برج روشنایی 18 متری چند وجهی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1008805/استعلام-​کابل--'>استعلام ​کابل... / استعلام، استعلام ​کابل...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1008806/استعلام-خرید-مصالح-آسفالتی-جهت-روکش-آسفالت'>استعلام خرید مصالح آسفالتی جهت روکش آسفالت  / استعلام , استعلام خرید مصالح آسفالتی جهت روکش آسفالت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1008807/استعلام-تهیه-یک-دستگاه-کپی-همراه-با--'>استعلام تهیه یک دستگاه کپی همراه با ... / استعلام,استعلام تهیه یک دستگاه کپی همراه با ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1008808/استعلام-تهیه-و-تامین-لاستیک-ماشین-آلات'>استعلام تهیه و تامین لاستیک ماشین آلات / استعلام, استعلام تهیه و تامین لاستیک ماشین آلات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1008809/استعلام-خرید-تعداد-4-دستگاه-رایانه'>استعلام خرید تعداد 4 دستگاه رایانه  / استعلام ,استعلام خرید تعداد 4 دستگاه رایانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1008810/استعلام-اجرای-1-کیلومتر-شبکه-روشنایی'>استعلام اجرای 1 کیلومتر شبکه روشنایی / استعلام، استعلام اجرای 1 کیلومتر شبکه روشنایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1008811/استعلام-اخذ-بیمه-نامه-جهت-ساختمانهای--'>استعلام اخذ بیمه نامه جهت ساختمانهای ... / استعلام,استعلام اخذ بیمه نامه جهت ساختمانهای ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1008812/استعلام-لاملای-ته-نشینی'>استعلام لاملای ته نشینی  / استعلام , استعلام لاملای ته نشینی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1008813/استعلام-دوربین-مداربسته'>استعلام دوربین مداربسته  / استعلام ,استعلام دوربین مداربسته </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1008814/استعلام-بنتونیت-مرغوب'>استعلام بنتونیت مرغوب / استعلام , استعلام بنتونیت مرغوب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1008815/استعلام-لوله-مانیسان-4-اینچ-فلنج-دار'>استعلام لوله مانیسان 4 اینچ فلنج دار  / استعلام، استعلام لوله مانیسان 4 اینچ فلنج دار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1008816/استعلام-فلنج-ساکت'>استعلام فلنج ساکت / استعلام ,استعلام فلنج ساکت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1008817/استعلام-عملیات-اجرائی-شبکه-داخلی-گاز-تصفیه-خانه'>استعلام عملیات اجرائی شبکه داخلی گاز تصفیه خانه  / استعلام ,استعلام عملیات اجرائی شبکه داخلی گاز تصفیه خانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1008819/استعلام​-اقلام-تاسیسات-مکانیکی'>استعلام​ اقلام تاسیسات مکانیکی / استعلام، استعلام​ اقلام تاسیسات مکانیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1008820/استعلام-حفر-یک-حلقه-چاه-عمیق'>استعلام حفر یک حلقه چاه عمیق / استعلام , استعلام حفر یک حلقه چاه عمیق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1008821/استعلام-دیزل-ژنراتور-برق-گازوئیلی'>استعلام دیزل ژنراتور برق گازوئیلی  / استعلام,استعلام دیزل ژنراتور برق گازوئیلی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1008822/استعلام-لایسنس-یکساله-و-آنلاین-FIREW'>استعلام لایسنس یکساله و آنلاین FIREW / استعلام ,استعلام لایسنس یکساله و آنلاین FIREW</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1008823/استعلام​-پارچه-تنظیف-و-منسوجات'>استعلام​ پارچه تنظیف و منسوجات / استعلام، استعلام​ پارچه تنظیف و منسوجات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1008825/استعلام-کارتریج'>استعلام کارتریج  / استعلام ,استعلام کارتریج </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1008826/استعلام-اصلاحات-شبکه-لن-ساختمان'>استعلام اصلاحات شبکه لن ساختمان  / استعلام ,استعلام اصلاحات شبکه لن ساختمان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1008827/استعلام-محصولات-الکترونیکی'>استعلام محصولات الکترونیکی  / استعلام,استعلام محصولات الکترونیکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1008828/استعلام-کنتور-آب-هوشمند'>استعلام کنتور آب هوشمند / استعلام، استعلام کنتور آب هوشمند</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1008829/استعلام-برگزاری-کلاس-آموزش'>استعلام برگزاری کلاس آموزش / استعلام , استعلام برگزاری کلاس آموزش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1008830/استعلام-دو-دستگاه-کانکس-پنلی'>استعلام دو دستگاه کانکس پنلی  / استعلام , استعلام دو دستگاه کانکس پنلی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1008831/استعلام-افزایش-قدرت-برق'>استعلام افزایش قدرت برق / استعلام,استعلام افزایش قدرت برق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1008832/استعلام-کامپیوتر-و-فناوری'>استعلام کامپیوتر و فناوری  / استعلام ,استعلام کامپیوتر و فناوری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1008833/استعلام-خرید-دو-دستگاه-کفکش'>استعلام خرید دو دستگاه کفکش  / استعلام، استعلام خرید دو دستگاه کفکش </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1008834/استعلام-خرید-ترانسفورماتورهای--'>استعلام خرید ترانسفورماتورهای ... / استعلام,استعلام خرید ترانسفورماتورهای ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1008835/استعلام-اصلاح-شبکه-توزیع'>استعلام اصلاح شبکه توزیع  / استعلام , استعلام اصلاح شبکه توزیع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1008836/استعلام-کابل'>استعلام کابل / استعلام, استعلام کابل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1008837/استعلام-اجرای-پروژه-آبرسانی-روستای'>استعلام اجرای پروژه آبرسانی روستای / استعلام ,استعلام اجرای پروژه آبرسانی روستای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1008838/استعلام-دیوارکشی-محوطه'>استعلام دیوارکشی محوطه / استعلام، استعلام دیوارکشی محوطه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1008839/استعلام-پمپ-شوفاژ-3-فاز'>استعلام پمپ شوفاژ 3 فاز / استعلام,استعلام پمپ شوفاژ 3 فاز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1008840/استعلام-تعمیرات-ساختمان'>استعلام تعمیرات ساختمان / استعلام ,استعلام تعمیرات ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1008841/استعلام-خرید-یونیت-داخلی-دیواری'>استعلام خرید یونیت داخلی دیواری  / استعلام ,استعلام خرید یونیت داخلی دیواری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1008842/استعلام-خرید-و-نصب-یک-دستگاه-آسانسور'>استعلام خرید و نصب یک دستگاه آسانسور  / استعلام,استعلام خرید و نصب یک دستگاه آسانسور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1008843/استعلام-تجهیزات-و-وسایل'>استعلام تجهیزات و وسایل / استعلام , استعلام تجهیزات و وسایل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1008844/استعلام-شکر-به-مقدار-4250-کیلوگرم--'>استعلام شکر به مقدار 4250 کیلوگرم ... / استعلام,استعلام شکر به مقدار 4250 کیلوگرم ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1008845/استعلام-خرید-تجهیزات-رایانه-ای-و-متعلق'>استعلام خرید تجهیزات رایانه ای  و متعلق  / استعلام , استعلام خرید تجهیزات رایانه ای  و متعلق </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1008846/استعلام-اجرای-850-متر-شبکه-فشار-متوسط'>استعلام اجرای 850 متر شبکه فشار متوسط / استعلام , استعلام اجرای 850 متر شبکه فشار متوسط</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1008847/استعلام-خرید-کیت-های-آزمایشگاهی'>استعلام خرید کیت های آزمایشگاهی  / استعلام ,استعلام خرید کیت های آزمایشگاهی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1008848/استعلام-اقلام-مکانوتراپی'>استعلام اقلام مکانوتراپی / استعلام , استعلام اقلام مکانوتراپی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1008849/استعلام-پشتیبانی-و-نگهداری-از-تابلو'>استعلام پشتیبانی و نگهداری از تابلو / استعلام,استعلام پشتیبانی و نگهداری از تابلو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1008850/استعلام-تامین-تجهیزات-و-لوازم-یدکی--'>استعلام تامین تجهیزات و لوازم یدکی ... / استعلام,استعلام تامین تجهیزات و لوازم یدکی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1008851/استعلام-برگزاری-کلاس-آموزش'>استعلام برگزاری کلاس آموزش / استعلام , استعلام برگزاری کلاس آموزش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1008852/استعلام-کلرزن-گازی-با-رگلاتور-و-شیشه'>استعلام کلرزن گازی با رگلاتور و شیشه / استعلام,استعلام کلرزن گازی با رگلاتور و شیشه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1008853/استعلام-​تامین-تجهیزات-و-لوازم-یدکی'>استعلام ​تامین تجهیزات و لوازم یدکی  / استعلام , استعلام​ تامین تجهیزات و لوازم یدکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1008854/استعلام-احداث-کانال-و-کابل-کشی-در-پست'>استعلام احداث کانال و کابل کشی در پست  / استعلام , استعلام احداث کانال و کابل کشی در پست </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1008855/استعلام-تامین-تجهیزات-و-لوازم-یدکی--'>استعلام تامین تجهیزات و لوازم یدکی ... / استعلام,استعلام تامین تجهیزات و لوازم یدکی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1008856/استعلام-کانکس-سالنی--'>استعلام کانکس سالنی... / استعلام,استعلام کانکس سالنی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1008857/مناقصه-خرید-لوله-پلی-اتیلن-در-قطر-های-مختلف-فاضلابی'>مناقصه خرید لوله پلی اتیلن در قطر های مختلف فاضلابی  / مناقصه خرید لوله پلی اتیلن در قطر های مختلف فاضلابی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1008858/استعلام-راهبند--'>استعلام راهبند... / استعلام , استعلام راهبند...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1008860/استعلام-حفر-چاه-باغستان-شعبانیه'>استعلام حفر چاه باغستان شعبانیه / استعلام,استعلام حفر چاه باغستان شعبانیه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1008861/استعلام-برگزاری-کلاس-آموزش'>استعلام برگزاری کلاس آموزش / استعلام , استعلام برگزاری کلاس آموزش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1008862/استعلام-کامپیوتر-و-فناوری'>استعلام کامپیوتر و فناوری / استعلام,استعلام کامپیوتر و فناوری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1008863/استعلام-ارایه-خدمات-مشاوره'>استعلام ارایه خدمات مشاوره / استعلام,استعلام ارایه خدمات مشاوره</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1008864/استعلام-لوله-پلی-اتیلن-315'>استعلام لوله پلی اتیلن 315 / استعلام , استعلام لوله پلی اتیلن 315</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1008865/مناقصه-تجهیز-چاه-شماره-یک-و-اجرای-خط-انتقال-از-چاه'>مناقصه تجهیز چاه شماره یک و اجرای خط انتقال از چاه  / مناقصه تجهیز چاه شماره یک و اجرای خط انتقال از چاه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1008866/استعلام-حفر-یک-حلقه-چاه-عمیق'>استعلام حفر یک حلقه چاه عمیق / استعلام , استعلام حفر یک حلقه چاه عمیق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1008867/استعلام-کاغذ'>استعلام کاغذ  / استعلام , استعلام کاغذ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1008868/استعلام-​​آسفالت-گرم-محور-روستایی-پشتکوه'>استعلام ​​آسفالت گرم محور روستایی پشتکوه / استعلام , استعلام ​​آسفالت گرم محور روستایی پشتکوه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1008869/استعلام-میز-و-صندلی-اداری'>استعلام میز و صندلی اداری / استعلام, استعلام میز و صندلی اداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1008870/استعلام-لوازم-الکتریکی--'>استعلام لوازم الکتریکی ... / استعلام,استعلام لوازم الکتریکی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1008871/استعلام-فلیم-فلومتر'>استعلام فلیم فلومتر  / استعلام ,استعلام فلیم فلومتر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1008872/استعلام-​​تهیه-و-نصب-سیستم-اعلام-حریق'>استعلام ​​تهیه و نصب سیستم اعلام حریق / استعلام ,استعلام ​​تهیه و نصب سیستم اعلام حریق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1008873/استعلام-تکمیل-و-احداث-کانال-بتنی--'>استعلام تکمیل و احداث کانال بتنی ... / استعلام,استعلام تکمیل و احداث کانال بتنی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1008874/استعلام-انجام-تعمیرات-مجتمع-انبارهای--'>استعلام انجام تعمیرات مجتمع انبارهای ... / استعلام,استعلام انجام تعمیرات مجتمع انبارهای ...</a></li></ol>

مناقصات و مزایدات ...
ما را در سایت مناقصات و مزایدات دنبال می کنید

نویسنده : نوری بازدید : 22 تاريخ : يکشنبه 27 اسفند 1396 ساعت: 11:49

<ol><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006628/مناقصه-قطعات-پیکاپ--نوبت-دوم'>مناقصه قطعات پیکاپ - نوبت دوم / مناقصه، مناقصه قطعات پیکاپ - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006630/مناقصه-اجرای-عملیات-انتقال-نیرو-و---نوبت-دوم'>مناقصه اجرای عملیات انتقال نیرو و ...- نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای عملیات انتقال نیرو و ... - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006636/فراخوان-مناقصه-عمومی-یک-مرحله-ای-تکمیل-استخر-سرپوشیده-فریمان'>فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای تکمیل استخر سرپوشیده فریمان  / فراخوان ، فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای تکمیل استخر سرپوشیده فریمان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006638/مناقصه-تامین--نصب--راه-اندازی-و-پشتیبانی-سیستم-یکپارچه-VOIP'>مناقصه تامین ، نصب ، راه اندازی و پشتیبانی سیستم یکپارچه VOIP / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه تامین ، نصب ، راه اندازی و پشتیبانی سیستم یکپارچه VOIP</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006645/مناقصه-سرویس-و-نگهداری-آسانسورهای--(مرحله-دوم)'>مناقصه سرویس و نگهداری آسانسورهای... (مرحله دوم) / آگهی مناقصه، مناقصه سرویس و نگهداری آسانسورهای... (مرحله دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006647/مناقصه-ELECTRO-PUMP-ASSY--نوبت-دوم'>مناقصه ELECTRO PUMP ASSY ...نوبت دوم  / مناقصه,مناقصه ELECTRO PUMP ASSY ...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006649/مناقصه-انجام-امور-خدمات-عمومی-فنی-اداری-در-محدوده-فعالیت-های-شرکت'>مناقصه انجام امور خدمات عمومی، فنی، اداری در محدوده فعالیت های شرکت  / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه انجام امور خدمات عمومی، فنی، اداری در محدوده فعالیت های شرکت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006650/مناقصه-تهیه-و-طبخ-و-توزیع-غذای-دانشجویی-نوبت-دوم'>مناقصه تهیه و طبخ و توزیع غذای دانشجویی نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تهیه و طبخ و توزیع غذای دانشجویی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006651/مناقصه-تعمیرات-18-نقطه-از-خط-لوله--نوبت-دوم'>مناقصه تعمیرات 18 نقطه از خط لوله ...نوبت دوم  / مناقصه عمومی, مناقصه تعمیرات 18 نقطه از خط لوله ...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006654/مناقصه-پروژه-بازرسی-فنی-تست-و-تعمیر-لوله-های-جداری-آستری-و-مغزی-مناطق-عملیاتی-نوبت-دوم'>مناقصه پروژه بازرسی فنی، تست و تعمیر لوله های جداری، آستری و مغزی مناطق عملیاتی نوبت دوم / آگهی ارزیابی کیفی مناقصه عمومی, مناقصه پروژه بازرسی فنی، تست و تعمیر لوله های جداری، آستری و مغزی مناطق عملیاتی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006660/مناقصه-اجرای-کلیه-امور-خدماتی-و-نظافتی-دانشگاه'>مناقصه اجرای کلیه امور خدماتی و نظافتی دانشگاه / آگهی مناقصه ، مناقصه اجرای کلیه امور خدماتی و نظافتی دانشگاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006663/فراخوان-تامین--تجهیز--حمل--نصب-و-راه-اندازی--آموزش-نوبت-دوم'>فراخوان تامین ، تجهیز ، حمل ، نصب و راه اندازی ، آموزش نوبت دوم  / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی ، فراخوان تامین ، تجهیز ، حمل ، نصب و راه اندازی ، آموزش نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006665/مناقصه-پروژه-تهیه-تجهیزات-و-احداث-شبکه-توزیع-و-ساخت-و-نصب-انشعابات---نوبت-دوم'>مناقصه پروژه تهیه تجهیزات و احداث شبکه توزیع و ساخت و نصب انشعابات ...- نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه پروژه تهیه تجهیزات و احداث شبکه توزیع و ساخت و نصب انشعابات ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006668/مناقصه-انجام-عملیات-تعمیرات-و-نگهداری-شبکه-انتقال'>مناقصه انجام عملیات تعمیرات و نگهداری شبکه انتقال / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه انجام عملیات تعمیرات و نگهداری شبکه انتقال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006669/مناقصه-اجرای-کلیه-عملیات-امور-تامین-و-نگهداری-فضای-سبز'>مناقصه اجرای کلیه عملیات امور تامین و نگهداری فضای سبز  / آگهی مناقصه ، مناقصه اجرای کلیه عملیات امور تامین و نگهداری فضای سبز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006671/مناقصه-تامین-مواد--طبخ-و-سرو-غذای-پرسنل'>مناقصه تامین مواد ، طبخ و سرو غذای پرسنل / آگهی مناقصه ، مناقصه تامین مواد ، طبخ و سرو غذای پرسنل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006672/فراخوان-مناقصه-انجام-امور-انتظامات-و-حفاظت-فیزیکی-ساختمان-های-نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه انجام امور انتظامات و حفاظت فیزیکی ساختمان های- نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه انجام امور انتظامات و حفاظت فیزیکی ساختمان های - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006675/مناقصه-خرید-کارت-ورزشی'>مناقصه خرید کارت ورزشی / آگهی مناقصه، مناقصه خرید کارت ورزشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006677/مناقصه-خرید-9-دستگاه-پمپ-Andritz-و-پروانه-های-مورد-نیاز-نوبت-دوم'>مناقصه خرید  9 دستگاه پمپ Andritz و پروانه های مورد نیاز نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید  9 دستگاه پمپ Andritz و پروانه های مورد نیاز نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006679/فراخوان-شناسایی-اشخاص-و-شرکت-ها-در-زمینه-تولید-و-توزیع-پلمب--نوبت-دوم'>فراخوان شناسایی اشخاص و شرکت ها در زمینه تولید و توزیع پلمب - نوبت دوم / مناقصه, فراخوان شناسایی اشخاص و شرکت ها در زمینه تولید و توزیع پلمب - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006682/مناقصه-انتخاب-پیمانکار-جهت-تفکیک-آهن-ضایعاتی-و-جابجایی-آنها--'>مناقصه انتخاب پیمانکار جهت تفکیک آهن ضایعاتی و جابجایی آنها....  / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه انتخاب پیمانکار جهت تفکیک آهن ضایعاتی و جابجایی آنها....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006683/فراخوان-تهیه-و-تعویض-لوله-های-سیستم-سیالات'>فراخوان  تهیه و تعویض لوله های سیستم سیالات / آگهی فراخوان ، فراخوان  تهیه و تعویض لوله های سیستم سیالات...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006692/مناقصه-پروژه-انجام-تست-های-غیرمخرب-(NDT)-ادوات-و-تجهیزات-(نوبت-دوم)'>مناقصه پروژه انجام تست های غیرمخرب (NDT) ادوات و تجهیزات (نوبت دوم) / آگهی ارزیابی کیفی مناقصه عمومی, مناقصه پروژه انجام تست های غیرمخرب (NDT) ادوات و تجهیزات (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006695/مناقصه-نیرو-رسانی-توسعه-و-بازسازی-شبکه-های-توزیع-نیروی-برق---(نوبت-دوم)'>مناقصه نیرو رسانی، توسعه و بازسازی شبکه های توزیع نیروی برق...  (نوبت دوم) / آگهی ارزیابی کیفی شناسایی پیمانکاران جهت دعوت به مناقصه، مناقصه نیرو رسانی، توسعه و بازسازی شبکه های توزیع نیروی برق... (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006696/مناقصه-احداث-و-بازپیرایی-بوستانهای-سطح-منطقه--'>مناقصه احداث و بازپیرایی بوستانهای سطح منطقه ... / مناقصه , مناقصه احداث و بازپیرایی بوستانهای سطح منطقه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006700/مناقصه-نیرو-رسانی-توسعه-و-بازسازی-شبکه-های-توزیع-نیروی-برق-(نوبت-دوم)'>مناقصه نیرو رسانی، توسعه و بازسازی شبکه های توزیع نیروی برق (نوبت دوم) /  ارزیابی کیفی شناسایی پیمانکاران, مناقصه نیرو رسانی، توسعه و بازسازی شبکه های توزیع نیروی برق (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006701/مناقصه-اجرای-روشنایی-و-فضای-سبز-خیابان-نوبت-دوم'>مناقصه اجرای روشنایی و فضای سبز خیابان نوبت دوم  / مناقصه , مناقصه اجرای روشنایی و فضای سبز خیابان نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006702/مناقصه-خرید-لوله-داربست-بندی'>مناقصه خرید لوله داربست بندی / آگهی مناقصه عمومی با اخذ سپرده , مناقصه خرید لوله داربست بندی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006708/تجدید-مناقصه-اجرای-پل-معلق'>تجدید مناقصه اجرای پل معلق  / تجدید مناقصه , تجدید مناقصه اجرای پل معلق </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006709/فراخوان-شناسایی-اشخاص-و-شرکت-ها-در-زمینه-تولید-و-توزیع-پلمب-(نوبت-دوم)'>فراخوان شناسایی اشخاص و شرکت ها در زمینه تولید و توزیع پلمب (نوبت دوم) / مناقصه, فراخوان شناسایی اشخاص و شرکت ها در زمینه تولید و توزیع پلمب (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006710/فراخوان-شناسایی-سرمایه-گذار-کلیه-مراحل-اجرایی-اعم-از-خرید--حمل--نصب--تجهیز-تمدید'>فراخوان شناسایی سرمایه گذار کلیه مراحل اجرایی اعم از خرید ، حمل ، نصب ، تجهیز  تمدید  / آگهی فراخوان شناسایی سرمایه گذار , فراخوان شناسایی سرمایه گذار کلیه مراحل اجرایی اعم از خرید ، حمل ، نصب ، تجهیز تمدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006712/مناقصه-امور-واگذاری-پهنای-باند-اینترنت'>مناقصه امور واگذاری پهنای باند اینترنت / مناقصه ,مناقصه امور واگذاری پهنای باند اینترنت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006714/مناقصه-تامین-video-BORESCOPE-نوبت-دوم'>مناقصه  تامین video BORESCOPE  نوبت دوم  / مناقصه عمومی دو مرحله ای توام با ارزیابی کیفی, مناقصه  تامین video BORESCOPE  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006715/اولین-همایش-ملی-زنان-مسائل-اجتماعی'>اولین همایش ملی زنان مسائل اجتماعی / اولین همایش ملی زنان مسائل اجتماعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006716/مناقصه-تامین-غذای-کارکنان-مرکز-ماهشهر-نوبت-دوم'>مناقصه تامین غذای کارکنان مرکز ماهشهر  نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه تامین غذای کارکنان مرکز ماهشهر  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006718/مناقصه-تامین-امور-رسیدگی-به-تخلفات-و-رفع-سد-معبر-میدان-مرکزی'>مناقصه تامین امور رسیدگی به تخلفات و رفع سد معبر میدان مرکزی  / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه تامین امور رسیدگی به تخلفات و رفع سد معبر میدان مرکزی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006722/تجدید-مناقصه-خرید-خدمات-تخصصی-به-آسیب-دیدگان-اجتماعی--نوبت-دوم'>تجدید مناقصه خرید خدمات تخصصی به  آسیب دیدگان اجتماعی - نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه خرید خدمات تخصصی به  آسیب دیدگان اجتماعی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006724/تجدید-مناقصه-انجام-امور-حفاظت-و-حراست-نوبت-دوم'>تجدید مناقصه انجام امور حفاظت و حراست نوبت دوم  / تجدید مناقصه عمومی , تجدید مناقصه انجام امور حفاظت و حراست نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006725/فراخوان-مناقصه-اجرای-پروژه-احداث-مخزن-بتنی-زمینی-نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه اجرای پروژه احداث مخزن بتنی زمینی- نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای , فراخوان مناقصه اجرای پروژه احداث مخزن بتنی زمینی- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006726/مناقصه-خدمات-تاکسی-سرویس-مرکز--'>مناقصه خدمات تاکسی سرویس مرکز... / مناقصه, مناقصه خدمات تاکسی سرویس مرکز...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006727/فراخوان-مناقصه-اجرای-پروژه-روسازی-آسفالت--جدولگذاری--نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه اجرای پروژه روسازی، آسفالت ، جدولگذاری - نوبت دوم  / فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه اجرای پروژه روسازی، آسفالت ، جدولگذاری - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006729/فراخوان-شناسایی-افراد-در-زمینه-بررسی-طرح-های-سرمایه-گذاری-تهیه-مدل-تجاری---'>فراخوان شناسایی افراد در زمینه بررسی طرح های سرمایه گذاری تهیه مدل تجاری .... / فراخوان , فراخوان شناسایی افراد در زمینه بررسی طرح های سرمایه گذاری تهیه مدل تجاری ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006730/مناقصه-تهیه-تجهیزات-و-اجرای-شبکه-روشنایی-نوبت-دوم'>مناقصه تهیه تجهیزات و اجرای شبکه روشنایی- نوبت دوم  / مناقصه عمومی , مناقصه تهیه تجهیزات و اجرای شبکه روشنایی- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006731/مناقصه-خرید-کاتالیست-پالادیوم-کلراید-و-هگزاکلروپلاتینک-اسید'>مناقصه خرید کاتالیست پالادیوم کلراید و هگزاکلروپلاتینک اسید / مناقصه خرید کاتالیست پالادیوم کلراید و هگزاکلروپلاتینک اسید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006732/مناقصه-ارائه-خدمات-بخشی-از-فعالیتهای-بهره-برداری--'>مناقصه ارائه خدمات بخشی از فعالیتهای بهره برداری ... / مناقصه,مناقصه ارائه خدمات بخشی از فعالیتهای بهره برداری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006733/مناقصه-300-تن-کاغذ-50-گرمی--'>مناقصه 300 تن کاغذ 50 گرمی ... / مناقصه, مناقصه 300 تن کاغذ 50 گرمی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006734/تجدید-مناقصه-عملیات-برطرف-نمودن-حوادث-انشعابات-شبکه-توزیع-و--'>تجدید مناقصه عملیات برطرف نمودن حوادث انشعابات، شبکه توزیع و ... / آگهی تجدید مناقصه , تجدید مناقصه عملیات برطرف نمودن حوادث انشعابات، شبکه توزیع و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006736/فراخوان-مناقصه-بازسازی-و-تزئین-فضای-داخلی-طبقه-هفتم-ساختمان---نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه بازسازی و تزئین فضای داخلی طبقه هفتم ساختمان ... نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه بازسازی و تزئین فضای داخلی طبقه هفتم ساختمان ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006737/مناقصه-خرید-یک-عدد-بوشینگ-HV'>مناقصه خرید یک عدد بوشینگ HV / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه خرید یک عدد بوشینگ HV</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006738/فراخوان-کمپرسور-هوا--نوبت-دوم'>فراخوان  کمپرسور هوا   نوبت دوم  / مناقصه عمومی, فراخوان  کمپرسور هوا   نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006741/فراخوان-مناقصه-عملیات-اجرایی-احداث-شبکه-فاضلاب-تجدید-نوبت-چهارم'>فراخوان مناقصه عملیات اجرایی احداث شبکه فاضلاب تجدید نوبت چهارم  / آگهی تجدید فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه ، فراخوان مناقصه عملیات اجرایی احداث شبکه فاضلاب تجدید نوبت چهارم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006742/فراخوان-2-دستگاه-مولد-برق-اضطراری-همراه-با-اتاقک-صداگیر-نوبت-دوم'>فراخوان 2 دستگاه مولد برق اضطراری همراه با اتاقک صداگیر نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی ، فراخوان 2 دستگاه مولد برق اضطراری همراه با اتاقک صداگیر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006744/مناقصه-احداث-شبکه-گازرسانی--نوبت-دوم'>مناقصه احداث شبکه گازرسانی - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه احداث شبکه گازرسانی- نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006745/فراخوان-ترمیم-کانال-های-اسیدی-و-سطحی'>فراخوان ترمیم کانال های اسیدی و سطحی / آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای توام با ارزیابی کیفی,فراخوان  ترمیم کانال های اسیدی و سطحی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006747/فراخوان-مناقصه-نظافت-سالنهای-نمایشگاهی-و-کل-محوطه---تجدید'>فراخوان مناقصه نظافت سالنهای نمایشگاهی و کل محوطه.... تجدید / فراخوان تجدید مناقصه عمومی ، فراخوان مناقصه نظافت سالنهای نمایشگاهی و کل محوطه.... تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006750/فراخوان-pump-assy--نوبت-دوم'>فراخوان pump assy - نوبت دوم / مناقصه عمومی, فراخوان pump assy - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006752/مناقصه-واگذاری-امور-خدمات-پشتیبانی-نظافت--نگهبانی-و---نوبت-دوم'>مناقصه واگذاری امور خدمات پشتیبانی نظافت ، نگهبانی و .... نوبت دوم  / آگهی مناقصه یک مرحله ای , مناقصه واگذاری امور خدمات پشتیبانی نظافت ، نگهبانی و .... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006753/مناقصه-احداث-و-بهره-برداری-از-مجموعه-رفاهی-تفریحی'>مناقصه احداث و بهره برداری از مجموعه رفاهی تفریحی / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه احداث و بهره برداری از مجموعه رفاهی تفریحی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006754/فراخوان-رنگ-آمیزی-اسکلت-فلزی-واحد-CF'>فراخوان رنگ آمیزی اسکلت فلزی واحد CF / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای توام با ارزیابی کیفی,فراخوان  رنگ آمیزی اسکلت فلزی واحد CF</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006758/مناقصه-تهیه-مصالح-حمل-و-اجرای-5935-متر-شبکه-جمع-آوری-فاضلاب-نوبت-دوم'>مناقصه تهیه مصالح، حمل و اجرای 5935 متر شبکه جمع  آوری فاضلاب- نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه تهیه مصالح، حمل و اجرای 5935 متر شبکه جمع  آوری فاضلاب - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006759/فراخوان-2-دستگاه-مولد-برق-اضطراری-همراه-با-اتاقک-صداگیر-نوبت-دوم'>فراخوان 2 دستگاه مولد برق اضطراری همراه با اتاقک صداگیر نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی، فراخوان 2 دستگاه مولد برق اضطراری همراه با اتاقک صداگیر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006760/اصلاحیه-فراخوان-مناقصه-عملیات-اجرایی-احداث-شبکه-فاضلاب'>اصلاحیه فراخوان مناقصه عملیات اجرایی احداث شبکه فاضلاب  / اصلاحیه فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه ، فراخوان مناقصه عملیات اجرایی احداث شبکه فاضلاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006763/فراخوان-تهیه-مصالح-و-اجرای-20-کیلومتر-شبکه-پلی-اتیلن-نوبت-دوم'>فراخوان تهیه مصالح و اجرای 20 کیلومتر شبکه پلی اتیلن نوبت دوم  / فراخوان آگهی ارزیابی کیفی , فراخوان تهیه مصالح و اجرای 20 کیلومتر شبکه پلی اتیلن نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006764/مناقصه-قرارداد-حمل-و-نقل-کالا-بین-انبارها-و-سایت'>مناقصه قرارداد حمل و نقل کالا بین انبارها و سایت / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه  قرارداد حمل و نقل کالا بین انبارها و سایت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006766/مناقصه-احداث-ساختمان-سرویس-بهداشتی'>مناقصه احداث ساختمان سرویس بهداشتی / آگهی مناقصه,مناقصه  احداث ساختمان سرویس بهداشتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006767/فراخوان-شناسایی-شرکتهای-سرمایه-گذاری-در-زمینه-نصب-و-بهره-برداری-از-کافوهای-مخابراتی-تمدید'>فراخوان شناسایی شرکتهای سرمایه گذاری در زمینه نصب و بهره برداری از کافوهای مخابراتی تمدید / تمدید مهلت فراخوان ، فراخوان شناسایی شرکتهای سرمایه گذاری در زمینه نصب و بهره برداری از کافوهای مخابراتی تمدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006772/فراخوان-شناسایی-دوربین-نظارت-ترافیکی'>فراخوان شناسایی دوربین نظارت ترافیکی  / فراخوان ،فراخوان شناسایی دوربین نظارت ترافیکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006777/مناقصه-احداث-مرکز-جامع-سلامت-محله-چاهستانی-ها'>مناقصه احداث مرکز جامع سلامت محله چاهستانی ها  / مناقصه عمومی, مناقصه احداث مرکز جامع سلامت محله چاهستانی ها </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006780/مناقصه-عملیات-تولید-سنگ-لاشه'>مناقصه عملیات تولید سنگ لاشه / اگهی ارزیابی کیفی , مناقصه عملیات تولید سنگ لاشه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006782/مناقصه-عملیات-حمل-و-انتقال-ضایعات-کریت-های-فلزی-و-چوبی'>مناقصه عملیات حمل و انتقال ضایعات کریت های فلزی و چوبی / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه عملیات حمل و انتقال ضایعات کریت های فلزی و چوبی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006786/مناقصه-احداث-فاز-دوم-استخر--نوبت-دوم'>مناقصه احداث فاز  دوم استخر ...نوبت دوم  / مناقصه,مناقصه احداث فاز  دوم استخر ...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006789/فراخوان-ارزیابی-کیفی-احداث-شبکه-جمع-آوری-فاضلاب----نوبت-چهارم'>فراخوان ارزیابی کیفی احداث شبکه جمع آوری فاضلاب ... - نوبت چهارم / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی، فراخوان ارزیابی کیفی احداث شبکه جمع آوری فاضلاب ... - نوبت چهارم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006794/مناقصه-فراخوان-شناسایی-سرمایه-گذار-جهت-ساخت-بهره-برداری-و-انتقال---'>مناقصه فراخوان شناسایی سرمایه گذار جهت ساخت، بهره برداری و انتقال .... / مناقصه ,مناقصه فراخوان شناسایی سرمایه گذار جهت ساخت، بهره برداری و انتقال ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006796/ارزیابی-کیفی-عملیات-احداث-تصفیه-خانه-قیر-(نوبت-دوم)'>ارزیابی کیفی عملیات احداث تصفیه خانه قیر  (نوبت دوم) / مناقصه, ارزیابی کیفی عملیات احداث تصفیه خانه قیر  (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006798/مناقصه-پروژه-رفیوژ-خیابان'>مناقصه پروژه رفیوژ خیابان / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه پروژه رفیوژ خیابان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006799/فراخوان-نظافت-معابر-و-جوی-ها-و-نگهداری-فضای-سبز'>فراخوان نظافت معابر و جوی ها و نگهداری فضای سبز / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای,فراخوان نظافت معابر و جوی ها و نگهداری فضای سبز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006800/مناقصه-عمومی-انجام-تعمیرات-اساسی-و-زیرآبی-بارج-های-مبارزه-با-آلودگی-آب-دریا'>مناقصه عمومی انجام تعمیرات اساسی و زیرآبی بارج های مبارزه با آلودگی آب دریا / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای، مناقصه عمومی انجام تعمیرات اساسی و زیرآبی بارج های مبارزه با آلودگی آب دریا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006802/مناقصه-خرید-2-دستگاه-دیزل-ژنراتور'>مناقصه خرید  2 دستگاه دیزل ژنراتور   / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید 2 دستگاه دیزل ژنراتور  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006804/شناسایی-پیمانکار-جهت-تهیه-و-توزیع-غذای-گرم-پرسنل-سازمان-آتش-نشانی'>شناسایی پیمانکار جهت تهیه و توزیع غذای گرم پرسنل سازمان آتش نشانی / آگهی شناسایی پیمانکار، شناسایی پیمانکار جهت تهیه و توزیع غذای گرم پرسنل سازمان آتش نشانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006808/مناقصه-تهیه-تابلوهای-راهنمای-مسیر-سطح-شهر'>مناقصه تهیه تابلوهای راهنمای مسیر سطح شهر / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه تهیه تابلوهای راهنمای مسیر سطح شهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006810/مناقصه-نگهداری-فضای-سبز-نواحی-1-و-2-منطقه-3--اصلاحیه-96-10-4'>مناقصه نگهداری فضای سبز نواحی 1 و 2 منطقه 3 ...اصلاحیه 96.10.4 / تمدید و اصلاح آگهی مناقصه عمومی, مناقصه نگهداری فضای سبز نواحی 1 و 2 منطقه 3 ...اصلاحیه  96.10.4</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006813/اصلاحیه-مناقصه-اجرای-تصفیه-خانه-مخزن-1000-متر-مکعبی-و-ایستگاه-پمپاژ-شماره-3--نوبت-سوم'>اصلاحیه مناقصه اجرای تصفیه خانه، مخزن 1000 متر مکعبی و ایستگاه پمپاژ شماره 3 - نوبت سوم / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای، اصلاحیه مناقصه اجرای تصفیه خانه، مخزن 1000 متر مکعبی و ایستگاه پمپاژ شماره 3 - نوبت سوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006816/مناقصه-انجام-فعالیت-های-ابنیه-تاسیسات-مکانیک--'>مناقصه انجام فعالیت های ابنیه، تاسیسات مکانیک ... / مناقصه ,مناقصه انجام فعالیت های ابنیه، تاسیسات مکانیک و برقی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006820/مناقصه-کارت-های-سیستم-تحریک-نیروگاه-کرخه'>مناقصه کارت های سیستم تحریک نیروگاه کرخه / مناقصات  , مناقصه کارت های سیستم تحریک نیروگاه کرخه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006832/مناقصه-تامین-خدمات-حمل-سوخت-موردنیاز-دستگاههای-حفاری--تجدید'>مناقصه تامین خدمات حمل سوخت موردنیاز دستگاههای حفاری ...تجدید  / مناقصه,مناقصه تامین خدمات حمل سوخت موردنیاز دستگاههای حفاری ...تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006835/مناقصه-عملیات-روکش-و-لکه-گیری-محور--'>مناقصه عملیات روکش و لکه گیری محور... / آگهی دعوت مناقصه عمومی، مناقصه عملیات روکش و لکه گیری محور...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006837/مناقصه-عملیات-روکش-و-لکه-گیری'>مناقصه عملیات روکش و لکه گیری  / اگهی دعوت به مناقصه , مناقصه عملیات روکش و لکه گیری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006839/مناقصه-احداث-ساختمان-پلیس-(نوبت-دوم)'>مناقصه احداث ساختمان پلیس (نوبت دوم) / آگهی دعوت به ارزیابی کیفی مناقصه، مناقصه احداث ساختمان پلیس (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006842/مناقصه-لوازم-انشعاب-فاضلاب-110-میلیمتر--'>مناقصه لوازم انشعاب فاضلاب 110 میلیمتر...  / مناقصه , مناقصه لوازم انشعاب فاضلاب 110 میلیمتر... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006843/مناقصه-مجدد-توسعه-سیستم-فاگ-جهت-ردیفهای-B-D-E-ایستگاه-فشار-قوی----نوبت-دوم'>مناقصه مجدد توسعه سیستم فاگ جهت ردیفهای B.D.E ایستگاه فشار قوی ... - نوبت دوم / آگهی ارزیابی کیفی مناقصه مجدد عمومی, مناقصه مجدد توسعه سیستم فاگ جهت ردیفهای B.D.E ایستگاه فشار قوی ...- نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006851/مناقصه-تهیه-مصالح-حمل-و-اجرای-5785-متر-شبکه-جمع-آوری-فاضلاب-نوبت-دوم'>مناقصه تهیه مصالح، حمل و اجرای 5785 متر شبکه جمع  آوری فاضلاب  نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه تهیه مصالح، حمل و اجرای 5785 متر شبکه جمع  آوری فاضلاب نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006852/مناقصه-زیرسازی-و-پخش-آسفالت-کمربندی--'>مناقصه زیرسازی و پخش آسفالت کمربندی... / مناقصه عمومی, مناقصه زیرسازی و پخش آسفالت کمربندی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006855/فراخوان-Electro-compressor-نوبت-دوم'>فراخوان  Electro  compressor نوبت دوم  / مناقصه عمومی, فراخوان  Electro  compressor نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006866/مناقصه-خرید-تابلو-اخطاری-و-انتظامی'>مناقصه خرید تابلو اخطاری و انتظامی / مناقصه,مناقصه خرید تابلو اخطاری و انتظامی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006867/مناقصه-خرید-450-اصله-تیر-سیمانی--نوبت-دوم'>مناقصه خرید 450 اصله تیر سیمانی... نوبت دوم  / آگهی مناقصه , مناقصه خرید 450 اصله تیر سیمانی... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006869/فراخوان-مناقصه-عمومی-ASYNCHRONUSINDDACTION-MOTOR-EM--نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه عمومی ASYNCHRONUSINDDACTION MOTOR, EM - نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه عمومی ASYNCHRONUSINDDACTION MOTOR, EM - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006872/مناقصه-خرید-500-اصله-تیر-سیمانی-نوبت-دوم'>مناقصه خرید 500 اصله تیر سیمانی  نوبت دوم  / آگهی مناقصه , مناقصه خرید 500 اصله تیر سیمانی  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006874/مناقصه-عملیات-آسفالت-ریز-معابر-و--مرحله-دوم-نوبت-دوم'>مناقصه عملیات آسفالت ریز معابر و ...مرحله دوم نوبت دوم / مناقصه ,مناقصه عملیات آسفالت ریز معابر و ...مرحله دوم نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006875/تمدید-مناقصه-نگهداری-شبکه-کابل-و-هوایی-با-تامین-مصالح'>تمدید مناقصه نگهداری شبکه کابل و هوایی با تامین مصالح  / مناقصه, تمدید مناقصه نگهداری شبکه کابل و هوایی با تامین مصالح </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006877/مناقصه-تکمیل-پل--مرحله-اول-نوبت-دوم'>مناقصه تکمیل پل - مرحله اول نوبت دوم / مناقصه , مناقصه تکمیل پل - مرحله اول نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006879/استعلام-مبلمان-راحتی--سامانه-تدارکات-الکترونیکی-دولت'>استعلام مبلمان راحتی , سامانه تدارکات الکترونیکی دولت  / استعلام ,استعلام مبلمان راحتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006883/استعلام-خرید-انکربولت-و-شابلون--سایت-ستاد'>استعلام خرید انکربولت و شابلون , سایت ستاد / استعلام ,استعلام خرید انکربولت و شابلون , سایت ستاد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006885/مناقصه-عملیات-اجرایی-خطوط-انتقال-باقیمانده-از-چاه-تا-مخزن---نوبت-دوم'>مناقصه عملیات اجرایی خطوط انتقال باقیمانده از چاه تا مخزن ... نوبت دوم / مناقصه,مناقصه عملیات اجرایی خطوط انتقال باقیمانده از چاه تا مخزن ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006887/استعلام-دوربین-عکاسی-سامانه-ستاد'>استعلام دوربین عکاسی, سامانه ستاد / استعلام ,استعلام دوربین عکاسی, سامانه ستاد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006889/مناقصه-ایمن-سازی-ایستگاه-های-شیر-خط-لوله-هفتم-سراسری-گاز-(نوبت-دوم)'>مناقصه ایمن سازی ایستگاه های شیر خط لوله هفتم سراسری گاز  (نوبت دوم) / مناقصه, مناقصه عمومی ایمن سازی ایستگاه های شیر خط لوله هفتم سراسری گاز (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006890/فراخوان-مناقصه-عملیات-اجرایی-شبکه-توزیع---نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه عملیات اجرایی شبکه توزیع ... نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای , فراخوان مناقصه عملیات اجرایی شبکه توزیع ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006891/مناقصه-خدمات-مالی-و-حسابداری'>مناقصه خدمات مالی و حسابداری  / مناقصه, مناقصه خدمات مالی و حسابداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006892/مناقصه-احداث-ساختمان-پانسیون-پزشکان-شهرستان--'>مناقصه احداث ساختمان پانسیون پزشکان شهرستان...  / آگهی مناقصه ، مناقصه احداث ساختمان پانسیون پزشکان شهرستان... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006894/فراخوان-مناقصه-پروژه-بهسازی-و-بازسازی-جاده-های-اصلی-و----نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه پروژه بهسازی و بازسازی جاده های اصلی و ... - نوبت دوم  / فراخوان مناقصه , فراخوان مناقصه پروژه بهسازی و بازسازی جاده های اصلی و ... - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006896/فراخوان-مناقصه-pump-assy--نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه pump assy - نوبت دوم / فراخوان مناقصه,فراخوان مناقصه pump assy - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006900/مناقصه-عملیات-اجرایی-خط-انتقال-آب-شرب-در-روستای--(نوبت-دوم)'>مناقصه عملیات اجرایی خط انتقال آب شرب در روستای... (نوبت دوم) / فراخوان مناقصه های عمومی یک مرحله ای، مناقصه عملیات اجرایی خط انتقال آب شرب در روستای... (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006904/تجدید-مناقصه-خرید-یک-دستگاه-پرکن-دولاین-دبه-و-سطل'>تجدید مناقصه خرید یک دستگاه پرکن دولاین دبه و سطل  / آگهی مناقصه عمومی, تجدید مناقصه خرید یک دستگاه پرکن دولاین دبه و سطل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006906/تجدید-فراخوان-اصلاح-و-بهسازی-باندوال-های-خاکی--ریم-مخازن-و-اصلاح-تکیه-گاههای-لوله'>تجدید فراخوان اصلاح و بهسازی باندوال های خاکی - ریم مخازن و اصلاح تکیه گاههای لوله / آگهی تجدید فراخوان ارزیابی کیفی، تجدید فراخوان اصلاح و بهسازی باندوال های خاکی - ریم مخازن و اصلاح تکیه گاههای لوله</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006908/اصلاحیه-مناقصه-تخریب-و-برداشت-آسفالت-بسترسازی-و-تهیه-و-پخش-مصالح'>اصلاحیه مناقصه تخریب و برداشت آسفالت، بسترسازی و تهیه و پخش مصالح / اصلاحیه مناقصه عمومی, مناقصه تخریب و برداشت آسفالت، بسترسازی و تهیه و پخش مصالح </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006915/اصلاحیه-فراخوان-مناقصه-احداث-قطعه-اول-و-مخزن-1000-مترمکعبی'>اصلاحیه فراخوان مناقصه احداث قطعه اول و مخزن 1000 مترمکعبی / اصلاحیه ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه احداث قطعه اول و مخزن 1000 مترمکعبی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006917/تجدید-مناقصه-پروژه-بهسازی-راه-روستایی-نوبت-دوم'>تجدید مناقصه پروژه بهسازی راه روستایی- نوبت  دوم / آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای ، تجدید مناقصه پروژه بهسازی راه روستایی- نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006918/مناقصه-عمومی-روکش-گرم-300-متر-مربع-درام-صنعتی'>مناقصه عمومی روکش گرم 300 متر مربع درام صنعتی  / مناقصه عمومی روکش گرم 300 متر مربع درام صنعتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006919/تجدید-مناقصه-خرید-مجموعه-بازی-کودکان'>تجدید مناقصه خرید مجموعه بازی کودکان  / مناقصه عمومی, تجدید مناقصه خرید مجموعه بازی کودکان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006922/مناقصه-ارائه-خدمات-مربوط-به-نظافت-ساختمانها-و--'>مناقصه ارائه خدمات مربوط به نظافت ساختمانها و ... / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه ارائه خدمات مربوط به نظافت ساختمانها و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006928/مناقصه-عمومی-عملیات-راهبری--نگهداری--تعمیرات-و-تامین-ماشین-آلات-سنگین'>مناقصه عمومی عملیات راهبری ، نگهداری ، تعمیرات و تامین ماشین آلات سنگین  / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی عملیات راهبری ، نگهداری ، تعمیرات و تامین ماشین آلات سنگین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006930/مناقصه-خرید--نصب--راه-اندازی--بهره-برداری-و-ساماندهی-هوشمند--'>مناقصه خرید ، نصب ، راه اندازی ، بهره برداری و ساماندهی هوشمند ... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید ، نصب ، راه اندازی ، بهره برداری و ساماندهی هوشمند ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006934/مناقصه-واگذاری-راهبری-و-نگهداری-تاسیسات-برقی-و-مکانیکی--بار-ششم'>مناقصه واگذاری راهبری و نگهداری تاسیسات برقی و مکانیکی - بار ششم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه واگذاری راهبری و نگهداری تاسیسات برقی و مکانیکی- بار ششم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006938/مناقصه-تهیه-و-اجرای-کف-پوش-رولی-به-ضخامت-7-میلیمتر'>مناقصه تهیه و اجرای کف پوش رولی به ضخامت 7 میلیمتر / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای، مناقصه تهیه و اجرای کف پوش رولی به ضخامت 7 میلیمتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006940/مناقصه-کلیه-عملیات-مربوط-به-لاینینگ-و-حفاظتی-تونل--مرحله-دوم'>مناقصه کلیه عملیات مربوط به لاینینگ و حفاظتی تونل  - مرحله دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه کلیه عملیات مربوط به لاینینگ و حفاظتی تونل  - مرحله دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006941/مناقصه-ارزیابی-پوشش-و-بررسی-وضعیت-حفاظت-کاتدی-نوبت-دوم'>مناقصه ارزیابی پوشش و بررسی وضعیت حفاظت کاتدی- نوبت دوم / آگهی ارزیابی کیفی پیمانکاران, مناقصه ارزیابی پوشش و بررسی وضعیت حفاظت کاتدی - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006942/هفتمین-همایش-سالانه-بانکداری-الکترونیک-و-نظام-های-پرداخت'>هفتمین همایش سالانه بانکداری الکترونیک و نظام های پرداخت / هفتمین همایش سالانه بانکداری الکترونیک و نظام های پرداخت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006943/هشتمین-همایش-چشم-انداز-صنعت-فولاد-و-معدن-ایران-با-نگاهی-به-بازار-96-10-04'>هشتمین همایش چشم انداز صنعت فولاد و معدن ایران با نگاهی به بازار 96.10.04 / هشتمین همایش چشم انداز صنعت فولاد و معدن ایران با نگاهی به بازار -96.10.04</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006944/مناقصه-تکمیل-ساختمان-دی-کلنیک-شهرستان-ملکشاهی--'>مناقصه تکمیل ساختمان دی کلنیک شهرستان ملکشاهی.... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تکمیل ساختمان دی کلنیک شهرستان ملکشاهی....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006950/فراخوان-مناقصه-تعمیر-ماشین-آلات-مکانیزه-و-درزین-ها-به-همراه-تهیه-قطعات-نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه تعمیر ماشین آلات مکانیزه و درزین ها به همراه تهیه قطعات- نوبت دوم / فراخوان مناقصه,فراخوان مناقصه تعمیر ماشین آلات مکانیزه و درزین ها به همراه تهیه قطعات- نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006951/مناقصه-اجرای-عملیات-راهبری--بهره-برداری-تصفیه-خانه-فاضلاب-کرج'>مناقصه اجرای عملیات راهبری ، بهره برداری تصفیه خانه فاضلاب کرج / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه اجرای عملیات راهبری ، بهره برداری تصفیه خانه فاضلاب کرج</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006954/مناقصه-تهیه-مصالح-و-اجرا-و-تکمیل-ابنیه-بوستان--'>مناقصه تهیه مصالح و اجرا و تکمیل ابنیه بوستان... / مناقصه تهیه مصالح و اجرا و تکمیل ابنیه بوستان...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006955/فراخوان-عمومی-تجدید-مناقصه-احداث-دیوار-ضامن-در-ایستگاه-قارون-نوبت-دوم'>فراخوان عمومی تجدید مناقصه احداث دیوار ضامن در ایستگاه قارون- نوبت دوم / فراخوان عمومی,فراخوان عمومی تجدید مناقصه احداث دیوار ضامن در ایستگاه قارون- نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006960/مناقصه-خرید-انواع-کاغذهای-واتر-مارک-90-و-120-گرمی'>مناقصه خرید انواع کاغذهای واتر مارک 90 و 120 گرمی  / آگهی مناقصه,مناقصه خرید انواع کاغذهای واتر مارک 90 و 120 گرمی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006964/تجدید-مناقصه-ساماندهی-و-ایجاد-زیرساختهای-مجموعه-گردشگری--'>تجدید مناقصه ساماندهی و ایجاد زیرساختهای مجموعه گردشگری ...  / تجدید مناقصه,تجدید مناقصه ساماندهی و ایجاد زیرساختهای مجموعه گردشگری ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006973/مناقصه-خرید-نشانگر-خطای-هوایی-و-زمینی--'>مناقصه خرید نشانگر خطای هوایی و زمینی ... / مناقصه,مناقصه خرید نشانگر خطای هوایی و زمینی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006974/مناقصه-خرید-40000-متر-انواع-کابل---نوبت-دوم'>مناقصه خرید 40000 متر انواع کابل ...- نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه خرید 40000 متر انواع کابل ... - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006976/تجدید-مناقصه-اجرای-روکش-آسفالت-و-لکه-گیری--'>تجدید مناقصه اجرای روکش آسفالت و لکه گیری... / مناقصه عمومی, تجدید مناقصه اجرای روکش آسفالت و لکه گیری...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006979/مناقصه-اجرای-عملیات-ساخت-و-تولید-سگمنت--نوبت-دوم'>مناقصه اجرای عملیات ساخت و تولید سگمنت - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه اجرای عملیات ساخت و تولید سگمنت - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006980/مناقصه-اجرای-عملیات-حمل-دریایی'>مناقصه اجرای عملیات حمل دریایی / مناقصه اجرای عملیات حمل دریایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006989/فراخوان-ارزیابی-کیفی-احداث-شبکه-جمع-آوری-فاضلاب--'>فراخوان ارزیابی کیفی احداث شبکه جمع آوری فاضلاب ... / فراخوان ارزیابی,فراخوان ارزیابی کیفی احداث شبکه جمع آوری فاضلاب ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006991/فراخوان-احداث-جاده-و-محل-چاه--'>فراخوان احداث جاده و محل چاه ... / مناقصه عمومی, فراخوان احداث جاده و محل چاه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006994/مناقصه-کابل-فشار-ضعیف'>مناقصه کابل فشار ضعیف  / اگهی مناقصه , مناقصه کابل فشار ضعیف </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006996/فراخوان-تکمیل-و-تجهیز-کلینیک-ویژه-در-قالب-(B-O-O-B-O-T)'>فراخوان تکمیل و تجهیز کلینیک ویژه در قالب (B.O.O, B.O.T)  / فراخوان سرمایه گذاری، فراخوان تکمیل و تجهیز کلینیک ویژه در قالب (B.O.O, B.O.T) </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006998/مناقصه-نصب-انشعابات-آب-و-فاضلاب--اجرای-خطوط-جمع-کننده-فرعی-و-منهولهای-فاضلاب'>مناقصه نصب انشعابات آب و فاضلاب ، اجرای خطوط جمع کننده فرعی و منهولهای فاضلاب  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه نصب انشعابات آب و فاضلاب ، اجرای خطوط جمع کننده فرعی و منهولهای فاضلاب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007002/تجدید-مناقصه-واگذاری-خدمات-شهرداری--'>تجدید مناقصه واگذاری خدمات شهرداری ... / تجدید مناقصه ,تجدید مناقصه واگذاری خدمات شهری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007004/مناقصه-راهبری-و-نگهداشت-جایگاه-شرکتی'>مناقصه راهبری و نگهداشت جایگاه شرکتی / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه راهبری و نگهداشت جایگاه شرکتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007005/مناقصه-خرید-سه-دستگاه-سردخانه-بالای-صفر-کشتارگاه'>مناقصه خرید سه دستگاه سردخانه بالای صفر کشتارگاه  / مناقصه خرید سه دستگاه سردخانه بالای صفر کشتارگاه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007006/تجدید-مناقصه-احداث-پست-مدولار-230-63-کیلوولت-پهره'>تجدید مناقصه احداث پست مدولار 230/63 کیلوولت پهره / آگهی تجدید مناقصه، تجدید مناقصه احداث پست مدولار 230/63 کیلوولت پهره</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007008/مناقصه-تامین-نیروی-انسانی'>مناقصه تامین نیروی انسانی / آگهی مناقصه,مناقصه  تامین نیروی انسانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007010/مناقصه-پروژه-گازرسانی-به-روستاها'>مناقصه پروژه گازرسانی به روستاها / مناقصه,مناقصه پروژه گازرسانی به روستاها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007012/مناقصه-اجرای-ساختمان-بازارچه-محلی'>مناقصه اجرای ساختمان بازارچه محلی  / مناقصه اجرای ساختمان بازارچه محلی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007013/مناقصه-اجرای-پروژه-مطالعاتی-تهیه-سند-جامع-حوضه-آبخیز--نوبت-دوم'>مناقصه اجرای پروژه مطالعاتی تهیه سند جامع حوضه آبخیز... نوبت دوم / مناقصه ,مناقصه اجرای پروژه مطالعاتی تهیه سند جامع حوضه آبخیز... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007015/مناقصه-اجرای-پروژه-مطالعه-تفصیلی--نوبت-دوم'>مناقصه اجرای پروژه مطالعه تفصیلی...نوبت دوم / مناقصه ,مناقصه اجرای پروژه مطالعه تفصیلی...نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007016/فراخوان-طراحی-پروژه-پارک-آبخیز--نوبت-دوم'>فراخوان طراحی پروژه پارک آبخیز... نوبت دوم / مناقصه ,فراخوان طراحی پروژه پارک آبخیز... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007019/اصلاحیه-مناقصه-تهیه-و-حمل-شن-مخلوط'>اصلاحیه مناقصه تهیه و حمل شن مخلوط  / اصلاحیه مناقصه، مناقصه تهیه و حمل شن مخلوط</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007025/مناقصه-شناسایی-مشاور-پیمانکار-پیمانکار-epc-جهت-طراحی--'>مناقصه شناسایی مشاور،پیمانکار پیمانکار epc جهت طراحی ... / مناقصه, مناقصه شناسایی مشاور،پیمانکار پیمانکار epc جهت طراحی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007039/مناقصه-بهسازی-معابر-فرعی-روستای-جدیده--نوبت-اول-ـ-مرحله-دوم'>مناقصه بهسازی معابر فرعی روستای جدیده... نوبت اول ـ مرحله دوم / مناقصه ,مناقصه بهسازی معابر فرعی روستای جدیده... نوبت اول ـ مرحله دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007040/مناقصه-خرید-آسفالت'>مناقصه خرید آسفالت / آگهی مناقصه , مناقصه خرید آسفالت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007043/مناقصه-شارژ-و-سرویس-و-آماده-نگه-داشتن-کپسولهای-آتش-نشانی-نوبت-دوم'>مناقصه شارژ و سرویس و آماده نگه داشتن کپسولهای آتش نشانی نوبت دوم  / آگهی مناقصه , مناقصه شارژ و سرویس و آماده نگه داشتن کپسولهای آتش نشانی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007047/مناقصه-عملیات-تهیه-رنگ-دو-جزئی-پلاستیک-سرد-جهت-خط-کشی-محوری--تجدید-(نوبت-دوم)'>مناقصه عملیات تهیه رنگ دو جزئی پلاستیک سرد جهت خط کشی محوری - تجدید (نوبت دوم) / تجدید آگهی مناقصه عمومی, مناقصه عملیات تهیه رنگ دو جزئی پلاستیک سرد جهت خط کشی محوری - تجدید (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007052/مناقصه-اجرای-عملیات-زیرسازی-و-آسفالت-معابر'>مناقصه اجرای عملیات زیرسازی و آسفالت معابر  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای عملیات زیرسازی و آسفالت معابر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007057/مناقصه-انجام-نظافت-ساختمان-مرکزی'>مناقصه انجام نظافت ساختمان مرکزی  / مناقصه ,مناقصه انجام نظافت ساختمان مرکزی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007058/تجدید-مناقصه-واگذاری-اجرای-بازدید-مسیر-گاز-داغ-به-همراه-تامین-قطعات--نوبت-دوم'>تجدید مناقصه واگذاری اجرای بازدید مسیر گاز داغ به همراه تامین قطعات - نوبت دوم  / تجدید مناقصه, تجدید مناقصه واگذاری اجرای بازدید مسیر گاز داغ به همراه تامین قطعات - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007062/فراخوان-واگذاری-مدیریت'>فراخوان واگذاری مدیریت / آگهی فراخوان عمومی , فراخوان واگذاری مدیریت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007064/مناقصه-خرید-لاستیک-مورد-نیاز-ماشین-آلات--نوبت-دوم'>مناقصه خرید لاستیک مورد نیاز ماشین آلات - نوبت دوم  / آگهی تجدید مناقصه عمومی, مناقصه خرید لاستیک مورد نیاز ماشین آلات - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007068/مناقصه-خدمات-پیمانکاری-تامین-نیروی-انسانی'>مناقصه خدمات پیمانکاری تامین نیروی انسانی / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خدمات پیمانکاری تامین نیروی انسانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007073/مناقصه-اجرای-طرح-تامین-مالی-خرد-تمدید-نوبت-دوم'>مناقصه اجرای طرح تامین مالی خرد تمدید نوبت دوم  / تمدید مناقصه عمومی , مناقصه اجرای طرح تامین مالی خرد تمدید نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007078/مناقصه-عملیات-رنگ-آمیزی-شابلون-گذاری-و--'>مناقصه عملیات رنگ آمیزی، شابلون گذاری و ... / مناقصه, مناقصه عملیات رنگ آمیزی، شابلون گذاری و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007085/مناقصه-تکمیل-پرونده-خدماتی-بازارچه'>مناقصه تکمیل پرونده خدماتی بازارچه  / مناقصه ,مناقصه تکمیل پرونده خدماتی بازارچه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007088/مناقصه-آسفالت-معابر-منظریه-چاپ-دوم'>مناقصه آسفالت معابر منظریه چاپ دوم / آگهی مناقصه , مناقصه آسفالت معابر منظریه چاپ دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007090/مناقصه-عمومی-طرح-کفسازی-خیابان---نوبت-دوم'>مناقصه عمومی طرح کفسازی خیابان ... نوبت دوم / مناقصه ,مناقصه عمومی طرح کفسازی خیابان ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007091/مناقصه-جدول-جوی-سطح-شهر-تجدید'> مناقصه جدول جوی سطح شهر  تجدید  / مناقصه,مناقصه جدول جوی سطح شهر تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007092/فراخوان-درزگیری--لکه-گیری-و-اجرای-آسفالت-حفاظتی-مرحله-دوم'>فراخوان درزگیری ، لکه گیری و اجرای آسفالت حفاظتی مرحله دوم / آگهی فراخوان , فراخوان درزگیری ، لکه گیری و اجرای آسفالت حفاظتی مرحله دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007093/مناقصه-احداث-جاده-دسترسی-شهرک-صنعتی--خاکبرداری-محل-کارگاه-های-کوچک-و--'>مناقصه احداث جاده دسترسی شهرک صنعتی ، خاکبرداری محل کارگاه های کوچک و ...  / مناقصه احداث جاده دسترسی شهرک صنعتی ، خاکبرداری محل کارگاه های کوچک و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007096/فراخوان-واگذاری-پروژه-احداث-قطعه-2-راه-اصلی-مرحله-دوم'>فراخوان واگذاری پروژه احداث قطعه 2 راه اصلی مرحله دوم / فراخوان , فراخوان واگذاری پروژه احداث قطعه 2 راه اصلی مرحله دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007100/مناقصه-خرید-برج-های-خنک-کننده--'>مناقصه خرید برج های خنک کننده ... / مناقصه, مناقصه خرید برج های خنک کننده ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007101/مناقصه-عملیات-اجرایی-تزریقات-تکمیلی-پرکننده-پشت-سگمنت--'>مناقصه عملیات اجرایی تزریقات تکمیلی پرکننده پشت سگمنت.... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات اجرایی تزریقات تکمیلی پرکننده پشت سگمنت....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007102/مناقصه-اجرای-سازه-بتنی-پله-های-ورودی-سالن-نمایشگاه'>مناقصه اجرای سازه بتنی پله های ورودی سالن نمایشگاه  / مناقصه,مناقصه اجرای سازه بتنی پله های ورودی سالن نمایشگاه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007105/فراخوان-مشاوره-تغذیه-مرکز-آموزشی-درمانی'>فراخوان مشاوره تغذیه مرکز آموزشی درمانی / آگهی فراخوان عمومی,فراخوان مشاوره تغذیه مرکز آموزشی درمانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007106/مناقصه-عملیات-مدیریت--حفظ-و-نگهداری--اصلاح-و-توسعه--نوبت-دوم'>مناقصه عملیات مدیریت ، حفظ و نگهداری ، اصلاح و توسعه....نوبت دوم / مناقصه ,مناقصه عملیات مدیریت ، حفظ و نگهداری ، اصلاح و توسعه....نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007109/مناقصه-عملیات-خاکبرداری-و-خاک-ریزی-بستر-زمین-به-ارتفاع-میانگین-80-سانتی-متر--'>مناقصه عملیات خاکبرداری و خاک ریزی بستر زمین به ارتفاع میانگین 80 سانتی متر... / آگهی مناقصه، مناقصه عملیات خاکبرداری و خاک ریزی بستر زمین به ارتفاع میانگین 80 سانتی متر...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007113/مناقصه-احداث-بلوار-چناران'>مناقصه احداث بلوار چناران  / مناقصه ,مناقصه احداث بلوار چناران </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007114/فراخوان-انجام-امور-گزارش-دهی-خدمات-mri'>فراخوان انجام امور گزارش دهی خدمات mri  / آگهی فراخوان عمومی,فراخوان  انجام امور گزارش دهی خدمات mri </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007115/مناقصه-خرید-سنگ-فرش--نوبت-دوم'>مناقصه خرید سنگ فرش... نوبت دوم  / مناقصه ,مناقصه خرید سنگ فرش... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007123/مناقصه-خرید-ساندویچ-پانل--'>مناقصه خرید ساندویچ پانل ... / مناقصه , مناقصه خرید ساندویچ پانل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007128/فراخوان-خرید-تضمینی-گندم'>فراخوان خرید تضمینی گندم  / فراخوان, فراخوان خرید تضمینی گندم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007129/فراخوان-ساخت-و-تکمیل-مجتمع-مسکونی-380-واحدی-سعدی-شیرازی'>فراخوان ساخت و تکمیل مجتمع مسکونی 380 واحدی سعدی شیرازی / فراخوان ساخت و تکمیل مجتمع مسکونی 380 واحدی سعدی شیرازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007132/مناقصه-اجرای-عملیات-راهسازی-راه-دسترسی--'>مناقصه اجرای عملیات راهسازی راه دسترسی.... / مناقصه,مناقصه اجرای عملیات راهسازی راه دسترسی....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007134/مناقصه-عمومی-واگذاری-امور-نگهداشت-تاسیسات'>مناقصه عمومی واگذاری امور نگهداشت تاسیسات  / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی واگذاری امور نگهداشت تاسیسات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007135/فراخوان-مناقصه-تامین--بارگیری-حمل-باراندازی-و-چیدمان-لوله-ها-اتصالات-و-متعلقات-پلی-اتیلن--'>فراخوان مناقصه تامین ، بارگیری، حمل، باراندازی و چیدمان لوله ها، اتصالات و متعلقات پلی اتیلن... / فراخوان برگزاری مناقصه عمومی، فراخوان مناقصه تامین ، بارگیری، حمل، باراندازی و چیدمان لوله ها، اتصالات و متعلقات پلی اتیلن...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007136/مناقصه-​تهیه-طرح-مطالعاتی-مسیل'>مناقصه ​تهیه طرح مطالعاتی مسیل / مناقصه ​تهیه طرح مطالعاتی مسیل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007138/آگهی-مناقصه-عمومی-اجرای-حدود-13000-متر-خط-تغذیه-و-شبکه-گذاری-فولادی-(نوبت-دوم)'>آگهی مناقصه عمومی  اجرای حدود 13000 متر خط تغذیه و شبکه گذاری فولادی (نوبت دوم) / آگهی مناقصه عمومی،آگهی مناقصه عمومی اجرای حدود 13000 متر خط تغذیه و شبکه گذاری فولادی (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007143/مناقصه-تامین--حمل-و-باراندازی-لوله-های-فولادی--'>مناقصه تامین ، حمل و باراندازی لوله های فولادی.... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تامین ، حمل و باراندازی لوله های فولادی....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007145/مناقصه-اجرای-طرح-فیبر-نوری'>مناقصه اجرای طرح فیبر نوری / آگهی مناقصه یک مرحله ای,مناقصه اجرای فیبر نوری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007151/فراخوان-مناقصه-خرید-و-تامین-تجهیزات-آبیاری-قطره-ای-شبکه-فرعی-آبیاری-و-زهکشی--'>فراخوان مناقصه خرید و تامین تجهیزات آبیاری قطره ای شبکه فرعی آبیاری و زهکشی... / فراخوان برگزاری مناقصه عمومی، فراخوان مناقصه خرید و تامین تجهیزات آبیاری قطره ای شبکه فرعی آبیاری و زهکشی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007152/مناقصه-ساماندهی-حاشیه-شهرها--نوبت-دوم'>مناقصه ساماندهی حاشیه شهرها... نوبت دوم / فراخوان مناقصه،مناقصه ساماندهی حاشیه شهرها... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007155/مناقصه-اجرای-عملیات-زیرسازی-و-آسفالت-معابر-سطح-شهر-نوبت-دوم'>مناقصه اجرای عملیات زیرسازی و آسفالت معابر سطح شهر نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه اجرای عملیات زیرسازی و آسفالت معابر سطح شهر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007156/استعلام-تجهیزات-امداد-و-نجات'>استعلام تجهیزات امداد و نجات   / استعلام,استعلام تجهیزات امداد و نجات  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007157/مناقصه-خرید-و-تامین-شیرآلات-و--'>مناقصه خرید و تامین شیرآلات و ... / مناقصه ,مناقصه خرید و تامین شیرآلات و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007160/استعلام-بال-والو-فولادی-رزوه-داخل'>استعلام  بال والو فولادی رزوه داخل   / استعلام,استعلام بال والو فولادی رزوه داخل  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007162/استعلام-ده-ردیف-آب-بند'>استعلام ده ردیف آب بند   / استعلام,استعلام ده ردیف آب بند  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007163/مناقصه-واگذاری-خدمات-نگهبانی'>مناقصه واگذاری خدمات نگهبانی / اگهی مناقصه , مناقصه واگذاری خدمات نگهبانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007164/مناقصه-انجام-حراست-و-نگهبانی-از-اموال-و-تاسیسات-نوبت-دوم'>مناقصه انجام حراست و نگهبانی از اموال و تاسیسات نوبت دوم  / مناقصه , مناقصه انجام حراست و نگهبانی از اموال و تاسیسات نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007170/مناقصه-احداث-پست-20-132-کیلوولت-GIS-فرهنگ'>مناقصه احداث پست 20/132 کیلوولت GIS فرهنگ / مناقصه احداث پست 20/132 کیلوولت GIS فرهنگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007172/فراخوان-مناقصه-LIGHTING-FITTING-FLAMEPROOF'>فراخوان مناقصه LIGHTING FITTING FLAMEPROOF  / آگهی فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه LIGHTING FITTING FLAMEPROOF </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007173/استعلام-هزینه-رنگ-آمیزی-و-زیباسازی-دیوارهای-سطح-حوزه'>استعلام هزینه رنگ آمیزی و زیباسازی دیوارهای سطح حوزه / استعلام، استعلام هزینه رنگ آمیزی و زیباسازی دیوارهای سطح حوزه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007174/هشتمین-فراخوان-استقبال-از-بهار-بیرجند'>هشتمین فراخوان استقبال از بهار بیرجند / هشتمین فراخوان استقبال از بهار بیرجند</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007176/مناقصه-اجرای-پروژه-آسفالت-سطح-شهر-کرمان'>مناقصه اجرای پروژه آسفالت سطح شهر کرمان / مناقصه, مناقصه اجرای پروژه آسفالت سطح شهر کرمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007178/مناقصه-اجرای-نرده-کشی-دیوار-محوطه-ادارات-و-سیم-خاردار-حلقوی'>مناقصه اجرای نرده کشی دیوار محوطه ادارات و سیم خاردار حلقوی  / آگهی  مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه اجرای نرده کشی دیوار محوطه ادارات و سیم خاردار حلقوی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007180/مناقصه-عملیات-جمع-آوری-و-حمل-و-دفن-و-تنظیف'>مناقصه عملیات جمع آوری و حمل و دفن و تنظیف / مناقصه عملیات جمع آوری و حمل و دفن و تنظیف</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007181/مناقصه-انواع-کاغذهای-واتر-مارک-70-و-80-گرمی'>مناقصه انواع کاغذهای واتر مارک 70 و 80 گرمی / مناقصه, مناقصه انواع کاغذهای واتر مارک 70 و 80 گرمی ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007185/مناقصه-خرید-بهسازی-و-افزایش-فضای-پخت-رستوران-پالایشگاه'>مناقصه خرید بهسازی و افزایش فضای پخت رستوران پالایشگاه  / اگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید بهسازی و افزایش فضای پخت رستوران پالایشگاه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007186/استعلام-درایوSVGN-NIDEC'>استعلام درایوSVGN-NIDEC   / استعلام درایوSVGN-NIDEC  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007187/مناقصه-نگهداری-شبکه-کابل-و-هوایی-با-تامین-مصالح'>مناقصه نگهداری شبکه کابل و هوایی با تامین مصالح / مناقصه نگهداری شبکه کابل و هوایی با تامین مصالح</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007189/استعلام-درایوEMUTRON-VFX'>استعلام درایوEMUTRON-VFX   / استعلام درایوEMUTRON-VFX  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007190/استعلام-درایو-آنسالدوGT3000'>استعلام درایو آنسالدوGT3000   / استعلام درایو آنسالدوGT3000  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007191/فراخوان-شناسایی-ارزیابی-و-رتبه-بندی-تولیدکنندگان--'>فراخوان شناسایی، ارزیابی و رتبه بندی تولیدکنندگان ... / فراخوان,فراخوان شناسایی، ارزیابی و رتبه بندی تولیدکنندگان ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007193/استعلام-درایو-ABB-ACSD800-وABB-ACS880'>استعلام درایو ABB-ACSD800-وABB-ACS880   / استعلام درایو ABB-ACSD800-وABB-ACS880  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007194/فراخوان-انجام-خدمات-تهیه-طبخ-و-سرو-غذا-و-خدمات-اتاقداری'>فراخوان انجام خدمات تهیه، طبخ و سرو غذا و خدمات اتاقداری / فراخوان، فراخوان انجام خدمات تهیه، طبخ و سرو غذا و خدمات اتاقداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007195/استعلام-آشنایی-با-درایوهای-صنعتی-و-پارامترهای-رفع-عیب(MICRO-MASTER-SIMODRIVE)'>استعلام آشنایی با درایوهای صنعتی و پارامترهای رفع عیب(MICRO MASTER,SIMODRIVE)   / استعلام آشنایی با درایوهای صنعتی و پارامترهای رفع عیب(MICRO MASTER,SIMODRIVE)  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007196/اصلاحیه-فراخوان-مناقصه-پروژه-وصول-مطالبات-درصدی-آب-بهاء'>اصلاحیه فراخوان مناقصه پروژه وصول مطالبات درصدی آب بهاء / مناقصه,فراخوان مناقصه پروژه وصول مطالبات درصدی آب بهاء </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007197/استعلام-گوشت-منجمد-گوساله-ایرانی'>استعلام گوشت منجمد گوساله ایرانی   / استعلام , استعلام گوشت منجمد گوساله ایرانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007198/مناقصه-اجرای-پروژه-بهسازی-تعدادی-از-معابر'>مناقصه اجرای پروژه بهسازی تعدادی از معابر / مناقصه , مناقصه اجرای پروژه بهسازی تعدادی از معابر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007200/استعلام-آشنایی-با-ERVO-MOTOR-وروشهای-کنترل-ان'>استعلام آشنایی با ERVO MOTOR وروشهای کنترل ان   / استعلام آشنایی با ERVO MOTOR وروشهای کنترل ان  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007201/استعلام-خدمات'>استعلام خدمات / استعلام , استعلام خدمات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007202/فراخوان-احداث-ساختمان-CGS-دوم--'>فراخوان احداث ساختمان CGS دوم ... / مناقصه، فراخوان احداث ساختمان CGS دوم ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007203/استعلام-دوره-آموزشیWINCC(WINCC-PROFIBUS)'>استعلام دوره آموزشیWINCC(WINCC PROFIBUS)   / استعلام دوره آموزشیWINCC(WINCC PROFIBUS)  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007204/استعلام-گلوله-فلزی-و--'>استعلام گلوله فلزی  و ...  / استعلام, استعلام گلوله فلزی  و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007207/استعلام-مرمت-و-لایروبی-قنات'>استعلام مرمت و لایروبی قنات / استعلام , استعلام لایروبی و مرمت قنات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007208/استعلام-دوره-های-آموزشیPLC-S7'>استعلام دوره های آموزشیPLC S7   / استعلام دوره های آموزشیPLC S7  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007209/استعلام-آشنایی-با-انواع-شبکه-های-صنعتی--'>استعلام آشنایی با انواع شبکه های صنعتی ... / استعلام,استعلام آشنایی با انواع شبکه های صنعتی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007210/مناقصه-عملیات-حمل-روزانه-کیک'>مناقصه عملیات حمل روزانه کیک  / مناقصه , مناقصه عملیات حمل روزانه کیک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007212/استعلام-آشنایی-با-اجزای-دستگاه-CNC'>استعلام آشنایی با اجزای دستگاه CNC   / استعلام آشنایی با اجزای دستگاه CNC  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007213/استعلام-بارگیری--حمل-و-تخلیه'>استعلام بارگیری ، حمل و تخلیه  / استعلام , استعلام بارگیری ، حمل و تخلیه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007214/استعلامت-هیه-و-نصب-دوربین-مدابسته'>استعلامت هیه و نصب دوربین مدابسته / استعلام ,استعلام تهیه و نصب دوربین مدابسته</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007215/استعلام-عملیات-خاکبرداری-و-شن-ریزی'>استعلام عملیات خاکبرداری و شن ریزی / استعلام , استعلام عملیات خاکبرداری و شن ریزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007217/تجدید-مناقصه-اجرای-عملیات-گازرسانی-باقیمانده--'>تجدید مناقصه اجرای عملیات گازرسانی باقیمانده... / مناقصه, تجدید مناقصه اجرای عملیات گازرسانی باقیمانده...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007218/استعلام-​سیفتی-ولو-سیستم-VOD-کوره'>استعلام ​سیفتی ولو سیستم VOD کوره  / استعلام ,استعلام ​سیفتی ولو سیستم VOD کوره </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007219/استعلام-کلیدها-و-متعلقات--'>استعلام کلیدها و متعلقات... / استعلام, استعلام کلیدها و متعلقات...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007220/استعلام-تامین-و-نصب-260-متر-مربع-روکش'>استعلام تامین و نصب 260 متر مربع روکش / استعلام , استعلام تامین و نصب 260 متر مربع روکش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007223/تجدید-استعلام-گریتینگ'>تجدید استعلام گریتینگ / استعلام,تجدید استعلام گریتینگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007225/استعلام-فلومتر-و-مانومتر'>استعلام فلومتر و مانومتر / استعلام,استعلام فلومتر و مانومتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007226/استعلام-تهیه-و-نصب-آسانسور'>استعلام تهیه و نصب آسانسور  / استعلام, استعلام تهیه و نصب آسانسور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007227/استعلام-کابل-ها-و-رساناها--'>استعلام کابل ها و رساناها...  / استعلام کابل ها و رساناها... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007229/استعلام-شیرها'>استعلام شیرها / استعلام , استعلام شیرها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007231/استعلام20-ردیف-شیلنگ-وسرشیلنگی'>استعلام20 ردیف شیلنگ وسرشیلنگی  / استعلام,استعلام20 ردیف شیلنگ وسرشیلنگی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007232/استعلام-پراب-نمونه-گیری-آنالیزور'>استعلام پراب نمونه گیری آنالیزور  / استعلام ,استعلام پراب نمونه گیری آنالیزور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007234/استعلام-​میز-مدیریتی-و-کنفرانسی'>استعلام ​میز مدیریتی و کنفرانسی / استعلام , استعلام ​میز مدیریتی و کنفرانسی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007235/استعلام-تجهیزات-ترانس--'>استعلام تجهیزات ترانس...  / استعلام تجهیزات ترانس... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007237/استعلام-خرید-هوزینگ-بیرینگ-موتور-2200کیلووات--'>استعلام خرید هوزینگ بیرینگ موتور 2200کیلووات... / استعلام, استعلام خرید هوزینگ بیرینگ موتور 2200کیلووات...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007238/استعلام-گیر-موتور-2-2-کیلووات-مربوط-به-اینترمدیت-و--'>استعلام گیر موتور 2.2 کیلووات مربوط به اینترمدیت و ... / استعلام, استعلام گیر موتور 2.2 کیلووات مربوط به اینترمدیت و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007239/استعلام-انواع-شیرها-و-اکچویتورهای-ابزاردقیق'>استعلام  انواع شیرها و اکچویتورهای ابزاردقیق / استعلام , استعلام  انواع شیرها و اکچویتورهای ابزاردقیق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007240/استعلام-میکسر-کامل'>استعلام میکسر کامل / استعلام , استعلام میکسر کامل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007242/استعلام-خرید-جرثقیل'>استعلام خرید جرثقیل  / استعلام, استعلام خرید جرثقیل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007244/استعلام-​نقشه-برداری-و-مطالعات'>استعلام ​نقشه برداری و مطالعات / استعلام, استعلام ​نقشه برداری و مطالعات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007245/استعلام-پیچ-و-مهره'>استعلام پیچ و مهره / استعلام پیچ و مهره</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007247/استعلام-احداث-مخزن-آب'>استعلام احداث مخزن آب  / استعلام, استعلام احداث مخزن آب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007248/استعلام-فراخوان-برگزاری-پنج-دوره-آموزش'>استعلام فراخوان برگزاری پنج دوره آموزش / استعلام , استعلام فراخوان برگزاری پنج دوره آموزش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007249/استعلام-پمپ-آنالایزر-توماس'>استعلام پمپ آنالایزر توماس / استعلام , استعلام پمپ آنالایزر توماس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007250/استعلام-تهیه-و-اجرای-موادRTV--'>استعلام تهیه و اجرای موادRTV ...  / استعلام تهیه و اجرای موادRTV ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007251/استعلام-کابینت--ماژول'>استعلام کابینت ، ماژول  / استعلام ,استعلام کابینت ، ماژول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007253/استعلام-شارژر-تستر-باس--پایه-مغناطیسی-آنتن-بی-سیم'>استعلام شارژر تستر باس - پایه مغناطیسی آنتن بی سیم / استعلام , استعلام شارژر تستر باس - پایه مغناطیسی آنتن بی سیم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007254/استعلام-بنایی-با-سنگ-لاشه-ملات-سیمان'>استعلام بنایی با سنگ لاشه ملات سیمان  / استعلام , استعلام بنایی با سنگ لاشه ملات سیمان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007255/استعلام-رینگ-چرخ-جلو--'>استعلام رینگ چرخ جلو ... / استعلام,استعلام رینگ چرخ جلو ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007256/استعلام-ویدئو-پروژکتور'>استعلام ویدئو پروژکتور / استعلام, استعلام ویدئو پروژکتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007257/استعلام-خرید-کلمپ-برداشت-انشعاب-1-به-2--'>استعلام خرید کلمپ برداشت انشعاب 1 به 2 ...  / استعلام ,استعلام خرید کلمپ برداشت انشعاب 1 به 2 ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007258/استعلام-الکتروموتور-15-کیلووات--'>استعلام الکتروموتور 15 کیلووات... / استعلام, استعلام الکتروموتور 15 کیلووات...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007261/استعلام-کولر-گازی'>استعلام کولر گازی / استعلام ,استعلام کولر گازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007262/استعلام-جرثقیل-سقفی'>استعلام جرثقیل سقفی / استعلام, استعلام جرثقیل سقفی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007264/استعلام-انواع-شیرها-واکچویتروهای-ابزار-دقیقی-و--'>استعلام انواع شیرها واکچویتروهای ابزار دقیقی و... / استعلام, استعلام انواع شیرها واکچویتروهای ابزار دقیقی و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007266/استعلام-دو-دستگاه-سرور'>استعلام دو دستگاه سرور  / استعلام , استعلام دو دستگاه سرور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007267/استعلام-تابلو-برق'>استعلام تابلو برق / استعلام, استعلام تابلو برق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007269/مناقصه-اجرای-لایه-دوم-فنس-فنس-پیرامونی-انبارهای-مجتمع-مس-میدوک'>مناقصه اجرای لایه دوم فنس فنس پیرامونی انبارهای مجتمع مس میدوک / آگهی مناقصه، مناقصه اجرای لایه دوم فنس فنس پیرامونی انبارهای مجتمع مس میدوک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007270/استعلام-ولو-استند--'>استعلام ولو استند... / استعلام, استعلام ولو استند...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007271/استعلام-کفش-مردانه--'>استعلام کفش مردانه ... / استعلام,استعلام کفش مردانه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007272/مناقصه-خرید-تعداد34000دستگاه-كنتور-تکفاز'>مناقصه  خرید تعداد34000دستگاه كنتور تکفاز / مناقصه  خرید تعداد34000دستگاه كنتور تکفاز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007273/مناقصه-حمل-داخلی-دریایی-(کاپوتاژ)'>مناقصه حمل داخلی دریایی (کاپوتاژ) / مناقصه, مناقصه حمل داخلی دریایی (کاپوتاژ)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007274/استعلام-رنگ-آمیزی-ترانسفورماتور--'>استعلام رنگ آمیزی ترانسفورماتور ... / استعلام, استعلام رنگ آمیزی ترانسفورماتور ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007275/استعلام-دستگاه-گاز-کروماتوگراف'>استعلام دستگاه گاز کروماتوگراف  / استعلام , استعلام دستگاه گاز کروماتوگراف </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007276/استعلام-رادیو'>استعلام رادیو / استعلام , استعلام رادیو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007278/استعلام-سیستم-کنفرانس-صوتی'>استعلام سیستم کنفرانس صوتی / استعلام, استعلام سیستم کنفرانس صوتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007279/استعلام-بنایی-با-سنگ-لاشه-ملات-سیمان'>استعلام بنایی با سنگ لاشه ملات سیمان  / استعلام , استعلام بنایی با سنگ لاشه ملات سیمان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007280/استعلام-عملیات-برفروبی-و-پاکسازی-جاده'>استعلام عملیات برفروبی و پاکسازی جاده / استعلام, استعلام عملیات برفروبی و پاکسازی جاده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007281/آگهی-مناقصه-خدمات-نظارت-بر-پروژه-‌های-اصلاحات'>آگهی مناقصه خدمات نظارت بر پروژه ‌های اصلاحات / آگهی مناقصه ، آگهی مناقصه خدمات نظارت بر پروژه ‌های اصلاحات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007282/مناقصه-ظرفیت-سازی-پشتیبانی-و-فعالیت-دفاتر-تسهیل-گری-و--'>مناقصه ظرفیت سازی، پشتیبانی و فعالیت دفاتر تسهیل گری و ... / مناقصه,مناقصه ظرفیت سازی، پشتیبانی و فعالیت دفاتر تسهیل گری و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007283/استعلام-انجام-مطالعات-طرح-جامع-منطقه'>استعلام انجام مطالعات طرح جامع منطقه / استعلام, استعلام انجام مطالعات طرح جامع منطقه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007284/استعلام-​تهیه-و-ساخت-بانک-خازنی'>استعلام ​تهیه و ساخت بانک خازنی / استعلام, استعلام ​تهیه و ساخت بانک خازنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007285/استعلام-یونیت-شلف--کارت'>استعلام یونیت، شلف ، کارت  / استعلام بهاء, استعلام یونیت، شلف ، کارت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007286/استعلام-دستگاه-حضور-و-غیاب-انگشتی-و-تصویری'>استعلام دستگاه حضور و غیاب انگشتی و تصویری / استعلام, استعلام دستگاه حضور و غیاب انگشتی و تصویری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007288/استعلام-سرور--'>استعلام سرور ... / استعلام,استعلام سرور ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007289/استعلام-خرید-و-کارگذاری-400-متر-لوله'>استعلام خرید و کارگذاری 400 متر لوله / استعلام, استعلام خرید و کارگذاری 400 متر لوله</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007290/مناقصه-انجام-خدمات-تهیه-طبخ-وسروغذا-وخدمات-اتاقداری'>مناقصه انجام خدمات تهیه، طبخ، وسروغذا وخدمات اتاقداری / آگهی مناقصه , مناقصه انجام خدمات تهیه، طبخ، وسروغذا وخدمات اتاقداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007291/استعلام-ابزار-آلات-اندازه'>استعلام ابزار آلات اندازه / استعلام, استعلام ابزار آلات اندازه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007293/مناقصه-ترابری-سبک'>مناقصه  ترابری سبک / مناقصه, مناقصه  ترابری سبک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007294/استعلام-نصب-150-عدد-ACCESS-POINT-و--'>استعلام نصب 150 عدد ACCESS POINT و ...  / استعلام, استعلام نصب 150 عدد ACCESS POINT و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007295/مناقصه-خرید-تعداد-34000-دستگاه-کنتور-تکفاز-و-سه-فاز-دیجیتالی--'>مناقصه خرید تعداد 34000 دستگاه کنتور تکفاز و سه فاز دیجیتالی... / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه خرید تعداد 34000 دستگاه کنتور تکفاز و سه فاز دیجیتالی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007296/استعلام-یخ-پک'>استعلام یخ پک / استعلام,استعلام یخ پک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007298/استعلام-اجاره-یک-دستگاه-خودرو'>استعلام اجاره یک دستگاه خودرو  / استعلام, استعلام اجاره یک دستگاه خودرو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007299/استعلام-سیستم-اعلان-و-اطفاء-حریق-اتاق-سرور'>استعلام سیستم اعلان و اطفاء حریق اتاق سرور  / استعلام, استعلام سیستم اعلان و اطفاء حریق اتاق سرور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007300/مناقصه-خرید-۱۰۰۰۰-متر-کابل-خودنگهدار-۲۰-کیلو-ولت'>مناقصه خرید ۱۰۰۰۰ متر کابل خودنگهدار ۲۰ کیلو ولت / مناقصه خرید ۱۰۰۰۰ متر کابل خودنگهدار ۲۰ کیلو ولت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007302/مناقصه-فضاهای-سبز-شهری--'>مناقصه فضاهای سبز شهری ... / مناقصه,مناقصه فضاهای سبز شهری ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007303/استعلام-اینترنت-پهنای-باند'>استعلام اینترنت پهنای باند  / استعلام, استعلام اینترنت پهنای باند </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007304/استعلام-بنایی-با-سنگ-لاشه-ملات-سیمان'>استعلام بنایی با سنگ لاشه ملات سیمان  / استعلام , استعلام بنایی با سنگ لاشه ملات سیمان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007305/فراخوان-خرید-اقلام-غیر-شیمیایی-مورد-استفاده-در-لابراتوار-فیلم'>فراخوان خرید اقلام غیر شیمیایی مورد استفاده در لابراتوار فیلم   / مناقصه, فراخوان خرید اقلام غیر شیمیایی مورد استفاده در لابراتوار فیلم  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007307/استعلام-نظارت-بر-عملیات-اجرایی-کانال--'>استعلام نظارت بر عملیات اجرایی کانال... / استعلام, استعلام نظارت بر عملیات اجرایی کانال...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007308/استعلام-اجاره-یک-دستگاه-خودرو'>استعلام اجاره یک دستگاه خودرو  / استعلام, استعلام اجاره یک دستگاه خودرو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007309/فراخوان-خدمات-احیا-چاه-عمیق-آب'>فراخوان خدمات احیا چاه عمیق آب     / فراخوان خدمات احیا چاه عمیق آب    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007310/استعلام-خرید-تلویزیون-و-ویدئو--'>استعلام خرید تلویزیون و ویدئو ... / استعلام,استعلام خرید تلویزیون و ویدئو ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007312/فراخوان-ساخت-فضای-آموزشی'>فراخوان ساخت فضای آموزشی / فراخوان ساخت فضای آموزشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007314/مناقصه-خدمات-بهره-برداری-و-نگهداری-از-ایستگاه-های-پمپاژ-مستقر'>مناقصه خدمات بهره برداری و نگهداری از ایستگاه های پمپاژ مستقر / مناقصه خدمات بهره برداری و نگهداری از ایستگاه های پمپاژ مستقر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007315/استعلام-دمپایی-مردانه'>استعلام دمپایی مردانه / استعلام, استعلام دمپایی مردانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007316/استعلام-دستگاه-سر-خشک-کن-اتوماتیک'>استعلام دستگاه سر خشک کن اتوماتیک / استعلام , استعلام دستگاه سر خشک کن اتوماتیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007318/استعلام-لوله-پلی-اتیلن'>استعلام لوله پلی اتیلن / استعلام, استعلام لوله پلی اتیلن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007319/مناقصه-واگذاری-امورات-حفاظتی-و-مراقبتی-بیمارستان---'>مناقصه واگذاری امورات حفاظتی و مراقبتی بیمارستان .... / مناقصه واگذاری امورات حفاظتی و مراقبتی بیمارستان ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007320/استعلام-تهیه-و-اجرای-قسمتی-از--'>استعلام تهیه و اجرای قسمتی از ... / استعلام,استعلام تهیه و اجرای قسمتی از ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007321/استعلام-تهیه-و-راه-اندازی-جک'>استعلام تهیه و راه اندازی جک / استعلام,استعلام تهیه و راه اندازی جک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007323/استعلام-دستگاه-سیستم-حفاظتی'>استعلام دستگاه سیستم حفاظتی  / استعلام, استعلام دستگاه سیستم حفاظتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007324/استعلام-روغن-سرخ-کردنی'>استعلام روغن سرخ کردنی  / استعلام, استعلام روغن سرخ کردنی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007325/استعلام-کمد-کتابخانه-دو-درب-شیشه--'>استعلام کمد کتابخانه دو درب شیشه ... / استعلام,استعلام کمد کتابخانه دو درب شیشه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007327/استعلام-تهیه-و-اجرای-و-توسعه-و-بازسازی'>استعلام تهیه و اجرای و توسعه و بازسازی / استعلام , استعلام تهیه و اجرای و توسعه و بازسازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007328/استعلام-پروژه-تعمیرات-اساسی-پل'>استعلام پروژه تعمیرات اساسی پل  / استعلام , استعلام پروژه تعمیرات اساسی پل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007329/استعلام-اجاره-یک-دستگاه-خودرو'>استعلام اجاره یک دستگاه خودرو  / استعلام, استعلام اجاره یک دستگاه خودرو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007330/استعلام-بهای-اجرای-عملیات-نهال'>استعلام بهای اجرای عملیات نهال / استعلام,استعلام بهای اجرای عملیات نهال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007332/استعلام-تعداد-30-دستگاه-پمپ-تزریق'>استعلام تعداد 30 دستگاه پمپ تزریق  / استعلام , استعلام تعداد 30 دستگاه پمپ تزریق </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007335/استعلام-کیک-2-قلو'>استعلام کیک 2 قلو  / استعلام , استعلام کیک 2 قلو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007336/استعلام-ملزومات-و-نوشت-افزار-اداری-و-شوینده-ها-و-لباس-وک-و--'>استعلام ملزومات و نوشت افزار اداری و شوینده ها و لباس وک و ...  / استعلام، استعلام ملزومات و نوشت افزار اداری و شوینده ها و لباس وک و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007337/استعلام-​​طراحی-نصب-و-پشتیبانی-نرم-افزار'>استعلام ​​طراحی، نصب و پشتیبانی نرم افزار / استعلام , استعلام ​طراحی، نصب و پشتیبانی نرم افزار​</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007340/مناقصه-واگذاری-امور-تهیه٬-طبخ-و-توزیع-غذای-کارکنان-و-بیماران-بیمارستان--'>مناقصه واگذاری امور تهیه٬ طبخ و توزیع غذای کارکنان و بیماران بیمارستان... / مناقصه, مناقصه واگذاری امور تهیه٬ طبخ و توزیع غذای کارکنان و بیماران بیمارستان...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007341/استعلام-فرمانتور-آزمایشگاهی'>استعلام فرمانتور آزمایشگاهی / استعلام,استعلام فرمانتور آزمایشگاهی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007342/استعلام-خدمات'>استعلام خدمات  / استعلام,استعلام خدمات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007343/استعلام-بخاری-نفتی'>استعلام بخاری نفتی  / استعلام , استعلام بخاری نفتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007344/استعلام-اجرای-عملیات-مونتاژ-متعلقات'>استعلام اجرای عملیات مونتاژ متعلقات  / استعلام, استعلام اجرای عملیات مونتاژ متعلقات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007345/استعلام-​asus-all-in-one-vivo-v230ic-i'>استعلام ​asus all in one vivo v230ic i / استعلام, استعلام​asus all in one vivo v230ic i</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007346/استعلام-واگذاری-خرید-خدمات-انتظامات-و-پلیس'>استعلام واگذاری خرید خدمات انتظامات و پلیس  / استعلام، استعلام واگذاری خرید خدمات انتظامات و پلیس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007347/استعلام-میکسر-صوتی'>استعلام میکسر صوتی / استعلام , استعلام میکسر صوتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007348/فراخوان-تامین-۱۲-دستگاه-خودروی-سواری-در-اختیار-شبکه-بهداشت-و-درمان--'>فراخوان تامین ۱۲ دستگاه خودروی سواری در اختیار شبکه بهداشت و درمان ... / مناقصه, فراخوان تامین ۱۲ دستگاه خودروی سواری در اختیار شبکه بهداشت و درمان ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007350/استعلام-وکیو-سیف'>استعلام وکیو سیف / استعلام ,استعلام وکیو سیف</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007351/استعلام-اپراتور-درب-اتوماتیک-کشویی'>استعلام اپراتور درب اتوماتیک کشویی / استعلام,استعلام اپراتور درب اتوماتیک کشویی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007352/استعلام-خدمات'>استعلام خدمات  / استعلام,استعلام خدمات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007353/فراخوان-ارزیابی-کیفی-باقیمانده-خط-اصلی-انتقال-فاضلاب-شهر'>فراخوان ارزیابی کیفی باقیمانده خط اصلی انتقال فاضلاب شهر / فراخوان ارزیابی کیفی باقیمانده خط اصلی انتقال فاضلاب شهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007354/فراخوان-واگذاری-امور-ایاب-و-ذهاب-کارکنان-شبکه-بهداشت-و-درمان'>فراخوان واگذاری امور ایاب و ذهاب کارکنان شبکه بهداشت و درمان / مناقصه, واگذاری امور ایاب و ذهاب کارکنان شبکه بهداشت و درمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007355/استعلام-دارو-پزشکی-و-سلامت'>استعلام دارو، پزشکی و سلامت / استعلام ,استعلام دارو، پزشکی و سلامت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007356/استعلام-برنج-دانه-بلند'>استعلام برنج دانه بلند  / استعلام,استعلام برنج دانه بلند </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007358/مناقصه-حمل-داخلی-دریائی'>مناقصه  حمل داخلی دریائی  / مناقصه عمومی یک مرحله ای, مناقصه  حمل داخلی دریائی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007359/استعلام-خرید-رله'>استعلام خرید رله  / استعلام , استعلام خرید رله </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007360/استعلام-اجرای-دیوارکوب'>استعلام اجرای دیوارکوب  / استعلام ,استعلام اجرای دیوارکوب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007361/استعلام-عدس'>استعلام عدس  / استعلام ,استعلام عدس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007362/استعلام-تهیه-و-اجرای-قسمتی-از--'>استعلام تهیه و اجرای قسمتی از ... / استعلام,استعلام تهیه و اجرای قسمتی از ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007363/استعلام-ابزارآلات-الکتریکی'>استعلام ابزارآلات الکتریکی / استعلام , استعلام ابزارآلات الکتریکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007364/استعلام-لوله-پلی-اتیلن-63-و-75-و-90'>استعلام لوله پلی اتیلن 63 و 75 و 90 / استعلام, استعلام لوله پلی اتیلن 63 و 75 و 90÷</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007365/استعلام-پمپ-شناور-665-25'>استعلام پمپ شناور 665/25  / استعلام,استعلام پمپ شناور 665/25 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007366/استعلام-لامپ-مانیتور-بارکو'>استعلام لامپ مانیتور بارکو / استعلام , استعلام لامپ مانیتور بارکو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007367/استعلام-بنایی-با-سنگ-لاشه-ملات-سیمان'>استعلام بنایی با سنگ لاشه ملات سیمان  / استعلام , استعلام بنایی با سنگ لاشه ملات سیمان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007368/استعلام-خرید-حمل-و-راه-اندازی-تجهیزات--'>استعلام خرید ,حمل و راه اندازی تجهیزات ... / استعلام ,استعلام خرید ,حمل و راه اندازی تجهیزات ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007370/استعلام-بهای-اجرای-عملیات-نهال'>استعلام بهای اجرای عملیات نهال / استعلام,استعلام بهای اجرای عملیات نهال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007371/استعلام-لوله-فولادی-بدون-درز-ضد-حرارت'>استعلام لوله فولادی بدون درز ضد حرارت  / استعلام ,استعلام لوله فولادی بدون درز ضد حرارت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007372/استعلام-طراحی-نصب-و-راه-اندازی-سیستم--'>استعلام طراحی نصب و راه اندازی سیستم ... / استعلام,استعلام طراحی نصب و راه اندازی سیستم ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007373/استعلام-هورمون-و-اسفنج-حاوی-هورمون'>استعلام هورمون و اسفنج حاوی هورمون / استعلام,استعلام هورمون و اسفنج حاوی هورمون</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007374/استعلام-10000-عدد-آبمیوه-تتراپک'>استعلام 10000 عدد آبمیوه تتراپک / استعلام ,استعلام 10000 عدد آبمیوه تتراپک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007375/استعلام-تهیه-بانک-اطلاعات'>استعلام تهیه بانک اطلاعات / استعلام, استعلام تهیه بانک اطلاعات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007376/استعلام-دارو--پزشکی-و-سلامت'>استعلام دارو ، پزشکی و سلامت / استعلام , استعلام دارو ، پزشکی و سلامت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007377/استعلام-لنست-ایمنی'>استعلام لنست ایمنی / استعلام , استعلام لنست ایمنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007379/مناقصه-واگذاری-امور-بهره-برداری-و-نگهداری-از-تاسیسات-آب-آشامیدنی'>مناقصه واگذاری امور بهره برداری و نگهداری از تاسیسات آب آشامیدنی / مناقصه عمومی، مناقصه واگذاری امور بهره برداری و نگهداری از تاسیسات آب آشامیدنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007380/استعلام-کانکس-دستگاه-کلرزن-زاوه'>استعلام کانکس دستگاه کلرزن زاوه / استعلام,استعلام کانکس دستگاه کلرزن زاوه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007381/استعلام-ترانس-ولتاژ-خازنی'>استعلام ترانس ولتاژ خازنی / استعلام, استعلام ترانس ولتاژ خازنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007382/استعلام-حلوا-شکری-50-گرمی'>استعلام حلوا شکری 50 گرمی / استعلام, استعلام حلوا شکری 50 گرمی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007383/استعلام-الکتروپمپ-شناور-13-کیلووات-117-21'>استعلام الکتروپمپ شناور 13 کیلووات 117/21 / استعلام,استعلام الکتروپمپ شناور 13 کیلووات 117/21</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007384/استعلام-حفاری-یک-حلقه-چاه-دستی--'>استعلام حفاری یک حلقه چاه دستی ... / استعلام,استعلام حفاری یک حلقه چاه دستی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007385/استعلام-بهای-اجرای-عملیات-نهال'>استعلام بهای اجرای عملیات نهال / استعلام,استعلام بهای اجرای عملیات نهال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007387/استعلام-تجهیز-و-بنچ-بندی-آزمایشگاها'>استعلام تجهیز و بنچ بندی آزمایشگاها / استعلام , استعلام تجهیز و بنچ بندی آزمایشگاها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007388/استعلام-تلفر-3-تنی-سیم-بکسلی-برقی-دو-بارابان'>استعلام تلفر 3 تنی سیم بکسلی برقی دو بارابان  / استعلام , استعلام تلفر 3 تنی سیم بکسلی برقی دو بارابان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007389/استعلام-حمل-و-بارگیری-4000-متر-مکعب-از--'>استعلام حمل و بارگیری 4000 متر مکعب از ... / استعلام,استعلام حمل و بارگیری 4000 متر مکعب از ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007390/استعلام-خدمات'>استعلام خدمات  / استعلام,استعلام خدمات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007391/استعلام-قند-شکسته'>استعلام قند شکسته  / استعلام, استعلام قند شکسته </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007392/استعلام-اجرای-شبکه-لن-در-مرکز-شعبه'>استعلام اجرای شبکه لن در مرکز شعبه / استعلام,استعلام اجرای شبکه لن در مرکز شعبه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007393/استعلام-باتری-سرب-اسیدی'>استعلام باتری سرب اسیدی / استعلام ,استعلام باتری سرب اسیدی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007394/استعلام-سوئیچ-منبع-تغذیه-ماژول'>استعلام سوئیچ- منبع تغذیه- ماژول / استعلام,استعلام سوئیچ- منبع تغذیه- ماژول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007395/استعلام-بهای-تهیه-و-تامین-نهال'>استعلام بهای تهیه و تامین نهال / استعلام,استعلام بهای تهیه و تامین نهال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007397/استعلام-​عملیات-نظافت-و-پولیش'>استعلام ​عملیات نظافت و پولیش / استعلام,استعلام ​عملیات نظافت و پولیش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007398/استعلام-بهای-تهیه-و-تامین-بذر'>استعلام بهای تهیه و تامین بذر / استعلام,استعلام بهای تهیه و تامین بذر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007399/استعلام-واشر-فنری'>استعلام واشر فنری  / استعلام, استعلام واشر فنری بشقابی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007400/استعلام-کولر-گاز-اجنرال-24000-و-دستگاه--'>استعلام کولر گاز اجنرال 24000 و دستگاه... / استعلام,استعلام کولر گاز اجنرال 24000 و دستگاه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007402/استعلام-صندلی-چرخ-دار-5-عدد-صندلی-مبلی'>استعلام صندلی چرخ دار 5 عدد -صندلی مبلی  / استعلام , استعلام صندلی چرخ دار 5 عدد -صندلی مبلی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007403/استعلام-میز'>استعلام میز / استعلام , استعلام میز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007404/استعلام-بهای-اجرای-عملیات-10-هکتار'>استعلام بهای اجرای عملیات 10 هکتار / استعلام,استعلام بهای اجرای عملیات 10 هکتار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007405/فراخوان-لایروبی-و-مسیرگشایی-شبکه-فاضلاب--سامانه-تدارکات-الکترونیکی-دولت'>فراخوان لایروبی و مسیرگشایی شبکه فاضلاب , سامانه تدارکات الکترونیکی دولت / فراخوان لایروبی و مسیرگشایی شبکه فاضلاب , سامانه تدارکات الکترونیکی دولت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007406/استعلام​-خرید-1-150-تن-شن-و-ماسه--'>استعلام​ خرید 1.150 تن شن و ماسه ... / استعلام,استعلام​ خرید 1.150 تن شن و ماسه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007407/استعلام-بنایی-با-سنگ-و-لاشه-و-ملات-سیمان'>استعلام بنایی با سنگ و لاشه و ملات سیمان / استعلام,استعلام بنایی با سنگ و لاشه و ملات سیمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007408/استعلام-UIC60-پد-زیر-ریل'>استعلام UIC60 پد زیر ریل  / استعلام,استعلام UIC60 پد زیر ریل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007409/استعلام-بهای-اجرای-عملیات'>استعلام بهای اجرای عملیات  / استعلام,استعلام بهای اجرای عملیات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007410/استعلام-خمیرگیر-نانوایی'>استعلام خمیرگیر نانوایی   / استعلام , استعلام خمیرگیر نانوایی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007411/استعلام-طراحی-استاندارد-سالنهای-تخصصی'>استعلام طراحی استاندارد سالنهای تخصصی / استعلام ,استعلام طراحی استاندارد سالنهای تخصصی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007412/استعلام-بهای-اجرای-عملیات-20-هکتار'>استعلام بهای اجرای عملیات 20 هکتار / استعلام,استعلام بهای اجرای عملیات 20 هکتار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007413/استعلام-​ساخت-و-اجرای-پروژه-سالن-انتظار'>استعلام ​ساخت و اجرای پروژه سالن انتظار  / استعلام,استعلام ​ساخت و اجرای پروژه سالن انتظار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007414/استعلام-28-دست-البسه-و-ملزومات-استحقاقی--'>استعلام 28 دست البسه و ملزومات استحقاقی ... / استعلام,استعلام 28 دست البسه و ملزومات استحقاقی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007415/استعلام-پیمانکار-جهت-تعمیر-و-نگهداری'>استعلام پیمانکار جهت تعمیر و نگهداری / استعلام,استعلام پیمانکار جهت تعمیر و نگهداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007416/استعلام-امور-تاسیساتی'>استعلام امور تاسیساتی / استعلام,استعلام امور تاسیساتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007417/استعلام-تجهیزات-خانگی'>استعلام تجهیزات خانگی / استعلام,استعلام تجهیزات خانگی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007418/استعلام-لپه-تبریزی'>استعلام لپه تبریزی / استعلام ,استعلام لپه تبریزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007419/استعلام-اجرای-طرح-هادی-روستا--'>استعلام اجرای طرح هادی روستا... / استعلام, استعلام اجرای طرح هادی روستا...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007420/استعلام-بنایی-با-سنگ-و-لاشه-و-ملات-سیمان'>استعلام بنایی با سنگ و لاشه و ملات سیمان / استعلام,استعلام بنایی با سنگ و لاشه و ملات سیمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007421/استعلام-الکتروپمپ'>استعلام الکتروپمپ  / استعلام,استعلام الکتروپمپ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007422/استعلام-آبلیموی-4-لیتری'> استعلام آبلیموی 4 لیتری / استعلام , استعلام آبلیموی 4 لیتری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007423/استعلام-عملیات-اجرایی-مرمت-و-بازسازی'>استعلام عملیات اجرایی مرمت و بازسازی / استعلام,استعلام عملیات اجرایی مرمت و بازسازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007424/استعلام-سیزده-ردیف-شیلنگ-لاستیکی'>استعلام سیزده ردیف شیلنگ لاستیکی / استعلام، استعلام سیزده ردیف شیلنگ لاستیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007425/استعلام-عملیات-مقاوم-سازی-لرزه-ای'>استعلام عملیات مقاوم سازی لرزه ای / استعلام , استعلام عملیات مقاوم سازی لرزه ای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007426/استعلام-تهیه-و-نصب-در-آکاردئونی---'>استعلام تهیه و نصب در آکاردئونی .... / استعلام, استعلام تهیه و نصب در آکاردئونی ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007427/استعلام-بکارگیری-یک-دستگاه-لودر--'>استعلام بکارگیری یک دستگاه لودر ... / استعلام,استعلام بکارگیری یک دستگاه لودر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007428/استعلام-الکتروپمپ'>استعلام الکتروپمپ  / استعلام,استعلام الکتروپمپ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007429/استعلام-گوشت-منجمد-وارداتی-سردشت-گوساله'>استعلام گوشت منجمد وارداتی سردشت گوساله / استعلام, استعلام گوشت منجمد وارداتی سردشت گوساله</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007430/استعلام-ایزوگام-درجه-یک-پشت-بام--'>استعلام ایزوگام درجه یک پشت بام... / استعلام, استعلام ایزوگام درجه یک پشت بام...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007431/استعلام-کامپیوتر-و-فناوری'>استعلام کامپیوتر و فناوری / استعلام,استعلام کامپیوتر و فناوری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007432/استعلام-زردچوبه-فله'>استعلام زردچوبه فله  / استعلام , استعلام زردچوبه فله </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007433/استعلام-محصولات-آرایشی'>استعلام محصولات آرایشی / استعلام,استعلام محصولات آرایشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007434/استعلام-تهیه-و-تامین-مواد-مصرفی-چاپگری--'>استعلام تهیه و تامین مواد مصرفی چاپگری ... / استعلام,استعلام تهیه و تامین مواد مصرفی چاپگری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007435/استعلام-​لوبیا-چیتی'>استعلام ​لوبیا چیتی / استعلام, استعلام ​لوبیا چیتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007436/استعلام-خرید-کودهای'>استعلام خرید کودهای / استعلام,استعلام خرید کودهای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007437/استعلام-پشنده-راز-و-جرگلان-با-5324-متر--'>استعلام پشنده راز و جرگلان با 5324 متر... / استعلام, استعلام پشنده راز و جرگلان با 5324 متر...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007438/استعلام-اجرای-دیوارپوش-و-سقف-کاذب'>استعلام اجرای دیوارپوش و سقف کاذب / استعلام ,استعلام اجرای دیوارپوش و سقف کاذب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007439/استعلام-ارستر-و-متعلقات-طبق-لیست-پیوست'>استعلام ارستر و متعلقات طبق لیست پیوست / استعلام, استعلام ارستر و متعلقات طبق لیست پیوست</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007440/استعلام-لوبیا-سفید'>استعلام لوبیا سفید  / استعلام, استعلام لوبیا سفید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007441/استعلام-کیسه-زباله-مشکی-80-در-100'>استعلام کیسه زباله مشکی 80 در 100  / استعلام , استعلام کیسه زباله مشکی 80 در 100 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007442/استعلام-​لوبیا-قرمز'>استعلام ​لوبیا قرمز / استعلام, استعلام ​لوبیا قرمز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007443/استعلام-انجام-تست-های-فنی-و-تعمیرات'>استعلام انجام تست های فنی و تعمیرات / استعلام,استعلام انجام تست های فنی و تعمیرات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007444/استعلام-لوله-پلی-اتیلن-500-کاروگیت'>استعلام لوله پلی اتیلن 500 کاروگیت / استعلام, استعلام لوله پلی اتیلن 500 کاروگیت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007445/استعلام-شیر-سه-راهه-سایز-6-اینچ-فشار-6'>استعلام شیر سه راهه سایز 6 اینچ فشار 6 / استعلام, استعلام شیر سه راهه سایز 6 اینچ فشار 6</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007446/استعلام-تجهیزات-پزشکی'>استعلام تجهیزات پزشکی  / استعلام , استعلام تجهیزات پزشکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007447/استعلام-​کیت-آموزشی-موتور-برش-خورده'>استعلام ​کیت آموزشی موتور برش خورده / استعلام,استعلام ​کیت آموزشی موتور برش خورده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007448/استعلام-آبلیمو-مجید'>استعلام آبلیمو مجید / استعلام، استعلام آبلیمو مجید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007449/استعلام-هلیوم-مایع-با-خلوص-99-درصد--'>استعلام هلیوم مایع با خلوص 99 درصد ... / استعلام,استعلام هلیوم مایع با خلوص 99 درصد ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007450/استعلام-تهیه-مصالح-و-اجرای-دیوارپوش--'>استعلام تهیه مصالح و اجرای دیوارپوش... / استعلام, استعلام تهیه مصالح و اجرای دیوارپوش...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007451/استعلام-خرید-2-عدد-لینک-رادیویی'>استعلام خرید 2 عدد لینک رادیویی  / استعلام , استعلام  خرید 2 عدد لینک رادیویی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007452/استعلام-تجهیز-سالن-آمفی-تئاتر'>استعلام تجهیز سالن آمفی تئاتر / استعلام , استعلام تجهیز سالن آمفی تئاتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007453/استعلام-تجهیزات-و-وسایل'>استعلام تجهیزات و وسایل / استعلام,استعلام تجهیزات و وسایل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007454/استعلام-خرید-لایسنس-آنتی-ویروس'>استعلام خرید لایسنس آنتی ویروس / استعلام,استعلام خرید لایسنس آنتی ویروس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007455/استعلام-بیست-بند-مقوا-صورتی-رنگ-100-70'>استعلام بیست بند مقوا صورتی رنگ 100* 70 / استعلام, بیست بند مقوا صورتی رنگ 100* 70</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007456/استعلام-کانکس-تابلو-برق--'>استعلام کانکس تابلو برق... / استعلام، استعلام کانکس تابلو برق...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007457/استعلام-رنگ-آمیزی-ساختمان--'>استعلام رنگ آمیزی ساختمان ... / استعلام,استعلام رنگ آمیزی ساختمان ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007458/استعلام-کفپوش-تاتامی'>استعلام کفپوش تاتامی  / استعلام , استعلام کفپوش تاتامی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007460/استعلام-اجرای-کابلکشی-های-فشار-ضعیف'>استعلام اجرای کابلکشی های فشار ضعیف  / استعلام ,استعلام اجرای کابلکشی های فشار ضعیف </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007461/استعلام-تبلت'>استعلام تبلت / استعلام, استعلام تبلت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007462/استعلام-4-حلقه-لاستیک-بارز-برای-خودروی--'>استعلام 4 حلقه لاستیک بارز برای خودروی... / استعلام, استعلام 4 حلقه لاستیک بارز برای خودروی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007463/استعلام-اورکت'>استعلام اورکت  / استعلام,استعلام اورکت  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007464/استعلام-کامپیوتر-و-فناوری'>استعلام کامپیوتر و فناوری / استعلام,استعلام کامپیوتر و فناوری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007465/استعلام-تجهیزات-مورد-نیازکلاسها'>استعلام تجهیزات مورد نیازکلاسها / استعلام,استعلام تجهیزات مورد نیازکلاسها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007466/استعلام-تجهیزات-ووسایل'>استعلام تجهیزات ووسایل  / استعلام, استعلام تجهیزات ووسایل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007467/استعلام-پارچه-کت-و-شلواری'>استعلام پارچه کت و شلواری / استعلام,استعلام پارچه کت و شلواری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007468/استعلام-باند-و-میکروفون'>استعلام باند و میکروفون  / استعلام, استعلام باند و میکروفون </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007469/استعلام-ست-سمپلر-اپندرف-المان'>استعلام ست سمپلر اپندرف المان / استعلام, استعلام ست سمپلر اپندرف المان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007470/استعلام-​200-رول-42-کیلوگرمی-ایزوگام-b'>استعلام ​200 رول 42 کیلوگرمی ایزوگام b / استعلام, استعلام ​200 رول 42 کیلوگرمی ایزوگام b</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007471/استعلام-مرمت-خانه-منادی'>استعلام مرمت خانه منادی  / استعلام , استعلام مرمت خانه منادی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007472/استعلام-خرید--نصب-و-راه-اندازی-و-آموزش'>استعلام خرید ، نصب و راه اندازی و آموزش  / استعلام,استعلام خرید ، نصب و راه اندازی و آموزش </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007473/استعلام-دستگاه-pt-کنتور-برق'>استعلام دستگاه pt کنتور برق / استعلام,استعلام دستگاه pt کنتور برق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007474/استعلام-بنایی-با-تور-سنگ--'>استعلام بنایی با تور سنگ ... / استعلام,استعلام بنایی با تور سنگ ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007475/استعلام-پالت-چوبی'>استعلام پالت چوبی  / استعلام , استعلام پالت چوبی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007476/استعلام-برگزاری-کلاس-آموزش'>استعلام برگزاری کلاس آموزش / استعلام , استعلام برگزاری کلاس آموزش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007477/استعلام-اجرای-طرح-هادی-روستای-سلم-آباد'>استعلام اجرای طرح هادی روستای سلم آباد  / استعلام , استعلام اجرای طرح هادی روستای سلم آباد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007478/استعلام-راه-بند-فم'>استعلام راه بند فم / استعلام, استعلام راه بند فم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007479/استعلام-سامانه-پردازش--پایش-و-جمع-آوری'>استعلام سامانه پردازش ، پایش و جمع آوری  / استعلام, استعلام سامانه پردازش ، پایش و جمع آوری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007480/استعلام-رفع-اتفاقات-و-نگهداری-شبکه-آب'>استعلام رفع اتفاقات و نگهداری شبکه آب / استعلام,استعلام رفع اتفاقات و نگهداری شبکه آب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007481/استعلام-​اجرای-خط-انتقال-به-همراه-حوضچه'>استعلام ​اجرای خط انتقال به همراه حوضچه  / استعلام , استعلام ​اجرای خط انتقال به همراه حوضچه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007482/استعلام-تعویض-سیستم-کامل-فاضلاب-پست-40'>استعلام تعویض سیستم کامل فاضلاب پست 40  / استعلام, استعلام تعویض سیستم کامل فاضلاب پست 40 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007483/استعلام-پودرضدعفونی-کننده'>استعلام پودرضدعفونی کننده / استعلام , استعلام پودرضدعفونی کننده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007484/استعلام-بوته-نسوز-آزمایشگاهی-با-حجم'>استعلام بوته نسوز آزمایشگاهی با حجم / استعلام,استعلام بوته نسوز آزمایشگاهی با حجم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007485/استعلام-تلویزیون-led-برند-ایکس--'>استعلام تلویزیون led برند ایکس ... / استعلام,استعلام تلویزیون led برند ایکس ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007486/استعلام-خرید-یک-دستگاه-تابلو-20-کیلو'>استعلام خرید یک دستگاه تابلو 20 کیلو / استعلام, استعلام خرید یک دستگاه تابلو 20 کیلو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007487/استعلام-​دوربین-ترموگرافی-olip-thermoca'>استعلام ​دوربین ترموگرافی olip thermoca / استعلام,استعلام ​دوربین ترموگرافی olip thermoca</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007488/استعلام-راه-اندازی-سیستم-پایگاه-امن'>استعلام راه اندازی سیستم پایگاه امن  / استعلام,استعلام راه اندازی سیستم پایگاه امن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007489/استعلام-صندلی'>استعلام صندلی / استعلام , استعلام صندلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007490/استعلام-اجرای-عملیات-جنرال-سرویس-2-دست'>استعلام اجرای عملیات جنرال سرویس 2 دست  / استعلام, استعلام اجرای عملیات جنرال سرویس 2 دست </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007491/استعلام-لوله-پلی-اتیلن-تربت-حیدریه'>استعلام لوله پلی اتیلن تربت حیدریه / استعلام,استعلام لوله پلی اتیلن تربت حیدریه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007492/استعلام-کیت-انشعاب'>استعلام کیت انشعاب  / استعلام, استعلام کیت انشعاب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007493/استعلام-کیسه-حمل-خون-اتوکلاو'>استعلام کیسه حمل خون اتوکلاو / استعلام,استعلام کیسه حمل خون اتوکلاو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007494/استعلام-بایگانی-ریلی-متحرک'>استعلام بایگانی ریلی متحرک  / استعلام, استعلام بایگانی ریلی متحرک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007495/استعلام-پنج-دستگاه-MINI-PC'>استعلام پنج دستگاه MINI PC / استعلام , استعلام پنج دستگاه MINI PC</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007496/استعلام-خرید-یک-دستگاه-باسکول-سیار'>استعلام خرید یک دستگاه باسکول سیار / استعلام, استعلام خرید یک دستگاه باسکول سیار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007497/استعلام-کولر-گازی'>استعلام کولر گازی / استعلام,استعلام کولر گازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007498/استعلام-مخزن-آماده-5000-متر-مکعبی-پیچ'>استعلام مخزن آماده 5000 متر مکعبی پیچ / استعلام , استعلام مخزن آماده 5000 متر مکعبی پیچ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007499/استعلام-کامپیوتر-و-فناوری'>استعلام کامپیوتر و فناوری / استعلام,استعلام کامپیوتر و فناوری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007500/استعلام-خرید-میز-و-صندلی'>استعلام خرید میز و صندلی / استعلام, استعلام خرید میز و صندلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007501/استعلام-کیس-و-متعلقات-رایانه'>استعلام کیس و متعلقات رایانه / استعلام, استعلام کیس و متعلقات رایانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007502/استعلام-بخاری-برقی-فن-دار-سه-فاز'>استعلام بخاری برقی فن دار سه فاز / استعلام , استعلام بخاری برقی فن دار سه فاز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007503/استعلام-کیس-کامپیوتر---'>استعلام کیس کامپیوتر  ... / استعلام,استعلام کیس کامپیوتر  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007504/استعلام-اجرای-طرح-هادی-روستای-نوده'>استعلام اجرای طرح هادی روستای نوده / استعلام , استعلام اجرای طرح هادی روستای نوده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007505/استعلام-نگهداری-از-ساختمان-راهدارخانه'>استعلام نگهداری از ساختمان راهدارخانه  / استعلام، استعلام نگهداری از ساختمان راهدارخانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007506/استعلام-راه-بند-فم'>استعلام راه بند فم / استعلام, استعلام راه بند فم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007507/استعلام-اجرای-طرح-هادی-روستای-دهشیب'>استعلام اجرای طرح هادی روستای دهشیب / استعلام , استعلام اجرای طرح هادی روستای دهشیب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007508/استعلام-دارو--پزشکی-و-سلامت'>استعلام دارو ، پزشکی و سلامت / استعلام , استعلام دارو ، پزشکی و سلامت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007509/استعلام-سرور-hp-proliant'>استعلام سرور hp proliant / استعلام,استعلام سرور hp proliant</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007510/استعلام-گونی-ساده'>استعلام گونی ساده / استعلام ,استعلام گونی ساده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007511/استعلام-توزیع-و-پیگیری-و-وصول-فیش-های--'>استعلام توزیع و پیگیری و وصول فیش های... / استعلام , استعلام توزیع و پیگیری و وصول فیش های...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007512/استعلام-اسپکتروفوتومتر'>استعلام اسپکتروفوتومتر / استعلام,استعلام اسپکتروفوتومتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007513/استعلام-اجرای-طرح-هادی-روستای-خور'>استعلام اجرای طرح هادی روستای خور / استعلام , استعلام اجرای طرح هادی روستای خور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007514/استعلام-سیستم-مانیتورینگ-دما-و-رطوبت'>استعلام سیستم مانیتورینگ دما و رطوبت  / استعلام ,استعلام سیستم مانیتورینگ دما و رطوبت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007515/استعلام-برگزاری-کلاس-آموزش'>استعلام برگزاری کلاس آموزش / استعلام , استعلام برگزاری کلاس آموزش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007516/استعلام-دستگاه-کپی-و-ویس'>استعلام دستگاه کپی و ویس / استعلام,استعلام دستگاه کپی و ویس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007517/استعلام-طراحی-و-دوخت-80-عدد-کاپشن-کار'>استعلام طراحی و دوخت 80 عدد کاپشن کار / استعلام , استعلام طراحی و دوخت 80 عدد کاپشن کار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007518/استعلام-گوشت-سردست'>استعلام گوشت سردست / استعلام , استعلام گوشت سردست</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007519/استعلام-محصولات-شیمیایی'>استعلام محصولات شیمیایی  / استعلام, استعلام محصولات شیمیایی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007520/استعلام-تهیه-مصالح-و-اجرای-تایل-های--'>استعلام تهیه مصالح و اجرای تایل های ... / استعلام,استعلام تهیه مصالح و اجرای تایل های ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007521/استعلام-اجرای-نقاشی-ساختمان-به-منراژ-3'>استعلام اجرای نقاشی ساختمان به منراژ 3 / استعلام , استعلام اجرای نقاشی ساختمان به منراژ 3</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007522/استعلام-مرمت-و-لایه-روبی-ده-رشته-قنات'>استعلام مرمت و لایه روبی ده رشته قنات / استعلام,استعلام مرمت و لایه روبی ده رشته قنات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007523/استعلام-​سیستم-پخش-و-ضبط-تصویر-کنفرانس'>استعلام ​سیستم پخش و ضبط تصویر کنفرانس / استعلام , استعلام ​سیستم پخش و ضبط تصویر کنفرانس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007525/استعلام-سماور-و-جاروبرقی-شارژی'>استعلام سماور و جاروبرقی شارژی / استعلام , استعلام سماور و جاروبرقی شارژی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007526/استعلام-بازسازی-و-بهسازی-و-مناسب-سازی--'>استعلام بازسازی و بهسازی و مناسب سازی ... / استعلام,استعلام بازسازی و بهسازی و مناسب سازی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007527/استعلام-کپسول-ازت-مایع'>استعلام کپسول ازت مایع / استعلام , استعلام کپسول ازت مایع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007528/استعلام-راه-بند-استوانه-ایمنی-با-شبرنگ'>استعلام راه بند استوانه ایمنی با شبرنگ  / استعلام, استعلام راه بند استوانه ایمنی با شبرنگ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007529/استعلام-تعویض-RTU-در-پست-های-20-63'>استعلام تعویض RTU در پست های 20/63  / استعلام, استعلام تعویض RTU در پست های 20/63 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007530/استعلام-بلوک-مکمل-معدنی-آجر-لیسیدنی'>استعلام بلوک مکمل معدنی آجر لیسیدنی / استعلام,استعلام بلوک مکمل معدنی آجر لیسیدنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007531/استعلام-دارو--پزشکی-و-سلامت'>استعلام دارو ، پزشکی و سلامت / استعلام , استعلام دارو ، پزشکی و سلامت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007532/استعلام-استریو-میکروسکوپ-دو-چشمی'>استعلام استریو میکروسکوپ دو چشمی / استعلام,استعلام استریو میکروسکوپ دو چشمی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007533/فراخوان-مناقصه-خرید-اقلام-غیر-شیمیایی'>فراخوان مناقصه خرید اقلام غیر شیمیایی  / آگهی فراخوان ، فراخوان مناقصه خرید اقلام غیر شیمیایی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007534/استعلام-یک-دستگاه-اسکنر-fujitsa-fi-716'>استعلام یک دستگاه اسکنر fujitsa fi-716 / استعلام,استعلام یک دستگاه اسکنر fujitsa fi-716</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007535/استعلام-آسفالت-خیابان-ورودی-گمرک'>استعلام آسفالت خیابان ورودی گمرک / استعلام , استعلام آسفالت خیابان ورودی گمرک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007536/استعلام-خرید-ترانس-75-کاوا-کم-تلفات'>استعلام خرید ترانس 75 کاوا کم تلفات / استعلام , استعلام خرید ترانس 75 کاوا کم تلفات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007537/استعلام-دو-کار'>استعلام دو کار  / استعلام , استعلام دو کار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007538/استعلام-تجهیزات-امنیتی'>استعلام تجهیزات امنیتی  / استعلام,استعلام تجهیزات امنیتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007539/استعلام-سرویس-جمع-آوری-امین'>استعلام سرویس جمع آوری امین / استعلام,استعلام سرویس جمع آوری امین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007540/استعلام-اجرای-عملیات-ساختمانی'>استعلام اجرای عملیات ساختمانی / استعلام , استعلام اجرای عملیات ساختمانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007541/مناقصه-تامین-بستر-گلخانه'>مناقصه تامین بستر گلخانه  / مناقصه تامین بستر گلخانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007542/استعلام-حفاظ-کشی-و-نرده-جهت-دیوار-مرکز'>استعلام حفاظ کشی و نرده جهت دیوار مرکز / استعلام , استعلام حفاظ کشی و نرده جهت دیوار مرکز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007543/استعلام-خدمات-پشتیبانی-نرم-افزار--'>استعلام خدمات پشتیبانی نرم افزار ... / استعلام,استعلام خدمات پشتیبانی نرم افزار ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007544/استعلام-خدمات'>استعلام خدمات / استعلام , استعلام خدمات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007545/استعلام-ساعت-دیواری-دو-طرفه-بزرگ-ایرانی'>استعلام ساعت دیواری دو طرفه بزرگ ایرانی / استعلام,استعلام ساعت دیواری دو طرفه بزرگ ایرانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007546/استعلام-پمپ'>استعلام پمپ / استعلام , استعلام پمپ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006614/مزایده-سه-دانگ-مشاع-از-عرصه-و-اعیان-قطعه-یازده-تفکیکی'>مزایده سه دانگ مشاع از عرصه و اعیان قطعه یازده تفکیکی / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع از عرصه و اعیان قطعه یازده تفکیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006615/مزایده-144-مترمربع-زمین'>مزایده 144 مترمربع زمین  / مزایده,مزایده 144 مترمربع زمین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006616/مزایده-ملک-مساحت-حدود-دویست-مترمربع'>مزایده ملک مساحت حدود دویست مترمربع  / مزایده,مزایده ملک مساحت حدود دویست مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006617/مزایده-واگذاری-تعداد-دو-قطعه-زمین-کاربری-اداری-مسکونی'>مزایده واگذاری تعداد دو قطعه زمین کاربری اداری مسکونی  / مزایده,مزایده واگذاری تعداد دو قطعه زمین کاربری اداری مسکونی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006618/مزایده-2-سهم-مشاع-از-17-سهم-ششدانگ-زمین-50-متر'>مزایده 2 سهم مشاع از 17 سهم ششدانگ زمین 50 متر  / مزایده,مزایده 2 سهم مشاع از 17 سهم ششدانگ زمین 50 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006619/مزایده-ششدانگ-اعیان-ساختمان-مساحت-361-متر'>مزایده ششدانگ اعیان ساختمان مساحت 361 متر  / مزایده,مزایده ششدانگ اعیان ساختمان مساحت 361 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006620/مزایده-پلاک-ثبتی-به-شماره-9434-فرعی-از-71-اصلی-نوبت-اول'>مزایده پلاک ثبتی به شماره 9434 فرعی از 71 اصلی نوبت اول / مزایده,مزایده پلاک ثبتی به شماره 9434 فرعی از 71 اصلی نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006621/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-57-متر-نوبت-سوم'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 57 متر نوبت سوم / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 57 متر نوبت سوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006622/مزایده-ششدانگ-اپارتمان-مساحت-175متر-قطعه-ششم'>مزایده ششدانگ اپارتمان مساحت 175متر قطعه ششم / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان مساحت 175متر قطعه ششم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006623/مزایده-اموال-غیرمنقول-شامل-پلاک-ثبتی-بخش-یازده-تهران'>مزایده اموال غیرمنقول شامل پلاک ثبتی بخش یازده تهران / مزایده,مزایده اموال غیرمنقول شامل پلاک ثبتی بخش یازده تهران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006624/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-1050متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 1050متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 1050متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006625/مزایده-واگذاری-تابلوها-و-بیلبوردهای-تبلیغاتی-سطح-شهر'>مزایده واگذاری تابلوها و بیلبوردهای تبلیغاتی سطح شهر / آگهی مزایده عمومی، مزایده واگذاری تابلوها و بیلبوردهای تبلیغاتی سطح شهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006626/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-بخش-نه-خرمشهر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه بخش نه خرمشهر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه بخش نه خرمشهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006627/مزایده-ششدانگ-یکباب-منزل-پلاک-6953-فرعی'>مزایده ششدانگ یکباب منزل پلاک 6953 فرعی / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب منزل پلاک 6953 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006629/مزایده-دو-دانگ-مشاع-از-پلاک-ثبتی-29-فرعی-بخش-یک-مشهد'>مزایده دو دانگ مشاع از پلاک ثبتی 29 فرعی بخش یک مشهد / مزایده,مزایده دو دانگ مشاع از پلاک ثبتی 29 فرعی بخش یک مشهد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006631/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-مساحت-233-9مترمربع'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 233.9مترمربع  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 233.9مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006632/مزایده-تمامیت-ششدانگ-اعیان-منزل-مساحت-692-25متر'>مزایده تمامیت ششدانگ اعیان منزل مساحت 692.25متر / مزایده,مزایده تمامیت ششدانگ اعیان منزل مساحت 692.25متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006633/مزایده-فروش-تعدادی-از-واحدهای-سازمانی-نوبت-دوم'>مزایده فروش تعدادی از واحدهای سازمانی نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش تعدادی از واحدهای سازمانی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006634/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-5005-اصلی-بخش-دو'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 5005 اصلی بخش دو / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 5005 اصلی بخش دو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006635/مزایده-منزل-مسکونی-عرصه-240-متر'>مزایده منزل مسکونی عرصه 240 متر / مزایده,مزایده منزل مسکونی عرصه 240 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006637/مزایده-آپارتمان-نیمه-ساخته-و-باغ'>مزایده آپارتمان نیمه ساخته و باغ  / مزایده,مزایده آپارتمان نیمه ساخته و باغ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006639/مزایده-آپارتمان-طبقه-سه-46-22مترمربع'>مزایده آپارتمان طبقه سه 46.22مترمربع  / مزایده,مزایده آپارتمان طبقه سه 46.22مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006640/مزایده-فروش-4-تن-محصول-عناب-96-10-4'>مزایده فروش 4 تن محصول عناب 96.10.4 / مزایده , مزایده فروش 4 تن محصول عناب  96.10.4</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006641/مزایده-ششدانگ-منزل-مسکونی-مساحت-عرصه-511-متر-نوبت-دوم'>مزایده ششدانگ منزل مسکونی مساحت عرصه 511 متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده ششدانگ منزل مسکونی مساحت عرصه 511 متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006642/مزایده-فروش-سه-لپ-تاپ'>مزایده فروش سه لپ تاپ  / مزایده , مزایده فروش سه لپ تاپ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006643/مزایده-بهره‌برداری-از-سالن-بدنسازی-بانوان'>مزایده بهره‌برداری از سالن بدنسازی بانوان / آگهی مزایده عمومی , مزایده بهره‌برداری از سالن بدنسازی بانوان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006644/مزایده-ششدانگ-مغازه-مساحت-50-متر'>مزایده ششدانگ مغازه مساحت 50 متر  / مزایده,مزایده ششدانگ مغازه مساحت 50 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006646/مزایده-مجموعه-آپارتمان-عرصه-573متر'>مزایده مجموعه آپارتمان عرصه 573متر / مزایده,مزایده مجموعه آپارتمان عرصه 573متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006648/مزایده-فروش-املاک-شامل-آپارتمان-و-واحد-تجاری'>مزایده فروش املاک شامل آپارتمان و واحد تجاری  / مزایده,مزایده فروش املاک شامل آپارتمان و واحد تجاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006652/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-بخش-35-کرمان'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی بخش 35 کرمان  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی بخش 35 کرمان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006653/مزایده-تکثیرات-دانشجویی-نوبت-دوم'>مزایده تکثیرات دانشجویی  نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی , مزایده تکثیرات دانشجویی  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006655/مزایده-ششدانگ-منزل-مسکونی-بخش-ده-مشهد'>مزایده ششدانگ منزل مسکونی بخش ده مشهد / مزایده,مزایده ششدانگ منزل مسکونی بخش ده مشهد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006656/مزایده-منزل-ناحیه-دو-بخش-نه-مشهد'>مزایده منزل ناحیه دو بخش نه مشهد / مزایده,مزایده منزل ناحیه دو بخش نه مشهد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006657/مزایده-فروش-تعداد-8-دستگاه-از-خودروهای-(مرحله-دوم)'>مزایده فروش تعداد 8 دستگاه از خودروهای (مرحله دوم) / مزایده عمومی, مزایده فروش تعداد 8 دستگاه از خودروهای (مرحله دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006658/مزایده-آپارتمان-بخش-ثبتی-نه-مشهد'>مزایده آپارتمان بخش ثبتی نه مشهد  / مزایده,مزایده آپارتمان بخش ثبتی نه مشهد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006659/حراج-حضوری-تعداد-800-دستگاه-موتور-سیکلت-اوراقی'>حراج حضوری  تعداد 800 دستگاه موتور سیکلت اوراقی / آگهی حراج حضوری، حراج حضوری  تعداد 800 دستگاه موتور سیکلت اوراقی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006661/مزایده-تمامت-آپارتمان-مسکونی-بخش-ده-مشهد-منقول'>مزایده تمامت آپارتمان مسکونی بخش ده مشهد منقول / مزایده,مزایده تمامت آپارتمان مسکونی بخش ده مشهد منقول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006662/مزایده-ملک-مزروعی-بخش-نه-قم-نوبت-اول'>مزایده ملک مزروعی بخش نه قم نوبت اول / مزایده,مزایده ملک مزروعی بخش نه قم نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006664/مزایده-یک-قطعه-زمین-روستای-کمیشان-نوبت-اول'>مزایده یک قطعه زمین روستای کمیشان نوبت اول / مزایده,مزایده یک قطعه زمین روستای کمیشان نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006666/مزایده-منزل-مسکونی-مساحت-345-32متر'>مزایده منزل مسکونی مساحت 345.32متر  / مزایده,مزایده منزل مسکونی مساحت 345.32متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006667/مزایده-زمین-مسکونی-مساحت-واقعی-180-25مترمربع'>مزایده زمین مسکونی مساحت واقعی 180.25مترمربع  / مزایده,مزایده زمین مسکونی مساحت واقعی 180.25مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006670/مزایده-ششدانگ-پلاک-2622-فرعی-بخش-دو-سیستان-شهر-زابل'>مزایده ششدانگ پلاک 2622 فرعی بخش دو سیستان شهر زابل / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک 2622 فرعی بخش دو سیستان شهر زابل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006673/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-114-67متر-طبقه-سه'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 114.67متر طبقه سه / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 114.67متر طبقه سه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006674/مزایده-فروش-ملک-مساحت-عرصه-50000متر'>مزایده فروش ملک مساحت عرصه 50000متر  / مزایده,مزایده فروش ملک مساحت عرصه 50000متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006676/مزایده-فروش-قدرالسهم-42-درصدی-پروژه-تجاری-اداری'>مزایده فروش قدرالسهم 42 درصدی پروژه تجاری اداری / مزایده,مزایده فروش قدرالسهم 42 درصدی پروژه تجاری اداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006678/مزایده-فروش-زمین-و-ساختمان-سابق-داروخانه-هلال-احمر'>مزایده فروش زمین و ساختمان سابق داروخانه هلال احمر  / مزایده,مزایده فروش زمین و ساختمان سابق داروخانه هلال احمر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006680/مزایده-آپارتمان-بخش-نه-مشهد-منقول-غیرمنقول'>مزایده آپارتمان بخش نه مشهد منقول غیرمنقول / مزایده,مزایده آپارتمان بخش نه مشهد منقول غیرمنقول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006681/مزایده-سه-دانگ-مشاع-از-ششدانگ-ملک-بخش-نه'>مزایده سه دانگ مشاع از ششدانگ ملک بخش نه  / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع از ششدانگ ملک بخش نه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006684/مزایده-سه-دانگ-یک-طبقه-هوایی-مساحت-75-متر'>مزایده سه دانگ یک طبقه هوایی مساحت 75 متر / مزایده,مزایده سه دانگ یک طبقه هوایی مساحت 75 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006685/مزایده-واگذاری-استخر-نوبت-دوم'>مزایده  واگذاری استخر  نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی , مزایده  واگذاری استخر  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006686/مزایده-آپارتمان-دوبلکس-سه-خوابه'>مزایده آپارتمان دوبلکس سه خوابه  / مزایده,مزایده آپارتمان دوبلکس سه خوابه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006687/مزایده-واگذاری-مغازه-تجاری-نوبت-دوم'>مزایده واگذاری مغازه تجاری  نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی , مزایده واگذاری مغازه تجاری  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006688/مزایده-پلاک-ثبتی-بخش-ده-مشهد-منقول-غیرمنقول'>مزایده پلاک ثبتی بخش ده مشهد منقول غیرمنقول / مزایده,مزایده پلاک ثبتی بخش ده مشهد منقول غیرمنقول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006689/مزایده-واگذاری-امتیاز-بهره-برداری-از-یک-باب-اتاق-شارژ-خاموش-کننده-های-دستی--نوبت-دوم'>مزایده واگذاری امتیاز بهره برداری از یک باب اتاق شارژ خاموش کننده های دستی... نوبت دوم  / مزایده ,مزایده واگذاری امتیاز بهره برداری از یک باب اتاق شارژ خاموش کننده های دستی... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006690/مزایده-منزل-مسکونی-ویلایی-بخش-نه-مشهد'>مزایده منزل مسکونی ویلایی بخش نه مشهد / مزایده,مزایده منزل مسکونی ویلایی بخش نه مشهد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006691/تجدید-مزایده-اجاره-عرصه-جهت-احداث-و-راه-اندازی-گلخانه-سرپوشیده'>تجدید مزایده اجاره عرصه جهت احداث و راه اندازی گلخانه سرپوشیده / آگهی تجدید مزایده عمومی، تجدید مزایده اجاره عرصه جهت احداث و راه اندازی گلخانه سرپوشیده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006693/مزایده-منزل-مسکونی-عرصه-694متر'>مزایده منزل مسکونی عرصه 694متر  / مزایده,مزایده منزل مسکونی عرصه 694متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006694/مزایده-ملک-پلاک-443-از-91-اصلی-مرحله-دوم'>مزایده ملک پلاک 443 از 91 اصلی مرحله دوم / مزایده,مزایده ملک پلاک 443 از 91 اصلی مرحله دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006697/مزایده-اجاره-تعدادی-غرف-تجاری-فودکورت'>مزایده اجاره تعدادی غرف تجاری فودکورت / اگهی مزایده عمومی , مزایده اجاره تعدادی غرف تجاری فودکورت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006698/مزایده-فروش-یکدستگاه-بیل-بکهو-تجدید'>مزایده فروش یکدستگاه بیل بکهو تجدید / تجدید آگهی مزایده ، مزایده فروش یکدستگاه بیل بکهو تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006699/مزایده-پلاک-ثبتی-مسکونی-بخش-نه'>مزایده پلاک ثبتی مسکونی بخش نه / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مسکونی بخش نه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006703/مزایده-فروش-تعدادی-تلیسه-آبستن-گاو-آبستن-داشتی'>مزایده فروش  تعدادی تلیسه آبستن ،گاو آبستن داشتی / آگهی مزایده ، مزایده فروش  تعدادی تلیسه آبستن ،گاو آبستن داشتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006704/مزایده-جایگاه-CNG-(نوبت-دوم)'>مزایده جایگاه CNG (نوبت دوم) / مزایده ,مزایده جایگاه CNG (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006705/مزایده-فروش-ساختمان-اداری-مساحت-1336-5متر-نوبت-سوم'>مزایده فروش ساختمان اداری مساحت 1336.5متر نوبت سوم  / مزایده,مزایده فروش ساختمان اداری مساحت 1336.5متر نوبت سوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006706/مزایده-اجاره-زمین-جهت-استقرار-کانکس'>مزایده اجاره زمین جهت استقرار کانکس / آگهی مزایده عمومی , مزایده اجاره زمین جهت استقرار کانکس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006707/مزایده-ششدانگ-یکباب-تجاری-و-مسکونی-بخش-سه-اردبیل'>مزایده ششدانگ یکباب تجاری و مسکونی بخش سه اردبیل / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب تجاری و مسکونی بخش سه اردبیل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006711/اصلاحیه-مزایده-منزل-مسکونی-و-دو-دهنه-مغازه'>اصلاحیه مزایده منزل مسکونی و دو دهنه مغازه  / اصلاحیه مزایده,مزایده منزل مسکونی و دو دهنه مغازه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006713/مزایده-فروش-کابل-های-مازاد'>مزایده فروش کابل های مازاد / آگهی مزایده , مزایده فروش کابل های مازاد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006717/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-بخش-ده-مشهد'>مزایده ششدانگ آپارتمان بخش ده مشهد  / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان بخش ده مشهد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006719/اصلاحیه-مزایده-ششدانگ-زمین'>اصلاحیه مزایده ششدانگ زمین  / اصلاحیه مزایده,مزایده ششدانگ زمین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006720/مزایده-فروش-کارخانه--'>مزایده فروش کارخانه... / مزایده, مزایده فروش کارخانه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006721/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-270متر-نوبت-دوم'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 270متر نوبت دوم / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 270متر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006723/مزایده-ملک-بخش-دو-گرگان-مرحله-اول'>مزایده ملک بخش دو گرگان مرحله اول / مزایده,مزایده ملک بخش دو گرگان مرحله اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006728/مزایده-واگذاری-کانتر-با-کاربری-بیمه-در-پایانه-مرزی'>مزایده واگذاری کانتر با کاربری بیمه در پایانه مرزی / آگهی مزایده عمومی، مزایده واگذاری کانتر با کاربری بیمه در پایانه مرزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006735/مزایده-فروش-خطوط-تلفن-همراه-نوبت-دوم'>مزایده فروش خطوط تلفن همراه  نوبت دوم  / مزایده , مزایده فروش خطوط تلفن همراه نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006739/مزایده-وانت-کارا-تک-کابین-وانت-مزدا-دوگانه-سوز-و--'>مزایده وانت کارا تک کابین، وانت مزدا دوگانه سوز و... / مزایده, مزایده وانت کارا تک کابین، وانت مزدا دوگانه سوز و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006740/فراخوان-واگذاری-یک-قطعه-زمین-با-کاربری-درمانی'>فراخوان واگذاری یک قطعه زمین با کاربری درمانی  / فراخوان، فراخوان واگذاری یک قطعه زمین با کاربری درمانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006743/مزایده-فروش-یکدستگاه-خودرو-سواری-سایپا'>مزایده فروش یکدستگاه خودرو سواری سایپا / آگهی مزایده , مزایده فروش یکدستگاه خودرو سواری سایپا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006746/مزایده-فروش-خودرو-سواری-پرشیا-نوبت-دوم'>مزایده فروش خودرو سواری پرشیا نوبت دوم  / آگهی مزایده , مزایده فروش خودرو سواری پرشیا نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006748/مزایده-انبار-و-کارگاه--'>مزایده انبار و کارگاه ... / مزایده, مزایده انبار و کارگاه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006749/مزایده-یک-دستگاه-سواری-تاکسی-سمند'>مزایده یک دستگاه سواری تاکسی سمند  / مزایده, مزایده یک دستگاه سواری تاکسی سمند </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006751/مزایده-فروش-قیچی-برش-دهنده-ورق'>مزایده فروش قیچی برش دهنده ورق / آگهی مزایده , مزایده فروش قیچی برش دهنده ورق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006755/مزایده-فروش-دستگاه-قیچی-برش'>مزایده فروش دستگاه قیچی برش  / آگهی مزایده , مزایده فروش دستگاه قیچی برش </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006756/مزایده-اجاره-استخر-تجدید'>مزایده اجاره استخر تجدید / آگهی تجدید مزایده ، مزایده اجاره استخر تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006761/فراخوان-مزایده-تعداد-14-دستگاه-خودروهای-اسقاطی-و---'>فراخوان مزایده تعداد 14 دستگاه خودروهای اسقاطی و .... / فراخوان مزایده عمومی , فراخوان مزایده تعداد 14 دستگاه خودروهای اسقاطی و ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006762/مزایده-فروش-یکدستگاه-کولر-پنجره-ای'>مزایده فروش یکدستگاه کولر پنجره ای  / مزایده , مزایده فروش یکدستگاه کولر پنجره ای </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006765/مزایده-ملک-به-شماره-ثبت-هفت-فرعی-نوبت-دوم'>مزایده ملک به شماره ثبت هفت فرعی نوبت دوم / مزایده,مزایده ملک به شماره ثبت هفت فرعی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006768/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-طبقه-دو-شمالی-بخش-یک-ثبت-گرگان'>مزایده ششدانگ آپارتمان طبقه دو شمالی بخش یک ثبت گرگان / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان طبقه دو شمالی بخش یک ثبت گرگان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006769/مزایده-فروش-خودروی-سواری'>مزایده فروش خودروی سواری  / مزایده , مزایده فروش خودروی سواری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006770/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-پراید-141-مدل-1385'>مزایده یک دستگاه خودرو پراید 141 مدل 1385 / مزایده, مزایده یک دستگاه خودرو پراید 141 مدل 1385</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006771/مزایده-ماشین-آلات-یک-واحد-روغنکشی'>مزایده ماشین آلات یک واحد روغنکشی / آگهی مزایده عمومی,مزایده ماشین آلات یک واحد روغنکشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006773/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-پراید-132-مدل-1389'>مزایده یک دستگاه خودرو پراید 132 مدل 1389 / مزایده, مزایده یک دستگاه خودرو پراید 132 مدل 1389</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006774/مزایده-ملک-برابر-قولنامه-دو-قطعه-تجاری'>مزایده ملک برابر قولنامه دو قطعه تجاری / مزایده,مزایده ملک برابر قولنامه دو قطعه تجاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006775/مزایده-ماشین-آلات-دو-خط-کامل-تولید-بطری-پت-ساخت-ASB-JAPNA'>مزایده ماشین آلات دو خط کامل تولید بطری پت ساخت ASB JAPNA / آگهی مزایده عمومی,مزایده ماشین آلات دو خط کامل تولید بطری پت ساخت ASB JAPNA</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006776/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-پراید-132-مدل-1390'>مزایده یک دستگاه خودرو پراید 132 مدل 1390 / مزایده, مزایده یک دستگاه خودرو پراید 132 مدل 1390</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006778/مزایده-فروش-تعداد-17-عدد-رول-سنگ-پلیمری-زرین-شده-و---مرحله-دوم'>مزایده فروش تعداد 17 عدد رول سنگ پلیمری زرین شده و ... مرحله دوم  / مزایده , مزایده فروش تعداد 17 عدد رول سنگ پلیمری زرین شده و ... مرحله دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006779/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-پژو-پارس-مدل-1390'>مزایده یک دستگاه خودرو پژو پارس مدل 1390 / مزایده, مزایده یک دستگاه خودرو پژو پارس مدل 1390</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006781/مزایده-دستگاه-لبه-چسبان-مرحله-دوم'>مزایده دستگاه لبه چسبان  مرحله دوم  / مزایده , مزایده دستگاه لبه چسبان مرحله دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006783/مزایده-واگذاری-امتیاز-بهره-برداری-از-یکباب-مغازه-تجاری-مرحله-اول-نوبت-دوم'>مزایده واگذاری امتیاز بهره برداری از یکباب مغازه تجاری مرحله اول نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی , مزایده واگذاری امتیاز بهره برداری از یکباب مغازه تجاری مرحله اول نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006784/مزایده-آپارتمان-مسکونی-بخش-5-تبریز-نوبت-اول'>مزایده آپارتمان مسکونی بخش 5 تبریز نوبت اول / مزایده,مزایده آپارتمان مسکونی بخش 5 تبریز نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006785/مزایده-فروش-لاشه-های-سرزده-حذف-زنده-اضطراری-و-تلیسه-آبستن--'>مزایده فروش لاشه های سرزده، حذف زنده اضطراری و تلیسه آبستن... / مزایده, مزایده فروش لاشه های سرزده، حذف زنده اضطراری و تلیسه آبستن...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006787/مزایده-ملک-بخش-سه-تبریز-اموال-غیرمنقول'>مزایده ملک بخش سه تبریز اموال غیرمنقول / مزایده,مزایده ملک بخش سه تبریز اموال غیرمنقول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006788/مزایده-فروش-انواع-زیرپوش-و-خودرو-سواری-و--'>مزایده فروش انواع زیرپوش و خودرو سواری و ... / مزایده , مزایده فروش انواع زیرپوش و خودرو سواری و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006790/مزایده-پلاک-ثبتی-بخش-هفت-تبریز-نوبت-اول'>مزایده پلاک ثبتی بخش هفت تبریز نوبت اول / مزایده,مزایده پلاک ثبتی بخش هفت تبریز نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006791/مزایده-ملک-مساحت-عرصه-175-متر-نوبت-اول'>مزایده ملک مساحت عرصه 175 متر نوبت اول / مزایده,مزایده ملک مساحت عرصه 175 متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006792/مزایده-فروش-تخمه-هندوانه'>مزایده فروش تخمه هندوانه / مزایده, مزایده فروش تخمه هندوانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006793/مزایده-فروش-یک-عدد-پمپ-کمپرسور-باد-و--'>مزایده فروش یک عدد پمپ کمپرسور باد و ... / مزایده , مزایده فروش یک عدد پمپ کمپرسور باد و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006795/مزایده-عمارت-و-زمین-کشاورزی-نوبت-دوم'>مزایده عمارت و زمین کشاورزی نوبت دوم  / مزایده,مزایده عمارت و زمین کشاورزی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006797/مزایده-فروش-یک-دستگاه-تراش-سی-ان-سی'>مزایده فروش یک دستگاه تراش سی ان سی  / مزایده , مزایده فروش یک دستگاه تراش سی ان سی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006801/مزایده-ملک-ششدانگ-یکباب-حیات-نوبت-اول'>مزایده ملک ششدانگ یکباب حیات نوبت اول / مزایده,مزایده ملک ششدانگ یکباب حیات نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006803/مزایده-2-40-دانگ-از-پلاک-ثبتی-بخش-سه-شاهرود'>مزایده 2.40 دانگ از پلاک ثبتی بخش سه شاهرود / مزایده,مزایده 2.40 دانگ از پلاک ثبتی بخش سه شاهرود</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006805/مزایده-یکباب-ساختمان-بخش-دو-شاهرود'>مزایده یکباب ساختمان بخش دو شاهرود / مزایده,مزایده یکباب ساختمان بخش دو شاهرود</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006806/مزایده-فروش-تلفن'>مزایده فروش تلفن / آگهی مزایده , مزایده فروش تلفن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006807/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-سواری-کادیلاک'>مزایده یک دستگاه خودروی سواری کادیلاک  / آگهی مزایده اموال منقول، مزایده یک دستگاه خودروی سواری کادیلاک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006809/مزایده-عمارت-مساحت-109-92متر'>مزایده عمارت مساحت 109.92متر / مزایده,مزایده عمارت مساحت 109.92متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006811/مزایده-فروش-خودرو-وانت-مزدا-دو-کابین-مدل-1381'>مزایده فروش خودرو وانت مزدا دو کابین مدل 1381 / مزایده, مزایده فروش خودرو وانت مزدا دو کابین مدل 1381</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006812/مزایده-ساختمان-تجاری-مسکونی-دو-طبقه-نوبت-اول'>مزایده ساختمان تجاری مسکونی دو طبقه نوبت اول / مزایده,مزایده ساختمان تجاری مسکونی دو طبقه نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006814/مزایده-فروش-دو-دستگاه-خودرو-نوبت-دوم'>مزایده فروش دو دستگاه خودرو نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی , مزایده فروش دو دستگاه خودرو نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006815/مزایده-فروش-تعداد-356-عدد-پایه-فلزی'>مزایده فروش تعداد 356 عدد پایه فلزی / آگهی مزایده اموال غیر منقول , مزایده فروش تعداد 356 عدد پایه فلزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006817/مزایده-تعداد-20-جفت-کفش-مردانه---نوبت-دوم'>مزایده تعداد 20 جفت کفش مردانه ...  نوبت دوم  / آگهی مزایده اموال منقول، مزایده تعداد 20 جفت کفش مردانه ...  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006818/مزایده-ملک-قطعه-5-تفکیکی-بخش-دوازده-تهران'>مزایده ملک قطعه 5 تفکیکی بخش دوازده تهران / مزایده,مزایده ملک قطعه 5 تفکیکی بخش دوازده تهران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006819/مزایده-آپارتمان-مساحت-یکصد-و-شش-متر-و-شصت-دسی-متر'>مزایده آپارتمان مساحت یکصد و شش متر و شصت دسی متر  / مزایده,مزایده آپارتمان مساحت یکصد و شش متر و شصت دسی متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006821/مزایده-تعداد-500-عدد-گارد-محافظ-گوشی-تلفن-همراه-نوبت-دوم'>مزایده تعداد 500 عدد گارد محافظ گوشی تلفن همراه نوبت دوم  / مزایده , مزایده تعداد 500 عدد گارد محافظ گوشی تلفن همراه نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006822/مزایده-سرقفلی-منافع-مغازه-بخش-هفت-تهران'>مزایده سرقفلی منافع مغازه بخش هفت تهران / مزایده,مزایده سرقفلی منافع مغازه بخش هفت تهران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006823/مزایده-فروش-یکدستگاه-تاور-برقی-پنج-طبقه'>مزایده فروش یکدستگاه تاور برقی پنج طبقه  / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش یکدستگاه تاور برقی پنج طبقه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006824/مزایده-املاک-مجتمع-تجاری-در-سه-طبقه'>مزایده املاک مجتمع تجاری در سه طبقه  / مزایده,مزایده املاک مجتمع تجاری در سه طبقه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006825/مزایده-فروش-سواری-دوو-سیلو'>مزایده فروش سواری دوو سیلو  / مزایده , مزایده فروش سواری دوو سیلو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006826/مزایده-فروش-خودرو-سواری-پراید-مدل-1383-نوبت-دوم'>مزایده فروش خودرو سواری پراید مدل 1383 نوبت دوم  / آگهی مزایده و فروش اموال منقول , مزایده فروش خودرو سواری پراید مدل 1383 نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006827/مزایده-فروش-املاک-کاربری-مسکونی-اداری'>مزایده فروش املاک کاربری مسکونی اداری / مزایده,مزایده فروش املاک کاربری مسکونی اداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006828/مزایده-واگذاری-موقت-مدیریت-و-اداره-مجموعه-تاکسی-بی-سیم'>مزایده واگذاری موقت مدیریت و اداره مجموعه تاکسی بی سیم / آگهی مزایده عمومی , مزایده  واگذاری موقت مدیریت و اداره مجموعه تاکسی بی سیم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006829/مزایده-فروش-قدرالسهم-پروژه-های-ویلایی'>مزایده فروش قدرالسهم پروژه های ویلایی / مزایده,مزایده فروش قدرالسهم پروژه های ویلایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006830/مزایده-پلاک-ثبتی-بخش-ده-مشهد-مرحله-اول'>مزایده پلاک ثبتی بخش ده مشهد مرحله اول / مزایده,مزایده پلاک ثبتی بخش ده مشهد مرحله اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006831/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-پژو'>مزایده یک دستگاه خودرو پژو / آگهی مزایده اموال منقول,مزایده یک دستگاه خودرو پژو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006833/مزایده-یک-دستگاه-کامیون-آذرخش-آتی'>مزایده یک دستگاه کامیون آذرخش آتی / آگهی مزایده , مزایده یک دستگاه کامیون آذرخش آتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006834/مزایده-فروش-یک-قطعه-زمین-ملکی-بلوار-راوندی'>مزایده فروش یک قطعه زمین ملکی بلوار راوندی  / مزایده,مزایده فروش یک قطعه زمین ملکی بلوار راوندی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006836/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-پراید-سفید-رنگ'>مزایده یک دستگاه خودرو پراید سفید رنگ / مزایده یک دستگاه خودرو پراید سفید رنگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006838/مزایده-عرصه-و-اعیان-بخش-5-بجنورد-قطعه-یک-اسفراین'>مزایده عرصه و اعیان بخش 5 بجنورد قطعه یک اسفراین / مزایده,مزایده عرصه و اعیان بخش 5 بجنورد قطعه یک اسفراین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006840/مزایده-یک-باب-بوفه-واقع-در-پارک-بانوان-نوبت-دوم'>مزایده یک باب بوفه واقع در پارک بانوان نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی, مزایده یک باب بوفه واقع در پارک بانوان نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006841/مزایده-یکباب-گلخانه-سنتی-مساحت-150-متر'>مزایده یکباب گلخانه سنتی مساحت 150 متر  / مزایده,مزایده یکباب گلخانه سنتی مساحت 150 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006844/مزایده-یک-باب-مغازه-تجاری-نوبت-دوم'>مزایده یک باب مغازه تجاری نوبت دوم  / آگهی مزایده , مزایده یک باب مغازه تجاری نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006845/مزایده-تعدادی-از-ماشین-آلات-و-اقلام-مازاد-مجتمع-های-دامپروری-تجدید'>مزایده تعدادی از ماشین آلات و اقلام مازاد مجتمع های دامپروری تجدید  / مزایده ، مزایده تعدادی از ماشین آلات و اقلام مازاد مجتمع های دامپروری تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006846/مزایده-پلاک-ثبتی-بخش-یک-تبریز-مال-مشاعی'>مزایده پلاک ثبتی بخش یک تبریز مال مشاعی  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی بخش یک تبریز مال مشاعی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006847/تجدید-مزایده-بهره-برداری-از-تابلوهای-تبلیغاتی-نوبت-دوم'>تجدید مزایده بهره برداری از تابلوهای تبلیغاتی نوبت دوم  / تجدید آگهی مزایده عمومی , مزایده بهره برداری از تابلوهای تبلیغاتی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006848/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-وانت-پیکان'>مزایده یک دستگاه خودرو وانت پیکان / آگهی مزایده اموال منقول,مزایده یک دستگاه خودرو وانت پیکان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006849/مزایده-یک-قطعه-زمین-روستای-طویدره-نوبت-دوم'>مزایده یک قطعه زمین روستای طویدره نوبت دوم  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین روستای طویدره نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006850/مزایده-فروش-اجاق-گاز--ماشین-لباسشویی-8-کیلویی-بوش--'>مزایده فروش اجاق گاز ، ماشین لباسشویی 8 کیلویی بوش... / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش اجاق گاز ، ماشین لباسشویی 8 کیلویی بوش...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006853/مزایده-مغازه-بخش-شانزده-قائم-شهر-نوبت-اول'>مزایده مغازه بخش شانزده قائم شهر نوبت اول  / مزایده,مزایده مغازه بخش شانزده قائم شهر نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006854/مزایده-فروش-خودرو-سواری-پژو-405'>مزایده فروش خودرو سواری پژو 405  / مزایده , مزایده فروش خودرو سواری پژو 405 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006856/مزایده-فروش-خودروی-سواری-پژو-تیپ-پارس'>مزایده فروش خودروی سواری پژو تیپ پارس  / مزایده , مزایده فروش خودروی سواری پژو تیپ پارس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006857/مزایده-یک-قطعه-باغ-مساحت-700متر'>مزایده یک قطعه باغ مساحت 700متر / مزایده,مزایده یک قطعه باغ مساحت 700متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006858/تجدید-مزایده-مکان-جهت-ایجاد-تعویض-روغن--نوبت-دوم'>تجدید مزایده مکان جهت ایجاد تعویض روغن - نوبت دوم / اگهی مزایده , تجدید مزایده مکان جهت ایجاد تعویض روغن - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006859/مزایده-فروش-یکدستگاه-کانکس-مدرسه'>مزایده فروش یکدستگاه کانکس مدرسه / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش یکدستگاه کانکس مدرسه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006860/مزایده-فروش-یخچال-فریزر-و--'>مزایده فروش یخچال فریزر و ... / مزایده , مزایده فروش یخچال فریزر و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006861/مزایده-ملک-مساحت-عرصه-250-84متر'>مزایده ملک مساحت عرصه 250.84متر / مزایده,مزایده ملک مساحت عرصه 250.84متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006862/مزایده-اجاره-پارکینگ-نوبت-دوم'>مزایده اجاره پارکینگ -نوبت دوم / مزایده , مزایده اجاره پارکینگ -نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006863/مزایده-ششدانگ-زمین-بخش-پنج-نوبت-دوم'>مزایده ششدانگ زمین بخش پنج نوبت دوم  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین بخش پنج نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006864/مزایده-یک-و-دو-دهم-دانگ-مشاع-از-زمین-بخش-یک'>مزایده یک و دو دهم دانگ مشاع از زمین بخش یک  / مزایده,مزایده یک و دو دهم دانگ مشاع از زمین بخش یک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006865/مزایده-فروش-پولیف-3-2-تن--دستگاه-جوش-با-کابل-اتصال--'>مزایده فروش پولیف 3/2 تن ، دستگاه جوش با کابل اتصال ... / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش پولیف 3/2 تن ، دستگاه جوش با کابل اتصال ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006868/مزایده-اجاره-غرفه--نوبت-دوم'>مزایده اجاره غرفه - نوبت دوم / مزایده , مزایده اجاره غرفه - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006870/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-سواری-پژو-405-مدل-1388'>مزایده یک دستگاه خودرو سواری پژو 405 مدل 1388 / مزایده, مزایده یک دستگاه خودرو سواری پژو 405 مدل 1388</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006871/مزایده-فروش-املاک-کاربری-تجاری-تجدید'>مزایده فروش املاک کاربری تجاری تجدید / مزایده,مزایده فروش املاک کاربری تجاری تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006873/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-63-متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 63 متر  / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 63 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006876/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-سمند-مدل-1383'>مزایده یک دستگاه خودرو سمند مدل 1383 / مزایده یک دستگاه خودرو سمند مدل 1383</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006878/مزایده-ملک-پلاک-ثبتی-قطعه-سه-تفکیکی-بخش-هفت-تهران'>مزایده ملک پلاک ثبتی قطعه سه تفکیکی بخش هفت تهران  / مزایده,مزایده ملک پلاک ثبتی قطعه سه تفکیکی بخش هفت تهران </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006880/مزایده-فروش-تعداد-40-دستگاه-ترولی-صنعتی-نوبت-دوم'>مزایده فروش تعداد 40 دستگاه ترولی صنعتی نوبت دوم  / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش تعداد 40 دستگاه ترولی صنعتی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006881/مزایده-آپارتمان-مساحت-77-10مترمربع'>مزایده آپارتمان مساحت 77.10مترمربع / مزایده,مزایده آپارتمان مساحت 77.10مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006882/آگهی-مزایده-اجاره-املاک'>آگهی مزایده اجاره املاک / آگهی مزایده، آگهی مزایده اجاره املاک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006884/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-171-05متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 171.05متر  / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 171.05متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006886/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-سواری-ام-وی-ام'>مزایده یک دستگاه خودروی سواری ام وی ام  / مزایده یک دستگاه خودروی سواری ام وی ام </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006888/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-قدمت-13-سال'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی قدمت 13 سال  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی قدمت 13 سال </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006893/مزایده-قرنیز-ساب-قرنیز-ساب-اسیدی--'>مزایده قرنیز ساب، قرنیز ساب اسیدی... / مزایده اموال منقول، مزایده قرنیز ساب، قرنیز ساب اسیدی... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006895/مزایده-خودرو-سواری-سمند-سفید-رنگ-روغنی'>مزایده خودرو سواری سمند سفید رنگ روغنی / آگهی مزایده,مزایده خودرو سواری سمند سفید رنگ روغنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006897/مزایده-واگذاری-دو-باب-خانه'>مزایده واگذاری دو باب خانه  / مزایده,مزایده واگذاری دو باب خانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006898/مزایده-واگذاری-تعدادی-از-املاک'>مزایده واگذاری تعدادی از املاک  / مزایده,مزایده واگذاری تعدادی از املاک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006899/مزایده-یک-دستگاه-وانت-نیسان-مدل-1386-نوبت-دوم'>مزایده یک دستگاه وانت نیسان مدل 1386 نوبت دوم  / مزایده, مزایده یک دستگاه وانت نیسان مدل 1386 نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006901/فراخوان-تجدید-مزایده-عمومی-فروش-اقلام-مازاد-مکانیک--ماشینری-و-سرویس-های-تعمیراتی-و--'>فراخوان تجدید مزایده عمومی فروش اقلام مازاد مکانیک ، ماشینری و سرویس های تعمیراتی و ...  / فراخوان مزایده عمومی ،فراخوان تجدید مزایده عمومی فروش اقلام مازاد مکانیک ، ماشینری و سرویس های تعمیراتی و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006902/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-1158-59متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 1158.59متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 1158.59متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006903/مزایده-فراخوان-عمومی-25-قطعه-زمین-و-4-واحد-ساخته-شده'>مزایده فراخوان عمومی 25 قطعه زمین و 4 واحد ساخته شده  / مزایده,مزایده فراخوان عمومی 25 قطعه زمین و 4 واحد ساخته شده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006905/مزایده-یک-دستگاه-فرز-چوب-بری'>مزایده یک دستگاه فرز چوب بری / مزایده, مزایده یک دستگاه فرز چوب بری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006907/مزایده-فروش-سه-دستگاه-وانت-نیسان'>مزایده فروش سه دستگاه وانت نیسان  / مزایده ، مزایده فروش سه دستگاه وانت نیسان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006909/مزایده-ملک-مساحت-510-9مترمربع'>مزایده ملک مساحت 510.9مترمربع  / مزایده,مزایده ملک مساحت 510.9مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006910/مزایده-یک-دستگاه-ماشین-cnc-لبه-چسبان'>مزایده یک دستگاه ماشین cnc لبه چسبان / مزایده, مزایده یک دستگاه ماشین cnc لبه چسبان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006911/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-800-متر'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 800 متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 800 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006912/مزایده-فروش-یکدستگاه-خط-تولید-رب-گوجه-فرنگی--'>مزایده فروش یکدستگاه خط تولید رب گوجه فرنگی... / آگهی مزایده , مزایده فروش یکدستگاه خط تولید رب گوجه فرنگی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006913/مزایده-اجاره-پارکینگ-بازار-صفویه'>مزایده اجاره پارکینگ بازار صفویه  / آگهی مزایده عمومی, مزایده اجاره پارکینگ بازار صفویه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006914/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-5-فرعی-106-45متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 5 فرعی 106.45متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 5 فرعی 106.45متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006916/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-535-15متر'>مزایده پلاک ثبتی مساحت 535.15متر / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت 535.15متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006920/مزایده-فروش-یکدستگاه-بلدوزر-سیستم-اینترتاش'>مزایده فروش یکدستگاه بلدوزر سیستم اینترتاش  / آگهی مزایده , مزایده فروش یکدستگاه بلدوزر سیستم اینترتاش </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006921/مزایده-ملک-مشاع-بخش-نه-آبادان-نوبت-اول'>مزایده ملک مشاع بخش نه آبادان نوبت اول / مزایده,مزایده ملک مشاع بخش نه آبادان نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006923/مزایده-فروش-زمین-مساحت-عرصه-1524-50متر'>مزایده فروش زمین مساحت عرصه 1524.50متر / مزایده,مزایده فروش زمین مساحت عرصه 1524.50متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006924/خلاصه-مزایده-سه-دستگاه-خودروی-بنز-کمپرسی--'>خلاصه مزایده سه دستگاه خودروی بنز کمپرسی ... / خلاصه آگهی مزایده، خلاصه مزایده سه دستگاه خودروی بنز کمپرسی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006925/مزایده-املاک-مشاع-به-پلاکهای-ثبتی-1464-فرعی-از-26-اصلی'>مزایده املاک مشاع به پلاکهای ثبتی 1464 فرعی از 26 اصلی / مزایده,مزایده املاک مشاع به پلاکهای ثبتی 1464 فرعی از 26 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006926/مزایده-فروش-انواع-پالت-های-فلزی--لوله-فلزی-از-نوع-سنگین'>مزایده فروش انواع پالت های فلزی ، لوله فلزی از نوع سنگین / آگهی مزایده اموال غیر منقول , مزایده فروش انواع پالت های فلزی ، لوله فلزی از نوع سنگین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006927/مزایده-خودرو-پژو-405-مدل-1388'>مزایده خودرو پژو 405 مدل 1388 / مزایده, مزایده خودرو پژو 405 مدل 1388</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006929/مزایده-واگذاری-یک-باب-غرفه-حمل-و-نقلی--نوبت-دوم'>مزایده واگذاری یک باب غرفه حمل و نقلی  - نوبت دوم  / آگهی مزایده ,مزایده واگذاری یک باب غرفه حمل و نقلی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006931/مزایده-فروش-یک-دستگاه-خودروی-پژو-پارس'>مزایده فروش یک دستگاه خودروی پژو پارس  / آگهی مزایده، مزایده فروش یک دستگاه خودروی پژو پارس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006932/مزایده-عملیات-تفکیک-و-پسماندهای-خشک-و-جداسازی-زباله--نوبت-دوم'>مزایده عملیات تفکیک و پسماندهای خشک و جداسازی زباله...نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی، مزایده عملیات تفکیک و پسماندهای خشک و جداسازی زباله...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006933/مزایده-فروش-قیف-آهنی--نبشی-بغل-قیف-آهنی--'>مزایده فروش قیف آهنی ، نبشی بغل قیف آهنی... / آگهی مزایده و فروش اموال منقول , مزایده فروش قیف آهنی ، نبشی بغل قیف آهنی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006935/مزایده-عرضه-عمومی-سهام--50-درصد-سهام'>مزایده عرضه عمومی سهام ، 50 درصد سهام  / آگهی مزایده , مزایده عرضه عمومی سهام ، 50 درصد سهام </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006936/مزایده-واگذاری-سوپرمارکت'>مزایده واگذاری سوپرمارکت / مزایده , مزایده واگذاری سوپرمارکت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006937/مزایده-پارچه-جاجیم--'>مزایده پارچه، جاجیم ... / مزایده, مزایده پارچه، جاجیم ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006939/مزایده-اقلام-برقی-آهن-آلات-پیچ-و-مهر-و-یراق-آلات-(نوبت-دوم)'>مزایده اقلام برقی، آهن آلات، پیچ و مهر و یراق آلات (نوبت دوم) / آگهی مزایده,مزایده اقلام برقی، آهن آلات، پیچ و مهر و یراق آلات (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006945/مزایده-سواری-پژو-206'>مزایده سواری پژو 206  / آگهی مزایده، مزایده سواری پژو 206 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006946/مزایده-ششدانگ-یکباب-واحد-تجاری-مساحت-12-34متر'>مزایده ششدانگ یکباب واحد تجاری مساحت 12.34متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب واحد تجاری مساحت 12.34متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006947/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-104-7متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 104.7متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 104.7متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006948/مزایده-فروش-سواری-هیوندا-ورنا-مدل-1384'>مزایده فروش سواری هیوندا ورنا مدل 1384 / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش سواری هیوندا ورنا مدل 1384</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006949/مزایده-زمین-مساحت-133-7مترمربع-مرحله-دوم'>مزایده زمین مساحت 133.7مترمربع مرحله دوم  / مزایده,مزایده زمین مساحت 133.7مترمربع مرحله دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006952/اگهی-مزایده-سنگ-گرانیت'>اگهی مزایده سنگ گرانیت / اگهی مزایده , مزایده سنگ گرانیت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006953/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-73-41مترمربع'>مزایده پلاک ثبتی مساحت 73.41مترمربع / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت 73.41مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006956/مزایده-فروش-خودرو-کامیون-میکسر-دانگ-فنگ-نوبت-دوم'>مزایده فروش خودرو کامیون میکسر دانگ فنگ نوبت دوم  / آگهی مزایده اموال منقول ، مزایده فروش خودرو کامیون میکسر دانگ فنگ نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006957/مزایده-ملک-به-پلاک-ثبتی-18072-2397-بخش-ده-تهران'>مزایده ملک به پلاک ثبتی 18072/2397 بخش ده تهران / مزایده,مزایده ملک به پلاک ثبتی 18072/2397 بخش ده تهران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006958/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-سواری-پژو-405'>مزایده یک دستگاه خودرو سواری پژو 405 / آگهی مزایده اموال منقول, مزایده یک دستگاه خودرو سواری پژو 405</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006959/مزایده-1000-متر-زمین'>مزایده 1000 متر زمین / مزایده,مزایده 1000 متر زمین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006961/مزایده-زمین-مساحت-405-90متر'>مزایده زمین مساحت 405.90متر / مزایده,مزایده زمین مساحت 405.90متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006962/مزایده-فروش-سواری-ام-وی-ام-110-نوبت-دوم'>مزایده فروش سواری ام وی ام 110 نوبت دوم  / آگهی مزایده اموال منقول ، مزایده فروش سواری ام وی ام 110 نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006963/مزایده-دو-واحد-آپارتمان-128-6متری'>مزایده دو واحد آپارتمان 128.6متری / مزایده,مزایده دو واحد آپارتمان 128.6متری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006965/مزایده-خودرو'>مزایده خودرو / مزایده, مزایده تعدادی خودرو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006966/مزایده-خط-همراه'>مزایده خط همراه  / مزایده, مزایده خط همراه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006967/مزایده-پلاک-ثبتی-94-فرعی-بخش-یازده-بابلسر'>مزایده پلاک ثبتی 94 فرعی بخش یازده بابلسر  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 94 فرعی بخش یازده بابلسر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006968/مزایده-فروش-املاک-استان-خوزستان'>مزایده فروش املاک استان خوزستان  / مزایده,مزایده فروش املاک استان خوزستان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006969/مزایده-فروش-یکدستگاه-موتور-و-گیریکس-آسانسور-نوبت-دوم'>مزایده فروش یکدستگاه موتور و گیریکس آسانسور نوبت دوم  / آگهی مزایده اموال منقول ، مزایده فروش یکدستگاه موتور و گیریکس آسانسور نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006970/مزایده-واگذاری-تعداد-84-فقره-از-املاک-مازاد-نوبت-دوم'>مزایده واگذاری تعداد 84 فقره از املاک مازاد نوبت دوم / مزایده,مزایده واگذاری تعداد 84 فقره از املاک مازاد نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006971/مزایده-خودروی-سواری-زانتیا'>مزایده خودروی سواری زانتیا / آگهی مزایده، مزایده خودروی سواری زانتیا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006972/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-310-44متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 310.44متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 310.44متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006975/مزایده-دستگاه-شیرینگ'>مزایده دستگاه شیرینگ / مزایده,مزایده دستگاه شیرینگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006977/مزایده-اموال-توقیف-شده-شامل-مغازه-مرحله-اول'>مزایده اموال توقیف شده شامل مغازه مرحله اول / مزایده,مزایده اموال توقیف شده شامل مغازه مرحله اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006978/تجدید-مزایده-واگذاری-تعدادی-مورد-اجاره-مستقر-در-شهربازی----نوبت-دوم'>تجدید مزایده واگذاری تعدادی مورد اجاره مستقر در شهربازی ... - نوبت دوم / آگهی تجدید مزایده, تجدید مزایده واگذاری تعدادی مورد اجاره مستقر در شهربازی ...- نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006981/مزایده-ششدانگ-پلاک-918-فرعی-بخش-هفده-نوبت-دوم'>مزایده ششدانگ پلاک 918 فرعی بخش هفده نوبت دوم / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک 918 فرعی بخش هفده نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006982/مزایده-دستگاه-تاور-کرین'>مزایده دستگاه تاور کرین / مزایده, مزایده دستگاه تاور کرین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006983/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-254-متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 254 متر  / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 254 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006984/مزایده-خانه-مسکونی-مساحت-114-متر-نوبت-اول'>مزایده خانه مسکونی مساحت 114 متر نوبت اول  / مزایده,مزایده خانه مسکونی مساحت 114 متر نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006985/مزایده-تعدادی-از-ماشین-آلات-سنگین-و-راهسازی'>مزایده تعدادی از ماشین آلات سنگین و راهسازی / آگهی مزایده، مزایده تعدادی از ماشین آلات سنگین و راهسازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006986/مزایده-منزل-مسکونی-بصورت-متروکه-کلنگی-صد-متر'>مزایده منزل مسکونی بصورت متروکه کلنگی صد متر / مزایده,مزایده منزل مسکونی بصورت متروکه کلنگی صد متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006987/مزایده-ششدانگ-منزل-مسکونی-مساحت-194-متر'>مزایده ششدانگ منزل مسکونی مساحت 194 متر / مزایده,مزایده ششدانگ منزل مسکونی مساحت 194 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006988/مزایده-یکباب-گاوداری-بصورت-قولنامه-ای'>مزایده یکباب گاوداری بصورت قولنامه ای / مزایده,مزایده یکباب گاوداری بصورت قولنامه ای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006990/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-332متر-بخش-دو'>مزایده پلاک ثبتی مساحت 332متر بخش دو  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت 332متر بخش دو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006992/مزایده-واگذاری-بوفه-نمایشگاه--مرحله-دوم'>مزایده واگذاری بوفه نمایشگاه - مرحله دوم  / مزایده واگذاری بوفه نمایشگاه - مرحله دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006993/مزایده-ملک-مساحت-عرصه-482-8مترمربع-نوبت-دوم'>مزایده ملک مساحت عرصه 482.8مترمربع نوبت دوم / مزایده,مزایده ملک مساحت عرصه 482.8مترمربع نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006995/مزایده-ششدانگ-ساختمان-در-دو-طبقه-بخش-یک-ایذه'>مزایده ششدانگ ساختمان در دو طبقه بخش یک ایذه  / مزایده,مزایده ششدانگ ساختمان در دو طبقه بخش یک ایذه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006997/مزایده-یک-دستگاه-لیزر--نوبت-دوم'>مزایده یک دستگاه لیزر - نوبت دوم / آگهی مزایده, مزایده یک دستگاه لیزر - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006999/مزایده-دو-قطعه-زمین-اموال-غیرمنقول-نوبت-اول'>مزایده دو قطعه زمین اموال غیرمنقول نوبت اول  / مزایده,مزایده دو قطعه زمین اموال غیرمنقول نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007000/مزایده-یک-دستگاه-پراید'>مزایده یک دستگاه پراید / آگهی مزایده, مزایده یک دستگاه پراید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007001/مزایده-پلاک-ثبتی-5028-فرعی-از-دو-اصلی'>مزایده پلاک ثبتی 5028 فرعی از دو اصلی / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 5028 فرعی از دو اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007003/مزایده-ساختمان-مسکونی-بخش-سه-شوشتر'>مزایده ساختمان مسکونی بخش سه شوشتر / مزایده,مزایده ساختمان مسکونی بخش سه شوشتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007007/مزایده-اجاره-کافی-شاپ-رستوران-و-آلاچیق-ساحلی'>مزایده اجاره کافی شاپ، رستوران و آلاچیق ساحلی / مزایده عمومی, مزایده اجاره کافی شاپ، رستوران و آلاچیق ساحلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007009/مزایده-زمین-مزروعی--'>مزایده زمین مزروعی... / مزایده,مزایده زمین مزروعی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007011/مزایده-ساختمان-مساحت-338-95متر'>مزایده ساختمان مساحت 338.95متر / مزایده,مزایده ساختمان مساحت 338.95متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007014/مزایده-ساختمان-مسکونی-بخش-چهارده-مراغه-نوبت-اول'>مزایده ساختمان مسکونی بخش چهارده مراغه نوبت اول / مزایده,مزایده ساختمان مسکونی بخش چهارده مراغه نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007017/مزایده-منزل-مسکونی-پلاک-34-فرعی-بخش-دو'>مزایده منزل مسکونی پلاک 34 فرعی بخش دو  / مزایده,مزایده منزل مسکونی پلاک 34 فرعی بخش دو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007018/مزایده-فروش-میز-غذاخوری-شش-نفره-چوبی-و-صندلی--'>مزایده فروش میز غذاخوری شش نفره چوبی و صندلی... / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش میز غذاخوری شش نفره چوبی و صندلی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007020/مزایده-یک-عدد-دستگاه-قندشکن'>مزایده یک عدد دستگاه قندشکن  / آگهی مزایده اموال منقول,مزایده یک عدد دستگاه قندشکن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007021/مزایده-باغ-مساحت-2324مترمربع-نوبت-اول'>مزایده باغ مساحت 2324مترمربع نوبت اول  / مزایده,مزایده باغ مساحت 2324مترمربع نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007022/مزایده-پلاک-صفر-فرعی-بخش-یک-ثبت-قم-نوبت-اول'>مزایده پلاک صفر فرعی بخش یک ثبت قم نوبت اول / مزایده,مزایده پلاک صفر فرعی بخش یک ثبت قم نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007023/مزایده-تعداد-۱۷۳-دستگاه-چوب-هاکی'>مزایده تعداد ۱۷۳ دستگاه چوب هاکی  / مزایده ,مزایده تعداد ۱۷۳ دستگاه چوب هاکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007024/مزایده-عمومی-بهره-برداری-از-پارکینگ-روباز-و---(نوبت-دوم)'>مزایده عمومی بهره برداری از پارکینگ روباز و ... (نوبت دوم) / مزایده عمومی بهره برداری از پارکینگ روباز و ... (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007026/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-زانتیا'>مزایده یک دستگاه خودرو زانتیا  / مزایده ,مزایده یک دستگاه خودرو زانتیا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007027/مزایده-بهره-برداری-از-تابلوهای-تبلیغاتی'>مزایده بهره برداری از تابلوهای تبلیغاتی  / مزایده , مزایده بهره برداری از تابلوهای تبلیغاتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007028/مزایده-فروش-لوازم-راکد-سنواتی-و-چاپر-و-انواع-تراکتور-و-انواع-دستگاه-های-نشاکار'>مزایده فروش لوازم راکد سنواتی و چاپر و انواع تراکتور و انواع دستگاه های نشاکار / آگهی مزایده، مزایده فروش لوازم راکد سنواتی و چاپر و انواع تراکتور و انواع دستگاه های نشاکار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007029/مزایده-یک-دستگاه-خودرو'>مزایده یک دستگاه خودرو  / مزایده ,مزایده یک دستگاه خودرو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007030/مزایده-فروش-وسایل-اسقاطی-ویلاهای-خود-نوبت-دوم'>مزایده فروش وسایل اسقاطی ویلاهای خود  نوبت دوم / مزایده ، مزایده فروش وسایل اسقاطی ویلاهای خود  نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007031/مزایده-فروش-تعدادی-از-املاک-مازاد-نقد-و-اقساط'>مزایده فروش تعدادی از املاک مازاد نقد و اقساط  / مزایده,مزایده فروش تعدادی از املاک مازاد نقد و اقساط </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007032/مزایده-فروش-آهن-آلات-ضایعاتی'>مزایده فروش آهن آلات ضایعاتی / آگهی مزایده , مزایده فروش آهن آلات ضایعاتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007033/مزایده-لوازم-یدکی-اتومبیل'>مزایده لوازم یدکی اتومبیل  / مزایده ,مزایده لوازم یدکی اتومبیل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007034/مزایده-تعدادی-از-غرفه-ها-و-فضاهای-تجاری-خود-را-با-کاربری-های-مختلف'>مزایده تعدادی از غرفه ها و فضاهای تجاری خود را با کاربری های مختلف / مزایده , مزایده تعدادی از غرفه ها و فضاهای تجاری خود را با کاربری های مختلف</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007035/مزایده-پلاکهای-14067-و-14068-و-14069-فرعی'>مزایده پلاکهای 14067 و 14068 و 14069 فرعی  / مزایده,مزایده پلاکهای 14067 و 14068 و 14069 فرعی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007036/مزایده-پلاک-ثبتی-شماره-دو-فرعی-از-767-اصلی-نوبت-دوم'>مزایده پلاک ثبتی شماره دو فرعی از 767 اصلی نوبت دوم / مزایده,مزایده پلاک ثبتی شماره دو فرعی از 767 اصلی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007037/مزایده-یک-دستگاه-سواری-پژو-GLX'>مزایده یک دستگاه سواری پژو GLX / مزایده ,مزایده یک دستگاه سواری پژو GLX</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007038/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-پژو-پارس'>مزایده یک دستگاه خودروی پژو پارس / مزایده یک دستگاه خودروی پژو پارس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007041/مزایده-فروش-زمین-مساحت-1700متر'>مزایده فروش زمین مساحت 1700متر  / مزایده,مزایده فروش زمین مساحت 1700متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007042/مزایده-خودروی-سواری-پژو-پارس-مدل-1395'>مزایده خودروی سواری پژو پارس مدل 1395 / مزایده, مزایده خودروی سواری پژو پارس مدل 1395</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007044/تجدید-مزایده-فروش-ادوات-کشاورزی-مستعمل-و-خارج-از-رده-و-اسقاطی--نوبت-دوم'>تجدید مزایده فروش ادوات کشاورزی مستعمل و خارج از رده و اسقاطی... نوبت دوم / تجدید مزایده ,تجدید مزایده فروش ادوات کشاورزی مستعمل و خارج از رده و اسقاطی... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007045/مزایده-فروش-املاک'>مزایده فروش املاک / آگهی مزایده عمومی، مزایده فروش املاک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007046/مزایده-یکباب-مرغداری-مساحت-5000متر'>مزایده یکباب مرغداری مساحت 5000متر  / مزایده,مزایده یکباب مرغداری مساحت 5000متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007048/مزایده-جهت-راه-اندازی-و-بهره-برداری-به-شکل-کیلینیک-خدمات-شنوایی-سنجی-96-10-04'>مزایده جهت راه اندازی و بهره برداری به شکل کیلینیک خدمات شنوایی سنجی 96.10.04 / آگهی مزایده عمومی,  مزایده جهت راه اندازی و بهره برداری به شکل کیلینیک خدمات شنوایی سنجی - 96.10.04</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007049/مزایده-سه-عدد-تابلو-تبلیغاتی'>مزایده سه عدد تابلو تبلیغاتی / مزایده , مزایده سه عدد تابلو تبلیغاتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007050/مزایده-ششدانگ-واحد-تجاری-مساحت-کل-37-4متر'>مزایده ششدانگ واحد تجاری مساحت کل 37.4متر / مزایده,مزایده ششدانگ واحد تجاری مساحت کل 37.4متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007051/مزایده-ششدانگ-منزل-مسکونی-مساحت-106-5متر'>مزایده ششدانگ منزل مسکونی مساحت 106.5متر / مزایده,مزایده ششدانگ منزل مسکونی مساحت 106.5متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007053/مزایده-ششدانگ-زمین-مشتمل-بر-خانه-304-20متر'>مزایده ششدانگ زمین مشتمل بر خانه 304.20متر  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مشتمل بر خانه 304.20متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007054/مزایده-موتورسیکلت-رادیسون-مدل-1391'>مزایده موتورسیکلت رادیسون مدل 1391 / مزایده, مزایده موتورسیکلت رادیسون مدل 1391</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007055/مزایده-فروش-یخچال-فریزر-و--'>مزایده فروش یخچال فریزر و .. / مزایده,مزایده فروش یخچال فریزر و ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007056/مزایده-شش-دستگاه-خودرو-برقی-ویژه-مجتمع-گردشگری-نوبت-دوم'>مزایده شش دستگاه خودرو برقی ویژه مجتمع گردشگری- نوبت دوم  / آگهی مزایده اموال منقول,مزایده شش دستگاه خودرو برقی ویژه مجتمع گردشگری - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007059/مزایده-فروش-دو-قطعه-زمین-146-5-و-224متر'>مزایده فروش دو قطعه زمین 146.5 و 224متر  / مزایده,مزایده فروش دو قطعه زمین 146.5 و 224متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007060/مزایده-دو-عدد-تانکر--'>مزایده دو عدد تانکر ... / مزایده, مزایده دو عدد تانکر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007061/مزایده-اجاره-زمین-جهت-استقرار-کانکس--نوبت-دوم'>مزایده اجاره زمین جهت استقرار کانکس - نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی , مزایده اجاره زمین جهت استقرار کانکس - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007063/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-116-متر'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 116 متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 116 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007065/مزایده-فروش-یک-دستگاه-سواری-پراید'>مزایده فروش یک دستگاه سواری پراید / مزایده,مزایده فروش یک دستگاه سواری پراید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007066/مزایده-فروش-املاک-مازاد-و-تملیکی-در-شهرستان-ها-نوبت-دوم'>مزایده فروش املاک مازاد و تملیکی در شهرستان ها نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش املاک مازاد و تملیکی در شهرستان ها نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007067/مزایده-فروش-سیم-مسی-اسقاط--خودروهای-مستعمل-و----نوبت-دوم'>مزایده فروش سیم مسی اسقاط ، خودروهای مستعمل و ... ، نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی یک مرحله ای , مزایده فروش سیم مسی اسقاط ، خودروهای مستعمل و ... ، نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007069/مزایده-دو-قطعه-زمین-مزروعی-اموال-غیرمنقول'>مزایده دو قطعه زمین مزروعی اموال غیرمنقول  / مزایده,مزایده دو قطعه زمین مزروعی اموال غیرمنقول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007070/مزایده-فروش-تعدادی-لوازم-اسقاطی-و-از-رده-خارج'>مزایده فروش تعدادی لوازم اسقاطی و از رده خارج / مزایده,مزایده فروش تعدادی لوازم اسقاطی و از رده خارج</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007071/مزایده-تمامی-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-260-متر'>مزایده تمامی ششدانگ یکباب خانه مساحت 260 متر / مزایده,مزایده تمامی ششدانگ یکباب خانه مساحت 260 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007072/مزایده-فروش-ضایعات-غیر-تولیدی'>مزایده فروش ضایعات غیر تولیدی / آگهی مزایده, مزایده فروش ضایعات غیر تولیدی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007074/فراخوان-تعدادی-از-مراکز-خود-اشتغالی-و-کارگاه-های-آموزشی--'>فراخوان تعدادی از مراکز خود اشتغالی و کارگاه های آموزشی ...  / آگهی فراخوان عمومی، فراخوان تعدادی از مراکز خود اشتغالی و کارگاه های آموزشی ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007075/مزایده-اعیانی-ششدانگ-پلاک-13569-فرعی-246-23متر'>مزایده اعیانی ششدانگ پلاک 13569 فرعی 246.23متر / مزایده,مزایده اعیانی ششدانگ پلاک 13569 فرعی 246.23متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007076/مزایده-بهره-برداری-از-غرفه-چاپ-و-تکثیر--'>مزایده بهره برداری از غرفه چاپ و تکثیر ... / مزایده عمومی, مزایده بهره برداری از غرفه چاپ و تکثیر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007077/مزایده-اجاره-محل-بوفه-بیمارستان--نوبت-دوم'>مزایده اجاره محل بوفه بیمارستان - نوبت دوم / آگهی اجاره، مزایده اجاره محل بوفه بیمارستان - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007079/مزایده-ملک-مسکونی-مساحت-عرصه-120-متر'>مزایده ملک مسکونی مساحت عرصه 120 متر / مزایده,مزایده ملک مسکونی مساحت عرصه 120 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007080/مزایده-واگذاری-عواید-حاصل-از-کشتارگاه-و-پارکبانی-نوبت-دوم'>مزایده واگذاری عواید حاصل از کشتارگاه و پارکبانی نوبت دوم / آگهی مزایده, مزایده واگذاری عواید حاصل از کشتارگاه و پارکبانی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007081/مزایده-فروش-یکدستگاه-خودروی-سواری-گرایده-نوبت-دوم'>مزایده فروش یکدستگاه خودروی سواری گرایده نوبت دوم  / آگهی مزایده , مزایده فروش یکدستگاه خودروی سواری گرایده نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007082/مزایده-صدور-دو-مجوز-تاسیس-آژانس-نوبت-دوم'>مزایده صدور دو مجوز تاسیس آژانس -نوبت دوم / آگهی مزایده , مزایده صدور دو مجوز تاسیس آژانس -نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007083/مزایده-فروش-تعداد-1609-سهم-از-سهام-شرکت'>مزایده فروش تعداد 1609 سهم از سهام شرکت / مزایده,مزایده فروش تعداد 1609 سهم از سهام شرکت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007084/مزایده-ملک-تحت-پلاک-1175-بخش-سه-فارس'>مزایده ملک تحت پلاک 1175 بخش سه فارس  / مزایده,مزایده ملک تحت پلاک 1175 بخش سه فارس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007086/مزایده-فروش-یک-خط-تلفن-همراه'>مزایده فروش یک خط تلفن همراه / آگهی مزایده , مزایده فروش یک خط تلفن همراه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007087/مزایده-سه-دانگ-از-ششدانگ-ملک-عرصه-223-18متر'>مزایده سه دانگ از ششدانگ ملک عرصه 223.18متر  / مزایده,مزایده سه دانگ از ششدانگ ملک عرصه 223.18متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007089/مزایده-تعدادی-از-خودروهای-کارکرده'>مزایده تعدادی از خودروهای کارکرده / مزایده عمومی,مزایده  تعدادی از خودروهای کارکرده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007094/مزایده-تعدادی-صندلی-غذاخوری'>مزایده تعدادی صندلی غذاخوری  / اگهی مزایده , مزایده تعدادی صندلی غذاخوری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007095/مزایده-فروش-املاک-مازاد-بانک-قوامین-نقد-اقساط'>مزایده فروش املاک مازاد بانک قوامین نقد اقساط  / مزایده,مزایده فروش املاک مازاد بانک قوامین نقد اقساط </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007097/مزایده-یک-دستگاه-اره-نواری-برش-فولادی'>مزایده یک دستگاه اره نواری برش فولادی  / آگهی مزایده اموال منقول, مزایده یک دستگاه اره نواری برش فولادی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007098/مزایده-دو-قطعه-زمین-مساحت-203-25متر-تجدید'>مزایده دو قطعه زمین مساحت 203.25متر تجدید / مزایده,مزایده دو قطعه زمین مساحت 203.25متر تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007099/مزایده-اجاره-دو-دستگاه-مینی-بوس--نوبت-دوم-چاپ-دوم'>مزایده اجاره دو دستگاه مینی بوس - نوبت دوم چاپ دوم / آگهی مزایده , مزایده اجاره دو دستگاه مینی بوس - نوبت دوم چاپ دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007103/مزایده-کولر-گازی'>مزایده کولر گازی  / اگهی مزایده , مزایده کولر گازی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007104/مزایده-پلاکهای-ثبتی-10413-162-غیرمنقول'>مزایده پلاکهای ثبتی 10413/162 غیرمنقول / مزایده,مزایده پلاکهای ثبتی 10413/162 غیرمنقول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007107/مزایده-فروش-یک-دستگاه-تولید-نواربهداشتی-و-دستمال-کاغذی'>مزایده فروش یک دستگاه تولید نواربهداشتی و دستمال کاغذی / مزایده,مزایده فروش یک دستگاه تولید نواربهداشتی و دستمال کاغذی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007108/مزایده-مغازه-تجاری-مساحت-40-25متر-نوبت-اول'>مزایده مغازه تجاری مساحت 40.25متر نوبت اول / مزایده,مزایده مغازه تجاری مساحت 40.25متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007110/مزایده-یک-دستگاه-خط-پنبه-پاکت-کنی'>مزایده یک دستگاه خط پنبه پاکت کنی / مزایده یک دستگاه خط پنبه پاکت کنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007111/مزایده-فروش-سری-کامل-مبل-لوکس-میلانو'>مزایده فروش سری کامل مبل لوکس میلانو / مزایده,مزایده فروش سری کامل مبل لوکس میلانو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007112/مزایده-ششدانگ-خانه-مسکونی-بخش-دو-ارومیه'>مزایده ششدانگ خانه مسکونی بخش دو ارومیه / مزایده,مزایده ششدانگ خانه مسکونی بخش دو ارومیه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007116/مزایده-یک-دستگاه-ملک-مسکونی-بخش-سه-سنندج-نوبت-دوم'>مزایده یک دستگاه ملک مسکونی بخش سه سنندج نوبت دوم  / مزایده,مزایده یک دستگاه ملک مسکونی بخش سه سنندج نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007117/آگهی-مزایده-کیسه-سفید-دسته-دار--لیوان-شیشه-ای'>آگهی مزایده کیسه سفید دسته دار - لیوان شیشه ای  / اگهی مزایده , آگهی مزایده کیسه سفید دسته دار - لیوان شیشه ای </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007118/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-سمند'>مزایده یک دستگاه خودرو سمند / آگهی مزایده، مزایده یک دستگاه خودرو سمند</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007119/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-500-متر-کاربری-زراعی'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 500 متر کاربری زراعی / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 500 متر کاربری زراعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007120/مزایده-خورو-سواری-هیوندای'>مزایده خورو سواری هیوندای  / مزایده اموال منقول,مزایده خورو سواری هیوندای </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007121/مزایده-اجاره-یکباب-مغازه-به-مساحت-12-متر-مربع'>مزایده اجاره یکباب مغازه به مساحت 12 متر مربع  / آگهی مزایده، مزایده اجاره یکباب مغازه به مساحت 12 متر مربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007122/مزایده-ملک-مساحت-عرصه-139-24-متر-مرحله-اول'>مزایده ملک مساحت عرصه 139.24 متر مرحله اول  / مزایده,مزایده ملک مساحت عرصه 139.24 متر مرحله اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007124/تجدید-مزایده-اجاره-محل-استقرار-غرفه-تنقلات-بوستان-یاسمن'>تجدید مزایده اجاره محل استقرار غرفه تنقلات بوستان یاسمن / آگهی تجدید مزایده, مزایده اجاره محل استقرار غرفه تنقلات بوستان یاسمن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007125/مزایده-واگذاری-املاک-مازاد-بر-نیاز'>مزایده واگذاری املاک مازاد بر نیاز / مزایده, مزایده واگذاری املاک مازاد بر نیاز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007126/مزایده-ملک-مساحت-549-96متر-نوبت-اول'>مزایده ملک مساحت 549.96متر نوبت اول  / مزایده,مزایده ملک مساحت 549.96متر نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007127/مزایده-پلاک-ثبتی-سابقا-مرغداری-عرصه-9895-28متر'>مزایده پلاک ثبتی سابقا مرغداری عرصه 9895.28متر  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی سابقا مرغداری عرصه 9895.28متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007130/مزایده-حضوری-فروش-خودرو'>مزایده حضوری فروش خودرو  / آگهی مزایده حضوری , مزایده حضوری فروش خودرو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007131/مزایده-اموال-منقول-و-ماشین-آلات-واحد-تغلیظ--'>مزایده اموال منقول و ماشین آلات، واحد تغلیظ ... / مزایده,مزایده اموال منقول و ماشین آلات، واحد تغلیظ ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007133/مزایده-اجاره-مغازه-و-سالن--'>مزایده اجاره مغازه و سالن ... / مزایده, مزایده اجاره مغازه و سالن ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007137/مزایده-ملک-مساحت-187-68متر'>مزایده ملک مساحت 187.68متر / مزایده,مزایده ملک مساحت 187.68متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007139/مزایده-فروش-یک-دستگاه-آردی-رنگ-توسی'>مزایده فروش یک دستگاه آردی رنگ توسی / مزایده,مزایده فروش یک دستگاه آردی رنگ توسی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007140/مزایده-فروش-25-قطعه-زمین-مساحت143173-93متر-نوبت-دوم'>مزایده فروش 25 قطعه زمین مساحت143173.93متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش 25 قطعه زمین مساحت143173.93متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007141/مزایده-داروخانه-بیمارستان-حضرت-ولی-عصر-(عج)-اقلید'>مزایده داروخانه بیمارستان حضرت ولی عصر (عج) اقلید  / آگهی مزایده عمومی، مزایده داروخانه بیمارستان حضرت ولی عصر (عج) اقلید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007142/مزایده-اجاره-یکباب-انباری-یا-مغازه'>مزایده اجاره یکباب انباری یا مغازه / آگهی مزایده، مزایده اجاره یکباب انباری یا مغازه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007144/مزایده-یک-دستگاه-دیزل-ژنراتور-6-سیلندر'>مزایده یک دستگاه دیزل ژنراتور 6 سیلندر  / مزایده,مزایده یک دستگاه دیزل ژنراتور 6 سیلندر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007146/مزایده-یک-دانگ-از-ششدانگ-پلاک-ثبتی-بخش-هفت-زنجان-نوبت-اول'>مزایده یک دانگ از ششدانگ پلاک ثبتی بخش هفت زنجان نوبت اول / مزایده,مزایده یک دانگ از ششدانگ پلاک ثبتی بخش هفت زنجان نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007147/مزایده-یک-دستاه-خودروی-پژو-405-مدل-83'>مزایده یک دستاه خودروی پژو 405 مدل 83 / مزایده عمومی, مزایده یک دستاه خودروی پژو 405 مدل 83</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007148/مزایده-واگذاری-یک-باب-مغازه-تحت-شماره-214---مرحله-دوم'>مزایده  واگذاری یک باب مغازه تحت شماره 214 ... مرحله دوم / مزایده,مزایده  واگذاری یک باب مغازه تحت شماره 214 ... مرحله دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007149/استعلام-قیمت-واگذاری-بوفه-(فروشگاه)'>استعلام قیمت واگذاری بوفه (فروشگاه) / استعلام قیمت واگذاری بوفه (فروشگاه)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007150/مزایده-فروش-یکدستگاه-خودرو-سمند-مدل-1396'>مزایده فروش یکدستگاه خودرو سمند مدل 1396 / آگهی مزایده , مزایده فروش یکدستگاه خودرو سمند مدل 1396</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007153/مزایده-منزل-مسکونی-بخش-شش-بردسکن-نوبت-اول'>مزایده منزل مسکونی بخش شش بردسکن نوبت اول / مزایده,مزایده منزل مسکونی بخش شش بردسکن نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007154/مزایده-واگذاری-بوفه-شماره-6--نوبت-دوم'>مزایده واگذاری بوفه شماره 6 - نوبت دوم / مزایده,مزایده واگذاری بوفه شماره 6 - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007158/مزایده-سهام'>مزایده سهام  / آگهی مزایده، مزایده سهام</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007159/مزایده-ملک-مساحت-عرصه-749-73مترمربع'>مزایده ملک مساحت عرصه 749.73مترمربع  / مزایده,مزایده ملک مساحت عرصه 749.73مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007161/مزایده-خودرو-پژو-405--'>مزایده خودرو پژو 405 ... / مزایده,مزایده خودرو پژو 405 ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007165/مزایده-فروش-تعداد-11-واحد-خانه-سازمانی-و-یکباب-انباری'>مزایده فروش تعداد 11 واحد خانه سازمانی و یکباب انباری  / مزایده,مزایده فروش تعداد 11 واحد خانه سازمانی و یکباب انباری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007166/آگهی-مزایده-عمومی-بهره-برداری-از-جایگاه-گاز-فشرده-طبیعی-(cng)؟'>آگهی مزایده عمومی بهره برداری از جایگاه گاز فشرده طبیعی (cng)؟ / آگهی مزایده عمومی بهره برداری از جایگاه گاز فشرده طبیعی (cng)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007167/مزایده-300-عدد-قطعات-ریخته-گری-فولادی'>مزایده 300 عدد قطعات ریخته گری فولادی / مزایده,مزایده 300 عدد قطعات ریخته گری فولادی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007168/مزایده-نیم-طبقه-چهارم-یک-ساختمان-آپارتمانی-مساحت-مفید-47-متر'>مزایده نیم طبقه چهارم یک ساختمان آپارتمانی مساحت مفید 47 متر / مزایده,مزایده نیم طبقه چهارم یک ساختمان آپارتمانی مساحت مفید 47 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007169/مزایده-سواری-پژو-206--'>مزایده سواری پژو 206 ... / مزایده,مزایده سواری پژو 206 ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007171/مزایده-ماشین-آلات-بعضا-مستعمل-جهت-تولید-پانل-مرحله-دوم'>مزایده ماشین آلات بعضا مستعمل جهت تولید پانل مرحله دوم / آگهی مزایده عمومی,مزایده ماشین آلات بعضا مستعمل جهت تولید پانل مرحله دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007175/مزایده-پلاک-ثبتی-آپارتمان-مساحت-37-34متر'>مزایده پلاک ثبتی آپارتمان مساحت 37.34متر  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی آپارتمان مساحت 37.34متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007177/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-280-متر-مرحله-اول'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 280 متر مرحله اول  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 280 متر مرحله اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007179/مزایده-پلاک-8-1434-بخش-دو-ثبت-بندرگز-مرحله-اول'>مزایده پلاک 8/1434 بخش دو ثبت بندرگز مرحله اول / مزایده,مزایده پلاک 8/1434 بخش دو ثبت بندرگز مرحله اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007182/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-29-13متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 29.13متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 29.13متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007183/مزایده-موتور-جوش-دینیو'>مزایده موتور جوش دینیو / آگهی مزایده, مزایده موتور جوش دینیو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007184/مزایده-ششدانگ-منزل-مسکونی-عرصه-379-69متر'>مزایده ششدانگ منزل مسکونی عرصه 379.69متر / مزایده,مزایده ششدانگ منزل مسکونی عرصه 379.69متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007188/مزایده-ملک-بخش-4-ارومیه-نوبت-اول'>مزایده ملک بخش 4 ارومیه نوبت اول / مزایده,مزایده ملک بخش 4 ارومیه نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007192/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-10116-69متر-نوبت-دوم'>مزایده پلاک ثبتی مساحت 10116.69متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت 10116.69متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007199/مزایده-فروش-زمین-فاقد-اعیانی-مساحت-118-20متر'>مزایده فروش زمین فاقد اعیانی مساحت 118.20متر / مزایده,مزایده فروش زمین فاقد اعیانی مساحت 118.20متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007205/مزایده-ششدانگ-مالکیت-یکباب-دکان-بخش-شش-گیلان'>مزایده ششدانگ مالکیت یکباب دکان بخش شش گیلان / مزایده,مزایده ششدانگ مالکیت یکباب دکان بخش شش گیلان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007206/مزایده-واگذاری-راهبری-و-بهره-برداری-از-خطوط-پردازش-پسماند--'>مزایده واگذاری راهبری و بهره برداری از خطوط پردازش پسماند.... / مزایده, مزایده واگذاری راهبری و بهره برداری از خطوط پردازش پسماند....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007211/مزایده-ملک-بخش-5-اصفهان'>مزایده ملک بخش 5 اصفهان  / مزایده,مزایده ملک بخش 5 اصفهان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007216/مزایده-خانه-مسکونی-عرصه-306-متر'>مزایده خانه مسکونی عرصه 306 متر  / مزایده,مزایده خانه مسکونی عرصه 306 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007221/مزایده-یک-دستگاه-وکیوم-یک-دستگاه-ریکاوری---نوبت-دوم'>مزایده یک دستگاه وکیوم، یک دستگاه ریکاوری... - نوبت دوم  / مزایده , مزایده یک دستگاه وکیوم، یک دستگاه ریکاوری... - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007222/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مسکونی-یک-خوابه'>مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی یک خوابه  / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی یک خوابه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007224/مزایده-محل-جز-اراضی-دیم-روستای-هرزند-مساحت8121-28متر'>مزایده محل جز اراضی دیم روستای هرزند مساحت8121.28متر / مزایده,مزایده محل جز اراضی دیم روستای هرزند مساحت8121.28متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007228/مزایده-دو-باب-مغازه-تجدید-اموال-غیرمنقول'>مزایده دو باب مغازه تجدید اموال غیرمنقول / مزایده,مزایده دو باب مغازه تجدید اموال غیرمنقول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007230/مزایده-سه-دانگ-از-پلاک-ثبتی-2086-1454-بخش-چهار'>مزایده سه دانگ از پلاک ثبتی 2086/1454 بخش چهار / مزایده,مزایده سه دانگ از پلاک ثبتی 2086/1454 بخش چهار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007233/مزایده-دو-رقبه-املاک-عرصه-583-20-و-175-80متر'>مزایده دو رقبه املاک عرصه 583.20 و 175.80متر  / مزایده,مزایده دو رقبه املاک عرصه 583.20 و 175.80متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007236/مزایده-ملک-مساحت-288-52متر-نوبت-اول'>مزایده ملک مساحت 288.52متر نوبت اول / مزایده,مزایده ملک مساحت 288.52متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007241/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-بخش-5-ارومیه-نوبت-اول'>مزایده ششدانگ یکباب خانه بخش 5 ارومیه نوبت اول / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه بخش 5 ارومیه نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007243/مزایده-سه-دانگ-از-پلاک-ثبتی-2086-1452-بخش-4-شیراز'>مزایده سه دانگ از پلاک ثبتی 2086/1452 بخش 4 شیراز  / مزایده,مزایده سه دانگ از پلاک ثبتی 2086/1452 بخش 4 شیراز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007246/مزایده-فروش-5-قطعه-زمین-کاربری-تجاری'>مزایده فروش 5 قطعه زمین کاربری تجاری  / مزایده,مزایده فروش 5 قطعه زمین کاربری تجاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007252/مزایده-دو-دانگ-و-یک-چهارم-از-منزل-مسکونی-و-باغ'>مزایده دو دانگ و یک چهارم از منزل مسکونی و باغ  / مزایده,مزایده دو دانگ و یک چهارم از منزل مسکونی و باغ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007259/مزایده-ملک-مساحت-عرصه-322-3متر-نوبت-اول'>مزایده ملک مساحت عرصه 322.3متر نوبت اول  / مزایده,مزایده ملک مساحت عرصه 322.3متر نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007260/مزایده-زمین-زراعی-مساحت-125-متر'>مزایده زمین زراعی مساحت 125 متر / مزایده,مزایده زمین زراعی مساحت 125 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007263/مزایده-فروش-مواد-حاصل-از-بوجاری-بذور-گندم'>مزایده فروش مواد حاصل از بوجاری بذور گندم / مزایده, مزایده فروش مواد حاصل از بوجاری بذور گندم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007265/مزایده-فروش-12-مورد-املاک-مازاد-و-تملیکی'>مزایده فروش 12 مورد املاک مازاد و تملیکی  / مزایده,مزایده فروش 12 مورد املاک مازاد و تملیکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007268/مزایده-یک-دستگاه-سواری-پراید-تاکسی'>مزایده یک دستگاه سواری پراید تاکسی / مزایده,مزایده  یک دستگاه سواری پراید تاکسی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007277/مزایده-فروش-املاک-استان-گلستان'>مزایده فروش املاک استان گلستان  / مزایده,مزایده فروش املاک استان گلستان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007287/استعلام-واگذاری-خدمات-داروخانه'>استعلام واگذاری خدمات داروخانه / استعلام، استعلام واگذاری خدمات داروخانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007292/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-230-متر'>مزایده پلاک ثبتی مساحت 230 متر  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت 230 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007297/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-طبقه-سه-بخش-چهارده-ثبت-اصفهان'>مزایده ششدانگ آپارتمان طبقه سه بخش چهارده ثبت اصفهان  / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان طبقه سه بخش چهارده ثبت اصفهان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007301/مزایده-تمامت-ششدانگ-پلاک-ثبتی-337-فرعی-بخش-چهارده'>مزایده تمامت ششدانگ پلاک ثبتی 337 فرعی بخش چهارده / مزایده,مزایده تمامت ششدانگ پلاک ثبتی 337 فرعی بخش چهارده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007306/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-186-متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 186 متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 186 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007311/مزایده-آپارتمان-مساحت-163-85متر-قطعه-سه'>مزایده آپارتمان مساحت 163.85متر قطعه سه  / مزایده,مزایده آپارتمان مساحت 163.85متر قطعه سه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007313/مزایده-فروش-66-قلم-تجهیزات-اسقاط--'>مزایده فروش 66 قلم تجهیزات اسقاط... / آگهی مزایده، مزایده فروش 66 قلم تجهیزات اسقاط...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007317/مزایده-کارگاه-بخش-نوزده-ثبتی-اصفهان'>مزایده کارگاه بخش نوزده ثبتی اصفهان / مزایده,مزایده کارگاه بخش نوزده ثبتی اصفهان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007322/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-351متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 351متر  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 351متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007326/مزایده-آپارتمان-طبقه-سه-85-48متر'>مزایده آپارتمان طبقه سه 85.48متر / مزایده,مزایده آپارتمان طبقه سه 85.48متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007331/مزایده-فروش-محل-عرصه-و-اعیان-و-حق-امتیازهای-مربوطه-شرکت'>مزایده فروش محل عرصه و اعیان و حق امتیازهای مربوطه شرکت  / مزایده,مزایده فروش محل عرصه و اعیان و حق امتیازهای مربوطه شرکت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007333/مزایده-آپارتمان-شش-واحدی-بخش-دوازده'>مزایده آپارتمان شش واحدی بخش دوازده  / مزایده,مزایده آپارتمان شش واحدی بخش دوازده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007334/مزایده-فروش-چای-سنواتی'>مزایده فروش چای سنواتی / مزایده فروش چای سنواتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007338/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-591متر-مرحله-اول'>مزایده پلاک ثبتی مساحت 591متر مرحله اول / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت 591متر مرحله اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007339/مزایده-واگذاری-به-اجاره-زمین-زراعی'>مزایده واگذاری به اجاره زمین زراعی /  آگهی مزایده, مزایده واگذاری به اجاره زمین زراعی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007349/مزایده-فروش-22-پلاک-زمین-مسکونی'>مزایده فروش 22 پلاک زمین مسکونی  / مزایده,مزایده فروش 22 پلاک زمین مسکونی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007357/مزایده-پلاک-ثبتی-452-فرعی-از-یازده-اصلی-نوبت-دوم'>مزایده پلاک ثبتی 452 فرعی از یازده اصلی نوبت دوم  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 452 فرعی از یازده اصلی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007369/مزایده-ششدانگ-زمین-جای-خانه-قطعه-58-تفکیکی'>مزایده ششدانگ زمین جای خانه قطعه 58 تفکیکی / مزایده,مزایده ششدانگ زمین جای خانه قطعه 58 تفکیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007378/مزایده-20-ساعت-آب-و-دو-هکتار-از-اراضی'>مزایده 20 ساعت آب و دو هکتار از اراضی / مزایده,مزایده 20 ساعت آب و دو هکتار از اراضی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007386/مزایده-ششدانگ-تعمیرگاه-و-انباری-بخش-15-تبریز'>مزایده ششدانگ تعمیرگاه و انباری بخش 15 تبریز / مزایده,مزایده ششدانگ تعمیرگاه و انباری بخش 15 تبریز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007396/مزایده-آهن-آلات-و-آلومینیوم-و-پلاستیک-pvc'>مزایده آهن آلات و آلومینیوم و پلاستیک pvc / مزایده, مزایده آهن آلات و آلومینیوم و پلاستیک pvc</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007401/مزایده-واگذاری-محل-تابلوهای-استند-تبلیغاتی-سطح-شهر--'>مزایده واگذاری محل تابلوهای استند تبلیغاتی سطح شهر... / مزایده, مزایده واگذاری محل تابلوهای استند تبلیغاتی سطح شهر...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007459/مزایده-رهن-و-اجاره-واحدهای-تجاری--'>مزایده رهن و اجاره واحدهای تجاری ... / مزایده, مزایده رهن و اجاره واحدهای تجاری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007524/مزایده-واگذاری-مجموعه-تالار-پذیرایی'>مزایده واگذاری مجموعه تالار پذیرایی  / آگهی مزایده , مزایده واگذاری مجموعه تالار پذیرایی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007547/استعلام-چیلر'>استعلام چیلر  / استعلام ,استعلام چیلر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007548/اصلاحیه-مناقصه-الکترو-پمپ-شناور'>اصلاحیه مناقصه الکترو پمپ شناور / مناقصه عمومی , مناقصه الکترو پمپ شناور...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007549/استعلام-دستمال-تنظیف'>استعلام دستمال تنظیف / استعلام , استعلام دستمال تنظیف</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007550/مزایده-ششدانگ-اپارتمان-مساحت-29-13متر-مال-غیرمنقول-مرحله-یک'>مزایده ششدانگ اپارتمان مساحت 29.13متر مال غیرمنقول مرحله یک / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان مساحت 29.13متر مال غیرمنقول مرحله یک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007551/مناقصه-تعویض-سقف-انبار-کل'>مناقصه تعویض سقف انبار کل  / مناقصه , مناقصه تعویض سقف انبار کل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007552/استعلام-بیس-میانی-سرند-چغارت-و--'>استعلام بیس میانی سرند چغارت و ...  / استعلام بهاء , استعلام بیس میانی سرند چغارت و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007553/استعلام-خرید-یک-دستگاه-پرینتر-چند-کاره'>استعلام خرید یک دستگاه پرینتر چند کاره / استعلام,استعلام خرید یک دستگاه پرینتر چند کاره</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007554/استعلام-انجام-عملیات-تقسیم-و-توزیع-آب'>استعلام انجام عملیات تقسیم و توزیع آب / استعلام , استعلام انجام عملیات تقسیم و توزیع آب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007555/مزایده-واگذاری-مخازن-سد'>مزایده واگذاری مخازن سد  / مزایده, مزایده واگذاری مخازن سد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007556/استعلام-خدمات'>استعلام خدمات / استعلام,استعلام خدمات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007557/استعلام-اینترنت-دیدیکیت-با-پهنای-باند'>استعلام اینترنت دیدیکیت با پهنای باند  / استعلام, استعلام اینترنت دیدیکیت با پهنای باند </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007558/استعلام-احداث-رمپ-های-ورودی-و-خروجی--'>استعلام احداث رمپ های ورودی و خروجی ... / استعلام , استعلام احداث رمپ های ورودی و خروجی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007559/استعلام-میز-مطالعه'>استعلام میز مطالعه / استعلام,استعلام میز مطالعه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007560/استعلام-​4-دستگاه-gps-و-5-عدد-سوئیچ-شبکه'>استعلام ​4 دستگاه gps و 5 عدد سوئیچ شبکه  / استعلام,استعلام ​4 دستگاه gps و 5 عدد سوئیچ شبکه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007561/استعلام-چاپ-و-تحویل-فرمها-و-مطبوعات'>استعلام چاپ و تحویل فرمها و مطبوعات / استعلام ,استعلام ​چاپ و تحویل فرمها و مطبوعات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007562/استعلام-محفظه-باتری-پست-63-کیلوولت-مراغ'>استعلام محفظه باتری پست 63 کیلوولت مراغ / استعلام , استعلام محفظه باتری پست 63 کیلوولت مراغ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007563/استعلام-اجرای-طرح-هادی-روستای-کریمو'>استعلام اجرای طرح هادی روستای کریمو / استعلام,استعلام اجرای طرح هادی روستای کریمو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007564/استعلام-تجهیزات-رایانه'>استعلام تجهیزات رایانه  / استعلام ,استعلام تجهیزات رایانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007565/استعلام-خرید-5-دستگاه-مانیتور'>استعلام خرید 5 دستگاه مانیتور / استعلام , استعلام خرید 5 دستگاه مانیتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007566/استعلام-لاستیک-ضربه-گیر'>استعلام لاستیک ضربه گیر  / استعلام، استعلام لاستیک ضربه گیر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007567/استعلام-خدمات'>استعلام خدمات / استعلام , استعلام خدمات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007568/استعلام-ایزوگام'>استعلام ایزوگام / استعلام, استعلام ایزوگام</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007569/استعلام-خرید-کابل-opgw-و-یراق-آلات--'>استعلام خرید کابل opgw و یراق آلات ... / استعلام,استعلام خرید کابل opgw و یراق آلات ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007570/استعلام-خرید-یک-دستگاه-ترانس-جریان'>استعلام خرید یک دستگاه ترانس جریان / استعلام , استعلام خرید یک دستگاه ترانس جریان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007571/استعلام-پنیر-خامه-ای-30-گرمی'>استعلام پنیر خامه ای 30 گرمی / استعلام,استعلام پنیر خامه ای 30 گرمی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007572/استعلام-تبلت'>استعلام تبلت / استعلام, استعلام تبلت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007573/استعلام-خرید-کانکس'>استعلام خرید کانکس  / استعلام, استعلام خرید کانکس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007574/استعلام-​تعمیرات-اساسی-جرثقیل-مولتی'>استعلام ​تعمیرات اساسی جرثقیل مولتی / استعلام,استعلام ​تعمیرات اساسی جرثقیل مولتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007575/استعلام-خرید-کانکتور-انشعاب-روشنایی'>استعلام خرید کانکتور انشعاب روشنایی  / استعلام , استعلام خرید کانکتور انشعاب روشنایی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007576/استعلام-پروژه-زیرسازی-محوطه-انبار--'>استعلام پروژه زیرسازی محوطه انبار ... / استعلام,استعلام پروژه زیرسازی محوطه انبار ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007577/استعلام-الکترود-قطر-3-25-میلیمتر'>استعلام الکترود قطر 3/25 میلیمتر / استعلام , استعلام الکترود قطر 3/25 میلیمتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007578/استعلام-میکروفون-و-لوازم-جانبی'>استعلام میکروفون و لوازم جانبی  / استعلام, استعلام میکروفون و لوازم جانبی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007579/استعلام-پالت-چوبی'>استعلام پالت چوبی  / استعلام , استعلام پالت چوبی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007580/استعلام-بنایی-با-سنگ-و-لاشه-و-ملات-سیمان'>استعلام بنایی با سنگ و لاشه و ملات سیمان / استعلام,استعلام بنایی با سنگ و لاشه و ملات سیمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007581/استعلام-تعمیر-آمپلی-فایر-و-دوربین--'>استعلام تعمیر آمپلی فایر و دوربین... / استعلام, استعلام تعمیر آمپلی فایر و دوربین...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007582/استعلام-اسکنر-فوجیتسو-7260'>استعلام اسکنر فوجیتسو 7260     / استعلام , استعلام اسکنر فوجیتسو 7260    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007583/استعلام-شیرات-اهرمی-به-تعداد-44-عدد--'>استعلام شیرات اهرمی به تعداد 44 عدد ... / استعلام,استعلام شیرات اهرمی به تعداد 44 عدد ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007584/استعلام-پارتیشن-بندی'>استعلام پارتیشن بندی  / استعلام, استعلام پارتیشن بندی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007585/استعلام-خرید-لوازم-یدکی-ماشین-آلات'>استعلام خرید لوازم یدکی ماشین آلات / استعلام ,استعلام خرید لوازم یدکی ماشین آلات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007586/استعلام-تابلو-جهت-نمای-گالوانیزه'>استعلام  تابلو جهت نمای گالوانیزه / استعلام,استعلام  تابلو جهت نمای گالوانیزه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007587/استعلام-کنتور-حجمی-هوشمند'>استعلام کنتور حجمی هوشمند / استعلام,استعلام کنتور حجمی هوشمند</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007588/استعلام-سانتریفیوژ'>استعلام سانتریفیوژ  / استعلام , استعلام سانتریفیوژ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007589/استعلام-احیا-و-مرمت-قنات'>استعلام احیا و مرمت قنات  / استعلام , استعلام احیا و مرمت قنات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007590/استعلام-بنایی-با-سنگ-لاشه-ملات-سیمان'>استعلام بنایی با سنگ لاشه ملات سیمان  / استعلام , استعلام بنایی با سنگ لاشه ملات سیمان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007591/استعلام-کشمش-پلویی'>استعلام کشمش پلویی / استعلام,استعلام کشمش پلویی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007592/استعلام-اجرای-طرح-هادی-روستای-چنشت'>استعلام اجرای طرح هادی روستای چنشت / استعلام,استعلام اجرای طرح هادی روستای چنشت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007593/استعلام-آب-رسانی'>استعلام آب رسانی  / استعلام,استعلام آب رسانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007594/استعلام-آند-فدا-شونده'>استعلام آند فدا شونده  / استعلام , استعلام آند فدا شونده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007595/مناقصه-انجام-فعالیت-های-تعمیراتی-مربوط-به-بازدیدهای-دوره-ای--'>مناقصه انجام فعالیت های تعمیراتی مربوط به بازدیدهای دوره ای ... / مناقصه,مناقصه انجام فعالیت های تعمیراتی مربوط به بازدیدهای دوره ای ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007596/مناقصه-اجرای-بخشی-از-شبکه-جمع-آوری-اسلامشهر'>مناقصه اجرای بخشی از شبکه جمع آوری اسلامشهر  / اگهی مناقصه , مناقصه اجرای بخشی از شبکه جمع آوری اسلامشهر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007597/استعلام-کلاه-مخصوص-آتش-نشانی-و--'>استعلام کلاه مخصوص آتش نشانی و ...  / فرم استعلام بها , استعلام کلاه مخصوص آتش نشانی و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007598/استعلام-خرید-اکتیو-پنل-هوشمند'>استعلام خرید اکتیو پنل هوشمند / استعلام , استعلام خرید اکتیو پنل هوشمند</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007599/استعلام-دوربین-MK-2-AXIS-P3225-LV'>استعلام دوربین MK 2 AXIS P3225-LV / استعلام, استعلام دوربین MK 2 AXIS P3225-LV</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007600/استعلام-کاور-و-کابیشن-سازمان-داوطلبان'>استعلام کاور و کابیشن سازمان داوطلبان / استعلام,استعلام کاور و کابیشن سازمان داوطلبان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007601/استعلام-تجهیزات-مصرفی-آزمایشگاهی'>استعلام تجهیزات مصرفی آزمایشگاهی / استعلام , استعلام تجهیزات مصرفی آزمایشگاهی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007602/استعلام-تاسیسات-و-مصالح'>استعلام تاسیسات و مصالح / استعلام ,استعلام تاسیسات و مصالح</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007603/استعلام-آزمون-پیشرفت-تحصیلی-در-دو-مرحله'>استعلام آزمون پیشرفت تحصیلی در دو مرحله  / استعلام , استعلام آزمون پیشرفت تحصیلی در دو مرحله </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007604/استعلام-خرید-خدمات-جهت-بازسازی-اتاق'>استعلام خرید خدمات جهت بازسازی اتاق     / استعلام, استعلام خرید خدمات جهت بازسازی اتاق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007605/استعلام-طراحی--برنامه-نویسی-و-پیاده-ساز'>استعلام طراحی ، برنامه نویسی و پیاده ساز  / استعلام,استعلام طراحی ، برنامه نویسی و پیاده ساز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007606/استعلام-MANUAL-DIAPHRAGM-VALVE-D63-DN50PN10'>استعلام MANUAL DIAPHRAGM VALVE D63 DN50PN10 / استعلام , استعلام MANUAL DIAPHRAGM VALVE D63 DN50PN10</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007607/مناقصه-آب-بندی-سازه-های-شرکت--'>مناقصه آب بندی سازه های شرکت ... / مناقصه,مناقصه آب بندی سازه های شرکت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007608/استعلام-آند-فدا-شونده-کولر-آب'>استعلام آند فدا شونده کولر آب / استعلام , استعلام آند فدا شونده کولر آب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007609/استعلام-انجام-مطالعات-امکان-سنجی'>استعلام انجام مطالعات امکان سنجی  / استعلام, استعلام انجام مطالعات امکان سنجی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007610/استعلام-ماکارانی-700-گرمی'>استعلام ماکارانی 700 گرمی / استعلام,استعلام ماکارانی 700 گرمی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007611/استعلام-بنایی-با-سنگ-لاشه-ملات-سیمان'>استعلام بنایی با سنگ لاشه ملات سیمان  / استعلام , استعلام بنایی با سنگ لاشه ملات سیمان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007612/استعلام-بنایی-با-سنگ-لاشه-ملات-سیمان'>استعلام بنایی با سنگ لاشه ملات سیمان  / استعلام , استعلام بنایی با سنگ لاشه ملات سیمان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007613/مناقصه-معاینات-ادواری-حدود-250-نفر-از-پرسنل'>مناقصه معاینات ادواری حدود 250 نفر از پرسنل  / مناقصه، مناقصه معاینات ادواری حدود 250 نفر از پرسنل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007614/استعلام-شیر-اهرمی-توالتی'>استعلام شیر اهرمی توالتی / استعلام، استعلام شیر اهرمی توالتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007615/استعلام-فریزر-ایستاده-صنعتی'>استعلام فریزر ایستاده صنعتی / استعلام,استعلام فریزر ایستاده صنعتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007616/استعلام-اجرای-عملیات-شن-ریزی-محور'>استعلام اجرای عملیات شن ریزی محور / استعلام,استعلام اجرای عملیات شن ریزی محور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007617/استعلام-بازدید-هوایی-خطوط-فوق-توزیع--'>استعلام بازدید هوایی خطوط فوق توزیع ... / استعلام , استعلام بازدید هوایی خطوط فوق توزیع ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007618/استعلام-تامین-امنیت-و-حراست-از-پست'>استعلام تامین امنیت و حراست از پست / استعلام, استعلام تامین امنیت و حراست از پست</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007619/استعلام-باطری-RMC28AH'>استعلام باطری RMC28AH / استعلام,  استعلام باطری RMC28AH</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007620/استعلام-اسکنر'>استعلام اسکنر  / استعلام , استعلام اسکنر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007621/استعلام-​خرید-سرور-HP-DL380-G9'>استعلام ​خرید سرور HP DL380 G9 / استعلام، استعلام ​خرید سرور HP DL380 G9</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007622/استعلام-برج-روشنایی-18-متری-با-سبد-متحرک'>استعلام برج روشنایی 18 متری با سبد متحرک / استعلام , استعلام برج روشنایی 18 متری با سبد متحرک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007623/استعلام-دیوارکشی-مدرسه-شهید-قاضی'>استعلام دیوارکشی مدرسه شهید قاضی  / استعلام, استعلام دیوارکشی مدرسه شهید قاضی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007624/استعلام-ورق-پلی-اتیلن'>استعلام ورق پلی اتیلن /  استعلام  , استعلام  ورق پلی اتیلن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007625/استعلام-عایق-بندی-جایگاه-تماشاچیان'>استعلام عایق بندی جایگاه تماشاچیان  / استعلام, استعلام عایق بندی جایگاه تماشاچیان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007626/استعلام-ایجاد-آرشیو-الکترونیکی-پرونده'>استعلام ایجاد آرشیو الکترونیکی پرونده   / استعلام,  استعلام ایجاد آرشیو الکترونیکی پرونده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007627/استعلام-تجهیز-و-اتصال-چاه-شماره-2'>استعلام تجهیز و اتصال چاه شماره 2  / استعلام, استعلام تجهیز و اتصال چاه شماره 2 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007628/استعلام-بنایی-با-سنگ-لاشه-ملات-سیمان'>استعلام بنایی با سنگ لاشه ملات سیمان  / استعلام , استعلام بنایی با سنگ لاشه ملات سیمان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007629/استعلام-پریز-برق-توکار-ارت-دار'>استعلام پریز برق توکار ارت دار  / استعلام , استعلام پریز برق توکار ارت دار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007630/استعلام-تجهیزات-سخت-افزاری-مورد-نیاز'>استعلام تجهیزات سخت افزاری مورد نیاز / استعلام,استعلام تجهیزات سخت افزاری مورد نیاز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007631/استعلام-یک-میز-جلسه-هشت-نفر'>استعلام یک میز جلسه هشت نفر / استعلام , استعلام یک میز جلسه هشت نفر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007632/استعلام-اجرای-طرح-هادی-روستای-باریک-آب'>استعلام اجرای طرح هادی روستای باریک آب / استعلام,استعلام اجرای طرح هادی روستای باریک آب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007633/استعلام-پهنای-باند-اینترنت'>استعلام پهنای باند اینترنت  / استعلام, استعلام پهنای باند اینترنت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007634/استعلام-اجرای-طرح-هادی'>استعلام اجرای طرح هادی  / استعلام, استعلام اجرای طرح هادی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007635/استعلام-بهسازی-و-نوسازی-ساختمان-و--'>استعلام بهسازی و نوسازی ساختمان و ... / استعلام,استعلام بهسازی و نوسازی ساختمان و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007636/استعلام-بنایی-با-سنگ-لاشه-ملات-سیمان'>استعلام بنایی با سنگ لاشه ملات سیمان  / استعلام , استعلام بنایی با سنگ لاشه ملات سیمان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007637/استعلام-شارژ-انبار-مدیریت-تولید-برق-(واشرها)'>استعلام شارژ انبار مدیریت تولید برق (واشرها)  / استعلام,استعلام شارژ انبار مدیریت تولید برق (واشرها) </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007638/استعلام-خرید-لوله-آبده-مانیسمان-فولادی'>استعلام خرید لوله آبده مانیسمان فولادی  / استعلام, استعلام خرید لوله آبده مانیسمان فولادی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007639/استعلام-​تهیه-و-نصب-هواکش'>استعلام ​تهیه و نصب هواکش / استعلام , استعلام ​تهیه و نصب هواکش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007640/استعلام-​کامپیوتر-و-فناوری'>استعلام ​کامپیوتر و فناوری / استعلام , استعلام ​کامپیوتر و فناوری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007641/استعلام-21-دستگاه-رایانه-همراهASUS'>استعلام 21 دستگاه رایانه همراهASUS / استعلام, استعلام 21 دستگاه رایانه همراهASUS</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007642/استعلام-محلول-ضد-عفونی-کننده'>استعلام محلول ضد عفونی کننده / استعلام , استعلام محلول ضد عفونی کننده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007643/استعلام-اینورتر-اسپلیت-سرد-و-گرم-مهر'>استعلام اینورتر اسپلیت سرد و گرم مهر / استعلام , استعلام اینورتر اسپلیت سرد و گرم مهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007644/استعلام-بیمه-عمر-و-حوادث'>استعلام بیمه عمر و حوادث  / استعلام, استعلام بیمه عمر و حوادث </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007645/استعلام-روغن-موتور'>استعلام روغن موتور / استعلام,استعلام روغن موتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007646/استعلام-دوخت-کت-و-شلوار-کارکنان-آقا--'>استعلام دوخت کت و شلوار کارکنان آقا ... / استعلام,استعلام دوخت کت و شلوار کارکنان آقا ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007647/استعلام-APACER-120GB-PANTHER-AS340-SSD'>استعلام APACER 120GB PANTHER AS340 SSD  / استعلام , استعلام APACER 120GB PANTHER AS340 SSD </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007648/استعلام-انجام-تست-های-فنی-و-تعمیرات'>استعلام انجام تست های فنی و تعمیرات / استعلام , استعلام انجام تست های فنی و تعمیرات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007649/استعلام-خرید-نبشی'>استعلام خرید نبشی / استعلام, استعلام خرید نبشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007650/استعلام-احداث-و-بهینه-سازی--'>استعلام احداث و بهینه سازی ... / استعلام,استعلام احداث و بهینه سازی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007651/استعلام-شیر-اهرمی'>استعلام شیر اهرمی / استعلام، استعلام شیر اهرمی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007652/استعلام-خرید-نرم-افزار-سایت-ساز'>استعلام خرید نرم افزار سایت ساز  / استعلام,استعلام خرید نرم افزار سایت ساز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007653/استعلام-بوش-برنزی-چرخ-لنگر'>استعلام بوش برنزی چرخ لنگر / استعلام,استعلام بوش برنزی چرخ لنگر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007654/استعلام-مواد-مصرفی-آزمایشگاهی'>استعلام مواد مصرفی آزمایشگاهی  / استعلام ,استعلام مواد مصرفی آزمایشگاهی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007655/استعلام-بنایی-با-سنگ-و-لاشه-و-ملات-سیمان'>استعلام بنایی با سنگ و لاشه و ملات سیمان / استعلام,استعلام بنایی با سنگ و لاشه و ملات سیمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007656/استعلام-اجرای-طرح-هادی'>استعلام اجرای طرح هادی  / استعلام, استعلام اجرای طرح هادی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007657/استعلام-اجرای-دیوارهای-حصارکشی-با-دیوارهای-پیش-ساخته-بتونی'>استعلام اجرای دیوارهای حصارکشی با دیوارهای پیش ساخته بتونی / استعلام,استعلام اجرای دیوار پیش ساخته</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007658/استعلام-آب-رسانی-مدیریت'>استعلام آب رسانی، مدیریت  / استعلام , استعلام آب رسانی، مدیریت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007659/استعلام-شیر-یک-طرفه-چدنی'>استعلام شیر یک طرفه چدنی / استعلام, استعلام شیر یک طرفه چدنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007660/استعلام-بنایی-با-سنگ-لاشه-و-ملات-سیمان--'>استعلام بنایی با سنگ لاشه و ملات سیمان ... / استعلام,استعلام بنایی با سنگ لاشه و ملات سیمان ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007661/استعلام-دستگاه-گیوتین-کاغذ'>استعلام دستگاه گیوتین کاغذ / استعلام , استعلام دستگاه گیوتین کاغذ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007662/استعلام-تجهیزات-و-وسایل'>استعلام تجهیزات و وسایل   / استعلام,استعلام تجهیزات و وسایل  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007663/استعلام-16-عدد-باتری-UPS'>استعلام 16 عدد باتری UPS  / استعلام,استعلام 16 عدد باتری UPS </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007664/استعلام-تعویض-پنجره-های-ثبت-شهر-ری'>استعلام تعویض پنجره های ثبت شهر ری  / استعلام, استعلام تعویض پنجره های ثبت شهر ری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007665/استعلام-تهیه-و-توزیع-کارتن-و-پاکات-پستی'>استعلام تهیه و توزیع کارتن و پاکات پستی / استعلام,استعلام تهیه و توزیع کارتن و پاکات پستی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007666/استعلام-330متر-سقف-120-متر-دیوار'>استعلام 330متر سقف 120 متر دیوار   / استعلام , استعلام 330متر سقف 120 متر دیوار  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007667/استعلام-لوازم-بهداشتی'>استعلام لوازم بهداشتی  / استعلام, استعلام لوازم بهداشتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007668/استعلام-5-دستگاه-رایانه-ALL-in-one'>استعلام 5 دستگاه رایانه ALL in one  / استعلام، استعلام 5 دستگاه رایانه ALL in one </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007669/استعلام-احیا-و-مرمت-قنات'>استعلام احیا و مرمت قنات  / استعلام , استعلام احیا و مرمت قنات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007670/استعلام'>استعلام / استعلام , استعلام تسمه نقاله پالتی تخت زنجیری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007671/استعلام-بنایی-با-سنگ-لاشه-و-ملات-سیمان--'>استعلام بنایی با سنگ لاشه و ملات سیمان ... / استعلام,استعلام بنایی با سنگ لاشه و ملات سیمان ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007672/استعلام-مطالعات-تعیین-حد-بستر-و-حریم'>استعلام مطالعات تعیین حد بستر و حریم  / استعلام , استعلام مطالعات تعیین حد بستر و حریم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007673/استعلام-تجهیزات-سخت-افزاری--'>استعلام تجهیزات سخت افزاری ... / استعلام,استعلام تجهیزات سخت افزاری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007674/استعلام-خرید-2000-کیلوگزم-چای-مرغوب'>استعلام خرید 2000 کیلوگزم چای مرغوب / استعلام,استعلام خرید 2000 کیلوگزم چای مرغوب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007675/استعلام-پیمانکار-دارای-صلاحیت-رشته-آب'>استعلام پیمانکار دارای صلاحیت رشته آب / استعلام, استعلام پیمانکار دارای صلاحیت رشته آب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007676/استعلام-کولر-گازی-GENERAL-60000-BTU'>استعلام کولر گازی GENERAL 60000 BTU  / استعلام,استعلام کولر گازی GENERAL 60000 BTU </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007677/استعلام-خرید-تلویزیون-به-صورت-اوراق'>استعلام خرید تلویزیون به صورت اوراق / استعلام, استعلام خرید تلویزیون به صورت اوراق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007678/استعلام-خرید-14-عدد-فیلتر-دیاسیف'>استعلام خرید 14 عدد فیلتر دیاسیف  / استعلام, استعلام خرید 14 عدد فیلتر دیاسیف </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007679/استعلام-احیا-و-مرمت-قنات-آبچال-روستا'>استعلام احیا و مرمت قنات آبچال روستا / استعلام , استعلام احیا و مرمت قنات آبچال روستا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007680/استعلام-احیا-و-مرمت-قنات'>استعلام احیا و مرمت قنات  / استعلام , استعلام احیا و مرمت قنات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007681/استعلام-تعمیر-منبع-تغذیه-بی-سیم-ثابت'>استعلام تعمیر منبع تغذیه بی سیم ثابت  / استعلام,استعلام تعمیر منبع تغذیه بی سیم ثابت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007682/استعلام-گل-نرده'>استعلام گل نرده / استعلام,استعلام گل نرده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007683/استعلام-خرید-لوازم-التحریر'>استعلام خرید لوازم التحریر / استعلام ,استعلام خرید لوازم التحریر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007684/استعلام-سرور-HP-DL-380-G9'>استعلام سرور HP-DL-380-G9  / استعلام , استعلام سرور HP-DL-380-G9 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007685/استعلام-برای-450-پرس-برای-150-نفر'>استعلام برای 450 پرس برای 150 نفر  / استعلام,استعلام برای 450 پرس برای 150 نفر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007686/استعلام-بنایی-با-سنگ-لاشه-و-ملات-سیمان--'>استعلام بنایی با سنگ لاشه و ملات سیمان ... / استعلام,استعلام بنایی با سنگ لاشه و ملات سیمان ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007687/استعلام-تعمیرات-ابنیه-فنی-اداره-راه-و--'>استعلام تعمیرات ابنیه فنی اداره راه و ... / استعلام, استعلام تعمیرات ابنیه فنی اداره راه و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007688/استعلام-تخم-مرغ-دو-پرینت-تاریخ-تولید'>استعلام تخم مرغ دو پرینت تاریخ تولید  / استعلام, استعلام تخم مرغ دو پرینت تاریخ تولید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007689/استعلام-هارد-SATA'>استعلام هارد SATA   / استعلام،استعلام هارد SATA  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007690/استعلام-امور-تاسیساتی'>استعلام امور تاسیساتی / استعلام,استعلام امور تاسیساتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007691/استعلام-۹-عدد-رک-۲۷-یونیت-اچ-پی'>استعلام ۹ عدد رک ۲۷ یونیت اچ پی / استعلام ,استعلام ۹ عدد رک ۲۷ یونیت اچ پی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007692/استعلام-پروژه-تکمیل-ساختمان-چاه-شهر-کورائیم'>استعلام پروژه تکمیل ساختمان چاه شهر کورائیم / استعلام بها  ، استعلام پروژه تکمیل ساختمان چاه شهر کورائیم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007693/استعلام-عملیات-بهسازی-و-نوسازی-سالن'>استعلام عملیات بهسازی و نوسازی سالن / استعلام, استعلام عملیات بهسازی و نوسازی سالن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007694/استعلام-بنایی-با-سنگ-لاشه-و-ملات-سیمان--'>استعلام بنایی با سنگ لاشه و ملات سیمان ... / استعلام,استعلام بنایی با سنگ لاشه و ملات سیمان ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007695/استعلام-اجرای-طرح-هادی--'>استعلام اجرای طرح هادی ... / استعلام,استعلام اجرای طرح هادی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007696/استعلام-جعبه-هارد-باکس-1500-عدد-بشقاب'>استعلام جعبه هارد باکس 1500 عدد بشقاب  / استعلام , استعلام جعبه هارد باکس 1500 عدد بشقاب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007697/استعلام-اجرای-طرح-هادی-روستای-کلمای'>استعلام اجرای طرح هادی روستای کلمای / استعلام, استعلام اجرای طرح هادی روستای کلمای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007698/استعلام-​مادربرد-Asus-H110M-C'>استعلام ​مادربرد Asus H110M-C / استعلام, استعلام ​مادربرد Asus H110M-C</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007699/استعلام-برنج-10-کیلوگرمی-شالی-جنوب'>استعلام برنج 10 کیلوگرمی شالی جنوب  / استعلام, استعلام برنج 10 کیلوگرمی شالی جنوب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007700/استعلام-بنایی-با-سنگ-لاشه-و-ملات-سیمان--'>استعلام بنایی با سنگ لاشه و ملات سیمان ... / استعلام,استعلام بنایی با سنگ لاشه و ملات سیمان ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007701/استعلام-اجرای-طرح-هادی-روستای-نقیب'>استعلام اجرای طرح هادی روستای نقیب / استعلام, استعلام اجرای طرح هادی روستای نقیب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007702/استعلام-احیا-و-مرمت-قنات'>استعلام احیا و مرمت قنات  / استعلام , استعلام احیا و مرمت قنات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007703/استعلام-مانیتور-صنعتی-43'>استعلام مانیتور صنعتی 43  / استعلام , استعلام مانیتور صنعتی 43 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007704/استعلام-راه-بند-درب-ورود-و-خروج--'>استعلام راه بند درب ورود و خروج ... / استعلام,استعلام راه بند درب ورود و خروج ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007705/استعلام-تهیه-ساک'>استعلام تهیه ساک  / استعلام,استعلام تهیه ساک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007706/استعلام-لیبل-خام'>استعلام لیبل خام / استعلام ,استعلام لیبل خام</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007707/استعلام-تجهیزات-و-وسایل'>استعلام تجهیزات و وسایل   / استعلام,استعلام تجهیزات و وسایل  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007708/استعلام-دو-عدد-سویچ-مدل-سیسکو'>استعلام دو عدد سویچ مدل سیسکو / استعلام, استعلام دو عدد سویچ مدل سیسکو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007709/استعلام-اجرای-طرح-هادی-روستای-زید-سفلی'>استعلام اجرای طرح هادی روستای زید سفلی / استعلام, استعلام اجرای طرح هادی روستای زید سفلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007710/استعلام-تهیه-و-تامین-و-انجام-عملیات--'>استعلام تهیه و تامین و انجام عملیات ... / استعلام, استعلام تهیه و تامین و انجام عملیات ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007711/استعلام-اجرای-طرح-هادی'>استعلام اجرای طرح هادی  / استعلام, استعلام اجرای طرح هادی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007712/استعلام-خرید-آنتی-ویروس'>استعلام خرید آنتی ویروس  / استعلام , استعلام خرید آنتی ویروس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007713/استعلام-تجهیزات-پزشکی-بیماران'>استعلام تجهیزات پزشکی بیماران  / استعلام , استعلام تجهیزات پزشکی بیماران </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007714/استعلام-چاپ-و-تکثیر'>استعلام چاپ و تکثیر / استعلام,استعلام چاپ و تکثیر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007715/استعلام-آب-رسانی-مدیریت'>استعلام آب رسانی، مدیریت  / استعلام , استعلام آب رسانی، مدیریت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007716/استعلام-کفش-نیم-پوتین-مدل-هایکر--'>استعلام کفش نیم پوتین مدل هایکر ... / استعلام,استعلام کفش نیم پوتین مدل هایکر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007717/استعلام-پشتیبانی-نرم-افزار-جامع'>استعلام پشتیبانی نرم افزار جامع / استعلام , استعلام پشتیبانی نرم افزار جامع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007718/استعلام-احداث-بهسازی-و-نگهداری-واحدها'>استعلام احداث، بهسازی و نگهداری واحدها / استعلام , استعلام احداث، بهسازی و نگهداری واحدها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007719/استعلام-دیوارکشی-مدرسه-شاهد'>استعلام دیوارکشی مدرسه شاهد / استعلام, استعلام دیوارکشی مدرسه شاهد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007720/تجدید-استعلام-احداث-کانال'>تجدید استعلام احداث کانال  / استعلام,تجدید استعلام احداث کانال </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007721/استعلام-اجرای-طرح-هادی'>استعلام اجرای طرح هادی  / استعلام, استعلام اجرای طرح هادی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007722/استعلام-صندلی-چوبی-برای-سالن-مطالعه'>استعلام صندلی چوبی برای سالن مطالعه  / استعلام , استعلام صندلی چوبی برای سالن مطالعه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007723/استعلام-500-بند-کاغذ-تحریر-100-70'>استعلام 500 بند کاغذ تحریر 100*70 / استعلام , استعلام 500 بند کاغذ تحریر 100*70</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007724/استعلام-​رم-4-گیگابایت'>استعلام ​رم 4 گیگابایت  / استعلام, استعلام ​رم 4 گیگابایت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007725/استعلام-اجرای-طرح-هادی-اردشیر-محله'>استعلام اجرای طرح هادی اردشیر محله / استعلام, استعلام اجرای طرح هادی اردشیر محله</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007726/استعلام-باورگرین-330-وات'>استعلام باورگرین 330 وات / استعلام,استعلام باورگرین 330 وات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007727/استعلام-لوله-پلی-اتیلن'>استعلام لوله پلی اتیلن  / استعلام ,استعلام لوله پلی اتیلن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007728/استعلام-مادربرد-Asus-H81M-C'>استعلام مادربرد Asus H81M-C  / استعلام, استعلام مادربرد Asus H81M-C </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007729/استعلام-نمایشگر-سامسونگ'>استعلام نمایشگر سامسونگ  / استعلام, استعلام نمایشگر سامسونگ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007730/استعلام-عملیات-گابیون-بندی-حوزه-کلات'>استعلام عملیات گابیون بندی حوزه کلات  / استعلام, استعلام عملیات گابیون بندی حوزه کلات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007731/استعلام-رفع-اتفاقات-و-نگهداری-شبکه-آب'>استعلام رفع اتفاقات و نگهداری شبکه آب / استعلام,استعلام رفع اتفاقات و نگهداری شبکه آب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007732/استعلام-کامپیوتر-ALL-IN-ONE'>استعلام کامپیوتر ALL IN ONE / استعلام , استعلام کامپیوتر ALL IN ONE</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007733/استعلام-2-دستگاه-کیس-کامپیوتر--'>استعلام 2 دستگاه کیس کامپیوتر ... / استعلام,استعلام 2 دستگاه کیس کامپیوتر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007734/استعلام-شیر-اهرمی-ظرفشویی'>استعلام شیر اهرمی ظرفشویی  / استعلام، استعلام شیر اهرمی ظرفشویی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007735/استعلام-تسمه-چهار-نخ-اسکناس'>استعلام تسمه چهار نخ اسکناس / استعلام , استعلام تسمه چهار نخ اسکناس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007736/استعلام-CPU-INTEL-G4400'>استعلام CPU INTEL G4400 / استعلام, استعلام CPU INTEL G4400</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007737/استعلام-بنایی-با-سنگ-لاشه-ملات-سیمان'>استعلام بنایی با سنگ لاشه ملات سیمان  / استعلام , استعلام بنایی با سنگ لاشه ملات سیمان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007738/استعلام-لوله-های-پلی-اتیلن'>استعلام لوله های پلی اتیلن  / استعلام ,استعلام لوله های پلی اتیلن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007739/استعلام-چاپ-و-تکثیر'>استعلام چاپ و تکثیر / استعلام,استعلام چاپ و تکثیر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007740/استعلام-خرید-لوله-پلی-اتیلن'>استعلام خرید لوله پلی اتیلن  / استعلام , استعلام خرید لوله پلی اتیلن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007741/استعلام-کیت-hiv-p24-30test'>استعلام کیت hiv-p24-30test  / استعلام, استعلام کیت hiv-p24-30test </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007742/استعلام-دستکش'>استعلام دستکش / استعلام,استعلام دستکش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007743/استعلام-اجرای-طرح-هادی'>استعلام اجرای طرح هادی  / استعلام, استعلام اجرای طرح هادی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007744/استعلام-دوربین-صوتی-و-تصویر'>استعلام دوربین، صوتی و تصویر  / استعلام, استعلام دوربین، صوتی و تصویر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007745/استعلام-2-دستگاه-رایانه'>استعلام 2 دستگاه رایانه / استعلام , استعلام 2 دستگاه رایانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007746/استعلام-انجام-تغییرات-و-تعمیرات'>استعلام انجام تغییرات و تعمیرات  / استعلام , استعلام انجام تغییرات و تعمیرات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007747/استعلام-احیا-و-مرمت-قنات-دهاقین'>استعلام احیا و مرمت قنات دهاقین  / استعلام , استعلام احیا و مرمت قنات دهاقین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007748/استعلام-پروژکتور-ال-ای-دی-دو-چیپست'>استعلام پروژکتور ال ای دی دو چیپست / استعلام ,استعلام پروژکتور ال ای دی دو چیپست</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007749/استعلام-پارامتر-هواساز'>استعلام پارامتر هواساز / استعلام , استعلام پارامتر هواساز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007750/استعلام-کفش-طبی'>استعلام کفش طبی / استعلام,استعلام کفش طبی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007751/استعلام-مبدل-برق'>استعلام مبدل برق  / استعلام, استعلام مبدل برق </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007752/استعلام-10-دستگاه-موتور-سیکلت-شباب-150'>استعلام 10 دستگاه موتور سیکلت شباب 150 / استعلام,استعلام 10 دستگاه موتور سیکلت شباب 150</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007753/استعلام-نصب-یکدستگاه-برج-AA'> استعلام نصب یکدستگاه برج AA  / استعلام , استعلام نصب یکدستگاه برج AA </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007754/استعلام-دو-دستگاه-الکتروپمپ-گرانفوس'>استعلام دو دستگاه الکتروپمپ گرانفوس  / استعلام ,استعلام دو دستگاه الکتروپمپ گرانفوس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007755/استعلام-ابزار-و-تجهیزات-زیرساخت-فیزیک'>استعلام ابزار و تجهیزات زیرساخت فیزیک / استعلام, استعلام ابزار و تجهیزات زیرساخت فیزیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007756/استعلام-یاتاقان-و-بلبرینگ'>استعلام یاتاقان و بلبرینگ  / استعلام ,استعلام یاتاقان و بلبرینگ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007757/استعلام-آب-رسانی-مدیریت'>استعلام آب رسانی مدیریت / استعلام , استعلام آب رسانی مدیریت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007758/استعلام-کامپیوتر-و-فناوری'>استعلام کامپیوتر و فناوری / استعلام ,استعلام کامپیوتر و فناوری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007759/استعلام-خدمات-ایاب-و-ذهاب-کارکنان'>استعلام خدمات ایاب  و ذهاب کارکنان  / استعلام , استعلام خدمات ایاب  و ذهاب کارکنان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007760/دعوتنامه-انجام-تعمیرات-زیر-آبی-شناور-یدک-کش'>دعوتنامه انجام تعمیرات زیر آبی شناور یدک کش / دعوتنامه انجام تعمیرات زیر آبی شناور یدک کش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007761/استعلام-کامپیوتر-و-فناوری'>استعلام کامپیوتر و فناوری  / استعلام , استعلام کامپیوتر و فناوری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007762/استعلام-اقلام-شبکه'>استعلام اقلام شبکه / استعلام, استعلام اقلام شبکه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007763/استعلام-شیر-پروانه-ای--'>استعلام شیر پروانه ای ... / استعلام,استعلام شیر پروانه ای ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007764/استعلام-​پکیج-گرمایشی-32-kw'>استعلام ​پکیج گرمایشی 32 kw  / استعلام , استعلام ​پکیج گرمایشی 32 kw </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007765/استعلام-فن-زاگرس-بخاری'>استعلام فن زاگرس بخاری / استعلام,استعلام فن زاگرس بخاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007766/استعلام-الکتروپمپ'>استعلام الکتروپمپ  / استعلام,استعلام الکتروپمپ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007767/استعلام-بهای-اجرای-عملیات-نهال'>استعلام بهای اجرای عملیات نهال / استعلام,استعلام بهای اجرای عملیات نهال</a></li></ol>

مناقصات و مزایدات ...
ما را در سایت مناقصات و مزایدات دنبال می کنید

نویسنده : نوری بازدید : 10 تاريخ : شنبه 26 اسفند 1396 ساعت: 11:28

<ol><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005726/فراخوان-تامین-سیستم-فایروال-جامع-مراکز-استان-ها--نوبت-دوم'>فراخوان تامین سیستم فایروال جامع مراکز استان ها - نوبت دوم / مناقصه , فراخوان تامین سیستم فایروال جامع مراکز استان ها - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005729/فراخوان-استعلام-انجام-عملیات-سفت-کاری-و--تجدید-نوبت-دوم'>فراخوان استعلام انجام عملیات سفت کاری و ...تجدید نوبت دوم  / تجدید آگهی فراخوان استعلام ارزیابی کیفی, فراخوان  انجام عملیات سفت کاری و ...تجدید نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005730/مناقصه-انجام-ماموریت-های-ستاد-مرکزی-با-37-دستگاه-خودرو---نوبت-دوم'>مناقصه انجام ماموریت های ستاد مرکزی با 37 دستگاه خودرو ...- نوبت دوم / مناقصه,مناقصه انجام ماموریت های ستاد مرکزی با 37 دستگاه خودرو ... - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005732/فراخوان-و-مشارکت-نسبت-به-ساخت-و-بهره-برداری-تلویزیون-شهری-نوبت-دوم'>فراخوان و مشارکت نسبت به ساخت و بهره برداری تلویزیون شهری  نوبت دوم  / آگهی فراخوان و مشارکت , فراخوان و مشارکت نسبت به ساخت و بهره برداری تلویزیون شهری  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005736/مناقصه-خرید-یک-دستگاه-ویدئو-آرتروسکوپ'>مناقصه خرید یک دستگاه ویدئو آرتروسکوپ / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه خرید یک دستگاه ویدئو آرتروسکوپ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005738/فراخوان-خرید-182-000-عدد-دستمال-کاغذی-تبلیغاتی-نوبت-سوم'>فراخوان خرید 182.000 عدد دستمال کاغذی تبلیغاتی نوبت سوم  / آگهی فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای , فراخوان خرید 182.000 عدد دستمال کاغذی تبلیغاتی نوبت سوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005740/مناقصه-خرید-دو-قطعه-مورد-نیاز-خود-از-جنس-زاماک'>مناقصه خرید دو قطعه مورد نیاز خود از جنس زاماک / مناقصه,مناقصه خرید دو قطعه مورد نیاز خود از جنس زاماک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005741/مناقصه-مقدار-60-000-کیلوگرم-برنج-هاشمی'>مناقصه  مقدار 60.000 کیلوگرم برنج هاشمی  / آگهی مناقصه , مناقصه  مقدار 60.000 کیلوگرم برنج هاشمی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005745/فراخوان-مناقصه-طراحی-ساخت-و-احداث-14-باب-واحد-کارگاهی-سوله---(نوبت-دوم)'>فراخوان مناقصه طراحی، ساخت و احداث 14 باب واحد کارگاهی سوله ... (نوبت دوم) / مناقصه ,فراخوان مناقصه طراحی، ساخت و احداث 14 باب واحد کارگاهی سوله ... (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005747/مناقصه-خرید-70-000-متر-انواع-کابل-فشار-ضعیف-مسی-و-آلومینیومی-نوبت-دوم'>مناقصه خرید 70.000 متر انواع کابل فشار ضعیف مسی و آلومینیومی- نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای، مناقصه خرید 70.000 متر انواع کابل فشار ضعیف مسی و آلومینیومی- نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005748/مناقصه-اجرای-آسفالت-بلوار-و--نوبت-دوم'>مناقصه اجرای آسفالت بلوار و ...نوبت دوم  / مناقصه عمومی , مناقصه اجرای آسفالت بلوار و ...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005750/فراخوان-طراحی-پیاده-سازی-نرم-افزار-هوشمند-و-پردازش-تصاویر--(نوبت-دوم)'>فراخوان طراحی پیاده سازی نرم افزار هوشمند و پردازش تصاویر... (نوبت دوم) / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی پیمانکاران، فراخوان طراحی پیاده سازی نرم افزار هوشمند و پردازش تصاویر... (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005761/مناقصه-اجرای-عملیات-خاکی-و-دیوارسازی-قطعه-اول-(نوبت-دوم)'>مناقصه اجرای عملیات خاکی و دیوارسازی قطعه اول (نوبت دوم) / آگهی مناقصه,مناقصه اجرای عملیات خاکی و دیوارسازی قطعه اول (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005762/فراخوان-ارزیابی-کیفی-طرح-اصلاح-و-افزایش-ظرفیت-سامانه-انتقال-آب-از-سد---نوبت-دوم'>فراخوان ارزیابی کیفی طرح اصلاح و افزایش ظرفیت سامانه انتقال آب از سد...- نوبت دوم / مناقصه عمومی, فراخوان ارزیابی کیفی طرح اصلاح و افزایش ظرفیت سامانه انتقال آب از سد... - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005763/مناقصه-ساخت-ایستگاه-برق-سوله-سولفور'>مناقصه ساخت ایستگاه برق سوله سولفور / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه ساخت ایستگاه برق سوله سولفور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005765/مناقصه-carbon-active'>مناقصه carbon active / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه carbon active</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005767/فراخوان-انتخاب-مشاور-جهت-خدمات-نظارت-کارگاهی-نیروگاه-سیکل-ترکیبی-(نوبت-دوم)'>فراخوان انتخاب مشاور جهت خدمات نظارت کارگاهی نیروگاه سیکل ترکیبی (نوبت دوم) / آگهی فراخوان ، فراخوان انتخاب مشاور جهت خدمات نظارت کارگاهی نیروگاه سیکل ترکیبی (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005768/فراخوان-خدمات-مدیریت-طرح-توسعه-سامانه-های-نوین-آبیاری-نوبت-دوم'>فراخوان خدمات مدیریت طرح توسعه سامانه های نوین آبیاری نوبت دوم  / فراخوان ارزیابی کیفی مشاوران, فراخوان خدمات مدیریت طرح توسعه سامانه های نوین آبیاری نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005770/فراخوان-انتخاب-مشاور-جهت-انجام-خدمات-مهندسی-مرحله-سوم-(نوبت-دوم)'>فراخوان انتخاب مشاور جهت انجام خدمات مهندسی مرحله سوم (نوبت دوم) / فراخوان انتخاب مشاور, فراخوان انتخاب مشاور جهت انجام خدمات مهندسی مرحله سوم (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005772/مناقصه-عملیات-ایاب-و-ذهاب-کارکنان-نوبت-دوم'>مناقصه عملیات ایاب و ذهاب کارکنان نوبت دوم / آگهی مناقصه  عمومی، مناقصه عملیات ایاب و ذهاب کارکنان نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005773/تمدید-مناقصه-ساخت-استپر-هایما-و-سوزوکی'>تمدید مناقصه ساخت استپر هایما و سوزوکی / آگهی تمدید مناقصه عمومی، تمدید مناقصه ساخت استپر هایما و سوزوکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005774/مناقصه-امور-دبیرخانه-اعم-از-ثبت-نامه-وارده-و-صادره-تایپ-امور-پستی--نوبت-دوم'>مناقصه امور دبیرخانه اعم از ثبت نامه وارده و صادره، تایپ امور پستی... نوبت دوم  / مناقصه، مناقصه امور دبیرخانه اعم از ثبت نامه وارده و صادره، تایپ امور پستی... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005779/تمدید-مناقصه-الگوبرداری-و-دوخت-انواع-کاور'>تمدید مناقصه الگوبرداری و دوخت انواع کاور  / آگهی تمدید مناقصه عمومی، تمدید مناقصه الگوبرداری و دوخت انواع کاور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005784/مناقصه-عملیات-خرید-آسفالت--'>مناقصه عملیات خرید آسفالت ... / مناقصه عمومی, مناقصه عملیات خرید آسفالت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005785/مناقصه-خرید-برخی-تکنیکال-های-سموم-کشاورزی-و-مواد-شیمیایی'>مناقصه خرید برخی تکنیکال های سموم کشاورزی و مواد شیمیایی / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه خرید برخی تکنیکال های سموم کشاورزی و مواد شیمیایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005787/مناقصه-اجرای-عملیات-انتقال-نیرو-و--'>مناقصه اجرای عملیات انتقال نیرو و ... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای عملیات انتقال نیرو و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005801/مناقصه-13-دستگاه-خودروی-پژو-یا-سمند'>مناقصه 13 دستگاه خودروی پژو یا سمند  / آگهی مناقصه , مناقصه 13 دستگاه خودروی پژو یا سمند </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005803/تمدید-مناقصه-خرید-800-دستگاه-چاپگر'>تمدید مناقصه خرید 800 دستگاه چاپگر  / تمدید مناقصه, تمدید مناقصه خرید 800 دستگاه چاپگر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005809/اصلاحیه-فراخوان-خرید-تضمینی-گندم-و-دانه-های-روغنی'>اصلاحیه فراخوان خرید تضمینی گندم و دانه های روغنی / اصلاحیه فراخوان, فراخوان خرید تضمینی گندم و دانه های روغنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005812/مناقصه-خرید-حمل-نصب-و-راه-اندازی-یک-دستگاه-ماشین-سنگ-زنی--'>مناقصه خرید، حمل، نصب و راه اندازی یک دستگاه ماشین سنگ زنی... / مناقصه, مناقصه خرید، حمل، نصب و راه اندازی یک دستگاه ماشین سنگ زنی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005816/تجدید-مناقصه-لکه-گیری-و-ترمیم-آسفالت-سطح-شهر'>تجدید مناقصه لکه گیری و ترمیم آسفالت سطح شهر     / آگهی تجدید مناقصه عمومی، تجدید مناقصه لکه گیری و ترمیم آسفالت سطح شهر    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005817/مناقصه-عملیات-اجرایی-سایت-ایستگاه-پمپاژ-و-مخزن-500-متر-مکعبی--(نوبت-دوم)'>مناقصه عملیات اجرایی سایت، ایستگاه پمپاژ و مخزن 500 متر مکعبی... (نوبت دوم) / آگهی ارزیابی کیفی و مناقصه عمومی، مناقصه عملیات اجرایی سایت، ایستگاه پمپاژ و مخزن 500 متر مکعبی... (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005819/مناقصه-تعمیرات-اساسی-واحد-کلر-آلکالی'>مناقصه تعمیرات اساسی واحد کلر آلکالی / مناقصه عمومی دو مرحله ای ، مناقصه تعمیرات اساسی واحد کلر آلکالی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005820/مناقصه-واگذاری-پروژه-اصلاح-بهسازی-و-ایمن-سازی'>مناقصه واگذاری پروژه اصلاح، بهسازی و ایمن سازی / مناقصه عمومی, مناقصه واگذاری پروژه اصلاح، بهسازی و ایمن سازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005822/مناقصه-خرید-نازل-باکس-و-دیافراگم-های-توربین-توربوفید-پمپ---تجدید-نوبت-دوم'>مناقصه خرید نازل باکس و دیافراگم های توربین توربوفید پمپ ...- تجدید- نوبت دوم / آگهی تجدید مناقصه عمومی, مناقصه خرید نازل باکس و دیافراگم های توربین توربوفید پمپ ...- تجدید - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005823/مناقصه-تعداد-14-دستگاه-پمپ-فشار-قوی-مدل-App3-5-دانفوس--(نوبت-دوم)'>مناقصه تعداد 14 دستگاه پمپ فشار قوی مدل App3.5 دانفوس... (نوبت دوم) / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تعداد 14 دستگاه پمپ فشار قوی مدل App3.5 دانفوس... (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005825/مناقصه-بیمه-گروهی-مازاد-بر-درمان--نوبت-دوم'>مناقصه بیمه گروهی مازاد بر درمان - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه بیمه گروهی مازاد بر درمان- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005827/مناقصه-خرید-23000-دستگاه-کنتور-تکفاز-دیجیتال---(نوبت-دوم)'>مناقصه خرید 23000 دستگاه کنتور تکفاز دیجیتال ... (نوبت دوم) / مناقصه,مناقصه خرید 23000 دستگاه کنتور تکفاز دیجیتال ... (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005828/فراخوان-مناقصه-اجاره-2-مجموعه-سیستم-مدیریت-پسماند-حفاری-تجدید-نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه اجاره 2 مجموعه  سیستم مدیریت پسماند حفاری تجدید نوبت دوم  / تجدید آگهی فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه اجاره 2 مجموعه  سیستم مدیریت پسماند حفاری تجدید نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005832/تجدید-مناقصه-احداث-و-تکمیل-5-باب-ساختمان-مخابرات-(نوبت-دوم)'>تجدید مناقصه احداث و تکمیل 5 باب ساختمان مخابرات (نوبت دوم) / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه احداث و تکمیل 5 باب ساختمان مخابرات (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005833/مناقصه-نصب-و-راه-اندازی-سخت-افزار-و-نرم-افزار-پارکومتر-هوشمند'>مناقصه نصب و راه اندازی سخت افزار و نرم افزار پارکومتر هوشمند / آگهی مناقصه , مناقصه نصب و راه اندازی سخت افزار و نرم افزار پارکومتر هوشمند</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005834/مناقصه-پروژه-تهیه-و-نصب-دوربین-کنترل-چراغ-قرمز---96-10-3'>مناقصه پروژه تهیه و نصب دوربین کنترل چراغ قرمز .... 96.10.3 / مناقصه ، مناقصه پروژه تهیه و نصب دوربین کنترل چراغ قرمز .... 96.10.3</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005837/مناقصه-پروژه-انجام-تست-های-غیرمخرب-(NDT)-ادوات-و-تجهیزات'>مناقصه پروژه انجام تست های غیرمخرب (NDT) ادوات و تجهیزات  / آگهی ارزیابی کیفی مناقصه عمومی, مناقصه پروژه انجام تست های غیرمخرب (NDT) ادوات و تجهیزات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005839/مناقصه-تهیه-و-نصب-سازه-سوله-استاندارد-سوله----نوبت-دوم'>مناقصه تهیه و نصب سازه سوله استاندارد سوله  ...  نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تهیه و نصب سازه سوله استاندارد سوله  ...  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005840/مناقصه-عملیات-تکمیلی-دوربرگردان-غیرهمسطح--نوبت-دوم'>مناقصه عملیات تکمیلی دوربرگردان غیرهمسطح... نوبت دوم  / اگهی مناقصه , مناقصه عملیات تکمیلی دوربرگردان غیرهمسطح... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005843/مناقصه-احداث-ساختمان-پلیس'>مناقصه احداث ساختمان پلیس / آگهی دعوت به ارزیابی کیفی مناقصه، مناقصه احداث ساختمان پلیس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005844/مناقصه-تهیه-و-پخش-آسفالت-مکانیزه-نوبت-دوم'>مناقصه تهیه و پخش آسفالت مکانیزه نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تهیه و پخش آسفالت مکانیزه نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005846/مناقصه-خرید-تجهیزات-استحقاقی-و-نظامی-پرسنل-و-سرباز-یگان---نوبت-دوم'>مناقصه خرید تجهیزات استحقاقی و نظامی پرسنل و سرباز یگان ... نوبت دوم  / آگهی مناقصه ، مناقصه خرید تجهیزات استحقاقی و نظامی پرسنل و سرباز یگان ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005848/آگهی-فراخوان-ارزیابی-کیفی-تامین-ترانسفورماتورهای-63-20'>آگهی فراخوان ارزیابی کیفی تامین ترانسفورماتورهای 63/20 / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی،آگهی فراخوان ارزیابی کیفی تامین ترانسفورماتورهای 63/20</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005849/مناقصه-زیرسازی-و-آسفالت-محوطه-و---نوبت-دوم'>مناقصه زیرسازی و آسفالت محوطه و ... نوبت دوم  / اگهی مناقصه عمومی , مناقصه زیرسازی و آسفالت محوطه و ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005851/مناقصه-تامین-غذای-کارکنان-مرکز-ماهشهر'>مناقصه تامین غذای کارکنان مرکز ماهشهر  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه تامین غذای کارکنان مرکز ماهشهر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005852/مناقصه-عملیات-اجرایی-لوله-گذاری'>مناقصه عملیات اجرایی لوله گذاری / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه  عملیات اجرایی لوله گذاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005854/مناقصه-اجرای-جدول-باند-کندرو-ورودی--'>مناقصه اجرای جدول باند کندرو ورودی ... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای جدول باند کندرو ورودی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005855/مناقصه-پروژه-تکمیل-مسیر--نوبت-دوم'>مناقصه پروژه تکمیل مسیر ...نوبت دوم  / مناقصه,مناقصه پروژه تکمیل مسیر ...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005857/اصلاحیه-مناقصه-عملیات-استخراج-بارگیری-حمل-و-دپوی-مارل--'>اصلاحیه مناقصه عملیات استخراج، بارگیری، حمل و دپوی مارل ... / مناقصه, اصلاحیه مناقصه عملیات استخراج، بارگیری، حمل و دپوی مارل ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005859/مناقصه-پروژه-بازرسی-فنی-تست-و-تعمیر-لوله-های-جداری-آستری-و-مغزی-مناطق-عملیاتی'>مناقصه پروژه بازرسی فنی، تست و تعمیر لوله های جداری، آستری و مغزی مناطق عملیاتی / آگهی ارزیابی کیفی مناقصه عمومی, مناقصه پروژه بازرسی فنی، تست و تعمیر لوله های جداری، آستری و مغزی مناطق عملیاتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005860/مناقصه-مجدد-توسعه-سیستم-فاگ-جهت-ردیفهای-B-D-E-ایستگاه-فشار-قوی--'>مناقصه مجدد توسعه سیستم فاگ جهت ردیفهای B.D.E ایستگاه فشار قوی ... / آگهی ارزیابی کیفی مناقصه مجدد عمومی, مناقصه مجدد توسعه سیستم فاگ جهت ردیفهای B.D.E ایستگاه فشار قوی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005863/مناقصه-اجرای-عملیات-اصلاح-قوس-حادثه-خیز--نوبت-دوم'>مناقصه اجرای عملیات اصلاح قوس حادثه خیز ...نوبت دوم  / مناقصه,مناقصه اجرای عملیات اصلاح قوس حادثه خیز ...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005865/مناقصه-انجام-امور-حمل-و-نقل-روزانه-نوبت-دوم'>مناقصه انجام امور حمل و نقل روزانه  نوبت دوم  / مناقصه عمومی, مناقصه انجام امور حمل و نقل روزانه  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005866/مناقصه-تعمیر-راهبری-و-نگهداری-تاسیسات-مکانیکی-و-الکتریکی--'>مناقصه تعمیر، راهبری و نگهداری تاسیسات مکانیکی و الکتریکی ... / مناقصه, مناقصه تعمیر، راهبری و نگهداری تاسیسات مکانیکی و الکتریکی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005868/مناقصه-خرید-9000-متر-سیم-خاردار-حلقوی'>مناقصه خرید 9000 متر سیم خاردار حلقوی / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید 9000 متر سیم خاردار حلقوی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005870/فراخوان-مناقصه-تکمیل-سالن-آمفی-تئاتر-مجتمع-فرهنگی-تجدید'>فراخوان مناقصه تکمیل سالن آمفی تئاتر مجتمع فرهنگی تجدید / تجدید آگهی فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه تکمیل سالن آمفی تئاتر مجتمع فرهنگی تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005873/مناقصه-تهیه--طبخ-و-توزیع-غذای-گرم-کارکنان-عملیاتی-منطقه-تجدید'>مناقصه تهیه ، طبخ و توزیع غذای گرم کارکنان عملیاتی منطقه تجدید  / مناقصه عمومی , مناقصه تهیه ، طبخ و توزیع غذای گرم کارکنان عملیاتی منطقه تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005875/مناقصه-خرید-278-دست-گیج-و-فرامین-کنترلی-نوبت-دوم'>مناقصه خرید 278 دست گیج و فرامین کنترلی نوبت دوم  / آگهی مناقصه , مناقصه خرید 278 دست گیج و فرامین کنترلی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005877/مناقصه-خرید-500-اصله-تیر-سیمانی'>مناقصه خرید 500 اصله تیر سیمانی  / اگهی مناقصه , مناقصه خرید 500 اصله تیر سیمانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005878/مناقصه-واگذاری-اداره-امور-مربوط-بتن-مسلح-محوطه-خروجی-بارگیری-نفتکوره--'>مناقصه واگذاری اداره امور مربوط بتن مسلح محوطه خروجی بارگیری نفتکوره... / مناقصه , مناقصه واگذاری اداره امور مربوط بتن مسلح محوطه خروجی بارگیری نفتکوره...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005879/مناقصه-خرید-پلی-الکترولیت-و--'>مناقصه خرید پلی الکترولیت و ... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید پلی الکترولیت و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005880/مناقصه-خرید-12-ست-چکش-دستگاه-خانکوبی-نوبت-دوم'>مناقصه خرید 12 ست چکش دستگاه خانکوبی نوبت دوم  / آگهی مناقصه , مناقصه خرید 12 ست چکش دستگاه خانکوبی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005881/مناقصه-خرید-یکدستگاه-CNC-شیارزنی--نوبت-دوم'>مناقصه خرید یکدستگاه CNC شیارزنی... نوبت دوم  / آگهی مناقصات , مناقصه خرید یکدستگاه CNC شیارزنی... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005882/مناقصه-خرید-تعداد-24-عدد-هولدر-زغال'>مناقصه  خرید تعداد 24 عدد هولدر زغال /  مناقصه عمومی، مناقصه  خرید تعداد 24 عدد هولدر زغال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005883/مناقصه-خرید-40000-متر-انواع-کابل--'>مناقصه خرید 40000 متر انواع کابل ... / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه خرید 40000 متر انواع کابل ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005884/فراخوان-ارزیابی-کیفی-مناقصه-بازسازی-و-بهسازی-دپوی-تعمیراتی-لکوموتیو'>فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه بازسازی و بهسازی دپوی تعمیراتی لکوموتیو / آگهی دعوت به فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه, فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه بازسازی و بهسازی دپوی تعمیراتی لکوموتیو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005885/مناقصه-تکمیل-شبکه-داخلی-گازرسانی-نوبت-دوم'>مناقصه تکمیل شبکه داخلی گازرسانی- نوبت دوم  / مناقصه,مناقصه تکمیل شبکه داخلی گازرسانی- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005886/مناقصه-بهسازی-پیاده-رو-بسترسازی-و-اجرای-دیوار-باند-کندروی--'>مناقصه بهسازی پیاده رو، بسترسازی و اجرای دیوار باند کندروی... / مناقصه عمومی, مناقصه بهسازی پیاده رو، بسترسازی و اجرای دیوار باند کندروی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005888/فراخوان-مناقصه-خرید-4000000-عدد-پاکت-کاغذی-ولودار-نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه خرید 4000000 عدد پاکت کاغذی ولودار نوبت دوم / فراخوان مناقصه , فراخوان مناقصه خرید 4000000 عدد پاکت کاغذی ولودار نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005889/مناقصه-ارائه-خدمات-جهت-تامین-39-نفر-نیروی-انسانی-نوبت-دوم'>مناقصه ارائه خدمات جهت تامین 39 نفر نیروی انسانی- نوبت دوم / مناقصه عمومی دو مرحله ای,مناقصه ارائه خدمات جهت تامین 39 نفر نیروی انسانی - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005891/فراخوان-P-F-ELECTROCATALYTIC-CHLOROPAC--نوبت-دوم'>فراخوان P/F"ELECTROCATALYTIC" CHLOROPAC... نوبت دوم  / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی , فراخوان P/F"ELECTROCATALYTIC" CHLOROPAC... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005894/مناقصه-عملیات-نصب-انشعابات-پراکنده-فاضلاب--'>مناقصه عملیات نصب انشعابات پراکنده فاضلاب... / مناقصه , مناقصه عملیات نصب انشعابات پراکنده فاضلاب...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005895/مناقصه-خدمات-تنظیفات----نوبت-دوم'>مناقصه خدمات تنظیفات ... - نوبت دوم / آگهی ارزیابی کیفی مناقصه عمومی، مناقصه خدمات تنظیفات ... - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005896/فراخوان-مناقصه-خرید-کابل-تجدید'>فراخوان مناقصه خرید کابل تجدید / فراخوان مناقصه عمومی ، فراخوان مناقصه خرید کابل تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005898/مناقصه-احداث-شبکه-گازرسانی'>مناقصه احداث شبکه گازرسانی / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه احداث شبکه گازرسانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005902/مناقصه-اجاره-21-دستگاه-ماشین-آلات-سنگین-شامل-لودر--نوبت-دوم'>مناقصه اجاره 21 دستگاه ماشین آلات سنگین شامل لودر - نوبت دوم  / مناقصه عمومی, مناقصه اجاره 21 دستگاه ماشین آلات سنگین شامل لودر - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005903/مناقصه-P-FBEJING--REN-QIU---نوبت-دوم'>مناقصه P/FBEJING & REN QIU ... نوبت دوم  / مناقصه عمومی , مناقصه P/FBEJING & REN QIU ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005910/مناقصه-بهسازی-کانالهای-سطح-شهر--نوبت-دوم'>مناقصه بهسازی کانالهای سطح شهر - نوبت دوم / آگهی مناقصه , مناقصه بهسازی کانالهای سطح شهر - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005912/مناقصه-احداث-مخزن-200-مترمکعبی---(نوبت-دوم)'>مناقصه احداث مخزن 200 مترمکعبی ... (نوبت دوم) / آگهی مناقصه عمومی تک مرحله ای , مناقصه احداث مخزن 200 مترمکعبی جبارلو (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005919/مناقصه-احداث-نهر-سرپوشیده-خیابان--'>مناقصه احداث نهر سرپوشیده خیابان... / مناقصه عمومی, مناقصه احداث نهر سرپوشیده خیابان...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005920/مناقصه-عملیات-اجرایی-تکمیل-پروژه-سیلوی-فلزی-30-هزار-تنی--'>مناقصه عملیات اجرایی تکمیل پروژه سیلوی فلزی 30 هزار تنی ... / مناقصه, عملیات اجرایی تکمیل پروژه سیلوی فلزی 30 هزار تنی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005922/مناقصه-تهیه-و-طبخ--بسته-بندی--توزیع--سرو-غذا-نوبت-دوم'>مناقصه تهیه و طبخ ، بسته بندی ، توزیع ، سرو غذا نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای ، مناقصه تهیه و طبخ ، بسته بندی ، توزیع ، سرو غذا نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005925/مناقصه-تهیه-مصالح-حمل-و-اجرای-5785-متر-شبکه-جمع-آوری-فاضلاب'>مناقصه تهیه مصالح، حمل و اجرای 5785 متر شبکه جمع  آوری فاضلاب  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه تهیه مصالح، حمل و اجرای 5785 متر شبکه جمع  آوری فاضلاب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005928/فراخوان-مناقصه-عمومی-پروژه-احداث-3800-متر-خط-لوله-6-نفت-از-چاه-موقعیت-غرب--نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه عمومی پروژه احداث 3800 متر خط لوله 6 نفت از چاه موقعیت غرب - نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی،فراخوان مناقصه پروژه احداث 3800 متر خط لوله 6 نفت از چاه موقعیت غرب - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005930/مناقصه-مناقصه-ارزیابی-پوشش-و-بررسی-وضعیت-حفاظت-کاتدی'>مناقصه مناقصه ارزیابی پوشش و بررسی وضعیت حفاظت کاتدی / آگهی ارزیابی کیفی پیمانکاران, مناقصه ارزیابی پوشش و بررسی وضعیت حفاظت کاتدی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005931/مناقصه-اجرای-130-کیلومتر-شبکه-توزیع---نوبت-دوم'>مناقصه اجرای 130 کیلومتر شبکه توزیع ... نوبت دوم  / مناقصه , مناقصه اجرای 130 کیلومتر شبکه توزیع ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005934/فراخوان-عمومی-تجدید-مناقصه-احداث-دیوار-ضامن-در-ایستگاه-قارون'>فراخوان عمومی تجدید مناقصه احداث دیوار ضامن در ایستگاه قارون / ارزیابی کیفی فراخوان عمومی تجدید مناقصه، فراخوان عمومی تجدید مناقصه احداث دیوار ضامن در ایستگاه قارون</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005936/همایش-شهر-ایده-آل'>همایش شهر ایده آل / همایش شهر ایده آل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005937/فراخوان-شناسایی-اشخاص-و-شرکت-ها-در-زمینه-تولید-و-توزیع-پلمب'>فراخوان شناسایی اشخاص و شرکت ها در زمینه تولید و توزیع پلمب / مناقصه, فراخوان شناسایی اشخاص و شرکت ها در زمینه تولید و توزیع پلمب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005938/فراخوان-احداث-جاده-و-محل-چاه-غرب-1-378---نوبت-دوم'>فراخوان احداث جاده و محل چاه غرب 1/378 ... نوبت دوم  / مناقصه, فراخوان احداث جاده و محل چاه غرب 1/378 ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005940/همایش-استقلال-و-ارزش-های-جهانی'>همایش استقلال و ارزش های جهانی / همایش استقلال و ارزش های جهانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005942/فراخوان-بهسازی-سکو--سرویس-بهداشتی'> فراخوان بهسازی سکو ، سرویس بهداشتی / فراخوان عمومی , فراخوان بهسازی سکو ، سرویس بهداشتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005944/مناقصه-تهیه-و-اجرای-آسفالت-گرم-محور-روستایی--'>مناقصه تهیه و اجرای آسفالت گرم محور روستایی... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تهیه و اجرای آسفالت گرم محور روستایی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005946/مناقصه-خرید-یک-دستگاه-UPS-به-همراه-باتری-های-مربوطه'>مناقصه خرید یک دستگاه UPS به همراه باتری های مربوطه  / آگهی شناسایی و ارزیابی کیفی مناقصه گران, مناقصه خرید یک دستگاه UPS به همراه باتری های مربوطه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005950/مناقصه-پروژه-اصلاح-و-تکمیل-سیستم-ارت-پالایشگاه-و--'>مناقصه پروژه اصلاح و تکمیل سیستم ارت پالایشگاه و ... / مناقصه , مناقصه پروژه اصلاح و تکمیل سیستم ارت پالایشگاه و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005951/فراخوان-مناقصه-تعمیر-ماشین-آلات-مکانیزه-و-درزین-ها-به-همراه-تهیه-قطعات'>فراخوان مناقصه تعمیر ماشین آلات مکانیزه و درزین ها به همراه تهیه قطعات / ارزیابی کیفی فراخوان عمومی نخست مناقصه، فراخوان مناقصه تعمیر ماشین آلات مکانیزه و درزین ها به همراه تهیه قطعات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005953/مناقصه-احداث-مرکز-جامع-سلامت--'>مناقصه احداث مرکز جامع سلامت ... / مناقصه عمومی, مناقصه احداث مرکز جامع سلامت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005954/مناقصه-خرید-سنگ-فرش'>مناقصه خرید سنگ فرش / آگهی مناقصه, مناقصه خرید سنگ فرش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005957/مناقصه-P-F-COILED-TUBING-DOWN-HOLE-TOOLS-REF-LILIN-نوبت-دوم'>مناقصه P/F COILED TUBING DOWN HOLE TOOLS REF:LILIN نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه P/F COILED TUBING DOWN HOLE TOOLS REF:LILIN نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005959/تجدید-مناقصه-پروژه-اجرای-لکه-گیری-درزگیری----نوبت-دوم'>تجدید مناقصه پروژه اجرای لکه گیری، درزگیری ....- نوبت دوم / آگهی تجدید مناقصه عمومی، تجدید مناقصه پروژه اجرای لکه گیری، درزگیری ....- نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005968/مناقصه-تهیه-مصالح-حمل-و-اجرای-5935-متر-شبکه-جمع-آوری-فاضلاب'>مناقصه تهیه مصالح، حمل و اجرای 5935 متر شبکه جمع  آوری فاضلاب / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه تهیه مصالح، حمل و اجرای 5935 متر شبکه جمع  آوری فاضلاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005970/فراخوان-ارزیابی-کیفی-عملیات-اجرایی-طرح-آبرسانی--نوبت-دوم'>فراخوان ارزیابی کیفی عملیات اجرایی طرح آبرسانی... نوبت دوم  / مناقصه , فراخوان ارزیابی کیفی عملیات اجرایی طرح آبرسانی... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005973/مناقصه-راهبری-و-ارائه-خدمت-مسافری-و-انجام-تعمیرات-داخلی-برق'>مناقصه راهبری و ارائه خدمت مسافری و انجام تعمیرات داخلی برق / آگهی مناقصه, مناقصه راهبری و ارائه خدمت مسافری و انجام تعمیرات داخلی برق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005976/مناقصه-عملیات-اجرایی-تکمیل-پروژه-سیلوی-فلزی-40-هزار-تنی--'>مناقصه عملیات اجرایی تکمیل پروژه سیلوی فلزی 40 هزار تنی ... / مناقصه,  عملیات اجرایی تکمیل پروژه سیلوی فلزی 40 هزار تنی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005977/مناقصه-احداث-دو-مورد-بند-سنگی-ملائی--نوبت-دوم'>مناقصه احداث دو مورد بند سنگی ملائی - نوبت دوم  / مناقصه عمومی, مناقصه احداث دو مورد بند سنگی ملائی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005979/مناقصه-پروژه-خدمات-پیمانکار-خط-گرم-در-حوزه-عملیاتی'>مناقصه پروژه خدمات پیمانکار خط گرم در حوزه عملیاتی / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای، مناقصه پروژه خدمات پیمانکار خط گرم در حوزه عملیاتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005982/مناقصه-انجام-امور-مربوط-به-خدمات-عمومی-و--'>مناقصه انجام امور مربوط به خدمات عمومی و ... / مناقصه عمومی , مناقصه انجام امور مربوط به خدمات عمومی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005990/مناقصهP-F”MALBRANQUE”SAFETY-GATE-VALVE--نوبت-دوم'>مناقصهP/F”MALBRANQUE”SAFETY GATE VALVE -  نوبت دوم  / آگهی مناقصه همراه با ارزیابی کیفی به صورت یک مرحله ای ,مناقصهP/F”MALBRANQUE”SAFETY GATE VALVE 0- نوبت د وم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005992/تجدید-مناقصه-مرکز-توسعه-بازی-های-رایانه-ای-و-پویانمایی--نوبت-دوم'>تجدید مناقصه مرکز توسعه بازی های رایانه ای و پویانمایی - نوبت دوم  / تجدید آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای،تجدید مناقصه مرکز توسعه بازی های رایانه ای و پویانمایی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005994/مناقصه-اجاره-دو-دستگاه-ماشین-مکانیزه-جمع-آوری-زباله---نوبت-دوم'>مناقصه اجاره دو دستگاه ماشین مکانیزه جمع آوری زباله .... نوبت دوم / مناقصه,مناقصه اجاره دو دستگاه ماشین مکانیزه جمع آوری زباله .... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005995/فراخوان-ارزیابی-کیفی-ترمیم-و-نگهداری-فضای-سبز-نوبت-دوم'>فراخوان ارزیابی کیفی ترمیم و نگهداری فضای سبز -نوبت دوم  / فراخوان ارزیابی کیفی، فراخوان ارزیابی کیفی ترمیم و نگهداری فضای سبز -نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005996/مناقصه-بهسازی-و-آسفالت-معابر'>مناقصه بهسازی و آسفالت معابر  / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه بهسازی و آسفالت معابر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005999/تجدید-فراخوان-مناقصه-دو-عدد-چیلر-تراکمی-هوا-خنک-یکپارچه'>تجدید فراخوان مناقصه  دو عدد چیلر تراکمی هوا خنک یکپارچه  / فراخوان تجدید مناقصه , تجدید فراخوان مناقصه دو عدد چیلر تراکمی هوا خنک یکپارچه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006001/مناقصه-تهیه-تمامی-مصالح-و-اجرای-شبکه-گاز--خط-تغذیه--نوبت-دوم'>مناقصه تهیه تمامی مصالح و اجرای شبکه گاز ، خط تغذیه - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه تهیه تمامی مصالح و اجرای شبکه گاز ، خط تغذیه - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006004/مناقصه-ایمن-سازی-و-نگهداری-راههای-استان'>مناقصه ایمن سازی و نگهداری راههای استان  / راخوان مناقصه عمومی با ارزیابی ساده , مناقصه ایمن سازی و نگهداری راههای استان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006011/تجدید-مناقصه-پروژه-بهسازی-راه-روستایی'>تجدید مناقصه پروژه بهسازی راه روستایی / آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای ، تجدید مناقصه پروژه بهسازی راه روستایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006014/تجدید-مناقصه-تامین-خدمات-خودروهای-ایاب-و-ذهاب-و-عملیاتی-منطقه-(نوبت-دوم)'>تجدید مناقصه تامین خدمات خودروهای ایاب و ذهاب و عملیاتی منطقه (نوبت دوم) / اگهی تجدید مناقصه , تجدید مناقصه تامین خدمات خودروهای ایاب و ذهاب و عملیاتی منطقه (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006018/فراخوان-پکیج-کامل-کمپرسورهوا'>فراخوان پکیج کامل کمپرسورهوا / فراخوان, فراخوان پکیج کامل کمپرسورهوا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006020/مناقصه-انتقال-کشت-آبیاری-و-نگهداری-نوبت-دوم'>مناقصه انتقال، کشت، آبیاری و نگهداری- نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه انتقال، کشت، آبیاری و نگهداری- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006024/مناقصه-احداث-یک-طبقه-مهمانسرای'>مناقصه احداث یک طبقه مهمانسرای  / مناقصه  ،مناقصه احداث یک طبقه مهمانسرای </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006031/مناقصه-مقدار-18100-متر-(62520-گیلوگرم)-لوله-پلی-اتیلن-نوبت-دوم'>مناقصه مقدار 18100 متر (62520 گیلوگرم) لوله پلی اتیلن  نوبت دوم  / آگهی مناقصه, مناقصه مقدار 18100 متر (62520 گیلوگرم) لوله پلی اتیلن  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006038/مناقصه-واگذاری-امور-خدمات-عمومی-و--'>مناقصه واگذاری امور خدمات عمومی و ... / آگهی مناقصه , مناقصه واگذاری امور خدمات عمومی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006040/تجدید-آگهی-فراخوان-عملیات-اجرایی-باند-دوم-محور--'>تجدید آگهی فراخوان عملیات اجرایی باند دوم محور... / تجدید فراخوان عمومی ارزیابی کیفی، تجدید آگهی فراخوان عملیات اجرایی باند دوم محور...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006044/مناقصه-واگذاری-امور-خدمات-دستیاری-دندانپزشکی'>مناقصه واگذاری امور خدمات دستیاری دندانپزشکی  / مناقصه ,مناقصه واگذاری امور خدمات دستیاری دندانپزشکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006045/فراخوان-خرید-تضمینی-گندم-و-دانه-های-روغنی-نوبت-دوم'>فراخوان خرید تضمینی گندم و دانه های روغنی نوبت دوم  / فراخوان, فراخوان خرید تضمینی گندم و دانه های روغنی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006047/مناقصه-تکمیل-پل---مرحله-اول-نوبت-دوم'>مناقصه تکمیل پل .... مرحله اول نوبت دوم  / آگهی مناقصات , مناقصه تکمیل پل .... مرحله اول نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006050/مناقصه-امور-خدمات-منشی-گری-و-پذیرش-کلینیک'>مناقصه امور خدمات منشی گری و پذیرش کلینیک / مناقصه ,مناقصه امور خدمات منشی گری و پذیرش کلینیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006052/مناقصه-امور-حمل-و-نقل-درون-شهری-بیمارستان'>مناقصه  امور حمل و نقل درون شهری بیمارستان  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه  امور حمل و نقل درون شهری بیمارستان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006055/مناقصه-انجام-حراست-و-نگهبانی-از-اموال-و-تاسیسات'>مناقصه انجام حراست و نگهبانی از اموال و تاسیسات  / مناقصه , مناقصه انجام حراست و نگهبانی از اموال و تاسیسات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006057/مناقصه-عملیات-آسفالت-ریزی-معابر--مرحله-دوم-نوبت-اول'>مناقصه عملیات آسفالت ریزی معابر... مرحله دوم نوبت اول  / آگهی مناقصات , مناقصه عملیات آسفالت ریزی معابر... مرحله دوم نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006059/مناقصه-شارژ-کپسولهای-آتش-نشانی-بانک'> مناقصه شارژ کپسولهای آتش نشانی بانک / آگهی مناقصه,  مناقصه شارژ کپسولهای آتش نشانی بانک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006061/تجدید-مناقصه-واگذاری-اجرای-بازدید-مسیر-گاز-داغ-به-همراه-تامین-قطعات'>تجدید مناقصه واگذاری اجرای بازدید مسیر گاز داغ به همراه تامین قطعات / تجدید مناقصه, مناقصه واگذاری اجرای بازدید مسیر گاز داغ به همراه تامین قطعات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006062/مناقصه-اجرای-سیاست-های-کلی-اصل-44-قانون-اساسی-و---'>مناقصه اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی و .... / مناقصه, اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی و ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006069/مناقصه-واگذاری-مدیریت-پرداخت-حق-الزحمه-کادر-پزشکی-و-پیراپزشکی-نوبت-دوم'>مناقصه واگذاری مدیریت پرداخت حق الزحمه کادر پزشکی و پیراپزشکی نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه واگذاری مدیریت پرداخت حق الزحمه کادر پزشکی و پیراپزشکی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006072/اصلاحیه-فراخوان-مناقصه-خرید-حمل-نصب-تست-و-راه-اندازی-سیستم-سرمایشی-نوبت-سوم'>اصلاحیه فراخوان مناقصه خرید، حمل، نصب، تست و راه اندازی سیستم سرمایشی- نوبت سوم / اصلاحیه مناقصه ,فراخوان مناقصه خرید، حمل، نصب، تست و راه اندازی سیستم سرمایشی - نوبت سوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006086/مناقصه-واگذاری-امور-نظافتی-و-خدمات-جنبی'>مناقصه واگذاری امور نظافتی و خدمات جنبی  / مناقصه , مناقصه واگذاری امور نظافتی و خدمات جنبی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006088/مناقصه-واگذاری-امور-اپراتوری'>مناقصه واگذاری امور اپراتوری  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه واگذاری امور اپراتوری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006089/مناقصه-اجرای-طرح-فیبرنوری-سورشجان'>مناقصه اجرای طرح فیبرنوری سورشجان / آگهی مناقصه، مناقصه اجرای طرح فیبرنوری سورشجان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006090/مناقصه-امورات-نگهداری-جابجایی-نظافت-تخلیه-بارگیری-و---'>مناقصه امورات نگهداری، جابجایی، نظافت، تخلیه، بارگیری، و .... / مناقصه,  امورات نگهداری، جابجایی، نظافت، تخلیه، بارگیری، و ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006103/مناقصه-خرید-چراغ-لاک-پشتی-50-و-150-وات-بخار-سدیم-با-بالاست-مسی-و-بدون-لامپ--'>مناقصه خرید چراغ لاک پشتی 50 و 150 وات بخار سدیم با بالاست مسی و بدون لامپ... / آگهی مناقصات عمومی دو مرحله ای , مناقصه خرید چراغ لاک پشتی 50 و 150 وات بخار سدیم با بالاست مسی و بدون لامپ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006107/ارزیابی-کیفی-سرویس-های-فنی-عملیات-پالایشگاه---'>ارزیابی کیفی سرویس های فنی عملیات پالایشگاه .... / آگهی ارزیابی کیفی و مناقصه عمومی , ارزیابی کیفی سرویس های فنی عملیات پالایشگاه ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006108/مناقصه-واگذاری-امور-بهره-برداری-از-تاسیسات-آب-آشامیدنی---(نوبت-دوم)'>مناقصه واگذاری امور بهره برداری از تاسیسات آب آشامیدنی ... (نوبت دوم) / مناقصه عمومی, مناقصه واگذاری امور بهره برداری از تاسیسات آب آشامیدنی ... (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006110/مناقصه-اجرای-جدول-باند-کندرو-ورودی-آمل--موزیرج-شمالی'>مناقصه اجرای جدول باند کندرو ورودی آمل ، موزیرج شمالی  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای جدول باند کندرو ورودی آمل ، موزیرج شمالی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006115/مناقصه-اجرای-عملیات-احداث-پارک-خطی-نوبت-دوم'>مناقصه اجرای عملیات احداث پارک خطی- نوبت دوم  / مناقصه عمومی, مناقصه اجرای عملیات احداث پارک خطی- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006119/مناقصه-گازرسانی-نوبت-دوم'>مناقصه گازرسانی- نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه گازرسانی - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006120/مناقصه-تامین-امنیت-اجتماعی-و-فیزیکی-خوابگاه-های-دانشجویی--نوبت-دوم'>مناقصه تامین امنیت اجتماعی و فیزیکی خوابگاه های دانشجویی - نوبت دوم  / مناقصه عمومی, مناقصه تامین امنیت اجتماعی و فیزیکی خوابگاه های دانشجویی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006124/فراخوان-عملیات-اجرایی-احداث-شبکه-زهکشی-و-زیرزمینی-فضای-سبز'>فراخوان عملیات اجرایی احداث شبکه زهکشی و زیرزمینی فضای سبز / مناقصه عمومی, فراخوان عملیات اجرایی احداث شبکه زهکشی و زیرزمینی فضای سبز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006126/مناقصه-نصب-3000-عدد-کنتور-و-رگلاتور---'>مناقصه نصب 3000 عدد کنتور و رگلاتور .... / مناقصه, مناقصه نصب 3000 عدد کنتور و رگلاتور ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006128/مناقصه-تامین-خدمات-حراست-و-نگهبانی-از-پستها'>مناقصه تامین خدمات حراست و نگهبانی از پستها  / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه تامین خدمات حراست و نگهبانی از پستها </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006131/مناقصه-اجرای-نازک-کاری-ساختمان-شهرداری-نوبت-سوم'>مناقصه اجرای نازک کاری ساختمان شهرداری نوبت سوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای نازک کاری ساختمان شهرداری نوبت سوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006132/مناقصه-تکمیل-دیواره-حفاظتی-حاشیه-رودخانه-تلخاب--مرحله-دوم'>مناقصه تکمیل دیواره حفاظتی حاشیه رودخانه تلخاب - مرحله دوم / مناقصه, مناقصه تکمیل دیواره حفاظتی حاشیه رودخانه تلخاب - مرحله دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006135/فراخوان-مناقصه-اجرای-خط-انتقال-آب-فولادی'>فراخوان مناقصه اجرای خط انتقال آب فولادی / آگهی فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه اجرای خط انتقال آب فولادی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006136/مناقصه-نیرو-رسانی-توسعه-و-بازسازی-شبکه-های-توزیع-نیروی-برق'>مناقصه نیرو رسانی، توسعه و بازسازی شبکه های توزیع نیروی برق  /  ارزیابی کیفی شناسایی پیمانکاران, مناقصه نیرو رسانی، توسعه و بازسازی شبکه های توزیع نیروی برق </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006142/مناقصه-انجام-خدمات-سرویس-ایاب-و-ذهاب-کارکنان'>مناقصه انجام خدمات سرویس ایاب و ذهاب کارکنان / مناقصه, مناقصه انجام خدمات سرویس ایاب و ذهاب کارکنان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006144/مناقصه-ساماندهی-رودخانه--نوبت-دوم'>مناقصه ساماندهی رودخانه - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه ساماندهی رودخانه - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006146/مناقصه-تعمیرات-پشت-بام-دانشکده-مرحله-سوم'>مناقصه تعمیرات پشت بام دانشکده مرحله سوم / مناقصه, مناقصه تعمیرات پشت بام دانشکده مرحله سوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006147/فراخوان-خرید-تضمینی-گندم-و-دانه-های-روغنی'>فراخوان خرید تضمینی گندم و دانه های روغنی / فراخوان دعوت به همکاری، فراخوان خرید تضمینی گندم و دانه های روغنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006148/مناقصه-پیاده-روسازی-شامل-عملیات-تخریب--عملیات-خاکی-با-دست--نوبت-دوم'>مناقصه پیاده روسازی شامل عملیات تخریب ، عملیات خاکی با دست...نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه پیاده روسازی شامل عملیات تخریب ، عملیات خاکی با دست...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006149/مناقصه-واگذاری-پروژه-جدول-گذاری-و-اجرای-کانیو'>مناقصه  واگذاری پروژه جدول گذاری و اجرای کانیو  / آگهی مناقصه, مناقصه  واگذاری پروژه جدول گذاری و اجرای کانیو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006153/تجدید-مناقصات-عمومی-حوادث-و-اتفاقات-و-بهره-برداری-از-فاضلاب-و--'>تجدید مناقصات عمومی حوادث و اتفاقات و بهره برداری از فاضلاب و ...  / تجدید مناقصات عمومی , تجدید مناقصات عمومی حوادث و اتفاقات و بهره برداری از فاضلاب و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006154/مناقصه-عملیات-حفظ-و-نگهداری-فضای-محدوده-E--نوبت-دوم'>مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای محدوده E - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای محدوده E - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006155/تجدید-مناقصه-انجام-امورات-مربوط-به-حوزه-خدمات-شهری'>تجدید مناقصه انجام امورات مربوط به حوزه خدمات شهری / آگهی تجدید مناقصه، تجدید مناقصه انجام امورات مربوط به حوزه خدمات شهری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006157/مناقصه-بهسازی-و-آسفالت-معابر-سطح-شهر'>مناقصه بهسازی و آسفالت معابر سطح شهر  / آگهی مناقصه , مناقصه بهسازی و آسفالت معابر سطح شهر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006159/مناقصه-انتخاب-پیمانکار-انجام-آسفالت--لکه-گیری-و-ترمیم-ترانشه-ها-مرحله-اول-نوبت-دوم'>مناقصه انتخاب پیمانکار انجام آسفالت ، لکه گیری و ترمیم ترانشه ها مرحله اول نوبت دوم / آگهی مناقصه , مناقصه انتخاب پیمانکار انجام آسفالت ، لکه گیری و ترمیم ترانشه ها نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006160/مناقصه-احداث-گلدانهای-طبقاتی-نوبت-دوم'>مناقصه احداث گلدانهای طبقاتی نوبت دوم  / مناقصه عمومی, مناقصه احداث گلدانهای طبقاتی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006164/مناقصه-P-F--RETRIEVABLE-MWD-DRILLING--نوبت-دوم'>مناقصه P/F : RETRIEVABLE MWD DRILLING - نوبت دوم / آگهی مناقصه همراه با ارزیابی کیفی, مناقصه P/F : RETRIEVABLE MWD DRILLING  - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006165/مناقصه-نیرو-رسانی-توسعه-و-بازسازی-شبکه-های-توزیع-نیروی-برق--'>مناقصه نیرو رسانی، توسعه و بازسازی شبکه های توزیع نیروی برق...  / آگهی ارزیابی کیفی شناسایی پیمانکاران جهت دعوت به مناقصه، مناقصه نیرو رسانی، توسعه و بازسازی شبکه های توزیع نیروی برق... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006167/مناقصه-انجام-خرید-2-دستگاه-دیزل-ژنراتور'>مناقصه انجام خرید 2 دستگاه دیزل ژنراتور  / مناقصه , مناقصه انجام خرید 2 دستگاه دیزل ژنراتور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006170/مناقصه-خرید-آسفالت-گرم-به-صورت-تنی-جهت-معابر-شهر'>مناقصه خرید آسفالت گرم به صورت تنی جهت معابر شهر  / آگهی مناقصه , مناقصه خرید آسفالت گرم به صورت تنی جهت معابر شهر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006171/مناقصه-امور-حمل-و-نقل-درون-شهری-و-برون-شهری--'>مناقصه امور حمل و نقل درون شهری و برون شهری ... / مناقصه,مناقصه امور حمل و نقل درون شهری و برون شهری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006172/مناقصه-رفع-حوادث-شبکه-توزیع--انشعابات-آب'> مناقصه رفع حوادث شبکه توزیع ، انشعابات آب / آگهی مناقصه ، مناقصه رفع حوادث شبکه توزیع ، انشعابات آب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006173/مناقصه-ترمیم-و-اجرای-جدول-و-کفپوش-پیاده-رو-سطح-شهر--تجدید'>مناقصه ترمیم و اجرای جدول و کفپوش پیاده رو سطح شهر  - تجدید / آگهی مناقصه, مناقصه ترمیم و اجرای جدول و کفپوش پیاده رو سطح شهر- تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006174/مناقصه-اجرای-فاز-دوم-باغ-بانوان-و--'>مناقصه اجرای فاز دوم باغ بانوان و ... / آگهی مناقصه , مناقصه اجرای فاز دوم باغ بانوان و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006177/فراخوان-ارزیابی-کیفی-اجرای-پروژه-احداث-تونل-های-راه-اصلی--'>فراخوان ارزیابی کیفی اجرای پروژه، احداث تونل های راه اصلی... / مناقصه عمومی, فراخوان ارزیابی کیفی اجرای پروژه، احداث تونل های راه اصلی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006180/فراخوان-شناسایی-نگهداری-تعدادی-از-آسانسورهای-شهرداری'>فراخوان شناسایی نگهداری تعدادی از آسانسورهای شهرداری  / اگهی فراخوان , فراخوان شناسایی نگهداری تعدادی از آسانسورهای شهرداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006189/مناقصه-واگذاری-پروژه-پخش-آسفالت-معابر-سطح-شهر'>مناقصه واگذاری پروژه پخش آسفالت معابر سطح شهر  / آگهی مناقصه, مناقصه واگذاری پروژه پخش آسفالت معابر سطح شهر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006192/مناقصه-عملیات-پیگیری-و-وصول-مطالبات-تجدید'>مناقصه عملیات پیگیری و وصول مطالبات تجدید / آگهی تجدید مناقصه عمومی , مناقصه عملیات پیگیری و وصول مطالبات تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006196/مناقصه-اجرای-شبکه-جمع-آوری-فاضلاب-و-نصب-انشعاب-فاضلاب'>مناقصه اجرای شبکه جمع آوری فاضلاب و نصب انشعاب فاضلاب / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه اجرای شبکه جمع آوری فاضلاب و نصب انشعاب فاضلاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006197/فراخوان-استعلام-تعمیر-سرویس-و-نگهداری-تاسیسات'>فراخوان استعلام تعمیر، سرویس و نگهداری تاسیسات  / آگهی فراخوان استعلام عمومی, فراخوان استعلام تعمیر، سرویس و نگهداری تاسیسات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006198/فراخوان-مناقصه-عمومی-احداث-باند--تکمیل-استخر-و--'>فراخوان مناقصه عمومی احداث باند ، تکمیل استخر و ...  / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه عمومی احداث باند ، تکمیل استخر و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006202/مناقصه-عملیات-تهیه-رنگ-دو-جزئی-پلاستیک-سرد-جهت-خط-کشی-محوری--تجدید'>مناقصه عملیات تهیه رنگ دو جزئی پلاستیک سرد جهت خط کشی محوری - تجدید / تجدید آگهی مناقصه عمومی, مناقصه عملیات تهیه رنگ دو جزئی پلاستیک سرد جهت خط کشی محوری - تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006203/مناقصه-عملیات-احداث-سکو-و-رختکن---نوبت-دوم'>مناقصه عملیات احداث سکو و رختکن ... نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات احداث سکو و رختکن ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006207/تجدید-مناقصه-عملیات-پیگیری-و-وصول-مطالبات-منطقه-3-آبفا'>تجدید مناقصه عملیات پیگیری و وصول مطالبات منطقه 3 آبفا  / مناقصه عمومی , تجدید مناقصه عملیات پیگیری و وصول مطالبات منطقه 3 آبفا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006212/تجدید-مناقصه-خرید-خدمات-تخصصی-به-آسیب-دیدگان-اجتماعی--نوبت-دوم'>تجدید مناقصه خرید خدمات تخصصی به  آسیب دیدگان اجتماعی - نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه خرید خدمات تخصصی به  آسیب دیدگان اجتماعی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006214/مناقصه-خرید-450-اصله-تیر-سیمانی--'>مناقصه خرید 450 اصله تیر سیمانی... / مناقصه , مناقصه خرید 450 اصله تیر سیمانی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006215/مناقصه-عمومی-واگذاری-آزمایشگاه-مرکز-آموزشی-درمانی-خلیلی'>مناقصه عمومی واگذاری آزمایشگاه مرکز آموزشی درمانی خلیلی / مناقصه عمومی واگذاری آزمایشگاه مرکز آموزشی درمانی خلیلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006220/مناقصه-خرید-و-نصب-آسانسور-تجدید'>مناقصه خرید و نصب آسانسور تجدید / آگهی تجدید مناقصه , مناقصه خرید و نصب آسانسور تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006221/آگهی-ارزیابی-امور-خدماتی-در-بخش-نظافت'>آگهی ارزیابی  امور خدماتی در بخش نظافت / آگهی ارزیابی،آگهی ارزیابی  امور خدماتی در بخش نظافت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006223/آگهی-مناقصه-عمومی-عملیات-اجرایی-روکش-آسفالت-معابر-و--'>آگهی مناقصه عمومی عملیات اجرایی روکش آسفالت معابر و ...  / آگهی مناقصه عمومی عملیات اجرایی روکش آسفالت معابر و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006229/مناقصه-عمومی-امور-خدماتی-در-بخش-نگهداری-و-توسعه-فضای-سبز-96-10-3'>مناقصه عمومی امور خدماتی در بخش نگهداری و توسعه فضای سبز  96.10.3 / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی امور خدماتی در بخش نگهداری و توسعه فضای سبز 96.10.3</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006234/فراخوان-ارزیابی-خرید-قطعات-پمپ-فلوسرو'>فراخوان ارزیابی خرید قطعات پمپ فلوسرو / مناقصه, فراخوان ارزیابی خرید قطعات پمپ فلوسرو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006238/مناقصه-واگذاری-آزمایشگاه'>مناقصه واگذاری آزمایشگاه / مناقصه, مناقصه واگذاری آزمایشگاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006239/فراخوان-ایمن-سازی-خطول-لوله-حوزه-استحفاظی'>فراخوان ایمن سازی خطول لوله حوزه استحفاظی / فراخوان مناقصه ، ایمن سازی خطول لوله حوزه استحفاظی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006240/مناقصه-قسمتی-از-ساختمان-اصلی-موزه-منطقه-هگمتانه'>مناقصه قسمتی از ساختمان اصلی موزه منطقه هگمتانه  / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه قسمتی از ساختمان اصلی موزه منطقه هگمتانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006242/مناقصه-انجام-خدمات-تنظیفات-محوطه-حفظ-و-نگهداری-ترمیم-و-واکاری-فضای-سبز--'>مناقصه انجام خدمات تنظیفات محوطه، حفظ و نگهداری، ترمیم و واکاری فضای سبز... / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای، مناقصه انجام خدمات تنظیفات محوطه، حفظ و نگهداری، ترمیم و واکاری فضای سبز...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006244/مناقصه-احداث-فاز-دوم-استخر--'>مناقصه احداث فاز  دوم استخر ... / مناقصه,مناقصه احداث فاز  دوم استخر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006245/مناقصه-احداث-ویلا-باغ--نوبت-دوم'>مناقصه احداث ویلا باغ ...نوبت دوم  / مناقصه,مناقصه احداث ویلا باغ ...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006246/آگهی-فراخوان‌-عمومی-تعمیر-وبازسازی-بوش-و-اسلیو-های'>آگهی فراخوان‌ عمومی تعمیر وبازسازی بوش و اسلیو های / آگهی فراخوان‌ عمومی،آگهی فراخوان‌ عمومی تعمیر وبازسازی بوش و اسلیو های</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006248/مناقصه-عمومی-طرح-کفسازی-خیابان'>مناقصه عمومی طرح کفسازی خیابان  / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی طرح کفسازی خیابان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006252/مناقصه-تهیه-و-تعویض-لوله-های-سیستم-سیالات'>مناقصه تهیه و تعویض لوله های سیستم سیالات / مناقصه ، مناقصه تهیه و تعویض لوله های سیستم سیالات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006255/مناقصه-اصلاح-مسیر-ورودی-شهر--نوبت-دوم'>مناقصه اصلاح مسیر ورودی شهر - نوبت دوم  / مناقصه,مناقصه اصلاح مسیر ورودی شهر - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006258/استعلام-میکروسکوپ-فلوئورنست---'>استعلام میکروسکوپ فلوئورنست .... / استعلام میکروسکوپ فلوئورنست </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006260/مناقصه-تامین-خودروهای-اتوبوس-مینی-بوس-و-سپتیک-تانک'>مناقصه تامین خودروهای اتوبوس، مینی بوس و سپتیک تانک  / مناقصه، مناقصه تامین خودروهای اتوبوس، مینی بوس و سپتیک تانک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006262/مناقصه-خرید-53-دستگاه-کولر-گازی-دوتیکه'>مناقصه خرید 53 دستگاه کولر گازی دوتیکه / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید 53 دستگاه کولر گازی دوتیکه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006263/واگذاری-خدمات-خودرویی-(حمل-و-نقل)'>واگذاری خدمات خودرویی (حمل و نقل) / واگذاری خدمات خودرویی (حمل و نقل)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006264/مناقصه-سرویس--نگهداری-و-تعمیرات-سیستم-های-روشنایی'>مناقصه سرویس ، نگهداری و تعمیرات سیستم های روشنایی / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه سرویس ، نگهداری و تعمیرات سیستم های روشنایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006266/فراخوان-ارائه-خدمات-تاکسی-اینترنتی'>فراخوان ارائه خدمات تاکسی اینترنتی / آگهی فراخوان عمومی , فراخوان ارائه خدمات تاکسی اینترنتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006267/جشنواره-فروش-ویژه-مبل-خانگی'>جشنواره فروش ویژه مبل خانگی / جشنواره فروش ویژه مبل خانگی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006270/آگهی-استعلام-اصلاح-و-بهینه-سازی-روستای'>آگهی استعلام  اصلاح و بهینه سازی روستای / آگهی استعلام  اصلاح و بهینه سازی روستای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006271/مناقصه-تهیه-کسری--نصب-تست-وراه-اندازی-پست-مدولار-20-63-کیلوولت'>مناقصه تهیه کسری ، نصب تست وراه اندازی پست مدولار 20/63 کیلوولت / مناقصه عمومی, تهیه کسری ، نصب تست وراه اندازی پست مدولار 20/63 کیلوولت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006272/استعلام-کیف-چرمی-مدیریتی-بزرگ-سامانه-تدارکات-الکترونیکی-دولت'>استعلام کیف چرمی مدیریتی بزرگ, سامانه تدارکات الکترونیکی دولت / استعلام ,استعلام کیف چرمی مدیریتی بزرگ, سامانه تدارکات الکترونیکی دولت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006273/استعلام-واگذاری-ماشین-آلات-برف-روبی'>استعلام واگذاری ماشین آلات برف روبی  / استعلام , استعلام واگذاری ماشین آلات برف روبی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006274/استعلام-طراحی-خط-گاز-فشار-قوی-و--'>استعلام طراحی خط گاز فشار قوی و... / استعلام ، استعلام طراحی خط گاز فشار قوی و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006276/استعلام-نصب-علائم-و-تجهیزات-ایمنی-سایت-ستاد'>استعلام نصب علائم و تجهیزات ایمنی ,سایت ستاد / استعلام ,استعلام نصب علائم و تجهیزات ایمنی ,سایت ستاد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006277/مناقصه-شناسایی-و-ارزیابی-پیمانکاران-جهت-تهیه-و-طبخ-غذا-و-اداره-رستورانهای-تاسیسات-تقویت-فشار-گاز'>مناقصه شناسایی و ارزیابی پیمانکاران جهت تهیه و طبخ غذا و اداره رستورانهای تاسیسات تقویت فشار گاز / آگهی مناقصه و شناسایی و ارزیابی کیفی پیمانکاران، مناقصه شناسایی و ارزیابی پیمانکاران جهت تهیه و طبخ غذا و اداره رستورانهای تاسیسات تقویت فشار گاز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006279/استعلام-طراحی-استاندارد-سالنهای-تخصصی-سامانه-ستاد'>استعلام طراحی استاندارد سالنهای تخصصی, سامانه ستاد / استعلام ,استعلام طراحی استاندارد سالنهای تخصصی, سامانه ستاد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006280/اصلاحیه-مناقصه-احداث-ساختمان-اداری'>اصلاحیه مناقصه احداث ساختمان اداری  / اصلاحیه مناقصه,مناقصه احداث ساختمان اداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006283/فراخوان-درزگیری--لکه-گیری-و-اجرای-آسفالت-حفاظتی'>فراخوان درزگیری ، لکه گیری و اجرای آسفالت حفاظتی  / آگهی فراخوان , فراخوان درزگیری ، لکه گیری و اجرای آسفالت حفاظتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006284/استعلام-تیغچه-های-سرگان-پنوماتیک-و-تیغچه-های-پایه-بلند-و--'>استعلام تیغچه های سرگان پنوماتیک و تیغچه های پایه بلند و ... / استعلام, استعلام تیغچه های سرگان پنوماتیک و تیغچه های پایه بلند و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006287/اصلاحیه-مناقصه-ساخت-گیت-عوارضی-برون-شهری'>اصلاحیه مناقصه ساخت گیت عوارضی برون شهری  / اصلاحیه مناقصه، مناقصه ساخت گیت عوارضی برون شهری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006288/استعلام-رادیو-جیبی--'>استعلام رادیو جیبی ... / استعلام,استعلام رادیو جیبی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006290/مناقصه-اجرای-شبکه-گاز-خط-تغذیه-ایستگاه-های-تقلیل-فشار-و----نوبت-دوم'>مناقصه اجرای شبکه گاز، خط تغذیه، ایستگاه های تقلیل فشار و ... - نوبت دوم  / مناقصه ,مناقصه اجرای شبکه گاز، خط تغذیه، ایستگاه های تقلیل فشار و ... - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006291/مناقصه-تهیه-مصالح-و-احداث-سوله-کارگاهی'>مناقصه تهیه مصالح و احداث سوله کارگاهی  / مناقصه ,مناقصه تهیه مصالح و احداث سوله کارگاهی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006293/جشنواره-سکه-های-طلایی'>جشنواره سکه های طلایی / جشنواره سکه های طلایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006295/استعلام-قلم-موئی--فنر-هلی-کویل'>استعلام قلم موئی ، فنر هلی کویل / استعلام ، استعلام قلم موئی ، فنر هلی کویل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006296/مناقصه-skid-mounted-centrifucal-Horizantal'>مناقصه skid mounted centrifucal Horizantal / آگهی مناقصه همراه با ارزیابی کیفی، مناقصه skid mounted centrifucal Horizantal</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006297/مناقصه-خرید-لوله-و-اتصالات-پلی-اتیلن'>مناقصه خرید لوله و اتصالات پلی اتیلن  / مناقصه , مناقصه خرید لوله و اتصالات پلی اتیلن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006298/مناقصه-واگذاری-تبدیل-ولتاژ-شبکه-فشار-متوسط-دانشکده-اهواز'>مناقصه واگذاری تبدیل ولتاژ شبکه فشار متوسط دانشکده اهواز / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای, مناقصه واگذاری تبدیل ولتاژ شبکه فشار متوسط دانشکده اهواز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006299/فراخوان-ارزیابی-کیفی-خرید-ادوات-اعلان-و-اطفاء-حریق-(F-G)'>فراخوان ارزیابی کیفی خرید ادوات اعلان و اطفاء حریق (F&G) / مناقصه , فراخوان ارزیابی کیفی خرید ادوات اعلان و اطفاء حریق (F&G)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006300/مناقصه-خدمات-تامین-خودروهای-سبک-مورد-نیاز'>مناقصه خدمات تامین خودروهای سبک مورد نیاز  / مناقصه ,مناقصه خدمات تامین خودروهای سبک مورد نیاز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006302/مناقصه-اجرای-عملیات-تعمیرات-و-بهره-برداری-شبکه-های-توزیع-برق'>مناقصه اجرای عملیات تعمیرات و بهره برداری شبکه های توزیع برق / مناقصه اجرای عملیات تعمیرات و بهره برداری شبکه های توزیع برق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006303/فراخوان-ارزیابی-انجام-کلیه-امور-و-خدمات-مربوط-به-مدیریت-بهره-برداری--'>فراخوان ارزیابی انجام کلیه امور و خدمات مربوط به مدیریت بهره برداری ... / فراخوان,فراخوان ارزیابی انجام کلیه امور و خدمات مربوط به مدیریت بهره برداری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006304/مناقصه-ایمن-سازی-ایستگاه-های-شیر-خط-لوله-هفتم-سراسری-گاز'>مناقصه ایمن سازی ایستگاه های شیر خط لوله هفتم سراسری گاز  / مناقصه, مناقصه عمومی ایمن سازی ایستگاه های شیر خط لوله هفتم سراسری گاز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006305/استعلام-اقلام-یدکی-مارک-THK--'>استعلام اقلام یدکی مارک THK... / استعلام ، استعلام اقلام یدکی مارک THK، الکتروموتور مارک SUMITOMO...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006306/استعلام-سنگ-ساب-کوچک-فیبری'>استعلام سنگ ساب کوچک فیبری / استعلام ، استعلام سنگ ساب کوچک فیبری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006307/تجدید-مناقصه-اجرای-سیستم-حفاظت-الکترونیک'>تجدید مناقصه اجرای سیستم حفاظت الکترونیک  / مناقصه ,تجدید مناقصه اجرای سیستم حفاظت الکترونیک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006308/فراخوان-مناقصه-تامین-خدمات-عمومی-مراکز-بهره-برداری-خطوط-لوله--'>فراخوان مناقصه تامین خدمات عمومی مراکز بهره برداری خطوط لوله... / فراخوان مناقصه عمومی ، فراخوان مناقصه تامین خدمات عمومی مراکز بهره برداری خطوط لوله...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006309/مناقصه-واگذاری-اداره-امور-مربوط-به-خودروهای-استیجاری'>مناقصه واگذاری اداره امور مربوط به خودروهای استیجاری / مناقصه , مناقصه واگذاری اداره امور مربوط به خودروهای استیجاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006310/استعلام-3-عدد-اینورتر-با-مارک-LG'>استعلام 3 عدد اینورتر با مارک LG / استعلام، استعلام 3 عدد اینورتر با مارک LG</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006311/مناقصه-راهبری-تاسیسات-برق-تعمیر-و-نگهداری-پیش-گیرانه-و-راهبری-تیم-های-تعمیر-اضطراری'>مناقصه راهبری تاسیسات برق، تعمیر و نگهداری پیش گیرانه و راهبری تیم های تعمیر اضطراری / مناقصه ,مناقصه راهبری تاسیسات برق، تعمیر و نگهداری پیش گیرانه و راهبری تیم های تعمیر اضطراری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006312/استعلام-چاپ-افست-500-جلد-کتاب'>استعلام چاپ افست 500 جلد کتاب  / استعلام ,استعلام چاپ افست 500 جلد کتاب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006313/استعلام-خدمات'>استعلام خدمات / استعلام، استعلام خدمات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006314/مناقصه-خرید-P-F-EMCO-'>مناقصه خرید P/F "EMCO" / مناقصه, مناقصه خرید P/F "EMCO"</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006315/استعلام-جعبه-یک-تیکه-کابین-عقب-تویوتا'>استعلام جعبه یک تیکه کابین عقب تویوتا  / استعلام ، استعلام جعبه یک تیکه کابین عقب تویوتا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006316/استعلام-تسمه-نقاله-پالتی-تخت-زنجیری'>استعلام تسمه نقاله پالتی تخت زنجیری  / استعلام , استعلام تسمه نقاله پالتی تخت زنجیری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006317/مناقصه-اجرای-پروژه-احداث-مخزن-بتنی-زمینی-ایستگاه-پمپاژ-و-خط-انتقال-آب--'>مناقصه اجرای پروژه احداث مخزن بتنی زمینی، ایستگاه پمپاژ و خط انتقال آب... / مناقصه عمومی , مناقصه اجرای پروژه احداث مخزن بتنی زمینی، ایستگاه پمپاژ و خط انتقال آب...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006318/اگهی-عمومی-ارزیابی-کیفی-خرید-X-MASS-TREE-7-1-16'>اگهی عمومی ارزیابی کیفی خرید X-MASS TREE 7-1/16 / اگهی عمومی ارزیابی کیفی،اگهی عمومی ارزیابی کیفی خرید X-MASS TREE 7-1/16</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006319/استعلام-اجرای-عملیات-بازسازی-و-تعمیرات--'>استعلام اجرای عملیات بازسازی و تعمیرات ...  / استعلام , استعلام اجرای عملیات بازسازی و تعمیرات ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006320/مناقصه-انجام-خدمات-امداد-بهره-برداری-گازبانی--'>مناقصه انجام خدمات امداد، بهره برداری، گازبانی... / مناقصه,مناقصه انجام خدمات امداد، بهره برداری، گازبانی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006321/استعلام-بهسازی-جاده'>استعلام بهسازی جاده / استعلام، استعلام بهسازی جاده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006322/ارزیابی-کیفی-خدمات-تأمین-نیروی-انسانی-جهت-انجام-نگهبانی-تجدید'>ارزیابی کیفی خدمات تأمین نیروی انسانی جهت انجام نگهبانی تجدید  / تجدید آگهی عمومی ارزیابی کیفی ، ارزیابی کیفی خدمات تأمین نیروی انسانی جهت انجام نگهبانی تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006323/مناقصه-خرید-4500-عدد-شافت-محرک--'>مناقصه خرید 4500 عدد شافت محرک... / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه خرید 4500 عدد شافت محرک...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006324/فراخوان-بازسازی-ویج-های-برنزی-و-سگمنت-های'>فراخوان بازسازی ویج های برنزی و سگمنت های / فراخوان ، فراخوان بازسازی ویج های برنزی و سگمنت های</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006325/استعلام-جی-پی-اس-GPS'>استعلام جی پی اس GPS  / استعلام ، استعلام جی پی اس GPS </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006326/مناقصه-احداث-جاده-و-محل-چاه-شرق'>مناقصه احداث جاده و محل چاه شرق / مناقصه ,مناقصه احداث جاده و محل چاه شرق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006327/استعلام-تهیه-و-نصب-راهبند-با-اهرم-6--'>استعلام تهیه و نصب راهبند با اهرم 6... / استعلام, استعلام تهیه و نصب راهبند با اهرم 6...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006328/استعلام-ورق-هسته-ترانسفورماتور'>استعلام ورق هسته ترانسفورماتور / استعلام , استعلام ورق هسته ترانسفورماتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006329/استعلام-فایل-بایگانی-ریلی-فلزی-متحرک'>استعلام فایل بایگانی ریلی فلزی متحرک / استعلام, استعلام فایل بایگانی ریلی فلزی متحرک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006330/استعلام-ایمن-سازی-و-نصب-نرده'>استعلام ایمن سازی و نصب نرده  / استعلام , استعلام ایمن سازی و نصب نرده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006331/استعلام-رنگ-آمیزی-ترانسفورماتور'>استعلام رنگ آمیزی ترانسفورماتور / استعلام , استعلام رنگ آمیزی ترانسفورماتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006332/استعلام-تلویزیون-ال-ای-دی-ایکس-ویژن'>استعلام تلویزیون ال ای دی ایکس ویژن  / استعلام, استعلام تلویزیون ال ای دی ایکس ویژن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006333/استعلام-​اجرای-عملیات-آبخیزداری'>استعلام ​اجرای عملیات آبخیزداری  / استعلام ,استعلام اجرای عملیات آبخیزداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006334/استعلام-کامپیوتر-و-فناوری'>استعلام کامپیوتر و فناوری / استعلام , استعلام کامپیوتر و فناوری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006335/استعلام-ثبت-مشخصات-و-ارزیابی-عملکرد'>استعلام ثبت مشخصات و ارزیابی عملکرد  / استعلام, استعلام ثبت مشخصات و ارزیابی عملکرد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006336/فراخوان-ارزیابی-کیفی-اجرای-پروژه-روسازی--سامانه-تدارکات-الکترونیکی-دولت'>فراخوان ارزیابی کیفی اجرای پروژه روسازی ، سامانه تدارکات الکترونیکی دولت / فراخوان , فراخوان ارزیابی کیفی اجرای پروژه روسازی ، آسفالت ، جدولگذاری و اجرای کانال </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006337/استعلام-​بی-متال-3A-ده-عدد'>استعلام ​بی متال 3A ده عدد  / استعلام ,استعلام ​بی متال 3A ده عدد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006338/استعلام-لوله-پلی-اتیلن'>استعلام لوله پلی اتیلن / استعلام ,استعلام لوله پلی اتیلن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006339/استعلام-​اجرای-365-متر-نقاشی-ساختمان'>استعلام ​اجرای 365 متر نقاشی ساختمان / استعلام , استعلام ​اجرای 365 متر نقاشی ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006340/استعلام-برگزاری-کلینیک-سیار-صنعت---'>استعلام برگزاری کلینیک سیار صنعت .... / استعلام, استعلام برگزاری کلینیک سیار صنعت ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006341/استعلام-تهیه-و-نصب-راهبند-با-اهرم-۴'>استعلام تهیه و نصب راهبند با اهرم ۴ / استعلام ,استعلام تهیه و نصب راهبند با اهرم ۴</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006342/مناقصه-پروژه-تقویت-شبکه-گاز-شهر'>مناقصه پروژه تقویت شبکه گاز شهر / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه پروژه تقویت شبکه گاز شهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006343/فراخوان-خدمات-کالا-و-انبارداری-و-طبقه-بندی-و-انباشت-کالا'>فراخوان خدمات کالا و انبارداری و طبقه بندی و انباشت کالا / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه گران , فراخوان خدمات کالا و انبارداری و طبقه بندی و انباشت کالا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006344/مناقصه-تهیه-و-اجرای-عملیات-طراحی-ساخت-و-نصب-اتاقک-سربی--'>مناقصه تهیه و اجرای عملیات طراحی، ساخت و نصب اتاقک سربی ... / مناقصه,مناقصه تهیه و اجرای عملیات طراحی، ساخت و نصب اتاقک سربی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006345/استعلام-خرید-درب-و-پنجره-upvc'>استعلام خرید درب و پنجره upvc / استعلام, استعلام خرید درب و پنجره upvc</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006346/استعلام-کامپیوتر-و-فناوری'>استعلام کامپیوتر و فناوری / استعلام , استعلام کامپیوتر و فناوری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006347/استعلام-​یخچال-فریزر'>استعلام ​یخچال فریزر  / استعلام ,استعلام ​یخچال فریزر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006348/استعلام-خرید-لپ-تاپ-و-کامپیوتر-و-تلفن'>استعلام خرید لپ تاپ و کامپیوتر و تلفن  / استعلام, استعلام خرید لپ تاپ و کامپیوتر و تلفن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006349/استعلام-پروژه-تکمیل-مجتمع--'>استعلام پروژه تکمیل مجتمع ... / استعلام, استعلام پروژه تکمیل مجتمع ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006350/استعلام-ارزیابی-زیست-محیطی-توسعه--'>استعلام ارزیابی زیست محیطی توسعه ... / استعلام,استعلام ارزیابی زیست محیطی توسعه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006351/استعلام-اقلام-شبکه--'>استعلام اقلام شبکه... / استعلام, استعلام اقلام شبکه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006352/استعلام-EMC-vnxe1600'>استعلام EMC vnxe1600 / استعلام , استعلام EMC vnxe1600</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006353/استعلام-​رنگ-مات-سفید'>استعلام ​رنگ مات سفید / استعلام ,استعلام ​رنگ مات سفید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006354/استعلام-خرید-علائم-ایمنی'>استعلام خرید علائم ایمنی / استعلام ,استعلام خرید علائم ایمنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006355/استعلام-تهیه-و-نصب-کفپوش-دو-جزئی'>استعلام تهیه و نصب کفپوش دو جزئی  / استعلام, استعلام تهیه و نصب کفپوش دو جزئی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006356/فراخوان-تهیه--طبخ-و-توزیع-غذا-در-رستوران-شرکت-تجدید'>فراخوان تهیه ، طبخ و توزیع غذا در رستوران شرکت تجدید / تجدید آگهی فراخوان ارزیابی کیفی , فراخوان تهیه ، طبخ و توزیع غذا در رستوران شرکت تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006357/استعلام-کامپیوتر-پرینتر-اسکنر--'>استعلام کامپیوتر، پرینتر، اسکنر... / استعلام, استعلام کامپیوتر، پرینتر، اسکنر...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006358/استعلام-40-جفت-میله-والیبال'>استعلام 40 جفت میله والیبال / استعلام,استعلام 40 جفت میله والیبال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006359/استعلام-​واگذاری-دو-دستگاه-تانکر-18'>استعلام ​واگذاری دو دستگاه تانکر 18  / استعلام ، استعلام ​واگذاری دو دستگاه تانکر 18 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006360/استعلام-ورق-کف-کاذب-hpl-در-ابعاد-60-60'>استعلام ورق کف کاذب hpl در ابعاد 60*60 / استعلام ,استعلام ورق کف کاذب hpl در ابعاد 60*60</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006361/استعلام-صندوق-امانات-26-خانه'>استعلام صندوق امانات 26 خانه  / استعلام, استعلام صندوق امانات 26 خانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006362/استعلام-عملیات-نظارت-بر-پروژه-های-لکه'>استعلام عملیات نظارت بر پروژه های لکه / استعلام ,استعلام عملیات نظارت بر پروژه های لکه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006363/استعلام-بتن-ریزی-محوطه'>استعلام بتن ریزی محوطه  / استعلام, استعلام بتن ریزی محوطه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006364/استعلام-حراست-فیزیکی-ساختمان'>استعلام حراست فیزیکی ساختمان  / استعلام,استعلام حراست فیزیکی ساختمان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006365/مناقصه-انجام-امور-حجمی-و-نگهداری-و-نظافت-مواد-اولیه-توتونی-و-غیر-توتونی'>مناقصه انجام امور حجمی و نگهداری و نظافت مواد اولیه توتونی و غیر توتونی / مناقصه انجام امور حجمی و نگهداری و نظافت مواد اولیه توتونی و غیر توتونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006366/استعلام-اجرای-عملیات-بازسازی-و-تعمیرات'>استعلام اجرای عملیات بازسازی و تعمیرات / استعلام , استعلام اجرای عملیات بازسازی و تعمیرات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006367/استعلام-​اجرای-شبکه-گازرسانی-در-ناحیه'>استعلام ​اجرای شبکه گازرسانی در ناحیه  / استعلام,استعلام ​اجرای شبکه گازرسانی در ناحیه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006368/مناقصه-خرید-لوله-پلی-اتیلن-در-قطرهای-مختلف'>مناقصه خرید لوله پلی اتیلن در قطرهای مختلف  / مناقصه خرید لوله پلی اتیلن در قطرهای مختلف </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006369/استعلام-بهسازی-و-نوسازی-دربهای-ضد-سرقت'>استعلام بهسازی و نوسازی دربهای ضد سرقت  / استعلام , استعلام بهسازی و نوسازی دربهای ضد سرقت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006370/استعلام-تجهیز-و-اتصال-چاه-شماره-2'>استعلام تجهیز و اتصال چاه شماره 2  / استعلام, استعلام تجهیز و اتصال چاه شماره 2 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006371/استعلام-خریدسیستم-با-متعلقات-کامل'>استعلام خریدسیستم با متعلقات کامل / استعلام, استعلام خریدسیستم با متعلقات کامل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006372/استعلام-​کامپیوتر-و-فناوری'>استعلام ​کامپیوتر و فناوری / استعلام , استعلام ​کامپیوتر و فناوری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006373/مناقصه-حفاری-٬لایه-روبی-٬-آند-گذاری-و-راه-اندازی-چاههای-حفاظت-کاتدیک'>مناقصه حفاری ٬لایه روبی ٬ آند گذاری و راه اندازی چاههای حفاظت کاتدیک / مناقصه حفاری ٬لایه روبی ٬ آند گذاری و راه اندازی چاههای حفاظت کاتدیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006374/​استعلام-استانداردسازی-اتاق'>​استعلام استانداردسازی اتاق / استعلام ,​استعلام استانداردسازی اتاق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006375/استعلام-محصولات-الکترونیکی'>استعلام محصولات الکترونیکی  / استعلام ,استعلام محصولات الکترونیکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006376/مناقصه-خرید-لوله-پلی-اتیلن-در-قطرهای-مختلف'>مناقصه خرید لوله پلی اتیلن در قطرهای مختلف  / مناقصه خرید لوله پلی اتیلن در قطرهای مختلف </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006377/استعلام-کاغذ-132-ستونی'>استعلام کاغذ 132 ستونی / استعلام , استعلام کاغذ 132 ستونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006378/استعلام-​واگذاری-دو-دستگاه-تانکر-18'>استعلام ​واگذاری دو دستگاه تانکر 18  / استعلام ، استعلام ​واگذاری دو دستگاه تانکر 18 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006379/استعلام-AIO-MSI-ADORA20-2M-I3'>استعلام AIO MSI ADORA20 2M I3 / استعلام,استعلام AIO MSI ADORA20 2M I3</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006380/استعلام-پنکه-پایه-بلند-با-کنترل-از-دور'>استعلام پنکه پایه بلند با کنترل از دور  / استعلام ,استعلام پنکه پایه بلند با کنترل از راه دور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006381/استعلام-اجاره-یک-دستگاه-خودرو'>استعلام اجاره یک دستگاه خودرو / استعلام , استعلام اجاره یک دستگاه خودرو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006382/استعلام-برگزاری-تور-بازدید-از-نمایشگاه'>استعلام برگزاری تور بازدید از نمایشگاه / استعلام, استعلام برگزاری تور بازدید از نمایشگاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006383/استعلام-محصولات-الکترونیکی'>استعلام محصولات الکترونیکی / استعلام ,استعلام محصولات الکترونیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006384/استعلام-دو-دستگاه-HPE-PROLIANT-SERVER'>استعلام دو دستگاه HPE PROLIANT SERVER  / استعلام,استعلام دو دستگاه HPE PROLIANT SERVER </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006385/استعلام-مرمت-و-لایه-رویی-سه-رشته-قنات'>استعلام مرمت و لایه رویی سه رشته قنات / استعلام ,استعلام مرمت و لایه رویی سه رشته قنات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006386/مناقصه-اجرای-جدولگذاری-روستا'>مناقصه اجرای جدولگذاری روستا / مناقصه عمومی, مناقصه اجرای جدولگذاری روستا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006387/استعلام-خرید-پوش-با-تن-کلید--رله-تایمر'>استعلام خرید پوش با تن -کلید - رله- تایمر  / استعلام,استعلام خرید پوش با تن -کلید - رله- تایمر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006388/استعلام-پشتیبانی-از-شبکه-داخلی'>استعلام پشتیبانی از شبکه داخلی / استعلام, استعلام پشتیبانی از شبکه داخلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006389/استعلام-رنگ-آمیزی-راه-پله-ها'>استعلام رنگ آمیزی راه پله ها / استعلام,استعلام رنگ آمیزی راه پله ها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006390/استعلام-عملیات-نظارت-بر-پروژه-های-لکه'>استعلام عملیات نظارت بر پروژه های لکه / استعلام ,استعلام عملیات نظارت بر پروژه های لکه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006391/استعلام-سنسور-حساس'>استعلام سنسور حساس / استعلام, استعلام سنسور حساس به حرکت و حضور پارس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006392/استعلام-مبلمان-و-دکوراسیون'>استعلام مبلمان و دکوراسیون / استعلام , استعلام مبلمان و دکوراسیون</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006393/استعلام-​اصلاح-شبکه-توزیع-آب-و-ایستگاه'>استعلام ​اصلاح شبکه توزیع آب و ایستگاه  / استعلام, استعلام ​اصلاح شبکه توزیع آب و ایستگاه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006394/استعلام-احداث-جاده-امامزاده-حسن'>استعلام احداث جاده امامزاده حسن / استعلام,استعلام احداث جاده امامزاده حسن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006395/استعلام-خرید--نصب-و-راه-اندازی-سامانه'>استعلام خرید ، نصب و راه اندازی سامانه  / استعلام,استعلام خرید ، نصب و راه اندازی سامانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006396/استعلام-کوره-زباله-سوز'>استعلام کوره زباله سوز / استعلام , استعلام کوره زباله سوز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006397/استعلام-تجهیزات-سخت-افزاری-مورد-نیاز'>استعلام تجهیزات سخت افزاری مورد نیاز / استعلام,استعلام تجهیزات سخت افزاری مورد نیاز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006398/استعلام-احداث-و-بهینه-سازی-شبکه'>استعلام احداث و بهینه سازی شبکه  / استعلام , استعلام احداث و بهینه سازی شبکه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006399/استعلام-کامپیوتر-و-فناوری'>استعلام کامپیوتر و فناوری / استعلام , استعلام کامپیوتر و فناوری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006400/استعلام-​راه-اندازیی-و-نصب-سیستم-کنفرانس'>استعلام ​راه اندازیی و نصب سیستم کنفرانس  / استعلام , استعلام ​راه اندازیی و نصب سیستم کنفرانس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006401/استعلام-پارتیشن-دو-جداره'>استعلام پارتیشن دو جداره  / استعلام, استعلام پارتیشن دو جداره </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006402/استعلام-تابلو-تله-متری-با-متعلقات--'>استعلام تابلو تله متری با متعلقات ... / استعلام,استعلام تابلو تله متری با متعلقات ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006403/استعلام-تجهیزات-و-وسایل'>استعلام تجهیزات و وسایل / استعلام, استعلام تجهیزات و وسایل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006404/استعلام-جک-گازی'>استعلام جک گازی / استعلام , استعلام جک گازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006405/استعلام-51-دستگاه-برقگیر-33-کیلوولت'>استعلام 51 دستگاه برقگیر 33 کیلوولت / استعلام,استعلام 51 دستگاه برقگیر 33 کیلوولت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006406/مناقصه-پروژه-تامین-برق-مسکن-مهر-کارکنان-فرمانداری-و-مهر-195'>مناقصه پروژه تامین برق مسکن مهر کارکنان فرمانداری و مهر 195  / مناقصه عمومی,مناقصه پروژه تامین برق مسکن مهر کارکنان فرمانداری و مهر 195 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006407/استعلام-​محصولات-الکترونیکی'>استعلام ​محصولات الکترونیکی  / استعلام , استعلام ​محصولات الکترونیکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006408/استعلام-عملیات-تکمیل-پمپاژ--'>استعلام عملیات تکمیل پمپاژ ... / استعلام, استعلام عملیات تکمیل پمپاژ ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006409/استعلام-احداث-راه-بین-مزارع-روستاها'>استعلام احداث راه بین مزارع روستاها  / استعلام, استعلام احداث راه بین مزارع روستاها </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006410/استعلام-RACK-PDU'>استعلام RACK+PDU   / استعلام,استعلام RACK+PDU  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006411/استعلام-گزیلل-مرک--'>استعلام گزیلل مرک ... / استعلام,استعلام گزیلل مرک ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006412/استعلام-خرید-300-عدد-بلیط-رفت-و-برگشت'>استعلام خرید 300 عدد بلیط رفت و برگشت  / استعلام , استعلام ​خرید 300 عدد بلیط رفت و برگشت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006413/استعلام-تهیه-و-اجرای-لدر-آلومینیومی-نصب'>استعلام تهیه و اجرای لدر آلومینیومی، نصب / استعلام , استعلام تهیه و اجرای لدر آلومینیومی، نصب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006414/استعلام-میلگرد-18-عاج-دار'>استعلام میلگرد 18 عاج دار / استعلام, استعلام میلگرد 18 عاج دار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006415/استعلام-ماشین-ظرفشویی--'>استعلام ماشین ظرفشویی... / استعلام, استعلام ماشین ظرفشویی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006416/ارزیابی-کیفی-مناقصه-استقرار-و-نصب-نرم-افزار-CMMS-EAM'>ارزیابی کیفی مناقصه استقرار و نصب نرم افزار CMMS/EAM / آگهی ارزیابی کیفی مناقصه عمومی , ارزیابی کیفی مناقصه استقرار و نصب نرم افزار CMMS/EAM</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006417/استعلام-بایگانی-ریلی-متحرک'>استعلام بایگانی ریلی متحرک  / استعلام ,استعلام بایگانی ریلی متحرک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006418/استعلام-​​​خرید-چاپگر-شناسنامه'>استعلام ​​​خرید چاپگر شناسنامه / استعلام, استعلام ​​​خرید چاپگر شناسنامه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006419/استعلام-متر-لیزری--'>استعلام متر لیزری... / استعلام, استعلام متر لیزری...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006420/استعلام-CISCO-WS-C2960X-24TS-L'>استعلام CISCO WS-C2960X-24TS-L / استعلام, استعلام CISCO WS-C2960X-24TS-L</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006421/مناقصه-عمومی-یک-مرحله-ای-بهسازی-و-آسفالت-راههای-روستایی-هشیلان'>مناقصه عمومی یک مرحله ای بهسازی و آسفالت راههای روستایی هشیلان  / مناقصه ,مناقصه عمومی یک مرحله ای بهسازی و آسفالت راههای روستایی هشیلان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006422/استعلام-طراحی-اجرا-و-تست-سیگنال-ها--'>استعلام طراحی، اجرا و تست سیگنال ها... / استعلام, استعلام طراحی، اجرا و تست سیگنال ها...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006423/استعلام-تجهیز-ورزشی-اداره-ورزش-و-جوانان'>استعلام تجهیز ورزشی اداره ورزش و جوانان  / استعلام , استعلام تجهیز ورزشی اداره ورزش و جوانان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006424/استعلام-قیمت-خرید-و-نصب-ایزوگام'>استعلام قیمت خرید و نصب ایزوگام / استعلام, استعلام قیمت خرید و نصب ایزوگام</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006425/مناقصه-بهینه-سازی-شبکه-روستایی--'>مناقصه بهینه سازی شبکه روستایی ... / مناقصه,مناقصه بهینه سازی شبکه روستایی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006427/مناقصه-عمومی-یک-مرحله-ای-بهسازی-و-آسفالت-راه-روستایی-تپه'>مناقصه عمومی یک مرحله ای بهسازی و آسفالت راه روستایی تپه  / مناقصه ,ممناقصه عمومی یک مرحله ای بهسازی و آسفالت راه روستایی تپه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006428/استعلام-احداث-ساختمان-یگان-انتظامی-پست'>استعلام احداث ساختمان یگان انتظامی پست / استعلام, استعلام احداث ساختمان یگان انتظامی پست</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006429/استعلام-جارو-موئی-با-دسته'>استعلام جارو موئی با دسته / استعلام ,استعلام جارو موئی با دسته</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006430/استعلام-تلویزیون-55-LED--'>استعلام تلویزیون 55 LED ... / استعلام, استعلام تلویزیون 55 LED ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006431/فراخوان-واگذاری-پروژه-احداث-قطعه-2-راه-اصلی'>فراخوان واگذاری پروژه احداث قطعه 2 راه اصلی  / فراخوان , فراخوان واگذاری پروژه احداث قطعه 2 راه اصلی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006432/استعلام-ثبت-مشخصات-و-ارزیابی-عملکرد--'>استعلام ثبت مشخصات و ارزیابی عملکرد... / استعلام ثبت مشخصات و ارزیابی عملکرد...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006433/استعلام-HP-Laserjet-pro-m12a'>استعلام HP Laserjet pro m12a / استعلام, استعلام HP Laserjet pro m12a</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006434/استعلام-پوشه-یا-مقوای-400-گرمی--'>استعلام پوشه یا مقوای 400 گرمی ... / استعلام, استعلام پوشه یا مقوای 400 گرمی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006435/استعلام-هوانما-تلویزیون-شهری'>استعلام هوانما، تلویزیون شهری / استعلام ,استعلام هوانما، تلویزیون شهری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006436/استعلام-خرید-یراق-آلات-پرظرفیت'>استعلام خرید یراق آلات پرظرفیت / استعلام ,استعلام خرید یراق آلات پرظرفیت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006437/استعلام-کفش-بدون-بند'>استعلام کفش بدون بند  / استعلام , استعلام کفش بدون بند </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006438/استعلام-نصب-تجهیزات-تله-متری-در-مجتمع'>استعلام نصب تجهیزات تله متری در مجتمع / استعلام, استعلام نصب تجهیزات تله متری در مجتمع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006440/استعلام-یک-عدد-صندلی-مدیریتی-سیلور--'>استعلام یک عدد صندلی مدیریتی سیلور... / استعلام, استعلام یک عدد صندلی مدیریتی سیلور...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006441/مناقصه-عمومی-یک-مرحله-ای-عملیات-بهسازی-و-آسفالت-راه-روستایی'>مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات بهسازی و آسفالت راه روستایی / مناقصه ,ممناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات بهسازی و آسفالت راه روستایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006442/مناقصه-نگهداری-و-آبیاری-فضای-سبز--'>مناقصه نگهداری و آبیاری فضای سبز ... / مناقصه,مناقصه نگهداری و آبیاری فضای سبز ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006443/فراخوان-مناقصه-اجرای-پروژه-روسازی-آسفالت--جدولگذاری--'>فراخوان مناقصه اجرای پروژه روسازی، آسفالت ، جدولگذاری ... / فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه اجرای پروژه روسازی، آسفالت ، جدولگذاری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006444/استعلام-HP-LASERJET-2035'>استعلام HP LASERJET 2035 / استعلام, استعلام HP LASERJET 2035</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006445/استعلام-کپسول-آتش-نشانی'>استعلام کپسول آتش نشانی  / استعلام ,استعلام کپسول آتش نشانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006446/استعلام-سیب-زمینی-درجه-یک'>استعلام سیب زمینی درجه یک  / استعلام , استعلام سیب زمینی درجه یک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006447/استعلام-تهیه-اقلام-مورد-نیاز-جهت-تجهیز'>استعلام تهیه اقلام مورد نیاز جهت تجهیز / استعلام ,استعلام تهیه اقلام مورد نیاز جهت تجهیز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006448/استعلام-82000-کیلوگرم-برنج-تایلندی'>استعلام 82000 کیلوگرم برنج تایلندی / استعلام, استعلام 82000 کیلوگرم برنج تایلندی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006449/استعلام-روغن-آلبالویی-1-لیتری'>استعلام روغن آلبالویی 1 لیتری  / استعلام, استعلام روغن آلبالویی 1 لیتری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006450/استعلام-کیس-کامل-با-مانیتور'>استعلام کیس کامل با مانیتور  / استعلام , استعلام کیس کامل با مانیتور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006451/استعلام-هارد'>استعلام هارد  / استعلام, استعلام هارد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006453/استعلام-خرید-نرم-افزار-آموزش-کسب'>استعلام خرید نرم افزار آموزش کسب / استعلام, استعلام خرید نرم افزار آموزش کسب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006455/مناقصه-احداث-شبکه-جمع-آوری-فاضلاب--'>مناقصه احداث شبکه جمع آوری فاضلاب ... / مناقصه,مناقصه احداث شبکه جمع آوری فاضلاب ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006456/استعلام-82000-کیلوگرم-برنج-تایلندی'>استعلام 82000 کیلوگرم برنج تایلندی / استعلام, استعلام 82000 کیلوگرم برنج تایلندی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006457/مناقصه-واگذاری-حجمی--زمانی-جایگاه-شرکتی-دو-منظوری'>مناقصه واگذاری حجمی - زمانی جایگاه شرکتی دو منظوری  / فراخوان , مناقصه واگذاری حجمی - زمانی جایگاه شرکتی دو منظوری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006459/مناقصه-بهره-برداری-از-فاضلاب--'>مناقصه بهره برداری از فاضلاب... / مناقصه, مناقصه بهره برداری از فاضلاب...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006460/استعلام-ترازوی-دیجیتال'>استعلام ترازوی دیجیتال / استعلام, استعلام ترازوی دیجیتال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006461/مناقصه-پروژه-عملیات-بهسازی-و-آسفالت-اههای-روستایی'>مناقصه پروژه عملیات بهسازی و آسفالت اههای روستایی / اگهی مناقصه , مناقصه پروژه عملیات بهسازی و آسفالت اههای روستایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006462/استعلام-شیر-فلکه-خطی-4-اینچ-مهره-ای'>استعلام شیر فلکه خطی 4 اینچ مهره ای / استعلام, استعلام شیر فلکه خطی 4 اینچ مهره ای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006463/مناقصه-ساخت-یک-سوله'>مناقصه ساخت یک سوله  / مناقصه, مناقصه ساخت یک سوله </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006464/استعلام-بیمه-مسئولیت-بازدیدکنندگان--'>استعلام بیمه مسئولیت بازدیدکنندگان... / استعلام, استعلام بیمه مسئولیت بازدیدکنندگان...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006465/استعلام-عملیات-تکمیل-ایستگاه-پمپاژ'>استعلام عملیات تکمیل ایستگاه پمپاژ  / استعلام, استعلام عملیات تکمیل ایستگاه پمپاژ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006466/استعلام-یک-دستگاه-ویدئو-پروژکتور-پاناسونیک'>استعلام یک دستگاه ویدئو پروژکتور پاناسونیک / استعلام, استعلام یک دستگاه ویدئو پروژکتور پاناسونیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006467/استعلام-تلویزیون-دیجیتال'>استعلام تلویزیون دیجیتال  / استعلام, استعلام تلویزیون دیجیتال </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006468/استعلام-تهیه-2-تان-کود-حیوانی--'>استعلام تهیه 2 تان کود حیوانی ... / استعلام,استعلام تهیه 2 تان کود حیوانی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006469/استعلام-پروژه-توسعه-شبکه-برق-روستایی'>استعلام پروژه توسعه شبکه برق روستایی / استعلام, استعلام پروژه توسعه شبکه برق روستایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006470/استعلام-لوازم-جانبی-دوربین-کانن-MK4-D5--'>استعلام لوازم جانبی دوربین کانن MK4 D5... / استعلام, استعلام لوازم جانبی دوربین کانن MK4 D5...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006471/استعلام-CISCO-WS-C2960-PLUS-24TC-L'>استعلام CISCO WS-C2960 PLUS 24TC-L / استعلام CISCO WS-C2960 PLUS 24TC-L</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006472/استعلام-لوله-پلی-اتیلن'>استعلام لوله پلی اتیلن / استعلام ,استعلام لوله پلی اتیلن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006473/استعلام-خرید-کالا-و-عملیات-نصب-و-راه-اندازی'>استعلام خرید کالا و عملیات نصب و راه اندازی / استعلام, استعلام خرید کالا و عملیات نصب و راه اندازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006474/استعلام-کاپشن-ضدآب'>استعلام کاپشن ضدآب / استعلام , استعلام کاپشن ضدآب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006475/استعلام-خرید-نصب-و-استقرار-یک-دستگاه-کامپیوتر--'>استعلام خرید، نصب و استقرار یک دستگاه کامپیوتر... / استعلام, استعلام خرید، نصب و استقرار یک دستگاه کامپیوتر...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006476/استعلام-لوله-جدار-چاهی-مشبک--'>استعلام لوله جدار چاهی مشبک ... / استعلام,استعلام لوله جدار چاهی مشبک ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006477/استعلام-​بازسازی-و-تکمیل-ساختمان'>استعلام ​بازسازی و تکمیل ساختمان  / استعلام, استعلام ​بازسازی و تکمیل ساختمان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006478/استعلام-وسایل-خانه'>استعلام وسایل خانه / استعلام, استعلام وسایل خانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006479/استعلام-تعمیرات-اساسی-مدارس'>استعلام تعمیرات اساسی مدارس  / استعلام ,استعلام تعمیرات اساسی مدارس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006480/استعلام-ورق-پانچ'>استعلام ورق پانچ / استعلام ورق پانچ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006481/استعلام-تهیه-و-اجرای-بتن-مسلح-کف'>استعلام تهیه و اجرای بتن مسلح کف / استعلام,استعلام تهیه و اجرای بتن مسلح کف</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006482/استعلام-میکسر-صوت-مارک-Behringer--PMP'>استعلام میکسر صوت مارک Behringer - PMP / استعلام, استعلام میکسر صوت مارک Behringer - PMP</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006483/مناقصه-عمومی-فضای-سبز'>مناقصه عمومی فضای سبز / مناقصه عمومی فضای سبز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006484/استعلام-2-قلم-گلند-کائوچویی-و-1-قلم-گلند-فلزی-بست-دار-11'> استعلام 2 قلم گلند کائوچویی و 1 قلم گلند فلزی بست دار 11 / استعلام , استعلام 2 قلم گلند کائوچویی و 1 قلم گلند فلزی بست دار 11</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006485/استعلام-تهیه-کاغذ-به-همراه-چاپ-اوراق'>استعلام تهیه کاغذ به همراه چاپ اوراق / استعلام, استعلام تهیه کاغذ به همراه چاپ اوراق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006486/فراخوان-مناقصه-تهیه--طبخ-و-توزیع-غذای-رستوران-تنگ-پیرزال'>فراخوان مناقصه تهیه ، طبخ و توزیع غذای رستوران تنگ پیرزال / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای , فراخوان مناقصه تهیه ، طبخ و توزیع غذای رستوران تنگ پیرزال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006487/استعلام-تجهیزات'>استعلام تجهیزات  / استعلام, استعلام تجهیزات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006488/استعلام-فلومتر-الکترومغناطیسی-6-اینچ--'>استعلام فلومتر الکترومغناطیسی 6 اینچ ... / استعلام,استعلام فلومتر الکترومغناطیسی 6 اینچ ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006489/استعلام-سیستم-ثبت-نام-سیار-کارت-هوشمند--'>استعلام سیستم ثبت نام سیار کارت هوشمند... / استعلام, استعلام سیستم ثبت نام سیار کارت هوشمند...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006490/استعلام-ویدئو-پروژکتور'>استعلام ویدئو پروژکتور / استعلام, استعلام ویدئو پروژکتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006491/استعلام-طراحی-استاندارد-سالنهای-تخصصی'>استعلام طراحی استاندارد سالنهای تخصصی / استعلام ,استعلام طراحی استاندارد سالنهای تخصصی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006492/استعلام-خرید-سیستم-با-متعلقات-کامل--'>استعلام خرید سیستم با متعلقات کامل ... / استعلام,استعلام خرید سیستم با متعلقات کامل ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006493/استعلام-میلگرد'>استعلام میلگرد / استعلام, استعلام میلگرد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006494/مناقصه-ارزیابی-کیفی-فرآیند-یکپارچه-تامین-منابع-مالی-فاینانس-داخلی--طراحی--تامین-کالا-و-تجهیزات-و--'>مناقصه ارزیابی کیفی فرآیند یکپارچه تامین منابع مالی فاینانس داخلی ، طراحی ، تامین کالا و تجهیزات و ...  / مناقصه ارزیابی کیفی فرآیند یکپارچه تامین منابع مالی فاینانس داخلی ، طراحی ، تامین کالا و تجهیزات و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006495/استعلام-مقوا-یک-رو-سفید'>استعلام مقوا یک رو سفید / استعلام, استعلام مقوا یک رو سفید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006496/استعلام-اجرای-مرمتی-بخش-آجری--'>استعلام اجرای مرمتی بخش آجری ... / استعلام, استعلام اجرای مرمتی بخش آجری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006497/استعلام-دستگاه-کارواش-صنعتی'>استعلام دستگاه کارواش صنعتی / استعلام, استعلام دستگاه کارواش صنعتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006498/استعلام-انجام-عملیات-تعمیر-و-سرویس'>استعلام انجام عملیات تعمیر و سرویس  / استعلام,استعلام انجام عملیات تعمیر و سرویس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006499/استعلام-خدمات-امور-مالی-و-اموال-اداره'>استعلام خدمات امور مالی و اموال اداره / استعلام ,استعلام خدمات امور مالی و اموال اداره</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006500/استعلام-دوربین-دام-و-دوربین-صنعتی'>استعلام دوربین دام و دوربین صنعتی / استعلام,استعلام دوربین دام و دوربین صنعتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006501/استعلام-82000-کیلوگرم-برنج-تایلندی'>استعلام 82000 کیلوگرم برنج تایلندی / استعلام, استعلام 82000 کیلوگرم برنج تایلندی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006502/استعلام-احداث-جاده-هرته'>استعلام احداث جاده هرته / استعلام، استعلام احداث جاده هرته</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006503/استعلام-چاپ-افست-500-جلد-کتاب'>استعلام چاپ افست 500 جلد کتاب  / استعلام ,استعلام چاپ افست 500 جلد کتاب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006504/استعلام-آب-رسانی'>استعلام آب رسانی  / استعلام ,استعلام آب رسانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006505/فراخوان-احداث-جاده-و-محل-چاه-غرب'>فراخوان احداث جاده و محل چاه غرب / مناقصه, فراخوان احداث جاده و محل چاه غرب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006506/استعلام-برگزاری-کلینیک-سیار'>استعلام برگزاری کلینیک سیار  / استعلام, استعلام برگزاری کلینیک سیار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006507/استعلام-CISCO-I-SENSYS-FAX-L170'>استعلام CISCO I- SENSYS FAX- L170   / استعلام CISCO I- SENSYS FAX- L170  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006508/استعلام-تعداد-10-قلم-خدمت'>استعلام تعداد 10 قلم خدمت  / استعلام, استعلام تعداد 10 قلم خدمت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006509/استعلام-اجرای-عملیات-اجرایی-فاز-اول-ساماندهی'>استعلام اجرای عملیات اجرایی فاز اول ساماندهی  / استعلام, استعلام اجرای عملیات اجرایی فاز اول ساماندهی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006510/مناقصه-راهبری-و-نگهداشت-جایگاه-شرکتی-بصورت-حجمی-زمانی'>مناقصه راهبری و نگهداشت جایگاه شرکتی بصورت حجمی زمانی  / مناقصه عمومی , مناقصه راهبری و نگهداشت جایگاه شرکتی بصورت حجمی زمانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006511/استعلام-یک-عدد-لپ-تاپ'>استعلام یک عدد لپ تاپ / استعلام ,استعلام یک عدد لپ تاپ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006512/استعلام-تکمیل-هنرستان'>استعلام تکمیل هنرستان / استعلام ,استعلام تکمیل هنرستان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006513/استعلام-چای-خشک'>استعلام چای خشک  / استعلام, استعلام چای خشک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006514/استعلام-صندلی-انتظار-مسافر'>استعلام صندلی انتظار مسافر  / استعلام, استعلام صندلی انتظار مسافر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006515/مناقصه-و-ارزیابی-کیفی-عملیات-خط-انتقال-آب-شهر-جهرم'>مناقصه و ارزیابی کیفی عملیات خط انتقال آب شهر جهرم / مناقصه, مناقصه و ارزیابی کیفی عملیات خط انتقال آب شهر جهرم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006516/استعلام-تلویزیون-ال-ای-دی-65-اینچ'>استعلام تلویزیون ال ای دی 65 اینچ / استعلام, استعلام تلویزیون ال ای دی 65 اینچ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006517/مناقصه-نصب-انشعابات-آب-و-فاضلاب-اجرای-خطوط-جمع-کننده-فرعی--'> مناقصه نصب انشعابات آب و فاضلاب، اجرای خطوط جمع کننده فرعی... / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه نصب انشعابات آب و فاضلاب، اجرای خطوط جمع کننده فرعی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006518/استعلام-پهپاد-فتوگرامتری-نقشه-برداری'>استعلام پهپاد فتوگرامتری نقشه برداری / استعلام, استعلام پهپاد فتوگرامتری نقشه برداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006519/استعلام-باطری-RMC28AH'>استعلام باطری RMC28AH / استعلام,  استعلام باطری RMC28AH</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006520/استعلام-اسپکتروفتومتر'>استعلام اسپکتروفتومتر / استعلام , استعلام اسپکتروفتومتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006521/مناقصه-انجام-خدمات-مراقب-دستگاه-های-آب--برق-و-بخار'>مناقصه  انجام خدمات مراقب دستگاه های آب ، برق و بخار  / مناقصه, مناقصه  انجام خدمات مراقب دستگاه های آب ، برق و بخار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006522/استعلام-900-متر-مربع-کاشی'>استعلام 900 متر مربع کاشی  / استعلام , استعلام 900 متر مربع کاشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006523/استعلام-عملیات-نظارت-بر-پروژه-های-لکه'>استعلام عملیات نظارت بر پروژه های لکه / استعلام ,استعلام عملیات نظارت بر پروژه های لکه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006524/استعلام-تهیه-و-نصب-و-اجرای-آسانسور'>استعلام تهیه و نصب و اجرای آسانسور / استعلام, استعلام تهیه و نصب و اجرای آسانسور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006525/استعلام-حفر-چاه-فاضلاب-و-انتقال-خاک'>استعلام حفر چاه فاضلاب و انتقال خاک  / استعلام,  استعلام حفر چاه فاضلاب و انتقال خاک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006526/استعلام-اجرای-ورودی-و-خروجی-ایستگاه--'>استعلام اجرای ورودی و خروجی ایستگاه... / استعلام, استعلام اجرای ورودی و خروجی ایستگاه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006527/استعلام-خرید-و-نصب-تجهیزات-پسیو-فیبر--'>استعلام خرید و نصب تجهیزات پسیو فیبر... / استعلام, استعلام خرید و نصب تجهیزات پسیو فیبر...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006528/فراخوان-اجرای-محوطه-سازی-ساختمان-توانبخشی-ژنتیک-بهزیستی-استان'>فراخوان اجرای محوطه سازی ساختمان توانبخشی ژنتیک بهزیستی استان    / فراخوان,فراخوان اجرای محوطه سازی ساختمان توانبخشی ژنتیک بهزیستی استان   </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006529/استعلام-یک-دستگاه-UPS-به-همراه-باطری'>استعلام یک دستگاه UPS به همراه باطری  / استعلام, استعلام یک دستگاه UPS به همراه باطری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006530/استعلام-اجرای-لایروبی-و-مرمت-قنات--'>استعلام اجرای لایروبی و مرمت قنات... / استعلام, استعلام اجرای لایروبی و مرمت قنات...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006532/استعلام-تجهیز-سالن-آمفی-تئاتر'>استعلام تجهیز سالن آمفی تئاتر / استعلام,استعلام تجهیز سالن آمفی تئاتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006533/استعلام-برگزاری-تور-بازدید-از-نمایشگاه'>استعلام برگزاری تور بازدید از نمایشگاه / استعلام, استعلام برگزاری تور بازدید از نمایشگاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006535/استعلام​-هارد-اکسترنال'>استعلام​ هارد اکسترنال / استعلام ، استعلام​ هارد اکسترنال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006536/استعلام-رول-ژورنال-کاغذی-خودپرداز--'>استعلام رول ژورنال کاغذی خودپرداز ... / استعلام, استعلام رول ژورنال کاغذی خودپرداز ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006537/استعلام-خرید-نمک-تصفیه-شده'>استعلام خرید نمک تصفیه شده / استعلام , استعلام ​خرید نمک تصفیه شده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006538/فراخوان-مناقصه-parts-for--'>فراخوان مناقصه parts for ... / فراخوان مناقصه,فراخوان مناقصه parts for ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006539/استعلام-خرید-بلیط-استخر'>استعلام خرید بلیط استخر  / استعلام,استعلام خرید بلیط استخر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006540/استعلام-تبلت-مدل'>استعلام تبلت مدل / استعلام, استعلام تبلت مدل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006541/استعلام-خط-آبرسانی-از-چاه-جدید'>استعلام خط آبرسانی از چاه جدید / استعلام, استعلام خط آبرسانی از چاه جدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006542/استعلام-تجهیزات-خانگی'>استعلام تجهیزات خانگی / استعلام , استعلام تجهیزات خانگی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006543/استعلام-آبرسانی--مدیریت'>استعلام آبرسانی ، مدیریت / استعلام , استعلام آبرسانی ، مدیریت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006544/استعلام-تعویض-rtu-در-پست-های-20-63'>استعلام تعویض rtu در پست های 20/63  / استعلام, استعلام تعویض rtu در پست های 20/63 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006545/استعلام-دستگاه-چگالی-سنج'>استعلام دستگاه چگالی سنج  / استعلام, استعلام دستگاه چگالی سنج </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006546/مناقصه-واگذاری-مشارکتی-واحد-تزریقات-و-پانسمان-و-نوار-قلب'>مناقصه واگذاری مشارکتی واحد تزریقات و پانسمان و نوار قلب / مناقصه,مناقصه واگذاری مشارکتی واحد تزریقات و پانسمان و نوار قلب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006547/استعلام-تعویض-پنجره-های-فلزی-و-جایگزین--'>استعلام تعویض پنجره های فلزی و جایگزین ... / استعلام,استعلام تعویض پنجره های فلزی و جایگزین ...</a></li><li><a href='http://www.parsn