مناقصات و مزایدات | بلاگ

مناقصات و مزایدات

ساخت وبلاگ

<ol><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211519/تجدید-مناقصه-عمومی-لکه-گیری-و-آسفالت-معابر'>تجدید مناقصه عمومی لکه گیری و آسفالت معابر / تجدید , تجدید مناقصه عمومی لکه گیری و آسفالت معابر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211533/مناقصه-فراخوان-عملیات-احداث-ایستگاه-پمپاژ-و-خط-لوله-grp-انتقال-آب-نوبت-دوم'>مناقصه فراخوان عملیات احداث ایستگاه پمپاژ و خط لوله grp انتقال آب- نوبت دوم  / مناقصه فراخوان, مناقصه فراخوان  عملیات احداث ایستگاه پمپاژ و خط لوله grp انتقال آب - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211553/استعلام-کامپیوتر--'>استعلام کامپیوتر ... / استعلام , استعلام کامپیوتر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211568/فراخوان-مناقصه-تکمیل-رینگ-20-کیلوولت-برق-نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه تکمیل رینگ 20 کیلوولت برق نوبت دوم  / فراخوان مناقصه , فراخوان مناقصه تکمیل رینگ 20 کیلوولت برق نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211585/تجدید-مناقصه-واگذاری-انجام-فعالیت-های-تعمیر-و-نگهداری-بهره-برداری-از--'>تجدید مناقصه واگذاری انجام فعالیت های تعمیر و نگهداری بهره برداری از ...  / آگهی تجدید مناقصه عمومی ، تجدید مناقصه واگذاری انجام فعالیت های تعمیر و نگهداری بهره برداری از ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211598/استعلام-کیس-رایانه-کامل'>استعلام کیس رایانه کامل / استعلام, کیس کامل رایانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211613/ارزیابی-کیفی-خدمات-حفاظتی-و-انتظامات'>ارزیابی کیفی خدمات حفاظتی و انتظامات  / فراخوان , ارزیابی کیفی خدمات حفاظتی و انتظامات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211631/مناقصه-خرید-تعداد-3-دستگاه-شتاب-دهنده-خطی-(نوبت-دوم)'>مناقصه خرید تعداد 3 دستگاه شتاب دهنده خطی (نوبت دوم) / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید تعداد 3 دستگاه شتاب دهنده خطی (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211645/استعلام-قطعات-سرور--'>استعلام قطعات سرور ... / استعلام, استعلام قطعات سرور ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211659/مناقصه-خرید-تعداد-4-دستگاه-شتاب-دهنده-خطی-(نوبت-دوم)'>مناقصه خرید تعداد 4 دستگاه شتاب دهنده خطی (نوبت دوم) / آگهی مناقصه , مناقصه خرید تعداد 4 دستگاه شتاب دهنده خطی (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211676/فراخوان-مناقصه-خرید--حمل-و-نصب-و-راه-اندازی-کامل-یکدستگاه-چیلر-تراکمی'>فراخوان مناقصه خرید ، حمل و نصب و راه اندازی کامل یکدستگاه چیلر تراکمی / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای , فراخوان مناقصه خرید ، حمل و نصب و راه اندازی کامل یکدستگاه چیلر تراکمی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211692/تجدید-مناقصه-عملیات-برقرسانی'>تجدید مناقصه عملیات برقرسانی  / تجدید مناقصه عمومی , مناقصه عملیات برقرسانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211708/مناقصه-اجرای-پیش-تنیدگی-عرشه-پل-(نوبت-دوم)'>مناقصه اجرای پیش تنیدگی عرشه پل (نوبت دوم) / مناقصه , مناقصه اجرای پیش تنیدگی عرشه پل (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211724/استعلام-تعمیرات'>استعلام تعمیرات / استعلام , استعلام تعمیرات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211742/استعلام-تعمیر-و-بازسازی-ورزشگاه--'>استعلام تعمیر و بازسازی ورزشگاه... / استعلام, استعلام تعمیر و بازسازی ورزشگاه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211760/استعلام-سرور-مدل-DL160--'>استعلام سرور مدل DL160... / استعلام,سرور مدل DL160...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211775/استعلام-رایانه'>استعلام رایانه / استعلام,رایانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211795/مناقصه-تهیه-بسته-های-مشارکت-و-سرمایه-گذاری'>مناقصه تهیه بسته های مشارکت و سرمایه گذاری  / مناقصه , مناقصه تهیه بسته های مشارکت و سرمایه گذاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211812/مناقصه-احداث-فرهنگسرا-(نوبت-دوم)'>مناقصه احداث فرهنگسرا (نوبت دوم) / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه احداث فرهنگسرا (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211829/استعلام-خرید-اقلام-نوری-و-صوتی-و-پرده'>استعلام خرید اقلام نوری و صوتی و پرده / استعلام,استعلام خرید اقلام نوری و صوتی و پرده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211843/استعلام-کارتن-بسته-بندی-(درب-و-بدنه)'>استعلام کارتن بسته بندی (درب و بدنه) / استعلام, کارتن بسته بندی (درب و بدنه)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211856/استعلام-اجرای-کانیوا--'>استعلام اجرای کانیوا ... / استعلام , استعلام اجرای کانیوا ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211869/استعلام-افزایش-ولتاژ--'>استعلام افزایش ولتاژ ... / استعلام , استعلام افزایش ولتاژ ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211885/استعلام-ذخیره-ساز--'>استعلام ذخیره ساز ... / استعلام , استعلام ذخیره ساز ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211901/استعلام-ست-کامل-لباس-تخصصی'>استعلام ست کامل لباس تخصصی  / استعلام,استعلام ست کامل لباس تخصصی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211921/استعلام-خرید-3-دستگاه-کولر-اسپلیت-ایران-رادیاتور'>استعلام خرید 3 دستگاه کولر اسپلیت ایران رادیاتور  / استعلام, خرید 3 دستگاه کولر اسپلیت ایران رادیاتور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211936/استعلام-پکیج--'>استعلام پکیج ... / استعلام , استعلام پکیج ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211956/استعلام-جمع-آوری-تصفیه-و-تامین--'>استعلام جمع آوری، تصفیه و تامین ... / استعلام , استعلام جمع آوری، تصفیه و تامین ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211973/استعلام-اجرای-پروژه-تکمیل-یادمان-شهدای-گمنام--'>استعلام اجرای پروژه تکمیل یادمان شهدای گمنام... / استعلام, استعلام اجرای پروژه تکمیل یادمان شهدای گمنام...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211989/استعلام-نبشی--'>استعلام نبشی ... / استعلام , استعلام نبشی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212006/استعلام-صندلی--'>استعلام صندلی ... / استعلام , استعلام صندلی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212023/استعلام-ترمینال-اکتیو-فیبر-نوری---کابل-شبکه-پیچ-کورد--پچ-پنل----'>استعلام ترمینال اکتیو فیبر نوری .... کابل شبکه پیچ کورد .. پچ پنل ...... / استعلام ,استعلام ترمینال اکتیو فیبر نوری .... کابل شبکه پیچ کورد .. پچ پنل ......</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212041/استعلام-آهن-آلات-جهت-سقف-کاذب-سوله---'>استعلام  آهن آلات جهت سقف کاذب سوله .... / استعلام, استعلام  آهن آلات جهت سقف کاذب سوله ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212060/استعلام-ساخت-غرفه--'>استعلام ساخت غرفه ... / استعلام, استعلام ساخت غرفه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212080/استعلام-لوله-گازی-3-اینچ-با-بوشن-6-متری'>استعلام, لوله گازی 3 اینچ با بوشن 6 متری / استعلام, استعلام, لوله گازی 3 اینچ با بوشن 6 متری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212100/فراخوان-مناقصه-خرید-دستگاه-تنفسی-نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه خرید دستگاه تنفسی  نوبت دوم  / فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه, فراخوان مناقصه خرید دستگاه تنفسی  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212118/استعلام-تکمیل-و-تعمیر-مساجد'>استعلام تکمیل و تعمیر مساجد / استعلام,تکمیل و تعمیر مساجد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212136/مناقصه-واگذاری-امور-پیمانکاری-خدمات--شستشو-و-اطوی-البسه-بیماران-و-پرسنل'>مناقصه  واگذاری امور پیمانکاری خدمات - شستشو و اطوی البسه بیماران و پرسنل  / مناقصه , مناقصه  واگذاری امور پیمانکاری خدمات - شستشو و اطوی البسه بیماران و پرسنل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211530/تجدید-فراخوان-خرید-san-swich--نوبت-دوم'> تجدید فراخوان خرید san swich - نوبت دوم  / مناقصه,  تجدید فراخوان خرید san swich- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211548/مناقصه-خدمات-سرویس-نگهداری--پشتیبانی-و-تعمیرات-نوبت-دوم'>مناقصه خدمات سرویس، نگهداری ، پشتیبانی و تعمیرات نوبت دوم  / مناقصه, مناقصه  خدمات سرویس، نگهداری ، پشتیبانی و تعمیرات نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211566/استعلام-خرید-5-قلم-مصالح-ساختمانی'>استعلام خرید 5 قلم مصالح ساختمانی / استعلام , استعلام خرید 5 قلم مصالح ساختمانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211580/مناقصه-جدولگذاری-سطح-شهر-نوبت-دوم'>مناقصه  جدولگذاری سطح شهر  نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه  جدولگذاری سطح شهر  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211596/استعلام-میخکوب-بادی'>استعلام میخکوب بادی / استعلام , استعلام میحکوب بادی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211611/فراخوان-تعمیر-و-بازسازی-مجموعه-استخر-و-سونای-سرپوشیده-نوبت-دوم'>فراخوان تعمیر و بازسازی مجموعه استخر و سونای سرپوشیده  نوبت دوم  / آگهی فراخوان عمومی، فراخوان تعمیر و بازسازی مجموعه استخر و سونای سرپوشیده  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211627/استعلام-نصب-و-راه-اندازی-تجهیزات-سخت-افزاری-و-نرم-افزار-و-شبکه--'>استعلام نصب و راه اندازی تجهیزات سخت افزاری و نرم افزار و شبکه ... / استعلام, استعلام نصب و راه اندازی تجهیزات سخت افزاری و نرم افزار و شبکه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211641/استعلام-اجرای-پروژه-آبرسانی--'>استعلام اجرای پروژه آبرسانی ... / استعلام , استعلام اجرای پروژه آبرسانی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211657/استعلام-انجام-رنگ-آمیزی-و-نقاش--'>استعلام انجام رنگ آمیزی و نقاش... / استعلام,انجام رنگ آمیزی و نقاش...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211673/استعلام-خرید-کولر-گازی-تک-الکتریک'>استعلام خرید کولر گازی تک الکتریک / استعلام, استعلام خرید کولر گازی تک الکتریک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211688/استعلام-سایر-فعالیت-های-تخصصی-ساختمان'>استعلام سایر فعالیت های تخصصی ساختمان  / استعلام, ​سایر فعالیت های تخصصی ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211706/مناقصه-ساماندهی-درختان-در-معابر-فرعی--97-4-17'>مناقصه ساماندهی درختان در معابر فرعی  - 97.4.17 / اگهی مناقصه , مناقصه ساماندهی درختان در معابر فرعی  - 97.4.17</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211722/استعلام-تعمیر-و-تجهیز-سالن-های-ورزشی'>استعلام تعمیر و تجهیز سالن های ورزشی / استعلام,استعلام تعمیر و تجهیز سالن های ورزشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211739/استعلام-خرید-یک-دستگاه-حضور-و-غیاب--'>استعلام خرید یک دستگاه حضور و غیاب ... / استعلام, استعلام خرید یک دستگاه حضور و غیاب ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211757/مناقصه-عملیات-زیرسازی-و-روکش-آسفالت-معابر-سطح-ناحیه'>مناقصه عملیات زیرسازی و روکش آسفالت معابر سطح ناحیه  / مناقصه، مناقصه عملیات زیرسازی و روکش آسفالت معابر سطح ناحیه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211771/استعلام-پایان-دهی-و-تکمیل-بنا--'>استعلام پایان دهی و تکمیل بنا ... / استعلام , استعلام پایان دهی و تکمیل بنا ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211793/استعلام-مجموعه-قطعات-کیس'>استعلام مجموعه قطعات کیس / استعلام,مجموعه قطعات کیس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211808/استعلام-اسکنر-a3-کداک-3200-و-1400'>استعلام اسکنر a3 کداک 3200 و 1400 / استعلام, اسکنر a3 کداک 3200 و 1400</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211826/استعلام-خرید-لوازم-ورزشی'>استعلام خرید لوازم ورزشی / استعلام, خرید لوازم ورزشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211839/استعلام-مراقبت-و-آبیاری-کانون-بحران-فرسایش-بادی--'>استعلام مراقبت و آبیاری کانون بحران فرسایش بادی ... / استعلام, استعلام مراقبت و آبیاری کانون بحران فرسایش بادی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211854/استعلام-تهیه-و-ساخت-اسکلت-سالن-امفی-تئاتر'>استعلام تهیه و ساخت اسکلت سالن امفی تئاتر  / استعلام, تهیه و ساخت اسکلت سالن امفی تئاتر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211867/استعلام-مخزن-ذخیره-آب'>استعلام مخزن ذخیره آب / استعلام,مخزن ذخیره آب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211880/استعلام-خرید-20-عدد-باطری-UPS'>استعلام خرید 20 عدد باطری UPS / استعلام, خرید 20 عدد باطری UPS</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211895/مناقصه-تهیه-و-اجرای-تاسیسات-برق-فاضلاب-و-آب-پروژه-445-واحدی'>مناقصه تهیه و اجرای تاسیسات برق- فاضلاب و آب پروژه 445 واحدی  / اگهی مناقصه , مناقصه تهیه و اجرای تاسیسات برق- فاضلاب و آب پروژه 445 واحدی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211917/مناقصه-چهار-خطه-ویسیان--ملاوی-قطعه-6-و---نوبت-دوم'>مناقصه چهار خطه ویسیان - ملاوی قطعه 6 و ... نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای, مناقصه  چهار خطه ویسیان - ملاوی قطعه 6 و ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211934/مناقصه-احداث-استخر-تجدید'>مناقصه احداث استخر تجدید / تجدید آگهی مناقصه , مناقصه احداث استخر تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211951/استعلام-پرینتر-لیزری'>استعلام پرینتر لیزری / استعلام,استعلام پرینتر لیزری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211971/مناقصه-تامین-گاز-هلیوم-خالص'>مناقصه تامین گاز هلیوم خالص / مناقصه, مناقصه تامین گاز هلیوم خالص</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211986/استعلام-ایجاد-زیرساخت-شبکه-اینترانت'>استعلام  ایجاد زیرساخت شبکه اینترانت / استعلام, ایجاد زیرساخت شبکه اینترانت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212004/تجدید-مناقصه-خرید-باکس-زباله-از-جنس-گالوانیزه--نوبت-دوم'>تجدید مناقصه خرید باکس زباله از جنس گالوانیزه - نوبت دوم  / تجدید مناقصه عمومی , مناقصه خرید باکس زباله از جنس گالوانیزه - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212020/استعلام-صندلی-ارباب-رجوع'>استعلام صندلی ارباب رجوع  / استعلام, صندلی ارباب رجوع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212038/استعلام-یک-دستگاه-ups-3kva-آلجا'>استعلام یک دستگاه ups 3kva آلجا / استعلام,استعلام یک دستگاه ups 3kva آلجا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212055/استعلام-اسپیلت--'>استعلام اسپیلت ... / استعلام , استعلام اسپیلت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212076/استعلام-مطالعه-و-طراحی-آشپزخانه--'>استعلام مطالعه و طراحی آشپزخانه... / استعلام,مطالعه و طراحی آشپزخانه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212094/استعلام-رادیوسوند-وایسالا--'>استعلام رادیوسوند وایسالا... / استعلام, استعلام رادیوسوند وایسالا...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212116/تجدید-مناقصه-بهسازی-بقعه-شهدای-گمنام'>تجدید مناقصه بهسازی بقعه شهدای گمنام  / تجدید مناقصه , تجدید مناقصه بهسازی بقعه شهدای گمنام </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212134/مناقصه-لکه-گیری-و-روکش-آسفالت-محور-نوبت-دوم'>مناقصه لکه گیری و روکش آسفالت محور نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه لکه گیری و روکش آسفالت محور نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212149/استعلام-اسپیلت-دیواری'>استعلام اسپیلت دیواری / استعلام,استعلام اسپیلت دیواری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211529/فراخوان-عمومی-جذب-سرمایه-گذار-جهت-تعبیه-وسایل-بازی'>فراخوان عمومی جذب سرمایه گذار جهت تعبیه وسایل بازی  / فراخوان عمومی, فراخوان عمومی جذب سرمایه گذار جهت تعبیه وسایل بازی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211546/استعلام-تعمیرات-تاسیسات-موتورخانه-گمرک'>استعلام تعمیرات تاسیسات موتورخانه  گمرک / استعلام , استعلام تعمیرات تاسیسات موتورخانه  گمرک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211565/استعلام-آماده-سازی-و-تجهیز-تابلو-برق---'>استعلام آماده سازی و تجهیز تابلو برق .... / استعلام , استعلام آماده سازی و تجهیز تابلو برق ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211579/تجدید-مناقصه-عمومی-انجام-خدمات-تامین-کاغذ-چاپ-لیتوگرافی-و---نوبت-دوم'>تجدید مناقصه عمومی انجام خدمات تامین کاغذ، چاپ، لیتوگرافی و ... نوبت دوم  / تجدید مناقصه عمومی, تجدید مناقصه عمومی انجام خدمات تامین کاغذ، چاپ، لیتوگرافی و ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211595/استعلام-خرید-حمل-و-تخلیه-و-نصب-کفپوش-به-همراه-جمع-آوری-کفپوش'>استعلام خرید حمل و تخلیه و نصب کفپوش به همراه جمع آوری کفپوش / استعلام,استعلام خرید حمل و تخلیه و نصب کفپوش به همراه جمع آوری کفپوش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211610/استعلام-گچ-ساوه-طلایی'>استعلام  گچ ساوه طلایی  / استعلام, گچ ساوه طلایی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211626/استعلام-سیمان-دلیجان'>استعلام سیمان دلیجان  / استعلام, سیمان دلیجان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211640/استعلام-یونیت-متحرک'>استعلام یونیت متحرک / استعلام , استعلام یونیت متحرک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211656/مناقصه-SOR-DIFF-PRESSURE-SWITCHES-CONVERTER'>مناقصه SOR DIFF.PRESSURE SWITCHES CONVERTER / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه SOR DIFF.PRESSURE SWITCHES CONVERTER</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211672/استعلام-فعالیت-های-پشتیبانی-حمل-و-نقل--'>استعلام فعالیت های پشتیبانی حمل و نقل ... / استعلام, استعلام فعالیت های پشتیبانی حمل و نقل ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211687/استعلام-چاپ-کتاب-شعر-و-رنگ-آمیزی'>استعلام چاپ کتاب شعر و رنگ آمیزی / استعلام, چاپ کتاب شعر و رنگ آمیزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211704/استعلام-خرید-سیمان-سفید-و-پودر-سنگ'>استعلام خرید سیمان سفید و پودر سنگ / استعلام, خرید سیمان سفید و پودر سنگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211721/استعلام-مایکروفر-یخچال-گاز-رومیزی'>استعلام مایکروفر- یخچال- گاز رومیزی / استعلام ,استعلام مایکروفر- یخچال- گاز رومیزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211737/استعلام-وب-کم--'>استعلام وب کم ... / استعلام , استعلام وب کم ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211756/مناقصه-خرید-10-دستگاه-پست-کمپکت-نیمه-دفنی--نوبت-دوم'>مناقصه خرید 10 دستگاه پست کمپکت نیمه دفنی - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای,مناقصه خرید 10 دستگاه پست کمپکت نیمه دفنی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211770/مناقصه-پیمانکاران-طبخ-غذا'>مناقصه پیمانکاران طبخ غذا / آگهی ارزیابی صلاحیت پیمانکاران طبخ غذا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211791/فراخوان-مناقصه-پروژه-مقاوم-سازی-و-تکمیل'>فراخوان مناقصه پروژه مقاوم سازی و تکمیل / فراخوان مناقصه ،فراخوان مناقصه پروژه مقاوم سازی و تکمیل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211807/استعلام-بازسازی-و-تعمیر-سالن-جلسات'>استعلام بازسازی و تعمیر سالن جلسات / استعلام, بازسازی و تعمیر سالن جلسات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211825/مناقصه-لوازم-اتصالات-و-قطعات-نگهداری-بست--کمربند--رینگ-و--نوبت-دوم'>مناقصه لوازم اتصالات و قطعات نگهداری  بست - کمربند - رینگ و .. نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه لوازم اتصالات و قطعات نگهداری  بست - کمربند - رینگ و .. نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211838/مناقصه-تامین-شیر-فلکه-بدون-نشانگر-و-قلاب-حمل-کامل--'>مناقصه تامین شیر فلکه بدون نشانگر و قلاب حمل کامل ... / آگهی مناقصه ،مناقصه تامین شیر فلکه بدون نشانگر و قلاب حمل کامل ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211852/استعلام-کف-شکنی-و-لایروبی-چاه-های-آب-شرب--'>استعلام کف شکنی و لایروبی چاه های آب شرب... / استعلام, استعلام کف شکنی و لایروبی چاه های آب شرب...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211866/مناقصه-انجام-خدمات-نگهداری--سرویس-واحد-سردخانه'>مناقصه انجام خدمات نگهداری ، سرویس واحد سردخانه / مناقصه , مناقصه انجام خدمات نگهداری ، سرویس واحد سردخانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211879/مناقصه-انجام-خدمات-نگهداری--سرویس-دستگاه-فریزر'>مناقصه انجام خدمات نگهداری ، سرویس دستگاه فریزر  / مناقصه , مناقصه انجام خدمات نگهداری ، سرویس دستگاه فریزر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211894/استعلام-خرید-دو-دستگاه-موتور-آسانسور-کششی--'>استعلام خرید دو دستگاه موتور آسانسور کششی... / استعلام, استعلام خرید دو دستگاه موتور آسانسور کششی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211916/استعلام-پشتیبانی-امنیت-شبکه-در-سطح-اداره'>استعلام پشتیبانی امنیت شبکه در سطح اداره  / استعلام, استعلام پشتیبانی امنیت شبکه در سطح اداره </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211933/استعلام-تامین-نیروی-حفاظت'>استعلام تامین نیروی حفاظت / استعلام,تامین نیروی حفاظت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211950/استعلام-نیمکت-پارکی-سه-نفره-فلزی--'>استعلام نیمکت پارکی سه نفره فلزی... / استعلام,نیمکت پارکی سه نفره فلزی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211968/مناقصه-خدمات-خودرویی-(ایاب-و-ذهاب)'>مناقصه خدمات خودرویی (ایاب و ذهاب) / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خدمات خودرویی (ایاب و ذهاب) </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211985/مناقصه-امور-نظافت-و-سرویس-دهی-ساختمانهای-تحت-اختیار-خود'>مناقصه امور نظافت و سرویس دهی ساختمانهای تحت اختیار خود / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه امور نظافت و سرویس دهی ساختمانهای تحت اختیار خود</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212003/تجدید-استعلام-تهیه-اقلام-و-اجرای-شبکه-جمع-آوری-فاضلاب'>تجدید استعلام تهیه اقلام و اجرای شبکه جمع آوری فاضلاب  / تجدیداستعلام, استعلام تهیه اقلام و اجرای شبکه جمع آوری فاضلاب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212019/استعلام-جمع-آوری-پست--'>استعلام جمع آوری پست ... / استعلام, استعلام جمع آوری پست ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212037/استعلام-پشم-سنگ-لحافی--'>استعلام پشم سنگ لحافی... / استعلام, استعلام پشم سنگ لحافی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212053/استعلام-کابل-16-3-مسی-افشان'>استعلام کابل 16*3 مسی افشان / استعلام, کابل 16*3 مسی افشان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212075/استعلام-سایر-فعالیت-های-تخصصی-ساختمان--'>استعلام سایر فعالیت های تخصصی ساختمان ... / استعلام , استعلام سایر فعالیت های تخصصی ساختمان ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212093/استعلام-کنتور-الکترومغناطیس'>استعلام کنتور الکترومغناطیس  / استعلام, کنتور الکترومغناطیس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212115/مناقصه-شناسایی-پیمانکار-جهت-اجرای-اسکلت-فلزی-و-فونداسیون'>مناقصه شناسایی پیمانکار جهت اجرای اسکلت فلزی و فونداسیون / مناقصه  ، مناقصه شناسایی پیمانکار جهت اجرای اسکلت فلزی و فونداسیون</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212152/استعلام-تجهیزات-تله-متری-الکتریکال-مخابرات-ابزار-دقیق--'>استعلام  تجهیزات تله متری، الکتریکال، مخابرات، ابزار دقیق .. / استعلام, تجهیزات تله متری، الکتریکال، مخابرات، ابزار دقیق ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212172/استعلام-خرید-تجهیزات-کارگاه-جوشکاری'>استعلام خرید تجهیزات کارگاه جوشکاری  / استعلام, خرید تجهیزات کارگاه جوشکاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212189/استعلام-فعالیتهای-نصب-تاسیسات-برق-و--'>استعلام فعالیتهای نصب تاسیسات برق و... / استعلام, استعلام فعالیتهای نصب تاسیسات برق و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212208/استعلام-فعالیت-های-نصب-تاسیسات-برق--'>استعلام فعالیت های نصب تاسیسات برق ... / استعلام , استعلام فعالیت های نصب تاسیسات برق ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212238/استعلام-کنتور--'>استعلام کنتور ... / استعلام , استعلام کنتور ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212256/تجدید-مناقصه-واگذاری-نگهداری--توسعه-و-گسترش-فضای-سبز'>تجدید مناقصه واگذاری نگهداری ، توسعه و گسترش  فضای سبز / تجدید مناقصه, تجدید مناقصه واگذاری نگهداری ، توسعه و گسترش  فضای سبز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212275/فراخوان-مشارکت-در-احداث-و-بهره-برداری-بازارچه'>فراخوان مشارکت در احداث و بهره برداری بازارچه / آگهی فراخوان , فراخوان مشارکت در احداث و بهره برداری بازارچه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212289/استعلام-فعالیت-های-نصب-تاسیسات-برق-لوله-کشی--'>استعلام فعالیت های نصب تاسیسات برق، لوله کشی ... / استعلام, استعلام فعالیت های نصب تاسیسات برق، لوله کشی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212302/استعلام-تایر'>استعلام تایر / استعلام, استعلام تایر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212315/استعلام-اجرای-شبکه-کامپیوتری-و-تامین-قطعات'>استعلام اجرای شبکه کامپیوتری و تامین قطعات  / استعلام, اجرای شبکه کامپیوتری و تامین قطعات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212330/استعلام-احداث-شبکه-برق-مجتمع-گردشگری'>استعلام  احداث شبکه برق مجتمع گردشگری / استعلام, احداث شبکه برق مجتمع گردشگری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212346/استعلام-بازسازی-دو-دستگاه-کمرشکن--'>استعلام  بازسازی دو دستگاه کمرشکن ... / استعلام, استعلام  بازسازی دو دستگاه کمرشکن ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212359/استعلام-ساخت-ساختمان-رفاهی-و-محوطه-سازی---'>استعلام ساخت ساختمان رفاهی و محوطه سازی  ... / استعلام, استعلام ساخت ساختمان رفاهی و محوطه سازی  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212374/استعلام-سرور'>استعلام سرور  / استعلام , استعلام سرور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212387/استعلام-فنس-پرسی'>استعلام  فنس پرسی  / استعلام,  فنس پرسی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212402/استعلام-کابینت--'>استعلام کابینت ... / استعلام, استعلام کابینت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212423/مناقصه-اجرای-20000-متر-پروژه-گازرسانی-(نوبت-دوم)'>مناقصه اجرای 20000 متر پروژه گازرسانی (نوبت دوم) / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه اجرای 20000 متر پروژه گازرسانی (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212437/استعلام-شیرآلات-و-دستمزد-بنا'>استعلام شیرآلات و دستمزد بنا / استعلام, شیرآلات و دستمزد بنا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212455/استعلام-پنل-سقفی'>استعلام پنل سقفی  / استعلام,استعلام پنل سقفی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212474/استعلام-بهاء-انجام-عملیات'>استعلام بهاء انجام عملیات / استعلام,استعلام بهاء انجام عملیات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212489/استعلام-کانکس-5-2-50'>استعلام کانکس 5*2.50  / استعلام, کانکس 5*2.50 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212505/استعلام-دستبند-بیمار-50-حلقه'>استعلام دستبند بیمار 50 حلقه  / استعلام, دستبند بیمار 50 حلقه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212519/استعلام-پمپ-خلا-با-مخزن-استیل-2-لیتری-با-متعلقات'>استعلام پمپ خلا با مخزن استیل 2 لیتری با متعلقات / استعلام, استعلام پمپ خلا با مخزن استیل 2 لیتری با متعلقات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212535/مناقصه-تهیه-مصالح-و-اجرای-سیستم-روشنایی-تقاطع-غیرهمسطح'>مناقصه تهیه مصالح و اجرای سیستم روشنایی تقاطع غیرهمسطح / مناقصه, مناقصه تهیه مصالح و اجرای سیستم روشنایی تقاطع غیرهمسطح</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212550/استعلام-هارد-اکسترنال--'>استعلام هارد اکسترنال... / استعلام,هارد اکسترنال...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212562/استعلام-کمد-بایگانی'>استعلام کمد بایگانی / استعلام, استعلام کمد بایگانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212575/استعلام-دستگاه-دیاگ'>استعلام دستگاه دیاگ / استعلام,استعلام دستگاه دیاگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212588/استعلام-هارد-اکسترنال--'>استعلام هارد اکسترنال ... / استعلام , استعلام هارد اکسترنال ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212602/استعلام-پروژه-احداث-برج-نوری'>استعلام پروژه احداث برج نوری / استعلام , استعلام پروژه احداث برج نوری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212616/استعلام-فعالیت-های-نصب-تاسیسات-برق--'>استعلام فعالیت های نصب تاسیسات برق... / استعلام,استعلام فعالیت های نصب تاسیسات برق...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212633/استعلام-تعمیرات-ساختمان'>استعلام تعمیرات ساختمان  / استعلام,استعلام تعمیرات ساختمان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212647/استعلام-پرینتر--'>استعلام پرینتر ... / استعلام, استعلام پرینتر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212661/استعلام-مصالح--'>استعلام مصالح ... / استعلام ,  استعلام مصالح ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212675/مناقصه-واگذاری-بخشی-از-امور-حمل-ونقل-(خودروهای-سبک)'>مناقصه واگذاری بخشی از امور حمل ونقل (خودروهای سبک)     / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه واگذاری بخشی از امور حمل ونقل (خودروهای سبک)    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212690/استعلام-چاپگر-لیزری'>استعلام چاپگر لیزری  / استعلام,استعلام چاپگر لیزری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212708/استعلام-کانتر-پورت-تیتانیوم--'>استعلام کانتر پورت تیتانیوم ... / استعلام, استعلام کانتر پورت تیتانیوم ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212724/استعلام-سوزن-پیوستی-بن-مرو-10-و-15'>استعلام سوزن پیوستی بن مرو 10 و 15   / استعلام, استعلام سوزن پیوستی بن مرو 10 و 15  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212740/استعلام-آنژیوکت--سرم--'>استعلام آنژیوکت ، سرم ... / استعلام, استعلام آنژیوکت ، سرم ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212753/استعلام-تلقیح-مصنوعی'>استعلام تلقیح مصنوعی / استعلام, تلقیح مصنوعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212770/استعلام-حفر-چاه-دستی'>استعلام حفر چاه دستی  / استعلام,استعلام حفر چاه دستی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212784/استعلام-دیاگ-پورتابل'>استعلام دیاگ پورتابل / استعلام, دیاگ پورتابل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212800/استعلام-کولر-اسپیلت-30000-سرد'>استعلام  کولر اسپیلت 30000 سرد  / استعلام, کولر اسپیلت 30000 سرد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212813/استعلام-فعالیت-های-سایر-سازمان-های-دارای-عضو'>استعلام فعالیت های سایر سازمان های دارای عضو / استعلام, فعالیت های سایر سازمان های دارای عضو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212829/استعلام-لوازم-تجهیز-چاه--'>استعلام لوازم تجهیز چاه ... / استعلام , استعلام لوازم تجهیز چاه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212169/مناقصه-خرید-علایم-و-تجهیزات-ترافیکی--'>مناقصه خرید علایم و تجهیزات ترافیکی... / مناقصه عمومی, مناقصه عملیات نگهداشت معابر در سطح ناحیه یک و ... مناقصه خرید علایم و تجهیزات ترافیکی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212186/استعلام-کیس-رایانه-PC-مدل-ALVAND--'>استعلام کیس رایانه PC مدل ALVAND ... / استعلام, استعلام کیس رایانه PC مدل ALVAND ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212205/استعلام-پمپ-و-موتور-همراه-با-سنسور--'>استعلام پمپ و موتور همراه با سنسور... / استعلام,پمپ و موتور همراه با سنسور...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212233/مناقصه-خرید-حمل-و-نصب-تجهیزات-استراتژیک-مخابراتی'>مناقصه خرید، حمل و نصب تجهیزات استراتژیک مخابراتی / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای, مناقصه خرید، حمل و نصب تجهیزات استراتژیک مخابراتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212253/استعلام-اجاق-گاز-بخاری-گازی-بخاری-فن-دار-و--'>استعلام اجاق گاز، بخاری گازی، بخاری فن دار و ... / استعلام, استعلام اجاق گاز، بخاری گازی، بخاری فن دار و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212270/استعلام-کرایه-اتوبوس-کولرشهری--'>استعلام کرایه اتوبوس کولرشهری ... / استعلام, استعلام کرایه اتوبوس کولرشهری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212287/استعلام-بخاری-گازی---'>استعلام بخاری گازی .... / استعلام ,استعلام بخاری گازی ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212300/استعلام-تابلو-روان-الکترونیکی-تمام-رنگی'>استعلام تابلو روان الکترونیکی تمام رنگی / استعلام, تابلو روان الکترونیکی تمام رنگی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212312/استعلام-پیاده-روسازی-و-جدول-گذاری--'>استعلام پیاده روسازی و جدول گذاری... / استعلام,پیاده روسازی و جدول گذاری...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212327/استعلام-سنگ-فرز-آهنگری--'>استعلام سنگ فرز آهنگری ... / استعلام, استعلام سنگ فرز آهنگری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212343/استعلام-آموزش-کارآفرینی-SBY'>استعلام آموزش کارآفرینی SBY / استعلام, استعلام آموزش کارآفرینی SBY</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212357/استعلام-یخچال-7-فوت-معمولی'>استعلام یخچال 7 فوت معمولی / استعلام,یخچال 7 فوت معمولی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212371/استعلام-احداث-خط-انتقال'>استعلام احداث خط انتقال / استعلام,استعلام احداث خط انتقال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212385/استعلام-ملحفه--'>استعلام ملحفه ... / استعلام, استعلام ملحفه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212400/استعلام-دستگاه-صرفا-ایرانی-باشد-مجهز-به-نرم-افزار---'>استعلام دستگاه صرفا ایرانی باشد مجهز به نرم افزار .... / استعلام, استعلام دستگاه صرفا ایرانی باشد مجهز به نرم افزار ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212420/استعلام-فیوز-محافظ-جان--'>استعلام فیوز محافظ جان ... / استعلام, استعلام فیوز محافظ جان ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212435/استعلام-عملیات-خرید-آب'>استعلام عملیات خرید آب  / استعلام, عملیات خرید آب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212453/استعلام-تبلت--سامانه-تدارکات-الکترونیکی-دولت'>استعلام تبلت , سامانه تدارکات الکترونیکی دولت / استعلام ,استعلام تبلت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212470/تجدید-مناقصه-زیرسازی-و-آسفالت-معابر'>تجدید مناقصه زیرسازی و آسفالت معابر  / تجدید مناقصه , تجدید مناقصه زیرسازی و آسفالت معابر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212487/استعلام-چرخ-غلتان-و-متر-لیزری-و-جک-پارکینگی'>استعلام چرخ غلتان و متر لیزری و جک پارکینگی / استعلام, استعلام چرخ غلتان و متر لیزری و جک پارکینگی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212502/استعلام-سوییچ-سیسکو'>استعلام سوییچ سیسکو / استعلام,استعلام سوییچ سیسکو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212517/استعلام-آیفون-تصویری'>استعلام آیفون تصویری / استعلام,استعلام آیفون تصویری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212533/استعلام-5-عدد-شانت-مغزی-بزرگسال--'>استعلام 5 عدد شانت مغزی بزرگسال ... / استعلام, استعلام 5 عدد شانت مغزی بزرگسال ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212547/استعلام-نصب-تجهیزات-برقی'>استعلام نصب تجهیزات برقی  / استعلام, نصب تجهیزات برقی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212560/استعلام-کابل-4-5'>استعلام کابل 4*5 / استعلام, استعلام کابل 4*5</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212573/استعلام-سنگ-نما--آجرنما--کف-سرامیک'>استعلام سنگ نما - آجرنما - کف سرامیک  / استعلام, سنگ نما - آجرنما - کف سرامیک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212586/استعلام-دستگاه-انژکتور-شور-6-کانال-ایستاده'>استعلام دستگاه انژکتور شور 6 کانال ایستاده  / استعلام, استعلام دستگاه انژکتور شور 6 کانال ایستاده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212600/استعلام-گیت-شیشه-ای--'>استعلام گیت شیشه ای... / استعلام, استعلام گیت شیشه ای...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212614/استعلام-لامپ-و-باتری'>استعلام لامپ و باتری / استعلام , استعلام لامپ و باتری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212630/استعلام-چیلر-تراکمی'>استعلام چیلر تراکمی / استعلام, چیلر تراکمی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212645/استعلام-​فعالیت-های-مربوط-به-امنیت-خصوصی'>استعلام ​فعالیت های مربوط به امنیت خصوصی  / استعلام, ​فعالیت های مربوط به امنیت خصوصی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212659/استعلام-خرید-2-فروند-بدنه-قایق-موتوری--'>استعلام خرید 2 فروند بدنه قایق موتوری ... / استعلام, استعلام خرید 2 فروند بدنه قایق موتوری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212673/استعلام-دوربین-دیجیتال'>استعلام دوربین دیجیتال  / استعلام, دوربین دیجیتال </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212688/استعلام-کابل-کواکسیال--لوله-فلکسی--'>استعلام کابل کواکسیال ، لوله فلکسی ... / استعلام, استعلام کابل کواکسیال ، لوله فلکسی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212705/استعلام-نشت-یاب-والنو'>استعلام نشت یاب والنو / استعلام, نشت یاب والنو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212720/استعلام-کولر-گازی-اسپیلت-سرمایشی-و-گرمایشی'>استعلام کولر گازی اسپیلت سرمایشی و گرمایشی  / استعلام , استعلام کولر گازی اسپیلت سرمایشی و گرمایشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212737/مناقصه-خرید-37-دستگاه-ایستگاه-کابینتی--'>مناقصه خرید 37 دستگاه ایستگاه کابینتی ... / مناقصه ، مناقصه خرید 37 دستگاه ایستگاه کابینتی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212751/استعلام-کولر-گازی-ایستاده-سرمایشی-و-گرمایشی'>استعلام کولر گازی ایستاده سرمایشی و گرمایشی / استعلام,استعلام کولر گازی ایستاده سرمایشی و گرمایشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212766/استعلام-انتخاب-مشاور---'>استعلام انتخاب مشاور  ... / استعلام , استعلام انتخاب مشاور  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212781/استعلام-احداث-کمپ-گردشگری'>استعلام احداث کمپ گردشگری  / استعلام, استعلام احداث کمپ گردشگری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212798/استعلام-تجهیزات-کارگاه-تاسیسات'>استعلام تجهیزات کارگاه تاسیسات / استعلام,تجهیزات کارگاه تاسیسات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212811/استعلام-تابلو-کنترل'>استعلام تابلو کنترل  / استعلام,استعلام تابلو کنترل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212827/استعلام-اقلام-دوویی-و--'>استعلام  اقلام دوویی و ... / استعلام , استعلام  اقلام دوویی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212843/استعلام-خرید-کت-اوت-فیوزی'>استعلام خرید کت اوت فیوزی / استعلام ، استعلام خرید کت اوت فیوزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212856/استعلام-انتخاب-مشاور---'>استعلام انتخاب مشاور  ... / استعلام , استعلام انتخاب مشاور  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212870/استعلام-سرنگ-استریل-لوئر-لاک'>استعلام سرنگ استریل لوئر لاک / استعلام, سرنگ استریل لوئر لاک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212887/استعلام-بوته-کاری-نگهداری-و-آبیاری-در-اراضی-حاشیه-تالاب'>استعلام  بوته کاری نگهداری و آبیاری در اراضی حاشیه تالاب  / استعلام, بوته کاری نگهداری و آبیاری در اراضی حاشیه تالاب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212906/استعلام-موتورسیکلت-125-سی-سی--'>استعلام موتورسیکلت 125 سی سی... / استعلام,موتورسیکلت 125 سی سی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212921/استعلام-دستکش-محافظ-جراحی'>استعلام دستکش محافظ جراحی  / استعلام,استعلام دستکش محافظ جراحی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212938/استعلام-کیف-برزنتی-نفیس-با-کاور-و-داغ-کوب--'>استعلام کیف برزنتی نفیس با کاور و داغ کوب... / استعلام, استعلام کیف برزنتی نفیس با کاور و داغ کوب...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212954/تجدید-مناقصه-برونسپاری-بهره-برداری-برق'>تجدید مناقصه برونسپاری بهره برداری برق / تجدید مناقصه, تجدید مناقصه برونسپاری بهره برداری برق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212968/استعلام-بیمه-تمام-خطر-خرید-یراق-و-برجبندی-و-سیم-کشی'> استعلام بیمه تمام خطر خرید یراق و برجبندی و سیم کشی /  استعلام, بیمه تمام خطر خرید یراق و برجبندی و سیم کشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212985/استعلام-1-عدد-فیلتر-یونیت-روانکاری-غلطک-آسیاب-مواد'>استعلام 1 عدد فیلتر یونیت روانکاری غلطک آسیاب مواد  / استعلام, استعلام 1 عدد فیلتر یونیت روانکاری غلطک آسیاب مواد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212997/استعلام-چای-دو-غزال-500-گرمی'>استعلام  چای دو غزال 500 گرمی / استعلام, استعلام  چای دو غزال 500 گرمی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213010/استعلام-خرید-لوازم-برقی'>استعلام خرید لوازم برقی  / استعلام, خرید لوازم برقی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213023/استعلام-دستکش-محافظ-جراحی-لاتکس--'>استعلام دستکش محافظ جراحی لاتکس ... / استعلام, استعلام دستکش محافظ جراحی لاتکس ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213036/استعلام-باز-سازی-خوابگاه--'>استعلام باز سازی خوابگاه .. / استعلام ,استعلام باز سازی خوابگاه ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213049/استعلام-سرامیک-بر-تسمه-ای-دستی'>استعلام سرامیک بر تسمه ای دستی  / استعلام, استعلام سرامیک بر تسمه ای دستی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213062/استعلام-خرید-16-باطری-سیلد-اسید-12-ولت-42-آمپر'>استعلام خرید 16 باطری سیلد اسید 12 ولت 42 آمپر / استعلام, خرید 16 باطری سیلد اسید 12 ولت 42 آمپر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213075/استعلام-کابل-CAT6-U-UTP-مارک-نگزنس'>استعلام کابل CAT6-U/UTP مارک نگزنس  / استعلام, استعلام کابل CAT6-U/UTP مارک نگزنس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213087/استعلام-رایانه'>استعلام رایانه / استعلام,استعلام رایانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213101/استعلام-قفس-موش-با-متعلقات--'>استعلام قفس موش با متعلقات... / استعلام, استعلام قفس موش با متعلقات...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213115/استعلام-سنگ-فرز'>استعلام سنگ فرز / استعلام,سنگ فرز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213131/استعلام-سیستم-اعلام-حریق-بی-سیم--'>استعلام سیستم اعلام حریق بی سیم... / استعلام,سیستم اعلام حریق بی سیم...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213147/استعلام-کامپیوتر-حرفه-ای--'>استعلام کامپیوتر حرفه ای... / استعلام,استعلام کامپیوتر حرفه ای...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213159/استعلام-بها-انجام-عملیات-حفاری-دستی-یک-حلقه-چاه--'>استعلام بها انجام عملیات حفاری دستی یک حلقه چاه ... / استعلام, استعلام بها انجام عملیات حفاری دستی یک حلقه چاه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213171/مناقصه-فراخوان-مرمت-و-نگهداری-معابر-جداول-دال-و-دریچه-سطح'>مناقصه فراخوان مرمت و نگهداری معابر جداول دال و دریچه سطح / مناقصه فراخوان, مناقصه فراخوان  مرمت و نگهداری معابر جداول دال و دریچه سطح</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213183/استعلام-سرب-پلمپ-و-مهر-تاریخ-زن'>استعلام سرب پلمپ و مهر تاریخ زن / استعلام,استعلام سرب پلمپ و مهر تاریخ زن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213195/استعلام-نازل-کف-ساز-و-غیره'>استعلام نازل کف ساز و غیره  / استعلام, استعلام نازل کف ساز و غیره </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213207/استعلام-آبکاری-قالب-(کروم-سخت)--'>استعلام آبکاری قالب (کروم سخت)... / استعلام, استعلام آبکاری قالب (کروم سخت)...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213220/استعلام-چراغ-لاک-پشتی'>استعلام چراغ لاک پشتی / استعلام,استعلام چراغ لاک پشتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213233/استعلام-لامپ-فلورسنت-فتوتراپی-نوزاد-مارک-فیلیپس'>استعلام لامپ فلورسنت فتوتراپی نوزاد مارک فیلیپس / استعلام,استعلام لامپ فلورسنت فتوتراپی نوزاد مارک فیلیپس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213245/استعلام-بخاری-هیتر-فن-دار-کارگاهی--'>استعلام بخاری هیتر فن دار کارگاهی... / استعلام, استعلام بخاری هیتر فن دار کارگاهی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213257/استعلام-فعالیت-های-سایر-سازمان-ها'>استعلام فعالیت های سایر سازمان ها / استعلام,فعالیت های سایر سازمان ها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213269/استعلام-هارد-و-رم-سرور'>استعلام هارد و رم سرور  / استعلام , استعلام هارد و رم سرور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213281/استعلام-تلویزیون-LED-سایز-32in--'>استعلام تلویزیون LED سایز 32in .. / استعلام, استعلام تلویزیون LED سایز 32in ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213294/فراخوان-تجدید-مناقصه-تعمیر-و-نگهداری-پست-برق-تاسیسات'>فراخوان تجدید مناقصه تعمیر و نگهداری پست برق تاسیسات / تجدد فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه تعمیر و نگهداری پست برق تاسیسات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213306/استعلام-اور-فرز-نجاری'>استعلام اور فرز نجاری / استعلام, اور فرز نجاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213318/فراخوان-مناقصه-انجام-عملیات-اجرای-فونداسیون-های-خط-132-کیلوولت'>فراخوان مناقصه انجام عملیات اجرای فونداسیون های خط 132 کیلوولت / فراخوان مناقصه , فراخوان مناقصه انجام عملیات اجرای فونداسیون های خط 132 کیلوولت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213332/استعلام-کاربراتور-پراید'>استعلام کاربراتور پراید / استعلام, کاربراتور پراید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213345/فراخوان-تلمبه-های-تفکیک-گر-دستگاه-MOS'>فراخوان تلمبه های تفکیک گر دستگاه MOS / مناقصه عمومی, فراخوان تلمبه های تفکیک گر دستگاه MOS</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213358/مناقصه-پروژه-فاز-سوم-نزدیک-رسانی-شبکه'>مناقصه  پروژه فاز سوم نزدیک رسانی شبکه / آگهی مناقصه, مناقصه  پروژه فاز سوم نزدیک رسانی شبکه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213370/استعلام-مستند-سازی-اشیا-مکشوفه'>استعلام مستند سازی اشیا مکشوفه / استعلام,استعلام مستند سازی اشیا مکشوفه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213384/استعلام-کولر--'>استعلام کولر ... / استعلام, استعلام کولر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212841/استعلام-نایلون-عریض-گلخانه-ای'>استعلام نایلون عریض گلخانه ای / استعلام , استعلام نایلون عریض گلخانه ای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212854/استعلام-انجام-عملیات-ساختمانی'>استعلام انجام عملیات ساختمانی / استعلام ، استعلام انجام عملیات ساختمانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212868/استعلام-ایجاد-زیرساخت-گردشگری'>استعلام ایجاد زیرساخت گردشگری / استعلام,ایجاد زیرساخت گردشگری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212884/استعلام-اجرت-باز-و-بست-و-تعمیر-موتور-و-تراشکاری-بنر-مایلر'>استعلام اجرت باز و بست و تعمیر موتور و تراشکاری بنر مایلر / استعلام,استعلام اجرت باز و بست و تعمیر موتور و تراشکاری بنر مایلر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212902/استعلام-سرنگ-استریلیزه'>استعلام سرنگ استریلیزه  / استعلام,استعلام سرنگ استریلیزه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212917/تجدید-مناقصه-برونسپاری-بهره-برداری-برق'>تجدید مناقصه برونسپاری بهره برداری برق / آگهی تجدید مناقصه عمومی دو مرحله ای , تجدید مناقصه برونسپاری بهره برداری برق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212935/استعلام-صندلی-ثابت-مبلی'>استعلام صندلی ثابت مبلی / استعلام, استعلام صندلی ثابت مبلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212952/مناقصه-خرید-و-راه-اندازی-یک-دستگاه-دیزل-ژنراتور--'>مناقصه خرید و راه اندازی یک دستگاه دیزل ژنراتور... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید و راه اندازی یک دستگاه دیزل ژنراتور...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212966/استعلام-​2-عدد-PT100'>استعلام ​2 عدد PT100  / استعلام, استعلام ​2 عدد PT100 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212983/استعلام-سوئیچ--'>استعلام سوئیچ ... / استعلام ,استعلام سوئیچ ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212995/استعلام-کولر-گازی-اسپیلت-سرد-و-گرم--'>استعلام کولر گازی اسپیلت سرد و گرم... / استعلام,کولر گازی اسپیلت سرد و گرم...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213008/مناقصه-خرید-ابزار-مغزه-گیری-حفاری-(CORING-TOOLS)-نوبت-دوم'>مناقصه خرید ابزار مغزه گیری حفاری (CORING TOOLS) نوبت دوم  / مناقصه, مناقصه خرید ابزار مغزه گیری حفاری (CORING TOOLS) نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213021/استعلام-پکیج'>استعلام پکیج  / استعلام, پکیج </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213033/استعلام-دستگاه-آزمایشگاهی-شیمی'>استعلام  دستگاه آزمایشگاهی شیمی  / استعلام, دستگاه آزمایشگاهی شیمی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213046/استعلام-دستگاه-چمن-زن-کمری--'>استعلام دستگاه چمن زن کمری... / استعلام, استعلام دستگاه چمن زن کمری...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213060/استعلام-کولر-گازی-اسپیلت'>استعلام کولر گازی اسپیلت / استعلام,استعلام کولر گازی اسپیلت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213073/استعلام-تشک--'>استعلام تشک ... / استعلام , استعلام تشک ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213085/استعلام-دستگاه-اره-فلکه'>استعلام دستگاه اره فلکه / استعلام,استعلام دستگاه اره فلکه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213099/مناقصه-عمومی-تخریب-مستحدثات-غیرمجاز-بستر-رودخانه-های-استان'>مناقصه عمومی تخریب مستحدثات غیرمجاز بستر رودخانه های استان / مناقصه عمومی, مناقصه عمومی تخریب مستحدثات غیرمجاز بستر رودخانه های استان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213113/مناقصه-خرید-قطعات-CATERPILLAR-SR4-A-C-SYNCHRONOUS-GENERATOR---نوبت-دوم'>مناقصه خرید قطعات CATERPILLAR SR4 A.C SYNCHRONOUS GENERATOR  ... نوبت دوم / مناقصه عمومی, مناقصه خرید قطعات CATERPILLAR SR4 A.C SYNCHRONOUS GENERATOR  ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213129/پنجمین-همایش-دانشجویی-برای-فرهنگ-سلامت'>پنجمین همایش دانشجویی برای فرهنگ سلامت / پنجمین همایش دانشجویی برای فرهنگ سلامت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213144/استعلام-دستگاه-ایزولاسیون-مخزن-آثار-تاریخی--'>استعلام دستگاه ایزولاسیون مخزن آثار تاریخی .. / استعلام, دستگاه ایزولاسیون مخزن آثار تاریخی ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213157/فراخوان-خرید-61-قلم-ادوات-خط-هوایی-برق'>فراخوان خرید 61 قلم ادوات خط هوایی برق  / مناقصه, فراخوان خرید 61 قلم ادوات خط هوایی برق </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213169/استعلام-کیبورد--'>استعلام کیبورد... / استعلام, استعلام کیبورد...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213181/مناقصه-انتقال-نیرو-و-برقرسانی'>مناقصه انتقال نیرو و برقرسانی / مناقصه عمومی , مناقصه انتقال نیرو و برقرسانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213193/استعلام-4-دستگاه-خودرو-پژو--'>استعلام 4 دستگاه خودرو پژو... / استعلام,4 دستگاه خودرو پژو...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213205/استعلام-خرید-کیس-و--'>استعلام خرید کیس و... / استعلام,خرید کیس و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213218/استعلام-قطعات-شبکه'>استعلام قطعات شبکه / استعلام,قطعات شبکه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213231/مناقصه-خرید-P-F-‘AIR-BLOVER-نوبت-دوم'>مناقصه خرید  P/F ‘AIR BLOVER نوبت دوم  / اگهی مناقصه , مناقصه خرید  P/F ‘AIR BLOVER</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213243/استعلام-کولر-گازی-18000-گرین'>استعلام کولر گازی 18000 گرین / استعلام, کولر گازی 18000 گرین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213255/استعلام-خرید-لوازم-برقی'>استعلام خرید لوازم برقی / استعلام, خرید لوازم برقی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213267/استعلام-بازسازی-کارگاه'>استعلام بازسازی کارگاه / استعلام,بازسازی کارگاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213279/تجدید-مناقصه-خدمات-شهری-و-بهره-برداری-و-نگهداری-تاسیسات--'>تجدید مناقصه خدمات شهری و بهره برداری و نگهداری تاسیسات ... / آگهی مناقصه یک مرحله ای , تجدید مناقصه خدمات شهری و بهره برداری و نگهداری تاسیسات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213291/استعلام-احداث-زمین-چمن-مصنوعی'>استعلام احداث زمین چمن مصنوعی / استعلام,احداث زمین چمن مصنوعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213304/استعلام-پروفیل-یک-لب'>استعلام پروفیل یک لب / استعلام,استعلام پروفیل یک لب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213316/استعلام-تجهیز-اتاق-مونیتورینگ'>استعلام تجهیز اتاق مونیتورینگ / استعلام, تجهیز اتاق مونیتورینگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213329/مناقصه-تهیه-و-نصب-گاردیل-پل-ـ-نوبت-دوم'>مناقصه تهیه و نصب گاردیل پل  ـ نوبت دوم / مناقصه , مناقصه تهیه و نصب گاردیل پل  ـ نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213343/مناقصه-خرید-تجهیزات-مربوط-به-COMPANY-SAI'>مناقصه خرید تجهیزات مربوط به COMPANY SAI / مناقصه, مناقصه خرید تجهیزات مربوط به COMPANY SAI</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213356/مناقصه-عمومی-مقاوم-سازی-بهسازی-و-جمع-آوری-آبهای--'>مناقصه عمومی مقاوم سازی بهسازی و جمع آوری آبهای ... / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی مقاوم سازی بهسازی و جمع آوری آبهای ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213368/استعلام-MONITOR'>استعلام MONITOR / استعلام,MONITOR</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213382/استعلام-تجهیزات-رشته-نقشه-کشی-ساختمان-هنرستانهای-فنی-حرفه-ای'>استعلام تجهیزات رشته نقشه کشی ساختمان هنرستانهای فنی حرفه ای  / استعلام, استعلام تجهیزات رشته نقشه کشی ساختمان هنرستانهای فنی حرفه ای </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213394/استعلام-ماشین-جاروب-مکانیزه-شهری'>استعلام ماشین جاروب مکانیزه شهری  / استعلام,استعلام ماشین جاروب مکانیزه شهری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212131/استعلام-دستگاه-اره-گرد--'>استعلام دستگاه اره گرد... / استعلام, استعلام دستگاه اره گرد...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212148/مناقصه-خدمات-و-پشتیبانی'>مناقصه خدمات و پشتیبانی  / مناقصه, مناقصه  خدمات و پشتیبانی   </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212168/مناقصه-حفاظت-فیزیکی'>مناقصه حفاظت فیزیکی / مناقصه, مناقصه  حفاظت فیزیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212184/استعلام-تخریب-تهیه-مصالح-تعمیر-و-تکمیل-و-ساخت-4-اتاق-در-چهار-طبقه'>استعلام تخریب، تهیه مصالح، تعمیر و تکمیل و ساخت 4 اتاق در چهار طبقه / استعلام, تخریب، تهیه مصالح، تعمیر و تکمیل و ساخت 4 اتاق در چهار طبقه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212204/استعلام-تابلو-برق-سافت-استارتر'>استعلام تابلو برق سافت استارتر  / استعلام , استعلام تابلو برق سافت استارتر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212230/استعلام-سیستم-کنترل-سطح-بی-سیم-مخزن--'>استعلام سیستم کنترل سطح بی سیم مخزن ... / استعلام, استعلام سیستم کنترل سطح بی سیم مخزن ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212252/مناقصه-بهسازی-به-روش-آرموریزی-(سنگ-ملات-ماسه-و-سیمان)'>مناقصه بهسازی به روش آرموریزی (سنگ، ملات ماسه و سیمان) / مناقصه, مناقصه بهسازی به روش آرموریزی (سنگ، ملات ماسه و سیمان)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212267/استعلام-سرویس-چینی-54-پارچه-مدل-مرجان'>استعلام  سرویس چینی 54 پارچه مدل مرجان / استعلام, استعلام  سرویس چینی 54 پارچه مدل مرجان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212285/استعلام-احداث-مرکز-فرهنگی'>استعلام احداث مرکز فرهنگی / استعلام, استعلام احداث مرکز فرهنگی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212298/استعلام-​پلیت-شیشه-ای'>استعلام ​پلیت شیشه ای  / استعلام, استعلام ​پلیت شیشه ای </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212311/استعلام-بازسازی-گلزار-مطهر-شهدای--'>استعلام بازسازی گلزار مطهر شهدای ... / استعلام, استعلام بازسازی گلزار مطهر شهدای ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212326/استعلام-خرید-لاستیک---'>استعلام خرید لاستیک .... / استعلام, استعلام خرید لاستیک ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212342/استعلام-پشتیبانی-سامانه-حفظ-کاربری'>استعلام پشتیبانی سامانه حفظ کاربری / استعلام, استعلام پشتیبانی سامانه حفظ کاربری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212356/استعلام-دوربین-DOME'>استعلام  دوربین DOME / استعلام, دوربین DOME</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212370/استعلام-حلب-روغن--'>استعلام حلب روغن ... / استعلام , استعلام حلب روغن ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212384/مناقصه-مدیریت-و-اداره-امور-انبارها-نوبت-دوم'>مناقصه مدیریت و اداره امور انبارها  نوبت دوم / مناقصه ,مناقصه مدیریت و اداره امور انبارها  نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212399/استعلام-دوربین'>استعلام دوربین / استعلام,استعلام دوربین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212419/مناقصه-خرید-دو-دستگاه-دیزل-ژنراتور'>مناقصه خرید دو دستگاه دیزل ژنراتور / مناقصه عمومی , مناقصه خرید دو دستگاه دیزل ژنراتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212434/استعلام-کیت-آموزشی--'>استعلام کیت آموزشی ... / استعلام , استعلام کیت آموزشی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212452/مناقصه-احیای-بهسازی-و-مرمت-مجموعه-پل-تاریخی'>مناقصه احیای بهسازی و مرمت مجموعه پل تاریخی / آگهی مناقصه,مناقصه احیای بهسازی و مرمت مجموعه پل تاریخی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212469/استعلام-سایر-فعالیتهای-تخصصی-ساختمان'>استعلام سایر فعالیتهای تخصصی ساختمان  / استعلام, استعلام سایر فعالیتهای تخصصی ساختمان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212486/استعلام-کابل-زمینی-مفتول-4-6'>استعلام کابل زمینی مفتول 4*6  / استعلام, استعلام کابل زمینی مفتول 4*6 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212501/استعلام-دوربین-مدار-بسته'>استعلام دوربین مدار بسته / استعلام,استعلام دوربین مدار بسته</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212515/تجدید-مناقصه-عمومی-اجرای-روکش-آسفالت-میدان'>تجدید مناقصه عمومی اجرای روکش آسفالت میدان / تجدید ماقصه عمومی, تجدید مناقصه عمومی اجرای روکش آسفالت میدان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212532/استعلام-عملیات-خرید-آب--'>استعلام عملیات خرید آب ... / استعلام , استعلام عملیات خرید آب ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212546/استعلام-ساخت-ساختمان-رفاهی'>استعلام ساخت ساختمان رفاهی / استعلام, استعلام ساخت ساختمان رفاهی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212559/استعلام-کامپیوتر'>استعلام کامپیوتر / استعلام, استعلام کامپیوتر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212572/استعلام-خرید-مانیتور-ال-ای-دی'>استعلام خرید مانیتور ال ای دی / استعلام , استعلام خرید مانیتور ال ای دی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212585/استعلام-کابل-4-4'>استعلام کابل 4*4 / استعلام, استعلام کابل 4*4</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212599/استعلام-لوازم-ورزشی--'>استعلام لوازم ورزشی ... / استعلام , استعلام لوازم ورزشی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212613/استعلام-عملیات-تامین-پکیج-برودتی'>استعلام عملیات تامین پکیج برودتی  / استعلام ,استعلام عملیات تامین پکیج برودتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212629/استعلام-کف-شکنی-و-لایروبی-چاه-های-آب-شرب-روستا'>استعلام کف شکنی و لایروبی چاه های آب شرب روستا / استعلام, استعلام کف شکنی و لایروبی چاه های آب شرب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212643/استعلام-ROUTER-مدیل-سیسکو'>استعلام  ROUTER مدیل سیسکو  / استعلام,  ROUTER مدیل سیسکو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212658/استعلام-ساخت-ساختمان-رفاهی-و-محوطه-سازی'>استعلام ساخت ساختمان رفاهی و محوطه سازی  / استعلام, استعلام ساخت ساختمان رفاهی و محوطه سازی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212672/استعلام-لوله-پلی-اتیلن-10-90-اتمسفر-PE80'>استعلام لوله پلی اتیلن 10-90 اتمسفر PE80 / استعلام, لوله پلی اتیلن 10-90 اتمسفر PE80</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212687/استعلام-تعمیر-سرویس-نگهداری-و-راه-اندازی-سیستم-های-شبکه-رادیویی--'>استعلام تعمیر، سرویس، نگهداری و راه اندازی سیستم های شبکه رادیویی... / استعلام, استعلام تعمیر، سرویس، نگهداری و راه اندازی سیستم های شبکه رادیویی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212704/استعلام-ساخت-و-نصب-سکوی-آزمایشگاه--'>استعلام ساخت و نصب سکوی آزمایشگاه ... / استعلام , استعلام ساخت و نصب سکوی آزمایشگاه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212718/استعلام-تجهیز-کارگاه-تاسیسات'>استعلام تجهیز کارگاه تاسیسات  / استعلام,استعلام تجهیز کارگاه تاسیسات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212736/استعلام-تلویزیون-ایکس-ویژن'>استعلام تلویزیون  ایکس ویژن / استعلام, استعلام تلویزیون  ایکس ویژن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212750/استعلام-عملیات-اجرایی-دیوارکشی---'>استعلام عملیات اجرایی دیوارکشی  .... / استعلام, استعلام عملیات اجرایی دیوارکشی  ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212765/استعلام-کاتتر-همودیالیز-دایم-هموستار'>استعلام کاتتر همودیالیز دایم هموستار / استعلام,استعلام کاتتر همودیالیز دایم هموستار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212779/استعلام-فعالیت-های-سایر-سازمانهای-دارای-عضو'>استعلام فعالیت های سایر سازمانهای دارای عضو / استعلام ,استعلام فعالیت های سایر سازمانهای دارای عضو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211525/تجدید-مناقصه-تعمیرات-اساسی-و-تامین-قطعات-یدکی'>تجدید مناقصه تعمیرات اساسی و تامین قطعات یدکی  / آگهی تجدید مناقصه عمومی،  تجدید مناقصه تعمیرات اساسی و تامین قطعات یدکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211540/استعلام-تخریب-دیوار-و-اصلاح-و-مقاوم-سازی-دیوار'>استعلام تخریب دیوار و اصلاح و مقاوم سازی دیوار / استعلام,استعلام تخریب دیوار و اصلاح و مقاوم سازی دیوار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211560/استعلام-اجرای-سیستم-سرمایش-و-گرمایش'>استعلام اجرای سیستم سرمایش و گرمایش / استعلام, اجرای سیستم سرمایش و گرمایش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211575/استعلام-خرید-و-نصب-دوربین-مداربسته'>استعلام خرید و نصب دوربین مداربسته / استعلام, خرید و نصب دوربین مداربسته</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211591/استعلام-پیست-حرکات-زمینی-ژیمناستیک--'>استعلام پیست حرکات زمینی ژیمناستیک... / استعلام,پیست حرکات زمینی ژیمناستیک...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211604/مناقصه-بیمه-تکمیلی-کارکنان-شهرداری-نوبت-دوم'>مناقصه بیمه تکمیلی کارکنان شهرداری نوبت دوم  / اگهی مناقصه , مناقصه بیمه تکمیلی کارکنان شهرداری نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211622/استعلام-هارد-دیسک--'>استعلام هارد دیسک ... / استعلام , استعلام هارد دیسک ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211636/استعلام-خرید-یک-دستگاه-کیس-کامپیوتر--'>استعلام خرید یک دستگاه کیس کامپیوتر... / استعلام,خرید یک دستگاه کیس کامپیوتر...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211650/استعلام-خرید-کول-های-بتنی-مسلح-پیش-ساخته-و-طوقه-بتونی-و--'>استعلام خرید کول های بتنی مسلح پیش ساخته و طوقه بتونی و ... / استعلام, خرید کول های بتنی مسلح پیش ساخته و طوقه بتونی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211666/مناقصه-عملیات-اجرای-اسکلت-بتنی-پروژه-مسکن'>مناقصه عملیات اجرای اسکلت بتنی پروژه مسکن  / مناقصه, مناقصه عملیات اجرای اسکلت بتنی پروژه مسکن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211681/استعلام-لب-تاب'>استعلام لب تاب / استعلام , استعلام لب تاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211700/استعلام-لوازم-یدکی-سیستم-توزین-و-دینامیک'>استعلام  لوازم یدکی سیستم توزین و دینامیک  / استعلام, لوازم یدکی سیستم توزین و دینامیک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211714/مناقصه-خرید-لاین-ترمینال-فیبر-نوری--'>مناقصه خرید لاین ترمینال فیبر نوری ... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید لاین ترمینال فیبر نوری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211731/مناقصه-تراش-و-روکش-مکانیزه-آسفالت---(نوبت-دوم)'>مناقصه تراش و روکش مکانیزه آسفالت .... (نوبت دوم) / مناقصه عمومی, مناقصه تراش و روکش مکانیزه آسفالت .... (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211749/مناقصه-عملیات-زیرسازی-و-روکش-آسفالت-معابر-سطح-ناحیه'>مناقصه عملیات زیرسازی و روکش آسفالت معابر سطح ناحیه  / مناقصه، مناقصه عملیات زیرسازی و روکش آسفالت معابر سطح ناحیه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211766/مناقصه-تعمیر-سرویس--نگهداری--بازرسی-و--'>مناقصه تعمیر، سرویس ، نگهداری ، بازرسی و... / مناقصه، مناقصه تعمیر، سرویس ، نگهداری ، بازرسی و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211783/تجدید-فراخوان'>تجدید فراخوان / آگهی دعوت به تجدید ارزیابی کیفی , تجدید ارزیابی کیفی تهیه و نصب پکیج سرمایشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211803/استعلام-شستشوی-نمای-برج-توسعه-صادرات'>استعلام شستشوی نمای برج توسعه صادرات / استعلام , استعلام شستشوی نمای برج توسعه صادرات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211820/مناقصه-نگهداری-و-تعمیرات-تاسیسات-ساختمان-های-مراکز--'>مناقصه نگهداری و تعمیرات تاسیسات ساختمان های مراکز... / مناقصه عمومی, مناقصه نگهداری و تعمیرات تاسیسات ساختمان های مراکز...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211834/اصلاحیه-مناقصه-اجرای-خط-انتقال-آب'>اصلاحیه مناقصه اجرای خط انتقال آب / اصلاحیه مناقصه ، مناقصه اجرای خط انتقال آب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211848/استعلام-دستگاه-تنظیم-زاویه-فرمان-دو-سنسور'>استعلام دستگاه تنظیم زاویه فرمان دو سنسور  / استعلام , دستگاه تنظیم زاویه فرمان دو سنسور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211862/استعلام-خرید-تجهیزات-اداره-استثنایی'>استعلام خرید تجهیزات اداره استثنایی / استعلام,استعلام خرید تجهیزات اداره استثنایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211875/فراخوان-مناقصه-خرید-استاب-سیستم-زمین-و-احداث-فونداسیون-های-132-کیلوولت'>فراخوان مناقصه خرید استاب سیستم زمین و احداث فونداسیون های 132 کیلوولت  / فراخوان مناقصه عمومی, فراخوان مناقصه خرید استاب سیستم زمین و احداث فونداسیون های 132 کیلوولت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211890/استعلام-دوخت-و-تحویل-147-دست-کت-وشلوار-و-مانتو-و-شلوار-و---'>استعلام  دوخت و تحویل 147 دست کت وشلوار و مانتو و شلوار و  ... / استعلام, دوخت و تحویل 147 دست کت وشلوار و مانتو و شلوار و  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211909/مناقصه-خرید-50000-متر-کابل-پروتودور-مسی-(نوبت-دوم)'>مناقصه خرید 50000 متر کابل پروتودور مسی (نوبت دوم) / مناقصه عمومی ، مناقصه خرید 50000 متر کابل پروتودور مسی (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211926/استعلام-لوازم-موتور-خانه'>استعلام لوازم موتور خانه  / استعلام ,استعلام لوازم موتور خانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211941/استعلام-گرتینگ-با-گالوانیزه-گرم--'>استعلام گرتینگ با گالوانیزه گرم ... / استعلام, استعلام گرتینگ با گالوانیزه گرم ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211963/استعلام-باتری-12-ولت-100-آمپر-ساعت-به-همراه-نصب-و-راه-اندازی'>استعلام باتری 12 ولت 100 آمپر ساعت به همراه نصب و راه اندازی / استعلام,استعلام باتری 12 ولت 100 آمپر ساعت به همراه نصب و راه اندازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211980/تجدید-فراخوان-عملیات-بازطراحی-و-ارتقای-ظرفیت-تصفیه-خانه-آب-ـ-نوبت-دوم'>تجدید فراخوان عملیات بازطراحی و ارتقای ظرفیت تصفیه خانه آب ـ نوبت دوم / تجدید آگهی فراخوان عمومی , تجدید فراخوان عملیات بازطراحی و ارتقای ظرفیت تصفیه خانه آب  ـ نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211996/استعلام-ساماندهی-و-ساخت-درب-محافظ-چاه-های-آبرسانی'>استعلام ساماندهی و ساخت درب محافظ چاه های آبرسانی  / استعلام, ساماندهی و ساخت درب محافظ چاه های آبرسانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212013/تجدید-مناقصه-تعمیر-و-نگهداری-و-بازسازی-و-نوسازی-ابنیه-و-تاسیسات--نوبت-دوم'>تجدید مناقصه تعمیر و نگهداری و بازسازی و نوسازی ابنیه و تاسیسات - نوبت دوم  / فراخوان تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه تعمیر و نگهداری و بازسازی و نوسازی ابنیه و تاسیسات - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212030/استعلام-جمع-آوری-پست--'>استعلام جمع آوری پست ... / استعلام , استعلام جمع آوری پست ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212047/استعلام-توسعه-و-تجهیز-سیستم-MIS--'>استعلام توسعه و تجهیز سیستم MIS... / استعلام,توسعه و تجهیز سیستم MIS...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211526/مناقصه-فراخوان-ارایه-خدمات-نظارت-بر-احداث-مجتمع-ارتباطات-و-فناوری-اطلاعات-ict'>مناقصه فراخوان ارایه خدمات نظارت بر احداث مجتمع ارتباطات و فناوری اطلاعات ict / مناقصه فراخوان ارایه خدمات نظارت بر احداث مجتمع ارتباطات و فناوری اطلاعات ict</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211541/تجدید-مناقصه-خرید-1500-تن-اسید-سولفوریک--نوبت-دوم'>تجدید مناقصه خرید 1500 تن اسید سولفوریک  - نوبت دوم  / تجدید مناقصه , تجدید مناقصه خرید 1500 تن اسید سولفوریک - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211561/مناقصه-نگهداری-و-تعمیرات-پستهای-برق-6-63-کیلوولت-ـ-نوبت-دوم'>مناقصه نگهداری و تعمیرات پستهای برق 6/63 کیلوولت ـ نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه نگهداری و تعمیرات پستهای برق 6/63 کیلوولت ـ نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211576/استعلام-تکمیل-سالن-ورزشی--'>استعلام تکمیل سالن ورزشی... / استعلام,تکمیل سالن ورزشی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211592/استعلام-کانکس--'>استعلام کانکس ... / استعلام , استعلام کانکس ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211605/استعلام-کامپیوتر-و-فناوری-اطلاعات--نرم-افزار--'>استعلام کامپیوتر و فناوری اطلاعات - نرم افزار... / استعلام, استعلام کامپیوتر و فناوری اطلاعات - نرم افزار...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211623/مناقصه-پیاده-راه-سازی-بلوار'>مناقصه پیاده راه سازی بلوار / آگهی مناقصه,مناقصه پیاده راه سازی بلوار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211637/مناقصه-قطعات-پیکاپ'>مناقصه قطعات پیکاپ  / مناقصه، مناقصه قطعات پیکاپ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211652/مناقصه-خرید-تعداد-4-دستگاه-شتاب-دهنده-خطی-(نوبت-دوم)'>مناقصه خرید تعداد 4 دستگاه شتاب دهنده خطی  (نوبت دوم) / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید تعداد 4 دستگاه شتاب دهنده خطی (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211667/مناقصه-خرید-تعداد-یکدستگاه-شتاب-دهنده-خطی-(نوبت-دوم)'>مناقصه خرید تعداد یکدستگاه شتاب دهنده خطی (نوبت دوم) / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید تعداد یکدستگاه شتاب دهنده خطی (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211682/استعلام-لامپ-مهتابی'>استعلام لامپ مهتابی / استعلام,استعلام لامپ مهتابی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211701/استعلام-فن-کوئل--'>استعلام فن کوئل ... / استعلام , استعلام فن کوئل ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211717/استعلام-تعمیرات-و-محوطه-سازی-استخر-و-اداره'>استعلام تعمیرات و محوطه سازی استخر و اداره  / استعلام, تعمیرات و محوطه سازی استخر و اداره </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211732/استعلام-تعمیرات-اماکن-ورزشی'>استعلام تعمیرات اماکن ورزشی / استعلام, تعمیرات اماکن ورزشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211750/استعلام-صندلی-ارباب-رجوع'>استعلام  صندلی ارباب رجوع / استعلام, استعلام  صندلی ارباب رجوع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211767/استعلام-پرایمرهای-KHV2'>استعلام پرایمرهای KHV2 / استعلام, استعلام پرایمرهای KHV2</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211784/استعلام-احداث-دیوار-با-بلوک--'>استعلام احداث دیوار با بلوک... / استعلام,احداث دیوار با بلوک...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211804/استعلام-مجموعه-قطعات-کیس-رایانه--'>استعلام مجموعه قطعات کیس رایانه ... / استعلام , استعلام مجموعه قطعات کیس رایانه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211821/مناقصه-اجرای-شبکه-روشنایی-شهرک-صنعتی--نوبت-دوم'>مناقصه اجرای شبکه روشنایی شهرک صنعتی - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه اجرای شبکه روشنایی شهرک صنعتی  - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211835/استعلام-دستگاه-فتوکپی'>استعلام دستگاه فتوکپی / استعلام,دستگاه فتوکپی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211849/استعلام-طرح-پژوهشی'>استعلام طرح پژوهشی / استعلام , استعلام طرح پژوهشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211863/استعلام-ویدئو-پروژکتور-و-پرده--'>استعلام ویدئو پروژکتور و پرده ... / استعلام, استعلام ویدئو پروژکتور و پرده ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211876/استعلام-خرید-چاپگر'>استعلام خرید چاپگر / استعلام,استعلام خرید چاپگر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211891/استعلام-خرید-کابل-محور--'>استعلام خرید کابل محور... / استعلام,خرید کابل محور...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211910/استعلام-لوله-گازی-6-اینچ-بابوشن'>استعلام لوله گازی 6 اینچ بابوشن / استعلام, استعلام لوله گازی 6 اینچ بابوشن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211927/مناقصه-احداث-2-واحد-مدرسه-12-کلاسه-تجدید'>مناقصه احداث 2 واحد مدرسه 12 کلاسه تجدید / تجدید آگهی مناقصه , مناقصه احداث 2 واحد مدرسه 12 کلاسه تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211943/فراخوان-میکا-متوسط'>فراخوان میکا متوسط / مناقصه عمومی, فراخوان میکا متوسط</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211964/مناقصه-اجرای-عملیات-عمرانی-پارک-حاشیه'>مناقصه اجرای عملیات عمرانی پارک حاشیه / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه اجرای عملیات عمرانی پارک حاشیه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211981/استعلام-یو-پی-اس'>استعلام یو پی اس / استعلام,یو پی اس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211998/استعلام-لوله'>استعلام لوله / استعلام,لوله</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212014/مناقصه-رفت-و-روب-و-جمع-آوری-زباله-و-حفظ-و-نگهداری-فضای-سبز'>مناقصه رفت و روب و جمع آوری زباله و حفظ و نگهداری فضای سبز  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه رفت و روب و جمع آوری زباله و حفظ و نگهداری فضای سبز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212031/استعلام-دوربین-مداربسته'>استعلام دوربین مداربسته  / استعلام,دوربین مداربسته </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212048/ساماندهی-و-تعمیر-مدرسه--'>ساماندهی و تعمیر مدرسه... / استعلام, ساماندهی و تعمیر مدرسه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212068/استعلام-اجرای-سیستم-اطلاعات-جامع'>استعلام اجرای سیستم اطلاعات جامع / استعلام,اجرای سیستم اطلاعات جامع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212089/مناقصه-خرید-2-504-640-عدد-سر-سمپلر'>مناقصه خرید 2.504.640 عدد سر سمپلر / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید 2.504.640 عدد سر سمپلر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212109/استعلام-کف-سازی-اتاقها--'>استعلام کف سازی اتاقها... / استعلام, استعلام کف سازی اتاقها...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212126/استعلام-خرید-تجهیزات-باغبانی'>استعلام خرید تجهیزات باغبانی / استعلام , استعلام خرید تجهیزات باغبانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212144/استعلام-آهن-آلات'>استعلام آهن آلات / استعلام,آهن آلات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212162/استعلام-تهیه-مصالح-و-اجرای-روشنایی-تقاطع'>استعلام تهیه مصالح و اجرای روشنایی تقاطع  / استعلام , استعلام تهیه مصالح و اجرای روشنایی تقاطع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212180/مناقصه-احداث-0-5-کیلومتر-شبکه-فشار-متوسط-هوایی-نفوذی-دیرمولی--نوبت-دوم'>مناقصه احداث 0.5 کیلومتر شبکه فشار متوسط هوایی نفوذی دیرمولی - نوبت دوم / مناقصه عمومی, مناقصه احداث 0.5 کیلومتر شبکه فشار متوسط هوایی نفوذی دیرمولی - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212200/استعلام-لوله-مانسمان-درون-چاهی-5-اینچ'>استعلام لوله مانسمان درون چاهی 5 اینچ  / استعلام, لوله مانسمان درون چاهی 5 اینچ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211522/فراخوان-مناقصه-عملیات-تکمیلی-ساختمان-ها-سایت-پشتیبانی-و-تاسیسات-برقی-و-مکانیکی-ـ-نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه عملیات تکمیلی ساختمان ها، سایت پشتیبانی و تاسیسات برقی و مکانیکی ـ نوبت دوم / فراخوان مناقصه, فراخوان مناقصه عملیات تکمیلی ساختمان ها، سایت پشتیبانی و تاسیسات برقی و مکانیکی  ـ نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211537/مناقصه-اجرای-خط-انتقال-آب--نوبت-دوم'>مناقصه اجرای خط انتقال آب - نوبت دوم  / مناقصه, مناقصه اجرای خط انتقال آب - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211557/استعلام-بیمه--'>استعلام بیمه ... / استعلام, استعلام بیمه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211573/مناقصه-احداث-سوله-انبار-شن-و-نمک---(نوبت-دوم)'>مناقصه احداث سوله انبار شن و نمک ...  (نوبت دوم) / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه احداث سوله انبار شن و نمک ...  (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211588/استعلام-خرک-ژیمناستیک--'>استعلام خرک ژیمناستیک... / استعلام, استعلام خرک ژیمناستیک...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211602/مناقصه-فعالیتهای-پشتیبانی-و-خدماتی'>مناقصه فعالیتهای پشتیبانی و خدماتی / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه فعالیتهای پشتیبانی و خدماتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211619/مناقصه-اجرای-عملیات-شبکه-آب-و-فاضلاب-زمین-های--نوبت-دوم'>مناقصه اجرای عملیات شبکه آب و فاضلاب زمین های...نوبت دوم  / مناقصه, مناقصه اجرای عملیات شبکه آب و فاضلاب زمین های...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211634/تجدید-مناقصه-اجرای-عملیات-مرمت-و-لکه-گیری-آسفالت-منطقه-7'>تجدید مناقصه اجرای عملیات مرمت و لکه گیری آسفالت منطقه 7  / تجدید  آگهی مناقصه عمومی, مناقصه اجرای عملیات مرمت و لکه گیری آسفالت منطقه 7 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211648/مناقصه-نگهداری-محورهای-مواصلانی-ـ-نوبت-دوم'>مناقصه نگهداری محورهای مواصلانی ـ نوبت دوم / مناقصه, مناقصه نگهداری محورهای مواصلانی ـ نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211664/استعلام-خرید-تجهیزات-اداری'>استعلام  خرید تجهیزات اداری / استعلام, خرید تجهیزات اداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211679/استعلام-میز-کانتر'>استعلام میز کانتر / استعلام ,استعلام میز کانتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211698/تجدید-فراخوان-مناقصه-پروژه-ساماندهی-رودخانه--نوبت-دوم'>تجدید فراخوان مناقصه پروژه ساماندهی رودخانه - نوبت دوم  / فراخوان تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای , تجدید فراخوان مناقصه پروژه ساماندهی رودخانه - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211712/مناقصه-بهنگام-سازی-و-داده-آمایی-و--'>مناقصه بهنگام سازی و داده آمایی و ... / مناقصه عمومی, مناقصه بهنگام سازی و داده آمایی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211727/مناقصه-انتقال-بخشی-از-پساب-تصفیه-خانه-فاضلاب'>مناقصه انتقال بخشی از پساب تصفیه خانه فاضلاب  / آگهی مناقصه , مناقصه انتقال بخشی از پساب تصفیه خانه فاضلاب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211745/استعلام-الکتروموتور'>استعلام الکتروموتور / استعلام,استعلام الکتروموتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211764/استعلام-پرایمر'>استعلام پرایمر / استعلام,استعلام پرایمر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211781/استعلام-اجرای-شبکه-اداره-پست'>استعلام اجرای شبکه اداره پست / استعلام,استعلام اجرای شبکه اداره پست</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211800/استعلام-خرید-و-نصب-موتور-درب-برقی-اتومات-شیشه-ای'>استعلام خرید و نصب موتور درب برقی اتومات شیشه ای / استعلام,استعلام خرید و نصب موتور درب برقی اتومات شیشه ای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211815/تجدید-مناقصه-عملیات-زیرسازی-آسفالت-شهرک-صنعتی--نوبت-دوم'>تجدید مناقصه عملیات زیرسازی آسفالت شهرک صنعتی - نوبت دوم  / تجدید مناقصه , تجدید مناقصه عملیات زیرسازی آسفالت شهرک صنعتی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211832/استعلام-مواد-بهداشتی--'>استعلام مواد بهداشتی ... / استعلام , استعلام مواد بهداشتی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211846/استعلام-جاروبرقی--'>استعلام جاروبرقی ... / استعلام , استعلام جاروبرقی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211859/مناقصه-ساخت-باندل-های-RH1a-بویلر-(نوبت-دوم)'>مناقصه ساخت باندل های RH1a  بویلر  (نوبت دوم) / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه ساخت باندل های RH1a  بویلر (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211873/استعلام-خرید-مصالح-شهرستان--'>استعلام خرید مصالح شهرستان... / استعلام,خرید مصالح شهرستان...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211888/استعلام-تجهیزات-نقشه-برداری--'>استعلام تجهیزات نقشه برداری... / استعلام, استعلام تجهیزات نقشه برداری...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211906/استعلام-خرید-چند-دستگاه-کولر-اسپلیت-تک-پنل-سرمایشی'>استعلام خرید چند دستگاه کولر اسپلیت تک پنل سرمایشی / استعلام, خرید چند دستگاه کولر اسپلیت تک پنل سرمایشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211924/مناقصه-امور-آموزشی-نهضت-سواد-آموزی'>مناقصه امور آموزشی نهضت سواد آموزی / آگهی مناقصه, مناقصه امور آموزشی نهضت سواد آموزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211939/مناقصه-خرید-حدود-32000-متر-انواع-کابل-هوائی-مهاردار-و-کابل-ژله-فیلد-خاکی'>مناقصه خرید حدود 32000 متر انواع کابل هوائی مهاردار و کابل ژله فیلد خاکی  / مناقصه, مناقصه خرید حدود 32000 متر انواع کابل هوائی مهاردار و کابل ژله فیلد خاکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211961/مناقصه-ارزیابی-کیفی-خرید-اتصالات-و-شیر-آلات-چدن-داکتیل'>مناقصه ارزیابی کیفی خرید اتصالات و شیر آلات چدن داکتیل / مناقصه , مناقصه ارزیابی کیفی خرید اتصالات و شیر آلات چدن داکتیل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211978/استعلام-الکترو-موتور--'>استعلام الکترو موتور ... / استعلام, استعلام الکترو موتور ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211993/استعلام-چای-محمود'>استعلام چای محمود / استعلام,استعلام چای محمود</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212011/استعلام-جرثقیل-سقفی-1-تنی-سقفی-6-حرکته-برقی'>استعلام  جرثقیل سقفی 1 تنی سقفی 6 حرکته برقی  / استعلام, جرثقیل سقفی 1 تنی سقفی 6 حرکته برقی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212027/استعلام-جمع-آوری-پست-روستایی'>استعلام جمع آوری پست روستایی  / استعلام, جمع آوری پست روستایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212044/استعلام-جمع-آوری-پست'>استعلام جمع آوری پست / استعلام ,استعلام جمع آوری پست</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212065/مناقصه-واگذاری-امور-حمل-و-نقل-و-جمع-آوری--'>مناقصه واگذاری امور حمل و نقل و جمع آوری...  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه واگذاری امور حمل و نقل و جمع آوری... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212083/استعلام-رادیو-سوند-گرا--'>استعلام رادیو سوند گرا ... / استعلام, استعلام رادیو سوند گرا ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212104/مناقصه-اجرای-عملیات-حصارکشی-دانشگاه-آزاد-اسلامی'>مناقصه اجرای عملیات حصارکشی دانشگاه آزاد اسلامی  / آگهی مناقصه, مناقصه اجرای عملیات حصارکشی دانشگاه آزاد اسلامی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211517/مناقصه-کلیه-خدمات-گمرکی-(حمل-و-نقل-ترخیص-و-ترانزیت-محمولات)-نوبت-دوم'>مناقصه کلیه خدمات گمرکی (حمل و نقل، ترخیص و ترانزیت محمولات) نوبت دوم / مناقصه عمومی, مناقصه کلیه خدمات گمرکی (حمل و نقل، ترخیص و ترانزیت محمولات) نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211532/استعلام-کامپیوتر'>استعلام کامپیوتر / استعلام,استعلام کامپیوتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211550/استعلام-خرید-رایانه-و-متعلقات'>استعلام خرید رایانه و متعلقات / استعلام,استعلام خرید رایانه و متعلقات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211567/فراخوان-عمومی-شناسایی-پیمانکاران-جهت-تبلیغات-سراسری'>فراخوان عمومی شناسایی پیمانکاران جهت تبلیغات سراسری  / فراخوان عمومی, فراخوان عمومی شناسایی پیمانکاران جهت تبلیغات سراسری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211584/استعلام-مانیتور'>استعلام مانیتور  / استعلام, مانیتور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211597/ارزیابی-کیفی-خدمات-بهداشتی--درمانی--فوریت-های-پزشکی'>ارزیابی کیفی خدمات بهداشتی ، درمانی ، فوریت های پزشکی / فراخوان , ارزیابی کیفی خدمات بهداشتی ، درمانی ، فوریت های پزشکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211612/استعلام-دستگاه-خشک-کن-گیاهان-داروئی--'>استعلام دستگاه خشک کن گیاهان داروئی... / استعلام,دستگاه خشک کن گیاهان داروئی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211629/مناقصه-واگذاری-عملیات-تامین-نیروی-انسانی--'>مناقصه واگذاری عملیات تامین نیروی انسانی... / آگهی مناقصه دو مرحله ای , مناقصه واگذاری عملیات تامین نیروی انسانی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211643/فراخوان-نگهداری-فضای-سبز-خوابگاه-های-دانشگاه'>فراخوان نگهداری فضای سبز خوابگاه های دانشگاه / مناقصه, فراخوان نگهداری فضای سبز خوابگاه های دانشگاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211658/مناقصه-انجام-خدمات-تعمیر-و-نگهداشت-تاسیسات-ساختمان'>مناقصه انجام خدمات تعمیر و نگهداشت تاسیسات ساختمان  / مناقصه , مناقصه انجام خدمات تعمیر و نگهداشت تاسیسات ساختمان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211675/مناقصه-تعمیرات-ویژه-داخلی-روشنایی--'>مناقصه تعمیرات ویژه داخلی، روشنایی... / آگهی مناقصه ،مناقصه تعمیرات ویژه داخلی، روشنایی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211689/استعلام-شیرآلات-و-سنگ-توالت--'>استعلام شیرآلات و سنگ توالت... / استعلام, استعلام شیرآلات و سنگ توالت...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211707/مناقصه-واگذاری-امور-نظافت-و-خدمات'>مناقصه واگذاری امور نظافت و خدمات  / مناقصه , مناقصه واگذاری امور نظافت و خدمات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211723/استعلام-اجرای-سیستم-سرمایش-و-گرمایش'>استعلام اجرای سیستم سرمایش و گرمایش  / استعلام, اجرای سیستم سرمایش و گرمایش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211740/استعلام-خرید-کالا-ماشینهای-اداری'>استعلام خرید کالا ماشینهای اداری / استعلام ,استعلام خرید کالا ماشینهای اداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211758/استعلام-رایانه---'>استعلام رایانه  .... / استعلام, رایانه ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211772/لغو-تمدید-اگهی-مناقصه-7500-دستگاه-شیر-اهرمی'>لغو تمدید اگهی مناقصه 7500 دستگاه شیر اهرمی / لغو تمدید اگهی مناقصه عمومی ,مناقصه 7500 دستگاه شیر اهرمی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211794/استعلام-رایانه-لپ-تاپ--'>استعلام رایانه لپ تاپ... / استعلام, استعلام رایانه لپ تاپ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211809/مناقصه-احداث-ساختمان-چند-منظوره-(نوبت-دوم)'>مناقصه احداث ساختمان چند منظوره (نوبت دوم) / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه احداث ساختمان چند منظوره (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211828/مناقصه-خرید-انواع-جعبه-کنتور-و-کلاف-فلزی-و--'>مناقصه خرید انواع جعبه کنتور و کلاف فلزی و.... / مناقصه ، مناقصه خرید انواع جعبه کنتور و کلاف فلزی و....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211841/استعلام-اسکنر-تخت'>استعلام اسکنر تخت / استعلام,اسکنر تخت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211855/استعلام-مقوا-گلاسه-سفید-با-گراماژ-200-G--'>استعلام مقوا گلاسه سفید با گراماژ 200 G ... / استعلام, استعلام مقوا گلاسه سفید با گراماژ 200 G ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211868/فراخوان-انجام-بخشی-از-نظارت-کارگاهی-پروژه-های-عمرانی'>فراخوان انجام بخشی از نظارت کارگاهی پروژه های عمرانی  / آگهی ارزیابی کیفی مشاوران, فراخوان انجام بخشی از نظارت کارگاهی پروژه های عمرانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211883/استعلام-کابل'>استعلام کابل / استعلام,کابل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211900/استعلام-تجهیزات-PLC'>استعلام تجهیزات PLC / استعلام, استعلام تجهیزات PLC</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211920/استعلام-خرید-کیس-لب-تاب-اسکنر-چهار-کاره'>استعلام خرید کیس لب تاب اسکنر چهار کاره  / استعلام, استعلام خرید کیس لب تاب اسکنر چهار کاره </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211935/استعلام-دریچه-چدنی'>استعلام دریچه چدنی / استعلام,استعلام دریچه چدنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211954/استعلام-سرور-و--'>استعلام سرور و... / استعلام,سرور و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211972/استعلام-خرید-لوازم-اداری'>استعلام خرید لوازم اداری / استعلام, استعلام خرید لوازم اداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211988/فراخوان-مناقصه-خرید-3-دستگاه-ترانس-جریان-400-کیلو'>فراخوان مناقصه خرید 3 دستگاه ترانس جریان 400 کیلو  / فراخوان مناقصه خرید 3 دستگاه ترانس جریان 400 کیلو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212005/مناقصه-امورات-خدمات-شهری-تجدید-نوبت-دوم'>مناقصه امورات خدمات شهری تجدید نوبت دوم  / آگهی مناقصه , مناقصه امورات خدمات شهری تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212021/استعلام-1-آسانسور-با-کاربری-آموزشی--'>استعلام 1- آسانسور با کاربری آموزشی ... / استعلام, استعلام 1- آسانسور با کاربری آموزشی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212039/استعلام-مانیتور-و-پرینتر'>استعلام مانیتور و پرینتر  / استعلام, مانیتور و پرینتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212058/استعلام-تجهیزات-آموزشی-برق-خودرو'>استعلام تجهیزات آموزشی برق خودرو / استعلام,تجهیزات آموزشی برق خودرو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212078/استعلا-مطالعه-و-طرح-مرمت-خانه-تاریخی'>استعلا مطالعه و طرح مرمت خانه تاریخی / استعلام,استعلا مطالعه و طرح مرمت خانه تاریخی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212095/مناقصه-خرید-تجهیزات-و-دستگاه-های-یک-خط'>مناقصه خرید تجهیزات و دستگاه های یک خط / مناقصه , مناقصه خرید تجهیزات و دستگاه های یک خط</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212117/استعلام-فعالیت-های-نصب-تاسیسات-برق--'>استعلام فعالیت های نصب تاسیسات برق... / استعلام,فعالیت های نصب تاسیسات برق...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212135/استعلام-لوازم-التحریر--'>استعلام لوازم التحریر ... / استعلام , استعلام لوازم التحریر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212151/استعلام-ویال-شیشه-ای-روغن-پمپ---'>استعلام  ویال شیشه ای- روغن پمپ- ... / استعلام, استعلام  ویال شیشه ای- روغن پمپ- ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212171/استعلام-ساخت-ساختمان-رفاهی-و-محوطه-سازی'>استعلام ساخت ساختمان رفاهی و محوطه سازی / استعلام , استعلام ساخت ساختمان رفاهی و محوطه سازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212224/استعلام-هموشیکر-طبق-استانداردهای-انتقال-خون'>استعلام هموشیکر طبق استانداردهای انتقال خون / استعلام,استعلام هموشیکر طبق استانداردهای انتقال خون</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212247/استعلام-خرید-یک-دستگاه-انی-کارت-از-نوع-SMART50'>استعلام خرید یک دستگاه انی کارت از نوع SMART50 / استعلام, استعلام خرید یک دستگاه انی کارت از نوع SMART50</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212264/استعلام-خرید-تجهیزات-گلخانه-ای--'>استعلام خرید تجهیزات گلخانه ای... / استعلام,خرید تجهیزات گلخانه ای...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212281/استعلام-بوم-جاذب-نفت-500-متر--'>استعلام بوم جاذب نفت 500 متر ... / استعلام, استعلام بوم جاذب نفت 500 متر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212295/استعلام-ست-آموزشی-پله-ای'>استعلام ست آموزشی پله ای / استعلام , استعلام ست آموزشی پله ای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212308/استعلام-اصلاح-و-ایمن-سازی-پیچ-مسلم'>استعلام اصلاح و ایمن سازی پیچ مسلم / استعلام, استعلام اصلاح و ایمن سازی پیچ مسلم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212323/استعلام-دستگاه-سنگ-فرز'>استعلام دستگاه سنگ فرز / استعلام, استعلام دستگاه سنگ فرز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212338/تجدید-مناقصه-عمومی-مدیریت-و-اداره-امور-انبار-(نوبت-دوم)'>تجدید مناقصه عمومی مدیریت و اداره امور انبار (نوبت دوم) / تجدید مناقصه عمومی, تجدید مناقصه عمومی مدیریت و اداره امور انبار (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212353/استعلام-شن-جوشگان'>استعلام شن جوشگان  / استعلام ، استعلام شن جوشگان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212367/استعلام-سرویس-و-نگهداری-و-پشتیبانی-دستگاههای-چاپگر'>استعلام سرویس و نگهداری و پشتیبانی دستگاههای چاپگر  / استعلام , استعلام سرویس و نگهداری و پشتیبانی دستگاههای چاپگر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212380/استعلام-درخواست-خرید-تیغه-گریدر-15-و-13--'>استعلام درخواست خرید تیغه گریدر 15 و 13... / استعلام,درخواست خرید تیغه گریدر 15 و 13...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212395/استعلام-ترکیب-پلکسی-خارجی-و-چوب-MDF--بشقاب-مینا--'>استعلام ترکیب پلکسی خارجی و چوب MDF . بشقاب مینا... / استعلام, ترکیب پلکسی خارجی و چوب MDF . بشقاب مینا...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212414/استعلام-دوربین-مداربسته'>استعلام دوربین مداربسته / استعلام,دوربین مداربسته</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212430/استعلام-خرید-لوله-های-پلی-اتیلن'>استعلام خرید لوله های پلی اتیلن / استعلام,استعلام خرید لوله های پلی اتیلن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212446/استعلام-دستگاه-NVR-و-32-کانال-موردنظر'>استعلام دستگاه NVR و 32 کانال موردنظر / استعلام, استعلام دستگاه NVR و 32 کانال موردنظر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212462/مناقصه-تهیه٬-طبخ-و-توزیع-غذا-بیمارستان'>مناقصه تهیه٬ طبخ و توزیع غذا بیمارستان / مناقصه, مناقصه تهیه٬ طبخ و توزیع غذا بیمارستان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212480/استعلام-لوله-پلی-اتیلن--'>استعلام لوله پلی اتیلن... / استعلام, استعلام لوله پلی اتیلن...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212497/استعلام-تایر'>استعلام تایر / استعلام, استعلام تایر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212511/استعلام-سرور-سینمایی'>استعلام سرور سینمایی / استعلام,سرور سینمایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212529/استعلام-کابل'>استعلام کابل  / استعلام, استعلام کابل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212542/استعلام-مستند-سازی'>استعلام مستند سازی  / استعلام,استعلام مستند سازی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212556/استعلام-کابل-6-5'>استعلام کابل 6*5 / استعلام, استعلام کابل 6*5</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212568/استعلام-ساخت-ساختمان-رفاهی-و-محوطه-سازی---'>استعلام ساخت ساختمان رفاهی و محوطه سازی  ... / استعلام, استعلام ساخت ساختمان رفاهی و محوطه سازی  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212581/استعلام-کیت-آموزشی'>استعلام کیت آموزشی / استعلام, کیت آموزشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212594/استعلام-آبسردکن-ایستکول-ایستاده--'>استعلام آبسردکن ایستکول ایستاده... / استعلام,آبسردکن ایستکول ایستاده...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212610/استعلام-پشتیبانی-کلیه-تجهیزات-رایانه-ای'>استعلام پشتیبانی کلیه تجهیزات رایانه ای / استعلام, استعلام پشتیبانی کلیه تجهیزات رایانه ای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212625/استعلام-رک-22-یونیت-عمق-60-قفل-دار--'>استعلام رک 22 یونیت عمق 60 قفل دار ... / استعلام, استعلام رک 22 یونیت عمق 60 قفل دار ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212639/استعلام-تجهیز-ادارات-منابع-آب-شهرستان-ها--'>استعلام تجهیز ادارات منابع آب شهرستان ها... / استعلام,تجهیز ادارات منابع آب شهرستان ها...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212653/استعلام-خرید-لباس-کار-و-کود'>استعلام خرید لباس کار و کود / استعلام , استعلام خرید لباس کار و کود</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212669/استعلام-خرید-یک-دستگاه-دوربین-توتال-نقشه-برداری'>استعلام خرید یک دستگاه دوربین توتال نقشه برداری  / استعلام,استعلام خرید یک دستگاه دوربین توتال نقشه برداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212683/مناقصه-تجدید-واگذاری-فعالیت-خدمات-جامع-مشترکین'>مناقصه تجدید واگذاری فعالیت خدمات جامع مشترکین / مناقصه تجدید واگذاری فعالیت خدمات جامع مشترکین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212699/استعلام-دستگاه-ماسه-کوب-پنوماتیکی--'>استعلام دستگاه ماسه کوب پنوماتیکی... / استعلام, استعلام دستگاه ماسه کوب پنوماتیکی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212715/استعلام-کولر-اسپیلت'>استعلام کولر اسپیلت  / استعلام, استعلام کولر اسپیلت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212732/استعلام-انتخاب-مشاور---'>استعلام انتخاب مشاور  ... / استعلام, استعلام انتخاب مشاور  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212746/استعلام-شیشه--'>استعلام شیشه ... / استعلام , استعلام شیشه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212761/استعلام-خرید-وسایل-ورزشی'>استعلام خرید وسایل ورزشی  / استعلام,استعلام خرید وسایل ورزشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212776/استعلام-تلفن-سانترال-ایرانی'>استعلام تلفن سانترال ایرانی  / استعلام,استعلام تلفن سانترال ایرانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212791/مناقصه-آماده-سازی-اراضی-58-هکتاری--'>مناقصه آماده سازی اراضی 58 هکتاری ... / آگهی فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه آماده سازی اراضی 58 هکتاری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212807/استعلام-فعالیت-های-نصب-تاسیسات-برق-لوله-کشی'>استعلام فعالیت های نصب تاسیسات برق، لوله کشی / استعلام, استعلام فعالیت های نصب تاسیسات برق، لوله کشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212822/استعلام-قیچی-و-قلاویز'>استعلام قیچی و قلاویز  / استعلام , استعلام قیچی و قلاویز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212836/مناقصه-مناقصه-پروه-حفاری-ولایروبی-چاهها-در-سطح-شهر'>مناقصه مناقصه پروه حفاری ولایروبی چاهها در سطح شهر     / مناقصه , مناقصه مناقصه پروه حفاری ولایروبی چاهها در سطح شهر    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212850/استعلام-سرنگ'>استعلام سرنگ / استعلام,سرنگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212862/استعلام-میز-کتابخانه-فرهنگ'>استعلام  میز کتابخانه فرهنگ  / استعلام, میز کتابخانه فرهنگ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212122/استعلام-سایر-فعالیت-های-تخصصی-ساختمان'>استعلام سایر فعالیت های تخصصی ساختمان / استعلام ,استعلام سایر فعالیت های تخصصی ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212139/مناقصه-اجرای-پروژه-مخزن-مسلح-بتنی-آب-نوبت-دوم'>مناقصه اجرای پروژه مخزن مسلح  بتنی آب نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه اجرای پروژه مخزن مسلح  بتنی آب نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212159/استعلام-تجهیزات-کارگاه-لوازم-خانگی'>استعلام تجهیزات کارگاه لوازم خانگی / استعلام,تجهیزات کارگاه لوازم خانگی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212176/استعلام-کیس-کامپیوتر'>استعلام کیس کامپیوتر  / استعلام,کیس کامپیوتر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212197/مناقصه-چاپ-قبوض--نوبت-دوم'>مناقصه چاپ قبوض   نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه چاپ قبوض   نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212213/استعلام-تجهیزات-و-ملزومات-رایانه-ای--'>استعلام تجهیزات و ملزومات رایانه ای... / استعلام, استعلام تجهیزات و ملزومات رایانه ای...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212243/فراخوان-عمومی-استعلام-واگذاری-امور-طبخ-و-توزیع-غذا'>فراخوان عمومی استعلام واگذاری امور طبخ و توزیع غذا  / فراخوان عمومی , فراخوان عمومی استعلام واگذاری امور طبخ و توزیع غذا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212260/استعلام-فعالیت-های-تخصصی-ساختمان'>استعلام فعالیت های تخصصی ساختمان / استعلام,فعالیت های تخصصی ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212278/فراخوان-ارزیابی-واگذاری-تعمیر-و-نگهداری-آسانسور'>فراخوان ارزیابی واگذاری تعمیر و نگهداری آسانسور / اگهی فراخوان , فراخوان ارزیابی واگذاری تعمیر و نگهداری آسانسور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212292/استعلام-استانداردسازی-سیستم-های-گرمایشی--'>استعلام استانداردسازی سیستم های گرمایشی... / استعلام,استانداردسازی سیستم های گرمایشی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212305/مناقصه-واگذاری-عملیات-تولید-حمل-توزیع-و-پخش-آسفالت'>مناقصه واگذاری عملیات تولید حمل توزیع و پخش آسفالت / آگهی مناقصه, مناقصه واگذاری عملیات تولید حمل توزیع و پخش آسفالت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212319/استعلام-میلگرد-ساده-و-آجدار-فولادی'>استعلام میلگرد ساده و آجدار فولادی / استعلام, میلگرد ساده و آجدار فولادی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212334/استعلام-تشک-مواج'>استعلام تشک مواج / استعلام ، استعلام تشک مواج</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212350/استعلام-ریبون-دستگاه-خود-پرداز'>استعلام ریبون دستگاه خود پرداز  / استعلام, استعلام ریبون دستگاه خود پرداز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212362/استعلام-سیم-2-5'>استعلام سیم 2.5 / استعلام, استعلام سیم 2.5</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212377/استعلام-اسپکتروفتومتر'>استعلام  اسپکتروفتومتر / استعلام, اسپکتروفتومتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212391/استعلام-لوله-پلی-اتیلن'>استعلام لوله پلی اتیلن / استعلام,استعلام لوله پلی اتیلن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212410/استعلام-تعمیرات--'>استعلام تعمیرات ... / استعلام , استعلام تعمیرات ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212426/استعلام-بیمه-سایت-ستاد'>استعلام بیمه, سایت ستاد / استعلام بیمه, سایت ستاد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212441/استعلام-لب-تاب'>استعلام  لب تاب / استعلام, استعلام  لب تاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212459/استعلام-فیکو'>استعلام فیکو / استعلام, استعلام فیکو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212477/استعلام-عملیات-خرید-آب'>استعلام عملیات خرید آب  / استعلام,استعلام عملیات خرید آب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212493/تجدید-مناقصه-پروژه-زیرسازی-و-آسفالت-97-04-17'>تجدید مناقصه پروژه زیرسازی و آسفالت 97.04.17 / مناقصه, تجدید مناقصه پروژه زیرسازی و آسفالت 97.04.17</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212508/استعلام-آب-سردکن'>استعلام  آب سردکن / استعلام, استعلام آب سردکن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212523/استعلام-هارد'>استعلام هارد / استعلام ، استعلام هارد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212539/استعلام-انجام-محوطه-سازی-شامل-اجرای-کفپوش-بتنی-پرسی--'>استعلام انجام محوطه سازی شامل اجرای کفپوش بتنی پرسی... / استعلام, استعلام انجام محوطه سازی شامل اجرای کفپوش بتنی پرسی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212553/استعلام--تابلوی-وردی-شهر-و-تابلوهای-انتظامی'>استعلام   تابلوی وردی شهر و تابلوهای انتظامی / استعلام, استعلام   تابلوی وردی شهر و تابلوهای انتظامی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212565/استعلام-خرید-فلش-مموری'>استعلام خرید فلش مموری / استعلام,استعلام خرید فلش مموری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212578/استعلام-بست-کمر-بندی'>استعلام بست کمر بندی / استعلام, بست کمر بندی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212591/استعلام-شیر-پاستوریزه-واستریلیزه-پاکتی-یک-لیتری'>استعلام  شیر پاستوریزه واستریلیزه پاکتی یک لیتری  / استعلام, شیر پاستوریزه واستریلیزه پاکتی یک لیتری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212605/مناقصه-اجرای-اگوی-بلوار--'>مناقصه اجرای اگوی بلوار... / آگهی مناقصه, مناقصه اجرای اگوی بلوار...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212619/استعلام-انبر-پرس--'>استعلام انبر پرس ... / استعلام , استعلام انبر پرس ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212636/استعلام-خرید-لباس-کار-و-کود'>استعلام خرید لباس کار و کود / استعلام , استعلام خرید لباس کار و کود</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212650/مناقصه-برونسپاری-بهره-برداری-برق-تجدید'>مناقصه برونسپاری بهره برداری برق تجدید / مناقصه , مناقصه برونسپاری بهره برداری برق تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212665/استعلام-لوازم-التحریر--'>استعلام لوازم التحریر ... / استعلام , استعلام لوازم التحریر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212680/فراخوان-مناقصه-امور-خدماتی-و-پشتیبانی-اداره-گاز-شهرستان---'>فراخوان مناقصه امور خدماتی و پشتیبانی اداره گاز شهرستان ....  / فراخوان مناقصه , فراخوان مناقصه امور خدماتی و پشتیبانی اداره گاز شهرستان .... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212694/استعلام-اقلام-سخت-افزار'>استعلام اقلام سخت افزار / استعلام, استعلام اقلام سخت افزار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212712/استعلام-محرک-الکتریکی-به-همراه-گیربکس-دستی'>استعلام محرک الکتریکی به همراه گیربکس دستی / استعلام ,استعلام محرک الکتریکی به همراه گیربکس دستی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212729/استعلام-سایر-فعالیت-های-تخصصی-ساختمان'>استعلام سایر فعالیت های تخصصی ساختمان / استعلام,استعلام سایر فعالیت های تخصصی ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212743/مناقصه-اجرای-ساختمان-مرکز-اداری--'>مناقصه  اجرای ساختمان مرکز اداری ... / مناقصه ، مناقصه  اجرای ساختمان مرکز اداری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212758/استعلام-پرینتر-اچ-پی-ام-26-آ'>استعلام  پرینتر اچ پی ام 26 آ / استعلام, پرینتر اچ پی ام 26 آ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212773/استعلام-17-ردیف-بوش-و-واشر'>استعلام  17 ردیف بوش و واشر  / استعلام, استعلام  17 ردیف بوش و واشر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212787/استعلام-فعالیتهای-سایر-سازمان-های-دارای-عضو'>استعلام فعالیتهای سایر سازمان های دارای عضو / استعلام, ​فعالیت های سایر سازمان های دارای عضو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212879/استعلام-دیتا-پروژکتور-اپسون--'>استعلام دیتا پروژکتور اپسون... / استعلام,دیتا پروژکتور اپسون...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212896/استعلام-خاک-برداری-و-تسطیح'>استعلام خاک برداری و تسطیح  / استعلام, خاک برداری و تسطیح </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212913/استعلام-کامپیوتر-و-فناوری'>استعلام کامپیوتر و فناوری / استعلام ,استعلام کامپیوتر و فناوری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212927/استعلام-میل-هالتر'>استعلام میل هالتر / استعلام,میل هالتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212947/استعلام-پاکت-کارت-هدیه'>استعلام پاکت کارت هدیه / استعلام,پاکت کارت هدیه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212961/استعلام-لاستیک-فوتون'>استعلام لاستیک فوتون / استعلام , استعلام لاستیک فوتون</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212976/استعلام-کیس-کامپیوتر'>استعلام  کیس کامپیوتر / استعلام,استعلام  کیس کامپیوتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212991/مناقصه-GENERAL-ELECTRIC-D-C-DRILLING-MOTOR-MODEL-GE-752RB3A-نوبت-دوم'>مناقصه GENERAL ELECTRIC D.C DRILLING MOTOR MODEL:GE 752RB3A نوبت دوم  / مناقصه عمومی , مناقصه GENERAL ELECTRIC D.C DRILLING MOTOR MODEL:GE 752RB3A نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213003/استعلام-کولر-ماشین--'>استعلام کولر ماشین... / استعلام, استعلام کولر ماشین...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213017/استعلام-3-صفحه-نمایش-معلم-و-دانش-آموزان'>استعلام 3. صفحه نمایش معلم و دانش آموزان   / استعلام ,استعلام 3. صفحه نمایش معلم و دانش آموزان  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213029/استعلام-ساخت-و-نصب-حفاظ--'>استعلام ساخت و نصب حفاظ ... / استعلام , استعلام ساخت و نصب حفاظ ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213042/استعلام-درب-اتوماتیک-پشت-پارچه-ای'>استعلام درب اتوماتیک پشت پارچه ای  / استعلام درب اتوماتیک پشت پارچه ای </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213055/استعلام-بهاء-توسعه-و-احداث-روستایی'>استعلام بهاء توسعه و احداث روستایی / استعلام بهاء, استعلام بهاء توسعه و احداث روستایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213069/استعلام-دستگاه-جوش--'>استعلام دستگاه جوش ... / استعلام, استعلام دستگاه جوش ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213081/استعلام-سایر-آموزش-ها'>استعلام سایر آموزش ها  / استعلام, ​سایر آموزش ها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213095/استعلام-4-عدد-پنجره-upvc-و-دو-عدد-لولای-پنجره--'>استعلام 4 عدد پنجره upvc و دو عدد لولای پنجره... / استعلام, استعلام 4 عدد پنجره upvc و دو عدد لولای پنجره...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213108/سی-و-پنجمین-کنگره-رادیولوژی-ایران'>سی و پنجمین کنگره رادیولوژی ایران / سی و پنجمین کنگره رادیولوژی ایران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213123/استعلام-صندلی-قابل-تنظیم-نقشه-کشی'>استعلام صندلی قابل تنظیم نقشه کشی / استعلام, استعلام صندلی قابل تنظیم نقشه کشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213140/استعلام-سم-پاشی'>استعلام سم پاشی  / استعلام,استعلام سم پاشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213153/بیست-و-ششمین-کنگره-انجمن-جراحان-ارتوپدی-ایران'>بیست و ششمین کنگره انجمن جراحان ارتوپدی ایران / بیست و ششمین کنگره انجمن جراحان ارتوپدی ایران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213165/استعلام-خرید-انواع-کابل'>استعلام خرید انواع کابل  / استعلام, خرید انواع کابل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213177/استعلام-پکیج'>استعلام پکیج / استعلام,استعلام پکیج</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213189/استعلام-تامین-مواد-غذایی'>استعلام تامین مواد غذایی / استعلام,تامین مواد غذایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213201/فراخوان-باطری-دستگاههای-ups-بوستر-دو'>فراخوان باطری دستگاههای ups بوستر دو / مناقصه عمومی, فراخوان باطری دستگاههای ups بوستر دو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213213/فراخوان-مناقصه-انجام-خدمات-خودروئی-نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه انجام خدمات خودروئی نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی, فراخوان مناقصه انجام خدمات خودروئی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213227/استعلام-منبع-کویل-دار-2000-لیتری--'>استعلام منبع کویل دار 2000 لیتری... / استعلام,منبع کویل دار 2000 لیتری...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213239/استعلام-قفل-و-یرآق-آلات--'>استعلام  قفل و یرآق آلات... / استعلام , استعلام  قفل و یرآق آلات...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213251/استعلام-رایانه-کامل--نوک-بوت--اسکنر'>استعلام  رایانه کامل ، نوک بوت ، اسکنر  / استعلام, استعلام  رایانه کامل ، نوک بوت ، اسکنر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213263/استعلام-تلویزیون'>استعلام تلویزیون  / استعلام,استعلام تلویزیون </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213275/استعلام-احداث-کمپ-گردشگری-روستا--'>استعلام احداث کمپ گردشگری روستا... / استعلام, استعلام احداث کمپ گردشگری روستا...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213287/استعلام-تهیه-و-نصب-کولر-های-گازی-اسپیلیت-سرمایش-و-گرمایشی'>استعلام تهیه و نصب کولر های گازی اسپیلیت سرمایش و گرمایشی  / استعلام ,استعلام تهیه و نصب کولر های گازی اسپیلیت سرمایش و گرمایشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213300/استعلام-احداث-استخر-دو-منظوره-کشاورزی'>استعلام احداث استخر دو منظوره کشاورزی / استعلام, احداث استخر دو منظوره کشاورزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213312/استعلام-لوازم-خرید-لوله-فولادی'>استعلام لوازم خرید لوله فولادی  / استعلام , استعلام لوازم خرید لوله فولادی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213324/استعلام-دستگاه-شارژ-گاز-یخچال-مدل-PROMAXF1--'>استعلام دستگاه شارژ گاز یخچال مدل PROMAXF1 ... / استعلام,استعلام دستگاه شارژ گاز یخچال مدل PROMAXF1 ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213338/استعلام-لوازم-خانگی'>استعلام لوازم خانگی / استعلام,ایران کد مشابه هزینه حمل با فروشنده تحویل در مرکز قیر و کارزین شماره تماس 09179254014</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213351/استعلام-دستگاه-پلاتر--'>استعلام دستگاه پلاتر... / استعلام, استعلام دستگاه پلاتر...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213364/استعلام-تعویض-لوله-های-مسی'>استعلام تعویض لوله های مسی / استعلام , استعلام تعویض لوله های مسی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213377/استعلام-فلوئور-سنج-رومیزی-میلی-داکی-mi160'>استعلام فلوئور سنج رومیزی میلی داکی mi160 / استعلام , استعلام فلوئور سنج رومیزی میلی داکی mi160</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213390/فراخوان-استعلام-انجام-امور-اپراتوری-و-مرکز-تلفن'>فراخوان استعلام انجام امور اپراتوری و مرکز تلفن / فراخوان استعلام, فراخوان استعلام انجام امور اپراتوری و مرکز تلفن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213402/استعلام-سیستم-های-تاسیسات-مکانیکی-و-برقی-و-آسانسور'>استعلام سیستم های تاسیسات مکانیکی و برقی و آسانسور / استعلام، استعلام سیستم های تاسیسات مکانیکی و برقی و آسانسور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213414/استعلام-simens--electro--motor'>استعلام simens   electro  - motor    / استعلام simens   electro  - motor   </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213426/مناقصه-برون-سپاری-تمام-فعالیتهای-اداره-آبفا-(نوبت-دوم)'>مناقصه برون سپاری تمام فعالیتهای اداره آبفا  (نوبت دوم) / مناقصه ، مناقصه برون سپاری تمام فعالیتهای اداره آبفا (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212188/استعلام-خرید-130-کلاف-1000-متری-نوار-تیپ-آبیاری-مارک-ایرانی'>استعلام خرید 130 کلاف 1000 متری نوار تیپ آبیاری مارک ایرانی  / استعلام, خرید 130 کلاف 1000 متری نوار تیپ آبیاری مارک ایرانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212207/مناقصه-امداد-سیار-اتوبوس-های--(نوبت-دوم)'>مناقصه امداد سیار اتوبوس های... (نوبت دوم) / آگهی مناقصه, مناقصه امداد سیار اتوبوس های... (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212235/استعلام-لوله-فلزی-و-اتصالات--'>استعلام لوله فلزی و اتصالات... / استعلام, استعلام لوله فلزی و اتصالات...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212254/استعلام-فعالیت-های-نصب-تاسیسات---'>استعلام فعالیت های نصب تاسیسات .... / استعلام , استعلام فعالیت های نصب تاسیسات ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212272/استعلام-فیلتر-پارچه-ای-(کیسه-ای)-جهت-استفاده-در-هوا-رسانهای--'>استعلام فیلتر پارچه ای (کیسه ای) جهت استفاده در هوا رسانهای ... / استعلام,استعلام فیلتر پارچه ای (کیسه ای) جهت استفاده در هوا رسانهای ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212288/استعلام-فعالیت-های-نصب-تاسیسات-برق-لوله-کشی-و--'>استعلام فعالیت های نصب تاسیسات برق، لوله کشی و... / استعلام, فعالیت های نصب تاسیسات برق، لوله کشی و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212301/استعلام-پمپ-سانترویفیوژ-الکتریکی'>استعلام پمپ سانترویفیوژ الکتریکی  / استعلام پمپ سانترویفیوژ الکتریکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212313/استعلام-تجهیزات-برقی--'>استعلام تجهیزات برقی ... / استعلام , استعلام تجهیزات برقی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212329/استعلام-کف-شکنی-و-لایروبی'>استعلام کف شکنی و لایروبی  / استعلام, استعلام کف شکنی و لایروبی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212344/استعلام-کولر-گازی-سرمایشی-و-گرمایشی'>استعلام کولر گازی سرمایشی و گرمایشی  / استعلام, استعلام کولر گازی سرمایشی و گرمایشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212358/استعلام-ساخت'>استعلام ساخت / استعلام,ساخت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212373/استعلام-لامپ-جیوه-عایق-کاغذ-سرامیکی--'>استعلام لامپ جیوه، عایق کاغذ سرامیکی ... / استعلام, لامپ جیوه، عایق کاغذ سرامیکی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212386/استعلام-طراحی-و-نورپردازی-فضای-داخلی--'>استعلام طراحی و نورپردازی فضای داخلی ... / استعلام , استعلام طراحی و نورپردازی فضای داخلی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212401/استعلام-خرید-لامپ-40-وات-کم-مصرف-سرپیچ--'>استعلام خرید لامپ 40 وات کم مصرف سرپیچ... / استعلام, استعلام خرید لامپ 40 وات کم مصرف سرپیچ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212422/استعلام-اسکنر'>استعلام اسکنر  / استعلام, اسکنر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212436/استعلام-لوازم-تحریر-سامانه-ستاد'>استعلام لوازم تحریر, سامانه ستاد / استعلام,استعلام لوازم تحریر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212454/استعلام-دوربین--'>استعلام دوربین ... / استعلام, استعلام دوربین ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212473/استعلام-در-شیشه-ای-اتوماتیک--'>استعلام در شیشه ای اتوماتیک... / استعلام,در شیشه ای اتوماتیک...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212488/استعلام-خرید-اتصالات-شبکه-توزیع-طبسین'>استعلام خرید اتصالات شبکه توزیع طبسین / استعلام,استعلام خرید اتصالات شبکه توزیع طبسین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212503/استعلام-ترانسفورماتور--'>استعلام ترانسفورماتور... / استعلام, استعلام ترانسفورماتور...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212518/استعلام-واگذاری-عملیات-برقرسانی-به-مشترکین-جدید'>استعلام واگذاری عملیات برقرسانی به مشترکین جدید / استعلام, واگذاری عملیات برقرسانی به مشترکین جدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212534/استعلام-دستگاه-تست-و-شست-شوی-انژکتور'>استعلام  دستگاه تست و شست شوی انژکتور / استعلام,  دستگاه تست و شست شوی انژکتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212548/استعلام-برنج-هاشمی'>استعلام  برنج هاشمی / استعلام,استعلام  برنج هاشمی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212561/استعلام-کابل-2-4'>استعلام کابل 2*4 / استعلام کابل 2*4</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212574/استعلام-کاغذ-A4-و-A5'>استعلام کاغذ A4 و A5  / استعلام, استعلام کاغذ A4 و A5 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212587/استعلام-طرح-پژوهشی-با-موضوع-تحلیل-عملکرد'>استعلام طرح پژوهشی با موضوع تحلیل عملکرد / استعلام , استعلام طرح پژوهشی با موضوع تحلیل عملکرد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212601/استعلام-خرید-تجهیزات-ورزشی'>استعلام خرید تجهیزات ورزشی  / استعلام, خرید تجهیزات ورزشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212615/استعلام-لایسنس350-آنتی-ویروس-symantec'>استعلام  لایسنس350 آنتی ویروس symantec / استعلام,  لایسنس350 آنتی ویروس symantec</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212632/استعلام-اصلاح-تابلوهای-کشویی--'>استعلام اصلاح تابلوهای کشویی... / استعلام,استعلام اصلاح تابلوهای کشویی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212646/استعلام-احداث-گالری'>استعلام احداث گالری / استعلام ، استعلام احداث گالری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212660/استعلام-تلفن-کننده-و-آژیر-خطر'>استعلام  تلفن کننده و آژیر خطر  / استعلام, تلفن کننده و آژیر خطر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212674/استعلام-فن-کویل-زمینی--'>استعلام فن کویل زمینی .. / استعلام ، استعلام فن کویل زمینی ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212689/استعلام-اره--'>استعلام اره ... / استعلام , استعلام اره ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212707/استعلام-فولدر-چرمی-و-فلش-چرمی'>استعلام فولدر چرمی و فلش چرمی / استعلام, استعلام فولدر چرمی و فلش چرمی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212722/استعلام-میز-اداری-صندلی-چرخ-دار-اداری--فایل-4-کشور'>استعلام میز اداری- صندلی چرخ دار اداری - فایل 4 کشور / استعلام, میز اداری- صندلی چرخ دار اداری - فایل 4 کشور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212739/استعلام-دریل-چکشی-برقی--اره-نواری-آهن-بر---'>استعلام دریل چکشی برقی . اره نواری آهن بر ..... / استعلام ,استعلام دریل چکشی برقی . اره نواری آهن بر .....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212752/استعلام-اجرای-تاسیسات-مکانیکی'>استعلام اجرای تاسیسات مکانیکی  / استعلام, اجرای تاسیسات مکانیکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212769/استعلام-سایر-فعالیت-های-تخصصی-ساختمان'>استعلام سایر فعالیت های تخصصی ساختمان / استعلام, سایر فعالیت های تخصصی ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212782/استعلام-ساعت-حضور-و-غیاب-و-مودم-ساعت'>استعلام ساعت حضور و غیاب و مودم ساعت / استعلام,ساعت حضور و غیاب و مودم ساعت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212799/استعلام-فکس-پاناسونیک-710'>استعلام فکس پاناسونیک 710  / استعلام, استعلام فکس پاناسونیک 710 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212812/استعلام-زیرساخت-های-گردشگری'>استعلام  زیرساخت های گردشگری / استعلام,  زیرساخت های گردشگری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212828/استعلام-اسکنر-A3'>استعلام اسکنر A3 / استعلام,اسکنر A3</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212842/استعلام-اسکنر'>استعلام اسکنر  / استعلام , استعلام اسکنر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212855/استعلام-دستگاه-دزدگیر-آنیک'>استعلام دستگاه دزدگیر آنیک / استعلام,دستگاه دزدگیر آنیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212869/مناقصه-عمومی-تامین-آب-عملیات-برق-رسانی-به-ایستگاه-پمپاژ'>مناقصه عمومی تامین آب، عملیات برق رسانی به ایستگاه پمپاژ / مناقصه عمومی,مناقصه عمومی تامین آب، عملیات برق رسانی به ایستگاه پمپاژ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212797/استعلام-خرید-4-دستگاه-موتورسیکلت'>استعلام خرید 4 دستگاه موتورسیکلت / استعلام, خرید 4 دستگاه موتورسیکلت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212810/استعلام-موتور-سیکلت'>استعلام موتور سیکلت / استعلام,استعلام موتور سیکلت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212825/استعلام-پمپ-روغن-دستی--'>استعلام پمپ روغن دستی... / استعلام , استعلام پمپ روغن دستی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212840/مناقصه-عمومی-یک-مرحله-ای-تکمیل-سالن-چند-منظوره'>مناقصه عمومی یک مرحله ای تکمیل سالن چند منظوره / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه عمومی یک مرحله ای تکمیل سالن چند منظوره</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212853/استعلام-گیرنده-GPS-نقشه-برداری-سه-فرکانس'>استعلام گیرنده GPS نقشه برداری سه فرکانس / استعلام, استعلام گیرنده GPS نقشه برداری سه فرکانس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212867/استعلام-اجرای-موزائیک-کف-با-مصالح--اجرای-زیر-سازی-با-مصالح'>استعلام اجرای موزائیک کف با مصالح ، اجرای زیر سازی با مصالح / استعلام, اجرای موزائیک کف با مصالح ، اجرای زیر سازی با مصالح</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212883/استعلام-ساخت-بنا'>استعلام ساخت بنا / استعلام, استعلام ساخت بنا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212900/فراخوان-واگذاری-خدمات-حمل-و-نقل-و-ترخیص-کالا'>فراخوان واگذاری خدمات حمل و نقل و ترخیص کالا / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی,مناقصه واگذاری خدمات حمل و نقل و ترخیص کالا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212916/استعلام-آسفالت-و-بازسازی'>استعلام آسفالت و بازسازی  / استعلام , استعلام آسفالت و بازسازی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212934/استعلام-صندلی-کنفرانس--'>استعلام صندلی کنفرانس... / استعلام, استعلام صندلی کنفرانس...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212951/استعلام-خرید-لایسنس--'>استعلام خرید لایسنس .. / استعلام, استعلام خرید لایسنس ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212965/استعلام-اجرای-عملیات-پل'>استعلام اجرای عملیات پل  / استعلام,استعلام اجرای عملیات پل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212980/استعلام-ماسک-یکبار-مصرف'>استعلام ماسک یکبار مصرف  / استعلام , استعلام ماسک یکبار مصرف </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212994/استعلام-رگلاتور-و-فلومتر-ساچمه-ای'>استعلام رگلاتور و فلومتر ساچمه ای / استعلام , استعلام رگلاتور و فلومتر ساچمه ای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213007/استعلام-1-دستگاه-گیربکس-فلنچی-الواتور'>استعلام 1 دستگاه گیربکس فلنچی الواتور / استعلام , استعلام 1 دستگاه گیربکس فلنچی الواتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213020/استعلام-دریل-چکشی'>استعلام دریل چکشی / استعلام, استعلام دریل چکشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213032/استعلام-10-دستگاه-کیس'>استعلام 10 دستگاه کیس  / استعلام , استعلام 10 دستگاه کیس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213045/استعلام-پانل-ساندویچی-دیواری'>استعلام پانل ساندویچی دیواری / استعلام , استعلام پانل ساندویچی دیواری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213059/مناقصه-عملیات-اجرا-و-تکمیل-شبکه-آبیاری-فضای-سبز'>مناقصه عملیات اجرا و تکمیل شبکه آبیاری فضای سبز / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه عملیات اجرا و تکمیل شبکه آبیاری فضای سبز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213072/چهارمین-همایش-سراسری-رشد-و-تحول-علوم-طبیعی-در-پرتو-اندیشه-اسلامی'>چهارمین همایش سراسری رشد و تحول علوم طبیعی در پرتو اندیشه اسلامی  / چهارمین همایش سراسری رشد و تحول علوم طبیعی در پرتو اندیشه اسلامی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213084/استعلام-پکیج-تهویه'>استعلام پکیج تهویه  / استعلام, پکیج تهویه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213098/استعلام-تجهیزات-و-ابزارآلات-کارگاه-جوشکاری--'>استعلام تجهیزات و ابزارآلات کارگاه جوشکاری ... / استعلام , استعلام تجهیزات و ابزارآلات کارگاه جوشکاری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213111/استعلام-مینی-سنگ-فرز'>استعلام مینی سنگ فرز  / استعلام,استعلام مینی سنگ فرز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213126/استعلام-پکیج--'>استعلام پکیج ... / استعلام , استعلام پکیج ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213143/استعلام-رک-42-یونیت-پایا-سیستم---'>استعلام  رک 42 یونیت پایا سیستم  ... / استعلام, استعلام  رک 42 یونیت پایا سیستم  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213156/استعلام-ایزوگام-خوابگاه--'>استعلام ایزوگام خوابگاه... / استعلام,ایزوگام خوابگاه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213168/استعلام-احداث-سازه-های-زهکش-های-خروجی'>استعلام احداث سازه های زهکش های خروجی / استعلام, استعلام احداث سازه های زهکش های خروجی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213180/استعلام-کوره-آزمایشگاهی--'>استعلام کوره آزمایشگاهی... / استعلام,کوره آزمایشگاهی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213192/استعلام-عملیات-اجرایی-نگهداری-جنگلکاری-سنواتی'>استعلام عملیات اجرایی نگهداری جنگلکاری سنواتی / استعلام,استعلام عملیات اجرایی نگهداری جنگلکاری سنواتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213204/مناقصه-​خرید-تیوب-های-سوپر-هیتر-بویلرهای-فاز-1'>مناقصه ​خرید تیوب های سوپر هیتر بویلرهای فاز 1 / مناقصه ​خرید تیوب های سوپر هیتر بویلرهای فاز 1</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213216/اولین-کنفرانس-ملی-دو-سالانه-باستان-شناسی-و-تاریخ-هنر-ایران'>اولین کنفرانس ملی دو سالانه باستان شناسی و تاریخ هنر ایران / اولین کنفرانس ملی دو سالانه باستان شناسی و تاریخ هنر ایران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213230/استعلام-تلویزیون-ال-ای-دی'>استعلام تلویزیون ال ای دی  / استعلام,استعلام تلویزیون ال ای دی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213242/مناقصه-آماده-سازی-محوطه-چاه-8-جهت-استقرار-دکل-حفاری'>مناقصه آماده سازی محوطه چاه 8 جهت استقرار دکل حفاری / مناقصه ، مناقصه آماده سازی محوطه چاه 8 جهت استقرار دکل حفاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213254/استعلام-پکیج'>استعلام پکیج  / استعلام,استعلام پکیج </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213266/استعلام-خرید-دستگاه-کپی-رنگی'>استعلام خرید دستگاه کپی رنگی / استعلام , استعلام خرید دستگاه کپی رنگی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213278/استعلام-کابل-پرینتر-USB'>استعلام کابل پرینتر USB  / استعلام, کابل پرینتر USB </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213290/استعلام-تجهیزات-کارگاه-اکواترونیک'>استعلام تجهیزات کارگاه اکواترونیک / استعلام,استعلام تجهیزات کارگاه اکواترونیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213303/مناقصه-عمومی-تکمیل-سوله-ورزشی-دانشکده-هنر--'>مناقصه عمومی تکمیل سوله ورزشی دانشکده هنر...  / مناقصه عمومی, مناقصه عمومی تکمیل سوله ورزشی دانشکده هنر... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213315/فراخوان-قطعات-الکتروپمپ-های-UNITEDS-بوستر-دو'>فراخوان قطعات الکتروپمپ های UNITEDS بوستر دو / مناقصه عمومی, فراخوان قطعات الکتروپمپ های UNITEDS بوستر دو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213328/فراخوان-قطعات-سیستم-کنترل-توربین-GE'>فراخوان قطعات سیستم کنترل توربین GE / مناقصه عمومی, فراخوان قطعات سیستم کنترل توربین GE</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213342/استعلام-کف-کاذب-اتاق-سرور'> استعلام کف کاذب اتاق سرور  / استعلام , استعلام کف کاذب اتاق سرور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213355/استعلام-اجرای-دکوراسیون'>استعلام اجرای دکوراسیون / استعلام, استعلام اجرای دکوراسیون</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212067/استعلام-سیستم-سرمایشی'>استعلام سیستم سرمایشی / استعلام ,استعلام سیستم سرمایشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212088/تجدید-مناقصه-23-عدد-شیرآلات-چدن-داکتیل--نوبت-دوم'>تجدید مناقصه  23 عدد شیرآلات چدن داکتیل  - نوبت دوم  / آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای ,مناقصه 23 عدد شیرآلات چدن داکتیل  - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212107/استعلام-فعالیت-های-نصب-تاسیسات-برق-لوله-کشی-و-سایر-تاسیسات-ساختمان'>استعلام فعالیت های نصب تاسیسات برق، لوله کشی و سایر تاسیسات ساختمان  / استعلام, فعالیت های نصب تاسیسات برق، لوله کشی و سایر تاسیسات ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212125/استعلام-تجهیزات-دوخت-چرم--'>استعلام تجهیزات دوخت چرم... / استعلام, استعلام تجهیزات دوخت چرم...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212143/تجدید-مناقصه-خرید-مقدار-9454-متر-لوله-پلی-اتیلن-فاضلابی-نوبت-دوم'>تجدید مناقصه خرید مقدار 9454 متر لوله پلی اتیلن فاضلابی نوبت دوم / تجدید مناقصه ، تجدید مناقصه خرید مقدار 9454 متر لوله پلی اتیلن فاضلابی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212161/استعلام-ماشین-لباسشویی--'>استعلام ماشین لباسشویی ... / استعلام , استعلام ماشین لباسشویی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212179/استعلام-طراحی-اتاق-سرور--'>استعلام طراحی اتاق سرور ... / استعلام , استعلام طراحی اتاق سرور ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212199/استعلام-عملیات-اجرایی-برق-رسانی--'>استعلام عملیات اجرایی برق رسانی ... / استعلام, استعلام عملیات اجرایی برق رسانی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212221/مناقصه-اجرای-پروژه-کانیوگذاری--زیرسازی-و-آسفالت-معابر-شهر'>مناقصه اجرای پروژه کانیوگذاری ، زیرسازی و آسفالت معابر شهر / آگهی مناقصه, مناقصه اجرای پروژه کانیوگذاری ، زیرسازی و آسفالت معابر شهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212246/تجدید-فراخوان'>تجدید فراخوان / فراخوان تجدید مناقصه عمومی  یک مرحله ای  , فراخوان مناقصه تامین نیروهای کارشناسی در زمینه کشاورزی تجدید ـ نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212263/استعلام-جاروبرقی--'>استعلام جاروبرقی... / استعلام, استعلام جاروبرقی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212280/استعلام-کف-شکنی-و-لایروبی'>استعلام کف شکنی و لایروبی  / استعلام, استعلام کف شکنی و لایروبی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212294/استعلام-تجهیز-دوربین-های-مداربسته--'>استعلام تجهیز دوربین های مداربسته... / استعلام, استعلام تجهیز دوربین های مداربسته...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212307/استعلام-بیمه-شخص-ثالث-خودرو-و-موتور-سیکلت'>استعلام بیمه شخص ثالث خودرو و موتور سیکلت / استعلام,استعلام بیمه شخص ثالث خودرو و موتور سیکلت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212322/استعلام-نرم-افزار-کامل-تحلیل-خاک-و-سنگ'>استعلام نرم افزار کامل تحلیل خاک و سنگ / استعلام, استعلام نرم افزار کامل تحلیل خاک و سنگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212336/استعلام-احداث-10-غرفه-صنایع-دستی'>استعلام احداث 10 غرفه صنایع دستی / استعلام, احداث 10 غرفه صنایع دستی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212352/استعلام-خرید-قطعات-سخت-افزاری'>استعلام خرید قطعات سخت افزاری / استعلام, استعلام خرید قطعات سخت افزاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212366/استعلام-خرید-اسکنر'>استعلام خرید اسکنر  / استعلام, خرید اسکنر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212379/آگهی-جذب-سرمایه-گذار-به-منظور-احداث-پروژه-استخر-ذخیره-آب'>آگهی جذب سرمایه گذار به منظور احداث پروژه استخر ذخیره آب / آگهی, آگهی جذب سرمایه گذار به منظور احداث پروژه استخر ذخیره آب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212394/استعلام-لباس-ورزشی'>استعلام لباس ورزشی / استعلام,استعلام لباس ورزشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212412/استعلام-واگذاری-عملیات-اصلاح-و-بازسازی-شبکه-های-برق'>استعلام واگذاری عملیات اصلاح و بازسازی شبکه های برق  / استعلام, واگذاری عملیات اصلاح و بازسازی شبکه های برق ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212429/استعلام-خرید-7-دستگاه-نیسان-پیکاپ'>استعلام خرید 7 دستگاه نیسان پیکاپ / استعلام ,خرید 7 دستگاه نیسان پیکاپ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212445/استعلام-اجاره-سواری'>استعلام اجاره سواری / استعلام,استعلام اجاره سواری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212461/استعلام-کمپرسور-صنعتی'>استعلام کمپرسور صنعتی / استعلام,استعلام کمپرسور صنعتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212479/مناقصه-پروژه-جدولگذاری-و-محوطه-سازی-روستا--'>مناقصه پروژه جدولگذاری و محوطه سازی روستا... / مناقصه, مناقصه پروژه جدولگذاری و محوطه سازی روستا...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212496/استعلام-اصلاح-تاسیسات-موتور-خانه'>استعلام اصلاح تاسیسات موتور خانه / استعلام, استعلام اصلاح تاسیسات موتور خانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212510/استعلام-عملیات-تنقیه-و-پاکسازی-و-اجرای-قرنیز-و--'>استعلام عملیات تنقیه و پاکسازی و اجرای قرنیز و ... / استعلام, استعلام عملیات تنقیه و پاکسازی و اجرای قرنیز و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212526/استعلام-شیکر-برای-بن-ماری-22-لیتری-مدل-sv1422--'>استعلام شیکر برای بن ماری 22 لیتری مدل sv1422... / استعلام,استعلام شیکر برای بن ماری 22 لیتری مدل sv1422...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212541/استعلام-بن-ماری-22-لیتری-استنلس-استیل'>استعلام بن ماری 22 لیتری استنلس استیل / استعلام , استعلام بن ماری 22 لیتری استنلس استیل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212555/استعلام-لاستیک-کامیون-22-5-80--315'>استعلام لاستیک کامیون 22.5 -80 * 315 / استعلام, استعلام لاستیک کامیون 22.5 -80 * 315</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212567/استعلام-پیچ-مخصوص-خودکار'>استعلام پیچ مخصوص خودکار / استعلام,پیچ مخصوص خودکار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212580/استعلام-دستگاه-جوش-و-کمپرسور-هوا-اکتیو'>استعلام دستگاه جوش و کمپرسور هوا اکتیو / استعلام, استعلام دستگاه جوش و کمپرسور هوا اکتیو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212593/استعلام-دوربین-HIKVISION-مدل-DS-2CD2742FWD-IZ--'>استعلام دوربین HIKVISION مدل DS-2CD2742FWD-IZ ... / استعلام , استعلام دوربین HIKVISION مدل DS-2CD2742FWD-IZ ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212609/استعلام-ال-ای-دی'>استعلام ال ای دی  / استعلام,استعلام ال ای دی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212624/استعلام-خرید-خودرو'>استعلام خرید خودرو / استعلام,خرید خودرو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212638/استعلام-سشوار-صنعتی-برقی'>استعلام سشوار صنعتی برقی / استعلام, استعلام سشوار صنعتی برقی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212652/استعلام-حفاظت-و-آماده-سازی-و-مرمت-قنات--'>استعلام حفاظت و آماده سازی و مرمت قنات... / استعلام,استعلام حفاظت و آماده سازی و مرمت قنات...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212667/استعلام-دوربین-لنز-پایه-و---'>استعلام دوربین لنز پایه و .... / استعلام, استعلام دوربین لنز پایه و ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212682/استعلام-دستگاه-فتوکپی-رومیزی'>استعلام دستگاه فتوکپی رومیزی / استعلام, استعلام دستگاه فتوکپی رومیزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212803/فراخوان-مناقصه-خرید-8-دستگاه-انواع-دکل-های-400-کیلوولت'>فراخوان مناقصه خرید 8 دستگاه انواع دکل های 400 کیلوولت / فراخوان مناقصه, فراخوان مناقصه خرید 8 دستگاه انواع دکل های 400 کیلوولت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212816/پانزدهمین-اجلاس-سراسری-فناوری-رسانه'>پانزدهمین اجلاس سراسری فناوری رسانه / پانزدهمین اجلاس سراسری فناوری رسانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212832/استعلام-لوازم-مورد-نیاز-جهت-تعمیر-بنز-مایلر'>استعلام  لوازم مورد نیاز جهت تعمیر بنز مایلر  / استعلام, لوازم مورد نیاز جهت تعمیر بنز مایلر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212846/استعلام-کولر-گازی'>استعلام کولر گازی  / استعلام, استعلام کولر گازی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212859/مناقصه-انتقال-نیرو-برقرسانی-منطقه--'>مناقصه انتقال نیرو برقرسانی منطقه ... / مناقصه ، مناقصه انتقال نیرو برقرسانی منطقه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212873/دومین-همایش-تازه-های-بیماریهای-کودکان'>دومین همایش تازه های بیماریهای کودکان / دومین همایش تازه های بیماریهای کودکان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212892/استعلام-بازسازی-آسانسور--'>استعلام بازسازی آسانسور ... / استعلام , استعلام بازسازی آسانسور ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212909/استعلام-آب-معدنی-نیم-لیتری'>استعلام آب معدنی نیم لیتری / استعلام, آب معدنی نیم لیتری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212924/استعلام-کابل-شبکه'>استعلام کابل شبکه / استعلام, کابل شبکه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212941/استعلام-تجهیز-کارگاه-تاسیسات'>استعلام تجهیز کارگاه تاسیسات / استعلام,تجهیز کارگاه تاسیسات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212957/استعلام-رایانه'>استعلام رایانه  / استعلام, رایانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212973/استعلام-4-دستگاه-پمپ-دنده-ای'>استعلام 4 دستگاه پمپ دنده ای  / استعلام, استعلام 4 دستگاه پمپ دنده ای </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212988/استعلام-برقی-کردن-هد-برج-های-نوری--'>استعلام برقی کردن هد برج های نوری ... / استعلام, استعلام برقی کردن هد برج های نوری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213000/مناقصه-خرید-قطعات-مربوط-به-F-1600-BOMCO-MUD-PUMP-API-7K-نوبت-دوم'>مناقصه خرید قطعات مربوط به F 1600 BOMCO MUD PUMP API 7K نوبت دوم  / مناقصه, مناقصه خرید قطعات مربوط به F 1600 BOMCO MUD PUMP API 7K نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213014/استعلام-طبق-ماده-24-آیین-نامه-انتخاب-مشاور--'>استعلام طبق ماده 24 آیین نامه انتخاب مشاور... / استعلام,طبق ماده 24 آیین نامه انتخاب مشاور...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213026/استعلام-واگذاری-فعالیتهای-مربوط-به-طرح-جامع-شهرستان-های'>استعلام واگذاری فعالیتهای مربوط به طرح جامع شهرستان های / استعلام, استعلام واگذاری فعالیتهای مربوط به طرح جامع شهرستان های</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213039/استعلام-اجاره-هشت-دستگاه-خودرو-سواری--'>استعلام اجاره هشت دستگاه خودرو سواری ... / استعلام, استعلام اجاره هشت دستگاه خودرو سواری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213052/استعلام-میگردیجیتال-(تست-عایقی)--'>استعلام میگردیجیتال (تست عایقی)... / استعلام,میگردیجیتال (تست عایقی)...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213065/اصلاحیه-مناقصه-عملیات-خرید-کاشت-آبیاری-و-نگهداری-نهال'>اصلاحیه مناقصه عملیات خرید، کاشت، آبیاری و نگهداری نهال  / اصلاحیه مناقصه عمومی, مناقصه عملیات خرید، کاشت، آبیاری و نگهداری نهال </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213078/استعلام-مخزن-سه-لایه-سه-هزار-لیتری--'>استعلام مخزن سه لایه سه هزار لیتری... / استعلام,مخزن سه لایه سه هزار لیتری...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213091/استعلام-خرید-کیت-کامل-انشعاب-آب--'>استعلام خرید کیت کامل انشعاب آب ... / استعلام, استعلام خرید کیت کامل انشعاب آب ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213104/استعلام-تجهیزات-و-ابزارآلات-کارگاه-جوشکاری--'>استعلام تجهیزات و ابزارآلات کارگاه جوشکاری ... / استعلام, استعلام تجهیزات و ابزارآلات کارگاه جوشکاری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213119/استعلام-پکیج'>استعلام پکیج / استعلام, پکیج</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213136/استعلام-رزین-اپوکسی-و-هاردنر--'>استعلام رزین اپوکسی و هاردنر... / استعلام, استعلام رزین اپوکسی و هاردنر...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213150/استعلام-میلگرد-8'>استعلام میلگرد 8  / استعلام, استعلام میلگرد 8 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213162/دومین-کنگره-بین-المللی-حمایت-برون-پیکری-حیات'>دومین کنگره بین المللی حمایت برون پیکری حیات / دومین کنگره بین المللی حمایت برون پیکری حیات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213174/استعلام-پکیج'>استعلام پکیج / استعلام ,استعلام پکیج</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213186/استعلام-پکیج--'>استعلام پکیج ... / استعلام , استعلام پکیج ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213198/استعلام-کیت-ده-گانه'>استعلام کیت ده گانه / استعلام , استعلام کیت ده گانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213210/استعلام-انواع-سکوی-ترانس-کنسول--'>استعلام  انواع سکوی ترانس، کنسول ... / استعلام , استعلام  انواع سکوی ترانس، کنسول ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213223/مناقصه-انجام-امور-تهیه-طبخ-و-توزیع-غذای-پرسنل--نوبت-دوم'>مناقصه انجام امور تهیه، طبخ و توزیع غذای پرسنل - نوبت دوم  / مناقصه عمومی, مناقصه انجام امور تهیه، طبخ و توزیع غذای پرسنل - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213236/استعلام-خرید-11-عدد-کیس-کامپیوتر-و-متعلقات-داخل-آن-(-سی-پی-یو--پاور--)--7عدد-مانیتور--'>استعلام خرید 11 عدد کیس کامپیوتر و متعلقات داخل آن ( سی پی یو - پاور ..) - 7عدد مانیتور .. / استعلام ,استعلام خرید 11 عدد کیس کامپیوتر و متعلقات داخل آن ( سی پی یو - پاور ..) - 7عدد مانیتور ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213248/استعلام-کاربراتور'>استعلام کاربراتور / استعلام,کاربراتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213260/استعلام-بازسازی-نمای-بلوکهای-مسکونی--'>استعلام بازسازی نمای بلوکهای مسکونی... / استعلام, استعلام بازسازی نمای بلوکهای مسکونی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213272/استعلام-آنژیوکت--'>استعلام آنژیوکت ... / استعلام , استعلام آنژیوکت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213284/مناقصه-خرید-قطعات-کمپرسور-BABCOCK-BORSIG'>مناقصه خرید قطعات کمپرسور BABCOCK-BORSIG / مناقصه, مناقصه خرید قطعات کمپرسور BABCOCK-BORSIG</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213297/استعلام-تعمیر-و-بروز-رسانی-سالن-اجتماعات'>استعلام تعمیر و بروز رسانی سالن اجتماعات  / استعلام, تعمیر و بروز رسانی سالن اجتماعات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213309/مناقصه-تکمیل-ساختمان-برنامه-ریزی-ارزیابی-و-کنترل'>مناقصه تکمیل ساختمان برنامه ریزی، ارزیابی و کنترل / مناقصه ، مناقصه تکمیل ساختمان برنامه ریزی، ارزیابی و کنترل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213321/استعلام-خرید-کامپیوتر-all-in-one'>استعلام خرید کامپیوتر all in one  / استعلام, خرید کامپیوتر all in one</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213335/استعلام-تامین-اتوبوس'>استعلام تامین اتوبوس / استعلام,تامین اتوبوس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213348/استعلام-تجهیز-مرکز-کنترل'>استعلام تجهیز مرکز کنترل / استعلام , استعلام تجهیز مرکز کنترل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212885/استعلام-خرید-کابل--'>استعلام خرید کابل ... / استعلام, استعلام خرید کابل ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212905/​کنگره-ملی-گزارش-های-موردی-بالینی'>​کنگره ملی گزارش های موردی بالینی / ​کنگره ملی گزارش های موردی بالینی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212920/استعلام-سرنگ-استریلیزه-یکبار-مصرف--'>استعلام سرنگ استریلیزه یکبار مصرف... / استعلام, استعلام سرنگ استریلیزه یکبار مصرف...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212937/استعلام-اجرای-ایزوگام'>استعلام اجرای ایزوگام / استعلام, اجرای ایزوگام</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212953/استعلام-سرنگ-استریلیزه-یک-بار-مصرف-انسولین'>استعلام سرنگ استریلیزه یک بار مصرف انسولین  / استعلام ,استعلام سرنگ استریلیزه یک بار مصرف انسولین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212967/استعلام-گاز-غیراستریل--'>استعلام گاز غیراستریل ... / استعلام , استعلام گاز غیراستریل ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212984/استعلام-80-دستگاه-یونیت'>استعلام 80 دستگاه یونیت  / استعلام ,استعلام 80 دستگاه یونیت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212996/استعلام-تجهیزات-و-لوازم-آزمایشگاهی--'>استعلام تجهیزات و لوازم آزمایشگاهی ... / استعلام , استعلام تجهیزات و لوازم آزمایشگاهی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213009/استعلام-کاغذ--'>استعلام کاغذ ... / استعلام , استعلام کاغذ ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213022/استعلام-دستگاه-آزمایشگاهی-شیمی'>استعلام دستگاه آزمایشگاهی شیمی / استعلام,ااستعلام دستگاه آزمایشگاهی شیمی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213035/استعلام-خرید-پولیش'>استعلام خرید پولیش / استعلام, استعلام خرید پولیش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213048/استعلام-اجرای-روشنایی-مسیر-و-فضای-داخلی'>استعلام اجرای روشنایی مسیر و فضای داخلی  / استعلام,استعلام اجرای روشنایی مسیر و فضای داخلی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213061/استعلام-کولر-گازی-اسپیلت-گرمایشی-و-سرمایشی--'>استعلام کولر گازی اسپیلت گرمایشی و سرمایشی ... / استعلام, استعلام کولر گازی اسپیلت گرمایشی و سرمایشی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213074/استعلام-یخچال-فریزر'>استعلام یخچال فریزر / استعلام , یخچال و فریزر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213086/کنگرکنگره-سالیانه-طی-سالمندی'>کنگرکنگره سالیانه طی سالمندی / کنگره سالیانه طی سالمندی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213100/استعلام-کولر-گازی-12000'>استعلام کولر گازی 12000 / استعلام, کولر گازی 12000</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213114/مناقصه-فراخوان-‏‏‏‏‏‏نصب-تست-و-راه-اندازی-تجهیزات-شبکه-برق'>مناقصه فراخوان ‏‏‏‏‏‏نصب، تست و راه اندازی تجهیزات شبکه برق  / مناقصه فراخوان ‏‏‏‏‏‏نصب، تست و راه اندازی تجهیزات شبکه برق </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213130/استعلام-کف-سازی-معابر-روستا'>استعلام کف سازی معابر روستا / استعلام, استعلام کف سازی معابر روستا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213146/استعلام-تعویض-ترانس--'>استعلام تعویض ترانس ... / استعلام , استعلام تعویض ترانس ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213158/استعلام-نبشی-3'>استعلام نبشی 3  / استعلام, استعلام نبشی 3 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213170/استعلام-مانیتور'>استعلام مانیتور / استعلام,استعلام مانیتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213182/استعلام-تعمیرات-مرمت-و-بازسازی-ایستگاههای-محیط-بانی'>استعلام تعمیرات مرمت و بازسازی ایستگاههای محیط بانی / استعلام, استعلام تعمیرات مرمت و بازسازی ایستگاههای محیط بانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213194/استعلام-​جرثقیل-بادی-250-کیلوگرم-NPK'>استعلام ​جرثقیل بادی 250 کیلوگرم NPK / استعلام , استعلام ​جرثقیل بادی 250 کیلوگرم NPK</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213206/استعلام-کامپیوتر--'>استعلام کامپیوتر ... / استعلام, استعلام کامپیوتر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213219/استعلام-دستگاه-کپی-SHORP-6020'>استعلام دستگاه کپی SHORP  6020 / استعلام,دستگاه کپی SHORP  6020</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213232/استعلام-کامپیوتر'>استعلام کامپیوتر / استعلام,کامپیوتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213244/مناقصه-حفاظت-فیزیکی-شعبه--'>مناقصه حفاظت فیزیکی شعبه... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه حفاظت فیزیکی شعبه... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213256/مناقصه-کلیه-خدمات-گمرکی-حمل-و-نقل-ترخیص-و-ترانزیت'>مناقصه کلیه خدمات گمرکی حمل و نقل، ترخیص و ترانزیت / مناقصه عمومی, مناقصه کلیه خدمات گمرکی حمل و نقل، ترخیص و ترانزیت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213268/استعلام-خرید-رنگ'>استعلام خرید رنگ  / استعلام, خرید رنگ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213280/استعلام-دستگاه-کپی'>استعلام دستگاه کپی / استعلام,دستگاه کپی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213292/استعلام-سرویس-و-نگه-داری-دو-دستگاه-اسانسور-بدون-موتورخانه--'>استعلام سرویس و نگه داری دو دستگاه اسانسور بدون موتورخانه... / استعلام,استعلام سرویس و نگه داری دو دستگاه اسانسور بدون موتورخانه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213305/مناقصه-ترمیم-و-بازسازی-بخشی-از-دیوار-حائل-سنگی-تجدید'>مناقصه ترمیم و بازسازی بخشی از دیوار حائل سنگی تجدید / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه ترمیم و بازسازی بخشی از دیوار حائل سنگی تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213317/مناقصه-واگذاری-فعالیتهای-پشتیبانی'>مناقصه واگذاری فعالیتهای پشتیبانی / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه واگذاری فعالیتهای پشتیبانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213331/استعلام-زونکن-فلزی-از-نوع-درجه-یک'>استعلام زونکن فلزی از نوع درجه یک  / استعلام, زونکن فلزی از نوع درجه یک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213344/تجدید-مناقصه-جدولگذاری--زیرسازی-و-آسفالت'>تجدید مناقصه جدولگذاری ، زیرسازی و آسفالت  / تجدید مناقصه عمومی , مناقصه جدولگذاری ، زیرسازی و آسفالت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213357/استعلام-یک-دستگاه-ماشین-مدل-بالا-با-راننده-مجرب'>استعلام یک دستگاه ماشین مدل بالا با راننده مجرب / استعلام, استعلام یک دستگاه ماشین مدل بالا با راننده مجرب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213369/استعلام-دستگاه-فاق-زن-بیسکوئیتی'>استعلام دستگاه فاق زن بیسکوئیتی / استعلام, استعلام دستگاه فاق زن بیسکوئیتی مخصوص درودگری ساخت ایران </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213383/استعلام-دستگاه-جوشکاری-اینورتر'>استعلام دستگاه جوشکاری اینورتر  / استعلام, استعلام دستگاه جوشکاری اینورتر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213395/استعلام-تجهیزات-و-ابزارآلات-کارگاه-لوازم-خانگی'>استعلام تجهیزات و ابزارآلات کارگاه لوازم خانگی / استعلام , استعلام تجهیزات و ابزارآلات کارگاه لوازم خانگی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213407/استعلام-سبد-غذایی'>استعلام سبد غذایی / استعلام , استعلام سبد غذایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213419/استعلام-اره-فلکه-ای--'>استعلام اره فلکه ای ... / استعلام, استعلام اره فلکه ای ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213431/استعلام-انتخاب-مشاور'>استعلام انتخاب مشاور / استعلام,انتخاب مشاور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213443/استعلام-هزینه-ارسال'>استعلام هزینه ارسال  / استعلام,استعلام هزینه ارسال </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213456/استعلام-دستگاه-کارواش-برقی'>استعلام دستگاه کارواش برقی / استعلام, استعلام دستگاه کارواش برقی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211521/مناقصه-انجام-خدمات-نگهداری-و-تعمیرات-مکانیک-(نوبت-دوم)'>مناقصه انجام خدمات نگهداری و تعمیرات مکانیک (نوبت دوم) / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه انجام خدمات نگهداری و تعمیرات مکانیک (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211536/مناقصه-روکش-آسفالت-ـ-نوبت-دوم'>مناقصه روکش آسفالت  ـ نوبت دوم / مناقصه , مناقصه روکش آسفالت  ـ نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211555/استعلام-تعمیر-و-بازسازی-ورزشگاه'>استعلام تعمیر و بازسازی ورزشگاه / استعلام,استعلام تعمیر و بازسازی ورزشگاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211572/استعلام-خرید-3-قلم-مصالح-ساختمانی-کاشی'>استعلام خرید 3 قلم مصالح ساختمانی کاشی / استعلام,استعلام خرید 3 قلم مصالح ساختمانی کاشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211587/تجدید-مناقصه-تهیه-و-نصب-کفپوش-پرسی---نوبت-دوم'>تجدید مناقصه تهیه و نصب کفپوش پرسی ...  نوبت دوم  / آگهی تجدید مناقصه عمومی,  مناقصه تهیه و نصب کفپوش پرسی ...  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211601/مناقصه-اصلاح-شبکه-و-انشعابات-ابزار-دقیق-و-حفاظت-از-زنگ-نوبت-دوم'>مناقصه اصلاح شبکه و انشعابات، ابزار دقیق و حفاظت از زنگ نوبت دوم  / آگهی مناقصه , مناقصه اصلاح شبکه و انشعابات، ابزار دقیق و حفاظت از زنگ نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211618/مناقصه-خرید-یک-دستگاه-خودروی-سه-کاره---نوبت-دوم'>مناقصه خرید یک دستگاه خودروی سه کاره ...- نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه  خرید یک دستگاه خودروی سه کاره ... - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211633/مناقصه-خرید-تحویل-و-نصب-تجهیزات-پارک'>مناقصه خرید تحویل و نصب تجهیزات پارک / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید تحویل و نصب تجهیزات پارک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211647/استعلام-کیس-کامل--'>استعلام کیس کامل ... / استعلام, استعلام کیس کامل ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211663/مناقصه-خرید-تعداد-6-دستگاه-شتاب-دهنده-خطی-(نوبت-دوم)'>مناقصه خرید تعداد 6 دستگاه شتاب دهنده خطی (نوبت دوم) / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید تعداد 6 دستگاه شتاب دهنده خطی (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211678/مناقصه-خرید-قطعات-کوره'>مناقصه  خرید قطعات کوره  / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه خرید قطعات کوره </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211694/استعلام-خرید-تجهیزات-سخت-افزاری--'>استعلام خرید تجهیزات سخت افزاری... / استعلام,خرید تجهیزات سخت افزاری...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211711/استعلام-خرید-موزاییک-پلیمری'>استعلام خرید موزاییک پلیمری  / استعلام, خرید موزاییک پلیمری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211726/مناقصه-طرح-ساماندهی-شلوغ-بازار-شهرداری---'>مناقصه طرح ساماندهی شلوغ بازار شهرداری .... / مناقصه ، مناقصه طرح ساماندهی شلوغ بازار شهرداری ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211744/استعلام-گام-170--اچ-اف-mini-tig--'>استعلام گام 170 - اچ اف mini tig... / استعلام, استعلام گام 170 - اچ اف mini tig...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211762/استعلام-دوربین-مدار-بسته-و-هارد-دیسک'>استعلام دوربین مدار بسته و هارد دیسک / استعلام, دوربین مدار بسته و هارد دیسک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211779/استعلام-خرید-راه-اندازی-سیستم-اعلام-حریق'>استعلام خرید راه اندازی سیستم اعلام حریق / استعلام, خرید راه اندازی سیستم اعلام حریق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211799/مناقصه-لکه-گیری-و-روکش-آسفالت-نوبت-دوم'>مناقصه لکه گیری و روکش آسفالت نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه لکه گیری و روکش آسفالت نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211814/استعلام-دستگاه-دست-خشک-کن--'>استعلام دستگاه دست خشک کن ... / استعلام, استعلام دستگاه دست خشک کن ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211831/مناقصه-خریداری-تعداد-30-ست-مجموعه-آب-بندی-دوزینگ-پمپ-پوم--'>مناقصه خریداری تعداد 30 ست مجموعه آب بندی دوزینگ پمپ پوم... / مناقصه, مناقصه خریداری تعداد 30 ست مجموعه آب بندی دوزینگ پمپ پوم...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211845/مناقصه-راهبری-و-نگهداری-تاسیسات-برقی-و-مکانیکی-نوبت-دوم'>مناقصه راهبری و نگهداری تاسیسات برقی و مکانیکی  نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,  مناقصه راهبری و نگهداری تاسیسات برقی و مکانیکی  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211858/استعلام-تهیه-و-نصب-کفپوش-فوم-ایران-مدل-XLPE-و-تهیه-و-نصب-دستگاه-Dataloger--'>استعلام تهیه و نصب کفپوش فوم ایران مدل XLPE و تهیه و نصب دستگاه Dataloger.... / استعلام ,استعلام تهیه و نصب کفپوش فوم ایران مدل XLPE و تهیه و نصب دستگاه Dataloger....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211872/استعلام-طرح-مشاوره-ژنتیک-پیش-از-ازدواج'>استعلام طرح مشاوره ژنتیک پیش از ازدواج / استعلام , استعلام طرح مشاوره ژنتیک پیش از ازدواج</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211887/استعلام-میز-عسلی'>استعلام میز عسلی / استعلام,استعلام میز عسلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211905/استعلام-احداث-سالن--'>استعلام احداث سالن ... / استعلام , استعلام احداث سالن ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211923/استعلام-صندلی-کارمندی--چرخدار'>استعلام صندلی کارمندی - چرخدار / استعلام , استعلام صندلی کارمندی - چرخدار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211938/استعلام-درخواست-خرید-1-دستگاه-فایروال-فورتی-گیت'>استعلام درخواست خرید 1 دستگاه فایروال فورتی گیت / استعلام, استعلام درخواست خرید 1 دستگاه فایروال فورتی گیت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211959/فراخوان-انجام-خدمات-مهندسی-(طراحی)--تامین-مصالح-و-تجهیزات'>فراخوان انجام خدمات مهندسی (طراحی) ، تامین مصالح و تجهیزات / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی ، فراخوان انجام خدمات مهندسی (طراحی) ، تامین مصالح و تجهیزات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211975/استعلام-کولر-گازی-با-ظرفیت--'>استعلام کولر گازی با ظرفیت... / استعلام,کولر گازی با ظرفیت...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211992/استعلام-قرارداد-تعمیر-و-نگهداری-آسانسور--'>استعلام قرارداد تعمیر و نگهداری آسانسور... / استعلام,قرارداد تعمیر و نگهداری آسانسور...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212010/استعلام-خرید-خودر-وانت-آریسان-دوگانه-سوز--'>استعلام خرید خودر وانت آریسان دوگانه سوز... / استعلام,خرید خودر وانت آریسان دوگانه سوز...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212026/استعلام-عملیات-دیوارکشی-ساختمان'>استعلام عملیات دیوارکشی ساختمان / استعلام,استعلام عملیات دیوارکشی ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212043/فراخوان-LIME'>فراخوان LIME / آگهی فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان LIME</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212064/استعلام-تلویزیون-43-ال-ای-دی'>استعلام تلویزیون 43 ال ای دی  / استعلام , استعلام تلویزیون 43 ال ای دی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212082/استعلام-مخزن-تزریق-مواد-شیمیایی-500-لیتری'>استعلام  مخزن تزریق مواد شیمیایی 500 لیتری  / استعلام, مخزن تزریق مواد شیمیایی 500 لیتری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212102/استعلام-آبسردکن--'>استعلام آبسردکن ... / استعلام , استعلام آبسردکن ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211520/فراخوان-عمومی-شناسایی-و-ارزیابی-خدمات-بیمه-گروهی-مازاد-درمان-(بیمه-تکمیلی)-کارکنان-نوبت-دوم'>فراخوان عمومی شناسایی و ارزیابی خدمات بیمه گروهی مازاد درمان (بیمه تکمیلی) کارکنان نوبت دوم / فراخوان عمومی، فراخوان عمومی شناسایی و ارزیابی خدمات بیمه گروهی مازاد درمان (بیمه تکمیلی) کارکنان نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211534/مناقصه-عملیات-حمل-و-تخلیه-مقدار-200-000'>مناقصه عملیات حمل و تخلیه مقدار 200/000 / مناقصه عملیات حمل و تخلیه مقدار 200/000</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211554/مناقصه-واگذاری-عملیات-رفت-و-روب--جمع-آوری-زباله-و-حفظ-و-نگهداری-فضای-سبز-ـ-نوبت-دوم'>مناقصه واگذاری عملیات رفت و روب ، جمع آوری زباله و حفظ و نگهداری فضای سبز  ـ نوبت دوم / مناقصه , مناقصه واگذاری عملیات رفت و روب ، جمع آوری زباله و حفظ و نگهداری فضای سبز  ـ نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211569/فراخوان-مناقصه-نشاسته-گندم'>فراخوان مناقصه نشاسته گندم / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه نشاسته گندم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211586/استعلام-خرید-وسائل-کامپیوتر'>استعلام خرید وسائل کامپیوتر  / استعلام ,استعلام خرید وسائل کامپیوتر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211599/استعلام-میخکوب-بادی'>استعلام میخکوب بادی / استعلام, استعلام میخکوب بادی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211617/استعلام-کولرگازی-ایرانی-12000'>استعلام کولرگازی ایرانی 12000 / استعلام, کولرگازی ایرانی 12000</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211632/استعلام-پودرسنگ'>استعلام پودرسنگ  / استعلام, پودرسنگ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211646/استعلام-خرید-کلریتاتور-گازی-و-برقی-و-مخزن-برای-چاه-آب-شرب'>استعلام خرید کلریتاتور گازی و برقی و مخزن برای چاه آب شرب / استعلام,استعلام خرید کلریتاتور گازی و برقی و مخزن برای چاه آب شرب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211661/استعلام-پک-هوشمندسازی--'>استعلام پک هوشمندسازی... / استعلام, استعلام پک هوشمندسازی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211677/استعلام-اجرای-شبکه-گازرسانی-داخلی-مجموعه-ورزشی'>استعلام اجرای شبکه گازرسانی داخلی مجموعه ورزشی / استعلام, اجرای شبکه گازرسانی داخلی مجموعه ورزشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211693/استعلام-صندلی-کتابخانه'>استعلام صندلی کتابخانه / استعلام,استعلام صندلی کتابخانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211710/استعلام-خرید-یک-دستگاه-کولر-آبی-سلولزی'>استعلام خرید یک دستگاه کولر آبی سلولزی / استعلام,استعلام خرید یک دستگاه کولر آبی سلولزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211725/فراخوان-خرید-جاروب-مکانیزه-پشت-کامیونی'>فراخوان خرید جاروب مکانیزه پشت کامیونی / آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای,فراخوان خرید جاروب مکانیزه پشت کامیونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211743/استعلام-اجرای-تعمیرات-اماکن-ورزشی'>استعلام اجرای تعمیرات اماکن ورزشی / استعلام, اجرای تعمیرات اماکن ورزشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211761/فراخوان-جذب-پیمانکار-جهت-نظارت-بر-پوششهای-مقاوم-در-برابر-حریق'>فراخوان جذب پیمانکار جهت نظارت بر پوششهای مقاوم در برابر حریق / آگهی فراخوان عمومی, فراخوان جذب پیمانکار جهت نظارت بر پوششهای مقاوم در برابر حریق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211776/مناقصه-2-دستگاه-دیزل-ژنراتور-با-قدرت-500-کاوا-نوبت-دوم'>مناقصه 2 دستگاه دیزل ژنراتور با قدرت 500 کاوا نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه 2 دستگاه دیزل ژنراتور با قدرت 500 کاوا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211798/استعلام-خرید-یو-پی-اس-باطری-و-کابینت-محفظه-خالی'>استعلام خرید یو پی اس باطری و کابینت محفظه خالی / استعلام, استعلام خرید یو پی اس باطری و کابینت محفظه خالی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211813/استعلام-خرید-ups'>استعلام خرید ups / استعلام,خرید ups</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211830/مناقصه-تامین-نیروی-کارگران-فصلی'>مناقصه تامین نیروی کارگران فصلی / مناقصه, مناقصه تامین نیروی کارگران فصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211844/مناقصه-پروژه-جدولگذاری-و-آسفالت---(نوبت-دوم)'>مناقصه پروژه جدولگذاری و آسفالت ...  (نوبت دوم) / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه پروژه جدولگذاری و آسفالت ...  (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211857/استعلام-تهیه-و-نصب-سیستم-اعلام-حریق'>استعلام تهیه و نصب سیستم اعلام حریق / استعلام,تهیه و نصب سیستم اعلام حریق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211871/مناقصه-انتقال-و-جابجایی-دستگاههای-چرخ-زنجیری--'>مناقصه انتقال و جابجایی دستگاههای چرخ زنجیری ... / آگهی مناقصه ، مناقصه انتقال و جابجایی دستگاههای چرخ زنجیری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211886/استعلام-هارد-دیسک-سرور--'>استعلام هارد دیسک سرور... / استعلام, استعلام هارد دیسک سرور...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211902/مناقصه-استعلام-ارزیابی-کیفی-مشاوران-(نوبت-دوم)'>مناقصه استعلام ارزیابی کیفی مشاوران (نوبت دوم) / مناقصه , مناقصه استعلام ارزیابی کیفی مشاوران (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211922/مناقصه-احداث-ساختمان-کلانتری-تجدید'>مناقصه احداث ساختمان کلانتری تجدید / تجدید آگهی مناقصه , مناقصه احداث ساختمان کلانتری تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211937/استعلام-خرید-یک-دستگاه-چاپگر-لیزری--'>استعلام خرید یک دستگاه چاپگر لیزری ... / استعلام, استعلام خرید یک دستگاه چاپگر لیزری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211957/استعلام-باتری-12-ولت-40-آمپر-مخصوص-ups'>استعلام  باتری 12 ولت 40 آمپر مخصوص ups  / استعلام, باتری 12 ولت 40 آمپر مخصوص ups </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211974/استعلام-تهیه-و-نصب-تعداد-سیستم-کنفرانس-صوتی-دیجیتال'>استعلام تهیه و نصب تعداد سیستم کنفرانس صوتی دیجیتال / استعلام, تهیه و نصب تعداد سیستم کنفرانس صوتی دیجیتال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211990/مناقصه-ساخت-سازه-مخزن-هوایی--نوبت-دوم'>مناقصه ساخت سازه مخزن هوایی - نوبت دوم  / فراخوان ، مناقصه ساخت سازه مخزن هوایی  - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212008/استعلام-صندلی-تاپوره'>استعلام صندلی تاپوره / استعلام,استعلام صندلی تاپوره</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212025/مناقصه-اجاره-کامیون-های-حمل-زباله-(سمی-تریلر)'>مناقصه اجاره کامیون های حمل زباله (سمی تریلر) / مناقصه , مناقصه اجاره کامیون های حمل زباله (سمی تریلر)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212042/استعلام-تجهیزات-رایانه-ای'>استعلام تجهیزات رایانه ای / استعلام,تجهیزات رایانه ای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212062/استعلام-فکس'>استعلام فکس / استعلام,استعلام فکس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212081/استعلام-تعمیرات-مساجد'>استعلام تعمیرات مساجد / استعلام,تعمیرات مساجد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212101/استعلام-استانداردسازی-سیستم-های-گرمایشی--'>استعلام استانداردسازی سیستم های گرمایشی... / استعلام,استانداردسازی سیستم های گرمایشی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212119/تجدید-فراخوان-مناقصه-خرید-لوله-پلی-اتیلن-تحت-فشار-630-میلیمتر'>تجدید فراخوان مناقصه خرید لوله پلی اتیلن تحت فشار 630 میلیمتر / آگهی فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه خرید لوله پلی اتیلن تحت فشار 630 میلیمتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212698/استعلام-چهار-دستگاه-GPS-دارای-گارانتی--'>استعلام چهار دستگاه GPS دارای گارانتی ... / استعلام,استعلام چهار دستگاه GPS دارای گارانتی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212714/استعلام-تصفیه-و-دفع-پسماند'>استعلام تصفیه و دفع پسماند / استعلام,استعلام تصفیه و دفع پسماند</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212731/استعلام-عملیات-کنترل-پروژه'>استعلام عملیات کنترل پروژه / استعلام , استعلام عملیات کنترل پروژه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212745/استعلام-پایه-دوربین-مداربسته'>استعلام پایه دوربین مداربسته / استعلام, استعلام پایه دوربین مداربسته</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212760/استعلام-تکمیل-زمین-ورزشی--'>استعلام تکمیل زمین ورزشی ... / استعلام, استعلام تکمیل زمین ورزشی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212775/فراخوان-استعلام-ادامه-عمليات-رپرگذاری-رودخانه'>فراخوان استعلام ادامه عمليات رپرگذاری رودخانه  / فراخوان استعلام , فراخوان استعلام ادامه عمليات رپرگذاری رودخانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212790/مناقصه-تعمیرات-کتابخانه-مرکزی'>مناقصه تعمیرات کتابخانه مرکزی / مناقصه ، مناقصه تعمیرات کتابخانه مرکزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212806/مناقصه-خرید-و-چاپ-20-میلیون-جلد-دفترچه-بیمه-سلامت'>مناقصه خرید و چاپ 20 میلیون جلد دفترچه بیمه سلامت / مناقصه عمومی, مناقصه خرید و چاپ 20 میلیون جلد دفترچه بیمه سلامت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212818/استعلام-خرید-صندلی-فرودگاهی'>استعلام خرید صندلی فرودگاهی / استعلام, استعلام خرید صندلی فرودگاهی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212834/مناقصه-استعلام-بازسازی-تعمیر-و-اسقاط--'>مناقصه استعلام بازسازی، تعمیر و اسقاط ... / مناقصه ، مناقصه استعلام بازسازی، تعمیر و اسقاط ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212848/استعلام-تجهیزات-کامپیوتر--'>استعلام تجهیزات کامپیوتر ... / استعلام , استعلام تجهیزات کامپیوتر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212861/استعلام-کارهای-ابنیه-و-تاسیسات-مکانیکی-و-برقی--'>استعلام کارهای ابنیه و تاسیسات مکانیکی و برقی... / استعلام, استعلام کارهای ابنیه و تاسیسات مکانیکی و برقی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212876/استعلام-شیر-آلات--'>استعلام شیر آلات ... / استعلام, استعلام شیر آلات ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212895/استعلام-تعویض-قفل'>استعلام تعویض قفل / استعلام,تعویض قفل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212912/استعلام-جی-پی-اس'>استعلام جی پی اس / استعلام,جی پی اس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212926/استعلام-اجرت-تعمیر--'>استعلام اجرت تعمیر ... / استعلام , استعلام اجرت تعمیر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212945/استعلام-ویترین-چوبی-موزه-ای'>استعلام ویترین چوبی موزه ای  / استعلام, ویترین چوبی موزه ای </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212960/استعلام-روان-کننده-بتن'>استعلام روان کننده بتن / استعلام ، استعلام روان کننده بتن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212975/استعلام-اسکنر-ای-ویژن-AD125'>استعلام اسکنر ای ویژن AD125 / استعلام, اسکنر ای ویژن AD125</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212990/استعلام-اسپیلت'>استعلام اسپیلت / استعلام, استعلام اسپیلت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213002/مناقصه-واگذاری-خدمات-پزشکی-و-پرستاری-مرکز-خدمات-جامع-سلامت'>مناقصه واگذاری خدمات پزشکی و پرستاری مرکز خدمات جامع سلامت / مناقصه عمومی,مناقصه عمومی واگذاری خدمات پزشکی و پرستاری مرکز خدمات جامع سلامت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213016/فراخوان-تعمیرات-تابستانی-مجموعه-پردیس--'>فراخوان تعمیرات تابستانی مجموعه پردیس... / مناقصه عمومی, فراخوان تعمیرات تابستانی مجموعه پردیس...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213028/استعلام-مخزن--'>استعلام مخزن ... / استعلام, استعلام مخزن ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213041/استعلام-جوجه-کباب-بی-استخوان'>استعلام جوجه کباب بی استخوان  / استعلام, استعلام جوجه کباب بی استخوان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213054/مناقصه-خدمات-نگهداشت-فضای-سبز-و-تنظیفات'>مناقصه خدمات نگهداشت فضای سبز و تنظیفات / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه خدمات نگهداشت فضای سبز و تنظیفات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213068/استعلام-سایر-فعالیت-های-تخصصی-ساختمان'>استعلام سایر فعالیت های تخصصی ساختمان / استعلام ,استعلام سایر فعالیت های تخصصی ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213080/استعلام-پمپ-اسید-شوی'>استعلام پمپ اسید شوی  / استعلام, استعلام پمپ اسید شوی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213094/استعلام-دستگاه-چمن-زن-کمری'>استعلام دستگاه چمن زن کمری  / استعلام, دستگاه چمن زن کمری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213107/استعلام-سایر-فعالیت-های-خدمات-مالی-به-جز-فعالیت-های-تامین-وجوه-بیمه--'>استعلام سایر فعالیت های خدمات مالی، به جز فعالیت های تامین وجوه بیمه .. / استعلام, سایر فعالیت های خدمات مالی، به جز فعالیت های تامین وجوه بیمه ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213122/استعلام-نصب-فیبر-نوری--'>استعلام نصب فیبر نوری... / استعلام, استعلام نصب فیبر نوری...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213138/دومین-کنگره-بین-المللی-تازه-های-پیشگیری-تشخیص-و--'>دومین کنگره بین المللی تازه های پیشگیری، تشخیص و... / دومین کنگره بین المللی تازه های پیشگیری، تشخیص و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213152/استعلام-باتری-سیلد-لید-اسید-(خشک)--'>استعلام باتری سیلد لید اسید (خشک)... / استعلام,استعلام باتری سیلد لید اسید (خشک)...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213164/استعلام-خرید-لایسنس-نرم-افزار'>استعلام خرید لایسنس نرم افزار / استعلام , استعلام خرید لایسنس نرم افزار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213176/استعلام-دستگاه-لب-چسبان-پی-وی-سی-ساخت-ایران'>استعلام دستگاه لب چسبان پی وی سی ساخت ایران / استعلام, استعلام دستگاه لب چسبان پی وی سی ساخت ایران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213188/استعلام-2-دستگاه-پمپهای-پرشر-(پمپ-هیدرولیک-فشار-بالا)'>استعلام 2 دستگاه پمپهای پرشر (پمپ هیدرولیک فشار بالا)  / استعلام , استعلام 2 دستگاه پمپهای پرشر (پمپ هیدرولیک فشار بالا) </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213200/دومین-کنفرانس-بین-المللی-افق-های-نو-در-علوم-مهندسی'>دومین کنفرانس بین المللی افق های نو در علوم مهندسی / دومین کنفرانس بین المللی افق های نو در علوم مهندسی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213212/استعلام-تامین-مواد-غذایی-موردنیاز-اردوها'>استعلام تامین مواد غذایی موردنیاز اردوها / استعلام,تامین مواد غذایی موردنیاز اردوها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213226/استعلام-صندلی--'>استعلام صندلی ... / استعلام , استعلام صندلی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213238/مناقصه-خرید-و-تحویل-(شامل-بارگیری-و-حمل-)-انواع-اتصالات-و-دریچه-چدن-داکتیل'>مناقصه خرید و تحویل (شامل بارگیری  و حمل ) انواع اتصالات و دریچه چدن داکتیل  / مناقصه, مناقصه خرید و تحویل (شامل بارگیری  و حمل ) انواع اتصالات و دریچه چدن داکتیل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213250/استعلام-خرید-8000-لیتر-سم-دلتامترین'>استعلام خرید 8000 لیتر سم دلتامترین / استعلام , استعلام خرید 8000 لیتر سم دلتامترین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211527/مناقصه-خرید-8-لینک-سوئیچ'>مناقصه خرید 8 لینک سوئیچ  / مناقصه ، مناقصه خرید 8 لینک سوئیچ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211543/استعلام-خرید-سرامیک--'>استعلام خرید سرامیک ... / استعلام, استعلام خرید سرامیک ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211562/استعلام-لوازم-و-تجهیزات-مربوط-به-موتور-خانه'>استعلام لوازم و تجهیزات مربوط به موتور خانه  / استعلام ,استعلام لوازم و تجهیزات مربوط به موتور خانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211577/فراخوان-مناقصه-توسعه-اتاق-سرور-روم-نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه توسعه اتاق سرور روم نوبت دوم  / فراخوان مناقصه , فراخوان مناقصه توسعه اتاق سرور روم نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211593/تجدید-مناقصه-عمومی-عملیات-تعمیر-و-نگهداری-شستشو-و-رفع-حوادث-شبکه-جمع-آوری-فاضلاب--نوبت-دوم'>تجدید مناقصه عمومی عملیات تعمیر و نگهداری، شستشو و رفع حوادث شبکه جمع آوری فاضلاب ...نوبت دوم  / آگهی تجدید مناقصه عمومی, تجدید مناقصه عمومی عملیات تعمیر و نگهداری، شستشو و رفع حوادث شبکه جمع آوری فاضلاب ...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211607/تجدید-مناقصه-تجهیز-رختکن-سالن-های-مجموعه-ورزشی--نوبت-دوم'>تجدید مناقصه تجهیز رختکن سالن های مجموعه ورزشی - نوبت دوم  / تجدید مناقصه , مناقصه تجهیز رختکن سالن های مجموعه ورزشی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211624/استعلام-موزائیک--سیمان-سیاه---'>استعلام موزائیک ، سیمان سیاه .... / استعلام ,استعلام موزائیک ، سیمان سیاه ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211638/فراخوان-مناقصه-تهیه-و-نصب-آسانسور-باربری-نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه تهیه و نصب آسانسور باربری نوبت دوم  / مناقصه, فراخوان مناقصه تهیه و نصب آسانسور باربری نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211653/استعلام-اجرای-طرح-هادی-روستاها'>استعلام اجرای طرح هادی روستاها / استعلام ,استعلام اجرای طرح هادی روستاها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211669/استعلام-کف-شکنی-و-لایروبی-چاه-های-آب-شرب-روستاها'>استعلام  کف شکنی و لایروبی چاه های آب شرب روستاها / استعلام, کف شکنی و لایروبی چاه های آب شرب روستاها ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211684/استعلام-لوازم-مدرسه--'>استعلام لوازم مدرسه ... / استعلام , استعلام لوازم مدرسه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211702/استعلام-دوربین-دیجیتال-کانن-مدل-POWERSHOT-SX710-H'>استعلام دوربین دیجیتال کانن مدل POWERSHOT SX710 H / استعلام, استعلام دوربین دیجیتال کانن مدل POWERSHOT SX710 H</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211718/استعلام-پایان-دهی-و-تکمیل-بنا--'>استعلام پایان دهی و تکمیل بنا... / استعلام, استعلام پایان دهی و تکمیل بنا...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211734/استعلام-گاز-فریون'>استعلام گاز فریون / استعلام, گاز فریون</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211752/استعلام-تعمیر--'>استعلام تعمیر ... / استعلام , استعلام تعمیر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211768/استعلام-پرایمرهای-HHS2'>استعلام پرایمرهای HHS2 / استعلام, استعلام پرایمرهای HHS2</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211786/استعلام-پکیج--'>استعلام پکیج ... / استعلام , استعلام پکیج ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211805/استعلام-خرید-تجهیزات-اداری'>استعلام خرید تجهیزات اداری / استعلام ,استعلام خرید تجهیزات اداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211822/استعلام-پکیج-دیواری-1-رادیاتور-پرهای-20-پره-رادیاتور--'>استعلام پکیج دیواری 1 رادیاتور پرهای 20 پره رادیاتور ... / استعلام, استعلام پکیج دیواری 1 رادیاتور پرهای 20 پره رادیاتور ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211836/مناقصه-خرید-خدمات-خودروهای-سواری-جهت-انجام-امور-اداری-نوبت-دوم'>مناقصه  خرید خدمات خودروهای سواری جهت انجام امور اداری نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای ،مناقصه خرید خدمات خودروهای سواری جهت انجام امور اداری نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211850/استعلام-تعمیر-و-مرمت'>استعلام تعمیر و مرمت / استعلام,استعلام تعمیر و مرمت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211864/مناقصه-انجام-خدمات-امداد-گازبانی-وصول-مطالبات-کنتور-خوانی'>مناقصه انجام خدمات امداد گازبانی وصول مطالبات کنتور خوانی  / مناقصه انجام خدمات امداد گازبانی وصول مطالبات کنتور خوانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211877/استعلام-کف-شکنی-و-لایروبی-چاه-های-آب-شرب'>استعلام کف شکنی و لایروبی چاه های آب شرب / استعلام, استعلام کف شکنی و لایروبی چاه های آب شرب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211892/مناقصه-تجدید-انجام-خدمات-نگهبانی-و-حفاظت-فیزیکی-و-انتظامات-حوزه-ستادی'>مناقصه تجدید انجام خدمات نگهبانی و حفاظت فیزیکی و انتظامات حوزه ستادی  / مناقصه تجدید , مناقصه تجدید انجام خدمات نگهبانی و حفاظت فیزیکی و انتظامات حوزه ستادی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211914/استعلام-فعالیت-های-سایر-سازمان-های-دارای-عضو'>استعلام فعالیت های سایر سازمان های دارای عضو / استعلام,استعلام فعالیت های سایر سازمان های دارای عضو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211928/استعلام-ساخت-GANGWAY-چهارمتری--'>استعلام ساخت GANGWAY چهارمتری... / استعلام,ساخت GANGWAY چهارمتری...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211946/مناقصه-عملیات-جمع-آوری-و-هدایت-آبهای-سطحی'>مناقصه عملیات جمع آوری و هدایت آبهای سطحی  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه عملیات جمع آوری و هدایت آبهای سطحی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211965/استعلام-بهنگام-سازی-ژئوکد-سازی-نقاط-شهری-و-روستایی'>استعلام بهنگام سازی ژئوکد سازی نقاط شهری و روستایی / استعلام, استعلام بهنگام سازی ژئوکد سازی نقاط شهری و روستایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211982/مناقصه-تامین-نیروی-انسانی-نوبت-دوم'>مناقصه تامین نیروی انسانی نوبت دوم / اگهی مناقصه , مناقصه تامین نیروی انسانی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212000/فراخوان-شناسایی-پیمانکاران'>فراخوان شناسایی پیمانکاران / فراخوان، فراخوان شناسایی پیمانکاران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212015/فراخوان-شناسایی-تامین-کننده'>فراخوان شناسایی تامین کننده / فراخوان، فراخوان شناسایی تامین کننده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212033/استعلام-تهیه-و-نصب-سیستم-اعلام-حریق--'>استعلام تهیه و نصب سیستم اعلام حریق... / استعلام,تهیه و نصب سیستم اعلام حریق...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212050/استعلام-printer-canon-6030'>استعلام printer canon 6030 / استعلام,استعلام printer canon 6030</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212069/مناقصه-احداث-و-تکمیل-محور-دامنه-نوبت-دوم'>مناقصه احداث و تکمیل محور دامنه نوبت دوم / فراخوان مناقصه, مناقصه احداث و تکمیل محور دامنه نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212090/استعلام-کیسه-ادرار-شیردار--'>استعلام کیسه ادرار شیردار... / استعلام ,استعلام کیسه ادرار شیردار...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212111/استعلام-آجر-نما-بدنه-داخلی-مسجد--'>استعلام آجر نما بدنه داخلی مسجد... / استعلام, استعلام آجر نما بدنه داخلی مسجد...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211524/تجدید-مناقصه-خرید-و-پخش-آسفالت-با-دستگاه-مکانیزه-نوبت-دوم'>تجدید مناقصه خرید و پخش آسفالت با دستگاه مکانیزه نوبت دوم / آگهی تجدید مناقصه عمومی,مناقصه خرید و پخش آسفالت با دستگاه مکانیزه نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211539/مناقصه-طراحی-و-مهندسی-تفصیلی-ساماندهی-نوبت-دوم'>مناقصه طراحی و مهندسی تفصیلی ساماندهی- نوبت دوم  / مناقصه , مناقصه طراحی و مهندسی تفصیلی ساماندهی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211558/مناقصه-واگذاری-انجام-امور-مربوط-به-خدمات-شهری-و--'>مناقصه واگذاری انجام امور مربوط به خدمات شهری و ...  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه واگذاری انجام امور مربوط به خدمات شهری و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211574/استعلام-تهیه-و-تامین-تابلوهای-اطلاعاتی--'>استعلام تهیه و تامین تابلوهای اطلاعاتی... / استعلام, استعلام تهیه و تامین تابلوهای اطلاعاتی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211589/مناقصه-خرید-32000-پرس-غذا-و--'>مناقصه خرید 32000 پرس غذا و ... / مناقصه, مناقصه  خرید 32000 پرس غذا و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211603/مناقصه-تعمیرات-اساسی-و-زیرآبی-دو-فروند-اسکله-فلزی-شناور'>مناقصه تعمیرات اساسی و زیرآبی دو فروند اسکله فلزی شناور  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای, مناقصه تعمیرات اساسی و زیرآبی دو فروند اسکله فلزی شناور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211620/مناقصه-خرید-تعداد-8-دستگاه-شتاب-دهنده-خطی-(نوبت-دوم)'>مناقصه خرید تعداد 8 دستگاه شتاب دهنده خطی  (نوبت دوم) / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید تعداد 8 دستگاه شتاب دهنده خطی (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211635/مناقصه-خرید-تعداد-یک-دستگاه-شتاب-دهنده-خطی-(نوبت-دوم)'>مناقصه خرید تعداد یک دستگاه شتاب دهنده خطی (نوبت دوم) / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید تعداد یکدستگاه شتاب دهنده خطی (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211649/فراخوان-پلیمر'>فراخوان پلیمر / آگهی فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای , فراخوان پلیمر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211665/مناقصه-واگذاری-امور-خدماتی-و-پشتیبانی-و-طبخ-و-توزیع'>مناقصه واگذاری امور خدماتی و پشتیبانی و طبخ و توزیع  / آگهی مناقصه ، مناقصه واگذاری امور خدماتی و پشتیبانی و طبخ و توزیع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211680/مناقصه-نگهداری-کامل-محدوده-پارک-شهر--'>مناقصه نگهداری کامل محدوده پارک شهر... / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای, مناقصه نگهداری کامل محدوده پارک شهر...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211699/استعلام-میز-و-صندلی--'>استعلام میز و صندلی ... / استعلام, استعلام میز و صندلی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211713/استعلام-ویلچر-استیل-چرخ-بادی'>استعلام ویلچر استیل چرخ بادی / استعلام,ویلچر استیل چرخ بادی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211729/مناقصه-اجاره-یک-دستگاه-بولدوزر-155-یا-D9'>مناقصه اجاره یک دستگاه بولدوزر 155 یا D9 / مناقصه , مناقصه اجاره یک دستگاه بولدوزر 155 یا D9</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211746/استعلام-​سایر-فعالیت-های-تخصصی-ساختمان'>استعلام ​سایر فعالیت های تخصصی ساختمان / استعلام, ​سایر فعالیت های تخصصی ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211765/استعلام-خرید-لوازم-برقی-و--'>استعلام خرید لوازم برقی و ... / استعلام , استعلام لوازم برقی و ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211782/استعلام-طراحی-و-اجرای-پارکینگ-خودرو'>استعلام  طراحی و اجرای پارکینگ خودرو  / استعلام, طراحی و اجرای پارکینگ خودرو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211802/مناقصه-احداث-ساختمان-دهیاری-(نوبت-دوم)'>مناقصه احداث ساختمان دهیاری (نوبت دوم) / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه احداث ساختمان دهیاری (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211816/آگهی-فراخوان-انتخاب-حسابرس'>آگهی فراخوان انتخاب حسابرس / آگهی فراخوان, آگهی فراخوان انتخاب حسابرس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211833/استعلام-کارت-شبکه-سرور-رایانه'>استعلام کارت شبکه سرور رایانه  / استعلام, کارت شبکه سرور رایانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211847/مناقصه-عملیات-روکش-آسفالت-به-همراه-رفع-چاله--نوبت-دوم'>مناقصه عملیات روکش آسفالت به همراه رفع چاله - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه عملیات روکش آسفالت به همراه رفع چاله - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211860/آگهی-فراخون-ارزیابی-کیفی-عملیات-برون-سپاری-فعالیتهای-بهره-برداری-و--'>آگهی فراخون ارزیابی کیفی  عملیات برون سپاری فعالیتهای بهره برداری و... / آگهی فراخون ارزیابی کیفی ،آگهی فراخون ارزیابی کیفی عملیات برون سپاری فعالیتهای بهره برداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211874/مناقصه-احداث-ساختمان-اداری-مدیریت-جهاد-کشاورزی'>مناقصه احداث ساختمان اداری مدیریت جهاد کشاورزی / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه احداث ساختمان اداری مدیریت جهاد کشاورزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211889/فراخوان-تجدید-مناقصه-نصب-880-انشعاب-پراکنده-فولادی-و-پلی-اتیلن-(نوبت-دوم)'>فراخوان تجدید مناقصه نصب 880 انشعاب پراکنده فولادی و پلی اتیلن (نوبت دوم) / مناقصه عمومی, فراخوان تجدید مناقصه نصب 880 انشعاب پراکنده فولادی و پلی اتیلن (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211908/استعلام-صندلی-کارمندی-چرخدار-پنج-پر-فلزی---'>استعلام صندلی کارمندی- چرخدار پنج پر فلزی .... / استعلام, استعلام صندلی کارمندی- چرخدار پنج پر فلزی ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211925/استعلام-دستگاه-خراطی--'>استعلام دستگاه خراطی ... / استعلام , استعلام دستگاه خراطی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211940/تجدید-مناقصه-اجرای-بخشی-از-عملیات-عمرانی'>تجدید مناقصه اجرای بخشی از عملیات عمرانی  / آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای, تجدید مناقصه اجرای بخشی از عملیات عمرانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211962/استعلام-آکو-اپانل-داخلی--'>استعلام آکو اپانل داخلی ... / استعلام ,استعلام آکو اپانل داخلی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211979/استعلام-عملیات-خرید--نصب-اجرای-پروژه-تقویت-یک-دستگاه-ترانس'>استعلام عملیات خرید ، نصب اجرای پروژه تقویت یک دستگاه ترانس / استعلام,استعلام عملیات خرید ، نصب اجرای پروژه تقویت یک دستگاه ترانس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211995/مناقصه-روکش-آسفالت-خیابان'>مناقصه روکش آسفالت خیابان  / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه روکش آسفالت خیابان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212012/استعلام-صندلی'>استعلام صندلی / استعلام,صندلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212028/استعلام-تجهیزات-خانگی--'>استعلام تجهیزات خانگی... / استعلام, استعلام تجهیزات خانگی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212045/مناقصه-عمومی-خرید-75-دستگاه-انواع-ترانسفورماتور-کم-تلفات-(نوبت-دوم)'>مناقصه عمومی خرید 75 دستگاه انواع ترانسفورماتور کم تلفات (نوبت دوم) / مناقصه عمومی, مناقصه عمومی خرید 75 دستگاه انواع ترانسفورماتور کم تلفات (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211528/مناقصه-ساخت-مخزن-FA-601'>مناقصه ساخت مخزن FA-601 / مناقصه, مناقصه ساخت مخزن FA-601</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211544/مناقصه-فراخوان-تامین-و-راه-اندازی-26-ایستگاه-های-اندازه-گیری-و-تقلیل-فشار-گاز--نوبت-دوم'>مناقصه فراخوان تامین و راه اندازی 26 ایستگاه های اندازه گیری و تقلیل فشار گاز - نوبت دوم  / مناقصه فراخوان تامین و راه اندازی 26 ایستگاه های اندازه گیری و تقلیل فشار گاز - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211563/استعلام-خرید-و-حمل-چمن-مصنوعی'>استعلام خرید و حمل چمن مصنوعی / استعلام,استعلام خرید و حمل چمن مصنوعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211578/استعلام-میخکوب--'>استعلام میخکوب ... / استعلام , استعلام میخکوب ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211594/مناقصه-پکیج-میتر-نفت-کوره'>مناقصه پکیج میتر نفت کوره  / مناقصه, مناقصه پکیج میتر نفت کوره  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211609/استعلام-ماسه--'>استعلام ماسه ... / استعلام , استعلام ماسه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211625/استعلام-لوازم-مصرفی-بهداشتی-و-درمانی-پزشکی'>استعلام لوازم مصرفی بهداشتی و درمانی پزشکی / استعلام,استعلام لوازم مصرفی بهداشتی و درمانی پزشکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211639/فراخوان-مناقصه-P-F-WESTINGHOUSE--TC-TRANSMITTER'>فراخوان مناقصه P/F WESTINGHOUSE : TC TRANSMITTER / فراخوان مناقصه , فراخوان مناقصه P/F WESTINGHOUSE : TC TRANSMITTER</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211655/استعلام-تعمیر--'>استعلام تعمیر ... / استعلام , استعلام تعمیر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211671/استعلام-کابل--'>استعلام کابل ... / استعلام , استعلام کابل ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211686/مناقصه-خرید-VERTICAL-SOLENOID-SCREW---'>مناقصه خرید VERTICAL ,SOLENOID,SCREW,.... / مناقصه ، مناقصه  خرید VERTICAL ,SOLENOID,SCREW,....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211703/مناقصه-خدمات-نگهبانی-از-اماکن-و-تاسیسات-تجدید'>مناقصه خدمات نگهبانی از اماکن و تاسیسات تجدید / فراخوان تجدید مناقصه عمومی , مناقصه خدمات نگهبانی از اماکن و تاسیسات تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211720/استعلام-سقف-کاذب-آذین-پوش-60-60-کد-و-مدل-UV---'>استعلام سقف کاذب آذین پوش 60*60 کد و مدل UV  ... / استعلام, استعلام سقف کاذب آذین پوش 60*60 کد و مدل UV  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211736/استعلام-عملیات-اجرایی-برق-رسانی--'>استعلام عملیات اجرایی برق رسانی... / استعلام,عملیات اجرایی برق رسانی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211753/مناقصه-بهسازی-محور--'>مناقصه بهسازی محور... / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه بهسازی محور...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211769/استعلام-اجرای-تعمیرات-اداره-ورزش-و-جوانان'>استعلام اجرای تعمیرات اداره ورزش و جوانان / استعلام, اجرای تعمیرات اداره ورزش و جوانان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211790/استعلام-مگر-دیجیتالی-1000V'>استعلام  مگر دیجیتالی 1000V / استعلام, مگر دیجیتالی 1000V</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211806/استعلام-تابلو-برق-فشار-ضعیف-ایستاده--'>استعلام تابلو برق فشار ضعیف ایستاده... / استعلام,تابلو برق فشار ضعیف ایستاده...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211824/استعلام-خرید-موتور-برق-و-موتور-سیکلت'>استعلام خرید موتور برق و موتور سیکلت / استعلام,خرید موتور برق و موتور سیکلت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211837/استعلام-کارتن-بسته-بندی--'>استعلام کارتن بسته بندی... / استعلام, استعلام کارتن بسته بندی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211851/مناقصه-خرید-نصب-و-راه-اندازی-و-گارانتی-تجهیزات-پردازشی-و-ذخیره-سازی'>مناقصه خرید، نصب و راه اندازی و گارانتی تجهیزات پردازشی و ذخیره سازی / مناقصه عمومی, مناقصه خرید، نصب و راه اندازی و گارانتی تجهیزات پردازشی و ذخیره سازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211865/استعلام-لوازم-آزمایشگاهی'>استعلام لوازم آزمایشگاهی / استعلام, لوازم آزمایشگاهی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211878/استعلام-خرید-لوازم-باسکول--'>استعلام خرید لوازم باسکول ... / استعلام, استعلام خرید لوازم باسکول ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211893/استعلام-خرید-ملافه-کش-دار'>استعلام خرید ملافه کش دار / استعلام , استعلام خرید ملافه کش دار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211915/مناقصه-بهره-برداری--نگهداری-و-تعمیرات-نیروگاههای-برقابی'>مناقصه بهره برداری ، نگهداری و تعمیرات نیروگاههای برقابی / آگهی مناقصه , مناقصه بهره برداری ، نگهداری و تعمیرات نیروگاههای برقابی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211932/استعلام-مهتابی-LED-توکار'>استعلام مهتابی LED توکار / استعلام, مهتابی LED توکار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211948/استعلام-خرید-درب-اتومات'>استعلام خرید درب اتومات  / استعلام, خرید درب اتومات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211967/استعلام-کولر-گازی'>استعلام کولر گازی / استعلام,کولر گازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211983/استعلام-خرید-خودرو-سواری--'>استعلام خرید خودرو سواری ... / استعلام, استعلام خرید خودرو سواری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212001/استعلام-توزیع-امانت-پست-کوار'>استعلام  توزیع امانت پست کوار / استعلام, استعلام  توزیع امانت پست کوار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212017/استعلام-خودرو--'>استعلام خودرو ... / استعلام , استعلام خودرو ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212034/مناقصه-فراخوان-اجرای-پروژه-محور-روستای-ثمبه-قالو-و-سردار-آباد--حسین-آباد'>مناقصه فراخوان اجرای پروژه محور روستای ثمبه قالو و سردار آباد - حسین آباد  / مناقصه فراخوان , مناقصه فراخوان اجرای پروژه محور روستای ثمبه قالو و سردار آباد - حسین آباد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212052/استعلام-مصالح-ساختمانی-شامل-گچ-سیمان-ماسه-و-سفال'>استعلام مصالح ساختمانی شامل: گچ سیمان ماسه و سفال / استعلام, استعلام مصالح ساختمانی شامل: گچ سیمان ماسه و سفال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212073/استعلام-دستگاه-چندکاره-چاپگر-و-لیبل-زن-و--'>استعلام دستگاه چندکاره چاپگر و لیبل زن و .. / استعلام, دستگاه چندکاره چاپگر و لیبل زن و ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212091/استعلام-FORTINER'>استعلام FORTINER  / استعلام,FORTINER </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212114/تجدید-مناقصه-اجرای-عملیات-بهره-برداری-و-نگهداری-تاسیسات-و-تجهیزات-تصفیه-خانه-های-آب---نوبت-دوم'>تجدید مناقصه اجرای عملیات بهره برداری و نگهداری تاسیسات و تجهیزات تصفیه خانه های آب ...- نوبت دوم  / آگهی تجدید مناقصه عمومی, تجدید مناقصه اجرای عملیات بهره برداری و نگهداری تاسیسات و تجهیزات تصفیه خانه های آب ... - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212129/استعلام-میز-کنفرانس-و-کارشناسی-و-صندلی--'>استعلام میز کنفرانس و کارشناسی و صندلی ... / استعلام, استعلام میز کنفرانس و کارشناسی و صندلی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212147/مناقصه-اجرای-پروژه-دیوارکشی-محیط-پارک-بانوان-نوبت-دوم'>مناقصه اجرای پروژه دیوارکشی محیط پارک بانوان نوبت دوم /  مناقصه عمومی, مناقصه اجرای پروژه دیوارکشی محیط پارک بانوان نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212128/تجدید-مناقصه-اجرای-عملیات-رفع-حوادث-و-آبرسانی--نوبت-دوم'>تجدید مناقصه اجرای عملیات رفع حوادث و آبرسانی - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه اجرای عملیات رفع حوادث و آبرسانی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212146/هشتمین-جشنواره-کتابخوانی-رضوی'>هشتمین جشنواره کتابخوانی رضوی / هشتمین جشنواره کتابخوانی رضوی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212163/استعلام-خرید-تجهیزات-کارگاه-خیاطی--'>استعلام خرید تجهیزات کارگاه خیاطی... / استعلام, استعلام خرید تجهیزات کارگاه خیاطی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212181/استعلام-فعالیت-های-نصب-تاسیسات-برق--'>استعلام فعالیت های نصب تاسیسات برق... / استعلام,فعالیت های نصب تاسیسات برق...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212201/مناقصه-زیرسازی--آسفالت--کانیوا-97-4-17'>مناقصه زیرسازی ، آسفالت ، کانیوا 97.4.17 / مناقصه عمومی, مناقصه زیرسازی ، آسفالت ، کانیوا 97.4.17</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212225/استعلام-لوله-پلی-اتیلن'>استعلام لوله پلی اتیلن / استعلام, لوله پلی اتیلن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212249/استعلام-خرید-لوله-پلی-اتیلن-630-میلیمتر'>استعلام خرید لوله پلی اتیلن 630 میلیمتر / استعلام, استعلام خرید لوله پلی اتیلن 630 میلیمتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212265/استعلام-تجدید-درخواست-تجهیز-دوربین-های-مداربسته'>استعلام تجدید درخواست تجهیز دوربین های مداربسته / استعلام, تجدید درخواست تجهیز دوربین های مداربسته</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212283/استعلام-تامین-تجهیزات-سرور-موزه'>استعلام تامین تجهیزات سرور موزه / استعلام,تامین تجهیزات سرور موزه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212296/استعلام-ابنیه--'>استعلام ابنیه ... / استعلام , استعلام ابنیه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212309/استعلام-کیس-کامپیوتر-به-همراه-تجهیزات-و-ملزومات--'>استعلام کیس کامپیوتر به همراه تجهیزات و ملزومات... / استعلام, استعلام کیس کامپیوتر به همراه تجهیزات و ملزومات...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212324/استعلام-اورکت'>استعلام اورکت  / استعلام,اورکت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212339/استعلام-درخواست-خرید-باتری-در-آمپراژ-مختلف'>استعلام درخواست خرید باتری در آمپراژ مختلف / استعلام, استعلام درخواست خرید باتری در آمپراژ مختلف</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212354/استعلام-کابل'>استعلام کابل / استعلام, استعلام کابل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212368/استعلام-پایه-گاردریل-و-چشم-گربه-ای'>استعلام پایه گاردریل و چشم گربه ای  / استعلام,استعلام پایه گاردریل و چشم گربه ای </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212381/استعلام-دوربین-HIKVISION-مدل-DS-2CD4125FWD-IZ--'>استعلام دوربین HIKVISION مدل DS-2CD4125FWD-IZ ... / استعلام , استعلام دوربین HIKVISION مدل DS-2CD4125FWD-IZ ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212397/استعلام-دستگاه-NVR-مدل-DS--9632NI-18----'>استعلام دستگاه NVR  مدل DS - 9632NI -18 ...... / استعلام ,استعلام دستگاه NVR  مدل DS - 9632NI - 18 ......</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212415/استعلام-ساخت-ساختمان-رفاهی-و-محوطه-سازی-قصرقند'>استعلام ساخت ساختمان رفاهی و محوطه سازی قصرقند / استعلام,استعلام ساخت ساختمان رفاهی و محوطه سازی قصرقند</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212431/استعلام-باطری-قابل-شارژ'>استعلام باطری قابل شارژ / استعلام,باطری قابل شارژ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212448/استعلام-دارو'>استعلام دارو  / استعلام, دارو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212466/استعلام-خرید-پهنای-باند-اینترنت'>استعلام خرید پهنای باند اینترنت  / استعلام, خرید پهنای باند اینترنت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212481/استعلام-میز-جلسات-دوازده-نفری-یاسان'>استعلام میز جلسات دوازده نفری یاسان  / استعلام, میز جلسات دوازده نفری یاسان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212499/استعلام-اسکنر-ایرانی-ایویژن--'>استعلام اسکنر ایرانی ایویژن... / استعلام,اسکنر ایرانی ایویژن...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212513/استعلام-خدمات-نگهداری-خطوط-20-kv--'>استعلام خدمات نگهداری خطوط 20 kv ... / استعلام , استعلام خدمات نگهداری خطوط 20 kv ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212530/استعلام-نرم-افزار--'>استعلام نرم افزار ... / استعلام , استعلام نرم افزار ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212543/استعلام-رله-حفاظت-دیفرانسیل'>استعلام  رله حفاظت دیفرانسیل / استعلام ، استعلام  رله حفاظت دیفرانسیل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212557/استعلام-نقاشی-ساختمان-با-رنگ-مولتی-کالر-و-زیرسازی-اکریلیک'>استعلام نقاشی ساختمان با رنگ مولتی کالر و زیرسازی اکریلیک  / استعلام, استعلام نقاشی ساختمان با رنگمولتی کالر و زیرسازی اکریلیک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212570/استعلام-فعالیت-های-نصب-تاسیسات-برق-لوله-کشی-و--'>استعلام فعالیت های نصب تاسیسات  برق، لوله کشی و... / استعلام, استعلام فعالیت های نصب تاسیسات  برق، لوله کشی و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212582/استعلام-خرید-میز-اداری-و-صندلی'>استعلام خرید میز اداری و صندلی  / استعلام, خرید میز و صندلی اداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212595/استعلام-دیزل-ژنراتور'>استعلام دیزل ژنراتور / استعلام, دیزل ژنراتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212611/استعلام-دوربین-HIKVISION-مدل-DS-2CD2742FWD-IZ--'>استعلام دوربین HIKVISION مدل DS-2CD2742FWD-IZ ... / استعلام , استعلام دوربین HIKVISION مدل DS-2CD2742FWD-IZ ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212626/استعلام-تعویض-تابلو-و-قطعات-آسانسور--'>استعلام تعویض تابلو و قطعات آسانسور... / استعلام, استعلام تعویض تابلو و قطعات آسانسور...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212641/مناقصه-اجرای-فاز-اول-احداث-غسالخانه-و-سالن-انتظار'>مناقصه اجرای فاز اول احداث غسالخانه و سالن انتظار / مناقصه , مناقصه اجرای فاز اول احداث غسالخانه و سالن انتظار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212656/استعلام-دستگاه-تصفیه-آب-خانگی--پکیج-شوفاژ-گازی'>استعلام دستگاه تصفیه آب خانگی ، پکیج شوفاژ گازی / استعلام , استعلام دستگاه تصفیه آب خانگی ، پکیج شوفاژ گازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212670/استعلام-آبسرد-کن'>استعلام آبسرد کن / استعلام ,استعلام آبسرد کن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212684/استعلام-مطابق-جدول-پیوست'>استعلام مطابق جدول پیوست  / استعلام, مطابق جدول پیوست </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212700/استعلام-پک-سیستوسکوپی-استریل'>استعلام پک سیستوسکوپی استریل / استعلام,پک سیستوسکوپی استریل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212716/استعلام-دوربین--'>استعلام دوربین ... / استعلام, استعلام دوربین ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212733/استعلام-لوارم-التحریر'>استعلام لوارم التحریر / استعلام, لوارم التحریر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212748/استعلام-انجام-عملیات-مرمت-ساماندهی--'>استعلام انجام عملیات مرمت ساماندهی... / استعلام,انجام عملیات مرمت ساماندهی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212762/استعلام-ریبون-و--'>استعلام ریبون و... / استعلام,ریبون و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212777/استعلام-تکمیل-پایگاه-امداد-نجات'>استعلام  تکمیل پایگاه امداد نجات  / استعلام, تکمیل پایگاه امداد نجات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212794/استعلام-اسکنر--'>استعلام اسکنر ... / استعلام , استعلام اسکنر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212066/مناقصه-خرید-2-097-600-عدد-سر-سمپلر'>مناقصه خرید 2.097.600 عدد سر سمپلر / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید 2.097.600 عدد سر سمپلر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212086/استعلام-دوربین--'>استعلام دوربین ... / استعلام , استعلام دوربین ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212106/استعلام-دوربین-عکاسی'>استعلام دوربین عکاسی / استعلام,دوربین عکاسی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212124/استعلام-کابل--'>استعلام کابل ... / استعلام , استعلام کابل ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212140/استعلام-دو-دستگاه-خودروی-سواری--'>استعلام دو دستگاه خودروی سواری... / استعلام,دو دستگاه خودروی سواری...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212160/استعلام-8-عدد-کیس-با-متعلقات'>استعلام 8 عدد کیس با متعلقات / استعلام,8 عدد کیس با متعلقات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212177/استعلام-برون-سیاری'>استعلام برون سیاری / استعلام,استعلام برون سیاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212198/مناقصه-اجرای-عملیات-سرویس-و-نگهداری-ماهیانه-یک-دستگاه-خودرو'>مناقصه اجرای عملیات سرویس و نگهداری ماهیانه یک دستگاه خودرو / آگهی مناقصه,مناقصه اجرای عملیات سرویس و نگهداری ماهیانه یک دستگاه خودرو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212214/استعلام-شیرآلات-طبق-لیست-پیوست'>استعلام شیرآلات طبق لیست پیوست / استعلام,استعلام شیرآلات طبق لیست پیوست</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212244/استعلام-یخچال-فریزر-امرسال-مدل-14'>استعلام یخچال فریزر امرسال مدل 14 / استعلام, یخچال فریزر امرسال مدل 14</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212262/استعلام-آبگرمکن--اجاق-گاز-و--'>استعلام آبگرمکن ، اجاق گاز و ... / استعلام, استعلام آبگرمکن ، اجاق گاز و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212279/مناقصه-اجرای-اسکلت-بتونی-با-سقف-یوبوت'>مناقصه اجرای اسکلت بتونی با سقف یوبوت / مناقصه، مناقصه اجرای اسکلت بتونی با سقف یوبوت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212293/استعلام-تجدید-درخواست-تجهیز-دوربین-های-مداربسته'>استعلام تجدید درخواست تجهیز دوربین های مداربسته / استعلام,استعلام تجدید درخواست تجهیز دوربین های مداربسته</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212306/استعلام-تله-دلتا--کاغذ-زرد-دورو'>استعلام تله دلتا ، کاغذ زرد دورو  / استعلام, استعلام تله دلتا ، کاغذ زرد دورو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212321/فراخوان-تکمیل-سالن-ورزشی-و-پیش-دبستانی--نوبت-دوم'>فراخوان تکمیل سالن ورزشی و پیش دبستانی - نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی,فراخوان مناقصه عممی تکمیل سالن ورزشی و پیش دبستانی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212335/استعلام-پایان-دهی-و-تکمیل-بنا'>استعلام پایان دهی و تکمیل بنا / استعلام,پایان دهی و تکمیل بنا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212351/استعلام-روایز-گالوانیزه-وزن-سنگین'>استعلام روایز گالوانیزه وزن سنگین / استعلام, استعلام روایز گالوانیزه وزن سنگین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212364/استعلام-بازسازی-لودر--'>استعلام بازسازی لودر ... / استعلام, استعلام بازسازی لودر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212378/استعلام-کاغذ--'>استعلام کاغذ ...  / استعلام, استعلام کاغذ ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212393/فراخوان-عمومی-جهت-زیباسازی-مبلمان-شهرسازی-و-نورپردازی-و-فضا-آرایی-معابر-میادین--'>فراخوان عمومی جهت زیباسازی مبلمان شهرسازی و نورپردازی و فضا آرایی معابر، میادین... / فراخون عمومی, فراخوان عمومی جهت زیباسازی مبلمان شهرسازی و نورپردازی و فضا آرایی معابر، میادین...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212411/مناقصه-تهیه-و-طبخ-ناهار-کارکنان-روزانه-نوبت-دوم'>مناقصه تهیه و طبخ ناهار کارکنان روزانه  نوبت دوم  / خلاصه آگهی مناقصه , مناقصه تهیه و طبخ ناهار کارکنان روزانه  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212427/تجدید-مناقصه-عملیات-زیرسازی-و-موزائیک-فرش-پیاده-رو-معابر-سطح-شهر'>تجدید مناقصه  عملیات زیرسازی و موزائیک فرش پیاده رو معابر سطح شهر   / آگهی تجدید مناقصه عمومی, تجدید مناقصه  عملیات زیرسازی و موزائیک فرش پیاده رو معابر سطح شهر  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212442/تجدید-مناقصه-عمومی-خدمات-نگهبانی-از-اماکن-اموال-و-تاسیسات-کمپهای-مکسونی'>تجدید مناقصه عمومی خدمات نگهبانی از اماکن، اموال و تاسیسات کمپهای مکسونی / تجدید مناقصه عمومی, تجدید مناقصه عمومی خدمات نگهبانی از اماکن، اموال و تاسیسات کمپهای مکسونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212460/استعلام-پروژکتور-و-لوازم-جانبی-برقی'>استعلام پروژکتور و لوازم جانبی برقی  / استعلام, پروژکتور و لوازم جانبی برقی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212478/استعلام-اجرای-موزائیک-کف-با-مصالح--اجرای-زیر-سازی-با-مصالح'>استعلام اجرای موزائیک کف با مصالح ، اجرای زیر سازی با مصالح / استعلام, اجرای موزائیک کف با مصالح ، اجرای زیر سازی با مصالح</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212494/مناقصه-تامین-نیروی-انسانی'>مناقصه تامین نیروی انسانی   / آگهی مناقصه , مناقصه تامین نیروی انسانی  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212509/استعلام-کابل-دستگاه-ضبط-تصاویر--'>استعلام کابل دستگاه ضبط تصاویر .. / استعلام, استعلام کابل دستگاه ضبط تصاویر ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212524/مناقصه-بهسازی-جوی-آب-داخل-روستا'>مناقصه بهسازی جوی آب داخل روستا  / مناقصه, مناقصه  بهسازی جوی آب داخل روستا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212540/استعلام-فیلم-فتومتر'>استعلام فیلم فتومتر / استعلام, استعلام فیلم فتومتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212554/استعلام-هارد--'>استعلام هارد ... / استعلام , استعلام هارد ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212566/استعلام-میکروست-110-ml-بلیستر'>استعلام میکروست 110 ml بلیستر / استعلام, میکروست 110 ml بلیستر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212579/استعلام-واگذاری-عملیات-برقرسانی-به-مشترکین---'>استعلام واگذاری عملیات برقرسانی به مشترکین  ... / استعلام, استعلام واگذاری عملیات برقرسانی به مشترکین  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212592/استعلام-تامین-برق'>استعلام تامین برق / استعلام, استعلام تامین برق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212606/استعلام-خرید-لوله-پلی-اتیلن-اتصالات-چدن-داکتیل-و--'>استعلام خرید لوله پلی اتیلن، اتصالات چدن داکتیل و... / استعلام, استعلام خرید لوله پلی اتیلن، اتصالات چدن داکتیل و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212622/استعلام-خرید-پرینتر'>استعلام خرید پرینتر / استعلام , استعلام خرید پرینتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212637/استعلام-کف-شکنی-و-لایروبی'>استعلام کف شکنی و لایروبی  / استعلام, استعلام کف شکنی و لایروبی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212651/استعلام-رم-سرور'>استعلام رم سرور / استعلام, استعلام رم سرور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212666/استعلان-شن-ماسه'>استعلان شن، ماسه / استعلام, استعلان شن، ماسه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212681/استعلام-ساخت-بنا'>استعلام ساخت بنا / استعلام , استعلام ساخت بنا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212695/استعلام-10-قلم-لوازم-شبکه-رایانه-ای---'>استعلام  10 قلم لوازم شبکه رایانه ای  ... / استعلام, استعلام  10 قلم لوازم شبکه رایانه ای  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212808/استعلام-گیربکس--'>استعلام گیربکس... / استعلام, استعلام گیربکس...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212823/استعلام-کولر-گازی-ایستاده-سرمایشی-و-گرمایشی'>استعلام کولر گازی ایستاده سرمایشی و گرمایشی / استعلام,استعلام کولر گازی ایستاده سرمایشی و گرمایشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212837/استعلام-تعداد-8-عدد-حشره-کش-برقی-40-2'>استعلام تعداد 8 عدد حشره کش برقی 40*2   / استعلام, استعلام تعداد 8 عدد حشره کش برقی 40*2  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212851/استعلام-3-آیتم-کالای-درخواستی-با-مارک-زیمنس'>استعلام 3 آیتم کالای درخواستی با مارک زیمنس / استعلام , استعلام 3 آیتم کالای درخواستی با مارک زیمنس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212863/مناقصه-خرید-1500-تن-اسید-سولفوریك-98-درصد'>مناقصه خرید 1500 تن اسید سولفوریك 98 درصد  / مناقصه, مناقصه خرید 1500 تن اسید سولفوریك 98 درصد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212881/استعلام-فعالیت-های-سایر-سازمان-های-دارای-عضو'>استعلام فعالیت های سایر سازمان های دارای عضو / استعلام, فعالیت های سایر سازمان های دارای عضو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212898/استعلام-اجرای-تعمیرات--'>استعلام اجرای تعمیرات... / استعلام, استعلام اجرای تعمیرات...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212914/اولین-کنگره-بین-المللی-تازه-های-بیماری-سیستیک-فیبروزیس'>اولین کنگره بین المللی تازه های بیماری سیستیک فیبروزیس / اولین کنگره بین المللی تازه های بیماری سیستیک فیبروزیس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212930/استعلام-فعالیت-های-سایر-سازمان-های-دارای-عضو'>استعلام فعالیت های سایر سازمان های دارای عضو / استعلام,استعلام فعالیت های سایر سازمان های دارای عضو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212948/استعلام-آب-میوه-پاکتی-تک-نفره'>استعلام آب میوه پاکتی تک نفره  / استعلام,استعلام آب میوه پاکتی تک نفره </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212962/مناقصه-لکه-گیری-و-روکش-آسفالت-محور--نوبت-دوم'>مناقصه  لکه گیری و روکش آسفالت  محور...نوبت دوم  / آگهی مناقصه , مناقصه  لکه گیری و روکش آسفالت محور...  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212978/استعلام-تامین-خودروی-سواری-استیجاری'>استعلام تامین خودروی سواری استیجاری  / استعلام, استعلام تامین خودروی سواری استیجاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212992/استعلام-کامپیوتر-و-فناوری-اطلاعات--سخت-افزار--'>استعلام کامپیوتر و فناوری اطلاعات - سخت افزار... / استعلام, استعلام کامپیوتر و فناوری اطلاعات - سخت افزار...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213004/استعلام-تجهیز-کارگاه-تاسیسات'>استعلام تجهیز کارگاه تاسیسات / استعلام,تجهیز کارگاه تاسیسات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213018/استعلام-2-عدد-ترموستات-سینگل'>استعلام 2 عدد ترموستات سینگل / استعلام, استعلام 2 عدد ترموستات سینگل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213030/استعلام-دوربین-ذخیره-ساز-سامسونگ'>استعلام دوربین ذخیره ساز سامسونگ / استعلام , استعلام دوربین ذخیره ساز سامسونگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213043/استعلام-تلویزیون--'>استعلام تلویزیون ... / استعلام , استعلام تلویزیون ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213056/استعلام-چند-دستگاه-کمپرسور-اسپلیت'>استعلام چند دستگاه کمپرسور اسپلیت  / استعلام, چند دستگاه کمپرسور اسپلیت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213070/استعلام-2-عدد-گرافیت-سینی-تراست-کوره'>استعلام 2 عدد گرافیت سینی تراست کوره / استعلام , استعلام 2 عدد گرافیت سینی تراست کوره</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213082/مناقصه-عمومی-احداث-بازارچه-سنتی-صنایع-دستی--سامانه-تدارکات-الکترونیکی-دولت'>مناقصه عمومی احداث بازارچه سنتی صنایع دستی , سامانه تدارکات الکترونیکی دولت / مناقصه عمومی, مناقصه عمومی احداث بازارچه سنتی صنایع دستی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213096/استعلام-10-متر-سیلینگ-رینگ-(آببند)-یاتاقان-کوره'>استعلام 10 متر سیلینگ رینگ (آببند) یاتاقان کوره  / استعلام , استعلام 10 متر سیلینگ رینگ (آببند) یاتاقان کوره </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213109/استعلام-جک-سوسماری-5-تن--'>استعلام جک سوسماری 5 تن.... / استعلام , استعلام جک سوسماری 5 تن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213124/کنگره-بین-المللی-و-میان-دوره-ای-جراحان-مغز-و-اعصاب'>کنگره بین المللی و میان دوره ای جراحان مغز و اعصاب / کنگره بین المللی و میان دوره ای جراحان مغز و اعصاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213141/استعلام-خرید-انواع-الکتروپمپ'>استعلام خرید انواع الکتروپمپ / استعلام,خرید انواع الکتروپمپ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213154/مناقصه-تعدیل-بار-ایستگاه--'>مناقصه تعدیل بار ایستگاه ... / مناقصه ، مناقصه تعدیل بار ایستگاه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213166/استعلام-انواع-کات-اوت-برقگیر-و-کاور--'>استعلام انواع کات اوت، برقگیر و کاور ... / استعلام, استعلام انواع کات اوت، برقگیر و کاور ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213178/استعلام-کولرگازی-و--'>استعلام کولرگازی و... / استعلام,کولرگازی و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213190/استعلام-لپ-تاپ'>استعلام لپ تاپ  / استعلام,  لپ تاپ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213202/استعلام-خرید-لوله-اتصالات-پلیمری'>استعلام خرید لوله اتصالات پلیمری / استعلام,استعلام خرید لوله اتصالات پلیمری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213214/استعلام-انواع-کولیس-دیجیتال'>استعلام انواع کولیس دیجیتال / استعلام,استعلام انواع کولیس دیجیتال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213228/استعلام-خودکار-و-مداد-شرکت-پارس-مداد'>استعلام خودکار و مداد شرکت پارس مداد  / استعلام, خودکار و مداد شرکت پارس مداد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213240/مناقصه-برون-سپاری-تمام-فعالیتهای-اداره-آبفا-نوبت-دوم'>مناقصه برون سپاری تمام فعالیتهای اداره آبفا  نوبت دوم / مناقصه ، مناقصه برون سپاری تمام فعالیتهای اداره آبفا  نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213252/استعلام-یو-پی-اس--'>استعلام یو پی اس ... / استعلام , استعلام یو پی اس ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213264/استعلام-سیستم-مدار-گسترده-سوخت-رسانی-پژو'>استعلام سیستم مدار گسترده سوخت رسانی پژو / استعلام,استعلام سیستم مدار گسترده سوخت رسانی پژو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213276/استعلام-قرارداد-پشتیبانی-یکساله-اتوماسیون'>استعلام قرارداد پشتیبانی یکساله اتوماسیون  / استعلام,استعلام قرارداد پشتیبانی یکساله اتوماسیون </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213288/مناقصه-محدود-عملیات-مرمت-و-بازسازی-سد-انحرافی--'>مناقصه محدود عملیات مرمت و بازسازی سد انحرافی... / مناقصه, مناقصه محدود عملیات مرمت و بازسازی سد انحرافی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213301/استعلام-حفر-چاه-آب'>استعلام حفر چاه آب / استعلام,استعلام حفر چاه آب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213313/مناقصه-خرید-قطعات-گیربکس-SEITES'>مناقصه خرید قطعات گیربکس SEITES / مناقصه, مناقصه خرید قطعات گیربکس SEITES</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213325/مناقصه-عملیات-پوشش-بتنی-کانال-انتقال-آب'>مناقصه عملیات پوشش بتنی کانال انتقال آب / مناقصه , مناقصه عملیات پوشش بتنی کانال انتقال آب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213339/استعلام-قطعات-فیبرنوری'>استعلام قطعات فیبرنوری / استعلام,قطعات فیبرنوری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212121/استعلام-درخواست-لوازم-طبق-برگ-پیوست'>استعلام درخواست لوازم طبق برگ پیوست  / استعلام, درخواست لوازم طبق برگ پیوست </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212138/استعلام-سیلر-رومیزی'>استعلام سیلر رومیزی  / استعلام, سیلر رومیزی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212156/مناقصه-تعمیر-25000-دستگاه-کنتور-معیوب--نوبت-دوم'>مناقصه تعمیر 25000 دستگاه کنتور معیوب - نوبت دوم  / آگهی مناقصه , مناقصه تعمیر 25000 دستگاه کنتور معیوب - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212174/استعلام-ویدئو-پروژکتور-دیتا'>استعلام ویدئو پروژکتور دیتا / استعلام, استعلام ویدئو پروژکتور دیتا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212196/استعلام-فعالیت-های-نصب-تاسیسات-برق--'>استعلام فعالیت های نصب تاسیسات برق ... / استعلام , استعلام فعالیت های نصب تاسیسات برق ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212212/استعلام-سیستم-ضد-سرقت'>استعلام  سیستم ضد سرقت  / استعلام, سیستم ضد سرقت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212242/استعلام-عملیات-اجرایی-برق-رسانی-و-ساخت-سکوی-کانکس--'>استعلام عملیات اجرایی برق رسانی و ساخت سکوی کانکس ... / استعلام ,استعلام عملیات اجرایی برق رسانی و ساخت سکوی کانکس ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212259/استعلام-استانداردسازی-سیستم-های-گرمایشی'>استعلام استانداردسازی سیستم های گرمایشی  / استعلام,استعلام استانداردسازی سیستم های گرمایشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212277/استعلام-فعالیت-های-نصب-تاسیسات-برق--'>استعلام فعالیت های نصب تاسیسات برق ... / استعلام , استعلام فعالیت های نصب تاسیسات برق ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212291/فراخوان-استعلام-واگذاری-اپراتوری-مرکز-تلفن'>فراخوان استعلام واگذاری اپراتوری مرکز تلفن / آگهی فراخوان عمومی,فراخوان  واگذاری اپراتوری مرکز تلفن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212304/مناقصه-اجرای-امور-تاسیسات'>مناقصه اجرای امور تاسیسات  / اگهی مناقصه , مناقصه اجرای امور تاسیسات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212318/استعلام-مرمت-فضای-داخلی'>استعلام مرمت فضای داخلی / استعلام مرمت فضای داخلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212333/استعلام-ابنیه-ساختمان'>استعلام ابنیه ساختمان  / استعلام ,استعلام ابنیه ساختمان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212348/استعلام-تابلو--'>استعلام تابلو ... / استعلام , استعلام تابلو ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212361/فراخوان-ارزیابی-کیفی-نظارت-کارگاهی-و-عالیه-بر-پروژه-های-آبرسانی-در-شهرکها-و-نواحی'>فراخوان ارزیابی کیفی نظارت کارگاهی و عالیه بر پروژه های آبرسانی در شهرکها و نواحی / فراخوان ارزیابی کیفی, فراخوان ارزیابی کیفی نظارت کارگاهی و عالیه بر پروژه های آبرسانی در شهرکها و نواحی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212376/استعلام-تهیه-و-نصب-آسانسور-کششی-6-نفره'>استعلام تهیه و نصب آسانسور کششی 6 نفره  / استعلام, استعلام تهیه و نصب آسانسور کششی 6 نفره </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212390/مناقصه-برداشت-ذرت-علوفه-ای-با-استفاده-از-یک-دستگاه-چاپر'>مناقصه برداشت ذرت علوفه ای با استفاده از یک دستگاه چاپر  / آگهی مناقصه , مناقصه برداشت ذرت علوفه ای با استفاده از یک دستگاه چاپر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212405/استعلام-خرید-لوله-های-پلی-اتیلن--'>استعلام خرید لوله های پلی اتیلن... / استعلام,خرید لوله های پلی اتیلن...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212425/استعلام-لاستیک-رادیال'>استعلام لاستیک رادیال / استعلام, لاستیک رادیال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212440/تجدید-مناقصه-پروژه-زیرسازی-و-آسفالت-معابر-97-04-17'>تجدید مناقصه پروژه زیرسازی و آسفالت معابر  97.04.17 / مناقصه, تجدید مناقصه پروژه زیرسازی و آسفالت معابر  97.04.17</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212458/استعلام-تکمیل-زمین-فوتبال-چمن-مصنوعی'>استعلام  تکمیل زمین فوتبال چمن مصنوعی / استعلام, تکمیل زمین فوتبال چمن مصنوعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212476/استعلام-واگذاری-عملیات-اصلاح-و-بازسازی-شبکه-های--'>استعلام واگذاری عملیات اصلاح و بازسازی شبکه های ... / اسشتعلام, استعلام واگذاری عملیات اصلاح و بازسازی شبکه های ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212492/استعلام-وارمر-نوزاد'>استعلام وارمر نوزاد / استعلام,وارمر نوزاد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212507/تجدید-مناقصه-پروژه-زیرسازی-و-آسفالت-معابر'>تجدید مناقصه پروژه زیرسازی و آسفالت معابر   / تجدید مناقصه عمومی, تجدید مناقصه پروژه زیرسازی و آسفالت معابر  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212521/استعلام-نصب-دکل-بیسیم-به-همراه-متعلقات'>استعلام نصب دکل بیسیم به همراه متعلقات / استعلام,استعلام نصب دکل بیسیم به همراه متعلقات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212538/استعلام-خرید-گاو-صندوق'>استعلام خرید گاو صندوق / استعلام, خرید گاو صندوق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212552/استعلام-رنگ-نارنجی-آبی--سفید-مخصوص-جداول'>استعلام رنگ نارنجی، آبی ، سفید مخصوص جداول / استعلام, استعلام رنگ نارنجی، آبی ، سفید مخصوص جداول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212564/استعلام-کنسرو-ماهی'>استعلام کنسرو ماهی  / استعلام, استعلام کنسرو ماهی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212577/استعلام-ساخت-ساختمان-رفاهی-و-محوطه-سازی---'>استعلام ساخت ساختمان رفاهی و محوطه سازی  ... / استعلام, استعلام ساخت ساختمان رفاهی و محوطه سازی  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212590/استعلام-عملیات-تنقیه-و-پاکسازی-و-اجرای-قرنیز-و--'>استعلام عملیات تنقیه و پاکسازی و اجرای قرنیز و ... / استعلام, استعلام عملیات تنقیه و پاکسازی و اجرای قرنیز و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212604/استعلام-خرید-دو-عدد-مانیتور--'>استعلام خرید دو عدد مانیتور ... / استعلام, استعلام خرید دو عدد مانیتور ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212618/استعلام-کف-شکنی-و-لایروبی-چاه-های-آب-شرب'>استعلام کف شکنی و لایروبی چاه های آب شرب / استعلام, استعلام کف شکنی و لایروبی چاه های آب شرب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212635/استعلام-تکمیل-انبار-چند-منظوره---'>استعلام تکمیل انبار چند منظوره  ... / استعلام, استعلام تکمیل انبار چند منظوره  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212649/استعلام-خرید-لوپ-الکترونیک'>استعلام خرید لوپ الکترونیک / استعلام, خرید لوپ الکترونیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212664/استعلام-کشمش-درجه-یک--'>استعلام کشمش درجه یک ... / استعلام, استعلام کشمش درجه یک ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212677/استعلام-بها'>استعلام بها / استعلام,بها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212692/استعلام-دستگاه-برش-آجر--'>استعلام دستگاه برش آجر... / استعلام , استعلام دستگاه برش آجر...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212710/استعلام-احداث-کمپ-گردشگری--'>استعلام احداث کمپ گردشگری ... / استعلام, استعلام احداث کمپ گردشگری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212727/استعلام-دستکش--'>استعلام دستکش ... / استعلام , استعلام دستکش ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212742/مناقصه-عمومی-خرید-و-حمل-آسفالت'>مناقصه عمومی خرید و حمل آسفالت  / مناقصه عمومی, مناقصه عمومی خرید و حمل آسفالت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212757/استعلام-دوربین-مداربسته-دید-در-شب'>استعلام دوربین مداربسته دید در شب  / استعلام , استعلام دوربین مدار بسته دید در شب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212713/مناقصه-پروژه-تغییرات-و-احداث-ابنیه-فنی-(نوبت-دوم)'>مناقصه پروژه تغییرات و احداث ابنیه فنی (نوبت دوم) / مناقصه , مناقصه پروژه تغییرات و احداث ابنیه فنی (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212730/تجدید-مناقصه-مرمت-و-بازسازی-و-ارتقاء-ایستگاه-های-آبهای-سطحی-و-زیرزمینی'>تجدید مناقصه مرمت و بازسازی و ارتقاء ایستگاه های آبهای سطحی و زیرزمینی  / تجدید مناقصه عمومی , مناقصه مرمت و بازسازی و ارتقاء ایستگاه های آبهای سطحی و زیرزمینی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212744/استعلام-چرخ-سفالگری-دستگاه-همزن-و--'>استعلام چرخ سفالگری، دستگاه همزن و ... / استعلام, چرخ سفالگری، دستگاه همزن و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212759/استعلام-رایانه--'>استعلام رایانه ... / استعلام , استعلام رایانه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212774/مناقصه-واگذاری-مدیریت-برنامه-اورژانس-اجتماعی'>مناقصه واگذاری مدیریت برنامه اورژانس اجتماعی / مناقصه واگذاری مدیریت برنامه اورژانس اجتماعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212788/استعلام-خرید-تبلت-سامسونگ--'>استعلام, خرید تبلت سامسونگ ... / استعلام, استعلام, خرید تبلت سامسونگ ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212805/مناقصه-خرید-مصالح-کوهی-جهت-تولید-آسفالت-به-مقدار-۳۰۰۰۰تن'> مناقصه خرید مصالح کوهی جهت تولید آسفالت به مقدار ۳۰۰۰۰تن     / مناقصه,  مناقصه خرید مصالح کوهی جهت تولید آسفالت به مقدار ۳۰۰۰۰تن    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212817/استعلام-خرید-برقگیر-سیلیکونی'>استعلام خرید برقگیر سیلیکونی / استعلام خرید برقگیر سیلیکونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212833/استعلام-تلفن-رومیزی'>استعلام تلفن رومیزی / استعلام,تلفن رومیزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212847/استعلام-پرژکتور'>استعلام پرژکتور / استعلام,استعلام پرژکتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212860/استعلام-المنت-گرم-کن-و--'>استعلام المنت گرم کن و ... / استعلام, استعلام  المنت گرم کن و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212874/استعلام-تهیه-مصالح-کوهی'>استعلام تهیه مصالح کوهی  / استعلام,استعلام تهیه مصالح کوهی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212893/استعلام-انتخاب-مشاور--'>استعلام انتخاب مشاور ... / استعلام , استعلام انتخاب مشاور  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212910/مناقصه-عملیات-حفظ-و-نگهداری-از-فضای-سبز--97-4-17'>مناقصه عملیات حفظ و نگهداری از فضای سبز  - 97.4.17 / مناقصه , مناقصه عملیات حفظ و نگهداری از فضای سبز  - 97.4.17</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212925/استعلام-سیستم-دزدگیر-صوتی-دوربین-مداربسته'>استعلام سیستم دزدگیر صوتی دوربین مداربسته / استعلام , استعلام سیستم دزدگیر صوتی دوربین مداربسته</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212944/استعلام-کولر--'>استعلام کولر ... / استعلام , استعلام کولر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212959/استعلام-زیر-ساخت-منطقه-گردشگری'>استعلام زیر ساخت منطقه گردشگری / استعلام, استعلام زیر ساخت منطقه گردشگری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212974/استعلام-یک-عدد-دوربین-بدون-لنز-کوره-و-کولر'>استعلام یک عدد دوربین بدون لنز کوره و کولر  / استعلام ، استعلام  یک عدد دوربین بدون لنز کوره و کولر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212989/تجدید-مناقصه-بارگیری-حمل-و-تخلیه-سوخت-مصرفی-دستگاه-های-حفاری'>تجدید مناقصه بارگیری حمل و تخلیه سوخت مصرفی دستگاه های حفاری  / تجدید مناقصه بارگیری حمل و تخلیه سوخت مصرفی دستگاه های حفاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213001/استعلام-1-دستگاه-پمپ-گریس-پاش-چرخدنده-کوره'>استعلام 1 دستگاه پمپ گریس پاش چرخدنده کوره / استعلام , استعلام 1 دستگاه پمپ گریس پاش چرخدنده کوره</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213015/فراخوان-تهیه-طبخ-و-توزیع-غذای-دانشجویی-دانشگاه--نوبت-دوم'>فراخوان تهیه، طبخ و توزیع غذای دانشجویی دانشگاه - نوبت دوم  / فراخوان , فراخوان تهیه، طبخ و توزیع غذای دانشجویی دانشگاه  - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213027/استعلام-آبسردکن'>استعلام آبسردکن / استعلام,آبسردکن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213040/مناقصه-واگذاری-فعالیت-های-پشتیبانی'>مناقصه واگذاری فعالیت های پشتیبانی / مناقصه, مناقصه واگذاری فعالیت های پشتیبانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213053/مناقصه-تعمیرات-کتابخانه-مرکزی-دانشگاه-علوم-پزشکی-و-خدمات-بهداشتی'>مناقصه تعمیرات کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی  / مناقصه, مناقصه تعمیرات کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213066/استعلام-صندلی-کارآموزی'>استعلام صندلی کارآموزی  / استعلام, صندلی کارآموزی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213079/مناقصه-خدمات-پیمانکاری-تامین-نیروی-انسانی'>مناقصه خدمات پیمانکاری تامین نیروی انسانی / مناقصه عمومی, مناقصه خدمات پیمانکاری تامین نیروی انسانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213092/دوازدهمین-کنگره-بین-المللی-بیماری-های-غدد-درون-ریز-و-متابولیسم'>دوازدهمین کنگره بین المللی بیماری های غدد درون ریز و متابولیسم / دوازدهمین کنگره بین المللی بیماری های غدد درون ریز و متابولیسم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213106/اولین-کنفرانس-ملی-رویکردهای-نوین-در-مهندسی-برق-کامپیوتر'>اولین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در مهندسی برق کامپیوتر  / اولین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در مهندسی برق کامپیوتر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213121/استعلام-سروموتور-با-شیر-پروانه-ای'>استعلام سروموتور با شیر پروانه ای / استعلام , استعلام سروموتور با شیر پروانه ای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213137/استعلام-سینما-خانگی'>استعلام سینما خانگی / استعلام , استعلام سینما خانگی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213151/استعلام-پکیج--'>استعلام پکیج... / استعلام, استعلام پکیج...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213163/استعلام-مولتی-پارامتر'>استعلام مولتی پارامتر  / استعلام , استعلام مولتی پارامتر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213175/سومین-کنگره-بین-المللی-پزشکی-شخصی-ایران'>سومین کنگره بین المللی پزشکی شخصی ایران / سومین کنگره بین المللی پزشکی شخصی ایران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213187/استعلام-الکتروموتور-تک-فاز-آسنکرون'>استعلام الکتروموتور تک فاز آسنکرون / استعلام, الکتروموتور تک فاز آسنکرون</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213199/استعلام-بخاری-پلار'>استعلام  بخاری پلار  / استعلام, بخاری پلار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213211/ستعلام-1-عدد-آکومولاتوریونیت-هیدرولیک-جک-آسیاب-مواد'>ستعلام 1 عدد آکومولاتوریونیت هیدرولیک جک آسیاب مواد  / استعلام, استعلام  1 عدد آکومولاتوریونیت هیدرولیک جک آسیاب مواد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213225/استعلام-احداث-جاده--'>استعلام احداث جاده ... / استعلام, استعلام احداث جاده ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213237/استعلام-کابل-دیتا'>استعلام کابل دیتا / استعلام, استعلام کابل دیتا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213249/استعلام-خرید-پروتئین-هیدرولیزات--'>استعلام خرید پروتئین هیدرولیزات... / استعلام, استعلام خرید پروتئین هیدرولیزات...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213261/استعلام-گوشی-های-ماهواره-ای-و--'>استعلام گوشی های ماهواره ای و ... / استعلام, استعلام گوشی های ماهواره ای و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212772/مناقصه-خرید-8-دستگاه-دکل--'>مناقصه خرید 8 دستگاه دکل ... / مناقصه ، مناقصه خرید 8 دستگاه دکل ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212786/مناقصه-خريد-مصالح-رودخانه-ای-آبرفتی'>مناقصه خريد مصالح رودخانه ای آبرفتی / مناقصه, مناقصه خريد مصالح رودخانه ای آبرفتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212802/استعلام-پنج-ردیف-استاندارد'>استعلام پنج ردیف استاندارد   / استعلام , استعلام پنج ردیف استاندارد   </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212815/استعلام-تهیه-مصالح-کوهی-جهت-تولید-افالت-سرد-و-پخت-آسفالت-گرم--'>استعلام تهیه مصالح کوهی جهت تولید افالت سرد و پخت آسفالت گرم .. / استعلام ,استعلام تهیه مصالح کوهی جهت تولید افالت سرد و پخت آسفالت گرم ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212831/سومین-کنگره-دو-سالانه-بین-المللی-آنکولوژی-کودکان'>سومین کنگره دو سالانه بین المللی آنکولوژی کودکان  / سومین کنگره دو سالانه بین المللی آنکولوژی کودکان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212845/استعلام-واکی-تاکی'>استعلام واکی تاکی / استعلام, واکی تاکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212858/استعلام-فیلتر-جیگ-کمک-فنر-شیر-بادی-دفترچه-راهنما--'>استعلام فیلتر، جیگ کمک فنر، شیر بادی، دفترچه راهنما... / استعلام, استعلام فیلتر، جیگ کمک فنر، شیر بادی، دفترچه راهنما...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212872/استعلام-چسب-ماسکینگ'>استعلام چسب ماسکینگ / استعلام , استعلام چسب ماسکینگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212891/دومین-جشنواره-رسپی-داروسازی-کشور-(زیست-دارو)'>دومین جشنواره رسپی داروسازی کشور (زیست دارو) / دومین جشنواره رسپی داروسازی کشور (زیست دارو)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212908/استعلام-لوازم-مورد-نیاز-جهت-تعمیر-بنز-تریلی'>استعلام لوازم مورد نیاز جهت تعمیر بنز تریلی / استعلام, استعلام لوازم مورد نیاز جهت تعمیر بنز تریلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212923/استعلام-اقلام-it'>استعلام اقلام it  / استعلام , استعلام اقلام it </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212940/استعلام-آنتی-فوم-fx340'>استعلام آنتی فوم fx340 / استعلام, استعلام آنتی فوم fx340</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212956/استعلام-اجرای-سرویس-بهداشتی--'>استعلام اجرای سرویس بهداشتی ... / استعلام, استعلام اجرای سرویس بهداشتی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212971/استعلام-آب-سردکن-اداری-20-لیتری'>استعلام آب سردکن اداری 20 لیتری  / استعلام, استعلام آب سردکن اداری 20 لیتری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212987/استعلام-تعمیر-10-دستگاه-پرتال'>استعلام تعمیر 10 دستگاه پرتال  / استعلام, تعمیر 10 دستگاه پرتال </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212999/استعلام-زیروکلاینت'>استعلام زیروکلاینت  / استعلام,استعلام زیروکلاینت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213012/استعلام-​4-عدد-برگشتی-روغن-گیربکس'>استعلام ​4 عدد برگشتی روغن گیربکس / استعلام، استعلام ​4 عدد برگشتی روغن گیربکس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213025/استعلام-ست-لباس-بیمار'>استعلام ست لباس بیمار / استعلام,استعلام ست لباس بیمار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213038/استعلام-تلویزیون-46-اینچ-ساخت-ایران'>استعلام تلویزیون 46 اینچ ساخت ایران  / استعلام, تلویزیون 46 اینچ ساخت ایران </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213051/مناقصه-انتقال-نیرو-و-برقرسانی'>مناقصه انتقال نیرو و برقرسانی  / مناقصه ، مناقصه انتقال نیرو و برقرسانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213064/مناقصه-فراخوان-عملیات-ساختمانی-بند-خاکی'>مناقصه فراخوان عملیات ساختمانی بند خاکی  / مناقصه فراخوان, مناقصه فراخوان  عملیات ساختمانی بند خاکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213077/استعلام-دستکش-محافظ-جراحی'>استعلام دستکش محافظ جراحی / استعلام,دستکش محافظ جراحی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213089/استعلام-پمپ-کولر-گازی-و-موتور-آب-سرد-کن--'>استعلام  پمپ کولر گازی  و موتور آب سرد کن ... / استعلام , استعلام  پمپ کولر گازی  و موتور آب سرد کن ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213103/مناقصه-خرید-قطعات-P-F-12P160-NATIONAL-MUD-PUMP-API-7-K-نوبت-دوم'>مناقصه خرید قطعات P/F 12P160 NATIONAL MUD PUMP API 7 K نوبت دوم / مناقصه, مناقصه خرید قطعات P/F 12P160 NATIONAL MUD PUMP API 7 K نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213118/فراخوان-خرید-خدمات-حمل-و-نقل'>فراخوان خرید خدمات حمل و نقل  / فراخوان شناسایی و ارزیابی پیمانکار,فراخوان خرید خدمات حمل و نقل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213134/استعلام-1-عدد-کارت-گرافیکی'>استعلام 1 عدد کارت گرافیکی  / استعلام, استعلام 1 عدد کارت گرافیکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213149/استعلام-خرید-اسپیلت-دو-منظوره-درجه-یک-ایرانی'>استعلام خرید اسپیلت دو منظوره درجه یک ایرانی / استعلام, خرید اسپیلت دو منظوره درجه یک ایرانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213161/فراخوان-ارزیابی-کیفی-انجام-عملیات-اجرای-فونداسیونهای'>فراخوان ارزیابی کیفی انجام عملیات اجرای فونداسیونهای / فراخوان ارزیابی کیفی , فراخوان ارزیابی کیفی انجام عملیات اجرای فونداسیونهای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213173/استعلام-گوشت-ران-و-سر-دست-تازه-گوسفندی'>استعلام گوشت ران و سر دست تازه گوسفندی / استعلام,گوشت ران و سر دست تازه گوسفندی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213185/چهارمین-همایش-بین-المللی-و-نمایشگاه-ملی-تجهیزات-و--'>چهارمین همایش بین المللی و نمایشگاه ملی تجهیزات و ... / چهارمین همایش بین المللی و نمایشگاه ملی تجهیزات و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213197/استعلام-کولر-اسپیلت-24000-گرما-سرما-ساخت-ایران'>استعلام کولر اسپیلت 24000 گرما سرما ساخت ایران / استعلام,استعلام کولر اسپیلت 24000 گرما سرما ساخت ایران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213209/استعلام-فعالیتهای-تخصصی-ساختمان--'>استعلام فعالیتهای تخصصی ساختمان... / استعلام, استعلام فعالیتهای تخصصی ساختمان...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213222/ارزیابی-کیفی-پروژه-تعمیرات-اساسی-منجر-به-PM'>ارزیابی کیفی پروژه تعمیرات اساسی منجر به PM  / آگهی ارزیابی کیفی پیمانکاران ,ارزیابی کیفی پروژه تعمیرات اساسی منجر به PM </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213235/استعلام-کولر-اسپیلت'>استعلام کولر اسپیلت  / استعلام , استعلام کولر اسپیلت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213247/استعلام-کولرگازی'>استعلام کولرگازی  / استعلام, کولرگازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213259/استعلام-خرید-پروتئین-هیدرولیزات'>استعلام خرید پروتئین هیدرولیزات / استعلام, استعلام خرید پروتئین هیدرولیزات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213271/استعلام-موتور-پمپ-آب-4-اینچ-دیزلی'>استعلام موتور پمپ آب 4 اینچ دیزلی / استعلام, استعلام موتور پمپ آب 4 اینچ دیزلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213283/استعلام-پرده-نمایش-برقی'>استعلام  پرده نمایش برقی  / استعلام،استعلام  پرده نمایش برقی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213296/استعلام-جعبه-بوکس--'>استعلام جعبه بوکس ... / استعلام, استعلام جعبه بوکس ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213308/استعلام-ساخت-و-حمل-باکس-های-بتنی--'>استعلام ساخت و حمل باکس های بتنی ... / استعلام , استعلام ساخت و حمل باکس های بتنی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212137/استعلام-خرید-دار-قالی-100-120--'>استعلام خرید دار قالی 100*120... / استعلام, استعلام خرید دار قالی 100*120...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212154/استعلام-خرید-تجهیزات-گلخانه--'>استعلام خرید تجهیزات گلخانه... / استعلام, استعلام خرید تجهیزات گلخانه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212173/استعلام-روتر-و-کیس-کامپیوتر-با-متعلقات'>استعلام  روتر و کیس کامپیوتر با متعلقات / استعلام, استعلام  روتر و کیس کامپیوتر با متعلقات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212192/استعلام-روغن-و-فیلتر-هوا'>استعلام روغن و فیلتر هوا / استعلام,استعلام روغن و فیلتر هوا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212209/استعلام-تجهیزات-آموزشی-کارگاهها'>استعلام تجهیزات آموزشی کارگاهها / استعلام ,استعلام تجهیزات آموزشی کارگاهها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212239/مناقصه-اجرای-پروژه-احداث-سرای-مهربانی'>مناقصه اجرای پروژه احداث سرای مهربانی / آگهی مناقصه, مناقصه اجرای پروژه احداث سرای مهربانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212257/استعلام-فعالیت-های-نصب-تاسیسات-برق--'>استعلام فعالیت های نصب تاسیسات برق ... / استعلام , استعلام فعالیت های نصب تاسیسات برق ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212276/استعلام-تجدید-درخواست-تجهیز-دوربین-های-مداربسته'>استعلام تجدید درخواست تجهیز دوربین های مداربسته / استعلام, تجدید درخواست تجهیز دوربین های مداربسته</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212290/فراخوان-تامین-مواد-اولیه-طبخ-و-توزیع-غذا'>فراخوان تامین مواد اولیه، طبخ و توزیع غذا / مناقصه, فراخوان تامین مواد اولیه، طبخ و توزیع غذا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212303/استعلام-لپ-تاپ'>استعلام لپ تاپ  / استعلام,لپ تاپ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212317/استعلام-دوربین-مدار-بسته'>استعلام دوربین مدار بسته / استعلام , استعلام دوربین مدار بسته</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212332/استعلام-فعالیت-های-نصب-تاسیسات---'>استعلام فعالیت های نصب تاسیسات .... / استعلام , استعلام فعالیت های نصب تاسیسات ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212347/استعلام-کیت-آموزشی'>استعلام کیت آموزشی / استعلام, کیت آموزشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212360/استعلام-خرید-نرم-افزار-نقشه-برداری--'>استعلام خرید نرم افزار نقشه برداری ... / استعلام,استعلام خرید نرم افزار نقشه برداری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212375/استعلام-اصلاح-و-بهینه-سازی-شبکه'>استعلام اصلاح و بهینه سازی شبکه / استعلام,اصلاح و بهینه سازی شبکه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212389/استعلام-هارد'>استعلام هارد / استعلام,هارد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212403/آگهی-جذب-سرمایه-گذار-به-منظور-احداث-پارکی--'>آگهی جذب سرمایه گذار به منظور احداث پارکی ... / آگهی, آگهی جذب سرمایه گذار به منظور احداث پارکی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212424/استعلام-آسفالت-روستای--'>استعلام آسفالت روستای ... / استعلام , استعلام آسفالت روستای ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212438/استعلام-شیلنگ-PVC-قطر-25-mm'>استعلام شیلنگ PVC قطر 25 mm / استعلام,استعلام شیلنگ PVC قطر 25 mm</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212456/استعلام-ویلچر--'>استعلام ویلچر ... / استعلام ,  استعلام ویلچر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212475/استعلام-هارد-دیسک-INTERNAL---'>استعلام هارد دیسک INTERNAL  ... / استعلام, استعلام هارد دیسک INTERNAL  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212490/استعلام-میز--'>استعلام میز ... / استعلام , استعلام میز ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212506/استعلام-انجام-پروژه-دوربین'>استعلام انجام پروژه دوربین  / استعلام ,استعلام انجام پروژه دوربین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212520/استعلام-اسکنر-سند-رنگی-و-سیاه-و-سفید'>استعلام اسکنر سند رنگی و سیاه و سفید / استعلام, اسکنر سند رنگی و سیاه و سفید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212537/مناقصه-انجام-خدمات-امداد-گازبانی-وصول-مطالبات-کنتور-خوانی'>مناقصه انجام خدمات امداد گازبانی وصول مطالبات کنتور خوانی  / مناقصه انجام خدمات امداد گازبانی وصول مطالبات کنتور خوانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212551/استعلام-انجام-خدمات-روشنایی'>استعلام انجام خدمات روشنایی / استعلام,انجام خدمات روشنایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212563/استعلام-کف-شکنی-و-لایروبی'>استعلام کف شکنی و لایروبی  / استعلام, استعلام کف شکنی و لایروبی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212576/استعلام-طرح-مطالعاتی-بند-یا-استخر-ذخیره-آب'>استعلام طرح مطالعاتی بند یا استخر ذخیره آب / استعلام, استعلام طرح مطالعاتی بند یا استخر ذخیره آب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212589/استعلام-ست-میز-و-صندلی-اداری-مدل-2011---'>استعلام ست میز و صندلی اداری مدل 2011  ... / استعلام, استعلام ست میز و صندلی اداری مدل 2011  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212603/استعلام-تلویزیون-lcd'>استعلام تلویزیون lcd / استعلام , استعلام تلویزیون lcd</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212617/استعلام-برقگیر-الکتریکی-ولتاژ--'>استعلام برقگیر الکتریکی ولتاژ... / استعلام,برقگیر الکتریکی ولتاژ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212634/مناقصه-تهیه-و-نصب-گاردریل-دو-موج-در-محورهای-حوزه-استحفاظی-استان'>مناقصه تهیه و نصب گاردریل دو موج در محورهای حوزه استحفاظی استان / مناقصه, مناقصه تهیه و نصب گاردریل دو موج در محورهای حوزه استحفاظی استان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212648/استعلام-تایر'>استعلام تایر / استعلام,تایر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212662/استعلام-دستگاه-بلوفای--'>استعلام دستگاه بلوفای ... / استعلام, استعلام دستگاه بلوفای ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212676/استعلام-ست-کامل-کامپیوتر'>استعلام ست کامل کامپیوتر  / استعلام, استعلام ست کامل کامپیوتر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212691/مناقصه-انجام-خدمات-تهیه--طبخ-سه-وعده-غذا-و-خدمات-اطاقداری'>مناقصه انجام خدمات تهیه ، طبخ سه وعده غذا و خدمات اطاقداری   / آگهی ارزیابی کیفی , مناقصه انجام خدمات تهیه ، طبخ سه وعده غذا و خدمات اطاقداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212709/استعلام-پلیت-استریل'>استعلام پلیت استریل / استعلام, استعلام پلیت استریل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212725/استعلام-سلول-ایستاده-طرح-ریتال--'>استعلام سلول ایستاده طرح ریتال... / استعلام,سلول ایستاده طرح ریتال...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212741/تجدید-مناقصه-عملیات-اجرای-مقاطع-کنترل-در-ایستگاه-های-هیدرومتری'>تجدید مناقصه عملیات اجرای مقاطع کنترل در ایستگاه های هیدرومتری / تجدید مناقصه, تجدید مناقصه  عملیات اجرای مقاطع کنترل در ایستگاه های هیدرومتری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212756/استعلام-تهیه-و-نصب-دوربینهای-مدار-بسته-اداره-آب'>استعلام  تهیه و نصب دوربینهای مدار بسته اداره آب / استعلام, استعلام  تهیه و نصب دوربینهای مدار بسته اداره آب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212771/مناقصه-عمومی-اجرای-عملیات-تکمیل-آماده-سازی-شهرک-مشاغل-شهری--'>مناقصه عمومی اجرای عملیات تکمیل آماده سازی شهرک مشاغل شهری ... / مناقصه عمومی, مناقصه عمومی اجرای عملیات تکمیل آماده سازی شهرک مشاغل شهری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212785/استعلام-فعالیت-های-سایر-سازمان-های-دارای-عضو'>استعلام فعالیت های سایر سازمان های دارای عضو / استعلام,فعالیت های سایر سازمان های دارای عضو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212801/استعلام-الکل-ایزو-پروپیل--'>استعلام الکل ایزو پروپیل... / استعلام,الکل ایزو پروپیل...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212814/استعلام-دستگاه-فکس'>استعلام دستگاه فکس / استعلام,دستگاه فکس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212830/استعلام-قرارداد-آژانس'>استعلام قرارداد آژانس / استعلام, قرارداد آژانس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212844/استعلام-تعمیر-ساختمان-فرمانداری'>استعلام تعمیر ساختمان فرمانداری / استعلام, تعمیر ساختمان فرمانداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212857/مناقصه-خريد-39-قلم-مواد-شيميايي-گل-حفاري'>مناقصه خريد 39 قلم مواد شيميايي گل حفاري / مناقصه ، مناقصه خريد 39 قلم مواد شيميايي گل حفاري</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212871/استعلام-تامین-و-آماده-سازی-اداره-موزه-ها--'>استعلام تامین و آماده سازی اداره موزه ها ... / استعلام , استعلام تامین و آماده سازی اداره موزه ها ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212888/استعلام-اسپیلت--'>استعلام اسپیلت .. / استعلام ,استعلام اسپیلت ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212907/استعلام-تهیه-و-نصب-2-دستگاه-کولر-گازی'>استعلام تهیه و نصب 2 دستگاه کولر گازی  / استعلام,استعلام تهیه و نصب 2 دستگاه کولر گازی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212922/استعلام-پایان-دهی-و-تکمیل-بنا'>استعلام پایان دهی و تکمیل بنا / استعلام,پایان دهی و تکمیل بنا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212939/استعلام-اجاره-خودرو'>استعلام اجاره خودرو  / استعلام,استعلام اجاره خودرو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212955/مناقصه-بهسازی--لکه-گیری-و-روکش-آسفالت-محور--نوبت-دوم'>مناقصه بهسازی ، لکه گیری و روکش آسفالت  محور... نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای  , مناقصه بهسازی ، لکه گیری و روکش آسفالت محور...   نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212970/استعلام-تجهیزات-کارگاهی-و-ابزارآلات--'>استعلام تجهیزات کارگاهی و ابزارآلات... / استعلام,تجهیزات کارگاهی و ابزارآلات...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212986/استعلام-فعالیت-های-سایر-سازمانهای-دارای-عضو'>استعلام فعالیت های سایر سازمانهای دارای عضو / استعلام,استعلام فعالیت های سایر سازمانهای دارای عضو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212998/استعلام-محوطه-سازی-مجتمع-خدماتی-رفاهی'>استعلام محوطه سازی مجتمع خدماتی رفاهی / استعلام, محوطه سازی مجتمع خدماتی رفاهی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213011/مناقصه-عمومی-ساخت-باندل-های-رهیت-RH1a-و-RH1b-واحدهای-بخار'>مناقصه عمومی ساخت باندل های رهیت RH1a و RH1b واحدهای بخار  / مناقصه عمومی, مناقصه عمومی ساخت باندل های رهیت RH1a و RH1b واحدهای بخار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213024/مناقصه-فراخوان-ارائه-خدمات-راهبری-تعمیر-و-نگهداری-تاسیسات-برق'>مناقصه فراخوان ارائه خدمات راهبری تعمیر و نگهداری تاسیسات برق / مناقصه فراخوان ارائه خدمات راهبری تعمیر و نگهداری تاسیسات برق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213037/استعلام-پکیج-28000-بوتان-مدل-پرو--'>استعلام پکیج 28000 بوتان مدل پرو... / استعلام,استعلام پکیج 28000 بوتان مدل پرو...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213050/استعلام-تامین-4-نفر-راننده-جهت-ارائه-خدمات-آبرسانی-سیار-به-روستاها'>استعلام تامین 4 نفر راننده جهت ارائه خدمات آبرسانی سیار به روستاها / استعلام, استعلام تامین 4 نفر راننده جهت ارائه خدمات آبرسانی سیار به روستاها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213063/تجدید-مناقصه-خرید-8-دستگاه-انواع-دکل'>تجدید مناقصه خرید 8 دستگاه انواع دکل / مناقصه ، تجدید مناقصه خرید 8 دستگاه انواع دکل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213076/استعلام-درزگیر-فرچه-ای--ضربه-گیر'>استعلام درزگیر فرچه ای ، ضربه گیر  / استعلام , استعلام درزگیر فرچه ای ، ضربه گیر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213088/استعلام-احداث-سرویس-بهداشتی-روستای-مانیزان'>استعلام احداث سرویس بهداشتی روستای مانیزان / استعلام , استعلام احداث سرویس بهداشتی روستای مانیزان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213102/استعلام-دستگاه-چمن-زن-کمری'>استعلام دستگاه چمن زن کمری / استعلام,دستگاه چمن زن کمری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213117/سومین-همایش-ملی-اختلالات-عصبی-عضلاتی-اسکلتی'>سومین همایش ملی اختلالات عصبی عضلاتی اسکلتی / سومین همایش ملی اختلالات عصبی عضلاتی اسکلتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213132/استعلام-تهیه-رادیاتور-120-سانتی-گلدین-و---'>استعلام تهیه رادیاتور 120 سانتی گلدین و  .... / استعلام ,استعلام تهیه رادیاتور 120 سانتی گلدین و  ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213148/استعلام-مینی-سنگ--دریل-برقی-هیلتی-یا-برند-معتبر-اروپایی'>استعلام مینی سنگ ، دریل برقی هیلتی یا برند معتبر اروپایی / استعلام , استعلام مینی سنگ ، دریل برقی هیلتی یا برند معتبر اروپایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213160/استعلام-آسفالت-زمین'>استعلام  آسفالت زمین / استعلام,  آسفالت زمین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213172/استعلام-تامین-مواد-غذایی-مورد-نیاز-اردوها'>استعلام تامین مواد غذایی مورد نیاز اردوها / استعلام, استعلام تامین مواد غذایی مورد نیاز اردوها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213184/استعلام-پرینتر'>استعلام پرینتر / استعلام , استعلام پرینتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213196/استعلام-ماشین-حساب'>استعلام ماشین حساب / استعلام, استعلام ماشین حساب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213208/فراخوان-مناقصه-عمومی-تکمیل-و-ساماندهی-معابر--مرحله-دوم-نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه عمومی تکمیل و ساماندهی معابر - مرحله دوم نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه عمومی تکمیل و ساماندهی معابر - مرحله دوم نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213221/استعلام-انواع-مقره-سیلیکونی'>استعلام انواع مقره سیلیکونی  / استعلام, انواع مقره سیلیکونی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213234/استعلام-خرید-جاروبرقی-خانگی'>استعلام خرید جاروبرقی خانگی / استعلام , استعلام خرید جاروبرقی خانگی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213246/استعلام-چاه-ارت-به-همراه-کابلکشی'>استعلام چاه ارت به همراه کابلکشی / استعلام , استعلام چاه ارت به همراه کابلکشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213258/استعلام-کاسه-نمد--'>استعلام  کاسه نمد... / استعلام , استعلام  کاسه نمد...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213270/استعلام-سایر-فعالیت-های-خدمات-پشتیبانی-کسب-و-کار-طبقه-بندی-نشده-در-جای-دیگر--'>استعلام سایر فعالیت های خدمات  پشتیبانی کسب و کار  طبقه بندی نشده در جای دیگر... / استعلام, استعلام سایر فعالیت های خدمات  پشتیبانی کسب و کار  طبقه بندی نشده در جای دیگر...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213282/استعلام-خرید-و-نصب-تجهیزات-و-تابلو-و-استاندارد-سازی-موتورخانه-آسانسور--'>استعلام خرید و نصب تجهیزات و تابلو و استاندارد سازی موتورخانه آسانسور... / استعلام, استعلام خرید و نصب تجهیزات و تابلو و استاندارد سازی موتورخانه آسانسور...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213295/استعلام-میخکوب-بادی'>استعلام  میخکوب بادی  / استعلام, میخکوب بادی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213307/مناقصه-عملیات-همسطح-سازی-و-مرئی-سازی-حوضچه-سازی-فاضلاب'>مناقصه عملیات همسطح سازی و مرئی سازی حوضچه سازی فاضلاب  / مناقصه عملیات همسطح سازی و مرئی سازی حوضچه سازی فاضلاب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212166/استعلام-خرید-پکیج-7-کاره-و-پیشرفته'>استعلام خرید پکیج 7 کاره و پیشرفته  / استعلام , استعلام خرید پکیج 7 کاره و پیشرفته </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212182/استعلام-خرید-تجهیزات-کارگاهی-تاسیسات--'>استعلام خرید تجهیزات کارگاهی تاسیسات ... / استعلام, استعلام خرید تجهیزات کارگاهی تاسیسات ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212203/استعلام-25-قلم-مواد-مصرفی-رشته-جوشکاری'>استعلام 25 قلم مواد مصرفی رشته جوشکاری / استعلام,استعلام 25 قلم مواد مصرفی رشته جوشکاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212229/استعلام-فعالیت-های-نصب-تاسیسات-برق--'>استعلام فعالیت های نصب تاسیسات برق... / استعلام,فعالیت های نصب تاسیسات برق...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212251/استعلام-فعالیتهای-نصب-تاسیسات-برق-و--'>استعلام فعالیتهای نصب تاسیسات برق و... / استعلام, استعلام فعالیتهای نصب تاسیسات برق و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212266/استعلام-مرمت-موزه-خانه-مسعودی---'>استعلام مرمت موزه خانه مسعودی .... / استعلام,استعلام مرمت موزه خانه مسعودی ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212284/استعلام-پک-هوشمندسازی--'>استعلام پک هوشمندسازی... / استعلام, استعلام پک هوشمندسازی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212297/استعلام-ساماندهی-و-مرمت'>استعلام  ساماندهی و مرمت / استعلام, استعلام  ساماندهی و مرمت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212310/استعلام-استاندارد-سازی-سیستم-گرمایشی-مدارس'>استعلام استاندارد سازی سیستم گرمایشی مدارس / استعلام, استعلام استاندارد سازی سیستم گرمایشی مدارس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212325/استعلام-میز-کنفرانس-MDF-بیضی-شکل--'>استعلام میز کنفرانس MDF بیضی شکل ... / استعلام,استعلام میز کنفرانس MDF بیضی شکل ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212340/استعلام-ساخت-ساختمان'>استعلام ساخت ساختمان / استعلام,ساخت ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212355/استعلام-شستشوی-شبکه-جمع-آوری-فاضلاب'>استعلام شستشوی شبکه جمع آوری فاضلاب  / استعلام شستشوی شبکه جمع آوری فاضلاب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212369/استعلام-سیمان-سفید'>استعلام سیمان سفید / استعلام ، استعلام سیمان سفید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212383/استعلام-انجام-سرویس-جهت-بازدید'>استعلام  انجام سرویس جهت بازدید  / استعلام, انجام سرویس جهت بازدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212398/استعلام-دستگاه-عیب-یاب-خودرو'>استعلام دستگاه عیب یاب خودرو / استعلام, دستگاه عیب یاب خودرو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212416/استعلام-بهسازی-ساختمان-آتش-نشانی-و-عملیات-فرودگاهی'>استعلام بهسازی ساختمان آتش نشانی و عملیات فرودگاهی  / استعلام بهسازی ساختمان آتش نشانی و عملیات فرودگاهی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212432/فراخوان-اجرای-زیرسازی-و-آسفالت'>فراخوان اجرای زیرسازی و آسفالت / آگهی فراخوان مناقصه عمومی,فراخوان  اجرای زیرسازی و آسفالت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212450/استعلام-ساخت-فوری-دکوراسیون-اتاق-اداری'>استعلام ساخت فوری دکوراسیون اتاق اداری   / استعلام , استعلام ساخت فوری دکوراسیون اتاق اداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212467/استعلام-فیوز--'>استعلام فیوز ... / استعلام , استعلام فیوز ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212485/تجدید-مناقصه-پروژه-زیرسازی-و-آسفالت-معابر'>تجدید مناقصه پروژه زیرسازی و آسفالت معابر   / تجدید مناقصه عمومی, تجدید مناقصه پروژه زیرسازی و آسفالت معابر  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212500/استعلام-دوربین-Turbo-HD'>استعلام دوربین Turbo HD  / استعلام, دوربین Turbo HD </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212514/استعلام-سیم-1-5'>استعلام سیم 1.5 / استعلام, استعلام سیم 1.5</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212531/استعلام-جمع-آوری-تصفیه-و-تامین-آب'>استعلام جمع آوری، تصفیه و تامین آب / استعلام, استعلام جمع آوری، تصفیه و تامین آب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212545/استعلام-گل-میخ-و-چراغ-چشمک-زن'>استعلام گل میخ و چراغ چشمک زن  / استعلام, استعلام گل میخ و چراغ چشمک زن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212558/استعلام-عملیات-خرید-آب--'>استعلام عملیات خرید آب .. / استعلام, عملیات خرید آب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212571/استعلام-لایروبی--'>استعلام لایروبی ... / استعلام , استعلام لایروبی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212584/استعلام-صندلی-چرخدار-و-ثبت-کارمندی'>استعلام صندلی چرخدار و ثبت کارمندی  / استعلام , استعلام صندلی چرخدار و ثبت کارمندی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212596/استعلام-پروژه-احداث-ترانس-ایستگاه-گاز'>استعلام پروژه احداث ترانس ایستگاه گاز / استعلام , استعلام پروژه احداث ترانس ایستگاه گاز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212612/استعلام-مطالعه-و-ارائه-طرح-مطالعات'>استعلام مطالعه و ارائه طرح مطالعات / استعلام , استعلام مطالعه و ارائه طرح مطالعات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212627/مناقصه-ارائه-خدمات-جهت-بازدید-و-ارائه-و-نحوه-واگذاری-انشعابات-عادی'>مناقصه  ارائه خدمات جهت بازدید و ارائه و نحوه واگذاری انشعابات عادی  / مناقصه  ارائه خدمات جهت بازدید و ارائه و نحوه واگذاری انشعابات عادی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212642/استعلام-ماکروفر--'>استعلام ماکروفر ... / استعلام , استعلام ماکروفر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212657/استعلام-هگزا-کلرو-پلاتین'>استعلام هگزا کلرو پلاتین / استعلام، استعلام هگزا کلرو پلاتین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212671/استعلام-اسپیلت-60-هزار-ایستاده-2-دستگاه'>استعلام اسپیلت 60 هزار ایستاده 2 دستگاه / استعلام,استعلام اسپیلت 60 هزار ایستاده 2 دستگاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212686/استعلام-یکدستگاه-موتور-سیکلت'>استعلام یکدستگاه موتور سیکلت  / استعلام, یکدستگاه موتور سیکلت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212701/استعلام-پوشک-بی-اختیاری-بزرگ-و-دروشیت-(زیرانداز)-بالدار-بزرگ'>استعلام پوشک بی اختیاری بزرگ و دروشیت (زیرانداز) بالدار بزرگ  / استعلام, پوشک بی اختیاری بزرگ و دروشیت (زیرانداز) بالدار بزرگ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212717/تجدید-استعلام-15-عدد-ایستگاه-برشکاری'>تجدید استعلام  15 عدد ایستگاه برشکاری   / استعلام,  تجدید استعلام  15 عدد ایستگاه برشکاری  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212735/استعلام-سیستم-دزدگیر-اعلام-سرقت'>استعلام سیستم دزدگیر اعلام سرقت / استعلام , استعلام سیستم دزدگیر اعلام سرقت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212749/فراخوان-پانزدهمین-کنگره-بین-المللی-صرع'>فراخوان پانزدهمین کنگره بین المللی صرع / فراخوان پانزدهمین کنگره بین المللی صرع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212764/استعلام-تلویزیون-ال-ای-دی-43--'>استعلام تلویزیون ال ای دی 43... / استعلام,تلویزیون ال ای دی 43...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212778/استعلام-سایر-فعالیت-های-تخصصی-ساختمان--'>استعلام سایر فعالیت های تخصصی ساختمان ... / استعلام , استعلام سایر فعالیت های تخصصی ساختمان ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212796/استعلام-کیس-رایانه'>استعلام کیس رایانه  / استعلام, استعلام کیس رایانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212809/استعلام-احداث-کمپ-گردشگری--'>استعلام احداث کمپ گردشگری ... / استعلام , استعلام احداث کمپ گردشگری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212824/استعلام-ساخت-درب-کشویی-اتومات--'>استعلام ساخت درب کشویی اتومات ... / استعلام, استعلام ساخت درب کشویی اتومات ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212839/استعلام-کتابخانه'>استعلام کتابخانه  / استعلام,استعلام کتابخانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212852/اولین-همایش-ملی-قنات-میراث-ماندگار-و-آب'>اولین همایش ملی قنات، میراث ماندگار و آب  / اولین همایش ملی قنات، میراث ماندگار و آب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212865/استعلام-ترکمتر-تقه-ای-و-رابط'>استعلام ترکمتر تقه ای و رابط / استعلام , استعلام ترکمتر تقه ای و رابط</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212882/استعلام-صندلی-کتابخانه'>استعلام صندلی کتابخانه / استعلام,صندلی کتابخانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212899/استعلام-آنژیوکت-صورتی-تزریق-وریدی-سایز-20'>استعلام آنژیوکت صورتی تزریق وریدی سایز 20 / استعلام, آنژیوکت صورتی تزریق وریدی سایز 20</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212915/استعلام-فایروال-مدل-فورتی-گیت-201e---'>استعلام فایروال مدل فورتی گیت 201e  ... / استعلام, استعلام فایروال مدل فورتی گیت 201e  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212932/استعلام-اسکنر-a3--'>استعلام اسکنر a3 ... / استعلام, استعلام اسکنر a3 ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212949/استعلام-پنجره-لولایی-دوجداره-یک-لنگه-بدون-کتیبه--'>استعلام پنجره لولایی دوجداره یک لنگه بدون کتیبه... / استعلام,استعلام پنجره لولایی دوجداره یک لنگه بدون کتیبه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212964/استعلام-1-عدد-دیفرنشال-پرشر'>استعلام 1 عدد دیفرنشال پرشر  / استعلام, استعلام 1 عدد دیفرنشال پرشر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212979/استعلام-تعمیرات-سرویس-بهداشتی'>استعلام تعمیرات سرویس بهداشتی / استعلام,تعمیرات سرویس بهداشتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212993/استعلام-اسکنر-دیجیتال-و-چاپگر-لیزری--'>استعلام اسکنر دیجیتال و چاپگر لیزری... / استعلام, استعلام اسکنر دیجیتال و چاپگر لیزری...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213005/فراخوان-مناقصه-تعمیرات-تابستانی-دانشکده-کشاورزی'>فراخوان مناقصه تعمیرات تابستانی دانشکده کشاورزی / مناقصه, فراخوان مناقصه تعمیرات تابستانی دانشکده کشاورزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213019/استعلام-5-عدد-داکت-فلزی'>استعلام 5 عدد داکت فلزی / استعلام, استعلام 5 عدد داکت فلزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213031/استعلام-خرید-8-عدد-باطری-سیلد-اسید--'>استعلام خرید 8 عدد باطری سیلد اسید... / استعلام,خرید 8 عدد باطری سیلد اسید...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213044/استعلام-درب-و-پنجره'>استعلام درب و پنجره / استعلام,درب و پنجره</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213057/استعلام-مرمت-آسیاب'>استعلام مرمت آسیاب  / استعلام, استعلام مرمت آسیاب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213071/مناقصه-خدمات-راهبری-بهره-برداری-نگهداری-سرویس-و-تعمیر-تاسیسات'>مناقصه خدمات راهبری، بهره برداری، نگهداری، سرویس و تعمیر تاسیسات / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه خدمات راهبری، بهره برداری، نگهداری، سرویس و تعمیر تاسیسات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213083/استعلام-ماژول-نرم-افزاری-وب-سرویس--'>استعلام ماژول نرم افزاری وب سرویس... / استعلام,استعلام ماژول نرم افزاری وب سرویس...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213097/استعلام-تهیه-رادیاتور'>استعلام تهیه رادیاتور / استعلام,تهیه رادیاتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213110/استعلام-انرژی-چین-سوئیچ-موتور-ترمومتر-گرم-کن-تعمیر-و-اورهال--'>استعلام انرژی چین، سوئیچ موتور، ترمومتر گرم کن، تعمیر و اورهال ... / استعلام ,استعلام انرژی چین، سوئیچ موتور، ترمومتر گرم کن، تعمیر و اورهال ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213125/استعلام-انواع-چرخ-محرک-جرثقیل-10-تن-مارک-VERLINDE'>استعلام انواع چرخ محرک جرثقیل 10 تن مارک VERLINDE  / استعلام , استعلام انواع چرخ محرک جرثقیل 10 تن مارک VERLINDE </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213142/مناقصه-امور-تهیه-طبخ-و-سرو-غذا'>مناقصه امور تهیه، طبخ و سرو غذا  / مناقصه امور تهیه، طبخ و سرو غذا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213155/استعلام-خرید-لوله-های-پلی-اتیلن'>استعلام خرید لوله های پلی اتیلن / استعلام,استعلام خرید لوله های پلی اتیلن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213167/استعلام-تجهیزات-برقی--'>استعلام تجهیزات برقی ... / استعلام , استعلام تجهیزات برقی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213179/استعلام-تامین-تجهیزات-مخابراتی'>استعلام تامین تجهیزات مخابراتی  / استعلام, تامین تجهیزات مخابراتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213191/استعلام-سکوبندی-آزمایشگاهی'>استعلام سکوبندی آزمایشگاهی / استعلام, استعلام سکوبندی آزمایشگاهی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213203/استعلام-printer--'>استعلام printer ... / استعلام , استعلام printer ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213215/استعلام-ال-ای-دی-32-اینچ'>استعلام ال ای دی 32 اینچ  / استعلام, ال ای دی 32 اینچ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213229/استعلام-بلوار-بوش-فوت-کن-برق'>استعلام بلوار بوش فوت کن برق / استعلام, استعلام بلوار بوش فوت کن برق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213241/استعلام-یو-پی-اس-40-کاوا-زینر'>استعلام یو پی اس 40 کاوا زینر / استعلام,استعلام یو پی اس 40 کاوا زینر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213253/استعلام-انجام-ایاب-و-ذهاب-درون-شهری-و-برون-شهری-پرسنل'>استعلام انجام ایاب و ذهاب درون شهری و برون شهری پرسنل  / استعلام, انجام ایاب و ذهاب درون شهری و برون شهری پرسنل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213265/تجدید-مناقصه-طرح-قرارداد-تامین-و-اجرای-طرح-توسعه---(نوبت-دوم)'>تجدید مناقصه طرح قرارداد تامین و اجرای طرح توسعه ... (نوبت دوم) / تجدید مناقصه ، تجدید مناقصه طرح قرارداد تامین و اجرای طرح توسعه ... (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213277/استعلام-فایل-فلزی-نقشه'>استعلام فایل فلزی نقشه / استعلام,استعلام فایل فلزی نقشه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213289/استعلام-دستگاه-آزمایشگاهی--'>استعلام دستگاه آزمایشگاهی ... / استعلام , استعلام دستگاه آزمایشگاهی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213302/استعلام-رایانه-همراه-نوت-بوک'>استعلام رایانه همراه نوت بوک / استعلام, استعلام رایانه همراه نوت بوک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213314/استعلام-انتخاب-مشاور'>استعلام انتخاب مشاور / استعلام , استعلام انتخاب مشاور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213327/استعلام-مشارکت-در-تعمیر-و-مرمت'>استعلام مشارکت در تعمیر و مرمت / استعلام,استعلام مشارکت در تعمیر و مرمت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213341/استعلام-موس-و-صفحه-کلید'>استعلام موس و صفحه کلید / استعلام, موس و صفحه کلید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213354/استعلام-مشارکت-در-تعمیر--'>استعلام مشارکت در تعمیر ... / استعلام , استعلام مشارکت در تعمیر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213366/استعلام-سایر-فعالیت-های-تخصصی-ساختمان'>استعلام سایر فعالیت های تخصصی ساختمان  / استعلام, ​سایر فعالیت های تخصصی ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213379/استعلام-تایر'>استعلام تایر / استعلام,تایر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213392/استعلام-کلرزن-هیدرو-بدون-پکیج-و-کلرزن-هیدرو-پکیج-دار-بهمراه-مخزن'>استعلام کلرزن هیدرو بدون پکیج و کلرزن هیدرو پکیج دار بهمراه مخزن / استعلام, استعلام کلرزن هیدرو بدون پکیج و کلرزن هیدرو پکیج دار بهمراه مخزن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213367/استعلام-میز-آموزشی-اعلام-حریق--'>استعلام میز آموزشی اعلام حریق... / استعلام, استعلام میز آموزشی اعلام حریق...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213381/استعلام-موس-فراسو'>استعلام موس فراسو / استعلام, موس فراسو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213393/استعلام-ژنراتور-برق'>استعلام ژنراتور برق / استعلام,ژنراتور برق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213405/استعلام-فعالیتهای-سایر-سازمان-های-دارای-عضو'>استعلام فعالیتهای سایر سازمان های دارای عضو / استعلام,استعلام فعالیتهای سایر سازمان های دارای عضو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213417/استعلام-خرید-انواع-الکتروپمپ-شناور'>استعلام خرید انواع الکتروپمپ شناور / استعلام, استعلام خرید انواع الکتروپمپ شناور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213429/استعلام-دستگاه-تست-و-پاک-کردن-شمع-موتور'>استعلام دستگاه تست و پاک کردن شمع موتور / استعلام, استعلام دستگاه تست و پاک کردن شمع موتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213441/استعلام-خرید-تجهیزات-الکترونیک'>استعلام خرید تجهیزات الکترونیک / استعلام, استعلام خرید تجهیزات الکترونیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213454/استعلام-خرید-یخچال-و-لوازم'>استعلام خرید یخچال و لوازم  / استعلام,استعلام خرید یخچال و لوازم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213466/استعلام-توری-سایه-بان-گلخانه'>استعلام توری سایه بان گلخانه  / استعلام توری سایه بان گلخانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213478/استعلام-پمپ-وکیوم'>استعلام پمپ وکیوم / استعلام,پمپ وکیوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213490/استعلام-صفحه-مسی'>استعلام صفحه مسی  / استعلام,استعلام صفحه مسی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213502/مناقصه-واگذاری-پروژه-طراحی-و-نصب-SLUG-CATCHER'>مناقصه واگذاری پروژه طراحی و نصب SLUG CATCHER / مناقصه ، مناقصه واگذاری پروژه طراحی و نصب SLUG CATCHER</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213514/استعلام-رایانه-همراه-لپ-تاپ'>استعلام رایانه همراه لپ تاپ / استعلام, رایانه همراه لپ تاپ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213526/استعلام-هواکش-(تهویه-هوا)'>استعلام هواکش (تهویه هوا)  / استعلام, هواکش (تهویه هوا) </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213539/استعلام-تابلو-راهنمایی-ترافیکی--'>استعلام تابلو راهنمایی ترافیکی ... / استعلام , استعلام تابلو راهنمایی ترافیکی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213551/استعلام-KIAGEN-دستگاه-تصویربرداری--'>استعلام KIAGEN دستگاه تصویربرداری ... / استعلام, استعلام KIAGEN دستگاه تصویربرداری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213563/استعلام-رایانه-کوچک-(مینی-پی-سی)'>استعلام رایانه کوچک (مینی پی سی) / استعلام , استعلام رایانه کوچک (مینی پی سی)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213575/استعلام-نقاشی-و-زیرسازی--'>استعلام نقاشی و زیرسازی ... / استعلام, استعلام نقاشی و زیرسازی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213587/استعلام-خرید-دستگاه-هارد---'>استعلام خرید دستگاه هارد  ... / استعلام, استعلام خرید دستگاه هارد  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213599/استعلام-دستگاه-دیاگ-سمند-و-پراید-2-دستگاه'>استعلام دستگاه دیاگ سمند و پراید 2 دستگاه  / استعلام دستگاه دیاگ سمند و پراید 2 دستگاه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213611/استعلام-بهنگام-سازی-شری-و-روستایی-شرق-استان'>استعلام بهنگام سازی شری و روستایی شرق استان / استعلام , استعلام بهنگام سازی شری و روستایی شرق استان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213623/استعلام-تجهیز-و-تغییر-کاربری-خودرو--'>استعلام تجهیز و تغییر کاربری خودرو... / استعلام, استعلام تجهیز و تغییر کاربری خودرو...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213635/استعلام-سر-مته-حفاری-دیامی-و--'>استعلام سر مته حفاری دیامی و ... / استعلام,استعلام سر مته حفاری دیامی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213648/استعلام-میلگرد-فولادی'>استعلام میلگرد فولادی / استعلام, استعلام میلگرد فولادی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211523/آگهی-مجدد-مزایده-تعدادی-از-خودروهای-تحت-اختیار'>آگهی مجدد مزایده تعدادی از خودروهای تحت اختیار / آگهی مجدد مزایده, آگهی مجدد مزایده تعدادی از خودروهای تحت اختیار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211564/مزایده-سرقفلی-مغازه-طبقه-دوم-پاساژ-جعفری'>مزایده سرقفلی مغازه طبقه دوم پاساژ جعفری / مزایده,مزایده سرقفلی مغازه طبقه دوم پاساژ جعفری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211616/مزایده-واگذاری-یک-قطعه-زمین-جهت-نصب-و-تجهیز-به-وسایل-بازی-نوبت-دوم'>مزایده واگذاری یک قطعه زمین جهت نصب و تجهیز به وسایل بازی نوبت دوم  / مزایده، مزایده واگذاری یک قطعه زمین جهت نصب و تجهیز به وسایل بازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211674/مزایده-ملک-به-مساحت-74-03-مترمربع'>مزایده ملک به مساحت 74/03 مترمربع / مزایده,مزایده ملک به مساحت 74/03 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211719/مزایده-ساختمان-مساحت-عرصه-529-68متر'>مزایده ساختمان مساحت عرصه 529.68متر / مزایده,مزایده ساختمان مساحت عرصه 529.68متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211759/مزایده-فروش-تجهیزات-و-ماشین-آلات'>مزایده فروش  تجهیزات و ماشین آلات  / مزایده,مزایده فروش  تجهیزات و ماشین آلات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211796/مزایده-واگذاری-بازار-هفتگی'>مزایده واگذاری بازار هفتگی / آگهی مزایده عمومی , مزایده واگذاری بازار هفتگی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211853/مزایده-پلاک-ثبتی-20-148-نوبت-دوم'>مزایده پلاک ثبتی 20/148  نوبت دوم  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 20/148 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211907/مزایده-ملک-مساحت-1000-مترمربع'>مزایده ملک مساحت 1000 مترمربع / مزایده،مزایده ملک مساحت 1000 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211947/تجدید-مزایده-واگذاری-غرفه--نوبت-دوم'>تجدید مزایده واگذاری غرفه  - نوبت دوم  / آگهی تجدید مزایده , تجدید مزایده واگذاری غرفه  - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211984/مزایده-6-دانگ-عرصه-و-اعیان-مساحت-560-مترمربع'>مزایده 6 دانگ عرصه و اعیان مساحت 560 مترمربع / مزایده ,مزایده 6 دانگ عرصه و اعیان مساحت 560 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212024/مزایده-فروش-ملک-اداری'>مزایده فروش ملک اداری  /  مزایده ,مزایده فروش ملک اداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212059/مزایده-یک-دستگاه-سواری-پراید-مدل-1382'>مزایده یک دستگاه سواری پراید مدل 1382 / مزایده, مزایده یک دستگاه سواری پراید مدل 1382</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212092/مزایده-فروش-پنج-دستگاه-خودرو-مازاد'>مزایده فروش پنج  دستگاه خودرو مازاد / آگهی مزایده, مزایده  فروش پنج  دستگاه خودرو مازاد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212123/مزایده-فروش-فرش-12-متری-ماشینی-و-یخچال-و-یخچال-فریزر'>مزایده فروش فرش 12 متری ماشینی و یخچال و یخچال فریزر / آگهی مزایده ، مزایده فروش فرش 12 متری ماشینی و یخچال و یخچال فریزر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212158/مزایده-تعداد-دو-عدد-کانتینر-20-فوت-یک-عدد-کانتینر-40-فوت'>مزایده تعداد دو عدد کانتینر 20 فوت یک عدد کانتینر 40 فوت  / مزایده, مزایده تعداد دو عدد کانتینر 20 فوت یک عدد کانتینر 40 فوت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212193/مزایده-پراید-سواری'>مزایده پراید سواری  / اگهی مزایده , مزایده خودروی پراید سواری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213396/استعلام-دستگاه-کلرزن-و--'>استعلام دستگاه کلرزن و ... / استعلام, دستگاه کلرزن و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213408/استعلام-اره-فلکه-ای'>استعلام اره فلکه ای / استعلام,اره فلکه ای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213420/استعلام-بمب-کالری-متر-آزمایشگاه-ترمودینامیک'>استعلام بمب کالری متر آزمایشگاه  ترمودینامیک / استعلام ,استعلام بمب کالری متر آزمایشگاه  ترمودینامیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213432/استعلام-دستگاه-سنباده-رولی'>استعلام دستگاه سنباده رولی  / استعلام , استعلام دستگاه سنباده رولی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213444/استعلام-کیت-تست--'>استعلام کیت تست ... / استعلام , استعلام کیت تست  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213457/تجدید-فراخوان-تعمیرات-و-بهسازی-دیوار-ایستگاه-CGS-(نوبت-دوم)'>تجدید فراخوان تعمیرات و بهسازی دیوار ایستگاه CGS  (نوبت دوم) / تجدید آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای,تجدید فراخوان تعمیرات و بهسازی دیوار ایستگاه CGS  (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213469/استعلام-دوربین-عکاسی-کنون'>استعلام دوربین عکاسی کنون / استعلام,استعلام دوربین عکاسی کنون</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213481/استعلام-عملیات-حفاری-و-لوله-گذاری-چاه--'>استعلام عملیات حفاری و لوله گذاری چاه... / استعلام, استعلام عملیات حفاری و لوله گذاری چاه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213493/شرایط-مناقصه-واگذاری-امور-نگهداری-و-تعمیرات-راهبردی-تاسیسات-و-ابنیه'>شرایط مناقصه واگذاری امور نگهداری و تعمیرات راهبردی تاسیسات و ابنیه / اگهی مناقصه, شرایط مناقصه واگذاری امور نگهداری و تعمیرات راهبردی تاسیسات و ابنیه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213505/استعلام-بازسازی-خوابگاه--'>استعلام بازسازی خوابگاه ... / استعلام , استعلام بازسازی خوابگاه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213517/استعلام-نظارت-بر-تغییر-کاربری-اراضی'>استعلام نظارت بر تغییر کاربری اراضی / استعلام,نظارت بر تغییر کاربری اراضی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213529/استعلام-کاشی-20-20-فیروزه-ای--'>استعلام کاشی 20*20 فیروزه ای ... / استعلام , استعلام کاشی 20*20 فیروزه ای ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213542/استعلام-تیرآهن-بال-نیم-پهن-موازی'>استعلام تیرآهن بال نیم پهن موازی  / استعلام,استعلام تیرآهن بال نیم پهن موازی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213554/استعلام-خرید-کولر-آبی-سپهر-الکتریک-7000'>استعلام خرید کولر آبی سپهر الکتریک  7000 / استعلام,استعلام خرید کولر آبی سپهر الکتریک  7000</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213566/استعلام-1000-شاخه-میلگرد'>استعلام 1000 شاخه میلگرد / استعلام,استعلام 1000 شاخه میلگرد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213578/استعلام-هویه-قلمی'>استعلام هویه قلمی / استعلام ,استعلام هویه قلمی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213590/استعلام-لوله'>استعلام لوله / استعلام,لوله</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213602/استعلام-انجام-کلیه-امور-ساختمانی--'>استعلام انجام کلیه امور ساختمانی ... / استعلام , استعلام انجام کلیه امور ساختمانی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213614/استعلام-اعزام-هیات-تجاری'>استعلام اعزام هیات تجاری  / استعلام , استعلام اعزام هیات تجاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213626/استعلام-خاموش-کننده-پودر-دستی-و-غیره'>استعلام خاموش کننده پودر دستی و غیره  / استعلام خاموش کننده پودر دستی و غیره </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213638/استعلام-مانیتور-و--'>استعلام مانیتور و... / استعلام,مانیتور و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211538/آگهی-مزاید-فروش-انواع-کاغذ-الوان'>آگهی مزاید فروش انواع کاغذ الوان / آگهی مزایده ,آگهی مزاید فروش انواع کاغذ الوان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211581/مزایده-تجدید-عملیات-اجرایی-احداث-و-اجرای-پارکینگ-و-مجتمع-تجاری-(مرحله-دوم--نوبت-دوم)'>مزایده  تجدید عملیات اجرایی احداث و اجرای پارکینگ و مجتمع تجاری  (مرحله دوم - نوبت دوم) / مزایده , مزایده تجدید  عملیات اجرایی احداث و اجرای پارکینگ و مجتع تجاری (مرحله دوم - نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211630/تجدید-فراخوان-تعداد-6-باب-از-غرفه-های-موجود'>تجدید فراخوان تعداد 6 باب از غرفه های موجود  / آگهی تجدید فراخوان عمومی, تجدید فراخوان تعداد 6 باب از غرفه های موجود </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211690/حراج-واگذاری-مجوز-کدهای-خدماتی'>حراج واگذاری مجوز  کدهای خدماتی / حراج , حراج واگذاری مجوز  کدهای خدماتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211733/مزایده-اجاره-غرفه-کتابفروشی-در-پارک--'>مزایده اجاره غرفه کتابفروشی در پارک... / آگهی مزایده, مزایده اجاره غرفه کتابفروشی در پارک...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211774/مزایده-اقلام-ضایعاتی-و-مازاد-بر-نیاز'>مزایده اقلام ضایعاتی و مازاد بر نیاز / مزایده, مزایده اقلام ضایعاتی و مازاد بر نیاز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211810/مزایده-ششدانگ-یکبابخانه-مساحت-163-15-مترمربع'>مزایده ششدانگ یکبابخانه مساحت 163/15 مترمربع / مزایده ،مزایده ششدانگ یکبابخانه مساحت 163/15 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211881/مزایده-ششدانگ-یک-باب-مغازه'>مزایده ششدانگ یک باب مغازه / مزایده,مزایده ششدانگ یک باب مغازه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211913/مزایده-7-باب-مغازه'>مزایده 7 باب مغازه  / مزایده, مزایده  7 باب مغازه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211953/مزایده-واگذاری-ایجاد-سوغات-سرای-زائر--نوبت-دوم'>مزایده واگذاری ایجاد سوغات سرای زائر - نوبت دوم  / آگهی مزایده , مزایده واگذاری ایجاد سوغات سرای زائر - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211994/مزایده-یک-خط-تولید-یخچال-سایدبای-ساید'>مزایده یک خط تولید یخچال سایدبای ساید / آگهی مزایده, مزایده یک خط تولید یخچال سایدبای ساید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212035/مزایده-یک-باب-منزل-مسکونی'>مزایده یک باب منزل مسکونی  / مزایده,مزایده یک باب منزل مسکونی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212070/مزایده-فروش-تعداد-10-راس-جوانه-پرواری-و-2-راس-ماده-گاو-حذفی'>مزایده فروش تعداد 10 راس جوانه پرواری و 2 راس ماده گاو حذفی / آگهی محلی مزایده , مزایده  فروش تعداد 10 راس جوانه پرواری و 2 راس ماده گاو حذفی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212098/مزایده-فروش-ملک-با-کاربری-عرصه-ای-روستایی'>مزایده فروش ملک با کاربری عرصه ای روستایی / مزایده , مزایده فروش ملک با کاربری عرصه ای روستایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212132/مزایده-ششدانگ-ملک'>مزایده ششدانگ ملک / مزایده , مزایده ششدانگ ملک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212167/مزایده-تابلو-فرش-و-قالیچه'>مزایده تابلو فرش و قالیچه / مزایده, مزایده تابلو فرش و قالیچه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212202/مزایده-سه-دانگ-منزل-مسکونی'>مزایده سه دانگ منزل مسکونی / مزایده , مزایده سه دانگ منزل مسکونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212226/مزایده-ششدانگ-عرصه-و-اعیان-آپارتمان-مسکونی'>مزایده ششدانگ عرصه و اعیان آپارتمان مسکونی  / مزایده,مزایده ششدانگ عرصه و اعیان آپارتمان مسکونی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212250/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-به-پلاک-ثبتی-9-فرعی'>مزایده ششدانگ آپارتمان به پلاک ثبتی 9 فرعی / مزایده , مزایده ششدانگ آپارتمان به پلاک ثبتی 9 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213262/استعلام-plc--s7--cpu--314c-2-dp'>استعلام plc - s7-  cpu-  314c 2 dp  / استعلام plc - s7-  cpu-  314c 2 dp </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213274/استعلام-تجهیزات-الکترونیک'>استعلام تجهیزات الکترونیک / استعلام, تجهیزات الکترونیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213286/مناقصه-عملیات-پوشش-دیواره-های'>مناقصه عملیات پوشش دیواره های / مناقصه , مناقصه عملیات پوشش دیواره های</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213299/استعلام-منگنه-زن-بادی--'>استعلام منگنه زن بادی... / استعلام, استعلام منگنه زن بادی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213311/استعلام-قیمت-ادامه-عملیات-رپرگذاری-رودخانه'>استعلام قیمت ادامه عملیات رپرگذاری رودخانه / استعلام , استعلام قیمت ادامه عملیات رپرگذاری رودخانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213323/استعلام-ماشین-حساب'>استعلام ماشین حساب / استعلام ,استعلام ماشین حساب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213337/فراخوان-یک-دستگاه-خودرو-امداد-و-نجات-زمینی-فرودگاهی'>فراخوان یک دستگاه خودرو امداد و نجات زمینی فرودگاهی / مناقصه عمومی, فراخوان یک دستگاه خودرو امداد و نجات زمینی فرودگاهی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213350/استعلام-پرینتر'>استعلام پرینتر / استعلام,پرینتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213363/مناقصه-واگذاری-امور-مربوط-به-خرید-مواد-اولیه-طبخ-و-توزیع-غذا'>مناقصه واگذاری امور مربوط به خرید مواد اولیه، طبخ و توزیع غذا / مناقصه فراخوان, مناقصه واگذاری امور مربوط به خرید مواد اولیه، طبخ و توزیع غذا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213376/مناقصه-پروژه-کف-فرش-و-اصلاح-پیاده-روهای-سطح-شهر-نوبت-دوم'>مناقصه پروژه کف فرش و اصلاح پیاده روهای سطح شهر نوبت دوم / آگهی مناقصه , مناقصه پروژه کف فرش و اصلاح پیاده روهای سطح شهر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213389/استعلام-تهیه-و-حمل-و-بارگیری-و-تخلیه-مصالح'>استعلام تهیه و حمل و بارگیری و تخلیه مصالح / استعلام, تهیه و حمل و بارگیری و تخلیه مصالح</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213401/استعلام-موتور-خودرو-7-پراید'>استعلام  موتور خودرو 7 پراید  / استعلام, استعلام  موتور خودرو 7 پراید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213413/استعلام-دستگاه-الیت-زن-مخصوص-درودگری'>استعلام دستگاه الیت زن مخصوص درودگری / استعلام , استعلام دستگاه الیت زن مخصوص درودگری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213425/استعلام-لوله-و-اتصالات-پلی-اتیلن'>استعلام لوله و اتصالات پلی اتیلن / استعلام , استعلام لوله و اتصالات پلی اتیلن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213437/استعلام-میز-کتابخانه'>استعلام میز کتابخانه  / استعلام, میز کتابخانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213449/استعلام-لیتیوم-بروماید-کرومات'>استعلام لیتیوم بروماید کرومات  / استعلام , استعلام لیتیوم بروماید کرومات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213462/استعلام-دستگاه-سیکل-استرلینگ--'>استعلام دستگاه سیکل استرلینگ ... / استعلام, استعلام دستگاه سیکل استرلینگ ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213474/استعلام-انواع-لوله-گالوانیزه'>استعلام انواع لوله گالوانیزه  / استعلام ,استعلام انواع لوله گالوانیزه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213486/استعلام-کولر-گازی-اسپلیت--'>استعلام کولر گازی اسپلیت... / استعلام, استعلام کولر گازی اسپلیت...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213498/استعلام-گیربکس-کامل-بنز'>استعلام گیربکس کامل بنز / استعلام,استعلام گیربکس کامل بنز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213510/استعلام-دستگاه-نوبت-دهی-بی-سیم'>استعلام دستگاه نوبت دهی بی سیم / استعلام, استعلام دستگاه نوبت دهی بی سیم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213522/استعلام-گاز-رومیزی'>استعلام گاز رومیزی / استعلام , استعلام گاز رومیزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213534/استعلام-تهیه-و-حمل-کمدهای-لباس-فلزی-4-درب'>استعلام تهیه و حمل کمدهای لباس فلزی 4 درب  / استعلام , استعلام تهیه و حمل کمدهای لباس فلزی 4 درب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213547/استعلام-کیس-رایانه'>استعلام کیس رایانه  / استعلام, استعلام کیس رایانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213559/استعلام-پانل-فولادی--'>استعلام پانل فولادی ... / استعلام, استعلام پانل فولادی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213571/استعلام-چنج-آور-فشار-ضعیف-دیزل-ژنراتور--'>استعلام  چنج آور فشار ضعیف دیزل ژنراتور ... / استعلام,استعلام  چنج آور فشار ضعیف دیزل ژنراتور ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213583/مناقصه-قرارداد-اجاری-بینائی-سنجی'>مناقصه قرارداد اجاری بینائی سنجی / مناقصه , مناقصه قرارداد اجاری بینائی سنجی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213595/استعلام-سولفات-آلومینیوم-(-زاج-)'>استعلام سولفات آلومینیوم ( زاج )  / استعلام ,استعلام سولفات آلومینیوم ( زاج ) </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213607/استعلام-منبع-تغذیه-کامل-شدت-جریان--'>استعلام منبع تغذیه کامل شدت جریان.... / استعلام, استعلام منبع تغذیه کامل شدت جریان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213619/استعلام-5-فقره-قطعات-لودر-L90'>استعلام  5 فقره قطعات لودر L90 / استعلام, 5 فقره قطعات لودر L90</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213631/استعلام-6995-تامین-سیستم-گرمایشی-مدارس'>استعلام 6995 تامین سیستم گرمایشی مدارس / استعلام , استعلام 6995 تامین سیستم گرمایشی مدارس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213644/استعلام-اجاره-خودروهای-سواری'>استعلام اجاره خودروهای سواری  / استعلام , استعلام اجاره خودروهای سواری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211551/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-61-48متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 61.48متر  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 61.48متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211606/مزایده-درام-پارچه-دستگاه-موتور-غلتک'>مزایده درام پارچه، دستگاه موتور غلتک / مزایده, مزایده درام پارچه، دستگاه موتور غلتک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211660/مزایده-خودرو-مزدا'>مزایده خودرو مزدا / مزایده, مزایده خودرو مزدا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211705/اصلاحیه-مزایده-واگذاری-تعدادی-از-املاک-و-مستغلات'>اصلاحیه مزایده واگذاری تعدادی از املاک و مستغلات / اصلاحیه مزایده, مزایده واگذاری تعدادی از املاک و مستغلات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211748/مزایده-فروش-کارخانه-تولید-آجر-ماشینی--نوبت-دوم'>مزایده فروش کارخانه تولید آجر ماشینی - نوبت دوم  / مزایده عمومی, مزایده فروش کارخانه تولید آجر ماشینی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211787/مزایده-واگذاری-به-اجاره-مرکز-رفاهی'>مزایده واگذاری به اجاره مرکز رفاهی / آگهی مزایده, مزایده واگذاری به اجاره مرکز رفاهی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211823/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-241-متر'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 241 متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 241 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211898/اصلاحیه-مزایده-فروش-قسمتی-از-املاک-به-صورت-نقدی-و-شرایطی'>اصلاحیه مزایده فروش قسمتی از املاک به صورت نقدی و شرایطی  / اصلاحیه مزایده,مزایده فروش قسمتی از املاک به صورت نقدی و شرایطی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211931/مزایده-ششدانگ-یک-قطعه-زمین-به-مساحت-63-81-مترمربع'>مزایده ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 63/81 مترمربع / مزایده ,مزایده ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 63/81 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213273/مناقصه-تامین-ایاب-و-ذهاب-عمومی-کارکنان-و-خودروهای-استیجاری--(نوبت-دوم)'>مناقصه تامین ایاب و ذهاب عمومی کارکنان و خودروهای استیجاری... (نوبت دوم) / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه تامین ایاب و ذهاب عمومی کارکنان و خودروهای استیجاری... (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213285/استعلام-طراحی-و-ساخت-دیوار-با-بتن-مسلح'>استعلام طراحی و ساخت دیوار با بتن مسلح / استعلام, طراحی و ساخت دیوار با بتن مسلح</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213298/مناقصه-عملیات-ترمیم-و-توسعه-سیفون-آلاگل-و-کانال-انتقال-آب'>مناقصه عملیات ترمیم و توسعه سیفون آلاگل و کانال انتقال آب / مناقصه, مناقصه عملیات ترمیم و توسعه سیفون آلاگل و کانال انتقال آب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213310/استعلام-تلویزیون-LED'>استعلام تلویزیون LED / استعلام,استعلام تلویزیون LED</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213322/مناقصه-واگذاری-خدمان-نقلیه-و-ایاب-و-ذهاب-اداری'>مناقصه واگذاری خدمان نقلیه و ایاب و ذهاب اداری / مناقصه ، مناقصه واگذاری خدمان نقلیه و ایاب و ذهاب اداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213336/استعلام-الکتروپمپ--'>استعلام الکتروپمپ ... / استعلام , استعلام الکتروپمپ ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213349/استعلام-تهیه-و-نصب-تابلوهای-چنلیوم'>استعلام تهیه و نصب تابلوهای چنلیوم  / استعلام ,استعلام تهیه و نصب تابلوهای چنلیوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213362/استعلام-کامپیوتر'>استعلام کامپیوتر / استعلام,استعلام کامپیوتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213375/استعلام-دوربین-عکاسی'>استعلام دوربین عکاسی  / استعلام, دوربین عکاسی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213388/استعلام-موتور-خودرو-پژو-8-دستگاه-سمند'>استعلام موتور خودرو پژو 8 دستگاه سمند / استعلام , استعلام موتور خودرو پژو 8 دستگاه سمند</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213400/استعلام-عملیات-اجرای-نوسازی-انشعابات-فرسوده-و-غیراستاندارد-امور-آب-و-فاضلاب'>استعلام عملیات اجرای نوسازی انشعابات فرسوده و غیراستاندارد امور آب و فاضلاب  / استعلام, عملیات اجرای نوسازی انشعابات فرسوده و غیراستاندارد امور آب و فاضلاب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213412/استعلام-مجموعه-سیم-و-سوکت-سیستم-برق-پکیج-دیواری'>استعلام مجموعه سیم و سوکت سیستم برق پکیج دیواری / استعلام, استعلام مجموعه سیم و سوکت سیستم برق پکیج دیواری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213424/استعلام-دستگاه-کارواش--'>استعلام دستگاه کارواش ... / استعلام , استعلام دستگاه کارواش ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213436/استعلام-شبیه-ساز-سیستم-انژکتور-پژو-1'>استعلام شبیه ساز سیستم انژکتور پژو 1 / استعلام, استعلام شبیه ساز سیستم انژکتور پژو 1</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213448/استعلام-دوربین-عکاسی-کنون-مدل-D750'>استعلام دوربین عکاسی کنون مدل D750 / استعلام, دوربین عکاسی کنون مدل D750</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213461/استعلام-مرمت--'>استعلام مرمت ... / استعلام , استعلام مرمت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213473/استعلام-لوله-کشی-سیستم-مرکزی-موتورخانه--'>استعلام لوله کشی سیستم مرکزی موتورخانه ... / استعلام, استعلام لوله کشی سیستم مرکزی موتورخانه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213485/استعلام-60-تن-قیر-آسفالتی'>استعلام 60 تن قیر آسفالتی / استعلام, 60 تن قیر آسفالتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213497/استعلام-قطعات-کامپیوتر'>استعلام  قطعات کامپیوتر / استعلام, قطعات کامپیوتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213509/استعلام-نرم-افزاری-به-روز-برای-عیب-یابی--'>استعلام نرم افزاری به روز برای عیب یابی... / استعلام,نرم افزاری به روز برای عیب یابی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213521/استعلام-عملیات-اجرای-خطوط-انتقال-برق-چاههای-آب-شرب--'>استعلام عملیات اجرای خطوط انتقال برق چاههای آب شرب... / استعلام,استعلام عملیات اجرای خطوط انتقال برق چاههای آب شرب...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213533/استعلام-کمپرسور-هوا'>استعلام کمپرسور هوا / استعلام, کمپرسور هوا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213546/استعلام-ارائه-خدمات-متادون-درمانی'>استعلام ارائه خدمات متادون درمانی / استعلام,استعلام ارائه خدمات متادون درمانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213558/استعلام-سایر-فعالیت-های-تخصصی-ساختمان'>استعلام سایر فعالیت های تخصصی ساختمان  / استعلام,استعلام سایر فعالیت های تخصصی ساختمان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213570/استعلام-آجر-سفال-جهت-نما-دیوار'>استعلام آجر سفال جهت نما دیوار / استعلام, استعلام آجر سفال جهت نما دیوار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213582/استعلام-کامل-آموزش-فرمان--تعلیق-و-ترمز-2'>استعلام کامل آموزش فرمان - تعلیق و ترمز 2 / استعلام , استعلام کامل آموزش فرمان - تعلیق و ترمز 2</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213594/استعلام-گندگی'>استعلام گندگی  / استعلام, استعلام گندگی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213606/استعلام-12-عدد-لاستیک-اتوبوس-ولوو--'>استعلام 12 عدد لاستیک اتوبوس ولوو ... / استعلام , استعلام 12 عدد لاستیک اتوبوس ولوو ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213618/استعلام-حفاری-یک-حلقه-چاه-آب-شرب--'>استعلام حفاری یک حلقه چاه آب شرب... / استعلام,حفاری یک حلقه چاه آب شرب...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213630/استعلام-تهیه-بلیط--'>استعلام تهیه بلیط ... / استعلام , استعلام تهیه بلیط ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213642/استعلام-دوربین-OD-VPIST2111-MLPVS-W'>استعلام دوربین OD-VPIST2111 MLPVS/W / استعلام , استعلام دوربین OD-VPIST2111 MLPVS/W</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211549/مزایده-ششدانگ-زمین-مزروعی-مساحت-18705-000-متر'>مزایده ششدانگ زمین مزروعی مساحت 18705.000 متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مزروعی مساحت 18705.000 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211600/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-طبقه-همکف-غربی-150-18متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان طبقه همکف غربی 150.18متر  / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان طبقه همکف غربی 150.18متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211654/مزایده-ششدانگ-اعیان-آپارتمان-مسکونی-مساحت-354-92متر'>مزایده ششدانگ اعیان آپارتمان مسکونی مساحت 354.92متر  / مزایده,مزایده ششدانگ اعیان آپارتمان مسکونی مساحت 354.92متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211697/مزایده-ملک-مساحت-600-84-متر-نوبت-اول'>مزایده ملک مساحت 600.84 متر نوبت اول / مزایده,مزایده ملک مساحت 600.84 متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211747/مزایده-ششدانگ-پلاک-4966-فرعی-مساحت-74-1متر'>مزایده ششدانگ پلاک 4966 فرعی مساحت 74.1متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک 4966 فرعی مساحت 74.1متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211785/مزایده-فروش-ملک-مشاع-ششدانگ-95-7-مترمربع'>مزایده فروش ملک مشاع ششدانگ 95/7 مترمربع / مزایده,مزایده فروش ملک مشاع ششدانگ 95/7 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211819/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-82-82-مترمربع'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 82/82 مترمربع / مزایده ,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 82/82 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211897/مزایده-واگذاری-اماکن-عرضه-سبزی-پاک'>مزایده واگذاری اماکن عرضه سبزی پاک / آگهی مزایده , مزایده واگذاری اماکن عرضه سبزی پاک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213406/استعلام-باطری--'>استعلام باطری ... / استعلام , استعلام باطری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213418/استعلام-رنگ-کاری-ساختمان--'>استعلام رنگ کاری ساختمان ... / استعلام , استعلام رنگ کاری ساختمان ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213430/استعلام-بازسازی-کارگاه-تاسیسات'>استعلام بازسازی کارگاه تاسیسات / استعلام,بازسازی کارگاه تاسیسات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213442/مناقصه-ساخت-قطعات-پمپ'>مناقصه ساخت قطعات پمپ / مناقصه, مناقصه ساخت قطعات پمپ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213455/مناقصه-حفظ-و-نگهداری--تهیه--کاشت-و-آبیاری-فضای-سبز-و--نوبت-دوم'>مناقصه حفظ و نگهداری ، تهیه ، کاشت و آبیاری فضای سبز و...نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای, مناقصه حفظ و نگهداری ، تهیه ، کاشت و آبیاری فضای سبز و...نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213467/استعلام-خرید-آسفالت-بیندر'>استعلام خرید آسفالت بیندر / استعلام, خرید آسفالت بیندر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213479/استعلام-اجرای-برنامه-های-عمل-خوشه-صنعتی-و-کنسرسیوم-صادراتی'>استعلام اجرای برنامه های عمل خوشه صنعتی و کنسرسیوم صادراتی / استعلام, اجرای برنامه های عمل خوشه صنعتی و کنسرسیوم صادراتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213491/استعلام-کولر--'>استعلام کولر ... / استعلام , استعلام کولر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213503/استعلام-اسکنر---'>استعلام اسکنر .... / استعلام, استعلام اسکنر ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213515/مناقصه-خدمات-هدایت--تعمیر-و-نگهداری-ماشین-آلات'>مناقصه خدمات هدایت ، تعمیر و نگهداری ماشین آلات  / مناقصه ،مناقصه خدمات هدایت ، تعمیر و نگهداری ماشین آلات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213527/استعلام-محصولات-آرایشی-و-بهداشتی--'>استعلام محصولات آرایشی و بهداشتی ... / استعلام , استعلام محصولات آرایشی و بهداشتی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213540/استعلام-حفاظت-و-آماده-سازی-و-مرمت-پایگاه-محوطه'>استعلام  حفاظت و آماده سازی و مرمت پایگاه محوطه  / استعلام, حفاظت و آماده سازی و مرمت پایگاه محوطه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213552/استعلام-برگزاری-دوره-های-آموزشی-کارآفرینی'>استعلام  برگزاری دوره های آموزشی کارآفرینی  / استعلام, برگزاری دوره های آموزشی کارآفرینی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213564/استعلام-تعمیرات-اماکن-ورزشی'>استعلام تعمیرات اماکن ورزشی / استعلام, تعمیرات اماکن ورزشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213576/فراخوان-تامین-خدمات-سرویس-های-ایاب-و-ذهاب-کارکنان'>فراخوان تامین خدمات سرویس های ایاب و ذهاب کارکنان / مناقصه عمومی, فراخوان تامین خدمات سرویس های ایاب و ذهاب کارکنان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213588/استعلام-خرید-تهیه-و-نصب-چمن-مصنوعی'>استعلام خرید، تهیه و نصب چمن مصنوعی / استعلام, خرید، تهیه و نصب چمن مصنوعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213600/فراخوان-2-دستگاه-مولد-برق-اضطراری-همراه-با-اتاقک-صداگیر'>فراخوان 2 دستگاه مولد برق اضطراری همراه با اتاقک صداگیر / فراخوان مناقصه عمومی، فراخوان 2 دستگاه مولد برق اضطراری همراه با اتاقک صداگیر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213612/استعلام-نصب-سایه-بان-پنجره'>استعلام  نصب سایه بان پنجره  / استعلام , استعلام  نصب سایه بان پنجره </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213624/استعلام-ذخیره-ساز-4-کانال'>استعلام ذخیره ساز 4 کانال  / استعلام , استعلام ذخیره ساز 4 کانال </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213636/استعلام-رنگ-آمیزی-و-زیباسازی'>استعلام رنگ آمیزی و زیباسازی / استعلام, استعلام  رنگ آمیزی و زیباسازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213649/استعلام-احداث-قرنیز-پل'>استعلام احداث قرنیز پل / استعلام, استعلام احداث قرنیز پل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211531/حراج-حضوری-فروش-وسائط-نقلیه-و-کالاهای-مستعمل'>حراج حضوری فروش وسائط نقلیه و کالاهای مستعمل / حراج حضوری , حراج حضوری فروش وسائط نقلیه و کالاهای مستعمل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211570/مزایده-واگذاری-مدیریت-کارخانه-سنگ-شکن'>مزایده واگذاری مدیریت کارخانه سنگ شکن / آگهی مزایده ,مزایده واگذاری مدیریت کارخانه سنگ شکن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211621/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-صد-و-بیست-متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت صد و بیست متر  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت صد و بیست متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211683/مزایده-منزل-مسکونی-مساحت-عرصه-دویست-متر'>مزایده منزل مسکونی مساحت عرصه دویست متر / مزایده,مزایده منزل مسکونی مساحت عرصه دویست متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211728/مزایده-واگذاری-امور-تصویربرداری-نوبت-دوم'>مزایده واگذاری امور تصویربرداری نوبت دوم / مزایده ,مزایده واگذاری امور تصویربرداری نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211763/مزایده-عمومی-واگذاری-مدیریت-بازار-روز-هفتگی-نوبت-دوم'>مزایده عمومی واگذاری مدیریت بازار روز هفتگی نوبت دوم  / مزایده عمومی, مزایده عمومی واگذاری مدیریت بازار روز هفتگی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211797/مزایده-دو-قطعه-زمین-کشاورزی'> مزایده دو قطعه زمین کشاورزی  / مزایده, مزایده دو قطعه زمین کشاورزی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211861/مزایده-ششدانگ-عرصه-و-اعیان-ملکی-مساحت-72-مترمربع'>مزایده ششدانگ عرصه و اعیان ملکی مساحت 72 مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ عرصه و اعیان ملکی مساحت 72 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211911/مزایده-واگذاری-دو-باب-فضای-تجاری'>مزایده واگذاری  دو باب فضای تجاری / مزایده ، مزایده واگذاری  دو باب فضای تجاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211949/مزایده-یک-دستگاه-کوانتوتر--یک-دستگاه-تراش'> مزایده یک دستگاه کوانتوتر ، یک دستگاه تراش / مزایده ،   مزایده یک دستگاه کوانتوتر ، یک دستگاه تراش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211987/مزایده-خودروهای-مازاد'>مزایده خودروهای مازاد / مزایده, مزایده خودروهای مازاد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212029/مزایده-یک-دستگاه-تراکتور'>مزایده یک دستگاه تراکتور  / مزایده , مزایده یک دستگاه تراکتور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212061/مزایده-خودرو-پژو-405'>مزایده خودرو پژو 405 / مزایده ، مزایده خودرو پژو 405</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212096/مزایده-میز-تحریر-کمد-آئینه-میزآرایش-و--'>مزایده میز تحریر، کمد، آئینه، میزآرایش و... / اگهی مزایده , مزایده میز تحریر، کمد، آئینه، میزآرایش و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212127/مزایده-دو-دانگ-مشاع-از-ششدانگ-عرصه-و-اعیان'>مزایده دو دانگ مشاع از ششدانگ عرصه و اعیان / مزایده ،مزایده دو دانگ مشاع از ششدانگ عرصه و اعیان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212164/مزایده-یک-دستگاه-الکترو-موتور-سه-فاز-یک-دستگاه-پمپ-آب-گریز--نوبت-دوم'>مزایده یک دستگاه الکترو موتور سه فاز، یک دستگاه پمپ آب گریز... نوبت دوم  / مزایده,مزایده یک دستگاه الکترو موتور سه فاز، یک دستگاه پمپ آب گریز... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212194/مزایده-ششدانگ-عرصه-و-اعیان-قطعه-زمینی-مساحت-1057-مترمربع'>مزایده ششدانگ عرصه و اعیان قطعه زمینی مساحت 1057 مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ عرصه و اعیان قطعه زمینی مساحت 1057 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213320/استعلام-چاپگر-لیزری--رایانه-همراه-و--'>استعلام چاپگر لیزری ، رایانه همراه و... / استعلام, استعلام چاپگر لیزری ، رایانه همراه و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213334/استعلام-درب-اتوماتیک-کشویی-شیشه-ای-پاور-مکس-شامل--'>استعلام درب اتوماتیک کشویی شیشه ای پاور مکس شامل ... / استعلام, استعلام درب اتوماتیک کشویی شیشه ای پاور مکس شامل ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213347/استعلام-سه-دستگاه-ویدیو-پروژکتور--یک-دستگاه-آمپیلی-فاییر-و--'>استعلام سه دستگاه ویدیو پروژکتور + یک دستگاه آمپیلی فاییر و ... / استعلام , استعلام سه دستگاه ویدیو پروژکتور + یک دستگاه آمپیلی فاییر و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213360/استعلام-پرژکتور-و-پرده-نمایش'>استعلام پرژکتور و پرده نمایش / استعلام, پرژکتور و پرده نمایش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213373/استعلام-تابلو-و-علائم-مسیرنما'>استعلام تابلو و علائم مسیرنما / استعلام , استعلام تابلو و علائم مسیرنما</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213386/استعلام-دستگاه-چند-کاره-اچ-پی-225'>استعلام دستگاه چند کاره اچ پی 225 / استعلام,دستگاه چند کاره اچ پی 225</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213398/استعلام-فعالیت-های-تخصصی-ساختمان'>استعلام فعالیت های تخصصی ساختمان / استعلام , استعلام فعالیت های تخصصی ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213410/مناقصه-خرید-TAPER-LOCK-BUSHES-FOR-V-PULLYS'>مناقصه خرید TAPER LOCK BUSHES FOR V PULLYS / مناقصه خرید TAPER LOCK BUSHES FOR V PULLYS</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213422/استعلام-انواع-تابلو-فشار-ضعیف--'>استعلام انواع تابلو فشار ضعیف... / استعلام, استعلام انواع تابلو فشار ضعیف...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213434/مناقصه-بازدید-و-تهیه-طرح-واگذاری-انشعابات-عادی'>مناقصه بازدید و تهیه طرح واگذاری انشعابات عادی  / مناقصه ارائه خدمات جهت بازدید و نحوه واگذاری انشعابات عادی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213446/استعلام-لایروبی-تالاب'>استعلام لایروبی تالاب / استعلام,لایروبی تالاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213459/استعلام-پیچ-و-مهره'>استعلام پیچ و مهره / استعلام,پیچ و مهره</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213471/مناقصه-خرید-لوله-پلی-اتیلن-200-تن'>مناقصه خرید لوله پلی اتیلن 200 تن / مناقصه, مناقصه خرید لوله پلی اتیلن 200 تن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213483/استعلام-چاپ-نشریه-داخلی'>استعلام چاپ نشریه داخلی  / استعلام, استعلام چاپ نشریه داخلی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213495/استعلام-پارتیشن-و--'>استعلام پارتیشن و... / استعلام,پارتیشن و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213507/استعلام-اور-فرز-تجاری'>استعلام اور فرز تجاری / استعلام, استعلام اور فرز تجاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213519/استعلام20-متر-کمد'>استعلام20 متر کمد / استعلام, استعلام 20 متر کمد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213531/استعلام-پوشال-کولر-اسکیمر--'>استعلام پوشال کولر، اسکیمر... / استعلام, استعلام پوشال کولر، اسکیمر...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213544/استعلام-فعالیت-های-ابنیه'>استعلام فعالیت های ابنیه  / استعلام,استعلام فعالیت های ابنیه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213556/استعلام-اتصالات--'>استعلام اتصالات ... / استعلام , استعلام اتصالات ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213568/استعلام-تهیه-و-اجرای-راه-پله-فلزی-با-پاگرد-و--'>استعلام تهیه و اجرای راه پله فلزی با پاگرد و ... / استعلام تهیه و اجرای راه پله فلزی با پاگرد و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213580/استعلام-خرید-بالابر--'>استعلام خرید بالابر... / استعلام, استعلام خرید بالابر...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213592/استعلام-مرمت-محوطه-سرچشمه'>استعلام مرمت محوطه سرچشمه / استعلام,استعلام مرمت محوطه سرچشمه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213604/استعلام-هفت-فقره-روغن-موتور-و-لوازم-رونیز-و-پژو'>استعلام هفت فقره روغن موتور و لوازم رونیز و پژو / استعلام,استعلام هفت فقره روغن موتور و لوازم رونیز و پژو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213616/استعلام-ویدئو-پروژکتور'>استعلام ویدئو پروژکتور / استعلام,ویدئو پروژکتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213628/استعلام-فریزر-40-درجه-سانتیگراد'>استعلام فریزر 40- درجه سانتیگراد / استعلام, استعلام فریزر 40- درجه سانتیگراد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213640/استعلام-تاسیسات-حرارتی-و-برودتی'>استعلام تاسیسات حرارتی و برودتی / استعلام , استعلام تاسیسات حرارتی و برودتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211545/مزایده-واگذاری-یک-قطعه-زمین---'>مزایده واگذاری یک قطعه زمین .... / آگهی مزایده ,مزایده واگذاری یک قطعه زمین ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211583/مزایده-ششدانگ-ملک-مسکونی-قدمت-بالای-35-سال'>مزایده ششدانگ ملک مسکونی قدمت بالای 35 سال / مزایده,مزایده ششدانگ ملک مسکونی قدمت بالای 35 سال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211644/مزایده-رستوران-دانشجویی-جهت-تهیه-طبخ-و-توزیع-غذا-و--'>مزایده رستوران دانشجویی جهت تهیه طبخ و توزیع غذا و ... / مزایده , مزایده رستوران دانشجویی جهت تهیه طبخ و توزیع غذا و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211695/مزایده-فروش-یکدستگاه-چاپ-مارک'> مزایده فروش یکدستگاه چاپ  مارک / آگهی مزایده ،  مزایده فروش یکدستگاه چاپ  مارک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211738/مزایده-ششدانگ-یک-دستگاه-ساختمان-مساحت-73-60-مترمربع'>مزایده ششدانگ یک دستگاه ساختمان مساحت 73/60 مترمربع  / مزایده,مزایده ششدانگ یک دستگاه ساختمان مساحت 73/60 مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211778/مزایده-فروش-کت-و-دامن-کنزل--لباس-شب-زنانه'>مزایده فروش کت و دامن کنزل ، لباس شب زنانه / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش کت و دامن کنزل ، لباس شب زنانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211817/مزایده-فروش-تعداد-7600-دستگاه-چک-خوان'>مزایده فروش تعداد 7600 دستگاه چک خوان  / مزایده , مزایده فروش تعداد 7600 دستگاه چک خوان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211884/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-مساحت-100-مترمربع'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 100 مترمربع  / مزایده،مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 100 مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211919/مزایده-یک-واحد-هتل-عرصه-1185-70-مترمربع'>مزایده یک واحد هتل عرصه 1185/70 مترمربع  / مزایده ,مزایده یک واحد هتل عرصه 1185/70 مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211958/مزایده-2دستگاه-خودرو'>مزایده 2دستگاه خودرو / مزایده, مزایده 2دستگاه خودرو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211999/مزایده-یک-خط-تولید-یخچال-ساید-بای-ساید'>مزایده یک خط تولید یخچال ساید بای ساید / مزایده ، مزایده یک خط تولید یخچال ساید بای ساید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212040/مزایده-ششدانگ-یک-ساختمان-مسکونی'>مزایده ششدانگ یک ساختمان مسکونی  / مزایده,مزایده ششدانگ یک ساختمان مسکونی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212072/مزایده-اجاره-غرفه-عکاسی-با-لباس-محلی--'>مزایده اجاره غرفه عکاسی با لباس محلی ... / آگهی مزایده عمومی , مزایده اجاره غرفه عکاسی با لباس محلی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212103/مزایده-فروش-عرصه-دو-قطعه-تجاری-مساحت-17-و23-متر-نوبت-دوم'>مزایده فروش عرصه دو قطعه تجاری مساحت 17 و23 متر  نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش عرصه دو قطعه تجاری مساحت 17 و23 متر  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211969/تجدید-مزایده-واگذاری-بهره-برداری-از-ساختمان-با-کاربری-تجاری-خدماتی-ـ-نوبت-دوم'>تجدید مزایده  واگذاری بهره برداری از ساختمان با کاربری تجاری -خدماتی ـ نوبت دوم / آگهی تجدید مزایده عمومی, تجدید مزایده  واگذاری بهره برداری از ساختمان با کاربری تجاری -خدماتی ـ نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212009/مزایده-یک-قطعه-زمین-زراعی-خشکه-زاری-واقع'>مزایده یک قطعه زمین زراعی خشکه زاری واقع / مزایده , مزایده یک قطعه زمین زراعی خشکه زاری واقع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212051/مزایده-خودرو-وانت-سایپا-151-رنگ-قهوه-ای-روغنی'>مزایده خودرو وانت سایپا 151 رنگ قهوه ای روغنی / آگهی مزایده اموال منقول,مزایده خودرو وانت سایپا 151 رنگ قهوه ای روغنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212079/مزایده-کیوتین'>مزایده کیوتین  / اگهی مزایده , مزایده کیوتین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212110/مزایده-فروش-ششدانگ-یک-قطعه-زمین-بمساحت-25000-متر-مربع'>مزایده فروش ششدانگ یک قطعه زمین بمساحت 25000 متر مربع / مزایده , مزایده فروش ششدانگ یک قطعه زمین بمساحت 25000 متر مربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212150/مزایده-مبل-ویترین'>مزایده مبل، ویترین / مزایده, مزایده مبل، ویترین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212185/مزایده-واگذاری-غرف-در-فروشگاه-های-اتکا'>مزایده واگذاری غرف در فروشگاه های اتکا / مزایده, مزایده واگذاری غرف در فروشگاه های اتکا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212216/مزایده-نسبت-به-واگذاری-غرفه-های-شهرداری'>مزایده نسبت به واگذاری غرفه های شهرداری  / مزایده ؛مزایده نسبت به واگذاری غرفه های شهرداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212234/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-به-پلاک-ثبتی-16-فرعی'>مزایده ششدانگ آپارتمان به پلاک ثبتی 16 فرعی / مزایده , مزایده ششدانگ آپارتمان به پلاک ثبتی 16 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212269/مزایده-یک-قطعه-زمین-مزورعی-2300-مترمربع'>مزایده یک قطعه زمین مزورعی 2300 مترمربع / مزایده ,مزایده یک قطعه زمین مزورعی 2300 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212337/مزایده-واگذاری-املاک-تجاری'>مزایده واگذاری  املاک تجاری / آگهی مزایده عمومی,مزایده واگذاری  املاک تجاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212406/مزایده-فروش-ملک'>مزایده فروش ملک / مزایده , مزایده فروش ملک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212444/مزایده-فروش-املاک-و-ماشین-آلات'>مزایده فروش املاک و ماشین آلات / مزایده , مزایده فروش املاک و ماشین آلات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212483/فراخوان-استعلام-اجاری-واحد-داروخانه'>فراخوان استعلام اجاری واحد داروخانه / فراخوان عمومی , فراخوان استعلام اجاری واحد داروخانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212536/مزایده-فروش-یک-واحد-تجاری-به-مساحت-54-متر'>مزایده فروش یک واحد تجاری به مساحت 54 متر  / مزایده,مزایده فروش یک واحد تجاری به مساحت 54 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212631/مزایده-ششدانگ-پلاک-به-مساحت-302-61-متر-مربع'>مزایده ششدانگ پلاک به مساحت 302.61 متر مربع / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک به مساحت 302.61 متر مربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212697/تجدید-مزایده-دستگاه-حلقه-زنی-کنسروی-مارک-زن--'>تجدید مزایده دستگاه حلقه زنی کنسروی، مارک زن ... / تجدید مزایده, مزایده دستگاه حلقه زنی کنسروی، مارک زن ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212747/مزایده-ششدانگ-یک-دستگاه-آپارتمان'>مزایده ششدانگ یک دستگاه آپارتمان / مزایده ششدانگ یک دستگاه آپارتمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212804/مزایده-یک-قطعه-زمین-تجاری-مسکونی-مساحت-200-متر'>مزایده یک قطعه زمین تجاری مسکونی مساحت 200 متر  / مزایده ,مزایده یک قطعه زمین تجاری مسکونی مساحت 200 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212878/مزایده-واگذاری-استقرار-کیوسکهای-سطح-شهر-با-کاربری-فروش-مواد-غذایی-چاپ-دوم'>مزایده واگذاری استقرار کیوسکهای سطح شهر با کاربری فروش مواد غذایی چاپ دوم / مزایده ,مزایده واگذاری استقرار کیوسکهای سطح شهر با کاربری فروش مواد غذایی چاپ دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212919/مزایده-فروش-4-998-سهم-مشاع-از-9-6-سهم-شش-دانگ'>مزایده فروش 4.998 سهم مشاع از 9/6 سهم شش دانگ / مزایده,مزایده فروش 4.998 سهم مشاع از 9/6 سهم شش دانگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212969/مزایده-اجاق-گاز-مبل-راحتی'>مزایده اجاق گاز- مبل راحتی / آگهی مزایده اموال غیر منقول,مزایده اجاق گاز- مبل راحتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213093/مزایده-فروش-سواری-پژو-405'>مزایده فروش سواری پژو 405  / آگهی مزایده اموال منقول ، مزایده فروش سواری پژو 405 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213224/مزایده-واگذاری-یک-قطعه-زمین-نوبت-دوم'>مزایده واگذاری یک قطعه زمین نوبت دوم  / مزایده کتبی , مزایده واگذاری یک قطعه زمین نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213656/استعلام-چرخ-خیاطی--'>استعلام چرخ خیاطی... / استعلام, استعلام چرخ خیاطی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213668/استعلام-ژنراتور-الکتریکی'>استعلام ژنراتور الکتریکی  / استعلام , استعلام ژنراتور الکتریکی دیزلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213680/استعلام-احداث-کارگاه'>استعلام احداث کارگاه / استعلام,احداث کارگاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213692/استعلام-تهیه-پرونده-ثبت-موقت-بازار'>استعلام  تهیه پرونده ثبت موقت بازار / استعلام,  تهیه پرونده ثبت موقت بازار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213704/استعلام-اجرای-عملیات-برق-رسانی--'>استعلام اجرای عملیات برق رسانی... / استعلام, استعلام اجرای عملیات برق رسانی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213716/استعلام-پایه-برق-بتونی'>استعلام پایه برق بتونی / استعلام, استعلام پایه برق بتونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213728/استعلام-تجهیزات-عکاسی-دیجیتال-هنرستان-های-فنی-حرفه-ای'>استعلام  تجهیزات عکاسی دیجیتال هنرستان های فنی حرفه ای  / استعلام, تجهیزات عکاسی دیجیتال هنرستان های فنی حرفه ای </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213740/استعلام-کلمپ'>استعلام کلمپ / استعلام,کلمپ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213752/استعلام-باتری-سرب-اسید-خشک'>استعلام باتری سرب اسید خشک / استعلام , استعلام باتری سرب اسید خشک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213764/استعلام-خرید-خودرو-وانت-آریسان-دوگانه-سوز'>استعلام خرید خودرو وانت آریسان دوگانه سوز  / استعلام , استعلام خرید خودرو وانت آریسان دوگانه سوز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213776/استعلام-خرید-سرور-دیجیتال'>استعلام خرید سرور دیجیتال / استعلام,خرید سرور دیجیتال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213788/استعلام-خرید-تجهیزات-رشته-تاسیسات--'>استعلام خرید تجهیزات رشته تاسیسات... / استعلام,خرید تجهیزات رشته تاسیسات...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213800/استعلام-خرید-ابزارآلات-امدادی--'>استعلام خرید ابزارآلات امدادی ... / استعلام, استعلام خرید ابزارآلات امدادی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213812/استعلام-لوازم-موتور-بنز-شش-چرخ-کمپرسی--'>استعلام لوازم موتور بنز شش چرخ کمپرسی... / استعلام, استعلام لوازم موتور بنز شش چرخ کمپرسی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213824/استعلام-اندازه-گیری-و-نگهداری-منابع-آب-زیرزمینی'>استعلام اندازه گیری و نگهداری منابع آب زیرزمینی / استعلام, استعلام اندازه گیری و نگهداری منابع آب زیرزمینی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212314/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی / مزایده ,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212382/مزایده-ششدانگ-عرصه-و-اعیان-یک-واحد-آپارتمان-مسکونی'>مزایده ششدانگ عرصه و اعیان یک واحد آپارتمان مسکونی  / مزایده,مزایده ششدانگ عرصه و اعیان یک واحد آپارتمان مسکونی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212421/مزایده-فروش-یک-قطعه-زمین-زراعی-آبی'>مزایده فروش یک قطعه زمین زراعی آبی / مزایده فروش یک قطعه زمین زراعی آبی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212465/مزایده-یک-باب-مغازه-به-مساحت-25-متر-مربع'>مزایده یک باب مغازه به مساحت 25 متر مربع / مزایده , مزایده یک باب مغازه به مساحت 25 متر مربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212516/مزایده-زمین-قطعه-31-مساحت-194-30'>مزایده زمین قطعه 31 مساحت 194/30 / مزایده,مزایده زمین قطعه 31 مساحت 194/30</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212607/مزایده-فروش-پلاک-ثبتی-140-فرعی'>مزایده فروش پلاک ثبتی 140 فرعی / مزایده , مزایده فروش پلاک ثبتی 140 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212678/مزایده-ششدانگ-یک-واحد-آپارتمان-مسکونی-101-30'>مزایده ششدانگ یک واحد آپارتمان مسکونی 101/30  / مزایده , مزایده ششدانگ یک واحد آپارتمان مسکونی 101/30 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212723/مزایده-یک-دستگاه-پراید'>مزایده یک دستگاه پراید / مزایده  ، مزایده یک دستگاه پراید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212783/مزایده-ششدانگ-یکبابخانه'>مزایده ششدانگ یکبابخانه / مزایده,مزایده ششدانگ یکبابخانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212849/مزایده-یک-واحد-آپارتمان-مسکونی-مساحت-61-05-مترمربع'>مزایده یک واحد آپارتمان مسکونی مساحت 61/05 مترمربع  / مزایده,مزایده یک واحد آپارتمان مسکونی مساحت 61/05 مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212901/مزایده-یک-دستگاه-اتومبیل-پراید-مدل-86'>مزایده یک دستگاه اتومبیل پراید مدل 86 / مزایده, مزایده یک دستگاه اتومبیل پراید مدل 86</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212943/تجدید-مزایده-نصب-کیوسک-اغذیه--چاپ-دوم'>تجدید مزایده  نصب کیوسک اغذیه - چاپ دوم  / تجدید آگهی مزایده, مزایده  نصب کیوسک اغذیه - چاپ دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213034/مزایده-حضوری-یک-باب-مغازه--نوبت-دوم'>مزایده حضوری یک باب مغازه - نوبت دوم  / آگهی مزایده حضوری , مزایده حضوری یک باب مغازه - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213133/مزایده-وانت-دو-کابین'>مزایده وانت دو کابین  / مزایده  ،مزایده وانت دو کابین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213380/مزایده-اجاره-تعدادی-از-کلاس-و-دفاتر-کار'>مزایده اجاره تعدادی از کلاس و دفاتر کار  / آگهی مزایده , مزایده اجاره تعدادی از کلاس و دفاتر کار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213651/استعلام-اقلام-مورد-نیز-جهت-سرویس-تجهیزات-دیتاسنتر'>استعلام اقلام مورد نیز جهت سرویس تجهیزات دیتاسنتر / استعلام ,استعلام اقلام مورد نیز جهت سرویس تجهیزات دیتاسنتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213663/استعلام-انتخاب-پیمانکار-جهت-اورهال-بریکرها-و-سکسیونرهای-ساخت-شرکت'>استعلام انتخاب پیمانکار جهت اورهال بریکرها و سکسیونرهای ساخت شرکت / استعلام , استعلام انتخاب پیمانکار جهت اورهال بریکرها و سکسیونرهای ساخت شرکت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213675/استعلام-بهنگام-سازی-شهری-و-روستایی'>استعلام بهنگام سازی شهری و روستایی  / استعلام , استعلام بهنگام سازی شهری و روستایی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213687/استعلام-خرید-دستگاه-گنده-گیر-کارگاه-نجاری'>استعلام خرید دستگاه گنده گیر کارگاه نجاری  / استعلام, خرید دستگاه گنده گیر کارگاه نجاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213699/استعلام-تیغه-اره-آتشی'>استعلام تیغه اره آتشی / استعلام,تیغه اره آتشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213711/استعلام-گیت-عبور-و-مرور-پرسنل-(1-دستگاه-)'>استعلام گیت عبور و مرور پرسنل (1 دستگاه ) / استعلام , استعلام گیت عبور و مرور پرسنل (1 دستگاه )</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213723/استعلام-ورق-گالوانیزه'>استعلام ورق گالوانیزه  / استعلام, ورق گالوانیزه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213735/استعلام-سیستم-هوشمند-سازی-ساختمان'>استعلام سیستم هوشمند سازی ساختمان / استعلام, استعلام سیستم هوشمند سازی ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213747/استعلام-کامپیوتر'>استعلام کامپیوتر / استعلام,استعلام کامپیوتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213759/مناقصه-واگذاری-خرید-خدمات-پرستاری-بیمارستان'>مناقصه واگذاری خرید خدمات پرستاری بیمارستان  / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه واگذاری خرید خدمات پرستاری بیمارستان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213771/استعلام-انجام-کلیه-امور-برق-ساختمان-واحدهای-بانک'>استعلام انجام کلیه امور برق ساختمان واحدهای بانک / استعلام, استعلام انجام کلیه امور برق ساختمان واحدهای بانک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213783/استعلام-خرید-خودرو-وانت-آریسان-دو-گانه-سوز'>استعلام  خرید خودرو وانت آریسان دو گانه سوز  / استعلام, استعلام  خرید خودرو وانت آریسان دو گانه سوز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213795/استعلام-همو-اسکیل-سیلر-دار'>استعلام همو اسکیل سیلر دار  / استعلام, استعلام همو اسکیل سیلر دار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213807/استعلام-تامین-نیرو'>استعلام تامین نیرو / استعلام, استعلام تامین نیرو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213819/استعلام-ماسه-شسته-و-کفی'>استعلام ماسه شسته و کفی  / استعلام, استعلام ماسه شسته و کفی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213832/استعلام-خرید-سیستم-کامپیوتری-دیتا-پروژکتور-همراه-نصب'>استعلام خرید سیستم کامپیوتری، دیتا پروژکتور، همراه نصب / استعلام, استعلام خرید سیستم کامپیوتری، دیتا پروژکتور، همراه نصب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213844/استعلام-میان-وعده-غذایی--'>استعلام میان وعده غذایی ... / استعلام , استعلام میان وعده غذایی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213856/استعلام-انجام-کلیه-امور-شیشه-ساختمان-واحدهای-بانک'>استعلام انجام کلیه امور شیشه ساختمان واحدهای بانک / استعلام, استعلام انجام کلیه امور شیشه ساختمان واحدهای بانک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213868/استعلام-یک-تخته-کفپوش-تاتامی'>استعلام یک تخته کفپوش تاتامی / استعلام,استعلام یک تخته کفپوش تاتامی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212220/مزایده-واگذاری-تعداد-9-باب-واحد-تجاری'>مزایده واگذاری تعداد 9 باب واحد تجاری / آگهی مزایده , مزایده واگذاری تعداد 9 باب واحد تجاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212241/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-به-پلاک-ثبتی-15-فرعی'>مزایده ششدانگ آپارتمان به پلاک ثبتی 15 فرعی / مزایده , مزایده ششدانگ آپارتمان به پلاک ثبتی 15 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212282/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-به-پلاک-ثبتی-5-فرعی'>مزایده ششدانگ آپارتمان به پلاک ثبتی 5 فرعی  / مزایده , مزایده ششدانگ آپارتمان به پلاک ثبتی 5 فرعی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212363/مزایده-فروش-ملک'>مزایده فروش ملک / مزایده , مزایده فروش ملک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212413/مزایده-واگذاری-به-اجاره-یک-واحد-تجاری'>مزایده واگذاری به اجاره یک واحد تجاری  / مزایده,مزایده واگذاری به اجاره یک واحد تجاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212457/مزایده-املاک-مازاد'>مزایده املاک مازاد  / مزایده,مزایده املاک مازاد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212498/مزایده-فروش-املاک-شماره-شماره-8200-95-3'>مزایده فروش املاک شماره شماره 8200/95/3 / مزایده , مزایده فروش املاک شماره شماره 8200/95/3</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212583/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-126-14-متر-مربع'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 126.14 متر مربع / مزایده یک قطعه زمین مساحت 126.14 متر مربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212655/مزایده-فروش-ساختمان-با-پلاک-ثبتی-42-9150-ـ-نوبت-دوم'>مزایده فروش ساختمان با پلاک ثبتی 42.9150 ـ نوبت دوم / مزایده , مزایده فروش ساختمان با پلاک ثبتی 42.9150 ـ نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212711/مزایده-ملک-مسکونی-شماره-1772-ـ-نوبت-دوم'>مزایده ملک مسکونی شماره 1772 ـ نوبت دوم / مزایده , مزایده ملک مسکونی شماره 1772 ـ نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212767/مزایده-زمین-کشاورزی-با-سند-عادی-نوبت-دوم'>مزایده زمین کشاورزی با سند عادی نوبت دوم  / مزایده,مزایده زمین کشاورزی با سند عادی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212826/مزایده-فروش-پلاک-ثبتی-به-مساحت-5800-متر-مربع'>مزایده فروش پلاک ثبتی به مساحت 5800 متر مربع / مزایده , مزایده فروش پلاک ثبتی به مساحت 5800 متر مربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212890/مزایده-یک-واحد-آپارتمان-مسکونی-تک-واحدی'>مزایده یک واحد آپارتمان مسکونی تک واحدی / مزایده ,مزایده یک واحد آپارتمان مسکونی تک واحدی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212933/مزایده-واگذاری-ساختمان-مدیریت-مجموعه-تفریحی-گردشکری--'>مزایده واگذاری ساختمان مدیریت مجموعه تفریحی گردشکری ... / مزایده ، مزایده واگذاری ساختمان مدیریت مجموعه تفریحی گردشکری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212982/مزایده-فروش-خوابگاه-باغمیشه'>مزایده فروش خوابگاه باغمیشه  / مزایده, مزایده فروش خوابگاه باغمیشه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213120/مزایده-فروش-اقلام-از-رده-خارج-و-اسقاطی--'>مزایده فروش اقلام از رده خارج و اسقاطی ... / آگهی فراخوان مزایده, مزایده فروش اقلام از رده خارج و اسقاطی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213340/مزایده-خودرو-سواری-پژو-405'>مزایده خودرو سواری پژو 405  / مزایده , مزایده خودرو سواری پژو 405 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213660/استعلام-تجهیزات-تلفن'>استعلام تجهیزات تلفن  / استعلام ,استعلام تجهیزات تلفن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213672/استعلام-اجرای-سیستم-سرمایش-و-گرمایش--'>استعلام اجرای سیستم سرمایش و گرمایش ... / استعلام , استعلام اجرای سیستم سرمایش و گرمایش ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213684/استعلام-مرمت-و-ساماندهی-باغ-دولت-آباد'>استعلام مرمت و ساماندهی باغ دولت آباد / استعلام, مرمت و ساماندهی باغ دولت آباد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213696/استعلام-انجام-کلیه-امور-تاسیسات-مکانیکی'>استعلام انجام کلیه امور تاسیسات مکانیکی / استعلام , استعلام انجام کلیه امور تاسیسات مکانیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213708/استعلام-تعمیر-رایانه'>استعلام تعمیر رایانه / استعلام,استعلام تعمیر رایانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213720/استعلام-خرید-تجهیزات-رایانه-ای'>استعلام خرید تجهیزات رایانه ای / استعلام, استعلام خرید تجهیزات رایانه ای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213732/استعلام-میز-آزمایشگاهی'>استعلام میز آزمایشگاهی / استعلام , استعلام میز آزمایشگاهی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213744/استعلام-کولر-گازی'>استعلام کولر گازی / استعلام, استعلام کولر گازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213756/استعلام-لایروبی-تالاب-نایبند'>استعلام لایروبی تالاب نایبند  / استعلام,استعلام لایروبی تالاب نایبند </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213768/استعلام-خرید-صنایع-چوب'>استعلام خرید صنایع چوب / استعلام , استعلام خرید صنایع چوب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213780/استعلام-تامین-برق-چاه-آب--'>استعلام تامین برق چاه آب... / استعلام, استعلام تامین برق چاه آب...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213792/استعلام-کانتر-بندی-حدود-42-متر'>استعلام کانتر بندی حدود 42 متر  / استعلام , استعلام کانتر بندی حدود 42 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213804/استعلام-تعمیر-تجهیز-ساختمان-اداری'>استعلام تعمیر  تجهیز ساختمان اداری / استعلام , استعلام تعمیر  تجهیز ساختمان اداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213816/استعلام-دستگاه-اکسس-کنترل---'>استعلام  دستگاه اکسس کنترل  ... / استعلام, استعلام  دستگاه اکسس کنترل  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213829/استعلام-بکارگیری-دستگاه-ایسوز--'>استعلام بکارگیری دستگاه ایسوز ... / استعلام , استعلام بکارگیری دستگاه ایسوز ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213841/استعلام-کیسه-استومی-نوع-کلستومی'>استعلام کیسه استومی نوع کلستومی / استعلام , استعلام کیسه استومی نوع کلستومی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213853/استعلام-خرید-خدمات-نرم-افزار'>استعلام  خرید خدمات نرم افزار  / استعلام,استعلام  خرید خدمات نرم افزار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213865/استعلام-ساختمان'>استعلام ساختمان  / استعلام , استعلام ساختمان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213837/استعلام-مایع-شیشه-شوی-معطر'>استعلام مایع شیشه شوی معطر  / استعلام، استعلام مایع شیشه شوی معطر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213849/استعلام-خریدلوازم-اتاق-مانیتورینگ'>استعلام خریدلوازم اتاق مانیتورینگ  / استعلام, استعلام خریدلوازم اتاق مانیتورینگ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213861/استعلام-کمد-بایگانی---'>استعلام کمد بایگانی  ... / استعلام , استعلام کمد بایگانی  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213438/ارزیابی-کیفی-بارگیری--حمل-و-تخلیه-44-400-000-لیتر-نفتگاز'>ارزیابی کیفی بارگیری ، حمل و تخلیه 44.400.000 لیتر نفتگاز / اگهی ارزیابی کیفی مناقصه عمومی , ارزیابی کیفی بارگیری ، حمل و تخلیه 44.400.000 لیتر نفتگاز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213451/مناقصه-پروژه-ایجاد-و-اصلاح-ایستگاه-های-اتوبوس-سطح-شهر'>مناقصه پروژه ایجاد و اصلاح ایستگاه های اتوبوس سطح شهر  / اگهی مناقصه , مناقصه پروژه ایجاد و اصلاح ایستگاه های اتوبوس سطح شهر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213463/تجدید-مناقصه-خرید-آسانسورهای-دپارتمان-قلب'>تجدید مناقصه خرید آسانسورهای دپارتمان قلب  / تجدید مناقصه عمومی , تجدید مناقصه خرید آسانسورهای دپارتمان قلب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213475/استعلام-تجهیزات-کارگاه-شیرینی-پزی--'>استعلام تجهیزات کارگاه شیرینی پزی ... / استعلام , استعلام تجهیزات کارگاه شیرینی پزی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213487/استعلام-دستگاه-اره-گرد'>استعلام دستگاه اره گرد / استعلام,استعلام دستگاه اره گرد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213499/استعلام-مدل-گسترده-کولر'>استعلام مدل گسترده کولر  / استعلام,استعلام مدل گسترده کولر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213511/استعلام-تعمیر-محصولات-فلزی-ساخته-شده-ماشین-الات-و-تجهیزات'>استعلام تعمیر محصولات فلزی ساخته شده، ماشین الات و تجهیزات / استعلام , استعلام استعلام تعمیر محصولات فلزی ساخته شده، ماشین الات و تجهیزات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213523/استعلام-خرید-بلوک-هیلکس-و-چسب-هیلکس'>استعلام خرید بلوک هیلکس و چسب هیلکس / استعلام,استعلام خرید بلوک هیلکس و چسب هیلکس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213535/استعلام-عملیات-مرمت-کاروانسرایی'>استعلام عملیات مرمت کاروانسرایی  / استعلام,استعلام عملیات مرمت کاروانسرایی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213548/استعلام-اجرای-برنامه-های-عمل-خوشه-صنعتی-و-کنسر-سیوم-صادراتی-عرقیات-گیاهی-و--'>استعلام اجرای برنامه های عمل خوشه صنعتی و کنسر سیوم صادراتی عرقیات گیاهی و... / استعلام ,استعلام اجرای برنامه های عمل خوشه صنعتی و کنسر سیوم صادراتی عرقیات گیاهی و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213560/استعلام-تامین-مواد-غذایی-موردنیاز-اردوها'>استعلام تامین مواد غذایی موردنیاز اردوها / استعلام,تامین مواد غذایی موردنیاز اردوها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213572/استعلام-خرید-تهیه-و-نصب-چمن-مصنوعی'>استعلام خرید تهیه و نصب چمن مصنوعی / استعلام,خرید تهیه و نصب چمن مصنوعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213584/استعلام-ارسال-یک-محموله-دارویی'>استعلام ارسال یک محموله دارویی / استعلام ,استعلام ارسال یک محموله دارویی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213596/استعلام-باکس-بتنی'>استعلام باکس بتنی  / استعلام,استعلام باکس بتنی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213608/استعلام-کارتریج'>استعلام کارتریج / استعلام, کارتریج</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213620/استعلام-خرید-تجهیزات-اداری--'>استعلام خرید تجهیزات اداری ... / استعلام, استعلام خرید تجهیزات اداری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213632/استعلام-یک-دستگاه-سورفیس'>استعلام یک دستگاه سورفیس / استعلام, استعلام یک دستگاه سورفیس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213645/استعلام-خرید-میز-دانش-آموزی-ابتدایی'>استعلام خرید میز دانش آموزی ابتدایی / استعلام,استعلام خرید میز دانش آموزی ابتدایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211552/مزایده-خودرو-سواری-پژو-405-glx'>مزایده خودرو سواری پژو 405 glx  / مزایده, مزایده خودرو سواری پژو 405 glx </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211608/مزایده-ششدانگ-پلاک-5503-فرعی-از-965-فرعی-از-213-فرعی'>مزایده ششدانگ پلاک 5503 فرعی از 965 فرعی از 213 فرعی / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک 5503 فرعی از 965 فرعی از 213 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211662/مزایده-عرصه-و-اعیان-یکباب-منزل-با-قدمت-بنا-سی-سال'>مزایده عرصه و اعیان یکباب منزل با قدمت بنا سی سال / مزایده,مزایده عرصه و اعیان یکباب منزل با قدمت بنا سی سال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211709/مزایده-ششدانگ-یک-باب-خانه-مساحت-153-5-مترمربع'>مزایده ششدانگ یک باب خانه مساحت 153/5 مترمربع  / مزایده,مزایده ششدانگ یک باب خانه مساحت 153/5 مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211751/مزایده-6-قطعه-زمین'>مزایده 6 قطعه زمین  / مزایده,مزایده 6 قطعه زمین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211788/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-161-93-مترمربع'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 161/93 مترمربع  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 161/93 مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211827/مزایده-ششدانگ-یک-قطعه-زمین-با-بنای-احداثی'>مزایده ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی / مزایده ،مزایده ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211899/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-173-36-مترمربع'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 173/36 مترمربع / مزایده،مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 173/36 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211942/مزایده-مجوز-اکران-آگهی-و-تبلیغات--'>مزایده مجوز اکران آگهی و تبلیغات ... / آگهی مزایده عمومی ,مزایده مجوز اکران آگهی و تبلیغات ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211970/مزایده-فروش-دو-دستگاه-ماشین-چاپ'>مزایده فروش دو دستگاه ماشین چاپ / آگهی مزایده, مزایده فروش دو دستگاه ماشین چاپ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212016/مزایده-ششدانگ-عرصه-و-اعیان-منزل-مسکونی'>مزایده ششدانگ عرصه و اعیان منزل مسکونی  /  مزایده ,مزایده 11/2 شعیر مشاع از 96 شعیر ششدانگ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212054/مزایده-خط-تلفن-همراه'>مزایده خط تلفن همراه / مزایده, مزایده خط تلفن همراه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212084/مزایده-تعدادی-تجهیزات-رایانه-ای'>مزایده تعدادی تجهیزات رایانه ای / مزایده  ، مزایده تعدادی تجهیزات رایانه ای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212112/مزایده-یک-دستگاه-اتومبیل'>مزایده یک دستگاه اتومبیل / مزایده, مزایده یک دستگاه اتومبیل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212153/مزایده-ششدانگ-یک-قطعه-زمین'>مزایده ششدانگ یک قطعه زمین  / مزایده , مزایده ششدانگ یک قطعه زمین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212187/مزایده-فروش-پلاک-ثبتی-5372'>مزایده فروش پلاک ثبتی 5372  / مزایده , مزایده فروش پلاک ثبتی 5372 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212217/مزایده-ششدانگ-ملک-مسکونی-ساختمان-ویلایی'>مزایده ششدانگ ملک مسکونی ساختمان ویلایی / مزایده ,مزایده ششدانگ ملک مسکونی ساختمان ویلایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212236/مزایده-ارائه-خدمات-دارویی-داروخانه-شبانه-روزی'>مزایده ارائه خدمات دارویی داروخانه شبانه روزی / مزایده ارائه خدمات دارویی داروخانه شبانه روزی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212271/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-به-پلاک-ثبتی-17فرعی'>مزایده ششدانگ آپارتمان به پلاک ثبتی 17فرعی / مزایده , مزایده ششدانگ آپارتمان به پلاک ثبتی 17 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212341/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-به-پلاک-ثبتی-4-فرعی'>مزایده ششدانگ آپارتمان به پلاک ثبتی 4 فرعی / مزایده , مزایده ششدانگ آپارتمان به پلاک ثبت 4 فرعی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211930/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-وانت-پیکان'>مزایده یک دستگاه خودروی وانت پیکان  / مزایده, مزایده یک دستگاه خودروی وانت پیکان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211966/مزایده-خودرو-سواری-پژو-405'>مزایده خودرو سواری پژو 405 / اگهی مزایده , مزایده خودرو سواری پژو 405</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212007/مزایده-سه-واحد-آپارتمان-مسکونی-مساحت-73-98-مترمربع'>مزایده سه واحد آپارتمان مسکونی مساحت 73/98 مترمربع /  مزایده ,مزایده سه واحد آپارتمان مسکونی مساحت 73/98 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212049/مزایده-دستگاه-بسته-بندی-شرینگ'>مزایده دستگاه بسته بندی شرینگ  / اگهی مزایده , مزایده دستگاه بسته بندی شرینگ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212077/مزایده-یک-دستگاه-موتور-آب-دیزلی-4-سیلندر-رومانی'>مزایده یک دستگاه موتور آب دیزلی 4 سیلندر رومانی / مزایده, مزایده یک دستگاه موتور آب دیزلی 4 سیلندر رومانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212108/مزایده-عمومی-پارکینگ-مجموعه--'>مزایده عمومی پارکینگ مجموعه ... / آگهی مزایده عمومی ،مزایده عمومی پارکینگ مجموعه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212145/مزایده-فروش-یکدستگاه-سواری-پژو-405'>مزایده فروش یکدستگاه سواری پژو 405  / آگهی مزایده اموال منقول ، مزایده فروش یکدستگاه سواری پژو 405 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212183/مزایده-ششدانگ-یک-قطعه-زمین-مزروعی'>مزایده ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی  / مزایده,مزایده ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212215/مزایده-واگذاری-10-باب-مغازه'>مزایده واگذاری 10 باب مغازه / آگهی مزایده عمومی, مزایده واگذاری 10 باب مغازه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212232/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-سواری-پژو-405'>مزایده یک دستگاه خودروی سواری پژو 405 / مزایده, مزایده یک دستگاه خودروی سواری پژو 405</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212268/استعلام-قیمت-واگذاری-اجاری-بینایی-سنجی-و-فروش-عینک--'>استعلام قیمت واگذاری اجاری بینایی سنجی و فروش عینک... / فراخوان عمومی, استعلام قیمت واگذاری اجاری بینایی سنجی و فروش عینک...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212331/مزایده-ششدانگ-آپارتمان'>مزایده ششدانگ آپارتمان / مزایده ,مزایده ششدانگ آپارتمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212404/مزایده-پلاک-ثبتی-2480-فرعی-بخش-15-فارس-نوبت-دوم'>مزایده پلاک ثبتی 2480 فرعی بخش 15 فارس نوبت دوم  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 2480 فرعی بخش 15 فارس   نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212443/مزایده-واگذاری-اجاره-درمانگاه-تخصصی-و-فوق-تخصصی'>مزایده واگذاری اجاره درمانگاه تخصصی و فوق تخصصی  / آگهی مزایده عمومی , مزایده واگذاری اجاره درمانگاه تخصصی و فوق تخصصی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212482/مزایده-واگذاری-مقدار-80-مترمربع-از-کوچه-متروکه-ـ-نوبت-دوم'>مزایده واگذاری مقدار 80 مترمربع از کوچه متروکه  ـ نوبت دوم / مزایده ,مزایده واگذاری مقدار 80 مترمربع از کوچه متروکه  ـ نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212528/مزایده-فروش-ملک-پلاک-ثبتی-3-فرعی'>مزایده فروش ملک پلاک ثبتی 3 فرعی  / مزایده , مزایده فروش ملک پلاک ثبتی 3 فرعی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212628/مزايده-فروش-سيم-مسی-آلومينيوم'>مزايده فروش سيم مسی آلومينيوم / مزایده ، مزايده فروش سيم مسی آلومينيوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212696/مزایده-یکباب-خانه-مساحت-358-40-مترمربع'>مزایده یکباب خانه مساحت 358/40 مترمربع / مزایده , مزایده یکباب خانه مساحت 358/40 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212738/مزایده-ملک-بخش-یک-اراک-اموال-غیرمنقول-نوبت-دوم'>مزایده ملک بخش یک اراک اموال غیرمنقول نوبت دوم  / مزایده,مزایده ملک بخش یک اراک اموال غیرمنقول  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212795/مزایده-فروش-یکباب-منزل-مسکونی-با-پلاک-ثبتی-34-2199'>مزایده فروش یکباب منزل مسکونی با پلاک ثبتی 34/2199 / مزایده , مزایده فروش یکباب منزل مسکونی با پلاک ثبتی 34/2199</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212877/مزایده-محوطه-پارکینگ-خودروها--97-4-17'>مزایده محوطه پارکینگ خودروها - 97.4.17 / مزایده, مزایده محوطه پارکینگ خودروها - 97.4.17</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212918/آگهی-مزایده-اجاره-غرفه-شماره-7--97-4-17'>آگهی مزایده اجاره غرفه شماره 7 - 97.4.17 / آگهی مزایده , آگهی مزایده اجاره غرفه شماره 7 - 97.4.17</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212963/مزایده-فروش-تعدادی-از-املاک-مسکونی-اداری-زمین-بایر-و-اراضی-ـ-نوبت-دوم'> مزایده فروش تعدادی از املاک مسکونی اداری زمین بایر و اراضی  ـ نوبت دوم / مزایده, مزایده فروش تعدادی از املاک مسکونی اداری زمین بایر و اراضی  ـ نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213090/مزایده-ششدانگ-یکبابخانه-و-محوطه'>مزایده ششدانگ یکبابخانه و محوطه / مزایده,مزایده ششدانگ یکبابخانه و محوطه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213217/مزایده-فروش-یکباب-ویلا-مساحت-413-مترمربع'>مزایده فروش یکباب ویلا مساحت 413 مترمربع  / مزایده,مزایده فروش یکباب ویلا مساحت 413 مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213655/استعلام-ماسه-شسته-و-کفی--'>استعلام ماسه شسته و کفی... / استعلام, استعلام ماسه شسته و کفی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213667/استعلام-عملیات-فنس-کشی-زمین-چمن'>استعلام عملیات فنس کشی زمین چمن / استعلام, استعلام عملیات فنس کشی زمین چمن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213679/استعلام-نیاز-به-سیستم-کامل-کامپیوتر-و-پرینتر'>استعلام نیاز به سیستم کامل کامپیوتر و پرینتر / استعلام,استعلام نیاز به سیستم کامل کامپیوتر و پرینتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213691/استعلام-خرید-تجهیزات-آموزشی-کارگاههای-برق--'>استعلام خرید تجهیزات آموزشی کارگاههای برق... / استعلام,خرید تجهیزات آموزشی کارگاههای برق...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213703/استعلام-تشک-ژیمناستیک-ایمنی--'>استعلام تشک ژیمناستیک ایمنی ... / استعلام, استعلام تشک ژیمناستیک ایمنی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213715/استعلام-بازسازی-و-افزایش-ارتفاع-دیوار'>استعلام بازسازی و افزایش ارتفاع دیوار / استعلام , استعلام بازسازی و افزایش ارتفاع دیوار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213727/استعلام-بسته-نرم-افزار-تجهیزات-سیسکو'>استعلام بسته نرم افزار تجهیزات سیسکو / استعلام, بسته نرم افزار تجهیزات سیسکو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213739/استعلام-آبرسانی-سیار'>استعلام آبرسانی سیار / استعلام , استعلام آبرسانی سیار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213751/استعلام-سپری-لنگه-دری'>استعلام سپری لنگه دری  / استعلام , استعلام سپری لنگه دری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213763/استعلام-درب-و-پنجره-upvc--'>استعلام درب و پنجره upvc... / استعلام,درب و پنجره upvc...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213775/استعلام-لوازم-کامل-موتور-بنز-ده-تن'>استعلام لوازم کامل موتور بنز ده تن / استعلام,استعلام لوازم کامل موتور بنز ده تن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213787/استعلام-سیستم-انژکتور-پژو'>استعلام سیستم انژکتور پژو  / استعلام, استعلام شبیه ساز سیستم انژکتور پژو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213352/استعلام-انجام-خدمات-تهیه-ملزومات-و-اجرای-پسیو--'>استعلام  انجام خدمات تهیه ملزومات و اجرای پسیو ... / استعلام, انجام خدمات تهیه ملزومات و اجرای پسیو ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213365/استعلام-فلومتر-الکترو-مغناطیسی'>استعلام فلومتر الکترو مغناطیسی / استعلام,استعلام فلومتر الکترو مغناطیسی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213378/استعلام-خرید-هد-چاپگر'>استعلام  خرید هد چاپگر / استعلام , استعلام  خرید هد چاپگر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213391/فراخوان-مناقصه-تامین-و-نصب-و-تعویض-کنتور-رگلاتور'>فراخوان مناقصه تامین و نصب و تعویض کنتور رگلاتور  / فراخوان مناقصه , مناقصه تامین و نصب و تعویض کنتور رگلاتور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213403/استعلام-کمپرسور'>استعلام کمپرسور  / استعلام, استعلام کمپرسور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213415/استعلام-گوشت-فیله-گوساله'>استعلام گوشت فیله گوساله / استعلام, استعلام گوشت فیله گوساله</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213427/استعلام-خرید-کنتور-التراسوتیک-پرتابل-مجتمع--'>استعلام خرید کنتور التراسوتیک پرتابل مجتمع ... / استعلام, خرید کنتور التراسوتیک پرتابل مجتمع ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213439/استعلام-تجهیزات-و-ابزارآلات-کارگاه-اتومکانیک'>استعلام تجهیزات و ابزارآلات کارگاه اتومکانیک / استعلام, تجهیزات و ابزارآلات کارگاه اتومکانیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213452/استعلام-صندلی-دسته-دار-با-تکیه-گاه--'>استعلام صندلی دسته دار با تکیه گاه... / استعلام,صندلی دسته دار با تکیه گاه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213464/استعلام-تجهیزات-کارگاهی'>استعلام تجهیزات کارگاهی / استعلام,تجهیزات کارگاهی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213476/استعلام-یخچال-و-فریزر-دانش-پژوهش-فجر'>استعلام یخچال و فریزر دانش پژوهش فجر / استعلام , استعلام یخچال و فریزر دانش پژوهش فجر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213488/فراخوان-ساخت-مبدل-و-سه-عدد-SHELL--'>فراخوان ساخت مبدل و سه عدد SHELL ... / مناقصه, فراخوان ساخت مبدل و سه عدد SHELL ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213500/استعلام-البسه-پرسنل-یگان-حفاظت'>استعلام البسه پرسنل یگان حفاظت / استعلام , استعلام البسه پرسنل یگان حفاظت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213512/استعلام-ویدئوپروژکتور--هارد-اکسترنال'>استعلام ویدئوپروژکتور ، هارد اکسترنال / استعلام , استعلام ویدئوپروژکتور ، هارد اکسترنال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213524/استعلام-تجدید-تجهیزات-روشنایی-و-نورپردازی'>استعلام  تجدید تجهیزات روشنایی و نورپردازی / استعلام ,استعلام تجدید تجهیزات روشنایی و نورپردازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213537/استعلام-سیستم-اکسس-کنترل-درب--'>استعلام سیستم اکسس کنترل درب... / استعلام,سیستم اکسس کنترل درب...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213549/استعلام-لوازم-مصرفی-پزشکی'>استعلام لوازم مصرفی پزشکی / استعلام,لوازم مصرفی پزشکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213561/استعلام-TES-1370-متر-پراب-محیطی-مدل-co2'>استعلام TES-1370 متر پراب محیطی مدل co2 / استعلام, TES-1370 متر پراب محیطی مدل co2</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213573/استعلام-خرید-و-نصب-و-راه-اندازی-تجهیزات-سیستم-صوت-و-ترجمه--'>استعلام خرید و نصب و راه اندازی تجهیزات سیستم صوت و ترجمه .. / استعلام, خرید و نصب و راه اندازی تجهیزات سیستم صوت و ترجمه ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213585/استعلام-ترازو-4-صفر--'>استعلام ترازو 4 صفر... / استعلام,ترازو 4 صفر...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213597/استعلام-دوربین-مداربسته--'>استعلام دوربین مداربسته... / استعلام, استعلام دوربین مداربسته...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213609/استعلام-دیوارپوش-آذران-پلاستیک'>استعلام دیوارپوش آذران پلاستیک  / استعلام, استعلام دیوارپوش آذران پلاستیک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213621/استعلام-عملیات-اجرایی-سنگ-فرش-معابر-روستای'>استعلام عملیات اجرایی سنگ فرش معابر روستای / استعلام, عملیات اجرایی سنگ فرش معابر روستای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213633/استعلام-سیستم-کامپیوتر'>استعلام سیستم کامپیوتر / استعلام,سیستم کامپیوتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213646/استعلام-انجام-کلیه-امور-کارهای-چوبی-ساختمان-واحد-های-بانک'>استعلام انجام کلیه امور کارهای چوبی ساختمان واحد های بانک / استعلام, انجام کلیه امور کارهای چوبی ساختمان واحد های بانک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211556/مزایده-سه-دانگ-از-ششدانگ-زمین-مساحت-114-60متر'>مزایده سه دانگ از ششدانگ زمین مساحت 114.60متر  / مزایده,مزایده سه دانگ از ششدانگ زمین مساحت 114.60متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211614/مزایده-ماشین-آلات-و-تجهیزات-تله-سیژ-نوبت-دوم'>مزایده ماشین آلات و تجهیزات تله سیژ  نوبت دوم  / اگهی مزایده , مزایده ماشین آلات و تجهیزات تله سیژ  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211668/مزایده-واگذاری-محل-های-مشروحه'>مزایده واگذاری محل های مشروحه / مزایده, مزایده واگذاری محل های مشروحه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211715/مزایده-فروش-2-دستگاه-اتومبیل'>مزایده  فروش 2 دستگاه اتومبیل / مزایده, مزایده  فروش 2 دستگاه اتومبیل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211754/مزایده-عمومی-واگذاری-امور-تبلیغات-محیطی-روستای-نوبت-دوم'>مزایده عمومی واگذاری امور تبلیغات محیطی روستای نوبت دوم / مزایده عمومی, مزایده عمومی واگذاری امور تبلیغات محیطی روستا ی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211789/مزایده-فروش-سردرختی-گلابی-فرنگی-و-دم-کج'>مزایده فروش سردرختی گلابی فرنگی و دم کج  / اگهی مزایده , مزایده فروش سردرختی گلابی فرنگی و دم کج </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211840/تجدید-مزایده-یک-عدد-برق-شرکت--'>تجدید مزایده یک عدد برق شرکت ... / مزایده ، تجدید مزایده یک عدد برق شرکت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211903/مزایده-فروش-دو-دستگاه-خط-رب-کارکرده-خود-را-به-همراه-دو-دستگاه-برج-خنک-کننده'>مزایده فروش دو دستگاه خط رب کارکرده خود را به همراه دو دستگاه برج خنک کننده  / مزایده, مزایده فروش دو دستگاه خط رب کارکرده خود را به همراه دو دستگاه برج خنک کننده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211944/مزایده-اجاره-واحد-مسکونی'>مزایده اجاره واحد مسکونی  / آگهی مزایده, مزایده اجاره واحد مسکونی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211976/مزایده-زمین-مساحت-23-000-مترمربع'>مزایده زمین مساحت 23.000 مترمربع  / مزایده ,مزایده زمین مساحت 23.000 مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212018/مزایده-پیراهن-شلوار-جین-شلوار-کتان-و--'>مزایده پیراهن، شلوار جین، شلوار کتان و... / مزایده ، مزایده پیراهن، شلوار جین، شلوار کتان و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212056/مزایده-یک-باب-مغازه-و--'>مزایده یک باب مغازه و.... / مزایده , مزایده یک باب مغازه و....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212085/مزایده-یک-سهم-مشاع-از-سی-و-شش-سهم-ششدانگ-پلاک'>مزایده یک سهم مشاع از سی و شش سهم ششدانگ پلاک / مزایده , مزایده یک سهم مشاع از سی و شش سهم ششدانگ پلاک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212113/مزایده-یک-باب-خانه-مساحت-حدودا-70-مترمربع'>مزایده یک باب خانه مساحت حدودا 70 مترمربع / مزایده,مزایده یک باب خانه مساحت حدودا 70 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213404/استعلام-بازدید-ترویجی-برون-استانی'>استعلام بازدید ترویجی برون استانی  / استعلام, استعلام بازدید ترویجی برون استانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213416/استعلام-سرور'>استعلام سرور  / استعلام , استعلام سرور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213428/استعلام-مخزن-آب'>استعلام مخزن آب / استعلام, مخزن آب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213440/استعلام-دستگاه-کارواش'>استعلام دستگاه کارواش / استعلام , استعلام دستگاه کارواش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213453/استعلام-خرید-و-نصب-لوازم-برقی'>استعلام  خرید و نصب لوازم برقی  / استعلام, خرید و نصب لوازم برقی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213465/استعلام-کولر-گازی-اسپلیت-ایستاده-سرمایشی'>استعلام کولر گازی اسپلیت ایستاده سرمایشی / استعلام, کولر گازی اسپلیت ایستاده سرمایشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213477/مناقصه-احداث-کانال-جمع-آوری-آبهای-سطحی-(نوبت-دوم)'>مناقصه احداث کانال جمع آوری آبهای سطحی (نوبت دوم) / اگهی مناقصه , مناقصه احداث کانال جمع آوری آبهای سطحی (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213489/استعلام-سنگ-چرخ-محک-125-سه-نظام-دار'>استعلام سنگ چرخ محک 125 سه نظام دار / استعلام, سنگ چرخ محک 125 سه نظام دار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213501/استعلام-تخته-وایت-برد-شیشه-ای'>استعلام تخته وایت برد شیشه ای / استعلام ,استعلام تخته وایت برد شیشه ای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213513/استعلام-میکروسکوپ-نوری-و-غیره'>استعلام میکروسکوپ نوری و غیره / استعلام, میکروسکوپ نوری و غیره</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213525/استعلام-شیر-هوا-دفنی---'>استعلام شیر هوا دفنی .... / استعلام , استعلام شیر هوا دفنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213538/استعلام-آبمیوه-گیری'>استعلام آبمیوه گیری / استعلام, استعلام آبمیوه گیری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213550/استعلام-طراحی-پورتال-استانداری-و-فرمانداریهای-تابعه'>استعلام طراحی پورتال استانداری و فرمانداریهای تابعه  / استعلام , استعلام طراحی پورتال استانداری و فرمانداریهای تابعه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213562/مناقصه-واگذاری-خدمات-طبخ-و-توزیع-غذا'>مناقصه واگذاری خدمات طبخ و توزیع غذا / مناقصه , مناقصه واگذاری خدمات طبخ و توزیع غذا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213574/استعلام-سنگ-چرخ-محک'>استعلام سنگ چرخ محک / استعلام,سنگ چرخ محک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213586/استعلام-دستگاه-لبه-چسبان'>استعلام دستگاه لبه چسبان / استعلام, دستگاه لبه چسبان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213598/استعلام-دستکش-محافظ-جراحی-و--'>استعلام دستکش محافظ جراحی و ... / استعلام, استعلام دستکش محافظ جراحی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213610/استعلام-مرمت-کاروانسرای'>استعلام  مرمت کاروانسرای / استعلام, مرمت کاروانسرای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213622/استعلام-سیمان-تیب-2'>استعلام سیمان تیب 2 / استعلام, سیمان تیب 2</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213634/استعلام-خرید-و-نصب-و-راه-اندازی-سیستم-ضبط--'>استعلام خرید و نصب و راه اندازی سیستم ضبط ... / استعلام, استعلام خرید و نصب و راه اندازی سیستم ضبط ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213647/استعلام-برج-نوری--سطل-زباله--نیمکت-پارکی-و---'>استعلام  برج نوری - سطل زباله - نیمکت پارکی و .... / استعلام, برج نوری - سطل زباله - نیمکت پارکی و ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211518/مزایده-اجاره-بوفه'>مزایده اجاره بوفه / اگهی مزایده , مزایده اجاره بوفه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211559/مزایده-ششدانگ-عمارت-و-دو-باب-دکان-قدمت-هفتاد-سال'>مزایده ششدانگ عمارت و دو باب دکان قدمت هفتاد سال / مزایده,مزایده ششدانگ عمارت و دو باب دکان قدمت هفتاد سال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211615/مزایده-آپارتمان-مسکونی-مساحت-144-98متر'>مزایده آپارتمان مسکونی مساحت 144.98متر  / مزایده,مزایده آپارتمان مسکونی مساحت 144.98متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211670/مزایده-یکباب-منزل-مسکونی-مساحت-264-48متر'>مزایده یکباب منزل مسکونی مساحت 264.48متر / مزایده,مزایده یکباب منزل مسکونی مساحت 264.48متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211716/مزایده-ششدانگ-یک-واحد-آپارتمان'>مزایده ششدانگ یک واحد آپارتمان / مزایده,مزایده ششدانگ یک واحد آپارتمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211755/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-120-مترمربع'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 120 مترمربع  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 120 مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211792/مزایده-یک-قطعه-زمین-به-ابعاد-200-مترمربع-نوبت-دوم'>مزایده یک قطعه زمین به ابعاد 200 مترمربع نوبت دوم  / آگهی مزایده , مزایده یک قطعه زمین به ابعاد 200 مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211842/مزایده-یک-قطعه-زمین-در-کوی-قجلو'>مزایده  یک قطعه زمین در کوی قجلو  / مزایده,مزایده  یک قطعه زمین در کوی قجلو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211904/مزایده-فروش-تجهیزات-و-متعلقات-و-مواد-اولیه-نوبت-دوم'>مزایده فروش تجهیزات و متعلقات و مواد اولیه نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی , مزایده فروش تجهیزات و متعلقات و مواد اولیه نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211945/مزایده-یک-منزل-مسکونی-مساحت-145-8-مترمربع'>مزایده یک منزل مسکونی مساحت 145/8 مترمربع / مزایده ,مزایده یک منزل مسکونی مساحت 145/8 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211977/مزایده-46-قلم-کالای-مازاد-بر-نیاز'>مزایده 46 قلم کالای مازاد بر نیاز  / مزایده ، مزایده 46 قلم کالای مازاد بر نیاز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212022/مزایده-مقدار-31-260-کیلوگرم-ابریشم-و--'>مزایده مقدار 31/260 کیلوگرم ابریشم و.... / مزایده , مزایده مقدار 31/260 کیلوگرم ابریشم و....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212057/مزایده-یک-باب-منزل-مسکونی'>مزایده یک باب منزل مسکونی / مزایده,مزایده یک باب منزل مسکونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212087/مزایده-یک-باب-ساختمان-مسکونی-عرصه-164-مترمربع'>مزایده یک باب ساختمان مسکونی عرصه 164 مترمربع / مزایده،مزایده یک باب ساختمان مسکونی عرصه 164 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212120/مزایده-فروش-5-قطعه-از-زمین-ـ-نوبت-دوم'>مزایده فروش 5 قطعه از زمین  ـ نوبت دوم /  مزایده ,مزایده فروش 5 قطعه از زمین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212157/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-مساحت-2805-25'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 2805/25 / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 2805/25</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212191/آگهی-فروش-محصول-سردرختی'>آگهی فروش محصول سردرختی / آگهی فروش, آگهی فروش محصول سردرختی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212219/مزایده-یک-دستگاه-سواری-پراید'>مزایده یک دستگاه سواری پراید / مزایده, مزایده یک دستگاه سواری پراید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212240/مزایده-ملک-شامل-85-5-مترمربع-ساختمان'>مزایده ملک شامل 85/5 مترمربع ساختمان / مزایده,مزایده ملک شامل 85/5 مترمربع ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212274/مزایده-اجاره-و-بکارگیری-شریک-سرمایه-گذار-دستگاه-سنگ-شکن'>مزایده اجاره و بکارگیری شریک سرمایه گذار دستگاه سنگ شکن / آگهی مزایده عمومی,مزایده  اجاره و بکارگیری شریک سرمایه گذار دستگاه سنگ شکن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213468/فراخوان-خرید-و-نصب-سیستم-گرمایش-و-سرمایش-GHP'>فراخوان خرید و نصب سیستم گرمایش و سرمایش GHP / مناقصه, فراخوان خرید و نصب سیستم گرمایش و سرمایش GHP</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213480/استعلام-سیستم-اعلام-و-اطفای-حریق--'>استعلام سیستم اعلام و اطفای حریق... / استعلام,استعلام سیستم اعلام و اطفای حریق...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213492/استعلام-بررسی-روشهای-کاهش-تلفات-آب'>استعلام بررسی روشهای کاهش تلفات آب / استعلام , استعلام بررسی روشهای کاهش تلفات آب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213504/استعلام-قلوه-گاه-گوساله-و-قلوه-گاه-گوسفند'>استعلام  قلوه گاه گوساله و قلوه گاه گوسفند  / استعلام,استعلام  قلوه گاه گوساله و قلوه گاه گوسفند </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213516/استعلام-انواع-کابل-خودنگهدار--'>استعلام انواع کابل خودنگهدار... / استعلام, استعلام انواع کابل خودنگهدار...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213528/استعلام-ساماندهی-و-تعمیر-قلعه--'>استعلام ساماندهی و تعمیر قلعه ... / استعلام, استعلام ساماندهی و تعمیر قلعه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213541/فراخوان-خرید-61-قلم-ادوات-برقی-خط-هوایی'>فراخوان خرید 61 قلم ادوات برقی خط هوایی / فراخوان ارزیابی کیفی دو مرحله ای , فراخوان خرید 61 قلم ادوات برقی خط هوایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213553/استعلام-تهیه-و-حمل-و-بارگیری-و-تخلیه-مصالح'>استعلام تهیه و حمل و بارگیری و تخلیه مصالح  / استعلام, تهیه و حمل و بارگیری و تخلیه مصالح </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213565/استعلام-دستگاه-عیب-یاب-سیستم-انژکتور--'>استعلام دستگاه عیب یاب سیستم انژکتور... / استعلام,استعلام دستگاه عیب یاب سیستم انژکتور...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213577/استعلام-خرید-6-دستگاه-دوربین-ترموویژن'> استعلام  خرید 6 دستگاه دوربین ترموویژن /  استعلام,  خرید 6 دستگاه دوربین ترموویژن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213589/استعلام-سنگ-چرخ-محک-125-سه-نظام-دار'>استعلام سنگ چرخ محک 125 سه نظام دار / استعلام, سنگ چرخ محک 125 سه نظام دار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213601/استعلام-دیزل-با-ژنراتور'>استعلام دیزل با ژنراتور  / استعلام, استعلام دیزل با ژنراتور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213613/استعلام-اورهال-چیلر-تراکمی--'>استعلام اورهال چیلر تراکمی... / استعلام, استعلام اورهال چیلر تراکمی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213625/استعلام-گیربکس-محرک-جلو-9-دستگاه-(سمند)'>استعلام گیربکس محرک جلو 9 دستگاه (سمند) / استعلام , استعلام گیربکس محرک جلو 9 دستگاه (سمند)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213637/استعلام-هدفون-سونی'>استعلام هدفون سونی / استعلام, هدفون سونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211535/مزایده-سه-دانگ-از-ششدانگ-ملک-پلاک-ثبتی-147-فرعی-نوبت-اول'>مزایده سه دانگ از ششدانگ ملک پلاک ثبتی 147 فرعی نوبت اول / مزایده,مزایده سه دانگ از ششدانگ ملک پلاک ثبتی 147 فرعی نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211571/مزایده-اموال-غیرمنقول-به-پلاک-های-ثبتی-48-36159-و-48-36160-بخش-یازده'>مزایده اموال غیرمنقول به پلاک های ثبتی 48/36159 و 48/36160 بخش یازده / مزایده,مزایده اموال غیرمنقول به پلاک های ثبتی 48/36159 و 48/36160 بخش یازده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211628/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-84-41متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 84.41متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 84.41متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211685/مزایده-یک-قطعه-زمین-خانه-سرا'>مزایده یک قطعه زمین خانه سرا  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین خانه سرا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211730/مزایده-فروش-ملک-مشاع-379-78-مترمربع'>مزایده فروش ملک مشاع 379/78 مترمربع  / مزایده,مزایده فروش ملک مشاع 379/78 مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211773/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه'>مزایده ششدانگ یکباب خانه  / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211801/مزایده-فروش-لوازم-اسقاطی-شبکه--نوبت-دوم'>مزایده فروش لوازم اسقاطی شبکه - نوبت دوم  / مزایده , مزایده فروش لوازم اسقاطی شبکه  - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211870/مزایده-ششدانگ-8-فقره-آپارتمان-مسکونی'>مزایده ششدانگ 8 فقره آپارتمان مسکونی / مزایده,مزایده ششدانگ 8 فقره آپارتمان مسکونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211912/مزایده-فروش-حبوبات'>مزایده فروش حبوبات  / آگهی مزایده عمومی , مزایده فروش حبوبات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211952/مزایده-گل-لاله'>مزایده گل لاله  / اگهی مزایده , مزایده گل لاله </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211991/مزایده-عمومی-مقررات-مالی-دولت-2-و-ماده-88-قانون-تنظیم'>مزایده عمومی مقررات مالی دولت 2 و ماده 88 قانون تنظیم / مزایده عمومی, مزایده عمومی مقررات مالی دولت 2 و ماده 88 قانون تنظیم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212032/مزایده-کیسه-گچ'>مزایده کیسه گچ / اگهی مزایده , مزایده کیسه گچ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212063/مزایده-وان-آبکشی-سبزیجات'>مزایده وان آبکشی سبزیجات / اگهی مزایده , مزایده وان آبکشی سبزیجات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212097/مزایده-یک-دستگاه-سواری-پژو'>مزایده یک دستگاه سواری پژو / مزایده, مزایده یک دستگاه سواری پژو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212130/مزایده-دو-دستگاه-خودرو-وانت-نیسان'>مزایده دو دستگاه خودرو وانت نیسان  / مزایده, مزایده دو دستگاه خودرو وانت نیسان  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212165/مزایده-مقدار-50-تن-ضایعات-آهن-آلات'>مزایده مقدار 50 تن ضایعات آهن آلات / آگهی مزایده عمومی, مزایده مقدار 50 تن ضایعات آهن آلات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212195/مزایده-فروش-پلاک-ثبتی-سرقفلی-یک-باب-مغازه'>مزایده فروش پلاک ثبتی سرقفلی یک باب مغازه / مزایده , مزایده فروش پلاک ثبتی سرقفلی یک باب مغازه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212223/مزایده-اجاره-قطعه-زمینی'>مزایده اجاره قطعه زمینی / آگهی مزایده , مزایده اجاره قطعه زمینی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212248/مزایده-غرفه-های-روبروی-بانک-کشاورزی--نوبت-دوم'>مزایده غرفه های روبروی بانک کشاورزی  - نوبت دوم   / مزایده, مزایده غرفه های روبروی بانک کشاورزی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212299/مزایده-ملک-با-کاربری-مسکونی-مساحت-11-25-مترمربع'>مزایده ملک با کاربری مسکونی مساحت 11/25 مترمربع / مزایده ,مزایده ملک با کاربری مسکونی مساحت 11/25 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212372/مزایده-یک-دستگاه-آپارتمان-مسکونی'>مزایده یک دستگاه آپارتمان مسکونی / مزایده , مزایده یک دستگاه آپارتمان مسکونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212418/مزایده-فروش-ششدانگ-یک-قطعه-زمین-با-پلاک-ثبتی-17179'>مزایده فروش ششدانگ یک قطعه زمین  با پلاک ثبتی 17179 / مزایده فروش ششدانگ یک قطعه زمین  با پلاک ثبتی 17179</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212464/مزایده-الکتروموتور--نوبت-دوم'>مزایده الکتروموتور - نوبت دوم  / اگهی مزایده , مزایده الکتروموتور - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212512/مزایده-یک-قطعه-زمین-محصور-به-مساحت-تقریبی-400-متر-مربع'>مزایده یک قطعه زمین محصور به مساحت تقریبی 400 متر مربع / مزایده , مزایده یک قطعه زمین محصور به مساحت تقریبی 400 متر مربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212222/مزایده-اجاره-غرفه-عکاسی-با-لباس-محلی---نوبت-دوم'>مزایده اجاره غرفه عکاسی با لباس محلی ... نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی , مزایده اجاره غرفه عکاسی با لباس محلی ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212245/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-به-پلاک-ثبتی-7-فرعی'>مزایده ششدانگ آپارتمان به پلاک ثبتی 7 فرعی / مزایده , مزایده ششدانگ آپارتمان به پلاک ثبتی 7 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212286/مزایده-ملک-به-مساحت-155-مترمربع'>مزایده ملک به مساحت 155 مترمربع / مزایده ,مزایده ملک به مساحت 155 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212365/مزایده-فروش-موزائیک'>مزایده فروش موزائیک  / مزایده , مزایده فروش موزائیک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212417/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-مساحت-15252-مترمربع'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 15252 مترمربع / مزایده ,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 15252 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212463/مزایده-واگذاری-7-واحد-تجاری'>مزایده واگذاری 7 واحد تجاری / مزایده, مزایده واگذاری 7 واحد تجاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212504/مزایده-ششداننگ-یکدستگاه-آپارتمان-مسکونی'>مزایده ششداننگ یکدستگاه آپارتمان مسکونی / مزایده,مزایده ششداننگ یکدستگاه آپارتمان مسکونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212597/مزایده-فروش-یک-قطعه-زمین-پلاک-ثبتی-4200-1822'>مزایده فروش یک قطعه زمین پلاک ثبتی 4200.1822 / مزایده , مزایده فروش یک قطعه زمین پلاک ثبتی 4200.1822</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212663/مزایده-ششدانگ-یکدستگاه-آپارتمان-مساحت-77-54-مترمربع'>مزایده ششدانگ یکدستگاه آپارتمان مساحت 77/54 مترمربع  / مزایده,مزایده ششدانگ یکدستگاه آپارتمان مساحت 77/54 مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212719/مزایده-فروش-تعداد-13-قطعه-مسکونی-و-تجاری-از-املاک-تفکیکی-ـ-نوبت-دوم'>مزایده فروش تعداد 13 قطعه مسکونی و تجاری از املاک تفکیکی  ـ نوبت دوم / مزایده , مزایده فروش تعداد 13 قطعه مسکونی و تجاری از املاک تفکیکی  ـ نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212768/مزایده-فروش-ششدانگ-یک-باب-آپارتمان-مسکونی-پلاک-5213-751'>مزایده فروش ششدانگ یک باب آپارتمان مسکونی پلاک 5213/751 / مزایده , مزایده فروش ششدانگ یک باب آپارتمان مسکونی پلاک 5213/751</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212835/مزایده-یک-سهم-مشاع-از-هفت-سهم-از-3-دانگ-مشاع-از-ششدانگ'>مزایده یک سهم مشاع از هفت سهم  از 3 دانگ مشاع از ششدانگ  / مزایده,مزایده یک سهم مشاع از هفت سهم  از 3 دانگ مشاع از ششدانگ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212894/مزایده-فروش-1-قطعه-زمین-واقع-ـ-5-قطعه-از-زمین-های-معروف-با-کاربری-مسکونی'>مزایده فروش 1 قطعه زمین واقع ـ 5 قطعه از زمین های معروف با کاربری مسکونی / مزایده , مزایده فروش 1 قطعه زمین واقع ـ 5 قطعه از زمین های معروف با کاربری مسکونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212936/مزایده-ششدانگ-انباری-مساحت-3-44-مترمربع'>مزایده ششدانگ انباری مساحت 3/44 مترمربع   / مزایده,مزایده ششدانگ انباری مساحت 3/44 مترمربع  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213006/مزایده-3-دانگ-مشاع-از-6-دانگ-یک-باب-خانه-مساحت-142-93-مترمربع'>مزایده 3 دانگ مشاع از 6 دانگ یک باب خانه مساحت 142/93 مترمربع / مزایده,مزایده 3 دانگ مشاع از 6 دانگ یک باب خانه مساحت 142/93 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213127/مزایده-ششدانگ-یک-قطعه-زمین-مساحت-8400-مترمربع'>مزایده ششدانگ یک قطعه زمین مساحت 8400 مترمربع  / مزایده،مزایده ششدانگ یک قطعه زمین مساحت 8400 مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213353/مزایده-اجاره-تعدادی-از-اماکن-آموزشی'>مزایده اجاره تعدادی از اماکن آموزشی  / آگهی مزایده , مزایده اجاره تعدادی از اماکن آموزشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213661/استعلام-کولر-گازی-سرمایشی-بدون-اینورتر'>استعلام کولر گازی سرمایشی بدون اینورتر / استعلام, استعلام کولر گازی سرمایشی بدون اینورتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213673/استعلام-فعالیت-ابنیه'>استعلام فعالیت ابنیه  / استعلام ,استعلام فعالیت ابنیه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213685/استعلام-حفاظت-و-آماده-سازی-و-مرمت-پایگاه-محوطه'>استعلام  حفاظت و آماده سازی و مرمت پایگاه محوطه  / استعلام, حفاظت و آماده سازی و مرمت پایگاه محوطه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213697/استعلام-خرید-تفنگ-بادی-و-تپانچه-بادری-ورزشی'>استعلام خرید تفنگ بادی و تپانچه بادری ورزشی / استعلام , استعلام خرید تفنگ بادی و تپانچه بادری ورزشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213709/استعلام-دستگاه-ذخیره-ساز-تحت-شبکه'>استعلام دستگاه ذخیره ساز تحت شبکه / استعلام, استعلام دستگاه ذخیره ساز تحت شبکه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213721/استعلام-تعمیرات-ساختمان'>استعلام تعمیرات ساختمان / استعلام,تعمیرات ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213733/استعلام-تجهیزات-رشته-تربیت-بدنی--'>استعلام تجهیزات رشته تربیت بدنی... / استعلام, استعلام تجهیزات رشته تربیت بدنی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213745/استعلام-1-رک-دیواری-12-یونیت-عمق--'>استعلام  1: رک دیواری 12 یونیت عمق ... / استعلام, استعلام  1: رک دیواری 12 یونیت عمق ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213757/استعلام-خرید-دستگاه-ذخیره-ساز--'>استعلام خرید دستگاه ذخیره ساز... / استعلام,استعلام خرید دستگاه ذخیره ساز...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213769/استعلام-خرید-تجهیزات-دوربین-مداربسته'>استعلام خرید تجهیزات دوربین مداربسته / استعلام , استعلام خرید تجهیزات دوربین مداربسته</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213781/استعلام-ورق-سیاه-آهنی-2-1-به-ضخامت-2-میل'>استعلام ورق سیاه آهنی 2*1 به ضخامت 2 میل  / استعلام, ورق سیاه آهنی 2*1 به ضخامت 2 میل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213793/استعلام-تجهیزات-تله-متری-الکتریکال-مانیتورینگ--'>استعلام تجهیزات تله متری، الکتریکال مانیتورینگ ... / استعلام, استعلام تجهیزات تله متری، الکتریکال مانیتورینگ ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213805/استعلام-ملزومات-تاسیساتی'>استعلام ملزومات تاسیساتی / استعلام,ملزومات تاسیساتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213817/استعلام-خرید-تجهیزات-رشته-گرافیک--'>استعلام خرید تجهیزات رشته گرافیک ... / استعلام , استعلام خرید تجهیزات رشته گرافیک ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213830/استعلام-تهیه-مصالح-جهت-کاروانسرای--'>استعلام تهیه مصالح جهت کاروانسرای... / استعلام,تهیه مصالح جهت کاروانسرای...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213842/استعلام-خرید-وسائل-کامپیوتر--'>استعلام خرید  وسائل کامپیوتر ... / استعلام, استعلام خرید  وسائل کامپیوتر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213854/استعلام-کالیبراسیون-دستگاه-فلوک'>استعلام کالیبراسیون دستگاه فلوک  / استعلام ، استعلام کالیبراسیون دستگاه فلوک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213866/استعلام-تولید-گاز-توزیع-سوخت-های-گازی'>استعلام تولید گاز، توزیع سوخت های گازی / استعلام , استعلام تولید گاز، توزیع سوخت های گازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213361/استعلام-دوربین-مداربسته'>استعلام دوربین مداربسته / استعلام , استعلام دوربین مداربسته</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213374/استعلام-دوربین--'>استعلام دوربین ... / استعلام , استعلام دوربین ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213387/فراخوان-مناقصه-خدمات-ایمنی-و-آتش-نشانی-مجتمع'>فراخوان مناقصه خدمات ایمنی و آتش نشانی مجتمع  / فراخوان مناقصه خدمات ایمنی و آتش نشانی مجتمع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213399/مناقصه-تاسیسات-شبکه-بهداشت-و-درمان--'>مناقصه تاسیسات شبکه بهداشت و درمان... / مناقصه, مناقصه تاسیسات شبکه بهداشت و درمان...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213411/استعلام-کارواش-نیمه-صنعتی-دینامی-160-بار-AT'>استعلام کارواش نیمه صنعتی دینامی 160 بار AT  / استعلام, کارواش نیمه صنعتی دینامی 160 بار AT </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213423/استعلام-انجام-تعمیرات-محوطه'>استعلام انجام تعمیرات محوطه / استعلام,استعلام انجام تعمیرات محوطه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213435/استعلام-دستگاه-آزمایشگاهی-شیمی'>استعلام دستگاه آزمایشگاهی شیمی / استعلام,استعلام دستگاه آزمایشگاهی شیمی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213447/استعلام-موتور-گیربکس--'>استعلام موتور گیربکس... / استعلام, استعلام موتور گیربکس...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213460/استعلام-کپسول-ادوات-و-لوازم-آتش-نشانی'>استعلام کپسول ادوات و لوازم آتش نشانی  / استعلام, کپسول ادوات و لوازم آتش نشانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213472/استعلام-سیستم-مدار-گسترده-کامل-ترمز'>استعلام سیستم مدار گسترده کامل ترمز / استعلام,استعلام سیستم مدار گسترده کامل ترمز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213484/استعلام-کابل-برق-و-نصب-و-راه-اندازی--'>استعلام کابل برق و نصب و راه اندازی... / استعلام,کابل برق و نصب و راه اندازی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213496/استعلام-بسته-آموزشی--فرهنگی--'>استعلام بسته آموزشی - فرهنگی ... / استعلام,استعلام بسته آموزشی - فرهنگی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213508/استعلام-تهیه-و-نصب-لوازم-روشنایی'>استعلام تهیه و نصب لوازم روشنایی  / استعلام,استعلام تهیه و نصب لوازم روشنایی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213520/استعلام-رایانه'>استعلام رایانه  / استعلام , استعلام رایانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213532/استعلام-سنگ-چرخ-محک-125'>استعلام  سنگ چرخ محک 125  / استعلام, استعلام  سنگ چرخ محک 125 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213545/استعلام-دستگاه-سنباده-دوکی-مخصوص-درودگری-ساخت-ایران'>استعلام دستگاه سنباده دوکی مخصوص درودگری ساخت ایران / استعلام,استعلام دستگاه سنباده دوکی مخصوص درودگری ساخت ایران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213557/استعلام-خرید-تجهیزات-اداری--'>استعلام خرید تجهیزات اداری ... / استعلام, استعلام خرید تجهیزات اداری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213569/استعلام-سرویس-دهی-و-ایاب-و-ذهاب-دانشجویان--'>استعلام سرویس دهی و ایاب و ذهاب دانشجویان... / استعلام بهاء, استعلام سرویس دهی و ایاب و ذهاب دانشجویان...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213581/استعلام-تابلو--'>استعلام تابلو ... / استعلام , استعلام تابلو ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213593/استعلام-دریچه-آرمسترانگ-تاسیساتی-آلومینیومی'>استعلام دریچه آرمسترانگ تاسیساتی آلومینیومی / استعلام,استعلام دریچه آرمسترانگ تاسیساتی آلومینیومی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213605/استعلام-پشتیبانی-سیستم-های-سخت-افزاری-و-نرم-افزاری'>استعلام  پشتیبانی سیستم های سخت افزاری و نرم افزاری / استعلام, پشتیبانی سیستم های سخت افزاری و نرم افزاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213617/استعلام-دستگاه-خراطی--'>استعلام دستگاه خراطی ... / استعلام , استعلام دستگاه خراطی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213629/استعلام-دیفرانسیل-سمند-پزو-206'>استعلام دیفرانسیل، سمند پزو 206 / استعلام , استعلام دیفرانسیل، سمند پزو 206</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213641/استعلام-تجهیزات-رشته-کشاورزی-شاخه-فنی-و-حرفه-ای'>استعلام تجهیزات رشته کشاورزی شاخه فنی و حرفه ای  / استعلام , استعلام تجهیزات رشته کشاورزی شاخه فنی و حرفه ای </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211547/مزایده-واگذاری-دو-قطعه-زمین'>مزایده واگذاری دو قطعه زمین  / مزایده, مزایده واگذاری دو قطعه زمین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211590/مزایده-کمپرسور-راکر-حمل-مرغ'>مزایده کمپرسور، راکر حمل مرغ / مزایده, مزایده کمپرسور، راکر حمل مرغ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211651/مزایده-اجاره-دو-قطعه-زمین-چمن-رسمی-مسابقات-فوتبال-نوبت-دوم'>مزایده اجاره دو قطعه زمین چمن رسمی مسابقات فوتبال نوبت دوم  / مزایده،مزایده اجاره دو قطعه زمین چمن رسمی مسابقات فوتبال  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211696/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211741/مزایده-چهار-باب-بوفه-دانشجویی'>مزایده چهار باب بوفه دانشجویی  / مزایده چهار باب بوفه دانشجویی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211780/مزایده-یک-دستگاه-لیفتراک-دوگانه-سوز-و--'>مزایده یک دستگاه لیفتراک دوگانه سوز و... / مزایده , مزایده یک دستگاه لیفتراک دوگانه سوز و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211818/مزایده-فروش-یکدستگاه-کامیون-ولو-باربری'>مزایده فروش یکدستگاه کامیون ولو باربری / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش یکدستگاه کامیون ولو باربری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211896/مزایده-فروش-شیشه-خرده-سبز-نوبت-دوم'>مزایده فروش شیشه خرده سبز نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی , مزایده فروش شیشه خرده سبز نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211929/مزایده-میز-و-صندلی-و--'>مزایده میز و صندلی و ... / آگهی مزایده, مزایده میز و صندلی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211960/مزایده-قطعه-زمین-تجاری-مسکونی'>مزایده قطعه زمین تجاری مسکونی  / مزایده ,مزایده قطعه زمین تجاری مسکونی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212002/مزایده-فروش-یکدستگاه-خودروی-سواری-پژو-405-نوبت-دوم'>مزایده فروش یکدستگاه خودروی سواری پژو 405 نوبت دوم  / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش یکدستگاه خودروی سواری پژو 405 نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212046/مزایده-یک-قطعه-زمین-خشکی-220-مترمربعی'>مزایده یک قطعه زمین خشکی 220 مترمربعی / مزایده,مزایده یک قطعه زمین خشکی 220 مترمربعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212074/مزایده-یک-قطعه-زمین-پنج-هزار-متر-مربع'>مزایده یک قطعه زمین پنج هزار متر مربع / مزایده،مزایده یک قطعه زمین پنج هزار متر مربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212105/مزایده-واگذاری-بهره-برداری-از-ساختمان-تجدید--نوبت-دوم'>مزایده واگذاری بهره برداری از ساختمان تجدید - نوبت دوم  / آگهی تجدید مزایده عمومی , مزایده واگذاری بهره برداری از ساختمان تجدید - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212142/مزایده-فروش-یک-واحد-آپارتمان'>مزایده فروش یک واحد آپارتمان / مزایده , مزایده فروش یک واحد آپارتمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212178/مزایده-خودرو-پژو-405'>مزایده خودرو پژو 405  / مزایده , مزایده خودرو پژو 405 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213799/استعلام-بی-سیم-دستی'>استعلام بی سیم دستی / استعلام,استعلام بی سیم دستی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213811/استعلام-تجهیزات-و-اجرای-نورپردازی--'>استعلام تجهیزات و اجرای نورپردازی ... / استعلام , استعلام تجهیزات و اجرای نورپردازی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213823/استعلام-خرید-روغن-توربود-دیزل'>استعلام خرید روغن توربود دیزل  / استعلام, خرید روغن توربود دیزل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213826/مزایده-فروش-دو-قطعه-زمین-مرحله-دوم'>مزایده فروش دو قطعه زمین مرحله دوم  / مزایده,مزایده فروش دو قطعه زمین مرحله دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213836/استعلام-تکمیل-استخر-ذخیره-آب-کشاورزی-روستا'>استعلام تکمیل استخر ذخیره آب کشاورزی روستا / استعلام,استعلام تکمیل استخر ذخیره آب کشاورزی روستا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213848/استعلام-انکوباتور-کلاسیک--'>استعلام انکوباتور کلاسیک... / استعلام, استعلام انکوباتور کلاسیک...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213860/استعلام-الکتروموتور-سه-فاز'>استعلام الکتروموتور سه فاز / استعلام , استعلام الکتروموتور سه فاز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212598/مزایده-فروش-زمین-12-متری'>مزایده فروش زمین 12 متری  / مزایده ،مزایده فروش زمین 12 متری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212668/مزایده-یک-قطعه-زمین-کشاوری-حدودا-7000-متر-از-اراضی'>مزایده یک قطعه زمین کشاوری حدودا 7000 متر از اراضی / مزایده , مزایده یک قطعه زمین کشاوری حدودا 7000 متر از اراضی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212721/مزایده-اجاره-پایانه-مسافربری-نوبت-دوم'>مزایده اجاره پایانه مسافربری نوبت دوم / مزایده , مزایده اجاره پایانه مسافربری نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212780/مزایده-فروش-ملک-مشاع-پلاک-ثبتی-913-2774'>مزایده فروش ملک مشاع پلاک ثبتی 913/2774 / مزایده , مزایده فروش ملک مشاع پلاک ثبتی 913/2774</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212838/مزایده-فروش-املاک-با-کاربری-مسکونی-و-تجاری-در-16-ردیف'>مزایده فروش املاک با کاربری مسکونی و تجاری در 16 ردیف / مزایده , مزایده فروش املاک با کاربری مسکونی و تجاری در 16 ردیف</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212897/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-کامیونت'>مزایده یک دستگاه خودروی کامیونت / مزایده, مزایده یک دستگاه خودروی کامیونت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212942/مزایده-یک-باب-مغازه-و-زیرزمین-مساحت-عرصه-کلا-54-متر'>مزایده یک باب مغازه و زیرزمین مساحت عرصه کلا 54 متر / مزایده , مزایده یک باب مغازه و زیرزمین مساحت عرصه کلا 54 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213013/مزایده-وانت-دو-کابین'>مزایده وانت دو کابین  / مزایده  ،مزایده وانت دو کابین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213128/مزایده-پژو-405-مدل-85'>مزایده پژو 405 مدل 85 / مزایده , مزایده پژو 405 مدل 85</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213371/مزایده-اجاره-سالن-آمفی-تئاتر-مجتمع-فرهنگی-و-هنری'>مزایده اجاره سالن آمفی تئاتر مجتمع فرهنگی و هنری  / مزایده , مزایده اجاره سالن آمفی تئاتر مجتمع فرهنگی و هنری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213650/استعلام-پنجره-لولایی-دوجداره-یک-لنگه-با-کتیبه--'>استعلام پنجره لولایی دوجداره یک لنگه با کتیبه... / استعلام,استعلام پنجره لولایی دوجداره یک لنگه با کتیبه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213662/استعلام-پروژه-مطالعه-بازبینی-و-تهیه-متمم-طرح-و-ضابطه'>استعلام  پروژه مطالعه بازبینی و تهیه متمم طرح و ضابطه  / استعلام, پروژه مطالعه بازبینی و تهیه متمم طرح و ضابطه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213674/استعلام-خرید-کاشی-سنتی'>استعلام خرید کاشی سنتی  / استعلام,استعلام خرید کاشی سنتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213686/استعلام-اسکنر-حرفه-ای'>استعلام اسکنر حرفه ای  / استعلام, استعلام اسکنر حرفه ای </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213698/استعلام-دستگاه-اکسس-کنترل--'>استعلام دستگاه اکسس کنترل... / استعلام,استعلام دستگاه اکسس کنترل...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213710/استعلام-میان-وعده-غذایی--'>استعلام میان وعده غذایی ... / استعلام , استعلام میان وعده غذایی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213722/مناقصه-واگذاری-تهیه-طبخ-و-توزیع-غذا-دانشجویی'>مناقصه واگذاری تهیه، طبخ و توزیع غذا دانشجویی / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه واگذاری تهیه، طبخ و توزیع غذا دانشجویی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213734/استعلام-قفسه-ثابت-کتابخانه-ای-فلزی'>استعلام قفسه ثابت کتابخانه ای فلزی / استعلام, استعلام قفسه ثابت کتابخانه ای فلزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213746/استعلام-کف-زنی-چاه-آب'>استعلام کف زنی چاه آب  / استعلام کف زنی چاه آب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213758/استعلام-مرمت-و-بازسازی--'>استعلام مرمت و بازسازی... / استعلام, استعلام مرمت و بازسازی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213770/استعلام-خدماتی-و-تاسیساتی'>استعلام خدماتی و تاسیساتی  / استعلام, خدماتی و تاسیساتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213782/استعلام-حفاظت-و-آماده-سازی-و-مرمت-قنات'>استعلام حفاظت و آماده سازی و مرمت قنات / استعلام,استعلام حفاظت و آماده سازی و مرمت قنات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213794/استعلام-تعمیر-مراکز-فرهنگی'>استعلام تعمیر مراکز فرهنگی  / استعلام, تعمیر مراکز فرهنگی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213806/استعلام-پمپ-حرارتی-تاسیسات'>استعلام پمپ حرارتی تاسیسات / استعلام, استعلام پمپ حرارتی تاسیسات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213818/استعلام-نقاشی-ساختمان'>استعلام نقاشی ساختمان / استعلام , استعلام نقاشی ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213831/استعلام-خرید-کفپوش-گرانولی-و-مصالح-نصب'>استعلام خرید کفپوش گرانولی و مصالح نصب / استعلام, استعلام خرید کفپوش گرانولی و مصالح نصب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213843/استعلام-خرید-تجهیزات-آنلاین'>استعلام خرید تجهیزات آنلاین  / استعلام,استعلام خرید تجهیزات آنلاین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213855/استعلام-صندلی-آزمایشگاهی'>استعلام صندلی آزمایشگاهی / استعلام, استعلام صندلی آزمایشگاهی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213867/استعلام-انجام-کلیه-امور-کارهای-چوبی-ساختمان'>استعلام انجام کلیه امور کارهای چوبی ساختمان  / استعلام,استعلام انجام کلیه امور کارهای چوبی ساختمان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212407/مزایده-خودرو-سواری-سمند'>مزایده خودرو سواری سمند / مزایده, مزایده خودرو سواری سمند</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212447/مزایده-ملک-مساحت-17870-مترمربع'>مزایده ملک مساحت 17870 مترمربع / مزایده,مزایده ملک مساحت 17870 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212484/مزایده-500-سهم-مشاع-از-800-000-سهم-مشاع'>مزایده 500 سهم مشاع از 800.000 سهم مشاع  / مزایده,مزایده 500 سهم مشاع از 800.000 سهم مشاع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212544/مزایده-واگذاری-غرف-(آزاد-و-مشارکت-نقدی)-در-فروشگاههای-اتکا'>مزایده واگذاری غرف (آزاد و مشارکت نقدی) در فروشگاههای اتکا  / آگهی مزایده ، مزایده واگذاری غرف (آزاد و مشارکت نقدی) در فروشگاههای اتکا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212640/تجدید-مزایده-واگذاری-بهره-برداری-از-تبلیغاتی-محیطی-فرودگاه'>تجدید مزایده واگذاری بهره برداری از تبلیغاتی محیطی فرودگاه / تجدید مزایده, تجدید مزایده واگذاری بهره برداری از تبلیغاتی محیطی فرودگاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212702/مزایده-ملک-مسکونی-و-مسکونی-تجاری-به-پلاک-ثبتی-460-فرعی'>مزایده ملک مسکونی و مسکونی تجاری به پلاک ثبتی 460 فرعی / مزایده , مزایده ملک مسکونی و مسکونی تجاری به پلاک ثبتی 460 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212754/مزایده-فروش-املاک-و-مستغلات-مزروعی-و-مسکونی'>مزایده فروش املاک و مستغلات مزروعی و مسکونی / مزایده,مزایده فروش املاک و مستغلات مزروعی و مسکونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212819/مزایده-واگذاری-۵-باب-کیوسک-مطبوعاتی'>مزایده واگذاری ۵ باب کیوسک مطبوعاتی     / مزایده, مزایده واگذاری ۵ باب کیوسک مطبوعاتی    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212880/مزایده-ششدانگ-یکباب-گاراژ-و-دکاکین'>مزایده ششدانگ یکباب گاراژ و دکاکین / مزایده , مزایده ششدانگ یکباب گاراژ و دکاکین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212928/مزایده-واگذاری-اتاق-پزشک-تزریقات-و-پانسمان--'>مزایده واگذاری اتاق پزشک، تزریقات و پانسمان... / مزایده عمومی, مزایده واگذاری اتاق پزشک، تزریقات و پانسمان...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212972/مزایده-فروش-یک-قطعه-زمین-با-کاربری-مسکونی'>مزایده فروش یک قطعه زمین با کاربری مسکونی  / مزایده,مزایده فروش یک قطعه زمین با کاربری مسکونی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213105/مزایده-ششدانگ-یک-قطعه-زمین-بر-یکباب-خانه-سرایداری'>مزایده ششدانگ یک قطعه زمین بر یکباب خانه سرایداری / مزایده،مزایده ششدانگ یک قطعه زمین بر یکباب خانه سرایداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213293/مزایده-11-مجموعه-ورزی-و-زمین-ورزشی-چمن-مصنوعی--'>مزایده 11 مجموعه ورزی و زمین ورزشی چمن مصنوعی... / مزایده عمومی, مزایده 11 مجموعه ورزی و زمین ورزشی چمن مصنوعی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213657/استعلام-رنگ-اکریلیکی'>استعلام رنگ اکریلیکی / استعلام, استعلام رنگ اکریلیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213669/استعلام-لوله-تاسیسات-جنس-فولادی'>استعلام لوله تاسیسات جنس فولادی / استعلام , استعلام لوله تاسیسات جنس فولادی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213681/استعلام-پارتیشن'>استعلام پارتیشن / استعلام,پارتیشن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213693/استعلام-انواع-مقره-سیلیکونی'>استعلام  انواع مقره سیلیکونی / استعلام ,استعلام  انواع مقره سیلیکونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213705/استعلام-تجهیزات-مورد-نیاز-دوربین-های-مدار-بسته'>استعلام تجهیزات مورد نیاز دوربین های مدار بسته / استعلام, تجهیزات مورد نیاز دوربین های مدار بسته</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213717/استعلام-کاوش-اضطراری'>استعلام کاوش اضطراری / استعلام, استعلام کاوش اضطراری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213729/استعلام-خرید-مصالح-بافت-تاریخی--'>استعلام خرید مصالح بافت تاریخی ... / استعلام, استعلام خرید مصالح بافت تاریخی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213741/استعلام-کولرگازی-پنجره-ای-سرمایشی-و-گرمایشی'>استعلام کولرگازی پنجره ای سرمایشی و گرمایشی / استعلام,استعلام کولرگازی پنجره ای سرمایشی و گرمایشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213753/استعلام-صندلی-دسته-دار'>استعلام صندلی دسته دار  / استعلام, صندلی دسته دار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213765/استعلام-لوازم-پمپ-انژکتور'>استعلام لوازم پمپ انژکتور / استعلام,استعلام لوازم پمپ انژکتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213777/استعلام-ست-کامل-پگ-24-فرنچ'>استعلام ست کامل پگ 24 فرنچ / استعلام,استعلام ست کامل پگ 24 فرنچ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213789/استعلام-وسایل-برقی--'>استعلام وسایل برقی ... / استعلام , استعلام وسایل برقی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213801/استعلام-خرید-دوربین-مدار-بسته'>استعلام خرید دوربین مدار بسته  / استعلام,استعلام خرید دوربین مدار بسته </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213813/استعلام-تعمیر-گریدر-میتسوبیشی--'>استعلام تعمیر گریدر میتسوبیشی ... / استعلام,استعلام تعمیر گریدر میتسوبیشی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213825/استعلام-کف-زنی-چاه-آب'>استعلام کف زنی چاه آب  / استعلام , استعلام کف زنی چاه آب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213838/استعلام-ابزارآلات'>استعلام ابزارآلات / استعلام , استعلام ابزارآلات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213850/استعلام-البسه'>استعلام البسه / استعلام , استعلام البسه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213862/استعلام-پمپ-خلا-با-مخزن'>استعلام پمپ خلا با مخزن / استعلام پمپ خلا با مخزن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212155/مزایده-واگذاری-امتیاز-اجرای-طرح-تفکیک-از-مبدا-و-جمع-آوری-پسماندهای-خشک'>مزایده واگذاری امتیاز اجرای طرح تفکیک  از مبدا و جمع آوری پسماندهای خشک  / آگهی فراخوان مزایده عمومی,فراخوان مزایده واگذاری امتیاز اجرای طرح تفکیک  از مبدا و جمع آوری پسماندهای خشک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212190/مزایده-فروش-فرش-دستباف'>مزایده فروش فرش دستباف  / مزایده , مزایده فروش فرش دستباف</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212218/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-به-پلاک-ثبتی-8-فرعی'>مزایده ششدانگ آپارتمان به پلاک ثبتی 8 فرعی / مزایده , مزایده ششدانگ آپارتمان به پلاک ثبتی 8 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212237/مزایده-اجاره-دادن-ماشین-آلات--نوبت-دوم'> مزایده اجاره دادن ماشین آلات - نوبت دوم  / آگهی مزایده , مزایده اجاره دادن ماشین آلات  - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212273/مزایده-یک-دستگاه-لیفتراک-دیزلی'>مزایده یک دستگاه لیفتراک دیزلی  /  مزایده , مزایده یک دستگاه لیفتراک دیزلی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212345/مزایده-فروش-یکدستگاه-برش'>مزایده فروش یکدستگاه برش  / مزایده , مزایده فروش یکدستگاه برش </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212408/مزایده-اجاره-غرفه-نوبت-دوم'>مزایده اجاره غرفه نوبت دوم  / مزایده ,مزایده اجاره غرفه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212449/مزایده-وانت-نیسان'>مزایده وانت نیسان  / اگهی مزایده , مزایده وانت نیسان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212491/مزایده-واحد-مسکونی-مساحت-140-مترمربع'>مزایده واحد مسکونی مساحت 140 مترمربع / مزایده,مزایده واحد مسکونی مساحت 140 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212549/مزایده-ششدانگ-یک-باب-عمارت-تحت-پلاک-2747'>مزایده ششدانگ یک باب عمارت تحت پلاک 2747 / مزایده , مزایده ششدانگ یک باب عمارت تحت پلاک 2747</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212644/مزایده-ششدانگ-عرصه-و-اعیانی-یک-باب-منزل-مسکونی'>مزایده ششدانگ عرصه و اعیانی یک باب منزل مسکونی / مزایده,مزایده ششدانگ عرصه و اعیانی یک باب منزل مسکونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212703/مزایده-خودرو-یک-باب-مغازه-و-یک-باب-منزل-مسکونی'>مزایده خودرو، یک باب مغازه و یک باب منزل مسکونی / مزایده, مزایده خودرو، یک باب مغازه و یک باب منزل مسکونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212755/مزایده-ششدانگ-یکدستگاه-آپارتمان-مسکونی-پلاک-ثبتی-2701-1954'>مزایده ششدانگ یکدستگاه آپارتمان مسکونی پلاک ثبتی 2701/1954 / مزایده , مزایده ششدانگ یکدستگاه آپارتمان مسکونی پلاک ثبتی 2701/1954</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212820/مزایده-فروش-املاک-و-مستغلات-کاربری-صنعتی'>مزایده فروش املاک و مستغلات کاربری صنعتی / مزایده,مزایده فروش املاک و مستغلات کاربری صنعتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212886/مزایده-واگذاری-پارکینگ-عمومی-شهر-(مرحله-اول--نوبت-دوم)'>مزایده واگذاری پارکینگ عمومی شهر (مرحله اول - نوبت دوم) / مزایده عمومی, مزایده واگذاری پارکینگ عمومی شهر (مرحله اول - نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212929/مزایده-فروش-املاک-و-مستغلات-بانک-شماره-97-1'>مزایده فروش املاک و مستغلات بانک شماره 97/1 / مزایده , مزایده فروش املاک و مستغلات بانک 97/1</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212977/مزایده-خودرو-سواری-پراید'>مزایده خودرو سواری پراید  / مزایده , مزایده خودرو سواری پراید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213112/مزایده-فروش-یکدستگاه-تاور-کرین-کششی'>مزایده فروش یکدستگاه تاور کرین کششی / آگهی مزایده اموال منقول ، مزایده فروش یکدستگاه تاور کرین کششی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213326/مزایده-5-دستگاه-خودروی-سواری-(نوبت-دوم)'>مزایده 5 دستگاه خودروی سواری (نوبت دوم) / مزایده ، مزایده 5 دستگاه خودروی سواری (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213658/استعلام-چاپگر-لیزری--'>استعلام چاپگر لیزری... / استعلام,چاپگر لیزری...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213670/استعلام-تعمیر-اساسی-ولوو-کشنده-N10'>استعلام تعمیر اساسی ولوو کشنده N10 / استعلام, تعمیر اساسی ولوو کشنده N10</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213682/استعلام-کابل-برق-و-تلفن--'>استعلام کابل برق و تلفن .. / استعلام, استعلام کابل برق و تلفن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213694/استعلام-تسطیح-لیزری-اراضی'>استعلام تسطیح لیزری اراضی / استعلام , استعلام تسطیح لیزری اراضی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213706/استعلام-تلفن--'>استعلام تلفن ... / استعلام, استعلام تلفن ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213718/استعلام-پرده-کرکره-افقی'>استعلام پرده کرکره افقی / استعلام,استعلام پرده کرکره افقی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213730/استعلام-خرید-نرم-افزار'>استعلام خرید نرم افزار / استعلام , استعلام خرید نرم افزار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213742/استعلام-تهیه-مصالح-و-ساخت-ستون'>استعلام تهیه مصالح و ساخت ستون / استعلام , استعلام تهیه مصالح و ساخت ستون</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213754/استعلام-مرمت--'>استعلام مرمت ... / استعلام , استعلام مرمت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213766/استعلام-آبرسانی-سیار'>استعلام آبرسانی سیار / استعلام, استعلام آبرسانی سیار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213778/استعلام-رایانه-و-تجهیزات-فناوری'>استعلام رایانه و تجهیزات فناوری / استعلام , استعلام رایانه و تجهیزات فناوری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213790/استعلام-قفل-3-رمز-کارو-ایرانی'>استعلام  قفل  3 رمز کارو ایرانی  / استعلام, استعلام  قفل  3 رمز کارو ایرانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213802/استعلام-تنظیمات-اتاق-سرور'>استعلام تنظیمات اتاق سرور / استعلام, استعلام تنظیمات اتاق سرور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213814/استعلام-مانیتور-بیست-اینچ'>استعلام مانیتور بیست اینچ / استعلام , استعلام مانیتور بیست اینچ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213827/استعلام-البسه-مورد-نیاز--'>استعلام البسه مورد نیاز ... / استعلام, استعلام البسه مورد نیاز ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213839/استعلام-اتو-کلاو-75-لیتری'>استعلام اتو کلاو 75 لیتری / استعلام, استعلام اتو کلاو 75 لیتری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213851/استعلام-آسفالت-به-متراژ-386-متر-مربع-به-ارتفاع-5-سانتی'>استعلام آسفالت به متراژ 386 متر مربع به ارتفاع 5 سانتی / استعلام , استعلام آسفالت به متراژ 386 متر مربع به ارتفاع 5 سانتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213863/استعلام-خرید-سیستم-سیار-کارت-هوشمند-ملی'>استعلام  خرید سیستم سیار کارت هوشمند ملی  / استعلام ,استعلام  خرید سیستم سیار کارت هوشمند ملی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212211/مزایده-یک-قطعه-زمین-مزروعی'>مزایده یک قطعه زمین مزروعی / مزایده , مزایده یک قطعه زمین مزروعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212231/مزایده-آهن-آلات-اسقاطی'>مزایده آهن آلات اسقاطی  / مزایده آهن آلات اسقاطی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212261/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-به-پلاک-ثبتی-13-فرعی'>مزایده ششدانگ آپارتمان به پلاک ثبتی 13 فرعی / مزایده , مزایده ششدانگ آپارتمان به پلاک ثبتی 13 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212328/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-به-پلاک-ثبتی-3-فرعی'>مزایده ششدانگ آپارتمان به پلاک ثبتی 3 فرعی / مزایده , مزایده ششدانگ آپارتمان به پلاک ثبت 3 فرعی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212396/مزایده-اجاره-مغازه-غرفه-نوبت-دوم'>مزایده اجاره مغازه غرفه نوبت دوم  / مزایده ,مزایده اجاره مغازه غرفه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212439/مزایده-یک-باب-منزل-مسکونی'>مزایده یک باب منزل مسکونی / مزایده,مزایده یک باب منزل مسکونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212472/مزایده-فروش-۳۳-دستگاه-انواع-ماشین-آلات-سبک-اسقاطی'>مزایده فروش ۳۳ دستگاه انواع ماشین آلات سبک اسقاطی     / مزایده, مزایده فروش ۳۳ دستگاه انواع ماشین آلات سبک اسقاطی    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212527/مزایده-تاسیسات-و-طرح-سالم-سازی-دریا---'>مزایده تاسیسات و طرح سالم سازی دریا .... / مزایده ، مزایده تاسیسات و طرح سالم سازی دریا ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212621/مزایده-ملک-مساحت-200-مترمربع'>مزایده ملک مساحت 200 مترمربع / مزایده ،مزایده ملک مساحت 200 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212693/مزایده-شش-دانگ-پلاک-شماره-15516'>مزایده شش دانگ پلاک شماره 15516  / مزایده , مزایده شش دانگ پلاک شماره 15516 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212734/مزایده-فروش-پلاک-ثبتی-3029'>مزایده فروش پلاک ثبتی 3029 / مزایده , مزایده فروش پلاک ثبتی 3029</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212793/مزایده-فروش-قطعات-کاربری-خدماتی'>مزایده فروش قطعات کاربری خدماتی / مزایده , مزایده فروش قطعات کاربری خدماتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212875/مزایده-فروش-ملک-مساحت-حدود-136-5-متر-مربع'>مزایده فروش ملک مساحت حدود 136/5 متر مربع / مزایده , مزایده فروش ملک مساحت حدود 136/5 متر مربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212911/مزایده-فروش-یک-دستگاه-ساختمان-مسکونی-حدود-126-متر-مربع'>مزایده فروش یک دستگاه ساختمان مسکونی حدود 126 متر مربع  / مزایده مزایده فروش یک دستگاه ساختمان مسکونی حدود 126 متر مربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212958/مزایده-پراید'>مزایده پراید  / مزایده , مزایده پراید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213067/مزایده-تعداد-9-قطعه-زمین-با-کاربری-تجاری-مرحله-دوم'>مزایده تعداد 9 قطعه زمین با کاربری تجاری مرحله دوم  / مزایده،مزایده تعداد 9 قطعه زمین با کاربری تجاری مرحله دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213145/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-1000-مترمربع'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 1000 مترمربع / مزایده،مزایده یک قطعه زمین مساحت 1000 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213643/مزایده-فروش-سیم-مفتول'>مزایده فروش سیم مفتول / آگهی مزایده , مزایده فروش سیم مفتول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213654/استعلام-کمد-بایگانی-دوار-چهار-طبقه--'>استعلام کمد بایگانی دوار چهار طبقه ... / استعلام, استعلام کمد بایگانی دوار چهار طبقه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213666/استعلام-تجهیزات-سالن--'>استعلام تجهیزات سالن ... / استعلام , استعلام تجهیزات سالن ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213678/استعلام-کولر-گازی-جنرال-آدمیرال'>استعلام کولر گازی جنرال آدمیرال / استعلام, استعلام کولر گازی جنرال آدمیرال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213690/استعلام-تخریب-پارکینگ-و-بازسازی'>استعلام تخریب پارکینگ و بازسازی / استعلام, استعلام تخریب پارکینگ و بازسازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213702/استعلام-تعویض-درب-و-پنجره-های-قدیمی-با-درب-و-پنجره-های-upvc--'>استعلام تعویض درب و پنجره های قدیمی با درب و پنجره های upvc... / استعلام, استعلام تعویض درب و پنجره های قدیمی با درب و پنجره های upvc...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213714/استعلام-فعالیت-های-تصفیه-و-سایر-خدمات-مدیریت-پسماند'>استعلام فعالیت های تصفیه و سایر خدمات مدیریت پسماند / استعلام, استعلام فعالیت های تصفیه و سایر خدمات مدیریت پسماند</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213726/استعلام-سنگ-تراورتن-کرم-روسن--'>استعلام سنگ تراورتن کرم روسن ... / استعلام, استعلام سنگ تراورتن کرم روسن ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213738/استعلام-یخچال--'>استعلام یخچال ... / استعلام , استعلام یخچال ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213750/استعلام-خرید-و-تحویل-180-متر-لوله-چدن'>استعلام خرید و تحویل 180 متر لوله چدن / استعلام, خرید و تحویل 180 متر لوله چدن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213762/استعلام-خرید-خودرو-سواری-پژو'>استعلام  خرید خودرو سواری پژو / استعلام , استعلام  خرید خودرو سواری پژو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213774/استعلام-دوربین-OD-VPIST330-MLPS'>استعلام دوربین OD-VPIST330 MLPS / استعلام , استعلام دوربین OD-VPIST330 MLPS</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213786/استعلام-انتخاب-مشاور-واجد-شرایط-جهت-نظارت-پروژه-احداث-راه-دسترسی'>استعلام انتخاب مشاور واجد شرایط جهت نظارت پروژه احداث راه دسترسی / استعلام, انتخاب مشاور واجد شرایط جهت نظارت پروژه احداث راه دسترسی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213798/استعلام-غرفه-سازی'>استعلام غرفه سازی / استعلام , استعلام غرفه سازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213810/استعلام-آبگرمکن-شمعک-دار-بوتان'>استعلام آبگرمکن شمعک دار بوتان / استعلام,آبگرمکن شمعک دار بوتان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213822/استعلام-چسب-مایع-جراحی'>استعلام چسب مایع جراحی / استعلام , استعلام چسب مایع جراحی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213835/استعلام-تیغه-اره-آتشی-قطر-50'>استعلام تیغه اره آتشی قطر 50 / استعلام, تیغه اره آتشی قطر 50</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213847/استعلام-انجام-مطالعه-سه-رشته-قنات-روستاها--'>استعلام انجام مطالعه سه رشته قنات روستاها... / استعلام, استعلام انجام مطالعه سه رشته قنات روستاها...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213859/استعلام-تهیه-و-نصب-240-عدد-صندلی'>استعلام تهیه و نصب 240 عدد صندلی  / استعلام,استعلام تهیه و نصب 240 عدد صندلی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212141/مزایده-ملک-مشاع-مساحت-897-مترمربع'>مزایده ملک مشاع مساحت 897 مترمربع / مزایده,مزایده ملک مشاع مساحت 897 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212175/مزایده-فروش-سه-دانگ-مشاع-از-ششدانگ-ملک'>مزایده فروش سه دانگ مشاع از ششدانگ ملک  / مزایده , مزایده فروش سه دانگ مشاع از ششدانگ ملک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212210/مزایده-سایت-قایقرانی-مجتمع---(نوبت-اول--چاپ-دوم)'>مزایده سایت قایقرانی مجتمع ... (نوبت اول - چاپ دوم) / مزایده, مزایده سایت قایقرانی مجتمع ... (نوبت اول - چاپ دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212228/مزایده-واگذاری-دو-باب-از-فروشگاه-های-شهرداری-97-4-17'>مزایده واگذاری دو باب از فروشگاه های شهرداری 97.4.17 / مزایده عمومی, مزایده واگذاری دو باب از فروشگاه های شهرداری 97.4.17</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212258/مزایده-یک-باب-مغازه-مساحت-94-80-مترمربع'>مزایده یک باب مغازه مساحت 94/80 مترمربع / مزایده,مزایده یک باب مغازه مساحت 94/80 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212320/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-به-پلاک-ثبتی-18-فرعی'>مزایده ششدانگ آپارتمان به پلاک ثبتی 18 فرعی / مزایده , مزایده ششدانگ آپارتمان به پلاک ثبت 18 فرعی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212392/مزایده-یکباب-منزل-مسکونی'>مزایده یکباب منزل مسکونی  / مزایده,مزایده یکباب منزل مسکونی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212433/مزایده-خودرو-سواری-روآ'>مزایده خودرو سواری روآ  / آگهی مزایده ,مزایده خودرو سواری روآ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212471/مزایده-5-دستگاه-خودروی-سواری'>مزایده 5 دستگاه خودروی سواری / مزایده ، مزایده 5 دستگاه خودروی سواری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212525/مزایده-یک-قطعه-زمین-با-کاربری-تجاری-مسکونی'>مزایده یک قطعه زمین با کاربری تجاری مسکونی / مزایده،مزایده یک قطعه زمین با کاربری تجاری مسکونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212620/مزایده-فروش-تعداد-سه-پلاک-با-کاربری-مسکونی-ـ-چاپ-دوم-ـ-نوبت-دوم'>مزایده فروش تعداد سه پلاک با کاربری مسکونی ـ چاپ دوم ـ نوبت دوم / مزایده,مزایده فروش تعداد سه پلاک با کاربری مسکونی  ـ چاپ دوم ـ نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212685/مزایده-فروش-ششدانگ-پلاک-ثبتی-مساحت-99450-85-مترمربع'>مزایده فروش ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 99450/85 مترمربع  / مزایده , مزایده فروش ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 99450/85 مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212728/مزایده-شش-دانگ-یک-باب-منزل-به-شماره-پلاک-ثبتی-3763-12'>مزایده شش دانگ یک باب منزل به شماره پلاک ثبتی 3763.12 / مزایده , مزایده شش دانگ یک باب منزل به شماره پلاک ثبتی 3763.12</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212792/اصلاحیه-مزایده-ششدانگ-منزل-مسکونی'>اصلاحیه مزایده ششدانگ منزل مسکونی / اصلاحیه مزایده,مزایده ششدانگ منزل مسکونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212866/مزایده-یکدستگاه-آپارتمان-طبقه-دوم'>مزایده یکدستگاه آپارتمان طبقه دوم  / مزایده ,مزایده یکدستگاه آپارتمان طبقه دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212904/مزایده-ششدانگ-یک-باب-منزل-مسکونی'>مزایده ششدانگ یک باب منزل مسکونی / مزایده,مزایده ششدانگ یک باب منزل مسکونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212950/مزایده-فروش-2-قطعه-زمین-با-کاربری-کارگاهی'>مزایده فروش 2 قطعه زمین با کاربری کارگاهی / مزایده , مزایده فروش 2 قطعه زمین با کاربری کارگاهی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213058/مزایده-ملک-197-مترمربع'>مزایده ملک 197 مترمربع / مزایده ,مزایده ملک 197 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213139/مزایده-وانت-دو-کابین'>مزایده وانت دو کابین  / مزایده  ،مزایده وانت دو کابین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213536/مزایده-ملک-در-قالب-آپارتمان-مسکونی'>مزایده ملک در قالب آپارتمان مسکونی / مزایده ,مزایده ملک در قالب آپارتمان مسکونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213653/استعلام-تهیه-و-نصب-و-اجرای-اتاق-پاور--'>استعلام تهیه و نصب و اجرای اتاق پاور ... / استعلام, استعلام تهیه و نصب و اجرای اتاق پاور ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213665/استعلام-خرید-وسایل-کامپیوتر'>استعلام خرید وسایل کامپیوتر / استعلام,خرید وسایل کامپیوتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213677/استعلام-پروژه-شبکه-برق-زمینی'>استعلام پروژه شبکه برق زمینی / استعلام, استعلام پروژه شبکه برق زمینی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213689/استعلام-خرید-صندلی-دانش-آموز-ابتدایی'>استعلام خرید صندلی دانش آموز ابتدایی / استعلام, استعلام خرید صندلی دانش آموز ابتدایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213701/استعلام-انکوباتور-کلاسیک'>استعلام انکوباتور کلاسیک  / استعلام, انکوباتور کلاسیک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213713/استعلام-دوربین'>استعلام دوربین / استعلام,استعلام دوربین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213725/استعلام-الکترود'>استعلام  الکترود  / استعلام, استعلام  الکترود </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213737/استعلام-خرید-تجهیزات-رشته-معماری-داخلی--'>استعلام خرید تجهیزات رشته معماری داخلی .. / استعلام ,استعلام خرید تجهیزات رشته معماری داخلی ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213749/استعلام-تعداد-25-دستگاه-کامپیوتر'>استعلام تعداد 25 دستگاه کامپیوتر / استعلام , استعلام تعداد 25 دستگاه کامپیوتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213761/استعلام-باتری-قابل-شارژ--'>استعلام باتری قابل شارژ ... / استعلام,استعلام باتری قابل شارژ ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213773/استعلام-خرید-ادوات-کشاورزی'>استعلام خرید ادوات کشاورزی / استعلام , استعلام خرید ادوات کشاورزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213785/استعلام-تعداد-بیست-دستگاه-کامپیوتر-رومیزی'>استعلام تعداد بیست دستگاه کامپیوتر رومیزی  / استعلام, استعلام تعداد بیست دستگاه کامپیوتر رومیزی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213797/استعلام-اسپیلیتر-ویدئو'>استعلام اسپیلیتر ویدئو  / استعلام , استعلام اسپیلیتر ویدئو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213809/استعلام-خرید-دوربین--'>استعلام خرید دوربین ... / استعلام,استعلام خرید دوربین ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213821/استعلام-خرید-صندلی-دانش-آموزش-ابتدایی'>استعلام خرید صندلی دانش آموزش ابتدایی / استعلام, استعلام تنظیمات اتاق سرور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213834/استعلام-میلگرد-آجدار'>استعلام میلگرد آجدار / استعلام, استعلام میلگرد آجدار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213846/استعلام-تهیه-و-نصب-و-اجرای-اتاق-پاور'>استعلام تهیه و نصب و اجرای اتاق پاور / استعلام, استعلام تهیه و نصب و اجرای اتاق پاور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213858/استعلام-خرید-صندلی-امتحانی'>استعلام خرید صندلی امتحانی / استعلام,استعلام خرید صندلی امتحانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212349/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-به-پلاک-ثبتی-10-فرعی'>مزایده ششدانگ آپارتمان به پلاک ثبتی 10 فرعی / مزایده , مزایده ششدانگ آپارتمان به پلاک ثبت 10 فرعی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212409/مزایده-خودرو-سمند'>مزایده خودرو سمند / مزایده ، مزایده خودرو سمند</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212451/مزایده-یک-باب-ساختمان-به-مساحت-104-92-متر-مربع'>مزایده یک باب ساختمان به مساحت 104/92 متر مربع / مزایده , مزایده یک باب ساختمان به مساحت 104/92 متر مربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212495/مزایده-فروش-تعدادی-میز-و-صندلی-و-کمد-اداری'>مزایده فروش تعدادی میز و صندلی و کمد اداری  / مزایده فروش تعدادی میز و صندلی و کمد اداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212569/مزایده-ملک-به-مساحت-100-متر-مربع'>مزایده ملک به مساحت 100 متر مربع / مزایده , مزایده ملک به مساحت 100 متر مربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212654/مزایده-یک-واحد-گاوداری-مساحت-3500-مترمربع-نوبت-دوم'>مزایده یک واحد گاوداری مساحت 3500 مترمربع نوبت دوم  / مزایده،مزایده یک واحد گاوداری مساحت 3500 مترمربع نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212706/مزایده-منزل-مسکونی-106-مترمربع'>مزایده منزل مسکونی 106 مترمربع  / مزایده , مزایده منزل مسکونی 106 مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212763/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-مساحت-300-مترمربع'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 300 مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 300 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212821/مزایده-فروش-خوابگاه-بسیج'>مزایده فروش خوابگاه بسیج / مزایده, مزایده فروش خوابگاه بسیج</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212889/مزایده-یک-دستگاه-اتومبیل-سواری-دوو'>مزایده یک دستگاه اتومبیل سواری دوو / مزایده, مزایده یک دستگاه اتومبیل سواری دوو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212931/مزایده-اجاره-محل-استقرار-غرفه-داران-بازار-روز'>مزایده اجاره محل استقرار غرفه داران بازار روز  / اگهی مزایده , مزایده اجاره محل استقرار غرفه داران بازار روز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212981/مزایده-فروش-خوابگاه-حافظ'>مزایده فروش خوابگاه حافظ /  مزایده , مزایده فروش خوابگاه حافظ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213116/مزایده-ششدانگ-یک-آپارتمان-مساحت-93-مترمربع'>مزایده ششدانگ یک آپارتمان مساحت 93 مترمربع / مزایده،مزایده ششدانگ یک آپارتمان مساحت 93 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213330/مزایده-ملک-به-صورت-ساختمان-3-طبقه'>مزایده ملک به صورت ساختمان 3 طبقه  / مزایده،مزایده ملک به صورت ساختمان 3 طبقه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213659/استعلام-گوشت-ران-گوساله'>استعلام گوشت ران گوساله  / استعلام,گوشت ران گوساله </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213671/استعلام-تهیه-طبخ-و-سرو-غذا'>استعلام تهیه، طبخ و سرو غذا  / استعلام، استعلام تهیه، طبخ و سرو غذا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213683/استعلام-خرید-لوازم-اداری'>استعلام خرید لوازم اداری  / استعلام,استعلام خرید لوازم اداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213695/استعلام-فوکسیم-سم-دامی'>استعلام  فوکسیم سم دامی  / استعلام ,استعلام  فوکسیم سم دامی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213707/استعلام-دستگیره-الکترومکانیکی'>استعلام دستگیره الکترومکانیکی / استعلام , استعلام دستگیره الکترومکانیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213719/استعلام-یک-دستگاه-ماشین-چاپ-افست-یک-ورقی'>استعلام یک دستگاه ماشین چاپ افست یک ورقی / استعلام, یک دستگاه ماشین چاپ افست یک ورقی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213731/استعلام-خرید-دوربین--'>استعلام خرید دوربین ... / استعلام,استعلام خرید دوربین ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213743/استعلام-دستگاه-تست--تستر-مولتی-دیجیتال-و--'>استعلام دستگاه تست ، تستر مولتی دیجیتال و... / استعلام, استعلام دستگاه تست ، تستر مولتی دیجیتال و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213755/استعلام-خرید-فلومتر-الکترومغناطیس'>استعلام خرید فلومتر الکترومغناطیس / استعلام, استعلام خرید فلومتر الکترومغناطیس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213767/استعلام-خرید-18-دستگاه-بوشینگ-خازنی---'>استعلام خرید 18 دستگاه بوشینگ خازنی  ... / استعلام, استعلام خرید 18 دستگاه بوشینگ خازنی  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213779/استعلام-یو-پی-اس-فاراتل-و-کابینت-باتری'>استعلام یو پی اس فاراتل و کابینت باتری / استعلام, استعلام یو پی اس فاراتل و کابینت باتری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213791/استعلام-لوله-و-اتصالات'>استعلام لوله و اتصالات  / استعلام , استعلام لوله و اتصالات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213803/استعلام-تامین-و-نصب-کف-پوش-حسی-نابینایان'>استعلام تامین و نصب کف پوش حسی نابینایان  / استعلام,تامین و نصب کف پوش حسی نابینایان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213815/استعلام-مطالعات-امکان-سنجی-احداث-سایت-گردشگری-سلامت'>استعلام مطالعات امکان سنجی احداث سایت گردشگری سلامت  / استعلام, مطالعات امکان سنجی احداث سایت گردشگری سلامت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213828/استعلام-تلفن-رومیزی-مدل-346--'>استعلام تلفن رومیزی مدل 346 ... / استعلام, استعلام تلفن رومیزی مدل 346 ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213840/استعلام-عملیات-اجرا-و-کابل-کشی-فیبر-نوری'>استعلام عملیات اجرا و کابل کشی فیبر نوری / استعلام, استعلام عملیات اجرا و کابل کشی فیبر نوری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213852/استعلام-باطری-و-شارژ-الکتروشوک'>استعلام باطری و شارژ الکتروشوک / استعلام, استعلام باطری و شارژ الکتروشوک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213864/استعلام-پرده-کرکره-افقی-حدودا-به-متراژ-60-مترمربع'>استعلام پرده کرکره افقی حدودا به متراژ 60 مترمربع / استعلام,استعلام پرده کرکره افقی حدودا به متراژ 60 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213319/استعلام-هارد-دیسک'>استعلام هارد دیسک / استعلام,هارد دیسک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213333/استعلام-لپ-تاپ--'>استعلام لپ تاپ... / استعلام, استعلام لپ تاپ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213346/مناقصه-فراخوان-واگذاری-امور-مربوط-به-حمل-و-نقل-مرکز-بهداشت'>مناقصه فراخوان واگذاری امور مربوط به حمل و نقل مرکز بهداشت  / مناقصه فراخوان واگذاری امور مربوط به حمل و نقل مرکز بهداشت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213359/استعلام-کولر-آبی-خانگی'>استعلام کولر آبی خانگی  / استعلام , استعلام کولر آبی خانگی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213372/مناقصه-خرید-گریتینگ-گالوانیزه'>مناقصه خرید گریتینگ گالوانیزه  / مناقصه، مناقصه خرید گریتینگ گالوانیزه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213385/مناقصه-عملیات-احداث-بادشکن-غیر-زنده-کویر-نوبت-دوم'>مناقصه عملیات احداث بادشکن غیر زنده کویر نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای, مناقصه عملیات احداث بادشکن غیر زنده کویر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213397/استعلام-دستگاه-های-آموزشی'>استعلام دستگاه های آموزشی / استعلام ، استعلام دستگاه های آموزشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213409/استعلام-سیمیلاتور'>استعلام سیمیلاتور / استعلام,سیمیلاتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213421/استعلام-اجرای-تعمیرات-رامهرمز'>استعلام اجرای تعمیرات رامهرمز  / استعلام,استعلام اجرای تعمیرات رامهرمز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213433/مناقصه-انجام-خدمات-فضای-سبز-و-تنظیمات-محوطه-ـ-نوبت-دوم'>مناقصه انجام خدمات فضای سبز و تنظیمات محوطه ـ نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی ارزیابی کیفی,فراخوان انجام خدمات فضای سبز و تنظیمات محوطه ـ نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213445/استعلام-باز-سازی-کارگاه-خیاطی'>استعلام باز سازی کارگاه خیاطی / استعلام ,استعلام باز سازی کارگاه خیاطی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213458/استعلام-خرید-تجهیزات-ورزشی--'>استعلام خرید تجهیزات ورزشی... / استعلام, استعلام ثبت نام کارت ملی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213470/استعلام-کمد-فلزی'>استعلام کمد فلزی / استعلام , استعلام کمد فلزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213482/مناقصه-خرید-انواع-برچسب-و-تابلوهای-هشداردهنده-ایمنی--نوبت-دوم'>مناقصه خرید انواع برچسب و تابلوهای هشداردهنده ایمنی - نوبت دوم  / مناقصه عمومی, مناقصه خرید انواع برچسب و تابلوهای هشداردهنده ایمنی- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213494/استعلام-بازسازی-سرویس-بهداشتی'>استعلام بازسازی سرویس بهداشتی / استعلام, بازسازی سرویس بهداشتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213506/استعلام-اسپیلت-12000-سرد-و-گرم-ساخت-ایران'>استعلام اسپیلت 12000 سرد و گرم ساخت ایران / استعلام, استعلام اسپیلت 12000 سرد و گرم ساخت ایران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213518/استعلام-میز-و-کانتر'>استعلام میز و کانتر / استعلام,میز و کانتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213530/استعلام-عملیات-حفاری-و-لوله-گذاری'>استعلام عملیات حفاری و لوله گذاری  / استعلام, استعلام عملیات حفاری و لوله گذاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213543/استعلام-دستگاه-کپی-رنگی-توشیبا--'>استعلام  دستگاه کپی رنگی توشیبا ... / استعلام, استعلام  دستگاه کپی رنگی توشیبا ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213555/استعلام-خرید-اسکوربرد--'>استعلام خرید اسکوربرد ... / استعلام, استعلام خرید اسکوربرد ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213567/استعلام-کف-کاذب'>استعلام کف کاذب  / استعلام,استعلام کف کاذب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213579/استعلام-خرید-12-دستگاه-رله-اضافه-جریان'>استعلام خرید 12 دستگاه رله اضافه جریان / استعلام , استعلام خرید 12 دستگاه رله اضافه جریان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213591/استعلام-جعبه-فرمان-هیدرولیک--'>استعلام جعبه فرمان هیدرولیک ...  / استعلام, استعلام جعبه فرمان هیدرولیک ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213603/استعلام-تهیه-و-نصب-سایبان'>استعلام تهیه و نصب سایبان / استعلام , استعلام تهیه و نصب سایبان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213615/استعلام-مرمت-و-بازسازی'>استعلام مرمت و بازسازی / استعلام,استعلام مرمت و بازسازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213627/استعلام-لوازم-مصرفی-آزمایشگاهی'>استعلام لوازم مصرفی آزمایشگاهی / استعلام, استعلام لوازم مصرفی آزمایشگاهی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213639/استعلام-خرید-و-اجرت-نصب'>استعلام خرید و اجرت نصب  / استعلام,استعلام خرید و اجرت نصب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211542/مزایده-منزل-مسکونی-قدیمی-عرصه-نود-و-دو-متر'>مزایده منزل مسکونی قدیمی عرصه نود و دو متر / مزایده,مزایده منزل مسکونی قدیمی عرصه نود و دو متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211582/مزایده-دو-باب-آپارتمان-قطعه-اول-و-دوم-تفکیکی'>مزایده دو باب آپارتمان قطعه اول و دوم تفکیکی / مزایده,مزایده دو باب آپارتمان قطعه اول و دوم تفکیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211642/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-وانت-پیکان'>مزایده یک دستگاه خودروی وانت پیکان / مزایده, مزایده یک دستگاه خودروی وانت پیکان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211691/مزایده-خودرو-پژو-405'>مزایده خودرو پژو 405 / اگهی مزایده , مزایده خودرو پژو 405</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211735/مزایده-تعداد-180-عدد-از-سایبان-های-ایستگاه-اتوبوس'>مزایده تعداد 180 عدد از سایبان های ایستگاه اتوبوس / اگهی مزایده , مزایده تعداد 180 عدد از سایبان های ایستگاه اتوبوس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211777/مزایده-فروش-دام--'>مزایده فروش دام ... / مزایده, مزایده فروش دام ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211811/مزایده-آپارتمان-مساحت-94-43متر'>مزایده آپارتمان مساحت 94.43متر / مزایده,مزایده آپارتمان مساحت 94.43متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211882/مزایده-فروش-خودروهای-سنگین-فاو'>مزایده فروش خودروهای سنگین فاو  / مزایده , مزایده فروش خودروهای سنگین فاو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211918/مزایده-خودرو'>مزایده خودرو  / اگهی مزایده , مزایده خودرو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211955/مزایده-سه-قطعه-زمین-صنعتی'>مزایده سه قطعه زمین صنعتی  / مزایده ,مزایده سه قطعه زمین صنعتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211997/مزایده-11-2-شعیر-مشاع-از-96-شعیر-ششدانگ'>مزایده 11/2 شعیر مشاع از 96 شعیر ششدانگ  /  مزایده ,مزایده 11/2 شعیر مشاع از 96 شعیر ششدانگ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212036/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-لیفان'>مزایده یک دستگاه خودرو لیفان / مزایده, مزایده یک دستگاه خودرو لیفان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212071/مزایده-یک-باب-ساختمان-ماشین-آلات-و-تجهیزات-داخل-کشتارگاه'>مزایده یک باب ساختمان، ماشین آلات و تجهیزات داخل کشتارگاه / مزایده, مزایده یک باب ساختمان، ماشین آلات و تجهیزات داخل کشتارگاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212099/مزایده-فروش-زمین-وقفی-مساحت-200-مترمربع'>مزایده فروش زمین وقفی مساحت 200 مترمربع / مزایده،مزایده فروش زمین وقفی مساحت 200 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212133/مزایده-آپارتمان-مسکونی-303-74-مترمربع'>مزایده آپارتمان مسکونی 303/74 مترمربع  / مزایده,مزایده آپارتمان مسکونی 303/74 مترمربع  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212170/مزایده-یک-باب-آپارتمان-مسکونی-متراژ-113-99-مترمربع'>مزایده یک باب آپارتمان مسکونی متراژ 113.99 مترمربع / مزایده,مزایده یک باب آپارتمان مسکونی متراژ 113.99 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212206/مزایده-ششدانگ-عرصه-و-اعیان-یک-قطعه-زمین-مساحت-157'>مزایده ششدانگ عرصه و اعیان یک قطعه زمین مساحت 157  / مزایده,مزایده ششدانگ عرصه و اعیان یک قطعه زمین مساحت 157 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212227/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-به-پلاک-ثبتی-6-فرعی'>مزایده ششدانگ آپارتمان به پلاک ثبتی 6 فرعی / مزایده , مزایده ششدانگ آپارتمان به پلاک ثبتی 6 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212255/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-به-پلاک-ثبتی-12-فرعی'>مزایده ششدانگ آپارتمان به پلاک ثبتی 12 فرعی / مزایده , مزایده ششدانگ آپارتمان به پلاک ثبتی 12 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212316/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-به-پلاک-ثبتی-14فرعی'>مزایده ششدانگ آپارتمان به پلاک ثبتی 14فرعی  / مزایده , مزایده ششدانگ آپارتمان به پلاک ثبت 14 فرعی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212388/مزایده-فروش-یک-قطعه-زمین'>مزایده فروش یک قطعه زمین / مزایده , مزایده فروش یک قطعه زمین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212428/مزایده-ملک-مساحت-375-و-275'>مزایده ملک مساحت 375  و 275 / مزایده , مزایده ملک مساحت 375  و 275</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212468/مزایده-نه-هزار-و-ششصد-و-سی-سهم-مشاع'>مزایده نه هزار و ششصد و سی سهم مشاع / مزایده,مزایده نه هزار و ششصد و سی سهم مشاع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212522/فراخوان-حذف-٬-جمع-آوری-٬-حمل-ضايعات-و-فروش-چوب-درختان-خشک-سطح-شهر'>فراخوان حذف ٬ جمع آوری ٬ حمل ضايعات و فروش چوب درختان خشک سطح شهر / مزایده, فراخوان حذف ٬ جمع آوری ٬ حمل ضايعات و فروش چوب درختان خشک سطح شهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212608/مزایده-فروش-یک-آپارتمان-سه-طبقه-مساحت-103-68-مترمربع'>مزایده فروش یک آپارتمان سه طبقه مساحت 103.68 مترمربع  / مزایده ،مزایده فروش یک آپارتمان سه طبقه مساحت 103.68 مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212679/مزایده-فروش-یک-باب-آپارتمان-پلاک-ثبتی-8769'>مزایده فروش یک باب آپارتمان پلاک ثبتی 8769 / مزایده , مزایده فروش یک باب آپارتمان پلاک ثبتی 8769</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212726/مزایده-یک-واحد-مسکونی-مساحت-140-متر'>مزایده یک واحد مسکونی مساحت 140 متر  /  مزایده ،مزایده یک واحد مسکونی مساحت 140 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212789/مزایده-املاک-مازاد'>مزایده املاک مازاد / مزایده,مزایده املاک مازاد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212864/مزایده-فروش-ششدانگ-یک-قطعه-زمین-به-پلاک-9-1959'>مزایده فروش ششدانگ یک قطعه زمین به پلاک 9.1959 / مزایده , مزایده فروش ششدانگ یک قطعه زمین به پلاک 9.1959</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212903/مزایده-اجاره-چایخانه-مجتمع-فرهنگی-تفریحی-(نوبت-دوم--چاپ-اول)'>مزایده اجاره چایخانه مجتمع فرهنگی تفریحی (نوبت دوم - چاپ اول) / مزایده ، آگهی مزایده اجاره چایخانه مجتمع فرهنگی تفریحی  (نوبت دوم - چاپ اول)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1212946/مزایده-فروش-5-واحد-آَپارتمان-نوبت-دوم'>مزایده فروش 5 واحد آَپارتمان نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش 5 واحد آَپارتمان   نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213047/مزایده-مسکونی-مساحت-149-21-مترمربع'>مزایده مسکونی مساحت 149/21 مترمربع  / مزایده , مزایده مسکونی مساحت 149/21 مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213135/مزایده-یکدستگاه-واحد-مسکونی'>مزایده یکدستگاه واحد مسکونی / مزایده،مزایده یکدستگاه واحد مسکونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213450/مزایده-عمومی-فروش-املاک-و-زمین-های-تجاری-نوبت-دوم-مرحله-دوم'>مزایده عمومی فروش املاک و زمین های تجاری نوبت دوم مرحله دوم  / مزایده ,مزایده عمومی فروش املاک و زمین های تجاری نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213652/استعلام-کفش'>استعلام کفش  / استعلام , استعلام کفش </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213664/استعلام-آبرسانی-سیار'>استعلام آبرسانی سیار / استعلام , استعلام آبرسانی سیار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213676/استعلام-عملیات-ساختمانی'>استعلام عملیات ساختمانی / استعلام , استعلام عملیات ساختمانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213688/استعلام-مرمت--'>استعلام مرمت ... / استعلام , استعلام مرمت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213700/استعلام-تعمیرات-اساسی-سرویس-بهداشتی'>استعلام تعمیرات اساسی سرویس بهداشتی  / استعلام , استعلام تعمیرات اساسی سرویس بهداشتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213712/استعلام-سیستم-سوخت-و-هوا-و-جرقه-موتور'>استعلام سیستم سوخت و هوا و جرقه موتور  / استعلام سیستم سوخت و هوا و جرقه موتور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213724/استعلام-سنگ-دیوار-مرمریت--'>استعلام سنگ دیوار مرمریت... / استعلام,سنگ دیوار مرمریت...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213736/استعلام-کولر-گازی-ایستاده-سرد-و-گرم'>استعلام کولر گازی ایستاده سرد و گرم  / استعلام ,استعلام کولر گازی ایستاده سرد و گرم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213748/استعلام-کفپوش-تاتامی'>استعلام کفپوش تاتامی / استعلام, استعلام کفپوش تاتامی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213760/استعلام-پروفیل-لنگه-دری--'>استعلام پروفیل لنگه دری... / استعلام, استعلام پروفیل لنگه دری...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213772/استعلام-یو-پی-اس--'>استعلام یو پی اس ... / استعلام , استعلام یو پی اس ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213784/استعلام-باتری'>استعلام باتری / استعلام,باتری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213796/استعلام-تهیه-فولدر-کاغذی'>استعلام  تهیه فولدر کاغذی / استعلام, استعلام  تهیه فولدر کاغذی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213808/استعلام-چاپ-کتاب-شعر-و-رنگ-آمیزی'>استعلام چاپ کتاب شعر و رنگ آمیزی / استعلام, چاپ کتاب شعر و رنگ آمیزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213820/استعلام-تلویزیون-ال-ای-دی-هوشمند'>استعلام تلویزیون ال ای دی هوشمند  / استعلام, استعلام تلویزیون ال ای دی هوشمند </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213833/استعلام-ساخت-و-نصب-حروف-چنلیوم'>استعلام ساخت و نصب حروف چنلیوم / استعلام,استعلام ساخت و نصب حروف چنلیوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213845/استعلام-کلاف-درب-ـ-شاخه-لنگه-دری'>استعلام کلاف درب ـ شاخه لنگه دری / استعلام , استعلام کلاف درب ـ شاخه لنگه دری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213857/استعلام-خرید-لوله-پلی-اتیلن'>استعلام خرید لوله پلی اتیلن / استعلام , استعلام خرید لوله پلی اتیلن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1213869/استعلام-کیس-رایانه-p4'>استعلام کیس رایانه p4 / استعلام, استعلام کیس رایانه p4</a></li></ol>

مناقصات و مزایدات ...
ما را در سایت مناقصات و مزایدات دنبال می کنید

نویسنده : نوری بازدید : 17 تاريخ : شنبه 7 شهريور 1394 ساعت: 19:14